A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2013. április 9-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

543/2013. (IV. 9.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást köz-vetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló .../2013. (.....) Főv. Kgy. rendelet megalkotására.

2. Javaslat a BKK Zrt. feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodásának 7. számú módosítására.

3. Hozzájárulás a BDK Kft. részére kiadandó „Kötelezettségvállalási nyilatkozat” kiadásához a „Rákoskeresztúri autóbusz-folyosó kialakítása” c. projekt II. szakasza, valamint „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - a Pesti úton buszsáv kialakítása útpályaszélesítéssel” c. projekt vonatkozásában benyújtott előterjesztéshez kapcsolódóan a Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar-Keleti pályaudvar) KÖZOP-5.1.0-07-2008-0001. számú projekt - tárgyában hozzájárulás a BDK Kft. részére kiadandó „Kötelezettségvállalási nyilatkozat” kiadásához.

4. Javaslat „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” című KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0002 jelű pályázat tulajdonviszonyainak rendezésére.

5. Javaslat az MFB Zrt.-nek a Rác Nosztalgia Kft. „cs.a.”-val szemben fennálló követelésének megvásárlására irányuló vételi ajánlat hatályba- léptetésére.

A napirend 1. pontja: Javaslat a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló .../2013. (.....) Főv. Kgy. rendelet megalkotására.

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

544/2013. (IV. 9.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az MSZP-frakció módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés jelen formában nem fogadja el a” Javaslat a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló .../2013. (.....) Főv. Kgy. rendelet megalkotására” tárgyú előterjesztést.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az érintettek nagy többsége számára elfogadható rendelettervezethez a szükséges hatásvizsgálatokat készíttesse el. A vizsgálatok elkészítésébe a személytaxi-szolgáltatást végző vállalkozásokat, a személytaxi-szolgáltatást közvetítő szervezeteket és a Gazdasági Versenyhivatal illetékeseit is vonja be. A vizsgálat terjedjen ki az új szabályozás várható hatásaira az utazási szokások vonatkozásában is.

A vizsgálatok eredményeinek, valamint megállapításainak megfelelően készíttesse el a rendelettervezet szükséges módosítását.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a hatásvizsgálatok megállapításait figyelembe vevő rendelettervezetről szakmai egyeztetéseket folytasson le a személytaxi-szolgáltatást végző vállalkozásokkal és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő szervezetekkel a végleges és elfogadható szabályozás kialakítása érdekében. Ennek keretében a rendelettervezetet és annak indokait juttassa el valamennyi érintettnek, megfelelő időt biztosítva a véleményük kialakításához.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tarlós István.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

545/2013. (IV. 9.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy „a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról” szóló, a 2. számú előterjesztői kiegészítés 1. számú melléklete szerinti .../2013. (......) Főv. Kgy. rendelettervezetnek a viteldíjak mértékéről szóló 16. §-át az alábbi tartalommal fogadja el:

„16. § (1) Az egységdíjak kötelező mértéke - rögzített hatósági árként - a következő (a díjtételek az általános forgalmi adót tartalmazzák):

Alapdíj (Ft) Távolsággal arányos egységdíj
(Ft/km)
Idővel arányos egységdíj
(Ft/perc)
450 280 70

(2) Budapest közigazgatási területén megkezdett, de a közigazgatási határon kívülre irányuló személytaxi-szolgáltatás teljesítése esetén a Budapest közigazgatási határáig teljesítendő visszaútra a vállalkozó az (1) bekezdés szerint meghatározott viteldíjat alkalmazhatja.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

546/2013. (IV. 9.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy „a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról” szóló, a 2. számú előterjesztői kiegészítés 1. számú melléklete szerinti .../2013. (......) Főv. Kgy. rendelettervezetnek a személytaxival végzett személyszállítási tevékenység folytatásának feltételeiről szóló 3. § (7) bekezdését az alábbi tartalommal fogadja el:

„3. § (7) Személytaxi-szolgáltatás 2013. szeptember 1-jétől kezdődően legalább 55 kW teljesítményű és EURO 4 környezetvédelmi besorolású, 2018. év január 1-jétől kezdődően pedig legalább 55 kW teljesítményű és EURO 5 környezetvédelmi besorolású személygépkocsival folytatható. A gyárilag hibrid személygépkocsik esetén az összes hajtómotor teljesítményt, együttesen szükséges figyelembe venni.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

547/2013. (IV. 9.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy „a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról” szóló, a 2. számú előterjesztői kiegészítés 1. számú melléklete szerinti .../2013. (......) Főv. Kgy. rendelettervezetnek a személytaxival végzett személyszállítási tevékenység folytatásának feltételeiről szóló 3. § (8) bekezdését az alábbi tartalommal fogadja el:

„3. § (8) Személytaxi-szolgáltatás kizárólag olyan személygépkocsival folytatható, amelynek a tengelytávja minimum 2550 mm, továbbá öt személy szállítása esetén a csomagtartó mérete minimum 430 liter. A gyárilag elektromos és hibrid autók esetén a csomagtartó mérete minimum 300 liter.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

548/2013. (IV. 9.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy „a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról” szóló, a 2. számú előterjesztői kiegészítés 1. számú melléklete szerinti .../2013. (......) Főv. Kgy. rendelettervezetnek a személytaxi külső megjelenésére vonatkozó követelményeket szabályozó 2. melléklet 2. pontját az alábbi tartalommal fogadja el:

„2. Az autó alapszíne: Sárga: RAL 1023 Traffic Yellow vagy ezzel megegyező szín”.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

549/2013. (IV. 9.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy „a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról” szóló, a 2. számú előterjesztői kiegészítés 1. számú melléklete szerinti .../2013. (......) Főv. Kgy. rendelettervezet 18. § (1) és (2) bekezdését az alábbi tartalommal fogadja el:

„18. § (1) Ez a rendelet 2013. szeptember 1-jén lép hatályba. A jelen rendelet 3. § (7) és (8) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket, a rendelet kihirdetése napján érvényes taxiállomás-használati hozzájárulással rendelkező személygépkocsikra csak 2015. július 1-jétől kell alkalmazni.”

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendeletét a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról a 2. számú előterjesztői kiegészítés - 545-549/2013. (IV. 9.) Főv. Kgy. határozatokban pontosított - 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

550/2013. (IV. 9.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Zrt. útján dolgoztassa ki a nagyobb létszámú, kiterjedt, próbautazásra épülő taxiellenőrzési rendszerre vonatkozó javaslatot a Főpolgármesteri Hivatallal és Budapest Főváros Közterület-felügyelete bevonásával, és ez alapján tegyen javaslatot - az ellenőrzési feladat BKK Zrt. általi ellátása céljából - a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság közötti feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás módosítására.

Határidő: 2013. június 15.

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

551/2013. (IV. 9.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy „a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személy-taxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomá-sok létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról” szóló 31/2013. (......) Főv. Kgy. rendeletben meghatározott viteldíjat 2015. január 1-jétől kezdődően minden év március 31. napjáig vizsgáltassa felül.

552/2013. (IV. 9.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a személytaxi- szolgáltatók személyes biztonságára irányuló technikai, műszaki és jogi feltételek kialakítására és a 2016-2018. közötti időszakban történő bevezetésére készítsen előterjesztést a Fővárosi Közgyűlés számára, mely bemutatja és vizsgálja a taxi gépkocsik kamerával való felszerelésének, a járművezetők által használható rejtett vészhívó-gomb telepítésének, illetve a járművezetők plexifallal történő fizikai elválasztásának lehetőségeit is.

Határidő: 2013. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 2. pontja: Javaslat a BKK Zrt. feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodásának 7. sz. módosítására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 32/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

553/2013. (IV. 9.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. között létrejött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 7. számú módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

554/2013. (IV. 9.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy folytassa a folyamatban lévő tárgyalásokat a BKK Zrt. és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank között megkötésre kerülő hitelszerződés és a Budapest Főváros Önkormányzatának támogatását kifejező megálla-podás (Municipality Support Agreement) előkészítése érdekében, továbbá, hogy az elkészült szerződéstervezeteket, valamint azok tartalmának ismeretében a BKK Zrt.-vel kötött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás szükséges módosításának tervezetét terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlésnek a tárgyalások befejezését követő ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 3. pontja: Hozzájárulás a BDK Kft. részére kiadandó „Kötelezettségvállalási nyilatkozat” kiadásához a „Rákoskeresztúri autóbusz-folyosó kialakítása” c. projekt II. szakasza, valamint „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - a Pesti úton buszsáv kialakítása útpályaszélesítéssel” c. projekt vonatkozásában benyújtott előterjesztéshez kapcsolódóan a Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar-Keleti pályaudvar) KÖZOP-5.1.0-07-2008-0001. számú projekt - tárgyában hozzájárulás a BDK Kft. részére kiadandó „Kötelezettségvállalási nyilatkozat” kiadásához.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

555/2013. (IV. 9.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a „Rákoskeresztúri autóbusz-folyosó kialakítása” című, KMOP-2.3.1/A-2008-0001 azonosító számú projekt II. szakaszához kapcsolódó, BDK Kft. tulajdonában lévő közvilágítási hálózat bontásához és építéséhez szükséges „Kötelezettségvállalási nyilatkozatot” az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, továbbá felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a nyilatkozat aláíratásáról.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

556/2013. (IV. 9.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - a Pesti úton buszsáv kialakítása útpálya szélesítéssel” című, KMOP-2.3.1/B-08-2009-0006 azonosító számú projekthez kapcsolódó, BDK Kft. tulajdonában lévő közvilágítási hálózat bontásához és építéséhez szükséges „Kötelezettségvállalási nyilatkozatot” az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, továbbá felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a kötelezettségvállalási nyilatkozat aláíratásáról.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

557/2013. (IV. 9.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Budapest 4-es számú metróvo-nal I. szakasz Kapcsolódó Felszíni Beruházá-sok K2/D Baross téri felszíni rendezés” c., KÖZOP-5.1.0-07-2008-0001 azonosító számú projekt szakaszhoz kapcsolódó, BDK Kft. tulajdonában lévő közvilágítási hálózat bontásához és építéséhez szükséges „Kötelezettségvállalási nyilatkozatot” az előterjesz-tői kiegészítés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, továbbá felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a nyilatkozat aláíratásáról.

Határidő: 15 nap, de nem korábban, mint az előterjesztésben hivatkozott nyilatkozat bemutatása

Felelős: Tarlós István

558/2013. (IV. 9.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Budapest 4-es számú metróvonal I. szakasz Kapcsolódó Beruházások Őrmezői kijárati műtárgy - K2/E” című, KÖZOP-5.1.0-07-2008-0001 azonosító számú projekthez kapcsolódó, BDK Kft. tulajdonában lévő közvilágítási hálózatrész bontásához szükséges „Kötelezettségvállalási nyilatkozatot” az előterjesztői kiegészítés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, továbbá felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a nyilatkozat aláíratásáról.

Határidő: 15 nap, de nem korábban, mint az előterjesztésben hivatkozott nyilatkozat bemutatása

Felelős: Tarlós István

A napirend 4. pontja: Javaslat „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” című KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0002 jelű pályázat tulajdonviszonyainak rendezésére.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. György István, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

559/2013. (IV. 9.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, pályázati előkészítés” feladat megvalósítása érdekében meg kívánja szerezni a Csömör Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló, természetben Csömör külterület 094/8; 094/9; 094/10; 081/10. hrsz. alatt található 9,998 ha területű ingatlan tulajdonjogát.

Ennek érdekében felkéri a főpolgármestert, hogy a Csömör Nagyközség Önkormányzata által meghirdetendő ingatlanértékesítési pályázaton való indulás érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg azzal, hogy az ezen ingatlanokra vonatkozó adásvételi szerződést terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé azzal a feltétellel, hogy az adásvételi szerződés bontó feltétele a támogatás el nem nyerése, továbbá, hogy az ellenérték teljesítésére a Fővárosi Önkormányzat a támogatás folyósításának függvényében vállal kötelezettséget.

Határidő: a támogatási szerződés megkötéséig

Felelős: Tarlós István

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2013. április 9-i rendkívüli ülésén.

Főjegyző helyett:

Megyesné dr. Hermann Judit s. k. Tarlós István s. k.
aljegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére