A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

4/2013. (II. 25.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 59/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 100/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet egyes rendelkezéseinek hatályba nem lépéséről

Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés 2012. december 12-ei ülésén a 100/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelettel módosította a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 59/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendeletet, amelyben többek között jóváhagyta Budapest Főváros közigazgatási területén végzett települési folyékony hulladék begyűjtési és szállítási közszolgáltatás 2013. március 1-jétől érvényes egységnyi díjtételeit is.

A 2013. január 1-jétől hatályos, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a települési folyékony hulladék szabályozási kérdéseit nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz megnevezéssel a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgt.) hatálya alá utalta. A Vgt. 44/D. § (5) bekezdése értelmében a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási programban részt vevő önkormányzatok esetében - így a Fővárosi Önkormányzat esetében is - kötelező kéttényezős díjmegállapítást alkalmazni. A Vgt. által előírt kéttényezős díjszámítási rendszerben a közszolgáltatás díja alapdíjból és ürítési díjból épül fel. Ezen törvényi előírásoknak a 100/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelettel 2013. március 1-jétől megállapítandó új díjtáblázat már nem felel meg, ezért az nem léptethető hatályba.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 100/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet hatályba nem lépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére