A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

19/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a közművesítési hozzájárulásról szóló 87/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül helyezéséről

Általános indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. §-a szerint önkormányzati rendelet esetén a jegyző gondoskodik a jogszabályok tartalmi felülvizsgálatáról, azaz arról, hogy a tárgykört érintő új jogi szabályozás vagy módosítás megalkotása során, ennek hiányában e célból kiadott jogszabály keretében a feladatkörébe tartozó jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésére, illetve megfelelő módosítására kerüljön sor.

A rendelettervezet előzetes hatásvizsgálata a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a alapján megtörtént. A Jat. 19. § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően megtörtént a lakosság közvetlen tájékoztatása a www.budapest.hu honlapon keresztül, annak érdekében, hogy tudomást szerezzenek a készülő rendelettervezetről.

Részletes indokolás

1. §-hoz

2009. október 1-jétől módosult az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 28. § (1)-(3) bekezdése, amely a hatályos szabályozás szerint nem ad felhatalmazást a Fővárosi Önkormányzat számára a közmű- és útépítési hozzájárulás mértékének és a megfizetés módjának rendeletben történő meghatározására. E törvényi szabályozás alapján a Fővárosi Önkormányzat által hozott, a közművesítési hozzájárulásról szóló 87/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül helyezése indokolt.

2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére