A hivatkozásokra kattintva a joganyagok közlönyállapota jelenik meg.

 

Változásmutató

Új jogszabályok

2022. I. 21.

Jogszabály:

2/2022. (I. 21.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a 2022. évi felhasználási szabályok megállapítására irányuló módosításáról

Megjelent:

MK 2022/8. (I. 21.)

Hatályos:

2022. 01. 22.

 

Jogszabály:

1/2022. (I. 21.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2020. (VI. 11.) MNB utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/3. (I. 21.)

Hatályos:

2022. 01. 22.

 

Jogszabály:

1/2022. (I. 21.) BM utasítás

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának és rendvédelmi igazgatási alkalmazottainak 2022. évi választható béren kívüli juttatásairól és bankszámla-hozzájárulásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/3. (I. 21.)

Hatályos:

2022. 01. 22.

 

Jogszabály:

1/2022. (I. 21.) ITM utasítás

az Innovációs és Technológiai Minisztérium épületeibe történő be- és kilépés, a benntartózkodás és a parkolás rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/3. (I. 21.)

Hatályos:

2022. 01. 22.

 

Jogszabály:

1/2022. (I. 21.) NVI utasítás

a szavazási levélcsomag személyes átvételére rendelkezésre álló időszak megállapításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/3. (I. 21.)

Hatályos:

2022. 01. 22.

 

Jogszabály:

5/2022. (I. 21.) KKM közlemény

a Magyarország és a Tádzsik Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2021. évi LXXII. törvény 2. §-a, 3. §-a, 1. melléklete és 2. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/3. (I. 21.)

 

 

Jogszabály:

6/2022. (I. 21.) KKM közlemény

a Magyarország és a Tádzsik Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről szóló 2021. évi LXXIII. törvény 2. §-a, 3. §-a, 1. melléklete és 2. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/3. (I. 21.)

 

 

Jogszabály:

7/2022. (I. 21.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a végzettséget és tudományos fokozatokat tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2021. évi CIX. törvény 2. §-a, 3. §-a, 6. §-a és 1. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/3. (I. 21.)

 

 

Jogszabály:

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány

alapító okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/3. (I. 21.)

 

 

2022. I. 20.

Jogszabály:

13/2022. (I. 20.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védettség igazolásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2022/7. (I. 20.)

Hatályos:

2022. 02. 15.

 

Jogszabály:

14/2022. (I. 20.) Korm. rendelet

a Széchenyi Pihenőkártya elfogadói szerződéskötésének egyedi szabályairól

Megjelent:

MK 2022/7. (I. 20.)

Hatályos:

2022. 01. 21., 2022. 02. 04.

 

Jogszabály:

15/2022. (I. 20.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/7. (I. 20.)

Hatályos:

2022. 01. 21.

 

Jogszabály:

16/2022. (I. 20.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2022/7. (I. 20.)

Hatályos:

2022. 01. 21.

 

Jogszabály:

1/2022. (I. 20.) MNB rendelet

a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete alá tartozó személyek és szervezetek törzsadat-bejelentési kötelezettségéről szóló 58/2015. (XII. 22.) MNB rendelet és a Magyar Nemzeti Bank előtti egyes hatósági ügyekben az elektronikus kapcsolattartás szabályairól szóló 36/2017. (XII. 27.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/7. (I. 20.)

Hatályos:

2022. 01. 21.

 

Jogszabály:

2/2022. (I. 20.) SZTFH rendelet

a bírósági végrehajtási eljárásban felszámítandó általános költségátalány mértékéről és megfizetésének szabályairól

Megjelent:

MK 2022/7. (I. 20.)

Hatályos:

2022. 03. 01.

 

Jogszabály:

13/2022. (I. 20.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2022/7. (I. 20.)

 

 

Jogszabály:

14/2022. (I. 20.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2022/7. (I. 20.)

 

 

Jogszabály:

1006/2022. (I. 20.) Korm. határozat

címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2022/7. (I. 20.)

 

 

Jogszabály:

1007/2022. (I. 20.) Korm. határozat

egyes nemzetpolitikai célú kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2022/7. (I. 20.)

 

 

Jogszabály:

1008/2022. (I. 20.) Korm. határozat

a Győri Ipari Park bővítéséről és a bővítéssel összefüggő infrastruktúra-fejlesztésekről

Megjelent:

MK 2022/7. (I. 20.)

 

 

Jogszabály:

1009/2022. (I. 20.) Korm. határozat

a Győr Megyei Jogú Város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2022/7. (I. 20.)

 

 

Jogszabály:

3/2022. (I. 20.) ME határozat

a Végrehajtás Operatív Program Plusz monitoring bizottsága elnökének kinevezéséről

Megjelent:

MK 2022/7. (I. 20.)

 

 

Jogszabály:

4/2022. (I. 20.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Maldív Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2022/7. (I. 20.)

 

 

Jogszabály:

5/2022. (I. 20.) ME határozat

állami felsőoktatási intézmény kancellárjának megbízásáról

Megjelent:

MK 2022/7. (I. 20.)

 

 

2022. I. 17.

Jogszabály:

2/2022. (I. 17.) HM rendelet

a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet és a honvédelmi alkalmazottak jogállásával összefüggő kérdésekről szóló 21/2018. (XII. 28.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/6. (I. 17.)

Hatályos:

2022. 01. 18.

 

Jogszabály:

2/2022. (I. 17.) ME határozat

az Országos Statisztikai Tanács tagjának felmentéséről és új tagjának megbízásáról

Megjelent:

MK 2022/6. (I. 17.)

 

 

Jogszabály:

2/2022. (I. 17.) HM utasítás

az egészségügyi munkakörű katonák és az egészségügyi honvédelmi alkalmazottak részére járó, illetményen felüli további díjakról, azok jogosultsági feltételeiről, mértékéről szóló 39/2021. (VIII. 9.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/2. (I. 17.)

Hatályos:

2022. 01. 18.

 

Jogszabály:

EMMI közlemény

elismerések adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/2. (I. 17.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/2. (I. 17.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Bírósági Végrehajtói Kar pályázati felhívása

önálló bírósági végrehajtói álláshelyek betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/2. (I. 17.)

 

 

Jogszabály:

103/2021. (XII. 1.) OBT határozat

a Juhász Andor-díj alapításáról és adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/2. (I. 17.)

 

 

Jogszabály:

ITM hirdetmény

bélyegző érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/2. (I. 17.)

 

 

2022. I. 14.

Jogszabály:

6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet

az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2022/5. (I. 14.)

Hatályos:

2022. 02. 01., 2022. 02. 15.

 

Jogszabály:

7/2022. (I. 14.) Korm. rendelet

a COVID-19 betegséggel összefüggő járványügyi megfigyelés esetén alkalmazandó egyes szabályokról szóló 409/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/5. (I. 14.)

Hatályos:

2022. 01. 15.

 

Jogszabály:

8/2022. (I. 14.) Korm. rendelet

a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásról

Megjelent:

MK 2022/5. (I. 14.)

Hatályos:

2022. 01. 17.

 

Jogszabály:

9/2022. (I. 14.) Korm. rendelet

a polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének ellentételezése érdekében az 5000 lakos alatti települési önkormányzatok támogatásáról

Megjelent:

MK 2022/5. (I. 14.)

Hatályos:

2022. 01. 17.

 

Jogszabály:

10/2022. (I. 14.) Korm. rendelet

az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi önkormányzatok és a magán fenntartók által fenntartott köznevelési és szakképző intézményben foglalkoztatott, a nemzetiségi nevelési-oktatási feladatokat ellátó pedagógusok bérfejlesztéséhez nyújtott 2022. évi kiegészítő költségvetési támogatásról, valamint a bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye által az állami iskolában szervezett hit- és erkölcstanoktatáshoz kapcsolódóan a figyelembe vehető csoportlétszámok csökkentésével megvalósuló bérfejlesztésről

Megjelent:

MK 2022/5. (I. 14.)

Hatályos:

2022. 01. 17.

 

Jogszabály:

11/2022. (I. 14.) Korm. rendelet

az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/5. (I. 14.)

Hatályos:

2022. 01. 17.

 

Jogszabály:

12/2022. (I. 14.) Korm. rendelet

a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/5. (I. 14.)

Hatályos:

2022. 01. 15.

 

Jogszabály:

1/2022. (I. 14.) SZTFH rendelet

a bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 6/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/5. (I. 14.)

Hatályos:

2022. 01. 15.

 

Jogszabály:

1/2022. (I. 14.) AM rendelet

az agrárgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói tevékenységről és az agrárgazdasági szaktanácsadási rendszerről

Megjelent:

MK 2022/5. (I. 14.)

Hatályos:

2022. 02. 13.

 

Jogszabály:

2/2022. (I. 14.) EMMI rendelet

egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek a vizsgálati gyógyszerekkel végzett klinikai vizsgálatokra vonatkozó, jogharmonizációs célú módosításáról

Megjelent:

MK 2022/5. (I. 14.)

Hatályos:

2022. 01. 31.

 

Jogszabály:

3/2022. (I. 14.) EMMI rendelet

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2022/5. (I. 14.)

Hatályos:

2022. 01. 15., 2022. 02. 01.

 

Jogszabály:

4/2022. (I. 14.) EMMI rendelet

az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/5. (I. 14.)

Hatályos:

2022. 01. 17.

 

Jogszabály:

1004/2022. (I. 14.) Korm. határozat

a közszféra egyes területei béremeléséhez nyújtott támogatásról

Megjelent:

MK 2022/5. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

1005/2022. (I. 14.) Korm. határozat

az 5000 lakos alatti települési önkormányzatok tekintetében a polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének ellentételezését szolgáló támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2022/5. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

1/2022. (I. 14.) MvM utasítás

a fővárosi és megyei kormányhivatalok Egységes Iratkezelési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/1. (I. 14.)

Hatályos:

2022. 01. 15.

 

Jogszabály:

2/2022. (I. 14.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/1. (I. 14.)

Hatályos:

2022. 01. 15.

 

Jogszabály:

1/2022. (I. 14.) HM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének feladatairól, az azokkal történő gazdálkodás szabályairól és a költségvetési támogatások biztosításának egyes kérdéseiről szóló 35/2019. (IV. 30.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/1. (I. 14.)

Hatályos:

2022. 01. 15.

 

Jogszabály:

1/2022. (I. 14.) IM utasítás

az Igazságügyi Minisztérium Egyedi Iratkezelési Szabályzatának kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/1. (I. 14.)

Hatályos:

2022. 01. 15.

 

Jogszabály:

1/2022. (I. 14.) KH utasítás

a Közbeszerzési Hatóság Közszolgálati Szabályzatáról szóló 2/2020. (IV. 30.) KH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/1. (I. 14.)

Hatályos:

2022. 01. 15.

 

Jogszabály:

1/2022. (I. 14.) NAV utasítás

az Egységes Iratkezelési Szabályzatról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/1. (I. 14.)

Hatályos:

2022. 01. 15.

 

Jogszabály:

1/2022. (I. 14.) NKFIH utasítás

egyes normatív utasítások hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/1. (I. 14.)

Hatályos:

2022. 01. 15.

 

Jogszabály:

1/2022. (I. 14.) OBH utasítás

a VI. Bíróságok fejezet fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának 2022. évi rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/1. (I. 14.)

Hatályos:

2022. 01. 15.

 

Jogszabály:

1/2022. (I. 14.) ORFK utasítás

az Igazságügyi Palotába történő belépés és az onnan való kilépés rendjéről szóló 9/2014. (IV. 14.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/1. (I. 14.)

Hatályos:

2022. 01. 17.

 

Jogszabály:

1/2022. (I. 14.) KKM közlemény

a Magyarország és a Belga Királyság között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2015. évi CLXXVI. törvény 2. §-a és 3. §-a hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/1. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

2/2022. (I. 14.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Kongói Demokratikus Köztársaság Kormánya között a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/1. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

3/2022. (I. 14.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Közép-afrikai Köztársaság Kormánya között a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/1. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

4/2022. (I. 14.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a Magyarország Kormányának a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló, 2014. március 28-án kelt megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2021. évi LXXI. törvény 2. §-a, 3. §-a, 1. melléklete és 2. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/1. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

SZTFH közlemény

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/1. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

ITM közlemény

az Európai Unió Kibocsátás-kereskedelmi Rendszerén (EU ETS) belüli létesítmények részére a 2021. évben térítésmentesen kiosztásra került kibocsátási egységek mennyiségének közzétételéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/1. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/1. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

Közbeszerzési Hatóság közleménye

a Közbeszerzési Kiválósági Díj 2021. évi díjazottjairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/1. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

Közbeszerzési Hatóság közleménye

a Közbeszerzési Nívódíj 2021. évi díjazottjairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/1. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság

Szervezeti és Működési Szabályzata

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/1. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

Közlemény

az országos tisztifőorvos által kiadott, a 2020. évben azonosított új koronavírussal kapcsolatos járványügyi és infekciókontroll szabályokról szóló eljárásrendről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/1. (I. 14.)

 

 

2022. I. 12.

Jogszabály:

5/2022. (I. 12.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzetre tekintettel a gyermeket nevelő magánszemélyek adóvisszatérítésével kapcsolatos egyéb intézkedésekről

Megjelent:

MK 2022/4. (I. 12.)

Hatályos:

2022. 01. 13., 2022. 01. 27.

 

Jogszabály:

1/2022. (I. 12.) NVTNM rendelet

a Védelmi Innovációs Kutatóintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/4. (I. 12.)

Hatályos:

2022. 01. 13.

 

Jogszabály:

1/2022. (I. 12.) PM rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény hatálybalépésével, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységével összefüggő rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2022/4. (I. 12.)

Hatályos:

2022. 01. 15.

 

Jogszabály:

9/2022. (I. 12.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2022/4. (I. 12.)

 

 

Jogszabály:

10/2022. (I. 12.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2022/4. (I. 12.)

 

 

Jogszabály:

11/2022. (I. 12.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2022/4. (I. 12.)

 

 

Jogszabály:

12/2022. (I. 12.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2022/4. (I. 12.)

 

 

Jogszabály:

1003/2022. (I. 12.) Korm. határozat

a Ghánai Köztársaság részére történő COVID-19 vakcina adományozásáról

Megjelent:

MK 2022/4. (I. 12.)

 

 

2022. I. 11.

Jogszabály:

1/2022. (I. 11.) IM rendelet

a 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazási eljárások határidőinek és határnapjainak megállapításáról

Megjelent:

MK 2022/3. (I. 11.)

Hatályos:

2022. 01. 12.

 

Jogszabály:

2/2022. (I. 11.) IM rendelet

a közös eljárásban lebonyolított országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről

Megjelent:

MK 2022/3. (I. 11.)

Hatályos:

2022. 01. 12.

 

Jogszabály:

3/2022. (I. 11.) IM rendelet

az országgyűlési képviselők általános választásán és az azzal közös eljárásban lebonyolított országos népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási és népszavazási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, a fővárosi és megyei kormányhivatal választásokkal összefüggő informatikai feladatai ellátásának részletes szabályairól, valamint a közös eljárásban használandó nyomtatványokról

Megjelent:

MK 2022/3. (I. 11.)

Hatályos:

2022. 01. 12.

 

Jogszabály:

7/2022. (I. 11.) KE határozat

az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választása kitűzéséről

Megjelent:

MK 2022/3. (I. 11.)

 

 

Jogszabály:

8/2022. (I. 11.) KE határozat

országos népszavazás időpontjának kitűzéséről

Megjelent:

MK 2022/3. (I. 11.)

 

 

2022. I. 7.

Jogszabály:

2/2022. (I. 7.) Korm. rendelet

egyes eljárási szabályok módosításáról

Megjelent:

MK 2022/2. (I. 7.)

Hatályos:

2022. 01. 08.

 

Jogszabály:

3/2022. (I. 7.) Korm. rendelet

az elektronikus cigaretta, utántöltő flakon és dohányzást imitáló elektronikus eszköz kiskereskedelméhez kapcsolódó kompenzációs eljárás részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2022/2. (I. 7.)

Hatályos:

2022. 01. 08.

 

Jogszabály:

4/2022. (I. 7.) Korm. rendelet

a játékosügynöki tevékenységről

Megjelent:

MK 2022/2. (I. 7.)

Hatályos:

2022. 02. 07.

 

Jogszabály:

1/2022. (I. 7.) TNM rendelet

a nemzetiségi és egyházi célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2019. (III. 19.) TNM rendeletnek a 2022. évi felhasználási szabályok megállapítására irányuló módosításáról

Megjelent:

MK 2022/2. (I. 7.)

Hatályos:

2022. 01. 08.

 

Jogszabály:

2/2022. (I. 7.) MK rendelet

a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásával összefüggő hitelezői tájékoztatásról szóló 1/2022. (I. 3.) MK rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/2. (I. 7.)

Hatályos:

2022. 01. 08.

 

Jogszabály:

1/2022. (I. 7.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. szakmai feladatai ellátásának támogatásával kapcsolatos módosításáról

Megjelent:

MK 2022/2. (I. 7.)

Hatályos:

2022. 01. 08.

 

Jogszabály:

1/2022. (I. 7.) EMMI rendelet

a játékosügynöki tevékenység bejelentése esetén fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

Megjelent:

MK 2022/2. (I. 7.)

Hatályos:

2022. 02. 07.

 

Jogszabály:

1/2022. (I. 7.) HM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 5/2018. (III. 8.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/2. (I. 7.)

Hatályos:

2022. 01. 08.

 

Jogszabály:

1/2022. (I. 7.) ITM rendelet

a 2022. évi Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervről

Megjelent:

MK 2022/2. (I. 7.)

Hatályos:

2022. 01. 08.

 

Jogszabály:

2/2022. (I. 7.) ITM rendelet

egyes miniszteri rendeletek szervezeti változásokkal összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/2. (I. 7.)

Hatályos:

2022. 01. 08.

 

Jogszabály:

1/2022. (I. 7.) AB határozat

az Országgyűlés 32/2021. (XI. 30.) OGY határozata helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2022/2. (I. 7.)

 

 

Jogszabály:

1/2022. (I. 7.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2022/2. (I. 7.)

 

 

Jogszabály:

2/2022. (I. 7.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2022/2. (I. 7.)

 

 

Jogszabály:

3/2022. (I. 7.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2022/2. (I. 7.)

 

 

Jogszabály:

4/2022. (I. 7.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2022/2. (I. 7.)

 

 

Jogszabály:

5/2022. (I. 7.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2022/2. (I. 7.)

 

 

Jogszabály:

6/2022. (I. 7.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2022/2. (I. 7.)

 

 

Jogszabály:

1001/2022. (I. 7.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség és a XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezetek közötti előirányzat- átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2022/2. (I. 7.)

 

 

Jogszabály:

1002/2022. (I. 7.) Korm. határozat

a Magyarország projektjavaslatainak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2021. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról szóló 1990/2021. (XII. 28.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/2. (I. 7.)

 

 

2022. I. 3.

Jogszabály:

1/2022. (I. 3.) Korm. rendelet

a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/1. (I. 3.)

Hatályos:

2022. 01. 04.

 

Jogszabály:

1/2022. (I. 3.) MK rendelet

a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásával összefüggő hitelezői tájékoztatásról

Megjelent:

MK 2022/1. (I. 3.)

Hatályos:

2022. 01. 04.

 

Jogszabály:

1/2022. (I. 3.) ME határozat

az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója megbízatása megszűnésének megállapításáról és az Országos Atomenergia Hivatal elnökének kinevezéséről

Megjelent:

MK 2022/1. (I. 3.)

 

 

2021. XII. 30.

Jogszabály:

832/2021. (XII. 30.) Korm. rendelet

a Miniszterelnökséget vezető miniszter család-, gyermek- és ifjúságpolitikai feladat- és hatáskörébe tartozó jogszabályok meghatározásáról és egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/246. (XII. 30.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

29/2021. (XII. 30.) NVTNM rendelet

a XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezetnek a kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokat finanszírozó központi kezelésű kiadási előirányzatai felhasználásáról

Megjelent:

MK 2021/246. (XII. 30.)

Hatályos:

2021. 12. 31.

 

Jogszabály:

30/2021. (XII. 30.) NVTNM rendelet

a Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a VB Szolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/246. (XII. 30.)

Hatályos:

2021. 12. 30. 17 órától.

 

Jogszabály:

2/2021. (XII. 30.) PTNM rendelet

a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 1/2021. (IV. 9.) PTNM rendeletnek a 2022. évi felhasználási szabályok megállapítására irányuló módosításáról

Megjelent:

MK 2021/246. (XII. 30.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

20/2021. (XII. 30.) IM rendelet

a lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról szóló 11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/246. (XII. 30.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

66/2021. (XII. 30.) ITM rendelet

egyes energetikai árszabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/246. (XII. 30.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

67/2021. (XII. 30.) ITM rendelet

egyes megújuló energia tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/246. (XII. 30.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

68/2021. (XII. 30.) ITM rendelet

a bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és biomasszából előállított tüzelőanyagok fenntarthatósági követelményeknek való megfelelésével kapcsolatos üvegházhatású gázkibocsátás elkerülés kiszámításának szabályairól

Megjelent:

MK 2021/246. (XII. 30.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

69/2021. (XII. 30.) ITM rendelet

a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról szóló 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/246. (XII. 30.)

Hatályos:

2021. 12. 31.

 

Jogszabály:

70/2021. (XII. 30.) ITM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 14/2019. (VI. 12.) ITM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/246. (XII. 30.)

Hatályos:

2021. 12. 31., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

71/2021. (XII. 30.) ITM rendelet

egyes bányászati tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/246. (XII. 30.)

Hatályos:

2021. 12. 31., 2022. 01. 01., 2022. 02. 01., 2022. 03. 01.

 

Jogszabály:

22/2021. (XII. 30.) PM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok címrendi változása miatti módosításáról

Megjelent:

MK 2021/246. (XII. 30.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

646/2021. (XII. 30.) KE határozat

miniszteri megbízatás megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2021/246. (XII. 30.)

 

 

Jogszabály:

2012/2021. (XII. 30.) Korm. határozat

a VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlóként kijelölhető személyként történő meghatározásáról

Megjelent:

MK 2021/246. (XII. 30.)

 

 

Jogszabály:

13/2021. (XII. 30.) PM utasítás

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2020. (XII. 30.) PM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/66. (XII. 30.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

63/2021. (XII. 30.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti határhidak és határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló 2017. szeptember 14-én, Budapesten aláírt Megállapodást módosító 1. Kiegészítés kihirdetéséről szóló 2021. évi CXXVI. törvény 2. §-a, 3. §-a és 1. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/66. (XII. 30.)

 

 

Jogszabály:

Miniszterelnökség közleménye

a Nemzetiségekért Díj 2021. évi díjazottjairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/66. (XII. 30.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/66. (XII. 30.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/66. (XII. 30.)

 

 

Jogszabály:

ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye

az irodalmi és zeneművek sugárzás útján, vezetékkel vagy egyéb módon a nyilvánossághoz történő közvetítéséért, kódoltan történő eredeztetéséért fizetendő szerzői jogdíjakról, valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről (R-TV 22)

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/66. (XII. 30.)

 

 

Jogszabály:

HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület (HUNGART)

2022. évi díjszabása

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/66. (XII. 30.)

 

 

Jogszabály:

Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) díjszabása

az előadás sugárzás vagy a nyilvánossághoz történő átvitel céljára készült rögzítésének díjáról és a felhasználás egyéb feltételeiről (ISM22)

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/66. (XII. 30.)

 

 

Jogszabály:

ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye

zeneművek nyilvánosság számára egyedi lehívásra ("on demand") hozzáférhetővé tétele fejében fizetendő szerzői jogdíjakról, valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről (I 22)

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/66. (XII. 30.)

 

 

Jogszabály:

Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) és Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesület (MAHASZ) közös díjszabása

a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételnek vagy az arról készült másolatnak a sugárzásáért és bármilyen más módon történő nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendő előadóművészi és hangfelvétel-előállítói jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről (EJI-MAHASZ S22)

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/66. (XII. 30.)

 

 

Jogszabály:

ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye

a vendéglátó üzletek és szálláshelyek számára az irodalmi és zeneművek nem színpadi nyilvános előadásának engedélyezése fejében fizetendő szerzői jogdíjakról és a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről, valamint a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesülettel és az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesülettel egyetértésben a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek vagy arról készült másolatok nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendő szomszédos jogi jogdíjakról és azok megfizetésének egyéb feltételeiről (V22)

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/66. (XII. 30.)

 

 

2021. XII. 29.

Jogszabály:

830/2021. (XII. 29.) Korm. rendelet

a felsőoktatásban szerezhető egyes pedagógusképesítések jegyzékéről és egyes, a felsőoktatást érintő kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/245. (XII. 29.)

Hatályos:

2021. 12. 30.

 

Jogszabály:

831/2021. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/245. (XII. 29.)

Hatályos:

2021. 12. 31.

 

Jogszabály:

26/2021. (XII. 29.) NVTNM rendelet

az állam öröklése és az államot megillető egyéb jogok gyakorlása esetén a magyar állam képviseletéről

Megjelent:

MK 2021/245. (XII. 29.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

27/2021. (XII. 29.) NVTNM rendelet

egyes gazdasági társaságokat érintő változások átvezetése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/245. (XII. 29.)

Hatályos:

2021. 12. 30.

 

Jogszabály:

28/2021. (XII. 29.) NVTNM rendelet

az M5, az M6, az M8 és az M60 autópálya koncessziós szerződései szerinti állami tulajdonú vagyonelemek felett az államot megillető tulajdonosi jogokat gyakorló és kötelezettségeket teljesítő személy kijelöléséről szóló 9/2018. (XII. 21.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/245. (XII. 29.)

Hatályos:

2021. 12. 30.

 

Jogszabály:

50/2021. (XII. 29.) AM rendelet

egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/245. (XII. 29.)

Hatályos:

2022. 01. 01., 2022. 03. 01.

 

Jogszabály:

51/2021. (XII. 29.) AM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott intézkedések megvalósulásának időtartama alatt, elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról szóló 57/2015. (XII. 23.) MvM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/245. (XII. 29.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

62/2021. (XII. 29.) EMMI rendelet

egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/245. (XII. 29.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

63/2021. (XII. 29.) ITM rendelet

a pedagógusképzés képzési terület egyes szakjainak képzési és kimeneti követelményeiről

Megjelent:

MK 2021/245. (XII. 29.)

Hatályos:

2021. 12. 30.

 

Jogszabály:

64/2021. (XII. 29.) ITM rendelet

a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet, valamint egyes kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/245. (XII. 29.)

Hatályos:

2021. 12. 30., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

65/2021. (XII. 29.) ITM rendelet

a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és az új képzések létesítéséről

Megjelent:

MK 2021/245. (XII. 29.)

Hatályos:

2021. 12. 30.

 

Jogszabály:

21/2021. (XII. 29.) PM rendelet

a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Megjelent:

MK 2021/245. (XII. 29.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2001/2021. (XII. 29.) Korm. határozat

a 2021-2027 programozási időszakra vonatkozó Partnerségi Megállapodás tervezetének elfogadásáról és az Európai Bizottság részére történő benyújtásáról

Megjelent:

MK 2021/245. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

2002/2021. (XII. 29.) Korm. határozat

a 2021-2027 közötti időszakban a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap Plusz Programjának elfogadásáról

Megjelent:

MK 2021/245. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

2003/2021. (XII. 29.) Korm. határozat

Magyarországnak a Közös Agrárpolitika 2023-2027 közötti időszakra vonatkozó Stratégiai Tervével kapcsolatos egyes kérdésekről

Megjelent:

MK 2021/245. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

2004/2021. (XII. 29.) Korm. határozat

a hazai kommunikációért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2021/245. (XII. 29.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2005/2021. (XII. 29.) Korm. határozat

a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló, valamint a 100%-nál kisebb önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2021. október-novemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2021/245. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

2006/2021. (XII. 29.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2021. október-novemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2021/245. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

2007/2021. (XII. 29.) Korm. határozat

a Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós Korlátolt Felelősségű Társaság állami tulajdonban lévő üzletrészének Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő ingyenes tulajdonba adásáról

Megjelent:

MK 2021/245. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

2008/2021. (XII. 29.) Korm. határozat

a Debreceni Egyetem sugárterápiás eszközfejlesztésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2021/245. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

2009/2021. (XII. 29.) Korm. határozat

a Kaposvár Megyei Jogú Város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2021/245. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

2010/2021. (XII. 29.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1652/2021. (IX. 21.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/245. (XII. 29.)

Hatályos:

2021. 12. 30.

 

Jogszabály:

2011/2021. (XII. 29.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében megvalósuló Előzetes Integrált Területi Programok jóváhagyásáról szóló 1658/2021. (IX. 24.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/245. (XII. 29.)

Hatályos:

2021. 12. 30.

 

Jogszabály:

2/2021. (XII. 29.) SZTFH utasítás

a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2021. (X. 1.) SZTFH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/65. (XII. 29.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

6/2021. (XII. 29.) MK utasítás

a Miniszterelnöki Kabinetiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2020. (I. 31.) MK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/65. (XII. 29.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

21/2021. (XII. 29.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyedi Iratkezelési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/65. (XII. 29.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

69/2021. (XII. 29.) HM utasítás

repülőbázis- és katonai létesítmény látogatás, valamint főbb fegyver- és haditechnikai rendszerek új típusainak bemutatása előkészítéséről és végrehajtásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/65. (XII. 29.)

Hatályos:

2021. 12. 30.

 

Jogszabály:

13/2021. (XII. 29.) IM utasítás

az Igazságügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2019. (VIII. 1.) IM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/65. (XII. 29.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

29/2021. (XII. 29.) ITM utasítás

az Innovációs és Technológiai Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2019. (II. 28.) ITM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/65. (XII. 29.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

12/2021. (XII. 29.) PM utasítás

a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/65. (XII. 29.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

44/2021. (XII. 29.) BVOP utasítás

a Telekom hálózatos, nem nyilvános mobil távközlési szolgáltatás fogvatartottak részére történő működtetésével kapcsolatos feladatokról szóló 35/2020. (VII. 16.) BVOP utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/65. (XII. 29.)

Hatályos:

2021. 12. 30.

 

Jogszabály:

16/2021. (XII. 29.) GVH utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/65. (XII. 29.)

Hatályos:

2021. 12. 30., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

1/2021. (XII. 29.) OKFŐ utasítás

az állami fenntartású egészségügyi szolgáltatónál egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy illetményén felüli díjairól és vezetői juttatásairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/65. (XII. 29.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

18/2021. (XII. 29.) SZTNH utasítás

a közbeszerzési szabályzatról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/65. (XII. 29.)

Hatályos:

2021. 12. 30.

 

Jogszabály:

62/2021. (XII. 29.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és Belize Kormánya között a diplomata-, szolgálati és hivatalos útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről szóló Megállapodás hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/65. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/65. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

2/2021. (XII. 13.) KKB határozat

Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság 2022. évi munkatervének elfogadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/65. (XII. 29.)

Hatályos:

2021. 12. 30.

 

Jogszabály:

3/2021. (XII. 13.) KKB határozat

a téli felkészülés helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/65. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

4/2021. (XII. 13.) KKB határozat

a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság Tudományos Tanács tagjainak módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/65. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a személyi jövedelemadó meghatározott részének felhasználásáról rendelkező magánszemély nyilatkozatára igényt tartó vallási közösségek részére történő technikai szám kiadásról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/65. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/65. (XII. 29.)

 

 

2021. XII. 28.

Jogszabály:

799/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

a tudományos és innovációs, a technológiai és az ipari parkokról

Megjelent:

MK 2021/243. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 01. 05.

 

Jogszabály:

800/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a szakképzéssel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/243. (XII. 28.)

Hatályos:

2021. 12. 29., 2022. 01. 01., 2022. 09. 15.

 

Jogszabály:

801/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a Központi Költségvetés Végrehajtását Támogató Rendszer bevezetésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/243. (XII. 28.)

Hatályos:

2021. 12. 29., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

802/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések ellenőrzéséről szóló 2018. évi LVII. törvény végrehajtásáról szóló 246/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/243. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 01. 05.

 

Jogszabály:

803/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

a pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megteremtéséről és működtetéséről szóló 2021. évi XLIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2021/243. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 02. 01., 2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

804/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

a pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megteremtéséről és működtetéséről szóló 2021. évi XLIII. törvény egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2021/243. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 02. 01., 2022. 02. 15.

 

Jogszabály:

805/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

a nemzeti kiberbiztonsági tanúsító hatóság által kiszabható bírság mértékéről, a bírság kiszabásának és befizetésének részletes eljárási szabályairól, valamint a Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács, valamint a Kiberbiztonsági Fórum és a kiberbiztonsági ágazati munkacsoportok létrehozásával, működtetésével kapcsolatos szabályokról, feladat- és hatáskörükről szóló 484/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/243. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 01. 01., 2022. 01. 28.

 

Jogszabály:

806/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény utazási költségtérítésre vonatkozó szabályainak a veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2021/243. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 01. 01., 2022. 01. 15.

 

Jogszabály:

807/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek az utazási költségtérítési rendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/243. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

808/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/243. (XII. 28.)

Hatályos:

2021. 12. 31.

 

Jogszabály:

809/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/243. (XII. 28.)

Hatályos:

2021. 12. 29.

 

Jogszabály:

810/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/243. (XII. 28.)

Hatályos:

2021. 12. 30.

 

Jogszabály:

811/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet és a Göd város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló 294/2020. (VI. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/243. (XII. 28.)

Hatályos:

2021. 12. 29.

 

Jogszabály:

812/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/243. (XII. 28.)

Hatályos:

2021. 12. 29.

 

Jogszabály:

10/2021. (XII. 28.) MK rendelet

a mozgóképszakmai hatóság által vezetett nyilvántartások részletes szabályairól és az igazolások kiadásának rendjéről szóló 8/2019. (XII. 30.) MK rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/243. (XII. 28.)

Hatályos:

2021. 12. 29.

 

Jogszabály:

49/2021. (XII. 28.) AM rendelet

egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/243. (XII. 28.)

Hatályos:

2021. 12. 31.

 

Jogszabály:

59/2021. (XII. 28.) EMMI rendelet

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek robotsebészeti eljárásokkal összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/243. (XII. 28.)

Hatályos:

2021. 12. 31., 2022. 02. 01.

 

Jogszabály:

17/2021. (XII. 28.) PM rendelet

a Központi Költségvetés Végrehajtását Támogató Rendszer alkalmazásáról és az azzal összefüggő követelményekről

Megjelent:

MK 2021/243. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

8/2021. Polgári jogegységi határozat

a büntetőügyben tartott nyilvános tárgyaláson készített képmás hozzáférhetővé tételéről

Megjelent:

MK 2021/243. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

3/2021. Közigazgatási-polgári jogegységi határozat

a törvényszék mint elsőfokú bíróság - a közigazgatási perben hozott ítélethez kapcsolódó - végrehajtási tárgyú végzése elleni fellebbezést elbíráló bíróság meghatározásáról

Megjelent:

MK 2021/243. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.I.60.015/2021/15. határozata

A 2/2014. PJE határozat 1. pontja azzal a kötelező értelmezéssel alkalmazható, amely szerint akkor megfelelő tartalmú az árfolyamkockázatról nyújtott tájékoztatás, ha az általánosan tájékozott, észszerűen figyelmes és körültekintő, átlagos fogyasztó a tájékoztatás alapján a szerződéshez kapcsolódó árfolyamkockázat tényén és mibenlétén kívül azt is felismerheti és értékelni tudja, hogy a nemzeti fizetőeszköz (a forint) árfolyama a kölcsön nyilvántartásba vétele szerinti deviza árfolyamához képest számára akár jelentős mértékben is kezdvezőtlenül változhat, és ezáltal a fogyasztó fennálló tartozásának, a szerződés szerinti ütemezésben esedékessé váló fizetési kötelezettségének mértéke jelentősen megemelkedhet.

Megjelent:

MK 2021/243. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1990/2021. (XII. 28.) Korm. határozat

a Magyarország projektjavaslatainak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2021. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

Megjelent:

MK 2021/243. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1991/2021. (XII. 28.) Korm. határozat

az állatvédelemmel kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/243. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1992/2021. (XII. 28.) Korm. határozat

a Tudományos és Innovációs, Technológiai és Ipari Park Tanácsról

Megjelent:

MK 2021/243. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 01. 05.

 

Jogszabály:

1993/2021. (XII. 28.) Korm. határozat

a tudományos és innovációs parkokkal, technológiai parkokkal és ipari parkokkal összefüggő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/243. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1994/2021. (XII. 28.) Korm. határozat

a Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia elfogadásáról

Megjelent:

MK 2021/243. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1995/2021. (XII. 28.) Korm. határozat

a Kaposvár Északi Ipari Park és innovációs terület kialakításáról

Megjelent:

MK 2021/243. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1996/2021. (XII. 28.) Korm. határozat

a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó költségvetési fejezettel kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/243. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1997/2021. (XII. 28.) Korm. határozat

a Göd város közigazgatási területén kijelölt ipari-innovációs fejlesztési terület fejlesztésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1523/2021. (VII. 30.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/243. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

813/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény, valamint a minimálbér és a garantált bérminimum 2022. évi emelésével összefüggésben szükséges adóintézkedésekről, valamint egyes más intézkedésekről szóló 2021. évi CXXXI. törvény hatálybalépésére tekintettel egyes veszélyhelyzeti kormányrendeletek hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2021/244. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól

Megjelent:

MK 2021/244. (XII. 28.)

Hatályos:

2021. 12. 31., 2022. 01. 01., 2022. 01. 14.

 

Jogszabály:

815/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépésére tekintettel egyes törvények eltérő alkalmazásáról szóló 647/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/244. (XII. 28.)

Hatályos:

2021. 12. 29.

 

Jogszabály:

816/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzetre tekintettel a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény szabályaitól való eltérésről

Megjelent:

MK 2021/244. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 01. 01., 2022. 01. 15.

 

Jogszabály:

817/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején a villamos energiáról szóló törvény szerinti egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról

Megjelent:

MK 2021/244. (XII. 28.)

Hatályos:

2021. 12. 29., 2022. 01. 12.

 

Jogszabály:

818/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi gazdasági intézkedésről

Megjelent:

MK 2021/244. (XII. 28.)

Hatályos:

2021. 12. 29., 2022. 01. 12.

 

Jogszabály:

819/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati elismerésével kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 664/2021. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/244. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

820/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi dolgozókat megillető illetményen felül járó díjakkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/244. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

821/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

a bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és biomasszából előállított tüzelőanyagok fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról

Megjelent:

MK 2021/244. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 01. 01., 2022. 03. 31.

 

Jogszabály:

822/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

a vízkészletjárulék fizetésének átmeneti szabályairól

Megjelent:

MK 2021/244. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 01. 05., 2022. 01. 19.

 

Jogszabály:

823/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/244. (XII. 28.)

Hatályos:

2021. 12. 29.

 

Jogszabály:

824/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

Megjelent:

MK 2021/244. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

825/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

egyes bányászati tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/244. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 01. 01., 2022. 02. 01.

 

Jogszabály:

826/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 405/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/244. (XII. 28.)

Hatályos:

2021. 12. 29.

 

Jogszabály:

827/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet és egyes vagyongazdálkodást érintő kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/244. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

828/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/244. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 02. 01.

 

Jogszabály:

829/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

a BSL3 és BSL4 minősítésű Nemzeti Biztonsági Laboratórium komplexum megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és a beruházás kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2021/244. (XII. 28.)

Hatályos:

2021. 12. 29.

 

Jogszabály:

22/2021. (XII. 28.) SZTFH rendelet

a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettségről, valamint a dohánygyártmányok árbejelentésének és árközzétételének részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2021/244. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

60/2021. (XII. 28.) EMMI rendelet

az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/244. (XII. 28.)

Hatályos:

2021. 12. 31.

 

Jogszabály:

61/2021. (XII. 28.) EMMI rendelet

a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/244. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

18/2021. (XII. 28.) PM rendelet

az adózási szempontból nem együttműködő államok listájának közzétételéről szóló 19/2020. (XII. 30.) PM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/244. (XII. 28.)

Hatályos:

2021. 12. 31.

 

Jogszabály:

19/2021. (XII. 28.) PM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendeletnek a támogatási célok és uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályok miatti módosításáról

Megjelent:

MK 2021/244. (XII. 28.)

Hatályos:

2021. 12. 29.

 

Jogszabály:

20/2021. (XII. 28.) PM rendelet

a költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről szóló 22/2019. (XII. 23.) PM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/244. (XII. 28.)

Hatályos:

2021. 12. 29.

 

Jogszabály:

1998/2021. (XII. 28.) Korm. határozat

az Örmény Köztársaság részére történő COVID-19 vakcina adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/244. (XII. 28.)

Hatályos:

2021. 12. 29., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

1999/2021. (XII. 28.) Korm. határozat

az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek illetményen felül járó díjazása érdekében az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Célelőirányzatok jogcím 2022. évi előirányzatának megemeléséről

Megjelent:

MK 2021/244. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2000/2021. (XII. 28.) Korm. határozat

a Magyar Falu Programhoz kapcsolódó közösségi csűr kialakításának II. üteméhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/244. (XII. 28.)

 

 

2021. XII. 27.

Jogszabály:

785/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet

a kóbor állat befogásával, tulajdonjogának átruházásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásának részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

786/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet

a családok támogatásaira vonatkozó egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

787/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet

egyes energetikai tárgyú jogszabályok módosításáról

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 01., 2022. 01. 12., 2022. 03. 01., 2022. 04. 30., 2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

788/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet

egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 11., 2022. 06. 01.

 

Jogszabály:

789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet

a közlekedési hatósági jogalkalmazással összefüggő egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 01., 2022. 01. 25., 2022. 01. 27., 2022. 02. 01., 2022. 06. 01., 2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet

egyes közneveléssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 01., 2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

791/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek az I. Mobilitási Csomag egyes jogszabályainak jogharmonizációjával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2021. 12. 28., 2022. 02. 02., 2022. 02. 21., 2022. 05. 21.

 

Jogszabály:

792/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet

egyes kiemelt beruházásokhoz kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2021. 12. 28.

 

Jogszabály:

793/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet

a világörökségi területté jelölés hazai eljárásrendjéről, a világörökségi kezelési tervek tartalmi követelményeiről és elkészítésük rendjéről, a gondnokságokról, valamint a világörökségi területen az államot megillető elővásárlási jogról szóló 335/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2021. 12. 28., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

794/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet

a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 26.

 

Jogszabály:

795/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2021. 12. 28.

 

Jogszabály:

796/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet

a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2021. 12. 30.

 

Jogszabály:

797/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet

a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2021. 12. 30., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

798/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet

a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságról szóló 197/2018. (X. 24.) Korm. rendelet, valamint a Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2021. 12. 28.

 

Jogszabály:

52/2021. (XII. 27.) BM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 13/2020. (V. 5.) BM rendelet, valamint a központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 6/2021. (III. 3.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

57/2021. (XII. 27.) EMMI rendelet

egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2021. 12. 28.

 

Jogszabály:

58/2021. (XII. 27.) EMMI rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet és az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, és a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

19/2021. (XII. 27.) IM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 10/2015. (V. 29.) IM rendeletnek a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

645/2021. (XII. 27.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

1979/2021. (XII. 27.) Korm. határozat

a Széchenyi Kártya Program felülvizsgálatáról

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2021. 12. 28., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

1980/2021. (XII. 27.) Korm. határozat

az egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásáról szóló 2021. évi LXXXVI. törvény végrehajtásához kapcsolódó ingyenes vagyonjuttatásról

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

1981/2021. (XII. 27.) Korm. határozat

egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

1982/2021. (XII. 27.) Korm. határozat

egyes ingatlanok állam általi megszerzésével kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

1983/2021. (XII. 27.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Összevont szakellátás jogcím 2022. évi előirányzatára történő átcsoportosításáról

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

1984/2021. (XII. 27.) Korm. határozat

az egyes közlekedési tárgyú jogszabályok módosításával összefüggésben a Miniszterelnökség fejezetben felmerülő többletkiadások fedezetének biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

1985/2021. (XII. 27.) Korm. határozat

a 2000 lakosnál kisebb településeken a szennyvíztisztítási beruházások megvalósításához szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

1986/2021. (XII. 27.) Korm. határozat

az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a "Tisztítsuk meg az Országot!" projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteméről szóló 1598/2020. (IX. 21.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

1987/2021. (XII. 27.) Korm. határozat

a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram részét képező egyes projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

1988/2021. (XII. 27.) Korm. határozat

a 2014-2020. évekre szóló Vidékfejlesztési Program módosításáról

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

1989/2021. (XII. 27.) Korm. határozat

a KEHOP-1.5.0-15-2016-00009 azonosító számú ("A Szent László-patak rehabilitációja" című) projekt ingatlanvásárlás költségtípus elszámolható mértékének növeléséről, illetve a projekt költségvetésében történő forrásátcsoportosításról

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

Hatályos:

2021. 12. 28.

 

Jogszabály:

90/2021. (XII. 27.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a magyar-szlovén határ két oldalán fekvő vegyes nemzetiségű területen való gazdasági és társadalmi fejlesztési együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

91/2021. (XII. 27.) ME határozat

főiskolai tanár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2021/242. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

25/2021. (XII. 27.) BM utasítás

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásnak rendjéről szóló 8/2015. (V. 29.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/64. (XII. 27.)

Hatályos:

2021. 12. 28., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

12/2021. (XII. 27.) IM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 6/2021. (IV. 30.) IM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/64. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

MK közlemény

elismerések adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/64. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

Közlemény

a háziorvosi szolgáltatók 2022. januári oltási tevékenységének elrendeléséről szóló országos tisztifőorvosi határozatról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/64. (XII. 27.)

 

 

2021. XII. 24.

Jogszabály:

781/2021. (XII. 24.) Korm. rendelet

a Széchenyi Pihenőkártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2021/240. (XII. 24.)

Hatályos:

2022. 02. 01., 2022. 02. 15.

 

Jogszabály:

782/2021. (XII. 24.) Korm. rendelet

a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2021/240. (XII. 24.)

Hatályos:

2022. 01. 01., 2022. 01. 15.

 

Jogszabály:

783/2021. (XII. 24.) Korm. rendelet

a gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről szóló 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/241. (XII. 24.)

Hatályos:

2021. 12. 25.

 

Jogszabály:

784/2021. (XII. 24.) Korm. rendelet

a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/241. (XII. 24.)

Hatályos:

2021. 12. 25.

 

Jogszabály:

1977/2021. (XII. 24.) Korm. határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közötti Megállapodásról szóló 1313/2010. (XII. 27.) Korm. határozat alapján megkötött, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közötti Megállapodás módosításáról, valamint a Magyarország Kormánya és a Magyarországi Református Egyház közötti Megállapodás megújításáról és az azzal összefüggő feladatokról szóló 1821/2017. (XI. 9.) Korm. határozattal közzétett Megállapodás módosításáról

Megjelent:

MK 2021/241. (XII. 24.)

 

 

Jogszabály:

1978/2021. (XII. 24.) Korm. határozat

a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint címrendi kiegészítésről

Megjelent:

MK 2021/241. (XII. 24.)

 

 

2021. XII. 23.

Jogszabály:

760/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2021. 12. 24., 2022. 01. 01., 2022. 01. 07.

 

Jogszabály:

761/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 274/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

762/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet

a bíróság által kijelölt szerkezetátalakítási szakértőkről

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

763/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet

a természetes személyek adósságrendezési eljárásának részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2021. 12. 28., 2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

764/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet

egyes igazságügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2021. 12. 24., 2022. 01. 01., 2022. 07. 01., 2022. 08. 01.

 

Jogszabály:

765/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet

a nemzeti sportinformációs rendszerről

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2022. 01. 01., 2022. 07. 01., 2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

766/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet

a kiberbiztonsági kompetenciaközösség számára kapcsolattartási pontként szolgáló nemzeti koordinációs központ feladatainak ellátásáról

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2021. 12. 24.

 

Jogszabály:

767/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet

az atomenergia-felügyeleti szerv jogállásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2022. 01. 01., 2022. 01. 08.

 

Jogszabály:

768/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet

az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv megalkotásával összefüggő egyes hulladékgazdálkodási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2021. 12. 24., 2022. 01. 07.

 

Jogszabály:

769/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Földmegfigyelési Információs Rendszerről szóló törvény végrehajtásáról és a kereskedelmi űrfelvétel beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről, valamint ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

770/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

771/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet

a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet, valamint a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2021. 12. 24.

 

Jogszabály:

772/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

773/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény végrehajtásáról szóló 673/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2021. 12. 24.

 

Jogszabály:

774/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet

egyes szervezeteknek a közlekedési infrastruktúra fejlesztési feladataival összefüggő kijelöléséről

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

775/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet

a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

776/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet

a kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezetének településkép védelméről és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 19/2018. (II. 14.) Korm. rendelet és a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2022. 01. 01., 2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

777/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet

a rozsdaövezeti akcióterületek kijelöléséről és egyes akcióterületeken megvalósuló beruházásokra irányadó sajátos követelményekről szóló 619/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2021. 12. 24.

 

Jogszabály:

778/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Danube InGrid projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé, valamint a Danube InGrid projekt kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2021. 12. 24.

 

Jogszabály:

779/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2021. 12. 24.

 

Jogszabály:

780/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Cotonouban, 2000. június 23-án, egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között aláírt Partnerségi Megállapodás, annak módosítása, valamint az ehhez kapcsolódó Belső Megállapodások kihirdetéséről szóló 204/2007. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2021. 12. 24.

 

Jogszabály:

25/2021. (XII. 23.) NVTNM rendelet

a Magyar Védelmi Exportügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

51/2021. (XII. 23.) BM rendelet

a központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 6/2021. (III. 3.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2021. 12. 24.

 

Jogszabály:

56/2021. (XII. 23.) EMMI rendelet

az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2021. 12. 26.

 

Jogszabály:

18/2021. (XII. 23.) IM rendelet

egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2022. 01. 01., 2022. 02. 01., 2022. 08. 01.

 

Jogszabály:

16/2021. (XII. 23.) PM rendelet

a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 22/2020. (XII. 30.) PM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2021. 12. 24.

 

Jogszabály:

1954/2021. (XII. 23.) Korm. határozat

a védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztosnak az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességének gyakorlójaként történő kijelöléséről

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1955/2021. (XII. 23.) Korm. határozat

az állatok védelmével kapcsolatos állami fellépés hatékonyságát növelő lehetőségek vizsgálatáról

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1956/2021. (XII. 23.) Korm. határozat

a nemzeti egészségügyi telefonos ügyfélszolgálati és online információs központ működtetésének a Nemzeti Népegészségügyi Központ közfeladataként történő ellátásáról és a feladat forrásszükségletének biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1957/2021. (XII. 23.) Korm. határozat

a "Magyar Falu Program" hosszú távú településfejlesztési programjának, valamint a "Felzárkózó települések" hosszú távú programjának hatékony megvalósítása érdekében ingyenes tulajdonba adásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok kijelöléséről

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1958/2021. (XII. 23.) Korm. határozat

az 5000 fő feletti lakosságszámú településeket érintő egyes sportcélú beruházások előkészítésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1959/2021. (XII. 23.) Korm. határozat

az egyes fővárosi kerületi önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1960/2021. (XII. 23.) Korm. határozat

a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó DBC Dél-budai Centrum Projekt Beruházó és Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatásáról, valamint előirányzat- átcsoportosítással történő források nyújtásáról

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1961/2021. (XII. 23.) Korm. határozat

a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány működéséhez és a szakmai feladatát képező programjaihoz és fejlesztéseihez szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1962/2021. (XII. 23.) Korm. határozat

a Biatorbágy város és Szigetszentmiklós város közigazgatási területén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1963/2021. (XII. 23.) Korm. határozat

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program végrehajtásával kapcsolatos feladatokról szóló 1523/2015. (VII. 31.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1964/2021. (XII. 23.) Korm. határozat

az "A dunai hajóút kitűzési rendszer fejlesztése" című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2014. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról szóló 1109/2015. (III. 5.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1965/2021. (XII. 23.) Korm. határozat

az EFOP-2.4.1-16-2017-00001 azonosító számú ("Esélyteremtő szolgáltatások megvalósítása Doboz Nagyközségben szociális bérlakások és a kapcsolódó infrastruktúra és szolgáltatások kialakításával" című), valamint az EFOP-2.4.1-16-2017-00082 azonosító számú ("Élethelyzetek javítása komplex programmal Faddon" című) projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1966/2021. (XII. 23.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.3-17-2017-00024 azonosító számú ("Tolna ISZI Margaréta Rehabilitációs Intézménye korszerűsítése, bővítése" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1967/2021. (XII. 23.) Korm. határozat

az EFOP-2.4.1-16-2017-00111 azonosító számú ("A mi kis falunk fejlődéséért" Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA)" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1968/2021. (XII. 23.) Korm. határozat

az EFOP-2.4.1-16-2017-00065 azonosító számú ("Komplex telepprogram Jászladányon II. - lakhatási feltételek fejlesztése" című) projekt tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő átcsoportosításáról, valamint a felhívásban meghatározott elszámolható költségtípusok mértékének együttes összege túllépéséhez történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1969/2021. (XII. 23.) Korm. határozat

az EFOP-2.4.1-16-2017-00079 azonosító számú ("Szegregált élethelyzetek felszámolása a lakhatási feltételek javításával Rakacán" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1970/2021. (XII. 23.) Korm. határozat

az EFOP-4.1.6-16-2017-00014 azonosító számú ("Infrastrukturális fejlesztés az Egri Tankerületi Központ intézményeiben" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1971/2021. (XII. 23.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2. prioritási tengelyén egyes szennyvízelvezetési és -tisztítási projektek összköltségnöveléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2021. 12. 24.

 

Jogszabály:

1972/2021. (XII. 23.) Korm. határozat

a KEHOP-1.3.0-15-2015-00005 azonosító számú ("Hajdúhátsági többcélú vízgazdálkodási rendszer fejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2021. 12. 24.

 

Jogszabály:

1973/2021. (XII. 23.) Korm. határozat

a KEHOP-2.1.3. azonosító jelű felhívás keretében az "A Balaton és térsége ivóvízellátásának modernizációjához kapcsolódó előkészítés" című projekt nevesítéséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2021. 12. 24.

 

Jogszabály:

1974/2021. (XII. 23.) Korm. határozat

a KEHOP-3.2.1-15-2017-00028 azonosító számú ("Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Szolnok város és térsége területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre" című) projekt költségnövekményéhez szükséges forrás biztosításáról, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2021. 12. 24.

 

Jogszabály:

1975/2021. (XII. 23.) Korm. határozat

a KEHOP-5.2.2-16-2016-00090 azonosító számú ("Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése" című) projekt megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2021. 12. 24.

 

Jogszabály:

1976/2021. (XII. 23.) Korm. határozat

a KEHOP-5.2.2-16-2017-00110 azonosító számú ("Széchenyi István Egyetem győri telephelyének energetikai fejlesztése" című) kiemelt projekt műszaki tartalmának bővítéséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/239. (XII. 23.)

Hatályos:

2021. 12. 24.

 

Jogszabály:

21/2021. (XII. 23.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/63. (XII. 23.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

68/2021. (XII. 23.) HM utasítás

a honvédelmi alkalmazottak részére biztosítható 2%-os mértékű keresetkiegészítésről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/63. (XII. 23.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

21/2021. (XII. 23.) KKM utasítás

a külképviseleteken lévő mobil telekommunikációs eszközök használatának rendjéről szóló 26/2017. (VII. 13.) KKM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/63. (XII. 23.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

11/2021. (XII. 23.) PM utasítás

a Pénzügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (I. 31.) PM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/63. (XII. 23.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

BM közlemény

minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2022. évi összegéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/63. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

ITM közlemény

az Innovációs és Technológiai Minisztérium elismerési hírei

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/63. (XII. 23.)

 

 

2021. XII. 22.

Jogszabály:

2021. évi CL. törvény

egyes agrártárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2021/237. (XII. 22.)

Hatályos:

2021. 12. 25., 2022. 01. 01., 2022. 01. 15., 2022. 01. 22., 2022. 03. 01., 2022. 07. 01., 2023. 02. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi CLI. törvény

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény és a kiskereskedelmi adóról szóló 2020. évi XLV. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2021/237. (XII. 22.)

Hatályos:

2022. 02. 01.

 

Jogszabály:

9/2021. (XII. 22.) MK rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2018. (XII. 28.) MK rendelet európai uniós támogatási jogcímekkel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/237. (XII. 22.)

Hatályos:

2021. 12. 23.

 

Jogszabály:

46/2021. (XII. 22.) BM rendelet

egyes rendészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/237. (XII. 22.)

Hatályos:

2021. 12. 23., 2021. 12. 30., 2022. 01. 01. - kivétellel.

 

Jogszabály:

47/2021. (XII. 22.) BM rendelet

a lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet, valamint a fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/237. (XII. 22.)

Hatályos:

2022. 01. 01., 2022. 01. 22.

 

Jogszabály:

48/2021. (XII. 22.) BM rendelet

a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/237. (XII. 22.)

Hatályos:

2021. 12. 30.

 

Jogszabály:

49/2021. (XII. 22.) BM rendelet

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/237. (XII. 22.)

Hatályos:

2022. 01. 22.

 

Jogszabály:

50/2021. (XII. 22.) BM rendelet

a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól szóló 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet, valamint a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/237. (XII. 22.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

55/2021. (XII. 22.) EMMI rendelet

az egyes gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásáról szóló miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/237. (XII. 22.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

60/2021. (XII. 22.) ITM rendelet

a magyar légtér igénybevételéért fizetendő díjról szóló 84/2011. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/237. (XII. 22.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

61/2021. (XII. 22.) ITM rendelet

az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/237. (XII. 22.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

62/2021. (XII. 22.) ITM rendelet

a használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról szóló 45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/237. (XII. 22.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

45/2021. (XII. 22.) KKM rendelet

a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásról szóló 7/2020. (IV. 16.) KKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/237. (XII. 22.)

Hatályos:

2021. 12. 23.

 

Jogszabály:

46/2021. (XII. 22.) KKM rendelet

a Regionális Gazdaságfejlesztési Támogatási Program szerinti támogatások szabályairól

Megjelent:

MK 2021/237. (XII. 22.)

Hatályos:

2021. 12. 25.

 

Jogszabály:

47/2021. (XII. 22.) KKM rendelet

a Külpiaci Növekedési Támogatási Program szerinti támogatások szabályairól szóló 31/2021. (VIII. 31.) KKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/237. (XII. 22.)

Hatályos:

2021. 12. 23.

 

Jogszabály:

33/2021. (XII. 22.) AB határozat

a Kúria Knk.II.40.646/2021/9. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2021/237. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

633/2021. (XII. 22.) KE határozat

kitüntetéses doktorrá avatáshoz való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2021/237. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

634/2021. (XII. 22.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/237. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

635/2021. (XII. 22.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/237. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

636/2021. (XII. 22.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/237. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

637/2021. (XII. 22.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/237. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

638/2021. (XII. 22.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/237. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

639/2021. (XII. 22.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/237. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

640/2021. (XII. 22.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/237. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

641/2021. (XII. 22.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/237. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

642/2021. (XII. 22.) KE határozat

a 11/2019. (I. 9.) KE határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/237. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

643/2021. (XII. 22.) KE határozat

az 525/2018. (XII. 18.) KE határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/237. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

644/2021. (XII. 22.) KE határozat

az 537/2018. (XII. 18.) KE határozattal módosított 543/2015. (XII. 17.) KE határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/237. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

1949/2021. (XII. 22.) Korm. határozat

a 2022. évi hiánycél csökkentéséről és az ennek eléréséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/237. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

88/2021. (XII. 22.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és az Ecuadori Köztársaság Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/237. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

89/2021. (XII. 22.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Kolumbiai Köztársaság Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/237. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

753/2021. (XII. 22.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején a földgázellátás folyamatos biztosítása érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/238. (XII. 22.)

Hatályos:

2021. 12. 23., 2022. 01. 06.

 

Jogszabály:

754/2021. (XII. 22.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején a villamosenergia-ellátás folyamatos biztosítása érdekében szükséges villamosenergia-termelő kijelöléséről

Megjelent:

MK 2021/238. (XII. 22.)

Hatályos:

2021. 12. 23., 2022. 01. 06.

 

Jogszabály:

755/2021. (XII. 22.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/238. (XII. 22.)

Hatályos:

2021. 12. 23.

 

Jogszabály:

756/2021. (XII. 22.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején a kijelölt távhőszolgáltató többletköltségeinek kompenzálásáról

Megjelent:

MK 2021/238. (XII. 22.)

Hatályos:

2021. 12. 23., 2022. 01. 06.

 

Jogszabály:

757/2021. (XII. 22.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/238. (XII. 22.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

758/2021. (XII. 22.) Korm. rendelet

az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók működési támogatásáról

Megjelent:

MK 2021/238. (XII. 22.)

Hatályos:

2021. 12. 23.

 

Jogszabály:

759/2021. (XII. 22.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati elismerésével kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 664/2021. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/238. (XII. 22.)

Hatályos:

2021. 12. 23.

 

Jogszabály:

1950/2021. (XII. 22.) Korm. határozat

a veszélyhelyzet idején a villamosenergia-ellátás folyamatos biztosítása érdekében szükséges villamosenergia-termelő költségeinek ellentételezéséről

Megjelent:

MK 2021/238. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

1951/2021. (XII. 22.) Korm. határozat

az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók működési támogatásáról és az Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím előirányzatából a Célelőirányzatok jogcím előirányzatára történő 2021. évi átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2021/238. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

1952/2021. (XII. 22.) Korm. határozat

az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati elismerésével kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 664/2021. (XII. 1.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontja szerinti kötelezettség teljesítéséhez szükséges fedezet biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/238. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat

címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről, egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2021/238. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

20/2021. (XII. 22.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2018. (VII. 3.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/62. (XII. 22.)

Hatályos:

2021. 12. 23.

 

Jogszabály:

24/2021. (XII. 22.) BM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/62. (XII. 22.)

Hatályos:

2021. 12. 23.

 

Jogszabály:

19/2021. (XII. 22.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/62. (XII. 22.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

20/2021. (XII. 22.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezeti kezelésű előirányzatainak gazdálkodási, kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzatáról szóló 25/2020. (XII. 31.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/62. (XII. 22.)

Hatályos:

2021. 12. 23.

 

Jogszabály:

64/2021. (XII. 22.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (III. 5.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/62. (XII. 22.)

Hatályos:

2021. 12. 23.

 

Jogszabály:

65/2021. (XII. 22.) HM utasítás

a honvédelmi ágazatban használt azonosító okmányok és igazolások kiadására és kezelésére vonatkozó eljárási szabályokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/62. (XII. 22.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

66/2021. (XII. 22.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium Ügyelet működésének szabályozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/62. (XII. 22.)

Hatályos:

2021. 12. 23.

 

Jogszabály:

67/2021. (XII. 22.) HM utasítás

a haderőnemi, szemlélőségi, fegyvernemi és szakterületi napok, valamint csapatünnepek és más katonai ünnepek megtartásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/62. (XII. 22.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

28/2021. (XII. 22.) ITM utasítás

az Innovációs és Technológiai Minisztérium Egyedi Iratkezelési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/62. (XII. 22.)

Hatályos:

2021. 12. 23.

 

Jogszabály:

18/2021. (XII. 22.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium kezelésében lévő Stipendium Hungaricum és Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram támogatáskezelési rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/62. (XII. 22.)

Hatályos:

2021. 12. 23.

 

Jogszabály:

19/2021. (XII. 22.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium Másolatkészítési és Hitelesítési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/62. (XII. 22.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

20/2021. (XII. 22.) KKM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 2/2021. (III. 19.) KKM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/62. (XII. 22.)

Hatályos:

2021. 12. 23., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

1/2021. (XII. 22.) ITM KÁT utasítás

az Innovációs és Technológiai Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 13.) ITM KÁT utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/62. (XII. 22.)

Hatályos:

2021. 12. 23.

 

Jogszabály:

43/2021. (XII. 22.) BVOP utasítás

a fogvatartottak nyilvántartására és egyes ügyeinek intézésére vonatkozó eljárásról szóló 24/2021. (V. 6.) BVOP utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/62. (XII. 22.)

Hatályos:

2021. 12. 23.

 

Jogszabály:

15/2021. (XII. 22.) GVH utasítás

a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 25/B. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatást szolgáló űrlapról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/62. (XII. 22.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

28/2021. (XII. 22.) ORFK utasítás

az Országos Rendőr-főkapitányság Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/62. (XII. 22.)

Hatályos:

2022. 01. 06.

 

Jogszabály:

29/2021. (XII. 22.) ORFK utasítás

a TASER X2 vezetettáramos elektromos sokkoló készülék rendőrségi bevezetésével kapcsolatban egyes ORFK utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/62. (XII. 22.)

Hatályos:

2021. 12. 23.

 

Jogszabály:

30/2021. (XII. 22.) ORFK utasítás

a bérleti díj, albérleti díj és operatív lízingdíj hozzájárulás, valamint a lakhatási támogatás folyósításának szabályairól szóló 16/2013. (IV. 24.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/62. (XII. 22.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

31/2021. (XII. 22.) ORFK utasítás

az Iratkezelési Szabályzatról szóló 40/2017. (XII. 29.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/62. (XII. 22.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

14/2021. (XII. 22.) SZTNH utasítás

a közszolgálati adatvédelmi szabályzatról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/62. (XII. 22.)

Hatályos:

2021. 12. 23.

 

Jogszabály:

15/2021. (XII. 22.) SZTNH utasítás

a szakmai díjra történő jelöléssel és az adományozással összefüggő intézkedésekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/62. (XII. 22.)

Hatályos:

2021. 12. 23.

 

Jogszabály:

16/2021. (XII. 22.) SZTNH utasítás

a hivatali vezetékes és mobiltelefonok, valamint mobilinternet eszközök használatának szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/62. (XII. 22.)

Hatályos:

2021. 12. 23.

 

Jogszabály:

17/2021. (XII. 22.) SZTNH utasítás

a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Fenntarthatósági Tervének közzétételéről szóló 4/2011. (VI. 10.) SZTNH utasítás hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/62. (XII. 22.)

Hatályos:

2021. 12. 23.

 

Jogszabály:

61/2021. (XII. 22.) KKM közlemény

az Európa Tanács kulturális örökséggel kapcsolatos bűncselekményekről szóló, Nikóziában, 2017. május 19-én kelt egyezménye kihirdetéséről szóló 2021. évi CXXV. törvény 2. §-a, 3. §-a, 1. melléklete és 2. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/62. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/62. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

IM pályázati felhívás

a Budapesti Közjegyzői Kamara illetékességi területén található közjegyzői állások betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/62. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

IM pályázati felhívás

a Győri Közjegyzői Kamara illetékességi területén található közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/62. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

ITM közlemény

a bérgarancia támogatás 2022. évi felső határáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/62. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

KKM közlemény

a veszélyhelyzet ideje alatt a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés 26. pontja szerinti foglalkozások, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatására vonatkozó különleges szabályokról szóló 407/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet 5. §-a szerinti foglalkozások meghatározásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/62. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

CSTNM közlemény

elismerések adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/62. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

Miniszterelnökség közleménye

a miniszterelnök által adományozott Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díj 2021. évi díjazottjai

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/62. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

MNB közlemény

a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/62. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

SZTFH közlemény

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/62. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

Demokratikus Karta Párt

2020. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/62. (XII. 22.)

 

 

2021. XII. 21.

Jogszabály:

734/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/234. (XII. 21.)

Hatályos:

2021. 12. 22.

 

Jogszabály:

2021. évi CXXXVIII. törvény

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről Ukrajna között a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2021. 12. 22. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2021. évi CXXXIX. törvény

a Magyarország és az Iráni Iszlám Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2021. 12. 22. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2021. évi CXL. törvény

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2023. 07. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi CXLI. törvény

egyes törvények honvédelemmel és rendvédelemmel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2022. 01. 01., 2022. 08. 01., 2022. 08. 20.

 

Jogszabály:

2021. évi CXLII. törvény

a határok, a vízumügy, a rendőrségi és igazságügyi együttműködés, valamint a menekültügy és a migráció területén működő uniós információs rendszerek együttműködő képességének megteremtése érdekében egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2021. 12. 29., 2022. 06. 07., 2023. 01. 01., 2023. 07. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi CXLIII. törvény

az agrárgazdaságok átadásáról

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi CXLIV. törvény

a Földmegfigyelési Információs Rendszerről, valamint ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi CXLV. törvény

az egykori Rozmaring Mezőgazdasági Termelőszövetkezet működési területén kárpótlásra váró személyek helyzetének rendezéséről

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi CXLVI. törvény

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről, valamint egyes, az ingatlan-nyilvántartással, területrendezéssel, településrendezéssel kapcsolatos és kulturális tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2021. 12. 22., 2022. 01. 01., 2022. 03. 01., 2022. 04. 01., 2023. 02. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi CXLVII. törvény

az egyes képzéseket és a foglalkoztatást érintő törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2021. 12. 22., 2021. 12. 28., 2022. 01. 01., 2022. 01. 06., 2022. 02. 01., 2022. 09. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi CXLVIII. törvény

egyes kulturális tárgyú és egyéb törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2021. 12. 22., 2021. 12. 23., 2022. 01. 01., 2022. 11. 05., 2023. 02. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi CXLIX. törvény

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2020. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2021. 12. 29.

 

Jogszabály:

735/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet

a telekalakítási eljárást érintően egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2021. 12. 22.

 

Jogszabály:

736/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet

a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

737/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet és a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

738/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet

a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

739/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból származó támogatásokról, valamint a támogatások igénylésével és felhasználásával kapcsolatos szabályokról szóló 50/2017. (III. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

740/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet

a nemzeti és történelmi emlékhelyek használatáról és fenntartható használatuk támogatásáról, valamint a Nemzeti Örökség Intézete létrehozásáról szóló 144/2013. (V. 14.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

1936/2021. (XII. 21.) Korm. határozat

az országos múzeumok, valamint egyes nemzeti emlékhelyek és műemlékek látogatásáról szóló 1502/2017. (VIII. 11.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

Hatályos:

2021. 12. 22.

 

Jogszabály:

1937/2021. (XII. 21.) Korm. határozat

a termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földterületek tulajdonjogának rendezéséhez és a Rozmaring Mezőgazdasági Termelőszövetkezet működési területén érintett kárpótlásra jogosultak kompenzációjához szükséges forrásokról

Megjelent:

MK 2021/235. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

741/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzetre tekintettel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 2021. évi eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2021/236. (XII. 21.)

Hatályos:

2021. 12. 22.

 

Jogszabály:

742/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet

az egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 709/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/236. (XII. 21.)

Hatályos:

2021. 12. 22., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

743/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet

az EHF EURO 2022 férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezésére vonatkozó eltérő szabályokról

Megjelent:

MK 2021/236. (XII. 21.)

Hatályos:

2021. 12. 22., 2022. 01. 05.

 

Jogszabály:

744/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet

egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/236. (XII. 21.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

745/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet

egyes anyakönyvi tárgyú, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok feladat- és hatáskörét érintő kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/236. (XII. 21.)

Hatályos:

2022. 01. 01., 2022. 02. 01., 2022. 06. 01.

 

Jogszabály:

746/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet

egyes oktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/236. (XII. 21.)

Hatályos:

2021. 12. 22., 2022. 01. 01., 2022. 09. 01.

 

Jogszabály:

747/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet

a 2021. évi népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról, valamint az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet és az egyes kormányrendeleteknek az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásaival összefüggő módosításáról szóló 662/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/236. (XII. 21.)

Hatályos:

2022. 01. 01. - kivétellel

 

Jogszabály:

748/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó rendkívüli intézkedésekről szóló 548/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/236. (XII. 21.)

Hatályos:

2021. 12. 22., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

749/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/236. (XII. 21.)

Hatályos:

2021. 12. 22.

 

Jogszabály:

750/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet

a nemzetközi sportszövetség alapításához szükséges miniszteri támogató nyilatkozat kiadására irányuló eljárás részletes szabályairól szóló 294/2019. (XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/236. (XII. 21.)

Hatályos:

2021. 12. 22.

 

Jogszabály:

751/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet

a DIGI Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100%-os üzletrészének 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság általi megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

Megjelent:

MK 2021/236. (XII. 21.)

Hatályos:

2021. 12. 22.

 

Jogszabály:

752/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/236. (XII. 21.)

Hatályos:

2021. 12. 22.

 

Jogszabály:

48/2021. (XII. 21.) AM rendelet

a növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet, valamint a szőlő- és bortermelés részletes szabályairól szóló 26/2021. (VII. 29.) AM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/236. (XII. 21.)

Hatályos:

2021. 12. 24., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

54/2021. (XII. 21.) EMMI rendelet

a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/236. (XII. 21.)

Hatályos:

2021. 12. 22.

 

Jogszabály:

17/2021. (XII. 21.) IM rendelet

Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete külképviseleti besorolásáról, valamint a tartós külszolgálatot teljesítők deviza-alapilletménye, költségtérítése és az állandó képviseleti devizapótlék kiszámításának részletes szabályairól szóló 28/2019. (XII. 20.) IM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/236. (XII. 21.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

617/2021. (XII. 21.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/236. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

618/2021. (XII. 21.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/236. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

619/2021. (XII. 21.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/236. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

620/2021. (XII. 21.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/236. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

621/2021. (XII. 21.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/236. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

622/2021. (XII. 21.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/236. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

623/2021. (XII. 21.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/236. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

624/2021. (XII. 21.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/236. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

625/2021. (XII. 21.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/236. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

626/2021. (XII. 21.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/236. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

627/2021. (XII. 21.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/236. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

628/2021. (XII. 21.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/236. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

629/2021. (XII. 21.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/236. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

630/2021. (XII. 21.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/236. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

631/2021. (XII. 21.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/236. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

632/2021. (XII. 21.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/236. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1938/2021. (XII. 21.) Korm. határozat

a Bangladesi Népi Köztársaság részére történő COVID-19 vakcina adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/236. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1939/2021. (XII. 21.) Korm. határozat

a komplex közútfelújítási és -fejlesztési feladatok 2022-2025. évi előkészítése érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/236. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1940/2021. (XII. 21.) Korm. határozat

az országos közúthálózat felújítása előirányzaton szükséges kötelezettségvállalásokról

Megjelent:

MK 2021/236. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1941/2021. (XII. 21.) Korm. határozat

a budapesti agglomeráció közlekedési módváltását elősegítő elővárosi vasútállomások és megállóhelyek elérhetőségének, valamint személygépjármű-parkoló és kerékpártároló létesítményeinek fejlesztéséről szóló 1652/2020. (X. 9.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/236. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1942/2021. (XII. 21.) Korm. határozat

a közép-európai összehasonlító jogi tudományos együttműködés erősítését szolgáló professzori hálózat és junior képzési program további működtetéséről

Megjelent:

MK 2021/236. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1943/2021. (XII. 21.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség és a LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2021/236. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1944/2021. (XII. 21.) Korm. határozat

a XV. Pénzügyminisztérium fejezet és a XI. Miniszterelnökség fejezet, valamint a XII. Agrárminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2021/236. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1945/2021. (XII. 21.) Korm. határozat

az egyes önkormányzati fenntartású színházak közös működtetéséről szóló 1150/2020. (IV. 10.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/236. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1946/2021. (XII. 21.) Korm. határozat

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében megvalósuló Biatorbágyi Általános Iskola beruházáshoz szükséges forrás biztosításáról szóló 1578/2019. (X. 15.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/236. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1947/2021. (XII. 21.) Korm. határozat

az emberi erőforrások miniszterének feladatkörébe tartozó egyes kulturális és sport tárgyú kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2021/236. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1948/2021. (XII. 21.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Visegrádi Szabadalmi Intézet közötti Székhely-megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/236. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

86/2021. (XII. 21.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a Kína-Európa gyorsvasúti együttműködés elmélyítéséről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/236. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

87/2021. (XII. 21.) ME határozat

főiskolai rektor megbízásáról

Megjelent:

MK 2021/236. (XII. 21.)

 

 

2021. XII. 20.

Jogszabály:

712/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet

a fegyveres és a rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálat elismerése céljából megállapított szolgálati juttatásról

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

Hatályos:

2021. 12. 31.

 

Jogszabály:

713/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet

a költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2022. évi kompenzációjáról

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

714/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes büntetőeljárási és büntetés-végrehajtási szabályokról

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

Hatályos:

2021. 12. 21., 2022. 01. 04.

 

Jogszabály:

715/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet

az Útravaló Ösztöndíjprogram veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályairól

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

Hatályos:

2021. 12. 21., 2022. 01. 03.

 

Jogszabály:

716/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet

a személyügyi központról és a Közszolgálati Személyügyi Szolgáltatási Keretrendszerről, valamint ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a hatósági eljárások korszerűsítését célzó módosításáról

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

Hatályos:

2021. 12. 23., 2022. 01. 01., 2022. 07. 01., 2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

718/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet

a hadiipari kutatással, fejlesztéssel, gyártással és kereskedelemmel összefüggő kiberbiztonsági tanúsításról

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

Hatályos:

2022. 01. 01., 2022. 01. 19.

 

Jogszabály:

719/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet

a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

Hatályos:

2021. 12. 21., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

720/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet

a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

721/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet

a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

Hatályos:

2021. 12. 21., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

722/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet

a sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

Hatályos:

2021. 12. 23.

 

Jogszabály:

723/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet

egyes európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

Hatályos:

2021. 12. 23.

 

Jogszabály:

724/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a vizsgálati gyógyszerekkel végzett klinikai vizsgálatokra vonatkozó jogharmonizációs célú módosításáról

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

Hatályos:

2022. 01. 31.

 

Jogszabály:

725/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet

az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos egyes műszaki szolgáltatási feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről szóló 51/2016. (III. 17.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

Hatályos:

2021. 12. 21.

 

Jogszabály:

726/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet

a paksi Egészségügyi Központ kialakítását célzó beruházás előkészítésével és megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

Hatályos:

2021. 12. 21.

 

Jogszabály:

727/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet

az egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

Hatályos:

2021. 12. 21.

 

Jogszabály:

728/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

Hatályos:

2021. 12. 21.

 

Jogszabály:

729/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Ruandai Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

Hatályos:

2021. 12. 21. - kivétellel.

 

Jogszabály:

730/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet

a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény I. melléklete módosításának kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

Hatályos:

2021. 12. 21., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

731/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti ifjúsági együttműködési megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

Hatályos:

2021. 12. 21. - kivétellel.

 

Jogszabály:

66/2021. (XII. 20.) MNB rendelet

az egyes pénzügyi szervezetek panaszkezelésének formájára és módjára vonatkozó részletes szabályokról

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

Hatályos:

2021. 12. 21.

 

Jogszabály:

14/2021. (XII. 20.) MvM rendelet

a területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

Hatályos:

2021. 12. 23.

 

Jogszabály:

15/2021. (XII. 20.) MvM rendelet

az Ipari Termékosztályozás (ITO) bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 16/2011. (V. 10.) KIM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

Hatályos:

2021. 12. 21.

 

Jogszabály:

44/2021. (XII. 20.) KKM rendelet

Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén a biztonsági, informatikai és dokumentumbiztonsági feladatok ellátásának egyes kérdéseiről

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

Hatályos:

2021. 12. 21.

 

Jogszabály:

32/2021. (XII. 20.) AB határozat

az Alaptörvény E) cikk (2) bekezdése és XIV. cikk (4) bekezdése értelmezéséről

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

 

 

Jogszabály:

1919/2021. (XII. 20.) Korm. határozat

a 2022. évi Giro dÆItalia országúti kerékpáros körverseny első három szakasza magyarországi megrendezésének kiemelt nemzetközi sportrendezvénnyé nyilvánításáról, valamint a sporteseményen részt vevő járművek számára az autóbusz-forgalmi sáv használatáról

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

 

 

Jogszabály:

1920/2021. (XII. 20.) Korm. határozat

Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén a Közös Agrárpolitika 2020 utáni szabályozásának tárgyalásait segítő, határozott idejű szakdiplomata-álláshely meghosszabbításáról és 2022-2025. évi fedezetének biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

 

 

Jogszabály:

1921/2021. (XII. 20.) Korm. határozat

egyes települési önkormányzatok beruházásainak támogatásához szükséges előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

 

 

Jogszabály:

1922/2021. (XII. 20.) Korm. határozat

a magyarországi nemzetiségek és a bevett egyházak által működtetett köznevelési intézmények kiegészítő támogatásának finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

 

 

Jogszabály:

1923/2021. (XII. 20.) Korm. határozat

a Budapesti Honvéd Sportegyesület létesítményfejlesztési programjával ("Honvéd Város Fejlesztési Program") kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

 

 

Jogszabály:

1924/2021. (XII. 20.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a szegedi gazdasági fejlesztésekhez kapcsolódó, út- és közműfejlesztések során a csapadék- és tisztított szennyvíz elvezetését célzó beruházás megvalósításához szükséges forrás átcsoportosításáról

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

 

 

Jogszabály:

1925/2021. (XII. 20.) Korm. határozat

a Maradványvagyon-hasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos költségvetési előirányzatokat érintő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

 

 

Jogszabály:

1926/2021. (XII. 20.) Korm. határozat

a paksi Egészségügyi Központ kialakítását célzó beruházás előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

 

 

Jogszabály:

1927/2021. (XII. 20.) Korm. határozat

a Kossuth Lajos téri Igazságügyi Palota és Agrárminisztérium épület rekonstrukciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1002/2021. (I. 7.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

 

 

Jogszabály:

1928/2021. (XII. 20.) Korm. határozat

a Budapest XVI. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola bővítéséről és felújításáról szóló 1954/2020. (XII. 21.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

 

 

Jogszabály:

1929/2021. (XII. 20.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a tatabányai Szent Borbála Kórház komplex fejlesztését célzó beruházás megvalósítása érdekében a 2020. évi forrás átcsoportosításáról, valamint a szükséges többlettámogatás biztosításáról szóló 1753/2020. (XI. 11.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

 

 

Jogszabály:

1930/2021. (XII. 20.) Korm. határozat

a Márton Áron Szakkollégium felújításáról és a kollégiumi infrastruktúra javításáról szóló 1774/2019. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

 

 

Jogszabály:

1931/2021. (XII. 20.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra, valamint nagyvállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megvalósításra kerülő hitelkonstrukciókkal kapcsolatos intézkedésekről szóló 1171/2020. (IV. 21.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

 

 

Jogszabály:

1932/2021. (XII. 20.) Korm. határozat

a DEBRECEN INTERNATIONAL AIRPORT Korlátolt Felelősségű Társaságban történő állami tulajdonszerzésről szóló 1873/2020. (XII. 2.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

 

 

Jogszabály:

1933/2021. (XII. 20.) Korm. határozat

a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum egyes intézményeinek 21. századi elvárásoknak megfelelő fejlesztését célzó beruházás előkészítéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1016/2021. (I. 28.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

 

 

Jogszabály:

1934/2021. (XII. 20.) Korm. határozat

a magyar-ukrán határmenti egyes vízügyi fejlesztések támogatásáról szóló 1689/2020. (X. 23.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

 

 

Jogszabály:

1935/2021. (XII. 20.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek összköltségének növeléséről

Megjelent:

MK 2021/232. (XII. 20.)

 

 

Jogszabály:

732/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején a távhőszolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében szükséges egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/233. (XII. 20.)

Hatályos:

2021. 12. 21., 2022. 01. 04.

 

Jogszabály:

733/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet

az Európai Unió brexit miatti kiigazításokra képzett Brexit Alkalmazkodási Tartalékból a magyar vállalkozások részére nyújtott támogatások igénylésének és a források felhasználásának részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2021/233. (XII. 20.)

Hatályos:

2021. 12. 21.

 

2021. XII. 17.

Jogszabály:

2021. évi CXXX. törvény

a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről

Megjelent:

MK 2021/231. (XII. 17.)

Hatályos:

2022. 01. 01., 2022. 03. 01., 2022. 07. 01. - kivételekkel.

 

Jogszabály:

2021. évi CXXXI. törvény

a minimálbér és a garantált bérminimum 2022. évi emelésével összefüggésben szükséges adóintézkedésekről, valamint egyes más intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/231. (XII. 17.)

Hatályos:

2021. 12. 18., 2022. 01. 01., 2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi CXXXII. törvény

egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról, valamint az egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásával összefüggő törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2021/231. (XII. 17.)

Hatályos:

2021. 12. 25., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi CXXXIII. törvény

egyes vagyongazdálkodási tárgyú rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodást és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokat érintő törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2021/231. (XII. 17.)

Hatályos:

2021. 12. 25., 2022. 01. 01., 2022. 01. 02., 2022. 01. 17. - kivételekkel.

 

Jogszabály:

2021. évi CXXXIV. törvény

egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2021/231. (XII. 17.)

Hatályos:

2022. 01. 01., 2022. 01. 02., 2022. 02. 02., 2022. 03. 01., 2022. 04. 02., 2022. 06. 28. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2021. évi CXXXV. törvény

egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2021/231. (XII. 17.)

Hatályos:

2021. 12. 18., 2022. 01. 01., 2022. 05. 01., 2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi CXXXVI. törvény

az egyes energetikai és közlekedési tárgyú, valamint kapcsolódó törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2021/231. (XII. 17.)

Hatályos:

2021. 12. 18., 2022. 01. 01., 2022. 01. 02., 2022. 01. 17., 2022. 01. 27., 2022. 02. 01., 2022. 02. 02., 2022. 02. 17., 2022. 03. 01., 2022. 06. 01., 2022. 07. 01., 2022. 09. 01., 2023. 01. 01., 2023. 07. 01., 2023. 08. 21. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2021. évi CXXXVII. törvény

a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló 1978. évi nemzetközi egyezmény 2014-ben, 2015-ben és 2016-ban elfogadott módosításainak kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2021/231. (XII. 17.)

Hatályos:

2021. 12. 18.

 

Jogszabály:

711/2021. (XII. 17.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a távvezeték beruházás engedélyezésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/231. (XII. 17.)

Hatályos:

2022. 01. 16.

 

Jogszabály:

18/2021. (XII. 17.) MEKH rendelet

a kötelező átvételi jogosultságok, valamint a pályázati eljárás alá nem tartozó, új létesítésű termelőegységekhez kapcsolódó prémium típusú támogatások esetében a villamosenergia-termelés megkezdés, kereskedelmi üzem megkezdés határidőinek veszélyhelyzettel összefüggésben történő meghosszabbításáról szóló 7/2020. (VIII. 5.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/231. (XII. 17.)

Hatályos:

2021. 12. 20.

 

Jogszabály:

26/2021. (XII. 17.) HM rendelet

a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól

Megjelent:

MK 2021/231. (XII. 17.)

Hatályos:

2021. 12. 18.

 

Jogszabály:

27/2021. (XII. 17.) HM rendelet

a ruházati ellátásról szóló 20/2013. (IX. 16.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/231. (XII. 17.)

Hatályos:

2021. 12. 18.

 

Jogszabály:

15/2021. (XII. 17.) PM rendelet

a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből származó állami kötelezettségek rendezéséről szóló 5/1996. (I. 26.) PM rendelet, valamint a gépjármű-szavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékokról szóló 12/1998. (III. 27.) PM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/231. (XII. 17.)

Hatályos:

2021. 12. 18.

 

2021. XII. 16.

Jogszabály:

17/2021. (XII. 16.) MEKH rendelet

a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet és az egyes adatszolgáltatási, műszaki és díjfizetési tárgyú MEKH rendeletek módosításáról szóló 6/2020. (VI. 29.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/230. (XII. 16.)

Hatályos:

2021. 12. 17., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

44/2021. (XII. 16.) BM rendelet

a települések katasztrófavédelmi besorolásáról

Megjelent:

MK 2021/230. (XII. 16.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

45/2021. (XII. 16.) BM rendelet

az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tisztjelöltjeivel összefüggésben szükséges miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/230. (XII. 16.)

Hatályos:

2021. 12. 19.

 

Jogszabály:

43/2021. (XII. 16.) KKM rendelet

a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet Iráni Iszlám Köztársasággal összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/230. (XII. 16.)

Hatályos:

2021. 12. 17.

 

Jogszabály:

2/2021. Közigazgatási-polgári jogegységi határozat

a Magyar Államnak biztosított teljes személyes illetékmentesség hatályáról

Megjelent:

MK 2021/230. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

1918/2021. (XII. 16.) Korm. határozat

az Iráni Iszlám Köztársaság részére történő COVID-19 vakcina adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/230. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

19/2021. (XII. 16.) MvM utasítás

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2020. (II. 28.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/61. (XII. 16.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

23/2021. (XII. 16.) BM utasítás

a Belügyminisztérium Egyedi Iratkezelési Szabályzatának kiadásáról szóló 27/2014. (XII. 23.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/61. (XII. 16.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

18/2021. (XII. 16.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2018. (VII. 26.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/61. (XII. 16.)

Hatályos:

2021. 12. 17.

 

Jogszabály:

61/2021. (XII. 16.) HM utasítás

a honvédelmi ágazat integritásfejlesztési feladatairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/61. (XII. 16.)

Hatályos:

2021. 12. 17.

 

Jogszabály:

62/2021. (XII. 16.) HM utasítás

az egyes beosztásokban megállapítható munkaerő-piaci pótlékról szóló 34/2016. (VII. 15.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/61. (XII. 16.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

63/2021. (XII. 16.) HM utasítás

a honvédelmi ágazatba tartozó szervezetek egyes statisztikai adatszolgáltatásainak eljárásrendjéről és a komplex eszközbeszerzésekben illetékes szakértői csoport feladatairól szóló 2/2021. (I. 21.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/61. (XII. 16.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

11/2021. (XII. 16.) IM utasítás

az Igazságügyi Minisztérium házirendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/61. (XII. 16.)

Hatályos:

2021. 12. 17.

 

Jogszabály:

42/2021. (XII. 16.) BVOP utasítás

a fogvatartottak 2022. évi munkadíjáról, ösztöndíjáról, a munkaterápiás foglalkoztatás pénzbeli térítési díjáról és a tartási költséghez való hozzájárulásról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/61. (XII. 16.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

14/2021. (XII. 16.) GVH utasítás

Gazdasági Versenyhivatal másolatkészítési szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/61. (XII. 16.)

Hatályos:

2022. 02. 01.

 

Jogszabály:

10/2021. (XII. 16.) OBH utasítás

a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013. (VI. 25.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/61. (XII. 16.)

Hatályos:

2021. 12. 17., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

11/2021. (XII. 16.) OBH utasítás

a bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról szóló 17/2014. (XII. 23.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/61. (XII. 16.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

60/2021. (XII. 16.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Szenegáli Köztársaság Kormánya között a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/61. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

AM versenyfelhívás

a 2021/2022. tanévben szakiskolai képzésben részt vevő tanulók számára a Szakma Kiváló Tanulója Versenyre

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/61. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

ITM versenyfelhívás

a 2021/2022. tanévi Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/61. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

ITM versenyfelhívás

a szakiskolai képzésben részt vevő tanulók számára a 2021/2022. tanévi Szakma Kiváló Tanulója Versenyre

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/61. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

ITM versenyfelhívás

a készségfejlesztő iskolai tanulók számára a 2021/2022. tanévi Országos Szakmai Tantárgyi Komplex Versenyre

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/61. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

ITM közlemény

az Innovációs és Technológiai Minisztérium elismerési hírei

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/61. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

KKM közlemény

az EU Kék kártyával foglalkoztatott harmadik országbeli állampolgár részére fizetendő kötelező legkisebb munkabér megállapításáról, valamint egyes munkaügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2011. (XII. 16.) NGM rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése szerinti legkisebb munkadíj 2022. évi mértékéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/61. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/61. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság végzése

a Magánbiztonsági Ágazati Párbeszéd Bizottság alapítására vonatkozó kérelem közzétételéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/61. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2022. január 1-je és január 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/61. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/61. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/61. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesület (MAHASZ) díjszabása

a hangfelvételek nem kereskedelmi forgalomba hozatal céljából történő többszörözéséért fizetendő hangfelvétel-előállítói jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/61. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

FilmJUS Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületének jogdíjközleménye

filmalkotások analóg vagy digitális hordozón többszörözött példányonkénti terjesztése után 2022. évben fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/61. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

FilmJUS Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületének jogdíjközleménye

filmalkotások sugárzással, vezeték útján vagy más, hasonló eszközzel vagy módon történő nyilvánossághoz közvetítése után 2022. évben fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/61. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye

a hangfelvételen többszörözött, illetve filmalkotásokba foglalt, videón vagy DVD-n többszörözött zeneművekre megállapított mechanikai jogdíjakról (M22)

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/61. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

FilmJUS Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületének jogdíjközleménye

filmalkotások nyilvánosság számára lehívásra ("on demand") hozzáférhetővé tétele fejében 2022. évben fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/61. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye

rádió- vagy televízió-műsorok egyidejű, változatlan, csonkítatlan továbbközvetítői által fizetendő szerzői jogdíjakról, valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről (Kábel-I 22)

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/61. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye

a kódoltan eredeztetett rádió- vagy televízió-műsorok kódoldás után vagy (át)kódoltan történő, illetve közvetlen betáplálás útján nyilvánossághoz közvetítését végző, az eredeti nyilvánossághoz közvetítő (rádió- vagy televízió-) szervezettől különböző szervezetek által fizetendő szerzői jogdíjakról, valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről (Kábel-II 22)

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/61. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye

az üzletek és egyéb zenefelhasználók számára az irodalmi és zeneművek nem színpadi nyilvános előadásának engedélyezése fejében fizetendő szerzői jogdíjakról és a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről, valamint a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesülettel és az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesülettel egyetértésben a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek vagy arról készült másolatok nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendő szomszédos jogi jogdíjakról és azok megfizetésének egyéb feltételeiről (K22)

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/61. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye

az előadások szervezői számára az irodalmi és zeneművek nem színpadi nyilvános előadásának engedélyezése fejében fizetendő szerzői jogdíjakról és a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről, valamint a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesülettel és az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesülettel egyetértésben a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek vagy arról készült másolatok nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendő szomszédos jogi jogdíjakról és azok megfizetésének egyéb feltételeiről (Sz22)

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/61. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye

a magáncélú másolásokra tekintettel megállapított üres hang- és képhordozó jogdíjakról (Ü22)

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/61. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) díjszabása

a rögzített előadás nyilvánosság számára lehívásra történő hozzáférhetővé tétele engedélyezésének feltételeiről (INT22)

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/61. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye

a magáncélú másolásokra tekintettel megállapított, személyi számítógépekbe beépített üres hang- és képhordozó jogdíjakról (Ü-PC-22)

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/61. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

FilmJUS Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületének jogdíjközleménye

filmalkotások nyilvános előadással történő felhasználása után 2022. évben fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/61. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) díjszabása

a hangfelvétel nem visszatérő díjazásra jogosult előadóművészeit megillető éves kiegészítő díjazásról és annak felosztásához szükséges adatszolgáltatásról (KD22)

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/61. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Reprográfiai Szövetség közleménye

a fénymásolással vagy más hasonló módon reprográfiára szolgáló eszközökkel történő többszörözés után járó (reprográfiai) jogdíjakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/61. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

Élő Magyarország Párt

2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/61. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

Élő Magyarország Párt

2018. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/61. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

Élő Magyarország Párt

2019. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/61. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

Élő Magyarország Párt

2020. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/61. (XII. 16.)

 

 

2021. XII. 15.

Jogszabály:

703/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet

a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

Megjelent:

MK 2021/229. (XII. 15.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

704/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet

a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér, valamint egyes szociális ellátások megállapításával kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/229. (XII. 15.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

705/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet

a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/229. (XII. 15.)

Hatályos:

2021. 12. 17.

 

Jogszabály:

706/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet

a közfinanszírozott járó-, illetve fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézmények minősítési rendszeréről

Megjelent:

MK 2021/229. (XII. 15.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

707/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet

a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről

Megjelent:

MK 2021/229. (XII. 15.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

708/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósuló egyes vízgazdálkodási célú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 285/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/229. (XII. 15.)

Hatályos:

2021. 12. 16.

 

Jogszabály:

709/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/229. (XII. 15.)

Hatályos:

2021. 12. 16.

 

Jogszabály:

710/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet

egyes karcagi sportinfrastruktúra-fejlesztésekkel kapcsolatos beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2021/229. (XII. 15.)

Hatályos:

2021. 12. 16., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

21/2021. (XII. 15.) SZTFH rendelet

a bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 6/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/229. (XII. 15.)

Hatályos:

2021. 12. 16., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

59/2021. (XII. 15.) ITM rendelet

a földgáz biztonsági készlet mértékéről

Megjelent:

MK 2021/229. (XII. 15.)

Hatályos:

2021. 12. 16.

 

Jogszabály:

42/2021. (XII. 15.) KKM rendelet

a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet Tunéziai Köztársasággal összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/229. (XII. 15.)

Hatályos:

2021. 12. 16.

 

Jogszabály:

1907/2021. (XII. 15.) Korm. határozat

a Tunéziai Köztársaság részére történő COVID-19 vakcina adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/229. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1908/2021. (XII. 15.) Korm. határozat

Magyarország Oszakai Konzulátusának megnyitásához, valamint a Phnom Penh-i és Edinburgh-i nem önálló képviselet átminősítéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/229. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1909/2021. (XII. 15.) Korm. határozat

a Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési program folytatásáról, valamint a koordináló szervezet működtetéséről

Megjelent:

MK 2021/229. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1910/2021. (XII. 15.) Korm. határozat

az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/229. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1911/2021. (XII. 15.) Korm. határozat

a nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről szóló 2009/2015. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/229. (XII. 15.)

Hatályos:

2021. 12. 16.

 

Jogszabály:

1912/2021. (XII. 15.) Korm. határozat

az 5000 fő feletti lakosságszámú egyes településeket érintő, azonnali beruházásokhoz szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/229. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1913/2021. (XII. 15.) Korm. határozat

az 5000 fő feletti lakosságszámú egyes településeket érintő, azonnali, oktatási célú beruházásokhoz szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/229. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1914/2021. (XII. 15.) Korm. határozat

helyi önkormányzatok támogatásáról, helyi önkormányzatokat érintő egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2021/229. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1915/2021. (XII. 15.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2021/229. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1916/2021. (XII. 15.) Korm. határozat

a Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési program, továbbá a "Felzárkózó települések" hosszú távú programjának kiterjesztéséről szóló 1057/2021. (II. 19.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/229. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1917/2021. (XII. 15.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és az Osztrák Köztársaság Kormánya között a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a beruházások elősegítéséről és védelméről szóló megállapodás megszűnéséről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/229. (XII. 15.)

 

 

2021. XII. 14.

Jogszabály:

702/2021. (XII. 14.) Korm. rendelet

a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer működésének részletes szabályairól szóló 94/2014. (III. 21.) Korm. rendelet és a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/228. (XII. 14.)

Hatályos:

2021. 12. 14. 23 órától.

 

Jogszabály:

65/2021. (XII. 14.) MNB rendelet

a jegybanki alapkamat mértékéről

Megjelent:

MK 2021/228. (XII. 14.)

Hatályos:

2021. 12. 15.

 

Jogszabály:

52/2021. (XII. 14.) EMMI rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/228. (XII. 14.)

Hatályos:

2021. 12. 15.

 

Jogszabály:

53/2021. (XII. 14.) EMMI rendelet

az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/228. (XII. 14.)

Hatályos:

2021. 12. 17.

 

Jogszabály:

3/2021. (XII. 14.) OGY politikai nyilatkozat

a migráció elleni nemzetközi fellépésről, a Poszt-Cotonoui Megállapodás elutasításáról

Megjelent:

MK 2021/228. (XII. 14.)

 

 

Jogszabály:

33/2021. (XII. 14.) OGY határozat

a Magyar Nemzeti Bank 2020. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója elfogadásáról

Megjelent:

MK 2021/228. (XII. 14.)

 

 

Jogszabály:

34/2021. (XII. 14.) OGY határozat

az Országos Bírósági Hivatal elnöke 2020. évi beszámolójának elfogadásáról

Megjelent:

MK 2021/228. (XII. 14.)

 

 

Jogszabály:

35/2021. (XII. 14.) OGY határozat

a Kúria 2020. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében címmel benyújtott beszámoló elfogadásáról

Megjelent:

MK 2021/228. (XII. 14.)

 

 

Jogszabály:

36/2021. (XII. 14.) OGY határozat

az ügyészség 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Megjelent:

MK 2021/228. (XII. 14.)

 

 

Jogszabály:

37/2021. (XII. 14.) OGY határozat

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elnökének megválasztásáról

Megjelent:

MK 2021/228. (XII. 14.)

 

 

Jogszabály:

38/2021. (XII. 14.) OGY határozat

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa tagjainak megválasztásáról szóló 48/2019. (XII. 11.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/228. (XII. 14.)

Hatályos:

2021. 12. 14.

 

Jogszabály:

39/2021. (XII. 14.) OGY határozat

Csányi Tamás országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2021/228. (XII. 14.)

 

 

Jogszabály:

40/2021. (XII. 14.) OGY határozat

Dr. Völner Pál országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2021/228. (XII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1899/2021. (XII. 14.) Korm. határozat

az Egyiptomi Arab Köztársaság részére történő COVID-19 vakcina adományozásáról (II. ütem)

Megjelent:

MK 2021/228. (XII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1900/2021. (XII. 14.) Korm. határozat

egyes társadalmi felzárkózási programok támogatásáról

Megjelent:

MK 2021/228. (XII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1901/2021. (XII. 14.) Korm. határozat

egyes vízkár-elhárítási tevékenységek fedezetének biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/228. (XII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1902/2021. (XII. 14.) Korm. határozat

a fejezetek közötti, valamint fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2021/228. (XII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1903/2021. (XII. 14.) Korm. határozat

egyes bányászati célú mélyfúrások és az azokat hordozó egyes ingatlanok használatának rendezéséről, valamint ezen mélyfúrások és hordozóingatlanok versenyeztetés mellőzésével történő értékesítéséről

Megjelent:

MK 2021/228. (XII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1904/2021. (XII. 14.) Korm. határozat

Mórahalom és térsége vízpótlás befejezési üteme megvalósításának forrásbiztosításáról

Megjelent:

MK 2021/228. (XII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1905/2021. (XII. 14.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/228. (XII. 14.)

Hatályos:

2021. 12. 15.

 

Jogszabály:

1906/2021. (XII. 14.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1300/2021. (V. 21.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/228. (XII. 14.)

Hatályos:

2021. 12. 15.

 

2021. XII. 13.

Jogszabály:

695/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2021/227. (XII. 13.)

Hatályos:

2021. 12. 14., 2021. 12. 28.

 

Jogszabály:

696/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet

egyes rendészeti tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/227. (XII. 13.)

Hatályos:

2021. 12. 21., 2022. 01. 01., 2022. 06. 07., 2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

697/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet

a minősített adat kezelését érintő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/227. (XII. 13.)

Hatályos:

2021. 12. 21.

 

Jogszabály:

698/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/227. (XII. 13.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

699/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet

a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/227. (XII. 13.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

700/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet

a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/227. (XII. 13.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

701/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/227. (XII. 13.)

Hatályos:

2021. 12. 14.

 

Jogszabály:

63/2021. (XII. 13.) MNB rendelet

a "Sopron, a leghűségesebb város" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2021/227. (XII. 13.)

Hatályos:

2021. 12. 14.

 

Jogszabály:

64/2021. (XII. 13.) MNB rendelet

a "Sopron, a leghűségesebb város" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2021/227. (XII. 13.)

Hatályos:

2021. 12. 14.

 

Jogszabály:

47/2021. (XII. 13.) AM rendelet

a haltermelésről

Megjelent:

MK 2021/227. (XII. 13.)

Hatályos:

2021. 12. 28.

 

Jogszabály:

58/2021. (XII. 13.) ITM rendelet

a távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/227. (XII. 13.)

Hatályos:

2021. 12. 16.

 

Jogszabály:

41/2021. (XII. 13.) KKM rendelet

a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet Seychelle Köztársasággal összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/227. (XII. 13.)

Hatályos:

2021. 12. 14.

 

Jogszabály:

1891/2021. (XII. 13.) Korm. határozat

Magyarország Nemzeti Integrált Határigazgatási Stratégiájáról

Megjelent:

MK 2021/227. (XII. 13.)

Hatályos:

2021. 12. 14., 2022. 03. 15.

 

Jogszabály:

1892/2021. (XII. 13.) Korm. határozat

a 2021-2027 közötti időszakban az európai területi együttműködési célkitűzés keretében megvalósuló Interreg VI-A Ausztria-Magyarország 2021-2027 Program elfogadásáról

Megjelent:

MK 2021/227. (XII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1893/2021. (XII. 13.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2021. szeptemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2021/227. (XII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1894/2021. (XII. 13.) Korm. határozat

a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2021. szeptemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2021/227. (XII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1895/2021. (XII. 13.) Korm. határozat

az Ártánd község külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2021/227. (XII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1896/2021. (XII. 13.) Korm. határozat

a Szentendre város közigazgatási területén fekvő földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2021/227. (XII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1897/2021. (XII. 13.) Korm. határozat

a Ceva-Phylaxia Oltóanyagtermelő Zrt. magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

Megjelent:

MK 2021/227. (XII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1898/2021. (XII. 13.) Korm. határozat

a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/227. (XII. 13.)

Hatályos:

2021. 12. 14.

 

2021. XII. 10.

Jogszabály:

51/2021. (XII. 10.) EMMI rendelet

egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeleteknek kötelező népegészségügyi szűrés bevezetésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/226. (XII. 10.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

Kúria Knk.I.40.792/2021/10. végzése

a Nemzeti Választási Bizottság 20/2021. számú határozatának helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2021/226. (XII. 10.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Knk.I.40.793/2021/9. végzése

a Nemzeti Választási Bizottság 24/2021. számú határozatának helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2021/226. (XII. 10.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5.029/2021/4. számú határozata

Törvénysértő az önkormányzati rendelet, ha törvény jelöli ki a díjszedésre jogosultakat és ezek között az önkormányzat nem szerepel, mégis megállapít díjfizetési kötelezettséget.

Megjelent:

MK 2021/226. (XII. 10.)

 

 

Jogszabály:

616/2021. (XII. 10.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/226. (XII. 10.)

 

 

Jogszabály:

85/2021. (XII. 10.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2021/226. (XII. 10.)

 

 

Jogszabály:

11/2021. (XII. 10.) AM utasítás

a XII. Agrárminisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti és központi kezelésű, valamint a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezethez tartozó egyes fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos gazdálkodásról szóló 7/2021. (V. 31.) AM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/60. (XII. 10.)

Hatályos:

2021. 12. 11., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

22/2021. (XII. 10.) BM utasítás

egyes miniszteri utasításoknak a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományát érintő módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/60. (XII. 10.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

17/2021. (XII. 10.) EMMI utasítás

az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet szervezeti és működési szabályzatáról szóló 62/2016. (XII. 29.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/60. (XII. 10.)

Hatályos:

2021. 12. 11.

 

Jogszabály:

59/2021. (XII. 10.) HM utasítás

a honvédelmi szervezetek beszerzéseinek eljárási rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/60. (XII. 10.)

Hatályos:

2021. 12. 11.

 

Jogszabály:

60/2021. (XII. 10.) HM utasítás

a béketámogató műveletekben részt vevő állomány külszolgálati ellátmánya megállapításának alapjául szolgáló részletes kategóriába sorolásáról szóló 19/2018. (VI. 27.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/60. (XII. 10.)

Hatályos:

2021. 12. 11.

 

Jogszabály:

26/2021. (XII. 10.) ITM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/60. (XII. 10.)

Hatályos:

2021. 12. 11.

 

Jogszabály:

27/2021. (XII. 10.) ITM utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2019. (XI. 25.) ITM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/60. (XII. 10.)

Hatályos:

2021. 12. 11.

 

Jogszabály:

16/2021. (XII. 10.) KKM utasítás

a nemzetközi fejlesztési együttműködési és humanitárius segítségnyújtási tevékenység céljául szolgáló előirányzattal kapcsolatos eljárási rendről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/60. (XII. 10.)

Hatályos:

2021. 12. 18.

 

Jogszabály:

17/2021. (XII. 10.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium belső ügymenetének széles körű elektronikus intézéséről és ezzel összefüggésben egyes miniszteri utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/60. (XII. 10.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

1/2021. (XII. 10.) KKM KÁT utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2020. (I. 31.) KKM KÁT utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/60. (XII. 10.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

4/2021. (XII. 10.) ÁSZ utasítás

az Állami Számvevőszék egyedi iratkezelési szabályzatáról szóló 1/2020. (I. 9.) ÁSZ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/60. (XII. 10.)

Hatályos:

2021. 12. 11.

 

Jogszabály:

41/2021. (XII. 10.) BVOP utasítás

a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Beszerzési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/60. (XII. 10.)

Hatályos:

2021. 12. 11.

 

Jogszabály:

8/2021. (XII. 10.) NVI utasítás

egyes normatív utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/60. (XII. 10.)

Hatályos:

2021. 12. 11.

 

Jogszabály:

9/2021. (XII. 10.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda adatvédelmi szabályzatáról, valamint a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének és a közérdekű adatok elektronikus közzétételének rendjéről szóló 2/2015. (V. 11.) NVI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/60. (XII. 10.)

Hatályos:

2021. 12. 11.

 

Jogszabály:

9/2021. (XII. 10.) OBH utasítás

az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013. (VI. 25.) OBH utasítás módosításáról és a bíróságok által használt gépjárművek üzemeltetéséről és használatáról szóló 20/2019. (X. 31.) OBH utasítás hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/60. (XII. 10.)

Hatályos:

2021. 12. 31.

 

Jogszabály:

23/2021. (XII. 10.) ORFK utasítás

a Rendőrség személyi állománya individuális (egyénre szabott) munkakörnyezeti kockázatértékelésének egységes végrehajtásáról szóló 28/2014. (VIII. 1.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/60. (XII. 10.)

Hatályos:

2021. 12. 11.

 

Jogszabály:

24/2021. (XII. 10.) ORFK utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma őrzésvédelmének, beléptetési és parkolási rendjének szabályozásáról szóló 38/2017. (XII. 22.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/60. (XII. 10.)

Hatályos:

2021. 12. 13.

 

Jogszabály:

25/2021. (XII. 10.) ORFK utasítás

az Alkotmánybíróság épületébe történő belépés és az onnan való kilépés, valamint a parkolás ellenőrzése rendjéről szóló 11/2019. (III. 8.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/60. (XII. 10.)

Hatályos:

2021. 12. 13.

 

Jogszabály:

26/2021. (XII. 10.) ORFK utasítás

az Agrárminisztériumnak a miniszter elhelyezésére szolgáló épülete őrzésvédelmi, beléptetési és parkolási rendjének szabályozásáról szóló 28/2020. (XI. 5.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/60. (XII. 10.)

Hatályos:

2021. 12. 13.

 

Jogszabály:

27/2021. (XII. 10.) ORFK utasítás

egyes ORFK utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/60. (XII. 10.)

Hatályos:

2021. 12. 18.

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/60. (XII. 10.)

 

 

Jogszabály:

Országgyűlés Hivatala közleménye

elismerés adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/60. (XII. 10.)

 

 

Jogszabály:

CSTNM közlemény

elismerések adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/60. (XII. 10.)

 

 

Jogszabály:

ITM közlemény

az Innovációs és Technológiai Minisztérium elismerési hírei

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/60. (XII. 10.)

 

 

Jogszabály:

ITM közlemény

az Innovációs és Technológiai Minisztérium elismerési hírei

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/60. (XII. 10.)

 

 

Jogszabály:

ITM közlemény

a Sajátcélú Vasúti Pályahálózatok Szolgálati Utasítása 2. számú módosításának jóváhagyásáról, az Iparvágányok Szolgálati Utasítása hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/60. (XII. 10.)

 

 

Jogszabály:

Mindenki Pártja közleménye

a párt feloszlással történő megszüntetéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/60. (XII. 10.)

 

 

Jogszabály:

Esztergom Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/60. (XII. 10.)

 

 

Jogszabály:

Hatvan Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/60. (XII. 10.)

 

 

Jogszabály:

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal hirdetménye

hatósági ellenőri igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/60. (XII. 10.)

 

 

2021. XII. 9.

Jogszabály:

692/2021. (XII. 9.) Korm. rendelet

a nyugellátások és egyes más ellátások 2022. január havi emeléséről

Megjelent:

MK 2021/225. (XII. 9.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

693/2021. (XII. 9.) Korm. rendelet

az egyes pirotechnikai tevékenységek hatósági engedélyezésének a veszélyhelyzet idején alkalmazandó különleges szabályairól

Megjelent:

MK 2021/225. (XII. 9.)

Hatályos:

2021. 12. 10., 2021. 12. 24.

 

Jogszabály:

694/2021. (XII. 9.) Korm. rendelet

a tartós külszolgálathoz kapcsolódó felkészítésről szóló 238/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/225. (XII. 9.)

Hatályos:

2021. 12. 10.

 

Jogszabály:

62/2021. (XII. 9.) MNB rendelet

a hitelintézetek eszközei és forrásai közötti általános denominációs összhang szabályozásáról szóló, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettséget meghatározó MNB rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/225. (XII. 9.)

Hatályos:

2021. 12. 10., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

42/2021. (XII. 9.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 2022. évi ruházati utánpótlási ellátmánya terhére kiadandó természetbeni ellátásról

Megjelent:

MK 2021/225. (XII. 9.)

Hatályos:

2021. 12. 10., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

43/2021. (XII. 9.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.) BM rendelet és a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/225. (XII. 9.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

40/2021. (XII. 9.) KKM rendelet

az Információs Hivatal hivatásos állományú tagjainak illetményéről, juttatásairól, valamint a folyósítás és költségtérítés szabályairól szóló 30/2017. (XI. 28.) MvM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/225. (XII. 9.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

1887/2021. (XII. 9.) Korm. határozat

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állománya részére biztosított 2022. évi illetményfejlesztésről

Megjelent:

MK 2021/225. (XII. 9.)

 

 

Jogszabály:

1888/2021. (XII. 9.) Korm. határozat

a költségvetés pénzügyi tartalékainak növeléséről

Megjelent:

MK 2021/225. (XII. 9.)

 

 

Jogszabály:

1889/2021. (XII. 9.) Korm. határozat

a KEHOP-5.2.2 azonosító jelű ("Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései" című) felhívás fajlagos költségkorlátainak felülvizsgálatáról és a felülvizsgálattal érintett BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által kezelt projektek indikatív támogatási összegének módosításáról

Megjelent:

MK 2021/225. (XII. 9.)

 

 

Jogszabály:

1890/2021. (XII. 9.) Korm. határozat

a vízumtanácsadó szakdiplomata álláshelyek, valamint a migrációs szakkonzul álláshelyek felülvizsgálatáról

Megjelent:

MK 2021/225. (XII. 9.)

 

 

2021. XII. 8.

Jogszabály:

2021. évi CXXVII. törvény

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2022. évi egységes költségvetéséről

Megjelent:

MK 2021/224. (XII. 8.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi CXXVIII. törvény

az állatok védelme érdekében szükséges egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2021/224. (XII. 8.)

Hatályos:

2022. 01. 01., 2022. 10. 04.

 

Jogszabály:

2021. évi CXXIX. törvény

egyes egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú, valamint kapcsolódó törvények jogharmonizációs és egyéb célú módosításáról

Megjelent:

MK 2021/224. (XII. 8.)

Hatályos:

2022. 01. 01., 2022. 05. 01., 2022. 05. 26., 2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

687/2021. (XII. 8.) Korm. rendelet

a kényszertörlési eljárás egyes rendelkezéseinek a veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2021/224. (XII. 8.)

Hatályos:

2021. 12. 09., 2021. 12. 23.

 

Jogszabály:

688/2021. (XII. 8.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a felnőttképzéssel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/224. (XII. 8.)

Hatályos:

2021. 12. 09., 2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

689/2021. (XII. 8.) Korm. rendelet

a támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről, valamint a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról szóló 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/224. (XII. 8.)

Hatályos:

2021. 12. 09.

 

Jogszabály:

690/2021. (XII. 8.) Korm. rendelet

a Stipendium Hungaricum Sport Ösztöndíjprogramról, valamint a Stipendium Hungaricum Sport Ösztöndíjprogram működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/224. (XII. 8.)

Hatályos:

2021. 12. 09.

 

Jogszabály:

691/2021. (XII. 8.) Korm. rendelet

a látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeg megállapításáról szóló 39/2019. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/224. (XII. 8.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

16/2021. (XII. 8.) MEKH rendelet

a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia működési támogatásának mértékéről szóló 13/2017. (XI. 8.) MEKH rendelet és az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek által telepítendő almérők telepítési pontjainak, valamint az almérők alkalmazásával történő mérés minimális követelményeinek meghatározásáról szóló 1/2020. (I. 16.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/224. (XII. 8.)

Hatályos:

2021. 12. 11., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

9/2021. (XII. 8.) NMHH rendelet

a honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátásában közreműködésre kötelezett elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról szóló 3/2013. (I. 11.) NMHH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/224. (XII. 8.)

Hatályos:

2021. 12. 13.

 

Jogszabály:

46/2021. (XII. 8.) AM rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 14/2021. (III. 25.) AM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/224. (XII. 8.)

Hatályos:

2021. 12. 09.

 

Jogszabály:

24/2021. (XII. 8.) HM rendelet

a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/224. (XII. 8.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

25/2021. (XII. 8.) HM rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/224. (XII. 8.)

Hatályos:

2021. 12. 09.

 

Jogszabály:

14/2021. (XII. 8.) PM rendelet

a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/224. (XII. 8.)

Hatályos:

2022. 01. 01., 2023. 07. 01.

 

Jogszabály:

612/2021. (XII. 8.) KE határozat

államtitkári megbízatás megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2021/224. (XII. 8.)

 

 

Jogszabály:

613/2021. (XII. 8.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2021/224. (XII. 8.)

 

 

Jogszabály:

614/2021. (XII. 8.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2021/224. (XII. 8.)

 

 

Jogszabály:

615/2021. (XII. 8.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2021/224. (XII. 8.)

 

 

Jogszabály:

1883/2021. (XII. 8.) Korm. határozat

a honvédelmi állomány béremeléséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/224. (XII. 8.)

 

 

Jogszabály:

1884/2021. (XII. 8.) Korm. határozat

a Stipendium Hungaricum Sport Ösztöndíjprogram végrehajtásához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/224. (XII. 8.)

 

 

Jogszabály:

1885/2021. (XII. 8.) Korm. határozat

a köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2021/224. (XII. 8.)

 

 

Jogszabály:

1886/2021. (XII. 8.) Korm. határozat

címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat módosításáról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről

Megjelent:

MK 2021/224. (XII. 8.)

 

 

2021. XII. 7.

Jogszabály:

684/2021. (XII. 7.) Korm. rendelet

a tizenharmadik havi nyugdíj és a tizenharmadik havi ellátás 2022. évi teljes visszaépítéséről

Megjelent:

MK 2021/223. (XII. 7.)

Hatályos:

2021. 12. 08., 2021. 12. 22.

 

Jogszabály:

685/2021. (XII. 7.) Korm. rendelet

a 2022. évi férfi kézilabda Európa-bajnokság Budapesten való megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztés kiemelt budapesti fejlesztéssé, valamint a beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, továbbá a beruházással kapcsolatos sajátos szabályok megállapításáról szóló 64/2019. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/223. (XII. 7.)

Hatályos:

2021. 12. 08.

 

Jogszabály:

686/2021. (XII. 7.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti sport együttműködési megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2021/223. (XII. 7.)

Hatályos:

2021. 12. 08. - kivétellel.

 

Jogszabály:

24/2021. (XII. 7.) NVTNM rendelet

a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet központi kezelésű előirányzatai felhasználásáról szóló 8/2021. (VI. 28.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/223. (XII. 7.)

Hatályos:

2021. 12. 15.

 

Jogszabály:

57/2021. (XII. 7.) ITM rendelet

a megújuló energiaforrásból származó villamos energia termelési támogatás korlátairól és a prémium típusú támogatásra irányuló pályázati eljárásról szóló 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/223. (XII. 7.)

Hatályos:

2021. 12. 08.

 

Jogszabály:

611/2021. (XII. 7.) KE határozat

katonai bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/223. (XII. 7.)

 

 

Jogszabály:

1880/2021. (XII. 7.) Korm. határozat

a 2022. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről

Megjelent:

MK 2021/223. (XII. 7.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

1881/2021. (XII. 7.) Korm. határozat

települési önkormányzatok fejlesztési igényeinek támogatásáról, helyi önkormányzatot érintő kormányhatározat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/223. (XII. 7.)

 

 

Jogszabály:

1882/2021. (XII. 7.) Korm. határozat

a Gazdaság-újraindítási Akcióterv végrehajtása érdekében Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez kapcsolódó intézkedési lista jóváhagyásáról szóló 1495/2021. (VII. 23.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/223. (XII. 7.)

 

 

2021. XII. 6.

Jogszabály:

682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet

a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről

Megjelent:

MK 2021/222. (XII. 6.)

Hatályos:

2021. 12. 07.

 

Jogszabály:

683/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet

a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól szóló 391/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/222. (XII. 6.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

1878/2021. (XII. 6.) Korm. határozat

a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2022-2023. évekre vonatkozó intézkedési tervéről

Megjelent:

MK 2021/222. (XII. 6.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

1879/2021. (XII. 6.) Korm. határozat

egyes építésügyet érintő feladatokról

Megjelent:

MK 2021/222. (XII. 6.)

 

 

Jogszabály:

4/2021. (XII. 6.) EMMI határozat

a vizsgálati gyógyszerekkel végzett klinikai vizsgálatokra vonatkozó, jogharmonizációs célú törvénymódosítások hatálybalépéséről

Megjelent:

MK 2021/222. (XII. 6.)

 

 

2021. XII. 3.

Jogszabály:

674/2021. (XII. 3.) Korm. rendelet

a sportorvosi engedélyek érvényességének a veszélyhelyzet idejére történő meghosszabbításáról

Megjelent:

MK 2021/221. (XII. 3.)

Hatályos:

2021. 12. 04., 2021. 12. 18.

 

Jogszabály:

675/2021. (XII. 3.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló egyes rendelkezések eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2021/221. (XII. 3.)

Hatályos:

2021. 12. 04., 2021. 12. 18.

 

Jogszabály:

676/2021. (XII. 3.) Korm. rendelet

a kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, valamint a kormányzati igazgatási szerveket és azok foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről szóló 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/221. (XII. 3.)

Hatályos:

2021. 12. 04.

 

Jogszabály:

677/2021. (XII. 3.) Korm. rendelet

a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításával összefüggő lebonyolítói feladatok ellátásáról szóló 343/2020. (VII. 14.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/221. (XII. 3.)

Hatályos:

2021. 12. 04.

 

Jogszabály:

678/2021. (XII. 3.) Korm. rendelet

a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/221. (XII. 3.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

679/2021. (XII. 3.) Korm. rendelet

egyes európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/221. (XII. 3.)

Hatályos:

2021. 12. 06., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

680/2021. (XII. 3.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/221. (XII. 3.)

Hatályos:

2021. 12. 04.

 

Jogszabály:

681/2021. (XII. 3.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/221. (XII. 3.)

Hatályos:

2021. 12. 05.

 

Jogszabály:

23/2021. (XII. 3.) NVTNM rendelet

állami tulajdonú befektetési jegyek tulajdonosi joggyakorlójának kijelöléséről, valamint az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/221. (XII. 3.)

Hatályos:

2021. 12. 04.

 

Jogszabály:

606/2021. (XII. 3.) KE határozat

rektori megbízás alóli felmentésről

Megjelent:

MK 2021/221. (XII. 3.)

 

 

Jogszabály:

607/2021. (XII. 3.) KE határozat

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének kinevezéséről

Megjelent:

MK 2021/221. (XII. 3.)

 

 

Jogszabály:

608/2021. (XII. 3.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/221. (XII. 3.)

 

 

Jogszabály:

609/2021. (XII. 3.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/221. (XII. 3.)

 

 

Jogszabály:

610/2021. (XII. 3.) KE határozat

a bírósági ülnökök soron kívüli választása időpontjának kitűzéséről

Megjelent:

MK 2021/221. (XII. 3.)

 

 

Jogszabály:

1868/2021. (XII. 3.) Korm. határozat

a Fiatalokért Központ kialakításához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/221. (XII. 3.)

 

 

Jogszabály:

1869/2021. (XII. 3.) Korm. határozat

egyes 5000 fő feletti lakosságszámú településeket érintő beruházások támogatásáról

Megjelent:

MK 2021/221. (XII. 3.)

 

 

Jogszabály:

1870/2021. (XII. 3.) Korm. határozat

a szociális szakosított ellátásokhoz és gyermekvédelmi szakellátáshoz kapcsolódó egyes állami vagyonelemek ingyenes egyházi tulajdonba adásáról

Megjelent:

MK 2021/221. (XII. 3.)

 

 

Jogszabály:

1871/2021. (XII. 3.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XV. Pénzügyminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/221. (XII. 3.)

 

 

Jogszabály:

1872/2021. (XII. 3.) Korm. határozat

a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2021/221. (XII. 3.)

 

 

Jogszabály:

1873/2021. (XII. 3.) Korm. határozat

a Békés Megyei Központi Kórház kiszolgáló infrastruktúrájának rekonstrukcióját, valamint többirányú hasznosítását célzó beruházás előkészítési feladataihoz szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/221. (XII. 3.)

 

 

Jogszabály:

1874/2021. (XII. 3.) Korm. határozat

a Színházi Olimpia 2023. évi magyarországi megrendezéséhez szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/221. (XII. 3.)

 

 

Jogszabály:

1875/2021. (XII. 3.) Korm. határozat

Győr elővárosi közlekedés fejlesztése, valamint a közösségi közlekedés fejlesztése elektromos autóbuszok beszerzésével Győrben és gazdasági övezetében megnevezésű projektek előkészítésének támogatásáról és ezzel összefüggésben az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/221. (XII. 3.)

Hatályos:

2021. 12. 04.

 

Jogszabály:

1876/2021. (XII. 3.) Korm. határozat

a KEHOP-1.3.0. és KEHOP-1.4.0. azonosító jelű felhívás keretében új projektek nevesítéséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/221. (XII. 3.)

Hatályos:

2021. 12. 04.

 

Jogszabály:

1877/2021. (XII. 3.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/221. (XII. 3.)

Hatályos:

2021. 12. 04.

 

2021. XII. 2.

Jogszabály:

1861/2021. (XII. 2.) Korm. határozat

az Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő Kútvölgyi Tömb toronyépület belső felújításával kapcsolatos egyes döntések meghozataláról

Megjelent:

MK 2021/219. (XII. 2.)

 

 

Jogszabály:

669/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet

a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/220. (XII. 2.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

670/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2021/220. (XII. 2.)

Hatályos:

2021. 12. 05., 2021. 12. 19.

 

Jogszabály:

671/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet

az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2021/220. (XII. 2.)

Hatályos:

2021. 12. 07., 2021. 12. 21.

 

Jogszabály:

672/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet

az adatváltozás-kezelési szolgáltatás részletszabályairól

Megjelent:

MK 2021/220. (XII. 2.)

Hatályos:

2021. 12. 03., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

673/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/220. (XII. 2.)

Hatályos:

2021. 12. 05.

 

Jogszabály:

15/2021. (XII. 2.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/220. (XII. 2.)

Hatályos:

2021. 12. 18.

 

Jogszabály:

1862/2021. (XII. 2.) Korm. határozat

a Központi Közigazgatási Irattár többletköltségeinek finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2021/220. (XII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1863/2021. (XII. 2.) Korm. határozat

a Recski Nemzeti Emlékpark fejlesztésével összefüggő további kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/220. (XII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1864/2021. (XII. 2.) Korm. határozat

a Hortobágyi Deportálások Emlékhelye beruházással összefüggő további kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/220. (XII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1865/2021. (XII. 2.) Korm. határozat

a Makovecz Imre-életmű gondozásának folytatásával összefüggő további intézkedésekről szóló 1815/2019. (XII. 30.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/220. (XII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1866/2021. (XII. 2.) Korm. határozat

a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program keretében megvalósított egyes infrastruktúra-fejlesztési projektjeinek zárásához szükséges, valamint az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében megvalósított projektjei zárását követően szükséges források biztosításáról szóló támogatási szerződés módosításáról

Megjelent:

MK 2021/220. (XII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1867/2021. (XII. 2.) Korm. határozat

a 2014-2020-as programokra vonatkozó maximális kötelezettségvállalási szint 2021. szeptemberi felülvizsgálatáról

Megjelent:

MK 2021/220. (XII. 2.)

 

 

Jogszabály:

84/2021. (XII. 2.) ME határozat

a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjának felmentéséről és új tagok megbízásáról

Megjelent:

MK 2021/220. (XII. 2.)

 

 

2021. XII. 1.

Jogszabály:

663/2021. (XII. 1.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet szociális ágazatban foglalkoztatottak béremelésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/218. (XII. 1.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

664/2021. (XII. 1.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati elismerésével kapcsolatos egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/218. (XII. 1.)

Hatályos:

2021. 12. 02., 2021. 12. 16.

 

Jogszabály:

665/2021. (XII. 1.) Korm. rendelet

az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó munkakörök bővítéséről

Megjelent:

MK 2021/218. (XII. 1.)

Hatályos:

2021. 12. 02.

 

Jogszabály:

666/2021. (XII. 1.) Korm. rendelet

a katonai egészségügyi államigazgatási szerv, valamint a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok vonatkozásában a közegészségügyi-járványügyi feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 20/2018. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/218. (XII. 1.)

Hatályos:

2021. 12. 02.

 

Jogszabály:

667/2021. (XII. 1.) Korm. rendelet

a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/218. (XII. 1.)

Hatályos:

2021. 12. 02.

 

Jogszabály:

668/2021. (XII. 1.) Korm. rendelet

a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/218. (XII. 1.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

45/2021. (XII. 1.) AM rendelet

a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/218. (XII. 1.)

Hatályos:

2021. 12. 16., 2022. 01. 01., 2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

16/2021. (XII. 1.) IM rendelet

a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/218. (XII. 1.)

Hatályos:

2021. 12. 02.

 

Jogszabály:

1008/2021. (XII. 1.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság ügyrendjéről szóló 1001/2013. (II. 27.) AB Tü. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/218. (XII. 1.)

Hatályos:

2021. 12. 02.

 

Jogszabály:

30/2021. (XII. 1.) AB határozat

a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 30. § (5) bekezdés második mondata alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2021/218. (XII. 1.)

 

 

Jogszabály:

31/2021. (XII. 1.) AB határozat

a kábítószer fogalmának a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 459. § (1) bekezdés 18. pont a)-b) alpontjaiban való szabályozásával kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról

Megjelent:

MK 2021/218. (XII. 1.)

 

 

Jogszabály:

1852/2021. (XII. 1.) Korm. határozat

a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet címrendi kiegészítéséről

Megjelent:

MK 2021/218. (XII. 1.)

 

 

Jogszabály:

1853/2021. (XII. 1.) Korm. határozat

a székesfehérvári oktatásfejlesztés érdekében szükséges további támogatás biztosításáról, valamint a Magyarország Kormánya és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1383/2015. (VI. 12.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/218. (XII. 1.)

 

 

Jogszabály:

1854/2021. (XII. 1.) Korm. határozat

a KEHOP-1.4.0-15-2015-00002 azonosító számú ("Nagyműtárgyak fejlesztése és rekonstrukciója" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/218. (XII. 1.)

Hatályos:

2021. 12. 02.

 

Jogszabály:

1855/2021. (XII. 1.) Korm. határozat

az RSZTOP-2.1.2-21-2021-00001 azonosító számú ("Hátrányos helyzetben élő óvodáskorú gyermekek támogatása az RSZTOP keretében" című) kiemelt projekt összköltségének növeléséről, valamint a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/218. (XII. 1.)

Hatályos:

2021. 12. 02.

 

Jogszabály:

1856/2021. (XII. 1.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek összköltségének növeléséről, valamint a TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00005 azonosító számú projekt belső költségátcsoportosításáról

Megjelent:

MK 2021/218. (XII. 1.)

 

 

Jogszabály:

1857/2021. (XII. 1.) Korm. határozat

egyes állami erdészeti társaságok támogatási kérelmének a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett, gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítására irányuló felhívásaira történő benyújtásához való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2021/218. (XII. 1.)

 

 

Jogszabály:

1858/2021. (XII. 1.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/218. (XII. 1.)

Hatályos:

2021. 12. 02.

 

Jogszabály:

1859/2021. (XII. 1.) Korm. határozat

a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások kihelyezését végző pénzügyi közvetítők kiválasztását szolgáló nyílt közbeszerzési eljárás kiírásához szükséges döntésekről és a kihelyezhető forrásokról

Megjelent:

MK 2021/218. (XII. 1.)

 

 

Jogszabály:

1860/2021. (XII. 1.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége közötti oktatási együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/218. (XII. 1.)

 

 

Jogszabály:

83/2021. (XII. 1.) ME határozat

a nemzetközi szerződések alapján működő Magyar-Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság tagjának felmentéséről és új tagok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2021/218. (XII. 1.)

 

 

2021. XI. 30.

Jogszabály:

646/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet bölcsődében foglalkoztatottak béremelésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/217. (XI. 30.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

647/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépésére tekintettel egyes törvények eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2021/217. (XI. 30.)

Hatályos:

2021. 12. 01., 2021. 12. 15.

 

Jogszabály:

648/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépésével összefüggő kormányrendeleti szabályokról

Megjelent:

MK 2021/217. (XI. 30.)

Hatályos:

2021. 12. 01.

 

Jogszabály:

649/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépésére tekintettel egyes veszélyhelyzeti kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/217. (XI. 30.)

Hatályos:

2021. 12. 01.

 

Jogszabály:

650/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzeti gyógyszerellátáshoz szükséges egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/217. (XI. 30.)

Hatályos:

2021. 12. 01., 2021. 12. 15.

 

Jogszabály:

651/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet

az alkalmi munka éves időtartamának eltérő veszélyhelyzeti szabályairól

Megjelent:

MK 2021/217. (XI. 30.)

Hatályos:

2021. 12. 01., 2021. 12. 15.

 

Jogszabály:

652/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet

az egészségügyi irányítás egyes veszélyhelyzeti szabályairól, továbbá a honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató, valamint az ennek irányítása alá tartozó egyéb egészségügyi szolgáltató irányításának veszélyhelyzeti rendjéről szóló 691/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/217. (XI. 30.)

Hatályos:

2021. 12. 01., 2021. 12. 02., 2021. 12. 15.

 

Jogszabály:

653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet

az állami fenntartású egészségügyi intézmények irányításának egyes szabályairól és ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/217. (XI. 30.)

Hatályos:

2021. 12. 01., 2021. 12. 02., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

654/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt a bírósági és ügyészségi szervezeti és jogállási törvények egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 531/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/217. (XI. 30.)

Hatályos:

2021. 12. 01.

 

Jogszabály:

655/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet

a központi költségvetés terhére nyújtott támogatásoknak a veszélyhelyzethez igazodó különleges szabályairól szóló 658/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/217. (XI. 30.)

Hatályos:

2021. 12. 01.

 

Jogszabály:

656/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet

az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével összefüggésben, az Európa Kulturális Fővárosa 2023 programsorozat megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztésekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint további sajátos szabályok megállapításáról szóló 654/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/217. (XI. 30.)

Hatályos:

2021. 12. 01.

 

Jogszabály:

657/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet és a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/217. (XI. 30.)

Hatályos:

2021. 12. 03.

 

Jogszabály:

658/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet

a Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet és egyes kapcsolódó, fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/217. (XI. 30.)

Hatályos:

2021. 12. 01.

 

Jogszabály:

659/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/217. (XI. 30.)

Hatályos:

2021. 12. 01.

 

Jogszabály:

660/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet

a Debrecenben megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/217. (XI. 30.)

Hatályos:

2021. 12. 01.

 

Jogszabály:

661/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet

az emelt szintű könnyűzenei képzési központ létrehozását biztosító beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 705/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/217. (XI. 30.)

Hatályos:

2021. 12. 01.

 

Jogszabály:

662/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásaival összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/217. (XI. 30.)

Hatályos:

2021. 12. 08., 2022. 01. 01., 2022. 12. 31.

 

Jogszabály:

8/2021. (XI. 30.) MK rendelet

a lovasterápiát és a fogyatékos és a sérült személynek nyújtott lovas szolgáltatásokat végző személyek képzéséről és vizsgakövetelményeiről

Megjelent:

MK 2021/217. (XI. 30.)

Hatályos:

2021. 12. 01.

 

Jogszabály:

39/2021. (XI. 30.) KKM rendelet

a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet Maldív Köztársasággal összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/217. (XI. 30.)

Hatályos:

2021. 12. 01.

 

Jogszabály:

32/2021. (XI. 30.) OGY határozat

országos népszavazás elrendeléséről

Megjelent:

MK 2021/217. (XI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1828/2021. (XI. 30.) Korm. határozat

a Nemzeti Víziközmű-közszolgáltatási Stratégia feljogosító feltételeinek teljesüléséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/217. (XI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1829/2021. (XI. 30.) Korm. határozat

az Európa Kulturális Fővárosa 2023 Veszprém nyertes pályázati programja megvalósításának koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2021/217. (XI. 30.)

Hatályos:

2021. 12. 01.

 

Jogszabály:

1830/2021. (XI. 30.) Korm. határozat

a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről, valamint éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről

Megjelent:

MK 2021/217. (XI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1831/2021. (XI. 30.) Korm. határozat

a Kubai Köztársaság részére történő egészségügyi védőeszközök biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/217. (XI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1832/2021. (XI. 30.) Korm. határozat

a Tádzsik Köztársaság részére történő COVID-19 vakcina adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/217. (XI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1833/2021. (XI. 30.) Korm. határozat

az egyes egyházi fenntartású egészségügyi intézmények működésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2021/217. (XI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1834/2021. (XI. 30.) Korm. határozat

a Magyar Állami Operaház új Műhelyháza, valamint az emelt szintű könnyűzenei képzési központ beruházásához kapcsolódó közlekedési csomópontok kialakítása, valamint útépítési feladatok megvalósításához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/217. (XI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1835/2021. (XI. 30.) Korm. határozat

a kiemelt társadalmi igények részeként megvalósuló Pest és Tolna megyei fejlesztések támogatásáról

Megjelent:

MK 2021/217. (XI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1836/2021. (XI. 30.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1387/2017. (VI. 27.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/217. (XI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1837/2021. (XI. 30.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében megvalósuló, győri Spartacus csónakház helyreállítása és környezetének fejlesztése előkészítésének érdekében szükséges támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/217. (XI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1838/2021. (XI. 30.) Korm. határozat

Hajdú-Bihar megye közigazgatási területén fekvő, egyes ipari-gazdasági övezetbe tartozó földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2021/217. (XI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1839/2021. (XI. 30.) Korm. határozat

a Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola jogos társadalmi igényként támogatott infrastrukturális fejlesztésének megvalósításáról

Megjelent:

MK 2021/217. (XI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1840/2021. (XI. 30.) Korm. határozat

a Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakgimnázium új épületben történő elhelyezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1620/2020. (X. 1.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/217. (XI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1841/2021. (XI. 30.) Korm. határozat

az EFOP-2.4.1-16-2017-00094 azonosító számú ("Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal Tiszaburán ERFA" című) projekt tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő átcsoportosításáról, valamint a felhívásban meghatározott elszámolható költségtípusok mértékének együttes összege túllépéséhez történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2021/217. (XI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1842/2021. (XI. 30.) Korm. határozat

az EFOP-4.2.1-16-2017-00015 azonosító számú ("A Debreceni Egyetem felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése a gyakorlati és szakmai képzés megújítása érdekében" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/217. (XI. 30.)

Hatályos:

2021. 12. 01.

 

Jogszabály:

1843/2021. (XI. 30.) Korm. határozat

Az EFOP-4.1.6-16-2017-00003 azonosító számú ("Borsod-Abaúj-Zemplén megyei EGYMI épületeinek infrastrukturális fejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2021/217. (XI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1844/2021. (XI. 30.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/217. (XI. 30.)

Hatályos:

2021. 12. 01.

 

Jogszabály:

1845/2021. (XI. 30.) Korm. határozat

a GINOP-7.1.9-17-2018-00028 azonosító számú ("Zempléni és Abaúji várak fejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2021/217. (XI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1846/2021. (XI. 30.) Korm. határozat

az IKOP-3.2.0-15-2016-00013 azonosító számú ("Nyíregyháza megyei jogú város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 41 db új CNG meghajtású autóbusz beszerzése, töltőállomás létesítése és autóbusz telephely kialakítása" című) projekt támogatásának növeléséről és az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/217. (XI. 30.)

Hatályos:

2021. 12. 01.

 

Jogszabály:

1847/2021. (XI. 30.) Korm. határozat

egyes Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Programhoz tartozó projektek támogatása növelésének jóváhagyásáról és a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/217. (XI. 30.)

Hatályos:

2021. 12. 01.

 

Jogszabály:

1848/2021. (XI. 30.) Korm. határozat

a KEHOP-3.1.5-21-2021-00002 azonosító számon benyújtott, "Térségi hulladék szemléletformálási és innovációs mintaprojekt" megnevezésű támogatási kérelemhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/217. (XI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1849/2021. (XI. 30.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1300/2021. (V. 21.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/217. (XI. 30.)

Hatályos:

2021. 12. 01.

 

Jogszabály:

1850/2021. (XI. 30.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2021/217. (XI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1851/2021. (XI. 30.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2021/217. (XI. 30.)

 

 

Jogszabály:

82/2021. (XI. 30.) ME határozat

a Kereskedelmi Világszervezet miniszteri konferenciáin történő részvételről

Megjelent:

MK 2021/217. (XI. 30.)

 

 

Jogszabály:

10/2021. (XI. 30.) AM utasítás

a minisztérium fejezeti kezelésű előirányzataiból pályázati úton vagy egyedi döntés alapján pénzeszköz- vagy előirányzat-átadással biztosított támogatások kapcsán elszámolható költségekről, a támogatások felhasználása ellenőrzésének és a beszámolók összeállításának szabályairól szóló 2/2019. (III. 20.) AM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/59. (XI. 30.)

Hatályos:

2021. 12. 01.

 

Jogszabály:

57/2021. (XI. 30.) HM utasítás

a honvédelmi szervezetek alapításáról, tevékenységéről és szabályzatairól szóló 44/2019. (VI. 20.) HM utasítás és a munkaköri jegyzékekről, az állománytáblákról és a létszámgazdálkodásról szóló 59/2019. (VIII. 9.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/59. (XI. 30.)

Hatályos:

2021. 12. 01.

 

Jogszabály:

58/2021. (XI. 30.) HM utasítás

a honvédelmi szervezetek költségvetési gazdálkodásának rendjéről szóló 20/2021. (V. 19.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/59. (XI. 30.)

Hatályos:

2021. 12. 01.

 

Jogszabály:

25/2021. (XI. 30.) ITM utasítás

egyes ITM utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/59. (XI. 30.)

Hatályos:

2021. 12. 01.

 

Jogszabály:

15/2021. (XI. 30.) LÜ utasítás

a munkaidőn kívüli ügyészi szolgálatról szóló 3/2019. (I. 31.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/59. (XI. 30.)

Hatályos:

2021. 12. 01.

 

Jogszabály:

2/2021. (XI. 30.) SZGYF utasítás

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közszolgálati szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/59. (XI. 30.)

Hatályos:

2021. 12. 01.

 

Jogszabály:

MNB közlemény

díj adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/59. (XI. 30.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/59. (XI. 30.)

 

 

Jogszabály:

ITM felhívás

a 2021/2022. tanévben megrendezendő Szakma Kiváló Tanulója Versenyre és az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyről szóló felhívás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/59. (XI. 30.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/59. (XI. 30.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat közleménye

pályázati felhívás visszavonásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/59. (XI. 30.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2021. december 1-je és december 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/59. (XI. 30.)

 

 

2021. XI. 29.

Jogszabály:

13/2021. (XI. 29.) MvM rendelet

az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartását és működtetését végző gazdasági társaság kijelöléséről

Megjelent:

MK 2021/216. (XI. 29.)

Hatályos:

2021. 11. 30.

 

Jogszabály:

22/2021. (XI. 29.) NVTNM rendelet

a Nemzeti Egészségügyi Kutatási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/216. (XI. 29.)

Hatályos:

2021. 11. 30.

 

Jogszabály:

43/2021. (XI. 29.) AM rendelet

egyes mezőgazdasági tárgyú rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/216. (XI. 29.)

Hatályos:

2021. 11. 30.

 

Jogszabály:

44/2021. (XI. 29.) AM rendelet

a fipronillal szennyezett állatgyógyászati készítmények felhasználása miatt kárt szenvedett méhészek támogatásának részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2021/216. (XI. 29.)

Hatályos:

2021. 12. 02.

 

Jogszabály:

23/2021. (XI. 29.) HM rendelet

a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépésével összefüggésben egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/216. (XI. 29.)

Hatályos:

2021. 12. 01.

 

Jogszabály:

15/2021. (XI. 29.) IM rendelet

egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/216. (XI. 29.)

Hatályos:

2021. 11. 30.

 

Jogszabály:

38/2021. (XI. 29.) KKM rendelet

a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet Egyiptomi Arab Köztársasággal összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/216. (XI. 29.)

Hatályos:

2021. 11. 30.

 

Jogszabály:

592/2021. (XI. 29.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2021/216. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

593/2021. (XI. 29.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2021/216. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

594/2021. (XI. 29.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2021/216. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

595/2021. (XI. 29.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2021/216. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

596/2021. (XI. 29.) KE határozat

dandártábornok szolgálati jogviszonya megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2021/216. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

597/2021. (XI. 29.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/216. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

598/2021. (XI. 29.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/216. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

599/2021. (XI. 29.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/216. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

600/2021. (XI. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/216. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

601/2021. (XI. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/216. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

602/2021. (XI. 29.) KE határozat

az 510/2018. (XI. 28.) KE határozattal módosított 523/2015. (XII. 7.) KE határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/216. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

603/2021. (XI. 29.) KE határozat

katonai bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/216. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

604/2021. (XI. 29.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/216. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

605/2021. (XI. 29.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/216. (XI. 29.)

 

 

2021. XI. 27.

Jogszabály:

645/2021. (XI. 27.) Korm. rendelet

egyes, a koronavírus járvány által különösen veszélyeztetett államokból történő beutazás szabályairól

Megjelent:

MK 2021/215. (XI. 27.)

Hatályos:

2021. 11. 29., 2021. 12. 13.

 

2021. XI. 25.

Jogszabály:

640/2021. (XI. 25.) Korm. rendelet

a bűnügyi vagyoni igényekkel összefüggő egyes eljárások, valamint a vagyonrendezési eljárás eltérő szabályairól

Megjelent:

MK 2021/214. (XI. 25.)

Hatályos:

2021. 11. 26., 2021. 12. 10.

 

Jogszabály:

641/2021. (XI. 25.) Korm. rendelet

a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről szóló 535/2020. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/214. (XI. 25.)

Hatályos:

2021. 11. 26.

 

Jogszabály:

642/2021. (XI. 25.) Korm. rendelet

a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2021/214. (XI. 25.)

Hatályos:

2021. 12. 01., 2021. 12. 15.

 

Jogszabály:

643/2021. (XI. 25.) Korm. rendelet

az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó intézmények körének bővítéséről

Megjelent:

MK 2021/214. (XI. 25.)

Hatályos:

2021. 11. 26.

 

Jogszabály:

644/2021. (XI. 25.) Korm. rendelet

a Nemzeti Szociálpolitikai Intézetről szóló 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/214. (XI. 25.)

Hatályos:

2021. 11. 26.

 

Jogszabály:

60/2021. (XI. 25.) MNB rendelet

a "Pilinszky János" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2021/214. (XI. 25.)

Hatályos:

2021. 11. 26.

 

Jogszabály:

61/2021. (XI. 25.) MNB rendelet

a "Pilinszky János" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2021/214. (XI. 25.)

Hatályos:

2021. 11. 26.

 

Jogszabály:

41/2021. (XI. 25.) BM rendelet

a belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól szóló 40/2000. (XII. 12.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/214. (XI. 25.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

14/2021. (XI. 25.) IM rendelet

az igazságügyi miniszter által adományozható elismerésekről szóló 4/2015. (III. 3.) IM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/214. (XI. 25.)

Hatályos:

2021. 11. 26.

 

Jogszabály:

37/2021. (XI. 25.) KKM rendelet

az Információs Hivatalban alkalmazandó egészségügyi szakdolgozói pótlékról

Megjelent:

MK 2021/214. (XI. 25.)

Hatályos:

2021. 12. 01.

 

Jogszabály:

1818/2021. (XI. 25.) Korm. határozat

a Nagyértékű gyógyszerfinanszírozási jogcímről történő kifizetések 2021. évi fedezetének biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/214. (XI. 25.)

 

 

Jogszabály:

1819/2021. (XI. 25.) Korm. határozat

a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj 2021. évi biztosításához szükséges fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2021/214. (XI. 25.)

 

 

Jogszabály:

1820/2021. (XI. 25.) Korm. határozat

a komplex közútfelújítási és -fejlesztési feladatok megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/214. (XI. 25.)

 

 

Jogszabály:

1821/2021. (XI. 25.) Korm. határozat

egyes felzárkózással és vízüggyel kapcsolatos kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2021/214. (XI. 25.)

Hatályos:

2021. 11. 26.

 

Jogszabály:

1822/2021. (XI. 25.) Korm. határozat

a taszári repülőtér hasznosításával összefüggő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/214. (XI. 25.)

 

 

Jogszabály:

1823/2021. (XI. 25.) Korm. határozat

a Kék Bolygó Klímavédelmi Kockázati Tőkealapról szóló 1260/2020. (V. 27.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/214. (XI. 25.)

 

 

Jogszabály:

1824/2021. (XI. 25.) Korm. határozat

a sárszentmihályi óvoda kivitelezéséhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/214. (XI. 25.)

 

 

Jogszabály:

1825/2021. (XI. 25.) Korm. határozat

a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház beruházásának támogatásához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/214. (XI. 25.)

 

 

Jogszabály:

1826/2021. (XI. 25.) Korm. határozat

a Demokrácia Központ Közalapítvány alapító okiratának módosításáról

Megjelent:

MK 2021/214. (XI. 25.)

 

 

Jogszabály:

1827/2021. (XI. 25.) Korm. határozat

az illegális bevándorlással összefüggésben a Litván Köztársaságnak történő segítségnyújtásról

Megjelent:

MK 2021/214. (XI. 25.)

 

 

Jogszabály:

80/2021. (XI. 25.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/214. (XI. 25.)

 

 

Jogszabály:

81/2021. (XI. 25.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és Szingapúr Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/214. (XI. 25.)

 

 

Jogszabály:

18/2021. (XI. 25.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség belföldi és ideiglenes külföldi kiküldetéseivel kapcsolatos kiadások elszámolásáról szóló 15/2019. (XII. 9.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/58. (XI. 25.)

Hatályos:

2021. 11. 26.

 

Jogszabály:

13/2021. (XI. 25.) GVH utasítás

az informatikai rendszerhasználati és biztonsági szabályzatról szóló utasítás és a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/58. (XI. 25.)

Hatályos:

2021. 12. 01.

 

Jogszabály:

22/2021. (XI. 25.) ORFK utasítás

az Országos Rendőr-főkapitányság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2015. (IX. 10.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/58. (XI. 25.)

Hatályos:

2021. 11. 26.

 

Jogszabály:

58/2021. (XI. 25.) KKM közlemény

a Francia Köztársaság Kormánya és a Mali Köztársaság Kormánya között levélváltás formájában létrehozott, Bamakóban 2013. március 7-én és Kouloubában 2013. március 8-án aláírt, a SERVAL erők jogállásáról szóló Megállapodáshoz kapcsolódó, a Francia Köztársaság Kormánya és a Mali Köztársaság Kormánya közötti, a TAKUBA erők nem francia erőinek jogállásának szabályozásáról szóló Kiegészítő Jegyzőkönyvhöz Elfogadó Nyilatkozattal történő csatlakozás kihirdetéséről szóló 2021. évi CVII. törvény 2. §-a, 3. §-a, 1. melléklete és 2. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/58. (XI. 25.)

 

 

Jogszabály:

59/2021. (XI. 25.) KKM közlemény

a Francia Köztársaság Kormánya és a Nigeri Köztársaság Kormánya között a francia haderő Száhel-övezet biztonsága érdekében Nigerben történő beavatkozásának jogi szabályozásáról szóló, 2013. március 25-én Niameyben aláírt megállapodáshoz és a Francia Köztársaság Kormánya és a Nigeri Köztársaság Kormánya között a Száhel-övezet biztonságát szolgáló francia beavatkozás keretében Nigerben tartózkodó francia katonai állomány jogállásának szabályozásáról szóló, 2013. július 19-én Niameyben aláírt megállapodáshoz kapcsolódó, a Francia Köztársaság Kormánya és a Nigeri Köztársaság Kormánya közötti, a TAKUBA erők nem francia erőinek jogállásának szabályozásáról szóló Kiegészítő Jegyzőkönyvhöz Elfogadó Nyilatkozattal történő csatlakozás kihirdetéséről szóló 2021. évi CVI. törvény 2. §-a, 3. §-a, 1. melléklete és 2. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/58. (XI. 25.)

 

 

Jogszabály:

NVT közlemény

miniszteri elismerések adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/58. (XI. 25.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/58. (XI. 25.)

 

 

Jogszabály:

Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány

alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/58. (XI. 25.)

 

 

2021. XI. 24.

Jogszabály:

56/2021. (XI. 24.) MNB rendelet

a tőkepiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Megjelent:

MK 2021/213. (XI. 24.)

Hatályos:

2021. 11. 25., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

57/2021. (XI. 24.) MNB rendelet

a pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Megjelent:

MK 2021/213. (XI. 24.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

58/2021. (XI. 24.) MNB rendelet

a biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 44/2020. (XI. 20.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/213. (XI. 24.)

Hatályos:

2021. 11. 25., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

59/2021. (XI. 24.) MNB rendelet

a jegybanki információs rendszerhez a hitelügyletek egyes adataira vonatkozóan teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségről szóló 35/2018. (XI. 13.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/213. (XI. 24.)

Hatályos:

2022. 04. 01.

 

2021. XI. 23.

Jogszabály:

54/2021. (XI. 23.) MNB rendelet

a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Megjelent:

MK 2021/212. (XI. 23.)

Hatályos:

2022. 01. 01., 2022. 04. 01., 2022. 10. 01.

 

Jogszabály:

55/2021. (XI. 23.) MNB rendelet

a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Megjelent:

MK 2021/212. (XI. 23.)

Hatályos:

2021. 11. 24., 2022. 01. 01., 2022. 07. 08.

 

2021. XI. 22.

Jogszabály:

1817/2021. (XI. 22.) Korm. határozat

a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2021/211. (XI. 22.)

 

 

2021. XI. 19.

Jogszabály:

639/2021. (XI. 19.) Korm. rendelet

a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak meghatározásáról, valamint a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 163/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/210. (XI. 19.)

Hatályos:

2021. 11. 20.

 

Jogszabály:

21/2021. (XI. 19.) NVTNM rendelet

állami tulajdonú légi jármű tulajdonosi joggyakorlójának kijelöléséről

Megjelent:

MK 2021/210. (XI. 19.)

Hatályos:

2021. 11. 20.

 

Jogszabály:

56/2021. (XI. 19.) ITM rendelet

a minimális építőipari rezsióradíj 2021. évi mértékéről

Megjelent:

MK 2021/210. (XI. 19.)

Hatályos:

2021. 11. 24.

 

Jogszabály:

13/2021. (XI. 19.) PM rendelet

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény alapján elkészítendő belső szabályzat kötelező tartalmi elemeiről szóló 21/2017. (VIII. 3.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/210. (XI. 19.)

Hatályos:

2022. 01. 03.

 

Jogszabály:

591/2021. (XI. 19.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2021/210. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

1810/2021. (XI. 19.) Korm. határozat

a Magyar Állam által megvásárolt Airbus A330-243F típusú szállítógép (MSN1578) hasznosításáról

Megjelent:

MK 2021/210. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

1811/2021. (XI. 19.) Korm. határozat

a nemzeti park igazgatóságok, a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ támogatási kérelmeinek a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetendő, gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítására irányuló felhívásaira történő benyújtáshoz való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2021/210. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

1812/2021. (XI. 19.) Korm. határozat

az EFOP-4.1.6-16-2017-00021 azonosító számú ("Győri Tankerületi Központ támogató szerepének erősítése" című) projekt támogatásának további növeléséről

Megjelent:

MK 2021/210. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

1813/2021. (XI. 19.) Korm. határozat

az IKOP-3.1.0-15-2019-00019 azonosító számú "H5-H6/H7 vonalak összekötése - az észak-déli városi- elővárosi gyorsvasút fejlesztésének előkészítése" projekt kiemelt társadalmi igényeken alapuló módosításáról és ezzel összefüggésben az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/210. (XI. 19.)

Hatályos:

2021. 11. 20.

 

Jogszabály:

1814/2021. (XI. 19.) Korm. határozat

a KEHOP-1.3.0. és KEHOP-1.4.0. azonosító jelű felhívás keretében új projektek nevesítéséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/210. (XI. 19.)

Hatályos:

2021. 11. 20.

 

Jogszabály:

1815/2021. (XI. 19.) Korm. határozat

a KEHOP-3.2.1-15-2017-00026 azonosító számú ("Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Heves megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre" című) projekt költségnövekményéhez szükséges forrás biztosításáról, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/210. (XI. 19.)

Hatályos:

2021. 11. 20.

 

Jogszabály:

1816/2021. (XI. 19.) Korm. határozat

a KEHOP-5.2.2-16-2016-00107 azonosító számú ("Budapesti egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése" című) projekt megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/210. (XI. 19.)

Hatályos:

2021. 11. 20.

 

2021. XI. 18.

Jogszabály:

633/2021. (XI. 18.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/209. (XI. 18.)

Hatályos:

2021. 11. 20.

 

Jogszabály:

634/2021. (XI. 18.) Korm. rendelet

egyes kormányzati igazgatási szervek foglalkoztatottait érintő veszélyhelyzeti szabályokról

Megjelent:

MK 2021/209. (XI. 18.)

Hatályos:

2021. 11. 19., 2021. 12. 03.

 

Jogszabály:

635/2021. (XI. 18.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/209. (XI. 18.)

Hatályos:

2021. 11. 19.

 

Jogszabály:

636/2021. (XI. 18.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgálati jogviszonyban és a hivatásos szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottakat érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról

Megjelent:

MK 2021/209. (XI. 18.)

Hatályos:

2021. 11. 19., 2021. 12. 03.

 

Jogszabály:

637/2021. (XI. 18.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/209. (XI. 18.)

Hatályos:

2021. 11. 19.

 

Jogszabály:

638/2021. (XI. 18.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védőoltásnak az ügyészségi alkalmazottak által történő kötelező igénybevételéről

Megjelent:

MK 2021/209. (XI. 18.)

Hatályos: