A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

40/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények és a családok átmeneti otthonai által biztosított ellátások formáiról, azok igénybevételének rendjéről szóló 29/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 92. §-a értelmében a helyi önkormányzat rendeletben szabályozza a fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított intézmények formáit, azok igénybevételének módját.

Jelen módosítási javaslatunk az intézmények átszervezése következtében, a rendelet 1. sz. mellékletében bekövetkezett változások átvezetését, illetőleg az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekbe történő elhelyezési kérelem formanyomtatványt tartalmazza.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az átszervezés következtében módosul a rendelet 1. sz. melléklete. Az átmeneti elhelyezést e rendelet 2. sz. melléklete szerinti formanyomtatvány benyújtásával kell kezdeményezni.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére