A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

13/2014. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról szóló 65/2013. (IX. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Általános indokolás

Az egyes igazságügyi, jogállási és belügyi tárgyú törvények módosításáról rendelkező 2013. évi CCXLIII. törvény 15. §-a - 2014. január 1. hatállyal - módosította a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 143. § szerinti bankszámla-hozzájárulás szabályozását. A Kttv. 226. § (7) bekezdés alapján a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők részére a Kttv. 143. § (2) bekezdése szerinti bankszámla-hozzájárulás a Fővárosi Közgyűlés rendeletében meghatározott módon és mértékben nyújtható. A Kttv. 143. § (2)-(3) bekezdése kimondja, hogy a köztisztviselő illetményének a bankszámláról történő felvételével járó banki költségekre legfeljebb a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékű bankszámla-hozzájárulás adható, és rögzíti, hogy az illetmény kifizetésének költségeit a munkáltató viseli.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Kttv. 143. §-át a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról rendelkező 1994. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Pttv.) 13. § (2) bekezdés e) pont szerinti eltéréssel a Pttv. 13. § (1) bekezdés és 10. §-a alapján alkalmazni kell a főpolgármester és a főpolgármester-helyettesek tekintetében is.

A 2. §-hoz

A Kttv. 226. § (7) bekezdés alapján a Rendelet újonnan beiktatott 3/A. §-a - a Kttv. 143. § (2) bekezdés szerinti - bankszámla-hozzájárulás mértékét a mindenkori központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott legmagasabb összegben állapítja meg, melyre a köztisztviselő 2014. január hónaptól jogosult. A Kttv. 143. § (3) bekezdés szerint az illetmény kifizetésének költségeit a munkáltató viseli, ezért a bankszámla-hozzájárulás intézményét a Kttv. szabályozási rendszere is elkülöníti a köztisztviselő részére a Kttv. 237. § hatálya alá tartozóan adható béren kívüli juttatásoktól.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére