A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

6/2014. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 58/2000. (X. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CCLII. törvény, valamint a fejlesztéspolitikával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi CCLI. törvény „15. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2013. évi CXXXVIII. törvény módosítása” című fejezete a szociális temetésre vonatkozó rendelkezések hatálybalépését 2015. január 1-jei határidőre változtatta, így az új jogszabályokkal való összhang megteremtése érdekében a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 58/2000. (X. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítása szükséges.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Fővárosi Közgyűlés - a közigazgatási területén lévő köztemetőkkel kapcsolatosan - eddig meglévő döntési jogosultságait kiegészíti a szociális temetéshez szükséges szociális parcella és szociális temetési hely kijelölésére való joggal.

A 2. §-hoz

A temető üzemeltetője számára az üzemeltetés körébe tartozó feladatok ellátása érdekében az eddig meglévő kötelezettségei mellé - módosító jogszabályok alapján - előírja a szociális temetés rendjének megállapítására vonatkozó kötelezettségét.

A 3. §-hoz

A holttest eltemettetési időkorlátokról rendelkezik, az általános eltemettetési időtől a szociális temetés esetére vonatkozó időkorlátig.

A 4-5. §-hoz

Leírja, hogy a Temetőszabályzatot, illetve a szociális temetés szabályait a Rendelet 3. és 4. számú melléklete tartalmazza. A Rendeletet egészíti ki egy új, 4. számú melléklettel.

A 6. §-hoz

E rendelet hatálybalépéséről rendelkezik, mely a Ttv. előírásaival összhangban 2015. január 1.


  Vissza az oldal tetejére