A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

58/2015. (XII. 22.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet 27. §-ában szabályozott jogellenes közterület-használat hatályos előírásait pontosítani és egyértelműsíteni szükséges annak érdekében, hogy a fővárosi közterületek jogellenes használata elleni fellépés minél gyorsabb és hatékonyabb legyen. A jogellenes közterület-használat elleni fellépés legfontosabb célja a közterület eredeti funkciójának, a bárki általi szabad igénybevétel lehetőségének mielőbbi visszaállítása. E célt szolgálja a jogellenes közterület-használat megszüntetésével egyidejűleg a közterület eredeti állapotának helyreállítására való felszólítás, illetve ennek elmaradása esetén a helyreállítás elvégeztetése a jogellenes közterület-használó helyett és költségére.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A jogszerűtlen közterület-használat haladéktalan megszüntetése és a közterület eredeti funkciójának késedelem nélküli visszaállítása érdekében megszüntetésre kerül a helyreállításról szóló felszólítás és az abban foglaltak végrehajtása között 8 napos türelmi idő annak érdekében, hogy a Fővárosi Önkormányzat a felszólításnak nem engedelmeskedő jogellenes közterület-használó helyett és költségére mielőbb elvégeztethesse az eredeti állapot helyreállítását.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére