A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

48/2015. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Önkormányzat Budapest Főváros és intézményei beszerzési eljárásainak központosítására, koordinációjára vonatkozó koncepcióról, és ennek megvalósítása céljából egy önálló cég megalapításáról határozott. A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 3. és 5. melléklete tartalmazza az Önkormányzat tulajdonában álló társaságok felsorolását. Az új társaság megalapítása indokolttá teszi a Vagyonrendelet érintett mellékleteinek a társasággal történő kiegészítését, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) a közbeszerzésekkel kapcsolatos egyes átruházott hatáskörök pontosítását, valamint a Főpolgármesteri Hivatal szervezeti struktúráját érintő változás átvezetését, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. hatálybalépése miatt szükséges változások átvezetését.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Vagyonrendeletnek a cégalapítással, ezáltal Budapest Főváros vagyonának bővülésével érintett mellékleteinek módosítását tartalmazza.

A 2. §-hoz

Az SZMSZ érintett mellékleteinek módosítását tartalmazza.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére