A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

17/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Rendelet módosítására a helyiségek kedvezményes hasznosítására vonatkozó főszabály alóli kivételi körnek a Közraktárak épületegyüttes helyiségeinek kedvezményes hasznosításával történő bővítése érdekében kerül sor.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Helyiségrendelet 35. §-ának új (2) bekezdésében foglalt rendelkezés indoka, hogy a „Közraktárak” épületegyüttes bérlőkialakítási struktúrájának meghatározása a kedvezményes hasznosítás esetében is szükségessé teszi a bérbeadás folyamatának flexibilis lebonyolítását, ennek érdekében a jelen rendelkezés a „Közraktárak” épületegyüttesben található helyiségek kedvezményes hasznosítása és e hasznosítás során bérleti díj kedvezmény nyújtása tárgyában a tulajdonosi jogok gyakorlását a Gazdasági Bizottság hatáskörébe utalja.

A Helyiségrendelet 35. §-ának új (3) bekezdésében foglalt pontosító rendelkezést a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvénynek a vagyon hasznosításával kapcsolatos versenyeztetési szabályai indokolják.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére