A hivatkozásokra kattintva a joganyagok közlönyállapota jelenik meg.

 

Változásmutató

Új jogszabályok

2022. V. 26.

Jogszabály:

2022. évi V. törvény

a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről

Megjelent:

MK 2022/88. (V. 26.)

Hatályos:

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésétől, 2022. 06. 02., 2022. 07. 01., 2022. 09. 01.

 

Jogszabály:

185/2022. (V. 26.) Korm. rendelet

a politikai szolgálati jogviszonyt és a kormányzati szolgálati jogviszonyt érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról

Megjelent:

MK 2022/88. (V. 26.)

Hatályos:

2022. 05. 27.

 

Jogszabály:

186/2022. (V. 26.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/88. (V. 26.)

Hatályos:

2022. 05. 27., 2022. 05. 29.

 

Jogszabály:

187/2022. (V. 26.) Korm. rendelet

az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlásának veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól

Megjelent:

MK 2022/88. (V. 26.)

Hatályos:

2022. 05. 27.

 

Jogszabály:

188/2022. (V. 26.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védettségi igazolvánnyal kapcsolatos részletszabályokról

Megjelent:

MK 2022/88. (V. 26.)

Hatályos:

2022. 06. 01.

 

Jogszabály:

189/2022. (V. 26.) Korm. rendelet

az uniós digitális Covid-igazolvány kiállításának, az Európai Unióban, illetve a Magyarországon engedélyezett és a lakosság oltására felhasznált COVID-19 oltóanyaggal külföldön történt oltás bejelentésének részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2022/88. (V. 26.)

Hatályos:

2022. 06. 01., az (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályvesztésének napjától.

 

Jogszabály:

190/2022. (V. 26.) Korm. rendelet

egyes, a koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása céljából kihirdetett veszélyhelyzet során kiadott kormányrendeletek hatálybalépéséről és veszélyhelyzeti intézkedésekről

Megjelent:

MK 2022/88. (V. 26.)

Hatályos:

2022. 06. 01.

 

Jogszabály:

191/2022. (V. 26.) Korm. rendelet

a gazdaság újraindítása érdekében fizetendő kiegészítő bányajáradékról szóló 404/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet, valamint a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 405/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/88. (V. 26.)

Hatályos:

2022. 05. 27.

 

Jogszabály:

192/2022. (V. 26.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/88. (V. 26.)

Hatályos:

2022. 05. 27.

 

Jogszabály:

1/2022. (V. 26.) GFM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Megjelent:

MK 2022/88. (V. 26.)

Hatályos:

2022. 05. 27., 2022. 06. 01.

 

Jogszabály:

14/2022. (V. 26.) IM rendelet

a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletére tartós külszolgálatra kihelyezettek ideiglenes kiküldetésének részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2022/88. (V. 26.)

Hatályos:

2022. 06. 05.

 

Jogszabály:

190/2022. (V. 26.) KE határozat

dandártábornok szolgálati jogviszonya megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2022/88. (V. 26.)

 

 

Jogszabály:

191/2022. (V. 26.) KE határozat

vezérőrnagy szolgálati jogviszonya megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2022/88. (V. 26.)

 

 

Jogszabály:

192/2022. (V. 26.) KE határozat

nemzetbiztonsági dandártábornok szolgálati jogviszonyának áthelyezéssel történő megszüntetéséről és rendőr dandártábornokká kinevezéséről

Megjelent:

MK 2022/88. (V. 26.)

 

 

Jogszabály:

193/2022. (V. 26.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2022/88. (V. 26.)

 

 

Jogszabály:

1263/2022. (V. 26.) Korm. határozat

egyes állami sportcélú ingatlanok versenyeztetés mellőzésével történő bérbeadásáról

Megjelent:

MK 2022/88. (V. 26.)

 

 

Jogszabály:

23/2022. (V. 26.) ME határozat

a Nemzetközi Napenergia Szövetség megalakításáról szóló Keretmegállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2022/88. (V. 26.)

 

 

Jogszabály:

24/2022. (V. 26.) ME határozat

a 2022. június 2-án és 3-án Stockholmban megrendezésre kerülő "Stockholm+50" nemzetközi találkozón való magyar részvételről

Megjelent:

MK 2022/88. (V. 26.)

 

 

Jogszabály:

25/2022. (V. 26.) ME határozat

a Magyarország és a Török Köztársaság között a polgári veszélyhelyzetek során történő együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2022/88. (V. 26.)

 

 

Jogszabály:

26/2022. (V. 26.) ME határozat

a Magyarország és a Zöld-foki Köztársaság között a jövedelem- és vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2022/88. (V. 26.)

 

 

2022. V. 25.

Jogszabály:

184/2022. (V. 25.) Korm. rendelet

egyes villamos energia tárgyú rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2022/87. (V. 25.)

Hatályos:

2022. 05. 26.

 

Jogszabály:

18/2022. (V. 25.) MNB rendelet

a jegybanki információs rendszerhez a hitelügyletek egyes adataira vonatkozóan teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségről szóló 35/2018. (XI. 13.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/87. (V. 25.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

3/2022. (V. 25.) NMHH rendelet

az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/87. (V. 25.)

Hatályos:

2022. 05. 26.

 

Jogszabály:

8/2022. (V. 25.) AB határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a környezetvédelemről szóló 63/2003. (XII. 19.) Ök rendelete 13/A. §-a alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint alkalmazási tilalom kimondásáról

Megjelent:

MK 2022/87. (V. 25.)

 

 

Jogszabály:

9/2022. (V. 25.) AB határozat

a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 810. §-ával kapcsolatos mulasztás megállapításáról

Megjelent:

MK 2022/87. (V. 25.)

 

 

Jogszabály:

187/2022. (V. 25.) KE határozat

államtitkárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2022/87. (V. 25.)

 

 

Jogszabály:

188/2022. (V. 25.) KE határozat

közigazgatási államtitkárok megbízatása megszűnésének megállapításáról és közigazgatási államtitkárok felmentéséről

Megjelent:

MK 2022/87. (V. 25.)

 

 

Jogszabály:

189/2022. (V. 25.) KE határozat

közigazgatási államtitkárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2022/87. (V. 25.)

 

 

Jogszabály:

1261/2022. (V. 25.) Korm. határozat

a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 2022. május 27. - június 11. között sorra kerülő 110. ülésszakán való magyar részvételről

Megjelent:

MK 2022/87. (V. 25.)

 

 

Jogszabály:

1262/2022. (V. 25.) Korm. határozat

fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2022/87. (V. 25.)

 

 

Jogszabály:

18/2022. (V. 25.) ME határozat

a miniszterelnök politikai igazgatója kinevezéséről

Megjelent:

MK 2022/87. (V. 25.)

 

 

Jogszabály:

19/2022. (V. 25.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről

Megjelent:

MK 2022/87. (V. 25.)

 

 

Jogszabály:

20/2022. (V. 25.) ME határozat

helyettes államtitkárok megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2022/87. (V. 25.)

 

 

Jogszabály:

21/2022. (V. 25.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2022/87. (V. 25.)

 

 

Jogszabály:

22/2022. (V. 25.) ME határozat

országos kórházfőigazgató-helyettes felmentéséről

Megjelent:

MK 2022/87. (V. 25.)

 

 

2022. V. 24.

Jogszabály:

Magyarország Alaptörvényének tizedik módosítása

(2022. május 24.)

Megjelent:

MK 2022/84. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25., 2022. 11. 01.

 

Jogszabály:

2022. évi III. törvény

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2022/84. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet

az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról

Megjelent:

MK 2022/85. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

181/2022. (V. 24.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2022/85. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 06. 01.

 

Jogszabály:

2022. évi IV. törvény

egyes törvényeknek a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvényhez kapcsolódó módosításáról

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25., 2022. 07. 01., 2022. 11. 01., 2023. 01. 01., 2023. 02. 01., 2023. 07. 01., 2024. 01. 01., Az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 88. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott nap. A határforgalom-ellenőrzés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény módosításáról, valamint az 1987/2006/EK rendelet módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (2) bekezdése és a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1986/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2010/261/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 79. cikk (2) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott nap.

 

Jogszabály:

182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

183/2022. (V. 24.) Korm. rendelet

a Kormány tagjai feladat- és hatásköreinek megállapításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

186/2022. (V. 24.) KE határozat

miniszterek kinevezéséről

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

 

 

Jogszabály:

1260/2022. (V. 24.) Korm. határozat

a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

2022. V. 23.

Jogszabály:

2022. évi II. törvény

Magyarország minisztériumainak felsorolásáról

Megjelent:

MK 2022/83. (V. 23.)

Hatályos:

2022. 05. 24.

 

2022. V. 19.

Jogszabály:

16/2022. (V. 19.) MNB rendelet

a "II. András Aranybullája" arany emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2022/82. (V. 19.)

Hatályos:

2022. 05. 20.

 

Jogszabály:

17/2022. (V. 19.) MNB rendelet

a "II. András Aranybullája" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2022/82. (V. 19.)

Hatályos:

2022. 05. 20.

 

Jogszabály:

1259/2022. (V. 19.) Korm. határozat

Bük város gazdaságfejlesztéséhez kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztésekről

Megjelent:

MK 2022/82. (V. 19.)

 

 

Jogszabály:

17/2022. (V. 19.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről

Megjelent:

MK 2022/82. (V. 19.)

 

 

Jogszabály:

BM közlemény

Magyarország 2021. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/23. (V. 19.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/23. (V. 19.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2022. június 1-je és június 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/23. (V. 19.)

 

 

Jogszabály:

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata beszámolója

az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/23. (V. 19.)

 

 

Jogszabály:

Országos Ruszin Önkormányzat beszámolója

az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/23. (V. 19.)

 

 

Jogszabály:

Demokrácia Központ Közalapítvány

Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/23. (V. 19.)

 

 

2022. V. 18.

Jogszabály:

1/2022. Büntető-polgári jogegységi határozat

a lefoglalással összefüggő közjogi-magánjogi igény érvényesítéséről

Megjelent:

MK 2022/81. (V. 18.)

 

 

Jogszabály:

14/2022. (V. 18.) OGY határozat

az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 3/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/81. (V. 18.)

Hatályos:

2022. 05. 17.

 

Jogszabály:

15/2022. (V. 18.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 11/2022. (V. 2.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/81. (V. 18.)

Hatályos:

2022. 05. 17.

 

Jogszabály:

16/2022. (V. 18.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 11/2022. (V. 2.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/81. (V. 18.)

Hatályos:

2022. 05. 17.

 

Jogszabály:

177/2022. (V. 18.) KE határozat

altábornagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2022/81. (V. 18.)

 

 

Jogszabály:

178/2022. (V. 18.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2022/81. (V. 18.)

 

 

Jogszabály:

179/2022. (V. 18.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2022/81. (V. 18.)

 

 

Jogszabály:

180/2022. (V. 18.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2022/81. (V. 18.)

 

 

Jogszabály:

181/2022. (V. 18.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2022/81. (V. 18.)

 

 

Jogszabály:

182/2022. (V. 18.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2022/81. (V. 18.)

 

 

Jogszabály:

183/2022. (V. 18.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2022/81. (V. 18.)

 

 

Jogszabály:

184/2022. (V. 18.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2022/81. (V. 18.)

 

 

Jogszabály:

185/2022. (V. 18.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2022/81. (V. 18.)

 

 

Jogszabály:

1258/2022. (V. 18.) Korm. határozat

egyes orvostechnikai eszközök Kubai Köztársaság részére történő adományozásáról

Megjelent:

MK 2022/81. (V. 18.)

 

 

Jogszabály:

16/2022. (V. 18.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2022/81. (V. 18.)

 

 

2022. V. 16.

Jogszabály:

13/2022. (V. 16.) OGY határozat

a miniszterelnök megválasztásáról

Megjelent:

MK 2022/80. (V. 16.)

Hatályos:

2022. 05. 16.

 

2022. V. 13.

Jogszabály:

2/2022. Közigazgatási jogegységi határozat

vámelengedési eljárásban a vámhatóság hibája miatti vám elengedéséről

Megjelent:

MK 2022/79. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5006/2022/5. határozata

I. A helyi építési szabályzat módosításának időszakára is elrendelhető változtatási tilalom. A változtatási tilalom alapjául szolgáló rendezési tervmódosítás elkészítéséhez szükséges szakági tervezőt az eljárás kezdetén be kell vonni az eljárásba. II. A változtatási tilalom elrendelésének az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21. § (1) bekezdése szerinti előfeltétele az írásos településtervezési szerződés megléte. A megfelelő jogosultsággal rendelkező tervezővel (szakági tervezővel) való szerződéskötés nélküli jogalkotás a rendelet egészének a megalkotási feltételek hiánya miatti törvénybe ütközését eredményezi. A jogalkotási eljárás szabályainak megsértése főszabály szerint közjogi érvénytelenségre vezet.

Megjelent:

MK 2022/79. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

12/2022. (V. 13.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 11/2022. (V. 2.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/79. (V. 13.)

Hatályos:

2022. 05. 09.

 

Jogszabály:

175/2022. (V. 13.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2022/79. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

176/2022. (V. 13.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2022/79. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

1256/2022. (V. 13.) Korm. határozat

egyes orvostechnikai eszközök Szomáli Szövetségi Köztársaság és Fülöp-szigeteki Köztársaság részére történő adományozásáról

Megjelent:

MK 2022/79. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

1257/2022. (V. 13.) Korm. határozat

orvostechnikai eszközök Ukrajna Egészségügyi Minisztériuma részére történő adományozásáról

Megjelent:

MK 2022/79. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

a 2022. április 3. napjára kitűzött országos népszavazások eredményérőla 2022. április 3. napjára kitűzött országos népszavazások eredményéről

Megjelent:

MK 2022/79. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

24/2022. (V. 13.) HM utasítás

a honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről, ellenőrzéséről, valamint az ezzel összefüggő adatok nyilvántartásáról szóló 33/2021. (VII. 23.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/22. (V. 13.)

Hatályos:

2022. 05. 14.

 

Jogszabály:

3/2022. (V. 13.) AJB utasítás

az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2012. (I. 6.) AJB utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/22. (V. 13.)

Hatályos:

2022. 05. 14.

 

Jogszabály:

10/2022. (V. 13.) BVOP utasítás

a személyi állomány rekreációs, egészségmegőrző, rehabilitációs programjainak szervezéséről és végrehajtásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/22. (V. 13.)

Hatályos:

2022. 05. 14.

 

Jogszabály:

11/2022. (V. 13.) BVOP utasítás

a fogvatartottak élelmezési ellátásának élelmezési szakmai és táplálkozás-egészségügyi követelményeiről szóló 15/2020. (V. 29.) BVOP utasítás hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/22. (V. 13.)

Hatályos:

2022. 05. 14.

 

Jogszabály:

5/2022. (V. 13.) LÜ utasítás

az ügyészi szervezetben adományozható elismerésekről szóló 1/2015. (I. 21.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/22. (V. 13.)

Hatályos:

2022. 06. 01.

 

Jogszabály:

18/2022. (V. 13.) ORFK utasítás

a szolgálati lőfegyverek, lőszerek, robbanóanyagok és pirotechnikai eszközök tárolásának és biztonsági követelményeinek meghatározásáról, a lőfegyverek, lőszerek és fegyverzeti tartozékok kezelésének, nyilvántartásának, őrzésének és ellenőrzésének szabályozásáról szóló 13/2013. (IV. 11.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/22. (V. 13.)

Hatályos:

2022. 05. 21.

 

Jogszabály:

19/2022. (V. 13.) ORFK utasítás

az adatvédelmi szabályzatról szóló 39/2019. (XI. 19.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/22. (V. 13.)

Hatályos:

2022. 05. 14.

 

Jogszabály:

2/2022. (V. 13.) SZTNH utasítás

a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának hatálybalépésével kapcsolatos változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/22. (V. 13.)

Hatályos:

2022. 05. 14.

 

Jogszabály:

18/2022. (V. 13.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Ghánai Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 23/2016. (II. 25.) Korm. rendelet 2. §-a és 3. §-a hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/22. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

19/2022. (V. 13.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Kenyai Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás jegyzékváltással történő módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 160/2022. (IV. 21.) Korm. rendelet 2. §-a, 3. §-a és 1-4. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/22. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/22. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/22. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

IM pályázati felhívás

a Budapesti Közjegyzői Kamara illetékességi területén található közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/22. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

IM pályázati felhívás

a Miskolci Közjegyzői Kamara illetékességi területén található közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/22. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

IM pályázati felhívás

a Pécsi Közjegyzői Kamara illetékességi területén található közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/22. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

IM pályázati felhívás

a Szegedi Közjegyzői Kamara illetékességi területén található közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/22. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

ITM közlemény

az Innovációs és Technológiai Minisztérium elismerési hírei

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/22. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

elismerés adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/22. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/22. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/22. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

2021. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/22. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Idealisták Szövetsége

2021. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/22. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Nemzeti Párt (MNP)

2021. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/22. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

Magyarországi Munkáspárt 2006 - Európai Baloldal

2021. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/22. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

Bolgár Országos Önkormányzat beszámolója

az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/22. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

Magyarországi Románok Országos Önkormányzata beszámolója

az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/22. (V. 13.)

 

 

2022. V. 10.

Jogszabály:

173/2022. (V. 10.) KE határozat

hivatalvezetői kinevezésről

Megjelent:

MK 2022/78. (V. 10.)

 

 

Jogszabály:

174/2022. (V. 10.) KE határozat

kabinetfőnöki kinevezésről

Megjelent:

MK 2022/78. (V. 10.)

 

 

Jogszabály:

1/2022. (V. 10.) KE utasítás

a Köztársasági Elnöki Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/21. (V. 10.)

Hatályos:

2022. 05. 10. 8 órától.

 

2022. V. 9.

Jogszabály:

149/2022. (V. 9.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2022/77. (V. 9.)

 

 

Jogszabály:

150/2022. (V. 9.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2022/77. (V. 9.)

 

 

Jogszabály:

151/2022. (V. 9.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2022/77. (V. 9.)

 

 

Jogszabály:

152/2022. (V. 9.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2022/77. (V. 9.)

 

 

Jogszabály:

153/2022. (V. 9.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2022/77. (V. 9.)

 

 

Jogszabály:

154/2022. (V. 9.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2022/77. (V. 9.)

 

 

Jogszabály:

155/2022. (V. 9.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2022/77. (V. 9.)

 

 

Jogszabály:

156/2022. (V. 9.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2022/77. (V. 9.)

 

 

Jogszabály:

157/2022. (V. 9.) KE határozat

a 211/2019. (VI. 3.) KE határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/77. (V. 9.)

 

 

Jogszabály:

158/2022. (V. 9.) KE határozat

a 212/2019. (VI. 3.) KE határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/77. (V. 9.)

 

 

Jogszabály:

159/2022. (V. 9.) KE határozat

a 215/2019. (VI. 3.) KE határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/77. (V. 9.)

 

 

Jogszabály:

160/2022. (V. 9.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2022/77. (V. 9.)

 

 

Jogszabály:

161/2022. (V. 9.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2022/77. (V. 9.)

 

 

Jogszabály:

162/2022. (V. 9.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2022/77. (V. 9.)

 

 

Jogszabály:

163/2022. (V. 9.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2022/77. (V. 9.)

 

 

Jogszabály:

164/2022. (V. 9.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2022/77. (V. 9.)

 

 

Jogszabály:

165/2022. (V. 9.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2022/77. (V. 9.)

 

 

Jogszabály:

166/2022. (V. 9.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2022/77. (V. 9.)

 

 

Jogszabály:

167/2022. (V. 9.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2022/77. (V. 9.)

 

 

Jogszabály:

168/2022. (V. 9.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2022/77. (V. 9.)

 

 

Jogszabály:

169/2022. (V. 9.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2022/77. (V. 9.)

 

 

Jogszabály:

170/2022. (V. 9.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2022/77. (V. 9.)

 

 

Jogszabály:

171/2022. (V. 9.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2022/77. (V. 9.)

 

 

Jogszabály:

172/2022. (V. 9.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2022/77. (V. 9.)

 

 

Jogszabály:

1254/2022. (V. 9.) Korm. határozat

a 2022. május 14-i köztársasági elnöki beiktatási ünnepség kiemelt fontosságú rendezvénnyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2022/77. (V. 9.)

 

 

Jogszabály:

1255/2022. (V. 9.) Korm. határozat

a debreceni Déli Gazdasági Övezet bővítésével összefüggő infrastruktúra-fejlesztésekről szóló 1041/2022. (II. 4.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/77. (V. 9.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

az 1/2022. (IV. 26.) NVB közlemény kiegészítéséről

Megjelent:

MK 2022/77. (V. 9.)

 

 

2022. V. 6.

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5.001/2022/6. határozata

Törvénysértő az önkormányzati rendelet, ha annak ellenére állapít meg fizetési kötelezettséget, hogy központi jogforrás állapítja meg a fizetési kötelezettség megállapítására jogosultakat, és ezek között a helyi önkormányzat nem szerepel.

Megjelent:

MK 2022/76. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5.005/2022/4. határozata

Törvénysértő az önkormányzati rendelet, ha annak ellenére állapít meg fizetési kötelezettséget, hogy központi jogforrás állapítja meg a fizetési kötelezettség megállapítására jogosultakat, és ezek között a helyi önkormányzat nem szerepel.

Megjelent:

MK 2022/76. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

140/2022. (V. 6.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2022/76. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

141/2022. (V. 6.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2022/76. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

142/2022. (V. 6.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2022/76. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

143/2022. (V. 6.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2022/76. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

144/2022. (V. 6.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2022/76. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

145/2022. (V. 6.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2022/76. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

146/2022. (V. 6.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2022/76. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

147/2022. (V. 6.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2022/76. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

148/2022. (V. 6.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2022/76. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

1252/2022. (V. 6.) Korm. határozat

egyes orvostechnikai eszközök Montenegrói Köztársaság, Észak-macedón Köztársaság és a Moldovai Köztársaság részére történő adományozásáról

Megjelent:

MK 2022/76. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

1253/2022. (V. 6.) Korm. határozat

a szenttamási Almásy-kastély és a hozzá tartozó park kertépítészeti, kertművészeti és tájökológiai felújítása előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 1349/2019. (VI. 11.) Korm. határozat és a Győri Ipari Park bővítésének támogatásáról szóló 1042/2022. (II. 4.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/76. (V. 6.)

 

 

2022. V. 4.

Jogszabály:

179/2022. (V. 4.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a terrorizmust elhárító szerv feladatkörét érintő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/75. (V. 4.)

Hatályos:

2022. 05. 10.

 

Jogszabály:

16/2022. (V. 4.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/75. (V. 4.)

Hatályos:

2022. 05. 10., 2023. 05. 11.

 

Jogszabály:

133/2022. (V. 4.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2022/75. (V. 4.)

 

 

Jogszabály:

134/2022. (V. 4.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2022/75. (V. 4.)

 

 

Jogszabály:

135/2022. (V. 4.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2022/75. (V. 4.)

 

 

Jogszabály:

136/2022. (V. 4.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2022/75. (V. 4.)

 

 

Jogszabály:

137/2022. (V. 4.) KE határozat

dandártábornok szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2022/75. (V. 4.)

 

 

Jogszabály:

138/2022. (V. 4.) KE határozat

dandártábornok szolgálati jogviszonyának megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2022/75. (V. 4.)

 

 

Jogszabály:

139/2022. (V. 4.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2022/75. (V. 4.)

 

 

Jogszabály:

1251/2022. (V. 4.) Korm. határozat

a Nyíregyházi Ipari Park villamosenergia hálózat fejlesztés megvalósításához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2022/75. (V. 4.)

 

 

Jogszabály:

15/2022. (V. 4.) ME határozat

kormánymegbízott megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2022/75. (V. 4.)

 

 

2022. V. 2.

Jogszabály:

8/2022. (V. 2.) OGY határozat

az Országgyűlés elnökének megválasztásáról

Megjelent:

MK 2022/74. (V. 2.)

Hatályos:

2022. 05. 02.

 

Jogszabály:

9/2022. (V. 2.) OGY határozat

az Országgyűlés alelnökeinek, a törvényalkotásért felelős alelnökének, valamint jegyzőinek megválasztásáról

Megjelent:

MK 2022/74. (V. 2.)

Hatályos:

2022. 05. 02.

 

Jogszabály:

10/2022. (V. 2.) OGY határozat

az Országgyűlés háznagyának megválasztásáról

Megjelent:

MK 2022/74. (V. 2.)

Hatályos:

2022. 05. 02.

 

Jogszabály:

11/2022. (V. 2.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról

Megjelent:

MK 2022/74. (V. 2.)

Hatályos:

2022. 05. 02.

 

Jogszabály:

Helyesbítés

a Magyar Közlöny 2022/74. számában

Megjelent:

MK 2022/74. (V. 2.)

 

 

2022. IV. 29.

Jogszabály:

14/2022. (IV. 29.) MNB rendelet

a "Lax Péter" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2022/72. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 05. 01.

 

Jogszabály:

15/2022. (IV. 29.) MNB rendelet

a "Lax Péter" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2022/72. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 05. 01.

 

Jogszabály:

1/2022. (IV. 29.) OAH rendelet

a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről

Megjelent:

MK 2022/72. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 05. 01.

 

Jogszabály:

2/2022. (IV. 29.) OAH rendelet

az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről

Megjelent:

MK 2022/72. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 05. 01.

 

Jogszabály:

3/2022. (IV. 29.) OAH rendelet

a radioaktív anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének rendjéről, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatásról

Megjelent:

MK 2022/72. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 05. 01.

 

Jogszabály:

4/2022. (IV. 29.) OAH rendelet

a nukleáris anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének szabályairól

Megjelent:

MK 2022/72. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 05. 01.

 

Jogszabály:

5/2022. (IV. 29.) OAH rendelet

az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértőről

Megjelent:

MK 2022/72. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 05. 01.

 

Jogszabály:

6/2022. (IV. 29.) OAH rendelet

az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértői tevékenységgel kapcsolatos eljárások díjairól

Megjelent:

MK 2022/72. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 05. 01.

 

Jogszabály:

7/2022. (IV. 29.) OAH rendelet

az atomenergiáról szóló törvény hatálya alá tartozó építményekkel, létesítményekkel kapcsolatos műszaki szakértői, tervezői, műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői tevékenység szerinti szakmagyakorlásra való alkalmasság igazolásának és nyilvántartásba vételének részletes szabályairól, továbbá a nyilvántartás adattartalmára vonatkozó szabályokról

Megjelent:

MK 2022/72. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 05. 01.

 

Jogszabály:

171/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet

az ukrajnai válsággal összefüggő egyes, az egészségügyi ellátást érintő adatkezelési kérdésekről

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 05. 14., 2022. 05. 28.

 

Jogszabály:

172/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet

az ukrán állampolgársággal rendelkező személyek foglalkoztatásának támogatásáról

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 05. 09., 2022. 05. 23.

 

Jogszabály:

173/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet

az ukrán állampolgársággal rendelkező személyek egyes költségvetési szerveknél való foglalkoztatásának támogatásáról

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 05. 09., 2022. 05. 23.

 

Jogszabály:

174/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 04. 30.

 

Jogszabály:

175/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet

az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról, továbbá a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló 86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 04. 30.

 

Jogszabály:

176/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet

a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet és a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 05. 04.

 

Jogszabály:

177/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 04. 30.

 

Jogszabály:

178/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet

az országos főállatorvosnak élelmiszer- vagy takarmány-összetevő helyettesítésével kapcsolatos feladatairól

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 04. 30., 2022. 05. 14.

 

Jogszabály:

10/2022. (IV. 29.) NVTNM rendelet

a szerkezetátalakítási szakértők továbbképzésének szabályairól

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

11/2022. (IV. 29.) NVTNM rendelet

a XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezetnek a kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokat finanszírozó központi kezelésű kiadási előirányzatai felhasználásáról szóló 29/2021. (XII. 30.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 04. 30.

 

Jogszabály:

12/2022. (IV. 29.) NVTNM rendelet

a kormánybiztosok megbízatásának megszűnésére tekintettel az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 05. 02.

 

Jogszabály:

6/2022. (IV. 29.) MK rendelet

az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelettel összefüggő kereskedői tájékoztatásról szóló 3/2022. (I. 26.) MK rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 05. 02.

 

Jogszabály:

7/2022. (IV. 29.) MK rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2018. (XII. 28.) MK rendelet címrendi kiegészítéssel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 04. 30.

 

Jogszabály:

8/2022. (IV. 29.) MvM rendelet

egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről, valamint védettségének módosításáról

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 05. 07.

 

Jogszabály:

9/2022. (IV. 29.) MvM rendelet

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 05. 02.

 

Jogszabály:

16/2022. (IV. 29.) AM rendelet

a mezőgazdasági eredetű etil-alkohol mennyiségének adatszolgáltatási kötelezettségéről

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 05. 14.

 

Jogszabály:

11/2022. (IV. 29.) BM rendelet

a fegyveres biztonsági őrség Működési és Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 04. 30.

 

Jogszabály:

12/2022. (IV. 29.) BM rendelet

az iskolaőrök tevékenységével kapcsolatos egyes BM rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 04. 30.

 

Jogszabály:

13/2022. (IV. 29.) BM rendelet

a büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak élelmezési ellátásának élelmezési szakmai és táplálkozás-egészségügyi követelményeiről

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 05. 14.

 

Jogszabály:

14/2022. (IV. 29.) BM rendelet

a szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, a letartóztatás és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésének szabályairól szóló 16/2018. (VI. 7.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 04. 30.

 

Jogszabály:

15/2022. (IV. 29.) BM rendelet

az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos sajátos tűzvédelmi követelményekről és a hatóságok tevékenysége során azok érvényesítésének módjáról szóló 5/2015 (II. 27.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 05. 29.

 

Jogszabály:

13/2022. (IV. 29.) EMMI rendelet

egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos, jogharmonizációs célú módosításáról

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 05. 26., 2023. 05. 26.

 

Jogszabály:

14/2022. (IV. 29.) EMMI rendelet

a szociális ágazati képzésekről és vizsgakövetelményekről

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 04. 30.

 

Jogszabály:

15/2022. (IV. 29.) EMMI rendelet

egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 04. 30.

 

Jogszabály:

16/2022. (IV. 29.) EMMI rendelet

a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 05. 01.

 

Jogszabály:

17/2022. (IV. 29.) EMMI rendelet

a testtömegcsökkentés céljára szolgáló, csökkentett energiatartalmú étrendben felhasználásra szánt élelmiszerekről szóló 27/2004. (IV. 24.) ESzCsM rendelet hatályon kívül helyezéséről és a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 10. 27.

 

Jogszabály:

13/2022. (IV. 29.) IM rendelet

a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet és a bírósági végrehajtói és a bírósági végrehajtási ügyintézői szakvizsgáról szóló 13/2021. (XI. 16.) IM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 04. 30.

 

Jogszabály:

15/2022. (IV. 29.) ITM rendelet

a megújuló energiaforrásokból nyert energiával termelt villamos energia működési támogatásának finanszírozásához szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási módjára és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 63/2016. (XII. 28.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 05. 01.

 

Jogszabály:

4/2022. (IV. 29.) PM rendelet

a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 21/2021. (XII. 29.) PM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 04. 30.

 

Jogszabály:

125/2022. (IV. 29.) KE határozat

államtitkári felmentésről

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

126/2022. (IV. 29.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

127/2022. (IV. 29.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

128/2022. (IV. 29.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

129/2022. (IV. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

130/2022. (IV. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

131/2022. (IV. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

132/2022. (IV. 29.) KE határozat

a 179/2019. (V. 8.) KE határozattal módosított 128/2016. (IV. 29.) KE határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

1246/2022. (IV. 29.) Korm. határozat

a távhőkassza pozitív egyenlege megőrzéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

1247/2022. (IV. 29.) Korm. határozat

az Országos Polgárőr Szövetség tagegyesületei állományának határőrizeti feladatokba történő fokozottabb bevonásáról és az azzal összefüggő források biztosításáról szóló 1036/2022. (II. 2.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

1248/2022. (IV. 29.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1300/2021. (V. 21.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 04. 30.

 

Jogszabály:

1249/2022. (IV. 29.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (Statusquo Ante) közötti megállapodás megkötéséről és az azzal összefüggő feladatokról szóló 1666/2019. (XI. 28.) Korm. határozattal közzétett Megállapodás módosításával kapcsolatos feladatokról szóló 1212/2022. (IV. 5.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

1250/2022. (IV. 29.) Korm. határozat

orvostechnikai eszközök Kárpátalja részére történő adományozásáról

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

3/2022. (IV. 29.) AM utasítás

az Országos Meteorológiai Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/20. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 04. 30.

 

Jogszabály:

4/2022. (IV. 29.) EMMI utasítás

az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet szervezeti és működési szabályzatáról szóló 62/2016. (XII. 29.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/20. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 04. 30.

 

Jogszabály:

6/2022. (IV. 29.) ITM utasítás

a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/20. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 04. 30.

 

Jogszabály:

8/2022. (IV. 29.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet személyi állományának pszichológiai ellátásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/20. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 04. 30.

 

Jogszabály:

9/2022. (IV. 29.) BVOP utasítás

a munkavállaló vétkes kötelezettségszegése esetén alkalmazandó eljárásról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/20. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 05. 07.

 

Jogszabály:

16/2022. (IV. 29.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Ruandai Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 729/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. §-a, 3. §-a, 1. és 2. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/20. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

17/2022. (IV. 29.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a magyar-szlovén határ két oldalán fekvő vegyes nemzetiségű területen való gazdasági és társadalmi fejlesztési együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 90/2022. (III. 8.) Korm. rendelet 2. §-a, 3. §-a és 1. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/20. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/20. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/20. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/20. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

Dolgozók Magyarországi Pártja közleménye

a párt feloszlásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/20. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Demokráciáért és Hazáért Párt

2021. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/20. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Munkáspárt

2021. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/20. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

Összefogás a Civilekért Párt

2021. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/20. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

Országos Szlovén Önkormányzat beszámolója

az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/20. (IV. 29.)

 

 

2022. IV. 28.

Jogszabály:

161/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet

a nyugellátások és egyes más ellátások 2022. július havi kiegészítő emeléséről

Megjelent:

MK 2022/71. (IV. 28.)

Hatályos:

2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

162/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet

az árszabályozással kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2022/71. (IV. 28.)

Hatályos:

2022. 04. 29.

 

Jogszabály:

163/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet

a takarmány- és élelmiszer ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű mezőgazdasági termékek kivitelével kapcsolatos bejelentési eljárásról és kapcsolódó intézkedésekről szóló 83/2022. (III. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/71. (IV. 28.)

Hatályos:

2022. 04. 29.

 

Jogszabály:

164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2022/71. (IV. 28.)

Hatályos:

2022. 04. 29., 2022. 05. 01., 2022. 05. 03.

 

Jogszabály:

165/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet

az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/71. (IV. 28.)

Hatályos:

2022. 05. 01., 2022. 07. 01., 2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

166/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet

a rozsdaövezeti akcióterületek kijelöléséről és egyes akcióterületeken megvalósuló beruházásokra irányadó sajátos követelményekről szóló 619/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/71. (IV. 28.)

Hatályos:

2022. 04. 29.

 

Jogszabály:

167/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/71. (IV. 28.)

Hatályos:

2022. 04. 29.

 

Jogszabály:

168/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/71. (IV. 28.)

Hatályos:

2022. 04. 29.

 

Jogszabály:

169/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet

a Dunamelléki Református Egyházkerület Székház és Konferencia Központ épületének felújításával, átalakításával és a hozzá kapcsolódó Ráday Felsőoktatási Diákotthon újjáépítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és a beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról szóló 78/2020. (III. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/71. (IV. 28.)

Hatályos:

2022. 04. 29.

 

Jogszabály:

170/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel kiadott egyes veszélyhelyzeti rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2022/71. (IV. 28.)

Hatályos:

2022. 04. 29., 2022. 05. 09.

 

Jogszabály:

10/2022. (IV. 28.) HM rendelet

a Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról

Megjelent:

MK 2022/71. (IV. 28.)

Hatályos:

2022. 05. 28.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5058/2021/5. határozata

I. A helyi közutak használatát érintő súlykorlátozás bevezetéséhez kapcsolódó fizetési kötelezettség megállapítására a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény nem ad felhatalmazást az önkormányzatoknak. II. Az esetlegesen, egyedi esetekben megalapozott, az engedély jogosultjával szemben érvényesítendő kárigény, önmagában nem alapozhat meg díj kiszabására (mint tulajdonképpeni kompenzációra) vonatkozó normatív szabályozást.

Megjelent:

MK 2022/71. (IV. 28.)

 

 

Jogszabály:

122/2022. (IV. 28.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2022/71. (IV. 28.)

 

 

Jogszabály:

123/2022. (IV. 28.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2022/71. (IV. 28.)

 

 

Jogszabály:

124/2022. (IV. 28.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2022/71. (IV. 28.)

 

 

Jogszabály:

1241/2022. (IV. 28.) Korm. határozat

a kisbenzinkutaknak a vidéki ellátásbiztonság garantálása érdekében történő támogatásáról szóló 1117/2022. (III. 5.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/71. (IV. 28.)

 

 

Jogszabály:

1242/2022. (IV. 28.) Korm. határozat

Magyarország 2021. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről

Megjelent:

MK 2022/71. (IV. 28.)

 

 

Jogszabály:

1243/2022. (IV. 28.) Korm. határozat

a magyarországi segélyszervezetek Ukrajnában kialakult humanitárius válsághelyzet enyhítésére irányuló tevékenységéhez szükséges, a Hungary Helps Program javára szolgáló forrásbiztosításról

Megjelent:

MK 2022/71. (IV. 28.)

 

 

Jogszabály:

1244/2022. (IV. 28.) Korm. határozat

egyes állami tulajdonú vagyonelemeknek a koszovói Podujevoi Járási Kórház részére történő ingyenes átadásáról

Megjelent:

MK 2022/71. (IV. 28.)

 

 

Jogszabály:

1245/2022. (IV. 28.) Korm. határozat

tudományos és technológiai szakdiplomata álláshely Münchenben történő létesítéséről és egyes tudományos és technológiai szakdiplomata álláshelyek működtetéséhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2022/71. (IV. 28.)

 

 

2022. IV. 26.

Jogszabály:

13/2022. (IV. 26.) MNB rendelet

a jegybanki alapkamat mértékéről

Megjelent:

MK 2022/70. (IV. 26.)

Hatályos:

2022. 04. 27.

 

Jogszabály:

9/2022. (IV. 26.) NVTNM rendelet

a Nemzeti Múzeum Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/70. (IV. 26.)

Hatályos:

2022. 04. 27.

 

Jogszabály:

1/2022. (IV. 26.) PTNM rendelet

a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 1/2021. (IV. 9.) PTNM rendeletnek az átmeneti támogatási szabályok megállapítására irányuló módosításáról

Megjelent:

MK 2022/70. (IV. 26.)

Hatályos:

2022. 04. 29.

 

Jogszabály:

12/2022. (IV. 26.) IM rendelet

egyes büntetőjogi tárgyú igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2022/70. (IV. 26.)

Hatályos:

2022. 04. 27., 2022. 06. 28.

 

Jogszabály:

14/2022. (IV. 26.) ITM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 14/2019. (VI. 12.) ITM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/70. (IV. 26.)

Hatályos:

2022. 04. 27.

 

Jogszabály:

6/2022. (IV. 26.) AB határozat

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 62. § (11) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról, megsemmisítéséről és alkalmazási tilalmáról

Megjelent:

MK 2022/70. (IV. 26.)

 

 

Jogszabály:

7/2022. (IV. 26.) AB határozat

a Miskolci Törvényszék 3.Pkf.20.755/2016/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány elutasításáról

Megjelent:

MK 2022/70. (IV. 26.)

 

 

Jogszabály:

109/2022. (IV. 26.) KE határozat

főigazgató felmentéséről

Megjelent:

MK 2022/70. (IV. 26.)

 

 

Jogszabály:

110/2022. (IV. 26.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2022/70. (IV. 26.)

 

 

Jogszabály:

111/2022. (IV. 26.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2022/70. (IV. 26.)

 

 

Jogszabály:

112/2022. (IV. 26.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2022/70. (IV. 26.)

 

 

Jogszabály:

113/2022. (IV. 26.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2022/70. (IV. 26.)

 

 

Jogszabály:

114/2022. (IV. 26.) KE határozat

kitüntetéses doktorrá avatáshoz való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2022/70. (IV. 26.)

 

 

Jogszabály:

115/2022. (IV. 26.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2022/70. (IV. 26.)

 

 

Jogszabály:

116/2022. (IV. 26.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2022/70. (IV. 26.)

 

 

Jogszabály:

117/2022. (IV. 26.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2022/70. (IV. 26.)

 

 

Jogszabály:

118/2022. (IV. 26.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2022/70. (IV. 26.)

 

 

Jogszabály:

119/2022. (IV. 26.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2022/70. (IV. 26.)

 

 

Jogszabály:

120/2022. (IV. 26.) KE határozat

a 173/2019. (V. 8.) KE határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/70. (IV. 26.)

 

 

Jogszabály:

121/2022. (IV. 26.) KE határozat

katonai bíró felmentéséről

Megjelent:

MK 2022/70. (IV. 26.)

 

 

Jogszabály:

1/2022. (IV. 26.) NVB közlemény

az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásának eredményéről

Megjelent:

MK 2022/70. (IV. 26.)

 

 

2022. IV. 21.

Jogszabály:

160/2022. (IV. 21.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Kenyai Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás jegyzékváltással történő módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2022/69. (IV. 21.)

Hatályos:

2022. 04. 22.

 

Jogszabály:

8/2022. (IV. 21.) NVTNM rendelet

a Nemzeti Mobilfizetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/69. (IV. 21.)

Hatályos:

2022. 04. 22.

 

Jogszabály:

7/2022. (IV. 21.) MvM rendelet

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyekkel kapcsolatos jelentések, valamint tájékoztatások részletszabályairól

Megjelent:

MK 2022/69. (IV. 21.)

Hatályos:

2022. 05. 01.

 

Jogszabály:

9/2022. (IV. 21.) BM rendelet

a képesítési követelményekkel összefüggésben egyes belügyminiszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2022/69. (IV. 21.)

Hatályos:

2022. 04. 22., 2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

10/2022. (IV. 21.) BM rendelet

a nem a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére nyújtott központosított infokommunikációs közszolgáltatások igénybevételének szabályairól szóló 41/2019. (XI. 19.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/69. (IV. 21.)

Hatályos:

2022. 05. 01.

 

Jogszabály:

8/2022. (IV. 21.) HM rendelet

a honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar főnöke által alapítható és adományozható elismerésekről szóló 15/2013. (VIII. 22.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/69. (IV. 21.)

Hatályos:

2022. 04. 22.

 

Jogszabály:

9/2022. (IV. 21.) HM rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet és a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/69. (IV. 21.)

Hatályos:

2022. 04. 22.

 

Jogszabály:

11/2022. (IV. 21.) IM rendelet

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII. 30.) IM rendelet és a helyi népszavazási eljárás során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a használandó nyomtatványokról szóló 2/2015. (II. 20.) IM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/69. (IV. 21.)

Hatályos:

2022. 04. 22.

 

Jogszabály:

6/2022. (IV. 21.) KKM rendelet

az Információs Hivatal hivatásos állományú tagjainak illetményéről, juttatásairól, valamint a folyósítás és költségtérítés szabályairól szóló 30/2017. (XI. 28.) MvM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/69. (IV. 21.)

Hatályos:

2022. 04. 22.

 

Jogszabály:

Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.II.60.027/2021/8. jogegységi hatályú határozata

bírósági jogkörben okozott kár megtérítése

Megjelent:

MK 2022/69. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5.055/2021/5. határozata

Törvénysértő az önkormányzati rendelet, ha annak ellenére állapít meg fizetési kötelezettséget, hogy központi jogforrás állapítja meg a fizetési kötelezettség megállapítására jogosultakat, és ezek között a helyi önkormányzat nem szerepel.

Megjelent:

MK 2022/69. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

17/2022. (IV. 21.) HM utasítás

válsághelyzet esetére megállapított külön pótlékról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/19. (IV. 21.)

Hatályos:

2022. 04. 22.

 

Jogszabály:

18/2022. (IV. 21.) HM utasítás

a honvédelmi szervezetek jogi képviseletének egyes szabályairól szóló 72/2013. (XI. 29.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/19. (IV. 21.)

Hatályos:

2022. 04. 22.

 

Jogszabály:

19/2022. (IV. 21.) HM utasítás

a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet szerinti egyes juttatásokkal kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 45/2015. (VIII. 31.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/19. (IV. 21.)

Hatályos:

2022. 04. 22.

 

Jogszabály:

20/2022. (IV. 21.) HM utasítás

a KEHOP-1.6.0-15-2016-00003 számú, a Magyar Honvédség katasztrófavédelemmel összefüggő beavatkozási képességének fejlesztése című európai uniós projekt keretében beszerzett és felújított eszközök és készletek felhasználásra kijelölt honvédelmi szervezetek részére történő átadásának feladatairól, továbbá azok használatának egyes szabályairól szóló 45/2019. (VI. 20.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/19. (IV. 21.)

Hatályos:

2022. 04. 22.

 

Jogszabály:

21/2022. (IV. 21.) HM utasítás

a belföldi reprezentációról szóló 20/2020. (IV. 20.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/19. (IV. 21.)

Hatályos:

2022. 04. 22.

 

Jogszabály:

22/2022. (IV. 21.) HM utasítás

az illetményekkel és illetményen kívüli juttatásokkal kapcsolatos egyes eljárási szabályokról szóló 15/2015. (IV. 30.) HM utasítás, valamint a honvédelmi alkalmazottak foglalkoztatásával kapcsolatos illetménygazdálkodásról szóló 24/2021. (VI. 10.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/19. (IV. 21.)

Hatályos:

2022. 05. 01.

 

Jogszabály:

23/2022. (IV. 21.) HM utasítás

a Magyar Honvédség katonazenekarainak működéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/19. (IV. 21.)

Hatályos:

2022. 04. 22.

 

Jogszabály:

4/2022. (IV. 21.) KKM utasítás

a gépjárművek igénybevételének és használatának rendjéről szóló 33/2016. (XII. 23.) KKM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/19. (IV. 21.)

Hatályos:

2022. 04. 22.

 

Jogszabály:

6/2022. (IV. 21.) BVOP utasítás

egyes BVOP utasításoknak a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/19. (IV. 21.)

Hatályos:

2022. 05. 01.

 

Jogszabály:

7/2022. (IV. 21.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet elektronikus távfelügyeleti rendszer működtetésével kapcsolatos feladatainak végrehajtásáról szóló 4/2020. (III. 6.) BVOP utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/19. (IV. 21.)

Hatályos:

2022. 04. 22.

 

Jogszabály:

17/2022. (IV. 21.) ORFK utasítás

az Országos Rendőr-főkapitányság saját szervezetében létrehozott fegyveres biztonsági őrség tevékenységéről szóló 52/2010. (OT 30.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/19. (IV. 21.)

Hatályos:

2022. 04. 22.

 

Jogszabály:

14/2022. (IV. 21.) KKM közlemény

a 2007. április 25-én és 30-án aláírt, az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti légiközlekedési megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2010. évi LXXVIII. törvény 2. §-a és 3. §-a hatálybalépéséről és 4. §-a hatályvesztéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/19. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

15/2022. (IV. 21.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2021. évi CVIII. törvény 2. §-a és 3. §-a, valamint 1. és 2. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/19. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/19. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/19. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/19. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

elismerés adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/19. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2022. május 1-je és május 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/19. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

1/2022. (IV. 21.) KKB határozat

a 2022 tavaszán várható ár- és belvízi helyzetről szóló tájékoztató elfogadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/19. (IV. 21.)

 

 

2022. IV. 19.

Jogszabály:

107/2022. (IV. 19.) KE határozat

az Országgyűlés alakuló ülésének összehívásáról

Megjelent:

MK 2022/67. (IV. 19.)

 

 

Jogszabály:

156/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet

egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2022/68. (IV. 19.)

Hatályos:

2022. 04. 22.

 

Jogszabály:

157/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet

a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/68. (IV. 19.)

Hatályos:

2022. 04. 25.

 

Jogszabály:

158/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/68. (IV. 19.)

Hatályos:

2022. 04. 20.

 

Jogszabály:

159/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/68. (IV. 19.)

Hatályos:

2022. 04. 20.

 

Jogszabály:

11/2022. (IV. 19.) MNB rendelet

a "Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2022/68. (IV. 19.)

Hatályos:

2022. 04. 20.

 

Jogszabály:

12/2022. (IV. 19.) MNB rendelet

a "Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2022/68. (IV. 19.)

Hatályos:

2022. 04. 20.

 

Jogszabály:

2/2022. (IV. 19.) NMHH rendelet

a honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátásában közreműködésre kötelezett elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról szóló 3/2013. (I. 11.) NMHH rendelet, valamint az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről és az azonosítógazdálkodás rendjéről szóló 14/2020. (XII. 15.) NMHH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/68. (IV. 19.)

Hatályos:

2022. 04. 22.

 

Jogszabály:

108/2022. (IV. 19.) KE határozat

államtitkári felmentésről

Megjelent:

MK 2022/68. (IV. 19.)

 

 

Jogszabály:

1229/2022. (IV. 19.) Korm. határozat

a Honvédelmi Minisztérium 2022. évi tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó feladatellátásáról és annak forrásigényéről

Megjelent:

MK 2022/68. (IV. 19.)

 

 

Jogszabály:

1230/2022. (IV. 19.) Korm. határozat

a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges további források biztosításáról

Megjelent:

MK 2022/68. (IV. 19.)

 

 

Jogszabály:

1231/2022. (IV. 19.) Korm. határozat

a Fenntarthatósági feladatok és közműszolgáltatások előirányzathoz szükséges kötelezettségvállalásokról

Megjelent:

MK 2022/68. (IV. 19.)

 

 

Jogszabály:

1232/2022. (IV. 19.) Korm. határozat

a 2022. évi 19. FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokságon részt vevő járművek számára az autóbusz-forgalmi sáv használatáról

Megjelent:

MK 2022/68. (IV. 19.)

 

 

Jogszabály:

1233/2022. (IV. 19.) Korm. határozat

a V4+ Professzori Hálózat létrehozásáról és a hozzá kapcsolódó V4+ Junior Program támogatásáról, valamint az ezekkel összefüggő intézkedésekről szóló 1694/2020. (X. 27.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/68. (IV. 19.)

 

 

Jogszabály:

1234/2022. (IV. 19.) Korm. határozat

a "Kanizsa" kulturális, turisztikai és gasztronómiai látogatóközpont kialakítása az egykori ferences rendházban elnevezésű projekt megvalósításához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2022/68. (IV. 19.)

 

 

Jogszabály:

1235/2022. (IV. 19.) Korm. határozat

a Győr Megyei Jogú Város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról szóló 1009/2022. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/68. (IV. 19.)

 

 

Jogszabály:

1236/2022. (IV. 19.) Korm. határozat

Szikszó és térsége fejlesztésének érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1821/2020. (XI. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/68. (IV. 19.)

 

 

Jogszabály:

1237/2022. (IV. 19.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/68. (IV. 19.)

Hatályos:

2022. 04. 20.

 

Jogszabály:

1238/2022. (IV. 19.) Korm. határozat

az EFOP-4.1.6-16-2017-00023 azonosító számú ("Súlyos és halmozott fogyatékossággal élő gyermekeket ellátó intézmények infrastrukturális fejlesztése a Kaposvári Tankerületi Központban" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2022/68. (IV. 19.)

 

 

Jogszabály:

1239/2022. (IV. 19.) Korm. határozat

a VP3-4.2.1-4.2.2-2-21 azonosító jelű, "Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése" című felhívás keretében megvalósuló, hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2022/68. (IV. 19.)

 

 

Jogszabály:

1240/2022. (IV. 19.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Kenyai Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás jegyzékváltással történő módosításáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2022/68. (IV. 19.)

 

 

Jogszabály:

14/2022. (IV. 19.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a Békéscsaba - Méhkerék - országhatár és az ahhoz kapcsolódó romániai út nyomvonaláról és határmetszéspontjáról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2022/68. (IV. 19.)

 

 

2022. IV. 14.

Jogszabály:

146/2022. (IV. 14.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 04. 30.

 

Jogszabály:

147/2022. (IV. 14.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzetre tekintettel az Ukrajna területéről kísérővel érkezett gyermekek gyermekfelügyelettel történő ellátásáról

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 04. 15., 2022. 04. 29.

 

Jogszabály:

148/2022. (IV. 14.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 04. 15.

 

Jogszabály:

149/2022. (IV. 14.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel, az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyek foglalkoztatásával és juttatásaival kapcsolatos egyes szabályokról, valamint a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 106/2022. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 04. 15.

 

Jogszabály:

150/2022. (IV. 14.) Korm. rendelet

az állam által fizetett költségtérítéssel kapcsolatban egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 04. 29.

 

Jogszabály:

151/2022. (IV. 14.) Korm. rendelet

a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvényi rendelkezések eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 04. 15., 2022. 04. 29.

 

Jogszabály:

152/2022. (IV. 14.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 04. 15.

 

Jogszabály:

153/2022. (IV. 14.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 04. 16.

 

Jogszabály:

154/2022. (IV. 14.) Korm. rendelet

a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 04. 15.

 

Jogszabály:

155/2022. (IV. 14.) Korm. rendelet

az in vitro fertilizációs eljárások egyes veszélyhelyzeti szabályairól

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 04. 15., 2022. 04. 29.

 

Jogszabály:

6/2022. (IV. 14.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről szóló 14/2016. (V. 10.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 04. 15.

 

Jogszabály:

7/2022. (IV. 14.) BM rendelet

a nem a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére nyújtott központosított infokommunikációs közszolgáltatások igénybevételének szabályairól szóló 41/2019. (XI. 19.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 04. 15.

 

Jogszabály:

8/2022. (IV. 14.) BM rendelet

az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 06. 13.

 

Jogszabály:

11/2022. (IV. 14.) EMMI rendelet

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet, valamint az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 04. 17.

 

Jogszabály:

12/2022. (IV. 14.) EMMI rendelet

az egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló 26/2020. (VIII. 4.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 04. 17.

 

Jogszabály:

7/2022. (IV. 14.) HM rendelet

egyes honvédelmi miniszteri rendeleteknek a honvéd tisztjelölti jogviszony átalakulásával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 08. 20.

 

Jogszabály:

12/2022. (IV. 14.) ITM rendelet

a hivatásos hajós képesítésekről

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 04. 19.

 

Jogszabály:

13/2022. (IV. 14.) ITM rendelet

a hivatásos hajós képesítésekkel összefüggő egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 04. 19.

 

Jogszabály:

5/2022. (IV. 14.) AB határozat

a Kúria Pfv.III.21.484/2019/12. számú ítélete, a Fővárosi Ítélőtábla 4.Pf.20.124/2019/16. számú részítélete és a Fővárosi Törvényszék 36.P.24.412/2015/139. számú rész- és közbenső ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5.057/2021/6. határozata

Törvénysértő az önkormányzati rendelet, ha úgy állapít meg fizetési kötelezettséget, hogy a törvény által kijelölt díjszedésre jogosultak között az önkormányzat nem szerepel.

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5.053/2021/6. határozata

Törvénysértő az önkormányzati rendelet, ha úgy állapít meg fizetési kötelezettséget, hogy a törvény által kijelölt díjszedésre jogosultak között az önkormányzat nem szerepel.

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

 

 

Jogszabály:

101/2022. (IV. 14.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

 

 

Jogszabály:

102/2022. (IV. 14.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

 

 

Jogszabály:

103/2022. (IV. 14.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

 

 

Jogszabály:

104/2022. (IV. 14.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

 

 

Jogszabály:

105/2022. (IV. 14.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

 

 

Jogszabály:

106/2022. (IV. 14.) KE határozat

rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

 

 

Jogszabály:

1228/2022. (IV. 14.) Korm. határozat

az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020-2023 közötti nemzeti stratégia végrehajtását szolgáló, 2022-2023 közötti időszakban végrehajtandó intézkedési tervről

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 04. 15.

 

Jogszabály:

16/2022. (IV. 14.) HM utasítás

a társadalmi rendezvényekhez nyújtandó honvédségi közreműködés biztosításának rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/18. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 04. 22.

 

Jogszabály:

5/2022. (IV. 14.) ITM utasítás

egyes NFM és ITM utasítások hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/18. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 04. 15.

 

Jogszabály:

3/2022. (IV. 14.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/18. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 04. 15.

 

Jogszabály:

4/2022. (IV. 14.) KH utasítás

az ajánlatkérő által a Közbeszerzési Értesítőben hozzáférhetővé (megismerhetővé) tett személyes adattal kapcsolatos kérelmek intézésének rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/18. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 04. 15.

 

Jogszabály:

1/2022. (IV. 14.) KIFÜ utasítás

a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/18. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 04. 15.

 

Jogszabály:

4/2022. (IV. 14.) LÜ utasítás

az ügyészségi alkalmazottak jogállásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 4/2012. (I. 6.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/18. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 04. 15.

 

Jogszabály:

16/2022. (IV. 14.) ORFK utasítás

a Rendőrségi Igazgatási Központ épületébe történő be- és kiléptetés szabályairól, a belső rend és biztonság fenntartásáról szóló 21/2015. (IX. 18.) ORFK utasítás és az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv épületeibe történő be- és kiléptetés szabályairól, a belső rend és biztonság fenntartásáról szóló 22/2015. (IX. 18.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/18. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 04. 15.

 

Jogszabály:

Miniszterelnök általános helyettesének közleménye

Megállapodások közzétételéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/18. (IV. 14.)

 

 

Jogszabály:

EMMI közlemény

a "Minősített Közművelődési Intézmény Cím 2021." és a "Közművelődési Minőség Díj 2021." elismeréssel adományozottakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/18. (IV. 14.)

 

 

Jogszabály:

EMMI pályázati felhívás

a 2022. évi "Közművelődési Minőség Díj" elnyerésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/18. (IV. 14.)

 

 

Jogszabály:

EMMI pályázati felhívás

a 2022. évi "Minősített Közművelődési Intézmény Cím" elnyerésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/18. (IV. 14.)

 

 

Jogszabály:

EMMI közlemény

elismerések adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/18. (IV. 14.)

 

 

Jogszabály:

ITM közlemény

az Európai Unió Kibocsátás-kereskedelmi Rendszerének (EU ETS) hatálya alá tartozó légi jármű üzembentartók részére a 2021-2023. évekre vonatkozóan a 2022/C 74/04 számú bizottsági határozat szerint meghatározott módosított térítésmentes légiközlekedési kibocsátási egységmennyiségekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/18. (IV. 14.)

 

 

Jogszabály:

NVTNM közlemény

miniszteri elismerések adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/18. (IV. 14.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/18. (IV. 14.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

elismerés adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/18. (IV. 14.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/18. (IV. 14.)

 

 

Jogszabály:

AQUILA Párt 2021. évi pénzügyi kimutatása

a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/18. (IV. 14.)

 

 

Jogszabály:

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal hirdetménye

hatósági ellenőri igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/18. (IV. 14.)

 

 

2022. IV. 8.

Jogszabály:

9/2022. (IV. 8.) MNB rendelet

a "Nemes Nagy Ágnes" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2022/65. (IV. 8.)

Hatályos:

2022. 04. 11.

 

Jogszabály:

10/2022. (IV. 8.) MNB rendelet

a "Nemes Nagy Ágnes" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2022/65. (IV. 8.)

Hatályos:

2022. 04. 11.

 

Jogszabály:

5/2022. (IV. 8.) KKM rendelet

a külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól szóló 3/2017. (II. 28.) KKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/65. (IV. 8.)

Hatályos:

2022. 04. 09.

 

Jogszabály:

98/2022. (IV. 8.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2022/65. (IV. 8.)

 

 

Jogszabály:

99/2022. (IV. 8.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2022/65. (IV. 8.)

 

 

Jogszabály:

100/2022. (IV. 8.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2022/65. (IV. 8.)

 

 

2022. IV. 7.

Jogszabály:

133/2022. (IV. 7.) Korm. rendelet

a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről

Megjelent:

MK 2022/64. (IV. 7.)

Hatályos:

2022. 06. 06.

 

Jogszabály:

134/2022. (IV. 7.) Korm. rendelet

a vasút-villamos üzemeltetéséhez kapcsolódó egyes személyszállítási szolgáltatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2022/64. (IV. 7.)

Hatályos:

2022. 04. 12.

 

Jogszabály:

135/2022. (IV. 7.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos jogharmonizációs célú módosításáról

Megjelent:

MK 2022/64. (IV. 7.)

Hatályos:

2022. 04. 08., 2022. 05. 26.

 

Jogszabály:

136/2022. (IV. 7.) Korm. rendelet

a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/64. (IV. 7.)

Hatályos:

2022. 08. 01.

 

Jogszabály:

137/2022. (IV. 7.) Korm. rendelet

a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/64. (IV. 7.)

Hatályos:

2022. 04. 10.

 

Jogszabály:

138/2022. (IV. 7.) Korm. rendelet

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet és a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszer rendeltetéséről, feladatairól, eljárási rendjéről, a közreműködők kötelezettségeiről szóló 278/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/64. (IV. 7.)

Hatályos:

2022. 04. 08.

 

Jogszabály:

139/2022. (IV. 7.) Korm. rendelet

az E.ON Áramszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100%-os üzletrészének az MVM Energetika Zártkörűen Működő Részvénytársaság általi megvásárlása nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

Megjelent:

MK 2022/64. (IV. 7.)

Hatályos:

2022. 04. 08.

 

Jogszabály:

140/2022. (IV. 7.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/64. (IV. 7.)

Hatályos:

2022. 04. 08.

 

Jogszabály:

141/2022. (IV. 7.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/64. (IV. 7.)

Hatályos:

2022. 04. 08.

 

Jogszabály:

142/2022. (IV. 7.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/64. (IV. 7.)

Hatályos:

2022. 04. 08.

 

Jogszabály:

143/2022. (IV. 7.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/64. (IV. 7.)

Hatályos:

2022. 04. 08.

 

Jogszabály:

144/2022. (IV. 7.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet és az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/64. (IV. 7.)

Hatályos:

2022. 04. 09.

 

Jogszabály:

145/2022. (IV. 7.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/64. (IV. 7.)

Hatályos:

2022. 04. 09.

 

Jogszabály:

10/2022. (IV. 7.) IM rendelet

a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/64. (IV. 7.)

Hatályos:

2022. 04. 10., 2022. 05. 01.

 

Jogszabály:

1223/2022. (IV. 7.) Korm. határozat

egyes kutatás-fejlesztési és innovációs célú programok és projektek támogatásáról

Megjelent:

MK 2022/64. (IV. 7.)

 

 

Jogszabály:

1224/2022. (IV. 7.) Korm. határozat

egy állami tulajdonban álló vagyontárgy ingyenes tulajdonba adásáról

Megjelent:

MK 2022/64. (IV. 7.)

 

 

Jogszabály:

1225/2022. (IV. 7.) Korm. határozat

a Nemzeti Egészséginformatikai Stratégiáról szóló 1455/2021. (VII. 13.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/64. (IV. 7.)

 

 

Jogszabály:

1226/2022. (IV. 7.) Korm. határozat

a Gazdaság-újraindítási Akcióterv végrehajtása érdekében Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez kapcsolódó intézkedési lista jóváhagyásáról szóló 1495/2021. (VII. 23.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/64. (IV. 7.)

 

 

Jogszabály:

1227/2022. (IV. 7.) Korm. határozat

a felcsúti Endresz György Általános Iskola építéséről szóló 1667/2020. (X. 15.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/64. (IV. 7.)

 

 

Jogszabály:

11/2022. (IV. 7.) BM utasítás

az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat hivatásos állományát érintő egyes személyügyi igazgatási kérdésekről szóló 12/2015. (VI. 19.) BM utasítás és a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ hivatásos állományát érintő egyes személyügyi igazgatási kérdésekről szóló 13/2016. (VII. 15.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/17. (IV. 7.)

Hatályos:

2022. 08. 01.

 

Jogszabály:

3/2022. (IV. 7.) EMMI utasítás

a Nemzeti Népegészségügyi Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2019. (VI. 6.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/17. (IV. 7.)

Hatályos:

2022. 04. 08.

 

Jogszabály:

3/2022. (IV. 7.) PM utasítás

a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok és egyes központi kezelésű előirányzatok szakmai kezelőinek a kijelöléséről szóló 24/2020. (XII. 30.) PM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/17. (IV. 7.)

Hatályos:

2022. 04. 08.

 

Jogszabály:

13/2022. (IV. 7.) ORFK utasítás

a pilóta nélküli állami légijárművek alkalmazásával kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/17. (IV. 7.)

Hatályos:

2022. 05. 01.

 

Jogszabály:

14/2022. (IV. 7.) ORFK utasítás

az informatikai alkalmazásfejlesztési folyamatok szabályozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/17. (IV. 7.)

Hatályos:

2022. 04. 08.

 

Jogszabály:

15/2022. (IV. 7.) ORFK utasítás

a képfelvétel, a hangfelvétel, valamint a kép- és hangfelvétel készítés egyes szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/17. (IV. 7.)

Hatályos:

2022. 05. 01.

 

Jogszabály:

MVM pályázati felhívása

a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram külföldi programszakaszára eső ösztöndíj összegéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/17. (IV. 7.)

 

 

Jogszabály:

Budapesti Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

Budapest III. kerület 3. számú székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/17. (IV. 7.)

 

 

Jogszabály:

Győri Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

Várpalota székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/17. (IV. 7.)

 

 

Jogszabály:

ITM pályázati felhívás

a 2022. évi Nemzeti Kiválóság Díj elnyerésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/17. (IV. 7.)

 

 

Jogszabály:

Közlemény

az országos tisztifőorvos által kiadott, a 2020. évben azonosított új koronavírussal kapcsolatos járványügyi és infekciókontroll szabályokról szóló eljárásrendről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/17. (IV. 7.)

 

 

2022. IV. 6.

Jogszabály:

1/2022. (IV. 6.) NMHH rendelet

a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló 7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/63. (IV. 6.)

Hatályos:

2022. 04. 21., 2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

96/2022. (IV. 6.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2022/63. (IV. 6.)

 

 

Jogszabály:

97/2022. (IV. 6.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2022/63. (IV. 6.)

 

 

2022. IV. 5.

Jogszabály:

129/2022. (IV. 5.) Korm. rendelet

a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/62. (IV. 5.)

Hatályos:

2022. 09. 01.

 

Jogszabály:

130/2022. (IV. 5.) Korm. rendelet

az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/62. (IV. 5.)

Hatályos:

2022. 04. 06.

 

Jogszabály:

131/2022. (IV. 5.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/62. (IV. 5.)

Hatályos:

2022. 04. 06.

 

Jogszabály:

132/2022. (IV. 5.) Korm. rendelet

az egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet és az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/62. (IV. 5.)

Hatályos:

2022. 04. 06.

 

Jogszabály:

1211/2022. (IV. 5.) Korm. határozat

egyes családpolitikai tárgyú kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2022/62. (IV. 5.)

Hatályos:

2022. 04. 06.

 

Jogszabály:

1212/2022. (IV. 5.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (Statusquo Ante) közötti megállapodás megkötéséről és az azzal összefüggő feladatokról szóló 1666/2019. (XI. 28.) Korm. határozattal közzétett Megállapodás módosításával kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2022/62. (IV. 5.)

 

 

Jogszabály:

1213/2022. (IV. 5.) Korm. határozat

a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás engedélyezési eljárása során felmerült települési igények megvalósításához szükséges többletforrások biztosításáról

Megjelent:

MK 2022/62. (IV. 5.)

 

 

Jogszabály:

1214/2022. (IV. 5.) Korm. határozat

fejezeti előirányzat címének módosításáról

Megjelent:

MK 2022/62. (IV. 5.)

 

 

Jogszabály:

1215/2022. (IV. 5.) Korm. határozat

a Külügyi és Külgazdasági Intézet és a Magyar Diplomáciai Akadémia épülete felújításának megvalósításával kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2022/62. (IV. 5.)

 

 

Jogszabály:

1216/2022. (IV. 5.) Korm. határozat

a Központi Közigazgatási Irattár többletköltségeinek finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2022/62. (IV. 5.)

 

 

Jogszabály:

1217/2022. (IV. 5.) Korm. határozat

a Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési Program keretében megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó ingóságok beszerzéséről

Megjelent:

MK 2022/62. (IV. 5.)

 

 

Jogszabály:

1218/2022. (IV. 5.) Korm. határozat

a Ferencvárosi Szabadidő- és Sportpark részeként szabadtéri atlétikai edzőpályák és kapcsolódó létesítményei megvalósításáról

Megjelent:

MK 2022/62. (IV. 5.)

 

 

Jogszabály:

1219/2022. (IV. 5.) Korm. határozat

a Hajdúnánás város külterületén található földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról szóló 1536/2021. (VIII. 3.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/62. (IV. 5.)

 

 

Jogszabály:

1220/2022. (IV. 5.) Korm. határozat

a Sajópetri község külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2022/62. (IV. 5.)

 

 

Jogszabály:

1221/2022. (IV. 5.) Korm. határozat

az URBS PRO PATIENTE Egészségügyi Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működésével kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2022/62. (IV. 5.)

 

 

Jogszabály:

1222/2022. (IV. 5.) Korm. határozat

a KEHOP-1.4.0 felhívás keretében nevesített, "Árvízi biztonság növelése a Dél-Duna területén" című projekt indikatív támogatási keretösszegének módosításáról, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/62. (IV. 5.)

Hatályos:

2022. 04. 06.

 

2022. IV. 4.

Jogszabály:

128/2022. (IV. 4.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/61. (IV. 4.)

Hatályos:

2022. 04. 07.

 

Jogszabály:

6/2022. (IV. 4.) IM rendelet

egyes cégjogi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2022/61. (IV. 4.)

Hatályos:

2022. 08. 01., 2022. 09. 01.

 

Jogszabály:

7/2022. (IV. 4.) IM rendelet

a szerkezetátalakítási szakértő bírósági kirendelése és kirendelése megszüntetésének részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2022/61. (IV. 4.)

Hatályos:

2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

8/2022. (IV. 4.) IM rendelet

a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/61. (IV. 4.)

Hatályos:

2022. 04. 12., 2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

9/2022. (IV. 4.) IM rendelet

a természetes személyek adósságrendezési eljárása kezdeményezéséhez benyújtandó kérelemről és az ahhoz csatolandó űrlapokról, dokumentumokról és nyilatkozatokról szóló 15/2015. (VIII. 28.) IM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/61. (IV. 4.)

Hatályos:

2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

2/2022. Polgári jogegységi határozat

a bérleti jogviszonynak a bérbeadó vagyonkezelő által felmondással történt megszűnését követően a felmondás érvényességének, jogellenességének tárgyában

Megjelent:

MK 2022/61. (IV. 4.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5.049/2021/4. határozata

Törvénysértő az önkormányzati rendelet, ha úgy állapít meg díjfizetési kötelezettséget, hogy a törvény által kijelölt díjszedésre jogosultak között az önkormányzat nem szerepel.

Megjelent:

MK 2022/61. (IV. 4.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5.050/2021/4. határozata

A behajtási tilalom vagy korlátozás szabályai megszegése esetére a helyi önkormányzat rendeletben nem jogosult szankciót meghatározni.

Megjelent:

MK 2022/61. (IV. 4.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5.051/2021/4. határozata

Az önkormányzatok a közútfenntartást közfeladatként látják el, aminek kereteit magasabb szintű jogforrások jelölik ki. Törvénysértő ezért az önkormányzati rendelet, ha annak ellenére állapít meg díjfizetési kötelezettséget, hogy törvény jelöli ki a díjszedésre jogosultakat, és ezek között az önkormányzat nem szerepel.

Megjelent:

MK 2022/61. (IV. 4.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5052/2021/3. határozata

Az önkormányzati jogalkotó a vállalkozó adóalanyt az üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze után fizetendő építményadó vonatkozásában a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 13. és 13/A. §-ában biztosított adómentességen kívül nem részesítheti további adókedvezményben.

Megjelent:

MK 2022/61. (IV. 4.)

 

 

Jogszabály:

92/2022. (IV. 4.) Ke határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2022/61. (IV. 4.)

 

 

Jogszabály:

93/2022. (IV. 4.) Ke határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2022/61. (IV. 4.)

 

 

Jogszabály:

94/2022. (IV. 4.) Ke határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2022/61. (IV. 4.)

 

 

Jogszabály:

95/2022. (IV. 4.) Ke határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2022/61. (IV. 4.)

 

 

Jogszabály:

1/2022. (IV. 4.) NVTNM határozat

az egyes vagyongazdálkodási tárgyú rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodást és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokat érintő törvények módosításáról szóló 2021. évi CXXXIII. törvény 15. §-a, valamint 2. melléklete hatálybalépése napjának megállapításáról

Megjelent:

MK 2022/61. (IV. 4.)

 

 

2022. III. 31.

Jogszabály:

5/2022. (III. 31.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek rendvédelmi tisztjelöltjeiről és a rendvédelmi tisztjelölti szolgálati jogviszonyról

Megjelent:

MK 2022/60. (III. 31.)

Hatályos:

2022. 08. 01.

 

Jogszabály:

10/2022. (III. 31.) EMMI rendelet

a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/60. (III. 31.)

Hatályos:

2022. 04. 01.

 

Jogszabály:

10/2022. (III. 31.) ITM rendelet

az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet és a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó hatósági árak képzésének keretszabályairól szóló 70/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/60. (III. 31.)

Hatályos:

2022. 04. 01.

 

Jogszabály:

11/2022. (III. 31.) ITM rendelet

a felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről szóló 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/60. (III. 31.)

Hatályos:

2022. 04. 01.

 

Jogszabály:

90/2022. (III. 31.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2022/60. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

91/2022. (III. 31.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2022/60. (III. 31.)

 

 

2022. III. 30.

Jogszabály:

127/2022. (III. 30.) Korm. rendelet

az iskolaszövetkezetek, a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek és a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetei számára fizetendő minimális szolgáltatási díjról

Megjelent:

MK 2022/59. (III. 30.)

Hatályos:

2022. 04. 02.

 

Jogszabály:

3/2022. (III. 30.) MEKH rendelet

a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet és a víziközmű-szolgáltatók és ellátásért felelősök adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 13/2019. (X. 4.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/59. (III. 30.)

Hatályos:

2022. 04. 01.

 

Jogszabály:

6/2022. (III. 30.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok tőkeemelésével kapcsolatos módosításáról

Megjelent:

MK 2022/59. (III. 30.)

Hatályos:

2022. 03. 31.

 

Jogszabály:

13/2022. (III. 30.) AM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 2022. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról

Megjelent:

MK 2022/59. (III. 30.)

Hatályos:

2022. 04. 04.

 

Jogszabály:

14/2022. (III. 30.) AM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2022/59. (III. 30.)

Hatályos:

2022. 04. 02., 2022. 09. 15.

 

Jogszabály:

15/2022. (III. 30.) AM rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 14/2021. (III. 25.) AM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/59. (III. 30.)

Hatályos:

2022. 03. 31.

 

Jogszabály:

6/2022. (III. 30.) HM rendelet

az állami célú légiközlekedés repülőhajózó, ejtőernyős és földi gyakorló berendezés oktató szakszemélyzet szakszolgálati engedélyeinek és képzéseinek szabályairól

Megjelent:

MK 2022/59. (III. 30.)

Hatályos:

2022. 04. 29.

 

Jogszabály:

3/2022. (III. 30.) PM rendelet

a pénzügyminiszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 10/2020. (X. 21.) PM rendelet, valamint a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 21/2021. (XII. 29.) PM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/59. (III. 30.)

Hatályos:

2022. 03. 31., 2022. 04. 14.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5044/2021/4. határozata

Az önkormányzati rendelet más jogszabályba történő ütközésének vizsgálatára irányuló eljárásnak nem tárgya az adózás alá vont ingatlanra vonatkozó forgalmi érték változás okainak megállapítása, illetve az adóévben bekövetkező gazdasági változások hatásának és következményeinek vizsgálata. A Kúria Önkormányzati Tanácsa az erre irányuló indítvány alapján azt vizsgálja, hogy az önkormányzati rendeletben szabályozott adómérték, az ingatlan megállapított forgalmi értékéhez viszonyítva nem minősül-e elkobzó jellegűnek.

Megjelent:

MK 2022/59. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5047/2021/3. határozata

Az önkormányzatok a közútfenntartást közfeladatként látják el, aminek kereteit magasabb szintű jogforrások jelölik ki. Törvénysértő ezért az önkormányzati rendelet, ha annak ellenére állapít meg díjfizetési kötelezettséget, hogy törvény jelöli ki a díjszedésre jogosultakat, és ezek között az önkormányzat nem szerepel.

Megjelent:

MK 2022/59. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

84/2022. (III. 30.) KE határozat

a bírósági ülnökök soron kívüli választása időpontjának kitűzéséről

Megjelent:

MK 2022/59. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

85/2022. (III. 30.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2022/59. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

86/2022. (III. 30.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2022/59. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

87/2022. (III. 30.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2022/59. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

88/2022. (III. 30.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2022/59. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

89/2022. (III. 30.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2022/59. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

1208/2022. (III. 30.) Korm. határozat

fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2022/59. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

1209/2022. (III. 30.) Korm. határozat

a Kelenföldi Duna-parti Sétány megvalósítását célzó kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2022/59. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

1210/2022. (III. 30.) Korm. határozat

a ceglédi Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet járóbeteg-szakellátásának fejlesztése keretében új szakrendelői épület kialakításának megvalósításáról

Megjelent:

MK 2022/59. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

13/2022. (III. 30.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről

Megjelent:

MK 2022/59. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

2/2022. (III. 30.) AM utasítás

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos gazdálkodásról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/16. (III. 30.)

Hatályos:

2022. 03. 31.

 

Jogszabály:

13/2022. (III. 30.) HM utasítás

a ruházati illetménynorma és a ruházati költségtérítés 2022. évi összegeinek megállapításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/16. (III. 30.)

Hatályos:

2022. 03. 31.

 

Jogszabály:

14/2022. (III. 30.) HM utasítás

NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/16. (III. 30.)

Hatályos:

2022. 03. 31.

 

Jogszabály:

15/2022. (III. 30.) HM utasítás

az egyes beosztásokban megállapítható munkaerő-piaci pótlékról szóló 34/2016. (VII. 15.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/16. (III. 30.)

Hatályos:

2022. 03. 31.

 

Jogszabály:

5/2022. (III. 30.) BVOP utasítás

a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás, utalványozás és érvényesítés rendjének szabályozásáról szóló 5/2021. (I. 21.) BVOP utasítás, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Közbeszerzési Szabályzatáról szóló 34/2021. (VI. 10.) BVOP utasítás, valamint a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Beszerzési Szabályzatáról szóló 41/2021. (XII. 10.) BVOP utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/16. (III. 30.)

Hatályos:

2022. 03. 31.

 

Jogszabály:

1/2022. (III. 30.) NFK utasítás

a Nemzeti Földügyi Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/16. (III. 30.)

Hatályos:

2022. 04. 01.

 

Jogszabály:

12/2022. (III. 30.) ORFK utasítás

az Igazságügyi Minisztériumnak a miniszter elhelyezésére szolgáló épülete őrzésvédelmi, beléptetési és parkolási rendjéről szóló 10/2021. (IV. 23.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/16. (III. 30.)

Hatályos:

2022. 04. 04.

 

Jogszabály:

13/2022. (III. 30.) KKM közlemény

a Magyarország és az Iráni Iszlám Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2021. évi CXXXIX. törvény 2. §-a és 3. §-a hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/16. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

NVTNM közlemény

az általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosítási szerződés megkötéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/16. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/16. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

Isaszeg Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett, helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/16. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

Hadigondozottak Közalapítványa

alapító okirata

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/16. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

Vas Megyei Kormányhivatal hirdetménye

hatósági ellenőri igazolványok bevonásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/16. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

Vas Megyei Kormányhivatal hirdetménye

hatósági ellenőri igazolvány érvénytelenségéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/16. (III. 30.)

 

 

2022. III. 28.

Jogszabály:

120/2022. (III. 28.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/58. (III. 28.)

Hatályos:

2022. 03. 29.

 

Jogszabály:

121/2022. (III. 28.) Korm. rendelet

az Ukrajnából menekült egészségügyi dolgozók magyarországi foglalkoztatásának veszélyhelyzeti szabályairól

Megjelent:

MK 2022/58. (III. 28.)

Hatályos:

2022. 03. 29., 2022. 04. 12.

 

Jogszabály:

122/2022. (III. 28.) Korm. rendelet

tulajdonszerzési korlátozás alóli felmentésről

Megjelent:

MK 2022/58. (III. 28.)

Hatályos:

2022. 03. 29.

 

Jogszabály:

123/2022. (III. 28.) Korm. rendelet

az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/58. (III. 28.)

Hatályos:

2022. 03. 29., 2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

124/2022. (III. 28.) Korm. rendelet

az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet, továbbá a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/58. (III. 28.)

Hatályos:

2022. 04. 05.

 

Jogszabály:

125/2022. (III. 28.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/58. (III. 28.)

Hatályos:

2022. 03. 29.

 

Jogszabály:

126/2022. (III. 28.) Korm. rendelet

az Európai Unió brexit miatti kiigazításokra képzett Brexit Alkalmazkodási Tartalékból a magyar vállalkozások részére nyújtott támogatások igénylésének és a források felhasználásának részletes szabályairól szóló 733/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/58. (III. 28.)

Hatályos:

2022. 03. 29.

 

Jogszabály:

5/2022. (III. 28.) MvM rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet, továbbá a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/58. (III. 28.)

Hatályos:

2022. 03. 29.

 

Jogszabály:

2/2022. (III. 28.) PM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendeletnek új fejezeti kezelésű előirányzat és uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályok miatti módosításáról

Megjelent:

MK 2022/58. (III. 28.)

Hatályos:

2022. 03. 29.

 

Jogszabály:

Knk.II.39.058/2022/8. számú végzés

a Nemzeti Választási Bizottság 16/2021. számú határozatának megváltoztatásáról

Megjelent:

MK 2022/58. (III. 28.)

 

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2022/58. (III. 28.)

 

 

Jogszabály:

1183/2022. (III. 28.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának Kormánya között a Magyar Népköztársaság Kormánya és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás, valamint e megállapodásnak a Man-szigetre, a Guernsey-i és Jersey-i Bailiwick-ekre, Gibraltárra, a Turks- és Caicos- szigetekre, valamint Bermudára történő kiterjesztéséről szóló, Budapesten, 1991. október 25-én és november 7-én a Magyar Köztársaság Kormánya és a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának Kormánya között létrejött jegyzékváltás megszűnéséről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2022/58. (III. 28.)

 

 

Jogszabály:

1184/2022. (III. 28.) Korm. határozat

a Határigazgatási és Vízumpolitikai Eszköz Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról

Megjelent:

MK 2022/58. (III. 28.)

Hatályos:

2022. 03. 29.

 

Jogszabály:

1185/2022. (III. 28.) Korm. határozat

a 2021-2027 közötti időszakban az európai területi együttműködési célkitűzés keretében megvalósuló Interreg VI-A NEXT Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna 2021-2027 Program elfogadásáról

Megjelent:

MK 2022/58. (III. 28.)

 

 

Jogszabály:

1186/2022. (III. 28.) Korm. határozat

a Stipendium Hungaricum program keretében a "Students at Risk" alprogram bevezetéséről és az ehhez szükséges finanszírozás biztosításáról

Megjelent:

MK 2022/58. (III. 28.)

 

 

Jogszabály:

1187/2022. (III. 28.) Korm. határozat

a Sberbank Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál számlavezetéssel érintett önkormányzatok átmeneti helyzetének rendezéséről

Megjelent:

MK 2022/58. (III. 28.)

 

 

Jogszabály:

1188/2022. (III. 28.) Korm. határozat

a Nemzeti Fegyvergyártási Oktatási Központ projekt megvalósításának jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2022/58. (III. 28.)

 

 

Jogszabály:

1189/2022. (III. 28.) Korm. határozat

fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2022/58. (III. 28.)

 

 

Jogszabály:

1190/2022. (III. 28.) Korm. határozat

a Magyar Falu Program céljaival összhangban a Mikepércsi Református Egyházközség Élő Forrás Kútja Idősek Otthona felújításának és fejlesztésének II. üteme érdekében szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2022/58. (III. 28.)

 

 

Jogszabály:

1191/2022. (III. 28.) Korm. határozat

a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház "A" és "B" épületek homlokzati korlát és árnyékoló rendszerének kialakításáról

Megjelent:

MK 2022/58. (III. 28.)

 

 

Jogszabály:

1192/2022. (III. 28.) Korm. határozat

egyes állami tulajdonú vagyonelemek ingyenes átadásáról

Megjelent:

MK 2022/58. (III. 28.)

 

 

Jogszabály:

1193/2022. (III. 28.) Korm. határozat

egyes állami tulajdonban álló vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról, valamint az egyes állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1357/2013. (VI. 24.) Korm. határozatban meghatározott hasznosítási cél módosításáról

Megjelent:

MK 2022/58. (III. 28.)

 

 

Jogszabály:

1194/2022. (III. 28.) Korm. határozat

a csornai sportcsarnok beruházás megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2022/58. (III. 28.)

 

 

Jogszabály:

1195/2022. (III. 28.) Korm. határozat

a ráckevei Nagyboldogasszony szerb ortodox templom felújításával kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2022/58. (III. 28.)

 

 

Jogszabály:

1196/2022. (III. 28.) Korm. határozat

egyes helyi önkormányzatok támogatásáról

Megjelent:

MK 2022/58. (III. 28.)

 

 

Jogszabály:

1197/2022. (III. 28.) Korm. határozat

egyes községi önkormányzatok beruházásainak támogatásáról

Megjelent:

MK 2022/58. (III. 28.)

 

 

Jogszabály:

1198/2022. (III. 28.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében megvalósuló Veszprém belterületi közúthálózat fejlesztési céljainak és kapcsolódó tereinek megvalósítása elnevezésű projekthez kapcsolódó szakmai tartalom módosításáról

Megjelent:

MK 2022/58. (III. 28.)

 

 

Jogszabály:

1199/2022. (III. 28.) Korm. határozat

a Kulcsi Fekete István Általános Iskola fejlesztéséről

Megjelent:

MK 2022/58. (III. 28.)

 

 

Jogszabály:

1200/2022. (III. 28.) Korm. határozat

a Miskolci Szakképzési Centrum Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Szakképző Iskola komplex fejlesztéséről

Megjelent:

MK 2022/58. (III. 28.)

 

 

Jogszabály:

1201/2022. (III. 28.) Korm. határozat

a nyírbátori Báthori István Múzeum felújításáról

Megjelent:

MK 2022/58. (III. 28.)

 

 

Jogszabály:

1202/2022. (III. 28.) Korm. határozat

az ÓAM ÓZDI ACÉLMÜVEK Korlátolt Felelősségű Társaság barnamezős területeinek kiemelt társadalmi igényeken alapuló és munkahelyteremtést támogató beruházás keretében történő hasznosításáról szóló 1217/2021. (IV. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/58. (III. 28.)

 

 

Jogszabály:

1203/2022. (III. 28.) Korm. határozat

Sé község önkormányzati beruházásának támogatásáról

Megjelent:

MK 2022/58. (III. 28.)

 

 

Jogszabály:

1204/2022. (III. 28.) Korm. határozat

az EFOP-2.4.1-16-2017-00060 azonosító számú ("Szociális lakhatási lehetőségek javítása Kunágota településen" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2022/58. (III. 28.)

 

 

Jogszabály:

1205/2022. (III. 28.) Korm. határozat

egyes EFOP 4.1.2-17 uniós projektekben megvalósuló beruházások befejezéséhez szükséges pótmunkáinak támogatásáról

Megjelent:

MK 2022/58. (III. 28.)

 

 

Jogszabály:

1206/2022. (III. 28.) Korm. határozat

a GINOP-7.1.6-16-2017-00004 azonosító számú ("Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2022/58. (III. 28.)

 

 

Jogszabály:

1207/2022. (III. 28.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, valamint a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek összköltségének növeléséről

Megjelent:

MK 2022/58. (III. 28.)

 

 

2022. III. 25.

Jogszabály:

11/2022. (III. 25.) AM rendelet

a dohányágazat működéséhez és a COVID-19 világjárvány ágazatra gyakorolt gazdasági negatívumainak az ellentételezéséhez nyújtott támogatásról

Megjelent:

MK 2022/57. (III. 25.)

Hatályos:

2022. 03. 30.

 

Jogszabály:

12/2022. (III. 25.) AM rendelet

a tenyészkoca tartása után igénybe vehető jövedelempótló támogatás részletes feltételeiről

Megjelent:

MK 2022/57. (III. 25.)

Hatályos:

2022. 03. 26.

 

Jogszabály:

4/2022. (III. 25.) BM rendelet

egyes belügyminiszteri rendeletek humánigazgatási és egyéb belügyi tárgyú módosításáról

Megjelent:

MK 2022/57. (III. 25.)

Hatályos:

2022. 03. 26., 2022. 08. 01.

 

Jogszabály:

4/2022. (III. 25.) KKM rendelet

a külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól szóló 3/2017. (II. 28.) KKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/57. (III. 25.)

Hatályos:

2022. 03. 26.

 

Jogszabály:

1/2022. (III. 25.) AM utasítás

a Higiéniai Munkacsoport létrehozásáról és működtetéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/15. (III. 25.)

Hatályos:

2022. 03. 26.

 

Jogszabály:

10/2022. (III. 25.) BM utasítás

a Belügyminisztérium Rendszeresítési Szabályzatáról szóló 18/2011. (VI. 30.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/15. (III. 25.)

Hatályos:

2022. 03. 26.

 

Jogszabály:

2/2022. (III. 25.) EMMI utasítás

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2021. (II. 26.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/15. (III. 25.)

Hatályos:

2022. 03. 26.

 

Jogszabály:

11/2022. (III. 25.) HM utasítás

a határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár létesítésével kapcsolatos és a tömeges bevándorlás miatt kihirdetett válsághelyzetre vonatkozó feladatokról szóló 40/2019. (V. 31.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/15. (III. 25.)

Hatályos:

2022. 03. 26.

 

Jogszabály:

12/2022. (III. 25.) HM utasítás

a Honvédelmi Értéktár létrehozásáról szóló 45/2020. (VIII. 14.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/15. (III. 25.)

Hatályos:

2022. 03. 26.

 

Jogszabály:

1/2022. (III. 25.) HM KÁT utasítás

a Honvédelmi Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/15. (III. 25.)

Hatályos:

2022. 03. 26.

 

Jogszabály:

1/2022. (III. 25.) ÁSZ utasítás

a nemzetbiztonsági ellenőrzésről és az ellenőrzés alá eső jogviszonyokról szóló 5/2014. (XII. 31.) ÁSZ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/15. (III. 25.)

Hatályos:

2022. 03. 26.

 

Jogszabály:

3/2022. (III. 25.) LÜ utasítás

az ügyészség szervezetéről és működéséről szóló 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/15. (III. 25.)

Hatályos:

2022. 05. 01.

 

Jogszabály:

6/2022. (III. 25.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda Informatikai Biztonsági Szabályzatáról szóló 7/2015. (X. 30.) NVI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/15. (III. 25.)

Hatályos:

2022. 03. 26.

 

Jogszabály:

MNB közlemény

a Magyar Nemzeti Bank közleménye a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/15. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

MvM-BM pályázati felhívás

a 2022. évi "Idősbarát Önkormányzat Díj" elnyerésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/15. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

Miniszterelnökség közleménye

elismerések adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/15. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

IM közlemény

elismerések adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/15. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

ITM közlemény

elismerések adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/15. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/15. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/15. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2022. április 1-je és április 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/15. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

Hajózási hirdetmény

Balatoni Hajózási Zrt. hajózási hirdetménye közforgalmú kikötő kikötőrendjének megállapításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/15. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

Celldömölk Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett, helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/15. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

Sárbogárd Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett, helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/15. (III. 25.)

 

 

2022. III. 23.

Jogszabály:

119/2022. (III. 23.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével, valamint az építésüggyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2022/56. (III. 23.)

Hatályos:

2022. 03. 31., 2022. 04. 01.

 

Jogszabály:

4/2022. (III. 23.) AB határozat

a Kúria Kvk.VI.39.234/2022/6. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2022/56. (III. 23.)

 

 

Jogszabály:

1177/2022. (III. 23.) Korm. határozat

a kisbenzinkutaknak a vidéki ellátásbiztonság garantálása érdekében történő támogatásáról szóló 1117/2022. (III. 5.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/56. (III. 23.)

 

 

Jogszabály:

1178/2022. (III. 23.) Korm. határozat

egyes köznevelési és sportcélú beruházások megvalósításához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2022/56. (III. 23.)

 

 

Jogszabály:

1179/2022. (III. 23.) Korm. határozat

az ideiglenes védelemre jogosult, tanköteles tanulók fejlesztésének, nevelése-oktatásának megvalósítása érdekében szükséges forrásbiztosításról

Megjelent:

MK 2022/56. (III. 23.)

 

 

Jogszabály:

1180/2022. (III. 23.) Korm. határozat

címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból történő és fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat- átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2022/56. (III. 23.)

 

 

Jogszabály:

1181/2022. (III. 23.) Korm. határozat

a Magyar Falu Programhoz kapcsolódó unitárius parókia és gyülekezeti terem felújításához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2022/56. (III. 23.)

 

 

Jogszabály:

1182/2022. (III. 23.) Korm. határozat

az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből finanszírozott, "A dunai hajóút kitűzési rendszer fejlesztése" című projekt megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2022/56. (III. 23.)

 

 

Jogszabály:

12/2022. (III. 23.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között, a közúti infrastruktúra-fejlesztési kapcsolatok területén való együttműködésről szóló Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2022/56. (III. 23.)

 

 

2022. III. 22.

Jogszabály:

113/2022. (III. 22.) Korm. rendelet

a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásával kapcsolatos egyes veszélyhelyzeti szabályokról

Megjelent:

MK 2022/55. (III. 22.)

Hatályos:

2022. 03. 23., 2022. 04. 06.

 

Jogszabály:

114/2022. (III. 22.) Korm. rendelet

a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának, valamint a támogatás megváltoztatásának szabályairól szóló 451/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/55. (III. 22.)

Hatályos:

2022. 04. 01.

 

Jogszabály:

115/2022. (III. 22.) Korm. rendelet

az ideiglenes védelemre jogosultként elismert tanulók érettségi vizsgára bocsátásának rendkívüli szabályairól

Megjelent:

MK 2022/55. (III. 22.)

Hatályos:

2022. 03. 23.

 

Jogszabály:

116/2022. (III. 22.) Korm. rendelet

az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról, továbbá a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló 86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/55. (III. 22.)

Hatályos:

2022. 03. 23.

 

Jogszabály:

117/2022. (III. 22.) Korm. rendelet

a köznevelési és szakképző intézményben ideiglenes védelemre jogosult, tanköteles tanulók fejlesztésének, nevelésének-oktatásának megvalósítása érdekében szükséges finanszírozásról

Megjelent:

MK 2022/55. (III. 22.)

Hatályos:

2022. 03. 23.

 

Jogszabály:

118/2022. (III. 22.) Korm. rendelet

a támogatott tevékenység időtartamának meghosszabbításával összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról

Megjelent:

MK 2022/55. (III. 22.)

Hatályos:

2022. 03. 23., 2022. 04. 06.

 

Jogszabály:

8/2022. (III. 22.) MNB rendelet

a jegybanki alapkamat mértékéről

Megjelent:

MK 2022/55. (III. 22.)

Hatályos:

2022. 03. 23.

 

Jogszabály:

1168/2022. (III. 22.) Korm. határozat

az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezéséhez kapcsolódó támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2022/55. (III. 22.)

 

 

Jogszabály:

1169/2022. (III. 22.) Korm. határozat

a hazai és a határon túli hátrányos helyzetű településeken élők, illetve a fogyatékkal élők fizikai és lelki egészségének támogatásáról

Megjelent:

MK 2022/55. (III. 22.)

 

 

Jogszabály:

1170/2022. (III. 22.) Korm. határozat

a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes gazdasági társaságok, a Millenáris Tudományos Kulturális Alapítvány, valamint a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma számára előirányzat-átcsoportosítással történő források nyújtásáról

Megjelent:

MK 2022/55. (III. 22.)

 

 

Jogszabály:

1171/2022. (III. 22.) Korm. határozat

egyes állami tulajdonban álló vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról

Megjelent:

MK 2022/55. (III. 22.)

 

 

Jogszabály:

1172/2022. (III. 22.) Korm. határozat

a Semmelweis Egyetem II. Sz. Patológiai Intézet Nemzeti Orvosi Innovációs Képző Központjának megvalósításáról

Megjelent:

MK 2022/55. (III. 22.)

 

 

Jogszabály:

1173/2022. (III. 22.) Korm. határozat

a boconádi Szeleczky-kastély felújításához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2022/55. (III. 22.)

 

 

Jogszabály:

1174/2022. (III. 22.) Korm. határozat

Nyírmada város közigazgatási területén található földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról és a terület fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2022/55. (III. 22.)

 

 

Jogszabály:

1175/2022. (III. 22.) Korm. határozat

a KEHOP-2.1.11-21 azonosító jelű, "Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérésére, problémák feltárására" című felhívásra benyújtott, hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához történő hozzájárulásról és az ehhez szükséges többlet-kötelezettségvállalás engedélyezéséről

Megjelent:

MK 2022/55. (III. 22.)

Hatályos:

2022. 03. 23.

 

Jogszabály:

1176/2022. (III. 22.) Korm. határozat

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/55. (III. 22.)

Hatályos:

2022. 03. 23.

 

Jogszabály:

11/2022. (III. 22.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Sierra Leone-i Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2022/55. (III. 22.)

 

 

2022. III. 21.

Jogszabály:

110/2022. (III. 21.) Korm. rendelet

a fejlesztési adókedvezményről szóló 165/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/54. (III. 21.)

Hatályos:

2022. 03. 22.

 

Jogszabály:

111/2022. (III. 21.) Korm. rendelet

az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/54. (III. 21.)

Hatályos:

2022. 03. 22.

 

Jogszabály:

112/2022. (III. 21.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/54. (III. 21.)

Hatályos:

2022. 03. 22.

 

Jogszabály:

76/2022. (III. 21.) KE határozat

a Kossuth- és Széchenyi-díj adományozásáról

Megjelent:

MK 2022/54. (III. 21.)

 

 

Jogszabály:

77/2022. (III. 21.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2022/54. (III. 21.)

 

 

Jogszabály:

78/2022. (III. 21.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2022/54. (III. 21.)

 

 

Jogszabály:

79/2022. (III. 21.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2022/54. (III. 21.)

 

 

Jogszabály:

80/2022. (III. 21.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2022/54. (III. 21.)

 

 

Jogszabály:

81/2022. (III. 21.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2022/54. (III. 21.)

 

 

Jogszabály:

82/2022. (III. 21.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2022/54. (III. 21.)

 

 

Jogszabály:

83/2022. (III. 21.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2022/54. (III. 21.)

 

 

Jogszabály:

1146/2022. (III. 21.) Korm. határozat

a háziorvosi ügyeleti rendszer pilot jellegű működése többletkiadásainak biztosításával összefüggő fejezetek közötti átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2022/54. (III. 21.)

 

 

Jogszabály:

1147/2022. (III. 21.) Korm. határozat

a VOLÁNBUSZ Zrt. járműkorszerűsítési programjának folytatásáról

Megjelent:

MK 2022/54. (III. 21.)

 

 

Jogszabály:

1148/2022. (III. 21.) Korm. határozat

egy állami tulajdonban lévő ingatlan versenyeztetés mellőzésével történő értékesítéséről

Megjelent:

MK 2022/54. (III. 21.)

 

 

Jogszabály:

1149/2022. (III. 21.) Korm. határozat

a Bolgár Oktatási és Kulturális Központ megépítéséhez nyújtandó további támogatásról

Megjelent:

MK 2022/54. (III. 21.)

 

 

Jogszabály:

1150/2022. (III. 21.) Korm. határozat

a 2021-2027 közötti időszakban az európai területi együttműködési célkitűzés keretében megvalósuló Interreg VI-A IPA Magyarország-Szerbia 2021-2027 Program elfogadásáról

Megjelent:

MK 2022/54. (III. 21.)

 

 

Jogszabály:

1151/2022. (III. 21.) Korm. határozat

a 2021-2027 közötti időszakban az európai területi együttműködési célkitűzés keretében megvalósuló Interreg VI-A Magyarország-Szlovákia 2021-2027 Program elfogadásáról

Megjelent:

MK 2022/54. (III. 21.)

 

 

Jogszabály:

1152/2022. (III. 21.) Korm. határozat

a Magyarországi Baptista Egyház beruházásaihoz szükséges támogatásról és egyéb kormányzati feladatokról

Megjelent:

MK 2022/54. (III. 21.)

 

 

Jogszabály:

1153/2022. (III. 21.) Korm. határozat

a Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium fejlesztéséről

Megjelent:

MK 2022/54. (III. 21.)

 

 

Jogszabály:

1154/2022. (III. 21.) Korm. határozat

a Karcagi Szakképzési Centrum Teleki Blanka Gimnázium, Technikum és Kollégium komplex fejlesztéséről

Megjelent:

MK 2022/54. (III. 21.)

 

 

Jogszabály:

1155/2022. (III. 21.) Korm. határozat

a szentlőrinci tanuszoda építéséről

Megjelent:

MK 2022/54. (III. 21.)

 

 

Jogszabály:

1156/2022. (III. 21.) Korm. határozat

a váci Piarista Gimnázium és Kollégium homlokzatának felújításáról

Megjelent:

MK 2022/54. (III. 21.)

 

 

Jogszabály:

1157/2022. (III. 21.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/54. (III. 21.)

Hatályos:

2022. 03. 22.

 

Jogszabály:

1158/2022. (III. 21.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/54. (III. 21.)

Hatályos:

2022. 03. 22.

 

Jogszabály:

1159/2022. (III. 21.) Korm. határozat

a KEHOP-5.2.2-16-2016-00082 azonosító számú ("Zala Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése" című) és a KEHOP-5.2.2-16-2016-00094 azonosító számú ("Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése" című) projekt megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2022/54. (III. 21.)

Hatályos:

2022. 03. 22.

 

Jogszabály:

1160/2022. (III. 21.) Korm. határozat

a KEHOP-4.1.0-15-2016-00045 azonosító számú ("Natura 2000 jelölő füves élőhelyek és a természetvédelmi céllal művelt szántók kezelése" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/54. (III. 21.)

Hatályos:

2022. 03. 22.

 

Jogszabály:

1161/2022. (III. 21.) Korm. határozat

a KEHOP-5.2.4-15-2016-00004 azonosító számú ("Energetikai korszerűsítés a Semmelweis Egyetem több helyszínén" című) projekt költségnövekmény-igényének támogatásáról, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/54. (III. 21.)

Hatályos:

2022. 03. 22.

 

Jogszabály:

1162/2022. (III. 21.) Korm. határozat

a KEHOP-1.6.0 felhívás keretében nevesített, "Logisztikai raktárcsarnok építése - II." című projekt indikatív támogatási keretösszegének módosításáról, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/54. (III. 21.)

Hatályos:

2022. 03. 22.

 

Jogszabály:

1163/2022. (III. 21.) Korm. határozat

a KEHOP-1.3.0-15-2015-00009 azonosító számú ("Tiszalöki vízlépcső és hajózsilip rekonstrukciója" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/54. (III. 21.)

Hatályos:

2022. 03. 22.

 

Jogszabály:

1164/2022. (III. 21.) Korm. határozat

a kiemelt társadalmi igényen alapuló IKOP-2.1.0-15-2016-00026 azonosító számú ("Új országos közforgalmú kikötő kiépítése Mohácson" című) projekt támogatási összegének növeléséről, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/54. (III. 21.)

Hatályos:

2022. 03. 22.

 

Jogszabály:

1165/2022. (III. 21.) Korm. határozat

a VP3-4.2.1-4.2.2-2-21 azonosító jelű, "Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése" című felhívás keretében megvalósuló, hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2022/54. (III. 21.)

 

 

Jogszabály:

1166/2022. (III. 21.) Korm. határozat

a 2022. évi fejlesztéspolitikai pénzügyi célokról, továbbá a 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási keretösszegekről, valamint a kötelezettségvállalási szükségletről szóló 1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/54. (III. 21.)

 

 

Jogszabály:

1167/2022. (III. 21.) Korm. határozat

a Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány egyes infrastrukturális fejlesztéseinek támogatásáról szóló 1128/2018. (III. 19.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről és módosításáról

Megjelent:

MK 2022/54. (III. 21.)

 

 

2022. III. 18.

Jogszabály:

2022. évi I. törvény

az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény és egyéb törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2022/53. (III. 18.)

Hatályos:

2022. 03. 21., 2022. 03. 22., 2022. 04. 02., 2022. 05. 01., 2023. 01. 01., 2023. 02. 01.

 

Jogszabály:

5/2022. (III. 18.) MK rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2018. (XII. 28.) MK rendeletnek a 2022. évi felhasználási szabályok megállapításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/53. (III. 18.)

Hatályos:

2022. 03. 19.

 

Jogszabály:

3/2022. (III. 18.) AB határozat

a Kúria Knk.IV.40645/2021/19. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány elutasításáról

Megjelent:

MK 2022/53. (III. 18.)

 

 

Jogszabály:

75/2022. (III. 18.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2022/53. (III. 18.)

 

 

Jogszabály:

2/2022. (III. 18.) MK utasítás

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/14. (III. 18.)

Hatályos:

2022. 03. 19.

 

Jogszabály:

BM közlemény

a tartósan vízhiányos időszak kezdetéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/14. (III. 18.)

 

 

2022. III. 17.

Jogszabály:

73/2022. (III. 17.) KE határozat

rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

Megjelent:

MK 2022/52. (III. 17.)

 

 

Jogszabály:

74/2022. (III. 17.) KE határozat

rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

Megjelent:

MK 2022/52. (III. 17.)

 

 

Jogszabály:

1145/2022. (III. 17.) Korm. határozat

a Vietnámi Szocialista Köztársaság részére történő COVID-19 vakcina adományozásáról

Megjelent:

MK 2022/52. (III. 17.)

 

 

Jogszabály:

4/2022. (III. 17.) ITM utasítás

az Innovációs és Technológiai Minisztérium szervezeti integritást sértő eseményeinek kezelésével és az integrált kockázatkezeléssel kapcsolatos eljárásrendről szóló 33/2019. (IX. 12.) ITM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/13. (III. 17.)

Hatályos:

2022. 03. 18.

 

Jogszabály:

2/2022. (III. 17.) AJB utasítás

az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2012. (I. 6.) AJB utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/13. (III. 17.)

Hatályos:

2022. 03. 21.

 

Jogszabály:

2/2022. (III. 17.) BM OKF utasítás

a polgári védelmi szervezetek 2022. évi katasztrófavédelmi felkészítésének rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/13. (III. 17.)

Hatályos:

2022. 03. 18.

 

Jogszabály:

3/2022. (III. 17.) GVH utasítás

a Gazdasági Versenyhivatal elektronikus aláírási és elektronikus bélyegzési szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/13. (III. 17.)

Hatályos:

2022. 04. 01.

 

Jogszabály:

1/2022. (III. 17.) LÜ utasítás

az ügyészségi Online Szavazó Programról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/13. (III. 17.)

Hatályos:

2022. 03. 25.

 

Jogszabály:

2/2022. (III. 17.) LÜ utasítás

a munkaidőn kívüli ügyészi szolgálatról szóló 3/2019. (I. 31.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/13. (III. 17.)

Hatályos:

2022. 03. 18.

 

Jogszabály:

11/2022. (III. 17.) ORFK utasítás

a Rendőrség Fogdaszolgálati Szabályzatáról szóló 3/2015. (II. 20.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/13. (III. 17.)

Hatályos:

2022. 03. 18.

 

Jogszabály:

SZTFH közlemény

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/13. (III. 17.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/13. (III. 17.)

 

 

2022. III. 16.

Jogszabály:

7/2022. (III. 16.) MNB rendelet

a Magyar Pénzmúzeum és Látogatóközpont megnyitása alkalmából 100 forintos címletű érme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2022/50. (III. 16.)

Hatályos:

2022. 03.16. 10 órától.

 

Jogszabály:

2/2022. (III. 16.) MEKH rendelet

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/51. (III. 16.)

Hatályos:

2022. 04. 16.

 

Jogszabály:

9/2022. (III. 16.) ITM rendelet

a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/51. (III. 16.)

Hatályos:

2022. 03. 17., 2022. 05. 15.

 

2022. III. 12.

Jogszabály:

104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről

Megjelent:

MK 2022/49. (III. 12.)

Hatályos:

2022. 03. 16., 2022. 03. 30.

 

Jogszabály:

105/2022. (III. 12.) Korm. rendelet

az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyek ellátásával összefüggő egyes beszerzések sajátos szabályairól

Megjelent:

MK 2022/49. (III. 12.)

Hatályos:

2022. 03. 13.

 

Jogszabály:

106/2022. (III. 12.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel, az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyek foglalkoztatásával és juttatásaival kapcsolatos egyes szabályokról, valamint a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/49. (III. 12.)

Hatályos:

2022. 03. 16., 2022. 03. 30.

 

Jogszabály:

107/2022. (III. 12.) Korm. rendelet

a harmadik országbeli állampolgárok részére kiállított, magyarországi beutazás céljából elismert okmányok meghatározásáról szóló 328/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/49. (III. 12.)

Hatályos:

2022. 03. 13.

 

Jogszabály:

108/2022. (III. 12.) Korm. rendelet

a takarmány- és élelmiszer ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű mezőgazdasági termékek kivitelével kapcsolatos bejelentési eljárásról és kapcsolódó intézkedésekről szóló 83/2022. (III. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/49. (III. 12.)

Hatályos:

2022. 03. 13.

 

Jogszabály:

109/2022. (III. 12.) Korm. rendelet

az Ukrajna területéről érkezett, ukrán állampolgársággal rendelkező személyek munkavállalásának támogatásáról szóló 96/2022. (III. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/49. (III. 12.)

Hatályos:

2022. 03. 13.

 

2022. III. 11.

Jogszabály:

3/2022. (III. 11.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/48. (III. 11.)

Hatályos:

2022. 03. 19.

 

Jogszabály:

7/2022. (III. 11.) ITM rendelet

a programkövetelménnyé nyilvánítással összefüggésben fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

Megjelent:

MK 2022/48. (III. 11.)

Hatályos:

2022. 04. 11.

 

Jogszabály:

8/2022. (III. 11.) ITM rendelet

a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet és a tengeri hajók felszereléseinek alapvető követelményeiről, megfelelőségük tanúsításáról és a piacfelügyeleti eljárásról szóló 45/2016. (XI. 11.) NFM rendelet jogharmonizációs célú módosításáról

Megjelent:

MK 2022/48. (III. 11.)

Hatályos:

2022. 03. 12.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5056/2021/4. határozata

I. Az önkormányzat településképi rendeletében az ágazati jogszabályok felhatalmazása nélkül nem jogosult a hiánypótlás elrendelésének kizárására. II. A településképi bejelentési eljárásban a rendeltetésváltozásnak az országos településrendezési előírásoknak való megfelelése is vizsgálat tárgyát képezi a helyi építési szabályzat alkalmazása során.

Megjelent:

MK 2022/48. (III. 11.)

 

 

Jogszabály:

66/2022. (III. 11.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2022/48. (III. 11.)

 

 

Jogszabály:

67/2022. (III. 11.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2022/48. (III. 11.)

 

 

Jogszabály:

68/2022. (III. 11.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2022/48. (III. 11.)

 

 

Jogszabály:

69/2022. (III. 11.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2022/48. (III. 11.)

 

 

Jogszabály:

70/2022. (III. 11.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2022/48. (III. 11.)

 

 

Jogszabály:

71/2022. (III. 11.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2022/48. (III. 11.)

 

 

Jogszabály:

72/2022. (III. 11.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2022/48. (III. 11.)

 

 

Jogszabály:

1144/2022. (III. 11.) Korm. határozat

a Magyarország Kiváló Művésze, a Magyarország Érdemes Művésze és a Magyarország Babérkoszorúja díjak 2022. évi adományozásáról

Megjelent:

MK 2022/48. (III. 11.)

 

 

2022. III. 10.

Jogszabály:

94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2022/47. (III. 10.)

Hatályos:

2022. 03. 10. 22 órától, 2022. 03. 24.

 

Jogszabály:

95/2022. (III. 10.) Korm. rendelet

a megyei, fővárosi védelmi bizottságok humanitárius feladatai ellátásáról

Megjelent:

MK 2022/47. (III. 10.)

Hatályos:

2022. 03. 11., 2022. 03. 25.

 

Jogszabály:

96/2022. (III. 10.) Korm. rendelet

az Ukrajna területéről érkezett, ukrán állampolgársággal rendelkező személyek munkavállalásának támogatásáról

Megjelent:

MK 2022/47. (III. 10.)

Hatályos:

2022. 03. 11., 2022. 03. 25.

 

Jogszabály:

97/2022. (III. 10.) Korm. rendelet

az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról, továbbá a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló 86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/47. (III. 10.)

Hatályos:

2022. 03. 11.

 

Jogszabály:

98/2022. (III. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során felmerülő egyes gazdálkodási szabályokról

Megjelent:

MK 2022/47. (III. 10.)

Hatályos:

2022. 03. 11., 2022. 03. 25.

 

Jogszabály:

99/2022. (III. 10.) Korm. rendelet

a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/47. (III. 10.)

Hatályos:

2022. 03. 10. 22 órától.

 

Jogszabály:

100/2022. (III. 10.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/47. (III. 10.)

Hatályos:

2022. 03. 11.

 

Jogszabály:

101/2022. (III. 10.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/47. (III. 10.)

Hatályos:

2022. 03. 11.

 

Jogszabály:

102/2022. (III. 10.) Korm. rendelet

a Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet és az anyakönyvvezető és az anyakönyvi szervek eljárásáról és kijelöléséről, valamint az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről szóló 174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/47. (III. 10.)

Hatályos:

2022. 03. 11.

 

Jogszabály:

103/2022. (III. 10.) Korm. rendelet

időközi választások és helyi népszavazások megrendezhetőségéről

Megjelent:

MK 2022/47. (III. 10.)

Hatályos:

2022. 03. 11., 2022. 03. 25.

 

Jogszabály:

2/2022. (III. 10.) BM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 13/2020. (V. 5.) BM rendelet egyes támogatásokkal összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/47. (III. 10.)

Hatályos:

2022. 03. 11.

 

Jogszabály:

1/2022. (III. 10.) OGY politikai nyilatkozat

az orosz-ukrán háborúról

Megjelent:

MK 2022/47. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

6/2022. (III. 10.) OGY határozat

köztársasági elnök megválasztásáról

Megjelent:

MK 2022/47. (III. 10.)

Hatályos:

2022. 03. 10.

 

Jogszabály:

7/2022. (III. 10.) OGY határozat

Tóth Csaba országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2022/47. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

1136/2022. (III. 10.) Korm. határozat

a Kambodzsai Királyság részére történő COVID-19 vakcina adományozásáról

Megjelent:

MK 2022/47. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

1137/2022. (III. 10.) Korm. határozat

a komplex közútfejlesztési feladatok II. ütemének megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2022/47. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

1138/2022. (III. 10.) Korm. határozat

a 2022. évi Felnőtt Birkózó Európa-bajnokság és Grappling Európa-bajnokságon részt vevő járművek számára az autóbusz forgalmi sáv használatáról

Megjelent:

MK 2022/47. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

1139/2022. (III. 10.) Korm. határozat

a Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium tornaterem-építési beruházásáról, címrendi kiegészítésről, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről

Megjelent:

MK 2022/47. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

1140/2022. (III. 10.) Korm. határozat

a Csongrád-Csanád Megyei Dr. Bugyi István Kórház, valamint az ajkai Magyar Imre Kórház felújításához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2022/47. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

1141/2022. (III. 10.) Korm. határozat

a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kezelt letéti számla javára többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2022/47. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

1142/2022. (III. 10.) Korm. határozat

a Zalaegerszeg külterületén található északi ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztés és közműcsatlakozások megvalósításához szükséges intézkedésekről, valamint a beruházás központi költségvetésből történő támogatásáról szóló 1314/2021. (V. 27.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/47. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

1143/2022. (III. 10.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program projektjeinek megvalósításához szükséges REACT-EU források felhasználásával összefüggő intézkedésekről és a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/47. (III. 10.)

Hatályos:

2022. 03. 11.

 

Jogszabály:

1/2022. (III. 10.) OAH utasítás

az Országos Atomenergia Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/12. (III. 10.)

Hatályos:

2022. 03. 11.

 

Jogszabály:

8/2022. (III. 10.) BM utasítás

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 8/2015. (V. 29.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/12. (III. 10.)

Hatályos:

2022. 03. 11.

 

Jogszabály:

9/2022. (III. 10.) BM utasítás

az Országos Kórházi Főigazgatóság szervezeti és működési szabályzatáról szóló 31/2020. (XII. 30.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/12. (III. 10.)

Hatályos:

2022. 03. 11.

 

Jogszabály:

10/2022. (III. 10.) HM utasítás

a NATO szabványosítási egyezmény nemzeti elfogadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/12. (III. 10.)

Hatályos:

2022. 03. 11.

 

Jogszabály:

2/2022. (III. 10.) KKM utasítás

a Magyarország külképviseletein közös eljárásban lefolytatandó 2022. évi országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás pénzügyi tervezésének, lebonyolításának, elszámolásának rendjéről, valamint a külképviseleteken lefolytatandó választás lebonyolításának speciális feladatairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/12. (III. 10.)

Hatályos:

2022. 03. 11.

 

Jogszabály:

2/2022. (III. 10.) KH utasítás

a Közbeszerzési Döntőbizottság szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2020. (IV. 30.) KH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/12. (III. 10.)

Hatályos:

2022. 03. 11.

 

Jogszabály:

3/2022. (III. 10.) KH utasítás

a Közbeszerzési Hatóság által gyűjtött (előállított) hivatalos közbeszerzési statisztikák és statisztikai adatok nyilvánosságra hozatalának, továbbá a hivatalos közbeszerzési statisztikák és statisztikai adatok megismerésére irányuló kérelmek teljesítésének rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/12. (III. 10.)

Hatályos:

2022. 03. 11.

 

Jogszabály:

5/2022. (III. 10.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda reprezentációs szabályzatáról szóló 11/2015. (XII. 23.) NVI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/12. (III. 10.)

Hatályos:

2022. 03. 11.

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/12. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/12. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/12. (III. 10.)

 

 

2022. III. 9.

Jogszabály:

5/2022. (III. 9.) MNB rendelet

"Az mRNS-alapú vakcinák alapjául szolgáló magyar találmány" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2022/46. (III. 9.)

Hatályos:

2022. 03. 10.

 

Jogszabály:

6/2022. (III. 9.) MNB rendelet

"Az mRNS-alapú vakcinák alapjául szolgáló magyar találmány" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2022/46. (III. 9.)

Hatályos:

2022. 03. 10.

 

2022. III. 8.

Jogszabály:

90/2022. (III. 8.) Korm. rendelet

Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a magyar-szlovén határ két oldalán fekvő vegyes nemzetiségű területen való gazdasági és társadalmi fejlesztési együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2022/45. (III. 8.)

Hatályos:

2022. 03. 09.

 

Jogszabály:

91/2022. (III. 8.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/45. (III. 8.)

Hatályos:

2022. 03. 09.

 

Jogszabály:

92/2022. (III. 8.) Korm. rendelet

a Hess András Könyvesház elhelyezését célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2022/45. (III. 8.)

Hatályos:

2022. 03. 09.

 

Jogszabály:

93/2022. (III. 8.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/45. (III. 8.)

Hatályos:

2022. 03. 09.

 

Jogszabály:

1/2022. Közigazgatási-polgári jogegységi határozat

a közterület-használati jogviszony közjogi vagy magánjogi jellegének megítéléséről és az ilyen tárgyú perben eljáró bíróság meghatározásáról

Megjelent:

MK 2022/45. (III. 8.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5.042/2021/6. határozata

A helyi közutak használatát érintő súlykorlátozás bevezetéséhez kapcsolódó díjfizetési kötelezettség megállapítására a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény nem ad felhatalmazást az önkormányzatoknak.

Megjelent:

MK 2022/45. (III. 8.)

 

 

Jogszabály:

65/2022. (III. 8.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2022/45. (III. 8.)

 

 

Jogszabály:

1122/2022. (III. 8.) Korm. határozat

a Thaiföldi Királyság részére történő COVID-19 vakcina adományozásáról

Megjelent:

MK 2022/45. (III. 8.)

 

 

Jogszabály:

1123/2022. (III. 8.) Korm. határozat

Magyarország Edinburgh-i Főkonzulátusa konzuli kerületének kijelöléséről és az ehhez kapcsolódó intézkedésekről

Megjelent:

MK 2022/45. (III. 8.)

 

 

Jogszabály:

1124/2022. (III. 8.) Korm. határozat

a 2021-2027 közötti időszakban megvalósuló egyes, határon átnyúló együttműködési programokhoz szükséges kiegészítő hazai forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2022/45. (III. 8.)

 

 

Jogszabály:

1125/2022. (III. 8.) Korm. határozat

a Magyar Falu Program 2022. évi végrehajtásához kapcsolódó kincstári lebonyolítói díj biztosítása érdekében szükséges előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2022/45. (III. 8.)

 

 

Jogszabály:

1126/2022. (III. 8.) Korm. határozat

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemébe tartozó tanuszoda beruházások megvalósításáról szóló egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2022/45. (III. 8.)

 

 

Jogszabály:

1127/2022. (III. 8.) Korm. határozat

a Győri Szakképzési Centrum Pattantyús-Ábrahám Géza Technikum komplex fejlesztéséről

Megjelent:

MK 2022/45. (III. 8.)

 

 

Jogszabály:

1128/2022. (III. 8.) Korm. határozat

a Kozármisleny város közigazgatási területén fekvő földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2022/45. (III. 8.)

 

 

Jogszabály:

1129/2022. (III. 8.) Korm. határozat

a maroslelei tornaterem építéséről

Megjelent:

MK 2022/45. (III. 8.)

 

 

Jogszabály:

1130/2022. (III. 8.) Korm. határozat

a Monori Napsugár Óvoda fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2022/45. (III. 8.)

 

 

Jogszabály:

1131/2022. (III. 8.) Korm. határozat

a Nagykanizsai Szakképzési Centrum 21. századi elvárásoknak megfelelő fejlesztését célzó beruházás előkészítéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2022/45. (III. 8.)

 

 

Jogszabály:

1132/2022. (III. 8.) Korm. határozat

a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára Lángliliom utcai levéltári létesítményének korszerűsítéséről és bővítéséről szóló 1991/2020. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/45. (III. 8.)

 

 

Jogszabály:

1133/2022. (III. 8.) Korm. határozat

a Nemzeti Örökség Intézete vagyonkezelésében lévő temetők rekonstrukciójáról szóló 1335/2020. (VI. 22.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/45. (III. 8.)

Hatályos:

2022. 03. 09.

 

Jogszabály:

1134/2022. (III. 8.) Korm. határozat

a KEHOP-3.2.1-15-2016-00005 azonosító számú, Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Hajdú-Bihar megyében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre című projekt költségnövekményéhez szükséges forrás biztosításáról, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/45. (III. 8.)

Hatályos:

2022. 03. 09.

 

Jogszabály:

1135/2022. (III. 8.) Korm. határozat

egyes egyházi célú beruházások támogatásával kapcsolatos kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2022/45. (III. 8.)

 

 

2022. III. 7.

Jogszabály:

1120/2022. (III. 7.) Korm. határozat

az ukrajnai válsággal összefüggő csapatmozgásokról és egyes kapcsolódó feladatokról

Megjelent:

MK 2022/43. (III. 7.)

 

 

Jogszabály:

86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet

az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról, továbbá a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szabályainak eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2022/44. (III. 7.)

Hatályos:

2022. 03. 08., 2022. 03. 22.

 

Jogszabály:

87/2022. (III. 7.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény idegenforgalmi adóra vonatkozó szabályainak eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2022/44. (III. 7.)

Hatályos:

2022. 03. 08., 2022. 03. 22.

 

Jogszabály:

88/2022. (III. 7.) Korm. rendelet

az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2022/44. (III. 7.)

Hatályos:

2022. 03. 08., 2022. 03. 22.

 

Jogszabály:

89/2022. (III. 7.) Korm. rendelet

a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/44. (III. 7.)

Hatályos:

2022. 03. 10.

 

Jogszabály:

1121/2022. (III. 7.) Korm. határozat

címrendi kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság- újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő és fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2022/44. (III. 7.)

 

 

2022. III. 5.

Jogszabály:

83/2022. (III. 5.) Korm. rendelet

a takarmány- és élelmiszer ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű mezőgazdasági termékek kivitelével kapcsolatos bejelentési eljárásról és kapcsolódó intézkedésekről

Megjelent:

MK 2022/42. (III. 5.)

Hatályos:

2022. 03. 06., 2022. 03. 20.

 

Jogszabály:

84/2022. (III. 5.) Korm. rendelet

a kisbenzinkutaknak a vidéki ellátásbiztonság garantálása érdekében történő támogatásáról

Megjelent:

MK 2022/42. (III. 5.)

Hatályos:

2022. 03. 06., 2022. 03. 20.

 

Jogszabály:

85/2022. (III. 5.) Korm. rendelet

a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanácsról szóló 178/2013. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/42. (III. 5.)

Hatályos:

2022. 03. 06.

 

Jogszabály:

1117/2022. (III. 5.) Korm. határozat

a kisbenzinkutaknak a vidéki ellátásbiztonság garantálása érdekében történő támogatásáról

Megjelent:

MK 2022/42. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

1118/2022. (III. 5.) Korm. határozat

a 2022. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1880/2021. (XII. 7.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/42. (III. 5.)

Hatályos:

2022. 03. 06.

 

Jogszabály:

1119/2022. (III. 5.) Korm. határozat

a szomszédos országokban felmerülő humanitárius katasztrófa kezelésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2022/42. (III. 5.)

 

 

2022. III. 4.

Jogszabály:

77/2022. (III. 4.) Korm. rendelet

a koronavírus-világjárvány elleni egyes védelmi intézkedések megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2022/41. (III. 4.)

Hatályos:

2022. 03. 07., 2022. 03. 21., 2022. 05. 01.

 

Jogszabály:

78/2022. (III. 4.) Korm. rendelet

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/41. (III. 4.)

Hatályos:

2022. 03. 05.

 

Jogszabály:

79/2022. (III. 4.) Korm. rendelet

az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014-2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt energiahatékonyság növelését célzó beruházások megvalósításáról szóló 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/41. (III. 4.)

Hatályos:

2022. 03. 05.

 

Jogszabály:

80/2022. (III. 4.) Korm. rendelet

a nyomozás és az előkészítő eljárás részletes szabályairól szóló 100/2018. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/41. (III. 4.)

Hatályos:

2022. 03. 05.

 

Jogszabály:

81/2022. (III. 4.) Korm. rendelet

a dohánytermékek nyomonkövethetőségéről és biztonsági eleméről szóló 72/2018. (IV. 16.) Korm. rendelet és az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/41. (III. 4.)

Hatályos:

2022. 03. 05.

 

Jogszabály:

82/2022. (III. 4.) Korm. rendelet

a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/41. (III. 4.)

Hatályos:

2022. 03. 05.

 

Jogszabály:

61/2022. (III. 4.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2022/41. (III. 4.)

 

 

Jogszabály:

62/2022. (III. 4.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2022/41. (III. 4.)

 

 

Jogszabály:

63/2022. (III. 4.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2022/41. (III. 4.)

 

 

Jogszabály:

64/2022. (III. 4.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2022/41. (III. 4.)

 

 

Jogszabály:

1108/2022. (III. 4.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara, valamint Magyarország Kormánya és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége közötti együttműködési megállapodás megkötéséről

Megjelent:

MK 2022/41. (III. 4.)

 

 

Jogszabály:

1109/2022. (III. 4.) Korm. határozat

a 2022. évi 19. FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezésével kapcsolatos egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2022/41. (III. 4.)

 

 

Jogszabály:

1110/2022. (III. 4.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/41. (III. 4.)

Hatályos:

2022. 03. 05.

 

Jogszabály:

1111/2022. (III. 4.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1300/2021. (V. 21.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/41. (III. 4.)

Hatályos:

2022. 03. 05.

 

Jogszabály:

1112/2022. (III. 4.) Korm. határozat

a KEHOP-4.1.0-15-2016-00029 azonosító számú ("A hosszú távú természetvédelmi területkezelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése a Dél-Hevesi Tájegységben" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/41. (III. 4.)

Hatályos:

2022. 03. 05.

 

Jogszabály:

1113/2022. (III. 4.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében, a TOP_PLUSZ-3.1.1-21 "Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések" című felhívásra benyújtott 4 db ötmilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projekt támogatásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2022/41. (III. 4.)

 

 

Jogszabály:

1114/2022. (III. 4.) Korm. határozat

a 2014-2020. évekre szóló Vidékfejlesztési Program módosításáról

Megjelent:

MK 2022/41. (III. 4.)

 

 

Jogszabály:

1115/2022. (III. 4.) Korm. határozat

egyes állami tulajdonú vagyonelemeknek a Kurdisztáni Autonóm Régió Kormánya részére történő ingyenes átadásáról

Megjelent:

MK 2022/41. (III. 4.)

 

 

Jogszabály:

1116/2022. (III. 4.) Korm. határozat

egyes állami tulajdonú vagyonelemek ingyenes átadásáról

Megjelent:

MK 2022/41. (III. 4.)

 

 

Jogszabály:

10/2022. (III. 4.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a rendőri, határrendészeti és vámhatósági szervek közötti együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2022/41. (III. 4.)

 

 

Jogszabály:

7/2022. (III. 4.) BM utasítás

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szerveknél a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről és ellenőrzési rendjéről szóló 19/2021. (XI. 13.) BM utasítás hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/11. (III. 4.)

Hatályos:

2022. 03. 07.

 

2022. III. 3.

Jogszabály:

74/2022. (III. 3.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakra az Európai Területi Együttműködési Programokból rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 44/2016. (III. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/40. (III. 3.)

Hatályos:

2022. 03. 04.

 

Jogszabály:

75/2022. (III. 3.) Korm. rendelet

a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/40. (III. 3.)

Hatályos:

2022. 03. 06.

 

Jogszabály:

76/2022. (III. 3.) Korm. rendelet

egyes szabályozott szakmák folytatásának veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól

Megjelent:

MK 2022/40. (III. 3.)

Hatályos:

2022. 03. 04., 2022. 03. 18.

 

Jogszabály:

10/2022. (III. 3.) AM rendelet

a természetes ásványvíz, a forrásvíz, az ivóvíz, az ásványi anyaggal dúsított ivóvíz és az ízesített víz palackozásának és forgalomba hozatalának szabályairól szóló 65/2004. (IV. 27.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/40. (III. 3.)

Hatályos:

2022. 03. 06.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5.035/2021/5. határozata

Az önkormányzatok a közútfenntartást közfeladatként látják el, aminek kereteit magasabb szintű jogforrások jelölik ki. Törvénysértő ezért az önkormányzati rendelet, ha annak ellenére állapít meg díjfizetési kötelezettséget, hogy törvény jelöli ki a díjszedésre jogosultakat, és ezek között az önkormányzat nem szerepel.

Megjelent:

MK 2022/40. (III. 3.)

 

 

Jogszabály:

1107/2022. (III. 3.) Korm. határozat

egyes települési önkormányzatok beruházásainak támogatásához szükséges 2022. évi előirányzat- átcsoportosításáról

Megjelent:

MK 2022/40. (III. 3.)

 

 

Jogszabály:

4/2022. (III. 3.) MvM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal és a központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 4/2016. (III. 10.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/10. (III. 3.)

Hatályos:

2022. 03. 04.

 

Jogszabály:

6/2022. (III. 3.) BM utasítás

egyes vízügyi tárgyú BM utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/10. (III. 3.)

Hatályos:

2022. 04. 01.

 

Jogszabály:

1/2022. (III. 3.) OKFŐ utasítás

a személyes közreműködő engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a személyes közreműködőt megillető díjazásról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/10. (III. 3.)

Hatályos:

2022. 03. 04.

 

Jogszabály:

2/2022. (III. 3.) OKFŐ utasítás

az egyes munkáltatói jogok gyakorlásának átruházásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/10. (III. 3.)

Hatályos:

2022. 03. 04.

 

Jogszabály:

10/2022. (III. 3.) ORFK utasítás

a békeidőszaki fegyverzeti és vegyivédelmi szakanyagellátás biztosításáról és a tartalékkészletek meghatározásáról szóló 48/2018. (XII. 19.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/10. (III. 3.)

Hatályos:

2022. 03. 04.

 

Jogszabály:

12/2022. (III. 3.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás jegyzékváltással történő módosításáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 42/2022. (II. 15.) Korm. rendelet 2. §-a, 3. §-a, valamint 1-4. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/10. (III. 3.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/10. (III. 3.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

elismerés adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/10. (III. 3.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Országos Közjegyzői Kamara közleménye

közjegyzőhelyettesi és közjegyzőjelölti igazolványok érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/10. (III. 3.)

 

 

2022. III. 2.

Jogszabály:

70/2022. (III. 2.) Korm. rendelet

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/39. (III. 2.)

Hatályos:

2022. 03. 06.

 

Jogszabály:

71/2022. (III. 2.) Korm. rendelet

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2022/39. (III. 2.)

Hatályos:

2022. 03. 03., 2022. 03. 17.

 

Jogszabály:

72/2022. (III. 2.) Korm. rendelet

az élelmiszermentésről

Megjelent:

MK 2022/39. (III. 2.)

Hatályos:

2022. 03. 03.

 

Jogszabály:

73/2022. (III. 2.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2022/39. (III. 2.)

Hatályos:

2022. 03. 03.

 

Jogszabály:

1/2022. Polgári jogegységi határozat

az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett zálogjogból eredő követelésnek a zálogtárgy új tulajdonosával szembeni érvényesítéséről

Megjelent:

MK 2022/39. (III. 2.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5031/2021/7. határozata

A Htv. 7. § g) pontja szerinti adózói teherviselő képességet nem általában az adóalany gazdálkodási, jövedelmi helyzetével vagy más körülményeivel, hanem csakis az adótárggyal összefüggésben értékelhető kapacitásához kapcsolhatóan lehet figyelembe venni. A Htv. 7. § g) pontjának sérelme valósul meg azzal, ha az önkormányzat saját gazdálkodási követelményeinek érvényesítése során nem kellően veszi figyelembe a számításba vehető adóalanyi körnek az adótárggyal összefüggésben reálisan értékelhető teherbíró képességét. Az adóalanyok széles körét érintően az adóalanyok teherviselő képességének értékelése az alkotmányos jogok általános érvényű (mindenkire kiterjedő) tiszteletben tartása és kötelezettségek érvényesülése keretei között történik.

Megjelent:

MK 2022/39. (III. 2.)

 

 

Jogszabály:

1099/2022. (III. 2.) Korm. határozat

címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2022/39. (III. 2.)

 

 

Jogszabály:

1100/2022. (III. 2.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2. prioritási tengelyén egyes ivóvízminőség-javító projektek összköltségnöveléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/39. (III. 2.)

Hatályos:

2022. 03. 03.

 

Jogszabály:

1101/2022. (III. 2.) Korm. határozat

a Budapest közigazgatási területén fekvő ingatlanok beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2022/39. (III. 2.)

 

 

Jogszabály:

1102/2022. (III. 2.) Korm. határozat

Esztergom közműhálózatának fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2022/39. (III. 2.)

 

 

Jogszabály:

1103/2022. (III. 2.) Korm. határozat

Életmentő Emlékérem adományozásáról

Megjelent:

MK 2022/39. (III. 2.)

 

 

Jogszabály:

1104/2022. (III. 2.) Korm. határozat

Ózd Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatásáról

Megjelent:

MK 2022/39. (III. 2.)

 

 

Jogszabály:

1105/2022. (III. 2.) Korm. határozat

a Sberbank Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál számlavezetéssel érintett önkormányzatok működőképességének megőrzése céljából egyedi támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2022/39. (III. 2.)

 

 

Jogszabály:

1106/2022. (III. 2.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításáról

Megjelent:

MK 2022/39. (III. 2.)

 

 

Jogszabály:

9/2022. (III. 2.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Tádzsik Köztársaság, az Iráni Iszlám Köztársaság, a Chilei Köztársaság és a Kenyai Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2022/39. (III. 2.)

 

 

2022. III. 1.

Jogszabály:

1098/2022. (III. 1.) Korm. határozat

a szociális szakosított ellátásokhoz kapcsolódó egyes állami vagyonelemek ingyenes egyházi tulajdonba adásáról

Megjelent:

MK 2022/38. (III. 1.)

 

 

2022. II. 28.

Jogszabály:

57/2022. (II. 28.) Korm. rendelet

a hatósági üzemanyagárral kapcsolatos egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2022/36. (II. 28.)

Hatályos:

2022. 02. 28. 13 órától, 2022. 03. 14.

 

Jogszabály:

58/2022. (II. 28.) Korm. rendelet

az egészségügyi ellátások működésének egyes veszélyhelyzeti szabályairól

Megjelent:

MK 2022/37. (II. 28.)

Hatályos:

2022. 03. 01., 2022. 03. 15.

 

Jogszabály:

59/2022. (II. 28.) Korm. rendelet

az egyes, a koronavírus járvány által különösen veszélyeztetett államokból történő beutazás szabályairól szóló 645/2021. (XI. 27.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2022/37. (II. 28.)

Hatályos:

2022. 03. 01.

 

Jogszabály:

60/2022. (II. 28.) Korm. rendelet

Magyarország Kínai Népköztársaság területén található külképviseleteinek külképviseleti névjegyzékébe való felvételre irányuló kérelmekkel kapcsolatos egyes rendelkezéseknek a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól

Megjelent:

MK 2022/37. (II. 28.)

Hatályos:

2022. 03. 01., 2022. 03. 15.

 

Jogszabály:

61/2022. (II. 28.) Korm. rendelet

a mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparűzési adókedvezményével kapcsolatos önkormányzati támogatásról

Megjelent:

MK 2022/37. (II. 28.)

Hatályos:

2022. 03. 03.

 

Jogszabály:

62/2022. (II. 28.) Korm. rendelet

a Magyar Védelmi Exportügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatairól és a honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított hadfelszerelések, haditechnikai eszközök és szakanyagok értékesítéséről

Megjelent:

MK 2022/37. (II. 28.)

Hatályos:

2022. 03. 08.

 

Jogszabály:

63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet

az egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentését szolgáló intézkedésekről

Megjelent:

MK 2022/37. (II. 28.)

Hatályos:

2022. 03. 15.

 

Jogszabály:

64/2022. (II. 28.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/37. (II. 28.)

Hatályos:

2022. 03. 01.

 

Jogszabály:

65/2022. (II. 28.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és a veszélyhelyzet ideje alatt a járvány elleni védekezést elősegítő egyes intézkedésekről szóló 89/2021. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/37. (II. 28.)

Hatályos:

2022. 03. 03.

 

Jogszabály:

66/2022. (II. 28.) Korm. rendelet

a közlekedési hatósági jogalkalmazással összefüggő egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2022/37. (II. 28.)

Hatályos:

2022. 03. 05.

 

Jogszabály:

67/2022. (II. 28.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a közúti infrastruktúra fejlesztésével összefüggő, valamint jogharmonizációs célú módosításáról

Megjelent:

MK 2022/37. (II. 28.)

Hatályos:

2022. 03. 05., 2023. 02. 01.

 

Jogszabály:

68/2022. (II. 28.) Korm. rendelet

az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/37. (II. 28.)

Hatályos:

2022. 03. 05.

 

Jogszabály:

69/2022. (II. 28.) Korm. rendelet

a filmalkotások közvetett támogatásának céljából fenntartott letéti számlán gyűjthető összeg mértékéről szóló 439/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/37. (II. 28.)

Hatályos:

2022. 03. 01.

 

Jogszabály:

8/2022. (II. 28.) AM rendelet

a mezőgazdasági termelőeszközökben bekövetkezett viharkárok részbeni kompenzálásáról

Megjelent:

MK 2022/37. (II. 28.)

Hatályos:

2022. 03. 03.

 

Jogszabály:

9/2022. (II. 28.) AM rendelet

a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet, valamint az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/37. (II. 28.)

Hatályos:

2022. 03. 03.

 

Jogszabály:

5/2022. (II. 28.) HM rendelet

a honvédségi járművek fenntartásáról szóló 18/2009. (XII. 18.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/37. (II. 28.)

Hatályos:

2022. 03. 03.

 

Jogszabály:

50/2022. (II. 28.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2022/37. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

51/2022. (II. 28.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2022/37. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

52/2022. (II. 28.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2022/37. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

53/2022. (II. 28.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2022/37. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

54/2022. (II. 28.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2022/37. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

55/2022. (II. 28.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2022/37. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

56/2022. (II. 28.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2022/37. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

57/2022. (II. 28.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2022/37. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

58/2022. (II. 28.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2022/37. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

59/2022. (II. 28.) KE határozat

a 105/2019. (III. 6.) KE határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/37. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

60/2022. (II. 28.) KE határozat

katonai bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2022/37. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

1089/2022. (II. 28.) Korm. határozat

a koronavírus elleni védőoltási tevékenység fedezetéről

Megjelent:

MK 2022/37. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

1090/2022. (II. 28.) Korm. határozat

a választójog Magyarország Kínai Népköztársaság területén található külképviseletein történő gyakorlásával kapcsolatos azonnali feladatról

Megjelent:

MK 2022/37. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

1091/2022. (II. 28.) Korm. határozat

a mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparűzési adókedvezményével kapcsolatos önkormányzati támogatásról

Megjelent:

MK 2022/37. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

1092/2022. (II. 28.) Korm. határozat

a sertéságazatot érintő egyes kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2022/37. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

1093/2022. (II. 28.) Korm. határozat

a Magyarország egész területét érintő, 2022. január 30-ai viharos időjárás következtében keletkezett mezőgazdasági károk enyhítéséről

Megjelent:

MK 2022/37. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

1094/2022. (II. 28.) Korm. határozat

címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2022/37. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

1095/2022. (II. 28.) Korm. határozat

fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2022/37. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

1096/2022. (II. 28.) Korm. határozat

az ajka-tósokberéndi Szent István király templom felújításának támogatásáról

Megjelent:

MK 2022/37. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

1097/2022. (II. 28.) Korm. határozat

a Szeged-Kiskundorozsma és Zalaegerszeg-Zalaszentiván térségében konténerterminálok vasúti bekötéséről

Megjelent:

MK 2022/37. (II. 28.)

 

 

2022. II. 26.

Jogszabály:

5/2022. (II. 26.) BM utasítás

a határforgalom ellenőrzésének végrehajtásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/9. (II. 26.)

Hatályos:

2022. 02. 27.

 

Jogszabály:

1/2022. (II. 26.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokkal kapcsolatos jogok gyakorlásának rendjéről szóló 19/2018. (VIII. 31.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/9. (II. 26.)

Hatályos:

2022. 02. 27.

 

Jogszabály:

8/2022. (II. 26.) HM utasítás

NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/9. (II. 26.)

Hatályos:

2022. 02. 27.

 

Jogszabály:

9/2022. (II. 26.) HM utasítás

az egyes missziók műveleti szabadnapok számának meghatározása szempontjából történő kategóriába sorolásáról szóló 24/2016. (V. 27.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/9. (II. 26.)

Hatályos:

2022. 02. 27.

 

Jogszabály:

3/2022. (II. 26.) ITM utasítás

az Innovációs és Technológiai Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának rendjéről szóló 7/2020. (II. 13.) ITM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/9. (II. 26.)

Hatályos:

2022. 02. 27.

 

Jogszabály:

1/2022. (II. 26.) KKM utasítás

a vendégoktatói ösztöndíjprogram és a támogatás keretében finanszírozott vendégoktatói program működési szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/9. (II. 26.)

Hatályos:

2022. 02. 27.

 

Jogszabály:

2/2022. (II. 26.) PM utasítás

a Magyar Államkincstár Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2021. (VIII. 13.) PM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/9. (II. 26.)

Hatályos:

2022. 03. 06.

 

Jogszabály:

3/2022. (II. 26.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (VI. 25.) NVI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/9. (II. 26.)

Hatályos:

2022. 02. 27.

 

Jogszabály:

4/2022. (II. 26.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda Közszolgálati Szabályzatáról szóló 6/2020. (VI. 26.) NVI utasítás, valamint a Nemzeti Választási Iroda iratkezelési szabályzatáról szóló 4/2021. (V. 19.) NVI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/9. (II. 26.)

Hatályos:

2022. 02. 27.

 

Jogszabály:

3/2022. (II. 26.) OBH utasítás

egyes OBH utasításoknak az egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb törvények módosításáról szóló 2021. évi CXXXIV. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/9. (II. 26.)

Hatályos:

2022. 03. 01.

 

Jogszabály:

8/2022. (II. 26.) ORFK utasítás

a Járműkövető Rendszer működéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/9. (II. 26.)

Hatályos:

2022. 03. 13.

 

Jogszabály:

9/2022. (II. 26.) ORFK utasítás

a körözési nyilvántartási rendszerrel és a körözési eljárással kapcsolatos rendőrségi feladatokról szóló 54/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/9. (II. 26.)

Hatályos:

2022. 03. 06.

 

Jogszabály:

11/2022. (II. 26.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Kirgiz Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás, valamint a kihirdetéséről szóló 2020. évi CXXV. törvény 2. §-a, 3. §-a, 1. melléklete és 2. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/9. (II. 26.)

 

 

Jogszabály:

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/9. (II. 26.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/9. (II. 26.)

 

 

Jogszabály:

Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság határozata

az alágazati párbeszéd bizottság megszűnéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/9. (II. 26.)

 

 

Jogszabály:

Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság határozata

a Bányaipari Ágazati Párbeszéd Bizottság létrejöttéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/9. (II. 26.)

 

 

Jogszabály:

Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság határozata

a Légiszállítási Ágazati Párbeszéd Bizottság létrehozására irányuló kérelem közzétételéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/9. (II. 26.)

 

 

Jogszabály:

Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság határozata

a Magánbiztonsági Ágazati Párbeszéd Bizottság létrehozására irányuló kérelem közzétételéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/9. (II. 26.)

 

 

Jogszabály:

Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság határozata

a Mezőgazdasági Ágazati Párbeszéd Bizottság létrejöttének megállapításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/9. (II. 26.)

 

 

Jogszabály:

Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság határozata

a Postai Ágazati Párbeszéd Bizottság létrehozására irányuló kérelem közzétételéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/9. (II. 26.)

 

 

Jogszabály:

Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság határozata

a Rehabilitációs Párbeszéd Bizottság létrejöttének megállapításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/9. (II. 26.)

 

 

Jogszabály:

KSH közlemény

a különböző ellátások alapjául szolgáló főbb statisztikai adatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/9. (II. 26.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2022. március 1-je és március 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/9. (II. 26.)

 

 

Jogszabály:

Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány

Alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/9. (II. 26.)

 

 

Jogszabály:

Tolna Megyei Kormányhivatal hirdetmények

elveszett hatósági ellenőri igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/9. (II. 26.)

 

 

2022. II. 24.

Jogszabály:

56/2022. (II. 24.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény menekültügyi eljárás átmeneti szabályainak eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2022/35. (II. 24.)

Hatályos:

2022. 02. 24. 22 órától, 2022. 03. 10.

 

Jogszabály:

1088/2022. (II. 24.) Korm. határozat

a Nemzetbiztonsági Operatív törzsről

Megjelent:

MK 2022/35. (II. 24.)

 

 

2022. II. 23.

Jogszabály:

51/2022. (II. 23.) Korm. rendelet

az idősügyi digitalizációs program megvalósításához szükséges adatkezeléssel kapcsolatos, veszélyhelyzet ideje alatt érvényes egyes szabályokról

Megjelent:

MK 2022/34. (II. 23.)

Hatályos:

2022. 02. 24., 2022. 03. 10.

 

Jogszabály:

52/2022. (II. 23.) Korm. rendelet

az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/34. (II. 23.)

Hatályos:

2022. 03. 03., 2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

53/2022. (II. 23.) Korm. rendelet

a fizetésképtelenségi nyilvántartás létrehozásával kapcsolatos feladatokról szóló 75/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/34. (II. 23.)

Hatályos:

2022. 02. 24., 2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

54/2022. (II. 23.) Korm. rendelet

a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/34. (II. 23.)

Hatályos:

2022. 02. 24.

 

Jogszabály:

55/2022. (II. 23.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/34. (II. 23.)

Hatályos:

2022. 02. 24.

 

Jogszabály:

4/2022. (II. 23.) MvM rendelet

az Idősbarát Önkormányzat Díj alapításáról és adományozásáról szóló 58/2004. (VI. 18.) ESzCsM-BM együttes rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/34. (II. 23.)

Hatályos:

2022. 02. 24.

 

Jogszabály:

1080/2022. (II. 23.) Korm. határozat

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Mesterséges Intelligencia Munkacsoportról

Megjelent:

MK 2022/34. (II. 23.)

Hatályos:

2022. 02. 24.

 

Jogszabály:

1081/2022. (II. 23.) Korm. határozat

a Dunai Regatta és Sportfesztivál, egyetemi evezős- és sárkányhajóverseny és kísérőrendezvényei 2022. évi megrendezésével kapcsolatos kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2022/34. (II. 23.)

 

 

Jogszabály:

1082/2022. (II. 23.) Korm. határozat

a Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola tanteremfejlesztéséről

Megjelent:

MK 2022/34. (II. 23.)

 

 

Jogszabály:

1083/2022. (II. 23.) Korm. határozat

a Miskolci Szakképzési Centrum Szemere Bertalan Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium komplex fejlesztéséről

Megjelent:

MK 2022/34. (II. 23.)

 

 

Jogszabály:

1084/2022. (II. 23.) Korm. határozat

a gazdaság újraindítását célzó egyedi fejlesztési támogatásokról szóló 1448/2021. (VII. 7.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/34. (II. 23.)

 

 

Jogszabály:

1085/2022. (II. 23.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2. prioritási tengelyén egyes szennyvízelvezetési és -tisztítási projektek összköltségnöveléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/34. (II. 23.)

Hatályos:

2022. 02. 24.

 

Jogszabály:

1086/2022. (II. 23.) Korm. határozat

a 2021-2027 időszakra vonatkozó Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz pénzügyi keretének területi felosztásáról

Megjelent:

MK 2022/34. (II. 23.)

 

 

Jogszabály:

1087/2022. (II. 23.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek összköltségének növeléséről

Megjelent:

MK 2022/34. (II. 23.)

 

 

Jogszabály:

8/2022. (II. 23.) ME határozat

a nemzetközi szerződések alapján működő Magyar-Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság és Magyar-Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság tagjának felmentéséről és új tagok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2022/34. (II. 23.)

 

 

2022. II. 22.

Jogszabály:

50/2022. (II. 22.) Korm. rendelet

az "ANTENNA HUNGÁRIA" Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság tevékenysége feletti befolyás megszerzésével megvalósuló társasági összefonódás közérdekből történő nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

Megjelent:

MK 2022/32. (II. 22.)

Hatályos:

2022. 02. 22. 17 órától.

 

Jogszabály:

4/2022. (II. 22.) MNB rendelet

a jegybanki alapkamat mértékéről

Megjelent:

MK 2022/33. (II. 22.)

Hatályos:

2022. 02. 23.

 

Jogszabály:

1/2022. (II. 22.) BM rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/33. (II. 22.)

Hatályos:

2022. 02. 23.

 

Jogszabály:

3/2022. (II. 22.) KKM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 4/2019. (VI. 14.) KKM rendeletnek a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény címrendjével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/33. (II. 22.)

Hatályos:

2022. 02. 23.

 

Jogszabály:

1/2022. (II. 22.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/33. (II. 22.)

Hatályos:

2022. 02. 21.

 

Jogszabály:

2/2022. (II. 22.) OGY határozat

dr. Fülöp Erik országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2022/33. (II. 22.)

 

 

Jogszabály:

3/2022. (II. 22.) OGY határozat

dr. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2022/33. (II. 22.)

 

 

Jogszabály:

4/2022. (II. 22.) OGY határozat

Sebián-Petrovszki László országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2022/33. (II. 22.)

 

 

Jogszabály:

5/2022. (II. 22.) OGY határozat

Szilágyi György országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2022/33. (II. 22.)

 

 

2022. II. 21.

Jogszabály:

9/2022. (II. 21.) EMMI rendelet

az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő egyes egészségügyi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezéséről és ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről szóló 4/2008. (I. 16.) EüM rendelet jogharmonizációs célú módosításáról

Megjelent:

MK 2022/31. (II. 21.)

Hatályos:

2022. 02. 22.

 

Jogszabály:

47/2022. (II. 21.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2022/31. (II. 21.)

 

 

Jogszabály:

48/2022. (II. 21.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2022/31. (II. 21.)

 

 

Jogszabály:

49/2022. (II. 21.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2022/31. (II. 21.)

 

 

Jogszabály:

1079/2022. (II. 21.) Korm. határozat

egészségügyi eszközadomány Ukrajna részére történő biztosításáról

Megjelent:

MK 2022/31. (II. 21.)

 

 

2022. II. 18.

Jogszabály:

49/2022. (II. 18.) Korm. rendelet

a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 782/2021. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/30. (II. 18.)

Hatályos:

2022. 02. 19.

 

Jogszabály:

4/2022. (II. 18.) MK rendelet

a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásával összefüggő hitelezői tájékoztatásról szóló 1/2022. (I. 3.) MK rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/30. (II. 18.)

Hatályos:

2022. 02. 19.

 

Jogszabály:

8/2022. (II. 18.) EMMI rendelet

az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/30. (II. 18.)

Hatályos:

2022. 02. 19.

 

Jogszabály:

1078/2022. (II. 18.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara közötti stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

Megjelent:

MK 2022/30. (II. 18.)

 

 

2022. II. 17.

Jogszabály:

46/2022. (II. 17.) Korm. rendelet

a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet, valamint a Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/29. (II. 17.)

Hatályos:

2022. 02. 20.

 

Jogszabály:

47/2022. (II. 17.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/29. (II. 17.)

Hatályos:

2022. 02. 18.

 

Jogszabály:

48/2022. (II. 17.) Korm. rendelet

a Debrecenben megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/29. (II. 17.)

Hatályos:

2022. 02. 18.

 

Jogszabály:

7/2022. (II. 17.) AM rendelet

a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetbe sorolt központi kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 32/2015. (VI. 19.) FM rendelet, valamint a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 14/2021. (III. 25.) AM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/29. (II. 17.)

Hatályos:

2022. 02. 18.

 

Jogszabály:

7/2022. (II. 17.) EMMI rendelet

az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/29. (II. 17.)

Hatályos:

2022. 02. 20.

 

Jogszabály:

4/2022. (II. 17.) HM rendelet

a honvédelmi miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2022/29. (II. 17.)

Hatályos:

2022. 02. 18.

 

Jogszabály:

6/2022. (II. 17.) ITM rendelet

a használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról szóló 45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/29. (II. 17.)

Hatályos:

2022. 02. 18.

 

Jogszabály:

1075/2022. (II. 17.) Korm. határozat

a Csongrád-Csanád Megyei Dr. Bugyi István Kórház, valamint az ajkai Magyar Imre Kórház felújításával kapcsolatos egyes döntések meghozataláról

Megjelent:

MK 2022/29. (II. 17.)

 

 

Jogszabály:

1076/2022. (II. 17.) Korm. határozat

Révfülöp településen új mentőállomás kialakításához szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2022/29. (II. 17.)

 

 

Jogszabály:

1077/2022. (II. 17.) Korm. határozat

a Nyíregyháza megyei jogú város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2022/29. (II. 17.)

 

 

Jogszabály:

3/2022. (II. 17.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2018. (VII. 3.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/8. (II. 17.)

Hatályos:

2022. 02. 18.

 

Jogszabály:

3/2022. (II. 17.) BM utasítás

egyes, a belügyminiszter irányítása alatt álló szervek közalkalmazottai és munkavállalói szociális és kegyeleti ellátásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/8. (II. 17.)

Hatályos:

2022. 03. 01.

 

Jogszabály:

4/2022. (II. 17.) BM utasítás

a nemzetbiztonsági ellenőrzés és a felülvizsgálati eljárás eljárási rendjéről, valamint a nemzetbiztonsági ellenőrzés és a felülvizsgálati eljárás megállapításai elleni jogorvoslat esetén követendő eljárásról szóló 24/2015. (IX. 14.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/8. (II. 17.)

Hatályos:

2022. 02. 18.

 

Jogszabály:

6/2022. (II. 17.) HM utasítás

a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/8. (II. 17.)

Hatályos:

2022. 02. 18.

 

Jogszabály:

7/2022. (II. 17.) HM utasítás

az egyes illetményen kívüli juttatások mértékének és összegének megállapításáról szóló 70/2016. (XII. 23.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/8. (II. 17.)

Hatályos:

2022. 02. 18.

 

Jogszabály:

2/2022. (II. 17.) ITM utasítás

az Innovációs és Technológiai Minisztérium minősített adatok védelmére vonatkozó biztonsági szabályzatának kiadásáról szóló 21/2019. (VI. 28.) ITM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/8. (II. 17.)

Hatályos:

2022. 02. 18.

 

Jogszabály:

2/2022. (II. 17.) GVH utasítás

egyes utasításoknak a Gazdasági Versenyhivatal szervezetének átalakításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/8. (II. 17.)

Hatályos:

2022. 02. 20.

 

Jogszabály:

2/2022. (II. 17.) NVI utasítás

a szavazási levélcsomag személyes átvételére rendelkezésre álló időszak megállapításáról szóló 1/2022. (I. 21.) NVI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/8. (II. 17.)

Hatályos:

2022. 02. 18.

 

Jogszabály:

7/2022. (II. 17.) ORFK utasítás

a fegyelemkezelő adatállománnyal kapcsolatos feladatokról szóló 11/2013. (III. 29.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/8. (II. 17.)

Hatályos:

2022. 02. 18.

 

Jogszabály:

9/2022. (II. 17.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között Bukarestben, 2006. december hó 21. napján aláírt, a Magyar Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 2004. április hó 27. napján aláírt Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 315/2021. (VI. 8.) Korm. rendelet 2. §-a, 3. §-a és 1. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/8. (II. 17.)

 

 

Jogszabály:

10/2022. (II. 17.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között, a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között Bukarestben, 2014. július 24-én aláírt, a magyar-román államhatáron átvezető közúti kapcsolatokról szóló megállapodás módosításáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2021. évi LXVII. törvény 2. §-a, 3. §-a és 1. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/8. (II. 17.)

 

 

Jogszabály:

SZTFH közlemény

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/8. (II. 17.)

 

 

Jogszabály:

ITM közlemény

a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontja szerinti hazautazással kapcsolatos költségtérítés havi felső korlátjáról a 2022. évben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/8. (II. 17.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/8. (II. 17.)

 

 

Jogszabály:

Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság végzése

az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság alapítására vonatkozó kérelem közzétételéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/8. (II. 17.)

 

 

Jogszabály:

Közös Jövő Párt

2020. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/8. (II. 17.)

 

 

2022. II. 16.

Jogszabály:

43/2022. (II. 16.) Korm. rendelet

a Covid-19 megbetegedés ellen külföldön kapott védőoltásoknak az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe történő bejelentéséről

Megjelent:

MK 2022/28. (II. 16.)

Hatályos:

2022. 02. 21., 2022. 03. 07.

 

Jogszabály:

44/2022. (II. 16.) Korm. rendelet

a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről szóló 707/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/28. (II. 16.)

Hatályos:

2022. 02. 19.

 

Jogszabály:

45/2022. (II. 16.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/28. (II. 16.)

Hatályos:

2022. 02. 17.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5.036/2021/4. határozata

Törvénysértő, ha az önkormányzati rendelet úgy állapít meg díjfizetési kötelezettséget, hogy a törvény által kijelölt díjszedésre jogosultak között az önkormányzat nem szerepel. A helyi közutak használatát érintő súlykorlátozás bevezetéséhez kapcsolódó díjfizetési kötelezettség megállapítására a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény nem ad felhatalmazást az önkormányzatoknak.

Megjelent:

MK 2022/28. (II. 16.)

 

 

Jogszabály:

32/2022. (II. 16.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2022/28. (II. 16.)

 

 

Jogszabály:

33/2022. (II. 16.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2022/28. (II. 16.)

 

 

Jogszabály:

34/2022. (II. 16.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2022/28. (II. 16.)

 

 

Jogszabály:

35/2022. (II. 16.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2022/28. (II. 16.)

 

 

Jogszabály:

36/2022. (II. 16.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2022/28. (II. 16.)

 

 

Jogszabály:

37/2022. (II. 16.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2022/28. (II. 16.)

 

 

Jogszabály:

38/2022. (II. 16.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2022/28. (II. 16.)

 

 

Jogszabály:

39/2022. (II. 16.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2022/28. (II. 16.)

 

 

Jogszabály:

40/2022. (II. 16.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2022/28. (II. 16.)

 

 

Jogszabály:

41/2022. (II. 16.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2022/28. (II. 16.)

 

 

Jogszabály:

42/2022. (II. 16.) KE határozat

a 42/2019. (II. 19.) KE határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/28. (II. 16.)

 

 

Jogszabály:

43/2022. (II. 16.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2022/28. (II. 16.)

 

 

Jogszabály:

44/2022. (II. 16.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2022/28. (II. 16.)

 

 

Jogszabály:

45/2022. (II. 16.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2022/28. (II. 16.)

 

 

Jogszabály:

46/2022. (II. 16.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2022/28. (II. 16.)

 

 

Jogszabály:

1071/2022. (II. 16.) Korm. határozat

az ENSZ Emberi Jogi Tanács Egyetemes Időszakos Felülvizsgálati Eljárása (UPR) keretében Magyarország 3. felülvizsgálata során tett ajánlásokról

Megjelent:

MK 2022/28. (II. 16.)

 

 

Jogszabály:

1072/2022. (II. 16.) Korm. határozat

a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj 2022. évi biztosításához szükséges fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2022/28. (II. 16.)

 

 

Jogszabály:

1073/2022. (II. 16.) Korm. határozat

a Magyar Kultúráért Alapítvány kultúrstratégiai feladatellátásáról

Megjelent:

MK 2022/28. (II. 16.)

 

 

Jogszabály:

1074/2022. (II. 16.) Korm. határozat

egyes egyházi fenntartású egészségügyi intézmények fejlesztéseinek támogatásáról

Megjelent:

MK 2022/28. (II. 16.)

 

 

2022. II. 15.

Jogszabály:

40/2022. (II. 15.) Korm. rendelet

a hulladékgazdálkodási megfelelőségi véleményezési eljárásnak a veszélyhelyzet időszakában alkalmazandó egyes szabályairól

Megjelent:

MK 2022/27. (II. 15.)

Hatályos:

2022. 02. 16., 2022. 03. 02.

 

Jogszabály:

41/2022. (II. 15.) Korm. rendelet

az egyes termékek kiegészítő oltalmára vonatkozó európai közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges szabályokról szóló 26/2004. (II. 26.) Korm. rendelet jogharmonizációs célú módosításáról

Megjelent:

MK 2022/27. (II. 15.)

Hatályos:

2022. 03. 01.

 

Jogszabály:

42/2022. (II. 15.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás jegyzékváltással történő módosításáról szóló megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2022/27. (II. 15.)

Hatályos:

2022. 02. 16. - kivétellel.

 

Jogszabály:

6/2022. (II. 15.) EMMI rendelet

az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/27. (II. 15.)

Hatályos:

2022. 02. 16.

 

Jogszabály:

28/2022. (II. 15.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2022/27. (II. 15.)

 

 

Jogszabály:

29/2022. (II. 15.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2022/27. (II. 15.)

 

 

Jogszabály:

30/2022. (II. 15.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2022/27. (II. 15.)

 

 

Jogszabály:

31/2022. (II. 15.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2022/27. (II. 15.)

 

 

Jogszabály:

1055/2022. (II. 15.) Korm. határozat

a szociális szakosított ellátásokhoz és a gyermekvédelmi szakellátáshoz kapcsolódó egyes állami vagyonelemek ingyenes tulajdonba adásáról szóló egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2022/27. (II. 15.)

Hatályos:

2022. 03. 01.

 

Jogszabály:

1056/2022. (II. 15.) Korm. határozat

a földügyi szabályozás érvényesítésének koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1062/2020. (II. 26.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/27. (II. 15.)

Hatályos:

2022. 02. 16., 2022. 02. 21.

 

Jogszabály:

1057/2022. (II. 15.) Korm. határozat

a Balatonfüred Város Önkormányzata által megvalósítandó Alkony program előkészítésének finanszírozásához szükséges forrás biztosításáról szóló 1993/2020. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/27. (II. 15.)

 

 

Jogszabály:

1058/2022. (II. 15.) Korm. határozat

a Debrecen Nemzetközi Repülőtér koronavírus-járvánnyal összefüggő támogatásáról szóló 1843/2020. (XI. 24.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/27. (II. 15.)

 

 

Jogszabály:

1059/2022. (II. 15.) Korm. határozat

a Székesfehérvári Szakképzési Centrum Vajda János Technikum felújításáról

Megjelent:

MK 2022/27. (II. 15.)

 

 

Jogszabály:

1060/2022. (II. 15.) Korm. határozat

a GINOP-7.1.1-15-2017-00030 azonosító számú ("A várpalotai Zichy-kastély - Trianon Múzeum turisztikai célú fejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2022/27. (II. 15.)

 

 

Jogszabály:

1061/2022. (II. 15.) Korm. határozat

a GINOP-7.1.9-17-2018-00007 azonosító számú ("Kehidakustány gyógyhely integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2022/27. (II. 15.)

 

 

Jogszabály:

1062/2022. (II. 15.) Korm. határozat

a KEHOP-1.3.0-15-2016-00012 azonosító számú ("Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint rehabilitációja" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/27. (II. 15.)

Hatályos:

2022. 02. 16.

 

Jogszabály:

1063/2022. (II. 15.) Korm. határozat

a KEHOP-3.2.1-15-2018-00031 azonosító számú ("A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Mórahalmi és Kisteleki járásban, illetve Domaszék és Szatymaz településeken, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre" című) projekt költségnövekményéhez szükséges forrás biztosításáról, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/27. (II. 15.)

Hatályos:

2022. 02. 16.

 

Jogszabály:

1064/2022. (II. 15.) Korm. határozat

a KEHOP-4.1.0-15-2016-00013 azonosító számú ("A Hanság természetes élőhelyeinek komplex helyreállítása és fejlesztése - élőhelyfejlesztési beavatkozások" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/27. (II. 15.)

Hatályos:

2022. 02. 16.

 

Jogszabály:

1065/2022. (II. 15.) Korm. határozat

a KEHOP-4.1.0-15-2016-00071 azonosító számú ("Natura 2000 vizes élőhelyek bemutatása a Duna-Tisza közén" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/27. (II. 15.)

Hatályos:

2022. 02. 16.

 

Jogszabály:

1066/2022. (II. 15.) Korm. határozat

a VP3-4.2.1-4.2.2-2-21 azonosító jelű, "Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése" című felhívás keretében megvalósuló, hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2022/27. (II. 15.)

 

 

Jogszabály:

1067/2022. (II. 15.) Korm. határozat

a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/27. (II. 15.)

Hatályos:

2022. 02. 16.

 

Jogszabály:

1068/2022. (II. 15.) Korm. határozat

a bűnüldözési tevékenységek terén történő magyar-szerb rendőri együttműködés elmélyítéséről

Megjelent:

MK 2022/27. (II. 15.)

 

 

Jogszabály:

1069/2022. (II. 15.) Korm. határozat

a Magyarország és a Szerb Köztársaság között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2022/27. (II. 15.)

 

 

Jogszabály:

1070/2022. (II. 15.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a magyar-szlovén határ két oldalán fekvő vegyes nemzetiségű területen való gazdasági és társadalmi fejlesztési együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2022/27. (II. 15.)

 

 

2022. II. 14.

Jogszabály:

30/2022. (II. 14.) SZTFH rendelet

a nemzeti kiberbiztonsági tanúsító hatóság eljárásával összefüggő kiberbiztonsági tanúsítás keretében fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

Megjelent:

MK 2022/26. (II. 14.)

Hatályos:

2022. 03. 17.

 

Jogszab