A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

102/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Budapest helyi jelentőségű védett természeti területeiről szóló 25/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés megalkotta a Budapesti helyi jelentőségű védett természeti területeiről szóló 25/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendeletet (a továbbiakban: Rendelet), melynek módosítása szükségessé vált az önkormányzati természetvédelmi őrök Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatósághoz való kiszervezése, egyes területek lehatárolásának pontosítása, egy új terület védetté nyilvánítása, valamint a megőrzendő értékek aktualizálása miatt.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Rendelet megalkotása óta az önkormányzati természetvédelmi őrök átkerültek a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság kötelékébe, ezért szükséges a változásnak megfelelően módosítani a Rendelet 5. §-át.

A 2. §-hoz

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzata a Felsőrákosi-rétek területének védetté nyilvánítását kezdeményezte, amelyet a Főpolgármesteri Hivatal szakmailag indokoltnak talált, ezért lefolytatta a védetté nyilvánítási eljárást. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban Tvt.) 24. §-a (1) b) pontja értelmében a Fővárosi Közgyűlés rendeletben nyilvánít védetté.

A 3. §-hoz

A Balogh Ádám-szikla természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervében a megőrzendő növényfajok felsorolását - a hatékony hatósági és természetvédelmi kezelési feladatok ellátásához - szerepeltetni szükséges.

A 4-6. §-hoz

Az Apáthy-szikla természetvédelmi terület egy része átfed a Budai Tájvédelmi Körzettel, amely országos jelentőségű védett természeti területnek minősül. A helyi jelentőségű védett természeti terület határának módosítása a kettős védettség megszüntetését és az országos védettség kizárólagosságának fenntartását célozza.

A védettséggel érintett területnagyság és a térképi vázlat módosítása a helyi jelentőségű védett természeti terület határainak változása miatt szükséges.

A 7-9. §-hoz

A Fazekas-hegyi kőfejtő természetvédelmi terület 50126-os helyrajzi számú ingatlan természetbeni állapotára tekintettel a védett rész lehatárolásának pontosítása vált szükségessé.

A védettséggel érintett területnagyság és a térképi vázlat módosítása a helyi jelentőségű védett természeti terület határainak változása miatt szükséges.

A 10. §-hoz

Az Újpesti homoktövis természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervében a megőrzendő növény- és állatfajok felsorolásszintű szerepeltetését - a hatékony hatósági és természetvédelmi kezelési feladatok ellátásához - aktualizálni szükséges.

A 11. §-hoz

A Palotai-sziget természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervében a megőrzendő állatfajok felsorolásszintű szerepeltetését - a hatékony hatósági és természetvédelmi kezelési feladatok ellátásához - kiegészíteni szükséges.

A 12. §-hoz

A Tvt. 24. § (3) bekezdés b) pontja értelmében a védetté nyilvánítást kimondó jogszabály tartalmazza a terület természetvédelmi kezelési tervét. A Rendelet melléklete a Felsőrákosi-rétek elnevezésű, új helyi jelentőségű védett természeti terület kezelési tervével egészül ki.

A 13. §-hoz

A Rupp-hegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervében a megőrzendő állatfajok felsorolásszintű szerepeltetését - a hatékony hatósági és természetvédelmi kezelési feladatok ellátásához - kiegészíteni szükséges.

A 14. §-hoz

Az Ördög-orom természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervében a megőrzendő növényfajok felsorolásszintű szerepeltetését - a hatékony hatósági és természetvédelmi kezelési feladatok ellátásához - aktualizálni szükséges.

A 15. §-hoz

A Kis-Sváb-hegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervében a megőrzendő növényfajok felsorolásszintű szerepeltetését - a hatékony hatósági és természetvédelmi kezelési feladatok ellátásához - kiegészíteni szükséges.

A 16. §-hoz

A Denevér úti gyepfolt természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervében a megőrzendő növényfajok felsorolásszintű szerepeltetését - a hatékony hatósági és természetvédelmi kezelési feladatok ellátásához - pontosítani szükséges.

A 17. §-hoz

A Turjános természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervében a megőrzendő állatfajok felsorolásszintű szerepeltetését - a hatékony hatósági és természetvédelmi kezelési feladatok ellátásához - a természetvédelmi kezelési tervekben kiegészíteni szükséges.

A 18. §-hoz

A Naplás-tó természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervében a megőrzendő növényfajok felsorolásszintű szerepeltetését - a hatékony hatósági és természetvédelmi kezelési feladatok ellátásához - aktualizálni szükséges.

A 19. §-hoz

A Kis-Háros-sziget természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervében a megőrzendő növényfajok felsorolásszintű szerepeltetését - a hatékony hatósági és természetvédelmi kezelési feladatok ellátásához - kiegészíteni szükséges.

A 20. §-hoz

A Tétényi-fennsík természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervében a megőrzendő növényfajok felsorolásszintű szerepeltetését - a hatékony hatósági és természetvédelmi kezelési feladatok ellátásához - pontosítani, illetve aktualizálni szükséges.

A 21. §-hoz

A Soroksári Botanikus Kert természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervében a megőrzendő növényfajok felsorolásszintű szerepeltetését - a hatékony hatósági és természetvédelmi kezelési feladatok ellátásához - szerepeltetni szükséges.

A 22. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére