A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

48/2013. (VI. 13.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a fővárosi építészeti-műszaki tervtanács működési rendjéről szóló 39/2007. (VII. 12.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül helyezéséről

Általános indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. § szerint önkormányzati rendelet esetén a jegyző gondoskodik a jogszabályok tartalmi felülvizsgálatáról, azaz a tárgykört érintő új jogi szabályozás vagy módosítás megalkotása során, ennek hiányában e célból kiadott jogszabály keretében hatályon kívül helyezésére, illetve megfelelő módosítására kerüljön sor.

A rendelettervezet előzetes hatásvizsgálata a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a alapján megtörtént. A Jat. 19. § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően megtörtént a lakosság közvetlen tájékoztatása a www.budapest.hu honlapon keresztül, annak érdekében, hogy tudomást szerezzenek a készülő rendelettervezetről.

Részletes indokolás

1. §-hoz

2013. január 1-jétől módosult az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, amely nem ad felhatalmazást a Fővárosi Önkormányzat számára építészeti-műszaki tervtanács létrehozására. E törvényi szabályozás alapján a Fővárosi Önkormányzat tervtanácsot nem működtet, így annak működését szabályozó rendelet hatályon kívül helyezése indokolt.

2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

3. §-hoz

A felsőbb szintű jogszabály változás okán a Fővárosi Tervtanács működtetésének feladata megszűnt, ezért indokolt a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 10. számú mellékletéből a főpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzékéből történő törlése.

4. §-hoz

Tekintettel arra, hogy a Fővárosi Tervtanács megszűnt, feladatát nem tudja ellátni, ezért a fővárosi beruházások magas színvonalú építészeti kialakításának biztosítása érdekében az építési engedélyezési tervek építésügyi hatósági engedélyezését megelőzően a fővárosi főépítész szakmai véleményét indokolt megkérni.


  Vissza az oldal tetejére