A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

40/2015. (IX. 15.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Budapest főváros közigazgatási területén a közterületek azon részének kijelöléséről, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül című 77/2013. (XII. 3.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 179/A. § (2)-(3) bekezdésében, illetve 250. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján megalkotta a 77/2013. (XII. 3.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest főváros közigazgatási területén a közterületek azon részének kijelöléséről, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül (továbbiakban: Rendelet). A Rendelet 2. melléklete azoknak a kerületi önkormányzatok tulajdonában álló közterületeknek a felsorolását tartalmazza, amelyeket - a Szabs. tv. 179/A. § (3) bekezdésében szereplő előírás szerint - a kerületi önkormányzatok döntésének megfelelően a Fővárosi Önkormányzat rendeletében szerepeltetni kell. Az Alapvető Jogok Biztosának kezdeményezése nyomán a Kúria a 2015. január 20-án közzétett Köt. 5055/2014/2 számú határozatával vizsgálta meg részletesen a Rendelet 2. mellékletét, amelyben törvénysértőnek találta és 2015. május 31. napjával megsemmisítette a következő tíz kerületre vonatkozó közterület kijelöléseket: II., IV., IX., X., XIII., XIV., XVI., XVII., XXI., XXII.

A Kúria döntésének elvi lényege, hogy a szabályozásból minden kijelölt közterület esetén egyértelműen ki kell tűnnie a védett közérdek mibenlétének (közrend, közbiztonság, közegészség, kulturális értékek védelme), ezért a szabálysértési törvény felhatalmazásának kereteit meghaladja az olyan önkormányzati rendeleti rendelkezés, amely az önkormányzat illetékességi területének egészéről, vagy annak jelentős, összefüggő területeiről kizárja a hajléktalan embert. A kizárttá tett közterület lehatárolásának mindig egyértelműnek kell lennie, mind a szabályozással megcélzott személyi kör, mind a szabálysértési hatóság számára.

A Kúria döntése alapján a főpolgármester levélben kereste meg a megsemmisítéssel érintett kerületek polgármestereit azt kérve, hogy a Kúria döntésének megfelelően vizsgálják felül a korábbi igényeiket és tegyék meg új javaslatukat.

A felkérésre a XIII. kerületi önkormányzat is javaslatot tett (a 2015. május 28-i képviselő-testületi üléseken), amelyek alapján kerül sor a Rendelet 2. mellékletének módosítására.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

E szakaszban kerülnek konkrétan kijelölésre azok a kerületi tulajdonú közterületek, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül. A Kúria elvárása szerint a szabályozásból minden kijelölt közterület esetén egyértelműen ki kell tűnnie a védett közérdek mibenlétének, amelynek a Fővárosi Közgyűlés az alábbiak szerint tesz eleget:

1. Az (1) bekezdés a XIII. kerületben jelöli ki az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodásra jogellenesnek minősülő közterületeket.

A Rendelet 2. melléklet

- 7.1. pontjában meghatározott terület a közrend és kulturális értékek védelme (a területen piac és templom is található),

- 7.2. pontjában meghatározott terület a kulturális érték védelme (itt található a Vígszínház),

- 7.3. pontjában meghatározott terület a kulturális érték védelme (kerületi templomok környezete),

- 7.4. pontjában meghatározott terület a kulturális érték védelme (itt található az Angyalföldi József Attila Művelődési Központ),

- 7.5. pontjában meghatározott terület a kulturális érték védelme (itt található a Radnóti Miklós Művelődési Központ),

- 7.6. pontjában meghatározott terület a kulturális érték védelme (itt található az Angyalföldi Gyermek- és Ifjúsági Ház),

- 7.7. pontjában meghatározott terület a kulturális érték védelme (itt található a Vízöntő Pinceklub),

- 7.8. pontjában meghatározott terület a kulturális érték védelme (itt található az Újlipótvárosi Klubgaléria),

- 7.9. pontjában meghatározott terület a kulturális érték védelme (itt található a Láng Művelődési Központ),

érdekében került kijelölésre.

2. A (2) bekezdés a XXII. kerületben jelöli ki az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodásra jogellenesnek minősülő közterületeket.

A Rendelet 2. melléklet

- 14.1. pontjában meghatározott terület a közrend, közbiztonság és közegészség védelme,

- 14.2. pontjában meghatározott terület a közrend, közbiztonság és közegészség védelme,

- 14.3. pontjában meghatározott terület a közrend, közbiztonság, közegészség és a kulturális érték védelme (az ingatlanon található a Nepomuki Szent János szobor),

- 14.4. pontjában meghatározott terület a közrend, közbiztonság és közegészség védelme,

- 14.5. pontjában meghatározott terület a közrend, közbiztonság és közegészség védelme,

- 14.6. pontjában meghatározott terület a közrend, közbiztonság, közegészség és a kulturális érték védelme (az ingatlanon található a Bajtársak szobor),

- 14.7. pontjában meghatározott terület a közrend, közbiztonság, közegészség és a kulturális érték védelme (az ingatlanon található a Szent Flórián szobor),

- 14.8. pontjában meghatározott terület a közrend, közbiztonság, közegészség és a kulturális érték védelme (az ingatlanon található az Ülő nő szobra),

- 14.9. pontjában meghatározott terület a közrend, közbiztonság, közegészség és a kulturális érték védelme (az ingatlanon található a Szentháromság emlékoszlop),

- 14.10. pontjában meghatározott terület a közrend, közbiztonság és közegészség védelme,

- 14.11. pontjában meghatározott terület a közrend, közbiztonság, közegészség és a kulturális érték védelme (az ingatlanon található a Szabadság emlékmű),

- 14.12. pontjában meghatározott terület a közrend, közbiztonság és közegészség védelme,

- 14.13. pontjában meghatározott terület a közrend, közbiztonság és közegészség védelme,

- 14.14. pontjában meghatározott terület a közrend, közbiztonság és közegészség védelme,

- 14.15. pontjában meghatározott terület a közrend, közbiztonság és közegészség védelme,

- 14.16. pontjában meghatározott terület a közrend, közbiztonság és közegészség védelme,

- 14.17. pontjában meghatározott terület a közrend, közbiztonság és közegészség védelme,

- 14.18. pontjában meghatározott terület a közrend, közbiztonság és közegészség védelme,

- 14.19. pontjában meghatározott terület a közrend, közbiztonság és közegészség védelme,

- 14.20. pontjában meghatározott terület a közrend, közbiztonság és közegészség védelme,

- 14.21. pontjában meghatározott terület a közrend, közbiztonság és közegészség védelme,

- 14.22. pontjában meghatározott terület a közrend, közbiztonság és közegészség védelme,

- 14.23. pontjában meghatározott terület a közrend, közbiztonság és közegészség védelme,

- 14.24. pontjában meghatározott terület a közrend, közbiztonság és közegészség védelme,

- 14.25. pontjában meghatározott terület a közrend, közbiztonság és közegészség védelme,

- 14.26. pontjában meghatározott terület a közrend, közbiztonság és közegészség védelme,

- 14.27. pontjában meghatározott terület a közrend, közbiztonság és közegészség védelme,

- 14.28. pontjában meghatározott terület a közrend, közbiztonság és közegészség védelme,

- 14.29. pontjában meghatározott terület a közrend, közbiztonság és közegészség védelme,

- 14.30. pontjában meghatározott terület a közrend, közbiztonság és közegészség védelme,

- 14.31. pontjában meghatározott terület a közrend, közbiztonság és közegészség védelme,

- 14.32. pontjában meghatározott terület a közrend, közbiztonság és közegészség védelme,

- 14.33. pontjában meghatározott terület a közrend, közbiztonság és közegészség védelme,

- 14.34. pontjában meghatározott terület a közrend, közbiztonság és közegészség védelme,

- 14.35. pontjában meghatározott terület a közrend, közbiztonság és közegészség védelme,

- 14.36. pontjában meghatározott terület a közrend, közbiztonság és közegészség védelme,

- 14.37. pontjában meghatározott terület a közrend, közbiztonság és közegészség védelme,

- 14.38. pontjában meghatározott terület a közrend, közbiztonság és közegészség védelme,

- 14.39. pontjában meghatározott terület a közrend, közbiztonság és közegészség védelme,

- 14.40. pontjában meghatározott terület a közrend, közbiztonság és közegészség védelme,

- 14.41. pontjában meghatározott terület a közrend, közbiztonság és közegészség védelme,

érdekében került kijelölésre.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybaléptetéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére