A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2015. június 23-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

773/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat a 2024. évi nyári olimpiai és paralimpiai játékok budapesti megrendezésére vonatkozó szándéknyilatkozat elfogadására

2. Fővárosi garancialevél a Budapesten megrendezésre kerülő 2017. évi FINA Úszó, Vízilabda, Műugró, Műúszó és Nyílt Vízi Világbajnoksághoz

3. Javaslat a BKV Zrt. adósságának átvállalásával kapcsolatos döntésre

4. Javaslat bizottsági tagcserére

5. Javaslat a Budapesti Városigazgatósági és Közlekedésszervezési Koncepció alapelveinek mentén hozandó egyes döntésekre, a főbb városüzemeltetési társaságok alapszabályainak módosítására, az integrált városüzemeltetési szerződéses alapjainak elfogadására

6. Javaslat kulturális kft.-k ügyvezetői álláshelyének pályáztatásával kapcsolatos döntésre

7. Javaslat kiemelt budapesti sportegyesületek támogatására

8. Javaslat a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság alapító okiratának módosítására

9. Javaslat gépjárművek selejtezésére és ingyenes átruházására

10. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

11. Javaslat a Városliget 29732/1 hrsz.-ú ingatlanának a Műcsarnok kiszabályozása érdekében történő telekalakítására és ingatlanrész ingyenes állami tulajdonba adására

12. Alapítói határozat kiadása a BKK Zrt. 2015-2016. évi üzleti tervének elfogadására

13. Javaslat a BKK Zrt.-vel kötött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 2015-2016-ra vonatkozó közlekedésszervezői éves mellékletének megkötésére

14. Javaslat a BFVT Kft. 2015. évi éves közszolgáltatási szerződésének 1. sz. módosítására

15. Javaslat a Budapest Szíve NKft.-vel kötött keretmegállapodás megszüntetésére és a projektmenedzsment feladatainak Főpolgármesteri Hivatalon belül történő ellátására

16. Javaslat a Pannon Park Projekt fejlesztési terveivel összefüggő egyes döntések meghozatalára II.

17. Javaslat „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” című projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára

18. Javaslat az FTSZV Kft. közszolgáltatási szerződésének módosítására és tőkeemelésére

19. Javaslat „A 2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása” című projekt tervezési munkáinak megindításához kapcsolódó döntések meghozatalára

20. Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatására és alapító okiratának módosítására

21. Javaslat a Parking Kft.-nek a BKK Zrt.-be történő beolvadásával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

22. Beszámoló az FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. 2014. évi közszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséről és a 2014. évi támogatások elszámolásáról

23. 2015. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok III. ütem

24. A Balázs Mór-terv társadalmi egyeztetési folyamatának lezárásával kapcsolatos döntések

25. Javaslat az FKF Nonprofit Zrt.-vel kötött vagyonkezelési szerződés 1. sz. módosítására

26. Javaslat a „Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén” c. KEOP-5.5.0/A/12-2013-0067 jelű projekt támogatási szerződésének 1. számú módosítására, valamint az engedélyokiratának 1. sz. módosítására

27. Javaslat a zöldfelületi közszolgáltatással kapcsolatos egyes döntések meghozatalára

28. Javaslat a Városháza épületének korszerűsítése feladat megvalósításának előkészítéséhez szükséges fedezet biztosítására

29. Javaslat a Budapest XVII. kerület, MÁV Budapest-Hatvan (80. számú) vasútvonal fejlesztését érintő területre vonatkozóan az 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelettel jóváhagyott Fővárosi Rendezési Szabályzat (FRSZ), és az 50/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Fővárosi Településszerkezeti Terv (TSZT 2015) módosításának elfogadására

30. Javaslat a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 2014. évi éves elszámolásának elfogadására

31. Javaslat egyes kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatalára

32. Javaslat a Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. 2015. évi üzleti tervének elfogadására

33. Javaslat a Kiscelli Múzeum rekonstrukciójával kapcsolatos döntések meghozatalára

34. Javaslat kulturális szervezetek támogatására a „917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék” cím előirányzata terhére

35. Javaslat az Áht. 10. § (4a) bekezdéssel érintett kulturális intézmények előirányzatainak rendezésére

36. Javaslat a Budapest XX. Kerületi Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium fenntartói joga átadásával összefüggő döntések

37. Javaslat egyes többcélú köznevelési intézmények gyermekvédelmi feladatellátását szolgáló lakásotthonok a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére történő átadására

38. Javaslat egyes köznevelési intézmények feladatellátását segítő eszközök biztosításához szükséges döntésekre

39. Javaslat köznevelési feladatellátáshoz ingatlanrész ingyenes biztosítására

40. Javaslat a Gennaro Verolino Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium átalakítására

41. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények és családok átmeneti otthonai által biztosított ellátások formáiról, azok igénybevételének rendjéről szóló 29/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet és a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

42. Javaslat a Fővárosi Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásáról szóló 66/2003. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

43. Javaslat a Budapest Esély Nonprofit Kft. és a BFTK Nonprofit Kft. SZMSZ-ének jóváhagyására, valamint a Centrál Színház Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására

44. Javaslat a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. és a Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. elhelyezésére

45. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata részvételére a Versenyképesség és fenntartható növekedés támogatása a turizmus szektorban COS-TOUR 2015-3-04. témájú EU pályázaton

46. Rác fürdő projekttel kapcsolatos stratégiai döntés meghozatala

47. Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről szóló 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

48. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat intézményvezetőinek kinevezésére

49. Javaslat a Budapesti Sportszolgáltató Központ költségvetési szerv megszüntetésére, valamint ezzel párhuzamosan a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. megalapítására

50. Javaslat gazdasági társaságokat érintő személyi döntések meghozatalára

51. Javaslat a „Kölcsönfelvétel az M3 metróvonal felújításának finanszírozására” tárgyú uniós eljárási rend szerinti hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást lezáró döntések meghozatalára

52. Javaslat a Duna-part Kossuth tér-Fővám tér közötti szakaszának komplex megújítására irányuló építészeti tervpályázat technikai módosításainak elfogadására

53. D.-né B. T. A. M. jogorvoslati kérelme Budapest Főváros Főjegyzője FPH079/727-4/2015. számú I. fokú határozata ellen

54. Javaslat kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetői munkavégzésre irányuló további jogviszonyaival kapcsolatos döntésre

55. Patrónus Alapítvány (Novus Művészeti Iskola) részletfizetési kérelme a Budapest XIV. ker., Olof Palme sétány 3. sz. alatti ingatlanra vonatkozóan

56. Elvi hozzájárulás a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VI. és VII. kerületi tagkönyvtárainak megfelelő elhelyezésének biztosítására

57. Javaslat egyes gazdasági társaságok felügyelőbizottsági ügyrend módosításainak jóváhagyására

58. Javaslat a BKV Zrt. 2015. évi bérmegállapodásában foglaltak elfogadására

59. Javaslat a BTU Kft.-nek a BTI Zrt.-be történő beolvadásával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

60. Javaslat a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 2014. évi konszolidált éves beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadására

61. Javaslat a BKV Zrt. 2014. évi konszolidált éves beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadására

62. A Budapesti Városigazgatóság Zrt. 2014. évi konszolidált éves beszámolójának és konszolidált üzleti jelentésének elfogadására

63. Javaslat az Európai Mobilitási Héthez és az Autómentes Naphoz való csatlakozás alapjául szolgáló 2015. évi Karta elfogadására

64. Javaslat a 2013. évi TÉR_KÖZ városrehabilitációs pályázatok egyes támogatási szerződéseinek módosítására

65. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. soron következő rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjára vonatkozó előzetes döntések meghozatalára

66. Javaslat a BVV Zrt. Enviroduna Kft.-be történő beolvadásával kapcsolatos végleges vagyonmérlegek és vagyonleltárak elfogadására vonatkozó tulajdonosi döntések meghozatalára

67. Javaslat a KÖZOP-5.1.0-07-2008-0001 azonosító számú, „Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar-Keleti pályaudvar)” című projekt a budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításához kapcsolódóan kötött támogatási szerződés, finanszírozási szerződés és finanszírozási szerződést kiegészítő megállapodás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló szerződés 2. sz. módosításáról

68. Javaslat projekt-előkészítési és -megvalósítási feladatokra vonatkozó, Enviroduna Kft.-vel kötött keretmegállapodás és egyedi megállapodások módosítására

69. Javaslat a H2020 CEPPI projekt konzorciumi megállapodásának megkötésére

70. Javaslat „A Rudas Gyógyfürdő és Uszoda komplex energetikai korszerűsítése” keretében megvalósult beruházás során beszerzendő és beépítendő eszközök használati jogának átruházásáról szóló megállapodás 2. sz. módosítására

71. Javaslat a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. 2014. évi közszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséről szóló beszámolójának tudomásulvételére

72. Javaslat a Gazdaságélénkítés és Munkahelyteremtés Tematikus Fejlesztési Program elfogadására

73. Javaslat a Fővárosi Településszerkezeti Terv és a Fővárosi Rendezési Szabályzat módosításához kapcsolódó környezeti értékelés tartalmának meghatározására

74. Javaslat a Budapest XX. kerület 0195048/12 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában aláírt településrendezési szerződés módosítására

75. Javaslat a 2013. évi Építészeti Értékvédelmi Támogatás egy megállapodásának határidő-módosítására

76. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton való részvétele jóváhagyására

77. Javaslat a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. és a Budapest Film Zrt. 2015. évi üzleti tervével kapcsolatos tulajdonosi döntésekre

78. Javaslat a 2019. évi Európa Sport Fővárosa cím pályázati dokumentációjának elfogadására és a pályázat benyújtására

79. Javaslat a TÁMASZ Alapítvány és a HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány 2014. évi közhasznúsági jelentésének és beszámolójának tudomásulvételére

80. Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

81. Döntés Budapest Ösztöndíj Program keretében az ösztöndíjak odaítéléséről

82. Javaslat a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Terület- és Gazdaságfejlesztési Klaszter (BUD Klaszter) alapításában való részvételre

83. Javaslat képfelvevő készülékek telepítése tárgyában jóváhagyás megadása a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata részére

84. Előterjesztés nyilvános illemhely létesítésére az Erzsébet téren

A napirend 1. pontja: Javaslat a 2024. évi nyári olimpiai és paralimpiai játékok budapesti megrendezésére vonatkozó szándéknyilatkozat elfogadására

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

774/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

egyetért azzal, hogy Budapest a Magyar Olimpiai Bizottsággal közösen, Magyarország Országgyűlésének támogatásával pályázzon a 2024. évi nyári olimpiai és paralimpiai játékok megrendezésének jogáért.

775/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Egyetért a 2024. évi XXXIII. nyári olimpiai és paralimpiai játékok budapesti megrendezésének megpályázására vonatkozó közös szándéknyilatkozat - az előterjesztés 2. számú mellékletében foglalt - tartalmával, és felkéri a főpolgármestert, hogy a Magyar Országgyűlés támogató döntését követően a Magyar Olimpiai Bizottság elnökével együtt írja azt alá és küldje meg a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnökének.

Határidő: az Országgyűlés pályázást támogató döntését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

776/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a Magyar Országgyűlést, hogy döntésével támogassa Budapest és a Magyar Olimpiai Bizottság 2024. évi nyári olimpiai és paralimpiai játékok megrendezésére irányuló pályázási szándékát, valamint határozza meg a Magyar Kormány pályázással összefüggő feladatait. Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Közgyűlés döntéséről tájékoztassa a Magyar Országgyűlés elnökét.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

777/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Kormánnyal és a Magyar Olimpiai Bizottsággal egyeztetve 2016. február 29-ig terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé a budapesti olimpia pályázat alapját képező területfelhasználási, városszerkezeti és helyszínkiválasztási javaslatát és az azok megvalósulása, illetve a budapesti olimpiarendezés esetén szükséges város-, létesítmény- és közlekedéstervezési, beruházási, fejlesztési feladatok, intézkedések alapvető meghatározását, a szükséges kormányzati intézkedésekre vonatkozó kezdeményezéseket.

Határidő: 2016. február 29.

Felelős: Tarlós István

778/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a budapesti olimpia pályázat alapját képező területfelhasználási, városszerkezeti és helyszínkiválasztási javaslat Budapest Főváros - a Fővárosi Közgyűlés által elfogadott - város- és területfejlesztési terveiből induljon ki, és az olimpia tervek alapvetően legyenek azonosak a Budapest Főváros közép- és hosszú távú fejlesztési terveiben meghatározottakkal, így segítve Budapest olimpiától független közép- és hosszú távú érdekeinek és céljainak érvényesülését.

Határidő: 2016. február 29.

Felelős: Tarlós István

A napirend 2. pontja: Fővárosi garancialevél a Budapesten megrendezésre kerülő 2017. évi FINA Úszó, Vízilabda, Műugró, Műúszó és Nyílt Vízi Világbajnoksághoz

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

779/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Gy. Németh Erzsébetnek az előterjesztés határozati javaslatairól pontonként történő szavazására irányuló ügyrendi indítványát.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

780/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi az 569/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. határozatot, egyúttal egyetért és jóváhagyja a Budapesten megrendezésre kerülő 2017. évi FINA Úszó, Vízilabda, Műugró, Műúszó és Nyílt Vízi Világbajnoksághoz kiadandó fővárosi garancialevél dokumentumot az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

781/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

A települési önkormányzatok működési feltételeinek biztosítása során gyakorolt adósságkonszolidáció keretében a BKV Zrt.-nél a Főváros korábbi vezetése által 2010. évet megelőzően felhalmozott adósságállomány átvállalása érdekében megtett intézkedésekért köszönetét fejezi ki a Magyar Államnak.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

782/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

A Budapesten megrendezendő Úszó, Vízilabda, Műugró, Műúszó és Nyílt Vízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével biztosítja annak feltételeit, hogy a Világbajnokság megvalósítása érdekében a budapesti XIII. kerület 25879 helyrajzi számú, a BGYH Zrt. tulajdonát képező ingatlan (Dagály strandfürdő) tulajdonjoga a Magyar Állam részére átadásra kerüljön. Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése értelmében a Budapesti Városigazgatóság Zrt. egyedüli tagjaként utasítja a Társaság igazgatóságát arra, hogy a BGYH Zrt. apportált vagyonelemei közül az alaptőke leszállításával a budapesti XIII. kerület 25879 helyrajzi számú ingatlan (Dagály strandfürdő) kivonásra kerüljön, az alapító okirat megfelelő módosítása mellett.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az ingatlannak a BGYH Zrt. apportjából történő kivonását követően készíttesse elő a Budapesti Városigazgatóság Zrt. alaptőke-leszállítását és a szükséges döntéseket annak érdekében, hogy a budapesti XIII. kerület 25879 helyrajzi számú (Dagály strandfürdő) ingatlant Budapest Főváros Önkormányzata megszerezze, és a Magyar Állam részére a tulajdonjog átadása megtörténhessen.

Felhatalmazza a Budapesti Városigazgatóság Zrt.-t, valamint annak útján a BGYH Zrt.-t, hogy a Magyar Államnak a Dagály strandfürdő ingatlan feletti tulajdonjoga megszerzéséig az ingatlant érintő beruházást elősegítse, a beruházáshoz szükséges tulajdonosi jognyilatkozatokat megadja.

Egyidejűleg felkéri Magyarország Kormányát, hogy a fővárosi közösségi közlekedés, mint az állam által törvényben előírt kötelező közfeladat működési forráshiányát a Nemzetgazdasági Minisztériummal folytatott előzetes megbeszélések alapján a Főváros és a Kormány közötti, a közösségi közlekedés hosszú távú finanszírozását szolgáló megállapodás keretén belül még ez év során segítsen rendezni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 3. pontja: Javaslat a BKV Zrt. adósságának átvállalásával kapcsolatos döntésre

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

783/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

a BKV Zrt. adósságállománya rendezése érdekében egyetért az Államadósság Kezelő Központ Zrt., a BKV Zrt., valamint a hitelezők közötti tartozásátvállalási szerződések megkötésével, melyek teljesítésével a Fővárosi Önkormányzat kezesi kötelezettsége is megszűnik.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 4. pontja: Javaslat bizottsági tagcserére

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

784/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

a Költségvetési Bizottság nem képviselő (külső) tagságából visszahívja Óvári Gyulát 2015. június 30-i hatállyal, és helyére dr. Szili-Kovács Tibort választja meg 2015. július 1-jei hatállyal.

Határidő: 2015. június 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 5. pontja: Javaslat a Budapesti Városigazgatósági és Közlekedésszervezési Koncepció alapelveinek mentén hozandó egyes döntésekre, a főbb városüzemeltetési társaságok alapszabályainak módosítására, az integrált városüzemeltetés szerződéses alapjainak elfogadására

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. Kocsis Máté, Sidó Szabolcs

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 32/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. számú melléklete szerint.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

785/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Városigazgatóság Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szerveként eljárva módosítja a Társaság alapszabályát az előterjesztés 6. sz. mellékletében foglaltak szerint.

Felkéri a főpolgármestert az alapszabály módosítása, valamint a 663/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. határozattal és jelen határozattal elfogadott, a módosításokat magában foglaló egységes szerkezetű alapszabály aláírására és kiadására.

Határidő: 2015. július 31.

Felelős: Tarlós István

786/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szerveként eljárva módosítja a Társaság alapszabályát az előterjesztés 7. sz. mellékletében foglaltak szerint.

Felkéri a főpolgármestert az alapszabály módosítása, valamint a módosításokat magában foglaló egységes szerkezetű alapszabály aláírására és kiadására.

Határidő: 2015. július 31.

Felelős: Tarlós István

787/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szerveként eljárva módosítja a Társaság alapszabályát az előterjesztés 8. sz. mellékletében foglaltak szerint.

Felkéri a főpolgármestert az alapszabály módosítása, valamint a módosításokat magában foglaló egységes szerkezetű alapszabály aláírására és kiadására.

Határidő: 2015. július 31.

Felelős: Tarlós István

788/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a Budapesti Városigazgatóság Zrt. közötti, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt „Megbízási Szerződés közfeladat ellátása érdekében és társasági részesedéshez kapcsolódó egyes tulajdonosi jogok gyakorlására irányulóan” című szerződést az előterjesztés 3. sz. mellékletében foglaltak szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2015. július 31.

Felelős: Tarlós István

789/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. közötti, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt „Megbízási Szerződés társasági részesedéshez kapcsolódó tulajdonosi jogok gyakorlására” című szerződést az előterjesztés 5. sz. mellékletében foglaltak szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2015. július 31.

Felelős: Tarlós István

790/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 785-789/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. határozatokban elfogadott döntések mentén, a Városigazgató felhívásával gondoskodjon a Városigazgatóság Zrt. éves üzleti terve alapján, azzal összhangban a Városigazgatóság Zrt. feladatai ellátásának finanszírozási forrásait és rendjét szabályozó előterjesztés Közgyűlés elé terjesztéséről.

Határidő: 2015. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

791/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a 785-789/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. határozatokban elfogadott döntések mentén, az integrált városüzemeltetési rendszer egyes rendelkezéseivel összhangban:

a) a Városigazgatóság útján gondoskodjon a Városigazgatóság Zrt. egyszemélyes tulajdonában álló gazdasági társaságok, valamint

b) a Városigazgatóság bevonásával gondoskodjon a BKK Zrt. egyszemélyes tulajdonában álló gazdasági társaságok, továbbá

c) a Városigazgatóság bevonásával, a BKK Zrt. útján gondoskodjon a BKV Zrt. egyszemélyes tulajdonában álló gazdasági társaságok létesítő okiratai módosításának előkészítéséről és Közgyűlés elé terjesztéséről.

Határidő: 2015. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

792/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Városigazgatóság Zrt., a BKK Zrt. és a BKK Közút Zrt. bevonásával vizsgálja meg és tegyen javaslatot a BKK Zrt. alapszabályában és keretmegállapodásában szabályozott, közvetlenül nem a kijelölt közlekedésszervezői és közösségi közlekedési szolgáltatás, közútkezelés megrendelői státuszához kapcsolódó feladatai racionalizálására, ennek eredményeként a feladatok esetleges átszervezésére annak érdekében, hogy a BKK Zrt. elsősorban a közlekedésszervezési feladatok ellátásáért felelős szervezetként jelenjen meg az integrált városüzemeltetési modellben.

Határidő: 2015. október 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 6. pontja: Javaslat kulturális kft.-k ügyvezetői álláshelyének pályáztatásával kapcsolatos döntésre

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

793/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Horváth Csaba módosító javaslatát, mely szerint a kulturális nonprofit kft.-k ügyvezető igazgatói álláshelyére beérkezett pályázatokat véleményező szakmai bizottságba a „beterjesztett javaslathoz képest” az egyik fővárosi képviselő asszony helyére dr. Tóth Józsefet delegálja.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

794/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Horváth Csaba módosító javaslatát, mely szerint a József Attila Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói álláshelyére beérkezett pályázatokat véleményező szakmai bizottságba a „beterjesztett javaslathoz képest” Hassay Zsófia fővárosi képviselő asszony helyére dr. Tóth Józsefet delegálja.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

795/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

munkáltatói jogkörében eljárva, az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 39. § (3) bekezdése alapján a Centrál Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakör ellátására pályázatot ír ki az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, tegye meg a szükséges intézkedéseket a pályázati felhívás megjelentetése érdekében.

Határidő: 2015. július 31.

Felelős: Tarlós István

796/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Munkáltatói jogkörében eljárva, az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 39. § (3) bekezdése alapján a József Attila Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakör ellátására pályázatot ír ki az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, tegye meg a szükséges intézkedéseket a pályázati felhívás megjelentetése érdekében.

Határidő: 2015. július 31.

Felelős: Tarlós István

797/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Munkáltatói jogkörében eljárva, az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 39. § (3) bekezdése alapján a Katona József Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakör ellátására pályázatot ír ki az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, tegye meg a szükséges intézkedéseket a pályázati felhívás megjelentetése érdekében.

Határidő: 2015. július 31.

Felelős: Tarlós István

798/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Munkáltatói jogkörében eljárva, az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 39. § (3) bekezdése alapján a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakör ellátására pályázatot ír ki az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, tegye meg a szükséges intézkedéseket a pályázati felhívás megjelentetése érdekében.

Határidő: 2015. július 31.

Felelős: Tarlós István

799/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 39. § (6) bekezdés e) pontjában előírtaknak megfelelően a Centrál Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói álláshelyére beérkezett pályázatokat véleményező szakmai bizottságába a munkáltatói jogkör gyakorlójának képviselőjeként az alábbi két főt kéri fel:

- Hassay Zsófia fővárosi képviselő,

- Orbán Gyöngyi fővárosi képviselő

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

800/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 39. § (6) bekezdés e) pontjában előírtaknak megfelelően a József Attila Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói álláshelyére beérkezett pályázatokat véleményező szakmai bizottságába a munkáltatói jogkör gyakorlójának képviselőjeként az alábbi két főt kéri fel:

- Hassay Zsófia fővárosi képviselő,

- Orbán Gyöngyi fővárosi képviselő

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

801/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 39. § (6) bekezdés e) pontjában előírtaknak megfelelően a Katona József Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói álláshelyére beérkezett pályázatokat véleményező szakmai bizottságába a munkáltatói jogkör gyakorlójának képviselőjeként az alábbi két főt kéri fel:

- Hassay Zsófia fővárosi képviselő,

- Orbán Gyöngyi fővárosi képviselő

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

802/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 39. § (6) bekezdés e) pontjában előírtaknak megfelelően a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói álláshelyére beérkezett pályázatokat véleményező szakmai bizottságába a munkáltatói jogkör gyakorlójának képviselőjeként az alábbi két főt kéri fel:

- Hassay Zsófia fővárosi képviselő,

- Orbán Gyöngyi fővárosi képviselő

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

803/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 39. § (6) bekezdésében előírtaknak megfelelően felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a Centrál Színház Nonprofit Kft., a József Attila Színház Nonprofit Kft., a Katona József Színház Nonprofit Kft., a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. ügyvezetői álláshelyére beérkezett pályázatokat véleményező szakmai bizottság felkérésére vonatkozó intézkedéseket.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 7. pontja: Javaslat kiemelt budapesti sportegyesületek támogatására

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor, Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

804/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

támogatja az alábbi kiemelt budapesti sportegyesületek támogatási kérését, és az egyesületek utánpótlás-nevelési tevékenységének kiadásaira 145 000 E Ft támogatást biztosít az alábbiak szerint:

Újpesti Torna Egylet - 50 000 E Ft;

Vasas Sport Club - 30 000 E Ft;

Budapesti Honvéd Sportegyesület - 25 000 E Ft;

Magyar Testgyakorlók Köre - 40 000 E Ft.

805/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Támogatja a Ferencvárosi Torna Club támogatási kérését, és az egyesület működtetésére, valamint egyes szakosztályai utánpótlás-nevelési tevékenységének kiadásaira összesen 75 000 E Ft támogatást biztosít az alábbiak szerint:

Ferencvárosi Torna Club - 17 750 E Ft;

FTC Icehockey Utánpótlás Sportszolgáltató Kft. - 25 000 E Ft;

FTC Vízilabda Utánpótlás Nonprofit Kft. - 25 000 E Ft;

FTC Női Torna Kft. - 1750 E Ft;

Ferencvárosi Férfi Torna Kft. - 1000 E Ft;

FTC Akrobatikus Torna Kft. - 500 E Ft;

FTC Kerékpár Kft. - 1000 E Ft;

FTC Úszó Nonprofit Kft. - 1500 E Ft;

FTC Kajak-kenu Utánpótlás-nevelés Közhasznú Nonprofit Kft. - 1500 E Ft.

806/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Az egyesületek támogatásának biztosítása érdekében 220 000 E Ft-tal csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „841302 Sportcélú támogatás” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

807/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az Újpesti Torna Egylettel az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal a támogatási megállapodást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követően

Felelős: Tarlós István

808/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Ferencvárosi Torna Clubbal az előterjesztés 2.a-2.i számú mellékletei szerinti tartalommal a támogatási megállapodásokat, és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követően

Felelős: Tarlós István

809/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Vasas Sport Clubbal az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal a támogatási megállapodást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követően

Felelős: Tarlós István

810/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Budapesti Honvéd Sportegyesülettel az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal a támogatási megállapodást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követően

Felelős: Tarlós István

811/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Magyar Testgyakorlók Körével az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal a támogatási megállapodást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követően

Felelős: Tarlós István

A napirend 8. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

812/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság - a 231/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott, és a Magyar Államkincstár 2015. március 17-én kelt végzésére figyelemmel átdolgozott - alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kezdődő hatállyal az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, valamint jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.

Határidő: 8 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 9. pontja: Javaslat gépjárművek selejtezésére és ingyenes átruházására

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

813/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. § (7) bekezdése alapján esetileg magához vonva a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságnak a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 23. § (2) bekezdés bc) pontja szerinti átruházott hatáskörét, jóváhagyja az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti selejtezési jegyzőkönyvben szereplő összesen 2 darab gépjármű selejtezését.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

814/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (1) és (3) bekezdéseiben foglalt hatáskörében eljárva a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a JNB-049 forgalmi rendszámú VOLKSWAGEN Bora és IKU-824 forgalmi rendszámú FORD Transit leselejtezett gépjárműveket ingyenesen átruházza a Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskolára (2061 Bicske, Kossuth Lajos utca 42.). Ennek érdekében jóváhagyja és megköti az előterjesztés 5-6. számú mellékleteiként csatolt szerződéseket, valamint felkéri a főpolgármestert a szerződések aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 10. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 33/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

A napirend 11. pontja: Javaslat a Városliget 29732/1 hrsz.-ú ingatlanának a Műcsarnok kiszabályozása érdekében történő telekalakítására és ingatlanrész ingyenes állami tulajdonba adására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

815/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. § (7) bekezdésében foglaltak alapján eseti jelleggel magához vonja a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságnak a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 48. § (2) és (4) bekezdéseiben meghatározott hatáskörét, és jóváhagyja a 954948/982090 tulajdoni hányadban a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest XIV. kerület 29732/1 hrsz.-ú, kivett közpark megnevezésű ingatlannak a Budapest XIV. kerület 29732/10 hrsz.-ú, kivett múzeum megnevezésű, valamint a Budapest XIV. kerület 29732/11 hrsz.-ú, kivett közpark megnevezésű ingatlanokra történő megosztását.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

816/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a Budapest XIV. kerület 29732/1 hrsz.-ú ingatlan megosztása során kialakuló Budapest XIV. kerület 29732/10 hrsz.-ú kivett múzeum megnevezésű ingatlan 12947/19747 tulajdoni hányadát a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108. § (2) bekezdése alapján a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 4-5. §-aiban meghatározott közfeladat ellátásának elősegítése érdekében a Magyar Állam javára ingyenesen átadja.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

817/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Magyar Állam képviseletében eljáró MNV Zrt.-vel a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.-vel, valamint Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatával az előterjesztés 6. számú mellékletét képező megállapodást, egyúttal felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 12. pontja: Alapítói határozat kiadása a BKK Zrt. 2015-2016. évi üzleti tervének elfogadására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

818/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szerveként (alapítójaként) Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva - megismerve a BKV Zrt. 2015-2016. évi üzleti terv változatait - elfogadja a BKK Zrt. 2015. évi üzleti tervét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, melyben a tervezett feladatok teljes forrásigénye bruttó 95 503 M Ft. Továbbá felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Zrt. vezérigazgatója útján a BKK Zrt. 2015. évi üzleti tervét vizsgálja felül, és az üzleti terv módosítását 2015. október 31. napjáig terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé, melyben tegyen javaslatot a BKK Zrt. alapszabályában és keretmegállapodásában szabályozott, közvetlenül nem a kijelölt közlekedésszervezői és közösségi közlekedési szolgáltatás, közútkezelés megrendelői státuszához kapcsolódó feladatai racionalizálására, ennek eredményeként a feladatok esetleges átszervezésére annak érdekében, hogy a BKK Zrt. elsősorban a közlekedésszervezési feladatok ellátásáért felelős szervezetként jelenjen meg az integrált városüzemeltetési modellben.

Határidő: 2015. október 31.

Felelős: Tarlós István

819/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy tegyen meg minden lehetséges lépést a Kormány felé azon jogszabályváltozások és központi költségvetési támogatások biztosíthatósága érdekében, mely képessé teszi a Fővárosi Önkormányzatot a közlekedésszervezési feladatok finanszírozására 2015-ben.

Határidő: 2015. december 31.

Felelős: Tarlós István

820/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

A BKK Zrt. 2016. évi üzleti terve vonatkozásában a bemutatott alternatívák tartalmát előzetesen tudomásul veszi, de kötelezettséget csak a rendelkezésre álló források biztosítása után vállal.

Határidő: 2015. december 31.

Felelős: Tarlós István

821/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az alapítói döntésről a BKK Zrt. vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 13. pontja: Javaslat a BKK Zrt.-vel kötött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 2015-2016-ra vonatkozó közlekedésszervezői éves mellékletének megkötésére

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

822/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársasággal az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti, a BKK 2015-2016. évi üzleti tervéről meghozott döntéssel megegyező tartalommal, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodásának 1. számú függelékét képező, 2015-2016-ra vonatkozó közlekedésszervezői éves mellékletét, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 14. pontja: Javaslat a Budapest Szíve NKft.-vel kötött keretmegállapodás megszüntetésére és a projektmenedzsment feladatainak Főpolgármesteri Hivatalon belül történő ellátására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

823/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

egyetért azzal, hogy a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, az előterjesztés 1. számú mellékletében bemutatott feladatait 2015. augusztus 1. napjától a Főpolgármesteri Hivatal szervezeti egységei lássák el.

A feladatok ellátásához (az előírt fenntartási időszak figyelembevételével) 2015. augusztus 1. napjától 2019. szeptember 30. napjáig határozott időre a Főpolgármesteri Hivatal engedélyezett létszámát 2 fővel megemeli.

824/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Ezzel egyidejűleg a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság projektmenedzsment és műszaki feladatainak 2015. augusztus 1-jétől 2019. szeptember 30-ig történő ellátása érdekében a Főpolgármesteri Hivatal létszámának 2 fővel történő megemeléséhez csökkenti a „824702 Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. feladatai” cím egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 4414 E Ft-tal, egyidejűleg tartós jelleggel megemeli a „710901 Igazgatási apparátus kiadása” cím támogatási és kiadási előirányzatát 3812 E Ft-tal (ebből: személyi juttatások 3000 E Ft, a munkaadókat terhelő járulékok 812 E Ft), valamint tartós jelleggel megemeli a „710902 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatát 602 E Ft-tal (ebből: személyi juttatások 458 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok 144 E Ft).

Továbbá a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím közfoglalkoztatottak nélküli létszámkeretét 2015. augusztus 1-jei hatállyal 2 fővel megemeli.

A Főpolgármesteri Hivatal engedélyezett létszámát 2015. augusztus 1-jével 909 főben állapítja meg.

Határidő: a 2015. évi költségvetési rendelet júniusi módosítása

Felelős: Tarlós István

825/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság projektmenedzsment és műszaki feladatainak 2016. január 1-jétől 2019. szeptember 30-ig történő ellátása érdekében a Főpolgármesteri Hivatal létszámának 2 fővel történő megemeléséhez a szükséges előirányzatot (összesen 48 967 E Ft-ot) az „Igazgatási apparátus 710901 és 710902” címek támogatási és kiadási előirányzatán az alábbiak szerint biztosítja: 2016. évtől 2018. évig évente 12 774 E Ft-ot, 2019-ben szeptember 30-ig 10 645 E Ft-ot.

Határidő: a 2016-2019. évi költségvetések tervezése

Felelős: Tarlós István

826/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közötti városrehabilitációs közszolgáltatási keretszerződés 2015. július 31-i hatállyal történő megszüntetésére vonatkozó megállapodást az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

827/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság közreműködésével készítse elő az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti megállapodás hatálybalépését követően az auditált beszámolóval alátámasztott elszámolási megállapodást, és terjessze a keretszerződés megszüntetését követő Közgyűlés rendes ülése elé.

Határidő: 2015. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 15. pontja: Javaslat a Pannon Park Projekt fejlesztési terveivel összefüggő egyes döntések meghozatalára II.

Előterjesztők: dr. Szeneczey Balázs,

Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

828/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Állat- és Növénykert közreműködésével készített, az előterjesztésben foglalt jelentést az 1022/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. határozattal támogatott Pannon Park Projekt program állásáról.

829/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Az előkészítés érdekében kötelezettséget vállal a „FÁNK Pannon Park fejlesztése” feladat megvalósítása érdekében 1 658 000 E Ft összegű többletfedezet biztosítására a 2015-2016. évekre vonatkozóan, úgy hogy az állami támogatás megérkezését követően az előzetesen biztosított 1 658 000 E Ft összegű forrás az „Általános tartalék” címre visszapótlásra kerüljön.

A Pannon Park fejlesztési feladatot az állami szerepvállalással megvalósuló - megvalósíthatósági tanulmányt tartalmazó - „FÁNK, területbővítéshez kapcsolódó beruházások” előkészítési feladattal összevontan kívánja megvalósítani az állami támogatás összegével megemelt, nettó 25 300 000 E Ft összköltséggel, azzal, hogy a támogatási szerződés megkötéséig csak a megelőlegezett nettó 1 658 000 E Ft erejéig lehet kötelezettséget vállalni.

830/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

A „FÁNK Pannon Park fejlesztése” tárgyú fejlesztési feladat zökkenőmentes, határidőben történő megvalósítása érdekében egyetért a 6719 egyedi azonosító számmal jóváhagyott, a „FÁNK területbővítéshez kapcsolódó beruházások” feladat átnevezésével és kibővítésével a „FÁNK Pannon Park fejlesztése” feladatra, továbbá 1 658 000 E Ft-tal csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát, és ezzel egyidejűleg megemeli az „570101 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatán a „FÁNK Pannon park fejlesztése” feladatot, a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi beruházások 779 600 E Ft. Továbbá megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” feladatot 878 400 E Ft-tal. A feladathoz kapcsolódó áfa rendezése érdekében megemeli az „570101 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (áfa-visszatérítés) előirányzatát 209 976 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatot. A „FÁNK Pannon Park fejlesztése” céljelleggel támogatott feladat összköltsége 25 300 000 E Ft, tény 2014. december 31-ig 99 476 E Ft, 2015. évi előirányzata 980 124 E Ft (céljelleggel támogatott intézményi beruházás 980 124 E Ft), 2016. évi üteme 5 098 800 E Ft (állami támogatás 5 000 000 E Ft), 2017. évi üteme 10 948 080 E Ft (állami támogatás 11 826 480 E Ft), 2018. évi üteme 7 880 300 E Ft (állami támogatás 7 880 300 E Ft), 2019. évi üteme 293 220 E Ft (állami támogatás 293 220 E Ft). A megvalósítás ideje 2013-2019. évekre módosul.

A feladatra vonatkozó áfa összegét az intézmény a saját költségvetéséből finanszírozza, melynek összege a 2015. évre vonatkozóan 264 633 E Ft, a 2016. évre vonatkozóan 1 373 676 E Ft. Az előző évi tényeket is figyelembe véve a feladat bruttó összköltsége 32 131 000 E Ft.

831/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 8. § (1) bekezdés a) pontja értelmében jóváhagyja a 6719 egyedi azonosító számú, „FÁNK Pannon Park fejlesztése” tárgyú célokmányt az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 8 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 16. pontja: Javaslat „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” című projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

832/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” feladatot változatlan összköltséggel, módosított ütemezéssel kívánja megvalósítani. A megvalósítási helyszín megváltozására tekintettel az 1. részfeladatra vonatkozó tervezői szerződés megszüntetésre kerül.

833/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtásának érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatát „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” feladathoz kapcsolódóan 342 405 E Ft-tal, azon belül:

„Önkormányzati beruházások” előirányzatát 329 775 E Ft-tal,

„Beruházási célú előzetesen felszámított áfa” előirányzatát 12 630 E Ft-tal,

valamint megemeli 16 000 E Ft-tal címen belül a fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadás előirányzatát.

A feladat összköltsége változatlanul 4 084 084 E Ft, 2015. évi előirányzata 3 261 878 E Ft-ra módosul (ebből: nettó 2 418 408 E Ft, visszaigényelhető beruházási célú áfa 662 715 E Ft, fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások áfával 180 775 E Ft (ebből nettó dologi kiadás: 150 920 E Ft, dologi kiadás áfája: 29 835 E Ft). A feladatnak 2016. évi üteme nincsen, 2017. évi üteme 326 405 E Ft, (ebből: nettó 315 875 E Ft, visszaigényelhető beruházási célú áfa 10 530 E Ft). A feladat kiadási tényadata 2014. december 31-ig 495 801 E Ft, a kapcsolódó KEOP támogatás változatlanul 2 492 081 E Ft (2015.).

Az FKF NZrt.-vel kötött ingatlan adásvételi szerződés és használat jogának alapításáról szóló megállapodás 1. számú módosításának megfelelően csökkenti a „855101 Bérleti és lízingbevételek” cím, azon belül a működési bevételek előirányzatát 326 405 E Ft-tal. A fennmaradó 326 405 E Ft használati jog ellenértékének megfizetésére 2017-ben kerül sor.

834/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdése szerint eseti jelleggel visszavonja a Költségvetési Bizottságra és a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskört és jóváhagyja

„A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” megnevezésű feladat megvalósítására az engedélyokirat 5. sz. módosítását az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat módosításának aláírásáról.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

835/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” című projekt keretében az FKF Zrt.-vel megkötött ingatlan adásvételi szerződés és használat jogának alapításáról szóló megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, továbbá felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő: 10 nap

Felelős: Tarlós István

836/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (7) bekezdése, illetve a fenti rendelet 6. mellékletének 5.11. pontja alapján eseti jelleggel visszavonja a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskört és jóváhagyja

„A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” című KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0002 azonosító számú projekt 1. részfeladata tárgyában megkötött tervezési szerződés megszüntetését az előterjesztés 8. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a szerződés aláírásáról.

Határidő: 10 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 17. pontja: Javaslat az FTSZV Kft. közszolgáltatási szerződésének módosítására és tőkeemelésére

Előterjesztő: Sidó Szabolcs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

837/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

megerősíti a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. és a Fővárosi Önkormányzat között hatályban lévő közszolgáltatási szerződés alapján végzett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízbegyűjtési közszolgáltatás 2015. évi számított díjtételeit az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint.

838/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Megerősíti a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. és a Fővárosi Önkormányzat között hatályban lévő közszolgáltatási szerződés alapján végzett szennyvíziszap szállítás/ártalmatlanítás és monitoring gépjármű üzemeltetés 2015. évi egységnyi díjtételeit az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti összegekben, amelyek azonosak a 2014. évi díjtételekkel.

839/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. veszteségének pótlására a Budapesti Városigazgatóság Zrt. 2014. évi eredménye terhére 300 000 E Ft veszteségpótló tőkeemelésre kerüljön sor, és felkéri a főpolgármestert, hogy a tőkeemeléshez szükséges előterjesztést a városigazgató útján a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. reorganizációs tervének felülvizsgálatával együtt terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: 2015. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

840/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

A döntéshez kapcsolódóan 300 000 E Ft-tal csökkenti a „852001 Osztalékbevételek” cím bevételi, valamint a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

841/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. által tervezett ingatlanértékesítést követően - a városigazgató útján - gondoskodjon a Társaság számára a 2015. évre meghatározott kompenzáció összegének 300 000 E Ft csökkentését tartalmazó előterjesztés elkészítéséről, és azt nyújtsa be a Közgyűlésnek jóváhagyásra.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlésnek az ingatlanértékesítést követő ülése

Felelős: Tarlós István

842/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 72/2013. (X. 24.) Főv. Kgy. rendelet módosított szöveggel való elfogadása miatt az ingatlanon elszállításra átvett települési folyékony hulladék mennyisége után fizethető közszolgáltatási díjhoz kapcsolódó forrásszükségletet biztosítja az FTSZV Kft. részére. Ennek megfelelően a 2015. március 1-jétől 2016. március 1-ig terjedő időszakra havi 10 000 E Ft elszámolási kötelemmel terhelt előzetes pénzügyi támogatást biztosít az FTSZV Kft. részére a Fővárosi Önkormányzat 2015. és 2016. évi költségvetésének terhére. Az FTSZV Kft. köteles a 2015. és 2016. évre biztosított támogatással elszámolni az éves auditált mérleg elfogadását követő 30 napon belül. A tényleges forrásigény és az előzetesen biztosított pénzösszeg különbözete alapján igazolt többletforrás igényt az FTSZV Kft. részére a Fővárosi Önkormányzat az elszámolás évében költségvetése terhére rendelkezésre bocsátja, illetve túlfinanszírozás esetén az FTSZV Kft. köteles a többletfinanszírozást visszautalni a Fővárosi Önkormányzat részére.

843/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

A döntéshez kapcsolódóan a 2015. évi többlettámogatás biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 100 000 E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „823701 Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. közszolgáltatási feladat elszámolása” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

844/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy az ingatlanon elszállításra átvett települési folyékony hulladék mennyisége után fizethető közszolgáltatási díj fizetésének biztosítása érdekében a 2016. január 1-jétől 2016. március 1-ig terjedő időszakra összesen 20 000 E Ft támogatást biztosít a „823701 Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. közszolgáltatási feladat elszámolása” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán a 2016. évi költségvetésében.

Határidő: a 2016. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

845/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.-vel a közszolgáltatási szerződés 1. sz. módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a TVI véleményének kézhezvételét követően azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 18. pontja: Javaslat „A 2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása” c. projekt tervezési munkáinak megindításához kapcsolódó döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs, Riz Levente, Kovács Péter

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

846/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

támogatja „A 2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása” című projekt előkészítésének megvalósítását.

847/2015. (VI.23.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal a „2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása - tervezés” megnevezésű feladatnak fővárosi saját forrás terhére történő megvalósítására. A feladat összköltsége 2 000 000 E Ft, amelyből a 2015. évi előirányzat 1000 E Ft, 2016. évi üteme 999 000 E Ft, 2017. évi üteme 1 000 000 E Ft.

848/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 1000 E Ft-tal.

Egyidejűleg tervbe vesz a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások) előirányzatán az új „2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása - tervezés” feladaton 1000 E Ft-ot.

A feladat összköltsége 2 000 000 E Ft, 2015. évi előirányzata 1000 E Ft, 2016. évi üteme 999 000 E Ft (ebből önkormányzati beruházások 786 614 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 212 386 E Ft), 2017. évi üteme 1 000 000 E Ft (ebből önkormányzati beruházások 787 402 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 212 598 E Ft).

849/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja „A 2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása - tervezés” című engedélyokiratot az előterjesztői módosító indítvány 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

850/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy „A 2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása” című projekt megvalósítása érdekében vizsgálja meg külső források bevonásának lehetőségét.

Határidő: a 2016. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

851/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy „A 2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása” című projekt megvalósítása érdekében gondoskodjon a tervezői közbeszerzési eljárás megindításáról.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 19. pontja: Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatására és alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

852/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva, mint az alapító jogait gyakorló testület, módosítja a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány alapító okiratát az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és ezzel megegyezően elfogadja az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2015. június 30. napját követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

853/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvánnyal kötendő támogatási szerződést az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 20. pontja: Javaslat a Parking Kft.-nek a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-be történő beolvadásával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

854/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 8. §-ában foglaltak szerint egy döntéssel hagyja jóvá, hogy a Parking Kft., mint beolvadó Társaság az előterjesztés mellékleteiben foglalt egyesülési tervben és egyesülési szerződésben, valamint a két Társaság egyesülésével kapcsolatos egyéb dokumentumokban foglaltak szerint beolvadjon a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-be, mint átvevő Társaságba, azzal, hogy a beolvadó Társaság (Parking Kft.) megszűnik, általános jogutódja az átvevő Társaság (BKK Zrt.) lesz, amelynek neve és cégformája nem változik. A beolvadás költségeit az átvevő Társaság viseli.

855/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az egyesüléssel érintett Társaságok a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. és a Parking Kft. alapítójaként elhatározza a Parking Kft. és a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. egyesülését oly módon, hogy a Parking Kft. beolvad a BKK Zrt.-be, így a Parking Kft., mint önálló jogi személy megszűnik, a jogutód Társaság a BKK Zrt. lesz. Egyetért azzal, hogy a jogutód BKK Zrt. cégformája a beolvadást követően változatlanul zártkörűen működő részvénytársaság legyen.

856/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján eljárva a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. és a Parking Kft. alapítójaként jóváhagyja

- a BKK Zrt., mint átvevő (jogelőd) Társaság független könyvvizsgáló által ellenőrzött, 2014. december 31-i fordulónapra készített vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét az azokról készült független könyvvizsgálói jelentésben foglaltakkal együtt az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.

- a Parking Kft., mint beolvadó (jogelőd) Társaság független könyvvizsgáló által ellenőrzött, 2014. december 31-i fordulónapra készített vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét az azokról készült független könyvvizsgálói jelentésben foglaltakkal együtt az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.

- a beolvadást követően tovább működő BKK Zrt., mint jogutód Társaság független könyvvizsgáló által ellenőrzött, 2014. december 31-i fordulónapra készített nyitó vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét az azokról készült független könyvvizsgálói jelentésben foglaltakkal együtt az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint

- a Fővárosi Önkormányzat kötelezettséget vállal a beolvadás alapján a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. által kibocsátandó valamennyi új törzsrészvény átvételére, és a beolvadást követően tovább működő BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., mint jogutód Társaság jegyzett tőkéjét (alaptőkéjét) 1 980 000 000 Ft összegben határozza meg, amelynek megfelelő részvények mindegyike (100%-a) a Fővárosi Önkormányzatot, mint alapítót és egyszemélyes részvényest illeti meg.

857/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. és a Parking Kft. alapítójaként jóváhagyja

- a Parking Kft.-nek a BKK Zrt.-be történő beolvadásáról rendelkező egyesülési szerződést az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felhatalmazza a beolvadó Parking Kft. ügyvezetőjét, továbbá az átvevő BKK Zrt. vezérigazgatóját az egyesülési szerződés aláírására, továbbá arra, hogy gondoskodjon

- az egyesülési szerződés elfogadásától számított 15 napon belül a Társaság munkavállalóinak beolvadásról való tájékoztatásáról.

- az egyesülési közlemény Cégközlönyben történő közzétételének kezdeményezéséről, majd ezt követően a beolvadás illetékes Cégbírósághoz történő bejelentéséről.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

858/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapítójaként módosítja az átvevő BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. alapszabályát, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát az előterjesztés 6-7. sz. mellékletei szerint, és felhatalmazza a főpolgármestert azok aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

859/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapítójaként úgy dönt, hogy a beolvadáshoz fűződő joghatások beállásának napjaként 2015. október 31. napját jelöli meg azzal, hogy amennyiben a cégbírósági bejegyzés e napot követően történik meg, úgy a joghatások beállásának napja a cégbírósági bejegyzés napja, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 57. § (2) bekezdése alapján.

860/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Megállapítja, hogy - a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 36. § (1) bekezdése alapján - a Parking Kft. BKK Zrt.-be való beolvadásának időpontjában, a Parking Kft.-nél fennálló munkaviszonyból származó kötelezettségek a beolvadó Parking Kft.-ről a BKK Zrt.-re, mint átvevő munkáltatóra szállnak át.

861/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi és jóváhagyja az EBRD által megküldött nyilatkozatot az előterjesztői kiegészítés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

862/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapító fenti döntéseiről a Ptk. 3:109. § (4) bek. alapján a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. és a Parking Kft. vezető tisztségviselőit tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 21. pontja: Beszámoló az FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. 2014. évi közszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséről és a 2014. évi támogatások elszámolásáról

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

863/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. 2014. évi közszolgáltatói gazdasági teljesítményéről szóló, az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti beszámolóját.

864/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

77 438 E Ft alulkompenzáció összegével jóváhagyja 2014. január 1. - 2014. december 31. közötti időszakra a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. rendelkezésére bocsátott működési célú pénzeszköz felhasználásáról szóló elszámolást.

865/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Csökkenti az alulkompenzáció rendezése érdekében a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 77 438 E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe a „823701 Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. közszolgáltatási feladat elszámolása” cím kiadási, azon belül egyéb működési célú támogatás átadás áht-n kívülre előirányzatán.

A napirend 22. pontja: 2015. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok III. ütem

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

866/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

a BKK beruházásaihoz kapcsolódó, visszaigényelhető általános forgalmi adó elszámolásának rendjét 2015. július 1-jétől módosítja, s ezen időponttól kezdve a „891201 Forgótőke áfa finanszírozásra” címkódról, tárgyévi visszapótlási kötelezettséggel biztosítja a BKK beruházásaihoz szükséges általános forgalmi adó összegét. Erre tekintettel úgy dönt, hogy

a) lezárja a BKK átmeneti áfa finanszírozásai kiadási érdekében megkötött tagi hitel megállapodást;

b) megszünteti a BKK beruházásaihoz kapcsolódó eddigi áfa elszámolási rendet, és a 2015. június 30-áig igénybe vett általános forgalmi adó összegével elszámol az egyes fejlesztési, beruházási és pénzeszköz-átadási megállapodások módosításain keresztül, s ugyanezen megállapodásokban megállapítja a tárgyévre, a feladatra tárgyévben visszapótlási kötelezettséggel igénybe vehető általános forgalmi adó összegét;

c) azon fejlesztési feladatokra, amelyeknél a vissza nem igényelhető általános forgalmi adó összege meghaladja a rendelkezésre álló fedezetet, a szükséges többletforrást biztosítja.

867/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy

a) lezárja a BKK átmeneti áfafinanszírozási kiadásai érdekében létrehozott „884601 BKK átmeneti finanszírozás kiadásai” címkódon 2015-2016. évekre biztosított 1800 M Ft összköltségű feladatot (ebből 2015. évre 900 M Ft, 2016. évre 900 M Ft), azzal, hogy 2015. évre 2015. június 30-ig lehívott, még vissza nem fizetett áfa összegeket a BKK a visszaigénylésből, illetve más forrásból történő megtérülés időpontjától számított 2 munkanapon belül a Főváros részére visszafizeti. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti az előterjesztés 5. sz. melléklete szerint a tagi hitel megszüntető megállapodását.

b) a közlekedésszervezői forrásból a keretmegállapodás 5.2. pontja alapján finanszírozott, az egyedi megállapodásmódosításokban kimutatott még vissza nem fizetett áfa összeget a BKK a közlekedésszervezői feladataira fordítja, és ezen összeg erejéig 2015. június 30-ával elszámol, június 30-át követően a Főváros felé lehívást nem nyújt be.

c) az egyes fejlesztési feladatok fővárosi fejlesztési forrásából áfafinanszírozásra felhasznált és a Főváros részére még vissza nem fizetett, az egyedi megállapodásmódosításokban kimutatott áfa összeget a BKK a feladat megvalósítására fordítja.

868/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

A BKK részére az egyes fejlesztési feladatokhoz szükséges általános forgalmi adó rendezése érdekében tervbe veszi az új, „891201 Forgótőke áfa-finanszírozásra” címen belül 4 000 000 E Ft-ot az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak kiadási és a működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről bevételi előirányzatán.

869/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

A BKK részére a főváros által biztosított forrás vissza nem igényelhető általános forgalmi adó fedezetére 202 626 E Ft többletfedezetet biztosít. Ebből az 1-3 villamosvonalak továbbfejlesztésének I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként 29 163 E Ft-ot, a budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése fejlesztési feladatra 172 390 E Ft-ot, a közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2015 elnevezésű feladatra 1073 E Ft-ot.

870/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Az „M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés” c. beruházási feladat előirányzatát 291 640 E Ft-tal megemeli, a feladathoz kapcsolódó kivitelezési tervek elkészítése érdekében.

871/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

A „Budai észak-déli villamoskapcsolat kiépítése” c. beruházási feladatra 80 000 E Ft többletfedezetet biztosít a kivitelezés során a HÉV födém előre nem tervezhető és látható statikai munkáinak.

872/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Az egyes fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó fedezetének, illetve az M3-as metróvonal előkészítése és a Budai fonódó kiépítésének előre nem tervezhető többletfeladataihoz szükséges fedezet biztosítása érdekében

- csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 574 266 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg

- megemeli a „813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán belül az „1-3 villamosvonalak továbbfejlesztésének I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként” feladatot 29 163 E Ft-tal (ezzel a feladat összköltsége 2 720 741 E Ft, tény 2014. december 31-éig: 1 516 280 E Ft, 2015. évi üteme 1 204 461 E Ft-ra módosul),

- továbbá a „Budai észak-déli villamoskapcsolat kiépítése” feladatot 252 390 E Ft-tal (ezzel a feladat összköltsége 3 091 789 E Ft, tény 2014. december 31-éig: 9222 E Ft, 2015. évi üteme 3 082 567 E Ft-ra módosul).

Továbbá megemeli a „813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre előirányzatán belül a „Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2015” elnevezésű feladat előirányzatát 1073 E Ft-tal (ezzel a feladat összköltsége 850 085 E Ft, tény 2014. december 31-éig: 186 713 E Ft, 2015. évi üteme 663 372 E Ft-ra módosul), valamint megemeli az „M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés” beruházási feladat előirányzatát 291 640 E Ft-tal (ezzel a feladat összköltsége 1 513 690 E Ft, tény 2014. december 31-éig: 310 E Ft, 2015. évi üteme 1 047 970 E Ft-ra módosul, a 2016. évi üteme változatlanul 465 410 E Ft).

873/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Az „580202 Budapesti Sportszolgáltató Központ”, mint költségvetési intézmény megszüntetésére vonatkozó közgyűlési döntésre tekintettel indokolt az e címkódon a „BSK fűtés-korszerűsítése” elnevezésű folyamatban lévő beruházási feladat önkormányzati beruházási feladatként való nevesítése és a folyamatban lévő szerződések önkormányzatra történő átcedálása.

874/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Csökkenti az „580202 Budapesti Sportszolgáltató Központ” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatán a „BSK fűtés-korszerűsítése” feladatot 32 871 E Ft-tal, s ezzel a feladat törlésre kerül. Ezzel egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az új „BSK fűtés-korszerűsítése” feladatot (a kiadásból önkormányzati beruházás: 25 883 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 6988 E Ft, a feladat összköltsége: 32 871 E Ft).

875/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése, valamint az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja

a) az előterjesztés 1. sz. melléklete, BKK Zrt. által megvalósítandó közlekedési feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 7092. és 7103. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratait és az e feladatokhoz kapcsolódó pénzeszköz-átadási megállapodások 6. számú módosításait, valamint a

7096. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát és annak végrehajtásához kapcsolódó fejlesztési megállapodás 5. sz. módosítását;

7098. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát és annak végrehajtásához kapcsolódó fejlesztési megállapodás 2. sz. módosítását;

7099. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát és annak végrehajtásához kapcsolódó fejlesztési megállapodás 3. sz. módosítását;

7100. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát és annak végrehajtásához kapcsolódó fejlesztési megállapodás 2. sz. módosítását;

7106. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát és annak végrehajtásához kapcsolódó fejlesztési megállapodás 3. sz. módosítását;

7107. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát és annak végrehajtásához kapcsolódó fejlesztési megállapodás 4. sz. módosítását;

7093. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát és annak végrehajtásához kapcsolódó fejlesztési megállapodás 4. sz. módosítását;

7094. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát és annak végrehajtásához kapcsolódó fejlesztési megállapodás 4. sz. módosítását;

7097. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát és annak végrehajtásához kapcsolódó fejlesztési megállapodás 4. sz. módosítását;

7095. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát és annak végrehajtásához kapcsolódó fejlesztési megállapodás 2. sz. módosítását;

7102. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát és annak végrehajtásához kapcsolódó fejlesztési megállapodás 1. sz. módosítását;

7104. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát és annak végrehajtásához kapcsolódó fejlesztési megállapodás 1. sz. módosítását;

7110. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát és annak végrehajtásához kapcsolódó fejlesztési megállapodás 1. sz. módosítását;

7111. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát és annak végrehajtásához kapcsolódó fejlesztési megállapodás 1. sz. módosítását és a

7109. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát és annak végrehajtásához kapcsolódó fejlesztési megállapodás 1. sz. módosítását.

b) az előterjesztés 4. sz. melléklete, BKK Zrt. által megvalósítandó közlekedési feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő

6846. egyedi azonosító számú felújítási feladathoz kapcsolódó beruházási és megvalósítási megállapodás 4. számú módosítását;

a 6022. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 5. sz. és annak végrehajtásához kapcsolódó megvalósítási megállapodás 4. sz. módosítását;

a 6497. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 4. sz. és annak végrehajtásához kapcsolódó megvalósítási megállapodás 3. sz. módosítását;

a 6820. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 3. sz. és annak végrehajtásához kapcsolódó megvalósítási megállapodás 3. sz. módosítását;

a 7050. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratát és annak végrehajtásához kapcsolódó megvalósítási megállapodást;

a 6838. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 2. sz. és annak végrehajtásához kapcsolódó megvalósítási megállapodás 2. sz. módosítását,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 10 napon belül

Felelős: Tarlós István

876/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (2) bekezdése, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja az illetékes bizottságok beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos hatáskörét, és jóváhagyja

a) az előterjesztés 2. sz. melléklete, sport feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6857. egyedi azonosító számú beruházási feladatának 1. sz. módosított engedélyokiratát;

b) az előterjesztés 3. sz. melléklete, informatikai feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 7072. egyedi azonosító számú beruházási feladatának 1. sz. módosított engedélyokiratát,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 10 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 23. pontja: A Balázs Mór-terv társadalmi egyeztetési folyamatának lezárásával kapcsolatos döntések

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

877/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Balázs Mór-terv társadalmi egyeztetéséről készült tájékoztatást, valamint az előterjesztés 1. számú mellékletében a Balázs Mór-terv „Célrendszer és Intézkedések”-re vonatkozó változtatási javaslatot az előterjesztő által befogadott módosító indítvány szerint fogadja el úgy, hogy a változtatási javaslatok a „Balázs Mór-terv véglegesítéséhez” című 1. számú melléklet 11. oldalán a kötöttpályás hálózat bővítése a sűrű beépítésű övezetekben címszó szerepel és a továbbiakban e címszó alatt alapvető feladatként visszakerül a XIII. kerületi Újlipótvárosnak a versenyképes kötöttpályás kiszolgálása.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

878/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a BKK vezérigazgatóját, hogy a bemutatott változtatási javaslatok tartalmi átvezetésével véglegesítse a Balázs Mór-terv „Célrendszer és Intézkedések” magyar és angol nyelvű változatát, és a 2014-2020-as időszakra tervezett fejlesztési projektek finanszírozása érdekében nyújtsa be a támogató szervek felé.

Határidő: 2015. december 31.

Felelős: dr. Dabóczi Kálmán, a BKK vezérigazgatója

879/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a BKK vezérigazgatóját, hogy a véglegesített „Célrendszer és Intézkedések” alapján készítse el a Balázs Mór-terv 2020-ig megvalósítani tervezett projekteket tartalmazó „Közlekedésfejlesztési Beruházási Program”-ját.

Határidő: 2015. december 31.

Felelős: dr. Dabóczi Kálmán, a BKK vezérigazgatója

A napirend 24. pontja: Javaslat az FKF Nonprofit Zrt.-vel kötött vagyonkezelési szerződés 1. sz. módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

880/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti az FKF Nonprofit Zrt.-vel a vagyonkezelési szerződés 1. sz. módosítását az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a szerződésmódosítás aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

881/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. igazgatóságát, hogy vizsgálja felül az 5/2015. (II. 4.) sz. határozatának 3. bekezdésében foglaltakat.

Határidő: 60 nap

Felelős: a Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. Igazgatósága

882/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése” feladatot módosított 4 290 757 E Ft összköltséggel kívánja megvalósítani és a vagyonkezelési szerződéssel összhangban a felek a vagyonkezelői jog ellenértékét 623 458 E Ft-ban határozzák meg.

883/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtásának érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatát „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése” feladathoz kapcsolódóan 50 278 E Ft-tal, azon belül „Önkormányzati beruházások” előirányzatát 39 589 E Ft-tal,

„Beruházási célú előzetesen felszámított áfa” előirányzatát 10 689 E Ft-tal.

A feladat összköltsége 4 290 757 E Ft-ra módosul, amelyből levonható áfa összesen: 912 207 E Ft, ebből egyenes áfa 912 207 E Ft, kapcsolódó KEOP támogatás változatlanul 2 755 093 E Ft.

A vagyonkezelői jog ellenértéke változásának tervbevétele érdekében csökkenti a „855101 Bérleti és lízingbevételek” cím, azon belül működési bevételek előirányzatát 50 278 E Ft-tal.

884/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése” megnevezésű feladat megvalósítására Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet alapján az engedélyokirat 1. sz. módosítását az előterjesztés 8. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat módosításának aláírásáról.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítást követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 25. pontja: Javaslat a „Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén” c. KEOP-5.5.0/A/12-2013-0067 jelű projekt támogatási szerződésének 1. számú módosítására, valamint az engedélyokiratának 1. sz. módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

885/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén” feladatot uniós társfinanszírozással 39 326 E Ft elszámolható összköltséggel kívánja megvalósítani.

886/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Csökkenti a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi előirányzatát 93 711 E Ft-tal, továbbá csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén” feladatot 110 248 E Ft-tal (ebből önkormányzati beruházások 86 809 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 23 439 E Ft). A feladat összköltsége bruttó 39 326 E Ft (le nem vonható áfa összege 8361 E Ft), ebből KEOP támogatás 33 427 E Ft, saját forrás 5899 E Ft.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

887/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a „Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén” című projekt támogatási szerződésének 1. számú módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási szerződésmódosítás aláírásáról.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

888/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén” tárgyú beruházási engedélyokirat 1. számú módosítását az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat módosítás aláírásáról.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 26. pontja: Javaslat a zöldfelületi közszolgáltatással kapcsolatos egyes döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

889/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság 2014. évi közszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséről szóló beszámolóját és kompenzáció elszámolását.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 34/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

890/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság és a Fővárosi Önkormányzat közötti 2015. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződést az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 27. pontja: Javaslat a Városháza épületének korszerűsítése feladat megvalósításának előkészítéséhez szükséges fedezet biztosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

891/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal a „Városháza épületének fejlesztése” új feladat megvalósítására, ennek keretében a Városháza épületének felmérésére, a fejlesztéshez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére, a KEHOP projekthez kapcsolódó tervezési feladatokra, valamint az építési és örökségvédelmi tervdokumentációjának megrendelésére. A feladat 2015. évi előirányzata bruttó 40 000 E Ft, amelyet saját forrásból kíván biztosítani.

892/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

A fejlesztési feladat forrásának biztosítása, megvalósítása érdekében 40 000 E Ft-tal csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát és ezzel egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az új „Városháza épületének fejlesztése” feladatot, a kiadásból önkormányzati beruházások 30 996 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított le nem vonható áfa 8369 E Ft, fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások áfával 635 E Ft (ebből nettó dologi: 500 E Ft, dologi kiadás áfája: 135 E Ft).

893/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (7) bekezdésében foglaltak alapján eseti jelleggel visszavonja a Költségvetési Bizottságnak és a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságnak a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdése szerinti hatáskörét és jóváhagyja a „Városháza épületének fejlesztése” feladat 7090. azonosítójú engedélyokiratát az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az okirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 28. pontja: Javaslat a Budapest XVII. kerület, MÁV Budapest-Hatvan (80. számú) vasútvonal fejlesztését érintő területre vonatkozóan az 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelettel jóváhagyott Fővárosi Rendezési Szabályzat (FRSZ), és az 50/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Fővárosi Településszerkezeti Terv (TSZT 2015) módosításának elfogadására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 35/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest XVII. kerület, MÁV Budapest-Hatvan (80. számú) vasútvonal fejlesztését érintő területre vonatkozó, a Budapest Főváros Rendezési Szabályzatáról szóló 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 2/a. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

894/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Budapest XVII. kerület, MÁV Budapest-Hatvan (80. számú) vasútvonal fejlesztését érintő területre vonatkozóan az 50/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Fővárosi Településszerkezeti Terv III. kötet jóváhagyandó munkarész „4.3. Területi mérleg” és „4.4. A területrendezési tervvel való összhang igazolása” című fejezetei, a szerkezeti tervlap 1. területfelhasználás 1:10 000 méretarányú tervlapsorozat 65-244, 65-421 és 65-422 szelvényei, 2. közlekedési infrastruktúra 1:10 000 méretarányú tervlapsorozat 65-421 és 65-422. szelvényei módosítását az előterjesztés 2/b. sz. melléklete szerinti tartalommal.

895/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Budapest XVII. kerület, MÁV Budapest-Hatvan (80. számú) vasútvonal fejlesztésének megalapozása érdekében történt TSZT 2015 és FRSZ módosításának következményeként felmerülő kártalanítási igények megfizetését nem vállalja, az a közérdekű cél megvalósítóját, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-t terheli.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

896/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 35/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. rendeletben és a 894/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. határozatban szereplő módosítások fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

897/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről az állami főépítész hatáskörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalát, az eljárásban részt vevő összes államigazgatási szervet, valamint Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának polgármesterét és a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-t tájékoztassa.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 29. pontja: Javaslat a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 2014. évi éves elszámolásának elfogadására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

898/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva elfogadja a BKK Zrt. által végzett behajtási és parkolási rendszerek üzemeltetése, taxiellenőrzési feladatok és a projektmenedzsment közszolgáltatások, illetve a közútkezelési feladatellátás 2014. évi éves elszámolását és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a BKK Zrt. 2014. évi alul-, illetve túlfinanszírozottsága összegeinek pénzügyi rendezéséről a feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 39. pontja alapján.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

899/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a 703/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. határozattal elfogadásra került BKK Zrt. 2014. évi éves beszámolójában közlekedésszervezői feladatellátás vonatkozásában beállításra került összegek

- a 2015. január-augusztusi időszakra vonatkozó alul-, vagy túlfinanszírozottság összegével együtt - legkésőbb december 15-ig - kerülnek elszámolásra a feladatellátásól és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 39. pontja alapján.

Határidő: 2015. december 15.

Felelős: Tarlós István

900/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

901/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

A behajtási és parkolási rendszerek üzemeltetése, taxiellenőrzési feladatok és a projektmenedzsment közszolgáltatások 2014. évi éves elszámolása kapcsán csökkenti a „823601 BKK Zrt. egyéb feladatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 515 456 E Ft-tal, valamint csökkenti a „810301 BKK Zrt. közútkezelési feladatok” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 95 598 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 611 054 E Ft összeggel.

A napirend 30. pontja: Javaslat egyes kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

902/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Önkormányzat és a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. között 2014-ben létrejött közszolgáltatási szerződés 2014. évi végrehajtásának teljesítéséről szóló, az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti közszolgáltatási beszámolóját azzal, hogy a kompenzáció visszatérítésének mértéke a közszolgáltatási beszámolóban foglaltaknak megfelelően 84 895 E Ft (nyolcvannégymillió-nyolcszázkilencvenötezer forint), mely összeg jelen határozat elfogadását követő havi díjkompenzációból kerül levonásra.

903/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

A FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. közszolgáltatási beszámolója alapján, a díjkompenzáció elszámolásához kapcsolódóan a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 2014. évi 84 895 E Ft túlkompenzáció és 850 E Ft késedelmi kamat tervbevétele érdekében megemeli a „852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 84 895 E Ft-tal, valamint megemeli a „855401 Egyéb működési bevételek” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (egyéb működési bevételek) előirányzatát 850 E Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 85 745 E Ft-tal.

904/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 5. §-ában rögzített hatáskörében eljárva jóváhagyja a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. módosított üzletszabályzatát egységes szerkezetben az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 31. pontja: Javaslat a Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. 2015. évi üzleti tervének elfogadására

Előterjesztők: dr. Szeneczey Balázs, Sidó Szabolcs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

905/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. 2015. évi üzleti tervének jóváhagyását 979 176 E Ft nettó árbevétellel, 1554 E Ft mérleg szerinti eredménnyel az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

906/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. legfőbb szerveként eljárva

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 32. pontja: Javaslat a Kiscelli Múzeum rekonstrukciójával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztők: dr. Szeneczey Balázs,

Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

907/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

egyetért a „Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése” feladat a szakvélemények figyelembevételével történő megvalósításával.

908/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

A fejlesztési feladat forrásának biztosítása, megvalósítása érdekében 38 100 E Ft-tal csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az új „Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése” tárgyú feladatot, a kiadásból önkormányzati beruházások 30 000 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa: 8100 E Ft, összköltsége és egyben 2015. évi előirányzata 38 100 E Ft.

909/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (7) bekezdésében foglaltak alapján eseti jelleggel magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás szerinti, a Költségvetési Bizottság véleményezési, valamint a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság döntési hatáskörét, és jóváhagyja a „Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése” tárgyú, 7085 egyedi azonosító számú engedélyokiratot az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal. Egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

910/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Egyetért a „Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása” feladat NKA pályázaton elnyert támogatással történő megvalósításával.

911/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Az 1608/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. határozatban foglaltak végrehajtása, valamint a feladat megvalósítása érdekében:

- csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása, NKA pályázati önrész” feladatot 13 000 E Ft-tal (ebből önkormányzati beruházás: 13 000 E Ft) és ezzel egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatán az új „Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása” feladatot, a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi beruházások 13 000 E Ft.

Továbbá az NKA-tól beérkező támogatás tervbevétele érdekében címen belül megemeli a bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 8000 E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a feladat kiadási, azon belül az intézményi beruházások előirányzatát.

A feladatra vonatkozó áfa összegét az intézmény a saját költségvetéséből finanszírozza, ezért megemeli címen belül a bevételi, azon belül a működési bevételek (áfa-visszatérítés) előirányzatát 5670 E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a feladat intézményi beruházásához kapcsolódóan a kiadási, azon belül a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát.

A feladat összköltsége és 2015. évi előirányzata 26 670 E Ft, melyből intézményi saját forrás 13 670 E Ft (ebből intézményi beruházások 8000 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 5670 E Ft), fővárosi önkormányzati támogatás 13 000 E Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 13 000 E Ft).

912/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (7) bekezdésében foglaltak alapján eseti jelleggel magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás szerinti, a Költségvetési Bizottság véleményezési, valamint a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság döntési hatáskörét, és jóváhagyja a „Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása” tárgyú, 7084 egyedi azonosító számú engedélyokiratot az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal. Egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 33. pontja: Javaslat kulturális szervezetek támogatására a „917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék” cím előirányzata terhére

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

913/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. részére összesen 15 000 E Ft támogatást biztosít a „917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék” cím tartalékok előirányzata terhére. Ennek érdekében 15 000 E Ft-tal csökkenti a „917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék” cím tartalékok előirányzatát, és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „814601 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.” cím kiadási, ezen belül egyéb működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

914/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. között a Színházak Éjszakája tárgyban megkötendő támogatási megállapodást az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás kihirdetését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

915/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az Art Today Kft. részére összesen 18 000 E Ft támogatást biztosít a „917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék” cím tartalékok előirányzata terhére. Ennek érdekében 18 000 E Ft-tal csökkenti a „917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék” cím tartalékok előirányzatát, és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeget vesz tervbe az új „815902 Art Today Kft.” cím kiadási, ezen belül egyéb működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán.

916/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és az Art Today Kft. között az Art Market Budapest tárgyban megkötendő támogatási szerződést az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás kihirdetését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

917/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Művészeti-Oktatási-Kulturális-Közéleti Alapítvány részére összesen 10 000 E Ft támogatást biztosít a „917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék” cím tartalékok előirányzata terhére. Ennek érdekében 10 000 E Ft-tal csökkenti a „917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék” cím tartalékok előirányzatát, és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „847102 Kulturális célú kiadások” cím kiadási, ezen belül egyéb működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

918/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a Művészeti-Oktatási-Kulturális-Közéleti Alapítvány között a II. Kárpát-medencei Cigányprímások és Zenekarok Fesztiválja tárgyban megkötendő támogatási megállapodást az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás kihirdetését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 34. pontja: Javaslat az Áht. 10. § (4a) bekezdéssel érintett kulturális intézmények előirányzatainak rendezésére

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

919/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

a Bartók Béla Emlékház intézmény gazdasági szervezeti feladatainak átszervezése miatt 2015. július 1-jei hatállyal csökkenti az „511501 Bartók Béla Emlékház” cím létszámkeretét 7 fővel, és ezzel egyidejűleg 3 fővel megemeli az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím, és 4 fővel az új „550111 Bartók Béla Emlékház” cím létszámkeretét.

2015. július 1-jétől a Budapesti Történeti Múzeum intézmény engedélyezett létszámkerete 261 főre módosul, az „550111 Bartók Béla Emlékház” intézmény engedélyezett szakmai létszámkerete 4 főben kerül meghatározásra.

920/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

A Budapesti Művelődési Központ intézmény gazdasági szervezeti feladatainak átszervezése miatt 2015. július 1-jei hatállyal csökkenti az „530101 Budapesti Művelődési Központ” cím létszámkeretét 33 fővel, és ezzel egyidejűleg 15 fővel megemeli az „540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” cím, és 18 fővel az új „540111 Budapesti Művelődési Központ” cím létszámkeretét.

2015. július 1-jétől a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár intézmény engedélyezett létszámkerete 423 főre módosul, az „540111 Budapesti Művelődési Központ” intézmény engedélyezett szakmai létszámkerete 18 főben kerül meghatározásra.

921/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ intézmény gazdasági szervezeti feladatainak átszervezése miatt 2015. július 1-jei hatállyal csökkenti az „520101 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ” cím létszámkeretét 14 fővel, és ezzel egyidejűleg 3 fővel megemeli a „390401 Mozaik Gazdasági Szervezet” cím, és 11 fővel az új „390431 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ” cím létszámkeretét.

2015. július 1-jétől a Mozaik Gazdasági Szervezet intézmény engedélyezett létszámkerete 131 főre módosul, a „390431 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ” intézmény engedélyezett szakmai létszámkerete 11 főben kerül meghatározásra.

922/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

A Bartók Béla Emlékház gazdasági szervezeti feladatainak ellátása érdekében 2015. június 30-ai hatállyal tartós jelleggel éves szinten 200 E Ft-tal csökkenti az „511502 Bartók Béla Emlékház” cím bevételi előirányzatait az alábbiak szerint

a bevételből:

működési bevételek -200 E Ft,

ebből:

készletértékesítések, szolgáltatások bevételei -183 E Ft,

kiszámlázott áfa -17 E Ft,

és ezzel egyidejűleg 200 E Ft-tal megemeli az „511501 Bartók Béla Emlékház” cím bevételi előirányzatait a fenti megbontás szerint.

923/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

A Bartók Béla Emlékház gazdasági szervezeti feladatainak ellátása érdekében 2015. július 1-jei hatállyal egyszeri jelleggel 300 E Ft-tal csökkenti az „511502 Bartók Béla Emlékház” cím bevételi és kiadási előirányzatait az alábbiak szerint

a kiadásból:

dologi kiadások -300 E Ft,

ebből:

többi dologi kiadás -300 E Ft,

a bevételből:

működési bevételek -300 E Ft,

ebből:

készletértékesítések, szolgáltatások bevételei -237 E Ft,

kiszámlázott áfa -63 E Ft,

és ezzel egyidejűleg 300 E Ft-tal megemeli az „550102 Budapesti Történeti Múzeum” cím bevételi és kiadási előirányzatait a fenti megbontás szerint.

924/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

A Bartók Béla Emlékház gazdasági szervezeti feladatainak ellátása érdekében 2015. július 1-jei hatállyal egyszeri jelleggel 17 495 E Ft-tal csökkenti az „511501 Bartók Béla Emlékház” cím bevételi és kiadási előirányzatait az alábbiak szerint

a kiadásból:

személyi juttatás -8 985 E Ft,

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -2 425 E Ft,

dologi kiadások -6 085 E Ft,

ebből:

többi dologi kiadás -6 085 E Ft,

a bevételből:

működési bevételek -5 110 E Ft,

ebből:

készletértékesítések,

szolgáltatások bevételei -4 000 E Ft,

kiszámlázott áfa -1 100 E Ft,

kamatbevételek és egyéb pü. műv. bev. -10 E Ft,

finanszírozási bevételek -12 385 E Ft,

ebből:

központi irányító szervi támogatás (működési célra) 12 385 E Ft,

és ezzel egyidejűleg 10 574 E Ft-tal megemeli az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím bevételi és kiadási előirányzatait az alábbiak szerint:

a kiadásból:

személyi juttatás +3 535 E Ft,

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó +954 E Ft,

dologi kiadások +6 085 E Ft,

ebből:

többi dologi kiadás +6 085 E Ft,

a bevételből:

működési bevételek +5 110 E Ft,

ebből:

készletértékesítések, szolgáltatások bevételei +4 000 E Ft,

kiszámlázott áfa +1 100 E Ft,

kamatbevételek és egyéb pü. műv. bev. +10 E Ft,

finanszírozási bevételek +5 464 E Ft,

ebből:

központi irányító szervi

támogatás (működési célra) +5 464 E Ft,

és 6921 E Ft-tal megemeli az „550111 Bartók Béla Emlékház” cím bevételi és kiadási előirányzatait az alábbiak szerint:

a kiadásból:

személyi juttatás +5 450 E Ft,

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó +1 471 E Ft,

a bevételből:

finanszírozási bevételek +6 921 E Ft,

ebből:

központi irányító szervi támogatás (működési célra) +6 921 E Ft.

925/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

A Budapesti Művelődési Központ gazdasági szervezeti feladatainak ellátása érdekében 2015. július 1-jei hatállyal egyszeri jelleggel 56 654 E Ft-tal csökkenti az „530101 Budapesti Művelődési Központ” cím bevételi és kiadási előirányzatait az alábbiak szerint

a kiadásból:

személyi juttatás -33 420 E Ft,

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -9 024 E Ft,

dologi kiadások -14 210 E Ft,

ebből:

többi dologi kiadás -14 210 E Ft,

a bevételből:

működési bevételek -12 700 E Ft,

ebből:

készletértékesítések, szolgáltatások bevételei -10 000 E Ft,

kiszámlázott áfa -2 700 E Ft,

működési célú átvett pénzeszközök

ebből:

egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről -6 000 E Ft,

finanszírozási bevételek -37 954 E Ft,

ebből:

központi irányító szervi támogatás (működési célra) -37 954 E Ft,

és ezzel egyidejűleg 32 176 E Ft-tal megemeli az „540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” cím bevételi és kiadási előirányzatait az alábbiak szerint:

a kiadásból:

személyi juttatás +14 146 E Ft,

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó +3 820 E Ft,

dologi kiadások +14 210 E Ft,

ebből:

többi dologi kiadás +14 210 E Ft,

a bevételből:

működési bevételek +12 700 E Ft,

ebből:

készletértékesítések, szolgáltatások bevételei +10 000 E Ft,

kiszámlázott áfa +2 700 E Ft,

működési célú átvett pénzeszközök

ebből:

egyéb működési célú átvett pénzeszközök

áht-n kívülről +6000 E Ft,

finanszírozási bevételek +13 476 E Ft,

ebből:

központi irányító szervi támogatás (működési célra) +13 476 E Ft,

és 24 478 E Ft-tal megemeli az „540111 Budapesti Művelődési Központ” cím bevételi és kiadási előirányzatait az alábbiak szerint:

a kiadásból:

személyi juttatás +19 274 E Ft,

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó +5 204 E Ft,

a bevételből:

finanszírozási bevételek +24 478 E Ft,

ebből:

központi irányító szervi támogatás (működési célra) +24 478 E Ft.

926/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

A Budapesti Művelődési Központ gazdasági szervezeti feladatainak ellátása érdekében 2015. július 1-jei hatállyal egyszeri jelleggel 2000 E Ft-tal csökkenti az „530102 Budapesti Művelődési Központ” cím bevételi és kiadási előirányzatait az alábbiak szerint

a kiadásból:

dologi kiadások -2000 E Ft,

ebből:

többi dologi kiadás -2000 E Ft,

a bevételből:

működési bevételek -2000 E Ft,

ebből:

készletértékesítések, szolgáltatások bevételei -1575 E Ft,

kiszámlázott áfa -425 E Ft,

és ezzel egyidejűleg 2000 E Ft-tal megemeli az „540102 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” cím bevételi és kiadási előirányzatait az alábbiak szerint:

a kiadásból:

dologi kiadások +2000 E Ft,

ebből:

többi dologi kiadás +2000 E Ft,

a bevételből:

működési bevételek +2000 E Ft,

ebből:

készletértékesítések, szolgáltatások bevételei +1575 E Ft,

kiszámlázott áfa +425 E Ft.

927/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ gazdasági szervezeti feladatainak ellátása érdekében 2015. július 1-jei hatállyal egyszeri jelleggel 30 103 E Ft-tal csökkenti az „520101 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ” cím bevételi és kiadási előirányzatait az alábbiak szerint

a kiadásból:

személyi juttatás -13 018 E Ft,

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -3 515 E Ft,

dologi kiadások -13 252 E Ft,

ebből:

többi dologi kiadás -13 252 E Ft,

felhalmozási kiadások -318 E Ft,

ebből:

intézményi beruházások -250 E Ft,

beruházások előzetesen felszámított áfa -68 E Ft,

a bevételből:

működési bevételek -2 350 E Ft,

ebből:

készletértékesítések, szolgáltatások bevételei -1 800 E Ft,

kiszámlázott áfa -550 E Ft,

finanszírozási bevételek -27 753 E Ft,

ebből:

központi irányító szervi

támogatás (működési célra) -27 753 E Ft,

és ezzel egyidejűleg 15 894 E Ft-tal megemeli a „390401 Mozaik Gazdasági Szervezet” cím bevételi és kiadási előirányzatait az alábbiak szerint:

a kiadásból:

személyi juttatás +1 830 E Ft,

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó +494 E Ft,

dologi kiadások +13 252 E Ft,

ebből:

többi dologi kiadás +13 252 E Ft,

felhalmozási kiadások +318 E Ft,

ebből:

intézményi beruházások +250 E Ft,

beruházások előzetesen felszámított áfa +68 E Ft,

a bevételből:

működési bevételek +2 350 E Ft,

ebből:

készletértékesítések, szolgáltatások bevételei +1 800 E Ft,

kiszámlázott áfa +550 E Ft,

finanszírozási bevételek +13 544 E Ft,

ebből:

központi irányító szervi támogatás (működési célra) +13 544 E Ft,

és 14 209 E Ft-tal megemeli a „390431 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ” cím bevételi és kiadási előirányzatait az alábbiak szerint:

a kiadásból:

személyi juttatás +11 188 E Ft,

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó +3 021 E Ft,

a bevételből:

finanszírozási bevételek +14 209 E Ft,

ebből:

központi irányító szervi támogatás (működési célra) +14 209 E Ft.

928/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a felelős személyek kijelölésével és a feladatok határidejének meghatározásával gondoskodjon a Bartók Béla Emlékház, a Budapesti Művelődési Központ és a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ intézmények záró beszámolójának 2015. június 30-i fordulónappal - teljes körűen, leltárral, analitikus nyilvántartásokkal alátámasztottan - az éves költségvetési beszámoló szerinti tartalommal történő elkészítéséről, és terjessze azt a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a záró beszámoló Közgyűlés elé terjesztésének határideje: a Fővárosi Közgyűlés szeptemberi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

929/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az intézményi átszervezés végrehajtását követően tegye meg a szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a 2015. június 30-ai intézményi költségvetési jelentésben szereplő teljesítési adatok ismeretében történjen meg az előirányzat-módosítások összhangjának felülvizsgálata, és azt terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés szeptemberi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

930/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgálja meg a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ esetében a felmentési díjak és a végkielégítési összegek fedezetének rendelkezésre állását és az esetleges többletigényt, továbbá a felmentési idők leteltét követően a szükséges létszám és a kapcsolódó előirányzatok Mozaik Gazdasági Szervezet számára történő átcsoportosítását készítse elő és terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés szeptemberi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

931/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Utasítja a Budapesti Történeti Múzeum főigazgatóját, hogy intézkedjen a Bartók Béla Emlékháztól átvett iratoknak - a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. tv. 9/A. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel - a Budapesti Történeti Múzeum irattárában való elhelyezéséről és az iratanyag biztonságos megőrzéséről, kezeléséről és használhatóságáról.

Határidő: 2015. július 1.

Felelős: Tarlós István

932/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Utasítja a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatóját, hogy intézkedjen a Budapesti Művelődési Központ intézménytől átvett iratoknak - a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. tv. 9/A. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel - a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár irattárában való elhelyezéséről és az iratanyag biztonságos megőrzéséről, kezeléséről és használhatóságáról.

Határidő: 2015. július 1.

Felelős: Tarlós István

933/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Utasítja a Mozaik Gazdasági Szervezet igazgatóját, hogy intézkedjen a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ intézménytől átvett iratoknak - a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. tv. 9/A. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel - a Mozaik Gazdasági Szervezet irattárában való elhelyezéséről és az iratanyag biztonságos megőrzéséről, kezeléséről és használhatóságáról.

Határidő: 2015. július 1.

Felelős: Tarlós István

A napirend 35. pontja: Javaslat a Budapest XX. Kerületi Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium fenntartói joga átadásával összefüggő döntések meghozatalára

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

934/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata (1026 Budapest, Júlia utca 9.) és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1051 Budapest, Nádor u. 32.) közötti, a Budapest XX. Kerületi Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium feladatellátását szolgáló vagyon haszonkölcsönbe adásának feltételeit rögzítő haszonkölcsön szerződést az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

935/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a jelenleg 128 (fő) álláshellyel működő Mozaik Gazdasági Szervezetnél 7 (fő) engedélyezett álláshelyet érintő végleges létszámcsökkentést hajt végre 2015. szeptember 1-jével. Felkéri a főpolgármestert, hogy a költségvetési rendelet vonatkozó módosítását terjessze a Fővárosi Közgyűlés 2015. szeptemberi rendes ülése elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés szeptemberi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 36. pontja: Javaslat egyes többcélú köznevelési intézmények gyermekvédelmi feladatellátását szolgáló lakásotthonok a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére történő átadására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

936/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49.) és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1051 Budapest, Nádor u. 32.) között a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Budapest X. kerület 41089/26 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 1104 Budapest, Szentimrey utca 3. szám alatti, a Budapest III. kerület 18443/16/A/32 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 1035 Budapest, Szentendrei út 18. VI. em. 32. szám alatti, a Budapest III. kerület 18229/13/A/123 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 1035 Budapest, Szentendrei út 19. III. em. 24. szám alatti, a Budapest III. kerület 18229/13/A/124 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 1035 Budapest, Szentendrei út 19. III. em. 25. szám alatti, Budapest VIII. kerület 38636 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 1086 Budapest, Reguly Antal utca 36. szám alatt lévő és a Budapest I. kerület 13924/A/13 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 1013 Budapest, Hattyú utca 3/B fszt. 2. szám alatt lévő gyermekvédelmi feladatellátást szolgáló ingatlanok és ingó vagyon használatba adásáról szóló szerződést az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 37. pontja: Javaslat egyes köznevelési intézmények feladatellátását segítő eszközök biztosításához szükséges döntésekre

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

937/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona, Budapest XIV. kerület 31674 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39. szám alatt lévő székhelyén a játszótér fejlesztéséhez az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti megállapodást, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

938/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest III. kerületi Csillagház Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Budapest III. kerület 62214 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 1038 Budapest, Ráby Mátyás u. 16. szám alatt lévő székhelyén található játszótéren új speciális eszköz biztosításához az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti megállapodást és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 38. pontja: Javaslat köznevelési feladatellátáshoz ingatlanrész ingyenes biztosítására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

939/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy amennyiben az Arany János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (Intézmény) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképzési feladatot ellátó köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről szóló 120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet 1. §-a szerinti új fenntartója, a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter részéről igény merül fel a Budapest VII. kerület 34440 helyrajzi szám alatt felvett, valóságban a 1072 Budapest, Nyár utca 9. szám alatti, korlátozottan forgalomképes, a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, felépítményes ingatlannak a földszintjén található 232 m² alapterületű részének (ingatlanrész) átvételére, kinyilvánítja azon szándékát, hogy ezen ingatlanrészt az Intézmény új fenntartójának köznevelési közfeladat ellátására ingyenesen kívánja átadni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

940/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Budapest VII. kerület 34440 helyrajzi szám alatt felvett, valóságban a 1072 Budapest, Nyár utca 9. szám alatti, korlátozottan forgalomképes, a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, felépítményes ingatlannak a földszintjén található 232 m² alapterületű részét a Gimnáziumok Gazdasági Szervezetének használatába kívánja adni. Ennek érdekében módosítja a Gimnáziumok Gazdasági Szervezete (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 49-51.) alapító okiratát az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzése iránti intézkedésre.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 39. pontja: Javaslat a Gennaro Verolino Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium átalakítására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

941/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

egyetért a XII. kerület 9384 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 1121 Budapest, Hegyhát út 19. szám alatt működő Gennaro Verolino Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégiumban az autizmussal élő tanulók általános iskolai neveléséhez szükséges helyiségek feladatellátásra való alkalmassá tételével. A feladatok elvégzéséhez a szükséges forrást biztosítja.

942/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

A feladatok végrehajtása érdekében csökkenti

- a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 35 510 E Ft-tal, és egyidejűleg tervbe veszi a „390301 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatán az új XII. Hegyhát út 19. épület részleges felújítása” feladatot 29 342 E Ft-tal (a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi felújítások: 23 104 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa: 6238 E Ft),

- továbbá címen belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatán az új „XII., Hegyhát út 19. tantermek kialakítása” feladatot 6168 E Ft-tal (a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi beruházások 4857 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1311 E Ft).

943/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (7) bekezdésében foglaltak alapján eseti jelleggel magához vonja a Költségvetési Bizottságnak és a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságnak a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdése szerinti hatáskörét és jóváhagyja a „XII., Hegyhát út 19. épület részleges felújítása” feladat 7087 azonosítójú engedélyokiratát az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az okirat soron kívüli aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

944/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (7) bekezdésében foglaltak alapján eseti jelleggel magához vonja a főpolgármesternek a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 14. § (2) bekezdése szerinti hatáskörét és jóváhagyja a „XII. Hegyhát út 19. tantermek kialakítása” feladat 7086 azonosítójú engedélyokiratát az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az okirat soron kívüli aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 40. pontja: Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények és a családok átmeneti otthonai által biztosított ellátások formáiról, azok igénybevételének rendjéről szóló 29/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet és a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 36/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendeletét a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények és a családok átmeneti otthonai által biztosított ellátások formáiról, azok igénybevételének rendjéről szóló 29/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet és a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 41. pontja: Javaslat a Fővárosi Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásáról szóló 66/2003. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 37/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásáról szóló 66/2003. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 42. pontja: Javaslat a Budapest Esély Nonprofit Kft. és a BFTK Nonprofit Kft. SZMSZ-ének jóváhagyására, valamint a Centrál Színház Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

945/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Centrál Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva úgy dönt, hogy a Centrál Színház Nonprofit Kft. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. rendelkezéseivel összhangban működik tovább. Az előterjesztés 1. sz. mellékletének megfelelően jóváhagyja a Centrál Színház Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítását, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező alapító okirat módosítása, valamint az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

946/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Centrál Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésekről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

947/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapest Esély Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a Budapest Esély Nonprofit Kft. szervezeti és működési szabályzatának módosítását az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

948/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapest Esély Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésekről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

949/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a BFTK Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a BFTK Nonprofit Kft. szervezeti és működési szabályzatának módosítását az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

950/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a BFTK Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésekről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 43. pontja: Javaslat a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. és a Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. elhelyezésére

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

951/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. között a 75/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. határozat alapján, FPH015/37-18/2015. ikt. számon megkötött haszonkölcsön szerződés 1. számú módosítását. Felkéri a főpolgármestert a kapcsolódó, az előterjesztés 3. számú mellékleteként csatolt haszonkölcsön szerződés módosítására vonatkozó megállapodás aláírására.

Határidő: 120 nap

Felelős: Tarlós István

952/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a 74/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. határozatot az alábbiak szerint:

„a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. között fennálló, 2012. december 19-én aláírt közszolgáltatási szerződésben foglalt közfeladat ellátása érdekében a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. részére ingyenesen - az ingyenes helyiséghasználathoz kapcsolódó általános forgalmi adó összegének Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. általi megfizetése mellett - biztosítja a tulajdonában lévő, a Főpolgármesteri Hivatal elhelyezésére is szolgáló, 1052 Budapest, Városház utca 9-11. szám alatti Városháza ingatlan Gerlóczy utcai szárny III. emeletén lévő, összesen 491 m² alapterületű irodacsoport használatát az irodacsoport felújítását követően. Felkéri a főpolgármestert a kapcsolódó, az előterjesztés 6. számú mellékleteként csatolt haszonkölcsön szerződés aláírására.”

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

953/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. között fennálló, 2012. december 19-én aláírt közszolgáltatási szerződésben foglalt közfeladat ellátása érdekében a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. részére ingyenesen - az ingyenes helyiséghasználathoz kapcsolódó általános forgalmi adó összegének Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. általi megfizetése mellett - biztosítja a tulajdonában lévő, a Főpolgármesteri Hivatal elhelyezésére is szolgáló, 1052 Budapest, Városház utca 9-11. szám alatti Városháza épület Bárczy István utcai szárnyán az 1-3. sz. alatt található, 1. sorszámú, összesen 63 m² alapterületű utcai bejáratú helyiség használatát. Felkéri a főpolgármestert a kapcsolódó, az előterjesztés 5. számú mellékleteként csatolt haszonkölcsön szerződés aláírására.

Határidő: 120 nap

Felelős: Tarlós István

954/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. - a 670/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott, és a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2015. június 18-án kelt, Cg. 01-09.207720/4. számú végzésének megfelelően átdolgozott - alapító okiratát a cégnyilvántartásba történő bejegyzés napjától kezdődő hatállyal az előterjesztői kiegészítés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, valamint jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztői kiegészítés 4. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, kiadására és a cégnyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

955/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. között fennálló, a 681/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott közszolgáltatási szerződésben foglalt közfeladat ellátása érdekében a Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. részére ingyenesen - az ingyenes helyiséghasználathoz kapcsolódó általános forgalmi adó összegének Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. általi megfizetése mellett - biztosítja a tulajdonában lévő, a Főpolgármesteri Hivatal elhelyezésére is szolgáló, 1052 Budapest, Városház utca 9-11. szám alatti Városháza épület Bárczy István utcai szárnyán az 1-3. sz. alatt található, 11. és 12. sorszámú, mindösszesen 148 m² alapterületű utcai bejáratú helyiség használatát. Felkéri a főpolgármestert a kapcsolódó, az előterjesztés 7. számú mellékleteként csatolt haszonkölcsön szerződés aláírására.

Határidő: 120 nap

Felelős: Tarlós István

956/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft., továbbá a Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. támogatásával összefüggő helyiséghasználat biztosításából eredő költségváltozásokat a költségvetési rendeletben, mind a Hivatal üzemeltetési kiadásainál, mind a Társaságok éves kompenzációjának meghatározásakor vegye figyelembe.

Határidő: a szerződés aláírását követő költségvetési rendeletmódosítás

Felelős: Tarlós István

A napirend 44. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata részvételére a „Versenyképesség és fenntartható növekedés támogatása a turizmus szektorban COS-Tour 2015-3-04” témájú EU pályázaton

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

957/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, hogy Budapest Főváros Önkormányzata részt vegyen a „Versenyképesség és fenntartható növekedés támogatása a turizmus szektorban COS-Tour 2015-3-04” („Supporting Competitive and Sustainable Growth in the Tourism Sector”)” meghirdetett pályázaton a CDT Val de Marne város által vezetett konzorcium tagjaként. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő szándéknyilatkozat aláírására.

Határidő: 2015. június 30.

Felelős: Tarlós István

958/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az Európai Unió Bizottsága támogatásának elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét 2016. évtől kezdődően az éves költségvetéseiben biztosítja, illetve az EU által utófinanszírozással nyújtandó támogatás összegét megelőlegezi.

Határidő: a mindenkori éves költségvetésben a projekt zárásáig

Felelős: Tarlós István

959/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a projekt megvalósításának pénzügyi részleteit: a Fővárosi Önkormányzat 2016. évi költségvetését érintő konkrét összegeket és a projekt megvalósítására irányuló konzorciumi szerződés tervezetét nyújtsa be a Közgyűlés elé jóváhagyás céljából.

Határidő: a pályázati döntést követően, a 2016. évi költségvetés tervezése során

Felelős: Tarlós István

A napirend 45. pontja: Rác fürdő projekttel kapcsolatos stratégiai döntés meghozatala

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

960/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Rác Fürdő és Hotel beruházás vonatkozásában a Rác Nosztalgia Kft.-vel, valamint a Rác Beruházó Kft.-vel szemben fennálló, Budapest Főváros Önkormányzatát, a REK Kft.-t., valamint a BGYH Zrt.-t megillető és lejárt követelést felszámolási eljárás megindítása útján szükséges érvényesíteni.

Határidő: 2015. július 31.

Felelős: Tarlós István

961/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Kezdeményezi a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló többször módosított 1991. évi XLIX. törvény IV. fejezete alapján a Rác Nosztalgia Kft.-nek (1012 Budapest, Hadnagy utca 8-10.), valamint a Rác Beruházó Kft.-nek (1012 Budapest, Attila utca 22.) a stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetként történő minősítését, és felkéri a főpolgármestert az ehhez szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2015. július 31.

Felelős: Tarlós István

962/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (4a) bekezdésében foglaltak alapján esetileg magához vonja a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskört, és ezen rendelet 56. § (1) bekezdése értelmében a REK Rác Fürdő Eszközkezelő Kft. egyedüli tagjaként, valamint a Társaság alapító okiratának 8.3. pontja értelmében utasítja a Társaság ügyvezetőjét, hogy a Rác Nosztalgia Kft. és a Rác Beruházó Kft. Társaságokkal szemben fennálló lejárt és teljesítésre nem került követelések érvényesítése érdekében a felszámolási eljárásokat megindítsa.

Határidő: 2015. július 31.

Felelős: Tarlós István

963/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése értelmében a Budapesti Városigazgatóság Zrt. egyedüli tagjaként utasítja a Társaság igazgatóságát arra irányulóan, hogy a BGYH Zrt. a Rác Nosztalgia Kft.-vel szemben fennálló lejárt és teljesítésre nem került követelése érvényesítése érdekében a felszámolási eljárást megindítsa.

Határidő: 2015. július 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 46. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről szóló 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

964/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

a főpolgármester javaslata alapján a „844702 Főpolgármesteri keret” cím terhére az alábbi államháztartáson kívüli szervezeteket támogatja:

Szervezet neve Támogatás célja Összege
Szent Péter és Pál Apostol Médiaközpont Alapítvány „APOSTOL TV” elnevezésű hitéleti televízió elindításához szükséges médiaeszközök beszerzési költségeire támogatás 2 000 E Ft
Nagyothalló Gyermekekért Alapítvány Az Alapítvány sikeres EgyMÁSra hangolva elnevezésű pályázatának 2015. október 1-jén megrendezésre kerülő záró koncertjére történő felkészüléshez kapcsolódó nyári tábor szervezési költségeire támogatás 110 E Ft
Aranycsapat a Kárpát-medencei Fiatalok Sportjáért Alapítvány A 2015. augusztus 27-30. között megrendezésre kerülő II. Kocsis Sándor Emléktorna szervezési költségei céljára támogatás 2 500 E Ft
Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány A 2015. június 6-án a Stefánia Palotában megrendezésre kerülő „Vidám Gyermeknap” elnevezésű segélykoncert szervezési költségeire támogatás 800 E Ft
Bárdos Lajos Zenei Hetek Kórus és Ifjúságnevelési Alapítvány A 2015. április 18.-június 21. között megrendezésre került Bárdos Lajos Zenei Hetek kórusfesztivál-sorozat megrendezéséhez támogatás 300 E Ft
Vészhelyzet 2002 Életmentő Alapítvány A Semmelweis Egyetem II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika részére rehabilitációs székek és gurulós infúziós állványok beszerzésének költségei céljára támogatás 2 800 E Ft
Szent Margit Kórház Kardiológiai Alapítvány A Szent Margit Kórház Kardiológiai Osztály műszerparkjának fejlesztési költségei céljára támogatás 4 000 E Ft
Végeken Egészséglélektani Alapítvány A Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom keretében 2015. szeptember-november hónapokban megrendezésre kerülő családi napok szervezési költségei céljára támogatás 1 500 E Ft

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről szóló 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés - az előterjesztői kiegészítésekkel módosított - 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 47. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat intézményvezetőinek kinevezésére

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

965/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

munkáltatói jogkörében eljárva megbízza Dobrainé Csernay Erzsébetet a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1047 Budapest, Baross u. 100.) intézményvezetői feladatainak ellátásával öt évre terjedő határozott időtartamra, 2016. január 1-jétől 2020. december 31. napjáig bruttó 600 000 Ft havi illetmény megállapításával, jelenleg is hatályos határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezésében foglalt munkaköre mellett.

Határidő: 2016. január 1.

Felelős: Tarlós István

966/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslat 2/a. pontját, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés munkáltatói jogkörében eljárva megbízza

a) dr. Győri Pétert a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (1134 Budapest, Dózsa György út 152.) intézményvezetői feladatainak ellátásával öt évre terjedő határozott időtartamra, 2016. január 1-jétől 2020. december 31. napjáig bruttó ......... Ft havi illetmény megállapításával, jelenleg is hatályos határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezésében foglalt munkaköre mellett.

Határidő: 2016. január 1.

Felelős: Tarlós István.

967/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslat 2/b. pontját, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés munkáltatói jogkörében eljárva megbízza

b) Pelle Józsefet a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (1134 Budapest, Dózsa György út 152.) intézményvezetői feladatainak ellátásával öt évre terjedő határozott időtartamra, 2016. január 1-jétől 2020. december 31. napjáig bruttó ............... Ft havi illetmény megállapításával, jelenleg is hatályos határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezésében foglalt munkaköre mellett.

Határidő: 2016. január 1.

Felelős: Tarlós István.

968/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 965/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. határozathoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről és kiadmányozásáról.

Határidő: 2016. január 1.

Felelős: Tarlós István

969/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására ismételten pályázatot ír ki, 5 év határozott időtartamra, egyben felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a pályázati felhívás közzététele érdekében.

A 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (9)-(10) bekezdéseiben előírtaknak megfelelően a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázatokat véleményező szakmai bizottságba az alábbi szakembereket kéri fel:

- Kassai Endre,

- Kleofás Marianna,

- Skultéti József,

- dr. Weisz Judit.

Határidő: a pályázat benyújtására: 2015. augusztus 12.

Felelős: Tarlós István

A napirend 48. pontja: Javaslat a Budapesti Sportszolgáltató Központ költségvetési szerv megszüntetésére, valamint ezzel párhuzamosan a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. megalapítására

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

970/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Budapesti Sportszolgáltató Központ költségvetési szervet 2015. október 31-i hatállyal - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (5) bekezdése alapján - jogutód nélkül megszünteti; jóváhagyja a költségvetési szerv megszüntető okiratát az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a megszüntető okirat aláírására és kiadására, továbbá annak Kincstárhoz történő benyújtására, valamint a megszűnő költségvetési szerv pénzforgalmi számlájának 2015. október 31-i határnappal történő megszüntetésére és a számlán lévő összeg Fővárosi Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára történő átutalására.

Határidő: a megszüntető okirat vonatkozásában: döntést követő 30 napon belül;

a kincstárhoz való benyújtásra: a megszüntető okirat kiadásától számított 8 napon belül;

a pénzforgalmi számla megszüntetésére: a BSK megszűnésének napja, 2015. október 31.

Felelős: Tarlós István

971/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a Budapesti Sportszolgáltató Központ intézmény bankszámlájának megszüntetését követően a Fővárosi Önkormányzat számlájára átutalt összeg tervbevételéről.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés decemberi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

972/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a megszüntetésre kerülő Budapesti Sportszolgáltató Központ költségvetési szerv vonatkozásában 2015. október 31-i fordulónappal - az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (III. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 34-35. §-aiban foglaltaknak megfelelően - leltárral és záró főkönyvi kivonattal alátámasztott, az éves költségvetési beszámolónak megfelelő tartalommal 60 napon belül záró beszámolót kell készíteni, melynek elkészítésére a megszűnő költségvetési szerv vezetőjét jelöli ki.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

973/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a Budapesti Sportszolgáltató Központ intézmény záró beszámolójának 2015. október 31-i fordulónappal - teljes körűen, leltárral, analitikus nyilvántartásokkal alátámasztottan - az éves költségvetési beszámoló szerinti tartalommal történő elkészítéséről, és terjessze azt a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2016. januári rendes ülése

Felelős: Tarlós István

974/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az intézményi megszűnést követően tegye meg a szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a 2015. október 31-i intézményi költségvetési jelentésben szereplő teljesítési adatok ismeretében történjen meg az előirányzat-módosítások összhangjának felülvizsgálata, és az esetleges korrekciókat terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2016. januári rendes ülése

Felelős: Tarlós István

975/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 41. § (6) bekezdésében foglalt jogával élve megalapítja a megszüntetésre kerülő Budapesti Sportszolgáltató Központ költségvetési szerv közfeladatainak további ellátására a Fővárosi Önkormányzat egyszemélyes tulajdonában álló Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11. I. Pavilon 514. számú irodahelyiség).

976/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. alapító okiratát az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

977/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

A megalapítandó Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. törzstőkéjét 3000 E Ft-ban határozza meg. A törzstőke fedezetének biztosítása érdekében 3000 E Ft-tal csökkenti az „580201 Budapesti Sportszolgáltató Központ” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát, és ezzel egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az új „816301 Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül a részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése előirányzaton.

978/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az alapító okirat aláírását követően a 3000 E Ft törzstőke soron kívüli átutalásáról a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft számára.

Határidő: az alapító okirat aláírását követően azonnal

Felelős: Tarlós István

979/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

a) A Vagyonrendelet 56. § (1) bekezdése alapján megválasztja a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. első ügyvezetőjének a Társaság cégbírósági bejegyzésétől 2015. október 31-ig Szilágyiné dr. Mátyás Maját (a. n.: ..........., lakcím: ..................) megbízási szerződéssel, díjazás nélkül, határozott időtartamra. Felkéri a főpolgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére, kiadmányozására.

Határidő: a megbízási szerződés vonatkozásában a cégbírósági bejegyzés napjától számított 5 nap

Felelős: Tarlós István

b) A Budapesti Sportszolgáltató Központ költségvetési szerv intézményvezetőjének, Molnár Zoltánnak a magasabb vezetői megbízását az intézmény megszüntetésére tekintettel 2015. október 31. napjával visszavonja, ezzel egyidejűleg a Kjt. 25/A. § (1) bekezdése alapján a közalkalmazotti jogviszonya megszűnik.

Határidő: 2015. október 31.

Felelős: Tarlós István

c) 2015. november 1-jétől a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének megbízási szerződéssel Molnár Zoltánt

(a. n.: ...................., lakcím: ........................)

választja meg 2019. október 31-ig terjedő időtartamra, bruttó 650 000 Ft havi díjazás ellenében. Felkéri a főpolgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére.

Határidő: az ügyvezetői megbízási szerződés vonatkozásában 2015. október 31.

Felelős: Tarlós István

980/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

A Vagyonrendelet 56. § (1) bekezdése alapján a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának tagjaivá megválasztja a Társaság cégjegyzékbe történő bejegyzésének napjától 2019. október 31. napjáig terjedő határozott időre:

- Földesi Gyulát

(a. n.: ...................., lakcíme: ......................),

mint a felügyelőbizottság elnöke,

- Mezey Istvánt

(a. n.: ...................., lakcíme: ......................),

- Kéri Andrást

(a. n.: ....................., lakcíme: ....................).

A felügyelőbizottság tagjainak díjazását - amennyiben más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után javadalmazásban nem részesülnek - bruttó 80 000 Ft/hó, elnökének díjazását bruttó 100 000 Ft/hó összegben állapítja meg. A felügyelőbizottsági tagok 2015. november 1-jétől részesülnek díjazásban.

981/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

A Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának kijelöli:

- az Adószerviz-93 Kft.-t

(cégjegyzékszám: 01-095-66-882,

székhely: 1031 Budapest, Malomkerék utca 3.,

Magyar Könyvvizsgálói Kamara száma: 001143),

- a könyvvizsgálatért felelős személy:

dr. Bakonyiné Juhász Ildikó

(kamarai nyilvántartási száma: 002907,

anyja neve: .................., lakcím: ................)

A könyvvizsgáló megbízatása a Társaság cégjegyzékbe történő bejegyzésének napjától a 2019. évi éves rendes beszámolót elfogadó közgyűlési határozat napjáig terjedő, határozott időre szól.

A könyvvizsgáló díjazása havi bruttó 127 000 Ft, mely díjazásban 2015. november 1-jétől részesül.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 39/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 11. számú melléklete szerint.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

982/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft.-vel az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti közfeladat ellátására és közszolgáltatás nyújtására irányuló keretszerződést, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdésének 8. pontjában meghatározott kötelező közfeladatok, valamint a sportról szóló 35/2002. (VI. 21.) Főv. Kgy. rendelet 1. §-ában, illetve 4. §-ában meghatározott sportfeladatainak ellátása és az együttműködés részletes szabályozása érdekében, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a közgyűlési döntést, illetve a Támogatásokat Vizsgáló Iroda elfogadó döntését követő 5 napon belül

Felelős: Tarlós István

983/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 6.b) sz. melléklete szerinti haszonkölcsön szerződést a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft.-vel, és felkéri a főpolgármestert annak, valamint az előterjesztés 6.a) sz. melléklete szerinti székhelyhasználati hozzájárulásnak az aláírására és kiadására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

984/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

A Budapesti Sportszolgáltató Központ költségvetési szerv jogutód nélküli megszüntetése után a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. feladata lesz „A Városliget kapuja (Városligeti Műjégpálya pálya és épületegyüttes rekonstrukciója)” című projektre 2008. december 15-én megkötött támogatási szerződésben vállalt számszerűsíthető eredmények, esélyegyenlőségi és fenntarthatósági vállalások teljesítése és az elért eredményeknek a projekt fenntartási idejének végéig történő fenntartása.

985/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. számára haszonbérletbe adandó fővárosi tulajdonú sportingatlanokra vonatkozóan a haszonbérlet szerződés feltételeinek, módjának, költségeinek tárgyában készülő előterjesztés és az ahhoz kapcsolódó haszonbérlet szerződéstervezet, éves közszolgáltatási szerződéstervezet, valamint üzleti terv Fővárosi Közgyűlés elé történő beterjesztésére.

Határidő: 2015. október 31.

Felelős: Tarlós István

986/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve jóváhagyja a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. vezetői javadalmazási szabályzatát az előterjesztés 9. számú melléklete szerinti tartalommal.

987/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Az 1809/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott és többször módosított bérpolitikai irányelvek 1. és 2. sz. mellékleteit az előterjesztés 10. sz. mellékletének megfelelően módosítja és fogadja el.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

988/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

A Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. és Budapest Főváros Önkormányzata között - a Budapest V., Városház u. 9-11. szám alatti, a Főpolgármesteri Hivatal elhelyezését is biztosító Városháza épületében található I. Pavilon 514 számú 14 m² alapterületű, alaprajzi kiosztás szerinti irodahelyiség használata tárgyában - megkötendő haszonkölcsön szerződés alapján tervbe veszi a felmerülő üzemeltetési kiadásokkal összefüggő kiadásokat és bevételeket 2015. július 1.- 2015. október 31. közötti időszakra (4 hónapra).

Ennek érdekében 120 E Ft-tal megemeli a „855101 Bérleti és lízingbevételek” cím bevételi előirányzatait az alábbiak szerint:

a bevételből:

működési bevételek +120 E Ft,

ebből:

készletértékesítések, szolgáltatások bevételei +94 E Ft,

kiszámlázott áfa +26 E Ft,

és 120 E Ft-tal megemeli a „710301 Gazdasági és ellátási feladatok” cím kiadási előirányzatait az alábbiak szerint:

a kiadásból:

dologi kiadások +120 E Ft,

ebből:

többi dologi kiadás +120 E Ft

A napirend 49. pontja: Javaslat gazdasági társaságokat érintő személyi döntések meghozatalára

Előterjesztő: Tarlós István, dr. Kocsis Máté

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

989/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a REK Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

- Tudomásul veszi dr. Mező István ügyvezető 2015. május 15-én bejelentett lemondását a Ptk. 3:25. § (3)-(4) bekezdéseinek figyelembevételével.

- A Vagyonrendelet 56. § (2) bekezdés b) pontja alapján megválasztja a REK Kft. ügyvezetőjének Palkó Péter Zsoltot (született: ..............., anyja neve: ..............) 2015. június 24. napjától határozatlan időre, díjazás nélkül, megbízási jogviszony keretében.

- Felkéri a főpolgármestert a kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

990/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a Budapest Film Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

- A Vagyonrendelet 56. § (2) bekezdés b) pontja alapján megválasztja a Budapest Film Zrt. cégvezetőjének Óvári Gyulát (született: ................, lakcím: ..................) 2015. július 1. napjától határozatlan időre, bruttó havi 800 000 Ft, azaz nyolcszázezer forint díjazással munkaviszony keretében.

- Felkéri a főpolgármestert a kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

991/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a Parking Szervező Fejlesztő és Tanácsadó Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

- A Társaság felügyelőbizottságában betöltött tisztségéből visszahívja 2015. június 24. napjával Biál Csabát.

- Helyébe megválasztja Tóth Tímeát (született: ..............., anyja neve: ..............) a Társaság felügyelőbizottsági tagjának 2015. június 25. napjától 2019. október 31. napjáig, díjazását a többi tag díjazásával azonos mértékben bruttó 100 000 Ft/hó összegben állapítja meg, azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változás Cégbírósághoz történő bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

992/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a Budapest Esély Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

- A Társaság felügyelőbizottságában betöltött tisztségéből visszahívja 2015. június 24. napjával Camara-Bereczki Ferenc Miklóst.

- Helyébe megválasztja Turbo Annamáriát (született: ..............., anyja neve: ..............) a Társaság felügyelőbizottsági tagjának, egyben elnökének 2015. június 25. napjától 2019. október 31. napjáig, díjazását bruttó 100 000 Ft/hó összegben állapítja meg, azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változás Cégbírósághoz történő bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

993/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

- Tudomásul veszi dr. Bleszity Richárd a Társaság felügyelőbizottságában betöltött tisztségéről 2015. június 30. napjával történő lemondását.

- Helyébe megválasztja dr. Bleszity Jánost (született: ................, anyja neve: .............) a Társaság felügyelőbizottsági tagjának, egyben elnökének 2015. július 1. napjától 2019. október 31. napjáig, díjazását bruttó 200 000 Ft/hó összegben állapítja meg, azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változás Cégbírósághoz történő bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

994/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatala során Budapest Főváros Önkormányzata, mint tag képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa az alábbi döntések meghozatalát:

- Pindroch Szilárdnak a Társaság felügyelőbizottságában betöltött tisztségéről 2015. június 2. napjával történő lemondásának tudomásulvételét.

- Pichler Balázsnak (született: .............., anyja neve: ................) a Társaság felügyelőbizottságának tagjává történő megválasztását a Társaság taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatalának napját követő nappal, a többi felügyelőbizottsági tag megbízatásával összhangban 2019. október 31. napjáig, díjazását bruttó 30 000 Ft/hó összegben történő megállapítása mellett, azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Társaság taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatala során Budapest Főváros Önkormányzata, mint tag képviseletében kötött mandátummal eljárva vegyen részt és „igen” szavazatával támogassa a fenti döntést. Felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatal napja

Felelős: Tarlós István

A napirend 50. pontja: Javaslat a „Kölcsönfelvétel az M3 metróvonal felújításának finanszírozására” tárgyú, uniós eljárási rend szerinti hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást lezáró döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

995/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

elfogadja az előterjesztésben adott tájékoztatást, és felkéri a főpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

996/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

A „Kölcsönfelvétel az M3 metróvonal felújításának finanszírozására” tárgyú, uniós eljárási rend szerinti hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárásban a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján érvényessé nyilvánítja az OTP Bank Nyrt., Erste Bank Hungary Zrt., K&H Bank Zrt., MKB Bank Zrt. és UniCredit Bank Hungary Zrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) közös ajánlattevők ajánlatát.

Határidő: 3 munkanap

Felelős: Tarlós István

997/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

A „Kölcsönfelvétel az M3 metróvonal felújításának finanszírozására” tárgyú, uniós eljárási rend szerinti hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján eredményesnek nyilvánítja, és annak nyerteseként az OTP Bank Nyrt., Erste Bank Hungary Zrt., K&H Bank Zrt., MKB Bank Zrt. és UniCredit Bank Hungary Zrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) közös ajánlattevőket jelöli meg az alábbi ajánlattal:

A fennálló kölcsönösszeg után a folyósítás napjától a visszafizetés előtti napig fizetendő kamat, melynek mértéke: 3 havi BUBOR + évi 1,79% kamatfelár
A rendelkezésre tartási díj (legfeljebb a kamatfelár 30%-a) 0,49% díj

Határidő: 3 munkanap

Felelős: Tarlós István

998/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

A „Kölcsönfelvétel az M3 metróvonal felújításának finanszírozására” tárgyú közbeszerzési eljárásban jóváhagyja és megköti a szerződést az előterjesztői kiegészítés 2. sz. elektronikus melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: legkorábban az összegezés megküldését követő napon

Felelős: Tarlós István

999/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

A BKV Zrt. folyamatban lévő közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokra tekintettel az M3 metrójárművek felújítása érdekében felhatalmazza a BKV Zrt.-t a közbeszerzési eljárás eredményhirdetésére és a kapcsolódó szerződés megkötésére, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben szükséges, a további fedezetet biztosítja.

1000/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKV Zrt. által megkötött szerződésről adjon tájékoztatást a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülésén, és amennyiben szükséges, készítse elő a költségvetési rendelet módosítását, valamint az M3 metróvonal járműparkjának korszerűsítéssel egybekötött felújításához szükséges forrás tőketartalék útján történő biztosításáról és a forrás felhasználásának feltételrendszeréről szóló megállapodást és az ahhoz kapcsolódó okirat módosítását.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 51. pontja: Javaslat a Duna-part Kossuth tér-Fővám tér közötti szakaszának komplex megújítására irányuló építészeti tervpályázat technikai módosításainak elfogadására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1001/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi a 496/2015. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozatot.

1002/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „RAK-PARK - Építészeti tervpályázat a pesti belvárosi Duna-part Kossuth tér-Fővám tér közötti szakaszának komplex megújítására” c. tervpályázati dokumentációt az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a tervpályázat kiírásáról az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 52. pontja: D.-né B. T. A. M. jogorvoslati kérelme Budapest Főváros Főjegyzője FPH079/727-4/2015. számú I. fokú határozata ellen

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1003/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

helybenhagyja a főjegyző FPH079/727-4/2015. számú határozatát, és meghozza a II. fokú határozatot az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1004/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert a II. fokú határozatnak az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 53. pontja: Javaslat kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetői munkavégzésre irányuló további jogviszonyaival kapcsolatos döntésre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1005/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Madách Színház Nonprofit Kft. és a Dr. Stage Színházművészeti Tevékenységet Szervező és Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 01-06-755373) közötti megbízási és felhasználási szerződés megkötését, az ügyvezető „Victor Hugo-Alain Boublil-Claude-Michel Schönberg: Nyomorultak” című musical megrendezésével kapcsolatban az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1006/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Katona József Színház Nonprofit Kft. és a MŰTOL-L Művészeti és Oktató Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 01-06-514930) közötti megbízási szerződés megkötését, az ügyvezető „Borbély Szilárd: Az olaszliszkai” c. mű megrendezésével kapcsolatban az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1007/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. és a Leinád Művészeti Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-986272) közötti megbízási és felhasználási szerződés megkötését, az ügyvezető „Heltai naplója” c. előadás megszerkesztésével kapcsolatban az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1008/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. és a Leinád Művészeti Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-986272) közötti megbízási szerződés megkötését, az ügyvezető „Heltai naplója” és „Glembay-vér” c. darabokban végzett színészi tevékenységével kapcsolatban az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1009/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. és a Leinád Művészeti Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-986272) közötti megbízási szerződés megkötését az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1010/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Hozzájárul, hogy a Centrál Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője közeli hozzátartozóját, Básti Juliannát határozatlan idejű munkaviszonyban foglalkoztassa az általa vezetett színházban.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1011/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Centrál Színház Nonprofit Kft. és az Orgonás Kulturális Szolgáltató Bt. (cégjegyzékszám: 01-06-735702) közötti megbízási szerződés megkötését az előterjesztés 10. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 54. pontja: Patrónus Alapítvány (Novus Művészeti Iskola) részletfizetési kérelme a Budapest XIV. ker., Olof Palme sétány 3. sz. alatti ingatlanra vonatkozóan

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1012/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14) Főv. Kgy. rendelet 46. § (1) bek. b) pontja alapján elutasítja a Patrónus Alapítvány (Novus Művészeti Iskola) részletfizetési kérelmét a Budapest XIV., Olof Palme sétány 3. szám alatti ingatlan vonatkozásában felhalmozott 93 099 949 Ft - mely összeg a Patrónus Alapítvány Fővárosi Önkormányzat felé fennálló 94 369 949 Ft tőketartozásának és a Fővárosi Önkormányzat Patrónus Alapítvány felé fennálló 1 270 000 Ft perköltség fizetési kötelezettségnek különbözete - és kamatai tartozásának 500 000 Ft/hó részletekben, azaz 15,5 év időtartam alatt történő kiegyenlítésére vonatkozóan.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről értesítse az Alapítvány képviselőjét.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 55. pontja: Elvi hozzájárulás a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VI. és VII. kerületi tagkönyvtárainak megfelelő elhelyezésének biztosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1013/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi a 754/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. határozatot.

1014/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Elviekben egyetért az előterjesztésben felvázolt tagkönyvtári elhelyezésre vonatkozó javaslattal. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VI. kerületi és VII. kerületi tagkönyvtárainak végleges elhelyezése érdekében felkéri a BFVK Zrt.-t, hogy egyrészt vizsgálja meg a tagkönyvtárak által használt a VI. kerület, Andrássy út 52. szám alatti, a VII. kerület, Kertész u. 15. szám alatti, valamint a Gyermekkönyvtár használatában álló, VI. kerület, Liszt Ferenc tér 6. sz. ingatlanok értékesítésének lehetőségeit, másrészt dolgozza ki a VI. kerület, Teréz krt. 2-4. szám alatti helyiség megvásárlásának feltételeit, és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár tagkönyvtárainak elhelyezéséhez szükséges felújítási munkák, illetve a tagkönyvtárak költözésének várható költségeit azzal, hogy a kidolgozott döntési javaslatot terjessze a vonatkozó rendeletek alapján az illetékes döntéshozó testület elé. Amennyiben a tagkönyvtárak által használt ingatlanok értékesítéséből befolyt bevételből az elhelyezésükhöz szükséges valamennyi kapcsolódó kiadást követően pénzeszköz marad, meg kell vizsgálni ezen összeg tagkönyvtári hálózat fejlesztésére történő felhasználása lehetőségének biztosítását.

Határidő: 180 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 56. pontja: Javaslat egyes gazdasági társaságok felügyelőbizottsági ügyrend módosításainak jóváhagyására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1015/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az Enviroduna Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság felügyelőbizottsági ügyrendjének módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1016/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében az Enviroduna Kft. vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1017/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Parking Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság felügyelőbizottsági ügyrendjének módosítását az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1018/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Parking Kft. vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 57. pontja: Javaslat a BKV Zrt. 2015. évi bérmegállapodásában foglaltak elfogadására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1019/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h

elfogadja a BKV Zrt. 2015. évi bérmegállapodásáról szóló tájékoztatását az előterjesztés melléklete szerint.

1020/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Zrt. vezérigazgatója útján gondoskodjon a BKV Zrt. és a BKK Zrt. 2015. évi üzleti tervének felülvizsgálatáról, és az üzleti tervek módosítását jóváhagyásra terjessze be a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2015. október 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 58. pontja: Javaslat a BTU Kft.-nek a BTI Zrt.-be történő beolvadásával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1021/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 8. §-ában foglaltak szerint egy döntéssel hagyja jóvá, hogy a Belvárosi Temető Udvar Kegyeleti Szolgáltató, Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, mint beolvadó Társaság az előterjesztés 3. számú mellékletében foglalt egyesülési terv szerint beolvadjon a Budapesti Temetkezési Intézet Zártkörűen Működő Részvénytársaságba, mint átvevő Társaságba, azzal, hogy a beolvadó Társaság megszűnik, általános jogutódja az átvevő Társaság lesz, melynek neve és cégformája nem változik. A beolvadás költségeit az egyesülő Társaságok közösen viselik.

1022/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, a Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. alapszabályának VI. 1. z) pontjában a Budapesti Városigazgatóság Zrt. igazgatóságától elvont hatáskörében eljárva a Budapesti Temetkezési Intézet Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapítójaként elhatározza a Belvárosi Temető Udvar Kft. és a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. egyesülését oly módon, hogy a BTU Kft. beolvad az BTI Zrt.-be, így a BTU Kft., mint önálló jogi személy megszűnik, a jogutód Társaság a BTI Zrt. lesz. Egyetért azzal, hogy a jogutód BTI Zrt. cégformája a beolvadást követően változatlanul zártkörűen működő részvénytársaság legyen.

1023/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, a Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. alapszabályának VI. 1. z) pontjában a Budapesti Városigazgatóság Zrt. igazgatóságától elvont hatáskörében eljárva a Budapesti Temetkezési Intézet Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapítójaként jóváhagyja

- a BTI Zrt., mint átvevő Társaság független könyvvizsgáló által ellenőrzött, 2014. december 31-i fordulónapra készített vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét és az azokról készült független könyvvizsgálói jelentést az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal.

- a beolvadást követően tovább működő BTI Zrt., mint jogutód Társaság független könyvvizsgáló által ellenőrzött, 2014. december 31-i fordulónapra készített nyitó vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét és az azokról készült független könyvvizsgálói jelentést az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal.

1024/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, a Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. alapszabályának VI. 1. z) pontjában a Budapesti Városigazgatóság Zrt. igazgatóságától elvont hatáskörében eljárva a Budapesti Temetkezési Intézet Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapítójaként jóváhagyja a BTU Kft.-nek a BTI Zrt.-be történő beolvadásáról rendelkező egyesülési szerződést az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza az átvevő BTI Zrt. vezérigazgatóját annak aláírására, továbbá arra, hogy gondoskodjon

- az egyesülési szerződés elfogadásától számított tizenöt napon belül a Társaság munkavállalóinak beolvadásról való tájékoztatásáról,

- az egyesülési közlemény Cégközlönyben történő közzétételének kezdeményezéséről, majd ezt követően a beolvadás illetékes Cégbírósághoz történő bejelentéséről.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1025/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, a Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. alapszabályának VI. 1. z) pontjában a Budapesti Városigazgatóság Zrt. igazgatóságától elvont hatáskörében eljárva a Budapesti Temetkezési Intézet Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapítójaként úgy dönt, hogy az átvevő Budapesti Temetkezési Intézet Zártkörűen Működő Részvénytársaság az átalakulás cégbírósági bejegyzésének napjától a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban működik tovább. Jóváhagyja a BTI Zrt. alapszabályának módosítását, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát az előterjesztés 7-8. sz. mellékletei szerint.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a jelen határozatot a Budapesti Városigazgatóság Zrt. részére küldje meg annak érdekében, hogy a Budapesti Városigazgatóság Zrt. igazgatósága azzal azonos tartalmú - cégbejegyzésre alkalmas - részvényesi határozatát meghozza, és egyben gondoskodjon a szükséges cégjogi dokumentumok aláírásáról, valamint a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága részére történő benyújtásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1026/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, a Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. alapszabályának VI. 1. z) pontjában a Budapesti Városigazgatóság Zrt. igazgatóságától elvont hatáskörében eljárva a Budapesti Temetkezési Intézet Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapítójaként úgy dönt, hogy a beolvadáshoz fűződő joghatások beállásának napjaként 2015. szeptember 30. napját jelöli meg azzal, hogy amennyiben a cégbírósági bejegyzés e napot követően történik meg, úgy a joghatások beállásának napja a cégbírósági bejegyzés napja, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 57. § (2) bekezdése alapján.

1027/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Megállapítja, hogy a Belvárosi Temető Udvar Kegyeleti Szolgáltató, Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságnak, mint beolvadó Társaságnak a beolvadás időpontjában munkavállalója nincs, így a munkavállalói érdekképviseleti szervek tájékoztatására nem kerül sor.

1028/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapító fenti döntéseiről a Ptk. 3:109. § (4) bek. alapján a Budapesti Temetkezési Intézet Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezető tisztségviselőjét tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 59. pontja: Javaslat a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 2014. évi konszolidált éves beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1029/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a BKK Zrt. és konszolidációba bevont leányvállalatai 2014. évi tevékenységéről készített konszolidált beszámolót és üzleti jelentést.

- Elfogadja a BKK Zrt. felügyelőbizottságának a Társaság 2014. évi tevékenységéről készített konszolidált beszámolójáról szóló jelentését.

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft., a könyvvizsgálatért felelős: Baumgartner Ferenc bejegyzett könyvvizsgáló, kamarai nyilvántartási száma: 002955) jelentését a BKK Zrt. 2014. évi konszolidált beszámolójáról.

- Elfogadja - figyelemmel az igazgatóság és a felügyelőbizottság által hozott határozatokra, valamint a könyvvizsgáló jelentésére is - a BKK Zrt. 2014. üzleti évre vonatkozó konszolidált beszámolóját a következők szerint:

KONSZOLIDÁLT ÉVES
BESZÁMOLÓ
2014. december 31.
(E Ft-ban)
Mérlegfőösszeg 94 796 955
Saját tőke 4 875 125
Jegyzett tőke 1 801 000
Tőketartalék 2 424 491
Eredménytartalék 346 758
Adózás előtti eredmény 319 236
Mérleg szerinti eredmény 302 089

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1030/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 60. pontja: Javaslat a BKV Zrt. 2014. évi konszolidált éves beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1031/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Közlekedési Zrt. (BKV Zrt.) legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a BKV Zrt. és a konszolidációba bevont leányvállalatai 2014. évi tevékenységéről készített konszolidált beszámolót és konszolidált üzleti jelentést.

- Elfogadja a BKV Zrt. felügyelőbizottságának a Társaság 2014. évi tevékenységéről készített konszolidált beszámolójáról szóló jelentését.

- Elfogadja a BKV Zrt. könyvvizsgálójának (Baker Tilly Hungária Könyvvizsgáló Kft., a könyvvizsgálatért felelős: Kőszegi Lászlóné bejegyzett könyvvizsgáló, kamarai nyilvántartási száma: 003946) jelentését a BKV Zrt. 2014. évi konszolidált beszámolójáról.

- Elfogadja - figyelemmel az igazgatóság és a felügyelőbizottság határozataira és a könyvvizsgáló jelentésére, valamint a BKK Zrt. javaslatára is - a BKV Zrt. 2014. üzleti évre vonatkozó konszolidált beszámolóját a következők szerint:

KONSZOLIDÁLT ÉVES
BESZÁMOLÓ
2014. december 31.
(E Ft-ban)
Mérlegfőösszeg 674 216 000
Saját tőke 133 069 000
Jegyzett tőke 127 000 000
Tőketartalék 10 473 000
Eredménytartalék -2 727 000
Adózás előtti eredmény -242 000
Mérleg szerinti eredmény -259 000

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1032/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 61. pontja: Javaslat a Budapesti Városigazgatóság Zrt. 2014. évi konszolidált éves beszámolójának és konszolidált üzleti jelentésének elfogadására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1033/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a BVH Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft., 1103 Budapest, Kőér utca 2/A, könyvvizsgálatért felelős személy: Baumgartner Ferenc bejegyzett könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 002955) jelentését a Társaság 2014. évi konszolidált éves beszámolójáról és konszolidált üzleti jelentéséről.

- A felügyelőbizottság határozatára és a könyvvizsgálói jelentésre figyelemmel elfogadja a Társaság 2014. üzleti évére vonatkozó konszolidált éves beszámolóját (konszolidált mérlegét, konszolidált eredménykimutatását, konszolidált kiegészítő mellékletét) és konszolidált üzleti jelentését az alábbi fő számokkal:

2014. december 31.
(adatok E Ft-ban)
Mérlegfőösszeg 189 221 200
Adózás előtti eredmény 3 198 722
Adózott eredmény 2 520 690
Fizetett (jóváhagyott) osztalék 1 932 115
Mérleg szerinti eredmény 568 405

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 62. pontja: Javaslat az Európai Mobilitási Héthez és az Autómentes Naphoz való csatlakozás alapjául szolgáló 2015. évi Karta elfogadására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1034/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzata csatlakozik a „2015. évi Európai Mobilitási Hét” című programhoz az előterjesztés mellékletét képező Kartában foglaltak szerint, és felkéri a főpolgármestert a Karta aláírására.

Határidő: 2015. július 1.

Felelős: Tarlós István

A napirend 63. pontja: Javaslat a 2013. évi TÉR_KÖZ városrehabilitációs pályázatok egyes támogatási szerződéseinek módosítására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1035/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti az 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalt, Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat között, a II. kerület „A fonódó villamoshálózat externális hatásait tompító, szociális kohéziót erősítő lakásfelújítások a II. kerület Felhévíz városrészében” c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2015. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

1036/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalt, Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata között, a III. kerület „Multifunkciós közösségi tér kialakítása Békásmegyeren - A Heltai Jenő tér melletti lakóterület rehabilitációja” c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2015. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

1037/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalt, Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata között, a IX. kerület „Nehru-projekt” c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2015. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

1038/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalt, Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat között, a X. kerület „A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása” c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2015. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

1039/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalt, Budapest Főváros Önkormányzata és Budafok-Tétény Budapest Főváros XXII. kerületi Önkormányzat között, a XXII. kerület „A Stáció lépcső és a budafoki Kálvária és környezete rehabilitációs jellegű megújítása” c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2015. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 64. pontja: Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. soron következő rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjára vonatkozó előzetes döntések meghozatalára

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1040/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2015. június 26-án tartandó rendkívüli közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata részvényesi képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

1. napirendi pont:

- Százhalombatta Város Önkormányzata és a Fővárosi Vízművek Zrt. között kötendő, az előterjesztés 2/1. sz. mellékletét képező részvény adásvételi szerződés jóváhagyását, az alábbi lényeges elemekkel:

= értékesítendő (saját) részvények: 4 db, egyenként egyszázezer forint névértékű részvény, melyek sorszáma: 069974-069977;

= részvények össznévértéke: 400 000 Ft, azaz négyszázezer forint;

= részvények eladási ára: 400 000 Ft, azaz négyszázezer forint;

= Társaságban ezen részvényekkel megtestesített tulajdoni arány: 0,005%;

= vételár-fizetési határidő: 2015. december 31.

- Dunabogdány Község Önkormányzata és a Fővárosi Vízművek Zrt. között kötendő, az előterjesztés 2/2. sz. mellékletét képező részvény adásvételi szerződés jóváhagyását, az alábbi lényeges elemekkel:

= értékesítendő (saját) részvények:

2 db, egyenként egyszázezer forint névértékű részvény, melyek sorszáma: 069978-069979,

1 db, egyenként tízezer forint névértékű részvény, melyek sorszáma: 000026,

5 db, egyenként egyezer forint névértékű részvény, melyek sorszáma: 000028-000032;

= részvények össznévértéke: 215 000 Ft, azaz kettőszáztizenötezer forint;

= részvények eladási ára: 215 000 Ft, azaz kettőszáztizenötezer forint;

= Társaságban ezen részvényekkel megtestesített tulajdoni arány: 0,003%;

= vételár-fizetési határidő: 2015. július 31.

- A Társaság alapszabálya módosításának jóváhagyását, az előterjesztés 2/3. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a Társaság soron következő rendkívüli közgyűlésének napja, 2015. június 26. (megismétlés esetén 2015. július 10.)

Felelős: Tarlós István

1041/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2015. június 26-án tartandó rendkívüli közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság soron következő rendkívüli közgyűlésének napja, 2015. június 26. (megismétlés esetén 2015. július 10.)

Felelős: Tarlós István

A napirend 65. pontja: Javaslat a BVV Zrt. Enviroduna Kft.-be történő beolvadásával kapcsolatos végleges vagyonmérlegek és vagyonleltárak elfogadására vonatkozó tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1042/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján az ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft. (ENVIRODUNA Kft.) legfőbb szervének hatáskörében eljárva

- Elfogadja az ENVIRODUNA Kft. 2015. április 10-i fordulónapra készített, a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. (BVV Zrt.) beolvadása előtti állapotot tükröző végleges vagyonmérlegét és vagyonleltárát, valamint az ezek alapjául szolgáló közbenső beszámoló dokumentumait az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

- Elfogadja a BVV Zrt. 2015. április 10-i fordulónapra készített, az ENVIRODUNA Kft.-be való beolvadás előtti állapotot tükröző végleges vagyonmérlegét és vagyonleltárát, valamint az ezek alapjául szolgáló közbenső beszámoló dokumentumait az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.

- Elfogadja az ENVIRODUNA Kft. 2015. április 10-i fordulónapra készített, a BVV Zrt. beolvadása utáni állapotot tükröző végleges vagyonmérlegét és az azt alátámasztó vagyonleltárt az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.

- Elfogadja a beolvadással érintett Társaságok végleges vagyonmérlegeinek és végleges vagyonleltárainak könyvvizsgálatáról szóló független könyvvizsgálói jelentést az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse annak érdekében, hogy a Cégbíróság felé a szükséges intézkedéseket megtegye.

Határidő: 2015. június 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 66. pontja: Javaslat a KÖZOP-5.1.0-07-2008-0001 azonosító számú, „Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar-Keleti pályaudvar)” című projekt a budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításához kapcsolódóan kötött támogatási szerződés, finanszírozási szerződés és finanszírozási szerződést kiegészítő megállapodás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló szerződés 2. sz. módosításáról

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1043/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításához kapcsolódóan kötött támogatási szerződés, finanszírozási szerződés és finanszírozási szerződést kiegészítő megállapodás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló szerződés 2. sz. módosítását az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2015. július 15.

Felelős: Tarlós István

1044/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy a „Kelenföldi pályaudvar térsége, nyugati kijárat, M1-M7 autópálya bevezetés módosított csomópontjának előkészítése és megvalósítása”, illetve a „Kelenföldi pályaudvar térségében P+R parkolók építése” új projektek kapcsán a Fővárosi Önkormányzat az NFM-et támogató levél kibocsátása érdekében megkeresse, majd ennek birtokában pályázatot készítsen elő európai uniós forrás igénybevétele céljából.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az NFM megkereséséről és a pályázati dokumentáció összeállításáról, továbbá, hogy a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 7. melléklet 15.3. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva hagyja jóvá, írja alá és nyújtsa be az új projektek európai uniós finanszírozásával kapcsolatban szükséges - pénzügyi kötelezettségvállalást nem igénylő - dokumentumokat.

Határidő: 2015. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 67. pontja: Javaslat projekt-előkészítési és megvalósítási feladatokra vonatkozó, Enviroduna Kft.-vel kötött keretmegállapodás és egyedi megállapodások módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1045/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a projekt-előkészítési és megvalósítási feladatokra vonatkozó közfeladat-ellátáshoz kapcsolódó keretmegállapodás 1. sz. módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a keretmegállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1046/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése projekt megvalósítással összefüggő szervezési/koordinációs feladataira vonatkozó megállapodás 1. sz. módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 68. pontja: Javaslat a H2020 CEPPI projekt konzorciumi megállapodásának megkötésére

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1047/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a CEPPI projekt partnerei között kötendő konzorciumi megállapodást az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról és a vezető partner felé történő megküldéséről.

Határidő: 2015. június 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 69. pontja: Javaslat „A Rudas Gyógyfürdő és Uszoda komplex energetikai korszerűsítése” keretében megvalósult beruházás során beszerzendő és beépítendő eszközök használati jogának átruházásáról szóló megállapodás 2. sz. módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

A napirend 70. pontja: Javaslat a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. 2014. évi közszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséről szóló beszámolójának tudomásulvételére

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1048/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. 2014. évi közszolgáltatói kötelezettségeinek teljesítéséről szóló beszámolóját az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy az abban foglalt 275 600 E Ft kompenzációs igényét - alátámasztottság hiányában - nem ismeri el.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 71. pontja: Javaslat a Gazdaságélénkítés és munkahelyteremtés Tematikus Fejlesztési Program elfogadására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1049/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Gazdaságélénkítés és munkahelyteremtés TFP munkafolyamatának eredményeként létrejött, „Budapest gazdaságélénkítési és munkahely-teremtési stratégiája 2015-2021” c. középtávú stratégiai dokumentumot az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 72. pontja: Javaslat a Fővárosi Településszerkezeti Terv és a Fővárosi Rendezési Szabályzat módosításához kapcsolódó környezeti értékelés tartalmának meghatározására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1050/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Budapest XVII. kerület, MÁV Budapest-Hatvan (80. számú) vasútvonal fejlesztését érintő területre vonatkozóan az 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelettel elfogadott Fővárosi Rendezési Szabályzat (FRSZ), és az 50/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Fővárosi Településszerkezeti Terv (TSZT 2015) módosítási dokumentációjának részeként a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet alapján kidolgozott környezeti értékelés tematikáját az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

A környezeti értékelés tematikája a határozat mellékletét képezi.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1051/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a környezeti értékelés tematikájának a környezet védelméért felelős érintett szervezeteknek történő megküldéséről, valamint annak közzétételéről.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 73. pontja: Javaslat a Budapest XX. kerület 0195048/12 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában aláírt településrendezési szerződés módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1052/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Lippainé Bódizság Rózsa között a Fővárosi Önkormányzatot terhelő közútfejlesztési és közműépítési kötelezettségek, továbbá zaj- és zöldvédelmi intézkedések, valamint a Fővárosi Önkormányzat hatáskörébe tartozó útépítés területbiztosítása, mint infrastrukturális beruházás átvállalásának és finanszírozásának szabályozása tárgyában 2010. szeptember 16. napján létrejött településrendezési szerződés módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

A településrendezési szerződés a határozat mellékletét képezi.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 74. pontja: Javaslat a 2013. évi Építészeti Értékvédelmi Támogatás egy megállapodásának határidő-módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1053/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

hozzájárul a 2013. évi Építészeti Értékvédelmi Támogatás terhére a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest XVII. kerület, XV. utca 23. szám alatti Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány között 2014. július 4-én megkötött, FPH059/322-4/2014. iktatószámú megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2016. június 15-re történő módosításához. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest XVII. kerület, XV. utca 23. szám alatti Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvánnyal az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalmú megállapodásmódosítást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a megállapodásmódosítás aláírására a döntést követő két hónapon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 75. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton való részvétele jóváhagyására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1054/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

közművelődési érdekeltségnövelő pályázatot nyújt be a Budapesti Művelődési Központ eszközfejlesztése érdekében: a kérelmezett támogatás összege 6 004 000 Ft, önrész 1 500 000 Ft. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 3. sz. mellékletében csatolt pályázati adatlap és nyilatkozatok aláírására.

Határidő: 2015. június 28.

Felelős: Tarlós István

1055/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrészének biztosításáról szóló, az előterjesztés 4. sz. mellékletében csatolt nyilatkozat aláírására.

Határidő: 2015. június 28.

Felelős: Tarlós István

1056/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

A pályázat pozitív elbírálása esetén elfogadja a pályázati kiírásban közzétett támogatói okiratban foglaltakat kedvezményezettként.

Határidő: a döntés közzétételét követően azonnal

Felelős: Tarlós István

1057/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén a beérkező támogatási összeget és az önkormányzati önrészt biztosítsa a költségvetési intézmény számára.

Határidő: a támogatásnak a Fővárosi Önkormányzat számlájára történő beérkezését követő költségvetési rendeletmódosítás

Felelős: Tarlós István

1058/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy elutasított pályázat esetén az intézmény működőképességének biztosítása érdekében a Budapesti Művelődési Központ 2015. évi támogatásából a „911001 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze” céltartalékon elkülönített önrészt biztosítsa a költségvetési intézmény számára.

Határidő: a döntés közzétételét követő költségvetési rendeletmódosítás

Felelős: Tarlós István

A napirend 76. pontja: Javaslat a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. és a Budapest Film Zrt. 2015. évi üzleti tervével kapcsolatos tulajdonosi döntésekre

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1059/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

- Elfogadja a Társaság 2015. évi üzleti tervét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 2015. július 23.

Felelős: Tarlós István

1060/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Budapest Film Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

- Elfogadja a Társaság 2015. évi üzleti tervét az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 2015. július 23.

Felelős: Tarlós István

A napirend 77. pontja: Javaslat a 2019. évi Európa Sport Fővárosa cím pályázati dokumentációjának elfogadására és a pályázat benyújtására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1061/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja az előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt, Budapest Főváros nevében benyújtandó hivatalos pályázati dokumentációt a 2019. évi Európa Sport Fővárosa cím vonatkozásában, és egyben felkéri a főpolgármestert a pályázat angol nyelvre történő fordítását követően annak hivatalos benyújtására a European Capitals of Sports Association - ACES nemzetközi szervezet felé.

Határidő: 2015. június 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 78. pontja: Javaslat a TÁMASZ Alapítvány és a „HOSTIS” Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány 2014. évi közhasznúsági jelentésének és beszámolójának tudomásulvételére

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1062/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a TÁMASZ Alapítvány 2014. évi működéséről szóló közhasznúsági jelentését és beszámolóját az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy a TÁMASZ Alapítvány 2014. évi tevékenysége legfontosabb adatainak az alapító hivatalos lapjában történő nyilvánosságra hozataláról gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1063/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „HOSTIS” Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány 2014. évi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy a HOSTIS Közalapítvány 2014. évi tevékenysége legfontosabb adatainak az alapító hivatalos lapjában történő nyilvánosságra hozataláról gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 79. pontja: Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1064/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést - figyelemmel az 1065-1066/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. határozatokban foglaltakra - elfogadja.

1065/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Az 501/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 3521/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 2040/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 1634/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi.

1066/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

A 2382/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2015. december 31-re módosítja;

- a 2813/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2015. augusztus 31-re módosítja;

- a 2816-2817/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. határozatok végrehajtási határidejét 2015. augusztus 31-re módosítja;

- a 2474/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2015. október 31-re módosítja;

- a 156/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2016. december 31-re módosítja;

- a 822/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2015. szeptember 30-ra módosítja.

A napirend 80. pontja: Döntés Budapest Ösztöndíj Program keretében az ösztöndíjak odaítéléséről

Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1067/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Budapest Ösztöndíj Programról szóló 44/2008. (IX. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a Budapest Ösztöndíj Program keretében az alábbi személyek részére ítéli oda az ösztöndíjat:

1. Balogh Bettina Ildikó

2. Barcsay Gergő

3. Békési Dorottya

4. Csillik Ádám

5. Deák Emese Dorottya

6. Dőry Bálint István

7. Elek Zsuzsanna Réka

8. Epelley Nóra

9. Gyarmati Laura

10. Horváth Kinga Zsófia

11. Illés Sándor

12. Kujbus Tibor

13. Mészáros Boglárka

14. Molnár Annamária

15. Sankovics Boglárka

16. Sánta Judit

17. Takács Sára

18. Takács Vince Boldizsár

19. Varga Viktória Lilla

20. Végh Ádám Adrián.

1068/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az ösztöndíjak átadásáról, valamint az ösztöndíj-megállapodások megkötéséről.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 81. pontja: Javaslat a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Terület- és Gazdaságfejlesztési Klaszter (BUD Klaszter) alapításában való részvételre

Előterjesztő: Ughy Attila

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1069/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

együttműködik a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és térsége terület- és gazdaságfejlesztésében, illetve részt vesz a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Terület- és Gazdaságfejlesztési Klaszter (BUD Klaszter) megalapításában.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tarlós István

1070/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja az együttműködéshez szükséges szándéknyilatkozatot az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2015. június 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 82. pontja: Javaslat képfelvevő készülékek telepítés tárgyában jóváhagyás megadása a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata részére

Előterjesztő: Vattamány Zsolt

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1071/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 7. § (3) bekezdése alapján az Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága kezdeményezésére a Budapest VII. kerület, Erzsébet körút és a Wesselényi utca kereszteződésében, a Budapest VII. kerület, Erzsébet körút és Király utca kereszteződésében, valamint a Budapest VII. kerület, Dózsa György út és István utca kereszteződésében található közterületek területén képfelvevők elhelyezéséhez hozzájárulását az alábbi feltételekkel adja meg:

- a képfelvevőket az Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatóság működteti;

- a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata nyilatkozatában rögzíti, hogy a képfelvevők beszerzésével, felszerelésével és működtetésével járó költségeket a mindenkori költségvetésében biztosítja, és e tárgyban semmilyen anyagi igénnyel nem lép fel Budapest Főváros Önkormányzata felé; a feladat megvalósítása Budapest Főváros Önkormányzata felé semmilyen pénzügyi és egyéb kötelezettséggel nem járhat.

A hozzájárulás érvényességéhez szükséges, hogy a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a fenti feltételeket nyilatkozatában elfogadja és magára nézve kötelezőnek elismerje.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a hozzájárulásról szóló nyilatkozatot a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata feltételeket elfogadó nyilatkozatának beérkezését követően aláírja az előterjesztés 5. számú mellékletében foglaltak szerint.

Határidő: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata feltételeket elfogadó nyilatkozatának beérkezését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 83. pontja: Előterjesztés nyilvános illemhely létesítésére az Erzsébet téren

Előterjesztő: Tokody Marcell

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére