A hivatkozásokra kattintva a joganyagok közlönyállapota jelenik meg.

Megnyitom a Jogtárban

 

Változásmutató

Új jogszabályok

2019. IV. 23.

Jogszabály:

85/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet

a kiemelt településkép-védelmi környezettel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/68. (IV. 23.)

Hatályos:

2019. 04. 24.

 

Jogszabály:

1216/2019. (IV. 23.) Korm. határozat

a Steindl Imre Programmal kapcsolatos további döntések meghozataláról

Megjelent:

MK 2019/68. (IV. 23.)

 

 

Jogszabály:

86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról

Megjelent:

MK 2019/69. (IV. 23.)

Hatályos:

2019. 04. 24., 2019. 07. 01.

 

Jogszabály:

87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet

a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról

Megjelent:

MK 2019/69. (IV. 23.)

Hatályos:

2019. 04. 24., 2020. 10. 01.

 

Jogszabály:

88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet

a kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, valamint a kormányzati igazgatási szerveket és azok foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről

Megjelent:

MK 2019/69. (IV. 23.)

Hatályos:

2019. 04. 24.

 

Jogszabály:

89/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet

a kormányzati igazgatási szerveknél foglalkoztatott kormánytisztviselők teljesítményértékeléséről

Megjelent:

MK 2019/69. (IV. 23.)

Hatályos:

2019. 04. 24.

 

Jogszabály:

90/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet

a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/69. (IV. 23.)

Hatályos:

2019. 04. 24.

 

Jogszabály:

91/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet

az egyházi elismerésről és az egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól szóló 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/69. (IV. 23.)

Hatályos:

2019. 04. 23. 21 órától.

 

Jogszabály:

92/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásáról szóló 396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/69. (IV. 23.)

Hatályos:

2019. 05. 01.

 

Jogszabály:

93/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/69. (IV. 23.)

Hatályos:

2019. 04. 24.

 

Jogszabály:

94/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet

a Szeged külterületén megvalósuló élelmiszeripari, illetve kapcsolódó logisztikai beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/69. (IV. 23.)

Hatályos:

2019. 04. 24.

 

Jogszabály:

16/2019. (IV. 23.) MNB rendelet

a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelet kiadásában való helyettesíthetőségéről

Megjelent:

MK 2019/69. (IV. 23.)

Hatályos:

2019. 04. 24.

 

Jogszabály:

1217/2019. (IV. 23.) Korm. határozat

a "Rail Cargo Hungaria Zrt. vasúti teherkocsi flotta fékrendszereinek átalakítása" című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz pályázati kiírására történő benyújtásáról

Megjelent:

MK 2019/69. (IV. 23.)

 

 

Jogszabály:

1218/2019. (IV. 23.) Korm. határozat

a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2019/69. (IV. 23.)

 

 

Jogszabály:

1219/2019. (IV. 23.) Korm. határozat

a NAHU 2014-2020 informatikai rendszer finanszírozásához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/69. (IV. 23.)

 

 

Jogszabály:

1220/2019. (IV. 23.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség fejezet és a LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint a torontói Magyar Diaszpóra Missziós Központ létrehozatalához szükséges forrás biztosításáról szóló 1063/2018. (II. 28.) Korm. határozat és a Kratochvil Károly tábornok egykori balatonszepezdi lakóházának hadtörténeti központtá alakításához szükséges intézkedésekről szóló 1156/2019. (III. 25.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/69. (IV. 23.)

 

 

Jogszabály:

1221/2019. (IV. 23.) Korm. határozat

a kiemelt budapesti közösségi fejlesztések keretében a Budapest I. kerület, Clark Ádám tér, a Budapest V. kerület, Széchenyi István tér és a József Attila utca átalakításának megvalósításáról

Megjelent:

MK 2019/69. (IV. 23.)

 

 

Jogszabály:

1222/2019. (IV. 23.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a szegedi gazdasági fejlesztésekhez kapcsolódó út- és közműfejlesztések előkészítéséhez szükséges forrás-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2019/69. (IV. 23.)

 

 

Jogszabály:

1223/2019. (IV. 23.) Korm. határozat

a Monor okos város projekt megvalósításához szükséges feladatok I. ütemének támogatásáról

Megjelent:

MK 2019/69. (IV. 23.)

 

 

Jogszabály:

1224/2019. (IV. 23.) Korm. határozat

Magyarország Teheránban található nagykövetségének új épületben történő elhelyezésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1975/2017. (XII. 19.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/69. (IV. 23.)

 

 

Jogszabály:

1225/2019. (IV. 23.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 1. prioritási tengelyén támogatott egyes projektek forrásszerkezetének, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/69. (IV. 23.)

Hatályos:

2019. 04. 24.

 

Jogszabály:

1226/2019. (IV. 23.) Korm. határozat

a KEHOP-1.3.0-15-2017-00017 azonosító számú ("Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója II." című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/69. (IV. 23.)

Hatályos:

2019. 04. 24.

 

Jogszabály:

1227/2019. (IV. 23.) Korm. határozat

a KEHOP-1.4.1-15-2016-00002 azonosító számú ("Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/69. (IV. 23.)

Hatályos:

2019. 04. 24.

 

Jogszabály:

1228/2019. (IV. 23.) Korm. határozat

a KEHOP 2.1.2-15-2016-00002, a KEHOP-2.1.3-15-2017-00043 és a KEHOP-2.2.2-15-2016-00100 azonosító számú projektek támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/69. (IV. 23.)

Hatályos:

2019. 04. 24.

 

Jogszabály:

1229/2019. (IV. 23.) Korm. határozat

a KEHOP-4.1.0-15-2016-00077 azonosító számú ("Komplex élőhely-rekonstrukció a Kígyósi-pusztán" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/69. (IV. 23.)

Hatályos:

2019. 04. 24.

 

Jogszabály:

1230/2019. (IV. 23.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 3. és 4. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2019/69. (IV. 23.)

 

 

Jogszabály:

1231/2019. (IV. 23.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2., 4. és 6. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2019/69. (IV. 23.)

 

 

Jogszabály:

1232/2019. (IV. 23.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 6. prioritása keretében megvalósítani tervezett egyes projektek támogatásának növeléséről, valamint a TOP-6.1.1-15-ZL1-2016-00001 azonosító számú ("Zalaegerszeg Északi Ipari Park feltárása és közművekkel való ellátása" című) projekt tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő átcsoportosításáról

Megjelent:

MK 2019/69. (IV. 23.)

 

 

Jogszabály:

1233/2019. (IV. 23.) Korm. határozat

az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósággal összefüggésben a MAHOP-1.2-2017. azonosító számú "Nyilvántartott halgazdálkodási vízterületek rehabilitációja, beleértve az ívási helyek fejlesztését és a vándorló halfajok vándorlási útvonalának biztosítását" című, gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítására irányuló felhívására támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2019/69. (IV. 23.)

 

 

Jogszabály:

1234/2019. (IV. 23.) Korm. határozat

a Mecsekerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatási kérelmének a VP5-8.4.1-16 azonosító számú "Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása", valamint a VP4-15.2.1.2-17 azonosító számú "Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése" című, gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítására irányuló felhívására történő benyújtásához való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2019/69. (IV. 23.)

 

 

Jogszabály:

1235/2019. (IV. 23.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Drégelypalánk és Ipolyhídvég (Ipe3ské Predmostie) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/69. (IV. 23.)

 

 

Jogszabály:

43/2019. (IV. 23.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Dominikai Köztársaság Kormánya között a diplomata-, szolgálati és hivatalos útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/69. (IV. 23.)

 

 

2019. IV. 18.

Jogszabály:

81/2019. (IV. 18.) Korm. rendelet

a központosított infokommunikációs közszolgáltatásokkal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/67. (IV. 18.)

Hatályos:

2019. 04. 26.

 

Jogszabály:

82/2019. (IV. 18.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a társadalmi felzárkózási területet érintő módosításáról

Megjelent:

MK 2019/67. (IV. 18.)

Hatályos:

2019. 05. 01..

 

Jogszabály:

83/2019. (IV. 18.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a Digitális Kormányzati Ügynökség feladataival kapcsolatos módosításáról

Megjelent:

MK 2019/67. (IV. 18.)

Hatályos:

2019. 04. 19.

 

Jogszabály:

84/2019. (IV. 18.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/67. (IV. 18.)

Hatályos:

2019. 05. 01.

 

Jogszabály:

8/2019. (IV. 18.) ITM rendelet

a földgáz biztonsági készlet mértékéről szóló 13/2015. (III. 31.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/67. (IV. 18.)

Hatályos:

2019. 08. 01.

 

Jogszabály:

157/2019. (IV. 18.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/67. (IV. 18.)

 

 

Jogszabály:

1206/2019. (IV. 18.) Korm. határozat

a Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési program kidolgozásáról

Megjelent:

MK 2019/67. (IV. 18.)

 

 

Jogszabály:

1207/2019. (IV. 18.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból és fejezetek között történő előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetés címrendjének módosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2019/67. (IV. 18.)

 

 

Jogszabály:

1208/2019. (IV. 18.) Korm. határozat

a régizene népszerűsítésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2019/67. (IV. 18.)

 

 

Jogszabály:

1209/2019. (IV. 18.) Korm. határozat

a Népi Építészeti Program folytatásáról szóló 1021/2019. (II. 6.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/67. (IV. 18.)

 

 

Jogszabály:

1210/2019. (IV. 18.) Korm. határozat

a Magyar-Turán Közhasznú Alapítvány támogatásáról

Megjelent:

MK 2019/67. (IV. 18.)

 

 

Jogszabály:

1211/2019. (IV. 18.) Korm. határozat

egyes állami fenntartású felsőoktatási intézmények hosszú távú gazdaságos és hatékony működésének biztosítása céljából történő támogatásáról

Megjelent:

MK 2019/67. (IV. 18.)

 

 

Jogszabály:

1212/2019. (IV. 18.) Korm. határozat

a Digitális Kormányzati Ügynökség Portál létrehozásával kapcsolatos egyes kérdésekről

Megjelent:

MK 2019/67. (IV. 18.)

 

 

Jogszabály:

1213/2019. (IV. 18.) Korm. határozat

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelet módosításával összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2019/67. (IV. 18.)

 

 

Jogszabály:

1214/2019. (IV. 18.) Korm. határozat

a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/67. (IV. 18.)

Hatályos:

2019. 04. 19.

 

Jogszabály:

1215/2019. (IV. 18.) Korm. határozat

települési önkormányzatok támogatásáról és egyes települési önkormányzatok támogatását érintő kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2019/67. (IV. 18.)

 

 

Jogszabály:

3/2019. (IV. 18.) ME utasítás

miniszterelnöki biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/24. (IV. 18.)

Hatályos:

2019. 04. 19.

 

2019. IV. 17.

Jogszabály:

15/2019. (IV. 17.) MNB rendelet

adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/66. (IV. 17.)

Hatályos:

2019. 04. 18., 2019. 07. 01., 2019. 10. 01.

 

Jogszabály:

14/2019. (IV. 17.) BM rendelet

az "A Magyarország és Ukrajna közötti államhatár 2009. és 2016. évek között végrehajtott közös ellenőrzéséről" című zárójegyzőkönyv, valamint a "Kiegészítő határokmányok az államhatár vonalának 1997. és 2003. évek között végrehajtott első közös ellenőrzése eredményei alapján készített határokmányokhoz" című határokmány jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2019/66. (IV. 17.)

Hatályos:

2019. 04. 25.

 

Jogszabály:

14/2019. (IV. 17.) AB határozat

a Szombathelyi Járásbíróság 59.Szk.1163/2017/6/I. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2019/66. (IV. 17.)

 

 

Jogszabály:

15/2019. (IV. 17.) AB határozat

a munkaerő-kölcsönzés minimális kölcsönzési díjával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2018. évi CXVI. törvény egésze, továbbá a közigazgatási bíróságokról szóló 2018. évi CXXX. törvény egésze, valamint a közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépéséről és egyes átmeneti szabályokról szóló 2018. évi CXXXI. törvény egésze közjogi érvénytelenségen alapuló alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványok elutasításáról

Megjelent:

MK 2019/66. (IV. 17.)

 

 

Jogszabály:

153/2019. (IV. 17.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/66. (IV. 17.)

 

 

Jogszabály:

154/2019. (IV. 17.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/66. (IV. 17.)

 

 

Jogszabály:

155/2019. (IV. 17.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/66. (IV. 17.)

 

 

Jogszabály:

156/2019. (IV. 17.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/66. (IV. 17.)

 

 

Jogszabály:

1203/2019. (IV. 17.) Korm. határozat

a családok számára nyújtott támogatásokhoz és egyes élethelyzetekhez kapcsolódó eljárások egyszerűsítéséről

Megjelent:

MK 2019/66. (IV. 17.)

 

 

Jogszabály:

1204/2019. (IV. 17.) Korm. határozat

a Nemzeti Művelődési Intézet lakiteleki székháza megépítésének többletfinanszírozási igényéről

Megjelent:

MK 2019/66. (IV. 17.)

 

 

Jogszabály:

1205/2019. (IV. 17.) Korm. határozat

Szolnok megyei jogú város sportjának támogatásáról

Megjelent:

MK 2019/66. (IV. 17.)

 

 

Jogszabály:

42/2019. (IV. 17.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2019/66. (IV. 17.)

 

 

Jogszabály:

2/2019. (IV. 17.) ME utasítás

a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/23. (IV. 17.)

Hatályos:

2019. 04. 18.

 

Jogszabály:

4/2019. (IV. 17.) AM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/23. (IV. 17.)

Hatályos:

2019. 04. 18.

 

Jogszabály:

8/2019. (IV. 17.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma és háttérintézményeinek Kormányügyelethez kapcsolódó biztonsági ügyeleti és készenléti szolgálati, valamint riasztási-berendelési szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/23. (IV. 17.)

Hatályos:

2019. 04. 18.

 

Jogszabály:

28/2019. (IV. 17.) HM utasítás

a Magyar-Orosz Kormányközi Hadisírgondozó Vegyes Bizottság Magyar Tagozata tagjainak kijelöléséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/23. (IV. 17.)

Hatályos:

2019. 04. 18.

 

Jogszabály:

29/2019. (IV. 17.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (III. 5.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/23. (IV. 17.)

Hatályos:

2019. 04. 18.

 

Jogszabály:

30/2019. (IV. 17.) HM utasítás

a költségvetési gazdálkodást érintő egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/23. (IV. 17.)

Hatályos:

2019. 04. 18.

 

Jogszabály:

11/2019. (IV. 17.) OBH utasítás

az új eljárási kódexekkel kapcsolatos képzésről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/23. (IV. 17.)

Hatályos:

2019. 04. 18.

 

Jogszabály:

18/2019. (IV. 17.) ORFK utasítás

a Rendőrség Rendszeresítési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/23. (IV. 17.)

Hatályos:

2019. 04. 18.

 

Jogszabály:

19/2019. (IV. 17.) ORFK utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium őrzésvédelmének, beléptetési és parkolási rendjének szabályozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/23. (IV. 17.)

Hatályos:

2019. 04. 25.

 

Jogszabály:

20/2019. (IV. 17.) ORFK utasítás

az Országos Rendőr-főkapitányság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2015. (IX. 10.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/23. (IV. 17.)

Hatályos:

2019. 04. 18., 2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

23/2019. (IV. 17.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között a katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2019. évi I. törvény 2. § ának és 3. § ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/23. (IV. 17.)

 

 

Jogszabály:

24/2019. (IV. 17.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló, Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti Megállapodás módosításáról és kiegészítéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2019. évi X. törvény 2. § ának és 3. § ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/23. (IV. 17.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2019/23. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/23. (IV. 17.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/23. (IV. 17.)

 

 

Jogszabály:

Budapesti Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

a Budapest IX. kerület 6. számú és a XXIII. kerület székhelyű közjegyzői állások betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/23. (IV. 17.)

 

 

Jogszabály:

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal hirdetménye

hatósági ellenőri igazolványok bevonásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/23. (IV. 17.)

 

 

2019. IV. 15.

Jogszabály:

80/2019. (IV. 15.) Korm. rendelet

az energetikai tárgyú és egyéb kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/65. (IV. 15.)

Hatályos:

2019. 04. 30., 2019. 06. 01.

 

Jogszabály:

3/2019. (IV. 15.) NMHH rendelet

a honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátásában közreműködésre kötelezett elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról szóló 3/2013. (I. 11.) NMHH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/65. (IV. 15.)

Hatályos:

2019. 04. 20.

 

Jogszabály:

6/2019. (IV. 15.) HM rendelet

a lakhatással összefüggő egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/65. (IV. 15.)

Hatályos:

2019. 04. 18.

 

Jogszabály:

1199/2019. (IV. 15.) Korm. határozat

A Giro d´Italia országúti kerékpáros körverseny első három szakaszának 2020. évi magyarországi megrendezéséről

Megjelent:

MK 2019/65. (IV. 15.)

 

 

Jogszabály:

1200/2019. (IV. 15.) Korm. határozat

a Giro d´Italia országúti kerékpáros körverseny első három szakaszának 2020. évi magyarországi megrendezéséhez szükséges szervező bizottság létrehozásáról

Megjelent:

MK 2019/65. (IV. 15.)

Hatályos:

2019. 04. 16.

 

Jogszabály:

1201/2019. (IV. 15.) Korm. határozat

a 2024. évi Európai Egyetemi Játékok megrendezése és a magyar egyetemi sport fejlesztése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/65. (IV. 15.)

 

 

Jogszabály:

1202/2019. (IV. 15.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a Szolnoki Művésztelep fejlesztéséhez szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/65. (IV. 15.)

 

 

2019. IV. 12.

Jogszabály:

2019. évi XXXVIII. törvény

a Magyarország és Románia között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2019/64. (IV. 12.)

Hatályos:

2019. 04. 13. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2019. évi XXXIX. törvény

az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény és a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2019/64. (IV. 12.)

Hatályos:

2019. 04. 27., 2019. 06. 30., 2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

2019. évi XL. törvény

a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény módosításáról, valamint a Nemzeti Földügyi Központ létrehozásával összefüggő egyes törvénymódosításokról

Megjelent:

MK 2019/64. (IV. 12.)

Hatályos:

2019. 04. 28., 2019. 07. 01.

 

Jogszabály:

78/2019. (IV. 12.) Korm. rendelet

az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/64. (IV. 12.)

Hatályos:

2019. 04. 17.

 

Jogszabály:

79/2019. (IV. 12.) Korm. rendelet

az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/64. (IV. 12.)

Hatályos:

2019. 04. 17.

 

Jogszabály:

4/2019. (IV. 12.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/64. (IV. 12.)

Hatályos:

2019. 04. 27., 2019. 10. 01.

 

Jogszabály:

1/2019. (IV. 12.) ME rendelet

a Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díjról

Megjelent:

MK 2019/64. (IV. 12.)

Hatályos:

2019. 04. 20.

 

Jogszabály:

13/2019 (IV. 12.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/64. (IV. 12.)

Hatályos:

2019. 04. 13.

 

Jogszabály:

12/2019. (IV. 12.) IM rendelet

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény hatálybalépésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/64. (IV. 12.)

Hatályos:

2019. 04. 13.

 

Jogszabály:

152/2019. (IV. 12.) KE határozat

a Magyar Nemzeti Bank alelnökének kinevezéséről

Megjelent:

MK 2019/64. (IV. 12.)

 

 

Jogszabály:

1196/2019. (IV. 12.) Korm. határozat

az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek előirányzat címrendi módosításáról

Megjelent:

MK 2019/64. (IV. 12.)

 

 

Jogszabály:

1197/2019. (IV. 12.) Korm. határozat

állami tulajdonban álló ingatlanok egyházi jogi személy részére történő ingyenes tulajdonba adásáról

Megjelent:

MK 2019/64. (IV. 12.)

 

 

Jogszabály:

1198/2019. (IV. 12.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2. és 4. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2019/64. (IV. 12.)

 

 

Jogszabály:

1/2019. (IV. 12.) MK határozat

a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet egyes rendelkezései hatálybalépése napjának megállapításáról

Megjelent:

MK 2019/64. (IV. 12.)

 

 

2019. IV. 11.

Jogszabály:

2019. évi XXX. törvény

a Maecenas Universitatis Corvini Alapítványról, a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány és a Budapesti Corvinus Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Megjelent:

MK 2019/63. (IV. 11.)

Hatályos:

2019. 04. 12., 2019. 07. 01.

 

Jogszabály:

2019. évi XXXI. törvény

a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület tevékenységével érintett egyes állami tulajdonú ingatlanok vagyonkezelésének rendezéséről

Megjelent:

MK 2019/63. (IV. 11.)

Hatályos:

2019. 04. 19.

 

Jogszabály:

2019. évi XXXII. törvény

a családvédelmi akcióterv bevezetéséhez szükséges törvénymódosításokról

Megjelent:

MK 2019/63. (IV. 11.)

Hatályos:

2019. 07. 01.

 

Jogszabály:

2019. évi XXXIII. törvény

az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2019/63. (IV. 11.)

Hatályos:

2019. 07. 14.

 

Jogszabály:

2019. évi XXXIV. törvény

az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében szükséges törvénymódosításokról

Megjelent:

MK 2019/63. (IV. 11.)

Hatályos:

2019. 04. 26., 2019. 05. 12.

 

Jogszabály:

2019. évi XXXV. törvény

az idegenrendészeti szervvel összefüggő egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2019/63. (IV. 11.)

Hatályos:

2019. 04. 12., 2019. 07. 01.

 

Jogszabály:

2019. évi XXXVI. törvény

a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításához kapcsolódóan egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2019/63. (IV. 11.)

Hatályos:

2019. 04. 15., 2019. 07. 01.

 

Jogszabály:

2019. évi XXXVII. törvény

az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2019/63. (IV. 11.)

Hatályos:

2019. 04. 12., 2019. 05. 01.

 

Jogszabály:

77/2019. (IV. 11.) Korm. rendelet

az árva mű felhasználásának részletes szabályairól szóló 138/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/63. (IV. 11.)

Hatályos:

2019. 04. 26.

 

Jogszabály:

5/2019. (IV. 11.) HM rendelet

a kondicionáló-kiképzési, valamint a katonai kiképzési és oktatási célú rendezvényekről, továbbá a regeneráló pihenés és a rekreáció rendjéről szóló 13/2013. (VIII. 21.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/63. (IV. 11.)

Hatályos:

2019. 06. 17.

 

Jogszabály:

148/2019. (IV. 11.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2019/63. (IV. 11.)

 

 

Jogszabály:

149/2019. (IV. 11.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2019/63. (IV. 11.)

 

 

Jogszabály:

150/2019. (IV. 11.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2019/63. (IV. 11.)

 

 

Jogszabály:

151/2019. (IV. 11.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2019/63. (IV. 11.)

 

 

Jogszabály:

1195/2019. (IV. 11.) Korm. határozat

a római Szent István Ház megvásárlásához szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/63. (IV. 11.)

 

 

Jogszabály:

39/2019. (IV. 11.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/63. (IV. 11.)

 

 

Jogszabály:

40/2019. (IV. 11.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya közötti, infrastrukturális projektekben való együttműködést célzó keretprogram kialakításáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/63. (IV. 11.)

 

 

Jogszabály:

41/2019. (IV. 11.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/63. (IV. 11.)

 

 

2019. IV. 10.

Jogszabály:

2019. évi XXV. törvény

a Televíziós Film Mecenatúra 2019. évi költségvetéséről

Megjelent:

MK 2019/62. (IV. 10.)

Hatályos:

2019. 04. 11.

 

Jogszabály:

2019. évi XXVI. törvény

egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2019/62. (IV. 10.)

Hatályos:

2019. 04. 13., 2019. 06. 01.

 

Jogszabály:

2019. évi XXVII. törvény

a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2019/62. (IV. 10.)

Hatályos:

2019. 04. 13.

 

Jogszabály:

2019. évi XXVIII. törvény

az egyes klímapolitikai tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2019/62. (IV. 10.)

Hatályos:

2019. 04. 18., 2019. 04. 26., 2019. 05. 01.

 

Jogszabály:

2019. évi XXIX. törvény

a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2019/62. (IV. 10.)

Hatályos:

2019. 04. 18.

 

Jogszabály:

76/2019. (IV. 10.) Korm. rendelet

az egyes klímapolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/62. (IV. 10.)

Hatályos:

2019. 04. 18.

 

Jogszabály:

14/2019. (IV. 10.) MNB rendelet

az ügyfeleknek pénzügyi eszközökről, befektetési szolgáltatási tevékenységről vagy kiegészítő szolgáltatásról befektetési tanácsot vagy információt nyújtó természetes személyekre vonatkozó, szakmai képességekre és kompetenciákra vonatkozó követelményekről szóló 37/2017. (XII. 27.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/62. (IV. 10.)

Hatályos:

2019. 04. 13.

 

Jogszabály:

5/2019. (IV. 10.) NVTNM rendelet

az országos közutak használatáért fizetendő útdíjak beszedésére alkalmas elektronikus díjszedési rendszer, a tengelysúly-rendszer és az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer jármű ellenőrzéshez szükséges informatikai eszközei felett az államot megillető tulajdonosi jogokat gyakorló és kötelezettségeket teljesítő szervezet kijelöléséről szóló 76/2016. (XII. 30.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/62. (IV. 10.)

Hatályos:

2019. 04. 11.

 

Jogszabály:

6/2019. (IV. 10.) MvM rendelet

a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/62. (IV. 10.)

Hatályos:

2019. 04. 11., 2019. 04. 15.

 

Jogszabály:

14/2019. (IV. 10.) AM rendelet

az egyes mezőgazdasági csekély összegű támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/62. (IV. 10.)

Hatályos:

2019. 04. 11.

 

Jogszabály:

1/2019. (IV. 10.) KKM rendelet

a külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól szóló 3/2017. (II. 28.) KKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/62. (IV. 10.)

Hatályos:

2019. 04. 11.

 

Jogszabály:

1193/2019. (IV. 10.) Korm. határozat

az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) programjainak és működésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2019/62. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

1194/2019. (IV. 10.) Korm. határozat

Budapest Fővárosban munkásszállás kialakításáról

Megjelent:

MK 2019/62. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

7/2019. (IV. 10.) BM utasítás

a határforgalom ellenőrzésének a végrehajtásáról 8/2019. (IV. 10.) BM-EMMI-PM-ITM együttes utasítás az illegális migráció és az ahhoz kapcsolódó más jogellenes cselekmények elleni hatósági fellépés hatékonyságának növeléséről, illetve összehangolásáról szóló 8/2010. (II. 19.) IRM-SZMM-PM-KHEM együttes utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/22. (IV. 10.)

Hatályos:

2019. 04. 11.

 

Jogszabály:

8/2019. (IV. 10.) BM-EMMI-PM-ITM együttes utasítás

az illegális migráció és az ahhoz kapcsolódó más jogellenes cselekmények elleni hatósági fellépés hatékonyságának növeléséről, illetve összehangolásáról szóló 8/2010. (II. 19.) IRM-SZMM-PM-KHEM együttes utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/22. (IV. 10.)

Hatályos:

2019. 04. 11.

 

Jogszabály:

27/2019. (IV. 10.) HM utasítás

az országos légiriasztási rendszerrel kapcsolatos egyes honvédelmi feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/22. (IV. 10.)

Hatályos:

2019. 04. 13.

 

Jogszabály:

9/2019. (IV. 10.) KKM utasítás

a külképviseleteken devizában, illetve valutában beszedett vízumeljárási díjaknak, konzulidíj-bevételeknek, a hazai hatóság eljárásában felmerülő illetékeknek vagy díjaknak, valamint a konzuli cselekményekhez kapcsolódó költségeknek az elszámolásáról szóló 20/2011. (VI. 30.) KüM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/22. (IV. 10.)

Hatályos:

2019. 04. 11.

 

Jogszabály:

6/2019. (IV. 10.) LÜ utasítás

az elektronikus dokumentumoknak az ügyészségi feladatok ellátása során történő kezeléséről szóló 28/2017. (XII. 22.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/22. (IV. 10.)

Hatályos:

2019. 04. 18.

 

Jogszabály:

10/2019. (IV. 10.) OBH utasítás

az Országos Bírósági Hivatal elnöke által kiadott szabályozókról szóló 10/2016. (X. 26.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/22. (IV. 10.)

Hatályos:

2019. 04. 11.

 

Jogszabály:

22/2019. (IV. 10.) KKM közlemény

a Magyarország és az Argentin Köztársaság között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2019. évi V. törvény 2. §-ának és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/22. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

BM közlemény

a szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/22. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/22. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság közleménye

a nemzeti sírkert részévé nyilvánított sírhelyek jegyzékéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/22. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/22. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

Budapest Főváros Kormányhivatala hirdetménye

bélyegző érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/22. (IV. 10.)

 

 

2019. IV. 9.

Jogszabály:

75/2019. (IV. 9.) Korm. rendelet

az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/61. (IV. 9.)

Hatályos:

2019. 04. 24.

 

Jogszabály:

12/2019. (IV. 9.) BM rendelet

a Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/61. (IV. 9.)

Hatályos:

2019. 07. 01.

 

Jogszabály:

1191/2019. (IV. 9.) Korm. határozat

a Budapest XIII. kerület, Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna építésével kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

1192/2019. (IV. 9.) Korm. határozat

a Magyar Labdarúgó Szövetség Budapesti Pályafejlesztési Programjával kapcsolatos további intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/61. (IV. 9.)

 

 

2019. IV. 8.

Jogszabály:

2019. évi XXIV. törvény

a közigazgatási bíróságok függetlenségét biztosító további garanciákról

Megjelent:

MK 2019/60. (IV. 8.)

Hatályos:

2019. 04. 16., 2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

74/2019. (IV. 8.) Korm. rendelet

a Televíziós Film Mecenatúrából nyújtható támogatások részletszabályairól, valamint a Televíziós Filmkollégium és a Mecenatúra Felügyelő Bizottsága tagjai delegálására jogosult miniszterek kijelöléséről

Megjelent:

MK 2019/60. (IV. 8.)

Hatályos:

2019. 04. 09.

 

Jogszabály:

11/2019. (IV. 8.) BM rendelet

az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/60. (IV. 8.)

Hatályos:

2019. 04. 09.

 

Jogszabály:

12/2019. (IV. 8.) AB határozat

az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdése alaptörvény- ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről és bármely folyamatban lévő ügyben történő alkalmazásának kizárásáról

Megjelent:

MK 2019/60. (IV. 8.)

 

 

Jogszabály:

13/2019. (IV. 8.) AB határozat

a Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.129/2015/6. számú ítélete alaptörvény- ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány elutasításáról

Megjelent:

MK 2019/60. (IV. 8.)

 

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2019/60. (IV. 8.)

 

 

Jogszabály:

146/2019. (IV. 8.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/60. (IV. 8.)

 

 

Jogszabály:

147/2019. (IV. 8.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/60. (IV. 8.)

 

 

Jogszabály:

1190/2019. (IV. 8.) Korm. határozat

a 2019. évi Felnőtt Női Kosárlabda Euroliga Final Four megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/60. (IV. 8.)

 

 

2019. IV. 5.

Jogszabály:

73/2019. (IV. 5.) Korm. rendelet

az agrárminiszter, valamint az igazságügyi miniszter felelősségi körébe tartozó egyes kormányrendeleteknek a kormányzati igazgatásról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2019/59. (IV. 5.)

Hatályos:

2019. 04. 06.

 

Jogszabály:

12/2019. (IV. 5.) MNB rendelet

az "Eötvös Loránd" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2019/59. (IV. 5.)

Hatályos:

2019. 04. 08.

 

Jogszabály:

13/2019. (IV. 5.) MNB rendelet

az "Eötvös Loránd" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2019/59. (IV. 5.)

Hatályos:

2019. 04. 08.

 

Jogszabály:

13/2019. (IV. 5.) AM rendelet

az agrárminiszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a kormányzati igazgatásról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2019/59. (IV. 5.)

Hatályos:

2019. 04. 06.

 

Jogszabály:

10/2019. (IV. 5.) IM rendelet

a közjegyzők feladatellátásával kapcsolatos egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/59. (IV. 5.)

Hatályos:

2019. 04. 15.

 

Jogszabály:

11/2019. (IV. 5.) IM rendelet

egyes büntető eljárásjogi és büntetés-végrehajtási jogi tárgyú igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/59. (IV. 5.)

Hatályos:

2019. 04. 06.

 

Jogszabály:

4/2019. (IV. 5.) PM rendelet

a magyarországi telephelyű gépjárművek, továbbá más tagállami telephelyű és magyarországi rendeltetési hellyel rendelkező gépjárművek kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezetének fennállását tanúsító igazolóeszközökre vonatkozó szabályokról szóló 34/2009. (XII. 22.) PM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/59. (IV. 5.)

Hatályos:

2019. 04. 06.

 

Jogszabály:

132/2019. (IV. 5.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/59. (IV. 5.)

 

 

Jogszabály:

133/2019. (IV. 5.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/59. (IV. 5.)

 

 

Jogszabály:

134/2019. (IV. 5.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/59. (IV. 5.)

 

 

Jogszabály:

135/2019. (IV. 5.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/59. (IV. 5.)

 

 

Jogszabály:

136/2019. (IV. 5.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/59. (IV. 5.)

 

 

Jogszabály:

137/2019. (IV. 5.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/59. (IV. 5.)

 

 

Jogszabály:

138/2019. (IV. 5.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/59. (IV. 5.)

 

 

Jogszabály:

139/2019. (IV. 5.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/59. (IV. 5.)

 

 

Jogszabály:

140/2019. (IV. 5.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/59. (IV. 5.)

 

 

Jogszabály:

141/2019. (IV. 5.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/59. (IV. 5.)

 

 

Jogszabály:

142/2019. (IV. 5.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/59. (IV. 5.)

 

 

Jogszabály:

143/2019. (IV. 5.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/59. (IV. 5.)

 

 

Jogszabály:

144/2019. (IV. 5.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/59. (IV. 5.)

 

 

Jogszabály:

145/2019. (IV. 5.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/59. (IV. 5.)

 

 

Jogszabály:

1183/2019. (IV. 5.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2019/59. (IV. 5.)

 

 

Jogszabály:

1184/2019. (IV. 5.) Korm. határozat

a "Budapest 2019 - Európa sportfővárosa" programhoz kapcsolódó családi sportparkok fejlesztésével összefüggő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/59. (IV. 5.)

 

 

Jogszabály:

1185/2019. (IV. 5.) Korm. határozat

a Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program keretében előkészített egyes beruházások megvalósításának jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2019/59. (IV. 5.)

 

 

Jogszabály:

1186/2019. (IV. 5.) Korm. határozat

a Puskás Kiállítási Központ megvalósításához szükséges egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/59. (IV. 5.)

 

 

Jogszabály:

1187/2019. (IV. 5.) Korm. határozat

a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/59. (IV. 5.)

Hatályos:

2019. 04. 06.

 

Jogszabály:

1188/2019. (IV. 5.) Korm. határozat

a Nemzeti Kastélyprogram részét képező szabadkígyósi Wenckheim-kastély és a Nemzeti Várprogram részét képező egri vár állagmegóvó munkáihoz szükséges forrás rendelkezésre állásáról szóló 1702/2018. (XII. 17.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/59. (IV. 5.)

Hatályos:

2019. 04. 06.

 

Jogszabály:

1189/2019. (IV. 5.) Korm. határozat

a Magyar Kézilabda Szövetség 2019. évi működési támogatásának biztosításáról, valamint a kézilabda sportág kiemelt fejlesztéseinek támogatásáról

Megjelent:

MK 2019/59. (IV. 5.)

 

 

Jogszabály:

38/2019. (IV. 5.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2019/59. (IV. 5.)

 

 

2019. IV. 4.

Jogszabály:

69/2019. (IV. 4.) Korm. rendelet

a Közszolgálati Döntőbizottságról

Megjelent:

MK 2019/58. (IV. 4.)

Hatályos:

2019. 04. 05.

 

Jogszabály:

70/2019. (IV. 4.) Korm. rendelet

a személyügyi központról, a kiválasztási eljárásról és a közzétételi eljárásról

Megjelent:

MK 2019/58. (IV. 4.)

Hatályos:

2019. 04. 05.

 

Jogszabály:

71/2019. (IV. 4.) Korm. rendelet

a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról

Megjelent:

MK 2019/58. (IV. 4.)

Hatályos:

2019. 04. 05.

 

Jogszabály:

72/2019. (IV. 4.) Korm. rendelet

a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet, valamint a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/58. (IV. 4.)

Hatályos:

2019. 04. 05.

 

Jogszabály:

9/2019. (IV. 4.) IM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 10/2015. (V. 29.) IM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/58. (IV. 4.)

Hatályos:

2019. 04. 05.

 

Jogszabály:

6/2019. (IV. 4.) ITM rendelet

az Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottságról

Megjelent:

MK 2019/58. (IV. 4.)

Hatályos:

2019. 04. 12.

 

Jogszabály:

7/2019. (IV. 4.) ITM rendelet

a Műszaki Szabályozási Bizottságról

Megjelent:

MK 2019/58. (IV. 4.)

Hatályos:

2019. 04. 12.

 

Jogszabály:

1181/2019. (IV. 4.) Korm. határozat

Magyarország rövid és középtávú közúti infrastruktúra fejlesztéseinek végrehajtásához szükséges államháztartási intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/58. (IV. 4.)

Hatályos:

2019. 04. 05.

 

Jogszabály:

1182/2019. (IV. 4.) Korm. határozat

a Szegedi Tudományegyetem és a Gazdasági Akadémia közötti együttműködés támogatásáról

Megjelent:

MK 2019/58. (IV. 4.)

 

 

Jogszabály:

2/2019. (IV. 4.) IM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 11/2015. (V. 29.) IM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/21. (IV. 4.)

Hatályos:

2019. 04. 05.

 

Jogszabály:

6/2019. (IV. 4.) ITM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/21. (IV. 4.)

Hatályos:

2019. 04. 05.

 

Jogszabály:

7/2019. (IV. 4.) ITM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/21. (IV. 4.)

Hatályos:

2019. 04. 05.

 

Jogszabály:

8/2019. (IV. 4.) ITM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/21. (IV. 4.)

Hatályos:

2019. 04. 05.

 

Jogszabály:

9/2019. (IV. 4.) ITM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/21. (IV. 4.)

Hatályos:

2019. 04. 05.

 

Jogszabály:

10/2019. (IV. 4.) ITM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/21. (IV. 4.)

Hatályos:

2019. 04. 05.

 

Jogszabály:

11/2019. (IV. 4.) ITM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/21. (IV. 4.)

Hatályos:

2019. 04. 05.

 

Jogszabály:

12/2019. (IV. 4.) ITM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/21. (IV. 4.)

Hatályos:

2019. 04. 05.

 

Jogszabály:

13/2019. (IV. 4.) ITM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/21. (IV. 4.)

Hatályos:

2019. 04. 05.

 

Jogszabály:

5/2019. (IV. 4.) LÜ utasítás

az ügyészi szervezetben adományozható elismerésekről szóló 1/2015. (I. 21.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/21. (IV. 4.)

Hatályos:

2019. 04. 05.

 

Jogszabály:

17/2019. (IV. 4.) ORFK utasítás

az ittasság ellenőrzéséről szóló 40/2018. (VI. 29.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/21. (IV. 4.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

20/2019. (IV. 4.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti hidak üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 268/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. §-a és 3. §-a hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/21. (IV. 4.)

 

 

Jogszabály:

21/2019. (IV. 4.) KKM közlemény

a Magyarország és a Thaiföldi Királyság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről szóló 2018. évi LXXIV. törvény 2. §-a és 3. §-a hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/21. (IV. 4.)

 

 

Jogszabály:

MvM közlemény

elismerések adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/21. (IV. 4.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/21. (IV. 4.)

 

 

2019. IV. 3.

Jogszabály:

67/2019. (IV. 3.) Korm. rendelet

a közjegyzői kamarák által ellátott egyes hatósági feladatokról

Megjelent:

MK 2019/57. (IV. 3.)

Hatályos:

2019. 04. 15.

 

Jogszabály:

68/2019. (IV. 3.) Korm. rendelet

az egyes vadgazdálkodási eljárásokra vonatkozó szabályokról szóló 412/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/57. (IV. 3.)

Hatályos:

2019. 04. 14.

 

Jogszabály:

1178/2019. (IV. 3.) Korm. határozat

a Hungary Helps Program keretében a szíriai Melkita Görögkatolikus Egyház projektjeinek támogatásáról

Megjelent:

MK 2019/57. (IV. 3.)

 

 

Jogszabály:

1179/2019. (IV. 3.) Korm. határozat

a szaporcai turistaszállás Ős-Dráva Program keretében történő kivitelezéséhez szükséges további forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/57. (IV. 3.)

 

 

Jogszabály:

1180/2019. (IV. 3.) Korm. határozat

a KEHOP-1.4.0-15-2016-00011 azonosító számú ("VTT Felső-Tisza árvízvédelmi rendszerének kiépítése, Tisza-Túr tározó" című) nagyprojekt-javaslat jóváhagyásáról, támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/57. (IV. 3.)

Hatályos:

2019. 04. 04.

 

Jogszabály:

37/2019. (IV. 3.) ME határozat

az egyes kétoldalú gazdasági együttműködési kormányközi bizottságok magyar tagozati elnökeinek felmentéséről és kinevezéséről

Megjelent:

MK 2019/57. (IV. 3.)

Hatályos:

2019. 04. 04.

 

2019. IV. 2.

Jogszabály:

7/2019. (IV. 2.) EMMI rendelet

a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/56. (IV. 2.)

Hatályos:

2019. 04. 03.

 

Jogszabály:

12/2019. (IV. 2.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/56. (IV. 2.)

Hatályos:

2019. 04. 01.

 

Jogszabály:

13/2019. (IV. 2.) OGY határozat

az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozatnak a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról szóló 2018. évi CXXXII. törvénnyel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2019/56. (IV. 2.)

Hatályos:

2019. 04. 15.

 

Jogszabály:

1177/2019. (IV. 2.) Korm. határozat

az Afrika stratégiáról

Megjelent:

MK 2019/56. (IV. 2.)

 

 

Jogszabály:

36/2019. (IV. 2.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya közötti védelmi együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/56. (IV. 2.)

 

 

2019. IV. 1.

Jogszabály:

9/2019. (IV. 1.) AM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 2019. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról

Megjelent:

MK 2019/55. (IV. 1.)

Hatályos:

2019. 04. 09.

 

Jogszabály:

10/2019. (IV. 1.) AM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/55. (IV. 1.)

Hatályos:

2019. 04. 09.

 

Jogszabály:

11/2019. (IV. 1.) AM rendelet

a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről

Megjelent:

MK 2019/55. (IV. 1.)

Hatályos:

2019. 04. 02., 2019. 05. 31.

 

Jogszabály:

12/2019. (IV. 1.) AM rendelet

az étkezési célra forgalomba kerülő vadon termett gombák gyűjtéséről, feldolgozásáról, forgalomba hozataláról szóló 107/2011. (XI. 10.) VM rendelet és a földalatti gombák gyűjtéséről szóló 24/2012. (III. 19.) VM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/55. (IV. 1.)

Hatályos:

2019. 04. 16.

 

Jogszabály:

1170/2019. (IV. 1.) Korm. határozat

a 2020. évi ISU Rövidpályás Gyorskorcsolya Európa-bajnokság megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/55. (IV. 1.)

 

 

Jogszabály:

1171/2019. (IV. 1.) Korm. határozat

a hazai vállalkozások külpiaci sikeressége érdekében szükséges exportfejlesztési intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/55. (IV. 1.)

 

 

Jogszabály:

1172/2019. (IV. 1.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség és a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2019/55. (IV. 1.)

 

 

Jogszabály:

1173/2019. (IV. 1.) Korm. határozat

a hitéleti tevékenységhez kapcsolódó működési támogatás biztosításához és egyes beruházások megvalósításához szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/55. (IV. 1.)

 

 

Jogszabály:

1174/2019. (IV. 1.) Korm. határozat

a Sapientia Alapítvány tevékenységének bővítésével kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/55. (IV. 1.)

 

 

Jogszabály:

1175/2019. (IV. 1.) Korm. határozat

a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar épületének fejlesztéséről

Megjelent:

MK 2019/55. (IV. 1.)

 

 

Jogszabály:

1176/2019. (IV. 1.) Korm. határozat

a HONSA Alkatrész Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság átlátható szervezetté történő minősítéséről

Megjelent:

MK 2019/55. (IV. 1.)

 

 

Jogszabály:

35/2019. (IV. 1.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a Magyarországon és a Szerb Köztársaságban kiállított, államilag elismert bizonyítványok és oklevelek, továbbá a tudományos fokozatot tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/55. (IV. 1.)

 

 

2019. III. 29.

Jogszabály:

10/2019. (III. 29.) BM rendelet

a mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről szóló 2/1997. (II. 18.) KHVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/53. (III. 29.)

Hatályos:

2019. 03. 30.

 

Jogszabály:

125/2019. (III. 29.) KE határozat

rektori megbízás alóli felmentésről

Megjelent:

MK 2019/53. (III. 29.)

 

 

Jogszabály:

126/2019. (III. 29.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/53. (III. 29.)

 

 

Jogszabály:

127/2019. (III. 29.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/53. (III. 29.)

 

 

Jogszabály:

128/2019. (III. 29.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/53. (III. 29.)

 

 

Jogszabály:

129/2019. (III. 29.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/53. (III. 29.)

 

 

Jogszabály:

130/2019. (III. 29.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/53. (III. 29.)

 

 

Jogszabály:

BM közlemény

a tartósan vízhiányos időszak kezdetéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/19. (III. 29.)

 

 

Jogszabály:

4/2019. (III. 29.) ITM rendelet

az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/54. (III. 29.)

Hatályos:

2019. 04. 01.

 

Jogszabály:

5/2019. (III. 29.) ITM rendelet

a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/54. (III. 29.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

3/2019. (III. 29.) PM rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetét érintő egyes miniszteri rendeletek, valamint a bankkártya-elfogadó terminálok számának növeléséhez nyújtott támogatásról szóló 47/2016. (XII. 6.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/54. (III. 29.)

Hatályos:

2019. 03. 30., 2019. 04. 01.

 

Jogszabály:

11/2019. (III. 29.) AB határozat

a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 2018. január 1. és 2018. december 31. között hatályos 44. § (3) bekezdése alaptörvény- ellenességének megállapításáról és bármely folyamatban lévő ügyben történő alkalmazásának kizárásáról

Megjelent:

MK 2019/54. (III. 29.)

 

 

Jogszabály:

131/2019. (III. 29.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/54. (III. 29.)

 

 

Jogszabály:

1169/2019. (III. 29.) Korm. határozat

a balmazújvárosi sportélet támogatásához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/54. (III. 29.)

 

 

Jogszabály:

26/2019. (III. 29.) HM utasítás

a ruházati illetménynorma 2019. évi összegeinek megállapításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/20. (III. 29.)

Hatályos:

2019. 03. 30.

 

Jogszabály:

4/2019. (III. 29.) PM utasítás

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2015. (XII. 30.) NGM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/20. (III. 29.)

Hatályos:

2019. 03. 30.

 

Jogszabály:

2/2019. (III. 29.) BM OKF utasítás

az önkéntes tűzoltó egyesület önálló beavatkozásának feltételeiről és a beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület tevékenységéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/20. (III. 29.)

Hatályos:

2019. 03. 30.

 

Jogszabály:

4/2019. (III. 29.) BVOP utasítás

a közadatok közzétételének és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének szabályozásáról szóló 12/2014. (XII. 23.) BVOP utasítás hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/20. (III. 29.)

Hatályos:

2019. 03. 30.

 

Jogszabály:

9/2019. (III. 29.) OBH utasítás

a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezések egyes OBH utasításokon történő átvezetéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/20. (III. 29.)

Hatályos:

2019. 03. 30.

 

Jogszabály:

MNB közlemény

a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/20. (III. 29.)

 

 

Jogszabály:

EMMI pályázati felhívás

a 2019. évi "Minősített Közművelődési Intézmény Cím" elnyerésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/20. (III. 29.)

 

 

Jogszabály:

EMMI pályázati felhívás

a 2019. évi "Közművelődési Minőség Díj" elnyerésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/20. (III. 29.)

 

 

Jogszabály:

EMMI közlemény

a "Minősített Közművelődési Intézmény Cím 2018." és a "Közművelődési Minőség Díj 2018." elismeréssel adományozottakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/20. (III. 29.)

 

 

Jogszabály:

PM közlemény

a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés 26. pontja szerinti foglalkozások meghatározásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/20. (III. 29.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/20. (III. 29.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Bírósági Végrehajtói Kar közleménye

az önálló bírósági végrehajtói álláshelyek betöltésére vonatkozó, a Hivatalos Értesítő 2019. évi 12. számában megjelent pályázati hirdetmény módosulásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/20. (III. 29.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Bírósági Végrehajtói Kar hivatali szerve közleménye

elveszett végrehajtójelölti igazolványról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/20. (III. 29.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Közszolgálati Egyetem tájékoztatója

a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/20. (III. 29.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Közszolgálati Egyetem tájékoztatója

a közigazgatási alapvizsga követelményrendszeréről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/20. (III. 29.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Közszolgálati Egyetem tájékoztatója

az ügykezelői alapvizsga követelményrendszeréről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/20. (III. 29.)

 

 

Jogszabály:

87/2018. (IX.05.) OBT határozat

a Juhász Andor-díj alapításáról és adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/20. (III. 29.)

Hatályos:

2019. 03. 30.

 

Jogszabály:

Magyarországi Munkáspárt 2006 - Európai Baloldal

2018. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/20. (III. 29.)

 

 

2019. III. 28.

Jogszabály:

3/2019. (III. 28.) MEKH rendelet

a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/52. (III. 28.)

Hatályos:

2019. 04. 01.

 

Jogszabály:

4/2019. (III. 28.) NVTNM rendelet

az Egy a Természettel Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság állami tulajdonban álló társasági részesedése felett az Innovációs és Technológiai Minisztérium tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölésével összefüggésben az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/52. (III. 28.)

Hatályos:

2019. 03. 29.

 

Jogszabály:

5/2019. (III. 28.) MvM rendelet

a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet, valamint az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról szóló 40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/52. (III. 28.)

Hatályos:

2019. 04. 01., 2019. 04. 28., 2019. 05. 01.

 

Jogszabály:

9/2019. (III. 28.) BM rendelet

a büntetés-végrehajtási gazdasági társaságoknál rendszeresített szolgálati beosztások átsorolásáról, valamint a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/52. (III. 28.)

Hatályos:

2019. 03. 29., 2019. 04. 01.

 

Jogszabály:

8/2019. (III. 28.) IM rendelet

a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/52. (III. 28.)

Hatályos:

2019. 03. 29.

 

Jogszabály:

1/2019. (III. 28.) PM rendelet

a kormányzati igazgatásról szóló törvénnyel összefüggésben a pénzügyminiszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/52. (III. 28.)

Hatályos:

2019. 03. 29.

 

Jogszabály:

2/2019. (III. 28.) PM rendelet

a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások esetén az ügyfeleknek nyújtandó tájékoztatás formájáról és tartalmáról

Megjelent:

MK 2019/52. (III. 28.)

Hatályos:

2019. 07. 01.

 

Jogszabály:

1168/2019. (III. 28.) Korm. határozat

a "Szakképzés 4.0 - A szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú szakmapolitikai stratégiája, a szakképzési rendszer válasza a negyedik ipari forradalom kihívásaira" című stratégia elfogadásáról és a végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/52. (III. 28.)

 

 

2019. III. 27.

Jogszabály:

2019. évi XX. törvény

az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozása következtében a megállapodásban szerződő félként való részvételéről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2019/51. (III. 27.)

Hatályos:

2019. 03. 28.

 

Jogszabály:

2019. évi XXI. törvény

az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről az Örmény Köztársaság közötti átfogó és megerősített partnerségi megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2019/51. (III. 27.)

Hatályos:

2019. 03. 28. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2019. évi XXII. törvény

a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a végzettségek, a képesítések és a tudományos fokozatok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2019/51. (III. 27.)

Hatályos:

2019. 03. 28. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2019. évi XXIII. törvény

a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2019/51. (III. 27.)

Hatályos:

2019. 04. 11.

 

Jogszabály:

63/2019. (III. 27.) Korm. rendelet

a 2019. évben Budapesten zajló World Urban Games sportesemény és a 2022. évi magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges egyes létesítmények megvalósítását szolgáló kiemelten közérdekű beruházások helyszínének meghatározásáról

Megjelent:

MK 2019/51. (III. 27.)

Hatályos:

2019. 03. 28.

 

Jogszabály:

64/2019. (III. 27.) Korm. rendelet

a 2022. évi férfi kézilabda Európa-bajnokság Budapesten való megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztés kiemelt budapesti fejlesztéssé, valamint a beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, továbbá a beruházással kapcsolatos sajátos szabályok megállapításáról

Megjelent:

MK 2019/51. (III. 27.)

Hatályos:

2019. 03. 28.

 

Jogszabály:

65/2019. (III. 27.) Korm. rendelet

sportinfrastruktúra-fejlesztések megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2019/51. (III. 27.)

Hatályos:

2019. 03. 28.

 

Jogszabály:

66/2019. (III. 27.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek az elektronikus közbeszerzés szabályainak rendezésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2019/51. (III. 27.)

Hatályos:

2019. 04. 01., 2019. 07. 01.

 

Jogszabály:

2/2019. (III. 27.) MEKH rendelet

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének a rendelet kiadásában való helyettesítéséről

Megjelent:

MK 2019/51. (III. 27.)

Hatályos:

2019. 03. 28.

 

Jogszabály:

1158/2019. (III. 27.) Korm. határozat

a 2022. évi magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztés előkészítésének Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

Megjelent:

MK 2019/51. (III. 27.)

 

 

Jogszabály:

1159/2019. (III. 27.) Korm. határozat

a Budai Lovas- és Szabadidőközpont, valamint a nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum megvalósításával összefüggő kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2019/51. (III. 27.)

 

 

Jogszabály:

1160/2019. (III. 27.) Korm. határozat

a KIRÁLY Sportlétesítmény fejlesztése tárgyú beruházás megvalósításához szükséges további intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/51. (III. 27.)

 

 

Jogszabály:

1161/2019. (III. 27.) Korm. határozat

a Budapesti Nemzeti Tornasport-akadémia és egyéb kiegészítő sportági létesítmények megvalósításához szükséges további intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/51. (III. 27.)

 

 

Jogszabály:

1162/2019. (III. 27.) Korm. határozat

a nyíregyházi multifunkcionális autó-motor sport aréna megvalósításához szükséges további intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/51. (III. 27.)

 

 

Jogszabály:

1163/2019. (III. 27.) Korm. határozat

a Nyíregyháza Spartacus-Bozsik József Labdarúgó Akadémia örökösföldi edzőközpont megvalósítása előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alap terhére történő finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2019/51. (III. 27.)

 

 

Jogszabály:

1164/2019. (III. 27.) Korm. határozat

a Partiumi Labdarúgó Akadémia létrehozása tárgyú beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

Megjelent:

MK 2019/51. (III. 27.)

 

 

Jogszabály:

1165/2019. (III. 27.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 2., 3. és 4. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2019/51. (III. 27.)

 

 

Jogszabály:

1166/2019. (III. 27.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 3. és 4. prioritása keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2019/51. (III. 27.)

 

 

Jogszabály:

1167/2019. (III. 27.) Korm. határozat

a Hortobágyi Halgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatási kérelmeinek a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program egyes gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítására irányuló felhívásaira történő benyújtásához való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2019/51. (III. 27.)

 

 

Jogszabály:

Helyesbítés

Magyar Közlöny 2019/51. számában

Megjelent:

MK 2019/51. (III. 27.)

 

 

Jogszabály:

Helyesbítés

Magyar Közlöny 2019/51. számában

Megjelent:

MK 2019/51. (III. 27.)

 

 

2019. III. 26.

Jogszabály:

2019. évi XV. törvény

egyes törvények Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Európai Unióból történő rendezetlen kilépése esetére szükséges módosításáról

Megjelent:

MK 2019/50. (III. 26.)

Hatályos:

2019. 03. 27. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2019. évi XVI. törvény

a Magyarország Kormánya és a Belarusz Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2019/50. (III. 26.)

Hatályos:

2019. 03. 27. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2019. évi XVII. törvény

az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, valamint másrészről az Üzbég Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a kétoldalú textilkereskedelmi megállapodás lejártára tekintettel a megállapodás rendelkezéseinek a kétoldalú textilkereskedelemre történő kiterjesztéséről szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2019/50. (III. 26.)

Hatályos:

2019. 03. 27.

 

Jogszabály:

2019. évi XVIII. törvény

a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2019/50. (III. 26.)

Hatályos:

2019. 03. 27.

 

Jogszabály:

2019. évi XIX. törvény

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2019/50. (III. 26.)

Hatályos:

2019. 04. 03., 2019. 07. 01.

 

Jogszabály:

61/2019. (III. 26.) Korm. rendelet

a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/50. (III. 26.)

Hatályos:

2019. 04. 03., 2019. 04. 11., 2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

62/2019. (III. 26.) Korm. rendelet

a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/50. (III. 26.)

Hatályos:

2019. 03. 27.

 

Jogszabály:

7/2019. (III. 26.) AM rendelet

a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/50. (III. 26.)

Hatályos:

2019. 04. 10.

 

Jogszabály:

8/2019. (III. 26.) AM rendelet

a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, valamint a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/50. (III. 26.)

Hatályos:

2019. 04. 03., 2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

8/2019. (III. 26.) BM rendelet

a lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendeletnek a lőfegyver tartására jogosító hatósági engedélyek visszavonásával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2019/50. (III. 26.)

Hatályos:

2019. 04. 15.

 

Jogszabály:

34/2019. (III. 26.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a Magyarországon és a Szerb Köztársaságban kiállított, államilag elismert bizonyítványok és oklevelek, továbbá a tudományos fokozatot tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/50. (III. 26.)

 

 

Jogszabály:

3/2019. (III. 26.) AM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/18. (III. 26.)

Hatályos:

2019. 03. 27.

 

Jogszabály:

6/2019. (III. 26.) BM utasítás

a Belügyminisztérium fejezet költségvetési gazdálkodásának rendjéről szóló 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/18. (III. 26.)

Hatályos:

2019. 03. 27.

 

Jogszabály:

6/2019. (III. 26.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/18. (III. 26.)

Hatályos:

2019. 03. 27.

 

Jogszabály:

7/2019. (III. 26.) EMMI utasítás

egyes miniszteri biztosi kinevezésekről szóló miniszteri utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/18. (III. 26.)

Hatályos:

2019. 03. 27.

 

Jogszabály:

25/2019. (III. 26.) HM utasítás

a Magyar Honvédség katonáit érintő humánerőforrás-gazdálkodás fejlesztésével kapcsolatos, a 2019-2023. közötti időszakban végrehajtandó fő feladatokat tartalmazó program kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/18. (III. 26.)

Hatályos:

2019. 03. 27.

 

Jogszabály:

3/2019. (III. 26.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda Informatikai Biztonsági Szabályzatáról szóló 7/2015. (X. 30.) NVI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/18. (III. 26.)

Hatályos:

2019. 03. 27.

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Rendészeti Vezetőkiválasztási, Vezetőképzési és Továbbképzési Főosztály közleménye

a rendészeti vizsgák szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/18. (III. 26.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/18. (III. 26.)

 

 

Jogszabály:

EMMI-BM együttes pályázati felhívás

a 2019. évi "Idősbarát Önkormányzat Díj" elnyerésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/18. (III. 26.)

 

 

2019. III. 25.

Jogszabály:

59/2019. (III. 25.) Korm. rendelet

az ingatlan-nyilvántartási és térképészeti feladatok átrendezéséről és az azzal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/49. (III. 25.)

Hatályos:

2019. 04. 01.

 

Jogszabály:

60/2019. (III. 25.) Korm. rendelet

az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/49. (III. 25.)

Hatályos:

2019. 03. 26., 2019. 04. 02.

 

Jogszabály:

7/2019. (III. 25.) IM rendelet

az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről

Megjelent:

MK 2019/49. (III. 25.)

Hatályos:

2019. 03. 26.

 

Jogszabály:

1150/2019. (III. 25.) Korm. határozat

a Nemzeti Földügyi Központ létrehozásáról

Megjelent:

MK 2019/49. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

1151/2019. (III. 25.) Korm. határozat

Az ingatlan-nyilvántartási és térképészeti feladatok átrendezésével összefüggő kormányzati szerkezetátalakításról

Megjelent:

MK 2019/49. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

1152/2019. (III. 25.) Korm. határozat

egyes kiemelt turisztikai térségben megvalósítandó fejlesztésekhez szükséges további intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/49. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

1153/2019. (III. 25.) Korm. határozat

a 2021. évi FIBA Kosárlabda Európa-bajnokság egy csoportkörének megrendezése érdekében pályázat benyújtásához szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/49. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

1154/2019. (III. 25.) Korm. határozat

a szöuli és tokiói magyar kulturális intézet megnyitásával összefüggő intézkedésekről és azok finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2019/49. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

1155/2019. (III. 25.) Korm. határozat

a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet terhére megvalósítandó előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2019/49. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

1156/2019. (III. 25.) Korm. határozat

Kratochvil Károly tábornok egykori balatonszepezdi lakóházának hadtörténeti központtá alakításához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/49. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

1157/2019. (III. 25.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a katonai repülés és légvédelmi tevékenységek területén folytatott együttműködésről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/49. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

32/2019. (III. 25.) ME határozat

a Magyar-Baden-Württembergi Vegyes Bizottság magyar tagozati elnökének felmentéséről és kinevezéséről

Megjelent:

MK 2019/49. (III. 25.)

Hatályos:

2019. 03. 26.

 

Jogszabály:

33/2019. (III. 25.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2019/49. (III. 25.)

 

 

2019. III. 22.

Jogszabály:

2/2019. (III. 22.) NMHH rendelet

egyes frekvenciagazdálkodási tárgyú NMHH rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/48. (III. 22.)

Hatályos:

2019. 03. 30., 2020. 09. 06.

 

Jogszabály:

8/2019. (III. 22.) AB határozat

Makád Község Önkormányzata 11/2003. (X. 7.) számú rendelete mellékletének 6. pontja alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2019/48. (III. 22.)

 

 

Jogszabály:

9/2019. (III. 22.) AB határozat

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénnyel kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról

Megjelent:

MK 2019/48. (III. 22.)

 

 

Jogszabály:

10/2019. (III. 22.) AB határozat

a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 10. § (6) bekezdésével kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról

Megjelent:

MK 2019/48. (III. 22.)

 

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2019/48. (III. 22.)

 

 

2019. III. 20.

Jogszabály:

6/2019. (III. 20.) AB határozat

a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény 37. § a, valamint a Fővárosi Törvényszék 57.Pkf.638.942/2016/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2019/47. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

7/2019. (III. 20.) AB határozat

a Kúria Kfv.II.37.672/2015/28. számú ítélete, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 2005. november 1-jétől 2009. szeptember 30-ig hatályos 54. § (4)-(6) bekezdései alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról

Megjelent:

MK 2019/47. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

1145/2019. (III. 20.) Korm. határozat

a 2020. évi öntözésfejlesztések 2019. évi előkészítési, tervezési feladataihoz szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/47. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

1146/2019. (III. 20.) Korm. határozat

egyes kulturális célú feladatok támogatásáról

Megjelent:

MK 2019/47. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

1147/2019. (III. 20.) Korm. határozat

a Kübekháza-Rábé közúti határátkelőhely ideiglenes megnyitásához szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/47. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

1148/2019. (III. 20.) Korm. határozat

a Kárpát-medencei magyar nyelvű média működésének támogatása érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/47. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

1149/2019. (III. 20.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Nemzetközi Távközlési Egyesület között, a Nemzetközi Távközlési Egyesület ITU Telecom World 2019 rendezvényének lebonyolításáról, szervezéséről és finanszírozásáról szóló, a fogadó országgal kötött Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/47. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

29/2019. (III. 20.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Kenyai Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/47. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

30/2019. (III. 20.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2019/47. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

31/2019. (III. 20.) ME határozat

a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökének kinevezéséről

Megjelent:

MK 2019/47. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

4/2019. (III. 20.) MvM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal és a központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 4/2016. (III. 10.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/17. (III. 20.)

Hatályos:

2019. 03. 21.

 

Jogszabály:

5/2019. (III. 20.) MvM utasítás

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/17. (III. 20.)

Hatályos:

2019. 03. 21.

 

Jogszabály:

1/2019. (III. 20.) AM utasítás

a Minőségrendszerek Elismerésének Nemzeti Bizottsága létrehozásáról és működtetéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/17. (III. 20.)

Hatályos:

2019. 03. 21.

 

Jogszabály:

2/2019. (III. 20.) AM utasítás

a minisztérium fejezeti kezelésű előirányzataiból pályázati úton vagy egyedi döntés alapján pénzeszköz- vagy előirányzat-átadással biztosított támogatások kapcsán elszámolható költségekről, a támogatások felhasználása ellenőrzésének és a beszámolók összeállításának szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/17. (III. 20.)

Hatályos:

2019. 03. 21.

 

Jogszabály:

21/2019. (III. 20.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium felsőszintű vezetői és munkaértekezleteinek rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/17. (III. 20.)

Hatályos:

2019. 03. 21.

 

Jogszabály:

22/2019. (III. 20.) HM utasítás

a repülőgép-üzemanyagot beszerző, tároló, felhasználó és elszámoló honvédelmi szervezetek jövedéki adóraktári tevékenységével kapcsolatos feladatairól, valamint a hajtóanyagok jövedéki adó elszámolásával összefüggő egyéb feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/17. (III. 20.)

Hatályos:

2019. 03. 25.

 

Jogszabály:

23/2019. (III. 20.) HM utasítás

a külföldi szervezetek eszközei magyarországi, valamint a Magyar Honvédség eszközei külföldön végrehajtott üzemanyag-feltöltésének és elszámolásának rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/17. (III. 20.)

Hatályos:

2019. 03. 21.

 

Jogszabály:

24/2019. (III. 20.) HM utasítás

a belföldi reprezentációról szóló 83/2004. (HK 24.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/17. (III. 20.)

Hatályos:

2019. 03. 21.

 

Jogszabály:

5/2019. (III. 20.) ITM utasítás

a Svájci-Magyar Együttműködési Program II. munkacsoportjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/17. (III. 20.)

Hatályos:

2019. 03. 21.

 

Jogszabály:

8/2019. (III. 20.) KKM utasítás

a külképviseletek által üzemeltetett gépjárművek használatáról szóló 20/2016. (IX. 15.) KKM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/17. (III. 20.)

Hatályos:

2019. 03. 21.

 

Jogszabály:

3/2019. (III. 20.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervek Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/17. (III. 20.)

Hatályos:

2019. 03. 21.

 

Jogszabály:

8/2019. (III. 20.) OBH utasítás

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alkalmazásáról szóló 19/2012. (X. 18.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/17. (III. 20.)

Hatályos:

2019. 03. 21.

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/17. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

Igazságügyi Minisztérium közleménye

elismerések adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/17. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye

a 2019. április 1-je és április 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/17. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Bírósági Végrehajtói Kar közleménye

bírósági végrehajtó-helyettesi igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/17. (III. 20.)

 

 

2019. III. 19.

Jogszabály:

2/2019. (III. 19.) TNM rendelet

a nemzetiségi és egyházi célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Megjelent:

MK 2019/46. (III. 19.)

Hatályos:

2019. 03. 22.

 

Jogszabály:

1/2019. (III. 19.) MK rendelet

a miniszterelnök kabinetfőnöke feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 1/2015. (XII. 7.) MK rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/46. (III. 19.)

Hatályos:

2019. 03. 20.

 

Jogszabály:

6/2019. (III. 19.) AM rendelet

az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2018. évi finanszírozásának szabályairól szóló 7/2018. (III. 28.) FM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/46. (III. 19.)

Hatályos:

2019. 03. 20.

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2019/46. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

11/2019. (III. 19.) OGY határozat

Farkas Gergely országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2019/46. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

118/2019. (III. 19.) KE határozat

a Kossuth- és Széchenyi-díj adományozásáról

Megjelent:

MK 2019/46. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

119/2019. (III. 19.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2019/46. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

120/2019. (III. 19.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2019/46. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

121/2019. (III. 19.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2019/46. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

122/2019. (III. 19.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2019/46. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

123/2019. (III. 19.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2019/46. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

124/2019. (III. 19.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2019/46. (III. 19.)

 

 

2019. III. 18.

Jogszabály:

54/2019. (III. 18.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és Eritrea Állam Kormánya között a gazdasági és műszaki együttműködési Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2019/45. (III. 18.)

Hatályos:

2019. 03. 19. - kivétellel

 

Jogszabály:

55/2019. (III. 18.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/45. (III. 18.)

Hatályos:

2019. 03. 21.

 

Jogszabály:

56/2019. (III. 18.) Korm. rendelet

a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanácsról szóló 178/2013. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/45. (III. 18.)

Hatályos:

2019. 03. 19.

 

Jogszabály:

57/2019. (III. 18.) Korm. rendelet

a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendeletnek a lőfegyver tartására jogosító hatósági engedélyek visszavonásával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2019/45. (III. 18.)

Hatályos:

2019. 04. 15.

 

Jogszabály:

58/2019. (III. 18.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/45. (III. 18.)

Hatályos:

2019. 03. 19.

 

Jogszabály:

6/2019. (III. 18.) IM rendelet

a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról

Megjelent:

MK 2019/45. (III. 18.)

Hatályos:

2019. 04. 02.

 

Jogszabály:

108/2019. (III. 18.) KE határozat

altábornagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2019/45. (III. 18.)

 

 

Jogszabály:

109/2019. (III. 18.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/45. (III. 18.)

 

 

Jogszabály:

110/2019. (III. 18.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2019/45. (III. 18.)

 

 

Jogszabály:

111/2019. (III. 18.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/45. (III. 18.)

 

 

Jogszabály:

112/2019. (III. 18.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/45. (III. 18.)

 

 

Jogszabály:

113/2019. (III. 18.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/45. (III. 18.)

 

 

Jogszabály:

114/2019. (III. 18.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/45. (III. 18.)

 

 

Jogszabály:

115/2019. (III. 18.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/45. (III. 18.)

 

 

Jogszabály:

116/2019. (III. 18.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/45. (III. 18.)

 

 

Jogszabály:

117/2019. (III. 18.) KE határozat

a 95/2016. (III. 22.) KE határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/45. (III. 18.)

 

 

Jogszabály:

1132/2019. (III. 18.) Korm. határozat

a magyar-brazil külpolitikai és külgazdasági kapcsolatok új alapokra helyezéséről

Megjelent:

MK 2019/45. (III. 18.)

 

 

Jogszabály:

1133/2019. (III. 18.) Korm. határozat

a magyar űrkutatás és űrtevékenység fejlesztéséhez szükséges költségvetési források biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/45. (III. 18.)

 

 

Jogszabály:

1134/2019. (III. 18.) Korm. határozat

a 2019. évi Gyorsasági Kajak-Kenu Világbajnokság lebonyolításához kapcsolódó sportlétesítmény-fejlesztések megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/45. (III. 18.)

 

 

Jogszabály:

1135/2019. (III. 18.) Korm. határozat

a 2014-2020 közötti programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási keretösszegekről

Megjelent:

MK 2019/45. (III. 18.)

 

 

Jogszabály:

1136/2019. (III. 18.) Korm. határozat

a TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00004 azonosító számú ("A Zenede épületének energetikai korszerűsítése" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2019/45. (III. 18.)

 

 

Jogszabály:

1137/2019. (III. 18.) Korm. határozat

a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosító számú "Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása" című projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2019/45. (III. 18.)

 

 

Jogszabály:

1138/2019. (III. 18.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1-4. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2019/45. (III. 18.)

 

 

Jogszabály:

1139/2019. (III. 18.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 2. és 4. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2019/45. (III. 18.)

 

 

Jogszabály:

1140/2019. (III. 18.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/45. (III. 18.)

Hatályos:

2019. 03. 19.

 

Jogszabály:

1141/2019. (III. 18.) Korm. határozat

egyes állami erdészeti társaságok támogatási kérelmének a VP5-8.4.1-16 azonosító számú, "Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása", valamint a VP4-15.2.1.2-17 azonosító számú, "Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése" című, gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítására irányuló felhívására történő benyújtásához való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2019/45. (III. 18.)

 

 

Jogszabály:

1142/2019. (III. 18.) Korm. határozat

a VEKOP-6.3.2-17-2017-00002 azonosító számú ("Irmák Nonprofit Kft. - Speciális Foglalkoztató Otthon és Intézményeinek férőhely kiváltása" című) projekt tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő átcsoportosításáról, valamint a felhívásban meghatározott elszámolható költségtípusok mértékének együttes összege túllépéséhez történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2019/45. (III. 18.)

 

 

Jogszabály:

1143/2019. (III. 18.) Korm. határozat

a Bük város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2019/45. (III. 18.)

 

 

Jogszabály:

1144/2019. (III. 18.) Korm. határozat

az aktív- és ökoturizmussal összefüggő tevékenységek fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/45. (III. 18.)

 

 

2019. III. 14.

Jogszabály:

2019. évi III. törvény

a Magyarország Kormánya és a Luxemburgi Nagyhercegség Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2019/43. (III. 14.)

Hatályos:

2019. 03. 15. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2019. évi IV. törvény

a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a védelmi ipari minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2019/43. (III. 14.)

Hatályos:

2019. 03. 15. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2019. évi V. törvény

a Magyarország és az Argentin Köztársaság között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2019/43. (III. 14.)

Hatályos:

2019. 03. 15. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2019. évi VI. törvény

a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron, Dunakiliti és Doborgaz (DobrohoÜY) között létesítendő, kerékpárosok és gyalogosok közlekedésére szolgáló híd, valamint a hídhoz kapcsolódó létesítmények felépítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2019/43. (III. 14.)

Hatályos:

2019. 03. 15. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2019. évi VII. törvény

a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Őrhalom és Ipolyvarbó (Vrbovka) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2019/43. (III. 14.)

Hatályos:

2019. 03. 15. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2019. évi VIII. törvény

az Európai Unió és tagállamai, valamint Japán közötti Stratégiai Partnerségi Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2019/43. (III. 14.)

Hatályos:

2019. 03. 15. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2019. évi IX. törvény

a Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2019/43. (III. 14.)

Hatályos:

2019. 03. 15. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2019. évi X. törvény

a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló, Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti Megállapodás módosításáról és kiegészítéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2019/43. (III. 14.)

Hatályos:

2019. 03. 15. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2019. évi XI. törvény

a Nemzetközi Beruházási Bank és Magyarország Kormánya között a Nemzetközi Beruházási Bank Magyarországi Székhelyéről szóló Megállapodás kihirdetéséről és a 2015. évi XLI. törvénnyel kihirdetett, a Nemzetközi Beruházási Bank megalapítása tárgyában, Moszkvában, 1970. július 10-én aláírt és 1990. december 20. napján módosított Egyezményhez csatolt Alapszabály módosításának kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2019/43. (III. 14.)

Hatályos:

2019. 03. 15. - kivételekkel.

 

Jogszabály:

2019. évi XII. törvény

az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Kirgiz Köztársaság közötti partnerséget létrehozó partnerségi és együttműködési megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2019/43. (III. 14.)

Hatályos:

2019. 03. 15.

 

Jogszabály:

2019. évi XIII. törvény

a vagyonkezelő alapítványokról

Megjelent:

MK 2019/43. (III. 14.)

Hatályos:

2019. 03. 29.

 

Jogszabály:

2019. évi XIV. törvény

a 2020. évi Dubaji Világkiállításon történő magyar megjelenés sikeres megvalósításához, továbbá egyes nemzetközi nagyeseményekhez kapcsolódó rendelkezésekről

Megjelent:

MK 2019/43. (III. 14.)

Hatályos:

2019. 03. 15.

 

Jogszabály:

50/2019. (III. 14.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a vagyonkezelő alapítványok működésével kapcsolatos módosításáról

Megjelent:

MK 2019/43. (III. 14.)

Hatályos:

2019. 03. 22.

 

Jogszabály:

51/2019. (III. 14.) Korm. rendelet

a 2020. évi Dubaji Világkiállítással kapcsolatos egyes rendelkezésekről, valamint a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak meghatározásáról szóló 61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/43. (III. 14.)

Hatályos:

2019. 03. 15. - kivétellel.

 

Jogszabály:

1127/2019. (III. 14.) Korm. határozat

a 2020. évi Dubaji Világkiállításon történő magyar megjelenésről

Megjelent:

MK 2019/43. (III. 14.)

 

 

Jogszabály:

1128/2019. (III. 14.) Korm. határozat

a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozatnak az Alaptörvény hetedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2019/43. (III. 14.)

Hatályos:

2019. 03. 15.

 

Jogszabály:

52/2019. (III. 14.) Korm. rendelet

a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról

Megjelent:

MK 2019/44. (III. 14.)

Hatályos:

2019. 03. 15.

 

Jogszabály:

53/2019. (III. 14.) Korm. rendelet

a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/44. (III. 14.)

Hatályos:

2019. 03. 22.

 

Jogszabály:

5/2019. (III. 14.) AM rendelet

egyes vadgazdálkodással összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/44. (III. 14.)

Hatályos:

2019. 04. 14.

 

Jogszabály:

1129/2019. (III. 14.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti környezetügyi együttműködésről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/44. (III. 14.)

 

 

Jogszabály:

1130/2019. (III. 14.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1936/2015. (XII. 12.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/44. (III. 14.)

 

 

Jogszabály:

1131/2019. (III. 14.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a Vas Megyei Kormányhivatal székhelyeként működő Megyeháza felújításához szükséges forrásátcsoportosításról

Megjelent:

MK 2019/44. (III. 14.)

 

 

Jogszabály:

27/2019. (III. 14.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között az M3 autópálya - Mátészalka - országhatár és az ahhoz kapcsolódó romániai út nyomvonaláról és határmetszéspontjáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/44. (III. 14.)

 

 

Jogszabály:

28/2019. (III. 14.) ME határozat

a Felsőoktatási Tervezési Testület elnökének és tagjainak megbízásáról

Megjelent:

MK 2019/44. (III. 14.)

 

 

2019. III. 13.

Jogszabály:

2019. évi II. törvény

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvénynek az Alaptörvény hetedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2019/41. (III. 13.)

Hatályos:

2019. 03. 15.

 

Jogszabály:

48/2019. (III. 13.) Korm. rendelet

a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletnek az Alaptörvény hetedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2019/41. (III. 13.)

Hatályos:

2019. 03. 15.

 

Jogszabály:

49/2019. (III. 13.) Korm. rendelet

az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/41. (III. 13.)

Hatályos:

2019. 03. 14.

 

Jogszabály:

1/2019. (III. 13.) MEKH rendelet

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/41. (III. 13.)

Hatályos:

2019. 04. 13.

 

Jogszabály:

7/2019. (III. 13.) BM rendelet

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/41. (III. 13.)

Hatályos:

2019. 03. 14.

 

Jogszabály:

5/2019. (III. 13.) IM rendelet

a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről

Megjelent:

MK 2019/41. (III. 13.)

Hatályos:

2019. 03. 15.

 

Jogszabály:

1113/2019. (III. 13.) Korm. határozat

a bürokráciacsökkentés és a tartalmi dereguláció jogalkotásban történő érvényesítéséről

Megjelent:

MK 2019/41. (III. 13.)

Hatályos:

2019. 03. 15.

 

Jogszabály:

1114/2019. (III. 13.) Korm. határozat

a Nemzeti Radon Cselekvési Terv elfogadásáról

Megjelent:

MK 2019/41. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

1115/2019. (III. 13.) Korm. határozat

a 2021. évi ICF Kajak-Kenu Gyorsasági Világkupa megrendezésére benyújtandó pályázat érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/41. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

1116/2019. (III. 13.) Korm. határozat

a 2023. évi ICF Kajak-Kenu Maraton Világbajnokság megrendezésére benyújtandó pályázat érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/41. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

1117/2019. (III. 13.) Korm. határozat

az Iskola Alapítvány programjának finanszírozásához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/41. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

1118/2019. (III. 13.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/41. (III. 13.)

Hatályos:

2019. 03. 14.

 

Jogszabály:

1119/2019. (III. 13.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 2. és 4. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek igazságügyi szakértői véleményt követő támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2019/41. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

1120/2019. (III. 13.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1. és 3. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2019/41. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

1121/2019. (III. 13.) Korm. határozat

a TOP-6.1.3-15-PC1-2016-00001 azonosító számú ("A pécsi uránvárosi piac fejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2019/41. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

1122/2019. (III. 13.) Korm. határozat

a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/41. (III. 13.)

Hatályos:

2019. 03. 14.

 

Jogszabály:

26/2019. (III. 13.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2019/41. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

1123/2019. (III. 13.) Korm. határozat

a "30 éve szabadon" emlékév koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2019/42. (III. 13.)

Hatályos:

2019. 03. 14.

 

Jogszabály:

1124/2019. (III. 13.) Korm. határozat

a "30 éve szabadon" emlékév programjáról

Megjelent:

MK 2019/42. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

1125/2019. (III. 13.) Korm. határozat

az emberkereskedelem elleni küzdelem hatékonyságának növeléséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/42. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

1126/2019. (III. 13.) Korm. határozat

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében tervezett iskolafejlesztések előkészítéséhez szükséges további intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/42. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

19/2019. (III. 13.) HM utasítás

a belső szabályozási tevékenységről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/16. (III. 13.)

Hatályos:

2019. 03. 21.

 

Jogszabály:

20/2019. (III. 13.) HM utasítás

az egyes beosztásokban megállapítható munkaerő-piaci pótlékról szóló 34/2016. (VII. 15.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/16. (III. 13.)

Hatályos:

2019. 03. 14.

 

Jogszabály:

4/2019. (III. 13.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/16. (III. 13.)

Hatályos:

2019. 03. 14.

 

Jogszabály:

5/2019. (III. 13.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/16. (III. 13.)

Hatályos:

2019. 03. 15.

 

Jogszabály:

6/2019. (III. 13.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/16. (III. 13.)

Hatályos:

2019. 03. 15.

 

Jogszabály:

7/2019. (III. 13.) KKM utasítás

rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a Külgazdasági és Külügyminisztériumban követendő értesítési és eljárási rendről, valamint az ügyeleti rendszerről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/16. (III. 13.)

Hatályos:

2019. 03. 14.

 

Jogszabály:

1/2019. (III. 13.) BM OKF utasítás

a polgári védelmi szervezetek, valamint a közbiztonsági referensek 2019. évi katasztrófavédelmi felkészítésének rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/16. (III. 13.)

Hatályos:

2019. 03. 14.

 

Jogszabály:

16/2019. (III. 13.) ORFK utasítás

a Rendőrség gépjármű szabályzatáról szóló 10/2016. (IV. 25.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/16. (III. 13.)

Hatályos:

2019. 03. 14.

 

Jogszabály:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/16. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara közleménye

bírósági végrehajtó-helyettesi igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/16. (III. 13.)

 

 

2019. III. 12.

Jogszabály:

43/2019. (III. 12.) Korm. rendelet

az autóbuszos közúti személyszállítási tevékenységre, a közlekedésszervező tevékenységére vonatkozó piacfelügyeleti eljárásra és a piacfelügyeleti díj megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról, továbbá a piacfelügyeleti bírság mértékére és alkalmazására vonatkozó szabályokról

Megjelent:

MK 2019/39. (III. 12.)

Hatályos:

2019. 03. 28.

 

Jogszabály:

3/2019. (III. 12.) NVTNM rendelet

az ÓAM ÓZDI ACÉLMÜVEK Korlátolt Felelősségű Társaság állami tulajdonban álló társasági részesedése felett az Innovációs és Technológiai Minisztérium tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölésével összefüggésben az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/39. (III. 12.)

Hatályos:

2019. 03. 13.

 

Jogszabály:

4/2019. (III. 12.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a 2019. évi fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2019/39. (III. 12.)

Hatályos:

2019. 03. 13.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köm.5042/2018/3. határozata

Terem Község 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelete megalkotásának elrendeléséről

Megjelent:

MK 2019/39. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

1107/2019. (III. 12.) Korm. határozat

a Magyarország Kiváló Művésze, a Magyarország Érdemes Művésze és a Magyarország Babérkoszorúja díjak 2019. évi adományozásáról

Megjelent:

MK 2019/39. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

1108/2019. (III. 12.) Korm. határozat

a Nemzetközi Űrhajós Szövetség 2020-ban megrendezésre kerülő 33. Kongresszusának magyarországi megrendezése iránti szándék bejelentéséhez kapcsolódó hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2019/39. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

1109/2019. (III. 12.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a zalaegerszegi modern oktatási környezet fejlesztése érdekében történő támogatás biztosításához szükséges forrás átcsoportosításáról

Megjelent:

MK 2019/39. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet

a babaváró támogatásról

Megjelent:

MK 2019/40. (III. 12.)

Hatályos:

2019. 07. 01.

 

Jogszabály:

45/2019. (III. 12.) Korm. rendelet

a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról

Megjelent:

MK 2019/40. (III. 12.)

Hatályos:

2019. 07. 01.

 

Jogszabály:

46/2019. (III. 12.) Korm. rendelet

az egyes otthonteremtési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/40. (III. 12.)

Hatályos:

2019. 07. 01.

 

Jogszabály:

47/2019. (III. 12.) Korm. rendelet

egyes foglalkoztatási és pénzügyi tárgyú, valamint a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter feladatkörét érintő egyes kormányrendeleteknek a kormányzati igazgatásról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2019/40. (III. 12.)

Hatályos:

2019. 03. 13.

 

Jogszabály:

6/2019. (III. 12.) EMMI rendelet

a javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/40. (III. 12.)

Hatályos:

2019. 03. 13.

 

Jogszabály:

1110/2019. (III. 12.) Korm. határozat

a családvédelmi akcióterv részét képező kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/40. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

1111/2019. (III. 12.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a szegedi atlétikai centrum megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/40. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

1112/2019. (III. 12.) Korm. határozat

a Digitális Kormányzati Ügynökség felállításával kapcsolatos egyes feladatokról

Megjelent:

MK 2019/40. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

25/2019. (III. 12.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti környezetügyi együttműködésről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/40. (III. 12.)

 

 

2019. III. 11.

Jogszabály:

42/2019. (III. 11.) Korm. rendelet

a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak meghatározásáról, valamint a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 163/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/38. (III. 11.)

Hatályos:

2019. 03. 12.

 

Jogszabály:

4/2019. (III. 11.) BM rendelet

a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyával összefüggő egyes szabályokról

Megjelent:

MK 2019/38. (III. 11.)

Hatályos:

2019. 03. 12.

 

Jogszabály:

5/2019. (III. 11.) BM rendelet

a rendvédelmi igazgatási alkalmazottal szemben lefolytatható fegyelmi eljárásról

Megjelent:

MK 2019/38. (III. 11.)

Hatályos:

2019. 03. 12.

 

Jogszabály:

6/2019. (III. 11.) BM rendelet

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosításával összefüggő, a rendvédelmi igazgatási alkalmazottakat érintő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/38. (III. 11.)

Hatályos:

2019. 03. 12.

 

Jogszabály:

5/2019. (III. 11.) AB határozat

a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2019/38. (III. 11.)

 

 

Jogszabály:

1105/2019. (III. 11.) Korm. határozat

Magyarország és a Szerb Köztársaság között a 2018. február 9-i kormányzati csúcs alkalmával aláírásra került kétoldalú gazdasági és technikai segítségnyújtásról szóló megállapodás végrehajtásával kapcsolatos 2019. évben felmerülő feladatokról és költségekről, továbbá jelen együttműködés nyugat-balkáni régió többi országára történő kiterjeszthetőségének módjáról

Megjelent:

MK 2019/38. (III. 11.)

 

 

Jogszabály:

1106/2019. (III. 11.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggésben kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2019/38. (III. 11.)

 

 

Jogszabály:

3/2019. (III. 11.) KKM utasítás

a Nemzeti Befektetési Ügynökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/15. (III. 11.)

Hatályos:

2019. 03. 12.

 

Jogszabály:

2/2019. (III. 11.) BVOP utasítás

a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2018. (I. 25.) BVOP utasítás hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/15. (III. 11.)

Hatályos:

2019. 03. 12.

 

Jogszabály:

2/2019. (III. 11.) NVI utasítás

a szavazási levélcsomag személyes átvételére rendelkezésre álló időszak megállapításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/15. (III. 11.)

Hatályos:

2019. 03. 12.

 

Jogszabály:

15/2019. (III. 11.) ORFK utasítás

a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak által betölthető munkakörökről és az azok betöltéséhez szükséges képesítési követelményekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/15. (III. 11.)

Hatályos:

2019. 03. 12.

 

2019. III. 8.

Jogszabály:

41/2019. (III. 8.) Korm. rendelet

az "Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak" elnevezésű ösztöndíjprogramról és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 120/2017. (VI. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/37. (III. 8.)

Hatályos:

2019. 03. 16.

 

Jogszabály:

1/2019. (III. 8.) TNM rendelet

a nemzetiségi célú támogatások igénybevételének, felhasználásának és elszámolásának részletszabályairól

Megjelent:

MK 2019/37. (III. 8.)

Hatályos:

2019. 03. 13.

 

Jogszabály:

1092/2019. (III. 8.) Korm. határozat

a térítésmentes tankönyvellátásnak a köznevelés nappali rendszerű iskolai oktatás 10-16. évfolyamaira történő kiterjesztéséről

Megjelent:

MK 2019/37. (III. 8.)

 

 

Jogszabály:

1093/2019. (III. 8.) Korm. határozat

az országos Tudományos és Innovációs, Technológiai, illetve Ipari Park hálózat kiépítésének koncepciójáról

Megjelent:

MK 2019/37. (III. 8.)

 

 

Jogszabály:

1094/2019. (III. 8.) Korm. határozat

a Szerb Köztársaság Rendőrsége részére szolgálati kutyák ingyenes átadásáról

Megjelent:

MK 2019/37. (III. 8.)

 

 

Jogszabály:

1095/2019. (III. 8.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a Győr és Pannonhalma Világörökség közötti kerékpárút kiépítése érdekében szükséges forrás-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2019/37. (III. 8.)

 

 

Jogszabály:

1096/2019. (III. 8.) Korm. határozat

a szegedi ELI-ALPS lézeres kutatóközpont kihasználtságáról és a kihasználtság növelése érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/37. (III. 8.)

 

 

Jogszabály:

1097/2019. (III. 8.) Korm. határozat

a magyar divat és design fejlesztésének és a turisztikai szempontból kiemelt jelentőségű fesztiválok, kulturális nagyrendezvények támogatásáról

Megjelent:

MK 2019/37. (III. 8.)

 

 

Jogszabály:

1098/2019. (III. 8.) Korm. határozat

Magyarország Bangkoki Nagykövetségének Vientiáni Irodája megnyitásához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/37. (III. 8.)

 

 

Jogszabály:

1099/2019. (III. 8.) Korm. határozat

Magyarország Jeruzsálemi Külgazdasági Irodájának megnyitásához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/37. (III. 8.)

 

 

Jogszabály:

1100/2019. (III. 8.) Korm. határozat

az Ázsia-Európa Találkozó Közlekedési Miniszteri Értekezletének és kapcsolódó eseményeinek megrendezéséhez szükséges támogatás és pénzügyi feltételek biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/37. (III. 8.)

 

 

Jogszabály:

1101/2019. (III. 8.) Korm. határozat

az Ugandában megvalósítandó fejlesztési program pénzügyi forrásának biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/37. (III. 8.)

 

 

Jogszabály:

1102/2019. (III. 8.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a fenntartható vízgazdálkodás terén a határvizeken és a közös érdekű vízgyűjtőkön történő együttműködésről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/37. (III. 8.)

 

 

Jogszabály:

1103/2019. (III. 8.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/37. (III. 8.)

 

 

Jogszabály:

1104/2019. (III. 8.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat- átcsoportosításról, a központi költségvetés címrendjének módosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2019/37. (III. 8.)

 

 

Jogszabály:

5/2019. (III. 8.) BM-PM-LÜ együttes utasítás

az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztika koordinációját végző Bűnügyi Statisztikai Munkacsoport és az Előkészítő Munkacsoport működéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/14. (III. 8.)

Hatályos:

2019. 03. 09.

 

Jogszabály:

17/2019. (III. 8.) HM utasítás

a Magyar Honvédség képességfejlesztése érdekében kidolgozott Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos egyes feladatok végrehajtásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/14. (III. 8.)

Hatályos:

2019. 03. 09.

 

Jogszabály:

18/2019. (III. 8.) HM utasítás

a béketámogató műveletekben részt vevő állomány külszolgálati ellátmánya megállapításának alapjául szolgáló részletes kategóriába sorolásáról szóló 19/2018. (VI. 27.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/14. (III. 8.)

Hatályos:

2019. 03. 09., 2019. 04. 01.

 

Jogszabály:

1/2019. (III. 8.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervek békeidőszaki fegyverzeti, vegyivédelmi szakanyagellátás tervezésének és tartalékkészleteinek meghatározásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/14. (III. 8.)

Hatályos:

2019. 04. 01.

 

Jogszabály:

7/2019. (III. 8.) OBH utasítás

a bírák és igazságügyi alkalmazottak tevékenysége elismeréséről szóló szabályzatról szóló 6/2012. (IV. 13.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/14. (III. 8.)

Hatályos:

2019. 03. 09.

 

Jogszabály:

11/2019. (III. 8.) ORFK utasítás

az Alkotmánybíróság épületébe történő belépés és az onnan való kilépés, valamint a parkolás ellenőrzése rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/14. (III. 8.)

Hatályos:

2019. 03. 16.

 

Jogszabály:

12/2019. (III. 8.) ORFK utasítás

a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben meghatározott díjkitűzéssel kapcsolatos eljárás szabályairól szóló 16/2009. (OT 9.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/14. (III. 8.)

Hatályos:

2019. 03. 11.

 

Jogszabály:

13/2019. (III. 8.) ORFK utasítás

az Öltözködési Szabályzatról szóló 43/2018. (VIII. 7.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/14. (III. 8.)

Hatályos:

2019. 03. 09.

 

Jogszabály:

14/2019. (III. 8.) ORFK utasítás

egyes közlekedésrendészeti tárgyú ORFK utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/14. (III. 8.)

Hatályos:

2019. 03. 09., 2019. 07. 01.

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/14. (III. 8.)

 

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/14. (III. 8.)

 

 

Jogszabály:

Habsburg Ottó Alapítvány

Alapító Okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/14. (III. 8.)

 

 

Jogszabály:

Zala Megyei Kormányhivatal hirdetménye

hatósági ellenőri igazolvány bevonásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/14. (III. 8.)

 

 

2019. III. 7.

Jogszabály:

39/2019. (III. 7.) Korm. rendelet

a látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeg megállapításáról

Megjelent:

MK 2019/36. (III. 7.)

Hatályos:

2019. 03. 08.

 

Jogszabály:

40/2019. (III. 7.) Korm. rendelet

a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/36. (III. 7.)

Hatályos:

2019. 03. 08., 2019. 07. 01.

 

Jogszabály:

11/2019. (III. 7.) MNB rendelet

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény végrehajtásának az MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól szóló 45/2018. (XII. 17.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/36. (III. 7.)

Hatályos:

2019. 03. 08.

 

Jogszabály:

3/2019. (III. 7.) AB határozat

a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 353/A. § (1) bekezdésével kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról

Megjelent:

MK 2019/36. (III. 7.)

 

 

Jogszabály:

4/2019. (III. 7.) AB határozat

a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66/A. § (1) bekezdésével, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 38/A. § (1) bekezdésével kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról, valamint az Alaptörvény P) cikk (1) bekezdéséből és XXI. cikk (1) bekezdéséből fakadó mulasztás megállapításáról

Megjelent:

MK 2019/36. (III. 7.)

 

 

Jogszabály:

24/2019. (III. 7.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya között a diplomata- és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/36. (III. 7.)

 

 

2019. III. 6.

Jogszabály:

38/2019. (III. 6.) Korm. rendelet

a településtervezéssel összefüggésben az örökségvédelmi feladatellátás egyszerűsítését szolgáló kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/35. (III. 6.)

Hatályos:

2019. 03. 14.

 

Jogszabály:

2/2019. (III. 6.) NVTNM rendelet

a Balatoni Hajózási Zártkörűen működő Részvénytársaság és a M A H A R T - PassNave Személyhajózási Korlátolt Felelősségű Társaság állami tulajdonú társasági részesedése felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személy kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/35. (III. 6.)

Hatályos:

2019. 03. 07.

 

Jogszabály:

4/2019. (III. 6.) AM rendelet

az egyes nemzeti forrásból finanszírozott mezőgazdasági támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/35. (III. 6.)

Hatályos:

2019. 03. 09.

 

Jogszabály:

10/2019. (III. 6.) OGY határozat

a Magyarország területén élő nemzetiségek helyzetéről (2015. február - 2017. február) címmel benyújtott beszámoló elfogadásáról

Megjelent:

MK 2019/35. (III. 6.)

 

 

Jogszabály:

96/2019. (III. 6.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/35. (III. 6.)

 

 

Jogszabály:

97/2019. (III. 6.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/35. (III. 6.)

 

 

Jogszabály:

98/2019. (III. 6.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/35. (III. 6.)

 

 

Jogszabály:

99/2019. (III. 6.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/35. (III. 6.)

 

 

Jogszabály:

100/2019. (III. 6.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/35. (III. 6.)

 

 

Jogszabály:

101/2019. (III. 6.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/35. (III. 6.)

 

 

Jogszabály:

102/2019. (III. 6.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/35. (III. 6.)

 

 

Jogszabály:

103/2019. (III. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/35. (III. 6.)

 

 

Jogszabály:

104/2019. (III. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/35. (III. 6.)

 

 

Jogszabály:

105/2019. (III. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/35. (III. 6.)

 

 

Jogszabály:

106/2019. (III. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/35. (III. 6.)

 

 

Jogszabály:

107/2019. (III. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/35. (III. 6.)

 

 

Jogszabály:

1091/2019. (III. 6.) Korm. határozat

a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ képességeinek fejlesztéséhez szükséges költségvetési többletforrások biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/35. (III. 6.)

 

 

Jogszabály:

23/2019. (III. 6.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya között a diplomata- és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/35. (III. 6.)

 

 

2019. III. 5.

Jogszabály:

32/2019. (III. 5.) Korm. rendelet

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény illetménykülönbözet-számítással összefüggő átmeneti rendelkezéseinek alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2019/34. (III. 5.)

Hatályos:

2019. 03. 06.

 

Jogszabály:

33/2019. (III. 5.) Korm. rendelet

az igazságügyi szolgáltatásokkal, valamint az emberkereskedelem áldozatainak azonosításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/34. (III. 5.)

Hatályos:

2019. 03. 06.

 

Jogszabály:

34/2019. (III. 5.) Korm. rendelet

az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/34. (III. 5.)

Hatályos:

2019. 03. 08.

 

Jogszabály:

35/2019. (III. 5.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/34. (III. 5.)

Hatályos:

2019. 03. 06.

 

Jogszabály:

36/2019. (III. 5.) Korm. rendelet

a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/34. (III. 5.)

Hatályos:

2019. 03. 06.

 

Jogszabály:

37/2019. (III. 5.) Korm. rendelet

a komáromi ipari park bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 344/2017. (XI. 15.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/34. (III. 5.)

Hatályos:

2019. 03. 06.

 

Jogszabály:

1/2019. (III. 5.) PTNM rendelet

a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzat kezeléséről és felhasználásáról szóló 1/2017. (X. 31.) PTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/34. (III. 5.)

Hatályos:

2019. 03. 06.

 

Jogszabály:

2/2019. (III. 5.) AB határozat

az Alaptörvény R) cikk (1) bekezdésének, 24. cikk (1) bekezdésének, valamint a XIV. cikk (4) bekezdésének értelmezéséről

Megjelent:

MK 2019/34. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

7/2019. (III. 5.) OGY határozat

a Hungarikum Bizottság négy tagjának delegálásáról

Megjelent:

MK 2019/34. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

8/2019. (III. 5.) OGY határozat

a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa tagjainak megválasztásáról szóló 11/2011. (III. 9.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/34. (III. 5.)

Hatályos:

2019. 03. 04.

 

Jogszabály:

9/2019. (III. 5.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/34. (III. 5.)

Hatályos:

2019. 03. 04.

 

Jogszabály:

95/2019. (III. 5.) KE határozat

a bírósági ülnökök megválasztása időpontjának kitűzéséről

Megjelent:

MK 2019/34. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

1084/2019. (III. 5.) Korm. határozat

a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló jogszabályok végrehajtása érdekében szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/34. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

1085/2019. (III. 5.) Korm. határozat

az állami tankönyvkiadás egyes feladatainak végrehajtásához szükséges pénzügyi forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/34. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

1086/2019. (III. 5.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében egy dunaújvárosi szálloda és rendezvényközpont létesítéséhez szükséges támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/34. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

1087/2019. (III. 5.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a dunaújvárosi Aquantis élményfürdő felújítása és Fürdőpark kialakítására vonatkozó beruházás megvalósítása érdekében történő támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/34. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

1088/2019. (III. 5.) Korm. határozat

a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházási megvalósítási programjának módosításáról

Megjelent:

MK 2019/34. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

1089/2019. (III. 5.) Korm. határozat

a Komárom városában megvalósítani szükséges víziközmű fejlesztések támogatásáról

Megjelent:

MK 2019/34. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

1090/2019. (III. 5.) Korm. határozat

a Buenos Airesben 2019. március 20-22. között megrendezésre kerülő második Magas Szintű Dél-Dél Együttműködési ENSZ Konferencián való magyar részvételről

Megjelent:

MK 2019/34. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

16/2019. (III. 5.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/13. (III. 5.)

Hatályos:

2019. 03. 06.

 

2019. III. 4.

Jogszabály:

3/2019. (III. 4.) MvM utasítás

a Központi Statisztikai Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/12. (III. 4.)

Hatályos:

2019. 03. 04. 21 órától.

 

Jogszabály:

4/2019. (III. 4.) BM utasítás

a Belügyminisztérium hivatali szervezetei kötelezettségvállalási, utalványozási és ellenjegyzési, valamint érvényesítési rendjéről szóló 26/2013. (VIII. 30.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/12. (III. 4.)

Hatályos:

2019. 03. 05.

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/12. (III. 4.)

 

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/12. (III. 4.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Bírósági Végrehajtói Kar pályázati felhívása

önálló bírósági végrehajtói álláshelyek betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/12. (III. 4.)

 

 

2019. III. 1.

Jogszabály:

4/2019. (III. 1.) IM rendelet

az Európai Parlament tagjainak 2019. május 26. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról

Megjelent:

MK 2019/32. (III. 1.)

Hatályos:

2019. 03. 02.

 

Jogszabály:

93/2019. (III. 1.) KE határozat

az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választása időpontjának kitűzéséről

Megjelent:

MK 2019/32. (III. 1.)

 

 

Jogszabály:

27/2019. (III. 1.) Korm. rendelet

a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról szóló 228/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/33. (III. 1.)

Hatályos:

2019. 03. 02.

 

Jogszabály:

28/2019. (III. 1.) Korm. rendelet

a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/33. (III. 1.)

Hatályos:

2019. 03. 31.

 

Jogszabály:

29/2019. (III. 1.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/33. (III. 1.)

Hatályos:

2019. 03. 31.

 

Jogszabály:

30/2019. (III. 1.) Korm. rendelet

a légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló 532/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/33. (III. 1.)

Hatályos:

2019. 03. 31.

 

Jogszabály:

31/2019. (III. 1.) Korm. rendelet

a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/33. (III. 1.)

Hatályos:

2019. 03. 02.

 

Jogszabály:

1/2019. (III. 1.) NVTNM rendelet

a Miniszterelnökség és a Nemzeti Sportközpontok tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölésével összefüggésben az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/33. (III. 1.)

Hatályos:

2019. 03. 04.

 

Jogszabály:

5/2019. (III. 1.) EMMI rendelet

a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről szóló 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/33. (III. 1.)

Hatályos:

2019. 03. 02.

 

Jogszabály:

94/2019. (III. 1.) KE határozat

a Magyar Nemzeti Bank elnökének ismételt kinevezéséről

Megjelent:

MK 2019/33. (III. 1.)

 

 

Jogszabály:

1079/2019. (III. 1.) Korm. határozat

"Életmentő Emlékérem" adományozásáról

Megjelent:

MK 2019/33. (III. 1.)

 

 

Jogszabály:

1080/2019. (III. 1.) Korm. határozat

Magyarország légiközlekedési terep és akadály adatbázisának létrehozásával és fenntartásával kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2019/33. (III. 1.)

 

 

Jogszabály:

1081/2019. (III. 1.) Korm. határozat

a KEHOP-.1.2 és a KEHOP-2.1.3 azonosító jelű felhívás keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/33. (III. 1.)

Hatályos:

2019. 03. 02.

 

Jogszabály:

1082/2019. (III. 1.) Korm. határozat

a 2014-2020 közötti programozási időszakban uniós forrásból megvalósítani tervezett nagyprojektekkel kapcsolatos feladatokról szóló 1374/2017. (VI. 13.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/33. (III. 1.)

 

 

Jogszabály:

1083/2019. (III. 1.) Korm. határozat

a 2014-2020. évek közötti határ menti közúti infrastruktúra-fejlesztésekről szóló 1007/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/33. (III. 1.)

 

 

Jogszabály:

21/2019. (III. 1.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú oktatási együttműködési egyezmény és a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú kulturális együttműködési egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/33. (III. 1.)

 

 

Jogszabály:

22/2019. (III. 1.) ME határozat

a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács elnökének és tagjainak kinevezéséről

Megjelent:

MK 2019/33. (III. 1.)

 

 

Jogszabály:

1/2019. (III. 1.) ME utasítás

a Miniszterelnöki Kormányiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018. (VI. 11.) ME utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/11. (III. 1.)

Hatályos:

2019. 03. 01. 17 órától.

 

Jogszabály:

2/2019. (III. 1.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2018. (VII. 3.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/11. (III. 1.)

Hatályos:

2019. 03. 01. 17 órától.

 

Jogszabály:

4/2019. (III. 1.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2018. (VII. 26.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/11. (III. 1.)

Hatályos:

2019. 03. 01. 17 órától.

 

Jogszabály:

5/2019. (III. 1.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkárának irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatairól és eljárásuk rendjéről szóló 17/2018. (VIII. 14.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/11. (III. 1.)

Hatályos:

2019. 03. 01. 17 órától.

 

Jogszabály:

1/2019. (III. 1.) IM utasítás

az Igazságügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014. (XI. 14.) IM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/11. (III. 1.)

Hatályos:

2019. 03. 01. 17 órától.

 

2019. II. 28.

Jogszabály:

2019. évi I. törvény

a Magyarország Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között a katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2019/31. (II. 28.)

Hatályos:

2019. 03. 01. - kivétellel.

 

Jogszabály:

26/2019. (II. 28.) Korm. rendelet

a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/31. (II. 28.)

Hatályos:

2019. 03. 08.

 

Jogszabály:

4/2019. (II. 28.) HM rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/31. (II. 28.)

Hatályos:

2019. 03. 01.

 

Jogszabály:

61/2019. (II. 28.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2019/31. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

62/2019. (II. 28.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2019/31. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

63/2019. (II. 28.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2019/31. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

64/2019. (II. 28.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2019/31. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

65/2019. (II. 28.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2019/31. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

66/2019. (II. 28.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2019/31. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

67/2019. (II. 28.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2019/31. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

68/2019. (II. 28.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2019/31. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

69/2019. (II. 28.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2019/31. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

70/2019. (II. 28.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2019/31. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

71/2019. (II. 28.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2019/31. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

72/2019. (II. 28.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

Megjelent:

MK 2019/31. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

73/2019. (II. 28.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2019/31. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

74/2019. (II. 28.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2019/31. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

75/2019. (II. 28.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

Megjelent:

MK 2019/31. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

76/2019. (II. 28.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

Megjelent:

MK 2019/31. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

77/2019. (II. 28.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2019/31. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

78/2019. (II. 28.) KE határozat

rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

Megjelent:

MK 2019/31. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

79/2019. (II. 28.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

Megjelent:

MK 2019/31. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

80/2019. (II. 28.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2019/31. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

81/2019. (II. 28.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

Megjelent:

MK 2019/31. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

82/2019. (II. 28.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

Megjelent:

MK 2019/31. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

83/2019. (II. 28.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2019/31. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

84/2019. (II. 28.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2019/31. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

85/2019. (II. 28.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2019/31. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

86/2019. (II. 28.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

Megjelent:

MK 2019/31. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

87/2019. (II. 28.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2019/31. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

88/2019. (II. 28.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2019/31. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

89/2019. (II. 28.) KE határozat

rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

Megjelent:

MK 2019/31. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

90/2019. (II. 28.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2019/31. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

91/2019. (II. 28.) KE határozat

határozott időre szóló rendkívüli követ és meghatalmazott miniszteri kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/31. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

92/2019. (II. 28.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2019/31. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

1070/2019. (II. 28.) Korm. határozat

a hazai kommunikációért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2019/31. (II. 28.)

Hatályos:

2019. 03. 01.

 

Jogszabály:

1071/2019. (II. 28.) Korm. határozat

a KEHOP-4.1.0-15-2016-00016 azonosító számú ("Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található Natura 2000 területeket bemutató hálózat létrehozása" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/31. (II. 28.)

Hatályos:

2019. 03. 01.

 

Jogszabály:

1072/2019. (II. 28.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló integrált területi programok jóváhagyásáról szóló 1612/2016. (XI. 8.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/31. (II. 28.)

Hatályos:

2019. 03. 01.

 

Jogszabály:

1073/2019. (II. 28.) Korm. határozat

a Heves város külterületén fekvő földterület beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2019/31. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

1074/2019. (II. 28.) Korm. határozat

a Markaz község külterületén fekvő földterület beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2019/31. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

1075/2019. (II. 28.) Korm. határozat

a Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról szóló 1092/2017. (II. 21.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről, valamint a Sopron-Fertő kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról szóló 1862/2016. (XII. 27.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/31. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

1076/2019. (II. 28.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében Kaposváron megvalósuló tízpályás versenymedencés városi uszoda beruházás megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/31. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

1077/2019. (II. 28.) Korm. határozat

a Ciprusi Köztársaság Belügyminisztériumának Menekültügyi Szolgálata részére szoftver használati engedélyének ingyenes átruházásáról

Megjelent:

MK 2019/31. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

1078/2019. (II. 28.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a Bolgár Köztársaság budapesti diplomáciai képviseletének ingatlanszükségleteit illető kérdések rendezéséről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/31. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

18/2019. (II. 28.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú oktatási együttműködési egyezmény és a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú kulturális együttműködési egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/31. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

19/2019. (II. 28.) ME határozat

főiskolai tanár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2019/31. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

20/2019. (II. 28.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről

Megjelent:

MK 2019/31. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

13/2019. (II. 28.) HM utasítás

a honvédelmi miniszter által alapított honvéd középiskolai ösztöndíj megállapításának és folyósításának rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/10. (II. 28.)

Hatályos:

2019. 03. 01.

 

Jogszabály:

14/2019. (II. 28.) HM utasítás

a Magyar Honvédség Open Network szolgáltatáspark kialakításáról, valamint a rendszer bevezetésével kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/10. (II. 28.)

Hatályos:

2019. 03. 01.

 

Jogszabály:

15/2019. (II. 28.) HM utasítás

a LÉGIÓ Létszámjelentő Modulról és a honvédelmi szervezetek napi létszámjelentéseinek rendjéről szóló 50/2018. (HK 8.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/10. (II. 28.)

Hatályos:

2019. 03. 01.

 

Jogszabály:

4/2019. (II. 28.) ITM utasítás

az Innovációs és Technológiai Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/10. (II. 28.)

Hatályos:

2019. 03. 01.

 

2019. II. 27.

Jogszabály:

24/2019. (II. 27.) Korm. rendelet

az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet, valamint a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/30. (II. 27.)

Hatályos:

2019. 03. 15.

 

Jogszabály:

25/2019. (II. 27.) Korm. rendelet

a Róheim-villa rekonstrukciója érdekében szükséges beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2019/30. (II. 27.)

Hatályos:

2019. 02. 28.

 

Jogszabály:

3/2019. (II. 27.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a Magyar Falu Program keretében megvalósuló egyes programelemekkel összefüggő intézkedések végrehajtásáról, valamint azok 2019. évben szükséges támogatásáról szóló 1669/2018. (XII. 10.) Korm. határozattal összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2019/30. (II. 27.)

Hatályos:

2019. 02. 28.

 

Jogszabály:

4/2019. (II. 27.) EMMI rendelet

egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/30. (II. 27.)

Hatályos:

2019. 02. 28.

 

Jogszabály:

3/2019. (II. 27.) IM rendelet

az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/30. (II. 27.)

Hatályos:

2019. 03. 07..

 

Jogszabály:

3/2019. (II. 27.) ITM rendelet

a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/30. (II. 27.)

Hatályos:

2019. 02. 28., 2019. 03. 29.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5037/2018/4. határozata

A nem közterületi ingatlanon engedéllyel vagy engedély nélkül végzett fakivágás esetén a pótlás mellett vagy helyett kompenzációs intézkedésként a károsult környezeti elem becsült költségével egyenértékű pénzbeli megváltás is előírható. A kompenzáció az engedély nélküli kivágás esetén sem tehető szankciós jellegűvé. A jogellenes cselekmény jogkövetkezménye a jogsértés súlyával arányban álló közigazgatási bírság kiszabása lehet.

Megjelent:

MK 2019/30. (II. 27.)

 

 

Jogszabály:

60/2019. (II. 27.) KE határozat

a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának tagjává történő ismételt kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/30. (II. 27.)

 

 

Jogszabály:

1067/2019. (II. 27.) Korm. határozat

Magyarországnak az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében felállítandó Terrorizmus Elleni Koordinátorok Globális Hálózatához, valamint az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében már működő Terrorizmus Elleni Hálózathoz történő csatlakozásáról

Megjelent:

MK 2019/30. (II. 27.)

 

 

Jogszabály:

1068/2019. (II. 27.) Korm. határozat

az ukrajnai Beregszászi járásban működő II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán tervezett tanuszoda- és tornaterem-fejlesztés megvalósításához szükséges támogatással kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/30. (II. 27.)

 

 

Jogszabály:

1069/2019. (II. 27.) Korm. határozat

a felvidéki Szepsi városában tervezett iskolaközpont épületkomplexuma kivitelezésének megvalósításáról

Megjelent:

MK 2019/30. (II. 27.)

 

 

Jogszabály:

1/2019. (II. 27.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2018. (XII. 17.) MNB utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/9. (II. 27.)

Hatályos:

2019. 02. 28.

 

Jogszabály:

1/2019. (II. 27.) MvM utasítás

a taxikártyák használatának és kezelésének szabályozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/9. (II. 27.)

Hatályos:

2019. 02. 28.

 

Jogszabály:

3/2019. (II. 27.) BM utasítás

a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2018. (VI. 12.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/9. (II. 27.)

Hatályos:

2019. 03. 01.

 

Jogszabály:

12/2019. (II. 27.) HM utasítás

az egyes kiképzési, oktatási és regeneráló központok átadás-átvételével összefüggő feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/9. (II. 27.)

Hatályos:

2019. 02. 28., 2019. 04. 01.

 

Jogszabály:

2/2019. (II. 27.) PM utasítás

a Pénzügyminisztérium Egyedi Iratkezelési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/9. (II. 27.)

Hatályos:

2019. 03. 01.

 

Jogszabály:

3/2019. (II. 27.) PM utasítás

a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 12/2018. (XII. 19.) PM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/9. (II. 27.)

Hatályos:

2019. 02. 28.

 

Jogszabály:

6/2019. (II. 27.) OBH utasítás

az Országos Bírósági Könyvtári Rendszerről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/9. (II. 27.)

Hatályos:

2019. 03. 01.

 

Jogszabály:

9/2019. (II. 27.) ORFK utasítás

a 2019. évi választható béren kívüli juttatás szabályozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/9. (II. 27.)

Hatályos:

2019. 02. 28.

 

Jogszabály:

10/2019. (II. 27.) ORFK utasítás

a 2019. évi bankszámla-hozzájárulásról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/9. (II. 27.)

Hatályos:

2019. 02. 28.

 

Jogszabály:

19/2019. (II. 27.) KKM közlemény

a Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között a polgári ügyekben nyújtandó kölcsönös jogsegélyről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2018. évi LXXXVII. törvény 2. § ának és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/9. (II. 27.)

 

 

Jogszabály:

TNM pályázati felhívás

Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjra

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/9. (II. 27.)

 

 

Jogszabály:

TNM pályázati felhívás

Petőfi Sándor Program ösztöndíjra

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/9. (II. 27.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/9. (II. 27.)

 

 

Jogszabály:

Budapesti Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

a Budapest XII. kerület 2. és Budapest XII. kerület 3. számú székhelyű közjegyzői állások betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/9. (II. 27.)

 

 

Jogszabály:

Közbeszerzési Hatóság közleménye

a Közbeszerzési Kiválósági Díj 2018. évi díjazottjairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/9. (II. 27.)

 

 

Jogszabály:

Közbeszerzési Hatóság közleménye

a Közbeszerzési Nívódíj 2018. évi díjazottjairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/9. (II. 27.)

 

 

Jogszabály:

KSH közlemény

a különböző ellátások alapjául szolgáló főbb statisztikai adatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/9. (II. 27.)

 

 

2019. II. 25.

Jogszabály:

21/2019. (II. 25.) Korm. rendelet

a 2019/2020. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2019/2020. tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről

Megjelent:

MK 2019/28. (II. 25.)

Hatályos:

2019. 03. 05.

 

Jogszabály:

59/2019. (II. 25.) KE határozat

dandártábornok szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2019/28. (II. 25.)

 

 

Jogszabály:

1061/2019. (II. 25.) Korm. határozat

a kárpátaljai magyar bázisiskolák fejlesztési programjának megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/28. (II. 25.)

 

 

Jogszabály:

1062/2019. (II. 25.) Korm. határozat

a nemzeti jelentőségű vajdasági magyar intézmények programjai és megkezdett beruházásai megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/28. (II. 25.)

 

 

Jogszabály:

22/2019. (II. 25.) Korm. rendelet

a közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásának rendjéről szóló 449/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről és az azzal összefüggő átmeneti rendelkezésekről

Megjelent:

MK 2019/29. (II. 25.)

Hatályos:

2019. 02. 26.

 

Jogszabály:

23/2019. (II. 25.) Korm. rendelet

a rendeltetésmódosítási eljárás során alkalmazandó részletes szabályokról szóló 143/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/29. (II. 25.)

Hatályos:

2019. 03. 02.

 

Jogszabály:

1063/2019. (II. 25.) Korm. határozat

a büntetés-végrehajtási szervek statikus és dinamikus biztonsági elemeinek fejlesztéséről

Megjelent:

MK 2019/29. (II. 25.)

 

 

Jogszabály:

1064/2019. (II. 25.) Korm. határozat

a 2021-2027 programozási időszakra való felkészülés keretében új forráselosztási eszközök kidolgozásáról

Megjelent:

MK 2019/29. (II. 25.)

 

 

Jogszabály:

1065/2019. (II. 25.) Korm. határozat

a KEHOP-4.1.0-15-2015-00003 azonosító számú ("A természetvédelmi területkezelési infrastruktúra fejlesztés a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság működési területén" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2019/29. (II. 25.)

Hatályos:

2019. 02. 26.

 

Jogszabály:

1066/2019. (II. 25.) Korm. határozat

a KEHOP-1.4.0-15-2016-00014 azonosító számú ("VTT Hullámtér rendezése a Közép-Tiszán" című) nagyprojekt-javaslat jóváhagyásáról, támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/29. (II. 25.)

Hatályos:

2019. 02. 26.

 

2019. II. 22.

Jogszabály:

20/2019. (II. 22.) Korm. rendelet

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/27. (II. 22.)

Hatályos:

2019. 03. 06.

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2019/27. (II. 22.)

 

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2019/27. (II. 22.)

 

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2019/27. (II. 22.)

 

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2019/27. (II. 22.)

 

 

Jogszabály:

58/2019. (II. 22.) KE határozat

dandártábornok szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2019/27. (II. 22.)

 

 

Jogszabály:

1055/2019. (II. 22.) Korm. határozat

a 2019. évi FINA Úszó Bajnokok Sorozat magyarországi versenye megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/27. (II. 22.)

 

 

Jogszabály:

1056/2019. (II. 22.) Korm. határozat

a fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról

Megjelent:

MK 2019/27. (II. 22.)

 

 

Jogszabály:

1057/2019. (II. 22.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott befizetési kötelezettség egy részének elengedéséről, a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2019/27. (II. 22.)

 

 

Jogszabály:

1058/2019. (II. 22.) Korm. határozat

költségvetési támogatások biztosításáról szóló kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2019/27. (II. 22.)

 

 

Jogszabály:

1059/2019. (II. 22.) Korm. határozat

a települési önkormányzatok támogatásáról és egyes települési önkormányzatok támogatását érintő kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2019/27. (II. 22.)

 

 

Jogszabály:

1060/2019. (II. 22.) Korm. határozat

az MKUK Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság történelmi vándorszínházi tevékenységéhez kapcsolódó feladatokról

Megjelent:

MK 2019/27. (II. 22.)

 

 

Jogszabály:

17/2019. (II. 22.) ME határozat

a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökének felmentéséről

Megjelent:

MK 2019/27. (II. 22.)

 

 

2019. II. 21.

Jogszabály:

10/2019. (II. 21.) MNB rendelet

a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/26. (II. 21.)

Hatályos:

2019. 02. 22., 2019. 03. 31., 2019. 07. 01.

 

Jogszabály:

2/2019. (II. 21.) MvM rendelet

a Miniszterelnökséget vezető miniszter által adományozható elismerésekről szóló 15/2015. (III. 11.) MvM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/26. (II. 21.)

Hatályos:

2019. 02. 22.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5039/2018/7. határozata

Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használatáról és a közterület rendjéről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendeletének egyes rendelkezései törvénysértő voltának megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2019/26. (II. 21.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5036/2018/3. határozata

A törvényi felhatalmazás a közterületi szabályozás tárgyára, a közterület rendeltetésének biztosítására vonatkozik, az nem terjed ki a közterületen szabályosan elhelyezett berendezéseken megjelenített üzenetek tartalmi vizsgálatára. A plakátok kihelyezése tartalmi indokok alapján nem korlátozható.

Megjelent:

MK 2019/26. (II. 21.)

 

 

Jogszabály:

49/2019. (II. 21.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2019/26. (II. 21.)

 

 

Jogszabály:

50/2019. (II. 21.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2019/26. (II. 21.)

 

 

Jogszabály:

51/2019. (II. 21.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2019/26. (II. 21.)

 

 

Jogszabály:

52/2019. (II. 21.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/26. (II. 21.)

 

 

Jogszabály:

53/2019. (II. 21.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/26. (II. 21.)

 

 

Jogszabály:

54/2019. (II. 21.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/26. (II. 21.)

 

 

Jogszabály:

55/2019. (II. 21.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/26. (II. 21.)

 

 

Jogszabály:

56/2019. (II. 21.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/26. (II. 21.)

 

 

Jogszabály:

57/2019. (II. 21.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/26. (II. 21.)

 

 

Jogszabály:

1053/2019. (II. 21.) Korm. határozat

a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak ellátása érdekében szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/26. (II. 21.)

 

 

Jogszabály:

1054/2019. (II. 21.) Korm. határozat

a kecskeméti Katona József Színház komplex felújításával összefüggő beruházások előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

Megjelent:

MK 2019/26. (II. 21.)

 

 

Jogszabály:

16/2019. (II. 21.) ME határozat

az Országos Statisztikai Tanács tagjának felmentéséről és új tagjának megbízásáról

Megjelent:

MK 2019/26. (II. 21.)

 

 

Jogszabály:

1/2019. (II. 21.) MK utasítás

a Nemzeti Kommunikációs Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/8. (II. 21.)

Hatályos:

2019. 02. 22.

 

Jogszabály:

2/2019. (II. 21.) KKM utasítás

Magyarország külképviseletein lefolytatandó 2019. évi európai parlamenti választások pénzügyi tervezésének, lebonyolításának, elszámolásának rendjéről, valamint a külképviseleteken lefolytatandó szavazás lebonyolításának speciális feladatairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/8. (II. 21.)

Hatályos:

2019. 02. 22.

 

Jogszabály:

1/2019. (II. 21.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (VI. 25.) NVI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/8. (II. 21.)

Hatályos:

2019. 02. 22.

 

Jogszabály:

6/2019. (II. 21.) ORFK utasítás

a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak munkaidejéről és munkarendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/8. (II. 21.)

Hatályos:

2019. 02. 22., 2019. 12. 31.

 

Jogszabály:

7/2019. (II. 21.) ORFK utasítás

a Sándor-palotába történő be- és kiléptetés rendjéről szóló 1/2018. (I. 3.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/8. (II. 21.)

Hatályos:

2019. 02. 22.

 

Jogszabály:

8/2019. (II. 21.) ORFK utasítás

a jelentési és felterjesztési rendről szóló 21/2013. (V. 17.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/8. (II. 21.)

Hatályos:

2019. 02. 22.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2019/8. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/8. (II. 21.)

 

 

Jogszabály:

1/2019. (II. 21.) SZTNH közlemény

a X. Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Kiállításon és Találmányi Vásáron bemutatásra kerülő találmányok, védjegyek, formatervezési és használati minták kiállítási kedvezményéről, illetve kiállítási elsőbbségéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/8. (II. 21.)

 

 

Jogszabály:

2/2019. (II. 21.) SZTNH közlemény

az "IDEA-EXPO 2019 Szolnok" nemzetközi kiállításon és vásáron bemutatásra kerülő találmányok, védjegyek, formatervezési és használati minták kiállítási kedvezményéről, illetve kiállítási elsőbbségéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/8. (II. 21.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/8. (II. 21.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2019. március 1-je és március 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/8. (II. 21.)

 

 

Jogszabály:

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal hirdetménye

hatósági igazolványok bevonásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/8. (II. 21.)

 

 

2019. II. 19.

Jogszabály:

8/2019. (II. 19.) MNB rendelet

a "Munkácsy Mihály" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2019/25. (II. 19.)

Hatályos:

2019. 02. 20.

 

Jogszabály:

9/2019. (II. 19.) MNB rendelet

a "Munkácsy Mihály" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2019/25. (II. 19.)

Hatályos:

2019. 02. 20.

 

Jogszabály:

3/2019. (II. 19.) AM rendelet

a nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről szóló 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/25. (II. 19.)

Hatályos:

2019. 02. 27.

 

Jogszabály:

38/2019. (II. 19.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/25. (II. 19.)

 

 

Jogszabály:

39/2019. (II. 19.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/25. (II. 19.)

 

 

Jogszabály:

40/2019. (II. 19.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/25. (II. 19.)

 

 

Jogszabály:

41/2019. (II. 19.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/25. (II. 19.)

 

 

Jogszabály:

42/2019. (II. 19.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/25. (II. 19.)

 

 

Jogszabály:

43/2019. (II. 19.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/25. (II. 19.)

 

 

Jogszabály:

44/2019. (II. 19.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/25. (II. 19.)

 

 

Jogszabály:

45/2019. (II. 19.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/25. (II. 19.)

 

 

Jogszabály:

46/2019. (II. 19.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/25. (II. 19.)

 

 

Jogszabály:

47/2019. (II. 19.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/25. (II. 19.)

 

 

Jogszabály:

48/2019. (II. 19.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/25. (II. 19.)

 

 

Jogszabály:

1/2019. (II. 19.) OGY határozat

az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2017. évi beszámolója elfogadásáról

Megjelent:

MK 2019/25. (II. 19.)

 

 

Jogszabály:

2/2019. (II. 19.) OGY határozat

az ügyészség 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Megjelent:

MK 2019/25. (II. 19.)

 

 

Jogszabály:

3/2019. (II. 19.) OGY határozat

az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 3/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/25. (II. 19.)

Hatályos:

2019. 02. 18.

 

Jogszabály:

4/2019. (II. 19.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/25. (II. 19.)

Hatályos:

2019. 02. 18.

 

Jogszabály:

5/2019. (II. 19.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/25. (II. 19.)

Hatályos:

2019. 02. 18.

 

Jogszabály:

6/2019. (II. 19.) OGY határozat

Dr. Budai Gyula országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2019/25. (II. 19.)

 

 

2019. II. 18.

Jogszabály:

1039/2019. (II. 18.) Korm. határozat

a Nemzetközi Holokauszt Megemlékezési Szövetség keretében kidolgozott antiszemitizmus-definíció alkalmazásának előmozdításáról

Megjelent:

MK 2019/23. (II. 18.)

 

 

Jogszabály:

1040/2019. (II. 18.) Korm. határozat

az Európa Tanács felülvizsgált filmkoprodukciós egyezménye szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/23. (II. 18.)

 

 

Jogszabály:

14/2019. (II. 18.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Libanoni Köztársaság Kormánya között légiközlekedési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/23. (II. 18.)

 

 

Jogszabály:

15/2019. (II. 18.) ME határozat

a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Felülvizsgálati Bizottsága tagjainak megbízásáról

Megjelent:

MK 2019/23. (II. 18.)

 

 

Jogszabály:

19/2019. (II. 18.) Korm. rendelet

a Széchenyi-díjjal elismert személyek tudományos alkotói járadékban részesítésének szabályairól

Megjelent:

MK 2019/24. (II. 18.)

Hatályos:

2019. 02. 19.

 

Jogszabály:

36/2019. (II. 18.) KE határozat

államtitkári felmentésről

Megjelent:

MK 2019/24. (II. 18.)

 

 

Jogszabály:

37/2019. (II. 18.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/24. (II. 18.)

 

 

Jogszabály:

1041/2019. (II. 18.) Korm. határozat

a Budai Várnegyed területén megvalósuló kormányzati beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2019/24. (II. 18.)

Hatályos:

2019. 02. 19.

 

Jogszabály:

1042/2019. (II. 18.) Korm. határozat

a nemzeti identitás erősítését célzó programokról

Megjelent:

MK 2019/24. (II. 18.)

 

 

Jogszabály:

1043/2019. (II. 18.) Korm. határozat

a nemzetközi tenisztornák Magyarországon történő megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/24. (II. 18.)

 

 

Jogszabály:

1044/2019. (II. 18.) Korm. határozat

a tudományos alkotói járadék forrásának biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/24. (II. 18.)

 

 

Jogszabály:

1045/2019. (II. 18.) Korm. határozat

az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem támogatásáról

Megjelent:

MK 2019/24. (II. 18.)

 

 

Jogszabály:

1046/2019. (II. 18.) Korm. határozat

a vallásos alkotó közösségek, zenei együttesek és zenészek hosszú távú működését biztosító forrásbiztosításról

Megjelent:

MK 2019/24. (II. 18.)

 

 

Jogszabály:

1047/2019. (II. 18.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség és a LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2019/24. (II. 18.)

 

 

Jogszabály:

1048/2019. (II. 18.) Korm. határozat

Bonyhád Város Önkormányzata sportinfrastruktúra fejlesztési célú támogatása kapcsán szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/24. (II. 18.)

 

 

Jogszabály:

1049/2019. (II. 18.) Korm. határozat

az erdélyi intézmények működésének és beruházásainak finanszírozásához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/24. (II. 18.)

 

 

Jogszabály:

1050/2019. (II. 18.) Korm. határozat

a borsi Rákóczi-kastély felújítás II. ütemének forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/24. (II. 18.)

 

 

Jogszabály:

1051/2019. (II. 18.) Korm. határozat

a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség működésének és beruházásának finanszírozásához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/24. (II. 18.)

 

 

Jogszabály:

1052/2019. (II. 18.) Korm. határozat

a KEHOP-2.2.2-15-2016-00066 azonosító számú, "Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 7. (ÉKDU 7)" című projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/24. (II. 18.)

Hatályos:

2019. 02. 19.

 

2019. II. 15.

Jogszabály:

7/2019. (II. 15.) MNB rendelet

10 000 forintos címletű bankjegyek bevonásáról

Megjelent:

MK 2019/22. (II. 15.)

Hatályos:

2019. 12. 31.

 

Jogszabály:

13/2019. (II. 15.) ME határozat

állami felsőoktatási intézmény kancellárjának megbízásáról

Megjelent:

MK 2019/22. (II. 15.)

 

 

2019. II. 14.

Jogszabály:

17/2019. (II. 14.) Korm. rendelet

az egységes külképviseleti rendszer adminisztratív-technikai működésével és fenntartásával kapcsolatos feladatokról, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/21. (II. 14.)

Hatályos:

2019. 02. 15.

 

Jogszabály:

18/2019. (II. 14.) Korm. rendelet

a Modern Városok Program keretében egyes turisztikai és városfejlesztési célra irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 202/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/21. (II. 14.)

Hatályos:

2019. 02. 15.

 

Jogszabály:

1037/2019. (II. 14.) Korm. határozat

Balatonalmádi Város Önkormányzata sportinfrastruktúra fejlesztési célú támogatása kapcsán szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/21. (II. 14.)

 

 

Jogszabály:

1038/2019. (II. 14.) Korm. határozat

Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat feladatainak támogatásáról

Megjelent:

MK 2019/21. (II. 14.)

 

 

Jogszabály:

12/2019. (II. 14.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Nemzetközi Távközlési Egyesület között az ITU Telecom World 2019 konferencia megrendezéséről, megszervezéséről és finanszírozásáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/21. (II. 14.)

 

 

Jogszabály:

3/2019. (II. 14.) ITM utasítás

az Innovációs és Technológiai Minisztérium egyes gazdálkodással összefüggő miniszteri utasításainak módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/7. (II. 14.)

Hatályos:

2019. 02. 15.

 

Jogszabály:

5/2019. (II. 14.) OBH utasítás

az adatvédelmi tisztviselőről és az adatvédelmi felelősről, valamint az adatvédelmi incidensek jelentéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/7. (II. 14.)

Hatályos:

2019. 02. 15.

 

Jogszabály:

5/2019. (II. 14.) ORFK utasítás

az Ellenőrzési Szabályzatról szóló 6/2012. (III. 9.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/7. (II. 14.)

Hatályos:

2019. 02. 15., 2019. 02. 22., 2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

5/2019. (II. 14.) KKM közlemény

az Európai Közösség és tagállamai, valamint a Marokkói Királyság között a polgári globális navigációs műholdrendszerről (GNSS) szóló Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló 270/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. § ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/7. (II. 14.)

 

 

Jogszabály:

6/2019. (II. 14.) KKM közlemény

az Európai Közösség és tagállamai, valamint a Koreai Köztársaság között a polgári globális navigációs műholdrendszerről (GNSS) szóló Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló 77/2007. (IV. 19.) Korm. rendelet 2-3. § ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/7. (II. 14.)

 

 

Jogszabály:

7/2019. (II. 14.) KKM közlemény

az Európai Közösség és annak tagállamai, valamint Ukrajna között a polgári globális navigációs műholdrendszerekről (GNSS) szóló Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló 287/2005. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. § ának és 3. § ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/7. (II. 14.)

 

 

Jogszabály:

8/2019. (II. 14.) KKM közlemény

az Európai Uniónak a Tanács keretében ülésező tagállamai között az Európai Unió érdekében kicserélt minősített adatok védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2012. évi CCXXII. törvény 2. § ának és 3. § ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/7. (II. 14.)

 

 

Jogszabály:

9/2019. (II. 14.) KKM közlemény

az Európai Közösség és azok tagállamai, valamint az Albán Köztársaság, Bosznia-Hercegovina, a Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság, az Izlandi Köztársaság, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, a Norvég Királyság, Szerbia és Montenegró, Románia és az ENSZ igazgatása alatt álló Koszovó között az Európai Közös Légtér (EKLT) létrehozására irányuló többoldalú Megállapodás kihirdetéséről szóló 2006. évi LXII. törvény 2. §-ának és 3. § ának hatálybalépéséről, valamint a 4. § ának hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/7. (II. 14.)

 

 

Jogszabály:

10/2019. (II. 14.) KKM közlemény

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Fülöp-szigeteki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési Keretmegállapodás kihirdetéséről szóló 2013. évi CIV. törvény 2. § ának és 3. § ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/7. (II. 14.)

 

 

Jogszabály:

11/2019. (II. 14.) KKM közlemény

egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Marokkói Királyság között létrejött euro-mediterrán légiközlekedési Megállapodás kihirdetéséről szóló 2007. évi V. törvény 4. § ának hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/7. (II. 14.)

 

 

Jogszabály:

12/2019. (II. 14.) KKM közlemény

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Mongólia közötti partnerségi és együttműködési Keretmegállapodás kihirdetéséről szóló 2015. évi III. törvény 2. § ának és 3. § ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/7. (II. 14.)

 

 

Jogszabály:

13/2019. (II. 14.) KKM közlemény

az Európai Unió és tagállamai, valamint a Norvég Királyság közötti, a műholdas navigációról szóló együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 246/2010. (X. 6.) Korm. rendelet 2. § ának és 3. § ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/7. (II. 14.)

 

 

Jogszabály:

14/2019. (II. 14.) KKM közlemény

az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Grúzia közötti Társulási Megállapodás kihirdetéséről szóló 2014. évi LXXXI. törvény 2. § a és 3. § a hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/7. (II. 14.)

 

 

Jogszabály:

15/2019. (II. 14.) KKM közlemény

egyrészről az Európai Unió és tagállamai, az Európai Atomenergia Közösség (EURATOM) és a Moldovai Köztársaság közötti Társulási Megállapodás kihirdetéséről szóló 2014. évi LXXX. törvény 2. § a és 3. § a hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/7. (II. 14.)

 

 

Jogszabály:

16/2019. (II. 14.) KKM közlemény

egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia Közösség és tagállamai, másrészről Ukrajna között létrejött Társulási Megállapodás kihirdetéséről szóló 2014. évi LXXXII. törvény 2. § a és 3. § a hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/7. (II. 14.)

 

 

Jogszabály:

17/2019. (II. 14.) KKM közlemény

Magyarország Kormánya és a Costa Rica-i Köztársaság Kormánya közötti oktatási és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 1/2017. (I. 11.) Korm. rendelet 2. § ának és 3. § ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/7. (II. 14.)

 

 

Jogszabály:

18/2019. (II. 14.) KKM közlemény

a Magyarország és a Szlovák Köztársaság között az államhatárról szóló Szerződés kihirdetéséről szóló 2018. évi LXXXVI. törvény 2-4. § ainak, 7. § ának, valamint az 1. mellékletének hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/7. (II. 14.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2019/7. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/7. (II. 14.)

 

 

Jogszabály:

PM közlemény

a 2019-ben Magyarországon munkavállalási engedéllyel foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok legmagasabb számáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/7. (II. 14.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/7. (II. 14.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/7. (II. 14.)

 

 

2019. II. 13.

Jogszabály:

16/2019. (II. 13.) Korm. rendelet

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény egyes átmeneti rendelkezéseinek végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2019/20. (II. 13.)

Hatályos:

2019. 02. 14.

 

Jogszabály:

1/2019. (II. 13.) AB határozat

a Fővárosi Törvényszék 23.Szef.27/2017/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz elutasításáról

Megjelent:

MK 2019/20. (II. 13.)

 

 

Jogszabály:

1034/2019. (II. 13.) Korm. határozat

a Nemzeti Hauszmann Program megvalósításáról és a végrehajtásához szükséges 2019. évi, 2020. évi és 2021. évi forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/20. (II. 13.)

 

 

Jogszabály:

1035/2019. (II. 13.) Korm. határozat

a Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatainak ellátása érdekében szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/20. (II. 13.)

 

 

Jogszabály:

1036/2019. (II. 13.) Korm. határozat

a nyíregyházi Kállay-kúria felújításához szükséges forrás biztosításáról szóló 1495/2015. (VII. 21.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/20. (II. 13.)

 

 

2019. II. 11.

Jogszabály:

13/2019. (II. 11.) Korm. rendelet

építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/19. (II. 11.)

Hatályos:

2019. 02. 12., 2019. 02. 27.

 

Jogszabály:

14/2019. (II. 11.) Korm. rendelet

az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/19. (II. 11.)

Hatályos:

2019. 02. 14.

 

Jogszabály:

15/2019. (II. 11.) Korm. rendelet

az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/19. (II. 11.)

Hatályos:

2019. 02. 19.

 

Jogszabály:

3/2019. (II. 11.) EMMI rendelet

a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet és a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/19. (II. 11.)

Hatályos:

2019. 02. 19.

 

Jogszabály:

1023/2019. (II. 11.) Korm. határozat

a 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó európai uniós kohéziós források versenyképességet növelő felhasználásának tervezéséről

Megjelent:

MK 2019/19. (II. 11.)

 

 

Jogszabály:

1024/2019. (II. 11.) Korm. határozat

a Programozási Munkacsoport létrehozásáról

Megjelent:

MK 2019/19. (II. 11.)

Hatályos:

2019. 02. 12.

 

Jogszabály:

1025/2019. (II. 11.) Korm. határozat

a 2019. évi fejlesztéspolitikai célokról és a 2018. évi fejlesztéspolitikai célok teljesüléséről

Megjelent:

MK 2019/19. (II. 11.)

 

 

Jogszabály:

1026/2019. (II. 11.) Korm. határozat

a KEHOP-1.4.0-15-2016-00017 azonosító számú ("Tisza hullámtér: Nagyvízi meder vízszállító képességének javítása a szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon" című) nagyprojektjavaslat jóváhagyásáról, támogatásának növeléséről, valamint a kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról és visszavonásáról

Megjelent:

MK 2019/19. (II. 11.)

Hatályos:

2019. 02. 12.

 

Jogszabály:

1027/2019. (II. 11.) Korm. határozat

a KEHOP-1.6.0-15-2016-00005 azonosító számú ("Tűzoltó laktanyák kialakítása - Gyöngyös" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/19. (II. 11.)

Hatályos:

2019. 02. 12.

 

Jogszabály:

1028/2019. (II. 11.) Korm. határozat

a KEHOP-2.1.3. és a KEHOP-2.2.2. azonosító jelű felhívások keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/19. (II. 11.)

Hatályos:

2019. 02. 12.

 

Jogszabály:

1029/2019. (II. 11.) Korm. határozat

a TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00006 azonosító számú ("Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése" című) és a TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00010 azonosító számú ("Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei intézményének Ősz utcai Tagintézménye és a Mosolykert Óvoda felújítása" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2019/19. (II. 11.)

 

 

Jogszabály:

1030/2019. (II. 11.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 6. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2019/19. (II. 11.)

 

 

Jogszabály:

1031/2019. (II. 11.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 3. és 4. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2019/19. (II. 11.)

 

 

Jogszabály:

1032/2019. (II. 11.) Korm. határozat

a "Százhalombatta-Pusztaszabolcs vasútvonal korszerűsítése és ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése" tárgyú, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz által társfinanszírozott projekt részét képező Érd - Érd alsó összekötő vágány megvalósításával összefüggésben felmerült költségnövekménnyel kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/19. (II. 11.)

 

 

Jogszabály:

1033/2019. (II. 11.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és az Iraki Köztársaság Kormánya közötti gazdasági, kereskedelmi, tudományos és műszaki együttműködésről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/19. (II. 11.)

 

 

2019. II. 8.

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozata helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2019/18. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

11/2019. (II. 8.) ME határozat

a Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság tagjainak felkéréséről

Megjelent:

MK 2019/18. (II. 8.)

 

 

2019. II. 7.

Jogszabály:

3/2019. (II. 7.) HM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 5/2018. (III. 8.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/17. (II. 7.)

Hatályos:

2019. 02. 08.

 

Jogszabály:

31/2019. (II. 7.) KE határozat

vezérőrnagy szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2019/17. (II. 7.)

 

 

Jogszabály:

32/2019. (II. 7.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/17. (II. 7.)

 

 

Jogszabály:

33/2019. (II. 7.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/17. (II. 7.)

 

 

Jogszabály:

34/2019. (II. 7.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/17. (II. 7.)

 

 

Jogszabály:

35/2019. (II. 7.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/17. (II. 7.)

 

 

Jogszabály:

1022/2019. (II. 7.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.0-16-2016-00001 azonosító számú ("Egészségügyi szakellátók szállóinak fejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2019/17. (II. 7.)

 

 

Jogszabály:

2/2019. (II. 7.) BM utasítás

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának és rendvédelmi igazgatási alkalmazottainak 2019. évi választható béren kívüli juttatásairól és bankszámla-hozzájárulásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/6. (II. 7.)

Hatályos:

2019. 02. 08.

 

Jogszabály:

10/2019. (II. 7.) HM utasítás

egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/6. (II. 7.)

Hatályos:

2019. 02. 08.

 

Jogszabály:

11/2019. (II. 7.) HM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő gazdálkodás szabályairól és a költségvetési támogatások biztosításának egyes kérdéseiről szóló 14/2015. (IV. 30.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/6. (II. 7.)

Hatályos:

2019. 02. 08.

 

Jogszabály:

1/2019. (II. 7.) BM KÁT utasítás

a Belügyminisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 2/2013. (V. 28.) BM KÁT utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/6. (II. 7.)

Hatályos:

2019. 02. 08.

 

Jogszabály:

4/2019. (II. 7.) LÜ utasítás

a fellebbviteli főügyészség, a főügyészség, a járási és a járási szintű ügyészség, valamint az Országos Kriminológiai Intézet könyvtári dokumentumainak kezeléséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/6. (II. 7.)

Hatályos:

2019. 04. 01.

 

Jogszabály:

4/2019. (II. 7.) OBH utasítás

a VI. Bíróságok fejezet fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának 2019. évi rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/6. (II. 7.)

Hatályos:

2019. 02. 08.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2019/6. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/6. (II. 7.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökének közleménye

a "Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Emlékérem" adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/6. (II. 7.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárságának pályázati felhívása

a 2019. évi Lampl Hugó Emlékplakett elnyerésének kezdeményezésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/6. (II. 7.)

 

 

Jogszabály:

PM közlemény

a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontja szerinti hazautazással kapcsolatos költségtérítés havi felső korlátjáról 2019-ben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/6. (II. 7.)

 

 

Jogszabály:

PM közlemény

az Éves Továbbképzési Tájékoztatóról - 2019. a belső ellenőrök kötelező szakmai továbbképzésével és a vizsga letételével, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzésével kapcsolatban

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/6. (II. 7.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/6. (II. 7.)

 

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/6. (II. 7.)

 

 

Jogszabály:

Dombóvár Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/6. (II. 7.)

 

 

Jogszabály:

Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/6. (II. 7.)

 

 

Jogszabály:

Hajózási hirdetmény

Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. közforgalmú kikötői kikötőrendjének megállapításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/6. (II. 7.)

 

 

Jogszabály:

"Megtartás a jövő élhető Magyarországáért" párt közleménye

a párt feloszlásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/6. (II. 7.)

 

 

2019. II. 6.

Jogszabály:

1021/2019. (II. 6.) Korm. határozat

a Népi Építészeti Program folytatásáról

Megjelent:

MK 2019/16. (II. 6.)

 

 

Jogszabály:

10/2019. (II. 6.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/16. (II. 6.)

 

 

2019. II. 5.

Jogszabály:

8/2019. (II. 5.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Nigériai Szövetségi Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2019/15. (II. 5.)

Hatályos:

2019. 02. 06. - kivétellel.

 

Jogszabály:

9/2019. (II. 5.) Korm. rendelet

a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltárról

Megjelent:

MK 2019/15. (II. 5.)

Hatályos:

2019. 02. 06.

 

Jogszabály:

10/2019. (II. 5.) Korm. rendelet

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban betölthető munkakörök egyes szabályairól

Megjelent:

MK 2019/15. (II. 5.)

Hatályos:

2019. 02. 06.

 

Jogszabály:

11/2019. (II. 5.) Korm. rendelet

a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonnyal összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/15. (II. 5.)

Hatályos:

2019. 02. 06.

 

Jogszabály:

12/2019. (II. 5.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/15. (II. 5.)

Hatályos:

2019. 02. 06.

 

Jogszabály:

25/2019. (II. 5.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2019/15. (II. 5.)

 

 

Jogszabály:

26/2019. (II. 5.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/15. (II. 5.)

 

 

Jogszabály:

27/2019. (II. 5.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/15. (II. 5.)

 

 

Jogszabály:

28/2019. (II. 5.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/15. (II. 5.)

 

 

Jogszabály:

29/2019. (II. 5.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/15. (II. 5.)

 

 

Jogszabály:

30/2019. (II. 5.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/15. (II. 5.)

 

 

Jogszabály:

1019/2019. (II. 5.) Korm. határozat

a Rómer Flóris Terv megvalósítását elősegítő forrás növeléséről, valamint további szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/15. (II. 5.)

Hatályos:

2019. 02. 06.

 

Jogszabály:

1020/2019. (II. 5.) Korm. határozat

állami tulajdonban álló ingatlan Piarista Rend Magyar Tartománya részére történő ingyenes tulajdonba adásáról

Megjelent:

MK 2019/15. (II. 5.)

 

 

2019. II. 1.

Jogszabály:

24/2019. (II. 1.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/14. (II. 1.)

 

 

2019. I. 31.

Jogszabály:

3/2019. (I. 31.) BM rendelet

az egyes közigazgatási hatósági eljárásokban elrendelt elővezetés végrehajtása során felmerült költség mértéke megállapításának, valamint megtérítésének részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2019/13. (I. 31.)

Hatályos:

2019. 02. 02.

 

Jogszabály:

1/2019. (I. 31.) HM rendelet

a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól

Megjelent:

MK 2019/13. (I. 31.)

Hatályos:

2019. 02. 01.

 

Jogszabály:

2/2019. (I. 31.) HM rendelet

a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 8/2018. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/13. (I. 31.)

Hatályos:

2019. 02. 01.

 

Jogszabály:

2/2019. (I. 31.) IM rendelet

a polgári peres és nemperes eljárásokban, a közigazgatási perben és az egyéb közigazgatási bírósági eljárásokban elrendelt elővezetés végrehajtása során felmerült költség mértéke megállapításának, valamint megtérítésének részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2019/13. (I. 31.)

Hatályos:

2019. 02. 01.

 

Jogszabály:

1018/2019. (I. 31.) Korm. határozat

az Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány támogatásának biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/13. (I. 31.)

 

 

Jogszabály:

9/2019. (I. 31.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2019/13. (I. 31.)

 

 

Jogszabály:

3/2019. (I. 31.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma bélyegzőhasználati rendjéről, illetve a páncél- és lemezszekrények nyilvántartásáról szóló 40/2017. (VIII. 31.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/5. (I. 31.)

Hatályos:

2019. 02. 01.

 

Jogszabály:

3/2019. (I. 31.) HM utasítás

a honvédelmi szervezetek 2019. évi feladatainak, valamint a 2020-2021. évi tevékenysége fő irányainak meghatározásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/5. (I. 31.)

Hatályos:

2019. 02. 01.

 

Jogszabály:

4/2019. (I. 31.) HM utasítás

a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/5. (I. 31.)

Hatályos:

2019. 02. 01.

 

Jogszabály:

5/2019. (I. 31.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium és a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek készenléti szolgálatairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/5. (I. 31.)

Hatályos:

2019. 02. 01.

 

Jogszabály:

6/2019. (I. 31.) HM utasítás

a kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzésének rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/5. (I. 31.)

Hatályos:

2019. 02. 01.

 

Jogszabály:

7/2019. (I. 31.) HM utasítás

a költségvetési előirányzatok átcsoportosításának és módosításának rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/5. (I. 31.)

Hatályos:

2019. 02. 01.

 

Jogszabály:

8/2019. (I. 31.) HM utasítás

a költségvetési gazdálkodást érintő egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/5. (I. 31.)

Hatályos:

2019. 02. 01.

 

Jogszabály:

9/2019. (I. 31.) HM utasítás

a Honvédelmi Ágazati Döntési Rendszer bevezetésével és működtetésével kapcsolatos egyes feladatokról szóló 63/2014. (IX. 26.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/5. (I. 31.)

Hatályos:

2019. 02. 05.

 

Jogszabály:

3/2019. (I. 31.) LÜ utasítás

a munkaidőn kívüli ügyészi szolgálatról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/5. (I. 31.)

Hatályos:

2019. 02. 01.

 

Jogszabály:

4/2019. (I. 31.) ORFK utasítás

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXV. törvény hatálybalépésére tekintettel egyes ORFK utasítások módosításáról, hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/5. (I. 31.)

Hatályos:

2019. 02. 01.

 

Jogszabály:

3/2019. (I. 31.) KKM közlemény

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Dél-afrikai Köztársaság Kormánya között a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 134/2010. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. §-a és 3. §-a hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/5. (I. 31.)

 

 

Jogszabály:

4/2019. (I. 31.) KKM közlemény

az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Üzbég Köztársaság közötti partnerséget létrehozó partnerségi és együttműködési megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/5. (I. 31.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2019/5. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/5. (I. 31.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/5. (I. 31.)

 

 

Jogszabály:

4/2018. (XII. 17.) KKB határozat

a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság 2019. évi munkatervének elfogadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/5. (I. 31.)

Hatályos:

2019. 02. 01.

 

Jogszabály:

5/2018. (XII. 17.) KKB elnöki határozat

a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság Tudományos Tanács tagjainak bővítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/5. (I. 31.)

 

 

Jogszabály:

7/2018. (XII. 17.) KKB határozat

az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló Európai Parlament és Tanács 1313/2013/EU Határozat 6. cikk a) pontja alapján, a nemzeti katasztrófakockázat-értékelés felülvizsgálatáról, valamint az Európai Bizottság részére történő megküldéséről szóló jelentés elfogadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/5. (I. 31.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/5. (I. 31.)

 

 

Jogszabály:

Budapest Főváros Kormányhivatala hirdetménye

bélyegző érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/5. (I. 31.)

 

 

Jogszabály:

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal hirdetménye

hatósági ellenőri igazolványok bevonásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/5. (I. 31.)

 

 

2019. I. 30.

Jogszabály:

1/2019. (I. 30.) IM rendelet

a közigazgatási bíróságokra való áthelyezéssel kapcsolatos nyilatkozatról

Megjelent:

MK 2019/12. (I. 30.)

Hatályos:

2019. 02. 01.

 

Jogszabály:

1/2019. Közigazgatási-munkaügyi jogegységi határozat

a joghatályos közlésről közigazgatási eljárásban

Megjelent:

MK 2019/12. (I. 30.)

 

 

Jogszabály:

1/2019. Közigazgatási-munkaügyi-polgári jogegységi határozat

a közigazgatási döntés semmisségéről

Megjelent:

MK 2019/12. (I. 30.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5035/2018/3. határozata

Halásztelek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 20/2002. (XII. 11.) önkormányzati rendelete egyes rendelkezéseinek alkalmazhatóságáról

Megjelent:

MK 2019/12. (I. 30.)

 

 

Jogszabály:

1017/2019. (I. 30.) Korm. határozat

a Pécsi Sport Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság sportcélú működéséhez szükséges forrás biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2019/12. (I. 30.)

 

 

2019. I. 28.

Jogszabály:

7/2019. (I. 28.) Korm. rendelet

az ÓAM ÓZDI ACÉLMŰVEK Korlátolt Felelősségű Társaság üzletrészének Magyar Állam javára történő megszerzésére irányuló ügylet nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

Megjelent:

MK 2019/11. (I. 28.)

Hatályos:

2019. 01. 29.

 

Jogszabály:

1016/2019. (I. 28.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2019/11. (I. 28.)

 

 

Jogszabály:

1/2019. (I. 28.) PM utasítás

a Pénzügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/4. (I. 28.)

Hatályos:

2019. 01. 29.

 

2019. I. 25.

Jogszabály:

5/2019. (I. 25.) Korm. rendelet

a nemesfémtárgyak ellenőrzéséről és jelöléséről szóló, Bécsben, 1972. november 15. napján aláírt Egyezmény 2018. április 20. napján elfogadott PMC/W2/2000 számú módosítása kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2019/10. (I. 25.)

Hatályos:

2019. 02. 02.

 

Jogszabály:

6/2019. (I. 25.) Korm. rendelet

a Sopron rendezvényterületének kialakítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2019/10. (I. 25.)

Hatályos:

2019. 01. 26.

 

Jogszabály:

5/2019. (I. 25.) MNB rendelet

a "Benczúr Gyula" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2019/10. (I. 25.)

Hatályos:

2019. 01. 28.

 

Jogszabály:

6/2019. (I. 25.) MNB rendelet

a "Benczúr Gyula" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2019/10. (I. 25.)

Hatályos:

2019. 01. 28.

 

Jogszabály:

2/2019. (I. 25.) AM rendelet

az anyajuh tartásával kapcsolatos egyes agrártámogatási tárgyú rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/10. (I. 25.)

Hatályos:

2019. 01. 28.

 

Jogszabály:

1011/2019. (I. 25.) Korm. határozat

a Nemzetközi Beruházási Bank és Magyarország Kormánya között kötendő székhely-megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/10. (I. 25.)

 

 

Jogszabály:

1012/2019. (I. 25.) Korm. határozat

állami tulajdonban álló ingatlan Katolikus Karitász - Caritas Hungarica részére ingyenesen történő tulajdonba adásáról

Megjelent:

MK 2019/10. (I. 25.)

 

 

Jogszabály:

1013/2019. (I. 25.) Korm. határozat

a Balatoni Hajózási Zártkörűen működő Részvénytársaság működésével és fejlesztésével kapcsolatos állami szerepvállalásról

Megjelent:

MK 2019/10. (I. 25.)

 

 

Jogszabály:

1014/2019. (I. 25.) Korm. határozat

a Sopron rendezvényterületének kialakításához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/10. (I. 25.)

 

 

Jogszabály:

1015/2019. (I. 25.) Korm. határozat

kormánybiztos kinevezéséről

Megjelent:

MK 2019/10. (I. 25.)

Hatályos:

2019. 01. 26.

 

2019. I. 24.

Jogszabály:

3/2019. (I. 24.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/9. (I. 24.)

Hatályos:

2019. 01. 25.

 

Jogszabály:

4/2019. (I. 24.) Korm. rendelet

a felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet, és a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/9. (I. 24.)

Hatályos:

2019. 02. 01.

 

Jogszabály:

22/2019. (I. 24.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/9. (I. 24.)

 

 

Jogszabály:

23/2019. (I. 24.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/9. (I. 24.)

 

 

Jogszabály:

1007/2019. (I. 24.) Korm. határozat

az MFK Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának változásához kapcsolódó források átadásáról

Megjelent:

MK 2019/9. (I. 24.)

 

 

Jogszabály:

1008/2019. (I. 24.) Korm. határozat

a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokat érintő intézkedésről

Megjelent:

MK 2019/9. (I. 24.)

 

 

Jogszabály:

1009/2019. (I. 24.) Korm. határozat

a hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum és annak feladatai ellátását szolgáló ingatlan helyzetének rendezéséről szóló 1572/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/9. (I. 24.)

 

 

Jogszabály:

1010/2019. (I. 24.) Korm. határozat

a Társadalmi Innováció Tanácsról szóló 1689/2017. (IX. 22.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2019/9. (I. 24.)

Hatályos:

2019. 01. 25.

 

Jogszabály:

8/2019. (I. 24.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és Eritrea Állam Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/9. (I. 24.)

 

 

Jogszabály:

2/2019. (I. 24.) HM utasítás

a személyes adatok védelmével és a közérdekű adatok nyilvánosságával összefüggő feladatok irányításáról és felügyeletéről, valamint az ezekhez kapcsolódó egyes tevékenységek eljárási rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/3. (I. 24.)

Hatályos:

2019. 02. 01.

 

Jogszabály:

1/2019. (I. 24.) ITM utasítás

az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014-2021 időszakának munkacsoportjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/3. (I. 24.)

Hatályos:

2019. 01. 25.

 

Jogszabály:

2/2019. (I. 24.) ITM utasítás

a hivatali mobiltelefonok használatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/3. (I. 24.)

Hatályos:

2019. 01. 25.

 

Jogszabály:

1/2019. (I. 24.) GVH utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/3. (I. 24.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

2/2019. (I. 24.) LÜ utasítás

az ügyészségi alkalmazottak jogállásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 4/2012. (I. 6.) LÜ utasítás, valamint az előkészítő eljárással, a nyomozás felügyeletével és irányításával, valamint a befejező intézkedésekkel kapcsolatos ügyészi feladatokról szóló 9/2018. (VI. 29.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/3. (I. 24.)

Hatályos:

2019. 01. 25.

 

Jogszabály:

3/2019. (I. 24.) OBH utasítás

a bírósági szervezetben működő szakmai hálózatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/3. (I. 24.)

Hatályos:

2019. 01. 25.

 

Jogszabály:

2/2019. (I. 24.) ORFK utasítás

a fedett nyomozó biztosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/3. (I. 24.)

Hatályos:

2019. 02. 01.

 

Jogszabály:

3/2019. (I. 24.) ORFK utasítás

a körözési nyilvántartási rendszerrel és a körözési eljárással kapcsolatos rendőrségi feladatokról szóló 54/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/3. (I. 24.)

Hatályos:

2019. 01. 27.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2019/3. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/3. (I. 24.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/3. (I. 24.)

 

 

Jogszabály:

Új Magyarország Párt

2018. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/3. (I. 24.)

 

 

2019. I. 22.

Jogszabály:

2/2019. (I. 22.) Korm. rendelet

az egyes rendvédelmi és szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/8. (I. 22.)

Hatályos:

2019. 01. 23., 2019. 02. 01.

 

Jogszabály:

1/2019. (I. 22.) NMHH rendelet

a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló 7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/8. (I. 22.)

Hatályos:

2019. 02. 01.

 

Jogszabály:

2/2019. (I. 22.) BM rendelet

a szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, a letartóztatás és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésének szabályairól szóló 16/2018. (VI. 7.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/8. (I. 22.)

Hatályos:

2019. 02. 01.

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozatai helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2019/8. (I. 22.)

 

 

Jogszabály:

1005/2019. (I. 22.) Korm. határozat

a központi költségvetés költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak, valamint költségvetési egyenlegének és az államadósságnak a 2019-2021. évekre tervezett összegéről

Megjelent:

MK 2019/8. (I. 22.)

 

 

Jogszabály:

1006/2019. (I. 22.) Korm. határozat

a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/8. (I. 22.)

Hatályos:

2019. 01. 23.

 

2019. I. 18.

Jogszabály:

1/2019. (I. 18.) Korm. rendelet

a Kossuth-díj, a Széchenyi-díj adományozásának rendjéről, valamint a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díj alapításáról és adományozásáról szóló 271/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/7. (I. 18.)

Hatályos:

2019. 01. 19.

 

Jogszabály:

1003/2019. (I. 18.) Korm. határozat

az ENSZ Nemzetközi Mezőgazdasági Fejlesztési Alapnál (IFAD) Magyarországot képviselő kormányzótanácsi tagok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2019/7. (I. 18.)

Hatályos:

2019. 01. 19.

 

Jogszabály:

1004/2019. (I. 18.) Korm. határozat

a települési önkormányzatok 2019. évi feladatainak támogatásáról

Megjelent:

MK 2019/7. (I. 18.)

 

 

Jogszabály:

5/2019. (I. 18.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya közötti, a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/7. (I. 18.)

 

 

Jogszabály:

6/2019. (I. 18.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2019/7. (I. 18.)

 

 

Jogszabály:

7/2019. (I. 18.) ME határozat

az Észak-Macedóniának az Észak-atlanti Szerződés Szervezetéhez való csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/7. (I. 18.)

 

 

2019. I. 17.

Jogszabály:

3/2019. (I. 17.) MNB rendelet

az "Árpád-házi Szent Piroska" arany emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2019/6. (I. 17.)

Hatályos:

2019. 01. 18.

 

Jogszabály:

4/2019. (I. 17.) MNB rendelet

az "Árpád-házi Szent Piroska" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2019/6. (I. 17.)

Hatályos:

2019. 01. 18.

 

Jogszabály:

1/2019. (I. 17.) BM utasítás

a fogvatartottak számára kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás biztosításáról szóló 4/2009. (III. 20.) IRM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/2. (I. 17.)

Hatályos:

2019. 02. 01.

 

Jogszabály:

2/2019. (I. 17.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/2. (I. 17.)

Hatályos:

2019. 01. 18.

 

Jogszabály:

1/2019. (I. 17.) LÜ utasítás

az ügyészségi nyomozás átszervezésével összefüggő egyes legfőbb ügyészi utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/2. (I. 17.)

Hatályos:

2019. 01. 18., 2019. 02. 01.

 

Jogszabály:

1/2019. (I. 17.) OBH utasítás

a bírósági fogalmazók felvételi rendjéről szóló szabályzatról szóló 3/2016. (II. 29.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/2. (I. 17.)

Hatályos:

2019. 01. 18.

 

Jogszabály:

2/2019. (I. 17.) OBH utasítás

a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013. (VI. 25.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/2. (I. 17.)

Hatályos:

2019. 01. 18.

 

Jogszabály:

1/2019. (I. 17.) ORFK utasítás

az egységes európai bűnüldözési képzési rendszer első fellépési területével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 13/2018. (V. 4.) ORFK utasítás hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/2. (I. 17.)

Hatályos:

2019. 01. 18.

 

Jogszabály:

2/2019. (I. 17.) KKM közlemény

a felelősségnek a belvízi hajózásban való korlátozásáról szóló strasbourgi egyezmény (CLN