A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

70/2013. (X. 14.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

az idegenforgalmi adóról szóló 31/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Budapest főváros közigazgatási területével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi CXXVIII. törvény módosítja a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) helyi adó bevezetésére vonatkozó rendelkezéseit. A Htv. 1. §-ának új (4) bekezdése 2014. január 1-től a fővárosi önkormányzatot jogosítja fel az általa közvetlenül igazgatott terület tekintetében az egyébként a kerületi önkormányzat által bevezethető helyi adó bevezetésére. (A fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület fogalma alatt a Budapest főváros közigazgatási területéről és kerületi beosztásáról szóló 1994. évi XLIII. törvényben meghatározott területet kell érteni.) A rendelkezés célja a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a helyi adóztatási jogkör közvetlen biztosítása. A Fővárosi Önkormányzat élni kíván a törvény szerinti lehetőséggel, és e felhatalmazásra tekintettel önállóan vezethet be idegenforgalmi adót az általa közvetlenül igazgatott területen. A közgyűlési rendeletalkotás a Htv.-ben kapott adókivetési jog érvényesítésének jogtechnikai megoldását jelenti.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Htv.-nek az adóbevezetésre vonatkozó új rendelkezéseiből eredő és a területi hatályt kiegészítő rendelkezés. A Htv. értelmében a Fővárosi Önkormányzat kétféle felhatalmazás alapján vezethet be idegenforgalmi adót: a Htv. 1. § (2) bekezdése alapján az érintett kerületi önkormányzat képviselő-testületének előzetes beleegyezésével, valamint az 1. § új (4) bekezdésében biztosított jogánál fogva, önállóan. A javaslat ezzel az új felhatalmazással élve terjeszti ki a rendelet területi hatályát.

A 2. §-hoz

Az alaprendeletet egészíti ki a jogharmonizációs rendelkezéssel.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére