A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2015. február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

138/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről az „Előterjesztés a tiszta budapesti homokozókért, a fővárosi gyermekek egészségének védelme érdekében” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

139/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről az „Előterjesztés a kereskedelmi egységek vasárnapi zárva tartásának a fővárosi turizmusra gyakorolt hatásvizsgálatára” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

140/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről az „Előterjesztés a fővárosi fekvőbeteg-ellátás kormányzati átalakításában való fővárosi önkormányzati részvételre” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

141/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Sürgős tárgyalásra javaslat a budapesti egészségügyi intézmények helyzetének felmérésére, a szükséges döntések meghozatalára, különös tekintettel a főváros lakossága számára nyújtott szolgáltatások színvonalára” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

142/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 1. pontként tárgyalja meg a „Javaslat felügyelőbizottsági tag visszahívására” című előterjesztést.

A napirend 1. pontja: Javaslat felügyelőbizottsági tag visszahívására

Előterjesztők: Kovács Péter, dr. Kocsis Máté

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

143/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat felügyelőbizottsági tag visszahívására

2. Javaslat a „Fővárosi Önkormányzat Városháza épületenergetikai felújítása” című, KEOP-5.5.0/A/12-2013-0036 azonosító számú projekt támogatási szerződésének megkötésére

3. Javaslat a „Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén” c. KEOP-5.5.0/A/12-2013-0067 jelű projektjavaslat támogatási szerződésének megkötésére

4. Javaslat a BKISZ projekt kerületi megállapodásainak módosítására és fizetési megállapodások megkötésére

5. Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz, kapcsolódó felszíni beruházások tervezése, Őrmezői felszíni rendezés - B terület: a MÁV 8 vágányának helyén létesítendő felszíni P+R parkoló megvalósítása

6. Javaslat a Flórián téri aluljáró délkeleti homlokzatának újrafestésére, Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatával megkötendő pénzeszköz átadás-átvételi megállapodásra és a feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítására

7. Javaslat az M1-M7 autópálya bevezető szakaszával kapcsolatos megállapodás megkötésére

8. Javaslat a Budapest I. kerületi díjköteles közterületi várakozóhelyek üzemeltetési, fenntartási és karbantartási feladatainak ellátásával összefüggő döntésre

9. Javaslat az online pénztárgépek adatátadási műveleteit biztosító informatikai szolgáltatás vonatkozásában szükséges előfizetői szerződés megkötésére

10. Javaslat az FTSZV Kft. által végzett közszolgáltatási tevékenységek 2015. évi díjtételeinek elfogadására, a Társaság 2015. évi kompenzáció igényére és közszolgáltatási szerződésének módosítására

11. Javaslat az Emberi Erőforrások Minisztériuma és Budapest Főváros Önkormányzata között 2015-2017. évekre megkötendő együttműködési megállapodás aláírására és az abból eredő feladatokkal kapcsolatos egyes döntésekre

12. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetésére

13. Javaslat a fővárosi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 28/1992. (X. 1.) Főv. Kgy. rendelet, a díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

14. Javaslat a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ igazgatójának megbízására

15. Javaslat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel megkötött megbízási szerződés Egyesület általi felmondásának tudomásulvételére

16. Tájékoztató a főpolgármester 2015. évi szabadságának ütemezéséről

17. Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata Városbiztonsági és Városrend-védelmi Cselekvési Terve módosítására

18. Javaslat közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvétele tárgyában megállapodás megkötésére

19. Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata, a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata, a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság és az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet között közterület-felügyeleti feladatok tárgyában kötött megállapodás módosítására

20. Javaslat a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság alapító okiratának módosítására

21. Javaslat az egyes adókötelezettségek elektronikus úton történő teljesíthetőségéről szóló 104/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

22. Javaslat a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról szóló 65/2013. (IX. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

23. Javaslat a Bp. VIII. kerület, Üllői út 2-4. szám alatti helyiség közfeladat ellátásához kapcsolódó használatba adására a „Fogadj Örökbe Egy Macit” Alapítvány részére

24. Javaslat a Városliget törvényben kijelölt vagyonkezelésével összefüggésben szükséges egyes fővárosi közgyűlési rendeletek módosítására

25. Javaslat a KMOP-2.3.1/A-09-2f-2010-0001 azonosító számú, a „Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása” című projekthez kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulás kiadására

26. Fővárosi Közterület-hasznosítási Társulás társulási szerződésének módosítása

27. Javaslat a Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről szóló 37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

28. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága alapító okiratának kiadására

29. Javaslat a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 103/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

30. Javaslat a Budapest főváros területén tartózkodó hajléktalanok rendkívüli települési támogatásáról szóló rendelet megalkotására

31. Javaslat üzembentartói jog átruházási szerződés megkötésére a Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskolával az intézmény feladatellátását szolgáló járművekre vonatkozóan

32. Javaslat a „HOSTIS” Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány alapító okiratának módosítására

33. Javaslat a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

34. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetéséről szóló 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

35. Javaslat kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetőinek megválasztására

36. Javaslat a 2013. évi TÉR_KÖZ városrehabilitációs pályázatok egyes támogatási szerződéseinek módosítására

37. Javaslat a Fővárosi Területfejlesztési Program elfogadására

38. Javaslat a Horizont 2020 keretprogram által finanszírozott CEPPI elnevezésű projektben történő részvétel jóváhagyásáról

39. Javaslat a Ferencvárosi Torna Club egyes szakosztályaival kötött támogatási megállapodások módosítására

40. Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

144/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Gy. Németh Erzsébetnek az előterjesztés napirendről történő levételére vonatkozó ügyrendi indítványát.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

145/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a Közgyűlés soron következő ülésére terjessze elő Szenteczky János BKK Zrt. felügyelőbizottsági tagságából történő visszahívását.

Határidő: a Közgyűlés soron következő ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 2. pontja: Javaslat a „Fővárosi Önkormányzat Városháza épületenergetikai felújítása” című, KEOP-5.5.0/A/12-2013-0036 azonosító számú projekt támogatási szerződésének megkötésére

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

146/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Városháza épületenergetikai felújítása” feladatot uniós társfinanszírozással, 370 399 E Ft összköltséggel kívánja megvalósítani 2015-ben.

147/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

A „Városháza épületenergetikai felújítása” feladat megvalósítása érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a feladat az alábbiak szerint kerül megtervezésre:

A feladat összköltsége 370 399 E Ft, a feladat 2015. évi üteme 370 399 E Ft (le nem vonható áfa összesen: 77 566 E Ft, amelyből egyenes áfa 77 566 E Ft, kapcsolódó KEOP támogatás 314 839 E Ft).

Az uniós forrás szerepeltetése érdekében betervezi a „853601 Beruházási célú támogatások áht-n belül” cím „Városháza épületenergetikai felújítása” előirányzatát 314 839 E Ft-tal.

Felkéri a főpolgármestert a fenti kötelezettségvállalásoknak, illetve bevételi előirányzatoknak a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetésében való megtervezésére.

Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének hatálybalépése

Felelős: Tarlós István

148/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és Budapest Főváros Önkormányzata között a „Fővárosi Önkormányzat Városháza épületenergetikai felújítása” című projekt tárgyában a támogatási szerződést az előterjesztői kiegészítés 1. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés aláírásáról és benyújtásáról az Irányító Hatóság részére.

Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

149/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt hatásköre szerint eljárva az előterjesztés 3. sz. mellékleteként csatolt, 007015 azonosító számú, „Fővárosi Önkormányzat Városháza épületenergetikai felújítása (kazánok, lámpatestek)” megnevezésű engedélyokiratot. Felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 3. pontja: Javaslat a „Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest főváros területén” c. KEOP-5.5.0/A/12-2013-0067 jelű projektjavaslat támogatási szerződésének megkötésére

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

150/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest főváros területén” feladatot uniós társfinanszírozással 149 574 E Ft összköltséggel kívánja megvalósítani.

151/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

A „Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest főváros területén” feladat megvalósítása érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a feladat az alábbiak szerint kerül megtervezésre:

A feladat összköltsége 149 574 E Ft, a feladat 2015. évi üteme 149 574 E Ft (amelyből egyenes áfa 31 800 E Ft, kapcsolódó KEOP támogatás 127 138 E Ft).

Az uniós forrás szerepeltetése érdekében betervezi a „853601 Beruházási célú támogatásértékű bevételek” cím „Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest főváros területén” előirányzatát 127 138 E Ft-tal.

Felkéri a főpolgármestert a fenti kötelezettségvállalásoknak, illetve bevételi előirányzatoknak a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetésében való megtervezésére.

Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének hatálybalépése

Felelős: Tarlós István

152/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és Budapest Főváros Önkormányzata között „Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest főváros területén” című projekt tárgyában a támogatási szerződést az előterjesztői kiegészítés 1. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés aláírásáról és benyújtásáról az Irányító Hatóság részére.

Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

153/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bek. b) pontja szerint jóváhagyja a „Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest főváros területén” megnevezésű feladat megvalósítására a 7016 azonosító számú engedélyokiratot az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat aláírásáról.

Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 4. pontja: Javaslat a BKISZ projekt kerületi megállapodásainak módosítására és fizetési megállapodások megkötésére

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

154/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” (BKISZ) projekt megnövelt összköltséggel történő megvalósítását az alábbiak szerint:

a projekt fővárost érintő teljes költsége 48 435 841 E Ft, amelyből KEOP támogatás 21 128 477 E Ft, kerületi hozzájárulás 1 430 745 E Ft, XVIII. kerület hozzájárulása 600 000 E Ft, Budaörs hozzájárulása 186 371 E Ft, fővárosi saját forrás 25 090 248 E Ft (ebből 9 959 351 E Ft levonható áfa).

155/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

A „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” (BKISZ) projekt megvalósítása érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a feladat az alábbiak szerint kerül megtervezésre:

A feladat összköltsége 48 435 841 E Ft, a 2014. évi tény december 31-ig 22 093 845 E Ft, 2015. évi előirányzata 23 005 465 E Ft (kapcsolódó KEOP támogatás 8 800 356 E Ft, kerületi hozzájárulás 1 430 745 E Ft, XVIII. kerület hozzájárulása 600 000 E Ft, Budaörs hozzájárulása 107 940 E Ft, levonható áfa összesen 4 760 182 E Ft, amelyből egyenes áfa 252 330 E Ft, fordított áfa 4 507 852 E Ft), 2016. évi ütem 3 336 531 E Ft (levonható áfa összesen 709 341 E Ft, amelyből egyenes áfa 128 290 E Ft, fordított áfa 581 051 E Ft).

Felkéri a főpolgármestert a fenti kötelezettségvállalásoknak, illetve bevételi előirányzatoknak a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetésében való megtervezésére.

Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének hatálybalépése

Felelős: Tarlós István

156/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” projekt beruházási engedélyokiratának 1. sz. módosítását az előterjesztés 18. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a módosított engedélyokirat aláírására.

Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

157/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti fejlesztési megállapodás módosítást a IV. kerülettel, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

158/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti fejlesztési megállapodás módosítást a XIII. kerülettel, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

159/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti fejlesztési megállapodás módosítást, valamint a módosítással egységes szerkezetbe foglalt megállapodást a XIV. kerülettel, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

160/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti fejlesztési megállapodás módosítást a XV. kerülettel, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

161/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti fejlesztési megállapodás módosítást a XIX. kerülettel, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

162/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti fejlesztési megállapodás módosítást a XX. kerülettel, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

163/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 8. számú melléklete szerinti fizetési megállapodást a III. kerülettel, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

164/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 9. számú melléklete szerinti fizetési megállapodást a IV. kerülettel, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

165/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 10. számú melléklete szerinti fizetési megállapodást a X. kerülettel, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

166/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 11. számú melléklete szerinti fizetési megállapodást a XIII. kerülettel, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

167/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 12. számú melléklete szerinti fizetési megállapodást a XIV. kerülettel, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

168/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 13. számú melléklete szerinti fizetési megállapodást a XV. kerülettel, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

169/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 14. számú melléklete szerinti fizetési megállapodást a XVI. kerülettel, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

170/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 15. számú melléklete szerinti fizetési megállapodást a XIX. kerülettel, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

171/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 16. számú melléklete szerinti fizetési megállapodást a XX. kerülettel, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 5. pontja: Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz, kapcsolódó felszíni beruházások tervezése, Őrmezői felszíni rendezés - B terület: a MÁV 8 vágányának helyén létesítendő felszíni P+R parkoló megvalósítása

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

172/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

egyetért a „Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz - Őrmezői felszíni rendezés - B terület: a MÁV 8 vágányának helyén létesítendő felszíni P+R parkoló + lift, lépcső műtárgy, útépítés megvalósítása” tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatásával. A közbeszerzési eljárás lezárásaként kötendő szerződés teljesítéséhez a tervezett 1 420 000 E Ft-ból 1 033 000 E Ft + áfa, azaz összesen 1 311 910 E Ft (Egymilliárd-háromszáztizenegymillió-kilencszáztízezer forint) összeget - amely 2016. január 1-től nem minősül elszámolható, valamint finanszírozható költségnek (kiegészítő finanszírozás) - Budapest főváros 2015. évi költségvetésében a projekt 2016. évi ütemén fővárosi saját forrás terhére fedezetként biztosítja és a kifizetés esedékességekor a BKV Zrt., mint a projekt megvalósítója rendelkezésére bocsátja.

Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének hatálybalépése

Felelős: Tarlós István

A napirend 6. pontja: Javaslat a Flórián téri aluljáró délkeleti homlokzatának újrafestésére, Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatával megkötendő pénzeszköz átadás-átvételi megállapodásra és a feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

173/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a „Flórián téri szoborcsoport környezetrendezés megvalósítása” projekt 42 562 E Ft összköltséggel történő megvalósítását.

174/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

A „Flórián téri szoborcsoport környezetrendezés megvalósítása” feladat megvalósítása érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a „840302 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a feladat az alábbiak szerint kerül megtervezésre:

A feladat összköltsége 42 562 E Ft, a 2014. évi tény december 31-ig 38 973 E Ft, 2015. évi előirányzata 3589 E Ft (le nem vonható egyenes áfa összesen: 742 E Ft).

Továbbá tervbe veszi a „853601 Egyéb felhalmozási célú bevételek” cím, azon belül a fejlesztési bevételek 2015. évi előirányzatát 1562 E Ft-tal.

Felkéri a főpolgármestert a fenti kötelezettségvállalásoknak, illetve bevételi előirányzatoknak a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetésében való megtervezésére.

Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

175/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Flórián téri szoborcsoport környezetrendezés megvalósítása” megnevezésű feladat megvalósítására Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet alapján az engedélyokirat 3. sz. módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat 3. sz. módosításának aláírásáról.

Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

176/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata, mint Átadó és Budapest Főváros Önkormányzata, mint Átvevő között létrejövő megállapodást pénzeszköz átadás-átvételéről a Flórián téri aluljáró délkeleti homlokzatának újrafestése céljából az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, továbbá felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 7. pontja: Javaslat az M1-M7 autópálya bevezető szakaszával kapcsolatos megállapodás megkötésére

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

177/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

egyetért a 4-es metró beruházás I. ütemének megvalósítása részeként az M1-M7 autópálya bevezető szakaszán a közvilágítási hálózat tulajdonba vételével. Ennek érdekében kötelezettséget vállal, hogy a pályaelektronikai vagyonelemek térítésmentes átvételének kapcsán felmerülő 34 224 Ft-os áfa összeget Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi költségvetésében a „883601 Út-, hídfenntartás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzaton biztosítja.

Határidő: a 2015. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

178/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata, a Magyar Közút Nonprofit Zrt., a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ közötti, a közvilágítási létesítmények és pályaelektronikai vagyonelemek tulajdonba és üzemeltetésbe vételére vonatkozó megállapodást az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 8. pontja: Javaslat a Budapest I. kerületi díjköteles közterületi várakozóhelyek üzemeltetési, fenntartási és karbantartási feladatainak ellátásával összefüggő döntésre

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

179/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

egyetért az I. kerület Önkormányzata közigazgatási területein lévő egységes parkolási rendszer kialakításával, ennek érdekében jóváhagyja, megköti a parkolás-üzemeltetési feladatok ellátására irányuló együttműködési megállapodást Budapest Főváros I. kerület, Budavár Önkormányzatával az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

180/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló, de az I. kerületi Önkormányzat közigazgatási területén lévő közlekedési célú várakozási közterület üzemeltetési, fenntartási feladataihoz kapcsolódóan a 2015. évi költségvetésben a „888301 Közterületi parkolási feladatok” címen a működési bevételek előirányzatán összesen 152 000 E Ft (ebből: a szolgáltatások ellenértéke (B402) soron 120 000 E Ft nettó bevétel, a kiszámlázott áfa (B406) soron 32 000 E Ft), valamint a dologi kiadások előirányzatán összesen bruttó 95 250 E Ft (ebből: az egyéb szolgáltatások (K337) soron nettó 75 000 E Ft, a visszaigényelhető működési célú áfa soron (K351) pedig 20 250 E Ft) betervezésre kerüljön.

Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének hatálybalépése

Felelős: Tarlós István

A napirend 9. pontja: Javaslat az online pénztárgépek adatátadási műveleteit biztosító informatikai szolgáltatás vonatkozásában szükséges előfizetői szerződés megkötésére

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

181/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti „Az online pénztárgépek adatátadási műveleteit biztosító informatikai szolgáltatás vonatkozásában szükséges előfizetői szerződést” Budapest Főváros Önkormányzata és a Mobil Adat Kft. között az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének hatálybalépését követő 3 napon belül

Felelős: Tarlós István

182/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi költségvetésében a „883601 Út-, hídfenntartás” címen a dologi kiadások előirányzatán összesen 160 E Ft (ebből: az egyéb szolgáltatások (K337) soron nettó 126 E Ft, a működési célú előzetesen felszámított áfa soron (K351) pedig 34 E Ft) betervezésre kerüljön.

Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének hatálybalépése

Felelős: Tarlós István

A napirend 10. pontja: Javaslat az FTSZV Kft. által végzett közszolgáltatási tevékenységek 2015. évi díjtételeinek elfogadására, a Társaság 2015. évi kompenzáció igényére és közszolgáltatási szerződésének módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

183/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

elismeri az FTSZV Kft. és a Fővárosi Önkormányzat között hatályban lévő közszolgáltatási szerződés alapján végzett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízbegyűjtési közszolgáltatás 2015. évi számított díjtételeit az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint.

184/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

Elismeri az FTSZV Kft. és a Fővárosi Önkormányzat között hatályban lévő közszolgáltatási szerződés alapján végzett szennyvíziszap szállítás/ártalmatlanítás és monitoring gépjármű üzemeltetés 2015. évi egységnyi díjtételeit az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti összegekben, amelyek azonosak a 2014. évi díjtételekkel.

185/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi, hogy a lakosság és a közületek felé kiszámlázható díjtételek nem fedezik a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízszállítási közszolgáltatás ellátásának költségeit. Az Önkormányzat a 2015. évi költségvetésében 738 765 E Ft-t különít el a közszolgáltatás működtetésének finanszírozására. Ez az összeg magában foglalja az 1575/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. határozatban 2015. január 1. és 2015. március 1. közötti időszakra megállapított havi 14 000-14 000 E Ft előzetes pénzügyi támogatást, és a 2013. évi 46 765 E Ft alulkompenzációt is.

Felszólítja az FTSZV Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy minden szükséges intézkedést tegyen meg a költséghatékony működés, valamint kintlévőségeinek beszedése érdekében.

186/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal, hogy Budapest Főváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetésében, a 2015. január 1-jétől 2015. december 31-ig terjedő időszakra, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízkezelés várható kompenzációigényének fedezetére, előzetesen 738 765 E Ft kompenzációt biztosít az FTSZV Kft. részére a „823701 FTSZV Kft. közszolgáltatási feladatok elszámolása” címen az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatra. Az összeg lehívási és elszámolási szabályait a közszolgáltatási szerződés 1. sz. módosítása tartalmazza.

187/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.-vel a közszolgáltatási szerződés 1. sz. módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 11. pontja: Javaslat az Emberi Erőforrások Minisztériuma és Budapest Főváros Önkormányzata között 2015-2017. évekre megkötendő együttműködési megállapodás aláírására és az abból eredő feladatokkal kapcsolatos egyes döntésekre

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

188/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti az Emberi Erőforrások Minisztériuma és Budapest Főváros Önkormányzata közötti, a Budapesti Tavaszi Fesztivál és Budapesti Őszi Fesztivál (Café Budapest) közös finanszírozásáról és megrendezésének kérdéseiről szóló együttműködési megállapodást az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

189/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerveként eljárva, a Társaság alapító okiratának 7.2. c) pontjában meghatározott jogával élve jóváhagyja a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és az Emberi Erőforrások Minisztériuma közötti, az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező szerződés megkötését.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

190/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

A Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. számára a 2015. évi Budapesti Tavaszi Fesztivál megrendezéséhez 131 000 E Ft, a Budapesti Őszi Fesztivál (Café Budapest) megrendezéséhez 29 500 E Ft fedezetet biztosít a 2015. évi költségvetésben a „917001 Kulturális és városarculati keret céltartalék” cím tartalékok előirányzata terhére.

Határidő: a 2015. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

A napirend 12. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetésére

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor,

dr. Kocsis Máté, Kovács Péter

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

191/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Trippon Norbertnek a napirendi vita újbóli megnyitására vonatkozó ügyrendi indítványát.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

192/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tokody Marcell módosító javaslatát, mely szerint:


Módosítási javaslat típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
A „930001 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának csökkentése 320 000
Az új költségvetési soron megjelenő „Születési támogatás bevezetése” cím kiadási előirányzatának növelése 320 000

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

193/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Szaniszló Sándor módosító javaslatát, mely szerint:


Módosítási javaslat típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
A „930001 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának csökkentése 1 000 000
A „911702” cím kiadási előirányzatának növelése 1 000 000

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

194/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Gajda Péter módosító javaslatát, mely szerint:


Módosítási javaslat típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
A „Jáki kápolna felújítása pályázati önerő” cím kiadási előirányzatának csökkentése 18 421
A „Lámpás csomópont kiépítése a kispesti Kossuth Lajos és a Nádasdy utca kereszteződésében” cím kiadási előirányzatának növelése 18 421

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

195/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Gajda Péter módosító javaslatát, mely szerint:


Módosítási javaslat típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
Az „Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatának csökkentése 600 000
Az „Ady Endre út felújításának folytatása a Rákóczi és Hofherr utcák között jelzőlámpás csomóponttal a Vas Gereben utcánál” cím kiadási előirányzatának növelése 600 000

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

196/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Gajda Péter módosító javaslatát, mely szerint:


Módosítási javaslat típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
Az „Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatának csökkentése 1 000 000
A „Körvasútsori krt. déli szakasz megépítése /2016-2018., Soroksári u.-Üllői u./ 2015-re eső előkészítéséhez kapcsolódó költségek” cím kiadási előirányzatának növelése 1 000 000

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

197/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Csárdi Antal módosító javaslatát, mely szerint:


Módosítási javaslat típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
A „930001 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának csökkentése 2 500 000
A „840701 P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése II ütem” cím kiadási előirányzatának növelése 2 500 000

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

198/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Tóth József módosító javaslatát, mely szerint:


Módosítási javaslat típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
A „930001 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának csökkentése 160 000
Az új „840701 A Pesti Színház épületfelújításának előkészítése, tervezése” cím kiadási előirányzatának növelése 160 000

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

199/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi költségvetésében a bevételeket és kiadásokat mindösszesen 323 943 582 E Ft-ban határozza meg.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

200/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi, hogy 2016-2018-ig - az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján definiált - saját bevételeinek összege várhatóan 431 428 447 E Ft, adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség várhatóan 5 785 875 E Ft.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

201/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

a BKK Zrt. által az önkormányzatnak gördülő tervezéssel készítendő, 2015-2016-ra vonatkozó üzleti tervét és az adott menetrendi évre vonatkozó javaslatát és közlekedésszervezői forrásigényét az önkormányzat tárgyévi elfogadott költségvetésére tekintettel kell elkészítenie.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

202/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi a 264/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. határozatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

203/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgálja meg mindazon lehetőségeket, amelyek tovább javíthatják a Fővárosi Önkormányzat pénzügyi pozícióját és hozzájárulhatnak a következő 7 éves uniós költségvetési időszak fejlesztéseinek előkészítéséhez.

Határidő: közgyűlési döntést követően folyamatosan

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

204/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy tárgyalásokat kezdeményezzen a kormányzattal a közösségi közlekedés finanszírozási szükségletének további állami kiegészítésének érdekében.

Határidő: közgyűlési döntést követően folyamatosan

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

205/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a többéves kihatással járó hivatali feladatoknál a Fővárosi Közgyűlés egyedi döntése szükséges a dologi kiadásokhoz kapcsolódó beszerzési, közbeszerzési eljárásokhoz nyújtandó fedezet biztosítása érdekében.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről az előterjesztés 9. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

206/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy következő pontként a zárt ülésen tárgyalandó, majd azt követően a nyílt ülésen tárgyalandó, alábbi napirendekkel folytatja ülését:

35. Javaslat kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetőinek megválasztására

36. Javaslat a 2013. évi TÉR_KÖZ városrehabilitációs pályázatok egyes támogatási szerződéseinek módosítására

37. Javaslat a Fővárosi Területfejlesztési Program elfogadására

38. Javaslat a Horizont 2020 keretprogram által finanszírozott CEPPI elnevezésű projektben történő részvétel jóváhagyásáról

39. Javaslat a Ferencvárosi Torna Club egyes szakosztályaival kötött támogatási megállapodások módosítására

40. Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

13. Javaslat a fővárosi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 28/1992. (X. 1.) Főv. Kgy. rendelet, a díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

14. Javaslat a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ igazgatójának megbízására

15. Javaslat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel megkötött megbízási szerződés Egyesület általi felmondásának tudomásulvételére

16. Tájékoztató a főpolgármester 2015. évi szabadságának ütemezéséről

17. Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata Városbiztonsági és Városrend-védelmi Cselekvési Terve módosítására

18. Javaslat közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvétele tárgyában megállapodás megkötésére

19. Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata, a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata, a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság és az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet között közterület-felügyeleti feladatok tárgyában kötött megállapodás módosítására

20. Javaslat a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság alapító okiratának módosítására

21. Javaslat az egyes adókötelezettségek elektronikus úton történő teljesíthetőségéről szóló 104/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

22. Javaslat a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról szóló 65/2013. (IX. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

23. Javaslat a Bp. VIII. kerület, Üllői út 2-4. szám alatti helyiség közfeladat ellátásához kapcsolódó használatba adására a „Fogadj Örökbe Egy Macit” Alapítvány részére

24. Javaslat a Városliget törvényben kijelölt vagyonkezelésével összefüggésben szükséges egyes fővárosi közgyűlési rendeletek módosítására

25. Javaslat a KMOP-2.3.1/A-09-2f-2010-0001 azonosító számú, a „Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása” című projekthez kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulás kiadására

26. Fővárosi Közterület-hasznosítási Társulás társulási szerződésének módosítása

27. Javaslat a Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről szóló 37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

28. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága alapító okiratának kiadására

29. Javaslat a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 103/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

30. Javaslat a Budapest főváros területén tartózkodó hajléktalanok rendkívüli települési támogatásáról szóló rendelet megalkotására

31. Javaslat üzembentartói jog átruházási szerződés megkötésére a Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskolával az intézmény feladatellátását szolgáló járművekre vonatkozóan

32. Javaslat a „HOSTIS” Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány alapító okiratának módosítására

33. Javaslat a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

34. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetéséről szóló 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

A napirend 13. pontja: Javaslat kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetőinek megválasztására

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

207/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

a Vagyonrendelet 56. § (2) bekezdés b) pontja és az Emtv. 39. § (9) bekezdése alapján megválasztja Meczner Jánost a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2015. március 1. napjától - 2020. február 29. napjáig terjedő határozott időtartamra, bruttó 900 000 Ft/hó, azaz kilencszázezer forint/hó munkabér megállapításával. Egyúttal, az Emtv. 41. § (2) bekezdésének felhatalmazása alapján hozzájárul ahhoz, hogy Meczner János a MED-ART-II. Művészeti, Egészségügyi és Gazdasági Szolgáltató Betéti Társaságban (Cg. 01-06-619734) részesedést szerezzen és a Társaságban tisztségviselőként tevékenykedjen, valamint tudomásul veszi Meczner János bejelentését, mely szerint felesége a MED-ART-II. Művészeti, Egészségügyi és Gazdasági Szolgáltató Betéti Társaságnak (Cg. 01-06-619734) tagja.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a vezetői megbízáshoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

208/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

A Vagyonrendelet 56. § (2) bekezdés b) pontja és az Emtv. 39. § (9) bekezdése alapján megválasztja Novák Jánost a Kolibri Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2015. március 1. napjától - 2020. február 29. napjáig terjedő határozott időtartamra, bruttó 700 000 Ft/hó, azaz hétszázezer forint/hó munkabér megállapításával. Egyúttal, az Emtv. 41. § (2) bekezdésének felhatalmazása alapján hozzájárul ahhoz, hogy Novák János a MANDALA Kulturális Szolgáltató Betéti Társaságban (Cg. 01-06-113332) részesedést szerezzen és a Társaságban tisztségviselőként tevékenykedjen, valamint tudomásul veszi Novák János bejelentését, mely szerint felesége a MANDALA Kulturális Szolgáltató Betéti Társaságnak (Cg. 01-06-113332) tagja.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a vezetői megbízáshoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

209/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

A Vagyonrendelet 56. § (2) bekezdés b) pontja és az Emtv. 39. § (9) bekezdése alapján megválasztja Mácsai Pált az Örkény István Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2015. március 1. napjától - 2020. február 29. napjáig terjedő határozott időtartamra, bruttó 800 000 Ft/hó, azaz nyolcszázezer forint/hó munkabér megállapításával. Egyúttal, az Emtv. 41. § (2) bekezdésének felhatalmazása alapján hozzájárul ahhoz, hogy Mácsai Pál a PANE Kulturális Szolgáltató Betéti Társaságban (Cg. 01-06-516702) részesedést szerezzen és a Társaságban tisztségviselőként tevékenykedjen, valamint tudomásul veszi Mácsai Pál bejelentését, mely szerint felesége a PANE Kulturális Szolgáltató Betéti Társaságnak (Cg. 01-06-516702) tagja.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a vezetői megbízáshoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

210/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

A Vagyonrendelet 56. § (2) bekezdés b) pontja és az Emtv. 39. § (9) bekezdése alapján megválasztja Bán Teodórát a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2015. március 1. napjától - 2020. február 29. napjáig terjedő határozott időtartamra, bruttó 750 000 Ft/hó, azaz hétszázötvenezer forint/hó munkabér megállapításával. A Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. és a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. alapító okirata 11.14. pontja alapján hozzájárul ahhoz, hogy Bán Teodóra a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. és a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatait ellássa.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a vezetői megbízáshoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

211/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

A Vagyonrendelet 56. § (2) bekezdés b) pontja és az Emtv. 39. § (9) bekezdése alapján megválasztja Eszenyi Enikőt a Vígszínház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2015. július 1. napjától - 2020. június 30. napjáig terjedő határozott időtartamra, bruttó 900 000 Ft/hó, azaz kilencszázezer forint/hó munkabér megállapításával. Egyúttal, az Emtv. 41. § (2) bekezdésének felhatalmazása alapján hozzájárul ahhoz, hogy Eszenyi Enikő az AHA Művészeti Betéti Társaságban (Cg. 01-06-018423) részesedést szerezzen és a Társaságban tisztségviselőként tevékenykedjen.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a vezetői megbízáshoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 14. pontja: Javaslat a 2013. évi TÉR_KÖZ városrehabilitációs pályázatok egyes támogatási szerződéseinek módosítására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

212/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata között, a VII. kerület „Klauzál tér - Kreatív Belváros Szíve” c. projektről szóló támogatási szerződést az 1. számú módosítással egységes szerkezetben az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2015. május 31.

Felelős: Tarlós István

213/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata között, a XVIII. kerület „Kossuth tér közösségi célú komplex megújítása” c. projektről szóló támogatási szerződést az 1. számú módosítással egységes szerkezetben az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2015. május 31.

Felelős: Tarlós István

214/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata között, a XIX. kerület „Kossuth tér rehabilitációja” c. projektről szóló támogatási szerződést az 1. számú módosítással egységes szerkezetben az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2015. május 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 15. pontja: Javaslat a Fővárosi Területfejlesztési Program elfogadására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

215/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

elfogadja az előterjesztés 1-2. sz. mellékleteit képező Fővárosi Területfejlesztési Programot.

A napirend 16. pontja: Javaslat a Horizont 2020 keretprogram által finanszírozott CEPPI elnevezésű projektben történő részvétel jóváhagyásáról

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

216/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy meg kívánja valósítani a „CEPPI” feladatot uniós finanszírozással, 104 688 EUR összköltséggel.

217/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a CEPPI című projekt tárgyában az Európai Bizottság és Birmingham Város között kötött támogatási szerződést az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés 3. sz. mellékletében található csatlakozási formanyomtatvány aláírásáról és benyújtásáról az Európai Bizottság irányába.

Határidő: 2015. március 7.

Felelős: Tarlós István

218/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a konzorciumi megállapodás elfogadására vonatkozóan ismételten készítsen előterjesztést a Fővárosi Közgyűlés részére.

Határidő: 2015. június 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 17. pontja: Javaslat a Ferencvárosi Torna Club egyes szakosztályaival kötött támogatási megállapodások módosítására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

219/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti - FTC Curling Nonprofit Kft.-vel kötendő - támogatási megállapodás módosítást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 munkanap

Felelős: Tarlós István

220/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti - FTC Kajak-kenu Utánpótlás-nevelési Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötendő - támogatási megállapodás módosítást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 munkanap

Felelős: Tarlós István

221/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti - FTC Teke Nonprofit Kft.-vel kötendő - támogatási megállapodás módosítást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 munkanap

Felelős: Tarlós István

A napirend 18. pontja: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

222/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést - figyelemmel a 223-225/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. határozatokban foglaltakra - elfogadja.

223/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

Az 1990/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 952/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 1362/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi.

224/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

A 2382/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2015. június 30-ra módosítja;

- a 2474/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2015. június 30-ra módosítja;

- a 2699/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2015. március 31-re módosítja;

- az 1023/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2015. december 31-re módosítja.

225/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

Az 539/2005. (VII. 26.) tulajdonosi bizottsági határozatot hatályon kívül helyezi.

A napirend 19. pontja: Javaslat a fővárosi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 28/1992. (X. 1.) Főv. Kgy. rendelet, a díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

226/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Gy. Németh Erzsébet módosító javaslatát, mely a díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet-tervezet 1. § (2) bekezdésében lévő, alábbi szövegrész törlésére irányul:

„továbbá évenként legfeljebb 2 posztumusz díj adható át”.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 10/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendeletét az egyes fővárosi elismerések adományozását érintő rendeletek módosításáról az előterjesztés - előterjesztő által befogadott szóban tett módosító indítvánnyal módosított - 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 20. pontja: Javaslat a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ igazgatójának megbízására

Előterjesztő: Tarlós István

A napirend 21. pontja: Javaslat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel megkötött megbízási szerződés egyesület általi felmondásának tudomásulvételére

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

227/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel 2014. március 20-án kötött megbízási szerződés egyesület részéről történő felmondását. A megbízottal szemben követelést nem támaszt.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 22. pontja: Tájékoztató a főpolgármester 2015. évi szabadságának ütemezéséről

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

228/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdése alapján jóváhagyja a főpolgármester 2015. évi szabadsága ütemezését az előterjesztés 1. számú mellékletében meghatározottak szerint.

A napirend 23. pontja: Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata Városbiztonsági és Városrend-védelmi Cselekvési Terve módosítására

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Kocsis Máté

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

229/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata módosított Városbiztonsági és Városrend-védelmi Cselekvési Tervét az előterjesztés 2. számú melléklete szerint, és felkéri a főpolgármestert az abban foglaltak végrehajtására.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tarlós István

A napirend 24. pontja: Javaslat közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvétele tárgyában megállapodás megkötésére

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Kocsis Máté

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

230/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata között közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvétele, ellátása tárgyában 2002. évben kötött megállapodás megszüntetéséről szóló, az előterjesztés 2.b) számú melléklete szerinti megállapodást, valamint a közterület-felügyeleti feladatok ellátása tárgyú, az előterjesztés 2.c) számú melléklete szerinti megállapodást, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodások aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 25. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

231/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság alapító okiratát az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság alapító okirata módosításának aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat, az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

232/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 43. §-a alapján a Budapest 38315/41/A/2 hrsz.-on felvett, természetben Budapest X. kerület, Üllői út 124/A (Zágrábi út 5.) szám alatti 110 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiséget hasznosításra és üzemeltetésre a BFVK Zrt. részére át kívánja adni. Felkéri a főpolgármestert, hogy a szükséges döntéseket (az ingatlan forgalomképességének megváltoztatása, BFVK közszolgáltatási szerződésében való szerepeltetése) terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: az alapító okirat módosításának nyilvántartásba vételét követően

Felelős: Tarlós István

A napirend 26. pontja: Javaslat az egyes adókötelezettségek elektronikus úton történő teljesíthetőségéről szóló 104/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 11/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendeletét az egyes adókötelezettségek elektronikus úton történő teljesíthetőségéről szóló 104/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 27. pontja: Javaslat a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról szóló 65/2013. (IX. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 12/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendeletét a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról szóló 65/2013. (IX. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 28. pontja: Javaslat a Bp. VIII. kerület, Üllői út 2-4. szám alatti helyiség közfeladat ellátásához kapcsolódó használatba adására a „Fogadj Örökbe Egy Macit” Alapítvány részére

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

233/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (10) és (13) bekezdéseiben, valamint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet 35. § (1) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező Budapest VIII. kerület, Üllői út 2-4. sz. alatti 36748/2/A/3 hrsz.-ú, 616 m2 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiségcsoportot közfeladat ellátásban való közreműködés céljából ingyenesen a „Fogadj Örökbe Egy Macit” Alapítvány részére használatba adja, melynek érdekében jóváhagyja és megköti az előterjesztés 4. számú mellékletét képező közfeladat ellátásához kapcsolódó megállapodást, egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 29. pontja: Javaslat a Városliget törvényben kijelölt vagyonkezelésével összefüggésben szükséges egyes fővárosi közgyűlési rendeletek módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

234/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet és a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására vonatkozó javaslatot.

A napirend 30. pontja: Javaslat a KMOP-2.3.1/A-09-2f-2010-0001 azonosító számú, a „Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása” című projekthez kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulás kiadására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

235/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

a KMOP-2.3.1/A-09-2f-2010-0001 azonosító számú, a „Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása” című projekttel kapcsolatban úgy dönt, hogy

a) a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő és a projekt által érintett 28903/3 és a 28903/1 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában - a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskört eseti jelleggel magához vonva - megadja a projekt megvalósításához szükséges tulajdonosi hozzájárulást a projektgazda BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére;

b) kijelenti továbbá, hogy a projekttel érintett 28903/3 és a 28903/1 helyrajzi számú ingatlanok az 5 éves kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés fenntartásának és üzemeltetésének céljára a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság rendelkezésére fognak állni, valamint, hogy Budapest Főváros Önkormányzata nem tesz olyan intézkedést a projektgazdával szemben, amely a pályázati cél megvalósítását szolgáló - fenntartási kötelezettségének végéig tartó - hasznosítási és/vagy a projekt támogatási szerződésében foglalt egyéb kötelezettség teljesítését veszélyeztetné, vagy lehetetlenné tenné.

Felkéri a főpolgármestert az előterjesztői kiegészítés 2. sz. melléklete szerinti nyilatkozat aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 31. pontja: Fővárosi Közterület-hasznosítási Társulás társulási szerződésének módosítása

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

236/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Fővárosi Közterület-hasznosítási Társulás társulási szerződését az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a társulási megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 32. pontja: Javaslat a Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről szóló 37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 13/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről szóló 37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 33. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága alapító okiratának kiadására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

237/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (1117 Budapest, Kőrösy József utca 7-9.) 321/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. határozattal kiadott alapító okiratát az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és jóváhagyja az alapító okirat egységes szerkezetű változatát az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzése iránti intézkedésre.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

238/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi a 421/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. határozatot.

A napirend 34. pontja: Javaslat a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 103/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

239/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 103/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosítására vonatkozó javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

240/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy újra kíván szavazni az előterjesztés döntési javaslatáról.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 14/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. rendeletét a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 103/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 35. pontja: Javaslat a Budapest főváros területén tartózkodó hajléktalanok rendkívüli települési támogatásáról szóló rendelet megalkotására

Előterjesztő: Orbán Gyöngyi

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 15/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest főváros területén tartózkodó hajléktalanok rendkívüli települési támogatásáról az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 36. pontja: Javaslat üzembentartói jog átruházási szerződés megkötésére a Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskolával az intézmény feladatellátását szolgáló járművekre vonatkozóan

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

241/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola közötti, a köznevelési intézmény feladatellátásához szükséges járművek üzembentartói jog átruházásáról szóló szerződést az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 37. pontja: Javaslat a „HOSTIS” Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

242/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi Kovács-Asztalos Noémi, a „HOSTIS” Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány kuratóriumi tagjának lemondását, és ezzel egyidejűleg a Kuratóriumba határozatlan időre új tagnak Tóth Andreát választja meg azzal, hogy díjazását a Kuratórium állapítja meg. Felkéri a főpolgármestert, hogy az új tagot a megválasztásáról értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

243/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a „HOSTIS” Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány alapító okiratát - a kuratóriumi tagok személyében és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek való megfelelés céljából - az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására, illetve a módosítások bírósági nyilvántartásba vétel iránti eljárás megindítására.

Határidő: 120 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 38. pontja: Javaslat a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: Riz Levente

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 16/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztői kiegészítés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 39. pontja: Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetéséről szóló 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

244/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetéséről szóló 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására vonatkozó javaslatot.

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2015. február 25-i ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére