A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

71/2013. (X. 14.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

az építményadóról

Általános indokolás

A Budapest főváros közigazgatási területével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi CXXVIII. törvény módosítja a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) helyi adó bevezetésére vonatkozó rendelkezéseit. A Htv. 1. §-ának új (4) bekezdése 2014. január 1-től a fővárosi önkormányzatot jogosítja fel az általa közvetlenül igazgatott terület tekintetében az egyébként a kerületi önkormányzat által bevezethető helyi adó bevezetésére. (A fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület fogalma alatt a Budapest főváros közigazgatási területéről és kerületi beosztásáról szóló 1994. évi XLIII. törvényben meghatározott területet kell érteni.) A rendelkezés célja a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a helyi adóztatási jogkör közvetlen biztosítása. A Fővárosi Önkormányzat élni kíván a törvény szerinti lehetőséggel, és a Htv. 1. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazásra tekintettel 2014. január 1-től önállóan vezethet be építményadót az általa közvetlenül igazgatott területen. A közgyűlési rendeletalkotás a Htv.-ben kapott adókivetési jog érvényesítésének jogtechnikai megoldását jelenti.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Rendelkezik az építményadó bevezetéséről. Meghatározza az adókötelezettséget és a rendelet területi hatályát: a Budapest Főváros közigazgatási területével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi CXXVIII. törvényben meghatározottak szerint a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott területet.

A 2. §-hoz

Az építményadó alapját és mértékét határozza meg. A Htv. az építmény m²-ben számított hasznos alapterülete szerinti adóalap után 1100 Ft/m2-ben határozza meg az adó évi mértékének felső határát, amely - ugyancsak a Htv. rendelkezése alapján - a fogyasztói árszínvonal változásának figyelembevételével valorizálható (adómaximum). Az önkormányzat adómegállapítási joga arra terjed ki, hogy a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok teherviselő képességéhez és az adómaximum összegét figyelembe véve az adó mértékét megállapítsa. Az adó mértékét a helyi adókról szóló törvény szerinti felső határ után, a fogyasztói árszínvonal változásait figyelembe véve, azonban az adómaximumot el nem érve állapítja meg.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépését, a kapcsolódó jogszabályokra történő hivatkozást és a jogharmonizációs záradékot tartalmazza.


  Vissza az oldal tetejére