A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

44/2013. (V. 31.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a „Budapest” név felvételéről és használatáról szóló 59/1994. (IX. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A „Budapest” név felvételéről és használatáról szóló 59/1994. (IX. 14.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítása a Budapestre utaló elsődleges domén nevek megteremtésének lehetősége miatt vált szükségessé. A módosítás az üzleti alapon való hasznosítás feltételeihez igazítja a szabályokat oly módon, hogy a Fővárosi Önkormányzat és a fővárosi lakosság jogai és jogos érdekei is érvényesüljenek.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Meghatározza, hogy a Budapestre utaló elsődleges domén nevek felvételére és használatára a 9. §-ban megállapított külön szabályok az irányadók.

2. §-hoz

A korábbi szabályozáshoz képest - amikor a nem budapesti székhely a kérelem automatikus elutasítását vonta maga után - úgy rendelkezik, hogy mérlegelés keretében kerüljön eldöntésre, miszerint a nem budapesti székhely, telephely, fióktelephely elutasításra alkalmas ok-e.

3. §-hoz

Meghatározza, hogy a Budapestre utaló elsődleges domén névben sértő kifejezések, azok ragozott alakjai, vagy a szavak tartalma alapján a Fővárosi Önkormányzatra vagy a főváros lakosságára nézve sértő kifejezések nem használhatók. A Budapestre utaló elsődleges domén nevek felvételéhez és használatához, valamint értékesítéséhez a Fővárosi Önkormányzattól csak a regisztrációs szolgáltatónak kell engedélyt kérnie. A Budapestre utaló elsődleges domén nevek esetében rendelkezéseket tartalmaz az adott weboldalak tartalmára, tiltva a Fővárosi Önkormányzatra és a főváros lakosságára hátrányos, sértő tartalmakat. A fogalom-meghatározás a megfelelő jogalkalmazást segíti.

4. §-hoz

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 10. melléklete tartalmazza a Közgyűlés által önkormányzati rendeletben a főpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzékét. Ezen jegyzék „10. EGYÉB HATÁSKÖRÖK” címe alatti felsorolását ki kell egészíteni a módosítás által a főpolgármesterre átruházott hatáskörökkel.

5. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére