A hivatkozásokra kattintva a joganyagok közlönyállapota jelenik meg.

 

Változásmutató

Új jogszabályok

2020. XI. 28.

Jogszabály:

5/2020. (XI. 28.) NMHH rendelet

a hívásvégződtetési díjak meghatározásának elveiről és kritériumairól

Megjelent:

MK 2020/262. (XI. 28.)

Hatályos:

2020. 12. 21.

 

Jogszabály:

6/2020. (XI. 28.) NMHH rendelet

a kiskereskedelmi barangolási többletdíj alkalmazásának, valamint az Európai Unión belüli szabályozott hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó kiskereskedelmi díjaktól való eltérés engedélyezésének részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2020/262. (XI. 28.)

Hatályos:

2020. 12. 21.

 

Jogszabály:

45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet

a használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról

Megjelent:

MK 2020/262. (XI. 28.)

Hatályos:

2020. 12. 01., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

534/2020. (XI. 28.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2020/262. (XI. 28.)

 

 

Jogszabály:

535/2020. (XI. 28.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2020/262. (XI. 28.)

 

 

Jogszabály:

536/2020. (XI. 28.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2020/262. (XI. 28.)

 

 

Jogszabály:

537/2020. (XI. 28.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2020/262. (XI. 28.)

 

 

Jogszabály:

538/2020. (XI. 28.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2020/262. (XI. 28.)

 

 

Jogszabály:

539/2020. (XI. 28.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2020/262. (XI. 28.)

 

 

Jogszabály:

540/2020. (XI. 28.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/262. (XI. 28.)

 

 

Jogszabály:

541/2020. (XI. 28.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/262. (XI. 28.)

 

 

Jogszabály:

542/2020. (XI. 28.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/262. (XI. 28.)

 

 

Jogszabály:

543/2020. (XI. 28.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/262. (XI. 28.)

 

 

Jogszabály:

544/2020. (XI. 28.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/262. (XI. 28.)

 

 

Jogszabály:

545/2020. (XI. 28.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/262. (XI. 28.)

 

 

Jogszabály:

546/2020. (XI. 28.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/262. (XI. 28.)

 

 

Jogszabály:

547/2020. (XI. 28.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/262. (XI. 28.)

 

 

Jogszabály:

548/2020. (XI. 28.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/262. (XI. 28.)

 

 

Jogszabály:

549/2020. (XI. 28.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/262. (XI. 28.)

 

 

Jogszabály:

550/2020. (XI. 28.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/262. (XI. 28.)

 

 

Jogszabály:

551/2020. (XI. 28.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/262. (XI. 28.)

 

 

Jogszabály:

552/2020. (XI. 28.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/262. (XI. 28.)

 

 

Jogszabály:

553/2020. (XI. 28.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/262. (XI. 28.)

 

 

Jogszabály:

554/2020. (XI. 28.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/262. (XI. 28.)

 

 

Jogszabály:

555/2020. (XI. 28.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/262. (XI. 28.)

 

 

Jogszabály:

1857/2020. (XI. 28.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra, valamint nagyvállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében a Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megvalósított garanciakonstrukciók további támogatásával kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/262. (XI. 28.)

 

 

Jogszabály:

1858/2020. (XI. 28.) Korm. határozat

a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2020. július-augusztusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2020/262. (XI. 28.)

 

 

Jogszabály:

1859/2020. (XI. 28.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2020. július-augusztusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2020/262. (XI. 28.)

 

 

Jogszabály:

1860/2020. (XI. 28.) Korm. határozat

a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 65. Munkaerőpiaci és képzési feladatok alcím, 1. Szakképzési Centrumok által ellátott felnőttoktatási tevékenység finanszírozása jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2020/262. (XI. 28.)

 

 

Jogszabály:

528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2020/263. (XI. 28.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásához kapcsolódó módosításáról

Megjelent:

MK 2020/263. (XI. 28.)

Hatályos:

2021. 01. 01., 2021. 03. 01., 2022. 01. 01., 2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

530/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet

az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdésekről

Megjelent:

MK 2020/263. (XI. 28.)

Hatályos:

2020. 11. 29., 2020. 12. 13.

 

Jogszabály:

531/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a bírósági és ügyészségi szervezeti és jogállási törvények egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2020/263. (XI. 28.)

Hatályos:

2020. 11. 29., 2020. 12. 13.

 

Jogszabály:

532/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó gazdaságvédelmi intézkedésről

Megjelent:

MK 2020/263. (XI. 28.)

Hatályos:

2020. 11. 29., 2020. 12. 13.

 

Jogszabály:

1861/2020. (XI. 28.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2020/263. (XI. 28.)

 

 

2020. XI. 26.

Jogszabály:

2020. évi CXV. törvény

az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény, valamint az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2020/261. (XI. 26.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi CXVI. törvény

a Magyarország és a Kirgiz Köztársaság között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adókijátszás és adóelkerülés megakadályozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2020/261. (XI. 26.)

Hatályos:

2020. 11. 27. - kivétellel

 

Jogszabály:

2020. évi CXVII. törvény

a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2020/261. (XI. 26.)

Hatályos:

2020. 12. 04.

 

Jogszabály:

2020. évi CXVIII. törvény

egyes adótörvények módosításáról

Megjelent:

MK 2020/261. (XI. 26.)

Hatályos:

2020. 11. 27., 2020. 12. 01., 2020. 12. 27., 2021. 01. 01., 2021. 01. 04., 2021. 04. 01., 2021. 07. 01., 2022. 01. 01. - kivétellel

 

Jogszabály:

2020. évi CXIX. törvény

a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2020/261. (XI. 26.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi CXX. törvény

az ingatlanok közműcsatlakozásának elősegítése érdekében egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2020/261. (XI. 26.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi CXXI. törvény

egyes törvényeknek nyilvántartásokkal és elektronikus ügyintézéssel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2020/261. (XI. 26.)

Hatályos:

2020. 12. 04., 2021. 01. 01., 2021. 02. 01., 2021. 07. 01., 2021. 08. 02., 2022. 01. 01., 2022. 09. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi CXXII. törvény

egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2020/261. (XI. 26.)

Hatályos:

2020. 11. 29., 2020. 12. 04., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

527/2020. (XI. 26.) Korm. rendelet

az egyes klímapolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/261. (XI. 26.)

Hatályos:

2020. 12. 31., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

42/2020. (XI. 26.) BM rendelet

a lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet, valamint a fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/261. (XI. 26.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

43/2020. (XI. 26.) EMMI rendelet

egyes miniszteri rendeleteknek az Állami Egészségügyi Tartalékkal és az ágazati honvédelmi feladatokkal összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2020/261. (XI. 26.)

Hatályos:

2020. 11. 27.

 

Jogszabály:

1852/2020. (XI. 26.) Korm. határozat

a személyazonosító igazolvány biztonságának megerősítéséhez és az elektronikus ügyintézéssel összefüggő egyes fejlesztésekhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/261. (XI. 26.)

 

 

Jogszabály:

1853/2020. (XI. 26.) Korm. határozat

az Eötvös Loránd Tudományegyetem Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium infrastrukturális fejlesztéséről

Megjelent:

MK 2020/261. (XI. 26.)

 

 

Jogszabály:

1854/2020. (XI. 26.) Korm. határozat

az Örmény Apostoli Egyház iraki érsekség zakhoi templom és közösségi épület, a szíriai érsekség homszi Szent Mesrop templom, valamint a Sahagian Örmény Általános Iskola és a damaszkuszi Örmény Kulturális Központ újjáépítésének a Hungary Helps Program keretében történő támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/261. (XI. 26.)

 

 

Jogszabály:

1855/2020. (XI. 26.) Korm. határozat

egyes állami tulajdonban álló épületek bontása érdekében szükséges további intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/261. (XI. 26.)

 

 

Jogszabály:

1856/2020. (XI. 26.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2020/261. (XI. 26.)

 

 

Jogszabály:

8/2020. (XI. 26.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2020. (VI. 11.) MNB utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/64. (XI. 26.)

Hatályos:

2020. 11. 27.

 

Jogszabály:

31/2020. (XI. 26.) KKM utasítás

miniszteri biztosi kinevezés visszavonásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/64. (XI. 26.)

Hatályos:

2020. 12. 31.

 

Jogszabály:

57/2020. (XI. 26.) BVOP utasítás

a speciális foglalkozás-egészségügyi ellátás keretében nyújtott igali egészségmegőrző gyógyüdülés igénybevételi rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/64. (XI. 26.)

Hatályos:

2020. 11. 27.

 

Jogszabály:

18/2020. (XI. 26.) LÜ utasítás

az Ügyészségi Közérdekű Adatkezelő Rendszerről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/64. (XI. 26.)

Hatályos:

2020. 12. 04.

 

Jogszabály:

16/2020. (XI. 26.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap pénzkezelési szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/64. (XI. 26.)

Hatályos:

2020. 11. 27.

 

Jogszabály:

1/2020. (XI. 26.) OIF utasítás

az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2019. (X. 17.) OIF utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/64. (XI. 26.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2/2020. (XI. 26.) OIF utasítás

az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság normaalkotási szabályzatáról szóló 2/2019. (XII. 19.) OIF utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/64. (XI. 26.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

33/2020. (XI. 26.) ORFK utasítás

a szolgálati lőfegyverek, lőszerek, robbanóanyagok és pirotechnikai eszközök tárolásának és biztonsági követelményeinek meghatározásáról, a lőfegyverek, lőszerek és fegyverzeti tartozékok kezelésének, nyilvántartásának, őrzésének és ellenőrzésének szabályozásáról szóló 13/2013. (IV. 11.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/64. (XI. 26.)

Hatályos:

2020. 11. 27.

 

Jogszabály:

34/2020. (XI. 26.) ORFK utasítás

a békeidőszaki fegyverzeti és vegyivédelmi szakanyagellátás biztosításáról és a tartalékkészletek meghatározásáról szóló 48/2018. (XII. 19.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/64. (XI. 26.)

Hatályos:

2020. 12. 20.

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/64. (XI. 26.)

 

 

Jogszabály:

PM közlemény

a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet alapján a Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés (OKJ 54 344 01) 2020/2021-es tanévi Országos Szakmai Tanulmányi Versenyének meghirdetéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/64. (XI. 26.)

 

 

Jogszabály:

PM közlemény

a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet alapján a Vállalkozási és bérügyintéző szakképesítés (OKJ 54 344 02) 2020/2021-es tanévi Országos Szakmai Tanulmányi Versenyének meghirdetéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/64. (XI. 26.)

 

 

Jogszabály:

Budapest Főváros Kormányhivatala Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztálya közleménye

a tiszalöki hajózsilip rekonstrukciója alatti hajózási zárlatról (40/Ti/2020. számú hajósoknak szóló hirdetmény)

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/64. (XI. 26.)

 

 

Jogszabály:

Új Kezdet Párt

2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/64. (XI. 26.)

 

 

Jogszabály:

Új Kezdet Párt

2018. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/64. (XI. 26.)

 

 

Jogszabály:

Új Kezdet Párt

2019. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/64. (XI. 26.)

 

 

2020. XI. 25.

Jogszabály:

516/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet

az Országos Kórházi Főigazgatóság feladatairól

Megjelent:

MK 2020/258. (XI. 25.)

Hatályos:

2020. 11. 26., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

517/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet

az Országos Kórházi Főigazgatóságról szóló 506/2020. (XI. 17.) Korm. rendelettől eltérő, veszélyhelyzet idején alkalmazandó szabályokról

Megjelent:

MK 2020/258. (XI. 25.)

Hatályos:

2020. 11. 26., 2020. 12. 10.

 

Jogszabály:

518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet

a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/259. (XI. 25.)

Hatályos:

2021. 01. 01., 2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

519/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet

a határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról szóló 407/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/260. (XI. 25.)

Hatályos:

2020. 11. 30.

 

Jogszabály:

520/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletnek a maszkviseléssel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2020/260. (XI. 25.)

Hatályos:

2020. 11. 26.

 

Jogszabály:

521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről

Megjelent:

MK 2020/260. (XI. 25.)

Hatályos:

2020. 11. 26., 2020. 12. 10.

 

Jogszabály:

522/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején a felsőoktatást érintő egyes szabályokról

Megjelent:

MK 2020/260. (XI. 25.)

Hatályos:

2020. 11. 26., 2020. 12. 08.

 

Jogszabály:

523/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet

a szálláshely-szolgáltatók meghiúsuló foglalásaiból eredő bevételkiesés részleges megtérítéséről

Megjelent:

MK 2020/260. (XI. 25.)

Hatályos:

2020. 11. 26., 2020. 12. 10.

 

Jogszabály:

524/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet

az orvos- és egészségtudományi felsőoktatási intézmények irányító megyei intézményi feladatokat is ellátó klinikai központjainak irányítására a veszélyhelyzet idején alkalmazandó szabályokról

Megjelent:

MK 2020/260. (XI. 25.)

Hatályos:

2020. 11. 26., 2020. 12. 10., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

525/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet

az orvos- és egészségtudományi felsőoktatási intézmények irányító megyei intézményi feladatokat el nem látó klinikai központjainak irányítására a veszélyhelyzet idején alkalmazandó szabályokról

Megjelent:

MK 2020/260. (XI. 25.)

Hatályos:

2021. 01. 01., 2021. 01. 15.

 

Jogszabály:

526/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet

az egészség- és önsegélyező pénztáraknak a szociális intézményekre vonatkozó működési és üzemeltetési szabályairól

Megjelent:

MK 2020/260. (XI. 25.)

Hatályos:

2020. 12. 10.

 

Jogszabály:

1846/2020. (XI. 25.) Korm. határozat

a veszélyhelyzettel összefüggésben a közfoglalkoztatási szabályok eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2020/260. (XI. 25.)

Hatályos:

2020. 11. 26.

 

Jogszabály:

1847/2020. (XI. 25.) Korm. határozat

a koronavírus-világjárvány egyes kulturális feladatot ellátó gazdasági társaságokat érintő hatásának enyhítéséről

Megjelent:

MK 2020/260. (XI. 25.)

 

 

Jogszabály:

1848/2020. (XI. 25.) Korm. határozat

az alapellátásban dolgozó orvosok és szakdolgozók béremeléséhez szükséges 2021. évi forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/260. (XI. 25.)

 

 

Jogszabály:

1849/2020. (XI. 25.) Korm. határozat

kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2020/260. (XI. 25.)

Hatályos:

2020. 11. 26.

 

Jogszabály:

1850/2020. (XI. 25.) Korm. határozat

a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, valamint a XI. Miniszterelnökség fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2020/260. (XI. 25.)

 

 

Jogszabály:

1851/2020. (XI. 25.) Korm. határozat

a tatabányai multifunkciós csarnok beruházás megvalósításához kapcsolódó további munkálatokról

Megjelent:

MK 2020/260. (XI. 25.)

 

 

2020. XI. 24.

Jogszabály:

514/2020. (XI. 24.) Korm. rendelet

az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos egyes műszaki szolgáltatási feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről szóló 51/2016. (III. 17.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/257. (XI. 24.)

Hatályos:

2020. 11. 25.

 

Jogszabály:

515/2020. (XI. 24.) Korm. rendelet

A Kormány a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 47. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Megjelent:

MK 2020/257. (XI. 24.)

Hatályos:

2020. 12. 02., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

58/2020. (XI. 24.) AM rendelet

a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/257. (XI. 24.)

Hatályos:

2020. 11. 27.

 

Jogszabály:

42/2020. (XI. 24.) EMMI rendelet

a kihirdetett veszélyhelyzet miatt szükséges egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/257. (XI. 24.)

Hatályos:

2020. 11. 25.

 

Jogszabály:

11/2020. (XI. 24.) PM rendelet

a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből származó állami kötelezettségek rendezéséről szóló 5/1996. (I. 26.) PM rendelet, valamint a gépjármű-szavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékokról szóló 12/1998. (III. 27.) PM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/257. (XI. 24.)

Hatályos:

2020. 11. 25.

 

Jogszabály:

1840/2020. (XI. 24.) Korm. határozat

a 2020. évben nem szabadidőben megváltott alapértelmezett túlszolgálatok pénzügyi teljesítéséhez szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/257. (XI. 24.)

 

 

Jogszabály:

1841/2020. (XI. 24.) Korm. határozat

a Citadella erőd és sétány megújítása érdekében a kivitelezési feladatokhoz szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/257. (XI. 24.)

 

 

Jogszabály:

1842/2020. (XI. 24.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében megvalósuló békéscsabai útfejlesztési célok előkészítése és megvalósítása érdekében történő támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/257. (XI. 24.)

 

 

Jogszabály:

1843/2020. (XI. 24.) Korm. határozat

a Debrecen Nemzetközi Repülőtér koronavírus-járvánnyal összefüggő támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/257. (XI. 24.)

 

 

Jogszabály:

1844/2020. (XI. 24.) Korm. határozat

a Sopron Megyei Jogú Város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2020/257. (XI. 24.)

 

 

Jogszabály:

1845/2020. (XI. 24.) Korm. határozat

a Magyar Falu Program keretében pajtaszínház és közösségi tér kialakításához kapcsolódó előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2020/257. (XI. 24.)

 

 

2020. XI. 23.

Jogszabály:

513/2020. (XI. 23.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/256. (XI. 23.)

Hatályos:

2020. 11. 24.

 

2020. XI. 21.

Jogszabály:

512/2020. (XI. 21.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején a parkolást könnyítő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/255. (XI. 21.)

Hatályos:

2020. 11. 23., 2020. 12. 07.

 

Jogszabály:

1839/2020. (XI. 21.) Korm. határozat

a veszélyhelyzet idején a parkolás könnyítése érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/255. (XI. 21.)

 

 

2020. XI. 20.

Jogszabály:

2020. évi CXIII. törvény

egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2020/254. (XI. 20.)

Hatályos:

2020. 11. 28., 2021. 01. 01., 2021. 04. 01., 2021. 10. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi CXIV. törvény

az Eötvös Loránd Kutatási Hálózatnál foglalkoztatottak jogállásváltozásához szükséges egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2020/254. (XI. 20.)

Hatályos:

2020. 11. 30., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

511/2020. (XI. 20.) Korm. rendelet

a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet, továbbá a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/254. (XI. 20.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

44/2020. (XI. 20.) MNB rendelet

a biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Megjelent:

MK 2020/254. (XI. 20.)

Hatályos:

2020. 11. 21., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

45/2020. (XI. 20.) MNB rendelet

a pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Megjelent:

MK 2020/254. (XI. 20.)

Hatályos:

2020. 11. 21., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

46/2020. (XI. 20.) MNB rendelet

a jegybanki információs rendszerhez a hitelügyletek egyes adataira vonatkozóan teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségről szóló 35/2018. (XI. 13.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/254. (XI. 20.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

15/2020. (XI. 20.) KKM rendelet

a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásról szóló 7/2020. (IV. 16.) KKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/254. (XI. 20.)

Hatályos:

2020. 11. 21.

 

Jogszabály:

1828/2020. (XI. 20.) Korm. határozat

a "Magyarország - Nemzetközi Pénzügyi Társaság Együttműködési Alap" meghosszabbításáról, valamint 10 millió USD donor hozzájárulás befizetéséről

Megjelent:

MK 2020/254. (XI. 20.)

 

 

Jogszabály:

1829/2020. (XI. 20.) Korm. határozat

a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási arányának növelése érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/254. (XI. 20.)

 

 

Jogszabály:

1830/2020. (XI. 20.) Korm. határozat

a köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2020/254. (XI. 20.)

 

 

Jogszabály:

1831/2020. (XI. 20.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében Jászkisér Város Önkormányzat fejlesztési programjának támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/254. (XI. 20.)

 

 

Jogszabály:

1832/2020. (XI. 20.) Korm. határozat

a kisvárdai multifunkciós sportcsarnok építéséről

Megjelent:

MK 2020/254. (XI. 20.)

 

 

Jogszabály:

1833/2020. (XI. 20.) Korm. határozat

a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak ellátása érdekében szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/254. (XI. 20.)

 

 

Jogszabály:

1834/2020. (XI. 20.) Korm. határozat

az EFOP-4.1.2-17 azonosító jelű ("Iskola 2020" Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében című) felhívás keretében megvalósuló egyes projektek összköltségének növeléséről

Megjelent:

MK 2020/254. (XI. 20.)

 

 

Jogszabály:

1835/2020. (XI. 20.) Korm. határozat

az MKSZN Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak a Vidékfejlesztési Program VP2-4.1.3-20 azonosító jelű, "Kertészeti üzemek korszerűsítése" című felhívásra, valamint a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központnak a Vidékfejlesztési Program VP4-15.2.1.1-16 azonosító jelű, "Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése" című felhívásra támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2020/254. (XI. 20.)

 

 

Jogszabály:

1836/2020. (XI. 20.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1283/2016. (VI. 7.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/254. (XI. 20.)

 

 

Jogszabály:

1837/2020. (XI. 20.) Korm. határozat

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása érdekében végzett feladatokról, valamint a Miniszterelnökség fejezetnél felmerült többletkiadások fedezetének biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/254. (XI. 20.)

 

 

Jogszabály:

1838/2020. (XI. 20.) Korm. határozat

a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatási feladataihoz szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/254. (XI. 20.)

 

 

2020. XI. 19.

Jogszabály:

509/2020. (XI. 19.) Korm. rendelet

az egészségügyi és az egészségügyben dolgozók, a nevelési, oktatási intézményekben nevelési, oktatási tevékenységet végző dolgozók, a szociális intézményekben dolgozók, valamint a bölcsődei ellátásban dolgozók SARS-CoV-2 koronavírus kimutatására alkalmas rendszeres vizsgálatáról és az egészségügyi ellátással összefüggő egyes kérdésekről

Megjelent:

MK 2020/252. (XI. 19.)

Hatályos:

2020. 11. 20., 2020. 12. 04.

 

Jogszabály:

510/2020. (XI. 19.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/252. (XI. 19.)

Hatályos:

2020. 11. 20.

 

Jogszabály:

106/2020. (XI. 19.) ME határozat

országos kórházfőigazgató-helyettesek kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/252. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

42/2020. (XI. 19.) MNB rendelet

a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Megjelent:

MK 2020/253. (XI. 19.)

Hatályos:

2020. 11. 20., 2021. 01. 01., 2021. 04. 01., 2021. 06. 01.

 

Jogszabály:

43/2020. (XI. 19.) MNB rendelet

a tőkepiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Megjelent:

MK 2020/253. (XI. 19.)

Hatályos:

2020. 11. 20., 2021. 01. 01., 2021. 04. 01.

 

Jogszabály:

43/2020. (XI. 19.) ITM rendelet

az Európai Unió Vasúti Ügynökségének engedélyezési eljárásába bevont vasúti közlekedési hatóság nemzeti óradíjának megállapításáról

Megjelent:

MK 2020/253. (XI. 19.)

Hatályos:

2020. 11. 24.

 

Jogszabály:

44/2020. (XI. 19.) ITM rendelet

a vasúti járművek karbantartási rendszeréről és a karbantartásáért felelős szervezetekről

Megjelent:

MK 2020/253. (XI. 19.)

Hatályos:

2020. 11. 24.

 

Jogszabály:

1007/2020. (XI. 19.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1004/2020. (IV. 30.) AB Tü. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/253. (XI. 19.)

Hatályos:

2020. 12. 01.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5024/2020/4. határozata

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény a közlekedés biztonságát veszélyeztető növényzettel kapcsolatos szabályozást kiemelte a helyi közügyek köréből, ami az önkormányzati rendeletalkotást a növényzet közlekedésbiztonsági szempontú eltávolítása tekintetében kizárja.

Megjelent:

MK 2020/253. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

526/2020. (XI. 19.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/253. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

527/2020. (XI. 19.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/253. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

528/2020. (XI. 19.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/253. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

529/2020. (XI. 19.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/253. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

530/2020. (XI. 19.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/253. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

531/2020. (XI. 19.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/253. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

532/2020. (XI. 19.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/253. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

533/2020. (XI. 19.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/253. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

1826/2020. (XI. 19.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatási előirányzat keretösszegének ismételt megemeléséről

Megjelent:

MK 2020/253. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

1827/2020. (XI. 19.) Korm. határozat

a GINOP-7.1.1-15-2016-00027 azonosító számú ("A fertődi Esterházy-kastély turisztikai célú fejlesztése" című), hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projekt támogatásának növeléséről, valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/253. (XI. 19.)

Hatályos:

2020. 11. 20.

 

Jogszabály:

11/2020. (XI. 19.) MK utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/63. (XI. 19.)

Hatályos:

2020. 11. 20.

 

Jogszabály:

8/2020. (XI. 19.) AM utasítás

a XII. Agrárminisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos gazdálkodásról szóló 3/2020. (IV. 10.) AM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/63. (XI. 19.)

Hatályos:

2020. 11. 20.

 

Jogszabály:

25/2020. (XI. 19.) BM utasítás

a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2018. (VI. 12.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/63. (XI. 19.)

Hatályos:

2020. 11. 20.

 

Jogszabály:

30/2020. (XI. 19.) ITM utasítás

a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/63. (XI. 19.)

Hatályos:

2020. 11. 20.

 

Jogszabály:

5/2020. (XI. 19.) ÁSZ utasítás

az Állami Számvevőszék egyedi iratkezelési szabályzatáról szóló 1/2020. (I. 9.) ÁSZ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/63. (XI. 19.)

Hatályos:

2020. 11. 20.

 

Jogszabály:

6/2020. (XI. 19.) ÁSZ utasítás

az Állami Számvevőszék másolatkészítési szabályzatáról szóló 2/2020. (I. 9.) ÁSZ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/63. (XI. 19.)

Hatályos:

2020. 11. 20.

 

Jogszabály:

56/2020. (XI. 19.) BVOP utasítás

egyes szakutasítások hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/63. (XI. 19.)

Hatályos:

2020. 11. 20., 2020. 12. 01.

 

Jogszabály:

15/2020. (XI. 19.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/63. (XI. 19.)

Hatályos:

2020. 11. 20.

 

Jogszabály:

9/2020. (XI. 19.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda Közszolgálati Szabályzatáról szóló 6/2020. (VI. 26.) NVI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/63. (XI. 19.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

31/2020. (XI. 19.) ORFK utasítás

az Országos Rendőr-főkapitányság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2015. (IX. 10.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/63. (XI. 19.)

Hatályos:

2020. 11. 22.

 

Jogszabály:

32/2020. (XI. 19.) ORFK utasítás

a bűnügyi technikai tevékenységgel kapcsolatban egyes ORFK utasítások módosításáról, valamint hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/63. (XI. 19.)

Hatályos:

2020. 11. 27.

 

Jogszabály:

50/2020. (XI. 19.) KKM közlemény

a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából, az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2017. évi VI. törvény 1. §-a és 2. §-a hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/63. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

MvM közlemény

a Pro Architectura díjak adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/63. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

ITM felhívás

a 2020/2021. tanévben megrendezendő Szakma Kiváló Tanulója Versenyre és az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/63. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

ITM közlemény

az Innovációs és Technológiai Minisztérium elismerési hírei

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/63. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/63. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/63. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2020. december 1-je és december 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/63. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt beszámolója

a Borsod-Abaúj-Zemplén megye 6. számú országgyűlési egyéni választókerület (Szerencs) országgyűlési képviselője 2020. évi időközi választásra fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/63. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési képviselőjelöltjének összevont beszámolója

a Borsod-Abaúj-Zemplén megye 6. számú országgyűlési egyéni választókerület (Szerencs) országgyűlési képviselője 2020. évi időközi választásra fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/63. (XI. 19.)

 

 

2020. XI. 18.

Jogszabály:

508/2020. (XI. 18.) Korm. rendelet

az 1957. szeptember 30-án létrejött, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) módosításáról szóló Jegyzőkönyv és a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás egységes szerkezetben történő kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2020/251. (XI. 18.)

Hatályos:

2020. 11. 19., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

41/2020. (XI. 18.) MNB rendelet

a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Megjelent:

MK 2020/251. (XI. 18.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

1816/2020. (XI. 18.) Korm. határozat

a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatási előirányzat keretösszegének megemeléséről

Megjelent:

MK 2020/251. (XI. 18.)

 

 

Jogszabály:

1817/2020. (XI. 18.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról

Megjelent:

MK 2020/251. (XI. 18.)

 

 

Jogszabály:

1818/2020. (XI. 18.) Korm. határozat

a Nemzeti Exportvédelmi Programhoz szükséges további források biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/251. (XI. 18.)

 

 

Jogszabály:

1819/2020. (XI. 18.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a győri Vízi élménypark megvalósítása, valamint az érintett terület árvízi védelmének biztosítása érdekében szükséges támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/251. (XI. 18.)

 

 

Jogszabály:

1820/2020. (XI. 18.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a Tiszaliget fürdőfejlesztési projekt megvalósításához szükséges többlettámogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/251. (XI. 18.)

 

 

Jogszabály:

1821/2020. (XI. 18.) Korm. határozat

Szikszó és térsége fejlesztésének érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/251. (XI. 18.)

 

 

Jogszabály:

1822/2020. (XI. 18.) Korm. határozat

a Science Park Szeged területén kialakítandó inkubátorház fejlesztéséről

Megjelent:

MK 2020/251. (XI. 18.)

 

 

Jogszabály:

1823/2020. (XI. 18.) Korm. határozat

a magyar állam Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó "zártkörűen működő" Részvénytársaságban fennálló társasági részesedésének a Szeged-Csanádi Egyházmegye részére történő ingyenes tulajdonba adásáról

Megjelent:

MK 2020/251. (XI. 18.)

 

 

Jogszabály:

1824/2020. (XI. 18.) Korm. határozat

az EFOP-2.4.1-16-2017-00099 azonosító számú ("Összefogás a romákért, telep program Ötvöskónyiban ERFA" című) projekt összköltségének növeléséről

Megjelent:

MK 2020/251. (XI. 18.)

 

 

Jogszabály:

1825/2020. (XI. 18.) Korm. határozat

az EFOP-4.1.2-17-2017-00112 azonosító számú ("Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése" című) projekt összköltségének növeléséről

Megjelent:

MK 2020/251. (XI. 18.)

 

 

Jogszabály:

105/2020. (XI. 18.) ME határozat

országos kórház-főigazgató kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/251. (XI. 18.)

 

 

2020. XI. 17.

Jogszabály:

503/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/249. (XI. 17.)

Hatályos:

2020. 11. 22.

 

Jogszabály:

504/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet

az Ózdi Járási Hivatal új irodaépület és kormányablak, valamint kapcsolódó parkoló kialakítását célzó beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2020/249. (XI. 17.)

Hatályos:

2020. 11. 18.

 

Jogszabály:

40/2020. (XI. 17.) MNB rendelet

a "Debrecen, Református Nagytemplom és Kollégium Nemzeti Emlékhely" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2020/249. (XI. 17.)

Hatályos:

2020. 11. 18.

 

Jogszabály:

4/2020. (XI. 17.) NMHH rendelet

az interfészek bejelentéséhez kapcsolódó műszaki leírások tartalmi követelményeiről és az azokhoz való hozzáférés előírásáról szóló 5/2016. (VIII. 16.) NMHH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/249. (XI. 17.)

Hatályos:

2020. 12. 21.

 

Jogszabály:

40/2020. (XI. 17.) EMMI rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/249. (XI. 17.)

Hatályos:

2020. 11. 18.

 

Jogszabály:

41/2020. (XI. 17.) EMMI rendelet

a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/249. (XI. 17.)

Hatályos:

2020. 11. 18., 2020. 12. 18.

 

Jogszabály:

42/2020. (XI. 17.) ITM rendelet

Csongrád megye nevének Csongrád-Csanád megyére változásával összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/249. (XI. 17.)

Hatályos:

2020. 11. 18.

 

Jogszabály:

35/2020. (XI. 17.) OGY határozat

Simonka György országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2020/249. (XI. 17.)

 

 

Jogszabály:

36/2020. (XI. 17.) OGY határozat

Szabó Timea országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2020/249. (XI. 17.)

 

 

Jogszabály:

1799/2020. (XI. 17.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében megvalósításra kerülő egyes hitel- és garanciakonstrukciókkal kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/249. (XI. 17.)

 

 

Jogszabály:

1800/2020. (XI. 17.) Korm. határozat

az önkormányzati tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltó egyesületek rendkívüli támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/249. (XI. 17.)

 

 

Jogszabály:

1801/2020. (XI. 17.) Korm. határozat

egyes helyi önkormányzatok fejlesztési és működési feladatainak támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/249. (XI. 17.)

 

 

Jogszabály:

1802/2020. (XI. 17.) Korm. határozat

a Szegedi Tudományegyetem Infektológiai Klinika és Oktatóközpont fejlesztéséről

Megjelent:

MK 2020/249. (XI. 17.)

 

 

Jogszabály:

1803/2020. (XI. 17.) Korm. határozat

állami tulajdonú ingatlan temető céljára történő ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

Megjelent:

MK 2020/249. (XI. 17.)

 

 

Jogszabály:

1804/2020. (XI. 17.) Korm. határozat

a magyar irodalom és kultúra ápolásának, valamint terjesztésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/249. (XI. 17.)

 

 

Jogszabály:

1805/2020. (XI. 17.) Korm. határozat

a magyar nyelvű folyóiratok támogatási rendszerének átalakításáról

Megjelent:

MK 2020/249. (XI. 17.)

 

 

Jogszabály:

1806/2020. (XI. 17.) Korm. határozat

a bácsalmási kézilabda munkacsarnok építéséről

Megjelent:

MK 2020/249. (XI. 17.)

 

 

Jogszabály:

1807/2020. (XI. 17.) Korm. határozat

a balassagyarmati kézilabda munkacsarnok építéséről

Megjelent:

MK 2020/249. (XI. 17.)

 

 

Jogszabály:

1808/2020. (XI. 17.) Korm. határozat

a besenyőtelki tornaterem építéséről

Megjelent:

MK 2020/249. (XI. 17.)

 

 

Jogszabály:

1809/2020. (XI. 17.) Korm. határozat

a budakeszi tanuszoda építéséről

Megjelent:

MK 2020/249. (XI. 17.)

 

 

Jogszabály:

1810/2020. (XI. 17.) Korm. határozat

a Csengelei Általános Iskola tornatermének építéséről

Megjelent:

MK 2020/249. (XI. 17.)

 

 

Jogszabály:

1811/2020. (XI. 17.) Korm. határozat

a letenyei tanuszoda építéséről

Megjelent:

MK 2020/249. (XI. 17.)

 

 

Jogszabály:

1812/2020. (XI. 17.) Korm. határozat

a sarkadi tanuszoda építéséről

Megjelent:

MK 2020/249. (XI. 17.)

 

 

Jogszabály:

1813/2020. (XI. 17.) Korm. határozat

az Ózdi Járási Hivatal új irodaépület és kormányablak, valamint kapcsolódó parkoló kialakítását célzó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához biztosított források felhasználásáról

Megjelent:

MK 2020/249. (XI. 17.)

 

 

Jogszabály:

1814/2020. (XI. 17.) Korm. határozat

a Tolna Megyei Szakképzési Centrum Hunyadi Mátyás Vendéglátó és Turisztikai Technikum és Szakképző Iskola teljes körű felújításáról

Megjelent:

MK 2020/249. (XI. 17.)

 

 

Jogszabály:

1815/2020. (XI. 17.) Korm. határozat

a Fiumei úti Nemzeti Sírkert és Nemzeti Emlékhely, a Salgótarjáni utcai zsidó temető, a Nemzeti Emlékezet Múzeuma és a Rákoskeresztúri Új Köztemető Nemzeti Gyászpark üzemeltetéséhez szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/249. (XI. 17.)

 

 

Jogszabály:

505/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet

a 2020. november 4-én kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról

Megjelent:

MK 2020/250. (XI. 17.)

Hatályos:

2020. 11. 18., 2021. 02. 08.

 

Jogszabály:

506/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet

az Országos Kórházi Főigazgatóságról

Megjelent:

MK 2020/250. (XI. 17.)

Hatályos:

2020. 11. 18.

 

Jogszabály:

507/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet

az állami fenntartású, egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók irányításának a veszélyhelyzetben alkalmazandó szabályairól

Megjelent:

MK 2020/250. (XI. 17.)

Hatályos:

2020. 12. 01., 2020. 12. 08.

 

2020. XI. 16.

Jogszabály:

502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről

Megjelent:

MK 2020/248. (XI. 16.)

Hatályos:

2020. 11. 17., 2020. 12. 01.

 

Jogszabály:

40/2020. (XI. 16.) BM rendelet

egyes belügyminiszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/248. (XI. 16.)

Hatályos:

2020. 11. 24.

 

Jogszabály:

41/2020. (XI. 16.) BM rendelet

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/248. (XI. 16.)

Hatályos:

2020. 11. 17.

 

Jogszabály:

1798/2020. (XI. 16.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program keretében megvalósított egyes infrastruktúra-fejlesztési projektek zárásához szükséges, valamint az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében megvalósított projektek zárását követő intézkedésekről, továbbá az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/248. (XI. 16.)

Hatályos:

2020. 11. 17.

 

2020. XI. 14.

Jogszabály:

501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/247. (XI. 14.)

Hatályos:

2020. 11. 15., 2020. 11. 29.

 

2020. XI. 13.

Jogszabály:

497/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet

a kiemelt nemzeti emlékhely használatának rendjéről szóló 119/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/245. (XI. 13.)

Hatályos:

2020. 11. 14.

 

Jogszabály:

57/2020. (XI. 13.) AM rendelet

a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához igényelhető támogatásról

Megjelent:

MK 2020/245. (XI. 13.)

Hatályos:

2020. 11. 16.

 

Jogszabály:

41/2020. (XI. 13.) ITM rendelet

az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/245. (XI. 13.)

Hatályos:

2020. 11. 16.

 

Jogszabály:

1006/2020. (XI. 13.) AB Tü. határozat

Alkotmánybíróság teljes ülésének az Alkotmánybíróság öttagú állandó tanácsainak számáról, összetételéről és a tanácsvezetők személyéről szóló 1005/2020. (IX. 22.) AB Tü. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/245. (XI. 13.)

Hatályos:

2020. 11. 14.

 

Jogszabály:

1795/2020. (XI. 13.) Korm. határozat

az Adatváltozás-kezelési Szolgáltatás bevezetéséről

Megjelent:

MK 2020/245. (XI. 13.)

 

 

Jogszabály:

1796/2020. (XI. 13.) Korm. határozat

az Útprogram megvalósításához kapcsolódó intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/245. (XI. 13.)

Hatályos:

2020. 11. 14.

 

Jogszabály:

1797/2020. (XI. 13.) Korm. határozat

Ukrajna részére egészségügyi eszközöknek térítésmentes biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/245. (XI. 13.)

 

 

Jogszabály:

104/2020. (XI. 13.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/245. (XI. 13.)

 

 

Jogszabály:

498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet

egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról

Megjelent:

MK 2020/246. (XI. 13.)

Hatályos:

2020. 11. 14., 2020. 11. 28.

 

Jogszabály:

499/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során a Magyar Honvédség által a kórházakban ellátott feladatokról

Megjelent:

MK 2020/246. (XI. 13.)

Hatályos:

2020. 11. 14., 2020. 11. 28.

 

Jogszabály:

500/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején az okmányokra, továbbá az ügyintézésre vonatkozó egyes szabályok megállapításáról

Megjelent:

MK 2020/246. (XI. 13.)

Hatályos:

2020. 11. 14., 2020. 11. 28.

 

Jogszabály:

65/2020. (XI. 13.) HM utasítás

egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/62. (XI. 13.)

Hatályos:

2020. 11. 14.

 

Jogszabály:

29/2020. (XI. 13.) ITM utasítás

az Innovációs és Technológiai Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának rendjéről szóló 7/2020. (II. 13.) ITM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/62. (XI. 13.)

Hatályos:

2020. 11. 14.

 

Jogszabály:

26/2020. (XI. 13.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/62. (XI. 13.)

Hatályos:

2020. 11. 14.

 

Jogszabály:

27/2020. (XI. 13.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/62. (XI. 13.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

28/2020. (XI. 13.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/62. (XI. 13.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

29/2020. (XI. 13.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/62. (XI. 13.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

30/2020. (XI. 13.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/62. (XI. 13.)

Hatályos:

2020. 11. 14.

 

Jogszabály:

19/2020. (XI. 13.) PM utasítás

a Pénzügyminisztérium költségvetési fejezetre vonatkozó fejezeti kezelésű előirányzatai és egyes központi kezelésű előirányzatai szakmai kezelőinek a kijelöléséről szóló 10/2018. (XII. 17.) PM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/62. (XI. 13.)

Hatályos:

2020. 11. 14.

 

Jogszabály:

20/2020. (XI. 13.) PM utasítás

a lakáscélú állami támogatások eljárásrendjéről szóló 1/2017. (I. 5.) NGM utasítás hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/62. (XI. 13.)

Hatályos:

2020. 11. 14.

 

Jogszabály:

2/2020 (XI. 13.) HM KÁT utasítás

a Honvédelmi Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2019. (VII. 26.) HM KÁT utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/62. (XI. 13.)

Hatályos:

2020. 11. 14.

 

Jogszabály:

5/2020. (XI. 13.) BM OKF utasítás

a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/62. (XI. 13.)

Hatályos:

2020. 11. 14.

 

Jogszabály:

29/2020. (XI. 13.) ORFK utasítás

a nemzetközi bűnügyi együttműködés keretében fogvatartott személyek kísérésének rendőrségi feladatairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/62. (XI. 13.)

Hatályos:

2020. 11. 28.

 

Jogszabály:

30/2020. (XI. 13.) ORFK utasítás

a Miniszterelnökség Budapest V. kerület, Kossuth Lajos tér 4. szám alatti épülete őrzésvédelmének, beléptetési és parkolási rendjének szabályozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/62. (XI. 13.)

Hatályos:

2020. 12. 01.

 

Jogszabály:

Országgyűlés Hivatala közleménye

elismerések adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/62. (XI. 13.)

 

 

Jogszabály:

Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa

2020. október 15-ei ülésén hozott határozatai

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/62. (XI. 13.)

 

 

Jogszabály:

AM felhívás

a minisztérium hatáskörébe tartozó szakmai tanulmányi versenyekre a 2020/2021-es tanévben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/62. (XI. 13.)

 

 

Jogszabály:

EMMI felhívás

az I. Egészségügy ágazat Országos Szakmai Tanulmányi Versenyeire a 2020/2021. tanévre vonatkozóan

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/62. (XI. 13.)

 

 

Jogszabály:

ITM felhívás

a 2020/2021. tanévben megrendezendő Szakma Kiváló Tanulója Versenyre és az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/62. (XI. 13.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/62. (XI. 13.)

 

 

Jogszabály:

ITM közlemény

az Innovációs és Technológiai Minisztérium elismerési hírei

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/62. (XI. 13.)

 

 

Jogszabály:

Közbeszerzési Hatóság pályázati felhívásának módosítása

a Közbeszerzési Nívódíj - 2020 elnyerésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/62. (XI. 13.)

 

 

Jogszabály:

Közbeszerzési Hatóság pályázati felhívásának módosítása

a Közbeszerzési Kiválósági Díj - 2020 elnyerésére felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók számára

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/62. (XI. 13.)

 

 

Jogszabály:

Közbeszerzési Hatóság pályázati felhívásának módosítása

a Közbeszerzési Kiválósági Díj - 2020 elnyerésére felsőoktatási intézmények tanulói számára

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/62. (XI. 13.)

 

 

Jogszabály:

Körmend Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/62. (XI. 13.)

 

 

Jogszabály:

Szigetvár Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/62. (XI. 13.)

 

 

Jogszabály:

Veszprém Megyei Kormányhivatal hirdetménye

bélyegzők érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/62. (XI. 13.)

 

 

2020. XI. 11.

Jogszabály:

2020. évi CX. törvény

a pénzügyi közvetítőrendszer egyes elemeit érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról

Megjelent:

MK 2020/243. (XI. 11.)

Hatályos:

2020. 11. 30., 2020. 12. 26., 2021. 03. 10., 2021. 06. 26.

 

Jogszabály:

2020. évi CXI. törvény

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2020/243. (XI. 11.)

Hatályos:

2020. 11. 26.

 

Jogszabály:

2020. évi CXII. törvény

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2019. évi LXVI. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2020/243. (XI. 11.)

Hatályos:

2021. 01. 01., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

15/2020. (XI. 11.) NVTNM rendelet

a HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/243. (XI. 11.)

Hatályos:

2020. 11. 12.

 

Jogszabály:

2/2020. Polgári jogegységi határozat

gépjárműtörzskönyv hitelező általi birtokban tartásának atipikus biztosítéki jellege tárgyában

Megjelent:

MK 2020/243. (XI. 11.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Knk.III.37.660/2020/2. végzése

a Nemzeti Választási Bizottság 34/2020. számú határozatának megváltoztatásáról

Megjelent:

MK 2020/243. (XI. 11.)

 

 

Jogszabály:

487/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során a távmunkával kapcsolatos szabályok alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2020/244. (XI. 11.)

Hatályos:

2020. 11. 12., 2020. 11. 26.

 

Jogszabály:

488/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet

a biztonságos veszélyhelyzeti gyógyszerellátáshoz szükséges egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/244. (XI. 11.)

Hatályos:

2020. 11. 12., 2020. 11. 26.

 

Jogszabály:

489/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet

a pedagógus-továbbképzés veszélyhelyzeti szabályairól

Megjelent:

MK 2020/244. (XI. 11.)

Hatályos:

2020. 11. 19., 2020. 12. 03.

 

Jogszabály:

490/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet

a látássérült személyek számára biztosított elemi rehabilitációs szolgáltatásról

Megjelent:

MK 2020/244. (XI. 11.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

491/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet

egyes európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/244. (XI. 11.)

Hatályos:

2020. 11. 14.

 

Jogszabály:

492/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet

az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet végleges elhelyezését biztosító beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2020/244. (XI. 11.)

Hatályos:

2020. 11. 12.

 

Jogszabály:

493/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/244. (XI. 11.)

Hatályos:

2020. 11. 26.

 

Jogszabály:

494/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet

a sportinfrastruktúra-fejlesztések megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 65/2019. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/244. (XI. 11.)

Hatályos:

2020. 11. 12.

 

Jogszabály:

495/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet

egyes koncesszióköteles tevékenységek tekintetében az illetékes ágazati miniszteri feladatok ellátásáról

Megjelent:

MK 2020/244. (XI. 11.)

Hatályos:

2020. 11. 12.

 

Jogszabály:

496/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet

játékkaszinó-egységek üzemeltetésére vonatkozó koncessziós szerződések megkötésére irányuló ajánlattételi eljárás, illetve koncessziós pályázat kiírásának kiemelt nemzetgazdasági érdekké minősítéséről

Megjelent:

MK 2020/244. (XI. 11.)

Hatályos:

2020. 11. 12.

 

Jogszabály:

1741/2020. (XI. 11.) Korm. határozat

az Európai Unió döntéshozatali tevékenységében való kormányzati részvétel összehangolásáról és az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottságról

Megjelent:

MK 2020/244. (XI. 11.)

Hatályos:

2020. 11. 12.

 

Jogszabály:

1742/2020. (XI. 11.) Korm. határozat

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap tekintetében a Kifizető Ügynökséggel kapcsolatos tanúsító szervi feladatok, valamint az illetékes hatósági közreműködés keretében az akkreditációs felügyeleti és monitoring vizsgálatok elvégzéséhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/244. (XI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1743/2020. (XI. 11.) Korm. határozat

a 2020/21-es női kosárlabda Euroliga alapszakasz I. csoportkörének megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/244. (XI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1744/2020. (XI. 11.) Korm. határozat

a közúti felújításokra vonatkozó kiemelt társadalmi igények megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/244. (XI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1745/2020. (XI. 11.) Korm. határozat

kiemelt társadalmi igényeken alapuló egyes közútfejlesztések megvalósításához kapcsolódó intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/244. (XI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1746/2020. (XI. 11.) Korm. határozat

egyes térségi fejlesztési igények támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/244. (XI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1747/2020. (XI. 11.) Korm. határozat

kulturális fejlesztések előkészítéséhez és tervezéséhez szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/244. (XI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1748/2020. (XI. 11.) Korm. határozat

az állami repülések céljára szolgáló pápai repülőtér fejlesztése miatt szükségessé váló vasúti fejlesztésekhez szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/244. (XI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1749/2020. (XI. 11.) Korm. határozat

az Alba Airport Repülőtér fejlesztéséről

Megjelent:

MK 2020/244. (XI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1750/2020. (XI. 11.) Korm. határozat

a Győr-Pér Repülőtér fejlesztéséről

Megjelent:

MK 2020/244. (XI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1751/2020. (XI. 11.) Korm. határozat

a dombóvári mentőállomás beruházása előkészítésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/244. (XI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1752/2020. (XI. 11.) Korm. határozat

az esztergomi Vaszary Kolos Kórházat érintő egészségügyi beruházások támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/244. (XI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1753/2020. (XI. 11.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a tatabányai Szent Borbála Kórház komplex fejlesztését célzó beruházás megvalósítása érdekében a 2020. évi forrás átcsoportosításáról, valamint a szükséges többlettámogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/244. (XI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1754/2020. (XI. 11.) Korm. határozat

a Magyar Falu Program keretében a nemesgörzsönyi Vargha Gyula Református Óvoda és Általános Iskola felújítása és bővítése tervezési költségeinek biztosítása érdekében szükséges előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2020/244. (XI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1755/2020. (XI. 11.) Korm. határozat

a monori Szterényi József Technikum és Szakképző Iskola bővítésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/244. (XI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1756/2020. (XI. 11.) Korm. határozat

egyes települések sportcélú infrastruktúra-fejlesztésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/244. (XI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1757/2020. (XI. 11.) Korm. határozat

a baktalórántházai sportkomplexum beruházás előkészítésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/244. (XI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1758/2020. (XI. 11.) Korm. határozat

a balassagyarmati atlétikai létesítményegyüttes beruházás előkészítésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/244. (XI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1759/2020. (XI. 11.) Korm. határozat

a Pannónia Szíve Fejlesztési Program keretében Bicske város területén megvalósuló Pannónia Szíve Sport és Kulturális Központ megvalósításáról

Megjelent:

MK 2020/244. (XI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1760/2020. (XI. 11.) Korm. határozat

a cecei tornaterem megvalósításáról

Megjelent:

MK 2020/244. (XI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1761/2020. (XI. 11.) Korm. határozat

a csornai sportcsarnok beruházás előkészítésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/244. (XI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1762/2020. (XI. 11.) Korm. határozat

a dévaványai sportcsarnok beruházás előkészítésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/244. (XI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1763/2020. (XI. 11.) Korm. határozat

a debreceni Epreskerti Általános Iskola részére "B" típusú tornaterem építésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/244. (XI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1764/2020. (XI. 11.) Korm. határozat

a gödöllői jégcsarnok beruházás előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/244. (XI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1765/2020. (XI. 11.) Korm. határozat

a kapuvári tanuszoda építéséről

Megjelent:

MK 2020/244. (XI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1766/2020. (XI. 11.) Korm. határozat

a kisújszállási sportcsarnok beruházás előkészítésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/244. (XI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1767/2020. (XI. 11.) Korm. határozat

a körmendi sportcsarnok bővítésére irányuló beruházás előkészítésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/244. (XI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1768/2020. (XI. 11.) Korm. határozat

a körösladányi sportcsarnok és uszoda beruházás előkészítésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/244. (XI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1769/2020. (XI. 11.) Korm. határozat

a mosonmagyaróvári tanuszoda építéséről

Megjelent:

MK 2020/244. (XI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1770/2020. (XI. 11.) Korm. határozat

a Ladánybenei Bene Vitéz Általános Iskola tornaszoba beruházás előkészítésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/244. (XI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1771/2020. (XI. 11.) Korm. határozat

a lajosmizsei sportcsarnok beruházás előkészítésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/244. (XI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1772/2020. (XI. 11.) Korm. határozat

a nagyvarsányi tanuszoda beruházás előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/244. (XI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1773/2020. (XI. 11.) Korm. határozat

a nyíradonyi Harangi Imre Rendezvénycsarnok és Uszoda felújításával kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/244. (XI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1774/2020. (XI. 11.) Korm. határozat

a Pécsi Mecsek Futball Club új stadionjának megvalósításához szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/244. (XI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1775/2020. (XI. 11.) Korm. határozat

a sárbogárdi sportcsarnok beruházás előkészítésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/244. (XI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1776/2020. (XI. 11.) Korm. határozat

a Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola tornaterem beruházása előkészítésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/244. (XI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1777/2020. (XI. 11.) Korm. határozat

a vajszlói sportcélú beruházás előkészítésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/244. (XI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1778/2020. (XI. 11.) Korm. határozat

egyes sportcélú kormányhatározatoknak a koronavírus világjárvánnyal összefüggésben szükséges módosításáról

Megjelent:

MK 2020/244. (XI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1779/2020. (XI. 11.) Korm. határozat

a Szeged-Csanádi Egyházmegye közösségi tevékenységének támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/244. (XI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1780/2020. (XI. 11.) Korm. határozat

a tápiószentmártoni nyugdíjas központ kialakításának támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/244. (XI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1781/2020. (XI. 11.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a Novohrad-Nógrád Geopark fejlesztési lehetőségei vizsgálatának előkészítésére vonatkozó támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/244. (XI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1782/2020. (XI. 11.) Korm. határozat

a dombóvári szabadidő- és sportcentrum beruházás előkészítésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/244. (XI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1783/2020. (XI. 11.) Korm. határozat

a Kőszegi Bálház rekonstrukciójának megvalósításáról

Megjelent:

MK 2020/244. (XI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1784/2020. (XI. 11.) Korm. határozat

Pécs Megyei Jogú Város támogatás-visszafizetési kötelezettségéről

Megjelent:

MK 2020/244. (XI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1785/2020. (XI. 11.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a zalaegerszegi közúthálózat és kapcsolódó tereinek fejlesztése érdekében szükséges támogatás biztosításáról szóló 1184/2020. (IV. 24.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/244. (XI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1786/2020. (XI. 11.) Korm. határozat

az EFOP-4.1.2-17 azonosító jelű ("Iskola 2020" Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében című) felhívás keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2020/244. (XI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1787/2020. (XI. 11.) Korm. határozat

az EFOP-4.1.2-17 azonosító jelű ("Iskola 2020" Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében című) felhívás keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2020/244. (XI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1788/2020. (XI. 11.) Korm. határozat

a kiemelt társadalmi igényen alapuló IKOP-2.1.0-15-2016-00026 azonosító számú, "Új országos közforgalmú kikötő kiépítése Mohácson" című projekt támogatási összegének növeléséről, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/244. (XI. 11.)

Hatályos:

2020. 11. 12.

 

Jogszabály:

1789/2020. (XI. 11.) Korm. határozat

a KEHOP-2.2.1-15-2015-00009 azonosító számú, "Közép- és Kelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 2. (KKMO 2)" című projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/244. (XI. 11.)

Hatályos:

2020. 11. 12.

 

Jogszabály:

1790/2020. (XI. 11.) Korm. határozat

a KEHOP-5.2.2-16-2016-00051 azonosító számú, "AM KASZK Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma épületenergetikai fejlesztése" című projekt megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/244. (XI. 11.)

Hatályos:

2020. 11. 12.

 

Jogszabály:

1791/2020. (XI. 11.) Korm. határozat

a Tokaj-Zemplén Térség fejlesztéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/244. (XI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1792/2020. (XI. 11.) Korm. határozat

a tokaji református templom felújításához szükséges támogatásról

Megjelent:

MK 2020/244. (XI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1793/2020. (XI. 11.) Korm. határozat

a Tállya községi sporttelep komplex fejlesztéséhez szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/244. (XI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1794/2020. (XI. 11.) Korm. határozat

a szalkszentmártoni református templom felújításának támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/244. (XI. 11.)

 

 

Jogszabály:

103/2020. (XI. 11.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Kazah Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2020/244. (XI. 11.)

 

 

2020. XI. 10.

Jogszabály:

2020. évi CIX. törvény

a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről

Megjelent:

MK 2020/242. (XI. 10.)

Hatályos:

2020. 11. 11.

 

Jogszabály:

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről

Megjelent:

MK 2020/242. (XI. 10.)

Hatályos:

2020. 11. 11.

 

Jogszabály:

485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/242. (XI. 10.)

Hatályos:

2020. 11. 11.

 

Jogszabály:

486/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt az egészségügyi dolgozók és a koronavírus világjárvány elleni védekezésben közreműködő orvos-, egészségtudományi képzésben részt vevő hallgatók közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményéről

Megjelent:

MK 2020/242. (XI. 10.)

Hatályos:

2020. 11. 11.

 

2020. XI. 6.

Jogszabály:

56/2020. (XI. 6.) AM rendelet

egyes borpromóciós rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/241. (XI. 6.)

Hatályos:

2020. 11. 07.

 

Jogszabály:

16/2020. (XI. 6.) HM rendelet

az adómentességi igazolások kiállításával kapcsolatos eljárási szabályokról

Megjelent:

MK 2020/241. (XI. 6.)

Hatályos:

2020. 11. 07.

 

Jogszabály:

509/2020. (XI. 6.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/241. (XI. 6.)

 

 

Jogszabály:

510/2020. (XI. 6.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/241. (XI. 6.)

 

 

Jogszabály:

511/2020. (XI. 6.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/241. (XI. 6.)

 

 

Jogszabály:

512/2020. (XI. 6.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/241. (XI. 6.)

 

 

Jogszabály:

513/2020. (XI. 6.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/241. (XI. 6.)

 

 

Jogszabály:

514/2020. (XI. 6.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/241. (XI. 6.)

 

 

Jogszabály:

515/2020. (XI. 6.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/241. (XI. 6.)

 

 

Jogszabály:

516/2020. (XI. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/241. (XI. 6.)

 

 

Jogszabály:

517/2020. (XI. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/241. (XI. 6.)

 

 

Jogszabály:

518/2020. (XI. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/241. (XI. 6.)

 

 

Jogszabály:

519/2020. (XI. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/241. (XI. 6.)

 

 

Jogszabály:

520/2020. (XI. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/241. (XI. 6.)

 

 

Jogszabály:

521/2020. (XI. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/241. (XI. 6.)

 

 

Jogszabály:

522/2020. (XI. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/241. (XI. 6.)

 

 

Jogszabály:

523/2020. (XI. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/241. (XI. 6.)

 

 

Jogszabály:

524/2020. (XI. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/241. (XI. 6.)

 

 

Jogszabály:

525/2020. (XI. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/241. (XI. 6.)

 

 

2020. XI. 5.

Jogszabály:

483/2020. (XI. 5.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idejére eső időközi választásokra vonatkozó átmeneti rendelkezésekről

Megjelent:

MK 2020/240. (XI. 5.)

Hatályos:

2020. 11. 06., a koronavírus világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló törvény hatálybalépése időpontjától.

 

Jogszabály:

14/2020. (XI. 5.) NVTNM rendelet

a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/240. (XI. 5.)

Hatályos:

2020. 11. 06.

 

Jogszabály:

506/2020. (XI. 5.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/240. (XI. 5.)

 

 

Jogszabály:

507/2020. (XI. 5.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/240. (XI. 5.)

 

 

Jogszabály:

508/2020. (XI. 5.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/240. (XI. 5.)

 

 

Jogszabály:

1740/2020. (XI. 5.) Korm. határozat

a KEHOP-2.1.4-15-2017-00006 azonosító számú ("Makó és térsége ivóvízminőség-javítása" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/240. (XI. 5.)

Hatályos:

2020. 11. 06.

 

Jogszabály:

102/2020. (XI. 5.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/240. (XI. 5.)

 

 

Jogszabály:

64/2020. (XI. 5.) HM utasítás

az egyes illetményen kívüli juttatások mértékének és összegének megállapításáról szóló 70/2016. (XII. 23.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/61. (XI. 5.)

Hatályos:

2020. 11. 06., 2020. 12. 01.

 

Jogszabály:

24/2020. (XI. 5.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/61. (XI. 5.)

Hatályos:

2020. 11. 15.

 

Jogszabály:

25/2020. (XI. 5.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/61. (XI. 5.)

Hatályos:

2020. 11. 06.

 

Jogszabály:

3/2020. (XI. 5.) BM KÁT utasítás

a Belügyminisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 2/2019. (IX. 12.) BM KÁT utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/61. (XI. 5.)

Hatályos:

2020. 11. 06.

 

Jogszabály:

54/2020. (XI. 5.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervek készenlétbe helyezéséről, különleges jogrendi működésének szabályairól és az ellenőrzés rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/61. (XI. 5.)

Hatályos:

2020. 11. 06.

 

Jogszabály:

55/2020. (XI. 5.) BVOP utasítás

a belföldi reprezentáció rendjének szabályozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/61. (XI. 5.)

Hatályos:

2020. 11. 06., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

17/2020. (XI. 5.) LÜ utasítás

az ügyészségi alkalmazottak egyes költségtérítéseiről és juttatásairól szóló 17/2016. (XII. 23.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/61. (XI. 5.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

14/2020. (XI. 5.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Kommunikációs Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/61. (XI. 5.)

Hatályos:

2020. 11. 06.

 

Jogszabály:

28/2020. (XI. 5.) ORFK utasítás

az Agrárminisztériumnak a miniszter elhelyezésére szolgáló épülete őrzésvédelmi, beléptetési és parkolási rendjének szabályozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/61. (XI. 5.)

Hatályos:

2020. 11. 13.

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/61. (XI. 5.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/61. (XI. 5.)

 

 

Jogszabály:

Mór Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/61. (XI. 5.)

 

 

Jogszabály:

Fejér Megyei Kormányhivatal hirdetménye

hatósági ellenőri igazolványok bevonásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/61. (XI. 5.)

 

 

Jogszabály:

Helyesbítés

Hivatalos Értesítő 2020/61. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/61. (XI. 5.)

 

 

2020. XI. 4.

Jogszabály:

1736/2020. (XI. 4.) Korm. határozat

a környezetbarát budapesti járműbeszerzés támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/238. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

480/2020. (XI. 4.) Korm. rendelet

az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/239. (XI. 4.)

Hatályos:

2020. 11. 05.

 

Jogszabály:

481/2020. (XI. 4.) Korm. rendelet

a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/239. (XI. 4.)

Hatályos:

2020. 11. 05.

 

Jogszabály:

482/2020. (XI. 4.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/239. (XI. 4.)

Hatályos:

2020. 11. 05.

 

Jogszabály:

10/2020. (XI. 4.) MEKH rendelet

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/239. (XI. 4.)

Hatályos:

2020. 11. 05., 2020. 12. 05.

 

Jogszabály:

13/2020. (XI. 4.) NVTNM rendelet

a Kelet-Magyarországi Versenypálya Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/239. (XI. 4.)

Hatályos:

2020. 11. 05.

 

Jogszabály:

55/2020. (XI. 4.) AM rendelet

természetvédelmi területek létesítéséről vagy védettségének fenntartásáról szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/239. (XI. 4.)

Hatályos:

2020. 11. 12.

 

Jogszabály:

39/2020. (XI. 4.) BM rendelet

Csongrád megye nevének Csongrád-Csanád megyére változásával összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/239. (XI. 4.)

Hatályos:

2020. 11. 05.

 

Jogszabály:

40/2020. (XI. 4.) ITM rendelet

a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/239. (XI. 4.)

Hatályos:

2020. 11. 05.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5018/2020/5. határozata

Az önkormányzati rendelet felülvizsgálatára irányuló normakontroll eljárásban az indítványozás jogát csak a törvényben meghatározott jogalanyok (szervek) gyakorolhatják, így az eljárásban részt vevők köre törvényileg rögzített. A vagyonadó mértéke súlyosan aránytalannak minősül, ha a fizetendő építményadó többszörösen meghaladja az adótárgy forgalmi értékét.

Megjelent:

MK 2020/239. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5021/2020/6. határozata

A vagyontömeg és a foglalkoztatottak létszáma között közvetlen reláció nem mutatható ki, ezért az olyan szabályozás, amely az építményadó mértékét a foglalkoztatottak számához igazodóan differenciálja, sérti a Htv. 7. § g) pontját azáltal, hogy az értékelt jellemző sem vagyoni értékben kifejezhetőnek nem tekinthető, sem adókedvezménynek nem feleltethető meg.

Megjelent:

MK 2020/239. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

33/2020. (XI. 4.) OGY határozat

az ENSZ libanoni békefenntartó missziójában (UNIFIL) való magyar részvételről szóló 44/2006. (X. 10.) OGY határozat hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2020/239. (XI. 4.)

Hatályos:

2020. 11. 05.

 

Jogszabály:

34/2020. (XI. 4.) OGY határozat

az állattenyésztők napjáról

Megjelent:

MK 2020/239. (XI. 4.)

Hatályos:

2020. 11. 05.

 

Jogszabály:

505/2020. (XI. 4.) KE határozat

vezérőrnagy szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2020/239. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

1737/2020. (XI. 4.) Korm. határozat

az ENSZ libanoni békefenntartó missziójában (UNIFIL) történő magyar katonai szerepvállalásról

Megjelent:

MK 2020/239. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

1738/2020. (XI. 4.) Korm. határozat

a Zsámbéki-medence autóbuszos közlekedésének fejlesztését szolgáló kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/239. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

1739/2020. (XI. 4.) Korm. határozat

a fővárosi és megyei kormányhivatalok informatikai üzemeltetési feladatainak ellátásáról

Megjelent:

MK 2020/239. (XI. 4.)

 

 

2020. XI. 3.

Jogszabály:

478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2020/237. (XI. 3.)

Hatályos:

2020. 11. 04.

 

Jogszabály:

479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/237. (XI. 3.)

Hatályos:

2020. 11. 04., 2020. 11. 05.

 

2020. XI. 2.

Jogszabály:

54/2020. (XI. 2.) AM rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) FM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/236. (XI. 2.)

Hatályos:

2020. 11. 03.

 

Jogszabály:

31/2020. (XI. 2.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/236. (XI. 2.)

Hatályos:

2020. 11. 02.

 

Jogszabály:

32/2020. (XI. 2.) OGY határozat

Dr. Vadai Ágnes országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2020/236. (XI. 2.)

 

 

Jogszabály:

1734/2020. (XI. 2.) Korm. határozat

a LEN Férfi Vízilabda Bajnokok Ligája versenyrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/236. (XI. 2.)

 

 

Jogszabály:

1735/2020. (XI. 2.) Korm. határozat

a GINOP-7.1.9-17-2018-00029 azonosító számú ("Magas-hegyi Sportcentrum szolgáltatás fejlesztése" című), hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projekt támogatásának növeléséről, valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/236. (XI. 2.)

Hatályos:

2020. 11. 03.

 

2020. X. 30.

Jogszabály:

473/2020. (X. 30.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és az egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásával összefüggő módosításáról szóló 445/2020. (X. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/234. (X. 30.)

Hatályos:

2020. 10. 31., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

474/2020. (X. 30.) Korm. rendelet

a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/234. (X. 30.)

Hatályos:

2020. 11. 07., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

37/2020. (X. 30.) EMMI rendelet

az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér működésével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/234. (X. 30.)

Hatályos:

2020. 10. 31., 2020. 11. 02., 2022. 06. 30.

 

Jogszabály:

38/2020. (X. 30.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/234. (X. 30.)

Hatályos:

2020. 10. 31.

 

Jogszabály:

14/2020. (X. 30.) IM rendelet

egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek a Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ létrehozásával kapcsolatos módosításáról

Megjelent:

MK 2020/234. (X. 30.)

Hatályos:

2020. 11. 01.

 

Jogszabály:

499/2020. (X. 30.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2020/234. (X. 30.)

 

 

Jogszabály:

500/2020. (X. 30.) KE határozat

dandártábornok szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2020/234. (X. 30.)

 

 

Jogszabály:

501/2020. (X. 30.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/234. (X. 30.)

 

 

Jogszabály:

502/2020. (X. 30.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/234. (X. 30.)

 

 

Jogszabály:

503/2020. (X. 30.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/234. (X. 30.)

 

 

Jogszabály:

504/2020. (X. 30.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/234. (X. 30.)

 

 

Jogszabály:

1707/2020. (X. 30.) Korm. határozat

az őstermelői nyilvántartással, valamint a családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos informatikai fejlesztésekről

Megjelent:

MK 2020/234. (X. 30.)

 

 

Jogszabály:

1708/2020. (X. 30.) Korm. határozat

egyes köznevelési fejlesztések támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/234. (X. 30.)

 

 

Jogszabály:

1709/2020. (X. 30.) Korm. határozat

egyes vidéki köznevelési fejlesztések előkészítésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/234. (X. 30.)

 

 

Jogszabály:

1710/2020. (X. 30.) Korm. határozat

egyes vidéki térségeket érintő kulturális fejlesztések támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/234. (X. 30.)

 

 

Jogszabály:

1711/2020. (X. 30.) Korm. határozat

egyes kiemelt térségi fejlesztések előkészítésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/234. (X. 30.)

 

 

Jogszabály:

1712/2020. (X. 30.) Korm. határozat

egyes egyházi ingatlanok fejlesztésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/234. (X. 30.)

 

 

Jogszabály:

1713/2020. (X. 30.) Korm. határozat

a Gomba településen lévő református iskola fejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/234. (X. 30.)

 

 

Jogszabály:

1714/2020. (X. 30.) Korm. határozat

Kulcs település turisztikai fejlesztéseinek támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/234. (X. 30.)

 

 

Jogszabály:

1715/2020. (X. 30.) Korm. határozat

a Majki Kamalduli Remeteség műemléki rekonstrukciójának és turisztikai célú felhasználásának támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/234. (X. 30.)

 

 

Jogszabály:

1716/2020. (X. 30.) Korm. határozat

a Mélykúti Kulturális és Sportközpont kialakításának előkészítésével kapcsolatos feladatok finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2020/234. (X. 30.)

 

 

Jogszabály:

1717/2020. (X. 30.) Korm. határozat

Nyíradony városban új tűzoltólaktanya létrehozásának támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/234. (X. 30.)

 

 

Jogszabály:

1718/2020. (X. 30.) Korm. határozat

a szántódpusztai majorsági épületek turisztikai fejlesztésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/234. (X. 30.)

 

 

Jogszabály:

1719/2020. (X. 30.) Korm. határozat

a Tisza-tó vízminőségének javítása érdekében szükséges eszközök beszerzésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/234. (X. 30.)

 

 

Jogszabály:

1720/2020. (X. 30.) Korm. határozat

a zsámbéki Premontrei Templom és Kolostor rekonstrukciójának támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/234. (X. 30.)

 

 

Jogszabály:

1721/2020. (X. 30.) Korm. határozat

a vértesszőlősi régészeti bemutatóhely fejlesztése érdekében látogatóközpont kialakításának támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/234. (X. 30.)

 

 

Jogszabály:

1722/2020. (X. 30.) Korm. határozat

a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zárkörűen Működő Részvénytársaság tőkeemelésével összefüggő egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/234. (X. 30.)

 

 

Jogszabály:

1723/2020. (X. 30.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.0-16-2020-00009 azonosító számú ("Új Nemzeti Biztonsági Laboratórium fejlesztése" című) kiemelt projekt keretösszegének növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/234. (X. 30.)

Hatályos:

2020. 10. 31.

 

Jogszabály:

1724/2020. (X. 30.) Korm. határozat

a könnyűzene- és fesztiválipar működéséhez szükséges szakmai fejlesztésekről szóló 1482/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/234. (X. 30.)

 

 

Jogszabály:

1725/2020. (X. 30.) Korm. határozat

az egészségügyi szolgáltatók központosított közbeszerzéseivel kapcsolatos egyes döntésekről

Megjelent:

MK 2020/234. (X. 30.)

 

 

Jogszabály:

475/2020. (X. 30.) Korm. rendelet

a kulturális tevékenységet végző közalkalmazottakról

Megjelent:

MK 2020/235. (X. 30.)

Hatályos:

2020. 11. 01.

 

Jogszabály:

476/2020. (X. 30.) Korm. rendelet

az európai uniós programok végrehajtásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról, valamint egyes rendelkezések megállapításáról

Megjelent:

MK 2020/235. (X. 30.)

Hatályos:

2020. 11. 01.

 

Jogszabály:

477/2020. (X. 30.) Korm. rendelet

a lerombolt historikus épületelemek helyreállítási programjának megvalósítását szolgáló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és a beruházások kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2020/235. (X. 30.)

Hatályos:

2020. 10. 31.

 

Jogszabály:

4/2020. (X. 30.) MK rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2018. (XII. 28.) MK rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/235. (X. 30.)

Hatályos:

2020. 10. 31.

 

Jogszabály:

39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet

a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/235. (X. 30.)

Hatályos:

2020. 11. 01.

 

Jogszabály:

1726/2020. (X. 30.) Korm. határozat

a térségi jelentőségű kerékpárutak előkészítéséről

Megjelent:

MK 2020/235. (X. 30.)

 

 

Jogszabály:

1727/2020. (X. 30.) Korm. határozat

az új Nemzeti Atlétikai Központ megvalósításához szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/235. (X. 30.)

 

 

Jogszabály:

1728/2020. (X. 30.) Korm. határozat

a kiemelt kerékpáros útvonalak fejlesztésének finanszírozásáról szóló 1731/2018. (XII. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/235. (X. 30.)

 

 

Jogszabály:

1729/2020. (X. 30.) Korm. határozat

a Lővérek Program keretében megvalósuló nemzetközi konferencia központ területét érintő ingatlanok terület-előkészítési munkálatok elvégzése érdekében szükséges támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/235. (X. 30.)

 

 

Jogszabály:

1730/2020. (X. 30.) Korm. határozat

a lerombolt historikus épületelemek helyreállítási programjának előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/235. (X. 30.)

 

 

Jogszabály:

1731/2020. (X. 30.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a békéscsabai térségi vásártér kialakításához szükséges támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/235. (X. 30.)

 

 

Jogszabály:

1732/2020. (X. 30.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Magyarországi Evangélikus Egyház között létrejött megállapodás szerinti fejlesztési feladatok megvalósításához szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/235. (X. 30.)

 

 

Jogszabály:

1733/2020. (X. 30.) Korm. határozat

az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében megvalósítandó "Szűk keresztmetszetek felszámolása és az átjárhatóság fejlesztése a Budapest (Kelenföld) - Hegyeshalom vonalon" tárgyú CEF projekt hazai társfinanszírozásának biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/235. (X. 30.)

 

 

Jogszabály:

100/2020. (X. 30.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2020/235. (X. 30.)

 

 

Jogszabály:

101/2020. (X. 30.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/235. (X. 30.)

 

 

Jogszabály:

7/2020. (X. 30.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2020. (VI. 11.) MNB utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/60. (X. 30.)

Hatályos:

2020. 10. 31.

 

Jogszabály:

20/2020. (X. 30.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/60. (X. 30.)

Hatályos:

2020. 11. 01.

 

Jogszabály:

21/2020. (X. 30.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/60. (X. 30.)

Hatályos:

2020. 11. 01.

 

Jogszabály:

61/2020. (X. 30.) HM utasítás

a külföldön szolgálatot teljesítő személyi állomány Stratégiai Vészhelyzeti Kivonásával kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/60. (X. 30.)

Hatályos:

2020. 10. 31.

 

Jogszabály:

62/2020. (X. 30.) HM utasítás

a Magyar Honvédség készenléte fenntartásának és fokozásának rendjéről, valamint a honvédelmi szervezetek ezzel kapcsolatos tevékenységéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/60. (X. 30.)

Hatályos:

2020. 11. 01.

 

Jogszabály:

63/2020. (X. 30.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium gazdálkodási koordinációs feladatainak átalakításával összefüggő egyes tervezési és szervezési feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/60. (X. 30.)

Hatályos:

2020. 10. 31.

 

Jogszabály:

53/2020. (X. 30.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervek személyi állományának értesítési rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/60. (X. 30.)

Hatályos:

2020. 10. 31.

 

Jogszabály:

13/2020. (X. 30.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap gazdálkodási szabályzatáról szóló 11/2020. (VIII. 14.) NKFIH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/60. (X. 30.)

Hatályos:

2020. 10. 31.

 

Jogszabály:

EMMI közlemény

elismerés adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/60. (X. 30.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

elismerés adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/60. (X. 30.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/60. (X. 30.)

 

 

Jogszabály:

Új Magyar Front Mozgalom Párt

2018. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/60. (X. 30.)

 

 

Jogszabály:

Új Magyar Front Mozgalom Párt

2019. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/60. (X. 30.)

 

 

Jogszabály:

Változást Akaró Szavazók Pártja (VÁLASZ)

2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/60. (X. 30.)

 

 

Jogszabály:

Változást Akaró Szavazók Pártja (VÁLASZ)

2018. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/60. (X. 30.)

 

 

Jogszabály:

Változást Akaró Szavazók Pártja (VÁLASZ)

2019. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/60. (X. 30.)

 

 

2020. X. 29.

Jogszabály:

468/2020. (X. 29.) Korm. rendelet

a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/233. (X. 29.)

Hatályos:

2020. 11. 02.

 

Jogszabály:

469/2020. (X. 29.) Korm. rendelet

a határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról szóló 407/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/233. (X. 29.)

Hatályos:

2020. 10. 31.

 

Jogszabály:

470/2020. (X. 29.) Korm. rendelet

az utazási vállalkozók 2021. évre vonatkozó vagyoni biztosíték kötelezettségének különös szabályairól

Megjelent:

MK 2020/233. (X. 29.)

Hatályos:

2020. 10. 30.

 

Jogszabály:

471/2020. (X. 29.) Korm. rendelet

a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/233. (X. 29.)

Hatályos:

2020. 10. 30., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

472/2020. (X. 29.) Korm. rendelet

az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/233. (X. 29.)

Hatályos:

2020. 11. 01.

 

Jogszabály:

3/2020. (X. 29.) MK rendelet

a miniszterelnök kabinetfőnöke feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 1/2015. (XII. 7.) MK rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/233. (X. 29.)

Hatályos:

2020. 10. 30.

 

Jogszabály:

1704/2020. (X. 29.) Korm. határozat

egészségügyi eszközöknek a Vajdaság és a Cseh Köztársaság részére történő biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/233. (X. 29.)

 

 

Jogszabály:

1705/2020. (X. 29.) Korm. határozat

Székesfehérvár Megyei Jogú Város ingatlanvásárlásának támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/233. (X. 29.)

 

 

Jogszabály:

1706/2020. (X. 29.) Korm. határozat

az id. Dárdai Pál Labdarúgó Akadémia beruházás megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/233. (X. 29.)

 

 

Jogszabály:

1/2020. (X. 29.) MEKH utasítás

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/59. (X. 29.)

Hatályos:

2020. 11. 01.

 

Jogszabály:

10/2020. (X. 29.) MK utasítás

a Nemzeti Koncessziós Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/59. (X. 29.)

Hatályos:

2020. 10. 30.

 

Jogszabály:

23/2020. (X. 29.) BM utasítás

a belügyminiszter irányítása alatt álló polgári nemzetbiztonsági szolgálatok rendvédelmi igazgatási alkalmazottai továbbképzési kötelezettségének részletes szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/59. (X. 29.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

24/2020. (X. 29.) BM utasítás

a Belügyminisztérium fejezetéhez tartozó középirányító szervek részére történő egyes belső ellenőrzési jogosítványok átruházásáról szóló 14/2011. (V. 23.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/59. (X. 29.)

Hatályos:

2020. 10. 30.

 

Jogszabály:

52/2020. (X. 29.) BVOP utasítás

a tűzvédelem és a műszaki mentés különös szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/59. (X. 29.)

Hatályos:

2020. 10. 30.

 

Jogszabály:

5/2020. (X. 29.) GVH utasítás

a Gazdasági Versenyhivatal informatikai rendszerhasználati és biztonsági szabályzatának, közszolgálati szabályzatának, valamint szervezeti és működési szabályzatának módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/59. (X. 29.)

Hatályos:

2020. 11. 01.

 

Jogszabály:

27/2020. (X. 29.) ORFK utasítás

a gyermekmeghallgató szoba használatbavételéről, használatának rendjéről szóló 1/2013. (I. 8.) ORFK utasítás hatályon kívül helyezéséről és ezzel összefüggésben egyes ORFK utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/59. (X. 29.)

Hatályos:

2020. 10. 30.

 

Jogszabály:

48/2020. (X. 29.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Vietnámi Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás jegyzékváltással történő módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 299/2020. (VI. 24.) Korm. rendelet 3. §-a és 1-4. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/59. (X. 29.)

 

 

Jogszabály:

49/2020. (X. 29.) KKM közlemény

a Magyarország és az Oroszországi Föderáció között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2020. évi XIV. törvény 2. §-a, 3. § a és az 1. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/59. (X. 29.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/59. (X. 29.)

 

 

Jogszabály:

Jólét és Szabadság Demokrata Közösség

2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/59. (X. 29.)

 

 

Jogszabály:

Jólét és Szabadság Demokrata Közösség

2018. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/59. (X. 29.)

 

 

Jogszabály:

Jólét és Szabadság Demokrata Közösség

2019. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/59. (X. 29.)

 

 

Jogszabály:

Mi Hazánk Mozgalom

2019. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/59. (X. 29.)

 

 

2020. X. 28.

Jogszabály:

2020. évi CV. törvény

az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, és másrészről a Marokkói Királyság közötti társulás létrehozásáról szóló Euro-Mediterrán Megállapodás, továbbá a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Marokkói Királyság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodásról szóló jegyzőkönyv, valamint az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Marokkói Királyság közötti társulást létrehozó Euromediterrán megállapodás jegyzőkönyvének aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2020/232. (X. 28.)

Hatályos:

2020. 10. 29.

 

Jogszabály:

2020. évi CVI. törvény

egyes vagyonkezelő alapítványokról és az azoknak történő vagyonjuttatásról

Megjelent:

MK 2020/232. (X. 28.)

Hatályos:

2020. 10. 29.

 

Jogszabály:

2020. évi CVII. törvény

az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/232. (X. 28.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi CVIII. törvény

a hozzátartozók sérelmére elkövetett súlyos személy elleni erőszakos bűncselekmények áldozatainak fokozottabb védelme érdekében egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2020/232. (X. 28.)

Hatályos:

2020. 11. 05.

 

Jogszabály:

484/2020. (X. 28.) KE határozat

a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökének ismételt kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/232. (X. 28.)

 

 

Jogszabály:

485/2020. (X. 28.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/232. (X. 28.)

 

 

Jogszabály:

486/2020. (X. 28.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2020/232. (X. 28.)

 

 

Jogszabály:

487/2020. (X. 28.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2020/232. (X. 28.)

 

 

Jogszabály:

488/2020. (X. 28.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2020/232. (X. 28.)

 

 

Jogszabály:

489/2020. (X. 28.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2020/232. (X. 28.)

 

 

Jogszabály:

490/2020. (X. 28.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2020/232. (X. 28.)

 

 

Jogszabály:

491/2020. (X. 28.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2020/232. (X. 28.)

 

 

Jogszabály:

492/2020. (X. 28.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2020/232. (X. 28.)

 

 

Jogszabály:

493/2020. (X. 28.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2020/232. (X. 28.)

 

 

Jogszabály:

494/2020. (X. 28.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2020/232. (X. 28.)

 

 

Jogszabály:

495/2020. (X. 28.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2020/232. (X. 28.)

 

 

Jogszabály:

496/2020. (X. 28.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2020/232. (X. 28.)

 

 

Jogszabály:

497/2020. (X. 28.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2020/232. (X. 28.)

 

 

Jogszabály:

498/2020. (X. 28.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2020/232. (X. 28.)

 

 

Jogszabály:

98/2020. (X. 28.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/232. (X. 28.)

 

 

Jogszabály:

99/2020. (X. 28.) ME határozat

főiskolai tanárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/232. (X. 28.)

 

 

2020. X. 27.

Jogszabály:

2020. évi CIV. törvény

a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos egyes szabályok megállapításáról és a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2020/231. (X. 27.)

Hatályos:

2020. 10. 28., 2020. 10. 30., 2020. 11. 12., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

466/2020. (X. 27.) Korm. rendelet

az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról szóló 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/231. (X. 27.)

Hatályos:

2020. 11. 26.

 

Jogszabály:

467/2020. (X. 27.) Korm. rendelet

az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/231. (X. 27.)

Hatályos:

2020. 10. 28., 2020. 10. 30.

 

Jogszabály:

52/2020. (X. 27.) AM rendelet

egyes vadgazdálkodással összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/231. (X. 27.)

Hatályos:

2020. 11. 01.

 

Jogszabály:

53/2020. (X. 27.) AM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez igényelhető támogatásról

Megjelent:

MK 2020/231. (X. 27.)

Hatályos:

2020. 11. 01.

 

Jogszabály:

1693/2020. (X. 27.) Korm. határozat

Magyarország Montreáli Főkonzulátusa megnyitásáról, valamint egyes nem önálló képviseleteinek megnyitásához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/231. (X. 27.)

 

 

Jogszabály:

1694/2020. (X. 27.) Korm. határozat

a V4+ Professzori Hálózat létrehozásáról és a hozzá kapcsolódó V4+ Junior Program támogatásáról, valamint az ezekkel összefüggő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/231. (X. 27.)

 

 

Jogszabály:

1695/2020. (X. 27.) Korm. határozat

a fogyatékossággal élő személyek számára az önálló és méltóságteljes élet feltételeinek biztosítását célzó egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/231. (X. 27.)

 

 

Jogszabály:

1696/2020. (X. 27.) Korm. határozat

az egyházi felsőoktatási intézmények támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/231. (X. 27.)

 

 

Jogszabály:

1697/2020. (X. 27.) Korm. határozat

egyes köznevelési infrastrukturális fejlesztésekről szóló intézkedések keretében tervezett, a Ceglédi Tankerületi Központ fenntartásában működő Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium fejlesztésére irányuló beruházás előkészítéséről

Megjelent:

MK 2020/231. (X. 27.)

 

 

Jogszabály:

1698/2020. (X. 27.) Korm. határozat

egyes köznevelési infrastrukturális fejlesztésekről szóló intézkedések keretében tervezett, a Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás fenntartásában működő Cecei Óvoda és Bölcsőde Vajtai Tagóvodája részére új óvoda építésének előkészítéséről

Megjelent:

MK 2020/231. (X. 27.)

 

 

Jogszabály:

1699/2020. (X. 27.) Korm. határozat

egyes köznevelési infrastrukturális fejlesztésekről szóló intézkedések keretében tervezett, a Mezőkövesdi Tankerületi Központ fenntartásában működő Mezőkövesdi Alapfokú Művészeti Iskola beruházásának előkészítéséről

Megjelent:

MK 2020/231. (X. 27.)

 

 

Jogszabály:

1700/2020. (X. 27.) Korm. határozat

egyes köznevelési infrastrukturális fejlesztésekről szóló intézkedések keretében tervezett, a Dunaújvárosi Tankerületi Központ fenntartásában működő Kulcsi Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fejlesztésére irányuló beruházás előkészítéséről

Megjelent:

MK 2020/231. (X. 27.)

 

 

Jogszabály:

1701/2020. (X. 27.) Korm. határozat

egyes köznevelési infrastrukturális fejlesztésekről szóló intézkedések keretében tervezett, a Gyulai Tankerületi Központ fenntartásában működő Mezőberényi Általános Iskola Bélmegyeri telephelye felújításának előkészítéséről

Megjelent:

MK 2020/231. (X. 27.)

 

 

Jogszabály:

1702/2020. (X. 27.) Korm. határozat

az Alföldi Agrárszakképzési Centrum Kenderesi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola tetőfelújítási és az azzal összefüggő épületszerkezeti munkálatainak elvégzéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/231. (X. 27.)

 

 

Jogszabály:

1703/2020. (X. 27.) Korm. határozat

Szolnok Megyei Jogú Város sportéletének 2020. évi támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/231. (X. 27.)

 

 

Jogszabály:

97/2020. (X. 27.) ME határozat

az Információs Hivatal főigazgatójának felmentéséről és új főigazgató kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/231. (X. 27.)

 

 

2020. X. 23.

Jogszabály:

1689/2020. (X. 23.) Korm. határozat

a magyar-ukrán határmenti egyes vízügyi fejlesztések támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/230. (X. 23.)

 

 

Jogszabály:

1690/2020. (X. 23.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá kormányhatározat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/230. (X. 23.)

 

 

Jogszabály:

1691/2020. (X. 23.) Korm. határozat

a Modern Városok Program részeként megvalósuló Pécsi Tudományegyetem kapacitás-fejlesztésének bővítéséhez szükséges előirányzat-átcsoportosításról és a 2021-2022. évi forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/230. (X. 23.)

 

 

Jogszabály:

1692/2020. (X. 23.) Korm. határozat

a Vajdaság számára betegőrző monitorok biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/230. (X. 23.)

 

 

2020. X. 22.

Jogszabály:

464/2020. (X. 22.) Korm. rendelet

a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/229. (X. 22.)

Hatályos:

2020. 10. 23.

 

Jogszabály:

465/2020. (X. 22.) Korm. rendelet

a 2019. évben Budapesten zajló World Urban Games sportesemény és a 2022. évi magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges egyes létesítmények megvalósítását szolgáló kiemelten közérdekű beruházások helyszínének meghatározásáról szóló 63/2019. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/229. (X. 22.)

Hatályos:

2020. 10. 23.

 

Jogszabály:

1685/2020. (X. 22.) Korm. határozat

az Európai Unió számára készített, "A nők szerepének erősítése a családban és a társadalomban" (2021-2030) akcióterv elfogadásáról, valamint a végrehajtásának a 2021-2022. évekre szóló Intézkedési Tervéről

Megjelent:

MK 2020/229. (X. 22.)

 

 

Jogszabály:

1686/2020. (X. 22.) Korm. határozat

a nemzeti rendezvények megszervezéséről szóló 1190/2020. (IV. 30.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/229. (X. 22.)

Hatályos:

2020. 10. 23.

 

Jogszabály:

1687/2020. (X. 22.) Korm. határozat

a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei alcím kiadási előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2020/229. (X. 22.)

 

 

Jogszabály:

1688/2020. (X. 22.) Korm. határozat

az egyes köznevelési infrastrukturális fejlesztésekről szóló intézkedések keretében tervezett, a Kecskeméti Tankerületi Központ fenntartásában működő Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Lánchíd Utcai Sport Általános Iskolája fejlesztésére irányuló beruházás előkészítéséről

Megjelent:

MK 2020/229. (X. 22.)

 

 

2020. X. 21.

Jogszabály:

461/2020. (X. 21.) Korm. rendelet

a nyugellátások és egyes más ellátások 2020. évi kiegészítő emeléséről

Megjelent:

MK 2020/228. (X. 21.)

Hatályos:

2020. 10. 22.

 

Jogszabály:

462/2020. (X. 21.) Korm. rendelet

a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Ortodox Exarchátus Dialógus Központ, Lelkiségi, Kulturális és Tudományos Akadémiája épületének felújításával, átalakításával és újjáépítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2020/228. (X. 21.)

Hatályos:

2020. 10. 22.

 

Jogszabály:

463/2020. (X. 21.) Korm. rendelet

a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/228. (X. 21.)

Hatályos:

2020. 10. 22.

 

Jogszabály:

38/2020. (X. 21.) MNB rendelet

a bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló 19/2019. (V. 13.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/228. (X. 21.)

Hatályos:

2021. 03. 01.

 

Jogszabály:

39/2020. (X. 21.) MNB rendelet

az érmék feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló 20/2019. (V. 13.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/228. (X. 21.)

Hatályos:

2021. 03. 01.

 

Jogszabály:

17/2020 (X. 21.) MvM rendelet

a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként felvehető hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól szóló 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/228. (X. 21.)

Hatályos:

2020. 10. 22.

 

Jogszabály:

39/2020. (X. 21.) ITM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 14/2019. (VI. 12.) ITM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/228. (X. 21.)

Hatályos:

2020. 10. 22.

 

Jogszabály:

10/2020. (X. 21.) PM rendelet

a pénzügyminiszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról

Megjelent:

MK 2020/228. (X. 21.)

Hatályos:

2020. 10. 22.

 

Jogszabály:

476/2020. (X. 21.) KE határozat

a Magyar Művészeti Akadémia elnökének tisztségében való ismételt megerősítéséről

Megjelent:

MK 2020/228. (X. 21.)

 

 

Jogszabály:

477/2020. (X. 21.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/228. (X. 21.)

 

 

Jogszabály:

478/2020. (X. 21.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/228. (X. 21.)

 

 

Jogszabály:

479/2020. (X. 21.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/228. (X. 21.)

 

 

Jogszabály:

480/2020. (X. 21.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/228. (X. 21.)

 

 

Jogszabály:

481/2020. (X. 21.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2020/228. (X. 21.)

 

 

Jogszabály:

482/2020. (X. 21.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2020/228. (X. 21.)

 

 

Jogszabály:

483/2020. (X. 21.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2020/228. (X. 21.)

 

 

Jogszabály:

1683/2020. (X. 21.) Korm. határozat

az alapellátás megerősítéséről, illetve a Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék 2021. évi előirányzatából történő átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2020/228. (X. 21.)

 

 

Jogszabály:

1684/2020. (X. 21.) Korm. határozat

a Garantiqa Krízis Garanciaprogram kiterjesztésével kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2020/228. (X. 21.)

Hatályos:

2020. 10. 22.

 

Jogszabály:

96/2020. (X. 21.) ME határozat

a Magyar-Zöld-foki Gazdasági és Műszaki Vegyes Bizottság magyar tagozata elnökének kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/228. (X. 21.)

Hatályos:

2020. 10. 22.

 

Jogszabály:

18/2020. (X. 21.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2018. (VII. 26.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/58. (X. 21.)

Hatályos:

2020. 10. 22.

 

Jogszabály:

19/2020. (X. 21.) EMMI utasítás

az Oktatási Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/58. (X. 21.)

Hatályos:

2020. 10. 22.

 

Jogszabály:

60/2020. (X. 21.) HM utasítás

a szolgálati rádiótelefon-ellátás és használat szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/58. (X. 21.)

Hatályos:

2020. 12. 20.

 

Jogszabály:

4/2020. (X. 21.) GVH utasítás

a Gazdasági Versenyhivatal kötelezettségvállalási, ellenjegyzési, teljesítésigazolási, érvényesítési és utalványozási rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/58. (X. 21.)

Hatályos:

2020. 11. 01.

 

Jogszabály:

12/2020. (X. 21.) NKFIH utasítás

a gépjárművek igénybevételének és használatának rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/58. (X. 21.)

Hatályos:

2020. 10. 22.

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/58. (X. 21.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2020. november 1-je és november 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/58. (X. 21.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/58. (X. 21.)

 

 

2020. X. 20.

Jogszabály:

454/2020. (X. 20.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2020/227. (X. 20.)

Hatályos:

2020. 10. 21. - kivétellel.

 

Jogszabály:

455/2020. (X. 20.) Korm. rendelet

az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/227. (X. 20.)

Hatályos:

2020. 10. 28.

 

Jogszabály:

456/2020. (X. 20.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/227. (X. 20.)

Hatályos:

2020. 10. 28.

 

Jogszabály:

457/2020. (X. 20.) Korm. rendelet

a sportakadémiákról szóló 303/2019. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/227. (X. 20.)

Hatályos:

2020. 10. 25.

 

Jogszabály:

458/2020. (X. 20.) Korm. rendelet

a Hableány sétahajó-baleset áldozatainak emlékére felállításra kerülő emlékmű és környezete kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2020/227. (X. 20.)

Hatályos:

2020. 10. 21.

 

Jogszabály:

459/2020. (X. 20.) Korm. rendelet

a Kübekháza-Rábé közúti határátkelőhely megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2020/227. (X. 20.)

Hatályos:

2020. 10. 21.

 

Jogszabály:

460/2020. (X. 20.) Korm. rendelet

a Budavári Palota területén, valamint a De la Motte-palotát érintően a Nemzeti Hauszmann-terv keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 210/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet, valamint a Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozási központjának kivitelezési munkálataival kapcsolatos kiemelten közérdekű beruházásról és az azzal összefüggő nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekről szóló 370/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/227. (X. 20.)

Hatályos:

2020. 10. 21.

 

Jogszabály:

36/2020. (X. 20.) MNB rendelet

az "Állami Számvevőszék" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2020/227. (X. 20.)

Hatályos:

2020. 10. 21.

 

Jogszabály:

37/2020. (X. 20.) MNB rendelet

az "Állami Számvevőszék" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2020/227. (X. 20.)

Hatályos:

2020. 10. 21.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5019/2020/6. határozata

Az önkormányzat nem hagyhatja figyelmen kívül a jogforrási hierarchiában magasabb szinten elhelyezkedő jogforrásban előírt jogalkotási kötelezettségének módját. Ebből következően az önkormányzat a tulajdonában álló, vízmérő órával nem rendelkező társasházi lakás esetében rendeletben - és nem a társasház közgyűlése által meghatározottak szerint - köteles megállapítani a víz- és csatornadíj áthárítására vonatkozó éves normákat, amely nem helyettesíthető havi szintű meghatározással.

Megjelent:

MK 2020/227. (X. 20.)

 

 

Jogszabály:

30/2020. (X. 20.) OGY határozat

a Kúria elnökének megválasztásáról

Megjelent:

MK 2020/227. (X. 20.)

Hatályos:

2020. X. 19.

 

Jogszabály:

468/2020. (X. 20.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésekről

Megjelent:

MK 2020/227. (X. 20.)

 

 

Jogszabály:

469/2020. (X. 20.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/227. (X. 20.)

 

 

Jogszabály:

470/2020. (X. 20.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/227. (X. 20.)

 

 

Jogszabály:

471/2020. (X. 20.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/227. (X. 20.)

 

 

Jogszabály:

472/2020. (X. 20.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/227. (X. 20.)

 

 

Jogszabály:

473/2020. (X. 20.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/227. (X. 20.)

 

 

Jogszabály:

474/2020. (X. 20.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/227. (X. 20.)

 

 

Jogszabály:

475/2020. (X. 20.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/227. (X. 20.)

 

 

Jogszabály:

1670/2020. (X. 20.) Korm. határozat

a betegbiztonság növelését célzó és a betegápolási és betegellátási tevékenységhez kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátását támogató, komplex informatikai rendszer beszerzéséről

Megjelent:

MK 2020/227. (X. 20.)

Hatályos:

2020. 10. 21.

 

Jogszabály:

1671/2020. (X. 20.) Korm. határozat

a fővárosi és megyei kormányhivatalok sugár-egészségügyi feladatellátásának megerősítéséről

Megjelent:

MK 2020/227. (X. 20.)

 

 

Jogszabály:

1672/2020. (X. 20.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és fejezetek közötti előirányzat- átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2020/227. (X. 20.)

 

 

Jogszabály:

1673/2020. (X. 20.) Korm. határozat

a nemzeti identitás erősítését célzó programok jövőbeni folytatásához szükséges többlettámogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/227. (X. 20.)

 

 

Jogszabály:

1674/2020. (X. 20.) Korm. határozat

a Színház- és Filmművészeti Egyetem feladatainak ellátásához szükséges támogatásról

Megjelent:

MK 2020/227. (X. 20.)

 

 

Jogszabály:

1675/2020. (X. 20.) Korm. határozat

a magyarországi nyaralóhajózás elindítására irányuló program megvalósításához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/227. (X. 20.)

 

 

Jogszabály:

1676/2020. (X. 20.) Korm. határozat

az Ötpróba Program 2021-2024 közötti megvalósításáról

Megjelent:

MK 2020/227. (X. 20.)

 

 

Jogszabály:

1677/2020. (X. 20.) Korm. határozat

a mohácsi tornaterem építéséről

Megjelent:

MK 2020/227. (X. 20.)

 

 

Jogszabály:

1678/2020. (X. 20.) Korm. határozat

a téti tanuszoda építéséről

Megjelent:

MK 2020/227. (X. 20.)

 

 

Jogszabály:

1679/2020. (X. 20.) Korm. határozat

az EFOP-4.1.1-15-2016-00027 azonosító számú ("Az egri Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola sport- és oktatási célú fejlesztése" című) projekt összköltségének növeléséről

Megjelent:

MK 2020/227. (X. 20.)

 

 

Jogszabály:

1680/2020. (X. 20.) Korm. határozat

a MAHOP-2.1.1-2016-2017-00002 azonosító számú ("A horgászati- és halgazdálkodás szempontból jelentős halfajok tenyésztését és termelését támogató technológia-, tudástranszfer és innovációs infrastruktúra fejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2020/227. (X. 20.)

 

 

Jogszabály:

1681/2020. (X. 20.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2020/227. (X. 20.)

 

 

Jogszabály:

1682/2020. (X. 20.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a katonai repülés területén folytatott együttműködésről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2020/227. (X. 20.)

 

 

Jogszabály:

95/2020. (X. 20.) ME határozat

a Nemzeti Tudománypolitikai Tanács tagja kinevezésének visszavonásáról és új tag kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/227. (X. 20.)

 

 

2020. X. 16.

Jogszabály:

34/2020. (X. 16.) MNB rendelet

az "Alkotmánybíróság" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2020/226. (X. 16.)

Hatályos:

2020. 10. 19.

 

Jogszabály:

35/2020. (X. 16.) MNB rendelet

az "Alkotmánybíróság" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2020/226. (X. 16.)

Hatályos:

2020. 10. 19.

 

Jogszabály:

50/2020. (X. 16.) AM rendelet

a 2020. évi átmeneti nemzeti támogatás jogcímeihez kapcsolódó támogatások összegeinek megállapításáról

Megjelent:

MK 2020/226. (X. 16.)

Hatályos:

2020. 10. 17.

 

Jogszabály:

51/2020. (X. 16.) AM rendelet

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/226. (X. 16.)

Hatályos:

2020. 11. 15.

 

Jogszabály:

36/2020. (X. 16.) EMMI rendelet

a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/226. (X. 16.)

Hatályos:

2020. 10. 19.

 

Jogszabály:

38/2020. (X. 16.) ITM rendelet

a nukleáris létesítményben foglalkoztatott munkavállalók speciális szakmai képzéséről, továbbképzéséről és az atomenergia alkalmazásával összefüggő tevékenységek folytatására jogosultak köréről szóló 55/2012. (IX. 17.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/226. (X. 16.)

Hatályos:

2020. 10. 31.

 

Jogszabály:

21/2020. (X. 16.) MvM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal és a központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 4/2016. (III. 10.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/57. (X. 16.)

Hatályos:

2020. 10. 17.

 

Jogszabály:

22/2020. (X. 16.) BM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/57. (X. 16.)

Hatályos:

2020. 11. 19.

 

Jogszabály:

55/2020. (X. 16.) HM utasítás

a Magyar Honvédség rádióberendezéseinek frekvenciabiztosítás rendjéről és az elektromágneses összeférhetőség biztosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/57. (X. 16.)

Hatályos:

2020. 10. 17.

 

Jogszabály:

56/2020. (X. 16.) HM utasítás

a tartós, nem fegyveres külszolgálati beosztások létrehozásával, módosításával és megszüntetésével összefüggő feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/57. (X. 16.)

Hatályos:

2020. 10. 21.

 

Jogszabály:

57/2020. (X. 16.) HM utasítás

a kiképzési-oktatási és regeneráló központok működési rendjéről, valamint a rekreációra és a regenerálódásra vonatkozó részletes szabályokról szóló 48/2013. (VIII. 23.) HM utasítás és a Magyar Honvédség közép szintű vezetési feladatokat ellátó honvédségi szervezetek, valamint a légi irányítás- vezetés feladatrendszerének és szervezeti felépítésének átalakításával összefüggő egyes szervezési feladatokról, továbbá egyes HM utasítások módosításáról szóló 38/2020. (VI. 26.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/57. (X. 16.)

Hatályos:

2020. 10. 17.

 

Jogszabály:

58/2020. (X. 16.) HM utasítás

a teljesítményértékeléssel és az előmenetellel kapcsolatos egyes feladatokról szóló 7/2014. (I. 31.) HM utasítás és a munkakör-gazdálkodással kapcsolatos feladatokról szóló 9/2014. (II. 12.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/57. (X. 16.)

Hatályos:

2020. 10. 17.

 

Jogszabály:

59/2020. (X. 16.) HM utasítás

az egyes beosztásokban megállapítható munkaerő-piaci pótlékról szóló 34/2016. (VII. 15.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/57. (X. 16.)

Hatályos:

2020. 10. 17.

 

Jogszabály:

49/2020. (X. 16.) BVOP utasítás

a Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ egészségügyi ellátásainak, valamint az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet járóbeteg-szakellátásának igénybevételéről, a beutalás rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/57. (X. 16.)

Hatályos:

2020. 11. 01.

 

Jogszabály:

50/2020. (X. 16.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezetben szolgálatot teljesítő pszichológusok szervezeti jogállásáról és a fogvatartottakkal végzett tevékenységéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/57. (X. 16.)

Hatályos:

2020. 10. 17.

 

Jogszabály:

51/2020. (X. 16.) BVOP utasítás

egyes BVOP utasítások a Büntetés-végrehajtás Központi Kórház jogutódlással történő megszűnésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/57. (X. 16.)

Hatályos:

2020. 11. 01.

 

Jogszabály:

25/2020. (X. 16.) ORFK utasítás

a Rendőrség Beszerzési Szabályzatáról szóló 26/2016. (X. 14.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/57. (X. 16.)

Hatályos:

2020. 10. 24., 2020. 12. 01.

 

Jogszabály:

26/2020. (X. 16.) ORFK utasítás

a rendőr tisztjelölti Vándordíj alapításáról és annak adományozásáról szóló 3/2020. (I. 31.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/57. (X. 16.)

Hatályos:

2020. 10. 17.

 

Jogszabály:

47/2020. (X. 16.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Sierra Leone-i Köztársaság Kormánya között a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/57. (X. 16.)

 

 

Jogszabály:

Országgyűlés Hivatala közleménye

elismerések adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/57. (X. 16.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/57. (X. 16.)

 

 

Jogszabály:

ITM közlemény

az EU Kék Kártyával foglalkoztatott harmadik országbeli állampolgár részére fizetendő kötelező legkisebb munkabér megállapításáról, valamint egyes munkaügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2011. (XII. 16.) NGM rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése szerinti legkisebb munkadíj 2021. évi mértékéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/57. (X. 16.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/57. (X. 16.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat pályázati felhívása

bányászati jog megszerzésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/57. (X. 16.)

 

 

Jogszabály:

Karcag Város Önkormányzata pályázati felhívása

helyi, menetrend szerinti, autóbusszal történő személyszállítási tevékenység ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/57. (X. 16.)

 

 

2020. X. 15.

Jogszabály:

24/2020. (X. 15.) AB határozat

a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 4.K.27.420/2019/10. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2020/225. (X. 15.)

 

 

Jogszabály:

1658/2020. (X. 15.) Korm. határozat

a nemzeti egészségügyi telefonos ügyfélszolgálati és online információs központ létrehozásáról

Megjelent:

MK 2020/225. (X. 15.)

Hatályos:

2020. 10. 16.

 

Jogszabály:

1659/2020. (X. 15.) Korm. határozat

a járóbeteg irányítási rendszerek korszerűsítéséről

Megjelent:

MK 2020/225. (X. 15.)

Hatályos:

2020. 10. 17.

 

Jogszabály:

1660/2020. (X. 15.) Korm. határozat

a Dél-budai Centrumkórház megközelíthetőségének fejlesztéséről

Megjelent:

MK 2020/225. (X. 15.)

 

 

Jogszabály:

1661/2020. (X. 15.) Korm. határozat

az Úszónemzet Program részeként megvalósuló, "Minden gyermek tanuljon meg úszni!" alprogram bevezetéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/225. (X. 15.)

 

 

Jogszabály:

1662/2020. (X. 15.) Korm. határozat

az Úszónemzet Programmal összehangolt, a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program III. ütemében javasolt tanuszoda-fejlesztések előkészítéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/225. (X. 15.)

 

 

Jogszabály:

1663/2020. (X. 15.) Korm. határozat

egyes aktív turisztikai fejlesztések turisztikai térségekben történő megvalósításáról

Megjelent:

MK 2020/225. (X. 15.)

 

 

Jogszabály:

1664/2020. (X. 15.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, továbbá kormányhatározat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/225. (X. 15.)

 

 

Jogszabály:

1665/2020. (X. 15.) Korm. határozat

a Párizsi Magyar Intézet épületének teljes körű felújítása előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/225. (X. 15.)

 

 

Jogszabály:

1666/2020. (X. 15.) Korm. határozat

a Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely turisztikai fejlesztésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/225. (X. 15.)

 

 

Jogszabály:

1667/2020. (X. 15.) Korm. határozat

a felcsúti Endresz György Általános Iskola építéséről

Megjelent:

MK 2020/225. (X. 15.)

 

 

Jogszabály:

1668/2020. (X. 15.) Korm. határozat

az EFOP-2.1.1-16-2016-0008 azonosító számú ("Kincses Szeglet Otthon - speciális gyermekotthon kialakítása Csongrád megyében" című) projekt összköltségének növeléséről

Megjelent:

MK 2020/225. (X. 15.)

 

 

Jogszabály:

1669/2020. (X. 15.) Korm. határozat

a KEHOP-1.3.0-15-2016-00010 azonosító számú ("Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója" című) projekt támogatásának növeléséről, az ingatlanvásárlás költségtípusra történő átcsoportosításról, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/225. (X. 15.)

Hatályos:

2020. 10. 16.

 

2020. X. 14.

Jogszabály:

2020. évi XCVII. törvény

az Európai Gazdasági Közösség és a San Marino Köztársaság közötti együttműködésről és vámunióról szóló megállapodás és az Európai Gazdasági Közösség és a San Marino Köztársaság közötti együttműködésről és vámunióról szóló megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2020/223. (X. 14.)

Hatályos:

2020. 10. 15.

 

Jogszabály:

2020. évi XCVIII. törvény

a Nemzetközi Hűtéstechnikai Intézetről szóló, Párizsban, 1954. december 1. napján kelt nemzetközi egyezmény felmondásáról

Megjelent:

MK 2020/223. (X. 14.)

Hatályos:

2020. 10. 15. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2020. évi XCIX. törvény

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2020. évi egységes költségvetéséről szóló 2019. évi XCV. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2020/223. (X. 14.)

Hatályos:

2020. 10. 17.

 

Jogszabály:

38/2020. (X. 14.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő egyes rendelkezések módosításáról

Megjelent:

MK 2020/223. (X. 14.)

Hatályos:

2020. 11. 01.

 

Jogszabály:

13/2020. (X. 14.) HM rendelet

egyes jogállási tárgyú honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/223. (X. 14.)

Hatályos:

2020. 10. 15.

 

Jogszabály:

14/2020. (X. 14.) HM rendelet

a ruházati ellátásról szóló 20/2013. (IX. 16.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/223. (X. 14.)

Hatályos:

2020. 10. 15.

 

Jogszabály:

15/2020. (X. 14.) HM rendelet

a Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló 14/2018. (IX. 17.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/223. (X. 14.)

Hatályos:

2020. 10. 15.

 

Jogszabály:

37/2020. (X. 14.) ITM rendelet

egyes vasúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeleteknek a 4. Vasúti Csomag Műszaki Pillérének átültetésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2020/223. (X. 14.)

Hatályos:

2020. 10. 29.

 

Jogszabály:

1655/2020. (X. 14.) Korm. határozat

a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges további források biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/223. (X. 14.)

 

 

Jogszabály:

1656/2020. (X. 14.) Korm. határozat

az erdélyi intézmények programjainak és működésének finanszírozásához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/223. (X. 14.)

 

 

Jogszabály:

1657/2020. (X. 14.) Korm. határozat

a Békéscsaba, Kossuth tér 2. szám alatti ingatlan állami tulajdonba vétele érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/223. (X. 14.)

 

 

Jogszabály:

2020. évi C. törvény

az egészségügyi szolgálati jogviszonyról

Megjelent:

MK 2020/224. (X. 14.)

Hatályos:

2020. 11. 18., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi CI. törvény

a Magyarország Kormánya és a Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ közötti Székhely-megállapodás megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/224. (X. 14.)

Hatályos:

2020. 10. 15., 2021. 11. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi CII. törvény

a Magyar Köztársaság és a Lett Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén, Rigában, 2004. május 14-én aláírt Egyezmény módosításáról szóló jegyzékváltás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2020/224. (X. 14.)

Hatályos:

2020. 10. 15.

 

Jogszabály:

2020. évi CIII. törvény

a Magyar Köztársaság és a Pakisztáni Iszlám Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelemadók területén Islamabadban, 1992. február 24. napján aláírt Egyezmény módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2020/224. (X. 14.)

Hatályos:

2020. 10. 15. - kivétellel.

 

Jogszabály:

49/2020. (X. 14.) AM rendelet

a 2020. évi egységes területalapú támogatás, valamint az egyéb közvetlen támogatások összegeinek megállapításáról

Megjelent:

MK 2020/224. (X. 14.)

Hatályos:

2020. 10. 15.

 

2020. X. 9.

Jogszabály:

453/2020. (X. 9.) Korm. rendelet

egyes járványügyi intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/222. (X. 9.)

Hatályos:

2020. 10. 10.

 

Jogszabály:

1646/2020. (X. 9.) Korm. határozat

a Hungary Helps Program keretében megvalósuló élelmezéssegélyezési akcióterv első üteméről

Megjelent:

MK 2020/222. (X. 9.)

 

 

Jogszabály:

1647/2020. (X. 9.) Korm. határozat

a Nemzetközi Úszó Liga által szervezett versenysorozat megtartása érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/222. (X. 9.)

 

 

Jogszabály:

1648/2020. (X. 9.) Korm. határozat

a Nemzetközi Úszó Liga által szervezett versenysorozat megtartása érdekében szükséges egyes további intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/222. (X. 9.)

 

 

Jogszabály:

1649/2020. (X. 9.) Korm. határozat

a 2020. évi Judo Grand Slam verseny megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/222. (X. 9.)

 

 

Jogszabály:

1650/2020. (X. 9.) Korm. határozat

a XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda, valamint a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2020/222. (X. 9.)

 

 

Jogszabály:

1651/2020. (X. 9.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2020/222. (X. 9.)

 

 

Jogszabály:

1652/2020. (X. 9.) Korm. határozat

a budapesti agglomeráció közlekedési módváltását elősegítő elővárosi vasútállomások és megállóhelyek elérhetőségének, valamint személygépjármű-parkoló és kerékpártároló létesítményeinek fejlesztéséről

Megjelent:

MK 2020/222. (X. 9.)

 

 

Jogszabály:

1653/2020. (X. 9.) Korm. határozat

a Magyar Falu Program - sportparkok építése alprogram keretében megvalósuló egyes beruházásokhoz szükséges fedezet biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/222. (X. 9.)

 

 

Jogszabály:

1654/2020. (X. 9.) Korm. határozat

a városmajori közpark zöldterületeinek növeléséről, valamint a józsefvárosi rozsdaterületek sport- és rekreációs célú megújításáról

Megjelent:

MK 2020/222. (X. 9.)

 

 

Jogszabály:

92/2020. (X. 9.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Bangladesi Népi Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2020/222. (X. 9.)

 

 

Jogszabály:

93/2020. (X. 9.) ME határozat

a Magyar-Malajziai Kormányközi Gazdasági és Ipari Vegyes Bizottság magyar tagozata elnökének kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/222. (X. 9.)

Hatályos:

2020. 10. 10.

 

Jogszabály:

94/2020. (X. 9.) ME határozat

a Szlovén Köztársaság és Magyarország között létrejött nemzetközi szerződés alapján működő Magyar-Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság tagjainak felmentéséről és új tagok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/222. (X. 9.)

 

 

Jogszabály:

8/2020. (X. 9.) MK utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/56. (X. 9.)

Hatályos:

2020. 10. 12.

 

Jogszabály:

9/2020. (X. 9.) MK utasítás

a Miniszterelnöki Kabinetiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2020. (I. 31.) MK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/56. (X. 9.)

Hatályos:

2020. 10. 12.

 

Jogszabály:

20/2020. (X. 9.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2018. (VII. 3.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/56. (X. 9.)

Hatályos:

2020. 10. 10.

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkára közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/56. (X. 9.)

 

 

2020. X. 8.

Jogszabály:

1/2020. (X. 8.) PTNM rendelet

a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzat kezeléséről és felhasználásáról szóló 1/2017. (X. 31.) PTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/221. (X. 8.)

Hatályos:

2020. 10. 09.

 

Jogszabály:

36/2020. (X. 8.) ITM rendelet

a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról szóló 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/221. (X. 8.)

Hatályos:

2020. 10. 13.

 

Jogszabály:

1/2020. Közigazgatási-polgári jogegységi határozat

az 1952. évi III. törvény hatálya alatt indult, 2020. április 1-jén még folyamatban lévő közszolgálati jogvitákban első fokon és másodfokon eljáró bíróságok hatáskörének meghatározásáról

Megjelent:

MK 2020/221. (X. 8.)

 

 

Jogszabály:

2/2020. Közigazgatási-polgári jogegységi határozat

a perindítás tényének a feljegyezhetőségéről az ingatlan tulajdonjogának kötelmi igényen alapuló megszerzése iránti perben

Megjelent:

MK 2020/221. (X. 8.)

 

 

Jogszabály:

1645/2020. (X. 8.) Korm. határozat

egyes települési önkormányzatok 2020. évi feladatainak támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/221. (X. 8.)

 

 

Jogszabály:

6/2020. (X. 8.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2020. (VI. 11.) MNB utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/55. (X. 8.)

Hatályos:

2020. 10. 09.

 

Jogszabály:

1/2020. (X. 8.) CSTNM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/55. (X. 8.)

Hatályos:

2020. 10. 09.

 

Jogszabály:

19/2020. (X. 8.) MvM utasítás

az "E-ingatlan-nyilvántartás (E-ING)" című kiemelt projekt általános szakmai irányításának támogatására, valamint szakpolitikai és stratégiai döntéseinek meghozatalára jogosult munkacsoport létrehozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/55. (X. 8.)

Hatályos:

2020. 10. 09.

 

Jogszabály:

17/2020. (X. 8.) EMMI utasítás

miniszteri biztosi megbízás megszűnéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/55. (X. 8.)

Hatályos:

2020. 10. 09.

 

Jogszabály:

50/2020. (X. 8.) HM utasítás

a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya közötti, a védelmi együttműködésről szóló megállapodás honvédelmi és katonai feladatainak végrehajtásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/55. (X. 8.)

Hatályos:

2020. 10. 09.

 

Jogszabály:

51/2020. (X. 8.) HM utasítás

a 2021. évi Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutató megszervezésével és végrehajtásával összefüggő feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/55. (X. 8.)

Hatályos:

2020. 10. 09.

 

Jogszabály:

52/2020. (X. 8.) HM utasítás

a hadfelszerelés rendszerbe kerülésének és rendszerből történő kivonásának rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/55. (X. 8.)

Hatályos:

2020. 10. 16.

 

Jogszabály:

53/2020. (X. 8.) HM utasítás

a Magyar Honvédség zenekarainak hangszernormájáról szóló 73/2010. (VII. 16.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/55. (X. 8.)

Hatályos:

2020. 10. 09.

 

Jogszabály:

54/2020. (X. 8.) HM utasítás

az európai fegyverzetkorlátozási, leszerelési, valamint nemzetközi biztonságpolitikai egyezmények által előírt feladatok végrehajtásáról szóló 12/2020. (III. 20.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/55. (X. 8.)

Hatályos:

2020. 10. 09.

 

Jogszabály:

28/2020. (X. 8.) ITM utasítás

az Innovációs és Technológiai Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának rendjéről szóló 7/2020. (II. 13.) ITM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/55. (X. 8.)

Hatályos:

2020. 10. 09.

 

Jogszabály:

22/2020. (X. 8.) KKM utasítás

Magyarország külképviseletein lefolytatandó 2020. október 11-i időközi országgyűlési képviselő választás pénzügyi tervezésének, lebonyolításának, elszámolásának rendjéről, valamint a külképviseleteken lefolytatandó szavazás lebonyolításának speciális feladatairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/55. (X. 8.)

Hatályos:

2020. 10. 09.

 

Jogszabály:

23/2020. (X. 8.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/55. (X. 8.)

Hatályos:

2020. 11. 01.

 

Jogszabály:

Miniszterelnök általános helyettesének közleménye

a Pro Cultura Minoritatum Hungariae díj 2020. évi díjazottjairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/55. (X. 8.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkára közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/55. (X. 8.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/55. (X. 8.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/55. (X. 8.)

 

 

Jogszabály:

Miskolci Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

Nyírbátor székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/55. (X. 8.)

 

 

Jogszabály:

Miskolci Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

Hajdúszoboszló 2. számú székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/55. (X. 8.)

 

 

Jogszabály:

Balmazújváros Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/55. (X. 8.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Demokráciáért és Hazáért Párt

2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/55. (X. 8.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Demokráciáért és Hazáért Párt

2018. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/55. (X. 8.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Demokráciáért és Hazáért Párt

2019. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/55. (X. 8.)

 

 

Jogszabály:

Összefogás a Civilekért Párt

2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/55. (X. 8.)

 

 

Jogszabály:

Összefogás a Civilekért Párt

2018. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/55. (X. 8.)

 

 

Jogszabály:

Összefogás a Civilekért Párt

2019. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/55. (X. 8.)

 

 

Jogszabály:

Polgári Világ Párt

2019. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/55. (X. 8.)

 

 

Jogszabály:

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal hirdetménye

hatósági ellenőri igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/55. (X. 8.)

 

 

2020. X. 7.

Jogszabály:

452/2020. (X. 7.) Korm. rendelet

az egyes hajózási hatósági eljárások részletes szabályairól szóló 515/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/220. (X. 7.)

Hatályos:

2020. 11. 07.

 

Jogszabály:

48/2020. (X. 7.) AM rendelet

a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/220. (X. 7.)

Hatályos:

2020. 10. 22.

 

Jogszabály:

34/2020. (X. 7.) ITM rendelet

egyes víziközlekedési tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

Megjelent:

MK 2020/220. (X. 7.)

Hatályos:

2020. 10. 10., 2020. 11. 07.

 

Jogszabály:

35/2020. (X. 7.) ITM rendelet

a tengeri halászati ágazat munkafeltételeiről

Megjelent:

MK 2020/220. (X. 7.)

Hatályos:

2020. 11. 07.

 

Jogszabály:

29/2020. (X. 7.) OGY határozat

a Magyarország területén élő nemzetiségek helyzetéről (2017. január - 2018. december) címmel benyújtott beszámoló elfogadásáról

Megjelent:

MK 2020/220. (X. 7.)

 

 

Jogszabály:

1643/2020. (X. 7.) Korm. határozat

a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről

Megjelent:

MK 2020/220. (X. 7.)

Hatályos:

2020. 10. 08.

 

Jogszabály:

1644/2020. (X. 7.) Korm. határozat

a központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2020/220. (X. 7.)

 

 

2020. X. 5.

Jogszabály:

450/2020. (X. 5.) Korm. rendelet

a magyar állampolgárok Cseh Köztársaság, Lengyel Köztársaság és Szlovák Köztársaság területéről való beutazásáról, valamint a Cseh Köztársaság, a Lengyel Köztársaság és a Szlovák Köztársaság állampolgárainak beutazásáról

Megjelent:

MK 2020/218. (X. 5.)

Hatályos:

2020. 10. 06.

 

Jogszabály:

451/2020. (X. 5.) Korm. rendelet

a 2014-2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról szóló 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/219. (X. 5.)

Hatályos:

2020. 10. 06.

 

Jogszabály:

3/2020. (X. 5.) NMHH rendelet

a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló 7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/219. (X. 5.)

Hatályos:

2020. 10. 20.

 

Jogszabály:

35/2020. (X. 5.) EMMI rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet és a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/219. (X. 5.)

Hatályos:

2020. 10. 06.

 

Jogszabály:

33/2020. (X. 5.) ITM rendelet

egyes légiközlekedési tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

Megjelent:

MK 2020/219. (X. 5.)

Hatályos:

2020. 10. 10.

 

Jogszabály:

1631/2020. (X. 5.) Korm. határozat

az egyes központi államigazgatási szervek hiteles elektronikus dokumentumainak központi tárhelyszolgáltatás igénybevételével történő megőrzéséről

Megjelent:

MK 2020/219. (X. 5.)

 

 

Jogszabály:

1632/2020. (X. 5.) Korm. határozat

az állami elhelyezési célú ingatlanhasználat feltételeinek megteremtését célzó források biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/219. (X. 5.)

 

 

Jogszabály:

1633/2020. (X. 5.) Korm. határozat

a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet fejlesztéséről

Megjelent:

MK 2020/219. (X. 5.)

 

 

Jogszabály:

1634/2020. (X. 5.) Korm. határozat

az Orosházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság telephelyének komplex felújításáról

Megjelent:

MK 2020/219. (X. 5.)

 

 

Jogszabály:

1635/2020. (X. 5.) Korm. határozat

a Békésen létesítendő kézilabda munkacsarnok építéséről

Megjelent:

MK 2020/219. (X. 5.)

 

 

Jogszabály:

1636/2020. (X. 5.) Korm. határozat

a Sümegen létesítendő kézilabda munkacsarnok építéséről

Megjelent:

MK 2020/219. (X. 5.)

 

 

Jogszabály:

1637/2020. (X. 5.) Korm. határozat

a Budapest XVIII. kerület Gulner Gyula Általános Iskola tanterem építéséről

Megjelent:

MK 2020/219. (X. 5.)

 

 

Jogszabály:

1638/2020. (X. 5.) Korm. határozat

a Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanterem építéséről

Megjelent:

MK 2020/219. (X. 5.)

 

 

Jogszabály:

1639/2020. (X. 5.) Korm. határozat

a Budapesti Agglomerációhoz tartozó Pest megyei településeken működő köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztéseinek előkészítéséről szóló 1692/2019. (XII. 10.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/219. (X. 5.)

 

 

Jogszabály:

1640/2020. (X. 5.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2020/219. (X. 5.)

 

 

Jogszabály:

1641/2020. (X. 5.) Korm. határozat

a TOP-3.2.1-16-BS2-2018-00002 azonosító számú ("A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal épületének energetikai korszerűsítése" című) projekt összköltségének növeléséről

Megjelent:

MK 2020/219. (X. 5.)

 

 

Jogszabály:

1642/2020. (X. 5.) Korm. határozat

egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2020/219. (X. 5.)

 

 

Jogszabály:

89/2020. (X. 5.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/219. (X. 5.)

 

 

Jogszabály:

90/2020. (X. 5.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/219. (X. 5.)

 

 

Jogszabály:

91/2020. (X. 5.) ME határozat

főiskolai rektor megbízásáról

Megjelent:

MK 2020/219. (X. 5.)

 

 

2020. X. 2.

Jogszabály:

33/2020. (X. 2.) MNB rendelet

a "Komondor" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2020/217. (X. 2.)

Hatályos:

2020. 10. 04.

 

Jogszabály:

34/2020. (X. 2.) EMMI rendelet

egyes miniszteri rendeleteknek a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer és a javítóintézeti informatikai rendszer bevezetéséhez kapcsolódó módosításáról

Megjelent:

MK 2020/217. (X. 2.)

Hatályos:

2020. 10. 03.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5017/2020/4. határozata

Budapest Főváros I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Budapest I. kerületi Építési Szabályzatáról szóló 16/2000. (VIII. 15.) Kt. számú önkormányzati rendelete egyes rendelkezéseinek megsemmisítéséről és perben való alkalmazhatóságáról

Megjelent:

MK 2020/217. (X. 2.)

 

 

Jogszabály:

435/2020. (X. 2.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/217. (X. 2.)

 

 

Jogszabály:

436/2020. (X. 2.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/217. (X. 2.)

 

 

Jogszabály:

437/2020. (X. 2.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/217. (X. 2.)

 

 

Jogszabály:

438/2020. (X. 2.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2020/217. (X. 2.)

 

 

Jogszabály:

439/2020. (X. 2.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2020/217. (X. 2.)

 

 

Jogszabály:

440/2020. (X. 2.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2020/217. (X. 2.)

 

 

Jogszabály:

441/2020. (X. 2.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2020/217. (X. 2.)

 

 

Jogszabály:

442/2020. (X. 2.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2020/217. (X. 2.)

 

 

Jogszabály:

443/2020. (X. 2.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2020/217. (X. 2.)

 

 

Jogszabály:

444/2020. (X. 2.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2020/217. (X. 2.)

 

 

Jogszabály:

445/2020. (X. 2.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2020/217. (X. 2.)

 

 

Jogszabály:

446/2020. (X. 2.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2020/217. (X. 2.)

 

 

Jogszabály:

447/2020. (X. 2.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2020/217. (X. 2.)

 

 

Jogszabály:

448/2020. (X. 2.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2020/217. (X. 2.)

 

 

Jogszabály:

449/2020. (X. 2.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2020/217. (X. 2.)

 

 

Jogszabály:

450/2020. (X. 2.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2020/217. (X. 2.)

 

 

Jogszabály:

451/2020. (X. 2.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2020/217. (X. 2.)

 

 

Jogszabály:

452/2020. (X. 2.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2020/217. (X. 2.)

 

 

Jogszabály:

453/2020. (X. 2.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2020/217. (X. 2.)

 

 

Jogszabály:

454/2020. (X. 2.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2020/217. (X. 2.)

 

 

Jogszabály:

455/2020. (X. 2.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2020/217. (X. 2.)

 

 

Jogszabály:

456/2020. (X. 2.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/217. (X. 2.)

 

 

Jogszabály:

457/2020. (X. 2.) KE határozat

rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/217. (X. 2.)

 

 

Jogszabály:

458/2020. (X. 2.) KE határozat

rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/217. (X. 2.)

 

 

Jogszabály:

459/2020. (X. 2.) KE határozat

rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/217. (X. 2.)

 

 

Jogszabály:

460/2020. (X. 2.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2020/217. (X. 2.)

 

 

Jogszabály:

461/2020. (X. 2.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2020/217. (X. 2.)

 

 

Jogszabály:

462/2020. (X. 2.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2020/217. (X. 2.)

 

 

Jogszabály:

463/2020. (X. 2.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2020/217. (X. 2.)

 

 

Jogszabály:

464/2020. (X. 2.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/217. (X. 2.)

 

 

Jogszabály:

465/2020. (X. 2.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/217. (X. 2.)

 

 

Jogszabály:

466/2020. (X. 2.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/217. (X. 2.)

 

 

Jogszabály:

467/2020. (X. 2.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/217. (X. 2.)

 

 

2020. X. 1.

Jogszabály:

445/2020. (X. 1.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2020/216. (X. 1.)

Hatályos:

2020. 10. 02., 2020. 12. 01., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

446/2020. (X. 1.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/216. (X. 1.)

Hatályos:

2020. 10. 02.

 

Jogszabály:

447/2020. (X. 1.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer és a javítóintézeti informatikai rendszer bevezetésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2020/216. (X. 1.)

Hatályos:

2020. 10. 02., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

448/2020. (X. 1.) Korm. rendelet

az "Újjászülető Millenáris" fejlesztési koncepció keretében megvalósuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2020/216. (X. 1.)

Hatályos:

2020. 10. 02.

 

Jogszabály:

449/2020. (X. 1.) Korm. rendelet

a Dunakeszin alap- és középfokú oktatási intézmények és kulturális központ létrejöttét célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 224/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/216. (X. 1.)

Hatályos:

2020. 10. 02.

 

Jogszabály:

1616/2020. (X. 1.) Korm. határozat

az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának 2021. május-november közötti magyar elnökségét előkészítő feladatokról

Megjelent:

MK 2020/216. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

1617/2020. (X. 1.) Korm. határozat

a koronavírus-világjárvány elleni védekezés érdekében az RT-PCR módszerrel végzett SARS-CoV-2 kimutatására szolgáló vizsgálattal összefüggő többletkiadások fedezetének biztosításáról, valamint az influenza elleni védőoltás teljes lakosság részére történő ingyenes rendelkezésre állásának biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/216. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

1618/2020. (X. 1.) Korm. határozat

a Cziffra György-emlékévről

Megjelent:

MK 2020/216. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

1619/2020. (X. 1.) Korm. határozat

a Testnevelési Egyetem fejlesztését szolgáló beruházásokhoz kapcsolódó egyes feladatok meghatározásáról

Megjelent:

MK 2020/216. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

1620/2020. (X. 1.) Korm. határozat

a Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakgimnázium új épületben történő elhelyezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/216. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

1621/2020. (X. 1.) Korm. határozat

a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdély tájegység II. szakasz a) ütemének megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/216. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

1622/2020. (X. 1.) Korm. határozat

a Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanterem építéséről

Megjelent:

MK 2020/216. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

1623/2020. (X. 1.) Korm. határozat

az "Újjászülető Millenáris" fejlesztési koncepció keretében megvalósuló beruházáshoz, valamint a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működési támogatásához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/216. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

1624/2020. (X. 1.) Korm. határozat

a Gödön megkezdett Adatközpont-beruházás állami érdekű hasznosításáról szóló 1303/2019. (V. 27.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/216. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

1625/2020. (X. 1.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.0-16-2016-00004 azonosító számú ("Aktív fekvő betegellátás forma kiváltása az egynapos sebészeti ellátás rendszerének fejlesztésével" című) kiemelt projekt összköltségének növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/216. (X. 1.)

Hatályos:

2020. 10. 02.

 

Jogszabály:

1626/2020. (X. 1.) Korm. határozat

az EFOP-2.4.1-16-2017-00009 azonosító számú ("Veletek - Értetek - Lakhatási alprojekt - a szegregált élethelyzetek felszámolására" című) projekt összköltségének növeléséről

Megjelent:

MK 2020/216. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

1627/2020. (X. 1.) Korm. határozat

az EFOP-4.1.2-17 azonosító jelű ("Iskola 2020" Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében című) felhívás keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2020/216. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

1628/2020. (X. 1.) Korm. határozat

a GINOP-7.1.3-15-2016-00016 azonosító számú ("Gasztronómia a hétköznapokban - komplex turisztikai fejlesztések Gyulán" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/216. (X. 1.)

Hatályos:

2020. 10. 02.

 

Jogszabály:

1629/2020. (X. 1.) Korm. határozat

a GINOP-2.3.1-20-2020-00002 azonosító számú ("Pilot kutatólaboratórium létrehozása a Debreceni Egyetemen" című), hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2020/216. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

1630/2020. (X. 1.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/216. (X. 1.)

Hatályos:

2020. 10. 02.

 

Jogszabály:

87/2020. (X. 1.) ME határozat

az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatójának kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/216. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

88/2020. (X. 1.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/216. (X. 1.)

 

 

2020. IX. 30.

Jogszabály:

443/2020. (IX. 30.) Korm. rendelet

a határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról szóló 407/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/215. (IX. 30.)

Hatályos:

2020. 09. 30. 23 órától.

 

Jogszabály:

444/2020. (IX. 30.) Korm. rendelet

a családokért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó jogszabályok meghatározásáról és egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/215. (IX. 30.)

Hatályos:

2020. 10. 01.

 

Jogszabály:

47/2020. (IX. 30.) AM rendelet

egyes átmeneti támogatást tartalmazó miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/215. (IX. 30.)

Hatályos:

2020. 10. 01.

 

Jogszabály:

32/2020. (IX. 30.) ITM rendelet

egyes energetikai árszabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/215. (IX. 30.)

Hatályos:

2020. 10. 01.

 

Jogszabály:

432/2020. (IX. 30.) KE határozat

államtitkári felmentésről és kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/215. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

433/2020. (IX. 30.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/215. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

434/2020. (IX. 30.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/215. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

1614/2020. (IX. 30.) Korm. határozat

kormánybiztos kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/215. (IX. 30.)

Hatályos:

2020. 10. 01.

 

Jogszabály:

1615/2020. (IX. 30.) Korm. határozat

kormánybiztos kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/215. (IX. 30.)

Hatályos:

2020. 11. 01.

 

Jogszabály:

81/2020. (IX. 30.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/215. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

82/2020. (IX. 30.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozatok módosításáról

Megjelent:

MK 2020/215. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

83/2020. (IX. 30.) ME határozat

a Belügyminisztérium Közbiztonsági Főigazgatóság főigazgatójának felmentéséről

Megjelent:

MK 2020/215. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

84/2020. (IX. 30.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről

Megjelent:

MK 2020/215. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

85/2020. (IX. 30.) ME határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Indiai Köztársaság Kormánya között a diplomata- és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről szóló Megállapodás módosításának létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2020/215. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

86/2020. (IX. 30.) ME határozat

az Oroszországi Föderáció Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között a földgáz Magyar Köztársaság területén történő tranzitszállítását szolgáló gázvezeték megépítésével kapcsolatos együttműködésről szóló, 2008. február 28. napján aláírt Megállapodás megszüntetésére vonatkozó, Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya közötti jegyzőkönyv létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2020/215. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

7/2020. (IX. 30.) AM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/53. (IX. 30.)

Hatályos:

2020. 10. 01.

 

Jogszabály:

21/2020. (IX. 30.) KKM utasítás

a külképviseleteken devizában, illetve valutában beszedett vízumeljárási díjaknak, konzulidíj-bevételeknek, a hazai hatóság eljárásában felmerülő illetékeknek vagy díjaknak, valamint a konzuli cselekményekhez kapcsolódó költségeknek az elszámolásáról szóló 20/2011. (VI. 30.) KüM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/53. (IX. 30.)

Hatályos:

2020. 10. 01.

 

Jogszabály:

47/2020. (IX. 30.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állománya lőkiképzésének végrehajtásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/53. (IX. 30.)

Hatályos:

2020. 10. 01.

 

Jogszabály:

48/2020. (IX. 30.) BVOP utasítás

a szolgálat alatt birtokban tartható tárgyak, eszközök körének korlátozásáról és a technikai ellenőrzés szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/53. (IX. 30.)

Hatályos:

2020. 10. 01.

 

Jogszabály:

7/2020. (IX. 30.) KH utasítás

a Közbeszerzési Kiválósági Díj alapításáról és adományozásáról szóló 2/2018. (VI. 8.) KH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/53. (IX. 30.)

Hatályos:

2020. 10. 01.

 

Jogszabály:

16/2020. (IX. 30.) LÜ utasítás

az ügyészségi alkalmazottak jogállásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 4/2012. (I. 6.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/53. (IX. 30.)

Hatályos:

2020. 10. 08.

 

Jogszabály:

22/2020. (IX. 30.) ORFK utasítás

a lakosság SMS-alapú riasztására és veszélyhelyzeti tájékoztatására vonatkozó javaslattétel rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/53. (IX. 30.)

Hatályos:

2020. 10. 03.

 

Jogszabály:

23/2020. (IX. 30.) ORFK utasítás

az Országos Rendőr-főkapitányság saját szervezetében létrehozott fegyveres biztonsági őrség tevékenységéről szóló 52/2010. (OT 30.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/53. (IX. 30.)

Hatályos:

2020. 10. 08.

 

Jogszabály:

24/2020. (IX. 30.) ORFK utasítás

az arcképelemzési nyilvántartás és az arcképelemző rendszer igénybevételével kapcsolatos feladatokról szóló 11/2016. (IV. 29.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/53. (IX. 30.)

Hatályos:

2020. 10. 08.

 

Jogszabály:

45/2020. (IX. 30.) KKM közlemény

az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Izrael Állam közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodáshoz, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/53. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

46/2020. (IX. 30.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 2004. április hó 27. napján aláírt Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 420/2020. (IX. 3.) Korm. rendelet 2. §-a, 3. §-a, valamint az 1. melléklete és 2. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/53. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/53. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

Közbeszerzési Hatóság pályázati felhívásának módosítása

Közbeszerzési Kiválósági Díj - 2020 elnyerésére felsőoktatási intézmények tanulói számára

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/53. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

Közbeszerzési Hatóság pályázati felhívásának módosítása

Közbeszerzési Kiválósági Díj - 2020 elnyerésére felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók számára

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/53. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

Győri Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

Nagykanizsa 2. számú székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/53. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

Győri Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

Győr 5. számú székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/53. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

Ajka Város Önkormányzata pályázati felhívása

helyi, menetrend szerinti, autóbusszal történő személyszállítási tevékenység ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/53. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

Ócsa Város Önkormányzata pályázati felhívása

helyi, menetrend szerinti, autóbusszal történő személyszállítási tevékenység ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/53. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati felhívása

helyi, menetrend szerinti, autóbusszal történő személyszállítási tevékenység ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/53. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

Vác Város Önkormányzata pályázati felhívása

helyi, menetrend szerinti, autóbusszal történő személyszállítási tevékenység ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/53. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

Várpalota Város Önkormányzata pályázati felhívása

helyi, menetrend szerinti, autóbusszal történő személyszállítási tevékenység ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/53. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

Fiatalok Rendszerformáló Összetartó Civil Csoportja közleménye

a párt megszűnéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/53. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

Fiatalok Rendszerformáló Összetartó Civil Csoportja

2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/53. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

Fiatalok Rendszerformáló Összetartó Civil Csoportja

2018. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/53. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

Fiatalok Rendszerformáló Összetartó Civil Csoportja

2019. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/53. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

Közös Értékek Pártja

2019. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/53. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Demokrata Egységpárt

2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/53. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Demokrata Egységpárt

2018. évi pénzügyi kimutatás a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/53. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Demokrata Egységpárt

2019. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/53. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Kétfarkú Kutya Párt

2019. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/53. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Nemzeti Mozgalom

2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/53. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Nemzeti Mozgalom

2018. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/53. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Nemzeti Mozgalom

2019. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/53. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Vállalkozók és Munkaadók Pártja

2019. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/53. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Zöld Koalíció párt

2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/53. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Zöld Koalíció párt

2018. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/53. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Zöld Koalíció párt

2019. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/53. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

Ökopolisz Alapítvány

2019. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/53. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány

Alapító Okirata

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/53. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

Közlemény

a köznevelési intézménybe, valamint a szakképző intézménybe történő belépéshez megengedett testhőmérséklet mértékéről szóló országos tisztifőorvosi határozatról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/54. (IX. 30.)

 

 

2020. IX. 29.

Jogszabály:

442/2020. (IX. 29.) Korm. rendelet

a Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/214. (IX. 29.)

Hatályos:

2020. 09. 30.

 

Jogszabály:

3/2020. Közigazgatási jogegységi határozat

a termőföld kisajátítása esetén a haszonbérlőnek járó kártalanítás kérdéséről

Megjelent:

MK 2020/214. (IX. 29.)

 

 

Jogszabály:

427/2020. (IX. 29.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/214. (IX. 29.)

 

 

Jogszabály:

428/2020. (IX. 29.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/214. (IX. 29.)

 

 

Jogszabály:

429/2020. (IX. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/214. (IX. 29.)

 

 

Jogszabály:

430/2020. (IX. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/214. (IX. 29.)

 

 

Jogszabály:

431/2020. (IX. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/214. (IX. 29.)

 

 

Jogszabály:

1613/2020. (IX. 29.) Korm. határozat

a MANEVI Zrt. tőkeemelésével, valamint a Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány részére történő vagyonjuttatással kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/214. (IX. 29.)

 

 

2020. IX. 28.

Jogszabály:

441/2020. (IX. 28.) Korm. rendelet

az Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeiről és a segélyhitelnyújtás részletes szabályairól szóló 232/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/213. (IX. 28.)

Hatályos:

2020. 09. 29.

 

Jogszabály:

9/2020. (IX. 28.) MEKH rendelet

a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/213. (IX. 28.)

Hatályos:

2020. 10. 01., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2/2020. Közigazgatási jogegységi határozat

országos illetékességgel eljáró közigazgatási szerv közigazgatási tevékenységének felülvizsgálata során a közigazgatási bíróság illetékességének megállapításáról

Megjelent:

MK 2020/213. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

1601/2020. (IX. 28.) Korm. határozat

a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/213. (IX. 28.)

Hatályos:

2020. 10. 01.

 

Jogszabály:

1602/2020. (IX. 28.) Korm. határozat

a 2020. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról

Megjelent:

MK 2020/213. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

1603/2020. (IX. 28.) Korm. határozat

a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara számára az államtól átvett közfeladatok ellátásához szükséges kiegészítő forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/213. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

1604/2020. (IX. 28.) Korm. határozat

a Gyulai István Memorial - Atlétikai Magyar Nagydíj 2021-2024. években történő megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/213. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

1605/2020. (IX. 28.) Korm. határozat

Kocsis Zoltán emlékének megőrzéséhez kapcsolódó intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/213. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

1606/2020. (IX. 28.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.0-16-2016-00002 azonosító számú ("Gyermek és ifjúságpszichiátriai, addiktológiai és mentálhigiénés ellátórendszer infrastrukturális feltételeinek fejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/213. (IX. 28.)

Hatályos:

2020. 09. 29.

 

Jogszabály:

1607/2020. (IX. 28.) Korm. határozat

a KEHOP-5.2.2. azonosító jelű ("Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései" című) felhívás keretében megvalósuló egyes projektek összköltségének növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/213. (IX. 28.)

Hatályos:

2020. 09. 29.

 

Jogszabály:

1608/2020. (IX. 28.) Korm. határozat

a KEHOP-5.2.2-16-2016-00040 azonosító számú ("Pest megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése" című) projekt megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/213. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

1609/2020. (IX. 28.) Korm. határozat

a KEHOP-2.1.3-15-2016-00027 azonosító számú ("A Tolna megyei Diósberény és Szakadát Ivóvízminőség- javító Programja" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/213. (IX. 28.)

Hatályos:

2020. 09. 29.

 

Jogszabály:

1610/2020. (IX. 28.) Korm. határozat

a Közel-Keleten végrehajtandó magyar-lengyel fejlesztési projekt megvalósításáról

Megjelent:

MK 2020/213. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

1611/2020. (IX. 28.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a kölcsönös vízumképviseletről szóló Megállapodás módosításáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásáról

Megjelent:

MK 2020/213. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

1612/2020. (IX. 28.) Korm. határozat

a Magyar-Kirgiz Fejlesztési Alap létrehozásáról

Megjelent:

MK 2020/213. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

79/2020. (IX. 28.) ME határozat

a Magyar-Román Gazdasági Együttműködési Kormányközi Bizottság magyar tagozati elnökének felmentéséről és kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/213. (IX. 28.)

Hatályos:

2020. 09. 29.

 

Jogszabály:

80/2020. (IX. 28.) ME határozat

a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság elnökének felmentéséről és új elnökének kijelöléséről

Megjelent:

MK 2020/213. (IX. 28.)

 

 

2020. IX. 24.

Jogszabály:

31/2020. (IX. 24.) MNB rendelet

az "Országos Meteorológiai Szolgálat" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2020/212. (IX. 24.)

Hatályos:

2020. 09. 25.

 

Jogszabály:

32/2020. (IX. 24.) MNB rendelet

az "Országos Meteorológiai Szolgálat" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2020/212. (IX. 24.)

Hatályos:

2020. 09. 25.

 

Jogszabály:

77/2020. (IX. 24.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2020/212. (IX. 24.)

 

 

Jogszabály:

78/2020. (IX. 24.) ME határozat

állami felsőoktatási intézmények kancellárjainak megbízásáról

Megjelent:

MK 2020/212. (IX. 24.)

 

 

Jogszabály:

6/2020. (IX. 24.) TNM utasítás

a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 4/2020. (VI. 30.) TNM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/52. (IX. 24.)

Hatályos:

2020. 09. 25.

 

Jogszabály:

16/2020. (IX. 24.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/52. (IX. 24.)

Hatályos:

2020. 09. 25.

 

Jogszabály:

49/2020. (IX. 24.) HM utasítás

az állami légijármű-vezető képzés alap és haladó gyakorlati repülőképzés rendszere kialakításával kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/52. (IX. 24.)

Hatályos:

2020. 09. 25.

 

Jogszabály:

1/2020. (IX. 24.) HM KÁT utasítás

a Honvédelmi Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2019. (VII. 26.) HM KÁT utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/52. (IX. 24.)

Hatályos:

2020. 09. 25.

 

Jogszabály:

3/2020. (IX. 24.) MBFSZ utasítás

a törölt bányászati jogok meghirdetésével kapcsolatos pályázati eljárásról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/52. (IX. 24.)

Hatályos:

2020. 09. 25.

 

Jogszabály:

21/2020. (IX. 24.) ORFK utasítás

a rendőrségi épületekbe történő be- és kiléptetés szabályairól szóló ORFK utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/52. (IX. 24.)

Hatályos:

2020. 10. 02.

 

Jogszabály:

MNB közlemény

a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/52. (IX. 24.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárságának pályázati felhívása

a 2021. évi Lampl Hugó Emlékplakett elnyerésének kezdeményezésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/52. (IX. 24.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/52. (IX. 24.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Bírósági Végrehajtói Kar pályázati felhívása

önálló bírósági végrehajtói álláshelyek betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/52. (IX. 24.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2020. október 1-je és október 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/52. (IX. 24.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/52. (IX. 24.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Földügyi Központ

Alapító Okirata

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/52. (IX. 24.)

 

 

Jogszabály:

Szabadságharcosokért Közalapítvány

Alapító Okirata

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/52. (IX. 24.)

 

 

2020. IX. 23.

Jogszabály:

439/2020. (IX. 23.) Korm. rendelet

az adóhatóságok tevékenységével összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/211. (IX. 23.)

Hatályos:

2020. 09. 24., 2020. 10. 13., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

440/2020. (IX. 23.) Korm. rendelet

a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/211. (IX. 23.)

Hatályos:

2020. 09. 24.

 

Jogszabály:

46/2020. (IX. 23.) AM rendelet

az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2020/211. (IX. 23.)

Hatályos:

2020. 09. 24., 2020. 09. 28.

 

Jogszabály:

1600/2020. (IX. 23.) Korm. határozat

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hadtudományi és honvédtisztképzésének elhelyezéséről, a Ludovika Campus állami beruházása további elemeinek, valamint további kapcsolódó feladatok megvalósításáról

Megjelent:

MK 2020/211. (IX. 23.)

 

 

2020. IX. 22.

Jogszabály:

437/2020. (IX. 22.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/210. (IX. 22.)

Hatályos:

2020. 10. 01.

 

Jogszabály:

438/2020. (IX. 22.) Korm. rendelet

a központi nyugdíjbiztosítási szerv, az egészségbiztosítási szerv, a rehabilitációs hatóság, az állami foglalkoztatási szerv és a munkaügyi hatóság részére az állami adó- és vámhatóság által teljesített adatátadás részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2020/210. (IX. 22.)

Hatályos:

2020. 09. 23.

 

Jogszabály:

35/2020. (IX. 22.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 2021. évi ruházati utánpótlási ellátmánya terhére kiadandó természetbeni ellátásról

Megjelent:

MK 2020/210. (IX. 22.)

Hatályos:

2020. 09. 23., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

36/2020. (IX. 22.) BM rendelet

egyes vízügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/210. (IX. 22.)

Hatályos:

2020. 10. 07.

 

Jogszabály:

37/2020. (IX. 22.) BM rendelet

a külföldi magyar intézetek tevékenységét népszerűsítő honlap infrastruktúrájának üzemeltetése és fejlesztése érdekében a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/210. (IX. 22.)

Hatályos:

2020. 09. 23.

 

Jogszabály:

1005/2020. (IX. 22.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság öttagú állandó tanácsainak számáról, összetételéről és a tanácsvezetők személyéről

Megjelent:

MK 2020/210. (IX. 22.)

Hatályos:

2020. 09. 22.

 

Jogszabály:

26/2020. (IX. 22.) OGY határozat

a Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2019. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről az Országgyűlés részére című beszámoló elfogadásáról

Megjelent:

MK 2020/210. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

27/2020. (IX. 22.) OGY határozat

dr. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2020/210. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

28/2020. (IX. 22.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/210. (IX. 22.)

Hatályos:

2020. 09. 21.

 

Jogszabály:

422/2020. (IX. 22.) KE határozat

államtitkári felmentésről

Megjelent:

MK 2020/210. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

423/2020. (IX. 22.) KE határozat

tárca nélküli miniszter kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/210. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

424/2020. (IX. 22.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/210. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

425/2020. (IX. 22.) KE határozat

rektori megbízás alóli felmentésről

Megjelent:

MK 2020/210. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

426/2020. (IX. 22.) KE határozat

rektori megbízás alóli felmentésről

Megjelent:

MK 2020/210. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

1599/2020. (IX. 22.) Korm. határozat

az egyes sportcélú kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2020/210. (IX. 22.)

 

 

2020. IX. 21.

Jogszabály:

434/2020. (IX. 21.) Korm. rendelet

az Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértőként foglalkoztatottakról

Megjelent:

MK 2020/209. (IX. 21.)

Hatályos:

2020. 09. 24.

 

Jogszabály:

435/2020. (IX. 21.) Korm. rendelet

a Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ jogállásáról szóló Megállapodás Magyarország tekintetében történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/209. (IX. 21.)

Hatályos:

2020. 09. 22., 2021. 11. 01.

 

Jogszabály:

436/2020. (IX. 21.) Korm. rendelet

a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló, módosított Megállapodás kihirdetéséről és a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 281/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 281/2019. (XI. 25.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/209. (IX. 21.)

Hatályos:

2020. 09. 22.

 

Jogszabály:

45/2020. (IX. 21.) AM rendelet

a Hortobágyi Nemzeti Park védőövezetének kijelöléséről

Megjelent:

MK 2020/209. (IX. 21.)

Hatályos:

2020. 09. 29.

 

Jogszabály:

1588/2020. (IX. 21.) Korm. határozat

egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról

Megjelent:

MK 2020/209. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1589/2020. (IX. 21.) Korm. határozat

a fővárosi kerületek belterületi és külterületi, szilárd burkolat nélküli útjainak szilárd burkolattal történő ellátása érdekében szükséges fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2020/209. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1590/2020. (IX. 21.) Korm. határozat

Csongrád megye nevének Csongrád-Csanád megyére változásával összefüggő feladatokhoz szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/209. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1591/2020. (IX. 21.) Korm. határozat

a Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ használatában lévő ingatlan helyzetének rendezéséről

Megjelent:

MK 2020/209. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1592/2020. (IX. 21.) Korm. határozat

a soproni Fertő tó és környezetének fejlesztéséhez szükséges kormányzati intézkedésről

Megjelent:

MK 2020/209. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1593/2020. (IX. 21.) Korm. határozat

az IKOP-2.1.0-15-2016-00006 azonosító számú ("Szűk keresztmetszet kiváltás előkészítése a MÁV hálózatán" című) projekt forrásbiztosításához szükséges projektek közötti átcsoportosításról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/209. (IX. 21.)

Hatályos:

2020. 09. 22.

 

Jogszabály:

1594/2020. (IX. 21.) Korm. határozat

az IKOP-2.1.0-15-2017-00035 azonosító számú ("Püspökladány-Biharkeresztes szűk keresztmetszet kiváltás és villamosítás" című) projekt összköltségének növeléséről és az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/209. (IX. 21.)

Hatályos:

2020. 09. 22.

 

Jogszabály:

1595/2020. (IX. 21.) Korm. határozat

az IKOP-4.1.0-15-2020-00008 azonosító számú ("Jászberény elkerülő III. ütem megvalósítása" című) projekt támogatásáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/209. (IX. 21.)

Hatályos:

2020. 09. 22.

 

Jogszabály:

1596/2020. (IX. 21.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá a terrorellenes intézkedések kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint kormányhatározat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/209. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1597/2020. (IX. 21.) Korm. határozat

a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram részét képező, a soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert fejlesztéséhez kapcsolódó forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/209. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1598/2020. (IX. 21.) Korm. határozat

az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a "Tisztítsuk meg az Országot!" projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteméről

Megjelent:

MK 2020/209. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

76/2020. (IX. 21.) ME határozat

a tajpeji Magyar Kereskedelmi Iroda és a magyarországi Tajpej Képviseleti Iroda közötti vezetői engedélyek kölcsönös elismeréséről és cseréjéről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2020/209. (IX. 21.)

 

 

2020. IX. 18.

Jogszabály:

431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet

a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről

Megjelent:

MK 2020/207. (IX. 18.)

Hatályos:

2020. 09. 19., 2020. 09. 21., 2020. 10. 01., 2020. 10. 03.

 

Jogszabály:

432/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseivel kapcsolatos módosításáról

Megjelent:

MK 2020/207. (IX. 18.)

Hatályos:

2020. 09. 19., 2020. 09. 21.

 

Jogszabály:

433/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet

a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/207. (IX. 18.)

Hatályos:

2020. 09. 21., 2020. 10. 01.

 

Jogszabály:

1587/2020. (IX. 18.) Korm. határozat

a Magyarország és a Kirgiz Köztársaság között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adókijátszás és adóelkerülés megakadályozásáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2020/208. (IX. 18.)

 

 

2020. IX. 16.

Jogszabály:

29/2020. (IX. 16.) MNB rendelet

a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/206. (IX. 16.)

Hatályos:

2020. 10. 01.

 

Jogszabály:

30/2020. (IX. 16.) MNB rendelet

a rendszerszintű likviditási kockázatok csökkentése érdekében szükséges követelményeket meghatározó egyes MNB rendeletek, valamint a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 37/2019. (XI. 19.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/206. (IX. 16.)

Hatályos:

2020. 09. 17.

 

Jogszabály:

44/2020. (IX. 16.) AM rendelet

a Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként kidolgozott Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő Programból, a baromfi genetikai alapokkal foglalkozó innovatív vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének részletes feltételeiről

Megjelent:

MK 2020/206. (IX. 16.)

Hatályos:

2020. 09. 17.

 

Jogszabály:

34/2020. (IX. 16.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek által üzemben tartott szolgálati járművekre, azok forgalomba helyezésére, időszakos vizsgálatára vonatkozó különös szabályokról szóló 58/2015. (X. 27.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/206. (IX. 16.)

Hatályos:

2020. 09. 24.

 

Jogszabály:

33/2020. (IX. 16.) EMMI rendelet

az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet és az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg- szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/206. (IX. 16.)

Hatályos:

2020. 09. 17.

 

Jogszabály:

14/2020. (IX. 16.) KKM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 4/2019. (VI. 14.) KKM rendelet Nemzeti Exportvédelmi Programmal összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2020/206. (IX. 16.)

Hatályos:

2020. 09. 17.

 

Jogszabály:

421/2020. (IX. 16.) KE határozat

dandártábornok szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2020/206. (IX. 16.)

 

 

Jogszabály:

1586/2020. (IX. 16.) Korm. határozat

a COVID-19 világjárvánnyal összefüggő lélegeztetőgép-készlet magyarországi raktárbázisának kialakításával kapcsolatos feladatok forrásának biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/206. (IX. 16.)

 

 

2020. IX. 14.

Jogszabály:

429/2020. (IX. 14.) Korm. rendelet

a turisztikai térségek meghatározásáról

Megjelent:

MK 2020/205. (IX. 14.)

Hatályos:

2020. 09. 29.

 

Jogszabály:

430/2020. (IX. 14.) Korm. rendelet

a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/205. (IX. 14.)

Hatályos:

2020. 09. 15.

 

Jogszabály:

420/2020. (IX. 14.) KE határozat

a Nemzeti Választási Iroda elnökének kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/205. (IX. 14.)

 

 

Jogszabály:

74/2020. (IX. 14.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről

Megjelent:

MK 2020/205. (IX. 14.)

 

 

Jogszabály:

75/2020. (IX. 14.) ME határozat

az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatójának felmentéséről

Megjelent:

MK 2020/205. (IX. 14.)

 

 

Jogszabály:

21/2020. (IX. 14.) BM utasítás

a Belügyminisztérium Szellemitulajdon-kezelési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/51. (IX. 14.)

Hatályos:

2020. 09. 15.

 

Jogszabály:

48/2020. (IX. 14.) HM utasítás

egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/51. (IX. 14.)

Hatályos:

2020. 09. 15.

 

Jogszabály:

6/2020. (IX. 14.) IM utasítás

a Magyar Közlöny felelős szerkesztőjének kijelöléséről szóló 5/2020. (VII. 2.) IM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/51. (IX. 14.)

Hatályos:

2020. 09. 15.

 

Jogszabály:

46/2020. (IX. 14.) BVOP utasítás

a szabadságvesztés büntetés végrehajtásának megkezdésére történő felhívással kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/51. (IX. 14.)

Hatályos:

2020. 09. 15.

 

Jogszabály:

Országgyűlés elnökének közleménye

díj adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/51. (IX. 14.)

 

 

Jogszabály:

ITM közlemény

az Innovációs és Technológiai Minisztérium elismerési hírei

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/51. (IX. 14.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/51. (IX. 14.)

 

 

2020. IX. 11.

Jogszabály:

417/2020. (IX. 11.) KE határozat

dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/204. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

418/2020. (IX. 11.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/204. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

419/2020. (IX. 11.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/204. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

1583/2020. (IX. 11.) Korm. határozat

a Budapesti Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozó 2021, valamint az ehhez kapcsolódó rendezvények lebonyolításáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2020/204. (IX. 11.)

Hatályos:

2020. 09. 12.

 

Jogszabály:

1584/2020. (IX. 11.) Korm. határozat

a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia új helyszínen történő megvalósításáról, valamint a beruházás előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/204. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

1585/2020. (IX. 11.) Korm. határozat

mintagazdaságok kijelöléséről

Megjelent:

MK 2020/204. (IX. 11.)

 

 

2020. IX. 10.

Jogszabály:

425/2020. (IX. 10.) Korm. rendelet

egyes agrártárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

Hatályos:

2020. 09. 13., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

426/2020. (IX. 10.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról szóló 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet, valamint a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Szomszédsági Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról szóló 83/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

Hatályos:

2020. 09. 18.

 

Jogszabály:

427/2020. (IX. 10.) Korm. rendelet

a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos irányítási jogköréről szóló 102/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

Hatályos:

2020. 09. 11.

 

Jogszabály:

428/2020. (IX. 10.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet módosításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítással kapcsolatos kormányrendeletek deregulációjáról

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

Hatályos:

2020. 09. 11., 2020. 09. 15.

 

Jogszabály:

396/2020. (IX. 10.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

397/2020. (IX. 10.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

398/2020. (IX. 10.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

399/2020. (IX. 10.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

400/2020. (IX. 10.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

401/2020. (IX. 10.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

402/2020. (IX. 10.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

403/2020. (IX. 10.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

404/2020. (IX. 10.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

405/2020. (IX. 10.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

406/2020. (IX. 10.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

407/2020. (IX. 10.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

408/2020. (IX. 10.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

409/2020. (IX. 10.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

410/2020. (IX. 10.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

411/2020. (IX. 10.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

412/2020. (IX. 10.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

413/2020. (IX. 10.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

414/2020. (IX. 10.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

415/2020. (IX. 10.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

416/2020. (IX. 10.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

1577/2020. (IX. 10.) Korm. határozat

Isztambulban és Rómában levéltári szakdiplomata álláshelyek létesítéséről

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

1578/2020. (IX. 10.) Korm. határozat

a Külgazdasági és Külügyminisztérium egyes szervezeti egységeinek elhelyezésével kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

1579/2020. (IX. 10.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2020. júniusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

1580/2020. (IX. 10.) Korm. határozat

a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló, valamint a 100%-nál kisebb önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2020. júniusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

1581/2020. (IX. 10.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a gödi ipari-innovációs fejlesztési terület infrastruktúra-fejlesztéseiről szóló 1173/2020. (IV. 22.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

1582/2020. (IX. 10.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és Belize Kormánya között a diplomata-, szolgálati és hivatalos útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

26/2020. (IX. 10.) ITM utasítás

egyes NFM utasítások hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/50. (IX. 10.)

Hatályos:

2020. 09. 11.

 

Jogszabály:

27/2020. (IX. 10.) ITM utasítás

az Innovációs és Technológiai Minisztérium Informatikai és Elektronikus Információbiztonsági Szabályzatának kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/50. (IX. 10.)

Hatályos:

2020. 09. 11.

 

Jogszabály:

20/2020. (IX. 10.) KKM utasítás

az ideiglenes külföldi kiküldetés egyes kérdéseiről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/50. (IX. 10.)

Hatályos:

2020. 09. 11.

 

Jogszabály:

18/2020. (IX. 10.) PM utasítás

a Pénzügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (I. 31.) PM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/50. (IX. 10.)

Hatályos: