A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

85/2012. (XI. 16.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az Országgyűlés a 2011. évi XXXVI. törvénnyel három, korábbi felsőoktatási intézmény átalakulásával összefüggésben létrehozta a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet, majd az 1158/2012. (V. 18.) Korm. határozatban döntés született az egyetem egységes elhelyezéséről a Ludovika Campusban. A döntés végrehajtásának előkészítése során nyilvánvalóvá vált, hogy szükséges a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: FSZKT) 1. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mellékletét jelentő 1:4000 méretarányú, és az 1. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt és a rendelet 2. sz. mellékletét jelentő 1:10 000 méretarányú térkép módosítása.

Az FSZKT módosítása rendeletalkotással, az e rendelet mellékletét képező 1:4000 és 1:10 000 méretarányú térképeknek megfelelően történik.

Részletes indokolás

Az 1. és 2. §-hoz

A 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mellékletét jelentő 1:4000 méretarányú térkép módosítása, valamint az (1) bekezdés b) pontjában foglalt és a rendelet 2. sz. mellékletét jelentő 1:10 000 méretarányú térkép módosítása a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az Étv. 9/C. §-án alapuló eljárás után kerül jóváhagyásra.

Az FSZKT tartalma a Budapest VIII. kerület, Üllői út -Orczy út-Diószeghy Sámuel utca-Korányi Sándor utca által határolt területre vonatkozó keretövezet-módosítási hatástanulmányban foglaltak alapján a mellékleteknek megfelelően módosul. A kerületi építési szabályzat és szabályozási terv módosításával összefüggésben a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat kezdeményezte az FSZKT módosítását, amely országos érdeket szolgál.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. Az Étv. 9/C. § rendelkezése alapján alkalmazandó Étv. 9/B. § d) pontja alapján a módosítás azonnal hatályba léptethető.


  Vissza az oldal tetejére