A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

24/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Budapest Bora elismerő cím alapításáról

Általános indokolás

Budapest Főváros Önkormányzata az egyes kiemelkedő termékek, szolgáltatások és tevékenységek elismeréséről szóló 50/2013. (V. 31.) Főv. Kgy. rendeletben döntött Budapest Márka és Budapest Bora elismerő címek adományozásáról. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján szükségessé vált a rendeletben meghatározott díjazások és az odaítélés eljárási rendjének felülvizsgálata. Ennek eredményeként megállapítást nyert, hogy a Budapest Márka cím adományozására irányuló javaslatok - a kezdeti érdeklődést követően - visszaszorultak. A Fővárosi Önkormányzat számos más díja szolgálja a fővárosban kimagasló tevékenységet végzők elismerését. Mindezekre figyelemmel indokolt a Budapest Márka díjazás megszüntetése. A Budapest Bora díj adományozásának fenntartása javasolt, viszont egyszerűbb eljárási rend meghatározásával. A szakértői javaslatok alapján történő odaítélés költségkímélő.

A hivatkozott rendelet tartalmi elemeit tekintve olyan nagy volumenű változtatás szükséges, hogy célszerűbb új rendelet megalkotása a korábbi rendelet hatályon kívül helyezése mellett.

A rendelettervezethez a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § előírásainak megfelelően készült hatásvizsgálat.

A Jat. 19. § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően megtörtént a lakosság közvetlen tájékoztatása a www.budapest.hu honlapon keresztül annak érdekében, hogy az érintettek tudomást szerezzenek a készülő rendelettervezetről.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Budapest Bora elismerő cím adományozásáról rendelkezik.

A 2. §-hoz

A Budapest Bora elismerő cím adományozásával kapcsolatos feltételeket tartalmazza. Rendelkezik továbbá a rendelet 1. sz. mellékletében feltüntetett, a 68/2016. (XII. 1.) sz. normatív utasítással összhangban elkészített új Budapest Bora embléma ábráról és annak leírásáról.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

A 4. §-hoz

Módosító rendelkezést tartalmaz az SZMSZ főpolgármesterre átruházott hatásköreinek jegyzéke tekintetében.

Az 5. §-hoz

Az egyes kiemelkedő termékek, szolgáltatások és tevékenységek elismeréséről szóló 50/2013. (V. 31.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére