A hivatkozásokra kattintva a joganyagok közlönyállapota jelenik meg.

Megnyitom a Jogtárban

 

Változásmutató

Új jogszabályok

2018. X. 17.

Jogszabály:

195/2018. (X. 17.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/162. (X. 17.)

Hatályos:

2018. 10. 18.

 

Jogszabály:

196/2018. (X. 17.) Korm. rendelet

a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/162. (X. 17.)

Hatályos:

2018. 10. 18.

 

Jogszabály:

1509/2018. (X. 17.) Korm. határozat

a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsáról

Megjelent:

MK 2018/162. (X. 17.)

Hatályos:

2018. 10. 18.

 

Jogszabály:

1510/2018. (X. 17.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím 2018. és 2019. évi előirányzatairól történő átcsoportosításról, valamint az Összevont szakellátás jogcím 2019. évi előirányzatának megemeléséről

Megjelent:

MK 2018/162. (X. 17.)

 

 

Jogszabály:

1511/2018. (X. 17.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2018/162. (X. 17.)

 

 

Jogszabály:

1512/2018. (X. 17.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő, 2018. augusztusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2018/162. (X. 17.)

 

 

Jogszabály:

1513/2018. (X. 17.) Korm. határozat

a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő, 2018. augusztusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2018/162. (X. 17.)

 

 

Jogszabály:

1514/2018. (X. 17.) Korm. határozat

a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének 2017. évi kiegészítő támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1267/2017. (V. 29.) Korm. határozat alapján biztosított forrás felhasználásáról

Megjelent:

MK 2018/162. (X. 17.)

 

 

Jogszabály:

1515/2018. (X. 17.) Korm. határozat

a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége kiegészítő támogatásáról

Megjelent:

MK 2018/162. (X. 17.)

 

 

Jogszabály:

1516/2018. (X. 17.) Korm. határozat

a Szíria és Libanon Nemzeti Református Zsinat és a Szíriai Örmény Református Egyházak Közössége projektjeinek támogatásáról

Megjelent:

MK 2018/162. (X. 17.)

 

 

Jogszabály:

1517/2018. (X. 17.) Korm. határozat

Magyarország Dublini Nagykövetségének elhelyezését biztosító ingatlan megvásárlásához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/162. (X. 17.)

 

 

Jogszabály:

1518/2018. (X. 17.) Korm. határozat

a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó új Bozsik Stadion fejlesztésével kapcsolatos további intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/162. (X. 17.)

 

 

Jogszabály:

1519/2018. (X. 17.) Korm. határozat

a felső-tiszai kommunális hulladék fizikai eltávolításához szükséges beruházások forrásigényének biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/162. (X. 17.)

 

 

Jogszabály:

1520/2018. (X. 17.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a Csiky Gergely Színház felújításához szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/162. (X. 17.)

 

 

Jogszabály:

1521/2018. (X. 17.) Korm. határozat

a Pannónia Szíve Program keretében Martonvásár város területén, a Brunszvik-terv részeként megvalósuló egyes fejlesztések támogatásáról

Megjelent:

MK 2018/162. (X. 17.)

 

 

Jogszabály:

1522/2018. (X. 17.) Korm. határozat

a Pannónia Szíve Program keretében a Vál községben megvalósításra kerülő turisztikai és sportcélú fejlesztések előkészítéséről és támogatásáról

Megjelent:

MK 2018/162. (X. 17.)

 

 

Jogszabály:

1523/2018. (X. 17.) Korm. határozat

a Kárpátalján megvalósuló egészségügyi, kulturális és szociális célú programok 2019. évi támogatásához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/162. (X. 17.)

 

 

Jogszabály:

1524/2018. (X. 17.) Korm. határozat

a Budapest II. kerület, Labanc utca 57. szám alatti ingatlanegyüttes átalakítása során feltárt műszaki és építési hiányosságok helyreállításával kapcsolatos beruházások, továbbá az elhelyezési feladatok végrehajtásához szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/162. (X. 17.)

 

 

Jogszabály:

1525/2018. (X. 17.) Korm. határozat

a Róheim-villa rekonstrukciójához és hasznosításához szükséges források biztosításával összefüggő intézkedésekről, valamint a Róheim-villa rekonstrukciójához és hasznosításához szükséges intézkedésekről szóló 1616/2015. (IX. 8.) Korm. határozat és a Róheim-villa rekonstrukciójához és hasznosításához szükséges intézkedésekről szóló 1753/2016. (XII. 14.) Korm. határozat visszavonásáról

Megjelent:

MK 2018/162. (X. 17.)

 

 

Jogszabály:

131/2018. (X. 17.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/162. (X. 17.)

 

 

Jogszabály:

9/2018. (X. 17.) ME utasítás

miniszterelnöki biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/56. (X. 17.)

Hatályos:

2018. 10. 18.

 

Jogszabály:

37/2018. (X. 17.) HM utasítás

egyes kiadványok hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/56. (X. 17.)

Hatályos:

2018. 10. 18.

 

Jogszabály:

7/2018. (X. 17.) PM utasítás

a Nagyvállalati Beruházási Támogatási program keretében nyújtott támogatásokkal összefüggő döntés-előkészítési feladatokat ellátó munkacsoport létrehozataláról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/56. (X. 17.)

Hatályos:

2018. 10. 18.

 

Jogszabály:

8/2018. (X. 17.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal pénzkezelési szabályzatáról szóló 8/2017. (V. 24.) NKFIH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/56. (X. 17.)

Hatályos:

2018. 10. 18.

 

Jogszabály:

37/2018. (X. 17.) KKM közlemény

egyrészről az Európai Unió, annak tagállamai, másrészről Izland között Izlandnak a Kiotói Jegyzőkönyv második kötelezettségvállalási időszakában az Európai Unióra, annak tagállamaira és Izlandra háruló kötelezettségek közös teljesítésében való részvételéről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2015. évi XC. törvény 2. és 3. §-a hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/56. (X. 17.)

 

 

Jogszabály:

38/2018. (X. 17.) KKM közlemény

a Magyarország és a Koszovói Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről szóló 2018. évi XXXII. törvény 2. és 3. §-a hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/56. (X. 17.)

 

 

Jogszabály:

39/2018. (X. 17.) KKM közlemény

a Magyarország és a Koszovói Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2018. évi XXXI. törvény 2. és 3. §-a hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/56. (X. 17.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2018/56. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/56. (X. 17.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/56. (X. 17.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2018. november 1-je és november 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/56. (X. 17.)

 

 

2018. X. 16.

Jogszabály:

Magyarország Alaptörvénye

(2011. április 25.) (egységes szerkezetben)

Megjelent:

MK 2018/160. (X. 16.)

 

 

Jogszabály:

2018. évi LXIII. törvény

a lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2018/161. (X. 16.)

Hatályos:

2018. 10. 17.

 

Jogszabály:

32/2018. (X. 16.) MNB rendelet

a 2018-ban Magyarországon megrendezésre kerülő birkózó-Világbajnokság alkalmából 50 forintos címletű érme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2018/161. (X. 16.)

Hatályos:

2018. 10. 17.

 

Jogszabály:

23/2018. (X. 16.) ITM rendelet

az innovációért és technológiáért felelős miniszter hulladékgazdálkodást érintő feladat- és hatáskörével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/161. (X. 16.)

Hatályos:

2018. 10. 17.

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozatai helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2018/161. (X. 16.)

 

 

Jogszabály:

20/2018. (X. 16.) OGY határozat

a Magyarország szuverenitásának megvédéséről és a Magyarországgal szembeni rágalmak visszautasításáról

Megjelent:

MK 2018/161. (X. 16.)

Hatályos:

2018. 10. 17.

 

Jogszabály:

21/2018. (X. 16.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/161. (X. 16.)

Hatályos:

2018. 10. 15.

 

Jogszabály:

22/2018. (X. 16.) OGY határozat

a Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2017. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről az Országgyűlés részére című beszámoló elfogadásáról

Megjelent:

MK 2018/161. (X. 16.)

 

 

Jogszabály:

463/2018. (X. 16.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/161. (X. 16.)

 

 

2018. X. 15.

Jogszabály:

193/2018. (X. 15.) Korm. rendelet

a Magyar Művészeti Akadémia tagjainak életjáradékáról, valamint életjáradékban részesített tagjának elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 208/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/159. (X. 15.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

194/2018. (X. 15.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletnek a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelettel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2018/159. (X. 15.)

Hatályos:

2018. 10. 16.

 

Jogszabály:

30/2018. (X. 15.) MNB rendelet

az "Az Első világháború befejezése" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2018/159. (X. 15.)

Hatályos:

2018. 10. 16.

 

Jogszabály:

31/2018. (X. 15.) MNB rendelet

az "Az Első világháború befejezése" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2018/159. (X. 15.)

Hatályos:

2018. 10. 16.

 

Jogszabály:

31/2018. (X. 15.) AM rendelet

az agrártámogatások 2018. évi mértékének megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/159. (X. 15.)

Hatályos:

2018. 10. 16.

 

Jogszabály:

28/2018. (X. 15.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 2019. évi ruházati utánpótlási ellátmánya terhére kiadandó természetbeni ellátásról

Megjelent:

MK 2018/159. (X. 15.)

Hatályos:

2018. 10. 16., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

1504/2018. (X. 15.) Korm. határozat

a 2019. évi Junior Tornász Világbajnokság megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/159. (X. 15.)

 

 

Jogszabály:

1505/2018. (X. 15.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program módosításáról

Megjelent:

MK 2018/159. (X. 15.)

 

 

Jogszabály:

1506/2018. (X. 15.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2018/159. (X. 15.)

 

 

Jogszabály:

1507/2018. (X. 15.) Korm. határozat

a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány támogatásáról

Megjelent:

MK 2018/159. (X. 15.)

 

 

Jogszabály:

1508/2018. (X. 15.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Belarusz Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/159. (X. 15.)

 

 

2018. X. 12.

Jogszabály:

188/2018. (X. 12.) Korm. rendelet

a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet, valamint a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/158. (X. 12.)

Hatályos:

2018. 10. 13.

 

Jogszabály:

189/2018. (X. 12.) Korm. rendelet

az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/158. (X. 12.)

Hatályos:

2018. 10. 13.

 

Jogszabály:

190/2018. (X. 12.) Korm. rendelet

a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/158. (X. 12.)

Hatályos:

2018. 10. 20.

 

Jogszabály:

191/2018. (X. 12.) Korm. rendelet

az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése szabálysértéssel kapcsolatban közreműködő egyes szervek kijelöléséről és feladatairól szóló 178/2018. (X. 2.) Korm. rendelet eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről

Megjelent:

MK 2018/158. (X. 12.)

Hatályos:

2018. 10. 15.

 

Jogszabály:

192/2018. (X. 12.) Korm. rendelet

a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/158. (X. 12.)

Hatályos:

2018. 10. 20.

 

Jogszabály:

35/2018. (X. 12.) EMMI rendelet

egyes gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásáról szóló miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/158. (X. 12.)

Hatályos:

2018. 10. 15.

 

Jogszabály:

36/2018. (X. 12.) EMMI rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/158. (X. 12.)

Hatályos:

2018. 10. 15.

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2018/158. (X. 12.)

 

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozatai helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2018/158. (X. 12.)

 

 

Jogszabály:

462/2018. (X. 12.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2018/158. (X. 12.)

 

 

Jogszabály:

1497/2018. (X. 12.) Korm. határozat

a közfoglalkoztatással összefüggő egyes kérdésekről

Megjelent:

MK 2018/158. (X. 12.)

Hatályos:

2018. 10. 13.

 

Jogszabály:

1498/2018. (X. 12.) Korm. határozat

a hajléktalan ellátásban 2018. október 15-ét követően jelentkező azonnali feladatok ellátásához szükséges források biztosításáról és a további feladatok meghatározásáról

Megjelent:

MK 2018/158. (X. 12.)

 

 

Jogszabály:

1499/2018. (X. 12.) Korm. határozat

a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2018/158. (X. 12.)

 

 

Jogszabály:

1500/2018. (X. 12.) Korm. határozat

a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság használatában álló ingatlanok vasútüzemhez nem szükséges területeinek felméréséhez szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/158. (X. 12.)

 

 

Jogszabály:

1501/2018. (X. 12.) Korm. határozat

a Budapest MICE Turisztikai Fejlesztési Program támogatásáról

Megjelent:

MK 2018/158. (X. 12.)

 

 

Jogszabály:

1502/2018. (X. 12.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli beruházások előkészítése és megtervezése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 2016/2017. (XII. 22.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/158. (X. 12.)

 

 

Jogszabály:

1503/2018. (X. 12.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a Lővérek Program részeként megvalósuló új soproni fedett uszoda fejlesztés megvalósítása érdekében történő többlettámogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/158. (X. 12.)

 

 

Jogszabály:

127/2018. (X. 12.) ME határozat

az egyrészről Izland, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság, és másrészről a Magyar Köztársaság között az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás, valamint a Norvég Királyság és a Magyar Köztársaság között a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás módosításának létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/158. (X. 12.)

 

 

Jogszabály:

128/2018. (X. 12.) ME határozat

a kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között létrejött Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtásáról szóló Keretmegállapodás módosításának létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/158. (X. 12.)

 

 

Jogszabály:

129/2018. (X. 12.) ME határozat

a Norvég Királyság és Magyarország között a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2014-2021-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás, valamint egyrészről az Izlandi Köztársaság, a Liechtensteini Nagyhercegség, a Norvég Királyság, másrészről Magyarország között az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2014-2021-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/158. (X. 12.)

 

 

Jogszabály:

130/2018. (X. 12.) ME határozat

főiskolai rektor megbízásáról

Megjelent:

MK 2018/158. (X. 12.)

 

 

2018. X. 11.

Jogszabály:

2018. évi LVII. törvény

a Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések ellenőrzéséről

Megjelent:

MK 2018/157. (X. 11.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

2018. évi LVIII. törvény

a Közép- és Kelet-európai Halászati Fejlesztési Nemzetközi Szervezet (EUROFISH) létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/157. (X. 11.)

Hatályos:

2018. 10. 12. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2018. évi LIX. törvény

az Európai Táj Egyezményt módosító Jegyzőkönyv kihirdetéséről és a Firenzében, 2000. október 20-án kelt, az Európai Táj Egyezmény kihirdetéséről szóló 2007. évi CXI. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2018/157. (X. 11.)

Hatályos:

2018. 10. 12. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2018. évi LX. törvény

a Magyarország Kormánya és a Macedón Köztársaság Kormánya között a rendőri együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/157. (X. 11.)

Hatályos:

2018. 10. 12. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2018. évi LXI. törvény

a Magyarország és a Portugál Köztársaság között létrejött, a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/157. (X. 11.)

Hatályos:

2018. 10. 12. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2018. évi LXII. törvény

a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Ipolydamásd és Helemba (Chl´aba) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló, 2012. február 27. napján aláírt Megállapodást módosító 1. Kiegészítés kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/157. (X. 11.)

Hatályos:

2018. 10. 12. - kivétellel.

 

Jogszabály:

1/2018. (X. 11.) MK rendelet

a Pro Turismo-díj adományozásának rendjéről

Megjelent:

MK 2018/157. (X. 11.)

Hatályos:

2018. 10. 12.

 

Jogszabály:

29/2018. (X. 11.) AM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 59/2007. (VII. 10.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/157. (X. 11.)

Hatályos:

2018. 10. 12.

 

Jogszabály:

30/2018. (X. 11.) AM rendelet

az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/157. (X. 11.)

Hatályos:

2018. 10. 12.

 

Jogszabály:

458/2018. (X. 11.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2018/157. (X. 11.)

 

 

Jogszabály:

459/2018. (X. 11.) KE határozat

államtitkári megbízatás megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/157. (X. 11.)

 

 

Jogszabály:

460/2018. (X. 11.) KE határozat

határozott időre szóló dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/157. (X. 11.)

 

 

Jogszabály:

461/2018. (X. 11.) KE határozat

dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2018/157. (X. 11.)

 

 

Jogszabály:

16/2018. (X. 11.) IM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/55. (X. 11.)

Hatályos:

2018. 10. 15.

 

Jogszabály:

4/2018. (X. 11.) ITM utasítás

az állami projektértékelői jogviszony keretében végzett értékelési feladatok díjazásának általános alapelveiről, hatáskörök átruházásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/55. (X. 11.)

Hatályos:

2018. 10. 12.

 

Jogszabály:

5/2018. (X. 11.) ITM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/55. (X. 11.)

Hatályos:

2018. 10. 12.

 

Jogszabály:

6/2018. (X. 11.) ITM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/55. (X. 11.)

Hatályos:

2018. 10. 12.

 

Jogszabály:

7/2018. (X. 11.) ITM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/55. (X. 11.)

Hatályos:

2018. 10. 12.

 

Jogszabály:

8/2018. (X. 11.) ITM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/55. (X. 11.)

Hatályos:

2018. 10. 12.

 

Jogszabály:

9/2018. (X. 11.) ITM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/55. (X. 11.)

Hatályos:

2018. 10. 12.

 

Jogszabály:

10/2018. (X. 11.) ITM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/55. (X. 11.)

Hatályos:

2018. 10. 12.

 

Jogszabály:

23/2018. (X. 11.) KKM utasítás

a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet alapján nyújtható támogatások esetén alkalmazandó eljárásrendről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/55. (X. 11.)

Hatályos:

2018. 10. 12.

 

Jogszabály:

24/2018. (X. 11.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium nemdohányzó intézménnyé nyilvánításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/55. (X. 11.)

Hatályos:

2018. 10. 12.

 

Jogszabály:

34/2018. (X. 11.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2018. évi XXIX. törvény 2. és 3. § a hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/55. (X. 11.)

 

 

Jogszabály:

35/2018. (X. 11.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Jordán Hasemita Királyság Kormánya között a diplomata-útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2018. évi XXII. törvény 2. és 3. § a hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/55. (X. 11.)

 

 

Jogszabály:

36/2018. (X. 11.) KKM közlemény

a Magyarország és a Tádzsik Köztársaság között létrejött, a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2018. évi XXXIII. törvény 2. és 3. § a hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/55. (X. 11.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/55. (X. 11.)

 

 

Jogszabály:

Ajka Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/55. (X. 11.)

 

 

Jogszabály:

Karcag Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/55. (X. 11.)

 

 

Jogszabály:

Siklós Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/55. (X. 11.)

 

 

2018. X. 10.

Jogszabály:

4/2018. (X. 10.) NVTNM rendelet

a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet központi kezelésű előirányzatai felhasználásáról

Megjelent:

MK 2018/156. (X. 10.)

Hatályos:

2018. 10. 11.

 

Jogszabály:

33/2018. (X. 10.) EMMI rendelet

a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet és a háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/156. (X. 10.)

Hatályos:

2018. 10. 11.

 

Jogszabály:

34/2018. (X. 10.) EMMI rendelet

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/156. (X. 10.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

17/2018. (X. 10.) AB határozat

a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2/A. § (1) bekezdés a) pontjának " , vagy" szövegrésze, b) pontja, (2)-(8) bekezdései, továbbá az 1. melléklet 1. pontja első mondata "és a 2. pontban" szövegrésze, valamint az 1. melléklet 2. pontja alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2018/156. (X. 10.)

 

 

Jogszabály:

1493/2018. (X. 10.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő átcsoportosításról, az egyes kiemelt kormányzati kötelezettségek végrehajtásáról és a további szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/156. (X. 10.)

 

 

Jogszabály:

1494/2018. (X. 10.) Korm. határozat

a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának felújításához szükséges kötelezettségvállalásról

Megjelent:

MK 2018/156. (X. 10.)

 

 

Jogszabály:

1495/2018. (X. 10.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében megvalósuló kulturális fejlesztésekkel összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2018/156. (X. 10.)

 

 

Jogszabály:

1496/2018. (X. 10.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében Tatabánya Megyei Jogú Város József Attila Megyei és Városi Könyvtárának fejlesztése beruházás megvalósítása érdekében történő többlettámogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/156. (X. 10.)

 

 

Jogszabály:

124/2018. (X. 10.) ME határozat

a Magyarország Kormánya, valamint a Horvát Köztársaság Kormánya, az Osztrák Köztársaság Kormánya, Románia Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú földgázellátási szolidaritási mechanizmusokról szóló megállapodások létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/156. (X. 10.)

 

 

Jogszabály:

125/2018. (X. 10.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről

Megjelent:

MK 2018/156. (X. 10.)

 

 

Jogszabály:

126/2018. (X. 10.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/156. (X. 10.)

 

 

2018. X. 9.

Jogszabály:

2018. évi LVI. törvény

a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2018/155. (X. 9.)

Hatályos:

2018. 10. 10.

 

Jogszabály:

186/2018. (X. 9.) Korm. rendelet

egyes agrárszabályozási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/155. (X. 9.)

Hatályos:

2018. 10. 14.

 

Jogszabály:

187/2018. (X. 9.) Korm. rendelet

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 25/2018. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/155. (X. 9.)

Hatályos:

2018. 10. 10.

 

Jogszabály:

447/2018. (X. 9.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/155. (X. 9.)

 

 

Jogszabály:

448/2018. (X. 9.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2018/155. (X. 9.)

 

 

Jogszabály:

449/2018. (X. 9.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/155. (X. 9.)

 

 

Jogszabály:

450/2018. (X. 9.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/155. (X. 9.)

 

 

Jogszabály:

451/2018. (X. 9.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/155. (X. 9.)

 

 

Jogszabály:

452/2018. (X. 9.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/155. (X. 9.)

 

 

Jogszabály:

453/2018. (X. 9.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/155. (X. 9.)

 

 

Jogszabály:

454/2018. (X. 9.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/155. (X. 9.)

 

 

Jogszabály:

455/2018. (X. 9.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/155. (X. 9.)

 

 

Jogszabály:

456/2018. (X. 9.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/155. (X. 9.)

 

 

Jogszabály:

457/2018. (X. 9.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/155. (X. 9.)

 

 

Jogszabály:

1489/2018. (X. 9.) Korm. határozat

a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházáshoz kapcsolódó független mérnöki, műszaki ellenőrzési feladatok ellátásához szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/155. (X. 9.)

 

 

Jogszabály:

1490/2018. (X. 9.) Korm. határozat

a GINOP-7.1.5-16-2016-00002 azonosító számú ("Kis-Balaton Látogatóközpont kialakítása és a Diás-szigeti Fekete István Emlékhely fejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/155. (X. 9.)

Hatályos:

2018. 10. 10.

 

Jogszabály:

1491/2018. (X. 9.) Korm. határozat

a KEHOP-1.3.0-15-2015-00003 azonosító számú, "Marótvölgyi öblözet rendezése" tárgyú projekt tekintetében a költségek ingatlanvásárlás költségtípusra történő átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2018/155. (X. 9.)

 

 

Jogszabály:

1492/2018. (X. 9.) Korm. határozat

a KEHOP-1.6.0-15-2016-00018 azonosító számú, "Logisztikai raktárcsarnok építése" című projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2018/155. (X. 9.)

Hatályos:

2018. 10. 10.

 

2018. X. 8.

Jogszabály:

183/2018. (X. 8.) Korm. rendelet

a 2018. évi nyugdíjprémiumról és egyes más ellátások után járó egyszeri juttatásról

Megjelent:

MK 2018/154. (X. 8.)

Hatályos:

2018. 10. 09.

 

Jogszabály:

184/2018. (X. 8.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/154. (X. 8.)

Hatályos:

2018. 10. 09.

 

Jogszabály:

185/2018. (X. 8.) Korm. rendelet

a közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatásáról szóló 328/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/154. (X. 8.)

Hatályos:

2018. 11. 01.

 

Jogszabály:

15/2018. (X. 8.) AB határozat

a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között a szociális ellátás területén való együttműködés tárgyában Budapesten, az 1962. december 20-án kötött egyezmény kihirdetéséről szóló 1963. évi 16. törvényerejű rendelet végrehajtásáról szóló 7/1964. (VIII. 30.) MüM rendelet 6. § (2) bekezdés első mondata alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint a Kúria előtt folyamatban lévő Mfv.III.10.476/2017. számú ügyben történő alkalmazásának kizárásáról

Megjelent:

MK 2018/154. (X. 8.)

 

 

Jogszabály:

16/2018. (X. 8.) AB határozat

a cégnyilvánosságról, bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9/C. § a alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2018/154. (X. 8.)

 

 

Jogszabály:

1483/2018. (X. 8.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Célelőirányzatok jogcím előirányzatának megemeléséről

Megjelent:

MK 2018/154. (X. 8.)

 

 

Jogszabály:

1484/2018. (X. 8.) Korm. határozat

az Állami Egészségügyi Ellátó Központ középirányítása és tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, illetve a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetbe besorolt, központi költségvetési szerv formában működő egészségügyi szolgáltatók 2018. évre vonatkozó villamos energia ellátására irányuló közbeszerzési szerződés pénzügyi teljesítéséhez szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/154. (X. 8.)

 

 

Jogszabály:

1485/2018. (X. 8.) Korm. határozat

az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjai 2018. évi kompenzációjának finanszírozása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2018/154. (X. 8.)

 

 

Jogszabály:

1486/2018. (X. 8.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a hódmezővásárhelyi honvéd középiskola és kollégium helyszínéül szolgáló ingatlanok tulajdonjogának Magyar Állam részére történő megszerzéséhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/154. (X. 8.)

 

 

Jogszabály:

1487/2018. (X. 8.) Korm. határozat

a nyírbátori Báthori István Múzeum felújításához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/154. (X. 8.)

 

 

Jogszabály:

1488/2018. (X. 8.) Korm. határozat

az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezményt módosító Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/154. (X. 8.)

 

 

Jogszabály:

122/2018. (X. 8.) ME határozat

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Szingapúri Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/154. (X. 8.)

 

 

Jogszabály:

123/2018. (X. 8.) ME határozat

a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnökhelyetteseinek kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/154. (X. 8.)

 

 

Jogszabály:

26/2018. (X. 8.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2018. (VII. 3.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/54. (X. 8.)

Hatályos:

2018. 10. 09.

 

Jogszabály:

4/2018. (X. 8.) PM utasítás

a fejezetet irányító szerv vezetőjének hatáskörébe utalt jogok gyakorlásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/54. (X. 8.)

Hatályos:

2018. 10. 09.

 

Jogszabály:

5/2018. (X. 8.) PM utasítás

a Pénzügyminisztérium költségvetési fejezet 2018. évre vonatkozó fejezeti kezelésű előirányzatai és központi kezelésű előirányzatai szakmai kezelőinek a kijelöléséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/54. (X. 8.)

Hatályos:

2018. 10. 09.

 

Jogszabály:

6/2018. (X. 8.) PM utasítás

a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 34/2017. (XII. 29.) NGM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/54. (X. 8.)

Hatályos:

2018. 10. 09.

 

2018. X. 5.

Jogszabály:

27/2018. (X. 5.) AM rendelet

az afrikai sertéspestis miatt a mangalicasertés-ágazatot sújtó gazdasági veszteségek részleges ellentételezéséhez nyújtott jövedelempótló támogatásról

Megjelent:

MK 2018/153. (X. 5.)

Hatályos:

2018. 10. 08.

 

Jogszabály:

28/2018. (X. 5.) AM rendelet

az egyes mezőgazdasági támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/153. (X. 5.)

Hatályos:

2018. 10. 06.

 

Jogszabály:

1482/2018. (X. 5.) Korm. határozat

az "Eger megyei jogú város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása" című projekt előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/153. (X. 5.)

 

 

2018. X. 4.

Jogszabály:

27/2018. (X. 4.) BM rendelet

a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/152. (X. 4.)

Hatályos:

2018. 10. 07.

 

Jogszabály:

445/2018. (X. 4.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2018/152. (X. 4.)

 

 

Jogszabály:

446/2018. (X. 4.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2018/152. (X. 4.)

 

 

Jogszabály:

1481/2018. (X. 4.) Korm. határozat

a kutatási, fejlesztési és innovációs rendszer intézményrendszerének és finanszírozásának átalakításáról

Megjelent:

MK 2018/152. (X. 4.)

 

 

Jogszabály:

121/2018. (X. 4.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/152. (X. 4.)

 

 

Jogszabály:

25/2018. (X. 4.) MvM utasítás

a VIP Kincstári Kártya kiadásáról és használati rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/53. (X. 4.)

Hatályos:

2018. 10. 05.

 

Jogszabály:

21/2018. (X. 4.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyedi Iratkezelési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/53. (X. 4.)

Hatályos:

2018. 10. 05.

 

Jogszabály:

36/2018. (X. 4.) HM utasítás

a tartós külföldi szolgálatot teljesítők reprezentációs tevékenységéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/53. (X. 4.)

Hatályos:

2018. 10. 05.

 

Jogszabály:

9/2018. (X. 4.) BM OKF utasítás

a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/53. (X. 4.)

Hatályos:

2018. 10. 05.

 

Jogszabály:

10/2018. (X. 4.) BM OKF utasítás

az önkormányzati tűzoltó parancsnokságok szakmai irányításáról és felügyeleti ellenőrzésének rendjéről szóló 8/2014. (III. 21.) BM OKF utasítás

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/53. (X. 4.)

Hatályos:

2018. 10. 05., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

11/2018. (X. 4.) BM OKF utasítás

az önkormányzati tűzoltóságok, az önkéntes tűzoltó egyesületek, valamint az önkéntes mentőszervezetek költségvetési támogatásának szabályozásáról szóló 4/2015. (VI. 25.) BM OKF utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/53. (X. 4.)

Hatályos:

2018. 10. 05.

 

Jogszabály:

12/2018. (X. 4.) BM OKF utasítás

a Belügyminisztérium fejezethez tartozó, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot szakmailag érintő fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 5/2015. (VI. 25.) BM OKF utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/53. (X. 4.)

Hatályos:

2018. 10. 05.

 

Jogszabály:

1/2018. (X. 4.) EBH utasítás

az Egyenlő Bánásmód Hatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/53. (X. 4.)

Hatályos:

2018. 10. 05.

 

Jogszabály:

19/2018. (X. 4.) LÜ utasítás

a munkavédelemről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/53. (X. 4.)

Hatályos:

2018. 11. 01.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2018/53. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/53. (X. 4.)

 

 

Jogszabály:

4/2018. (X. 4.) SZTNH közlemény

a "2018. évi Magyar Formatervezési Díj" kiállításon bemutatásra kerülő találmányok, védjegyek, formatervezési és használati minták kiállítási kedvezményéről, illetve kiállítási elsőbbségéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/53. (X. 4.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/53. (X. 4.)

 

 

Jogszabály:

Várpalota Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/53. (X. 4.)

 

 

Jogszabály:

Gyál Város Önkormányzata hirdetménye

bélyegző érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/53. (X. 4.)

 

 

2018. X. 3.

Jogszabály:

18/2018. (X. 3.) OGY határozat

a földművesek emléknapjáról

Megjelent:

MK 2018/151. (X. 3.)

Hatályos:

2018. 10. 04.

 

Jogszabály:

19/2018. (X. 3.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/151. (X. 3.)

Hatályos:

2018. 10. 01.

 

Jogszabály:

1480/2018. (X. 3.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő, 2018. júniusi és júliusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2018/151. (X. 3.)

 

 

2018. X. 2.

Jogszabály:

178/2018. (X. 2.) Korm. rendelet

az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése szabálysértéssel kapcsolatban közreműködő egyes szervek kijelöléséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2018/150. (X. 2.)

Hatályos:

2018. 10. 15.

 

Jogszabály:

179/2018. (X. 2.) Korm. rendelet

az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos egyes Korm. rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/150. (X. 2.)

Hatályos:

2018. 10. 03., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

180/2018. (X. 2.) Korm. rendelet

az Esztergom belterületén található Déli Kanonoksor műemléki védelem alatt álló épületének közcélú hasznosítás érdekében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2018/150. (X. 2.)

Hatályos:

2018. 10. 03.

 

Jogszabály:

181/2018. (X. 2.) Korm. rendelet

a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendeletnek a lőfegyverek hatástalanítására vonatkozó európai uniós követelményekkel összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról

Megjelent:

MK 2018/150. (X. 2.)

Hatályos:

2018. 10. 03.

 

Jogszabály:

182/2018. (X. 2.) Korm. rendelet

a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/150. (X. 2.)

Hatályos:

2018. 10. 03.

 

Jogszabály:

1477/2018. (X. 2.) Korm. határozat

a közigazgatási bíráskodás rendszerének elkülönített szervezeti keretek között történő működéséhez szükséges egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/150. (X. 2.)

 

 

Jogszabály:

1478/2018. (X. 2.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2018/150. (X. 2.)

 

 

Jogszabály:

1479/2018. (X. 2.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a kecskeméti állami repülések céljára szolgáló repülőtér közös felhasználású (katonai-polgári) fejlesztéseinek támogatásához 2018. évben szükséges forrás előirányzat- átcsoportosításáról

Megjelent:

MK 2018/150. (X. 2.)

 

 

2018. X. 1.

Jogszabály:

25/2018. (X. 1.) AM rendelet

az agrárminiszter feladatkörébe tartozó egyes fejezeti kezelésű előirányzatok módosításáról

Megjelent:

MK 2018/148. (X. 1.)

Hatályos:

2018. 10. 02.

 

Jogszabály:

26/2018. (X. 1.) AM rendelet

a mezőgazdasági termékekre és élelmiszerekre vonatkozó minőségrendszerek és az önkéntes mezőgazdaságitermék-tanúsító rendszerek nemzeti elismeréséről

Megjelent:

MK 2018/148. (X. 1.)

Hatályos:

2018. 10. 16.

 

Jogszabály:

177/2018. (X. 1.) Korm. rendelet

a Nádudvaron megvalósuló feldolgozóipari beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 112/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/149. (X. 1.)

Hatályos:

2018. 10. 02.

 

Jogszabály:

1476/2018. (X. 1.) Korm. határozat

a torontói Magyar Diaszpóra Missziós Központ létrehozatalához szükséges forrás biztosításáról szóló 1063/2018. (II. 28.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/149. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

120/2018. (X. 1.) ME határozat

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökhelyetteseinek felmentéséről és új elnökhelyettesek kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/149. (X. 1.)

 

 

2018. IX. 28.

Jogszabály:

9/2018. (IX. 28.) MEKH rendelet

a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatálybaléptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/147. (IX. 28.)

Hatályos:

2018. 10. 01.

 

Jogszabály:

32/2018. (IX. 28.) EMMI rendelet

az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/147. (IX. 28.)

Hatályos:

2018. 10. 01.

 

Jogszabály:

27/2018. (IX. 28.) IM rendelet

a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/147. (IX. 28.)

Hatályos:

2018. 09. 29.

 

Jogszabály:

Köf.5013/2018/8. számú határozat

a Köf.5013/2018/6. számú határozat kiegészítéséről

Megjelent:

MK 2018/147. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2018/147. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

444/2018. (IX. 28.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2018/147. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

1475/2018. (IX. 28.) Korm. határozat

a Budapesti Corvinus Egyetem fenntartói joga gyakorlásának átruházásához kapcsolódó egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/147. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

4/2018. (IX. 28.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2017. (XII. 29.) MNB utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/52. (IX. 28.)

Hatályos:

2018. 09. 29.

 

Jogszabály:

20/2018. (IX. 28.) EMMI utasítás

az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet szervezeti és működési szabályzatáról szóló 62/2016. (XII. 29.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/52. (IX. 28.)

Hatályos:

2018. 09. 29.

 

Jogszabály:

8/2018. (IX. 28.) BM OKF utasítás

a roma származású fiatalok hivatásos tűzoltóvá válásának elősegítése érdekében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által biztosított támogatási rendszer létrehozásáról, valamint az ezzel kapcsolatos feladatokról szóló 9/2012. (VII. 30.) BM OKF utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/52. (IX. 28.)

Hatályos:

2018. 09. 29.

 

Jogszabály:

18/2018. (IX. 28.) LÜ utasítás

az ügyészségi alkalmazottak egyes költségtérítéseiről és juttatásairól szóló 17/2016. (XII. 23.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/52. (IX. 28.)

Hatályos:

2018. 10. 01.

 

Jogszabály:

5/2018. (IX. 28.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (VI. 25.) NVI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/52. (IX. 28.)

Hatályos:

2018. 09. 29.

 

Jogszabály:

6/2018. (IX. 28.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda Közszolgálati Szabályzatáról szóló 2/2014. (III. 7.) NVI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/52. (IX. 28.)

Hatályos:

2018. 09. 29.

 

Jogszabály:

46/2018. (IX. 28.) ORFK utasítás

az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése miatt az általános szabálysértési hatóság által speciális illetékesség ok alapján folytatott szabálysértési eljárással összefüggő rendőri feladatok ellátásáról szóló 49/2013. (XII. 5.) ORFK utasítás hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/52. (IX. 28.)

Hatályos:

2018. 10. 15.

 

Jogszabály:

31/2018. (IX. 28.) KKM közlemény

az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló Egyezménye Kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről szóló 2018. évi XXI. törvény 2. és 3. §-a hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/52. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

32/2018. (IX. 28.) KKM közlemény

a Magyarország és az Osztrák Köztársaság között a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a határokat átlépő bűnözés megelőzése és leküzdése érdekében folytatandó együttműködésről szóló, Heiligenbrunnban, 2004. június 6-án aláírt Szerződés módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2017. évi CXLI. törvény 2. és 3. §-a hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/52. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

33/2018. (IX. 28.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Szudáni Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 375/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet 2. és 3. §-a hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/52. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2018/52. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/52. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

MNB közlemény

a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/52. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/52. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

Gödöllő Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/52. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/52. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

Törökbálint Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/52. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal hirdetménye

bélyegző érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/52. (IX. 28.)

 

 

2018. IX. 27.

Jogszabály:

175/2018. (IX. 27.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/146. (IX. 27.)

Hatályos:

2018. 10. 01.

 

Jogszabály:

176/2018. (IX. 27.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/146. (IX. 27.)

Hatályos:

2018. 09. 28.

 

Jogszabály:

26/2018. (IX. 27.) BM rendelet

a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésre irányuló bejelentés elintézésének és a gyűlés biztosításával kapcsolatos rendőrségi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2018/146. (IX. 27.)

Hatályos:

2018. 10. 01.

 

Jogszabály:

15/2018. (IX. 27.) HM rendelet

az atomenergiáról szóló törvény honvédségi alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2018/146. (IX. 27.)

Hatályos:

2018. 10. 01

 

Jogszabály:

16/2018. (IX. 27.) HM rendelet

a kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó egyes szociális feladatokról szóló 7/2013. (VII. 25.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/146. (IX. 27.)

Hatályos:

2018. 10. 05.

 

Jogszabály:

17/2018. (IX. 27.) HM rendelet

a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 8/2018. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/146. (IX. 27.)

Hatályos:

2018. 09. 28.

 

Jogszabály:

19/2018. (IX. 27.) ITM rendelet

egyes energetikai árszabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/146. (IX. 27.)

Hatályos:

2018. 10. 01.

 

Jogszabály:

20/2018. (IX. 27.) ITM rendelet

a fogyasztóknál elhelyezett cseppfolyós propán-butángáz tartályok biztonsági követelményeiről és a Cseppfolyós Propán-butángáz Tartályok Biztonsági Szabályzatáról

Megjelent:

MK 2018/146. (IX. 27.)

Hatályos:

2018. 10. 27.

 

Jogszabály:

21/2018. (IX. 27.) ITM rendelet

a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzatáról

Megjelent:

MK 2018/146. (IX. 27.)

Hatályos:

2018. 10. 27.

 

Jogszabály:

22/2018. (IX. 27.) ITM rendelet

a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről szóló 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/146. (IX. 27.)

Hatályos:

2018. 10. 27.

 

Jogszabály:

14/2018. (IX. 27.) AB határozat

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 95/A. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2018/146. (IX. 27.)

 

 

Jogszabály:

1471/2018. (IX. 27.) Korm. határozat

a Falusi Útalap létrehozásáról

Megjelent:

MK 2018/146. (IX. 27.)

 

 

Jogszabály:

1472/2018. (IX. 27.) Korm. határozat

a 2019. és 2020. évi fejlesztéspolitikai tájékoztatási célok eléréséhez szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/146. (IX. 27.)

Hatályos:

2018. 09. 28.

 

Jogszabály:

1473/2018. (IX. 27.) Korm. határozat

a Hanoiban létesítendő Magyar Művelődési és Közösségi Ház elhelyezését biztosító ingatlan megvásárlásához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/146. (IX. 27.)

 

 

Jogszabály:

1474/2018. (IX. 27.) Korm. határozat

a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2018. júniusi és júliusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2018/146. (IX. 27.)

 

 

Jogszabály:

119/2018. (IX. 27.) ME határozat

az Információs Hivatal főigazgatójának kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/146. (IX. 27.)

 

 

2018. IX. 26.

Jogszabály:

172/2018. (IX. 26.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/145. (IX. 26.)

Hatályos:

2018. 09. 27.

 

Jogszabály:

173/2018. (IX. 26.) Korm. rendelet

a gyülekezési jog gyakorlásával összefüggő kötelezettségek megszegése esetén kiszabható közigazgatási bírság megállapításának és megfizetése módjának részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2018/145. (IX. 26.)

Hatályos:

2018. 10. 01.

 

Jogszabály:

174/2018. (IX. 26.) Korm. rendelet

egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/145. (IX. 26.)

Hatályos:

2018. 09. 27.

 

Jogszabály:

1467/2018. (IX. 26.) Korm. határozat

a napelemes erőművek megvalósítására irányuló beruházásokkal összefüggésben egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2018/145. (IX. 26.)

 

 

Jogszabály:

1468/2018. (IX. 26.) Korm. határozat

a 2019. évi Maccabi Európa Játékok (EMG 2019) Budapesten történő megrendezéséhez és a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programjának megvalósításához szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/145. (IX. 26.)

 

 

Jogszabály:

1469/2018. (IX. 26.) Korm. határozat

a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdély tájegység megépítése II. szakaszának megvalósításáról, valamint az ehhez szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/145. (IX. 26.)

 

 

Jogszabály:

1470/2018. (IX. 26.) Korm. határozat

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/145. (IX. 26.)

Hatályos:

2018. 09. 27.

 

Jogszabály:

118/2018. (IX. 26.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/145. (IX. 26.)

 

 

2018. IX. 25.

Jogszabály:

169/2018. (IX. 25.) Korm. rendelet

az erdőgazdálkodási és erdővédelmi bírság mértékéről és kiszámításának módjáról szóló 143/2009. (VII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/144. (IX. 25.)

Hatályos:

2018. 10. 11.

 

Jogszabály:

170/2018. (IX. 25.) Korm. rendelet

a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/144. (IX. 25.)

Hatályos:

2018. 10. 10.

 

Jogszabály:

171/2018. (IX. 25.) Korm. rendelet

a büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítési programjához kapcsolódó, az új börtönépítési beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 268/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/144. (IX. 25.)

Hatályos:

2018. 09. 26.

 

Jogszabály:

31/2018. (IX. 25.) EMMI rendelet

egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/144. (IX. 25.)

Hatályos:

2018. 10. 03.

 

Jogszabály:

Kúria Knk.VII.37.935/2018/2. végzése

a Fővárosi Választási Bizottság 17/2018. (VIII. 13.) FVB határozatának helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2018/144. (IX. 25.)

 

 

Jogszabály:

1457/2018. (IX. 25.) Korm. határozat

a büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítési programjához kapcsolódó egyes kérdésekről

Megjelent:

MK 2018/144. (IX. 25.)

 

 

Jogszabály:

1458/2018. (IX. 25.) Korm. határozat

egyes települési önkormányzatok támogatásáról

Megjelent:

MK 2018/144. (IX. 25.)

 

 

Jogszabály:

1459/2018. (IX. 25.) Korm. határozat

a Budapesti Corvinus Egyetem fenntartói feladataival kapcsolatos egyes kérdésekről

Megjelent:

MK 2018/144. (IX. 25.)

 

 

Jogszabály:

1460/2018. (IX. 25.) Korm. határozat

az Agro Rehab Nonprofit Kft. fejlesztéseihez nyújtandó forrásjuttatásról

Megjelent:

MK 2018/144. (IX. 25.)

 

 

Jogszabály:

1461/2018. (IX. 25.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a kaposvári intermodális közlekedési csomópont megvalósításához kapcsolódó területszerzés megvalósulása és egyéb felmerülő költségek forrásának biztosítása érdekében történő támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/144. (IX. 25.)

 

 

Jogszabály:

1462/2018. (IX. 25.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a Tatabányai Árpád Gimnázium reálgimnáziummá történő fejlesztése érdekében Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő többlettámogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/144. (IX. 25.)

 

 

Jogszabály:

1463/2018. (IX. 25.) Korm. határozat

a turisztikai fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1549/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/144. (IX. 25.)

 

 

Jogszabály:

1464/2018. (IX. 25.) Korm. határozat

a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával összefüggő infrastruktúra-fejlesztésekről

Megjelent:

MK 2018/144. (IX. 25.)

 

 

Jogszabály:

1465/2018. (IX. 25.) Korm. határozat

a debreceni autóipari központ, illetve környezete gazdasági, oktatási és kulturális fenntartható fejlődéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2018/144. (IX. 25.)

Hatályos:

2018. 09. 26.

 

Jogszabály:

1466/2018. (IX. 25.) Korm. határozat

a mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság által ellátott állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/144. (IX. 25.)

Hatályos:

2018. 09. 26.

 

2018. IX. 21.

Jogszabály:

1002/2018. (IX. 21.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság öttagú állandó tanácsai tanácsvezetőinek személyéről

Megjelent:

MK 2018/143. (IX. 21.)

Hatályos:

2018. 09. 19.

 

Jogszabály:

1449/2018. (IX. 21.) Korm. határozat

Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén egy új kiberbiztonságért felelős szakdiplomata álláshely létesítéséről

Megjelent:

MK 2018/143. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1450/2018. (IX. 21.) Korm. határozat

a libanoni Antióchiai Szír Maronita Katolikus Egyház projektjei megvalósítását elősegítő kormányzati hozzájárulásról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2018/143. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1451/2018. (IX. 21.) Korm. határozat

a Szolnoki Szigligeti Színház felújításának támogatásáról

Megjelent:

MK 2018/143. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1452/2018. (IX. 21.) Korm. határozat

a TOP-6.2.1-15-MI1-2016-00003 azonosító számú ("Miskolc, Katica Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése" című) és a TOP-6.2.1-15-MI1-2016-00004 azonosító számú ("Dobó Katica Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2018/143. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1453/2018. (IX. 21.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtott, TOP-6.1.5-16-SG1-2018-00001 azonosító számú, hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2018/143. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1454/2018. (IX. 21.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2018/143. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1455/2018. (IX. 21.) Korm. határozat

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Malajzia közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/143. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1456/2018. (IX. 21.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Szudáni Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/143. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

117/2018. (IX. 21.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és Eritrea Állam Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/143. (IX. 21.)

 

 

2018. IX. 20.

Jogszabály:

24/2018. (IX. 20.) BM rendelet

a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/142. (IX. 20.)

Hatályos:

2018. 09. 21.

 

Jogszabály:

25/2018. (IX. 20.) BM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 7/2018. (III. 14.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/142. (IX. 20.)

Hatályos:

2018. 09. 21.

 

Jogszabály:

18/2018. (IX. 20.) ITM rendelet

az energiapolitikáért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetekkel szembeni különös követelményekről

Megjelent:

MK 2018/142. (IX. 20.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

8/2018. (IX. 20.) PM rendelet

a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokkal összefüggő tevékenységek szabályozásáról szóló 28/2013. (VI. 29.) NGM rendelet, valamint egyéb pénzügyi tárgyú rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/142. (IX. 20.)

Hatályos:

2018. 09. 21.

 

Jogszabály:

443/2018. (IX. 20.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2018/142. (IX. 20.)

 

 

Jogszabály:

35/2018. (IX. 20.) HM utasítás

a szolgálati beosztások rendszeresítésével kapcsolatos szabályokról szóló 28/2015. (VI. 22.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/51. (IX. 20.)

Hatályos:

2018. 09. 21.

 

Jogszabály:

2/2018. (IX. 20.) ME KÁT utasítás

a Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárságon foglalkoztatható munkavállalók képesítési követelményeiről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/51. (IX. 20.)

Hatályos:

2018. 09. 21.

 

Jogszabály:

1/2018. (IX. 20.) AM KÁT utasítás

a Földművelésügyi Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2015. (XI. 12.) FM KÁT utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/51. (IX. 20.)

Hatályos:

2018. 09. 21.

 

Jogszabály:

17/2018. (IX. 20.) LÜ utasítás

az ideiglenes belépési engedélyről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/51. (IX. 20.)

Hatályos:

2018. 10. 01.

 

Jogszabály:

30/2018. (IX. 20.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2018. évi XVIII. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/51. (IX. 20.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2018/51. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/51. (IX. 20.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/51. (IX. 20.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2018. október 1-je és október 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/51. (IX. 20.)

 

 

Jogszabály:

Népi Front Párt

2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/51. (IX. 20.)

 

 

Jogszabály:

Megújuló Magyarországért Alapítvány

2014. évi beszámolója a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII. törvény szerint (ismételt, javított megjelentetés)

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/51. (IX. 20.)

 

 

Jogszabály:

Megújuló Magyarországért Alapítvány

2015. évi beszámolója a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII. törvény szerint (ismételt, javított megjelentetés)

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/51. (IX. 20.)

 

 

Jogszabály:

Megújuló Magyarországért Alapítvány

2016. évi beszámolója a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII. törvény szerint (ismételt, javított megjelentetés)

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/51. (IX. 20.)

 

 

Jogszabály:

Megújuló Magyarországért Alapítvány

2017. évi beszámolója a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII. törvény szerint (ismételt, javított megjelentetés)

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/51. (IX. 20.)

 

 

Jogszabály:

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal hirdetménye

bevonásra került hatósági ellenőri igazolványokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/51. (IX. 20.)

 

 

Jogszabály:

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal hirdetménye

bevonásra került hatósági ellenőri igazolványokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/51. (IX. 20.)

 

 

2018. IX. 18.

Jogszabály:

15/2018. (IX. 18.) OGY határozat

a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottsága elnökének és tagjainak megválasztásáról

Megjelent:

MK 2018/141. (IX. 18.)

Hatályos:

2018. 09. 17.

 

Jogszabály:

16/2018. (IX. 18.) OGY határozat

Bangóné Borbély Ildikó országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2018/141. (IX. 18.)

 

 

Jogszabály:

17/2018. (IX. 18.) OGY határozat

Szabó Tímea országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2018/141. (IX. 18.)

 

 

Jogszabály:

1446/2018. (IX. 18.) Korm. határozat

az idegennyelv-tudás javításához szükséges, a Nemzeti Versenyképességi Tanács által javasolt lépésekről

Megjelent:

MK 2018/141. (IX. 18.)

 

 

Jogszabály:

1447/2018. (IX. 18.) Korm. határozat

a Széchenyi lánchíd, a budai Váralagút, valamint a hozzájuk kapcsolódó közterületek rekonstrukciójával és fejlesztésével összefüggő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/141. (IX. 18.)

 

 

Jogszabály:

1448/2018. (IX. 18.) Korm. határozat

az Európai Unió és tagállamai, valamint a Szingapúri Köztársaság közötti Partnerségi és Együttműködési Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/141. (IX. 18.)

 

 

2018. IX. 17.

Jogszabály:

166/2018. (IX. 17.) Korm. rendelet

a honvédelmi ágazat sugárvédelmi hatósági feladatairól

Megjelent:

MK 2018/140. (IX. 17.)

Hatályos:

2018. 10. 01., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

167/2018. (IX. 17.) Korm. rendelet

a történelmi emlékhelyekről szóló 303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/140. (IX. 17.)

Hatályos:

2018. 09. 18.

 

Jogszabály:

168/2018. (IX. 17.) Korm. rendelet

a Budapest I. kerület, Színház utca 1-3. és 5-11. szám alatti ingatlan üzemeltetési és létesítménygazdálkodási feladatainak változásával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/140. (IX. 17.)

Hatályos:

2018. 11. 01.

 

Jogszabály:

14/2018. (IX. 17.) HM rendelet

a Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról

Megjelent:

MK 2018/140. (IX. 17.)

Hatályos:

2018. 09. 18.

 

Jogszabály:

17/2018. (IX. 17.) ITM rendelet

az ipari mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 31/1996. (VI. 19.) IKM rendelet, valamint a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló 8/2013. (III. 6.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/140. (IX. 17.)

Hatályos:

2018. 10. 02.

 

Jogszabály:

1443/2018. (IX. 17.) Korm. határozat

a 2018. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1964/2017. (XII. 19.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/140. (IX. 17.)

Hatályos:

2018. 09. 18.

 

Jogszabály:

1444/2018. (IX. 17.) Korm. határozat

a "GSM-R távközlési hálózat kiépítése II. ütem megvalósítás" című IKOP - CEF projekt támogatásának növeléséről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2018/140. (IX. 17.)

Hatályos:

2018. 09. 18.

 

Jogszabály:

1445/2018. (IX. 17.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a Dunaújváros, Szórád Márton utca 39. szám alatti ingatlan felújításához 2018. évben szükséges többletforrás biztosítására vonatkozó előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2018/140. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

113/2018. (IX. 17.) ME határozat

a Magyar-Paraguayi Gazdasági Vegyes Bizottság magyar tagozati elnökének kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/140. (IX. 17.)

Hatályos:

2018. 09. 18.

 

Jogszabály:

114/2018. (IX. 17.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a kulturális központok létesítéséről, működtetéséről és tevékenységéről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/140. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

115/2018. (IX. 17.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről

Megjelent:

MK 2018/140. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

116/2018. (IX. 17.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/140. (IX. 17.)

 

 

2018. IX. 13.

Jogszabály:

11/2018. (IX. 13.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/139. (IX. 13.)

Hatályos:

2018. 09. 14.

 

Jogszabály:

1442/2018. (IX. 13.) Korm. határozat

a Határtalanul! programmal kapcsolatos feladatok átadásával összefüggő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/139. (IX. 13.)

 

 

Jogszabály:

24/2018. (IX. 13.) MvM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal és a központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 4/2016. (III. 10.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/50. (IX. 13.)

Hatályos:

2018. 09. 14.

 

Jogszabály:

31/2018. (IX. 13.) HM utasítás

a munkakör-gazdálkodással kapcsolatos feladatokról szóló 9/2014. (II. 12.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/50. (IX. 13.)

Hatályos:

2018. 09. 14.

 

Jogszabály:

32/2018. (IX. 13.) HM utasítás

a hadfelszerelés rendszerbe kerülésének és rendszerből történő kivonásának rendjéről szóló 10/2016. (III. 10.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/50. (IX. 13.)

Hatályos:

2018. 09. 14.

 

Jogszabály:

33/2018. (IX. 13.) HM utasítás

a határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezésének előkészítéséről szóló 21/2016. (V. 20.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/50. (IX. 13.)

Hatályos:

2018. 09. 14.

 

Jogszabály:

34/2018. (IX. 13.) HM utasítás

egyes juttatási tárgyú honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/50. (IX. 13.)

Hatályos:

2018. 09. 14., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

1/2018. (IX. 13.) MKI KÁT utasítás

a Miniszterelnöki Kormányiroda Közszolgálati Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/50. (IX. 13.)

Hatályos:

2018. 09. 14.

 

Jogszabály:

7/2018. (IX. 13.) NKFIH utasítás

a gépjárművek igénybevételének és használatának rendjéről szóló 2/2017. (II. 8.) NKFIH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/50. (IX. 13.)

Hatályos:

2018. 09. 14.

 

Jogszabály:

29/2018. (IX. 13.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2018. évi XIX. törvény 2. és 3. § a hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/50. (IX. 13.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2018/50. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/50. (IX. 13.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/50. (IX. 13.)

 

 

Jogszabály:

Barankovics István Alapítvány

beszámoló a 2017. évi tevékenységről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/50. (IX. 13.)

 

 

Jogszabály:

Szegedi Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

a Csongrád székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/50. (IX. 13.)

 

 

Jogszabály:

Tolna Megyei Kormányhivatal közleménye

hatósági ellenőri igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/50. (IX. 13.)

 

 

2018. IX. 12.

Jogszabály:

414/2018. (IX. 12.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/138. (IX. 12)

 

 

Jogszabály:

415/2018. (IX. 12.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/138. (IX. 12)

 

 

Jogszabály:

416/2018. (IX. 12.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/138. (IX. 12)

 

 

Jogszabály:

417/2018. (IX. 12.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/138. (IX. 12)

 

 

Jogszabály:

418/2018. (IX. 12.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/138. (IX. 12)

 

 

Jogszabály:

419/2018. (IX. 12.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/138. (IX. 12)

 

 

Jogszabály:

420/2018. (IX. 12.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/138. (IX. 12)

 

 

Jogszabály:

421/2018. (IX. 12.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/138. (IX. 12)

 

 

Jogszabály:

422/2018. (IX. 12.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/138. (IX. 12)

 

 

Jogszabály:

423/2018. (IX. 12.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/138. (IX. 12)

 

 

Jogszabály:

424/2018. (IX. 12.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/138. (IX. 12)

 

 

Jogszabály:

425/2018. (IX. 12.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/138. (IX. 12)

 

 

Jogszabály:

426/2018. (IX. 12.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/138. (IX. 12)

 

 

Jogszabály:

427/2018. (IX. 12.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/138. (IX. 12)

 

 

Jogszabály:

428/2018. (IX. 12.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/138. (IX. 12)

 

 

Jogszabály:

429/2018. (IX. 12.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/138. (IX. 12)

 

 

Jogszabály:

430/2018. (IX. 12.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/138. (IX. 12)

 

 

Jogszabály:

431/2018. (IX. 12.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/138. (IX. 12)

 

 

Jogszabály:

432/2018. (IX. 12.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/138. (IX. 12)

 

 

Jogszabály:

433/2018. (IX. 12.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/138. (IX. 12)

 

 

Jogszabály:

434/2018. (IX. 12.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/138. (IX. 12)

 

 

Jogszabály:

435/2018. (IX. 12.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/138. (IX. 12)

 

 

Jogszabály:

436/2018. (IX. 12.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/138. (IX. 12)

 

 

Jogszabály:

437/2018. (IX. 12.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/138. (IX. 12)

 

 

Jogszabály:

438/2018. (IX. 12.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/138. (IX. 12)

 

 

Jogszabály:

439/2018. (IX. 12.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/138. (IX. 12)

 

 

Jogszabály:

440/2018. (IX. 12.) KE határozat

a 367/2015. (IX. 2.) KE határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/138. (IX. 12)

 

 

Jogszabály:

441/2018. (IX. 12.) KE határozat

a 369/2015. (IX. 2.) KE határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/138. (IX. 12)

 

 

Jogszabály:

442/2018. (IX. 12.) KE határozat

a 373/2015. (IX. 2.) KE határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/138. (IX. 12)

 

 

Jogszabály:

1441/2018. (IX. 12.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya közötti, a végzettségek, a képesítések és a tudományos fokozatok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/138. (IX. 12)

 

 

2018. IX. 11.

Jogszabály:

164/2018. (IX. 11.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet és a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/137. (IX. 11.)

Hatályos:

2018. 10. 01.

 

Jogszabály:

165/2018. (IX. 11.) Korm. rendelet

az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet, valamint a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/137. (IX. 11.)

Hatályos:

2018. 09. 21.

 

Jogszabály:

16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet

a műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról, valamint az ilyen munkakörben foglalkoztatottak időszakos továbbképzésével kapcsolatos szabályokról

Megjelent:

MK 2018/137. (IX. 11.)

Hatályos:

2018. 09. 26.

 

Jogszabály:

411/2018. (IX. 11.) KE határozat

államtitkári megbízatás megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/137. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

412/2018. (IX. 11.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/137. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

413/2018. (IX. 11.) KE határozat

az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesének kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/137. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

1428/2018. (IX. 11.) Korm. határozat

a GINOP-8.2.5-17 azonosító jelű Üzleti infokommunikációs, digitalizációs tőkealap pénzügyi eszköz termékleírása módosításáról

Megjelent:

MK 2018/137. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

1429/2018. (IX. 11.) Korm. határozat

a Rába Futómű Gyártó és Kereskedelmi Kft.-vel összefüggésben a GINOP-6.1.5-17 azonosító számú ("Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára" című), gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2018/137. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

1430/2018. (IX. 11.) Korm. határozat

a ZÁHONY-PORT Záhonyi Logisztikai és Rakománykezelési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal összefüggésben a GINOP-2.1.2-8.1.4-16 azonosító számú ("Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében" című), gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2018/137. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

1431/2018. (IX. 11.) Korm. határozat

a KEHOP-1.4.0-15-2015-00009 azonosító számú ("Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság működési területén" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/137. (IX. 11.)

Hatályos:

2018. 09. 12.

 

Jogszabály:

1432/2018. (IX. 11.) Korm. határozat

a "Beregi komplex árapasztási és ártér-revitalizációs fejlesztés" című, KEOP-2.1.1/2F/09-2010-0007 azonosító számú projekt vonatkozásában megállapított pénzügyi korrekció teljesítéséhez szükséges költségvetési forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/137. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

1433/2018. (IX. 11.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtott, TOP-6.1.5-16-TB1-2017-00002 azonosító számú, hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2018/137. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

1434/2018. (IX. 11.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-1.1.1-16 "Ipari parkok, iparterületek fejlesztése" című konstrukció keretében benyújtott projektek belső költségátcsoportosításáról

Megjelent:

MK 2018/137. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

1435/2018. (IX. 11.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a győri Digitális Fejlesztési Központ szakmai megvalósításához szükséges 2018. évi forrás biztosítása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2018/137. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

1436/2018. (IX. 11.) Korm. határozat

a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/137. (IX. 11.)

Hatályos:

2018. 09. 12.

 

Jogszabály:

1437/2018. (IX. 11.) Korm. határozat

a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/137. (IX. 11.)

Hatályos:

2018. 09. 12.

 

Jogszabály:

1438/2018. (IX. 11.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat és az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2. prioritása keretében finanszírozott egyes intézményi férőhely kiváltási projektek támogatási összegének növeléséről szóló 1319/2018. (VII. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/137. (IX. 11.)

Hatályos:

2018. 09. 12.

 

Jogszabály:

1439/2018. (IX. 11.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között az országonkénti jelentések cseréjéről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/137. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

1440/2018. (IX. 11.) Korm. határozat

a Magyarország és az Argentin Köztársaság között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/137. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

112/2018. (IX. 11.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/137. (IX. 11.)

 

 

2018. IX. 10.

Jogszabály:

162/2018. (IX. 10.) Korm. rendelete

egyes kormányrendeleteknek a Nemzeti Népegészségügyi Központ létrehozásával kapcsolatos módosításáról

Megjelent:

MK 2018/136. (IX. 10.)

Hatályos:

2018. 10. 01.

 

Jogszabály:

163/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet

a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak meghatározásáról, valamint a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/136. (IX. 10.)

Hatályos:

2018. 09. 11. - kivétellel.

 

Jogszabály:

410/2018. (IX. 10.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésekről

Megjelent:

MK 2018/136. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

1426/2018. (IX. 10.) Korm. határozat

a hazai vízgazdálkodás öntözési célt szolgáló fejlesztési javaslatairól

Megjelent:

MK 2018/136. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

1427/2018. (IX. 10.) Korm. határozat

az Országos Széchényi Könyvtár archívumainak elhelyezését szolgáló archivális és szolgáltató raktárak megvalósítását célzó beruházás előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról szóló 1911/2017. (XII. 7.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/136. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

2/2018. (IX. 10.) AM utasítás

az Agrárminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/49. (IX. 10.)

Hatályos:

2018. 09. 11.

 

Jogszabály:

30/2018. (IX. 10.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (VIII. 1.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/49. (IX. 10.)

Hatályos:

2018. 09. 11.

 

2018. IX. 7.

Jogszabály:

160/2018. (IX. 7.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/135. (IX. 7.)

Hatályos:

2018. 09. 08.

 

Jogszabály:

161/2018. (IX. 7.) Korm. rendelet

a munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról szóló 23/2017. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/135. (IX. 7.)

Hatályos:

2018. 09. 15.

 

Jogszabály:

26/2018. (IX. 7.) IM rendelet

egyes választásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/135. (IX. 7.)

Hatályos:

2018. 09. 08.

 

Jogszabály:

15/2018. (IX. 7.) ITM rendelet

az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértői tevékenységgel kapcsolatos eljárások díjairól szóló 59/2011. (XI. 25.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/135. (IX. 7.)

Hatályos:

2018. 10. 08.

 

Jogszabály:

1414/2018. (IX. 7.) Korm. határozat

a FIA Rallye Európa-bajnokság magyarországi futamának 2019-2023 között történő megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/135. (IX. 7.)

 

 

Jogszabály:

1415/2018. (IX. 7.) Korm. határozat

a 2023. évi IAAF Atlétikai Világbajnokság megrendezése érdekében pályázat benyújtásához szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/135. (IX. 7.)

 

 

Jogszabály:

1416/2018. (IX. 7.) Korm. határozat

a Kisfaludy Szállásfejlesztési Konstrukció megvalósításához, illetve az egyes kiemelt turisztikai fejlesztések finanszírozásához szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/135. (IX. 7.)

 

 

Jogszabály:

1417/2018. (IX. 7.) Korm. határozat

a nyíregyházi multifunkcionális autó-motor sport aréna megvalósításához szükséges intézkedésekről, valamint a beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

Megjelent:

MK 2018/135. (IX. 7.)

 

 

Jogszabály:

1418/2018. (IX. 7.) Korm. határozat

a vajdasági gazdaságfejlesztési program 2018. évi megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/135. (IX. 7.)

 

 

Jogszabály:

1419/2018. (IX. 7.) Korm. határozat

egyes turisztikai tárgyú kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2018/135. (IX. 7.)

 

 

Jogszabály:

1420/2018. (IX. 7.) Korm. határozat

az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság létrehozásáról szóló 1472/2012. (X. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/135. (IX. 7.)

Hatályos:

2018. 09. 08.

 

Jogszabály:

1421/2018. (IX. 7.) Korm. határozat

a közszolgálati ellenőrzések 2018. évi vizsgálati tárgyköreiről és a vizsgálat alá vont szervekről

Megjelent:

MK 2018/135. (IX. 7.)

 

 

Jogszabály:

1422/2018. (IX. 7.) Korm. határozat

a Sorsok Háza Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye - Európai Oktatási Központ megnyitásához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/135. (IX. 7.)

 

 

Jogszabály:

1423/2018. (IX. 7.) Korm. határozat

a Határtalanul! program támogatásának biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/135. (IX. 7.)

 

 

Jogszabály:

1424/2018. (IX. 7.) Korm. határozat

a Magyarország 2012-2020. évre szóló külgazdasági stratégiájának végrehajtásáról szóló 1109/2012. (IV. 12.) Korm. határozat visszavonásáról

Megjelent:

MK 2018/135. (IX. 7.)

 

 

Jogszabály:

1425/2018. (IX. 7.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és az Ugandai Köztársaság Kormánya közötti oktatási együttműködési egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/135. (IX. 7.)

 

 

Jogszabály:

110/2018. (IX. 7.) ME határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között, a kölcsönös vízummentességről szóló, Pekingben, 1992. április 28-án létrejött megállapodás módosításának létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/135. (IX. 7.)

 

 

Jogszabály:

111/2018. (IX. 7.) ME határozat

az Országos Statisztikai Tanács tagjainak megbízásáról

Megjelent:

MK 2018/135. (IX. 7.)

 

 

2018. IX. 5.

Jogszabály:

15/2018. (IX. 5.) BM utasítás

a Belügyminisztérium és a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek ügyeleti szolgálatai által teljesítendő tájékoztatási kötelezettség rendjéről, valamint a Kormányügyelet működéséről szóló 33/2011. (XII. 2.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/48. (IX. 5.)

Hatályos:

2018. 09. 06.

 

Jogszabály:

29/2018. (IX. 5.) HM utasítás

az önkéntes területvédelmi feladatokat ellátó új területvédelmi szervezetekkel összefüggő szervezési feladatokról, valamint a szolgálati beosztások rendszeresítésével kapcsolatos szabályokról szóló 28/2015. (VI. 22.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/48. (IX. 5.)

Hatályos:

2018. 09. 06.

 

Jogszabály:

15/2018. (IX. 5.) IM utasítás

miniszteri biztosi kinevezés visszavonásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/48. (IX. 5.)

Hatályos:

2018. 09. 06.

 

Jogszabály:

3/2018. (IX. 5.) PM utasítás

a Pénzügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/48. (IX. 5.)

Hatályos:

2018. 09. 06.

 

Jogszabály:

16/2018. (IX. 5.) LÜ utasítás

a minősített adat védelméről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/48. (IX. 5.)

Hatályos:

2018. 09. 06.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2018/48. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/48. (IX. 5.)

 

 

Jogszabály:

Budapesti Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

a Budapest VI. kerület 2. számú székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/48. (IX. 5.)

 

 

Jogszabály:

Hajózási hirdetmény

Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt. közforgalmú kikötő kikötőrendjének módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/48. (IX. 5.)

 

 

2018. IX. 4.

Jogszabály:

14/2018. (IX. 4.) ITM rendelet

egyes iparszabályozási tárgyú rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/134. (IX. 4.)

Hatályos:

2018. 09. 19., 2018. 10. 28., 2018. 11. 04., 2018. 11. 26., 2019. 11. 18.

 

Jogszabály:

13/2018. (IX. 4.) AB határozat

a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvénynek a vízkivételekkel összefüggő módosításáról szóló törvény 1. §-a és 4. §-a alaptörvény-ellenességének megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/134. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

408/2018. (IX. 4.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/134. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

409/2018. (IX. 4.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2018/134. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

109/2018. (IX. 4.) ME határozat

főiskolai tanárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/134. (IX. 4.)

 

 

2018. IX. 3.

Jogszabály:

154/2018. (IX. 3.) Korm. rendelet

a Budai Palotanegyed területébe tartozó ingatlanok meghatározásáról

Megjelent:

MK 2018/133. (IX. 3.)

Hatályos:

2018. 09. 04.

 

Jogszabály:

155/2018. (IX. 3.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/133. (IX. 3.)

Hatályos:

2018. 09. 04., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

156/2018. (IX. 3.) Korm. rendelet

a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/133. (IX. 3.)

Hatályos:

2018. 09. 04.

 

Jogszabály:

157/2018. (IX. 3.) Korm. rendelet

a minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről szóló 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet, és az alapvető biztonsági érdeket érintő beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről szóló 225/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/133. (IX. 3.)

Hatályos:

2018. 09. 04.

 

Jogszabály:

158/2018. (IX. 3.) Korm. rendelet

a közszolgálati tisztviselők és az állami tisztviselők jogviszonyának megszűnésével és megszüntetésével összefüggő egyes eljárási részletkérdésekről szóló 98/2018. (VI. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/133. (IX. 3.)

Hatályos:

2018. 09. 04.

 

Jogszabály:

159/2018. (IX. 3.) Korm. rendelet

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/133. (IX. 3.)

Hatályos:

2018. 09. 06.

 

Jogszabály:

25/2018. (IX. 3.) IM rendelet

az adatkezelési engedélyezési eljárás lefolytatásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

Megjelent:

MK 2018/133. (IX. 3.)

Hatályos:

2018. 09. 04.

 

Jogszabály:

406/2018. (IX. 3.) KE határozat

államtitkári megbízatás megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/133. (IX. 3.)

 

 

Jogszabály:

407/2018. (IX. 3.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/133. (IX. 3.)

 

 

Jogszabály:

1407/2018. (IX. 3.) Korm. határozat

a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/133. (IX. 3.)

Hatályos:

2018. 09. 04.

 

Jogszabály:

1408/2018. (IX. 3.) Korm. határozat

a "Beruházás ösztönzési célelőirányzat" megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat előirányzat-módosítás nélküli túllépésének engedélyezéséről

Megjelent:

MK 2018/133. (IX. 3.)

 

 

Jogszabály:

1409/2018. (IX. 3.) Korm. határozat

a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda és a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2018/133. (IX. 3.)

 

 

Jogszabály:

1410/2018. (IX. 3.) Korm. határozat

a Güntner-Tata Hűtőtechnikai Kft. magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

Megjelent:

MK 2018/133. (IX. 3.)

 

 

Jogszabály:

1411/2018. (IX. 3.) Korm. határozat

a REHAU-Automotive Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

Megjelent:

MK 2018/133. (IX. 3.)

 

 

Jogszabály:

1412/2018. (IX. 3.) Korm. határozat

a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Államközi Szervezet (OTIF) 2018. szeptember 25-26. között Bernben sorra kerülő 13. Közgyűlésén történő módosítása szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/133. (IX. 3.)

 

 

Jogszabály:

1413/2018. (IX. 3.) Korm. határozat

a Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között a polgári ügyekben nyújtandó kölcsönös jogsegélyről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/133. (IX. 3.)

 

 

2018. VIII. 31.

Jogszabály:

153/2018. (VIII. 31.) Korm. rendelet

az egyházi és a nemzetiségi támogatásokra vonatkozó egyes kormányrendeleteknek, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendeletnek a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény módosításáról szóló 2018. évi XLVII. törvénnyel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2018/132. (VIII. 31.)

Hatályos:

2018. 08. 31. 23 órától, 2018. 11. 01., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

1/2018. (VIII. 31.) TNM rendelet

a nemzetiségi és egyházi célú, valamint az üldözött keresztények megsegítését célzó fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Megjelent:

MK 2018/132. (VIII. 31.)

Hatályos:

2018. 08. 31. 23 órától, 2018. 09. 01.

 

Jogszabály:

2/2018. (VIII. 31.) TNM rendelet

a nemzetiségi célú támogatásokkal kapcsolatos egyes rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/132. (VIII. 31.)

Hatályos:

2018. 09. 01.

 

Jogszabály:

24/2018. (VIII. 31.) AM rendelet

az agrárminiszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyes agrártárgyú rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/132. (VIII. 31.)

Hatályos:

2018. 09. 01., 2018. 10. 01.

 

Jogszabály:

13/2018. (VIII. 31.) HM rendelet

a honvédelemért felelős miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 19/2012. (VIII. 28.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/132. (VIII. 31.)

Hatályos:

2018. 09. 01.

 

Jogszabály:

24/2018. (VIII. 31.) IM rendelet

az egyes cégjogi és igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/132. (VIII. 31.)

Hatályos:

2018. 09. 05.

 

Jogszabály:

13/2018. (VIII. 31.) ITM rendelet

az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/132. (VIII. 31.)

Hatályos:

2018. 10. 01.

 

Jogszabály:

1403/2018. (VIII. 31.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, a Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása fejezeti kezelésű előirányzat túllépésének jóváhagyásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2018/132. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

1404/2018. (VIII. 31.) Korm. határozat

a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 4. Hit- és erkölcstanoktatás és tankönyvtámogatás jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2018/132. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

1405/2018. (VIII. 31.) Korm. határozat

a Batthyány Lajos Alapítvány támogatásáról

Megjelent:

MK 2018/132. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

1406/2018. (VIII. 31.) Korm. határozat

a hazai forrásból megvalósuló közbeszerzésekkel kapcsolatos egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2018/132. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

108/2018. (VIII. 31.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a Bolgár Köztársaság budapesti diplomáciai képviseletének ingatlanszükségleteit illető kérdések rendezéséről szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/132. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

19/2018. (VIII. 31.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokkal kapcsolatos jogok gyakorlásának rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/47. (VIII. 31.)

Hatályos:

2018. 09. 01.

 

Jogszabály:

3/2018. (VIII. 31.) ITM utasítása

az Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet fejezeti és központi kezelésű előirányzatai szakmai kezelőinek kijelöléséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/47. (VIII. 31.)

Hatályos:

2018. 09. 01.

 

Jogszabály:

15/2018. (VIII. 31.) LÜ utasítás

az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztika alkalmazásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/47. (VIII. 31.)

Hatályos:

2018. 09. 01.

 

Jogszabály:

2/2018. (VIII. 31.) SZTNH utasítás

a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés és utalványozás rendjéről szóló 4/2016. (VI. 30.) SZTNH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/47. (VIII. 31.)

Hatályos:

2018. 09. 01.

 

Jogszabály:

26/2018. (VIII. 31.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a diplomáciai célú ingatlanok vásárlásáról szóló Egyetértési Megállapodás kihirdetéséről szóló 2018. évi X. törvény 2. és 3. §-a hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/47. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

27/2018. (VIII. 31.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és Hongkong, a Kínai Népköztársaság Különleges Közigazgatási Területének Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2018. évi XXIII. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/47. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

28/2018. (VIII. 31.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló jegyzékváltással létrejött egyezmény kihirdetéséről szóló 129/2018. (VII. 23.) Korm. rendelet 2. és 3. §-a hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/47. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/47. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/47. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal hirdetménye

bevonásra került hatósági ellenőri igazolványokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/47. (VIII. 31.)

 

 

2018. VIII. 30.

Jogszabály:

152/2018. (VIII. 30.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/131. (VIII. 30.)

Hatályos:

2018. 08. 31.

 

Jogszabály:

23/2018. (VIII. 30.) BM rendelet

a rendészetért felelős miniszter irányítása alá tartozó igazságügyi szakértői intézménynél foglalkoztatott igazságügyi alkalmazottak munkaköri alkalmassági vizsgálatára és az alkalmasság véleményezésére vonatkozó szabályokról, valamint az eljárás rendjéről

Megjelent:

MK 2018/131. (VIII. 30.)

Hatályos:

2018. 09. 07.

 

Jogszabály:

30/2018. (VIII. 30.) EMMI rendelet

a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/131. (VIII. 30.)

Hatályos:

2018. 08. 31.

 

Jogszabály:

23/2018. (VIII. 30.) IM rendelet

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása és a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről

Megjelent:

MK 2018/131. (VIII. 30.)

Hatályos:

2018. 08. 31.

 

Jogszabály:

1396/2018. (VIII. 30.) Korm. határozat

az M1 autópálya további helyreállításához és biztonságos üzemeltetéséhez szükséges feltételek biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/131. (VIII. 30.)

 

 

Jogszabály:

1397/2018. (VIII. 30.) Korm. határozat

az "Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak" elnevezésű program 2018/2019-es tanév őszi félévének költségvetési támogatásáról

Megjelent:

MK 2018/131. (VIII. 30.)

 

 

Jogszabály:

1398/2018. (VIII. 30.) Korm. határozat

A magyarországi szerb nemzetiség oktatási céljainak megvalósításával kapcsolatos egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/131. (VIII. 30.)

 

 

Jogszabály:

1399/2018. (VIII. 30.) Korm. határozat

a Budapest Főváros X. kerület Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet keretében járóbeteg-szakellátást nyújtó Kőbányai Egészségház megújítását célzó infrastrukturális beruházások megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/131. (VIII. 30.)

 

 

Jogszabály:

1400/2018. (VIII. 30.) Korm. határozat

a Robert Bosch Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest területén megvalósuló beruházásának II. ütemével összefüggő kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/131. (VIII. 30.)

 

 

Jogszabály:

1401/2018. (VIII. 30.) Korm. határozat

a Nyíregyháza megyei jogú város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2018/131. (VIII. 30.)

 

 

Jogszabály:

1402/2018. (VIII. 30.) Korm. határozat

az Iváncsa község külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2018/131. (VIII. 30.)

 

 

Jogszabály:

107/2018. (VIII. 30.) ME határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya között az illegális kábítószer-kereskedelem, a szervezett bűnözés és a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelemben való együttműködésről szóló megállapodás megújításáról szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/131. (VIII. 30.)

 

 

2018. VIII. 29.

Jogszabály:

28/2018. (VIII. 29.) EMMI rendelet

az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2018/130. (VIII. 29.)

Hatályos:

2018. 09. 01., 2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

29/2018. (VIII. 29.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2018/130. (VIII. 29.)

Hatályos:

2018. 08. 30.

 

Jogszabály:

11/2018. (VIII. 29.) ITM rendelet

a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/130. (VIII. 29.)

Hatályos:

2018. 08. 30.

 

Jogszabály:

12/2018. (VIII. 29.) ITM rendelet

az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenységek igazgatási szolgáltatási díjáról és felügyeleti díjáról szóló 80/2012. (XII. 28.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/130. (VIII. 29.)

Hatályos:

2018. 09. 29.

 

Jogszabály:

7/2018. (VIII. 29.) PM rendelet

a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/130. (VIII. 29.)

Hatályos:

2018. 08. 30., 2023. 08. 01.

 

2018. VIII. 23.

Jogszabály:

8/2018. (VIII. 23.) MEKH rendelet

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/129. (VIII. 23.)

Hatályos:

2018. 09. 23.

 

Jogszabály:

22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet

a közjegyzői díjszabásról

Megjelent:

MK 2018/129. (VIII. 23.)

Hatályos:

2018. 10. 01.

 

Jogszabály:

5/2018. (VIII. 23.) KKM rendelet

a tartós külszolgálatot teljesítő kormányzati szolgálati jogviszonyban állók és a munkavállalók alapellátmányának, valamint a munkavállalók ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegéről és azok kifizetéséről szóló 3/2012. (IX. 4.) KüM rendelet módosításáról szóló 1/2014. (II. 19.) KüM rendelet és a tartós külszolgálatot teljesítő kormányzati szolgálati jogviszonyban állók és a munkavállalók alapellátmányának, valamint a munkavállalók ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegéről és azok kifizetéséről szóló 3/2012. (IX. 4.) KüM rendelet módosításáról szóló 4/2016. (VII. 22.) KKM rendelet hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2018/129. (VIII. 23.)

Hatályos:

2018. 08. 24.

 

Jogszabály:

6/2018. (VIII. 23.) PM rendelet

a 2019. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

Megjelent:

MK 2018/129. (VIII. 23.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

391/2018. (VIII. 23.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2018/129. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

392/2018. (VIII. 23.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2018/129. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

393/2018. (VIII. 23.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2018/129. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

394/2018. (VIII. 23.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2018/129. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

395/2018. (VIII. 23.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2018/129. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

396/2018. (VIII. 23.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2018/129. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

397/2018. (VIII. 23.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2018/129. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

398/2018. (VIII. 23.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2018/129. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

399/2018. (VIII. 23.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2018/129. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

400/2018. (VIII. 23.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2018/129. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

401/2018. (VIII. 23.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2018/129. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

402/2018. (VIII. 23.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2018/129. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

403/2018. (VIII. 23.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2018/129. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

404/2018. (VIII. 23.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2018/129. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

405/2018. (VIII. 23.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2018/129. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

18/2018. (VIII. 23.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériumának elektronikus aláírási és elektronikus bélyegzési szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/46. (VIII. 23.)

Hatályos:

2018. 08. 24.

 

Jogszabály:

14/2018. (VIII. 23.) IM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 11/2015. (V. 29.) IM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/46. (VIII. 23.)

Hatályos:

2018. 08. 24.

 

Jogszabály:

7/2018. (VIII. 23.) BM OKF utasítás

az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatásának, tűzoltó szakmai ellenőrzésének katasztrófavédelmi feladatairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/46. (VIII. 23.)

Hatályos:

2018. 08. 24.

 

Jogszabály:

44/2018. (VIII. 23.) ORFK utasítás

a Lövészeti Szabályzatról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/46. (VIII. 23.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

45/2018. (VIII. 23.) ORFK utasítás

az Országos Rendőr-főkapitányság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2015. (IX. 10.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/46. (VIII. 23.)

Hatályos:

2018. 08. 24.

 

Jogszabály:

23/2018. (VIII. 23.) KKM közlemény

a Turisztikai Világszervezet és Magyarország Kormánya között a Turizmus Világnap központi rendezvénye Budapesten történő megrendezéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2018. évi XXVII. törvény 2. és 3. §-a hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/46. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

24/2018. (VIII. 23.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2018. évi XVII. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/46. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

25/2018. (VIII. 23.) KKM közlemény

a Nemzetközi Beruházási Bank megalapítása tárgyában, Moszkvában, 1970. július 10-én aláírt és 1990. december 20. napján módosított Egyezmény és az Egyezményhez csatolt Alapszabály, továbbá az ezek módosításáról szóló Jegyzőkönyv, valamint a Jegyzőkönyv részes államává váláshoz kiadott értesítések kihirdetéséről szóló 2015. évi XLI. törvény 5. és 6. §-a, valamint a 10. § (2) és (3) bekezdése hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/46. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2018/46. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/46. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/46. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/46. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2018. szeptember 1-je és szeptember 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/46. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/46. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

Pécsi Közjegyzői Kamara Elnökségének ismételt pályázati felhívása

a Székesfehérvár 4. számú székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/46. (VIII. 23.)

 

 

2018. VIII. 21.

Jogszabály:

29/2018. (VIII. 21.) MNB rendelet

a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/128. (VIII. 21.)

Hatályos:

2018. 08. 22., 2018. 10. 01., 2019. 07. 01.

 

Jogszabály:

9/2018. (VIII. 21.) ITM rendelet

a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/128. (VIII. 21.)

Hatályos:

2018. 09. 01.

 

Jogszabály:

10/2018. (VIII. 21.) ITM rendelet

az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/128. (VIII. 21.)

Hatályos:

2018. 09. 01.

 

Jogszabály:

1395/2018. (VIII. 21.) Korm. határozat

a Népművészet Mestere díj 2018. évi adományozásáról

Megjelent:

MK 2018/128. (VIII. 21.)

 

 

2018. VIII. 17.

Jogszabály:

22/2018. (VIII. 17.) AM rendelet

az egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/127. (VIII. 17.)

Hatályos:

2018. 08. 18.

 

Jogszabály:

23/2018. (VIII. 17.) AM rendelet

a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról szóló 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/127. (VIII. 17.)

Hatályos:

2018. 08. 18.

 

Jogszabály:

8/2018. (VIII. 17.) ITM rendelet

az ömlesztőhegesztés végzésének feltételeiről

Megjelent:

MK 2018/127. (VIII. 17.)

Hatályos:

2018. 09. 16.

 

Jogszabály:

386/2018. (VIII. 17.) KE határozat

altábornagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2018/127. (VIII. 17.)

 

 

Jogszabály:

387/2018. (VIII. 17.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/127. (VIII. 17.)

 

 

Jogszabály:

388/2018. (VIII. 17.) KE határozat

altábornagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2018/127. (VIII. 17.)

 

 

Jogszabály:

389/2018. (VIII. 17.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/127. (VIII. 17.)

 

 

Jogszabály:

390/2018. (VIII. 17.) KE határozat

rektori megbízás alóli felmentésről

Megjelent:

MK 2018/127. (VIII. 17.)

 

 

2018. VIII. 14.

Jogszabály:

8/2018. (VIII. 14.) ME utasítás

miniszterelnöki biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/45. (VIII. 14.)

Hatályos:

2018. 08. 15.

 

Jogszabály:

14/2018. (VIII. 14.) BM utasítás

a Belügyminisztérium fejezet költségvetési gazdálkodásának rendjéről szóló 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/45. (VIII. 14.)

Hatályos:

2018. 08. 15.

 

Jogszabály:

17/2018. (VIII. 14.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkárának irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatairól és eljárásuk rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/45. (VIII. 14.)

Hatályos:

2018. 08. 15.

 

Jogszabály:

3/2018. (VIII. 14.) SZGYF utasítás

a közérdekű adatok megismerésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/45. (VIII. 14.)

Hatályos:

2018. 08. 15.

 

Jogszabály:

20/2018. (VIII. 14.) KKM közlemény

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Iraki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 2016. évi III. törvény 2. és 3. §-a hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/45. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

21/2018. (VIII. 14.) KKM közlemény

az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Libanoni Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodáshoz, a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából készült Jegyzőkönyv hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/45. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

22/2018. (VIII. 14.) KKM közlemény

az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Libanoni Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodáshoz, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült Jegyzőkönyv hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/45. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2018/45. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/45. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

BM közlemény

a tartósan vízhiányos időszak kezdetéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/45. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

3/2018. (VIII. 14.) SZTNH közlemény

az "IDEA 2018 Monor" nemzetközi kiállításon és vásáron bemutatásra kerülő találmányok, védjegyek, formatervezési és használati minták kiállítási kedvezményéről, illetve kiállítási elsőbbségéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/45. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

Szegedi Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

a Kiskunfélegyháza 1. számú székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/45. (VIII. 14.)

 

 

2018. VIII. 13.

Jogszabály:

143/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet

a rendeltetésmódosítási eljárás során alkalmazandó részletes szabályokról

Megjelent:

MK 2018/126. (VIII. 13.)

Hatályos:

2018. 08. 14., 2018. 08. 29.

 

Jogszabály:

144/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet

a fogyasztók részére vezetett fizetési számlákhoz kapcsolódó díjakról történő tájékoztatás egyes kérdéseiről

Megjelent:

MK 2018/126. (VIII. 13.)

Hatályos:

2019. 07. 31.

 

Jogszabály:

145/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet

a kiemelt településkép-védelmi környezettel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/126. (VIII. 13.)

Hatályos:

2018. 08. 14.

 

Jogszabály:

146/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet

a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel, valamint az államtudományi képzés képesítéseinek a közigazgatásban történő bevezetésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/126. (VIII. 13.)

Hatályos:

2018. 08. 15.

 

Jogszabály:

147/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet

az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértőről szóló 247/2011. (XI. 25.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/126. (VIII. 13.)

Hatályos:

2018. 08. 14.

 

Jogszabály:

148/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet

az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet és az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/126. (VIII. 13.)

Hatályos:

2018. 08. 16.

 

Jogszabály:

149/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet

az Erzsébet Táborok infrastrukturális fejlesztésére irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 266/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/126. (VIII. 13.)

Hatályos:

2018. 08. 14.

 

Jogszabály:

150/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet

az egyes kormányrendeleteknek a toronyházak építésének szabályozásával kapcsolatos módosításáról

Megjelent:

MK 2018/126. (VIII. 13.)

Hatályos:

2018. 08. 14.

 

Jogszabály:

151/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet

az üldözött keresztények megsegítésével kapcsolatos feladatok ellátása érdekében szükséges egyes jogszabályok módosításairól

Megjelent:

MK 2018/126. (VIII. 13.)

Hatályos:

2018. 08. 21.

 

Jogszabály:

7/2018. (VIII. 13.) MEKH rendelet

a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről szóló 1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/126. (VIII. 13.)

Hatályos:

2018. 08. 15.

 

Jogszabály:

4/2018. (VIII. 13.) KKM rendelet

a külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól szóló 3/2017. (II. 28.) KKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/126. (VIII. 13.)

Hatályos:

2018. 08. 14.

 

Jogszabály:

385/2018. (VIII. 13.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2018/126. (VIII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1367/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

a 2018. évi fejlesztéspolitikai célokról

Megjelent:

MK 2018/126. (VIII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1368/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

a fiatalok pénzügyi tudatosságát növelő oktatási kompetenciák támogatásáról

Megjelent:

MK 2018/126. (VIII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1369/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

Magyarország és a nyugat-balkáni régió gazdasági kapcsolatainak élénkítéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/126. (VIII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1370/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

az új állami informatikai rendszerek üzembe helyezése esetén alkalmazandó intézkedésről

Megjelent:

MK 2018/126. (VIII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1371/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2018. évi technikai segítségnyújtási pályázati kiírására benyújtásra kerülő, az elektromos töltőállomások és alternatív üzemanyagtöltő állomások adatainak összegyűjtésével kapcsolatos pályázatban történő magyar részvétel jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2018/126. (VIII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1372/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

a Steindl Imre Program harmadik ütemével kapcsolatos további döntések meghozataláról

Megjelent:

MK 2018/126. (VIII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1373/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében megvalósuló, a Magyar Honvédség Központi Logisztikai és Kiképzési Bázis megvalósításával összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2018/126. (VIII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1374/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

az Audi Hungaria Általános Művelődési Központ működéséhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/126. (VIII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1375/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

a BorgWarner Oroszlány Korlátolt Felelősségű Társaság és a BorgWarner Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetőkkel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

Megjelent:

MK 2018/126. (VIII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1376/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

a Magyarországi Református Egyház Zsinatának a "Bentlakásos programok az SDG-ben" tárgyú beszerzése közbeszerzési eljárás lefolytatása alól történő felmentéséről

Megjelent:

MK 2018/126. (VIII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1377/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

a Magyar Művészeti Akadémia részére többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/126. (VIII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1378/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

az Államreform Bizottság felállításáról szóló 1602/2014. (XI. 4.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2018/126. (VIII. 13.)

Hatályos:

2018. 08. 14.

 

Jogszabály:

1379/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

a "8 db nagykapacitású motorvonat beszerzése a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére" című projekt kiemelt projektként történő nevesítéséről, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/126. (VIII. 13.)

Hatályos:

2018. 08. 14.

 

Jogszabály:

1380/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő átcsoportosításról és a hazai építőipari vállalkozások hatékonyságnövelésére irányuló forrás biztosításáról szóló 1031/2018. (II. 8.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/126. (VIII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1381/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

a nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházás megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról, valamint a nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelés feltételeinek biztosítását és fejlesztését szolgáló intézkedésekről szóló 1296/2017. (VI. 2.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/126. (VIII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1382/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

a Göd város külterületén található egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2018/126. (VIII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1383/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

a Göd város területén található egyes földrészletek megszerzéséhez és fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/126. (VIII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1384/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

a Göd város infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódó, az önkormányzat szervezésében megvalósuló beruházási feladatok 2018. évi finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2018/126. (VIII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1385/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

a Göd város területén található egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról és a terület fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/126. (VIII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1386/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

egyes fejlesztések előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2018/126. (VIII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1387/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, a pártalapítványok tartalékának átcsoportosításáról és a központi költségvetést érintő címrendi módosításról

Megjelent:

MK 2018/126. (VIII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1388/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

az IKOP-4.1.0-15-2016-00001 azonosító számú ("48. sz. főút Debrecen- Nyírábrány, országhatár szakasz fejlesztése" című) kiemelt projekt megvalósításához szükséges forrás biztosításáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/126. (VIII. 13.)

Hatályos:

2018. 08. 14.

 

Jogszabály:

1389/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

az IKOP-3.2.0-15-2016-00019 azonosító számú kiemelt projekt megvalósításához szükséges forrás biztosításáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/126. (VIII. 13.)

Hatályos:

2018. 08. 14.

 

Jogszabály:

1390/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

a KEHOP-1.3.0-15-2015-00006 azonosító számú ("Derecskei-főcsatorna korszerűsítése" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2018/126. (VIII. 13.)

Hatályos:

2018. 08. 14.

 

Jogszabály:

1391/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron, Dunakiliti és Doborgaz (Dobrohost) között létesítendő, kerékpárosok és gyalogosok közlekedésére szolgáló híd, valamint a hídhoz kapcsolódó létesítmények felépítéséről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/126. (VIII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1392/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

az Egyetemes Postaegyesület (Universal Postal Union) Kongresszusain való magyar részvételről

Megjelent:

MK 2018/126. (VIII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1393/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

az Egyetemes Postaegyesület (Universal Postal Union) 2. Rendkívüli Kongresszusán az Egyetemes Postaegyesület Alapokmánya, az Egyetemes Postaegyezmény és az Általános Szabályzat módosítása szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/126. (VIII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1394/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

Magyarország Kínai Nemzetközi Import Expo elnevezésű eseményen történő részvételéről

Megjelent:

MK 2018/126. (VIII. 13.)

 

 

Jogszabály:

106/2018. (VIII. 13.) ME határozat

a Nemzetközi Beruházási Bank és a Magyarország Kormánya között kötendő, a Nemzetközi Beruházási Bank Európai Egységének magyarországi elhelyezéséről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/126. (VIII. 13.)

 

 

2018. VIII. 7.

Jogszabály:

21/2018. (VIII. 7.) AM rendelet

a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetbe sorolt központi kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 32/2015. (VI. 19.) FM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/125. (VIII. 7.)

Hatályos:

2018. 08. 08.

 

Jogszabály:

26/2018. (VIII. 7.) EMMI rendelet

a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/125. (VIII. 7.)

Hatályos:

2018. 08. 15.

 

Jogszabály:

27/2018. (VIII. 7.) EMMI rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletnek a bölcsődei ellátással összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2018/125. (VIII. 7.)

Hatályos:

2018. 08. 15.

 

Jogszabály:

1366/2018. (VIII. 7.) Korm. határozat

"Életmentő Emlékérem" adományozásáról

Megjelent:

MK 2018/125. (VIII. 7.)

 

 

Jogszabály:

27/2018. (VIII. 7.) HM utasítás

a belföldi reprezentációról szóló 83/2004. (HK 24.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/44. (VIII. 7.)

Hatályos:

2018. 08. 08.

 

Jogszabály:

28/2018. (VIII. 7.) HM utasítás

az egyes beosztásokban megállapítható munkaerő-piaci pótlékról szóló 34/2016. (VII. 15.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/44. (VIII. 7.)

Hatályos:

2018. 08. 08.

 

Jogszabály:

22/2018. (VIII. 7.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium szervezeti változásaival kapcsolatos egyes külügyi tárgyú miniszteri utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/44. (VIII. 7.)

Hatályos:

2018. 08. 08.

 

Jogszabály:

43/2018. (VIII. 7.) ORFK utasítás

az Öltözködési Szabályzatról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/44. (VIII. 7.)

Hatályos:

2018. 09. 01.

 

Jogszabály:

19/2018. (VIII. 7.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Szingapúri Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetéséről szóló 2018. évi XX. törvény 2. és 3., valamint 6. §-a hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/44. (VIII. 7.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2018/44. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/44. (VIII. 7.)

 

 

Jogszabály:

Miniszterelnökség közleménye

Fényes Elek-díj adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/44. (VIII. 7.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárságának pályázati felhívása

a 2019. évi Lampl Hugó Emlékplakett elnyerésének kezdeményezésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/44. (VIII. 7.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/44. (VIII. 7.)

 

 

Jogszabály:

PM közlemény

a 2018-ban Magyarországon munkavállalási engedéllyel foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok legmagasabb számáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/44. (VIII. 7.)

 

 

Jogszabály:

EMMI pályázati felhívás

a 2018. évi "Minősített Közművelődési Intézmény Cím" elnyerésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/44. (VIII. 7.)

 

 

Jogszabály:

EMMI pályázati felhívás

a 2018. évi "Közművelődési Minőség Díj" elnyerésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/44. (VIII. 7.)

 

 

Jogszabály:

EMMI közlemény

a "Minősített Közművelődési Intézmény Cím 2017" elismeréssel adományozottakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/44. (VIII. 7.)

 

 

Jogszabály:

EMMI közlemény

a "Közművelődési Minőség Díj 2017" elismeréssel adományozottakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/44. (VIII. 7.)

 

 

Jogszabály:

Hajózási hirdetmény

Balatoni Hajózási Zrt. közforgalmú kikötő kikötőrendjének megállapításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/44. (VIII. 7.)

 

 

Jogszabály:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/44. (VIII. 7.)

 

 

Jogszabály:

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/44. (VIII. 7.)

 

 

2018. VIII. 1.

Jogszabály:

3/2018. (VIII. 1.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/124. (VIII. 1.)

Hatályos:

2018. 08. 01. 8 órakor.

 

Jogszabály:

7/2018. (VIII. 1.) ME utasítás

a Miniszterelnöki Kormányiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018. (VI. 11.) ME utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/43. (VIII. 1.)

Hatályos:

2018. 08. 01. 8 órakor.

 

2018. VII. 31.

Jogszabály:

2018. évi L. törvény

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről

Megjelent:

MK 2018/123. (VII. 31.)

Hatályos:

2018. 11. 01., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

2018. évi LI. törvény

a Magyarország és a Szlovák Köztársaság között az államhatárról szóló Szerződés kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/123. (VII. 31.)

Hatályos:

2018. 08. 01. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2018. évi LII. törvény

a szociális hozzájárulási adóról

Megjelent:

MK 2018/123. (VII. 31.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

2018. évi LIII. törvény

a magánélet védelméről

Megjelent:

MK 2018/123. (VII. 31.)

Hatályos:

2018. 08. 01.

 

Jogszabály:

2018. évi LIV. törvény

az üzleti titok védelméről

Megjelent:

MK 2018/123. (VII. 31.)

Hatályos:

2018. 08. 08.

 

Jogszabály:

2018. évi LV. törvény

a gyülekezési jogról

Megjelent:

MK 2018/123. (VII. 31.)

Hatályos:

2018. 10. 01.

 

Jogszabály:

27/2018. (VII. 31.) MNB rendelet

a "Hevesy György" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2018/123. (VII. 31.)

Hatályos:

2018. 08. 01.

 

Jogszabály:

28/2018. (VII. 31.) MNB rendelet

a "Hevesy György" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2018/123. (VII. 31.)

Hatályos:

2018. 08. 01.

 

Jogszabály:

25/2018. (VII. 31.) EMMI rendelet

a gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól szóló 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/123. (VII. 31.)

Hatályos:

2018. 08. 01., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

368/2018. (VII. 31.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/123. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

369/2018. (VII. 31.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/123. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

370/2018. (VII. 31.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/123. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

371/2018. (VII. 31.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/123. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

372/2018. (VII. 31.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/123. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

373/2018. (VII. 31.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/123. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

374/2018. (VII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/123. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

375/2018. (VII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/123. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

376/2018. (VII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/123. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

377/2018. (VII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/123. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

378/2018. (VII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/123. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

379/2018. (VII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/123. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

380/2018. (VII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/123. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

381/2018. (VII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/123. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

382/2018. (VII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/123. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

383/2018. (VII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/123. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

384/2018. (VII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/123. (VII. 31.)

 

 

2018. VII. 30.

Jogszabály:

2018. évi XLII. törvény

a Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya között a diplomata, szolgálati és különleges útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/122. (VII. 30.)

Hatályos:

2018. 07. 31. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2018. évi XLIII. törvény

a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2018/122. (VII. 30.)

Hatályos:

2018. 08. 07.

 

Jogszabály:

2018. évi XLIV. törvény

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2018/122. (VII. 30.)

Hatályos:

2018. 07. 31., 2018. 10. 15., 2018. 10. 16.

 

Jogszabály:

2018. évi XLV. törvény

az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2018/122. (VII. 30.)

Hatályos:

2018. 08. 14.

 

Jogszabály:

2018. évi XLVI. törvény

a sportról szóló 2004. évi I. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2018/122. (VII. 30.)

Hatályos:

2018. 07. 31.

 

Jogszabály:

2018. évi XLVII. törvény

a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2018/122. (VII. 30.)

Hatályos:

2018. 08. 04., 2018. 11. 01.

 

Jogszabály:

2018. évi XLVIII. törvény

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem fenntartói jogait érintő egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2018/122. (VII. 30.)

Hatályos:

2018. 08. 15.

 

Jogszabály:

2018. évi XLIX. törvény

a Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2018/122. (VII. 30.)

Hatályos:

2018. 08. 04.

 

Jogszabály:

142/2018. (VII. 30.) Korm. rendelet

a Budapest Diákváros - Déli Városkapu Fejlesztési Program megvalósításával összefüggésében egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/122. (VII. 30.)

Hatályos:

2018. 08. 04.

 

Jogszabály:

365/2018. (VII. 30.) KE határozat

a Kúria elnökhelyettesének ismételt kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/122. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

366/2018. (VII. 30.) KE határozat

a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanács tagja megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/122. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

367/2018. (VII. 30.) KE határozat

a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának tagjává történő kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/122. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

1365/2018. (VII. 30.) Korm. határozat

a tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2018/122. (VII. 30.)

Hatályos:

2018. 07. 31.

 

Jogszabály:

6/2018. (VII. 30.) ME utasítás

miniszterelnöki biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/42. (VII. 30.)

Hatályos:

2018. 07. 31.

 

Jogszabály:

25/2018. (VII. 30.) HM utasítás

a nemzetközi kapcsolattartással összefüggő feladatok végrehajtásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/42. (VII. 30.)

Hatályos:

2018. 07. 31.

 

Jogszabály:

26/2018. (VII. 30.) HM utasítás

a biztonsági ügyeleti feladatok ellátásáról és a jelentési kötelezettség körébe tartozó biztonsági kihívást jelentő helyzetek jegyzékéről szóló 119/2011. (XI. 10.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/42. (VII. 30.)

Hatályos:

2018. 07. 31.

 

Jogszabály:

21/2018. (VII. 30.) KKM utasítás

a külképviseletek által üzemeltetett gépjárművek használatáról szóló 20/2016. (IX. 15.) KKM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/42. (VII. 30.)

Hatályos:

2018. 07. 31.

 

Jogszabály:

1/2018. (VII. 30.) EMMI KÁT utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közszolgálati Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/42. (VII. 30.)

Hatályos:

2018. 07. 31.

 

Jogszabály:

4/2018. (VII. 30.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatáról szóló 8/2016. (VIII. 31.) NVI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/42. (VII. 30.)

Hatályos:

2018. 07. 31.

 

Jogszabály:

42/2018. (VII. 30.) ORFK utasítás

a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben meghatározott díjkitűzéssel kapcsolatos eljárás szabályairól szóló 16/2009. (OT 9.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/42. (VII. 30.)

Hatályos:

2018. 08. 07.

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/42. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

Budapesti Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

a Budapest XXI. kerület 2. számú székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/42. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

Győri Közjegyzői Kamara Elnökségének módosított pályázati felhívása

a Győr 2. székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/42. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

Jobbik Magyarországért Mozgalom módosított beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/42. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

Momentum Mozgalom

2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/42. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

Momentum Mozgalom

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/42. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

Szegény Emberek Magyarországért Párt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/42. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

Összefogás Párt közleménye

a párt feloszlatással történő megszüntetéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/42. (VII. 30.)

 

 

2018. VII. 27.

Jogszabály:

10/2018. (VII. 27.) MvM rendelet

egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2018/120. (VII. 27.)

Hatályos:

2018. 07. 28.

 

Jogszabály:

19/2018. (VII. 27.) AM rendelet

az egyes borászati tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/120. (VII. 27.)

Hatályos:

2018. 07. 30.

 

Jogszabály:

20/2018. (VII. 27.) AM rendelet

az erdészeti termőhelyfeltárás részletes szabályairól szóló 36/2010. (IV. 13.) FVM rendelet, valamint az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/120. (VII. 27.)

Hatályos:

2018. 08. 11.

 

Jogszabály:

24/2018. (VII. 27.) EMMI rendelet

az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/120. (VII. 27.)

Hatályos:

2020. 02. 15.

 

Jogszabály:

12/2018. (VII. 27.) HM rendelet

egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/120. (VII. 27.)

Hatályos:

2018. 07. 28., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

6/2018. Büntető jogegységi határozat

a csődbűncselekmény sértettjéről

Megjelent:

MK 2018/120. (VII. 27.)

 

 

Jogszabály:

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/121. (VII. 27.)

Hatályos:

2018. 07. 28.

 

Jogszabály:

1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat

a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/121. (VII. 27.)

 

 

2018. VII. 26.

Jogszabály:

138/2018. (VII. 26.) Korm. rendelet

a büntetőeljáráshoz kapcsolódó egyszerűsített kártalanítási eljárás részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2018/119. (VII. 26.)

Hatályos:

2018. 07. 27.

 

Jogszabály:

139/2018. (VII. 26.) Korm. rendelet

a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/119. (VII. 26.)

Hatályos:

2018. 07. 27.

 

Jogszabály:

140/2018. (VII. 26.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/119. (VII. 26.)

Hatályos:

2018. 07. 27.

 

Jogszabály:

7/2018. (VII. 26.) ITM rendelet

a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/119. (VII. 26.)

Hatályos:

2018. 08. 15.

 

Jogszabály:

1344/2018. (VII. 26.) Korm. határozat

a lakosság pénzügyi tudatosságát fejlesztő stratégiához kapcsolódó első kétéves cselekvési tervről (2018-2019)

Megjelent:

MK 2018/119. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

1345/2018. (VII. 26.) Korm. határozat

az Energetikai Ásványvagyon-hasznosítási és Készletgazdálkodási Cselekvési Tervről

Megjelent:

MK 2018/119. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

1346/2018. (VII. 26.) Korm. határozat

az Európai Emlékezet és Lelkiismeret Platformja kutatómunkájának támogatására vonatkozó kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/119. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, fejezetek közötti és fejezeten belüli átcsoportosításról, a Honvédelmi Minisztérium fejezet szociális hozzájárulási adó felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2018/119. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

1348/2018. (VII. 26.) Korm. határozat

a XV. Pénzügyminisztérium és a XI. Miniszterelnökség költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2018/119. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

1349/2018. (VII. 26.) Korm. határozat

a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1438/2017. (VI. 30.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről

Megjelent:

MK 2018/119. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

1350/2018. (VII. 26.) Korm. határozat

a 2018. évi terrorellenes intézkedések megvalósításához szükséges további költségvetési többletforrások biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/119. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

1351/2018. (VII. 26.) Korm. határozat

az egyes vízkárelhárítási tevékenységek többletforrás igényének finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2018/119. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

1352/2018. (VII. 26.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében megvalósuló egyes beruházások forrásigényének átütemezéséről

Megjelent:

MK 2018/119. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

1353/2018. (VII. 26.) Korm. határozat

a 2021. évi UEFA U21 labdarúgó Európa-bajnokság magyar-szlovén társrendezése érdekében benyújtandó pályázathoz szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/119. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

1354/2018. (VII. 26.) Korm. határozat

a 2020 World Sailing Annual Conference megrendezése érdekében pályázat benyújtásához szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/119. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

1355/2018. (VII. 26.) Korm. határozat

az osztrák lovas szolgálat felállításához lovak adományozásáról

Megjelent:

MK 2018/119. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

1356/2018. (VII. 26.) Korm. határozat

egyes állami tulajdonú ingóságoknak az Afgán Nemzeti Rendőrség (ANP) részére történő térítésmentes átadásáról

Megjelent:

MK 2018/119. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

1357/2018. (VII. 26.) Korm. határozat

állami tulajdonban álló ingatlan Bicske Város Önkormányzata részére ingyenesen történő tulajdonba adásáról

Megjelent:

MK 2018/119. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

1358/2018. (VII. 26.) Korm. határozat

a KIRÁLY Sportlétesítmény fejlesztése tárgyú beruházás megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról és további feladatokról

Megjelent:

MK 2018/119. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

1359/2018. (VII. 26.) Korm. határozat

a Tomori Pál Főiskola, valamint az Újhartyáni Német Nemzetiségi Önkormányzat részére történő költségvetési támogatás igénybevételéhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/119. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

1360/2018. (VII. 26.) Korm. határozat

a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1250/2018. (V. 25.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/119. (VII. 26.)

Hatályos:

2018. 07. 27.

 

Jogszabály:

1361/2018. (VII. 26.) Korm. határozat

a Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény Felei között létrejött, a DNS-adatok, a daktiloszkópiai adatok és a gépjármű-nyilvántartási adatok automatizált cseréjéről szóló Egyezmény, valamint a Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény Felei között létrejött, a DNS-adatok, a daktiloszkópiai adatok és a gépjármű-nyilvántartási adatok automatizált cseréjéről szóló Egyezmény Végrehajtási Megállapodása szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/119. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

1362/2018. (VII. 26.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és az Angolai Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/119. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

1363/2018. (VII. 26.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Bahreini Királyság Kormánya között a diplomata-, szolgálati és különleges útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/119. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

102/2018. (VII. 26.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről

Megjelent:

MK 2018/119. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

103/2018. (VII. 26.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/119. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

104/2018. (VII. 26.) ME határozat

állami felsőoktatási intézmény kancellárjának megbízásáról

Megjelent:

MK 2018/119. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

105/2018. (VII. 26.) ME határozat

a nemzeti joghatóságon kívül eső területek tengeri biológiai sokféleségének megőrzéséről és fenntartható hasznosításáról szóló, az ENSZ Tengerjogi Egyezménye keretében létrejövő, jogilag kötelező erejű nemzetközi szerződés kidolgozásával megbízott kormányközi konferencia ülésein való magyar részvételről

Megjelent:

MK 2018/119. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

2/2018. (VII. 26.) TNM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/41. (VII. 26.)

Hatályos:

2018. 07. 27.

 

Jogszabály:

3/2018. (VII. 26.) TNM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/41. (VII. 26.)

Hatályos:

2018. 07. 27.

 

Jogszabály:

15/2018. (VII. 26.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/41. (VII. 26.)

Hatályos:

2018. 07. 27.

 

Jogszabály:

16/2018. (VII. 26.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/41. (VII. 26.)

Hatályos:

2018. 07. 27.

 

Jogszabály:

17/2018. (VII. 26.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/41. (VII. 26.)

Hatályos:

2018. 07. 27.

 

Jogszabály:

18/2018. (VII. 26.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/41. (VII. 26.)

Hatályos:

2018. 07. 27.

 

Jogszabály:

19/2018. (VII. 26.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/41. (VII. 26.)

Hatályos:

2018. 07. 27.

 

Jogszabály:

20/2018. (VII. 26.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/41. (VII. 26.)

Hatályos:

2018. 07. 27.

 

Jogszabály:

21/2018. (VII. 26.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/41. (VII. 26.)

Hatályos:

2018. 07. 27.

 

Jogszabály:

22/2018. (VII. 26.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/41. (VII. 26.)

Hatályos:

2018. 07. 27.

 

Jogszabály:

23/2018. (VII. 26.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/41. (VII. 26.)

Hatályos:

2018. 07. 27.

 

Jogszabály:

16/2018. (VII. 26.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/41. (VII. 26.)

Hatályos:

2018. 07. 27.

 

Jogszabály:

2/2018. (VII. 26.) ITM utasítás

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium beszerzéseinek és közbeszerzéseinek szabályozásáról szóló 9/2016. (V. 11.) NFM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/41. (VII. 26.)

Hatályos:

2018. 07. 27.

 

Jogszabály:

8/2018. (VII. 26.) OBH utasítás

az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (XII. 31.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/41. (VII. 26.)

Hatályos:

2018. 07. 27.

 

Jogszabály:

ITM közlemény

az Európai Unió Kibocsátás-kereskedelmi Rendszerének légi jármű üzembentartói részére a 2017-2023. években térítésmentesen kiosztásra kerülő légiközlekedési kibocsátási egységmennyiségek közzétételéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/41. (VII. 26.)

 

 

2018. VII. 25.

Jogszabály:

2018. évi XXXV. törvény

a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2018/117. (VII. 25.)

Hatályos:

2018. 07. 26.

 

Jogszabály:

2018. évi XXXVI. törvény

egyes választásokkal kapcsolatos törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2018/117. (VII. 25.)

Hatályos:

2018. 09. 01. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2018. évi XXXVII. törvény

az állami vagyongazdálkodással összefüggő egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2018/117. (VII. 25.)

Hatályos:

2018. 07. 26.

 

Jogszabály:

2018. évi XXXVIII. törvény

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek az Európai Unió adatvédelmi reformjával összefüggő módosításáról, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2018/117. (VII. 25.)

Hatályos:

2018. 07. 26., 2018. 08. 25.

 

Jogszabály:

2018. évi XXXIX. törvény

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2018/117. (VII. 25.)

Hatályos:

2018. 08. 01.

 

Jogszabály:

2018. évi XL. törvény

Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról

Megjelent:

MK 2018/117. (VII. 25.)

Hatályos:

2018. 07. 26., 2018. 07. 30., 2018. 08. 01., 2018. 08. 02., 2018. 08. 10., 2018. 09. 01., 2018. 10. 01., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

2018. évi XLI. törvény

az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról

Megjelent:

MK 2018/117. (VII. 25.)

Hatályos:

2018. 07. 26., 2018. 08. 01., 2018. 08. 09., 2018. 08. 25., 2018. 09. 01., 2018. 12. 01., 2018. 12. 21., 2019. 01. 01., 2019. 07. 01., 2021. 01. 01., 2022. 07. 01. - kivétellel.

 

Jogszabály:

135/2018. (VII. 25.) Korm. rendelet

az egyes klímapolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/117. (VII. 25.)

Hatályos:

2018. 07. 30.

 

Jogszabály:

6/2018. (VII. 25.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/117. (VII. 25.)

Hatályos:

2018. 08. 02.

 

Jogszabály:

359/2018. (VII. 25.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2018/117. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

360/2018. (VII. 25.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2018/117. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

361/2018. (VII. 25.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2018/117. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

362/2018. (VII. 25.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2018/117. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

363/2018. (VII. 25.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2018/117. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

364/2018. (VII. 25.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2018/117. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

1334/2018. (VII. 25.) Korm. határozat

a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2018. májusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2018/117. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

1335/2018. (VII. 25.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2018. májusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2018/117. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

136/2018. (VII. 25.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeletek technikai deregulációjáról

Megjelent:

MK 2018/118. (VII. 25.)

Hatályos:

2018. 07. 26., 2018. 09. 01.

 

Jogszabály:

137/2018. (VII. 25.) Korm. rendelet

az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.)Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/118. (VII. 25.)

Hatályos:

2018. 09. 01.

 

Jogszabály:

1336/2018. (VII. 25.) Korm. határozat

a fővárosi és Pest megyei járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az Egészséges Budapest Program keretében történő további megvalósításával kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2018/118. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

1337/2018. (VII. 25.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program módosításáról

Megjelent:

MK 2018/118. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

1338/2018. (VII. 25.) Korm. határozat

a 2014-2020. évekre szóló Vidékfejlesztési Program módosításáról

Megjelent:

MK 2018/118. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

1339/2018. (VII. 25.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/118. (VII. 25.)

Hatályos:

2018. 07. 26.

 

Jogszabály:

1340/2018. (VII. 25.) Korm. határozat

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/118. (VII. 25.)

Hatályos:

2018. 07. 26.

 

Jogszabály:

1341/2018. (VII. 25.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Magyarországi Református Egyház közötti Megállapodás megújításáról és az azzal összefüggő feladatokról szóló 1821/2017. (XI. 9.) Korm. határozat költségvetési feltételeinek biztosításáról szóló 1116/2018. (III. 19.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/118. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

1342/2018. (VII. 25.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/118. (VII. 25.)

Hatályos:

2018. 07. 26.

 

Jogszabály:

1343/2018. (VII. 25.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Őrhalom és Ipolyvarbó (Vrbovka) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/118. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

1/2018. (VII. 25.) TNM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/40. (VII. 25.)

Hatályos:

2018. 07. 26.

 

2018. VII. 24.

Jogszabály:

2/2018. (VII. 24.) MK utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/39. (VII. 24.)

Hatályos:

2018. 07. 25.

 

Jogszabály:

3/2018. (VII. 24.) MK utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/39. (VII. 24.)

Hatályos:

2018. 07. 25.

 

Jogszabály:

17/2018. (VII. 24.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya között 2006. május 12-én, Havannában kelt gazdasági együttműködés kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 22/2018. (II. 20.) Korm. rendelet 2. és 3. § ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/39. (VII. 24.)

 

 

Jogszabály:

18/2018. (VII. 24.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Paraguayi Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú Gazdasági Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló 59/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 2. és 3. § ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/39. (VII. 24.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2018/39. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/39. (VII. 24.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/39. (VII. 24.)

 

 

Jogszabály:

ITM pályázati felhívás

a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének 2018. évi támogatására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/39. (VII. 24.)

 

 

Jogszabály:

Fidesz-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési képviselőjelöltjei összevont beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/39. (VII. 24.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/39. (VII. 24.)

 

 

2018. VII. 23.

Jogszabály:

129/2018. (VII. 23.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló jegyzékváltással létrejött egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/116. (VII. 23.)

Hatályos:

2018. 07. 24. - kivétellel.

 

Jogszabály:

130/2018. (VII. 23.) Korm. rendelet

az Európai Foglalkoztatási Szolgálat tevékenységében részt vevő állami foglalkoztatási szerv feladatairól, valamint más szervezetek e tevékenységben történő részvételének feltételeiről

Megjelent:

MK 2018/116. (VII. 23.)

Hatályos:

2018. 08. 07.

 

Jogszabály:

131/2018. (VII. 23.) Korm. rendelet

egyes pénzforgalmi és számviteli tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/116. (VII. 23.)

Hatályos:

2018. 07. 31., 2018. 08. 22.

 

Jogszabály:

132/2018. (VII. 23.) Korm. rendelet

az innovációért és technológiáért felelős miniszter hulladékgazdálkodást érintő feladat- és hatáskörével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/116. (VII. 23.)

Hatályos:

2018. 07. 26., 2018. 07. 31.

 

Jogszabály:

133/2018. (VII. 23.) Korm. rendelet

a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/116. (VII. 23.)

Hatályos:

2018. 07. 26.

 

Jogszabály:

134/2018. (VII. 23.) Korm. rendelet

a világörökség védelmével összefüggésben a magyar államot megillető elővásárlási jog gyakorlásának szabályairól szóló 455/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet és a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/116. (VII. 23.)

Hatályos:

2018. 07. 31.

 

Jogszabály:

18/2018. (VII. 23.) AM rendelet

az egyes levegőszennyező anyagok összkibocsátási határértékeiről szóló 7/2003. (V. 16.) KvVM-GKM együttes rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/116. (VII. 23.)

Hatályos:

2018. 07. 26., 2019. 12. 31.

 

Jogszabály:

1331/2018. (VII. 23.) Korm. határozat

az ENSZ Globális Migrációs Kompaktjának végső szövegtervezetére vonatkozó magyar álláspontról

Megjelent:

MK 2018/116. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1332/2018. (VII. 23.) Korm. határozat

a Markaz község külterületén fekvő egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2018/116. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1333/2018. (VII. 23.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a szolnoki Véső úti sporttelep és strandfürdő fejlesztése beruházás megvalósítása érdekében történő támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/116. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

97/2018. (VII. 23.) ME határozat

az egyes kétoldalú gazdasági együttműködési kormányközi bizottságok, valamint a tartományi szintű vegyes bizottságok magyar tagozati elnökeinek felmentéséről és kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/116. (VII. 23.)

Hatályos:

2018. 07. 24.

 

Jogszabály:

98/2018. (VII. 23.) ME határozat

állami felsőoktatási intézmény kancellárja megbízásának visszavonásáról

Megjelent:

MK 2018/116. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

99/2018. (VII. 23.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/116. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

100/2018. (VII. 23.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/116. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

101/2018. (VII. 23.) ME határozat

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökének kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/116. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1/2018. (VII. 23.) ITM utasítás

az Innovációs és Technológiai Minisztérium szervezeti és működési rendjének ideiglenes meghatározásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/38. (VII. 23.)

Hatályos:

2018. 07. 24.

 

Jogszabály:

20/2018. (VII. 23.) KKM utasítás

a külképviseletek protokoll kiadásairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/38. (VII. 23.)

Hatályos:

2018. 07. 24.

 

Jogszabály:

1/2018. (VII. 23.) IM KÁT utasítás

az Igazságügyi Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2017. (III. 10.) IM KÁT utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/38. (VII. 23.)

Hatályos:

2018. 07. 24.

 

Jogszabály:

Helyesbítés

a Hivatalos Értesítő 2018/38. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/38. (VII. 23.)

 

 

2018. VII. 20.

Jogszabály:

2018. évi XXXIV. törvény

a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2017. évi módosításainak kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/115. (VII. 20.)

Hatályos:

2018. 07. 21.

 

Jogszabály:

9/2018. (VII. 20.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelettel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2018/115. (VII. 20.)

Hatályos:

2018. 07. 21.

 

Jogszabály:

96/2018. (VII. 20.) ME határozat

Magyarország Kormánya és Indiana Állam között a felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/115. (VII. 20.)

 

 

2018. VII. 19.

Jogszabály:

2018. évi XXVII. törvény

a Turisztikai Világszervezet és Magyarország Kormánya között a Turizmus Világnap központi rendezvénye Budapesten történő megrendezéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/114. (VII. 19.)

Hatályos:

2018. 07. 20. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2018. évi XXVIII. törvény

az egyrészről az Európai Unió és annak tagállamai, másrészről Ausztrália közötti Keretmegállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/114. (VII. 19.)

Hatályos:

2018. 07. 20. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2018. évi XXIX. törvény

a Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/114. (VII. 19.)

Hatályos:

2018. 07. 20. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2018. évi XXX. törvény

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről a Fülöp-szigeteki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/114. (VII. 19.)

Hatályos:

2018. 07. 20. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2018. évi XXXI. törvény

a Magyarország és a Koszovói Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/114. (VII. 19.)

Hatályos:

2018. 07. 20. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2018. évi XXXII. törvény

a Magyarország és a Koszovói Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/114. (VII. 19.)

Hatályos:

2018. 07. 20. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2018. évi XXXIII. törvény

a Magyarország és a Tádzsik Köztársaság között létrejött, a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/114. (VII. 19.)

Hatályos:

2018. 07. 20. - kivétellel.

 

Jogszabály:

11/2018. (VII. 19.) HM rendelet

a honvédelmi foglalkoztatókkal kapcsolatos munkaügyi hatósági feladatokról, az ellenőrzés speciális eszközeiről

Megjelent:

MK 2018/114. (VII. 19.)

Hatályos:

2018. 07. 20.

 

Jogszabály:

6/2018. (VII. 19.) ITM rendelet

a nukleáris létesítményben foglalkoztatott munkavállalók speciális szakmai képzéséről, továbbképzéséről és az atomenergia alkalmazásával összefüggő tevékenységek folytatására jogosultak köréről szóló 55/2012. (IX. 17.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/114. (VII. 19.)

Hatályos:

2018. 07.27.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5013/2018/6. határozata

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek, víz- és csatornadíj használati díjának bérlőre történő áthárításáról szóló 26/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ának, valamint az Önkormányzat tulajdonában lévő bérlemények egyes közműdíjainak bérlőre való áthárításáról szóló 33/2004. (VI. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésének törvénysértő voltának megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/114. (VII. 19.)

 

 

Jogszabály:

1329/2018. (VII. 19.) Korm. határozat

egy helyi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletéhez történő előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2018/114. (VII. 19.)

 

 

Jogszabály:

1330/2018. (VII. 19.) Korm. határozat

a Debrecen Megyei Jogú Város beruházási célú hitelfelvételéhez kapcsolódó egyedi állami kezesség vállalásáról

Megjelent:

MK 2018/114. (VII. 19.)

 

 

Jogszabály:

5/2018. (VII. 19.) ME utasítás

miniszterelnöki biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/37. (VII. 19.)

Hatályos:

2018. 07. 20.

 

Jogszabály:

23/2018. (VII. 19.) HM utasítás

a honvédelmi miniszter által alapított Béri Balogh Ádám középiskolai ösztöndíj, a Lippai Balázs esélyegyenlőségi ösztöndíj és a honvédelmi tárca gondoskodási körébe tartozó árvák tanulmányi ösztöndíja pályáztatásának és odaítélésének rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/37. (VII. 19.)

Hatályos:

2018. 07. 27.

 

Jogszabály:

24/2018. (VII. 19.) HM utasítás

a honvédelmi szervezetek békeidőszakban történő elhelyezéséhez szükséges objektumok kialakításának elveiről és követelményeiről, valamint a honvédelmi feladatok ellátásához szükséges ingatlanok, gyakorlatok és rendezvények infrastrukturális és élőerős őrzés-védelmi biztosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/37. (VII. 19.)

Hatályos:

2018. 07. 20.

 

Jogszabály:

14/2018. (VII. 19.) LÜ utasítás

az ügyészség Informatikai Biztonsági Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 14.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/37. (VII. 19.)

Hatályos:

2018. 07. 20.

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/37. (VII. 19.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2018. augusztus 1-je és augusztus 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/37. (VII. 19.)

 

 

Jogszabály:

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/37. (VII. 19.)

 

 

Jogszabály:

Pécsi Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

a Székesfehérvár 4. számú székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/37. (VII. 19.)

 

 

Jogszabály:

Győri Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

a Sopron 2. székhelyű közjegyzői állás betöltésére irányuló felhívás kiegészítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/37. (VII. 19.)

 

 

Jogszabály:

Hajózási hirdetmény

BF Invest Kft. és Balatonfüredi Hajógyár Kft. közforgalmú kikötő kikötőrendjének megállapításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/37. (VII. 19.)

 

 

2018. VII. 18.

Jogszabály:

127/2018. (VII. 18.) Korm. rendelet

egyes határ menti operatív programokhoz kapcsolódó kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2018/112. (VII. 18.)

Hatályos:

2018. 07. 19.

 

Jogszabály:

23/2018. (VII. 18.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/112. (VII. 18.)

Hatályos:

2018. 08. 02.

 

Jogszabály:

10/2018. (VII. 18.) AB határozat

a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXXIII. törvény 3. § a alaptörvény- ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2018/112. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

11/2018. (VII. 18.) AB határozat

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 50/A. § (2) bekezdésével kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/112. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

12/2018. (VII. 18.) AB határozat

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvénnyel kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/112. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozata helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2018/112. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

népszavazási ügyben meghozott döntéséről

Megjelent:

MK 2018/112. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1316/2018. (VII. 18.) Korm. határozat

az ENSZ Közgyűlésének 73. ülésszakán való magyar részvételről

Megjelent:

MK 2018/112. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1317/2018. (VII. 18.) Korm. határozat

Magyarország Tallinni Nagykövetsége újranyitásához, valamint Manchesteri és Innsbrucki Főkonzulátusa megnyitásához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/112. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1318/2018. (VII. 18.) Korm. határozat

az Állatorvostudományi Egyetem támogatási kérelmének a VP4-10.2.1.2-17. azonosító számú, "Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának ex situ vagy in vitro megőrzése, továbbá a genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenységek támogatása" című felhívásra történő benyújtásához való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2018/112. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1319/2018. (VII. 18.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2. prioritása keretében finanszírozott egyes intézményi férőhely kiváltási projektek támogatási összegének növeléséről

Megjelent:

MK 2018/112. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1320/2018. (VII. 18.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2. prioritása keretében finanszírozott további intézményi férőhely kiváltási projektek támogatási összegének növeléséről

Megjelent:

MK 2018/112. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1321/2018. (VII. 18.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében az EFOP-2.4.1-16 felhívásra benyújtott projektjavaslatok tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő átcsoportosításáról, valamint a felhívásban meghatározott elszámolható költségtípusok mértékének együttes összege túllépéséhez történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2018/112. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1322/2018. (VII. 18.) Korm. határozat

KEHOP-1.2.0-15-2016-00001 azonosító számú ("Klímastratégia kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/112. (VII. 18.)

Hatályos:

2018. 07. 19.

 

Jogszabály:

1323/2018. (VII. 18.) Korm. határozat

aTerület- és Településfejlesztési Operatív Program 6. prioritása keretében finanszírozott egyes óvoda- és bölcsődefelújítási és turizmusfejlesztési projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2018/112. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1324/2018. (VII. 18.) Korm. határozat

a TOP-6.4.1-15-TB1-2016-00001 azonosító számú, "Bánhida és Dózsakert komplex kerékpáros közlekedésfejlesztése" című projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2018/112. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

128/2018. (VII. 18.) Korm. rendelet

a felszámolás alatt álló SZEVIÉP Szerkezet- és Vízépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság károsultjainak rendkívüli állami kárrendezéséről szóló 32/2018. (III. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/113. (VII. 18.)

Hatályos:

2018. 07. 19.

 

Jogszabály:

2/2018. (VII. 18.) ME rendelet

a miniszterelnök feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

Megjelent:

MK 2018/113. (VII. 18.)

Hatályos:

2018. 07. 19.

 

Jogszabály:

2/2018. (VII. 18.) NVTNM rendelet

A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

Megjelent:

MK 2018/113. (VII. 18.)

Hatályos:

2018. 07. 19.

 

Jogszabály:

1325/2018. (VII. 18.) Korm. határozat

a nemzeti védelmi ipari és védelmi célú fejlesztésekért, valamint a haderő-modernizáció koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2018/113. (VII. 18.)

Hatályos:

2018. 07. 19.

 

Jogszabály:

1326/2018. (VII. 18.) Korm. határozat

a határ menti gazdaságfejlesztési programok 2019. évi folytatásáról

Megjelent:

MK 2018/113. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1327/2018. (VII. 18.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében Dunaújvárosban megvalósuló Fabó Éva Uszoda beruházás támogatásáról

Megjelent:

MK 2018/113. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1328/2018. (VII. 18.) Korm. határozat

Magyarország és Románia között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/113. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

95/2018. (VII. 18.) ME határozat

Magyarország Kormánya és Indiana Állam között a felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/113. (VII. 18.)

 

 

2018. VII. 16.

Jogszabály:

17/2018. (VII. 16.) AM rendelet

az Aggtelek-Rudabánya-Szendrői hegység földtani alapszelvényeinek védetté nyilvánításáról szóló 13/1991. (XII. 24.) KTM rendelet, valamint a Megyer-hegyi Tengerszem Természetvédelmi Terület országos jelentőségű védett természeti területté történő átminősítéséről szóló 24/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/111. (VII. 16.)

Hatályos:

2018. 07. 24.

 

Jogszabály:

345/2018. (VII. 16.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/111. (VII. 16.)

 

 

Jogszabály:

346/2018. (VII. 16.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/111. (VII. 16.)

 

 

Jogszabály:

347/2018. (VII. 16.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/111. (VII. 16.)

 

 

Jogszabály:

348/2018. (VII. 16.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/111. (VII. 16.)

 

 

Jogszabály:

349/2018. (VII. 16.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/111. (VII. 16.)

 

 

Jogszabály:

350/2018. (VII. 16.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/111. (VII. 16.)

 

 

Jogszabály:

351/2018. (VII. 16.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/111. (VII. 16.)

 

 

Jogszabály:

352/2018. (VII. 16.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/111. (VII. 16.)

 

 

Jogszabály:

353/2018. (VII. 16.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/111. (VII. 16.)

 

 

Jogszabály:

354/2018. (VII. 16.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/111. (VII. 16.)

 

 

Jogszabály:

355/2018. (VII. 16.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/111. (VII. 16.)

 

 

Jogszabály:

356/2018. (VII. 16.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/111. (VII. 16.)

 

 

Jogszabály:

357/2018. (VII. 16.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/111. (VII. 16.)

 

 

Jogszabály:

358/2018. (VII. 16.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/111. (VII. 16.)

 

 

Jogszabály:

94/2018. (VII. 16.) ME határozat

helyettes államtitkárok megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/111. (VII. 16.)

 

 

2018. VII. 12.

Jogszabály:

2018. évi XXIV. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kazak Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről szóló Megállapodás, valamint az annak módosításáról szóló Budapesten, 2018. február 28-án aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/110. (VII. 12.)

Hatályos:

2018. 07. 13.

 

Jogszabály:

2018. évi XXV. törvény

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről Mongólia közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodáshoz, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/110. (VII. 12.)

Hatályos:

2018. 07. 13. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2018. évi XXVI. törvény

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek a magasházak építésének szabályozásával kapcsolatos módosításáról

Megjelent:

MK 2018/110. (VII. 12.)

Hatályos:

2018. 07. 13.

 

Jogszabály:

16/2018. (VII. 12.) AM rendelet

a víziszárnyas-feldolgozói termékpályát érintő madárinfluenza miatti veszteségek ellentételezéséhez nyújtott támogatás feltételeiről

Megjelent:

MK 2018/110. (VII. 12.)

Hatályos:

2018. 07. 15.

 

2018. VII. 11.

Jogszabály:

126/2018. (VII. 11.) Korm. rendelet

az IKARUS Egyedi Autóbusz Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

Hatályos:

2018. 07. 12.

 

Jogszabály:

312/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

313/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

314/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

315/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

316/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

317/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

318/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

319/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

320/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

321/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

322/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

323/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

324/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

325/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

326/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

327/2018. (VII. 11.) KE határozat

határozott időre szóló rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

328/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

329/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

330/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

331/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

332/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

333/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

334/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

335/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

336/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

337/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

338/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

339/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

340/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

341/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

342/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

343/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

344/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

3/2018. (VII. 11.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2017. (XII. 29.) MNB utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/36. (VII. 11.)

Hatályos:

2018. 07. 12.

 

Jogszabály:

13/2018. (VII. 11.) BM utasítás

egyes miniszteri utasítások módosításáról, valamint hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/36. (VII. 11.)

Hatályos:

2018. 07. 12.

 

Jogszabály:

20/2018. (VII. 11.) HM utasítás

a Magyar Honvédség nemzetközi kártérítési ügyeinek intézésével kapcsolatos feladatokról szóló 23/2010. (II. 19.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/36. (VII. 11.)

Hatályos:

2018. 07. 12.

 

Jogszabály:

21/2018. (VII. 11.) HM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő gazdálkodás szabályairól és a költségvetési támogatások biztosításának egyes kérdéseiről szóló 14/2015. (IV. 30.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/36. (VII. 11.)

Hatályos:

2018. 07. 12.

 

Jogszabály:

22/2018. (VII. 11.) HM utasítás

a költségvetési gazdálkodást érintő egyes HM utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/36. (VII. 11.)

Hatályos:

2018. 07. 12.

 

Jogszabály:

13/2018. (VII. 11.) IM utasítás

az Igazságügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014. (XI. 14.) IM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/36. (VII. 11.)

Hatályos:

2018. 07. 12.

 

Jogszabály:

2/2018. (VII. 11.) PM utasítás

a Magyar Államkincstár Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2017. (X. 31.) NGM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/36. (VII. 11.)

Hatályos:

2018. 07. 12.

 

Jogszabály:

6/2018. (VII. 11.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal adatvédelmi szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/36. (VII. 11.)

Hatályos:

2018. 07. 12.

 

Jogszabály:

7/2018. (VII. 11.) OBH utasítás

a közérdekű bejelentésekkel és panaszokkal kapcsolatos eljárás rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/36. (VII. 11.)

Hatályos:

2018. 08. 01.

 

Jogszabály:

41/2018. (VII. 11.) ORFK utasítás

a büntetőeljárási törvényben meghatározott kép- és hangfelvételek rögzítésére szolgáló technikai eszközök alkalmazásának szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/36. (VII. 11.)

Hatályos:

2018. 07. 12.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2018/36. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/36. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

MvM közlemény

a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram külföldi programszakaszára eső ösztöndíj összegéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/36. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

AM közlemény

az "A Földművelésügyi Minisztérium felhívása a minisztérium hatáskörébe tartozó szakmai tanulmányi versenyekre a 2017/2018-as tanévben" című felhívás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/36. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/36. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

PM közlemény

a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés 26. pontja szerinti foglalkozások meghatározásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/36. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

PM közlemény

a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/36. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/36. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

Győri Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

a Sopron 2. székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/36. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/36. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/36. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

Helyesbítés

a Hivatalos Értesítő 2018/36. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/36. (VII. 11.)

 

 

2018. VII. 10.

Jogszabály:

121/2018. (VII. 10.) Korm. rendelet

Magyarország Kormánya és a Tádzsik Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/108. (VII. 10.)

Hatályos:

2018. 07. 11. - kivétellel.

 

Jogszabály:

122/2018. (VII. 10.) Korm. rendelet

az egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/108. (VII. 10.)

Hatályos:

2018. 07. 11., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

123/2018. (VII. 10.) Korm. rendelet

az Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértőként foglalkoztatott köztisztviselőkről, kormánytisztviselőkről és a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjairól szóló 34/2012. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/108. (VII. 10.)

Hatályos:

2018. 07. 11.

 

Jogszabály:

124/2018. (VII. 10.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Kommunikációs Hivatal feladataival, valamint a településkép védelmével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 99/2018. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/108. (VII. 10.)

Hatályos:

2018. 07. 11., 2018. 08. 01.

 

Jogszabály:

125/2018. (VII. 10.) Korm. rendelet

az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/108. (VII. 10.)

Hatályos:

2018. 07. 18.

 

Jogszabály:

10/2018. (VII. 10.) HM rendelet

az állami célú légi közlekedés szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről szóló 16/1998. (X. 28.) HM-EüM együttes rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/108. (VII. 10.)

Hatályos:

2018. 07. 11.

 

Jogszabály:

1310/2018. (VII. 10.) Korm. határozat

a Nemzetpolitikai Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló 1177/2010. (VIII. 24.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2018/108. (VII. 10.)

Hatályos:

2018. 07. 11.

 

Jogszabály:

1311/2018. (VII. 10.) Korm. határozat

a Kormányzati Adatközponttal és a Kormányzati Adattrezorral összefüggő egyes informatikai és infrastrukturális kérdésekről

Megjelent:

MK 2018/108. (VII. 10.)

 

 

Jogszabály:

1312/2018. (VII. 10.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség és a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2018/108. (VII. 10.)

 

 

Jogszabály:

1313/2018. (VII. 10.) Korm. határozat

a megelőző régészeti feltárásokat végző múzeumok feladatellátásával kapcsolatban bekövetkező változások miatt szükségessé vált személyi és infrastrukturális fejlesztésekről

Megjelent:

MK 2018/108. (VII. 10.)

 

 

Jogszabály:

1314/2018. (VII. 10.) Korm. határozat

a Környe község külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2018/108. (VII. 10.)

 

 

Jogszabály:

1315/2018. (VII. 10.) Korm. határozat

az IKOP-3.2.0-15-2016-00007 azonosító számú "Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása - zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével II. szakasz" című projekt műszaki tartalmának bővítéséről

Megjelent:

MK 2018/108. (VII. 10.)

 

 

2018. VII. 9.

Jogszabály:

15/2018. (VII. 9.) AM rendelet

a földművelésügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 56/2016. (VIII. 19.) FM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/107. (VII. 9.)

Hatályos:

2018. 07. 17.

 

Jogszabály:

20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet

a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről

Megjelent:

MK 2018/107. (VII. 9.)

Hatályos:

2018. 07. 17.

 

Jogszabály:

21/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet

az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak nem munkaköri kötelezettségük keretében kitett személyek egészsége védelmének szabályairól

Megjelent:

MK 2018/107. (VII. 9.)

Hatályos:

2018. 07. 10.

 

Jogszabály:

22/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet

az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet és az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/107. (VII. 9.)

Hatályos:

2018. 07. 10.

 

Jogszabály:

5/2018. (VII. 9.) ITM rendelet

a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet és a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról szóló 24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/107. (VII. 9.)

Hatályos:

2018. 07. 10., 2018. 09. 01.

 

Jogszabály:

9/2018. (VII. 9.) AB határozat

az Alaptörvény E) cikk (2) és (4) bekezdéseinek, a Q) cikk (3) bekezdésének, valamint a 25. cikkének értelmezéséről

Megjelent:

MK 2018/107. (VII. 9.)

 

 

Jogszabály:

308/2018. (VII. 9.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2018/107. (VII. 9.)

 

 

Jogszabály:

309/2018. (VII. 9.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/107. (VII. 9.)

 

 

Jogszabály:

310/2018. (VII. 9.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/107. (VII. 9.)

 

 

Jogszabály:

311/2018. (VII. 9.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2018/107. (VII. 9.)

 

 

Jogszabály:

1309/2018. (VII. 9.) Korm. határozat

a Budapest XXIII. ker. Grassalkovich út 3. szám alatti társasházi ingatlanban bekövetkezett károk következményeinek enyhítéséről

Megjelent:

MK 2018/107. (VII. 9.)

 

 

2018. VII. 6.

Jogszabály:

1/2018. (VII. 6.) MK utasítás

a Miniszterelnöki Kabinetiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/35. (VII. 6.)

Hatályos:

2018. 07. 07.

 

2018. VII. 5.

Jogszabály:

2018. évi XXI. törvény

az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló Egyezménye Kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/106. (VII. 5.)

Hatályos:

2018. 07. 06. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2018. évi XXII. törvény

a Magyarország Kormánya és a Jordán Hasemita Királyság Kormánya között a diplomata-útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/106. (VII. 5.)

Hatályos:

2018. 07. 06. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2018. évi XXIII. törvény

a Magyarország Kormánya és Hongkong, a Kínai Népköztársaság Különleges Közigazgatási Területének Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/106. (VII. 5.)

Hatályos:

2018. 07. 06. - kivétellel.

 

Jogszabály:

19/2018. (VII. 5.) EMMI rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/106. (VII. 5.)

Hatályos:

2018. 07. 06.

 

Jogszabály:

4/2018. (VII. 5.) ITM rendelet

az egyes atomenergetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/106. (VII. 5.)

Hatályos:

2018. 07. 13.

 

Jogszabály:

7/2018. (VII. 5.) AB határozat

a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 266. § (2) bekezdésével kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/106. (VII. 5.)

 

 

Jogszabály:

8/2018. (VII. 5.) AB határozat

a Kúria Pfv.IV.20.773/2016/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2018/106. (VII. 5.)

 

 

Jogszabály:

1308/2018. (VII. 5.) Korm. határozat

a Magyarországi Evangélikus Egyház kórházának létrehozása érdekében szükséges előkészítési tevékenységek támogatásáról

Megjelent:

MK 2018/106. (VII. 5.)

 

 

2018. VII. 4.

Jogszabály:

120/2018. (VII. 4.) Korm. rendelet

a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/105. (VII. 4.)

Hatályos:

2018. 07. 05.

 

Jogszabály:

17/2018. (VII. 4.) EMMI rendelet

egyes egészségügyi tárgyú rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/105. (VII. 4.)

Hatályos:

2018. 07. 05. - kivétellel.

 

Jogszabály:

18/2018. (VII. 4.) EMMI rendelet

egyes gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/105. (VII. 4.)

Hatályos:

2018. 07. 05.

 

Jogszabály:

20/2018. (VII. 4.) IM rendelet

a közjegyzői állások számáról és a közjegyzők székhelyéről szóló 15/1991. (XI. 26.) IM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/105. (VII. 4.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

21/2018. (VII. 4.) IM rendelet

az egyes cégjogi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/105. (VII. 4.)

Hatályos:

2018. 07. 05.

 

Jogszabály:

1296/2018. (VII. 4.) Korm. határozat

a külgazdasági és külügyminiszter védelméhez kapcsolódó intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/105. (VII. 4.)

 

 

Jogszabály:

1297/2018. (VII. 4.) Korm. határozat

a turisztikai szempontból kiemelt jelentőségű fesztiválok megvalósítását támogató forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/105. (VII. 4.)

 

 

Jogszabály:

1298/2018. (VII. 4.) Korm. határozat

az Egészséges Budapest Program Dél-budai Centrum beruházást megvalósító, állami tulajdonú, zártkörűen működő részvénytársaságban fennálló részesedés tekintetében a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlásáról

Megjelent:

MK 2018/105. (VII. 4.)

 

 

Jogszabály:

1299/2018. (VII. 4.) Korm. határozat

a hatvani sport- és rendezvénycsarnok beruházás megvalósítása érdekében szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/105. (VII. 4.)

 

 

Jogszabály:

1300/2018. (VII. 4.) Korm. határozat

az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2017. évi technikai segítségnyújtási pályázati kiírására benyújtott, a vasúti árufuvarozási folyosók (RFC 6, 7, 9) fejlesztésével összefüggő projektekben történő magyar részvétel jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2018/105. (VII. 4.)

 

 

Jogszabály:

1301/2018. (VII. 4.) Korm. határozat

az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2017. évi technikai segítségnyújtási pályázati kiírására benyújtott "Az «Amber» vasúti árufuvarozási folyosó (RFC 11) létrehozása és fejlesztése" című projektben történő magyar részvétel jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2018/105. (VII. 4.)

 

 

Jogszabály:

1302/2018. (VII. 4.) Korm. határozat

a KEHOP-1.5.0-15-2015-00001 azonosító számú ("Séd-Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációja I. ütem" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2018/105. (VII. 4.)

Hatályos:

2018. 07. 05.

 

Jogszabály:

1303/2018. (VII. 4.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/105. (VII. 4.)

Hatályos:

2018. 07. 05.

 

Jogszabály:

1304/2018. (VII. 4.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló integrált területi programok jóváhagyásáról szóló 1612/2016. (XI. 8.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/105. (VII. 4.)

Hatályos:

2018. 07. 05.

 

Jogszabály:

1305/2018. (VII. 4.) Korm. határozat

a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2. számú módosításáról

Megjelent:

MK 2018/105. (VII. 4.)

 

 

Jogszabály:

1306/2018. (VII. 4.) Korm. határozat

a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/105. (VII. 4.)

Hatályos:

2018. 07. 05.

 

Jogszabály:

1307/2018. (VII. 4.) Korm. határozat

a szabad előirányzatot meghaladó mértékű kötelezettségvállalás engedélyezéséről

Megjelent:

MK 2018/105. (VII. 4.)

 

 

Jogszabály:

92/2018. (VII. 4.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/105. (VII. 4.)

 

 

Jogszabály:

93/2018. (VII. 4.) ME határozat

helyettes államtitkárok kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozatok módosításáról

Megjelent:

MK 2018/105. (VII. 4.)

 

 

2018. VII. 3.

Jogszabály:

25/2018. (VII. 3.) MNB rendelet

megújított 500 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2018/104. (VII. 3.)

Hatályos:

2018. 07. 04.

 

Jogszabály:

26/2018. (VII. 3.) MNB rendelet

500 forintos címletű bankjegyek bevonásáról

Megjelent:

MK 2018/104. (VII. 3.)

Hatályos:

2019. 10. 31.

 

Jogszabály:

10/2018. (VII. 3.) AM rendelet

a Dél-dunántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről

Megjelent:

MK 2018/104. (VII. 3.)

Hatályos:

2018. 07. 08.

 

Jogszabály:

11/2018. (VII. 3.) AM rendelet

a Duna-Tisza közi Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről

Megjelent:

MK 2018/104. (VII. 3.)

Hatályos:

2018. 07. 08.

 

Jogszabály:

12/2018. (VII. 3.) AM rendelet

az Észak-dunántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről

Megjelent:

MK 2018/104. (VII. 3.)

Hatályos:

2018. 07. 08.

 

Jogszabály:

13/2018. (VII. 3.) AM rendelet

a Tiszántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről

Megjelent:

MK 2018/104. (VII. 3.)

Hatályos:

2018. 07. 08.

 

Jogszabály:

14/2018. (VII. 3.) AM rendelet

az Északi hegy- és dombvidéki Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről

Megjelent:

MK 2018/104. (VII. 3.)

Hatályos:

2018. 07. 08.

 

Jogszabály:

22/2018. (VII. 3.) BM rendelet

a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/104. (VII. 3.)

Hatályos:

2018. 07. 04.

 

Jogszabály:

16/2018. (VII. 3.) EMMI rendelet

az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/104. (VII. 3.)

Hatályos:

2018. 07. 06.

 

Jogszabály:

12/2018. (VII. 3.) OGY határozat

az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 3/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/104. (VII. 3.)

Hatályos:

2018. 07. 02.

 

Jogszabály:

13/2018. (VII. 3.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/104. (VII. 3.)

Hatályos:

2018. 07. 02.

 

Jogszabály:

14/2018. (VII. 3.) OGY határozat

Burány Sándor országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2018/104. (VII. 3.)

 

 

Jogszabály:

Helyesbítés

a Magyar Közlöny 2018/104. számában

Megjelent:

MK 2018/104. (VII. 3.)

 

 

Jogszabály:

14/2018. (VII. 3.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/34. (VII. 3.)

Hatályos:

2018. 07. 03. 23 órakor.

 

2018. VII. 2.

Jogszabály:

2018. évi XIV. törvény

az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulási megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/102. (VII. 2.)

Hatályos:

2018. 07. 03. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2018. évi XV. törvény

az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti társulást létrehozó Euro-Mediterrán Megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/102. (VII. 2.)

Hatályos:

2018. 07. 03. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2018. évi XVI. törvény

az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/102. (VII. 2.)

Hatályos:

2018. 07. 03.

 

Jogszabály:

2018. évi XVII. törvény

a Magyarország Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/102. (VII. 2.)

Hatályos:

2018. 07. 03. - kivétellel.

 

Jogszabály: