A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

89/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az egyes ingatlanok Fővárosi Önkormányzat részére történő átadásával összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi LXXIV. törvény alapján a jogszabályban meghatározott ingatlanok 2013. július 1. napjával - az egységes városkép kialakítása és a közlekedés fejlesztése érdekében - e törvény erejénél fogva, vagyonkezelési szerződés kötése nélkül ingyenesen 99 évre a Fővárosi Önkormányzat vagyonkezelésébe kerülnek. Ennek következtében a törvényben szereplő ingatlanok közül a közutak vonatkozásában azok kezelésének, üzemeltetésének fővárosi rendeleti szinten történő megjelenítése vált indokolttá. Ezen túlmenően felmerül az, hogy egyes - szakmai szempontok alapján meghatározott - kerületi önkormányzat közútkezelésében lévő közutak kapcsán a közútkezelési feladatokat a Fővárosi Önkormányzat láthassa el. Annak érdekében, hogy a kerületi önkormányzatok feladatkörébe tartozó közutakat a Főváros által kezelt közutakkal egyenlő mértékben lehessen kezelni, szükséges a fővárosi rendelet módosítása.

A fenti jogszabály valamint a szakmai szempontok rendeleti szinten való beemelésének igénye miatt szükséges az R. módosítása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet hatályát határozza meg. Ennek megfelelően az R. hatálya a Fővárosi Önkormányzat kezelésében lévő főútvonalak, közutak és közterületek kijelöléséről szóló 432/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben meghatározott fővárosi közutakra, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 1. pontja alapján a Fővárosi Önkormányzat feladata között a főváros teljes területén a forgalomtechnikai kezelői és üzemeltetői feladatok ellátása, forgalomszervezéssel kapcsolatos feladatokkal érintett közutakra terjed ki, továbbá minden olyan közútra is, amelyekkel kapcsolatban egyébként törvényben kijelölt vagyonkezelőjeként a Fővárosi Önkormányzat látja el a közútkezelői feladatokat, vagy amelyek vonatkozásában feladat- és hatáskör átadás-átvételi megállapodás alapján a Fővárosi Önkormányzat látja el a közútkezelői feladatokat.

A 2. §-hoz

Az R. hatályának módosítása miatt a rendeletben szereplő fogalmakat pontosítja.

A 3. §-hoz

A Budapest Főváros Közterület-felügyelete névváltozása miatt szükséges az R. szövegének pontosítása az igazgatóság új nevének átvezetésével.

A 4. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére