A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

41/2015. (IX. 15.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről szóló 37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 57. § (3) bekezdése és a 62. § (7) bekezdése a Fővárosi Önkormányzat hatáskörébe utalja a helyi építészeti örökségnek a Fővárosi Közgyűlés (a továbbiakban: Közgyűlés) rendelete szerinti védelmét.

A törvényi felhatalmazás alapján alkotta meg a Közgyűlés a 37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendeletét (a továbbiakban: Rendelet), amely részletesen meghatározza a helyi védettséggel kapcsolatos szabályokat, melynek 3. § (1) bekezdése értelmében a helyi védettség alá helyezésről, illetve annak megszüntetéséről a Közgyűlés rendelettel dönt.

A Rendelet 1. mellékletének, Budapest fővárosi helyi védettségű építészeti örökségének jegyzéke módosításának szükségességét alátámasztó társadalmi, gazdasági, szakmai okok és célok, valamint a szabályozás várható hatásai:

A Rendelet fő célja a Budapest főváros városképe és történelme szempontjából meghatározó építészeti örökség kiemelkedő értékű elemeinek védelme, jellegzetes karakterének a jövő nemzedékek számára történő megóvása. Védelem alá helyezéssel megakadályozható az építészeti értékek bontása és azok a beavatkozások, amelyek az építészeti értékek érvényesülését zavarnák. A védetté nyilvánításra javasolt épületek megőrzése a városkép alakulására kedvező hatással lehet.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Tartalmazza az (1)-(3) bekezdésekben azokat a pontokat, amelyekkel a Jegyzéket ki kell egészíteni, mivel azok kiemelkedő értékű, védelemre érdemes építmények. A pontok egy része az ingatlanok másodlagos címét tartalmazza.

A 2. §-hoz

Ez a paragrafus a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére