A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2014. június 30-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

843/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 1. pontként tárgyalja meg a „Véleménynyilvánítás a Budapesti Rendőr-főkapitány kinevezését érintően” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

844/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a Városligeti Építési Szabályzat elfogadására” című előterjesztés 3. napirendi pontként történő tárgyalására vonatkozó javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

845/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Javaslat a Fővárosi Településszerkezeti Terv és Fővárosi Rendezési Szabályzat véleményezési szakaszának lezárására” című előterjesztés keretén belül tárgyalja meg a „Javaslat a Fővárosi Településszerkezeti Terv és Fővárosi Rendezési Szabályzat elfogadásával összefüggésben felmerülő kártalanítási kérdések rendezésére” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

846/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat Budapest Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elfogadására”, a „Javaslat Budapest Területfejlesztési Koncepciójának elfogadására”, a „Javaslat a Fővárosi Településszerkezeti Terv és Fővárosi Rendezési Szabályzat véleményezési szakaszának lezárására” és a „Javaslat Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Terve felülvizsgálatának, valamint a Balázs Mór-terv - Budapest középtávú közlekedésfejlesztési stratégiája 2014-2030 elfogadására” című előterjesztések első öt pont között történő tárgyalására vonatkozó javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

847/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az alábbi előterjesztéseket a következő sorrendben tárgyalja meg:

- 71. „Javaslat Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Terve felülvizsgálatának, valamint a Balázs Mór-terv - Budapest középtávú közlekedésfejlesztési stratégiája 2014-2030 elfogadására”,

- 33. „Javaslat a Centrál Színház Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos pályázati kiírásra”,

- 82. „Javaslat kezelői feladatok átvállalásáról szóló megállapodás megkötésére a Budapest 38236/11. hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában”,

- 104. „Javaslat az MTA-t és a Ludovika Akadémiát történelmi emlékhelyként jelölő sztélék elhelyezésének jóváhagyására”,

- 15. „Javaslat szociális parcellák kialakításával kapcsolatos döntésekre”,

- 16. „Javaslat a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. 2013. évi közszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséről szóló beszámolójának, kompenzáció elszámolásának elfogadására, a 2014. évi közszolgáltatási szerződés jóváhagyására, megkötésére, továbbá a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. közszolgáltatási keretszerződésének megkötésére, valamint egyes önkormányzati rendeletek módosítására”,

- 54. „Javaslat a Budapesti Sportszolgáltató Központ vagyonkezelési szerződésének megkötésére”,

- 21. „Javaslat a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 2013. évi éves elszámolásának elfogadására”,

- 28. „Javaslat a BFVK Zrt. 2014. évi éves szerződése 1. sz. módosításának elfogadására”.

- 63. „Javaslat a BKK Zrt. és a Fővárosi Önkormányzat közötti egyedi megállapodások megkötésére és módosítására”.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

848/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy nem veszi napirendjére a „Javaslat 100%-ban fővárosi tulajdonú taxi fuvarszervező cég alapításának előkészítése” és a „Javaslat képviselők, bizottságok által használt elektronikai eszközök megvásárlásának biztosítása” című előterjesztéseket.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

849/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Véleménynyilvánítás a budapesti rendőrfőkapitány kinevezését érintően.

2. Javaslat egyes társaságok felügyelőbizottsági tagjainak megválasztására.

3. Javaslat bizottsági tag cseréjére.

4. Javaslat „Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése” megnevezésű feladat megvalósításáról szóló fejlesztési megállapodás megkötésére.

5. Javaslat egyszemélyes tulajdonú fővárosi társaságok vezetői javadalmazási szabályzatainak módosítására.

6. Javaslat közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvétele tárgyában megállapodások megkötésére.

7. Döntés a Budapest Ösztöndíj Program keretében az ösztöndíjak odaítéléséről.

8. Javaslat a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság használatába átadott eszközök térítésmentes átadására.

9. Javaslat szoftver felhasználási szerződés megkötésére a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatósággal.

10. Javaslat a Budapest főváros területén végzett távhőszolgáltatásról szóló 66/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

11. Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 72/2013. (X. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

12. Javaslat a Rác fürdővel kapcsolatos közgyűlési határozatok módosítására.

13. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő feleslegessé vált útépítési anyagok selejtezésére és tulajdonjogának ingyenes átruházására.

14. Javaslat előzetes kötelezettségvállalásra a BDK Kft. 2015. évi áramvásárlásáról szóló szerződésének megkötése céljából.

15. Javaslat szociális parcellák kialakításával kapcsolatos döntésekre.

16. Javaslat a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. 2013. évi közszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséről szóló beszámolójának, kompenzáció elszámolásának elfogadására, a 2014. évi közszolgáltatási szerződés jóváhagyására, megkötésére, továbbá a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. közszolgáltatási keretszerződésének megkötésére, valamint egyes önkormányzati rendeletek módosítására.

17. Javaslat Budapest I. kerület Budavár Önkormányzata beruházásában megvalósuló „Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése” című projekthez kapcsolódó döntések meghozatalára.

18. Javaslat a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

19. Javaslat a BKK Zrt.-vel kötött megállapodások módosítására.

20. Javaslat a BKK Zrt.-vel kötött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 2014-2015-re vonatkozó közlekedésszervezői éves melléklete megkötésére.

21. Javaslat a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 2013. évi éves elszámolásának elfogadására.

22. A fővárosi autóbusz-járműpark megújításának bemutatása és ezzel kapcsolatos egyes döntések meghozatala.

23. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet és a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

24. Javaslat a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság által használt Gerlóczy utcai ingatlannal kapcsolatos 2042/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. határozat hatályon kívül helyezésére, valamint új nyilatkozat, megállapodás és haszonkölcsön szerződés aláírására.

25. Bp. XVII. ker., Pesti úti 121047/60 hrsz.-ú ingatlan használata tárgyában kötött megállapodás módosítása.

26. Javaslat a Budapest VI., Nagymező utca 8. sz. alatti ingatlan (Tivoli Színház) bérbeadására.

27. Javaslat a Bp. VIII., Rigó u. 6-8. sz. alatti ingatlan haszonkölcsönbe adására.

28. Javaslat a BFVK Zrt. 2014. évi éves szerződése 1. sz. módosításának elfogadására.

29. Javaslat a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság létszámának növelésére a takarítási feladatok saját dolgozóval történő ellátása érdekében.

30. Javaslat informatikai szolgáltatások folyamatos biztosítására.

31. Javaslat az Épület- és Lakásgazdálkodási Fenntartási, Innovációs K+F Alapítvány megszüntetésre és az alapító okiratban szereplő feladatok átruházására az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.-re.

32. Javaslat a Budapesti Vidám Park Zrt.-re vonatkozó egyes tulajdonosi döntések meghozatalára és a Társaság 2013. évi beszámolójának elfogadására, valamint végelszámolásának elrendelésére.

33. Javaslat a Centrál Színház Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos pályázati kiírásra.

34. Javaslat a XV. kerületi Önkormányzattal kötendő pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megkötésére - a 3. sz. városi főforgalmi út mentén hiányzó falszakasz megvalósításához kapcsolódó tervezési feladatok közös finanszírozására.

35. Javaslat a „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei” (BKSZT) projektet érintő döntések meghozatalára.

36. Javaslat Budapest Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elfogadására.

37. Javaslat Budapest Főváros Településszerkezeti Tervének (TSZT) és a Fővárosi Szabályozási Kerettervének eseti módosítására a Budapest IV. kerület Újpest Városrendezési és Építési Szabályzatához kapcsolódóan.

38. Javaslat a fővárosi településrendezési eszközök módosítására a Budapest XIII. kerület, Szabolcs utca-Hun utca-Vágány utca-Dózsa György út által határolt területre és a Budapest XIII. kerület, Népfürdő utca-25833 hrsz.-ú közterület-Árpád híd-Duna folyam-Rákos-patak által határolt területre vonatkozóan.

39. Javaslat a Városligeti Építési Szabályzat elfogadására.

40. Javaslat a Climate-KIC Transition Cities projekt konzorciumi megállapodásának megkötésére.

41. Javaslat a BVV Zrt.-nek az ENVIRODUNA Kft.-be történő beolvadásával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára.

42. Javaslat a Pannon Park Projekt fejlesztési terveivel összefüggő egyes döntések meghozatalára.

43. Javaslat a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. és a Budapest Film Zrt. támogatására, valamint a Budapest Film Zrt. működési formájának megváltoztatására.

44. Javaslat a „Kiscelli Múzeum kárelhárítás” című engedélyokirat jóváhagyására és vis maior pályázat benyújtására.

45. Javaslat a Bartók Béla Emlékház alapító okiratának módosítására és a Bartók Béla Emlékház támogatására.

46. Javaslat a Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium köznevelési feladatainak ellátását szolgáló vagyonelemekre a Szerb Országos Önkormányzattal és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő haszonkölcsön szerződés jóváhagyására.

47. Javaslat a Földművelésügyi Minisztérium fenntartásában álló Soós István Borászati Szakképző Iskolával kötendő, az intézmény köznevelési feladatainak ellátását szolgáló ingó vagyonelemekre ingyenes vagyonkezelői jogot biztosító szerződés jóváhagyására.

48. Javaslat a dr. Urmánczy Nándor emlékpad kamerás megfigyelő rendszer üzemeltetési, működtetési és karbantartási feladatainak a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság által történő ellátására.

49. Javaslat a József Attila Színház Nonprofit Kft.-vel 2013. július 2-án a 1134 Budapest, Váci út 63. cím alatt található ingatlant érintő felújítások tárgyában megkötött megvalósítási megállapodás módosítására.

50. Javaslat a Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria költségvetési szerv létrehozására.

51. Javaslat együttműködési megállapodások megkötésére

a) a Külügyminisztériummal

b) a Gandhi Gimnázium Nonprofit Kft.-vel.

52. Javaslat kulturális rendezvények támogatására

a) Kárpát-medencei Cigányprímások és Zenekarok Fesztiválja

b) Art Market Budapest 2014.

53. Javaslat a Budapesti Sportszolgáltató Központ vagyonkezelési szerződésének megkötésére.

54. Budapest Főváros szmogriadótervéről szóló 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítása.

55. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 30/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet módosítására.

56. Javaslat a Budapesti Sportszolgáltató Központ támogatására.

57. Javaslat kiemelt budapesti sportegyesületek és egyéb sportszervezetek támogatására.

58. Javaslat az ERANDO Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. részére tulajdonosi hozzájárulás megadására és használati szerződés megkötésére.

59. A Menhely Alapítvány alapító okiratának módosítása.

60. Beszámoló a szociális intézményi szolgáltatások intézményen kívüli szervezettel történő ellátásáról a 2013. évben.

61. Javaslat a „Margitszigeti futókör rekonstrukciója és a „Budapesti Sportszolgáltató Központ fűtéskorszerűsítése” című engedélyokiratok módosítására, valamint a margitszigeti kamerarendszer kiépítésére.

62. Javaslat a BKK Zrt. és a Fővárosi Önkormányzat közötti egyedi megállapodások megkötésére és módosítására.

63. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetéséről szóló 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

64. Javaslat a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztására.

65. Döntés a fővárosi kitüntető díjak adományozásáról.

66. Javaslat a FŐGÁZ részvények értékesítésére.

67. Javaslat a fővárosi közösségi közlekedési elektronikus jegyrendszer finanszírozási szerződéséhez kapcsolódó biztosítéki szerződések megkötésére.

68. Javaslat a FOK Nonprofit Kft. működtetésével kapcsolatos egyes tulajdonosi döntések meghozatalára.

69. Javaslat kulturális nonprofit kft. ügyvezetőjének további munkavégzésre irányuló jogviszonyaival kapcsolatos döntésre.

70. Javaslat Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Terve felülvizsgálatának, valamint a Balázs Mór-terv - Budapest középtávú közlekedésfejlesztési stratégiája 2014-2030 elfogadására.

71. Javaslat egyes gazdasági társaságok 2014. évi üzleti terveivel kapcsolatos döntésekre.

72. Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-vel kötendő 2014. évi vízterhelési díjkedvezmény igénybevételére vonatkozó megállapodás megkötésére.

73. Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. soron következő közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára, valamint önkormányzati hozzájárulás megadására a Csatorna Holding Zrt. alapszabályának módosításához.

74. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. 2014. június 24-ei rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára.

75. évi közszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséről szóló beszámolójának, kompenzáció elszámolásának elfogadására, valamint a 2014. évi közszolgáltatási szerződés jóváhagyására, megkötésére.

76. Javaslat a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 2013. évi közszolgáltatási tevékenységével kapcsolatos döntésekre.

77. Beszámoló az FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. 2013. évi közszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséről és a 2013. évi támogatások elszámolásáról.

78. Javaslat a BVK HOLDING Zrt. 2013. évi konszolidált éves beszámolójának és konszolidált üzleti jelentésének elfogadására.

79. Javaslat közfeladat átadásáról szóló megállapodás megkötéséről a Várgondnokság Nonprofit Kft.-vel.

80. Javaslat a „Fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgazdálkodási rendszer” keretében létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök használati jogának átruházásáról szóló megállapodás 6. sz. módosítására.

81. Javaslat kezelői feladatok átvállalásáról szóló megállapodás megkötésére a Budapest 38236/11. hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában.

82. Javaslat a Budapest XXII. kerület 6. számú főút Növény utca kétszintű csomópont közútkezelői feladatai kapcsán kötendő megállapodás elfogadására.

83. Javaslat az EasyWay II elnevezésű projekt keretében megvalósult forgalomtechnikai eszközök átadására vonatkozó megállapodás megkötésére.

84. Javaslat a Budapest Szíve Városfejlesztő NKft. közszolgáltatási szerződéseivel kapcsolatos döntések meghozatalára.

85. Alapítói határozat kiadása a BKV Zrt. 2013. évi konszolidált beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadására.

86. Javaslat az Európai Mobilitási Héthez és az Autómentes Naphoz való csatlakozás alapjául szolgáló 2014. évi Karta elfogadására.

87. Javaslat a Bp. XIII. ker. Margitsziget 23800/6 hrsz.-ú ingatlant érintő földhasználati szerződés jóváhagyására, valamint a margitszigeti Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Zrt. tulajdonjogi rendezésére.

88. Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében. (Bp. V., Dorottya u. 6., Bp. VII., Erzsébet krt. 24., Bp. V., Ferenciek tere 10., Bp. I., Országház u. 34., Bp. V., Szent István tér 13.)

89. Javaslat a Budapesti Nagybani Piac Zrt. közgyűlésének egyes napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára.

90. Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyására.

91. Javaslat egyes gazdasági társaságok 2014. évi üzleti tervének jóváhagyására.

a) BFTK Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.

b) Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt.

c) Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.

d) ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft.

92. Javaslat együttműködési megállapodások megkötésére, módosítására.

93. Javaslat a IX. kerülettel 2010. évben kötött egyes felhalmozási célú pénzeszköz átadásáról szóló megállapodások módosítására.

94. Javaslat a TÉR_KÖZ Városrehabilitációs Pályázaton támogatást elnyert projektek támogatási szerződéseinek jóváhagyására.

95. Javaslat a „XIX-XX. Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme” tárgyú engedélyokirat 5. számú módosítására.

96. Javaslat a Széll Kálmán tér fejlesztéséhez kapcsolódó támogatási szerződések módosítására.

97. Javaslat a Tematikus Fejlesztési Programok elfogadására.

98. Javaslat Budapest Területfejlesztési Koncepciójának elfogadására.

99. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására a Budapest IV. kerület Újpest, Duna folyam-Városhatár-2. sz. főközlekedési út-Váci út-Újpesti vasúti híd-Újpesti öböl-Duna sor-Rév utca-75842 hrsz.-ú ingatlan déli telekhatára által határolt terület Kerületi Szabályozási Tervéhez.

100. Javaslat Budapest Főváros Településszerkezeti Terve eseti módosítására a Budapest XIV. kerület, Hungária körút-Kacsóh Pongrác út-Hermina út-Állatkerti körút-Gundel Károly út-29737 hrsz.-ú KV-IK keretövezetbe sorolt terület-29834/3 hrsz.-ú KL-VA vasúti terület-Varannó utca által határolt területre vonatkozóan.

101. Javaslat a Fővárosi Településszerkezeti Terv és Fővárosi Rendezési Szabályzat véleményezési szakaszának lezárására.

102. Javaslat projekt előkészítési és megvalósítási feladatokra vonatkozó keretmegállapodás megkötésére az ENVIRODUNA Kft.-vel.

103. Javaslat az MTA-t és a Ludovika Akadémiát történelmi emlékhelyként jelölő sztélék elhelyezésének jóváhagyására.

104. Javaslat a Petőfi Csarnok Nonprofit Kft. „v. a.” végelszámolásának lezárására.

105. Javaslat egyes kulturális társaságok szervezeti és működési szabályzata módosításának jóváhagyására.

106. Javaslat Budapest Márka elismerő címek adományozására.

107. Az SZMSZ - 11/2013. (III. 18.) - 6. melléklet 4 4. pontja szerinti beszámoló.

108. Előterjesztés a „Rögtön jövök!” program folytatásáról.

109. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

A napirend 1. pontja: Véleménynyilvánítás a budapesti rendőrfőkapitány kinevezését érintően.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

850/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

támogatja Bucsek Gábor r. dandártábornok a Budapesti Rendőr-főkapitányság rendőr-főkapitányává történő kinevezését.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az országos rendőrfőkapitányt.

Határidő: a tájékoztatásra azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 2. pontja: Javaslat egyes társaságok felügyelőbizottsági tagjainak megválasztására.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

851/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében és (2) bekezdésének a) és b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a RÉV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. soron következő közgyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes meghatalmazottjaként és képviseletében szerződés alapján eljáró BFVK Zrt. képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntés meghozatalát:

- A RÉV8 Zrt. közgyűlése Máté László felügyelőbizottsági tag helyére megválasztja ifj. Nagy Gábor Lászlót 2015. május 31. napjáig.

Határidő: a Társaság soron következő közgyűlése

Felelős: Tarlós István

852/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében és (2) bekezdésének a) és b) pontjában foglalt hatáskörében, a József Attila Színház Nonprofit Kft. alapítójaként eljárva

- Tudomásul veszi Kiss László lemondását a József Attila Színház Nonprofit Kft. felügyelőbizottságában betöltött tagságáról.

- Helyébe megválasztja Torzsa Sándort (a. n.: Kiss Magdolna, lakcíme: 1119 Budapest, Etele út 26. V/47.) a József Attila Színház Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjának 2015. május 31. napjáig, díjazását a többi tag díjazásával azonos mértékű, 48 000 Ft/hó összegben állapítja meg, azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság ügyvezetőjét értesítse annak érdekében, hogy a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével gondoskodjon a személyi változások Cégbírósághoz való bejelentéséről.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

853/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében és (2) bekezdésének a) és b) pontjában foglalt hatáskörében, a FOK Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. alapítójaként eljárva

- Tudomásul veszi Dunai Mónika lemondását a Társaság felügyelőbizottságában betöltött tagságáról.

- A lemondás folytán megüresedő felügyelőbizottsági helyre a Társaság felügyelőbizottságának tagjává Turi Zoltánt (a. n.: Tóth Erzsébet, lakcím: Budaörs, Gesztenye utca 2/B) 2014. június 19. napjától 2015. május 31-ig terjedő időtartamra, díjazását a többi tag díjazásával azonos mértékű, 30 900 Ft/hó összegben állapítja meg, azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság ügyvezetőjét értesítse annak érdekében, hogy a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével gondoskodjon a személyi változások Cégbírósághoz való bejelentéséről.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

854/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Korlátolt Felelősségű Társaság soron következő taggyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata, mint tag képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

- Tudomásul veszi dr. Szemenyei László (a. n.: Cseh Anna, lakcím: 1221 Budapest, Szent Korona u. 24.) a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottságában betöltött tisztségéről 2014. június 30. napjával történő lemondását.

- A Társaság taggyűlése megválasztja a megüresedett felügyelőbizottsági (elnöki) pozícióba Verseghi-Nagy Balázst a jelenlegi felügyelőbizottsági elnökével megegyező díjazás ellenében, a jelenlegi felügyelőbizottsági tagokéval megegyezően 2017. május 31-ig azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

Határidő: a Társaság soron következő taggyűlése

Felelős: Tarlós István

855/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Korlátolt Felelősségű Társaság soron következő taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tag képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság soron következő taggyűlése

Felelős: Tarlós István

856/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján, a Budapest Film Forgalmazó és Moziüzemi Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva

- Tudomásul veszi Baross Pál és Verseghi-Nagy Balázs Budapest Film Forgalmazó és Moziüzemi Zártkörűen Működő Részvénytársaság igazgatóságában betöltött tisztségéről történő lemondását 2014. június 30-ai hatállyal.

- Megválasztja Rupp Györgyöt a Budapest Film Zrt. igazgatósági tagjának 2014. július 1. napjától 140 000 Ft/hó díjazás ellenében 2015. május 31. napjáig azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

- Megválasztja Wildner Gábort a Budapest Film Zrt. igazgatósági tagjának 2014. július 1. napjától 140 000 Ft/hó díjazás ellenében 2015. május 31. napjáig azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 3. pontja: Javaslat bizottsági tag cseréjére.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

857/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

2014. július 2-i hatállyal Kunhalmi Ágnest visszahívja a Fővárosi Közgyűlés Oktatási Bizottságának tagságából, egyidejűleg Bihal Dávidot megválasztja az Oktatási Bizottság tagjának.

Határidő: 2014. július 2.

Felelős: Tarlós István

A napirend 4. pontja: Javaslat „Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése” megnevezésű feladat megvalósításáról szóló fejlesztési megállapodás megkötésére.

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

858/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

egyetért „Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése” megnevezésű tervezési feladat megvalósításával, továbbá rendelkezésre bocsátja a Fővárosi Önkormányzat mindenkori költségvetésében az ehhez szükséges fedezetet.

859/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

A feladatok megvalósítása érdekében:

- csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 1 222 050 E Ft-tal,

- ezzel egyidejűleg tervbe vesz a „813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül az egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruházási célra) előirányzatán az új „Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése” feladaton 360 615 E Ft-ot. A feladat összköltsége 1 222 050 E Ft, 2014. évi előirányzata 360 615 E Ft, 2015. évi üteme 396 025 E Ft, 2016. évi üteme: 465 410 E Ft.

- továbbá megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t 861 435 E Ft-tal.

860/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti „Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése” megnevezésű feladat elvégzéséről szóló fejlesztési megállapodást az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 5. pontja: Javaslat egyszemélyes tulajdonú fővárosi társaságok vezetői javadalmazási szabályzatainak módosítására.

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

861/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

az előterjesztésben foglaltak alapján egyetért azzal, hogy a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő egyszemélyes gazdasági társaságok belső szabályzata - a mindenkori hatályos adójogszabályoknak megfelelően - biztosíthatja azt a lehetőséget, hogy a vezető tisztségviselők javára a gazdasági társaság egyes meghatározott juttatásnak minősülő felelősségbiztosítást kössön, amennyiben a biztosítás díjához, illetve a juttatást terhelő közterhek megfizetéséhez szükséges fedezet a Társaság költségvetése terhére e címen nyújtott többlet költségvetési igény nélkül biztosítható.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

862/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a felelősségbiztosítást nyújtó társaságok kiválasztásához az érintett gazdasági társaságok részére biztosítsa a szükséges módszertani segítséget (koordinációt).

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

863/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve módosítja az ENVIRODUNA Kft. 164/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. határozattal, a BFVT Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. 165/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. határozattal, a FOK Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 166/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. határozattal, a kulturális ágazatba tartozó nonprofit gazdasági társaságok (13 színház és a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.) 168/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. határozattal, a Budapest Esély Nonprofit Kft. 169/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. határozattal, az FBI Fővárosi Biztonsági Iroda Nonprofit Kft. 170/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott Vezetői Javadalmazási Szabályzatait, az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal. A jelen határozati javaslattal elfogadott, a kulturális ágazatba tartozó nonprofit gazdasági társaságok Vezetői Javadalmazási Szabályzatának rendelkezései a József Attila Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjére, valamint a FOK Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Vezetői Javadalmazási Szabályzatának rendelkezései ezen társaság ügyvezetőjére akkortól hatályosak, amely nappal a társaságok felügyelőbizottságai megküldik - amennyiben az 2014. július 15-ét követő időpontban történik - a javadalmazási szabályzatok véleményezésére vonatkozó határozatukat.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

864/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve jóváhagyja a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 160/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott Vezetői Javadalmazási Szabályzatának módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

865/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve jóváhagyja a BKV Budapest Közlekedési Zrt. 161/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott Vezetői Javadalmazási Szabályzatának módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

866/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve jóváhagyja a BFVK Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. 162/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott Vezetői Javadalmazási Szabályzatának módosítását az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

867/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve jóváhagyja a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. 167/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott Vezetői Javadalmazási Szabályzatának módosítását az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

868/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve jóváhagyja a Budapest Film Zrt. 163/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott Vezetői Javadalmazási Szabályzatának módosítását az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

869/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztés 1-6. sz. mellékleteként csatolt vezetői javadalmazási szabályzat módosításokat írja alá, továbbá, hogy a döntésről tájékoztassa az érintett társaságok vezetői tisztségviselőit annak érdekében, hogy gondoskodjanak a jóváhagyott szabályzatok cégiratok közötti letétbe helyezéséről.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

870/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy hívja fel a BVK HOLDING Zrt. igazgatóságát, hogy saját hatáskörben módosítsa a BVK leányvállalatok Vezetői Javadalmazási Szabályzatát - a mindenkor hatályos adójogszabályokban biztosított - egyes meghatározott juttatásnak minősülő felelősségbiztosítás vezető tisztségviselők javára történő megkötésének lehetőségével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 6. pontja: Javaslat közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvétele tárgyában megállapodások megkötésére.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

871/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata között közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvétele, ellátása tárgyában 2001. évben kötött megállapodás megszüntetéséről szóló, az előterjesztés 2/b. számú melléklete szerinti megállapodást, valamint a közterület-felügyeleti feladatok ellátása tárgyú, az előterjesztés 2/c. számú melléklete szerinti megállapodást, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodások aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

872/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat között közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvétele, ellátása tárgyában 2001. évben kötött megállapodás megszüntetéséről szóló, az előterjesztés 3/b. számú melléklete szerinti megállapodást, valamint a közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvétele tárgyú, az előterjesztés 3/c. számú melléklete szerinti megállapodást, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodások aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

873/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata között közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvétele, ellátása tárgyában 2000. évben kötött megállapodás megszüntetéséről szóló, az előterjesztés 4/b. számú melléklete szerinti megállapodást, valamint a közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvétele tárgyú, az előterjesztés 4/c. számú melléklete szerinti megállapodást, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodások aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

874/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata között közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvétele tárgyú, az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti megállapodást, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 7. pontja: Döntés a Budapest Ösztöndíj Program keretében az ösztöndíjak odaítéléséről.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

875/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Budapest Ösztöndíj Program keretén belül az alábbi személyek részére ítéli oda az ösztöndíjat:

1. Boldis Beáta Vivien

2. Bugyik Zsuzsanna

3. Erdőháti Nikolett

4. Mészáros Evelin

5. Nagy Helga

6. Szücs Mirjam

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 8. pontja: Javaslat a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság használatába átadott eszközök térítésmentes átadására.

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

876/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24. § (1) bekezdés a) pontja és 45. §-a alapján jóváhagyja az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti selejtezési jegyzőkönyvben szereplő tárgyi eszközök selejtezését és felkéri a főpolgármestert a selejtezési jegyzőkönyv aláírására. Felkéri továbbá a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a leselejtezett vagyonnak a Fővárosi Önkormányzat nyilvántartásaiból való törléséről.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

877/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24. § (1) bekezdés a) pontja és 45. §-a alapján úgy dönt, hogy a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ részére ingyenesen átadja a csatolt megállapodásban foglalt eszközöket. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a leselejtezett tárgyi eszközök BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ részére történő ingyenes átruházásáról szóló, az előterjesztés 3. sz. mellékleteként csatolt megállapodás aláírásáról.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 9. pontja: Javaslat szoftver felhasználási szerződés megkötésére a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatósággal.

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

878/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság közötti, az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti szoftver felhasználási szerződést, egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztés 1. számú mellékleteként csatolt szoftver felhasználási szerződést, valamint az előterjesztés 2. számú mellékleteként csatolt felhasználási engedélyt írja alá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 10. pontja: Javaslat a Budapest főváros területén végzett távhőszolgáltatásról szóló 66/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 30/2014. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest főváros területén végzett távhőszolgáltatásról szóló 66/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 11. pontja: Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 72/2013. (X. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 31/2014. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendeletét a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 72/2013. (X. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

879/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az alábbi napirendi pontok tárgyalásával folytatja ülését:

61. Javaslat a „Margitszigeti futókör rekonstrukciója és a „Budapesti Sportszolgáltató Központ fűtéskorszerűsítése” című engedélyokiratok módosítására, valamint a margitszigeti kamerarendszer kiépítésére.

64. Javaslat a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztására.

65. Döntés a fővárosi kitüntető díjak adományozásáról.

66. Javaslat a FŐGÁZ részvények értékesítésére.

67. Javaslat a fővárosi közösségi közlekedési elektronikus jegyrendszer finanszírozási szerződéséhez kapcsolódó biztosítéki szerződések megkötésére.

39. Javaslat a Városligeti Építési Szabályzat elfogadására.

A napirend 12. pontja: Javaslat a „Margitszigeti futókör rekonstrukciója” és a „Budapesti Sportszolgáltató Központ fűtéskorszerűsítése” című engedélyokiratok módosítására, valamint a margitszigeti kamerarendszer kiépítésére.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

880/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetéséről szóló 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására” című előterjesztés előtti napirendi pontként tárgyalja meg a „Javaslat a „Margitszigeti futókör rekonstrukciója” és a „Budapesti Sportszolgáltató Központ fűtéskorszerűsítése” című engedélyokiratok módosítására, valamint a margitszigeti kamerarendszer kiépítésére” című előterjesztést.

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 13. pontja: Javaslat a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztására.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

881/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (2) bekezdés b) pontja alapján Bán Teodórának, a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói feladatainak ellátására szóló megbízási idejét 2014. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra meghosszabbítja, díjazás megállapítása nélkül. Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen az ügyvezetői megbízáshoz kapcsolódó megbízási szerződés módosításának kiadmányozásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

882/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Egyidejűleg, mint a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. alapítója és egyedüli tagja, Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján hozzájárul ahhoz, hogy Bán Teodóra, a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője egyúttal a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatait is ellássa.

Határidő: 2014. július 1.

Felelős: Tarlós István

A napirend 14. pontja: Döntés a fővárosi kitüntető díjak adományozásáról.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

883/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

„Pro Urbe Budapest” díjat adományoz:

1. dr. Magyar Zoltán,

2. dr. Béres József,

3. dr. Edvi Péter,

4. dr. Solymosi Pál,

5. Szilágyi-Sándor András,

6. dr. Tóth Tamás

részére.

Határidő: 2014. november 17.

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

884/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

„Budapestért” díjat adományoz:

1. Sóron László,

2. dr. Kamuti Jenő,

3. dr. Kállay Emil,

4. Kányádi Sándor,

5. Győrffy László,

6. Magyar Állami Népi Együttes,

7. Rúzsa Magdolna,

8. Tátrai Tibor,

9. Kovács Sándor,

10. Takaró Mihály,

11. Müller Istvánné,

12. Római Sport Egyesület,

13. Magyar Zsidó Kulturális Egyesület,

14. Rimanóczy Jenő,

15. Frenák Pál

16. Albrecht Ute,

17. Bokor János,

18. Farkas Bálint,

19. dr. Kovács Attila Ferenc,

20. Prof. Dr. Simon Tamás,

21. dr. Fallerné Hajdu Katalin Anna,

22. dr. Vasváry Artúrné

részére.

Határidő: 2014. november 17.

Felelős: Tarlós István

885/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

„Zalabai Gábor díj - A Budapestiek Esélyegyenlőségéért” díjat adományoz:

1. Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat

részére.

Határidő: 2014. november 17.

Felelős: Tarlós István

886/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

„Dr. Barna Sándor Emlékérem - A Főváros Közbiztonságáért” díjat adományoz:

1. Kardos Pál,

2. Nagy Miklós Imre,

3. dr. Kuczik János Zoltán,

4. Kossa György Géza,

5. Szegő László

részére.

Határidő: 2014. november 17.

Felelős: Tarlós István

887/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Papp László Budapest-Sportdíjat adományoz:

1. Kótai Mihály,

2. Szuper Levente,

3. Tomhauser István,

4. Kiss Éva,

5. dr. Steinmetz Barnabás

részére.

Határidő: 2014. november 17.

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

888/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Fővárosért Emlékzászló díjat adományoz:

1. a Terrorelhárítási Központ

részére.

Határidő: 2014. november 17.

Felelős: Tarlós István

A napirend 15. pontja: Javaslat a FŐGÁZ részvények értékesítésére.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. György István

A napirend 16. pontja: Javaslat a fővárosi közösségi közlekedési elektronikus jegyrendszer finanszírozási szerződéséhez kapcsolódó biztosítéki szerződések megkötésére.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

898/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva, mint a BKK Zrt. legfőbb szerve (alapítója és egyedüli részvényese) a BKK Zrt. alapító okiratának 9 3 16. pontjában foglaltak alapján jóváhagyja a közösségi közlekedési elektronikus jegyrendszer megvalósításához kapcsolódó, a BKK Zrt. és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank közötti kölcsönszerződéshez kapcsolódó biztosítéki szerződések megkötését az előterjesztői kiegészítés 1. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy ezen alapítói döntésről értesítse a BKK Zrt.-t.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

899/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az alábbi, zárt ülésen tárgyalandó napirendekkel folytatja ülését:

- Javaslat a FOK Nonprofit Kft. működtetésével kapcsolatos egyes tulajdonosi döntések meghozatalára.

- Javaslat kulturális nonprofit kft. ügyvezetőjének további munkavégzésre irányuló jogviszonyaival kapcsolatos döntésre.

A napirend 17. pontja: Javaslat a FOK Nonprofit Kft. működtetésével kapcsolatos egyes tulajdonosi döntések meghozatalára.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

900/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a FOK Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva elfogadja a Társaság 2014. évi üzleti tervét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

901/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a FOK Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Társaság) - (székhelye:1088 Budapest, Bródy Sándor u. 14., cégjegyzékszám: Cg.: 01-09-905626) - legfőbb szervének hatáskörében eljárva a Társaságot végelszámolás útján, jogutód nélkül megszünteti és elrendeli annak végelszámolását az alábbiak szerint:

- Elrendeli a Társaság végelszámolását a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) 98. § (1) bekezdésében foglaltak alapján. A végelszámolás kezdő időpontja: 2015. január 1. A Társaság a végelszámolási eljárás alatt „végelszámolás alatt” („v. a.”) toldattal használja a cégnevét, illetve a végelszámolás kezdő időpontjától a Társaság önálló képviseleti joggal rendelkező vezető tisztségviselőjének a végelszámoló minősül.

- A Társaság végelszámolójának a végelszámolás kezdő időpontjával megválasztja Lázár Lénárdot, jóváhagyja és megköti megbízási szerződését az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, havi bruttó 300 000 Ft megbízási díj mellett. Felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására. Ezzel egyidejűleg Lázár Lénárd jelenlegi ügyvezetői megbízatása a törvény erejénél fogva megszűnik.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon arról, hogy a végelszámoló - a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével - a Társaság végelszámolásának megindítását a Cégbíróság felé bejelentse.

Határidő: 2015. január 1.

Felelős: Tarlós István

902/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a végelszámolással kapcsolatosan felmerülő további szükséges alapítói intézkedések megtételére vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2014. december 23.

Felelős: Tarlós István

A napirend 18. pontja: Javaslat kulturális nonprofit kft. ügyvezetőjének további munkavégzésre irányuló jogviszonyaival kapcsolatos döntésre.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

903/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. és a MED-ART II. MŰVÉSZETI BT (cégjegyzékszám: 01-06-619734) közötti szerződés megkötését, Meczner János ügyvezető „Varázsfuvola” c. bábszínmű rendezésével kapcsolatban, az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy a kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi személyi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

904/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. és a MED-ART II. MŰVÉSZETI BT (cégjegyzékszám: 01-06-619734) közötti szerződés megkötését, Meczner János ügyvezető „Az ember tragédiája” c. bábszínmű felújításával és rendezésével kapcsolatban, az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

905/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. és a Mandala Kulturális Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 01-06-113332) közötti megbízási szerződés megkötését, Novák János ügyvezető igazgató „Novák János: Ady dalok” című produkcióban zenészként történő személyes közreműködésével kapcsolatban, a 04-es sorszámon kiosztott előterjesztői kiegészítés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy Novák János ügyvezető igazgató részére kifizetett díjak, jogdíjak együttes összege nem haladhatja meg a tárgyévben a havi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

906/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. és a Mandala Kulturális Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 01-06-113332) közötti felhasználási szerződés megkötését, Novák János ügyvezető igazgató „Weöres Sándor: Bóbita” című mű zenéjének felhasználása után fizetendő jogdíjával kapcsolatban, a 04-es sorszámon kiosztott előterjesztői kiegészítés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy Novák János ügyvezető igazgató részére kifizetett díjak, jogdíjak együttes összege nem haladhatja meg a tárgyévben a havi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

907/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Katona József Színház Nonprofit Kft. és a MŰTOL-L Művészeti és Oktató Betéti Társaság (cégjegyzékszám: Cg. 01-06-514930) közötti megbízási szerződés megkötését, Máté Gábor ügyvezető igazgató „Joël Pommerat: A két Korea újraegyesítése” című művének rendezésével kapcsolatban, a 04-es sorszámon kiosztott előterjesztői kiegészítés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy Máté Gábor ügyvezető igazgató részére kifizetett díjak, jogdíjak együttes összege nem haladhatja meg a tárgyévben a havi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

908/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Vígszínház Nonprofit Kft. és az AHA Művészeti Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 01-06-018423) közötti megbízási és felhasználási szerződés megkötését, Eszenyi Enikő ügyvezető igazgató „Ha majd egyszer mindenki visszajön” című mű megrendezésével kapcsolatban, a 020-as sorszámon kiosztott előterjesztői kiegészítés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy Eszenyi Enikő ügyvezető igazgató részére kifizetett díjak, jogdíjak együttes összege nem haladhatja meg a tárgyévben a havi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

909/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Vígszínház Nonprofit Kft. és az AHA Művészeti Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 01-06-018423) közötti megbízási szerződés megkötését, Eszenyi Enikő ügyvezető igazgató „Az ünnep” című előadás felújító rendezésével kapcsolatban, a 020-as sorszámon kiosztott előterjesztői kiegészítés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy Eszenyi Enikő ügyvezető igazgató részére kifizetett díjak, jogdíjak együttes összege nem haladhatja meg a tárgyévben a havi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

910/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Vígszínház Nonprofit Kft. és az AHA Művészeti Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 01-06-018423) közötti megbízási szerződés megkötését, Eszenyi Enikő ügyvezető igazgató „Molnár Ferenc: A testőr” című előadásban végzett színészi tevékenységével kapcsolatban, a 020-as sorszámon kiosztott előterjesztői kiegészítés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy Eszenyi Enikő ügyvezető igazgató részére kifizetett díjak, jogdíjak együttes összege nem haladhatja meg a tárgyévben a havi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 19. pontja: Javaslat a Városligeti Építési Szabályzat elfogadására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

911/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Somfai Ágnesnek a Városligeti Építési Szabályzatról szóló rendelettervezet alábbiak szerinti módosítását:

„1. 4. § (1), valamint 16. § (2) - Töröljék.

Semmi sem indokolja, hogy a bezárt Vidámpark műemlékeit áthurcolják a Városliget közpark részébe.

2. 14. § (5) Töröljék, valamint a 2. melléklet 2. pontjában a K-ÁN-2 övezet összes értékét módosítsák vissza a K-ÁN-1 övezet értékeire. A K-ÁN-2 jelű építési övezet az Állatkert újonnan becsatolt volt vidámparki területét jelöli, ahol az állatkertre érvényes (K-ÁN-1 jelű övezet) beépítethetőség jócskán megnő. Ez indokolatlan és jogos igényként sem eredeztethető, hiszen ha az eredeti területen megfelelőnek bizonyultak a beépíthetőségi korlátok, akkor semmi sem indokolja, hogy az új részek zsúfoltabbak legyenek.

3. 16. § (3) Kiegészítendő: „valamint a jelenleg is létező állatorvosi rendelő és kozmetika funkció” (helyezhető el.)

A Városliget egyik meghatározó használati módja a kutyasétáltatás, a parkban elhelyezett állatorvosi rendelő nemcsak a kutyásoknak praktikus, de nem zavar senkit sem, ellentétben a lakókörnyezetben kialakított rendelőkkel.

4. 16. § (8) Töröljék.

Kapuépítményre semmi szükség sincs, ez a törvényhely a soha nem létezett, de már tervezésekor is anakronisztikus és giccses „városliget kapuja” felállításának elvi lehetőségét teremti meg.

5. 16. § (9) a) pont - Módosítsák. A párkánymagasság az „A-E” jelű építési helyeken legyen 17 méter a javasolt 25 helyett.

A 25 méteres párkánymagasság meghatározásakor kizárólag a felépítendő épületek igényeiből indultak ki, és igencsak messze esik a parkokra érvényes 7,5 méteres határértéktől. A 17 méteres magasság nagyjából egy magasságba teszi az új épületeket a Dózsa György út másik oldalán meglévő épületekkel. A Nemzeti Galéria esetén is fontos a 17 méter betartása, ugyanis legalább az esélyét meg kell adni annak, hogy nem telepszik rá a környékre (Hermina úti villák / nagyrét / közlekedési park / sportpályák)

6. 18. § (2) - Módosítsák.

A korábbi verzióban egyöntetűleg 10%-os közhasználati korlátozás szerepelt, amivel kapcsolatban az országos főépítész asszony a partnerségi egyeztetésen megállapította, hogy valóban sok, és csak az építés idejére gondolva határozták meg így, azonban később rögzítették, hogy az építési területeken belül kell megoldják a felvonulási feladatokat (lásd 20. § (5) pont). A jelenlegi változat viszont teljes szabadságot ad az építések idejére a liget lezárására (akár 100%-ban is), ami nyilvánvaló nonszensz. A fennmaradó időre érvényes 5% is hatalmas túlzás, ez ugyanis 50 000 m²-t jelent. Indokolatlan egy közparkból ekkora terület lezárásának elvi engedélyezése.

A mondat első felét (ami az építés idejéről szól) töröljék, az 5%-ot pedig módosítsák 0,5%-ra (ami így is indokolatlanul zárhatna el 5000 m²-nyi területet.)

7. 18. § (3). Egészítsék ki. A 2 km-es futókör mellett hatalmas szükség van egy 300 méteresre is a gyerekek és kezdők részére, valamint a kerékpárosok, deszkások, görkorisok számára egy aszfalt burkolatú, 2 km-es pályára, amit nem keresztez gépjárműforgalom és nem zavarja a sétálókat.

8. 19. § (1) Kiegészítendő. A sziget körbecsónakázhatósága miatti módosítás során garantálni kell a szegélyező 150 éves fasor védelmét.

9. 21. § (1) Módosítsák. A Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. által készített háttéranyag 20. oldalán található zöldfelületi arány számítása és a zöldfelületi minimum szabályozása című táblázat szerint a Z-Vi övezet teljes területe 919 817 m2 és a tervezett teljes értékű zöldfelület (zöldtetők, vízfelület nélkül számított érték) 573 440 m2 a terv szerint, ami 62,3%. A javaslatban szereplő 61% ehhez képest ismeretlen okból vesz el újabb 13 000 m²-nyi zöldfelületet.

10. 24. § (1) d) Módosítsák.

A Dózsa György úton jelenleg 1400 autóparkoló van, folyamatos 80% fölötti kihasználtsággal, de munkaidőben az 100%. Az eredeti (március 19-i) tervekben ide 1000 férőhelyes mélygarázst terveztek, ami már eleve kevesebb, mint a jelenlegi állapot, miközben idehoznának 5 új múzeumot, dolgozókkal, alvállalkozókkal, látogatókkal. A mostani tervben szereplő 800-as szám mögött sem indoklás, sem vizsgálat nincs, a szűkös parkolási lehetőség egyszerre fogja ellehetetleníteni az itt lakók, az itt dolgozók és a múzeumi látogatók életét. A 800-as férőhelyet ésszerűen 2400-ra kellene módosítani - ami viszont el sem fér, és a környező utak sem lennének képesek a forgalmat elvezetni, de legalább 1000-1500-ban szükséges megállapítani.

11. 30. § (1) Módosítsák.

Az előző javaslattal összefüggésben az előterjesztő azért csökkenthette le a szükséges parkolóhelyek számát, mert az előírt darabszámokból kedvezményeket adott az idetelepítendő múzeumok és a Városliget, mint park számára. Az előírt helyeknek többnyire csupán a felére lesz szükség a tervek szerint, a park egyéb létesítményei számára pedig nulla parkolóigénnyel számol a terv. Érdemi vizsgálat nélkül lettek ezek a kedvezmények meghatározva, tehát javasolható lenne ezek teljes eltörlése. Mivel ez fizikai lehetetlenség, az összes kedvezmény felére csökkentése javasolt.

14. 1. melléklet - Szabályozási terv - Módosítsák.

Kutyafuttató mérete nincs arányban a ligetet használó kutyák számával, valamint egyetlen futtató kevés. Javasolt a megőrzendő állatorvosi rendelő környékén és még egy harmadik helyen is kijelölni ilyen területet. A mostani kijelölés azért is szerencsétlen, mert két játszótér közvetlen közelében van, ami biztonsági és egészségügyi problémákat is felvet.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

912/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Somfai Ágnesnek a Városligeti Építési Szabályzatról szóló rendelettervezet alábbiak szerinti módosítását:

„15. 2. melléklet 4. pont - Módosítsák.

A pont a Városliget parki részének beépíthetőségét szabályozza. A javasolt beépíthetőség 7%, miközben a Fővárosi Főépítész partnerségi egyeztetésen bemutatott számítása szerint a beruházásokkal együtt 6,3% lesz a beépítés. A 0,7% többlet 7,000 m²-t jelent indokolatlanul, ezért javasolt a 6,3%.

A párkánymagasság a korábbi javaslatokkal összhangban 25 m-ről csökkenjen 17 méterre.

A legkisebb zöldfelület mértéke a javaslatban 65%, miközben a Budapest Főváros Városépítészeti Tervező Kft. háttéranyagában a 20. oldalon található táblázatában 66,7%-os tervezett arányt számolt.”

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 32/2014. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendeletét a Városligeti Építési Szabályzatról az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

913/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a Városligeti Építési Szabályzat fővárosi nyilvántartásáról gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

914/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről az állami főépítészt, az eljárásban részt vett államigazgatási szerveket, valamint Budapest Főváros XIV. kerületi Önkormányzat polgármesterét tájékoztassa és gondoskodjon annak közzétételéről.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 20. pontja: Javaslat a Rác fürdővel kapcsolatos közgyűlési határozatok módosítására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

915/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

megalapítja a Rác Fürdő beruházás reorganizációjának elősegítése érdekében a REK Rác Fürdő Eszközkezelő Korlátolt Felelősségű Társaságot (rövid nevén: REK Kft., székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.).

- A REK Kft. Budapest Főváros Önkormányzata, mint ingatlantulajdonos által Budapest, Városház u. 9-11. cím alatti, a részére kijelölt helyiségeket székhelyként a cégjegyzékben megjelölheti.

- A REK Kft. törzstőkéjét 2 323 270 000 Ft összegben határozza meg, amely áll egyrészről 25 000 000 Ft, azaz huszonöt millió forint pénzbeli és másrészről 2 298 270 000 Ft, azaz kettőmilliárd-kettőszázkilencvennyolcmillió-kettőszázhetvenezer forint összegű nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból.

- A REK Kft. részére összesen 2 428 760 000 Ft összegű nem pénzbeli hozzájárulást bocsát rendelkezésre, amelyből 2 298 270 000 Ft a jegyzett tőkébe, míg 130 490 000 Ft a tőketartalékba kerül elhelyezésre.

- A Társaság részére a 2 298 270 000 Ft összegű nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás részeként átruházásra kerül a Budapest I. ker., belterület 5973/0/A hrsz. alatti, valóságban 1013 Budapest I. ker., Hadnagy utca 9-10. szám alatti fürdő felépítmény önálló ingatlanában fennálló 700/10 000 eszmei tulajdoni hányada 78 610 000 Ft-os értéken.

- Jóváhagyja a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulások értékének meghatározására vonatkozóan az UNION-Audit Kft. független könyvvizsgáló által nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékeléséről szóló könyvvizsgálói jelentést.

- Elfogadja a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulások átruházása érdekében, az előterjesztés 6. számú mellékletében csatolt apport listát és felkéri a főpolgármestert az okirat aláírására.

- Jóváhagyja és megköti a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként átruházott követelések biztosítékainak átszállása érdekében, az előterjesztés 7. számú mellékletében csatolt megállapodást, és felkéri a főpolgármestert annak közokiratba foglalására és aláírására.

- Elfogadja a REK Kft. alapító okiratát az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat aláírására, a cégeljáráshoz szükséges intézkedések megtételére, a személyi döntésekhez kapcsolódó okiratok aláírására.

- Kötelezettséget vállal arra, hogy a nem pénzbeli hozzájárulásokat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:163. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a cég nyilvántartásba vételi kérelmének benyújtásáig a Társaság rendelkezésére bocsátja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

916/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

A REK Kft. ügyvezetőjeként 2014. június 30. napjától határozatlan időtartamra megválasztja dr. Mező Istvánt, aki az ügyvezetési tevékenységét 150 E Ft/hó díjazásért látja el.

A REK Kft. felügyelőbizottságának tagjaként 2014. június 30. napjától 2018. május 31. napjáig terjedő időtartamra megválasztja:

1. Hutiray Gyulát

2. Selényiné Fekete Györgyit

3. Bárdonné dr. Benda Mónikát.

A felügyelőbizottság tagjai közül a felügyelőbizottság elnökének Hutiray Gyulát kijelöli, aki az előterjesztői kiegészítésben megjelölt díjazásban - a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - a más köztulajdonban álló gazdasági társaságban fennálló felügyelőbizottsági tagsága időtartama alatt nem részesül.

A felügyelőbizottság tagjai tevékenységüket 100 E Ft/hó díjazásért látják el.

A REK Kft. első könyvvizsgálójának 2014. június 30. napjától 2016. május 31. napjáig terjedő időtartamra az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (cégjegyzékszám: 01-09-267553, székhely: 1132 Budapest, Váci út 20., kamarai nyilvántartási szám: 001165) kijelöli. Személyében felelős könyvvizsgálóként elfogadja Havas Istvánt (lakcíme: 1021 Budapest, Széher u. 10., anyja neve: dr. Faragó Anna, kamarai nyilvántartási száma: MKVK 003395), helyettes könyvvizsgálóként elfogadja Hajbin Tímeát (lakcíme: 2463 Tordas, Vörösmarty u. 1., anyja neve: Pintér Erzsébet, kamarai nyilvántartási száma: MKVK 005429).

A 2014. évi és 2015. üzleti évre vonatkozóan ellátott könyvvizsgálat díját összesen nettó 1 800 000 Ft összegben állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

917/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi a 698-701/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. határozatokat.

918/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy adásvétel útján Budapest Főváros Önkormányzata közvetlen és kizárólagos tulajdonában álló REK Kft. megszerezze a Budapest I. ker., 5973/0/A hrsz. fürdő ingatlan jelenleg a Rác Nosztalgia Kft. tulajdonában álló 9300/10000 eszmei tulajdoni hányadát legfeljebb nettó 200 M Ft-os vételár beszámítása mellett azzal, hogy a fürdő felépítmény teljes egészének birtoklása, használata, hasznosítása a 2002-es megállapodás alapján a Rác Nosztalgia Kft.-t illesse meg 30 évre, a szerződéses kötelezettségei maradéktalan teljesítése esetén.

Határidő: 2014. augusztus 31.

Felelős: Tarlós István

919/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy a REK Kft. részére nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként átruházott, a Rác Nosztalgia Kft.-vel szemben fennálló követelések rendelkezésével kapcsolatos döntésekhez a tulajdonosi jogokat gyakorló Gazdasági Bizottság jóváhagyása szükséges.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 33/2014. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

920/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

a feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „847902 Rác Fürdő és Hotel projekt rendezéséhez szükséges kiadások” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 150 000 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg címen belül megemeli 125 000 E Ft-tal a kiadási, azon belül a működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése előirányzatát, valamint megemeli 25 000 E Ft-tal a részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése előirányzatát.

921/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a Társaság sürgős létrehozása érdekében a költségvetési rendelet módosításának hatálybalépését megelőzően a Cég alapító okiratának aláírásával egy időben intézkedjen 25 000 000 Ft-os pénzbeli vagyoni hozzájárulás soron kívüli átutalásáról.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 21. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő feleslegessé vált útépítési anyagok selejtezésére és tulajdonjogának ingyenes átruházására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

922/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy azonnal megtárgyalja a „Javaslat Budapest Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elfogadására” című előterjesztést.

A napirend 22. pontja: Javaslat Budapest Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elfogadására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

923/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

elfogadja az előterjesztés mellékleteit képező fővárosi Integrált Településfejlesztési Stratégiát.

A napirend 23. pontja: Javaslat előzetes kötelezettségvállalásra a BDK Kft. 2015. évi áramvásárlásáról szóló szerződésének megkötése céljából.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

924/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi dísz- és közvilágítása számára megvásárlandó árammennyiség beszerzésére vonatkozó szerződés megkötéséhez - az energiaadó, rendszerhasználati díjak, pénzeszközök, valamint a vonatkozó jogszabályok alapján felmerülő egyéb adók, költségek, illetékek, járulékok, és áfa nélküli - áramdíj értékének megfizetéséhez szükséges fedezetet biztosítja a 2015. évi költségvetés tervezésekor bruttó 1 836 496 E Ft értékben, a 822701 „Közvilágítás” címkódon.

Határidő: a 2015. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

A napirend 24. pontja: Javaslat szociális parcellák kialakításával kapcsolatos döntésekre.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

925/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi a 2199/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. határozatot és kijelöli az Újköztemető területét szociális parcellák létesítésére. Keretjelleggel és utólagos elszámolással bruttó 189 164 E Ft a megvalósuló beruházás várható költsége az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti fejlesztési megállapodás alapján.

926/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Budapesti Temetkezési Intézettel kötendő, „Új szociális parcellák létesítése” tárgyú fejlesztési megállapodást az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

927/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslat 3. pontját, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés a beruházáshoz szükséges fedezet biztosítására 39 164 E Ft-ot átcsoportosít a „822901 Temetőfenntartás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatáról az egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (beruházási célra) előirányzatára”.

A napirend 25. pontja: Javaslat a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. 2013. évi közszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséről szóló beszámolójának, kompenzáció elszámolásának elfogadására, a 2014. évi közszolgáltatási szerződés jóváhagyására, megkötésére, továbbá a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. közszolgáltatási keretszerződésének megkötésére, valamint egyes önkormányzati rendeletek módosítására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

928/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. 2013. évi közszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséről szóló beszámolóját és kompenzáció elszámolását.

929/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

A 2014. éves közszolgáltatási szerződése szerint a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. végzi a Főpolgármesteri Hivatal burkolt területeinek a tisztán tartási feladatait, és kompenzációja fedezetet teremt a feladat ellátására, ezért tartósan, 12 hóra 517 E Ft-tal csökkenti a „710301 Gazdasági és ellátási feladatok” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát és egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

930/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. köztisztasági feladatainak 2014. II. félévi finanszírozására vonatkozó javaslatot figyelembe véve, a jelentkező többlet kompenzációs igények biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát bruttó 400 000 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe a „919801 Közmű feladatokhoz kapcsolódó többletkiadások céltartaléka” címen Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. köztisztasági és hulladékgazdálkodási feladatokra.

931/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-vel kötendő 2014. évi közszolgáltatási szerződést az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

932/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt.-vel az új közszolgáltatási keretszerződést az előterjesztői kiegészítés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 34/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. rendeletét a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő egyes fővárosi önkormányzati rendeletek módosításáról az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 26. pontja: Javaslat Budapest I. kerület Budavár Önkormányzata beruházásában megvalósuló „Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése” című projekthez kapcsolódó döntések meghozatalára.

Előterjesztők: dr. György István, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

933/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Budapest I. ker. Budavár Önkormányzatával kötendő együttműködési megállapodást az előterjesztés 2. sz. mellékletében szereplő tartalommal és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 10 nap

Felelős: Tarlós István

934/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest I. ker. Budavár Önkormányzatával fennálló „Vízvezeték-kiváltás költségeinek rendelkezésre bocsátásáról” szóló megállapodás megszüntetéséről szóló megállapodást az előterjesztés 8. sz. mellékletében szereplő tartalommal és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 10 nap

Felelős: Tarlós István

935/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel a megállapodást „a Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése projekt keretében szükséges vízvezeték kiváltások megvalósítására” megkötött megvalósítási megállapodás megszüntetéséről az előterjesztés 9. sz. mellékletében szereplő tartalommal és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a Fővárosi Vízművek Zrt. igazgatóságának döntését („a Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése projekt keretében szükséges vízvezeték kiváltások megvalósítására” megkötött megvalósítási megállapodás megszüntetéséről) és a Budavári Önkormányzattal kötendő megállapodás - a „Vízvezeték-kiváltás költségének rendelkezésre” bocsátásáról szóló megállapodás megszüntetéséről - aláírását követően azonnal

Felelős: Tarlós István

936/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy „a Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése projekt keretében szükséges vízvezeték kiváltások megvalósítására” kötött megvalósítási megállapodás megszüntetéséről szóló megállapodás alapján gondoskodjon a 247 650 000 Ft összegnek Budapest I. ker. Budavár Önkormányzata részére történő visszautalásáról.

Határidő: a „Vízvezeték-kiváltás költségeinek rendelkezésre bocsátásáról” szóló megállapodás megszüntetéséről szóló megállapodás aláírásától számított 15 nap

Felelős: Tarlós István

937/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslat 5., 6. pontját, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés lezárja a projekt megvalósítási munkáira vonatkozó, az előterjesztés 10. számú melléklete szerinti beruházási engedélyokiratot és megállapítja, hogy a feladatra 0 Ft került felhasználásra.

Budapest I. ker. Budavár Önkormányzata részére történő visszautalás, valamint a feladat előirányzatának Budapest Főváros Önkormányzata költségvetéséből való törlése érdekében

- csökkenti a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” bevételi, azon belül az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n (beruházási célú támogatások) belülről előirányzatot 463 550 E Ft-tal a „Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat - Lánchíd utcai vízcső kiváltások” feladathoz kapcsolódóan, ezzel egyidejűleg

- csökkenti a „Lánchíd utcai vízcső kiváltások” feladathoz kapcsolódóan a „840302 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatot 365 000 E Ft-tal, a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatot 1890 E Ft-tal, továbbá a fordított áfa miatt csökkenti a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 96 660 E Ft-tal, ezzel a feladat törlésre kerül.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

938/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy újra kíván szavazni az előterjesztés határozati javaslatairól.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

939/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Budapest I. ker. Budavár Önkormányzatával kötendő együttműködési megállapodást az előterjesztés 2. sz. mellékletében szereplő tartalommal és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 10 nap

Felelős: Tarlós István

940/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest I. ker. Budavár Önkormányzatával fennálló „Vízvezeték-kiváltás költségeinek rendelkezésre bocsátásáról” szóló megállapodás megszüntetéséről szóló megállapodást az előterjesztés 8. sz. mellékletében szereplő tartalommal és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 10 nap

Felelős: Tarlós István

941/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel a megállapodást „a Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése projekt keretében szükséges vízvezeték kiváltások megvalósítására” megkötött megvalósítási megállapodás megszüntetéséről az előterjesztés 9. sz. mellékletében szereplő tartalommal és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a Fővárosi Vízművek Zrt. igazgatóságának döntését („a Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése projekt keretében szükséges vízvezeték kiváltások megvalósítására” megkötött megvalósítási megállapodás megszüntetéséről) és a Budavári Önkormányzattal kötendő megállapodás - a „Vízvezeték-kiváltás költségének rendelkezésre” bocsátásáról szóló megállapodás megszüntetéséről - aláírását követően azonnal

Felelős: Tarlós István

942/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy „a Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése projekt keretében szükséges vízvezeték kiváltások megvalósítására” kötött megvalósítási megállapodás megszüntetéséről szóló megállapodás alapján gondoskodjon a 247 650 000 Ft összegnek Budapest I. ker. Budavár Önkormányzata részére történő visszautalásáról.

Határidő: a „Vízvezeték-kiváltás költségeinek rendelkezésre bocsátásáról” szóló megállapodás megszüntetéséről szóló megállapodás aláírásától számított 15 nap

Felelős: Tarlós István

943/2014.(VI 30.) Főv. Kgy. h.

Lezárja a projekt megvalósítási munkáira vonatkozó, az előterjesztés 10. számú melléklete szerinti beruházási engedélyokiratot és megállapítja, hogy a feladatra 0 Ft került felhasználásra.

944/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest I. ker. Budavár Önkormányzata részére történő visszautalás, valamint a feladat előirányzatának Budapest Főváros Önkormányzata költségvetéséből való törlése érdekében

- csökkenti a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” bevételi, azon belül az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n (beruházási célú támogatások) belülről előirányzatot 463 550 E Ft-tal a „Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat - Lánchíd utcai vízcső kiváltások” feladathoz kapcsolódóan, ezzel egyidejűleg

- csökkenti a „Lánchíd utcai vízcső kiváltások” feladathoz kapcsolódóan a „840302 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatot 365 000 E Ft-tal, a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatot 1890 E Ft-tal, továbbá a fordított áfa miatt csökkenti a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 96 660 E Ft-tal, ezzel a feladat törlésre kerül.”

A napirend 27. pontja: Javaslat a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 35/2014. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 28. pontja: Javaslat a BKK Zrt.-vel kötött megállapodások módosítására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

945/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a BKK Zrt. és a Fővárosi Önkormányzat közötti egyedi megállapodások megkötésére és módosítására” című előterjesztés soron következő pontként történő tárgyalására irányuló indítványt.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

946/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. között létrejött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 11. számú módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

947/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Az előterjesztés 2. számú mellékleteként csatolt éves szerződésmódosításban szereplő bérleti díjnövekmény fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 5115 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „810301 BKK Zrt. közútkezelési feladatok” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát.

948/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel elvonja a Gazdasági Bizottság hatáskörét, jóváhagyja és megköti a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., a BKV Zrt., valamint a Fővárosi Önkormányzat közötti bérleti szerződés 1. számú módosítását az előterjesztői kiegészítés 1. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

949/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel elvonja a Gazdasági Bizottság hatáskörét, jóváhagyja és megköti a MÁV Zrt., a BKV Zrt., valamint a Fővárosi Önkormányzat közötti bérleti szerződés 1. számú módosítását az előterjesztői kiegészítés 2. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

950/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodásához kapcsolódó 2014. évi éves szerződésének 1. számú módosítását és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 29. pontja: Javaslat a BKK Zrt.-vel kötött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 2014-2015-re vonatkozó közlekedésszervezői éves melléklete megkötésére.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

951/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 2014. évi közlekedésszervezési feladat ellátásához szükséges 8 051 000 E Ft többletforrást biztosítja. Ebből 2 000 000 E Ft-tal növeli a „810201 BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatok” elnevezésű címkódon lévő előirányzat összegét. Az M4 belépése nyomán megnövekedett költségek átmeneti, éven belüli finanszírozása érdekében a közlekedésszervezéshez kapcsolódóan tartalékot hoz létre 6 051 000 E Ft-tal. A céltartalék felhasználása csak a „810201 BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatok” elnevezésű címkódon lévő előirányzat teljes összegének felhasználása után történhet.

952/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi közösségi közlekedés finanszírozásához kapcsolódóan, valamint a Fővárosi Önkormányzat likviditásának biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 8 051 000 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg megemeli a „810201 BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatok” cím egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát 2 000 000 E Ft-tal, továbbá tervbe veszi az új „910601 Városüzemeltetési, közlekedési kockázati tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 6 051 000 E Ft-tal.

953/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársasággal az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodásának 1. számú függelékét képező, 2014-2015-re vonatkozó közlekedésszervezői éves mellékletét és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követően

Felelős: Tarlós István

954/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság könyvvizsgálójának megválasztja a BDO Magyarország Tanácsadó Kft.-t, székhelye: 1103 Budapest, Kőér u. 2/A., cégjegyzékszám: 01-09-867785, a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelősként: Baumgartner Ferenc bejegyzett könyvvizsgáló, kamarai tagsági száma: 002955, 2014. június 1-jétől a 2014. évi üzleti évre a 2014. év számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadásáig, de legkésőbb 2015. május 31-ig terjedő időtartamra azzal, hogy a megbízási szerződést úgy kell megkötni, hogy a Társaság számára biztosítva legyen a 90 napos rendes felmondás lehetősége, a könyvvizsgálat éves díjazását 7 800 000 Ft + áfa összegben állapítja meg.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 284. § (2) bekezdése értelmében az alapítói (részvényesi) döntésről a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatóját értesítse annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói tevékenységre vonatkozó megbízási szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 30. pontja: Javaslat a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 2013. évi éves elszámolásának elfogadására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

955/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva elfogadja a BKK Zrt. által végzett behajtási és parkolási rendszerek üzemeltetése, taxiellenőrzési feladatok és a projektmenedzsment közszolgáltatások, illetve a közútkezelési feladatellátás 2013. évi éves elszámolását és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a BKK Zrt. 2013. évi alul-, illetve túlfinanszírozottsága összegeinek pénzügyi rendezéséről a feladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 39. pontja alapján.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

956/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

957/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

A behajtási és parkolási rendszerek üzemeltetése,

taxiellenőrzési feladatok és a projektmenedzsment közszolgáltatások 2013. évi éves elszámolása kapcsán csökkenti a „823601 BKK Zrt. egyéb feladatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 200 871 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg megemeli a „810301 BKK Zrt. Közútkezelési feladatok” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát 31 351 E Ft-tal, továbbá megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 169 520 E Ft-tal.

A napirend 31. pontja: A fővárosi autóbusz-járműpark megújításának bemutatása és ezzel kapcsolatos egyes döntések meghozatala.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

958/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi a fővárosi autóbusz-járműpark megújításának tervezett lépéseivel kapcsolatban, az előterjesztésben foglaltakat.

959/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. között a feladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 13 4. pontja alapján eseti hozzájárulást ad

- 8+2 év üzemeltetési időtartamra 56 db +100% szóló járműre;

- 8+2 év üzemeltetési időtartamra 85 db +100% csuklós járműre;

- 8+2 év üzemeltetési időtartamra 10 db +400% mennyiségi opcióval, elektromos üzemű szóló járműre

vonatkozó eljárásokhoz kapcsolódó éven túli kötelezettségvállalásokra.

Javasolja továbbá a közlekedésszervező BKK Zrt. és a BKV Zrt. számára, hogy a fenti közbeszerzési eljárások dokumentumában, illetve a szerződésekben rögzíteni kell, hogyha a hitelező bankok nem adják meg az előzetes hozzájárulást a szerződéstervezet lezárására a tárgyalások végén, az olyan oknak minősül, amely alapján az ajánlatkérő - a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 76. § (1) bekezdés d) pontja szerint - a szerződés teljesítésére képtelenné válására jogszerűen hivatkozhat. Valamint azt, hogyha a szerződés megkötésével szemben a Fővárosi Közgyűlés 90 napon belül kifogást emel, az olyan oknak tekintendő, amely alapján a BKV Zrt. köteles a szerződést felmondani. A közbeszerzési eljárások dokumentumában, illetve a szerződésekben rögzíteni kell továbbá, hogy az előzőekben hivatkozott 90 nap leteltéig a szerződés teljesítése nem kezdődhet meg, felmondás esetén semmilyen költség vagy kár az ezen időszak alatt teljesített tevékenység miatt nem érvényesíthető.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 8 nap

Felelős: Tarlós István

(Megjegyzés: a 959/2014.(VI. 30.) Főv. Kgy. határozatot módosította az 1079/2014.(VI 30.) Főv. Kgy. határozat.)

960/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, gondoskodjon arról, hogy a BKK Zrt. és a BKV Zrt. vezérigazgatója tegye meg a szükséges intézkedéseket a közszolgáltatási szerződés módosítása érdekében oly módon, hogy a rendelkezésre tartási szerződések üzemeltetési időtartama 8+2 évben legyen meghatározható.

Határidő: 8 nap

Felelős: Tarlós István

961/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Nem fogadja el a Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására vonatkozó javaslatot.

A napirend 32. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet és a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 36/2014. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet és a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 33. pontja: Javaslat a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság által használt Gerlóczy utcai ingatlannal kapcsolatos 2042/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. határozat hatályon kívül helyezésére, valamint új nyilatkozat, megállapodás és haszonkölcsön szerződés aláírására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

962/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24. § a) pontja alapján hatályon kívül helyezi a 2042/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. határozatot.

963/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24. § a) pontja alapján jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság közötti haszonkölcsön szerződést az előterjesztői kiegészítés 6. számú melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 120 nap

Felelős: Tarlós István

964/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24. § a) pontja alapján hozzájárul ahhoz, hogy a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Budapest III. kerület, Szél utca 16. szám alatti épület állapotára való tekintettel a katasztrófavédelmi és tűzoltósági feladatok teljesítéséhez kapcsolódóan felújítást, beruházást hajtson végre a haszonkölcsön szerződésben foglalt rendelkezéseknek megfelelően.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 34. pontja: Bp. XVII. ker., Pesti úti 121047/60 hrsz.-ú ingatlan használata tárgyában kötött megállapodás módosítása.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

965/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és Budapest-Rákosligeti Református Egyházközség között 1994. április 12-én kötött megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, továbbá jóváhagyja az annak mellékletét képező változási vázrajzot az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, melyek alapján a Budapest 121047/60 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben Budapest XVII. kerület, Pesti út 31. szám alatt található, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló és a Budapest-Rákosligeti Református Egyházközség használatában lévő földterületen a Budapest-Rákosligeti Református Egyházközség által létesített, 121047/60/A hrsz. alatt feltüntetésre kerülő templom felépítmény tulajdonjoga, valamint a 121047/60 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában a földhasználati jog a Budapest-Rákosligeti Református Egyházközség javára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerül, a 121047/60 hrsz.-ú ingatlanon a Budapest-Rákosligeti Református Egyházközség javára bejegyzett használati jog egyidejű törlésével. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás 1. sz. módosításának és a változási vázrajznak, az előterjesztés 4-5. sz. mellékleteiben foglaltak szerinti aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 35. pontja: Javaslat a Budapest VI., Nagymező utca 8. sz. alatti ingatlan (Tivoli Színház) bérbeadására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 37/2014. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

966/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet 35. § (1) és (3) bekezdései alapján úgy dönt, hogy a 29356/0/A/2 hrsz.-ú, Bp. VI., Nagymező utca 8. sz. alatti, földszinti 808 m2 alapterületű ingatlant határozatlan időtartamra bérbe adja a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ Nonprofit Kft. részére, közhasznú kulturális feladatok ellátásának céljából az alábbi kikötésekkel:

a kedvezményes bérleti díj összege 1 100 000 Ft/hó

- áfa, mely a szerződés aláírásának napjától számítva 12 havonta a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett fogyasztói árindex mértékével, a kerekítés szabályai szerint 100 Ft-ra kerekítve emelkedik;

- a Capa Központ a bérleti díjon felül köteles viselni a bérlemény használatával együtt járó rezsiköltséget, illetve a bérlemény üzemeltetésével összefüggésben felmerülő egyéb költségeket (víz, elektromos energia, gáz, csatorna, szemétszállítás, takarítás, karbantartás, stb.) is;

- a Capa Központ köteles naptári évenként két alkalommal, 30 nappal előre egyeztetett időpontokban térítésmentesen helyet biztosítani a bérleményben a bérbeadó Budapest Főváros Önkormányzata által szervezett, illetve támogatott rendezvények lebonyolításához;

- a Capa Központ a bérleti szerződés fennállásának hatálya alatt köteles a támogatás tényét valamennyi kiadványában és meghívójában feltüntetni - ideértve az elektronikus kiadványokat is -, a Fővárosi Önkormányzat teljes nevét, logóját, valamint a támogatás tényét kifogástalan nyomdatechnikai kivitelezésében, a Capa Központ egyéb támogatóival megegyező méretben és feltételekkel megjelentetni;

- a Capa Központ a bérleményben kizárólag a bérleti szerződésben meghatározottak szerinti, valamint a szerződés mellékletét képező kulturális koncepcióban kifejtett tevékenységet jogosult folytatni azzal, hogy ettől kizárólag a bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása alapján jogosult eltérni. A kulturális koncepcióban meghatározott tevékenységek súlyos és ismételt megszegése esetén a szerződést a bérbeadó jogosult azonnali hatállyal felmondani;

- a Capa Központ jogosult a bérlemény birtoklására, használatára, és a tevékenységével összefüggő hasznosítására a mindenkori hatályos önkormányzati rendelkezések figyelembe-vételével.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti, a Fővárosi Önkormányzat és a Capa Központ közötti határozatlan idejű bérleti szerződést. Egyidejűleg felkéri a BFVK Zrt. képviselőjét, hogy a bérleti szerződést Budapest Főváros Önkormányzata és a BFVK Zrt. között létrejött közszolgáltatási keretszerződés alapján, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítás hatálybalépését követően írja alá.

Határidő: a 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítás hatálybalépését követő 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 36. pontja: Javaslat a Bp. VIII., Rigó u. 6-8. sz. alatti ingatlan haszonkölcsönbe adására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

967/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdésében, valamint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló többször módosított 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet 35. § (1) és (4) bekezdései alapján biztosított hatáskörében úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező, 35217/2/A/5 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben Budapest VIII. kerület, Rigó u. 6-8. szám alatti 266 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiségcsoport, valamint a hozzá tartozó önálló udvari lejáróval megközelíthető 79 m2 alapterületű pinceszinti tárolókat közfeladat ellátása céljára ingyenesen a Hallatlan Alapítvány használatába adja az alábbi feltételekkel:

- a használat határozott idejű: a közfeladat ellátásának idejére, de legfeljebb a haszonkölcsön szerződés hatálybalépésének napjától számított öt év;

- az ingatlan használatával összefüggésben felmerülő üzemeltetési és rezsiköltség megfizetése a Hallatlan Alapítványt terheli;

- az Alapítvány az általa már elvégzett és az esetlegesen elvégzendő értéknövelő beruházások megtérítésére sem a haszonkölcsön időtartama alatt, sem annak megszűnését követően jogalap nélküli gazdagodás vagy más jogcímen nem tarthat igényt;

- az ingatlan használatából adódó piaci bérleti díj után felszámított áfa összegét (az adóalap a vonatkozó szakvélemény alapján számított nettó 290 000 Ft/hó) havonta a haszonkölcsönbe adó, illetve képviselőjének számlája ellenében a Hallatlan Alapítvány köteles megfizetni.

Jóváhagyja, megköti a Hallatlan Alapítvánnyal a Budapest VIII. kerület, Rigó u. 6-8. szám alatti nem lakás céljára szolgáló ingatlanra vonatkozó haszonkölcsön szerződést az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal, egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert a haszonkölcsön szerződés aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 37. pontja: Javaslat a BFVK Zrt. 2014. évi éves szerződése 1. sz. módosításának elfogadására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

968/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 43. §-a alapján jóváhagyja és megköti a BFVK Zrt. 2014. évi éves szerződésének 1. számú módosítását az előterjesztői kiegészítés 1. számú melléklete szerinti tartalommal. Egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

969/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatot, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat Centrál Színház Nonprofit Kft.-ben lévő korlátozottan forgalomképes üzletrészét üzleti vagyonná minősíti át.”

A napirend 38. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság létszámának növelésére a takarítási feladatok saját dolgozóval történő ellátása érdekében.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

970/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság jelenlegi engedélyezett 466 fős létszámkeretét 2014. július 1. nappal tartósan 6 álláshellyel megemeli a takarítási feladatok saját dolgozóval történő ellátása érdekében.

Határidő: 2014. július 1.

Felelős: Tarlós István

971/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

A létszámemelés végrehajtása érdekében tartós jelleggel csökkenti a „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 6612 E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási, ezen belül a személyi juttatások előirányzatát 5003 E Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 334 E Ft-tal, valamint az egyéb működési célú támogatási kiadás államháztartáson belül előirányzatát 1275 E Ft-tal.

972/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat részére fizetendő megtakarítással, 1275 E Ft-tal megemeli a „853501 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről” cím bevételi, valamint a „930001 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.

A napirend 39. pontja: Javaslat informatikai szolgáltatások folyamatos biztosítására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

973/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

meg kívánja valósítani a „Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása” feladatot, továbbá egyetért a Helyi Adók Információs Rendszer (a továbbiakban HAIR) 2015. évi üzemeltetése érdekében a közbeszerzési eljárás megindításával.

974/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

A feladat megvalósítása érdekében eseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetéséről szóló 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 19. §-ában a főpolgármesterre átruházott hatáskörét és csökkenti a „740401 Évközi indítású hivatali beruházások” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatán a „Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása” feladatot 86 614 E Ft-tal, valamint címen belül a feladathoz kapcsolódóan a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatot 23 386 E Ft-tal, egyidejűleg

- tervbe veszi a „740301 Hivatali beruházások” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatán az új „Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása” feladatot 86 614 E Ft-tal, valamint címen belül megemeli a feladathoz kapcsolódóan a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatot 23 386 E Ft-tal.

(A feladat összköltsége 110 000 E Ft, 2014. évi üteme 110 000 E Ft (86 614 E Ft nettó + 23 386 E Ft egyenes áfa).

975/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a közbeszerzési eljárás megindítása érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy a HAIR rendszer 2015. évi üzemeltetéséhez Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi költségvetésében a „710501 Hivatali informatikai feladatok” cím dologi kiadásai között 235 100 E Ft fedezetet biztosít.

Határidő: a 2015. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

976/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja a 6938. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 40. pontja: Javaslat az Épület- és Lakásgazdálkodási Fenntartási Innovációs K+F Alapítvány megszüntetésére és az alapító okiratban szereplő feladatok átruházására az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.-re.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

977/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő alapítói nyilatkozatot és az abban foglaltaknak megfelelően kezdeményezi az 1019/2012. (II. 1.) Korm. határozatban foglaltak értelmében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdése alapján az Épület- és Lakásgazdálkodási Fenntartási Innovációs K+F Alapítvány megszüntetését. Felkéri a főpolgármestert, hogy a Kormányhatározatban kijelölt és az alapítói nyilatkozatban meghatalmazott Nemzeti Fejlesztési Minisztérium útján, az Épület- és Lakásgazdálkodási Fenntartási Innovációs K+F Alapítvány társalapítóival együttesen tegye meg a szükséges intézkedéseket az Alapítvány megszüntetése és nyilvántartásból való törlése iránt.

Határidő: 2014. július 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 41. pontja: Javaslat a Budapesti Vidám Park Zrt.-re vonatkozó egyes tulajdonosi döntések meghozatalára és a Társaság 2013. évi beszámolójának elfogadására, valamint végelszámolásának elrendelésére.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

978/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Vidám Park Zrt. legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Vidám Park Zrt. közötti „Tulajdonjog rendezésére irányuló megállapodás”-t az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a megállapodás és a kapcsolódó vázrajz aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

979/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Vidám Park Zrt. legfőbb szerveként eljárva úgy dönt, hogy

- az 1597/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. határozat szövegéből a „koncepcióként elfogadja, hogy” szövegrész utáni első alpontját az alábbi tartalom szerint módosítja:

„az összes olyan - a Társaságra vonatkozó tulajdonosi döntéseket tartalmazó, a Fővárosi Közgyűlés 2014. június 30-ai ülésén tárgyalt előterjesztés 3. sz. mellékletét képező adásvételi szerződésekben részletezett - vagyonelemet, amelyek a Budapesti Vidám Park Zrt. könyveiben szerepelnek és a FÁNK intézményi feladatellátásához és a volt vidámparki terület fejlesztéséhez szükségesek, a Fővárosi Állat- és Növénykert - a Fővárosi Közgyűlés 2014. június 30-ai ülésén tárgyalt előterjesztés melléklete szerinti aktualizált vagyonértékelésben meghatározott értéken - megvásárolja a Budapesti Vidámpark Zrt.-től.”

A határozat egyéb részei változatlanok maradnak.

- az 1598/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. határozat szövegének „jóváhagyja és megköti” szövegrész utáni részét az alábbi tartalom szerint módosítja:

„a Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővárosi Állat- és Növénykert közötti engedményezési szerződést a Társaságra vonatkozó tulajdonosi döntéseket tartalmazó, a Fővárosi Közgyűlés 2014. június 30-ai ülésén tárgyalt előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.”

- az 1599/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. határozat szövegének „egyetért azzal, hogy” szövegrész utáni részét az alábbi tartalom szerint módosítja:

„a Budapesti Vidám Park Zrt. és a Fővárosi Állat- és Növénykert, a Társaságra vonatkozó tulajdonosi döntéseket tartalmazó, a Fővárosi Közgyűlés 2014. június 30-ai ülésén tárgyalt előterjesztés 3/a., 3/b., 3/c., sz. mellékletei szerinti tartalmú adásvételi szerződéseket egymással megkössék, és ehhez alapítói hozzájárulását megadja. Kijelenti, hogy az ingatlan adásvételi szerződésben felsorolt védett ingatlanokra a Fővárosi Önkormányzatot a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény szerint, illetve a földrészlet tulajdonosaként a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:20. § alapján megillető elővásárlási jogot nem kívánja gyakorolni.”

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

980/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Vidám Park Zrt. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja az igazgatóság javaslatát a Társaság 2013. évi éves beszámolójáról, az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2013. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a könyvvizsgáló (HKH Consulting Kft., 1132 Budapest, Váci út 34., Horváth János könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 003436) jelentését a Társaság 2013. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a Társaság 2013. évi éves beszámolóját, az igazgatóság - FB által jóváhagyott - eredmény felhasználására vonatkozó javaslattal az alábbiak szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. december 31.
Mérlegfőösszeg 609 179 E Ft
Saját tőke -430 274 E Ft
Jegyzett tőke 100 000 E Ft
Adózás előtti eredmény -356 970 E Ft
Adózott eredmény -356 970 E Ft
Mérleg szerinti eredmény -356 970 E Ft

- Megállapítja, hogy a 2013. évi mérleg szerinti veszteséget az eredménytartalék terhére kell elszámolni.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

981/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az előterjesztés 12. sz. számú mellékletében meghatározott - Budapesti Vidám Park Zrt.-t terhelő - járadékfizetési kötelezettség teljesítését 2014. szeptember 1. napjától a Fővárosi Önkormányzat átvállalja.

Határidő: 2014. szeptember 1.

Felelős: Tarlós István

982/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslat 3., 4., 6., 8. pontját, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Vidám Park Zrt. legfőbb szerveként eljárva hatályon kívül helyezi az 1601/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. határozatot, és egyúttal

- A Budapesti Vidám Park Zrt. alaptőkéjét 100 000 000 Ft-ról pénzbeli hozzájárulásnak a Társaság rendelkezésére bocsátásával 101 000 000 Ft-ra (százegymillió forintra) emeli meg, új részvények forgalomba hozatalával. A pénzbeli hozzájárulás teljes összege 165 000 000 Ft, amelyből 1 000 000 Ft az alaptőkét emeli, további 164 000 000 Ft a tőketartalékot növeli.

A Társaság az alaptőke-emelés során összesen 10 db „A” sorozatú, egyenként 100 000 Ft, azaz százezer forint névértékű és kibocsátási értékű, névre szóló ’A” sorozatú törzsrészvényt, mint dematerializált részvényt hoz forgalomba. A forgalomba hozandó új részvények átvételére az alapító és kizárólagos részvényes Budapest Főváros Önkormányzata köteles.

A pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátására a vonatkozó alapító okirat módosítás aláírását követően haladéktalanul, sor kerül. Az utalásra felhatalmazza a főpolgármestert.

Határidő: az alapító okirat módosítás aláírását követően azonnal

Felelős: Tarlós István

- A tőkeemeléshez szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül tartalékok előirányzatát 165 000 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi az új „813502 Budapesti Vidám Park Zrt.” cím kiadási, azon belül a részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése előirányzatán.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Vidám Park Zrt. legfőbb szerveként eljárva

- Az alaptőke-emeléshez kapcsolódóan módosítja a Budapesti Vidám Park Zrt. alapító okiratát az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.

- Elhatározza a Ptké. 12. § (1) bekezdése alapján, hogy a Társaság a továbbiakban a Ptk. (2013. évi V. törvény) szerint működik tovább az elfogadott alapító okirat módosításnak megfelelően.

Határidő: 30 nap (az aláírást követő cégbírósági benyújtásra)

Felelős: Tarlós István

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Vidám Park Zrt. (székhelye: 1146 Budapest, Állatkerti körút 14-16., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042417) legfőbb szerveként eljárva úgy dönt, hogy a Társaságot végelszámolás útján, jogutód nélkül megszünteti és elrendeli annak végelszámolását az alábbiak szerint:

- Elrendeli a Budapesti Vidám Park Zrt. (Társaság) végelszámolását a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) 98. § (1) bekezdésében foglaltak alapján. A végelszámolás kezdő időpontja: 2014. szeptember 1. A Társaság a végelszámolási eljárás alatt „végelszámolás alatt” („v. a.”) toldattal használja a cégnevét, illetve a végelszámolás kezdő időpontjától a Társaság önálló képviseleti joggal rendelkező vezető tisztségviselőjének a végelszámoló minősül.

- A Társaság végelszámolójának a végelszámolás kezdő időpontjával - az előzetes elfogadó és összeférhetetlenségi nyilatkozata ismeretében - a végelszámolás kezdő napjának hatályával kezdődően megválasztja: dr. Kozó Lászlót. A végelszámoló a végelszámoláshoz kapcsolódó feladatainak ellátásáért - a Ctv. 99. § (2) bekezdésében biztosított lehetőség alapján - díjazásban nem részesül, feladatait ingyenesen látja el. Jóváhagyja a Társaság és a végelszámoló közötti megbízási szerződést az előterjesztés 10. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a megbízási szerződés Társaság részéről, mint alapító általi aláírására.

- Megállapítja, hogy a végelszámolás kezdő időpontjában a Társaság vezető tisztségviselőinek (az igazgatóság tagjainak) megbízatása megszűnik.

- A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 64. § (1) bekezdésének b) pontja alapján Kőfalvi Tamásnak, a Társaság vezérigazgatójának munkaviszonyát 2014. szeptember 1. napjával felmondással megszünteti, 45 napos felmondási idővel, melynek időtartamára a munkavégzés alól mentesíti. Az Mt. 77. § (1) bekezdésének a) pontjára, továbbá a (3) bekezdésének b) pontjára tekintettel Kőfalvi Tamás kéthavi végkielégítésre jogosult. A munkaviszonyban álló vezérigazgató (cégvezető) adatai a cégjegyzékből törlésre kerüljenek.

- Tudomásul veszi a Társaság felügyelőbizottsági tagjainak az előterjesztés 11. sz. mellékletét képező nyilatkozatát, mely szerint a felügyelőbizottságban betöltött tisztségükért járó díjazásukról 2014. szeptember 1. napjától lemondanak.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság, mint jogi személy tag részvételével működő „Liget Köztársaságért Szövetség a Városligetért” egyesületnél kezdeményezze a Társaság jogutód nélküli megszűnése miatt a Budapesti Vidám Park Zrt. tagságának megszüntetését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon arról, hogy a végelszámoló - a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével - a Társaság végelszámolásának megindítását a Cégbíróság felé bejelentse.

Határidő: 2014. szeptember 1.

Felelős: Tarlós István

A Budapesti Vidám Park Zrt.-től átvállalt járadékfizetési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges fedezet biztosítása érdekében 2014. szeptember 1-jétől tartósan havi 56 291 Ft-tal, 4 hóra összesen 226 E Ft-tal csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát és egyidejűleg azonos összeget tervbe vesz az új „849201 Önkormányzat által fizetett kártérítés” cím kiadási előirányzatán, a kiadásból egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 55 E Ft, az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 171 E Ft.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

983/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy újra kíván szavazni az előterjesztés határozati javaslatairól.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

984/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Vidám Park Zrt. legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Vidám Park Zrt. közötti „Tulajdonjog rendezésére irányuló megállapodás”-t az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a megállapodás és a kapcsolódó vázrajz aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

985/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Vidám Park Zrt. legfőbb szerveként eljárva úgy dönt, hogy

- az 1597/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. határozat szövegéből a „koncepcióként elfogadja, hogy” szövegrész utáni első alpontját az alábbi tartalom szerint módosítja:

„az összes olyan - a Társaságra vonatkozó tulajdonosi döntéseket tartalmazó, a Fővárosi Közgyűlés 2014. június 30-ai ülésén tárgyalt előterjesztés 3. sz. mellékletét képező adásvételi szerződésekben részletezett - vagyonelemet, amelyek a Budapesti Vidám Park Zrt. könyveiben szerepelnek és a FÁNK intézményi feladatellátásához és a volt vidámparki terület fejlesztéséhez szükségesek, a Fővárosi Állat- és Növénykert - a Fővárosi Közgyűlés 2014. június 30-ai ülésén tárgyalt előterjesztés melléklete szerinti aktualizált vagyonértékelésben meghatározott értéken - megvásárolja a Budapesti Vidámpark Zrt.-től.”

A határozat egyéb részei változatlanok maradnak.

- az 1598/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. határozat szövegének „jóváhagyja és megköti” szövegrész utáni részét az alábbi tartalom szerint módosítja:

„a Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővárosi Állat- és Növénykert közötti engedményezési szerződést a Társaságra vonatkozó tulajdonosi döntéseket tartalmazó, a Fővárosi Közgyűlés 2014. június 30-ai ülésén tárgyalt előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.”

- az 1599/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. határozat szövegének „egyetért azzal, hogy” szövegrész utáni részét az alábbi tartalom szerint módosítja:

„a Budapesti Vidám Park Zrt. és a Fővárosi Állat- és Növénykert, a Társaságra vonatkozó tulajdonosi döntéseket tartalmazó, a Fővárosi Közgyűlés 2014. június 30-ai ülésén tárgyalt előterjesztés 3/a., 3/b., 3/c., sz. mellékletei szerinti tartalmú adásvételi szerződéseket egymással megkössék, és ehhez alapítói hozzájárulását megadja. Kijelenti, hogy az ingatlan adásvételi szerződésben felsorolt védett ingatlanokra a Fővárosi Önkormányzatot a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény szerint, illetve a földrészlet tulajdonosaként a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:20. § alapján megillető elővásárlási jogot nem kívánja gyakorolni.”

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

986/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Vidám Park Zrt. legfőbb szerveként eljárva hatályon kívül helyezi az 1601/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. határozatot, és egyúttal

- A Budapesti Vidám Park Zrt. alaptőkéjét 100 000 000 Ft-ról pénzbeli hozzájárulásnak a Társaság rendelkezésére bocsátásával 101 000 000 Ft-ra (százegymillió forintra) emeli meg, új részvények forgalomba hozatalával. A pénzbeli hozzájárulás teljes összege 165 000 000 Ft, amelyből 1 000 000 Ft az alaptőkét emeli, további 164 000 000 Ft a tőketartalékot növeli.

A Társaság az alaptőke-emelés során összesen 10 db „A” sorozatú, egyenként 100 000 Ft, azaz százezer forint névértékű és kibocsátási értékű, névre szóló ’A” sorozatú törzsrészvényt, mint dematerializált részvényt hoz forgalomba. A forgalomba hozandó új részvények átvételére az alapító és kizárólagos részvényes Budapest Főváros Önkormányzata köteles.

A pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátására a vonatkozó alapító okirat módosítás aláírását követően haladéktalanul, sor kerül. Az utalásra felhatalmazza a főpolgármestert.

Határidő: az alapító okirat módosítás aláírását követően azonnal

Felelős: Tarlós István

- A tőkeemeléshez szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül tartalékok előirányzatát 165 000 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi az új „813502 Budapesti Vidám Park Zrt.” cím kiadási, azon belül a részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése előirányzatán.

987/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Vidám Park Zrt. legfőbb szerveként eljárva

- Az alaptőke-emeléshez kapcsolódóan módosítja a Budapesti Vidám Park Zrt. alapító okiratát az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.

- Elhatározza a Ptké. 12. § (1) bekezdése alapján, hogy a Társaság a továbbiakban a Ptk. (2013. évi V. törvény) szerint működik tovább az elfogadott alapító okirat módosításnak megfelelően.

Határidő: 30 nap (az aláírást követő cégbírósági benyújtásra)

Felelős: Tarlós István

988/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Vidám Park Zrt. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja az igazgatóság javaslatát a Társaság 2013. évi éves beszámolójáról, az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2013. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a könyvvizsgáló (HKH Consulting Kft., 1132 Budapest, Váci út 34., Horváth János könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 003436) jelentését a Társaság 2013. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a Társaság 2013. évi éves beszámolóját, az igazgatóság - FB által jóváhagyott - eredmény felhasználására vonatkozó javaslattal az alábbiak szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. december 31.
Mérlegfőösszeg 609 179 E Ft
Saját tőke -430 274 E Ft
Jegyzett tőke 100 000 E Ft
Adózás előtti eredmény -356 970 E Ft
Adózott eredmény -356 970 E Ft
Mérleg szerinti eredmény -356 970 E Ft

- Megállapítja, hogy a 2013. évi mérleg szerinti veszteséget az eredménytartalék terhére kell elszámolni.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

989/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Vidám Park Zrt. (székhelye: 1146 Budapest, Állatkerti körút 14-16., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042417) legfőbb szerveként eljárva úgy dönt, hogy a Társaságot végelszámolás útján, jogutód nélkül megszünteti és elrendeli annak végelszámolását az alábbiak szerint:

- Elrendeli a Budapesti Vidám Park Zrt. (Társaság) végelszámolását a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) 98. § (1) bekezdésében foglaltak alapján. A végelszámolás kezdő időpontja: 2014. szeptember 1. A Társaság a végelszámolási eljárás alatt „végelszámolás alatt” („v. a.”) toldattal használja a cégnevét, illetve a végelszámolás kezdő időpontjától a Társaság önálló képviseleti joggal rendelkező vezető tisztségviselőjének a végelszámoló minősül.

- A Társaság végelszámolójának a végelszámolás kezdő időpontjával - az előzetes elfogadó és összeférhetetlenségi nyilatkozata ismeretében - a végelszámolás kezdő napjának hatályával kezdődően megválasztja: dr. Kozó Lászlót. A végelszámoló a végelszámoláshoz kapcsolódó feladatainak ellátásáért - a Ctv. 99. § (2) bekezdésében biztosított lehetőség alapján - díjazásban nem részesül, feladatait ingyenesen látja el. Jóváhagyja a Társaság és a végelszámoló közötti megbízási szerződést az előterjesztés 10. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a megbízási szerződés Társaság részéről, mint alapító általi aláírására.

- Megállapítja, hogy a végelszámolás kezdő időpontjában a Társaság vezető tisztségviselőinek (az igazgatóság tagjainak) megbízatása megszűnik.

- A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 64. § (1) bekezdésének b) pontja alapján Kőfalvi Tamásnak, a Társaság vezérigazgatójának munkaviszonyát 2014. szeptember 1. napjával felmondással megszünteti, 45 napos felmondási idővel, melynek időtartamára a munkavégzés alól mentesíti. Az Mt. 77. § (1) bekezdésének a) pontjára, továbbá a (3) bekezdésének b) pontjára tekintettel Kőfalvi Tamás kéthavi végkielégítésre jogosult. A munkaviszonyban álló vezérigazgató (cégvezető) adatai a cégjegyzékből törlésre kerüljenek.

- Tudomásul veszi a Társaság felügyelőbizottsági tagjainak az előterjesztés 11. sz. mellékletét képező nyilatkozatát, mely szerint a felügyelőbizottságban betöltött tisztségükért járó díjazásukról 2014. szeptember 1. napjától lemondanak.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság, mint jogi személy tag részvételével működő „Liget Köztársaságért Szövetség a Városligetért” egyesületnél kezdeményezze a Társaság jogutód nélküli megszűnése miatt a Budapesti Vidám Park Zrt. tagságának megszüntetését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon arról, hogy a végelszámoló - a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével - a Társaság végelszámolásának megindítását a Cégbíróság felé bejelentse.

Határidő: 2014. szeptember 1.

Felelős: Tarlós István

990/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az előterjesztés 12. sz. számú mellékletében meghatározott - Budapesti Vidám Park Zrt.-t terhelő - járadékfizetési kötelezettség teljesítését 2014. szeptember 1. napjától a Fővárosi Önkormányzat átvállalja.

Határidő: 2014. szeptember 1.

Felelős: Tarlós István

991/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

A Budapesti Vidám Park Zrt.-től átvállalt járadékfizetési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges fedezet biztosítása érdekében 2014. szeptember 1-jétől tartósan havi 56 291 Ft-tal, 4 hóra összesen 226 E Ft-tal csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát és egyidejűleg azonos összeget tervbe vesz az új „849201 Önkormányzat által fizetett kártérítés” cím kiadási előirányzatán, a kiadásból egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 55 E Ft, az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 171 E Ft.

A napirend 42. pontja: Javaslat a Centrál Színház Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos pályázati kiírásra.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

992/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy újból napirendjére veszi a „Javaslat a BFVK Zrt. 2014. évi éves szerződése 1. sz. módosításának elfogadására” című előterjesztést.

Javaslat a BFVK Zrt. 2014. évi éves szerződése 1. sz. módosításának elfogadására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

993/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat Centrál Színház Nonprofit Kft.-ben lévő korlátozottan forgalomképes üzletrészét üzleti vagyonná minősíti át.

994/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 43. §-a alapján jóváhagyja és megköti a BFVK Zrt. 2014. évi éves szerződésének 1. számú módosítását az előterjesztői kiegészítés 1. számú melléklete szerinti tartalommal. Egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

Javaslat a Centrál Színház Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos pályázati kiírásra.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

995/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

egyetért a Centrál Színház Nonprofit Kft. fővárosi önkormányzati tulajdonú üzletrészének értékesítésével, valamint a Társaság használatában lévő ingatlanvagyon hasznosításáról szóló pályázati kiírás meghirdetésével az előterjesztésben bemutatott koncepció és feltételek alapján.

996/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a - pályázati eljárást kizárólagos joga, illetve a Fővárosi Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződése alapján, saját versenyeztetési szabályzata alkalmazásával lebonyolító - Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. felé, hogy a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Centrál Színház Nonprofit Kft. üzletrészének értékesítése, valamint az előterjesztésben bemutatott ingatlanvagyon hasznosítása céljából a nyílt pályázatot hirdesse meg és bonyolítsa le az előterjesztés III. pontjában ismertetett szakmai szempontok, valamint az alábbi feltételek kötelező előírása mellett:

- a BFVK Zrt. által készített vagyonértékelés alapján a Centrál Színház Nonprofit Kft. kizárólagos Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő üzletrészének vételára minimum 192 000 E Ft, (értékesítési minimálár) azzal, hogy a vevő a vételár 30%-át az adásvételi szerződés aláírásakor köteles megfizetni, a fennmaradó vételár hátralékot halasztott fizetéssel 5 év alatt egyenlő részletekben kell megfizetnie.

- Az ingatlanvagyon együttes irányadó bérleti díja 6 746 083 Ft + áfa/hó. A pályázat során az ajánlattevők a bérleti díj összegére az ajánlatuk részeként tehetnek ajánlatot. A bérlet időtartama 10 év határozott idő. A bérlet időtartama alatt a bérlőt terheli a bérleti díjon felül az épületegyüttes karbantartási és minden egyéb üzemeltetési költsége.

Határidő: a pályázati felhívás megjelentetésére 2014. augusztus 31.

Felelős: Tarlós István

997/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a BFVK Zrt. felé, hogy az értékesítési és bérleteztetési eljárások során a Fővárosi Önkormányzat által meghatározott szempontok szerint járjon el és az eredményes pályázati eljárás esetén az arra jogosult pályázóval megkötendő szerződéseket terjessze jóváhagyásra a Fővárosi Önkormányzat Vagyonrendelete, illetve Szervezeti és Működési Szabályzata szerint tulajdonosi joggyakorlásra jogosult testülete elé.

Határidő: 2014. november 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 43. pontja: Javaslat a XV. kerületi Önkormányzattal kötendő pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megkötésére - a 3. sz. városi főforgalmi út mentén hiányzó falszakasz megvalósításához kapcsolódó tervezési feladatok közös finanszírozására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

998/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

egyetért az M3 autópálya XV. kerületi bevezető szakasza mentén hiányzó zajvédő falszakasz hatósági kötelezésnek megfelelő megvalósításával, és azzal, hogy a 7620 E Ft összköltségűre becsült kapcsolódó tervezési és engedélyezési feladatok finanszírozása érdekében a kerülettel pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást kíván kötni.

999/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzatával megköti a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás XV. kerület általi aláírását követően azonnal

Felelős: Tarlós István

1000/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzattól beérkező támogatás tervbevétele érdekében megemeli a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről (beruházási célú támogatások áht-n belülről) előirányzatát 7620 E Ft-tal a „3. sz. városi főforgalmi út mentén zajvédő fal megvalósításának előkészítése” feladathoz kapcsolódóan, egyidejűleg a feladat végrehajtása érdekében azonos összeggel tervbe veszi a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán az új „3. sz. városi főforgalmi út mentén zajvédő fal megvalósításának előkészítése” feladatot 6000 E Ft-tal, valamint címen belül megemeli a feladathoz kapcsolódóan a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatot 1620 E Ft-tal.

A feladat összköltsége és 2014. évi előirányzata 7620 E Ft (6000 E Ft nettó + 1620 E Ft egyenes áfa).

A napirend 44. pontja: Javaslat a „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei” (BKSZT) projektet érintő döntések meghozatalára.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1001/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei” feladatot a Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata területén megvalósítandó hálózatfejlesztési munkák, valamint a III. tisztítási fokozat hiányzó munkarészei kivitelezése miatt módosított befejezési határidővel és ütemezéssel kívánja megvalósítani.

1002/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei” feladatot 63 576 E Ft-tal. A kiadásból önkormányzati beruházások 63 576 E Ft. Egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t.

A feladat összköltsége változatlanul 165 431 949 E Ft, 2013. december 31-ig tény 163 462 433 E Ft, 2014. évi előirányzata 1 888 775 E Ft-ra (nettó összeg: 1 515 252 E Ft, áfa: 373 523 E Ft, ebből: levonható egyenes áfa 324 740 E Ft, levonható fordított áfa 48 783 E Ft), 2015. évi ütem 80 741 E Ft-ra (nettó összeg: 63 576 E Ft, levonható fordított áfa 17 165 E Ft) módosul.

1003/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei projekt COL 4 Csepeli főművi rendszer és kapcsolódó öblözetei - beruházás Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata területére eső szennyvízcsatorna építési munkáinak előkészítése” tárgyú együttműködési megállapodást az előterjesztés I.1. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az együttműködési megállapodás aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1004/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és Kapcsolódó Létesítményei beruházás (BKSZT) engedélyokiratának 13. sz. módosítását az előterjesztés II 2. sz. melléklete szerinti tartalommal és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

1005/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és Kapcsolódó Létesítményei beruházás (BKSZT) támogatási szerződésének 4. sz. módosítását az előterjesztés II 7. sz. melléklete szerinti tartalommal és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1006/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

A CCI 2004 HU 16 C PE 001 azonosító számú „BKSZT tehermentesítő gyűjtőcsatornák és kapcsolódó létesítményei” című projekt COL2 LOT2 projektelem keretében európai uniós támogatás igénybevételével megépült, a Sasadi út-Budaörsi út csatlakozás alatt 30 fm csatorna szakasz kiváltása a „Budapest 4. sz. metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar-Keleti pályaudvar)” című KÖZOP-5 1 0-07-2008-0001 azonosító számú projekt kapcsán a budapesti 4-es számú metróvonal I. szakasz - kapcsolódó beruházások - Kelenföldi pályaudvar térsége, nyugati kijárat, M1-M7 autópálya-bevezetés módosított csomópontjának megvalósítása keretében a főváros a kiváltás költségét nem uniós forrásból, elsősorban a kiegészítő finanszírozás terhére, másodsorban saját forrás terhére finanszírozza. Utasítja továbbá a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóságot, mint a megvalósítónál a projekttel kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős szervezetet, hogy a tervezett beruházás ezen tételét európai uniós forrás igénybevétele céljából kifizetési kérelembe ne állítsa be.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 45. pontja: Javaslat Budapest Főváros Településszerkezeti Tervének (TSZT) és a Fővárosi Szabályozási Kerettervének eseti módosítására a Budapest IV. kerület Újpest Városrendezési és Építési Szabályzatához kapcsolódóan.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1007/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Budapest IV. kerület területére vonatkozóan az 1125/2005. (V. 25.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Budapest Főváros Településszerkezeti Terve területfelhasználás tervlap módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 38/2014. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról Budapest IV. kerület területére vonatkozóan az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1008/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata polgármesterét tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1009/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítások fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 46. pontja: Javaslat a fővárosi településrendezési eszközök módosítására a Budapest XIII. kerület, Szabolcs utca - Hun utca - Vágány utca - Dózsa György út által határolt területre és a Budapest XIII. kerület, Népfürdő utca - 25833 hrsz.-ú közterület - Árpád híd - Duna folyam - Rákos-patak által határolt területre vonatkozóan.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1010/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Budapest XIII. kerület, Szabolcs utca - Hun utca - Vágány utca - Dózsa György út által határolt területre vonatkozóan, az 1125/2005. (V. 25.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Budapest Főváros Településszerkezeti Terve mellékleteinek, a I. Funkcionális szerkezet és a II. Területfelhasználás tervlapok módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 39/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a Budapest XIII. kerület, Szabolcs utca-Hun utca-Vágány utca-Dózsa György út által határolt területre vonatkozóan az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1011/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Budapest XIII. kerület, Népfürdő utca-25833 hrsz.-ú közterület-Árpád híd-Duna folyam-Rákos-patak által határolt területre vonatkozóan, az 1125/2005. (V. 25.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Budapest Főváros Településszerkezeti Terve mellékleteinek, az I. Funkcionális szerkezet, a II. Területfelhasználás és a III. 1. Közúti közlekedési hálózat tervlapok módosítását az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 40/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a Budapest XIII. kerület, Népfürdő utca-25833 hrsz.-ú közterület-Árpád híd-Duna folyam-Rákos-patak által határolt területre vonatkozóan az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1012/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítások fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1013/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről Budapest Főváros Kormányhivatalát, valamint a Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat polgármesterét tájékoztassa.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 47. pontja: Javaslat a Climate-KIC Transition Cities projekt konzorciumi megállapodásának megkötésére.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1014/2014.(VI 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Transition Cities projekt partnerei között kötendő konzorciumi megállapodást az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról és a partnerek felé történő megküldéséről.

Határidő: 2014. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

1015/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

A Climate-KIC Transition Cities projekt költségeinek fedezetére a szerződés alapján 2014-ben beérkező 22 725 E Ft-tal (75 ezer euró) megemeli a „852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről” cím bevételi előirányzatát. A programban történő részvételekkel járó költségek fedezetének megelőlegezése érdekében 7575 E Ft-ot (25 ezer euró) biztosít. Ennek végrehajtása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím előirányzatát 7575 E Ft-tal. Egyidejűleg megemeli 30 300 E Ft-tal (100 ezer euró) a „888902 Climate-KIC projektek” cím kiadási előirányzatát (a kiadásból: személyi juttatás: 1192 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 322 E Ft, dologi kiadások: 28 786 E Ft).

A Climate-KIC projektekhez kapcsolódóan a Fővárosi Önkormányzat részéről külön önerő biztosítása nem szükséges.

1016/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a támogatás 2015-ben beérkező részét, 25 ezer euró bevételt a 2015. évi költségvetésbe tervezze be.

Határidő: a 2015. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

A napirend 48. pontja: Javaslat a BVV Zrt.-nek az ENVIRODUNA Kft.-be történő beolvadásával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1017/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. alapítójaként, Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva egyetért a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. és az ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft. egyesülésének szándékával oly módon, hogy a BVV Zrt. beolvad az ENVIRODUNA Kft.-be, így a BVV Zrt., mint önálló jogi személy megszűnik, a jogutód társaság az ENVIRODUNA Kft. lesz. Egyetért azzal, hogy a jogutód ENVIRODUNA Kft. cégformája a beolvadást követően változatlanul korlátolt felelősségű társaság legyen és nyilatkozik arról, hogy az ENVIRODUNA Kft. alapítója kíván maradni.

1018/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Az ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft. alapítójaként, Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva egyetért a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. és az ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft. egyesülésének szándékával oly módon, hogy a BVV Zrt. beolvad az ENVIRODUNA Kft.-be, így a BVV Zrt., mint önálló jogi személy megszűnik, a jogutód társaság az ENVIRODUNA Kft. lesz. Egyetért azzal, hogy a jogutód ENVIRODUNA Kft. cégformája a beolvadást követően változatlanul korlátolt felelősségű társaság legyen, és nyilatkozik arról, hogy az ENVIRODUNA Kft. alapítója kíván maradni.

1019/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Az ENVIRODUNA Kft. és a BVV Zrt. alapítójaként, Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a beolvadással kapcsolatosan jóváhagyja, hogy az ENVIRODUNA Kft. és a BVV Zrt. egyesülési vagyonleltár-tervezeteinek és vagyonmérleg-tervezeteinek fordulónapja 2014. szeptember 30. napja.

1020/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Az ENVIRODUNA Kft. és a BVV Zrt. alapítójaként, Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva megbízza az ENVIRODUNA Kft. és a BVV Zrt. ügyvezetését, illetve igazgatóságát, hogy egymással együttműködve gondoskodjanak az átalakulási vagyonmérleg- és az azt alátámasztó átalakulási vagyonleltár-tervezet, az egyesülési terv, valamint a cégbírósági bejegyzéshez szükséges kapcsolódó egyéb dokumentumok kidolgozásáról és döntés céljából a Fővárosi Közgyűlés elé terjesztéséről.

Határidő: 2014. december 31.

Felelős: Tarlós István

1021/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Az ENVIRODUNA Kft. és a BVV Zrt. alapítójaként, a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a beolvadással kapcsolatosan jóváhagyja, hogy az eljáró független könyvvizsgáló a KASNYIK & TÁRSA Számviteli Szolgáltató Kft. (1164 Budapest, Beniczky T. u. 12/B; cégjegyzékszám: 01-09-162846), a személyében felelős könyvvizsgáló Kasnyik János legyen, 420 000 Ft + áfa, azaz négyszázhúszezer forint plusz áfa egyszeri megbízatási díjért. Felkéri a főpolgármestert, hogy az ENVIRODUNA Kft. ügyvezetőjén keresztül gondoskodjon a könyvvizsgáló megbízatási szerződésének megkötéséről.

Határidő: 2014. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 49. pontja: Javaslat a Pannon Park Projekt fejlesztési terveivel összefüggő egyes döntések meghozatalára.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1022/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

elvi egyetértését adja a Fővárosi Állat- és Növénykert Pannon Park Projekt programjához.

1023/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgálja meg a Pannon Park beruházás megvalósításának lehetséges forrásait.

Határidő: 2014. december 31.

Felelős: Tarlós István

1024/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2015. évi költségvetés tervezése során vizsgálja meg a Pannon Park Projekt előkészítéséhez szükséges további forrásigény (100 000 E Ft) biztosításának lehetőségét.

Határidő: a 2015. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

1025/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy kezdeményezze az 1862/2013. (XI. 19.) Korm. határozat, továbbá az ez alapján a Belügyminisztérium és a Fővárosi Önkormányzat között a Pannon Park Projekt előkészítése tárgyában megkötött támogatási szerződésben foglalt felhasználási határidő 2015. december 31. napjára történő módosítását.

Határidő: 2014. június 30.

Felelős: Tarlós István

1026/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy kezdeményezze a Fővárosi Állat- és Növénykert Pannon Park Projekt nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá történő nyilvánítását a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 1. § (1) bek. e)-f) és h) pontjaira hivatkozással.

Határidő: 2014. augusztus 31.

Felelős: Tarlós István

1027/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Fővárosi Állat- és Növénykert részére 60 000 E Ft többlettámogatást biztosít az intézmény karbantartási feladatainak ellátására. Ennek érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 60 000 E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „570101 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

A napirend 50. pontja: Javaslat a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. és a Budapest Film Zrt. támogatására, valamint a Budapest Film Zrt. működési formájának megváltoztatására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1028/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Budapest Film Zrt. üzleti tervében jelzett eladósodási folyamat megelőzése érdekében, közfeladat ellátására 30 000 E Ft támogatást biztosít a „917502 Budapest Film Zrt. működési támogatása céltartalék” cím előirányzata terhére. Ennek érdekében csökkenti a „917502 Budapest Film Zrt. működési támogatása céltartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 30 000 E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az új „815701 Budapest Film Zrt.” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát.

1029/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Film Zrt. között a Társaság közfeladat ellátása tárgyban megkötendő támogatási szerződést és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

1030/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Elviekben egyetért a Budapest Film Zrt. 2015. január 1. napjától nonprofit gazdasági társasági formában való továbbműködésével. Felkéri a főpolgármestert, hogy készítsen előterjesztést a Társaság alapító okiratának módosítására a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9/F. § rendelkezései alapján.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

1031/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgálja meg a közfeladat ellátásra vonatkozóan több éves szerződés megkötésének lehetőségét a nonprofit szervezetként továbbműködő Budapest Film Zrt.-vel.

Határidő: a 2015. évi költségvetés tervezése során

Felelős: Tarlós István

1032/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Egyetért a Szabad Tér Színház támogatási kérésével és a Budapesti Nyári Fesztivál megrendezéséhez 55 000 E Ft támogatást biztosít a „930001 Általános tartalék” cím előirányzata terhére. A Budapesti Nyári Fesztivál megrendezése érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 55 000 E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „810701 Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát.

1033/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. között a Budapesti Nyári Fesztivál megrendezésének támogatása tárgyban megkötendő támogatási szerződést és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 51. pontja: Javaslat a „Kiscelli Múzeum kárelhárítás” című engedélyokirat jóváhagyására és vis maior pályázat benyújtására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1034/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bek. a) pontja értelmében jóváhagyja az előterjesztés melléklete szerint a 7004. azonosító számú „Kiscelli Múzeum kárelhárítás” című engedélyokiratot és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2014. július 15.

Felelős: Tarlós István

1035/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

A július hónapban esedékessé váló szükséges kifizetések érdekében eseti jelleggel magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetéséről szóló 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendeletének 19. §-ában a főpolgármesterre átruházott hatáskörét és a „Kiscelli Múzeum kárelhárítás” feladathoz kapcsolódóan csökkenti a „840701 Évközi indítású beruházások” cím előirányzatát 72 390 E Ft-tal, azon belül

- az önkormányzati beruházások előirányzatát 57 000 E Ft-tal;

- a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 15 390 E Ft-tal,

és egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Kiscelli Múzeum kárelhárítás” feladatot, azon belül

- az önkormányzati beruházások előirányzatát 57 000 E Ft-tal;

- a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 15 390 E Ft-tal.

1036/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet 5. melléklete szerint vis maior pályázatot nyújtson be és az ahhoz szükséges valamennyi nyilatkozatot - a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 7. mellékletének 1. Általános hatáskör cím 1 6.) pontja alapján - tegye meg.

Határidő: 2015. augusztus 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 52. pontja: Javaslat a Bartók Béla Emlékház alapító okiratának módosítására és a Bartók Béla Emlékház támogatására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1037/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Bartók Béla Emlékház alapító okiratának módosítását, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 2. számú mellékletét képező alapító okirat módosítása, valamint az előterjesztés 3. számú mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására, valamint a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1038/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Hozzájárul a Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetéséről szóló 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 4. sz. mellékletében jóváhagyott, a „Bartók Béla Emlékház részleges felújítása” tárgyú feladat 2500 E Ft összegű megemeléséhez, a műszaki tartalom bővítéséhez. Ezzel a feladat bruttó összköltsége 3650 E Ft-ra emelkedik. Az Emlékház karbantartási többletköltségeihez 1000 E Ft összegű támogatást biztosít.

1039/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

A feladatok megvalósításához szükséges forrás biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül tartalék előirányzatát 3500 E Ft-tal, egyidejűleg megemeli az „511501 Bartók Béla Emlékház” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát egyszeri jelleggel, 1000 E Ft-tal, továbbá címen belül megemeli a támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatán a „Bartók Béla Emlékház részleges felújítása” feladatot 1969 E Ft-tal, valamint a feladathoz kapcsolódóan a felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatot 531 E Ft-tal.

A „Bartók Béla Emlékház részleges felújítása” feladat teljes költsége 3650 E Ft-ra, 2014. évi előirányzata 2772 E Ft-ra módosul (2183 E Ft nettó + 589 E Ft egyenes áfa).

1040/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (4) bekezdése szerint eseti jelleggel magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 14. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás szerinti főpolgármesteri hatáskört és jóváhagyja a „Bartók Béla Emlékház részleges felújítása” tárgyú, 6842. egyedi azonosító számú engedélyokirat 2. sz. módosítását az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal. Egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

1041/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Egyetért a Budapesti Történeti Múzeum kérésével és a „Menekülés Sanghajba” c. kiállítás megrendezéséhez 900 E Ft-os támogatást biztosít az intézmény számára a „930001 Általános tartalék” cím előirányzata terhére. Ennek érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 900 E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

1042/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Közép-Európa Táncszínház Egyesület részére 1000 E Ft, a Budapest Táncszínházért Alapítvány részére 1000 E Ft és az ExperiDance Produkciót működtető Rivalda Stúdió Művészeti Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. részére 1000 E Ft összegű támogatást nyújt a 2014. évre. A támogatások biztosítása érdekében 3000 E Ft-tal csökkenti a „917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására” cím tartalékok előirányzatát, egyidejűleg megemeli:

- az új „838602 Közép-Európa Táncszínház Egyesület” cím kiadási, azon belül egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát 1000 E Ft-tal;

- az új „838702 Budapest Táncszínházért Alapítvány” cím kiadási, azon belül egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát 1000 E Ft-tal;

- az új „816002 Rivalda Stúdió Művészeti Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát 1000 E Ft-tal.

1043/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 7. melléklet „8. Pénzügyi Igazgatás” fejezetének 8 11 pontjában a főpolgármesterre átruházott hatáskörét és jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a Közép-Európa Táncszínház Egyesület közötti közszolgáltatási szerződést az előterjesztői kiegészítés 1. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

1044/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 7. melléklet „8. Pénzügyi Igazgatás” fejezetének 8 11 pontjában a főpolgármesterre átruházott hatáskörét és jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Táncszínházért Alapítvány közötti közszolgáltatási szerződést az előterjesztői kiegészítés 2. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

1045/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a Rivalda Stúdió Művészeti Iroda Közhasznú Nonprofit Kft közötti közszolgáltatási szerződést az előterjesztői kiegészítés 3. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 53. pontja: Javaslat a Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium köznevelési feladatainak ellátását szolgáló vagyonelemekre a Szerb Országos Önkormányzattal és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő haszonkölcsön szerződés jóváhagyására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1046/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi az 1448/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. határozatot. Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata, a Szerb Országos Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ közötti, a Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium köznevelési feladatainak ellátását szolgáló, fővárosi tulajdonban álló vagyonelemek haszonkölcsönbe adásáról szóló szerződést az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 54. pontja: Javaslat a Földművelésügyi Minisztérium fenntartásában álló Soós István Borászati Szakképző Iskolával kötendő, az intézmény köznevelési feladatainak ellátását szolgáló ingó vagyonelemekre ingyenes vagyonkezelői jogot biztosító szerződés jóváhagyására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1047/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi az 580/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. határozatot, egyidejűleg jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a Soós István Borászati Szakképző Iskola közötti, a köznevelési intézmény feladatellátásához szükséges fővárosi tulajdonban álló ingó vagyonelemek vagyonkezelésbe adásáról szóló szerződést az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 55. pontja: Javaslat a dr. Urmánczy Nándor emlékpad kamerás megfigyelő rendszer üzemeltetési, működtetési és karbantartási feladatainak a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság által történő ellátására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1048/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy tekintettel a 981/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. határozatra, a dr. Urmánczy Nándor országgyűlési képviselő tiszteletére újraépített emlékpad kamerás megfigyelő rendszer üzemeltetési, működtetési és karbantartási feladataival 2015. április 1-jétől a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság intézményt bízza meg. Egyben felkéri a főpolgármestert, hogy 2015. április 1. napjától (9 hóra) a térfigyelő kamera üzemeltetéséhez és karbantartásához kapcsolódó feladatok kiadásaihoz szükséges 918 E Ft (102 E Ft/hó) összeg tartós jelleggel az „550102 Budapesti Történeti Múzeum” cím dologi kiadások előirányzata helyett a „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” cím dologi kiadások előirányzatán kerüljön megtervezésre.

Határidő: a 2015. évi költségvetés tervezése és a továbbiakban a mindenkori éves költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

A napirend 56. pontja: Javaslat a József Attila Színház Nonprofit Kft.-vel 2013. július 2-án a 1134 Budapest, Váci út 63. cím alatt található ingatlant érintő felújítások tárgyában megkötött megvalósítási megállapodás módosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1049/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, hogy a „József Attila Színház részleges felújítása” feladat bruttó 290 075 E Ft költséggel valósuljon meg.

Ebből a Fővárosi Önkormányzat 250 400 E Ft-ot, a József Attila Színház Nonprofit Kft. 39 675 E Ft-ot biztosít.

1050/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

A feladat megvalósítása érdekében 20 000 E Ft-tal csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül tartalékok előirányzatát, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „812101 József Attila Színház Nonprofit Kft.” cím kiadási előirányzatán a „József Attila Színház részleges felújítása” feladatot, a kiadásokból:

önkormányzati és intézményi felújítások (önkormányzati felújítások) 15 748 E Ft,

felújítási célú előzetesen felszámított áfa 4252 E Ft.

Ezzel a feladat

- összköltsége: 250 400 E Ft-ra emelkedik

- 2013. évi felhasználás: 59 150 E Ft,

- 2014. évi üteme: 144 850 E Ft-ra emelkedik

(ebből: nettó 114 055 E Ft, egyenes áfa: 30 795 E Ft),

- 2015. évi üteme: 46 400 E Ft marad

(ebből: nettó 36 535 E Ft, egyenes áfa 9865 E Ft).

1051/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bek. c) pontja értelmében jóváhagyja a 6839. egyedi azonosító számú, „József Attila Színház részleges felújítása” tárgyú engedélyokirat 1. számú módosítását az előterjesztői kiegészítés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a vonatkozó költségvetési rendelet-módosítás hatálybalépését követő 8 napon belül

Felelős: Tarlós István

1052/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 42. § (7) bekezdése szerint eseti jelleggel magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 23. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás szerinti gazdasági bizottsági hatáskört, és mint a Budapest XIII. kerület, Váci út 63. sz. alatti, 27817/1/A/1 hrsz.-ú ingatlan 1/1 arányú tulajdonosa a József Attila Színház Nonprofit Kft., mint beruházó részére a benyújtott kérelemben foglaltak szerint hozzájárul, hogy az alábbi feladatokat saját forrásaiból elvégezze:

- I-II. emeleti irodák teljes felújítása, alagsor teljes felújítása, lépcsőházak részleges felújítása, folyosók teljes felújítása;

- művészbejáró terasz felújítása;

- stúdió oldalfal javítása, felújítása;

- nézőtéri oldalsó lépcsők újjáépítése;

- zenekari árok mobil lefedésének és acélszerkezetének újjáépítése;

- parkoló korszerűsítése;

600,06 m2 tetőszigetelés helyreállítása.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1053/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 16. § (1) bekezdése értelmében jóváhagyja és megköti az előterjesztői kiegészítés 2. sz. mellékletét képező megvalósítási megállapodás 1. számú módosítását és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a vonatkozó költségvetési rendelet-módosítás hatálybalépését követő 8 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 57. pontja: Javaslat a Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria költségvetési szerv létrehozására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1054/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 2014. szeptember 15. napjával Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria néven, 1052 Budapest, Deák Ferenc utca 17. székhellyel új alkotóművészeti intézményt alapít (gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervként). Elfogadja az intézmény alapító okiratát az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat aláírására és kiadására és az intézmény törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzése iránti intézkedésre.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

1055/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi az 573/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. határozatot és módosítja a Gimnáziumok Gazdasági Szervezete (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 49-51.) alapító okiratát az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzése iránti intézkedésre.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

1056/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Munkáltatói jogkörében eljárva, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (1) bekezdése alapján a Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria igazgatói (magasabb vezető) beosztás ellátására pályázatot ír ki az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a pályázati felhívás közzététele érdekében.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1057/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése és a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (6) bekezdésében előírtaknak megfelelően a Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria igazgatói álláshelyére beérkezett pályázatokat véleményező szakmai bizottságba az alábbi szakembereket kéri fel:

- Magyar Zita osztályvezető, Kulturális, Sport, Köznevelési, Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály Köznevelési és Ifjúsági Osztálya;

- dr. Váradi-Bor Judit osztályvezető, Kulturális, Sport, Köznevelési, Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály Kulturális és Turisztikai Osztálya;

- Szipőcs Krisztina osztályvezető, Ludwig Múzeum Gyűjteményi és Kiállítási Osztálya.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1058/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetéséről szóló 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet V. Fejezet 19. § (4) bekezdése szerinti főpolgármesteri hatáskört és úgy dönt, hogy a Deák17 Galéria működtetésének biztosítása érdekében csökkenti a „911802 Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 16 160 E Ft-tal, egyidejűleg ugyanezen összeggel (ebből 6380 E Ft 12 hóra a közüzemi kiadások és 9780 E Ft 6 hóra az egyéb szakmai kiadások) tartósan megemeli a „390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

1059/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetéséről szóló 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet V. Fejezet 19. § (4) bekezdése szerinti főpolgármesteri hatáskört és úgy dönt, hogy a Deák17 Galéria személyi feltételeinek biztosítása érdekében 2014. szeptember 15-ei hatállyal csökkenti a „911802 Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 2275 E Ft-tal, egyidejűleg tartós jelleggel - időarányosan 2,5 hóra - megemeli az új „390111 Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria” cím támogatási és kiadási, azon belül a személyi juttatások előirányzatát 1791 E Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 484 E Ft-tal, valamint a létszámkeret előirányzatát 3 fővel.

1060/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Az 1865/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. határozatot az alábbiak szerint módosítja:

a Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria működtetésére 2015. évtől éves szinten 36 860 E Ft összegű tartós fedezetet biztosít az alábbiak szerint:

Adatok: E Ft-ban
Előirányzat módosítás 2015. január 1-jétől

Címkód

Intézmény


Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
Dologi kiadások

Működési kiadások összesen
Irányító szervtől kapott támogatás
Létszám (fő)
390111 Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria 8 598 2 322 10 920 10 920 3
390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete 25 940 25 940 25 940
Összesen 8 598 2 322 25 940 36 860 36 860 3

Határidő: 2015. évtől a mindenkori költségvetés tervezésekor

Felelős: Tarlós István

1061/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Deák17 Gyermek és Ifjúsági Galéria a pénzügyi-gazdálkodási feladatait ellátó Gimnáziumok Gazdasági Szervezetével az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése szerint kötött munkamegosztási megállapodást jóváhagyásra terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2014. december 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 58. pontja: Javaslat együttműködési megállapodások megkötésére

a) a Külügyminisztériummal

b) a Gandhi Gimnázium Nonprofit Kft.-vel.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1062/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Külügyminisztérium, Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros Levéltára között a Beregszászi Levéltár helyzetének komplex felmérése, állományvédelmi munkálatok lebonyolítása céljából az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint létrejött támogatási szerződést és felkéri a főpolgármestert annak, valamint a felhatalmazó levél és nyilatkozatok aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1063/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

A támogatási szerződésben foglalt, a Külügyminisztérium által biztosított forrás 2014. évi üteméből, a Beregszászi levéltár állományvédelmi feladatainak lebonyolítása érdekében megemeli:

a „853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről” cím egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről sor előirányzatát 12 690 E Ft-tal, a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről sor előirányzatát 4270 E Ft-tal.

Egyidejűleg megemeli az „560101 Budapest Főváros Levéltára” cím támogatási és kiadási, azon belül a/az:

személyi juttatások előirányzatát 3252 E Ft-tal,

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 776 E Ft-tal,

dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 8662 E Ft-tal,

intézményi beruházások előirányzatát 4270 E Ft-tal.

Továbbá a fenti új „Budapest Főváros Levéltára Beregszászi állományvédelem” nevű (5 423 E Ft összköltségű) intézményi beruházás áfáját az intézmény fizeti, ezért címen belül csökkenti a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 1153 E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül a kiadási, azon belül a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát.

Az Intézmény a biztosított előirányzatot csak a támogatás továbbutalását követően használhatja fel.

1064/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy amennyiben a támogatás fennmaradó része (4 240 E Ft) az átmeneti finanszírozás alatt érkezik, a támogatási szerződés maradéktalan végrehajtása érdekében, a beérkező támogatás 15 napon belül történő továbbutalásának biztosításáról a 2015. évi átmeneti finanszírozásról szóló rendeletben gondoskodjon.

Határidő: a 2015. évi átmeneti finanszírozásról szóló rendelet megalkotása

Felelős: Tarlós István

1065/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2015. évi költségvetés tervezésekor a támogatási szerződésben foglalt, a Külügyminisztérium által biztosított forrás 2015. évi üteméből, a beregszászi levéltár állományvédelmi feladatainak lebonyolítása érdekében az alábbi előirányzatokat tervezze meg:

„853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről” cím egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről sor előirányzatán +4 240 E Ft-ot,

„560101 Budapest Főváros Levéltára” cím támogatási és kiadási, azon belül: személyi juttatások sor előirányzatán +1 376 E Ft-ot,

a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sor előirányzatán +331 E Ft-ot,

a dologi kiadások (többi dologi kiadás) sor előirányzatán +2 533 E Ft-ot.

Az intézmény a biztosított előirányzatot csak a támogatás továbbutalását követően használhatja fel.

Határidő: a 2015. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

1066/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. és a Fővárosi Önkormányzat között kötendő együttműködési szakmai megállapodást az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 59. pontja: Javaslat kulturális rendezvények támogatására.

a) Kárpát-medencei Cigányprímások és Zenekarok Fesztiválja.

b) Art Market Budapest 2014.

Előterjesztők: Csomós Miklós, dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1067/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

támogatja a Kárpát-medencében Élő Magyarokért Alapítvány kérését és a 2014. szeptemberben megrendezésre kerülő Kárpát-medencei Cigányprímások és Zenekarok Fesztiváljának megrendezéséhez 20 000 E Ft támogatást biztosít a „930001 Általános tartalék” cím előirányzata terhére.

1068/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

A Kárpát-medencei Cigányprímások és Zenekarok Fesztiváljának megrendezése érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 20 000 E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „847102 Kulturális célú kiadások” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát.

1069/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a Kárpát-medencében Élő Magyarokért Alapítvány között a Kárpát-medencei Cigányprímások és Zenekarok Fesztiválja megrendezésének támogatása tárgyban megkötendő, az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti támogatási szerződést és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet kihirdetését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

1070/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Támogatja az Art Market Budapest nemzetközi művészeti kiállítás és vásár 2014. évi megrendezését és az ezzel kapcsolatos kiadások fedezetére 15 000 E Ft támogatást biztosít a „930001 Általános tartalék” cím előirányzata terhére az Art Today Kft. számára.

1071/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtása érdekében 15 000 E Ft-tal csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím tartalékok előirányzatát és ezzel egyidőben ugyanezen összeggel megemeli az új „815902 Art Today Kft. támogatása” cím kiadási, ezen belül egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát.

1072/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az Art Today Kft., valamint a Fővárosi Önkormányzat között az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti támogatási szerződést és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet kihirdetését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

1073/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Megbízza a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrumot a Háziorvosi Morbiditási Adatgyűjtés Program fővárosi kiterjesztésével kapcsolatos feladatok ellátásával az előterjesztői kiegészítés mellékletében szereplő megbízási szerződés szerinti tartalommal. A megbízás 9800 E Ft összegű fedezete a „881802 Budapest Egészségterv” cím kiadási, azon belül a dologi kiadási előirányzatán rendelkezésre áll.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1074/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert az előterjesztői kiegészítés mellékletében szereplő megbízási szerződés aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 60. pontja: Javaslat a Budapesti Sportszolgáltató Központ vagyonkezelési szerződésének megkötésére.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1075/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Budapesti Sportszolgáltató Központ költségvetési szervvel az előterjesztés - az előterjesztő által szóban módosított - melléklete szerinti vagyonkezelési szerződést, egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a minisztériumi engedélyek beérkezését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

1076/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a vagyonkezelési szerződésben megjelölt ingatlanokon kívüli ingatlanoknak a Budapesti Sportszolgáltató Központ telephelyeként való törlése miatti alapító okirat módosítást tartalmazó előterjesztést készítse elő.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 61. pontja: Budapest Főváros szmogriadótervéről szóló 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítása.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 41/2014. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros szmogriadótervéről szóló 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 62. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 30/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 42/2014. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 63. pontja: Javaslat a Budapesti Sportszolgáltató Központ támogatására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1077/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy újból napirendjére veszi „A fővárosi autóbusz-járműpark megújításának bemutatása és ezzel kapcsolatos egyes döntések meghozatala” című előterjesztést.

A fővárosi autóbusz-járműpark megújításának bemutatása és ezzel kapcsolatos egyes döntések meghozatala.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1078/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi a fővárosi autóbusz-járműpark megújításának tervezett lépéseivel kapcsolatban, az előterjesztésben foglaltakat.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 43/2014. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1079/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. között a feladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 13 4. pontja alapján eseti hozzájárulást ad az éven túli kötelezettségvállalásokra a 8+2 év üzemeltetési időtartamra egy olyan közbeszerzési eljárás megindítására, mely legfeljebb 75 db autóbusz jármű tartós bérletére vonatkozik, és amely mennyiségből legalább 5 db-nak elektromos üzeműnek kell lennie. A közbeszerzési eljárások dokumentumában, illetve szerződésekben rögzíteni kell, hogyha a hitelező bankok nem adják meg az előzetes hozzájárulást a szerződés-tervezet lezárására a tárgyalások végén, az olyan oknak minősül, amely alapján az ajánlatkérő - a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 76. § (1) bek. d) pontja alapján - a szerződés teljesítésére képtelenné válására jogszerűen hivatkozhat. Valamint azt, hogyha a szerződés megkötésével szemben a Fővárosi Közgyűlés 90 napon belül kifogást emel, az olyan oknak tekintendő, amely alapján a BKV Zrt. köteles a szerződést felmondani. A közbeszerzési eljárások dokumentumában, illetve a szerződésekben rögzíteni kell továbbá, hogy az előzőekben hivatkozott 90 nap leteltéig a szerződés teljesítése nem kezdődhet meg, felmondás esetén semmilyen költség vagy kár az ezen időszak alatt teljesített tevékenység miatt nem érvényesíthető.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a BKK Zrt. vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 8 nap

Felelős: Tarlós István

1080/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, gondoskodjon arról, hogy a BKK Zrt. és a BKV Zrt. vezérigazgatója tegye meg a szükséges intézkedéseket a közszolgáltatási szerződés módosítása érdekében oly módon, hogy a rendelkezésre tartási szerződések üzemeltetési időtartama 8+2 évben legyen meghatározható.

Határidő: 8 nap

Felelős: Tarlós István

Javaslat a Budapesti Sportszolgáltató Központ támogatására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1081/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Budapesti Sportszolgáltató Központ működőképessége megőrzése érdekében 31 000 E Ft támogatást biztosít az intézmény számára a „930001 Általános tartalék” cím előirányzata terhére. Ennek érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 31 000 E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „580201 Budapesti Sportszolgáltató Központ” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

A napirend 64. pontja: Javaslat kiemelt budapesti sportegyesületek és egyéb sportszervezetek támogatására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1082/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és most tárgyalja meg a „Javaslat 100%-ban fővárosi tulajdonú taxi fuvarszervező cég alapításának előkészítése” és a „Javaslat képviselők, bizottságok által használt elektronikai eszközök megvásárlásának biztosítása” című előterjesztéseket.

A napirend 65. pontja: Javaslat 100%-ban fővárosi tulajdonú taxi fuvarszervező cég alapításának előkészítésére.

Előterjesztő: Szabó György

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1083/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgáltassa meg egy 100%-ban fővárosi tulajdonú taxi fuvarszervező cég alapításának lehetőségét, és a vizsgálat eredményét terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 66. pontja: Javaslat képviselők, bizottságok által használt elektronikai eszközök megvásárlásának biztosítására.

Előterjesztő: Szabó György

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1084/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a képviselők/bizottsági tagok által használt elektronikai eszközök megvásárlásának lehetőségéről az aktuális értékbecslési áron.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

Javaslat kiemelt budapesti sportegyesületek és egyéb sportszervezetek támogatására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1085/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

támogatja az Újpesti Torna Egylet támogatási kérését és az egyesület utánpótlás-nevelési tevékenységének kiadásaira 48 125 E Ft támogatást biztosít. A támogatás biztosítása érdekében 48 125 E Ft-tal csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „841302 Sportcélú támogatás” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát.

Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő támogatási megállapodást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására

Határidő: a szerződéskötés esetében: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 25 munkanap

Felelős: Tarlós István

1086/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Támogatja a Ferencvárosi Torna Club támogatási kérését és az egyesület egyes szakosztályai utánpótlás-nevelési tevékenységének kiadásaira összesen 41 250 E Ft támogatást biztosít az alábbiak szerint:

FTC Kézilabdasport Nonprofit Kft. 33 000 E Ft
FTC Női Torna Kft. 1 000 E Ft
FTC-FT Ferencvárosi Torna Club Férfi Torna Kft. 1 000 E Ft
FTC Akrobatikus Torna Kft. 500 E Ft
FTC Kerékpár Kft. 1 000 E Ft
FTC Úszó Nonprofit Kft. 1 500 E Ft
FTC Curling Nonprofit Kft. 750 E Ft
FTC Kajak-kenu Utánpótlás-nevelés Közhasznú Nonprofit Kft. 1 500 E Ft
FTC Teke Nonprofit Kft. 1 000 E Ft

A támogatás biztosítása érdekében 41 250 E Ft-tal csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „841302 Sportcélú támogatás” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát.

Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 2/a-2/i. számú mellékleteiben szereplő támogatási megállapodásokat és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Határidő: a szerződéskötés esetében: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 25 munkanap

Felelős: Tarlós István

1087/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Támogatja a Vasas Sport Club támogatási kérését és az egyesület utánpótlás-nevelési tevékenységének kiadásaira 34 375 E Ft támogatást biztosít. A támogatás biztosítása érdekében 34 375 E Ft-tal csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „841302 Sportcélú támogatás” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát.

Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 3. számú mellékletében szereplő támogatási megállapodást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a szerződéskötés esetében: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 25 munkanap

Felelős: Tarlós István

1088/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Támogatja a Budapesti Honvéd Sportegyesület támogatási kérését és az egyesület utánpótlás-nevelési tevékenységének kiadásaira 27 500 E Ft támogatást biztosít. A támogatás biztosítása érdekében 27 500 E Ft-tal csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „841302 Sportcélú támogatás” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát.

Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 4. számú mellékletében szereplő támogatási megállapodást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a szerződéskötés esetében: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 25 munkanap

Felelős: Tarlós István

1089/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Támogatja a Magyar Testgyakorlók Köre támogatási kérését és az egyesület utánpótlás-nevelési tevékenységének kiadásaira 13 750 E Ft támogatást biztosít. A támogatás biztosítása érdekében 13 750 E Ft-tal csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „841302 Sportcélú támogatás” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát.

Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 5. számú mellékletében szereplő támogatási megállapodást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a szerződéskötés esetében: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 25 munkanap

Felelős: Tarlós István

1090/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Támogatja a Magyar Úszó Szövetség támogatási kérését és a szövetség utánpótlás-nevelési tevékenységének kiadásaira 27 500 E Ft támogatást biztosít. A támogatás biztosítása érdekében 27 500 E Ft-tal csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „841302 Sportcélú támogatás” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát.

Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 6. számú mellékletében szereplő támogatási megállapodást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a szerződéskötés esetében: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 25 munkanap

Felelős: Tarlós István

1091/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Támogatja a Póló Zugló Közhasznú Alapítvány támogatási kérését és az alapítvány utánpótlás-nevelési tevékenységének kiadásaira 13 500 E Ft támogatást biztosít. A támogatás biztosítása érdekében 13 500 E Ft-tal csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „841302 Sportcélú támogatás” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát.

Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 7. számú mellékletében szereplő támogatási megállapodást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a szerződéskötés esetében: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 25 munkanap

Felelős: Tarlós István

1092/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Támogatja a Nagy Árpád Alapítvány a BVSC Vívószakosztályáért támogatási kérését és az alapítvány utánpótlás-nevelési tevékenységének kiadásaira 14 000 E Ft támogatást biztosít. A támogatás biztosítása érdekében 14 000 E Ft-tal csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „841302 Sportcélú támogatás” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát.

Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 8. számú mellékletében szereplő támogatási megállapodást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a szerződéskötés esetében: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 25 munkanap

Felelős: Tarlós István

A napirend 67. pontja: Javaslat az ERANDO Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. részére tulajdonosi hozzájárulás megadására és használati szerződés megkötésére.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1093/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 23. § (1) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az ERANDO Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. kérelmére Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő, Budapest XIV. kerület, Rákosszeg park 4. szám alatti, 29978/131 hrsz.-ú ingatlant érintő térfigyelő kamera rendszer-rész kiépítésére, villamosenergia ellátására, illetve egy átjátszó antenna kihelyezésére a tulajdonosi hozzájárulást megadja.

Felkéri a főpolgármestert az ingatlant érintően a „Budapest XIV. kerület területén térfigyelő kamerás rendszer bővítése, energia ellátása” című beruházáshoz a tulajdonosi hozzájárulás aláírására az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

1094/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja, megköti a Budapest XIV. kerület, Rákosszeg park 4. szám alatti, 29978/131 hrsz.-ú ingatlant érintő, „Budapest XIV. kerület területén térfigyelő kamerás rendszer bővítése, energia ellátása” című beruházáshoz kapcsolódó használati szerződést az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 68. pontja: A Menhely Alapítvány alapító okiratának módosítása.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1095/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja Baán Csaba kuratóriumi tagságát a Menhely Alapítvány (1052 Budapest, Vajdahunyad u. 3.) kuratóriumába, valamint kijelöli Mózer Pétert és Varga Csabát felügyelőbizottsági taggá.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1096/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Menhely Alapítvány (1052 Budapest, Vajdahunyad u. 3.) alapító okiratának, az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti módosításait és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítása, valamint az előterjesztés 3. számú mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, valamint felhatalmazza a főpolgármestert a módosításokkal összefüggő kérelmek aláírására, mely okiratok a következőek: alapítvány változásbejegyzés iránti papír alapú kérelme, közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele iránti papír alapú kérelem.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 69. pontja: Beszámoló a szociális intézményi szolgáltatások intézményen kívüli szervezettel történő ellátásáról a 2013. évben.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1097/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a szociális intézményekben külső szolgáltatók által végzett 2013. évi tevékenységről szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint.

1098/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Az intézmény karbantartási és üzemeltetési feladatai ellátásához a „210701 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kamaraerdei út” cím létszámkeretét 2014. július 1-jei hatállyal tartósan 5 fő intézmény-üzemeltetésben foglalkoztatottal megemeli, így létszámkerete 278 főről 283 főre változik.

1099/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Az intézmény karbantartási és üzemeltetési feladatai saját foglalkoztatottakkal történő ellátásához a „210701 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kamaraerdei út” cím kiadási, azon belül dologi (többi dologi kiadás) előirányzatát 7620 E Ft-tal csökkenti, ezzel egyidejűleg tartós jelleggel megemeli címen belül a személyi juttatások előirányzatát 6000 E Ft-tal (6 havi), a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1620 E Ft-tal (6 havi).

1100/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Az intézmény takarítási feladatai ellátásához a „210901 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Pesti út” cím létszámkeretét 2014. július 1-jei hatállyal tartósan 21 fő intézmény-üzemeltetésben foglalkoztatottal megemeli, így a címen a létszámkeret 239 főről 260 főre változik. (Így az intézmény létszámkerete összesen 246 főről 267 főre nő.)

1101/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Az intézmény takarítási feladatai saját foglalkoztatottakkal történő ellátásához a „210901 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Pesti út” cím kiadási, azon belül dologi (többi dologi kiadás) előirányzatát 34 925 E Ft-tal csökkenti, ezzel egyidejűleg tartós jelleggel megemeli címen belül a személyi juttatások előirányzatát 27 500 E Ft-tal (6 havi), a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 7425 E Ft-tal (6 havi).

1102/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Az intézmény mosatási feladatai ellátásához a „212301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola” cím létszámkeretét 2014. július 1-jei hatállyal tartósan 1 fő intézmény-üzemeltetésben foglalkoztatottal megemeli, így létszámkerete 136 főről 137 főre változik.

Javaslat a „Margitszigeti futókör rekonstrukciója” és a „Budapesti Sportszolgáltató Központ fűtéskorszerűsítése” című engedélyokiratok módosítására, valamint a margitszigeti kamerarendszer kiépítésére.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1103/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

a „Margitszigeti futókör rekonstrukciója” és a „Budapesti Sportszolgáltató Központ fűtéskorszerűsítése” feladatokhoz kapcsolódó vis maior támogatás pénzügyi rendezése érdekében csökkenti a „850901 Egyéb működési célú központi támogatás” cím bevételi, azon belül önkormányzatok működési támogatásai (helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai) előirányzatát 154 646 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg megemeli a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről (beruházási célú támogatások áht-n belülről) előirányzatát a „Budapesti Sportszolgáltató Központ fűtéskorszerűsítése” feladathoz kapcsolódóan 2282 E Ft-tal, a „Margitszigeti futókör rekonstrukciója” feladathoz kapcsolódóan 152 363 E Ft-tal.

A „Budapesti Sportszolgáltató Központ fűtéskorszerűsítése” feladat 2014. évi előirányzata változatlanul 28 500 E Ft (ebből saját forrás 26 218 E Ft, Belügyminisztériumtól átvett pénz 2282 E Ft).

Az öltözők és a vizesblokkok felújításának érdekében 30 000 E Ft többletfedezetet biztosít a „Margitszigeti futókör rekonstrukciója” feladat megvalósítására.

Ennek érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím tartalékok előirányzatát 30 000 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg megemeli az „580202 Budapesti Sportszolgáltató Központ” címen belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatát 23 622 E Ft-tal (ezen belül a Margitszigeti futókör rekonstrukciója feladatot), a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 6378 E Ft-tal.

A „Margitszigeti futókör rekonstrukciója” feladat összköltsége 380 000 E Ft-ra módosul (2014. évi üteme 380 000 E Ft, ebből saját forrás 227 637 E Ft, Belügyminisztériumtól átvett összeg: 152 363 E Ft).

1104/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bek. c) pontja értelmében jóváhagyja a 6861. egyedi azonosító számú, „Margitszigeti futókör rekonstrukciója” tárgyú engedélyokirat 2. számú módosítását az előterjesztői kiegészítés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a vonatkozó költségvetési rendelet-módosítás hatálybalépését követő 8 napon belül

Felelős: Tarlós István

1105/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bek. c) pontja értelmében jóváhagyja a 6857. egyedi azonosító számú, „Budapesti Sportszolgáltató Központ fűtéskorszerűsítése” tárgyú engedélyokirat 2. számú módosítását az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a vonatkozó költségvetési rendelet-módosítás hatálybalépését követő 8 napon belül

Felelős: Tarlós István

1106/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi, hogy a 805/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. határozat alapján a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014. (IV. 1.) BM rendelet alapján a „Margitszigeti kamerarendszer fejlesztése” tárgyban benyújtott pályázat - az előterjesztés 6. számú melléklete - nem szerepel a nyertes pályázatok között.

1107/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy a Margitszigeti kamerarendszer kiépítését a FŐKERT Nonprofit Zrt. önálló beruházásként lássa el - az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti „Margitszigeti kamerarendszer fejlesztése” tárgyban, a Fővárosi Önkormányzat által korábban benyújtott pályázatban megjelölt azonos helyszíneken - a főváros tulajdonában álló területen, melyhez egyidejűleg kizárólagos tulajdonosi hozzájárulását adja.

1108/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a FŐKERT Zrt.-t, hogy az éves zöldfelületi közszolgáltatási szerződésének keretében a margitszigeti kamerarendszer műszaki karbantartási feladatait ellássa. Ennek költségeit az éves zöldfelületi közszolgáltatási szerződés kompenzációja keretében rendezi.

Felkéri továbbá a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt.-t a szükséges döntések kezdeményezésére.

Határidő: a feladatellátás esetében: a beruházástól kezdve folyamatos;

a kompenzáció esetében: az éves kompenzáció elszámolásának határideje

Felelős: Tarlós István

1109/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

A margitszigeti kamerarendszer beruházás kiépítését és műszaki átadását követően a kamerarendszer üzemeltetésével, működtetésével és a diszpécseri szolgálat ellátásával a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságot (FÖRI) bízza meg.

A 7x24 órás diszpécseri szolgálat magában foglalja a WiFi és segélykérő rendszerek működtetését.

1110/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal, hogy a margitszigeti kamerarendszer üzemeltetésével, működtetésével és a diszpécseri szolgálat biztosításával járó többletfeladatok ellátása érdekében 2014. október 1-jei hatállyal a „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” cím létszámkeretét 3 fővel megemeli.

1111/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

A margitszigeti kamerarendszer üzemeltetése, működtetése és a diszpécseri szolgálat ellátása érdekében 8750 E Ft összeggel csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel tartós jelleggel 3 hóra megemeli a „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” cím támogatási és kiadási előirányzatát (ebből személyi juttatások: 4528 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1222 E Ft, dologi kiadások: 3000 E Ft).

A napirend 70. pontja: Javaslat a BKK Zrt. és a Fővárosi Önkormányzat közötti egyedi megállapodások megkötésére és módosítására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1112/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

egyetért „A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése” feladat BKK Zrt. által, bruttó 54 610 000 Ft összköltséggel történő megvalósításával.

1113/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

A feladatok megvalósítása érdekében:

- csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 54 610 E Ft-tal, egyidejűleg

- tervbe veszi a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán az új „A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése” feladatot 3000 E Ft-tal, valamint címen belül megemeli a feladathoz kapcsolódóan a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatot 810 E Ft-tal. A feladat összköltsége 54 610 E Ft, 2014. évi előirányzata 3810 E Ft (3000 E Ft nettó + 810 E Ft egyenes áfa), 2015. évi üteme 50 800 E Ft (43 650 E Ft nettó + 10 800 E Ft egyenes áfa).

- ezzel egyidejűleg megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t 50 800 E Ft-tal, továbbá

- csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Határ úti ügyfélcentrum kialakítása, kivitelezés” feladatot 37 795 E Ft-tal, valamint címen belül csökkenti a feladathoz kapcsolódóan a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatot 10 205 E Ft-tal, 2015. évi ütemét 142 000 E Ft-tal (önkormányzati beruházások 111 811 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 30 189 E Ft), ezzel a feladat törlésre kerül.

- ezzel egyidejűleg megemeli a „813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül az egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruházási célra) előirányzatán az „Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez” 2015. évi ütemét 190 000 E Ft-tal. A feladat teljes költsége 670 000 E Ft-ra, 2014. évi üteme 292 000 E Ft-ra, 2015. évi üteme 366 009 E Ft-ra módosul,

- megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t 48 000 E Ft-tal,

- továbbá csökkenti a „883701 Út-, hídfelújítások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati és intézményi felújítások (önkormányzati felújítások) előirányzatán a „Duna hidak felújítása, előkészítés” feladatot 78 740 E Ft-tal, valamint címen belül csökkenti a feladathoz kapcsolódóan a felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatot 21 260 E Ft-tal, ezzel a feladat törlésre kerül.

- ezzel egyidejűleg megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t 100 000 E Ft-tal,

- és ezzel egyidejűleg tervbe veszi a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az új „Budapest új Duna-hídja megvalósításának előkészítése” feladatot 100 000 E Ft teljes költséggel, a feladat 2015. évi üteme 100 000 E Ft (78 740 E Ft nettó + 21 260 E Ft egyenes áfa).

1114/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

„A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése” feladat vonatkozásában:

a.) jóváhagyja a feladat engedélyokiratát az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal;

b.) jóváhagyja és megköti a megvalósítási megállapodást és meghatalmazást az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

1115/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti „Az elektronikus jegyrendszerhez kapcsolódó ügyfélcentrum kialakításával összefüggő feladatok megvalósítása érdekében” tárgyú fejlesztési megállapodás 2. sz. módosítását az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

1116/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a „42-es villamos fejlesztéséhez szükséges FSZKT és KSZT módosítások érdekében” tárgyú fejlesztési megállapodás 3. sz. módosítását az előterjesztés 8. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

1117/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti „A dunai hajózás fejlesztése érdekében” tárgyú fejlesztési megállapodás 4. sz. módosítását az előterjesztés 10. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

1118/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a „Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása” beruházásra vonatkozó pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás (PEA) 4. sz. módosítását az előterjesztés 12. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

1119/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi az 516/2014. (IV. 30.) és a 670/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. határozatokat.

1120/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a „Dunapart fejlesztés tervezése érdekében” tárgyú fejlesztési megállapodás módosítását az előterjesztés 13. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

1121/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a „Böszörményi út fejlesztésének előkészítése projektre” tárgyú megvalósítási megállapodást és az ahhoz kapcsolódó meghatalmazást az előterjesztés 14. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 71. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetéséről szóló 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1122/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

a főpolgármester javaslata és az előterjesztői kiegészítés alapján a „844702 Főpolgármesteri keret” cím terhére az alábbi államháztartáson kívüli szervezeteket támogatja:

Szervezet neve Támogatás célja Összege
ZORIL Hajnalodik Dél-Budai Cigány Kulturális Oktatási és Szociális Alapítvány A 2014. szeptember elején az Újbudai Ciszterci Szent Imre templomban „Állj fel cigány népem” című kantáta bemutatásának megvalósítási költségei céljára támogatás 300 E Ft
A Magyar Kézművességért Alapítvány A „Magyar Kézművesség - 2014” és „Kézművesség a vendéglátásban” című a Duna Palotában megrendezésre kerülő kiállítás legjobb fővárosi alkotói részére átadandó díj költségei céljára 500 000 Ft, illetve ezen kiállításhoz kapcsolódó album kiadási költségei céljára 300 000 Ft támogatás 800 E Ft
Vándor Sándor és Révész László Emléke Alapítvány A III. Budapesti Vándor-Révész Fesztivál és az I. Nemzetközi Kórusverseny megvalósításának költségei céljára támogatás 500 E Ft
Európai Utas Alapítvány „Hidak, korok, Budapest” című kiállítás 2014 szeptemberében Nápolyban történő bemutatójához kapcsolódó munkálatok költségei céljára támogatás 1 000 E Ft
Fogadj Örökbe Egy Macit Alapítvány A 2014. évben Budapesten megnyitni kívánt Magyarország első speciális Kávéháza - I. Fogadj Örökbe Egy Macit Kávéház, ahol fogyatékkal élők, megváltozott munkaképességűek számára újabb munkahelyeket teremtenének - megvalósításának költségei céljára támogatás 3 000 E Ft
Reményt adó Alapítvány A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház NIC-II Intenzív koraszülött osztálya számára eszközök beszerzésének költségei céljára támogatás 6 600 E Ft
Összesen: 12 200 E Ft

1123/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a 399/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. határozatot az alábbiak szerint:

„A 20/2014. (IV. 30.) NGM rendelettel módosított 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelete 10. § (3), (4) bekezdései, valamint a 12. §-a alapján Budapest Főváros Önkormányzata pénzmaradványát 45 763 327 E Ft összegre módosítja az előterjesztői kiegészítés melléklete szerint.”

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetéséről szóló 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztői kiegészítés -előterjesztő által szóban módosított - melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 72. pontja: Javaslat Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Terve felülvizsgálatának, valamint a Balázs Mór-terv - Budapest középtávú közlekedésfejlesztési stratégiája 2014-2030 elfogadására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1124/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

elviekben egyetért a Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Terve felülvizsgálatának eredményeként a Balázs Mór-terv társadalmi egyeztetési munkaanyagában megfogalmazott budapesti közlekedésfejlesztési célokkal és intézkedésekkel.

1125/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKRFT felülvizsgálat során kidolgozott fenntartható városi mobilitás tervezési tematika szerint folytassa a megkezdett stratégiai tervezési folyamatot és a társadalmi egyeztetés után nyújtsa be a Balázs Mór-tervet közgyűlési jóváhagyásra.

Határidő: 2014. december 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 73. pontja: Javaslat egyes gazdasági társaságok 2014. évi üzleti terveivel kapcsolatos döntésekre.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1126/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

egyetért azzal, hogy a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tagi képviselője vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának aláírására.

Határidő: a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

1127/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata, mint tagi képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. 2014. évi üzleti tervének elfogadását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a Társaság soron következő taggyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

1128/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervét az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal.

1129/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos alapítói döntésről a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezetését értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 74. pontja: Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-vel kötendő 2014. évi vízterhelési díjkedvezmény igénybevételére vonatkozó megállapodás megkötésére.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1130/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-vel a 2014. évi vízterhelési díjkedvezmény igénybevételére vonatkozó megállapodást az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: az FCSM Zrt. közgyűlését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

1131/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata részvényesi képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti megállapodás megkötését.

Határidő: az FCSM Zrt. közgyűlése

Felelős: Tarlós István

1132/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza dr. Kókány Csabát, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. soron következő közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: az FCSM Zrt. közgyűlését megelőző 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 75. pontja: Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. soron következő közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára, valamint önkormányzati hozzájárulás megadására a Csatorna Holding Zrt. alapszabályának módosításához.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1133/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2014. július 8-án 10 órai kezdettel (megismétlés esetében 2014. július 15-én 10 órai kezdettel) tartandó közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

1. napirend vonatkozásában: a Társaság felügyelőbizottsága jelentésének elfogadását a számadás, a számviteli törvény szerinti beszámoló és az eredményfelhasználási indítvány megvizsgálásáról.

2. napirend vonatkozásában: Az igazgatóság jelentésének elfogadását a Társaság előző évi üzleti tevékenységéről.

3. napirendi pont vonatkozásában: A Társaság 2014. március 31-ei auditált közbenső mérlegének és eredménykimutatásának az elfogadását, amely szerint az I. negyedévben képződött, auditált közbenső mérleg szerinti 1007 M Ft összegű adózott eredmény fedezetet nyújt 967 500 E Ft osztalékelőleg kifizetéséhez és ennek kapcsán az igazgatósági javaslat szerint az osztalékelsőbbségi részvényekre 967 500 E Ft osztalékelőleg megállapítását, továbbá ennek az összegnek a társasági közgyűlést követő kifizetését.

4. napirendi vonatkozásában: A Fővárosi Közgyűlés jelen ülésén a „Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-vel kötendő 2014. évi vízterhelési díjkedvezmény igénybevételére vonatkozó megállapodás megkötésére” tárgyú közgyűlési előterjesztés keretében meghozott döntés szerint. Döntés hiányában a napirendi pont napirendről való levételét.

5. napirend vonatkozásában: a Társaság igazgatóságának és felügyelőbizottságának javaslataiban foglaltakkal egyezően nem javasolja megemelni a Társaság igazgatósága és a felügyelőbizottsága tagjainak tiszteletdíját 2014. évre vonatkozóan.

6. napirend vonatkozásában: hozzájárulás megadását Nagykovácsi Víziközmű Kft. végelszámolással történő jogutód nélküli megszűnésére és a végelszámolási eljárás megindítására vonatkozó közgyűlési döntés meghozatalához.

Határidő: a Társaság soron következő közgyűlésének napja, 2014. július 8. (megismétlés esetén július 15.)

Felelős: Tarlós István

1134/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2014. július 8-án 10 órai kezdettel (megismétlés esetén 2014. július 15-én 10 órai kezdettel) tartandó közgyűlésén, a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására.

Határidő: a Társaság soron következő közgyűlésének napja, 2014. július 8. (megismétlés esetén július 15.)

Felelős: Tarlós István

1135/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Hozzájárul a Csatorna Holding Vagyonkezelő Zrt. alapszabályának módosításához az előterjesztés 9. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 76. pontja: Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. 2014. június 24-i rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1136/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2014. június 24-én (megismételt ülés esetén 2014. július 1-jén) tartandó rendkívüli közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata részvényesi képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát.

„1. napirendi pont

A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2014. évi beruházási tervének I. negyedéves teljesítéséről és a 150 M Ft-ot meghaladó egyedi értékű beruházások helyzetéről szóló jelentést.

2. napirendi pont

Határozati javaslatok:

- A Közgyűlés elfogadja, hogy a 2014. évi beruházási főösszeg 4 397 017 E Ft-ról:

a. a rendelkezésre álló VTD kedvezmény 2013-ról áthúzódó része kapcsán 93 000 E Ft-tal;

b. a Srí Lanka-i projekt 2013-ról áthúzódó része miatt 12 945 E Ft-tal;

c. a felhasználható értékcsökkenés összege okán 352 383 E Ft-tal;

d. a 2014. évi tőkejuttatásból 865 000 E Ft-tal;

e. OPEX-ből CAPEX-be történő átvezetés (K+F forrás) okán 100 000 E Ft-tal, valamint

f. likviditási okokból 300 000 E Ft értékű keretcsökkentés miatt,

összességében 1 123 328 E Ft-tal 5 520 345 E Ft-ra megemelésre kerül.

- A Közgyűlés elfogadja az előterjesztés szerinti módosításokat az alábbiaknak megfelelően:

a. a budapesti szolgáltatási területet érintően:

4 db tétel törlése a tervből 93 200 E Ft értékben;

29 db új tétel tervbe való beemelése 811 399 E Ft értékben;

7 db tétel keretének módosítása (ebből 5 db tétel keretének csökkentése 123 010 E Ft értékben, valamint 2 db tétel keretének emelése 312 000 E Ft értékben), melynek szaldója -188 990 E Ft.

b. a biatorbágyi szolgáltatási területet érintően:

1 db tétel törlése a tervből 1500 E Ft értékben;

1 db új tétel tervbe való beemelése 10 000 E Ft értékben;

3 db tétel keretének emelése 5500 E Ft értékben.

c. a budakeszi szolgáltatási területet érintően:

5 db új tétel tervbe való beemelése 20 250 E Ft értékben.

d. a budaörsi szolgáltatási területet érintően:

2 db új tétel tervbe való beemelése 44 200 E Ft értékben.

e. a halásztelki szolgáltatási területet érintően:

2 db új tétel tervbe való beemelése 9250 E Ft értékben.

f. a kisoroszi szolgáltatási területet érintően:

2 db új tétel tervbe való beemelése 6250 E Ft értékben.

g. a pócsmegyeri szolgáltatási területet érintően:

1 db új tétel tervbe való beemelése 1750 E Ft értékben.

h. a szigetmonostori szolgáltatási területet érintően:

1 db új tétel tervbe való beemelése 8500 E Ft értékben.

i. a szigetszentmiklósi szolgáltatási területet érintően:

5 db új tétel tervbe való beemelése 70 350 E Ft értékben.

j. a tököli szolgáltatási területet érintően:

6 db új tétel tervbe való beemelése 83 600 E Ft értékben,

valamint további intézkedésig általános tartalékba (42. főcsoport) kerül összességében 121 767 E Ft fel nem használt forrás.

- A Közgyűlés jóváhagyja a 93 000 E Ft értékű 2013. évi VTD kedvezmény felosztására és felhasználására tett korábbi javaslat változatlan műszaki tartalommal történő megvalósítását, így 7 db új tétel tervbe való beemelését 93 000 E Ft értékben.

- A Közgyűlés az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja a 2014. évi beruházási terv 2. sz. módosítását azzal a feltétellel, hogy a 997 600 E Ft összegű tervezett tőkeemelést a Társaság közgyűlése jóváhagyja és Budapest Főváros Önkormányzata a tőkeemelésnek megfelelő összeget átutalja a Társaság részére.

3. napirendi pont

- A Közgyűlés elfogadja a határozat mellékletét képező „Lakás mellékmérők leolvasásának visszaszervezése projekt” tárgyú, legfeljebb 181,68 M Ft + áfa értékű beruházási alapokmányt.

- A Közgyűlés elfogadja a határozat mellékletét képező, „Víztisztító pilot projekt” tárgyú, legfeljebb 165,779 M Ft + áfa értékű beruházási alapokmányt.

- A Közgyűlés elfogadja a határozat mellékletét képező, „Budapest I. ker., Lánchíd utcai vízcső-kiváltások” tárgyú, legfeljebb 365,00 M Ft + áfa értékű beruházási alapokmányt.

4. napirendi pont

A Közgyűlés elfogadja a felügyelőbizottság ügyrendjének jelen határozat melléklete szerinti, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét.”

Határidő: 2014. június 24., a Társaság közgyűlésének megismétlése esetén: 2014. július 1.

Felelős: Tarlós István

1137/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2014. június 24-én tartandó közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: 2014. június 24., a Társaság közgyűlésének megismétlése esetén: 2014. július 1.

Felelős: Tarlós István

A napirend 77. pontja: Javaslat a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. 2013. évi közszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséről szóló beszámolójának, kompenzáció elszámolásának elfogadására, valamint a 2014. évi közszolgáltatási szerződés jóváhagyására, megkötésére.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1138/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. 2013. évi közszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséről szóló beszámolóját és kompenzáció elszámolását.

1139/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.-vel kötendő 2014. évi közszolgáltatási szerződést az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 78. pontja: Javaslat a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 2013. évi közszolgáltatási tevékenységével kapcsolatos döntésekre.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1140/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Önkormányzat és a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. között 2008-ban létrejött közszolgáltatási szerződés 2013. évi végrehajtásának teljesítéséről szóló, az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti közszolgáltatási beszámolójának a díjkompenzáció elszámolására vonatkozó részét azzal, hogy a díjkompenzáció visszatérítésének mértéke a közszolgáltatási beszámolóban foglaltaktól eltérően, az előterjesztés 4. mellékletében található feljegyzésben szereplő adatoknak megfelelően 97 707 E Ft, azaz kilencvenhétmillió-hétszázhétezer forint - kiegészítve a 2013. december 31-től a visszafizetésig szóló időszakra vonatkozó kamattal, melynél a kamatláb mértéke megegyezik a kifizetés időpontjában hatályos jegybanki alapkamat mértékével -, melyet a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. a döntést követő 30 napon belül a Fővárosi Önkormányzat részére átutalni köteles.

Határidő: 45 nap

Felelős: Tarlós István

1141/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja, hogy a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. kompenzációhoz kapcsolódó elszámolásának jóváhagyására a Fővárosi Közgyűlés 2014. szeptember 30-át követő ülésén kerül sor, valamint felkéri a főpolgármestert, hogy az erről szóló előterjesztést a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülésére terjessze elő.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2014. szeptember 30-át követő első rendes ülése

Felelős: Tarlós István

1142/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.-vel az új közszolgáltatási szerződés 1. sz. módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Támogatásokat Vizsgáló Iroda (TVI) jóváhagyó állásfoglalásának beérkezését követő aláírására.

Határidő: a TVI döntésének beérkezése után 30 nappal

Felelős: Tarlós István

A napirend 79. pontja: Beszámoló az FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. 2013. évi közszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséről és a 2013. évi támogatások elszámolásáról.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1143/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. 2013. évi közszolgáltatói gazdasági teljesítményéről szóló, az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti beszámolóját.

1144/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

46 765 E Ft alulkompenzáció összegével jóváhagyja 2013. január 1. - 2013. december 31. közötti időszakra a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. rendelkezésére bocsátott működési célú pénzeszköz felhasználásáról szóló elszámolást.

A napirend 80. pontja: Javaslat a BVK HOLDING Zrt. 2013. évi konszolidált éves beszámolójának és konszolidált üzleti jelentésének elfogadására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1145/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján, a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

- Elfogadja a BVK HOLDING Zrt. könyvvizsgálójának jelentését a BVK HOLDING Zrt. 2013. évi konszolidált éves beszámolójáról és konszolidált üzleti jelentéséről.

- A BVK HOLDING Zrt. felügyelőbizottságának határozatára és a könyvvizsgálói jelentésre figyelemmel elfogadja a BVK HOLDING Zrt. 2013. üzleti évére vonatkozó konszolidált éves beszámolóját (konszolidált mérlegét, konszolidált eredménykimutatását, konszolidált kiegészítő mellékletét) és konszolidált üzleti jelentését az alábbi fő számokkal:

2013. december 31.
(adatok E Ft-ban)
Mérlegfőösszeg 186 559 961
Adózás előtti eredmény 4 866 179
Adózott eredmény 3 764 525
Fizetett (jóváhagyott) osztalék 2 080 739
Mérleg szerinti eredmény 1 652 914

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1146/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Hozzájárul, hogy a BVK HOLDING Zrt. a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. (FTSZV Kft.) tulajdonában álló 200 db, 10 000 Ft névértékű IMMODUSZ Zrt. által kibocsátott részvényt 2 000 000 Ft, azaz kétmillió forint vételáron megvásárolja.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1147/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 81. pontja: Javaslat közfeladat átadásáról szóló megállapodás megkötéséről a Várgondnokság Nonprofit Kft.-vel.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1148/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi a 735/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. határozatot.

1149/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Várgondnokság Nonprofit Kft.-vel a Budavári Palota díszvilágításának üzemeltetésére vonatkozó közfeladat ellátásának átadásáról szóló megállapodást az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 82. pontja: Javaslat a „Fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgazdálkodási rendszer” keretében létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök használati jogának átruházásáról szóló megállapodás 6. sz. módosítására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1150/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-vel a „Fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgazdálkodási rendszer” keretében létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök használati jogának átruházásáról szóló megállapodás 6. sz. módosítását az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő: a KEOP Irányító Hatóság hozzájárulásától számított 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 83. pontja: Javaslat kezelői feladatok átvállalásáról szóló megállapodás megkötésére a Budapest 38236/11 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1151/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti Budapest IX. kerület, belterület, 38236/11 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos kezelői feladatok átvállalására vonatkozó szerződés-tervezetben foglaltakat az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1152/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Egyetért a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. között 2014. március 13. napján kötött feladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 2014. évi éves szerződése módosításával, és felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztés 2. számú mellékletének aláírását követően a módosítási javaslat Közgyűlés elé terjesztéséről gondoskodjon.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlésnek a közútkezelési feladatok vállalásáról és ingatlan térítésmentes átruházásáról szóló szerződés megkötését követő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 84. pontja: Javaslat a Budapest XXII. kerület 6. számú főút Növény utca kétszintű csomópont közútkezelői feladatai kapcsán kötendő megállapodás elfogadására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1153/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező kezelési és üzemeltetési feladat átvállalásáról szóló megállapodást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1154/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. között 2014. március 13. napján kötött feladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 2014. évi éves szerződésének módosítására vonatkozó közgyűlési előterjesztést az előterjesztés 1. számú mellékletének hatálybalépését követően készítse elő és terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlésnek a kezelési feladatok átvállalásáról szóló megállapodás hatálybalépését követő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 85. pontja: Javaslat az EasyWay II elnevezésű projekt keretében megvalósult forgalomtechnikai eszközök átadására vonatkozó megállapodás megkötésére.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1155/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 44. § a) pontja alapján jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Közút Zrt. közötti megállapodást az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1156/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az átvett forgalomtechnikai eszközöket, mint aktivált vagyont a megállapodás aláírását követően a Fővárosi Önkormányzat vagyonkimutatásában szerepeltesse.

Határidő: a megállapodás aláírását követően

Felelős: Tarlós István

A napirend 86. pontja: Javaslat a Budapest Szíve Városfejlesztő NKft. közszolgáltatási szerződéseivel kapcsolatos döntések meghozatalára.

Előterjesztők: dr. György István, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1157/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közötti városrehabilitációs közszolgáltatási keretszerződés 1. sz. módosítását az előterjesztői kiegészítés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: a TVI jóváhagyását követően

Felelős: Tarlós István

1158/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közötti 2014. évi városrehabilitációs közszolgáltatási szerződés 1. sz. módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2014. augusztus 15.

Felelős: Tarlós István

A napirend 87. pontja: Alapítói határozat kiadása a BKV Zrt. 2013. évi konszolidált beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1159/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szerveként (alapítójaként) eljárva az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal

- Elfogadja a BKV Zrt. és konszolidációba bevont leányvállalatai 2013. évi tevékenységéről készített konszolidált üzleti jelentést.

- Elfogadja a BKV Zrt. felügyelőbizottságának a BKV Zrt. 2013. évi tevékenységéről készített konszolidált beszámolójáról szóló jelentését.

- Elfogadja a BKV Zrt. könyvvizsgálójának (Baker Tilly Hungária Könyvvizsgáló Kft., a könyvvizsgálatért felelős: Kőszegi Lászlóné bejegyzett könyvvizsgáló, kamarai nyilvántartási száma: 003946) jelentését a BKV Zrt. 2013. évi konszolidált beszámolójáról.

- Elfogadja - figyelemmel a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló jelentésére és a BKK Zrt. javaslatára is - a BKV Zrt. 2013. üzleti évre vonatkozó konszolidált beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét) a következők szerint:

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. december 31.
Mérlegfőösszeg 627 118 M Ft
Saját tőke 133 350 M Ft
Jegyzett tőke 127 000 M Ft
Tőketartalék 10 473 M Ft
Eredménytartalék -1 660 M Ft
Adózás előtti eredmény -1 999 M Ft
Mérleg szerinti eredmény -2 002 M Ft

1160/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 88. pontja: Javaslat az Európai Mobilitási Héthez és az Autómentes Naphoz való csatlakozás alapjául szolgáló 2014. évi Karta elfogadására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1161/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzata csatlakozik a 2014. évi „Európai Mobilitási Hét” című programhoz az előterjesztés mellékletét képező Kartában foglaltak szerint és felkéri a főpolgármestert a Karta, az előterjesztés melléklete szerinti aláírására.

Határidő: 2014. július 1.

Felelős: Tarlós István

A napirend 89. pontja: Javaslat a Bp. XIII. ker., Margitsziget 23800/6 hrsz.-ú ingatlant érintő földhasználati szerződés jóváhagyására, valamint a margitszigeti Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Zrt. tulajdonjogi rendezésére.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1162/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 22. § (1) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörében eljárva tudomásul veszi, hogy a 23800/6 hrsz.-ú ingatlan Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő 90541/100786 tulajdoni hányadra eső 5686 m2 alapterületű részen található épületegyüttes tulajdonjogát vétel jogcímén a Wellness Gate - Szoftver Fejlesztő és Tanácsadó Kft. szerezte meg és a vétellel földhasználati jogot szerzett a területre. Az épületegyüttes korábbi tulajdonosával kötött földhasználati jog gyakorlásának feltételeire vonatkozó szerződést az új tulajdonossal megerősíti és jóváhagyja.

Egyidejűleg felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti földhasználati szerződés aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

1163/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy amennyiben az építési szabályzatok lehetővé teszik, a 23800/1 és 23800/2 hrsz.-ú ingatlanokon álló szállodák által elfoglalt terület telekszabályozással önálló ingatlan kerüljön kiszabályozásra, mellyel a felépítmények a Danubius tulajdonaként az ingatlan-nyilvántartásban osztott tulajdonként feltüntetésre kerülhetnek, továbbá a felépítmények alatti földterület és az üzemszerű működéshez szükséges parkolók használata a felek által külön szerződés keretében kerüljön rendezésre.

Határidő: 2014. december 31.

Felelős: Tarlós István

1164/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a 135/2014. (I. 29.) Főv. Kgy. határozat harmadik bekezdését azzal, hogy a következő szövegrészt tartalmazza a határozat:

„- A Grand Hotel előtti 84 db parkolóhelyet 50-50%-ban elkülönülten használja a DH és a Fővárosi Önkormányzat.”

A napirend 90. pontja: Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében. (Bp. V., Dorottya u. 6., Bp. VII., Erzsébet krt. 24., Bp. V., Ferenciek tere 10., Bp. I., Országház u. 34., Bp. V., Szent István tér 13., Bp. VI., Andrássy út 68., Bp. VI., Andrássy út 61., Bp. VI., Andrássy út 96.)

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1165/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Horváth Csabának az előterjesztés 5. pontjának alábbi módosítását:

„A Fővárosi Közgyűlés Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest V., 24631 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest V., Szent István tér 13. szám alatt található, 914 m2 alapterületű, kivett általános iskola megnevezésű ingatlan 703 000 000 Ft vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával élni kíván, egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésnek megfelelően az ingatlan tulajdonjogának megszerzése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Úgy dönt, hogy az ingatlan vételárát a „930001 Általános tartalék” terhére biztosítja. Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéssel kapcsolatos előirányzat módosítást a Közgyűlés soron következő ülésére terjessze be.

Úgy dönt, hogy az ingatlan iskola funkcióját megtartja és az épületet a továbbiakban is iskolaként fogja hasznosítani.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1166/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a

- Budapest V., 24487/0/A/9 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest V., Dorottya utca 6. II/204. szám alatt található, 103 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 61/10000 tulajdoni hányaddal, bútorozott állapotban;

- Budapest V., 24487/0/A/1 hrsz. alatt felvett, természetben a Budapest V., Dorottya utca 6. pinceszintjén található, a Teremgarázs 96/10000 tulajdoni hányadát kitevő, GA96 számon megjelölt beálló1;

- Budapest V., 24487/0/A/1 hrsz. alatt felvett, természetben a Budapest V., Dorottya utca 6. pinceszintjén található, a Teremgarázs 72/10000 tulajdoni hányadát kitevő, GA97 számon megjelölt beálló2;

- Budapest V., 24487/0/A/1 hrsz. alatt felvett, természetben a Budapest V., Dorottya utca 6. pinceszintjén található, a Teremgarázs 34/10000 tulajdoni hányadát kitevő, ST47 számon megjelölt, 5,58 m2 alapterületű kerékpártároló,

mindösszesen 575 000 EUR vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1167/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest VII., 34366/0/A/2 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Budapest VII., Erzsébet krt. 24. 1. emeletén található, 337 m2 alapterületű, iroda megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 831/10000 tulajdoni hányaddal, 50 000 000 Ft vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1168/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest V., 24303 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Budapest V., Ferenciek tere 10. szám alatt található, 2082 m2 alapterületű, kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlan, 2 100 000 000 Ft vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1169/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest I., 6635/2/A/15 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Budapest I., Országház utca 34. I/6. szám alatt található, 147 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 404/10000 tulajdoni hányaddal, 140 100 000 Ft vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1170/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14). Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest V., 24631 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest V., Szent István tér 13. szám alatt található, 914 m2 alapterületű, kivett általános iskola megnevezésű ingatlan, 703 000 000 Ft vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1171/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest VI., 28717/0/A/59 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest VI., Andrássy út 68. C. lh. II/1. szám alatt található, 92 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, 140 000 EUR + áfa vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1172/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest VI., 29465/0/A/30 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest VI., Andrássy út 61. III/8. szám alatt található, 112 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, bruttó 73 000 000 Ft vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1173/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest VI., 28468/2 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest VI., Andrássy út 96. szám alatt található, 1118 m2 alapterületű, kivett udvar és irodaház megnevezésű ingatlan, 1 160 000 000 Ft + áfa vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 91. pontja: Javaslat a Budapesti Nagybani Piac Zrt. közgyűlésének egyes napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1174/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Budapesti Nagybani Piac Zrt. soron következő közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes képviseletében a közszolgáltatási szerződés alapján eljáró BFVK Zrt. kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

- A Budapesti Nagybani Piac Zrt. közgyűlése a Társaság közgyűlésének napjától 2016. május 31. napjáig terjedő időtartamra a Társaság könyvvizsgálójának a CORRECT Pénzügyi és Könyvszakértő Kft.-t (1025 Budapest, Palánta u. 3/C, cégjegyzékszám: 01-09-907186), a könyvvizsgálatért felelős személynek Egri István Iván (1028 Budapest, Arad u. 37., könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma: 003152) bejegyzett könyvvizsgálót választja meg, díjazását pedig 1 390 000 Ft/év + áfa összegben állapítja meg.

- A Budapesti Nagybani Piac Zrt. közgyűlése az előterjesztés mellékletének megfelelően jóváhagyja a Társaság alapszabályának módosítását azzal, hogy a Társaság a további működése során a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálya alá helyezi magát.

Határidő: a Társaság soron következő közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

A napirend 92. pontja: Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1175/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva, mint az alapító jogait gyakorló testület, egyetért a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány szervezeti és működési szabályzatának, az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti szövegével és felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Közalapítvány Kuratóriumát értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 93. pontja: Javaslat egyes gazdasági társaságok 2014. évi üzleti tervének jóváhagyására.

a) BFTK Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.

b) Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt.

c) Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.

d) ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1176/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

- Elfogadja a Társaság 2014. évi üzleti tervét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 2014. július 18.

Felelős: Tarlós István

1177/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság 2014. évi üzleti tervét az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 2014. július 18.

Felelős: Tarlós István

1178/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság 2014. évi üzleti tervét az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 2014. július 18.

Felelős: Tarlós István

1179/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, az ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság 2014. évi üzleti tervét az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében értesítse a Társaság vezető tisztségviselőit.

Határidő: 2014. július 18.

Felelős: Tarlós István

A napirend 94. pontja: Javaslat együttműködési megállapodások megkötésére, módosítására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1180/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Budapest Airport Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Üzemeltető Zrt.-vel az együttműködési megállapodást az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1181/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Magyar Autós Szakmai Szövetséggel az együttműködési megállapodást az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1182/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti Eger Megyei Jogú Város és Budapest Főváros Önkormányzata között az együttműködési megállapodást az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1183/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a Szent István Egyetem közötti keretmegállapodást az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1184/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Corvinus Egyetem között az együttműködési megállapodás 1. sz. módosítását az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 95. pontja: Javaslat a IX. kerülettel 2010. évben kötött egyes felhalmozási célú pénzeszköz átadásáról szóló megállapodások módosítására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1185/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, módosítja Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzata között a IX. kerület, Balázs Béla utca 11. szám, Balázs Béla utca 32/A és 32/B, valamint a Viola utca 37/C épületek felújítására vonatkozó megállapodásokat az előterjesztés 1-4. számú mellékletei szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a megállapodások módosításának aláírására.

Határidő: 2014. július 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 96. pontja: Javaslat a TÉR_KÖZ Városrehabilitációs Pályázaton támogatást elnyert projektek támogatási szerződéseinek jóváhagyására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1186/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata között a XVIII. kerület „Kossuth tér közösségi célú komplex megújítása” c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2014. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

1187/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata között, a III. kerület „Multifunkciós közösségi tér kialakítása Békásmegyeren - A Heltai Jenő tér melletti lakóterület rehabilitációja” c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2014. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

1188/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata között, a VIII. kerület „Európa Belvárosa Program II., a Palotanegyed Kulturális Városmegújítása” c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2014. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

1189/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata között, a VIII. kerület „’JÁTSZÓTÁRSAK’ - A II. János Pál pápa téri játszótér közösségi célú fejlesztése” c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2014. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

1190/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata között, a XIV. kerület „Mogyoródi úti közösségi sportpálya funkcióbővítő fejlesztése” c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2014. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

1191/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat között, a XVI. kerület „Szilas-patak kerékpáros közösségi park - közösségi zöldterület rehabilitációja” c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2014. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

1192/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata között, a XVII. kerület „Litera-tér multifunkcionális közösségi felület kialakítása Rákoscsaba régi piacterén és környezetében” c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2014. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

1193/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata között, a XVII. kerület „Egészség-kert a Rákoskerti régi piactér tereprendezése és térrehabilitációja” c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2014. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

1194/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata között, a XX. kerület „A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú, komplex fejlesztése, és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal” c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2014. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

1195/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata között, a XXI. kerület „Csepel Városközpont integrált rehabilitációja, 2. ütem” c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 10. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2014. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

1196/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat között, a XXII. kerület „A Stáció lépcső és a budafoki Kálvária és környezete rehabilitációs jellegű megújítása” c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 11. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2014. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

1197/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat között, a XXII. kerület „Budafok-Belváros új piac létesítése és közterületi rehabilitációs program a Játék utca térségében” c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 12. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2014. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

1198/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala között, a XXIII. kerület „Molnár-szigeti volt napközis tábor és környezetének komplex rehabilitációja” c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 13. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2014. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

1199/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzata között, az V. kerület „V. kerület, Szervita tér megújítása” c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 14. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2014. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

1200/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata között, a IX. kerület „Boldogasszony Iskolanővérek Kolostori Kávéház kialakítása” c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 15. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2014. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

1201/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Hozzájárulását adja a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata által benyújtani kívánt, a Baross utca és a Fiumei út egy megjelölt szakaszának felújítása tárgyú projektelem „Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program III.” című projekt - KMOP-5 1 1./B-12-k-2012-0001 - támogatási szerződésébe történő beemeléséhez, és felkéri a főpolgármestert a Baross utca szerviz út (Lujza utca - Dobozi utca közötti szakasz, hrsz.: 35922) és Fiumei út szerviz út (Bauer Sándor utca-benzinkút, hrsz.: 35123/6, 34593/4) területek tekintetében a tulajdonosi hozzájárulás aláírására a 03-as sorszámon kiosztott előterjesztői kiegészítés 16. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1202/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a tulajdonosi hozzájárulás kiadásához kapcsolódó együttműködési megállapodás kidolgozása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket és terjessze be a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1203/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XXI. kerület Csepel Önkormányzata között, a XXI. kerület „RSD csepeli partszakaszának közvilágítás fejlesztése” c. projektről szóló támogatási szerződést a 012-es sorszámon kiosztott előterjesztői kiegészítés 16. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2014. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

1204/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata között, a IX. kerület „Nehru part I.” c. projektről szóló támogatási szerződést a 012-es sorszámon kiosztott előterjesztői kiegészítés 17. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2014. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 97. pontja: Javaslat a „XIX-XX. Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme” tárgyú engedélyokirat 5. számú módosítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1205/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi a 680/b.)/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. határozatot.

1206/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 006078 azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 5. számú módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 20 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 98. pontja: Javaslat a Széll Kálmán tér fejlesztéséhez kapcsolódó támogatási szerződések módosítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1207/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a 2011. évi központi költségvetésben nevesített „A Moszkva tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása” feladatra előirányosított 3 000 000 000 Ft felhasználhatósága érdekében megkötött támogatási szerződés 2. számú módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal a költségvetési törvényben nevesített, kormányzatilag illetékes szervekkel. Felkéri a főpolgármestert, hogy a támogatási szerződést és az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatokat, egyéb dokumentumokat írja alá.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

1208/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a 2012. évi központi költségvetésben nevesített „A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása” feladatra előirányzott 1 000 000 000 Ft felhasználhatósága érdekében megkötött támogatási szerződés 2. számú módosítását az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal a költségvetési törvényben nevesített, kormányzatilag illetékes szervekkel. Felkéri a főpolgármestert, hogy a támogatási szerződést és az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatokat, egyéb dokumentumokat írja alá.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

1209/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a 2013. évi központi költségvetésben nevesített „A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása” feladatra előirányosított 1 000 000 000 Ft felhasználhatósága érdekében megkötött támogatási szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal a költségvetési törvényben nevesített, kormányzatilag illetékes szervekkel. Felkéri a főpolgármestert, hogy a támogatási szerződést és az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatokat, egyéb dokumentumokat írja alá.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

1210/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a 2013. évi központi költségvetésben nevesített „A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása” feladatra előirányosított 1 000 000 000 Ft felhasználhatósága érdekében megkötött támogatási szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés 8. számú melléklete szerinti tartalommal a költségvetési törvényben nevesített, kormányzatilag illetékes szervekkel. Felkéri a főpolgármestert, hogy a támogatási szerződést és az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatokat, egyéb dokumentumokat írja alá.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 99. pontja: Javaslat a Tematikus Fejlesztési Programok elfogadására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1211/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Duna menti területek összehangolt fejlesztése Tematikus Fejlesztési Programot az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, a Barnamezős területek fejlesztése Tematikus Fejlesztési Programot az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal és a Szociális Városrehabilitáció Tematikus Fejlesztési Programot az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.

1212/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gazdaságélénkítés és munkahelyteremtés témakörében egy Tematikus Fejlesztési Program egyeztetési folyamatát kezdje meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 100. pontja: Javaslat Budapest Területfejlesztési Koncepciójának elfogadására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1213/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

elfogadja az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező Budapest Területfejlesztési Koncepciót és annak mellékleteit.

A napirend 101. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására a Budapest IV. kerület Újpest, Duna folyam-Városhatár-2. sz. főközlekedési út-Váci út-Újpesti vasúti híd-Újpesti öböl-Duna sor-Rév utca-75842 hrsz.-ú ingatlan déli telekhatára által határolt terület Kerületi Szabályozási Tervéhez.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1214/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

egyetért a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a Budapest IV. kerület Újpest, Duna folyam-Városhatár-2. sz. főközlekedési út-Váci út-Újpesti vasúti híd-Újpesti öböl-Duna sor-Rév utca-75842 hrsz.-ú ingatlan déli telekhatára által határolt terület Kerületi Szabályozási Tervében foglaltakkal.

1215/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata polgármesterét tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 102. pontja: Javaslat Budapest Főváros Településszerkezeti Terve eseti módosítására a Budapest XIV. kerület, Hungária körút-Kacsóh Pongrác út-Hermina út-Állatkerti körút-Gundel Károly út-29737 hrsz.-ú KV-IK keretövezetbe sorolt terület-29834/3 hrsz.-ú KL-VA vasúti terület-Varannó utca által határolt területre vonatkozóan.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1216/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Budapest XIV. kerület, Hungária körút-Kacsóh Pongrác út-Hermina út-Állatkerti körút-Gundel Károly út-29737 hrsz.-ú KV-IK keretövezetbe sorolt terület-29834/3 hrsz.-ú KL-VA vasúti terület-Varannó utca által határolt területre vonatkozóan, az 1125/2005. (V. 25.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Budapest Főváros Településszerkezeti Terve II. Területfelhasználás tervlap módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

1217/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1218/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről Budapest Főváros XIV. kerületi Önkormányzat polgármesterét tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 103. pontja: Javaslat a Fővárosi Településszerkezeti Terv és a Fővárosi Rendezési Szabályzat véleményezési szakaszának lezárására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1219/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 39. § (2) bekezdésére hivatkozással, Budapest teljes közigazgatási területére készülő Fővárosi Településszerkezeti Terv és Fővárosi Rendezési Szabályzat tervezetének véleményezési eljárása során beérkezett észrevételek, vélemények közül:

- elfogadja az előterjesztés - az előterjesztő által szóban tett kiegészítéssel és az előterjesztő által befogadott 038-as sorszámon kiosztott módosító indítvánnyal módosított - 1. sz. mellékletében felsorolt kifogást emelő véleményeket és egyetért azoknak a fővárosi településrendezési eszközök tervezetén történő átvezetésével, azzal, hogy amennyiben valamely államigazgatási szervtől a dokumentáció állami főépítésznek történő megküldését megelőzően jogszabályon alapuló észrevétel, kifogás fennmarad, akkor a dokumentáció véglegesítése során a tervezőnek azt kötelessége figyelembe venni;

- nem fogadja el az előterjesztés 2. sz. mellékletében felsorolt kifogást emelő véleményeket az e mellékletben foglalt indokolás szerint.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntés dokumentálásáról, közzétételéről, valamint a fővárosi településrendezési eszközök tervezetének a végső szakmai vélemény kialakítása érdekében az állami főépítész számára történő megküldéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1220/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

A kerületi önkormányzatok által a Fővárosi Településszerkezeti Tervvel és a Fővárosi Rendezési Szabályzattal összhangban megállapított Kerületi Építési Szabályzatból eredő, esetleges kártalanítási kötelezettséget keletkeztető helyzet felmerülése esetén - a kártalanítási igényt megelőzendő - a kerületi önkormányzat kezdeményezésére a Fővárosi Önkormányzat kötelezettséget vállal a Településszerkezeti Tervnek a vonatkozó magasabb szintű jogszabályokkal összhangban történő felülvizsgálatára a kártalanítás megfizetésének elkerülése érdekében.

Határidő: az igény felmerülését követő 60 nap

Felelős: Tarlós István

1221/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Fővárosi Településszerkezeti Tervvel és a Fővárosi Rendezési Szabályzattal összhangban megállapított Kerületi Építési Szabályzatból eredően a kerületi önkormányzat terhére esetlegesen megállapításra kerülő kártalanítási összeget Budapest Főváros Önkormányzata és a kerületi önkormányzat közösen, arányosan köteles megfizetni a jogosult részére.

Határidő: a kártalanítási összeg megállapítását követően haladéktalanul

Felelős: Tarlós István

A napirend 104. pontja: Javaslat projekt előkészítési és megvalósítási feladatokra vonatkozó keretmegállapodás megkötésére az ENVIRODUNA Kft.-vel.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1222/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a projekt előkészítési és megvalósítási feladatokra vonatkozó közfeladat ellátáshoz kapcsolódó keretmegállapodást az ENVIRODUNA Kft.-vel az előterjesztés - az előterjesztő által szóban módosított - 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1223/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a keretmegállapodás hatálya alá tartozó szerződések előkészítéséről.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 105. pontja: Javaslat az MTA-t és a Ludovika Akadémiát történelmi emlékhelyként jelölő sztélék elhelyezésének jóváhagyására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1224/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

az 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja, hogy a Nemzeti Örökség Intézete a felállítási, a karbantartási és a felújítási költségek vállalása mellett elhelyezze a Zsigmond Attila iparművész által tervezett, a Magyar Tudományos Akadémiát történelmi emlékhelyként jelölő 2 m magas sztélét az V. kerület Széchenyi téri épület főbejáratától jobbra eső zöldfelületen a következő felirattal: TÖRTÉNELMI EMLÉKHELY / A „magyar tudós társaság” létrehozásának gondolata már a 18. század végén felvetődött. Gróf Széchenyi István 1825-ben az országgyűlésen birtokainak egyévi jövedelmét ajánlotta fel megalapítására. A magyar nyelv, a „tudományok és művészetek minden nemében leendő kiművelésére” létrehozott intézmény a magyar nemzetépítés kiemelkedő fóruma lett. / Nemzeti Örökség Intézete

Határidő: a határozat megküldésére a döntést követő 25 nap

Felelős: Tarlós István

1225/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Az 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja, hogy a Nemzeti Örökség Intézete a felállítási, a karbantartási és a felújítási költségek vállalása mellett elhelyezze a Zsigmond Attila iparművész által tervezett, a Ludovika Akadémiát történelmi emlékhelyként jelölő 2 m magas sztélét a VIII. kerület Ludovika téri épület főbejáratától jobbra eső zöldfelületen a következő felirattal: TÖRTÉNELMI EMLÉKHELY / Az „1808. évi VII. törvénycikk a katonai Ludovika-akadémiáról” teremtette meg az önálló magyar tisztképzés lehetőségét. A Pollack Mihály tervei alapján 1830 és 1836 között elkészült klasszicista stílusú épület 1872-től szolgált a magyar honvédtisztképzés színteréül. 1945 után az épület otthont adott tisztképző, illetve felsőoktatási intézménynek, múzeumnak. / Nemzeti Örökség Intézete

Határidő: a határozat megküldésére a döntést követő 25 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 106. pontja: Javaslat a Petőfi Csarnok Nonprofit Kft. „v. a.” végelszámolásának lezárására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1226/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Ctv. 111. § (1) bekezdése alapján elkészített végelszámolási záródokumentumokat (a zárójelentést, valamint annak mellékleteit, különösen az adóbevallásokat, a számviteli beszámolót és eredménykimutatást, valamint a vagyonfelosztási javaslatot) és felkéri a végelszámolót, hogy kezdeményezze a Petőfi Csarnok Nonprofit Kft. „v. a.” cégjegyzékből való törlését a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál, egyben jóváhagyja, hogy a Társaság a - vagyonfelosztási javaslat szerinti - ki nem egyenlített végelszámolói díjat jelen határozat meghozatalát követően kifizesse a végelszámoló részére.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1227/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a végelszámolót, hogy a Petőfi Csarnok Nonprofit Kft. „v. a.” törléséről szóló cégbírósági végzés közlését követő 30 napon belül a vagyonfelosztási javaslat szerinti pénzeszközt és követelést adja át a Pro Cultura Urbis Közalapítvány részére.

Határidő: a Társaság törléséről szóló végzés közlését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 107. pontja: Javaslat egyes kulturális társaságok szervezeti és működési szabályzata módosításának jóváhagyására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1228/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. szervezeti és működési szabályzatának módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1229/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1230/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzat vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Katona József Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a Katona József Színház Nonprofit Kft. szervezeti és működési szabályzatának módosítását az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1231/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Katona József Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1232/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatala során Budapest Főváros Önkormányzata, mint tag képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntés meghozatalát:

A Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyását a módosító indítvány 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatal napja

Felelős: Tarlós István

1233/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési ülés tartása nélküli határozathozatalában Budapest Főváros Önkormányzata tag képviseletében kötött mandátummal eljárjon, és felkéri a főpolgármestert az általa a tagi határozatok aláírására kijelölt tagi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatal napja

Felelős: Tarlós István

1234/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője útján gondoskodjon 2014. december 31-ig a Társaság szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálatáról és a módosítások taggyűlés elé terjesztéséről.

Határidő: 2014. december 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 108. pontja: Javaslat Budapest Márka elismerő címek adományozására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1235/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

„Budapest Márka” elismerő címet adományoz az országos EDR hálózat 4-es metró ellátottságát biztosító optikai jelismétlő rendszer termék minősége elismeréseként a BHE Bonn Hungary Elektronikai Kft. részére.

Határidő: 2014. július 31.

Felelős: Tarlós István

1236/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

„Budapest Márka” elismerő címet adományoz a környezetbarát innovációs projektek megvalósításáért a városi közlekedési rendszerek, vasúti diagnosztika, elektromos/hibrid Modulo buszcsalád fejlesztése terén az evopro Holding Zrt. részére.

Határidő: 2014. július 31.

Felelős: Tarlós István

1237/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

„Budapest Márka” elismerő címet adományoz a gyógyszerkutatás, fejlesztés és kereskedelem révén végzett gyógyászati tevékenységért a Richter Gedeon Nyrt. részére.

Határidő: 2014. július 31.

Felelős: Tarlós István

1238/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

„Budapest Márka” elismerő címet adományoz a tradicionális vendéglátás terén végzett tevékenységéért a Zila Vendéglő, Zila Vendéglő Kft. részére.

Határidő: 2014. július 31.

Felelős: Tarlós István

1239/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

„Budapest Márka” elismerő címet adományoz a tradicionális vendéglátás terén végzett tevékenységéért a Torockó Vendéglő, MÁKO Vendéglátó és Kereskedelmi Bt. részére.

Határidő: 2014. július 31.

Felelős: Tarlós István

1240/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

„Budapest Márka” elismerő címet adományoz pedagógiai és tehetséggondozó tevékenysége elismeréseként a Szent László Gimnázium részére.

Határidő: 2014. július 31.

Felelős: Tarlós István

1241/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

„Budapest Márka” elismerő címet adományoz a XIX-XX. századi költők verseinek rendhagyó megzenésítése, karitatív jellegű irodalmi zenés esték rendezése elismeréseként Nemes Levente zenész, énekes részére.

Határidő: 2014. július 31.

Felelős: Tarlós István

1242/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

„Budapest Márka” elismerő címet adományoz a zongorapedagógiai és a gyermekek körében végzett, komolyzene népszerűsítését célzó tevékenységük elismeréseként Várnagy Andrea és Farkas Zsolt, Zeneképzelet Bt. részére.

Határidő: 2014. július 31.

Felelős: Tarlós István

1243/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

„Budapest Márka” elismerő címet adományoz a magyar kultúrtörténelem, művelődéstörténet és építészet kiemelkedő alkotása, a Művész Páholy rendezvénysorozat helyszíne, egyben a főváros jelentős turisztikai attrakciója, a „Világ legszebb kávéháza” címet viselő New York Kávéház, CER Kft. részére.

Határidő: 2014. július 31.

Felelős: Tarlós István

1244/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

„Budapest Márka” elismerő címet adományoz a bizánci rítusú keresztény világ vokális örökségének kutatása, bemutatása, az európai kortárs zene új kompozícióinak megszólaltatása és a magyar férfikari hagyomány ápolása, valamint mindezek népszerűsítése terén végzett munkája elismeréseként a Szent Efrém Férfikar, Szent Efrém Közhasznú Alapítvány részére.

Határidő: 2014. július 31.

Felelős: Tarlós István

1245/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

„Budapest Márka” elismerő címet adományoz a magyar gasztronómiát és éttermi kultúrát gazdagító Budapest első „fine dining” éttermi szolgáltatása elismeréseként a LouLou étterem, PLP - Vár Kft. részére.

Határidő: 2014. július 31.

Felelős: Tarlós István

1246/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

„Budapest Márka” elismerő címet adományoz a sejtélettani kutatások területén elért nemzetközi szinten is kiemelkedő eredmények és az orvos-, illetve fogorvostan hallgatók magas színvonalú oktatása terén kifejtett tevékenysége elismeréseként a Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar Élettani Intézete részére.

Határidő: 2014. július 31.

Felelős: Tarlós István

1247/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

„Budapest Márka” elismerő címet adományoz a több mint 125 éve folyó gyermek betegellátás, gyógyító és terápiás központ működtetése és a nemzetközileg elismert klinikai oktatási és kutatási tevékenysége elismeréseként a Semmelweis Egyetem, II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika részére.

Határidő: 2014. július 31.

Felelős: Tarlós István

1248/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

„Budapest Márka” elismerő címet adományoz a Budapest és az ország patológiai diagnosztikáját meghatározó intézmény, konzultációs központ, valamint a világhírű kutatási eredményeket elérő MTA - SE Molekuláris Onkológiai Kutatócsoport tevékenysége elismeréseként a Semmelweis Egyetem, 2. sz. Patológiai Intézete részére.

Határidő: 2014. július 31.

Felelős: Tarlós István

1249/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

„Budapest Márka” elismerő címet adományoz a Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Klinikai Tömb által végzett kiemelkedő gyógyító és speciális egészségügyi ellátás, kutató és nemzetközi oktató tevékenység elismeréseként a Semmelweis Egyetem, Kútvölgyi Klinikai Tömb részére.

Határidő: 2014. július 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 109. pontja: Az SZMSZ - 11/2013. (III. 18.) - 6. melléklet 4.4. pontja szerinti beszámoló.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1250/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

elfogadja az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30. §-ára alapozott kártalanítási ügyekben a Gazdasági Bizottság 2013. II. félévében hozott döntéseiről szóló beszámolóját.

A napirend 110. pontja: Előterjesztés a „Rögtön jövök!” program folytatásáról.

Előterjesztő: Ughy Attila

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1251/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

a Pop-up Fesztivál megvalósítása érdekében jóváhagyja és megköti az együttműködési megállapodás módosítását Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzattal az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1252/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

A Pop-up Fesztivál megvalósítása érdekében jóváhagyja és megköti az együttműködési megállapodás módosítását Budapest Főváros II. kerület Önkormányzatával az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1253/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

A Pop-up Fesztivál megvalósítása érdekében jóváhagyja és megköti az együttműködési megállapodás módosítását Budapest Főváros IV. kerület UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt.-vel az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1254/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

A Pop-up Fesztivál megvalósítása érdekében jóváhagyja és megköti az együttműködési megállapodás módosítását Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatával az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1255/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

A Pop-up Fesztivál megvalósítása érdekében jóváhagyja és megköti az együttműködési megállapodás módosítását Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatával az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1256/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

A Pop-up Fesztivál megvalósítása érdekében jóváhagyja és megköti az együttműködési megállapodás módosítását Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzatával az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1257/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

A Pop-up Fesztivál megvalósítása érdekében jóváhagyja és megköti az együttműködési megállapodás módosítását Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatával az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1258/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

A Pop-up Fesztivál megvalósítása érdekében jóváhagyja és megköti az együttműködési megállapodás módosítását Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatával az előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 111. pontja: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1259/2014.(VI 30.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést - figyelemmel az 1260-1261/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. határozatokban foglaltakra - elfogadja.

1260/2014.(VI 30.) Főv. Kgy. h.

Az 1937/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 1798/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 82/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 842/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 1401/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 2654/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 2678/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 2956-2957/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. határozatokat hatályon kívül helyezi;

- a 4091/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 1191-1192/2013. (VI. 12.) Főv. Kgy. határozatokat hatályon kívül helyezi;

- az 1195-1196/2013. (VI. 12.) Főv. Kgy. határozatokat hatályon kívül helyezi;

- az 1535/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 1793/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 204/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi.

1261/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. h.

A 694/2006. (IV. 27.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. december 31-re módosítja;

- az 1940/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2015. június 30-ra módosítja;

- a 2585/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. augusztus 31-re módosítja;

- az 1026/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. december 31-re módosítja;

- az 1272/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. szeptember 30-ra módosítja;

- az 1390/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. december 31-re módosítja;

- a 2139/2011. (VII. 14.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. augusztus 31-re módosítja;

- a 2813/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2015. március 31-re módosítja;

- a 2816-2817/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. határozatok végrehajtási határidejét 2015. március 31-re módosítja;

- a 3099/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. november 30-ra módosítja;

- a 3521/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2015. június 30-ra módosítja;

- a 3717/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. augusztus 31-re módosítja;

- a 4145/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. szeptember 30-ra módosítja;

- a 169/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. szeptember 30-ra módosítja;

- a 243/2012.(II. 29.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét folyamatosra módosítja;

- a 471/2012. (IV. 25.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. december 31-re módosítja;

- a 602/2012. (IV. 25.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2015. június 30-ra módosítja;

- a 632/2012. (IV. 25.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. december 31-re módosítja;

- a 650/2012. (IV. 25.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. december 31-re módosítja;

- a 809/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. szeptember 30-ra módosítja;

- a 957/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. december 31-re módosítja;

- az 1189/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2015. március 31-re módosítja;

- az 1200/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. december 31-re módosítja;

- a 2040/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. szeptember 30-ra módosítja;

- a 2699/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. december 31-re módosítja;

- a 47/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. augusztus 31-re módosítja;

- a 142/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. július 31-re módosítja;

- a 156/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2015. április 30-ra módosítja;

- a 226/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. szeptember 30-ra módosítja;

- a 279/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. szeptember 30-ra módosítja;

- a 405/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. augusztus 31-re módosítja;

- a 754/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. december 31-re módosítja;

- a 822/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. december 31-re módosítja;

- az 1105/2013. (VI. 12.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. augusztus 31-re módosítja;

- az 1271/2013. (VI. 12.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. augusztus 31-re módosítja;

- az 1345/2013. (VI. 12.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2015. június 30-ra módosítja;

- az 1581/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2015. május 31-re módosítja;

- az 1588/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. október 31-re módosítja;

- az 1913/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. október 31-re módosítja;

- a 2043/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. szeptember 30-ra módosítja;

- a 2245/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. augusztus 31-re módosítja;

- a 2304/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. december 31-re módosítja;

- a 2311/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. szeptember 30-ra módosítja;

- a 2339/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. szeptember 30-ra módosítja;

- a 18/2014. (I. 29.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. augusztus 31-re módosítja;

- a 20/2014. (I. 29.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. augusztus 31-re módosítja;

- a 23-24/2014. (I. 29.) Főv. Kgy. határozatok végrehajtási határidejét 2014. augusztus 31-re módosítja;

- a 60/2014. (I. 29.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. december 31-re módosítja;

- a 62-64/2014. (I. 29.) Főv. Kgy. határozatok végrehajtási határidejét 2014. december 31-re módosítja;

- a 135/2014. (I. 29.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. december 31-re módosítja;

- a 145/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. augusztus 31-re módosítja.

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2014. június 30-i ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére