A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

43/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Önkormányzat döntése alapján 2017. január 1-jétől a Közlekedésszervező finanszírozása üzleti év alapján történik, azzal, hogy az üzleti és a menetrendi év egybeesik. Ennek érdekében szükséges a menetrendi év fogalmának módosítása 2017. január 1-jétől.

A Fővárosi Közgyűlés az 1443/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. határozatával jóváhagyta az agglomerációs (elővárosi) közlekedés új modelljét. Az új modellben az agglomerációs szolgáltatásokra vonatkozó megrendelői feladatokat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium látja el, a Közlekedésszervező pedig az agglomerációs közlekedésszervezői feladatokat, a Költségtérítési Hozzájárulás átadását és a Fővárosi Önkormányzat érdekeinek érvényesítésével kapcsolatos feladatokat.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A menetrendi év fogalmának módosítását tartalmazza, amely alapján a menetrendi év megegyezik az üzleti évvel.

A 2. §-hoz

Bevezeti az együttműködési megállapodás fogalmát, amely alatt a Személyszállítási törvény 5. § (3) bekezdése szerinti megállapodásokat kell érteni.

A 3. §-hoz

Az elővárosi közszolgáltatási paraméterek meghatározásával kapcsolatban módosítja a Közlekedésszervező feladatait.

A 4. §-hoz

A Személyszállítási törvény 5. § (3) bekezdése szerinti együttműködési megállapodás megkötésére vonatkozó feladatokat pontosítja.

Az 5. §-hoz

A Közlekedésszervező új agglomerációs modell kapcsán ellátandó egyes feladatait tartalmazza, így különösen az elővárosi közlekedésszervezői feladatokat, a Költségtérítési Hozzájárulás továbbutalására vonatkozó feladatot, valamint a helyi közlekedési rendszerrel és a helyi utazási igényekkel kapcsolatos fővárosi szempontok érvényesítése érdekében szükséges egyes feladatokat nevesíti.

A 6. §-hoz

A szolgáltató kiválasztására vonatkozó szabályok tekintetében tartalmaz pontosítást.

A 7. §-hoz

Az elővárosi vonalak tekintetében módosítja a szociálpolitikai menetdíj-támogatás igénylésének szabályait.

A 8. §-hoz

Pontosítja az autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti szolgáltatóra vonatkozó járati engedély kiadásának feltételeit szabályozó fővárosi önkormányzati rendelettel kapcsolatos szabályokat.

A 9. §-hoz

A Közlekedésszervező együttműködési kötelezettségét egészíti ki.

A 10. §-hoz

A Közlekedésszervező feladatait pontosítja az elővárosi közlekedés új modellje kapcsán a szolgáltatások ellenőrzése vonatkozásában.

A 11. §-hoz

Tartalmazza azt a módosítást, hogy a kötöttpályás pótlás kapcsán a járati engedélyt a főpolgármestertől szükséges kérni.

A 12. §-hoz

Hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz, részben az új agglomerációs modell bevezetése miatt.

A 13. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.


  Vissza az oldal tetejére