A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

15/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 1. pontja alapján a Fővárosi Önkormányzat feladata különösen a törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kiemelt forgalmú vagy országos közúti közlekedésben fontos szerepet játszó főútvonalak, sugár- és gyűrűirányú közutak, kiemelt tömegközlekedési csomópontok, kiemelt közparkok és közterek kezelése, fejlesztése, üzemeltetése, valamint ezeken a területeken a közterület-felügyelet működtetése, illetve a főváros teljes területén a forgalomtechnikai kezelői és üzemeltetői feladatok ellátása, forgalomszervezés. A kezeléssel kapcsolatban jelent meg a Fővárosi Önkormányzat kezelésében lévő főútvonalak, közutak és közterületek kijelöléséről szóló 432/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), amely 2013. január 1-jén lépett hatályba.

A két jogszabály alapvetően megváltoztatja a fővárosban a közútkezelés rendszerét. Korábban a Fővárosi Önkormányzat a tulajdonában álló közutakat kezelte és a kerületi önkormányzatok tulajdonában álló, de tömegközlekedéssel járt közutakat üzemeltette, jelenleg pedig a Korm. rendeletben meghatározott közutak (a tulajdonában álló és a Korm. rendelet mellékletében megállapított közutak) kezelői feladatait látja el. A fenti jogszabályváltozások miatt szükséges az R. módosítása, hogy a felsőbb szintű jogszabályokkal való koherencia meglegyen.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet hatályát határozza meg. Korábban a Fővárosi Önkormányzat a tulajdonában álló közutakat kezelte és a kerületi önkormányzatok tulajdonában álló, de tömegközlekedéssel járt közutakat üzemeltette, jelenleg pedig a Korm. rendeletben meghatározott közutak (a tulajdonában álló és a Korm. rendelet mellékletében megállapított közutak) kezelői feladatait látja el.

A 2. §-hoz

A jogszabályváltozások miatt az R.-ben használt fogalmakat pontosítja, valamint fővárosi közút néven új fogalmat vezet be, amely megfelel a Korm. rendeletben meghatározottaknak.

A 3. §-hoz

A jogszabályváltozások miatt a helyi közút fogalmát az újonnan bevezetett fővárosi közútra módosítja.

A 4. §-hoz

A Fővárosi Önkormányzat feladatait 2013. január 1-jétől a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 63/A. §-a helyett az Mötv. 23. §-a határozza meg, amely jogszabályváltozást az R.-ben is át kell vezetni.

Az 5. §-hoz

Amennyiben az útpálya több mint felét felbontják, úgy a kivitelező számára elő lehet írni a teljes aszfalt kopóréteg vagy a teljes útpálya szerkezet teljes szélességben történő újraépítését, amely döntést célszerű a közútkezelő (az R. szerint a Fővárosi Közgyűlés) helyett az Eljáró kezelőre átruházni.

A 6. §-hoz

A jogszabályváltozások miatt megváltoznak a Fővárosi Önkormányzat által üzemeltetett és fenntartott közutak, amelyekkel kapcsolatos feladatokat az Eljáró kezelővel kötött szerződés alapján az üzemeltető lát el.

A 7. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére