A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2012. december 21-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2960/2012. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat az Európai Unió Kohéziós Alapjából és a Közlekedési Operatív Program hazai központi költségvetési előirányzatából származó támogatásnak a Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar-Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításának finanszírozására kötött egységes szerkezetű szerződés módosítására.

2. Javaslat nemzetiségi többcélú köznevelési intézmények fenntartásával kapcsolatos döntések meghozatalára.

A napirend 1. pontja: Javaslat az Európai Unió Kohéziós Alapjából és a Közlekedési Operatív Program hazai központi költségvetési előirányzatából származó támogatásnak a Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar-Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításának finanszírozására kötött egységes szerkezetű szerződés módosítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2961/2012. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításához kapcsolódóan kötött támogatási szerződés, finanszírozási szerződés és finanszírozási szerződés kiegészítő megállapodás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: Kormány döntését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 2. pontja: Javaslat nemzetiségi többcélú köznevelési intézmények fenntartásával kapcsolatos döntések meghozatalára.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2962/2012. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.

az Országgyűlés 2012. december 17-i ülésén elfogadott „Az egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról szóló T/9401. számú törvényjavaslattal módosított „A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 2. § (8) bekezdése alapján a Fővárosi Közgyűlés 2012. december 12-i ülésén a „Javaslat nemzetiségi többcélú köznevelési intézmények, továbbá a Mándy Iván Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola, a Várna Térségi Középiskolai Kollégium és a Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola alapító okiratának módosítására és a kapcsolódó döntések meghozatalára” című előterjesztés, a

- Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon - Hrvatski vrtić, osnovna škola, gimnazija i đački dom;

– Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium – Cрпскο забавиште, ocновна школа, гимназија и ђачки дом Никола Тесла;

- Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon - Materská škola, všeobecná škola, gymnázium a žiacky domov s vyučovacím jazykom slovenským

alapító okiratának módosítása tárgyában hozott, a 2832-2834/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy., és ehhez kapcsolódóan a 2835-2847/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. határozatait visszavonja.

Határidő: az Országgyűlés 2012. december 17-i ülésén elfogadott „Az egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról” szóló T/9401. számú törvényjavaslat hatálybalépése

Felelős: Tarlós István

2963/2012. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.

A 2962/2012. (XII. 21.) Főv. Kgy. határozat hatálybalépésével a

a) Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon - Hrvatski vrtić, osnovna škola, gimnazija i đački dom az 1427/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy.;

b) Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium – Cрпскο забавиште, ocновна школа, гимназија и ђачки дом Никола Тесла a 2224/2012. (X. 31.) Főv. Kgy.;

c) Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon - Materská škola, všeobecná škola, gymnázium a žiacky domov s vyučovacím jazykom slovenským az 1427/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott alapító okiratát érvényében és hatályában fenntartja.

Határidő: a 2962/2012. (XII. 21.) Főv. Kgy. határozat hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

2964/2012. (XII. 21.) Főv. Kgy. h.

A 2962/2012. (XII. 21.) Főv. Kgy. határozat hatálybalépése esetén felkéri a főpolgármestert, hogy az intézmények működtetési kötelezettségének ellátásához kapcsolódó költségvetési előirányzat rendezésére az előterjesztés III. pontjának megfelelően a 2013. évi költségvetés tervezésekor tegyen javaslatot.

Határidő: a 2013. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2012. december 21-i ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére