A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2011. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3744/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy napirenden tartja a „Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciójára” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3745/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 14. pontként tárgyalja meg a „Javaslat az ivóvízdíj 2012. évi mértékére” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3746/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 15. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a csatornahasználati díj 2012. évi mértékére” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3747/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy napirenden tartja „Az egészségügyi intézmények állami tulajdonba adásához kapcsolódó egyes kérdések” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3748/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy nem veszi napirendjére a „Javaslat a fővárosi önkormányzati fenntartású egészségügyi intézmények államosításával kapcsolatos vagyonvesztés elkerülése érdekében szükséges döntések meghozatalára” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3749/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy nem veszi napirendjére a „Javaslat a 2010. 10. 04.-2014. 10. 30. közötti időszakban induló Beruházásokat és Fejlesztéseket Ellenőrző Bizottság létrehozására” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3750/2011. (XII. 14.)Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy nem veszi napirendjére „A Fővárosi Önkormányzat, intézményei és cégei felelős fogyasztási és beszerzési gyakorlatának kialakítása” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3751/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat egyes fővárosi közterületek elnevezésére, nevének megváltoztatására.

2. Tájékoztatás az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosának AJB-6724/2010. számú jelentéséről.

3. Javaslat egyes önkormányzati rendeletek módosítására, továbbá előzetes kötelezettségvállalásra a Budapest Ösztöndíj Program pénzügyi fedezetének 2012. évi költségvetésben történő biztosításához.

4. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciójára.

5. 2011. évi igazgatási szünet elrendelése a Főpolgármesteri Hivatalban.

6. Javaslat a „Fűtött utca” programhoz kapcsolódó döntések meghozatalához.

7. Javaslat a Budapest Főváros XIV. kerület, Zugló Önkormányzattal kötendő adatszolgáltatás nyújtásáról szóló megállapodás elfogadására.

8. A Fővárosi Közterület-felügyelet fejlesztésének támogatása.

9. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzatának a kerületi önkormányzatokkal közterület-felügyeleti feladatok átadás átvételéről szóló megállapodások módosítására.

10. Beszámoló az Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret céltartalék 2010. évi felhasználásáról.

11. A 2010. évi Civil célú, Esélyegyenlőségi célú, valamint Egészségügyi és Szociális célú bizottsági keretből támogatott szervezetek módosítási kérelmei.

12. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

13. Javaslat egyes fővárosi önkormányzati adórendeletek módosítására.

14. Javaslat az ivóvízdíj 2012. évi mértékére.

15. Javaslat a csatornahasználati díj 2012. évi mértékére.

16. A Belügyminisztériummal, valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal kötendő, módosuló támogatási szerződések.

17. Javaslat az M1-M7-es autópálya közigazgatási határon belüli bevezető szakaszának fővárosi tulajdonba való átvételére.

18. Javaslat a kegyeleti közszolgáltatás 2012. évi díjtételeire.

19. Javaslat az FKF Zrt. 2011. évi Üzleti Terve módosításának és Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyására vonatkozó tulajdonosi döntésekre.

20. Döntés az FKF Zrt. eredménytartaléka terhére történő osztalékelőleg kifizetéséről.

21. Javaslat a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt.) Felügyelőbizottsága működési szabályzatának módosítására.

22. Javaslat közfürdői közszolgáltatási megállapodás 3. sz. módosítására.

23. A Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának 2011. évi pályázata - döntés a benyújtott pályázatok támogatásáról.

24. Budapest tagságának lemondása az ICLEI nemzetközi szervezetben.

25. A Főkert Nonprofit Zrt. alapító okiratának jóváhagyása.

26. Javaslat az FKF Zrt. - a közútfenntartási ágazatának kiválására tekintettel készített, a 2006. évi IV. törvény 87. § (2) bekezdése szerinti végleges vagyonmérlegek elfogadására.

27. Javaslat az FKF Zrt.-nek a Fővárosi Önkormányzat felé a 2011. évi közútkezelési közszolgáltatási szerződés alapján, a közútfenntartási ágazat kiválására tekintettel benyújtott elszámolásának elfogadására.

28. A Főkert 2011. évi Zöldfelületi Közszolgáltatási Szerződésének 2. sz. módosítása.

29. Javaslat a fővárosi uniós finanszírozású beruházások projektmenedzsment-feladatai ellátásának szervezeti feltételeinek biztosítására.

30. Javaslat a „3. sz. főforgalmi út menti lakóterületek zaj elleni védelme” című, 0011/2005-1/ÖP-1 számú projekthez kapcsolódó V. számú engedélyokirat módosítására.

31. „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - a Szentmihályi úton buszsáv kialakítása útpálya szélesítéssel” támogatási szerződés 4. sz. módosítása.

32. Javaslat a KMOP-2.1.2 konstrukció keretében megvalósuló kerékpárút-fejlesztési projektekkel kapcsolatos módosításokra.

33. Dél-budapesti régió vízrendezése; Hosszúréti patak mederrendezése; többletforrás biztosítása.

34. Javaslat „A Városliget kapuja (Városligeti Műjégpálya pálya és épületegyüttes rekonstrukciója)” c., KMOP-3.1.1/E-2008-0004 sz. projekt támogatási szerződésének 8. sz. módosítására.

35. Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2012. évi díjtételeire.

36. Előzetes döntések meghozatala a BÖP Kft. 2011. december 16-ai taggyűlésének napirendi pontjaira vonatkozóan.

37. A BVK HOLDING Zrt. alaptőke emelése az FKF Zrt. részvényeinek apportálásával. Javaslat a BKK Közút Zrt. tervezett apportálásával összefüggő döntések elfogadására.

38. Javaslat előzetes döntések meghozatalára az FCSM Zrt. 2011. december 19-ei közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozóan.

39. Javaslat az „Uzsoki utcai Kórház regionális egészségügyi központ rekonstrukció II. ütem” c., KMOP-4.3.1/A-2008-0001 sz. projekt támogatási szerződésének 2. sz. módosítására.

40. Javaslat a TÁMOP-2.2.3/B-09/1-2009-0002 „Csepel-TISZK A Dél-pesti régió korszerű piacképes szakképzési központjának fejlesztési projektje” likviditásának biztosítása céljából kötött kölcsönszerződés módosítására.

41. Javaslat az oktatási ágazatban 2011. augusztus 31-ig önállóan működő és gazdálkodó intézményeknek a Gazdasági Szervezetek kialakítása miatt szükséges költségvetési beszámolói elfogadására az 1911/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. határozatnak megfelelően, továbbá a gyermekvédelmi ágazatban a 2639/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. határozatnak megfelelő előirányzat rendezésre.

42. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

43. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzat 2012. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására.

44. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlőkiválasztási jogok hasznosításnak szabályairól szóló 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

45. A BFVK Zrt. 2011. évi üzleti tervének módosítása.

46. A BFVK Zrt. jegyzett tőkéjének a Társaság tulajdonában álló ÉPÍT Zrt. és BFVT Kft. részesedés elvonása miatti csökkentése.

47. A BFVK Zrt. 2011. évi záró beszámolójának elfogadása.

48. Budapest V., Váci u. 66. sz. alatti ingatlan tulajdonjogi rendezése.

49. Javaslat behajthatatlan követelés elengedésére és számviteli rendezésére.

50. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló 4 db lakás elidegenítésére.

51. A Budapest XIV. ker., 29819/20 hrsz.-ú, Dorozsmai u. 21/b. szám alatti ingatlan használatáról szóló megállapodás megkötése Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatával.

52. Bp. II. kerület, Vitéz u. 5-9. szám alatti ingatlan ügyében folyamatban lévő perben perbéli egyezség.

53. Javaslat a települési szilárd hulladékkezeléssel összefüggő fővárosi közszolgáltatás 2012. évi díjának környezetre gyakorolt hatásairól szóló vizsgálati és költségelemzés elfogadására.

54. Javaslat a települési szilárd közszolgáltatási hulladékkezelési díj mértékének 2012. évi megállapítására, valamint az FKF Zrt. 2010. évi hulladékkezelési közszolgáltatási tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására.

55. Előterjesztés a Bp. XV. kerület, Késmárk utca 10. előtti útszélesítés eredményeként létrejött kanyarodó sáv aktivált eszközként történő átadás-átvételére.

56. Javaslat az FTSZV Kft. közszolgáltatási szerződésének módosítására, a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen képződő szennyvíziszap-elszállítás, ártalmatlanítás közszolgáltatás 2012. évi egységnyi díjtételének megállapításával.

57. Javaslat a „Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola akadálymentesítése” c., KMOP-4.5.3-09-2009-0061 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 4. sz. módosítására.

58. „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - a Pesti úton buszsáv kialakítása útpálya szélesítéssel” támogatási szerződés 2. sz. módosítása.

59. Javaslat a KMOP-4.1.1/A-2008-0001 „A korszerű szakképzési együttműködés kiépítéséhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés a Dél-Budai TISZK-ben” című projekt engedélyokiratának 3. számú módosítására.

60. Javaslat önkormányzati rendelet módosítására a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó élelmezési térítési díjak megállapításáról.

61. Javaslat súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő tanulók oktatását vállaló alapítványok, nonprofit szervezetek körének bővítésére.

62. Javaslat a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Fővárosi Önkormányzat között kötendő támogatási szerződés aláírására.

63. Javaslat a Budapesti Operettszínház gazdasági társasági formában történő továbbműködtetéséhez szükséges előzetes engedély megadására.

64. Javaslat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár alapító okirata módosítására.

65. Javaslat a Pro Cultura Urbis Közalapítvány megszüntetésére.

66. Javaslat az Angol Nyelvű Színház Közhasznú Alapítvány (Merlin Színház) közszolgáltatási szerződésének módosítására.

67. Javaslat a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló további jogviszonyával kapcsolatos döntésre.

68. Javaslat a Külker SC sporttelep fejlesztésére és hasznosítására.

69. Határozathozatal felfüggesztett bizottsági döntésről.

70. Az egészségügyi intézmények állami tulajdonba adásához kapcsolódó egyes kérdések.

71. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet, valamint a Heim Pál Gyermekkórház alapító okiratának módosítására.

72. A Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Kht. „v. a” alapító okiratának módosítása.

73. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő egyes ingatlanok szociális közcélra való hasznosítására.

74. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága tagjainak módosítására.

75. „Folyószámla-hitelkeret igénybevétele” tárgyú, közösségi eljárási rend szerinti, hirdetmény közzététele nélkül induló közbeszerzési eljárás lezáró döntésének kérése.

76. Javaslat a FŐGÁZ Zrt. 2011. december 22-ei rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjára vonatkozó előzetes döntés meghozatalára.

77. „Idősek otthona (Dózsa György út) telephelyek kiváltása, létesítés tárgyú feladat első készletbeszerzése.”

78. „A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése a 2012. és 2013. években” tárgyú, közösségi eljárási rend szerinti nyílt közbeszerzési eljárást lezáró döntés kérése.

79. Tagcsere a Fővárosi Parkolási Eszközkezelő Kft. felügyelőbizottságában.

80. CET projekttel kapcsolatos tájékoztatás és döntések.

81. Javaslat közoktatási intézményvezetők megbízására 2012. január 1-jétől.

82. Oktatási-nevelési intézményvezetők felmentése.

A napirend 1. pontja: Javaslat egyes fővárosi közterületek nevének megváltoztatására.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3752/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

a főváros területén közterületek nevét változtatja meg, illetve névtelen közterületeket nevez el az alábbiak szerint:

Kerület Miről Mire
II. 12840/2 hrsz.-ú névtelen közterület Erdélyi János tér
III. 18239/1 hrsz.-ú névtelen közterület Kerényi Grácia park
VI. Szalmás Piroska utca Németh László utca
XIII. 27815/16 hrs.z-ú névtelen közterület Kopácsi Sándor sétány
XIV. Zichy Mihály utat és a Városligeti körutat összekötő
névtelen sétány
Lev Tolsztoj sétány
XV. Dembinszky utca Wysocki utca
XXI. Koltói Anna utca Vermes Miklós utca
XXIII. (186839/4), (186837/1), (186815/1), (186828/1) és (186827/1) hrsz.-ú közterületek, a Vágó köz egy különálló része Máté apostol utca
195987/2 hrsz.-ú közterület Túri István út

Határidő: a Közgyűlést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 2. pontja: Tájékoztatás az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosának AJB-6724/2010. számú jelentéséről.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3753/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

megismerve az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosának AJB-6724/2010. számú jelentésében foglaltakat, nem kívánja hatályon kívül helyezni a fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet 15/B. § (1) bekezdését.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosát értesítse.

A napirend 3. pontja: Javaslat egyes önkormányzati rendeletek módosítására, továbbá előzetes kötelezettségvállalásra a Budapest Ösztöndíj Program pénzügyi fedezetének 2012. évi költségvetésben történő biztosításához.

Előterjesztő: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 78/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendeletét egyes fővárosi önkormányzati rendeletek módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3754/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

előzetes kötelezettséget vállal a Budapest Ösztöndíj Program 10 000 E Ft összegű pénzügyi fedezetének a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím személyi juttatások előirányzatán történő biztosítására Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi költségvetésében.

Határidő: 2012. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

A napirend 4. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciójára.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3755/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

elfogadja az előterjesztésben foglalt tartalommal Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepcióját azzal, hogy a 2012. évi részletes költségvetés előkészítésekor a következők szerint kell eljárni:

a) A 2012. évi költségvetés tervezésénél, valamint a 7 éves finanszírozási prognózis kialakításánál az alábbi kockázati tényezőket kell figyelembe venni:

- Osztalékbevétel teljesítés kockázata: közműdíj-befagyasztás, illetve az önkormányzat helytállási kötelezettsége a kompenzációnál az indokolt költségek mértékéig;

- Árfolyamkockázat: a felvett hitelek döntő többsége euró-alapú;

- EIB III. hitel - szerződésben foglalt előírásoknak megfelelő - lehívásának kockázata a bank, illetve az Európai Bizottság jóváhagyásának elhúzódása miatt;

- Az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram (ÖKIF) lehívásának kockázata: a hitelprogramban szereplő projektek előrehaladásától függően, számla ellenében, utólagos finanszírozással történnek a lehívások;

- Az eu-s támogatással tervezett beruházásokhoz kapcsolódó utólagos elszámolás miatt az eu-s támogatás összegét a támogatás megérkezéséig saját forrásból kell megelőlegezni;

- A 4-es metró előlegszámlához kapcsolódó kockázat: a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez benyújtott számlák jogi és szakmai ellenőrzésének időigénye miatt a számlák benyújtása és a támogatás előlegszámlára utalása között jelentős idő telik el;

- Az iparűzési adóbevétel és egyéb saját bevételek teljesülésének kockázata;

- A Fővárosi Önkormányzat által vállalt, nagy összegű helytállási kötelezettségek realizálódásának kockázata: CET-Közraktárak projekt esetében alkalmazott „PPP” konstrukció valójában az építés és működtetés kockázatait is a fővárosra hárítja. A 8,6 milliárdos beruházás 90%-ban bankhitelből valósult meg;

- Néhány folyamatban levő nagyberuházáshoz kapcsolódó eu-s támogatás lehívásának kockázata, mint a csepeli gerincút, ill. a Dél-budapesti régió vízrendezése projektek;

- A folyamatban levő peres ügyek, egyéb kötelezettségek miatti kockázatok:

- A Fővárosi Távhőszolgáltató Zrt.: a Keleti Károly utcai tömbházkazánból történő hőszolgáltatással kapcsolatos pere;

- A BAMCO 40 millió euró összegű követelése a BKV-val szemben a 4-es metró építéséhez kapcsoló-dóan; jelenleg választott bíróság előtt;

- A Városligeti Műjégpálya és épületegyüttes rekonstrukciójával kapcsolatos követelések miatti kockázat;

- a Központi Szennyvíztisztító Telep tervezési és kivitelezési feladataihoz kapcsolódóan folyamatban lévő követelések kockázata;

- A 2012. évi költségvetési törvény determiná-ciói, az önkormányzatok finanszírozásának struktúrájában várható, a fővárost hátrányosan érintő változás;

- A BKV finanszírozásához kapcsolódó valamennyi kockázat;

- Év közben a működés zavartalan biztosításához, illetve váratlan kiadásokhoz kapcsolódó kockázatok.

b) Folyó évben és a ciklus egészére olyan kötelezettségek vállalhatók és fenntartása engedhető meg, melynek fedezete teljes körűen biztosított.

Az önkormányzat éves és középtávú pénzügyi-likviditási egyensúlyának, finanszírozhatóságának és hitelképességének megőrzése érdekében a 2012. évi költségvetésben, valamint a 2013-2014. évekre prognosztizált forrás-hiányt a „0” értékkel kell tervezni.

c) A 2012. évi gazdálkodást befolyásoló, nem számszerűsíthető kockázati tényezők hatásának tompítása érdekében a 2012. évi költségvetésben minimálisan 10 Mrd Ft kockázati tartalékot kell képezni.

A kockázati tartalék képzésénél - 5 Mrd Ft előirányzat mértékéig - forrás oldalon figyelembe kell venni a tervezés során ismertté váló pénzmaradvány szabadon felhasználható részét is.

További 5 Mrd Ft kockázati tartalék előirányzatot a kiadási előirányzat ezzel megegyező csökkentésével kell betervezni.

d) A költségvetési rendelet előirányzatainak meg kell felelnie a Fővárosi Önkormányzat hitelszerződéseiben rögzített pénzügyi mutatóknak is.

e) Az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő ágazati/főosztályi működési kiadási keretszámok, valamint az előterjesztés 2. számú mellékletében szereplő ágazati/főosztályi felújítási kiadási keretszámok tájékoztató jellegűek. A külső tényezőkben - a költségvetési koncepció készítésekor ismerthez, vagy feltételezhetőhöz képest - bekövetkezett változások és jogszabályi előírások miatt módosulhatnak.

Az előterjesztés 3. számú mellékletében szereplő 7 éves fejlesztési terv ágazati/főosztályi keretszámai a 2011. évi tényadatok ismerete és a részletes költségvetésre vonatkozó jogszabályi előírások betartatása miatt változhatnak.

Határidő: 2012. évi költségvetés jóváhagyása

Felelős: Tarlós István

3756/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a 2012. évi költségvetés előkészítéseként meg kell szüntetni a 2012-2014-es évekre prognosztizált forráshiányt. Ennek érdekében az eredetileg benyújtott költségvetési koncepcióban szereplő előirányzatokhoz képest a következő kiadáscsökkentések és bevételnövelések figyelembevételével összességében 24,5 Mrd Ft-tal csökken az egyensúlyhiány:

Kiadási előirányzat változások:

Tartós jelleggel, 3 évre:

millió Ft-ban
Módosítás összege
Megnevezés 2012. év
9205 Fővárosi Drogellenes Program -20
8321 Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány támogatása -24
8311 Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat -20
8376 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány -54
9116 BFL Elektronikus levéltár céltartalék -21
9120 Nagyrendezvények céltartaléka -114
9170 Kulturális keret céltartaléka -91
8106 Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. -5
8107 Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. -10
8115 BTDM Budapesti Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft. -30
8116 Studio Metropolitana Nonprofit Kft. -15
8100-as egyedi címek: Színházi kft.-k részére adott önkormányzati támogatás a kötött állami és a bérleti díj hozzájárulás felett -687
5800 Sportintézmények -12
8413 Sport célú támogatás -52
9140 Céltartalék az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására -6
6001 Fővárosi Közterület-felügyelet -173
8704 Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság támogatása -3
9186 Céltartalék a Fővárosi Közterület-felügyelet veszélyességi pótlékára -1
8705 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása -8
7214 Környezetvédelmi szakmai feladatok -13
8451 Kedvezményes közterület-használati díjjal támogatott szervezetek kerete -1 000
7216 Települési értékvédelmi támogatás -9
8320 Budapesti Városvédő Egyesület -5
7250 BFVK Zrt. közszolgáltatás -290
8343 Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány -103
7101 Igazgatási apparátus feladatai:
006 Főpolgármesteri Iroda -60
009 Főpolgármesteri Iroda -6
011 Pénzügyi Főosztály -2
016 Adó Főosztály -51
077 Humán Erőforrás Menedzsment Főosztály -7
136 Projektmenedzsment Főosztály -9
157-163, 166 Tanácsnokok (Agglomerációs, Informatikai, Kulturális és Turisztikai, Közlekedési, Közbiztonsági, Városképvédelmi és Városfejlesztési) -9
7102 Önkormányzati testület kiadásai:
Képviselőcsoportok összesen -19
Bizottságok összesen -28
7219 Tagsági díjak:
140 Városüzemeltetési Főosztály (Energia Hatékonyság Önk. Szövetség tagdíja) -1
142 Szervezési Főosztály (UCUE, Polis, Oktató Városok Nemzetközi Szöv., IMPACTS, Európai Fórum a Városi Biztonságért, Energie Cities Szöv., EUROCITIES, ICLEI, Történeti Városok Ligája, OWHC és árfolyam ingadozásra tartalék keret) -8
7222 Önkormányzati biztossal kapcsolatos kiadások -69
7341 Személynevet viselő utcák ismertető tábláinak elkészítése -5
9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra -1 000
8433 Hitelfelvétel költségei -15
8142 Fővárosi Biztonsági Iroda támogatásának csökkentése -61
7314 BKK Közút Zrt. feladatai 1 600
8141 Főkert többlettámogatás 675
Kulturális ágazat támogatás csökkentése -300
2127 BMSZKI Fűtött utca többlettámogatás 143
millió Ft-ban
2012. év 2013. év 2014. év
Tartós jelleggel végrehajtott kiadáscsökkentések összesen, 3 évre: -1 998 -2 091 -2 163

Egyszeri jelleggel:

millió Ft-ban
Módosítás összege
Megnevezés 2012. év 2013. év 2014. év
9177 Kockázatkezelési céltartalék 4 000
8353 BSE többlettámogatás 100
9300 Általános tartalék többlet 1 000
8403 Széchenyi Gimn. rekonstrukció elvonás -1 580
7311 Út-, híd-felújítás elvonás -2 500
7311 Híd-felújítás elvonás -2 000 -2 000
8141 Főkert támogatási többlet Margitsziget felújítására 500
7103 Szent György szobor visszahelyezése 1
9112 Óbudai Gázgyár kármentesítés (fejlesztés) 3 000
7103 Városháza liftfelújítás 10 10 10
7311 Forgalomtechnika felújítás 29 29 29
Egyszeri jelleggel végrehajtott kiadás-módosítások: 1 560 1 039 -1 961
Összes kiadási előirányzat-változás: -438 -1 120 -4 194

Bevételek:

millió Ft-ban
Módosítás összege
Megnevezés 2012. év 2013. év 2014. év
8523 BVV Zrt.-től pénzeszközátvétel (Óbudai Gázgyár) 1 000
8513 Óbudai Gázgyár területéből ingatlanértékesítés 7 000
8522 Csarnok és Piac Igazgatóság pénzmaradvány befizetés 1 000 1 000 1 000
8513 Ingatlanértékesítés 500 500 500
8520 Nagybani Piac osztalékbefizetési többlet 100 100 100
8520 FKF Zrt. osztalékbefizetési többlet 4 600
8520 Főgáz osztalékbefizetési többlet 500 500 500
Bevétel növekedés összesen: 7 700 2 100 9 100
millió Ft-ban
2012. év 2013. év 2014. év
Többletforrás összesen évenként: 8 138 3 220 13 294

3757/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a 2012. évi részletes költségvetés előkészítésénél az előterjesztői kiegészítés 2. számú mellékletében szereplő 7 éves finanszírozási prognózisban szereplő számításokat kell alapul venni.

3758/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a kiadáscsökkentésekhez szükséges feladatváltozások érvényesítéséről.

Határidő: 2012. évi költségvetés előkészítése

Felelős: Tarlós István

3759/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Kötelezi a Csarnok és Piac Igazgatóságot, hogy a 2011. évi pénzmaradványa terhére, pénzmaradvány felhasználásként, egyszeri jelleggel fizessen be 1 000 000 E Ft-ot a Fővárosi Önkormányzat részére. Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a befizetési kötelezettség végrehajtása érdekében.

Határidő: értesítésre 30 nap, befizetésre az értesítést követően 30 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3760/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy „A Belügyminisztériummal, valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal kötendő, módosuló támogatási szerződések”, „Javaslat az ivóvízdíj 2012. évi mértékére” és a „Javaslat a csatornahasználati díj 2012. évi mértékére” című napirendek tárgyalásával folytatja ülését.

A napirend 5. pontja: A Belügyminisztériummal, valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal kötendő, módosuló támogatási szerződések.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3761/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi 2850/2011. (IX. 28.) és 2854/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. határozatait, valamint a Római-parti árvízvédelmi mű megvalósításának támogatására előirányzott 1 Mrd Ft fővárosi átvételét biztosító támogatási szerződés megkötését jóváhagyó, 3477/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. határozatot.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3762/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. sz. melléklet 16. pontjában leírt rendelkezés alapján a Széll Kálmán tér felújítására, a térség tömegközlekedési kapcsolatai fejlesztésére, az észak-déli budai villamoskapcsolat kiépítésére, a fogaskerekű felújítására és Széll Kálmán térre történő behozatalának támogatására, Káposztásmegyer vasúti megállóhely és közúti kapcsolatai megvalósítására és egyéb fővárosi közösségi közlekedési fejlesztések támogatására előirányzott 3 Mrd Ft fővárosi átvételét biztosító támogatási szerződést az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, továbbá felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2011. december 15.

Felelős: Tarlós István

3763/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben az egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatására előirányzott 1,0 Mrd Ft fővárosi átvételét biztosító támogatási szerződést az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, továbbá felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2011. december 15.

Felelős: Tarlós István

3764/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. sz. melléklet 19. pontjában leírt rendelkezés alapján a Római-parti árvízvédelmi mű megvalósításának támogatására előirányzott 1 Mrd Ft fővárosi átvételét biztosító támogatási szerződést az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, továbbá felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés, valamint az ahhoz kapcsolódó szükséges egyéb nyilatkozatok és dokumentumok aláírására.

Határidő: 2011. december 15.

Felelős: Tarlós István

A napirend 6. pontja: Javaslat az ivóvízdíj 2012. évi mértékére.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3765/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

az 1980/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. határozatot az alábbiak szerint módosítja:

„A Fővárosi Vízművek Zrt. a víztermelő kapacitásaival érintett önkormányzatok részére, az érintett önkormányzat közigazgatási határán belül kitermelt vízmennyiség arányában, az értékesített vízmennyiség minden köbmétere után az értékesített vízmennyiség ellenértéke 1%-át az érintett önkormányzatnak köteles kizárólag vízbázis védelem céljából, közérdekű kötelezettségvállalás címén és formájában megfizetni. A közérdekű kötelezettségvállalás évente nyújtandó, utoljára 2019. évre vonatkozóan.”

A Fővárosi Közgyűlés

az előterjesztői kiegészítés 1. sz. melléklete szerint megalkotja 79/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendeletét az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz legmagasabb hatósági díjának Budapest főváros közigazgatási területén történő megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről szóló 4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

A napirend 7. pontja: Javaslat a csatornahasználati díj 2012. évi mértékére.

Előterjesztő: dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 80/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendeletét az előterjesztői kiegészítés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú vízikömű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és szennyvízkezelés legmagasabb hatósági díjának Budapest főváros közigazgatási területén történő megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről szóló 4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3766/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

elfogadja, hogy a 2012. évre megállapított csatornahasználati díj a BKSZT részére 29,32 Ft/m3 szennyvíztisztítási díjat tartalmaz.

3767/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-vel a 2012. évi vízterhelési díj visszaigénylésére vonatkozó megállapodást az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2012. január 31.

Felelős: Tarlós István

3768/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-vel a 2012. évi csatornahasználati díjba beépített fejlesztési célú pénzeszköz átadás-átvételéről, a csatornahasználati díjba beépített bérleti díjról, valamint a pénzügyi elszámolásokról szóló megállapodást, az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2012. január 31.

Felelős: Tarlós István

3769/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő eszközök után a BKSZT Kft. által 2012. január 1. és 2012. december 31. közötti időszakra fizetendő bérleti díjról, valamint a pénzügyi elszámolásokról szóló megállapodást, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2012. január 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 8. pontja: 2011. évi igazgatási szünet elrendelése a Főpolgármesteri Hivatalban.

Előterjesztő: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 81/2011. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendeletét a 2011. évi igazgatási szünet elrendeléséről az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 9. pontja: Javaslat a „Fűtött utca” programhoz kapcsolódó döntések meghozatalához.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3770/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

a 2926/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi.

3771/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest IX. kerület, 38236/56 hrsz.-ú, IX. ker., Aszódi utca 18. szám alatti ingatlanra a MÁV Magyar Államvasutak Zrt.-vel határozatlan időre szóló bérleti szerződést és annak mellékletét képező beruházási megállapodást az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal. Felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés és a megállapodás aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

3772/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy a XIII. ker., 28056 hrsz.-ú, Szabolcs u. 33-35. szám alatti ingatlanon található volt OTKI Kórház 3. számú épületében hajléktalanok átmeneti ellátásának céljára az ún. „Fűtött utca” programhoz kapcsolódó Éjjeli menedékhelyek kerüljenek kialakításra. Jóváhagyja és megköti a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel a XIII. ker., Szabolcs u. 33-35. szám alatti volt OTKI Kórház 3. számú épületére vonatkozó határozatlan időre szóló, 8 (nyolc) évig rendes felmondással fel nem mondható bérleti szerződést az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal. Felhatalmazza a főpolgármestert a bérleti szerződés aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

3773/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal bruttó 500 M Ft végleges pénzeszköz átadásra vonatkozó megállapodást az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal. Felhatalmazza a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

3774/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a XIII. ker., Szabolcs u. 33-35. szám alatti volt OTKI Kórház 3. számú épületének átalakításához szükséges pótlólagos forrás biztosítása érdekében kezdeményezze a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által rendelkezésre bocsátott bruttó 500 M Ft támogatási összegen belül az egyéb működési célú kiadás előirányzat 116 M Ft-tal történő csökkentését, egyben az egyéb intézményi felhalmozási kiadások 116 M Ft-tal történő megemelését, valamint az előirányzatok közötti átcsoportosításhoz szükséges támogatási szerződés módosítást.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

3775/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy a BFVK Zrt. a XIII. ker., Szabolcs u. 33-35. szám alatti, 28056 hrsz.-ú ingatlanon található volt OTKI Kórház 3. számú épület műszaki átalakítását a Közszolgáltatási Keretszerződése alapján a 2012. évi Éves Szerződése keretén belül lássa el. Az állami támogatás összegéből az ingatlan előkészítési, tervezési és műszaki átalakítási munkáinak fedezetére bruttó 81 000 000 Ft összeget biztosít, továbbá a 38236/56 hrsz.-ú, IX. ker., Aszódi utca 18. szám alatti ingatlan átalakításához bruttó 89 000 000 Ft összegű pótlólagos forrást rendel. Az állami támogatás összegéből bruttó 60 000 000 Ft összeget biztosít a „Fűtött utca” program keretében elkészülő IX. ker., Aszódi utca 18. szám alatti, a IV. ker., Váci út 102. szám alatti, illetve az I. ker., Feszty Árpád u. 6. szám alatti hajléktalanellátó intézmények berendezési tárgyainak beszerzésére. Felkéri a főpolgármestert, hogy a BFVK Zrt. 2012. évi Éves Közszolgáltatási Szerződésében gondoskodjon ezen döntésben foglaltak szerint szükséges feladatok szerepeltetéséről a hozzá kapcsolódó kompenzáció biztosításával.

Határidő: a BFVK Zrt. 2012. évi Éves Közszolgáltatási Szerződésének Fővárosi Közgyűlés általi elfogadása, illetve a Fővárosi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének előkészítése

Felelős: Tarlós István

3776/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy a „Fűtött utca” program keretében a XIII. ker., Szabolcs u. 33-35. szám alatti volt OTKI Kórház 3. számú épületének átalakítása során a 2011. évi CVI. tv. 1. § (3) bekezdésének f) pontja alapján közfoglalkoztatóként a BFVK Zrt. járjon el.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3777/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy kezdeményezze az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságánál a Bizottság 26/2010-2014. (X. 24.) Főv. Kgy. határozatának módosítását, és a „Fűtött utca” program keretében a XIII. ker., Szabolcs u. 33-35. szám alatti ingatlanon található volt OTKI Kórház 3. számú épületének átalakításával kapcsolatos beszerzéseknek a Magyar Köztársaság alapvető biztonsági érdekeit érintő beszerzéssé nyilvánítását.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

3778/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei a Kőbányai út 22. szám alatti éjjeli menedékhely és nappali melegedőként működő hajléktalanellátó intézmény kapacitásbővítő műszaki karbantartását elvégezze. Ennek érdekében a Fővárosi Önkormányzat 2012. évi költségvetésében a „2127 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” címen bruttó 89 000 000 Ft többlettámogatási és kiadási elő-irányzatot biztosít.

Határidő: Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi költségvetésének előkészítése

Felelős: Tarlós István

3779/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Az előkészítés alatt álló Budapest XIII. ker., Szabolcs u. 33-35. szám alatti, 28056 hrsz.-ú ingatlanon található volt OTKI Kórház 3. számú épületében kialakítását követően az éjjeli menedékhely és nappali melegedő működtetéséhez a használatbavételi engedélyének megszerzését követően az állami normatíva folyósításáig tartó legfeljebb két hónapos időszakra eső üzemeltetési költségekre 2012. feb-ruár 1. és 2012. március 31. közötti időszakra, február 5-ig egy összegben történő leutalással 116 000 E Ft működési támogatásra (ezen belül személyi juttatás 53 940 E Ft, a munkaadókat terhelő járulékok 14 560 E Ft, dologi kiadás 47 500 E Ft), valamint a IV. ker., Váci út 102. szám alatti és a IX. ker., Aszódi u. 18. szám alatti intézmények üzemeltetési költségeire 2012. január 1. és 2012. március 31. közötti időszakra - január 5-ig egy összegben történő leutalással - működési támogatásra 60 000 E Ft (ezen belül személyi juttatás 27 704 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok 7479 E Ft, dologi kiadás 24 817 E Ft) erejéig biztosít forrást a „2127 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” számára összességében bruttó 176 000 E Ft összegben. A működési támogatásból személyi juttatás 81 644 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok 22 039 E Ft, dologi kiadás 72 317 E Ft. Egyidejűleg a 2923/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. határozatot visszavonja. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon ezen döntésben foglaltak szerint szükséges előirányzatoknak a Fővárosi Önkormányzat 2012. évi költségvetésében történő biztosításáról.

Határidő: Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi költségvetésének előkészítése

Felelős: Tarlós István

3780/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A „Fűtött utca” program keretében a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által üzemeltetett I. ker., Feszty Árpád u. 6. szám alatti hajléktalanellátó intézmény használatbavételi engedélyének megszerzését követő állami normatíva folyósításáig, de legfeljebb a 2012. január hó 1. napjától - 2012. február hó 28. napjáig terjedő időszak szakmai üzemeltetési költségeire az átmeneti finanszírozási rendeletben foglalt szabályozásnak megfelelően biztosít forrást működési támogatásként a Magyar Máltai Szeretetszolgálat számára bruttó 5 M Ft összegben. Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Önkormányzat és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat között lévő támogatási szerződés bruttó 5 M Ft összeggel történő módosítására irányuló előterjesztést terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon ezen döntésben foglaltak szerint szükséges előirányzatoknak a Fővárosi Önkormányzat 2012. évi költségvetésében történő biztosításáról.

Határidő: szerződésre 60 nap, előirányzatra a Fővárosi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének előkészítése

Felelős: Tarlós István

3781/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy megvizsgálja, a „Fűtött utca” program keretében felújított ingatlanok a jövőben felhasználhatók-e olcsó lakhatási lehetőségek biztosítására.

Határidő: 3 hónap

Felelős: Tarlós István

A napirend 10. pontja: Javaslat a Budapest Főváros XIV. kerület, Zugló Önkormányzattal kötendő adatszolgáltatás nyújtásáról szóló megállapodás elfogadására.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3782/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Főváros XIV. kerület, Zugló Önkormányzata közötti, a Budapest XIV. kerület, Városliget területén, 20 helyszínen telepített térfigyelő kamerák által rögzített szabálysértések adatainak nyújtásáról és a díjfizetésről szóló, az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti megállapodást és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 11. pontja: A Fővárosi Közterület-felügyelet fejlesztésének támogatása.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3783/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

támogatja a Fővárosi Közterület-felügyelet törvényi kötelezettségeinek teljesítéséhez és működésének biztosításához szükséges, a Fővárosi Állategészségügyi (Ebrendészeti) Telepet érintő funkcióbővítését és felújítását szolgáló beruházást. Ennek érdekében a „Fővárosi Közterület-felügyelet Fővárosi Állategészségügyi (Ebrendészeti) Telepének fejlesztése” feladathoz szükséges 23 000 E Ft-ot céljelleggel biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3784/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A feladatok elvégzése érdekében csökkenti a „9171 Városüzemeltetési céltartalék” cím előirányzatát 23 000 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „6001 Fővárosi Közterület-felügyelet” cím támogatási és kiadási előirányzatát, a kiadáson belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások kiemelt előirányzatát a „Fővárosi Közterület-felügyelet Fővárosi Állategészségügyi (Ebrendészeti) Telepének fejlesztése” feladattal kapcsolatosan.

Határidő: soron következő költségvetési rendeletmódosítás

Felelős: Tarlós István

3785/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a soron következő költségvetési rendeletmódosítás alkalmával gondoskodjon az előirányzat-módosítás átvezetéséről.

Határidő: Közgyűlés döntését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

3786/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (7) bekezdése alapján eseti jelleggel elvonja a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság és a Gazdasági Bizottság - Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt - hatáskörét és ezzel egyidejűleg a 12. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja a „Fővárosi Közterület-felügyelet Fővárosi Állategészségügyi (Ebrendészeti) Telep fejlesztésének és működésének támogatása” feladat engedélyokiratát az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: Közgyűlés döntését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 12. pontja: Beszámoló az Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret céltartalék 2010. évi felhasználásáról.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3787/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a költségvetési rendeletben megtervezett alapokra és bizottsági keret céltartalékokra vonatkozó eljárás rendjéről szóló, többször módosított 543/2007. számú főpolgármesteri intézkedés VI. fejezet 12/e. pontja szerint a 9204 Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret céltartalék 2010. - és áthúzódóan a 2009. - évi felhasználásáról szóló beszámolót az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 13. pontja: A 2010. évi Civil célú, Esélyegyenlőségi célú, valamint Egészségügyi és Szociális célú bizottsági keretből támogatott szervezetek módosítási kérelmei.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3788/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi célú bizottsági céltartalékából támogatott „A Rák Ellen, az Emberért, a Holnapért!” Társadalmi Alapítvány és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 20-án létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

3789/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi célú bizottsági céltartalékából támogatott ADRA Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 26-án létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

3790/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi célú bizottsági céltartalékából támogatott Agapé Gyülekezet Ében-Haézer Közössége és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 7-én létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

3791/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Civil célú bizottsági céltartalékából támogatott Amadé Zenei Alapítvány és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 26-án létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

3792/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi célú bizottsági céltartalékából támogatott Angyalföldi Szlovák Önkormányzat és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 7-én létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

3793/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Civil célú bizottsági céltartalékából támogatott Anyaoltalmazó Alapítvány és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 26-án létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

3794/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Civil célú bizottsági céltartalékából támogatott Cri Du Chat Baráti Társaság Közhasznú Egyesület és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 12-én létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

3795/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi célú bizottsági céltartalékából támogatott Családi Háló Egészségnevelő, Szociális, Oktatási és Kulturális Közhasznú Alapítvány és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 9-én létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

3796/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi célú bizottsági céltartalékából támogatott Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. augusztus 30-án létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

3797/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Civil célú bizottsági céltartalékából támogatott De juRe Alapítvány és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 14-én létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 10. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

3798/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi célú bizottsági céltartalékából támogatott Emberbarát Alapítvány és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 9-én létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 11. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

3799/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi célú bizottsági céltartalékából támogatott Emberekért Alapítvány és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 7-én létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 12. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

3800/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Civil célú bizottsági céltartalékából támogatott Ezüst Delfin Sportegyesület és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. augusztus 3-án létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 13. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

3801/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi célú bizottsági céltartalékából támogatott Felsővízivárosi Szent Anna Plébánia és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 7-én létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 14. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

3802/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi célú bizottsági céltartalékából támogatott Felzárkózás a III. Évezredbe Közhasznú Egyesület és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 8-án létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 15. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

3803/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Civil célú bizottsági céltartalékából támogatott FOKUSZ, a Kárpát-medencei Kulturális Kapcsolatokért Közhasznú Egyesület és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 12-én létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 16. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

3804/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Civil célú bizottsági céltartalékából támogatott Forrás Alapítvány a Gyermekkultúráért és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 8-án létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 17. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

3805/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi célú bizottsági céltartalékából támogatott Fórumház Egyesület és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 7-én létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 18. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

3806/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Civil célú bizottsági céltartalékából támogatott Grund Klubhálózat és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 8-án létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 19. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

3807/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Civil célú bizottsági céltartalékából támogatott Hallássérültek Rehabilitációjáért Küzdők Egyesülete (HARKE) és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 20-án létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 20. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

3808/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Civil célú bizottsági céltartalékából támogatott Hálózat 97. Alapítvány és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 9-én létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 21. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

3809/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Civil célú bizottsági céltartalékából támogatott „Informatika a látássérültekért” Alapítvány és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 30-án létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 22. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

3810/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Civil célú bizottsági céltartalékából támogatott Kaszap István Alapítvány és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 14-én létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 23. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

3811/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi célú bizottsági céltartalékából támogatott Kaszap István Alapítvány és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 14-én létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 24. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

3812/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Civil célú bizottsági céltartalékából támogatott Kispest Közbiztonsági Egyesület és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 28-án létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 25. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

3813/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Civil célú bizottsági céltartalékából támogatott Közéleti Roma Nők Egyesülete és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 12-én létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 26. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

3814/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi célú bizottsági céltartalékából támogatott Központi Technikai és Tömegsport Egyesület és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 12-én létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 27. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

3815/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi célú bizottsági céltartalékából támogatott Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 14-én létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 28. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

3816/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Civil célú bizottsági céltartalékából támogatott Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete (LÁSS) és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 23-án létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 29. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

3817/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Civil célú bizottsági céltartalékából támogatott Magyar Cserkészkürt Alapítvány és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 30-án létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 30. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

3818/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi célú bizottsági céltartalékából támogatott Nem Adom Fel Alapítvány és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. augusztus 24-én létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 31. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

3819/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Civil célú bizottsági céltartalékából támogatott Otthonunk Európában a II. Kerület Közhasznú Alapítvány és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. augusztus 3-án létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 32. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

3820/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Civil célú bizottsági céltartalékából támogatott Ökoszolgálat Alapítvány és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 20-án létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 33. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

3821/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi célú bizottsági céltartalékából támogatott Őrangyal Európai Alapítvány és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 20-án létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 34. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

3822/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi célú bizottsági céltartalékából támogatott Őrmezői Morus Szent Tamás Egyesület és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 9-én létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 35. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

3823/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi célú bizottsági céltartalékából támogatott Palánta Sorsfordító Alapítvány és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 19-én létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 36. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

3824/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Civil célú bizottsági céltartalékából támogatott Paszuly Falka Egyesület és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 22-én létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 37. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

3825/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Civil célú bizottsági céltartalékából támogatott Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 27-én létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 38. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

3826/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi célú bizottsági céltartalékából támogatott Pitypang Humán Szolgáltató Alapítvány és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 15-én létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 39. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

3827/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi célú bizottsági céltartalékából támogatott Pool ’n’ Roll SE és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 20-án létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 40. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

3828/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Civil célú bizottsági céltartalékából támogatott Rákoshegyi Családok Egyesülete és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 15-én létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 41. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

3829/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi célú bizottsági céltartalékából támogatott Segítség Köve Közhasznú Alapítvány és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 9-én létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 42. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

3830/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi célú bizottsági céltartalékából támogatott Siketvakok Országos Egyesülete és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 20-án létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 43. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

3831/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Civil célú bizottsági céltartalékából támogatott Soteria Alapítvány és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 19-én létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 44. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

3832/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi célú bizottsági céltartalékából támogatott Soteria Alapítvány és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 15-én létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 45. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

3833/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi célú bizottsági céltartalékából támogatott Szebben Szeretnék Járni Egyesület és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 26-án létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 46. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

3834/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi célú bizottsági céltartalékából támogatott Szent Erzsébet Plébánia és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 20-án létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 47. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

3835/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi célú bizottsági céltartalékából támogatott Szent József Közhasznú Társaskör és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 15-én létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 48. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

3836/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi célú bizottsági céltartalékából támogatott Szent László Plébánia és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 8-án létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 49. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

3837/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi célú bizottsági céltartalékából támogatott Szent Rafael Caritas Alapítvány és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 9-én létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 50. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

3838/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi célú bizottsági céltartalékából támogatott Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. szeptember 2-án létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 51. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

3839/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Civil célú bizottsági céltartalékából támogatott Szociális és Rehabilitációs Alapítvány és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 13-án létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 52. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

3840/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Civil célú bizottsági céltartalékából támogatott Vasas Művészegyüttes Alapítvány és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 12-én létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 53. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

3841/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi célú bizottsági céltartalékából támogatott Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat Segítő Közhasznú Egyesület és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 14-én létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 54. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

3842/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Civil célú bizottsági céltartalékából támogatott Victoria Sport Club és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. augusztus 30-án létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 55. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

3843/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Civil célú bizottsági céltartalékából támogatott XXIII. kerület Fejlesztéséért - Együtt Soroksárért Egyesület és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 26-án létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 56. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

3844/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi célú bizottsági céltartalékából támogatott Zuglói Szerb Önkormányzat és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 13-án létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 57. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

3845/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi célú bizottsági céltartalékából támogatott Zsótér Pál Alapítvány és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 21-én létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 58. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 14. pontja: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3846/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést - figyelemmel a 3847/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. határozatban foglaltakra - elfogadja.

3847/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A 11/2004. (I. 15.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2012. március 31-re módosítja;

- az 1775/2004. (IX. 30.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2012. március 31-re módosítja.

A napirend 15. pontja: Javaslat egyes fővárosi önkormányzati adórendeletek módosítására.

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 82/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendeletét az idegenforgalmi adóról szóló 31/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

Megalkotja 83/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendeletét a helyi iparűzési adóról szóló 21/1991. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról, az előterjesztői kiegészítéssel módosított melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 16. pontja: Javaslat az M1-M7 autópálya közigazgatási határon belüli bevezető szakaszának fővárosi tulajdonba való átvételére.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3848/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

egyetért a Magyar Államtól, illetve képviselőjétől, a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-től (Állami Autópálya Kezelő Zrt.-től) az M1-M7 autópályák bevezető szakasza által a Beregszász út-Gazdagréti út között érintett 756/3 hrsz.-ú földrészlet és ingatlanvagyon (útpálya és úttartozékok, műtárgyak) térítésmentes tulajdonba és kezelésbe vételének szükségességével. Felkéri a főpolgármestert, hogy az átadás-átvételi eljárás kezdeményezéséhez szükséges dokumentumokat készíttesse el, továbbá a tulajdonosi és kezelői jogokkal rendelkező szervezetek és a BKK bevonásával a vagyonátadási eljárást készítse elő.

Határidő: 2012. február 28.

Felelős: Tarlós István

A napirend 17. pontja: Javaslat a kegyeleti közszolgáltatási díjak 2012. évi díjtételeire.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3849/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Önkormányzat és a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. között létrejött közszolgáltatási keretszerződés 2011. I. félévi végrehajtásáról szóló, az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező beszámolót, és úgy értékeli, hogy a Szolgáltató a szerződésben foglalt kötelezettségeit teljesítette.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 84/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendeletét a kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló 65/2000. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztői kiegészítés melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3850/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja az 58/2000. (X. 26.) Főv. Kgy. rendelet végrehajtásából adódó, a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. által elkészített 2012. évi sírhely-gazdálkodási tervet az előterjesztés 4. sz. melléklete szerint.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 18. pontja: Döntés az FKF Zrt. eredménytartaléka terhére történő osztalékelőleg kifizetéséről.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3851/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdése szerinti hatáskörében, mint a Cg. 01-10-043157 cégjegyzékszámú, Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság kizárólagos tulajdonosa, a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- elfogadja a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. könyvvizsgálójának (C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft., székhelye: 1148 Budapest, Fogarasi út 58., dr. Szebellédi István okleveles könyvvizsgáló, kamarai tagsági száma: 002431) 2011. 09. 18-án kelt jelentését a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. 2011. 09. 30-ai fordulónapra elkészített közbenső mérlegéről és eredménykimutatásáról;

- elfogadja a Társaság Felügyelőbizottságának jelentését a Társaság 2011. 09. 30-ai fordulónapra elkészített közbenső mérlegéről és eredménykimutatásáról;

- elfogadja a Társaság könyvvizsgálója által ellenőrzött, 2011. 09. 30-ai fordulónapra, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény irányadó rendelkezéseinek megfelelően elkészített közbenső mérlegét és eredménykimutatását az alábbi főbb tételekkel:

Eszközök összesen: 61 170 841 E Ft

Források összesen: 61 170 841 E Ft

Saját tőke: 43 434 919 E Ft

Jegyzett tőke: 16 939 400 E Ft

Eredménytartalék: 7 790 091 E Ft

Mérleg szerinti eredmény: 2 587 877 E Ft

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3852/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdése szerinti hatáskörében, mint a Cg. 01-10-043157 cégjegyzékszámú, Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság kizárólagos tulajdonosa, a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- elfogadja, hogy a Fővárosi Önkormányzat, mint a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. egyedüli részvényes javára, a Fővárosi Önkormányzat 2011. évi költségvetésében betervezett 284 000 E Ft-nak megfelelő összegű osztalékelőleg kerüljön kifizetésre a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. könyvvizsgálója által auditált, 2011. szeptember 30-ai fordulónapra, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény irányadó rendelkezéseinek megfelelően elkészített közbenső mérleg és eredménykimutatás alapján, a mérlegben szereplő 7 790 091 E Ft eredménytartalék terhére.

A Gt. 221. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. alapító okiratának 15.4. pont b) alpontja alapján a részvényes vállalja az osztalékelőleg visszafizetését, amennyiben utóbb a számviteli törvény szerinti beszámoló alapján - a Gt. 219. § (1) bekezdésben foglaltakra figyelemmel - az osztalékfizetésre nem lenne jogszabályi lehetőség.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

3853/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 284. § (2) bekezdése értelmében értesítse a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. vezérigazgatóját.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 19. pontja: Javaslat a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt.) Felügyelőbizottsága működési szabályzatának módosítására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3854/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szerveként (alapítójaként) a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében szabályozott hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság Felügyelőbizottságának módosított működési szabályzatát az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 20. pontja: Javaslat közfürdői közszolgáltatási megállapodás 3. sz. módosítására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3855/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.-vel a közfürdői közszolgáltatási megállapodás 3. sz. módosítását az előterjesztés - az előterjesztő által módosított - 5. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy a megállapodást írja alá.

Határidő: 2011. december 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 21. pontja: A Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának 2011. évi pályázata - döntés a benyújtott pályázatok támogatásáról.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3856/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

a Környezetvédelmi Alapból a Pasaréti Ferences Alapítvány részére az „Avar és kerti zöld hulladék komposztálása a Pasaréti Páduai Szent Antal Plébánia és a ferences rendház kertjében” célra 200 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 200 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

3857/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Zöld Jövő Környezetvédelmi Egyesület részére „Tétényi fennsík helyi természetvédelmi terület élőhely kezelési és bemutatási feladatainak ellátása” céljára 1140 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 1140 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

3858/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium részére „Zöld szemmel a Semmelweisben” célra 750 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 750 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „371100 Humán TISZK Gazdasági Szervezete” támogatási és kiadási, ezen belül a dologi kiadások előirányzatát.

3859/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány részére „Környezeti program megvalósítása kisgyerekkorban” célra 188 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 188 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

3860/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Liget Műhely Alapítvány részére „Komposztálás népszerűsítése az általános iskolás korosztály körében” célra 825 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 825 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

3861/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Fővárosi Önkormányzat Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája részére „Egy Cseppkőnyi biokertészet - Komposztáljunk együtt” célra 3000 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 3000 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „4301 Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete” támogatási és kiadási, ezen belül a dologi kiadások előirányzatát.

3862/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Magyar Madártani Egyesület budapesti helyi csoport részére „Budapest védett területeinek megőrzése, helyreállítása és bemutatása” célra 1845 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 1845 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

3863/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a MÁV Telep Baráti Köre Közhasznú Egyesület részére támogatást nem nyújt.

3864/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a XIV. ker. Zugló Önkormányzat által fenntartott Zuglói Hajós Alfréd Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola részére „Iskolai udvarok és utcafront zöldterületeinek kialakítása, megújítása” célra 4096 E Ft támogatást hagy jóvá.

3865/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Társasház, 1111 Budapest Bertalan Lajos u. 16. részére „Lágymányosi oázis” célra 428 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 428 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

3866/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Intézet részére támogatást nem nyújt.

3867/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból az Önálló Főiskolai Alapítvány által fenntartott Kolping Általános Iskola és Gimnázium részére „Ökoudvar a »betondzsungelben«” célra 290 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 290 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

3868/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból az Ezüst Delfin Egyesület részére „Zöldfelületek felújítása az Orczy parkban” célra 1500 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 1500 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

3869/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány részére „Gyerekek és felnőttek zöld-tudatos magatartásának egymásra ható fejlesztése - a kertben és a háztartásban keletkező zöld hulladék komposztálása révén” célra 1952 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 1952 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

3870/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége részére támogatást nem nyújt.

3871/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Cseresznyevirág Közhasznú Alapítvány részére „Házi komposztálás Soroksáron” célra 1500 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 1500 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

3872/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a WWF Világ Természeti Alap Magyarország Alapítvány részére „Ismeretterjesztés a mocsári teknős védelméről a Naplás-tavon” célra 282 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 282 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

3873/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Családokkal az Életért Közhasznú Egyesület részére „Eddig az ember magával a természettel küzdött; mostantól a saját természetével kell megküzdenie” célra 469 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 469 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

3874/2011. (XII. 14.)Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Klímanagykövetség Egyesület részére támogatást nem nyújt.

3875/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból az Alapítvány a budapesti Dohány utcai zsinagógáért részére „A Dohány utcai zsinagóga kertjének felújítása, zöldterület kialakítása Erzsébetvárosban” célra 3500 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 3500 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

3876/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a XIV. ker. Zugló Önkormányzat által fenntartott Liszt Ferenc Általános Iskola részére támogatást nem nyújt.

3877/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból az Ökoszolgálat Alapítvány részére „Háztartási hulladék helyett zöld javak! Komposztálást népszerűsítő tréningsorozat és akció a fővárosi társasházak lakóinak” célra 2807 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 2807 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

3878/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Zöldtetőépítők Országos Szövetsége részére támogatást nem nyújt.

3879/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat által fenn- tartott Vackor Óvoda részére „Az óvoda játszóudvarának megújítása” célra 4578 E Ft támogatást hagy jóvá.

3880/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat által fenntartott Vackor Óvoda részére „Komposztálás óvodánk udvarán tanösvény létrehozásával” célra támogatást nem nyújt.

3881/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Segély Helyett Esély Alapítvány részére támogatást nem nyújt.

3882/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Társasház Ulászló utca 66. részére támogatást nem nyújt.

3883/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból az Ec-Pec Alapítvány részére támogatást nem nyújt.

3884/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Budatétényi Polgári Kör részére „A Budatétényi Rózsakert - ROZÁRIUM - növényállományának részleges rekonstrukciója” célra 1320 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 1320 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

3885/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a XIV. ker. Önkormányzat Óperenciás Óvoda részére „Zöld kert az Óperenciás Óvodában” célra 1200 E Ft támogatást hagy jóvá.

3886/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Solidaritás Szabadidő és Természetjáró Sportegyesület részére támogatást nem nyújt.

3887/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Károly Róbert Általános Iskola részére „Iskolánk udvarának rehabilitációja” célra 1995 E Ft támogatást hagy jóvá.

3888/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a II. ker. Önkormányzat által fenntartott Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium részére „Komposztáljunk együtt az iskolában!” célra 1315 E Ft támogatást hagy jóvá.

3889/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a II. ker. Önkormányzat által fenntartott Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola részére „Komposztáló Iskola” célra 1300 E Ft támogatást hagy jóvá.

3890/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a XIII. ker. Önkormányzat Egyesített Óvoda Gyerekkert Tagóvoda részére „Zöldfelületek létrehozásával, megújításával, gondozásával kapcsolatos program támogatása” célra 225 E Ft támogatást hagy jóvá.

3891/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Komposztfórum Magyarország Egyesület részére „Komposztáló Közösség Program Budapesten” 2080 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 2080 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

3892/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Horvát utca 9. Társasház részére „Zöldítsük a kertet és komposztáljunk a Horvát utcában!” célra 612 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 612 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

3893/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Rákoshegyi Polgári Kör részére „Tanösvény a Merzse-mocsárnál” célra 900 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 900 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

3894/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Társasház, Hűvösvölgyi út 42. részére támogatást nem nyújt.

3895/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a XIV. ker. Zugló Önkormányzat által fenntartott Meseház Óvoda részére „Környezetvédelem a Meseház Óvodában” célra 206 E Ft támogatást hagy jóvá.

3896/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Kortárs Építészeti Központ Alapítvány részére támogatást nem nyújt.

3897/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Környezeti Management és Jog Egyesület részére támogatást nem nyújt.

3898/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Gyulai Pál u. 12. Társasház részére „Zöld udvar a Gyulai Pál utcában” célra 2407 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 2407 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

3899/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a XIV. ker. Zugló Önkormányzat által fenntartott Csicsergő Óvoda részére „Kertépítés, füvesítés” célra 392 E Ft támogatást hagy jóvá.

3900/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a XIV. ker. Zugló Önkormányzat által fenntartott Narancs Óvoda részére „Városi gyerekek környezettudatos nevelése haszon- és dísznövények gondozása, nevelése” célra 276 E Ft támogatást hagy jóvá.

3901/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Csepeli Kertbarát Kör Egyesület részére „Ez a tér többet ér - zöldfelület-fejlesztés és komposztálás a Rákóczi téren” célra 300 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 300 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

3902/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a XIV. ker. Zugló Önkormányzat által fenntartott Zöld Lurkók Óvoda részére „Komposztálás az óvodában. A kerti zöld hulladék és avar újrahasznosítása” célra 198 E Ft támogatást hagy jóvá.

3903/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a „Többet, jobban, eredményesebben” Alapítvány részére támogatást nem nyújt.

3904/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Nagyváthy János Gazdaképző Egyesület részére támogatást nem nyújt.

3905/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból az Eötvös Loránd Tudományegyetem részére „Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) kertjeinek megújítása” célra 2231 E Ft támogatást hagy jóvá.

3906/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból „A Füvészkertért” Alapítvány részére támogatást nem nyújt.

3907/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a XIV. ker. Zugló Önkormányzat által fenntartott Teleki Blanka Gimnázium részére támogatást nem nyújt.

3908/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a SZIKE Környezet- és Egészségvédelmi Egyesület részére „Komposztáló Főváros Program 2011.” célra 4150 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 4150 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

3909/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból az Ember a városban Alapítvány részére támogatást nem nyújt.

3910/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Wesselényi utcai Baptista Gyülekezet részére támogatást nem nyújt.

3911/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból az Utak és Esélyek Alapítvány részére támogatást nem nyújt.

3912/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a IX. ker. Önkormányzat által fenntartott Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium részére „Udvarrendezés” célra 2911 E Ft támogatást hagy jóvá.

3913/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Magyar Természetvédők Szövetsége részére támogatást nem nyújt.

3914/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a XIV. ker. Zugló Önkormányzat által fenntartott Tücsöktanya Óvoda részére „Az avar és kerti hulladék elősegítését célzó programok támogatása” célra 251 E Ft támogatást hagy jóvá.

3915/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Wekerlei Társaskör Egyesület részére „Wekerletelepi komposzt-program” célra 522 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 522 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

3916/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Magyar Idegenforgalmi és Területfejlesztési Egyesület részére támogatást nem nyújt.

3917/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Leonardo 41 Alapítvány az élő kultúráért egy élő kultúrházért részére „A Grund növényesítése - Helyi növények kertje és közösségi kert” célra 2398 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 2398 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

3918/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Humusz Szövetség részére „Komposztálás az iskolaudvaron - A Humusz Szövetség ingyenes komposztkeret biztosítása és képzési, szemléletformálási programja fővárosi iskolák számára a zöldhulladék hasznosítás érdekében” célra 740 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 740 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

3919/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Napkör Mentálhigiéniás Alapítvány Tehetség Műhelye részére támogatást nem nyújt.

3920/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból az Aquincum - Mocsáros Egyesület részére „Első lépések a Mocsáros visszahódítására” célra 2234 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 2234 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

3921/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Tövishát Lakópark Társasház részére „1186 Budapest, Visnyovszky utca 2-4., Csáth Géza utca 1-3. zöldesítése” célra 584 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 584 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

3922/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Társasház, 1142 Budapest, Dorozsmai utca 13/B. részére „1142 Budapest, Dorozsmai utca 13/B. zöldesítése” célra 316 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 316 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

3923/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Civitan Club Budapest - Help Egyesület részére támogatást nem nyújt.

3924/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Szemléletváltás az Életért Ember- és Környezetvédő Közhasznú Egyesület részére támogatást nem nyújt.

3925/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Magyar Önkormányzati Főkertész Szövetség részére támogatást nem nyújt.

3926/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Budapesti Corvinus Egyetem részére „Az Ormos-kert helyreállítása, a Madárbarát Kert és a tájékoztató infrastruktúra felújítása és bővítése a Budai Arborétumban” célra 3677 E Ft támogatást hagy jóvá. Ennek végrehajtására 3677 E Ft-tal csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a támogatás értékű felújítási kiadás előirányzatát.

3927/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a XIV. ker. Zugló Önkormányzat által fenntartott Tücsöktanya Óvoda részére „Óvodánk meglévő elöregedett zöldfelületeinek megújítása” célra 1644 E Ft támogatást hagy jóvá.

3928/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a pályázatot benyújtók - döntésről szóló - írásban történő hivatali értesítéséről.

Határidő: döntést követő 30 napon belül.

Felelős: Tarlós István

3929/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a nyertes pályázókkal az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti mintának megfelelő támogatási szerződéseket és felkéri a főpolgármestert a szerződések aláírására.

Határidő: döntést követő 45 napon belül.

Felelős: Tarlós István

3930/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésekhez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítást terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetés soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

3931/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a Környezetvédelmi Alapból biztosított kedvezményezettek részére a támogatás utalásáról.

Határidő: a támogatási szerződések aláírását követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 22. pontja: Budapest tagságának lemondása az ICLEI nemzetközi szervezetben.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3932/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

2012. január 1-jétől nem kíván tagja lenni az ICLEI (Helyi Környezetvédelmi Kezdeményezések Nemzetközi Tanács) nemzetközi szervezetnek, ezért hatályon kívül helyezi a 325-327/1993. (IV. 1.) Főv. Kgy. határozatokat, valamint az 1316-1317/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. határozatokat és felkéri a főpolgármestert a szervezet tájékoztatására.

Határidő: döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 23. pontja: A Főkert Nonprofit Zrt. alapító okiratának jóváhagyása.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3933/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi a 2785/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. határozatot, és a BVK Holding Zrt. alapító okiratának VI./za) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Fővárosi Kertészti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság (cégjegyzékszáma: 01-10-042452) új alapító okiratát az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja azzal, hogy a jelenleg hatályos 2011/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott alapító okirat hatályát veszti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

3934/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapító okirat hatályon kívül helyezéséről és az új társasági alapító okirat elfogadásáról értesítse a BVK Holding Zrt. Igazgatóságát annak érdekében, hogy a BVK Holding Zrt. Igazgatósága haladéktalanul adja ki a jelen határozattal azonos tartalmú alapítói határozatot, és egyben gondoskodjon a szükséges cégjogi dokumentumok aláírásáról és azok Cégbírósághoz történő benyújtásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 24. pontja: Javaslat az FKF Zrt. közútfenntartási ágazatának kiválására tekintettel készített, a 2006. évi IV. törvény 87. § (2) bekezdése szerinti végleges vagyonmérlegek elfogadására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3935/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

elfogadja az FKF Zrt. 2011. szeptember 30-i fordulónapra készített, a BKK Közút Zrt. kiválása előtti állapotot tükröző vagyonmérlegét és vagyonleltárát az előterjesztés 1. számú mellékletének megfelelő tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3936/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja az FKF Zrt. 2011. szeptember 30-i

fordulónapra készített, a BKK Közút Zrt. kiválása előtti állapotot tükröző vagyonmérlegének és vagyonleltárának könyvvizsgálatáról szóló, a Karanta Audit Könyvszakértő, Adó- és Racionalizálási Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1033 Budapest, Reviczky ezredes u. 2.) képviseletében eljáró Dömötörfy József bejegyzett könyvvizsgáló (nyilvántartási száma: 000184) által készített független könyvvizsgálói jelentést az előterjesztés 2. számú mellékletének megfelelő tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3937/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja az FKF Zrt. 2011. szeptember 30-i fordulónapra készített, a BKK Közút Zrt. kiválása utáni állapotot tükröző végleges vagyonmérlegét és vagyonleltárát az előterjesztés 3. számú mellékletének megfelelő tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3938/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja az FKF Zrt. 2011. szeptember 30-i fordulónapra készített, a BKK Közút Zrt. kiválása utáni állapotot tükröző végleges vagyonmérlegének és vagyonleltárának könyvvizsgálatáról szóló, a Karanta Audit Könyvszakértő, Adó- és Racionalizálási Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1033 Budapest, Reviczky ezredes u. 2.) képviseletében eljáró Dömötörfy József bejegyzett könyvvizsgáló (nyilvántartási száma: 000184) által készített független könyvvizsgálói jelentést az előterjesztés 4. számú mellékletének megfelelő tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3939/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a BKK Közút Zrt.-nek az FKF Zrt.-ből történt kiválása utáni, 2011. szeptember 30-i fordulónapra készített végleges vagyonmérlegét és vagyonleltárát az előterjesztés 5. számú mellékletének megfelelő tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3940/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a BKK Közút Zrt.-nek az FKF Zrt.-ből történt kiválása utáni, 2011. szeptember 30-i fordulónapra készített végleges vagyonmérlegének és vagyonleltárának könyvvizsgálatáról szóló, a Karanta Audit Könyvszakértő, Adó- és Racionalizálási Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1033 Budapest, Reviczky ezredes u. 2.) képviseletében eljáró Dömötörfy József bejegyzett könyvvizsgáló (nyilvántartási száma: 000184) által készített független könyvvizsgálói jelentést az előterjesztés 6. számú mellékletének megfelelő tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3941/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi az FKF Zrt. felügyelőbizottságának az alapító okirat 5.2.2 pontja szerinti véleményét az alapító elé kerülő előterjesztésről az előterjesztés 7. számú mellékletének megfelelő tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3942/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi az FKF Zrt. vezérigazgatójának az alapító okirat 5.2.2 pontja szerinti véleményét az alapító elé kerülő előterjesztésről az előterjesztés 8. számú mellékletének megfelelő tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3943/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi a BKK Közút Zrt. felügyelő- bizottságának az alapító okirat 5.4 pontja szerinti véleményét az alapító elé kerülő előterjesztésről az előterjesztés 9. számú mellékletének megfelelő tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3944/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi a BKK Közút Zrt. vezérigazgatójának az alapító okirat 5.4 pontja szerinti véleményét az alapító elé kerülő előterjesztésről az előterjesztés 10. számú mellékletének megfelelő tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3945/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Felkéri az FKF Zrt. és a BKK Közút Zrt. vezérigazgatóját, hogy a végleges vagyonmérlegek és vagyonleltárak cégbírósági letétbe helyezéséről gondoskodjanak, a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 141. § (1) bekezdésének megfelelően.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tarlós István

A napirend 25. pontja: Javaslat az FKF Zrt.-nek a Fővárosi Önkormányzat felé a 2011. évi közútkezelési közszolgáltatási szerződés alapján, a közútfenntartási ágazat kiválására tekintettel benyújtott elszámolásának elfogadására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3946/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

az FKF Zrt. egyszemélyes tulajdonosaként, egyben a közútkezelési közszolgáltatás megrendelőjeként elfogadja az FKF Zrt. közútkezelési közszolgáltatásának 2011. január 1.-2011. szeptember 30. közötti időszakra szóló elszámolását az előterjesztés 1., 2. és 3. számú mellékletében foglalt tartalommal, azzal, hogy az időszak tekintetében a Fővárosi Önkormányzat felé leszámlázott összegeket meghaladó költségeinek fedezetét az FKF Zrt. saját nyeresége terhére biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3947/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi az FKF Zrt. Felügyelőbizottságának az alapító okirat 5.2.2 pontja szerinti véleményét az előterjesztés 4. számú mellékletének megfelelő tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3948/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi az FKF Zrt. vezérigazgatójának

az alapító okirat 5.2.2 pontja szerinti véleményét az előterjesztés 5. számú mellékletének megfelelő tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3949/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 284. § (2) bekezdése értelmében a Társaság vezérigazgatóját értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 26. pontja: A Főkert 2011. évi Zöldfelületi Közszolgáltatási Szerződésének 2. sz. módosítása.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3950/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Feneketlen-tó revitalizációjával kapcsolatos feladatokat a FŐKERT Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. közszolgáltatási szerződésének keretei közt kívánja megvalósítani.

3951/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Lezárja a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a „Főkert NZrt. Feneketlen-tó revitalizációjával kapcsolatos feladatok” beruházást; a feladat előirányzata 25,6 M Ft, tény 2010. december 31-ig 2,5 M Ft, kötelezettséggel nem terhelt maradvány 23,1 M Ft.

3952/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A Feneketlen-tó revitalizációjával kapcsolatos feladatok elvégzése érdekében csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a „Főkert NZrt. Feneketlen-tó revitalizációjával kapcsolatos feladatok” pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre előirányzatát 23,1 M Ft-tal, ezzel egyidejűleg, azonos összeggel megemeli a „8141 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.” cím működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre kiadási előirányzatát.

3953/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 3951-3952/2011.(XII. 14.) Főv. Kgy. határozatoknak megfelelően a költségvetési rendeletet módosító javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a 2011. évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor

Felelős: Tarlós István

3954/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A 2011. évi zöldfelületi program keretein belül a Feneketlen-tó környezetében lévő feladatok elvégzése érdekében jóváhagyja és megköti a Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.-vel a 2011. évi Zöldfelületi Közszolgáltatási Szerződés 2. sz. módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet módosításának hatálybalépésekor

Felelős: Tarlós István

3955/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a 23,1 M Ft Főkert NZrt. részére történő utalásáról.

Határidő: a közszolgáltatási szerződés módosításának aláírását követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 27. pontja: Javaslat a fővárosi uniós finanszírozású beruházások projektmenedzsment-feladatai ellátásának szervezeti feltételeinek biztosítására.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3956/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal arra, hogy a Projektmenedzsment Főosztály munkájának további segítéséhez a Projekt Megvalósító Csoport létszámából (26 fő) 15 fő köztisztviselői álláshelyet 2012. december 31-ig és az ahhoz kapcsolódó kiadások fedezetét a 2012. évi költségvetésben a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím 005 törzsszámán összesen 125 169 E Ft összegben biztosítja (ebből: személyi juttatások: 100 153 E Ft, munkaadót terhelő járulékok: 25 016 E Ft) 11 hónapra.

Határidő: a 2012. évi költségvetés elfogadása

Felelős: Tarlós István

A napirend 28. pontja: Javaslat a „3. sz. főforgalmi út menti lakóterületek zaj elleni védelme” című, 0011/2005-1/ÖP-1 számú projekthez kapcsolódó V. számú engedélyokirat módosítására.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3957/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

egyetért az okirat és a költségvetési rendelet módosításával a Norvég Alapból az „M3 autópálya bevezető szakasz, zajvédelem” projekt támogatására érkezett pénzek rendezésének érdekében.

3958/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A költségvetési beszámolóval való egyezőség érdekében csökkenti a „9177 Kockázatkezelési tartalék” cím kiadási előirányzatát 472,202 M Ft-tal és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül az „M3 autópálya bevezető szakasz, zajvédelem” beruházási feladat előirányzatát, továbbá csökkenti a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” címen belül a „Zaj elleni védelem tervezése és az M3 autópálya fővárosi szakasz zajvédelme” előirányzatát 74,357 M Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” előirányzatát.

A feladat tényszáma 2010. december 31-ig: 730,018 M Ft (ebből külső forrás - Norvég Alap -: 89,643 M Ft, saját forrás: 640,375 M Ft); 2011. évi üteme: 759,800 M Ft (ebből külső forrás - Norvég Alap -: 631,300 M Ft, saját forrás: 128,500 M Ft); a feladat 2012. évi üteme: 173,082 M Ft (ebből külső forrás - Norvég Alap -: 74,357 M Ft, saját forrás: 98,725 M Ft). A feladat összköltsége változatlanul 1 662,900 M Ft.

3959/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés következő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

3960/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 2008-2012. évi „M3 autópálya bevezető szakasz, zajvédelem” című projekt V. számú engedélyokirat módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 29. pontja: „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - a Szentmihályi úton buszsáv kialakítása útpálya szélesítéssel” támogatási szerződés 4. sz. módosítása.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3961/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

a támogatási szerződéssel történő összhang megteremtése érdekében, az összköltség változatlanul hagyása mellett:

megemeli a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” cím „KMOP Közösségi közlekedés fejlesztése (Szentmihályi út)” c. feladat 2011. évi előirányzatát 6605 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg megemeli a „9171 Városüzemeltetési céltartalékot” 6605 E Ft-tal.

A feladat 2011. évi üteme változatlanul 233 452 E Ft (ebből EU támogatás: 167 305 E Ft, saját forrás: 66 147 E Ft).

3962/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő, a költségvetési rendeletet módosító ülése

Felelős: Tarlós István

3963/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - a Szentmihályi úton buszsáv kialakítása útpálya szélesítéssel” című, KMOP-2.3.1/B-08-2009-0010 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 4. sz. módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2011. december 23.

Felelős: Tarlós István

3964/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Közösségi közlekedés fejlesztése (Szentmihályi út) c. beruházási feladat engedélyokiratának 3. számú módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 30. pontja: Javaslat a KMOP-2.1.2 konstrukció keretében megvalósuló kerékpárút-fejlesztési projektekkel kapcsolatos módosításokra.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3965/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

a „IX-XXI. ker., Szabadkikötő úti kerékpárút” és a „X. ker., Fehér út menti kerékpárút” feladatot 2012. évi befejezéssel és változatlan összköltséggel, továbbá a „III. ker., Bécsi út-Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal előkészítése” feladatot - a pótmunkához szükséges 6,593 M Ft többletkiadás biztosításával - 83,242 M Ft megnövekedett összköltséggel, 2012. évi befejezéssel kívánja megvalósítani.

3966/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” cím, azon belül a:

- „IX-XXI. ker., Szabadkikötő úti kerékpárút” feladat előirányzatát 111,9 M Ft-tal;

- „X. ker., Fehér út menti kerékpárút” feladat előirányzatát 56,657 M Ft-tal;

- „III. ker., Bécsi út-Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal előkészítése” feladat előirányzatát 39,525 M Ft-tal;

csökkenti a „8043 Önkormányzati fejlesztések” cím, azon belül a:

- „IX-XXI. ker., Szabadkikötő úti kerékpárút” feladat előirányzatát 163,187 M Ft-tal;

- „X. ker., Fehér út menti kerékpárút” feladat előirányzatát 99,498 M Ft-tal;

- „III. ker., Bécsi út-Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal előkészítése” feladat előirányzatát 64,596 M Ft-tal;

továbbá csökkenti a „9171 Városüzemeltetési céltartalék” cím előirányzatát 6,593 M Ft-tal, ezzel egyidejűleg megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” cím, azon belül a „Fejlesztések átütemezési tartaléka” előirányzatát 125,792 M Ft-tal.

A „IX-XXI. ker., Szabadkikötő úti kerékpárút” feladat 2012. évi üteme 163,187 M Ft-ra (ebből EU támogatás: 111,9 M Ft, saját forrás: 51,287 M Ft) módosul.

A „X. ker., Fehér út menti kerékpárút” feladat 2012. évi üteme 99,498 M Ft-ra (ebből EU támogatás: 56,657 M Ft, saját forrás: 42,841 M Ft) módosul.

A „III. ker., Bécsi út-Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal előkészítése” feladat megnevezése „III. ker., Bécsi út-Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal”-ra, a 2012. évi üteme 64,596 M Ft-ra (ebből EU támogatás: 39,525 M Ft, saját forrás: 25,071 M Ft), az összköltsége 76,649 M Ft-ról 83,242 M Ft-ra módosul.

3967/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, XXI., Szabadkikötő út” című, KMOP-2.1.2-09-2009-0027 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 3. sz. módosítását az előterjesztés 22. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: döntést követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

3968/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 006169 azonosító számú, IX.-XXI. ker., Szabadkikötő úti kerékpárút megnevezésű feladat beruházási engedélyokiratának 3. sz. módosítását az előterjesztés 32. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2012. január 15.

Felelős: Tarlós István

3969/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, X., Fehér út-Albertirsai út” című, KMOP-2.1.2-09-2009-0018 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 3. sz. módosítását az előterjesztés 24. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: döntést követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

3970/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 006175 azonosító számú, X. ker., Fehér út menti kerékpárút megnevezésű beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását az előterjesztés 34. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2012. január 15.

Felelős: Tarlós István

3971/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, III., Bécsi út-Nagyszombat u. útvonal” című, KMOP-2.1.2-09-2009-0023 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 3. sz. módosítását az előterjesztés 23. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: döntést követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

3972/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 006173 azonosító számú, III. ker., Bécsi út-Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal megnevezésű beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását az előterjesztés 33. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2012. január 15.

Felelős: Tarlós István

3973/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, XVII., Pesti út (501. utca-Ferihegyi út között)” című, KMOP-2.1.2-09-2009-0028 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 3. sz. módosítását az előterjesztés 25. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: döntést követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

3974/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, XVII., Pesti út (Ferihegyi út-Hegyalatti u. között) című, KMOP-2.1.2-09-2009-0029 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 3. sz. módosítását az előterjesztés 26. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: döntést követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

3975/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, XI., Bogdánfy utca” című, KMOP-2.1.2-09-2009-0008 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 3. sz. módosítását az előterjesztés 27. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: döntést követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

3976/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, XXI., Ady Endre út” című, KMOP-2.1.2-09-2009-0026 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 3. sz. módosítását az előterjesztés 28. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: döntést követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 31. pontja: Dél-budapesti régió vízrendezése; Hosszúréti patak mederrendezése; többletforrás biztosítása.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3977/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

a „Dél-budapesti régió vízrendezése” c. KMOP-3.3.1/C-2009-0001 sz. projekt megvalósítása érdekében a pótmunka elvégzéséhez szükséges 39,8 M Ft többletforrást a 2012. évre biztosítja, így a „Dél-budapesti régió vízrendezése” feladatot a pótmunkával növelt 1 548,0 M Ft összköltséggel kívánja megvalósítani.

3978/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a feladat végrehajtásának és a támogatási szerződés fenntarthatóságának érdekében a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül „Dél-budapesti régió vízrendezése” feladat 2012. évi üteme 416,3 M Ft-ra változik (ebből EU támogatás (KMOP) 242,2 M Ft, saját forrás 174,1 M Ft), összköltsége pedig 1 548,0 M Ft-ra változik.

3979/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés következő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

3980/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Dél-budapesti régió vízrendezése” feladat engedélyokiratának 5. számú módosítását az előterjesztés 9. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését követően

Felelős: Tarlós István

A napirend 32. pontja: Javaslat „A Városliget Kapuja (Városligeti Műjégpálya pálya és épületegyüttes rekonstrukciója)” c., KMOP-3.1.1/E-2008-0004 sz. projekt támogatási szerződésének 8. sz. módosítására.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3981/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti „A Városliget Kapuja (Városligeti Műjégpálya pálya és épületegyüttes rekonstrukciója)” c., KMOP-3.1.1/E-2008-0004 számú projekt támogatási szerződésének 8. sz. módosítását az előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3982/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja „A Városliget Kapuja (Városligeti Műjégpálya pálya és épületegyüttes rekonstrukciója)” című, KMOP-3.1.1/E-2008-0004 számú projekt támogatási szerződés véghatáridejének méltányosságból történő meghosszabbítása tárgyában az előterjesztői kiegészítés 4. sz. mellékletében szereplő támogatási szerződés 9. sz. módosítását és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról a Közreműködő Szervezet esetleges módosításainak átvezetését követően.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3983/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Hérosz Zrt. cs. a.-val kötött építési szerződés 4. sz. módosítása 8.2.2 pontja értelmében a rendelkezésre álló bankgarancia lehívásáról intézkedjen, ennek terhére és mértékéig a Kbt. és a vonatkozó jogszabályok betartása mellett gondoskodjon a Városligeti Műjégpálya rendeltetésszerű működéséhez szükséges intézkedések megtételéről.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3984/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Hérosz Zrt. cs. a.-val kötött építési szerződés 4. sz. módosítása 2.29. pontja alapján a késedelmes teljesítés jogkövetkezményeinek alkalmazásáról gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3985/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A Városligeti Műjégpálya intézménynek az állagmegóvási munkálatok elvégzéséhez szükséges mértékig napi nettó 800 E Ft, de maximálisan 36 000 E Ft összegben forrást biztosít.

3986/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „9177 Kockázatkezelési céltartalék” cím előirányzatát 36 000 E Ft-tal és ugyanezen összeggel megemeli az „5802 Városligeti Műjégpálya” cím támogatási és kiadási, ezen belül a dologi kiadások előirányzatát.

3987/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy utasítsa a Városligeti Műjégpálya vezetőjét, hogy a maximálisan 36 000 E Ft üzemeltetési támogatás megtérülése tárgyában készítsen üzleti tervet és azt terjessze a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülése elé.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3988/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy „A Városliget Kapuja a Városligeti Műjégpálya rekonstrukciója” feladatot a projekt támogatási szerződésével összhangban, a teljesítéséhez szükséges el nem végzett munkák kivitelezését 138 367 E Ft többletforrás biztosításával kívánja megvalósítani.

3989/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „9177 Kockázatkezelési céltartalék” cím előirányzatát 138 367 E Ft-tal és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül „A Városliget Kapuja a Városligeti Műjégpálya rekonstrukciója” feladat előirányzatát. A beruházás 2011. évi üteme 3 515,41 M Ft (ebből uniós támogatás: 2 200,0 M Ft, saját forrás: 1 315,41 M Ft). A feladat összköltsége 5 010,067 M Ft-ra változik.

3990/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Városliget Kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” című, 005964 számú engedélyokirat 4. számú módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak jóváhagyására.

Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését követően

Felelős: Tarlós István

3991/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal a bankgarancia lehívását követően a beérkező összeg visszapótlására a „9177 Kockázatkezelési céltartalék” címre.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 10 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 33. pontja: Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2012. évi díjtételeire.

Előterjesztő: dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 85/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendeletét a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztői kiegészítés melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 34. pontja: Előzetes döntések meghozatala a BÖP Kft. 2011. december 16-ai taggyűlésének napirendi pontjaira vonatkozóan.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3992/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. 2011. december 16-án tartandó rendkívüli taggyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata tagi képviselője kötött mandátummal eljárva, „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

- A Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. szétválásával kapcsolatos, az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező független könyvvizsgálói jelentés elfogadását.

- A Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. tájékoztatásának tudomásulvételét az Alkotmánybíróság 1275/B/2009. AB határozatának a Társaságra vonatkozó várható pénzügyi hatásairól.

- A Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. tájékoztatásának tudomásulvételét a Társaság 2011. február 21-ei taggyűlése 5. számú határozatának pénzügyi hatásairól, a BÖP Kft. aktuális pénzügyi helyzetére és napi működésére.

- A Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. Követeléskezelési Irányelvek tárgyú előterjesztésének jóváhagyását.

Határidő: 2011. december 16., a Társaság taggyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

3993/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza dr. Szemenyei Lászlót, hogy a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. 2011. december 16-án tartandó taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tagi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt és felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának kiadására.

Határidő: 2011. december 16., a Társaság taggyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

A napirend 35. pontja: A BVK HOLDING Zrt. alaptőke emelése az FKF Zrt. részvényeinek apportálásával. Javaslat a BKK Közút Zrt. tervezett apportálásával összefüggő döntések elfogadására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3994/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.; cégjegyzékszáma: 01-10-046833; a továbbiakban: „BVK Holding Zrt.”, vagy „Társaság”) jelenleg 35 319 000 000 Ft, azaz harmincöt milliárd háromszáztizenkilenc millió forint mértékű alaptőkéjét felemeli 50 758 000 000 Ft-ra, azaz ötven milliárd hétszázötvennyolc millió forintra új törzsrészvények zártkörű forgalomba hozatalával. Az alaptőke emelés mértéke: 15 439 000 000 Ft, azaz tizenöt milliárd négyszázharminckilenc millió forint.

Megállapítja az alaptőke felemelésével egyidejűleg, hogy a BVK HOLDING Zrt. alaptőkéje: 50 758 000 000 Ft, azaz ötven milliárd hétszázötvennyolc millió forint, amely 25 000 000 Ft, azaz huszonöt millió forint pénzbeli hozzájárulásból, és 50 733 000 000 Ft, azaz ötven milliárd hétszázharminchárom millió forint nem pénzbeli hozzájárulásból (apportból) áll.

A BVK HOLDING Zrt. alaptőkéje, illetve az alapításakor kibocsátott részvényeinek kibocsátási értéke a Társaság alapításakor hiánytalanul megfizetésre került pénzbeli hozzájárulás formájában. A Társaság alapítója a Fővárosi Közgyűlés 1981/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. határozatával új részvények forgalomba hozatalával történő tőkeemelésről rendelkezett. Az 1982/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. határozatnak megfelelően a kibocsátott részvények kibocsátási értékének megfelelő nem pénzbeli hozzájárulást a Társaság alapítója a Társaság részére maradéktalanul teljesítette.

Az új részvény kibocsátásával járó zártkörű tőkeemelésben jelenleg is kizárólag a Társaság alapítója, Budapest Főváros Önkormányzata vesz részt. A tőkeemelés nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával valósul meg, amelyet teljes egészében a Társaság alapítója teljesít.

A jelen tőkeemelés során 15 439 db (tizenötezer-négyszázharminckilenc darab) névre szóló, egyenként 1 000 000 Ft (egymillió forint) névértékű, A sorozatú (A 035320-tól A 052258-ig), az alapításkor kibocsátott törzsrészvényekkel azonos, a Gt. és az alapító okirat szerinti részvényesi jogokat megtestesítő, dematerializált úton előállított törzsrészvény kerül kibocsátásra 47 740 000 000 Ft, azaz negyvenhét milliárd hétszáznegyven millió forintos kibocsátási értéken, amely a nem pénzbeli hozzájárulás ellenében a Társaság alapítója részére átadásra kerül.

A nem pénzbeli hozzájárulás tárgya Budapest Főváros Önkormányzatának, mint a Társaság alapítójának kizárólagos tulajdonában álló Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1081 Budapest, Alföldi utca 7.; cégjegyzékszáma: 01-10-043157; a továbbiakban: „Társaság”, vagy „FKF Zrt.”), valamennyi részvénye (a továbbiakban: „Részvények”), amelyek az előterjesztés 1. számú mellékletében tételesen meghatározásra kerültek.

A Fővárosi Közgyűlés megállapítja, hogy a tőkeemeléssel összefüggésben kibocsátásra kerülő új részvények átvételére kizárólagosan a Fővárosi Önkormányzat - mint a Társaság alapítója és egyszemélyes részvényese - jogosult.

Kötelezi a BVK HOLDING Zrt. Igazgatóságát, hogy a Társaság alaptőkéjének felemeléséről szóló közgyűlési határozatot a Cégközlönyben jelentesse meg annak meghozatalát követő 30 napon belül.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

3995/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A Társaság alapítója a kibocsátandó részvények ellenértékeként az FKF Zrt. valamennyi Részvényét, mint nem pénzbeli hozzájárulást (apportként) szolgáltatja a BVK HOLDING Zrt. számára 47 740 000 000 Ft, azaz negyvenhét milliárd hétszáznegyven millió forint értékben. A nem pénzbeli hozzájárulás ellenében a Társaság alapítóját 15 439 db, azaz tizenötezer-négyszázharminckilenc darab 1 000 000 Ft, azaz egymillió forint névértékű, 47 740 000 000 Ft, azaz negyvenhét milliárd hétszáznegyven millió forint kibocsátási értékű, dematerializált, névre szóló törzsrészvény illeti meg.

A nem pénzbeli hozzájárulás értékének alaptőkén felüli része (az apport tárgyát képező FKF Zrt. értékelési különbözete), amely 32 301 000 000 Ft, azaz harminckettő milliárd háromszázegy millió forint, a BVK HOLDING Zrt. alaptőkén felüli vagyonába kerül.

Az FKF Zrt. valamennyi Részvényének, mint a nem pénzbeli hozzájárulás tárgyának az értékét a Gt. 209. § (1) bekezdése szerint, figyelemmel az Áht. 108. § (3) bekezdésére is a Társaság alapítója a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. által lefolytatott üzleti értékelés, a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. (székhelye: 1077 Budapest, Wesselényi u. 16.; cégjegyzékszáma: 01-09-063022; kamarai nyilvántartási száma: 001464; személyében felelős könyvvizsgáló: Biczó Péter; hivatali címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 16.; kamarai nyilvántartási száma: 004957) az előterjesztés 2. számú mellékletében szereplő független könyvvizsgálói jelentésben tett megállapításai alapján, azzal egyező mértékben határozta meg.

A nem pénzbeli hozzájárulást az alaptőke emelés tárgyában hozott határozat meghozatalától számított 30 nap alatt kell a BVK HOLDING Zrt. rendelkezésére bocsátani.

A rendelkezésre bocsátás az apportlistában részletezett Részvények esetében forgatmányozással és birtokbaadással történik. Az apportált Részvényeket kibocsátó FKF Zrt. vezérigazgatóját a BVK HOLDING Zrt. köteles megkeresni a tulajdonosváltozásnak a kibocsátó társaság részvénykönyvébe történő bejegyzése iránt.

A nem vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátásának megtörténtével egyidejűleg a BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága az átvételről nyilatkozatot ad ki.

A forgalomba hozandó új részvények átvételére a Társaság alapítója és kizárólagos részvényese, azaz Budapest Főváros Önkormányzata kötelezettséget vállal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

3996/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a BVK Holding Zrt. alapító okiratának a Társaság alaptőkéjének összegére vonatkozó rendelkezéseit akként, hogy a Társaság alaptőkéje 50 758 000 000 Ft, azaz ötven milliárd hétszázötvennyolc millió forint, amely 25 000 000 Ft, azaz huszonötmillió forint pénzbeli, és 50 733 000 000 Ft, azaz ötven milliárd hétszázharminchárom millió forint értékű nem pénzbeli hozzájárulásból (apport) áll, és amelyet 50 758 db, azaz ötvenezer-hétszázötvennyolc darab, egyenként 1 000 000 Ft, azaz egymillió forint névértékű, dematerializált úton előállított, névre szóló törzsrészvény testesít meg.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

3997/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a BVK Holding Zrt. alapító okiratának IV. fejezet 3. pontját akként, hogy „Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes 50 758 darab névre szóló dematerializált törzsrészvény tulajdonjogával rendelkezik, amelyek egyenként 1 000 000 Ft, azaz egymillió forint névértékűek.”

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

3998/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A BVK HOLDING Zrt. alapító okiratának VI. fejezet 1/n) pontját hatályon kívül helyezi, valamint a VII. fejezet 2.14. pontját akként szabályozza, hogy az Igazgatóság „a Társaság tulajdonában álló egyszemélyes társaságok irányítására, azok működésére vonatkozóan a vállalatcsoporton belül kötelezően alkalmazandó szabályzatot alkot.”

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

3999/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a BVK Holding Zrt.-nek az előterjesztés 4. számú mellékletét képező módosítással egységes szerkezetű alapító okiratát azzal, hogy az alapító okirat módosításai az apport szolgáltatásával válnak hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

4000/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 1. számú mellékletét képező apportlistának, az előterjesztés 3. számú mellékletét képező BVK HOLDING Zrt. alapító okiratát módosító okiratnak, valamint az előterjesztés 4. számú mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetű alapító okiratnak az aláírására, valamint az alaptőke emelés cégbírósági átvezetéséhez szükséges cégjogi intézkedések megtételével, továbbá a tőkeemelés során teljesítendő nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos intézkedések megtételére, és a szükséges dokumentumok aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 86/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

4001/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdése szerinti hatáskörében, mint a Cg. 01-10-046840 cégjegyzékszámú, BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság kizárólagos tulajdonosa, a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy:

Az RSM DTM Audit Tanácsadó Kft. által, a BKK Közút Zrt. apport értékeléséről szóló könyvvizsgálói jelentést az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő tartalommal elfogadja, és az abban megállapított apportérték figyelembevételével - a Gt. 254. §-258. §-aiban foglalt szabályok alapján - a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése: BKK Zrt., székhelye: 1052 Budapest, Városház u. 9-11., cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-046840) alaptőkéjét felemeli az alábbiak szerint:

a) Az alaptőke emelés módja: zártkörű.

Az Alaptőke emelésnek a Gt. 254. § (2) bekezdésének megfelelően akadálya nincs, tekintettel arra, hogy a Társaság alaptőkéje, illetve a Társaság alapításakor kibocsátott részvényeinek kibocsátási értéke a Társaság alapításakor, illetve a 356/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. határozat alapján végrehajtott tőkeemelés alapján hiánytalanul megfizetésre került, pénzbeli hozzájárulás formájában.

b) Az alaptőke emelés összege: 1 500 000 000 Ft, azaz egymilliárd-ötszázmillió forint.

Az alaptőke emelés a Társaság 1500 db, 1 000 000 Ft, azaz egymillió forint névértékű, 3 924 491 000 Ft, azaz hárommilliárd-kilencszázhuszonnégymillió-négyszázkilencven-egyezer forint kibocsátási értékű dematerializált törzsrészvényének zártkörű kibocsátásával történik.

A tőkeemelés során kibocsátásra kerülő törzsrészvények az alapításkor, és a korábbi tőkeemeléskor kibocsátott törzsrészvényekkel azonos, a Gt. és az alapító okirat szerinti részvényesi jogokat testesítenek meg.

A Fővárosi Közgyűlés megállapítja, hogy a kibocsátásra kerülő részvények átvételére kizárólagosan a Fővárosi Önkormányzat - mint a Társaság alapítója és egyszemélyes részvényese jogosult.

c) Az alaptőke emelést követően a felemelt alaptőke összege: 1 800 000 000 Ft, azaz egymilliárd-nyolcszázmillió forint.

d) A nem pénzbeli hozzájárulás tárgya: a BKK Közút Zrt. 100%-os részesedése (részvénycsomagja).

e) A nem pénzbeli hozzájárulást szolgáltató neve: Budapest Főváros Önkormányzata (1052 Budapest, Városház u. 9-11.).

Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes a kibocsátandó új részvények ellenértékét, nem pénzbeli hozzájárulásként (apportként) szolgáltatja a BKK Zrt. számára, 3 924 491 000 Ft, azaz hárommilliárd-kilencszázhuszonnégymillió-négyszázkilencven-egyezer forint értékben. A nem pénzbeli hozzájárulás ellenében a Részvényest 1500 db, 1 000 000 Ft, azaz egymillió forint névértékű, 3 924 491 000 Ft, azaz hárommilliárd-kilencszázhuszonnégymillió-négyszázkilencven-egyezer forint kibocsátási értékű dematerializált, névre szóló törzsrészvény illeti meg. A tőkeemelés végrehajtására úgy kerül sor, hogy a BKK Közút Zrt. saját tőkéjének az apportértékelés során megállapított vagyonértékéből (3 924 491 E Ft) a Társaság alaptőkéjének, illetve jegyzett tőkéjének megfelelő összeg (1 500 000 000 Ft) a BKK Zrt. alaptőkéjébe (jegyzett tőkéjébe), míg az alaptőkét, illetve jegyzett tőkét meghaladó része (2 424 491 000 Ft) a BKK Zrt. alaptőkén felüli vagyonába (tőketartalékba) kerül.

f) Az apport értékét előzetesen megállapító könyvvizsgáló: RSM DTM Audit Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1138 Budapest, Faludi u. 3., cégjegyzékszáma: Cg.01-09-914-841, nyilvántartási száma: 002552, Kozma Attila Mihály bejegyzett könyvvizsgáló, kamarai tagsági száma: 005847).

g) A nem pénzbeli hozzájárulást az alaptőke emelés tárgyában hozott jelen határozat meghozatalától számított 30 (harminc) nap alatt kell a Társaság rendelkezésére bocsátani. A nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátásának megtörténtével egyidejűleg a Társaság Igazgatósága az átvételről nyilatkozatot ad ki.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

4002/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a BKK Zrt. (cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-046840) alapító okiratának módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

4003/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a BKK Zrt. (cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-046840) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

4004/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 2. számú mellékletét képező alapító okirat módosítás és az előterjesztés 3. számú mellékletét képező egységes szerkezetű alapító okirat aláírására, valamint az alaptőke emelés cégbírósági átvezetéséhez szükséges valamennyi cégjogi intézkedés megtételével, továbbá az alaptőke emelés során teljesítendő nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos intézkedések megtételére, a szükséges dokumentumok aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

4005/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság által, a BKK Közút Zrt. apport értékelésének meghatározására és auditálására megrendelt könyvvizsgálói tevékenység ellenértékének megtérítésére - a 2095/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. határozattal összhangban - számla ellenében, 2 625 000 Ft értékben a BKK Zrt. részére.

4006/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „9171 Városüzemeltetési céltartalék” cím kiadási előirányzatát 2 625 000 Ft összeggel, és ugyanezen összeggel megnöveli a „7249 Apportérték meghatározásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása” cím kiadási, azon belül dologi kiadások előirányzatát.

A napirend 36. pontja: Javaslat előzetes döntések meghozatalára az FCSM Zrt. 2011. december 19-ei közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozóan.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

4007/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2011. december 19-ei rendkívüli közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva, „igen” szavazatával támogassa az alábbi döntés meghozatalát:

- Elfogadja a Fővárosi Önkormányzat, az FCSM Zrt. és a BKSZT Kft. között megkötendő szennyvíztisztítási szerződést az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a vezérigazgatót a szerződés aláírására.

- Az FCSM Zrt. beruházási szabályzatának az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti módosított tartalommal történő elfogadását.

Határidő: 2011. december 19., illetve a Társaság soron következő rendkívüli közgyűlésének időpontja

Felelős: Tarlós István

4008/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza dr. Kókány Csabát, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2011. december 19-ei rendkívüli közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására.

Határidő: 2011. december 19., illetve a Társaság soron következő rendkívüli közgyűlésének időpontja

Felelős: Tarlós István

A napirend 37. pontja: Javaslat az „Uzsoki utcai Kórház regionális egészségügyi központ rekonstrukció II. ütem” c., KMOP-4.3.1/A-2008-0001 sz. projekt támogatási szerződésének 2. sz. módosítására.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

4009/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

egyetért az „Uzsoki utcai Kórház regionális egészségügyi központ rekonstrukció II. ütem” c. projekt áfa kompenzáció iránti igényünk miatt szükségessé vált KMOP-4.3.1/A-2008-0001 azonosító számú támogatási szerződésnek az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti módosításával.

4010/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A támogatási szerződéssel, valamint a költségvetési beszámolóval való összhang megteremtése érdekében az összköltség (6 605 700 E Ft) változatlanul hagyása mellett: megemeli a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” címen belül a „KMOP-4.3.1/A-2008-0001 - Uzsoki utcai Kórház Regionális Egészségügyi Központ rekonstrukció II. ütem” feladat 2011. évi előirányzatát 38 222 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” előirányzatát.

A feladat 2011. évi üteme változatlanul 621.300 E Ft (ebből EU támogatás: 888 587 E Ft, beruházási hitel: 118 700 E Ft, saját forrás: -385 987 E Ft).

4011/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az „Uzsoki utcai Kórház regionális egészségügyi központ rekonstrukció II. ütem” c. projekt 003451 számú engedélyokirat 7. számú módosítását az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

4012/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., mint Közreműködő Szervezet és Budapest Főváros Önkormányzata között az „Uzsoki utcai Kórház regionális egészségügyi központ rekonstrukció II. ütem” című, KMOP-4.3.1/A-2008-0001 azonosító számú pályázat Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból elnyert támogatása tárgyában megkötendő támogatási szerződés 2. sz. módosítását az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2011. december 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 38. pontja: Javaslat a TÁMOP-2.2.3/B-09/1-2009-0002 „Csepel - TISZK a dél-pesti régió korszerű piacképes szakképzési központjának fejlesztési projektje” likviditásának biztosítása céljából kötött kölcsönszerződés módosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

4013/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Csepel TISZK TÁMOP-2.2.3/B-09/1-2009-0002 azonosító számú projekt megvalósításához kapcsoló kölcsönszerződés 1. sz. módosítását a Csepel TISZK Gazdasági Szervezetével az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, amely szerint a kölcsön visszafizetésének határideje 2011. december 31-ről 2012. június 30-ra módosul. Felkéri a főpolgármestert a szerződés módosításának aláírására és kiadására.

Határidő: 8 napon belül

Felelős: Tarlós István

4014/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A kölcsönszerződés módosításához kapcsolódóan, az előirányzat technikai rendezése miatt csökkenti a „9300 Általános tartalék” előirányzatát 15 000 E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg növeli a „3705 Csepel TISZK Gazdasági Szervezete” cím támogatási és kiadási, ezen belül dologi kiadások előirányzatát 15 000 E Ft-tal.

4015/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladat végrehajtásához szükséges rendeletmódosítást terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendeletmódosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 39. pontja: Javaslat az oktatási ágazatban 2011. augusztus 31-ig önállóan működő és gazdálkodó intézményeknek a Gazdasági Szervezetek kialakítása miatt szükséges költségvetési beszámolói elfogadására az 1911/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. határozatnak megfelelően, továbbá a gyermekvédelmi ágazatban a 2639/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. határozatnak megfelelő előirányzat rendezésre.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

4016/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a gazdasági integrációval érintett 119 oktatási-nevelési intézmény zárómérlegét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal és az intézmények pénzmaradványát az előterjesztés 2. és a 2/a. sz. mellékleteiben foglaltak szerint 2 695 640 E Ft összegben fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

4017/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az oktatási-nevelési intézmények gazdasági integráció miatti előirányzat-rendezését az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal: +2 010 500 E Ft összegben.

4018/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények gazdasági integráció miatti előirányzat-rendezését az előterjesztés 4. számú melléklete szerint.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

4019/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 64. napirendi ponttól folytatja az előterjesztések tárgyalását.

A napirend 40. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár alapító okirat módosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

4020/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár alapító okiratának módosítását és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 2. számú mellékletét képező alapító okirat módosítása, valamint az előterjesztés 3. számú mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására, valamint Kincstárhoz történő benyújtására.

Határidő: a Közgyűlés döntésétől számított 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 41. pontja: Javaslat a Pro Cultura Urbis Közalapítvány megszüntetésére.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

4021/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (4) bekezdése alapján kezdeményezi a Pro Cultura Urbis Közalapítvány megszüntetését, mivel a közfeladat ellátásának biztosítása más módon, a meglévő fővárosi intézményrendszer szervezeti keretében hatékonyabban megvalósítható. Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Bíróságnál kérelmezze az alapító nevében a Pro Cultura Urbis Közalapítvány megszüntetését és a nyilvántartásból való törlését.

Határidő: döntést követő 90 nap

Felelős: Tarlós István

4022/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A Pro Cultura Urbis Közalapítvány vagyonát - a pénzügyi kötelezettségek teljesítését követően és a hitelezők kielégítése után - a „Budapest Bank Budapestért” Alapítvány támogatására fordítja. Felkéri a főpolgármestert, hogy az átutalásról intézkedjen és erről a nyilvánosságot közleményben tájékoztassa.

Határidő: döntést követő 60 nap

Felelős: Tarlós István

4023/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Pro Cultura Urbis Közalapítvány megszűnését követően készítsen záró beszámolót, valamint közhasznúsági jelentést tartalmazó előterjesztést a Közgyűlés számára.

Határidő: 2012. június 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 42. pontja: Javaslat az Angol Nyelvű Színház Közhasznú Alapítvány (Merlin Színház) közszolgáltatási szerződésének módosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

4024/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és az Angol Nyelvű Színház Közhasznú Alapítvány közötti közszolgáltatási szerződés módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 43. pontja: Javaslat a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló további jogviszonyával kapcsolatos döntésre.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

4025/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője, Novák János „Csajkovszkij: A Diótörő” produkció rendezői tevékenységének ellátása érdekében munkavégzésre irányuló további jogviszonyt létesítsen a Művészetek Palotája Kulturális Szolgáltató Kft.-vel.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 44. pontja: Javaslat a Külker SC Sporttelep fejlesztésére és hasznosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

4026/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Bp. 65528 hrsz.-ú, természetben Bp. III. kerület, Márton út 25. szám alatti sporttelep fejlesztésébe a közvetett állami támogatás igénybevételére jogosult sportszervezetet kíván bevonni azzal, hogy a fejlesztéshez önkormányzati forrás nem vehető igénybe.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a fejlesztés megvalósításához szükséges további döntési javaslatokat terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: 2012. március 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 45. pontja: Határozathozatal felfüggesz-tett bizottsági döntésről.

Előterjesztő: dr. Velkey György

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

4027/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva hatályon kívül helyezi a Fővárosi Közgyűlés Egészségpolitikai és Szociális Bizottságának 180/2011. (XI. 28.) sz. határozatát.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 46. pontja: Az egészségügyi intézmények állami tulajdonba adásához kapcsolódó egyes kérdések.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

4028/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az Egészségpolitikai és Szociális Bizottság módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy az egészségügyi intézmények átadás-átvételéről szóló megállapodásban szükségesnek tartja rögzíteni, hogy az átadásra kerülő egészségügyi intézmények főigazgatói és gazdasági igazgatói állásaira kiírandó pályázatokat a NEFMI egyeztettesse a Fővárosi Önkormányzattal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az átadás-átvételi megállapodás előkészítése során jelen közgyűlési határozatban foglaltak tekintetében is folytasson tárgyalást és képviselje a Fővárosi Önkormányzatot.

Határidő: 2011. december 31.

Felelős: Tarlós István

Az egészségügyi intézmények átadás-átvételéről szóló megállapodásban szükségesnek tartja rögzíteni, hogy az átadásra kerülő egészségügyi intézmények főigazgatói és gazdasági igazgatói állásaira kiírandó pályázatokat bíráló bizottságokban kapjon helyet a Fővárosi Önkormányzat által kijelölt szakértő.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az átadás-átvételi megállapodás előkészítése során jelen közgyűlési határozatban foglaltak tekintetében is folytasson tárgyalást és képviselje a Fővárosi Önkormányzatot.

Határidő: 2011. december 31.

Felelős: Tarlós István”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

4029/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az MSZP frakció módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés nem adja át a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő egészségügyi, oktatási és további intézményeit és az intézmények vagyonát a Magyar Államnak. Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Magyar Köztársaság Kormányát tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény (Abt.) 21. § (2) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság Országgyűlése által 2011. november 21-én elfogadott „A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről” szóló törvény Abt. 1. § b) pontjában meghatározott utólagos alkotmánybírósági felülvizsgálatát indítványozza a Fővárosi Önkormányzat tulajdonhoz való alapjogának sérelme miatt.

Határidő: döntést követő 5. nap

Felelős: Tarlós István

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésnek megfelelő indítványt nyújtsa be az Alkotmánybírósághoz.

Határidő: döntést követő 5. nap

Felelős: Tarlós István”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

4030/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

elengedhetetlennek tartja és javasolja az átadás-átvételi megállapodásban az alábbiak rögzítését:

A Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményei átvételét követően a Nemzeti Erőforrás Minisztérium gondoskodik a következőkről:

- a megkezdett, folyamatban lévő beruházások, fejlesztések, felújítások, le nem zárult európai uniós pályázatok befejezése;

- a 2011. évben indított fejlesztések 2011-ben teljesített ráfordításainak teljes körű megtérítése, a banki adósságterhek, pénzügyi kötelezettségek átvállalása;

- az intézményi adósságállományok átvállalása;

- az egészségügyi intézményekben tevékenykedő önkormányzati biztosok felé vállalt feladatok és kötelezettségek átvállalása;

- a jelenleg a Fővárosi Önkormányzatot terhelő egészségügyi intézményeihez kapcsolódó kötelezettségek átvállalása (pl. peres ügyek).

A megállapodásban szükséges rögzíteni a következő, egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó koncepcionális kérdéseket is:

- A Fővárosi Önkormányzat a szakmaiság folyamatosságának biztosítása érdekében továbbra is megad minden segítséget és támogatást a NEFMI Egészségügyért Felelős Államtitkársága részére, aki vállalja, hogy lehetőséget biztosít a Fővárosi Önkormányzat számára, hogy a budapesti lakosság egészségügyi ellátással kapcsolatos érdekeit megfelelő módon érvényesítse az átadott egészségügyi intézmények fenntartása és üzemeltetése keretében. Ennek érdekében a NEFMI Egészségügyért Felelős Államtitkársága vállalja, hogy a fővárosi egészségügyi ellátás jövőjével kapcsolatos koncepcionális javaslatait - ideértve a jogszabályalkotást megelőzően szükséges intézkedéseket és eszközöket - véleményezés céljából eljuttatja a Fővárosi Önkormányzat számára.

Fentieken túl a Fővárosi Önkormányzat elengedhetetlenül szükségesnek tartja:

- a megfelelő színvonalú egészségügyi ellátás biztosítását;

- az előírt intézményi minimumfeltételek biztosítását;

- hajléktalanok egészségügyi ellátása érdekében történő együttműködést;

- a Fővárosi Önkormányzat és az egészségügyi célok érdekében tevékenykedő alapítványok közötti együttműködés továbbfolytatását;

- az önállóan működő és gazdálkodó, megfelelő szakmai struktúrával és ellátási területtel rendelkező Szent Margit Kórház létrehozását, a Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházaiból történő kiválással, az előterjesztés 1. sz. mellékletében foglaltak alapján;

- a Segély Helyett Esély Alapítvány Thalassa Ház pszichoterápiára és pszichiátriai rehabilitációra szoruló ápoltjainak további megfelelő színvonalú ellátását.

A Fővárosi Önkormányzat - lehetőségeihez képest - továbbra is szorosan együtt kíván működni a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal a főváros lakossága körében végzendő egészségügyi felvilágosító és prevenciós tevékenység kapcsán. Ennek megvalósításához kéri a Nemzeti Erőforrás Minisztérium együttműködését.

Szükségesnek tartja továbbá az intézményirányítás- és felügyeleti feladatokat ellátó köztisztviselők GYEMSZI-ben történő továbbfoglalkoztatását.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az átadás-átvételi megállapodás előkészítése során a Közgyűlés által meghatározott fenti elveknek megfelelően folytassa a tárgyalást és képviselje a Fővárosi Önkormányzatot.

Határidő: 2011. december 31.

Felelős: Tarlós István

4031/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Egyetért az előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő együttműködési megállapodás-tervezetben foglaltakkal. Felkéri a főpolgármestert, hogy az önálló Szent Margit Kórház létrehozására vonatkozó együttműködési megállapodást írja alá és tegye meg a szükséges intézkedéseket a Nemzeti Erőforrás Minisztériumnak történő továbbítás céljából.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 47. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet, valamint a Heim Pál Gyermekkórház alapító okiratának módosítására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

4032/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézetnek az előterjesztés 3/a. számú mellékleteként csatolt, jelenleg hatályos alapító okiratát az előterjesztés 3/b. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 3/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: döntést követő 20 napon belül

Felelős: Tarlós István

4033/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórháznak az előterjesztés 4/a. számú mellékleteként csatolt, jelenleg hatályos alapító okiratát az előterjesztés 4/b. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 4/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: döntést követő 20 napon belül

Felelős: Tarlós István

4034/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 1. számú mellékleteként csatolt tartalommal a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. 2011. évi Éves Közszolgáltatási Szerződésének módosítását, mely szerint a Budapest IV. kerület, 71443 hrsz.-ú, az Árpád Kórház telephelyhez tartozó ingatlant törli az 1. számú II/7. jelölésű mellékletből. Egyúttal felhatalmazza a főpolgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: döntést követő 20 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 48. pontja: A Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Kht. „v. a” alapító okiratának módosítása.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

4035/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

a vagyonrendelet 52. § (1) bekezdésben foglaltak alapján módosítja a Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Kht. „v. a.” alapító okiratát az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az alapító okirat módosításának aláírásáról és kiadásáról.

Határidő: 2012. január 10.

Felelős: Tarlós István

A napirend 49. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő egyes ingatlanok szociális közcélra való hasznosítására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

4036/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 7. §-a alapján korlátozottan forgalomképessé minősíti az előterjesztés 1. számú mellékletében felsorolt ingatlanokat, szociális közfeladat ellátása céljára. Egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. 2011. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 8. számú módosítását az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: a döntést követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

4037/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 17. §-a alapján, az előterjesztés 2. sz. mellékletében felsorolt ingatlanokat a jövőben szociális közfeladat ellátása céljára kívánja használni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

4038/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórházának az előterjesztés 3/a. számú mellékleteként csatolt, jelenleg hatályos alapító okiratát az előterjesztés 3/b. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 3/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: döntést követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

4039/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1173 Budapest XVII., Pesti út 117. alapító okiratát az előterjesztés 4/b. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1173 Budapest XVII., Pesti út 117. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 4/c. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a döntést követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 50. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága tagjainak módosítására.

Előterjesztő: Horváth Csaba

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

4040/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat Pénzügyi és Költségvetési Bizottságából visszahívja Tüttő Kata bizottsági tagot.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

4041/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Pénzügyi és Költségvetési Bizottságába megválasztja bizottsági tagnak Andó Sándort.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 51. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

4042/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

a 2986/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. határozat végrehajtásaként 2012. január 1-jei hatállyal a Főpolgármesteri Hivatalból a BKK Zrt.-hez áthelyezésre kerülő 26 fő miatt csökkenti a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím, 005 törzsszám 2012. évi előirányzatát összesen 93 806 E Ft-tal (ebből: személyi juttatások 74 969 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok 18 837 E Ft).

Határidő: a 2012. évi költségvetés készítése

Felelős: Tarlós István

4043/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi a 287/2011. (II. 24.) Főv. Kgy. határozatból a következő bekezdést: „Amennyiben a Főváros tulajdonában, vagy résztulajdonában lévő gazdasági társaságok 2010. évi beszámolóinak a Társaságok legfőbb szervei eredmény-felosztási döntései nyomán az osztalékként kifizetendő összegek meghaladják a Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetésében az osztalék és hozam bevétel jogcímén tervezett bevételeket, akkor a „9171 Városüzemeltetési tartalék” kiadási soron a költségvetés végszavazása során elfogadott összeg 166 millió 201 ezer forint visszapótlásra kerül.”

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

4044/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Engedélyezi az alábbi alapítványok, társadalmi szervezetek megjelölt összegű támogatásának átutalását a „8447 Főpolgármesteri keret” cím terhére:

1. Területi Művelődési Intézmények Egyesülete Fővárosi Művelődési Háza 500 E Ft,

2. Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése 1000 E Ft,

3. ZORIL Hajnalodik Dél-Budai Cigány Kulturális Oktatási és Szociális Alapítvány 500 E Ft.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

az előterjesztői kiegészítéssel megalkotja 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

4045/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja az előterjesztői kiegészítés melléklete szerinti tartalommal a 006630 azonosító számú engedélyokiratot és felkéri a főpolgármestert az okirat aláírására.

Határidő: döntést követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 52. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

az előterjesztői kiegészítéssel megalkotja 88/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendeletét a 2012. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

4046/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a költségvetési intézményeket tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 53. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlőkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 89/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlőkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

A napirend 54. pontja: A BFVK Zrt. 2011. évi üzleti tervének módosítása.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

4047/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdése alapján a BFVK Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

Elfogadja a Társaság 2011. évi üzleti tervének módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit étesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 55. pontja: A BFVK Zrt. jegyzett tőkéjének a Társaság tulajdonában álló ÉPIT Zrt. és BFVT Kft. részesedés elvonása miatti csökkentése.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

4048/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (BFVK Zrt.) alapítójaként eljárva úgy dönt, hogy a BFVK Zrt. alaptőkéjét 571 280 000 Ft-ról, azaz ötszáz-hetvenegymillió-kétszáznyolcvanezer forintról 16 840 000 Ft-tal, azaz tizenhatmillió-nyolcszáz-negyvenezer forinttal, 554 440 000 Ft-ra, azaz ötszázötvennégymillió-négyszáznegyvenezer forintra leszállítja. Az alaptőke leszállítás oka tőkekivonás, amely 168 darab 100 000 Ft névértékű, és 4 darab 10 000 Ft névértékű névre szóló részvény bevonásával történik. Az alaptőke (jegyzett tőke) csökkentéssel egyidejűleg, azzal arányosan (2,947%-kal) csökken a BFVK Zrt. tőketartaléka (4 800 000 Ft-tal) és az eredménytartaléka (13 360 000 Ft-tal). Az alaptőke leszállítás végrehajtására akként kerül sor, hogy az ÉPIT Zrt. BFVK Zrt. tulajdonában lévő 10 M Ft névértékű részvénycsomagjának, valamint a BFVT Kft.-ben a BFVK Zrt. tulajdonában lévő 25 M Ft névértékű üzletrészének a tulajdonjoga névértéken átszáll az alapító és kizárólagos részvényes Fővárosi Önkormányzatra. A 2006. évi IV. törvény 284. § (2) bekezdése alapján felkéri a főpolgármestert, hogy az alaptőke leszállítására vonatkozó döntésről írásban tájékoztassa a BFVK Zrt. vezető tisztségviselőit.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

4049/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a BFVK Zrt. alapító okiratának az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti módosítását, illetve az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert ezen dokumentumok aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

4050/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a BFVK Zrt. vezérigazgatóját, hogy a BFVK Zrt. alaptőke leszállításának cégbejegyzéséről, az arról való tudomásszerzést követően haladéktalanul tájékoztassa a főpolgármestert a Fővárosi Önkormányzat tulajdonszerzésének átvezettetéséhez szükséges intézkedések megtétele érdekében, továbbá felkéri a főpolgármestert, hogy terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé a BFVT Kft.-vel kapcsolatban a BFVK Zrt. közszolgáltatási keretszerződése vonatkozó mellékletének módosítását és az egyszemélyessé váló Társaság alapító okiratát, az ÉPIT Zrt. alapszabályának - a Társaság Igazgatósága által a Társaság közgyűléséhez benyújtandó - módosítását, valamint a BFVT Kft. közszolgáltatási keretszerződését és éves közszolgáltatási szerződését.

Határidő: cégbejegyzést követő 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 56. pontja: A BFVK Zrt. 2011. évi záró beszámolójának elfogadása.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

4051/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdése alapján a BFVK Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- Elfogadja 2011. január 1.-2011. augusztus 1-jéig tartó időszakra vonatkozó záró beszámolóját.

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (CORRECT Pénzügyi és Könyvszakértő Kft., Egri Iván bejegyzett könyvvizsgáló, ny.sz.: 003851) jelentését a Társaság 2011. január 1.-2011. augusztus 1-jéig tartó időszakra vonatkozó záró beszámolójáról.

- Elfogadja - figyelemmel a könyvvizsgáló jelentése alapján hozott felügyelőbizottsági határozatra - a Társaság 2011. január 1.-2011. augusztus 1. közötti időszakra vonatkozó záró beszámolóját a következők szerint:

2011. augusztus 1.
(E Ft-ban)
Mérlegfőösszeg 487 578
Adózás előtti eredmény 3 038
Mérleg szerinti eredmény 3 038

Elfogadja a 3038 E Ft mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 284. § (2) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 57. pontja: Budapest V., Váci u. 66. sz. alatti ingatlan tulajdonjogi rendezése.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

4052/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

hozzájárul az 1056 Budapest V. kerület, Váci utca 66. szám alatti ingatlanban fennálló osztatlan tulajdonközösség megszüntetéséhez társasház alapítás útján, és ehhez kapcsolódóan elfogadja a Budapest V. kerület, Váci utca 66. szám alatti társasház alapító okiratát az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal, továbbá szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat és a szervezeti és működési szabályzat aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 58. pontja: Javaslat behajthatatlan követelés elengedésére és számviteli rendezésére.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

4053/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 44. § (2) bekezdésének c) pontja, valamint 87. § (4) bekezdésének a), c) és h) pontja alapján az alábbi behajthatatlan követeléseket elengedi, egyben felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedést a behajthatatlan követelések számviteli rendezése és annak leírása érdekében:

Aranyfonal Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. 8 310 647 Ft
Polly Furs Kft. 4 842 491 Ft
Iréne Antique Kft. 33 627 616 Ft
Amoletti Kft. 10 434 565 Ft

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 59. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló 4 db lakás elidegenítésére.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

4054/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

a 33/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. § (2) bekezdés alapján, a Budapest XII. kerület, Márvány u. 31. IV. em. 3. szám alatti, 7732/0/A/44 helyrajzi számú lakást 11 960 000 Ft forgalmi érték alapulvételével elidegeníti a bentlakó bérlő részére fenti rendelet 6-7. §-ai, valamint a 8. § (1)-(4) bekezdésekben meghatározott feltételek szerint, és a 9. § (1) bekezdés alapján felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 3/A. sz. mellékletében foglalt vételi ajánlat megtételére.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 60 nap

Felelős: Tarlós István

4055/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A 33/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. § (2) bekezdés alapján, a Budapest XV., Mézeskalács tér 2. fszt. 7. szám alatti, 80790/9/A/7 helyrajzi számú lakást 6 740 000 Ft forgalmi érték alapulvételével elidegeníti a bentlakó bérlő részére fenti rendelet 6-7. §-ai, valamint a 8. § (1)-(4) bekezdésekben meghatározott feltételek szerint, és a 9. § (1) bekezdés alapján felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 3/B. sz. mellékletében foglalt vételi ajánlat megtételére.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 60 nap

Felelős: Tarlós István

4056/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A 33/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. § (2) bekezdés alapján, a Budapest II., Szász Károly u. 5. II. em. 1. szám alatti, 13671/0/A/18 helyrajzi számú lakást 18 160 000 Ft forgalmi érték alapulvételével elidegeníti a bentlakó bérlő részére fenti rendelet 6-7. §-ai, valamint a 8. § (1)-(4) bekezdésekben meghatározott feltételek szerint, és a 9. § (1) bekezdés alapján felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 3/C. sz. mellékletében foglalt vételi ajánlat megtételére.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 60 nap

Felelős: Tarlós István

4057/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A 33/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. § (2) bekezdés alapján, a Budapest XIII., Üteg u. 33. IX. em. 57. szám alatti, 27439/1/A/184 helyrajzi számú lakást 9 460 000 Ft forgalmi érték alapulvételével elidegeníti a bentlakó bérlő részére fenti rendelet 6-7. §-ai, valamint a 8. § (1)-(4) bekezdésekben meghatározott feltételek szerint, és a 9. § (1) bekezdés alapján felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 3/D. sz. mellékletében foglalt vételi ajánlat megtételére.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 60. pontja: A Budapest XIV. ker., 29819/20 hrsz.-ú, Dorozsmai u. 21/b. szám alatti ingatlan használatáról szóló megállapodás megkötése Budapest Főváros XIV. kerület, Zugló Önkormányzatával.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

4058/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 42. §-ában foglaltak alapján úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat 1465/2433 tulajdoni arányban résztulajdonában lévő, természetben Budapest XIV. kerület, Dorozsmai u. 21/b. sz. alatti, a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban 29819/20 hrsz.-ú, kivett általános iskola megnevezésű ingatlanon a Fővárosi Önkormányzatot társtulajdonosként megillető használati jogáról le kíván mondani, és azt Budapest Főváros XIV. kerület, Zugló Önkormányzata részére térítésmentesen át kívánja engedni, a kerületi önkormányzat által végzett pedagógiai-szakmai szolgáltatás ellátása keretében óvodai nevelés céljára.

Felkéri a főpolgármestert, hogy terjessze be a Fővárosi Közgyűlésre az előterjesztés mellékletét képező megállapodás megkötését azzal a feltétellel, hogy az ingatlan Zugló Önkormányzatának, mint tulajdonos megnevezését érintő helytelen földhivatali bejegyzés kijavítása történjen meg.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az ingatlan Budapest XIV. kerület, Zugló Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala tulajdonrészét érintő földhivatali tulajdonjog rendezését követően terjessze be a Fővárosi Közgyűlésre az előterjesztés mellékletét képező megállapodás megkötését.

Határidő: az ingatlan tulajdonjogi rendezését követő 90 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 61. pontja: Bp. II. kerület, Vitéz u. 5-9. szám alatti ingatlan ügyében folyamatban lévő perben perbéli egyezség.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

4059/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 43. § (1) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében jóváhagyja és megköti a Budapest II. kerületi Önkormányzat és a Fővárosi Önkormányzat közötti, a Budapest II. kerület, Vitéz utca 5-9. szám alatti ingatlannal kapcsolatban a 22.G.40.885/2010. számon folyamatban lévő perben a perbéli egyezséget az előterjesztői kiegészítés melléklete szerinti tartalommal.

Az egyezség szerint a Fővárosi Önkormányzatot terhelő, a II. kerületi Önkormányzat követelésének engedményezettje, azaz a Jura-Projekt Zrt. felé fennálló vételár és annak kifizetésig járó kamatai összege beszámításra kerül a Jura-Projekt Zrt. által árverésen elnyert Budapest II. kerület, Varsányi Irén u. 29. szám alatti ingatlan vételárába, továbbá az É-KOMPLEX Kisszövetkezet „fa” megfizeti a Fővárosi Önkormányzattal szemben az 1993. december 23-án megkötött adásvételi szerződés érvényessé válásból eredő 37 100 000 Ft összegű vételárhátralékot. Felkéri a főpolgármestert a perbéli egyezség aláírására, valamint az egyezség jóváhagyás céljából történő benyújtására az eljáró bírósághoz.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

4060/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

A Tulajdonosi Bizottság 363/2004. (V. 18.) T.B., valamint a Pénzügyi Bizottság 406/2004. (V. 26.) sz. PüB határozatokat hatályon kívül helyezi.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 62. pontja: Javaslat a települési szilárd hulladékkezeléssel összefüggő fővárosi közszolgáltatás 2012. évi díjának környezetre gyakorolt hatásairól szóló vizsgálati és költségelemzés elfogadására.

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

4061/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a települési szilárd hulladékkezeléssel összefüggő fővárosi közszolgáltatás 2012. évi díjának környezetre gyakorolt hatásairól szóló vizsgálati és költségelemzést az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 63. pontja: Javaslat a települési szilárd közszolgáltatási hulladékkezelési díj mértékének 2012. évi megállapítására, valamint az FKF Zrt. 2010. évi hulladékkezelési közszolgáltatási tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

4062/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. 2010. évi hulladékkezelési tevékenységéről szóló beszámolóját az előterjesztés 1. számú melléklete szerint.

4063/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. hatékonyságának növelése útján képződő, a közszolgáltatási keretszerződés elvei által maximált ésszerű eredményt a közszolgáltató 2012-ben az általa a közszolgáltatási keretszerződésen belül végzett köztisztasági közszolgáltatás teljesítésére fordíthatja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

4064/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el - az előterjesztői kiegészítés melléklete szerinti tartalommal - a települési szilárd hulladékgazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására vonatkozó javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

4065/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy újra kíván szavazni a rendeletalkotásról.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 90/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendeletét a települési szilárd hulladékgazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztői kiegészítés melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 64. pontja: Előterjesztés a Bp. XV. kerület, Késmárk utca 10. sz. előtti útszélesítés eredményeként létrejött kanyarodó sáv aktivált eszközként történő átadás-átvételére.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

4066/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 41. § b) pontja alapján jóváhagyja és megköti a Bp. XV. kerület, Késmárk utca 10. sz. előtti útszélesítés eredményeként megépített kanyarodó sávra vonatkozó ajándékozási szerződést annak mellékletében foglalt útépítés befejezett, aktivált eszközként történő térítésmentes átadás-átvétel tárgyában a Fővárosi Önkormányzat és a Hofer Magyarország Ingatlan Kft. (2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2.) között és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a döntést követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

4067/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az átvett befejezett, aktivált beruházást, mint aktivált vagyont a Fővárosi Önkormányzat 2012. évi vagyonmérlegében szerepeltesse.

Határidő: 2013. január 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 65. pontja: Javaslat az FTSZV Kft. közszolgáltatási szerződésének módosítására, a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen képződő szennyvíziszap elszállítás, ártalmatlanítás közszolgáltatás 2012. évi egységnyi díjtételének megállapításával.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

4068/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a BKSZTT-n keletkező szennyvíziszap szállításának és ártalmatlanításának 2012. évi egységnyi díjtételére vonatkozó, az FTSZV Kft. által benyújtott 13 976 Ft/t + áfa javaslatot.

4069/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.-vel a közszolgáltatási szerződés 1. számú módosítását és felkéri a főpolgármestert, hogy azt az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal írja alá.

Határidő: 2012. január 1.

Felelős: Tarlós István

A napirend 66. pontja: Javaslat a „Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola akadálymentesítése” c., KMOP-4.5.3-09-2009-0061 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 4. sz. módosítására.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

4070/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft., mint Közreműködő Szervezet és Budapest Főváros Önkormányzata között a „Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola akadálymentesítése” című, KMOP-4.5.3-09-2009-0061 azonosító számú pályázat Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból elnyert támogatása tárgyában megkötendő támogatási szerződés 4. sz. módosítását az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2011. december 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 67. pontja: „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - a Pesti úton buszsáv kialakítása útpálya szélesítéssel” támogatási szerződés 2. sz. módosítása.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

4071/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi a 2416/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. határozatot.

4072/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - a Pesti úton buszsáv kialakítása útpálya szélesítéssel” című, KMOP-2.3.1/B-08-2009-0006 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 2. sz. módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: döntést követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 68. pontja: Javaslat a KMOP-4.1.1/A-2008-0001 „A korszerű szakképzési együttműködés kiépítéséhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés a Dél-budai TISZK-ben” című projekt engedélyokiratának 3. számú módosítására.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

4073/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt hatásköre szerint eljárva az előterjesztés 1. sz. mellékleteként csatolt, 5421. azonosító számú, „Dél-budai TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze” megnevezésű engedélyokirat 3. számú módosítását az abban foglalt tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 8 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 69. pontja: Javaslat önkormányzati rendelet módosítására a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó élelmezési térítési díjak megállapításáról.

Előterjesztő: Csomós Miklós

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 91/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 5/1997. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 70. pontja: Javaslat súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő tanulók oktatását vállaló alapítványok, nonprofit szervezetek körének bővítésére.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

4074/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Montessori Stúdium Alapítvánnyal (1237 Budapest, Szt. László u. 114.) a közszolgáltatási szerződést a 2011/2012. tanévre összesen 1338 E Ft értékben az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására. Kötelezettséget vállal arra, hogy a 2012. évi költségvetési rendeletében foglalt előirányzatának függvényében további támogatást nyújt.

Határidő: döntést követő 5 nap

Felelős: Tarlós István

4075/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Tunyogi Erzsébet Gyógyító Játszóház Alapítvány a Halmozottan Sérült Gyermekekért (1077 Budapest, Bethlen Gábor utca 8.) szervezettel a közszolgáltatási szerződést a 2011/2012. tanévre összesen 1826 E Ft értékben az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására. Kötelezettséget vállal arra, hogy a 2012. évi költségvetési rendeletében foglalt előirányzatának függvényében további támogatást nyújt.

Határidő: döntést követő 5 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 71. pontja: Javaslat a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Fővárosi Önkormányzat között kötendő támogatási szerződés aláírására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

4076/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti az idegenforgalmi adó differenciált kiegészítéséről szóló 31/2011. (VIII. 24.) NGM rendelet szerinti, a Nemzetgazdasági Minisztérium által aláírt és a Fővárosi Önkormányzathoz megküldött, az előterjesztés 2. sz. mellékleteként csatolt támogatási szerződést és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2011. december 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 72. pontja: Javaslat a Budapesti Operettszínház gazdasági társasági formában történő továbbműködtetéséhez szükséges előzetes engedély megadására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

4077/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 100/O. § (5) bekezdésében foglaltak alapján a Budapesti Operettszínház költségvetési szerv 2012. július 31. napján történő megszüntetéséhez és - az általa ellátott közfeladatok 2012. augusztus 1. napján történő átvételére - 2012. augusztus 1. napjával gazdasági társaság alapításához az előzetes engedélyt megadja, és egyben felkéri a főpolgármestert, hogy - az egyben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 6. §-ának (1) bekezdése szerinti alapítási engedélynek minősülő - előzetes engedélye megadásáról tájékoztassa a Budapesti Operettszínház vezetőjét.

Határidő: a határozathozatalt követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

4078/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Operettszínház költségvetési szerv megszüntetésére, a gazdasági társaság alapítására, valamint a megszűnő költségvetési szerv által ellátott közfeladatnak a gazdasági társaság részére - a közfeladat ellátásának és a közalkalmazottak továbbfoglalkoztatásának kötelezettségével - történő átadására vonatkozó döntések meghozatalához szükséges okirat-tervezeteket és határozati javaslatokat terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2012. május 31.

Felelős: Tarlós István

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2011. december 14-i ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére