A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2016. december 7-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1511/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására” című előterjesztés napirendről történő levételére vonatkozó indítványt.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1512/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 11. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a 2013. évi TÉR_KÖZ városrehabilitációs pályázatok egyes támogatási szerződéseinek módosítására” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1513/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az „Előterjesztés vizsgálóbizottság felállítására az M3 metróvonal infrastrukturális felújításában keletkezett jelentős késedelem okának feltárására és a kialakult helyzetért felelős személyek megnevezésére” című előterjesztés 1. pontként történő tárgyalására vonatkozó javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1514/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről az „Előterjesztés vizsgálóbizottság felállítására az M3 metróvonal infrastrukturális felújításában keletkezett jelentős késedelem okának feltárására és a kialakult helyzetért felelős személyek megnevezésére” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1515/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat eseti vizsgálóbizottság létrehozására” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1516/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Együttműködési megállapodás megkötésének jóváhagyása Quito Város és Budapest Főváros Önkormányzata között

2. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésének jóváhagyására Minszk Város és Budapest Főváros Önkormányzata között

3. Javaslat módosított együttműködési megállapodás jóváhagyására Székelyudvarhely és Budapest között

4. Felhatalmazás kérése a Poitiers-i Nyilatkozat (Coimbra Csoport) aláírására

5. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 2017. évi munkatervére

6. Javaslat Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló Budapest VII., Damjanich utca 16. szám alatti ingatlan használatba adására

7. Javaslat a helyi iparűzési adóról szóló 87/2012. (XI. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

8. Javaslat 2017. évi folyószámlahitelkeret-szerződés jóváhagyására

9. Javaslat a 2015. december 31. határidővel zárult káposztásmegyeri fejlesztési projekt vagyonmegosztási, elszámolási kérdéseinek rendezésére

10. Javaslat a Budapest VI. kerület, Andrássy út 57. szám alatti 29457/0/A/26-29 hrsz.-ú Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő tetőtéri ingatlanok értékesítésére

11. Javaslat a 2013. évi TÉR_KÖZ városrehabilitációs pályázatok egyes támogatási szerződéseinek módosítására

12. Javaslat gazdasági társaságok ingatlanügyeivel kapcsolatos döntések meghozatalára

13. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok használatba adására

14. Javaslat a BFVK Zrt. 2016. évi éves szerződése 3. számú módosításának elfogadására, valamint ügyvédi megbízási szerződés módosítására

15. Javaslat a lakásgazdálkodással összefüggő rendeletek felülvizsgálataként új rendeletek megalkotására, valamint beszámoló a 2015. évi lakásbérbeadási tevékenységről

16. Javaslat a Budapesti Vidám Park Zrt. „v.a.”-val kapcsolatos egyes tulajdonosi döntésekre

17. Javaslat a Fővárosi Közbeszerzési Kft. működési feltételeit érintő egyes döntések meghozatalára

18. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága várható többletbevétellel és a bevételek belső átcsoportosításával, valamint a beruházási és felújítási előirányzatok módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára

19. Javaslat a Budapest XI. 1783/7 hrsz. alatti ingatlan tulajdonjogának ingyenes átadására a Magyar Állam részére

20. Javaslat a margitsziget északi fizetőparkoló kapacitás bővítésével kapcsolatos okmányok módosítására

21. Javaslat a FŐKERT Nonprofit Zrt.-vel kötött 2015. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződés teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására

22. Javaslat a X. kerület Gergely-bánya területére tervezett növénytelepítés támogatására

23. Javaslat a 2013. évi dunai árvíz vis maior támogatás többletköltségeinek kifizetésére

24. Javaslat az elővárosi közlekedés új modellje, valamint egyéb folyamatban lévő intézkedések és feladatok kapcsán a közlekedésszervezői feladatokat érintő szükséges döntések meghozatalára

25. Javaslat a Budapest Közút Zrt. egyes szerződéseinek módosítására, továbbá kapcsolódó döntések meghozatalára

26. Javaslat a „Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója” feladat tárgyában megkötött fejlesztési megállapodás módosítására

27. Javaslat víziközművekkel kapcsolatos döntések meghozatalára

28. Javaslat a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

29. Javaslat a budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó projektek tárgyában támogatási szerződés és engedélyokirat módosítására, valamint aktiválási megállapodás megkötésére

30. Javaslat a KEOP II projekt II. szakaszával kapcsolatos tájékoztatás elfogadására, a szükséges döntések meghozatalára

31. Javaslat a KEHOP 2016. évre szóló fejlesztési keretében nevesített fővárosi projektekkel kapcsolatos döntésekre

32. Javaslat a 8600 Siófok, Beszédes J. sétány 72. ingatlan részleges felújítása megnevezésű 7133. azonosító számú engedélyokirat 2. sz. módosítására

33. Javaslat a BKSZT és BKISZ projekteket érintő döntések meghozatalára és az Enviroduna Kft.-vel kötendő in-house szerződések jóváhagyására, további vízgazdálkodási feladatok ellátására

34. Javaslat a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal kötendő, az olimpiai pályázattal összefüggő soron kívüli feladatok finanszírozásáról szóló támogatási szerződés jóváhagyására

35. Javaslat a Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről szóló 37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

36. Javaslat a Budapest főváros településszerkezeti terve (TSZT 2015) és Budapest főváros rendezési szabályzata (FRSZ) - a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus Kreatív Innovációs és Tudáspark megvalósításához a Budakeszi út-Zugligeti út-(10843/2) hrsz.-ú közterület-Csiga út-Remete út-(10875/3) hrsz.-ú közterület-10503/15 hrsz.-ú telek-10875/4 hrsz.-ú telek-Árnyas út-Sztehlo Gábor utca által határolt területre készülő kerületi építési szabályzattal összefüggő - eseti módosításának elfogadására

37. Javaslat a Budapest főváros településszerkezeti terve (TSZT 2015) és Budapest főváros rendezési szabályzata (FRSZ) - a BudaPart-Kopaszi-gát-fejlesztés megvalósításával összefüggő - eseti módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességének eldöntésére és az eseti módosítás elfogadására

38. Javaslat díszvilágítási közfeladat teljesítésében való együttműködésről szóló megállapodás megkötésére a Várgondnokság Nonprofit Kft.-vel

39. Javaslat kulturális szervezetek támogatására

40. Javaslat a köznevelési ágazatot érintő átadás-átvételi és vagyonkezelési megállapodások jóváhagyására

41. Javaslat a kulturális és köznevelési ágazathoz tartozó egyes intézmények és szervezetek alapító okiratának módosítására

42. Javaslat kulturális és szociális szervezetekkel kapcsolatos tulajdonosi döntésekre

43. Javaslat az oktatási ágazathoz tartozó egyes ingatlanokkal kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

44. Javaslat egyes köznevelési intézmények tárgyi eszközei selejtezésének jóváhagyására

45. Javaslat a Pannon Park projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára, valamint tájékoztató az azzal párhuzamosan futó fejlesztésekről

46. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetéséről szóló 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

47. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására

48. Javaslat személyi döntések meghozatalára

49. Javaslat a „Budapest” névhasználatot elutasító FPH003/4855-7/2016. számú határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálására

50. Javaslat az autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti személyszállítási tevékenység ellátásával kapcsolatos egyes döntések meghozatalára

51. Javaslat kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetői munkavégzésre irányuló további jogviszonyaival kapcsolatos döntésre

52. A Fővárosi Önkormányzat érdekkörébe tartozó gazdasági társaságok üzleti tervezésére, valamint gazdasági adatszolgáltatására vonatkozó eljárásrend elfogadásáról

53. Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővárosi Vízművek Zrt. közötti részvényesi kölcsönszerződés 6. sz. módosítására

54. Javaslat állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenes tulajdonszerzésére vonatkozó igény benyújtására

55. Javaslat az önkormányzati ASP rendszerrel kapcsolatos döntések meghozatalára

56. Javaslat támogatói nyilatkozatok kiadására a „Civil Információs Centrum” címre pályázó civil szervezetek részére

57. Fővárosi garanciavállalás a Budapesten megrendezésre kerülő 2017. évi FINA Masters Világbajnoksághoz

58. Javaslat az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatására 2015. évi támogatása” címen előirányzott felújítási támogatások kapcsán szükséges döntésekre

59. Javaslat a Budapest XXII. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest XXII. kerület, belterület 234476 helyrajzi szám alatt felvett, „kivett közterület” megnevezésű ingatlan Budapest Főváros Önkormányzata által történő ingyenes átvételére

60. Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2016. december 8-ai rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára

61. Javaslat a 2014. évi Városrehabilitációs pályázatok egyes támogatási szerződéseinek megkötésére

62. Javaslat a Duna-parti építési szabályzat (DÉSZ) egyes ütemeinek tervezéséhez kapcsolódó környezeti értékelés szükségességének eldöntésére

A) VII. ütem és KÉSZ Budapest XIII. kerület Duna-parti terület

B) VIII. ütem és KÉSZ Budapest IV. és XIII. kerület, Népsziget területe

63. Javaslat a VEKOP-5.3.1-15 jelű pályázatokhoz kapcsolódó döntések meghozatalára

64. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a NIF Zrt.-vel

65. Javaslat a Cséry-telep kármentesítésének előkészítésére, a Vidékfejlesztési Minisztériummal kötött támogatási szerződés 2. módosítására, valamint a műszaki beavatkozási változat jóváhagyására

66. Javaslat kulturális társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

67. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjához benyújtott 2016. évi pályázatok támogatásának jóváhagyására

68. Javaslat a Fővárosi Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására

69. Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

70. Vizsgálat elrendelése a Váci u. 36. alatti ingatlan értékesítése ügyében

71. Előterjesztés az Örs vezér terén lévő aluljáró akadálymentesítésére

A napirend 1. pontja: Együttműködési megállapodás megkötésének jóváhagyása Quito Város és Budapest Főváros Önkormányzata között

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1517/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja Quito Város Önkormányzata és Budapest Főváros Önkormányzata közötti együttműködési megállapodást az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 2. pontja: Javaslat együttműködési megállapodás megkötésének jóváhagyására Minszk Város és Budapest Főváros Önkormányzata között

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1518/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja Minszk Város és Budapest Főváros Önkormányzata között megkötött együttműködési megállapodást az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 3. pontja: Javaslat módosított együttműködési megállapodás jóváhagyására Székelyudvarhely és Budapest között

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1519/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja Budapest és Székelyudvarhely közötti együttműködési megállapodást az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

1520/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi az 1383/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. határozatot.

A napirend 4. pontja: Felhatalmazás kérése a Poitiers-i Nyilatkozat (Coimbra Csoport) aláírására

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1521/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

a Coimbra Group tagegyetemeivel és városaival való együttműködés érdekében felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a 2016. június 9-én kelt Poitiers-i Nyilatkozatot Budapest Főváros Önkormányzatának képviseletében aláírja.

Határidő: 2017. január 15.

Felelős: Tarlós István

A napirend 5. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 2017. évi munkatervére

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1522/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Horváth Csabának a „Budapest Főváros Önkormányzata által az elmúlt 10 évben végzett tevékenységével kapcsolatos tényfeltáró vizsgálat” című napirendi pont Fővárosi Közgyűlés 2017. évi munkatervébe történő felvételére vonatkozó módosító javaslatát.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1523/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

2017. évi munkatervét irányadóként elfogadja.

A napirend 6. pontja: Javaslat Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló Budapest VII., Damjanich utca 16. szám alatti ingatlan használatba adására

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1524/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet 17. § (2) bek., 18. § (1) bek. e) pontja, valamint a 35. § (1), (3) bekezdései alapján Budapest Főváros Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező, 33514/0/A/3 hrsz.-ú, természetben a Budapest VII., Damjanich u. 16. szám alatti, természetben iroda funkciójú 70 m2 alapterületű ingatlan bérlőjeként a Phralipe Független Cigány Szervezet Országos Szervezete - Központi Szervezetet (székhely: 1084 Budapest, Tavaszmező u. 6., nyilvántartási szám: 01-02-0000137, adószám: 19009595-1-42, Statisztikai számjel: 19009595-9499-529-01) jelöli ki az alábbi feltételekkel:

- A bérleti jogviszony a bérleti szerződés hatálybalépésének napjától számított 10 év határozott időtartamra szól, kisebbségi érdekvédelem és egyéb irodai tevékenység (résztvevők számára ingyenes továbbképzések szervezése) céljára.

- A bérleti díj összege 22 000 Ft/hó, azaz huszonkettőezer forint/hó, amelyet a bérbeadó jogosult a szerződés hatálybalépésének napjától 12 havonta a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett fogyasztói árindex mértékével, a kerekítés szabályai szerint 100 Ft-ra kerekítve emelni. Amennyiben a fogyasztói árindex mértékének módosulása nem eredményezi a bérleti díj emelkedését, abban az esetben a bérleti díj adott évre esedékes mértéke megegyezik az előző év díjának összegével.

- Bérlő kötelezettsége minden az ingatlan használatával összefüggésben felmerülő közüzemi költség, üzemeltetési költség és a közös költség viselése.

- Az óvadék címén fizetendő díjat háromhavi bérleti díjban, azaz 3x22 000 Ft-ban, azaz mindösszesen 66 000 Ft összegben állapítja meg.

- A Phralipe Független Cigány Szervezet Országos Szervezete - Központi Szervezet az esetlegesen elvégzendő felújítási, átalakítási munkák, illetve értéknövelő beruházások megtérítésére sem a kedvezményes bérbeadásról szóló megállapodás időtartama alatt, sem annak megszűnését követően jogalap nélküli gazdagodás vagy más jogcímen nem tarthat igényt.

- Engedélyezi az ingatlan székhelyként történő bejegyeztetését azzal a feltétellel, hogy a Phralipe Független Cigány Szervezet Országos Szervezete - Központi Szervezet a bérleti szerződés megszűnése esetén a székhelybejegyzést törölteti.

Jóváhagyja és megköti a Phralipe Független Cigány Szervezet Országos Szervezete - Központi Szervezetével az előterjesztés D/6. sz. mellékletét képező kedvezményes bérbeadásról szóló bérleti szerződést. Egyidejűleg felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a bérleti szerződés, a BFVK Zrt.-vel kötött közszolgáltatási keretszerződés mellékletét képező igazolás és általános meghatalmazás alapján meghatalmazottként eljáró BFVK Zrt. vezérigazgatója általi aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 7. pontja: Javaslat a helyi iparűzési adóról szóló 87/2012. (XI. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 40/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendeletét a helyi iparűzési adóról szóló 87/2012. (XI. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 8. pontja: Javaslat a 2017. évi folyószámlahitelkeret-szerződés jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1525/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „2017. évi folyószámlahitelkeret-szerződés” tárgyú beszerzési eljárásban érvényessé nyilvánítja az OTP Bank Nyrt. ajánlatát.

1526/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

A „2017. évi folyószámlahitelkeret-szerződés” tárgyú beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és nyertesként az OTP Bank Nyrt. ajánlattevőt jelöli meg.

1527/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti szerződést, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 9. pontja: Javaslat a 2015. december 31. határidővel zárult káposztásmegyeri fejlesztési projekt vagyonmegosztási, elszámolási kérdéseinek rendezésére

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1528/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 9. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a 22. § (1) bek. a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva elfogadja az Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zrt. az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező összefoglaló javaslatát - mellékleteire is kiterjedően - mint az „Ingatlan- és térségfejlesztési együttműködési, vagyonkezelési megbízási keretszerződés” 13. pontja szerinti végleges elszámolást, illetve mint a részvényátruházási szerződés 11/a. pontja szerinti, a teljes fejlesztési tevékenységet átfogó zárójelentést.

1529/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 3. sz. mellékletét képező „közös tulajdonú ingatlanvagyonra, fejlesztési céltársaság közreműködésével létrejött vagyontömeg megosztásának alapelveiről és a kezelt közös vagyonhoz kapcsolódó záróelszámolásról” tárgyban kötendő megállapodást.

Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 3. sz. mellékletét képező megállapodás - mellékleteire is kiterjedő - aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1530/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy készítse elő az egyes vagyonelemtípusokra vonatkozó vagyonátadási szerződéseket és jóváhagyásra terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2017. márciusi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

1531/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Egyetért a 361 102 062 Ft a „közös tulajdonú ingatlanvagyonra, fejlesztési céltársaság közreműködésével létrejött vagyontömeg megosztásának alapelveiről és a kezelt közös vagyonhoz kapcsolódó záróelszámolásról” tárgyú megállapodásban foglalt felhasználásával az alábbiak szerint:

a) a 2016. évben az Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zrt. által 2 720 761 Ft összegben végzett üzemeltetési, karbantartási feladatok fedezete a „880502 ÉPIT Zrt. elszámolás” címen a dologi kiadások kiemelt előirányzaton rendelkezésre áll;

b) a „Káposztásmegyeri intermodális közlekedési csomópont” tervezésének 12 362 815 Ft költségének fedezete a „880502 ÉPIT Zrt. elszámolás” címen a dologi kiadások kiemelt előirányzaton rendelkezésre áll, melynek átcsoportosítása szükséges a felhalmozási kiadások előirányzatára;

c) a Budapest IV., Görgey Artúr u. 30. szám alatti szakorvosi rendelőintézet felújítása és korszerűsítése címén 2016. évben az önkormányzatok részére dokumentáltan elszámolt idegen ingatlanon végzett - ideértve a szükséges eszközbeszerzéseket is - fejlesztések 188 775 633 Ft összegének fedezete a „880502 ÉPIT Zrt. elszámolás” címen a felújítás, valamint a dologi kiadások kiemelt előirányzaton rendelkezésre áll. Az elszámolások vizsgálatát követően a felhasználásnak megfelelően módosítani szükséges a költségvetési rendeletet;

d) a kizárólagosan Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzata költségére 2001-2010. évek között megvalósított egyéb beruházások (közműépítés, játszótér-felújítások összesen 157 242 853 Ft összegben számolhatóak el, melyek fedezete a „880502 ÉPIT Zrt. elszámolás” címen a dologi kiadások kiemelt előirányzaton rendelkezésre áll, átcsoportosítása szükséges a felhalmozási kiadások előirányzatára.

1532/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapest IV., Görgey Artúr u. 30. szám alatti szakorvosi rendelőintézet felújítása és korszerűsítése címén 2016. évben az önkormányzatok részére dokumentáltan elszámolt idegen ingatlanon végzett fejlesztések előirányzat-módosítási javaslatát terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a 2016. évi költségvetési rendelet következő módosítása

Felelős: Tarlós István

1533/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

A „Káposztásmegyeri intermodális közlekedési csomópont” tervezésének költsége, valamint a kizárólagosan a Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzata költségére 2001-2010. évek között megvalósított egyéb beruházások elszámolása érdekében a „880502 - ÉPIT Zrt. elszámolása” címen belül csökkenti a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 169 600 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg megemeli 133 542 E Ft-tal az önkormányzati beruházások előirányzatát, továbbá 36 058 E Ft-tal a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát.

1534/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2010. augusztus 23. napján, az újpesti járóbeteg-szakellátás fejlesztésének finanszírozása tárgyában megkötött megállapodás komplett szakmai felújítási programra a Fővárosi Önkormányzat által biztosított összes forrás felhasználását mutassa be Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata, valamint az Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zrt. közreműködésével, és jóváhagyásra terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2017. márciusi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 10. pontja: Javaslat a Budapest VI. kerület, Andrássy út 57. szám alatti 29457/0/A/26-29 hrsz.-ú Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő tetőtéri ingatlanok értékesítésére

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1535/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 23. § (1) bekezdés a) pontja alapján eredményesnek nyilvánítja a természetben a Budapest VI. kerület, Andrássy út 57. szám alatt található, 29457/0/A/26, 29457/0/A/27, 29457/0/A/28 és a 29457/0/A/29 helyrajzi számokon felvett, összesen 405 m2 területű, padlástér megjelölésű műemlék ingatlanok Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő 1/1 tulajdoni hányadának értékesítése tárgyában lefolytatott nyilvános pályázati eljárást azzal, hogy az ingatlanra kiírt értékesítési pályázat nyertese, így az ingatlan vevője a Project Capital Invest Kft. (székhelye: 1061 Budapest, Anker köz 1-3. 3. emelet 2., Cg.: 01-09-205299, adószáma: 25194164-2-42) 65 111 000 Ft + áfa, azaz hatvanötmillió-egyszáztizenegyezer forint plusz áfa vételár összeggel. Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 6. számú mellékleteként csatolt ingatlan adásvételi szerződést, egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az adásvételi szerződés BFVK Zrt.-vel kötött keretszerződés 6. számú mellékletét képező igazolás és általános meghatalmazás alapján meghatalmazottként eljáró BFVK Zrt. vezérigazgatója általi aláírásáról.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 11. pontja: Javaslat a 2013. évi TÉR_KÖZ városrehabilitációs pályázatok egyes támogatási szerződéseinek módosítására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1536/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti az 1., 2. és 3. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt, Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat között, a VIII. kerület „Európa Belvárosa Program II., a Palotanegyed Kulturális Városmegújítása” c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2017. február 28.

Felelős: Tarlós István

A napirend 12. pontja: Javaslat gazdasági társaságok ingatlanügyeivel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1537/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 23. § (1) bekezdés a) pontjában és 56. § (1) bekezdésében, valamint a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BVH Zrt.) alapszabályának VI. 1./a.) és VI. 1./k.) pontjaiban foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a BVH Zrt. alapítójaként az alábbi határozatokat hozza:

a) Budapest Főváros Önkormányzata az új részvények forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelés előfeltételeként nyilatkozatot tesz arra, hogy a korábban forgalomba hozott valamennyi részvényének névértékét, illetve kibocsátási értékét teljes egészében befizette, és a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást maradéktalanul a Társaság rendelkezésére bocsátotta, továbbá mint az érintettnek minősülő részvényfajta (törzsrészvény) részvényese hozzájárul az új részvények forgalomba hozatalával történő alaptőke-emeléshez. A Budapest Főváros Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló BVH Zrt. jelenlegi 50 758 000 000 Ft, azaz ötvenmilliárd-hétszázötvennyolcmillió forint összegű alaptőkéjét új részvények forgalomba hozatalával - 50 790 000 000 Ft-ra, azaz ötvenmilliárd-hétszázkilencvenmillió forintra felemeli. Az alaptőke-emelés összege: 32 000 000 Ft, azaz harminckétmillió forint. Az alaptőke emelés nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával történik.

b) Az alaptőke-emelés a BVH Zrt. 32 db, egyenként 1 000 000 Ft névértékű, névre szóló, „A” részvénysorozatú (A 050759-től A 050790-ig) dematerializált törzsrészvényének zártkörű kibocsátásával történik. A tőkeemelés során kibocsátandó törzsrészvények az alapításkor kibocsátott törzsrészvényekkel azonos, a Ptk. és a BVH Zrt. alapszabálya szerinti részvényesi jogokat testesítenek meg. Megállapítja, hogy a kibocsátásra kerülő részvények átvételére kizárólagosan Budapest Főváros Önkormányzata mint a Társaság alapítója és egyszemélyes részvényese jogosult és köteles, határoz továbbá arról, hogy a kibocsátásra kerülő részvényeket átveszi.

c) Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.) a kizárólagos tulajdonában lévő, Budapest XXII. kerület 228897/2 hrsz.-ú, természetben az 1223 Budapest, Rákóczi út 17. szám alatt nyilvántartott kivett fűtőmű megnevezésű 2981 m2 alapterületű ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) földterületének 1/1 arányú tulajdonjogát a BVH Zrt. alaptőke-emelése során jelen alapítói határozatával nem pénzbeli hozzájárulásként (apportként) a Társaság (BVH Zrt.) rendelkezésére bocsátja az előterjesztés 1. sz. mellékleteként csatolt vagyonértékelés szerinti és az előterjesztés 2. sz. mellékleteként csatolt, a LÍCEUM-AUDIT 2008. Könyvvizsgáló és Oktatási Kft. (székhelye: 5000 Szolnok, József A. út 25. I. em. 6., cégjegyzékszáma: 16-09-010151, kamarai nyilvántartási száma: 002514, személyében felelős könyvvizsgáló: Csák Ibolya, kamarai tagsági száma: MKVK 000771) könyvvizsgáló cég által elfogadott 32 400 000 Ft + áfa, azaz harminckétmillió-négyszázezer forint + áfa értéken. A nem pénzbeli hozzájárulás ellenében adandó részvények száma 32 db, egyenként 1 000 000 Ft névértékű, névre szóló „A” részvénysorozatú (A 050759-től A 050790-ig) dematerializált törzsrészvény, a kibocsátott részvények névértéke megegyezik a jelenlegi részvények névértékével. Az Ingatlan földterülete vagyonértékelés szerinti értékének és a részvények névértékének különbözete, összesen 400 000 Ft, azaz négyszázezer forint a Társaság tőketartalékába kerül elhelyezésre nem pénzbeli hozzájárulásként. Az Ingatlant a tulajdoni lap III/1. sorszámon - az ELMŰ Hálózati Kft. javára - bejegyzett vezetékjog, valamint a III/2. sorszámon - a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. javára - bejegyzett vezetékjog terheli. Ezt meghaladóan Budapest Főváros Önkormányzata szavatol az Ingatlan per-, teher-, és igénymentességéért. Az apportra azzal a feltétellel kerül sor, hogy a BVH Zrt. köteles az Ingatlant az egyszemélyes tulajdonában álló Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságba (FŐTÁV Zrt.) apportálni.

d) Budapest Főváros Önkormányzata jóváhagyja és megköti az Ingatlan apportálással történő tulajdonátruházási szerződést, és felkéri a főpolgármestert ezen szerződés, valamint az apport rendelkezésre bocsátásáról szóló részvényesi nyilatkozat aláírására az előterjesztés 4. és 5. számú mellékletei szerinti tartalommal.

e) Budapest Főváros Önkormányzata a Ptk. 3:298. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően módosítja a BVH Zrt. alapszabályát az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal, tekintettel arra, hogy a részvények átvételére irányuló kötelezettségvállaló nyilatkozatát jelen határozatban megtette. Jóváhagyja a BVH Zrt. változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapszabályt módosító okirat és az egységes szerkezetű alapszabály aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1538/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BVH Zrt.) alapszabályának VI. fejezet 1./ya) és 1./yi), valamint a Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FŐTÁV Zrt.) alapszabályának VII. fejezet 2./a.) és 2./j.) pontjában foglalt - a BVH Zrt. igazgatóságától elvont - hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a BVH Zrt. kizárólagos tulajdonában lévő FŐTÁV Zrt. tekintetében az alábbi határozatokat hozza:

a) Egyetért azzal, hogy a FŐTÁV Zrt. jelenleg 28 359 900 000 Ft, azaz huszonnyolcmilliárd-háromszázötvenkilencmillió-kilencszázezer forint mértékű alaptőkéjét a BVH Zrt. új részvények forgalomba hozatalával 32 400 000 Ft-tal, azaz harminckétmillió-négyszázezer forinttal felemelje nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával, a BVH Zrt. azonos apporttárgyra vonatkozó, megelőző alaptőke-emelésének bejegyzését követően. A BVH Zrt. a FŐTÁV Zrt. alaptőke emelését teljes egészében nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával teljesíti, amelynek tárgya a Budapest XXII. kerület 228897/2 hrsz.-ú, természetben az 1223 Budapest, Rákóczi út 17. szám alatt nyilvántartott kivett fűtőmű megnevezésű 2981 m2 alapterületű - Budapest Főváros Önkormányzata által alaptőke-emelés keretében apportként a BVH Zrt.-re ruházott - ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) 32 400 000 Ft, azaz harminckétmillió-négyszázezer forint értékű földterületének 1/1 arányú tulajdonjoga. Az apport tárgyának vagyonértékelését az előterjesztés 1. sz. melléklete, az apport értékére vonatkozó könyvvizsgálói jelentést (LÍCEUM-AUDIT 2008. Könyvvizsgáló és Oktatási Kft., székhelye: 5000 Szolnok, József A. út 25. I. em. 6., cégjegyzékszáma: 16-09-010151, kamarai nyilvántartási száma: 002514, személyében felelős könyvvizsgáló: Csák Ibolya, kamarai tagsági száma: MKVK 000771) az előterjesztés 3. sz. melléklete tartalmazza, amelyekre tekintettel határozza meg 32 400 000 Ft-ban, azaz harminckétmillió-négyszázezer forintban a nem pénzbeli hozzájárulás értékét a FŐTÁV Zrt. alapítója. Megállapítja, hogy az alaptőke-emelésnek jogi akadálya nincs, mivel a FŐTÁV Zrt. jelenlegi alaptőkéje teljes mértékben befizetésre került. Megállapítja továbbá, hogy a FŐTÁV Zrt. alaptőkéje az alaptőke-emelés következtében 28 392 300 000 Ft, azaz huszonnyolcmilliárd-háromszázkilencvenkettőmillió-háromszázezer forintra változik.

b) Az alaptőke-emelés a Társaság 324 db „A” sorozatú, egyenként 100 000 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált úton előállított törzsrészvényének zártkörű kibocsátásával történik. Az alaptőke-emelés során kibocsátandó törzsrészvények az alapításkor kibocsátott törzsrészvényekkel azonos, a Ptk. és a FŐTÁV Zrt. alapszabálya szerinti részvényesi jogokat testesítenek meg. Megállapítja, hogy az alaptőke emelése során kibocsátásra kerülő részvények átvételére kizárólagosan a BVH Zrt. mint a FŐTÁV Zrt. egyszemélyes részvényese jogosult és köteles.

c) A Ptk. 3:112. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a BVH Zrt. egyedüli részvényeseként utasítja a BVH Zrt.-t arra, hogy a FŐTÁV Zrt. részére a tőkeemelésre tekintettel teljesítendő nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatását teljesítse, és az előterjesztés 9. számú mellékletét képező Ingatlan apportálással történő tulajdonátruházási szerződést, valamint az előterjesztés 8. számú mellékletét képező, apport rendelkezésre bocsátásáról szóló részvényesi nyilatkozatot írja alá.

d) Módosítja a FŐTÁV Zrt. alapszabályát az előterjesztés 10. sz. melléklete szerinti tartalommal, és jóváhagyja a változásokkal egységes szerkezetbe fogalt alapszabályát az előterjesztés 11. számú melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy a létesítő okirat módosításai az apport szolgáltatásával válnak hatályossá. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az alapszabály-módosításnak és az egységes szerkezetű alapszabálynak a BVH Zrt. vezérigazgatója általi aláírásáról.

Határidő: a BVH Zrt. alaptőke-emelésének cégbejegyzését követően 30 nap

Felelős: Tarlós István

1539/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében és 57. § (3) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva, a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BVH Zrt.) alapítójaként felkéri a BVH Zrt. vezető tisztségviselőjét az 1537-1538/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. határozatokban foglalt alaptőke-emelések kapcsán a szükséges cégjogi, valamint ingatlan-nyilvántartási átvezetéssel kapcsolatos intézkedések megtételére.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésekről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a BVH Zrt. és a FŐTÁV Zrt. vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: az értesítésre: 15 nap

Felelős: Tarlós István

1540/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BVH Zrt.) alapszabályának VI. fejezet 1. ym.) pontjában a BVH Zrt. igazgatóságától elvont hatáskörében eljárva, a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. alapítójaként jóváhagyja a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. tulajdonában lévő Budapest X. kerület 42536/1 hrsz.-ú ingatlanon lévő 297., 298., 300. és 301. parcellákat és látogatóközpontot érintő, a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. és a Nemzeti Örökség Intézete között megkötendő üzemeltetési szerződést az előterjesztés 16. számú melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a BTI Zrt. és a BVH Zrt. vezető tisztségviselőjét értesítse a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 13. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok használatba adására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1541/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, nem kíván külön szavazni az előterjesztés határozati javaslatának 5. pontjáról.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1542/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdésében, valamint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet 35. § (1) és (3) bekezdései alapján biztosított hatáskörében úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat 32147/33101-ed részben tulajdonát képező 2818/1 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest XI., Rimaszombati úton fekvő, „kivett gimnázium” megnevezésű Ingatlanban a tulajdoni hányadát érintő és az általa kizárólagosan használt mintegy 340 m2 alapterületű leválasztott - a többi szinttől teljesen elzárt - földszinti részét közfeladat ellátása céljából, térítésmentesen 2017. február 28-ig a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (székhelye: 1125 Budapest, Szarvas Gábor u. 58-60.) használatába adja az alábbiak kikötésével:

- A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület kizárólag az ingatlan földszinti részének birtoklására, használatára jogosult hajléktalanellátás, mint közfeladat ellátása céljából.

- Az Ingatlanrész használatával együtt járó rezsiköltséget, illetve üzemeltetésével összefüggésben felmerülő egyéb költségeket (víz, elektromos energia, gáz, csatorna, szemétszállítás, karbantartás, stb.) a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület maga viseli, legfeljebb havi nettó 500 E Ft összeghatárig.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés A/4. sz. mellékletét képező haszonkölcsön szerződést, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

1543/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.). Főv. Kgy. rendelet 45. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy ingyenesen használatba adja a Fővárosi Önkormányzat 7/12-ed tulajdoni arányban tulajdonát képező, Budapest XIV. kerület 32705 hrsz. alatt felvett, természetben a Budapest XIV. kerület, Ajtósi Dürer sor 23. sz. alatti kivett kollégium megnevezésű ingatlant az Eötvös Loránd Tudományegyetem részére, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 8. § (6) és (7) bekezdéseiben, valamint alapító okiratában meghatározott állami közfeladata ellátása céljára.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés B/6. sz. mellékletében csatolt „Megállapodás ingatlan - állami közfeladat ellátását segítő - ingyenes haszonkölcsönbe adásáról” tárgyú szerződést, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

1544/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. § (7) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságnak a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24. § (1) bekezdés b) pontjában biztosított hatáskörét, és

- biztosítja, hogy az 1543/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. határozat alapján megkötött szerződés időtartama alatt, de legalább a KEHOP-5.2.4/15-2016-00003 számú projekt fenntartási időszakának idején, az Eötvös Loránd Tudományegyetem a Budapest XIV. kerület 32705 hrsz. alatt felvett, természetben a Budapest XIV. kerület, Ajtósi Dürer sor 23. sz. alatti ingatlant kizárólagosan használja, kollégiumi elhelyezés mint alapító okiratában rögzített közfeladata ellátására, továbbá

- tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem mint beruházó a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében, a KEHOP-5.2.4/15-2016-00003 számú projekt, „Ajtósi Dürer sor úti Kollégium épületének részleges energetikai felújítása” beruházási tevékenységet megvalósítsa és a fejlesztés eredményét az Eötvös Loránd Tudományegyetem saját könyveiben nyilvántartásba vegye és aktiválja.

Jóváhagyja és megköti a lebonyolítás és elszámolás feltételeit meghatározó, az előterjesztés B/7. sz. mellékletében csatolt beruházási megállapodást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

1545/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet 35. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja és megköti a BKV Zártkörűen Működő Részvénytársasággal a Budapest XI. kerület, M4-es metró kelenföldi végállomása gyalogos aluljárójának őrmezői kijáratánál lévő, összesen 33,35 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiségcsoportra vonatkozó, a BKV Zrt. által ellátott - helyi közösségi közlekedés biztosítása - közfeladat ellátása céljából, határozatlan időtartamra szóló haszonkölcsön szerződést az előterjesztés C/7. sz. mellékletében foglalt tartalommal.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

1546/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet 35. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja és megköti a BHÉV Zártkörűen Működő Részvénytársasággal a Budapest II. ker., Margit híd budai hídfőjénél lévő, összesen 13,8 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiségcsoportra vonatkozó, a BHÉV Zrt. által ellátott - helyi közösségi közlekedés biztosítása - közfeladat ellátása céljából, határozatlan időtartamra szóló haszonkölcsön szerződést az előterjesztés C/8. sz. mellékletében foglalt tartalommal.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 14. pontja: Javaslat a BFVK Zrt. 2016. évi éves szerződése 3. számú módosításának elfogadására, valamint ügyvédi megbízási szerződés módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1547/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 43. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja és megköti a BFVK Zrt. 2016. évi éves közszolgáltatási szerződésének 3. számú módosítását az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal. Egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

1548/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 43. § (1) bekezdése alapján előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy Budapest Főváros Önkormányzata, valamint a Dr. Hidasi és Társai Ügyvédi Iroda között megkötendő, a Közraktárak Épületegyüttessel (Bálna) kapcsolatos jogi tevékenység és jogi képviselet ellátására irányuló ügyvédi megbízási szerződés módosításával kapcsolatban 25 000 000 Ft összegben fedezetet biztosít a 2017. évi költségvetésében. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a „882101 Közraktárak” cím, azon belül dologi kiadási előirányzaton a 2017. évi fedezet biztosításáról.

Határidő: a 2017. évi költségvetés elfogadása

Felelős: Tarlós István

1549/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 43. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Dr. Hidasi és Társai Ügyvédi Iroda között, a BÁLNA Közraktárak Épületegyüttessel kapcsolatos jogi tevékenység és jogi képviselet ellátására irányuló, 2012. október 17-én kelt ügyvédi megbízási szerződés 4. számú módosítását az előterjesztés 8. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 15. pontja: Javaslat a lakásgazdálkodással összefüggő rendeletek felülvizsgálataként új rendeletek megalkotására, valamint beszámoló a 2015. évi lakásbérbeadási tevékenységről

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 41/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérbeadásának feltételeiről, a lakbérek mértékéről, valamint a Budapest Főváros Önkormányzatát megillető bérlőkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

Megalkotja 42/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendeletét az önkormányzati tulajdonban álló lakások szociális helyzet alapján történő bérbeadásának lakbér-megállapítási elveiről az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 16. pontja: Javaslat a Budapesti Vidám Park Zrt. „v.a.”-val kapcsolatos egyes tulajdonosi döntésekre

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1550/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Vidám Park Zrt. „v.a.” legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a Társaság 2015. augusztus 31-i fordulónappal készített 2014. szeptember 1-jétől 2015. augusztus 31-ig tartó végelszámolási időszak számviteli beszámolóját 11 305 E Ft mérlegfőösszeggel és -55 020 E Ft mérleg szerinti eredménnyel (veszteséggel) a könyvvizsgáló és a felügyelőbizottság jelentésével együtt.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésekről az új Ptk. 3:109. § (3) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét (végelszámolóját) értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1551/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Vidám Park Zrt. „v.a.” legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a Társaság 2016. augusztus 31-i fordulónappal készített 2015. szeptember 1-jétől 2016. augusztus 31-ig tartó végelszámolási időszak számviteli beszámolóját 11.887 E Ft mérlegfőösszeggel és -2 442 E Ft mérleg szerinti eredménnyel (veszteséggel) a könyvvizsgáló és a felügyelőbizottság jelentésével együtt.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésekről az új Ptk. 3:109. § (3) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét (végelszámolóját) értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1552/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

A Budapesti Vidám Park Zrt. „v.a.” végelszámolásával kapcsolatos költségek fedezetének biztosítása érdekében utólagos elszámolási kötelezettség mellett 20 000 E Ft-tal csökkenti a „844901 Önkormányzati feladatellátás működési kerete” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát, ezzel egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi az új „8..... Budapesti Vidám Park Zrt. „v.a.” végelszámolás költségei” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

1553/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításokat vezesse át a költségvetési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

1554/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapesti Vidám Park Zrt. „v.a.” Társaság jogutód nélküli megszűnése költségeinek biztosításáról szóló megállapodást az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 17. pontja: Javaslat a Fővárosi Közbeszerzési Kft. működési feltételeit érintő egyes döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1555/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Fővárosi Közbeszerzési Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező alapítóokirat-módosítás, valamint az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

1556/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Fővárosi Közbeszerzési Kft. szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét tájékoztassa.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

1557/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a 2016. év II. félévétől a Fővárosi Közbeszerzési Kft. által elvégzendő új feladatokra figyelemmel, a felmerült, önköltségszámításon alapuló költségek megtérítésére összesen 230 248 E Ft többletforrást biztosít.

1558/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Közbeszerzési Kft. működésével kapcsolatban a többletfedezet biztosítására csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 230 248 E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „816601 Fővárosi Közbeszerzési Kft.” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

1559/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzati és a hivatali közbeszerzési, valamint a minőségbiztosítási feladatok ellátására a Fővárosi Közbeszerzési Kft. önköltségszámításon alapuló költségei megtérítésére 2017. évben 154 782 E Ft-ot biztosít. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 154 782 E Ft 2017. évi költségvetésbe történő betervezéséről.

Határidő: a 2017. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

1560/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Fővárosi Közbeszerzési Kft. részére 2017. évre az elhúzódó közbeszerzési eljárások miatt várható likviditási problémák ellensúlyozása érdekében 300 000 E Ft tagi kölcsönt biztosít 2017. január 1. és 2017. június 30. közötti időszakra, azzal, hogy a kölcsönt 2017. július 31-ig vissza kell fizetni.

1561/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy 300 000 E Ft tagi kölcsönt biztosít a Fővárosi Közbeszerzési Kft. részére. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 300 000 E Ft 2017. évi költségvetésbe történő betervezéséről a „816601 Fővárosi Közbeszerzési Kft.” cím kiadási, azon belül a működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése előirányzatán.

Határidő: 2017. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

1562/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővárosi Közbeszerzési Kft. között az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti megállapodást a hitelkeretre vonatkozóan, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 6. számú mellékleteként csatolt megállapodás aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

1563/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

A 2017. január 1-je után újonnan induló önkormányzati, illetve hivatali közbeszerzési eljárások munkadíjára az átmeneti finanszírozás időszaka alatt maximum 20 000 E Ft keretösszeget biztosít a 2017. évi átmeneti finanszírozásról szóló rendeletben, amely egyedi igénylés és benyújtott számla alapján vehető igénybe azzal, hogy az igénybe vett összeg a 2017. évi költségvetésbe megtervezett előirányzat részét képezi, és a 2017. évi kifizetések összegébe beszámításra kerül.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a Fővárosi Közbeszerzési Kft. finanszírozásának az átmeneti finanszírozásról szóló rendeletben történő átvezetéséről.

Határidő: az átmeneti finanszírozásról szóló rendelet hatálybalépése

Felelős: Tarlós István

1564/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a Fővárosi Közbeszerzési Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva elfogadja a 2016. évre adott támogatás felhasználásáról szóló beszámolót az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal.

1565/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (2) bekezdése, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja az illetékes bizottságok beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos hatáskörét, és jóváhagyja az előterjesztés 9. sz. mellékletében szereplő 7205. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyezési okmányban foglalt tartalommal történő aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

1566/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy készítse el és a Fővárosi Közbeszerzési Kft. 2017. évi üzleti tervével együtt terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé a Fővárosi Közbeszerzési Kft. tevékenységére vonatkozó középtávú stratégiai tervét.

Határidő: a 2017. évi üzleti terv benyújtása

Felelős: Tarlós István

1567/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, valamint a Fővárosi Közbeszerzési Kft. között 2016. január 7. napján létrejött közfeladatokhoz kapcsolódó közbeszerzési feladatok ellátásának egyes feltételeiről szóló megállapodás 2. számú módosítását az előterjesztés 10. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 10. számú mellékleteként csatolt, módosításokkal egységes szerkezetű megállapodás aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 18. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága várható többletbevétellel és a bevételek belső átcsoportosításával, valamint a beruházási és felújítási előirányzatok módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1568/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága a kereskedelmi létesítmények kihasználtságának növeléséből származó 120 000 E Ft többletbevételét, valamint a kihasználtság növekedésével összefüggésben keletkező karbantartási, kisjavítási és közüzemi szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználását.

1569/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

A CSAPI kereskedelmi létesítmények kihasználtságának növeléséből származó 120 000 E Ft többletbevétel tervbe vétele érdekében megemeli a „100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) előirányzatát, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

1570/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága felhalmozási kiadásai közt tervezett beruházási és felújítási feladatok közötti átcsoportosításokat az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

1571/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

A felhalmozási kiadások előirányzatainak rendezése érdekében 24 804 E Ft-tal csökkenti a „100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága” cím kiadási előirányzatát (a kiadásból: személyi juttatások 11 183 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3020 E Ft, intézményi beruházások 8348 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2253 E Ft), egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot (a kiadásból: intézményi felújítások 19 530 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 5274 E Ft).

Továbbá csökkenti a „100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (áfa-visszatérítés) előirányzatát 122 224 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a bevételi, azon belül a működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) előirányzatát.

A napirend 19. pontja: Javaslat a Budapest XI. 1783/7 hrsz. alatti ingatlan tulajdonjogának ingyenes átadására a Magyar Állam részére

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1572/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108. § (2) bekezdése, valamint Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság közötti, a Budapest XI. kerület, 1783/7 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan a Magyar Állam részére történő ingyenes átadása tárgyában - a sportról szóló 2004. évi I. tv. 49. § c) pontja értelmében az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételei megteremtésének elősegítése, valamint a h) pont értelmében a sportrendezvények lebonyolítására alkalmas létesítmények létrehozása mint közfeladat ellátása érdekében - létrejövő megállapodást. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 2. számú mellékleteként csatolt megállapodás aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 20. pontja: Javaslat a Margitsziget északi fizetőparkoló kapacitásbővítésével kapcsolatos okmányok módosítására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1573/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése” feladatot a lezárult közbeszerzések eredményeként keletkezett megtakarítások miatt 109 955 E Ft-tal csökkentett összköltséggel valósítja meg. A feladaton keletkezett megtakarításból a „Margitsziget északi fizetőparkoló kapacitásának bővítése” feladatra 109 955 E Ft kerül átcsoportosításra.

1574/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a „Margitsziget északi fizetőparkoló kapacitásának bővítése” feladathoz kapcsolódóan az új csapadékvíz-elvezető rendszer, valamint elektromos csatlakozási pontok létesítése, továbbá a közvilágítás átépítése, valamint az útfelújítás miatt szükséges, a jelenlegi 342 165 E Ft előirányzaton felül további 109 955 E Ft fővárosi forrás biztosítása.

1575/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

A „840301 Önkormányzati beruházások” címen tervezett „Margitsziget északi fizetőparkoló kapacitásának bővítése” feladat bővített műszaki tartalommal történő megvalósítása érdekében megemeli a feladat 2017. évi ütemét 109 955 E Ft-tal, a feladat 2016. évi előirányzatának változatlanul hagyása mellett.

A feladat összköltsége 452 120 E Ft-ra változik, 2015. december 31-ig tény 3645 E Ft, a 2016. évi előirányzat változatlanul 50 965 E Ft (ebből önkormányzati beruházások 38 124 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 6176 E Ft, fordított áfa 4117 E Ft, beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával 2548 E Ft (ebből nettó 2006 E Ft, áfa 542 E Ft), 2017. évi üteme 397 510 E Ft-ra változik.

A „883701 Út-, hídfelújítások” címen tervezett a „FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése” feladat csökkentett összköltséggel történő megvalósítása érdekében csökkenti a feladat 2017. évi ütemét 109 955 E Ft-tal.

A „FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése” feladat összköltsége 3 660 717 E Ft-ra változik. A 2016. évi előirányzat változatlanul 3 292 969 E Ft (ebből önkormányzati felújítások 2 575 527 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 343 428 E Ft, fordított áfa 351 965 E Ft, felújításhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával 22 049 E Ft (ebből nettó 17 362 E Ft, áfa 4687 E Ft), 2017. évi üteme 367 748 E Ft-ra változik.

A feladat forrásszerkezete: A feladat összköltsége 3 660 717 E Ft (ebből állami támogatás 225 200 E Ft, fővárosi forrás 3 343 517 E Ft), 2016. évi előirányzat 3 292 969 E Ft (ebből állami támogatás 135 120 E Ft, fővárosi forrás 3 157 849 E Ft), 2017. évi üteme 367 748 E Ft (állami támogatás 90 080 E Ft, fővárosi forrás 277 668 E Ft).

1576/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirány-módosításról szóló döntéseket vezesse át a költségvetési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

1577/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

A „Margitsziget északi fizetőparkoló kapacitásának bővítése” című feladat vonatkozásában jóváhagyja a feladatra vonatkozó 7005. azonosító számú engedélyokirat 3. számú módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

1578/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a „Margitsziget északi fizetőparkoló kapacitásának bővítése” feladatra vonatkozó megvalósítási megállapodás 3. számú módosítását az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a megállapodásmódosítás aláírására.

Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

1579/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

A „FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése” című feladat vonatkozásában jóváhagyja a feladatra vonatkozó 7207. azonosító számú engedélyokirat 3. számú módosítását az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

1580/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a „FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése” feladatra vonatkozó megvalósítási megállapodás 2. számú módosítását az előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a megállapodás módosítás aláírására.

Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 21. pontja: Javaslat a FŐKERT Nonprofit Zrt.-vel kötött 2015. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződés teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1581/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság 2015. évi közszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséről szóló beszámolóját és kompenzációelszámolását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, 342 001 E Ft alulkompenzációs igénnyel.

1582/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság 2015. évi közszolgáltatási tevékenység alulkompenzáció fedezetének biztosítása céljából csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 342 001 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg tervbe veszi azonos összeggel a „814101 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.” cím kiadási, azon belül az egyéb működési támogatások áht-n kívülre és az EU előirányzatának megemelését.

1583/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításról szóló döntést vezesse át a költségvetési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 22. pontja: Javaslat a X. kerület Gergely-bánya területére tervezett növénytelepítés támogatására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1584/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

támogatja a Kőbányai Önkormányzat által a X. kerület Gergely-bánya területén (hrsz.: 42137/34) tervezett növénytelepítési feladatokat 10 000 E Ft összegben.

1585/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

A Gergely-bánya területére tervezett növénytelepítés támogatási fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „845201 2016. évi költségvetésben nem tervezett feladatok kerete” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 10 000 E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az új „843902 Helyi és kerületi önkormányzatoknak nyújtott egyéb támogatások” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre előirányzaton.

1586/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 3. számú mellékletét képező, a Budapest X. kerület 42137/34 helyrajzi számon található Gergely-bánya területén tervezett növénytelepítésre vonatkozó támogatási szerződést, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: a TVI jóváhagyó nyilatkozatának beérkezését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 23. pontja: Javaslat a 2013. évi dunai árvíz vis maior támogatás többletköltségeinek kifizetésére

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1587/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a 2013. évi dunai árvíz helyreállítási munkái során keletkezett többletköltségek kifizetését a Fővárosi Vízművek Zrt. részére 53 897 E Ft értékben és a BKV Zrt. részére 116 454 E Ft értékben, azaz összesen 170 351 E Ft értékben az előterjesztés 1. és 2. számú mellékletei szerinti tartalommal.

1588/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

A 170 351 E Ft többletköltségből az aktiválandó tételek fedezetének biztosítása érdekében 50 851 E Ft-tal csökkenti a „848001 Árvízi védekezés és helyreállításhoz kapcsolódó kiadások kerete” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli az önkormányzati felújítások előirányzatát 40 040 E Ft-tal, a felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatot 10 811 E Ft-tal.

1589/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2013. évi dunai árvíz helyreállítási munkái során keletkezett többletköltségek elszámolásával kapcsolatban a BKV Zrt.-vel és a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel a már korábban megkötött megállapodások módosításáról intézkedjen.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 24. pontja: Javaslat az elővárosi közlekedés új modellje, valamint egyéb folyamatban lévő intézkedések és feladatok kapcsán a közlekedésszervezői feladatokat érintő szükséges döntések meghozatalára

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 43/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1590/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt keretmegállapodást az előterjesztői kiegészítés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a megállapodásmódosítás és az egységes szerkezetű keretmegállapodás aláírására.

Határidő: a 20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendeletmódosítás hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

1591/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Budapest Főváros Önkormányzata közötti támogatási szerződés 2. számú módosítását az előterjesztői kiegészítés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 10 nap

Felelős: Tarlós István

1592/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi a 16/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. határozatot.

A napirend 25. pontja: Javaslat a Budapest Közút Zrt. egyes szerződéseinek módosítására, továbbá kapcsolódó döntések meghozatalára

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1593/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

egyetért és elfogadja, hogy a közútkezelési feladatellátásnál 2016. április 1. napjával történő feladat átadás-átvételre figyelemmel az eredetileg meghatározott szolgáltatási szintnek megfelelő egyes, jellegüknél fogva átütemezhető feladatok teljesítését a BKK Zrt. nem kezdte el, ezek a feladatok április 1. napját követően a Budapest Közút Zrt.-hez kerültek, az átsorolt feladatok fedezeteként a BKK Zrt. által visszautalt 234 785 E Ft átcsoportosítása szükséges a Budapest Közút Zrt. részére.

1594/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

A közútkezelési feladatellátásnál történő átütemezés, a szolgáltatási szint teljesítésének Budapest Közút Zrt. által történő ellátásának fedezetbiztosítása érdekében:

- csökkenti a „810301 BKK Zrt. Közútkezelési feladatok” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak” előirányzatát 157 468 E Ft-tal, továbbá

- csökkenti a „823601 BKK Zrt. egyéb feladatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (áfával) előirányzatát 77 317 E Ft-tal, továbbá

- csökkenti a „825401 Budapest Közút Zrt. operatív közútkezelési feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (áfával) előirányzatát 60 753 E Ft-tal, továbbá

- csökkenti a „825501 Budapest Közút Zrt. egyéb feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (áfával) előirányzatát 2393 E Ft-tal,

- ezzel egyidejűleg megemeli a „825401 Budapest Közút Zrt. operatív közútkezelési feladatok” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 297 931 E Ft-tal.

1595/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Egyetért a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Közút Zrt. között 2016. március 30-án kötött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 2016. évi éves szerződése 1. sz. módosításában foglaltakkal. Jóváhagyja és megköti a 2016. évi éves szerződés 1. sz. módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

1596/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a jogellenes közterület-használat megszüntetése, az eredeti állapot helyreállítása érdekében felmerülő tulajdonosi közfeladatok ellátásával továbbra is a Budapest Közút Zrt.-t bízza meg 2017. december 31-ig.

1597/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Közút Zrt.-vel a közfeladat-ellátásban való közreműködésre irányuló megállapodás módosítását az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

1598/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy dr. Csikós Csaba ügyvédi megbízási szerződését meghosszabbítja, ezért előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a módosításhoz kapcsolódó fedezetet - 600 E Ft - biztosítja. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az összeg 2017. évi költségvetésbe történő betervezéséről a „891301 Jogi képviseleti díjak” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatán.

Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadása

Felelős: Tarlós István

1599/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti dr. Csikós Csaba ügyvédi megbízási szerződésének módosítását az előterjesztés 4. számú mellékletében foglalt tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 26. pontja: Javaslat a „Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója” feladat tárgyában megkötött fejlesztési megállapodás módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1600/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója” beruházási feladatot a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt a 2017. évben valósítja meg azzal, hogy a fejlesztési megállapodásban és az engedélyokiratban foglalt véghatáridő 2017. szeptember 30-ára módosul. A BKV Zrt. mint beruházó által ellátandó feladat összköltsége változatlan, 630 000 E Ft.

1601/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

A „Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója” feladathoz kapcsolódóan csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím, ezen belül az „Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak” kiemelt előirányzatát 630 000 E Ft-tal, továbbá megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t 630 000 E Ft-tal.

A „Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója” feladat összköltsége változatlanul 630 000 E Ft, 2016. évi előirányzata nincs, 2017. évi üteme 630 000 E Ft összegben kerül megtervezésre.

1602/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az előirányzat-módosításról szóló döntések költségvetési rendeleten történő átvezetéséről.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

1603/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója” című engedélyokirat 1. számú módosítását az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy a fejlesztési megállapodásban és az engedélyokiratban foglalt véghatáridő 2017. szeptember 30-ára módosul, és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 3 nap

Felelős: Tarlós István

1604/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a „Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója” feladat tárgyában a fejlesztési megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy a fejlesztési megállapodásban és az engedélyokiratban foglalt véghatáridő 2017. szeptember 30-ára módosul, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: az engedélyokirat aláírását követően azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 27. pontja: Javaslat víziközművekkel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1605/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

mint Budapest Főváros Tanácsa és szerveinek jogutódja a Budapest Főváros Tanács V.B. Testnevelési és Sporthivatalának elnöke által 1973. augusztus 16. napján kiadott 182.180/73. számú nyilatkozatban hivatkozott, Budapest Főváros Tanácsa V.B. Testnevelési és Sporthivatal elnökének döntését visszavonja.

1606/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 44. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Vksztv. 6. § (1) bek., valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel jóváhagyja és megköti az előterjesztés 2. sz. mellékletében foglalt, a Fővárosi Önkormányzat és Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat által a Budapest XIII. kerület, Lőportár köz, 28137 hrsz. alatti ingatlanon megépült, közfeladat ellátására szolgáló csatorna vagyon térítésmentes átadására vonatkozó megállapodást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1607/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztés 2. számú mellékletét képező megállapodásban meghatározott befejezett beruházást mint aktivált vagyont a Fővárosi Önkormányzat mindenkori mérlegében szerepeltesse.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Tarlós István

1608/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 44. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Vksztv. 6. § (1) bekezdése, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel jóváhagyja, megköti az előterjesztés 4. számú mellékletében foglalt, a Fővárosi Önkormányzat és a XVI. kerületi Önkormányzat közötti megállapodást, az annak mellékletében foglalt Diósy Lajos utca, Érsekújvár utca, Károly utca, Arany János utca, Szent Korona utca, Marcell utca, Körvasút sor, Farkashida utca, Varró utca, Aldebrő utca, Tordai utca, Regele János utca, Hermina utca, Jövendő utca, Nyílvessző utca, Rozsos utca, Újszász utca, Tóköz utca, Somkút utca, Fábián utca, Talpfa utca, valamint Köztársaság útja csatornahálózat befejezett, aktivált eszközként, illetve a Simongát utca, Szakoly utca, Olló utca és Krenedits Sándor utca csatornahálózat befejezetlen eszközként történő, közfeladat ellátására szolgáló csatorna vagyon térítésmentes átadás-átvétele tárgyában, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Tarlós István

1609/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztés 4. számú mellékletét képező megállapodásban meghatározott befejezett beruházást mint aktivált vagyont a Fővárosi Önkormányzat mindenkori mérlegében szerepeltesse.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Tarlós István

1610/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztés 4. számú mellékletét képező megállapodásban meghatározott befejezetlen beruházást aktiválja és mint aktivált vagyont a Fővárosi Önkormányzat mindenkori mérlegében szerepeltesse.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 28. pontja: Javaslat a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1611/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Javaslat a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására” című előterjesztés tárgyalását a Közgyűlés januári rendes ülésére elnapolja.

A napirend 29. pontja: Javaslat a budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó projektek tárgyában támogatási szerződés és engedélyokirat módosítására, valamint aktiválási megállapodás megkötésére

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1612/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a „4. sz. metró (1. szakasz alapprojekt + 1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással” feladat csökkentett összköltséggel történő megvalósítását. A feladat összköltsége 452 554 224 E Ft-ról 437 736 892 E Ft-ra csökken, melynek oka az időközben lezárult perek alapján keletkezett megtakarítások miatt a támogatási szerződésben rögzített projektösszköltség felülvizsgálata, valamint az állami finanszírozás meghatározásáról szóló 1444/2016. (VIII. 17.) Korm. határozatban foglaltak támogatási szerződésen történő átvezetése.

1613/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

A feladat átütemezése érdekében csökkenti a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételeit, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát a Budapest 4-es metróvonal támogatásához kapcsolódóan a KÖZOP és kiegészítő támogatást 6 601 483 E Ft-tal, valamint a többlet önerőalap támogatás tervbe vétele érdekében címen belül megemeli az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát a Budapest 4-es metróvonal támogatásához kapcsolódóan a Miniszterelnökség önerő támogatást 87 874 E Ft-tal.

Ezzel egyidejűleg csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, ezen belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 5 067 909 E Ft-tal, továbbá az egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre előirányzatát 2 945 700 E Ft-tal, valamint az ingatlanvásárlások és kártérítések fedezetének megteremtése céljából címen belül megemeli az önkormányzati beruházások előirányzatát 1 182 320 E Ft-tal, továbbá a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 20 599 E Ft-tal a feladathoz kapcsolódóan. Továbbá az ingatlanvásárlásokhoz kapcsolódó fordított áfa fedezetének megteremtése céljából megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 297 081 E Ft-tal a feladathoz kapcsolódóan.

A feladat összköltsége 437 736 892 E Ft-ra változik, 2015. dec. 31-ig tény 385 750 001 E Ft, 2016. évi előirányzat 14 960 791 E Ft-ra változik (ebből egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 11 977 374 E Ft, egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 1 054 300 E Ft, önkormányzati beruházások 1 182 320 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 20 599 E Ft, fordított áfa 297 081 E Ft, beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások 429 117 E Ft (ebből 428 858 E Ft, áfa 259 E Ft), 2017. évi ütem 37 026 100 E Ft.

A feladat összköltsége 437 736 892 E Ft (ebből KÖZOP és kiegészítő támogatás 360 644 171 E Ft, IKOP támogatás 3 333 057 E Ft, önerő támogatás 4 370 018 E Ft, saját forrás 69 389 646 E Ft), 2015. dec. 31-ig tény 385 750 001 E Ft (ebből KÖZOP és kiegészítő támogatás 321 142 471 E Ft, önerő támogatás 3 787 144 E Ft, saját forrás 60 820 386 E Ft), 2016. évi előirányzat 14 960 791 E Ft (ebből KÖZOP és kiegészítő támogatás 7 016 600 E Ft, IKOP támogatás 3 333 057 E Ft, önerő támogatás 582 874 E Ft, saját forrás 4 028 260 E Ft), 2017. évi ütem 37 026 100 E Ft (ebből KÖZOP és kiegészítő támogatás 32 485 100 E Ft, saját forrás 4 541 000 E Ft).

1614/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításról szóló döntéseket vezesse át a költségvetési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

1615/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Budapesti 4-es metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pu.-Keleti pu.) és kapcsolódó beruházásai” tárgyú beruházási engedélyokirat 4. számú módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy a módosított engedélyokirat aláírásáról gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1616/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításához kapcsolódóan kötött támogatási szerződés, finanszírozási szerződés és finanszírozási szerződés kiegészítő megállapodás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló szerződés 4. sz. módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1617/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a vagyonelemek átadásáról szóló megállapodást az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1618/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a közszolgáltató cégek vezérigazgatói útján vizsgálja felül az átadott vagyonelemek vonatkozásában a közszolgáltatókkal megkötött keretszerződéseket, és szükség esetén gondoskodjon azok módosításáról.

Határidő: 2017. január 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 30. pontja: Javaslat a KEOP II projekt II. szakaszával kapcsolatos tájékoztatás elfogadására, a szükséges döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1619/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” feladat az újraszakaszolás eredményeként kiegészül a II. ütemmel, ezért a projekt összköltsége 14 645 864 E Ft-ra változik, a megvalósítás határideje 2018. december 31-re módosul. Az első szakasz összköltsége bruttó 3 383 884 E Ft, amelyből KEOP támogatás 1 986 278 E Ft, önerő támogatás 129 936 E Ft, a fővárosi saját forrás 1 267 670 E Ft. A projekt II. szakaszának várható összköltsége bruttó 11 261 981 E Ft, amelyből KEHOP támogatás 8 323 325 E Ft, a fővárosi saját forrás 2 938 656 E Ft.

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. § (2) bekezdése alapján a második szakasz KEHOP támogatás összegének utófinanszírozott tételekre vetített 50%-a 4 148 662 E Ft összegben a támogatási szerződés aláírását követően a Főváros részéről lehívásra kerül.

1620/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

„A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” feladat II. ütemének megtervezése, valamint a feladat 2018. december 31-i határidőben történő megvalósítása érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások” előirányzatát 30 580 E Ft-tal, a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 5265 E Ft-tal, valamint a fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások áfával előirányzatát 44 904 E Ft-tal a feladathoz kapcsolódóan. A feladathoz kapcsolódó fordítottáfa-változás 2990 E Ft (tájékoztató adat).

Ezzel egyidejűleg a levonható egyenes áfa csökkenése miatt megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” címen belül a dologi kiadások előirányzatát 12 756 E Ft-tal, továbbá megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” összegét 4 250 356 E Ft-tal.

Megemeli a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatán „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” feladathoz kapcsolódó KEOP támogatást 33 701 E Ft-tal. Továbbá címen belül 2016. évre tervbe veszi a KEHOP támogatás utófinanszírozott tételekre vetített 50%-át 4 148 662 E Ft összegben a feladathoz kapcsolódóan.

A feladat összköltsége 14 645 864 E Ft-ra változik, 2015. december 31-ig tény 3 057 036 E Ft, a 2016. évi előirányzat 21 026 E Ft-ra változik, ebből önkormányzati beruházások 15 813 E Ft, fordított levonható áfa 4270 E Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 943 E Ft (ebből nettó 943 E Ft). A 2017. évi ütem 7 965 273 E Ft-ra változik, az új 2018. évi ütem 3 602 529 E Ft.

A feladat forrásszerkezete:

A 2015. évi tény 3 057 036 E Ft (ebből KEOP támogatás 1 898 166 E Ft, önerő támogatás 110 000 E Ft, saját forrás 1 048 870 E Ft), 2016. évi előirányzat 21 026 E Ft (ebből KEOP támogatás 88 112 E Ft, KEHOP támogatás 4 148 662 E Ft, önerő támogatás 19 936 E Ft, saját forrás -4 235 684 E Ft), 2017. évi ütem 7 965 273 E Ft (KEHOP támogatás 4 174 663 E Ft, saját forrás 3 790 610 E Ft), 2018. évi ütem 3 602 529 E Ft saját forrás.

A feladat megvalósításához szükséges saját forrás biztosítása érdekében csökkenti a „840701 Évközi indítású beruházások” címen belül a 2016-ban indítandó KEHOP-hoz kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete 2018. évi ütemét 367 975 E Ft-tal. Ezáltal a keret teljes költsége 8 542 224 E Ft-ra módosul, a 2016. évi üteme változatlanul 1 000 000 E Ft, a 2017. évi üteme változatlanul 4 130 199 E Ft, a 2018. évi üteme 3 412 025 E Ft-ra változik.

1621/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításról szóló döntéseket vezesse át a költségvetési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

1622/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” megnevezésű feladat megvalósítására az engedélyokirat 8. sz. módosítását az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat módosításának aláírásáról.

Határidő: 10 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 31. pontja: Javaslat a KEHOP 2016. évre szóló fejlesztési keretében nevesített fővárosi projektekkel kapcsolatos döntésekre

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1623/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a KEHOP-2.1.5 pályázati felhívás megjelenése esetén, a „Budapest ivóvízellátó hálózatának rekonstrukciója” című, nettó 29 157 895 E Ft beruházási összegű támogatási kérelem az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti műszaki tartalommal kerüljön benyújtásra a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. által.

1624/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat alapján kötelezettséget vállal a „Budapest ivóvízellátó hálózatának rekonstrukciója” című projekt megvalósításához szükséges legfeljebb 1 457 895 E Ft összegű önerő 2017-2018. években történő biztosítására a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen megtervezett „2016-ban indítandó KEHOP-hoz kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete” 2017-2018. évi ütemeiből (2017. évre 457 895 E Ft, 2018. évre 1 000 000 E Ft).

1625/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. között létrejövő konzorciumi együttműködési megállapodást a KEHOP-2.1.5 jelű pályázati kiíráson belül támogatási kérelem benyújtására az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő: 2016. december 15.

Felelős: Tarlós István

1626/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a KEHOP-2.3.0 pályázati felhívás megjelenése esetén a „HUHA II - Új Hulladékhasznosító és Iszapégető Erőmű megvalósítását” célzó, nettó 52 631 579 E Ft beruházási összegű támogatási kérelem kerüljön benyújtásra a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. által.

Határidő: a KEHOP-2.3.0 kiírás megjelenését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

1627/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat alapján kötelezettséget vállal a „HUHA II - Új Hulladékhasznosító és Iszapégető Erőmű” című projekt megvalósításához szükséges legfeljebb 2 631 579 E Ft összegű önerő 2017-2018. években történő biztosítására a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen megtervezett „2016-ban indítandó KEHOP-hoz kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete” 2017-2018. évi ütemeiből (2017. évre 631 579 E Ft, 2018. évre 2 000 000 E Ft).

1628/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. között létrejövő konzorciumi együttműködési megállapodást a KEHOP-2.3.0 jelű pályázati kiíráson belül támogatási kérelem benyújtására az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő: 2017. február 15.

Felelős: Tarlós István

1629/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy amennyiben a KEHOP-2.1.5 és KEHOP-2.3.0 pályázati felhívások 2017. január 31-ig nem jelennek meg, úgy a „Budapest ivóvízellátó hálózatának rekonstrukciója” és a „HUHA II - Új Hulladékhasznosító és Iszapégető Erőmű megvalósítása” című fejlesztésekre vonatkozó döntési javaslatokat ismételten terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2017. februári rendes ülése

Felelős: Tarlós István

1630/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2016. évre szóló éves fejlesztési keret vonatkozó módosításának megjelenését követően kezdeményezze a KEHOP-5.2.2.-16-2016-00102 jelű támogatási szerződés, valamint a hozzá kapcsolódó konzorciumi együttműködési megállapodás módosítását a Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézetnél.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlésnek a KEHOP ÉFK vonatkozó módosításának megjelenését követő ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 32. pontja: Javaslat a 8600 Siófok, Beszédes J. sétány 72. ingatlan részleges felújítása megnevezésű 7133 azonosító számú engedélyokirat 2. sz. módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1631/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Siófok, Beszédes József sétány 72. számú ingatlan részleges felújítása” megnevezésű 2016. évi felújítási feladat a közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatása után 2017. évben kerül megvalósításra.

1632/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

A „Siófok, Beszédes József sétány 72. számú ingatlan részleges felújítása” feladathoz kapcsolódóan csökkenti a „840402 Önkormányzati felújítások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatát 79 528 E Ft-tal, a felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 21 472 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatán a „Felújítások átütemezésének tartaléka”-t.

A „Siófok, Beszédes József sétány 72. számú ingatlan részleges felújítása” megnevezésű feladat összköltsége 101 500 E Ft, 2016. évi üteme 500 E Ft, ebből dologi kiadások 500 E Ft, 2017. évi üteme 101 000 E Ft (ebből önkormányzati felújítások 79 528 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 21 472 E Ft).

1633/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bek. c) pontja értelmében jóváhagyja a 007133 egyedi azonosító számú, 8600 Siófok, Beszédes József sétány 72. számú ingatlan részleges felújítása tárgyú engedélyokirat 2. számú módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 33. pontja: Javaslat a BKSZT és a BKISZ projekteket érintő döntések meghozatalára és az Enviroduna Kft.-vel kötendő in-house szerződések jóváhagyására, további vízgazdálkodási feladatok ellátására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1634/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei” beruházáshoz kapcsolódó, a Budapest XXI. kerületében megvalósítandó hálózatfejlesztések, továbbá a projekt zárásával és fenntartással kapcsolatos tevékenységek érdekében a feladat 2017. évre való átütemezése szükséges. A fentiekhez kapcsolódóan az Enviroduna Kft. mint lebonyolító által ellátandó 2017. évi feladatok bruttó 30 480 E Ft összegű fedezetének biztosítása érdekében a feladatot 165 932 324 E Ft megemelt összköltséggel kívánja megvalósítani.

1635/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” (BKISZ) beruházás II. szakaszára vonatkozóan 2016. július 20-án aláírt, az előterjesztés II.1. számú mellékletét képező támogatási szerződéssel, valamint az előterjesztés II.2. számú mellékletét képező 1. sz. módosítással összhangban a feladat megvalósítási határideje 2019. évre változik. A feladat I. és II. szakaszának összköltsége változatlanul bruttó 48 435 841 E Ft. A II. szakaszhoz kapcsolódó KEHOP támogatás összege 4 265 973 E Ft, az önerő támogatás összege 862 595 E Ft.

1636/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

A „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei” feladat átütemezése és megnövelt összköltséggel történő megvalósítása érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 46 268 E Ft-tal, a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 72 812 E Ft-tal, valamint csökkenti a beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások áfával előirányzatát 50 553 E Ft-tal (nettó 39 806 E Ft, áfa 10 747 E Ft) a feladathoz kapcsolódóan.

Továbbá csökkenti a „845201 2016. évi költségvetésben nem tervezett feladatok kerete” előirányzatát 24 000 E Ft-tal.

Tervbe veszi a feladat 2017. évi ütemét 139 794 E Ft-tal, amelyből 11 219 E Ft levonható egyenes áfa. A 2017. évi ütem nettó fedezetének megteremtése érdekében, valamint a levonható egyenesáfa-bevétel csökkenése miatt megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t 193 633 E Ft-tal.

A feladat összköltsége 165 932 324 E Ft-ra változik, 2015. évi tény 165 326 844 E Ft, a 2016. évi előirányzat 465 686 E Ft-ra változik (ebből önkormányzati beruházások 223 405 E Ft, levonható fordított áfa 60 319 E Ft (tájékoztató adat), beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával 181 962 E Ft (ebből nettó 143 277 E Ft, áfa 38 685 E Ft), 2017. évi üteme 139 794 E Ft.

A „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” feladat átütemezése érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 3 404 465 E Ft-tal, a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 232 500 E Ft-tal, valamint csökkenti a beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások áfával előirányzatát 23 845 E Ft-tal a feladathoz kapcsolódóan. Továbbá címen belül megemeli az egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre előirányzatát 13 970 E Ft-tal a feladathoz kapcsolódóan. A feladathoz kapcsolódó levonható fordítottáfa-változás 686 705 E Ft (tájékoztató adat).

Ezzel egyidejűleg a levonható egyenes áfa csökkenése miatt megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” címen belül a dologi kiadások előirányzatát 237 570 E Ft-tal, továbbá megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t 1 873 267 E Ft-tal.

A projekthez tartozó források módosítása és átütemezése céljából csökkenti a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatán a Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése feladathoz kapcsolódó KEHOP támogatást 105 258 E Ft-tal, valamint a kerületi önkormányzatok által nyújtandó támogatást 1 430 745 E Ft-tal.

A feladat összköltsége változatlanul 48 435 841 E Ft, 2015. december 31-ig tény 39 573 289 E Ft, a 2016. évi előirányzat 1 706 022 E Ft-ra változik, ebből önkormányzati beruházások 1 001 100 E Ft, a beruházási célú előzetesen felszámított levonható áfa 67 500 E Ft, fordított levonható áfa 202 797 E Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 420 655 E Ft (ebből nettó 331 225 E Ft, áfa 89 430 E Ft), egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 13 970 E Ft, a 2017. évi ütem 3 725 803 E Ft-ra változik, a 2018. évi ütem 2 000 000 E Ft összegben, a 2019. évi ütem 1 430 727 E Ft összegben kerül megtervezésre.

A feladat forrásszerkezete:

A 2015. évi tény 39 573 289 E Ft (ebből KEOP támogatás 22 094 117 E Ft, önerő támogatás 4 236 506 E Ft, kerületi önkormányzatok 593 306 E Ft, Budaörs Város Önkormányzata 184 412 E Ft, saját forrás 12 464 948 E Ft), 2016. évi előirányzat 1 706 022 E Ft (ebből KEOP támogatás 283 682 E Ft, KEHOP támogatás 2 132 987 E Ft, Budaörs Város Önkormányzata 1960 E Ft, saját forrás -712 607 E Ft), 2017. évi ütem 3 725 803 E Ft (ebből KEHOP támogatás 2 132 986 E Ft, kerületi önkormányzatok 1 430 745 E Ft, saját forrás 162 072 E Ft), 2018. évi ütem 2 000 000 E Ft (ebből önerő támogatás 862 595 E Ft, saját forrás 1 137 405 E Ft), 2019. évi ütem 1 430 727 E Ft saját forrás).

1637/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi költségvetésében a „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei” feladat 2017. évi kiadásainak levonható áfáját 29 720 E Ft összegben, valamint a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” feladat 2017. évi kiadásainak levonható áfáját 108 000 E Ft összegben kiadást csökkentő tételként megtervezi.

1638/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei” megnevezésű engedélyokirat 16. sz. módosítását az előterjesztés I.2. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

1639/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” megnevezésű engedélyokirat 4. sz. módosítását az előterjesztés II.4. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

1640/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzatával fennálló együttműködési megállapodás 2. számú módosítását az előterjesztés I.4. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: az engedélyokirat aláírását és a Csepeli Önkormányzat képviselő-testületének jóváhagyását követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

1641/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel a BKSZT Teleppel kapcsolatos - komplex betonvizsgálat elvégzésére vonatkozó - szakvélemény elkészítésére kötendő megbízási szerződést az előterjesztés I.5. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: az engedélyokirat aláírását és a független piaci árelemzés rendelkezésre állását követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

1642/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az Enviroduna Kft. BKSZT projekttel kapcsolatos, 2016. évre vonatkozó feladatait, valamint éves díjának mértékét rögzítő megállapodást az előterjesztés I.8. sz. mellékletében szereplő tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: az engedélyokirat aláírását követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

1643/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében meghatározott tulajdonosi jogkörében eljárva az Enviroduna Kft. egyedüli tagjaként jóváhagyja az előterjesztés I.8. számú mellékletét képező a BKSZT projekttel kapcsolatos megállapodást, és felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében az Enviroduna Kft. vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

1644/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése projekt második szakaszára 2016. július 20-án létrejött támogatási szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés II.2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

1645/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az Enviroduna Kft.-vel a „Csillaghegyi öblözet árvízvédelme projekt részeként a Budai III. főnyomó vízvezeték kiváltásának műszaki ellenőri feladataira” vonatkozó megállapodást az előterjesztés III.1. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

1646/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a „Csillaghegyi öblözet árvízvédelme feladat előkészítési és megvalósítással összefüggő szervezési/ koordinációs feladataira vonatkozó megállapodás 2. sz. módosítását az előterjesztés III.3. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

1647/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az Enviroduna Kft.-vel a Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése projekt megvalósítással összefüggő szervezési/koordinációs feladataira megkötött megállapodás 2. számú módosítását az előterjesztés III.5. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

1648/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében meghatározott tulajdonosi jogkörében eljárva és a Ptk. 3:188. § (2) bekezdése alapján az Enviroduna Kft. egyedüli tagjaként jóváhagyja az előterjesztés III.1. számú mellékletét képező „Csillaghegyi öblözet árvízvédelme” projekt részeként a Budai III. főnyomó vízvezeték kiváltásának műszaki ellenőri feladataira vonatkozó megállapodást, az előterjesztés III.3. számú mellékletét képező „Csillaghegyi öblözet árvízvédelme” feladat előkészítési és megvalósítással összefüggő szervezési/koordinációs feladataira vonatkozó megállapodás 2. sz. módosítását és az előterjesztés III.5. számú mellékletét képező Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése projekt megvalósítással összefüggő szervezési/koordinációs feladataira megkötött megállapodás 2. számú módosítását, egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében az Enviroduna Kft. vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

1649/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal a Budapest III. kerület Csillaghegyi öblözet árvízvédelme tervezése feladat 374 650 E Ft összköltséggel, valamint az árvízvédelmi rendszer védműelemeinek megerősítését, a védképesség helyreállítását szolgáló fenntartási, felújítási beavatkozások (I. ker., Döbrentei téri árvízvédelmi parapetfal folytonossági hiányának megszüntetése, Bp. III. ker., Szentlélek téri HÉV-megálló melletti parapetfal magasítása, Bp. IV. ker., Komp utca-Zsilip utca közötti árvízvédelmi fővédvonal üzemeltethetőségének javítása, Bp. IV. ker. Pest-Észak fővédvonal 2+978 és 4+655 töltéskilométer között, Bp. III. ker., Aranyhegyi-patak melletti fenntartási sáv helyreállítása) 500 000 E Ft összköltséggel, a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. útján történő megvalósítására, az FCSM Zrt.-vel 1997. november 3-án létrejött ár- és belvízvédekezéssel kapcsolatos megbízási szerződés keretein belül.

1650/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

A „Budapest III. kerület Csillaghegyi öblözet árvízvédelme tervezése” feladat költségvetési fedezetének megteremtése érdekében csökkenti a „822801 Vízrendezés” cím működési kiadás, azon belül a többi dologi kiadás előirányzatát 374 650 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg címen belül tervbe veszi az új „Védművek védképességét szolgáló tervezési feladat” önkormányzati beruházások előirányzatát 98 425 E Ft-tal, a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 26 575 E Ft-tal, továbbá megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” előirányzatát 249 650 E Ft-tal.

A feladat összköltsége 374 650 E Ft, ebből a 2016. évi ütem 125 000 E Ft (önkormányzati beruházások nettó összege 98 425 E Ft, a beruházási célú előzetesen felszámított áfa 26 575 E Ft). A 2017. évi ütem 249 650 E Ft (önkormányzati beruházások nettó összege 196 575 E Ft, a beruházási célú előzetesen felszámított áfa 53 075 E Ft).

Az árvízvédelmi rendszer védműelemeinek megerősítését, a védképesség helyreállítását szolgáló fenntartási, felújítási beavatkozások (I. ker., Döbrentei téri árvízvédelmi parapetfal folytonossági hiányának megszüntetése, Bp. III. ker., Szentlélek téri HÉV-megálló melletti parapetfal magasítása, Bp. IV. ker., Komp utca-Zsilip utca közötti árvízvédelmi fővédvonal üzemeltethetőségének javítása, Bp. IV. ker., Pest-Észak fővédvonal 2+978 és 4+655 töltéskilométer között, Bp. III. ker., Aranyhegyi-patak melletti fenntartási sáv helyreállítása) költségvetési fedezetének megteremtése érdekében csökkenti a „822801 Vízrendezés” cím működési kiadás, azon belül a többi dologi kiadás előirányzatát 500 000 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg címen belül tervbe veszi az új „Védművek védképességét szolgáló helyreállítási feladat” önkormányzati felújítások előirányzatát 342 520 E Ft-tal, a felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 92 480 E Ft-tal, továbbá megemeli a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” cím kiadási, azon belül a „felújítások átütemezésének tartaléka” előirányzatát 65 000 E Ft-tal.

A feladat összköltsége 500 000 E Ft, ebből a 2016. évi ütem 435 000 E Ft (önkormányzati felújítások nettó összege 342 520 E Ft, a felújítási célú előzetesen felszámított áfa 92 480 E Ft). A 2017. évi ütem 65 000 E Ft (önkormányzati felújítások nettó összege 51 181 E Ft, a felújítási célú előzetesen felszámított áfa 13 819 E Ft).

A napirend 34. pontja: Javaslat a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal kötendő, az olimpiai pályázattal összefüggő soron kívüli feladatok finanszírozásáról szóló támogatási szerződés jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1651/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal az olimpiai pályázattal összefüggő soron kívüli feladatok megvalósítására 199 300 E Ft összegben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium mint támogató által nyújtandó 100%-os intenzitású támogatásból a 2016-2017. években.

1652/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Tervbe vesz az olimpiai pályázattal összefüggő soron kívüli feladatok megvalósítása érdekében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium mint támogató által nyújtandó 199 300 E Ft értékű vissza nem térítendő támogatásból 10 560 E Ft-ot a „853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatán, ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

Határidő: a támogatási szerződés aláírását követően a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

1653/2016 (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2017-ben beérkező támogatást a 2017. évi költségvetésbe tervezze be.

Határidő: a támogatási szerződés aláírását követően a 2017. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

1654/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és Budapest Főváros Önkormányzata között az olimpiai pályázattal összefüggő soron kívüli feladatok finanszírozásáról szóló támogatási szerződést az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 35. pontja: Javaslat a Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről szóló 37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 44/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről szóló 37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1655/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az alábbi épületeket nem helyezi helyi védettség alá:

2.1. Budapest XXII. kerület, Jókai Mór utca 51. hrsz.: 228433;

2.2. Budapest XXII. kerület, Leányka utca 1/A-B hrsz.: 223556.

Az alábbi épület helyi védettségét nem szünteti meg:

3.1. Budapest XIV. kerület, Bosnyák utca 22. hrsz.: 31733.

A napirend 36. pontja: Javaslat a Budapest főváros településszerkezeti terve (TSZT 2015) és Budapest főváros rendezési szabályzata (FRSZ) - a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus Kreatív Innovációs és Tudáspark megvalósításához a Budakeszi út-Zugligeti út-(10843/2) hrsz.-ú közterület-Csiga út-Remete út-(10875/3) hrsz.-ú közterület-10503/15 hrsz.-ú telek-10875/4 hrsz.-ú telek-Árnyas út-Sztehlo Gábor utca által határolt területre készülő kerületi építési szabályzattal összefüggő - eseti módosításának elfogadására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 45/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendeletét a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem ingatlana és a körülötte lévő lakóterület (Budapest XII. kerület, Budakeszi út-Zugligeti út-(10843/2) hrsz.-ú közterület-Csiga út-Remete út-(10875/3) hrsz.-ú közterület-10503/15 hrsz.-ú telek-10875/4 hrsz.-ú telek-Árnyas út-Sztehlo Gábor utca által határolt) területre vonatkozó, a Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1656/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus Kreatív Innovációs és Tudáspark fejlesztését érintő területre vonatkozóan az 50/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Fővárosi településszerkezeti terv mellékletét képező 1:10 000 méretarányú szerkezeti tervlap 1. Területfelhasználás 65-144 szelvénye az előterjesztés 2. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően módosul.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1657/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítások fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

1658/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről az állami főépítész hatáskörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalát, az eljárásban részt vevő összes államigazgatási szervet, valamint Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidék Önkormányzatának polgármesterét tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 37. pontja: Javaslat a Budapest főváros településszerkezeti terve (TSZT 2015) és Budapest főváros rendezési szabályzata (FRSZ) - a BudaPart-Kopaszi-gát fejlesztés megvalósításával összefüggő - eseti módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességének eldöntésére és az eseti módosítás elfogadására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1659/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az előterjesztés napirendről történő levételére irányuló ügyrendi indítványt.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1660/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy - jelen napirendet követően - az alábbi napirendi pontok tárgyalásával folytatja ülését:

39. Javaslat kulturális szervezetek támogatására;

45. Javaslat a Pannon Park projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára, valamint tájékoztató az azzal párhuzamosan futó fejlesztésekről;

46. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetéséről szóló 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet módosítására;

47. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására;

57. Fővárosi garanciavállalás a Budapesten megrendezésre kerülő 2017. évi FINA Masters Világbajnoksághoz;

63. Javaslat a VEKOP-5.3.1-15 jelű pályázatokhoz kapcsolódó döntések meghozatalára;

64. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a NIF Zrt.-vel.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1661/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy nem kíván szót adni Budapest főépítésze részére.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1662/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Horváth Csaba módosító javaslatát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a beterjesztett 1-6. döntési javaslatok helyére az alábbi határozati javaslat lép:

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy az előterjesztett határozati javaslatokról és a rendelettervezetről [Budapest főváros településszerkezeti terve (TSZT 2015) és Budapest főváros rendezési szabályzata (FRSZ) - a BudaPart-Kopaszi-gát fejlesztés megvalósításával összefüggő - eseti módosításáról] abban az esetben fog döntést hozni, amennyiben az ingatlanok TSZT és FRSZ módosításával összefüggő ingatlan-értéknövekedési adóról szóló fővárosi rendeletet (IÉN Rendelet) a Közgyűlés elfogadta. Felkéri a főpolgármestert, hogy a fővárosi IÉN Rendeletet készítse elő azzal a tartalommal, hogy az FSZT és FRSZ módosításával összefüggő teljes értéknövekedést az ingatlan tulajdonosa adóként köteles megfizetni, és a rendelettervezetet terjessze a Közgyűlés 2017. januári ülése elé.

Határidő: 2017. január 31.

Felelős: Tarlós István”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1663/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Budapest XI. kerület, Lágymányosi-öböl melletti BudaPart-Kopaszi-gát fejlesztés megvalósításával összefüggésben környezeti vizsgálat és értékelés kidolgozását nem tartja szükségesnek.

1664/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a döntés környezet védelméért felelős érintett szervezeteknek történő megküldéséről, valamint annak közzétételéről.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 46/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról Budapest XI. kerület, Lágymányosi-öböl melletti BudaPart-Kopaszi-gát fejlesztést érintő területre vonatkozóan az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1665/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

a Budapest XI. kerület, Lágymányosi-öböl melletti BudaPart-Kopaszi-gát fejlesztést érintő területre vonatkozóan az 50/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Fővárosi településszerkezeti terv mellékletét képező 1:10 000 méretarányú szerkezeti tervlap 1. területfelhasználás 65-411 és 65-413 szelvénye és az 1:10 000 méretarányú szerkezeti tervlap 3b. az épített környezet értékeinek védelme, épített környezet védelmével kapcsolatos magassági korlátozások területi lehatárolása 65-411 és 65-413 szelvénye az előterjesztés 4. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően módosul.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1666/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítások fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

1667/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről az állami főépítész hatáskörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalát, az eljárásban részt vevő államigazgatási szervet, valamint Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatának polgármesterét tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1668/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 019-es sorszámon kiosztott előterjesztői kiegészítés mellékletét képező településrendezési szerződést a Kopaszi-gát Korlátolt Felelősségű Társasággal, egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 38. pontja: Javaslat kulturális szervezetek támogatására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1669/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Budapesti Történeti Múzeum, Budapest Főváros Levéltára, a Fővárosi Állat- és Növénykert, valamint a Budapest Film Zrt. számára működőképességük fenntartásához, továbbá szükségessé vált felújítási feladat megvalósításához összesen 158 172 E Ft-ot biztosít a „842101 Intézményi feladatellátás kerete” cím előirányzata terhére.

1670/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

A Budapesti Történeti Múzeum intézmény 2016. évi működőképességének megőrzése érdekében 60 272 E Ft-tal csökkenti a „842101 Intézményi feladatellátás kerete” cím kiadási, azon belül egyéb működési célú támogatások áht-n belülre kiadási előirányzatát, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

1671/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy az intézmény működőképességének megőrzése érdekében 2017. évtől tartós jelleggel - 12 hónapra - 60 272 E Ft-ot biztosít az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási előirányzatán [a kiadásból dologi kiadások (többi dologi kiadás) 60 272 E Ft], egyben felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az összeg költségvetésben történő tervbe vételéről.

Határidő: a 2017. évi és az azt követő mindenkori éves költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

1672/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

A Bartók Béla Emlékház többlet karbantartási feladatainak ellátása érdekében 900 E Ft-tal csökkenti a „842101 Intézményi feladatellátás kerete” cím kiadási, azon belül egyéb működési célú támogatások áht-n belülre kiadási előirányzatát, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

1673/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

A Bartók Béla Emlékház többlet karbantartási feladataihoz kapcsolódó előzetesen felszámított áfa fedezetének megteremtése érdekében 243 E Ft-tal megemeli az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím bevételi, azon belül működési bevételek (áfa-visszatérítés), és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

1674/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Film Zrt. működőképességének megőrzése érdekében 37 000 E Ft-tal csökkenti a „842101 Intézményi feladatellátás kerete” cím kiadási, azon belül egyéb működési célú támogatások áht-n belülre kiadási előirányzatát, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „815701 Budapest Film Zrt.” cím kiadási, azon belül egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

1675/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Film Zrt. között megkötendő 2016. évi támogatási megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 3. számú mellékletében foglalt tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 45 nap

Felelős: Tarlós István

1676/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

A Budapesti Történeti Múzeum Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztmentesítése feladat megvalósítása érdekében 60 000 E Ft-tal csökkenti a „842101 Intézményi feladatellátás kerete” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatát, ezzel egyidejűleg tervbe veszi az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási előirányzatán az új „BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztmentesítés I. ütem” feladatot 10 000 E Ft-tal (a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi felújítások 10 000 E Ft), továbbá megemeli a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatán a „Felújítások átütemezésének tartaléka”-t 50 000 E Ft-tal.

A „BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztmentesítés I. ütem” feladathoz kapcsolódó 2016. évi előzetesen felszámított áfa fedezetének megteremtése érdekében 2700 E Ft-tal megemeli az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím bevételi, azon belül működési bevételek (áfa-visszatérítés), és kiadási, ezen belül a felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát.

A feladat - fővárosi önkormányzati támogatásból megvalósuló - összköltsége 60 000 E Ft, melynek 2016. évi előirányzata 10 000 E Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi felújítások 10 000 E Ft), 2017. évi üteme 50 000 E Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi felújítások 50 000 E Ft).

A feladat teljes összköltsége 76 200 E Ft, melyből a céljelleggel támogatott intézményi felújítások összege 60 000 E Ft, melyet a Fővárosi Önkormányzat, a felújítási célú előzetesen felszámított áfa összege 16 200 E Ft, melyet a Budapesti Történeti Múzeum biztosít.

1677/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet alapján jóváhagyja a „BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztmentesítés I. ütem” megnevezésű feladatot, illetve a 7300. azonosító számú engedélyokiratot az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 45 nap

Felelős: Tarlós István

1678/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy Budapest Főváros Levéltára intézménynél 2017. január 1-jétől tartós jelleggel főlevéltárosi (2 fő), levéltárosi (2 fő), állományvédelmi restaurátori (1 fő) feladatok ellátására összesen 5 fő alkalmazását engedélyezi, ennek érdekében az „560101 Budapest Főváros Levéltára” cím jelenlegi 115 fős létszámkeretét 5 fővel megemeli. Így 2017. január 1-jétől az intézmény engedélyezett létszámkerete 120 főre módosul.

1679/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a Budapest Főváros Levéltára intézményt 2017. január 1-jétől érintő 5 fős létszámkeret-emelés fedezetbiztosítása érdekében 2017. évtől tartós jelleggel 18 763 E Ft-ot biztosít az „560101 Budapest Főváros Levéltára” cím támogatási és kiadási előirányzatán [a kiadásból: személyi juttatások 13 475 E Ft (11 hónapra), munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3638 E Ft (11 hónapra), dologi kiadások (többi dologi kiadás) 1650 E Ft (12 hónapra)], egyben felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az összeg költségvetésben történő tervbe vételéről.

Határidő: a 2017. évi és az azt követő mindenkori éves költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

1680/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a 2017. január 1-jétől tartós jelleggel a Fővárosi Állat- és Növénykert intézménynél számviteli ügyintézői és pénzügyi ügyintézői feladatok ellátására egy-egy fő, összesen 2 fő alkalmazását engedélyezi, ennek érdekében az „570101 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím jelenlegi 191 fős létszámkeretét 2 fővel megemeli. Így 2017. január 1-jétől az intézmény engedélyezett létszámkerete 193 főre módosul.

1681/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a Fővárosi Állat- és Növénykert intézményt 2017. január 1-jétől érintő 2 fős létszámkeret-emelés fedezetbiztosítása érdekében 2017. évtől tartós jelleggel 7684 E Ft-ot biztosít az „570101 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím támogatási és kiadási előirányzatán [a kiadásból: személyi juttatások 6050 E Ft (11 hónapra), munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1634 E Ft (11 hónapra)], egyben felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az összeg költségvetésben történő tervbe vételéről.

Határidő: a 2017. évi és az azt követő mindenkori éves költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

1682/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az Atlantisz Alapítvány számára 600 E Ft támogatást biztosít a Tengelyi László fordítói díj kiadásaihoz a „917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására” cím előirányzata terhére.

1683/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Az Atlantisz Alapítvány támogatása érdekében 600 E Ft-tal csökkenti a „917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására” cím tartalékok előirányzatát, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „838402 Atlantisz Alapítvány” cím kiadási, ezen belül egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

1684/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és az Atlantisz Alapítvány között a Tengelyi László fordítói díj támogatása tárgyban megkötendő támogatási megállapodást az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 45 nap

Felelős: Tarlós István

1685/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Dr. Kós Károly Néprajztudós Alapítvány számára 2000 E Ft támogatást biztosít a Nemzetközi Népismereti Filmszemle kiadásaihoz a „917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására” cím előirányzata terhére.

1686/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

A Dr. Kós Károly Néprajztudós Alapítvány támogatása érdekében 2000 E Ft-tal csökkenti a „917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására” cím tartalékok előirányzatát, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „847102 Kulturális célú kiadások” cím kiadási, ezen belül egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

1687/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a Dr. Kós Károly Néprajztudós Alapítvány között a Nemzetközi Népismereti Filmszemle támogatása tárgyban megkötendő támogatási megállapodást az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 45 nap

Felelős: Tarlós István

1688/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 54. § (3) bekezdése szerint eseti jelleggel magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetéséről szóló 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 20. § (4) bekezdésében a főpolgármesterre átruházott döntési hatáskörét, és a Budapesti Történeti Múzeum számára 19 000 E Ft támogatást biztosít a „Budapest új köztéri szobrok létesítése, 2016-2018” feladat kiadásaihoz a „917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására” cím előirányzata terhére.

1689/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

A „Budapest új köztéri szobrok létesítése, 2016-2018” feladat megvalósítása érdekében 19 000 E Ft-tal csökkenti a „917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására” cím kiadási, azon belül tartalékok előirányzatát, ezzel egyidejűleg tervbe veszi az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási előirányzatán az új „Budapest új köztéri szobrok létesítése, 2016-2018” feladatot 1000 E Ft-tal (a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi beruházások 787 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 213 E Ft), továbbá megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t 18 000 E Ft-tal.

A feladat összköltsége 19 000 E Ft, melynek

- 2016. évi előirányzata 1000 E Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 787 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 213 E Ft);

- 2017. évi üteme 14 000 E Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 11 024 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2976 E Ft);

- 2018. évi üteme 4000 E Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 3150 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 850 E Ft).

1690/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet alapján jóváhagyja a „Budapest új köztéri szobrok létesítése, 2016-2018” megnevezésű feladatot, illetve a 7303. azonosító számú engedélyokiratot az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 45 nap

Felelős: Tarlós István

1691/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Titanic Filmjelenlét Alapítvány számára 4000 E Ft támogatást biztosít a 24. Titanic Nemzetközi Filmfesztivál kiadásaihoz a „917001 Kulturális és városarculati keret céltartalék” cím előirányzata terhére.

1692/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

A Titanic Filmjelenlét Alapítvány támogatása érdekében 4000 E Ft-tal csökkenti a „917001 Kulturális és városarculati keret céltartalék” cím tartalékok előirányzatát, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „847102 Kulturális célú kiadások” cím kiadási, ezen belül egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

1693/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a Titanic Filmjelenlét Alapítvány között a 24. Titanic Nemzetközi Filmfesztivál támogatása tárgyban megkötendő támogatási megállapodást az előterjesztés 8. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 45 nap

Felelős: Tarlós István

1694/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a BFTK Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. részére a nemzetközi kapcsolatokkal összefüggésben felmerülő kiadások támogatására 18 737 E Ft támogatást biztosít a „917001 Kulturális és városarculati keret céltartalék” cím előirányzata terhére.

1695/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

A BFTK Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. támogatása érdekében 18 737 E Ft-tal csökkenti a „917001 Kulturális és városarculati keret céltartalék” cím kiadási, azon belül tartalékok előirányzatát, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „810601 Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

1696/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a BFTK Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. között a 2016. évi finanszírozási megállapodás 2. számú módosítását az előterjesztés 12. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 45 nap

Felelős: Tarlós István

1697/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a 2557/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. határozatot a BFL „Elektronikus Levéltár” elnevezésű európai uniós projekt 2013. szeptember 30-i befejezési határideje miatt a következők szerint módosítja:

A Fővárosi Közgyűlés kötelezettséget vállal, hogy többletforrásként éves szinten 25 000 E Ft-ot biztosít a projektmegvalósulás utáni 5 éves kötelező fenntartási időszakra, 2013. október 1.-2018. szeptember 30. között Budapest Főváros Levéltára részére. (2013-2016. évre a támogatás biztosítása az adott évi költségvetésben megtörtént.)

Határidő: a 2017. évi és 2018. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

1698/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Budapesti Történeti Múzeum intézménynél 2017. január 1-jétől tartós jelleggel 1 fő pénzügyi ügyintéző alkalmazását engedélyezi, ennek érdekében az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím jelenlegi 268 fős létszámkeretét 1 fővel megemeli. Így 2017. január 1-jétől az intézmény engedélyezett létszámkerete 269 főre módosul.

A napirend 39. pontja: Javaslat a Pannon Park projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára, valamint tájékoztató az azzal párhuzamosan futó fejlesztésekről

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1699/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező Pannon Park projekt 2016. évre vonatkozó támogatási szerződését, egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Tarlós István

1700/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Megelőlegezi a Fővárosi Állat- és Növénykert részére a „FÁNK, Pannon Park fejlesztése”, „Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgálólétesítmények)” és a „FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása” megnevezésű feladatok vonatkozásában, visszatérítési kötelezettség mellett, az előzetesen felszámított áfát 300 000 E Ft összegben 2016. évre. A fejlesztések megvalósítását követően az intézmény köteles teljes körűen elszámolni és a megelőlegezett forrást visszatéríteni Budapest Főváros Önkormányzata részére.

1701/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

A 2016. évi előzetesen felszámított áfa finanszírozás fedezetének megteremtése érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 300 000 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „570101 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím támogatási és kiadási, azon belül beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát.

1702/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 300 000 E Ft soron kívüli átutalásáról a Fővárosi Állat- és Növénykert részére.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1703/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

A „FÁNK, Mesepark projekt” megvalósítása érdekében a „Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgálólétesítmények)” feladatrészeként 2018. évre tervezett két új gazdasági épület megvalósítása 2017. évben vált szükségessé 400 000 E Ft értékben. Továbbá a 2016. évre tervezett közműépítési feladatokhoz kapcsolódó számlák teljesítése 2017. évre húzódik át 20 600 E Ft értékben. Ennek okán a „FÁNK, Mesepark projekt” zökkenőmentes megvalósítása, valamint a Pannon Park kivitelezésének megkezdhetősége érdekében, az összköltség változatlanul hagyása mellett, 2016-2018. évi források átütemezése vált szükségessé.

1704/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

A gazdasági épületek 2017. évi kialakításának, valamint a közműépítési számlák fedezetének megteremtése érdekében a „Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgálólétesítmények)” feladathoz kapcsolódóan csökkenti az „570101 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatát 20 600 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím, azon belül a fejlesztések átütemezése tartalékát.

A „Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)” feladat összköltsége 1 150 000 E Ft, 2016. évi üteme 279 400 E Ft, (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 279 400 E Ft), 2017. évi üteme 820 600 E Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 820 600 E Ft), 2018. évi üteme 50 000 E Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 50 000 E Ft).

1705/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bek. c) pontja értelmében jóváhagyja a 007174. egyedi azonosító számú, Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgálólétesítmények) tárgyú engedélyokirat 1. számú módosítását az előterjesztői kiegészítés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1706/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az előterjesztői kiegészítés 2. sz. mellékletét képező együttműködési megállapodást, egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 40. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetéséről szóló 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1707/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

a főpolgármester javaslata alapján a „844702 Főpolgármesteri keret” cím terhére az alábbi államháztartáson kívüli szervezeteket támogatja, és felkéri a főpolgármestert a szükséges intézkedés megtételére.

Szervezet neve Támogatás célja Összege
Közösség Ifjúsági Alapítvány Az Egyetemi Templomban működő Don Bosco Ének- és Zenekar által - az óvodás és kisiskolás gyermekek hitbeli nevelését, személyiségük és zenei képességeik fejlesztését segítő - kiadvány megjelentetése költségei céljára támogatás 500 E Ft
Csodálatos Világ Gyermek Alapítvány A Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Kollégium részére mozgásfejlesztő eszköz beszerzése költségei céljára támogatás 1 000 E Ft
Judy Rák-Alapítvány A Semmelweis Egyetem III. sz. Belgyógyászati Klinika zavartalan működése, valamint a betegek zökkenőmentes ellátása érdekében - eszközök beszerzése költségei céljára támogatás 3 000 E Ft
Magyar Sakkozásért Alapítvány A 2016. november 26-án megrendezésre került II. Magyar Sakkhagyományokért Fesztivál szervezési költségei céljára támogatás 750 E Ft
Sorsforduló Alapítvány A 2016. november 11-én Budapesten megrendezésre került Szent Márton-napi Menet megvalósításának költségei céljára támogatás 1 000 E Ft
A Magyar Kézművességért Alapítvány A 2016. december 8. és 2017. január 8. között a Budai Várban található Magyarság Házában 23. alkalommal megrendezésre kerülő Betlehemi Jászol kiállítás legjobb budapesti résztvevőinek díjazására, valamint a kiállítás anyagából készülő album kiadási költségei céljára támogatás 600 E Ft
Gyermekeink Egészséges Fogaiért Alapítvány Az Alapítvány „Gyermekeink fogászati esélyegyenlőségéért” elnevezésű programja megvalósításának költségei céljára támogatás 4 400 E Ft
Puskás Nemzetközi Futball Alapítvány A Népstadion történetét feldolgozó könyv megjelentetési költségei céljára támogatás 1 000 E Ft

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

1708/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a Budapest Főváros Önkormányzatának hivatalos lapja, a Fővárosi Közlöny és különszámai (2017. szeptember 6. napjától 2021. szeptember 5. napjáig terjedő 48 hónapos időtartamra) megjelentetéséhez kapcsolódó nyomdai munkálatok fedezetéhez szükséges összesen 19 032 E Ft-ot Budapest Főváros Önkormányzata 2017-2021. évi költségvetéseiben biztosítja az alábbiak szerint:

2017. szeptember 6-tól év végéig 1456 E Ft-ot;

2018. évben 4368 E Ft-ot;

2019. évben 4368 E Ft-ot;

2020. évben 4368 E Ft-ot;

2021. január 1-től szeptember 5-ig 4472 E Ft-ot a „714001 Fővárosi Közlöny előállítására” cím dologi kiadási előirányzatán biztosít.

Határidő: 2017-2021. évekre az évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

1709/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Előzetesen kötelezettséget vállal a Fővárosi Önkormányzat mindenkori költségvetésében a fővárosi nemzetiségi önkormányzatok helyiséghasználatának költségeihez kiegészítő támogatás biztosítására azoknál a fővárosi nemzetiségi önkormányzatoknál, ahol a helyiséghasználat biztosítása nem természetben történik.

Határidő: a 2017. évi és a mindenkori éves költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetéséről szóló 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés - előterjesztői kiegészítéssel módosított - 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 41. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 48/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendeletét a 2017. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1710/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a költségvetési intézményeket tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1711/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Horváth Csabának a zárt ülésen tárgyalandó előterjesztéseknek a napirendi sor végén történő tárgyalására irányuló ügyrendi indítványát.

A napirend 42. pontja: Javaslat személyi döntések meghozatalára

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1712/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

munkáltatói jogkörében eljárva határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyba, gazdasági főelőadó munkakörbe, 2016. december 8-tól 2017. április 7-ig tartó, 4 hónapos próbaidő kikötésével kinevezi, emellett megbízza dr. Miklós Zoltánt (szül. hely, idő: Budapest, 1965. szeptember 5., a. n.: Lax Zsuzsanna Éva) a Mozaik Gazdasági Szervezet (1011 Budapest, Ponty u. 1-3.) intézményvezetői feladatainak ellátásával öt évre, határozott időtartamra 2016. december 8-tól 2021. december 7. napjáig bruttó 615 000 forintos havi illetmény megállapításával. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a vezetői megbízáshoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről és kiadmányozásáról.

Határidő: 2016. december 8.

Felelős: Tarlós István

1713/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §-ában foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a RÉV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. soron következő közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata mint részvényes meghatalmazottjaként és képviseletében szerződés alapján eljáró BFVK Zrt. képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

- Tudomásul veszi Alföldi Györgynek a RÉV8 Zrt. igazgatóságában betöltött tisztségéről történő lemondását.

- A Társaság soron következő közgyűlésének napját követő nappal megválasztja igazgatósági tagjának Szép Pétert (anyja neve: Antal Mónika, születési hely, idő: Balassagyarmat, 1981. december 8.) a többi igazgatósági tag megbízatásával összhangban 2020. május 28. napjáig, bruttó 100 000 Ft/hó összegű díjazás megállapítása mellett.

- A Társaság soron következő közgyűlésének napját követő nappal megválasztja igazgatósági elnöknek a jelenleg is igazgatósági tag Pribelszki Szabolcsot (anyja neve: Hruska Ágnes Anna, születési hely, idő: Békéscsaba, 1983. szeptember 24.) a korábbi igazgatósági elnök díjazásával összhangban bruttó 150 000 Ft/hó összegű díjazás megállapítása és megbízatása lejáratának változatlanul hagyása mellett.

Határidő: a Társaság soron következő közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

1714/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- Tudomásul veszi dr. Zsuga Jánosnak, a BVH Zrt. igazgatósági tagjának lemondását 2016. október 3. napjával.

- Megválasztja a Társaság igazgatósági tagjának dr. Homonnay Dorottyát (anyja neve: Kiss Mária, születési hely, idő: Budapest, 1967. december 21.) 2016. december 8. napjától a többi igazgatósági tag megbízatásával összhangban 2019. október 31. napjáig, díjazását a korábbi igazgatósági tag díjazásával azonos mértékben bruttó 450 000 Ft/hó összegben állapítja meg.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változás Cégbírósághoz történő bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1715/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- Tudomásul veszi Fernezelyi Gergelynek a BFVT Kft. felügyelőbizottságában betöltött tisztségéről történő lemondását 2016. december 1. napjával.

- Megválasztja a Társaság felügyelőbizottsági tagjának, egyben elnökének dr. Sélley Zoltánt (anyja neve: dr. Sárvári Katalin, születési hely, idő: Budapest, 1974. április 10.) 2016. december 8. napjától a többi felügyelőbizottsági tag megbízatásával összhangban 2019. október 31. napjáig, díjazását a korábbi felügyelőbizottsági elnök díjazásával azonos mértékben bruttó 150 000 Ft/hó összegben állapítja meg.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változás Cégbírósághoz történő bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1716/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése és (2) bekezdés a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Budapest 2024 Nonprofit Zrt. közgyűlési ülés tartása nélküli határozathozatala során Budapest Főváros Önkormányzata mint részvényes képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntés meghozatalát:

- Szabó Bence, jelenlegi felügyelőbizottsági tag, egyben elnök 2016. november 25. napjával történő lemondásának tudomásulvételét, ezzel egyidejűleg dr. Bartha Csaba (anyja neve: Prezenszki Erzsébet, születési hely, idő: Salgótarján, 1978. június 13.) megválasztását 2016. december 8. napjától a korábbi felügyelőbizottsági tag, egyben elnök megbízatásával összhangban 2017. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra a Társaság felügyelőbizottsági tagjává, egyben elnökévé, a korábbi felügyelőbizottsági elnök díjazásával azonos mértékű bruttó 250 000 Ft/hó összegű díjazás megállapítása mellett.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Budapest 2024 Zrt. közgyűlési ülés tartása nélküli határozathozatala során a Budapest Főváros Önkormányzata mint részvényes képviseletében kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és a fenti döntést „igen” szavazatával támogassa. Felkéri a főpolgármestert a részvényes képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság közgyűlési ülés tartása nélküli határozathozatalának napja

Felelős: Tarlós István

1717/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- Tudomásul veszi Oláh Balázs lemondását 2016. december 1. napjával.

- Megválasztja a Társaság felügyelőbizottsági tagjának Burghard Attilát (anyja neve: Rónaszéki Mária Magdolna, születési hely, idő: Mór, 1976. január 9.) 2016. december 8. napjától a többi felügyelőbizottsági tag megbízatásával összhangban 2019. október 31. napjáig, díjazását a korábbi felügyelőbizottsági tag díjazásával azonos mértékben bruttó 210 000 Ft/hó összegben állapítja meg.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változás Cégbírósághoz történő bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1718/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Az Emtv. 41. § (2) bekezdésének felhatalmazása alapján hozzájárul ahhoz, hogy Dörner György, az Új Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője a D-P-S Műsorkészítő és Szervező Betéti Társaságban (cégjegyzékszám: 13-06-033226) részesedéssel rendelkezzen, továbbá tudomásul veszi Dörner György bejelentését, miszerint Kuthy Zsuzsanna (hozzátartozó) a D-P-S Műsorkészítő és Szervező Betéti Társaság kültagja.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1719/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Munkáltatói jogkörében eljárva, az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 39. § (3) bekezdése alapján a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakör ellátására pályázatot ír ki az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a pályázati felhívás megjelentetése érdekében.

Határidő: 2017. február 28.

Felelős: Tarlós István

1720/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 39. § (6) bekezdés e) pontjában előírtaknak megfelelően a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói álláshelyére beérkezett pályázatokat véleményező szakmai bizottságba a munkáltatói jogkör gyakorlójának képviselőjeként az alábbi két főt kéri fel:

- Hassay Zsófia fővárosi képviselő;

- dr. Tóth József Sándor fővárosi képviselő.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

1721/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 39. § (6) bekezdésében előírtaknak megfelelően felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. ügyvezetői álláshelyére beérkezett pályázatokat véleményező szakmai bizottság felkérésére vonatkozó intézkedéseket.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

1722/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján a Thália Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

- a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a Debit-Credit Audit Kft.-t (székhelye: 1143 Bp., Ilka u. 20., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 000849, cégjegyzékszáma: 01-09-663376), a könyvvizsgálatért felelős személynek megválasztja Almási Valériát (könyvvizsgálói kamarai tagszáma: 002879) 2016. december 16. napjától 2021. december 15-ig terjedő időtartamra 100 000 Ft/hó + áfa megbízási díjért.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésének megfelelően az alapítói döntésről értesítse a Társaság vezető tisztségviselőjét annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz történő bejelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1723/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a zárt ülésen tárgyalandó napirendekkel folytatja ülését.

A napirend 43. pontja: Javaslat a „Budapest” névhasználatot elutasító FPH003/4855-7/2016. számú határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálására

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1724/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 107. § (1) bekezdése alapján, mint másodfokú szerv „A gyülekezet Budapesten Alapítvány” által benyújtott fellebbezés ügyében helybenhagyja a főpolgármester FPH003/4855-7/2016. számú elsőfokú határozatát, és meghozza az előterjesztés 4. számú mellékletében szereplő másodfokú határozatot. Felkéri a főpolgármestert a másodfokú határozatnak az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 44. pontja: Javaslat az autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti személyszállítási tevékenység ellátásával kapcsolatos egyes döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1725/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

a „Koncessziós szerződés városnéző autóbusszal végzett helyi különcélú menetrend szerinti személyszállítási tevékenység ellátására” tárgyú koncessziós beszerzési eljárásban:

A benyújtott ajánlathoz mellékelt nyilatkozatok, valamint a hiánypótlás alapján megállapítja, hogy érvényes ajánlatot tett

a) a Mr. NILSZ Idegenforgalmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1075 Budapest, Asbóth utca 14.), és PROGRAM CENTRUM Utazásszervező Korlátolt Felelősségű Társaság (1075 Budapest, Asbóth utca 14.) közös ajánlattevők;

b) a HOP ON Travel Zrt. (1139 Budapest, Forgách u. 19.) és „CITY TOUR Hop on Hop off” Kft. (1061 Budapest, Andrássy út 2.) közös ajánlattevők, és

c) a The Big Bus Company Limited (110 Buckingham Palace Road, London, SW1W 9SA, Egyesült Királyság) ajánlattevő.

1726/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 126. § (7) bekezdése alapján úgy dönt, hogy eredménytelennek nyilvánítja a „Koncessziós szerződés városnéző autóbusszal végzett helyi különcélú menetrend szerinti személyszállítási tevékenység ellátására” tárgyú koncessziós beszerzési eljárást.

1727/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Tekintettel a „Koncessziós szerződés városnéző autóbusszal végzett helyi különcélú menetrend szerinti személyszállítási tevékenység ellátására” tárgyú koncessziós beszerzési eljárás eredménytelenségére, felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen az új koncessziós beszerzési eljárásnak a Fővárosi Közbeszerzési Kft. általi előkészítéséről, és terjessze azt a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2017. februári ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 45. pontja: Javaslat kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetői munkavégzésre irányuló további jogviszonyaival kapcsolatos döntésre

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1728/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Vígszínház Nonprofit Kft. és az AHA Művészeti Bt. (cégjegyzékszám: 01-06-018423) közötti megbízási szerződéssel vegyes felhasználási szerződés megkötését, az ügyvezető „Papírkosár” munkacímű, nyolc epizódból álló filmsorozat megrendezésével kapcsolatban az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1729/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Vígszínház Nonprofit Kft. és az AHA Művészeti Bt. (cégjegyzékszám: 01-06-018423) közötti megbízási szerződés megkötését, az ügyvezető „Kapás Dezső: Papírkosár” c. előadás megrendezésével kapcsolatban az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1730/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Vígszínház Nonprofit Kft. és az AHA Művészeti Bt. (cégjegyzékszám: 01-06-018423) közötti megbízási szerződés megkötését, az ügyvezető „William Shakespeare: Szentivánéji álom” c. előadásban végzett színészi tevékenységével kapcsolatban az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1731/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Vígszínház Nonprofit Kft. és az AHA Művészeti Bt. (cégjegyzékszám: 01-06-018423) közötti megbízási szerződés megkötését, az ügyvezető Vígnapon bemutatásra került műsor megrendezésével kapcsolatban az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1732/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az Új Színház Nonprofit Kft. és a D-P-S Műsorkészítő és Szervező Bt. (cégjegyzékszám: 13-06-033226) közötti megbízási szerződés megkötését, az ügyvezető „Kulcsár Lajos: Zserbótangó” című színmű zeneszerzői feladataira vonatkozóan az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1733/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az Új Színház Nonprofit Kft. és a D-P-S Műsorkészítő és Szervező Bt. (cégjegyzékszám: 13-06-033226) közötti megbízási szerződés megkötését, az ügyvezető „Kulcsár Lajos: Zserbótangó” című színmű megrendezésével kapcsolatban az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1734/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az Új Színház Nonprofit Kft. és a D-P-S Műsorkészítő és Szervező Bt. (cégjegyzékszám: 13-06-033226) közötti megbízási szerződés megkötését, az ügyvezető „Szerb Antal: Ex” című előadásban végzett színészi tevékenységére vonatkozóan az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1735/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az Örkény István Színház Nonprofit Kft. és a PANE Kulturális Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 01-06-516702) közötti megbízási szerződés megkötését, az ügyvezető „Anton Pavlovics Csehov: Három nővér” című előadásban végzett színészi tevékenységére vonatkozóan az előterjesztés 10. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1736/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. és a Mandala Kulturális Szolgáltató Bt. (cégjegyzékszám: 01-06-113332) közötti megbízással vegyes felhasználási szerződés megkötését, az ügyvezető „Selma Lagerlöf: A karácsonyi rózsa legendája” c. előadás átrendezésével kapcsolatban az előterjesztés 12. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1737/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. és a Mandala Kulturális Szolgáltató Bt. (cégjegyzékszám: 01-06-113332) közötti megbízással vegyes felhasználási szerződés megkötését, az ügyvezető „Margit Auer: Mágikus állatok iskolája” c. előadás megrendezésével kapcsolatban az előterjesztés 13. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1738/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. és a Mandala Kulturális Szolgáltató Bt. (cégjegyzékszám: 01-06-113332) közötti megbízással vegyes felhasználási szerződés megkötését, az ügyvezető „Margit Auer: Mágikus állatok iskolája” c. előadás zenéjének komponálására vonatkozóan az előterjesztés 14. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1739/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. és a Mandala Kulturális Szolgáltató Bt. (cégjegyzékszám: 01-06-113332) közötti felhasználási szerződés megkötését, Novák János ügyvezető, „Margit Auer: Mágikus állatok iskolája” c. mű zenéjének felhasználása után fizetendő jogdíjával kapcsolatban az előterjesztés 15. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1740/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. és a Ko & Ko Bt. (cégjegyzékszám: 01-06-784849) közötti megbízási szerződés megkötését, az ügyvezető „Futótűz” és „Téli mese” c. előadásokban végzett színészi tevékenységeire vonatkozóan az előterjesztés 17. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1741/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Centrál Színház Nonprofit Kft. és az Orgonás Kulturális Szolgáltató Bt. (cégjegyzékszám: 01-06-735702) közötti megbízással vegyes felhasználási szerződés megkötését, az ügyvezető „Florian Zeller: Az Igazság (Házassági leckék középhaladóknak)” c. előadás megrendezésére vonatkozóan az előterjesztés 19. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 46. pontja: Fővárosi garanciavállalás a Budapesten megrendezésre kerülő 2017. évi FINA Masters Világbajnoksághoz

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1742/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

egyetért és jóváhagyja, hogy a 17. FINA Masters Világbajnokság akkreditált résztvevői térítésmentesen vehessék igénybe Budapest közigazgatási határán belül a tömegközlekedési eszközöket.

1743/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Zrt. vezérigazgatója útján gondoskodjon arról, hogy a 2017. évi FINA Masters Világbajnokság akkreditált résztvevői számára a 2017. augusztus 1-14. közötti időszakban Budapest közigazgatási határán belül a tömegközlekedési eszközök térítésmentes igénybevételének biztosítása kapcsán szükséges pénzügyi fedezetet a BKK Zrt. 2017. évi üzleti tervében szerepeltesse.

Határidő: a BKK Zrt. 2017. évi üzleti tervének alapítói elfogadása

Felelős: Tarlós István

A napirend 47. pontja: Javaslat a VEKOP-5.3.1-15 jelű pályázatokhoz kapcsolódó döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1744/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., valamint a Budapest Főváros X., XIII., XIV., XVII. kerületi Önkormányzatok között létrejövő konzorciumi együttműködési megállapodást a „Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó” c. támogatásban részesített projekt megvalósítására az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a konzorciumi együttműködési megállapodás aláírásáról.

Határidő: 2016. december 15.

Felelős: Tarlós István

1745/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., valamint a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat között létrejövő konzorciumi együttműködési megállapodást a „Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” c. támogatásban részesített projekt megvalósítására az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a konzorciumi együttműködési megállapodás aláírásáról.

Határidő: 2016. december 15.

Felelős: Tarlós István

1746/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., valamint a Budapest Főváros X. kerületi Önkormányzat között létrejövő konzorciumi együttműködési megállapodást a „Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések Budapest X. kerületében” c. támogatásban részesített projekt megvalósítására az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a konzorciumi együttműködési megállapodás aláírásáról.

Határidő: 2016. december 15.

Felelős: Tarlós István

1747/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., valamint a Budapest Főváros XIX. kerületi Önkormányzat között létrejövő konzorciumi együttműködési megállapodást a „Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések Budapest XIX. kerületében” c. támogatásban részesített projekt megvalósítására az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a konzorciumi együttműködési megállapodás aláírásáról.

Határidő: 2016. december 15.

Felelős: Tarlós István

1748/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., valamint a Budapest Főváros XX. kerületi Önkormányzat között létrejövő konzorciumi együttműködési megállapodást a „Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében” c. támogatásban részesített projekt megvalósítására az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a konzorciumi együttműködési megállapodás aláírásáról.

Határidő: 2016. december 15.

Felelős: Tarlós István

1749/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., valamint a Budapest Főváros XVIII., XXI., XXIII. kerületi Önkormányzatok között létrejövő konzorciumi együttműködési megállapodást a „Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések” c. támogatásban részesített projekt megvalósítására az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a konzorciumi együttműködési megállapodás aláírásáról.

Határidő: 2016. december 15.

Felelős: Tarlós István

1750/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., valamint a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat között létrejövő konzorciumi együttműködési megállapodást a „Budapest-Fót kerékpárút XV. kerületen belüli szakasza” c. támogatásban részesített projekt megvalósítására az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a konzorciumi együttműködési megállapodás aláírásáról.

Határidő: 2016. december 15.

Felelős: Tarlós István

1751/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., valamint a Budapest Főváros IV. kerületi Önkormányzat között létrejövő konzorciumi együttműködési megállapodást a „Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések Budapest IV. kerületében” c. támogatásban részesített projekt megvalósítására az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a konzorciumi együttműködési megállapodás aláírásáról.

Határidő: 2016. december 15.

Felelős: Tarlós István

1752/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., valamint a Budapest Főváros XI. kerületi Önkormányzat között létrejövő konzorciumi együttműködési megállapodást a „Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XI. kerületében” c. támogatásban részesített projekt megvalósítására az előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a konzorciumi együttműködési megállapodás aláírásáról.

Határidő: 2016. december 15.

Felelős: Tarlós István

1753/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., valamint a Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat között létrejövő konzorciumi együttműködési megállapodást a „Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XII. kerületében” c. támogatásban részesített projekt megvalósítására az előterjesztés 10. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a konzorciumi együttműködési megállapodás aláírásáról.

Határidő: 2016. december 15.

Felelős: Tarlós István

1754/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., valamint a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat között létrejövő konzorciumi együttműködési megállapodást a „Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest II. kerületében” c. támogatásban részesített projekt megvalósítására az előterjesztés 11. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a konzorciumi együttműködési megállapodás aláírásáról.

Határidő: 2016. december 15.

Felelős: Tarlós István

1755/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. között létrejövő konzorciumi együttműködési megállapodást a „Budapesti közbringa rendszer és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése” c. támogatásban részesített projekt megvalósítására az előterjesztés 12. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a konzorciumi együttműködési megállapodás aláírásáról.

Határidő: 2016. december 15.

Felelős: Tarlós István

A napirend 48. pontja: Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a NIF Zrt.-vel

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1756/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a Fővárosi Önkormányzat és a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. között kötendő együttműködési megállapodást az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: 2016. december 15.

Felelős: Tarlós István

A napirend 49. pontja: Javaslat díszvilágítási közfeladat teljesítésében való együttműködésről szóló megállapodás megkötéséről a Várgondnokság Nonprofit Kft.-vel

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1757/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

egyetért a Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötött jelenleg hatályos szerződés felbontásával és új díszvilágítási közfeladat teljesítésében való együttműködésről szóló megállapodás megkötésével.

1758/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a mindenkori költségvetésében a Budavári Palota és a Várkert Bazár világításához szükséges fedezetet biztosítja.

Határidő: a mindenkori éves költségvetés elfogadása

Felelős: Tarlós István

1759/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft.-vel, valamint Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalával a „Megállapodás a közfeladat ellátásának átadásáról szóló megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetéséről” tárgyú szerződést az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a független árelemzői szakértői vélemény beérkezését követően, de legkésőbb 2016. december 31.

Felelős: Tarlós István

1760/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft.-vel a Budavári Palota és a Várkert Bazár dísz- és közvilágításának üzemeltetésére vonatkozó díszvilágítási közfeladat teljesítésében való együttműködésről szóló megállapodást az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a független árelemzői szakértői vélemény beérkezését követően, de legkésőbb 2016. december 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 50. pontja: Javaslat a köznevelési ágazatot érintő átadás-átvételi és vagyonkezelési megállapodások jóváhagyására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1761/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, hogy az előterjesztés 1. és 2. számú mellékletei szerinti mintamegállapodás alapján kerüljenek megkötésre Budapest Főváros Önkormányzata és az illetékes tankerületi központok között a Fővárosi Önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és kötelezettségek átadás-átvételéről szóló megállapodások és felkéri a főpolgármestert a megállapodások aláírására.

Határidő: 2016. december 15.

Felelős: Tarlós István

1762/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, hogy az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti mintaszerződés alapján kerüljenek megkötésre Budapest Főváros Önkormányzata és az illetékes tankerületi központok között a Fővárosi Önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek vagyonkezelésbe adásáról szóló szerződések, és felkéri a főpolgármestert a szerződések aláírására.

Határidő: 2016. december 15.

Felelős: Tarlós István

1763/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságnak a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 22. § (2) bekezdésében meghatározott hatáskörét, és a Budapest XXI., Ady Endre u. 142. szám alatti, 177219/1 helyrajzi szám alatt felvett; a Budapest II., Tapolcsányi u. 4. szám alatti, 12748 helyrajzi szám alatt felvett; a Budapest II., Ötvös J. u. 7. szám alatti, 11397 helyrajzi szám alatt felvett, és a Budapest I., Donáti u. 46. szám alatti, 14095 helyrajzi szám alatt felvett, a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló szolgálati lakásokat, és a Pilisszántó 84/8 helyrajzi szám alatt felvett, a Fővárosi Önkormányzat 1/1 tulajdonában lévő üdülő épületben lévő, a nyilvántartás szerint 37,5 m2 alapterületű kiürült lakást kivonja a lakásállományból és egyetért a lakások helyiséggé történő átminősítésével.

Felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a helyiségcsoportok átminősítése érdekében.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 51. pontja: Javaslat a kulturális és köznevelési ágazathoz tartozó egyes intézmények és szervezetek alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1764/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásához szükséges 1 fő gyógypedagógiai asszisztens alkalmazásának biztosítása érdekében a „390421 Cseppkő Óvoda” cím jelenlegi 13 fős létszámkeretét 2017. január 1-jétől tartós jelleggel, 1 fővel megemeli, így 2017. január 1-jétől az intézmény engedélyezett létszámkerete 14 főre módosul. A létszámemeléshez kapcsolódó kiadások fedezetét a fenntartó működési támogatásként biztosítja.

Határidő: a 2017. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

1765/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a 2017/2018-as tanévtől új csoport indításához szükséges 2 fő óvodapedagógus és 1 fő dajka alkalmazásának biztosítása érdekében a „390421 Cseppkő Óvoda” cím létszámkeretét 2017. szeptember 1-jétől tartós jelleggel, 3 fővel megemeli, így 2017. szeptember 1-jétől az intézmény engedélyezett létszámkerete 17 főre módosul. A létszámemeléshez kapcsolódó kiadások fedezetét a fenntartó működési támogatásként biztosítja.

Határidő: a 2017. évi költségvetési rendelet júniusi módosítása

Felelős: Tarlós István

1766/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Előzetesen kötelezettséget vállal, hogy 2017. január 1-jétől az 1 fő engedélyezett létszámkeret emeléséhez szükséges fedezet biztosításához 2017. évre - 11 hóra - 3073 E Ft-ot a „390421 Cseppkő Óvoda” cím kiadási előirányzatán (ebből: személyi juttatások 2420 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 653 E Ft) biztosít.

Határidő: a 2017. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

1767/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Előzetesen kötelezettséget vállal, hogy 2017. szeptember 1-jétől a 3 fő engedélyezett létszámkeret emeléséhez szükséges fedezet biztosításához 2017. évre - 3 hóra - 2907 E Ft-ot a „390421 Cseppkő Óvoda” cím kiadási előirányzatán (ebből: személyi juttatások 2289 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 618 E Ft) biztosít.

Határidő: a 2017. évi költségvetési rendelet júniusi módosítása

Felelős: Tarlós István

1768/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Előzetesen kötelezettséget vállal, hogy 2017. január 1-jétől 1 fő engedélyezett létszámkeret emeléséhez szükséges fedezet biztosításához 2018. évre tartós jelleggel - 12 hóra - 3353 E Ft-ot a „390421 Cseppkő Óvoda” cím kiadási előirányzatán (ebből: személyi juttatások 2640 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 713 E Ft) biztosít.

Határidő: a 2018. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

1769/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Előzetesen kötelezettséget vállal, hogy 2017. szeptember 1-jétől 3 fő engedélyezett létszámkeret emeléséhez szükséges fedezet biztosításához 2018. évre, tartós jelleggel - 12 hóra - 11 628 E Ft-ot a „390421 Cseppkő Óvoda” cím kiadási előirányzatán (ebből: személyi juttatások 9156 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2472 E Ft) biztosít.

Határidő: a 2018. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

1770/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Cseppkő Óvoda (1025 Budapest, Cseppkő utca 74.) alapító okiratát az előterjesztés 1/B. számú melléklete szerinti tartalommal. Jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 1/C. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a módosító okirat aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

1771/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi dr. Prekker Judit kuratóriumi tag lemondását, és megköszöni a „HOSTIS” Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány Kuratóriumában végzett tevékenységét. Ezzel egyidejűleg a Kuratóriumba 2017. december 31-ig tartó határozott időtartamra dr. Jeszenszkyné dr. Gallai Gabriellát választja meg és felkéri a főpolgármestert, hogy az új tagot a megválasztásáról értesítse.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

1772/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „HOSTIS” Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 2/D. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására, illetve a módosítások bírósági nyilvántartásba vétele iránti eljárás megindítására.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

1773/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Állat- és Növénykert alapító okiratát az előterjesztés 3/B. számú melléklete szerinti tartalommal, valamint jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 3/C. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 3/C. számú melléklete szerinti tartalommal történő kiadására, továbbá a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésekre.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

1774/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi a 756/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. határozatot.

1775/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár alapító okiratát az előterjesztés 4/D. számú melléklete szerinti tartalommal, valamint jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 4/E. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 4/E. számú melléklete szerinti tartalommal történő kiadására, továbbá a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésekre.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 52. pontja: Javaslat kulturális és szociális szervezetekkel kapcsolatos tulajdonosi döntésekre

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1776/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

a Pannon Park Projekt megvalósítására tekintettel egyetért a Budapest XIV. kerület, Állatkerti körút 6-12. szám alatti, 29753 helyrajzi számú ingatlanon található „Lézerdodzsem” műemléki épület áthelyezésének szükségességével, és tudomásul veszi annak - a kivitelezés engedélyezési műszaki tervdokumentációban foglaltak szerinti, a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) Kormány rendelet előírásainak figyelembevételével, szakértői jogosultsággal rendelkező restaurátor közreműködésével és a szükséges engedélyek birtokában történő - áthelyezését a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum területére.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1777/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja, hogy a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló, Budapest VI. kerület, Vörösmarty utca 31. szám alatti, 29496/0/A/4 helyrajzi számú ingatlanon tervezett felújítási tevékenység érdekében az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti költségbecslés, kiviteli terv és építési engedélyben foglaltak szerint a Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. között megkötendő, az előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti megállapodást megkösse az alapító okirat 7.2. e) pontja alapján.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1778/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságnak a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 23. § (2) bekezdés a) pontja szerinti hatáskörét, egyben jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. között megkötendő, az előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti megállapodást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

1779/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja - az 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdése alapján -, hogy a Földművelésügyi Minisztérium az elhelyezési, a későbbi karbantartási és szükség szerinti felújítási költségek vállalása mellett felállítsa Budapest XIV. kerületében, a városligeti Vajdahunyadvár bejárati udvarában, a tulajdonában lévő Kisfaludi Stróbl Zsigmond: Darányi Ignác című szobrát. Felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztés 17. számú mellékletét képező tulajdonosi hozzájárulást írja alá.

Határidő: a határozat megküldésére: 10 nap; a tulajdonosi hozzájárulás aláírására: 10 nap

Felelős: Tarlós István

1780/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi a 926/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. határozatot.

1781/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. § (7) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 44. § (1) bek. b) pontja alapján a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskörét, és jóváhagyja, megköti az állami vagyonba tartozó vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló, a Magyar Államot képviselő Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., Budapest Főváros Kormányhivatala és Budapest Főváros Önkormányzata közötti megállapodást az előterjesztés 19. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1782/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva, a Schöpf-Mérei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. „va” legfőbb szerveként:

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Szabó és Társa Könyvvizsgáló Kft., 1214 Budapest, Erdősor u. 57., Szabó Klára könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 002399) jelentését a Társaság 2015. augusztus 1. és 2016. július 31. közötti időszakra vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2015. augusztus 1. és 2016. július 31. közötti időszakra vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2015. augusztus 1. és 2016. július 31. közötti üzleti évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2016. július 31.
Mérlegfőösszeg 109 820 E Ft
Saját tőke 109 820 E Ft
Jegyzett tőke 138 390 E Ft
Adózás előtti eredmény 0 E Ft
Közhasznú eredmény 135 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 135 E Ft

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság végelszámolóját értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 53. pontja: Javaslat az oktatási ágazathoz tartozó egyes ingatlanokkal kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1783/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata mint haszonkölcsönbe adó, a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet (1134 Budapest, Huba u. 6.) mint haszonkölcsönbe vevő és a Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthona, Óvoda, Általános Iskola (1125 Budapest, Mátyás király út 29.) között létrejövő, a 9526/1 hrsz. alatt felvett, természetben az 1125 Budapest, Mátyás király út 29. alatt lévő ingatlan ingyenes haszonkölcsönbe adásáról szóló szerződés módosítását az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

1784/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata, a Mozaik Gazdasági Szervezet és az Oktatási Hivatal között, Budapest Főváros Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező, Budapest VIII. kerület 36440 hrsz. alatt felvett, természetben az 1088 Budapest, Vas utca 8. szám alatt lévő, 1060 m2 területű (hasznos alapterület: 1342 m2) felépítményes ingatlannak 612 m2 alapterületű részére vonatkozóan létrejött használati szerződés megszüntetésére irányuló megállapodást az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

1785/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és az Oktatási Hivatal között, Budapest Főváros Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező, Budapest VIII. kerület 36440 hrsz. alatt felvett, természetben az 1088 Budapest, Vas utca 8. szám alatt lévő, 1060 m2 területű (hasznos alapterület: 1342 m2) felépítményes ingatlan 612 m2 alapterületű részének használatba adásáról szóló szerződést az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 54. pontja: Javaslat egyes köznevelési intézmények tárgyi eszközei selejtezésének jóváhagyására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1786/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 8. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján jóváhagyja az előterjesztés 1-137. sz. mellékleteiben szereplő jegyzőkönyvek tartalma szerinti vagyonelemek forgalomképességének megváltoztatását. Mivel a selejtezendő vagyonelem már nem szolgálja a kötelező feladatkör ellátását, a forgalomképtelen vagyont az ágazati vagyoni körből kivonja és egyidejűleg üzleti vagyonná minősíti.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1787/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24. § (1) bekezdés b) pontjában a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskört, és jóváhagyja az előterjesztés 1-137. sz. mellékleteit képező, az alábbi táblázatokban felsorolt intézmények által megküldött selejtezési jegyzőkönyvekben szereplő tárgyi eszközök és készletek selejtezését és megsemmisítését.

Selejtezendő (nagy értékű) tárgyi eszközök Selejtezési
Sorsz. Intézmény megnevezése bruttó értéke
(Ft)
nettó értéke
(Ft)
jegyzőkönyv
sorszáma
Gimnáziumok Gazdasági Szervezete
1. Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 3 807 157 0 2016/1.
2. Corvin Mátyás Gimnázium 4 603 971 0 2016/1.
3. Eötvös József Gimnázium 6 964 694 0 2016/1.
4. Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium 739 342 0 2016/1.
5. Kölcsey Ferenc Gimnázium 1 007 543 0 2016/1.
6. Petőfi Sándor Gimnázium 4 426 056 0 2016/1.
7. Széchenyi István Gimnázium 15 280 894 0 2016/1.
8. Veres Pálné Gimnázium 4 601 769 0 2016/1.
9. Vörösmarty Mihály Gimnázium 867 026 0 2016/1.
10. Zrínyi Miklós Gimnázium 1 767 410 0 2016/1.
11. Óbudai Gimnázium 5 556 550 0 2016/1.
12. Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola 6 165 005 0 2016/1.
Gimnáziumok Gazdasági Szervezete összesen: 55 787 417 0
Kollégiumok Gazdasági Szervezete
13. Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 3 233 368 56 748 2016/2.
14. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 1 324 012 4 795 1/2016.
15. Fábry Zoltán Középiskolás Leánykollégium 117 600 0 1/2016.
16. Ferenczy Noémi Középiskolai Leánykollégium 770 587 0 1/2016.
17. József Attila Középiskolai Kollégium 2 408 351 0 1/2016.
18. Káldor Miklós Kollégium 588 000 0 1/2016.
19. Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium 210 015 0 1/2016.
20. Középiskolai Leánykollégium 292 373 0 2016/1.
21. Pannónia Középiskolás Kollégium 1 246 433 579 545 1/2016.
22. Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium 1 618 920 0 1/2016.
23. Váci Mihály Kollégium 3 199 355 0 2016/1.
24. Vécsey János Leánykollégium 217 585 0 I/2016.
Kollégiumok Gazdasági Szervezete összesen: 15 226 599 641 088
Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete
25. Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 1 284 468 0 1/370316/2016.
26. Dió Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium 1 951 402 0 1/370304/2016.
27. Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 17 621 097 0 1/370306/2016.
28. Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola 10 078 705 0 1/370307/2016.
29. Csalogány Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon 1 268 349 0 1/370319/2016.
30. Csillagház Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 303 600 0 1/799029/2016.
31. Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium 13 725 151 0 1/370309/2016.
32. Éltes Mátyás Általános Iskola és Kollégium 1 028 659 0 1/370310/2016.
33. Gennaro Verolino Általános Iskola, Készségfejlesztő Szakiskola és Kollégium 12 261 509 0 1/370305/2016.
34. Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma 5 941 250 0 1/370313/2016.
35. Hallássérültek Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma 9 341 694 0 1/370314/2016.
36. Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Szakközépiskola, Gimnázium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium 30 270 486 0 1/370317/2016.
37. Palotás Gábor Általános Iskola 81 238 0 1/370320/2016.
38. Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon 12 217 298 0 1/370321/2016.
39. Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona 48 197 782 0 1/370322/2016.
40. Újpesti Központi raktár 29 644 461 0 1/370300/2016.
Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete összesen: 195 217 149 0
Mozaik Gazdasági Szervezet
41. Hungária Általános Iskola 1 675 175 0 15-103/2016.
42. Nyitott Világ Fejlesztő Iskola 601 003 0 15-167/2016.
43. Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 3 811 969 0 15-74/2016.
44. Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 850 050 0 15-11/2016.
45. Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Továbbtanulási, Pályaválasztási Tanácsadó Tagintézménye 523 494 0 15-275/2016.
46. Pedagógiai Oktatási Központ 38 202 159 0 15-43/2016.
47. Török Flóris Általános Iskola 642 675 0 15-135/2016.
48. Cseppkő Óvoda 1 525 206 0 15-246/2016.
49. Fővárosi Önkormányzat Óvodája 2 127 760 0 15-306/2016.
Mozaik Gazdasági Szervezet összesen: 49 959 491 0
Mindösszesen: 316 190 656 641 088
Sorszám Intézmény megnevezése Selejtezési jegyzőkönyv sorszáma
(kis értékű tárgyi eszközök)
Gimnáziumok Gazdasági Szervezete
50. Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 2016/2.
51. Corvin Mátyás Gimnázium 2016/2.
52. Eötvös József Gimnázium 2016/2.
53. Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium 2016/2.
54. Kölcsey Ferenc Gimnázium 2016/2.
55. Kossuth Lajos Gimnázium 2016/1.
56. Nagy László Általános Iskola és Gimnázium 2016/1.
57. Petőfi Sándor Gimnázium 2016/2.
58. Széchenyi István Gimnázium 2016/2.
59. Veres Pálné Gimnázium 2016/2.
60. Vörösmarty Mihály Gimnázium 2016/2.
61. Zrínyi Miklós Gimnázium 2016/2.
62. Óbudai Gimnázium 2016/2.
63. Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola 2016/2.
Kollégiumok Gazdasági Szervezete
64. Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 1. sz. telephely 2016/1.
65. Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 2. sz. telephely 2016/1.
66. Fábry Zoltán Középiskolás Leánykollégium 2/2016.
67. Ferenczy Noémi Középiskolai Leánykollégium 2016/2.
68. József Attila Középiskolai Kollégium 2016/2.
69. Káldor Miklós Kollégium 2016/2.
70. Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium 2016/2.
71. Középiskolai Leánykollégium 2016/2.
72. Pannónia Középiskolás Kollégium 2016/2.
73. Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium 2016/2.
74. Váci Mihály Kollégium 2016/2.
75. Vécsey János Leánykollégium II/2016.
Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete
76. Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 1/370316/2016.
77. Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 1/370318/2016.
78. Dió Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium 1/370304/2016.
79. Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 1/370306/2016.
80. Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola 1/370307/2016.
81. Csalogány Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon 1/370319/2016.
82. Csillagház Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 1/799029/2016.
83. Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium 1/370309/2016.
84. Éltes Mátyás Általános Iskola és Kollégium 1/370310/2016.
85. Gennaro Verolino Általános Iskola, Készségfejlesztő Szakiskola és Kollégium 1/370305/2016.
86. Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma 1/370313/2016.
87. Hallássérültek Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma 1/370314/2016.
88. Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Szakközépiskola, Gimnázium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium 1/370317/2016.
89. Palotás Gábor Általános Iskola 1/370320/2016.
90. Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon 1/370321/2016.
91. Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona 1/370322/2016.
Mozaik Gazdasági Szervezet
92. Hungária Általános Iskola 15-104/2016.
93. Nyitott Világ Fejlesztő Iskola 15-168/2016.
94. Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 15-75/2016.
95. Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 15-12/2016.
96. Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Továbbtanulási, Pályaválasztási Tanácsadó Tagintézménye 15-276/2016.
97. Pedagógiai Oktatási Központ 15-44/2016.
98. Török Flóris Általános Iskola 15-136/2016.
99. Fővárosi Iskolaszanatórium Általános Iskola 15-198/2016.
100. Cseppkő Óvoda 15-247/2016.
101. Fővárosi Önkormányzat Óvodája 15-307/2016.
Sorszám Intézmény megnevezése Selejtezési jegyzőkönyv sorszáma
(készletek)
Gimnáziumok Gazdasági Szervezete
102. Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 2016/3.
103. Corvin Mátyás Gimnázium 2016/3.
104. Eötvös József Gimnázium 2016/3.
105. Kölcsey Ferenc Gimnázium 2016/3.
106. Kossuth Lajos Gimnázium 2016/2.
107. Nagy László Általános Iskola és Gimnázium 2016/2.
108. Petőfi Sándor Gimnázium 2016/3.
109. Széchenyi István Gimnázium 2016/3.
110. Veres Pálné Gimnázium 2016/3.
111. Vörösmarty Mihály Gimnázium 2016/3.
112. Zrínyi Miklós Gimnázium 2016/3.
113. Óbudai Gimnázium 2016/3.
Kollégiumok Gazdasági Szervezete
114-115. Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 2-3/2016.
116-117. Ferenczy Noémi Középiskolai Leánykollégium 3-4/2016.
118. József Attila Középiskolai Kollégium 3/2016.
119-120. Káldor Miklós Kollégium 3-4/2016.
121-122. Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium 3-4/2016.
123. Középiskolai Leánykollégium 3/2016.
124. Pannónia Középiskolás Kollégium 3/2016.
125-126. Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium 3-4/2016.
127-128. Váci Mihály Kollégium 2016/3-4.
129. Vécsey János Leánykollégium III/2016.
130. Tapolcsányi Általános Iskolai Kollégium 2016/1.
Mozaik Gazdasági Szervezet
131. Hungária Általános Iskola 15-105/2016.
132. Nyitott Világ Fejlesztő Iskola 15-169/2016.
133. Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 15-13/2016.
134. Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Továbbtanulási, Pályaválasztási Tanácsadó Tagintézménye 15-45/2016.
135. Török Flóris Általános Iskola 15-137/2016.
136. Cseppkő Óvoda 15-248/2016.
137. Fővárosi Önkormányzat Óvodája 15-308/2016.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1788/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 1-137. sz. mellékletei szerinti selejtezési jegyzőkönyvek záradékolására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1789/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a leselejtezett vagyonnak a költségvetési szervek 2016. évi mérlegéből a selejtezési jegyzőkönyveken feltüntetett hatállyal (könyv szerinti értéken összesen 316 190 656 Ft bruttó, 315 549 568 Ft elszámolt értékcsökkenés mellett 641 088 Ft nettó összegben) történő kivezetésről.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1790/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 8. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján jóváhagyja az előterjesztés 138-140. sz. mellékleteiben szereplő jegyzőkönyvek tartalma szerinti vagyonelemek forgalomképességének megváltoztatását. Mivel a selejtezendő vagyonelem már nem szolgálja a kötelező feladatkör ellátását, a forgalomképtelen vagyont az ágazati vagyoni körből kivonja, és egyidejűleg üzleti vagyonná minősíti.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1791/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24. § (1) bekezdés b) pontjában a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskört, és jóváhagyja az előterjesztés 138-140. sz. mellékleteit képező, az alábbi táblázatban felsorolt Centrumok - mint vagyonkezelők - által megküldött és iktatott, selejtezési jegyzőkönyvekben szereplő tárgyi eszközök és készletek selejtezését és megsemmisítését.


Intézmény megnevezése
Selejtezendő (nagy értékű) tárgyi eszközök
Selejtezési jegyzőkönyv
bruttó értéke
(Ft)
nettó értéke
(Ft)
sorszáma
Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum 2 296 743 0 Centrum 1/2016.
BGSZC Arany János Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 39 447 500 150 170 G-301/2016.
BGSZC Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 33 443 172 0 Bánki 1/2016.
BGSZC Bethlen Gábor Szakgimnáziuma 33 724 518 0 290/1/2016.
BGSZC Csonka János Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 3 225 954 0 Csonka 2016/1.
BGSZC Eötvös Loránd Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 7 546 979 0 Eötvös I/2016.
BGSZC Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szakgimnáziuma 30 342 208 0 Fáy 2016/1.
BGSZC Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 31 756 195 1 Ganz 1/2016.
BGSZC Magyar Hajózási Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 19 060 669 0 Hajózási 2016/1.
BGSZC Katona József Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Felnőttoktatási Gimnáziuma 10 819 478 0 Katona 2/2016.
BGSZC Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakgimnáziuma 15 594 032 0 Kossuth S-N 1/2016.
BGSZC Mechatronikai Szakgimnáziuma 4 381 987 0 Mechatronika 2/2016.
BGSZC Öveges József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 30 814 366 106 740 Öveges 1/2016.
BGSZC Szily Kálmán Műszaki Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 80 859 841 598 949 Szily 1/2016.
BGSZC összesen: 343 313 642 855 860
Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum
BVHSZC Bókay János Szakgimnáziuma 19 809 463 0 2/2016.
BVHSZC Dobos C. József Szakképző Iskolája 13 545 492 0 4/2016.
BVHSZC Fodor József Szakképző Iskolája 10 512 470 0 6/2016.
BVHSZC Giorgio Perlasca Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 4 022 107 0 8/2016.
BVHSZC Gundel Károly Szakképző Iskolája 20 031 128 0 10/2016.
BVHSZC Kanizsai Dorottya Szakképző Iskolája 10 428 657 0 12/2016.
BVHSZC Raoul Wallenberg Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 66 596 025 0 14/2016.
BVHSZC Semmelweis Ignác Szakképző Iskolája 19 633 012 0 16/2016.
BVHSZC Szamos Mátyás Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 13 433 407 0 18/2016.
BVHSZC összesen: 178 011 761 0
Budapesti Komplex Szakképzési Centrum
BKSZC Kézművesipari Szakgimnáziuma 8 891 707 0 1449/11/2016.
BKSZC Erzsébet Királyné Szépészeti Szakgimnáziuma 10 363 270 6 790 G.559-3/2016.
BKSZC Kaesz Gyula Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 12 189 566 0 1875/2016.
BKSZC Kozma Lajos Faipari Szakgimnáziuma 5 698 300 15 965 654/GSZ/2016.
BKSZC Mándy Iván Szakközépiskolája és Szakiskolája 19 441 886 0 635/2016.
BKSZC Modell Divatiskolája, Iparművészeti, Ruha- és Bőripari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 12 895 996 0 1/4/2016.
BKSZC Pogány Frigyes Szakgimnáziuma 1 830 311 0 K-347/2016.
BKSZC Schulek Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építőipari Szakgimnáziuma 24 712 395 87 526 K95/2016.
BKSZC Weiss Manfréd Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 28 161 341 0 1630/2016WM
BKSZC Ybl Miklós Építőipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 4 262 031 0 T/159-6/2016.
BKSZC összesen: 128 446 803 110 281
Centrumok összesen: 649 772 206 966 141


Intézmény megnevezése
Selejtezendő kis értékű, érték nélkül nyilvántartott tárgyi eszközök, illetve készletek
Mennyiségi
egység

Selejtezési jegyzőkönyv
bruttó értéke
(Ft)
nettó értéke
(Ft)
DB sorszáma
Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum 47 505 0 12 Centrum 2/2016.
BGSZC Arany János Műszaki 0 0 246 G-12/2016.
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 2 016 387 0 581 G-300/2016.
BGSZC Bánki Donát 2 532 895 0 1 041 Bánki 2/2016.
Közlekedésgépészeti Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 0 0 4 Bánki 3/2016.
BGSZC Bethlen Gábor 78 415 0 13 290/2/2016.
Szakgimnáziuma 0 0 639 290/3/2016.
BGSZC Csonka János Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 0 0 1 008 Csonka 2016/2.
BGSZC Eötvös Loránd 1 584 394 0 482 Eötvös II/2016.
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 0 0 1 Eötvös III/2016.
BGSZC Ganz Ábrahám Két Tanítási 1 052 892 0 181 Ganz 2/2016.
Nyelvű Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 0 0 3 792 Ganz 3/2016.
BGSZC Magyar Hajózási 42 717 0 2 Hajózási 2016/2.
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 0 0 366 Hajózási 2016/3.
BGSZC Katona József Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Felnőttoktatási Gimnáziuma 0 0 778 Katona 1/2016.
BGSZC Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakgimnáziuma 6 068 222 0 1 266 Kossuth S-K1/2016.
BGSZC Mechatronikai Szakgimnáziuma 0 0 377 Mechatronika 1/2016.
BGSZC Szily Kálmán Műszaki 283 491 0 40 Szily 2/2016.
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 0 0 675 Szily 3/2016.
BGSZC összesen: 13 706 918 0 11 504
Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum
BVHSZC Bókay János Szakgimnáziuma 0 0 268 1/2016.
BVHSZC Dobos C. József Szakképző Iskolája 0 0 426 3/2016.
BVHSZC Fodor József Szakképző Iskolája 0 0 461 5/2016.
BVHSZC Giorgio Perlasca Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 0 0 991 7/2016.
BVHSZC Gundel Károly Szakképző Iskolája 0 0 3 330 9/2016.
BVHSZC Kanizsai Dorottya Szakképző Iskolája 0 0 120 11/2016.
BVHSZC Raoul Wallenberg Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 0 0 42 13/2016.
BVHSZC Semmelweis Ignác Szakképző Iskolája 0 0 1 204 15/2016.
BVHSZC Szamos Mátyás Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 0 0 364 17/2016.
BVHSZC összesen: 7 206
Budapesti Komplex Szakképzési Centrum
BKSZC Kézművesipari Szakgimnáziuma 0 0 24 B16-07-1-01619/2016.
BKSZC Kozma Lajos Faipari Szakgimnáziuma 0 0 673 654/GSZ/2016.
BKSZC Mándy Iván Szakközépiskolája és Szakiskolája 0 0 313 636/2016.
BKSZC Pogány Frigyes Szakgimnáziuma 0 0 104 K-347-2/2016.
BKSZC Schulek Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építőipari Szakgimnáziuma 0 0 1 399 K94/2016.
BKSZC Weiss Manfréd Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 0 0 5 351 1631/2016WM
BKSZC Ybl Miklós Építőipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 0 0 133 T/159-5/2016.
BKSZC összesen: 7 997

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1792/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 138-140. sz. mellékletei szerinti selejtezési jegyzőkönyvek záradékolására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1793/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a leselejtezett vagyonnak az önkormányzati vagyonból, az államháztartáson belül vagyonkezelésbe adott eszközök közül a selejtezési jegyzőkönyveken feltüntetett hatállyal (könyv szerinti értéken összesen 663 479 124 Ft bruttó, 662 512 983 Ft elszámolt értékcsökkenés mellett 966 141 Ft nettó összegben) történő kivezetésről.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 55. pontja: A Fővárosi Önkormányzat érdekkörébe tartozó gazdasági társaságok üzleti tervezésére, valamint gazdasági adatszolgáltatására vonatkozó eljárásrend elfogadásáról

Előterjesztők: Sárádi Kálmánné dr., dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1794/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi az 1963/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. határozatot.

1795/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat

- 100%-os, illetve legalább 50%-os résztulajdonában álló gazdasági társaságok Budget program szerinti üzleti tervezésére,

- a közvetett tulajdonban álló társaságok üzleti terv-beküldésére, valamint

- a Fővárosi Önkormányzat közvetlen (100%-os, legalább 50%-os tulajdonában lévő) gazdasági társaságok gazdasági adatszolgáltatására, illetve

- közvetett tulajdonában lévő és a Fővárosi Önkormányzattal fennálló közszolgáltatási, illetve közfeladat-ellátási szerződés alapján fővárosi önkormányzati forrásban részesülő gazdasági társaságok gazdasági jellegű adatszolgáltatására

2017. évtől az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti Monitoring-Controlling kézikönyv alapján kerüljön sor.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1796/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos, valamint közvetett tulajdonában lévő gazdasági társaságok létesítő okiratát az alábbi tartalommal kívánja módosítani:

- az ügyvezetés feladata, hogy a Társaság az alapító által elfogadott, Monitoring-Controlling Kézikönyv hatályban lévő rendelkezései alapján lássa el az üzleti tervezéssel, valamint a gazdasági adatszolgáltatással kapcsolatos feladatait.

Ennek érdekében a Ptk. 3:112. § (3) bekezdése alapján utasítja a Budapest Főváros Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselőit a társaságok, valamint a gazdasági társaság tulajdonában lévő társaságok létesítő okirata fenti tartalmú módosításának előkészítésére és a Fővárosi Közgyűlés jóváhagyása céljából történő előterjesztésre.

Határidő: 120 nap

Felelős: Tarlós István

1797/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata legalább 50%-os tulajdonában álló gazdasági társaságok esetében kezdeményezi a társaságok további tagjai, részvényesei felé a társaság létesítő okiratának alábbi tartalmú módosítását:

- az ügyvezetés feladata, hogy a Társaság az alapító által elfogadott, Monitoring-Controlling Kézikönyv hatályban lévő rendelkezései alapján lássa el az üzleti tervezéssel, valamint a gazdasági adatszolgáltatással kapcsolatos feladatait.

- Ennek érdekében felkéri a főpolgármestert, hogy e társaságok vezető tisztségviselőjét (tisztségviselőit) tájékoztassa a Budapest Főváros Önkormányzata tag/részvényes kezdeményezéséről, és felhatalmazza a főpolgármestert az érintett társaságok tulajdonosai között a társaság működésére és/vagy irányítására vonatkozó megállapodásra tekintettel esetlegesen szükséges, tulajdonosok közötti egyeztetés lefolytatására.

Határidő: 120 nap

Felelős: Tarlós István

1798/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében az érintett gazdasági társaságok vezető tisztségviselőit értesítse az 1796-1797/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. határozatok végrehajtása érdekében.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 56. pontja: Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővárosi Vízművek Zrt. közötti részvényesi kölcsönszerződés 6. sz. módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1799/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővárosi Vízművek Zrt. között 2012. június 29. napján kelt részvényesi kölcsönszerződés 6. számú módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a Fővárosi Vízművek Zrt. közgyűlésének a részvényesi kölcsönszerződés 6. számú módosításának jóváhagyását követően azonnal, de legkésőbb 2016. december 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 57. pontja: Javaslat állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenes tulajdonszerzésére vonatkozó igény benyújtására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1800/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. § (3) bekezdésében, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján úgy dönt, hogy ingyenes tulajdonba adásra vonatkozó igényt terjeszt elő a Magyar Állam mint tulajdonos képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-hez

- a Budapest XIV. kerület 29743 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a Budapest XIV. kerület, Varannó utca 2-4. sz. alatt található, kivett kutatóintézet megnevezésű, 2226 m2 területű, kizárólagos állami tulajdonú, védettség alatt nem álló ingatlanra;

- állatkerti területek kiszolgáló- és technikai háttere felhasználási céllal;

- az országos szerepkörrel összefüggő kulturális szolgáltatás, közművelődési tevékenység mint segítendő önkormányzati feladat megvalósítása érdekében;

- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 16. pontjában foglaltakra hivatkozással;

- a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek viselésének vállalásával.

Felhatalmazza a főpolgármestert az ingyenes tulajdonba adásra vonatkozó kérelem előterjesztésére, az ingyenes tulajdonba adásra vonatkozó eljárás során a szükséges intézkedések, valamint nyilatkozatok megtételére.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1801/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. § (3) bekezdésében, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján úgy dönt, hogy ingyenes tulajdonba adásra vonatkozó igényt terjeszt elő a Magyar Állam mint tulajdonos képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-hez

- a Budapest XIII. kerület 27817/1/C/46 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a Budapest XIII. kerület, Váci út 67. szám alatt található, iroda megnevezésű, 267 m2 területű, kizárólagos állami tulajdonú, védettség alatt nem álló ingatlanra;

- egyrészt a József Attila Színház Nonprofit Kft. üzemeltetésében közérdekű közösségi tér (Irodalmi Kávéház) működtetése, másrészt a József Attila Színház jelmez- és egyéb raktárainak bővítése felhasználási céllal;

- az országos szerepkörrel összefüggő kulturális szolgáltatás, közművelődési tevékenység mint segítendő önkormányzati feladat megvalósítása érdekében;

- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 16. pontjában foglaltakra hivatkozással;

- a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek viselésének vállalásával.

Felhatalmazza a főpolgármestert az ingyenes tulajdonba adásra vonatkozó kérelem előterjesztésére, az ingyenes tulajdonba adásra vonatkozó eljárás során a szükséges intézkedések, valamint nyilatkozatok megtételére.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 58. pontja: Javaslat az önkormányzati ASP rendszerrel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1802/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az önkormányzati ASP rendszerhez csatlakozik az alábbi szakrendszereket érintően:

a) iratkezelő rendszer;

b) az elektronikus ügyintézési portál rendszer, ideértve az elektronikusűrlap-szolgáltatást;

c) gazdálkodási rendszer;

d) ingatlanvagyon-kataszter rendszer;

e) önkormányzati adórendszer;

f) ipar- és kereskedelmi rendszer;

g) hagyatéki leltár rendszer.

1803/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

a) Úgy dönt, hogy az önkormányzati adó szakrendszer vonatkozásában interfészes csatlakozással kíván az önkormányzati ASP rendszerhez csatlakozni, az ehhez szükséges hozzájárulás iránt kérelmet nyújt be az e-közigazgatásért felelős miniszterhez. Felkéri a főpolgármestert a kérelem benyújtására.

b) Az iratkezelő rendszer, az elektronikus ügyintézési portál rendszer, ideértve az elektronikusűrlap-szolgáltatást, a gazdálkodási rendszer, az ingatlanvagyon-kataszter rendszer, az ipar- és kereskedelmi rendszer és hagyatéki leltár rendszer vonatkozásában interfészes csatlakozással kíván az önkormányzati ASP rendszerhez csatlakozni, az ehhez szükséges hozzájárulás iránt kérelmet nyújt be az e-közigazgatásért felelős miniszterhez. Felkéri a főpolgármestert a kérelem benyújtására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

1804/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az e-közigazgatásért felelős miniszter döntésének függvényében nyújtson be előterjesztést a Fővárosi Közgyűlésnek az interfész(ek) fejlesztési, vagy az ASP rendszercsatlakozás informatikai költségei fedezetének biztosítása érdekében.

Határidő: az e-közigazgatásért felelős miniszter döntésének kézhezvételétől számított 45 nap

Felelős: Tarlós István

1805/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Az ASP rendszerhez való csatlakozás költségeinek biztosítása érdekében pályázatot nyújt be a KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16 azonosító számú, „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” elnevezésű pályázati felhívásra. Felkéri a főpolgármestert a pályázat benyújtására.

Határidő: az e-közigazgatásért felelős miniszter döntésének kézhezvételétől számított 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 59. pontja: Javaslat támogatói nyilatkozatok kiadására a „Civil Információs Centrum” címre pályázó civil szervezetek részére

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1806/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a „Civil Információs Centrum” cím elnyerésére kiírt pályázatra az azon részt venni szándékozó Angyalföldi Láng Művelődési Központ Közművelődési Egyesület, valamint a Századvég Politikai Iskola Alapítvány részére az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti mintának megfelelő tartalmú támogatói nyilatkozatot kiadja, és felkéri a főpolgármestert a támogatói nyilatkozatok aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 60. pontja: Javaslat az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatására 2015. évi támogatása” címen előirányzott felújítási támogatások kapcsán szükséges döntésekre

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1807/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet III. Önkormányzati fejezeti tartalék előirányzat 5. pont a) alpontjában rögzített rendelkezés alapján az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása” céljából előirányzott bruttó 500 000 000 Ft támogatási összeg fővárosi átvételét biztosító támogatási szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, figyelemmel, Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet V. Önkormányzati elszámolások alcím 4. alpontjában foglaltakra. Felkéri a főpolgármestert a támogatásiszerződés-módosítás aláírására.

Határidő: a Támogató aláírását követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

1808/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása” megnevezésű engedélyokirat 1. számú módosítását az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a támogatási szerződés hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

1809/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása” program megvalósításáról elnevezésű megvalósítási megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a megállapodásmódosítás aláírására.

Határidő: az engedélyokirat aláírását követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 61. pontja: Javaslat a Budapest XXII. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest XXII. kerület, belterület 234476 helyrajzi szám alatt felvett, „kivett közterület” megnevezésű ingatlan Budapest Főváros Önkormányzata által történő ingyenes átvételére

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1810/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

az Mötv. 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott településüzemeltetés önkormányzati feladat ellátásának elősegítése, továbbá az Mötv. 23. § (4) bekezdés 1. pontjában rögzített fővárosi közfeladatnak a 432/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. melléklete szerint a Balatoni út kiemelt forgalmú/országos közúti közlekedésben fontos szerepet játszó közút fejlesztése érdekében jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata tulajdonában álló, a K-86194 ttsz.-ú kisajátítási változási vázrajzon 234476/2 helyrajzi számmal megjelölt 163 m2 területű, kivett közterület megnevezésű ingatlan ingyenes átvételére vonatkozó megállapodást az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 62. pontja: Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2016. december 8-ai rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1811/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. soron következő, 2016. december 8-án (megismétlés esetén 2016. december 13-án) tartandó rendkívüli közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

1. napirendi pont: A Társaság igazgatósága javaslatával egyezően a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2016. szeptember 30-ai auditált közbenső mérlegének és eredménykimutatásának 3070 M Ft adózott eredménnyel való elfogadását - a Ptk. 3:263. §-a és az Sztv. 39. § (4) bekezdése alapján a 2016. szeptember 30-ai auditált közbenső mérleg figyelembevételével - az osztalékelsőbbséggel rendelkező Befektetők részére a 2016. I-III. negyedév után esedékes, negyedévenként a 2015. évre jóváhagyott és kifizetett 4 036 667 E Ft összegű osztalék 1/4-ével egyenlő 1 009 166 E Ft összegű, a három negyedévre összesen 3 027 498 E Ft osztalékelőleg megállapítását és ennek az összegnek a társasági közgyűlést követő kifizetését.

Határidő: a Társaság rendkívüli közgyűlésének napja, 2016. december 8. (megismétlés esetén 2016. december 13.)

Felelős: Tarlós István

1812/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. soron következő rendkívüli közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság rendkívüli közgyűlésének napja, 2016. december 8. (megismétlés esetén 2016. december 13.)

Felelős: Tarlós István

A napirend 63. pontja: Javaslat a 2014. évi Város-rehabilitációs pályázatok egyes támogatási szerződéseinek megkötésére

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1813/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata között „Újpesti belső kertek - az Újpesti lakótelep közterület-rehabilitációjának III. üteme” c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2017. február 28.

Felelős: Tarlós István

1814/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat között „Helytörténeti közösségi tér kialakítása a kőbányai Füzér utca 32-ben” c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2017. február 28.

Felelős: Tarlós István

1815/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata között „Zöldfelületrendezés a Kosárfonó utcában” c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2017. február 28.

Felelős: Tarlós István

1816/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XXI. kerület Csepel Önkormányzata között „A csepeli Daru-domb közterületi fejlesztései” c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2017. február 28.

Felelős: Tarlós István

A napirend 64. pontja: Javaslat a Duna-parti építési szabályzat (DÉSZ) egyes ütemeinek tervezéséhez kapcsolódó környezeti értékelés szükségességének eldöntésére

A) VII. ütem és KÉSZ Budapest XIII. kerület Duna-parti terület

B) VIII. ütem és KÉSZ Budapest IV. és XIII. kerület, Népsziget terület

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1817/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy nem tartja szükségesnek a Duna-parti építési szabályzat VII. ütem Budapest XIII. kerület Duna-parti területére vonatkozó tervéhez a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet alapján környezeti vizsgálat készítését.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a döntés a környezet védelméért felelős érintett szervezeteknek történő megküldéséről, valamint annak közzétételéről.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1818/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy szükségesnek tartja a Duna-parti építési szabályzat VIII. ütem Budapest IV. és XIII. kerület, Népsziget területére vonatkozó tervéhez a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet alapján környezeti vizsgálat készítését, valamint elfogadja annak tematikáját az előterjesztés B/3. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a döntés szerinti területre vonatkozóan a környezeti értékelés tematikájának a környezet védelméért felelős érintett szervezeteknek történő megküldéséről, valamint annak közzétételéről.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 65. pontja: Javaslat a Cséry-telep kármentesítésének előkészítésére, a Vidékfejlesztési Minisztériummal kötött támogatási szerződés 2. módosítására, valamint a műszaki beavatkozási változat jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1819/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Vidékfejlesztési Minisztérium és Budapest Főváros Önkormányzata között a „Cséry-telep kármentesítésének előkészítésére” című projekt tárgyában 2014. június 18-án megkötött támogatási szerződés 2. sz. módosítását az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés 2. sz. módosításának aláírásáról és benyújtásáról a Vidékfejlesztési Minisztérium részére.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Tarlós István

1820/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, hogy a Vállalkozó által kidolgozott dokumentációk szerinti elemzések és a szakértői vélemény alapján, a környezetvédelmi hatóság által elvi támogatással bíró „kármentesítés helyi résfalas műszaki bevédéssel kombinálva” műszaki beavatkozási alternatíva - mint a célállapot eléréséhez szükséges reális megoldás - kerüljön további kidolgozásra az „1/C/1/B. sz. főfeladat beavatkozási változatok kidolgozása” című dokumentáció 9. pontja szerinti műszaki tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 66. pontja: Javaslat kulturális társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1821/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a BVA Nonprofit Kft. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a BVA Nonprofit Kft. vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1822/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 67. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjához benyújtott 2016. évi pályázatok támogatásának jóváhagyására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1823/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

a Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság határozatai alapján jóváhagyja az alábbi alapítványi pályázók támogatását a Környezetvédelmi Alap 2016. évi kerete terhére:

Pályázó neve Pályázat tárgya Támogatás összege
(Ft)
Cseresznyevirág Közhasznú Alapítvány KOMPOSZTÁLJUNK SOROKSÁRON ÉS PESTERZSÉBETEN 2 100 000
A Füvészkertért Alapítvány Komposztálni Budapesten is lehet! 852 000
Ady és Rákóczi utcai Óvodák Gyermekeiért Óvodai Alapítvány Zöldliget 651 514
Összesen: 3 603 514

1824/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Cseresznyevirág Közhasznú Alapítvánnyal, A Füvészkertért Alapítvánnyal és az Ady és Rákóczi utcai Óvodák Gyermekeiért Óvodai Alapítvánnyal a pályázati kiírásnak megfelelő támogatási szerződéseket, egyben felkéri a főpolgármestert a szerződések aláírására.

Határidő: 45 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 68. pontja: Javaslat a Fővárosi Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1825/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Helyi Esélyegyenlőségi Program 2017-2022-t, egyben felkéri a főpolgármestert, hogy a program 5 éves élettartama során annak végrehajtásáról évente készítsen beszámolót a Fővárosi Közgyűlés részére.

Határidő: szöveg szerint

Felelős: Tarlós István

1826/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapest Esély NKft. 2017. évi éves közszolgáltatási szerződése tárgyalásával egyidejűleg terjessze a Közgyűlés elé a végrehajtani kívánt feladatok pontos meghatározását, ütemezését és költségvetését.

Határidő: a 2017. évre vonatkozóan 2017. április 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 69. pontja: Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1827/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést - figyelemmel az 1828/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. határozatban foglaltakra - elfogadja.

1828/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Az 1588/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2017. június 30-ra módosítja;

- a 440/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2017. március 31-re módosítja;

- az 53/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2017. június 30-ra módosítja;

- a 734/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2017. március 31-re módosítja;

- az 1014/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2017. december 31-re módosítja;

- az 1676/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2017. május 31-re módosítja;

- a 17/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2017. január 31-re módosítja;

- a 208/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2017. január 31-re módosítja;

- a 370-371/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. határozatok végrehajtási határidejét 2017. május 31-re módosítja;

- az 521/2016. (IV. 27.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2017. január 31-re módosítja;

- a 761/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2017. március 31-re módosítja;

- a 864/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2017. május 31-re módosítja;

- a 865/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2017. május 31-re módosítja;

- a 866-870/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. határozatok végrehajtási határidejét 2017. május 31-re módosítja;

- a 908-909/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. határozatok végrehajtási határidejét 2017. január 31-re módosítja;

- az 1096/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2017. május 31-re módosítja.

A napirend 70. pontja: Vizsgálat elrendelése a Váci utca 36. alatti ingatlan értékesítése ügyében

Előterjesztő: Szaniszló Sándor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1829/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

felkéri a Belső Ellenőrzési Osztály vezetőjét, hogy a Váci utca 36. alatti ingatlan értékesítés vizsgálatának ügyében egyeztessen az előterjesztővel, amennyiben indokolt, a Fővárosi Közgyűlés a januári rendes ülésén tárgyalja meg az előterjesztést.

A napirend 71. pontja: Előterjesztés az Örs vezér terén lévő aluljáró akadálymentesítésére

Előterjesztő: Tokody Marcell

Javaslat a budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó projektek tárgyában támogatási szerződés és engedélyokirat módosítására, valamint aktiválási megállapodás megkötésére

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1830/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a „4. sz. metró (1. szakasz alapprojekt + 1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással” feladat csökkentett összköltséggel történő megvalósítását. A feladat összköltsége 452 554 224 E Ft-ról 437 736 892 E Ft-ra csökken, melynek oka az időközben lezárult perek alapján keletkezett megtakarítások miatt a támogatási szerződésben rögzített projektösszköltség felülvizsgálata, valamint az állami finanszírozás meghatározásáról szóló 1444/2016. (VIII. 17.) Korm. határozatban foglaltak támogatási szerződésen történő átvezetése.

1831/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

A feladat átütemezése érdekében csökkenti a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételeit, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát a budapesti 4-es metróvonal támogatásához kapcsolódóan a KÖZOP és kiegészítő támogatást 6 601 483 E Ft-tal, valamint a többlet önerőalap támogatás tervbe vétele érdekében címen belül megemeli az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát a budapesti 4-es metróvonal támogatásához kapcsolódóan a Miniszterelnökség önerő támogatást 87 874 E Ft-tal.

Ezzel egyidejűleg csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, ezen belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 5 067 909 E Ft-tal, továbbá az egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre előirányzatát 2 945 700 E Ft-tal, valamint az ingatlanvásárlások és kártérítések fedezetének megteremtése céljából címen belül megemeli az önkormányzati beruházások előirányzatát 1 182 320 E Ft-tal, továbbá a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 20 599 E Ft-tal a feladathoz kapcsolódóan. Továbbá az ingatlanvásárlásokhoz kapcsolódó fordított áfa fedezetének megteremtése céljából megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 297 081 E Ft-tal a feladathoz kapcsolódóan.

A feladat összköltsége 437 736 892 E Ft-ra változik, 2015. dec. 31-ig tény 385 750 001 E Ft, 2016. évi előirányzat 14 960 791 E Ft-ra változik (ebből egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 11 977 374 E Ft, egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 1 054 300 E Ft, önkormányzati beruházások 1 182 320 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 20 599 E Ft, fordított áfa 297 081 E Ft, beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások 429 117 E Ft (ebből 428 858 E Ft, áfa 259 E Ft), 2017. évi ütem 37 026 100 E Ft.

A feladat összköltsége 437 736 892 E Ft (ebből KÖZOP és kiegészítő támogatás 360 644 171 E Ft, IKOP támogatás 3 333 057 E Ft, önerő támogatás 4 370 018 E Ft, saját forrás 69 389 646 E Ft), 2015. dec. 31-ig tény 385 750 001 E Ft (ebből KÖZOP és kiegészítő támogatás 321 142 471 E Ft, önerő támogatás 3 787 144 E Ft, saját forrás 60 820 386 E Ft), 2016. évi előirányzat 14 960 791 E Ft (ebből KÖZOP és kiegészítő támogatás 7 016 600 E Ft, IKOP támogatás 3 333 057 E Ft, önerő támogatás 582 874 E Ft, saját forrás 4 028 260 E Ft), 2017. évi ütem 37 026 100 E Ft (ebből KÖZOP és kiegészítő támogatás 32 485 100 E Ft, saját forrás 4 541 000 E Ft).

1832/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításról szóló döntéseket vezesse át a költségvetési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

1833/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Budapesti 4-es metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pu. - Keleti pu.) és kapcsolódó beruházásai” tárgyú beruházási engedélyokirat 4. számú módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy a módosított engedélyokirat aláírásáról gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1834/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításához kapcsolódóan kötött támogatási szerződés, finanszírozási szerződés és finanszírozási szerződés kiegészítő megállapodás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló szerződés 4. sz. módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1835/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a vagyonelemek átadásáról szóló megállapodást az előterjesztés - az előterjesztői kiegészítés szerint módosított - 3. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1836/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a közszolgáltató cégek vezérigazgatói útján vizsgálja felül az átadott vagyonelemek vonatkozásában a közszolgáltatókkal megkötött keretszerződéseket, és szükség esetén gondoskodjon azok módosításáról.

Határidő: 2017. január 31.

Felelős: Tarlós István

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2016. december 7-i ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére