A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2016. április 27-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

459/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi a „Döntés Bárczy István Díj adományozásáról” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

460/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi 5. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a fővárosi elővárosi közlekedés feltételrendszereinek átalakításához kapcsolódó egyes tulajdonosi döntések meghozatalára” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

461/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Javaslat az M3 metró infrastruktúra rekonstrukció miatt szükséges járműpótlást biztosító döntések meghozatalára” című előterjesztés napirendre vételéről későbbi időpontban szavaz.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

462/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat 2016. évi közszolgáltatási szerződés megkötésére a Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvánnyal” című előterjesztés 8. pontként történő tárgyalására vonatkozó javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

463/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat 2016. évi közszolgáltatási szerződés megkötésére a Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvánnyal” című előterjesztés 26. pontként történő tárgyalására vonatkozó javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

464/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy sorrendben előrébb hozza és

- 13. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a FŐKERT Nonprofit Zrt. birtokában lévő egyes ingatlanok tulajdoni, illetve használati viszonyainak rendezését célzó megállapodások megkötésére, valamint a FŐKERT Nonprofit Zrt. 2016. évi ingatlangazdálkodási tervének elfogadására”,

- 37. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a BKK Zrt. és a Budapest Közút Zrt. közötti fővárosi fejlesztési feladatok megosztásához szükséges döntések meghozatalára” és

- 47. pontként tárgyalja meg a „Javaslat Budapest V. kerület, József nádor téren talajvízszint-figyelő kút áthelyezéséhez szükséges megállapodás megkötésére és tulajdonosi hozzájárulás megadására” című előterjesztéseket.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

465/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft.-vel kötendő megállapodásra a Sziget Fesztivál és Gyerek Sziget rendezvények kapcsán” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

466/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat bizottsági tagcserére

2. Javaslat egyes gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak megválasztására és díjazásuk megállapítására vonatkozóan

3. Javaslat a Fővárosi Közbeszerzési Kft.-vel megkötött közfeladatokhoz kapcsolódó közbeszerzési feladatok ellátásának egyes feltételeiről szóló megállapodás módosítására, valamint egyéb döntések meghozatalára

4. Javaslat az M3 metróvonal infrastruktúra korszerűsítése című projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára

5. Javaslat a fővárosi elővárosi közlekedés feltételrendszereinek átalakításához kapcsolódó egyes tulajdonosi döntések meghozatalára

6. Javaslat a Bp. II. ker., Széll Kálmán téri szolgáltató épületben kialakított helyiségeknek a BKK Zrt., továbbá a BKV Zrt. részére - közfeladatellátás céljából - történő ingyenes használatba adására

7. Javaslat a Bp. XVII. kerület 137838/14 hrsz.-ú ingatlan térítésmentesen a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata tulajdonába adására irányuló megállapodás megkötésére

8. Javaslat a Bp. XVI. kerület, Sarjú utca 5. szám alatti ingatlan ingyenes használatba adására közfeladat ellátása céljából Bp. Főv. XVI. kerületi Önkormányzat, valamint a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat részére

9. Javaslat a Budapest XIV. ker. 29732/1 hrsz.-ú ingatlan telekalakításáról és a Műcsarnokot magában foglaló ingatlanrész tulajdonjogának ingyenes átruházásáról szóló módosított megállapodás elfogadására

10. Javaslat a Helyi Adók Információs Rendszere (HAIR) 2017. évi üzemeltetése fedezetének biztosítására

11. Javaslat a Budapest Közút Zrt. alapszabályának módosítására

12. Javaslat a kegyeleti közszolgáltatásokhoz kapcsolódó egyes döntések meghozatalára, valamint a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. alapszabályának módosítására

13. Javaslat a FŐKERT Nonprofit Zrt. birtokában lévő egyes ingatlanok tulajdoni, illetve használati viszonyainak rendezését célzó megállapodások megkötésére, valamint a FŐKERT Nonprofit Zrt. 2016. évi ingatlangazdálkodási tervének elfogadására

14. Javaslat a BFVT Kft. és az Enviroduna Kft. 2015. évi beszámolóival kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

15. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. vagyonkezelésében lévő leselejtezett anyagok értékesítésének jóváhagyására

16. Javaslat a Kiscelli Múzeum rekonstrukciójával kapcsolatos döntések meghozatalára III.

17. Javaslat az FTSZV Kft. által végzett közszolgáltatási tevékenységek 2016. évi díjtételeinek elfogadására, az FTSZV Kft. 2016. évi kompenzációigényére és közszolgáltatási szerződésének módosítására

18. 2016. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok, II. ütem

19. Parkolásüzemeltetésre vonatkozó együttműködési megállapodás megkötése a II. kerületi Önkormányzattal

20. Javaslat a Kelenföldi pályaudvar térsége, nyugati kijárat, M1-M7 autópálya-bevezetés módosított csomópontjának előkészítése és megvalósítása, illetve a „Kelenföldi pályaudvar térségében P+R parkolók építése” című szakaszolt projektek támogatási szerződéseinek jóváhagyására

21. Javaslat a Palatinus Strandfürdő műemléki rekonstrukciója, felújítása, átalakítása tárgyában készített beruházási megállapodás elfogadására

22. Javaslat támogatási szerződés megkötésére a KEHOP-1.4.0-15-2015-00001 azonosító számú, a „Csillaghegyi öblözet védelme” c. projekthez kapcsolódóan

23. Javaslat szociális intézmények alapító okiratainak módosítására

24. Javaslat a Budapesti Történeti Múzeum alapító okiratának módosítására

25. Javaslat köznevelési és szociálpolitikai ágazathoz tartozó költségvetési intézmények létszámfejlesztésére

26. Javaslat az „Örkény István Színház Nonprofit Kft. folyadékhűtő cseréje” tárgyú beruházási feladat jóváhagyására

27. Javaslat a Városháza régi Trafóház épülete átalakításának tervezésére

28. Javaslat a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. egyszemélyessé válásával kapcsolatos egyes tulajdonosi döntések meghozatalára

29. Javaslat kulturális kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló további jogviszonyaival kapcsolatos döntésre

30. Döntés Bárczy István Díj adományozásáról

31. Fővárosi Önkormányzat 2015. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése

32. Javaslat a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. 2015. évi beszámolójára és 2016. évi üzleti tervére vonatkozó tulajdonosi döntések meghozatalára

33. Javaslat a BFVK Zrt. 2015. évi beszámolójával kapcsolatos döntések meghozatalára

34. Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatására

35. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat gazdasági társaságai tulajdonában álló ingatlanokon lévő szolgálati lakásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

36. Javaslat egyes közvilágítással kapcsolatos döntések meghozatalára

a) Javaslat a BDK Kft.-vel 2016. évi éves közszolgáltatási szerződés megkötésére és üzleti tervének elfogadására

b) Javaslat a BDK Kft. társasági szerződésének Ptk. szerinti módosításával kapcsolatos előzetes tulajdonosi döntés meghozatalára

37. Javaslat a BKK Zrt. és a Budapest Közút Zrt. közötti fővárosi fejlesztési feladatok megosztásához szükséges döntések meghozatalára

38. Javaslat a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítására

39. Javaslat egyes névtelen fővárosi közterületek elnevezésére, valamint közterületek elnevezésének megváltoztatására

40. Javaslat a 2013. évi TÉR_KÖZ városrehabilitációs pályázatok egyes támogatási szerződéseinek módosítására

41. Javaslat a kerületi önkormányzatok számára városrehabilitációs munkák támogatására szóló pályázati felhívás - TÉR_KÖZ 2016 - jóváhagyására

42. Javaslat a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. (korábban Budapesti Városigazgatóság Zrt.) 2015. évi beszámolójával kapcsolatos tulajdonosi döntésekre

43. Javaslat a kulturális, szociális és sport ágazatba tartozó gazdasági társaságok 2015. évi beszámolóival kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

44. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Enviroduna Beruházás Előkészítő Kft. 2016. évi üzleti tervének elfogadására

45. Javaslat a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság 2015. évi menedzsment költségeinek felhasználásáról készült beszámoló, illetve működésének 2016. évi költségvetési javaslata elfogadására

46. Javaslat megállapodás megkötésére „Ingatlan használatba adására és üzemeltetésére közfeladat ellátását biztosító hulladékgyűjtő udvar működtetése érdekében”

47. Javaslat Budapest V. kerület, József nádor téren talajvízszint-figyelő kút áthelyezéséhez szükséges megállapodás megkötésére és tulajdonosi hozzájárulás megadására

48. Javaslat a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi közfeladat-ellátási szerződésének elfogadására

49. Javaslat a József Attila Színház Nonprofit Kft. és a Budapest 2024 Nonprofit Zrt. 2016. évi üzleti tervével kapcsolatos döntésekre

50. Javaslat 2016. évi közszolgáltatási szerződés megkötésére a Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvánnyal

51. Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

A napirend 1. pontja: Javaslat bizottsági tagcserére

Előterjesztők: Tarlós István, Kovács Péter

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

467/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az előterjesztést mai ülésén későbbi időpontban tárgyalja meg.

A napirend 2. pontja: Javaslat egyes gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak megválasztására és díjazásuk megállapítására vonatkozóan

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

468/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Budapesti Nagybani Piac Zrt. soron következő közgyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata mint részvényes meghatalmazottjaként és képviseletében a közszolgáltatási keretszerződés alapján eljáró BFVK Zrt. képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

- a CORRECT Pénzügyi és Könyvszakértői Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1026 Budapest, Bimbó út 182., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 000079, cégjegyzékszáma: 01-09-907186), Budapesti Nagybani Piac Zrt. könyvvizsgálójának történő megválasztását 2016. június 1-jétől 2019. május 31-ig terjedő időszakra, a könyvvizsgálatért felelős személy Egri István Iván (könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma: 003152) könyvvizsgáló bevonásával, továbbá a könyvvizsgáló díjazásának megállapítását - a korábbi évi könyvvizsgálói díjjal megegyezően - 1 390 000 Ft/év + áfa összegben.

Határidő: a Társaság soron következő közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

469/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. soron következő közgyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata mint részvényes képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

- a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. (1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 001464, cégjegyzékszáma: 01-09-063022), FCSM Zrt. könyvvizsgálójának történő megválasztását 2016. június 1-jétől 2017. május 31-ig terjedő időszakra, a könyvvizsgálatért felelős személy Tímár Pál (könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 002527) könyvvizsgáló és Barsi Éva (könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 002945) helyettes könyvvizsgáló bevonásával, továbbá a könyvvizsgáló díjazásának megállapítását - a korábbi évi könyvvizsgálói díjjal megegyezően - 7 950 000 Ft/év + áfa összegben.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. soron következő közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására.

Határidő: a Társaság soron következő közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

470/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata mint tag képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

- az AUDITOR-PARTNERS Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft. (1124 Budapest, Fodor utca 139., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 000874, cégjegyzékszáma: 01-09-064019), BDK Kft. könyvvizsgálójának történő megválasztását 2016. június 1-jétől 2019. május 31-ig terjedő időszakra, a könyvvizsgálatért felelős személy Pluhár Márta bejegyzett könyvvizsgáló (könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma: 004623) bevonásával, továbbá a könyvvizsgáló díjazásának megállapítását - a korábbi évi könyvvizsgálói díjjal megegyezően - 2 497 300 Ft/év + áfa összegben.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tagi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának aláírására.

Határidő: a Társaság soron következő taggyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

471/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján, a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

- a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a BPO-AUDIT Könyvvizsgáló és Vezetési Tanácsadó Kft.-t (székhelye: 1146 Budapest, Zichy Géza u. 5., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 002331, cégjegyzékszáma: 01-09-728938), a könyvvizsgálatért felelős személynek megválasztja Miszori Ildikót (könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma: 003327) 2016. június 1-jétől 2021. május 31-ig terjedő időtartamra, a korábbi könyvvizsgálói díjazással megegyezően 86 000 Ft/hó + áfa megbízási díjért.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésének megfelelően az alapítói döntésről értesítse a Társaság vezető tisztségviselőjét annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

472/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján, a Katona József Színház Közhasznú Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

- a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a MONETA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.-t (székhelye: 1188 Budapest, Bercsényi Miklós u. 29/A, könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 000233, cégjegyzékszáma: 01-09-561335), a könyvvizsgálatért felelős személynek megválasztja Tóth Józsefet (könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma: 002555) 2016. június 1-jétől 2021. május 31-ig terjedő időtartamra, a korábbi könyvvizsgálói díjazással megegyezően 86 000 Ft/hó + áfa megbízási díjért.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésének megfelelően az alapítói döntésről értesítse a Társaság vezető tisztségviselőjét annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

473/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján, a Budapest Bábszínház Közhasznú Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

- a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja RÉ-DUO Könyvvizsgáló Bt.-t (székhelye: 1037 Budapest, Táborhegyi út 25., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 000285, cégjegyzékszáma: 01-06-612137), a könyvvizsgálatért felelős személynek megválasztja Rédei Emesét (könyvvizsgálói kamarai tagszáma: 004125) 2016. június 1-jétől 2021. május 31-ig terjedő időtartamra, a korábbi könyvvizsgálói díjazással megegyezően 115 000 Ft/hó + áfa megbízási díjért.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésének megfelelően az alapítói döntésről értesítse a Társaság vezető tisztségviselőjét annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

474/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján, az Új Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

- a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a BPO-AUDIT Könyvvizsgáló és Vezetési Tanácsadó Kft.-t (székhelye: 1146 Budapest, Zichy Géza u. 5., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 002331, cégjegyzékszáma: 01-09-728938), a könyvvizsgálatért felelős személynek megválasztja Miszori Ildikót (könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma: 003327) 2016. június 1-jétől 2021. május 31-ig terjedő időtartamra, a korábbi könyvvizsgálói díjazással megegyezően 86 000 Ft/hó + áfa megbízási díjért.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésének megfelelően az alapítói döntésről értesítse a Társaság vezető tisztségviselőjét annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

475/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján, a BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

- a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a BPO-AUDIT Könyvvizsgáló és Vezetési Tanácsadó Kft.-t (székhelye: 1146 Budapest, Zichy Géza u. 5., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 002331, cégjegyzékszáma: 01-09-728938), a könyvvizsgálatért felelős személynek megválasztja Miszori Ildikót (könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma: 003327) 2016. június 1-jétől 2021. május 31-ig terjedő időtartamra, a korábbi könyvvizsgálói díjazással megegyezően 86 000 Ft/hó + áfa megbízási díjért.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésének megfelelően az alapítói döntésről értesítse a Társaság vezető tisztségviselőjét annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 3. pontja: Javaslat a Fővárosi Közbeszerzési Kft.-vel megkötött, közfeladatokhoz kapcsolódó közbeszerzési feladatok ellátásának egyes feltételeiről szóló megállapodás módosítására, valamint egyéb döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

476/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító és Minőségbiztosító Kft. 2016. évi átmeneti finanszírozása érdekében 80 000 E Ft kölcsönkeretet nyújt. A korábban kapott, összesen 245 000 E Ft támogatásról szóló elszámolás határidejét 2016. május 31-re módosítja, valamint módosítja a Társaság eszközbeszerzéseihez kapcsolódó engedélyokiratot.

477/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A kölcsön fedezetére 80 000 E Ft-tal csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „816601 Fővárosi Közbeszerzési Kft. cím kiadási, azon belül a működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése előirányzatát.

478/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, valamint a Fővárosi Közbeszerzési Kft. között 2016. január 7. napján létrejött közfeladatokhoz kapcsolódó közbeszerzési feladatok ellátásának egyes feltételeiről szóló megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 1. számú mellékleteként csatolt megállapodás 1. számú módosításának aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

479/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító és Minőségbiztosító Kft. között az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti megállapodást, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 2. számú mellékleteként csatolt megállapodás aláírására.

Határidő: 3 nap

Felelős: Tarlós István

480/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (2) bekezdése, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja az illetékes bizottságok beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos hatáskörét, és jóváhagyja az előterjesztés 3. sz. mellékletében szereplő 7205. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyezési okmányban foglalt tartalommal történő aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 4. pontja: Javaslat az „M3 metróvonal infrastruktúra korszerűsítése” című projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

481/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

támogatja a BKV Zrt. mint kedvezményezett és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium mint támogató között megkötendő, az „M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója” című, IKOP-3.1.0-15-2015-00001 jelű projekt támogatási szerződésének megkötését. A projekt összköltsége 139 478 000 E Ft, a támogatásból elszámolható összköltség 137 500 000 E Ft, a projekt támogatásának intenzitása a projekt elszámolható összköltségének 100%-a.

482/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A projekt összköltsége tartalmazza a 3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint a műszaki előkészítési feladatokat is. A BKV Zrt.-nek az előkészítésre biztosított 2 000 000 E Ft-on felül további 180 000 E Ft-ot biztosít.

Az IKOP támogatási szerződés megkötését követően a kiviteli tervek elkészítésére, valamint a műszaki előkészítési feladatokra biztosított 2 180 000 E Ft-ból a támogatás beérkezését követő 8 napon belül a BKV Zrt. köteles a Fővárosi Önkormányzat részére visszatéríteni.

483/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Az IKOP támogatás BKV Zrt.-hez történő beérkezéséig, a Fővárosi Önkormányzat az előkészítés pénzügyi fedezetének megelőlegezése érdekében csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül a „Tervezési ágazati keret” önkormányzati kiadások előirányzatát 180 000 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát a „3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint a műszaki előkészítési feladatok” feladathoz kapcsolódóan.

A feladat összköltsége 2 180 000 E Ft-ra, 2016. évi előirányzata 2 180 000 E Ft-ra változik (ebből egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 2 180 000 E Ft).

A Fővárosi Önkormányzat által megelőlegezett összeg BKV Zrt. által történő visszatérítését követően a költségvetési rendelet soron következő módosítása során visszapótlásra kerül.

484/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 007140 azonosító számú, a „3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója” c. engedélyokirat 1. számú módosítását az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

485/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a „3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint műszaki előkészítési feladatok” tárgyú fejlesztési megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: az engedélyokirat aláírásával egyidejűleg

Felelős: Tarlós István

A napirend 5. pontja: Javaslat a fővárosi elővárosi közlekedés feltételrendszereinek átalakításához kapcsolódó egyes tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

486/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szerveként (alapítójaként) eljárva

a) egyetért a BKV Zrt. átalakulásával oly módon, hogy a BKV Zrt.-ből, annak egyidejű fennmaradásával, kiválással egy új gazdasági társaság jöjjön létre zártkörűen működő részvénytársaság formájában;

b) a kiválást követően a BKV Zrt.-nek, valamint a létrejövő gazdasági társaságnak egyedüli tagja Budapest Főváros Önkormányzata lesz;

c) a vagyonmegosztás tekintetében a kiválással létrejövő társaság a HÉV ágazat személyszállítási tevékenységéhez szükséges, a BKV Zrt.-n belül számvitelileg elkülönülten kezelt erőforrásokkal (vagyonelemek, humán erőforrás, egyéb működési feltételek) rendelkezik;

d) az átalakulási vagyonmérleg-tervezetek fordulónapja 2016. május 31.;

e) a kiválással kapcsolatosan eljáró független könyvvizsgáló az Audit Service Kft. legyen 2 400 000 Ft + áfa díj ellenében;

f) megbízza a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság igazgatóságát, hogy gondoskodjon az átalakulási (szétválási) terv, valamint a végleges döntés meghozatalához szükséges egyéb, jogszabály által meghatározott okiratok elkészítéséről és Fővárosi Közgyűlés elé terjesztéséről.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése alapján az alapítói döntésről tájékoztassa a BKV Zrt. elnök-vezérigazgatóját.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 6. pontja: Javaslat a Bp. II. ker., Széll Kálmán téri szolgáltató épületben kialakított helyiségeknek a BKK Zrt., továbbá a BKV Zrt. részére - közfeladat-ellátás céljából - történő ingyenes használatba adására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

487/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet 35. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja és megköti a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársasággal a Budapest II. kerület, Széll Kálmán téren elhelyezkedő ún. szolgáltató épületben található, nem lakás céljára szolgáló, 203,45 m2 alapterületű helyiségcsoport tárgyában a BKK Zrt. által ellátott - helyi közösségi közlekedés biztosítása - közfeladat ellátása céljából, határozatlan időtartamra szóló haszonkölcsön szerződést. Felhatalmazza a főpolgármestert a haszonkölcsön szerződés aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

488/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet 35. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja és megköti a BKV Zártkörűen Működő Részvénytársasággal a Budapest II. kerület, Széll Kálmán téren elhelyezkedő ún. szolgáltató épületben található, nem lakás céljára szolgáló, 136,25 m2 alapterületű helyiségcsoportok tárgyában a BKV Zrt. által ellátott - helyi közösségi közlekedés biztosítása - közfeladat ellátása céljából, határozatlan időtartamra szóló haszonkölcsön szerződést. Felhatalmazza a főpolgármestert a haszonkölcsön szerződés aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 7. pontja: Javaslat a Bp. XVII. kerület 137838/14 hrsz.-ú ingatlan térítésmentesen a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata tulajdonába adására irányuló megállapodás megkötésére

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

489/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (1) bekezdése alapján a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Budapest XVII. kerület 137838/14 helyrajzi szám alatt felvett, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 836 m2 területű ingatlan tulajdonjogát - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 108. § (2) bekezdése, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (3) bek. alapján, a Mötv. 23. § (5) bekezdés 1. pontjában rögzített helyi közutak, közterek és parkok kezelésével, fejlesztésével és üzemeltetésével összefüggő kerületi önkormányzati közfeladat ellátásának elősegítése érdekében „csapadékvíz-szikkasztó medence” felhasználási célra Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata részére ingyenesen átadja.

Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatával kötendő megállapodást az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 8. pontja: Javaslat a Bp. XVI. kerület, Sarjú utca 5. szám alatti ingatlan ingyenes használatba adására közfeladat ellátása céljából Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat, valamint a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat részére

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

490/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdése, valamint a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. §-a alapján a Budapest Főváros Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező, 118720 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest XVI. kerület, Sarjú utca 5. szám alatti, 2876 m2 területű ingatlant közfeladat ellátása céljára, 15 éves határozott időtartamra ingyenesen a Budapest XVI. kerületi Önkormányzat, valamint a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat használatába adja. Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 6. számú mellékletét képező közfeladat-ellátáshoz kapcsolódó megállapodást, egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

491/2016 . (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlan a használati megállapodás időtartama alatti időre a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat székhelyéül szolgáljon.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 9. pontja: Javaslat a Budapest XIV. ker. 29732/1 hrsz.-ú ingatlan telekalakításáról és a Műcsarnokot magában foglaló ingatlanrész tulajdonjogának ingyenes átruházásáról szóló módosított megállapodás elfogadására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

492/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 815/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. határozat és a 816/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2016. augusztus 31. napjáig meghosszabbítja.

493/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi a 817/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. határozatot.

494/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja és megköti a Magyar Állam képviseletében eljáró MNV Zrt.-vel, valamint Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatával az előterjesztés 5. számú mellékletét képező megállapodást, egyúttal felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 150 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 10. pontja: Javaslat a Helyi Adók Információs Rendszere (HAIR) 2017. évi üzemeltetése fedezetének biztosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

495/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy a Helyi Adók Információs Rendszere 2017. évi üzemeltetéséhez a „710501 Hivatali informatikai feladatok” cím dologi kiadásai között 2017-ben bruttó 250 000 E Ft fedezetet biztosít. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésében történő szerepeltetéséről.

Határidő: a 2017. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

A napirend 11. pontja: Javaslat a Budapest Közút Zrt. alapszabályának módosítására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

496/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (BKK Zrt.) alapszabályának IX. fejezet 9.3.25. a) pontjában a BKK Zrt. igazgatóságától elvont hatáskörében eljárva módosítja a Budapest Közút Zrt. alapszabályát, valamint jóváhagyja a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát az előterjesztés 1. sz. mellékletének megfelelően.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

497/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a fenti döntést a BKK Zrt. részére küldje meg annak érdekében, hogy gondoskodjon a szükséges cégjogi dokumentumok aláírásáról, valamint a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága részére történő benyújtásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 12. pontja: Javaslat a kegyeleti közszolgáltatásokhoz kapcsolódó egyes döntések meghozatalára, valamint a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. alapszabályának módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 15/2016. (V. 11.) Főv. Kgy. rendeletét a kegyeleti közszolgáltatásról és a köztemetők rendjéről az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

498/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.-vel a közszolgáltatási keretszerződés 3. sz. módosítását az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Iroda jóváhagyó véleményének beérkezését követő aláírására.

Határidő: a Támogatásokat Vizsgáló Iroda jóváhagyó véleményének beérkezését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

499/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapszabályának VI. fejezet 1. ya) alpontjában, illetve a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. alapszabályának VII. fejezet 1. a) pontjában rögzítetteknek megfelelően a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság igazgatóságától elvont hatáskörben eljárva módosítja a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. alapszabályát az előterjesztés 5-6. sz. mellékletei (alapszabály-módosító okirat, egységes szerkezetű alapszabály) szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a jelen határozatot a BVH Zrt. részére küldje meg annak érdekében, hogy gondoskodjon a szükséges cégjogi dokumentumok aláírásáról, valamint a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága részére történő benyújtásról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

500/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésekről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

501/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.-vel a 2016. évi közszolgáltatási szerződést az előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a közszolgáltatási keretszerződés aláírását követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 13. pontja: Javaslat a FŐKERT Nonprofit Zrt. birtokában lévő egyes ingatlanok tulajdoni-, illetve használati viszonyainak rendezését célzó megállapodások megkötésére, valamint a FŐKERT Nonprofit Zrt. 2016. évi ingatlangazdálkodási tervének elfogadására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

502/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi a Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság tulajdonában, illetve használatában és birtokában lévő ingatlanok jogi helyzetéről és a Budapest Főváros 1993-as alapítói szándéka szerinti apportról szóló tájékoztatást, és megállapítja, hogy az alábbi ingatlanok tekintetében polgári jogi szempontból döntés meghozatala szükséges, az alábbiak szerint:

a) a Budapest VIII., Baross u. 111/C, 35728/28 hrsz.-ú,

Budapest XI., Dávid F. u. 2/B, 4467/10/E/70 hrsz.-ú,

Budapest XIII., Margitsziget 23800/4 hrsz.-ú,

Budapest XIII., Margitsziget 23800/7 hrsz.-ú,

Budapest VI., Vörösmarty u. 64., 28725/0/A/5 hrsz.-ú, valamint a

Budapest XI., Rezeda u. 6., 5399 hrsz.-ú

ingatlanok tekintetében egyetért a haszonkölcsön formájában a használat rendezésének megoldásával;

b) a Budapest IV., Berda József utca 48. sz. alatti, 70581/11 hrsz.-ú, és a

Budapest VI., Eötvös utca 48. A épület fszt. alatti, 28825/0/A/3 hrsz.-ú

ingatlanok esetében egyetért azoknak a tulajdonos Fővárosi Önkormányzat részére történő birtokba adásával; míg a

Budapest III., Hímző utca 4. sz. alatti, 28725/0/A/5 hrsz.-ú,

Budapest XIV., Thököly út 104. sz. alatti, 31678/4/A/17 hrsz.-ú, valamint a

Budapest XIV., Thököly út 149/B sz. alatti, 32226/21 hrsz.-ú

ingatlanok esetében egyetért azoknak a tulajdonos Fővárosi Önkormányzat részére történő jogilag rendezett birtokba adásával a FŐKERT Nonprofit Zrt. által létesített használati jogviszonyok megszüntetésére irányuló intézkedések megtételét követően;

c) a Budapest XI., Hegyalja-Orom u. sarok 5692/1 hrsz.-ú ingatlanon lévő felépítmény esetében egyetért a felépítmény ingatlantulajdonos Fővárosi Önkormányzat részére történő birokba adásával;

d) a Budapest X., Vajda Péter utca (Mutatványos tér) 38442/11 hrsz.-ú, osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan tekintetében egyetért a használati megosztási megállapodás megkötésével;

e) a Budapest III., Hajógyári Szigeten lévő 23796/20 hrsz.-ú ingatlanon lévő, a Társaság alaptőkén felüli vagyonába, mint tőketartartalékba adott, a Társaság által épített, így ráépítéssel szerzett üzemi épülettel kapcsolatosan egyetért a ráépítési, földhasználati jogot, önkormányzati elővásárlási jogot és a szomszédos ingatlanon átjárási szolgalmat alapító szerződés megkötésével;

f) a Budapest I., Vérmező 7072 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában egyetért a felépítmény használatához szükséges haszonkölcsön megállapodás megkötésével;

g) a Budapest XIV. ker., 29732/1 hrsz.-ú ingatlanon lévő Hermina út 30-32. szám alatti felépítmény esetében annak megállapítása, hogy a jogi helyzet szerződéses úton történő rendezése a Fővárosi Önkormányzat és a FŐKERT Nonprofit Zrt. között okafogyottá vált.

503/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva ingyenes használatba adja a Budapest VIII., Baross u. 111/C sz. alatti, 35728/28 hrsz.-on felvett ingatlan Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló 398 m2 területét a FŐKERT Nonprofit Zrt. részére, közfeladata ellátása céljára, melynek érdekében jóváhagyja és megköti az előterjesztés 9. sz. mellékletében csatolt haszonkölcsön szerződést, valamint az ingatlan folyamatban lévő társasházzá alakítását követő, társasházi albetétként kialakuló helyrajzi szám átvezetését tartalmazó módosítását. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 9. sz. mellékletében csatolt megállapodás, majd a társasházzá alakítást követően az albetétre vonatkozó kiigazítást követően a megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: a szerződés, valamint a szerződésmódosítás aláírására 60 nap

Felelős: Tarlós István

504/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva ingyenes használatba adja a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló Budapest XI., Dávid F. u. 2/B sz. alatti 4467/10/E/70 hrsz.-ú ingatlant a FŐKERT Nonprofit Zrt. részére, közfeladata ellátása céljára, melynek érdekében jóváhagyja és megköti az előterjesztés 10. sz. mellékletében csatolt haszonkölcsön szerződést, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a szerződés aláírására 60 nap

Felelős: Tarlós István

505/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva ingyenes használatba adja a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló Budapest XIII., Margitsziget, Hajós Alfréd sétány 2. sz. alatti, 23800/4 hrsz.-ú ingatlanon lévő 255 m2 alapterületű felépítményt a hozzá tartozó 969 m2 telekrésszel a FŐKERT Nonprofit Zrt. részére, közfeladata ellátása céljára, melynek érdekében jóváhagyja és megköti az előterjesztés 11. sz. mellékletében csatolt haszonkölcsön szerződést és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a szerződés aláírására 60 nap

Felelős: Tarlós István

506/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva ingyenes használatba adja a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló Budapest XIII., Margitsziget, Hajós Alfréd sétány 2. sz. alatti, 23800/7 hrsz.-ú ingatlanon lévő 525 m2 alapterületű felépítményt a hozzá tartozó 3816 m2 telekrésszel a FŐKERT Nonprofit Zrt. részére, közfeladata ellátása céljára, melynek érdekében jóváhagyja és megköti az előterjesztés 12. sz. mellékletében csatolt haszonkölcsön szerződést, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a szerződés aláírására 60 nap

Felelős: Tarlós István

507/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva ingyenes használatba adja a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló Budapest VI., Vörösmarty u. 64. sz. alatti, 28725/0/A/5 hrsz.-ú 71 m2 alapterületű ingatlant a FŐKERT Nonprofit Zrt. részére, közfeladata ellátása céljára, melynek érdekében jóváhagyja és megköti az előterjesztés 13. sz. mellékletében csatolt haszonkölcsön szerződést, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a szerződés aláírására 60 nap

Felelős: Tarlós István

508/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva ingyenes használatba adja a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló Budapest XI., Rezeda u. 6. sz. alatti, 5399 hrsz.-ú ingatlan 341 m2 területét a FŐKERT Nonprofit Zrt. részére, közfeladata ellátása céljára, melynek érdekében jóváhagyja és megköti az előterjesztés 14. sz. mellékletében csatolt haszonkölcsön szerződést, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a szerződés aláírására 60 nap

Felelős: Tarlós István

509/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a BVH Zrt. bevonásával tegye meg a szükséges intézkedéseket a Budapest IV., Berda József utca 48. sz. alatti, 70581/11 hrsz.-ú, valamint a Budapest VI., Eötvös utca 48. A épület fszt. alatti, 28825/0/A/3 hrsz.-ú, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező, a FŐKERT Nonprofit Zrt. közfeladat-ellátását már nem szolgáló, üresen álló ingatlanok Fővárosi Önkormányzat részére történő birtokba adása érdekében.

Határidő: az intézkedések megtételére 30 nap; az ingatlanok átadására vonatkozóan 2016. május 31.

Felelős: Tarlós István

510/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a BVH Zrt. bevonásával tegye meg a szükséges intézkedéseket a Budapest III., Hímző utca 4. sz. alatti, 28725/0/A/5 hrsz.-ú, a Budapest XIV., Thököly út 104. sz. alatti, 31678/4/A/17 hrsz.-ú, valamint a Budapest XIV., Thököly út 149/B sz. alatti, 32226/21 hrsz.-ú, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező, a FŐKERT Nonprofit Zrt. közfeladat-ellátását nem szolgáló, jelenleg bérbeadás útján hasznosított ingatlanok Fővárosi Önkormányzat részére per-, teher- és igénymentes állapotban történő birtokba adása érdekében.

Határidő: az intézkedések megtételére 30 nap; az ingatlanok átadására vonatkozóan a bérleti jogviszony igénymentes megszűnésétől számított 30 nap

Felelős: Tarlós István

511/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 22. § (2) bekezdésében foglalt, a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságtól eseti jelleggel elvont hatáskörében eljárva jóváhagyja és megköti a FŐKERT Nonprofit Zrt. könyveiben szereplő, Budapest XI., Hegyalja-Orom u. sarok 5692/1 hrsz.-ú ingatlanon lévő 58 m2 alapterületű üzemépület (szerszámtároló) a Fővárosi Önkormányzat részére történő birtokba átadására vonatkozó, az előterjesztés 18. sz. mellékletében csatolt megállapodást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a szerződés aláírására 60 nap

Felelős: Tarlós István

512/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva ingyenes használatba adja a Budapest I., Vérmező 7072 hrsz.-ú ingatlanon álló 526 m2 alapterületű üzemépületet, melynek érdekében jóváhagyja és megköti a FŐKERT Nonprofit Zrt.-vel az előterjesztés 19. sz. mellékletében csatolt haszonkölcsön megállapodást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a szerződés aláírására 60 nap

Felelős: Tarlós István

513/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 44. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt, a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságtól eseti jelleggel elvont hatáskörében eljárva jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat, valamint a FŐKERT Nonprofit Zrt. osztatlan közös tulajdonában álló, Budapest X., Vajda Péter utca (Mutatványos tér) 38442/11 hrsz.-ú ingatlan természetbeni használatának megosztását tartalmazó, az előterjesztés 20. sz. mellékletében csatolt használati megosztásról szóló megállapodást és felkéri a főpolgármestert a megállapodás és annak mellékletét képező vázrajz aláírására.

Határidő: a szerződés és vázrajz aláírására 60 nap

Felelős: Tarlós István

514/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva jóváhagyja és megköti a Budapest III., Hajógyári sziget 23796/20 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában az előterjesztés 22. sz. mellékletében csatolt, az ingatlanon található üzemi épület ingatlan-nyilvántartásban önálló ingatlanként való kialakításáról, a FŐKERT Nonprofit Zrt. tulajdonjogának átvezetése alapjául szolgáló, az önkormányzati elővásárlási jog kikötéséről, a FŐKERT Nonprofit Zrt.-t illető ingyenes földhasználati jog alapításáról, valamint egyidejűleg a Budapest, Hajógyári sziget 23796/57 hrsz.-ú ingatlant terhelő ingyenes átjárási szolgalmi jog biztosításáról szóló megállapodást. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás és annak mellékleteit képező vázrajzok aláírására.

Határidő: a záradékolt változási vázrajzok birtokában 60 nap

Felelős: Tarlós István

515/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 22. § (2) bekezdésében foglalt, a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságtól eseti jelleggel elvont hatáskörében eljárva megállapítja, hogy a Budapest XIV., Városliget 29732/1 hrsz.-ú ingatlanon álló, természetben a XIV. ker., Hermina út 30-32. szám alatti üzemi épület funkciójú felépítmény, mint a VÉSZ-ben „H” park biztonsági, fenntartási épületei építési helyként jelölt területen álló, bontásra kijelölt épület tulajdoni helyzetének polgári jogi rendezése a jelen jogi környezetben ellehetetlenült, okafogyottá vált. Tudomásul veszi, hogy az üzemi épületet a FŐKERT Nonprofit Zrt. a könyveiben szerepelteti, melyre tekintettel jogosult a bontásra kijelölt felépítménnyel kapcsolatos, alapszabálya szerinti döntések meghozatalára.

516/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdése szerinti hatáskörében, a FŐKERT Nonprofit Zrt. legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a FŐKERT Nonprofit Zrt. 2016. évi ingatlangazdálkodási tervét az előterjesztés 26. számú melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a FŐKERT Nonprofit Zrt. vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

517/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az 503-508/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. határozatok szerint meghozott döntések figyelembevételével készítse elő a FŐKERT Nonprofit Zrt. közszolgáltatási keretszerződésének, valamint 2016. évi éves közszolgáltatási szerződésének módosítását, és azt terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé jóváhagyásra.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 14. pontja: Javaslat a BFVT Kft. és az Enviroduna Kft. 2015. évi beszámolóival kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

518/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja az ügyvezető jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (CORRECT Pénzügyi és Könyvszakértő Kft., 1026 Budapest, Bimbó út 182., Egri István Iván könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 003152) jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2015. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. december 31.
Mérlegfőösszeg 160 219 E Ft
Saját tőke 103 030 E Ft
Jegyzett tőke 45 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 11 531 E Ft
Adózott eredmény 10 944 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 10 944 E Ft

- Elfogadja a 2015. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

519/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, az ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja ügyvezető jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Audit Assistance Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád út 51-53., Fekete Ildikó könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 007262) jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2015. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. december 31.
Mérlegfőösszeg 1 515 659 E Ft
Saját tőke 1 412 301 E Ft
Jegyzett tőke 588 500 E Ft
Adózás előtti eredmény 33 888 E Ft
Adózott eredmény 31 424 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 31 424 E Ft

- Elfogadja a 2015. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 15. pontja: Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. vagyonkezelésében lévő leselejtezett anyagok értékesítésének jóváhagyására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

520/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján eseti jelleggel elvonja a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságnak a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 23. § (2) bekezdés bc) pontja szerinti hatáskörét, és jóváhagyja az előterjesztés 1. számú mellékleteként csatolt adásvételi szerződés megkötését, valamint felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti meghatalmazás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

521/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a Fővárosi Vízművek Zrt.-t, hogy a leselejtezett öntvény és acélcsövek értékesítése során meghatalmazottként, elkülönített sorszámtartományon belül számlát állítson ki a Fővárosi Önkormányzat nevében.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 16. pontja: Javaslat a Kiscelli Múzeum rekonstrukciójával kapcsolatos döntések meghozatalára III.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

522/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a BTM álláspontját a Kiscelli Múzeum fejlesztésével kapcsolatban, mely szerint az elkészült szakvélemények tükrében a fejlesztés új helyszínen kerül megvalósításra. Az új koncepció alapján új építési, bontási és örökségvédelmi engedélyt szükséges beszerezni és kiviteli terveket készíteni.

523/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Lezárja a „Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó szakvélemények beszerzése és kiviteli tervek készítése” 007085 azonosító számú feladatot. A feladaton felmerült tényköltség 7610 E Ft. A fennmaradó 38 853 E Ft összeget az új „Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése” feladat megvalósítására a Budapesti Történeti Múzeum rendelkezésére bocsájtja. A feladat megvalósítása többletforrás biztosítását nem igényli. Meg kívánja valósítani az új „Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése” feladatot 38 853 E Ft összköltséggel, 2016. december 31-i határidővel. A feladat megvalósítója a Budapesti Történeti Múzeum, a meglévő szakvélemények figyelembevétele és további szükséges szakvélemények beszerzése mellett, az „intézmény hosszú távú fejlesztési koncepciója, raktárfejlesztés engedélyes és kiviteli tervei” tartalommal, a Főváros céljellegű támogatásával.

524/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi a „Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó szakvélemények beszerzése és kiviteli tervek készítése” 007085 azonosító számú okiratot.

525/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Az új építési, bontási, örökségvédelmi engedély megszerzése és a kiviteli tervek elkészítése érdekében a „BTM Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó szakvélemények beszerzése és kiviteli tervek készítése” feladathoz kapcsolódóan csökkenti az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatát 30 593 E Ft-tal, valamint a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 8260 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg tervbe veszi az új „Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése” feladatot, és címen belül megemeli a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatát 30 593 E Ft-tal, valamint a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 8260 E Ft-tal.

Az új „Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése” feladat összköltsége 38 853 E Ft, 2016. évi előirányzata 38 853 E Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 30 593 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 8260 E Ft).

526/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. § (7) bekezdése szerint eseti jelleggel magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás szerinti, a Költségvetési Bizottság véleményezési, valamint a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság döntési hatáskörét, és jóváhagyja a „Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése” tárgyú, 007206 egyedi azonosító számú engedélyokiratot az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal. Egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 17. pontja: Javaslat az FTSZV Kft. által végzett közszolgáltatási tevékenységek 2016. évi díjtételeinek elfogadására, az FTSZV Kft. 2016. évi kompenzáció igényére és közszolgáltatási szerződésének módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

527/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi az FTSZV Kft. és a Fővárosi Önkormányzat között hatályban lévő közszolgáltatási szerződés alapján végzett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízbegyűjtési közszolgáltatás 2016. évi számított díjtételeit az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint.

528/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi az FTSZV Kft. és a Fővárosi Önkormányzat között hatályban lévő közszolgáltatási szerződés alapján végzett szennyvíziszap szállítás/ártalmatlanítás és monitoring gépjármű üzemeltetés 2016. évi egységnyi díjtételeit az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti összegekben, amelyek azonosak a 2015. évi díjtételekkel.

529/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.-vel a közszolgáltatási szerződés 2. sz. módosítását, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a TVI véleményének kézhezvételét követően azonnal

Felelős: Tarlós István

530/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 72/2013. (X. 24.) Főv. Kgy. rendelet módosított szöveggel való 2016. márciusi elfogadása miatt az ingatlanon elszállításra átvett települési folyékony hulladék mennyisége után fizethető közszolgáltatási díjhoz kapcsolódó forrásszükségletet 2016-ban biztosítja az FTSZV Kft. részére. Ennek megfelelően a 2016. március 1-jétől 2016. december 31-ig terjedő időszakra havi 3000 E Ft elszámolási kötelemmel terhelt előzetes pénzügyi támogatást biztosít az FTSZV Kft. részére a Fővárosi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének terhére. Az FTSZV Kft. köteles a 2016. évben biztosított támogatással elszámolni az éves auditált mérleg elfogadását követő 30 napon belül. A tényleges forrásigény és az előzetesen biztosított pénzösszeg különbözete alapján igazolt többletforrás-igényt az FTSZV Kft. részére a Fővárosi Önkormányzat az elszámolás évében költségvetése terhére rendelkezésre bocsátja, illetve túlfinanszírozás esetén az FTSZV Kft. köteles a többletfinanszírozást visszautalni a Fővárosi Önkormányzat részére.

531/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A döntéshez kapcsolódóan a 2016. évi többlettámogatás biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 30 000 E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „823701 Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. közszolgáltatási feladat elszámolása” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

A napirend 18. pontja: 2016. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok II. ütem

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

532/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése, valamint az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja

a) az előterjesztés 1. sz. melléklete, BKK Zrt. által megvalósítandó közlekedési feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 7092. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását és az e feladathoz kapcsolódó pénzeszköz-átadási megállapodás 7. számú módosítását, valamint a

7096. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását és annak végrehajtásához kapcsolódó fejlesztési megállapodás 6. sz. módosítását;

7098. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását és annak végrehajtásához kapcsolódó fejlesztési megállapodás 3. sz. módosítását;

7099. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását és annak végrehajtásához kapcsolódó fejlesztési megállapodás 4. sz. módosítását;

7106. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását és annak végrehajtásához kapcsolódó fejlesztési megállapodás 4. sz. módosítását;

7094. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását és annak végrehajtásához kapcsolódó fejlesztési megállapodás 6. sz. módosítását;

7097. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását és annak végrehajtásához kapcsolódó fejlesztési megállapodás 5. sz. módosítását;

7095. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását és annak végrehajtásához kapcsolódó fejlesztési megállapodás 3. sz. módosítását;

7110. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását és annak végrehajtásához kapcsolódó fejlesztési megállapodás 2. sz. módosítását;

7109. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását és annak végrehajtásához kapcsolódó fejlesztési megállapodás 2. sz. módosítását;

7003. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását és annak végrehajtásához kapcsolódó megvalósítási megállapodás 2. sz. módosítását;

7045. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását és annak végrehajtásához kapcsolódó megvalósítási megállapodás 1. sz. módosítását,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 19. pontja: Parkolásüzemeltetésre vonatkozó együttműködési megállapodás megkötése a II. kerületi Önkormányzattal

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

533/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

egyetért a II. kerületi Önkormányzat közigazgatási területein lévő egységes parkolási rendszer bővítésére vonatkozó javaslattal. Ennek érdekében jóváhagyja és megköti a parkolásüzemeltetési feladatok ellátására irányuló együttműködési megállapodást az előterjesztői kiegészítés 1. sz. és 2. sz. mellékletei szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

534/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló, de a II. kerületi Önkormányzat közigazgatási területén lévő közlekedési célú várakozási közterület üzemeltetési, fenntartási feladataihoz kapcsolódóan a „888301 Közterületi parkolási feladatok” címen a bevételi, azon belül a működési bevételek előirányzatát meg kell emelni bruttó 31 923 E Ft-tal (ebből: készletértékesítések, szolgáltatások bevételei 28 534 E Ft, kiszámlázott áfa 3389 E Ft), valamint ezzel egyidejűleg megemelésre kerül a címen belül a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzata bruttó 31 923 E Ft-tal, ebből a nettó összeg 25 136 E Ft, a visszaigényelhető működési célú áfa 6787 E Ft.

A napirend 20. pontja: Javaslat a Kelenföldi pályaudvar térsége, nyugati kijárat, M1-M7 autópálya-bevezetés módosított csomópontjának előkészítése és megvalósítása”, illetve a „Kelenföldi pályaudvar térségében P+R parkolók építése” című szakaszolt projektek támogatási szerződéseinek jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

535/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 4. sz. metró projekt részét képező, a „Kelenföldi pályaudvar térségében P+R parkolók építése” projektet 1 647 599 E Ft, valamint a „Kelenföldi pályaudvar térsége, nyugati kijárat, M1-M7 autópálya-bevezetés módosított csomópontjának előkészítése és megvalósítása” című projektet 1 685 458 E Ft, összesen 3 333 057 E Ft IKOP támogatás igénybevételével valósítja meg.

536/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Az IKOP támogatás tervbe vétele érdekében megemeli a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatán a Budapest 4-es metróvonal támogatásához kapcsolódóan az IKOP támogatást 3 333 057 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli az új „841401 EU-s társfinanszírozott és egyéb fejlesztések önrészének kerete” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát.

A feladat összköltsége változatlanul 452 554 224 E Ft, 2015. dec. 31-ig tény 385 750 001 E Ft, 2016. évi előirányzata változatlanul 21 474 400 E Ft (ebből egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson kívülre és az EU-nak 17 045 283 E Ft, egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 4 000 000 E Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 429 117 E Ft (ebből nettó 428 858 E Ft, áfa 259 E Ft), 2017. évi üteme változatlanul 45 329 823 E Ft (ebből egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson kívülre és az EU-nak 45 329 823 E Ft).

A feladat 2015. dec. 31-ig felmerült tény költsége 385 750 001 E Ft (ebből KÖZOP támogatás és kiegészítő finanszírozás együttesen 321 142 471 E Ft, önerő-támogatás 3 787 144 E Ft, saját forrás 60 820 386 E Ft), 2016. évi kiadási előirányzata 21 474 400 E Ft (ebből KÖZOP támogatás és kiegészítő finanszírozás együttesen 13 618 083 E Ft, IKOP támogatás 3 333 057 E Ft, önerő-támogatás 495 000 E Ft, saját forrás 4 028 260 E Ft), 2017. évi kiadás üteme 45 329 823 E Ft (kiegészítő finanszírozás 38 769 924 E Ft, saját forrás 6 559 899 E Ft).

537/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Budapesti 4-es metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pu.-Keleti pu.) és kapcsolódó beruházásai” tárgyú beruházási engedélyokirat 3. számú módosítását az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására. Egyidejűleg hatályon kívül helyezi az 1685/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. határozatot.

Határidő: az engedélyokirat aláírására 15 nap

Felelős: Tarlós István

538/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az IKOP-3.1.0-15-2015-00002 azonosító számú, a „Kelenföldi pályaudvar térsége, nyugati kijárat, M1-M7 autópálya-bevezetés módosított csomópontjának előkészítése és megvalósítása” című projekt támogatási szerződését az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

539/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az IKOP-3.1.0-15-2015-00003 azonosító számú, a „Kelenföldi pályaudvar térségében P+R parkolók építése” című projekt támogatási szerződését az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 21. pontja: Javaslat a Palatinus Strandfürdő műemléki rekonstrukciója, felújítása, átalakítása tárgyában készített beruházási megállapodás elfogadására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

540/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. § (7) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságnak a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 22. § (2) bekezdésében és 23. § (2) bekezdés a) pontjában átruházott hatáskörét, valamint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet 10. § (2) bekezdésében a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság átruházott hatáskörét, és ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti az előterjesztés 1. számú mellékletét képező, a Budapest XIII. kerület, Margitsziget 23800/4 helyrajzi számon található Palatinus Strandfürdő területén tervezett beruházásokra vonatkozó „Megállapodás a Palatinus Strandfürdőt érintő építési beruházás feltételeiről” című megállapodást, és hozzájárulást ad az előterjesztés 1. számú mellékletét képező megállapodásban rögzített feltételek szerint a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. számára a (1007 Margitsziget, Soó Rezső sétány) 23800/4 helyrajzi számon található Palatinus Strandfürdő előtti 2630 m2-es terület közterület-használatához.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 22. pontja: Javaslat támogatási szerződés megkötésére a KEHOP-1.4.0-15-2015-00001 azonosító számú, a „Csillaghegyi öblözet védelme” c. projekthez kapcsolódóan

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

541/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Csillaghegyi öblözet védelme” című feladatot 12 700 000 E Ft összköltséggel, 10 000 000 E Ft uniós társfinanszírozással, valamint 2 700 000 E Ft fővárosi saját forrással 2019-ig kívánja megvalósítani.

A Főváros a Csillaghegyi öblözet árvízvédelme tervezés feladaton 401 066 E Ft összeget biztosított, ebből előző években kifizetett összeg 17 922 E Ft, 2016. évre tervezett összeg 383 144 E Ft. A további szükséges fedezetet 664 877 E Ft (2016. évi előirányzat 53 306 E Ft, 2017. évi ütem 611 571 E Ft) összegben a „Római parti árvízvédelmi mű építése” feladat összköltségének csökkentésével, valamint a még hiányzó fővárosi saját forrást, 1 634 057 E Ft összegben biztosítja azzal, hogy a „Római parti árvízvédelmi mű építése” feladatra a korábbi években kapott, összesen 1 500 000 E Ft összegű állami támogatás a „Csillaghegyi öblözet árvízvédelme tervezés” feladatra való felhasználhatósága esetén a támogatók lezáró döntését követően a főváros által biztosított, támogatási összeggel megegyező forrás visszapótlásra kerül.

542/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A Csillaghegyi öblözet védelme feladat pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében megtervezi 2016. évre a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi előirányzatán a „Csillaghegyi öblözet védelme” feladathoz kapcsolódón a KEHOP támogatást 374 377 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg a „Csillaghegyi öblözet árvízvédelme tervezés” feladathoz kapcsolódóan megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” cím 2016. évi kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 193 027 E Ft-tal, valamint a fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások előirányzatát 129 233 E Ft-tal, továbbá címen belül csökkenti a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 11 139 E Ft-tal, a fordított áfa fedezetének megteremtése céljából megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 63 256 E Ft-tal.

A fővárosi saját forrás és a többletfedezet visszapótlási kötelezettséggel történő biztosítása érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások kiadási előirányzatát a „Római parti árvízvédelmi mű” feladathoz kapcsolódóan 53 306 E Ft-tal, valamint a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül a „Tervezési ágazati keret” önkormányzati kiadások előirányzatát 2 245 628 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg 2 298 934 E Ft összeggel megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az új „Fejlesztések átütemezési tartaléka” feladat önkormányzati beruházások előirányzatát.

A „Csillaghegyi öblözet árvízvédelme tervezés” feladat megnevezése „Csillaghegyi öblözet védelme” feladat megnevezésre változik.

A „Csillaghegyi öblözet védelme” feladat összköltsége 12 700 000 E Ft-ra változik. A 2015. évi tény 17 922 E Ft, 2016. évi előirányzat 757 521 E Ft (ebből önkormányzati beruházások 455 345 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 59 687 E Ft, fordított áfa 63 256 E Ft, dologi kiadás bruttó 179 233 E Ft (nettó 141 128 E Ft, áfa 38 105 E Ft). A feladat 2017. évi üteme 3 528 706 E Ft, 2018. évi üteme 5 393 946 E Ft, 2019. évi üteme 3 001 905 E Ft.

A feladat összköltségének forrásszerkezete:

A 2015. évi tény 17 922 E Ft (ebből 17 922 E Ft saját forrás), 2016. évi előirányzat 757 521 E Ft (ebből KEHOP támogatás 374 377 E Ft, saját forrás 383 144 E Ft), 2017. évi üteme 3 528 706 E Ft (ebből KEHOP támogatás 2 207 906 E Ft, saját forrás 1 320 800 E Ft), 2018. évi üteme 5 393 946 E Ft (ebből KEHOP támogatás 4 415 812 E Ft, saját forrás 978 134 E Ft), 2019. évi üteme 3 001 905 E Ft (ebből KEHOP támogatás 3 001 905 E Ft).

A „Római parti árvízvédelmi mű építése” feladat összköltsége 1 634 057 E Ft-ra változik. A 2015. évi tény 117 446 E Ft, 2016. évi előirányzat 1 516 611 E Ft (ebből önkormányzati beruházások 12 500 E Ft, fejlesztéshez kapcsolódó le nem vonható egyenes áfa 3375 E Ft, dologi kiadás bruttó 1 500 735 E Ft (nettó 1 181 681 E Ft, áfa 319 055 E Ft).

543/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 006880 azonosító számú, a „Csillaghegyi öblözet védelme” c. engedélyokirat 3. számú módosítását az előterjesztői kiegészítés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

544/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 006655 azonosító számú, a „Római parti árvízvédelmi mű építése” c. célokmány 5. számú módosítását az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a célokmány aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

545/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és Budapest Főváros Önkormányzata között a KEOP-1.4.0-15-2015-00001 azonosító számú, a „Csillaghegyi öblözet védelme” című projekt tárgyában a támogatási szerződést az előterjesztői kiegészítés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés aláírásáról és benyújtásáról az Irányító Hatóság részére.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

546/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy folytassa le a szükséges egyeztetéseket a Belügyminisztériummal és a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal megkötött, BMÖGF/28/2/2012. sz. és BMÖGF/22/11/2011/NFM_SZERZ/1217/8/2011. sz. támogatási szerződések lezárhatóságáról, és az összesen 1 500 000 E Ft támogatási összeg átcsoportosíthatóságáról a „Csillaghegyi öblözet védelme” című feladatra, és a támogatókkal történt tárgyalások eredményéről tájékoztassa a Fővárosi Közgyűlést.

Határidő: 2016. november 30.

Felelős: Tarlós István

547/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Közgyűlés részére a „Csillaghegyi öblözet védelme” című projekt nyomvonalához kapcsolódó részletes prezentációt mutassa be szakértők bevonásával.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés következő rendes üléséig

Felelős: Tarlós István

A napirend 23. pontja: Javaslat szociális intézmények alapító okiratainak módosítására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

548/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi a 2016. február 17-i ülésén hozott 171-181/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. határozatokat.

549/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1047 Budapest IV., Baross u. 100. szám alatti intézmény alapító okiratát az előterjesztés 1/B. sz. melléklete szerinti tartalommal. Jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 1/C. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a módosító okirat aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

550/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1182 Budapest XVIII., Alacskai út 22. szám alatti intézmény alapító okiratát az előterjesztés 2/B. sz. melléklete szerinti tartalommal. Jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 2/C. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a módosító okirat aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

551/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona 1064 Budapest VI., Rózsa u. 67. szám alatti intézmény alapító okiratát az előterjesztés 3/B. sz. melléklete szerinti tartalommal. Jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 3/C. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a módosító okirat aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

552/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1102 Budapest X., Halom u. 31. szám alatti intézmény alapító okiratát az előterjesztés 4/B. sz. melléklete szerinti tartalommal. Jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 4/C. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a módosító okirat aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

553/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1112 Budapest XI., Kamaraerdei út 16. szám alatti intézmény alapító okiratát az előterjesztés 5/B. sz. melléklete szerinti tartalommal. Jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 5/C. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a módosító okirat aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

554/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1125 Budapest XII., Kútvölgyi út 20-22. szám alatti intézmény alapító okiratát az előterjesztés 6/B. sz. melléklete szerinti tartalommal. Jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 6/C. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a módosító okirat aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

555/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1173 Budapest XVII., Pesti út 117. szám alatti intézmény alapító okiratát az előterjesztés 7/B. sz. melléklete szerinti tartalommal. Jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 7/C. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a módosító okirat aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

556/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. szám alatti intézmény alapító okiratát az előterjesztés 8/B. sz. melléklete szerinti tartalommal. Jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 8/C. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a módosító okirat aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

557/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 5700 Gyula, Vértanúk útja 1-5. szám alatti intézmény alapító okiratát az előterjesztés 9/B. sz. melléklete szerinti tartalommal. Jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 9/C. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a módosító okirat aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

558/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 9700 Szombathely, Bogáti út 72. szám alatti intézmény alapító okiratát az előterjesztés 10/B. sz. melléklete szerinti tartalommal. Jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe alapító foglalt okiratot az előterjesztés 10/C. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a módosító okirat aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

559/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. szám alatti intézmény alapító okiratát az előterjesztés 11/B. sz. melléklete szerinti tartalommal. Jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 11/C. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a módosító okirat aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 24. pontja: Javaslat a Budapesti Történeti Múzeum alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

560/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Budapesti Történeti Múzeum intézmény - a 655/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott - alapító okiratát az előterjesztés 2/B. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 2/C. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 2/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására, továbbá a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésekre.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 25. pontja: Javaslat köznevelési és szociálpolitikai ágazathoz tartozó költségvetési intézmények létszámfejlesztésére

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

561/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 2016. május 1-jétől, tartós jelleggel,

- a „390411 Fővárosi Önkormányzat Óvodája” cím jelenlegi 19 fős létszámkeretét 1 fővel megemeli az óvodapszichológus alkalmazásának biztosítása érdekében, így 2016. május 1-jétől az intézmény engedélyezett létszámkerete 20 főre módosul. A létszámemeléshez kapcsolódó kiadások fedezetét a fenntartó működési támogatásként biztosítja.

- a „390421 Cseppkő Óvoda” cím jelenlegi 12 fős létszámkeretét 1 fővel megemeli az óvodapszichológus alkalmazásának biztosítása érdekében, így 2016. május 1-jétől az intézmény engedélyezett létszámkerete 13 főre módosul. A létszámemeléshez kapcsolódó kiadások fedezetét a fenntartó működési támogatásként biztosítja.

- a „210601 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca” cím jelenlegi 176 fős engedélyezett létszámkeretét 2016. május 1-jétől tartós jelleggel 5 fővel (az intézményüzemeltetési létszámra vonatkozóan) megemeli. Így 2016. május 1-jétől a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utcai intézmény engedélyezett létszámkerete 181 főre módosul (ebből 112 fő szakdolgozói, 69 fő intézményüzemeltetési létszám). A létszámemeléshez kapcsolódóan többlettámogatási igény nem keletkezik, annak fedezetét az intézmény saját bevételeiből biztosítja.

- a „210201 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca” cím jelenlegi 137 fős engedélyezett létszámkeretét 2016. május 1-jétől tartós jelleggel 2 fővel (a szakdolgozói létszámra vonatkozóan) megemeli. Így 2016. május 1-jétől a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utcai intézmény engedélyezett létszámkerete 139 főre módosul (ebből 87 fő szakdolgozói, 52 fő intézményüzemeltetési létszám). A létszámemeléshez kapcsolódóan többlettámogatási igény nem keletkezik, annak fedezetét az intézmény saját bevételeiből biztosítja.

- a „210701 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út” cím jelenlegi 325 fős engedélyezett létszámkeretét 2016. május 1-jétől tartós jelleggel 2 fővel (az intézményüzemeltetői létszámra vonatkozóan) megemeli. Így 2016. május 1-jétől a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei úti intézmény engedélyezett létszámkerete 327 főre módosul (ebből 196 fő szakdolgozói, 131 fő intézményüzemeltetési létszám). A létszámemeléshez kapcsolódóan többlettámogatási igény nem keletkezik, annak fedezetét az intézmény saját bevételeiből biztosítja.

562/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A köznevelési ágazatot érintő létszámbővítés 2016. évi - 7 havi - fedezetének biztosítása érdekében 2436 E Ft-tal csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát, és ezzel egyidejűleg 1218 E Ft-tal megemeli a „390411 Fővárosi Önkormányzat Óvodája” cím támogatási és kiadási előirányzatát, a kiadásból: személyi juttatások 959 E Ft, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 259 E Ft, valamint 1218 E Ft-tal megemeli a „390421 Cseppkő Óvoda” cím támogatási és kiadási előirányzatát, a kiadásból: személyi juttatások 959 E Ft, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 259 E Ft.

563/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Előzetesen kötelezettséget vállal, hogy a köznevelési ágazatot 2016. május 1-jétől érintő 2 fő engedélyezett létszámkeret-emeléséhez szükséges fedezet biztosításához 2017. évtől, tartós jelleggel - 12 hóra - 2088 E Ft-ot a „390411 Fővárosi Önkormányzat Óvodája” cím kiadási előirányzatán (ebből: személyi juttatások 1644 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 444 E Ft), valamint 2088 E Ft-ot a „390421 Cseppkő Óvoda” cím kiadási előirányzatán (ebből: személyi juttatások 1644 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 444 E Ft) biztosít.

Határidő: a 2017. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

A napirend 26. pontja: Javaslat az „Örkény István Színház Nonprofit Kft. folyadékhűtő cseréje” tárgyú beruházási feladat jóváhagyására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

564/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

egyetért az „Örkény István Színház Nonprofit Kft. folyadékhűtő cseréje” tárgyú feladat megvalósításával.

565/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A fejlesztési feladat forrásának biztosítása, megvalósítása érdekében 24 000 E Ft-tal csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül a „Tervezés ágazati keret” feladat előirányzatát, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi a „840302 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az új „Örkény István Színház Nonprofit Kft. folyadékhűtő cseréje” tárgyú feladatot, a kiadásból önkormányzati beruházások: 18 898 E Ft, beruházási célú, előzetesen felszámított áfa: 5102 E Ft, összköltsége, és egyben 2016. évi előirányzata: 24 000 E Ft.

566/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. § (7) bekezdése szerint eseti jelleggel magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás szerinti, a Költségvetési Bizottság véleményezési, valamint a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság döntési hatáskörét, és jóváhagyja az „Örkény István Színház Nonprofit Kft. folyadékhűtő cseréje” tárgyú 7211. egyedi azonosító számú engedélyokiratot az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal. Egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

567/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. § (7) bekezdése szerint eseti jelleggel magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás szerinti, a Költségvetési Bizottság véleményezési, valamint a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság döntési hatáskörét, továbbá a Rendelet 16. § (1) pontja értelmében jóváhagyja és megköti az „Örkény István Színház Nonprofit Kft. folyadékhűtő cseréje” tárgyú feladathoz kapcsolódó megvalósítási megállapodást az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 27. pontja: Javaslat a Városháza régi Trafóház épülete átalakításának tervezésére

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

568/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

meg kívánja valósítani a „Városháza régi Trafóház épülete átalakításának tervezése” feladatot 30 000 E Ft összköltséggel, és ehhez a szükséges forrást biztosítja.

569/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások”, azon belül a „Tervezési ágazati keret” cím kiadási előirányzatát 25 000 E Ft-tal, valamint a „917001 Kulturális és Városarculati céltartalék” előirányzatát 5000 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg tervbe veszi a „740401 Évközi indítású hivatali beruházások” címkód kiadási előirányzatán a „Gazdasági, ellátási feladatok” körében az új „Városháza régi Trafóház épülete átalakításának tervezése” feladatot 30 000 E Ft-tal (a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi beruházás 23 622 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 6378 E Ft), a feladat összköltsége és 2016. évi előirányzata 30 000 E Ft.

570/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskört, és jóváhagyja az előterjesztés melléklete szerinti 7212. egyedi azonosító számú „Városháza régi Trafóház épülete átalakításának tervezése” engedélyokiratot. Felkéri a főpolgármestert az engedélyokiratnak az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 28. pontja: Javaslat a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. egyszemélyessé válásával kapcsolatos egyes tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztő: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

571/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat aláírására és kiadására.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

572/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében, a BÖK Kft. legfőbb szerveként eljárva úgy dönt, hogy

- újraválasztja Kovács Istvánt (anyja neve: ................... születési hely, idő: ...................) a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. ügyvezetőjének 2016. május 1. napjától határozatlan ideig, munkaszerződéssel, díjazásának bruttó 950 000 Ft/hó összegben történő megállapítása mellett.

- Felkéri a főpolgármestert a kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételére, és arra, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változás Cégbírósághoz történő bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 2016. május 1.

Felelős: Tarlós István

573/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt hatáskörében, a BÖK Kft. legfőbb szerveként eljárva úgy dönt, hogy

- 2016. április 28. napjával visszahívja Erdős Lászlót a BÖK Kft. felügyelőbizottsági tagságából.

- Ezzel egyidejűleg megválasztja 2016. április 29. napjától 2019. október 31. napjáig terjedő időtartamra a BÖK Kft. felügyelőbizottsági tagjának dr. Nógrádi Györgyöt (a. n.: ..................., lakcím: ...................) - a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel - díjazás nélkül.

- Sipos Kálmán felügyelőbizottsági elnök (an.: ..................., lakcím: ...................) és dr. Kertész Gusztáv (a. n.: ..................., lakcím: ...................) felügyelőbizottsági tag jelenlegi mandátumának lejáratát 2019. október 31. napjára módosítja a jelenlegi tiszteletdíjuk (az elnök esetében: bruttó 82 000 Ft/hó, a tagok esetében bruttó 59 000 Ft/hó) megtartásával.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változás Cégbírósághoz történő bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

574/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve jóváhagyja a BÖK Kft. vezetői javadalmazási szabályzatát az előterjesztés 5. számú mellékletének megfelelően.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

575/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Az 1809/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott és többször módosított bérpolitikai irányelvek 1. sz. és 2. sz. mellékleteit az előterjesztés 6. sz. mellékletének megfelelően módosítja és fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 29. pontja: Javaslat kulturális kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló további jogviszonyaival kapcsolatos döntésre

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

576/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. és a MED-ART II Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 01-06-619734) közötti szerződés megkötését az ügyvezető „Misi mókus vándorúton” c. bábszínmű szerepátvétel és kettős szereposztás miatti rendezésével kapcsolatban az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

577/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. és a MED-ART II Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 01-06-619734) közötti szerződés megkötését az ügyvezető „Diótörő” c. bábszínmű szerepátvétel és kettős szereposztás miatti rendezésével kapcsolatban az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 30. pontja: Döntés Bárczy István Díj adományozásáról

Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

578/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

a fővárosi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 28/1992. (X. 1.) Főv. Kgy. rendelet 3/G. §-a, valamint a 4/A. § (3) bekezdése alapján Bárczy István Díjat adományoz:

1. Arató László

2. Balogh Ildikó

3. Bánáti István

4. Budavári Beáta Éva

5. Cortivo Erzsébet

6. Czerny Zsuzsanna Gabriella

7. Dohány András

8. Homolay Károly

9. Ilyés Zoltánné

10. Kis Edit

11. Klausz Gáborné

12. Kocsis Éva

13. dr. Kopácsy Judit

14. Maruzs Jánosné

15. Porogi András

16. Radnai Gabriella

17. Rostáné Csikor Nóra

18. Stark Ferencné

19. Szabó-Biczók Tamásné

20. Szabóné Máté Éva

21. Szaitzné Gregorits Anna

22. Szokolai Tibor

23. Tanosné Horváth Márta

24. Tarnai Klára

25. Varga Antal

részére.

Határidő: 2016. június 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 31. pontja: A Fővárosi Önkormányzat 2015. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

579/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja „A Fővárosi Önkormányzat 2015. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése” című FPH006/54-5/2016. sz. előterjesztést.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

580/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy indítson belső vizsgálatot a 2015. december hónapban történt Budapest Galéria értékesítése, illetve a FŐTÁV által áron alul értékesített gépjárművek ügyében és a vizsgálat eredményét küldje meg a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság részére.

Határidő: 2016. május 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 32. pontja: Javaslat a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. 2015. évi beszámolójára és 2016. évi üzleti tervére vonatkozó tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

581/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja az ügyvezető jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését, határozatát a Társaság 2015. évi beszámolójáról.

- Elfogadja a könyvvizsgáló (PERTIA Könyvvizsgáló Zrt., 1055 Budapest, Szalay u. 2., Virág Attila könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 004242) jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a Társaság ügyvezetésének javaslatára a felügyelőbizottság által jóváhagyott osztalékfizetési javaslatát oly módon, hogy az adózott eredmény terhére összesen 60 000 E Ft kerülne kifizetésre osztalékként a Fővárosi Önkormányzat részére.

- Elfogadja a Társaság 2015. évi beszámolóját és a felügyelőbizottság által jóváhagyott, az eredményfelhasználásra vonatkozó javaslatát az alábbiak szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. december 31.
Mérlegfőösszeg 99 653 E Ft
Saját tőke 34 060 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 11 076 E Ft
Adózott eredmény 8 087 E Ft
Eredménytartalék igénybevétele 51 913 E Ft
Jóváhagyott osztalék 60 000 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 0 Ft

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

582/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva elfogadja a Társaság 2016. évi üzleti tervét az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

583/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésekről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a BÖK Kft. vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 33. pontja: Javaslat a BFVK Zrt. 2015. évi beszámolójával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

584/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság igazgatóságának a Társaság 2015. évi éves beszámolójára vonatkozó határozatait.

- Elfogadja a Társaság felügyelőbizottságának a Társaság 2015. évi éves beszámolójára vonatkozó jelentését tartalmazó határozatait.

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (CORRECT Pénzügyi és Könyvszakértő Kft., nyilvántartásba vételi szám: 000079, Egri István Iván, kamarai tagsági szám: 003152) jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja - figyelemmel a felügyelőbizottság határozataira és a könyvvizsgáló jelentésére - a Társaság 2015. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. december 31.
Mérlegfőösszeg 1 948 065 E Ft
Saját tőke 1 386 840 E Ft
Jegyzett tőke 721 280 E Ft
Adózás előtti eredmény 2 300 E Ft
Adózott eredmény 2 202 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 2 202 E Ft

- Elfogadja a 2015. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 34. pontja: Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

585/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvánnyal kötendő támogatási szerződést az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 35. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat gazdasági társaságai tulajdonában álló ingatlanokon lévő szolgálati lakásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

586/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a BTI Zrt.-vel, a BKV Zrt.-vel, valamint a BGYH Zrt.-vel az üzemeltetésükben lévő szolgálati lakások tulajdonjogi helyzetének rendezésére irányuló, az előterjesztés 3., 4. és 5. számú mellékleteit képező megállapodásokat, és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

587/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a megállapodások mindkét fél általi aláírását követően a Fővárosi Önkormányzat könyveiből és kataszteréből a megállapodások mellékletét képező lakásállományt vezesse ki.

Határidő: a megállapodások aláírását követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 36/a. pontja: Javaslat a BDK Kft.-vel 2016. évi éves közszolgáltatási szerződés megkötésére és üzleti tervének elfogadására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

588/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.-vel a 2016. évi éves közszolgáltatási szerződést emelt szintű köz- és díszvilágítás ellátására, az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal 6 617 607 E Ft bruttó összeggel, és felkéri a főpolgármestert annak taggyűlési döntést követő aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

589/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. 2016. évi üzleti tervét az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a BDK Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

590/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata mint tag képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. 2016. évi éves közszolgáltatási szerződés, mint Budapest Főváros Önkormányzata taggal kötendő megállapodás jóváhagyását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és a 2016. évi üzleti tervének elfogadását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlése

Felelős: Tarlós István

591/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tagi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlése

Felelős: Tarlós István

A napirend 36/b. pontja: Javaslat a BDK Kft. társasági szerződésének Ptk. szerinti módosításával kapcsolatos előzetes tulajdonosi döntés meghozatalára

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

592/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő rendkívüli taggyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata tagi képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a Társaságnak az új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről szóló taggyűlési döntés meghozatalát, valamint a Társaság társasági szerződése módosításának elfogadására vonatkozó taggyűlési döntés meghozatalát az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a BDK Kft. soron következő rendkívüli taggyűlése

Felelős: Tarlós István

593/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő rendkívüli taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tagi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására, amely meghatalmazás tartalmazza a tagi képviselő arra vonatkozó felhatalmazását is, hogy a Társaság taggyűlése által elfogadásra kerülő társasági szerződés módosítást a tagi képviselő a tag nevében aláírhassa.

Határidő: a BDK Kft. soron következő rendkívüli taggyűlése

Felelős: Tarlós István

A napirend 37. pontja: Javaslat a BKK Zrt. és a Budapest Közút Zrt. közötti fővárosi fejlesztési feladatok megosztásához szükséges döntések meghozatalára

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

594/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az operatív közútkezelői feladatoknak 2016. április 1-jével a Budapest Közút Zrt. által történő ellátása következtében a közútkezelői feladatok részét képező forgalomtechnikai feladatokra irányuló fejlesztési feladatokat a Budapest Közút Zrt. folytatja az egyes engedélyokiratok megfelelő módosításával, a BKK Zrt.-nél folyamatban lévő feladatoknak 2016. március 31-i fordulónappal való lezárásával, és ennek körében megkötött megvalósítási megállapodások megszüntetésével egyidejűleg.

A feladatok megvalósítása többletforrás biztosítását nem igényli.

595/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a 271/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. határozatban foglalt végrehajtási határidőt az előterjesztés 2. számú táblázata szerinti határidőkre. Felkéri a főpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a megosztással érintett megállapodások és engedélyokiratok módosításának, illetve az új megállapodásoknak a Közgyűlés elé történő beterjesztése érdekében az előterjesztés 2. számú táblázatában foglaltak szerint.

Határidő: az előterjesztés 2. számú táblázatában foglalt ütemezés szerint, 2016. június 30.

Felelős: Tarlós István

596/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A „Forgalomtechnikai eszközök felújítása”, a „Forgalomtechnikai intézkedések” és a „2014-2017. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja feladatok vonatkozásában:

- jóváhagyja és megköti a feladatokra vonatkozó Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti megszüntető-elszámoló megállapodást az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

- felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Zrt. útján gondoskodjon a felmerült kiadások aktiválásához szükséges üzembe helyezési okmányok, valamint az üzemeltetővel egyeztetett műszaki leltárak elkészítéséről.

Határidő: a megszüntető-elszámoló megállapodás aláírására 5 nap; az üzembe helyezési okmányok és a műszaki leltárak elkészítésére a megállapodás aláírását követő 60 nap

Felelős: Tarlós István

597/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskört, és a „Forgalomtechnikai eszközök felújítása” feladat tekintetében a Budapest Közút Zrt. vonatkozásában:

a) jóváhagyja a feladatra vonatkozó engedélyokirat-módosítást az előterjesztői kiegészítés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal;

b) jóváhagyja és megköti a feladatra vonatkozó megvalósítási megállapodást az előterjesztői kiegészítés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal;

c) jóváhagyja a feladatra vonatkozó meghatalmazást az előterjesztői kiegészítés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 5 nap

Felelős: Tarlós István

598/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskört, és a „Forgalomtechnikai intézkedések” feladat tekintetében a Budapest Közút Zrt. vonatkozásában:

a) jóváhagyja a feladatra vonatkozó engedélyokirat-módosítást az előterjesztői kiegészítés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal;

b) jóváhagyja és megköti a feladatra vonatkozó megvalósítási megállapodást az előterjesztői kiegészítés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal;

c) jóváhagyja a feladatra vonatkozó meghatalmazást az előterjesztői kiegészítés 9. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 5 nap

Felelős: Tarlós István

599/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A „2016-2017. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja” feladat tekintetében a Budapest Közút Zrt. vonatkozásában:

a) jóváhagyja a feladatra vonatkozó engedélyokirat-módosítást az előterjesztői kiegészítés 10. sz. melléklete szerinti tartalommal;

b) jóváhagyja és megköti a feladatra vonatkozó megvalósítási megállapodást az előterjesztői kiegészítés 11. sz. melléklete szerinti tartalommal;

c) jóváhagyja a feladatra vonatkozó meghatalmazást az előterjesztői kiegészítés 12. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 5 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 38. pontja: Javaslat a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

600/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.-vel a közszolgáltatási szerződés 3. sz. módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Támogatásokat Vizsgáló Iroda (TVI) jóváhagyó állásfoglalásának beérkezését követő aláírására.

Határidő: a TVI döntésének beérkezését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 39. pontja: Javaslat egyes névtelen fővárosi közterületek elnevezésére, valamint közterületek elnevezésének megváltoztatására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

601/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a főváros területén névtelen közterületeket nevez el, illetve közterületek nevét változtatja meg az alábbiak szerint:

Kerület Korábbi elnevezés/hrsz. Új elnevezés
II. 13376 hrsz.-ú közterület Margit teret körülölelő része
és a 12986/3 hrsz.-ú névtelen közterület
Ankara utca
III. 20655/16, 20646/19 hrsz.-ú névtelen közterület Szerecsendió utca
18910/86 hrsz.-ú névtelen közterület Dugovics Titusz tér
Tél utca (17928 hrsz.) Goldberger Leó utca
VII. 33502/1 hrsz.-ú névtelen közpark Reformáció park
VIII. 38689/3 hrsz.-ú közterület, a Rezső tér nyugati része Szenes Iván tér
38689/1 hrsz.-ú közterület, a Rezső tér keleti része Magyarok Nagyasszonya tér
X. 40695/18 hrsz.-ú névtelen közterület Vízkerék utca
XIII. 27909/2 hrsz.-ú névtelen közterület Papp László tér
XIV. 31953/2, 31956/2 hrsz.-ú névtelen közterület Széchenyi Ödön utca
XV. 90249 hrsz.-ú névtelen közterület Bolla Árpád köz
90247 hrsz.-ú névtelen közterület Turay Ida köz
88866/2, 88863/2, 88864/4 és a 88864/7 hrsz.-ú névtelen közterület Újmajor utca
91154 hrsz. (Apolló utca egy része) Késmárk utca
91133 hrsz.-ú névtelen közterület Raktárház utca
91124/5 hrsz.-ú névtelen közterület Erőkar utca
82937/22 hrsz.-ú névtelen közterület Újpalota liget
89756/2 hrsz.-ú névtelen közterület Pentelényi János utca
88865/23, 88865/30, 88865/36, 88865/40 hrsz.-ú névtelen közterület Dunakeszi út
XVII. 128169/6 hrsz.-ú névtelen közterület Rét köz

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

602/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az 553/2015. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozatot - alábbiak szerint megadott közterület-elnevezések vonatkozásában - a következők szerint módosítja:

Kerület Korábbi elnevezés/hrsz. Új elnevezés
III. 20634/1, 20646/6 hrsz.-ú névtelen közterület Borsmenta utca
XI. 1781/5 hrsz.-ú névtelen közterület Szent Pio atya tér
1782/24 hrsz.-ú névtelen közterület Dzsungel park

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 40. pontja: Javaslat a 2013. évi TÉR_KÖZ városrehabilitációs pályázatok egyes támogatási szerződéseinek módosítására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

603/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti az 1. és 2. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt, Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata között, a III. kerület „Multifunkciós közösségi tér kialakítása Békásmegyeren - A Heltai Jenő tér melletti lakóterület rehabilitációja” c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2016. június 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 41. pontja: Javaslat a kerületi önkormányzatok számára városrehabilitációs munkák támogatására szóló pályázati felhívás - TÉR_KÖZ 2016 - jóváhagyására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

604/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

pályázatot ír ki kerületi önkormányzatok városrehabilitációs munkáinak támogatására az előterjesztés mellékleteként csatolt pályázati felhívásban foglalt tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

605/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztés mellékletében szereplő pályázati felhívás Budapest Portálon való közzétételéről és az Ügyfélszolgálati Irodán (Budapest V. kerület, Bárczy István utca 1-3.) nyomtatott formában való hozzáférhetőségéről gondoskodjon.

Határidő: 2016. május 11.

Felelős: Tarlós István

A napirend 42. pontja: Javaslat a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. (korábban Budapesti Városigazgatóság Zrt.) 2015. évi beszámolójával kapcsolatos tulajdonosi döntésekre

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

606/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. (korábbi nevén Budapesti Városigazgatóság Zrt.) legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft., 1103 Budapest, Kőér utca 2/A, könyvvizsgálatért felelős személy: Baumgartner Ferenc bejegyzett könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 002955) jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről.

- Elfogadja az igazgatóság határozatát a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről.

- Elfogadja a Társaság 2015. évi éves beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését), az igazgatóság és a felügyelőbizottság által jóváhagyott osztalékfizetésre vonatkozó javaslatával az alábbiak szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. december 31.
Mérlegfőösszeg 105 089 275 E Ft
Saját tőke 104 183 199 E Ft
Jegyzett tőke 50 758 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 518 218 E Ft
Adózott eredmény 515 677 E Ft
Eredménytartalék igénybevétele 0 Ft
Jóváhagyott osztalék 500 000 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 15 677 E Ft

- Elfogadja a 2015. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

- Elfogadja a Társaság igazgatósága és felügyelőbizottsága javaslatára a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. 2015. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 43. pontja: Javaslat a kulturális, szociális és sport ágazatba tartozó gazdasági társaságok 2015. évi beszámolóival kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

607/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Csath és Solymár Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Kft., 1126 Budapest, Böszörményi út 36/A, Csathné Solymár Katalin könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 003091) jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2015. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági mellékletét) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. december 31.
Mérlegfőösszeg 277 611 E Ft
Saját tőke 162 780 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 51 299 E Ft
Közhasznú eredmény 49 561 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 51 280 E Ft

- Elfogadja a 2015. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

608/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a József Attila Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (DR. PRINTZ ÉS TÁRSA Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft., 1181 Budapest, Barcsay u. 36., dr. Printz János könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 004097) jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2015. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági jelentését) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. december 31.
Mérlegfőösszeg 394 068 E Ft
Saját tőke 214 049 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 19 893 E Ft
Közhasznú eredmény 19 327 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 19 798 E Ft

- Elfogadja a 2015. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

609/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Katona József Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (MONETA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., 1188 Budapest, Bercsényi Miklós u. 29/A, Tóth József könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 002555) jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2015. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági mellékletét) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. december 31.
Mérlegfőösszeg 303 030 E Ft
Saját tőke 197 177 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 2 509 E Ft
Közhasznú eredmény -25 671 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 2 425 E Ft

- Elfogadja a 2015. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

610/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (BPO-AUDIT Könyvvizsgáló és Vezetési Tanácsadó Kft., 1146 Budapest, Zichy Géza u. 5., Miszori Ildikó könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 003327) jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2015. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági mellékletét) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. december 31.
Mérlegfőösszeg 117 812 E Ft
Saját tőke 54 294 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 21 342 E Ft
Közhasznú eredmény 20 834 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 21 342 E Ft

- Elfogadja a 2015. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

611/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Madách Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (MONETA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., 1188 Budapest, Bercsényi Miklós u. 29/A, Tóth József könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 002555) jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2015. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági mellékletét) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. december 31.
Mérlegfőösszeg 1 531 749 E Ft
Saját tőke 967 378 E Ft
Jegyzett tőke 3 500 E Ft
Adózás előtti eredmény -102 316 E Ft
Közhasznú eredmény -114 283 E Ft
Mérleg szerinti eredmény -102 316 E Ft

- Elfogadja a 2015. évi mérleg szerinti eredmény (veszteség) eredménytartalék terhére történő elszámolását.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

612/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, az Örkény István Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (MONETA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., 1188 Budapest, Bercsényi Miklós u. 29/A, Tóth József könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 002555) jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2015. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági mellékletét) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. december 31.
Mérlegfőösszeg 555 570 E Ft
Saját tőke 22 091 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 2 017 E Ft
Közhasznú eredmény 2 002 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 2 010 E Ft

- Elfogadja a 2015. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

613/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (FÉBA Könyvvizsgáló és Könyvelő Kft., 1064 Budapest, Szondi u. 63., Fábik-Balogh Éva könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 006057) jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2015. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági mellékletét) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. december 31.
Mérlegfőösszeg 303 890 E Ft
Saját tőke 259 749 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 39 550 E Ft
Közhasznú eredmény 36 736 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 39 535 E Ft

- Elfogadja a 2015. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

614/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Leitner + Leitner Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., 1027 Budapest, Kapás u. 6-12., Siklós Márta könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 003610) jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2015. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését közhasznúsági jelentését,) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. december 31.
Mérlegfőösszeg 176 104 E Ft
Saját tőke 119 855 E Ft
Jegyzett tőke 3 500 E Ft
Adózás előtti eredmény -83 097 E Ft
Közhasznú eredmény -99 338 E Ft
Mérleg szerinti eredmény -83 097 E Ft

- Elfogadja a 2015. évi mérleg szerinti eredmény (veszteség) eredménytartalék terhére történő elszámolását.

- Felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy a Társaság 2015. évi mérleg szerinti veszteségére tekintettel a Társaság biztonságos működésének tulajdonosi nyomon követése érdekében 2016. június 30. fordulónappal készítsen féléves beszámolót, valamint az első félévi tényadatok figyelembevételével üzleti tervet, és azt 2016. augusztus 31-ig nyújtsa be a Főjegyzői Iroda Monitoring-Controlling Referatúra részére.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

615/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Thália Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Debit-Credit Audit Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft., 1143 Budapest, Ilka u. 20., Almási Valéria könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 002879) jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2015. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági mellékletét) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. december 31.
Mérlegfőösszeg 786 445 E Ft
Saját tőke 405 752 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 53 975 E Ft
Közhasznú eredmény 46 214 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 53 597 E Ft

- Elfogadja a 2015. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

616/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a TRAFÓ Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Mingus Gazdasági Szolgáltató és Könyvvizsgáló Kft., 1165 Budapest, Mátyás király tér 6/A, Miszori Ildikó könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 003327) jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2015. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését közhasznúsági mellékletét) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. december 31.
Mérlegfőösszeg 376 426 E Ft
Saját tőke 288 659 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 9 555 E Ft
Közhasznú eredmény 8 338 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 9 545 E Ft

- Elfogadja a 2015. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

617/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, az Új Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (BPO-AUDIT Könyvvizsgáló és Vezetési Tanácsadó Kft., 1146 Budapest, Zichy Géza u. 5., Miszori Ildikó könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 003327) jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2015. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését közhasznúsági mellékletét) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. december 31.
Mérlegfőösszeg 289 607 E Ft
Saját tőke 193 611 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 10 931 E Ft
Közhasznú eredmény 5 537 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 10 914 E Ft

- Elfogadja a 2015. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

618/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Vígszínház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (FÉBA Könyvvizsgáló és Könyvelő Kft., 1064 Budapest, Szondi u. 63., Fábik-Balogh Éva könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 006057) jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2015. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági mellékletét) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. december 31.
Mérlegfőösszeg 835 242 E Ft
Saját tőke 374 854 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény -75 542 E Ft
Közhasznú eredmény -122 945 E Ft
Mérleg szerinti eredmény -75 542 E Ft

- Elfogadja a 2015. évi mérleg szerinti eredmény (veszteség) eredménytartalék terhére történő elszámolását.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

619/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Centrál Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (CONSULTATIO Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft., 1121 Budapest, Zugligeti út 6., dr. Knapp József könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 003909) jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2015. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági mellékletét) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. december 31.
Mérlegfőösszeg 482 403 E Ft
Saját tőke 160 380 E Ft
Jegyzett tőke 4 500 E Ft
Adózás előtti eredmény -46 444 E Ft
Közhasznú eredmény -46 444 E Ft
Mérleg szerinti eredmény -46 444 E Ft

- Elfogadja a 2015. évi mérleg szerinti eredmény (veszteség) eredménytartalék terhére történő elszámolását.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

620/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (East-Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Zrt., 4025 Debrecen, Széchenyi u. 15., Balogh Istvánné könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 002587) jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2015. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági mellékletét) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. december 31.
Mérlegfőösszeg 885 424 E Ft
Saját tőke 621 356 E Ft
Jegyzett tőke 10 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 78 544 E Ft
Közhasznú eredmény 36 767 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 69 802 E Ft

- Elfogadja a 2015. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

621/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (BPO-AUDIT Könyvvizsgáló és Vezetési Tanácsadó Kft., 1146 Budapest, Zichy Géza u. 5., Miszori Ildikó könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 003327) jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2015. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. december 31.
Mérlegfőösszeg 96 876 E Ft
Saját tőke 3 000 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 0 Ft
Mérleg szerinti eredmény 0 Ft

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

622/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Adószerviz-93 Adó- és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1031 Budapest, Malomkerék u. 3., dr. Bakonyiné Juhász Ildikó könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 002907) jelentését a Társaság 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2015. üzleti évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, közhasznúsági mellékletét) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. december 31.
Mérlegfőösszeg 174 369 E Ft
Saját tőke 70 387 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 68 560 E Ft
Közhasznú eredmény 43 368 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 67 387 E Ft

- Elfogadja a 2015. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

623/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapest Esély Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (MONETA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., 1188 Budapest, Bercsényi Miklós u. 29/A, Tóth József könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 002555) jelentését a Társaság 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2015. üzleti évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági mellékletét) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. december 31.
Mérlegfőösszeg 118 483 E Ft
Saját tőke 67 884 E Ft
Jegyzett tőke 10 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 298 E Ft
Közhasznú eredmény -274 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 289 E Ft

- Elfogadja a 2015. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

624/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapest Film Forgalmazó és Moziüzemi Zrt. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (dr. Guttmann György könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 003734) jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az igazgatóság határozatát a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a Társaság 2015. évi éves beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) az igazgatóság vonatkozó javaslatával a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. december 31.
Mérlegfőösszeg 1 441 816 E Ft
Saját tőke 1 235 313 E Ft
Jegyzett tőke 1 271 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 9 055 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 6 666 E Ft

- Elfogadja a 2015. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 44. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Enviroduna Beruházás Előkészítő Kft. 2016. évi üzleti tervének elfogadására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

625/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, az Enviroduna Beruházás Előkészítő Kft. legfőbb szerveként (egyedüli tagként) eljárva

- Jóváhagyja az Enviroduna Beruházási Előkészítő Kft. 2016. évi üzleti tervét az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 45. pontja: Javaslat a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság 2015. évi menedzsment költségeinek felhasználásáról készült beszámoló, illetve működésének 2016. évi költségvetési javaslata elfogadására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

626/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság 2015. évi költségvetésének felhasználásáról készült beszámolót az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint.

627/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a DBR Metró Projekt Igazgatóság 2016. évi költségvetési előirányzatát a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság által összeállított és az előterjesztés 2. sz. mellékletében szereplő költségvetési tervezet alapján 401 241 E Ft összegben, melynek fedezetét a Budapest Főváros költségvetésében megtervezett „4. sz. metró (1. szakasz alapprojekt + 1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással” feladat 2016. évi előirányzata biztosítja.

628/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a Magyar Államkincstár és a BKV Zrt. értesítéséről a DBR Metró Projekt Igazgatóság 2016. évi költségvetésének a Fővárosi Önkormányzat általi elfogadásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 46. pontja: Javaslat megállapodás megkötésére „Ingatlan használatba adására és üzemeltetésére közfeladat ellátását biztosító hulladékgyűjtő udvar működtetése érdekében”

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

629/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Budapest XXI. kerület, Mansfeld Péter (korábban: Bajáki Ferenc) u. 86. sz. alatti, 210352 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó „Ingatlan használatba adására és üzemeltetésére közfeladat ellátását biztosító hulladékgyűjtő udvar működtetése érdekében” megnevezésű megállapodást az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 47. pontja: Javaslat Budapest V. kerület, József nádor téren talajvízszint-figyelő kút áthelyezéséhez szükséges megállapodás megkötésére és tulajdonosi hozzájárulás megadására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

630/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonában lévő, Budapest V. kerület, 24480 helyrajzi szám alatti József nádor téren található, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező talajvízszint-figyelő kút megszüntetéséhez és a Csomád, 074/182 helyrajzi szám alatti, Csomádi Iszaplerakó Telep ingatlanon új talajvízfigyelő-kút létesítéséhez a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 23. § (1) bekezdés a) pontja alapján megadja tulajdonosi hozzájárulását, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező megállapodás és az előterjesztés 2-3. sz. mellékleteit képező tulajdonosi hozzájárulás aláírására.

Határidő: a tulajdonosi hozzájárulás záradékának beruházó általi aláírását követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 48. pontja: Javaslat a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi közfeladat-ellátási szerződésének elfogadására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

631/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. közötti 2016. évi közfeladat-ellátási szerződést az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, valamint felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 49. pontja: Javaslat a József Attila Színház Nonprofit Kft. és a Budapest 2024 Nonprofit Zrt. 2016. évi üzleti tervével kapcsolatos döntésekre

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

632/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Szaniszló Sándornak a József Attila Színház Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervével kapcsolatos döntés külön szavazására vonatkozó ügyrendi indítványát.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

633/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Horváth Csabának a Budapest 2024 Nonprofit Zrt. 2016. évi üzleti tervével kapcsolatos döntések külön szavazására vonatkozó ügyrendi indítványát.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

634/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján, a József Attila Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

- Elfogadja a Társaság 2016. évi üzleti tervét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

635/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében eljárva a Budapest 2024 Nonprofit Zrt. közgyűlési ülés tartása nélküli határozathozatala során a Budapest Főváros Önkormányzata mint részvényes képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

A Társaság 2016. évi üzleti tervének elfogadását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a közgyűlési ülés nélküli részvényesi határozathozatal napja

Felelős: Tarlós István

636/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében eljárva a Budapest 2024 Nonprofit Zrt. közgyűlési ülés tartása nélküli határozathozatala során a Budapest Főváros Önkormányzata mint részvényes képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

A Társaság alapszabálya módosításának elfogadását az előterjesztői kiegészítés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a közgyűlési ülés nélküli részvényesi határozathozatal napja

Felelős: Tarlós István

637/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Budapest 2024 Nonprofit Zrt. közgyűlési ülés tartása nélküli határozathozatalában Budapest Főváros Önkormányzata részvényes képviseletében kötött mandátummal eljárjon, és felkéri a főpolgármestert az általa a részvényesi határozatok aláírására kijelölt részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a közgyűlési ülés nélküli részvényesi határozathozatal napja

Felelős: Tarlós István

A napirend 50. pontja: Javaslat 2016. évi közszolgáltatási szerződés megkötésére a Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvánnyal

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

638/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Gy. Németh Erzsébet, Hajdu László, Csárdi Antal, Horváth Csaba, Szaniszló Sándor, dr. Trippon Norbert, Székely Sándor és Karácsony Gergely módosító javaslatát, mely a beterjesztett határozati javaslatnak az alábbi, 4. ponttal történő kiegészítésére vonatkozik:

„A Fővárosi Közgyűlés a Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány 2016. évi támogatása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 200 000 E Ft-tal, és egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „837601 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány” cím kiadási, azon belül egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

639/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány 2016. évi támogatására 60 000 E Ft-ot biztosít a „843602 Zeneművészeti programok támogatása” cím előirányzata terhére.

640/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány 2016. évi támogatása érdekében 60 000 E Ft-tal csökkenti a „843602 Zeneművészeti programok támogatása” cím kiadási, azon belül egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „837601 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány” cím kiadási, azon belül egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

641/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvánnyal kötendő 2016. évi közszolgáltatási szerződést az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

642/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a költségvetési rendelet júniusi módosításakor a Fesztiválzenekar támogatásának ügyére visszatér.

Javaslat bizottsági tagcserére

Előterjesztők: Tarlós István, Kovács Péter

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

643/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Javaslat bizottsági tagcserére” és a „Javaslat az M3 metró infrastruktúra rekonstrukció miatt szükséges járműpótlást biztosító döntések meghozatalára” című előterjesztések tárgyalását a Közgyűlés rendkívüli ülésére elnapolja.

A napirend 51. pontja: Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

644/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést - figyelemmel a 645-646/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. határozatokban foglaltakra - elfogadja.

645/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A 75/2011. (I. 31.) határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 1272/2011. (V. 25.) határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 166/2013. (II. 22.) határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 538/2013. (III. 27.) határozatot hatályon kívül helyezi.

646/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A 2246/2009. (XII. 17.) határozat végrehajtási határidejét 2016. december 31-re módosítja;

- a 2504/2010. (XII. 15.) határozat végrehajtási határidejét 2016. december 31-re módosítja;

- az 1200/2012. (VI. 20.) határozat végrehajtási határidejét 2016. december 31-re módosítja;

- az 1339/2015. (IX. 30.) határozat végrehajtási határidejét 2016. szeptember 30-ra módosítja;

- a 17/2016. (I. 27.) határozat végrehajtási határidejét 2016. június 30-ra módosítja.

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2016. április 27-i ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére