A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

4/2014. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a választási plakátok egyes középületeken és a közterület meghatározott részein történő elhelyezésének tilalmáról

Általános indokolás

2013. május 3. napján hatályba lépett a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.). A törvény változatlanul megtartotta a választási plakátra vonatkozó korábbi rendelkezéseket, így az új törvény is felhatalmazza a Fővárosi Önkormányzatot, hogy rendeletben szabályozza a választási plakátok elhelyezésének tilalmát.

Változott továbbá a műemlékek és műemlékegyüttesek jegyzékének szabályozása is. Korábban e jegyzék a kulturális örökség védelméről szóló törvény mellékletében szerepelt. 2011. december 31-én hatályba lépett a nemzeti vagyonról szóló törvény, ennek mellékletében került feltüntetésre a Budapest területén található, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő műemlékek és műemlékegyüttesek jegyzéke.

2013-ban új fővárosi önkormányzati rendeletek léptek hatályba a Budapest helyi jelentőségű védett természeti területei, valamint a Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelme tárgyában.

A jogszabályi változások új önkormányzati rendelet megalkotását tették indokolttá.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet területi hatályát határozza meg.

A 2. §-hoz

Értelmező rendelkezéseket tartalmaz.

A 3. §-hoz

A választási plakát elhelyezésére vonatkozó tilalmakat fogalmaz meg. Az (1)-(4) bekezdés a más jogszabályokban konkrétan meghatározott épületekre, építményekre, területekre vonatkozó tiltó rendelkezéseket tartalmazza. Az (5)-(7) bekezdés azon építményeket, területeket határozza meg, amelyek esetében a plakát elhelyezésének tilalma műemlékvédelmi vagy környezetvédelmi okból - más jogszabályi rendelkezés nélkül is - indokolt.

A 4. §-hoz

A Ve. 144. § (7) bekezdésében meghatározott kötelezettség elmulasztása esetére vonatkozó szabályokat állapít meg.

A 5. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

A 6. §-hoz

A rendelet 4. §-ában biztosított hatáskör átruházása szükségessé tette a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 10. mellékletének (A Közgyűlés által önkormányzati rendeletben a főpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke) kiegészítését.

A 7. §-hoz

Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.


  Vissza az oldal tetejére