A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetéséről szóló 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Budapest Főváros Önkormányzata 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendeletének módosítását, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4)-(5) bekezdése alapján az éves beszámolás keretében a pénzmaradvány tervbevétele, a 2014. január 1.-április 28. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az átvett pénzeszközök tervbevétele, az egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó, illetve a közgyűlési döntésekből eredő előirányzat-rendezések teszik szükségessé.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdése értelmében a jogszabály előkészítője az előzetes hatásvizsgálatot elvégezte. A Budapest Főváros Önkormányzata 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló rendeletnek nincs közvetlen adminisztratív, társadalmi, gazdasági, környezeti és egészségi hatása. Közvetett hatások az egyes rendeletmódosítással érintett feladatokon keresztül érvényesülhetnek.

A személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek jelen rendelet alkalmazásában nem értelmezhetők, mivel a költségvetési rendeletmódosítás alapvető célja a pénzügyi, tárgyi feltételek biztosítása az évközi operatív munka zavartalansága érdekében.

Részletes indokolás

az 1-4. §-hoz

Az 1. § (1) bekezdése a 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének változásáról rendelkezik.

Az 1. § (2) bekezdése az alaprendelet (2) bekezdésben részletezett, költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegének változását tartalmazza.

Az 1. § (3) bekezdése - a kapcsolódó 1. számú melléklettel - a bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti változását tartalmazza.

Az 1. § (4) bekezdése a 2013. évi pénzmaradvány tervbevételét tartalmazza.

Az 1. § (5)-(10) bekezdései az állami támogatás módosításait, és a meghatározott célú átvett pénzeszközök tervbevételét tartalmazzák.

Az 1. § (11)-(78) bekezdései a feladat-végrehajtás során szükségessé vált előirányzat-módosításokat tartalmazzák.

Az 1. § (79) bekezdése - a kapcsolódó 7. számú melléklettel - a kiadási előirányzat-csoportok változását rögzíti.

A 2. § az alaprendelet normaszövegében történt változásokat tartalmazza.

A 3. § - a kapcsolódó mellékletekkel - az alaprendelet 1., 1/a., 1/b., 1/c., 1/d., 1/e., 2., 2/a., 3., 3/b., 3/d., 4., 5. mellékleteit érintő módosításokat, valamint az új 3/f. mellékletet tartalmazza.

A 4. § a rendelet hatálybalépésének időpontjaként a kihirdetést követő napot határozza meg.


  Vissza az oldal tetejére