A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

43/2014. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) jelenleg legfeljebb 8 évre szóló közszolgáltatási szerződések megkötését teszi lehetővé. Annak érdekében, hogy a közszolgáltatási szerződések az Európai Parlament és a Tanács 1370/2007/EK (X. 23.) rendelettel összhangban meghosszabbíthatók legyenek, és ez alapján a BKK Zrt. a meghosszabbított közszolgáltatási szerződéseket aláírhassa, a Rendelet 7. § (4) bekezdésének kiegészítése szükséges.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Rendelet legfeljebb 8 évre szóló közszolgáltatási szerződések megkötését teszi lehetővé a BKV Zrt. megrendelője, vagyis a BKK Zrt. számára. Ezen felhatalmazás alapján a BKK Zrt. 8 éves, 2020. április 30-ig tartó közszolgáltatási szerződést kötött a BKV Zrt.-vel.

A fővárosi autóbuszpark megújítása érdekében tervezett, nagyobb darabszámú új jármű bevonása a szolgáltatásba az adósságállomány növelése nélkül csak úgy lehetséges, ha az autóbuszok rendelkezésre állását hosszú távú, 8-10 éves bérleti konstrukció keretében szerzi be a BKV Zrt. A BKK Zrt. és a BKV Zrt. között jelenleg érvényben lévő 8 éves Közszolgáltatási Szerződés - az új autóbuszok reálisan 2014. őszre tervezett üzembe helyezésétől számítva 5,5 év múlva - 2020. április 30-án lejár. Ahhoz, hogy a járművek rendelkezésre állásának biztosítása optimális költségszinten megvalósítható lehessen, a jelenlegi Közszolgáltatási Szerződés - az 1370/2007/EK rendelettel összhangban - megfelelő időtávra történő módosítása szükséges.

Az 1370/2007/EK rendelet 4. cikk (4) bekezdésének megfelelően lehetőség van a közszolgáltatási szerződés 50%-kal történő meghosszabbítására:

„Szükség esetén - az eszközérték-csökkenés leírására vonatkozó feltételekre figyelemmel - a közszolgáltatási szerződés időtartama legfeljebb 50%-kal meghosszabbítható, ha a közszolgáltató olyan eszközöket biztosít, amelyek a közszolgáltatási szerződés tárgyát képező személyszállítási szolgáltatás végrehajtásához szükséges eszközök összességének tekintetében jelentősek, és túlnyomórészt a szerződés tárgyát képező személyszállítási szolgáltatásokhoz kapcsolódnak.”

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére