A hivatkozásokra kattintva a joganyagok közlönyállapota jelenik meg.

 

Változásmutató

Új jogszabályok

2021. I. 14.

Jogszabály:

1004/2021. (I. 14.) Korm. határozat

a COVID-19 oltóanyagok további beszerzéseiről

Megjelent:

MK 2021/7. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

4/2021. (I. 14.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzettel összefüggésben a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatási programjáról

Megjelent:

MK 2021/8. (I. 14.)

Hatályos:

2021. 01. 15., 2021. 01. 29.

 

Jogszabály:

5/2021. (I. 14.) Korm. rendelet

az egyrészről Izland, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság, és másrészről Magyarország között az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2014-2021-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2021/8. (I. 14.)

Hatályos:

2021. 01. 15. - kivétellel.

 

Jogszabály:

6/2021. (I. 14.) Korm. rendelet

a Norvég Királyság és Magyarország között a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2014-2021-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2021/8. (I. 14.)

Hatályos:

2021. 01. 15. - kivétellel.

 

Jogszabály:

7/2021. (I. 14.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya, Románia Kormánya, a Szlovák Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a többnemzetiségű műszaki zászlóalj létrehozásáról szóló Megállapodás Jegyzőkönyvének kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2021/8. (I. 14.)

Hatályos:

2021. 01. 15. - kivétellel.

 

Jogszabály:

8/2021. (I. 14.) Korm. rendelet

az OPTICON Telekommunikációs Hálózati Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" reorganizációjához szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/8. (I. 14.)

Hatályos:

2021. 01. 15.

 

Jogszabály:

1/2021. (I. 14.) BM rendelet

a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/8. (I. 14.)

Hatályos:

2021. 01. 15.

 

Jogszabály:

2/2021. (I. 14.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél foglalkoztatott hivatásos szolgálati jogviszonyban állók és rendvédelmi igazgatási alkalmazottak egészségügyi és pszichológiai ellátással összefüggő kérdéseiről

Megjelent:

MK 2021/8. (I. 14.)

Hatályos:

2021. 01. 15., 2021. 03. 01.

 

Jogszabály:

1/2021. (I. 14.) HM rendelet

az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatásokról szóló 12/2013. (VIII. 15.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/8. (I. 14.)

Hatályos:

2021. 01. 15.

 

Jogszabály:

2/2021. (I. 14.) HM rendelet

a honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar főnöke által alapítható és adományozható elismerésekről szóló 15/2013. (VIII. 22.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/8. (I. 14.)

Hatályos:

2021. 01. 15.

 

Jogszabály:

3/2021. (I. 14.) HM rendelet

a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 8/2018. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/8. (I. 14.)

Hatályos:

2021. 01. 22., 2021. 03. 01.

 

Jogszabály:

2/2021. (I. 14.) ITM rendelet

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/8. (I. 14.)

Hatályos:

2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

1/2021. (I. 14.) KKM rendelet

a külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól szóló 3/2017. (II. 28.) KKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/8. (I. 14.)

Hatályos:

2021. 01. 15.

 

Jogszabály:

1001/2021. (I. 14.) AB Tü. határozat

az egyesbírók személyéről

Megjelent:

MK 2021/8. (I. 14.)

Hatályos:

2021. 01. 15.

 

Jogszabály:

2/2021. (I. 14.) KE határozat

államtitkári felmentésről és kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/8. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

3/2021. (I. 14.) KE határozat

államtitkári felmentésről

Megjelent:

MK 2021/8. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

4/2021. (I. 14.) KE határozat

államtitkári felmentésről

Megjelent:

MK 2021/8. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

5/2021. (I. 14.) KE határozat

államtitkári felmentésről és kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/8. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

6/2021. (I. 14.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2021/8. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

7/2021. (I. 14.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2021/8. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

8/2021. (I. 14.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2021/8. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

9/2021. (I. 14.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/8. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

1005/2021. (I. 14.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat- átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok módosításáról, a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és címrendi kiegészítésről

Megjelent:

MK 2021/8. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

1/2021. (I. 14.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2021/8. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

1/2021. (I. 14.) ME utasítás

a Miniszterelnöki Kormányiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018. (VI. 11.) ME utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/2. (I. 14.)

Hatályos:

2021. 01. 15., 2021. 02. 01.

 

Jogszabály:

2/2021. (I. 14.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2018. (VII. 3.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/2. (I. 14.)

Hatályos:

2021. 01. 15.

 

Jogszabály:

1/2021. (I. 14.) HM utasítás

az illetményekkel és illetményen kívüli juttatásokkal kapcsolatos egyes eljárási szabályokról szóló 15/2015. (IV. 30.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/2. (I. 14.)

Hatályos:

2021. 01. 15.

 

Jogszabály:

1/2021. (I. 14.) ITM utasítás

az Innovációs és Technológiai Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2019. (II. 28.) ITM utasítás, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának rendjéről szóló 7/2020. (II. 13.) ITM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/2. (I. 14.)

Hatályos:

2021. 01. 15.

 

Jogszabály:

2/2021. (I. 14.) ITM utasítás

a Nemzeti Kiválóság Díjról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/2. (I. 14.)

Hatályos:

2021. 01. 15.

 

Jogszabály:

3/2021. (I. 14.) ITM utasítás

a Nemzeti Akkreditáló Hatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2015. (XII. 30.) NGM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/2. (I. 14.)

Hatályos:

2021. 01. 15.

 

Jogszabály:

1/2021. (I. 14.) PM utasítás

a Pénzügyminisztérium archiválási szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/2. (I. 14.)

Hatályos:

2021. 01. 15.

 

Jogszabály:

1/2021. (I. 14.) KH utasítás

a Közbeszerzési Hatóság Közszolgálati Szabályzatáról szóló 2/2020. (IV. 30.) KH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/2. (I. 14.)

Hatályos:

2021. 01. 15.

 

Jogszabály:

3/2021. (I. 14.) KKM közlemény

az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, Montrealban, 1987. szeptember 16. napján aláírt Jegyzőkönyv egyes módosításainak kihirdetéséről szóló 209/2017. (VII. 25.) Korm. rendelet 4. §-a és 5. §-a hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/2. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

4/2021. (I. 14.) KKM közlemény

az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló, Espooban, 1991. február 26-án elfogadott ENSZ EGB egyezmény Szófiában, 2001. február 17-én elfogadott első módosításának, valamint Cavtatban, 2004. június 4-én elfogadott második módosításának kihirdetéséről szóló 136/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 4. §-a és 5. §-a hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/2. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

5/2021. (I. 14.) KKM közlemény

a Cotonouban 2000. június 23-án, egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok csoportjának tagjai, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között aláírt és Luxembourgban 2005. június 25-én első alkalommal módosított partnerségi megállapodás második alkalommal történő módosításának kihirdetéséről szóló 116/2012. (VI. 15.) Korm. rendelet 4. §-a hatályvesztéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/2. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

6/2021. (I. 14.) KKM közlemény

a Biológiai Biztonságról szóló Cartagena Jegyzőkönyv felelősségről és jogorvoslatról szóló Nagojai-Kuala Lumpur-i Kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről szóló 2013. évi CLXXI. törvény 2. §-a és 3. §-a hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/2. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

7/2021. (I. 14.) KKM közlemény

az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság között létrejött megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történt csatlakozásának figyelembevétele céljából készült Harmadik Kiegészítő Jegyzőkönyv hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/2. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

8/2021. (I. 14.) KKM közlemény

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről a Fülöp-szigeteki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2018. évi XXX. törvény 1. §-a és 2. §-a hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/2. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

9/2021. (I. 14.) KKM közlemény

az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről az Indonéz Köztársaság közötti átfogó partnerségi és együttműködési Keretmegállapodás kihirdetéséről szóló 2011. évi V. törvény 2. §-a és 3. §-a hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/2. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

10/2021. (I. 14.) KKM közlemény

az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Jordán Hasimita Királyság közötti társulás létrehozásáról szóló Euro-mediterrán Megállapodáshoz a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló Jegyzőkönyv hatálybalépéséről, valamint a kihirdetéséről szóló 2011. évi XII. törvény 13. §-a hatályvesztéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/2. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

11/2021. (I. 14.) KKM közlemény

az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti Keretmegállapodás kihirdetéséről szóló 2011. évi VII. törvény 2. §-a, 3. §-a hatálybalépéséről és 4. §-a hatályvesztéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/2. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

12/2021. (I. 14.) KKM közlemény

az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Mexikói Egyesült Államok között létrejött gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési megállapodáshoz, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült harmadik kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2019. évi LXXXVI. törvény 1. §-a, 2. §-a és 1. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/2. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

13/2021. (I. 14.) KKM közlemény

az Európai Unió tagállamai kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői között az AKCS-EU partnerségi megállapodással összhangban a 2014-2020 közötti időtartamra szóló többéves pénzügyi keret értelmében nyújtandó európai uniós támogatás finanszírozásáról, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés negyedik részének hatálya alá tartozó tengerentúli országok és területek számára nyújtandó pénzügyi támogatás elosztásáról szóló belső megállapodás kihirdetéséről szóló 130/2014. (IV. 18.) Korm. rendelet 2. §-a, 3. §-a hatálybalépéséről és 4. §-a hatályvesztéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/2. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

14/2021. (I. 14.) KKM közlemény

a Nemzetközi Mezőgazdasági Kutatóközpontok Konzorciumának nemzetközi szervezetként történő létrehozásáról szóló, 2011. szeptember 13-án Montpellier-ben aláírt Megállapodás és módosítása kihirdetéséről szóló 232/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 4. §-a és 5. §-a hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/2. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

15/2021. (I. 14.) KKM közlemény

az Európai Unióról szóló szerződés K.3 cikke alapján létrehozott, a vámigazgatási szervek közötti kölcsönös segítségnyújtásról és együttműködésről szóló, Brüsszelben, 1997. december 18-án kelt Egyezmény hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/2. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

16/2021. (I. 14.) KKM közlemény

az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján létrejött, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló Egyezmény és az azt kiegészítő jegyzőkönyvek, valamint az Európai Unióról szóló Szerződés 35. Cikkének (2) bekezdése alapján megtett nyilatkozat kihirdetéséről szóló 2009. évi CLIX. törvény 2. §-a, 3. §-a, 5. §-a, 6. §-a, 12. §-a és 13. §-a hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/2. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

17/2021. (I. 14.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és az Iráni Iszlám Köztársaság Kormánya között a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/2. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/2. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/2. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

AM versenyfelhívás

a 2020/2021-es tanévben szakiskolai képzésben részt vevő tanulók részére meghirdetett Szakma Kiváló Tanulója Versenyre

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/2. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

ITM versenyfelhívás

a 2020/2021. tanévi Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/2. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

ITM versenyfelhívás

a 2020/2021-es tanévben szakiskolai képzésben részt vevő tanulók részére meghirdetett Szakma Kiváló Tanulója Versenyre

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/2. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

ITM versenyfelhívás

a 2020/2021. évi készségfejlesztő iskolai országos Szakmai Tantárgyi Komplex Versenyre

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/2. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/2. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

Nyugdíjasok Pártja 50+

2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/2. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

Nyugdíjasok Pártja 50+

2018. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/2. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

Nyugdíjasok Pártja 50+

2019. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/2. (I. 14.)

 

 

2021. I. 11.

Jogszabály:

1003/2021. (I. 11.) Korm. határozat

a vidéki Magyarország megújításáról, a hazai mezőgazdaság és élelmiszeripar versenyképességének, valamint a gazdák támogatási szintjének a 2021-2027-es időszakban történő megőrzéséről

Megjelent:

MK 2021/6. (I. 11.)

 

 

2021. I. 8.

Jogszabály:

1/2021. (I. 8.) MNB rendelet

a "Szent István király" arany emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2021/4. (I. 8.)

Hatályos:

2021. 01. 11.

 

Jogszabály:

2/2021. (I. 8.) MNB rendelet

a "Szent István király" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2021/4. (I. 8.)

Hatályos:

2021. 01. 11.

 

Jogszabály:

3/2021. (I. 8.) MNB rendelet

a "Szent István király" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2021/4. (I. 8.)

Hatályos:

2021. 01. 11.

 

Jogszabály:

3/2021. (I. 8.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések alkalmazhatóságának meghosszabbításáról

Megjelent:

MK 2021/5. (I. 8.)

Hatályos:

2021. 01. 09.

 

2021. I. 7.

Jogszabály:

2/2021. (I. 7.) Korm. rendelet

a Steindl Imre Program megvalósításával kapcsolatban egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/3. (I. 7.)

Hatályos:

2021. 01. 15., az Agrárminisztérium Budapest V. kerület, Kossuth Lajos tér 11. szám alatti (24891 helyrajzi számú) ingatlanban való elhelyezését követő nap.

 

Jogszabály:

1/2021. (I. 7.) EMMI rendelet

egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/3. (I. 7.)

Hatályos:

2021. 01. 10., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

1/2021. (I. 7.) ITM rendelet

a Vasúti Műszaki Bizottságról, a vasúti műszaki előírások és a szakmai állásfoglalások kidolgozására és kiadására vonatkozó szabályokról

Megjelent:

MK 2021/3. (I. 7.)

Hatályos:

2021. 02. 06.

 

Jogszabály:

1/2021. (I. 7.) AB határozat

a mintagazdaságok kialakításáról szóló 1910/2015. (XII. 11.) Korm. határozat 4., 6. és 7. pontjai alaptörvény- ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2021/3. (I. 7.)

 

 

Jogszabály:

2/2021. (I. 7.) AB határozat

a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 113. § (3) bekezdésének alkalmazása során az Alaptörvény XXIX. cikkének (1) bekezdésében rögzített nyelvhasználathoz való alapjogból fakadó alkotmányos követelmény megállapításáról

Megjelent:

MK 2021/3. (I. 7.)

 

 

Jogszabály:

3/2021. (I. 7.) AB határozat

a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 70. §-át és az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 20. § (5) bekezdését érintő, az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdéséből fakadó alkotmányos követelmény megállapításáról

Megjelent:

MK 2021/3. (I. 7.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5026/2020/4. határozata

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (01.25.) Ök. rendelet egyes rendelkezéseinek megsemmisítéséről és perben való alkalmazhatóságáról

Megjelent:

MK 2021/3. (I. 7.)

 

 

Jogszabály:

1/2021. (I. 7.) KE határozat

a bírósági ülnökök soron kívüli választása időpontjának kitűzéséről

Megjelent:

MK 2021/3. (I. 7.)

 

 

Jogszabály:

1002/2021. (I. 7.) Korm. határozat

a Kossuth Lajos téri Igazságügyi Palota és Agrárminisztérium épület rekonstrukciójával kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/3. (I. 7.)

 

 

Jogszabály:

1/2021. (I. 7.) MvM utasítás

az állami projektértékelői jogviszony keretében végzett értékelési feladatok díjazásának általános alapelveiről, hatáskörök átruházásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/1. (I. 7.)

Hatályos:

2021. 01. 08.

 

Jogszabály:

1/2021. (I. 7.) BVOP utasítás

a fegyverzeti szakanyagokról és a körzeti fegyvermesterek feladatairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/1. (I. 7.)

Hatályos:

2021. 01. 08.

 

Jogszabály:

2/2021. (I. 7.) BVOP utasítás

a fogvatartotti letétek kezelésének és egyéb pénzügyi rendelkezések végrehajtásának eljárási szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/1. (I. 7.)

Hatályos:

2021. 01. 15.

 

Jogszabály:

3/2021. (I. 7.) BVOP utasítás

a fogvatartottak szállításának végrehajtásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/1. (I. 7.)

Hatályos:

2021. 02. 01.

 

Jogszabály:

4/2021. (I. 7.) BVOP utasítás

a szelektív hulladékgyűjtésről, az összegyűjtött hulladék értékesítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/1. (I. 7.)

Hatályos:

2021. 01. 08.

 

Jogszabály:

1/2021. (I. 7.) KKM közlemény

a Horvátország Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság között létrejött szabadkereskedelmi megállapodáshoz csatolt Kiegészítő Jegyzőkönyv hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/1. (I. 7.)

 

 

Jogszabály:

2/2021. (I. 7.) KKM közlemény

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről a Vietnami Szocialista Köztársaság közötti átfogó partnerségi és együttműködési keretmegállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült Jegyzőkönyv, valamint a kihirdetéséről szóló 2017. évi CX. törvény 1. §-a és 2. §-a hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/1. (I. 7.)

 

 

Jogszabály:

ITM közlemény

az Innovációs és Technológiai Minisztérium elismerési hírei

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/1. (I. 7.)

 

 

2021. I. 5.

Jogszabály:

1/2021. (I. 5.) Korm. rendelet

a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága területéről induló polgári légjárművek leszállási tilalmának feloldásáról

Megjelent:

MK 2021/1. (I. 5.)

Hatályos:

2021. 01. 06.

 

Jogszabály:

1/2021. (I. 5.) PM rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőri státuszú foglalkoztatottainak Öltözködési Szabályzatáról és a szolgálati igazolványokról, valamint a szolgálati jelvény rendszeresítéséről

Megjelent:

MK 2021/2. (I. 5.)

Hatályos:

2021. 01. 06.

 

Jogszabály:

1001/2021. (I. 5.) Korm. határozat

a XII. Agrárminisztérium és a XI. Miniszterelnökség, valamint a XII. Agrárminisztérium és a XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2021/2. (I. 5.)

 

 

Jogszabály:

Helyesbítés

a Magyar Közlöny 2021/2. számában

Megjelent:

MK 2021/2. (I. 5.)

 

 

2020. XII. 31.

Jogszabály:

721/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet

egyes villamosenergetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/298. (XII. 31.)

Hatályos:

2021. 01. 01., 2021. 07. 01., 2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

722/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet

egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/298. (XII. 31.)

Hatályos:

2021. 01. 01., 2021. 02. 01., 2021. 02. 14., 2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

723/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet

a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/298. (XII. 31.)

Hatályos:

2021. 01. 03.

 

Jogszabály:

724/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/298. (XII. 31.)

Hatályos:

2021. 01. 01., 2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

725/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/298. (XII. 31.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

726/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet

az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő alkalmazás biztosításával kapcsolatos eljárási szabályok meghatározásáról

Megjelent:

MK 2020/298. (XII. 31.)

Hatályos:

2021. 02. 01.

 

Jogszabály:

727/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet

a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény szerinti koncessziós eljárások egyes szabályairól

Megjelent:

MK 2020/298. (XII. 31.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

728/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet

az egyes koncesszióköteles tevékenységek tekintetében az illetékes ágazati miniszteri feladatok ellátásáról szóló 495/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/298. (XII. 31.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

729/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet

a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programmal, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 42/2018. (III. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/298. (XII. 31.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

730/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet

a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/298. (XII. 31.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

731/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet

a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum 2021. évi megállapításával kapcsolatos eltérő szabályokról

Megjelent:

MK 2020/298. (XII. 31.)

Hatályos:

2021. 01. 01., 2021. 01. 15.

 

Jogszabály:

732/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes egyszerűsített közjegyzői eljárási szabályokról

Megjelent:

MK 2020/298. (XII. 31.)

Hatályos:

2021. 01. 01., 2021. 01. 15.

 

Jogszabály:

21/2020. (XII. 31.) IM rendelet

a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/298. (XII. 31.)

Hatályos:

2021. 01. 01., 2021. 02. 01.

 

Jogszabály:

584/2020. (XII. 31.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2020/298. (XII. 31.)

 

 

Jogszabály:

585/2020. (XII. 31.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/298. (XII. 31.)

 

 

Jogszabály:

586/2020. (XII. 31.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/298. (XII. 31.)

 

 

Jogszabály:

587/2020. (XII. 31.) KE határozat

rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/298. (XII. 31.)

 

 

Jogszabály:

588/2020. (XII. 31.) KE határozat

rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/298. (XII. 31.)

 

 

Jogszabály:

589/2020. (XII. 31.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/298. (XII. 31.)

 

 

Jogszabály:

590/2020. (XII. 31.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/298. (XII. 31.)

 

 

Jogszabály:

591/2020. (XII. 31.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/298. (XII. 31.)

 

 

Jogszabály:

592/2020. (XII. 31.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/298. (XII. 31.)

 

 

Jogszabály:

593/2020. (XII. 31.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/298. (XII. 31.)

 

 

Jogszabály:

594/2020. (XII. 31.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/298. (XII. 31.)

 

 

Jogszabály:

595/2020. (XII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/298. (XII. 31.)

 

 

Jogszabály:

596/2020. (XII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/298. (XII. 31.)

 

 

Jogszabály:

597/2020. (XII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/298. (XII. 31.)

 

 

Jogszabály:

598/2020. (XII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/298. (XII. 31.)

 

 

Jogszabály:

599/2020. (XII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/298. (XII. 31.)

 

 

Jogszabály:

600/2020. (XII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/298. (XII. 31.)

 

 

Jogszabály:

601/2020. (XII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/298. (XII. 31.)

 

 

Jogszabály:

602/2020. (XII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/298. (XII. 31.)

 

 

Jogszabály:

603/2020. (XII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/298. (XII. 31.)

 

 

Jogszabály:

604/2020. (XII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/298. (XII. 31.)

 

 

Jogszabály:

605/2020. (XII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/298. (XII. 31.)

 

 

Jogszabály:

606/2020. (XII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/298. (XII. 31.)

 

 

Jogszabály:

607/2020. (XII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/298. (XII. 31.)

 

 

Jogszabály:

608/2020. (XII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/298. (XII. 31.)

 

 

Jogszabály:

609/2020. (XII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/298. (XII. 31.)

 

 

Jogszabály:

610/2020. (XII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/298. (XII. 31.)

 

 

Jogszabály:

611/2020. (XII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/298. (XII. 31.)

 

 

Jogszabály:

612/2020. (XII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/298. (XII. 31.)

 

 

Jogszabály:

613/2020. (XII. 31.) KE határozat

katonai bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/298. (XII. 31.)

 

 

Jogszabály:

614/2020. (XII. 31.) KE határozat

a 24/2018. (I. 15.) KE határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/298. (XII. 31.)

 

 

Jogszabály:

2061/2020. (XII. 31.) Korm. határozat

a kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról létrehozott közös egyezmény szerinti hetedik Nemzeti Jelentésről és a részes államok nemzeti jelentéseit megvitató felülvizsgálati értekezleten való részvételről

Megjelent:

MK 2020/298. (XII. 31.)

 

 

Jogszabály:

2062/2020. (XII. 31.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/298. (XII. 31.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2063/2020. (XII. 31.) Korm. határozat

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/298. (XII. 31.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2064/2020. (XII. 31.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 3. és 6. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2020/298. (XII. 31.)

 

 

Jogszabály:

2065/2020. (XII. 31.) Korm. határozat

a Fudan Egyetem és kapcsolódó egyéb kormányzati felsőoktatási létesítményfejlesztések megvalósításához szükséges ingatlanok biztosításával kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/298. (XII. 31.)

 

 

Jogszabály:

2066/2020. (XII. 31.) Korm. határozat

a fővárosi és Pest megyei járóbeteg-szakellátás fejlesztési koncepciójáról és az Egészséges Budapest Program keretében megvalósuló járóbetegszakellátás-fejlesztésekhez szükséges feladatokról szóló 1673/2017. (IX. 23.) Korm. határozat és a fővárosi és Pest megyei járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az Egészséges Budapest Program, valamint a Pest Megyei Területfejlesztési Program keretében történő további megvalósításáról szóló 1970/2017. (XII. 19.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/298. (XII. 31.)

 

 

Jogszabály:

2067/2020. (XII. 31.) Korm. határozat

a fővárosi és Pest megyei járóbeteg-szakellátás fejlesztési koncepciójáról és az Egészséges Budapest Program keretében megvalósuló járóbetegszakellátás-fejlesztésekhez szükséges feladatokról szóló 1673/2017. (IX. 23.) Korm. határozat és a fővárosi járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az Egészséges Budapest Program keretében történő további megvalósításával kapcsolatos feladatokról szóló 1286/2018. (VI. 25.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/298. (XII. 31.)

 

 

Jogszabály:

24/2020. (XII. 31.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyedi Iratkezelési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/73. (XII. 31.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

25/2020. (XII. 31.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezeti kezelésű előirányzatainak gazdálkodási, kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/73. (XII. 31.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

35/2020. (XII. 31.) ITM utasítás

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2019. (II. 28.) ITM utasítás, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának rendjéről szóló 7/2020. (II. 13.) ITM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/73. (XII. 31.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

ITM közlemény

a bérgarancia támogatás 2021. évi felső határáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/73. (XII. 31.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesület (MAHASZ) díjszabása

a hangfelvételek nem kereskedelmi forgalomba hozatal céljából történő többszörözéséért fizetendő hangfelvétel-előállítói jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/73. (XII. 31.)

 

 

Jogszabály:

ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye

az üzletek és egyéb zenefelhasználók számára az irodalmi és zeneművek nem színpadi nyilvános előadásának engedélyezése fejében fizetendő szerzői jogdíjakról és a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről, valamint a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesülettel és az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesülettel egyetértésben a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek vagy arról készült másolatok nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendő szomszédos jogi jogdíjakról és azok megfizetésének egyéb feltételeiről (K21)

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/73. (XII. 31.)

 

 

Jogszabály:

ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye

az előadások szervezői számára az irodalmi és zeneművek nem színpadi nyilvános előadásának engedélyezése fejében fizetendő szerzői jogdíjakról és a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről, valamint a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesülettel és az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesülettel egyetértésben a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek vagy arról készült másolatok nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendő szomszédos jogi jogdíjakról és azok megfizetésének egyéb feltételeiről (Sz21)

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/73. (XII. 31.)

 

 

Jogszabály:

ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye

a vendéglátó üzletek és szálláshelyek számára az irodalmi és zeneművek nem színpadi nyilvános előadásának engedélyezése fejében fizetendő szerzői jogdíjakról és a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről, valamint a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesülettel és az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesülettel egyetértésben a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek vagy arról készült másolatok nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendő szomszédos jogi jogdíjakról és azok megfizetésének egyéb feltételeiről (V21)

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/73. (XII. 31.)

 

 

Jogszabály:

FilmJUS Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületének jogdíjközleménye

Filmalkotások nyilvános előadással történő felhasználása után 2021. évben fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/73. (XII. 31.)

 

 

Jogszabály:

Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) és a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesület (MAHASZ) közös díjszabása

a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételnek vagy az arról készült másolatnak sugárzás útján, továbbá vezetékkel vagy bármely más hasonló eszközzel vagy módon a nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendő előadóművészi és hangfelvétel-előállítói jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről (EJI-MAHASZ S21)

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/73. (XII. 31.)

 

 

Jogszabály:

FilmJUS Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületének jogdíjközleménye

Filmalkotások nyilvánosság számára lehívásra ("on demand") hozzáférhetővé tétele fejében 2021. évben fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/73. (XII. 31.)

 

 

Jogszabály:

ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye

zeneművek nyilvánosság számára egyedi lehívásra ("on demand") hozzáférhetővé tétele fejében fizetendő szerzői jogdíjakról, valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről (I 21)

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/73. (XII. 31.)

 

 

Jogszabály:

4/2020. (XII. 15.) KKB határozat

a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság 2021. évi munkatervének elfogadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/73. (XII. 31.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

5/2020. (XII. 15.) KKB határozat

a téli felkészülés helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/73. (XII. 31.)

 

 

2020. XII. 30.

Jogszabály:

706/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet

egyes bányászati tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/295. (XII. 30.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

707/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet, valamint az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/295. (XII. 30.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

708/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet

a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/295. (XII. 30.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

5/2020. (XII. 30.) TNM rendelet

a nemzetiségi és egyházi célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2019. (III. 19.) TNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/295. (XII. 30.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

21/2020. (XII. 30.) NVTNM rendelet

a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet központi kezelésű előirányzatai felhasználásáról szóló 2/2020. (IV. 22.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/295. (XII. 30.)

Hatályos:

2020. 12. 31.

 

Jogszabály:

20/2020. (XII. 30.) IM rendelet

egyes büntetőjogi és igazságügyi tárgyú igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/295. (XII. 30.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

59/2020. (XII. 30.) ITM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 14/2019. (VI. 12.) ITM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/295. (XII. 30.)

Hatályos:

2020. 12. 31., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

60/2020. (XII. 30.) ITM rendelet

a Magyar Köztársaság területén az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye keretében megvalósuló együttes végrehajtás hitelesítőire vonatkozó szakmai és személyi követelményekről, valamint a hitelesítés szabályairól szóló 1/2009. (II. 10.) KvVM rendelet hatályon kívül helyezéséről, továbbá az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenységek igazgatási szolgáltatási díjáról és felügyeleti díjáról szóló 80/2012. (XII. 28.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/295. (XII. 30.)

Hatályos:

2020. 12. 31., 2021. 01. 01., 2021. 01. 30.

 

Jogszabály:

16/2020. (XII. 30.) PM rendelet

a törzsadat-nyilvántartás vezetésének részletes szabályairól és a törzsadat-nyilvántartás műszaki követelményeiről

Megjelent:

MK 2020/295. (XII. 30.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

17/2020. (XII. 30.) PM rendelet

egyes bizonylatolással kapcsolatos közvetett adózási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/295. (XII. 30.)

Hatályos:

2021. 01. 04.

 

Jogszabály:

18/2020. (XII. 30.) PM rendelet

az adóhatóságok tevékenységével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/295. (XII. 30.)

Hatályos:

2020. 12. 31., 2021. 01. 01., 2021. 07. 01., 2021. 07. 16.

 

Jogszabály:

19/2020. (XII. 30.) PM rendelet

az adózási szempontból nem együttműködő államok listájának közzétételéről

Megjelent:

MK 2020/295. (XII. 30.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

20/2020. (XII. 30.) PM rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal foglalkoztatottja által birtokban tartható dolgok korlátozásáról

Megjelent:

MK 2020/295. (XII. 30.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

21/2020. (XII. 30.) PM rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál rendszeresített pénzügyőri munkakörökről, a képesítési előírásokról, valamint a munkaköri pótlékról

Megjelent:

MK 2020/295. (XII. 30.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

22/2020. (XII. 30.) PM rendelet

a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Megjelent:

MK 2020/295. (XII. 30.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

23/2020. (XII. 30.) PM rendelet

a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/295. (XII. 30.)

Hatályos:

2020. 12. 31., 2021. 01. 01., 2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

24/2020. (XII. 30.) PM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendeletnek a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvénnyel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2020/295. (XII. 30.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2049/2020. (XII. 30.) Korm. határozat

a mosonmagyaróvári Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda fejlesztése érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/295. (XII. 30.)

 

 

Jogszabály:

709/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet

egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2020/296. (XII. 30.)

Hatályos:

2020. 12. 31., 2021. 01. 14.

 

Jogszabály:

710/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/296. (XII. 30.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

711/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet

a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/296. (XII. 30.)

Hatályos:

2020. 12. 30. 23 órától.

 

Jogszabály:

712/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet

a fogyasztóvédelemmel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/296. (XII. 30.)

Hatályos:

2020. 12. 31., 2021. 01. 01., 2021. 03. 01., 2022. 05. 28.

 

Jogszabály:

2050/2020. (XII. 30.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása keretében a kulturális ágazatban a koronavírus-világjárvány által okozott gazdasági problémák enyhítésére szolgáló támogatás biztosításáról szóló 1879/2020. (XII. 4.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/296. (XII. 30.)

 

 

Jogszabály:

2051/2020. (XII. 30.) Korm. határozat

egyes állami tulajdonú közösségi közlekedési társaságok egységes csoportszintű tulajdonosi struktúrájának kialakításáról

Megjelent:

MK 2020/296. (XII. 30.)

 

 

Jogszabály:

713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet

a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/297. (XII. 30.)

Hatályos:

2021. 01. 01., 2021. 01. 15.

 

Jogszabály:

714/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet

a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2020/297. (XII. 30.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

715/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet

egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/297. (XII. 30.)

Hatályos:

2021. 01. 01., 2022. 01. 01., 2025. 01. 01.

 

Jogszabály:

716/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet

egyes rendeleteknek a mezőgazdasági öntözési célú, felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmények engedélyezésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2020/297. (XII. 30.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

717/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet

a kiadványok kötelespéldányainak szolgáltatásáról, megőrzéséről és használatáról

Megjelent:

MK 2020/297. (XII. 30.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

718/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet

a rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/297. (XII. 30.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

719/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet

a Normafa Park történelmi sportterület megvalósításához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 294/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/297. (XII. 30.)

Hatályos:

2020. 12. 31.

 

Jogszabály:

720/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet

a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programmal, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 42/2018. (III. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/297. (XII. 30.)

Hatályos:

2020. 12. 31.

 

Jogszabály:

61/2020. (XII. 30.) ITM rendelet

az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet és a motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló 17/2017. (V. 26.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/297. (XII. 30.)

Hatályos:

2021. 01. 01., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2052/2020. (XII. 30.) Korm. határozat

a versenyképes vasúti infrastruktúra program elindításáról

Megjelent:

MK 2020/297. (XII. 30.)

 

 

Jogszabály:

2053/2020. (XII. 30.) Korm. határozat

a vasúti infrastruktúra beruházások végleges hatósági engedélyeinek kiadásához kapcsolódó intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/297. (XII. 30.)

 

 

Jogszabály:

2054/2020. (XII. 30.) Korm. határozat

állami beruházás megvalósításához szükséges közlekedési kérdésekről

Megjelent:

MK 2020/297. (XII. 30.)

 

 

Jogszabály:

2055/2020. (XII. 30.) Korm. határozat

a fővárosi agglomerációs közösségi közlekedés egyes kérdéseiről

Megjelent:

MK 2020/297. (XII. 30.)

 

 

Jogszabály:

2056/2020. (XII. 30.) Korm. határozat

a "V0" Budapestet délről elkerülő teherforgalmi vasútvonal előkészítéséről

Megjelent:

MK 2020/297. (XII. 30.)

 

 

Jogszabály:

2057/2020. (XII. 30.) Korm. határozat

a nemzeti rendezvények megszervezéséről szóló 1190/2020. (IV. 30.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/297. (XII. 30.)

Hatályos:

2020. 12. 31.

 

Jogszabály:

2058/2020. (XII. 30.) Korm. határozat

a Magyar Művészeti Akadémia felügyelő testülete kormányzati delegáltjának kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/297. (XII. 30.)

Hatályos:

2020. 12. 31.

 

Jogszabály:

2059/2020. (XII. 30.) Korm. határozat

a Normafa Park program megvalósításához és egyes programelemek befejezéséhez szükséges feltételek megteremtéséről, valamint a Normafa Park történelmi sportterület megvalósításához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/297. (XII. 30.)

 

 

Jogszabály:

2060/2020. (XII. 30.) Korm. határozat

a szécsényi tanuszoda építéséről

Megjelent:

MK 2020/297. (XII. 30.)

 

 

Jogszabály:

117/2020. (XII. 30.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és az Apostoli Szentszék között, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem által ellátott oktatási feladatok elősegítése céljából, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia részére történő ingyenes vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XVI. törvény 5. §-ában meghatározott ingatlanokat érintő jogügyletekkel kapcsolatos intézkedésekről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2020/297. (XII. 30.)

 

 

Jogszabály:

118/2020. (XII. 30.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Visegrádi Szabadalmi Intézet közötti székhely-megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2020/297. (XII. 30.)

 

 

Jogszabály:

119/2020. (XII. 30.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/297. (XII. 30.)

 

 

Jogszabály:

70/2020. (XII. 30.) HM utasítás

a honvédelmi alkalmazottak részére biztosítható 2%-os mértékű keresetkiegészítés 2021. évi felszámításáról és felhasználásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/71. (XII. 30.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

34/2020. (XII. 30.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium Biztonsági Szabályzatának kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/71. (XII. 30.)

Hatályos:

2020. 12. 31.

 

Jogszabály:

23/2020. (XII. 30.) PM utasítás

a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/71. (XII. 30.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

24/2020. (XII. 30.) PM utasítás

a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok és egyes központi kezelésű előirányzatok szakmai kezelőinek a kijelöléséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/71. (XII. 30.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

73/2020. (XII. 30.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet Egységes Iratkezelési Szabályzatról szóló 6/2018. (XII. 21.) BVOP utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/71. (XII. 30.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

74/2020. (XII. 30.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezetnél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások alkalmasságvizsgálati kategóriába sorolásáról, valamint a hivatásos állomány egészségi, pszichológiai és fizikai alkalmasságvizsgálatának végrehajtásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/71. (XII. 30.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

8/2020. (XII. 30.) KH utasítás

a Közbeszerzési Hatóság szervezeti és működési szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/71. (XII. 30.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/71. (XII. 30.)

 

 

Jogszabály:

31/2020. (XII. 30.) BM utasítás

az Országos Kórházi Főigazgatóság szervezeti és működési szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/72. (XII. 30.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

25/2020. (XII. 30.) PM utasítás

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/72. (XII. 30.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

26/2020. (XII. 30.) PM utasítás

a fejezetet irányító szerv vezetőjének hatáskörébe utalt jogok gyakorlásáról szóló 11/2019. (VII. 26.) PM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/72. (XII. 30.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

6/2020. (XII. 30.) AJB utasítás

az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2012. (I. 6.) AJB utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/72. (XII. 30.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

75/2020. (XII. 30.) BVOP utasítás

az egyes szakutasítások hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/72. (XII. 30.)

Hatályos:

2020. 12. 31.

 

Jogszabály:

17/2020. (XII. 30.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal közbeszerzési szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/72. (XII. 30.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

2020. XII. 29.

Jogszabály:

686/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet

egyes otthonteremtési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/293. (XII. 29.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

687/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt az építkezések egyszerű bejelentéssel történő megvalósíthatóságának kiterjesztéséről

Megjelent:

MK 2020/294. (XII. 29.)

Hatályos:

2020. 12. 30., 2021. 01. 13.

 

Jogszabály:

688/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a családi gazdaságok nyilvántartásba vételének sajátos szabályairól

Megjelent:

MK 2020/294. (XII. 29.)

Hatályos:

2020. 12. 30., 2021. 01. 13.

 

Jogszabály:

689/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt elektronikus úton megkötött pénzügyi szolgáltatási szerződésekről

Megjelent:

MK 2020/294. (XII. 29.)

Hatályos:

2020. 12. 30., 2021. 01. 13.

 

Jogszabály:

690/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet

a Budapesten és Pest megyében működő állami fenntartású egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók irányításának veszélyhelyzetben alkalmazandó szabályairól

Megjelent:

MK 2020/294. (XII. 29.)

Hatályos:

2021. 01. 01., 2021. 01. 15.

 

Jogszabály:

691/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet

a honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató, valamint az ennek irányítása alá tartozó egyéb egészségügyi szolgáltató irányításának veszélyhelyzeti rendjéről

Megjelent:

MK 2020/294. (XII. 29.)

Hatályos:

2021. 01. 01., 2021. 01. 15.

 

Jogszabály:

692/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt az állam tulajdonában álló gyógyszerek, orvostechnikai eszközök, valamint egyéni védőeszközök járvány megelőzéséhez, terjedésének megakadályozásához szükséges hasznosításáról, továbbá az állami, egyes önkormányzati fenntartású egészségügyi intézmények kötelezettségvállalásának egyes szabályairól

Megjelent:

MK 2020/294. (XII. 29.)

Hatályos:

2021. 01. 01., 2021. 01. 15.

 

Jogszabály:

693/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet

a kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók veszélyhelyzet idején megvalósuló foglalkoztatásának támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/294. (XII. 29.)

Hatályos:

2020. 12. 30., 2021. 01. 13.

 

Jogszabály:

694/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet

az országos gyógyintézetek és az országos társgyógyintézetek működésének, valamint irányításának veszélyhelyzetben alkalmazandó szabályairól

Megjelent:

MK 2020/294. (XII. 29.)

Hatályos:

2021. 01. 01., 2021. 01. 15.

 

Jogszabály:

695/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet

az Országos Kórházi Főigazgatóságról szóló 506/2020. (XI. 17.) Korm. rendelettől eltérő, veszélyhelyzet idején alkalmazandó szabályokról szóló 517/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/294. (XII. 29.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

696/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/294. (XII. 29.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

697/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/294. (XII. 29.)

Hatályos:

2021. 01. 01., 2021. 04. 01.

 

Jogszabály:

698/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/294. (XII. 29.)

Hatályos:

2020. 12. 30.

 

Jogszabály:

699/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet

a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/294. (XII. 29.)

Hatályos:

2021. 04. 01.

 

Jogszabály:

700/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet

egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/294. (XII. 29.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

701/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet

az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet és az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/294. (XII. 29.)

Hatályos:

2021. 01. 06.

 

Jogszabály:

702/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet

a szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól szóló 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/294. (XII. 29.)

Hatályos:

2020. 12. 30.

 

Jogszabály:

703/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet

a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/294. (XII. 29.)

Hatályos:

2020. 12. 30.

 

Jogszabály:

704/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet

a sportakadémiákról szóló 303/2019. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/294. (XII. 29.)

Hatályos:

2020. 12. 30.

 

Jogszabály:

705/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet

az emelt szintű könnyűzenei képzési központ létrehozását biztosító beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2020/294. (XII. 29.)

Hatályos:

2020. 12. 30.

 

Jogszabály:

19/2020. (XII. 29.) NVTNM rendelet

a Nemzeti Tehetség Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról szóló és a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter által adományozható elismerésekről szóló 13/2019. (IX. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/294. (XII. 29.)

Hatályos:

2020. 12. 30.

 

Jogszabály:

20/2020. (XII. 29.) NVTNM rendelet

az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorló kijelölésének módosítása és egyes közlekedési társaságok tulajdonosi joggyakorló kijelölésének hatályon kívül helyezése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról, valamint az M5, az M6, az M8 és az M60 autópálya koncessziós szerződései szerinti állami tulajdonú vagyonelemek felett az államot megillető tulajdonosi jogokat gyakorló és kötelezettségeket teljesítő személy kijelöléséről szóló 9/2018. (XII. 21.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/294. (XII. 29.)

Hatályos:

2020. 12. 30., 2020. 12. 31., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

70/2020. (XII. 29.) AM rendelet

a Magyarországon előállított és forgalomba hozni kívánt borászati termékek után fizetendő szakmaközi bormarketing pénzügyi hozzájárulásról szóló piacszervezési intézkedés kiterjesztéséről

Megjelent:

MK 2020/294. (XII. 29.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

71/2020. (XII. 29.) AM rendelet

a Hegyközségek Nemzeti Tanácsánál hatályban lévő, a magyar borszőlő biológiai alapok fenntartható fejlesztését célzó szakmaközi kutatásösztönzési programról szóló piacszervezési intézkedés kiterjesztéséről

Megjelent:

MK 2020/294. (XII. 29.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

18/2020. (XII. 29.) IM rendelet

a börtönzsúfoltság miatti kártalanítási eljárással összefüggő visszaélések megszüntetése érdekében szükséges egyes törvények módosításához kapcsolódó igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/294. (XII. 29.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

19/2020. (XII. 29.) IM rendelet

a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/294. (XII. 29.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

57/2020. (XII. 29.) ITM rendelet

az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/294. (XII. 29.)

Hatályos:

2020. 12. 30.

 

Jogszabály:

58/2020. (XII. 29.) ITM rendelet

egyes energetikai árszabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/294. (XII. 29.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

15/2020. (XII. 29.) PM rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban állók és tisztjelöltek alkalmassági vizsgálatáról, a gyógyító-megelőző egészségügyi ellátásról, valamint a pénzügyőrök szolgálatképtelenségének megállapításáról

Megjelent:

MK 2020/294. (XII. 29.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2030/2020. (XII. 29.) Korm. határozat

a koronavírus elleni nemzeti oltóanyag fejlesztésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/294. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

2031/2020. (XII. 29.) Korm. határozat

a tömeges migrációval és terrorfenyegetettséggel összefüggésben Magyarország veszélyeztetett külképviseletei biztonságának megerősítése érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/294. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

2032/2020. (XII. 29.) Korm. határozat

a Nemzeti Védelmi Szolgálat létszámfejlesztéséhez kapcsolódó források biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/294. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

2033/2020. (XII. 29.) Korm. határozat

az építőipari ágazat termelékenységének, hatékonyságának növelésére irányuló támogatásról

Megjelent:

MK 2020/294. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

2034/2020. (XII. 29.) Korm. határozat

a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Innovációs és Fejlesztési Központ előkészítéséről

Megjelent:

MK 2020/294. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

2035/2020. (XII. 29.) Korm. határozat

a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem infrastrukturális fejlesztésével kapcsolatos kérdésekről

Megjelent:

MK 2020/294. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

2036/2020. (XII. 29.) Korm. határozat

a Keleti pályaudvar területét érintő és azzal közvetlenül határos területek hosszú távú fejlesztési lehetőségeiről

Megjelent:

MK 2020/294. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

2037/2020. (XII. 29.) Korm. határozat

a Nemzeti Atlétikai Központ megvalósításához szükséges további intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/294. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

2038/2020. (XII. 29.) Korm. határozat

a Tokaj-Zemplén Térség Fejlesztési Program megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás felhasználásának feltételrendszeréről

Megjelent:

MK 2020/294. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

2039/2020. (XII. 29.) Korm. határozat

az EFOP-5.2.6-20 azonosító jelű ("Országos intézetek transznacionális és innovációs fejlesztései" nevű) felhívásra benyújtott projektjavaslatok megvalósításához szükséges forrás biztosításáról, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/294. (XII. 29.)

Hatályos:

2020. 12. 30.

 

Jogszabály:

2040/2020. (XII. 29.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.0-16-2016-00001 azonosító számú ("Egészségügyi szakellátók szállóinak fejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/294. (XII. 29.)

Hatályos:

2020. 12. 30.

 

Jogszabály:

2041/2020. (XII. 29.) Korm. határozat

az EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú ("Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése" című) projekt összköltségének növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/294. (XII. 29.)

Hatályos:

2020. 12. 30.

 

Jogszabály:

2042/2020. (XII. 29.) Korm. határozat

a kormánybiztos kinevezéséről szóló 1615/2020. (IX. 30.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/294. (XII. 29.)

Hatályos:

2020. 12. 30.

 

Jogszabály:

2043/2020. (XII. 29.) Korm. határozat

a fejlesztéspolitikai adatbázis és információs rendszer finanszírozásáról szóló 1596/2019. (X. 16.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/294. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

2044/2020. (XII. 29.) Korm. határozat

a szűrővizsgálatok új rendszeréről, valamint a céllakosság átszűrtségének növelését célzó intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/294. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

2045/2020. (XII. 29.) Korm. határozat

az emelt szintű könnyűzenei képzési központ létrehozásáról, valamint előkészítéséhez szükséges források biztosításáról szóló 1557/2020. (VIII. 30.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/294. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

2046/2020. (XII. 29.) Korm. határozat

állami tulajdonú ingatlan versenyeztetés mellőzésével történő értékesítéséről

Megjelent:

MK 2020/294. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

2047/2020. (XII. 29.) Korm. határozat

a fertőd-eszterházai Esterházy-kastély és környezete hosszútávú fejlesztéséről, az "ESZTERHÁZA Turisztikai Beruházás" előkészítéséről

Megjelent:

MK 2020/294. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

2048/2020. (XII. 29.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról

Megjelent:

MK 2020/294. (XII. 29.)

 

 

2020. XII. 28.

Jogszabály:

Magyarország Alaptörvénye

egységes szerkezetben

Megjelent:

MK 2020/291. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

665/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet

a családi gazdaságokról szóló törvény végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2020/292. (XII. 28.)

Hatályos:

2021. 01. 01., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

666/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet

az energetikai felülvizsgálatról

Megjelent:

MK 2020/292. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

667/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet

az egyes közszolgáltatások egységes elektronikus értékesítéséről szóló törvény végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2020/292. (XII. 28.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

668/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet

az ügyfelek számára adminisztratív terheket tartalmazó egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/292. (XII. 28.)

Hatályos:

2020. 12. 29., 2021. 01. 01., 2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

669/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet

a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/292. (XII. 28.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

670/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet

az adóhatóságok tevékenységével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/292. (XII. 28.)

Hatályos:

2021. 01. 01., 2021. 04. 01., 2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

671/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2020/292. (XII. 28.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

672/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományát érintő egyes személyügyi kérdésekről

Megjelent:

MK 2020/292. (XII. 28.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

673/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2020/292. (XII. 28.)

Hatályos:

2021. 01. 01., 2021. 03. 01., 2021. 04. 01.

 

Jogszabály:

674/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/292. (XII. 28.)

Hatályos:

2021. 01. 01. 1 órától.

 

Jogszabály:

675/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet

egyes igazságügyi tárgyú kormányrendeleteknek a büntetőjogi tárgyú törvények módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2020/292. (XII. 28.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

676/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet

a közétkeztetés tárgyú közbeszerzések tekintetében alkalmazandó eljárások sajátos szabályairól

Megjelent:

MK 2020/292. (XII. 28.)

Hatályos:

2021. 03. 01., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

677/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeletek örökségvédelemmel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2020/292. (XII. 28.)

Hatályos:

2021. 01. 01., 2021. 01. 13., 2021. 03. 01.

 

Jogszabály:

678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet

az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet és a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/292. (XII. 28.)

Hatályos:

2020. 12. 29., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

679/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Magyar Művészeti Akadémia tagjainak életjáradékáról, valamint életjáradékban részesített tagjának elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 208/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/292. (XII. 28.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

680/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet

egyes informatikai fejlesztési feladatokhoz szükséges kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/292. (XII. 28.)

Hatályos:

2020. 12. 29., 2021. 01. 01., 2021. 01. 02., 2021. 06. 30.

 

Jogszabály:

681/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet

a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1021 európai parlamenti és a tanácsi rendelet végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 376/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/292. (XII. 28.)

Hatályos:

2021. 01. 05.

 

Jogszabály:

682/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet

a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról szóló 279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/292. (XII. 28.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

683/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/292. (XII. 28.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

684/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet

az e-közigazgatással, informatikával, valamint infokommunikációs infrastruktúrával kapcsolatos fejlesztési programok keretében megvalósuló projektek megvalósításáról és a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. kijelöléséről

Megjelent:

MK 2020/292. (XII. 28.)

Hatályos:

2021. 01. 01. - kivétellel.

 

Jogszabály:

685/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet

a "CIVAQUA-Tócó projekt, mint a Hajdúhátsági Többcélú Vízgazdálkodási Rendszer átalakítása, kibővítése" elnevezésű projekttel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2020/292. (XII. 28.)

Hatályos:

2020. 12. 29.

 

Jogszabály:

4/2020. (XII. 28.) TNM rendelet

az egyházi költségvetési céltámogatások folyósításáról és elszámolásáról szóló 5/2018. (XII. 21.) TNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/292. (XII. 28.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

18/2020. (XII. 28.) NVTNM rendelet

az AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, a CEI Közép-európai Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Nemzeti Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/292. (XII. 28.)

Hatályos:

2020. 12. 29., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

47/2020. (XII. 28.) BM rendelet

egyes miniszteri rendeleteknek az egyes törvényeknek nyilvántartásokkal és elektronikus ügyintézéssel összefüggő módosításáról szóló törvényhez kapcsolódó módosításáról

Megjelent:

MK 2020/292. (XII. 28.)

Hatályos:

2021. 01. 05.

 

Jogszabály:

50/2020. (XII. 28.) EMMI rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet és az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) ESZCSM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/292. (XII. 28.)

Hatályos:

2020. 12. 29.

 

Jogszabály:

55/2020. (XII. 28.) ITM rendelet

a XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal költségvetési fejezetbe sorolt fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 11/2020. (IV. 7.) ITM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/292. (XII. 28.)

Hatályos:

2020. 12. 29.

 

Jogszabály:

56/2020. (XII. 28.) ITM rendelet

a LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap költségvetési fejezetbe sorolt előirányzatok felhasználásáról

Megjelent:

MK 2020/292. (XII. 28.)

Hatályos:

2020. 12. 29.

 

Jogszabály:

14/2020. (XII. 28.) PM rendelet

az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/292. (XII. 28.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2027/2020. (XII. 28.) Korm. határozat

a közétkeztetés rendszerének fejlesztése érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/292. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2028/2020. (XII. 28.) Korm. határozat

a bűncselekmények áldozatainak közvetlen elérésén alapuló áldozatsegítési rendszer bevezetéséről

Megjelent:

MK 2020/292. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2029/2020. (XII. 28.) Korm. határozat

az egyes informatikai fejlesztési feladatokhoz szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/292. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

116/2020. (XII. 28.) ME határozat

a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács tagjának felmentéséről és új tagjának kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/292. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

13/2020. (XII. 28.) MK utasítás

a Miniszterelnöki Kabinetiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2020. (I. 31.) MK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/70. (XII. 28.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

27/2020. (XII. 28.) MvM utasítás

a Központi Statisztikai Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/70. (XII. 28.)

Hatályos:

2020. 12. 29.

 

Jogszabály:

23/2020. (XII. 28.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/70. (XII. 28.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

69/2020. (XII. 28.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (III. 5.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/70. (XII. 28.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

7/2020. (XII. 28.) ÁSZ utasítás

az Állami Számvevőszék Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/70. (XII. 28.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

38/2020. (XII. 28.) ORFK utasítás

az Iratkezelési Szabályzatról szóló 40/2017. (XII. 29.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/70. (XII. 28.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

2020. XII. 24.

Jogszabály:

657/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a keresőképtelenség és a keresőképesség orvosi elbírálásának és igazolásának egyes kérdéseiről

Megjelent:

MK 2020/290. (XII. 24.)

Hatályos:

2020. 12. 25., 2021. 01. 08.

 

Jogszabály:

658/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet

a központi költségvetés terhére nyújtott támogatásoknak a veszélyhelyzethez igazodó különleges szabályairól

Megjelent:

MK 2020/290. (XII. 24.)

Hatályos:

2020. 12. 25., 2021. 01. 08.

 

Jogszabály:

659/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről szóló 556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/290. (XII. 24.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

660/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet

az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók gazdálkodását segítő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/290. (XII. 24.)

Hatályos:

2020. 12. 25., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

661/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet

egyes felsőoktatási tárgyú és kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/290. (XII. 24.)

Hatályos:

2020. 12. 25., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

662/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet

az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet és a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/290. (XII. 24.)

Hatályos:

2020. 12. 27., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

663/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet

a látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeg megállapításáról szóló 39/2019. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/290. (XII. 24.)

Hatályos:

2020. 12. 25., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

664/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti kormányrendeleti szabályokról szóló 284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/290. (XII. 24.)

Hatályos:

2020. 12. 25.

 

Jogszabály:

8/2020. (XII. 24.) MK rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2018. (XII. 28.) MK rendeletnek a Batthyány Lajos Alapítvány pénzbeli vagyoni juttatásával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2020/290. (XII. 24.)

Hatályos:

2020. 12. 25.

 

Jogszabály:

2002/2020. (XII. 24.) Korm. határozat

állami tulajdonú ingatlanrész versenyeztetés mellőzésével történő hasznosításáról

Megjelent:

MK 2020/290. (XII. 24.)

 

 

Jogszabály:

2003/2020. (XII. 24.) Korm. határozat

az államhatárral és az alapponthálózati pontokkal összefüggő geodéziai feladatok, valamint az örökségvédelmi szakmai és kapcsolódó feladatok forrásszükségletének biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/290. (XII. 24.)

 

 

Jogszabály:

2004/2020. (XII. 24.) Korm. határozat

a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány létrehozásáról, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány és a Szent István Egyetem, illetve a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról, valamint a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ átalakulásáról

Megjelent:

MK 2020/290. (XII. 24.)

 

 

Jogszabály:

2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2020/290. (XII. 24.)

 

 

Jogszabály:

2006/2020. (XII. 24.) Korm. határozat

egyes vagyonkezelő alapítványok céljainak eléréséhez, megvalósításához szükséges feltételeket és forrást biztosító kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2020/290. (XII. 24.)

 

 

Jogszabály:

2007/2020. (XII. 24.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2020. október-novemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2020/290. (XII. 24.)

 

 

Jogszabály:

2008/2020. (XII. 24.) Korm. határozat

a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló, valamint 100%-nál kisebb önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2020. október-novemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2020/290. (XII. 24.)

 

 

Jogszabály:

2009/2020. (XII. 24.) Korm. határozat

a Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról

Megjelent:

MK 2020/290. (XII. 24.)

 

 

Jogszabály:

2010/2020. (XII. 24.) Korm. határozat

a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház telephelyén lévő Mosdósi kastély és környezetének felújítását és funkcióváltását célzó beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/290. (XII. 24.)

 

 

Jogszabály:

2011/2020. (XII. 24.) Korm. határozat

a Budapest Főváros XII. kerületében a szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása érdekében a támfalak kiépítéséhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/290. (XII. 24.)

 

 

Jogszabály:

2012/2020. (XII. 24.) Korm. határozat

az Illovszky Rudolf Stadion és a kapcsolódó labdarúgó infrastruktúra működtetésével összefüggő kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/290. (XII. 24.)

 

 

Jogszabály:

2013/2020. (XII. 24.) Korm. határozat

a Nemzeti Örökség Intézete vagyonkezelésében lévő temetők rekonstrukciójáról szóló 1335/2020. (VI. 22.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/290. (XII. 24.)

 

 

Jogszabály:

2014/2020. (XII. 24.) Korm. határozat

a Kocsis Zoltán emlékének megőrzéséhez kapcsolódó intézkedésekről szóló 1605/2020. (IX. 28.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/290. (XII. 24.)

 

 

Jogszabály:

2015/2020. (XII. 24.) Korm. határozat

II. Zsigmond Ágost lengyel király gyermekpáncéljának a Lengyel Köztársaság részére történő tulajdonba adásáról

Megjelent:

MK 2020/290. (XII. 24.)

 

 

Jogszabály:

2016/2020. (XII. 24.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.2-17-2017-00009 azonosító számú ("Fogyatékossággal élő személyek nagy létszámú intézményi férőhelyeinek kiváltása Sárrétudvariban" című) projekt összköltségének növeléséről

Megjelent:

MK 2020/290. (XII. 24.)

 

 

Jogszabály:

2017/2020. (XII. 24.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.2-17-2017-00008 azonosító számú ("Mosolyt csalunk az arcokra - Kiváltás Kéthelyen, Somogyváron, Öreglakon" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2020/290. (XII. 24.)

 

 

Jogszabály:

2018/2020. (XII. 24.) Korm. határozat

az EFOP-4.1.2-17-2017-00037 azonosító számú ("A Türjei Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében" című) projekt összköltségének növeléséről

Megjelent:

MK 2020/290. (XII. 24.)

 

 

Jogszabály:

2019/2020. (XII. 24.) Korm. határozat

az EFOP-4.1.2-17-017-00086 azonosító számú ("A Nagyigmándi Pápay József Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése" című) és az EFOP-4.1.2-17-2017-00122 azonosító számú ("A Kántor Mihály Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében" című) projekt összköltségének növeléséről

Megjelent:

MK 2020/290. (XII. 24.)

 

 

Jogszabály:

2020/2020. (XII. 24.) Korm. határozat

az EFOP-4.1.2-17-2017-00006 azonosító számú ("Varsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola fejlesztése, korszerűsítése" című) projekt összköltségének növeléséről

Megjelent:

MK 2020/290. (XII. 24.)

 

 

Jogszabály:

2021/2020. (XII. 24.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében megvalósuló projektekkel kapcsolatos egyes intézkedésekről, valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/290. (XII. 24.)

Hatályos:

2020. 12. 25.

 

Jogszabály:

2022/2020. (XII. 24.) Korm. határozat

a Budapest Keleti és a Budapest Nyugati pályaudvarok fejlesztése érdekében szükséges egyes intézkedésekről és az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/290. (XII. 24.)

Hatályos:

2020. 12. 25.

 

Jogszabály:

2023/2020. (XII. 24.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2020/290. (XII. 24.)

 

 

Jogszabály:

2024/2020. (XII. 24.) Korm. határozat

a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 5. számú módosításáról

Megjelent:

MK 2020/290. (XII. 24.)

 

 

Jogszabály:

2025/2020. (XII. 24.) Korm. határozat

a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016 (I. 20.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/290. (XII. 24.)

Hatályos:

2020. 12. 25.

 

Jogszabály:

2026/2020. (XII. 24.) Korm. határozat

a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/290. (XII. 24.)

Hatályos:

2020. 12. 25.

 

2020. XII. 23.

Jogszabály:

646/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet

a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló, Bázelben, 1989. március 22. napján aláírt Egyezmény II., VIII. és IX. Melléklete módosításának kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2020/288. (XII. 23.)

Hatályos:

2020. 12. 24., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

647/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet

a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásának részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2020/288. (XII. 23.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

648/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet

egyes, az egészségügyi beszerzésekkel kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/288. (XII. 23.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

649/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet

egyes védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzésekkel kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/288. (XII. 23.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

650/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet

a referenciaajánlatokról, hálózati szerződésekről, valamint az ezekkel kapcsolatos eljárások részletes szabályairól szóló 277/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet, a távirat-szolgáltatás ellátásának részletes szabályairól szóló 236/2004. (VIII. 13.) Korm. rendelet és egyes informatikai és hírközlési miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2020/288. (XII. 23.)

Hatályos:

2020. 12. 24.

 

Jogszabály:

651/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/288. (XII. 23.)

Hatályos:

2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

652/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet

az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos egyes műszaki szolgáltatási feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről szóló 51/2016. (III. 17.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/288. (XII. 23.)

Hatályos:

2020. 12. 24.

 

Jogszabály:

653/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet

a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény végrehajtásáról szóló 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/288. (XII. 23.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

654/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet

az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével összefüggésben, az Európa Kulturális Fővárosa 2023 programsorozat megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztésekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint további sajátos szabályok megállapításáról

Megjelent:

MK 2020/288. (XII. 23.)

Hatályos:

2020. 12. 26.

 

Jogszabály:

655/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára fejlesztését célzó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, a beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Megjelent:

MK 2020/288. (XII. 23.)

Hatályos:

2020. 12. 24.

 

Jogszabály:

2/2020. (XII. 23.) PTNM rendelet

a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzat kezeléséről és felhasználásáról szóló 1/2017. (X. 31.) PTNM rendeletnek a központi költségvetés címrendjének módosításával kapcsolatos módosításáról

Megjelent:

MK 2020/288. (XII. 23.)

Hatályos:

2020. 12. 24.

 

Jogszabály:

6/2020. (XII. 23.) MK rendelet

a felszolgálási díj mértékének megállapításáról, valamint a felszolgálási díj alkalmazásának és felhasználásának szabályairól szóló 71/2005. (IX. 27.) GKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/288. (XII. 23.)

Hatályos:

2020. 12. 24.

 

Jogszabály:

7/2020. (XII. 23.) MK rendelet

az "art" mozivá minősítés feltételeiről szóló 78/2013. (XII. 16.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/288. (XII. 23.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

68/2020. (XII. 23.) AM rendelet

a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer működésének részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2020/288. (XII. 23.)

Hatályos:

2020. 12. 31.

 

Jogszabály:

69/2020. (XII. 23.) AM rendelet

a piaci árinformációs rendszer és a tesztüzemi információs rendszer működéséről szóló 127/2013. (XII. 18.) VM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/288. (XII. 23.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

48/2020. (XII. 23.) EMMI rendelet

egyes megyei hatókörű városi könyvtárak regionális feladatellátásáról és illetékességi területéről

Megjelent:

MK 2020/288. (XII. 23.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

49/2020. (XII. 23.) EMMI rendelet

az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet és az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak nem munkaköri kötelezettségük keretében kitett személyek egészsége védelmének szabályairól szóló 21/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/288. (XII. 23.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

17/2020. (XII. 23.) IM rendelet

a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról

Megjelent:

MK 2020/288. (XII. 23.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

53/2020. (XII. 23.) ITM rendelet

a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/288. (XII. 23.)

Hatályos:

2021. 03. 01.

 

Jogszabály:

54/2020. (XII. 23.) ITM rendelet

a légiközlekedés, a víziközlekedés és a vasúti közlekedés biztonságát, környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről és a közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről szóló 58/2012. (X. 31.) NFM rendelet módosításáról szóló 24/2019. (VIII. 14.) ITM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/288. (XII. 23.)

Hatályos:

2020. 12. 28.

 

Jogszabály:

13/2020. (XII. 23.) PM rendelet

az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről

Megjelent:

MK 2020/288. (XII. 23.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

1988/2020. (XII. 23.) Korm. határozat

állami tulajdonú ingatlan versenyeztetés mellőzésével történő részleges hasznosításáról

Megjelent:

MK 2020/288. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1989/2020. (XII. 23.) Korm. határozat

a családtörténeti kutatások elősegítéséhez és a családtörténeti források széleskörű bemutatásához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/288. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1990/2020. (XII. 23.) Korm. határozat

az Országos Villamos Teherelosztó ingatlan revitalizációjáról, a Magyar Nemzeti Levéltár főépületének felújításáról és északnyugati szárnyának rekonstrukciójáról

Megjelent:

MK 2020/288. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1991/2020. (XII. 23.) Korm. határozat

a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára Lángliliom utcai levéltári létesítményének korszerűsítéséről és bővítéséről

Megjelent:

MK 2020/288. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1992/2020. (XII. 23.) Korm. határozat

a Lenau Ház felújításának támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/288. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1993/2020. (XII. 23.) Korm. határozat

a Balatonfüred Város Önkormányzata által megvalósítandó Alkony program előkészítésének finanszírozásához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/288. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1994/2020. (XII. 23.) Korm. határozat

a hegykői egykori római katolikus iskola Öreg iskolaépületének felújításához, valamint a Balatonfüredi Református Általános Iskola és Óvoda tetőfelújításához szükséges támogatásról

Megjelent:

MK 2020/288. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1995/2020. (XII. 23.) Korm. határozat

a kadarkúti városi sportcsarnok és tanuszoda beruházás előkészítésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/288. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1996/2020. (XII. 23.) Korm. határozat

a Komáromi Erődrendszer fejlesztéséről és működtetéséről

Megjelent:

MK 2020/288. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1997/2020. (XII. 23.) Korm. határozat

a maglódi kézilabdacsarnok beruházás előkészítésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/288. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1998/2020. (XII. 23.) Korm. határozat

a Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Könyvtár felújításával kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/288. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1999/2020. (XII. 23.) Korm. határozat

a Recski Nemzeti Emlékpark fejlesztésével összefüggő kormányzati intézkedésekről szóló 1240/2019. (IV. 30.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/288. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

2000/2020. (XII. 23.) Korm. határozat

az Antiókhiai Szír Ortodox Egyház projektjeinek a Hungary Helps Program keretében történő támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/288. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

2001/2020. (XII. 23.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a beruházások védelméről szóló megállapodás megszűnéséről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2020/288. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

114/2020. (XII. 23.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2020/288. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

115/2020. (XII. 23.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/288. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

656/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet

a közterületen történő szeszesital fogyasztás év végi korlátozásáról

Megjelent:

MK 2020/289. (XII. 23.)

Hatályos:

2020. 12. 24.

 

Jogszabály:

10/2020. (XII. 23.) ME utasítás

miniszterelnöki biztos kinevezésének visszavonásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/69. (XII. 23.)

Hatályos:

2020. 12. 24., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

9/2020. (XII. 23.) AM utasítás

a nemzeti park igazgatóságok természetvédelmi célú vagyonkezelési tevékenységének egységes szakmai alapelvek szerinti ellátásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/69. (XII. 23.)

Hatályos:

2020. 12. 24.

 

Jogszabály:

22/2020. (XII. 23.) EMMI utasítás

a közérdekű adatok közzétételének rendjéről szóló szabályzatról szóló 22/2012. (XII. 18.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/69. (XII. 23.)

Hatályos:

2020. 12. 24.

 

Jogszabály:

34/2020. (XII. 23.) ITM utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2019. (XI. 25.) ITM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/69. (XII. 23.)

Hatályos:

2020. 12. 24.

 

Jogszabály:

33/2020. (XII. 23.) KKM utasítás

a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram Bíráló Bizottságának működési rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/69. (XII. 23.)

Hatályos:

2020. 12. 24.

 

Jogszabály:

72/2020. (XII. 23.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet Biztonsági Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/69. (XII. 23.)

Hatályos:

2021. 02. 01.

 

Jogszabály:

20/2020. (XII. 23.) LÜ utasítás

egyes legfőbb ügyészi utasításoknak a büntetőjogi tárgyú törvények módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/69. (XII. 23.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

35/2020. (XII. 23.) ORFK utasítás

a Rendőrség állományának alkalmasságvizsgálatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/69. (XII. 23.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

36/2020. (XII. 23.) ORFK utasítás

a Rendőrség Kutyás Szolgálati Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/69. (XII. 23.)

Hatályos:

2021. 04. 01.

 

Jogszabály:

37/2020. (XII. 23.) ORFK utasítás

a hozzátartozók közötti erőszak kezelésével összefüggő rendőrségi feladatok végrehajtásáról szóló 2/2018. (I. 25.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/69. (XII. 23.)

Hatályos:

2020. 12. 24.

 

Jogszabály:

52/2020. (XII. 23.) KKM közlemény

az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményéhez fűzött Kiotói Jegyzőkönyv 2012. december 8-án Dohában, az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény Részes Felek 18. Konferenciáján elfogadásra került "dohai módosításának" kihirdetéséről szóló 2015. évi LIX. törvény 2. §-a és 3. §-a hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/69. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

53/2020. (XII. 23.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Libériai Köztársaság Kormánya között a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/69. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/69. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

FilmJUS Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületének jogdíjközleménye

filmalkotások analóg vagy digitális hordozón többszörözött példányonkénti terjesztése után 2021. évben fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/69. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye

(Kábel-I 21) rádió- vagy televízió-műsorok egyidejű, változatlan, csonkítatlan továbbközvetítői által fizetendő szerzői jogdíjakról, valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/69. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye

(Kábel-II 21) a kódoltan eredeztetett rádió- vagy televízió-műsorok kódoldás után vagy (át)kódoltan történő nyilvánossághoz közvetítését végző, az eredeti nyilvánossághoz közvetítő (rádió- vagy televízió-) szervezettől különböző szervezetek által fizetendő szerzői jogdíjakról, valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/69. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye

a hangfelvételen többszörözött, illetve filmalkotásokba foglalt, videón vagy DVD-n többszörözött zeneművekre megállapított mechanikai jogdíjakról M21

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/69. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye

az irodalmi és zeneművek sugárzás útján, vezetékkel vagy egyéb módon a nyilvánossághoz történő közvetítéséért, kódoltan történő eredeztetéséért fizetendő szerzői jogdíjakról, valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről (R-TV 21)

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/69. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) díjszabása

a rögzített előadás nyilvánosság számára lehívásra történő hozzáférhetővé tétele engedélyezésének feltételeiről (INT21)

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/69. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) díjszabása

az előadás sugárzás vagy a nyilvánossághoz történő átvitel céljára készült rögzítésének díjáról és a felhasználás egyéb feltételeiről (ISM21)

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/69. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) díjszabása

a hangfelvétel nem visszatérő díjazásra jogosult előadóművészeit megillető éves kiegészítő díjazásról és annak felosztásához szükséges adatszolgáltatásról (KD21)

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/69. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

FilmJUS Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületének jogdíjközleménye

filmalkotások sugárzással, vezeték útján vagy más hasonló eszközzel vagy módon történő nyilvánossághoz közvetítése után 2021. évben fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/69. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye

a magáncélú másolásokra tekintettel megállapított üres hang- és képhordozó jogdíjakról Ü21

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/69. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye

a magáncélú másolásokra tekintettel megállapított, személyi számítógépekbe beépített üres hang- és képhordozó jogdíjakról Ü-PC-21

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/69. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület (HUNGART)

2021. évi díjszabása

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/69. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Reprográfiai Szövetség közleménye

a fénymásolással, vagy más hasonló módon reprográfiára szolgáló eszközökkel történő többszörözés után járó (reprográfiai) jogdíjakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/69. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

NAV vezetőjének közleménye

a személyi jövedelemadó meghatározott részének felhasználásáról rendelkező magánszemély nyilatkozatára igényt tartó vallási közösségek részére történő technikai szám kiadásról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/69. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2021. január 1-je és január 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/69. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

AQUILA Párt közleménye

a párt feloszlással történő megszüntetéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/69. (XII. 23.)

 

 

2020. XII. 22.

Jogszabály:

Magyarország Alaptörvényének kilencedik módosítása

(2020. december 22.)

Megjelent:

MK 2020/285. (XII. 22.)

Hatályos:

2020. 12. 23. 2023. 07. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi CLXII. törvény

a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről

Megjelent:

MK 2020/285. (XII. 22.)

Hatályos:

2020. 12. 23., 2021. 01. 01., 2021. 04. 01., 2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi CLXIII. törvény

a szőlészetről és borászatról

Megjelent:

MK 2020/285. (XII. 22.)

Hatályos:

2021. 08. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi CLXIV. törvény

az ügyfelek számára adminisztratív terheket tartalmazó egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2020/285. (XII. 22.)

Hatályos:

2020. 12. 23., 2021. 01. 01., 2021. 02. 01., 2021. 07. 01., 2022. 01. 01., 2022. 07. 01., 2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi CLXV. törvény

az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2020/285. (XII. 22.)

Hatályos:

2020. 12. 23., 2021. 01. 01., 2021. 03. 01., 2021. 04. 01., 2022. 01. 01., 2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi CLXVI. törvény

az anyakönyvi eljárások egyszerűsítéséről és elektronizálásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2020/285. (XII. 22.)

Hatályos:

2021. 02. 01., 2021. 03. 01., 2021. 07. 01., 2021. 10. 01., 2022. 01. 01., 2022. 06. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi CLXVII. törvény

egyes választási tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2020/285. (XII. 22.)

Hatályos:

2021. 01. 21., 2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi CLXVIII. törvény

a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2020/285. (XII. 22.)

Hatályos:

2020. 12. 23., 2021. 01. 01., 2021. 01. 07., 2021. 07. 16.

 

Jogszabály:

2020. évi CLXIX. törvény

a honvédelmet érintő egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2020/285. (XII. 22.)

Hatályos:

2021. 01. 01., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi CLXX. törvény

az egyes elkobzott dolgok közérdekű felhasználásáról szóló 2000. évi XIII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2020/285. (XII. 22.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi CLXXI. törvény

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény foglalkoztatás bővítését célzó, a Gazdaságvédelmi Akciótervvel összhangban megvalósuló módosításáról

Megjelent:

MK 2020/285. (XII. 22.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi CLXXII. törvény

egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodási tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2020/285. (XII. 22.)

Hatályos:

2020. 12. 23., 2020. 12. 25., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi CLXXIII. törvény

egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodási és pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2020/285. (XII. 22.)

Hatályos:

2020. 12. 25., 2021. 01. 01. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2020. évi CLXXIV. törvény

a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2020/285. (XII. 22.)

Hatályos:

2021. 01. 01., 2021. 02. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi CLXXV. törvény

a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2020/285. (XII. 22.)

Hatályos:

2021. 01. 01., 2021. 01. 15.

 

Jogszabály:

2020. évi CLXXVI. törvény

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2020/285. (XII. 22.)

Hatályos:

2021. 01. 01., 2021. 04. 01., 2026. 01. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi CLXXVII. törvény

a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény módosításáról, valamint a Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2017. évi LXXII. törvény hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2020/285. (XII. 22.)

Hatályos:

2020. 12. 23., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi CLXXVIII. törvény

egyes törvényeknek a mozgóképipar versenyképességének növelésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2020/285. (XII. 22.)

Hatályos:

2021. 01. 01., 2021. 01. 02., 2021. 01. 22., 2021. 03. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi CLXXIX. törvény

a pilóta nélküli légijárművek üzemelésével összefüggő egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2020/285. (XII. 22.)

Hatályos:

2021. 01. 01., 2021. 01. 07., 2021. 01. 22.

 

Jogszabály:

625/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet

a költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2021. évi kompenzációjáról

Megjelent:

MK 2020/286. (XII. 22.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

626/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet

a webarchiválás részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2020/286. (XII. 22.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

627/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet

az egyes kormányrendeleteknek a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Budapest Fővárosi Kirendeltségének és Pest Megyei Kirendeltségének összevonásával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2020/286. (XII. 22.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

628/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/286. (XII. 22.)

Hatályos:

2020. 12. 23.

 

Jogszabály:

629/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet

a Karitatív Tanács megalakításáról és működésének részletes szabályairól szóló 65/2000. (V. 9.) Korm. rendelet és a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanácsról szóló 178/2013. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/286. (XII. 22.)

Hatályos:

2020. 12. 23.

 

Jogszabály:

630/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet

a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/286. (XII. 22.)

Hatályos:

2020. 12. 30.

 

Jogszabály:

631/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet

az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/286. (XII. 22.)

Hatályos:

2020. 12. 23.

 

Jogszabály:

632/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet

a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/286. (XII. 22.)

Hatályos:

2020. 12. 27.

 

Jogszabály:

633/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet

a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/286. (XII. 22.)

Hatályos:

2020. 12. 23.

 

Jogszabály:

634/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet

egyes turisztikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/286. (XII. 22.)

Hatályos:

2020. 12. 23., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

635/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/286. (XII. 22.)

Hatályos:

2020. 12. 23.

 

Jogszabály:

636/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek Nagy Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Európai Unióból történő kilépésére tekintettel szükséges módosításáról

Megjelent:

MK 2020/286. (XII. 22.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

1/2020. (XII. 22.) CSTNM rendelete

a család- és ifjúságügyi célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Megjelent:

MK 2020/286. (XII. 22.)

Hatályos:

2020. 12. 23.

 

Jogszabály:

47/2020. (XII. 22.) EMMI rendelet

egyes, az egészségügyi alapellátást érintő miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/286. (XII. 22.)

Hatályos:

2020. 12. 27., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

52/2020. (XII. 22.) ITM rendelet

a magyar légtér igénybevételéért fizetendő díjról szóló 84/2011. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/286. (XII. 22.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

583/2020. (XII. 22.) KE határozat

államtitkári felmentésről és kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/286. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

1968/2020. (XII. 22.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím 2020. évi előirányzatáról történő átcsoportosításról, valamint a Gyógyító-megelőző ellátás és a Gyógyszertámogatás jogcímcsoportok egyes előirányzatainak megemeléséről

Megjelent:

MK 2020/286. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

1969/2020. (XII. 22.) Korm. határozat

állami tulajdonú ingatlan vagyonkezelői jogában történő változásról

Megjelent:

MK 2020/286. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

1970/2020. (XII. 22.) Korm. határozat

az EBR42 Önkormányzati Információs Rendszer fejlesztése érdekében szükséges előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2020/286. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

1971/2020. (XII. 22.) Korm. határozat

a Miniszterelnökség és az Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2020/286. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

1972/2020. (XII. 22.) Korm. határozat

a XV. Pénzügyminisztérium fejezet és a XI. Miniszterelnökség fejezet, valamint a XII. Agrárminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2020/286. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

1973/2020. (XII. 22.) Korm. határozat

a kiemelt társadalmi igényeken alapuló közútfejlesztések előkészítéséhez kapcsolódó intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/286. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

1974/2020. (XII. 22.) Korm. határozat

a kiemelt társadalmi igényeken alapuló közútfejlesztések finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2020/286. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

1975/2020. (XII. 22.) Korm. határozat

a Magyar Falu Programhoz kapcsolódó nemzetiségi intézmények fejlesztése érdekében szükséges előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2020/286. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

1976/2020. (XII. 22.) Korm. határozat

a Magyar Falu Program - óvodai sport alprogram keretében megvalósuló egyes beruházások megvalósításához szükséges fedezet biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/286. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

1977/2020. (XII. 22.) Korm. határozat

a Magyar Falu Programhoz kapcsolódó közösségi ház tetőszerkezetének felújítása érdekében szükséges előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2020/286. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

1978/2020. (XII. 22.) Korm. határozat

egyes tanuszoda építésekről szóló kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2020/286. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

1979/2020. (XII. 22.) Korm. határozat

a pásztói tanuszoda építéséről

Megjelent:

MK 2020/286. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

1980/2020. (XII. 22.) Korm. határozat

a Kerekegyháza város közigazgatási területén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2020/286. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

1981/2020. (XII. 22.) Korm. határozat

a Sátoraljaújhely város közigazgatási területén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról szóló 1289/2020. (VI. 4.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/286. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

1982/2020. (XII. 22.) Korm. határozat

a fejlesztéspolitikai intézményrendszer informatikai és telekommunikációs tevékenységeinek finanszírozásáról szóló 1595/2019. (X. 16.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/286. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

1983/2020. (XII. 22.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 7. számú módosításáról

Megjelent:

MK 2020/286. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

1984/2020. (XII. 22.) Korm. határozat

az IKOP-2.1.0-15-2017-00040 azonosító számú "Közlekedésbiztonság javítási program a MÁV hálózatán II/A. ütem - Közlekedésbiztonságot növelő fejlesztések" című projekt támogatásának növeléséről, az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/286. (XII. 22.)

Hatályos:

2020. 12. 23.

 

Jogszabály:

1985/2020. (XII. 22.) Korm. határozat

egyes turisztikai célú kormányzati döntések visszavonásáról

Megjelent:

MK 2020/286. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

1986/2020. (XII. 22.) Korm. határozat

a felsőoktatási PPP konstrukcióban megvalósult projektek kiváltásáról és a felsőoktatás intézmények hosszú távú, stabil működésének biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/286. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

113/2020. (XII. 22.) ME határozat

helyettes államtitkárok kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozatok módosításáról

Megjelent:

MK 2020/286. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet

a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről

Megjelent:

MK 2020/287. (XII. 22.)

Hatályos:

2021. 01. 01., 2021. 01. 15.

 

Jogszabály:

638/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/287. (XII. 22.)

Hatályos:

2020. 12. 23.

 

Jogszabály:

639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet

a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/287. (XII. 22.)

Hatályos:

2020. 12. 23., 2021. 01. 06.

 

Jogszabály:

640/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet

a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti intézkedés uniós jogi állami támogatási szabályokkal való összeegyeztethetőségéről

Megjelent:

MK 2020/287. (XII. 22.)

Hatályos:

2020. 12. 23., 2021. 01. 06.

 

Jogszabály:

641/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet

az otthonfelújítási hitel bevezetése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/287. (XII. 22.)

Hatályos:

2021. 01. 01., 2021. 02. 01., 2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

642/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt egyes külszolgálattal kapcsolatos eltérő rendelkezésekről

Megjelent:

MK 2020/287. (XII. 22.)

Hatályos:

2020. 12. 23., 2021. 01. 06.

 

Jogszabály:

643/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt az államháztartásra vonatkozó szabályoktól eltérő rendelkezésekről

Megjelent:

MK 2020/287. (XII. 22.)

Hatályos:

2020. 12. 23., 2021. 01. 06.

 

Jogszabály:

644/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet

a rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél működő egészségügyi szolgáltatóknál foglalkoztatottakra vonatkozó veszélyhelyzeti szabályokról

Megjelent:

MK 2020/287. (XII. 22.)

Hatályos:

2021. 01. 01., 2021. 01. 15.

 

Jogszabály:

645/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről szóló 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/287. (XII. 22.)

Hatályos:

2020. 12. 23.

 

Jogszabály:

1987/2020. (XII. 22.) Korm. határozat

a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges intézkedésről

Megjelent:

MK 2020/287. (XII. 22.)

 

 

2020. XII. 21.

Jogszabály:

2020. évi CLIII. törvény

az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény módosításának kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2020/283. (XII. 21.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi CLIV. törvény

az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben, az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény módosításának kihirdetéséről és az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2020/283. (XII. 21.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi CLV. törvény

az 1998. évi L. törvénnyel kihirdetett, az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni, 1988. december 20-án, Bécsben kelt Egyezmény módosításának kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2020/283. (XII. 21.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi CLVI. törvény

az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti társulást létrehozó Euromediterrán Megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2020/283. (XII. 21.)

Hatályos:

2020. 12. 22.

 

Jogszabály:

2020. évi CLVII. törvény

a Magyarország Kormánya és a Kambodzsai Királyság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2020/283. (XII. 21.)

Hatályos:

2020. 12. 22. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2020. évi CLVIII. törvény

a Pannon Egyetemért Alapítványról, a Pannon Egyetemért Alapítvány és a Pannon Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Megjelent:

MK 2020/283. (XII. 21.)

Hatályos:

2020. 12. 22., 2021. 09. 01., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi CLIX. törvény

a rákosmezei Királydomb nemzeti emlékhellyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2020/283. (XII. 21.)

Hatályos:

2020. 12. 22.

 

Jogszabály:

2020. évi CLX. törvény

egyes energiahatékonysági tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2020/283. (XII. 21.)

Hatályos:

2021. 01. 01., 2021. 01. 06., 2021. 02. 01., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi CLXI. törvény

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2020/283. (XII. 21.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

616/2020. (XII. 21.) Korm. rendelet

a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról, valamint az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről szóló kormányrendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/283. (XII. 21.)

Hatályos:

2020. 12. 22., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

617/2020. (XII. 21.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/283. (XII. 21.)

Hatályos:

2020. 12. 22.

 

Jogszabály:

618/2020. (XII. 21.) Korm. rendelet

a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/283. (XII. 21.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

619/2020. (XII. 21.) Korm. rendelet

a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/283. (XII. 21.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

620/2020. (XII. 21.) Korm. rendelet

a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/283. (XII. 21.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

621/2020. (XII. 21.) Korm. rendelet

a Vidékháló Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" reorganizációjához szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/283. (XII. 21.)

Hatályos:

2020. 12. 22.

 

Jogszabály:

622/2020. (XII. 21.) Korm. rendelet

a Sopron Rendészeti Integrált Központ létrehozására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2020/283. (XII. 21.)

Hatályos:

2020. 12. 22.

 

Jogszabály:

17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet

a végfelhasználási energiamegtakarítással kapcsolatos adatszolgáltatásról

Megjelent:

MK 2020/283. (XII. 21.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

22/2020. (XII. 21.) NMHH rendelet

az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2020/283. (XII. 21.)

Hatályos:

2020. 12. 22., 2021. 06. 30.

 

Jogszabály:

23/2020. (XII. 21.) NMHH rendelet

a szolgáltatóváltás és számhordozás részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2020/283. (XII. 21.)

Hatályos:

2020. 12. 22., 2021. 06. 30.

 

Jogszabály:

24/2020. (XII. 21.) NMHH rendelet

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló 5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/283. (XII. 21.)

Hatályos:

2020. 12. 22., 2021. 02. 15.

 

Jogszabály:

25/2020. (XII. 21.) NMHH rendelet

az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a díjazás hitelességéről szóló 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/283. (XII. 21.)

Hatályos:

2020. 12. 22., 2021. 06. 30.

 

Jogszabály:

20/2020. (XII. 21.) MvM rendelet

a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/283. (XII. 21.)

Hatályos:

2020. 12. 29.

 

Jogszabály:

67/2020. (XII. 21.) AM rendelet

a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnál működő Közösségi Marketing Alapba történő befizetésről szóló piacszervezési intézkedés kiterjesztéséről

Megjelent:

MK 2020/283. (XII. 21.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

46/2020. (XII. 21.) BM rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/283. (XII. 21.)

Hatályos:

2020. 12. 22.

 

Jogszabály:

16/2020. (XII. 21.) IM rendelet

a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/283. (XII. 21.)

Hatályos:

2020. 12. 22., 2020. 12. 29.

 

Jogszabály:

1952/2020. (XII. 21.) Korm. határozat

a Pannon Egyetemért Alapítvány létrehozásáról, valamint a Pannon Egyetemért Alapítvány és a Pannon Egyetem működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/283. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1953/2020. (XII. 21.) Korm. határozat

az Országos Széchényi Könyvtár archívumainak elhelyezését szolgáló archivális raktár fejlesztéséről

Megjelent:

MK 2020/283. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1954/2020. (XII. 21.) Korm. határozat

a Budapest XVI. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola bővítéséről és felújításáról

Megjelent:

MK 2020/283. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1955/2020. (XII. 21.) Korm. határozat

a Pápai Református Kollégium bővítéséhez szükséges támogatásról

Megjelent:

MK 2020/283. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1956/2020. (XII. 21.) Korm. határozat

a Sopron Rendészeti Integrált Központ létrehozásáról

Megjelent:

MK 2020/283. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1957/2020. (XII. 21.) Korm. határozat

a Tiszavasvári komplex felzárkózási program indításáról

Megjelent:

MK 2020/283. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1958/2020. (XII. 21.) Korm. határozat

az egykori piarista gimnázium épületének a Veszprémi Főegyházmegye által történő megvásárlásához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/283. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1959/2020. (XII. 21.) Korm. határozat

a vasvári termálfürdő működéséhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/283. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1960/2020. (XII. 21.) Korm. határozat

az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével kapcsolatos kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2020/283. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1961/2020. (XII. 21.) Korm. határozat

a kiemelt budapesti közösségi fejlesztések keretében az egykori Józsefvárosi pályaudvar és az egykori MÁV Északi Járműjavító területén megvalósítandó közcélú beruházások közlekedési kiszolgálásának egyes elemeiről szóló 1359/2019. (VI. 19.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/283. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1962/2020. (XII. 21.) Korm. határozat

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Program II. ütemében tervezett, a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ fenntartásában működő Szigetszentmiklósi Konduktív Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Dunavarsányban épülő új iskolájának előkészítéséről szóló 1507/2020. (VIII. 12.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/283. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1963/2020. (XII. 21.) Korm. határozat

az EFOP-2.1.1-16-2016-00010 azonosító számú ("BEFOGAD-LAK Jász-Nagykun-Szolnok megyében" című) projekt összköltségének növeléséről

Megjelent:

MK 2020/283. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1964/2020. (XII. 21.) Korm. határozat

az EFOP-4.2.1-16-2017-00014 azonosító számú ("A Szegedi Tudományegyetem oktatási-képzési hátterének infrastrukturális fejlesztése, egészségügyi skill laborok kialakítása, technológiai korszerűsítése" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2020/283. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1965/2020. (XII. 21.) Korm. határozat

a GINOP-2.3.1-20 azonosító jelű ("Regionális kutatóintézeti kapacitások megerősítése" című) felhívás keretében megvalósuló egyes, hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2020/283. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1966/2020. (XII. 21.) Korm. határozat

a GINOP-7.1.6-16-2017-00002 azonosító számú ("Hollókő Ófalu és Vár turisztikai fejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/283. (XII. 21.)

Hatályos:

2020. 12. 22.

 

Jogszabály:

1967/2020. (XII. 21.) Korm. határozat

a TOP-3.2.1-16-SB1-2018-00032 azonosító számú ("Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Érpatak községben" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2020/283. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

112/2020. (XII. 21.) ME határozat

állami felsőoktatási intézmény kancellárjának megbízásáról

Megjelent:

MK 2020/283. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

623/2020. (XII. 21.) Korm. rendelet

a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága területéről induló polgári légjárművek leszállási tilalmáról

Megjelent:

MK 2020/284. (XII. 21.)

Hatályos:

2020. 12. 22., 2021. 01. 05.

 

Jogszabály:

624/2020. (XII. 21.) Korm. rendelet

a karácsonyi időszak védelmi intézkedéseiről

Megjelent:

MK 2020/284. (XII. 21.)

Hatályos:

2020. 12. 22., 2020. 12. 26.

 

2020. XII. 18.

Jogszabály:

2020. évi CXLI. törvény

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Európai Unióból történő kilépésére tekintettel az Egyesült Királyság állampolgárai, valamint családtagjaik tartózkodási jogáról

Megjelent:

MK 2020/282. (XII. 18.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi CXLII. törvény

a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány létrehozásáról, valamint a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/282. (XII. 18.)

Hatályos:

2020. 12. 19., 2021. 02. 01., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi CXLIII. törvény

a Közép-európai Oktatási Alapítványról és a Közép-európai Oktatási Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról

Megjelent:

MK 2020/282. (XII. 18.)

Hatályos:

2020. 12. 19.

 

Jogszabály:

2020. évi CXLIV. törvény

az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével összefüggésben, az Európa Kulturális Fővárosa 2023 programsorozat sikeres megrendezéséhez és megszervezéséhez kapcsolódó rendelkezésekről

Megjelent:

MK 2020/282. (XII. 18.)

Hatályos:

2020. 12. 26.

 

Jogszabály:

2020. évi CXLV. törvény

egyes közszolgáltatások egységes elektronikus értékesítéséről

Megjelent:

MK 2020/282. (XII. 18.)

Hatályos:

2021. 01. 01., 2021. 01. 02.

 

Jogszabály:

2020. évi CXLVI. törvény

az Országos Kereskedelmi Nyilvántartási Rendszer működéséhez szükséges egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2020/282. (XII. 18.)

Hatályos:

2020. 12. 19., 2021. 01. 01., 2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi CXLVII. törvény

egyes gyermekvédelmi és szociális tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2020/282. (XII. 18.)

Hatályos:

2021. 01. 01., 2021. 03. 01., 2021. 07. 01., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi CXLVIII. törvény

a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2020/282. (XII. 18.)

Hatályos:

2020. 12. 19., 2021. 01. 01., 2021. 02. 01., 2021. 09. 01., 2022. 01. 01., 2022. 11. 05.

 

Jogszabály:

2020. évi CXLIX. törvény

a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ egyes feladatainak agrár-felsőoktatás részére történő átadásáról, valamint egyes felsőoktatási tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2020/282. (XII. 18.)

Hatályos:

2021. 02. 01., 2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi CL. törvény

a börtönzsúfoltság miatti kártalanítási eljárással összefüggő visszaélések megszüntetése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2020/282. (XII. 18.)

Hatályos:

2020. 12. 19., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi CLI. törvény

az országgyűlési képviselőcsoport által nyújtható támogatásról szóló 2020. évi XXVII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2020/282. (XII. 18.)

Hatályos:

2020. 12. 19.

 

Jogszabály:

2020. évi CLII. törvény

egyes törvényeknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2020/282. (XII. 18.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

601/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet

egyes, az egészségügyi katonák és az egészségügyi honvédelmi alkalmazottak jogállására vonatkozó veszélyhelyzeti szabályokról

Megjelent:

MK 2020/282. (XII. 18.)

Hatályos:

2021. 01. 01., 2021. 01. 15.

 

Jogszabály:

602/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet

az önkéntes tartalékos szolgálati viszonyra vonatkozó rendelkezéseknek a veszélyhelyzet idején történő alkalmazásáról és egyes igazolások érvényességének meghosszabbításáról

Megjelent:

MK 2020/282. (XII. 18.)

Hatályos:

2020. 12. 19., 2021. 01. 02.

 

Jogszabály:

603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet

a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről

Megjelent:

MK 2020/282. (XII. 18.)

Hatályos:

2020. 12. 19., 2021. 01. 02.

 

Jogszabály:

604/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény egyes szabályainak a veszélyhelyzet ideje alatt történő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2020/282. (XII. 18.)

Hatályos:

2020. 12. 19., 2021. 01. 02.

 

Jogszabály:

605/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek a veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2020/282. (XII. 18.)

Hatályos:

2020. 12. 19., 2021. 01. 02.

 

Jogszabály:

606/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet

az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/282. (XII. 18.)

Hatályos:

2020. 12. 19.

 

Jogszabály:

607/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet

a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/282. (XII. 18.)

Hatályos:

2020. 12. 19.

 

Jogszabály:

608/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/282. (XII. 18.)

Hatályos:

2020. 12. 19.

 

Jogszabály:

609/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt az állami és önkormányzati bérleti szerződésekre vonatkozó eltérő szabályokról

Megjelent:

MK 2020/282. (XII. 18.)

Hatályos:

2020. 12. 19., 2021. 01. 02.

 

Jogszabály:

610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet

a Nemzeti Szociálpolitikai Intézetről

Megjelent:

MK 2020/282. (XII. 18.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

611/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet

az Országos Kereskedelmi Nyilvántartási Rendszer működéséhez szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/282. (XII. 18.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

612/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet

egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/282. (XII. 18.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

613/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet

a börtönzsúfoltság miatti kártalanítási eljárással összefüggő visszaélések megszüntetése érdekében szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/282. (XII. 18.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

614/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet

a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos irányítási jogköréről szóló 102/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/282. (XII. 18.)

Hatályos:

2020. 12. 19.

 

Jogszabály:

615/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet

az Andrássy Emlékmúzeum megvalósítását célzó beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 297/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2020/282. (XII. 18.)

Hatályos:

2020. 12. 19.

 

Jogszabály:

19/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet

az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos részletes szabályokról

Megjelent:

MK 2020/282. (XII. 18.)

Hatályos:

2020. 12. 21.

 

Jogszabály:

20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet

az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról

Megjelent:

MK 2020/282. (XII. 18.)

Hatályos:

2020. 12. 21., 2021. 02. 15., 2021. 07. 01., 2021. 10. 01., 2022. 02. 15., 2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

21/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet

a Hírközlés Hálózati Nyilvántartásról

Megjelent:

MK 2020/282. (XII. 18.)

Hatályos:

2020. 12. 21., 2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

66/2020. (XII. 18.) AM rendelet

a mezőgazdasági vállalkozások számára meghirdetett egyes finanszírozási konstrukciókhoz kapcsolódó támogatásokat szabályozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/282. (XII. 18.)

Hatályos:

2020. 12. 21.

 

Jogszabály:

51/2020. (XII. 18.) ITM rendelet

a fegyverek, lövőkészülékek, valamint ezek lőszereinek vizsgálatáról szóló 31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/282. (XII. 18.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

1948/2020. (XII. 18.) Korm. határozat

egyes kormányhatározatoknak a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet létrehozásával összefüggő módosításáról, valamint a központi költségvetés címrendjének kiegészítéséről

Megjelent:

MK 2020/282. (XII. 18.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

1949/2020. (XII. 18.) Korm. határozat

a helyközi autóbusz-közlekedés közszolgáltatásának pályáztatásához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/282. (XII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1950/2020. (XII. 18.) Korm. határozat

a Norvég Királyság és Magyarország között a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2014-2021-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás, valamint az egyrészről Izland, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság, és másrészről Magyarország között az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2014-2021-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2020/282. (XII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1951/2020. (XII. 18.) Korm. határozat

az Andrássy Emlékmúzeum kijelölt helyszínén alternatív zenei műhelyek múzeuma és egy új könnyűzenei központ kialakításáról

Megjelent:

MK 2020/282. (XII. 18.)

 

 

Jogszabály:

25/2020. (XII. 18.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2018. (VII. 3.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/68. (XII. 18.)

Hatályos:

2020. 12. 19.

 

Jogszabály:

26/2020. (XII. 18.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/68. (XII. 18.)

Hatályos:

2020. 12. 19.

 

Jogszabály:

30/2020. (XII. 18.) BM utasítás

a Belügyminisztérium Egyedi Iratkezelési Szabályzatának kiadásáról szóló 27/2014. (XII. 23.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/68. (XII. 18.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

68/2020. (XII. 18.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokkal összefüggő feladatok ellátásáról szóló 26/2010. (II. 26.) HM utasítás, valamint a Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévő lakások és helyiségek elidegenítésével összefüggő feladatok ellátásáról szóló 49/2014. (VII. 28.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/68. (XII. 18.)

Hatályos:

2020. 12. 19.

 

Jogszabály:

33/2020. (XII. 18.) ITM utasítás

az Innovációs és Technológiai Minisztérium Archiválási Szabályzatának kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/68. (XII. 18.)

Hatályos:

2020. 12. 19.

 

Jogszabály:

22/2020. (XII. 18.) PM utasítás

az ideiglenes külföldi kiküldetések rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/68. (XII. 18.)

Hatályos:

2020. 12. 19.

 

Jogszabály:

68/2020. (XII. 18.) BVOP utasítás

a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/68. (XII. 18.)

Hatályos:

2020. 12. 19.

 

Jogszabály:

69/2020. (XII. 18.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet lakás- és ingatlangazdálkodásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/68. (XII. 18.)

Hatályos:

2020. 12. 19.

 

Jogszabály:

70/2020. (XII. 18.) BVOP utasítás

a fogvatartottak 2021. évi munkadíjáról, ösztöndíjáról, a munkaterápiás foglalkoztatás pénzbeli térítési díjáról és a tartási költséghez való hozzájárulásról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/68. (XII. 18.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

71/2020. (XII. 18.) BVOP utasítás

a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekményt elkövetők visszaesési valószínűségének csökkentésére irányuló feladatok végrehajtásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/68. (XII. 18.)

Hatályos:

2020. 12. 19.

 

Jogszabály:

8/2020. (XII. 18.) GVH utasítás

a munkavédelmi szabályzatról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/68. (XII. 18.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

9/2020. (XII. 18.) GVH utasítás

a tűzvédelmi szabályzatról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/68. (XII. 18.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

19/2020. (XII. 18.) LÜ utasítás

az ügyészség közérdekvédelmi feladatairól szóló 3/2012. (I. 6.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/68. (XII. 18.)

Hatályos:

2020. 12. 26.

 

Jogszabály:

32/2020. (XII. 18.) OBH utasítás

a talár viseléséről, valamint az ülnökök, a jegyzőkönyvvezetők és az eljárási cselekményt végző bírósági titkárok öltözködési szabályairól szóló szabályzatról szóló 9/2012. (V. 8.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/68. (XII. 18.)

Hatályos:

2020. 12. 19.

 

Jogszabály:

33/2020. (XII. 18.) OBH utasítás

a bírósági határozatok anonimizálásával és közzétételével kapcsolatban a bíróságokra háruló feladatok végrehajtásáról szóló 26/2019. (XI. 25.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/68. (XII. 18.)

Hatályos:

2020. 12. 19.

 

Jogszabály:

34/2020. (XII. 18.) OBH utasítás

a bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/68. (XII. 18.)

Hatályos:

2020. 12. 19.

 

Jogszabály:

7/2020. (XII. 18.) SZTNH utasítás

a belső ellenőrzési kézikönyv kötelező alkalmazásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/68. (XII. 18.)

Hatályos:

2020. 12. 19.

 

Jogszabály:

2/2020. (XII. 18.) SZTNH közlemény

A XII. Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Kiállításon és Találmányi Vásáron bemutatásra kerülő találmányok, védjegyek, formatervezési és használati minták kiállítási kedvezményéről, illetve kiállítási elsőbbségéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/68. (XII. 18.)

 

 

Jogszabály:

MNB közlemény

a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/68. (XII. 18.)

 

 

Jogszabály:

CSTNM-BM együttes közlemény

az Idősbarát Önkormányzat Díj 2020. évi nyerteseiről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/68. (XII. 18.)

 

 

Jogszabály:

ITM közlemény

az Európai Unió Kibocsátás-kereskedelmi Rendszerének létesítményei részére a 2020. évben térítésmentesen kiosztásra került kibocsátási egységmennyiségek közzétételéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/68. (XII. 18.)

 

 

Jogszabály:

ITM közlemény

az Innovációs és Technológiai Minisztérium elismerési hírei

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/68. (XII. 18.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság közleménye

"Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Emlékérem" adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/68. (XII. 18.)

 

 

Jogszabály:

Baranya Megyei Kormányhivatal hirdetménye

hatósági ellenőri igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/68. (XII. 18.)

 

 

Jogszabály:

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság hirdetménye

bélyegző érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/68. (XII. 18.)

 

 

2020. XII. 17.

Jogszabály:

588/2020. (XII. 17.) Korm. rendelet

a központi kórházi integrált gazdálkodási rendszerrel kapcsolatos egyes szabályokról

Megjelent:

MK 2020/281. (XII. 17.)

Hatályos:

2020. 12. 18., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

589/2020. (XII. 17.) Korm. rendelet

az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programmal kapcsolatos feladatainak átadásáról

Megjelent:

MK 2020/281. (XII. 17.)

Hatályos:

2020. 12. 18., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

590/2020. (XII. 17.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a kormányzati kommunikációs beszerzésekről szóló 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/281. (XII. 17.)

Hatályos:

2020. 12. 18.

 

Jogszabály:

591/2020. (XII. 17.) Korm. rendelet

a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/281. (XII. 17.)

Hatályos:

2021. 01. 02.

 

Jogszabály:

592/2020. (XII. 17.) Korm. rendelet

az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/281. (XII. 17.)

Hatályos:

2020. 12. 20.

 

Jogszabály:

593/2020. (XII. 17.) Korm. rendelet

az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/281. (XII. 17.)

Hatályos:

2020. 12. 25.

 

Jogszabály:

594/2020. (XII. 17.) Korm. rendelet

az egyes koncesszióköteles tevékenységek tekintetében az illetékes ágazati miniszteri feladatok ellátásáról szóló 495/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/281. (XII. 17.)

Hatályos:

2020. 12. 18.

 

Jogszabály:

595/2020. (XII. 17.) Korm. rendelet

a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/281. (XII. 17.)

Hatályos:

2021. 01. 31.

 

Jogszabály:

596/2020. (XII. 17.) Korm. rendelet

az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/281. (XII. 17.)

Hatályos:

2020. 12. 25.

 

Jogszabály:

597/2020. (XII. 17.) Korm. rendelet

a külképviseletek gazdálkodásának részletes szabályairól szóló 223/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/281. (XII. 17.)

Hatályos:

2020. 12. 18.

 

Jogszabály:

598/2020. (XII. 17.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról szóló 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/281. (XII. 17.)

Hatályos:

2020. 12. 25.

 

Jogszabály:

599/2020. (XII. 17.) Korm. rendelet

a Cotonouban, 2000. június 23-án, egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között aláírt Partnerségi Megállapodás, annak módosítása, valamint az ehhez kapcsolódó Belső Megállapodások kihirdetéséről szóló 204/2007. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/281. (XII. 17.)

Hatályos:

2020. 12. 18.

 

Jogszabály:

600/2020. (XII. 17.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/281. (XII. 17.)

Hatályos:

2020. 12. 18.

 

Jogszabály:

16/2020. (XII. 17.) MEKH rendelet

a kötelező átvételi jogosultságok, valamint a pályázati eljárás alá nem tartozó, új létesítésű termelőegységekhez kapcsolódó prémium típusú támogatások esetében a villamosenergia-termelés megkezdés, kereskedelmi üzem megkezdés határidőinek veszélyhelyzettel összefüggésben történő meghosszabbításáról szóló 7/2020. (VIII. 5.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/281. (XII. 17.)

Hatályos:

2020. 12. 18.

 

Jogszabály:

16/2020. (XII. 17.) NMHH rendelet

a piacelemzéssel és a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók önkéntes kötelezettségvállalásával kapcsolatos szabályokról

Megjelent:

MK 2020/281. (XII. 17.)

Hatályos:

2020. 12. 21.

 

Jogszabály:

17/2020. (XII. 17.) NMHH rendelet

a digitális médiaszolgáltatások vételére alkalmas készülékek együttműködő képessége érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/281. (XII. 17.)

Hatályos:

2020. 12. 21.

 

Jogszabály:

18/2020. (XII. 17.) NMHH rendelet

a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló 7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/281. (XII. 17.)

Hatályos:

2020. 12. 21.

 

Jogszabály:

65/2020. (XII. 17.) AM rendelet

az egyes agrártámogatások keretösszegét és támogatási formáját érintő módosításokról

Megjelent:

MK 2020/281. (XII. 17.)

Hatályos:

2020. 12. 20., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

50/2020. (XII. 17.) ITM rendelet

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/281. (XII. 17.)

Hatályos:

2021. 01. 31.

 

Jogszabály:

17/2020. (XII. 17.) KKM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 4/2019. (VI. 14.) KKM rendelet és a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásról szóló 7/2020. (IV. 16.) KKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/281. (XII. 17.)

Hatályos:

2020. 12. 18.

 

Jogszabály:

1914/2020. (XII. 17.) Korm. határozat

a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/281. (XII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1915/2020. (XII. 17.) Korm. határozat

a kincstári könyvvezetési szolgáltatás kiterjesztési lehetőségeinek vizsgálatáról és az önkormányzati ASP rendszer gazdálkodási szakrendszerének továbbfejlesztéséről

Megjelent:

MK 2020/281. (XII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1916/2020. (XII. 17.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Célelőirányzatok jogcíme 2021. évi előirányzatának megemeléséről

Megjelent:

MK 2020/281. (XII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1917/2020. (XII. 17.) Korm. határozat

egyes, a születéssel összefüggésben megállapítható családtámogatási ellátások automatikus döntéshozatali eljárásban történő megállapításának lehetőségei vizsgálatáról

Megjelent:

MK 2020/281. (XII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1918/2020. (XII. 17.) Korm. határozat

az egyes család- és ifjúságügyi feladatok érdekében történő fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról

Megjelent:

MK 2020/281. (XII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1919/2020. (XII. 17.) Korm. határozat

a Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet és a Gazdaságvédelmi Alap fejezet 2021. évi címrendjének kiegészítéséről és módosításáról

Megjelent:

MK 2020/281. (XII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1920/2020. (XII. 17.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség és a LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2020/281. (XII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1921/2020. (XII. 17.) Korm. határozat

a kormányzati informatika működtetése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2020/281. (XII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1922/2020. (XII. 17.) Korm. határozat

a Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program keretében megvalósuló egyes beruházásokhoz szükséges fedezet biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/281. (XII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1923/2020. (XII. 17.) Korm. határozat

a turisztikai ágazatban működő egyes gazdasági társaságok állami tulajdonú társasági részesedései tulajdonosi joggyakorlásának a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére történő átadásáról

Megjelent:

MK 2020/281. (XII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1924/2020. (XII. 17.) Korm. határozat

a műanyag csomagolási hulladékok nagyobb arányú újrafeldolgozásának biztosításához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/281. (XII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1925/2020. (XII. 17.) Korm. határozat

a Málenkij Robot Emlékhely, a Kubinyi Ferenc Múzeum és a Központi Bányászati Múzeum működéséhez szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/281. (XII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1926/2020. (XII. 17.) Korm. határozat

a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem részére Kodály Zoltán egykori lakásingatlanának megvásárlásához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/281. (XII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1927/2020. (XII. 17.) Korm. határozat

a Madách Imre Nemzetközi Színházi Találkozó működtetésével, valamint a "Bartók-tavasz" Fesztivál és a "Liszt Ünnep" Fesztivál létrehozásával és működtetésével kapcsolatos intézkedések megtételéről, valamint a szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/281. (XII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1928/2020. (XII. 17.) Korm. határozat

a Luther Kollégium új épületben történő elhelyezéséhez szükséges támogatásról

Megjelent:

MK 2020/281. (XII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1929/2020. (XII. 17.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a Munkácsy Mihály örökségét ápoló és népszerűsítő Munkácsy-negyed fejlesztési projekt megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/281. (XII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1930/2020. (XII. 17.) Korm. határozat

a Magyar Falu Program keretében óvoda építéséhez és kialakításához szükséges előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2020/281. (XII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1931/2020. (XII. 17.) Korm. határozat

a Magyar Falu Programhoz kapcsolódó útfelújítás, valamint egyházi közösségi program megvalósításához szükséges előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2020/281. (XII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1932/2020. (XII. 17.) Korm. határozat

a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye kalocsai beruházásaihoz szükséges támogatásról

Megjelent:

MK 2020/281. (XII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1933/2020. (XII. 17.) Korm. határozat

a kapuvári strandfürdő fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/281. (XII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1934/2020. (XII. 17.) Korm. határozat

a Szurdokpüspöki külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2020/281. (XII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1935/2020. (XII. 17.) Korm. határozat

az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány és a hálózati fiókok működéséhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/281. (XII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1936/2020. (XII. 17.) Korm. határozat

a Neszmély - Radvan nad Dunajom (Dunaradvány) kompkapcsolat megvalósításához szükséges egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/281. (XII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1937/2020. (XII. 17.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a kecskeméti állami repülések céljára szolgáló repülőtér közös felhasználású (katonai-polgári) fejlesztéseinek támogatásáról és az ehhez szükséges források biztosításáról szóló 1845/2016. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/281. (XII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1938/2020. (XII. 17.) Korm. határozat

a Magyarország új buszstratégiai koncepciójával és a Zöld Busz Mintaprojekttel kapcsolatos feladatokról szóló 1537/2019. (IX. 20.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/281. (XII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1939/2020. (XII. 17.) Korm. határozat

egyes kulturális beruházások előkészítésével összefüggő kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2020/281. (XII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1940/2020. (XII. 17.) Korm. határozat

a Hortobágyi Deportálások Emlékhelye beruházás megvalósításához szükséges ingatlan biztosításával kapcsolatos intézkedésekről, valamint a Hortobágyi Deportálások Emlékhelye beruházás előkészítésével összefüggő kormányzati intézkedésekről szóló 1239/2019. (IV. 30.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/281. (XII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1941/2020. (XII. 17.) Korm. határozat

az EFOP-4.1.2-17 azonosító jelű ("Iskola 2020" Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében című) felhívás keretében megvalósuló egyes projektek összköltségének növeléséről

Megjelent:

MK 2020/281. (XII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1942/2020. (XII. 17.) Korm. határozat

a GINOP-7.1.9-17-2017-00004 azonosító számú ("Zalakaros gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése" című) és a GINOP-7.1.9-17-2018-00009 azonosító számú ("Fenékpusztai Majorság fejlesztése I. ütem" című) projektek támogatásának növeléséről, valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/281. (XII. 17.)

Hatályos:

2020. 12. 18.

 

Jogszabály:

1943/2020. (XII. 17.) Korm. határozat

a KEHOP-5.2.4-15-2016-00004 azonosító számú ("Energetikai korszerűsítés a Semmelweis Egyetem több helyszínén" című) projekt költségnövekmény igényének támogatásáról, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat, valamint a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási keretösszegekről, valamint a kötelezettségvállalási szükségletről szóló 1152/2020. (IV. 14.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/281. (XII. 17.)

Hatályos:

2020. 12. 18.

 

Jogszabály:

1944/2020. (XII. 17.) Korm. határozat

az RSZTOP-3.1.1-16-2016-00001 azonosító számú ("Közterületen élők számára természetbeni juttatás biztosítása, RSZTOP-3.1.1" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/281. (XII. 17.)

Hatályos:

2020. 12. 18.

 

Jogszabály:

1945/2020. (XII. 17.) Korm. határozat

az RSZTOP-1.1.1-16-2016-00002 azonosító számú ("Rászoruló személyek számára természetbeni juttatás biztosítása az RSZTOP-1.1.1-16 felhívás 2. szakasz keretében" című) projekt összköltségének növeléséről, valamint a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/281. (XII. 17.)

Hatályos:

2020. 12. 18.

 

Jogszabály:

1946/2020. (XII. 17.) Korm. határozat

egyes állami erdészeti társaságoknak a Vidékfejlesztési Program VP5-8.5.1-17 azonosító jelű, "Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások", a VP4-15.2.1.1-16 azonosító jelű, "Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése", valamint a VP4-15.2.1.2-17 azonosító jelű, "Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése" című gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítására irányuló felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2020/281. (XII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1947/2020. (XII. 17.) Korm. határozat

a Nemzeti Várprogram részét képező diósgyőri vár rekonstrukciós munkáihoz szükséges forrás rendelkezésre állásáról szóló 1833/2018. (XII. 27.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/281. (XII. 17.)

 

 

Jogszabály:

111/2020. (XII. 17.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/281. (XII. 17.)

 

 

2020. XII. 16.

Jogszabály:

587/2020. (XII. 16.) Korm. rendelet

a pirotechnikai termékek forgalmazásának és felhasználásának év végi korlátozásáról

Megjelent:

MK 2020/280. (XII. 16.)

Hatályos:

2020. 12. 17., 2020. 12. 31.

 

Jogszabály:

63/2020. (XII. 16.) AM rendelet

egyes földügyi és erdészeti tárgyú miniszteri rendeletek fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2020/280. (XII. 16.)

Hatályos:

2020. 12. 21.

 

Jogszabály:

64/2020. (XII. 16.) AM rendelet

az agrárpolitikáért felelős miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/280. (XII. 16.)

Hatályos:

2020. 12. 17.

 

Jogszabály:

45/2020. (XII. 16.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél foglalkoztatott hivatásos állomány és rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állomány alkalmasságvizsgálatáról

Megjelent:

MK 2020/280. (XII. 16.)

Hatályos:

2020. 12. 17., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

46/2020. (XII. 16.) EMMI rendelet

a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/280. (XII. 16.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

49/2020. (XII. 16.) ITM rendelet

az innovációért és technológiáért felelős miniszter által adományozható elismerésekről és egyes kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 7/2020. (II. 17.) ITM rendelet módosításáról és a Nemzeti Minőségi Díj alapításáról szóló 3/1996. (VI. 19.) ME rendelet hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2020/280. (XII. 16.)

Hatályos:

2020. 12. 17.

 

Jogszabály:

16/2020. (XII. 16.) KKM rendelet

az Információs Hivatalra vonatkozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/280. (XII. 16.)

Hatályos:

2020. 12. 31.

 

Jogszabály:

27/2020. (XII. 16.) AB határozat

a bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás 103. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz elutasításáról

Megjelent:

MK 2020/280. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

40/2020. (XII. 16.) OGY határozat

a Menekültügyi és Migrációs Paktumot alkotó öt európai parlamenti és tanácsi rendelettervezet vonatkozásában az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentés elfogadásáról

Megjelent:

MK 2020/280. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

41/2020. (XII. 16.) OGY határozat

a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésének nemzeti politikájáról szóló 21/2015. (V. 4.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/280. (XII. 16.)

Hatályos:

2020. 12. 24.

 

Jogszabály:

582/2020. (XII. 16.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/280. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

1912/2020. (XII. 16.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2020/280. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

1913/2020. (XII. 16.) Korm. határozat

a Széchenyi Kártya Programmal kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2020/280. (XII. 16.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

2020. XII. 15.

Jogszabály:

582/2020. (XII. 15.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt biztosított utazási kedvezményekről

Megjelent:

MK 2020/279. (XII. 15.)

Hatályos:

2020. 12. 16., 2020. 12. 30.

 

Jogszabály:

583/2020. (XII. 15.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/279. (XII. 15.)

Hatályos:

2020. 12. 16.

 

Jogszabály:

584/2020. (XII. 15.) Korm. rendelet

a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/279. (XII. 15.)

Hatályos:

2020. 12. 17.

 

Jogszabály:

585/2020. (XII. 15.) Korm. rendelet

egyes, a honvédelmi egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott rezidensek közalkalmazotti jogviszonya átalakulásának veszélyhelyzeti szabályairól

Megjelent:

MK 2020/279. (XII. 15.)

Hatályos:

2020. 12. 16., 2020. 12. 30.

 

Jogszabály:

586/2020. (XII. 15.) Korm. rendelet

a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes kormányrendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2020/279. (XII. 15.)

Hatályos:

2020. 12. 26., 2021. 01. 01., 2021. 06. 26., 2021. 06. 30., 2026. 01. 01.

 

Jogszabály:

15/2020. (XII. 15.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának a 2021-ben induló árszabályozási ciklusra vonatkozó keretszabályairól szóló 8/2020. (VIII. 14.) MEKH rendelet, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/279. (XII. 15.)

Hatályos:

2020. 12. 18., 2020. 12. 30.

 

Jogszabály:

13/2020. (XII. 15.) NMHH rendelet

az emelt díjas szolgáltatások nyújtásának feltételeiről

Megjelent:

MK 2020/279. (XII. 15.)

Hatályos:

2020. 12. 21., 2021. 06. 30.

 

Jogszabály:

14/2020. (XII. 15.) NMHH rendelet

az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről és az azonosítógazdálkodás rendjéről

Megjelent:

MK 2020/279. (XII. 15.)

Hatályos:

2020. 12. 21., 2022. 01. 01., 2025. 12. 31.

 

Jogszabály:

15/2020. (XII. 15.) NMHH rendelet

a rádiófrekvenciák másodlagos kereskedelméről szóló 7/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/279. (XII. 15.)

Hatályos:

2020. 12. 21., 2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

5/2020. (XII. 15.) MK rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2018. (XII. 28.) MK rendelet egyes turisztikai célú rendelkezésekkel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2020/279. (XII. 15.)

Hatályos:

2020. 12. 16.

 

Jogszabály:

12/2020. (XII. 15.) PM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok kiegészítése miatti módosításáról

Megjelent:

MK 2020/279. (XII. 15.)

Hatályos:

2020. 12. 16.

 

Jogszabály:

564/2020. (XII. 15.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2020/279. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

565/2020. (XII. 15.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2020/279. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

566/2020. (XII. 15.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2020/279. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

567/2020. (XII. 15.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2020/279. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

568/2020. (XII. 15.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2020/279. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

569/2020. (XII. 15.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/279. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

570/2020. (XII. 15.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/279. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

571/2020. (XII. 15.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/279. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

572/2020. (XII. 15.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/279. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

573/2020. (XII. 15.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/279. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

574/2020. (XII. 15.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/279. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

575/2020. (XII. 15.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/279. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

576/2020. (XII. 15.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/279. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

577/2020. (XII. 15.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/279. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

578/2020. (XII. 15.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/279. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

579/2020. (XII. 15.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/279. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

580/2020. (XII. 15.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/279. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

581/2020. (XII. 15.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/279. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1906/2020. (XII. 15.) Korm. határozat

a beruházások megvalósításával kapcsolatos versenyképességi szempontú intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/279. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1907/2020. (XII. 15.) Korm. határozat

a XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet és a XII. Agrárminisztérium fejezet közötti, valamint a XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2020/279. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1908/2020. (XII. 15.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2020. szeptemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2020/279. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1909/2020. (XII. 15.) Korm. határozat

a 2014-2020. évekre szóló Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program módosításáról

Megjelent:

MK 2020/279. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1910/2020. (XII. 15.) Korm. határozat

a pilisvörösvári tanuszoda építéséről

Megjelent:

MK 2020/279. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1911/2020. (XII. 15.) Korm. határozat

egyes sporttárgyú kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2020/279. (XII. 15.)

 

 

2020. XII. 14.

Jogszabály:

578/2020. (XII. 14.) Korm. rendelet

az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer működéséről

Megjelent:

MK 2020/278. (XII. 14.)

Hatályos:

2021. 04. 01., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

579/2020. (XII. 14.) Korm. rendelet

az Ecomont-Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" gazdasági társaság egységesített eljárásrend szerinti megszüntetéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/278. (XII. 14.)

Hatályos:

2020. 12. 15.

 

Jogszabály:

580/2020. (XII. 14.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/278. (XII. 14.)

Hatályos:

2020. 12. 15.

 

Jogszabály:

581/2020. (XII. 14.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/278. (XII. 14.)

Hatályos:

2020. 12. 15.

 

Jogszabály:

12/2020. (XII. 14.) MEKH rendelet

a 2021. április 1. napjával induló árszabályozási ciklusra vonatkozó keretszabályairól

Megjelent:

MK 2020/278. (XII. 14.)

Hatályos:

2020. 12. 15., 2021. 04. 01.

 

Jogszabály:

13/2020. (XII. 14.) MEKH rendelet

a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 7/2016. (X. 13.) MEKH rendelet módosításáról, a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosításáról, valamint a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 7/2016. (X. 13.) MEKH rendelet módosításáról szóló 4/2020. (V. 13.) MEKH rendelet hatályba nem lépéséről

Megjelent:

MK 2020/278. (XII. 14.)

Hatályos:

2020. 12. 15.

 

Jogszabály:

14/2020. (XII. 14.) MEKH rendelet

a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatálybaléptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/278. (XII. 14.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

45/2020. (XII. 14.) EMMI rendelet

az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/278. (XII. 14.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

563/2020. (XII. 14.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/278. (XII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1898/2020. (XII. 14.) Korm. határozat

a 2021. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről

Megjelent:

MK 2020/278. (XII. 14.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

1899/2020. (XII. 14.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2020/278. (XII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1900/2020. (XII. 14.) Korm. határozat

a Liget Budapest projekt keretében megvalósuló parkfejlesztések támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/278. (XII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1901/2020. (XII. 14.) Korm. határozat

az egyes fővárosi kulturális színterek és ingatlanok Magyar Állam általi megvásárlásához szükséges forrás biztosításáról, valamint az egyes fővárosi kulturális színterek és ingatlanok magyar állam általi megvásárlásához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1149/2020. (IV. 10.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/278. (XII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1902/2020. (XII. 14.) Korm. határozat

a felsőörsi Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Malomvölgy Általános Iskolájának tanterem és tornaterem építéséről

Megjelent:

MK 2020/278. (XII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1903/2020. (XII. 14.) Korm. határozat

a Keszthelyi magyar nagyfehér hússertés génmegőrzése című projekt megvalósításához szükséges forrás biztosításáról szóló 1754/2018. (XII. 20.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/278. (XII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1904/2020. (XII. 14.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.2-17-2017-00014 azonosító számú ("TÁMOGAT - LAK Férőhelykiváltás Andornaktályán" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2020/278. (XII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1905/2020. (XII. 14.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2020/278. (XII. 14.)

 

 

2020. XII. 12.

Jogszabály:

19/2020. (XII. 12.) MvM rendelet

az ingatlanügyi hatóságok bevételét képező egyes igazgatási szolgáltatási díjak megosztását szabályozó és a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről szóló miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/277. (XII. 12.)

Hatályos:

2020. 12. 20.

 

Jogszabály:

62/2020. (XII. 12.) AM rendelet

a tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről szóló 43/2014. (XII. 29.) FM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/277. (XII. 12.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

17/2020. (XII. 12.) HM rendelet

a honvédelmi miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/277. (XII. 12.)

Hatályos:

2020. 12. 13.

 

Jogszabály:

9/2020. (XII. 12.) ME utasítás

a Miniszterelnöki Kormányiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018. (VI. 11.) ME utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/67. (XII. 12.)

Hatályos:

2020. 12. 13.

 

Jogszabály:

23/2020. (XII. 12.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/67. (XII. 12.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

24/2020. (XII. 12.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/67. (XII. 12.)

Hatályos:

2020. 12. 15.

 

Jogszabály:

67/2020. (XII. 12.) HM utasítás

az egyes hazai rendezvények és a nemzetközi katonai együttműködéssel összefüggő magyarországi programok vendéglátási, valamint a nemzetközi kapcsolattartással összefüggő utazások logisztikai biztosításának kérdéseiről szóló 47/2020. (VIII. 31.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/67. (XII. 12.)

Hatályos:

2020. 12. 13.

 

Jogszabály:

9/2020. (XII. 12.) IM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/67. (XII. 12.)

Hatályos:

2020. 12. 15.

 

Jogszabály:

63/2020. (XII. 12.) BVOP utasítás

a fogvatartottak foglalkoztatásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/67. (XII. 12.)

Hatályos:

2020. 12. 20.

 

Jogszabály:

64/2020. (XII. 12.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak egészségügyi ellátásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/67. (XII. 12.)

Hatályos:

2020. 12. 13.

 

Jogszabály:

65/2020. (XII. 12.) BVOP utasítás

a szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, a letartóztatás és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésének szabályairól szóló 16/2018. (VI. 7.) BM rendelet végrehajtásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/67. (XII. 12.)

Hatályos:

2020. 12. 13.

 

Jogszabály:

66/2020. (XII. 12.) BVOP utasítás

a szabadság megállapításáról és nyilvántartásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/67. (XII. 12.)

Hatályos:

2020. 12. 13.

 

Jogszabály:

67/2020. (XII. 12.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet szolgálati kutyáinak rendszeresítéséről, beszerzéséről, tartásáról, tenyésztéséről, kiképzéséről és alkalmazásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/67. (XII. 12.)

Hatályos:

2020. 12. 13.

 

Jogszabály:

NVTNM közlemény

miniszteri elismerések adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/67. (XII. 12.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/67. (XII. 12.)

 

 

Jogszabály:

Monor Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/67. (XII. 12.)

 

 

Jogszabály:

Hadigondozottak Közalapítványa

Alapító Okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/67. (XII. 12.)

 

 

2020. XII. 11.

Jogszabály:

2020. évi CXXIX. törvény

a Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a kölcsönös vízumképviseletről szóló Megállapodás módosításáról szóló megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2020/275. (XII. 11.)

Hatályos:

2020. 12. 12. - kivétellel

 

Jogszabály:

2020. évi CXXX. törvény

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról

Megjelent:

MK 2020/275. (XII. 11.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi CXXXI. törvény

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2019. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2020/275. (XII. 11.)

Hatályos:

2020. 12. 19.

 

Jogszabály:

2020. évi CXXXII. törvény

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2021. évi egységes költségvetéséről

Megjelent:

MK 2020/275. (XII. 11.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi CXXXIII. törvény

egyes törvényeknek az otthonteremtési akcióterv bevezetése érdekében szükséges módosításáról

Megjelent:

MK 2020/275. (XII. 11.)

Hatályos:

2021. 01. 01., 2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi CXXXIV. törvény

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvénynek a csecsemőgondozási díj emelésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2020/275. (XII. 11.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi CXXXV. törvény

a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről

Megjelent:

MK 2020/275. (XII. 11.)

Hatályos:

2021. 03. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi CXXXVI. törvény

a fogyasztóvédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2020/275. (XII. 11.)

Hatályos:

2020. 12. 12., 2021. 01. 01., 2022. 05. 28.

 

Jogszabály:

2020. évi CXXXVII. törvény

egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2020/275. (XII. 11.)

Hatályos:

2020. 12. 19., 2020. 12. 27., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi CXXXVIII. törvény

az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2020/275. (XII. 11.)

Hatályos:

2020. 12. 12.

 

Jogszabály:

2020. évi CXXXIX. törvény

a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2020/275. (XII. 11.)

Hatályos:

2020. 12. 16.

 

Jogszabály:

2020. évi CXL. törvény

a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2020/275. (XII. 11.)

Hatályos:

2020. 12. 12.

 

Jogszabály:

575/2020. (XII. 11.) Korm. rendelet

az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/275. (XII. 11.)

Hatályos:

2020. 12. 12.

 

Jogszabály:

11/2020. (XII. 11.) MEKH rendelet

a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia működési támogatásának mértékéről szóló 13/2017. (XI. 8.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/275. (XII. 11.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

11/2020. (XII. 11.) NMHH rendelet

a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz kapcsolódó adatvédelmi és titoktartási kötelezettségre, az adatkezelés és a titokvédelem különleges feltételeire, a hálózatok és a szolgáltatások biztonságára és integritására, a forgalmi és számlázási adatok kezelésére, valamint az azonosítókijelzésre és hívásátirányításra vonatkozó szabályokról szóló 4/2012. (I. 24.) NMHH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/275. (XII. 11.)

Hatályos:

2020. 12. 21.

 

Jogszabály:

12/2020. (XII. 11.) NMHH rendelet

a frekvencialekötés és -használat díjáról szóló 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/275. (XII. 11.)

Hatályos:

2020. 12. 21.

 

Jogszabály:

44/2020. (XII. 11.) BM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 13/2020. (V. 5.) BM rendelet XIV. Belügyminisztérium fejezet címrendjének változásával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2020/275. (XII. 11.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

48/2020. (XII. 11.) ITM rendelet

a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/275. (XII. 11.)

Hatályos:

2022. 05. 28.

 

Jogszabály:

576/2020. (XII. 11.) Korm. rendelet

a védett vásárlási idősáv felfüggesztéséről

Megjelent:

MK 2020/276. (XII. 11.)

Hatályos:

2020. 12. 12.

 

Jogszabály:

577/2020. (XII. 11.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a bírósági és ügyészségi szervezeti és jogállási törvények egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 531/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/276. (XII. 11.)

Hatályos:

2020. 12. 12.

 

2020. XII. 10.

Jogszabály:

2020. évi CXXVIII. törvény

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2020/274. (XII. 10.)

Hatályos:

2020. 12. 11., 2021. 01. 01., 2021. 02. 01., 2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

9/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet

a nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok felmérésének részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2020/274. (XII. 10.)

Hatályos:

2020. 12. 21.

 

Jogszabály:

10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet

a polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló 7/2012. (I. 26.) NMHH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/274. (XII. 10.)

Hatályos:

2020. 12. 21.

 

Jogszabály:

47/2020. (XII. 10.) ITM rendelet

a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/274. (XII. 10.)

Hatályos:

2020. 12. 18.

 

Jogszabály:

12/2020. (XII. 10.) MK utasítás

a Miniszterelnöki Kabinetiroda Informatikai Biztonsági Szabályzatáról szóló 6/2020. (V. 22.) MK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/66. (XII. 10.)

Hatályos:

2020. 12. 11.

 

Jogszabály:

22/2020. (XII. 10.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra, integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásával és kivizsgálásával kapcsolatos eljárásrendről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/66. (XII. 10.)

Hatályos:

2020. 12. 11.

 

Jogszabály:

26/2020. (XII. 10.) BM utasítás

egyes belügyminiszteri utasítások belbiztonsági államtitkárral összefüggő módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/66. (XII. 10.)

Hatályos:

2020. 12. 11.

 

Jogszabály:

27/2020. (XII. 10.) BM utasítás

a vízügyi igazgatási szervek jégtörő hajóparkjának üzemeltetéséről szóló 24/2012. (V. 31.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/66. (XII. 10.)

Hatályos:

2020. 12. 11.

 

Jogszabály:

28/2020. (XII. 10.) BM utasítás

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásnak rendjéről szóló 8/2015. (V. 29.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/66. (XII. 10.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

29/2020. (XII. 10.) BM utasítás

az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat hivatásos szolgálati beosztásairól és a betöltésükhöz szükséges követelményekről, valamint az idegennyelv-tudási pótlék és az egyéb pótlékok szabályairól szóló 13/2015. (VI. 19.) BM utasítás, valamint a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ hivatásos szolgálati beosztásairól és a betöltésükhöz szükséges követelményekről, valamint az idegennyelv-tudási pótlék és az egyéb pótlékok szabályairól szóló 12/2016. (VII. 15.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/66. (XII. 10.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

66/2020. (XII. 10.) HM utasítás

a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet szerinti egyes juttatásokkal kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 45/2015. (VIII. 31.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/66. (XII. 10.)

Hatályos:

2020. 12. 11.

 

Jogszabály:

8/2020. (XII. 10.) IM utasítás

miniszteri biztos kinevezésének visszavonásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/66. (XII. 10.)

Hatályos:

2020. 12. 11.

 

Jogszabály:

31/2020. (XII. 10.) ITM utasítás

az Országos Atomenergia Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/66. (XII. 10.)

Hatályos:

2020. 12. 11.

 

Jogszabály:

32/2020. (XII. 10.) ITM utasítás

az Innovációs és Technológiai Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának rendjéről szóló 7/2020. (II. 13.) ITM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/66. (XII. 10.)

Hatályos:

2020. 12. 11.

 

Jogszabály:

60/2020. (XII. 10.) BVOP utasítás

a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Esélyegyenlőségi Tervéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/66. (XII. 10.)

Hatályos:

2020. 12. 11.

 

Jogszabály:

61/2020. (XII. 10.) BVOP utasítás

a lakáscélú munkáltatói kölcsönről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/66. (XII. 10.)

Hatályos:

2020. 12. 11.

 

Jogszabály:

62/2020. (XII. 10.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet állományának vezetékes telefonokkal történő ellátásáról és a nem hivatali célú beszélgetések megtérítési rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/66. (XII. 10.)

Hatályos:

2020. 12. 11.

 

Jogszabály:

10/2020. (XII. 10.) NVI utasítás

egyes normatív utasításoknak a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvénnyel, valamint szervezeti változásokkal összefüggő módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/66. (XII. 10.)

Hatályos:

2020. 12. 11.

 

Jogszabály:

1/2020. (XII. 10.) OKFŐ utasítás

egyes munkáltatói jogok gyakorlásának átruházásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/66. (XII. 10.)

Hatályos:

2020. 12. 11.

 

Jogszabály:

Miniszterelnökség közleménye

a miniszterelnök által adományozott Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díj 2020. évi díjazottjairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/66. (XII. 10.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/66. (XII. 10.)

 

 

Jogszabály:

ITM Gépjármű-közlekedési és Vasút Szabályozási Főosztály közleménye

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ARD) 2021. évi módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/66. (XII. 10.)

 

 

Jogszabály:

ITM Gépjármű-közlekedési és Vasút Szabályozási Főosztály közleménye

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) 2021. évi módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/66. (XII. 10.)

 

 

Jogszabály:

ITM Gépjármű-közlekedési és Vasút Szabályozási Főosztály közleménye

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz csatolt Szabályzat (ADN) 2021. évi módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/66. (XII. 10.)

 

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/66. (XII. 10.)

 

 

Jogszabály:

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati felhívásának módosítása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/66. (XII. 10.)

 

 

Jogszabály:

Biró László képviselőjelölt beszámolója

a Borsod-Abaúj Zemplén megye 6. számú országgyűlési egyéni választókerület országgyűlési képviselője 2020. évi időközi országgyűlési választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználás módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/66. (XII. 10.)

 

 

Jogszabály:

Demokratikus Koalíció beszámolója

a Borsod-Abaúj-Zemplén megye 6. számú országgyűlési egyéni választókerület országgyűlési képviselője 2020. évi időközi választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/66. (XII. 10.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Szocialista Párt beszámolója

a Borsod-Abaúj-Zemplén megye 6. számú országgyűlési egyéni választókerület országgyűlési képviselője 2020. évi időközi választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/66. (XII. 10.)

 

 

Jogszabály:

Momentum Mozgalom beszámolója

a Borsod-Abaúj-Zemplén megye 6. számú országgyűlési egyéni választókerület (Szerencs) országgyűlési képviselője 2020. évi időközi választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/66. (XII. 10.)

 

 

Jogszabály:

Párbeszéd Magyarországért Párt beszámolója

a Borsod-Abaúj-Zemplén megye 6. számú országgyűlési egyéni választókerület 2020. évi időközi választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/66. (XII. 10.)

 

 

Jogszabály:

LMP - Magyarország Zöld Pártja

2017. évi pénzügyi kimutatásmódosítása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/66. (XII. 10.)

 

 

Jogszabály:

LMP - Magyarország Zöld Pártja

2018. évi pénzügyi kimutatásmódosítása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/66. (XII. 10.)

 

 

Jogszabály:

LMP - Magyarország Zöld Pártja

2019. évi pénzügyi kimutatásmódosítása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/66. (XII. 10.)

 

 

2020. XII. 9.

Jogszabály:

567/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet

a családok anyagi biztonságának erősítése érdekében szükséges, a veszélyhelyzettel összefüggő egyes rendelkezésekről

Megjelent:

MK 2020/272. (XII. 9.)

Hatályos:

2020. 12. 10., 2020. 12. 24.

 

Jogszabály:

568/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet

a bölcsődei ellátás állami támogatásának a veszélyhelyzettel összefüggő egyes rendelkezéseiről

Megjelent:

MK 2020/272. (XII. 9.)

Hatályos:

2020. 12. 10., 2020. 12. 24.

 

Jogszabály:

569/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések alkalmazhatóságának meghosszabbításáról

Megjelent:

MK 2020/273. (XII. 9.)

Hatályos:

2020. 12. 10.

 

Jogszabály:

570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/273. (XII. 9.)

Hatályos:

2020. 12. 10., 2020. 12. 24., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

571/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/273. (XII. 9.)

Hatályos:

2020. 12. 10.

 

Jogszabály:

572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a nyilvántartásokhoz kapcsolódó eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges módosításáról

Megjelent:

MK 2020/273. (XII. 9.)

Hatályos:

2020. 12. 12., 2020. 12. 21., 2021. 01. 01., 2021. 02. 01., 2021. 03. 01., 2021. 07. 01., 2021. 08. 02., 2022. 01. 01., 2022. 09. 01., 2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

573/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet

a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum jogutód nélküli megszüntetéséről, valamint közfeladatainak további ellátásáról

Megjelent:

MK 2020/273. (XII. 9.)

Hatályos:

2020. 12. 10., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

574/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet

a BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság, az MKB Bank Nyrt. és az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényeinek a Magyar Bankholding Zártkörűen Működő Részvénytársaság általi megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

Megjelent:

MK 2020/273. (XII. 9.)

Hatályos:

2020. 12. 10.

 

Jogszabály:

7/2020. (XII. 9.) NMHH rendelet

az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről szóló 8/2012. (I. 26.) NMHH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/273. (XII. 9.)

Hatályos:

2020. 12. 21.

 

Jogszabály:

8/2020. (XII. 9.) NMHH rendelet

az egységes európai segélyhívó számra és a nemzeti segélyhívó számokra irányuló segélyhívásokról

Megjelent:

MK 2020/273. (XII. 9.)

Hatályos:

2020. 12. 21., 2021. 06. 30.

 

Jogszabály:

60/2020. (XII. 9.) AM rendelet

a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/273. (XII. 9.)

Hatályos:

2020. 12. 17., 2021. 03. 09.

 

Jogszabály:

61/2020. (XII. 9.) AM rendelet

az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról szóló 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/273. (XII. 9.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

1893/2020. (XII. 9.) Korm. határozat

a veszélyhelyzet idején a parkolás könnyítése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1839/2020. (XI. 21.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/273. (XII. 9.)

 

 

Jogszabály:

1894/2020. (XII. 9.) Korm. határozat

a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2021-2022. évi cselekvési programjáról

Megjelent:

MK 2020/273. (XII. 9.)

 

 

Jogszabály:

1895/2020. (XII. 9.) Korm. határozat

Magyarország Digitális Agrár Stratégiájának (DAS) részletes intézkedési tervéről és az első prioritásba tartozó feladatok teljes körű ellátásához szükséges költségvetési források biztosításáról, valamint a magyar agrárium digitalizációjának előmozdításáról és összehangolásáról, Magyarország Digitális Agrár Stratégiájáról szóló 1470/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/273. (XII. 9.)

 

 

Jogszabály:

1896/2020. (XII. 9.) Korm. határozat

a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/273. (XII. 9.)

 

 

Jogszabály:

1897/2020. (XII. 9.) Korm. határozat

a Gödöllői Premontrei Apátság hitéleti és köznevelési célú beruházásainak támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/273. (XII. 9.)

 

 

Jogszabály:

Helyesbítés

a Magyar Közlöny 2020/273. számában

Megjelent:

MK 2020/273. (XII. 9.)

 

 

2020. XII. 8.

Jogszabály:

563/2020. (XII. 8.) Korm. rendelet

a biztonságos veszélyhelyzeti gyógyszerellátáshoz szükséges egyes intézkedésekről szóló 488/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/271. (XII. 8.)

Hatályos:

2020. 12. 09.

 

Jogszabály:

564/2020. (XII. 8.) Korm. rendelet

egyes agrártárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/271. (XII. 8.)

Hatályos:

2020. 12. 16.

 

Jogszabály:

565/2020. (XII. 8.) Korm. rendelet

a kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai eseményekről és az azokhoz kapcsolódó költségvetési támogatásokról

Megjelent:

MK 2020/271. (XII. 8.)

Hatályos:

2020. 12. 16.

 

Jogszabály:

566/2020. (XII. 8.) Korm. rendelet

az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/271. (XII. 8.)

Hatályos:

2020. 12. 09.

 

Jogszabály:

18/2020. (XII. 8.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet kiemelt budapesti közösségi fejlesztésekkel, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok informatikai alkalmazások üzemeltetési feladatainak ellátásával, továbbá a Millenáris Tudományos Kulturális Alapítvány pénzbeli vagyoni juttatásával kapcsolatos módosításáról

Megjelent:

MK 2020/271. (XII. 8.)

Hatályos:

2020. 12. 09.

 

Jogszabály:

44/2020. (XII. 8.) EMMI rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/271. (XII. 8.)

Hatályos:

2020. 12. 11.

 

Jogszabály:

562/2020. (XII. 8.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/271. (XII. 8.)

 

 

Jogszabály:

1888/2020. (XII. 8.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap Összevont szakellátás előirányzatának 2020. évi megemeléséről és 2021. évi előirányzatának javára történő átcsoportosításról, valamint az Egészséges Budapest Programban érintett állami fenntartású, közfinanszírozott kórházak fertőtlenítési célú felújításával kapcsolatos beruházásokhoz szükséges forrás biztosításáról szóló 1520/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/271. (XII. 8.)

 

 

Jogszabály:

1889/2020. (XII. 8.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program egyes kiemelt projekt felhívásai céljának módosításáról

Megjelent:

MK 2020/271. (XII. 8.)

 

 

Jogszabály:

1890/2020. (XII. 8.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében megvalósuló soproni piac-vásárcsarnok és környezetének felújítása, korszerűsítése érdekében szükséges támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/271. (XII. 8.)

 

 

Jogszabály:

1891/2020. (XII. 8.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1217/2015. (IV. 17.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/271. (XII. 8.)

 

 

Jogszabály:

1892/2020. (XII. 8.) Korm. határozat

"Barokk fények Ráckevén" - a Savoyai kastély turisztikai célú fejlesztésének előkészítéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/271. (XII. 8.)

 

 

2020. XII. 7.

Jogszabály:

560/2020. (XII. 7.) Korm. rendelet

a termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló ingatlanok állami tulajdonba kerülésével kapcsolatban a részarány-tulajdonosok kártalanításának szabályairól

Megjelent:

MK 2020/270. (XII. 7.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

561/2020. (XII. 7.) Korm. rendelet

az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételéről, valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjéről szóló 175/2007. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/270. (XII. 7.)

Hatályos:

2020. 12. 08.

 

Jogszabály:

562/2020. (XII. 7.) Korm. rendelet

logisztikai raktárcsarnok építésére irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2020/270. (XII. 7.)

Hatályos:

2020. 12. 08.

 

Jogszabály:

43/2020. (XII. 7.) BM rendelet

a körözési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlésről és a körözési eljárás lefolytatásának részletes szabályairól, valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 63/2013. (XI. 28.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/270. (XII. 7.)

Hatályos:

2020. 12. 22.

 

Jogszabály:

4/2020. Közigazgatási jogegységi határozat

az építményadó tárgyának meghatározásáról

Megjelent:

MK 2020/270. (XII. 7.)

 

 

Jogszabály:

1885/2020. (XII. 7.) Korm. határozat

a Magyar Falu Programhoz kapcsolódó közösségi ház építése és kialakítása érdekében szükséges előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2020/270. (XII. 7.)

 

 

Jogszabály:

1886/2020. (XII. 7.) Korm. határozat

a Magyar Falu Programhoz kapcsolódó közösségi terek kialakításához szükséges előirányzat- átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2020/270. (XII. 7.)

 

 

Jogszabály:

1887/2020. (XII. 7.) Korm. határozat

a magyar nemzeti mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1501/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/270. (XII. 7.)

Hatályos:

2020. 12. 08.

 

2020. XII. 4.

Jogszabály:

556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről

Megjelent:

MK 2020/269. (XII. 4.)

Hatályos:

2020. 12. 05., 2020. 12. 19.

 

Jogszabály:

557/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/269. (XII. 4.)

Hatályos:

2020. 12. 05.

 

Jogszabály:

558/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet

az egészségügyi és az egészségügyben dolgozók, a nevelési, oktatási intézményekben nevelési, oktatási tevékenységet végző dolgozók, a szociális intézményekben dolgozók, valamint a bölcsődei ellátásban dolgozók SARS-CoV-2 koronavírus kimutatására alkalmas rendszeres vizsgálatáról és az egészségügyi ellátással összefüggő egyes kérdésekről szóló 509/2020. (XI. 19.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/269. (XII. 4.)

Hatályos:

2020. 12. 05.

 

Jogszabály:

559/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet

az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletekkel összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról

Megjelent:

MK 2020/269. (XII. 4.)

Hatályos:

2020. 12. 09.

 

Jogszabály:

1878/2020. (XII. 4.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék 2020. és 2021. évi előirányzatáról történő átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2020/269. (XII. 4.)

 

 

Jogszabály:

1879/2020. (XII. 4.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása keretében a kulturális ágazatban a koronavírus-világjárvány által okozott gazdasági problémák enyhítésére szolgáló támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/269. (XII. 4.)

 

 

Jogszabály:

1880/2020. (XII. 4.) Korm. határozat

a Külföldi Nyelvtanulási Program megvalósításáról

Megjelent:

MK 2020/269. (XII. 4.)

 

 

Jogszabály:

1881/2020. (XII. 4.) Korm. határozat

az egyes állami tulajdonú vagyonelemeknek a Németországi Szövetségi Köztársaság Fegyveres Erői, az Afgán Nemzeti Védelmi és Biztonsági Erők és a NATO Bázis Üzemeltető Csoport részére történő térítésmentes átadásáról

Megjelent:

MK 2020/269. (XII. 4.)

 

 

Jogszabály:

1882/2020. (XII. 4.) Korm. határozat

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/269. (XII. 4.)

Hatályos:

2020. 12. 05.

 

Jogszabály:

1883/2020. (XII. 4.) Korm. határozat

az EFOP-2.4.1-16-2017-00045 azonosító számú ["Lépések Tiszanánán a szegregátumban élők életminőségének javításáért" - Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA) című] projekt összköltségének növeléséről

Megjelent:

MK 2020/269. (XII. 4.)

 

 

Jogszabály:

1884/2020. (XII. 4.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a Nyíregyházi Atlétikai Centrum beruházás megvalósítása érdekében szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/269. (XII. 4.)

 

 

Jogszabály:

109/2020. (XII. 4.) ME határozat

a Magyar-Angolai Vegyes Bizottság magyar tagozati elnökének felmentéséről és kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/269. (XII. 4.)

Hatályos:

2020. 12. 05.

 

Jogszabály:

110/2020. (XII. 4.) ME határozat

az Országos Statisztikai Tanács tagjának felmentéséről és új tagjának megbízásáról

Megjelent:

MK 2020/269. (XII. 4.)

 

 

2020. XII. 3.

Jogszabály:

2020. évi CXXIV. törvény

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 1979. évi 19. törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2020/268. (XII. 3.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi CXXV. törvény

a Magyarország Kormánya és a Kirgiz Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2020/268. (XII. 3.)

Hatályos:

2020. 12. 04. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2020. évi CXXVI. törvény

a Magyarország Kormánya és a Szaúd-Arábiai Királyság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2020/268. (XII. 3.)

Hatályos:

2020. 12. 04. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2020. évi CXXVII. törvény

egyes törvényeknek az egyenlő bánásmód követelménye hatékonyabb érvényesítését biztosító módosításáról

Megjelent:

MK 2020/268. (XII. 3.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

554/2020. (XII. 3.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/268. (XII. 3.)

Hatályos:

2020. 12. 04., 2021. 01. 01., 2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

555/2020. (XII. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/268. (XII. 3.)

Hatályos:

2020. 12. 04.

 

Jogszabály:

17/2020. (XII. 3.) NVTNM rendelet

a MÁTRAÉRC Bányászati Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/268. (XII. 3.)

Hatályos:

2020. 12. 04.

 

Jogszabály:

15/2020. (XII. 3.) IM rendelet

a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásának szabályairól

Megjelent:

MK 2020/268. (XII. 3.)

Hatályos:

2020. 12. 04.

 

Jogszabály:

559/2020. (XII. 3.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2020/268. (XII. 3.)

 

 

Jogszabály:

560/2020. (XII. 3.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/268. (XII. 3.)

 

 

Jogszabály:

561/2020. (XII. 3.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/268. (XII. 3.)

 

 

Jogszabály:

7/2020. (XII. 3.) IM utasítás

a központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 4/2018. (II. 28.) IM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/65. (XII. 3.)

Hatályos:

2020. 12. 04.

 

Jogszabály:

32/2020. (XII. 3.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium Másolatkészítési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/65. (XII. 3.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

21/2020. (XII. 3.) PM utasítás

a Pénzügyminisztérium költségvetési fejezetre vonatkozó fejezeti kezelésű előirányzatai és egyes központi kezelésű előirányzatai szakmai kezelőinek a kijelöléséről szóló 10/2018. (XII. 17.) PM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/65. (XII. 3.)

Hatályos:

2020. 12. 04.

 

Jogszabály:

58/2020. (XII. 3.) BVOP utasítás

az illetményelőleg folyósításának és visszafizetésének szabályozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/65. (XII. 3.)

Hatályos:

2020. 12. 04.

 

Jogszabály:

59/2020. (XII. 3.) BVOP utasítás

a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága mobil telekommunikációs eszközökkel történő ellátása rendjéről, valamint a szolgáltatások igénybevételének szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/65. (XII. 3.)

Hatályos:

2020. 12. 04.

 

Jogszabály:

6/2020. (XII. 3.) GVH utasítás

egyes normatív utasításoknak a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvénnyel, valamint a Gazdasági Versenyhivatal szervezeti átalakításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/65. (XII. 3.)

Hatályos:

2020. 12. 05.

 

Jogszabály:

7/2020. (XII. 3.) GVH utasítás

a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/65. (XII. 3.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

51/2020. (XII. 3.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Kenyai Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 355/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet 2. §-a, 3. §-a, az 1. melléklete és 2. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/65. (XII. 3.)

 

 

Jogszabály:

BM felhívás

a Vízügy szakmacsoport szakképesítései szakmai tanulmányi versenyére a 2020/2021-es tanévben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/65. (XII. 3.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/65. (XII. 3.)

 

 

Jogszabály:

ITM közlemény

a veszélyhelyzettel kapcsolatban az ADR 1.5.1 szakasza szerinti M330 és M331 számú, a RID 1.5.1 szakasza szerinti 6/2020 és 8/2020 számú, multilaterális megállapodások aláírásáról és hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/65. (XII. 3.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/65. (XII. 3.)

 

 

2020. XII. 2.

Jogszabály:

538/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet

a nyugellátások és egyes más ellátások 2021. január havi emeléséről

Megjelent:

MK 2020/266. (XII. 2.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

539/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet

az Európai Röntgen-szabadelektronlézer Létesítmény (European X-Ray Free-Electron Laser, XFEL) építéséről és üzemeltetéséről szóló Egyezményhez kapcsolódó, a Spanyol Királyság csatlakozására vonatkozó jegyzőkönyv kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2020/266. (XII. 2.)

Hatályos:

2020. 12. 03. - kivétellel.

 

Jogszabály:

540/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet

az Európai Röntgen-szabadelektronlézer Létesítmény (European X-Ray Free-Electron Laser, XFEL) építéséről és üzemeltetéséről szóló Egyezményhez kapcsolódó, a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága csatlakozására vonatkozó jegyzőkönyv kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2020/266. (XII. 2.)

Hatályos:

2020. 12. 03. - kivétellel.

 

Jogszabály:

541/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet

a bizalmi szolgáltatások esetében a személyes jelenléttel egyenértékű biztosítékot nyújtó, nemzeti szinten elismert egyéb azonosítási módszerekről

Megjelent:

MK 2020/266. (XII. 2.)

Hatályos:

2020. 12. 04., 2021. 02. 01.

 

Jogszabály:

542/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet

a krízisbiztosítási hozzájárulás mértékének megállapításáról

Megjelent:

MK 2020/266. (XII. 2.)

Hatályos:

2020. 12. 10.

 

Jogszabály:

543/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalról, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap kezelő szervének kijelöléséről szóló 344/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/266. (XII. 2.)

Hatályos:

2020. 12. 03., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

544/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet

a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint az államtudományi képzési területen szerezhető képesítések jegyzékéről és a képzések képzési és kimeneti követelményeiről szóló 222/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/266. (XII. 2.)

Hatályos:

2020. 12. 03.

 

Jogszabály:

545/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet

a paksi Integrált Központ létrehozását célzó beruházás, valamint a kapcsolódó bontási és kármentesítési munkák előkészítésével és megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/266. (XII. 2.)

Hatályos:

2020. 12. 03.

 

Jogszabály:

1008/2020. (XII. 2.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság háromtagú állandó tanácsának összetételéről és a tanácsvezető személyéről

Megjelent:

MK 2020/266. (XII. 2.)

Hatályos:

2020. 12. 03.

 

Jogszabály:

1009/2020. (XII. 2.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság ügyrendjéről szóló 1001/2013. (II. 27.) AB Tü. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/266. (XII. 2.)

Hatályos:

2020. 12. 03.

 

Jogszabály:

25/2020. (XII. 2.) AB határozat

az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 219. §-ára vonatkozó alkotmányos követelmény megállapítása

Megjelent:

MK 2020/266. (XII. 2.)

 

 

Jogszabály:

26/2020. (XII. 2.) AB határozat

a Kúria Pfv.III.22.500/2017/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány elutasításáról

Megjelent:

MK 2020/266. (XII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1865/2020. (XII. 2.) Korm. határozat

a fővárosi és megyei kormányhivatalok működéséhez szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/266. (XII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1866/2020. (XII. 2.) Korm. határozat

az egyes kiemelt társadalmi igények megvalósítását szolgáló térségi vasút- és autóbuszállomás-fejlesztésekről

Megjelent:

MK 2020/266. (XII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1867/2020. (XII. 2.) Korm. határozat

a vízügyi igazgatási szervek vízkár-elhárítási és a Balaton vízminőségének javítása érdekében végzett védekezési tevékenységének, valamint a károsodott vízilétesítmények, védművek helyreállításának 2020. évi többletfinanszírozásáról

Megjelent:

MK 2020/266. (XII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1868/2020. (XII. 2.) Korm. határozat

a 2000 lakosnál kisebb településeken a szennyvíz-tisztítási beruházások megvalósításának vizsgálatáról

Megjelent:

MK 2020/266. (XII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1869/2020. (XII. 2.) Korm. határozat

települési önkormányzati feladatellátáshoz szükséges támogatásról

Megjelent:

MK 2020/266. (XII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1870/2020. (XII. 2.) Korm. határozat

az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő infrastruktúra-fejlesztésekről

Megjelent:

MK 2020/266. (XII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1871/2020. (XII. 2.) Korm. határozat

a komáromi ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő infrastruktúra-fejlesztésekről

Megjelent:

MK 2020/266. (XII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1872/2020. (XII. 2.) Korm. határozat

a békéscsabai repülőtér fejlesztésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/266. (XII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1873/2020. (XII. 2.) Korm. határozat

a DEBRECEN INTERNATIONAL AIRPORT Korlátolt Felelősségű Társaságban történő állami tulajdonszerzésről

Megjelent:

MK 2020/266. (XII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1874/2020. (XII. 2.) Korm. határozat

református köznevelési intézmények és hitéleti célú fejlesztések támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/266. (XII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1875/2020. (XII. 2.) Korm. határozat

a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának ideiglenes elhelyezéséhez szükséges támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/266. (XII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1876/2020. (XII. 2.) Korm. határozat

egyes kormányhatározatok bűnmegelőzési tárgyú, valamint szervezetalakítási okok miatt szükséges módosításáról

Megjelent:

MK 2020/266. (XII. 2.)

Hatályos:

2020. 12. 03., 2020. 12. 17.

 

Jogszabály:

1877/2020. (XII. 2.) Korm. határozat

a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló 1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/266. (XII. 2.)

 

 

Jogszabály:

108/2020. (XII. 2.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről

Megjelent:

MK 2020/266. (XII. 2.)

 

 

Jogszabály:

546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2020/267. (XII. 2.)

Hatályos:

2020. 12. 03., 2020. 12. 17.

 

Jogszabály:

547/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet

a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolására irányuló kérelmek benyújthatóságának elhalasztásáról

Megjelent:

MK 2020/267. (XII. 2.)

Hatályos:

2021. 01. 01., 2021. 01. 16.

 

Jogszabály:

548/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó rendkívüli intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/267. (XII. 2.)

Hatályos:

2020. 12. 03., 2020. 12. 17.

 

Jogszabály:

549/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról

Megjelent:

MK 2020/267. (XII. 2.)

Hatályos:

2020. 12. 03., 2020. 12. 17.

 

Jogszabály:

550/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet

a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 474/2020. (X. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/267. (XII. 2.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

551/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet

az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2020/267. (XII. 2.)

Hatályos:

2020. 12. 03., 2020. 12. 17.

 

Jogszabály:

552/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet

az egyes veszélyhelyzeti kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/267. (XII. 2.)

Hatályos:

2020. 12. 03.

 

Jogszabály:

553/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején közintézmények területén alkalmazandó védelmi intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/267. (XII. 2.)

Hatályos:

2020. 12. 03., 2020. 12. 17.

 

2020. XII. 1.

Jogszabály:

535/2020. (XII. 1.) Korm. rendelet

a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről

Megjelent:

MK 2020/265. (XII. 1.)

Hatályos:

2020. 12. 02., 2020. 12. 16.

 

Jogszabály:

536/2020. (XII. 1.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/265. (XII. 1.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

537/2020. (XII. 1.) Korm. rendelet

a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény I. és II. melléklete módosításának kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2020/265. (XII. 1.)

Hatályos:

2020. 12. 02., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

47/2020. (XII. 1.) MNB rendelet

a "Magyar Olimpiai Bizottság" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2020/265. (XII. 1.)

Hatályos:

2020. 12. 02.

 

Jogszabály:

48/2020. (XII. 1.) MNB rendelet

a "Magyar Olimpiai Bizottság" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2020/265. (XII. 1.)

Hatályos:

2020. 12. 02.

 

Jogszabály:

37/2020. (XII. 1.) OGY határozat

a 2022. és 2023. év Petőfi Sándor-emlékévvé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2020/265. (XII. 1.)

Hatályos:

2020. 12. 02.

 

Jogszabály:

38/2020. (XII. 1.) OGY határozat

az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Megjelent:

MK 2020/265. (XII. 1.)

 

 

Jogszabály:

39/2020. (XII. 1.) OGY határozat

a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa tagjainak megválasztásáról szóló 11/2011. (III. 9.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/265. (XII. 1.)

Hatályos:

2020. 11. 30.

 

Jogszabály:

556/2020. (XII. 1.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/265. (XII. 1.)

 

 

Jogszabály:

557/2020. (XII. 1.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/265. (XII. 1.)

 

 

Jogszabály:

558/2020. (XII. 1.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/265. (XII. 1.)

 

 

Jogszabály:

1864/2020. (XII. 1.) Korm. határozat

a Terrorelhárítási Központ műveleti komplexumának megvalósításáról szóló 1074/2020. (III. 5.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/265. (XII. 1.)

 

 

2020. XI. 30.

Jogszabály:

2020. évi CXXIII. törvény

a családi gazdaságokról

Megjelent:

MK 2020/264. (XI. 30.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

533/2020. (XI. 30.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/264. (XI. 30.)

Hatályos:

2020. 12. 01.

 

Jogszabály:

534/2020. (XI. 30.) Korm. rendelet

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/264. (XI. 30.)

Hatályos:

2020. 12. 15.

 

Jogszabály:

16/2020. (XI. 30.) NVTNM rendelet

az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/264. (XI. 30.)

Hatályos:

2020. 12. 01.

 

Jogszabály:

59/2020. (XI. 30.) AM rendelet

egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/264. (XI. 30.)

Hatályos:

2020. 12. 01., 2020. 12. 05., 2021. 02. 14.

 

Jogszabály:

46/2020. (XI. 30.) ITM rendelet

a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet jogharmonizációs célú módosításáról

Megjelent:

MK 2020/264. (XI. 30.)

Hatályos:

2020. 12. 15.

 

Jogszabály:

1862/2020. (XI. 30.) Korm. határozat

a Tiszta Ország Program megvalósításához szükséges egyes intézkedésekről, és az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a "Tisztítsuk meg az Országot!" projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteméről szóló 1598/2020. (IX. 21.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/264. (XI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1863/2020. (XI. 30.) Korm. határozat

előirányzat túllépésének jóváhagyásáról, valamint a XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet javára történő többletforrás biztosításról

Megjelent:

MK 2020/264. (XI. 30.)

 

 

Jogszabály:

107/2020. (XI. 30.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának Kormánya közötti kőolajkészletezési szerződésekről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2020/264. (XI. 30.)

 

 

2020. XI. 28.

Jogszabály:

5/2020. (XI. 28.) NMHH rendelet

a hívásvégződtetési díjak meghatározásának elveiről és kritériumairól

Megjelent:

MK 2020/262. (XI. 28.)

Hatályos:

2020. 12. 21.

 

Jogszabály:

6/2020. (XI. 28.) NMHH rendelet

a kiskereskedelmi barangolási többletdíj alkalmazásának, valamint az Európai Unión belüli szabályozott hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó kiskereskedelmi díjaktól való eltérés engedélyezésének részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2020/262. (XI. 28.)

Hatályos:

2020. 12. 21.

 

Jogszabály:

45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet

a használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról

Megjelent:

MK 2020/262. (XI. 28.)

Hatályos:

2020. 12. 01., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

534/2020. (XI. 28.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2020/262. (XI. 28.)

 

 

Jogszabály:

535/2020. (XI. 28.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2020/262. (XI. 28.)

 

 

Jogszabály:

536/2020. (XI. 28.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2020/262. (XI. 28.)

 

 

Jogszabály:

537/2020. (XI. 28.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2020/262. (XI. 28.)

 

 

Jogszabály:

538/2020. (XI. 28.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2020/262. (XI. 28.)

 

 

Jogszabály:

539/2020. (XI. 28.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2020/262. (XI. 28.)

 

 

Jogszabály:

540/2020. (XI. 28.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/262. (XI. 28.)

 

 

Jogszabály:

541/2020. (XI. 28.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/262. (XI. 28.)

 

 

Jogszabály:

542/2020. (XI. 28.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/262. (XI. 28.)

 

 

Jogszabály:

543/2020. (XI. 28.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/262. (XI. 28.)

 

 

Jogszabály:

544/2020. (XI. 28.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/262. (XI. 28.)

 

 

Jogszabály:

545/2020. (XI. 28.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/262. (XI. 28.)

 

 

Jogszabály:

546/2020. (XI. 28.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/262. (XI. 28.)

 

 

Jogszabály:

547/2020. (XI. 28.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/262. (XI. 28.)

 

 

Jogszabály:

548/2020. (XI. 28.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/262. (XI. 28.)

 

 

Jogszabály:

549/2020. (XI. 28.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/262. (XI. 28.)

 

 

Jogszabály:

550/2020. (XI. 28.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/262. (XI. 28.)

 

 

Jogszabály:

551/2020. (XI. 28.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/262. (XI. 28.)

 

 

Jogszabály:

552/2020. (XI. 28.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/262. (XI. 28.)

 

 

Jogszabály:

553/2020. (XI. 28.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/262. (XI. 28.)

 

 

Jogszabály:

554/2020. (XI. 28.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/262. (XI. 28.)

 

 

Jogszabály:

555/2020. (XI. 28.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/262. (XI. 28.)

 

 

Jogszabály:

1857/2020. (XI. 28.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra, v