A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

51/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

az idegenforgalmi adóról szóló 31/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi CLIII. törvény úgy módosította a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt (Htv.), hogy 2011. január 1-től a kerületi önkormányzat által - a Htv. 1. § (2) bekezdése alapján - bevezethető helyi adót a kerületi önkormányzat helyett a fővárosi önkormányzat akkor jogosult rendeletével bevezetni, ha ahhoz minden adóév tekintetében az érintett kerületi önkormányzat képviselő-testülete előzetes beleegyezését adja.

Tekintettel a Htv. rendelkezésére az idegenforgalmi adórendeletben rögzíteni kell annak területi hatályát. A 2016. adóévtől változik azoknak a kerületeknek a köre, melyekre az adórendelet területi hatálya eddig kiterjed, ezért szükséges a rendelet módosítása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Htv. rendelkezéseiből eredő területi hatályt differenciáló rendelkezés. A Htv. értelmében a Fővárosi Önkormányzat kétféle felhatalmazás alapján vezethet be idegenforgalmi adót: a Htv. 1. § (2) bekezdése alapján az érintett kerületi önkormányzat képviselő-testületének előzetes beleegyezésével, valamint az 1. § (4) bekezdésében biztosított jogánál fogva, önállóan. A módosítás az érintett kerületi önkormányzatok képviselő-testületének előzetes beleegyezésén alapuló területi hatályt érinti.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére