A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2014. november 7-i alakuló ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1271/2014. (XI. 7.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

2. Javaslat főpolgármester-helyettesek megválasztására, illetményük, költségtérítésük megállapítására.

3. Javaslat a főpolgármesteri és főpolgármester-helyettesi tisztség ellátásával összefüggő juttatások megállapítására.

4. Javaslat önkormányzati tanácsnok megválasztására.

A napirend 1. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 45/2014. (XI. 7.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról - az előterjesztő által szóban tett kiegészítéssel - az előterjesztői kiegészítés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 2. pontja: Javaslat főpolgármester-helyettesek megválasztására, illetményük, költségtérítésük megállapítására.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1272/2014. (XI. 7.) Főv. Kgy. h.

dr. Bagdy Gábor Józsefet 2014. november 7-től kezdődő hatállyal a Fővárosi Közgyűlés tagjai közül főállású főpolgármester-helyettesnek megválasztja.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1273/2014. (XI. 7.) Főv. Kgy. h.

dr. Szeneczey Balázst 2014. november 7-től kezdődő hatállyal nem a Fővárosi Közgyűlés tagjai közül választott főállású főpolgármester-helyettesnek megválasztja.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1274/2014. (XI. 7.) Főv. Kgy. h.

Szalay-Bobrovniczky Alexandrát 2014. november 7-től kezdődő hatállyal nem a Fővárosi Közgyűlés tagjai közül választott főállású főpolgármester-helyettesnek megválasztja.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1275/2014. (XI. 7.) Főv. Kgy. h.

dr. Bagdy Gábor József főpolgármester-helyettes illetményét 2014. november 7. napjától kezdődően a főpolgármesteri illetmény 80%-ában, összegsze-rűen havi 1 037 057 Ft-ban állapítja meg, és tudomásul veszi, hogy havonta összegszerűen 155 559 Ft költségtérítésre jogosult.

Határidő: a munkáltatói intézkedés aláírását köve-tően azonnal

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1276/2014. (XI. 7.) Főv. Kgy. h.

dr. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes illetményét 2014. november 7. napjától kezdődően a főpolgármesteri illetmény 75%-ában, összegsze-rűen havi 972 241 Ft-ban állapítja meg, és tudomásul veszi, hogy havonta összegszerűen 145 836 Ft költségtérítésre jogosult.

Határidő: a munkáltatói intézkedés aláírását köve-tően azonnal

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1277/2014. (XI. 7.) Főv. Kgy. h.

Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyettes illetményét 2014. november 7. napjától kezdődően a főpolgármesteri illetmény 70%-ában, összegszerűen havi 907 425 Ft-ban állapítja meg, és tudomásul veszi, hogy havonta összegszerűen 136 114 Ft költségtérítésre jogosult.

Határidő: a munkáltatói intézkedés aláírását köve-tően azonnal

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1278/2014. (XI. 7.) Főv. Kgy. h.

a főpolgármester-helyettesek megválasztásával egy-idejűleg - a Főpolgármesteri Hivatal köztisztviselői létszámán felül - a választott tisztségviselői létszámot 4 főben állapítja meg.

A napirend 3. pontja: Javaslat a főpolgármesteri és főpolgármester-helyettesi tisztség ellátásával összefüggő juttatások megállapítására.

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1279/2014. (XI. 7.) Főv. Kgy. h.

megerősítve az 1761/2010. (X. 15.) és az 1773/2010. (X. 15.) Főv. Kgy. határozatokban foglaltakat a tiszt-ség ellátásával összefüggésben - megválasztásuk időpontjától - biztosítja a négy választott tisztségviselő (főpolgármester és főpolgármester-helyettesek) részére a hivatali gépjármű, továbbá a hivatali telefonszolgáltatások magáncélra is kiterjedő használatát, valamint használata költségeinek és adó-, illetve adó jellegű közterheinek fedezetét Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal mindenkori éves költségvetésében.

Határidő: a tisztségviselő megválasztásának napja

Felelős: Tarlós István

A napirend 4. pontja: Javaslat önkormányzati tanácsnok megválasztására.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1280/2014. (XI. 7.) Főv. Kgy. h.

megválasztja dr. Kocsis Máté önkormányzati képviselőt önkormányzati és rendészeti tanácsnoknak az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátására 2014. november 7. napjától.

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2014. november 7-i alakuló ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére