A hivatkozásokra kattintva a joganyagok közlönyállapota jelenik meg.

 

Változásmutató

Új jogszabályok

2021. V. 14.

Jogszabály:

247/2021. (V. 14.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védettség igazolásával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/89. (V. 14.)

Hatályos:

2021. 05. 21.

 

Jogszabály:

248/2021. (V. 14.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/89. (V. 14.)

Hatályos:

2021. 05. 15.

 

Jogszabály:

249/2021. (V. 14.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/89. (V. 14.)

Hatályos:

2021. 05. 15.

 

Jogszabály:

10/2021. (V. 14.) MNB rendelet

a "XVI. UEFA Labdarúgó-Európa-bajnokság" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2021/89. (V. 14.)

Hatályos:

2021. 05. 15.

 

Jogszabály:

11/2021. (V. 14.) MNB rendelet

a "XVI. UEFA Labdarúgó-Európa-bajnokság" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2021/89. (V. 14.)

Hatályos:

2021. 05. 15.

 

Jogszabály:

15/2021. (V. 14.) KKM rendelet

a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet Cseh Köztársasággal összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/89. (V. 14.)

Hatályos:

2021. 05. 15.

 

Jogszabály:

1268/2021. (V. 14.) Korm. határozat

az előrehozott 2022. évi Felnőtt Judo Világbajnokság, valamint az elhalasztott UEFA 2020 labdarúgó Európa-bajnokság járművei számára az autóbusz-forgalmi sáv használatáról

Megjelent:

MK 2021/89. (V. 14.)

 

 

Jogszabály:

1269/2021. (V. 14.) Korm. határozat

a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaságvédelmet szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 5. Állami szakképző intézmények szakképzésről szóló törvény szerinti ingyenes képzéseinek kiegészítő finanszírozása jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2021/89. (V. 14.)

 

 

Jogszabály:

1270/2021. (V. 14.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek összköltségének növeléséről

Megjelent:

MK 2021/89. (V. 14.)

 

 

2021. V. 13.

Jogszabály:

245/2021. (V. 13.) Korm. rendelet

a sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/88. (V. 13.)

Hatályos:

2021. 05. 16.

 

Jogszabály:

246/2021. (V. 13.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/88. (V. 13.)

Hatályos:

2021. 06. 13., 2021. 08. 11., 2022. 05. 28.

 

Jogszabály:

9/2021. (V. 13.) MNB rendelet

a Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének részletes szabályairól szóló 45/2019. (XII. 18.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/88. (V. 13.)

Hatályos:

2021. 05. 14.

 

Jogszabály:

22/2021. (V. 13.) ITM rendelet

a közúti környezetkímélő gépkocsikra vonatkozó szabályozással összefüggő egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/88. (V. 13.)

Hatályos:

2021. 08. 11.

 

Jogszabály:

13/2021. (V. 13.) KKM rendelet

a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet Észak-macedón Köztársasággal összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/88. (V. 13.)

Hatályos:

2021. 05. 14.

 

Jogszabály:

14/2021. (V. 13.) KKM rendelet

a külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól szóló 3/2017. (II. 28.) KKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/88. (V. 13.)

Hatályos:

2021. 05. 14.

 

Jogszabály:

15/2021. (V. 13.) AB határozat

a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. § (3)-(5) bekezdéseire vonatkozó alkotmányos követelmény megállapításáról

Megjelent:

MK 2021/88. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

16/2021. (V. 13.) AB határozat

a Kúria Kf.V.39.162/2020/5. számú és a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság K.27.384/2018/10. számú ítéletei alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2021/88. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

17/2021. (V. 13.) AB határozat

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2020. január 1. napját megelőzően hatályos 45. § (2) bekezdésének módosításával kapcsolatos, mulasztással előidézett alaptörvény-ellenesség megállapításáról

Megjelent:

MK 2021/88. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

214/2021. (V. 13.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/88. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

215/2021. (V. 13.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/88. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

3/2021. (V. 13.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2020. (VI. 11.) MNB utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/24. (V. 13.)

Hatályos:

2021. 05. 14.

 

Jogszabály:

19/2021. (V. 13.) HM utasítás

a ruházati illetménynorma és a ruházati költségtérítés 2021. évi összegeinek megállapításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/24. (V. 13.)

Hatályos:

2021. 05. 14.

 

Jogszabály:

18/2021. (V. 13.) ITM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/24. (V. 13.)

Hatályos:

2021. 05. 14.

 

Jogszabály:

6/2021. (V. 13.) GVH utasítás

a Gazdasági Versenyhivatal kötelezettségvállalási, ellenjegyzési, teljesítésigazolási, érvényesítési és utalványozási rendjéről szóló utasítás és a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/24. (V. 13.)

Hatályos:

2021. 05. 15.

 

Jogszabály:

6/2021. (V. 13.) OBH utasítás

az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (XII. 31.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/24. (V. 13.)

Hatályos:

2021. 05. 14.

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/24. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

Alternatíva Párt

2020. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/24. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

Demokraták Magyarországért Új Szövetség Párt (DEMOSZ)

2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/24. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

Demokraták Magyarországért Új Szövetség Párt (DEMOSZ)

2018. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/24. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

Demokraták Magyarországért Új Szövetség Párt (DEMOSZ)

2019. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/24. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

Demokraták Magyarországért Új Szövetség Párt (DEMOSZ)

2020. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/24. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Idealisták Szövetsége

2020. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/24. (V. 13.)

 

 

2021. V. 12.

Jogszabály:

241/2021. (V. 12.) Korm. rendelet

a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/87. (V. 12.)

Hatályos:

2021. 05. 13.

 

Jogszabály:

242/2021. (V. 12.) Korm. rendelet

a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/87. (V. 12.)

Hatályos:

2021. 06. 11.

 

Jogszabály:

243/2021. (V. 12.) Korm. rendelet

az Európa Kulturális Fővárosa 2023 programsorozathoz kapcsolódó, az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével összefüggésben, az Európa Kulturális Fővárosa 2023 programsorozat megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztésekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint további sajátos szabályok megállapításáról szóló 654/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/87. (V. 12.)

Hatályos:

2021. 05. 13.

 

Jogszabály:

244/2021. (V. 12.) Korm. rendelet

a Népliget jelenleg is sportolásra hasznosított területének, valamint a Ferencvárosi Torna Club létesítményeinek fejlesztésére irányuló beruházások megvalósításával kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról

Megjelent:

MK 2021/87. (V. 12.)

Hatályos:

2021. 05. 13.

 

Jogszabály:

5/2021. (V. 12.) MEKH rendelet

egyes adatszolgáltatással és földgáz díjakkal kapcsolatos rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/87. (V. 12.)

Hatályos:

2021. 05. 15., 2021. 05. 28.

 

Jogszabály:

210/2021. (V. 12.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/87. (V. 12.)

 

 

Jogszabály:

211/2021. (V. 12.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/87. (V. 12.)

 

 

Jogszabály:

212/2021. (V. 12.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/87. (V. 12.)

 

 

Jogszabály:

213/2021. (V. 12.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/87. (V. 12.)

 

 

Jogszabály:

1256/2021. (V. 12.) Korm. határozat

a 2021. évi Gyorsasági Kajak-Kenu Világkupa megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/87. (V. 12.)

 

 

Jogszabály:

1257/2021. (V. 12.) Korm. határozat

a vasúti gördülőállomány-fejlesztés stratégiai céljainak megvalósításához szükséges feladatokról

Megjelent:

MK 2021/87. (V. 12.)

 

 

Jogszabály:

1258/2021. (V. 12.) Korm. határozat

a nyílt meteorológiai adatpolitika bevezetéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/87. (V. 12.)

 

 

Jogszabály:

1259/2021. (V. 12.) Korm. határozat

egyes települési önkormányzatok beruházásainak támogatásához szükséges előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2021/87. (V. 12.)

 

 

Jogszabály:

1260/2021. (V. 12.) Korm. határozat

egyes állami erdészeti társaságok támogatási kérelmének a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett, gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítására irányuló felhívásaira történő benyújtásához való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2021/87. (V. 12.)

 

 

Jogszabály:

1261/2021. (V. 12.) Korm. határozat

a Csillebérci Üdülőtelep tulajdonviszonyainak rendezéséhez, a magánutak köztulajdonba vételéhez és a kapcsolódó utak megépítéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/87. (V. 12.)

 

 

Jogszabály:

1262/2021. (V. 12.) Korm. határozat

lélegeztetőgépeknek a NATO járványügyi célalapja számára történő adományozásáról és Ukrajnába történő szállításáról

Megjelent:

MK 2021/87. (V. 12.)

 

 

Jogszabály:

1263/2021. (V. 12.) Korm. határozat

a Kárpát-medencei Falugazdász Program működési bővítéséről

Megjelent:

MK 2021/87. (V. 12.)

 

 

Jogszabály:

1264/2021. (V. 12.) Korm. határozat

a Magyar-Üzbég Startup Programról

Megjelent:

MK 2021/87. (V. 12.)

 

 

Jogszabály:

1265/2021. (V. 12.) Korm. határozat

a Collegium Hungaricum Róma épületegyüttese teljes körű felújítási előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

Megjelent:

MK 2021/87. (V. 12.)

 

 

Jogszabály:

1266/2021. (V. 12.) Korm. határozat

a Csaj-tó turisztikai célú keskeny nyomtávú vasút fejlesztéséről

Megjelent:

MK 2021/87. (V. 12.)

 

 

Jogszabály:

1267/2021. (V. 12.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és az Egyesült Nemzetek képviseletében eljáró, az Afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló megállapodás UNEP által ellátott Titkársága (UNEP/AEWA Titkárság) között az Afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló megállapodásban részes felek találkozója 8. ülésének megrendezéséről (2021. október 5-9., Budapest, Magyarország) szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/87. (V. 12.)

 

 

2021. V. 11.

Jogszabály:

1253/2021. (V. 11.) Korm. határozat

a horvátországi földrengés során megrongálódott petrinjai I. számú általános iskola és a a inai Szt. Miklós és Vitus templom újjáépítéséhez szükséges forrás Hungary Helps Program keretében történő biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/86. (V. 11.)

 

 

Jogszabály:

1254/2021. (V. 11.) Korm. határozat

COVID-19 vakcina adományozásáról az Észak-macedón Köztársaság részére

Megjelent:

MK 2021/86. (V. 11.)

 

 

Jogszabály:

1255/2021. (V. 11.) Korm. határozat

a Nagykátai Szakorvosi Rendelőintézet felújítására és korszerűsítésére irányuló beruházásról

Megjelent:

MK 2021/86. (V. 11.)

 

 

2021. V. 10.

Jogszabály:

2021. évi XXXIX. törvény

a településtervezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2021/84. (V. 10.)

Hatályos:

2021. 05. 11., 2021. 07. 01., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

1252/2021. (V. 10.) Korm. határozat

a kistelepülési településtervek elkészítésének támogatásához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/84. (V. 10.)

 

 

Jogszabály:

6/2021. (V. 10.) AM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/23. (V. 10.)

Hatályos:

2021. 05. 11.

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/23. (V. 10.)

 

 

Jogszabály:

Szombathely Megyei Jogú Város pályázati felhívás módosítása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/23. (V. 10.)

 

 

Jogszabály:

4/2021. (V. 10.) NMHH rendelet

az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/85. (V. 10.)

Hatályos:

2021. 05. 11.

 

Jogszabály:

12/2021. (V. 10.) BM rendelet

egyes informatikai tárgyú rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/85. (V. 10.)

Hatályos:

2021. 05. 18.

 

Jogszabály:

12/2021. (V. 10.) KKM rendelet

a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet Török Köztársasággal összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/85. (V. 10.)

Hatályos:

2021. 05. 11.

 

2021. V. 9.

Jogszabály:

11/2021. (V. 9.) KKM rendelet

a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásról szóló 7/2020. (IV. 16.) KKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/83. (V. 9.)

Hatályos:

2021. 05. 10.

 

2021. V. 7.

Jogszabály:

5/2021. (V. 7.) GVH utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásának rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/22. (V. 7.)

Hatályos:

2021. 05. 10.

 

Jogszabály:

36/2021. (V. 7.) KKM közlemény

az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezményt módosító 15. Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2015. évi CLVII. törvény 2. §-a és 3. §-a hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/22. (V. 7.)

 

 

Jogszabály:

37/2021. (V. 7.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2021. évi VI. törvény 2. §-a, 3. §-a, az 1. és a 2. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/22. (V. 7.)

 

 

Jogszabály:

38/2021. (V. 7.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya között a felsőoktatás területén megkötött Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló 168/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. §-a, 3. §-a, valamint 1. melléklete és 2. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/22. (V. 7.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/22. (V. 7.)

 

 

Jogszabály:

Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság végzése

a Kereskedelmi Ágazati Párbeszéd Bizottság alapítására vonatkozó kérelem közzétételéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/22. (V. 7.)

 

 

Jogszabály:

Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság végzése

a Mezőgazdasági Ágazati Párbeszéd Bizottság alapítására vonatkozó kérelem közzétételéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/22. (V. 7.)

 

 

Jogszabály:

Közlemény

az országos tisztifőorvos által kiadott, a 2020. évben azonosított új koronavírussal kapcsolatos járványügyi és infekciókontroll szabályokról szóló eljárásrendről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/22. (V. 7.)

 

 

2021. V. 6.

Jogszabály:

2021. évi XXVII. törvény

az Egységes Szanálási Rendszerhez kapcsolódó kormányközi megállapodás módosításáról szóló megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2021/81. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 07.

 

Jogszabály:

2021. évi XXVIII. törvény

a Lisszaboni Megállapodás Eredetmegjelölésekről és Földrajzi Jelzésekről Szóló Genfi Szövegének kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2021/81. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 07.

 

Jogszabály:

2021. évi XXIX. törvény

a nemzetközi polgári repülésről szóló, Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény 19. Függelékének és annak 1. módosításának egységes szerkezetben történő kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2021/81. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 07.

 

Jogszabály:

2021. évi XXX. törvény

a Magyarország Kormánya és Svédország Kormánya között a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás megszűnéséről szóló megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2021/81. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 07.

 

Jogszabály:

2021. évi XXXI. törvény

a közbiztonság erősítése érdekében egyes rendészeti igazgatási törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2021/81. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 14., 2021. 06. 28., 2021. 08. 01., 2021. 09. 01., 2022. 01. 01., 2022. 04. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi XXXII. törvény

a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról

Megjelent:

MK 2021/81. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 07. 01., 2021. 09. 30., 2021. 10. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi XXXIII. törvény

egyes vagyongazdálkodási tárgyú rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodást és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokat érintő törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2021/81. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 14., 2021. 06. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi XXXIV. törvény

a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2021/81. (V. 6.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi XXXV. törvény

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2021/81. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi XXXVI. törvény

a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2021/81. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 25.

 

Jogszabály:

2021. évi XXXVII. törvény

a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény és a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról

Megjelent:

MK 2021/81. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 06. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi XXXVIII. törvény

veszélyes pszichotróp anyag kábítószerlistára vétele érdekében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2021/81. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 06. 03.

 

Jogszabály:

231/2021. (V. 6.) Korm. rendelet

az Eredetmegjelölések Oltalmára és Nemzetközi Lajstromozására Vonatkozó Lisszaboni Megállapodáshoz, továbbá a Lisszaboni Megállapodás Eredetmegjelölésekről és Földrajzi Jelzésekről Szóló Genfi Szövegéhez Kapcsolódó Közös Végrehajtási Szabályzat kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2021/81. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 07.

 

Jogszabály:

232/2021. (V. 6.) Korm. rendelet

a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/81. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 06. 03.

 

Jogszabály:

5/2021. (V. 6.) CSTNM rendelet

a családokért felelős tárca nélküli miniszter által adományozható elismerésekről

Megjelent:

MK 2021/81. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 07.

 

Jogszabály:

11/2021. (V. 6.) BM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 13/2020. (V. 5.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/81. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 07.

 

Jogszabály:

6/2021. (V. 6.) BM utasítás

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásnak rendjéről szóló 8/2015. (V. 29.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/21. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 07.

 

Jogszabály:

7/2021. (V. 6.) BM utasítás

egyes belügyminiszteri utasítások adatvédelmifeladatkör-változással összefüggő módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/21. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 07.

 

Jogszabály:

18/2021. (V. 6.) HM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének feladatairól, az azokkal történő gazdálkodás szabályairól és a költségvetési támogatások biztosításának egyes kérdéseiről szóló 35/2019. (IV. 30.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/21. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 07.

 

Jogszabály:

1/2021. (V. 6.) BM KÁT utasítás

a Belügyminisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 2/2019. (IX. 12.) BM KÁT utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/21. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 07.

 

Jogszabály:

24/2021. (V. 6.) BVOP utasítás

a fogvatartottak nyilvántartására és egyes ügyeinek intézésére vonatkozó eljárásról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/21. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 07.

 

Jogszabály:

25/2021. (V. 6.) BVOP utasítás

a fogvatartottak elterelés szolgáltatásban való részvételéről szóló 7/2020. (III. 25.) BVOP utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/21. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 07.

 

Jogszabály:

233/2021. (V. 6.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának negyedik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 10.

 

Jogszabály:

234/2021. (V. 6.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 10.

 

Jogszabály:

235/2021. (V. 6.) Korm. rendelet

a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen működő Részvénytársaság működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 07.

 

Jogszabály:

236/2021. (V. 6.) Korm. rendelet

a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet és a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 07.

 

Jogszabály:

237/2021. (V. 6.) Korm. rendelet

a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 104/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 07.

 

Jogszabály:

238/2021. (V. 6.) Korm. rendelet

a tartós külszolgálathoz kapcsolódó felkészítésről szóló 238/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 07.

 

Jogszabály:

239/2021. (V. 6.) Korm. rendelet

a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos irányítási jogköréről szóló 102/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 07.

 

Jogszabály:

240/2021. (V. 6.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 07.

 

Jogszabály:

171/2021. (V. 6.) KE határozat

altábornagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

172/2021. (V. 6.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

173/2021. (V. 6.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

174/2021. (V. 6.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

175/2021. (V. 6.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

176/2021. (V. 6.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

177/2021. (V. 6.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

178/2021. (V. 6.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

179/2021. (V. 6.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

180/2021. (V. 6.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

181/2021. (V. 6.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

182/2021. (V. 6.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

183/2021. (V. 6.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

184/2021. (V. 6.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

185/2021. (V. 6.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

186/2021. (V. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

187/2021. (V. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

188/2021. (V. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

189/2021. (V. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

190/2021. (V. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

191/2021. (V. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

192/2021. (V. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

193/2021. (V. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

194/2021. (V. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

195/2021. (V. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

196/2021. (V. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

197/2021. (V. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

198/2021. (V. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

199/2021. (V. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

200/2021. (V. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

201/2021. (V. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

202/2021. (V. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

203/2021. (V. 6.) KE határozat

a 176/2018. (IV. 27.) KE határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

204/2021. (V. 6.) KE határozat

a 178/2018. (IV. 27.) KE határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

205/2021. (V. 6.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

206/2021. (V. 6.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

207/2021. (V. 6.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

208/2021. (V. 6.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

209/2021. (V. 6.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

1242/2021. (V. 6.) Korm. határozat

a gazdasági versenyképesség jogi feltételrendszerének erősítését célzó intézkedésekkel összefüggő feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 09.

 

Jogszabály:

1243/2021. (V. 6.) Korm. határozat

a 2021. évi fejlesztéspolitikai célokról

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

1244/2021. (V. 6.) Korm. határozat

az önkormányzati tűzoltóságok 2021. évi működési kiadásainak kiegészítéséről

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

1245/2021. (V. 6.) Korm. határozat

a Magyarországi Református Egyház fejlesztéseihez szükséges támogatásról

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

1246/2021. (V. 6.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő egyes kérdésekről

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

1247/2021. (V. 6.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, valamint a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

1248/2021. (V. 6.) Korm. határozat

a GINOP-7.1.9-17-2018-00011 azonosító számú ("Hajdúszoboszló gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 07.

 

Jogszabály:

1249/2021. (V. 6.) Korm. határozat

a GINOP-7.1.9-17-2018-00005 azonosító számú ("Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

1250/2021. (V. 6.) Korm. határozat

a KEHOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosító számú ("Az MH Ócsai üzemanyagraktár területén feltárt szénhidrogén szennyezettség kármentesítése" című) projekt költségnövekményéről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 07.

 

Jogszabály:

1251/2021. (V. 6.) Korm. határozat

a 2020. évi 35. Úszó-, Nyíltvízi-, Műugró-, Műúszó- és Óriástoronyugró Európa-bajnokság rendezési jogának megszerzése érdekében, valamint a 2020. évi Vízilabda Európa-bajnokság rendezési jogának megszerzése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1320/2016. (VII. 1.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

 

2021. V. 5.

Jogszabály:

229/2021. (V. 5.) Korm. rendelet

az ingatlanok árverezésére és kiürítésére a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó eltérő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/80. (V. 5.)

Hatályos:

2021. 05. 06., 2021. 05. 20.

 

Jogszabály:

230/2021. (V. 5.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/80. (V. 5.)

Hatályos:

2021. 05. 06.

 

Jogszabály:

19/2021. (V. 5.) AM rendelet

az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról

Megjelent:

MK 2021/80. (V. 5.)

Hatályos:

2021. 05. 06.

 

Jogszabály:

10/2021. (V. 5.) KKM rendelet

a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/80. (V. 5.)

Hatályos:

2021. 05. 06.

 

Jogszabály:

1228/2021. (V. 5.) Korm. határozat

lélegeztetőgépeknek a NAtO járványügyi célalapja számára történő adományozásáról és Bosznia-Hercegovinába történő szállításáról

Megjelent:

MK 2021/80. (V. 5.)

 

 

Jogszabály:

1229/2021. (V. 5.) Korm. határozat

lélegeztetőgépeknek a NAtO járványügyi célalapja számára történő adományozásáról és Jordániába történő szállításáról

Megjelent:

MK 2021/80. (V. 5.)

 

 

Jogszabály:

1230/2021. (V. 5.) Korm. határozat

a járvánnyal összefüggő kormányzati kommunikáció érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/80. (V. 5.)

 

 

Jogszabály:

1231/2021. (V. 5.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat- átcsoportosításról, a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2021/80. (V. 5.)

 

 

Jogszabály:

1232/2021. (V. 5.) Korm. határozat

a Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program keretében megvalósuló egyes beruházásokhoz szükséges fedezet biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/80. (V. 5.)

 

 

Jogszabály:

1233/2021. (V. 5.) Korm. határozat

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló gazdagréti tanuszodához kapcsolódó ingóságok beszerzéséről

Megjelent:

MK 2021/80. (V. 5.)

 

 

Jogszabály:

1234/2021. (V. 5.) Korm. határozat

a szigetszentmiklósi új iskola építéséről

Megjelent:

MK 2021/80. (V. 5.)

 

 

Jogszabály:

1235/2021. (V. 5.) Korm. határozat

a maglódi új iskolaépület építéséről

Megjelent:

MK 2021/80. (V. 5.)

 

 

Jogszabály:

1236/2021. (V. 5.) Korm. határozat

a csornai tanuszoda építéséről

Megjelent:

MK 2021/80. (V. 5.)

 

 

Jogszabály:

1237/2021. (V. 5.) Korm. határozat

a kisbéri tanuszoda építéséről

Megjelent:

MK 2021/80. (V. 5.)

 

 

Jogszabály:

1238/2021. (V. 5.) Korm. határozat

a zirci tanuszoda építéséről

Megjelent:

MK 2021/80. (V. 5.)

 

 

Jogszabály:

1239/2021. (V. 5.) Korm. határozat

a Sárbogárdi Rendőrkapitányság új épületének kivitelezéséről

Megjelent:

MK 2021/80. (V. 5.)

 

 

Jogszabály:

1240/2021. (V. 5.) Korm. határozat

a Szent Rókus Kórház területén levéltár kialakításának megvalósításáról

Megjelent:

MK 2021/80. (V. 5.)

 

 

Jogszabály:

1241/2021. (V. 5.) Korm. határozat

a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház szülészeti épületének rekonstrukciójáról szóló 1026/2020. (II. 12.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/80. (V. 5.)

 

 

2021. V. 4.

Jogszabály:

224/2021. (V. 4.) Korm. rendelet

a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/79. (V. 4.)

Hatályos:

2021. 05. 12.

 

Jogszabály:

225/2021. (V. 4.) Korm. rendelet

az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos egyes műszaki szolgáltatási feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről szóló 51/2016. (III. 17.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/79. (V. 4.)

Hatályos:

2021. 05. 05.

 

Jogszabály:

226/2021. (V. 4.) Korm. rendelet

a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a kistelepülési üzletek támogatásáról szóló 62/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/79. (V. 4.)

Hatályos:

2021. 05. 05.

 

Jogszabály:

227/2021. (V. 4.) Korm. rendelet

a sportinfrastruktúra-fejlesztések megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 65/2019. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/79. (V. 4.)

Hatályos:

2021. 05. 05.

 

Jogszabály:

228/2021. (V. 4.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és az Iraki Köztársaság Kormánya közötti gazdasági, kereskedelmi, tudományos és műszaki együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2021/79. (V. 4.)

Hatályos:

2021. 05. 05.

 

Jogszabály:

1226/2021. (V. 4.) Korm. határozat

a Budapesti Diákváros megvalósításával összefüggő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/79. (V. 4.)

 

 

Jogszabály:

1227/2021. (V. 4.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a Magyarország Kormányának a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/79. (V. 4.)

 

 

Jogszabály:

24/2021. (V. 4.) ME határozat

egyes kétoldalú gazdasági együttműködési kormányközi bizottságok magyar tagozati elnökeinek felmentéséről és kinevezéséről

Megjelent:

MK 2021/79. (V. 4.)

Hatályos:

2021. 05. 05.

 

2021. V. 3.

Jogszabály:

221/2021. (V. 3.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/78. (V. 3.)

Hatályos:

2021. 05. 04.

 

Jogszabály:

222/2021. (V. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások veszélyhelyzeti igénybevételével kapcsolatos egyes szabályokról és a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/78. (V. 3.)

Hatályos:

2021. 05. 13.

 

Jogszabály:

223/2021. (V. 3.) Korm. rendelet

az evezős sportág támogatása érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/78. (V. 3.)

Hatályos:

2021. 05. 04.

 

Jogszabály:

16/2021. (V. 3.) EMMI rendelet

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/78. (V. 3.)

Hatályos:

2021. 05. 04.

 

Jogszabály:

1224/2021. (V. 3.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programokból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2021/78. (V. 3.)

 

 

Jogszabály:

1225/2021. (V. 3.) Korm. határozat

a Miskolci Egyetem Tudományos Adatelemző Módszertani Központ és Levéltári Nyílt Kutatási Adatforrástár megvalósításáról

Megjelent:

MK 2021/78. (V. 3.)

 

 

2021. V. 1.

Jogszabály:

219/2021. (V. 1.) Korm. rendelet

a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/77. (V. 1.)

Hatályos:

2021. 05. 02.

 

Jogszabály:

220/2021. (V. 1.) Korm. rendelet

a védettségi igazolással való visszaélés elleni fellépésről

Megjelent:

MK 2021/77. (V. 1.)

Hatályos:

2021. 05. 02., 2021. 05. 16.

 

Jogszabály:

9/2021. (V. 1.) KKM rendelet

a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/77. (V. 1.)

Hatályos:

2021. 05. 03.

 

2021. IV. 30.

Jogszabály:

3/2021. (IV. 30.) BM határozat

a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet hatálybalépéséről, valamint a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozata kapcsán a sportrendezvényekre vonatkozó egyes szabályokról szóló 202/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet hatálybalépéséről

Megjelent:

MK 2021/74. (IV. 30.)

 

 

Jogszabály:

8/2021. (IV. 30.) MvM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal és a központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 4/2016. (III. 10.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/20. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

7/2021. (IV. 30.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/20. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

8/2021. (IV. 30.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/20. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

9/2021. (IV. 30.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokkal kapcsolatos jogok gyakorlásának rendjéről szóló 19/2018. (VIII. 31.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/20. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

16/2021. (IV. 30.) HM utasítás

egyes, az egészségügyi katonák és az egészségügyi honvédelmi alkalmazottak jogállására vonatkozó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 601/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtásával összefüggő kérdésekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/20. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

17/2021. (IV. 30.) HM utasítás

az önkéntes tartalékos rendszer fejlesztéséhez kapcsolódó feladatok elvégzése érdekében munkacsoport létrehozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/20. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

6/2021. (IV. 30.) IM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/20. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

4/2021. (IV. 30.) KKM utasítás

a Sportdiplomáciai Ösztöndíjprogramról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/20. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

5/2021. (IV. 30.) KKM utasítás

a külképviseleteken devizában, illetve valutában beszedett vízumeljárási díjaknak, konzulidíj-bevételeknek, a hazai hatóság eljárásában felmerülő illetékeknek vagy díjaknak, valamint a konzuli cselekményekhez kapcsolódó költségeknek az elszámolásáról szóló 20/2011. (VI. 30.) KüM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/20. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

23/2021. (IV. 30.) BVOP utasítás

a fegyverzeti szakanyagokról és a körzeti fegyvermesterek feladatairól szóló 1/2021. (I. 7.) BVOP utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/20. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

4/2021. (IV. 30.) GVH utasítás

a Gazdasági Versenyhivatal közszolgálati szabályzatának és szervezeti és működési szabályzatának módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/20. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

12/2021. (IV. 30.) ORFK utasítás

az elektronikus Modus Operandi Nyilvántartás működtetésével kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/20. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

13/2021. (IV. 30.) ORFK utasítás

az Országos Rendőr-főkapitányság lakásbizottságáról szóló 10/2014. (IV. 14.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/20. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

34/2021. (IV. 30.) KKM közlemény

a Nemzetközi Tudományos és Műszaki Tájékoztatási Központ jogállásáról és kiváltságairól szóló, Moszkvában, 1973. június hó 26. napján aláírt Egyezmény felmondásáról szóló 35/2021. (II. 2.) Korm. rendelet 3. §-a hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/20. (IV. 30.)

 

 

Jogszabály:

35/2021. (IV. 30.) KKM közlemény

Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a katonai repülés területén folytatott együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2021. évi VII. törvény 2. §-a, 3. §-a, 6. §-a, valamint 1. melléklete és 2. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/20. (IV. 30.)

 

 

Jogszabály:

1/2021. (IV. 21.) KKB határozat

a 2021 tavaszán várható ár- és belvízi helyzetről szóló tájékoztató elfogadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/20. (IV. 30.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/20. (IV. 30.)

 

 

Jogszabály:

Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság végzése

a Faipari, Erdészeti és Bútoripari Ágazati Párbeszéd Bizottság alapítására vonatkozó kérelem közzétételéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/20. (IV. 30.)

 

 

Jogszabály:

Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság végzése

a Víziközmű Ágazati Párbeszéd Bizottság alapítására vonatkozó kérelem közzétételéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/20. (IV. 30.)

 

 

Jogszabály:

ITM közlemény

az Innovációs és Technológiai Minisztérium elismerési hírei a Föld Napja alkalmából

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/20. (IV. 30.)

 

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/20. (IV. 30.)

 

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/20. (IV. 30.)

 

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/20. (IV. 30.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Munkáspárt

2020. évi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/20. (IV. 30.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Nemzeti Párt

2020. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/20. (IV. 30.)

 

 

Jogszabály:

2021. évi VIII. törvény

a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2021/75. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01., 2021. 08. 01., 2021. 09. 01., 2022. 01. 01., 2022. 01. 22.

 

Jogszabály:

2021. évi IX. törvény

a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról

Megjelent:

MK 2021/75. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi X. törvény

a Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítványról, a Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítvány és a Budapesti Gazdasági Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Megjelent:

MK 2021/75. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01., 2021. 08. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi XI. törvény

a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítványról, a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány és a Dunaújvárosi Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Megjelent:

MK 2021/75. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01., 2021. 08. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi XII. törvény

az Eszterházy Károly Egyetem fenntartói jogának az Egri Főegyházmegye részére történő átadásáról és az ehhez kapcsolódó vagyonjuttatásról

Megjelent:

MK 2021/75. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01., 2021. 08. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi XIII. törvény

a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítványról, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány és a Debreceni Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Megjelent:

MK 2021/75. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01., 2021. 08. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi XIV. törvény

a Hauszmann Alapítványról és a Hauszmann Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról

Megjelent:

MK 2021/75. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi XV. törvény

a Jövő Nemzedék Földje Alapítványról, a Jövő Nemzedék Földje Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról és az ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2021/75. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi XVI. törvény

a Magyar Kultúráért Alapítvány létrehozásáról, valamint a Magyar Kultúráért Alapítvány és a Petőfi Irodalmi Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére történő vagyonjuttatásról

Megjelent:

MK 2021/75. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi XVII. törvény

a Magyar Táncművészeti Egyetemért Alapítványról, a Magyar Táncművészeti Egyetemért Alapítvány és a Magyar Táncművészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Megjelent:

MK 2021/75. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01., 2021. 08. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi XVIII. törvény

a Makovecz Campus Alapítványról, a Makovecz Campus Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról, valamint állami tulajdonban álló ingatlan ingyenesen történő tulajdonba adásáról

Megjelent:

MK 2021/75. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi XIX. törvény

a MOL - Új Európa Alapítvány létrehozásáról és a részére történő vagyonjuttatásról

Megjelent:

MK 2021/75. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi XX. törvény

a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítványról, a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány és a Semmelweis Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Megjelent:

MK 2021/75. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01., 2021. 08. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi XXI. törvény

a Nyíregyházi Egyetemért Alapítványról, a Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány és a Nyíregyházi Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Megjelent:

MK 2021/75. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01., 2021. 08. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi XXII. törvény

a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítványról, a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány és az Óbudai Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Megjelent:

MK 2021/75. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01., 2021. 08. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi XXIII. törvény

a Szegedi Tudományegyetemért Alapítványról, a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány és a Szegedi Tudományegyetem részére történő vagyonjuttatásról

Megjelent:

MK 2021/75. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01., 2021. 08. 01., 2021. 12. 20.

 

Jogszabály:

2021. évi XXIV. törvény

a Testnevelési Egyetemért Alapítványról, a Testnevelési Egyetemért Alapítvány és a Testnevelési Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Megjelent:

MK 2021/75. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01., 2021. 08. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi XXV. törvény

a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítványról, a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány és a Tokaj-Hegyalja Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Megjelent:

MK 2021/75. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01., 2021. 08. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi XXVI. törvény

az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítványról, az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány és a Pécsi Tudományegyetem részére történő vagyonjuttatásról

Megjelent:

MK 2021/75. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01., 2021. 08. 01.

 

Jogszabály:

214/2021. (IV. 30.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó horgászatra vonatkozó speciális szabályokról

Megjelent:

MK 2021/76. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01., 2021. 05. 15.

 

Jogszabály:

215/2021. (IV. 30.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet, valamint a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/76. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

216/2021. (IV. 30.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a bírósági és ügyészségi szervezeti és jogállási törvények egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 531/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/76. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

217/2021. (IV. 30.) Korm. rendelet

a doktori értekezés benyújtására előírt határidőnek a veszélyhelyzet idején történő meghosszabbításáról

Megjelent:

MK 2021/76. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01., 2021. 05. 15.

 

Jogszabály:

218/2021. (IV. 30.) Korm. rendelet

a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/76. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

8/2021. (IV. 30.) MNB rendelet

a "Millenniumi Földalatti Vasút" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2021/76. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 03.

 

Jogszabály:

3/2021. (IV. 30.) IM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 10/2015. (V. 29.) IM rendeletnek a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/76. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

8/2021. (IV. 30.) KKM rendelet

a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/76. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

1222/2021. (IV. 30.) Korm. határozat

egyes önkormányzati beruházások megvalósításához szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/76. (IV. 30.)

 

 

Jogszabály:

1223/2021. (IV. 30.) Korm. határozat

a szolnoki "Véső úti R.A.J.t." című projekt többletforrásának biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/76. (IV. 30.)

 

 

2021. IV. 29.

Jogszabály:

202/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozata kapcsán a sportrendezvényekre vonatkozó egyes szabályokról

Megjelent:

MK 2021/72. (IV. 29.)

Hatályos:

a négymilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő naptól - kivétellel.

 

Jogszabály:

203/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet

a koronavírus ellen védett személyek utazásával kapcsolatos rendelkezésekről

Megjelent:

MK 2021/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2021. 04. 29. 23 órától.

 

Jogszabály:

204/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

205/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet

az egyes kormányrendeleteknek a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer továbbfejlesztésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2021. 05. 14.

 

Jogszabály:

206/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében megvalósuló iskolafejlesztésekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 3/2018. (II. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2021. 04. 30.

 

Jogszabály:

207/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2021. 04. 30.

 

Jogszabály:

208/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a távvezeték beruházás engedélyezésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2021. 05. 29.

 

Jogszabály:

209/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet

a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2021. 05. 07.

 

Jogszabály:

210/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet

az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2021. 04. 30.

 

Jogszabály:

211/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2021. 04. 30.

 

Jogszabály:

212/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2021. 04. 30.

 

Jogszabály:

213/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet

a TrezEx TreasuryExpress C.L. Hungária Pénz- és Értékszállítási, Kezelési és Biztonsági Zrt. részvényei 100%-ának a CRITERION Készpénzlogisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság általi megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

Megjelent:

MK 2021/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2021. 04. 30.

 

Jogszabály:

15/2021. (IV. 29.) EMMI rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletnek a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer továbbfejlesztésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2021. 05. 14.

 

Jogszabály:

12/2021. (IV. 29.) HM rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet, valamint a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2021. 05. 07.

 

Jogszabály:

21/2021. (IV. 29.) ITM rendelet

a villamosenergia-rendszer irányításával, működésével és használatával összefüggő egyes adatszolgáltatásokról szóló 6/2008. (VI. 18.) KHEM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2021. 05. 02.

 

Jogszabály:

7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet

védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról

Megjelent:

MK 2021/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2021. 04. 29. 23 órától.

 

Jogszabály:

11/2021. (IV. 29.) OGY határozat

a Minority SafePack elnevezésű európai polgári kezdeményezésről

Megjelent:

MK 2021/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2021. 04. 30.

 

Jogszabály:

12/2021. (IV. 29.) OGY határozat

a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézetről

Megjelent:

MK 2021/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2021. 04. 30.

 

Jogszabály:

13/2021. (IV. 29.) OGY határozat

Dr. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2021/73. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

170/2021. (IV. 29.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/73. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

1205/2021. (IV. 29.) Korm. határozat

a távvezeték beruházás engedélyezés hatékonyságának javítása érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/73. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

1206/2021. (IV. 29.) Korm. határozat

a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/73. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozat

a 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási keretösszegekről, valamint a kötelezettségvállalási szükségletről

Megjelent:

MK 2021/73. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

1208/2021. (IV. 29.) Korm. határozat

a Magyar Falu Programhoz kapcsolódó települési nemzetiségi intézmények fejlesztése érdekében szükséges előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2021/73. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

1209/2021. (IV. 29.) Korm. határozat

a Békéscsaba Megyei Jogú Város, valamint Csorna város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2021/73. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

1210/2021. (IV. 29.) Korm. határozat

Biatorbágy településen technikum előkészítésének folytatásáról és megvalósításáról

Megjelent:

MK 2021/73. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

1211/2021. (IV. 29.) Korm. határozat

Biatorbágy város közigazgatási területén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2021/73. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

1212/2021. (IV. 29.) Korm. határozat

a Dél-budai Centrumkórház megközelíthetőségéhez szükséges infrastrukturális fejlesztések előkészítéséről

Megjelent:

MK 2021/73. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

1213/2021. (IV. 29.) Korm. határozat

a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával összefüggő vasúti infrastruktúra-fejlesztések 2. ütemének részbeni megvalósításáról

Megjelent:

MK 2021/73. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

1214/2021. (IV. 29.) Korm. határozat

az Eötvös Loránd Tudományegyetem Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium további infrastrukturális fejlesztésének előkészítéséről

Megjelent:

MK 2021/73. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

1215/2021. (IV. 29.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a tatabányai egykori bányakórház katolikus gimnáziummá fejlesztése érdekében szükséges forrás-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2021/73. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

1216/2021. (IV. 29.) Korm. határozat

a Felső-Szabolcsi Kórház fenntartóváltásáról

Megjelent:

MK 2021/73. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

1217/2021. (IV. 29.) Korm. határozat

az ÓAM ÓZDI ACÉLMÜVEK Korlátolt Felelősségű Társaság barnamezős területeinek kiemelt társadalmi igényeken alapuló és munkahelyteremtést támogató beruházás keretében történő hasznosításáról

Megjelent:

MK 2021/73. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

1218/2021. (IV. 29.) Korm. határozat

a Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak ellátásához szükséges előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2021/73. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

1219/2021. (IV. 29.) Korm. határozat

a Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja projekthez kapcsolódó feladatokhoz szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/73. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

1220/2021. (IV. 29.) Korm. határozat

a Budapest Főváros Kormányhivatala Kőrösi Irodaház komplex tetőfelújításáról

Megjelent:

MK 2021/73. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

1221/2021. (IV. 29.) Korm. határozat

Magyarország és az Andorrai Hercegség között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adókijátszás és adóelkerülés megakadályozásáról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/73. (IV. 29.)

 

 

2021. IV. 28.

Jogszabály:

196/2021. (IV. 28.) Korm. rendelet

a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény egyes szabályainak veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2021/71. (IV. 28.)

Hatályos:

2021. 04. 29., 2021. 05. 13.

 

Jogszabály:

197/2021. (IV. 28.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a felsőoktatási intézményben a félév és a tanév időtartamának meghosszabbításáról

Megjelent:

MK 2021/71. (IV. 28.)

Hatályos:

2021. 04. 29., 2021. 05. 13.

 

Jogszabály:

198/2021. (IV. 28.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt egy részszakma megszerzésére irányuló eltérő szabályokról

Megjelent:

MK 2021/71. (IV. 28.)

Hatályos:

2021. 04. 29., 2021. 05. 13.

 

Jogszabály:

199/2021. (IV. 28.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején az okmányokra, továbbá az ügyintézésre vonatkozó egyes szabályok megállapításáról szóló 500/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/71. (IV. 28.)

Hatályos:

2021. 04. 29.

 

Jogszabály:

200/2021. (IV. 28.) Korm. rendelet

a mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről szóló 504/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/71. (IV. 28.)

Hatályos:

2021. 04. 29.

 

Jogszabály:

201/2021. (IV. 28.) Korm. rendelet

az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/71. (IV. 28.)

Hatályos:

2021. 04. 29.

 

Jogszabály:

4/2021. (IV. 28.) MvM rendelet

egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről, valamint védettségének módosításáról

Megjelent:

MK 2021/71. (IV. 28.)

Hatályos:

2021. 05. 06.

 

Jogszabály:

1204/2021. (IV. 28.) Korm. határozat

egyes rendezvények kiemelt fontosságú rendezvénnyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2021/71. (IV. 28.)

 

 

Jogszabály:

23/2021. (IV. 28.) ME határozat

az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2021/71. (IV. 28.)

 

 

2021. IV. 27.

Jogszabály:

2/2021. Polgári jogegységi határozat

a biztosítéki céllal alapított önálló zálogjog esetén a zálogkötelezett jogainak a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 269. § (3) bekezdése alapján történő érvényesítéséről

Megjelent:

MK 2021/70. (IV. 27.)

 

 

Jogszabály:

3/2021. Polgári jogegységi határozat

a végrehajtási lap visszavonása, illetőleg a végrehajtási záradék törlése iránti kérelmet elutasító végzés elleni fellebbezés lehetőségéről

Megjelent:

MK 2021/70. (IV. 27.)

 

 

Jogszabály:

1203/2021. (IV. 27.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között, a magyar-román államhatáron átvezető közúti kapcsolatokról szóló, 2014. július 24-én, Bukarestben aláírt megállapodás módosításáról szóló, Magyarország Kormánya és Románia Kormánya közötti megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/70. (IV. 27.)

 

 

2021. IV. 26.

Jogszabály:

194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/68. (IV. 26.)

Hatályos:

a négymilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő naptól.

 

Jogszabály:

195/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet

a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatási célú ingatlanjainak bővítését és fejlesztését célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházás kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2021/69. (IV. 26.)

Hatályos:

2021. 04. 27.

 

Jogszabály:

1197/2021. (IV. 26.) Korm. határozat

járóbeteg-szakellátó intézmény Egészséges Budapest Program keretében történő fejlesztésével kapcsolatos egyes további intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/69. (IV. 26.)

 

 

Jogszabály:

1198/2021. (IV. 26.) Korm. határozat

a Diósgyőri Városrész Testgyakorló Kör Sportegyesület észak-magyarországi sportfejlesztési programjának folytatásához, valamint az Észak-magyarországi Regionális Utánpótlás Központ működéséhez és sportszakmai fejlődéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/69. (IV. 26.)

 

 

Jogszabály:

1199/2021. (IV. 26.) Korm. határozat

a kőbányai fedett mobil velodrom megvalósításához szükséges kiegészítő kormányzati forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/69. (IV. 26.)

 

 

Jogszabály:

1200/2021. (IV. 26.) Korm. határozat

a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város és Egervár község közigazgatási területén található földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról és a terület fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/69. (IV. 26.)

 

 

Jogszabály:

1201/2021. (IV. 26.) Korm. határozat

a magyar-román határszakaszon két közúti határátkelőhely megnyitásáról és működtetéséről

Megjelent:

MK 2021/69. (IV. 26.)

 

 

Jogszabály:

1202/2021. (IV. 26.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 2004. április hó 27. napján aláírt Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/69. (IV. 26.)

 

 

Jogszabály:

22/2021. (IV. 26.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között, a magyar-román államhatáron átvezető közúti kapcsolatokról szóló, 2014. július 24-én, Bukarestben aláírt megállapodás módosításáról szóló, Magyarország Kormánya és Románia Kormánya közötti megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/69. (IV. 26.)

 

 

2021. IV. 23.

Jogszabály:

191/2021. (IV. 23.) Korm. rendelet

a kijárási tilalom kezdetének este 11 órára történő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/66. (IV. 23.)

Hatályos:

2021. 04. 24.

 

Jogszabály:

2/2021. (IV. 23.) BM határozat

a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának második fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 175/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet 1. §-a és 3-5. §-a hatálybalépéséről, valamint az egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 176/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet hatálybalépéséről

Megjelent:

MK 2021/66. (IV. 23.)

 

 

Jogszabály:

192/2021. (IV. 23.) Korm. rendelet

az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/67. (IV. 23.)

Hatályos:

2021. 04. 24.

 

Jogszabály:

193/2021. (IV. 23.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/67. (IV. 23.)

Hatályos:

2021. 04. 24.

 

Jogszabály:

3/2021. (IV. 23.) NMHH rendelet

a polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló 7/2012. (I. 26.) NMHH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/67. (IV. 23.)

Hatályos:

2021. 04. 28.

 

Jogszabály:

3/2021. (IV. 23.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a nemzeti tervvagyonnal, a kistelepülési üzletek támogatásával, valamint a Nemzeti Hauszmann Programmal kapcsolatos módosításáról

Megjelent:

MK 2021/67. (IV. 23.)

Hatályos:

2021. 04. 24.

 

Jogszabály:

20/2021. (IV. 23.) ITM rendelet

az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/67. (IV. 23.)

Hatályos:

2021. 05. 08.

 

Jogszabály:

14/2021. (IV. 23.) AB határozat

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 78. § (1) bekezdés c) pontjára vonatkozó alkotmányos követelmény megállapításáról

Megjelent:

MK 2021/67. (IV. 23.)

 

 

Jogszabály:

1196/2021. (IV. 23.) Korm. határozat

egészségügyi eszközök Libanon számára történő biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/67. (IV. 23.)

 

 

Jogszabály:

6/2021. (IV. 23.) EMMI utasítás

az egyes Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alatt álló kulturális intézmények közös közbeszerzéséről szóló 6/2013. (II. 28.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/19. (IV. 23.)

Hatályos:

2021. 04. 24.

 

Jogszabály:

15/2021. (IV. 23.) HM utasítás

a foglalkoztatási jogviszonyon kívüli tevékenységet ellátó személyek díjazásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/19. (IV. 23.)

Hatályos:

2021. 04. 24.

 

Jogszabály:

21/2021. (IV. 23.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet gépjármű-szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/19. (IV. 23.)

Hatályos:

2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

22/2021. (IV. 23.) BVOP utasítás

egyes BVOP utasítások a büntetés-végrehajtási szervezet jelentési és adatszolgáltatási rendjével összefüggő módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/19. (IV. 23.)

Hatályos:

2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

6/2021. (IV. 23.) LÜ utasítás

az Országos Bírósági Hivatal Ügyfél Irathozzáférési Rendszeréhez történő ügyészségi hozzáférésről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/19. (IV. 23.)

Hatályos:

2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

10/2021. (IV. 23.) ORFK utasítás

az Igazságügyi Minisztériumnak a miniszter elhelyezésére szolgáló épülete őrzésvédelmi, beléptetési és parkolási rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/19. (IV. 23.)

Hatályos:

2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

11/2021. (IV. 23.) ORFK utasítás

a hozzátartozók közötti erőszak kezelésével összefüggő rendőrségi feladatok végrehajtásáról szóló 2/2018. (I. 25.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/19. (IV. 23.)

Hatályos:

2021. 04. 24.

 

Jogszabály:

32/2021. (IV. 23.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és Palesztina között a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/19. (IV. 23.)

 

 

Jogszabály:

33/2021. (IV. 23.) KKM közlemény

Az Európai Táj Egyezményt módosító Jegyzőkönyv kihirdetéséről és a Firenzében, 2000. október 20-án kelt, az Európai Táj Egyezmény kihirdetéséről szóló 2007. évi CXI. törvény módosításáról szóló 2018. évi LIX. törvény 2. §-a és 3. §-a hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/19. (IV. 23.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/19. (IV. 23.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/19. (IV. 23.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/19. (IV. 23.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetőjének közleménye

a személyi jövedelemadó meghatározott részének felhasználásáról rendelkező magánszemély nyilatkozatára igényt tartó vallási közösségek részére történő technikai szám kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/19. (IV. 23.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye

a 2021. május 1-je és május 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/19. (IV. 23.)

 

 

Jogszabály:

Közlemény

a háziorvosi szolgáltatók tömeges oltással kapcsolatosan munkanapokon történő alapellátási tevékenységének megerősítéséről szóló országos tisztifőorvosi határozatról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/19. (IV. 23.)

 

 

Jogszabály:

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának pályázati felhívásának módosítása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/19. (IV. 23.)

 

 

2021. IV. 21.

Jogszabály:

185/2021. (IV. 21.) Korm. rendelet

az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/65. (IV. 21.)

Hatályos:

2021. 04. 22.

 

Jogszabály:

186/2021. (IV. 21.) Korm. rendelet

az egyes, az egészségügyi katonák és az egészségügyi honvédelmi alkalmazottak jogállására vonatkozó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 601/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet és a honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató, valamint az ennek irányítása alá tartozó egyéb egészségügyi szolgáltató irányításának veszélyhelyzeti rendjéről szóló 691/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/65. (IV. 21.)

Hatályos:

2021. 04. 22.

 

Jogszabály:

187/2021. (IV. 21.) Korm. rendelet

a rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél működő egészségügyi szolgáltatóknál foglalkoztatottakra vonatkozó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 644/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/65. (IV. 21.)

Hatályos:

2021. 04. 22.

 

Jogszabály:

188/2021. (IV. 21.) Korm. rendelet

a magyarországi székhelyű gazdasági társaságok gazdasági célú védelméhez szükséges tevékenységi körök meghatározásáról szóló 289/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/65. (IV. 21.)

Hatályos:

2021. 04. 22.

 

Jogszabály:

189/2021. (IV. 21.) Korm. rendelet

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása érdekében a magyarországi székhelyű gazdasági társaságok gazdasági célú védelméhez szükséges intézkedések veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2021/65. (IV. 21.)

Hatályos:

2021. 04. 22., 2021. 05. 06.

 

Jogszabály:

190/2021. (IV. 21.) Korm. rendelet

az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/65. (IV. 21.)

Hatályos:

2021. 04. 22.

 

Jogszabály:

2/2021. (IV. 21.) MK rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2018. (XII. 28.) MK rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/65. (IV. 21.)

Hatályos:

2021. 04. 22.

 

Jogszabály:

159/2021. (IV. 21.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/65. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

160/2021. (IV. 21.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/65. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

161/2021. (IV. 21.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/65. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

162/2021. (IV. 21.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/65. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

163/2021. (IV. 21.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/65. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

164/2021. (IV. 21.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/65. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

165/2021. (IV. 21.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/65. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

166/2021. (IV. 21.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/65. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

167/2021. (IV. 21.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/65. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

168/2021. (IV. 21.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/65. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

169/2021. (IV. 21.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/65. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

1186/2021. (IV. 21.) Korm. határozat

stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről a Fudan Egyetemmel

Megjelent:

MK 2021/65. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

1187/2021. (IV. 21.) Korm. határozat

a 2021. évi terrorellenes intézkedések megvalósításához szükséges további költségvetési többletforrások biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/65. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

1188/2021. (IV. 21.) Korm. határozat

a szociális szakosított ellátáshoz kapcsolódó egyes állami vagyonelemek ingyenes egyházi tulajdonba adásáról

Megjelent:

MK 2021/65. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

1189/2021. (IV. 21.) Korm. határozat

az ország működéséhez szükséges stratégiai célú állami és nem állami gazdasági társaságok és szervezetek veszélyhelyzetben történő támogatásáról szóló 1096/2021. (III. 5.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/65. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

1190/2021. (IV. 21.) Korm. határozat

a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/65. (IV. 21.)

Hatályos:

2021. 04. 22.

 

Jogszabály:

1191/2021. (IV. 21.) Korm. határozat

a kaposvári ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő infrastruktúra-fejlesztésekről

Megjelent:

MK 2021/65. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

1192/2021. (IV. 21.) Korm. határozat

a Kaposvár Megyei Jogú Város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításával kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/65. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

1193/2021. (IV. 21.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1284/2016. (VI. 7.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/65. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

1194/2021. (IV. 21.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a veszprémi belterületi közúthálózat és kapcsolódó tereinek fejlesztése érdekében szükséges támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/65. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

1195/2021. (IV. 21.) Korm. határozat

a Balatonfüred Város Önkormányzata által megvalósítandó Alkony program előkészítésének finanszírozásához szükséges forrás biztosításáról szóló 1993/2020. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/65. (IV. 21.)

 

 

2021. IV. 16.

Jogszabály:

179/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során a vállalkozások reorganizációjáról

Megjelent:

MK 2021/64. (IV. 16.)

Hatályos:

2021. 04. 17., 2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

180/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2021/64. (IV. 16.)

Hatályos:

2021. 04. 17., 2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

181/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során a felszámolási eljárásban történő vagyonértékesítés eltérő szabályairól

Megjelent:

MK 2021/64. (IV. 16.)

Hatályos:

2021. 04. 17., 2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

182/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések újbóli bevezetéséről szóló 112/2021. (III. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/64. (IV. 16.)

Hatályos:

2021. 04. 17.

 

Jogszabály:

183/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet

a családok otthonteremtésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/64. (IV. 16.)

Hatályos:

2021. 04. 21., 2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

184/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/64. (IV. 16.)

Hatályos:

2021. 04. 17.

 

Jogszabály:

6/2021. (IV. 16.) NVTNM rendelet

a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/64. (IV. 16.)

Hatályos:

2021. 04. 17.

 

Jogszabály:

1181/2021. (IV. 16.) Korm. határozat

a Déli Városkapu Fejlesztési Program, a Budapest Diákváros és a Fudan Hungary Egyetem megvalósításával összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2021/64. (IV. 16.)

 

 

Jogszabály:

1182/2021. (IV. 16.) Korm. határozat

kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2021/64. (IV. 16.)

Hatályos:

2021. 04. 19.

 

Jogszabály:

1183/2021. (IV. 16.) Korm. határozat

egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról

Megjelent:

MK 2021/64. (IV. 16.)

 

 

Jogszabály:

1184/2021. (IV. 16.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretén belül a Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ honvéd egészségügyi ellátás rendszeréhez történő csatlakozása érdekében szükséges fejlesztés előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

Megjelent:

MK 2021/64. (IV. 16.)

 

 

Jogszabály:

1185/2021. (IV. 16.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a Nyíregyházi Állatpark fejlesztése projekt Jégkorszak interaktív állatbemutató projekteleme I. ütemének megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/64. (IV. 16.)

 

 

Jogszabály:

Helyesbítés

a Magyar Közlöny 2021/64. számában

Megjelent:

MK 2021/64. (IV. 16.)

 

 

Jogszabály:

5/2021. (IV. 16.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma nemzetközi és európai uniós ügyeket érintő együttműködési rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/18. (IV. 16.)

Hatályos:

2021. 04. 17.

 

Jogszabály:

1/2021. (IV. 16.) MKI KÁT utasítás

a Miniszterelnöki Kormányiroda Közszolgálati Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/18. (IV. 16.)

Hatályos:

2021. 04. 17.

 

Jogszabály:

1/2021. (IV. 16.) MK KÁT utasítás

a Miniszterelnöki Kabinetiroda Közszolgálati Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/18. (IV. 16.)

Hatályos:

2021. 04. 17.

 

Jogszabály:

1/2021. (IV. 16.) ÁSZ utasítás

az Állami Számvevőszék egyedi iratkezelési szabályzatáról szóló 1/2020. (I. 9.) ÁSZ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/18. (IV. 16.)

Hatályos:

2021. 04. 17.

 

Jogszabály:

2/2021. (IV. 16.) ÁSZ utasítás

az Állami Számvevőszék másolatkészítési szabályzatáról szóló 2/2020. (I. 9.) ÁSZ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/18. (IV. 16.)

Hatályos:

2021. 04. 17.

 

Jogszabály:

20/2021. (IV. 16.) BVOP utasítás

a sajátos kezelési igényű fogvatartottak számára kialakított és az egyéb speciális részlegeken elhelyezett elítéltekkel kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/18. (IV. 16.)

Hatályos:

2021. 04. 17.

 

Jogszabály:

9/2021. (IV. 16.) ORFK utasítás

egyes ORFK utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/18. (IV. 16.)

Hatályos:

2021. 04. 19.

 

Jogszabály:

31/2021. (IV. 16.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és az Iraki Köztársaság Kormánya között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2017. évi IX. törvény 2. §-a és 3. §-a hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/18. (IV. 16.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/18. (IV. 16.)

 

 

Jogszabály:

EMMI közlemény

elismerés adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/18. (IV. 16.)

 

 

Jogszabály:

Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság végzése

a Bányaipari Ágazati Párbeszéd Bizottság alapítására vonatkozó kérelem közzétételéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/18. (IV. 16.)

 

 

Jogszabály:

Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság végzése

a Könnyűipari Ágazati Párbeszéd Bizottság alapítására vonatkozó kérelem közzétételéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/18. (IV. 16.)

 

 

Jogszabály:

Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság végzése

a Rehabilitációs Párbeszéd Bizottság alapítására vonatkozó kérelem közzétételéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/18. (IV. 16.)

 

 

Jogszabály:

Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság végzése

a Településszolgáltatási Ágazati Párbeszéd Bizottság alapítására vonatkozó kérelem közzétételéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/18. (IV. 16.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat pályázati felhívása

bányászati jog megszerzésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/18. (IV. 16.)

 

 

Jogszabály:

Püspökladány Város Önkormányzatának pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/18. (IV. 16.)

 

 

Jogszabály:

Kerepes Város Önkormányzatának pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/18. (IV. 16.)

 

 

Jogszabály:

Határrendészeti Kirendeltség Lőkösháza hirdetménye

bélyegző érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/18. (IV. 16.)

 

 

2021. IV. 15.

Jogszabály:

175/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának második fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/63. (IV. 15.)

Hatályos:

2021. 04. 16., a hárommillió-ötszázezredik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő naptól.

 

Jogszabály:

176/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet

egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/63. (IV. 15.)

Hatályos:

a hárommillió-ötszázezredik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő naptól - kivétellel.

 

Jogszabály:

177/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet

a köznevelési intézményekben, a szakképző intézményekben, valamint a felnőttképzésben a rendes oktatásra történő visszatérésről és az óvodákban elrendelt rendkívüli szünet megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/63. (IV. 15.)

Hatályos:

2021. 04. 19., 2021. 05. 03.

 

Jogszabály:

178/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet

a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/63. (IV. 15.)

Hatályos:

2021. 04. 25.

 

2021. IV. 14.

Jogszabály:

3/2021. (IV. 14.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/62. (IV. 14.)

Hatályos:

2021. 04. 30., 2021. 10. 01. 6 órától.

 

Jogszabály:

4/2021. (IV. 14.) MEKH rendelet

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/62. (IV. 14.)

Hatályos:

2021. 05. 15.

 

Jogszabály:

18/2021. (IV. 14.) AM rendelet

az egyes agrártámogatások támogatási formáját érintő módosításokról

Megjelent:

MK 2021/62. (IV. 14.)

Hatályos:

2021. 04. 15.

 

Jogszabály:

17/2021. (IV. 14.) ITM rendelet

a XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal költségvetési fejezetbe sorolt fejezeti kezelésű előirányzatok és a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 10. Agrártudományi Kutatóközpont fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások támogatása alcím fejezeti kezelésű előirányzat 2021. évi kezeléséről és felhasználásáról

Megjelent:

MK 2021/62. (IV. 14.)

Hatályos:

2021. 04. 15.

 

Jogszabály:

18/2021. (IV. 14.) ITM rendelet

a LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap költségvetési fejezetbe sorolt előirányzatok 2021. évi kezeléséről és felhasználásáról

Megjelent:

MK 2021/62. (IV. 14.)

Hatályos:

2021. 04. 15.

 

Jogszabály:

19/2021. (IV. 14.) ITM rendelet

az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény egyes energetikai felülvizsgálatot érintő szabályainak végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2021/62. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

12/2021. (IV. 14.) AB határozat

a Kúria Pfv.I.20.963/2016/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz elutasításáról

Megjelent:

MK 2021/62. (IV. 14.)

 

 

Jogszabály:

13/2021. (IV. 14.) AB határozat

a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 21. § (4) és (6) bekezdése egyes szövegrészei alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2021/62. (IV. 14.)

 

 

Jogszabály:

154/2021. (IV. 14.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/62. (IV. 14.)

 

 

Jogszabály:

155/2021. (IV. 14.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/62. (IV. 14.)

 

 

Jogszabály:

156/2021. (IV. 14.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/62. (IV. 14.)

 

 

Jogszabály:

157/2021. (IV. 14.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/62. (IV. 14.)

 

 

Jogszabály:

158/2021. (IV. 14.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/62. (IV. 14.)

 

 

Jogszabály:

1175/2021. (IV. 14.) Korm. határozat

az ENSZ Gyermekalapja budapesti Globális Szolgáltató Központjának harmadik ütemű bővítéséről

Megjelent:

MK 2021/62. (IV. 14.)

 

 

Jogszabály:

1176/2021. (IV. 14.) Korm. határozat

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program III. ütemének keretében megvalósuló tornaterem- beruházások további előkészítési feladatainak a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

Megjelent:

MK 2021/62. (IV. 14.)

 

 

Jogszabály:

1177/2021. (IV. 14.) Korm. határozat

az EFOP-3.3.5-19 azonosító jelű, "Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program" című felhívásra benyújtott projektjavaslatok támogatásához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/62. (IV. 14.)

 

 

Jogszabály:

1178/2021. (IV. 14.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/62. (IV. 14.)

 

 

Jogszabály:

1179/2021. (IV. 14.) Korm. határozat

a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatási program bővítéséről és az előirányzat rendelkezésre álló keretösszegének megemeléséről

Megjelent:

MK 2021/62. (IV. 14.)

 

 

Jogszabály:

1180/2021. (IV. 14.) Korm. határozat

a Jász-Plasztik Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

Megjelent:

MK 2021/62. (IV. 14.)

 

 

2021. IV. 9.

Jogszabály:

167/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2021. május-júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről, valamint egyes köznevelést érintő eltérő szabályokról

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

Hatályos:

2021. 04. 10., 2021. 04. 19., 2021. 04. 24.

 

Jogszabály:

168/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya között a felsőoktatás területén megkötött Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

Hatályos:

2021. 04. 10.

 

Jogszabály:

169/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet

a Stratégiai Légiszállítási Képességről szóló többoldalú Egyetértési Megállapodás második módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

Hatályos:

2021. 04. 10.

 

Jogszabály:

170/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet

a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2021. évi mértékéről

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

Hatályos:

2021. 06. 08.

 

Jogszabály:

171/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet

a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete létrehozásáról szóló 311/2015. (X. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

Hatályos:

2021. 04. 10.

 

Jogszabály:

172/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet

a barlangok nyilvántartásáról szóló 392/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

Hatályos:

2021. 05. 10.

 

Jogszabály:

173/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet

egyes sportcélú beruházásokat érintő kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

Hatályos:

2021. 04. 10.

 

Jogszabály:

174/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

Hatályos:

2021. 04. 10.

 

Jogszabály:

1/2021. (IV. 9.) PTNM rendelet

a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

Hatályos:

2021. 04. 10.

 

Jogszabály:

16/2021. (IV. 9.) AM rendelet

a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

Hatályos:

2021. 04. 25.

 

Jogszabály:

17/2021. (IV. 9.) AM rendelet

a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről és hasznosításáról

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

Hatályos:

2021. 05. 10.

 

Jogszabály:

15/2021. (IV. 9.) ITM rendelet

egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

Hatályos:

2021. 04. 14., 2021. 05. 10.

 

Jogszabály:

16/2021. (IV. 9.) ITM rendelet

egyes miniszteri rendeletek körforgásos gazdaságra történő átállás érdekében szükséges módosításáról

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

Hatályos:

2021. 04. 24.

 

Jogszabály:

1/2021. Közigazgatási-polgári jogegységi határozat

az elővásárlási jog jogosultja nyilatkozatának megfelelőségéről és a vevő tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzéséről

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

10/2021. (IV. 9.) OGY határozat

az ENSZ libanoni békefenntartó missziójában (UNIFIL) történő magyar katonai szerepvállalásról szóló beszámoló elfogadásáról

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

134/2021. (IV. 9.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

135/2021. (IV. 9.) KE határozat

altábornagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

136/2021. (IV. 9.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

137/2021. (IV. 9.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

138/2021. (IV. 9.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

139/2021. (IV. 9.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

140/2021. (IV. 9.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

141/2021. (IV. 9.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

142/2021. (IV. 9.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

143/2021. (IV. 9.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

144/2021. (IV. 9.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

145/2021. (IV. 9.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

146/2021. (IV. 9.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

147/2021. (IV. 9.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

148/2021. (IV. 9.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

149/2021. (IV. 9.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

150/2021. (IV. 9.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

151/2021. (IV. 9.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

152/2021. (IV. 9.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

153/2021. (IV. 9.) KE határozat

a 150/2018. (IV. 17.) KE határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

1167/2021. (IV. 9.) Korm. határozat

a Mádl Ferencre történő emlékezéshez kapcsolódó egyes intézkedésekről és az azokhoz szükséges költségvetési források biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

1168/2021. (IV. 9.) Korm. határozat

a Schams Ferenc Terv megvalósításáról

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

1169/2021. (IV. 9.) Korm. határozat

egyes sport tárgyú kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

1170/2021. (IV. 9.) Korm. határozat

a "LIFE-IP North-HU-Trans" integrált projekt megvalósításához szükséges költségvetési feltételek megteremtéséről, valamint a LIFE integrált és hagyományos projektek megvalósításához szükséges költségvetési feltételek megteremtéséről szóló 1072/2017. (II. 10.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

1171/2021. (IV. 9.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a debreceni Csokonai Nemzeti Színház teljes körű felújításához szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

1172/2021. (IV. 9.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.3-17-2017-00016 azonosító számú, "Jövő Idő Putnokon" című projekt összköltségének növeléséről

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

1173/2021. (IV. 9.) Korm. határozat

a KEHOP-1.3.0-15-2015-00009 azonosító számú, Tiszalöki vízlépcső és hajózsilip rekonstrukciója című projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

Hatályos:

2021. 04. 10.

 

Jogszabály:

1174/2021. (IV. 9.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

21/2021. (IV. 9.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti sport együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/61. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

5/2021. (IV. 9.) AM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/17. (IV. 9.)

Hatályos:

2021. 04. 10., 2021. 04. 20.

 

Jogszabály:

4/2021. (IV. 9.) BM utasítás

a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2018. (VI. 12.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/17. (IV. 9.)

Hatályos:

2021. 04. 10.

 

Jogszabály:

5/2021. (IV. 9.) BM utasítás

a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2019. (XII. 13.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/17. (IV. 9.)

Hatályos:

2021. 04. 10.

 

Jogszabály:

4/2021. (IV. 9.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/17. (IV. 9.)

Hatályos:

2021. 04. 10.

 

Jogszabály:

5/2021. (IV. 9.) IM utasítás

az Igazságügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2019. (VIII. 1.) IM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/17. (IV. 9.)

Hatályos:

2021. 04. 10.

 

Jogszabály:

3/2021. (IV. 9.) GVH utasítás

a Gazdasági Versenyhivatal etikai szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/17. (IV. 9.)

Hatályos:

2021. 04. 15.

 

Jogszabály:

5/2021. (IV. 9.) LÜ utasítás

a Személyzeti Jelenléti Nyilvántartási Rendszer használatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/17. (IV. 9.)

Hatályos:

2021. 04. 17.

 

Jogszabály:

7/2021. (IV. 9.) ORFK utasítás

a Rendőrség Lovas Szolgálati Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/17. (IV. 9.)

Hatályos:

2021. 04. 10.

 

Jogszabály:

8/2021. (IV. 9.) ORFK utasítás

egyes közlekedési tárgyú ORFK utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/17. (IV. 9.)

Hatályos:

2021. 04. 12.

 

Jogszabály:

29/2021. (IV. 9.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a beruházások védelméről szóló megállapodás megszűnéséről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2021. évi V. törvény 2. §-a, 3. §-a, 6. §-a, az 1. és a 2. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/17. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

30/2021. (IV. 9.) KKM közlemény

az adóalap-erózió és nyereségátcsoportosítás megelőzése érdekében hozott, adóegyezményekhez kapcsolódó intézkedések végrehajtásáról szóló Multilaterális Egyezmény kihirdetéséről szóló 2021. évi III. törvény 2. §-a, 3. §-a, valamint 1. és 2. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/17. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/17. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Földügyi Központ

alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/17. (IV. 9.)

 

 

2021. IV. 7.

Jogszabály:

164/2021. (IV. 7.) Korm. rendelet

a villamosmű, termelői vezeték, magánvezeték és a közvetlen vezeték építésére adott engedélyre vonatkozó veszélyhelyzeti szabályokról

Megjelent:

MK 2021/60. (IV. 7.)

Hatályos:

2021. 04. 08., 2021. 04. 22.

 

Jogszabály:

165/2021. (IV. 7.) Korm. rendelet

a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény médiaszolgáltatási díjfizetési kötelezettségre vonatkozó szabályainak a veszélyhelyzet során történő eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2021/60. (IV. 7.)

Hatályos:

2021. 04. 08., 2021. 04. 22.

 

Jogszabály:

166/2021. (IV. 7.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések meghosszabbításáról

Megjelent:

MK 2021/60. (IV. 7.)

Hatályos:

2021. 04. 07. 22 órától.

 

Jogszabály:

1003/2021. (IV. 7.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság ügyrendjéről szóló 1001/2013. (II. 27.) AB Tü. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/60. (IV. 7.)

Hatályos:

2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

10/2021. (IV. 7.) AB határozat

a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 298. § (2) bekezdés a) pontja alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2021/60. (IV. 7.)

 

 

Jogszabály:

11/2021. (IV. 7.) AB határozat

az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 101/A. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2021/60. (IV. 7.)

 

 

Jogszabály:

1163/2021. (IV. 7.) Korm. határozat

a Makói Városi Termál- és Gyógyfürdő (Hagymatikum) fejlesztésének megvalósításáról

Megjelent:

MK 2021/60. (IV. 7.)

 

 

Jogszabály:

1164/2021. (IV. 7.) Korm. határozat

a Magyar-Kirgiz Fejlesztési Alap létrehozásáról szóló 1612/2020. (IX. 28.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/60. (IV. 7.)

 

 

Jogszabály:

1165/2021. (IV. 7.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Kirgiz Köztársaság Kormánya között a Magyar-Kirgiz Fejlesztési Alapról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/60. (IV. 7.)

 

 

Jogszabály:

1166/2021. (IV. 7.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a Mátészalka - Csenger (H) és Oar (Óvári) - Satu Mare (Szatmárnémeti) (RO) közötti gyorsforgalmi úti kapcsolat létesítéséről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/60. (IV. 7.)

 

 

2021. IV. 6.

Jogszabály:

1/2021. (IV. 6.) BM határozat

a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló 144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet 2. alcíme, 3. alcíme, 13. §-a és 14. §-a hatálybalépéséről

Megjelent:

MK 2021/58. (IV. 6.)

 

 

Jogszabály:

163/2021. (IV. 6.) Korm. rendelet

a Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/59. (IV. 6.)

Hatályos:

2021. 04. 07.

 

Jogszabály:

20/2021. (IV. 6.) ME határozat

a Partnerségi Megállapodás monitoring bizottsága elnökének felmentéséről és a monitoring bizottság elnökének kinevezéséről

Megjelent:

MK 2021/59. (IV. 6.)

 

 

2021. IV. 2.

Jogszabály:

161/2021. (IV. 2.) Korm. rendelet

egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról, valamint az egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 709/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/57. (IV. 2.)

Hatályos:

2021. 04. 03., 2021. 04. 17.

 

Jogszabály:

162/2021. (IV. 2.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/57. (IV. 2.)

Hatályos:

2021. 04. 03.

 

Jogszabály:

1161/2021. (IV. 2.) Korm. határozat

a Bicskei Egészségügyi Központ felújítását célzó beruházás előkészítési feladatainak megvalósításáról

Megjelent:

MK 2021/57. (IV. 2.)

 

 

Jogszabály:

1162/2021. (IV. 2.) Korm. határozat

a 2021. évi női kosárlabda Európa-kupa négyes döntőjének megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/57. (IV. 2.)

 

 

Jogszabály:

19/2021. (IV. 2.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Kirgiz Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/57. (IV. 2.)

 

 

2021. IV. 1.

Jogszabály:

160/2021. (IV. 1.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések újbóli bevezetéséről szóló 112/2021. (III. 6.) Korm. rendelet módosításáról, valamint a Pénzügyi Békéltető Testület eljárása során a veszélyhelyzet idején érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések újbóli bevezetéséről szóló 154/2021. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/56. (IV. 1.)

Hatályos:

2021. 04. 02.

 

Jogszabály:

10/2021. (IV. 1.) BM rendelet

a belügyminiszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 16/2013. (V. 9.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/56. (IV. 1.)

Hatályos:

2021. 04. 02.

 

Jogszabály:

11/2021. (IV. 1.) HM rendelet

egyes légügyi tárgyú honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/56. (IV. 1.)

Hatályos:

2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

18/2021. (IV. 1.) ME határozat

főiskolai rektor megbízásáról

Megjelent:

MK 2021/56. (IV. 1.)

 

 

2021. III. 31.

Jogszabály:

158/2021. (III. 31.) Korm. rendelet

a körforgásos gazdaságra történő átállás érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/55. (III. 31.)

Hatályos:

2021. 04. 01.

 

Jogszabály:

159/2021. (III. 31.) Korm. rendelet

a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény végrehajtásáról szóló 673/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/55. (III. 31.)

Hatályos:

2021. 04. 01., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

3/2021. (III. 31.) CSTNM rendelet

a család- és ifjúságügyi célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 1/2020. (XII. 22.) CSTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/55. (III. 31.)

Hatályos:

2021. 04. 01.

 

Jogszabály:

4/2021. (III. 31.) CSTNM rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/55. (III. 31.)

Hatályos:

2021. 04. 03.

 

Jogszabály:

15/2021. (III. 31.) AM rendelet

az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2021/55. (III. 31.)

Hatályos:

2021. 04. 01.

 

Jogszabály:

14/2021. (III. 31.) ITM rendelet

egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/55. (III. 31.)

Hatályos:

2021. 04. 01.

 

Jogszabály:

1/2021. PJE határozat

az együttes aláírási jog átruházásáról

Megjelent:

MK 2021/55. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

1145/2021. (III. 31.) Korm. határozat

a Magyar-Indonéz Tőkealap létrehozásáról

Megjelent:

MK 2021/55. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

1146/2021. (III. 31.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat- átcsoportosításról, címrendi módosításról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről

Megjelent:

MK 2021/55. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

1147/2021. (III. 31.) Korm. határozat

egyes önkormányzati fejlesztéseket érintő kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2021/55. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

1148/2021. (III. 31.) Korm. határozat

a Magyar Templom-felújítási Program megvalósításához szükséges támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/55. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

1149/2021. (III. 31.) Korm. határozat

a Beregszász városát ért környezeti károk kezelését célzó magyar hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2021/55. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

1150/2021. (III. 31.) Korm. határozat

a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program negyedik üteméről

Megjelent:

MK 2021/55. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

1151/2021. (III. 31.) Korm. határozat

a 2014-2020 programozási időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program likviditási hiányának kezeléséről

Megjelent:

MK 2021/55. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

1152/2021. (III. 31.) Korm. határozat

a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/55. (III. 31.)

Hatályos:

2021. 04. 01.

 

Jogszabály:

1153/2021. (III. 31.) Korm. határozat

az EFOP-2.4.1-16 azonosító számú, "Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA)" című felhívás keretében megvalósuló egyes projektek tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő átcsoportosításáról, valamint a felhívásban meghatározott elszámolható költségtípusok mértékének együttes összege túllépéséhez történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2021/55. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

1154/2021. (III. 31.) Korm. határozat

az EFOP-4.2.1-16-2017-00008 azonosító számú ("A Pécsi Tudományegyetem infrastrukturális fejlesztése" című) projekt összköltségének növeléséről

Megjelent:

MK 2021/55. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

1155/2021. (III. 31.) Korm. határozat

az EFOP-4.1.2-17-2017-00117 azonosító számú, "A harkai Pantzer Gertrud Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében" című projekt összköltségének növeléséről

Megjelent:

MK 2021/55. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

1156/2021. (III. 31.) Korm. határozat

a KEHOP-4.1.0-15-2016-00049 azonosító számú, "Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található védett gyepterületek legeltetéssel történő természetvédelmi célú kezeléséhez szükséges állattartási infrastruktúra fejlesztése" című projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/55. (III. 31.)

Hatályos:

2021. 04. 01.

 

Jogszabály:

1157/2021. (III. 31.) Korm. határozat

a KEHOP-1.3.0-15-2017-00019 azonosító számú, "Vízgazdálkodási fejlesztések a Felső-Tisza-vidéken" című projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/55. (III. 31.)

Hatályos:

2021. 04. 01.

 

Jogszabály:

1158/2021. (III. 31.) Korm. határozat

Magyarország projektjavaslatának az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz "Koordinációs mechanizmus megvalósítása az informatika keretében létrehozott nemzeti hozzáférési pontok egyesítésére" elnevezésű CEF közlekedési pályázati felhívására történő benyújtásáról és a hazai költségvetési támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/55. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

1159/2021. (III. 31.) Korm. határozat

a Ravasz László Emlékház, Egyházi Gyűjtemény és Rendezvényközpont létrehozását célzó beruházás és a bánffyhunyadi Ravasz László Emlékház felújításának megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/55. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

1160/2021. (III. 31.) Korm. határozat

a 2014-2020. évekre szóló Vidékfejlesztési Program módosításáról

Megjelent:

MK 2021/55. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

16/2021. (III. 31.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény módosításáról szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/55. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

17/2021. (III. 31.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Kolumbiai Köztársaság Kormánya, a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya, valamint San Marino Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodások létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/55. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

2/2021. (III. 31.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2020. (VI. 11.) MNB utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/16. (III. 31.)

Hatályos:

2021. 04. 01.

 

Jogszabály:

4/2021. (III. 31.) IM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/16. (III. 31.)

Hatályos:

2021. 04. 01.

 

Jogszabály:

4/2021. (III. 31.) PM utasítás

miniszteri biztos kinevezésének visszavonásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/16. (III. 31.)

Hatályos:

2021. 04. 01., 2021. 04. 06.

 

Jogszabály:

18/2021. (III. 31.) BVOP utasítás

a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága belső rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/16. (III. 31.)

Hatályos:

2021. 04. 01.

 

Jogszabály:

19/2021. (III. 31.) BVOP utasítás

egyes szakutasítások hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/16. (III. 31.)

Hatályos:

2021. 04. 01.

 

Jogszabály:

2/2021. (III. 31.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal szerződéskötési és szerződés-nyilvántartási rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/16. (III. 31.)

Hatályos:

2021. 04. 01.

 

Jogszabály:

5/2021. (III. 31.) OBH utasítás

a bírósági közvetítés részletes szabályairól szóló 3/2020. (I. 31.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/16. (III. 31.)

Hatályos:

2021. 04. 01.

 

Jogszabály:

6/2021. (III. 31.) ORFK utasítás

az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tevékenység-irányítási központjai, egyes rendőri szervek ügyeletei, valamint a segélyhívásokat fogadó központok egységes működéséről szóló 57/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/16. (III. 31.)

Hatályos:

2021. 04. 03.

 

Jogszabály:

27/2021. (III. 31.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 36/2021. (II. 2.) Korm. rendelet 2. §-a, 3. §-a, valamint az 1. és 2. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/16. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

28/2021. (III. 31.) KKM közlemény

a Magyar Köztársaság és a Pakisztáni Iszlám Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelemadók területén Islamabadban, 1992. február 24. napján aláírt Egyezmény módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2020. évi CIII. törvény 2. §-a, 3. §-a, az 1. melléklete és 2. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/16. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

IM közlemény

elismerések adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/16. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

ITM közlemény

a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség Alapszabályának közzétételéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/16. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

ITM pályázati felhívás

a 2021. évi Nemzeti Kiválóság Díj elnyerésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/16. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

elismerés adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/16. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/16. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

1/2021. (III. 31.) SZTNH közlemény

a "TechStars Startup Weekend Online Budapest" kiállításon bemutatásra kerülő találmányok, védjegyek, formatervezési és használati minták kiállítási kedvezményéről, illetve kiállítási elsőbbségéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/16. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa

2021. március 18-i ülésén hozott határozatai

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/16. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa

2021. március 25-i ülésén hozott határozatai

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/16. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

2020. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/16. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati felhívás módosítása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/16. (III. 31.)

 

 

2021. III. 30.

Jogszabály:

7/2021. (III. 30.) MvM utasítás

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2020. (II. 28.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/15. (III. 30.)

Hatályos:

2021. 03. 31.

 

Jogszabály:

3/2021. (III. 30.) KKM utasítás

a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget érintő egyes szabályokról és a külképviselet által foglalkoztatott házastárssal kötött munkaszerződés részletes szabályairól szóló 42/2017. (XI. 16.) KKM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/15. (III. 30.)

Hatályos:

2021. 03. 31.

 

Jogszabály:

2/2021. (III. 30.) GVH utasítás

a reprezentációs kiadások felosztásáról, azok teljesítése és elszámolása különös szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/15. (III. 30.)

Hatályos:

2021. 04. 01.

 

Jogszabály:

MNB közlemény

a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/15. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

CSTNM-BM pályázati felhívás

a 2021. évi "Idősbarát Önkormányzat Díj" elnyerésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/15. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

EMMI pályázati felhívás

a 2021. évi "Minősített Közművelődési Intézmény Cím" elnyerésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/15. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

EMMI pályázati felhívás

a 2021. évi "Közművelődési Minőség Díj" elnyerésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/15. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

EMMI közlemény

a "Minősített Közművelődési Intézmény Cím 2020." és a "Közművelődési Minőség Díj 2020." elismeréssel adományozottakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/15. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

ITM közlemény

az Innovációs és Technológiai Minisztérium elismerési hírei

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/15. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/15. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság

Szervezeti és Működési Szabályzata

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/15. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

Hajózási hirdetmény

a Balatoni Hajózási Zrt. hajózási hirdetménye közforgalmú kikötő kikötőrendjének megállapításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/15. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

Mór Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/15. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

9/2021. (III. 30.) BM rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet és a nem a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére nyújtott központosított infokommunikációs közszolgáltatások igénybevételének szabályairól szóló 41/2019. (XI. 19.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/54. (III. 30.)

Hatályos:

2021. 04. 01.

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2021/54. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

132/2021. (III. 30.) KE határozat

a Kúria elnökhelyettesének kinevezéséről

Megjelent:

MK 2021/54. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

133/2021. (III. 30.) KE határozat

altábornagy szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2021/54. (III. 30.)

 

 

2021. III. 29.

Jogszabály:

156/2021. (III. 29.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a hallgatói és képzési hitelekkel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/53. (III. 29.)

Hatályos:

2021. 03. 30., 2021. 04. 01., 2021. 05. 31.

 

Jogszabály:

157/2021. (III. 29.) Korm. rendelet

a központi kórházi integrált gazdálkodási rendszerrel kapcsolatos egyes szabályokról szóló 588/2020. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/53. (III. 29.)

Hatályos:

2021. 03. 30.

 

Jogszabály:

2/2021. (III. 29.) IM rendelet

a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/53. (III. 29.)

Hatályos:

2021. 04. 06.

 

Jogszabály:

1144/2021. (III. 29.) Korm. határozat

az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek és családjaik életkörülményeinek további javításáról

Megjelent:

MK 2021/53. (III. 29.)

 

 

Jogszabály:

Helyesbítés

a Magyar Közlöny 2021/53. számában

Megjelent:

MK 2021/53. (III. 29.)

 

 

2021. III. 27.

Jogszabály:

143/2021. (III. 27.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések meghosszabbításáról

Megjelent:

MK 2021/51. (III. 27.)

Hatályos:

2021. 03. 28.

 

Jogszabály:

144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról

Megjelent:

MK 2021/51. (III. 27.)

Hatályos:

2021. 03. 28., 2021. 04. 11. - kivétellel.

 

Jogszabály:

145/2021. (III. 27.) Korm. rendelet

a köznevelési intézményekben és a szakképző intézményekben rendes oktatásra történő visszatérésről és óvodákban elrendelt rendkívüli szünet megszüntetésről

Megjelent:

MK 2021/51. (III. 27.)

Hatályos:

2021. 04. 19.

 

Jogszabály:

146/2021. (III. 27.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletnek a köznevelési intézményekben, a szakképző intézményekben és a bölcsődei ellátásban foglalkoztatottak koronavírus elleni védőoltásával kapcsolatos módosításáról

Megjelent:

MK 2021/52. (III. 27.)

Hatályos:

2021. 03. 28.

 

Jogszabály:

147/2021. (III. 27.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/52. (III. 27.)

Hatályos:

2021. 03. 28.

 

Jogszabály:

148/2021. (III. 27.) Korm. rendelet

a folyamatos belföldi gyógyszer-, gyógyászatisegédeszköz- és orvostechnikaieszköz-ellátás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/52. (III. 27.)

Hatályos:

2021. 03. 28., 2021. 04. 11.

 

Jogszabály:

149/2021. (III. 27.) Korm. rendelet

a szabadság kiadásának egyes jogviszonyokban alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályairól

Megjelent:

MK 2021/52. (III. 27.)

Hatályos:

2021. 03. 28., 2021. 04. 11.

 

Jogszabály:

150/2021. (III. 27.) Korm. rendelet

a Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak újbóli bevezetéséről

Megjelent:

MK 2021/52. (III. 27.)

Hatályos:

2021. 03. 28., 2021. 04. 11.

 

Jogszabály:

151/2021. (III. 27.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzetre tekintettel a köznevelési intézményeket érintő egyes fenntartói döntésekhez kapcsolódó véleményezési eljárások 2021. évi rendkívüli szabályairól

Megjelent:

MK 2021/52. (III. 27.)

Hatályos:

2021. 03. 28., 2021. 04. 11.

 

Jogszabály:

152/2021. (III. 27.) Korm. rendelet

a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó rendkívüli intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/52. (III. 27.)

Hatályos:

2021. 03. 28., 2021. 04. 11.

 

Jogszabály:

153/2021. (III. 27.) Korm. rendelet

a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara egyes eljárásainak a veszélyhelyzet ideje alatti sajátos szabályairól

Megjelent:

MK 2021/52. (III. 27.)

Hatályos:

2021. 03. 28., 2021. 04. 11.

 

Jogszabály:

154/2021. (III. 27.) Korm. rendelet

a Pénzügyi Békéltető Testület eljárása során a veszélyhelyzet idején érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések újbóli bevezetéséről

Megjelent:

MK 2021/52. (III. 27.)

Hatályos:

2021. 03. 28., 2021. 04. 11.

 

Jogszabály:

155/2021. (III. 27.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet, valamint a gyermek gondozására, nevelésére tekintettel járó egyes egészségbiztosítási és családtámogatási ellátásokra való jogosultságok meghosszabbításáról szóló 128/2021. (III. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/52. (III. 27.)

Hatályos:

2021. 03. 28.

 

Jogszabály:

1138/2021. (III. 27.) Korm. határozat

egyes települési önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatásáról

Megjelent:

MK 2021/52. (III. 27.)

 

 

Jogszabály:

1139/2021. (III. 27.) Korm. határozat

egyes kulturális támogatási célú kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2021/52. (III. 27.)

 

 

Jogszabály:

1140/2021. (III. 27.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, valamint a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2021/52. (III. 27.)

 

 

Jogszabály:

1141/2021. (III. 27.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében finanszírozott TOP-1.2.1-16-FE1-2017-00003 azonosító számú, "Lajtha Ház és Kulturális Központ létrehozása Bicskén" című projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2021/52. (III. 27.)

 

 

Jogszabály:

1142/2021. (III. 27.) Korm. határozat

a Magyarország és a Tádzsik Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/52. (III. 27.)

 

 

Jogszabály:

1143/2021. (III. 27.) Korm. határozat

a Magyarország és a Tádzsik Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/52. (III. 27.)

 

 

Jogszabály:

15/2021. (III. 27.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya közötti, az interregionális együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/52. (III. 27.)

 

 

2021. III. 25.

Jogszabály:

14/2021. (III. 25.) AM rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

Megjelent:

MK 2021/50. (III. 25.)

Hatályos:

2021. 03. 26.

 

Jogszabály:

1/2021. (III. 25.) MK határozat

az e-közigazgatással, informatikával, valamint infokommunikációs infrastruktúrával kapcsolatos fejlesztési programok keretében megvalósuló projektek megvalósításáról és a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. kijelöléséről szóló 684/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet egyes rendelkezései hatálybalépése napjának megállapításáról

Megjelent:

MK 2021/50. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság végzése

a Nyomdaipari Ágazati Párbeszéd Bizottság alapítására vonatkozó kérelem közzétételéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/14. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság végzése

a Turizmus-Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottság alapítására vonatkozó kérelem közzétételéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/14. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság végzése

a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság alapítására vonatkozó kérelem közzétételéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/14. (III. 25.)

 

 

2021. III. 24.

Jogszabály:

140/2021. (III. 24.) Korm. rendelet

egyes kulturális finanszírozási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2021/49. (III. 24.)

Hatályos:

2021. 03. 25., 2021. 04. 08.

 

Jogszabály:

141/2021. (III. 24.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/49. (III. 24.)

Hatályos:

2021. 03. 27.

 

Jogszabály:

142/2021. (III. 24.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, valamint a 2014-2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról szóló 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/49. (III. 24.)

Hatályos:

2021. 03. 25.

 

Jogszabály:

2/2021. (III. 24.) MEKH rendelet

rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet és a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosításáról A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (5) bekezdés 4. pontjában, a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133/A. § 11. pontjában, továbbá a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

Megjelent:

MK 2021/49. (III. 24.)

Hatályos:

2021. 04. 01.

 

Jogszabály:

13/2021. (III. 24.) EMMI rendelet

a 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet és a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/49. (III. 24.)

Hatályos:

2021. 03. 25.

 

Jogszabály:

14/2021. (III. 24.) EMMI rendelet

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/49. (III. 24.)

Hatályos:

2021. 03. 25.

 

Jogszabály:

131/2021. (III. 24.) KE határozat

államtitkári megbízatás megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2021/49. (III. 24.)

 

 

Jogszabály:

1136/2021. (III. 24.) Korm. határozat

a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2021/49. (III. 24.)

 

 

Jogszabály:

1137/2021. (III. 24.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és a Kirgiz Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/49. (III. 24.)

 

 

Jogszabály:

14/2021. (III. 24.) ME határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 2004. április hó 27. napján aláírt Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/49. (III. 24.)

 

 

2021. III. 23.

Jogszabály:

137/2021. (III. 23.) Korm. rendelet

egyes, az egészségügyi szolgáltatók irányításával összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról és a honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató, valamint az ennek irányítása alá tartozó egyéb egészségügyi szolgáltató irányításának veszélyhelyzeti rendjéről szóló 691/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/47. (III. 23.)

Hatályos:

2021. 03. 25., 2021. 04. 08.

 

Jogszabály:

138/2021. (III. 23.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről szóló 501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/47. (III. 23.)

Hatályos:

2021. 03. 24.

 

Jogszabály:

5/2021. (III. 23.) NVTNM rendelet

a Magyar Fejlesztésösztönző Iroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/47. (III. 23.)

Hatályos:

2021. 03. 24.

 

Jogszabály:

12/2021. (III. 23.) AM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/47. (III. 23.)

Hatályos:

2021. 03. 26.

 

Jogszabály:

13/2021. (III. 23.) AM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 2021. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról

Megjelent:

MK 2021/47. (III. 23.)

Hatályos:

2021. 03. 26.

 

Jogszabály:

10/2021. (III. 23.) HM rendelet

az állami repülések céljára kijelölt légterekben végrehajtott repülések szabályairól szóló 3/2006. (II. 2.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/47. (III. 23.)

Hatályos:

2021. 03. 31.

 

Jogszabály:

1132/2021. (III. 23.) Korm. határozat

a H8 Budapest-Gödöllő és a H9 Budapest-Cinkota-Csömör HÉV-vonalszakaszok korszerűsítéséről és az Örs vezér terén az M2 metróvonallal történő összekötéséről, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/47. (III. 23.)

Hatályos:

2021. 03. 24.

 

Jogszabály:

139/2021. (III. 23.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet és az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/48. (III. 23.)

Hatályos:

2021. 03. 24.

 

Jogszabály:

1133/2021. (III. 23.) Korm. határozat

az ország működéséhez szükséges stratégiai célú állami és nem állami gazdasági társaságok és szervezetek veszélyhelyzetben történő támogatásáról szóló 1096/2021. (III. 5.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/48. (III. 23.)

 

 

Jogszabály:

1134/2021. (III. 23.) Korm. határozat

egyes Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Programhoz tartozó projektek támogatása növelésének jóváhagyásáról és a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/48. (III. 23.)

Hatályos:

2021. 03. 24.

 

Jogszabály:

1135/2021. (III. 23.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és Türkmenisztán Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/48. (III. 23.)

 

 

2021. III. 22.

Jogszabály:

135/2021. (III. 22.) Korm. rendelet

a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/46. (III. 22.)

Hatályos:

2021. 03. 23.

 

Jogszabály:

136/2021. (III. 22.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/46. (III. 22.)

Hatályos:

2021. 03. 23.

 

Jogszabály:

13/2021. (III. 22.) ME határozat

állami felsőoktatási intézmény kancellárjának megbízásáról

Megjelent:

MK 2021/46. (III. 22.)

 

 

2021. III. 19.

Jogszabály:

133/2021. (III. 19.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések egy héttel történő meghosszabbításáról

Megjelent:

MK 2021/45. (III. 19.)

Hatályos:

2021. 03. 20.

 

Jogszabály:

134/2021. (III. 19.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/45. (III. 19.)

Hatályos:

2021. 03. 20.

 

Jogszabály:

11/2021. (III. 19.) AM rendelet

a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/45. (III. 19.)

Hatályos:

2021. 03. 27.

 

Jogszabály:

125/2021. (III. 19.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2021/45. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

126/2021. (III. 19.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2021/45. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

127/2021. (III. 19.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2021/45. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

128/2021. (III. 19.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2021/45. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

129/2021. (III. 19.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2021/45. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

130/2021. (III. 19.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/45. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

1130/2021. (III. 19.) Korm. határozat

Magyarország tagállami projektjavaslatainak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2020. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

Megjelent:

MK 2021/45. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

1131/2021. (III. 19.) Korm. határozat

Magyarország nem tagállami projektjavaslatának az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2020. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

Megjelent:

MK 2021/45. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

4/2021. (III. 19.) MvM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal és a központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 4/2016. (III. 10.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/13. (III. 19.)

Hatályos:

2021. 03. 20.

 

Jogszabály:

5/2021. (III. 19.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2018. (VII. 3.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/13. (III. 19.)

Hatályos:

2021. 03. 20.

 

Jogszabály:

6/2021. (III. 19.) MvM utasítás

a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 18/2020. (VII. 31.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/13. (III. 19.)

Hatályos:

2021. 03. 20.

 

Jogszabály:

4/2021. (III. 19.) AM utasítás

az Agrárminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019. (XII. 30.) AM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/13. (III. 19.)

Hatályos:

2021. 03. 20.

 

Jogszabály:

14/2021. (III. 19.) HM utasítás

a honvédelmi szervezet 2021. évi kiemelt feladatainak, valamint a 2022-2023. évi fő célkitűzéseinek meghatározásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/13. (III. 19.)

Hatályos:

2021. 03. 20.

 

Jogszabály:

17/2021. (III. 19.) ITM utasítás

miniszteri biztos kinevezésének visszavonásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/13. (III. 19.)

Hatályos:

2021. 03. 20.

 

Jogszabály:

2/2021. (III. 19.) KKM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/13. (III. 19.)

Hatályos:

2021. 03. 20.

 

Jogszabály:

3/2021. (III. 19.) BM OKF utasítás

a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok hivatásos tűzoltóvá válásának elősegítése érdekében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által biztosított támogatási rendszer létrehozásáról, valamint az ezzel kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/13. (III. 19.)

Hatályos:

2021. 03. 20.

 

Jogszabály:

16/2021. (III. 19.) BVOP utasítás

a munkába járás költségeinek elszámolásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/13. (III. 19.)

Hatályos:

2021. 03. 20.

 

Jogszabály:

17/2021. (III. 19.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet Munkavédelmi Szabályzatáról szóló 10/2020. (III. 31.) BVOP utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/13. (III. 19.)

Hatályos:

2021. 03. 20.

 

Jogszabály:

Miniszterelnökség közleménye

elismerések adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/13. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/13. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/13. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2021. április 1-je és április 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/13. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

FilmJUS Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületének jogdíjközleménye

Filmalkotások nyilvánosság számára lehívásra ("on demand") hozzáférhetővé tétele fejében 2021. évben fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/13. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

Rend és Igazságosság Pártja

2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/13. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

Rend és Igazságosság Pártja

2018. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/13. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

Rend és Igazságosság Pártja

2019. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/13. (III. 19.)

 

 

2021. III. 18.

Jogszabály:

131/2021. (III. 18.) Korm. rendelet

a biztonságos veszélyhelyzeti gyógyszerellátáshoz szükséges egyes intézkedésekről szóló 488/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/44. (III. 18.)

Hatályos:

2021. 03. 19.

 

Jogszabály:

132/2021. (III. 18.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/44. (III. 18.)

Hatályos:

2021. 03. 19.

 

Jogszabály:

124/2021. (III. 18.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2021/44. (III. 18.)

 

 

Jogszabály:

12/2021. (III. 18.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya közötti, az interregionális együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/44. (III. 18.)

 

 

2021. III. 17.

Jogszabály:

130/2021. (III. 17.) Korm. rendelet

a Záhony közúti határátkelőhely fejlesztését célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a beruházás kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2021/43. (III. 17.)

Hatályos:

2021. 03. 18.

 

Jogszabály:

4/2021. (III. 17.) NVTNM rendelet

a Magyar Házak Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/43. (III. 17.)

Hatályos:

2021. 03. 18.

 

Jogszabály:

10/2021. (III. 17.) AM rendelet

a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetbe sorolt központi kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 32/2015. (VI. 19.) FM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/43. (III. 17.)

Hatályos:

2021. 03. 18.

 

Jogszabály:

8/2021. (III. 17.) BM rendelet

a körözési célú mintabiztosításhoz és mintavételhez, a biometrikus adatok körözési célú rögzítéséhez, valamint a körözési célú biometrikus adatok nyilvántartásaihoz kapcsolódó feladatok végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2021/43. (III. 17.)

Hatályos:

2021. 03. 18.

 

Jogszabály:

12/2021. (III. 17.) EMMI rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/43. (III. 17.)

Hatályos:

2021. 03. 20.

 

Jogszabály:

9/2021. (III. 17.) AB határozat

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése "annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti" fordulata alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, az Alaptörvény XVI. cikk (1) bekezdésén alapuló, mulasztással előidézett alaptörvény-ellenesség megállapításáról, és az Alaptörvény XVI. cikk (1) és (2) bekezdéséből fakadó alkotmányos követelmény megállapításáról

Megjelent:

MK 2021/43. (III. 17.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5036/2020/4. határozat

Az Alaptörvény 28. cikke - többek között - előírja a bíróságok számára, hogy a jogértelmezés során vegyék figyelembe a jogszabály célját. Az Alaptörvény 28. cikke ezáltal azt is feltételezi, hogy a jogalkotás - így az önkormányzati rendelet megalkotása - során követelmény, hogy a jogalkotói cél a jogszabályokból mindenki számára érthető és értelmezhető módon kiderüljön.

Megjelent:

MK 2021/43. (III. 17.)

 

 

Jogszabály:

9/2021. (III. 17.) OGY határozat

Witzmann Mihály országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2021/43. (III. 17.)

 

 

Jogszabály:

1128/2021. (III. 17.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2021/43. (III. 17.)

 

 

Jogszabály:

1129/2021. (III. 17.) Korm. határozat

a Magyar Falu Program - óvodai sport alprogram keretében megvalósuló egyes beruházások megvalósításához szükséges fedezet biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/43. (III. 17.)

 

 

2021. III. 15.

Jogszabály:

116/2021. (III. 15.) KE határozat

a Kossuth- és széchenyi-díj adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/42. (III. 15.)

 

 

Jogszabály:

117/2021. (III. 15.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/42. (III. 15.)

 

 

Jogszabály:

118/2021. (III. 15.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/42. (III. 15.)

 

 

Jogszabály:

119/2021. (III. 15.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/42. (III. 15.)

 

 

Jogszabály:

120/2021. (III. 15.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/42. (III. 15.)

 

 

Jogszabály:

121/2021. (III. 15.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/42. (III. 15.)

 

 

Jogszabály:

122/2021. (III. 15.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/42. (III. 15.)

 

 

Jogszabály:

123/2021. (III. 15.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/42. (III. 15.)

 

 

Jogszabály:

1127/2021. (III. 15.) Korm. határozat

a Magyarország Kiváló Művésze, a Magyarország Érdemes Művésze és a Magyarország Babérkoszorúja díjak 2021. évi adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/42. (III. 15.)

 

 

2021. III. 13.

Jogszabály:

127/2021. (III. 13.) Korm. rendelet

az egészségügyi tevékenység végzésének veszélyhelyzeti szabályairól

Megjelent:

MK 2021/41. (III. 13.)

Hatályos:

2021. 03. 14., 2021. 03. 28.

 

Jogszabály:

128/2021. (III. 13.) Korm. rendelet

a gyermek gondozására, nevelésére tekintettel járó egyes egészségbiztosítási és családtámogatási ellátásokra való jogosultságok meghosszabbításáról

Megjelent:

MK 2021/41. (III. 13.)

Hatályos:

2021. 03. 14., 2021. 03. 28.

 

Jogszabály:

129/2021. (III. 13.) Korm. rendelet

a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti intézkedés uniós jogi állami támogatási szabályokkal való összeegyeztethetőségéről szóló 640/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/41. (III. 13.)

Hatályos:

2021. 03. 14.

 

Jogszabály:

1126/2021. (III. 13.) Korm. határozat

a 2021. évre halasztott Birkózó Európai Kontinens Olimpiai Kvalifikációs Verseny járműveinek az autóbusz forgalmi sáv használatáról

Megjelent:

MK 2021/41. (III. 13.)

 

 

2021. III. 12.

Jogszabály:

124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet

a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről

Megjelent:

MK 2021/40. (III. 12.)

Hatályos:

2021. 03. 16., 2021. 03. 28.

 

Jogszabály:

125/2021. (III. 12.) Korm. rendelet

az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/40. (III. 12.)

Hatályos:

2021. 03. 28.

 

Jogszabály:

126/2021. (III. 12.) Korm. rendelet

az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/40. (III. 12.)

Hatályos:

2021. 03. 13.

 

Jogszabály:

9/2021. (III. 12.) AM rendelet

a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű támogatások feltételeinek megállapításáról szóló 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet, valamint a karácsonyfa- ültetvények után igénybe vehető támogatásról szóló 37/2020. (VII. 10.) AM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/40. (III. 12.)

Hatályos:

2021. 03. 13.

 

Jogszabály:

1/2021. (III. 12.) IM rendelet

a közjegyzői ügyvitel szabályairól szóló 29/2019. (XII. 20.) IM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/40. (III. 12.)

Hatályos:

2021. 03. 27.

 

Jogszabály:

6/2021. (III. 12.) KKM rendelet

a járványügyi készültségi időszakban a gazdasági, illetve üzleti célú utazás körébe tartozó további államokról szóló 4/2021. (III. 1.) KKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/40. (III. 12.)

Hatályos:

2021. 03. 12. 22 órától.

 

Jogszabály:

108/2021. (III. 12.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/40. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

109/2021. (III. 12.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/40. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

110/2021. (III. 12.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/40. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

111/2021. (III. 12.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/40. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

112/2021. (III. 12.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/40. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

113/2021. (III. 12.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/40. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

114/2021. (III. 12.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/40. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

115/2021. (III. 12.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/40. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

1121/2021. (III. 12.) Korm. határozat

a Budai Várnegyed, a Citadella és a visegrádi műemlék-együttes területén megvalósuló kormányzati beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2021/40. (III. 12.)

Hatályos:

2021. 04. 01.

 

Jogszabály:

1122/2021. (III. 12.) Korm. határozat

kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2021/40. (III. 12.)

Hatályos:

2021. 03. 15.

 

Jogszabály:

1123/2021. (III. 12.) Korm. határozat

a "30 éve szabadon" emlékévről szóló 1002/2019. (I. 9.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/40. (III. 12.)

Hatályos:

2021. 03. 13.

 

Jogszabály:

1124/2021. (III. 12.) Korm. határozat

a Nemzeti Állatvédelmi Tanácsról

Megjelent:

MK 2021/40. (III. 12.)

Hatályos:

2021. 03. 13.

 

Jogszabály:

1125/2021. (III. 12.) Korm. határozat

az adminisztratív terhek csökkentésével összefüggő anyakönyvi eljárások egyszerűsítésének és elektronizálásának megvalósításához kapcsolódó informatikai fejlesztési feladatokhoz szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/40. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

3/2021. (III. 12.) EMMI utasítás

a 2021-2027-es európai uniós programozási időszak Tervezési Döntés-előkészítő munkacsoportja létrehozásáról szóló 12/2020. (VI. 11.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/12. (III. 12.)

Hatályos:

2021. 03. 13.

 

Jogszabály:

10/2021. (III. 12.) HM utasítás

egyes NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/12. (III. 12.)

Hatályos:

2021. 03. 13.

 

Jogszabály:

11/2021. (III. 12.) HM utasítás

a Magyar Honvédség Szentendrei Helyőrségtámogató Parancsnokság kialakításával összefüggő egyes feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/12. (III. 12.)

Hatályos:

2021. 03. 13.

 

Jogszabály:

12/2021. (III. 12.) HM utasítás

egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/12. (III. 12.)

Hatályos:

2021. 03. 13.

 

Jogszabály:

13/2021. (III. 12.) HM utasítás

a béketámogató műveletekben részt vevő állomány külszolgálati ellátmánya megállapításának alapjául szolgáló részletes kategóriába sorolásáról szóló 19/2018. (VI. 27.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/12. (III. 12.)

Hatályos:

2021. 03. 13.

 

Jogszabály:

2/2021. (III. 12.) IM utasítás

az Igazságügyi Minisztérium Biztonsági Szabályzatáról szóló 1/2017. (I. 24.) IM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/12. (III. 12.)

Hatályos:

2021. 03. 13.

 

Jogszabály:

3/2021. (III. 12.) IM utasítás

miniszteri biztos kinevezésének visszavonásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/12. (III. 12.)

Hatályos:

2021. 03. 13.

 

Jogszabály:

15/2021. (III. 12.) ITM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/12. (III. 12.)

Hatályos:

2021. 03. 13.

 

Jogszabály:

16/2021. (III. 12.) ITM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/12. (III. 12.)

Hatályos:

2021. 03. 13.

 

Jogszabály:

15/2021. (III. 12.) BVOP utasítás

a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, valamint a bejelentési kötelezettséggel járó egyéb jogviszony létesítésének szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/12. (III. 12.)

Hatályos:

2021. 03. 13.

 

Jogszabály:

4/2021. (III. 12.) OBH utasítás

a bírósági határozatok anonimizálásával és közzétételével kapcsolatban a bíróságokra háruló feladatok végrehajtásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/12. (III. 12.)

Hatályos:

2021. 04. 01.

 

Jogszabály:

25/2021. (III. 12.) KKM közlemény

a vágóállatok védelméről szóló, Strasbourgban, 1979. május 10-én aláírt Európai Egyezmény kihirdetéséről szóló 8/2009. (I. 23.) Korm. rendelet 2. §-a és 3. §-a hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/12. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

26/2021. (III. 12.) KKM közlemény

a kísérleti és egyéb tudományos célokra felhasznált gerinces állatok védelméről szóló, Strasbourgban, 1986. március 18-án aláírt Európai Egyezmény kihirdetéséről szóló 66/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet 2. §-a és 3. §-a hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/12. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

Közlemény

a háziorvosi szolgáltatók szabad- és munkaszüneti napokon történő oltási tevékenységének országos tisztifőorvos által történő elrendeléséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/12. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/12. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/12. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/12. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Közszolgálati Egyetem tájékoztatója

a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/12. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

Szombathely Megyei Jogú Város pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/12. (III. 12.)

 

 

2021. III. 10.

Jogszabály:

113/2021. (III. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt az építkezések megkönnyítését szolgáló egyes előírások megállapításáról

Megjelent:

MK 2021/39. (III. 10.)

Hatályos:

2021. 03. 11., 2021. 03. 25.

 

Jogszabály:

114/2021. (III. 10.) Korm. rendelet

az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/39. (III. 10.)

Hatályos:

2021. 03. 11.

 

Jogszabály:

115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet

a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről

Megjelent:

MK 2021/39. (III. 10.)

Hatályos:

2021. 03. 11.

 

Jogszabály:

116/2021. (III. 10.) Korm. rendelet

a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló törvény hatálybalépésével összefüggően a foglalkoztatás-felügyeleti hatóságot érintő módosító és hatályon kívül helyező rendelkezésekről

Megjelent:

MK 2021/39. (III. 10.)

Hatályos:

2021. 03. 11.

 

Jogszabály:

117/2021. (III. 10.) Korm. rendelet

a honvédelmi foglalkoztatók tekintetében a különös hatáskörű foglalkoztatás-felügyeleti hatóság kijelöléséről és a hatóság eljárására vonatkozó részletes szabályokról

Megjelent:

MK 2021/39. (III. 10.)

Hatályos:

2021. 03. 11.

 

Jogszabály:

118/2021. (III. 10.) Korm. rendelet

a rendvédelmi szervek személyi állománya tekintetében a foglalkoztatás-felügyeletet ellátó különös hatáskörű foglalkoztatás-felügyeleti hatóság kijelöléséről és a hatóság eljárására vonatkozó részletes szabályokról

Megjelent:

MK 2021/39. (III. 10.)

Hatályos:

2021. 03. 11.

 

Jogszabály:

119/2021. (III. 10.) Korm. rendelet

a Rendőrség által alkalmazott kényszerítő eszközök rendszeresítésének szakmai követelményeiről és eljárási szabályairól szóló 384/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/39. (III. 10.)

Hatályos:

2021. 03. 13.

 

Jogszabály:

120/2021. (III. 10.) Korm. rendelet

a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ megszűnésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/39. (III. 10.)

Hatályos:

2021. 03. 13.

 

Jogszabály:

121/2021. (III. 10.) Korm. rendelet

az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2014-2021-es időszakának végrehajtási rendjéről

Megjelent:

MK 2021/39. (III. 10.)

Hatályos:

2021. 03. 11.

 

Jogszabály:

122/2021. (III. 10.) Korm. rendelet

a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/39. (III. 10.)

Hatályos:

2021. 03. 18.

 

Jogszabály:

123/2021. (III. 10.) Korm. rendelet

a Citadella erőd és környezete megújításához és értékőrző fenntartásához szükséges beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 339/2020. (VII. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/39. (III. 10.)

Hatályos:

2021. 03. 11.

 

Jogszabály:

7/2021. (III. 10.) AM rendelet

az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/39. (III. 10.)

Hatályos:

2021. 06. 08., 2021. 08. 01., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

8/2021. (III. 10.) AM rendelet

a nem állami laboratóriumok engedélyezéséről, nyilvántartásba vételéről és működési feltételeinek részletes szabályozásáról

Megjelent:

MK 2021/39. (III. 10.)

Hatályos:

2021. 03. 25.

 

Jogszabály:

7/2021. (III. 10.) BM rendelet

a lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/39. (III. 10.)

Hatályos:

2021. 04. 01.

 

Jogszabály:

13/2021. (III. 10.) ITM rendelet

az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/39. (III. 10.)

Hatályos:

2021. 03. 11.

 

Jogszabály:

106/2021. (III. 10.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/39. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

107/2021. (III. 10.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/39. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

1105/2021. (III. 10.) Korm. határozat

egészségügyi eszközök nemzetközi fejlesztési együttműködés keretében történő biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/39. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

1106/2021. (III. 10.) Korm. határozat

egészségügyi eszközök értékesítéséről

Megjelent:

MK 2021/39. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

1107/2021. (III. 10.) Korm. határozat

a rozsdaövezeti akcióterületek lehatárolásával kapcsolatos döntések kormányzaton belüli előkészítésének rendjéről

Megjelent:

MK 2021/39. (III. 10.)

Hatályos:

2021. 03. 11.

 

Jogszabály:

1108/2021. (III. 10.) Korm. határozat

egyes kultúrstratégiai kérdésekről

Megjelent:

MK 2021/39. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

1109/2021. (III. 10.) Korm. határozat

Magyarország Római Nagykövetségén mezőgazdasági és környezetügyi szakdiplomata-álláshely létesítéséről

Megjelent:

MK 2021/39. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

1110/2021. (III. 10.) Korm. határozat

a 2022. évi magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges többletforrás biztosításáról, valamint a kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2021/39. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

1111/2021. (III. 10.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a gödi ipari-innovációs fejlesztési terület infrastruktúra- fejlesztéseiről szóló 1173/2020. (IV. 22.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/39. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

1112/2021. (III. 10.) Korm. határozat

a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hallgatóinak kollégiumi lakhatását biztosító beruházás támogatásáról

Megjelent:

MK 2021/39. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

1113/2021. (III. 10.) Korm. határozat

a nemzetpolitikai kiadások és beszerzések 2021. évben történő megvalósításához szükséges fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2021/39. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

1114/2021. (III. 10.) Korm. határozat

a 2021. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1898/2020. (XII. 14.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/39. (III. 10.)

Hatályos:

2021. 03. 11.

 

Jogszabály:

1115/2021. (III. 10.) Korm. határozat

a Szatmárnémeti Római Katolikus Püspökség intézményfejlesztésének és beruházásainak támogatásához szükséges forrás biztosításáról és az egyes egyházi ingatlanok fejlesztésének támogatásáról szóló 1712/2020. (X. 30.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/39. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

1116/2021. (III. 10.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2021/39. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

1117/2021. (III. 10.) Korm. határozat

a KEHOP-5.2.2-16-2016-00059 azonosító számú ("Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Magyar Hajózási Technikum energetikai korszerűsítése" című) és a KEHOP-5.2.2-16-2016-00081 azonosító számú ("Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése" című) projektek megvalósításához szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/39. (III. 10.)

Hatályos:

2021. 03. 11.

 

Jogszabály:

1118/2021. (III. 10.) Korm. határozat

a KEHOP-3.2.1-15-2017-00029 azonosító számú, "Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre" című projekt költségnövekményéről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/39. (III. 10.)

Hatályos:

2021. 03. 11.

 

Jogszabály:

1119/2021. (III. 10.) Korm. határozat

a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/39. (III. 10.)

Hatályos:

2021. 03. 11.

 

Jogszabály:

1120/2021. (III. 10.) Korm. határozat

egészségügyi eszközök Bosznia-Hercegovina és Montenegró számára történő biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/39. (III. 10.)

 

 

2021. III. 6.

Jogszabály:

111/2021. (III. 6.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések ideiglenes szigorítása idején a gyermekfelügyeletről

Megjelent:

MK 2021/38. (III. 6.)

Hatályos:

2021. 03. 08., 2021. 03. 22.

 

Jogszabály:

112/2021. (III. 6.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések újbóli bevezetéséről

Megjelent:

MK 2021/38. (III. 6.)

Hatályos:

2021. 03. 08., 2021. 03. 21.

 

2021. III. 5.

Jogszabály:

104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról

Megjelent:

MK 2021/36. (III. 5.)

Hatályos:

2021. 03. 08., 2021. 03. 09., 2021. 03. 22.

 

Jogszabály:

105/2021. (III. 5.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/37. (III. 5.)

Hatályos:

2021. 03. 06., 2021. 04. 01.

 

Jogszabály:

106/2021. (III. 5.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgálatra berendelés és az egészségügyi szolgáltatás biztosításának veszélyhelyzeti különös szabályairól

Megjelent:

MK 2021/37. (III. 5.)

Hatályos:

2021. 03. 06., 2021. 03. 20.

 

Jogszabály:

107/2021. (III. 5.) Korm. rendelet

a rezidenseknek a veszélyhelyzeti betegellátásban történő részvételével kapcsolatos egyes kérdésekről

Megjelent:

MK 2021/37. (III. 5.)

Hatályos:

2021. 03. 06., 2021. 03. 20.

 

Jogszabály:

108/2021. (III. 5.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/37. (III. 5.)

Hatályos:

2021. 03. 08.

 

Jogszabály:

109/2021. (III. 5.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet és a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó rendkívüli intézkedésekről szóló 548/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/37. (III. 5.)

Hatályos:

2021. 03. 06.

 

Jogszabály:

110/2021. (III. 5.) Korm. rendelet

a halgazdálkodási és a halvédelmi bírságról szóló 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet, valamint a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/37. (III. 5.)

Hatályos:

2021. 03. 21., 2021. 04. 01.

 

Jogszabály:

10/2021. (III. 5.) EMMI rendelet

a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet és a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/37. (III. 5.)

Hatályos:

2021. 03. 06.

 

Jogszabály:

11/2021. (III. 5.) EMMI rendelet

a jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének feltételeiről szóló 62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/37. (III. 5.)

Hatályos:

2021. 03. 06.

 

Jogszabály:

12/2021. (III. 5.) ITM rendelet

a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes, az Innovációs és Technológiai Minisztérium feladat- és hatáskörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/37. (III. 5.)

Hatályos:

2021. 03. 06.

 

Jogszabály:

105/2021. (III. 5.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/37. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

1096/2021. (III. 5.) Korm. határozat

az ország működéséhez szükséges stratégiai célú állami és nem állami gazdasági társaságok és szervezetek veszélyhelyzetben történő támogatásáról

Megjelent:

MK 2021/37. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

1097/2021. (III. 5.) Korm. határozat

a 2020. évben kedvezményes villamos energia felhasználásra jogosult költségvetési intézmények kijelöléséről

Megjelent:

MK 2021/37. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

1098/2021. (III. 5.) Korm. határozat

a 2021. évben kedvezményes villamos energia felhasználásra jogosult költségvetési intézmények kijelöléséről

Megjelent:

MK 2021/37. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

1099/2021. (III. 5.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, továbbá előirányzat-túllépés és éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről

Megjelent:

MK 2021/37. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

1100/2021. (III. 5.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2021/37. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

1101/2021. (III. 5.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, valamint a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2021/37. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

1102/2021. (III. 5.) Korm. határozat

az EFOP-2.1.1-16-2016-00022 azonosító számú ("4 új lakásotthon létrehozása Szikszón" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2021/37. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

1103/2021. (III. 5.) Korm. határozat

a KEHOP-2.1.1-15-2016-00021 azonosító számú, "Ivóvízminőség-javítás Hajdúbagoson" és a KEHOP-2.1.3-15-2016-00005 azonosító számú "Vízminőség-javítás Nyírlugos város szolgáltatási területén" című projektek támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/37. (III. 5.)

Hatályos:

2021. 03. 06.

 

Jogszabály:

1104/2021. (III. 5.) Korm. határozat

a 2022. évi Felnőtt Judo Világbajnokság megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1369/2019. (VI. 25.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/37. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

10/2021. (III. 5.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2021/37. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

11/2021. (III. 5.) ME határozat

főiskolai tanárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2021/37. (III. 5.)

 

 

2021. III. 4.

Jogszabály:

2021. évi III. törvény

az adóalap-erózió és nyereségátcsoportosítás megelőzése érdekében hozott, adóegyezményekhez kapcsolódó intézkedések végrehajtásáról szóló Multilaterális Egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2021/35. (III. 4.)

Hatályos:

2021. 03. 05. - kivétellel

 

Jogszabály:

2021. évi IV. törvény

a Montrealban, 1999. május 28-án kelt, a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó egyes jogszabályok egységesítéséről szóló Egyezmény 2019. évi módosításáról szóló, a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet által kiadott, 2019. június 28-án kelt, LE 3/38.1-19/50 számú Tagállami Értesítő és a Montrealban, 1999. május 28-án kelt, a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó egyes jogszabályok egységesítéséről szóló Egyezmény 2019. évi módosításáról szóló, a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet által kiadott, 2019. október 11-én kelt, LE 3/38.1-19/70 számú Tagállami Értesítő kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2021/35. (III. 4.)

Hatályos:

2021. 03. 05.

 

Jogszabály:

2021. évi V. törvény

a Magyarország Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a beruházások védelméről szóló megállapodás megszűnéséről szóló megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2021/35. (III. 4.)

Hatályos:

2021. 03. 05. - kivétellel

 

Jogszabály:

2021. évi VI. törvény

a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2021/35. (III. 4.)

Hatályos:

2021. 03. 05. - kivétellel

 

Jogszabály:

2021. évi VII. törvény

a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a katonai repülés területén folytatott együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2021/35. (III. 4.)

Hatályos:

2021. 03. 05. - kivétellel

 

Jogszabály:

1095/2021. (III. 4.) Korm. határozat

az Országos Sportegészségügyi Intézet infrastrukturális fejlesztésének I. üteméről

Megjelent:

MK 2021/35. (III. 4.)

 

 

2021. III. 3.

Jogszabály:

102/2021. (III. 3.) Korm. rendelet

a Budapest-Kelebia határátkelő közti 150. számú vasútvonal fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok, valamint a beruházás helyszínével, közvetlen környezetével érintett ingatlanok kijelöléséről

Megjelent:

MK 2021/34. (III. 3.)

Hatályos:

2021. 03. 04.

 

Jogszabály:

103/2021. (III. 3.) Korm. rendelet

a Magyar Nemzeti Táncegyüttes állandó játszóhelyének kialakítását célzó beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházás kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2021/34. (III. 3.)

Hatályos:

2021. 03. 04.

 

Jogszabály:

1/2021. (III. 3.) MK rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2018. (XII. 28.) MK rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/34. (III. 3.)

Hatályos:

2021. 03. 04.

 

Jogszabály:

6/2021. (III. 3.) BM rendelet

a központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Megjelent:

MK 2021/34. (III. 3.)

Hatályos:

2021. 03. 04.

 

Jogszabály:

11/2021. (III. 3.) ITM rendelet

a megújuló energiaforrásból származó villamos energia termelési támogatás korlátairól és a prémium típusú támogatásra irányuló pályázati eljárásról szóló 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/34. (III. 3.)

Hatályos:

2021. 03. 06.

 

Jogszabály:

98/2021. (III. 3.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/34. (III. 3.)

 

 

Jogszabály:

99/2021. (III. 3.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/34. (III. 3.)

 

 

Jogszabály:

100/2021. (III. 3.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/34. (III. 3.)

 

 

Jogszabály:

101/2021. (III. 3.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/34. (III. 3.)

 

 

Jogszabály:

102/2021. (III. 3.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/34. (III. 3.)

 

 

Jogszabály:

103/2021. (III. 3.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/34. (III. 3.)

 

 

Jogszabály:

104/2021. (III. 3.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/34. (III. 3.)

 

 

Jogszabály:

1086/2021. (III. 3.) Korm. határozat

a digitalizációt szolgáló nemzetközi tanulmányi versenyrendszerekben történő fokozott részvételről

Megjelent:

MK 2021/34. (III. 3.)

 

 

Jogszabály:

1087/2021. (III. 3.) Korm. határozat

a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj 2021. évben történő megvalósításához szükséges fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2021/34. (III. 3.)

 

 

Jogszabály:

1088/2021. (III. 3.) Korm. határozat

a Magyar Falu Program - sportparkok építése alprogram keretében megvalósuló egyes beruházásokhoz szükséges fedezet biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/34. (III. 3.)

 

 

Jogszabály:

1089/2021. (III. 3.) Korm. határozat

a nyíregyházi stadion beruházás megvalósításáról

Megjelent:

MK 2021/34. (III. 3.)

 

 

Jogszabály:

1090/2021. (III. 3.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv és a kiemelt budapesti közösségi fejlesztések keretében a Budai fonódó villamoshálózat fejlesztésének II. üteme - Műegyetem rakparti villamosvonal megtervezésével összefüggő egyes intézkedésekről szóló 1460/2020. (VII. 30.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/34. (III. 3.)

 

 

Jogszabály:

1091/2021. (III. 3.) Korm. határozat

a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület és a Johannita Segítő Szolgálat működéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/34. (III. 3.)

 

 

Jogszabály:

1092/2021. (III. 3.) Korm. határozat

egészségügyi eszközök a Szlovák Köztársaság számára történő biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/34. (III. 3.)

 

 

Jogszabály:

1093/2021. (III. 3.) Korm. határozat

a Stratégiai Légiszállítási Képességről szóló többoldalú Egyetértési Megállapodás második módosításáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/34. (III. 3.)

 

 

Jogszabály:

1094/2021. (III. 3.) Korm. határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a földgáz Magyar Köztársaság területén történő tranzitszállítását szolgáló gázvezeték megépítésével kapcsolatos együttműködésről 2008. február 28. napján aláírt Megállapodás megszüntetéséről szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/34. (III. 3.)

 

 

Jogszabály:

1/2021. (III. 3.) MEKH utasítás

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal közszolgálati szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/11. (III. 3.)

Hatályos:

2021. 03. 04.

 

Jogszabály:

3/2021. (III. 3.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/11. (III. 3.)

Hatályos:

2021. 03. 04.

 

Jogszabály:

3/2021. (III. 3.) BM utasítás

a Belügyminisztérium fejezet költségvetési gazdálkodásának rendjéről szóló 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/11. (III. 3.)

Hatályos:

2021. 03. 04.

 

Jogszabály:

9/2021. (III. 3.) HM utasítás

a szabályozott anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/11. (III. 3.)

Hatályos:

2021. 03. 04.

 

Jogszabály:

9/2021. (III. 3.) ITM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/11. (III. 3.)

Hatályos:

2021. 03. 04., 2021. 04. 01.

 

Jogszabály:

10/2021. (III. 3.) ITM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/11. (III. 3.)

Hatályos:

2021. 03. 04., 2021. 04. 01.

 

Jogszabály:

11/2021. (III. 3.) ITM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/11. (III. 3.)

Hatályos:

2021. 03. 04., 2021. 04. 01.

 

Jogszabály:

12/2021. (III. 3.) ITM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/11. (III. 3.)

Hatályos:

2021. 03. 04., 2021. 09. 15.

 

Jogszabály:

13/2021. (III. 3.) ITM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/11. (III. 3.)

Hatályos:

2021. 03. 04., 2021. 04. 01.

 

Jogszabály:

14/2021. (III. 3.) ITM utasítás

az Innovációs és Technológiai Minisztérium Internet Laboratórium által végzett próbavásárlások elszámolásáról szóló 18/2019. (VI. 20.) ITM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/11. (III. 3.)

Hatályos:

2021. 03. 04.

 

Jogszabály:

3/2021. (III. 3.) NVI utasítás

egyes normatív utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/11. (III. 3.)

Hatályos:

2021. 03. 04.

 

Jogszabály:

ITM közlemény

a veszélyhelyzettel kapcsolatban az ADR 1.5.1 szakasza szerinti M333 és M334 számú, a RID 1.5.1 szakasza szerinti 1/2021 számú, multilaterális megállapodások aláírásáról és hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/11. (III. 3.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/11. (III. 3.)

 

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/11. (III. 3.)

 

 

Jogszabály:

AQUILA Párt

2020. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/11. (III. 3.)

 

 

2021. III. 2.

Jogszabály:

9/2021. (III. 2.) HM rendelet

egyes lakhatási tárgyú honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/33. (III. 2.)

Hatályos:

2021. 03. 15.

 

Jogszabály:

5/2021. (III. 2.) KKM rendelet

a járványügyi készültségi időszakban a gazdasági, illetve üzleti célú utazás körébe tartozó további államokról szóló 4/2021. (III. 1.) KKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/33. (III. 2.)

Hatályos:

2021. 03. 02. 23 órától.

 

Jogszabály:

8/2021. (III. 2.) AB határozat

a különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2020. évi LIX. törvény, illetve a Göd város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló 294/2020. (VI. 18.) Korm. rendelet alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány elutasításáról, valamint az Alaptörvény 34. cikk (1) bekezdés második mondatából fakadó alkotmányos követelmény megállapításáról

Megjelent:

MK 2021/33. (III. 2.)

 

 

Jogszabály:

1/2021. (III. 2.) PM határozat

az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény 42. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

MK 2021/33. (III. 2.)

 

 

2021. III. 1.

Jogszabály:

3/2021. (III. 1.) NVTNM rendelet

a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlói kijelölésével összefüggésben az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/32. (III. 1.)

Hatályos:

2021. 03. 02.

 

Jogszabály:

10/2021. (III. 1.) ITM rendelet

egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/32. (III. 1.)

Hatályos:

2021. 03. 16.

 

Jogszabály:

4/2021. (III. 1.) KKM rendelet

a járványügyi készültségi időszakban a gazdasági, illetve üzleti célú utazás körébe tartozó további államokról

Megjelent:

MK 2021/32. (III. 1.)

Hatályos:

2021. 03. 01. 21 órától.

 

Jogszabály:

1085/2021. (III. 1.) Korm. határozat

a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében az MFB Növekedési Garanciaprogram meghirdetéséről

Megjelent:

MK 2021/32. (III. 1.)

 

 

2021. II. 27.

Jogszabály:

85/2021. (II. 27.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/31. (II. 27.)

Hatályos:

2021. 02. 28.

 

Jogszabály:

86/2021. (II. 27.) Korm. rendelet

egyes veszélyhelyzeti kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/31. (II. 27.)

Hatályos:

2021. 02. 28.

 

Jogszabály:

87/2021. (II. 27.) Korm. rendelet

a határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról szóló 407/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/31. (II. 27.)

Hatályos:

2021. 02. 28.

 

Jogszabály:

88/2021. (II. 27.) Korm. rendelet

a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/31. (II. 27.)

Hatályos:

2021. 03. 01.

 

Jogszabály:

89/2021. (II. 27.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a járvány elleni védekezést elősegítő egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/31. (II. 27.)

Hatályos:

2021. 02. 28., 2021. 03. 14.

 

Jogszabály:

90/2021. (II. 27.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/31. (II. 27.)

Hatályos:

2021. 02. 28.

 

Jogszabály:

91/2021. (II. 27.) Korm. rendelet

a munkaerő-kölcsönzés egészségügyi szolgáltatókra irányadó veszélyhelyzeti szabályairól

Megjelent:

MK 2021/31. (II. 27.)

Hatályos:

2021. 03. 01.

 

Jogszabály:

92/2021. (II. 27.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/31. (II. 27.)

Hatályos:

2021. 03. 01.

 

Jogszabály:

93/2021. (II. 27.) Korm. rendelet

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/31. (II. 27.)

Hatályos:

2021. 03. 06.

 

Jogszabály:

94/2021. (II. 27.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek az örökbefogadással összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/31. (II. 27.)

Hatályos:

2021. 03. 01.

 

Jogszabály:

95/2021. (II. 27.) Korm. rendelet

a szakképzéssel és a felnőttképzéssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/31. (II. 27.)

Hatályos:

2021. 03. 01.

 

Jogszabály:

96/2021. (II. 27.) Korm. rendelet

a közterületek és az állami tulajdonban álló ingatlanok filmforgatási célú használatának részletes szabályairól szóló 302/2016. (X. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/31. (II. 27.)

Hatályos:

2021. 03. 01.

 

Jogszabály:

97/2021. (II. 27.) Korm. rendelet

az AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/31. (II. 27.)

Hatályos:

2021. 02. 28.

 

Jogszabály:

98/2021. (II. 27.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/31. (II. 27.)

Hatályos:

2021. 02. 28.

 

Jogszabály:

99/2021. (II. 27.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/31. (II. 27.)

Hatályos:

2021. 03. 02.

 

Jogszabály:

100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet

a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról

Megjelent:

MK 2021/31. (II. 27.)

Hatályos:

2021. 03. 01.

 

Jogszabály:

101/2021. (II. 27.) Korm. rendelet

a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról szóló Korm. rendelet hatálybalépésével összefüggő módosításokról

Megjelent:

MK 2021/31. (II. 27.)

Hatályos:

2021. 03. 01.

 

Jogszabály:

6/2021. (II. 27.) AM rendelet

az agrárminiszter által adományozható díjakról és más elismerésekről

Megjelent:

MK 2021/31. (II. 27.)

Hatályos:

2021. 03. 04.

 

Jogszabály:

8/2021. (II. 27.) HM rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet és a honvédelmi alkalmazottak jogállásával összefüggő kérdésekről szóló 21/2018. (XII. 28.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/31. (II. 27.)

Hatályos:

2021. 03. 01.

 

Jogszabály:

1076/2021. (II. 27.) Korm. határozat

a koronavírus-világjárvány elleni védekezéssel kapcsolatos egyes kérdésekről

Megjelent:

MK 2021/31. (II. 27.)

 

 

Jogszabály:

1077/2021. (II. 27.) Korm. határozat

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2021. évi programstratégiájáról

Megjelent:

MK 2021/31. (II. 27.)

 

 

Jogszabály:

1078/2021. (II. 27.) Korm. határozat

a szabályozott piacra bevezetett értékpapírokra vonatkozó éves pénzügyi jelentés egységes elektronikus beszámolási formátumban való közzétételének feltételes halasztásáról

Megjelent:

MK 2021/31. (II. 27.)

 

 

Jogszabály:

1079/2021. (II. 27.) Korm. határozat

egyes települési önkormányzatok fejlesztési és működési feladatainak támogatásáról, helyi önkormányzatokat érintő kormányhatározat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/31. (II. 27.)

 

 

Jogszabály:

1080/2021. (II. 27.) Korm. határozat

egyes víziközmű-beruházások megvalósításához szükséges kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2021/31. (II. 27.)

 

 

Jogszabály:

1081/2021. (II. 27.) Korm. határozat

a külpiaci mintafarm-hálózat létrehozásáról és az első ütemében megvalósítandó projektről

Megjelent:

MK 2021/31. (II. 27.)

 

 

Jogszabály:

1082/2021. (II. 27.) Korm. határozat

egyes állami vagyonelemek ingyenes egyházi tulajdonba adásáról

Megjelent:

MK 2021/31. (II. 27.)

 

 

Jogszabály:

1083/2021. (II. 27.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-világjárvány vállalkozásokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges további intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/31. (II. 27.)

 

 

Jogszabály:

1084/2021. (II. 27.) Korm. határozat

a kéményseprő-ipari szerv többletfeladatainak ellátásához kapcsolódó forrásbiztosításról

Megjelent:

MK 2021/31. (II. 27.)

 

 

Jogszabály:

9/2021. (II. 27.) ME határozat

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program monitoring bizottsága elnökének felmentéséről és a monitoring bizottság elnökének kinevezéséről

Megjelent:

MK 2021/31. (II. 27.)

 

 

Jogszabály:

1/2021. (II. 27.) IM határozat

a veszélyhelyzet idejére eső időközi választásokra, valamint az országos és helyi népszavazásokra vonatkozó átmeneti rendelkezésekről szóló 30/2021. (I. 29.) Korm. rendelet hatályvesztésének időpontjáról

Megjelent:

MK 2021/31. (II. 27.)

 

 

2021. II. 26.

Jogszabály:

3/2021. (II. 26.) AM utasítás

az agrárminiszter által kitűzhető díjakkal kapcsolatos minisztériumi feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/10. (II. 26.)

Hatályos:

2021. 02. 27.

 

Jogszabály:

2/2021. (II. 26.) EMMI utasítás

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/10. (II. 26.)

Hatályos:

2021. 02. 27.

 

Jogszabály:

8/2021. (II. 26.) HM utasítás

a nemzetközi kapcsolattartással összefüggő feladatok végrehajtásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/10. (II. 26.)

Hatályos:

2021. 02. 27.

 

Jogszabály:

11/2021. (II. 26.) BVOP utasítás

a Védelmi Program és a személyi védelem ellátásával kapcsolatos büntetés-végrehajtási feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/10. (II. 26.)

Hatályos:

2021. 02. 27.

 

Jogszabály:

12/2021. (II. 26.) BVOP utasítás

a fogvatartotti kártérítések eljárási szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/10. (II. 26.)

Hatályos:

2021. 02. 27.

 

Jogszabály:

13/2021. (II. 26.) BVOP utasítás

a fogvatartotti kondicionáló termek felszereltségéről, használatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/10. (II. 26.)

Hatályos:

2021. 02. 27.

 

Jogszabály:

14/2021. (II. 26.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet műveleti egységeinek működéséről szóló 8/2019. (IX. 5.) BVOP utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/10. (II. 26.)

Hatályos:

2021. 02. 27.

 

Jogszabály:

4/2021. (II. 26.) LÜ utasítás

az ügyészségi fogalmazók joggyakorlatáról és szakmai képzéséről szóló 16/2014. (VIII. 29.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/10. (II. 26.)

Hatályos:

2021. 03. 06.

 

Jogszabály:

21/2021. (II. 26.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Botswanai Köztársaság Kormánya között a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/10. (II. 26.)

 

 

Jogszabály:

22/2021. (II. 26.) KKM közlemény

az egyrészről Izland, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság, és másrészről Magyarország között az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2014-2021-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 5/2021. (I. 14.) Korm. rendelet 2. §-a, 3. §-a és az 1. melléklete és 2. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/10. (II. 26.)

 

 

Jogszabály:

23/2021. (II. 26.) KKM közlemény

a Norvég Királyság és Magyarország között a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2014-2021-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás, valamint a kihirdetéséről szóló 6/2021. (I. 14.) Korm. rendelet 2. §-a, 3. §-a, 1. és 2. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/10. (II. 26.)

 

 

Jogszabály:

24/2021. (II. 26.) KKM közlemény

az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről az Örmény Köztársaság közötti átfogó és megerősített partnerségi megállapodás kihirdetéséről szóló 2019. évi XXI. törvény 2. §-a, 3. §-a, 6. §-a és 1. mellékletének hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/10. (II. 26.)

 

 

Jogszabály:

ITM közlemény

az ADR 1.5.1 szakasza szerinti M329 és a RID 1.5.1 szakasza szerinti 5/2020 számú, multilaterális megállapodások aláírásáról és hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/10. (II. 26.)

 

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/10. (II. 26.)

 

 

Jogszabály:

KSH közlemény

a különböző ellátások alapjául szolgáló főbb statisztikai adatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/10. (II. 26.)

 

 

Jogszabály:

Fiatalok Rendszerformáló Összetartó Civil Csoportja "v. a."

2020. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/10. (II. 26.)

 

 

Jogszabály:

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány

Alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/10. (II. 26.)

 

 

2021. II. 25.

Jogszabály:

2021. évi II. törvény

egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2021/30. (II. 25.)

Hatályos:

2021. 03. 01., 2021. 03. 13., 2021. 03. 28., 2021. 04. 01., 2023. 01. 01., 2023. 07. 01., 2023. 12. 31., 2025. 01. 01.

 

Jogszabály:

7/2021. (II. 25.) MNB rendelet

a forint- és az euróérmék utánzatáról

Megjelent:

MK 2021/30. (II. 25.)

Hatályos:

2021. 04. 01.

 

Jogszabály:

83/2021. (II. 25.) KE határozat

dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/30. (II. 25.)

 

 

Jogszabály:

84/2021. (II. 25.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/30. (II. 25.)

 

 

Jogszabály:

85/2021. (II. 25.) KE határozat

altábornagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2021/30. (II. 25.)

 

 

Jogszabály:

86/2021. (II. 25.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2021/30. (II. 25.)

 

 

Jogszabály:

87/2021. (II. 25.) KE határozat

altábornagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2021/30. (II. 25.)

 

 

Jogszabály:

88/2021. (II. 25.) KE határozat

altábornagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2021/30. (II. 25.)

 

 

Jogszabály:

89/2021. (II. 25.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2021/30. (II. 25.)

 

 

Jogszabály:

90/2021. (II. 25.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/30. (II. 25.)

 

 

Jogszabály:

91/2021. (II. 25.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2021/30. (II. 25.)

 

 

Jogszabály:

92/2021. (II. 25.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2021/30. (II. 25.)

 

 

Jogszabály:

93/2021. (II. 25.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/30. (II. 25.)

 

 

Jogszabály:

94/2021. (II. 25.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/30. (II. 25.)

 

 

Jogszabály:

95/2021. (II. 25.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/30. (II. 25.)

 

 

Jogszabály:

96/2021. (II. 25.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/30. (II. 25.)

 

 

Jogszabály:

97/2021. (II. 25.) KE határozat

a 87/2012. (III. 20.) KE határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/30. (II. 25.)

 

 

2021. II. 24.

Jogszabály:

84/2021. (II. 24.) Korm. rendelet

a Nemzeti Oltóanyaggyár és a Nemzeti Koronavírus-Oltóanyaggyár megvalósításával és az ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2021/29. (II. 24.)

Hatályos:

2021. 02. 25.

 

Jogszabály:

79/2021. (II. 24.) KE határozat

vezérőrnagy szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2021/29. (II. 24.)

 

 

Jogszabály:

80/2021. (II. 24.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/29. (II. 24.)

 

 

Jogszabály:

81/2021. (II. 24.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/29. (II. 24.)

 

 

Jogszabály:

82/2021. (II. 24.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/29. (II. 24.)

 

 

2021. II. 23.

Jogszabály:

81/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/28. (II. 23.)

Hatályos:

2021. 02. 24., 2021. 03. 10.

 

Jogszabály:

82/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes veszélyhelyzettel összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/28. (II. 23.)

Hatályos:

2021. 02. 24.

 

Jogszabály:

83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/28. (II. 23.)

Hatályos:

2021. 02. 24.

 

Jogszabály:

2/2021. (II. 23.) CSTNM rendelet

az Idősbarát Önkormányzat Díj alapításáról és adományozásáról szóló 58/2004. (VI. 18.) ESZCSM-BM együttes rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/28. (II. 23.)

Hatályos:

2021. 02. 24.

 

Jogszabály:

4/2021. (II. 23.) AM rendelet

a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ megszűnésével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/28. (II. 23.)

Hatályos:

2021. 02. 24.

 

Jogszabály:

5/2021. (II. 23.) AM rendelet

a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet, valamint az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól szóló 89/2015. (XII. 22.) FM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/28. (II. 23.)

Hatályos:

2021. 03. 03.

 

Jogszabály:

9/2021. (II. 23.) EMMI rendelet

a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/28. (II. 23.)

Hatályos:

2021. 02. 24.

 

Jogszabály:

2/2021. (II. 23.) OGY határozat

az ügyészség 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Megjelent:

MK 2021/28. (II. 23.)

 

 

Jogszabály:

3/2021. (II. 23.) OGY határozat

az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2019. évi beszámolója elfogadásáról

Megjelent:

MK 2021/28. (II. 23.)

 

 

Jogszabály:

4/2021. (II. 23.) OGY határozat

a Kúria elnökének országgyűlési beszámolója a Kúria 2019. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében címmel benyújtott beszámoló elfogadásáról

Megjelent:

MK 2021/28. (II. 23.)

 

 

Jogszabály:

5/2021. (II. 23.) OGY határozat

Simonka György országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2021/28. (II. 23.)

 

 

Jogszabály:

6/2021. (II. 23.) OGY határozat

Szabó Timea országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2021/28. (II. 23.)

 

 

Jogszabály:

7/2021. (II. 23.) OGY határozat

Szabó Timea országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2021/28. (II. 23.)

 

 

Jogszabály:

8/2021. (II. 23.) OGY határozat

dr. Tiba István országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2021/28. (II. 23.)

 

 

Jogszabály:

74/2021. (II. 23.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/28. (II. 23.)

 

 

Jogszabály:

75/2021. (II. 23.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/28. (II. 23.)

 

 

Jogszabály:

76/2021. (II. 23.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/28. (II. 23.)

 

 

Jogszabály:

77/2021. (II. 23.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/28. (II. 23.)

 

 

Jogszabály:

78/2021. (II. 23.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/28. (II. 23.)

 

 

Jogszabály:

1072/2021. (II. 23.) Korm. határozat

a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény szerinti agrárkár-enyhítési rendszer alapja forrásainak bővítésével összefüggő kormányzati lépésekről

Megjelent:

MK 2021/28. (II. 23.)

 

 

Jogszabály:

1073/2021. (II. 23.) Korm. határozat

a lendvai Alexandriai Szent Katalin Plébániatemplom felújításához, valamint a horvátországi Remetében található kolostor felújítási munkálataihoz szükséges előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2021/28. (II. 23.)

 

 

Jogszabály:

1074/2021. (II. 23.) Korm. határozat

a 2021. évi női és férfi 3×3 kosárlabda olimpiai kvalifikációs torna megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/28. (II. 23.)

 

 

Jogszabály:

1075/2021. (II. 23.) Korm. határozat

a 2020/21. évi női kosárlabda Euroliga rájátszás zárt rendszerben történő hazai megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/28. (II. 23.)

 

 

2021. II. 22.

Jogszabály:

79/2021. (II. 22.) Korm. rendelet

az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/26. (II. 22.)

Hatályos:

2021. 02. 23.

 

Jogszabály:

2021. évi I. törvény

a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről

Megjelent:

MK 2021/27. (II. 22.)

Hatályos:

2021. 02. 22. 23 órától.

 

Jogszabály:

80/2021. (II. 22.) Korm. rendelet

a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról

Megjelent:

MK 2021/27. (II. 22.)

Hatályos:

2021. 02. 22. 23 órától, 2021. 05. 23.

 

2021. II. 19.

Jogszabály:

67/2021. (II. 19.) Korm. rendelet

a népszámlálás elhalasztásával összefüggő rendelkezésekről

Megjelent:

MK 2021/25. (II. 19.)

Hatályos:

2021. 02. 20.

 

Jogszabály:

68/2021. (II. 19.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a gyógyszertáron kívül történő gyógyszerforgalmazás egyes szabályainak eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2021/25. (II. 19.)

Hatályos:

2021. 02. 20.

 

Jogszabály:

69/2021. (II. 19.) Korm. rendelet

egyes, az egészségügyi szolgálati jogviszonnyal összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról

Megjelent:

MK 2021/25. (II. 19.)

Hatályos:

2021. 02. 20., 2021. 03. 01.

 

Jogszabály:

70/2021. (II. 19.) Korm. rendelet

egyes, az egészségügyi szolgálati jogviszonnyal és az Országos Kórházi Főigazgatóság létrejöttével összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/25. (II. 19.)

Hatályos:

2021. 02. 20., 2021. 03. 01.

 

Jogszabály:

71/2021. (II. 19.) Korm. rendelet

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/25. (II. 19.)

Hatályos:

2021. 02. 20.

 

Jogszabály:

72/2021. (II. 19.) Korm. rendelet

az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 530/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/25. (II. 19.)

Hatályos:

2021. 02. 20.

 

Jogszabály:

73/2021. (II. 19.) Korm. rendelet

a felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/25. (II. 19.)

Hatályos:

2021. 02. 20.

 

Jogszabály:

74/2021. (II. 19.) Korm. rendelet

a Kossuth-díj, a Széchenyi-díj adományozásának rendjéről, valamint a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díj alapításáról és adományozásáról szóló 271/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/25. (II. 19.)

Hatályos:

2021. 02. 20.

 

Jogszabály:

75/2021. (II. 19.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/25. (II. 19.)

Hatályos:

2021. 02. 20.

 

Jogszabály:

76/2021. (II. 19.) Korm. rendelet

a Déli összekötő vasúti Duna-híd korszerűsítése és a Kelenföld-Keleti vasúti vonalszakasz fejlesztése beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2021/25. (II. 19.)

Hatályos:

2021. 02. 20.

 

Jogszabály:

77/2021. (II. 19.) Korm. rendelet

a debreceni velodrom beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Megjelent:

MK 2021/25. (II. 19.)

Hatályos:

2021. 02. 20.

 

Jogszabály:

78/2021. (II. 19.) Korm. rendelet

a nemzetgazdaság működőképességének megőrzése céljából a nyersanyag-ellátás veszélyhelyzet időszaka alatt történő megfelelő biztosítása érdekében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és kapcsolódó kormányrendeletek, valamint a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2021/25. (II. 19.)

Hatályos:

2021. 02. 20.

 

Jogszabály:

6/2021. (II. 19.) MNB rendelet

a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/25. (II. 19.)

Hatályos:

2021. 02. 20.

 

Jogszabály:

3/2021. (II. 19.) AM rendelet

az AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapításával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/25. (II. 19.)

Hatályos:

2021. 02. 20.

 

Jogszabály:

8/2021. (II. 19.) EMMI rendelet

a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/25. (II. 19.)

Hatályos:

2021. 02. 20., 2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

6/2021. (II. 19.) AB határozat

a Kúria Pfv.IV.21.163/2018/4. számú, valamint a Fővárosi Törvényszék 70.P.22-286/2016/13. számú ítéletei alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2021/25. (II. 19.)

 

 

Jogszabály:

7/2021. (II. 19.) AB határozat

a Kúria Pfv.IV.20.636/2016/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz elutasításáról

Megjelent:

MK 2021/25. (II. 19.)

 

 

Jogszabály:

1056/2021. (II. 19.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság egyes agrár forgóeszköz hitelprogramjai igénybevételi lehetőségének meghosszabbításáról

Megjelent:

MK 2021/25. (II. 19.)

 

 

Jogszabály:

1057/2021. (II. 19.) Korm. határozat

a Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési program, továbbá a "Felzárkózó települések" hosszú távú programjának kiterjesztéséről

Megjelent:

MK 2021/25. (II. 19.)

 

 

Jogszabály:

1058/2021. (II. 19.) Korm. határozat

a nemzeti tervvagyonhoz kapcsolódó feladatok ellátásához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/25. (II. 19.)

 

 

Jogszabály:

1059/2021. (II. 19.) Korm. határozat

a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó költségvetési fejezetekkel kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/25. (II. 19.)

 

 

Jogszabály:

1060/2021. (II. 19.) Korm. határozat

a kormányzati szintű beruházás-monitoring rendszer kialakításáról

Megjelent:

MK 2021/25. (II. 19.)

 

 

Jogszabály:

1061/2021. (II. 19.) Korm. határozat

a közúti gépjármű-közlekedési hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok által üzemeltetett műszaki vizsgálóállomások fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/25. (II. 19.)

 

 

Jogszabály:

1062/2021. (II. 19.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről, címrendi kiegészítésről és kormányhatározat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/25. (II. 19.)

 

 

Jogszabály:

1063/2021. (II. 19.) Korm. határozat

a Magyar Nemzeti Levéltár digitális adatvagyona Kormányzati Adattrezorban történő tárolása pénzügyi forrásának biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/25. (II. 19.)

 

 

Jogszabály:

1064/2021. (II. 19.) Korm. határozat

az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet Ukrajnai Különleges Megfigyelői Missziója számára 2500 darab Covid-19 vírusfertőzés kimutatását szolgáló Standard Q COVID-19 típusú antigén gyorsteszt adományozásáról és szállításáról

Megjelent:

MK 2021/25. (II. 19.)

 

 

Jogszabály:

1065/2021. (II. 19.) Korm. határozat

határon túli támogatás forrásszükségletének biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/25. (II. 19.)

 

 

Jogszabály:

1066/2021. (II. 19.) Korm. határozat

a turisztikai célú keskeny nyomközű kisvasutak fejlesztésének II. üteméről szóló 1474/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/25. (II. 19.)

 

 

Jogszabály:

1067/2021. (II. 19.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/25. (II. 19.)

Hatályos:

2021. 02. 20.

 

Jogszabály:

1068/2021. (II. 19.) Korm. határozat

az EFOP-1.6.1-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú ("Felzárkózási együttműködések támogatása" című) projekt összköltségének növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/25. (II. 19.)

Hatályos:

2021. 02. 20.

 

Jogszabály:

1069/2021. (II. 19.) Korm. határozat

a Debrecen város közigazgatási területén fekvő földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2021/25. (II. 19.)

 

 

Jogszabály:

1070/2021. (II. 19.) Korm. határozat

a debreceni velodrom előkészítésével összefüggő intézkedésekről szóló 1298/2020. (VI. 11.) Korm. határozat és a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programról szóló 1839/2016. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/25. (II. 19.)

 

 

Jogszabály:

1071/2021. (II. 19.) Korm. határozat

a 2021. évi FIE Felnőtt Vívó Kard Olimpiai Kvalifikációs versenysorozat megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/25. (II. 19.)

 

 

Jogszabály:

2/2021. (II. 19.) AM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/9. (II. 19.)

Hatályos:

2021. 03. 01.

 

Jogszabály:

2/2021. (II. 19.) BM-ITM-PM együttes utasítás

az illegális migráció és az ahhoz kapcsolódó más jogellenes cselekmények elleni hatósági fellépés hatékonyságának növeléséről, illetve összehangolásáról szóló 8/2010. (II. 19.) IRM-SZMM-PM-KHEM együttes utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/9. (II. 19.)

Hatályos:

2021. 02. 20.

 

Jogszabály:

1/2021. (II. 19.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2018. (VII. 26.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/9. (II. 19.)

Hatályos:

2021. 02. 20.