A hivatkozásokra kattintva a joganyagok közlönyállapota jelenik meg.

 

Változásmutató

Új jogszabályok

2021. IV. 9.

Jogszabály:

167/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2021. május-júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről, valamint egyes köznevelést érintő eltérő szabályokról

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

Hatályos:

2021. 04. 10., 2021. 04. 19., 2021. 04. 24.

 

Jogszabály:

168/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya között a felsőoktatás területén megkötött Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

Hatályos:

2021. 04. 10.

 

Jogszabály:

169/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet

a Stratégiai Légiszállítási Képességről szóló többoldalú Egyetértési Megállapodás második módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

Hatályos:

2021. 04. 10.

 

Jogszabály:

170/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet

a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2021. évi mértékéről

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

Hatályos:

2021. 06. 08.

 

Jogszabály:

171/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet

a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete létrehozásáról szóló 311/2015. (X. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

Hatályos:

2021. 04. 10.

 

Jogszabály:

172/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet

a barlangok nyilvántartásáról szóló 392/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

Hatályos:

2021. 05. 10.

 

Jogszabály:

173/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet

egyes sportcélú beruházásokat érintő kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

Hatályos:

2021. 04. 10.

 

Jogszabály:

174/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

Hatályos:

2021. 04. 10.

 

Jogszabály:

1/2021. (IV. 9.) PTNM rendelet

a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

Hatályos:

2021. 04. 10.

 

Jogszabály:

16/2021. (IV. 9.) AM rendelet

a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

Hatályos:

2021. 04. 25.

 

Jogszabály:

17/2021. (IV. 9.) AM rendelet

a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről és hasznosításáról

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

Hatályos:

2021. 05. 10.

 

Jogszabály:

15/2021. (IV. 9.) ITM rendelet

egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

Hatályos:

2021. 04. 14., 2021. 05. 10.

 

Jogszabály:

16/2021. (IV. 9.) ITM rendelet

egyes miniszteri rendeletek körforgásos gazdaságra történő átállás érdekében szükséges módosításáról

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

Hatályos:

2021. 04. 24.

 

Jogszabály:

1/2021. Közigazgatási-polgári jogegységi határozat

az elővásárlási jog jogosultja nyilatkozatának megfelelőségéről és a vevő tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzéséről

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

10/2021. (IV. 9.) OGY határozat

az ENSZ libanoni békefenntartó missziójában (UNIFIL) történő magyar katonai szerepvállalásról szóló beszámoló elfogadásáról

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

134/2021. (IV. 9.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

135/2021. (IV. 9.) KE határozat

altábornagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

136/2021. (IV. 9.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

137/2021. (IV. 9.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

138/2021. (IV. 9.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

139/2021. (IV. 9.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

140/2021. (IV. 9.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

141/2021. (IV. 9.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

142/2021. (IV. 9.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

143/2021. (IV. 9.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

144/2021. (IV. 9.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

145/2021. (IV. 9.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

146/2021. (IV. 9.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

147/2021. (IV. 9.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

148/2021. (IV. 9.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

149/2021. (IV. 9.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

150/2021. (IV. 9.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

151/2021. (IV. 9.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

152/2021. (IV. 9.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

153/2021. (IV. 9.) KE határozat

a 150/2018. (IV. 17.) KE határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

1167/2021. (IV. 9.) Korm. határozat

a Mádl Ferencre történő emlékezéshez kapcsolódó egyes intézkedésekről és az azokhoz szükséges költségvetési források biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

1168/2021. (IV. 9.) Korm. határozat

a Schams Ferenc Terv megvalósításáról

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

1169/2021. (IV. 9.) Korm. határozat

egyes sport tárgyú kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

1170/2021. (IV. 9.) Korm. határozat

a "LIFE-IP North-HU-Trans" integrált projekt megvalósításához szükséges költségvetési feltételek megteremtéséről, valamint a LIFE integrált és hagyományos projektek megvalósításához szükséges költségvetési feltételek megteremtéséről szóló 1072/2017. (II. 10.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

1171/2021. (IV. 9.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a debreceni Csokonai Nemzeti Színház teljes körű felújításához szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

1172/2021. (IV. 9.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.3-17-2017-00016 azonosító számú, "Jövő Idő Putnokon" című projekt összköltségének növeléséről

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

1173/2021. (IV. 9.) Korm. határozat

a KEHOP-1.3.0-15-2015-00009 azonosító számú, Tiszalöki vízlépcső és hajózsilip rekonstrukciója című projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

Hatályos:

2021. 04. 10.

 

Jogszabály:

1174/2021. (IV. 9.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

21/2021. (IV. 9.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti sport együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

5/2021. (IV. 9.) AM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/17. (IV. 9.)

Hatályos:

2021. 04. 10., 2021. 04. 20.

 

Jogszabály:

4/2021. (IV. 9.) BM utasítás

a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2018. (VI. 12.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/17. (IV. 9.)

Hatályos:

2021. 04. 10.

 

Jogszabály:

5/2021. (IV. 9.) BM utasítás

a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2019. (XII. 13.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/17. (IV. 9.)

Hatályos:

2021. 04. 10.

 

Jogszabály:

4/2021. (IV. 9.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/17. (IV. 9.)

Hatályos:

2021. 04. 10.

 

Jogszabály:

5/2021. (IV. 9.) IM utasítás

az Igazságügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2019. (VIII. 1.) IM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/17. (IV. 9.)

Hatályos:

2021. 04. 10.

 

Jogszabály:

3/2021. (IV. 9.) GVH utasítás

a Gazdasági Versenyhivatal etikai szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/17. (IV. 9.)

Hatályos:

2021. 04. 15.

 

Jogszabály:

5/2021. (IV. 9.) LÜ utasítás

a Személyzeti Jelenléti Nyilvántartási Rendszer használatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/17. (IV. 9.)

Hatályos:

2021. 04. 17.

 

Jogszabály:

7/2021. (IV. 9.) ORFK utasítás

a Rendőrség Lovas Szolgálati Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/17. (IV. 9.)

Hatályos:

2021. 04. 10.

 

Jogszabály:

8/2021. (IV. 9.) ORFK utasítás

egyes közlekedési tárgyú ORFK utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/17. (IV. 9.)

Hatályos:

2021. 04. 12.

 

Jogszabály:

29/2021. (IV. 9.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a beruházások védelméről szóló megállapodás megszűnéséről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2021. évi V. törvény 2. §-a, 3. §-a, 6. §-a, az 1. és a 2. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/17. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

30/2021. (IV. 9.) KKM közlemény

az adóalap-erózió és nyereségátcsoportosítás megelőzése érdekében hozott, adóegyezményekhez kapcsolódó intézkedések végrehajtásáról szóló Multilaterális Egyezmény kihirdetéséről szóló 2021. évi III. törvény 2. §-a, 3. §-a, valamint 1. és 2. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/17. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/17. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Földügyi Központ

alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/17. (IV. 9.)

 

 

2021. IV. 7.

Jogszabály:

164/2021. (IV. 7.) Korm. rendelet

a villamosmű, termelői vezeték, magánvezeték és a közvetlen vezeték építésére adott engedélyre vonatkozó veszélyhelyzeti szabályokról

Megjelent:

MK 2021/60. (IV. 7.)

Hatályos:

2021. 04. 08., 2021. 04. 22.

 

Jogszabály:

165/2021. (IV. 7.) Korm. rendelet

a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény médiaszolgáltatási díjfizetési kötelezettségre vonatkozó szabályainak a veszélyhelyzet során történő eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2021/60. (IV. 7.)

Hatályos:

2021. 04. 08., 2021. 04. 22.

 

Jogszabály:

166/2021. (IV. 7.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések meghosszabbításáról

Megjelent:

MK 2021/60. (IV. 7.)

Hatályos:

2021. 04. 07. 22 órától.

 

Jogszabály:

1003/2021. (IV. 7.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság ügyrendjéről szóló 1001/2013. (II. 27.) AB Tü. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/60. (IV. 7.)

Hatályos:

2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

10/2021. (IV. 7.) AB határozat

a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 298. § (2) bekezdés a) pontja alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2021/60. (IV. 7.)

 

 

Jogszabály:

11/2021. (IV. 7.) AB határozat

az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 101/A. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2021/60. (IV. 7.)

 

 

Jogszabály:

1163/2021. (IV. 7.) Korm. határozat

a Makói Városi Termál- és Gyógyfürdő (Hagymatikum) fejlesztésének megvalósításáról

Megjelent:

MK 2021/60. (IV. 7.)

 

 

Jogszabály:

1164/2021. (IV. 7.) Korm. határozat

a Magyar-Kirgiz Fejlesztési Alap létrehozásáról szóló 1612/2020. (IX. 28.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/60. (IV. 7.)

 

 

Jogszabály:

1165/2021. (IV. 7.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Kirgiz Köztársaság Kormánya között a Magyar-Kirgiz Fejlesztési Alapról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/60. (IV. 7.)

 

 

Jogszabály:

1166/2021. (IV. 7.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a Mátészalka - Csenger (H) és Oar (Óvári) - Satu Mare (Szatmárnémeti) (RO) közötti gyorsforgalmi úti kapcsolat létesítéséről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/60. (IV. 7.)

 

 

2021. IV. 6.

Jogszabály:

1/2021. (IV. 6.) BM határozat

a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló 144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet 2. alcíme, 3. alcíme, 13. §-a és 14. §-a hatálybalépéséről

Megjelent:

MK 2021/58. (IV. 6.)

 

 

Jogszabály:

163/2021. (IV. 6.) Korm. rendelet

a Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/59. (IV. 6.)

Hatályos:

2021. 04. 07.

 

Jogszabály:

20/2021. (IV. 6.) ME határozat

a Partnerségi Megállapodás monitoring bizottsága elnökének felmentéséről és a monitoring bizottság elnökének kinevezéséről

Megjelent:

MK 2021/59. (IV. 6.)

 

 

2021. IV. 2.

Jogszabály:

161/2021. (IV. 2.) Korm. rendelet

egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról, valamint az egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 709/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/57. (IV. 2.)

Hatályos:

2021. 04. 03., 2021. 04. 17.

 

Jogszabály:

162/2021. (IV. 2.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/57. (IV. 2.)

Hatályos:

2021. 04. 03.

 

Jogszabály:

1161/2021. (IV. 2.) Korm. határozat

a Bicskei Egészségügyi Központ felújítását célzó beruházás előkészítési feladatainak megvalósításáról

Megjelent:

MK 2021/57. (IV. 2.)

 

 

Jogszabály:

1162/2021. (IV. 2.) Korm. határozat

a 2021. évi női kosárlabda Európa-kupa négyes döntőjének megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/57. (IV. 2.)

 

 

Jogszabály:

19/2021. (IV. 2.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Kirgiz Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/57. (IV. 2.)

 

 

2021. IV. 1.

Jogszabály:

160/2021. (IV. 1.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések újbóli bevezetéséről szóló 112/2021. (III. 6.) Korm. rendelet módosításáról, valamint a Pénzügyi Békéltető Testület eljárása során a veszélyhelyzet idején érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések újbóli bevezetéséről szóló 154/2021. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/56. (IV. 1.)

Hatályos:

2021. 04. 02.

 

Jogszabály:

10/2021. (IV. 1.) BM rendelet

a belügyminiszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 16/2013. (V. 9.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/56. (IV. 1.)

Hatályos:

2021. 04. 02.

 

Jogszabály:

11/2021. (IV. 1.) HM rendelet

egyes légügyi tárgyú honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/56. (IV. 1.)

Hatályos:

2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

18/2021. (IV. 1.) ME határozat

főiskolai rektor megbízásáról

Megjelent:

MK 2021/56. (IV. 1.)

 

 

2021. III. 31.

Jogszabály:

158/2021. (III. 31.) Korm. rendelet

a körforgásos gazdaságra történő átállás érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/55. (III. 31.)

Hatályos:

2021. 04. 01.

 

Jogszabály:

159/2021. (III. 31.) Korm. rendelet

a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény végrehajtásáról szóló 673/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/55. (III. 31.)

Hatályos:

2021. 04. 01., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

3/2021. (III. 31.) CSTNM rendelet

a család- és ifjúságügyi célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 1/2020. (XII. 22.) CSTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/55. (III. 31.)

Hatályos:

2021. 04. 01.

 

Jogszabály:

4/2021. (III. 31.) CSTNM rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/55. (III. 31.)

Hatályos:

2021. 04. 03.

 

Jogszabály:

15/2021. (III. 31.) AM rendelet

az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2021/55. (III. 31.)

Hatályos:

2021. 04. 01.

 

Jogszabály:

14/2021. (III. 31.) ITM rendelet

egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/55. (III. 31.)

Hatályos:

2021. 04. 01.

 

Jogszabály:

1/2021. PJE határozat

az együttes aláírási jog átruházásáról

Megjelent:

MK 2021/55. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

1145/2021. (III. 31.) Korm. határozat

a Magyar-Indonéz Tőkealap létrehozásáról

Megjelent:

MK 2021/55. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

1146/2021. (III. 31.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat- átcsoportosításról, címrendi módosításról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről

Megjelent:

MK 2021/55. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

1147/2021. (III. 31.) Korm. határozat

egyes önkormányzati fejlesztéseket érintő kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2021/55. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

1148/2021. (III. 31.) Korm. határozat

a Magyar Templom-felújítási Program megvalósításához szükséges támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/55. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

1149/2021. (III. 31.) Korm. határozat

a Beregszász városát ért környezeti károk kezelését célzó magyar hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2021/55. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

1150/2021. (III. 31.) Korm. határozat

a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program negyedik üteméről

Megjelent:

MK 2021/55. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

1151/2021. (III. 31.) Korm. határozat

a 2014-2020 programozási időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program likviditási hiányának kezeléséről

Megjelent:

MK 2021/55. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

1152/2021. (III. 31.) Korm. határozat

a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/55. (III. 31.)

Hatályos:

2021. 04. 01.

 

Jogszabály:

1153/2021. (III. 31.) Korm. határozat

az EFOP-2.4.1-16 azonosító számú, "Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA)" című felhívás keretében megvalósuló egyes projektek tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő átcsoportosításáról, valamint a felhívásban meghatározott elszámolható költségtípusok mértékének együttes összege túllépéséhez történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2021/55. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

1154/2021. (III. 31.) Korm. határozat

az EFOP-4.2.1-16-2017-00008 azonosító számú ("A Pécsi Tudományegyetem infrastrukturális fejlesztése" című) projekt összköltségének növeléséről

Megjelent:

MK 2021/55. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

1155/2021. (III. 31.) Korm. határozat

az EFOP-4.1.2-17-2017-00117 azonosító számú, "A harkai Pantzer Gertrud Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében" című projekt összköltségének növeléséről

Megjelent:

MK 2021/55. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

1156/2021. (III. 31.) Korm. határozat

a KEHOP-4.1.0-15-2016-00049 azonosító számú, "Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található védett gyepterületek legeltetéssel történő természetvédelmi célú kezeléséhez szükséges állattartási infrastruktúra fejlesztése" című projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/55. (III. 31.)

Hatályos:

2021. 04. 01.

 

Jogszabály:

1157/2021. (III. 31.) Korm. határozat

a KEHOP-1.3.0-15-2017-00019 azonosító számú, "Vízgazdálkodási fejlesztések a Felső-Tisza-vidéken" című projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/55. (III. 31.)

Hatályos:

2021. 04. 01.

 

Jogszabály:

1158/2021. (III. 31.) Korm. határozat

Magyarország projektjavaslatának az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz "Koordinációs mechanizmus megvalósítása az informatika keretében létrehozott nemzeti hozzáférési pontok egyesítésére" elnevezésű CEF közlekedési pályázati felhívására történő benyújtásáról és a hazai költségvetési támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/55. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

1159/2021. (III. 31.) Korm. határozat

a Ravasz László Emlékház, Egyházi Gyűjtemény és Rendezvényközpont létrehozását célzó beruházás és a bánffyhunyadi Ravasz László Emlékház felújításának megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/55. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

1160/2021. (III. 31.) Korm. határozat

a 2014-2020. évekre szóló Vidékfejlesztési Program módosításáról

Megjelent:

MK 2021/55. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

16/2021. (III. 31.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény módosításáról szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/55. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

17/2021. (III. 31.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Kolumbiai Köztársaság Kormánya, a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya, valamint San Marino Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodások létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/55. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

2/2021. (III. 31.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2020. (VI. 11.) MNB utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/16. (III. 31.)

Hatályos:

2021. 04. 01.

 

Jogszabály:

4/2021. (III. 31.) IM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/16. (III. 31.)

Hatályos:

2021. 04. 01.

 

Jogszabály:

4/2021. (III. 31.) PM utasítás

miniszteri biztos kinevezésének visszavonásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/16. (III. 31.)

Hatályos:

2021. 04. 01., 2021. 04. 06.

 

Jogszabály:

18/2021. (III. 31.) BVOP utasítás

a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága belső rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/16. (III. 31.)

Hatályos:

2021. 04. 01.

 

Jogszabály:

19/2021. (III. 31.) BVOP utasítás

egyes szakutasítások hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/16. (III. 31.)

Hatályos:

2021. 04. 01.

 

Jogszabály:

2/2021. (III. 31.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal szerződéskötési és szerződés-nyilvántartási rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/16. (III. 31.)

Hatályos:

2021. 04. 01.

 

Jogszabály:

5/2021. (III. 31.) OBH utasítás

a bírósági közvetítés részletes szabályairól szóló 3/2020. (I. 31.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/16. (III. 31.)

Hatályos:

2021. 04. 01.

 

Jogszabály:

6/2021. (III. 31.) ORFK utasítás

az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tevékenység-irányítási központjai, egyes rendőri szervek ügyeletei, valamint a segélyhívásokat fogadó központok egységes működéséről szóló 57/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/16. (III. 31.)

Hatályos:

2021. 04. 03.

 

Jogszabály:

27/2021. (III. 31.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 36/2021. (II. 2.) Korm. rendelet 2. §-a, 3. §-a, valamint az 1. és 2. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/16. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

28/2021. (III. 31.) KKM közlemény

a Magyar Köztársaság és a Pakisztáni Iszlám Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelemadók területén Islamabadban, 1992. február 24. napján aláírt Egyezmény módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2020. évi CIII. törvény 2. §-a, 3. §-a, az 1. melléklete és 2. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/16. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

IM közlemény

elismerések adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/16. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

ITM közlemény

a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség Alapszabályának közzétételéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/16. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

ITM pályázati felhívás

a 2021. évi Nemzeti Kiválóság Díj elnyerésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/16. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

elismerés adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/16. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/16. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

1/2021. (III. 31.) SZTNH közlemény

a "TechStars Startup Weekend Online Budapest" kiállításon bemutatásra kerülő találmányok, védjegyek, formatervezési és használati minták kiállítási kedvezményéről, illetve kiállítási elsőbbségéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/16. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa

2021. március 18-i ülésén hozott határozatai

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/16. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa

2021. március 25-i ülésén hozott határozatai

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/16. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

2020. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/16. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati felhívás módosítása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/16. (III. 31.)

 

 

2021. III. 30.

Jogszabály:

7/2021. (III. 30.) MvM utasítás

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2020. (II. 28.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/15. (III. 30.)

Hatályos:

2021. 03. 31.

 

Jogszabály:

3/2021. (III. 30.) KKM utasítás

a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget érintő egyes szabályokról és a külképviselet által foglalkoztatott házastárssal kötött munkaszerződés részletes szabályairól szóló 42/2017. (XI. 16.) KKM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/15. (III. 30.)

Hatályos:

2021. 03. 31.

 

Jogszabály:

2/2021. (III. 30.) GVH utasítás

a reprezentációs kiadások felosztásáról, azok teljesítése és elszámolása különös szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/15. (III. 30.)

Hatályos:

2021. 04. 01.

 

Jogszabály:

MNB közlemény

a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/15. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

CSTNM-BM pályázati felhívás

a 2021. évi "Idősbarát Önkormányzat Díj" elnyerésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/15. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

EMMI pályázati felhívás

a 2021. évi "Minősített Közművelődési Intézmény Cím" elnyerésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/15. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

EMMI pályázati felhívás

a 2021. évi "Közművelődési Minőség Díj" elnyerésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/15. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

EMMI közlemény

a "Minősített Közművelődési Intézmény Cím 2020." és a "Közművelődési Minőség Díj 2020." elismeréssel adományozottakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/15. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

ITM közlemény

az Innovációs és Technológiai Minisztérium elismerési hírei

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/15. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/15. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság

Szervezeti és Működési Szabályzata

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/15. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

Hajózási hirdetmény

a Balatoni Hajózási Zrt. hajózási hirdetménye közforgalmú kikötő kikötőrendjének megállapításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/15. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

Mór Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/15. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

9/2021. (III. 30.) BM rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet és a nem a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére nyújtott központosított infokommunikációs közszolgáltatások igénybevételének szabályairól szóló 41/2019. (XI. 19.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/54. (III. 30.)

Hatályos:

2021. 04. 01.

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2021/54. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

132/2021. (III. 30.) KE határozat

a Kúria elnökhelyettesének kinevezéséről

Megjelent:

MK 2021/54. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

133/2021. (III. 30.) KE határozat

altábornagy szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2021/54. (III. 30.)

 

 

2021. III. 29.

Jogszabály:

156/2021. (III. 29.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a hallgatói és képzési hitelekkel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/53. (III. 29.)

Hatályos:

2021. 03. 30., 2021. 04. 01., 2021. 05. 31.

 

Jogszabály:

157/2021. (III. 29.) Korm. rendelet

a központi kórházi integrált gazdálkodási rendszerrel kapcsolatos egyes szabályokról szóló 588/2020. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/53. (III. 29.)

Hatályos:

2021. 03. 30.

 

Jogszabály:

2/2021. (III. 29.) IM rendelet

a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/53. (III. 29.)

Hatályos:

2021. 04. 06.

 

Jogszabály:

1144/2021. (III. 29.) Korm. határozat

az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek és családjaik életkörülményeinek további javításáról

Megjelent:

MK 2021/53. (III. 29.)

 

 

Jogszabály:

Helyesbítés

a Magyar Közlöny 2021/53. számában

Megjelent:

MK 2021/53. (III. 29.)

 

 

2021. III. 27.

Jogszabály:

143/2021. (III. 27.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések meghosszabbításáról

Megjelent:

MK 2021/51. (III. 27.)

Hatályos:

2021. 03. 28.

 

Jogszabály:

144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról

Megjelent:

MK 2021/51. (III. 27.)

Hatályos:

2021. 03. 28., 2021. 04. 11. - kivétellel.

 

Jogszabály:

145/2021. (III. 27.) Korm. rendelet

a köznevelési intézményekben és a szakképző intézményekben rendes oktatásra történő visszatérésről és óvodákban elrendelt rendkívüli szünet megszüntetésről

Megjelent:

MK 2021/51. (III. 27.)

Hatályos:

2021. 04. 19.

 

Jogszabály:

146/2021. (III. 27.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletnek a köznevelési intézményekben, a szakképző intézményekben és a bölcsődei ellátásban foglalkoztatottak koronavírus elleni védőoltásával kapcsolatos módosításáról

Megjelent:

MK 2021/52. (III. 27.)

Hatályos:

2021. 03. 28.

 

Jogszabály:

147/2021. (III. 27.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/52. (III. 27.)

Hatályos:

2021. 03. 28.

 

Jogszabály:

148/2021. (III. 27.) Korm. rendelet

a folyamatos belföldi gyógyszer-, gyógyászatisegédeszköz- és orvostechnikaieszköz-ellátás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/52. (III. 27.)

Hatályos:

2021. 03. 28., 2021. 04. 11.

 

Jogszabály:

149/2021. (III. 27.) Korm. rendelet

a szabadság kiadásának egyes jogviszonyokban alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályairól

Megjelent:

MK 2021/52. (III. 27.)

Hatályos:

2021. 03. 28., 2021. 04. 11.

 

Jogszabály:

150/2021. (III. 27.) Korm. rendelet

a Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak újbóli bevezetéséről

Megjelent:

MK 2021/52. (III. 27.)

Hatályos:

2021. 03. 28., 2021. 04. 11.

 

Jogszabály:

151/2021. (III. 27.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzetre tekintettel a köznevelési intézményeket érintő egyes fenntartói döntésekhez kapcsolódó véleményezési eljárások 2021. évi rendkívüli szabályairól

Megjelent:

MK 2021/52. (III. 27.)

Hatályos:

2021. 03. 28., 2021. 04. 11.

 

Jogszabály:

152/2021. (III. 27.) Korm. rendelet

a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó rendkívüli intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/52. (III. 27.)

Hatályos:

2021. 03. 28., 2021. 04. 11.

 

Jogszabály:

153/2021. (III. 27.) Korm. rendelet

a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara egyes eljárásainak a veszélyhelyzet ideje alatti sajátos szabályairól

Megjelent:

MK 2021/52. (III. 27.)

Hatályos:

2021. 03. 28., 2021. 04. 11.

 

Jogszabály:

154/2021. (III. 27.) Korm. rendelet

a Pénzügyi Békéltető Testület eljárása során a veszélyhelyzet idején érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések újbóli bevezetéséről

Megjelent:

MK 2021/52. (III. 27.)

Hatályos:

2021. 03. 28., 2021. 04. 11.

 

Jogszabály:

155/2021. (III. 27.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet, valamint a gyermek gondozására, nevelésére tekintettel járó egyes egészségbiztosítási és családtámogatási ellátásokra való jogosultságok meghosszabbításáról szóló 128/2021. (III. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/52. (III. 27.)

Hatályos:

2021. 03. 28.

 

Jogszabály:

1138/2021. (III. 27.) Korm. határozat

egyes települési önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatásáról

Megjelent:

MK 2021/52. (III. 27.)

 

 

Jogszabály:

1139/2021. (III. 27.) Korm. határozat

egyes kulturális támogatási célú kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2021/52. (III. 27.)

 

 

Jogszabály:

1140/2021. (III. 27.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, valamint a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2021/52. (III. 27.)

 

 

Jogszabály:

1141/2021. (III. 27.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében finanszírozott TOP-1.2.1-16-FE1-2017-00003 azonosító számú, "Lajtha Ház és Kulturális Központ létrehozása Bicskén" című projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2021/52. (III. 27.)

 

 

Jogszabály:

1142/2021. (III. 27.) Korm. határozat

a Magyarország és a Tádzsik Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/52. (III. 27.)

 

 

Jogszabály:

1143/2021. (III. 27.) Korm. határozat

a Magyarország és a Tádzsik Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/52. (III. 27.)

 

 

Jogszabály:

15/2021. (III. 27.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya közötti, az interregionális együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/52. (III. 27.)

 

 

2021. III. 25.

Jogszabály:

14/2021. (III. 25.) AM rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

Megjelent:

MK 2021/50. (III. 25.)

Hatályos:

2021. 03. 26.

 

Jogszabály:

1/2021. (III. 25.) MK határozat

az e-közigazgatással, informatikával, valamint infokommunikációs infrastruktúrával kapcsolatos fejlesztési programok keretében megvalósuló projektek megvalósításáról és a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. kijelöléséről szóló 684/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet egyes rendelkezései hatálybalépése napjának megállapításáról

Megjelent:

MK 2021/50. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság végzése

a Nyomdaipari Ágazati Párbeszéd Bizottság alapítására vonatkozó kérelem közzétételéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/14. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság végzése

a Turizmus-Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottság alapítására vonatkozó kérelem közzétételéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/14. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság végzése

a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság alapítására vonatkozó kérelem közzétételéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/14. (III. 25.)

 

 

2021. III. 24.

Jogszabály:

140/2021. (III. 24.) Korm. rendelet

egyes kulturális finanszírozási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2021/49. (III. 24.)

Hatályos:

2021. 03. 25., 2021. 04. 08.

 

Jogszabály:

141/2021. (III. 24.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/49. (III. 24.)

Hatályos:

2021. 03. 27.

 

Jogszabály:

142/2021. (III. 24.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, valamint a 2014-2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról szóló 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/49. (III. 24.)

Hatályos:

2021. 03. 25.

 

Jogszabály:

2/2021. (III. 24.) MEKH rendelet

rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet és a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosításáról A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (5) bekezdés 4. pontjában, a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133/A. § 11. pontjában, továbbá a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

Megjelent:

MK 2021/49. (III. 24.)

Hatályos:

2021. 04. 01.

 

Jogszabály:

13/2021. (III. 24.) EMMI rendelet

a 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet és a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/49. (III. 24.)

Hatályos:

2021. 03. 25.

 

Jogszabály:

14/2021. (III. 24.) EMMI rendelet

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/49. (III. 24.)

Hatályos:

2021. 03. 25.

 

Jogszabály:

131/2021. (III. 24.) KE határozat

államtitkári megbízatás megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2021/49. (III. 24.)

 

 

Jogszabály:

1136/2021. (III. 24.) Korm. határozat

a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2021/49. (III. 24.)

 

 

Jogszabály:

1137/2021. (III. 24.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és a Kirgiz Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/49. (III. 24.)

 

 

Jogszabály:

14/2021. (III. 24.) ME határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 2004. április hó 27. napján aláírt Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/49. (III. 24.)

 

 

2021. III. 23.

Jogszabály:

137/2021. (III. 23.) Korm. rendelet

egyes, az egészségügyi szolgáltatók irányításával összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról és a honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató, valamint az ennek irányítása alá tartozó egyéb egészségügyi szolgáltató irányításának veszélyhelyzeti rendjéről szóló 691/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/47. (III. 23.)

Hatályos:

2021. 03. 25., 2021. 04. 08.

 

Jogszabály:

138/2021. (III. 23.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről szóló 501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/47. (III. 23.)

Hatályos:

2021. 03. 24.

 

Jogszabály:

5/2021. (III. 23.) NVTNM rendelet

a Magyar Fejlesztésösztönző Iroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/47. (III. 23.)

Hatályos:

2021. 03. 24.

 

Jogszabály:

12/2021. (III. 23.) AM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/47. (III. 23.)

Hatályos:

2021. 03. 26.

 

Jogszabály:

13/2021. (III. 23.) AM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 2021. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról

Megjelent:

MK 2021/47. (III. 23.)

Hatályos:

2021. 03. 26.

 

Jogszabály:

10/2021. (III. 23.) HM rendelet

az állami repülések céljára kijelölt légterekben végrehajtott repülések szabályairól szóló 3/2006. (II. 2.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/47. (III. 23.)

Hatályos:

2021. 03. 31.

 

Jogszabály:

1132/2021. (III. 23.) Korm. határozat

a H8 Budapest-Gödöllő és a H9 Budapest-Cinkota-Csömör HÉV-vonalszakaszok korszerűsítéséről és az Örs vezér terén az M2 metróvonallal történő összekötéséről, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/47. (III. 23.)

Hatályos:

2021. 03. 24.

 

Jogszabály:

139/2021. (III. 23.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet és az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/48. (III. 23.)

Hatályos:

2021. 03. 24.

 

Jogszabály:

1133/2021. (III. 23.) Korm. határozat

az ország működéséhez szükséges stratégiai célú állami és nem állami gazdasági társaságok és szervezetek veszélyhelyzetben történő támogatásáról szóló 1096/2021. (III. 5.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/48. (III. 23.)

 

 

Jogszabály:

1134/2021. (III. 23.) Korm. határozat

egyes Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Programhoz tartozó projektek támogatása növelésének jóváhagyásáról és a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/48. (III. 23.)

Hatályos:

2021. 03. 24.

 

Jogszabály:

1135/2021. (III. 23.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és Türkmenisztán Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/48. (III. 23.)

 

 

2021. III. 22.

Jogszabály:

135/2021. (III. 22.) Korm. rendelet

a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/46. (III. 22.)

Hatályos:

2021. 03. 23.

 

Jogszabály:

136/2021. (III. 22.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/46. (III. 22.)

Hatályos:

2021. 03. 23.

 

Jogszabály:

13/2021. (III. 22.) ME határozat

állami felsőoktatási intézmény kancellárjának megbízásáról

Megjelent:

MK 2021/46. (III. 22.)

 

 

2021. III. 19.

Jogszabály:

133/2021. (III. 19.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések egy héttel történő meghosszabbításáról

Megjelent:

MK 2021/45. (III. 19.)

Hatályos:

2021. 03. 20.

 

Jogszabály:

134/2021. (III. 19.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/45. (III. 19.)

Hatályos:

2021. 03. 20.

 

Jogszabály:

11/2021. (III. 19.) AM rendelet

a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/45. (III. 19.)

Hatályos:

2021. 03. 27.

 

Jogszabály:

125/2021. (III. 19.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2021/45. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

126/2021. (III. 19.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2021/45. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

127/2021. (III. 19.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2021/45. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

128/2021. (III. 19.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2021/45. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

129/2021. (III. 19.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2021/45. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

130/2021. (III. 19.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/45. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

1130/2021. (III. 19.) Korm. határozat

Magyarország tagállami projektjavaslatainak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2020. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

Megjelent:

MK 2021/45. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

1131/2021. (III. 19.) Korm. határozat

Magyarország nem tagállami projektjavaslatának az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2020. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

Megjelent:

MK 2021/45. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

4/2021. (III. 19.) MvM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal és a központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 4/2016. (III. 10.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/13. (III. 19.)

Hatályos:

2021. 03. 20.

 

Jogszabály:

5/2021. (III. 19.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2018. (VII. 3.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/13. (III. 19.)

Hatályos:

2021. 03. 20.

 

Jogszabály:

6/2021. (III. 19.) MvM utasítás

a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 18/2020. (VII. 31.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/13. (III. 19.)

Hatályos:

2021. 03. 20.

 

Jogszabály:

4/2021. (III. 19.) AM utasítás

az Agrárminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019. (XII. 30.) AM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/13. (III. 19.)

Hatályos:

2021. 03. 20.

 

Jogszabály:

14/2021. (III. 19.) HM utasítás

a honvédelmi szervezet 2021. évi kiemelt feladatainak, valamint a 2022-2023. évi fő célkitűzéseinek meghatározásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/13. (III. 19.)

Hatályos:

2021. 03. 20.

 

Jogszabály:

17/2021. (III. 19.) ITM utasítás

miniszteri biztos kinevezésének visszavonásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/13. (III. 19.)

Hatályos:

2021. 03. 20.

 

Jogszabály:

2/2021. (III. 19.) KKM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/13. (III. 19.)

Hatályos:

2021. 03. 20.

 

Jogszabály:

3/2021. (III. 19.) BM OKF utasítás

a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok hivatásos tűzoltóvá válásának elősegítése érdekében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által biztosított támogatási rendszer létrehozásáról, valamint az ezzel kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/13. (III. 19.)

Hatályos:

2021. 03. 20.

 

Jogszabály:

16/2021. (III. 19.) BVOP utasítás

a munkába járás költségeinek elszámolásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/13. (III. 19.)

Hatályos:

2021. 03. 20.

 

Jogszabály:

17/2021. (III. 19.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet Munkavédelmi Szabályzatáról szóló 10/2020. (III. 31.) BVOP utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/13. (III. 19.)

Hatályos:

2021. 03. 20.

 

Jogszabály:

Miniszterelnökség közleménye

elismerések adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/13. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/13. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/13. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2021. április 1-je és április 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/13. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

FilmJUS Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületének jogdíjközleménye

Filmalkotások nyilvánosság számára lehívásra ("on demand") hozzáférhetővé tétele fejében 2021. évben fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/13. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

Rend és Igazságosság Pártja

2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/13. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

Rend és Igazságosság Pártja

2018. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/13. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

Rend és Igazságosság Pártja

2019. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/13. (III. 19.)

 

 

2021. III. 18.

Jogszabály:

131/2021. (III. 18.) Korm. rendelet

a biztonságos veszélyhelyzeti gyógyszerellátáshoz szükséges egyes intézkedésekről szóló 488/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/44. (III. 18.)

Hatályos:

2021. 03. 19.

 

Jogszabály:

132/2021. (III. 18.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/44. (III. 18.)

Hatályos:

2021. 03. 19.

 

Jogszabály:

124/2021. (III. 18.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2021/44. (III. 18.)

 

 

Jogszabály:

12/2021. (III. 18.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya közötti, az interregionális együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/44. (III. 18.)

 

 

2021. III. 17.

Jogszabály:

130/2021. (III. 17.) Korm. rendelet

a Záhony közúti határátkelőhely fejlesztését célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a beruházás kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2021/43. (III. 17.)

Hatályos:

2021. 03. 18.

 

Jogszabály:

4/2021. (III. 17.) NVTNM rendelet

a Magyar Házak Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/43. (III. 17.)

Hatályos:

2021. 03. 18.

 

Jogszabály:

10/2021. (III. 17.) AM rendelet

a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetbe sorolt központi kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 32/2015. (VI. 19.) FM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/43. (III. 17.)

Hatályos:

2021. 03. 18.

 

Jogszabály:

8/2021. (III. 17.) BM rendelet

a körözési célú mintabiztosításhoz és mintavételhez, a biometrikus adatok körözési célú rögzítéséhez, valamint a körözési célú biometrikus adatok nyilvántartásaihoz kapcsolódó feladatok végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2021/43. (III. 17.)

Hatályos:

2021. 03. 18.

 

Jogszabály:

12/2021. (III. 17.) EMMI rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/43. (III. 17.)

Hatályos:

2021. 03. 20.

 

Jogszabály:

9/2021. (III. 17.) AB határozat

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése "annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti" fordulata alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, az Alaptörvény XVI. cikk (1) bekezdésén alapuló, mulasztással előidézett alaptörvény-ellenesség megállapításáról, és az Alaptörvény XVI. cikk (1) és (2) bekezdéséből fakadó alkotmányos követelmény megállapításáról

Megjelent:

MK 2021/43. (III. 17.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5036/2020/4. határozat

Az Alaptörvény 28. cikke - többek között - előírja a bíróságok számára, hogy a jogértelmezés során vegyék figyelembe a jogszabály célját. Az Alaptörvény 28. cikke ezáltal azt is feltételezi, hogy a jogalkotás - így az önkormányzati rendelet megalkotása - során követelmény, hogy a jogalkotói cél a jogszabályokból mindenki számára érthető és értelmezhető módon kiderüljön.

Megjelent:

MK 2021/43. (III. 17.)

 

 

Jogszabály:

9/2021. (III. 17.) OGY határozat

Witzmann Mihály országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2021/43. (III. 17.)

 

 

Jogszabály:

1128/2021. (III. 17.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2021/43. (III. 17.)

 

 

Jogszabály:

1129/2021. (III. 17.) Korm. határozat

a Magyar Falu Program - óvodai sport alprogram keretében megvalósuló egyes beruházások megvalósításához szükséges fedezet biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/43. (III. 17.)

 

 

2021. III. 15.

Jogszabály:

116/2021. (III. 15.) KE határozat

a Kossuth- és széchenyi-díj adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/42. (III. 15.)

 

 

Jogszabály:

117/2021. (III. 15.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/42. (III. 15.)

 

 

Jogszabály:

118/2021. (III. 15.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/42. (III. 15.)

 

 

Jogszabály:

119/2021. (III. 15.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/42. (III. 15.)

 

 

Jogszabály:

120/2021. (III. 15.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/42. (III. 15.)

 

 

Jogszabály:

121/2021. (III. 15.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/42. (III. 15.)

 

 

Jogszabály:

122/2021. (III. 15.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/42. (III. 15.)

 

 

Jogszabály:

123/2021. (III. 15.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/42. (III. 15.)

 

 

Jogszabály:

1127/2021. (III. 15.) Korm. határozat

a Magyarország Kiváló Művésze, a Magyarország Érdemes Művésze és a Magyarország Babérkoszorúja díjak 2021. évi adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/42. (III. 15.)

 

 

2021. III. 13.

Jogszabály:

127/2021. (III. 13.) Korm. rendelet

az egészségügyi tevékenység végzésének veszélyhelyzeti szabályairól

Megjelent:

MK 2021/41. (III. 13.)

Hatályos:

2021. 03. 14., 2021. 03. 28.

 

Jogszabály:

128/2021. (III. 13.) Korm. rendelet

a gyermek gondozására, nevelésére tekintettel járó egyes egészségbiztosítási és családtámogatási ellátásokra való jogosultságok meghosszabbításáról

Megjelent:

MK 2021/41. (III. 13.)

Hatályos:

2021. 03. 14., 2021. 03. 28.

 

Jogszabály:

129/2021. (III. 13.) Korm. rendelet

a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti intézkedés uniós jogi állami támogatási szabályokkal való összeegyeztethetőségéről szóló 640/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/41. (III. 13.)

Hatályos:

2021. 03. 14.

 

Jogszabály:

1126/2021. (III. 13.) Korm. határozat

a 2021. évre halasztott Birkózó Európai Kontinens Olimpiai Kvalifikációs Verseny járműveinek az autóbusz forgalmi sáv használatáról

Megjelent:

MK 2021/41. (III. 13.)

 

 

2021. III. 12.

Jogszabály:

124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet

a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről

Megjelent:

MK 2021/40. (III. 12.)

Hatályos:

2021. 03. 16., 2021. 03. 28.

 

Jogszabály:

125/2021. (III. 12.) Korm. rendelet

az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/40. (III. 12.)

Hatályos:

2021. 03. 28.

 

Jogszabály:

126/2021. (III. 12.) Korm. rendelet

az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/40. (III. 12.)

Hatályos:

2021. 03. 13.

 

Jogszabály:

9/2021. (III. 12.) AM rendelet

a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű támogatások feltételeinek megállapításáról szóló 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet, valamint a karácsonyfa- ültetvények után igénybe vehető támogatásról szóló 37/2020. (VII. 10.) AM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/40. (III. 12.)

Hatályos:

2021. 03. 13.

 

Jogszabály:

1/2021. (III. 12.) IM rendelet

a közjegyzői ügyvitel szabályairól szóló 29/2019. (XII. 20.) IM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/40. (III. 12.)

Hatályos:

2021. 03. 27.

 

Jogszabály:

6/2021. (III. 12.) KKM rendelet

a járványügyi készültségi időszakban a gazdasági, illetve üzleti célú utazás körébe tartozó további államokról szóló 4/2021. (III. 1.) KKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/40. (III. 12.)

Hatályos:

2021. 03. 12. 22 órától.

 

Jogszabály:

108/2021. (III. 12.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/40. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

109/2021. (III. 12.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/40. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

110/2021. (III. 12.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/40. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

111/2021. (III. 12.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/40. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

112/2021. (III. 12.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/40. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

113/2021. (III. 12.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/40. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

114/2021. (III. 12.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/40. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

115/2021. (III. 12.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/40. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

1121/2021. (III. 12.) Korm. határozat

a Budai Várnegyed, a Citadella és a visegrádi műemlék-együttes területén megvalósuló kormányzati beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2021/40. (III. 12.)

Hatályos:

2021. 04. 01.

 

Jogszabály:

1122/2021. (III. 12.) Korm. határozat

kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2021/40. (III. 12.)

Hatályos:

2021. 03. 15.

 

Jogszabály:

1123/2021. (III. 12.) Korm. határozat

a "30 éve szabadon" emlékévről szóló 1002/2019. (I. 9.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/40. (III. 12.)

Hatályos:

2021. 03. 13.

 

Jogszabály:

1124/2021. (III. 12.) Korm. határozat

a Nemzeti Állatvédelmi Tanácsról

Megjelent:

MK 2021/40. (III. 12.)

Hatályos:

2021. 03. 13.

 

Jogszabály:

1125/2021. (III. 12.) Korm. határozat

az adminisztratív terhek csökkentésével összefüggő anyakönyvi eljárások egyszerűsítésének és elektronizálásának megvalósításához kapcsolódó informatikai fejlesztési feladatokhoz szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/40. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

3/2021. (III. 12.) EMMI utasítás

a 2021-2027-es európai uniós programozási időszak Tervezési Döntés-előkészítő munkacsoportja létrehozásáról szóló 12/2020. (VI. 11.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/12. (III. 12.)

Hatályos:

2021. 03. 13.

 

Jogszabály:

10/2021. (III. 12.) HM utasítás

egyes NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/12. (III. 12.)

Hatályos:

2021. 03. 13.

 

Jogszabály:

11/2021. (III. 12.) HM utasítás

a Magyar Honvédség Szentendrei Helyőrségtámogató Parancsnokság kialakításával összefüggő egyes feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/12. (III. 12.)

Hatályos:

2021. 03. 13.

 

Jogszabály:

12/2021. (III. 12.) HM utasítás

egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/12. (III. 12.)

Hatályos:

2021. 03. 13.

 

Jogszabály:

13/2021. (III. 12.) HM utasítás

a béketámogató műveletekben részt vevő állomány külszolgálati ellátmánya megállapításának alapjául szolgáló részletes kategóriába sorolásáról szóló 19/2018. (VI. 27.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/12. (III. 12.)

Hatályos:

2021. 03. 13.

 

Jogszabály:

2/2021. (III. 12.) IM utasítás

az Igazságügyi Minisztérium Biztonsági Szabályzatáról szóló 1/2017. (I. 24.) IM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/12. (III. 12.)

Hatályos:

2021. 03. 13.

 

Jogszabály:

3/2021. (III. 12.) IM utasítás

miniszteri biztos kinevezésének visszavonásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/12. (III. 12.)

Hatályos:

2021. 03. 13.

 

Jogszabály:

15/2021. (III. 12.) ITM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/12. (III. 12.)

Hatályos:

2021. 03. 13.

 

Jogszabály:

16/2021. (III. 12.) ITM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/12. (III. 12.)

Hatályos:

2021. 03. 13.

 

Jogszabály:

15/2021. (III. 12.) BVOP utasítás

a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, valamint a bejelentési kötelezettséggel járó egyéb jogviszony létesítésének szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/12. (III. 12.)

Hatályos:

2021. 03. 13.

 

Jogszabály:

4/2021. (III. 12.) OBH utasítás

a bírósági határozatok anonimizálásával és közzétételével kapcsolatban a bíróságokra háruló feladatok végrehajtásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/12. (III. 12.)

Hatályos:

2021. 04. 01.

 

Jogszabály:

25/2021. (III. 12.) KKM közlemény

a vágóállatok védelméről szóló, Strasbourgban, 1979. május 10-én aláírt Európai Egyezmény kihirdetéséről szóló 8/2009. (I. 23.) Korm. rendelet 2. §-a és 3. §-a hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/12. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

26/2021. (III. 12.) KKM közlemény

a kísérleti és egyéb tudományos célokra felhasznált gerinces állatok védelméről szóló, Strasbourgban, 1986. március 18-án aláírt Európai Egyezmény kihirdetéséről szóló 66/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet 2. §-a és 3. §-a hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/12. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

Közlemény

a háziorvosi szolgáltatók szabad- és munkaszüneti napokon történő oltási tevékenységének országos tisztifőorvos által történő elrendeléséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/12. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/12. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/12. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/12. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Közszolgálati Egyetem tájékoztatója

a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/12. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

Szombathely Megyei Jogú Város pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/12. (III. 12.)

 

 

2021. III. 10.

Jogszabály:

113/2021. (III. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt az építkezések megkönnyítését szolgáló egyes előírások megállapításáról

Megjelent:

MK 2021/39. (III. 10.)

Hatályos:

2021. 03. 11., 2021. 03. 25.

 

Jogszabály:

114/2021. (III. 10.) Korm. rendelet

az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/39. (III. 10.)

Hatályos:

2021. 03. 11.

 

Jogszabály:

115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet

a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről

Megjelent:

MK 2021/39. (III. 10.)

Hatályos:

2021. 03. 11.

 

Jogszabály:

116/2021. (III. 10.) Korm. rendelet

a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló törvény hatálybalépésével összefüggően a foglalkoztatás-felügyeleti hatóságot érintő módosító és hatályon kívül helyező rendelkezésekről

Megjelent:

MK 2021/39. (III. 10.)

Hatályos:

2021. 03. 11.

 

Jogszabály:

117/2021. (III. 10.) Korm. rendelet

a honvédelmi foglalkoztatók tekintetében a különös hatáskörű foglalkoztatás-felügyeleti hatóság kijelöléséről és a hatóság eljárására vonatkozó részletes szabályokról

Megjelent:

MK 2021/39. (III. 10.)

Hatályos:

2021. 03. 11.

 

Jogszabály:

118/2021. (III. 10.) Korm. rendelet

a rendvédelmi szervek személyi állománya tekintetében a foglalkoztatás-felügyeletet ellátó különös hatáskörű foglalkoztatás-felügyeleti hatóság kijelöléséről és a hatóság eljárására vonatkozó részletes szabályokról

Megjelent:

MK 2021/39. (III. 10.)

Hatályos:

2021. 03. 11.

 

Jogszabály:

119/2021. (III. 10.) Korm. rendelet

a Rendőrség által alkalmazott kényszerítő eszközök rendszeresítésének szakmai követelményeiről és eljárási szabályairól szóló 384/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/39. (III. 10.)

Hatályos:

2021. 03. 13.

 

Jogszabály:

120/2021. (III. 10.) Korm. rendelet

a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ megszűnésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/39. (III. 10.)

Hatályos:

2021. 03. 13.

 

Jogszabály:

121/2021. (III. 10.) Korm. rendelet

az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2014-2021-es időszakának végrehajtási rendjéről

Megjelent:

MK 2021/39. (III. 10.)

Hatályos:

2021. 03. 11.

 

Jogszabály:

122/2021. (III. 10.) Korm. rendelet

a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/39. (III. 10.)

Hatályos:

2021. 03. 18.

 

Jogszabály:

123/2021. (III. 10.) Korm. rendelet

a Citadella erőd és környezete megújításához és értékőrző fenntartásához szükséges beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 339/2020. (VII. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/39. (III. 10.)

Hatályos:

2021. 03. 11.

 

Jogszabály:

7/2021. (III. 10.) AM rendelet

az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/39. (III. 10.)

Hatályos:

2021. 06. 08., 2021. 08. 01., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

8/2021. (III. 10.) AM rendelet

a nem állami laboratóriumok engedélyezéséről, nyilvántartásba vételéről és működési feltételeinek részletes szabályozásáról

Megjelent:

MK 2021/39. (III. 10.)

Hatályos:

2021. 03. 25.

 

Jogszabály:

7/2021. (III. 10.) BM rendelet

a lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/39. (III. 10.)

Hatályos:

2021. 04. 01.

 

Jogszabály:

13/2021. (III. 10.) ITM rendelet

az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/39. (III. 10.)

Hatályos:

2021. 03. 11.

 

Jogszabály:

106/2021. (III. 10.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/39. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

107/2021. (III. 10.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/39. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

1105/2021. (III. 10.) Korm. határozat

egészségügyi eszközök nemzetközi fejlesztési együttműködés keretében történő biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/39. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

1106/2021. (III. 10.) Korm. határozat

egészségügyi eszközök értékesítéséről

Megjelent:

MK 2021/39. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

1107/2021. (III. 10.) Korm. határozat

a rozsdaövezeti akcióterületek lehatárolásával kapcsolatos döntések kormányzaton belüli előkészítésének rendjéről

Megjelent:

MK 2021/39. (III. 10.)

Hatályos:

2021. 03. 11.

 

Jogszabály:

1108/2021. (III. 10.) Korm. határozat

egyes kultúrstratégiai kérdésekről

Megjelent:

MK 2021/39. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

1109/2021. (III. 10.) Korm. határozat

Magyarország Római Nagykövetségén mezőgazdasági és környezetügyi szakdiplomata-álláshely létesítéséről

Megjelent:

MK 2021/39. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

1110/2021. (III. 10.) Korm. határozat

a 2022. évi magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges többletforrás biztosításáról, valamint a kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2021/39. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

1111/2021. (III. 10.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a gödi ipari-innovációs fejlesztési terület infrastruktúra- fejlesztéseiről szóló 1173/2020. (IV. 22.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/39. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

1112/2021. (III. 10.) Korm. határozat

a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hallgatóinak kollégiumi lakhatását biztosító beruházás támogatásáról

Megjelent:

MK 2021/39. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

1113/2021. (III. 10.) Korm. határozat

a nemzetpolitikai kiadások és beszerzések 2021. évben történő megvalósításához szükséges fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2021/39. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

1114/2021. (III. 10.) Korm. határozat

a 2021. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1898/2020. (XII. 14.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/39. (III. 10.)

Hatályos:

2021. 03. 11.

 

Jogszabály:

1115/2021. (III. 10.) Korm. határozat

a Szatmárnémeti Római Katolikus Püspökség intézményfejlesztésének és beruházásainak támogatásához szükséges forrás biztosításáról és az egyes egyházi ingatlanok fejlesztésének támogatásáról szóló 1712/2020. (X. 30.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/39. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

1116/2021. (III. 10.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2021/39. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

1117/2021. (III. 10.) Korm. határozat

a KEHOP-5.2.2-16-2016-00059 azonosító számú ("Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Magyar Hajózási Technikum energetikai korszerűsítése" című) és a KEHOP-5.2.2-16-2016-00081 azonosító számú ("Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése" című) projektek megvalósításához szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/39. (III. 10.)

Hatályos:

2021. 03. 11.

 

Jogszabály:

1118/2021. (III. 10.) Korm. határozat

a KEHOP-3.2.1-15-2017-00029 azonosító számú, "Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre" című projekt költségnövekményéről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/39. (III. 10.)

Hatályos:

2021. 03. 11.

 

Jogszabály:

1119/2021. (III. 10.) Korm. határozat

a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/39. (III. 10.)

Hatályos:

2021. 03. 11.

 

Jogszabály:

1120/2021. (III. 10.) Korm. határozat

egészségügyi eszközök Bosznia-Hercegovina és Montenegró számára történő biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/39. (III. 10.)

 

 

2021. III. 6.

Jogszabály:

111/2021. (III. 6.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések ideiglenes szigorítása idején a gyermekfelügyeletről

Megjelent:

MK 2021/38. (III. 6.)

Hatályos:

2021. 03. 08., 2021. 03. 22.

 

Jogszabály:

112/2021. (III. 6.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések újbóli bevezetéséről

Megjelent:

MK 2021/38. (III. 6.)

Hatályos:

2021. 03. 08., 2021. 03. 21.

 

2021. III. 5.

Jogszabály:

104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról

Megjelent:

MK 2021/36. (III. 5.)

Hatályos:

2021. 03. 08., 2021. 03. 09., 2021. 03. 22.

 

Jogszabály:

105/2021. (III. 5.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/37. (III. 5.)

Hatályos:

2021. 03. 06., 2021. 04. 01.

 

Jogszabály:

106/2021. (III. 5.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgálatra berendelés és az egészségügyi szolgáltatás biztosításának veszélyhelyzeti különös szabályairól

Megjelent:

MK 2021/37. (III. 5.)

Hatályos:

2021. 03. 06., 2021. 03. 20.

 

Jogszabály:

107/2021. (III. 5.) Korm. rendelet

a rezidenseknek a veszélyhelyzeti betegellátásban történő részvételével kapcsolatos egyes kérdésekről

Megjelent:

MK 2021/37. (III. 5.)

Hatályos:

2021. 03. 06., 2021. 03. 20.

 

Jogszabály:

108/2021. (III. 5.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/37. (III. 5.)

Hatályos:

2021. 03. 08.

 

Jogszabály:

109/2021. (III. 5.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet és a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó rendkívüli intézkedésekről szóló 548/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/37. (III. 5.)

Hatályos:

2021. 03. 06.

 

Jogszabály:

110/2021. (III. 5.) Korm. rendelet

a halgazdálkodási és a halvédelmi bírságról szóló 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet, valamint a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/37. (III. 5.)

Hatályos:

2021. 03. 21., 2021. 04. 01.

 

Jogszabály:

10/2021. (III. 5.) EMMI rendelet

a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet és a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/37. (III. 5.)

Hatályos:

2021. 03. 06.

 

Jogszabály:

11/2021. (III. 5.) EMMI rendelet

a jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének feltételeiről szóló 62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/37. (III. 5.)

Hatályos:

2021. 03. 06.

 

Jogszabály:

12/2021. (III. 5.) ITM rendelet

a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes, az Innovációs és Technológiai Minisztérium feladat- és hatáskörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/37. (III. 5.)

Hatályos:

2021. 03. 06.

 

Jogszabály:

105/2021. (III. 5.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/37. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

1096/2021. (III. 5.) Korm. határozat

az ország működéséhez szükséges stratégiai célú állami és nem állami gazdasági társaságok és szervezetek veszélyhelyzetben történő támogatásáról

Megjelent:

MK 2021/37. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

1097/2021. (III. 5.) Korm. határozat

a 2020. évben kedvezményes villamos energia felhasználásra jogosult költségvetési intézmények kijelöléséről

Megjelent:

MK 2021/37. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

1098/2021. (III. 5.) Korm. határozat

a 2021. évben kedvezményes villamos energia felhasználásra jogosult költségvetési intézmények kijelöléséről

Megjelent:

MK 2021/37. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

1099/2021. (III. 5.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, továbbá előirányzat-túllépés és éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről

Megjelent:

MK 2021/37. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

1100/2021. (III. 5.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2021/37. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

1101/2021. (III. 5.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, valamint a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2021/37. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

1102/2021. (III. 5.) Korm. határozat

az EFOP-2.1.1-16-2016-00022 azonosító számú ("4 új lakásotthon létrehozása Szikszón" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2021/37. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

1103/2021. (III. 5.) Korm. határozat

a KEHOP-2.1.1-15-2016-00021 azonosító számú, "Ivóvízminőség-javítás Hajdúbagoson" és a KEHOP-2.1.3-15-2016-00005 azonosító számú "Vízminőség-javítás Nyírlugos város szolgáltatási területén" című projektek támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/37. (III. 5.)

Hatályos:

2021. 03. 06.

 

Jogszabály:

1104/2021. (III. 5.) Korm. határozat

a 2022. évi Felnőtt Judo Világbajnokság megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1369/2019. (VI. 25.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/37. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

10/2021. (III. 5.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2021/37. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

11/2021. (III. 5.) ME határozat

főiskolai tanárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2021/37. (III. 5.)

 

 

2021. III. 4.

Jogszabály:

2021. évi III. törvény

az adóalap-erózió és nyereségátcsoportosítás megelőzése érdekében hozott, adóegyezményekhez kapcsolódó intézkedések végrehajtásáról szóló Multilaterális Egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2021/35. (III. 4.)

Hatályos:

2021. 03. 05. - kivétellel

 

Jogszabály:

2021. évi IV. törvény

a Montrealban, 1999. május 28-án kelt, a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó egyes jogszabályok egységesítéséről szóló Egyezmény 2019. évi módosításáról szóló, a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet által kiadott, 2019. június 28-án kelt, LE 3/38.1-19/50 számú Tagállami Értesítő és a Montrealban, 1999. május 28-án kelt, a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó egyes jogszabályok egységesítéséről szóló Egyezmény 2019. évi módosításáról szóló, a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet által kiadott, 2019. október 11-én kelt, LE 3/38.1-19/70 számú Tagállami Értesítő kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2021/35. (III. 4.)

Hatályos:

2021. 03. 05.

 

Jogszabály:

2021. évi V. törvény

a Magyarország Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a beruházások védelméről szóló megállapodás megszűnéséről szóló megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2021/35. (III. 4.)

Hatályos:

2021. 03. 05. - kivétellel

 

Jogszabály:

2021. évi VI. törvény

a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2021/35. (III. 4.)

Hatályos:

2021. 03. 05. - kivétellel

 

Jogszabály:

2021. évi VII. törvény

a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a katonai repülés területén folytatott együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2021/35. (III. 4.)

Hatályos:

2021. 03. 05. - kivétellel

 

Jogszabály:

1095/2021. (III. 4.) Korm. határozat

az Országos Sportegészségügyi Intézet infrastrukturális fejlesztésének I. üteméről

Megjelent:

MK 2021/35. (III. 4.)

 

 

2021. III. 3.

Jogszabály:

102/2021. (III. 3.) Korm. rendelet

a Budapest-Kelebia határátkelő közti 150. számú vasútvonal fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok, valamint a beruházás helyszínével, közvetlen környezetével érintett ingatlanok kijelöléséről

Megjelent:

MK 2021/34. (III. 3.)

Hatályos:

2021. 03. 04.

 

Jogszabály:

103/2021. (III. 3.) Korm. rendelet

a Magyar Nemzeti Táncegyüttes állandó játszóhelyének kialakítását célzó beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházás kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2021/34. (III. 3.)

Hatályos:

2021. 03. 04.

 

Jogszabály:

1/2021. (III. 3.) MK rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2018. (XII. 28.) MK rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/34. (III. 3.)

Hatályos:

2021. 03. 04.

 

Jogszabály:

6/2021. (III. 3.) BM rendelet

a központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Megjelent:

MK 2021/34. (III. 3.)

Hatályos:

2021. 03. 04.

 

Jogszabály:

11/2021. (III. 3.) ITM rendelet

a megújuló energiaforrásból származó villamos energia termelési támogatás korlátairól és a prémium típusú támogatásra irányuló pályázati eljárásról szóló 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/34. (III. 3.)

Hatályos:

2021. 03. 06.

 

Jogszabály:

98/2021. (III. 3.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/34. (III. 3.)

 

 

Jogszabály:

99/2021. (III. 3.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/34. (III. 3.)

 

 

Jogszabály:

100/2021. (III. 3.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/34. (III. 3.)

 

 

Jogszabály:

101/2021. (III. 3.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/34. (III. 3.)

 

 

Jogszabály:

102/2021. (III. 3.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/34. (III. 3.)

 

 

Jogszabály:

103/2021. (III. 3.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/34. (III. 3.)

 

 

Jogszabály:

104/2021. (III. 3.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/34. (III. 3.)

 

 

Jogszabály:

1086/2021. (III. 3.) Korm. határozat

a digitalizációt szolgáló nemzetközi tanulmányi versenyrendszerekben történő fokozott részvételről

Megjelent:

MK 2021/34. (III. 3.)

 

 

Jogszabály:

1087/2021. (III. 3.) Korm. határozat

a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj 2021. évben történő megvalósításához szükséges fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2021/34. (III. 3.)

 

 

Jogszabály:

1088/2021. (III. 3.) Korm. határozat

a Magyar Falu Program - sportparkok építése alprogram keretében megvalósuló egyes beruházásokhoz szükséges fedezet biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/34. (III. 3.)

 

 

Jogszabály:

1089/2021. (III. 3.) Korm. határozat

a nyíregyházi stadion beruházás megvalósításáról

Megjelent:

MK 2021/34. (III. 3.)

 

 

Jogszabály:

1090/2021. (III. 3.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv és a kiemelt budapesti közösségi fejlesztések keretében a Budai fonódó villamoshálózat fejlesztésének II. üteme - Műegyetem rakparti villamosvonal megtervezésével összefüggő egyes intézkedésekről szóló 1460/2020. (VII. 30.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/34. (III. 3.)

 

 

Jogszabály:

1091/2021. (III. 3.) Korm. határozat

a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület és a Johannita Segítő Szolgálat működéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/34. (III. 3.)

 

 

Jogszabály:

1092/2021. (III. 3.) Korm. határozat

egészségügyi eszközök a Szlovák Köztársaság számára történő biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/34. (III. 3.)

 

 

Jogszabály:

1093/2021. (III. 3.) Korm. határozat

a Stratégiai Légiszállítási Képességről szóló többoldalú Egyetértési Megállapodás második módosításáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/34. (III. 3.)

 

 

Jogszabály:

1094/2021. (III. 3.) Korm. határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a földgáz Magyar Köztársaság területén történő tranzitszállítását szolgáló gázvezeték megépítésével kapcsolatos együttműködésről 2008. február 28. napján aláírt Megállapodás megszüntetéséről szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/34. (III. 3.)

 

 

Jogszabály:

1/2021. (III. 3.) MEKH utasítás

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal közszolgálati szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/11. (III. 3.)

Hatályos:

2021. 03. 04.

 

Jogszabály:

3/2021. (III. 3.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/11. (III. 3.)

Hatályos:

2021. 03. 04.

 

Jogszabály:

3/2021. (III. 3.) BM utasítás

a Belügyminisztérium fejezet költségvetési gazdálkodásának rendjéről szóló 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/11. (III. 3.)

Hatályos:

2021. 03. 04.

 

Jogszabály:

9/2021. (III. 3.) HM utasítás

a szabályozott anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/11. (III. 3.)

Hatályos:

2021. 03. 04.

 

Jogszabály:

9/2021. (III. 3.) ITM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/11. (III. 3.)

Hatályos:

2021. 03. 04., 2021. 04. 01.

 

Jogszabály:

10/2021. (III. 3.) ITM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/11. (III. 3.)

Hatályos:

2021. 03. 04., 2021. 04. 01.

 

Jogszabály:

11/2021. (III. 3.) ITM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/11. (III. 3.)

Hatályos:

2021. 03. 04., 2021. 04. 01.

 

Jogszabály:

12/2021. (III. 3.) ITM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/11. (III. 3.)

Hatályos:

2021. 03. 04., 2021. 09. 15.

 

Jogszabály:

13/2021. (III. 3.) ITM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/11. (III. 3.)

Hatályos:

2021. 03. 04., 2021. 04. 01.

 

Jogszabály:

14/2021. (III. 3.) ITM utasítás

az Innovációs és Technológiai Minisztérium Internet Laboratórium által végzett próbavásárlások elszámolásáról szóló 18/2019. (VI. 20.) ITM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/11. (III. 3.)

Hatályos:

2021. 03. 04.

 

Jogszabály:

3/2021. (III. 3.) NVI utasítás

egyes normatív utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/11. (III. 3.)

Hatályos:

2021. 03. 04.

 

Jogszabály:

ITM közlemény

a veszélyhelyzettel kapcsolatban az ADR 1.5.1 szakasza szerinti M333 és M334 számú, a RID 1.5.1 szakasza szerinti 1/2021 számú, multilaterális megállapodások aláírásáról és hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/11. (III. 3.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/11. (III. 3.)

 

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/11. (III. 3.)

 

 

Jogszabály:

AQUILA Párt

2020. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/11. (III. 3.)

 

 

2021. III. 2.

Jogszabály:

9/2021. (III. 2.) HM rendelet

egyes lakhatási tárgyú honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/33. (III. 2.)

Hatályos:

2021. 03. 15.

 

Jogszabály:

5/2021. (III. 2.) KKM rendelet

a járványügyi készültségi időszakban a gazdasági, illetve üzleti célú utazás körébe tartozó további államokról szóló 4/2021. (III. 1.) KKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/33. (III. 2.)

Hatályos:

2021. 03. 02. 23 órától.

 

Jogszabály:

8/2021. (III. 2.) AB határozat

a különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2020. évi LIX. törvény, illetve a Göd város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló 294/2020. (VI. 18.) Korm. rendelet alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány elutasításáról, valamint az Alaptörvény 34. cikk (1) bekezdés második mondatából fakadó alkotmányos követelmény megállapításáról

Megjelent:

MK 2021/33. (III. 2.)

 

 

Jogszabály:

1/2021. (III. 2.) PM határozat

az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény 42. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

MK 2021/33. (III. 2.)

 

 

2021. III. 1.

Jogszabály:

3/2021. (III. 1.) NVTNM rendelet

a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlói kijelölésével összefüggésben az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/32. (III. 1.)

Hatályos:

2021. 03. 02.

 

Jogszabály:

10/2021. (III. 1.) ITM rendelet

egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/32. (III. 1.)

Hatályos:

2021. 03. 16.

 

Jogszabály:

4/2021. (III. 1.) KKM rendelet

a járványügyi készültségi időszakban a gazdasági, illetve üzleti célú utazás körébe tartozó további államokról

Megjelent:

MK 2021/32. (III. 1.)

Hatályos:

2021. 03. 01. 21 órától.

 

Jogszabály:

1085/2021. (III. 1.) Korm. határozat

a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében az MFB Növekedési Garanciaprogram meghirdetéséről

Megjelent:

MK 2021/32. (III. 1.)

 

 

2021. II. 27.

Jogszabály:

85/2021. (II. 27.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/31. (II. 27.)

Hatályos:

2021. 02. 28.

 

Jogszabály:

86/2021. (II. 27.) Korm. rendelet

egyes veszélyhelyzeti kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/31. (II. 27.)

Hatályos:

2021. 02. 28.

 

Jogszabály:

87/2021. (II. 27.) Korm. rendelet

a határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról szóló 407/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/31. (II. 27.)

Hatályos:

2021. 02. 28.

 

Jogszabály:

88/2021. (II. 27.) Korm. rendelet

a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/31. (II. 27.)

Hatályos:

2021. 03. 01.

 

Jogszabály:

89/2021. (II. 27.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a járvány elleni védekezést elősegítő egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/31. (II. 27.)

Hatályos:

2021. 02. 28., 2021. 03. 14.

 

Jogszabály:

90/2021. (II. 27.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/31. (II. 27.)

Hatályos:

2021. 02. 28.

 

Jogszabály:

91/2021. (II. 27.) Korm. rendelet

a munkaerő-kölcsönzés egészségügyi szolgáltatókra irányadó veszélyhelyzeti szabályairól

Megjelent:

MK 2021/31. (II. 27.)

Hatályos:

2021. 03. 01.

 

Jogszabály:

92/2021. (II. 27.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/31. (II. 27.)

Hatályos:

2021. 03. 01.

 

Jogszabály:

93/2021. (II. 27.) Korm. rendelet

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/31. (II. 27.)

Hatályos:

2021. 03. 06.

 

Jogszabály:

94/2021. (II. 27.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek az örökbefogadással összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/31. (II. 27.)

Hatályos:

2021. 03. 01.

 

Jogszabály:

95/2021. (II. 27.) Korm. rendelet

a szakképzéssel és a felnőttképzéssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/31. (II. 27.)

Hatályos:

2021. 03. 01.

 

Jogszabály:

96/2021. (II. 27.) Korm. rendelet

a közterületek és az állami tulajdonban álló ingatlanok filmforgatási célú használatának részletes szabályairól szóló 302/2016. (X. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/31. (II. 27.)

Hatályos:

2021. 03. 01.

 

Jogszabály:

97/2021. (II. 27.) Korm. rendelet

az AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/31. (II. 27.)

Hatályos:

2021. 02. 28.

 

Jogszabály:

98/2021. (II. 27.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/31. (II. 27.)

Hatályos:

2021. 02. 28.

 

Jogszabály:

99/2021. (II. 27.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/31. (II. 27.)

Hatályos:

2021. 03. 02.

 

Jogszabály:

100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet

a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról

Megjelent:

MK 2021/31. (II. 27.)

Hatályos:

2021. 03. 01.

 

Jogszabály:

101/2021. (II. 27.) Korm. rendelet

a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról szóló Korm. rendelet hatálybalépésével összefüggő módosításokról

Megjelent:

MK 2021/31. (II. 27.)

Hatályos:

2021. 03. 01.

 

Jogszabály:

6/2021. (II. 27.) AM rendelet

az agrárminiszter által adományozható díjakról és más elismerésekről

Megjelent:

MK 2021/31. (II. 27.)

Hatályos:

2021. 03. 04.

 

Jogszabály:

8/2021. (II. 27.) HM rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet és a honvédelmi alkalmazottak jogállásával összefüggő kérdésekről szóló 21/2018. (XII. 28.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/31. (II. 27.)

Hatályos:

2021. 03. 01.

 

Jogszabály:

1076/2021. (II. 27.) Korm. határozat

a koronavírus-világjárvány elleni védekezéssel kapcsolatos egyes kérdésekről

Megjelent:

MK 2021/31. (II. 27.)

 

 

Jogszabály:

1077/2021. (II. 27.) Korm. határozat

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2021. évi programstratégiájáról

Megjelent:

MK 2021/31. (II. 27.)

 

 

Jogszabály:

1078/2021. (II. 27.) Korm. határozat

a szabályozott piacra bevezetett értékpapírokra vonatkozó éves pénzügyi jelentés egységes elektronikus beszámolási formátumban való közzétételének feltételes halasztásáról

Megjelent:

MK 2021/31. (II. 27.)

 

 

Jogszabály:

1079/2021. (II. 27.) Korm. határozat

egyes települési önkormányzatok fejlesztési és működési feladatainak támogatásáról, helyi önkormányzatokat érintő kormányhatározat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/31. (II. 27.)

 

 

Jogszabály:

1080/2021. (II. 27.) Korm. határozat

egyes víziközmű-beruházások megvalósításához szükséges kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2021/31. (II. 27.)

 

 

Jogszabály:

1081/2021. (II. 27.) Korm. határozat

a külpiaci mintafarm-hálózat létrehozásáról és az első ütemében megvalósítandó projektről

Megjelent:

MK 2021/31. (II. 27.)

 

 

Jogszabály:

1082/2021. (II. 27.) Korm. határozat

egyes állami vagyonelemek ingyenes egyházi tulajdonba adásáról

Megjelent:

MK 2021/31. (II. 27.)

 

 

Jogszabály:

1083/2021. (II. 27.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-világjárvány vállalkozásokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges további intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/31. (II. 27.)

 

 

Jogszabály:

1084/2021. (II. 27.) Korm. határozat

a kéményseprő-ipari szerv többletfeladatainak ellátásához kapcsolódó forrásbiztosításról

Megjelent:

MK 2021/31. (II. 27.)

 

 

Jogszabály:

9/2021. (II. 27.) ME határozat

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program monitoring bizottsága elnökének felmentéséről és a monitoring bizottság elnökének kinevezéséről

Megjelent:

MK 2021/31. (II. 27.)

 

 

Jogszabály:

1/2021. (II. 27.) IM határozat

a veszélyhelyzet idejére eső időközi választásokra, valamint az országos és helyi népszavazásokra vonatkozó átmeneti rendelkezésekről szóló 30/2021. (I. 29.) Korm. rendelet hatályvesztésének időpontjáról

Megjelent:

MK 2021/31. (II. 27.)

 

 

2021. II. 26.

Jogszabály:

3/2021. (II. 26.) AM utasítás

az agrárminiszter által kitűzhető díjakkal kapcsolatos minisztériumi feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/10. (II. 26.)

Hatályos:

2021. 02. 27.

 

Jogszabály:

2/2021. (II. 26.) EMMI utasítás

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/10. (II. 26.)

Hatályos:

2021. 02. 27.

 

Jogszabály:

8/2021. (II. 26.) HM utasítás

a nemzetközi kapcsolattartással összefüggő feladatok végrehajtásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/10. (II. 26.)

Hatályos:

2021. 02. 27.

 

Jogszabály:

11/2021. (II. 26.) BVOP utasítás

a Védelmi Program és a személyi védelem ellátásával kapcsolatos büntetés-végrehajtási feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/10. (II. 26.)

Hatályos:

2021. 02. 27.

 

Jogszabály:

12/2021. (II. 26.) BVOP utasítás

a fogvatartotti kártérítések eljárási szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/10. (II. 26.)

Hatályos:

2021. 02. 27.

 

Jogszabály:

13/2021. (II. 26.) BVOP utasítás

a fogvatartotti kondicionáló termek felszereltségéről, használatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/10. (II. 26.)

Hatályos:

2021. 02. 27.

 

Jogszabály:

14/2021. (II. 26.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet műveleti egységeinek működéséről szóló 8/2019. (IX. 5.) BVOP utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/10. (II. 26.)

Hatályos:

2021. 02. 27.

 

Jogszabály:

4/2021. (II. 26.) LÜ utasítás

az ügyészségi fogalmazók joggyakorlatáról és szakmai képzéséről szóló 16/2014. (VIII. 29.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/10. (II. 26.)

Hatályos:

2021. 03. 06.

 

Jogszabály:

21/2021. (II. 26.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Botswanai Köztársaság Kormánya között a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/10. (II. 26.)

 

 

Jogszabály:

22/2021. (II. 26.) KKM közlemény

az egyrészről Izland, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság, és másrészről Magyarország között az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2014-2021-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 5/2021. (I. 14.) Korm. rendelet 2. §-a, 3. §-a és az 1. melléklete és 2. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/10. (II. 26.)

 

 

Jogszabály:

23/2021. (II. 26.) KKM közlemény

a Norvég Királyság és Magyarország között a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2014-2021-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás, valamint a kihirdetéséről szóló 6/2021. (I. 14.) Korm. rendelet 2. §-a, 3. §-a, 1. és 2. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/10. (II. 26.)

 

 

Jogszabály:

24/2021. (II. 26.) KKM közlemény

az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről az Örmény Köztársaság közötti átfogó és megerősített partnerségi megállapodás kihirdetéséről szóló 2019. évi XXI. törvény 2. §-a, 3. §-a, 6. §-a és 1. mellékletének hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/10. (II. 26.)

 

 

Jogszabály:

ITM közlemény

az ADR 1.5.1 szakasza szerinti M329 és a RID 1.5.1 szakasza szerinti 5/2020 számú, multilaterális megállapodások aláírásáról és hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/10. (II. 26.)

 

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/10. (II. 26.)

 

 

Jogszabály:

KSH közlemény

a különböző ellátások alapjául szolgáló főbb statisztikai adatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/10. (II. 26.)

 

 

Jogszabály:

Fiatalok Rendszerformáló Összetartó Civil Csoportja "v. a."

2020. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/10. (II. 26.)

 

 

Jogszabály:

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány

Alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/10. (II. 26.)

 

 

2021. II. 25.

Jogszabály:

2021. évi II. törvény

egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2021/30. (II. 25.)

Hatályos:

2021. 03. 01., 2021. 03. 13., 2021. 03. 28., 2021. 04. 01., 2023. 01. 01., 2023. 07. 01., 2023. 12. 31., 2025. 01. 01.

 

Jogszabály:

7/2021. (II. 25.) MNB rendelet

a forint- és az euróérmék utánzatáról

Megjelent:

MK 2021/30. (II. 25.)

Hatályos:

2021. 04. 01.

 

Jogszabály:

83/2021. (II. 25.) KE határozat

dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/30. (II. 25.)

 

 

Jogszabály:

84/2021. (II. 25.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/30. (II. 25.)

 

 

Jogszabály:

85/2021. (II. 25.) KE határozat

altábornagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2021/30. (II. 25.)

 

 

Jogszabály:

86/2021. (II. 25.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2021/30. (II. 25.)

 

 

Jogszabály:

87/2021. (II. 25.) KE határozat

altábornagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2021/30. (II. 25.)

 

 

Jogszabály:

88/2021. (II. 25.) KE határozat

altábornagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2021/30. (II. 25.)

 

 

Jogszabály:

89/2021. (II. 25.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2021/30. (II. 25.)

 

 

Jogszabály:

90/2021. (II. 25.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/30. (II. 25.)

 

 

Jogszabály:

91/2021. (II. 25.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2021/30. (II. 25.)

 

 

Jogszabály:

92/2021. (II. 25.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2021/30. (II. 25.)

 

 

Jogszabály:

93/2021. (II. 25.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/30. (II. 25.)

 

 

Jogszabály:

94/2021. (II. 25.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/30. (II. 25.)

 

 

Jogszabály:

95/2021. (II. 25.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/30. (II. 25.)

 

 

Jogszabály:

96/2021. (II. 25.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/30. (II. 25.)

 

 

Jogszabály:

97/2021. (II. 25.) KE határozat

a 87/2012. (III. 20.) KE határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/30. (II. 25.)

 

 

2021. II. 24.

Jogszabály:

84/2021. (II. 24.) Korm. rendelet

a Nemzeti Oltóanyaggyár és a Nemzeti Koronavírus-Oltóanyaggyár megvalósításával és az ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2021/29. (II. 24.)

Hatályos:

2021. 02. 25.

 

Jogszabály:

79/2021. (II. 24.) KE határozat

vezérőrnagy szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2021/29. (II. 24.)

 

 

Jogszabály:

80/2021. (II. 24.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/29. (II. 24.)

 

 

Jogszabály:

81/2021. (II. 24.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/29. (II. 24.)

 

 

Jogszabály:

82/2021. (II. 24.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/29. (II. 24.)

 

 

2021. II. 23.

Jogszabály:

81/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/28. (II. 23.)

Hatályos:

2021. 02. 24., 2021. 03. 10.

 

Jogszabály:

82/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes veszélyhelyzettel összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/28. (II. 23.)

Hatályos:

2021. 02. 24.

 

Jogszabály:

83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/28. (II. 23.)

Hatályos:

2021. 02. 24.

 

Jogszabály:

2/2021. (II. 23.) CSTNM rendelet

az Idősbarát Önkormányzat Díj alapításáról és adományozásáról szóló 58/2004. (VI. 18.) ESZCSM-BM együttes rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/28. (II. 23.)

Hatályos:

2021. 02. 24.

 

Jogszabály:

4/2021. (II. 23.) AM rendelet

a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ megszűnésével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/28. (II. 23.)

Hatályos:

2021. 02. 24.

 

Jogszabály:

5/2021. (II. 23.) AM rendelet

a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet, valamint az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól szóló 89/2015. (XII. 22.) FM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/28. (II. 23.)

Hatályos:

2021. 03. 03.

 

Jogszabály:

9/2021. (II. 23.) EMMI rendelet

a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/28. (II. 23.)

Hatályos:

2021. 02. 24.

 

Jogszabály:

2/2021. (II. 23.) OGY határozat

az ügyészség 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Megjelent:

MK 2021/28. (II. 23.)

 

 

Jogszabály:

3/2021. (II. 23.) OGY határozat

az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2019. évi beszámolója elfogadásáról

Megjelent:

MK 2021/28. (II. 23.)

 

 

Jogszabály:

4/2021. (II. 23.) OGY határozat

a Kúria elnökének országgyűlési beszámolója a Kúria 2019. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében címmel benyújtott beszámoló elfogadásáról

Megjelent:

MK 2021/28. (II. 23.)

 

 

Jogszabály:

5/2021. (II. 23.) OGY határozat

Simonka György országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2021/28. (II. 23.)

 

 

Jogszabály:

6/2021. (II. 23.) OGY határozat

Szabó Timea országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2021/28. (II. 23.)

 

 

Jogszabály:

7/2021. (II. 23.) OGY határozat

Szabó Timea országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2021/28. (II. 23.)

 

 

Jogszabály:

8/2021. (II. 23.) OGY határozat

dr. Tiba István országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2021/28. (II. 23.)

 

 

Jogszabály:

74/2021. (II. 23.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/28. (II. 23.)

 

 

Jogszabály:

75/2021. (II. 23.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/28. (II. 23.)

 

 

Jogszabály:

76/2021. (II. 23.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/28. (II. 23.)

 

 

Jogszabály:

77/2021. (II. 23.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/28. (II. 23.)

 

 

Jogszabály:

78/2021. (II. 23.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/28. (II. 23.)

 

 

Jogszabály:

1072/2021. (II. 23.) Korm. határozat

a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény szerinti agrárkár-enyhítési rendszer alapja forrásainak bővítésével összefüggő kormányzati lépésekről

Megjelent:

MK 2021/28. (II. 23.)

 

 

Jogszabály:

1073/2021. (II. 23.) Korm. határozat

a lendvai Alexandriai Szent Katalin Plébániatemplom felújításához, valamint a horvátországi Remetében található kolostor felújítási munkálataihoz szükséges előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2021/28. (II. 23.)

 

 

Jogszabály:

1074/2021. (II. 23.) Korm. határozat

a 2021. évi női és férfi 3×3 kosárlabda olimpiai kvalifikációs torna megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/28. (II. 23.)

 

 

Jogszabály:

1075/2021. (II. 23.) Korm. határozat

a 2020/21. évi női kosárlabda Euroliga rájátszás zárt rendszerben történő hazai megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/28. (II. 23.)

 

 

2021. II. 22.

Jogszabály:

79/2021. (II. 22.) Korm. rendelet

az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/26. (II. 22.)

Hatályos:

2021. 02. 23.

 

Jogszabály:

2021. évi I. törvény

a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről

Megjelent:

MK 2021/27. (II. 22.)

Hatályos:

2021. 02. 22. 23 órától.

 

Jogszabály:

80/2021. (II. 22.) Korm. rendelet

a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról

Megjelent:

MK 2021/27. (II. 22.)

Hatályos:

2021. 02. 22. 23 órától, 2021. 05. 23.

 

2021. II. 19.

Jogszabály:

67/2021. (II. 19.) Korm. rendelet

a népszámlálás elhalasztásával összefüggő rendelkezésekről

Megjelent:

MK 2021/25. (II. 19.)

Hatályos:

2021. 02. 20.

 

Jogszabály:

68/2021. (II. 19.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a gyógyszertáron kívül történő gyógyszerforgalmazás egyes szabályainak eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2021/25. (II. 19.)

Hatályos:

2021. 02. 20.

 

Jogszabály:

69/2021. (II. 19.) Korm. rendelet

egyes, az egészségügyi szolgálati jogviszonnyal összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról

Megjelent:

MK 2021/25. (II. 19.)

Hatályos:

2021. 02. 20., 2021. 03. 01.

 

Jogszabály:

70/2021. (II. 19.) Korm. rendelet

egyes, az egészségügyi szolgálati jogviszonnyal és az Országos Kórházi Főigazgatóság létrejöttével összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/25. (II. 19.)

Hatályos:

2021. 02. 20., 2021. 03. 01.

 

Jogszabály:

71/2021. (II. 19.) Korm. rendelet

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/25. (II. 19.)

Hatályos:

2021. 02. 20.

 

Jogszabály:

72/2021. (II. 19.) Korm. rendelet

az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 530/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/25. (II. 19.)

Hatályos:

2021. 02. 20.

 

Jogszabály:

73/2021. (II. 19.) Korm. rendelet

a felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/25. (II. 19.)

Hatályos:

2021. 02. 20.

 

Jogszabály:

74/2021. (II. 19.) Korm. rendelet

a Kossuth-díj, a Széchenyi-díj adományozásának rendjéről, valamint a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díj alapításáról és adományozásáról szóló 271/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/25. (II. 19.)

Hatályos:

2021. 02. 20.

 

Jogszabály:

75/2021. (II. 19.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/25. (II. 19.)

Hatályos:

2021. 02. 20.

 

Jogszabály:

76/2021. (II. 19.) Korm. rendelet

a Déli összekötő vasúti Duna-híd korszerűsítése és a Kelenföld-Keleti vasúti vonalszakasz fejlesztése beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2021/25. (II. 19.)

Hatályos:

2021. 02. 20.

 

Jogszabály:

77/2021. (II. 19.) Korm. rendelet

a debreceni velodrom beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Megjelent:

MK 2021/25. (II. 19.)

Hatályos:

2021. 02. 20.

 

Jogszabály:

78/2021. (II. 19.) Korm. rendelet

a nemzetgazdaság működőképességének megőrzése céljából a nyersanyag-ellátás veszélyhelyzet időszaka alatt történő megfelelő biztosítása érdekében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és kapcsolódó kormányrendeletek, valamint a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2021/25. (II. 19.)

Hatályos:

2021. 02. 20.

 

Jogszabály:

6/2021. (II. 19.) MNB rendelet

a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/25. (II. 19.)

Hatályos:

2021. 02. 20.

 

Jogszabály:

3/2021. (II. 19.) AM rendelet

az AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapításával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/25. (II. 19.)

Hatályos:

2021. 02. 20.

 

Jogszabály:

8/2021. (II. 19.) EMMI rendelet

a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/25. (II. 19.)

Hatályos:

2021. 02. 20., 2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

6/2021. (II. 19.) AB határozat

a Kúria Pfv.IV.21.163/2018/4. számú, valamint a Fővárosi Törvényszék 70.P.22-286/2016/13. számú ítéletei alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2021/25. (II. 19.)

 

 

Jogszabály:

7/2021. (II. 19.) AB határozat

a Kúria Pfv.IV.20.636/2016/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz elutasításáról

Megjelent:

MK 2021/25. (II. 19.)

 

 

Jogszabály:

1056/2021. (II. 19.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság egyes agrár forgóeszköz hitelprogramjai igénybevételi lehetőségének meghosszabbításáról

Megjelent:

MK 2021/25. (II. 19.)

 

 

Jogszabály:

1057/2021. (II. 19.) Korm. határozat

a Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési program, továbbá a "Felzárkózó települések" hosszú távú programjának kiterjesztéséről

Megjelent:

MK 2021/25. (II. 19.)

 

 

Jogszabály:

1058/2021. (II. 19.) Korm. határozat

a nemzeti tervvagyonhoz kapcsolódó feladatok ellátásához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/25. (II. 19.)

 

 

Jogszabály:

1059/2021. (II. 19.) Korm. határozat

a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó költségvetési fejezetekkel kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/25. (II. 19.)

 

 

Jogszabály:

1060/2021. (II. 19.) Korm. határozat

a kormányzati szintű beruházás-monitoring rendszer kialakításáról

Megjelent:

MK 2021/25. (II. 19.)

 

 

Jogszabály:

1061/2021. (II. 19.) Korm. határozat

a közúti gépjármű-közlekedési hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok által üzemeltetett műszaki vizsgálóállomások fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/25. (II. 19.)

 

 

Jogszabály:

1062/2021. (II. 19.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről, címrendi kiegészítésről és kormányhatározat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/25. (II. 19.)

 

 

Jogszabály:

1063/2021. (II. 19.) Korm. határozat

a Magyar Nemzeti Levéltár digitális adatvagyona Kormányzati Adattrezorban történő tárolása pénzügyi forrásának biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/25. (II. 19.)

 

 

Jogszabály:

1064/2021. (II. 19.) Korm. határozat

az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet Ukrajnai Különleges Megfigyelői Missziója számára 2500 darab Covid-19 vírusfertőzés kimutatását szolgáló Standard Q COVID-19 típusú antigén gyorsteszt adományozásáról és szállításáról

Megjelent:

MK 2021/25. (II. 19.)

 

 

Jogszabály:

1065/2021. (II. 19.) Korm. határozat

határon túli támogatás forrásszükségletének biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/25. (II. 19.)

 

 

Jogszabály:

1066/2021. (II. 19.) Korm. határozat

a turisztikai célú keskeny nyomközű kisvasutak fejlesztésének II. üteméről szóló 1474/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/25. (II. 19.)

 

 

Jogszabály:

1067/2021. (II. 19.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/25. (II. 19.)

Hatályos:

2021. 02. 20.

 

Jogszabály:

1068/2021. (II. 19.) Korm. határozat

az EFOP-1.6.1-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú ("Felzárkózási együttműködések támogatása" című) projekt összköltségének növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/25. (II. 19.)

Hatályos:

2021. 02. 20.

 

Jogszabály:

1069/2021. (II. 19.) Korm. határozat

a Debrecen város közigazgatási területén fekvő földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2021/25. (II. 19.)

 

 

Jogszabály:

1070/2021. (II. 19.) Korm. határozat

a debreceni velodrom előkészítésével összefüggő intézkedésekről szóló 1298/2020. (VI. 11.) Korm. határozat és a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programról szóló 1839/2016. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/25. (II. 19.)

 

 

Jogszabály:

1071/2021. (II. 19.) Korm. határozat

a 2021. évi FIE Felnőtt Vívó Kard Olimpiai Kvalifikációs versenysorozat megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/25. (II. 19.)

 

 

Jogszabály:

2/2021. (II. 19.) AM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/9. (II. 19.)

Hatályos:

2021. 03. 01.

 

Jogszabály:

2/2021. (II. 19.) BM-ITM-PM együttes utasítás

az illegális migráció és az ahhoz kapcsolódó más jogellenes cselekmények elleni hatósági fellépés hatékonyságának növeléséről, illetve összehangolásáról szóló 8/2010. (II. 19.) IRM-SZMM-PM-KHEM együttes utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/9. (II. 19.)

Hatályos:

2021. 02. 20.

 

Jogszabály:

1/2021. (II. 19.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2018. (VII. 26.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/9. (II. 19.)

Hatályos:

2021. 02. 20.

 

Jogszabály:

7/2021. (II. 19.) ITM utasítás

az Innovációs és Technológiai Minisztérium szervezeti integritást sértő eseményeinek kezelésével és az integrált kockázatkezeléssel kapcsolatos eljárásrendről szóló 33/2019. (IX. 12.) ITM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/9. (II. 19.)

Hatályos:

2021. 02. 20.

 

Jogszabály:

8/2021. (II. 19.) ITM utasítás

az Innovációs és Technológiai Minisztérium beszerzéseinek és közbeszerzéseinek szabályairól szóló 45/2019. (XII. 9.) ITM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/9. (II. 19.)

Hatályos:

2021. 02. 20.

 

Jogszabály:

1/2021. (II. 19.) AJB utasítás

az alapvető jogok biztosa vizsgálatának szakmai szabályairól és módszereiről szóló 3/2015. (XI. 30.) AJB utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/9. (II. 19.)

Hatályos:

2021. 02. 20.

 

Jogszabály:

2/2021. (II. 19.) BM OKF utasítás

a polgári védelmi szervezetek 2021. évi katasztrófavédelmi felkészítésének rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/9. (II. 19.)

Hatályos:

2021. 02. 20.

 

Jogszabály:

9/2021. (II. 19.) BVOP utasítás

a választható béren kívüli juttatások rendszeréről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/9. (II. 19.)

Hatályos:

2021. 02. 20.

 

Jogszabály:

10/2021. (II. 19.) BVOP utasítás

a foglalkozás-egészségügyi ellátással kapcsolatos feladatok végrehajtásának rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/9. (II. 19.)

Hatályos:

2021. 02. 20.

 

Jogszabály:

3/2021. (II. 19.) ORFK utasítás

a 2021. évi választható béren kívüli juttatások szabályozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/9. (II. 19.)

Hatályos:

2021. 02. 20.

 

Jogszabály:

4/2021. (II. 19.) ORFK utasítás

a 2021. évi bankszámla-hozzájárulásról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/9. (II. 19.)

Hatályos:

2021. 02. 20.

 

Jogszabály:

5/2021. (II. 19.) ORFK utasítás

az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv készenlétbe helyezéséről, a különleges jogrend bevezetésére történő felkészülésének szabályairól, valamint személyi állományának értesítéséről szóló 17/2016. (VII. 29.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/9. (II. 19.)

Hatályos:

2021. 02. 27.

 

Jogszabály:

Miniszterelnökség közleménye

elismerés adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/9. (II. 19.)

 

 

Jogszabály:

BM közlemény

a szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/9. (II. 19.)

 

 

Jogszabály:

ITM közlemény

az ADR 1.5.1 szakasza szerinti M332 számú multilaterális megállapodás aláírásáról és hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/9. (II. 19.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/9. (II. 19.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2021. március 1-je és március 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/9. (II. 19.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság közleménye

a "Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Emlékérem" adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/9. (II. 19.)

 

 

Jogszabály:

NMHH közlemény

az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex átültetéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/9. (II. 19.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány

Alapító Okirata módosításokkal egységes szerkezetben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/9. (II. 19.)

 

 

2021. II. 17.

Jogszabály:

5/2021. (II. 17.) BM rendelet

a "Magyarország és a Szerb Köztársaság államhatárán a határvonal megjelölésének, a határjelek felújításának és karbantartásának 2012-2019. évi munkálatairól" című zárójegyzőkönyv, valamint a "Kiegészítés és módosítás a határleíráshoz, a határtérképekhez és a koordináta-jegyzékhez E és F határszakaszok 2019." című határokmány jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2021/24. (II. 17.)

Hatályos:

2021. 02. 25.

 

2021. II. 16.

Jogszabály:

66/2021. (II. 16.) Korm. rendelet

a veszélyes áruk szállításának ellenőrzésével és szankcionálásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/23. (II. 16.)

Hatályos:

2021. 04. 02.

 

Jogszabály:

2/2021. (II. 16.) NMHH rendelet

az elektromágneses összeférhetőségről szóló 8/2016. (XII. 6.) NMHH rendelet és az építési munkák összehangolásával és a fizikai infrastruktúra közös használatával kapcsolatos jogvitás eljárások részletes szabályairól szóló 5/2017. (VI. 1.) NMHH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/23. (II. 16.)

Hatályos:

2021. 02. 19.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5035/2020/3. határozata

A szabályozási terv a helyi építési szabályzat melléklete. A helyi építési szabályzat szövegének és a szabályozási tervlapoknak összhangban kell állniuk egymással és más magasabb szintű jogszabályokkal.

Megjelent:

MK 2021/23. (II. 16.)

 

 

Jogszabály:

1052/2021. (II. 16.) Korm. határozat

Magyarország Kuangcsoui Főkonzulátusa megnyitásához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/23. (II. 16.)

 

 

Jogszabály:

1053/2021. (II. 16.) Korm. határozat

egyes zeneművészeti szervezetek 2021. és 2022. évi támogatásáról

Megjelent:

MK 2021/23. (II. 16.)

 

 

Jogszabály:

1054/2021. (II. 16.) Korm. határozat

a komáromi ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő infrastruktúra-fejlesztésekről szóló 1871/2020. (XII. 2.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/23. (II. 16.)

 

 

Jogszabály:

1055/2021. (II. 16.) Korm. határozat

a nyírbátori Báthory Anna Református Általános Iskola épületének fejlesztéséhez szükséges támogatásról

Megjelent:

MK 2021/23. (II. 16.)

 

 

2021. II. 15.

Jogszabály:

65/2021. (II. 15.) Korm. rendelet

egyes köznevelési és szakképzési tárgyú, valamint a jelnyelvoktatói névjegyzék vezetésével összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/22. (II. 15.)

Hatályos:

2021. 02. 15. 23 órától, 2022. 01. 01., 2024. 01. 01., 2025. 01. 01.

 

Jogszabály:

2/2021. (II. 15.) AM rendelet

egyes vadgazdálkodási és agrártámogatási tárgyú rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/22. (II. 15.)

Hatályos:

2021. 02. 16.

 

Jogszabály:

9/2021. (II. 15.) ITM rendelet

a tengeri hajók felszereléseinek alapvető követelményeiről, megfelelőségük tanúsításáról és a piacfelügyeleti eljárásról szóló 45/2016. (XI. 11.) NFM rendelet és a légijármű és a repülőeszköz személyzet, valamint a repülésüzemi tiszt képzéséről, vizsgáztatásáról, engedélyeiről és a képzésükben részt vevő képző szervezetek engedélyezéséről szóló 53/2016. (XII. 16.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/22. (II. 15.)

Hatályos:

2021. 02. 20.

 

Jogszabály:

1/2021. (II. 15.) OGY politikai nyilatkozat

a Visegrádi Csoport megalakulásának 30. évfordulójáról

Megjelent:

MK 2021/22. (II. 15.)

 

 

Jogszabály:

1/2021. (II. 15.) OGY határozat

a Magyar Nemzeti Bank 2019. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója elfogadásáról

Megjelent:

MK 2021/22. (II. 15.)

 

 

Jogszabály:

1050/2021. (II. 15.) Korm. határozat

a 2021-ben államtudományi és közigazgatási, rendészeti, katonai, nemzetbiztonsági, valamint nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott és önköltséges hallgatói létszámkeretről

Megjelent:

MK 2021/22. (II. 15.)

 

 

Jogszabály:

1051/2021. (II. 15.) Korm. határozat

a Budapesti Agglomerációhoz tartozó Pest megyei településeken működő köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztéseinek további előkészítéséről

Megjelent:

MK 2021/22. (II. 15.)

 

 

Jogszabály:

7/2021. (II. 15.) ME határozat

a Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság tagjainak felkéréséről

Megjelent:

MK 2021/22. (II. 15.)

 

 

Jogszabály:

8/2021. (II. 15.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2021/22. (II. 15.)

 

 

Jogszabály:

3/2021. (II. 15.) PM utasítás

a Magyar Államkincstár Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/8. (II. 15.)

Hatályos:

2021. 02. 23.

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/8. (II. 15.)

 

 

2021. II. 12.

Jogszabály:

60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védettség igazolásáról

Megjelent:

MK 2021/21. (II. 12.)

Hatályos:

2021. 02. 13.

 

Jogszabály:

61/2021. (II. 12.) Korm. rendelet

a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/21. (II. 12.)

Hatályos:

2021. 02. 13.

 

Jogszabály:

62/2021. (II. 12.) Korm. rendelet

a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a kistelepülési üzletek támogatásáról

Megjelent:

MK 2021/21. (II. 12.)

Hatályos:

2021. 03. 01.

 

Jogszabály:

63/2021. (II. 12.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején az okmányokra, továbbá az ügyintézésre vonatkozó egyes szabályok megállapításáról szóló 500/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/21. (II. 12.)

Hatályos:

2021. 02. 13.

 

Jogszabály:

64/2021. (II. 12.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes egyszerűsített közjegyzői eljárási szabályokról szóló 732/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/21. (II. 12.)

Hatályos:

2021. 02. 13.

 

Jogszabály:

2/2021. (II. 12.) MvM rendelet

a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként felvehető hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól szóló 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/21. (II. 12.)

Hatályos:

2021. 02. 13.

 

Jogszabály:

7/2021. (II. 12.) EMMI rendelet

egyes miniszteri rendeleteknek az egyes törvényeknek nyilvántartásokkal és elektronikus ügyintézéssel összefüggő módosításáról szóló törvényhez kapcsolódó módosításáról

Megjelent:

MK 2021/21. (II. 12.)

Hatályos:

2021. 02. 13.

 

Jogszabály:

8/2021. (II. 12.) ITM rendelet

egyes közlekedési képzésekkel összefüggő, a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos szabályokról

Megjelent:

MK 2021/21. (II. 12.)

Hatályos:

2021. 02. 13.

 

Jogszabály:

55/2021. (II. 12.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2021/21. (II. 12.)

 

 

Jogszabály:

56/2021. (II. 12.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2021/21. (II. 12.)

 

 

Jogszabály:

57/2021. (II. 12.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2021/21. (II. 12.)

 

 

Jogszabály:

58/2021. (II. 12.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2021/21. (II. 12.)

 

 

Jogszabály:

59/2021. (II. 12.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2021/21. (II. 12.)

 

 

Jogszabály:

60/2021. (II. 12.) KE határozat

határozott időre szóló rendkívüli követ és meghatalmazott miniszteri kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/21. (II. 12.)

 

 

Jogszabály:

61/2021. (II. 12.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

Megjelent:

MK 2021/21. (II. 12.)

 

 

Jogszabály:

62/2021. (II. 12.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

Megjelent:

MK 2021/21. (II. 12.)

 

 

Jogszabály:

63/2021. (II. 12.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/21. (II. 12.)

 

 

Jogszabály:

64/2021. (II. 12.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/21. (II. 12.)

 

 

Jogszabály:

65/2021. (II. 12.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/21. (II. 12.)

 

 

Jogszabály:

66/2021. (II. 12.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/21. (II. 12.)

 

 

Jogszabály:

67/2021. (II. 12.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/21. (II. 12.)

 

 

Jogszabály:

68/2021. (II. 12.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/21. (II. 12.)

 

 

Jogszabály:

69/2021. (II. 12.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/21. (II. 12.)

 

 

Jogszabály:

70/2021. (II. 12.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/21. (II. 12.)

 

 

Jogszabály:

71/2021. (II. 12.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/21. (II. 12.)

 

 

Jogszabály:

72/2021. (II. 12.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/21. (II. 12.)

 

 

Jogszabály:

73/2021. (II. 12.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/21. (II. 12.)

 

 

Jogszabály:

1048/2021. (II. 12.) Korm. határozat

a Vidékfejlesztési Kormánybizottságról

Megjelent:

MK 2021/21. (II. 12.)

Hatályos:

2021. 02. 13.

 

Jogszabály:

1049/2021. (II. 12.) Korm. határozat

az egykori szlovák ajkú evangélikus gyülekezet templomának felújításával kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/21. (II. 12.)

 

 

Jogszabály:

5/2021. (II. 12.) ME határozat

helyettes államtitkárok felmentéséről

Megjelent:

MK 2021/21. (II. 12.)

 

 

Jogszabály:

6/2021. (II. 12.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről

Megjelent:

MK 2021/21. (II. 12.)

 

 

Jogszabály:

Helyesbítés

a Magyar Közlöny 2021/21. számában

Megjelent:

MK 2021/21. (II. 12.)

 

 

2021. II. 10.

Jogszabály:

57/2021. (II. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején biztosított arcképes azonosítást lehetővé tevő videotechnológián alapuló telemedicináról

Megjelent:

MK 2021/20. (II. 10.)

Hatályos:

2021. 02. 15.

 

Jogszabály:

58/2021. (II. 10.) Korm. rendelet

a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet és a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/20. (II. 10.)

Hatályos:

2021. 02. 11.

 

Jogszabály:

59/2021. (II. 10.) Korm. rendelet

az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/20. (II. 10.)

Hatályos:

2021. 02. 11.

 

Jogszabály:

1/2021. (II. 10.) MEKH rendelet

a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/20. (II. 10.)

Hatályos:

2021. 04. 01.

 

Jogszabály:

4/2021. (II. 10.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet és a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/20. (II. 10.)

Hatályos:

2021. 03. 01.

 

Jogszabály:

1002/2021. (II. 10.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1004/2020. (IV. 30.) AB Tü. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/20. (II. 10.)

Hatályos:

2021. 02. 11.

 

Jogszabály:

1045/2021. (II. 10.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és kormányhatározat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/20. (II. 10.)

 

 

Jogszabály:

1046/2021. (II. 10.) Korm. határozat

a Szlovák Köztársaságban működő egészségügyi intézmény részére egészségügyi eszközök biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/20. (II. 10.)

 

 

Jogszabály:

1047/2021. (II. 10.) Korm. határozat

a MotoGP és a Superbike verseny hazai megrendezéséhez szükséges intézkedésekről, valamint a MotoGP kelet-magyarországi helyszínen történő megrendezésével, valamint egyes autó-motorsport stratégiai kérdésekkel kapcsolatos döntésekről szóló 1399/2020. (VII. 15.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/20. (II. 10.)

 

 

Jogszabály:

1/2021. (II. 10.) BM utasítás

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának és rendvédelmi igazgatási alkalmazottainak 2021. évi választható béren kívüli juttatásairól és bankszámla-hozzájárulásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/7. (II. 10.)

Hatályos:

2021. 02. 11.

 

Jogszabály:

6/2021. (II. 10.) HM utasítás

egyes NATO egységesítési egyezmények nemzeti bevezetéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/7. (II. 10.)

Hatályos:

2021. 02. 11.

 

Jogszabály:

7/2021. (II. 10.) HM utasítás

a honvédelmi miniszter irányítása alá és a Magyar Honvédség parancsnokának alárendeltségébe tartozó egészségügyi szolgáltatói feladatokat ellátó honvédségi szervezetek feladatrendszerének és szervezeti felépítésének átalakításával összefüggő egyes szervezési feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/7. (II. 10.)

Hatályos:

2021. 02. 11.

 

Jogszabály:

1/2021. (II. 10.) IM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/7. (II. 10.)

Hatályos:

2021. 02. 11.

 

Jogszabály:

1/2021. (II. 10.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium Egyedi Iratkezelési Szabályzatáról szóló 1/2020. (I. 9.) KKM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/7. (II. 10.)

Hatályos:

2021. 02. 11.

 

Jogszabály:

2/2021. (II. 10.) PM utasítás

a Pénzügyminisztérium Egyedi Iratkezelési Szabályzatáról szóló 9/2020. (V. 29.) PM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/7. (II. 10.)

Hatályos:

2021. 02. 11.

 

Jogszabály:

2/2021. (II. 10.) ORFK utasítás

a Rendőrség Beszerzési Szabályzatáról szóló 26/2016. (X. 14.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/7. (II. 10.)

Hatályos:

2021. 02. 11.

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/7. (II. 10.)

 

 

Jogszabály:

ITM közlemény

a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontja szerinti hazautazással kapcsolatos munkáltatói költségtérítés havi felső korlátjáról a 2021. évben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/7. (II. 10.)

 

 

Jogszabály:

Göd Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/7. (II. 10.)

 

 

2021. II. 9.

Jogszabály:

52/2021. (II. 9.) Korm. rendelet

a bérletidíj-fizetési mentességről

Megjelent:

MK 2021/19. (II. 9.)

Hatályos:

2021. 02. 10.

 

Jogszabály:

53/2021. (II. 9.) Korm. rendelet

a praxisközösségekről

Megjelent:

MK 2021/19. (II. 9.)

Hatályos:

2021. 02. 15., 2022. 01. 01., 2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

54/2021. (II. 9.) Korm. rendelet

a Puskás Aréna működtetésével és üzemeltetésével kapcsolatos egyes feladatokról

Megjelent:

MK 2021/19. (II. 9.)

Hatályos:

2021. 02. 10.

 

Jogszabály:

55/2021. (II. 9.) Korm. rendelet

a Budapest-Kelenföld vasútállomás volt felvételi épületének átalakítását és felújítását célzó beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Megjelent:

MK 2021/19. (II. 9.)

Hatályos:

2021. 02. 10.

 

Jogszabály:

56/2021. (II. 9.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/19. (II. 9.)

Hatályos:

2021. 02. 10.

 

Jogszabály:

5/2021. (II. 9.) MNB rendelet

a Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének részletes szabályairól szóló 45/2019. (XII. 18.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/19. (II. 9.)

Hatályos:

2021. 02. 10.

 

Jogszabály:

2/2021. (II. 9.) NVTNM rendelet

a turisztikai ágazatban működő egyes társaságok állami tulajdonú társasági részesedései tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/19. (II. 9.)

Hatályos:

2021. 02. 10.

 

Jogszabály:

1/2021. (II. 9.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a 2021. évi felhasználási szabályok megállapítására irányuló módosításáról

Megjelent:

MK 2021/19. (II. 9.)

Hatályos:

2021. 02. 10.

 

Jogszabály:

6/2021. (II. 9.) EMMI rendelet

egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/19. (II. 9.)

Hatályos:

2021. 02. 10.

 

Jogszabály:

5/2021. (II. 9.) AB határozat

az Országgyűlés 2020. december 15-i ülésnapján elfogadott, az egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló törvény 49. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról

Megjelent:

MK 2021/19. (II. 9.)

 

 

Jogszabály:

51/2021. (II. 9.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/19. (II. 9.)

 

 

Jogszabály:

52/2021. (II. 9.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/19. (II. 9.)

 

 

Jogszabály:

53/2021. (II. 9.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/19. (II. 9.)

 

 

Jogszabály:

54/2021. (II. 9.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/19. (II. 9.)

 

 

Jogszabály:

1039/2021. (II. 9.) Korm. határozat

a Beruházási Alap létrehozásáról, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2021/19. (II. 9.)

 

 

Jogszabály:

1040/2021. (II. 9.) Korm. határozat

a Pécsi Tudományegyetem Balassa Kollégium felújítása II. ütemének munkálatairól

Megjelent:

MK 2021/19. (II. 9.)

 

 

Jogszabály:

1041/2021. (II. 9.) Korm. határozat

az UEFA 2020 labdarúgó Európa-bajnokság budapesti mérkőzéseinek és kapcsolódó programjainak megrendezésével összefüggő egyes intézkedésekről szóló kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2021/19. (II. 9.)

 

 

Jogszabály:

1042/2021. (II. 9.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2021/19. (II. 9.)

 

 

Jogszabály:

1043/2021. (II. 9.) Korm. határozat

az EFOP-1.3.2-16-2016-00001 azonosító számú ("Felzárkózási mentorhálózat fejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/19. (II. 9.)

Hatályos:

2021. 02. 10.

 

Jogszabály:

1044/2021. (II. 9.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Fogászati ellátás jogcíme 2021. évi előirányzatának megemeléséről

Megjelent:

MK 2021/19. (II. 9.)

 

 

2021. II. 5.

Jogszabály:

44/2021. (II. 5.) Korm. rendelet

a Mosonmagyaróvár város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről

Megjelent:

MK 2021/17. (II. 5.)

Hatályos:

2021. 02. 06.

 

Jogszabály:

45/2021. (II. 5.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/18. (II. 5.)

Hatályos:

2021. 02. 06.

 

Jogszabály:

46/2021. (II. 5.) Korm. rendelet

a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér, valamint egyes szociális ellátások megállapításával kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/18. (II. 5.)

Hatályos:

2021. 03. 01.

 

Jogszabály:

47/2021. (II. 5.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/18. (II. 5.)

Hatályos:

2021. 02. 06.

 

Jogszabály:

48/2021. (II. 5.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/18. (II. 5.)

Hatályos:

2021. 02. 06., 2021. 03. 01.

 

Jogszabály:

49/2021. (II. 5.) Korm. rendelet

a Közszolgálati Döntőbizottságról szóló 69/2019. (IV. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/18. (II. 5.)

Hatályos:

2021. 02. 06.

 

Jogszabály:

50/2021. (II. 5.) Korm. rendelet

az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/18. (II. 5.)

Hatályos:

2021. 02. 06.

 

Jogszabály:

51/2021. (II. 5.) Korm. rendelet

a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programjának megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 150/2019. (VI. 25.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/18. (II. 5.)

Hatályos:

2021. 02. 06.

 

Jogszabály:

1/2021. (II. 5.) NMHH rendelet

a rádióberendezésekről szóló 2/2017. (I. 17.) NMHH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/18. (II. 5.)

Hatályos:

2021. 02. 08.

 

Jogszabály:

1/2021. (II. 5.) AM rendelet

az Aggtelek-Rudabánya-Szendrői hegység földtani alapszelvényeinek védetté nyilvánításáról szóló 13/1991. (XII. 24.) KTM rendelet, valamint a földtani alapszelvények és földtani képződmények védetté nyilvánításáról és természetvédelmi kezelési tervéről szóló 55/2015. (IX. 18.) FM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/18. (II. 5.)

Hatályos:

2021. 02. 13.

 

Jogszabály:

3/2021. (II. 5.) BM rendelet

a gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 40/2018. (XII. 4.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/18. (II. 5.)

Hatályos:

2021. 02. 13.

 

Jogszabály:

5/2021. (II. 5.) EMMI rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/18. (II. 5.)

Hatályos:

2021. 02. 06.

 

Jogszabály:

6/2021. (II. 5.) ITM rendelet

a távoli pilóták képzését és vizsgáztatását végző szervezetek kijelöléséről, a távoli pilóták képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól, valamint a vizsgán való részvétel díjáról

Megjelent:

MK 2021/18. (II. 5.)

Hatályos:

2021. 02. 10.

 

Jogszabály:

7/2021. (II. 5.) ITM rendelet

a légiközlekedéssel összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/18. (II. 5.)

Hatályos:

2021. 02. 10., 2021. 03. 08.

 

Jogszabály:

3/2021. (II. 5.) KKM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 4/2019. (VI. 14.) KKM rendeletnek a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény címrendi felépítésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/18. (II. 5.)

Hatályos:

2021. 02. 06.

 

Jogszabály:

2/2021. Közigazgatási jogegységi határozat

a mező- és erdőgazdasági földek tekintetében az elővásárlási joggal kapcsolatos pontatlan nyilatkozat miatt adásvételi szerződés jóváhagyásának megtagadásáról

Megjelent:

MK 2021/18. (II. 5.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5030/2020/5. határozata

A Htv. 2016. december 31. napjáig hatályos 6. § c) pontja alapján az önkormányzat adómegállapítási joga gyakorlása során az adóalanyok teherviselő képességét, tekintettel adott adóalanyra is, figyelembe kellett vennie. Szabályozási differenciálás hiányában ennek a követelménynek a bizonyítható mellőzése sérti a törvényhely rendelkezését. A szabályozás hatását illetőn az eset összes körülményeinek együttes vizsgálata összefüggésében figyelembe kell venni azonban, hogy az adózó legális mozgásterét az adott rendelkezések adta keretek között, általában véve észszerűen kihasználta-e.

Megjelent:

MK 2021/18. (II. 5.)

 

 

Jogszabály:

46/2021. (II. 5.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2021/18. (II. 5.)

 

 

Jogszabály:

47/2021. (II. 5.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2021/18. (II. 5.)

 

 

Jogszabály:

48/2021. (II. 5.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2021/18. (II. 5.)

 

 

Jogszabály:

49/2021. (II. 5.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2021/18. (II. 5.)

 

 

Jogszabály:

50/2021. (II. 5.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2021/18. (II. 5.)

 

 

Jogszabály:

1027/2021. (II. 5.) Korm. határozat

a közbeszerzések hatékonyságának javítása érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/18. (II. 5.)

 

 

Jogszabály:

1028/2021. (II. 5.) Korm. határozat

a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2021/18. (II. 5.)

 

 

Jogszabály:

1029/2021. (II. 5.) Korm. határozat

a Speciális Önkéntes Területvédelmi Tartalékos program folytatásához szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/18. (II. 5.)

 

 

Jogszabály:

1030/2021. (II. 5.) Korm. határozat

az "Álmok Álmodói - Világraszóló magyarok 2.0" kiállítás megrendezésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2021/18. (II. 5.)

 

 

Jogszabály:

1031/2021. (II. 5.) Korm. határozat

a Siemens Energy Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

Megjelent:

MK 2021/18. (II. 5.)

 

 

Jogszabály:

1032/2021. (II. 5.) Korm. határozat

a csíksomlyói tűzvész károsultjai között a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében egészségügyi készlet biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/18. (II. 5.)

 

 

Jogszabály:

1033/2021. (II. 5.) Korm. határozat

az EFOP-4.1.2-17 azonosító jelű ("Iskola 2020" Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében című) felhívás keretében megvalósuló egyes projektek összköltségének növeléséről

Megjelent:

MK 2021/18. (II. 5.)

 

 

Jogszabály:

1034/2021. (II. 5.) Korm. határozat

az EFOP-2.4.1-16-2017-00088 azonosító számú ("Esély Bérbaltavárnak" című) projekt összköltségének növeléséről

Megjelent:

MK 2021/18. (II. 5.)

 

 

Jogszabály:

1035/2021. (II. 5.) Korm. határozat

a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programja megvalósításának előkészítéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1371/2019. (VI. 25.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/18. (II. 5.)

 

 

Jogszabály:

1036/2021. (II. 5.) Korm. határozat

egyes települések kiemelt társadalmi igényeken alapuló szennyvíz-elvezetési és -tisztítási fejlesztéseinek finanszírozhatóságáról

Megjelent:

MK 2021/18. (II. 5.)

 

 

Jogszabály:

1037/2021. (II. 5.) Korm. határozat

a Gazdaság-újraindítási Akciótervről

Megjelent:

MK 2021/18. (II. 5.)

 

 

Jogszabály:

1038/2021. (II. 5.) Korm. határozat

a Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsönről

Megjelent:

MK 2021/18. (II. 5.)

 

 

2021. II. 4.

Jogszabály:

1/2021. (II. 4.) AM utasítás

a borászati termékek promóciójára vonatkozó programjavaslatok jóváhagyásának rendjéről szóló 4/2020. (V. 22.) AM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/6. (II. 4.)

Hatályos:

2021. 02. 05.

 

Jogszabály:

6/2021. (II. 4.) ITM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/6. (II. 4.)

Hatályos:

2021. 02. 05.

 

Jogszabály:

8/2021. (II. 4.) BVOP utasítás

a külföldi kiküldetést teljesítők részére biztosított ellátások elszámolásának rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/6. (II. 4.)

Hatályos:

2021. 02. 05.

 

Jogszabály:

2/2021. (II. 4.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda fejezeti kezelésű előirányzatai felhasználásának szabályzatáról szóló 8/2015. (XII. 9.) NVI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/6. (II. 4.)

Hatályos:

2021. 02. 05.

 

Jogszabály:

20/2021. (II. 4.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a kölcsönös vízumképviseletről szóló Megállapodás módosításáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2020. évi CXXIX. törvény 2. §-a, 3. §-a, valamint az 1-4. mellékletének hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/6. (II. 4.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/6. (II. 4.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/6. (II. 4.)

 

 

Jogszabály:

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/6. (II. 4.)

 

 

Jogszabály:

Békés Megyei Kormányhivatal hirdetménye

hatósági ellenőri igazolványok érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/6. (II. 4.)

 

 

2021. II. 2.

Jogszabály:

35/2021. (II. 2.) Korm. rendelet

a Nemzetközi Tudományos és Műszaki Tájékoztatási Központ jogállásáról és kiváltságairól szóló, Moszkvában, 1973. június hó 26. napján aláírt Egyezmény felmondásáról

Megjelent:

MK 2021/16. (II. 2.)

Hatályos:

2021. 02. 03.

 

Jogszabály:

36/2021. (II. 2.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2021/16. (II. 2.)

Hatályos:

2021. 02. 03.

 

Jogszabály:

37/2021. (II. 2.) Korm. rendelet

egyes műszaki szabályozási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/16. (II. 2.)

Hatályos:

2021. 02. 03., 2021. 02. 17., 2021. 03. 19., 2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

38/2021. (II. 2.) Korm. rendelet

a pilóta nélküli állami légijárművek repüléséről

Megjelent:

MK 2021/16. (II. 2.)

Hatályos:

2021. 02. 10.

 

Jogszabály:

39/2021. (II. 2.) Korm. rendelet

egyes légiközlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/16. (II. 2.)

Hatályos:

2021. 02. 10.

 

Jogszabály:

40/2021. (II. 2.) Korm. rendelet

egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/16. (II. 2.)

Hatályos:

2021. 02. 03., 2021. 03. 01., 2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

41/2021. (II. 2.) Korm. rendelet

a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a kormányzati kommunikációs beszerzésekről szóló 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/16. (II. 2.)

Hatályos:

2021. 02. 03.

 

Jogszabály:

42/2021. (II. 2.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/16. (II. 2.)

Hatályos:

2021. 02. 03.

 

Jogszabály:

43/2021. (II. 2.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/16. (II. 2.)

Hatályos:

2021. 02. 03.

 

Jogszabály:

1/2021. (II. 2.) CSTNM rendelet

a család- és ifjúságügyi célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 1/2020. (XII. 22.) CSTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/16. (II. 2.)

Hatályos:

2021. 02. 03.

 

Jogszabály:

1/2021. (II. 2.) NVTNM rendelet

a Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett a tulajdonosi jogok gyakorlója kijelölésének módosítása érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/16. (II. 2.)

Hatályos:

2021. 02. 03.

 

Jogszabály:

2/2021. (II. 2.) KKM rendelet

a külgazdasági és külügyminiszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról

Megjelent:

MK 2021/16. (II. 2.)

Hatályos:

2021. 02. 10.

 

Jogszabály:

2/2021. (II. 2.) PM rendelet

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabályok hatálya alá tartozó egyes nem pénzügyi szolgáltatók részére a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény végrehajtásának, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2021/16. (II. 2.)

Hatályos:

2021. 03. 19.

 

Jogszabály:

3/2021. (II. 2.) PM rendelet

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény végrehajtásához kapcsolódó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/16. (II. 2.)

Hatályos:

2021. 03. 19.

 

Jogszabály:

4/2021. (II. 2.) PM rendelet

a termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározására vonatkozó módszertani elvekről szóló 25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/16. (II. 2.)

Hatályos:

2021. 02. 05.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5033/2020/4. határozata

A polgármester helyettesítésének rendjét az Mötv. szabályozza, attól a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában nem lehet eltérni. A polgármester a törvény keretei között egyedi esetekben dönthet a helyettesítéséről, ezt az egyedi döntési szabadságát a képviselő-testület rendeleti szabályozással nem vonhatja el.

Megjelent:

MK 2021/16. (II. 2.)

 

 

Jogszabály:

1021/2021. (II. 2.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és kormányhatározat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/16. (II. 2.)

 

 

Jogszabály:

1022/2021. (II. 2.) Korm. határozat

a vízügyi igazgatási szervek 2020. évi mezőgazdasági vízszolgáltatási költségeinek kiegészítő finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2021/16. (II. 2.)

 

 

Jogszabály:

1023/2021. (II. 2.) Korm. határozat

a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a pilóta nélküli légijárművek használatát támogató honlap és mobilalkalmazás fejlesztéséhez nyújtott támogatásról

Megjelent:

MK 2021/16. (II. 2.)

 

 

Jogszabály:

1024/2021. (II. 2.) Korm. határozat

a Nemzetközi Űrhajós Szövetség 2020-ban megrendezésre kerülő 33. Kongresszusának magyarországi megrendezése iránti szándék bejelentéséhez kapcsolódó hozzájárulásról szóló 1108/2019. (III. 12.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/16. (II. 2.)

 

 

Jogszabály:

1025/2021. (II. 2.) Korm. határozat

az Európa Tanács labdarúgó-mérkőzések és egyéb sportrendezvények biztonságához, biztosításához és az ott nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó integrált megközelítésről szóló Egyezménye szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/16. (II. 2.)

 

 

Jogszabály:

1026/2021. (II. 2.) Korm. határozat

a veszélyhelyzettel összefüggésben a közfoglalkoztatási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 1846/2020. (XI. 25.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/16. (II. 2.)

Hatályos:

2021. 02. 08.

 

2021. I. 29.

Jogszabály:

7/2021. (I. 29.) HM rendelet

a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/14. (I. 29.)

Hatályos:

2021. 02. 01.

 

Jogszabály:

4/2021. (I. 29.) ITM rendelet

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/14. (I. 29.)

Hatályos:

2021. 01. 30.

 

Jogszabály:

5/2021. (I. 29.) ITM rendelet

egyes miniszteri rendeleteknek az egyes törvényeknek nyilvántartásokkal és elektronikus ügyintézéssel összefüggő módosításáról szóló törvényhez kapcsolódó módosításáról

Megjelent:

MK 2021/14. (I. 29.)

Hatályos:

2021. 02. 01.

 

Jogszabály:

1/2021. Közigazgatási jogegységi határozat

a mezőgazdasági termelőszövetkezet földhasználati jogának megszűnéséről

Megjelent:

MK 2021/14. (I. 29.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5031/2020/4. határozata

Sérti a normavilágosság követelményét, ha az önkormányzati rendelet rendelkezései pontatlanok, egymással ellentmondóak és hatálytalan jogszabályi rendelkezésekre utalnak. Az OTÉK tételes rendelkezései alapján nincs jogszabályi akadálya, hogy a helyi jogalkotó az építési szabályzatában - megfelelő védelem mellett - lehetővé tegye a kiskereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó és sportlétesítmények elhelyezését hétvégi házas területen, feltéve, hogy azok a terület rendeltetésével összhangban, kizárólag a helyi lakosság és az üdülőnépesség ellátását biztosítják.

Megjelent:

MK 2021/14. (I. 29.)

 

 

Jogszabály:

21/2021. (I. 29.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/14. (I. 29.)

 

 

Jogszabály:

22/2021. (I. 29.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/14. (I. 29.)

 

 

Jogszabály:

23/2021. (I. 29.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/14. (I. 29.)

 

 

Jogszabály:

24/2021. (I. 29.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/14. (I. 29.)

 

 

Jogszabály:

25/2021. (I. 29.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/14. (I. 29.)

 

 

Jogszabály:

26/2021. (I. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/14. (I. 29.)

 

 

Jogszabály:

27/2021. (I. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/14. (I. 29.)

 

 

Jogszabály:

28/2021. (I. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/14. (I. 29.)

 

 

Jogszabály:

29/2021. (I. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/14. (I. 29.)

 

 

Jogszabály:

30/2021. (I. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/14. (I. 29.)

 

 

Jogszabály:

31/2021. (I. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/14. (I. 29.)

 

 

Jogszabály:

32/2021. (I. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/14. (I. 29.)

 

 

Jogszabály:

33/2021. (I. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/14. (I. 29.)

 

 

Jogszabály:

34/2021. (I. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/14. (I. 29.)

 

 

Jogszabály:

35/2021. (I. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/14. (I. 29.)

 

 

Jogszabály:

36/2021. (I. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/14. (I. 29.)

 

 

Jogszabály:

37/2021. (I. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/14. (I. 29.)

 

 

Jogszabály:

38/2021. (I. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/14. (I. 29.)

 

 

Jogszabály:

39/2021. (I. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/14. (I. 29.)

 

 

Jogszabály:

40/2021. (I. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/14. (I. 29.)

 

 

Jogszabály:

41/2021. (I. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/14. (I. 29.)

 

 

Jogszabály:

42/2021. (I. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/14. (I. 29.)

 

 

Jogszabály:

43/2021. (I. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/14. (I. 29.)

 

 

Jogszabály:

44/2021. (I. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/14. (I. 29.)

 

 

Jogszabály:

45/2021. (I. 29.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/14. (I. 29.)

 

 

Jogszabály:

1020/2021. (I. 29.) Korm. határozat

kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2021/14. (I. 29.)

Hatályos:

2021. 02. 01.

 

Jogszabály:

26/2021. (I. 29.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/15. (I. 29.)

Hatályos:

2021. 02. 08.

 

Jogszabály:

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről

Megjelent:

MK 2021/15. (I. 29.)

Hatályos:

2021. 02. 08.

 

Jogszabály:

28/2021. (I. 29.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet és más kormányrendeletek veszélyhelyzeti módosításáról

Megjelent:

MK 2021/15. (I. 29.)

Hatályos:

2021. 01. 30., 2021. 02. 08.

 

Jogszabály:

29/2021. (I. 29.) Korm. rendelet

a határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról szóló 407/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/15. (I. 29.)

Hatályos:

2021. 01. 31.

 

Jogszabály:

30/2021. (I. 29.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idejére eső időközi választásokra, valamint az országos és helyi népszavazásokra vonatkozó átmeneti rendelkezésekről

Megjelent:

MK 2021/15. (I. 29.)

Hatályos:

2021. 02. 08.

 

Jogszabály:

31/2021. (I. 29.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 49. §-a szerinti szünetelésre vonatkozó eltérő szabályokról

Megjelent:

MK 2021/15. (I. 29.)

Hatályos:

2021. 01. 30.

 

Jogszabály:

32/2021. (I. 29.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/15. (I. 29.)

Hatályos:

2021. 01. 30.

 

Jogszabály:

33/2021. (I. 29.) Korm. rendelet

egyes orvos- és egészségtudományi felsőoktatási intézmények veszélyhelyzet idején történő működésével összefüggő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/15. (I. 29.)

Hatályos:

2021. 01. 30.

 

Jogszabály:

34/2021. (I. 29.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/15. (I. 29.)

Hatályos:

2021. 01. 30.

 

2021. I. 28.

Jogszabály:

19/2021. (I. 28.) Korm. rendelet

a biztonságos veszélyhelyzeti gyógyszerellátáshoz szükséges egyes intézkedésekről szóló 488/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/13. (I. 28.)

Hatályos:

2021. 01. 29.

 

Jogszabály:

20/2021. (I. 28.) Korm. rendelet

a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

Megjelent:

MK 2021/13. (I. 28.)

Hatályos:

2021. 02. 01.

 

Jogszabály:

21/2021. (I. 28.) Korm. rendelet

a minimálbérhez kapcsolódó jogosultságok felülvizsgálatáról

Megjelent:

MK 2021/13. (I. 28.)

Hatályos:

2021. 02. 01.

 

Jogszabály:

22/2021. (I. 28.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt igénybe vehető szakképzésihozzájárulás-fizetési kedvezményről

Megjelent:

MK 2021/13. (I. 28.)

Hatályos:

2021. 01. 29.

 

Jogszabály:

23/2021. (I. 28.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeletek járványügyi készültségi tárgyú módosításáról

Megjelent:

MK 2021/13. (I. 28.)

Hatályos:

2021. 01. 29., 2021. 02. 01.

 

Jogszabály:

24/2021. (I. 28.) Korm. rendelet

a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum egyes intézményeinek 21. századi elvárásoknak megfelelő fejlesztését célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2021/13. (I. 28.)

Hatályos:

2021. 01. 29.

 

Jogszabály:

25/2021. (I. 28.) Korm. rendelet

a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ létesítményei elhelyezését célzó beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházás kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2021/13. (I. 28.)

Hatályos:

2021. 01. 29.

 

Jogszabály:

4/2021. (I. 28.) MNB rendelet

a Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének részletes szabályairól szóló 45/2019. (XII. 18.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/13. (I. 28.)

Hatályos:

2021. 01. 29., 2021. 06. 26.

 

Jogszabály:

3/2021. (I. 28.) EMMI rendelet

a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/13. (I. 28.)

Hatályos:

2021. 01. 29.

 

Jogszabály:

4/2021. (I. 28.) EMMI rendelet

az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/13. (I. 28.)

Hatályos:

2021. 01. 29., 2021. 02. 27.

 

Jogszabály:

6/2021. (I. 28.) HM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 5/2018. (III. 8.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/13. (I. 28.)

Hatályos:

2021. 01. 29.

 

Jogszabály:

19/2021. (I. 28.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/13. (I. 28.)

 

 

Jogszabály:

20/2021. (I. 28.) KE határozat

altábornagy szolgálati viszonyának megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/13. (I. 28.)

 

 

Jogszabály:

1014/2021. (I. 28.) Korm. határozat

a Magyar Házak Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működését érintő egyes kérdésekről

Megjelent:

MK 2021/13. (I. 28.)

 

 

Jogszabály:

1015/2021. (I. 28.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretén belül a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház komplex fejlesztése megvalósítása érdekében szükséges 2021. évi forrás átcsoportosításáról és a szükséges többlettámogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/13. (I. 28.)

 

 

Jogszabály:

1016/2021. (I. 28.) Korm. határozat

a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum egyes intézményeinek 21. századi elvárásoknak megfelelő fejlesztését célzó beruházás előkészítéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/13. (I. 28.)

 

 

Jogszabály:

1017/2021. (I. 28.) Korm. határozat

kormánybiztos kinevezéséről

Megjelent:

MK 2021/13. (I. 28.)

Hatályos:

2021. 02. 01.

 

Jogszabály:

1018/2021. (I. 28.) Korm. határozat

a bajai sportuszoda és élményfürdő beruházás előkészítéséről

Megjelent:

MK 2021/13. (I. 28.)

 

 

Jogszabály:

1019/2021. (I. 28.) Korm. határozat

a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ részeként a Baross Imre Artistaképző Intézet Előadó-művészeti Szakgimnázium, Gimnázium és Alapfokú Táncművészeti Iskola elhelyezését célzó beruházással összefüggő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/13. (I. 28.)

 

 

Jogszabály:

4/2021. (I. 28.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2021/13. (I. 28.)

 

 

Jogszabály:

1/2021. (I. 28.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2020. (VI. 11.) MNB utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/5. (I. 28.)

Hatályos:

2021. 01. 29.

 

Jogszabály:

1/2021. (I. 28.) NVTNM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/5. (I. 28.)

Hatályos:

2021. 01. 29.

 

Jogszabály:

6/2021. (I. 28.) BVOP utasítás

a külföldi küldöttségek, vendégek fogadásáról, vendéglátásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/5. (I. 28.)

Hatályos:

2021. 01. 29.

 

Jogszabály:

7/2021. (I. 28.) BVOP utasítás

a fogvatartottak által igénybe vehető többletszolgáltatásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/5. (I. 28.)

Hatályos:

2021. 02. 01.

 

Jogszabály:

2/2021. (I. 28.) LÜ utasítás

az ügyészségi alkalmazottak egyes költségtérítéseiről és juttatásairól szóló 17/2016. (XII. 23.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/5. (I. 28.)

Hatályos:

2021. 02. 05.

 

Jogszabály:

3/2021. (I. 28.) LÜ utasítás

a Központi Bűnjelnyilvántartó Rendszer használatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/5. (I. 28.)

Hatályos:

2021. 02. 05.

 

Jogszabály:

1/2021. (I. 28.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal pénzkezelési szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/5. (I. 28.)

Hatályos:

2021. 01. 29.

 

Jogszabály:

1/2021. (I. 28.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (VI. 25.) NVI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/5. (I. 28.)

Hatályos:

2021. 01. 29.

 

Jogszabály:

3/2021. (I. 28.) OBH utasítás

a VI. Bíróságok fejezet fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának 2021. évi rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/5. (I. 28.)

Hatályos:

2021. 01. 29.

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

elismerés adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/5. (I. 28.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/5. (I. 28.)

 

 

Jogszabály:

Somogy Megyei Kormányhivatal hirdetménye

hatósági ellenőri igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/5. (I. 28.)

 

 

2021. I. 27.

Jogszabály:

18/2021. (I. 27.) Korm. rendelet

a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet és a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/12. (I. 27.)

Hatályos:

2021. 01. 28., 2021. 02. 04.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5002/2021/3. végzése

a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet 5. § (4) bekezdésének ideiglenes alkalmazási tilalmáról

Megjelent:

MK 2021/12. (I. 27.)

 

 

Jogszabály:

1013/2021. (I. 27.) Korm. határozat

az Egységes Szanálási Rendszerhez kapcsolódó kormányközi megállapodás módosításáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/12. (I. 27.)

 

 

2021. I. 26.

Jogszabály:

2/2021. (I. 26.) ME utasítás

miniszterelnöki biztos kinevezésének visszavonásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/4. (I. 26.)

Hatályos:

2021. 01. 27., 2021. 02. 16.

 

Jogszabály:

5/2021. (I. 26.) HM utasítás

a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet szerinti egyes juttatásokkal kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 45/2015. (VIII. 31.) HM utasítás és az egyes beosztásokban megállapítható munkaerő-piaci pótlékról szóló 34/2016. (VII. 15.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/4. (I. 26.)

Hatályos:

2021. 01. 27.

 

Jogszabály:

4/2021. (I. 26.) ITM utasítás

miniszteri biztos kinevezésének visszavonásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/4. (I. 26.)

Hatályos:

2021. 01. 27.

 

Jogszabály:

5/2021. (I. 26.) ITM utasítás

miniszteri biztos kinevezésének visszavonásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/4. (I. 26.)

Hatályos:

2021. 01. 27.

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/4. (I. 26.)

 

 

2021. I. 22.

Jogszabály:

13/2021. (I. 22.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a központi költségvetésre vonatkozó szabályoktól eltérő rendelkezésekről

Megjelent:

MK 2021/11. (I. 22.)

Hatályos:

2021. 01. 23., 2021. 02. 06.

 

Jogszabály:

14/2021. (I. 22.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején az egyes közigazgatási perekben alkalmazandó illetékességi szabályokról

Megjelent:

MK 2021/11. (I. 22.)

Hatályos:

2021. 01. 23., 2021. 02. 06.

 

Jogszabály:

15/2021. (I. 22.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a polgármesteri feladatok ellátásának egyes kérdéseiről

Megjelent:

MK 2021/11. (I. 22.)

Hatályos:

2021. 01. 23., 2021. 02. 06.

 

Jogszabály:

16/2021. (I. 22.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a külföldről érkező hallgatók egészségügyi alkalmassági vizsgálatát érintő egyes szabályokról

Megjelent:

MK 2021/11. (I. 22.)

Hatályos:

2021. 01. 23., 2021. 02. 06.

 

Jogszabály:

17/2021. (I. 22.) Korm. rendelet

a vadászjegy kiállítására vagy érvényesítésére irányuló eljárás sajátos szabályairól

Megjelent:

MK 2021/11. (I. 22.)

Hatályos:

2021. 01. 23., 2021. 02. 06.

 

Jogszabály:

4/2021. (I. 22.) AB határozat

a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi VII. törvény 5. §-át érintő alkotmányos követelmény megállapításáról és az indítvány elutasításáról

Megjelent:

MK 2021/11. (I. 22.)

 

 

Jogszabály:

18/2021. (I. 22.) KE határozat

altábornagy szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2021/11. (I. 22.)

 

 

Jogszabály:

1012/2021. (I. 22.) Korm. határozat

a Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság önkormányzati tulajdonú társasági részesedésének állam javára történő megszerzéséről

Megjelent:

MK 2021/11. (I. 22.)

 

 

2021. I. 21.

Jogszabály:

2/2021. (I. 21.) HM utasítás

a honvédelmi ágazatba tartozó szervezetek egyes statisztikai adatszolgáltatásainak eljárásrendjéről és a komplex eszközbeszerzésekben illetékes szakértői csoport feladatairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/3. (I. 21.)

Hatályos:

2021. 01. 22.

 

Jogszabály:

3/2021. (I. 21.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium gazdálkodási koordinációs feladatainak átalakításával összefüggő egyes tervezési és szervezési feladatokról szóló 63/2020. (X. 30.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/3. (I. 21.)

Hatályos:

2021. 01. 22.

 

Jogszabály:

4/2021. (I. 21.) HM utasítás

a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 62/2019. (IX. 12.) HM utasítás hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/3. (I. 21.)

Hatályos:

2021. 01. 22.

 

Jogszabály:

1/2021. (I. 21.) BM OKF utasítás

a hivatásos katasztrófavédelmi szerv állományának alkalmasságvizsgálatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/3. (I. 21.)

Hatályos:

2021. 01. 22.

 

Jogszabály:

5/2021. (I. 21.) BVOP utasítás

a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás, utalványozás és érvényesítés rendjének szabályozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/3. (I. 21.)

Hatályos:

2021. 01. 22.

 

Jogszabály:

1/2021. (I. 21.) GVH utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/3. (I. 21.)

Hatályos:

2021. 01. 22.

 

Jogszabály:

1/2021. (I. 21.) LÜ utasítás

az Adatkezelési Szabályzatról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/3. (I. 21.)

Hatályos:

2021. 01. 29.

 

Jogszabály:

1/2021. (I. 21.) OBH utasítás

a bírósági fogalmazók felvételi rendjéről szóló szabályzatról szóló 3/2016. (II. 29.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/3. (I. 21.)

Hatályos:

2021. 01. 22.

 

Jogszabály:

2/2021. (I. 21.) OBH utasítás

a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013. (VI. 25.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/3. (I. 21.)

Hatályos:

2021. 01. 22.

 

Jogszabály:

1/2021. (I. 21.) OIF utasítás

az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság alkalmasságvizsgálati szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/3. (I. 21.)

Hatályos:

2021. 01. 22.

 

Jogszabály:

1/2021. (I. 21.) ORFK utasítás

a körözési nyilvántartási rendszerrel és a körözési eljárással kapcsolatos rendőrségi feladatokról szóló 54/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/3. (I. 21.)

Hatályos:

2021. 01. 29.

 

Jogszabály:

18/2021. (I. 21.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Bahreini Királyság Kormánya között a diplomata-, szolgálati és különleges útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2019. évi LXXXVIII. törvény 2. §-a, 3. §-a, 1. melléklete és 2. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/3. (I. 21.)

 

 

Jogszabály:

19/2021. (I. 21.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Nepáli Demokratikus Szövetségi Köztársaság Kormánya között a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/3. (I. 21.)

 

 

Jogszabály:

Miniszterelnök általános helyettesének

közleménye a Nemzetiségekért Díj 2020. évi díjazottjairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/3. (I. 21.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkára közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/3. (I. 21.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2021. február 1-je és február 28-a között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/3. (I. 21.)

 

 

2021. I. 20.

Jogszabály:

10/2021. (I. 20.) Korm. rendelet

egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/10. (I. 20.)

Hatályos:

2021. 01. 23.

 

Jogszabály:

11/2021. (I. 20.) Korm. rendelet

a honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/10. (I. 20.)

Hatályos:

2021. 01. 21.

 

Jogszabály:

12/2021. (I. 20.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/10. (I. 20.)

Hatályos:

2021. 01. 21.

 

Jogszabály:

3/2021. (I. 20.) ITM rendelet

a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/10. (I. 20.)

Hatályos:

2021. 01. 28.

 

Jogszabály:

3/2020. Polgári jogegységi határozat

a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 23/C. §-a alkalmazásának egyes kérdéseiről

Megjelent:

MK 2021/10. (I. 20.)

 

 

Jogszabály:

1006/2021. (I. 20.) Korm. határozat

a közép-európai összehasonlító jogi tudományos együttműködés erősítését szolgáló professzori hálózat és junior képzési program működéséhez szükséges irodai elhelyezés és munkakörnyezet üzemeltetési és infrastrukturális feltételeinek biztosításával összefüggő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/10. (I. 20.)

 

 

Jogszabály:

1007/2021. (I. 20.) Korm. határozat

Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén a Közös Agrárpolitika 2020 utáni szabályozásának tárgyalásait segítő, határozott idejű szakdiplomata álláshely 2021. évre vonatkozó fedezetének átcsoportosításáról

Megjelent:

MK 2021/10. (I. 20.)

 

 

Jogszabály:

1008/2021. (I. 20.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2021/10. (I. 20.)

 

 

Jogszabály:

1009/2021. (I. 20.) Korm. határozat

egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2021/10. (I. 20.)

Hatályos:

2021. 01. 21.

 

Jogszabály:

1010/2021. (I. 20.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a Veszprémi Petőfi Színház komplex fejlesztéséről szóló 1203/2017. (IV. 10.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/10. (I. 20.)

 

 

Jogszabály:

1011/2021. (I. 20.) Korm. határozat

az Idősek Tanácsáról szóló 1712/2014. (XII. 5.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/10. (I. 20.)

Hatályos:

2021. 01. 21.

 

Jogszabály:

3/2021. (I. 20.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2021/10. (I. 20.)

 

 

2021. I. 18.

Jogszabály:

9/2021. (I. 18.) Korm. rendelet

egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/9. (I. 18.)

Hatályos:

2021. 01. 19., 2021. 01. 23.

 

Jogszabály:

2/2021. (I. 18.) EMMI rendelet

egyes szociális tárgyú miniszteri rendeleteknek a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet létrehozásával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/9. (I. 18.)

Hatályos:

2021. 01. 21.

 

Jogszabály:

4/2021. (I. 18.) HM rendelet

a honvédelmi alkalmazott és a honvédelmi szervezet kártérítési felelősségéről, valamint a honvédelmi alkalmazott fegyelmi felelősségéről

Megjelent:

MK 2021/9. (I. 18.)

Hatályos:

2021. 01. 19.

 

Jogszabály:

5/2021. (I. 18.) HM rendelet

a honvédelmi alkalmazottak jogállásával összefüggő kérdésekről szóló 21/2018. (XII. 28.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/9. (I. 18.)

Hatályos:

2021. 01. 19.

 

Jogszabály:

10/2021. (I. 18.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021//9. (I. 18.)

 

 

Jogszabály:

11/2021. (I. 18.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021//9. (I. 18.)

 

 

Jogszabály:

12/2021. (I. 18.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021//9. (I. 18.)

 

 

Jogszabály:

13/2021. (I. 18.) KE határozat

áÁllampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021//9. (I. 18.)

 

 

Jogszabály:

14/2021. (I. 18.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021//9. (I. 18.)

 

 

Jogszabály:

15/2021. (I. 18.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021//9. (I. 18.)

 

 

Jogszabály:

16/2021. (I. 18.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021//9. (I. 18.)

 

 

Jogszabály:

17/2021. (I. 18.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021//9. (I. 18.)

 

 

Jogszabály:

2/2021. (I. 18.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és az eNSZ nevében eljáró Afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló megállapodás (UNeP/AeWA) titkársága között az Afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló megállapodás részes feleinek 8. konferenciájáról (2021. október 5-9. Budapest, Magyarország) szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021//9. (I. 18.)

 

 

2021. I. 14.

Jogszabály:

1004/2021. (I. 14.) Korm. határozat

a COVID-19 oltóanyagok további beszerzéseiről

Megjelent:

MK 2021/7. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

4/2021. (I. 14.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzettel összefüggésben a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatási programjáról

Megjelent:

MK 2021/8. (I. 14.)

Hatályos:

2021. 01. 15., 2021. 01. 29.

 

Jogszabály:

5/2021. (I. 14.) Korm. rendelet

az egyrészről Izland, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság, és másrészről Magyarország között az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2014-2021-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2021/8. (I. 14.)

Hatályos:

2021. 01. 15. - kivétellel.

 

Jogszabály:

6/2021. (I. 14.) Korm. rendelet

a Norvég Királyság és Magyarország között a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2014-2021-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2021/8. (I. 14.)

Hatályos:

2021. 01. 15. - kivétellel.

 

Jogszabály:

7/2021. (I. 14.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya, Románia Kormánya, a Szlovák Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a többnemzetiségű műszaki zászlóalj létrehozásáról szóló Megállapodás Jegyzőkönyvének kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2021/8. (I. 14.)

Hatályos:

2021. 01. 15. - kivétellel.

 

Jogszabály:

8/2021. (I. 14.) Korm. rendelet

az OPTICON Telekommunikációs Hálózati Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" reorganizációjához szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/8. (I. 14.)

Hatályos:

2021. 01. 15.

 

Jogszabály:

1/2021. (I. 14.) BM rendelet

a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/8. (I. 14.)

Hatályos:

2021. 01. 15.

 

Jogszabály:

2/2021. (I. 14.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél foglalkoztatott hivatásos szolgálati jogviszonyban állók és rendvédelmi igazgatási alkalmazottak egészségügyi és pszichológiai ellátással összefüggő kérdéseiről

Megjelent:

MK 2021/8. (I. 14.)

Hatályos:

2021. 01. 15., 2021. 03. 01.

 

Jogszabály:

1/2021. (I. 14.) HM rendelet

az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatásokról szóló 12/2013. (VIII. 15.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/8. (I. 14.)

Hatályos:

2021. 01. 15.

 

Jogszabály:

2/2021. (I. 14.) HM rendelet

a honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar főnöke által alapítható és adományozható elismerésekről szóló 15/2013. (VIII. 22.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/8. (I. 14.)

Hatályos:

2021. 01. 15.

 

Jogszabály:

3/2021. (I. 14.) HM rendelet

a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 8/2018. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/8. (I. 14.)

Hatályos:

2021. 01. 22., 2021. 03. 01.

 

Jogszabály:

2/2021. (I. 14.) ITM rendelet

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/8. (I. 14.)

Hatályos:

2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

1/2021. (I. 14.) KKM rendelet

a külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól szóló 3/2017. (II. 28.) KKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/8. (I. 14.)

Hatályos:

2021. 01. 15.

 

Jogszabály:

1001/2021. (I. 14.) AB Tü. határozat

az egyesbírók személyéről

Megjelent:

MK 2021/8. (I. 14.)

Hatályos:

2021. 01. 15.

 

Jogszabály:

2/2021. (I. 14.) KE határozat

államtitkári felmentésről és kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/8. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

3/2021. (I. 14.) KE határozat

államtitkári felmentésről

Megjelent:

MK 2021/8. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

4/2021. (I. 14.) KE határozat

államtitkári felmentésről

Megjelent:

MK 2021/8. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

5/2021. (I. 14.) KE határozat

államtitkári felmentésről és kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/8. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

6/2021. (I. 14.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2021/8. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

7/2021. (I. 14.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2021/8. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

8/2021. (I. 14.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2021/8. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

9/2021. (I. 14.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/8. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

1005/2021. (I. 14.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat- átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok módosításáról, a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és címrendi kiegészítésről

Megjelent:

MK 2021/8. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

1/2021. (I. 14.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2021/8. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

1/2021. (I. 14.) ME utasítás

a Miniszterelnöki Kormányiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018. (VI. 11.) ME utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/2. (I. 14.)

Hatályos:

2021. 01. 15., 2021. 02. 01.

 

Jogszabály:

2/2021. (I. 14.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2018. (VII. 3.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/2. (I. 14.)

Hatályos:

2021. 01. 15.

 

Jogszabály:

1/2021. (I. 14.) HM utasítás

az illetményekkel és illetményen kívüli juttatásokkal kapcsolatos egyes eljárási szabályokról szóló 15/2015. (IV. 30.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/2. (I. 14.)

Hatályos:

2021. 01. 15.

 

Jogszabály:

1/2021. (I. 14.) ITM utasítás

az Innovációs és Technológiai Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2019. (II. 28.) ITM utasítás, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának rendjéről szóló 7/2020. (II. 13.) ITM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/2. (I. 14.)

Hatályos:

2021. 01. 15.

 

Jogszabály:

2/2021. (I. 14.) ITM utasítás

a Nemzeti Kiválóság Díjról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/2. (I. 14.)

Hatályos:

2021. 01. 15.

 

Jogszabály:

3/2021. (I. 14.) ITM utasítás

a Nemzeti Akkreditáló Hatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2015. (XII. 30.) NGM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/2. (I. 14.)

Hatályos:

2021. 01. 15.

 

Jogszabály:

1/2021. (I. 14.) PM utasítás

a Pénzügyminisztérium archiválási szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/2. (I. 14.)

Hatályos:

2021. 01. 15.

 

Jogszabály:

1/2021. (I. 14.) KH utasítás

a Közbeszerzési Hatóság Közszolgálati Szabályzatáról szóló 2/2020. (IV. 30.) KH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/2. (I. 14.)

Hatályos:

2021. 01. 15.

 

Jogszabály:

3/2021. (I. 14.) KKM közlemény

az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, Montrealban, 1987. szeptember 16. napján aláírt Jegyzőkönyv egyes módosításainak kihirdetéséről szóló 209/2017. (VII. 25.) Korm. rendelet 4. §-a és 5. §-a hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/2. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

4/2021. (I. 14.) KKM közlemény

az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló, Espooban, 1991. február 26-án elfogadott ENSZ EGB egyezmény Szófiában, 2001. február 17-én elfogadott első módosításának, valamint Cavtatban, 2004. június 4-én elfogadott második módosításának kihirdetéséről szóló 136/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 4. §-a és 5. §-a hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/2. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

5/2021. (I. 14.) KKM közlemény

a Cotonouban 2000. június 23-án, egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok csoportjának tagjai, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között aláírt és Luxembourgban 2005. június 25-én első alkalommal módosított partnerségi megállapodás második alkalommal történő módosításának kihirdetéséről szóló 116/2012. (VI. 15.) Korm. rendelet 4. §-a hatályvesztéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/2. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

6/2021. (I. 14.) KKM közlemény

a Biológiai Biztonságról szóló Cartagena Jegyzőkönyv felelősségről és jogorvoslatról szóló Nagojai-Kuala Lumpur-i Kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről szóló 2013. évi CLXXI. törvény 2. §-a és 3. §-a hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/2. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

7/2021. (I. 14.) KKM közlemény

az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság között létrejött megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történt csatlakozásának figyelembevétele céljából készült Harmadik Kiegészítő Jegyzőkönyv hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/2. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

8/2021. (I. 14.) KKM közlemény

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről a Fülöp-szigeteki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2018. évi XXX. törvény 1. §-a és 2. §-a hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/2. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

9/2021. (I. 14.) KKM közlemény

az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről az Indonéz Köztársaság közötti átfogó partnerségi és együttműködési Keretmegállapodás kihirdetéséről szóló 2011. évi V. törvény 2. §-a és 3. §-a hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/2. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

10/2021. (I. 14.) KKM közlemény

az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Jordán Hasimita Királyság közötti társulás létrehozásáról szóló Euro-mediterrán Megállapodáshoz a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló Jegyzőkönyv hatálybalépéséről, valamint a kihirdetéséről szóló 2011. évi XII. törvény 13. §-a hatályvesztéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/2. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

11/2021. (I. 14.) KKM közlemény

az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti Keretmegállapodás kihirdetéséről szóló 2011. évi VII. törvény 2. §-a, 3. §-a hatálybalépéséről és 4. §-a hatályvesztéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/2. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

12/2021. (I. 14.) KKM közlemény

az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Mexikói Egyesült Államok között létrejött gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési megállapodáshoz, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült harmadik kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2019. évi LXXXVI. törvény 1. §-a, 2. §-a és 1. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/2. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

13/2021. (I. 14.) KKM közlemény

az Európai Unió tagállamai kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői között az AKCS-EU partnerségi megállapodással összhangban a 2014-2020 közötti időtartamra szóló többéves pénzügyi keret értelmében nyújtandó európai uniós támogatás finanszírozásáról, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés negyedik részének hatálya alá tartozó tengerentúli országok és területek számára nyújtandó pénzügyi támogatás elosztásáról szóló belső megállapodás kihirdetéséről szóló 130/2014. (IV. 18.) Korm. rendelet 2. §-a, 3. §-a hatálybalépéséről és 4. §-a hatályvesztéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/2. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

14/2021. (I. 14.) KKM közlemény

a Nemzetközi Mezőgazdasági Kutatóközpontok Konzorciumának nemzetközi szervezetként történő létrehozásáról szóló, 2011. szeptember 13-án Montpellier-ben aláírt Megállapodás és módosítása kihirdetéséről szóló 232/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 4. §-a és 5. §-a hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/2. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

15/2021. (I. 14.) KKM közlemény

az Európai Unióról szóló szerződés K.3 cikke alapján létrehozott, a vámigazgatási szervek közötti kölcsönös segítségnyújtásról és együttműködésről szóló, Brüsszelben, 1997. december 18-án kelt Egyezmény hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/2. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

16/2021. (I. 14.) KKM közlemény

az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján létrejött, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló Egyezmény és az azt kiegészítő jegyzőkönyvek, valamint az Európai Unióról szóló Szerződés 35. Cikkének (2) bekezdése alapján megtett nyilatkozat kihirdetéséről szóló 2009. évi CLIX. törvény 2. §-a, 3. §-a, 5. §-a, 6. §-a, 12. §-a és 13. §-a hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/2. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

17/2021. (I. 14.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és az Iráni Iszlám Köztársaság Kormánya között a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/2. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/2. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/2. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

AM versenyfelhívás

a 2020/2021-es tanévben szakiskolai képzésben részt vevő tanulók részére meghirdetett Szakma Kiváló Tanulója Versenyre

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/2. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

ITM versenyfelhívás

a 2020/2021. tanévi Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/2. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

ITM versenyfelhívás

a 2020/2021-es tanévben szakiskolai képzésben részt vevő tanulók részére meghirdetett Szakma Kiváló Tanulója Versenyre

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/2. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

ITM versenyfelhívás

a 2020/2021. évi készségfejlesztő iskolai országos Szakmai Tantárgyi Komplex Versenyre

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/2. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/2. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

Nyugdíjasok Pártja 50+

2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/2. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

Nyugdíjasok Pártja 50+

2018. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/2. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

Nyugdíjasok Pártja 50+

2019. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/2. (I. 14.)

 

 

2021. I. 11.

Jogszabály:

1003/2021. (I. 11.) Korm. határozat

a vidéki Magyarország megújításáról, a hazai mezőgazdaság és élelmiszeripar versenyképességének, valamint a gazdák támogatási szintjének a 2021-2027-es időszakban történő megőrzéséről

Megjelent:

MK 2021/6. (I. 11.)

 

 

2021. I. 8.

Jogszabály:

1/2021. (I. 8.) MNB rendelet

a "Szent István király" arany emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2021/4. (I. 8.)

Hatályos:

2021. 01. 11.

 

Jogszabály:

2/2021. (I. 8.) MNB rendelet

a "Szent István király" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2021/4. (I. 8.)

Hatályos:

2021. 01. 11.

 

Jogszabály:

3/2021. (I. 8.) MNB rendelet

a "Szent István király" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2021/4. (I. 8.)

Hatályos:

2021. 01. 11.

 

Jogszabály:

3/2021. (I. 8.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések alkalmazhatóságának meghosszabbításáról

Megjelent:

MK 2021/5. (I. 8.)

Hatályos:

2021. 01. 09.

 

2021. I. 7.

Jogszabály:

2/2021. (I. 7.) Korm. rendelet

a Steindl Imre Program megvalósításával kapcsolatban egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/3. (I. 7.)

Hatályos:

2021. 01. 15., az Agrárminisztérium Budapest V. kerület, Kossuth Lajos tér 11. szám alatti (24891 helyrajzi számú) ingatlanban való elhelyezését követő nap.

 

Jogszabály:

1/2021. (I. 7.) EMMI rendelet

egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/3. (I. 7.)

Hatályos:

2021. 01. 10., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

1/2021. (I. 7.) ITM rendelet

a Vasúti Műszaki Bizottságról, a vasúti műszaki előírások és a szakmai állásfoglalások kidolgozására és kiadására vonatkozó szabályokról

Megjelent:

MK 2021/3. (I. 7.)

Hatályos:

2021. 02. 06.

 

Jogszabály:

1/2021. (I. 7.) AB határozat

a mintagazdaságok kialakításáról szóló 1910/2015. (XII. 11.) Korm. határozat 4., 6. és 7. pontjai alaptörvény- ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2021/3. (I. 7.)

 

 

Jogszabály:

2/2021. (I. 7.) AB határozat

a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 113. § (3) bekezdésének alkalmazása során az Alaptörvény XXIX. cikkének (1) bekezdésében rögzített nyelvhasználathoz való alapjogból fakadó alkotmányos követelmény megállapításáról

Megjelent:

MK 2021/3. (I. 7.)

 

 

Jogszabály:

3/2021. (I. 7.) AB határozat

a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 70. §-át és az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 20. § (5) bekezdését érintő, az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdéséből fakadó alkotmányos követelmény megállapításáról

Megjelent:

MK 2021/3. (I. 7.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5026/2020/4. határozata

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (01.25.) Ök. rendelet egyes rendelkezéseinek megsemmisítéséről és perben való alkalmazhatóságáról

Megjelent:

MK 2021/3. (I. 7.)

 

 

Jogszabály:

1/2021. (I. 7.) KE határozat

a bírósági ülnökök soron kívüli választása időpontjának kitűzéséről

Megjelent:

MK 2021/3. (I. 7.)

 

 

Jogszabály:

1002/2021. (I. 7.) Korm. határozat

a Kossuth Lajos téri Igazságügyi Palota és Agrárminisztérium épület rekonstrukciójával kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/3. (I. 7.)

 

 

Jogszabály:

1/2021. (I. 7.) MvM utasítás

az állami projektértékelői jogviszony keretében végzett értékelési feladatok díjazásának általános alapelveiről, hatáskörök átruházásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/1. (I. 7.)

Hatályos:

2021. 01. 08.

 

Jogszabály:

1/2021. (I. 7.) BVOP utasítás

a fegyverzeti szakanyagokról és a körzeti fegyvermesterek feladatairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/1. (I. 7.)

Hatályos:

2021. 01. 08.

 

Jogszabály:

2/2021. (I. 7.) BVOP utasítás

a fogvatartotti letétek kezelésének és egyéb pénzügyi rendelkezések végrehajtásának eljárási szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/1. (I. 7.)

Hatályos:

2021. 01. 15.

 

Jogszabály:

3/2021. (I. 7.) BVOP utasítás

a fogvatartottak szállításának végrehajtásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/1. (I. 7.)

Hatályos:

2021. 02. 01.

 

Jogszabály:

4/2021. (I. 7.) BVOP utasítás

a szelektív hulladékgyűjtésről, az összegyűjtött hulladék értékesítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/1. (I. 7.)

Hatályos:

2021. 01. 08.

 

Jogszabály:

1/2021. (I. 7.) KKM közlemény

a Horvátország Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság között létrejött szabadkereskedelmi megállapodáshoz csatolt Kiegészítő Jegyzőkönyv hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/1. (I. 7.)

 

 

Jogszabály:

2/2021. (I. 7.) KKM közlemény

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről a Vietnami Szocialista Köztársaság közötti átfogó partnerségi és együttműködési keretmegállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült Jegyzőkönyv, valamint a kihirdetéséről szóló 2017. évi CX. törvény 1. §-a és 2. §-a hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/1. (I. 7.)

 

 

Jogszabály:

ITM közlemény

az Innovációs és Technológiai Minisztérium elismerési hírei

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/1. (I. 7.)

 

 

2021. I. 5.

Jogszabály:

1/2021. (I. 5.) Korm. rendelet

a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága területéről induló polgári légjárművek leszállási tilalmának feloldásáról

Megjelent:

MK 2021/1. (I. 5.)

Hatályos:

2021. 01. 06.

 

Jogszabály:

1/2021. (I. 5.) PM rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőri státuszú foglalkoztatottainak Öltözködési Szabályzatáról és a szolgálati igazolványokról, valamint a szolgálati jelvény rendszeresítéséről

Megjelent:

MK 2021/2. (I. 5.)

Hatályos:

2021. 01. 06.

 

Jogszabály:

1001/2021. (I. 5.) Korm. határozat

a XII. Agrárminisztérium és a XI. Miniszterelnökség, valamint a XII. Agrárminisztérium és a XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2021/2. (I. 5.)

 

 

Jogszabály:

Helyesbítés

a Magyar Közlöny 2021/2. számában

Megjelent:

MK 2021/2. (I. 5.)

 


  Vissza az oldal tetejére