A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

2/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a 2015. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés, a korábbi évek gyakorlatához igazodóan a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdés alapján igazgatási szünetet rendel el a Főpolgármesteri Hivatalban dolgozók vonatkozásában a rendes szabadság kiadására.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet személyi hatálya a Főpolgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre, ügykezelőkre és munkavállalókra terjed ki.

A 2. §-hoz

Az igazgatási szünet időtartamát határozza meg.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére