A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

72/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az FSZKT-t és a BVKSZ-t az 1997. évi LXXVIII. törvény rendelkezései szerint a Fővárosi Közgyűlés rendelettel fogadja el, tartalmuk közösen határozza meg a Fővárosi Önkormányzat építésügyi szabályozási rendszerét. A Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mellékletét jelentő 1:4000 méretarányú tervlap, valamint a rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt és a rendelet 2. sz. mellékletét jelentő 1:10 000 méretarányú tervlap módosítását általában a kerületi önkormányzatok kezdeményezik a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletben foglaltak szerint.

Az FSZKT módosítása rendeletalkotással, a rendelet mellékletét képező 1:4000 és 1:10 000 méretarányú tervlapjainak megfelelően történik.

Részletes indokolás

Az 1-2. §-hoz

A 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mellékletét jelentő 1:4000 méretarányú tervlap, valamint a rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt és a rendelet 2. sz. 1:10 000 méretarányú tervlap módosítása a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. § (1) bekezdésében foglaltak alapján kerül jóváhagyásra.

Az FSZKT tartalma a Budapest XIII. kerület, Margitsziget területére kiterjedő keretövezet-módosítás alapján a mellékleteknek megfelelően módosul. A kerületi szabályozási terv készítésével összefüggésben a Fővárosi Önkormányzat kezdeményezte a módosítást, amely módosítás fővárosi érdeket szolgál.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és deregulációjáról rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére