A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2012. február 29. 14.30 órai kezdéssel megtartott ülésének jegyzőkönyvéből * 

Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi költségvetésére. (II. forduló)

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

204/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Szabó György módosító javaslatát, mely szerint:

Módosítási javaslat
típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
Kiadási előirányzatok közötti
átcsoportosítás
A „8403 Önkormányzati beruházások, azon belül 6013 Sorfa telepítés, fasor rekonstrukció tervezés” cím kiadási előirányzatának csökkentése 90 000
a „7101 Igazgatási apparátus fe-ladatai/005 Humán Erőforrás Menedzsment Főosztály - Természetvédelmi Őrszolgálat működés” cím személyi juttatásokra és annak járulékaira kiadási elő-irányzatának növelése 70 000
1001 Budapest Fővárosi Közterület-felügyelet” cím személyi juttatásokra és annak járulékaira kiadási előirányzatának növelése 20 000

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

205/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az LMP-frakció módosító javaslatát, mely szerint:

Módosítási javaslat
típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás
A „8353” cím Budapest Sport Egyesület kiadási előirányzatának csökkentése 12 031
a „8458” cím Nemzetiségi Önkormányzatoknak folyósított kiadási előirányzat növelése 12 031

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

206/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Kaltenbach Jenő módosító javaslatait, mely szerint:

Módosítási javaslat
típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
Kiadási előirányzatok közötti
átcsoportosítás
9184 Év közben belépő szociálpolitikai intézmények működési többletköltsége 92 000
Komplex drogprevenciós nyílt pályázati keretösszeg a fenti fela-datokat ellátó szervezetek számára
9300 Általános tartalék 92 000
9184 Év közben belépő szociálpolitikai intézmények működési többletköltsége 20 000
Krízishelyzetben lévő ártalomcsökkentő ellátásokra (pl. tűcsere program) vonatkozó, a fenti fela-datokat ellátó szervezetek számára nyílt pályázati keretösszeg
9121 Főpolgármesteri keret céltartaléka 20 000
9184 Év közben belépő szociálpolitikai intézmények működési többletköltsége 20 000
Támogatási keretösszeg a fenti
feladatokat ellátó szervezetek számára nyílt pályázaton
9147 Árfolyam-kockázati tartalék 20 000
8143 Budapest Film 70 000
9300 Általános tartalék 70 000
8141 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. 10 000
7 Szervezési Főosztály 10 000
8814 Környezetvédelmi
szakmai feladatok
5 000
Tájékoztató kampány a hulladékmegelőzésről, a hulladékkezelésről és hasznosításról.
9300 Általános tartalék 5 000
8814 Környezetvédelmi
szakmai feladatok
30 000
Budapest Főváros energetikai koncepciójának aktualizálása, önkormányzati intézmények energiastratégiájának kidolgozása.
9300 Általános tartalék 30 000
8803 Városrendezési feladatok 3 750
7103 Gazdasági és ellátási feladatok 3 750
8802 Főépítészeti feladatok 25 000
9300 Általános tartalék 25 000
Szociálpolitikai feladatok (Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály)
Új sor: Összefogás Közalapítvány 40 000
9300 Általános tartalék 40 000
8303 Menhely Alapítvány 53 209
9300 Általános tartalék 53 209
8313 Magyar Máltai Szeretetszolgálat 17 043
9300 Általános tartalék 17 043

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

207/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Kaltenbach Jenő módosító javaslatát, mely szerint:

Módosítási javaslat
típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
Kiadási előirányzatok közötti
átcsoportosítás
8301 HOSTIS Idegenforgalmi és Nk. Gazdasági Szakképzési Közalapítvány 40 000
8319 SNI gyermekeket ellátó nonprofit szervezetek támogatása 49 710
8329 Korai Fejlesztő Központ 6 670
4) Oktatási feladatok fejezet - tételszám nélkül, 5. lapon „3802” címen a Mérei Ferenc FPPI feladatátszervezés 48 336
9300 Általános tartalék 144 716

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

208/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az LMP-frakció módosító javaslatát, mely szerint:

Módosítási javaslat
típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
Bevételi és kiadási előirányzat módosítása
A „......8506.........” cím bevételi előirányzatának növelése 100 000
A „........................” cím kiadási előirányzatának növelése

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

209/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Somfai Ágnes módosító javaslatát, mely szerint:

Módosítási javaslat
típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
Fővárosi épületenergetikai program indítása a középtávú fejlesztési tervben 200 000
7 éves fejlesztési terv céltartalék 235 000
7 éves fejlesztési tervben céltartalékon szerepel a zajvédelmi térkép 10 millió Ft-tal. Ezt javasoljuk megemelni +235 M Ft-tal, összesen 245 M Ft-ra.
Intézmények, hivatali, önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó felújítások 435 000
Egészségügyi intézmények 2012. évi felújítási támogatási keret összege 706 188 E Ft

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

210/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Somfai Ágnes módosító javaslatát, mely szerint:

Módosítási javaslat
típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás
6483 Városi televízió stúdió kialakítása 99 100
Új sor: Projekt-előkészítés (M3, stb.) 99 100

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

211/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Horváth Csaba módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés a „Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi költségvetésére” tárgyú előterjesztést nem fogadja el, felkéri a főpolgármestert, hogy egy új, a város működtetésére alkalmas költségvetési javaslatot terjesszen a Közgyűlés elé.

Határidő: 2012. március 12.

Felelős: Tarlós István”.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

212/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Hanzély Ákos módosító javaslatát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a jövőben igyekszik közérthető formában is bemutatni Budapest költségvetését, ezért alkalmazni kívánja azokat a nemzetközileg előremutató példákat, amelyek új vizuális eszközök alkalmazásával teszik közérthetővé a város pénzügyeit. Felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az átlagpolgár számára is befogadható vizuális-kommunikációs felületek kialakítására.

Határidő: 2012. június 1.

Felelős: Tarlós István.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

213/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Főpolgármesteri Hivatal 2011. december 31-i zárólétszáma nem növekedhet 2012-ben. Ezt a 241-242/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. határozatokban foglalt intézkedésekre is alkalmazni kell. Felkéri a főpolgármestert, hogy az áprilisi rendeletmódosításra - a BKV finanszírozása kapcsán szükséges, lehetséges mértékig - tegyen javaslatot a Főpolgármesteri Hivatal létszámának csökkentésére, tekintettel a Kormány által átvállalt feladatokra és a BKK, BVK, BFVK gazdasági társaságok részére a Közgyűlés által átadott feladatokra.

Határidő: a létszámra vonatkozóan azonnal, a javaslattételre a Közgyűlés áprilisi ülése

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

214/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy tekintettel a beruházás tervezéséről meghozott 2011. november 30-i döntésekre, a költségvetési koncepcióban szereplő költségkerettel és ütemezéssel 2012. évi költségvetésében a 8403 Önkormányzati fejlesztések előirányzaton a Fővárosi Önkormányzat 7 éves fejlesztési tervében szerepelteti a „14-es villamos Görgey utcai szakasza és a kapcsolódó útburkolat felújítása - kivitelezés” feladatot, összesen 1 700 M Ft összeggel. A feladat 2013. évi üteme 1700 M Ft.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a fenti feladat vonatkozásában a 3577-3579/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. határozatokkal megindított tervezési munkák befejeztével a kivitelezési munkák megindítására vonatkozóan 2012. augusztus 31-ig tegyen előterjesztést a Közgyűlés számára.

Határidő: azonnal, illetve augusztus 31.

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

215/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a Jobbik-frakció módosító javaslatát, mely szerint:

Módosítási javaslat
típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás
A „8403 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatának csökkentése 47 518 800
a „8152 BKV Zrt. támogatása” cím kiadási előirányzatának növelése 47 518 800

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

216/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a Jobbik-frakció módosító javaslatát, mely szerint:

Módosítási javaslat
típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás
A „8403 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatának, azon belül
a 6072 feladat csökkentése
291 076
a „8152 BKV Zrt. támogatása” cím kiadási előirányzatának növelése 291 076

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

217/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a Jobbik-frakció módosító javaslatát, mely szerint:

Módosítási javaslat Módosítás összege
típusa (E Ft)
+ -
Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás
A „8403 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatának csökkentése 322 959
a „8152 BKV Zrt. támogatása” cím kiadási előirányzatának növelése 322 959

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

218/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a Jobbik-frakció módosító javaslatát, mely szerint:

Módosítási javaslat
típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás
A „8403 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatának csökkentése 138 782
a „8152 BKV Zrt. támogatása” cím kiadási előirányzatának növelése 138 782

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

219/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a Jobbik-frakció módosító javaslatát, mely szerint:

Módosítási javaslat
típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás
A „8403 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatának csökkentése 224 835
a „8152 BKV Zrt. támogatása” cím kiadási előirányzatának növelése 224 835

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

220/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a Jobbik-frakció módosító javaslatát, mely szerint:

Módosítási javaslat
típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás
A „8836 Út-, hídfenntartás” cím kiadási előirányzatának csökkentése 5 132 338
a „8152 BKV Zrt. támogatása” cím kiadási előirányzatának növelése 5 132 338

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

221/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a Jobbik-frakció módosító javaslatát, mely szerint:

Módosítási javaslat
típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás
A „8836 Út-, hídfenntartás” cím kiadási előirányzatának csökkentése 13 557 530
a „8152 BKV Zrt. támogatása” cím kiadási előirányzatának növelése 13 557 530

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

222/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a Jobbik-frakció módosító javaslatát, mely szerint:

Módosítási javaslat
típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás
A „8837 Forgalomtechnikai feladatok” cím kiadási előirányzat csökkentése 88 000
a „8152 BKV Zrt. támogatása” cím kiadási előirányzatának növelése 88 000

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

223/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a Jobbik-frakció módosító javaslatát, mely szerint:

Módosítási javaslat
típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás
A „8835 Tűzoltó laktanyák felújítása pályázati önrész” cím kiadási előirányzat csökkentése 66 625
a „8152 BKV Zrt. támogatása” cím kiadási előirányzatának növelése 66 625

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

224/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a Jobbik-frakció módosító javaslatát, mely szerint:

Módosítási javaslat
típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás
A „8403 Önkormányzati beruházások” címen az 5046 Forgalomirányító lámpák,
LED technikai átalakítás feladat kiadási előirányzat csökkentése
463 300
a „8152 BKV Zrt. támogatása” cím kiadási előirányzatának növelése 463 300

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

225/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzatának 2012-2015. évekre vonatkozó finanszírozási prognózisát az előterjesztés 1. számú melléklete szerint.

226/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi, hogy 2012-2015-ig saját bevételeinek összege várhatóan 497 379 M Ft, adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség várhatóan 72 659 M Ft.

227/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi költségvetésében

- a korrigált nettó működési eredményt 2,4%-ban határozza meg;

- a bevételi és kiadási főösszeget 396 815 096 E Ft-ban határozza meg;

- a költségvetési kiadási főösszeg 386 168 896 E Ft előirányzatából

a működési kiadás összegét 203 615 451 E Ft-ban határozza meg, ebből

- általános tartalék 3 950 000 E Ft;

- céltartalék az önkormányzati szerkezet-átalakításhoz kapcsolódó kiadásokra 2 000 000 E Ft;

- kockázatkezelési céltartalék 4 200 000 E Ft;

- előző városvezetés örökségének kezelésére céltartalék 1 000 000 E Ft;

a felhalmozási és felújítási kiadás összegét 182 553 445 E Ft-ban határozza meg;

- EU-s finanszírozás kockázati tartaléka 1 000 000 E Ft;

- peres ügyek céltartaléka 1 000 000 E Ft;

- a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételeket 60 310 079 E Ft-ban határozza meg;

- a hitelfelvételt 36 422 700 E Ft-ban határozza meg;

- az adósságszolgálatból a tőketörlesztést 10 646 200 E Ft-ban határozza meg.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

228/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy nem kíván újra szavazni Hanzély Ákos módosító javaslatáról.

A Fővárosi Közgyűlés

az előterjesztői kiegészítéssel és az elfogadott módosításokkal megalkotja 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetéséről.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

229/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzatának 2012-2015. évekre vonatkozó fejlesztési tervét a költségvetési rendelet 5. számú táblázata szerint.

230/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a BKV Zrt. finanszírozásának rendeződéséig

- elsődlegesen a működési kiadások finanszírozhatóak;

- a tervezett fejlesztések közül csak az érvényes szerződéssel és előirányzattal is rendelkező, külső forrásokkal is finanszírozott feladatokat lehet megvalósítani.

231/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy új kötelezettség csak új külső forrás biztosításával vállalható.

232/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi a 19/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. határozatot.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

233/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.

A 13/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. határozat utolsó mondatát hatályon kívül helyezi.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

234/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2. sz. előterjesztői kiegészítés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal a 9 Mrd Ft összegű, áthidaló tulajdonosi kölcsönszerződés módosítását és felkéri a főpolgármestert annak aláírására. A megállapodás aláírását követően a fennmaradó 5 Mrd Ft azonnal utalható.

Határidő: a megállapodás megkötésére, azonnal, az utalásra a megállapodás aláírását követően azonnal

Felelős: Tarlós István

235/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.

A BKV Zrt. rendkívüli finanszírozási helyzetére tekintettel kötelezettséget vállal a Fővárosi Önkormányzat és a BKV Zrt. között 2004. április 30-án megkötött szolgáltatási szerződés alapján megrendelt teljesítmények 2012. január 1. és 2012. április 30. közötti, bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek ellentételezésére, 9 Mrd Ft összegben. A közszolgáltatási ellentételezés biztosításának feltétele, hogy a BKV Zrt. a részére nyújtott 9 Mrd Ft tulajdonosi kölcsönt visszafizesse. Ennek érdekében jóváhagyja, megköti a 2. sz. előterjesztői kiegészítés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal a közszolgáltatás ellentételezéséről szóló megállapodást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2012. március 12.

Felelős: Tarlós István

236/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdése alapján, mint a BKV Zrt. legfőbb szerve (egyedüli részvényese) jóváhagyja, hogy a BKV Zrt. az áthidaló tulajdonosi kölcsönszerződés módosítására vonatkozó, valamint a közszolgáltatási ellentételezésről szóló megállapodást a 2. sz. előterjesztői kiegészítés 3. és 4. sz. mellékletei szerint megkösse. Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a BKV Zrt. Igazgatóságát.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

237/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetéséről szóló 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 10. §-ában foglalt rendelkezések végrehajtása érdekében felkéri a főpolgármestert, hogy adjon ki intézkedést a zárolás végrehajtására, és a pénzügyi főpolgármester-helyettes bevonásával vizsgálja meg további 15 Mrd Ft összegű forrás biztosításának lehetőségét a BKV Zrt. finanszírozására a 2011. évi pénzmaradvány elszámolás keretében, illetve egyéb bevételek vonatkozásában.

Határidő: intézkedésre: 2012. március 14., egyébként a Közgyűlés áprilisi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

238/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a 2011. évi pénzmaradvány elszámolása során kimutatott szabad pénzmaradványt zárolni kell a 2013-2014. években képződő halmozott forráshiány finanszírozására mindaddig, amíg a belső tartalékok és a külső többletforrások bevonásának lehetősége nem tisztázott.

Határidő: közgyűlési döntést követően folyamatosan

Felelős: Tarlós István

239/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.

Az egészségügyi beruházások és felújítások kifizetését és új kötelezettségvállalások megtételét felfüggeszti mindaddig, amíg nem jön létre teljes körű megállapodás a Kormánnyal a kórházak átvételével és az egészségügyi beruházások, felújítások finanszírozásával kapcsolatosan.

Határidő: a Kormánnyal történő megállapodásig

Felelős: Tarlós István

240/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy készítse elő és terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé a BVV Zrt.-vel az Óbudai Gázgyár pénzeszköz átvételéhez kapcsolódóan megkötött szerződések módosítását oly módon, hogy az eladásból befolyt bevételek elvonhatóak legyenek.

Határidő: folyamatosan

Felelős: Tarlós István

241/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.

Meg kívánja erősíteni az önkormányzat kontrolling rendszerét. Felkéri a főpolgármestert, hogy az ehhez szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2012. június 30.

Felelős: Tarlós István

242/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.

Monitoring rendszert kíván működtetni a Fővárosi Önkormányzat gazdasági társaságai, holdingjai részére biztosított támogatásokról. Felkéri a főpolgármestert, hogy az ehhez szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2012. június 30.

Felelős: Tarlós István

243/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Önkormányzat költségvetéséből részesedő gazdasági társaságokkal kötendő szerződésekben szerepeltesse a havi likviditási terv készítésére vonatkozó kötelezettséget.

Határidő: 2012. április 30.

Felelős: Tarlós István

244/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Határidő: 2012. április 30.

Felelős: Tarlós István

245/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi a 433/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. határozatot, amely a „7103 Gazdasági és ellátási feladatok”, a „7105 Hivatali informatikai feladatok” és a „7371 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése” címeken a dologi kiadásokhoz kapcsolódó beszerzési, közbeszerzési eljárásokhoz szükséges fedezet biztosítására vállalt kötelezettséget a 2011., 2012. és 2013. évekre.

246/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy Budapest Főváros Önkormányzata a 2013., 2014. és 2015. évi költségvetéseiben a dologi kiadásokhoz kapcsolódó beszerzési, közbeszerzési eljárásokhoz szükséges fedezetet a „7103 Gazdasági és ellátási feladatok”, a „7105 Hivatali informatikai feladatok” és a „8834 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése” címeken biztosítja.

Határidő: a 2013-2015. éves költségvetés készítése

Felelős: Tarlós István

A napirend 2. pontja: Javaslat a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról szóló 63/2001. (X. 24.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 15/2012. (III. 1.) Főv. Kgy. rendeletét a Főpolgármesteri Hivatalban és Budapest Főváros Közterület-felügyeleténél dolgozó köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2012. február 29-i ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére