A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

46/2013. (VI. 13.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

Annak érdekében, hogy az Önkormányzat, továbbá az állam közvetlen vagy közvetett tulajdonában álló közfürdők működtetése maradéktalanul megfeleljen az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokkal szemben támasztott követelményeknek, szükséges a tevékenységet közfeladattá minősíteni. A rendelettervezet a közfeladati jelleg meghatározása érdekében javasolja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendeletet (a továbbiakban: SZMSZ) kiegészíteni.

A rendelettervezet előzetes hatásvizsgálata a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a alapján megtörtént.

A Jat. 19. § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően megtörtént a lakosság közvetlen tájékoztatása a www.budapest.hu honlapon keresztül annak érdekében, hogy az érintettek tudomást szerezzenek a készülő rendelettervezetéről.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az SZMSZ rendelkezik arról, hogy a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározottak szerint ellátja a kötelező és önként vállalt önkormányzati feladat- és hatásköröket. A Közgyűlés önként vállalt önkormányzati feladatainak felsorolását az SZMSZ 1. melléklete tartalmazza. A rendelettervezet ennek kiegészítésére tesz javaslatot.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére