A hivatkozásokra kattintva a joganyagok közlönyállapota jelenik meg.

 

Változásmutató

Új jogszabályok

2020. V. 28.

Jogszabály:

243/2020. (V. 28.) Korm. rendelet

a Szlovén Köztársaságból történő határátlépésről

Megjelent:

MK 2020/124. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 05. 28. 15 órától, 2020. 06. 11.

 

Jogszabály:

2020. évi XXVII. törvény

az országgyűlési képviselőcsoport által nyújtható támogatásról

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 05. 29., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi XXVIII. törvény

az egyházak szociális és gyermekvédelmi ellátások terén betöltött szerepének megerősítéséről

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 08. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi XXIX. törvény

a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztéséről, kivitelezéséről és finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 06. 27.

 

Jogszabály:

2020. évi XXX. törvény

egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról, valamint ingyenes vagyonjuttatásról

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 05. 29., 2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi XXXI. törvény

egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01., 2020. 09. 01., 2021. 01. 01., 2021. 02. 01., 2021. 03. 01., 2022. 01. 01., 2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi XXXII. törvény

a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01., 2020. 11. 01., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi XXXIII. törvény

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 31., 2020. 08. 01., 2021. 01. 01., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi XXXIV. törvény

a Marek József Alapítványról, a Marek József Alapítvány és az Állatorvostudományi Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 05. 29., 2020. 08. 01., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi XXXV. törvény

a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítványról, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítvány és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 05. 29., 2020. 08. 01., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi XXXVI. törvény

a Neumann János Egyetemért Alapítványról, a Neumann János Egyetemért Alapítvány és a Neumann János Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 05. 29., 2020. 07. 31., 2020. 08. 01., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi XXXVII. törvény

a Soproni Egyetemért Alapítványról, a Soproni Egyetemért Alapítvány és a Soproni Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 05. 29., 2020. 08. 01., 2022. 01. 22.

 

Jogszabály:

2020. évi XXXVIII. törvény

a Széchenyi István Egyetemért Alapítványról, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány és a Széchenyi István Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 05. 29., 2020. 08. 01., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi XXXIX. törvény

az Universitas Miskolcinensis Alapítványról, az Universitas Miskolcinensis Alapítvány és a Miskolci Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 05. 29., 2020. 08. 01., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi XL. törvény

a termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának rendezéséről és egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01., 2021. 01. 01., 2025. 01. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi XLI. törvény

egyes törvényeknek a piacfelügyelettel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2021. 07. 16.

 

Jogszabály:

2020. évi XLII. törvény

a Schengeni Információs Rendszer keretében történő információcserével összefüggő egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

a határforgalom-ellenőrzés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény módosításáról, valamint az 1987/2006/EK rendelet módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (2) bekezdése és a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1986/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2010/261/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 79. cikk (2) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott naptól.

 

Jogszabály:

244/2020. (V. 28.) Korm. rendelet

az erdészeti szakszemélyzet és az erdészeti szakirányító vállalkozás tevékenységének és nyilvántartásának, valamint az erdészeti szakszemélyzet továbbképzésének szabályairól

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

245/2020. (V. 28.) Korm. rendelet

közlekedési tárgyú egyes kormányrendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 06. 12., 2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

246/2020. (V. 28.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a piacfelügyelettel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2021. 07. 16.

 

Jogszabály:

12/2020. (V. 28.) MNB rendelet

a "Harsányi János" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 05. 29.

 

Jogszabály:

13/2020. (V. 28.) MNB rendelet

a "Harsányi János" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 05. 29.

 

Jogszabály:

9/2020. (V. 28.) AB határozat

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 152. § (2a) bekezdésére és a 197. § (10) bekezdésére vonatkozó alkotmányos követelmény megállapításáról

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

 

 

Jogszabály:

10/2020. (V. 28.) AB határozat

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 2. § (1) bekezdés a) pont aa)-ac) alpontjai szerinti időtartam meghatározásával összefüggő alkotmányos követelmény megállapításáról

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

 

 

Jogszabály:

247/2020. (V. 28.) Korm. rendelet

a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából tartott megemlékezésekről

Megjelent:

MK 2020/126. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 05. 29.

 

Jogszabály:

248/2020. (V. 28.) Korm. rendelet

az autós könnyűzenei koncertek megtartásáról

Megjelent:

MK 2020/127. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 05. 29.

 

Jogszabály:

249/2020. (V. 28.) Korm. rendelet

a Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása érdekében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2020/127. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 05. 29., 2020. 06. 12.

 

Jogszabály:

250/2020. (V. 28.) Korm. rendelet

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata fejlesztési programjának megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/127. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 05. 29.

 

Jogszabály:

1262/2020. (V. 28.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata fejlesztési programjának támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/127. (V. 28.)

 

 

Jogszabály:

1263/2020. (V. 28.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból és a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint a Karcagi Járásbíróság állami tulajdonú ingatlanban történő elhelyezéséről

Megjelent:

MK 2020/127. (V. 28.)

 

 

Jogszabály:

1264/2020. (V. 28.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási keretösszegekről, valamint a kötelezettségvállalási szükségletről szóló 1152/2020. (IV. 14.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/127. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 05. 29.

 

2020. V. 27.

Jogszabály:

240/2020. (V. 27.) Korm. rendelet

a fővárosi védelmi intézkedések következő üteméről

Megjelent:

MK 2020/123. (V. 27.)

Hatályos:

2020. 05. 29., 2020. 06. 12.

 

Jogszabály:

241/2020. (V. 27.) Korm. rendelet

a szabadtéri rendezvényekről

Megjelent:

MK 2020/123. (V. 27.)

Hatályos:

2020. 05. 28., 2020. 06. 11.

 

Jogszabály:

242/2020. (V. 27.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekre alkalmazandó különös szabályokról

Megjelent:

MK 2020/123. (V. 27.)

Hatályos:

2020. 05. 28., 2020. 06. 11.

 

Jogszabály:

8/2020. (V. 27.) HM rendelet

egyes lakáscélú honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/123. (V. 27.)

Hatályos:

2020. 05. 28.

 

Jogszabály:

1260/2020. (V. 27.) Korm. határozat

a Kék Bolygó Klímavédelmi Kockázati Tőkealapról

Megjelent:

MK 2020/123. (V. 27.)

 

 

Jogszabály:

1261/2020. (V. 27.) Korm. határozat

a Záhony logisztikai és ipari övezet konzorciumhoz kapcsolódó pénzügyi intézkedésekről szóló 1741/2019. (XII. 19.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről

Megjelent:

MK 2020/123. (V. 27.)

 

 

2020. V. 26.

Jogszabály:

233/2020. (V. 26.) Korm. rendelet

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a menekültügyi eljárás szabályairól

Megjelent:

MK 2020/121. (V. 26.)

Hatályos:

2020. 05. 27., 2020. 06. 10.

 

Jogszabály:

234/2020. (V. 26.) Korm. rendelet

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a felnőttképzésben folyó oktatás és szakmai vizsgáztatás biztosításának eltérő szabályairól szóló 70/2020. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/121. (V. 26.)

Hatályos:

2020. 05. 27.

 

Jogszabály:

235/2020. (V. 26.) Korm. rendelet

a Cseh Köztársaságból és a Szlovák Köztársaságból történő határátlépésről

Megjelent:

MK 2020/121. (V. 26.)

Hatályos:

2020. 05. 27., 2020. 06. 10.

 

Jogszabály:

15/2020. (V. 26.) BM rendelet

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a menekültügyi eljárás szabályairól szóló 233/2020. (V. 26.) Korm. rendelet végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2020/121. (V. 26.)

Hatályos:

2020. 05. 27.

 

Jogszabály:

236/2020. (V. 26.) Korm. rendelet

a közlekedési infrastruktúra-fejlesztéssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/122. (V. 26.)

Hatályos:

2020. 05. 27.

 

Jogszabály:

237/2020. (V. 26.) Korm. rendelet

az emberi erőforrások minisztere feladatkörébe tartozó egyes kormányrendeletek deregulációs célú módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2020/122. (V. 26.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

238/2020. (V. 26.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/122. (V. 26.)

Hatályos:

2020. 05. 27., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

239/2020. (V. 26.) Korm. rendelet

az Állatorvostudományi Egyetem kampuszának komplex infrastrukturális fejlesztése projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint az eljáró hatóságok kijelöléséről

Megjelent:

MK 2020/122. (V. 26.)

Hatályos:

2020. 05. 27.

 

Jogszabály:

227/2020. (V. 26.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/122. (V. 26.)

 

 

Jogszabály:

228/2020. (V. 26.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/122. (V. 26.)

 

 

Jogszabály:

1254/2020. (V. 26.) Korm. határozat

a csákánydoroszlói Csaba József Általános Iskola tornaterem-építéséről

Megjelent:

MK 2020/122. (V. 26.)

 

 

Jogszabály:

1255/2020. (V. 26.) Korm. határozat

a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program végrehajtásával kapcsolatos további intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/122. (V. 26.)

 

 

Jogszabály:

1256/2020. (V. 26.) Korm. határozat

a Zalaegerszegi Dózsa György Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tornaterem-építéséről

Megjelent:

MK 2020/122. (V. 26.)

 

 

Jogszabály:

1257/2020. (V. 26.) Korm. határozat

az EFOP-4.1.2-17-2017-00054 azonosító számú ("A Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/122. (V. 26.)

Hatályos:

2020. 05. 27.

 

Jogszabály:

1258/2020. (V. 26.) Korm. határozat

a TOP-6.1.5-16-SE2-2019-00001 azonosító számú ("Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Szekszárdon" című), hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2020/122. (V. 26.)

 

 

Jogszabály:

1259/2020. (V. 26.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Kambodzsai Királyság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2020/122. (V. 26.)

 

 

2020. V. 25.

Jogszabály:

226/2020. (V. 25.) Korm. rendelet

a Szerb Köztársaságból történő határátlépésről

Megjelent:

MK 2020/119. (V. 25.)

Hatályos:

2020. 05. 25. 10 órától, 2020. 06. 08.

 

Jogszabály:

227/2020. (V. 25.) Korm. rendelet

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása érdekében a magyarországi székhelyű gazdasági társaságok gazdasági célú védelméhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/120. (V. 25.)

Hatályos:

2020. 05. 26., 2020. 06. 09.

 

Jogszabály:

228/2020. (V. 25.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során egyes bányászati szabályok eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2020/120. (V. 25.)

Hatályos:

2020. 05. 26., 2020. 06. 09.

 

Jogszabály:

229/2020. (V. 25.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III. 31.) Korm. rendelet, valamint a veszélyhelyzet kihirdetésével összefüggésben egyes büntetés-végrehajtási szabályok módosításáról szóló 90/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/120. (V. 25.)

Hatályos:

2020. 06. 01.

 

Jogszabály:

230/2020. (V. 25.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet, valamint a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/120. (V. 25.)

Hatályos:

2020. 05. 26.

 

Jogszabály:

231/2020. (V. 25.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/120. (V. 25.)

Hatályos:

2020. 05. 26.

 

Jogszabály:

232/2020. (V. 25.) Korm. rendelet

a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet munkajogi szabályainak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő kiegészítéséről szóló 104/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/120. (V. 25.)

Hatályos:

2020. 05. 26.

 

Jogszabály:

6/2020. (V. 25.) IM rendelet

a bírói pályaalkalmassági vizsgálatról

Megjelent:

MK 2020/120. (V. 25.)

Hatályos:

2020. 05. 26.

 

Jogszabály:

39/2020. (V. 25.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és az Ukrajna Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2020/120. (V. 25.)

 

 

2020. V. 22.

Jogszabály:

220/2020. (V. 22.) Korm. rendelet

az iskolák 2020. júniusi működéséről

Megjelent:

MK 2020/118. (V. 22.)

Hatályos:

2020. 06. 02., 2020. 06. 16.

 

Jogszabály:

221/2020. (V. 22.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a köznevelési intézmény működési engedély iránti kérelmének benyújtási határidejéről

Megjelent:

MK 2020/118. (V. 22.)

Hatályos:

2020. 05. 23., 2020. 06. 06.

 

Jogszabály:

222/2020. (V. 22.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során az egyes pedagógusminősítési eljárások lefolytatásáról és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésekről

Megjelent:

MK 2020/118. (V. 22.)

Hatályos:

2020. 05. 23., 2020. 06. 06.

 

Jogszabály:

223/2020. (V. 22.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a rendészeti tárgyú szakképzéssel kapcsolatos módosításáról

Megjelent:

MK 2020/118. (V. 22.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

224/2020. (V. 22.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzettel összefüggésben felmerülő munkanélküliségi kockázatokat mérséklő európai uniós hitelkerethez kapcsolódó állami garanciavállalásról

Megjelent:

MK 2020/118. (V. 22.)

Hatályos:

2020. 05. 23., 2020. 06. 06.

 

Jogszabály:

225/2020. (V. 22.) Korm. rendelet

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/118. (V. 22.)

Hatályos:

2020. 05. 23.

 

Jogszabály:

4/2020. (V. 22.) NVTNM rendelet

az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos és az egyes Kárpát-medencei gazdaságélénkítő programok és összehangolt fejlesztési feladatok, valamint turisztikai fejlesztések koordinációjáért felelős kormánybiztos tulajdonosi joggyakorlóként való kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/118. (V. 22.)

Hatályos:

2020. 05. 23.

 

Jogszabály:

2/2020. (V. 22.) PM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendeletnek a koronavírus világjárvány gazdasági hatásainak enyhítésével összefüggő támogatási szabályainak módosításáról

Megjelent:

MK 2020/118. (V. 22.)

Hatályos:

2020. 05. 23.

 

Jogszabály:

1252/2020. (V. 22.) Korm. határozat

a veszélyhelyzettel összefüggésben felmerülő munkanélküliségi kockázatokat mérséklő európai uniós hitelkerethez kapcsolódó állami garanciavállalási megállapodás megkötéséről

Megjelent:

MK 2020/118. (V. 22.)

 

 

Jogszabály:

1253/2020. (V. 22.) Korm. határozat

a koronavírus miatt a köznevelési és szakképzési intézményekben új munkarend bevezetéséről szóló 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/118. (V. 22.)

 

 

Jogszabály:

5/2020. (V. 22.) MK utasítás

a Miniszterelnöki Kabinetiroda Biztonsági Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/29. (V. 22.)

Hatályos:

2020. 05. 23.

 

Jogszabály:

6/2020. (V. 22.) MK utasítás

a Miniszterelnöki Kabinetiroda Informatikai Biztonsági Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/29. (V. 22.)

Hatályos:

2020. 05. 23.

 

Jogszabály:

4/2020. (V. 22.) AM utasítás

a borászati termékek promóciójára vonatkozó programjavaslatok jóváhagyásának rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/29. (V. 22.)

Hatályos:

2020. 05. 23.

 

Jogszabály:

29/2020. (V. 22.) HM utasítás

egyes NATO egységesítési egyezmények nemzeti bevezetéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/29. (V. 22.)

Hatályos:

2020. 05. 23.

 

Jogszabály:

30/2020. (V. 22.) HM utasítás

az illetményekkel és illetményen kívüli juttatásokkal kapcsolatos egyes eljárási szabályokról szóló 15/2015. (IV. 30.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/29. (V. 22.)

Hatályos:

2020. 05. 23.

 

Jogszabály:

31/2020. (V. 22.) HM utasítás

a minősítői jogkör átruházásáról szóló 45/2018. (XII. 13.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/29. (V. 22.)

Hatályos:

2020. 05. 23.

 

Jogszabály:

18/2020. (V. 22.) ITM utasítás

a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 5/2020. (I. 31.) ITM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/29. (V. 22.)

Hatályos:

2020. 05. 23.

 

Jogszabály:

7/2020. (V. 22.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap leltárkészítési és leltározási szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/29. (V. 22.)

Hatályos:

2020. 05. 23.

 

Jogszabály:

16/2020. (V. 22.) OBH utasítás

az Országos Bírósági Hivatal elnöke által kiadott szabályozókról szóló 10/2016. (X. 26.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/29. (V. 22.)

Hatályos:

2020. 06. 01.

 

Jogszabály:

17/2020. (V. 22.) OBH utasítás

a bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/29. (V. 22.)

Hatályos:

2020. 05. 23.

 

Jogszabály:

18/2020. (V. 22.) OBH utasítás

a bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/29. (V. 22.)

Hatályos:

2020. 05. 23.

 

Jogszabály:

11/2020. (V. 22.) ORFK utasítás

a 2020. évi választható béren kívüli juttatás szabályozásáról szóló 6/2020. (II. 27.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/29. (V. 22.)

Hatályos:

2020. 05. 23.

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/29. (V. 22.)

 

 

Jogszabály:

Berhida Város Önkormányzatának pályázati felhívása

helyi, menetrend szerinti, autóbusszal történő személyszállítási tevékenység ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/29. (V. 22.)

 

 

Jogszabály:

Kereszténydemokrata Néppárt

2019. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/29. (V. 22.)

 

 

2020. V. 21.

Jogszabály:

216/2020. (V. 21.) Korm. rendelet

az Osztrák Köztársaságból történő határátlépésről

Megjelent:

MK 2020/115. (V. 21.)

Hatályos:

2020. 05. 22., 2020. 06. 05.

 

Jogszabály:

217/2020. (V. 21.) Korm. rendelet

a mobil rádiótelefon szolgáltatást nyújtó elektronikus hírközlési szolgáltatók és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve közötti együttműködés rendjéről

Megjelent:

MK 2020/116. (V. 21.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

215/2020. (V. 21.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2020/116. (V. 21.)

 

 

Jogszabály:

216/2020. (V. 21.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2020/116. (V. 21.)

 

 

Jogszabály:

217/2020. (V. 21.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/116. (V. 21.)

 

 

Jogszabály:

218/2020. (V. 21.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2020/116. (V. 21.)

 

 

Jogszabály:

219/2020. (V. 21.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2020/116. (V. 21.)

 

 

Jogszabály:

220/2020. (V. 21.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2020/116. (V. 21.)

 

 

Jogszabály:

221/2020. (V. 21.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2020/116. (V. 21.)

 

 

Jogszabály:

222/2020. (V. 21.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2020/116. (V. 21.)

 

 

Jogszabály:

223/2020. (V. 21.) KE határozat

rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/116. (V. 21.)

 

 

Jogszabály:

224/2020. (V. 21.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/116. (V. 21.)

 

 

Jogszabály:

225/2020. (V. 21.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/116. (V. 21.)

 

 

Jogszabály:

226/2020. (V. 21.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2020/116. (V. 21.)

 

 

Jogszabály:

1249/2020. (V. 21.) Korm. határozat

az egyes irodalmi ösztöndíjak finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2020/116. (V. 21.)

 

 

Jogszabály:

1250/2020. (V. 21.) Korm. határozat

az egri vízilabdasport további működéséhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/116. (V. 21.)

 

 

Jogszabály:

1251/2020. (V. 21.) Korm. határozat

Szikszó város gazdaságfejlesztési céljaihoz kapcsolódó fejlesztésekről

Megjelent:

MK 2020/116. (V. 21.)

 

 

Jogszabály:

37/2020. (V. 21.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás jegyzékváltással történő módosításáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2020/116. (V. 21.)

 

 

Jogszabály:

38/2020. (V. 21.) ME határozat

állami felsőoktatási intézmény kancellárja megbízásának visszavonásáról

Megjelent:

MK 2020/116. (V. 21.)

 

 

Jogszabály:

218/2020. (V. 21.) Korm. rendelet

a Szlovák Köztársaságból történő határátlépésről

Megjelent:

MK 2020/117. (V. 21.)

Hatályos:

2020. 05. 22., 2020. 06. 05.

 

Jogszabály:

219/2020. (V. 21.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során a járművezetésre jogosító okmány kiadásával kapcsolatos eltérő szabályokról

Megjelent:

MK 2020/117. (V. 21.)

Hatályos:

2020. 05. 22., 2020. 06. 05.

 

2020. V. 20.

Jogszabály:

2020. évi XXVI. törvény

a Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozási programjának és a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány oktatási tevékenységének támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/114. (V. 20.)

Hatályos:

2020. 05. 21.

 

Jogszabály:

215/2020. (V. 20.) Korm. rendelet

az óvodák és bölcsődék újranyitásáról, valamint a nyári táborok megszervezéséről

Megjelent:

MK 2020/114. (V. 20.)

Hatályos:

2020. 05. 25., 2020. 06. 02., 2020. 06. 08.

 

Jogszabály:

14/2020. (V. 20.) BM rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggésben egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/114. (V. 20.)

Hatályos:

2020. 05. 21.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5004/2020/4. határozata

Nem elegendő formai szempontok szerint elemezni az önkormányzati rendeletek felépítését, hanem e normák tartalmát, az egyes részek egymáshoz való viszonyát és a meghozatalukkor hatályos jogszabályi környezetet is szükséges érdemben vizsgálni. Az önkormányzati rendelet önkormányzati rendelettel módosítható, egészíthető ki. Az önkormányzat határozata nem jogszabály, az önkormányzat határozata tartalmától függetlenül nem járhat olyan joghatással, amely az önkormányzati rendelet módosításához vagy kiegészítéséhet vezet.

Megjelent:

MK 2020/114. (V. 20.)

 

 

Jogszabály:

15/2020. (V. 20.) OGY határozat

a Kúria elnökének országgyűlési beszámolója a Kúria 2018. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében címmel benyújtott beszámoló elfogadásáról

Megjelent:

MK 2020/114. (V. 20.)

 

 

Jogszabály:

16/2020. (V. 20.) OGY határozat

az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2018. évi beszámolója elfogadásáról

Megjelent:

MK 2020/114. (V. 20.)

 

 

Jogszabály:

17/2020. (V. 20.) OGY határozat

az ügyészség 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Megjelent:

MK 2020/114. (V. 20.)

 

 

Jogszabály:

206/2020. (V. 20.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/114. (V. 20.)

 

 

Jogszabály:

207/2020. (V. 20.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/114. (V. 20.)

 

 

Jogszabály:

208/2020. (V. 20.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/114. (V. 20.)

 

 

Jogszabály:

209/2020. (V. 20.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/114. (V. 20.)

 

 

Jogszabály:

210/2020. (V. 20.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/114. (V. 20.)

 

 

Jogszabály:

211/2020. (V. 20.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/114. (V. 20.)

 

 

Jogszabály:

212/2020. (V. 20.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/114. (V. 20.)

 

 

Jogszabály:

213/2020. (V. 20.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/114. (V. 20.)

 

 

Jogszabály:

214/2020. (V. 20.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/114. (V. 20.)

 

 

Jogszabály:

1246/2020. (V. 20.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a tatabányai és szegedi helyszíneken megvalósuló sportcélú beruházások fejlesztéseivel kapcsolatos kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/114. (V. 20.)

 

 

Jogszabály:

1247/2020. (V. 20.) Korm. határozat

a nemzetpolitikai szempontból kiemelt célok finanszírozásához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/114. (V. 20.)

 

 

Jogszabály:

1248/2020. (V. 20.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a gödi ipari-innovációs fejlesztési terület infrastruktúra-fejlesztéseiről szóló egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2020/114. (V. 20.)

 

 

2020. V. 18.

Jogszabály:

214/2020. (V. 18.) Korm. rendelet

az elektronikus információbiztonsági korai figyelmeztető rendszerről

Megjelent:

MK 2020/113. (V. 18.)

Hatályos:

2020. 05. 30.

 

Jogszabály:

1241/2020. (V. 18.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat- átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2020/113. (V. 18.)

 

 

Jogszabály:

1242/2020. (V. 18.) Korm. határozat

a Váci és Pápai Tankerületi Központ fenntartásában működő köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésének előkészítéséről

Megjelent:

MK 2020/113. (V. 18.)

 

 

Jogszabály:

1243/2020. (V. 18.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2020/113. (V. 18.)

 

 

Jogszabály:

1244/2020. (V. 18.) Korm. határozat

az EFOP-4.2.1-16-2017-00021 azonosító számú ("BME Balatonfüredi Tudáscentrum" létrehozása hazánk digitalizációs versenyképességének, egyetemünk szolgáltatásainak fejlesztése, gyakorlatintegrált oktatás-képzési és kutatási infrastruktúránk kapacitásbővítésével című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2020/113. (V. 18.)

 

 

Jogszabály:

1245/2020. (V. 18.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében, összhangban a Modern Városok Program célkitűzéseivel a Székesfehérváron megvalósuló új multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok-beruházás támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/113. (V. 18.)

 

 

2020. V. 16.

Jogszabály:

211/2020. (V. 16.) Korm. rendelet

a fővárosi védelmi intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/112. (V. 16.)

Hatályos:

2020. 05. 18., 2020. 06. 01.

 

Jogszabály:

212/2020. (V. 16.) Korm. rendelet

a belföldi hasznosításra szolgáló közegészségügyi kényszerengedélyről

Megjelent:

MK 2020/112. (V. 16.)

Hatályos:

2020. 05. 17., 2020. 05. 31.

 

Jogszabály:

213/2020. (V. 16.) Korm. rendelet

a hűtő-fűtő berendezés veszélyhelyzeti üzemeltetéséről

Megjelent:

MK 2020/112. (V. 16.)

Hatályos:

2020. 05. 17., 2020. 05. 31.

 

2020. V. 15.

Jogszabály:

205/2020. (V. 15.) Korm. rendelet

az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/110. (V. 15.)

Hatályos:

2020. 05. 20.

 

Jogszabály:

206/2020. (V. 15.) Korm. rendelet

a Szegedi Szerb Oktatási Központ épületének bővítésével és homlokzatának felújításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2020/110. (V. 15.)

Hatályos:

2020. 05. 16.

 

Jogszabály:

1228/2020. (V. 15.) Korm. határozat

az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2020/110. (V. 15.)

Hatályos:

2020. 05. 18.

 

Jogszabály:

1229/2020. (V. 15.) Korm. határozat

a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2020/110. (V. 15.)

Hatályos:

2020. 05. 18.

 

Jogszabály:

1230/2020. (V. 15.) Korm. határozat

az egyes Kárpát-medencei gazdaságélénkítő programok és összehangolt fejlesztési feladatok, valamint turisztikai fejlesztések koordinációjáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2020/110. (V. 15.)

Hatályos:

2020. 05. 18.

 

Jogszabály:

1231/2020. (V. 15.) Korm. határozat

az Országos Levegőterhelés-csökkentési Programról

Megjelent:

MK 2020/110. (V. 15.)

Hatályos:

2020. 05. 16.

 

Jogszabály:

1232/2020. (V. 15.) Korm. határozat

a konzervatív, tradicionális értékeket képviselő, magyarországi szervezet támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/110. (V. 15.)

 

 

Jogszabály:

1233/2020. (V. 15.) Korm. határozat

a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar fejlesztéséről, továbbá a Hagyományos Kínai Orvoslás Részleg kialakításáról

Megjelent:

MK 2020/110. (V. 15.)

 

 

Jogszabály:

1234/2020. (V. 15.) Korm. határozat

az Iparművészeti Múzeum múzeumszakmai koncepciójának elfogadásáról, valamint a nagyrekonstrukció ideje alatt felmerülő, az átmeneti működéshez szükséges többletforrások biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/110. (V. 15.)

 

 

Jogszabály:

1235/2020. (V. 15.) Korm. határozat

az Ajaki Tamási Áron Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Bölcsődéhez csatlakozó tornaterem építéséről

Megjelent:

MK 2020/110. (V. 15.)

 

 

Jogszabály:

1236/2020. (V. 15.) Korm. határozat

az EFOP-4.1.2-17 azonosító jelű ("Iskola 2020" Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében című) felhívás keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/110. (V. 15.)

Hatályos:

2020. 05. 16.

 

Jogszabály:

1237/2020. (V. 15.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. számú módosításáról szóló 1759/2019. (XII. 20.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/110. (V. 15.)

 

 

Jogszabály:

1238/2020. (V. 15.) Korm. határozat

a GINOP-7.1.6-16-2017-00004 azonosító számú ("Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése" című), hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2020/110. (V. 15.)

 

 

Jogszabály:

1239/2020. (V. 15.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2020/110. (V. 15.)

 

 

Jogszabály:

35/2020. (V. 15.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Vietnámi Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás jegyzékváltással történő módosításáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2020/110. (V. 15.)

 

 

Jogszabály:

36/2020. (V. 15.) ME határozat

helyettes államtitkárok felmentéséről és helyettes államtitkárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/110. (V. 15.)

 

 

Jogszabály:

207/2020. (V. 15.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések következő üteméről

Megjelent:

MK 2020/111. (V. 15.)

Hatályos:

2020. 05. 18., 2020. 06. 01.

 

Jogszabály:

208/2020. (V. 15.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes építésügyi, építésfelügyeleti és örökségvédelmi eljárásokkal kapcsolatos eltérő rendelkezésekről

Megjelent:

MK 2020/111. (V. 15.)

Hatályos:

2020. 05. 16., 2020. 05. 30.

 

Jogszabály:

209/2020. (V. 15.) Korm. rendelet

a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében a légijárműiparban tevékenykedő vállalkozások közteher kötelezettségeinek csökkentéséről

Megjelent:

MK 2020/111. (V. 15.)

Hatályos:

2020. 05. 16., 2020. 05. 30., 2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

210/2020. (V. 15.) Korm. rendelet

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a veszélyhelyzet ideje alatt egyes agrárszabályozási tárgyú rendelkezések eltérő alkalmazásáról szóló 122/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/111. (V. 15.)

Hatályos:

2020. 05. 16.

 

Jogszabály:

1240/2020. (V. 15.) Korm. határozat

a veszélyhelyzettel összefüggésben a közfoglalkoztatási szabályok eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2020/111. (V. 15.)

Hatályos:

2020. 05. 16.

 

Jogszabály:

7/2020. (V. 15.) BM utasítás

a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2018. (VI. 12.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/28. (V. 15.)

Hatályos:

2020. 05. 16.

 

Jogszabály:

10/2020. (V. 15.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma Informatikai Biztonsági Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/28. (V. 15.)

Hatályos:

2020. 05. 16.

 

Jogszabály:

27/2020. (V. 15.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium fejezet Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszeréről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/28. (V. 15.)

Hatályos:

2020. 05. 16.

 

Jogszabály:

28/2020. (V. 15.) HM utasítás

a határidőn túli tartozásállomány kezelésének és az egyes adatszolgáltatások rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/28. (V. 15.)

Hatályos:

2020. 05. 16.

 

Jogszabály:

14/2020. (V. 15.) ITM utasítás

az Innovációs és Technológiai Minisztérium beszerzéseinek és közbeszerzéseinek szabályairól szóló 45/2019. (XII. 9.) ITM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/28. (V. 15.)

Hatályos:

2020. 05. 16.

 

Jogszabály:

15/2020. (V. 15.) ITM utasítás

az ideiglenes külföldi kiküldetésekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/28. (V. 15.)

Hatályos:

2020. 05. 16.

 

Jogszabály:

16/2020. (V. 15.) ITM utasítás

a protokolláris és hivatalos rendezvényi reprezentációra fordítható kiadásokról és a tolmácsolás igénylésének rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/28. (V. 15.)

Hatályos:

2020. 05. 16.

 

Jogszabály:

17/2020. (V. 15.) ITM utasítás

a fordítási feladatok ellátásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/28. (V. 15.)

Hatályos:

2020. 05. 16.

 

Jogszabály:

2/2020. (V. 15.) BM KÁT utasítás

a Belügyminisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 2/2019. (IX. 12.) BM KÁT utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/28. (V. 15.)

Hatályos:

2020. 05. 16.

 

Jogszabály:

3/2020. (V. 15.) AJB utasítás

az alapvető jogok biztosa vizsgálatának szakmai szabályairól és módszereiről szóló 3/2015. (XI. 30.) AJB utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/28. (V. 15.)

Hatályos:

2020. 05. 16.

 

Jogszabály:

9/2020. (V. 15.) LÜ utasítás

az ügyészség Informatikai Biztonsági Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 14.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/28. (V. 15.)

Hatályos:

2020. 05. 16.

 

Jogszabály:

6/2020. (V. 15.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/28. (V. 15.)

Hatályos:

2020. 05. 16.

 

Jogszabály:

23/2020. (V. 15.) KKM közlemény

Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közös államhatárt keresztező földgázszállító vezeték építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2020. évi X. törvény 2. § ának, 3. § ának, 1. mellékletének és 2. mellékletének hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/28. (V. 15.)

 

 

Jogszabály:

24/2020. (V. 15.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Tádzsik Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 292/2019. (XII. 10.) Korm. rendelet 2. § ának, 3. § ának, 1. mellékletének és 2. mellékletének hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/28. (V. 15.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/28. (V. 15.)

 

 

Jogszabály:

Magyarországi Munkáspárt 2006 - Európai Baloldal

2019. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/28. (V. 15.)

 

 

2020. V. 14.

Jogszabály:

202/2020. (V. 14.) Korm. rendelet

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/109. (V. 14.)

Hatályos:

2020. 06. 01.

 

Jogszabály:

203/2020. (V. 14.) Korm. rendelet

a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramról, valamint a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram működéséhez szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/109. (V. 14.)

Hatályos:

2020. 05. 15.

 

Jogszabály:

204/2020. (V. 14.) Korm. rendelet

az Arany János Programok megvalósítását szolgáló támogatás és ösztöndíjtámogatás rendjéről és feltételeiről

Megjelent:

MK 2020/109. (V. 14.)

Hatályos:

2020. 09. 01., 2022. 09. 01., 2025. 09. 01.

 

Jogszabály:

1217/2020. (V. 14.) Korm. határozat

Az afganisztáni Eltökélt Támogatás Műveletben (RSM) történő magyar katonai szerepvállalásról

Megjelent:

MK 2020/109. (V. 14.)

 

 

Jogszabály:

1218/2020. (V. 14.) Korm. határozat

az Európai Unió által a 2021-2027 közötti európai uniós programozási időszakban létrehozásra kerülő Belső Biztonsági Alap, a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap, valamint az Integrált Határigazgatási Alap - Határigazgatás és Vízumeszköz fejlesztési irányairól és az intézményrendszer kialakításáról

Megjelent:

MK 2020/109. (V. 14.)

 

 

Jogszabály:

1219/2020. (V. 14.) Korm. határozat

a Nemzeti Atlétikai Központ megvalósításához szükséges feladatok meghatározásáról

Megjelent:

MK 2020/109. (V. 14.)

 

 

Jogszabály:

1220/2020. (V. 14.) Korm. határozat

az Arany János Tehetséggondozó Programban és az Arany János Kollégiumi Programban nyújtott ösztöndíj kifizetéséhez szükséges többletforrásigény biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/109. (V. 14.)

 

 

Jogszabály:

1221/2020. (V. 14.) Korm. határozat

a Wáli István Református Cigány Szakkollégium ingatlanfejlesztésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/109. (V. 14.)

 

 

Jogszabály:

1222/2020. (V. 14.) Korm. határozat

a Magyar Nemzeti Múzeum megelőző régészeti feltárásokkal összefüggő feladatellátásának modelljéről és a feladatellátáshoz szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/109. (V. 14.)

 

 

Jogszabály:

1223/2020. (V. 14.) Korm. határozat

a NAHU 2014-2020 informatikai rendszer finanszírozásához szükséges intézkedésekről szóló 1219/2019. (IV. 23.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/109. (V. 14.)

 

 

Jogszabály:

1224/2020. (V. 14.) Korm. határozat

az EFOP-2.1.1-16-2016-00011 azonosító számú ("Borostyánkő Gyermekotthon létrehozása" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2020/109. (V. 14.)

 

 

Jogszabály:

1225/2020. (V. 14.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.2-17-2017-00023 azonosító számú ("A Holdfény Otthon kiváltása Nagykanizsán" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2020/109. (V. 14.)

 

 

Jogszabály:

1226/2020. (V. 14.) Korm. határozat

Magyarország csatlakozásáról a Multilaterális Fejlesztésfinanszírozási Együttműködési Központhoz

Megjelent:

MK 2020/109. (V. 14.)

 

 

Jogszabály:

1227/2020. (V. 14.) Korm. határozat

a Magyar Kézilabda Szövetség 2020. évi szakmai programjának megvalósítása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/109. (V. 14.)

 

 

Jogszabály:

34/2020. (V. 14.) ME határozat

a Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény Felei között létrejött, a DNS-adatok, a daktiloszkópiai adatok és a gépjármű-nyilvántartási adatok automatizált cseréjéről szóló Egyezmény, valamint a Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény Felei között létrejött, a DNS-adatok, a daktiloszkópiai adatok és a gépjármű-nyilvántartási adatok automatizált cseréjéről szóló Egyezmény Végrehajtási Megállapodása módosításáról szóló Jegyzőkönyv létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2020/109. (V. 14.)

 

 

2020. V. 13.

Jogszabály:

2020. évi XXII. törvény

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről a Szingapúri Köztársaság közötti Partnerségi és Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2020/107. (V. 13.)

Hatályos:

2020. 05. 14. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2020. évi XXIII. törvény

a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2020/107. (V. 13.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi XXIV. törvény

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2020/107. (V. 13.)

Hatályos:

2020. 06. 12.

 

Jogszabály:

2020. évi XXV. törvény

az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2020/107. (V. 13.)

Hatályos:

2020. 05. 21.

 

Jogszabály:

199/2020. (V. 13.) Korm. rendelet

az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/107. (V. 13.)

Hatályos:

2020. 05. 21.

 

Jogszabály:

4/2020. (V. 13.) MEKH rendelet

a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 7/2016. (X. 13.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/107. (V. 13.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

5/2020. (V. 13.) IM rendelet

a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/107. (V. 13.)

Hatályos:

2020. 05. 28.

 

Jogszabály:

14/2020. (V. 13.) ITM rendelet

a 2021. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

Megjelent:

MK 2020/107. (V. 13.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

7/2020. (V. 13.) AB határozat

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3a) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettséggel kapcsolatos, mulasztással előidézett alaptörvény-ellenesség megállapításáról

Megjelent:

MK 2020/107. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

8/2020. (V. 13.) AB határozat

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 111. § (36) bekezdés ", és 95. § ával megállapított 60/A. § (1a) bekezdését" szövegrészének visszaható hatállyal történő megsemmisítéséről és bármely bíróság előtt folyamatban lévő ügyben való alkalmazhatóságának kizárásáról

Megjelent:

MK 2020/107. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

200/2020. (V. 13.) Korm. rendelet

az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/108. (V. 13.)

Hatályos:

2020. 05. 14.

 

Jogszabály:

201/2020. (V. 13.) Korm. rendelet

a Dunakeszin alap- és középfokú oktatási intézmények és kulturális központ létrejöttét célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 224/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/108. (V. 13.)

Hatályos:

2020. 05. 14.

 

Jogszabály:

1213/2020. (V. 13.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatási előirányzat keretösszegének megemeléséről

Megjelent:

MK 2020/108. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

1214/2020. (V. 13.) Korm. határozat

az Európai Unió Mali Kiképző Misszióban ("EUTM Mali") történő további magyar katonai szerepvállalásról

Megjelent:

MK 2020/108. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

1215/2020. (V. 13.) Korm. határozat

az egyházi és nemzetiségi fejezeti kezelésű előirányzatok között a veszélyhelyzetre tekintettel szükséges átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2020/108. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

1216/2020. (V. 13.) Korm. határozat

a Felső-Tisza árvízvédelmi rendszerének fejlesztéséhez kapcsolódó új Tivadari közúti híd építése érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/108. (V. 13.)

 

 

2020. V. 12.

Jogszabály:

196/2020. (V. 12.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalok hatásköreinek változásával, továbbá a hallgatói hitelrendszerrel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/106. (V. 12.)

Hatályos:

2020. 05. 13.

 

Jogszabály:

197/2020. (V. 12.) Korm. rendelet

a Steindl Imre Programmal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/106. (V. 12.)

Hatályos:

2020. 05. 20.

 

Jogszabály:

198/2020. (V. 12.) Korm. rendelet

a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/106. (V. 12.)

Hatályos:

2020. 06. 11.

 

Jogszabály:

16/2020. (V. 12.) AM rendelet

egyes természetvédelmi tárgyú rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/106. (V. 12.)

Hatályos:

2020. 05. 20.

 

Jogszabály:

204/2020. (V. 12.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2020/106. (V. 12.)

 

 

Jogszabály:

205/2020. (V. 12.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2020/106. (V. 12.)

 

 

Jogszabály:

1211/2020. (V. 12.) Korm. határozat

a Steindl Imre Programmal kapcsolatos további döntések meghozataláról

Megjelent:

MK 2020/106. (V. 12.)

 

 

Jogszabály:

1212/2020. (V. 12.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és a Magyarországi Evangélikus Egyház közötti megállapodás megkötéséről és az azzal összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2020/106. (V. 12.)

 

 

Jogszabály:

33/2020. (V. 12.) ME határozat

főiskolai rektor megbízásáról

Megjelent:

MK 2020/106. (V. 12.)

 

 

Jogszabály:

1/2020. (V. 12.) TNM utasítás

a Nemzetstratégiai Kutatóintézet Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/27. (V. 12.)

Hatályos:

2020. 05. 13.

 

Jogszabály:

4/2020. (V. 12.) IM utasítás

az Igazságügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2019. (VIII. 1.) IM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/27. (V. 12.)

Hatályos:

2020. 05. 13.

 

2020. V. 11.

Jogszabály:

194/2020. (V. 11.) Korm. rendelet

különös méltányossági jog gyakorlásának rendjéről

Megjelent:

MK 2020/105. (V. 11.)

Hatályos:

2020. 05. 13., 2020. 05.27.

 

Jogszabály:

195/2020. (V. 11.) Korm. rendelet

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a felnőttképzésben folyó oktatás és szakmai vizsgáztatás biztosításának eltérő szabályairól szóló 70/2020. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/105. (V. 11.)

Hatályos:

2020. 05. 12.

 

Jogszabály:

Közlemény

az államhatár személyforgalomban történő átlépése során irányadó szabályok alóli felmentés tárgyában a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes által meghozható méltányossági döntés iránt benyújtható elektronikus kérelem formai és tartalmi szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/26. (V. 11.)

 

 

2020. V. 8.

Jogszabály:

191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről

Megjelent:

MK 2020/104. (V. 8.)

Hatályos:

2020. 05. 18., 2020. 06. 01.

 

Jogszabály:

192/2020. (V. 8.) Korm. rendelet

a "Fényes Okos Intézmények Program" keretében egyes intézményekben történő világításkorszerűsítési feladatok elvégzésére vonatkozó kijelölésről

Megjelent:

MK 2020/104. (V. 8.)

Hatályos:

2020. 05. 13.

 

Jogszabály:

193/2020. (V. 8.) Korm. rendelet

az egyes hajózási hatósági eljárásokkal kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/104. (V. 8.)

Hatályos:

2020. 06. 08.

 

Jogszabály:

13/2020. (V. 8.) ITM rendelet

a nyaralóhajózással kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/104. (V. 8.)

Hatályos:

2020. 06. 08.

 

Jogszabály:

1206/2020. (V. 8.) Korm. határozat

a "Fényes Okos Intézmények Program" keretében egyes intézményekben történő világításkorszerűsítési feladatok elvégzéséről energiahatékonysági szolgáltatási konstrukcióban

Megjelent:

MK 2020/104. (V. 8.)

 

 

Jogszabály:

1207/2020. (V. 8.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról és a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásához kapcsolódó feladatokhoz szükséges kötelezettségvállalásról

Megjelent:

MK 2020/104. (V. 8.)

 

 

Jogszabály:

1208/2020. (V. 8.) Korm. határozat

a Nyíregyháza Spartacus-Bozsik József Labdarúgó Akadémia örökösföldi edzőközpont beruházás előkészítésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/104. (V. 8.)

 

 

Jogszabály:

1209/2020. (V. 8.) Korm. határozat

a Kvassay HÉV-híd felújítása érdekében szükséges egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/104. (V. 8.)

 

 

Jogszabály:

1210/2020. (V. 8.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat- átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2020/104. (V. 8.)

 

 

Jogszabály:

10/2020. (V. 8.) MvM utasítás

Miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/25. (V. 8.)

Hatályos:

2020. 05. 09.

 

Jogszabály:

26/2020. (V. 8.) HM utasítás

a Magyarországon telepítésre tervezett "Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság" kialakításával összefüggő szervezési feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/25. (V. 8.)

Hatályos:

2020. 05. 09.

 

Jogszabály:

13/2020. (V. 8.) BVOP utasítás

a polgári egészségügyi intézményben elhelyezett fogvatartott őrzésének vagy ellenőrzésének illetékességi rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/25. (V. 8.)

Hatályos:

2020. 05. 09.

 

Jogszabály:

14/2020. (V. 8.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet műveleti egységeinek működéséről szóló 8/2019. (IX. 5.) BVOP utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/25. (V. 8.)

Hatályos:

2020. 05. 09.

 

Jogszabály:

8/2020. (V. 8.) LÜ utasítás

a szervezeti tanúsítványok és az időbélyegző szolgáltatás alkalmazásáról szóló 9/2016. (VI. 24.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/25. (V. 8.)

Hatályos:

2020. 05. 16.

 

Jogszabály:

5/2020. (V. 8.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (VI. 25.) NVI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/25. (V. 8.)

Hatályos:

2020. 05. 09.

 

Jogszabály:

14/2020. (V. 8.) OBH utasítás

a közérdekű bejelentésekkel és panaszokkal kapcsolatos eljárás rendjéről szóló 7/2018. (VII. 11.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/25. (V. 8.)

Hatályos:

2020. 05. 09.

 

Jogszabály:

15/2020. (V. 8.) OBH utasítás

a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013. (VI. 25.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/25. (V. 8.)

Hatályos:

2020. 05. 09.

 

Jogszabály:

EMMI-BM együttes pályázati felhívás

a 2020. évi "Idősbarát Önkormányzat Díj" elnyerésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/25. (V. 8.)

 

 

Jogszabály:

ITM közlemény

az Innovációs és Technológiai Minisztérium elismerési híreiről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/25. (V. 8.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/25. (V. 8.)

 

 

Jogszabály:

1/2020. (III. 31.) KKB határozat

a 2020 tavaszán várható ár- és belvízi helyzetről szóló tájékoztató elfogadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/25. (V. 8.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/25. (V. 8.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2020. június 1-je és június 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/25. (V. 8.)

 

 

Jogszabály:

AQUILA Párt

2019. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/25. (V. 8.)

 

 

Jogszabály:

Baranya Megyei Kormányhivatal hirdetménye

hatósági ellenőri igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/25. (V. 8.)

 

 

Jogszabály:

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal hirdetménye

hatósági ellenőri igazolványok érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/25. (V. 8.)

 

 

Jogszabály:

Békés Megyei Kormányhivatal hirdetménye

hatósági ellenőri igazolványok érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/25. (V. 8.)

 

 

2020. V. 7.

Jogszabály:

187/2020. (V. 7.) Korm. rendelet

a koronavírus világjárvány gazdasági hatásainak mérséklése, valamint a pénzügyi közvetítő rendszer stabilitásának erősítése érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/102. (V. 7.)

Hatályos:

2020. 05. 08., 2020. 05. 22.

 

Jogszabály:

188/2020. (V. 7.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes büntetőjogi tárgyú intézkedésekről, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III. 31.) Korm. rendelet és a veszélyhelyzet kihirdetésével összefüggésben egyes büntetés-végrehajtási szabályok módosításáról szóló 90/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/102. (V. 7.)

Hatályos:

2020. 05. 08., 2020. 05. 22.

 

Jogszabály:

189/2020. (V. 7.) Korm. rendelet

az Európai Határregisztrációs Rendszerbe bevitt adatok helyesbítésére, kiegészítésére és törlésére, valamint az érintett jogainak érvényesítésére vonatkozó eljárási szabályokról, továbbá az Európai Határregisztrációs Rendszerhez való bűnüldözési célú hozzáférés eljárási szabályairól

Megjelent:

MK 2020/103. (V. 7.)

Hatályos:

2020. 05. 08., 2020. 06. 01. - kivétellel.

 

Jogszabály:

190/2020. (V. 7.) Korm. rendelet

egyes műszaki szabályozási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/103. (V. 7.)

Hatályos:

2020. 05. 15., 2020. 06. 13., 2020. 11. 30.

 

Jogszabály:

18/2020. (V. 7.) EMMI rendelet

a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről szóló 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/103. (V. 7.)

Hatályos:

2020. 05. 08.

 

Jogszabály:

1201/2020. (V. 7.) Korm. határozat

az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) budapesti Globális Szolgáltató Központjának második ütemű bővítéséről

Megjelent:

MK 2020/103. (V. 7.)

 

 

Jogszabály:

1202/2020. (V. 7.) Korm. határozat

a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer kialakításához és működtetéséhez szükséges feltételekről

Megjelent:

MK 2020/103. (V. 7.)

 

 

Jogszabály:

1203/2020. (V. 7.) Korm. határozat

a békéscsabai Evangélikus Kistemplom felújításáról és fejlesztéséről

Megjelent:

MK 2020/103. (V. 7.)

 

 

Jogszabály:

1204/2020. (V. 7.) Korm. határozat

a Mórichidán megvalósuló, a Fő utca útburkolatának felújításával kapcsolatos költségek támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/103. (V. 7.)

 

 

Jogszabály:

1205/2020. (V. 7.) Korm. határozat

a Veszkényen megvalósuló VÉDA rendszerbe illeszkedő ellenőrzési infrastruktúra kialakítása érdekében felmerülő költségek támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/103. (V. 7.)

 

 

2020. V. 6.

Jogszabály:

183/2020. (V. 6.) Korm. rendelet

a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum új helyszínének megvalósítását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházás kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2020/100. (V. 6.)

Hatályos:

2020. 05. 07.

 

Jogszabály:

184/2020. (V. 6.) Korm. rendelet

megújuló energia projektek megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2020/100. (V. 6.)

Hatályos:

2020. 05. 09.

 

Jogszabály:

1198/2020. (V. 6.) Korm. határozat

a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum új központi kiállítóhelye előkészítésének további támogatásáról, valamint az átmeneti működéséhez szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/100. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

1199/2020. (V. 6.) Korm. határozat

megújuló energia projektek megvalósításával összefüggésben egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2020/100. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

1200/2020. (V. 6.) Korm. határozat

az EFOP-2.4.1-16-2017-00020 azonosító számú támogatási kérelem tekintetében a költségek ingatlanvásárlás költségtípusra történő átcsoportosításáról

Megjelent:

MK 2020/100. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

185/2020. (V. 6.) Korm. rendelet

az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/101. (V. 6.)

Hatályos:

2020. 05. 07., 2020. 05. 08.

 

Jogszabály:

186/2020. (V. 6.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt az állami és önkormányzati bérleti szerződésekre vonatkozó eltérő szabályokról és a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet helyiségbérleti szerződésekre vonatkozó rendelkezésének módosításáról

Megjelent:

MK 2020/101. (V. 6.)

Hatályos:

2020. 05. 07., 2020. 05. 21.

 

Jogszabály:

Közlemény

az agrárágazat (TEÁOR és TESZOR 01, 02 és 03) munkaerőigényének biztosítása céljából a szomszédos országokból érkező, a szomszédos állam állampolgárai vagy magyarországi lakóhellyel nem rendelkező magyar állampolgárok határátlépésére, Magyarország területén tartózkodására és a munkahelyi karanténra vonatkozó szabályokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/24. (V. 6.)

 

 

2020. V. 5.

Jogszabály:

13/2020. (V. 5.) BM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Megjelent:

MK 2020/99. (V. 5.)

Hatályos:

2020. 05. 06.

 

Jogszabály:

2/2020. (V. 5.) OGY politikai nyilatkozat

a gyermekek és nők védelmének fontosságáról, valamint az Isztambuli Egyezményhez való csatlakozás elutasításáról

Megjelent:

MK 2020/99. (V. 5.)

 

 

Jogszabály:

12/2020. (V. 5.) OGY határozat

a Közép-Duna Menti Kiemelt Térség területi lehatárolásáról

Megjelent:

MK 2020/99. (V. 5.)

Hatályos:

2020. 05. 06.

 

Jogszabály:

13/2020. (V. 5.) OGY határozat

a Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról szóló 1/2014. (I. 3.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/99. (V. 5.)

Hatályos:

2020. 05. 06.

 

Jogszabály:

14/2020. (V. 5.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/99. (V. 5.)

Hatályos:

2020. 05. 05.

 

2020. V. 4.

Jogszabály:

176/2020. (V. 4.) Korm. rendelet

a kapcsolattartásra és a távoltartásra a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó eltérő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/98. (V. 4.)

Hatályos:

2020. 05. 05., 2020. 05. 19.

 

Jogszabály:

177/2020. (V. 4.) Korm. rendelet

EU-típusvizsgálati tanúsítvánnyal nem rendelkező egyéni légzésvédő eszközök és a használat után fertőtlenített egyéni légzésvédő eszközök vizsgálatáról, felhasználásáról, az egyes munkavédelmi célú időszakos felülvizsgálatok elhalasztásáról, a munkavégzéshez szükséges kezelői jogosítványok orvosi érvényességének meghosszabbításáról, valamint az egyes időszakos felülvizsgálatok elhalasztásáról

Megjelent:

MK 2020/98. (V. 4.)

Hatályos:

2020. 05. 05., 2020. 05. 19.

 

Jogszabály:

178/2020. (V. 4.) Korm. rendelet

a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet szerinti teljes hiteldíj mutató számítására és közzétételére vonatkozó részletszabályokról

Megjelent:

MK 2020/98. (V. 4.)

Hatályos:

2020. 05. 19., 2020. 06. 02.

 

Jogszabály:

179/2020. (V. 4.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején az egyes adatvédelmi és adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről

Megjelent:

MK 2020/98. (V. 4.)

Hatályos:

2020. 05. 05., 2020. 05. 19.

 

Jogszabály:

180/2020. (V. 4.) Korm. rendelet

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a veszélyhelyzet ideje alatt egyes agrárszabályozási tárgyú rendelkezések eltérő alkalmazásáról szóló 122/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/98. (V. 4.)

Hatályos:

2020. 05. 05.

 

Jogszabály:

181/2020. (V. 4.) Korm. rendelet

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány vonatkozásában elrendelt hatósági házi karantén elektronikus ellenőrzéséről

Megjelent:

MK 2020/98. (V. 4.)

Hatályos:

2020. 05. 07., 2020. 05. 21.

 

Jogszabály:

182/2020. (V. 4.) Korm. rendelet

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány vonatkozásában a Garantiqa Krízis Garanciaprogrammal kapcsolatos eljárások elektronikus útjáról

Megjelent:

MK 2020/98. (V. 4.)

Hatályos:

2020. 05. 05., 2020. 05. 19.

 

Jogszabály:

3/2020. (V. 4.) NVTNM rendelet

az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Külgazdasági és Külügyminisztérium és a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölésével összefüggésben az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/98. (V. 4.)

Hatályos:

2020. 05. 05.

 

Jogszabály:

12/2020. (V. 4.) BM rendelet

az állandó személyazonosító igazolvány tároló elemén elhelyezett szolgáltatásazonosító felhasználásával ellenőrizhető jogosultságok köréről szóló 36/2019. (X. 15.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/98. (V. 4.)

Hatályos:

2020. 05. 05.

 

2020. V. 2.

Jogszabály:

1/2020. (V. 2.) OGY politikai nyilatkozat

Magyarország népképviseleti rendszerének harminc évvel ezelőtti visszaállításáról

Megjelent:

MK 2020/97. (V. 2.)

 

 

2020. IV. 30.

Jogszabály:

162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a kormányzati kommunikációs beszerzésekről

Megjelent:

MK 2020/94. (IV. 30.)

Hatályos:

2020. 12. 01.

 

Jogszabály:

163/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/94. (IV. 30.)

Hatályos:

2020. 05. 30.

 

Jogszabály:

7/2020. (IV. 30.) MNB rendelet

a "30 éve szabadon" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2020/94. (IV. 30.)

Hatályos:

2020. 05. 02.

 

Jogszabály:

8/2020. (IV. 30.) MNB rendelet

a "30 éve szabadon" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2020/94. (IV. 30.)

Hatályos:

2020. 05. 02.

 

Jogszabály:

9/2020. (IV. 30.) MNB rendelet

a "150 éves a szervezett magyar tűzoltóság" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2020/94. (IV. 30.)

Hatályos:

2020. 05. 04.

 

Jogszabály:

10/2020. (IV. 30.) MNB rendelet

a "150 éves a szervezett magyar tűzoltóság" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2020/94. (IV. 30.)

Hatályos:

2020. 05. 04.

 

Jogszabály:

11/2020. (IV. 30.) MNB rendelet

a szervezett magyar tűzoltóság fennállásának 150. évfordulója alkalmából 50 forintos címletű érme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2020/94. (IV. 30.)

Hatályos:

2020. 05. 04.

 

Jogszabály:

16/2020. (IV. 30.) EMMI rendelet

a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet és a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/94. (IV. 30.)

Hatályos:

2020. 05. 01.

 

Jogszabály:

7/2020. (IV. 30.) HM rendelet

a katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról szóló 10/2015. (VII. 30.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/94. (IV. 30.)

Hatályos:

2020. 05. 01.

 

Jogszabály:

1004/2020. (IV. 30.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

MK 2020/94. (IV. 30.)

Hatályos:

2020. 05. 01.

 

Jogszabály:

32/2020. (IV. 30.) ME határozat

a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjainak megbízásáról

Megjelent:

MK 2020/94. (IV. 30.)

 

 

Jogszabály:

164/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet

egyes orvostechnikai eszközökkel összefüggő kormányrendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

Megjelent:

MK 2020/95. (IV. 30.)

Hatályos:

2020. 05. 01, 2021. 05. 26.

 

Jogszabály:

165/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet

a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet és a fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő gyógyszer-, orvostechnikai eszköz és fertőtlenítőszer beszerzések országos központosított rendszeréről szóló 46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/95. (IV. 30.)

Hatályos:

2020. 05. 01.

 

Jogszabály:

166/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében megvalósuló iskolafejlesztésekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 3/2018. (II. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/95. (IV. 30.)

Hatályos:

2020. 05. 01.

 

Jogszabály:

1190/2020. (IV. 30.) Korm. határozat

a nemzeti rendezvények megszervezéséről

Megjelent:

MK 2020/95. (IV. 30.)

Hatályos:

2020. 05. 01., 2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

1191/2020. (IV. 30.) Korm. határozat

az állami fenntartású egészségügyi szolgáltatók gazdálkodásának javításával kapcsolatos egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/95. (IV. 30.)

 

 

Jogszabály:

1192/2020. (IV. 30.) Korm. határozat

az orvostechnikai eszközök megfelelőség-értékelésének hatékonyabb ellátása érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/95. (IV. 30.)

 

 

Jogszabály:

1193/2020. (IV. 30.) Korm. határozat

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében megvalósuló biatorbágyi szakképző intézmény megvalósítására irányuló beruházással kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/95. (IV. 30.)

 

 

Jogszabály:

167/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet

a kijárási korlátozással összefüggésben május 1. napjára és hétvégére meghozható önkormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/96. (IV. 30.)

Hatályos:

2020. 05. 01.

 

Jogszabály:

168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/96. (IV. 30.)

Hatályos:

2020. 05. 04., 2020. 05. 18.

 

Jogszabály:

169/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet

a kijárási korlátozás Budapest fővárosban és Pest megye területén való fenntartásáról

Megjelent:

MK 2020/96. (IV. 30.)

Hatályos:

2020. 05. 04.

 

Jogszabály:

170/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet

a sportrendezvényekkel és sportedzésekkel kapcsolatos intézkedésről

Megjelent:

MK 2020/96. (IV. 30.)

Hatályos:

2020. 05. 04., 2020. 05. 18.

 

Jogszabály:

171/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet

a koronavírus világjárvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében a beruházások társasági adózási korlátjának enyhítéséről

Megjelent:

MK 2020/96. (IV. 30.)

Hatályos:

2020. 05. 01., 2020. 05. 15.

 

Jogszabály:

172/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzettel összefüggésben a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2020/96. (IV. 30.)

Hatályos:

2020. 05. 01., 2020. 05. 15.

 

Jogszabály:

173/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet

a központi költségvetés terhére nyújtott, a veszélyhelyzet elhárítása és következményeinek enyhítése érdekében nélkülözhetetlenül szükséges és egyéb támogatásoknak a veszélyhelyzethez igazodó különleges szabályairól

Megjelent:

MK 2020/96. (IV. 30.)

Hatályos:

2020. 05. 01., 2020. 05. 15.

 

Jogszabály:

174/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet

az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/96. (IV. 30.)

Hatályos:

2020. 05. 01., 2020. 05. 15.

 

Jogszabály:

175/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2020. május-júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről szóló 119/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/96. (IV. 30.)

Hatályos:

2020. 05. 01.

 

Jogszabály:

17/2020. (IV. 30.) EMMI rendelet

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet és a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/96. (IV. 30.)

Hatályos:

2020. 05. 04., 2020. 06. 01.

 

Jogszabály:

1194/2020. (IV. 30.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében létrehozandó Széchenyi Kártya Program hitelkonstrukciókról

Megjelent:

MK 2020/96. (IV. 30.)

Hatályos:

2020. 05. 01.

 

Jogszabály:

1195/2020. (IV. 30.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra, valamint nagyvállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében az agrárgazdasághoz kapcsolódó hitel- és garanciakonstrukciókkal kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/96. (IV. 30.)

 

 

Jogszabály:

1196/2020. (IV. 30.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a mezőgazdasági ágazatban a koronavírus világjárvány okozta gazdasági problémák kezelését célzó többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/96. (IV. 30.)

 

 

Jogszabály:

1197/2020. (IV. 30.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program keretében megvalósuló egyes beruházásokhoz szükséges fedezet biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/96. (IV. 30.)

 

 

Jogszabály:

8/2020. (IV. 30.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség elektronikus aláírási és bélyegzési célú tanúsítványainak és nem aláírás célú hitelesítő tanúsítványainak, valamint az egyéb bélyegzők használatának szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/23. (IV. 30.)

Hatályos:

2020. 05. 01.

 

Jogszabály:

9/2020. (IV. 30.) MvM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal és a központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 4/2016. (III. 10.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/23. (IV. 30.)

Hatályos:

2020. 05. 01.

 

Jogszabály:

24/2020. (IV. 30.) HM utasítás

a honvédelmi szervezetek által, a katonai hagyományőrzők bevonásával szervezett rendezvények tervezéséről és értékeléséről, valamint a rendezvényekkel szemben támasztott követelményekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/23. (IV. 30.)

Hatályos:

2020. 05. 08.

 

Jogszabály:

25/2020. (IV. 30.) HM utasítás

a ruházati illetménynorma 2020. évi összegeinek megállapításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/23. (IV. 30.)

Hatályos:

2020. 05. 01.

 

Jogszabály:

13/2020. (IV. 30.) KKM utasítás

a Diplomataképző Programról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/23. (IV. 30.)

Hatályos:

2020. 05. 01.

 

Jogszabály:

14/2020. (IV. 30.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium által lefolytatott közbeszerzések rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/23. (IV. 30.)

Hatályos:

2020. 05. 01.

 

Jogszabály:

2/2020. (IV. 30.) AJB utasítás

az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2012. (I. 6.) AJB utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/23. (IV. 30.)

Hatályos:

2020. 05. 01.

 

Jogszabály:

1/2020. (IV. 30.) AJBH utasítás

az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Közszolgálati Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/23. (IV. 30.)

Hatályos:

2020. 05. 01., 2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

3/2020. (IV. 30.) ÁSZ utasítás

a számvevőszéki ellenőrzés eljárási szabályai és módszerei megállapításáról és nyilvánosságra hozataláról szóló 1/2017. (II. 8.) ÁSZ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/23. (IV. 30.)

Hatályos:

2020. 05. 01.

 

Jogszabály:

2/2020. (IV. 30.) EBH utasítás

az Egyenlő Bánásmód Hatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2018. (X. 4.) EBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/23. (IV. 30.)

Hatályos:

2020. 05. 01.

 

Jogszabály:

1/2020. (IV. 30.) GVH utasítás

egyes normatív utasításoknak a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvénnyel összefüggő módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/23. (IV. 30.)

Hatályos:

2020. 05. 01.

 

Jogszabály:

2/2020. (IV. 30.) KH utasítás

a Közbeszerzési Hatóság Közszolgálati Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/23. (IV. 30.)

Hatályos:

2020. 05. 01.

 

Jogszabály:

3/2020. (IV. 30.) KH utasítás

a Közbeszerzési Döntőbizottság szervezeti és működési szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/23. (IV. 30.)

Hatályos:

2020. 05. 01.

 

Jogszabály:

7/2020. (IV. 30.) LÜ utasítás

az ügyészségi alkalmazottak jogállásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 4/2012. (I. 6.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/23. (IV. 30.)

Hatályos:

2020. 05. 01.

 

Jogszabály:

10/2020. (IV. 30.) ORFK utasítás

az Öltözködési Szabályzatról szóló 43/2018. (VIII. 7.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/23. (IV. 30.)

Hatályos:

2020. 05. 01.

 

Jogszabály:

22/2020. (IV. 30.) KKM közlemény

az Észak-Macedón Köztársaságnak az Észak-atlanti Szerződéshez való csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2019. évi LVII. törvény 2. § ának és 3. § ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/23. (IV. 30.)

 

 

Jogszabály:

Kormány pályázati felhívása

az új felszámolói névjegyzékbe történő felvételre

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/23. (IV. 30.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/23. (IV. 30.)

 

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/23. (IV. 30.)

 

 

Jogszabály:

Hajózási hirdetmény

Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt. közforgalmú kikötő kikötőrendjének módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/23. (IV. 30.)

 

 

2020. IV. 29.

Jogszabály:

157/2020. (IV. 29.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során elrendelt egyes egészségügyi intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/91. (IV. 29.)

Hatályos:

2020. 04. 30., 2020. 05. 14.

 

Jogszabály:

158/2020. (IV. 29.) Korm. rendelet

a kórházparancsnokról és az egészségügyi készlet védelméről szóló 72/2020. (III. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/91. (IV. 29.)

Hatályos:

2020. 04. 30.

 

Jogszabály:

159/2020. (IV. 29.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során az érettségi vizsga teljesítésével összefüggő rendelkezésekről

Megjelent:

MK 2020/92. (IV. 29.)

Hatályos:

2020. 04. 30., 2020. 05. 14.

 

Jogszabály:

160/2020. (IV. 29.) Korm. rendelet

a virágüzletek anyák napi nyitvatartásáról

Megjelent:

MK 2020/92. (IV. 29.)

Hatályos:

2020. 04. 30.

 

Jogszabály:

161/2020. (IV. 29.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/93. (IV. 29.)

Hatályos:

2020. 04. 30.

 

Jogszabály:

31/2020. (IV. 29.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről

Megjelent:

MK 2020/93. (IV. 29.)

 

 

2020. IV. 28.

Jogszabály:

155/2020. (IV. 28.) Korm. rendelet

a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/90. (IV. 28.)

Hatályos:

2020. 04. 30.

 

Jogszabály:

156/2020. (IV. 28.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/90. (IV. 28.)

Hatályos:

2020. 04. 29.

 

Jogszabály:

15/2020. (IV. 28.) EMMI rendelet

a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/90. (IV. 28.)

Hatályos:

2020. 04. 29.

 

Jogszabály:

1186/2020. (IV. 28.) Korm. határozat

a "Felzárkózó települések" és a gazdaságélénkítő program folytatása érdekében teendő további intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/90. (IV. 28.)

 

 

Jogszabály:

1187/2020. (IV. 28.) Korm. határozat

az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2022. évig tartó Intézkedési Tervéről

Megjelent:

MK 2020/90. (IV. 28.)

Hatályos:

2020. 04. 29.

 

Jogszabály:

1188/2020. (IV. 28.) Korm. határozata

az EFOP-4.1.2-17 azonosító jelű ("Iskola 2020" Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében című) felhívásban megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/90. (IV. 28.)

Hatályos:

2020. 04. 29.

 

Jogszabály:

1189/2020. (IV. 28.) Korm. határozat

a Prohumán 2004 Munkaerő Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

Megjelent:

MK 2020/90. (IV. 28.)

 

 

2020. IV. 27.

Jogszabály:

2020. évi XXI. törvény

a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezmény 50. cikk (a) bekezdésének módosításáról szóló Jegyzőkönyv, valamint a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezmény 56. cikkének módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2020/88. (IV. 27.)

Hatályos:

2020. 04. 28. - kivétellel.

 

Jogszabály:

5/2020. (IV. 27.) MvM rendelet

a Kulturális Javak Bizottságáról

Megjelent:

MK 2020/88. (IV. 27.)

Hatályos:

2020. 04. 28.

 

Jogszabály:

6/2020. (IV. 27.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet Magyar Falu Programmal, valamint a KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt. névváltozásával kapcsolatos módosításáról

Megjelent:

MK 2020/88. (IV. 27.)

Hatályos:

2020. 04. 28.

 

Jogszabály:

10/2020. (IV. 27.) BM rendelet

az egyes eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló 2019. évi CXVI. törvényhez kapcsolódó, valamint egyéb, belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/88. (IV. 27.)

Hatályos:

2020. 04. 28., 2020. 05. 01.

 

Jogszabály:

11/2020. (IV. 27.) BM rendelet

a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló 25/2013. (VI. 24.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/88. (IV. 27.)

Hatályos:

2020. 04. 30.

 

Jogszabály:

198/2020. (IV. 27.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/88. (IV. 27.)

 

 

Jogszabály:

199/2020. (IV. 27.) KE határozat

államtitkári felmentésről

Megjelent:

MK 2020/88. (IV. 27.)

 

 

Jogszabály:

200/2020. (IV. 27.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/88. (IV. 27.)

 

 

Jogszabály:

201/2020. (IV. 27.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2020/88. (IV. 27.)

 

 

Jogszabály:

202/2020. (IV. 27.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2020/88. (IV. 27.)

 

 

Jogszabály:

203/2020. (IV. 27.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2020/88. (IV. 27.)

 

 

Jogszabály:

30/2020. (IV. 27.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2020/88. (IV. 27.)

 

 

Jogszabály:

152/2020. (IV. 27.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során a gyermekek napközbeni felügyeletével kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/89. (IV. 27.)

Hatályos:

2020. 04. 30., 2020. 05. 12.

 

Jogszabály:

153/2020. (IV. 27.) Korm. rendelet

a honvédelmi szervezetek személyi állományára a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes eltérő szabályokról szóló 120/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/89. (IV. 27.)

Hatályos:

2020. 04. 28.

 

Jogszabály:

154/2020. (IV. 27.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/89. (IV. 27.)

Hatályos:

2020. 04. 28.

 

Jogszabály:

1185/2020. (IV. 27.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra, valamint nagyvállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megvalósításra kerülő hitel-, garancia- és biztosítási konstrukciókkal kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/89. (IV. 27.)

 

 

2020. IV. 24.

Jogszabály:

150/2020. (IV. 24.) Korm. rendelet

a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2020. évi mértékéről

Megjelent:

MK 2020/87. (IV. 24.)

Hatályos:

2020. 06. 23.

 

Jogszabály:

151/2020. (IV. 24.) Korm. rendelet

a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény végrehajtásának egyes kérdéseiről szóló 95/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet és a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/87. (IV. 24.)

Hatályos:

2020. 04. 25.

 

Jogszabály:

4/2020. (I. 24.) IM rendelet

a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/87. (IV. 24.)

Hatályos:

2020. 04. 25.

 

Jogszabály:

1003/2020. (IV. 24.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság öttagú állandó tanácsainak számáról, összetételéről és a tanácsvezetők személyéről szóló 1002/2019. (IX. 20.) AB Tü. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/87. (IV. 24.)

Hatályos:

2020. 04. 25.

 

Jogszabály:

196/2020. (IV. 24.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/87. (IV. 24.)

 

 

Jogszabály:

197/2020. (IV. 24.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/87. (IV. 24.)

 

 

Jogszabály:

1178/2020. (IV. 24.) Korm. határozat

az Egészségügyi Világszervezet (WHO) budapesti Globális Szolgáltató Központjának bővítéséről

Megjelent:

MK 2020/87. (IV. 24.)

 

 

Jogszabály:

1179/2020. (IV. 24.) Korm. határozat

a közfoglalkoztatással összefüggő egyes kérdésekről

Megjelent:

MK 2020/87. (IV. 24.)

Hatályos:

2020. 04. 25.

 

Jogszabály:

1180/2020. (IV. 24.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2019. októberi-novemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról szóló 1801/2019. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/87. (IV. 24.)

 

 

Jogszabály:

1181/2020. (IV. 24.) Korm. határozat

a fővárosi és megyei kormányhivatalok iratanyagainak központosított tárolása és megőrzése forrásigényének meghatározása érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/87. (IV. 24.)

 

 

Jogszabály:

1182/2020. (IV. 24.) Korm. határozat

a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram részét képező egyes projektek megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/87. (IV. 24.)

 

 

Jogszabály:

1183/2020. (IV. 24.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1252/2015. (IV. 23.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/87. (IV. 24.)

 

 

Jogszabály:

1184/2020. (IV. 24.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a zalaegerszegi közúthálózat és kapcsolódó tereinek fejlesztése érdekében szükséges támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/87. (IV. 24.)

 

 

Jogszabály:

22/2020. (IV. 24.) HM utasítás

a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ gazdálkodásának szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/22. (IV. 24.)

Hatályos:

2020. 04. 25.

 

Jogszabály:

23/2020. (IV. 24.) HM utasítás

a honvédelmi szervezetek 2020. évi kiemelt feladatainak, valamint a 2021-2022. évi fő célkitűzéseinek meghatározásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/22. (IV. 24.)

Hatályos:

2020. 04. 25.

 

Jogszabály:

11/2020. (IV. 24.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztériumban az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a végrehajtással kapcsolatban teendő intézkedésekről és a követendő eljárásrendről szóló 10/2020. (III. 27.) KKM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/22. (IV. 24.)

Hatályos:

2020. 04. 25., 2020. 05. 01.

 

Jogszabály:

12/2020. (IV. 24.) KKM utasítás

a külgazdasági és külügyminiszter hivatalos leveleinek előkészítéséről és kézbesítésének rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/22. (IV. 24.)

Hatályos:

2020. 04. 25.

 

Jogszabály:

1/2020. (IV. 24.) AM KÁT utasítás

az Agrárminisztérium Közszolgálati Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/22. (IV. 24.)

Hatályos:

2020. 04. 25.

 

Jogszabály:

11/2020. (IV. 24.) BVOP utasítás

a fogvatartotti munkáltatás munkaügyi hatósági ellenőrzésének eljárási rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/22. (IV. 24.)

Hatályos:

2020. 04. 25.

 

Jogszabály:

12/2020. (IV. 24.) BVOP utasítás

a látogatás végrehajtásának eljárási szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/22. (IV. 24.)

Hatályos:

2020. 04. 25.

 

Jogszabály:

1/2020. (IV. 24.) KH utasítás

a Közbeszerzési Hatóság szervezeti és működési szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/22. (IV. 24.)

Hatályos:

2020. 04. 25.

 

Jogszabály:

5/2020. (IV. 24.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal bizonylati szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/22. (IV. 24.)

Hatályos:

2020. 04. 25.

 

Jogszabály:

12/2020. (IV. 24.) OBH utasítás

az Országos Bírósági Hivatal elnöke által kiadott szabályozókról szóló 10/2016. (X. 26.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/22. (IV. 24.)

Hatályos:

2020. 04. 25.

 

Jogszabály:

13/2020. (IV. 24.) OBH utasítás

az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (XII. 31.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/22. (IV. 24.)

Hatályos:

2020. 04. 25.

 

Jogszabály:

9/2020. (IV. 24.) ORFK utasítás

a pályázat- és projektkezelés rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/22. (IV. 24.)

Hatályos:

2020. 04. 25.

 

Jogszabály:

21/2020. (IV. 24.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya között a diplomata- és különleges útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2020. évi II. törvény 2. §-ának és 3. §-ának, valamint az 1. mellékletének és a 2. mellékletének hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/22. (IV. 24.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/22. (IV. 24.)

 

 

Jogszabály:

EMMI pályázati felhívás

a 2020. évi "Minősített Közművelődési Intézmény Cím" elnyerésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/22. (IV. 24.)

 

 

Jogszabály:

EMMI pályázati felhívás

a 2020. évi "Közművelődési Minőség Díj" elnyerésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/22. (IV. 24.)

 

 

Jogszabály:

EMMI közlemény

a "Minősített Közművelődési Intézmény Cím 2019." és a "Közművelődési Minőség Díj 2019." elismeréssel adományozottakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/22. (IV. 24.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Nemzeti Párt (MNP)

2019. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/22. (IV. 24.)

 

 

2020. IV. 23.

Jogszabály:

148/2020. (IV. 23.) Korm. rendelet

a kijárási korlátozással összefüggésben hétvégére meghozható önkormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/85. (IV. 23.)

Hatályos:

2020. 04. 24.

 

Jogszabály:

149/2020. (IV. 23.) Korm. rendelet

a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége székházának felújítására és egy szolgáltató ház felépítésére irányuló beruházással kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2020/86. (IV. 23.)

Hatályos:

2020. 05. 01.

 

Jogszabály:

1176/2020. (IV. 23.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2020/86. (IV. 23.)

 

 

Jogszabály:

1177/2020. (IV. 23.) Korm. határozat

a 2021. évi "Egy a természettel" Nemzetközi Vadászati és Természeti Kiállítás és az ehhez kapcsolódó Rendezvénysorozat 2020. és 2021. évi előkészítéséhez szükséges intézkedésekről, valamint a megvalósításához szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/86. (IV. 23.)

 

 

2020. IV. 22.

Jogszabály:

142/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó egyes munkajogi szabályokról

Megjelent:

MK 2020/83. (IV. 22.)

Hatályos:

2020. 04. 23., 2020. 05. 07.

 

Jogszabály:

143/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2020/83. (IV. 22.)

Hatályos:

2020. 04. 23., 2020. 05. 07.

 

Jogszabály:

144/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet

a Gazdaságvédelmi Akcióterv Család- és nyugdíjasvédelmi programja keretében a családok anyagi biztonságának erősítése érdekében szükséges egyes rendelkezésekről

Megjelent:

MK 2020/83. (IV. 22.)

Hatályos:

2020. 04. 23., 2020. 05. 07., 2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

145/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a veszélyhelyzetre tekintettel a pénzügyi ágazat rugalmas működése érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/83. (IV. 22.)

Hatályos:

2020. 04. 23., 2020. 05. 07.

 

Jogszabály:

146/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében az első sikeres nyelvvizsga, az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga, továbbá a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásra való jogosultság családok védelme érdekében történő kiterjesztéséről

Megjelent:

MK 2020/83. (IV. 22.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

1172/2020. (IV. 22.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a gazdaságfejlesztési célokhoz kapcsolódó közútfejlesztések megvalósításáról

Megjelent:

MK 2020/83. (IV. 22.)

 

 

Jogszabály:

1173/2020. (IV. 22.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a gödi ipari-innovációs fejlesztési terület infrastruktúra-fejlesztéseiről

Megjelent:

MK 2020/83. (IV. 22.)

 

 

Jogszabály:

147/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/84. (IV. 22.)

Hatályos:

2020. 06. 01.

 

Jogszabály:

2/2020. (IV. 22.) NVTNM rendelet

a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet központi kezelésű előirányzatai felhasználásáról

Megjelent:

MK 2020/84. (IV. 22.)

Hatályos:

2020. 04. 23.

 

Jogszabály:

15/2020. (IV. 22.) AM rendelet

a mezőőrök és a hegyőrök szolgálati viszonyáról szóló 29/1998. (IV. 30.) FM rendelet és a mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami hozzájárulás igénybevételének rendjéről és feltételeiről szóló 64/2009. (V. 22.) FVM-PM együttes rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/84. (IV. 22.)

Hatályos:

2020. 04. 27.

 

Jogszabály:

12/2020. (IV. 22.) ITM rendelet

a hajózási tevékenység engedélyezésének rendjéről szóló 28/2000. (XII. 18.) KöViM rendelet és a tengeri hajók hajózásra alkalmasságának a Tengerészeti Munkaügyi Egyezményen alapuló feltételeiről szóló 67/2015. (XI. 18.) NFM rendelet Tengerészeti Munkaügyi Egyezménnyel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2020/84. (IV. 22.)

Hatályos:

2020. 04. 30.

 

Jogszabály:

1174/2020. (IV. 22.) Korm. határozat

a központi kórházi integrált gazdálkodási rendszer megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről és az ezekhez szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/84. (IV. 22.)

 

 

Jogszabály:

1175/2020. (IV. 22.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.2-17-2017-00010 azonosító számú ("Férőhelykiváltás Pásztoriban" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2020/84. (IV. 22.)

 

 

Jogszabály:

28/2020. (IV. 22.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és az Apostoli Szentszék között, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem által ellátott oktatási feladatok elősegítése céljából, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia részére történő ingyenes vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XVI. törvény 5. § ában meghatározott ingatlanokat érintő jogügyletekkel kapcsolatos intézkedésekről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2020/84. (IV. 22.)

 

 

Jogszabály:

29/2020. (IV. 22.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és Ukrajna Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló Jegyzőkönyv létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2020/84. (IV. 22.)

 

 

2020. IV. 21.

Jogszabály:

138/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet

a központi költségvetési szervek által használt ingatlanokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség előírásáról, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/81. (IV. 21.)

Hatályos:

2020. 04. 22.

 

Jogszabály:

139/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/81. (IV. 21.)

Hatályos:

2020. 04. 22.

 

Jogszabály:

2/2020. (IV. 21.) MK rendelet

a miniszterelnök kabinetfőnöke feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 1/2015. (XII. 7.) MK rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/81. (IV. 21.)

Hatályos:

2020. 04. 22.

 

Jogszabály:

179/2020. (IV. 21.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/81. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

180/2020. (IV. 21.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/81. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

181/2020. (IV. 21.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/81. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

182/2020. (IV. 21.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/81. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

183/2020. (IV. 21.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/81. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

184/2020. (IV. 21.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/81. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

185/2020. (IV. 21.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/81. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

186/2020. (IV. 21.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/81. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

187/2020. (IV. 21.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/81. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

188/2020. (IV. 21.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/81. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

189/2020. (IV. 21.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/81. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

190/2020. (IV. 21.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/81. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

191/2020. (IV. 21.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/81. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

192/2020. (IV. 21.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/81. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

193/2020. (IV. 21.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/81. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

194/2020. (IV. 21.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/81. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

195/2020. (IV. 21.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/81. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

1162/2020. (IV. 21.) Korm. határozat

a Nemzet Sportolóinak javaslata alapján a Nemzet Sportolója cím adományozásáról

Megjelent:

MK 2020/81. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

1163/2020. (IV. 21.) Korm. határozat

Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájáról

Megjelent:

MK 2020/81. (IV. 21.)

Hatályos:

2020. 04. 22.

 

Jogszabály:

1164/2020. (IV. 21.) Korm. határozat

a központi költségvetés címrendjének módosításáról

Megjelent:

MK 2020/81. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

1165/2020. (IV. 21.) Korm. határozat

egyes budapesti beruházásokat érintő kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2020/81. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

1166/2020. (IV. 21.) Korm. határozat

a Budapesti Honvéd Sportegyesület 2020-2023. évi sportcélú létesítményfejlesztési programja előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/81. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

1167/2020. (IV. 21.) Korm. határozat

a Környe külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2020/81. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

1168/2020. (IV. 21.) Korm. határozat

a Szikszó város külterületén fekvő egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2020/81. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

1169/2020. (IV. 21.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/81. (IV. 21.)

Hatályos:

2020. 04. 22.

 

Jogszabály:

25/2020. (IV. 21.) ME határozat

a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnökhelyettesének felmentéséről

Megjelent:

MK 2020/81. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

26/2020. (IV. 21.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/81. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

27/2020. (IV. 21.) ME határozat

az Országos Statisztikai Tanács tagjainak megbízásáról

Megjelent:

MK 2020/81. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről

Megjelent:

MK 2020/82. (IV. 21.)

Hatályos:

2020. 04. 22., 2020. 04. 26., 2020. 05. 06., 2020. 07. 01., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

141/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet

a kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók veszélyhelyzet idején megvalósuló foglalkoztatásának a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló 103/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet, valamint a veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/82. (IV. 21.)

Hatályos:

2020. 04. 29.

 

Jogszabály:

3/2020. (IV. 21.) IM rendelet

egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek a koronavírus elleni védekezéssel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2020/82. (IV. 21.)

Hatályos:

2020. 04. 22.

 

Jogszabály:

1170/2020. (IV. 21.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra, valamint nagyvállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megvalósítandó garanciakonstrukciókkal kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/82. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

1171/2020. (IV. 21.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra, valamint nagyvállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megvalósításra kerülő hitelkonstrukciókkal kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/82. (IV. 21.)

 

 

2020. IV. 20.

Jogszabály:

137/2020. (IV. 20.) Korm. rendelet

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a veszélyhelyzetre tekintettel az egyes hitel-, tőke- és garanciatermékekre vonatkozó eltérő rendelkezésekről

Megjelent:

MK 2020/80. (IV. 20.)

Hatályos:

2020. 04. 21., 2020. 05. 05.

 

Jogszabály:

20/2020. (IV. 20.) HM utasítás

a belföldi reprezentációról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/21. (IV. 20.)

Hatályos:

2020. 05. 01.

 

Jogszabály:

21/2020. (IV. 20.) HM utasítás

a külképviseletek beszerzéseinek eljárási rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/21. (IV. 20.)

Hatályos:

2020. 04. 21.

 

Jogszabály:

1/2020. (IV. 20.) NFK utasítás

a Nemzeti Földügyi Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/21. (IV. 20.)

Hatályos:

2020. 05. 01.

 

Jogszabály:

BM közlemény

a tartósan vízhiányos időszak kezdetéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/21. (IV. 20.)

 

 

Jogszabály:

BM közlemény

a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 43/2013. (II. 19.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/21. (IV. 20.)

 

 

Jogszabály:

BM közlemény

a szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/21. (IV. 20.)

 

 

Jogszabály:

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

2019. évi pénzügyi kimutatása a a20u0ok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/21. (IV. 20.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Földügyi Központ

alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/21. (IV. 20.)

 

 

2020. IV. 17.

Jogszabály:

128/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során teendő intézkedések keretében gazdálkodó szervezet működésének a magyar állam felügyelete alá vonásáról

Megjelent:

MK 2020/78. (IV. 17.)

Hatályos:

2020. 04. 17. 11 órától.

 

Jogszabály:

129/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a közvetítői tevékenységet és a megelőző pártfogói tevékenységet érintő egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/79. (IV. 17.)

Hatályos:

2020. 04. 18., 2020. 05. 02.

 

Jogszabály:

130/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet

a Pénzügyi Békéltető Testület veszélyhelyzet alatti eljárásáról

Megjelent:

MK 2020/79. (IV. 17.)

Hatályos:

2020. 04. 18., 2020. 05. 02.

 

Jogszabály:

131/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején egyes egyéni vállalkozói tevékenységek folytatása biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/79. (IV. 17.)

Hatályos:

2020. 04. 18., 2020. 05. 02.

 

Jogszabály:

132/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során az elektronikus azonosítási feltételekkel, a végrehajtással és a médiaszolgáltatási díjjal kapcsolatos egyes jogszabályok eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2020/79. (IV. 17.)

Hatályos:

2020. 04. 18., 2020. 05. 02.

 

Jogszabály:

133/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet

a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/79. (IV. 17.)

Hatályos:

2020. 04. 18.

 

Jogszabály:

134/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet

az OBO Bettermann Hungary Kft. és a Bettermann Ingatlankezelő Kft. Bugyi külterületén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 283/2015. (IX. 25.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/79. (IV. 17.)

Hatályos:

2020. 04. 18.

 

Jogszabály:

135/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzettel összefüggésben a nemzetgazdaság stabilitásának érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/79. (IV. 17.)

Hatályos:

2020. 04. 18., 2020. 05. 02.

 

Jogszabály:

136/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet

a Göd város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről

Megjelent:

MK 2020/79. (IV. 17.)

Hatályos:

2020. 04. 18., 2020. 05. 02.

 

Jogszabály:

1160/2020. (IV. 17.) Korm. határozat

a Bugyi nagyközség külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról és a terület fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/79. (IV. 17.)

 

 

Jogszabály:

1161/2020. (IV. 17.) Korm. határozat

a Nemzeti Komolyzenei Stratégia alapjairól szóló program megvalósításához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/79. (IV. 17.)

 

 

Jogszabály:

Helyesbítés

a Magyar Közlöny 2020/79. számában

Megjelent:

MK 2020/79. (IV. 17.)

 

 

Jogszabály:

4/2020. (IV. 17.) ME utasítás

a miskolctapolcai fürdő és környezete fejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/20. (IV. 17.)

Hatályos:

2020. 04. 18.

 

Jogszabály:

9/2020. (IV. 17.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/20. (IV. 17.)

Hatályos:

2020. 04. 18.

 

Jogszabály:

19/2020. (IV. 17.) HM utasítás

a hadfelszerelések központi készletének tárolását végző honvédségi szervezetek átalakításával összefüggő egyes szervezési feladatokról, továbbá egyes HM utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/20. (IV. 17.)

Hatályos:

2020. 04. 18.

 

Jogszabály:

13/2020. (IV. 17.) ITM utasítás

az Innovációs és Technológiai Minisztérium Egyedi Iratkezelési Szabályzatáról szóló 27/2019. (VII. 30.) ITM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/20. (IV. 17.)

Hatályos:

2020. 04. 18.

 

Jogszabály:

3/2020. (IV. 17.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (VI. 25.) NVI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/20. (IV. 17.)

Hatályos:

2020. 04. 18.

 

Jogszabály:

4/2020. (IV. 17.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda fejezeti kezelésű előirányzatai felhasználásának szabályzatáról szóló 8/2015. (XII. 9.) NVI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/20. (IV. 17.)

Hatályos:

2020. 04. 18.

 

Jogszabály:

19/2020. (IV. 17.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és az Egyesült Nemzetek Szervezete között létrejövő, az Egyesült Nemzetek Terrorizmus Ellenes Hivatala regionális programtámogató irodájának Budapesten történő felállításáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2020. évi VIII. törvény 2. § ának, 3. § ának, valamint az 1. és a 2. mellékletének hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/20. (IV. 17.)

 

 

Jogszabály:

20/2020. (IV. 17.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya között a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás, valamint a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló, módosított Megállapodás kihirdetéséről és a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 281/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 281/2019. (XI. 25.) Korm. rendelet 2-4. § ai, valamint az 1. és a 2. mellékletének hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/20. (IV. 17.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/20. (IV. 17.)

 

 

Jogszabály:

NVTNM közlemény

miniszteri elismerések adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/20. (IV. 17.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

cím adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/20. (IV. 17.)

 

 

Jogszabály:

Közbeszerzési Hatóság pályázati felhívása

a Közbeszerzési Nívódíj - 2020 elnyerésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/20. (IV. 17.)

 

 

Jogszabály:

Közbeszerzési Hatóság pályázati felhívása

a Közbeszerzési Kiválósági Díj - 2020 elnyerésére felsőoktatási intézmények tanulói számára

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/20. (IV. 17.)

 

 

Jogszabály:

Közbeszerzési Hatóság pályázati felhívása

a Közbeszerzési Kiválósági Díj - 2020 elnyerésére felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók számára

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/20. (IV. 17.)

 

 

Jogszabály:

Párbeszéd Magyarországért Párt beszámolója

a Fejér megye 4. számú országgyűlési egyéni választókerület országgyűlési képviselője 2020. évi időközi országgyűlési választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/20. (IV. 17.)

 

 

2020. IV. 16.

Jogszabály:

4/2020. (IV. 16.) MvM rendelet

az Ipari Termékosztályozás (ITO) bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 16/2011. (V. 10.) KIM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/76. (IV. 16.)

Hatályos:

2020. 04. 17.

 

Jogszabály:

9/2020. (IV. 16.) BM rendelet

a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet, valamint a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről szóló 14/2016. (V. 10.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/76. (IV. 16.)

Hatályos:

2020. 05. 01.

 

Jogszabály:

14/2020. (IV. 16.) EMMI rendelet

egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/76. (IV. 16.)

Hatályos:

2020. 04. 17., 2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

6/2020. (IV. 16.) HM rendelet

a honvédelmi érdekhez kapcsolódó tevékenységet folytató gazdasági társaságok meghatározásáról

Megjelent:

MK 2020/76. (IV. 16.)

Hatályos:

2020. 04. 17.

 

Jogszabály:

1/2020. (IV. 16.) KKM határozat

a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 165/2019. (VII. 8.) Korm. rendelet 11. § b)-d) pontjának hatálybalépéséről

Megjelent:

MK 2020/76. (IV. 16.)

 

 

Jogszabály:

118/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet

a hétvégére vonatkozó kijárási korlátozással összefüggésben meghozható önkormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/77. (IV. 16.)

Hatályos:

2020. 04. 17.

 

Jogszabály:

119/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2020. május-júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről

Megjelent:

MK 2020/77. (IV. 16.)

Hatályos:

2020. 04. 17., 2020. 05. 01.

 

Jogszabály:

120/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet

a honvédelmi szervezetek személyi állományára a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes eltérő szabályokról

Megjelent:

MK 2020/77. (IV. 16.)

Hatályos:

2020. 04. 17., 2020. 05. 01.

 

Jogszabály:

121/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt egyes külszolgálattal kapcsolatos eltérő rendelkezésekről

Megjelent:

MK 2020/77. (IV. 16.)

Hatályos:

2020. 04. 17., 2020. 05. 01.

 

Jogszabály:

122/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a veszélyhelyzet ideje alatt egyes agrárszabályozási tárgyú rendelkezések eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2020/77. (IV. 16.)

Hatályos:

2020. 04. 17., 2020. 05. 01.

 

Jogszabály:

123/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet

a vízkészletjárulék-fizetési kötelezettség veszélyhelyzet idején történő teljesítéséről

Megjelent:

MK 2020/77. (IV. 16.)

Hatályos:

2020. 04. 17., 2020. 05. 01.

 

Jogszabály:

124/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzetre tekintettel a kollektív befektetési formákra és az önkéntes nyugdíjpénztárakra vonatkozó eltérő rendelkezésekről

Megjelent:

MK 2020/77. (IV. 16.)

Hatályos:

2020. 04. 17., 2020. 05. 01.

 

Jogszabály:

125/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet

a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény oktatási célú szabad felhasználásai alkalmazásának a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól

Megjelent:

MK 2020/77. (IV. 16.)

Hatályos:

2020. 04. 17., 2020. 05. 01.

 

Jogszabály:

126/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen működő Részvénytársaság működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/77. (IV. 16.)

Hatályos:

2020. 04. 24.

 

Jogszabály:

127/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a veszélyhelyzet során a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény eltérő rendelkezéseiről

Megjelent:

MK 2020/77. (IV. 16.)

Hatályos:

2020. 04. 17., 2020. 05. 01.

 

Jogszabály:

7/2020. (IV. 16.) KKM rendelet

a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásról

Megjelent:

MK 2020/77. (IV. 16.)

Hatályos:

2020. 04. 17.

 

2020. IV. 15.

Jogszabály:

114/2020. (IV. 15.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga, valamint a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatás érvényesítéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/75. (IV. 15.)

Hatályos:

2020. 04. 16., 2020. 04. 30.

 

Jogszabály:

115/2020. (IV. 15.) Korm. rendelet

a személygépkocsival közúti személyszállítást végző szolgáltatóknak a veszélyhelyzet során a lakosság ellátásában való részvételéről

Megjelent:

MK 2020/75. (IV. 15.)

Hatályos:

2020. 04. 16., 2020. 04. 30.

 

Jogszabály:

116/2020. (IV. 15.) Korm. rendelet

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a látvány-csapatsportok támogatásának eltérő szabályairól

Megjelent:

MK 2020/75. (IV. 15.)

Hatályos:

2020. 04. 16., 2020. 04. 30.

 

Jogszabály:

117/2020. (IV. 15.) Korm. rendelet

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/75. (IV. 15.)

Hatályos:

2020. 04. 16.

 

Jogszabály:

1156/2020. (IV. 15.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatási intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/75. (IV. 15.)

 

 

Jogszabály:

1157/2020. (IV. 15.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság fóti telephelyének fejlesztésével összefüggő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/75. (IV. 15.)

 

 

Jogszabály:

1158/2020. (IV. 15.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2020/75. (IV. 15.)

 

 

Jogszabály:

1159/2020. (IV. 15.) Korm. határozat

az EFOP-4.1.2-17 azonosító jelű ("Iskola 2020" Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében című) felhívás keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/75. (IV. 15.)

Hatályos:

2020. 04. 16.

 

2020. IV. 14.

Jogszabály:

108/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet

a Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása érdekében a Járványügyi Alap feltöltését szolgáló, hitelintézetek járványügyi helyzettel összefüggő különadójáról

Megjelent:

MK 2020/73. (IV. 14.)

Hatályos:

2020. 05. 01., 2020. 05. 15.

 

Jogszabály:

109/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet

a Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása érdekében a Járványügyi Alap feltöltését szolgáló kiskereskedelmi adóról

Megjelent:

MK 2020/73. (IV. 14.)

Hatályos:

2020. 05. 01., 2020. 05. 15.

 

Jogszabály:

110/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet

a földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/74. (IV. 14.)

Hatályos:

2020. 04. 29.

 

Jogszabály:

111/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet

az egyes agrárszabályozási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/74. (IV. 14.)

Hatályos:

2020. 04. 19.

 

Jogszabály:

112/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/74. (IV. 14.)

Hatályos:

2020. 04. 17.

 

Jogszabály:

113/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet

a HELL cégcsoport Szikszó területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 13/2016. (II. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/74. (IV. 14.)

Hatályos:

2020. 04. 15.

 

Jogszabály:

1151/2020. (IV. 14.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a települési önkormányzatok fejlesztési és működési támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/74. (IV. 14.)

 

 

Jogszabály:

1152/2020. (IV. 14.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási keretösszegekről, valamint a kötelezettségvállalási szükségletről

Megjelent:

MK 2020/74. (IV. 14.)

 

 

Jogszabály:

1153/2020. (IV. 14.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet területén keletkező kezelt csapadékvizek továbbítására alkalmas hálózat kiépítéséhez szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/74. (IV. 14.)

 

 

Jogszabály:

1154/2020. (IV. 14.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból és a Beruházás Előkészítési Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2020/74. (IV. 14.)

 

 

Jogszabály:

1155/2020. (IV. 14.) Korm. határozat

az Esztergomi kistérség hosszú távú árvízi biztonsága és ármentesítése érdekében szükséges árvízvédelmi beruházás forrásának biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/74. (IV. 14.)

 

 

2020. IV. 10.

Jogszabály:

2020. évi XVIII. törvény

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti keretmegállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozására tekintettel készült jegyzőkönyv kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2020/70. (IV. 10.)

Hatályos:

2020. 04. 11.

 

Jogszabály:

2020. évi XIX. törvény

egyes törvényeknek a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény hatálybalépésével összefüggő, valamint jogharmonizációs célú módosításáról

Megjelent:

MK 2020/70. (IV. 10.)

Hatályos:

2020. 04. 11., 2020. 07. 01., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi XX. törvény

a származási hely feltüntetése érdekében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény és az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2020/70. (IV. 10.)

Hatályos:

2021. 08. 02.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5003/2020/3. határozata

Az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközését állító indítványban nem elegendő idézni a felperes önkormányzati rendelet törvényellenességét alátámasztó érveit, mert az indítványnak a bíró belső meggyőződését kell tükröznie. A bírónak az előtte fekvő ügyben az alkalmazandó jog tekintetében kell állítania az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközését.

Megjelent:

MK 2020/70. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

1145/2020. (IV. 10.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség és a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2020/70. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

1146/2020. (IV. 10.) Korm. határozat

a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges további források biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/70. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

1147/2020. (IV. 10.) Korm. határozat

a Róheim-villa rekonstrukciójához szükséges további intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/70. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

96/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a veszélyhelyzet okán felvehető hallgatói hitelről

Megjelent:

MK 2020/71. (IV. 10.)

Hatályos:

2020. 05. 01., 2020. 05 15.

 

Jogszabály:

97/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet

a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet közterhekkel kapcsolatos részletszabályairól és egyes új intézkedésekről szóló 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/71. (IV. 10.)

Hatályos:

2020. 04. 11.

 

Jogszabály:

98/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet

egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2020/71. (IV. 10.)

Hatályos:

2020. 04. 11., 2020. 04. 25.

 

Jogszabály:

99/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet

egyes gyógyszerek veszélyhelyzet idején történő alkalmazásának szabályairól

Megjelent:

MK 2020/71. (IV. 10.)

Hatályos:

2020. 04. 10. 3 órától, 2020. 04. 25.

 

Jogszabály:

100/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet

az egészségügyi oxigénnel kapcsolatosan a veszélyhelyzet idején alkalmazandó szabályokról

Megjelent:

MK 2020/71. (IV. 10.)

Hatályos:

2020. 04. 10. 3 órától, 2020. 04. 25.

 

Jogszabály:

101/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során teendő egyes, a felsőoktatási intézményeket és a hallgatókat érintő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/71. (IV. 10.)

Hatályos:

2020. 04. 11., 2020. 04. 25.

 

Jogszabály:

102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről

Megjelent:

MK 2020/71. (IV. 10.)

Hatályos:

2020. 04. 11., 2020. 04. 25.

 

Jogszabály:

103/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet

a kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók veszélyhelyzet idején megvalósuló foglalkoztatásának a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/71. (IV. 10.)

Hatályos:

2020. 04. 15., 2020. 04. 25.

 

Jogszabály:

104/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet

a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet munkajogi szabályainak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő kiegészítéséről

Megjelent:

MK 2020/71. (IV. 10.)

Hatályos:

2020. 04. 11., 2020. 04. 25.

 

Jogszabály:

105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/71. (IV. 10.)

Hatályos:

2020. 04. 16., 2020. 04. 25.

 

Jogszabály:

14/2020. (IV. 10.) AM rendelet

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukcióhoz nyújtott teljes körű csekély összegű támogatásról

Megjelent:

MK 2020/71. (IV. 10.)

Hatályos:

2020. 04. 11.

 

Jogszabály:

106/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet

a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/72. (IV. 10.)

Hatályos:

2020. 05. 01., 2020. 08. 15.

 

Jogszabály:

107/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/72. (IV. 10.)

Hatályos:

2020. 04. 11.

 

Jogszabály:

1148/2020. (IV. 10.) Korm. határozat

egyes, Budapest Főváros Önkormányzata fenntartásában lévő színházak közös működtetéséről

Megjelent:

MK 2020/72. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

1149/2020. (IV. 10.) Korm. határozat

egyes fővárosi kulturális színterek és ingatlanok magyar állam általi megvásárlásához szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/72. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

1150/2020. (IV. 10.) Korm. határozat

egyes önkormányzati fenntartású színházak közös működtetéséről

Megjelent:

MK 2020/72. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

2/2020. (IV. 10.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2019. (V. 23.) MNB utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/19. (IV. 10.)

Hatályos:

2020. 04. 11.

 

Jogszabály:

7/2020. (IV. 10.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2018. (VII. 3.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/19. (IV. 10.)

Hatályos:

2020. 04. 11.

 

Jogszabály:

3/2020. (IV. 10.) AM utasítás

a XII. Agrárminisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos gazdálkodásról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/19. (IV. 10.)

Hatályos:

2020. 04. 11.

 

Jogszabály:

6/2020. (IV. 10.) BM utasítás

a Belügyminisztérium Informatikai Biztonsági Szabályzatáról szóló 19/2015. (VII. 31.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/19. (IV. 10.)

Hatályos:

2020. 04. 11.

 

Jogszabály:

18/2020. (IV. 10.) HM utasítás

a költségvetési gazdálkodást érintő egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/19. (IV. 10.)

Hatályos:

2020. 04. 11.

 

Jogszabály:

3/2020. (IV. 10.) IM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/19. (IV. 10.)

Hatályos:

2020. 04. 11.

 

Jogszabály:

11/2020. (IV. 10.) ITM utasítás

a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 30/2019. (IX. 12.) ITM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/19. (IV. 10.)

Hatályos:

2020. 04. 11.

 

Jogszabály:

12/2020. (IV. 10.) ITM utasítás

a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 41/2019. (XI. 14.) ITM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/19. (IV. 10.)

Hatályos:

2020. 04. 11.

 

Jogszabály:

6/2020. (IV. 10.) LÜ utasítás

a Legfőbb Ügyészség egyes gazdálkodási szabályairól szóló 6/2010. (ÜK. 6.) LÜ utasítás, valamint az ügyészség szervezetéről és működéséről szóló 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/19. (IV. 10.)

Hatályos:

2020. 04. 18.

 

Jogszabály:

17/2020. (IV. 10.) KKM közlemény

Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti környezetügyi együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 125/2019. (V. 30.) Korm. rendelet 2. §-a és 3. §-a hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/19. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

18/2020. (IV. 10.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a fenntartható vízgazdálkodás terén a határvizeken és a közös érdekű vízgyűjtőkön történő együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 97/2019. (IV. 30.) Korm. rendelet 2. §-ának és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/19. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

IM közlemény

elismerés adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/19. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/19. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/19. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2020. május 1-je és május 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/19. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

Jobbik Magyarországért Mozgalom beszámolója

a Fejér megye 4. számú országgyűlési egyéni választókerület országgyűlési képviselője 2020. évi időközi országgyűlési választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/19. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Szocialista Párt beszámolója

a Fejér megye 4. számú országgyűlési egyéni választókerület országgyűlési képviselője 2020. évi időközi országgyűlési választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/19. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

Kálló Gergely képviselőjelölt beszámolója

a Fejér megye 4. számú országgyűlési egyéni választókerület országgyűlési képviselője 2020. évi időközi országgyűlési választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/19. (IV. 10.)

 

 

2020. IV. 9.

Jogszabály:

95/2020. (IV. 9.) Korm. rendelet

a kijárási korlátozás meghosszabbításáról

Megjelent:

MK 2020/69. (IV. 9.)

Hatályos:

2020. 04. 10., 2020. 04. 24.

 

2020. IV. 8.

Jogszabály:

13/2020. (IV. 8.) AM rendelet

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/68. (IV. 8.)

Hatályos:

2020. 05. 01.

 

Jogszabály:

8/2020. (IV. 8.) BM rendelet

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/68. (IV. 8.)

Hatályos:

2020. 06. 01.

 

Jogszabály:

1138/2020. (IV. 8.) Korm. határozat

a történelmi egyházak bázisán létrejövő egészségügyi szakképzés szakmai és infrastrukturális alapjainak megteremtését célzó beruházás előkészítési feladatainak megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/68. (IV. 8.)

 

 

Jogszabály:

1139/2020. (IV. 8.) Korm. határozat

a "Budapest-Hatvan vonalszakasz korszerűsítése és ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése" tárgyú, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz által társfinanszírozott projekt megvalósításával összefüggésben felmerült költségnövekményről

Megjelent:

MK 2020/68. (IV. 8.)

 

 

Jogszabály:

1140/2020. (IV. 8.) Korm. határozat

az EFOP-1.8.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú ("Komplex népegészségügyi szűrések" című) kiemelt projekt összköltségének növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/68. (IV. 8.)

Hatályos:

2020. 04. 09.

 

Jogszabály:

1141/2020. (IV. 8.) Korm. határozat

a KEHOP-3.2.1. azonosító jelű ("Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában" című) felhívás keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/68. (IV. 8.)

Hatályos:

2020. 04. 09.

 

Jogszabály:

1142/2020. (IV. 8.) Korm. határozat

a KEHOP-4.1.0 azonosító jelű ("Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi kezelés és bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése" című) felhívás keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/68. (IV. 8.)

Hatályos:

2020. 04. 09.

 

Jogszabály:

1143/2020. (IV. 8.) Korm. határozat

a KEHOP-5.2.2. azonosító jelű ("Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései" című) felhívás keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről; valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/68. (IV. 8.)

Hatályos:

2020. 04. 09.

 

Jogszabály:

1144/2020. (IV. 8.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló integrált területi programok jóváhagyásáról szóló 1612/2016. (XI. 8.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/68. (IV. 8.)

Hatályos:

2020. 04. 09.

 

2020. IV. 7.

Jogszabály:

94/2020. (IV. 7.) Korm. rendelet

a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/67. (IV. 7.)

Hatályos:

2020. 04. 08.

 

Jogszabály:

11/2020. (IV. 7.) ITM rendelet

a XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal költségvetési fejezetbe sorolt fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Megjelent:

MK 2020/67. (IV. 7.)

Hatályos:

2020. 04. 08.

 

Jogszabály:

10/2020. (IV. 7.) OGY határozat

Boldog István országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2020/67. (IV. 7.)

 

 

Jogszabály:

11/2020. (IV. 7.) OGY határozat

Kálló Gergely országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2020/67. (IV. 7.)

 

 

Jogszabály:

174/2020. (IV. 7.) KE határozat

a Gazdasági Versenyhivatal elnöke megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2020/67. (IV. 7.)

 

 

Jogszabály:

175/2020. (IV. 7.) KE határozat

a Gazdasági Versenyhivatal elnökének kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/67. (IV. 7.)

 

 

Jogszabály:

176/2020. (IV. 7.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2020/67. (IV. 7.)

 

 

Jogszabály:

177/2020. (IV. 7.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/67. (IV. 7.)

 

 

Jogszabály:

178/2020. (IV. 7.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/67. (IV. 7.)

 

 

2020. IV. 6.

Jogszabály:

92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet

a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól

Megjelent:

MK 2020/66. (IV. 6.)

Hatályos:

2020. 04. 07., 2020. 04. 21.

 

Jogszabály:

93/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes adatkezelési és közlekedési tárgyú szabályokról szóló Korm. rendelet

Megjelent:

MK 2020/66. (IV. 6.)

Hatályos:

2020. 04. 07., 2020. 04. 21.

 

Jogszabály:

172/2020. (IV. 6.) KE határozat

az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesének kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/66. (IV. 6.)

 

 

Jogszabály:

173/2020. (IV. 6.) KE határozat

az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesének kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/66. (IV. 6.)

 

 

2020. IV. 5.

Jogszabály:

85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról

Megjelent:

MK 2020/65. (IV. 5.)

Hatályos:

2020. 04. 06., 2020. 04. 20.

 

Jogszabály:

86/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes honvédelmi tárgyú szabályokról

Megjelent:

MK 2020/65. (IV. 5.)

Hatályos:

2020. 04. 06., 2020. 04. 20.

 

Jogszabály:

87/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet

a várakozási díj megfizetésének a veszélyhelyzet során alkalmazandó eltérő szabályairól

Megjelent:

MK 2020/65. (IV. 5.)

Hatályos:

2020. 04. 06., 2020. 04. 20.

 

Jogszabály:

88/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet során elrendelt működési rendjéről

Megjelent:

MK 2020/65. (IV. 5.)

Hatályos:

2020. 04. 06., 2020. 04. 20.

 

Jogszabály:

89/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt az egyes nemzetközi bűnügyi jogsegély eljárásokat érintő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/65. (IV. 5.)

Hatályos:

2020. 04. 06., 2020. 04. 20.

 

Jogszabály:

90/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet kihirdetésével összefüggésben egyes büntetés-végrehajtási szabályok módosításáról

Megjelent:

MK 2020/65. (IV. 5.)

Hatályos:

2020. 04. 06., 2020. 04. 20.

 

Jogszabály:

91/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet

a Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályairól

Megjelent:

MK 2020/65. (IV. 5.)

Hatályos:

2020. 04. 06., 2020. 04. 20.

 

2020. IV. 3.

Jogszabály:

6/2020. (IV. 3.) MNB rendelet

adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/63. (IV. 3.)

Hatályos:

2020. 04. 04.

 

Jogszabály:

9/2020. (IV. 3.) AM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 2020. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról

Megjelent:

MK 2020/63. (IV. 3.)

Hatályos:

2020. 04. 06.

 

Jogszabály:

10/2020. (IV. 3.) AM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/63. (IV. 3.)

Hatályos:

2020. 04. 06.

 

Jogszabály:

11/2020. (IV. 3.) AM rendelet

a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról szóló 11/2016. (IV. 21.) MvM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/63. (IV. 3.)

Hatályos:

2020. 04. 04.

 

Jogszabály:

12/2020. (IV. 3.) AM rendelet

a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2020-2022 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól szóló 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/63. (IV. 3.)

Hatályos:

2020. 04. 06.

 

Jogszabály:

10/2020. (IV. 3.) ITM rendelet

a békéltető testületi tagsági feladat ellátására vonatkozó pályázat szabályairól és a békéltető testületi tagok díjazásáról, valamint az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén eljáró békéltető testületek kijelöléséről szóló 26/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/63. (IV. 3.)

Hatályos:

2020. 04. 04.

 

Jogszabály:

1/2020. BJE határozat

felülvizsgálati eljárásban elrendelt hatályon kívül helyezés esetén az elévülés vizsgálatáról

Megjelent:

MK 2020/63. (IV. 3.)

 

 

Jogszabály:

2/2020. BJE határozat

büntetőeljárás során vagyonelkobzás elrendeléséről

Megjelent:

MK 2020/63. (IV. 3.)

 

 

Jogszabály:

1137/2020. (IV. 3.) Korm. határozat

a debreceni autóipari központ, illetve környezete gazdasági, oktatási és kulturális fenntartható fejlődéséért, valamint az autó-motorsport fejlesztéséért és a közlekedésbiztonság kiemelt kezeléséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2020/63. (IV. 3.)

Hatályos:

2020. 04. 04.

 

Jogszabály:

24/2020. (IV. 3.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Kirgiz Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2020/63. (IV. 3.)

 

 

Jogszabály:

82/2020. (IV. 3.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során egyes orvostechnikai eszközök, valamint egyéni védőeszközök beszerzésével összefüggő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/64. (IV. 3.)

Hatályos:

2020. 04. 04., 2020. 04. 18.

 

Jogszabály:

83/2020. (IV. 3.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes egészségügyi intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/64. (IV. 3.)

Hatályos:

2020. 04. 04., 2020. 04. 18.

 

Jogszabály:

84/2020. (IV. 3.) Korm. rendelet

a postai szolgáltatások biztosításának a veszélyhelyzet során alkalmazandó eltérő szabályairól

Megjelent:

MK 2020/64. (IV. 3.)

Hatályos:

2020. 04. 04., 2020. 04. 18.

 

Jogszabály:

ITM közlemény

a veszélyhelyzettel kapcsolatban az ADR 1.5.1 szakasza szerinti M326 és M327 számú, a RID 1.5.1 szakasza szerinti 3/2020 és 4/2020 számú multilaterális megállapodások aláírásáról és hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/18. (IV. 3.)

 

 

2020. IV. 1.

Jogszabály:

81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet

az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/62. (IV. 1.)

Hatályos:

2020. 04. 02., 2020. 04. 16.

 

Jogszabály:

Közlemény

a szomszédos állam polgárai esetében, valamint a humanitárius célból történő tranzitáthaladás során a határátlépésre, a Magyarország területén tartózkodásra, az áthaladásra, az útvonalra, a megállási lehetőségekre, a humanitárius tranzitforgalomra vonatkozó különös közlekedésre vonatkozó szabályokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/17. (IV. 1.)

 

 

2020. III. 31.

Jogszabály:

73/2020. (III. 31.) Korm. rendelet

a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról

Megjelent:

MK 2020/59. (III. 31.)

Hatályos:

2020. 03. 31. 15 órától.

 

Jogszabály:

74/2020. (III. 31.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/59. (III. 31.)

Hatályos:

2020. 03. 31. 15 órától, 2020. 04. 15.

 

Jogszabály:

2020. évi XIII. törvény

az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Izrael Állam közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodáshoz, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2020/60. (III. 31.)

Hatályos:

2020. 04. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi XIV. törvény

a Magyarország és az Oroszországi Föderáció között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2020/60. (III. 31.)

Hatályos:

2020. 04. 01. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2020. évi XV. törvény

a győri Káptalandomb nemzeti emlékhellyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2020/60. (III. 31.)

Hatályos:

2020. 04. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi XVI. törvény

a Pázmány Péter Katolikus Egyetem által ellátott oktatási feladatok elősegítése céljából, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia részére történő ingyenes vagyonjuttatásról

Megjelent:

MK 2020/60. (III. 31.)

Hatályos:

2020. 04. 05.

 

Jogszabály:

2020. évi XVII. törvény

az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2020/60. (III. 31.)

Hatályos:

2020. 04. 01.

 

Jogszabály:

75/2020. (III. 31.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti oktatási együttműködési megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2020/60. (III. 31.)

Hatályos:

2020. 04. 01. - kivétellel.

 

Jogszabály:

76/2020. (III. 31.) Korm. rendelet

a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/60. (III. 31.)

Hatályos:

2020. 04. 01., 2020. 04. 15.

 

Jogszabály:

77/2020. (III. 31.) Korm. rendelet

az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól szóló 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/60. (III. 31.)

Hatályos:

2020. 05. 01., 2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

78/2020. (III. 31.) Korm. rendelet

a Dunamelléki Református Egyházkerület Székház és Konferencia Központ épületének felújításával, átalakításával és a hozzá kapcsolódó Ráday Felsőoktatási Diákotthon újjáépítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és a beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2020/60. (III. 31.)

Hatályos:

2020. 04. 01.

 

Jogszabály:

5/2020. (III. 31.) HM rendelet

az egyes költségtérítésekről szóló 19/2013. (IX. 6.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/60. (III. 31.)

Hatályos:

2020. 04. 01.

 

Jogszabály:

9/2020. (III. 31.) ITM rendelet

az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/60. (III. 31.)

Hatályos:

2020. 04. 01.

 

Jogszabály:

9/2020. (III. 31) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/60. (III. 31.)

Hatályos:

2020. 03. 30.

 

Jogszabály:

169/2020. (III. 31.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/60. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

170/2020. (III. 31.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/60. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

171/2020. (III. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/60. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

1131/2020. (III. 31.) Korm. határozat

a Honvédelmi Minisztérium 2020. évi tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó feladatellátásáról és annak forrásigényéről

Megjelent:

MK 2020/60. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

1132/2020. (III. 31.) Korm. határozat

az államhatárral és az alapponthálózati pontokkal összefüggő geodéziai feladatok, valamint az örökségvédelmi szakmai és kapcsolódó feladatok forrásszükségletének biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/60. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

1133/2020. (III. 31.) Korm. határozat

címrendi kiegészítésről és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2020/60. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

1134/2020. (III. 31.) Korm. határozat

a Békéscsaba megyei jogú város külterületén fekvő egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2020/60. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

1135/2020. (III. 31.) Korm. határozat

a Millenáris területén megvalósuló beruházásokkal és az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokról, valamint az ezekkel összefüggő forrásbiztosításról szóló 1110/2018. (III. 19.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/60. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

23/2020. (III. 31.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/60. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

79/2020. (III. 31.) Korm. rendelet

a települési önkormányzatok által fenntartott óvodában foglalkoztatott, a nemzetiségi nevelési-oktatási feladatokat ellátó pedagógusok differenciált mértékű nemzetiségi pótlékának kiegészítő támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/61. (III. 31.)

Hatályos:

2020. 03. 31. 23 órától.

 

Jogszabály:

80/2020. (III. 31.) Korm. rendelet

az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi önkormányzatok és a magán fenntartók által fenntartott köznevelési intézményben foglalkoztatott, a nemzetiségi nevelési-oktatási feladatokat ellátó pedagógusok differenciált mértékű nemzetiségi pótlékához nyújtott 2020. évi költségvetési támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/61. (III. 31.)

Hatályos:

2020. 03. 31. 23 órától.

 

Jogszabály:

1136/2020. (III. 31.) Korm. határozat

a nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó pedagógusok differenciált mértékű nemzetiségi pótlékához nyújtott 2020. évi költségvetési támogatás biztosításához szükséges előirányzat-átcsoportosításokról

Megjelent:

MK 2020/61. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

6/2020. (III. 31.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség belföldi és ideiglenes külföldi kiküldetéseivel kapcsolatos kiadások elszámolásáról szóló 15/2019. (XII. 9.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/16. (III. 31.)

Hatályos:

2020. 04. 01.

 

Jogszabály:

2/2020. (III. 31.) AM utasítás

a Vidékfejlesztési Minisztérium hatáskörébe tartozóan a kormányhivatalok szakigazgatási szervei által beszedett központosított bevételek befizetésének eljárási szabályairól szóló 8/2013. (III. 29.) VM-KIM együttes utasítás hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/16. (III. 31.)

Hatályos:

2020. 04. 01.

 

Jogszabály:

5/2020. (III. 31.) BM utasítás

a Belügyminisztérium Egyedi Iratkezelési Szabályzatának kiadásáról szóló 27/2014. (XII. 23.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/16. (III. 31.)

Hatályos:

2020. 04. 01.

 

Jogszabály:

17/2020. (III. 31.) HM utasítás

a honvédelmi alkalmazottak részére előírt honvédelmi továbbképzésről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/16. (III. 31.)

Hatályos:

2020. 04. 01.

 

Jogszabály:

10/2020. (III. 31.) ITM utasítás

miniszteri biztos kinevezésének visszavonásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/16. (III. 31.)

Hatályos:

2020. 04. 01.

 

Jogszabály:

10/2020. (III. 31.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet Munkavédelmi Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/16. (III. 31.)

Hatályos:

2020. 04. 01.

 

Jogszabály:

4/2020. (III. 31.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által elrendelt ideiglenes külföldi és belföldi kiküldetések, valamint egyéb hivatalos utazások rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/16. (III. 31.)

Hatályos:

2020. 04. 01.

 

Jogszabály:

10/2020. (III. 31.) OBH utasítás

az egyes OBH utasításoknak az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításáról szóló 2019. évi CXXVII. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/16. (III. 31.)

Hatályos:

2020. 04. 01.

 

Jogszabály:

11/2020. (III. 31.) OBH utasítás

a bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról szóló 17/2014. (XII. 23.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/16. (III. 31.)

Hatályos:

2020. 04. 01.

 

Jogszabály:

15/2020. (III. 31.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti oktatási és kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 319/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet 2. § ának, 3. § ának és 5. § ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/16. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

16/2020. (III. 31.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2019. évi LIV. törvény 2. §-ának és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/16. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

Tájékoztató

a Kormány által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 5. § (5) bekezdése alapján a 2019-es évben meghozott, a közbeszerzések alóli felmentést tartalmazó egyedi határozatok szövegéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/16. (III. 31.)

 

 

2020. III. 30.

Jogszabály:

2020. évi XII. törvény

a koronavírus elleni védekezésről

Megjelent:

MK 2020/58. (III. 30.)

Hatályos:

2020. 03. 31.

 

2020. III. 28.

Jogszabály:

72/2020. (III. 28.) Korm. rendelet

a kórházparancsnokról és az egészségügyi készlet védelméről

Megjelent:

MK 2020/57. (III. 28.)

Hatályos:

2020. 03. 29.

 

2020. III. 27.

Jogszabály:

71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet

a kijárási korlátozásról

Megjelent:

MK 2020/56. (III. 27.)

Hatályos:

2020. 03. 28.

 

Jogszabály:

4/2020. (III. 27.) BM utasítás

a Belügyminisztérium hivatali szervezetei kötelezettségvállalási, utalványozási és ellenjegyzési, valamint érvényesítési rendjéről szóló 26/2013. (VIII. 30.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/15. (III. 27.)

Hatályos:

2020. 03. 28.

 

Jogszabály:

10/2020. (III. 27.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztériumban az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a végrehajtással kapcsolatban teendő intézkedésekről és a követendő eljárásrendről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/15. (III. 27.)

Hatályos:

2020. 03. 27. 22 órától.

 

2020. III. 26.

Jogszabály:

67/2020. (III. 26.) Korm. rendelet

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során történő gyógyszerellátással kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/55. (III. 26.)

Hatályos:

2020. 03. 27.

 

Jogszabály:

68/2020. (III. 26.) Korm. rendelet

a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet közterhekkel kapcsolatos részletszabályairól és egyes új intézkedésekről szóló 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/55. (III. 26.)

Hatályos:

2020. 03. 27.

 

Jogszabály:

69/2020. (III. 26.) Korm. rendelet

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzetben a költségvetési tartalékok felhasználására vonatkozó eltérő szabályokról

Megjelent:

MK 2020/55. (III. 26.)

Hatályos:

2020. 03. 27.

 

Jogszabály:

70/2020. (III. 26.) Korm. rendelet

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a felnőttképzésben folyó oktatás és szakmai vizsgáztatás biztosításának eltérő szabályairól

Megjelent:

MK 2020/55. (III. 26.)

Hatályos:

2020. 03. 27.

 

2020. III. 25.

Jogszabály:

64/2020. (III. 25.) Korm. rendelet

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során egyes gyógyszerek kivitelével kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/53. (III. 25.)

Hatályos:

2020. 03. 25. 16 órától.

 

Jogszabály:

65/2020. (III. 25.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a nemzetközi szankcióban elrendelt kereskedelmi korlátozás alá eső termékekhez kapcsolódó finanszírozás engedélyezésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2020/54. (III. 25.)

Hatályos:

2020. 03. 28.

 

Jogszabály:

66/2020. (III. 25.) Korm. rendelet

a Status Power Invest Korlátolt Felelősségű Társaság 100%-os üzletrészének az MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság általi megvásárlása nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

Megjelent:

MK 2020/54. (III. 25.)

Hatályos:

2020. 03. 26.

 

Jogszabály:

3/2020. (III. 25.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/54. (III. 25.)

Hatályos:

2020. 04. 09., 2020. 05. 01.

 

Jogszabály:

2/2020. (III. 25.) TNM rendelet

az egyházi költségvetési céltámogatások folyósításáról és elszámolásáról szóló 5/2018. (XII. 21.) TNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/54. (III. 25.)

Hatályos:

2020. 03. 26.

 

Jogszabály:

1/2020. (III. 25.) NVTNM rendelet

egyes gazdasági társaságokat érintő változások átvezetése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/54. (III. 25.)

Hatályos:

2020. 03. 26.

 

Jogszabály:

6/2020. (III. 25.) AM rendelet

a natúrparkok létrehozásáról és működéséről

Megjelent:

MK 2020/54. (III. 25.)

Hatályos:

2020. 04. 24.

 

Jogszabály:

7/2020. (III. 25.) AM rendelet

a Táti és süttői Duna-szigetek természetvédelmi terület létesítéséről

Megjelent:

MK 2020/54. (III. 25.)

Hatályos:

2020. 04. 02.

 

Jogszabály:

8/2020. (III. 25.) AM rendelet

a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/54. (III. 25.)

Hatályos:

2020. 03. 28.

 

Jogszabály:

12/2020. (III. 25.) EMMI rendelet

az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő egyes egészségügyi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről szóló 4/2008. (I. 16.) EüM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/54. (III. 25.)

Hatályos:

2020. 04. 02.

 

Jogszabály:

13/2020. (III. 25.) EMMI rendelet

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/54. (III. 25.)

Hatályos:

2020. 03. 26.

 

Jogszabály:

7/2020. (III. 25.) OGY határozat

az Alkotmánybíróság új tagjának megválasztásáról

Megjelent:

MK 2020/54. (III. 25.)

Hatályos:

2020. 03. 24.

 

Jogszabály:

8/2020. (III. 25.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/54. (III. 25.)

Hatályos:

2020. 03. 23.

 

Jogszabály:

154/2020. (III. 25.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2020/54. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

155/2020. (III. 25.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/54. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

156/2020. (III. 25.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/54. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

157/2020. (III. 25.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/54. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

158/2020. (III. 25.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/54. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

159/2020. (III. 25.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/54. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

160/2020. (III. 25.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/54. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

161/2020. (III. 25.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/54. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

162/2020. (III. 25.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/54. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

163/2020. (III. 25.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/54. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

164/2020. (III. 25.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/54. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

165/2020. (III. 25.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/54. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

166/2020. (III. 25.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/54. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

167/2020. (III. 25.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2020/54. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

168/2020. (III. 25.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/54. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

1123/2020. (III. 25.) Korm. határozat

a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program módosításáról

Megjelent:

MK 2020/54. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

1124/2020. (III. 25.) Korm. határozat

a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége kiegészítő támogatásáról szóló 1515/2018. (X. 17.) Korm. határozattal biztosított forrás felhasználásáról szóló 1737/2018. (XII. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/54. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

1125/2020. (III. 25.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a győri Xantus János Állatkert átfogó fejlesztéséhez szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/54. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

1126/2020. (III. 25.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1387/2017. (VI. 27.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/54. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

1127/2020. (III. 25.) Korm. határozat

a Nagykátai Szakorvosi Rendelőintézet felújításával és korszerűsítésével kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/54. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

1128/2020. (III. 25.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a zalaegerszegi Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium területén megvalósuló "Tornacsarnok és vívóterem" beruházáshoz szükséges forrásátcsoportosításról

Megjelent:

MK 2020/54. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

1129/2020. (III. 25.) Korm. határozat

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/54. (III. 25.)

Hatályos:

2020. 03. 26.

 

Jogszabály:

1130/2020. (III. 25.) Korm. határozat

a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/54. (III. 25.)

Hatályos:

2020. 03. 26.

 

Jogszabály:

22/2020. (III. 25.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/54. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

5/2020. (III. 25.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/14. (III. 25.)

Hatályos:

2020. 03. 26.

 

Jogszabály:

13/2020. (III. 25.) HM utasítás

a Magyar Honvédség parancsnoka beszámoltatásának rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/14. (III. 25.)

Hatályos:

2020. 03. 26.

 

Jogszabály:

14/2020. (III. 25.) HM utasítás

az éves és havi munkatervek összeállításával és a tervezett feladatok megvalósulásának nyomon követésével összefüggő feladatokról szóló 2/2014. (I. 21.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/14. (III. 25.)

Hatályos:

2020. 03. 26.

 

Jogszabály:

15/2020. (III. 25.) HM utasítás

a kiképzési-oktatási és regeneráló központok működési rendjéről, valamint a rekreációra és a regenerálódásra vonatkozó részletes szabályokról szóló 48/2013. (VIII. 23.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/14. (III. 25.)

Hatályos:

2020. 03. 26.

 

Jogszabály:

16/2020. (III. 25.) HM utasítás

az egyes képzéssel kapcsolatos honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/14. (III. 25.)

Hatályos:

2020. 03. 26.

 

Jogszabály:

2/2020. (III. 25.) IM utasítás

a Magyar Közlöny felelős szerkesztőjének helyettesítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/14. (III. 25.)

Hatályos:

2020. 03. 26.

 

Jogszabály:

8/2020. (III. 25.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/14. (III. 25.)

Hatályos:

2020. 03. 26.

 

Jogszabály:

9/2020. (III. 25.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/14. (III. 25.)

Hatályos:

2020. 03. 26.

 

Jogszabály:

1/2020. (III. 25.) BM KÁT utasítás

a Belügyminisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 2/2019. (IX. 12.) BM KÁT utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/14. (III. 25.)

Hatályos:

2020. 03. 26.

 

Jogszabály:

7/2020. (III. 25.) BVOP utasítás

a fogvatartottak elterelés szolgáltatásban való részvételéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/14. (III. 25.)

Hatályos:

2020. 03. 26.

 

Jogszabály:

8/2020. (III. 25.) BVOP utasítás

a Befogadási és Fogvatartási Bizottság működéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/14. (III. 25.)

Hatályos:

2020. 04. 02.

 

Jogszabály:

9/2020. (III. 25.) BVOP utasítás

a roma származású fiatalok büntetés-végrehajtási szakemberré válásának elősegítése érdekében a büntetés végrehajtási szervezet által biztosított támogatási rendszer létrehozásáról, valamint a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága ezzel kapcsolatos feladatairól szóló 2/2017. (VI. 15.) BVOP utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/14. (III. 25.)

Hatályos:

2020. 03. 26.

 

Jogszabály:

9/2020. (III. 25.) OBH utasítás

a bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/14. (III. 25.)

Hatályos:

2020. 03. 26.

 

Jogszabály:

MvM közlemény

elismerések adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/14. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

EMMI közlemény

elismerés adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/14. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

ITM közlemény

az Innovációs és Technológiai Minisztérium elismerési hírei 2020. március 15-e alkalmából

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/14. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárságának pályázati felhívása

a 2020. évi Lampl Hugó Emlékplakett elnyerésének kezdeményezésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/14. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/14. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

ITM közlemény

a veszélyhelyzettel kapcsolatban az ADR 1.5.1 szakasza szerinti M324 és M325 számú, a RID 1.5.1 szakasza szerinti 1/2020 és 2/2020 számú, valamint az ADN 1.5.1 szakasza szerinti M025 számú multilaterális megállapodások aláírásáról és hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/14. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

NMHH közlemény

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 2/2010. (X. 12.) számú döntésével elfogadott, majd a 223/2011. (II. 9.) számú, a 240/2011. (II. 16.) számú, az 516/2012. (III. 14.) számú, a 86/2013. (I. 23.) számú, a 176/2014. (II. 18.) számú, az 1394/2017. (XII. 19.) számú, az 1168/2019. (IX. 24.) számú, az 1353/2019. (XII. 3.) számú és a 229/2020. (III. 17.) döntéseivel módosított ügyrendjéről, egységes szerkezetben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/14. (III. 25.)

Hatályos:

2020. 03. 26.

 

2020. III. 24.

Jogszabály:

62/2020. (III. 24.) Korm. rendelet

a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet fizetési moratóriumra vonatkozó részletszabályairól

Megjelent:

MK 2020/52. (III. 24.)

Hatályos:

2020. 03. 25.

 

Jogszabály:

63/2020. (III. 24.) Korm. rendelet

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során az orvostudományi kutatásokkal kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/52. (III. 24.)

Hatályos:

2020. 03. 25.

 

Jogszabály:

1121/2020. (III. 24.) Korm. határozat

a magyar állampolgárok testi épségének védelme és válsághelyzetből történő hatékony kimenekítése érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/52. (III. 24.)

 

 

Jogszabály:

1122/2020. (III. 24.) Korm. határozat

a koronavírus-járvány megfékezésére szolgáló intézkedések végrehajtásához szükséges további forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/52. (III. 24.)

 

 

2020. III. 23.

Jogszabály:

57/2020. (III. 23.) Korm. rendelet

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a végrehajtással kapcsolatban teendő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/51. (III. 23.)

Hatályos:

2020. 03. 24.

 

Jogszabály:

58/2020. (III. 23.) Korm. rendelet

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/51. (III. 23.)

Hatályos:

2020. 03. 24.

 

Jogszabály:

59/2020. (III. 23.) Korm. rendelet

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a gyermek gondozására, nevelésére tekintettel járó egyes egészségbiztosítási és családtámogatási ellátásokra való jogosultságok meghosszabbításáról

Megjelent:

MK 2020/51. (III. 23.)

Hatályos:

2020. 03. 24.

 

Jogszabály:

60/2020. (III. 23.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzetre tekintettel az érintéses fizetések egészségügyi biztonsága növelése érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/51. (III. 23.)

Hatályos:

2020. 03. 25.

 

Jogszabály:

61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet

a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet közterhekkel kapcsolatos részletszabályairól és egyes új intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/51. (III. 23.)

Hatályos:

2020. 03. 24.

 

2020. III. 20.

Jogszabály:

49/2020. (III. 20.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti kulturális együttműködési megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2020/50. (III. 20.)

Hatályos:

2020. 03. 21. - kivételekkel.

 

Jogszabály:

50/2020. (III. 20.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivataloknál foglalkoztatottaknak a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény szerinti illetménykülönbözet-számítással összefüggő átmeneti rendelkezéseinek alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2020/50. (III. 20.)

Hatályos:

2020. 03. 21.

 

Jogszabály:

51/2020. (III. 20.) Korm. rendelet

a települési önkormányzatok által fenntartott bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott kisgyermeknevelők, dajkák és szaktanácsadók 2020. évi illetményéhez kapcsolódó bölcsődei kiegészítő támogatásról

Megjelent:

MK 2020/50. (III. 20.)

Hatályos:

2020. 03. 28.

 

Jogszabály:

52/2020. (III. 20.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/50. (III. 20.)

Hatályos:

2020. 03. 23.

 

Jogszabály:

53/2020. (III. 20.) Korm. rendelet

a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/50. (III. 20.)

Hatályos:

2020. 03. 21.

 

Jogszabály:

54/2020. (III. 20.) Korm. rendelet

a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/50. (III. 20.)

Hatályos:

2020. 03. 21.

 

Jogszabály:

55/2020. (III. 20.) Korm. rendelet

az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/50. (III. 20.)

Hatályos:

2020. 03. 28.

 

Jogszabály:

56/2020. (III. 20.) Korm. rendelet

az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/50. (III. 20.)

Hatályos:

2020. 04. 01.

 

Jogszabály:

5/2020. (III. 20.) AM rendelet

egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/50. (III. 20.)

Hatályos:

2020. 03. 25.

 

Jogszabály:

6/2020. (III. 20.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/50. (III. 20.)

Hatályos:

2020. 03. 21.

 

Jogszabály:

7/2020. (III. 20.) BM rendelet

az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény végrehajtásához szükséges kapcsolódási, műszaki, technológiai, biztonsági előírásokról, követelményekről és a hitelesítési rendről szóló 53/2015. (IX. 24.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/50. (III. 20.)

Hatályos:

2020. 03. 21.

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2020/50. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

1110/2020. (III. 20.) Korm. határozat

a Magyar-Horvát Kormányközi Kisebbségi Vegyes Bizottság XV. ülésén fenntartott és elfogadott ajánlások jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2020/50. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

1111/2020. (III. 20.) Korm. határozat

a tanfelügyeleti rendszer megerősítése című koncepció alapján egyes köznevelési feladatok végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2020/50. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

1112/2020. (III. 20.) Korm. határozat

az ecseri és gödöllői fejlesztési terület kialakításával összefüggő infrastruktúra-fejlesztésekről

Megjelent:

MK 2020/50. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

1113/2020. (III. 20.) Korm. határozat

győri római katolikus hitéleti és oktatási célú épületek felújításáról és fejlesztéséről

Megjelent:

MK 2020/50. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

1114/2020. (III. 20.) Korm. határozat

a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei almatermesztéshez kapcsolódó komplex infrastruktúra- és szolgáltatás-fejlesztési projekt megvalósításáról

Megjelent:

MK 2020/50. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

1115/2020. (III. 20.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a szegedi atlétikai centrum részét képező atlétikai pálya felújítása érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/50. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

1116/2020. (III. 20.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött megállapodásban foglalt, Alsóerdőn tervezett sport- és rekreációs központ kialakításához szükséges többlettámogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/50. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

1117/2020. (III. 20.) Korm. határozat

az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 azonosító számú ("Digitális kompetencia fejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/50. (III. 20.)

Hatályos:

2020. 03. 21.

 

Jogszabály:

1118/2020. (III. 20.) Korm. határozat

az egyes nemzetpolitikai célokkal összefüggő központi költségvetési források felhasználásáról, valamint a Rákóczi Szövetség "A Magyar Állandó Értekezlet XVI. ülésén támogatott Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezés megvalósításának elősegítése céljából nyújtott támogatásból megvalósuló beszerzések" tárgyú beszerzései közbeszerzési eljárás lefolytatása alól történő felmentéséről szóló 2005/2017. (XII. 22.) Korm. határozat módosításáról szóló 1146/2018. (III. 26.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/50. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

1119/2020. (III. 20.) Korm. határozat

a koronavírus elleni védekezés kapcsán szükséges további intézkedésekről szóló 1101/2020. (III. 14.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/50. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

1120/2020. (III. 20.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2020/50. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

21/2020. (III. 20.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2020/50. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

12/2020. (III. 20.) HM utasítás

az európai fegyverzetkorlátozási, leszerelési, valamint nemzetközi biztonságpolitikai egyezmények által előírt feladatok végrehajtásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/13. (III. 20.)

Hatályos:

2020. 03. 21.

 

Jogszabály:

8/2020. (III. 20.) PM utasítás

a Pénzügyminisztérium Informatikai Biztonsági Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/13. (III. 20.)

Hatályos:

2020. 03. 21.

 

Jogszabály:

ITM közlemény

a Légügyi Felügyeleti Hatósági Főosztály üzemben tartási határozatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/13. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

MNB közlemény

a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/13. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/13. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2020. április 1-je és április 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/13. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/13. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Közszolgálati Egyetem tájékoztatója

a közigazgatási alapvizsga követelményrendszeréről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/13. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Közszolgálati Egyetem tájékoztatója

az ügykezelői alapvizsga követelményrendszeréről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/13. (III. 20.)

 

 

2020. III. 19.

Jogszabály:

2020. évi VIII. törvény

a Magyarország Kormánya és az Egyesült Nemzetek Szervezete között létrejövő, az Egyesült Nemzetek Terrorizmus Ellenes Hivatala regionális programtámogató irodájának Budapesten történő felállításáról szóló megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2020/48. (III. 19.)

Hatályos:

2020. 03. 20. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2020. évi IX. törvény

az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Kínai Népköztársaság kormánya közötti, a tengeri szállításról szóló megállapodásnak a Horvát Köztársaság európai uniós csatlakozása figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2020/48. (III. 19.)

Hatályos:

2020. 03. 20.

 

Jogszabály:

2020. évi X. törvény

Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közös államhatárt keresztező földgázszállító vezeték építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2020/48. (III. 19.)

Hatályos:

2020. 03. 20. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2020. évi XI. törvény

a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2020/48. (III. 19.)

Hatályos:

2020. 03. 20. - kivétellel.

 

Jogszabály:

5/2020. (III. 19.) MNB rendelet

a rendszerszintű likviditási kockázatok csökkentése érdekében szükséges követelményeket meghatározó egyes MNB rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/48. (III. 19.)

Hatályos:

2020. 03. 24.

 

Jogszabály:

146/2020. (III. 19.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/48. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

147/2020. (III. 19.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/48. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

148/2020. (III. 19.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/48. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

149/2020. (III. 19.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/48. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

150/2020. (III. 19.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/48. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

151/2020. (III. 19.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/48. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

152/2020. (III. 19.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/48. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

153/2020. (III. 19.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/48. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

48/2020. (III. 19.) Korm. rendelet

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (IV.)

Megjelent:

MK 2020/49. (III. 19.)

Hatályos:

2020. 03. 20.

 

2020. III. 18.

Jogszabály:

47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet

a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/47. (III. 18.)

Hatályos:

2020. 03. 19.

 

Jogszabály:

1109/2020. (III. 18.) Korm. határozat

az ország működéséhez szükséges létfontosságú állami és nem állami gazdasági társaságok veszélyhelyzeti feladat-ellátásának szakmai támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/47. (III. 18.)

 

 

2020. III. 16.

Jogszabály:

46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.)

Megjelent:

MK 2020/45. (III. 16.)

Hatályos:

2020. 03. 17.

 

Jogszabály:

2020. évi V. törvény

az emberkereskedelem áldozatainak kizsákmányolása elleni fellépés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2020/46. (III. 16.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi VI. törvény

közérdekű cél megvalósítását szolgáló beruházásokkal összefüggésben egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2020/46. (III. 16.)

Hatályos:

2020. 03. 24.

 

Jogszabály:

2020. évi VII. törvény

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2020/46. (III. 16.)

Hatályos:

2020. 03. 24.

 

Jogszabály:

133/2020. (III. 16.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/46. (III. 16.)

 

 

Jogszabály:

134/2020. (III. 16.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/46. (III. 16.)

 

 

Jogszabály:

135/2020. (III. 16.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/46. (III. 16.)

 

 

Jogszabály:

136/2020. (III. 16.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/46. (III. 16.)

 

 

Jogszabály:

137/2020. (III. 16.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/46. (III. 16.)

 

 

Jogszabály:

138/2020. (III. 16.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/46. (III. 16.)

 

 

Jogszabály:

139/2020. (III. 16.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/46. (III. 16.)

 

 

Jogszabály:

140/2020. (III. 16.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/46. (III. 16.)

 

 

Jogszabály:

141/2020. (III. 16.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/46. (III. 16.)

 

 

Jogszabály:

142/2020. (III. 16.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/46. (III. 16.)

 

 

Jogszabály:

143/2020. (III. 16.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/46. (III. 16.)

 

 

Jogszabály:

144/2020. (III. 16.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/46. (III. 16.)

 

 

Jogszabály:

145/2020. (III. 16.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/46. (III. 16.)

 

 

2020. III. 15.

Jogszabály:

123/2020. (III. 15.) KE határozat

a Kossuth- és Széchenyi-díj adományozásáról

Megjelent:

MK 2020/44. (III. 15.)

 

 

Jogszabály:

124/2020. (III. 15.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2020/44. (III. 15.)

 

 

Jogszabály:

125/2020. (III. 15.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2020/44. (III. 15.)

 

 

Jogszabály:

126/2020. (III. 15.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2020/44. (III. 15.)

 

 

Jogszabály:

127/2020. (III. 15.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2020/44. (III. 15.)

 

 

Jogszabály:

128/2020. (III. 15.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2020/44. (III. 15.)

 

 

Jogszabály:

129/2020. (III. 15.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2020/44. (III. 15.)

 

 

Jogszabály:

130/2020. (III. 15.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2020/44. (III. 15.)

 

 

Jogszabály:

131/2020. (III. 15.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2020/44. (III. 15.)

 

 

Jogszabály:

132/2020. (III. 15.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2020/44. (III. 15.)

 

 

Jogszabály:

1107/2020. (III. 15.) Korm. határozat

a Magyarország Kiváló Művésze, a Magyarország Érdemes Művésze és a Magyarország Babérkoszorúja díjak 2020. évi adományozásáról

Megjelent:

MK 2020/44. (III. 15.)

 

 

Jogszabály:

1108/2020. (III. 15.) Korm. határozat

a Nemzeti Kulturális Tanács elnökének kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/44. (III. 15.)

 

 

2020. III. 14.

Jogszabály:

45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (II.)

Megjelent:

MK 2020/42. (III. 14.)

Hatályos:

2020. 03. 15.

 

Jogszabály:

10/2020. (III. 14.) EMMI rendelet

a kihirdetett veszélyhelyzet miatt szükséges egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/42. (III. 14.)

Hatályos:

2020. 03. 15.

 

Jogszabály:

11/2020. (III. 14.) EMMI rendelet

az egészségügyi szakdolgozók továbbképzéseinek szabályairól szóló 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet és az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/42. (III. 14.)

Hatályos:

2020. 03. 15.

 

Jogszabály:

1101/2020. (III. 14.) Korm. határozat

a koronavírus elleni védekezés kapcsán szükséges további intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/42. (III. 14.)

 

 

Jogszabály:

1102/2020. (III. 14.) Korm. határozat

a koronavírus miatt a köznevelési és szakképzési intézményekben új munkarend bevezetéséről

Megjelent:

MK 2020/42. (III. 14.)

 

 

Jogszabály:

1103/2020. (III. 14.) Korm. határozat

a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat egészségügyi dolgozókra való alkalmazásának felfüggesztéséről

Megjelent:

MK 2020/42. (III. 14.)

Hatályos:

2020. 03. 15.

 

Jogszabály:

1104/2020. (III. 14.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2020/42. (III. 14.)

 

 

Jogszabály:

1105/2020. (III. 14.) Korm. határozat

a Giro d´Italia országúti kerékpáros körverseny elhalasztásával kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2020/42. (III. 14.)

 

 

Jogszabály:

1106/2020. (III. 14.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2020/43. (III. 14.)

 

 

2020. III. 12.

Jogszabály:

42/2020. (III. 12.) Korm. rendelet

a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/41. (III. 12.)

Hatályos:

2020. 03. 13.

 

Jogszabály:

43/2020. (III. 12.) Korm. rendelet

a Modern Városok Program keretében egyes turisztikai és városfejlesztési célra irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 202/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/41. (III. 12.)

Hatályos:

2020. 03. 13.

 

Jogszabály:

44/2020. (III. 12.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/41. (III. 12.)

Hatályos:

2020. 03. 13.

 

Jogszabály:

8/2020. (III. 12.) EMMI rendelet

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/41. (III. 12.)

Hatályos:

2020. 03. 13.

 

Jogszabály:

9/2020. (III. 12.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendeletnek az "A Magyar Klasszikus Zene Ifjú Nagykövete" cím megalapításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2020/41. (III. 12.)

Hatályos:

2020. 03. 13.

 

Jogszabály:

1/2020. (III. 12.) PM rendelet

a pénzügyminiszter által adományozható elismerésekről

Megjelent:

MK 2020/41. (III. 12.)

Hatályos:

2020. 03. 13.

 

Jogszabály:

5/2020. (III. 12.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/41. (III. 12.)

Hatályos:

2020. 03. 09.

 

Jogszabály:

6/2020. (III. 12.) OGY határozat

Kocsis Máté országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2020/41. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

1096/2020. (III. 12.) Korm. határozat

az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) programjainak és működésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/41. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

1097/2020. (III. 12.) Korm. határozat

a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus megrendezésével összefüggő beszerzési és szervezési feladatok további támogatásához szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/41. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

1098/2020. (III. 12.) Korm. határozat

a bölcsődei pótlék emelésének és kiterjesztésének 2020. évi ellentételezéséről

Megjelent:

MK 2020/41. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

1099/2020. (III. 12.) Korm. határozat

az egyes turisztikai fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/41. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

1100/2020. (III. 12.) Korm. határozat

az EFOP-4.1.2-17 azonosító jelű ("Iskola 2020" Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében című) felhívás keretében megvalósuló projektek támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/41. (III. 12.)

Hatályos:

2020. 03. 13.

 

Jogszabály:

20/2020. (III. 12.) ME határozat

főiskolai rektor felmentéséről

Megjelent:

MK 2020/41. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

4/2020. (III. 12.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2018. (VII. 3.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/12. (III. 12.)

Hatályos:

2020. 03. 13.

 

Jogszabály:

11/2020. (III. 12.) HM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének feladatairól, az azokkal történő gazdálkodás szabályairól és a költségvetési támogatások biztosításának egyes kérdéseiről szóló 35/2019. (IV. 30.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/12. (III. 12.)

Hatályos:

2020. 03. 13.

 

Jogszabály:

7/2020. (III. 12.) PM utasítás

a honvédelmi költségvetést és annak finanszírozását felügyelő, döntés-előkészítési feladatokat ellátó munkacsoport létrehozataláról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/12. (III. 12.)

Hatályos:

2020. 03. 13.

 

Jogszabály:

1/2020. (III. 12.) IM KÁT utasítás

az Igazságügyi Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/12. (III. 12.)

Hatályos:

2020. 03. 13.

 

Jogszabály:

6/2020. (III. 12.) BVOP utasítás

egyes szakutasítások hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/12. (III. 12.)

Hatályos:

2020. 03. 13.

 

Jogszabály:

5/2020. (III. 12.) LÜ utasítás

az ügyészségi alkalmazottak hivatalos célú nemzetközi tevékenységéről szóló 4/2013. (III. 29.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/12. (III. 12.)

Hatályos:

2020. 03. 20.

 

Jogszabály:

6/2020. (III. 12.) OBH utasítás

a bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról szóló 17/2014. (XII. 23.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/12. (III. 12.)

Hatályos:

2020. 03. 13.

 

Jogszabály:

7/2020. (III. 12.) OBH utasítás

a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső bírói és igazságügyi alkalmazotti munkakörökről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/12. (III. 12.)

Hatályos:

2020. 03. 13.

 

Jogszabály:

8/2020. (III. 12.) OBH utasítás

a bírósági titkárok képzéséről szóló 18/2019. (X. 14.) OBH utasítás hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/12. (III. 12.)

Hatályos:

2020. 03. 13.

 

Jogszabály:

8/2020. (III. 12.) ORFK utasítás

egyes ORFK utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/12. (III. 12.)

Hatályos:

2020. 03. 16.

 

Jogszabály:

Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa

2020. február 27-ei ülésén hozott határozatai

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/12. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/12. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/12. (III. 12.)

 

 

2020. III. 11.

Jogszabály:

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet

veszélyhelyzet kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2020/39. (III. 11.)

Hatályos:

2020. 03. 11. 15 órától.

 

Jogszabály:

41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/40. (III. 11.)

Hatályos:

2020. 03. 12.

 

2020. III. 10.

Jogszabály:

38/2020. (III. 10.) Korm. rendelet

a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer működtetéséhez és a területalapú támogatások távérzékeléses ellenőrzéséhez kapcsolódó egyes feladatok átrendezésével összefüggő, valamint egyes földügyi és építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/38. (III. 10.)

Hatályos:

2020. 03. 18.

 

Jogszabály:

39/2020. (III. 10.) Korm. rendelet

a Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről szóló 168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet, valamint a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságról szóló 197/2018. (X. 24.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/38. (III. 10.)

Hatályos:

2020. 04. 01.

 

Jogszabály:

1/2020. (III. 10.) NMHH rendelet

a felügyeleti díjról szóló 7/2016. (X. 14.) NMHH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/38. (III. 10.)

Hatályos:

2020. 03. 13.

 

Jogszabály:

5/2020. (III. 10.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek által üzemben tartott szolgálati járművekre, azok forgalomba helyezésére, időszakos vizsgálatára vonatkozó különös szabályokról szóló 58/2015. (X. 27.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/38. (III. 10.)

Hatályos:

2020. 03. 18.

 

Jogszabály:

7/2020. (III. 10.) EMMI rendelet

a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/38. (III. 10.)

Hatályos:

2020. 03. 13.

 

Jogszabály:

114/2020. (III. 10.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2020/38. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

115/2020. (III. 10.) KE határozat

vezérezredesi előléptetésről

Megjelent:

MK 2020/38. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

116/2020. (III. 10.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2020/38. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

117/2020. (III. 10.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2020/38. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

118/2020. (III. 10.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/38. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

119/2020. (III. 10.) KE határozat

határozott időre szóló dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/38. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

120/2020. (III. 10.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/38. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

121/2020. (III. 10.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/38. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

122/2020. (III. 10.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/38. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

1084/2020. (III. 10.) Korm. határozat

"Életmentő Emlékérem" adományozásáról

Megjelent:

MK 2020/38. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

1085/2020. (III. 10.) Korm. határozat

a Magyar Falu Program keretében egyes programelemek megvalósításához szükséges 2020. évi előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2020/38. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

1086/2020. (III. 10.) Korm. határozat

az Integrált Jogalkotási Rendszer próbaüzemben, majd éles üzemben történő működtetéséhez, fenntartásához, támogatásához és továbbfejlesztéséhez szükséges 2020. évi központi forrásigényről

Megjelent:

MK 2020/38. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

1087/2020. (III. 10.) Korm. határozat

a Szerencsejáték Felügyelet működését támogató Fortuna szakrendszer továbbfejlesztéséhez szükséges költségvetési forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/38. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

1088/2020. (III. 10.) Korm. határozat

a Brassó Utcai Általános Iskola tanteremfejlesztéséről

Megjelent:

MK 2020/38. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

1089/2020. (III. 10.) Korm. határozat

a Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanteremfejlesztéséről

Megjelent:

MK 2020/38. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

1090/2020. (III. 10.) Korm. határozat

a szentendrei Izbégi Általános Iskola tanteremfejlesztéséről

Megjelent:

MK 2020/38. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

1091/2020. (III. 10.) Korm. határozat

a túrkevei református templom felújításának támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/38. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

1092/2020. (III. 10.) Korm. határozat

Csoóri Sándor életműve gondozásának és gyűjteményes kiadásának támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/38. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

1093/2020. (III. 10.) Korm. határozat

az EFOP-4.1.2-17-2017-00033 azonosító számú ("A Baktalórántházi Reguly Antal Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/38. (III. 10.)

Hatályos:

2020. 03. 11.

 

Jogszabály:

1094/2020. (III. 10.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.2-17-2017-00020 azonosító számú ("Kilátás - Kiváltás Gömörben" - Putnoki Foglalkoztató és Rehabilitációs Otthon ápolást-gondozást igénylő ellátottak férőhelyeinek kiváltása című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2020/38. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

1095/2020. (III. 10.) Korm. határozat

a visegrádi országok és Németország marokkói fejlesztési együttműködéshez való magyar hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2020/38. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

19/2020. (III. 10.) ME határozat

a Magyarország Kormánya, az Ecuadori Köztársaság, valamint a Kenyai Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodások létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2020/38. (III. 10.)

 

 

2020. III. 9.

Jogszabály:

1083/2020. (III. 9.) Korm. határozat

a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs felállításáról szóló 1012/2020. (I. 31.) Korm. határozat alapján szükséges intézkedések megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/37. (III. 9.)

 

 

2020. III. 6.

Jogszabály:

2020. évi II. törvény

a Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya között a diplomata- és különleges útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2020/36. (III. 6.)

Hatályos:

2020. 03. 07. - kivételekkel

 

Jogszabály:

2020. évi III. törvény

a polgári légi közlekedés szabályairól szóló EKLT-megállapodás I. mellékletének felváltásáról szóló EKLT vegyes bizottság 1/2019 határozatának kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2020/36. (III. 6.)

Hatályos:

2020. 03. 07.

 

Jogszabály:

2020. évi IV. törvény

a börtönzsúfoltsági kártalanításokkal kapcsolatos visszaélések megszüntetése érdekében szükséges haladéktalan intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/36. (III. 6.)

Hatályos:

2020. 03. 07.

 

Jogszabály:

6/2020. (III. 6.) EMMI rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet és a javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/36. (III. 6.)

Hatályos:

2020. 03. 09.

 

Jogszabály:

2/2020. (III. 6.) IM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 10/2015. (V. 29.) IM rendeletnek a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2020/36. (III. 6.)

Hatályos:

2020. 03. 07.

 

Jogszabály:

1002/2020. (III. 6.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság öttagú állandó tanácsainak számáról, összetételéről és a tanácsvezetők személyéről szóló 1002/2019. (IX. 20.) AB Tü. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/36. (III. 6.)

Hatályos:

2020. 03. 07.

 

Jogszabály:

1/2020. Polgári jogegységi határozat

a mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld eladása esetén az elővásárlási jog megsértéséből fakadó igény érvényesítéséről

Megjelent:

MK 2020/36. (III. 6.)

 

 

Jogszabály:

18/2020. (III. 6.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/36. (III. 6.)

 

 

Jogszabály:

8/2020. (III. 6.) EMMI utasítás

egyes miniszteri utasítások hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/11. (III. 6.)

Hatályos:

2020. 03. 09.

 

Jogszabály:

1/2020. (III. 6.) IM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 11/2015. (V. 29.) IM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/11. (III. 6.)

Hatályos:

2020. 03. 07.

 

Jogszabály:

1/2020. (III. 6.) ME KÁT utasítás

a Miniszterelnökség Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2019. (VII. 26.) Miniszterelnökség KÁT utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/11. (III. 6.)

Hatályos:

2020. 03. 07.

 

Jogszabály:

2/2020. (III. 6.) BM OKF utasítás

a polgári védelmi szervezetek 2020. évi katasztrófavédelmi felkészítésének rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/11. (III. 6.)

Hatályos:

2020. 03. 07.

 

Jogszabály:

4/2020. (III. 6.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet elektronikus távfelügyeleti rendszer működtetésével kapcsolatos feladatainak végrehajtásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/11. (III. 6.)

Hatályos:

2020. 03. 07.

 

Jogszabály:

5/2020. (III. 6.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervek közötti kiválasztási eljárás alapjául szolgáló központi és helyi belső utánpótlási adatbázisról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/11. (III. 6.)

Hatályos:

2020. 03. 07.

 

Jogszabály:

4/2020. (III. 6.) OBH utasítás

a VI. Bíróságok fejezet fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának 2020. évi rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/11. (III. 6.)

Hatályos:

2020. 03. 07.

 

Jogszabály:

5/2020. (III. 6.) OBH utasítás

az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (XII. 31.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/11. (III. 6.)

Hatályos:

2020. 03. 07.

 

Jogszabály:

12/2020. (III. 6.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Jemeni Köztársaság Kormánya között a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/11. (III. 6.)

 

 

Jogszabály:

13/2020. (III. 6.) KKM közlemény

az Európa Tanács felülvizsgált filmkoprodukciós egyezménye kihirdetéséről szóló 2019. évi XLV. törvény 2. § ának és 3. § ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/11. (III. 6.)

 

 

Jogszabály:

14/2020. (III. 6.) KKM közlemény

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kazah Köztársaság közötti megerősített partnerségi és együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 2016. évi CXL. törvény 2. § ának, 3. § ának és 5. § ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/11. (III. 6.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a személyi jövedelemadó meghatározott részének felhasználásáról rendelkező magánszemély nyilatkozatára igényt tartó vallási közösségek részére történő technikai szám kiadásról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/11. (III. 6.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/11. (III. 6.)

 

 

2020. III. 5.

Jogszabály:

32/2020. (III. 5.) Korm. rendelet

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/35. (III. 5.)

Hatályos:

2020. 03. 06.

 

Jogszabály:

33/2020. (III. 5.) Korm. rendelet

a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések körének meghatározásáról és a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszeréről szóló 329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/35. (III. 5.)

Hatályos:

2020. 03. 06.

 

Jogszabály:

34/2020. (III. 5.) Korm. rendelet

új büntetés-végrehajtási férőhelyek létrehozására irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházások kiemelten közérdekű beruházásokká nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2020/35. (III. 5.)

Hatályos:

2020. 03. 06.

 

Jogszabály:

35/2020. (III. 5.) Korm. rendelet

egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/35. (III. 5.)

Hatályos:

2020. 03. 20.

 

Jogszabály:

36/2020. (III. 5.) Korm. rendelet

az atomenergia alkalmazásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/35. (III. 5.)

Hatályos:

2020. 03. 21., 2020. 07. 01., 2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

37/2020. (III. 5.) Korm. rendelet

a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/35. (III. 5.)

Hatályos:

2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

113/2020. (III. 5.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/35. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

1070/2020. (III. 5.) Korm. határozat

a fogvatartottak átmeneti elhelyezésével összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2020/35. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

1071/2020. (III. 5.) Korm. határozat

a gödi ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő infrastruktúra-fejlesztésekről

Megjelent:

MK 2020/35. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

1072/2020. (III. 5.) Korm. határozat

az Északkelet-Magyarország Nemzeti, Gazdasági és Kulturális Övezetének Koordinációs Fórumáról

Megjelent:

MK 2020/35. (III. 5.)

Hatályos:

2020. 03. 06.

 

Jogszabály:

1073/2020. (III. 5.) Korm. határozat

a "Creative Region" - Határtalan fejlődés Északkelet-Magyarország - gazdasági együttműködésben érintett, a fejlesztéshez csatlakozó határon túli területek bevonásával megvalósuló - nemzeti, gazdasági és kulturális övezetének fejlesztési tervéről

Megjelent:

MK 2020/35. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

1074/2020. (III. 5.) Korm. határozat

a Terrorelhárítási Központ műveleti komplexumának megvalósításáról

Megjelent:

MK 2020/35. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

1075/2020. (III. 5.) Korm. határozat

a terrorizmus elleni küzdelem feladatainak egységes végrehajtási rendjéről szóló 1824/2015. (XI. 19.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/35. (III. 5.)

Hatályos:

2020. 03. 06.

 

Jogszabály:

1076/2020. (III. 5.) Korm. határozat

a Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság ideiglenes elhelyezéséhez szükséges egyes intézkedésekről szóló 1031/2020. (II. 13.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/35. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

1077/2020. (III. 5.) Korm. határozat

Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén a Közös Agrárpolitika 2020 utáni szabályozásának tárgyalásait segítő, határozott idejű szakdiplomata-álláshely 2020. évre vonatkozó fedezetének átcsoportosításáról

Megjelent:

MK 2020/35. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

1078/2020. (III. 5.) Korm. határozat

az önkormányzati tűzoltóságok 2020. évi működési kiadásainak kiegészítése érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet és a XIV. Belügyminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2020/35. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

1079/2020. (III. 5.) Korm. határozat

egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2020/35. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

1080/2020. (III. 5.) Korm. határozat

a cigándi tanuszoda építéséről

Megjelent:

MK 2020/35. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

1081/2020. (III. 5.) Korm. határozat

a gazdagréti tanuszoda építéséről

Megjelent:

MK 2020/35. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

1082/2020. (III. 5.) Korm. határozat

a pannonhalmi tanuszoda építéséről

Megjelent:

MK 2020/35. (III. 5.)

 

 

2020. III. 3.

Jogszabály:

4/2020. (III. 3.) BM rendelet

az egyes szervezetek működéséhez szükséges informatikai támogatás, valamint egyéb szakrendszerek tekintetében üzemeltetési és fejlesztési szolgáltatások központi szolgáltató általi nyújtása érdekében a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/34. (III. 3.)

Hatályos:

2020. 03. 04.

 

Jogszabály:

6/2020. (III. 3.) AB határozat

a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 870. § (3) bekezdés ", fellebbezés" szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint a Kúria Bhar.I.690/2018/12. számú ítéletével befejezett büntetőeljárás felülvizsgálatának elrendeléséről

Megjelent:

MK 2020/34. (III. 3.)