A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

27/2015. (V. 29.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Budapest főváros közigazgatási területén a közterületek azon részének kijelöléséről, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül című 77/2013. (XII. 3.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 179/A. § (2)-(3) bekezdésében, illetve 250. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján megalkotta 77/2013. (XII. 3.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest főváros közigazgatási területén a közterületek azon részének kijelöléséről, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül (továbbiakban: Rendelet). A Rendelet 2. melléklete azoknak a kerületi önkormányzatok tulajdonában álló közterületeknek a felsorolását tartalmazza, amelyeket - a Szabs. tv. 179/A. § (3) bekezdésében szereplő előírás szerint - a kerületi önkormányzatok döntésének megfelelően a Fővárosi Önkormányzat rendeletében szerepeltetni kell. Az Alapvető Jogok Biztosának kezdeményezése nyomán a Kúria a 2015. január 20-án közzétett Köt. 5055/2014/2. határozatával vizsgálta meg részletesen a Rendelet 2. mellékletét, amelyben törvénysértőnek találta és 2015. május 31. napjával megsemmisítette a következő tíz kerületre vonatkozó közterület-kijelöléseket: II., IV., IX., X., XIII., XIV., XVI., XVII., XXI., XXII.

A Kúria döntésének elvi lényege, hogy a szabályozásból minden kijelölt közterület esetén egyértelműen ki kell tűnnie a védett közérdek mibenlétének (közrend, közbiztonság, közegészség, kulturális értékek védelme), ezért a szabálysértési törvény felhatalmazásának kereteit meghaladja az olyan önkormányzati rendeleti rendelkezés, amely az önkormányzat illetékességi területének egészéről, vagy annak jelentős, összefüggő területeiről kizárja a hajléktalan embert. A kizárttá tett közterület lehatárolásának mindig egyértelműnek kell lennie, mind a szabályozással megcélzott személyi kör, mind a szabálysértési hatóság számára.

A Kúria döntése alapján a főpolgármester levélben kereste meg a megsemmisítéssel érintett kerületek polgármestereit, azt kérve, hogy a Kúria döntésének megfelelően vizsgálják felül a korábbi igényeiket és tegyék meg új javaslatukat annak érdekében, hogy a Fővárosi Közgyűlés a Kúria döntésének megfelelően módosítani tudja a Rendeletet 2015. június 1-jei hatálybalépéssel.

A felkérésre a kerületi önkormányzatok javaslatokat tettek, amelyek alapján kerül sor a Rendelet 2. mellékletének módosítására.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

E szakaszban kerülnek konkrétan kijelölésre azok a kerületi tulajdonú közterületek, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül. A Kúria elvárása szerint a szabályozásból minden kijelölt közterület esetén egyértelműen ki kell tűnnie a védett közérdek mibenlétének, amelynek a Fővárosi Közgyűlés az alábbiak szerint tesz eleget:

1. Az (1) bekezdés a II. kerületben jelöli ki az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodásra jogellenesnek minősülő közterületeket.

A Rendelet 2. melléklet

- 1.1. pontjában meghatározott ingatlan a közrend és a közbiztonság védelme (az ingatlan környezetében játszótér és óvoda található),

- 1.2. pontjában meghatározott ingatlan a közrend, közbiztonság és a kulturális érték védelme (az ingatlan környezetében játszótér és templom található),

- 1.3. pontjában meghatározott ingatlan a közrend és a közbiztonság védelme (az ingatlan környezetében játszótér található),

- 1.4. pontjában meghatározott ingatlan a kulturális érték védelme (Schittenhelm 48-as honvédtüzér síremléke található itt),

- 1.5. pontjában meghatározott ingatlan a közrend és a közegészség védelme (az ingatlan környezetében bölcsőde található, és nincs a közelben nyilvános WC),

- 1.6. pontjában meghatározott ingatlan a kulturális érték védelme (az ingatlanon 1956-os emlékmű található),

- 1.7. pontjában meghatározott ingatlan a kulturális érték védelme (az ingatlanon 1956-os emlékmű található),

- 1.8. pontjában meghatározott ingatlan a közrend és közbiztonság védelme (az ingatlan környezetében játszótér található),

- 1.9. pontjában meghatározott ingatlan a közrend, közegészség és a kulturális érték védelme (az ingatlan környezetében sportpálya, templom található, és nincs nyilvános WC),

- 1.10. pontjában meghatározott ingatlan a közrend és a kulturális érték védelme (az ingatlan környezetében templom található),

- 1.11. pontjában meghatározott ingatlan a közrend és a kulturális érték védelme (az ingatlan környezetében templom, emlékmű található),

- 1.12. pontjában meghatározott ingatlan a közrend, a közbiztonság és a közegészség védelme (az ingatlan környezetében játszótér található, és nincs nyilvános WC),

- 1.13. pontjában meghatározott ingatlan a közrend, a közbiztonság védelme (az ingatlan környezetében bíróság és távolsági busz végállomás található),

- 1.14. pontjában meghatározott ingatlan a közrend, a közbiztonság és a közegészség védelme (az ingatlan környezetében játszótér és minisztérium is található, és nincs nyilvános WC),

- 1.15. pontjában meghatározott ingatlan a közrend, a közbiztonság és a közegészség védelme (az ingatlan környezetében játszótér és kórház található),

- 1.16. pontjában meghatározott ingatlan a közrend és a közbiztonság védelme (az ingatlan környezetében játszótér található),

- 1.17. pontjában meghatározott ingatlan a közrend és a közbiztonság védelme (az ingatlan környezetében játszótér és követség található),

- 1.18. pontjában meghatározott ingatlan a közrend, a közbiztonság és a közegészség védelme (az ingatlan környezetében játszótér található, és nincs nyilvános WC),

- 1.19. pontjában meghatározott ingatlan a közrend, a közbiztonság és a közegészség védelme (az ingatlan környezetében játszótér és egészségügyi intézmény található),

- 1.20. pontjában meghatározott ingatlan a közrend, a közbiztonság és a közegészség védelme (az ingatlan környezetében egészségügyi, oktatási és kulturális intézmény található),

- 1.21. pontjában meghatározott ingatlan a közrend és a kulturális érték védelme (az ingatlanon emlékmű található),

- 1.22. pontjában meghatározott ingatlan a közrend és a kulturális érték védelme (az ingatlan környezetében emlékmű található),

- 1.23. pontjában meghatározott ingatlan a közrend és a kulturális érték védelme (az ingatlan környezetében emlékmű található),

- 1.24. pontjában meghatározott ingatlan a közrend és a közbiztonság védelme (az ingatlan környezetében játszótér, iskola, tanösvény található),

- 1.25. pontjában meghatározott ingatlan a közrend és a közegészség védelme (az ingatlan környezetében templom található, és nincs nyilvános WC),

- 1.26. pontjában meghatározott ingatlan a közrend és a közegészség védelme (az ingatlanon kilátó található, és nincs nyilvános WC),

- 1.27. pontjában meghatározott ingatlan a közrend és a közbiztonság védelme (az ingatlan környezetében iskola és játszótér található),

- 1.28. pontjában meghatározott ingatlan a közrend és a közbiztonság védelme (az ingatlan környezetében egyházi iskola található),

- 1.29. pontjában meghatározott ingatlan a közrend, a közegészség és a kulturális érték védelme (az ingatlan környezetében kórház és könyvtár található),

- 1.30. pontjában meghatározott ingatlan a közrend és közbiztonság védelme (az ingatlan környezetében iskola és játszótér található),

- 1.31. pontjában meghatározott ingatlan a közrend és közbiztonság védelme (az ingatlan környezetében iskola és óvoda található),

- 1.32. pontjában meghatározott ingatlan a közrend és a kulturális érték védelme (az ingatlan környezetében templom és BKV végállomás található),

érdekében került kijelölésre.

2. A (2) bekezdés a IV. kerületben jelöli ki az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodásra jogellenesnek minősülő közterületeket.

A Rendelet 2. melléklet

- 2.1. pontjában meghatározott ingatlan a közbiztonság és a kulturális érték védelme (az ingatlanon polgármesteri hivatal és szobor is található),

- 2.2. pontjában meghatározott ingatlan a közrend és a közbiztonság védelme (az ingatlan környezetében óvoda, játszótér és középiskola is található),

- 2.3. pontjában meghatározott ingatlan a közrend és a közbiztonság védelme (az ingatlan környezetében óvoda található),

- 2.4. pontjában meghatározott ingatlan a közrend és a közbiztonság védelme (az ingatlan környezetében óvoda, játszótér és iskola is található),

- 2.5. pontjában meghatározott ingatlan a közrend és a közbiztonság védelme (az ingatlan környezetében óvoda és egyetemi épület is található),

- 2.6. pontjában meghatározott ingatlan a közrend és a közbiztonság védelme (az ingatlan környezetében óvoda, játszótér és középiskola is található)

- 2.7. pontjában meghatározott ingatlan a közrend és a közbiztonság védelme (az ingatlan környezetében játszótér található),

- 2.8. pontjában meghatározott ingatlan a közrend, közbiztonság és a kulturális érték védelme (az ingatlan környezetében óvoda, játszótér, iskola és szobor található),

- 2.9. pontjában meghatározott ingatlan a közrend, közbiztonság és a kulturális érték védelme (az ingatlan környezetében játszótér, iskola, művelődési központ és szobor is található),

- 2.10. pontjában meghatározott ingatlan a közrend, közbiztonság és a kulturális érték védelme (az ingatlan környezetében óvoda, iskola, játszótér és szobor is található),

- 2.11. pontjában meghatározott ingatlan a közrend és a közbiztonság védelme (az ingatlan környezetében középiskolák találhatók),

- 2.12. pontjában meghatározott ingatlan a közrend és a közbiztonság védelme (az ingatlan környezetében óvoda, bölcsőde és két játszótér is található),

- 2.13. pontjában meghatározott ingatlan a közrend és a közbiztonság védelme (az ingatlan környezetében óvoda, iskola és játszótér is található),

- 2.14. pontjában meghatározott ingatlan a közrend és a közbiztonság védelme (az ingatlan környezetében óvoda, iskola és középiskola is található),

- 2.15. pontjában meghatározott ingatlan a közrend és a közbiztonság védelme (az ingatlan környezetében óvoda és játszótér található),

- 2.16. pontjában meghatározott ingatlan a közrend és a közbiztonság védelme (az ingatlan környezetében játszótér található),

- 2.17. pontjában meghatározott ingatlan a közrend és a közbiztonság védelme (az ingatlan környezetében játszótér található),

- 2.18. pontjában meghatározott ingatlan a közrend és a közbiztonság védelme (az ingatlan környezetében óvoda, bölcsőde található),

- 2.19. pontjában meghatározott ingatlan a közrend és a közbiztonság védelme (az ingatlan környezetében játszótér található),

- 2.20. pontjában meghatározott ingatlan a közrend és a közbiztonság védelme (az ingatlan környezetében játszótér található),

- 2.21. pontjában meghatározott ingatlan a közrend és közbiztonság védelme (az ingatlan környezetében játszótér és középiskola található),

- 2.22. pontjában meghatározott ingatlan a közrend, közbiztonság védelme (az ingatlan környezetében középiskola és szobor is található),

- 2.23. pontjában meghatározott ingatlan a közrend és a közbiztonság védelme (az ingatlan környezetében játszótér található),

- 2.24. pontjában meghatározott ingatlan a közrend és a közbiztonság védelme (az ingatlan környezetében játszótér található),

- 2.25. pontjában meghatározott ingatlan a közrend, közbiztonság és a kulturális érték védelme (az ingatlan környezetében bölcsőde, óvoda, iskola, játszótér és szobor is található),

- 2.26. pontjában meghatározott ingatlan a közrend, közbiztonság védelme és a kulturális érték védelme (az ingatlan környezetében bölcsőde, óvoda, játszótér és szobor is található),

- 2.27. pontjában meghatározott ingatlan a közrend, közbiztonság és kulturális érték védelme (az ingatlan környezetében bölcsőde, óvoda, iskola és szobor is található),

- 2.28. pontjában meghatározott ingatlan a közrend és a közbiztonság védelme (az ingatlan környezetében bölcsőde, óvoda és iskola található),

- 2.29. pontjában meghatározott ingatlan a közrend és a közbiztonság védelme (az ingatlan környezetében két játszótér is található),

- 2.30. pontjában meghatározott ingatlan a közrend és a közbiztonság védelme (az ingatlan környezetében játszótér található),

- 2.31. pontjában meghatározott ingatlan a közrend és a közbiztonság védelme (az ingatlan környezetében bölcsőde, óvoda, iskola és játszótér is található),

- 2.32. pontjában meghatározott ingatlan a közrend és a közbiztonság védelme (az ingatlan környezetében BKK megállóhely található),

- 2.33. pontjában meghatározott ingatlan a közrend és a közbiztonság védelme (közterületi szabálysértések - közterületi alkoholfogyasztás, hangoskodás, szemetelés - visszaszorítása miatt),

- 2.34. pontjában meghatározott ingatlan a közrend és közbiztonság védelme (közterületi szabálysértések - közterületi alkoholfogyasztás, hangoskodás, szemetelés - visszaszorítása miatt),

- 2.35. pontjában meghatározott ingatlan a közrend és a közbiztonság védelme (az ingatlan környezetében iskola található),

- 2.36. pontjában meghatározott ingatlan a közrend és a közbiztonság védelme (az ingatlan környezetében játszótér található),

- 2.37. pontjában meghatározott ingatlan a közrend, közbiztonság és a kulturális érték védelme (az ingatlan környezetében szobor található),

- 2.38. pontjában meghatározott ingatlan a közrend, közbiztonság és a kulturális érték védelme (az ingatlan környezetében szobor található),

- 2.39. pontjában meghatározott ingatlan a közrend és a közbiztonság védelme (az ingatlan környezetében BKK hajóállomás található),

- 2.40. pontjában meghatározott ingatlan a közrend és a közbiztonság védelme (közterületi szabálysértések - közterületi alkoholfogyasztás, hangoskodás, szemetelés - visszaszorítása miatt),

érdekében került kijelölésre.

3. A (3) bekezdés a IX. kerületben jelöli ki az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodásra jogellenesnek minősülő közterületeket.

A Rendelet 2. melléklet

- 4.1.-4.26. pontjában meghatározott ingatlanok a közrend és a közbiztonság védelme (az ingatlanok környezetében a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága és részlegei, a Családtámogató és Gyermekjóléti Központ, a Szociális Szolgáltató Központ, a Családmentori Iroda, a Mentálhigiénés Csoport, valamint telephelyei találhatók), a 4.9., 4.13., 4.14. és 4.21. pontokban meghatározott ingatlanok továbbá a kulturális értékek védelme (az ingatlanok környezetében a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményeinek részlegei találhatók),

- 4.27. pontjában meghatározott ingatlan a közrend és a közbiztonság védelme (az ingatlan környezetében a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ található),

- 4.28.-4.31. pontjában meghatározott ingatlanok a közrend és a kulturális értékek védelme (az ingatlanok környezetében a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei, valamint annak telephelyei: Dési Huber Művelődési Ház, Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény, József Attila Emlékhely és a Pinceszínház található),

- 4.1., 4.4., 4.6., 4.7., 4.13., 4.15., 4.16., 4.17., 4.19., 4.26., 4.32.-4.61. pontjában meghatározott ingatlanok a közrend és a közegészség védelme (az ingatlanok környezetében a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. és telephelyei: Központi Szakrendelő, kihelyezett szakrendelők, Mozgásszervi és Rehabilitációs Centrum, gyermekfogászatok, Védőnői Szolgálat, felnőtt és gyermek háziorvosi rendelők, házi-ápolás, otthoni szakápolás részlegei találhatók),

- 4.6., 4.7., 4.8., 4.16., 4.23., 4.25., 4.26., 4.29., 4.54., 4.55., valamint a 4.62.-4.65. pontokban meghatározott ingatlanok a közrend védelme (az ingatlanok környezetében a Polgármesteri Hivatal és különböző részlegei, a József Attila Lakótelep Városrészi Önkormányzata, a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Kft. találhatók),

- 4.66.-4.89. pontokban meghatározott ingatlanok a közrend és közbiztonság érdekében (az ingatlanok közparkok, zöldterületek, zöldfelületek),

- 4.90.-4.101. pontokban meghatározott ingatlanok a közrend és közbiztonság érdekében (az ingatlanok József Attila lakótelep közparkjai, játszóterei, zöldterületei, zöldfelületei),

- 4.10., 4.16., 4.19., 4.27., 4.72., 4.102.-4.105. pontokban meghatározott ingatlanok a közrend és a kulturális értékek (az ingatlanok környezetében templomok, plébániák, imaházak találhatók: Ferencvárosi Főplébánia, Budapesti Zsidó Hitközség Imaháza, Kanizius Szent Péter Templom, Ferencvárosi Páli Szent Vince Római Katolikus Plébánia, Szent Cirill és Szent Metód Bolgár Pravoszláv Templom, Unitárius Egyház)

érdekében kerültek kijelölésre.

4. A (4) bekezdés a X. kerületben jelöli ki az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodásra jogellenesnek minősülő közterületeket.

A Rendelet 2. melléklet

- 5.1. pontjában meghatározott ingatlan a közrend, közbiztonság, a közegészség és a kulturális érték védelme (a területen közlekedési csomópont, közlekedési útvonal, védendő építmény található),

- 5.2. pontjában meghatározott ingatlan a közrend, közbiztonság és a közegészség védelme (a területen összefüggő zöldfelület található),

- 5.3. pontjában meghatározott ingatlan a kulturális érték védelme (a területen védendő építmény található),

- 5.4. pontjában meghatározott ingatlan a kulturális érték védelme (a területen védendő építmény található),

- 5.5. pontjában meghatározott ingatlan a közrend, közbiztonság és a közegészség védelme (a területen közlekedési csomópont, közlekedési útvonal található),

- 5.6. pontjában meghatározott ingatlan a közrend, közbiztonság, a közegészség és a kulturális érték védelme (a területen közlekedési csomópont, közlekedési útvonal, védendő építmény található),

- 5.7. pontjában meghatározott ingatlan a közrend, közbiztonság, a közegészség és a kulturális érték védelme (a területen közlekedési csomópont, közlekedési útvonal, védendő építmény található),

- 5.8. pontjában meghatározott ingatlan a közrend, közbiztonság és a közegészség védelme (a területen összefüggő zöldfelület található),

- 5.9. pontjában meghatározott ingatlan a közrend, közbiztonság és a közegészség védelme (a területen összefüggő zöldfelület található),

- 5.10. pontjában meghatározott ingatlan a közrend, közbiztonság és a közegészség védelme (a területen összefüggő zöldfelület található),

- 5.11. pontjában meghatározott ingatlan a kulturális érték védelme (a területen védendő építmény található),

- 5.12. pontjában meghatározott ingatlan a közrend, közbiztonság és a közegészség védelme (a területen közlekedési csomópont, közlekedési útvonal található),

- 5.13. pontjában meghatározott ingatlan a közrend, közbiztonság és a közegészség védelme (a területen közlekedési csomópont, közlekedési útvonal található),

érdekében került kijelölésre.

5. Az (5) bekezdés a XVI. kerületben jelöli ki az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodásra jogellenesnek minősülő közterületeket.

A Rendelet 2. melléklet

- 9.1. pontjában meghatározott ingatlan a közrend és a közbiztonság védelme (felújított, nagy forgalmú sétálóutca),

- 9.2. pontjában meghatározott ingatlan a közegészség védelme (felújított, nagy forgalmú piac),

- 9.3. pontjában meghatározott ingatlan a közbiztonság és a közegészség védelme (az ingatlan közelében játszótér, közösségi terek és parkok találhatók),

- 9.4. pontjában meghatározott ingatlan a közbiztonság és a közegészség védelme (az ingatlan közelében játszótér, közösségi terek és parkok találhatók),

- 9.5. pontjában meghatározott ingatlan a közbiztonság és a közegészség védelme (az ingatlan közelében játszótér, közösségi terek és parkok találhatók),

- 9.6. pontjában meghatározott ingatlan a közbiztonság és a közegészség védelme (az ingatlan közelében játszótér, közösségi terek és parkok találhatók),

- 9.7. pontjában meghatározott ingatlan a közbiztonság és a közegészség védelme (az ingatlan közelében játszótér, közösségi terek és parkok találhatók),

- 9.8. pontjában meghatározott ingatlan a közbiztonság és a közegészség védelme (az ingatlan közelében játszótér, szabadtéri sporteszközpark található),

- 9.9. pontjában meghatározott ingatlan a közrend és a kulturális értékeke védelme (az ingatlan közelében található az Erzsébetligeti Színház, sportlétesítmény, közpark),

- 9.10. pontjában meghatározott ingatlan a közbiztonság és a közegészség védelme (az ingatlan közelében játszótér, óvoda található),

- 9.11. pontjában meghatározott ingatlan a közbiztonság és a közegészség védelme (az ingatlan közelében játszótér található),

- 9.12. pontjában meghatározott ingatlan a közbiztonság és a közegészség védelme (az ingatlan közelében játszótér található),

- 9.13. pontjában meghatározott ingatlan a közbiztonság és a közegészség védelme (az ingatlan közelében bölcsőde és óvoda található),

- 9.14. pontjában meghatározott ingatlan a közbiztonság és a közegészség védelme (az ingatlan közelében játszótér, közösségi tér található),

- 9.15. pontjában meghatározott ingatlan a közbiztonság és a közegészség védelme (az ingatlan közelében játszótér, közösségi tér található),

- 9.16. pontjában meghatározott ingatlan a közbiztonság és a közegészség védelme (az ingatlan közelében bölcsőde és óvoda találhatók),

- 9.17. pontjában meghatározott ingatlan a közbiztonság és a közegészség védelme (az ingatlan közelében orvosi rendelő található),

- 9.18. pontjában meghatározott ingatlan a közbiztonság és a közegészség védelme (az ingatlan közelében játszótér, közösségi tér található),

- 9.19. pontjában meghatározott ingatlan a közbiztonság és a közegészség védelme (az ingatlan közelében gyógyszertár, közösségi tér található),

- 9.20. pontjában meghatározott ingatlan a közegészség védelme (az ingatlan közelében gyógyszertár található),

érdekében került kijelölésre.

6. A (6) bekezdés a XVII. kerületben jelöli ki az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodásra jogellenesnek minősülő közterületeket.

A Rendelet 2. melléklet

- 10.1. pontjában meghatározott ingatlan a közrend, közbiztonság és közegészség védelme (XVII. kerület legnagyobb közparkja),

- 10.2. pontjában meghatározott ingatlan a kulturális érték védelme (rákoskeresztúri evangélikus templom környéke),

- 10.3. pontjában meghatározott ingatlan a közegészség és a kulturális érték védelme (művelődési ház és a hozzá tartozó nagy kiterjedésű park),

- 10.4. pontjában meghatározott ingatlan a közegészség védelme (idősgondozó intézmény környezete és zöldfelület),

- 10.5. pontjában meghatározott ingatlan a kulturális érték védelme (rákoskeresztúri katolikus templom környéke),

- 10.6. pontjában meghatározott ingatlan a közrend és közbiztonság védelme (XVII. kerület központjában lévő, pihenési célú közösségi tér),

- 10.7. pontjában meghatározott ingatlan a közrend, közbiztonság és kulturális érték védelme (pihenésű célú közösségi tér és kültéri műalkotás),

- 10.8. pontjában meghatározott ingatlan a közrend, közbiztonság és kulturális érték védelme (pihenési célú közösségi tér és a rákosligeti katolikus templom környéke),

- 10.9. pontjában meghatározott ingatlan a közrend, közbiztonság és a közegészség védelme (rekreációs célú közösségi tér),

- 10.10. pontjában meghatározott ingatlan a közrend, közbiztonság és a kulturális érték védelme (iskolákat, sportpályákat, üzleteket magába foglaló terület),

- 10.11. pontjában meghatározott ingatlan a közrend, közbiztonság és a közegészség védelme (óvoda és park),

- 10.12. pontjában meghatározott ingatlan a kulturális érték védelme (Rákoshegyi evangélikus templom és környéke),

- 10.13. pontjában meghatározott ingatlan a kulturális érték védelme (Rákoshegyi katolikus templom és környéke),

- 10.14. pontjában meghatározott ingatlan a kulturális érték védelme (emlékmű és környéke),

- 10.15. pontjában meghatározott ingatlan a közrend, közbiztonság és a közegészség védelme (park),

- 10.16. pontjában meghatározott ingatlan a kulturális érték védelme (emlékmű és park),

- 10.17. pontjában meghatározott ingatlan a közrend, közbiztonság és a közegészség védelme (park),

- 10.18. pontjában meghatározott ingatlan a kulturális érték védelme (rákoscsabai katolikus templom és környéke),

- 10.19. pontjában meghatározott ingatlan a közrend, közbiztonság és a közegészség védelme (park),

- 10.20. pontjában meghatározott ingatlan a közrend, közbiztonság és a közegészség védelme (park),

- 10.21. pontjában meghatározott ingatlan a közrend, közbiztonság és közegészség védelme (óvoda és park),

- 10.22. pontjában meghatározott ingatlan a kulturális érték védelme (emlékmű és környéke),

- 10.23. pontjában meghatározott ingatlan a közrend, közbiztonság és kulturális érték védelme (rákoscsabai református templom és környéke, pihenés célját szolgáló közösségi tér, emlékmű),

- 10.24. pontjában meghatározott ingatlan a közrend, közbiztonság és kulturális érték védelme (városrész-központ),

- 10.25. pontjában meghatározott ingatlan a közrend, közbiztonság és kulturális érték védelme (városrész-központ),

- 10.26. pontjában meghatározott ingatlan a kulturális érték védelme (művelődési ház és környéke),

- 10.27. pontjában meghatározott ingatlan a közegészség védelme (sportpálya környéke),

- 10.28. pontjában meghatározott ingatlan a közrend, közbiztonság és közegészség védelme (park),

- 10.28. pontjában meghatározott ingatlan a közrend, közbiztonság és közegészség védelme (park)

érdekében került kijelölésre.

7. A (7) bekezdés a XXI. kerületben jelöli ki az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodásra jogellenesnek minősülő közterületeket.

A Rendelet 2. melléklet

- 13.1. pontjában meghatározott terület a kulturális érték védelme (Szent Imre téri műemlékek és a műemléki környezet),

- 13.2. pontjában meghatározott terület a kulturális érték védelme (Radnóti Miklós Művelődési Ház és környéke),

- 13.3. pontjában meghatározott terület a közegészség védelme (Csepel SC Sportcentrum),

- 13.4. pontjában meghatározott terület a közbiztonság védelme (Erdősor és Festő utcai óvodák),

- 13.5. pontjában meghatározott terület a kulturális érték védelme (Weiss Manfrédról elnevezett külső és belső lakótelep, melyek fővárosi helyi védettség alatt állnak),

- 13.6. pontjában meghatározott terület a közegészség védelme (fővárosi vízbázis védőterülete),

- 13.7. pontjában meghatározott terület a közbiztonság és kulturális érték védelme (itt található a Rákóczi Kert és Rendezvényház, a Szivárvány Óvoda, a Görög Katolikus Templom, és több műalkotás is),

- 13.8. pontjában meghatározott terület a közbiztonság és a kulturális érték védelme (itt található a Királyerdei Művelődési Ház, több nevelési és oktatási intézmény, valamint a védett Tamariska domb),

- 13.9. pontjában meghatározott terület közbiztonság és a kulturális érték védelme (iskola és óvoda is található itt),

- 13.10. pontjában meghatározott terület a közrend és a kulturális érték védelme (itt található a kerület egyetlen izraelita temetője),

- 13.11. pontjában meghatározott terület a közbiztonság és a kulturális érték védelme (itt található a Papírgyári Erőmű műemlékileg védett épülete, a Csepeli Munkásotthon, a papírgyári sporttelep és több iskola is)

érdekében került kijelölésre.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybaléptetéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére