A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

63/2013. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírja, hogy a Fővárosi Közgyűlés a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletben rendelkezzen az átruházott hatásköreinek felsorolásáról. E törvényi előírásnak tesz eleget a javaslat.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendkívüli természeti károkból adódó indokolt és szükséges védekezéssel összefüggő kiadások megtérítése érdekében a halaszthatatlan döntések meghozatala és az állami támogatás iránti igény határidőben történő benyújtása érdekében indokolt ezt a hatáskört a főpolgármesterre átruházni.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére