A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

107/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A FSZKT-t és a BVKSZ-t az 1997. évi LXXVIII. törvény rendelkezései szerint a Fővárosi Közgyűlés külön-külön rendeletével fogadja el, azonban tartalmuk közösen határozza meg a kerületi önkormányzatok kerületi szabályozási terv (KSZT) és kerületi városrendezési szabályzat (KVSZ) megalkotására irányuló tevékenységét. A Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mellékletét jelentő 1:4000 méretarányú térkép módosítását általában a kerületi önkormányzatok kezdeményezik, a Budapest Településszerkezeti Terve, a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzat (BVKSZ), valamint a Fővárosi Szabályozási Keretterv (FSZKT), illetve a Kerületi Szabályozási Tervek (KSZT), Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatok összhangjához szükséges követelményekről szóló 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletben foglaltak szerint.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 45. § (3) bekezdés értelmében az eljárás lefolytatására az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 2012. december 31-én hatályos szabályainak megfelelően került sor.

A FSZKT módosítása rendeletalkotással, e rendelet mellékleteit képező 1:4000 és 1:10 000 méretarányú térképeinek megfelelően történik.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mellékletét jelentő 1:4000 méretarányú térkép, valamint a rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt és a rendelet 2. sz. mellékletét jelentő 1:10 000 méretarányú térkép módosítása a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. § (1) bekezdésében foglaltak alapján kerül jóváhagyásra.

A FSZKT tartalma a Budapest XXIII. kerület, tervezett Soroksári elkerülő út menti „F1” fejlesztési terület I. és II. ütem területére vonatkozóan a keretövezet módosítás alapján a mellékleteknek megfelelően módosul. A kerületi szabályozási terv készítésével összefüggésben a XXIII. kerületi Önkormányzat kezdeményezte a módosítást, amely módosítás alapvetően kerületi érdeket szolgál.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére