A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

16/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

Tekintettel arra, hogy a Közlekedésszervezői Éves Melléklet megkötésére, valamint egyes indikátor számítási módszertanok kidolgozására és bázisadatok felmérésére vonatkozó, Kijelölő Rendeletben megjelölt határidők technikai és műszaki okok miatt nem tarthatók, ezen határidők Kijelölő Rendeletben történő módosítása szükséges.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Budapest Főváros Önkormányzata és a Közlekedésszervező között létrejött feladat-ellátási szerződés megkötése óta eltelt időben nyilvánvalóvá vált, hogy a Közlekedésszervezői Éves Melléklet megkötésére kitűzött határidő módosítása szükséges május 1-jéről május 31-i időpontra.

A 2. §-hoz

A 2012. december 31-ig végrehajtott bázismérések alapján a következő menetrendi évre kitűzött célszámokból hiányoznának az őszitől markánsan eltérő tavaszi bázismérések. Ennek kiküszöbölésére minden menetrendi évet megelőzően a közösségi közlekedés részarányát érdemes évente kétszer (pl. november és május) mérni, következésképpen módosítani szükséges a közösségi közlekedés részarányának mérési határidejét 2012. december 31-ről 2013. június 30-i időpontra.

Továbbá tekintettel arra, hogy a környezetterhelési indikátor mérési módszertani kidolgozása és a bázismérések felmérése technológiaigényes, illetve annak műszaki megalapozása és a szükséges beszerzések átfutási ideje jelentős, az erre kitűzött 2012. december 31-i határidő 2013. december 31-re történő módosítása szükséges.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére