A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

55/2014. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

Budapest főváros közigazgatási területén a közterületek azon részének kijelöléséről, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül című 77/2013. (XII. 3.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 179/A. § (2)-(3) bekezdésében, illetve 250. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján megalkotta 77/2013. (XII. 3.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest főváros közigazgatási területén a közterületek azon részének kijelöléséről, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül (továbbiakban: Rendelet). A Kúria Önkormányzati Tanácsa a Köf. 5020/2014/6. határozatával 2014. december 31-ével megsemmisítette a Rendelet 1. melléklet 8. pontját. Az 1. melléklet 8. pontjának megsemmisítésére jogtechnikai okokból és nem a védeni kívánt területek nem megfelelősége miatt került sor, emiatt a 8. pontban meghatározott területeket a Fővárosi Önkormányzat változatlanul kijelölheti olyan közterületként, ahol az életvitelszerű közterületi tartózkodás jogellenes.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Rendelet 2. mellékletét kiegészíti egy új 8. ponttal, amelyben négy olyan közterületet határoz meg helyrajzi számokkal konkretizálva, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybaléptetéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére