A hivatkozásokra kattintva a joganyagok közlönyállapota jelenik meg.

 

Változásmutató

Új jogszabályok

2021. VII. 30.

Jogszabály:

452/2021. (VII. 30.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 31.

 

Jogszabály:

453/2021. (VII. 30.) Korm. rendelet

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet és az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

Hatályos:

2021. 08. 01.

 

Jogszabály:

454/2021. (VII. 30.) Korm. rendelet

egyes agrártárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

Hatályos:

2021. 08. 14.

 

Jogszabály:

455/2021. (VII. 30.) Korm. rendelet

a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 31., 2021. 08. 14.

 

Jogszabály:

456/2021. (VII. 30.) Korm. rendelet

a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 31.

 

Jogszabály:

12/2021. (VII. 30.) NVTNM rendelet

az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

Hatályos:

2021. 08. 01.

 

Jogszabály:

24/2021. (VII. 30.) BM rendelet

a hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

Hatályos:

2021. 08. 02., 2021. 08. 30., 2021. 12. 31., 2023. 01. 01., 2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

5/2021. (VII. 30.) IM rendelet

a számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és közzétételéről szóló 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

Hatályos:

2021. 08. 02.

 

Jogszabály:

38/2021. (VII. 30.) ITM rendelet

a veszélyes áruk szállításáról szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 31.

 

Jogszabály:

39/2021. (VII. 30.) ITM rendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás (ADR) "A" és "B" Mellékletének belföldi alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 31.

 

Jogszabály:

8/2021. (VII. 30.) PM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendeletnek a támogatási célok és uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályok miatti módosításáról

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 31.

 

Jogszabály:

390/2021. (VII. 30.) KE határozat

közigazgatási államtitkári felmentésről

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

391/2021. (VII. 30.) KE határozat

közigazgatási államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

392/2021. (VII. 30.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

393/2021. (VII. 30.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

394/2021. (VII. 30.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

395/2021. (VII. 30.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

396/2021. (VII. 30.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

397/2021. (VII. 30.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

398/2021. (VII. 30.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

399/2021. (VII. 30.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

400/2021. (VII. 30.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

401/2021. (VII. 30.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

402/2021. (VII. 30.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

403/2021. (VII. 30.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

404/2021. (VII. 30.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

405/2021. (VII. 30.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

406/2021. (VII. 30.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

407/2021. (VII. 30.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

408/2021. (VII. 30.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

1517/2021. (VII. 30.) Korm. határozat

a gazdaság újraindítása érdekében a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások megerősítésének stratégiája 2019-2030 keretében megvalósítandó 2021-2022. évi kiemelt vállalkozásfejlesztési intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

1518/2021. (VII. 30.) Korm. határozat

a magyar kutatóűrhajós misszióját előkészítő szerződés és a misszió megvalósításához kapcsolódó iparfejlesztő intézkedések és forrásigények elfogadásáról

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

1519/2021. (VII. 30.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 31.

 

Jogszabály:

1520/2021. (VII. 30.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 31.

 

Jogszabály:

1521/2021. (VII. 30.) Korm. határozat

a Dunakeszi vasúti rakodó terminál létrehozását célzó beruházás előkészítési feladatainak megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

1522/2021. (VII. 30.) Korm. határozat

a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság fóti telephelye fejlesztésének további előkészítéséről és megvalósításáról

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

1523/2021. (VII. 30.) Korm. határozat

Göd város közigazgatási területén kijelölt ipari-innovációs fejlesztési terület fejlesztésével kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

1524/2021. (VII. 30.) Korm. határozat

Göd város közigazgatási területén kijelölt ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő közúti infrastruktúra-fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

1525/2021. (VII. 30.) Korm. határozat

a miskolci Diósgyőri Acélmű (DAM) területének revitalizációjáról és ipari hasznosításáról tanulmány készítése és annak költségeinek finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

1526/2021. (VII. 30.) Korm. határozat

az egyes központi államigazgatási szervek hiteles elektronikus dokumentumainak központi tárhelyszolgáltatás igénybevételével történő megőrzéséről szóló 1631/2020. (X. 5.) Korm. határozat visszavonásáról

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

41/2021. (VII. 30.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

42/2021. (VII. 30.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

12/2021. (VII. 30.) NVB határozat

A Nemzeti Választási Bizottság határozata

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

14/2021. (VII. 30.) NVB határozat

A Nemzeti Választási Bizottság határozata

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

15/2021. (VII. 30.) NVB határozat

A Nemzeti Választási Bizottság határozata

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

16/2021. (VII. 30.) NVB határozat

A Nemzeti Választási Bizottság határozata

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

17/2021. (VII. 30.) NVB határozat

A Nemzeti Választási Bizottság határozata

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

18/2021. (VII. 30.) NVB határozat

A Nemzeti Választási Bizottság határozata

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

2/2021. (VII. 30.) MK utasítás

a Miniszterelnöki Kabinetiroda Biztonsági Szabályzatáról szóló 5/2020. (V. 22.) MK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/38. (VII. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 31.

 

Jogszabály:

3/2021. (VII. 30.) MK utasítás

a Miniszterelnöki Kabinetiroda Informatikai Biztonsági Szabályzatáról szóló 6/2020. (V. 22.) MK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/38. (VII. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 31.

 

Jogszabály:

11/2021. (VII. 30.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség elektronikus aláírási és bélyegzési célú tanúsítványainak és nem aláírás célú hitelesítő tanúsítványainak, valamint az egyéb bélyegzők használatának szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/38. (VII. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 31.

 

Jogszabály:

10/2021. (VII. 30.) EMMI utasítás

az Oktatási Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/38. (VII. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 31.

 

Jogszabály:

38/2021. (VII. 30.) HM utasítás

a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. honvédelmi érdekű tevékenységének igénybevételi rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/38. (VII. 30.)

Hatályos:

2021. 08. 01.

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság pályázati felhívása

a 2022. évi Lampl Hugó Emlékplakett elnyerésének kezdeményezésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/38. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/38. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

ITM közlemény

az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 9. § (6) bekezdése alapján az üvegházhatású gázok Magyarország által kibocsátható mennyiségi egységeinek számáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/38. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/38. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/38. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/38. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/38. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Földügyi Központ

alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/38. (VII. 30.)

 

 

2021. VII. 29.

Jogszabály:

449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről

Megjelent:

MK 2021/144. (VII. 29.)

Hatályos:

2021. 08. 01., 2021. 08. 15.

 

Jogszabály:

450/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2021/144. (VII. 29.)

Hatályos:

2021. 07. 30., 2021. 08. 13.

 

Jogszabály:

451/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet

a szakhatósági közreműködés és hozzájárulás szabályainak veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2021/144. (VII. 29.)

Hatályos:

2021. 07. 30., 2021. 08. 13.

 

Jogszabály:

26/2021. (VII. 29.) AM rendelet

a szőlő- és bortermelés részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2021/144. (VII. 29.)

Hatályos:

2021. 08. 01., 2022. 01. 29.

 

Jogszabály:

23/2021. (VII. 29.) BM rendelet

a közbiztonság erősítése érdekében egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/144. (VII. 29.)

Hatályos:

2021. 08. 01., 2021. 08. 29.

 

Jogszabály:

32/2021. (VII. 29.) EMMI rendelet

a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/144. (VII. 29.)

Hatályos:

2021. 08. 01., 2021. 11. 01.

 

Jogszabály:

33/2021. (VII. 29.) EMMI rendelet

az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/144. (VII. 29.)

Hatályos:

2021. 07. 30.

 

Jogszabály:

4/2021. (VII. 29.) IM rendelet

a börtönlelkészi szolgálatról és a börtönmissziós tevékenységről szóló 8/2017. (VI. 13.) IM rendeletnek a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonnyal összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/144. (VII. 29.)

Hatályos:

2021. 08. 01.

 

Jogszabály:

35/2021. (VII. 29.) ITM rendelet

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet, valamint a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/144. (VII. 29.)

Hatályos:

2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

36/2021. (VII. 29.) ITM rendelet

a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/144. (VII. 29.)

Hatályos:

2021. 08. 29.

 

Jogszabály:

37/2021. (VII. 29.) ITM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 14/2019. (VI. 12.) ITM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/144. (VII. 29.)

Hatályos:

2021. 07. 30.

 

Jogszabály:

7/2021. (VII. 29.) PM rendelet

a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/144. (VII. 29.)

Hatályos:

2021. 07. 30., 2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

1506/2021. (VII. 29.) Korm. határozat

a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény alapján a XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 4. Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok jogcímcsoport terhére, modellváltó felsőoktatási intézmények javára történő célhoz kötött támogatás finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2021/144. (VII. 29.)

 

 

Jogszabály:

1507/2021. (VII. 29.) Korm. határozat

a bajai sportuszoda és élményfürdő beruházás előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/144. (VII. 29.)

 

 

Jogszabály:

1508/2021. (VII. 29.) Korm. határozat

Komárom város gazdaságfejlesztéséhez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésekről

Megjelent:

MK 2021/144. (VII. 29.)

 

 

Jogszabály:

1509/2021. (VII. 29.) Korm. határozat

a Nyíregyházi Ipari Park bővítésének és infrastrukturális fejlesztésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2021/144. (VII. 29.)

 

 

Jogszabály:

1510/2021. (VII. 29.) Korm. határozat

a Szeged-Rendező-Röszke-országhatár vasútvonal rekonstrukciójának megvalósításáról

Megjelent:

MK 2021/144. (VII. 29.)

 

 

Jogszabály:

1511/2021. (VII. 29.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, valamint a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek összköltségének növeléséről

Megjelent:

MK 2021/144. (VII. 29.)

 

 

Jogszabály:

1512/2021. (VII. 29.) Korm. határozat

a Somogy és Baranya megyét érintő 2021. június 25-ei, illetve 2021. július 9-ei viharos időjárás okozta károk enyhítéséről

Megjelent:

MK 2021/144. (VII. 29.)

 

 

Jogszabály:

1513/2021. (VII. 29.) Korm. határozat

a kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatásáról

Megjelent:

MK 2021/144. (VII. 29.)

 

 

Jogszabály:

1514/2021. (VII. 29.) Korm. határozat

a közösségi élet újraindítása keretében országos könnyűzenei rendezvénysorozat megvalósításával kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2021/144. (VII. 29.)

 

 

Jogszabály:

1515/2021. (VII. 29.) Korm. határozat

DPT: Boostrix vakcina Ecuadori Köztársaság részére történő adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/144. (VII. 29.)

 

 

Jogszabály:

1516/2021. (VII. 29.) Korm. határozat

a digitális nomádok Magyarország területén történő tartózkodásával összefüggő szabályozás kialakításáról

Megjelent:

MK 2021/144. (VII. 29.)

 

 

2021. VII. 27.

Jogszabály:

22/2021. (VII. 27.) MNB rendelet

a jegybanki alapkamat mértékéről

Megjelent:

MK 2021/143. (VII. 27.)

Hatályos:

2021. 07. 28.

 

Jogszabály:

386/2021. (VII. 27.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/143. (VII. 27.)

 

 

Jogszabály:

387/2021. (VII. 27.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/143. (VII. 27.)

 

 

Jogszabály:

388/2021. (VII. 27.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/143. (VII. 27.)

 

 

Jogszabály:

389/2021. (VII. 27.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/143. (VII. 27.)

 

 

2021. VII. 26.

Jogszabály:

1501/2021. (VII. 26.) Korm. határozat

a kultúrstratégiai, valamint egyes kulturális intézmények működéséhez szükséges források hosszú távú biztosításáról, továbbá az Eszterháza Turisztikai Beruházással kapcsolatos egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/141. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

445/2021. (VII. 26.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során a légiforgalmi szolgálatok folyamatosságának fenntartása érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/142. (VII. 26.)

Hatályos:

2021. 07. 27., 2021. 08. 10.

 

Jogszabály:

446/2021. (VII. 26.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során a légiközlekedés biztonságának megőrzése és a COVID-elleni védekezéshez elengedhetetlen eszközök zökkenőmentes szállítása érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/142. (VII. 26.)

Hatályos:

2021. 07. 27., 2021. 08. 10.

 

Jogszabály:

447/2021. (VII. 26.) Korm. rendelet

egyes ipari és kereskedelmi szakmák gyakorlásához szükséges felelősségbiztosítás mértékéről, e szakmák deregulációjával összefüggésben a garantált bérminimummal kapcsolatos rendelkezésekről, valamint egyes műszaki szabályozási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/142. (VII. 26.)

Hatályos:

2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

448/2021. (VII. 26.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet nevének változásával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/142. (VII. 26.)

Hatályos:

2021. 09. 18.

 

Jogszabály:

9/2021. (VII. 26.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának a 2021-ben induló árszabályozási ciklusra vonatkozó keretszabályairól szóló 8/2020. (VIII. 14.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/142. (VII. 26.)

Hatályos:

2021. 07. 29., 2021. 08. 11., 2021. 10. 01.

 

Jogszabály:

32/2021. (VII. 26.) ITM rendelet

egyes munkavédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/142. (VII. 26.)

Hatályos:

2021. 07. 27., 2022. 01. 01., 2023. 07. 11., 2024. 07. 12., 2023. 02. 21., 2025. 01. 18., 2026. 07. 12., 2027. 07. 12.

 

Jogszabály:

33/2021. (VII. 26.) ITM rendelet

az innovációért és technológiáért felelős miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső munkakörök, álláshelyek meghatározásáról

Megjelent:

MK 2021/142. (VII. 26.)

Hatályos:

2021. 08. 03.

 

Jogszabály:

34/2021. (VII. 26.) ITM rendelet

egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről, valamint egyes műszaki szabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/142. (VII. 26.)

Hatályos:

2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

30/2021. (VII. 26.) KKM rendelet

a védettségi igazolások egyoldalú elismeréséről szóló 17/2021. (V. 22.) KKM rendelet Oroszországi Föderációval összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/142. (VII. 26.)

Hatályos:

2021. 07. 26. 22 órától.

 

Jogszabály:

384/2021. (VII. 26.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/142. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

385/2021. (VII. 26.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/142. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

1502/2021. (VII. 26.) Korm. határozat

egyes kormányhatározatoknak a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet nevének változásával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/142. (VII. 26.)

Hatályos:

2021. 09. 18.

 

Jogszabály:

1503/2021. (VII. 26.) Korm. határozat

a szociális szakosított ellátáshoz kapcsolódó egyes állami vagyonelemek ingyenes egyházi tulajdonba adásáról

Megjelent:

MK 2021/142. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

1504/2021. (VII. 26.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.0-16-2016-00005 azonosító számú, "A pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztése keretében a szakellátások minőségének és hozzáférésének javítása" című projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/142. (VII. 26.)

Hatályos:

2021. 07. 27.

 

Jogszabály:

1505/2021. (VII. 26.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.0-16-2016-00008 azonosító számú, "Pszichiátriai és addiktológiai gondozóhálózat fejlesztése" című projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/142. (VII. 26.)

Hatályos:

2021. 07. 27.

 

Jogszabály:

1/2021. (VII. 26.) MK utasítás

a Miniszterelnöki Kabinetiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2020. (I. 31.) MK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/37. (VII. 26.)

Hatályos:

2021. 07. 27.

 

Jogszabály:

20/2021. (VII. 26.) ITM utasítás

egyes NFM és ITM utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/37. (VII. 26.)

Hatályos:

2021. 07. 27.

 

2021. VII. 23.

Jogszabály:

439/2021. (VII. 23.) Korm. rendelet

a járvány elleni védekezést elősegítő egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/139. (VII. 23.)

Hatályos:

2021. 07. 24., 2021. 08. 07.

 

Jogszabály:

440/2021. (VII. 23.) Korm. rendelet

a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások megerősítésének stratégiája 2019-2030 végrehajtásával összefüggő feladatok ellátásáért felelős szervezetek kijelöléséről

Megjelent:

MK 2021/139. (VII. 23.)

Hatályos:

2021. 08. 07.

 

Jogszabály:

441/2021. (VII. 23.) Korm. rendelet

a gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről szóló 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/139. (VII. 23.)

Hatályos:

2021. 07. 24., 2021. 08. 07.

 

Jogszabály:

442/2021. (VII. 23.) Korm. rendelet

a gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről szóló 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/139. (VII. 23.)

Hatályos:

2021. 07. 24.

 

Jogszabály:

443/2021. (VII. 23.) Korm. rendelet

a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/139. (VII. 23.)

Hatályos:

2021. 08. 08.

 

Jogszabály:

444/2021. (VII. 23.) Korm. rendelet

a rozsdaövezeti akcióterületen létesített lakóingatlanban kialakított lakások vásárlásához kapcsolódó adó-visszatérítési támogatásról

Megjelent:

MK 2021/139. (VII. 23.)

Hatályos:

2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

383/2021. (VII. 23.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/139. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1494/2021. (VII. 23.) Korm. határozat

a hazánknak járó európai uniós forrásokkal kapcsolatos kérdésekről

Megjelent:

MK 2021/139. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1495/2021. (VII. 23.) Korm. határozat

a Gazdaság-újraindítási Akcióterv végrehajtása érdekében Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez kapcsolódó intézkedési lista jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2021/139. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1496/2021. (VII. 23.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről, valamint kormányhatározatok módosításáról és visszavonásáról

Megjelent:

MK 2021/139. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1497/2021. (VII. 23.) Korm. határozat

az állattenyésztési ágazatban a COVID-19 és a kiemelkedően magas takarmányárak okozta rendkívüli piaci helyzet kezeléséhez szükséges többletforrások biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/139. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1498/2021. (VII. 23.) Korm. határozat

COVID-19 vakcina Portugália részére adásvétellel történő értékesítéséről

Megjelent:

MK 2021/139. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1499/2021. (VII. 23.) Korm. határozat

az építésgazdasági intézkedések összehangolásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1459/2021. (VII. 14.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/139. (VII. 23.)

Hatályos:

2021. 07. 24.

 

Jogszabály:

1500/2021. (VII. 23.) Korm. határozat

a GINOP-7.1.5-16-2016-00005 azonosító számú ("A Bükk Keleti Kapuja - A Szeleta Park Látogatóközpont kialakítása" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/139. (VII. 23.)

Hatályos:

2021. 07. 24.

 

Jogszabály:

40/2021. (VII. 23.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2021/139. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

29/2021. (VII. 23.) KKM rendelet

a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet Üzbég Köztársasággal összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/140. (VII. 23.)

Hatályos:

2021. 07. 24., 2021. 08. 01.

 

Jogszabály:

30/2021. (VII. 23.) HM utasítás

a "Létfontosságú Védőbástya 2021" nemzeti létfontosságú rendszerelemeket érintő válságkezelési gyakorlat honvédelmi ágazatot érintő feladatainak előkészítéséről és végrehajtásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/36. (VII. 23.)

Hatályos:

2021. 07. 24.

 

Jogszabály:

31/2021. (VII. 23.) HM utasítás

a magyar véderő-, katonai és légügyi attaséhivatalok irányításáról, vezetéséről és ellenőrzéséről, valamint a Magyarországon akkreditált külföldi véderő-, katonai és légügyi attasékkal való kapcsolattartásról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/36. (VII. 23.)

Hatályos:

2021. 07. 24.

 

Jogszabály:

32/2021. (VII. 23.) HM utasítás

a Magyar Honvédség Kiber- és Információs Műveleti Központ kialakításával összefüggő egyes feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/36. (VII. 23.)

Hatályos:

2021. 07. 24.

 

Jogszabály:

33/2021. (VII. 23.) HM utasítás

a honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről, ellenőrzéséről, valamint az ezzel összefüggő adatok nyilvántartásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/36. (VII. 23.)

Hatályos:

2021. 08. 22.

 

Jogszabály:

34/2021. (VII. 23.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium és a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek ügyeleti és készenléti szolgálatairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/36. (VII. 23.)

Hatályos:

2021. 08. 02.

 

Jogszabály:

35/2021. (VII. 23.) HM utasítás

a katasztrófavédelmi költségvetési előirányzatok tervezéséről, biztosításáról és felhasználásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/36. (VII. 23.)

Hatályos:

2021. 07. 24.

 

Jogszabály:

36/2021. (VII. 23.) HM utasítás

a honvédségi szolgálati személygépkocsi lakás és munkahely közötti utazásra történő használatának szabályozásáról szóló 112/2010. (XII. 29.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/36. (VII. 23.)

Hatályos:

2021. 07. 24.

 

Jogszabály:

37/2021. (VII. 23.) HM utasítás

az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja nemzeti feladatainak végrehajtásáról szóló 39/2018. (XI. 15.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/36. (VII. 23.)

Hatályos:

2021. 07. 24.

 

Jogszabály:

4/2021. (VII. 23.) BM OKF utasítás

a hivatásos katasztrófavédelmi szerv állományának alkalmasságvizsgálatáról szóló 1/2021. (I. 21.) BM OKF utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/36. (VII. 23.)

Hatályos:

2021. 07. 24.

 

Jogszabály:

1/2021. (VII. 23.) SZGYF utasítás

a közérdekű adatok megismerésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/36. (VII. 23.)

Hatályos:

2021. 07. 24.

 

Jogszabály:

4/2021. (VII. 23.) SZTNH utasítás

a Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/36. (VII. 23.)

Hatályos:

2021. 07. 24.

 

Jogszabály:

5/2021. (VII. 23.) SZTNH utasítás

a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala működésével összefüggő integritási és korrupciós kockázatokra, valamint a szervezeti integritást sértő eseményekre vonatkozó bejelentések fogadásával és vizsgálatával kapcsolatos eljárásrendről, továbbá a bejelentések nyilvántartásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/36. (VII. 23.)

Hatályos:

2021. 07. 24.

 

Jogszabály:

44/2021. (VII. 23.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Nigériai Szövetségi Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 8/2019. (II. 5.) Korm. rendelet 2. §-a és 3. §-a hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/36. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

Országgyűlés elnökének közleménye

díj adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/36. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/36. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2021. augusztus 1-je és augusztus 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/36. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság végzése

a Magánbiztonsági Ágazati Párbeszéd Bizottság alapítására vonatkozó kérelem közzétételéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/36. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság végzése

a Postai Ágazati Párbeszéd Bizottság alapítására vonatkozó kérelem közzétételéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/36. (VII. 23.)

 

 

2021. VII. 21.

Jogszabály:

438/2021. (VII. 21.) Korm. rendelet

országos népszavazás megrendezhetőségéről

Megjelent:

MK 2021/137. (VII. 21.)

Hatályos:

2021. 07. 21. 8 órától, 2021. 08. 05.

 

Jogszabály:

11/2021. (VII. 21.) NVTNM rendelet

az URBS PRO PATIENTE Egészségügyi Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/138. (VII. 21.)

Hatályos:

2021. 07. 22.

 

Jogszabály:

24/2021. (VII. 21.) AB határozat

a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 187. § (1) bekezdés b) pontjával kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról

Megjelent:

MK 2021/138. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

2/2021. Büntető jogegységi határozat

az emberi magatartás felróhatóságának megítéléséről

Megjelent:

MK 2021/138. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

7/2021. Polgári jogegységi határozat

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerződésátruházási szabályainak érvényesüléséről

Megjelent:

MK 2021/138. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1493/2021. (VII. 21.) Korm. határozat

a Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja tornacsarnokának megépítéséhez és a kapcsolódó beruházásokhoz szükséges támogatásról

Megjelent:

MK 2021/138. (VII. 21.)

 

 

2021. VII. 19.

Jogszabály:

6/2021. (VII. 19.) CSTNM rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletnek a bölcsődei ellátással összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/136. (VII. 19.)

Hatályos:

2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

28/2021. (VII. 19.) KKM rendelet

a védettségi igazolások egyoldalú elismeréséről szóló 17/2021. (V. 22.) KKM rendelet Svájci Államszövetséggel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/136. (VII. 19.)

Hatályos:

2021. 07. 20.

 

2021. VII. 16.

Jogszabály:

429/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzetre tekintettel egyes általános forgalmi adóval összefüggő eltérő szabályok megállapításáról

Megjelent:

MK 2021/135. (VII. 16.)

Hatályos:

2021. 07. 17., 2021. 07. 31.

 

Jogszabály:

430/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet

a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/135. (VII. 16.)

Hatályos:

2021. 07. 17.

 

Jogszabály:

431/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet

a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2021/135. (VII. 16.)

Hatályos:

2021. 07. 17., 2021. 07. 31.

 

Jogszabály:

432/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet

a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/135. (VII. 16.)

Hatályos:

2021. 07. 17.

 

Jogszabály:

433/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet

a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak meghatározásáról, valamint a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 163/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/135. (VII. 16.)

Hatályos:

2021. 07. 17.

 

Jogszabály:

434/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet

az egyes továbbadott támogatások kihelyezésének részletes szabályairól szóló 187/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/135. (VII. 16.)

Hatályos:

2021. 07. 17.

 

Jogszabály:

435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet

a szőlő-bor ágazatban folytatott hatósági eljárásokról és teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Megjelent:

MK 2021/135. (VII. 16.)

Hatályos:

2021. 08. 01., 2022. 01. 29., 2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

436/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/135. (VII. 16.)

Hatályos:

2021. 07. 17.

 

Jogszabály:

437/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet

a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/135. (VII. 16.)

Hatályos:

2021. 07. 17.

 

Jogszabály:

14/2021. (VII. 16.) HM rendelet

a NATO országok által használt nemzeti menetparancs alkalmazásával kapcsolatos szabályokról

Megjelent:

MK 2021/135. (VII. 16.)

Hatályos:

2021. 07. 24.

 

Jogszabály:

1481/2021. (VII. 16.) Korm. határozat

egészségügyi eszközök Mongólia számára történő biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/135. (VII. 16.)

 

 

Jogszabály:

1482/2021. (VII. 16.) Korm. határozat

az Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő gyermek- és ifjúságpszichiátriai rehabilitációs kapacitásainak fejlesztését célzó beruházás előkészítéséről

Megjelent:

MK 2021/135. (VII. 16.)

 

 

Jogszabály:

1483/2021. (VII. 16.) Korm. határozat

a Széchenyi Mikrohitel Konstrukcióról

Megjelent:

MK 2021/135. (VII. 16.)

 

 

Jogszabály:

1484/2021. (VII. 16.) Korm. határozat

a Termőföld Magántőkealap létrehozásáról

Megjelent:

MK 2021/135. (VII. 16.)

 

 

Jogszabály:

1485/2021. (VII. 16.) Korm. határozat

a Külpiaci Növekedési Támogatási Program létrehozásáról

Megjelent:

MK 2021/135. (VII. 16.)

 

 

Jogszabály:

1486/2021. (VII. 16.) Korm. határozat

a Gazdaság Újraindítási Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra, valamint a közepes piaci tőkeértékű vállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság által módosításra kerülő hitelkonstrukciókkal kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/135. (VII. 16.)

 

 

Jogszabály:

1487/2021. (VII. 16.) Korm. határozat

a Nemzeti Ingatlanberuházás Helyszínkereső térinformatikai rendszer alkalmazása kiterjesztése, integrálása érdekében szükséges együttműködési megállapodás megkötéséről

Megjelent:

MK 2021/135. (VII. 16.)

 

 

Jogszabály:

1488/2021. (VII. 16.) Korm. határozat

az uniós forrásból megvalósuló közbeszerzések ellenőrzésének egyszerűsítését szolgáló egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/135. (VII. 16.)

 

 

Jogszabály:

1489/2021. (VII. 16.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványok felhasználásának engedélyezéséről, valamint kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2021/135. (VII. 16.)

 

 

Jogszabály:

1490/2021. (VII. 16.) Korm. határozat

az Úszónemzet Program részeként megvalósuló, "Minden gyermek tanuljon meg úszni!" alprogram bevezetéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1661/2020. (X. 15.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/135. (VII. 16.)

 

 

Jogszabály:

1491/2021. (VII. 16.) Korm. határozat

az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a "Tisztítsuk meg az Országot!" projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteméről szóló 1598/2020. (IX. 21.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/135. (VII. 16.)

 

 

Jogszabály:

1492/2021. (VII. 16.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a végzettséget és tudományos fokozatokat tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/135. (VII. 16.)

 

 

2021. VII. 15.

Jogszabály:

419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet

a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

Megjelent:

MK 2021/134. (VII. 15.)

Hatályos:

2021. 07. 16., 2022. 01. 01., 2027. 07. 01.

 

Jogszabály:

420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a településtervezés egyszerűsítésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/134. (VII. 15.)

Hatályos:

2021. 07. 16.

 

Jogszabály:

421/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet

az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/134. (VII. 15.)

Hatályos:

2021. 07. 16.

 

Jogszabály:

422/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet

a praxisközösségekről szóló 53/2021. (II. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/134. (VII. 15.)

Hatályos:

2021. 07. 18.

 

Jogszabály:

423/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet

egyes atomenergetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/134. (VII. 15.)

Hatályos:

2021. 08. 14.

 

Jogszabály:

424/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet

a turisztikai térségek meghatározásáról szóló 429/2020. (IX. 14.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/134. (VII. 15.)

Hatályos:

2021. 07. 16.

 

Jogszabály:

425/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/134. (VII. 15.)

Hatályos:

2021. 07. 16.

 

Jogszabály:

426/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/134. (VII. 15.)

Hatályos:

2021. 07. 16.

 

Jogszabály:

427/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/134. (VII. 15.)

Hatályos:

2021. 07. 17.

 

Jogszabály:

428/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet

a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/134. (VII. 15.)

Hatályos:

2021. 07. 16.

 

Jogszabály:

21/2021. (VII. 15.) MNB rendelet

a hitelintézetek forint lejárati összhangjának szabályozásáról szóló 20/2021. (VI. 23.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/134. (VII. 15.)

Hatályos:

2021. 07. 16.

 

Jogszabály:

8/2021. (VII. 15.) MEKH rendelet

a rendszer-összekötési pontokra vonatkozó szabályok harmadik országok tekintetében történő alkalmazhatóságáról szóló 8/2019. (VII. 12.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/134. (VII. 15.)

Hatályos:

2021. 07. 18.

 

Jogszabály:

13/2021. (VII. 15.) HM rendelet

egyes honvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/134. (VII. 15.)

Hatályos:

2021. 07. 16.

 

Jogszabály:

1461/2021. (VII. 15.) Korm. határozat

COVID-19 vakcina Cseh Köztársaság részére történő kölcsönbe adásáról (III. ütem)

Megjelent:

MK 2021/134. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1462/2021. (VII. 15.) Korm. határozat

a gyermekgyógyászati fekvőbeteg-szakellátás fejlesztéséről

Megjelent:

MK 2021/134. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1463/2021. (VII. 15.) Korm. határozat

az Erzsébet-táborok kapacitásbővítésének előkészítéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/134. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1464/2021. (VII. 15.) Korm. határozat

egyes egyházi felsőoktatási intézmények támogatásáról

Megjelent:

MK 2021/134. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1465/2021. (VII. 15.) Korm. határozat

az Apimondia 2025. évi Nemzetközi Méhészeti Kongresszusa Magyarországon történő megrendezésére irányuló előkészületek támogatásáról

Megjelent:

MK 2021/134. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1466/2021. (VII. 15.) Korm. határozat

a Külgazdasági és Külügyminisztérium egyes szervezeti egységeinek elhelyezésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1578/2020. (IX. 10.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/134. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1467/2021. (VII. 15.) Korm. határozat

a közúti felújításokra vonatkozó kiemelt társadalmi igények megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1744/2020. (XI. 11.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/134. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1468/2021. (VII. 15.) Korm. határozat

a Magyar Falu Program keretében faluközpont és kulturális rendezvényhelyszín kialakításához kapcsolódó előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2021/134. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1469/2021. (VII. 15.) Korm. határozat

egyes sportcélú infrastruktúra-beruházásokkal összefüggő kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2021/134. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1470/2021. (VII. 15.) Korm. határozat

egyes vidéki sportfejlesztések támogatásáról

Megjelent:

MK 2021/134. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1471/2021. (VII. 15.) Korm. határozat

a hévízi kézilabda munkacsarnok építéséről

Megjelent:

MK 2021/134. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1472/2021. (VII. 15.) Korm. határozat

a komlói kézilabda munkacsarnok építéséről

Megjelent:

MK 2021/134. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1473/2021. (VII. 15.) Korm. határozat

a nagyvarsányi tanuszoda beruházás előkészítésének folytatásával kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/134. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1474/2021. (VII. 15.) Korm. határozat

a vecsési kézilabda munkacsarnok építéséről

Megjelent:

MK 2021/134. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1475/2021. (VII. 15.) Korm. határozat

a paksi Balogh Antal Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium fejlesztéséhez szükséges támogatásról

Megjelent:

MK 2021/134. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1476/2021. (VII. 15.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.0-16-2016-00001 azonosító számú, "Egészségügyi szakellátók szállóinak fejlesztése" című projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/134. (VII. 15.)

Hatályos:

2021. 07. 16.

 

Jogszabály:

1477/2021. (VII. 15.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú, "Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése" című projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/134. (VII. 15.)

Hatályos:

2021. 07. 16.

 

Jogszabály:

1478/2021. (VII. 15.) Korm. határozat

az EFOP-4.1.2-17-2017-00021 azonosító számú ("A pécsváradi Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében" című) projekt összköltségének növeléséről

Megjelent:

MK 2021/134. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1479/2021. (VII. 15.) Korm. határozat

a GINOP-7.1.3-15-2016-00001 azonosító számú, "Élményteli gyógyhely: Bükfürdő" című projekt támogatásának növeléséről, valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/134. (VII. 15.)

Hatályos:

2021. 07. 16.

 

Jogszabály:

1480/2021. (VII. 15.) Korm. határozat

a KEHOP-3.2.1-15-2017-00025 azonosító számú, "Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre" című projekt költségnövekményéről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/134. (VII. 15.)

Hatályos:

2021. 07. 16.

 

Jogszabály:

39/2021. (VII. 15.) ME határozat

Magyarország és a Svájci Államszövetség között a jövedelem- és vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény módosításának létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/134. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

4/2021. (VII. 15.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2020. (VI. 11.) MNB utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/35. (VII. 15.)

Hatályos:

2021. 07. 16.

 

Jogszabály:

10/2021. (VII. 15.) BM utasítás

a terrorizmussal összefüggő válsághelyzet elhárítása érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/35. (VII. 15.)

Hatályos:

2021. 07. 16.

 

Jogszabály:

29/2021. (VII. 15.) HM utasítás

a szolgálati beosztások rendszeresítésével kapcsolatos szabályokról szóló 28/2015. (VI. 22.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/35. (VII. 15.)

Hatályos:

2021. 07. 16.

 

Jogszabály:

19/2021. (VII. 15.) ITM utasítás

a protokolláris és hivatalos rendezvényi reprezentációra fordítható kiadásokról és a tolmácsolás igénylésének rendjéről szóló 16/2020. (V. 15.) ITM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/35. (VII. 15.)

Hatályos:

2021. 07. 16.

 

Jogszabály:

17/2021. (VII. 15.) ORFK utasítás

a Rendőrség gépjármű szabályzatáról szóló 10/2016. (IV. 25.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/35. (VII. 15.)

Hatályos:

2021. 07. 16.

 

Jogszabály:

3/2021. (VII. 15.) SZTNH utasítás

az elektronikus megfigyelőrendszerek adatvédelmi és adatbiztonsági szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/35. (VII. 15.)

Hatályos:

2021. 07. 16.

 

Jogszabály:

Miniszterelnökség közleménye

Fényes Elek-díjak adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/35. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

EMMI közlemény

elismerés adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/35. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

ITM közlemény

az Innovációs és Technológiai Minisztérium elismerési hírei

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/35. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/35. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/35. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/35. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság

Szervezeti és Működési Szabályzata

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/35. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

Baja Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/35. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

Dombóvár Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/35. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

Komárom Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/35. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2020. évi közhasznú éves beszámolója

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/35. (VII. 15.)

 

 

2021. VII. 14.

Jogszabály:

416/2021. (VII. 14.) Korm. rendelet

a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/133. (VII. 14.)

Hatályos:

2021. 07. 15.

 

Jogszabály:

417/2021. (VII. 14.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet és a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó rendkívüli intézkedésekről szóló 548/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/133. (VII. 14.)

Hatályos:

2021. 07. 19.

 

Jogszabály:

418/2021. (VII. 14.) Korm. rendelet

a hulladékgazdálkodási megfelelőségi véleményezési eljárásnak a veszélyhelyzet időszakában alkalmazandó egyes szabályairól

Megjelent:

MK 2021/133. (VII. 14.)

Hatályos:

2021. 07. 15., 2021. 07. 29.

 

Jogszabály:

25/2021. (VII. 14.) AM rendelet

egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/133. (VII. 14.)

Hatályos:

2021. 07. 17.

 

Jogszabály:

20/2021. (VII. 14.) BM rendelet

egyes, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervekkel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/133. (VII. 14.)

Hatályos:

2021. 07. 17., 2021. 08. 01.

 

Jogszabály:

21/2021. (VII. 14.) BM rendelet

az eliminációs célú mintavétel, valamint a DNS-profil meghatározásának szakmai-módszertani követelményei részletszabályairól, továbbá az eliminációs célú biometrikus adatok nyilvántartása részére teljesítendő adatszolgáltatás és a nyilvántartás vezetésével kapcsolatos technikai feladatok végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2021/133. (VII. 14.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

22/2021. (VII. 14.) BM rendelet

a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/133. (VII. 14.)

Hatályos:

2021. 07. 29.

 

Jogszabály:

379/2021. (VII. 14.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2021/133. (VII. 14.)

 

 

Jogszabály:

380/2021. (VII. 14.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2021/133. (VII. 14.)

 

 

Jogszabály:

381/2021. (VII. 14.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2021/133. (VII. 14.)

 

 

Jogszabály:

382/2021. (VII. 14.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2021/133. (VII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1459/2021. (VII. 14.) Korm. határozat

az építésgazdasági intézkedések összehangolásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2021/133. (VII. 14.)

Hatályos:

2021. 07. 15.

 

Jogszabály:

1460/2021. (VII. 14.) Korm. határozat

a KEHOP-5.2.2-16-2016-00089 azonosító számú, Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése című és a KEHOP-5.2.2-16-2016-00101 azonosító számú, Budapesti Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése című projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2021/133. (VII. 14.)

Hatályos:

2021. 07. 15.

 

Jogszabály:

38/2021. (VII. 14.) ME határozat

a Nemzeti Tudománypolitikai Tanács tagjának kinevezéséről

Megjelent:

MK 2021/133. (VII. 14.)

 

 

2021. VII. 13.

Jogszabály:

413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet

Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről

Megjelent:

MK 2021/132. (VII. 13.)

Hatályos:

2021. 07. 14.

 

Jogszabály:

414/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet

egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/132. (VII. 13.)

Hatályos:

2021. 07. 14.

 

Jogszabály:

415/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet

az e-közigazgatással, informatikával, valamint infokommunikációs infrastruktúrával kapcsolatos fejlesztési programok keretében megvalósuló projektek megvalósításáról és a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. kijelöléséről szóló 684/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/132. (VII. 13.)

Hatályos:

2021. 07. 16.

 

Jogszabály:

22/2021. (VII. 13.) AB határozat

a Kúria Kf.VI.39.667/2020/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány elutasításáról

Megjelent:

MK 2021/132. (VII. 13.)

 

 

Jogszabály:

23/2021. (VII. 13.) AB határozat

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet egyes rendelkezési alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz elutasításáról és alkotmányos követelmény megállapításáról

Megjelent:

MK 2021/132. (VII. 13.)

 

 

Jogszabály:

376/2021. (VII. 13.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/132. (VII. 13.)

 

 

Jogszabály:

377/2021. (VII. 13.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/132. (VII. 13.)

 

 

Jogszabály:

378/2021. (VII. 13.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/132. (VII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1455/2021. (VII. 13.) Korm. határozat

a Nemzeti Egészséginformatikai Stratégiáról

Megjelent:

MK 2021/132. (VII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1456/2021. (VII. 13.) Korm. határozat

Magyarország kutatási, fejlesztési és innovációs stratégiájának (2021-2030) elfogadásáról

Megjelent:

MK 2021/132. (VII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1457/2021. (VII. 13.) Korm. határozat

az okos város központi platformszolgáltatás és helyi eredménytermékek üzemeltetéséhez kapcsolódó forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/132. (VII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1458/2021. (VII. 13.) Korm. határozat

a családokért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörét érintő egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2021/132. (VII. 13.)

Hatályos:

2021. 07. 14.

 

2021. VII. 12.

Jogszabály:

411/2021. (VII. 12.) Korm. rendelet

egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/131. (VII. 12.)

Hatályos:

2021. 07. 13., 2022. 12. 31.

 

Jogszabály:

412/2021. (VII. 12.) Korm. rendelet

a honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató, valamint az ennek irányítása alá tartozó egyéb egészségügyi szolgáltató irányításának veszélyhelyzeti rendjéről szóló 691/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/131. (VII. 12.)

Hatályos:

2021. 07. 13.

 

Jogszabály:

27/2021. (VII. 12.) KKM rendelet

a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet San Marino Köztársasággal összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/131. (VII. 12.)

Hatályos:

2021. 07. 13., 2021. 08. 01.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5015/2021/3. határozata

Önkormányzati rendelet más jogszabállyal nem lehet ellentétes. Az azonos vagy hasonló életviszonyokra vonatkozó szabályozás nem lehet indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű. A szabályozás horizontális széttagolása ugyancsak ellentétes a Jat. 3. §¬ával. A normavilágosság követelményébe beletartozik továbbá, hogy a rendelet szabályozástechnikailag se legyen hibás.

Megjelent:

MK 2021/131. (VII. 12.)

 

 

Jogszabály:

1454/2021. (VII. 12.) Korm. határozat

a "Visegrád 700" fejlesztési programról

Megjelent:

MK 2021/131. (VII. 12.)

 

 

2021. VII. 8.

Jogszabály:

402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet

a gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/130. (VII. 8.)

Hatályos:

2021. 07. 09., 2021. 07. 23.

 

Jogszabály:

403/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet

a gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek fuvarozásával kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/130. (VII. 8.)

Hatályos:

2021. 07. 09., 2021. 07. 23.

 

Jogszabály:

404/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet

a gazdaság újraindítása érdekében fizetendő kiegészítő bányajáradékról

Megjelent:

MK 2021/130. (VII. 8.)

Hatályos:

2021. 07. 09., 2021. 07. 23.

 

Jogszabály:

405/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2021/130. (VII. 8.)

Hatályos:

2021. 07. 09., 2021. 07. 23.

 

Jogszabály:

406/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet

a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2021/130. (VII. 8.)

Hatályos:

2021. 07. 09., 2021. 07. 23.

 

Jogszabály:

407/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatására vonatkozó különleges szabályokról

Megjelent:

MK 2021/130. (VII. 8.)

Hatályos:

2021. 09. 01., 2021. 09. 15.

 

Jogszabály:

408/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet

a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról szóló 100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/130. (VII. 8.)

Hatályos:

2021. 07. 13.

 

Jogszabály:

409/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet

a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény egyes szabályainak veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2021/130. (VII. 8.)

Hatályos:

2021. 07. 09., 2021. 07. 23.

 

Jogszabály:

410/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2021/130. (VII. 8.)

Hatályos:

2021. 07. 09., 2021. 07. 23.

 

Jogszabály:

6/2021. (VII. 8.) NMHH rendelet

egyes elektronikus hírközlési tárgyú NMHH rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/130. (VII. 8.)

Hatályos:

2021. 07. 13.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5014/2021/3. határozata

Az önkormányzatoknak biztosítaniuk kell az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtásának szabadságát az alkalmazott technológiától és berendezéstől függetlenül. Az elektronikus hírközlési építmények létesítését a közrenddel, közbiztonsággal és közegészséggel kapcsolatos okból korlátozhatják. A korlátozás érdekében engedélyekhez köthetik az ilyen építmények létesítését építészeti, történeti vagy természeti jelentőséggel bíró épületeken vagy helyszíneken. Nem zárhatják ki azonban egész településrészekről az ilyen építmények elhelyezését, illetve nem tilthatják meg az elektronikus hírközlési berendezések fejlesztését meghatározott technológia kizárása érdekében.

Megjelent:

MK 2021/130. (VII. 8.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5016/2021/10. határozata

A kerületi önkormányzat rendeletében megállapított lakosonként járó lakossági várakozási kedvezmény mértékének csökkentése a meglévő díjfizetési kötelezettség új kötelezetti körre történő kiterjesztésének minősül, és ily módon a 603/2020. (XII. 18.) Korm. rend. 2. § (1) bekezdésében előírt tilalomba ütközik. A tilalom időszakában a járművel való várakozás helyi rendeleti szabályozásának díjemeléssel járó módosítása jogharmonizációs célból sem megengedett.

Megjelent:

MK 2021/130. (VII. 8.)

 

 

Jogszabály:

1450/2021. (VII. 8.) Korm. határozat

az újraindítási hiteltermékekhez kapcsolódó közjegyzői eljárások egyszerűsítéséről és a kapcsolódó díjtételek csökkentéséről

Megjelent:

MK 2021/130. (VII. 8.)

 

 

Jogszabály:

1451/2021. (VII. 8.) Korm. határozat

a gazdaság újraindítása keretében a hazai vállalatok külpiaci szerepvállalásának növelését szolgáló intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/130. (VII. 8.)

 

 

Jogszabály:

1452/2021. (VII. 8.) Korm. határozat

a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság által a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében az EXIM Zöld Finanszírozási Program támogatását szolgáló intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/130. (VII. 8.)

 

 

Jogszabály:

1453/2021. (VII. 8.) Korm. határozat

egyes építésgazdasági intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/130. (VII. 8.)

 

 

Jogszabály:

2/2021. (VII. 8.) TNM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/34. (VII. 8.)

Hatályos:

2021. 07. 09.

 

Jogszabály:

27/2021. (VII. 8.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium adatvédelmi, adatbiztonsági és közérdekű adatok kezelésére vonatkozó szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/34. (VII. 8.)

Hatályos:

2021. 07. 09.

 

Jogszabály:

28/2021. (VII. 8.) HM utasítás

a Magyar-Olasz Kormányközi Hadisírgondozó Vegyes Bizottság Magyar Tagozata tagjainak kijelöléséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/34. (VII. 8.)

Hatályos:

2021. 07. 09.

 

Jogszabály:

9/2021. (VII. 8.) GVH utasítás

a Gazdasági Versenyhivatal közszolgálati szabályzatának, adatvédelmi szabályzatának és szervezeti és működési szabályzatának módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/34. (VII. 8.)

Hatályos:

2021. 07. 10.

 

Jogszabály:

7/2021. (VII. 8.) OBH utasítás

az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (XII. 31.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/34. (VII. 8.)

Hatályos:

2021. 07. 09.

 

Jogszabály:

16/2021. (VII. 8.) ORFK utasítás

az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv katasztrófavédelmi feladatairól szóló 15/2014. (V. 23.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/34. (VII. 8.)

Hatályos:

2021. 07. 09.

 

Jogszabály:

1/2021. (VII. 8.) SZTNH utasítás

az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat kötelező alkalmazásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/34. (VII. 8.)

Hatályos:

2021. 07. 09.

 

Jogszabály:

2/2021. (VII. 8.) SZTNH utasítás

a közérdekű bejelentésekkel és a panaszokkal kapcsolatos eljárásrendről, valamint a közérdekű

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/34. (VII. 8.)

Hatályos:

2021. 07. 09.

 

Jogszabály:

41/2021. (VII. 8.) KKM közlemény

a szakosított intézmények kiváltságairól és mentességeiről szóló egyezmény és Függelékei egységes szerkezetű kihirdetéséről szóló 2021. évi LXI. törvény 2. §-a, 4. § (3) és (4) bekezdése, valamint a 3. melléklete és a 4. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/34. (VII. 8.)

 

 

Jogszabály:

42/2021. (VII. 8.) KKM közlemény

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között, a földgáz Magyar Köztársaság területén történő tranzitszállítását szolgáló gázvezeték megépítésével kapcsolatos együttműködésről 2008. február 28. napján aláírt Megállapodás megszüntetéséről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 300/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet 2. §-a, 3. §-a, 6. §-a, az 1. melléklete és a 2. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/34. (VII. 8.)

 

 

Jogszabály:

43/2021. (VII. 8.) KKM közlemény

a Lisszaboni Megállapodás Eredetmegjelölésekről és Földrajzi Jelzésekről Szóló Genfi Szövegének kihirdetéséről szóló 2021. évi XXVIII. törvény 2. §-a, 3. §-a, 1. melléklete és 2. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/34. (VII. 8.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/34. (VII. 8.)

 

 

Jogszabály:

Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság végzése

a Légiszállítási Ágazati Párbeszéd Bizottság alapítására vonatkozó kérelem közzétételéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/34. (VII. 8.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/34. (VII. 8.)

 

 

Jogszabály:

Törökszentmiklós Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/34. (VII. 8.)

 

 

2021. VII. 7.

Jogszabály:

399/2021. (VII. 7.) Korm. rendelet

a felsőoktatási intézmény diplomaátadó és tisztavató rendezvénye veszélyhelyzet idején történő megtartásának szabályairól szóló 351/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/129. (VII. 7.)

Hatályos:

2021. 07. 08.

 

Jogszabály:

400/2021. (VII. 7.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/129. (VII. 7.)

Hatályos:

2021. 07. 08.

 

Jogszabály:

401/2021. (VII. 7.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/129. (VII. 7.)

Hatályos:

2021. 07. 08.

 

Jogszabály:

7/2021. (VII. 7.) MEKH rendelet

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók cég- és forgalmi érték meghatározása szempontjairól

Megjelent:

MK 2021/129. (VII. 7.)

Hatályos:

2021. 07. 12.

 

Jogszabály:

24/2021. (VII. 7.) AM rendelet

egyes mezőgazdasági tárgyú támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/129. (VII. 7.)

Hatályos:

2021. 07. 10.

 

Jogszabály:

31/2021. (VII. 7.) EMMI rendelet

az egészségügyi és szociális intézmények területén történő maszkviselés szabályairól

Megjelent:

MK 2021/129. (VII. 7.)

Hatályos:

2021. 07. 08.

 

Jogszabály:

26/2021. (VII. 7.) KKM rendelet

az Információs Hivatal hivatásos állományú tagjainak illetményéről, juttatásairól, valamint a folyósítás és költségtérítés szabályairól szóló 30/2017. (XI. 28.) MvM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/129. (VII. 7.)

Hatályos:

2021. 07. 22.

 

Jogszabály:

371/2021. (VII. 7.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2021/129. (VII. 7.)

 

 

Jogszabály:

372/2021. (VII. 7.) KE határozat

rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

Megjelent:

MK 2021/129. (VII. 7.)

 

 

Jogszabály:

373/2021. (VII. 7.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2021/129. (VII. 7.)

 

 

Jogszabály:

374/2021. (VII. 7.) KE határozat

államtitkári felmentésről

Megjelent:

MK 2021/129. (VII. 7.)

 

 

Jogszabály:

375/2021. (VII. 7.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/129. (VII. 7.)

 

 

Jogszabály:

1448/2021. (VII. 7.) Korm. határozat

a gazdaság újraindítását célzó egyedi fejlesztési támogatásokról

Megjelent:

MK 2021/129. (VII. 7.)

 

 

Jogszabály:

1449/2021. (VII. 7.) Korm. határozat

a Kiskunlacháza nagyközség és Délegyháza község külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2021/129. (VII. 7.)

 

 

2021. VII. 6.

Jogszabály:

1438/2021. (VII. 6.) Korm. határozat

a Magyarországot ért durva és antidemokratikus politikai támadásokról

Megjelent:

MK 2021/127. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

1439/2021. (VII. 6.) Korm. határozat

a fővárosi alapellátás és járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az Egészséges Budapest Program keretében történő megvalósításával kapcsolatos 2021. évi feladatokról

Megjelent:

MK 2021/127. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

397/2021. (VII. 6.) Korm. rendelet

a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

Hatályos:

2021. 07. 07.

 

Jogszabály:

398/2021. (VII. 6.) Korm. rendelet

egyes agrártárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

Hatályos:

2021. 07. 09., 2021. 08. 05.

 

Jogszabály:

18/2021. (VII. 6.) BM rendelet

a szomszédos országok Magyarországgal határos közigazgatási egységei lakosságának koronavírus elleni védelmével összefüggő határátkelőhelyek és oltópontok kijelöléséről, valamint az ukrán határon részleges, ideiglenes határzár bevezetéséről szóló 17/2021. (VI. 29.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

Hatályos:

2021. 07. 07.

 

Jogszabály:

19/2021. (VII. 6.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

Hatályos:

2021. 07. 07.

 

Jogszabály:

29/2021. (VII. 6.) EMMI rendelet

egyes gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

Hatályos:

2021. 07. 07., 2022. 01. 01., 2023. 02. 09.

 

Jogszabály:

30/2021. (VII. 6.) EMMI rendelet

a Szabványos Vényminták Gyűjteménye VIII. kiadásának alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

Hatályos:

2021. 07. 07.

 

Jogszabály:

335/2021. (VII. 6.) KE határozat

katonai bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

336/2021. (VII. 6.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

337/2021. (VII. 6.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

338/2021. (VII. 6.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

339/2021. (VII. 6.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

340/2021. (VII. 6.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

341/2021. (VII. 6.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

342/2021. (VII. 6.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

343/2021. (VII. 6.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

344/2021. (VII. 6.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

345/2021. (VII. 6.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

346/2021. (VII. 6.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

347/2021. (VII. 6.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

348/2021. (VII. 6.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

349/2021. (VII. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

350/2021. (VII. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

351/2021. (VII. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

352/2021. (VII. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

353/2021. (VII. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

354/2021. (VII. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

355/2021. (VII. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

356/2021. (VII. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

357/2021. (VII. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

358/2021. (VII. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

359/2021. (VII. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

360/2021. (VII. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

361/2021. (VII. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

362/2021. (VII. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

363/2021. (VII. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

364/2021. (VII. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

365/2021. (VII. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

366/2021. (VII. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

367/2021. (VII. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

368/2021. (VII. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

369/2021. (VII. 6.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

370/2021. (VII. 6.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

1440/2021. (VII. 6.) Korm. határozat

a gazdaság újraindítása érdekében szükséges egyes építési beruházások támogatásáról

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

1441/2021. (VII. 6.) Korm. határozat

a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges további források biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

1442/2021. (VII. 6.) Korm. határozat

a 2021. évi Kadet Birkózó-világbajnokság járművei számára az autóbuszforgalmi sáv használatáról

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

1443/2021. (VII. 6.) Korm. határozat

a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére a 2021. évi többletfeladatok finanszírozása érdekében biztosítandó kezelői díj átcsoportosításáról

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

1444/2021. (VII. 6.) Korm. határozat

a Nemzeti Önkéntes Tanácsról szóló 1503/2016. (IX. 21.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

Hatályos:

2021. 07. 07.

 

Jogszabály:

1445/2021. (VII. 6.) Korm. határozat

a GINOP-7.1.9-17-2018-00027 azonosító számú ("Bodrogkeresztúr turisztikai attraktivitásának fejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

Hatályos:

2021. 07. 07.

 

Jogszabály:

1446/2021. (VII. 6.) Korm. határozat

a Litéri Református Általános Iskola infrastrukturális fejlesztésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

1447/2021. (VII. 6.) Korm. határozat

a családokért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörét érintő egyes normatív tartalmú kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2021/128. (VII. 6.)

Hatályos:

2021. 07. 07.

 

2021. VII. 2.

Jogszabály:

5/2021. (VII. 2.) BM határozat

a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának hatodik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 365/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet hatálybalépéséről

Megjelent:

MK 2021/125. (VII. 2.)

Hatályos:

2021. 07. 03.

 

Jogszabály:

389/2021. (VII. 2.) Korm. rendelet

a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/126. (VII. 2.)

Hatályos:

2021. 07. 17.

 

Jogszabály:

390/2021. (VII. 2.) Korm. rendelet

a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/126. (VII. 2.)

Hatályos:

2021. 07. 03.

 

Jogszabály:

391/2021. (VII. 2.) Korm. rendelet

az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/126. (VII. 2.)

Hatályos:

2021. 07. 03.

 

Jogszabály:

392/2021. (VII. 2.) Korm. rendelet

a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/126. (VII. 2.)

Hatályos:

2021. 07. 17.

 

Jogszabály:

393/2021. (VII. 2.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során a távmunkával kapcsolatos szabályok alkalmazásáról szóló 487/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/126. (VII. 2.)

Hatályos:

2021. 07. 03.

 

Jogszabály:

394/2021. (VII. 2.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/126. (VII. 2.)

Hatályos:

2021. 07. 03.

 

Jogszabály:

395/2021. (VII. 2.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/126. (VII. 2.)

Hatályos:

2021. 07. 04.

 

Jogszabály:

396/2021. (VII. 2.) Korm. rendelet

a vállalkozások reorganizációjáról, valamint a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, továbbá a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 345/2021. (VI. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/126. (VII. 2.)

Hatályos:

2021. 07. 03.

 

Jogszabály:

31/2021. (VII. 2.) ITM rendelet

a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/126. (VII. 2.)

Hatályos:

2021. 07. 03.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5011/2021/5. határozata

Az állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartható állatok számát területnagysághoz köti. Önkormányzati rendelet ezzel szemben, állatvédelmet szabályozó jogszabályok felhatalmazására hivatkozva nem határozhatja meg a kedvtelésből tartható állatok maximális számát, illetve nem kötheti engedélyhez az ezt meghaladó egyedszámú állatok tartását.

Megjelent:

MK 2021/126. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1425/2021. (VII. 2.) Korm. határozat

COVID-19 vakcina Bosznia-Hercegovina részére történő adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/126. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1426/2021. (VII. 2.) Korm. határozat

COVID-19 vakcina Montenegró részére történő adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/126. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1427/2021. (VII. 2.) Korm. határozat

a 2022-2027-es időszakban alkalmazandó regionális támogatási térkép koncepciójáról

Megjelent:

MK 2021/126. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1428/2021. (VII. 2.) Korm. határozat

a 2021-2027. évekre vonatkozó Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (S3) elfogadásáról

Megjelent:

MK 2021/126. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1429/2021. (VII. 2.) Korm. határozat

a Nemzeti Divatipari Stratégia 2030 elfogadásáról

Megjelent:

MK 2021/126. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1430/2021. (VII. 2.) Korm. határozat

a 2021. évi ISU Rövidpályás Gyorskorcsolya Világkupa - Olimpiai Kvalifikációs Versennyel kapcsolatos kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/126. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1431/2021. (VII. 2.) Korm. határozat

új büntetés-végrehajtási férőhelyek létrehozására irányuló beruházások lefolytatására a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága előkészítőként és megvalósítóként történő kijelöléséről

Megjelent:

MK 2021/126. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1432/2021. (VII. 2.) Korm. határozat

gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó térségi infrastruktúra fejlesztésekről

Megjelent:

MK 2021/126. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1433/2021. (VII. 2.) Korm. határozat

a gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó térségi infrastruktúra fejlesztések koordinációjáról

Megjelent:

MK 2021/126. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1434/2021. (VII. 2.) Korm. határozat

települési önkormányzatok fejlesztési igényeinek támogatásáról, helyi önkormányzatot érintő kormányhatározat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/126. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1435/2021. (VII. 2.) Korm. határozat

az "Elektromobilitás Fejlesztő Központ létrehozása a Robert Bosch Kft.-nél" című projektjavaslat támogatásáról

Megjelent:

MK 2021/126. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1436/2021. (VII. 2.) Korm. határozat

a Kisvárda vízellátó rendszerének és szennyvíztisztító telepének fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/126. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1437/2021. (VII. 2.) Korm. határozat

a vecsési tanuszoda építéséről

Megjelent:

MK 2021/126. (VII. 2.)

 

 

2021. VI. 30.

Jogszabály:

365/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának hatodik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

Hatályos:

az ötmillió-ötszázezredik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő nap.

 

Jogszabály:

366/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt az uniós digitális Covid-igazolvány kiállításával kapcsolatos egyes kérdésekről

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 01., 2021. 07. 15., 2021. 08. 09.

 

Jogszabály:

367/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

a kórházparancsnoki és intézményparancsnoki feladatok ellátásának szüneteléséről

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

368/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás megszervezésének eltérő szabályairól

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 01., 2021. 07. 15.

 

Jogszabály:

369/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

a méltányossági táppénz ellátásra vonatkozó veszélyhelyzeti különös szabályokról szóló 326/2021. (VI. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

370/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

371/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara egyes eljárásainak a veszélyhelyzet ideje alatti sajátos szabályairól

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 01., 2021. 07. 15.

 

Jogszabály:

372/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

a polgári peres eljárás elhúzódásával kapcsolatos vagyoni elégtétel mértékéről és a kifizetendő összeg számításának szabályairól

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 01., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

374/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

a vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj éves változásáról és a megállapítására vonatkozó eljárási szabályokról

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 30., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

az egyes hatósági eljárásokat érintő egyszerűsítések érdekében szükséges kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 01., 2021. 08. 01., 2021. 09. 11., 2022. 01. 01., 2022. 07. 01., 2023. 01. 01., 2023. 07. 01.

 

Jogszabály:

376/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

egyes családtámogatási és nyugdíjbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

377/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

az otthonfelújítási hitel bevezetése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 641/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet és a családok otthonteremtésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 183/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseinek hatályba nem lépéséről

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

378/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

a gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásának, a befogadás és a támogatás mértéke megállapításának, valamint a támogatás megváltoztatásának részletes szabályairól szóló 452/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

379/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

380/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a szakképzéssel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 01., 2021. 09. 01., 2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

381/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap működtetésének és felhasználásának szabályairól szóló 380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

Hatályos:

2021. 06. 30. 22 órától, 2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

382/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 05.

 

Jogszabály:

383/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

Hatályos:

2021. 06. 30. 22 órától.

 

Jogszabály:

384/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

385/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról szóló 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet, valamint a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Szomszédsági Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról szóló 83/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 08.

 

Jogszabály:

10/2021. (VI. 30.) MvM rendelet

a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

28/2021. (VI. 30.) ITM rendelet

az egyes közlekedési képzésekkel összefüggő, a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos szabályokról szóló 8/2021. (II. 12.) ITM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

29/2021. (VI. 30.) ITM rendelet

a gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet, valamint a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről szóló 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 01., 2021. 11. 12., 2022. 07. 05.

 

Jogszabály:

1004/2021. (VI. 30.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság öttagú állandó tanácsainak számáról, összetételéről és a tanácsvezetők személyéről szóló 1005/2020. (IX. 22.) AB Tü. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

328/2021. (VI. 30.) KE határozat

rektori megbízás alóli felmentésről

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

329/2021. (VI. 30.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

330/2021. (VI. 30.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

331/2021. (VI. 30.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

332/2021. (VI. 30.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

333/2021. (VI. 30.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

334/2021. (VI. 30.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1403/2021. (VI. 30.) Korm. határozat

a Levegőminőség-védelmi Cselekvési Tervről

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1404/2021. (VI. 30.) Korm. határozat

a Területi Igazságos Átmenet Tervek elfogadásáról

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1405/2021. (VI. 30.) Korm. határozat

COVID-19 vakcinának a NATO KFOR és EUFOR ALTHEA missziók helyi civil állománya immunizálása érdekében történő rendelkezésre bocsátásáról

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1406/2021. (VI. 30.) Korm. határozat

a hazai gyártóhellyel rendelkező gyógyszergyártók esélyegyenlőségének megteremtése és a hazai piacon való érvényesülésük érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1407/2021. (VI. 30.) Korm. határozat

a gyermekvédelmi szakellátáshoz kapcsolódó egyes állami vagyonelemek ingyenes egyházi tulajdonba adásáról

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1408/2021. (VI. 30.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség és a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1409/2021. (VI. 30.) Korm. határozat

a Magyar Nemzeti Levéltár hatósági, valamint a jóhiszeműen birtokolt maradandó értékű köziratok helyzetének rendezésével kapcsolatos feladatainak támogatásáról

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1410/2021. (VI. 30.) Korm. határozat

az egyes kiemelt vidéki sportszervezetek 2021-2026. évre vonatkozó sportfejlesztési feladataival összefüggő kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1411/2021. (VI. 30.) Korm. határozat

a Magyar Kézilabda Szövetség országos kültéri kézilabdapálya-építési programjával kapcsolatos kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1412/2021. (VI. 30.) Korm. határozat

a 2021. évi Napközi Erzsébet-táborok teljes körű megvalósítása érdekében többlettámogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1413/2021. (VI. 30.) Korm. határozat

egyes felsőoktatási intézmények és egyes közfeladatot ellátó közérdekű alapítványok működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1414/2021. (VI. 30.) Korm. határozat

az Eszterházy Károly Egyetem fenntartóváltásáról és az Eszterházy Károly Egyetem működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1415/2021. (VI. 30.) Korm. határozat

a Makovecz Imre Bástyája projekt keretében a piliscsabai Iosephinum területén megvalósítandó további beruházásokról

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1416/2021. (VI. 30.) Korm. határozat

a Semmelweis Egyetem II. Sz. Patológiai Intézet Nemzeti Orvosi Innovációs Képző Központjának megvalósításához szükséges intézkedésekről, valamint a beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 1670/2019. (XI. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1417/2021. (VI. 30.) Korm. határozat

a nyíradonyi Harangi Imre Rendezvénycsarnok és Uszoda felújításának előkészítéséről

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1418/2021. (VI. 30.) Korm. határozat

a Tamási Katolikus Plébánia épületei felújításának és fejlesztésének I. üteméhez szükséges támogatásáról

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1419/2021. (VI. 30.) Korm. határozat

a Várpalota város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1420/2021. (VI. 30.) Korm. határozat

a várpalotai tanuszoda építéséről szóló 1005/2020. (I. 28.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1421/2021. (VI. 30.) Korm. határozat

a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház telephelyén lévő Mosdósi kastély és környezetének felújítását és funkcióváltását célzó beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 2010/2020. (XII. 24.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1422/2021. (VI. 30.) Korm. határozat

az EFOP-4.1.6-16-2017-00016 azonosító számú ("A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése a Hatvani Tankerületben" című) projekt összköltségének növeléséről

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1423/2021. (VI. 30.) Korm. határozat

az EFOP-2.4.1-16-2017-00078 azonosító számú, "Szegregált élethelyzetek felszámolása lakhatási beruházások támogatásával Felsődobsza településen (ERFA)" című projekt tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő átcsoportosításáról

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1424/2021. (VI. 30.) Korm. határozat

az EFOP-4.1.2-17-2017-000125 azonosító számú ("A minőségi oktatás feltételeinek megteremtése és hátránykompenzáció a Kisteleki Általános Iskolában" című) projekt összköltségének növeléséről

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

37/2021. (VI. 30.) ME határozat

címzetes főjegyzői cím adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/123. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

386/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

Megjelent:

MK 2021/124. (VI. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

387/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás "A" és "B" Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

Megjelent:

MK 2021/124. (VI. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

388/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

Megjelent:

MK 2021/124. (VI. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

30/2021. (VI. 30.) ITM rendelet

a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet és az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/124. (VI. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

9/2021. (VI. 30.) BM utasítás

a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2019. (XII. 13.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/33. (VI. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

26/2021. (VI. 30.) HM utasítás

a Honvédelmi Ágazati Válságkezelő Rendszer bevezetéséről, valamint az annak részét képező HM Válságreagáló Rendszer részletes működtetésével kapcsolatos egyes feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/33. (VI. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 01., 2021. 08. 02.

 

Jogszabály:

7/2021. (VI. 30.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2019. (III. 13.) KKM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/33. (VI. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

8/2021. (VI. 30.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/33. (VI. 30.)

Hatályos:

2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

6/2021. (VI. 30.) PM utasítás

az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2019. (VI. 28.) PM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/33. (VI. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

BM közlemény

a tartósan vízhiányos időszak kezdetéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/33. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

BM közlemény

a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 43/2013. (II. 19.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/33. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/33. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

elismerések adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/33. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/33. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság közleménye

a nemzeti sírkert részévé nyilvánított sírhelyek jegyzékéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/33. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

Kistarcsa Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/33. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány

2020. évi éves beszámolója

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/33. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

Jobbik Magyarországért Alapítvány

2020. évi beszámolója

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/33. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

Népi Front Párt közleménye

a párt feloszlásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/33. (VI. 30.)

 

 

2021. VI. 29.

Jogszabály:

364/2021. (VI. 29.) Korm. rendelet

az állami fenntartásban álló egyes egészségügyi intézményeket érintő hűtés- és fűtéskorszerűsítési beruházások elvégzésére vonatkozó szerv kijelöléséről

Megjelent:

MK 2021/122. (VI. 29.)

Hatályos:

2021. 06. 30.

 

Jogszabály:

6/2021. (VI. 29.) MEKH rendelet

a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatálybaléptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/122. (VI. 29.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

17/2021. (VI. 29.) BM rendelet

a szomszédos országok Magyarországgal határos közigazgatási egységei lakosságának koronavírus elleni védelmével összefüggő határátkelőhelyek és oltópontok kijelöléséről, valamint az ukrán határon részleges, ideiglenes határzár bevezetéséről

Megjelent:

MK 2021/122. (VI. 29.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

27/2021. (VI. 29.) EMMI rendelet

a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/122. (VI. 29.)

Hatályos:

2021. 07. 02.

 

Jogszabály:

28/2021. (VI. 29.) EMMI rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/122. (VI. 29.)

Hatályos:

2021. 07. 02.

 

Jogszabály:

27/2021. (VI. 29.) ITM rendelet

a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról szóló 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/122. (VI. 29.)

Hatályos:

2021. 07. 02.

 

Jogszabály:

1400/2021. (VI. 29.) Korm. határozat

COVID-19 vakcina Cseh Köztársaság részére történő ismételt kölcsönbe adásáról

Megjelent:

MK 2021/122. (VI. 29.)

 

 

Jogszabály:

1401/2021. (VI. 29.) Korm. határozat

az állami fenntartásban álló egyes egészségügyi intézményeket érintő hűtés- és fűtéskorszerűsítési beruházások energiahatékonysági szolgáltatási konstrukció keretében történő megvalósításáról

Megjelent:

MK 2021/122. (VI. 29.)

 

 

Jogszabály:

1402/2021. (VI. 29.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú ("Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése" című) projekt összköltségének növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/122. (VI. 29.)

Hatályos:

2021. 06. 30.

 

2021. VI. 28.

Jogszabály:

2021. évi XCIX. törvény

a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról

Megjelent:

MK 2021/121. (VI. 28.)

 

 

Jogszabály:

2021. évi C. törvény

az ingatlan-nyilvántartásról

Megjelent:

MK 2021/121. (VI. 28.)

Hatályos:

2021. 06. 29., 2023. 02. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi CI. törvény

egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/121. (VI. 28.)

Hatályos:

2021. 06. 29., 2021. 07. 01., 2021. 07. 02., 2021. 07. 08., 2021. 07. 13., 2021. 08. 01., 2021. 08. 02., 2021. 09. 01., 2021. 09. 02., 2021. 10. 01., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

362/2021. (VI. 28.) Korm. rendelet

a Duna-mente - Fejér megye különleges gazdasági övezet kijelöléséről

Megjelent:

MK 2021/121. (VI. 28.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

363/2021. (VI. 28.) Korm. rendelet

a doppingellenes tevékenység szabályairól

Megjelent:

MK 2021/121. (VI. 28.)

Hatályos:

2021. 07. 08.

 

Jogszabály:

8/2021. (VI. 28.) NVTNM rendelet

a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet központi kezelésű előirányzatai felhasználásáról

Megjelent:

MK 2021/121. (VI. 28.)

Hatályos:

2021. 06. 29.

 

Jogszabály:

9/2021. (VI. 28.) NVTNM rendelet

a XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezetnek a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatai felhasználásáról

Megjelent:

MK 2021/121. (VI. 28.)

Hatályos:

2021. 06. 29.

 

Jogszabály:

10/2021. (VI. 28.) NVTNM rendelet

a Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/121. (VI. 28.)

Hatályos:

2021. 06. 29.

 

Jogszabály:

26/2021. (VI. 28.) EMMI rendelet

a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható rehabilitációs ellátási programcsoportok kódolási szabályairól

Megjelent:

MK 2021/121. (VI. 28.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet

az útügyi igazgatásról

Megjelent:

MK 2021/121. (VI. 28.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

2021. VI. 25.

Jogszabály:

2021. évi XC. törvény

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről

Megjelent:

MK 2021/120. (VI. 25.)

Hatályos:

2021. 10. 01., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi XCI. törvény

a nemzeti adatvagyonról

Megjelent:

MK 2021/120. (VI. 25.)

Hatályos:

2021. 07. 26.

 

Jogszabály:

2021. évi XCII. törvény

a jogi személyek nyilvántartásáról és a nyilvántartási eljárásról

Megjelent:

MK 2021/120. (VI. 25.)

Hatályos:

2023. 07. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi XCIII. törvény

a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról

Megjelent:

MK 2021/120. (VI. 25.)

Hatályos:

2023. 07. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi XCIV. törvény

a polgári peres eljárás elhúzódásával kapcsolatos vagyoni elégtétel érvényesítéséről

Megjelent:

MK 2021/120. (VI. 25.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi XCV. törvény

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2021/120. (VI. 25.)

Hatályos:

2021. 07. 01., 2022. 01. 01., 2023. 07. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi XCVI. törvény

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2021/120. (VI. 25.)

Hatályos:

2021. 06. 26.

 

Jogszabály:

2021. évi XCVII. törvény

a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2021/120. (VI. 25.)

Hatályos:

2021. 06. 26.

 

Jogszabály:

2021. évi XCVIII. törvény

egyes törvényeknek a turizmus-vendéglátás ágazatot érintő stratégiai célú módosításáról

Megjelent:

MK 2021/120. (VI. 25.)

Hatályos:

2021. 06. 26., 2021. 07. 01., 2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

5/2021. (VI. 25.) MK rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2018. (XII. 28.) MK rendelet európai uniós támogatási jogcímekkel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/120. (VI. 25.)

Hatályos:

2021. 06. 26.

 

Jogszabály:

25/2021. (VI. 25.) KKM rendelet

a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet Zöld-foki Köztársasággal összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/120. (VI. 25.)

Hatályos:

2021. 08. 01.

 

Jogszabály:

6/2021. (VI. 25.) PM rendelet

a belföldön nem letelepedett adóalanyokat a Magyar Köztársaságban megillető általános forgalmiadó- visszatéríttetési jognak, valamint a belföldön letelepedett adóalanyokat az Európai Közösség más tagállamában megillető hozzáadottértékadó-visszatéríttetési jognak érvényesítésével kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 32/2009. (XII. 21.) PM rendelet, valamint a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/120. (VI. 25.)

Hatályos:

2021. 06. 26.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5016/2021/3. végzése

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Józsefváros közigazgatási területén a járművel történő várakozás kiegészítő, helyi szabályozásáról szóló 26/2010. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése a) és b) pontjának ideiglenes alkalmazási tilalmáról

Megjelent:

MK 2021/120. (VI. 25.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5016/2021/8. végzése

a Köf.5016/2021/3. számú végzés visszavonásáról

Megjelent:

MK 2021/120. (VI. 25.)

 

 

Jogszabály:

327/2021. (VI. 25.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/120. (VI. 25.)

 

 

Jogszabály:

36/2021. (VI. 25.) ME határozat

az Országos Statisztikai Tanács tagjainak megbízásáról

Megjelent:

MK 2021/120. (VI. 25.)

 

 

2021. VI. 24.

Jogszabály:

2021. évi LXXX. törvény

a Budapest Diákváros megvalósításáról

Megjelent:

MK 2021/119. (VI. 24.)

Hatályos:

2021. 06. 25., 2021. 06. 29.

 

Jogszabály:

2021. évi LXXXI. törvény

a Fudan Hungary Egyetemért Alapítványról, a Fudan Hungary Egyetemért Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról

Megjelent:

MK 2021/119. (VI. 24.)

Hatályos:

2021. 06. 25.

 

Jogszabály:

2021. évi LXXXII. törvény

a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2021/119. (VI. 24.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi LXXXIII. törvény

egyes törvényeknek a szakképzéssel és a felnőttképzéssel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/119. (VI. 24.)

Hatályos:

2021. 07. 01., 2021. 09. 01., 2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi LXXXIV. törvény

az állami vagyonnal való fenntartható gazdálkodás megteremtése érdekében egyes vagyongazdálkodást érintő törvények módosításáról, valamint egyéb vagyongazdálkodási rendelkezésekről

Megjelent:

MK 2021/119. (VI. 24.)

Hatályos:

2021. 07. 02., 2022. 01. 01., 2022. 06. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi LXXXV. törvény

egyes törvényeknek a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete létrehozásával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/119. (VI. 24.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi LXXXVI. törvény

egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásáról

Megjelent:

MK 2021/119. (VI. 24.)

Hatályos:

2021. 07. 02., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi LXXXVII. törvény

a játékosügynöki tevékenység szabályozásával összefüggésben a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2021/119. (VI. 24.)

Hatályos:

2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi LXXXVIII. törvény

a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2021/119. (VI. 24.)

Hatályos:

2021. 06. 25.

 

Jogszabály:

2021. évi LXXXIX. törvény

Magyarország 2022. évi központi költségvetésének megalapozásáról

Megjelent:

MK 2021/119. (VI. 24.)

Hatályos:

2021. 07. 02., 2021. 07. 10., 2021. 09. 01., 2021. 10. 01., 2022. 01. 01., 2022. 08. 01.

 

Jogszabály:

350/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a nyelvvizsga letétele alóli mentességről

Megjelent:

MK 2021/119. (VI. 24.)

Hatályos:

2021. 06. 25., 2021. 07. 09.

 

Jogszabály:

351/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet

a felsőoktatási intézmény diplomaátadó és tisztavató rendezvénye veszélyhelyzet idején történő megtartásának szabályairól

Megjelent:

MK 2021/119. (VI. 24.)

Hatályos:

2021. 06. 25., 2021. 07. 09.

 

Jogszabály:

352/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet

a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a kistelepülési üzletek támogatásáról szóló 62/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/119. (VI. 24.)

Hatályos:

2021. 06. 25.

 

Jogszabály:

353/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet

az Országos Meteorológiai Szolgálatról és a meteorológiai tevékenységről

Megjelent:

MK 2021/119. (VI. 24.)

Hatályos:

2021. 07. 24., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

354/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet

a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/119. (VI. 24.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

355/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet

az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről szóló 354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/119. (VI. 24.)

Hatályos:

2021. 06. 25.

 

Jogszabály:

356/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet

egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/119. (VI. 24.)

Hatályos:

2021. 07. 01., 2021. 08. 01.

 

Jogszabály:

357/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet

az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/119. (VI. 24.)

Hatályos:

2021. 06. 27.

 

Jogszabály:

358/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet

az egyes közigazgatási hatósági eljárásokkal összefüggő szabályok megállapításáról szóló 286/2021. (V. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/119. (VI. 24.)

Hatályos:

2021. 06. 25.

 

Jogszabály:

359/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet

a Hortobágyi Deportálások Emlékhelye beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2021/119. (VI. 24.)

Hatályos:

2021. 06. 25.

 

Jogszabály:

360/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet

a Recski Nemzeti Emlékpark fejlesztését célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2021/119. (VI. 24.)

Hatályos:

2021. 06. 25.

 

Jogszabály:

361/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet

a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/119. (VI. 24.)

Hatályos:

2021. 06. 27., 2021. 06. 30.

 

Jogszabály:

4/2021. (VI. 24.) MK rendelet

a miniszterelnök kabinetfőnöke feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 4/2016. (X. 11.) MK rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/119. (VI. 24.)

Hatályos:

2021. 07. 02.

 

Jogszabály:

16/2021. (VI. 24.) BM rendelet

egyes rendészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/119. (VI. 24.)

Hatályos:

2021. 06. 27.

 

Jogszabály:

1393/2021. (VI. 24.) Korm. határozat

Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiájáról

Megjelent:

MK 2021/119. (VI. 24.)

Hatályos:

2021. 06. 25.

 

Jogszabály:

1394/2021. (VI. 24.) Korm. határozat

a népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokhoz szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/119. (VI. 24.)

 

 

Jogszabály:

1395/2021. (VI. 24.) Korm. határozat

a nemzetpolitikai kiadások és beszerzések megvalósításához szükséges fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2021/119. (VI. 24.)

 

 

Jogszabály:

1396/2021. (VI. 24.) Korm. határozat

a Hortobágyi Deportálások Emlékhelye beruházás előkészítésével összefüggő kormányzati intézkedésekről szóló 1239/2019. (IV. 30.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/119. (VI. 24.)

 

 

Jogszabály:

1397/2021. (VI. 24.) Korm. határozat

a GINOP-7.1.9-17-2018-00010 azonosító számú ("Szántódpuszta Majorsági épületek fejlesztése és látogatóközpont létrehozása I. ütem" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/119. (VI. 24.)

Hatályos:

2021. 06. 25.

 

Jogszabály:

1398/2021. (VI. 24.) Korm. határozat

a Nemzeti Fegyvergyártási Oktatási Központ projekt megvalósításáról

Megjelent:

MK 2021/119. (VI. 24.)

 

 

Jogszabály:

1399/2021. (VI. 24.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2021/119. (VI. 24.)

 

 

Jogszabály:

34/2021. (VI. 24.) ME határozat

a Digitális Megújulás Operatív Program Plusz monitoring bizottsága elnökének kinevezéséről

Megjelent:

MK 2021/119. (VI. 24.)

 

 

Jogszabály:

35/2021. (VI. 24.) ME határozat

a Magyarország Kormánya, valamint az Osztrák Köztársaság Kormánya közötti határon átnyúló mentőszolgálati együttműködésről szóló keretmegállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/119. (VI. 24.)

 

 

Jogszabály:

1/2021. (VI. 24.) EMMI határozat

az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 298/2021. (V. 31.) Korm. rendelet hatálybalépéséről

Megjelent:

MK 2021/119. (VI. 24.)

 

 

Jogszabály:

10/2021. (VI. 24.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/32. (VI. 24.)

Hatályos:

2021. 06. 25.

 

Jogszabály:

7/2021. (VI. 24.) IM utasítás

a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 9/2020. (XII. 12.) IM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/32. (VI. 24.)

Hatályos:

2021. 06. 25.

 

Jogszabály:

2/2021. (VI. 24.) KH utasítás

a Közbeszerzési Hatóság Közszolgálati Szabályzatáról szóló 2/2020. (IV. 30.) KH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/32. (VI. 24.)

Hatályos:

2021. 06. 25.

 

Jogszabály:

MNB közlemény

a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/32. (VI. 24.)

 

 

Jogszabály:

Közbeszerzési Hatóság pályázati felhívása

a Közbeszerzési Nívódíj - 2021 elnyerésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/32. (VI. 24.)

 

 

Jogszabály:

Közbeszerzési Hatóság pályázati felhívása

a Közbeszerzési Kiválósági Díj - 2021 elnyerésére felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók számára

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/32. (VI. 24.)

 

 

Jogszabály:

Közbeszerzési Hatóság pályázati felhívása

a Közbeszerzési Kiválósági Díj - 2021 elnyerésére felsőoktatási intézmények tanulói számára

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/32. (VI. 24.)

 

 

Jogszabály:

Liberális Magyarországért Alapítvány

2020. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/32. (VI. 24.)

 

 

2021. VI. 23.

Jogszabály:

2021. évi LXXIX. törvény

a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2021/118. (VI. 23.)

Hatályos:

2021. 07. 08., 2022. 02. 01.

 

Jogszabály:

20/2021. (VI. 23.) MNB rendelet

a hitelintézetek forint lejárati összhangjának szabályozásáról

Megjelent:

MK 2021/118. (VI. 23.)

Hatályos:

2021. 07. 01., 2022. 10. 01.

 

Jogszabály:

309/2021. (VI. 23.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/118. (VI. 23.)

 

 

Jogszabály:

310/2021. (VI. 23.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/118. (VI. 23.)

 

 

Jogszabály:

311/2021. (VI. 23.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/118. (VI. 23.)

 

 

Jogszabály:

312/2021. (VI. 23.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/118. (VI. 23.)

 

 

Jogszabály:

313/2021. (VI. 23.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/118. (VI. 23.)

 

 

Jogszabály:

314/2021. (VI. 23.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/118. (VI. 23.)

 

 

Jogszabály:

315/2021. (VI. 23.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/118. (VI. 23.)

 

 

Jogszabály:

316/2021. (VI. 23.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/118. (VI. 23.)

 

 

Jogszabály:

317/2021. (VI. 23.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/118. (VI. 23.)

 

 

Jogszabály:

318/2021. (VI. 23.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/118. (VI. 23.)

 

 

Jogszabály:

319/2021. (VI. 23.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/118. (VI. 23.)

 

 

Jogszabály:

320/2021. (VI. 23.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/118. (VI. 23.)

 

 

Jogszabály:

321/2021. (VI. 23.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/118. (VI. 23.)

 

 

Jogszabály:

322/2021. (VI. 23.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/118. (VI. 23.)

 

 

Jogszabály:

323/2021. (VI. 23.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/118. (VI. 23.)

 

 

Jogszabály:

324/2021. (VI. 23.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/118. (VI. 23.)

 

 

Jogszabály:

325/2021. (VI. 23.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/118. (VI. 23.)

 

 

Jogszabály:

326/2021. (VI. 23.) KE határozat

a 266/2018. (VI. 14.) KE határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/118. (VI. 23.)

 

 

2021. VI. 22.

Jogszabály:

347/2021. (VI. 22.) Korm. rendelet

a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/117. (VI. 22.)

Hatályos:

2021. 06. 23.

 

Jogszabály:

348/2021. (VI. 22.) Korm. rendelet

a szomszédos országok Magyarországgal határos közigazgatási egységei lakosságának koronavírus elleni védelméről

Megjelent:

MK 2021/117. (VI. 22.)

Hatályos:

2021. 07. 01., 2021. 07. 15.

 

Jogszabály:

349/2021. (VI. 22.) Korm. rendelet

az egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről

Megjelent:

MK 2021/117. (VI. 22.)

Hatályos:

2021. 07. 03., 2022. 01. 01., 2023. 01. 01., 2024. 07. 03., 2025. 01. 01., 2029. 12. 31., 2030. 01. 01.

 

Jogszabály:

19/2021. (VI. 22.) MNB rendelet

a jegybanki alapkamat mértékéről

Megjelent:

MK 2021/117. (VI. 22.)

Hatályos:

2021. 06. 23.

 

Jogszabály:

9/2021. (VI. 22.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal kapcsolatos módosításáról

Megjelent:

MK 2021/117. (VI. 22.)

Hatályos:

2021. 06. 23.

 

Jogszabály:

25/2021. (VI. 22.) EMMI rendelet

a műteremlakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/117. (VI. 22.)

Hatályos:

2021. 06. 23.

 

Jogszabály:

24/2021. (VI. 22.) KKM rendelet

a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet Kazah Köztársasággal összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/117. (VI. 22.)

Hatályos:

2021. 06. 23.

 

Jogszabály:

21/2021. (VI. 22.) AB határozat

a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény 22. § (4) bekezdésének és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 94. § (6) bekezdésének alkalmazása esetére vonatkozó alkotmányos követelmény megállapításáról, és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 94. § (6) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására, megsemmisítésére valamint alkalmazási tilalom kimondására irányuló bírói indítvány elutasításáról

Megjelent:

MK 2021/117. (VI. 22.)

 

 

Jogszabály:

1391/2021. (VI. 22.) Korm. határozat

a "Déli összekötő vasúti Duna-híd korszerűsítése" tárgyú, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz által társfinanszírozott projekt megvalósításával összefüggésben felmerült költségnövekménnyel kapcsolatos intézkedésekről szóló 1441/2019. (VII. 26.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/117. (VI. 22.)

Hatályos:

2021. 06. 23.

 

Jogszabály:

1392/2021. (VI. 22.) Korm. határozat

az egyes önkormányzati fenntartású színházak közös működtetéséről szóló 1150/2020. (IV. 10.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/117. (VI. 22.)

 

 

Jogszabály:

33/2021. (VI. 22.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2021/117. (VI. 22.)

 

 

2021. VI. 21.

Jogszabály:

18/2021. (VI. 21.) MNB rendelet

az "Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Nemzeti Emlékhely" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2021/116. (VI. 21.)

Hatályos:

2021. 06. 21. 11 órától.

 

2021. VI. 18.

Jogszabály:

344/2021. (VI. 18.) Korm. rendelet

a SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárításában részt vevő foglalkoztatottakat megillető pótszabadságról szóló 327/2021. (VI. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/115. (VI. 18.)

Hatályos:

2021. 06. 19.

 

Jogszabály:

345/2021. (VI. 18.) Korm. rendelet

a vállalkozások reorganizációjáról, valamint a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, továbbá a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2021/115. (VI. 18.)

Hatályos:

2021. 06. 19., 2021. 07. 03.

 

Jogszabály:

346/2021. (VI. 18.) Korm. rendelet

egyes veszélyhelyzeti kormányrendeleteknek a nevelési, oktatási intézményeket érintő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/115. (VI. 18.)

Hatályos:

2021. 06. 19.

 

Jogszabály:

23/2021. (VI. 18.) AM rendelet

egyes szaporítóanyagok előállítására és forgalomba hozatalára vonatkozó rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/115. (VI. 18.)

Hatályos:

2021. 07. 03.

 

Jogszabály:

15/2021. (VI. 18.) BM rendelet

a fegyveres biztonsági őrség Működési és Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/115. (VI. 18.)

Hatályos:

2021. 06. 26.

 

Jogszabály:

1385/2021. (VI. 18.) Korm. határozat

a NATO koszovói békefenntartó műveletében (KFOR) történő magyar katonai szerepvállalásról

Megjelent:

MK 2021/115. (VI. 18.)

 

 

Jogszabály:

1386/2021. (VI. 18.) Korm. határozat

a NATO Headquarters Sarajevo műveleti parancsnokságon történő magyar katonai szerepvállalásról

Megjelent:

MK 2021/115. (VI. 18.)

 

 

Jogszabály:

1387/2021. (VI. 18.) Korm. határozat

a NATO irányítású balkáni katonai béketámogató műveletekben részt vevő nemzetközi erőkben történő magyar katonai részvételről szóló 2076/2008. (VI. 30.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2021/115. (VI. 18.)

Hatályos:

2021. 06. 19.

 

Jogszabály:

1388/2021. (VI. 18.) Korm. határozat

a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2021/115. (VI. 18.)

 

 

Jogszabály:

1389/2021. (VI. 18.) Korm. határozat

a fővárosi és Pest megyei járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az Egészséges Budapest Program, valamint a Pest Megyei Területfejlesztési Program keretében történő további megvalósításáról szóló 1970/2017. (XII. 19.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/115. (VI. 18.)

 

 

Jogszabály:

1390/2021. (VI. 18.) Korm. határozat

a 2024. évi Sakkolimpia és a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) 2024. évi Kongresszusa budapesti megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/115. (VI. 18.)

 

 

Jogszabály:

1/2021. (VI. 18.) TNM utasítás

miniszteri biztosi kinevezés visszavonásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/31. (VI. 18.)

Hatályos:

2021. 06. 19., 2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

25/2021. (VI. 18.) HM utasítás

a honvédségi szolgálati személygépkocsi lakás és munkahely közötti utazásra történő használatának szabályozásáról szóló 112/2010. (XII. 29.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/31. (VI. 18.)

Hatályos:

2021. 06. 19.

 

Jogszabály:

5/2021. (VI. 18.) NVI utasítás

a gépkocsik és hivatali mobileszközök igénybevételének és használatának rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/31. (VI. 18.)

Hatályos:

2021. 06. 19.

 

Jogszabály:

15/2021. (VI. 18.) ORFK utasítás

az iskolaőrség tevékenységéről szóló 19/2020. (IX. 10.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/31. (VI. 18.)

Hatályos:

2021. 06. 19.

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/31. (VI. 18.)

 

 

Jogszabály:

ITM közlemény

Innovációs és Technológiai Minisztérium elismerési hírei

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/31. (VI. 18.)

 

 

Jogszabály:

NVTNM közlemény

miniszteri elismerések adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/31. (VI. 18.)

 

 

Jogszabály:

PM közlemény

a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/31. (VI. 18.)

 

 

Jogszabály:

Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság végzése

a Villamosenergia-ipari Alágazati Párbeszéd Bizottság alapítására vonatkozó kérelem közzétételéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/31. (VI. 18.)

 

 

Jogszabály:

Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság végzése

a Közúti Közlekedési Szolgáltatók Alágazati Párbeszéd Bizottsága alapítására vonatkozó kérelem közzétételéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/31. (VI. 18.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2021. július 1-je és július 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/31. (VI. 18.)

 

 

Jogszabály:

2/2021. (VI. 18.) SZTNH közlemény

a 30. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny kiállításán bemutatásra kerülő találmányok, védjegyek, formatervezési és használati minták kiállítási kedvezményéről, illetve kiállítási elsőbbségéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/31. (VI. 18.)

 

 

Jogszabály:

Ökopolisz Alapítvány

éves jelentése a 2020. évről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/31. (VI. 18.)

 

 

2021. VI. 16.

Jogszabály:

343/2021. (VI. 16.) Korm. rendelet

a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/114. (VI. 16.)

Hatályos:

2021. 06. 17.

 

Jogszabály:

5/2021. (VI. 16.) NMHH rendelet

az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/114. (VI. 16.)

Hatályos:

2021. 06. 21.

 

Jogszabály:

14/2021. (VI. 16.) BM rendelet

a képesítési követelményekkel összefüggésben egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/114. (VI. 16.)

Hatályos:

2021. 06. 19.

 

Jogszabály:

24/2021. (VI. 16.) EMMI rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/114. (VI. 16.)

Hatályos:

2021. 06. 19.

 

Jogszabály:

25/2021. (VI. 16.) ITM rendelet

a vizsgálóállomások auditálásáról és akkreditált státuszának elfogadásáról

Megjelent:

MK 2021/114. (VI. 16.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

1/2021. Büntető jogegységi határozat

az eljárási szabálysértés miatt előterjesztett felülvizsgálati inditványról

Megjelent:

MK 2021/114. (VI. 16.)

 

 

Jogszabály:

15/2021. (VI. 16.) OGY határozat

az Alkotmánybíróság új tagjának megválasztásáról

Megjelent:

MK 2021/114. (VI. 16.)

Hatályos:

2021. 06. 15.

 

Jogszabály:

16/2021. (VI. 16.) OGY határozat

a NATO irányítása alatt végrehajtott balkáni katonai békefenntartó műveletekhez történő magyar hozzájárulásról szóló 94/2001. (XII. 21.) OGY határozat hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2021/114. (VI. 16.)

Hatályos:

2021. 06. 17.

 

Jogszabály:

17/2021. (VI. 16.) OGY határozat

tájékoztató az Állami Számvevőszék 2020. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről az Országgyűlés részére című beszámoló elfogadásáról

Megjelent:

MK 2021/114. (VI. 16.)

 

 

Jogszabály:

304/2021. (VI. 16.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/114. (VI. 16.)

 

 

Jogszabály:

305/2021. (VI. 16.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/114. (VI. 16.)

 

 

Jogszabály:

306/2021. (VI. 16.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/114. (VI. 16.)

 

 

Jogszabály:

307/2021. (VI. 16.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/114. (VI. 16.)

 

 

Jogszabály:

308/2021. (VI. 16.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/114. (VI. 16.)

 

 

Jogszabály:

32/2021. (VI. 16.) ME határozat

állami felsőoktatási intézmény kancellárjának megbízásáról

Megjelent:

MK 2021/114. (VI. 16.)

 

 

2021. VI. 15.

Jogszabály:

341/2021. (VI. 15.) Korm. rendelet

egyes állami beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/112. (VI. 15.)

Hatályos:

2021. 06. 16.

 

Jogszabály:

342/2021. (VI. 15.) Korm. rendelet

a Rácalmás városban megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 31/2016. (II. 25.) Korm. rendelet és az Iváncsa község külterületén megvalósuló ipari park fejlesztéssel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 359/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/112. (VI. 15.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

1381/2021. (VI. 15.) Korm. határozat

az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő közúti és vasúti infrastruktúra- fejlesztések előkészítéséhez és megvalósításához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/112. (VI. 15.)

 

 

Jogszabály:

1382/2021. (VI. 15.) Korm. határozat

az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő infrastruktúra-fejlesztések megvalósításához szükséges, műszaki ellenőrzést, minőségbiztosítást érintő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/112. (VI. 15.)

 

 

Jogszabály:

1383/2021. (VI. 15.) Korm. határozat

az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő villamosenergia infrastruktúra- fejlesztés megvalósításához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/112. (VI. 15.)

 

 

Jogszabály:

1384/2021. (VI. 15.) Korm. határozat

az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő vízgazdálkodási és víziközmű infrastruktúra-fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/112. (VI. 15.)

 

 

Jogszabály:

2021. évi LXXI. törvény

a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a Magyarország Kormányának a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló, 2014. március 28-án kelt megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2021/113. (VI. 15.)

Hatályos:

2021. 06. 16. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2021. évi LXXII. törvény

a Magyarország és a Tádzsik Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2021/113. (VI. 15.)

Hatályos:

2021. 06. 16. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2021. évi LXXIII. törvény

a Magyarország és a Tádzsik Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2021/113. (VI. 15.)

Hatályos:

2021. 06. 16. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2021. évi LXXIV. törvény

egyes törvényeknek az egyszülős családok életkörülményeinek javítása érdekében történő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/113. (VI. 15.)

Hatályos:

2021. 10. 01., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi LXXV. törvény

a pártalapítványokat érintő egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2021/113. (VI. 15.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi LXXVI. törvény

az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2021/113. (VI. 15.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi LXXVII. törvény

a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény és a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2021/113. (VI. 15.)

Hatályos:

2022. 01. 01., 2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi LXXVIII. törvény

az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2021/113. (VI. 15.)

Hatályos:

2021. 06. 16.

 

Jogszabály:

31/2021. (VI. 15.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2021/113. (VI. 15.)

 

 

2021. VI. 14.

Jogszabály:

340/2021. (VI. 14.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/111. (VI. 14.)

Hatályos:

2021. 06. 15.

 

Jogszabály:

23/2021. (VI. 14.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/111. (VI. 14.)

Hatályos:

2021. 06. 17.

 

Jogszabály:

1378/2021. (VI. 14.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2021. áprilisi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2021/111. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1379/2021. (VI. 14.) Korm. határozat

a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2021. április-májusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2021/111. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1380/2021. (VI. 14.) Korm. határozat

Verpelét vasútállomáson nyílt hozzáférésű rakodóterület kiépítéséről

Megjelent:

MK 2021/111. (VI. 14.)

 

 

2021. VI. 11.

Jogszabály:

2021. évi LXX. törvény

a kényszertörlési eljárásra és a felszámolási eljárásra vonatkozó és kapcsolódó egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2021/110. (VI. 11.)

Hatályos:

2021. 07. 01., 2021. 07. 12.

 

Jogszabály:

335/2021. (VI. 11.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet rendezvényeket érintő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/110. (VI. 11.)

Hatályos:

2021. 06. 11. 20 órától.

 

Jogszabály:

336/2021. (VI. 11.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet egyes határidőkkel kapcsolatos módosításáról

Megjelent:

MK 2021/110. (VI. 11.)

Hatályos:

2021. 06. 12.

 

Jogszabály:

337/2021. (VI. 11.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a magyarok által lakott területek koronavírus elleni védelmével kapcsolatos módosításáról

Megjelent:

MK 2021/110. (VI. 11.)

Hatályos:

2021. 06. 16.

 

Jogszabály:

338/2021. (VI. 11.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/110. (VI. 11.)

Hatályos:

2021. 06. 12.

 

Jogszabály:

339/2021. (VI. 11.) Korm. rendelet

a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tolna Megyei Igazgatósága új paksi telephelyének kialakítását célzó beruházás előkészítésével és megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2021/110. (VI. 11.)

Hatályos:

2021. 06. 12.

 

Jogszabály:

303/2021. (VI. 11.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/110. (VI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1374/2021. (VI. 11.) Korm. határozat

a Nemzeti Tengelysúly-mérő Rendszer működtetéséhez szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/110. (VI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1375/2021. (VI. 11.) Korm. határozat

az egyes köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2021/110. (VI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1376/2021. (VI. 11.) Korm. határozat

a Lajosmizse-Kecskemét közötti vasútvonal fejlesztésének előkészítésével összefüggő intézkedésekről és ezzel összefüggésben az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/110. (VI. 11.)

Hatályos:

2021. 06. 12.

 

Jogszabály:

1377/2021. (VI. 11.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/110. (VI. 11.)

 

 

Jogszabály:

30/2021. (VI. 11.) ME határozat

a biológiai sokféleség és az ökoszisztéma szolgáltatások kormányközi platformjának plenáris ülésszakain való magyar részvételről

Megjelent:

MK 2021/110. (VI. 11.)

 

 

2021. VI. 10.

Jogszabály:

326/2021. (VI. 10.) Korm. rendelet

a méltányossági táppénz ellátásra vonatkozó veszélyhelyzeti különös szabályokról

Megjelent:

MK 2021/108. (VI. 10.)

Hatályos:

2021. 06. 11., 2021. 06. 25.

 

Jogszabály:

327/2021. (VI. 10.) Korm. rendelet

a SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárításában részt vevő foglalkoztatottakat megillető pótszabadságról

Megjelent:

MK 2021/108. (VI. 10.)

Hatályos:

2021. 06. 11., 2021. 06. 25.

 

Jogszabály:

328/2021. (VI. 10.) Korm. rendelet

az egyes, az egészségügyi katonák és az egészségügyi honvédelmi alkalmazottak jogállására vonatkozó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 601/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/108. (VI. 10.)

Hatályos:

2021. 06. 11.

 

Jogszabály:

329/2021. (VI. 10.) Korm. rendelet

egyes autóversenyek megrendezésére vonatkozó eltérő szabályokról

Megjelent:

MK 2021/108. (VI. 10.)

Hatályos:

2021. 06. 11., 2021. 06. 25.

 

Jogszabály:

330/2021. (VI. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény büntetőjogi tárgyú rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2021/108. (VI. 10.)

Hatályos:

2021. 06. 11., 2021. 06. 25.

 

Jogszabály:

331/2021. (VI. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről szóló 556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/108. (VI. 10.)

Hatályos:

2021. 06. 11., 2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

332/2021. (VI. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt egyes, a nyelvvizsgát érintő felsőoktatási kérdésekről

Megjelent:

MK 2021/108. (VI. 10.)

Hatályos:

2021. 06. 11., 2021. 06. 25.

 

Jogszabály:

1368/2021. (VI. 10.) Korm. határozat

a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a Széchenyi Kártya Újraindítási Program bevezetéséről

Megjelent:

MK 2021/108. (VI. 10.)

Hatályos:

2021. 06. 11.

 

Jogszabály:

333/2021. (VI. 10.) Korm. rendelet

egyes járványügyi védekezést szolgáló pandémia-értékelő regiszterre vonatkozó részletes szabályokról

Megjelent:

MK 2021/109. (VI. 10.)

Hatályos:

2021. 06. 11., 2021. 06. 25.

 

Jogszabály:

334/2021. (VI. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet és a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/109. (VI. 10.)

Hatályos:

2021. 06. 11., 2021. 06. 15.

 

Jogszabály:

23/2021. (VI. 10.) KKM rendelet

a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet Ukrajnával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/109. (VI. 10.)

Hatályos:

2021. 06. 11.

 

Jogszabály:

298/2021. (VI. 10.) Ke határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/109. (VI. 10.)

 

 

Jogszabály:

299/2021. (VI. 10.) Ke határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/109. (VI. 10.)

 

 

Jogszabály:

300/2021. (VI. 10.) Ke határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/109. (VI. 10.)

 

 

Jogszabály:

301/2021. (VI. 10.) Ke határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/109. (VI. 10.)

 

 

Jogszabály:

302/2021. (VI. 10.) Ke határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/109. (VI. 10.)

 

 

Jogszabály:

1369/2021. (VI. 10.) Korm. határozat

a huszonötezer fő feletti települési önkormányzatokat érintő, a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése kapcsán szükséges további intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/109. (VI. 10.)

 

 

Jogszabály:

1370/2021. (VI. 10.) Korm. határozat

a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről

Megjelent:

MK 2021/109. (VI. 10.)

Hatályos:

2021. 06. 11.

 

Jogszabály:

1371/2021. (VI. 10.) Korm. határozat

a 2021. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról

Megjelent:

MK 2021/109. (VI. 10.)

 

 

Jogszabály:

1372/2021. (VI. 10.) Korm. határozat

a Nemzeti Hidrogén Stratégia 2030 elfogadásáról

Megjelent:

MK 2021/109. (VI. 10.)

 

 

Jogszabály:

1373/2021. (VI. 10.) Korm. határozat

a Pécsi Mecsek Futball Club új stadionjának előkészítéséről és megvalósításáról

Megjelent:

MK 2021/109. (VI. 10.)

 

 

Jogszabály:

24/2021. (VI. 10.) HM utasítás

a honvédelmi alkalmazottak foglalkoztatásával kapcsolatos illetménygazdálkodásról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/30. (VI. 10.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

34/2021. (VI. 10.) BVOP utasítás

a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Közbeszerzési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/30. (VI. 10.)

Hatályos:

2021. 06. 11.

 

Jogszabály:

35/2021. (VI. 10.) BVOP utasítás

a Telekom hálózatos, nem nyilvános mobil távközlési szolgáltatás fogvatartottak részére történő működtetésével kapcsolatos feladatokról szóló 35/2020. (VII. 16.) BVOP utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/30. (VI. 10.)

Hatályos:

2021. 06. 25.

 

Jogszabály:

1/2021. (VI. 10.) NEAK utasítás

a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Közszolgálati Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/30. (VI. 10.)

Hatályos:

2021. 06. 11.

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/30. (VI. 10.)

 

 

Jogszabály:

ITM közlemény

az ADR 1.5.1 szakasza szerinti M335 számú és az ADN 1.5.1 szakasza szerinti M028 és M029 számú multilaterális megállapodások aláírásáról és hatálybalépésükről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/30. (VI. 10.)

 

 

Jogszabály:

ITM közlemény

Innovációs és Technológiai Minisztérium elismerési hírei

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/30. (VI. 10.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Demokrata Egységpárt

2020. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/30. (VI. 10.)

 

 

Jogszabály:

Megújuló Magyarországért Alapítvány

2020. évi éves beszámolója

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/30. (VI. 10.)

 

 

Jogszabály:

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal hirdetménye

bélyegző érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/30. (VI. 10.)

 

 

2021. VI. 9.

Jogszabály:

2021. évi LXIX. törvény

egyes adótörvények módosításáról

Megjelent:

MK 2021/106. (VI. 9.)

Hatályos:

2021. 06. 10., 2021. 06. 17., 2021. 07. 01., 2021. 07. 10., 2021. 08. 01., 2021. 10. 01., 2022. 01. 01., 2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

17/2021. (VI. 9.) MNB rendelet

a "750 éves Győr" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2021/106. (VI. 9.)

Hatályos:

2021. 06. 10.

 

Jogszabály:

296/2021. (VI. 9.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/106. (VI. 9.)

 

 

Jogszabály:

297/2021. (VI. 9.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/106. (VI. 9.)

 

 

Jogszabály:

317/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet

a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/107. (VI. 9.)

Hatályos:

2021. 06. 10.

 

Jogszabály:

318/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet

a koronavírus-világjárványt követő, a gazdaság újraindítását elősegítő adózási intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/107. (VI. 9.)

Hatályos:

2021. 06. 10., 2021. 06. 24.

 

Jogszabály:

319/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet

az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/107. (VI. 9.)

Hatályos:

2021. 06. 10., 2021. 08. 01.

 

Jogszabály:

320/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet

a koronavírus-világjárvány által okozott megbetegedésben elhunytak hozzátartozóival összefüggő egyes adatkezelési rendelkezésekről

Megjelent:

MK 2021/107. (VI. 9.)

Hatályos:

2021. 06. 10., 2021. 06. 24.

 

Jogszabály:

321/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet külföldön beadott oltással kapcsolatos módosításáról

Megjelent:

MK 2021/107. (VI. 9.)

Hatályos:

2021. 06. 28.

 

Jogszabály:

322/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt egyes építésügyi közigazgatási hatósági döntésekkel összefüggő eltérő szabályok megállapításáról

Megjelent:

MK 2021/107. (VI. 9.)

Hatályos:

2021. 06. 10., 2021. 06. 24.

 

Jogszabály:

323/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet

az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletekkel összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról szóló 559/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/107. (VI. 9.)

Hatályos:

2021. 06. 10.

 

Jogszabály:

324/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet

a Gazdaság Újraindításáért Felelős Operatív Törzs létrehozásáról és feladatairól

Megjelent:

MK 2021/107. (VI. 9.)

Hatályos:

2021. 06. 10.

 

Jogszabály:

325/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet

a Közösségi Élet Újraindításáért Felelős Operatív Törzs létrehozásáról és feladatairól

Megjelent:

MK 2021/107. (VI. 9.)

Hatályos:

2021. 06. 10.

 

Jogszabály:

22/2021. (VI. 9.) KKM rendelet

a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet Albán Köztársasággal és Marokkói Királysággal összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/107. (VI. 9.)

Hatályos:

2021. 06. 10.

 

Jogszabály:

1365/2021. (VI. 9.) Korm. határozat

a Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége által a XXIII. Szervátültetettek Világjátéka hazai megrendezésére benyújtandó pályázat érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/107. (VI. 9.)

 

 

Jogszabály:

1366/2021. (VI. 9.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2021/107. (VI. 9.)

 

 

Jogszabály:

1367/2021. (VI. 9.) Korm. határozat

a Mezőzombor külterületén fekvő földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2021/107. (VI. 9.)

 

 

2021. VI. 8.

Jogszabály:

2021. évi LXVI. törvény

a Magyarország Kormánya és az Egyesült Nemzetek képviseletében eljáró, az Afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló megállapodás UNEP által ellátott Titkársága (UNEP/AEWA Titkárság) között az Afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló megállapodásban részes felek találkozója 8. ülésének megrendezéséről (2021. október 5-9., Budapest, Magyarország) szóló megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2021/105. (VI. 8.)

Hatályos:

2021. 06. 09. - kivétellel

 

Jogszabály:

2021. évi LXVII. törvény

a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között, a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között Bukarestben, 2014. július 24-én aláírt, a magyar-román államhatáron átvezető közúti kapcsolatokról szóló megállapodás módosításáról szóló megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2021/105. (VI. 8.)

Hatályos:

2021. 06. 09. - kivétellel

 

Jogszabály:

2021. évi LXVIII. törvény

egyes energetikai és közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2021/105. (VI. 8.)

Hatályos:

2021. 06. 13., 2021. 07. 01., 2021. 07. 09., 2022. 01. 01., 2023. 01. 01., 2023. 07. 01.

 

Jogszabály:

313/2021. (VI. 8.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet falunap megrendezésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/105. (VI. 8.)

Hatályos:

2021. 06. 14.

 

Jogszabály:

314/2021. (VI. 8.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet zenés, táncos rendezvények megrendezésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/105. (VI. 8.)

Hatályos:

2021. 06. 09.

 

Jogszabály:

315/2021. (VI. 8.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között Bukarestben, 2006. december hó 21. napján aláírt, a Magyar Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 2004. április hó 27. napján aláírt Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2021/105. (VI. 8.)

Hatályos:

2021. 06. 09. - kivétellel.

 

Jogszabály:

316/2021. (VI. 8.) Korm. rendelet

az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/105. (VI. 8.)

Hatályos:

2021. 07. 09.

 

Jogszabály:

15/2021. (VI. 8.) MNB rendelet

az "Önálló ügyészi szervezet" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2021/105. (VI. 8.)

Hatályos:

2021. 06. 09.

 

Jogszabály:

16/2021. (VI. 8.) MNB rendelet

az "Önálló ügyészi szervezet" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2021/105. (VI. 8.)

Hatályos:

2021. 06. 09.

 

Jogszabály:

20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet

a 2021/2022. tanév rendjéről

Megjelent:

MK 2021/105. (VI. 8.)

Hatályos:

2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

21/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/105. (VI. 8.)

Hatályos:

2021. 06. 09., 2022. 02. 22.

 

Jogszabály:

22/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet

az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/105. (VI. 8.)

Hatályos:

2021. 06. 11.

 

Jogszabály:

21/2021. (VI. 8.) KKM rendelet

a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet Szlovák Köztársasággal összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/105. (VI. 8.)

Hatályos:

2021. 06. 09.

 

Jogszabály:

5/2021. (VI. 8.) PM rendelet

az adózási szempontból nem együttműködő államok listájának közzétételéről szóló 19/2020. (XII. 30.) PM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/105. (VI. 8.)

Hatályos:

2021. 06. 09.

 

Jogszabály:

295/2021. (VI. 8.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/105. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1360/2021. (VI. 8.) Korm. határozat

a Nemzet Sportolóinak javaslata alapján a Nemzet Sportolója cím adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/105. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1361/2021. (VI. 8.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történt átcsoportosítás visszarendezéséről

Megjelent:

MK 2021/105. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1362/2021. (VI. 8.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/105. (VI. 8.)

Hatályos:

2021. 06. 09.

 

Jogszabály:

1363/2021. (VI. 8.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/105. (VI. 8.)

Hatályos:

2021. 06. 09.

 

Jogszabály:

1364/2021. (VI. 8.) Korm. határozat

a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése kapcsán szükséges, fővárossal összefüggő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/105. (VI. 8.)

 

 

2021. VI. 7.

Jogszabály:

308/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet

az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 530/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről szóló 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/104. (VI. 7.)

Hatályos:

2021. 06. 15.

 

Jogszabály:

309/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt egy részszakma megszerzésére irányuló eltérő szabályokról

Megjelent:

MK 2021/104. (VI. 7.)

Hatályos:

2021. 06. 08., 2021. 06. 22.

 

Jogszabály:

310/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet

az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatásáról

Megjelent:

MK 2021/104. (VI. 7.)

Hatályos:

2021. 06. 08., 2021. 06. 22.

 

Jogszabály:

311/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet

a komplex felzárkózási képzésekről

Megjelent:

MK 2021/104. (VI. 7.)

Hatályos:

2021. 06. 08., 2021. 07. 01., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

312/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet

a hulladékgazdálkodással kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/104. (VI. 7.)

Hatályos:

2021. 06. 22., 2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

24/2021. (VI. 7.) ITM rendelet

a Nemzeti Akkreditáló Hatóság eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 45/2015. (XII. 30.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/104. (VI. 7.)

Hatályos:

2021. 07. 08.

 

Jogszabály:

1355/2021. (VI. 7.) Korm. határozat

a Zöld-foki Köztársaság részére COVID-19 vakcina adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/104. (VI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1356/2021. (VI. 7.) Korm. határozat

a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 109. ülésszakán való magyar részvételről

Megjelent:

MK 2021/104. (VI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1357/2021. (VI. 7.) Korm. határozat

a Visegrádi Együttműködés 2021-2022. évi magyar elnökségének lebonyolításáról

Megjelent:

MK 2021/104. (VI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1358/2021. (VI. 7.) Korm. határozat

a komplex felzárkózási képzések szolgáltatási programjának vizsgálatához szükséges feltételek biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/104. (VI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1359/2021. (VI. 7.) Korm. határozat

egyes szennyvíz-elvezetési és -tisztítási agglomerációk fejlesztési igényeinek finanszírozhatóságáról

Megjelent:

MK 2021/104. (VI. 7.)

 

 

2021. VI. 5.

Jogszabály:

307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2021/103. (VI. 5.)

Hatályos:

2021. 06. 15., 2021. 06. 29.

 

Jogszabály:

20/2021. (VI. 5.) KKM rendelet

a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet Ciprusi Köztársasággal összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/103. (VI. 5.)

Hatályos:

2021. 06. 06.

 

Jogszabály:

1354/2021. (VI. 5.) Korm. határozat

az állami vezetői mulasztások, illetve az állam nevében elkövetett jogsértések áldozatait megillető kártérítésekről szóló 33/2010. (VI. 11.) OGY határozat végrehajtása érdekében szükséges további intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/103. (VI. 5.)

Hatályos:

2021. 06. 06.

 

2021. VI. 4.

Jogszabály:

3/2021. (VI. 4.) ME utasítás

miniszterelnöki biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/29. (VI. 4.)

Hatályos:

2021. 06. 05.

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/29. (VI. 4.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Nemzeti Mozgalom

2020. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/29. (VI. 4.)

 

 

Jogszabály:

Platón Párt

2017-2020. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/29. (VI. 4.)

 

 

2021. VI. 3.

Jogszabály:

2021. évi LXI. törvény

a szakosított intézmények kiváltságairól és mentességeiről szóló egyezmény és Függelékei egységes szerkezetű kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2021/102. (VI. 3.)

Hatályos:

2021. 06. 04.

 

Jogszabály:

2021. évi LXII. törvény

a szülői felelősséget érintő nemzetközi igazságügyi együttműködésről

Megjelent:

MK 2021/102. (VI. 3.)

Hatályos:

2022. 08. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi LXIII. törvény

a fővárosi és megyei kormányhivatalok elektronikus ügyintézésével, valamint a kormányhivatali adatszolgáltatással összefüggő egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2021/102. (VI. 3.)

Hatályos:

2021. 09. 01., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi LXIV. törvény

a szerkezetátalakításról és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról

Megjelent:

MK 2021/102. (VI. 3.)

Hatályos:

2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi LXV. törvény

a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2021/102. (VI. 3.)

Hatályos:

2021. 06. 04.

 

Jogszabály:

306/2021. (VI. 3.) Korm. rendelet

az Európai Unió saját forrásaival kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében részt vevő intézmények feladat- és hatásköréről, valamint a kapcsolódó eljárásrendről

Megjelent:

MK 2021/102. (VI. 3.)

Hatályos:

2021. 06. 04.

 

Jogszabály:

13/2021. (VI. 3.) MNB rendelet

a "XXXII. Nyári Olimpiai és XVI. Nyári Paralimpiai Játékok" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2021/102. (VI. 3.)

Hatályos:

2021. 06. 04.

 

Jogszabály:

14/2021. (VI. 3.) MNB rendelet

a "XXXII. Nyári Olimpiai és XVI. Nyári Paralimpiai Játékok" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2021/102. (VI. 3.)

Hatályos:

2021. 06. 04.

 

Jogszabály:

7/2021. (VI. 3.) NVTNM rendelet

az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/102. (VI. 3.)

Hatályos:

2021. 06. 04., 2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

22/2021. (VI. 3.) AM rendelet

az egyes borászati támogatási tárgyú rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/102. (VI. 3.)

Hatályos:

2021. 06. 06.

 

Jogszabály:

1348/2021. (VI. 3.) Korm. határozat

a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 felülvizsgálatáról

Megjelent:

MK 2021/102. (VI. 3.)

 

 

Jogszabály:

1349/2021. (VI. 3.) Korm. határozat

a 2022. évi Giro dÆItalia kerékpáros körverseny lehetséges budapesti rajtja és első három szakasza magyarországi megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/102. (VI. 3.)

 

 

Jogszabály:

1350/2021. (VI. 3.) Korm. határozat

a 2022. évi Giro dÆItalia kerékpáros körverseny lehetséges budapesti rajtja és első három szakasza magyarországi megrendezése érdekében szükséges szervező bizottság létrehozásáról

Megjelent:

MK 2021/102. (VI. 3.)

Hatályos:

2021. 06. 04.

 

Jogszabály:

1351/2021. (VI. 3.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat- átcsoportosításról, valamint kormányhatározat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/102. (VI. 3.)

 

 

Jogszabály:

1352/2021. (VI. 3.) Korm. határozat

a Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány részére történő alapítói adomány adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/102. (VI. 3.)

 

 

Jogszabály:

1353/2021. (VI. 3.) Korm. határozat

a Makovecz Campus Alapítvány létrehozásáról

Megjelent:

MK 2021/102. (VI. 3.)

 

 

Jogszabály:

32/2021. (VI. 3.) BVOP utasítás

az Egységes Digitális Rádiórendszer alkalmazásáról szóló 18/2019. (XII. 13.) BVOP utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/28. (VI. 3.)

Hatályos:

2021. 06. 04.

 

Jogszabály:

33/2021. (VI. 3.) BVOP utasítás

a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága eszközeinek és forrásainak leltározásáról és leltárkészítésről szóló 28/2020. (VII. 10.) BVOP utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/28. (VI. 3.)

Hatályos:

2021. 06. 04.

 

Jogszabály:

8/2021. (VI. 3.) GVH utasítás

a gépjárművek igénybevételének és használatának rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/28. (VI. 3.)

Hatályos:

2021. 06. 05.

 

Jogszabály:

14/2021. (VI. 3.) ORFK utasítás

a lakáscélú munkáltatói kölcsön folyósításának szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/28. (VI. 3.)

Hatályos:

2021. 06. 04.

 

Jogszabály:

40/2021. (VI. 3.) KKM közlemény

az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről és a 2014/335/EU, Euratom határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2020. december 14-i (EU, Euratom) 2020/2053 tanácsi határozat kihirdetéséről szóló 2021. évi XLV. törvény 2. §-a, 3. §-a, 7. §-a és 1. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/28. (VI. 3.)

 

 

Jogszabály:

Miniszterelnök általános helyettesének közleménye

a Pro Cultura Minoritatum Hungariae díj 2021. évi díjazottjairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/28. (VI. 3.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/28. (VI. 3.)

 

 

Jogszabály:

Barankovics István Alapítvány

2020. évi beszámolója

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/28. (VI. 3.)

 

 

Jogszabály:

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány

2020. évi beszámolója

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/28. (VI. 3.)

 

 

Jogszabály:

Táncsics Mihály Alapítvány

2020. évi beszámolója

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/28. (VI. 3.)

 

 

Jogszabály:

Új Köztársaságért Alapítvány

2020. évi beszámolója

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/28. (VI. 3.)

 

 

Jogszabály:

Haza Pártja

2020. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/28. (VI. 3.)

 

 

2021. VI. 2.

Jogszabály:

304/2021. (VI. 2.) Korm. rendelet

a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/101. (VI. 2.)

Hatályos:

2021. 06. 03.

 

Jogszabály:

305/2021. (VI. 2.) Korm. rendelet

a sportakadémiákról szóló 303/2019. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/101. (VI. 2.)

Hatályos:

2021. 06. 03.

 

Jogszabály:

3/2021. (VI. 2.) MK rendelet

a kormányzati informatikai beszerzéssel érintett alkalmazások, informatikai eszközök és szoftverek köréről szóló 2/2019. (VII. 12.) MK rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/101. (VI. 2.)

Hatályos:

2021. 06. 03.

 

Jogszabály:

19/2021. (VI. 2.) EMMI rendelet

az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/101. (VI. 2.)

Hatályos:

2021. 06. 03.

 

Jogszabály:

280/2021. (VI. 2.) KE határozat

a Magyar Honvédség parancsnoka beosztásba történő kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/101. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

281/2021. (VI. 2.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/101. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

282/2021. (VI. 2.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/101. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

283/2021. (VI. 2.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/101. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

284/2021. (VI. 2.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/101. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

285/2021. (VI. 2.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/101. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

286/2021. (VI. 2.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/101. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

287/2021. (VI. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/101. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

288/2021. (VI. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/101. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

289/2021. (VI. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/101. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

290/2021. (VI. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/101. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

291/2021. (VI. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/101. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

292/2021. (VI. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/101. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

293/2021. (VI. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/101. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

294/2021. (VI. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/101. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

1343/2021. (VI. 2.) Korm. határozat

az (EU) 2018/844 számú irányelve alapján a 2021-2027 közötti kohéziós célú támogatások kifizetését lehetővé tevő feljogosító feltételek teljesítése céljából szükséges Hosszú Távú Felújítási Stratégia elfogadásáról

Megjelent:

MK 2021/101. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

1344/2021. (VI. 2.) Korm. határozat

a közbiztonság erősítése érdekében meghatározott egyes feladatok megvalósításához szükséges költségvetési források biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/101. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

1345/2021. (VI. 2.) Korm. határozat

lélegeztetőgépeknek a NATO járványügyi célalapja számára történő adományozásáról és Moldovába, valamint Tunéziába történő szállításáról

Megjelent:

MK 2021/101. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

1346/2021. (VI. 2.) Korm. határozat

a Magyarországi Református Egyház Országos Óvoda Programjának kiegészítő támogatásáról

Megjelent:

MK 2021/101. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

1347/2021. (VI. 2.) Korm. határozat

a GINOP-7.1.1-15-2016-00009 azonosító számú ("Az egri vár és erődrendszer turisztikai célú fejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2021/101. (VI. 2.)

 

 

2021. VI. 1.

Jogszabály:

299/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet

az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságról

Megjelent:

MK 2021/100. (VI. 1.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

300/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között, a földgáz Magyar Köztársaság területén történő tranzitszállítását szolgáló gázvezeték megépítésével kapcsolatos együttműködésről 2008. február 28. napján aláírt Megállapodás megszüntetéséről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2021/100. (VI. 1.)

Hatályos:

2021. 06. 02. - kivétellel.

 

Jogszabály:

301/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet

az egyes egyszer használatos, valamint egyes egyéb műanyagtermékek forgalomba hozatalának korlátozásáról

Megjelent:

MK 2021/100. (VI. 1.)

Hatályos:

2021. 07. 01., 2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

302/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet

az országhatárt átlépő hulladékszállításról szóló 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/100. (VI. 1.)

Hatályos:

2021. 06. 06.

 

Jogszabály:

303/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/100. (VI. 1.)

Hatályos:

2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

23/2021. (VI. 1.) ITM rendelet

a 2022. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

Megjelent:

MK 2021/100. (VI. 1.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5010/2021/4. határozata

A közterület-használati jogviszony hatósági jogviszony, azt az önkormányzat nem rendezheti polgári jogi jogviszonyként. A hatósági szerződés közigazgatási szerződés. A hatósági szerződés megkötése nem változtat a felek közötti jogviszony jellegén, azt nem teszi magánjogi jogviszonnyá. A hatósági szerződést az ügyféllel a hatóságnak és nem a tulajdonosnak kell megkötnie. Ezért kizárt, hogy az önkormányzat mint tulajdonos - ebben a minőségében - a hatósági feladat ellátására megbízottat vegyen igénybe.

Megjelent:

MK 2021/100. (VI. 1.)

 

 

Jogszabály:

275/2021. (VI. 1.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2021/100. (VI. 1.)

 

 

Jogszabály:

276/2021. (VI. 1.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2021/100. (VI. 1.)

 

 

Jogszabály:

277/2021. (VI. 1.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/100. (VI. 1.)

 

 

Jogszabály:

278/2021. (VI. 1.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/100. (VI. 1.)

 

 

Jogszabály:

279/2021. (VI. 1.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/100. (VI. 1.)

 

 

Jogszabály:

1336/2021. (VI. 1.) Korm. határozat

COVID-19 vakcina kölcsönös biztosításáról a Szlovén Köztársasággal

Megjelent:

MK 2021/100. (VI. 1.)

 

 

Jogszabály:

1337/2021. (VI. 1.) Korm. határozat

az építésgazdaság hatékonyságjavítását, teljesítménynövelését és az épített környezet fenntartható fejlesztését célzó középtávú stratégiáról és intézkedési tervről

Megjelent:

MK 2021/100. (VI. 1.)

 

 

Jogszabály:

1338/2021. (VI. 1.) Korm. határozat

a nemzetiségi névnek a magánútlevélen történő feltüntetéséhez szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/100. (VI. 1.)

 

 

Jogszabály:

1339/2021. (VI. 1.) Korm. határozat

az új rendszámtáblák bevezetéséhez szükséges egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/100. (VI. 1.)

 

 

Jogszabály:

1340/2021. (VI. 1.) Korm. határozat

a Magyar Államkincstár központi székháza földszinti pénztártermének helyreállításáról

Megjelent:

MK 2021/100. (VI. 1.)

 

 

Jogszabály:

1341/2021. (VI. 1.) Korm. határozat

az IKARUS Atlétikai Centrum területén futófolyosó és edzőcsarnok beruházás előkészítésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2021/100. (VI. 1.)

 

 

Jogszabály:

1342/2021. (VI. 1.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében Békéscsaba komplex energetikai programja megvalósításának támogatásáról szóló 1779/2019. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/100. (VI. 1.)

 

 

Jogszabály:

28/2021. (VI. 1.) ME határozat

főiskolai rektor megbízásáról

Megjelent:

MK 2021/100. (VI. 1.)

 

 

Jogszabály:

29/2021. (VI. 1.) ME határozat

állami felsőoktatási intézmény kancellárjának megbízásáról

Megjelent:

MK 2021/100. (VI. 1.)

 

 

2021. V. 31.

Jogszabály:

289/2021. (V. 31.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

Hatályos:

2021. 06. 01.

 

Jogszabály:

290/2021. (V. 31.) Korm. rendelet

a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a kistelepülési üzletek támogatásáról szóló 62/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

Hatályos:

2021. 06. 01.

 

Jogszabály:

291/2021. (V. 31.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya közötti, az interregionális együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

Hatályos:

2021. 06. 01. - kivétellel.

 

Jogszabály:

292/2021. (V. 31.) Korm. rendelet

az ÉMÁSZ Hálózati Korlátolt Felelősségű Társaság 100%-os üzletrészének az MVM Energetika Zártkörűen Működő Részvénytársaság általi megvásárlása nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

Hatályos:

2021. 06. 01.

 

Jogszabály:

293/2021. (V. 31.) Korm. rendelet

a Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft. 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaság által ellátott feladatok központi költségvetési szerv általi átvételéről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

Hatályos:

2021. 06. 03.

 

Jogszabály:

294/2021. (V. 31.) Korm. rendelet

a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

Hatályos:

2021. 06. 01.

 

Jogszabály:

295/2021. (V. 31.) Korm. rendelet

a paksi Integrált Központ létrehozását célzó beruházás, valamint a kapcsolódó bontási és kármentesítési munkák előkészítésével és megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 545/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

Hatályos:

2021. 06. 01.

 

Jogszabály:

296/2021. (V. 31.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

Hatályos:

2021. 06. 01.

 

Jogszabály:

297/2021. (V. 31.) Korm. rendelet

a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

Hatályos:

2021. 05. 31. 23 órától, 2022. 01. 01., 2022. 07. 08.

 

Jogszabály:

298/2021. (V. 31.) Korm. rendelet

az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

Hatályos:

az Európai Bizottságnak az "Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából" című közleményénén alapuló, az állami sport célú támogatások tárgykörében benyújtott magyar bejelentésre vonatkozó jóváhagyó határozata meghozatalának napját követő naptól.

 

Jogszabály:

6/2021. (V. 31.) MvM rendelet

az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

Hatályos:

2021. 06. 01.

 

Jogszabály:

7/2021. (V. 31.) MvM rendelet

a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

Hatályos:

2021. 06. 01.

 

Jogszabály:

8/2021. (V. 31.) MvM rendelet

a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 25/2015. (IV. 30.) MvM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

Hatályos:

2021. 06. 01.

 

Jogszabály:

18/2021. (V. 31.) KKM rendelet

a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet Moldovai Köztársasággal összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

Hatályos:

2021. 06. 01.

 

Jogszabály:

19/2021. (V. 31.) KKM rendelet

az Információs Hivatal alkalmazottainak lakáscélú munkáltatói kölcsönéről szóló 36/2015. (VII. 22.) MvM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

Hatályos:

2021. 06. 01.

 

Jogszabály:

273/2021. (V. 31.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

274/2021. (V. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

1317/2021. (V. 31.) Korm. határozat

a nemzeti kulturális műszaki és közlekedési örökség megmentéséről

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

1318/2021. (V. 31.) Korm. határozat

a Magyar Falu Program keretében a kistelepülési üzletek támogatásának 2021. és 2022. évi végrehajtásához, valamint a Falusi Civil Alap 2021. évi végrehajtásához kapcsolódó lebonyolítói díj biztosítása érdekében szükséges előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

1319/2021. (V. 31.) Korm. határozat

a Magyar Kultúráért Alapítvány létrehozásáról és a részére történő vagyonjuttatásról

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

1320/2021. (V. 31.) Korm. határozat

az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével összefüggő intézkedésekről szóló 1468/2020. (VIII. 5.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

1321/2021. (V. 31.) Korm. határozat

a Közszolgálati Személyügyi Szolgáltatási Keretrendszerhez szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

1322/2021. (V. 31.) Korm. határozat

a XV. Pénzügyminisztérium fejezet és a XI. Miniszterelnökség fejezet, valamint a XII. Agrárminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

1323/2021. (V. 31.) Korm. határozat

a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben 2021. évben szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

1324/2021. (V. 31.) Korm. határozat

a Budapesti Gazdasági Egyetem Központi Könyvtár és Hallgatói Központ fejlesztéséről

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

1325/2021. (V. 31.) Korm. határozat

az Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő Kútvölgyi Tömb teljes homlokzati korszerűsítésének megvalósításával kapcsolatos egyes döntések meghozataláról

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

1326/2021. (V. 31.) Korm. határozat

a Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó kórházfejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

1327/2021. (V. 31.) Korm. határozat

a Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft. 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaság által ellátott feladatok központi költségvetési szerv általi átvételéről

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

1328/2021. (V. 31.) Korm. határozat

a debreceni Német Általános Iskola és Gimnázium épületének felújításáról

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

1329/2021. (V. 31.) Korm. határozat

a geszti Tisza-kastély rekonstrukciójának megvalósulásáról

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

1330/2021. (V. 31.) Korm. határozat

a Málenkij Robot Emlékhely, a Kubinyi Ferenc Múzeum és a Központi Bányászati Múzeum működéséhez szükséges többletforrás biztosításáról szóló 1925/2020. (XII. 17.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

1331/2021. (V. 31.) Korm. határozat

az egyes fővárosi kulturális színterek és ingatlanok magyar állam általi megvásárlásához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1149/2020. (IV. 10.) Korm. határozat, valamint a Thália Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatellátásához szükséges további ingatlanok magyar állam általi megvásárlásához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1433/2020. (VII. 23.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

1332/2021. (V. 31.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében finanszírozott EFOP-2.4.1-16-2017-00084 azonosító számú ("Élethelyzetek javítása komplex programmal Kőkúton" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

1333/2021. (V. 31.) Korm. határozat

az EFOP-4.1.2-17-2017-00096 azonosító számú ("Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése" című) projekt összköltségének növeléséről

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

1334/2021. (V. 31.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.3-17-2017-00025 azonosító számú ("Tolna ISZI Csilla von Boeselager Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye korszerűsítése, bővítése" című) projekt összköltségének növeléséről

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

1335/2021. (V. 31.) Korm. határozat

a Vidékfejlesztési Program VP5-8.5.1-17 kódszámú "Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások" című gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítására irányuló felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

9/2021. (V. 31.) MvM utasítás

az épített környezet értéktárról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/27. (V. 31.)

Hatályos:

2021. 06. 01.

 

Jogszabály:

7/2021. (V. 31.) AM utasítás

a XII. Agrárminisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti és központi kezelésű, valamint a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezethez tartozó egyes fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos gazdálkodásról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/27. (V. 31.)

Hatályos:

2021. 06. 01., 2021. 06. 08.

 

Jogszabály:

8/2021. (V. 31.) BM utasítás

az európai uniós és nemzetközi forrásból megvalósuló projektek nyomonkövetéséről, valamint a közvetlen irányítású európai uniós programok végrehajtásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/27. (V. 31.)

Hatályos:

2021. 06. 01.

 

Jogszabály:

31/2021. (V. 31.) BVOP utasítás

a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekményt elkövetők visszaesési valószínűségének csökkentésére irányuló feladatok végrehajtásáról szóló 71/2020. (XII. 18.) BVOP utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/27. (V. 31.)

Hatályos:

2021. 06. 01.

 

Jogszabály:

7/2021. (V. 31.) GVH utasítás

a Gazdasági Versenyhivatal eljárásai során alkalmazandó belső ügyintézési rendről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/27. (V. 31.)

Hatályos:

2021. 06. 01.

 

Jogszabály:

7/2021. (V. 31.) LÜ utasítás

az előkészítő eljárással, a nyomozás felügyeletével és irányításával, valamint a befejező intézkedésekkel kapcsolatos ügyészi feladatokról szóló 9/2018. (VI. 29.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/27. (V. 31.)

Hatályos:

2021. 06. 08.

 

Jogszabály:

3/2021. (V. 31.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap gazdálkodási szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/27. (V. 31.)

Hatályos:

2021. 06. 01.

 

Jogszabály:

Miniszterelnökséget vezető miniszter közleménye

a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram külföldi programszakaszára eső ösztöndíj összegéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/27. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

BM közlemény

a Rendészeti Szakvizsga Vizsgabizottsági Névjegyzékéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/27. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/27. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

ITM közlemény

Innovációs és Technológiai Minisztérium elismerési hírei

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/27. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság végzése

az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság alapítására vonatkozó kérelem közzétételéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/27. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/27. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Demokratikus Koalíció

2020. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/27. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Jobbik Magyarországért Mozgalom

2019. évi módosított pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/27. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Jobbik Magyarországért Mozgalom

2020. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/27. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Kereszténydemokrata Néppárt

2020. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/27. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Le Az Adók 75%-ával Párt

2019. és 2020. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/27. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

LMP - Magyarország Zöld Pártja

2020. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/27. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Demokráciáért és Hazáért Párt

2020. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/27. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Kétfarkú Kutya Párt

2020. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/27. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Környezetvédők Pártja

2020. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/27. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Liberális Párt - Liberálisok

2020. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/27. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Szocialista Párt

2020. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/27. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Szociális Párt

2020. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/27. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Vállalkozók és Munkaadók Pártja

2020. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/27. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Mi Hazánk Mozgalom

2020. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/27. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Momentum Mozgalom

2020. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/27. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Szolidaritás

2020. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/27. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Nyugdíjasok Pártja 50+

2020. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/27. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Összefogás a Civilekért Párt

2020. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/27. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Párbeszéd Magyarországért Párt

2020. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/27. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Új Magyar Front Mozgalom Párt

2020. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/27. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Zöldek, a Normális Emberek Pártja

2020. évi pénzügy kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/27. (V. 31.)

 

 

2021. V. 28.

Jogszabály:

2021. évi LVIII. törvény

a fedezett kötvények szabályozásával összefüggő, valamint egyéb, a pénzügyi közvetítőrendszert érintő jogharmonizációs célú törvénymódosításokról

Megjelent:

MK 2021/98. (V. 28.)

Hatályos:

2021. 08. 02., 2021. 11. 10., 2022. 01. 01., 2022. 01. 15., 2022. 02. 28., 2022. 04. 11., 2022. 07. 01., 2022. 07. 08., 2022. 08. 12.

 

Jogszabály:

2021. évi LIX. törvény

egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2021/98. (V. 28.)

Hatályos:

2021. 06. 13., 2021. 06. 28., 2021. 07. 01., 2021. 10. 19., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi LX. törvény

egyes agrártárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2021/98. (V. 28.)

Hatályos:

2021. 06. 05., 2021. 07. 01., 2021. 08. 01., 2022. 01. 01., 2022. 08. 01., 2023. 01. 01., 2026. 01. 01.

 

Jogszabály:

288/2021. (V. 28.) Korm. rendelet

egyes labdarúgó mérkőzések megrendezésére vonatkozó eltérő szabályokról

Megjelent:

MK 2021/98. (V. 28.)

Hatályos:

2021. 05. 29., 2021. 06. 12.

 

Jogszabály:

5/2021. (V. 28.) MvM rendelet

az UEFA EURO 2020 labdarúgó Európa-bajnokság hivatalos szurkolói zónájának kijelöléséről

Megjelent:

MK 2021/98. (V. 28.)

Hatályos:

2021. 05. 29.

 

Jogszabály:

269/2021. (V. 28.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/98. (V. 28.)

 

 

Jogszabály:

270/2021. (V. 28.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/98. (V. 28.)

 

 

Jogszabály:

271/2021. (V. 28.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/98. (V. 28.)

 

 

Jogszabály:

272/2021. (V. 28.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/98. (V. 28.)

 

 

Jogszabály:

1315/2021. (V. 28.) Korm. határozat

kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2021/98. (V. 28.)

Hatályos:

2021. 06. 01.

 

Jogszabály:

1316/2021. (V. 28.) Korm. határozat

a felsőoktatási PPP konstrukcióban megvalósult projektek kiváltásához kapcsolódó forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/98. (V. 28.)

 

 

Jogszabály:

Helyesbítés

a Magyar Közlöny 2021/98. számában

Megjelent:

MK 2021/98. (V. 28.)

 

 

2021. V. 27.

Jogszabály:

2021. évi XLIV. törvény

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 05. 28., 2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi XLV. törvény

az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről és a 2014/335/EU, Euratom határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2020. december 14-i (EU, Euratom) 2020/2053 tanácsi határozat kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 05. 28. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2021. évi XLVI. törvény

a Magyarország Kormánya és a Kirgiz Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 05. 28. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2021. évi XLVII. törvény

a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a Mátészalka - Csenger (H) és Oar (Óvári) - Satu Mare (Szatmárnémeti) (RO) közötti gyorsforgalmi úti kapcsolat létesítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 05. 28. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2021. évi XLVIII. törvény

a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítványról

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 05. 28., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi XLIX. törvény

a közélet befolyásolására alkalmas tevékenységet végző civil szervezetek átláthatóságáról

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi L. törvény

az egyes hatósági eljárásokat érintő egyszerűsítések érdekében szükséges törvénymódosításokról

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 06. 04., 2021. 07. 01., 2021. 09. 11., 2022. 01. 01., 2022. 07. 01., 2023. 01. 01., 2023. 06. 25.

 

Jogszabály:

2021. évi LI. törvény

egyes törvényeknek a kézbesítéssel és az igazságügyi ágazati szabályozással összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 05. 28., 2021. 07. 01., 2021. 08. 01., 2022. 01. 01., 2022. 05. 28., 2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi LII. törvény

egyes köznevelést érintő törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 05. 28., 2021. 07. 01., 2021. 09. 01., 2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi LIII. törvény

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 05. 28., 2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi LIV. törvény

az Európai Unió Bírósága C-66/18. számú ügyben hozott ítéletének végrehajtása érdekében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 06. 04.

 

Jogszabály:

2021. évi LV. törvény

egyes törvényeknek a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló irányelvvel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi LVI. törvény

a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény és a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi LVII. törvény

a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény és a Nemzeti Kulturális Tanácsról, a kultúrstratégiai intézményekről, valamint egyes kulturális vonatkozású törvények módosításáról szóló 2019. évi CXXIV. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 05. 28., 2021. 08. 01.

 

Jogszabály:

283/2021. (V. 27.) Korm. rendelet

a gyermeknapi rendezvényekről

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 05. 28.

 

Jogszabály:

284/2021. (V. 27.) Korm. rendelet

a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 05. 28.

 

Jogszabály:

285/2021. (V. 27.) Korm. rendelet

egyes veszélyhelyzeti kormányrendeleteknek a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény módosításával összefüggő deregulációjáról

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 05. 28.

 

Jogszabály:

286/2021. (V. 27.) Korm. rendelet

az egyes közigazgatási hatósági eljárásokkal összefüggő szabályok megállapításáról

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 05. 28., 2021. 06. 11.

 

Jogszabály:

287/2021. (V. 27.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeletek Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból való kilépése miatt szükséges módosításáról

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 05. 28.

 

Jogszabály:

13/2021. (V. 27.) BM rendelet

egyes bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatásokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 07. 26.

 

Jogszabály:

18/2021. (V. 27.) AB határozat

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 94. § (3) és (4) bekezdéseinek együttes alkalmazásával kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség, valamint az Alaptörvény XVII. cikk (3) és (4) bekezdéséből fakadó alkotmányos követelmény megállapításáról

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

 

 

Jogszabály:

19/2021. (V. 27.) AB határozat

a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 590. § (5) bekezdésével kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

 

 

Jogszabály:

20/2021. (V. 27.) AB határozat

Újszentiván Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 17/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésének "a II. körzetben: 240,- Ft/m2" szövegrésze megsemmisítéséről és alkalmazási tilalmának elrendeléséről

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

 

 

Jogszabály:

1313/2021. (V. 27.) Korm. határozat

COVID-19 vakcina kölcsönös biztosításáról a Cseh Köztársasággal

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

 

 

Jogszabály:

1314/2021. (V. 27.) Korm. határozat

a Zalaegerszeg külterületén található északi ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztés és közműcsatlakozások megvalósításához szükséges intézkedésekről, valamint a beruházás központi költségvetésből történő támogatásáról

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

 

 

Jogszabály:

27/2021. (V. 27.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

 

 

2021. V. 26.

Jogszabály:

21/2021. (V. 26.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (III. 5.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/26. (V. 26.)

Hatályos:

2021. 06. 01.

 

Jogszabály:

22/2021. (V. 26.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium felsőszintű vezetői és munkaértekezleteinek rendjéről szóló 21/2019. (III. 20.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/26. (V. 26.)

Hatályos:

2021. 05. 27.

 

Jogszabály:

23/2021. (V. 26.) HM utasítás

a csapathagyománnyal összefüggő egyes feladatokról és a Honvédelmi Minisztérium csapatkarjelzésének rendszeresítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/26. (V. 26.)

Hatályos:

2021. 06. 03.

 

Jogszabály:

Pályázati felhívás

Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság nyilvános pályázati felhívása a Budapest I. kerület, belterület 6452/1. hrsz. alatti Budavári Királyi Palota déli összekötő E és F épületszárnyak között elhelyezkedő épület földszinti területén és a Savoyai teraszon található Hauszmann pavilonban kialakítandó büfé/kávézó üzemeltetésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/26. (V. 26.)

 

 

Jogszabály:

274/2021. (V. 26.) Korm. rendelet

a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről szóló 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/96. (V. 26.)

Hatályos:

2021. 05. 27.

 

Jogszabály:

275/2021. (V. 26.) Korm. rendelet

az egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 709/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/96. (V. 26.)

Hatályos:

2021. 05. 27.

 

Jogszabály:

276/2021. (V. 26.) Korm. rendelet

egyes rendészeti tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/96. (V. 26.)

Hatályos:

2021. 06. 03., 2021. 06. 25.

 

Jogszabály:

277/2021. (V. 26.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/96. (V. 26.)

Hatályos:

2021. 05. 27., 2022. 01. 01., 2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

278/2021. (V. 26.) Korm. rendelet

egyes turisztikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/96. (V. 26.)

Hatályos:

2021. 06. 10.

 

Jogszabály:

279/2021. (V. 26.) Korm. rendelet

egyes koncessziós tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/96. (V. 26.)

Hatályos:

2021. 05. 27.

 

Jogszabály:

280/2021. (V. 26.) Korm. rendelet

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/96. (V. 26.)

Hatályos:

2021. 06. 01.

 

Jogszabály:

281/2021. (V. 26.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/96. (V. 26.)

Hatályos:

2021. 05. 27.

 

Jogszabály:

282/2021. (V. 26.) Korm. rendelet

az újfehértói sportcentrum beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 32/2016. (II. 25.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/96. (V. 26.)

Hatályos:

2021. 05. 27.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5008/2021/4. határozata

Az Ákr. 44. §-a szerinti hiánypótlásra felhívás kötelezettségétől eltérni - bármilyen irányban - csak törvényben vagy kormányrendeletben lehet. Az önkormányzat képviselő-testülete a településképi rendeletében nem rendelkezhet jogszerűen a hiánypótlási felhívás mellőzéséről hiányos tartalmú bejelentések esetén. A jogszerű hallgatás intézményének rendeltetése nem az Ákr. 44. §-ától való eltérés, hanem az ügyfelet a közigazgatási eljárásban megillető jogok védelme.

Megjelent:

MK 2021/96. (V. 26.)

 

 

Jogszabály:

262/2021. (V. 26.) KE határozat

a Magyar Honvédség parancsnoka beosztásból történő felmentésről

Megjelent:

MK 2021/96. (V. 26.)

 

 

Jogszabály:

263/2021. (V. 26.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/96. (V. 26.)

 

 

Jogszabály:

264/2021. (V. 26.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/96. (V. 26.)

 

 

Jogszabály:

265/2021. (V. 26.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/96. (V. 26.)

 

 

Jogszabály:

266/2021. (V. 26.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/96. (V. 26.)

 

 

Jogszabály:

267/2021. (V. 26.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/96. (V. 26.)

 

 

Jogszabály:

268/2021. (V. 26.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/96. (V. 26.)

 

 

Jogszabály:

1306/2021. (V. 26.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem jogcím 2021. évi előirányzatának megemeléséről

Megjelent:

MK 2021/96. (V. 26.)

 

 

Jogszabály:

1307/2021. (V. 26.) Korm. határozat

a határon átnyúló, valamint a transznacionális együttműködési programok 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó forrásallokációjáról

Megjelent:

MK 2021/96. (V. 26.)

 

 

Jogszabály:

1308/2021. (V. 26.) Korm. határozat

a fogyatékossággal élő személyek számára az önálló és méltóságteljes élet feltételeinek biztosítását célzó egyes intézkedésekről szóló 1695/2020. (X. 27.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/96. (V. 26.)

 

 

Jogszabály:

1309/2021. (V. 26.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében finanszírozott, TOP-1.4.1-16-BO1-2017-00014 azonosító számú, "Bölcsőde kialakítása és konyha felújítása Tokaj Városában" című projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2021/96. (V. 26.)

 

 

Jogszabály:

1310/2021. (V. 26.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/96. (V. 26.)

Hatályos:

2021. 05. 27.

 

Jogszabály:

1311/2021. (V. 26.) Korm. határozat

az újfehértói sportcentrum megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/96. (V. 26.)

 

 

Jogszabály:

1312/2021. (V. 26.) Korm. határozat

az Európa Tanács kulturális örökséggel kapcsolatos bűncselekményekről szóló, Nikóziában, 2017. május 19-én kelt egyezménye szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/96. (V. 26.)

 

 

2021. V. 22.

Jogszabály:

273/2021. (V. 22.) Korm. rendelet

a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/95. (V. 22.)

Hatályos:

2021. 05. 22. 22 órától.

 

Jogszabály:

17/2021. (V. 22.) KKM rendelet

a védettségi igazolások egyoldalú elismeréséről

Megjelent:

MK 2021/95. (V. 22.)

Hatályos:

2021. 05. 22. 22 órától.

 

Jogszabály:

4/2021. (V. 22.) BM határozat

a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának ötödik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet hatálybalépéséről

Megjelent:

MK 2021/95. (V. 22.)

 

 

2021. V. 21.

Jogszabály:

2021. évi XL. törvény

a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

2021. 05. 22.

 

Jogszabály:

2021. évi XLI. törvény

az Unió területére belépő, illetve az Unió területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről és az 1889/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2018/1672 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

2021. 06. 06.

 

Jogszabály:

2021. évi XLII. törvény

az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény módosításának kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

2021. 05. 25.

 

Jogszabály:

2021. évi XLIII. törvény

a pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megteremtéséről és működtetéséről

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

2021. 05. 22., 2021. 06. 01., 2021. 09. 01., 2021. 10. 01., 2022. 02. 01., 2022. 07. 01., 2023. 02. 01.

 

Jogszabály:

264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának ötödik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

az ötmilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történővédőoltás első dózisa beadásának napját követő naptól, 2021. 06. 14.

 

Jogszabály:

265/2021. (V. 21.) Korm. rendelet

a határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról szóló 407/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

2021. 05. 22.

 

Jogszabály:

266/2021. (V. 21.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a védőoltást igazoló applikáció veszélyhelyzet idején történő használatával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

2021. 05. 22.

 

Jogszabály:

267/2021. (V. 21.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

2021. 05. 22.

 

Jogszabály:

268/2021. (V. 21.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről szóló 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

2021. 05. 22.

 

Jogszabály:

269/2021. (V. 21.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

2021. 05. 22.

 

Jogszabály:

270/2021. (V. 21.) Korm. rendelet

a járv