A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

30/2016. (X. 3.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet és a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata (a továbbiakban: Ferencvárosi Önkormányzat) és Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Kőbányai Önkormányzat) kezdeményezte a közigazgatási területükön lévő várakozási övezetek módosítását, bővítését, amelyek a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 48. § (5) bekezdése alapján csak a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Pr.) módosításával lehetségesek.

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Khr.) módosítását a gyakorlatban felmerült jogértelmezési viták tették szükségessé.

Részletes indokolás

Az 1-4. §-okhoz

A Ferencvárosi Önkormányzat 211/2016. (VI. 16.) számú határozatában döntött arról, hogy a parkolási feszültségek enyhítése érdekében javaslatot tesz a tarifa módosítására, amelyet megelőzően parkolás-vizsgálatot végeztetett. A döntéssel azt kezdeményezték, hogy a Pr. 2. mellékletében meghatározott Ipar köz-Ipar utca-Bokréta utca-Üllői út-Haller utca-Soroksári út-Déli határoló út-Gizella sétány által határolt terület az 5. díjtételű területek közül a 4. díjtételű területek közé kerüljön át.

A X. kerület, Kerepesi út-Fehér út-Gyakorló utca-Hatház utca által határolt területen 2013. október 1-től kell fizetni a várakozásért. A kerületben felmerülő további várakozási problémák megoldása érdekében a Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 83/2016. (III. 24.) határozatával az Üllői út-Ceglédi út-Bihari utca-Balkán utca-Somfa köz-Zágrábi utca-Gém utca-Fogadó utca-Száva utca által határolt terület várakozási övezet kijelölésének kezdeményezéséről döntött.

A kezdeményezések megfelelnek a Kkt. és az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet előírásainak.

A Ferencvárosi Önkormányzat által javasolt várakozási övezet módosításhoz a Pr. 2. mellékletének, a Kőbányai Önkormányzat által kezdeményezett területek várakozási övezetnek történő kijelöléséhez a Pr. 1. és 2. mellékletének módosítására van szükség.

Az 5. §-hoz

A Khr.-ben a dunai rakparton a hajók kikötését szolgáló rögzítő eszközök (kikötőbak, támdorongok) külön nevesítése szükséges, illetve annak rögzítése, hogy a feljárók vagy egyéb kikötői létesítmény, rögzítő eszközök igénybevételéhez, létesítéséhez, fennmaradásához is szükséges közterület-használati hozzájárulás.

A 6. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére