A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

79/2012. (XI. 16.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

egyes fővárosi önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Általános indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 22. § szerint önkormányzati rendelet esetén a jegyző gondoskodik a jogszabályok tartalmi felülvizsgálatáról, azaz a tárgykört érintő új jogi szabályozás vagy módosítás megalkotása során, ennek hiányában e célból kiadott jogszabály keretében

a) az elavult, szükségtelenné vált,

b) a jogrendszer egységébe nem illeszkedő,

c) a szabályozási cél sérelme nélkül egyszerűsíthető, a jogszabály címzettjei számára gyorsabb, kevésbé költséges eljárásokat eredményező szabályozással felváltható,

d) a normatív tartalom nélküli, tartalmilag kiüresedett, vagy egyébként alkalmazhatatlan, vagy

e) az indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű szabályozást megvalósító, a feladatkörébe tartozó jogszabályi rendelkezések

hatályon kívül helyezésére, illetve megfelelő módosítására kerüljön sor.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Rendelet formailag még hatályos, de már végrehajtott fővárosi önkormányzati rendeleteket helyez hatályon kívül.

A 2. §-hoz

A Jat. 9. § (2) bekezdése értelmében a jogalkotói hatáskörrel rendelkező szerv rendelkezhet úgy, hogy a kihirdetett, de még hatályba nem lépett jogszabály, vagy jogszabályi rendelkezés nem lép hatályba.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről, valamint a deregulációról rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére