A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

42/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A javaslat a Budapesti Városigazgatóság Zrt. köz-feladat-ellátással összefüggő finanszírozására vonatkozó, Áht.-ben előírt rendelkezéseknek történő megfelelést tartalmazza. Az Áht. kimondja, hogy a közfeladat ellátásához szükséges pénzügyi fedezet biztosítását jogszabályban kell meghatározni, amennyiben azt államháztartáson kívüli szervezet végzi. A Budapesti Városigazgatóság Zrt, államháztartáson kívüli szerv, annak feladat ellátási finanszírozását így jogszabályban kell rendezni.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

E kiegészítő rendelkezés a rendelet értelmező rendelkezései közé illeszti be a városüzemeltetési közfeladatok ellátását szolgáló vagyon fogalmát.

A 2. §-hoz

E kiegészítő rendelkezés a Városigazgatóság közszolgáltatói vagyonnal kapcsolatos feladat ellátásáért nyújtott Fővárosi Önkormányzati finanszírozás rendjét illeszti a rendelet szabályai közé, megfelelve ezzel az Áht. 3/A. § előírásainak.

A 3. §-hoz

A városigazgatósági koncepcióval összhangban a Városigazgatóság kibővült feladatainak feltüntetése szükséges a kizárólagos jogok között, mely feladatok az erre irányuló megbízási szerződésben rögzítettek.

A 4. §-hoz

A BKK Közút Zrt. neve Budapest Közút Zrt.-re változik, ezt szükséges átvezetni a rendelet 6. mellékletében.

Az 5. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére