A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

37/2014. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Rendelet módosítására a bérbeadói követelések biztosítékaként kikötött óvadékfizetési kötelezettség alóli kivételi kör meghatározására, valamint az Önkormányzati tulajdonú helyiségek albérletbe adási tilalma alóli kivételi kör bővítése érdekében kerül sor.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A Rendelet 21/A. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés kiegészítésének indoka az a gyakorlati tapasztalat, hogy a kizárólagos állami vagy önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok esetében az óvadékfizetés az állami vagy önkormányzati központi költségvetési elszámolási számlára történik, mely összeg kompenzáció, vagy támogatás formájában visszakerül a gazdasági társasághoz. Ezen gazdasági társaságok esetében a kizárólagos állami, ill. önkormányzati tulajdon garanciát jelent a szerződéses kötelezettségek (bérletidíj-fizetés, karbantartás stb.) teljesítésére, ezért az óvadékfizetési kötelezettség előírása a társaságok vonatkozásában nem indokolt.

2. §-hoz

A Rendelet 27. § (3) bekezdése az önkormányzati ingatlanok albérletbe adását tiltó rendelkezés alóli kivételi kört szabályozza. A kultúra és a sport területén fennálló bérleti jogviszonnyal összefüggésben felmerült ezen kivételi kör bővítésének szükségessége, tekintettel arra, hogy ne csak a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok, hanem a Magyar Állam kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok is jogszerűen adhassák albérletbe az általuk a Fővárosi Önkormányzattól bérelt ingatlanok egyes helyiségeit (pl.: büfé vagy kávézó részére, céges rendezvény, árverés tartására stb.) szakmai tevékenységüket kiegészítő egyéb szolgáltatások nyújtása céljából.

3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére