Corpus Juris adattár

Esztergomi érsekek

Domonkos 1002
Sebestyén 1005 körül
Anasztáz-Asztrik 1007-1036 körül
Benedek 1055
Dezső 1067 körül-1075
Nehemiás 1075-1077
Acha 1091 előtt (vagy 1094)
Szerafin 1095 körül-1104
Lőrinc 1105-1116 után
Marcell 1124
Felicián 1127-1139
Makár 1142-1146
Kökényes 1150
Martirius 1151-1157
Lukács 1158-1181
Miklós 1181-1183
Jób 1185-1203
Csák nembeli Ugrin 1204
Bár-Kalán nembeli Kalán 1204-1205
János 1205-1222
Tamás 1224
Róbert 1226-1239
Rátót nembeli Mátyás 1239-1241
Báncsa nembeli István 1243-1253
Benedek 1253-1261
Türje nembeli Fülöp 1262-1272
Kán nembeli Miklós 1273
Benedek 1274-1276
Kán nembeli Miklós (másodszor) 1276-1278
Lodomér 1279-1297/98
Bicskei Gergely 1298-1303
Bő nembeli Mihály 1303-1304
Tamás 1305-1321
Boleszló 1321-1328
Dörögdi Miklós 1329-1330
Telegdi Csanád 1330-1349
Vásári Miklós 1350-1358
Frankói Miklós 1358-1366
Telegdi Tamás 1367-1375
De Surdis János 1376-1378
Demeter 1378-1387
Kanizsai János 1387-1418

Apostoli kormányzók

Hohenlohe György 1418-1420
Borsnitz János 1420-1423

Prímás érsekek

Pálóczi György 1423-1439
Szécsi Dénes 1440-1465
Vitéz János 1465-1472
Beckensloer János 1474-1476
Aragóniai János 1480-1485
Estei Hippolit 1486-1497
Bakócz Tamás 1497-1521
Szatmári György 1522-1524
Szalkai László 1524-1526
Várday Pál 1526-1549
Martinuzzi (Fráter) György 1551
Oláh Miklós 1553-1568
Verancsics Antal 1569-1573
Fejérkövy István 1596
Kutassy János 1597-1601
Forgách Ferenc 1607-1615
Pázmány Péter 1616-1637
Lósy Imre 1637-1642
Lippay György 1642-1666
Szelepcsényi György 1666-1685
Széchényi György 1685-1695
Kollonich Lipót gr. 1695-1707
Keresztély Ágost szász herceg 1707-1725

Hercegprímás érsekek

Esterházy Imre gr. 1725-1745
Csáky Miklós gr. 1751-1757
Bakóczy Ferenc gr. 1761-1765
Batthyány József gr. 1776-1799
Károly Ambrus főherceg 1808-1809
Rudnay Sándor 1819-1838
Kopácsy József 1838-1847
Hám János 1848-1849
Scitovszky János 1849-1866
Simor János 1867-1891
Vaszary Kolos 1891-1914
Csernoch János 1914-1927
Serédi Jusztinián 1927-1945
Mindszenty József 1945-1974

[Forrás: Magyarország történeti kronológiája IV. (főszerk.: Benda Kálmán), Budapest, 1983. 1148.]


  Vissza az oldal tetejére