A hivatkozásokra kattintva a joganyagok közlönyállapota jelenik meg.

 

Változásmutató

Új jogszabályok

2021. X. 21.

Jogszabály:

2021. évi CIV. törvény

a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2021/194. (X. 21.)

Hatályos:

2021. 10. 29.

 

Jogszabály:

43/2021. (X. 21.) MNB rendelet

a "Cziffra György" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2021/194. (X. 21.)

Hatályos:

2021. 10. 22.

 

Jogszabály:

44/2021. (X. 21.) MNB rendelet

a "Cziffra György" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2021/194. (X. 21.)

Hatályos:

2021. 10. 22.

 

Jogszabály:

4/2021. (X. 21.) SZTFH rendelet

a játékkaszinót, kártyatermet működtetők, távszerencsejátéknak nem minősülő fogadást, távszerencsejátékot és online kaszinójátékot szervezők részére a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény végrehajtásának, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2021/194. (X. 21.)

Hatályos:

2021. 11. 01.

 

Jogszabály:

5/2021. (X. 21.) SZTFH rendelet

a felelős játékszervezés részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2021/194. (X. 21.)

Hatályos:

2021. 11. 01.

 

Jogszabály:

38/2021. (X. 21.) AM rendelet

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/194. (X. 21.)

Hatályos:

2021. 10. 22.

 

Jogszabály:

39/2021. (X. 21.) AM rendelet

a 2021. évi átmeneti nemzeti támogatás jogcímeihez kapcsolódó támogatások összegeinek megállapításáról

Megjelent:

MK 2021/194. (X. 21.)

Hatályos:

2021. 10. 22.

 

Jogszabály:

544/2021. (X. 21.) KE határozat

vezérőrnagy szolgálati jogviszonyának megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/194. (X. 21.)

 

 

Jogszabály:

545/2021. (X. 21.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/194. (X. 21.)

 

 

Jogszabály:

546/2021. (X. 21.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/194. (X. 21.)

 

 

Jogszabály:

547/2021. (X. 21.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/194. (X. 21.)

 

 

Jogszabály:

15/2021. (X. 21.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Másolatkészítési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/51. (X. 21.)

Hatályos:

2021. 10. 22.

 

Jogszabály:

16/2021. (X. 21.) MvM utasítás

a Svájci-Magyar Együttműködési Program II. időszak munkacsoportjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/51. (X. 21.)

Hatályos:

2021. 10. 22.

 

Jogszabály:

17/2021. (X. 21.) BM utasítás

a Belügyminisztérium Igazgatás Reprezentációs Szabályzatáról szóló 13/2010. (XI. 12.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/51. (X. 21.)

Hatályos:

2021. 10. 22.

 

Jogszabály:

10/2021. (X. 21.) IM utasítás

az Igazságügyi Minisztérium informatikai biztonsági szabályzatáról szóló 6/2018. (III. 26.) IM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/51. (X. 21.)

Hatályos:

2021. 10. 22.

 

Jogszabály:

24/2021. (X. 21.) ITM utasítás

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium elektronikus információbiztonsági politikájának és stratégiájának kiadásáról szóló 15/2015. (V. 11.) NFM utasítás, valamint a Svájci-Magyar Együttműködési Program II. időszak munkacsoportjáról szóló 38/2019. (X. 31.) ITM utasítás hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/51. (X. 21.)

Hatályos:

2021. 10. 22.

 

Jogszabály:

10/2021. (X. 21.) PM utasítás

a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok és egyes központi kezelésű előirányzatok szakmai kezelőinek a kijelöléséről szóló 24/2020. (XII. 30.) PM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/51. (X. 21.)

Hatályos:

2021. 10. 22.

 

Jogszabály:

12/2021. (X. 21.) LÜ utasítás

a Legfőbb Ügyészség egyes gazdálkodási szabályairól szóló 6/2010. (ÜK. 6.) LÜ utasítás, valamint az ügyészség szervezetéről és működéséről szóló 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/51. (X. 21.)

Hatályos:

2021. 10. 29.

 

Jogszabály:

BM közlemény

a tartósan vízhiányos időszak végéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/51. (X. 21.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/51. (X. 21.)

 

 

Jogszabály:

CSTNM-BM együttes közlemény

az Idősbarát Önkormányzat Díj 2021. évi nyerteseiről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/51. (X. 21.)

 

 

Jogszabály:

Heves Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/51. (X. 21.)

 

 

2021. X. 20.

Jogszabály:

588/2021. (X. 20.) Korm. rendelet

a 2021. év őszén tartott egyes rendezvényekre vonatkozó eltérő szabályokról

Megjelent:

MK 2021/193. (X. 20.)

Hatályos:

2021. 10. 21.

 

Jogszabály:

589/2021. (X. 20.) Korm. rendelet

a Tokaj-Zemplén Térség Fejlesztési Program keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/193. (X. 20.)

Hatályos:

2021. 10. 21.

 

Jogszabály:

590/2021. (X. 20.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/193. (X. 20.)

Hatályos:

2021. 10. 21.

 

Jogszabály:

591/2021. (X. 20.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/193. (X. 20.)

Hatályos:

2021. 10. 22.

 

Jogszabály:

3/2021. (X. 20.) SZTFH rendelet

a bírósági végrehajtási eljárásban felszámítandó általános költségátalány megfizetésének szabályairól

Megjelent:

MK 2021/193. (X. 20.)

Hatályos:

2021. 11. 01.

 

Jogszabály:

Köf.5019/2021/6. számú határozat

Az önkormányzatok törvény keretei között megválaszthatják a helyi közfeladatok ellátása érdekében az általuk intézményesíthető jogviszony közjogi vagy magánjogi jellegét, aminek megfelelő tartalom azonban világosan értelmezhető kell, hogy legyen. Az e követelménynek megfelelő szabályozás egyként koherens módon, akár a magánjog, akár a közjog sajátosságaira figyelemmel, szükségképpen tartalmazza a felek számára elengedhetetlen garanciákat, a jogállami követelményeknek megfelelő elégséges tartalommal.

Megjelent:

MK 2021/193. (X. 20.)

 

 

Jogszabály:

1738/2021. (X. 20.) Korm. határozat

a FINA 2027. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság lebonyolításával összefüggésben a Magyar Úszó Szövetség elhelyezéséhez szükséges további intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/193. (X. 20.)

 

 

Jogszabály:

1739/2021. (X. 20.) Korm. határozat

a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2021/193. (X. 20.)

 

 

Jogszabály:

1740/2021. (X. 20.) Korm. határozat

a XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda költségvetési fejezetet érintő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/193. (X. 20.)

 

 

Jogszabály:

1741/2021. (X. 20.) Korm. határozat

fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2021/193. (X. 20.)

 

 

Jogszabály:

1742/2021. (X. 20.) Korm. határozat

a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet infrastruktúra-fejlesztése I. ütemének megvalósításáról

Megjelent:

MK 2021/193. (X. 20.)

 

 

Jogszabály:

1743/2021. (X. 20.) Korm. határozat

az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével összefüggő intézkedésekről szóló 1468/2020. (VIII. 5.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/193. (X. 20.)

 

 

Jogszabály:

1744/2021. (X. 20.) Korm. határozat

a balassagyarmati atlétikai létesítményegyüttes beruházás megvalósításával kapcsolatos további intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/193. (X. 20.)

 

 

Jogszabály:

1745/2021. (X. 20.) Korm. határozat

a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Kiskőrösi Wattay Technikum és Kollégium új tornacsarnokának megvalósítása érdekében történő többlettámogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/193. (X. 20.)

 

 

Jogszabály:

1746/2021. (X. 20.) Korm. határozat

a pátyi sportcsarnok-beruházás megvalósításának támogatásáról

Megjelent:

MK 2021/193. (X. 20.)

 

 

Jogszabály:

1747/2021. (X. 20.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.2-17-2017-00002 azonosító számú, "KIKÖLTÖZÜNK! - Új szociális lakhatási forma a Dél-Békési településeken" című projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2021/193. (X. 20.)

 

 

Jogszabály:

1748/2021. (X. 20.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti sport együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/193. (X. 20.)

 

 

Jogszabály:

64/2021. (X. 20.) ME határozat

a Magyar-Zöld-foki Gazdasági és Műszaki Vegyes Bizottság magyar tagozata elnökének felmentéséről és kinevezéséről

Megjelent:

MK 2021/193. (X. 20.)

Hatályos:

2021. 10. 21.

 

Jogszabály:

65/2021. (X. 20.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2021/193. (X. 20.)

 

 

2021. X. 19.

Jogszabály:

42/2021. (X. 19.) MNB rendelet

a jegybanki alapkamat mértékéről

Megjelent:

MK 2021/192. (X. 19.)

Hatályos:

2021. 10. 20.

 

Jogszabály:

7/2021. (X. 19.) MK rendelet

az Aktív Magyarországért díj adományozásának rendjéről

Megjelent:

MK 2021/192. (X. 19.)

Hatályos:

2021. 10. 20.

 

Jogszabály:

44/2021. (X. 19.) EMMI rendelet

a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/192. (X. 19.)

Hatályos:

2021. 11. 18.

 

Jogszabály:

45/2021. (X. 19.) EMMI rendelet

az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/192. (X. 19.)

Hatályos:

2021. 10. 22.

 

Jogszabály:

12/2021. (X. 19.) IM rendelet

a természetes személy adósságrendezési eljárásában az adósra, adóstársra vonatkozó környezettanulmány elvégzésével összefüggő szabályokról szóló 21/2015. (IX. 2.) IM rendelet hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2021/192. (X. 19.)

Hatályos:

2021. 10. 22.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5020/2021/6. határozata

Az önkormányzat rendeletében az önkormányzati lakás bérletére vonatkozó megállapodás tartalmát a bérbeadó jogai tekintetében a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról rendelkező 1993. évi LXXVIII. törvény (Ltv.) keretei között határozhatja meg. Az önkormányzat nem jogosult arra, hogy rendeletben a lakásbérleti szerződés hatálybalépését a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról rendelkező 1993. évi LXXVIII. törvényben (Ltv.) nem szereplő feltétel teljesítéséhez kösse, rendeleti szabályozás útján a bérlőt a bérleti szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a közjegyzői okiratba foglalt kiürítési kötelezettség vállalására kényszerítse.

Megjelent:

MK 2021/192. (X. 19.)

 

 

Jogszabály:

25/2021. (X. 19.) OGY határozat

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról

Megjelent:

MK 2021/192. (X. 19.)

Hatályos:

2021. 10. 18.

 

Jogszabály:

26/2021. (X. 19.) OGY határozat

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa tagjait jelölő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról

Megjelent:

MK 2021/192. (X. 19.)

Hatályos:

2021. 10. 19.

 

Jogszabály:

27/2021. (X. 19.) OGY határozat

az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Megjelent:

MK 2021/192. (X. 19.)

 

 

Jogszabály:

28/2021. (X. 19.) OGY határozat

dr. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2021/192. (X. 19.)

 

 

Jogszabály:

533/2021. (X. 19.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2021/192. (X. 19.)

 

 

Jogszabály:

534/2021. (X. 19.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2021/192. (X. 19.)

 

 

Jogszabály:

535/2021. (X. 19.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2021/192. (X. 19.)

 

 

Jogszabály:

536/2021. (X. 19.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2021/192. (X. 19.)

 

 

Jogszabály:

537/2021. (X. 19.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/192. (X. 19.)

 

 

Jogszabály:

538/2021. (X. 19.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/192. (X. 19.)

 

 

Jogszabály:

539/2021. (X. 19.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/192. (X. 19.)

 

 

Jogszabály:

540/2021. (X. 19.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/192. (X. 19.)

 

 

Jogszabály:

541/2021. (X. 19.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/192. (X. 19.)

 

 

Jogszabály:

542/2021. (X. 19.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/192. (X. 19.)

 

 

Jogszabály:

543/2021. (X. 19.) KE határozat

a 490/2018. (XI. 15.) KE határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/192. (X. 19.)

 

 

2021. X. 14.

Jogszabály:

584/2021. (X. 14.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a 14. életévét be nem töltött kiskorú számára a szálláshely-szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos okmány bemutatási kötelezettség alóli mentesítésről

Megjelent:

MK 2021/191. (X. 14.)

Hatályos:

2021. 10. 29., 2021. 11. 12.

 

Jogszabály:

585/2021. (X. 14.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/191. (X. 14.)

Hatályos:

2021. 10. 15.

 

Jogszabály:

586/2021. (X. 14.) Korm. rendelet

a Budapesti Agglomerációhoz tartozó Pest megyei településeken működő köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztéseivel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2021/191. (X. 14.)

Hatályos:

2021. 10. 15.

 

Jogszabály:

587/2021. (X. 14.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/191. (X. 14.)

Hatályos:

2021. 10. 15.

 

Jogszabály:

2/2021. (X. 14.) SZTFH rendelet

a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység engedélyezése során lefolytatott eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint a díjak beszedésének, kezelésének, nyilvántartásának és visszatérítésének részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2021/191. (X. 14.)

Hatályos:

2021. 11. 14.

 

Jogszabály:

36/2021. (X. 14.) AM rendelet

a 2021. évi egységes területalapú támogatás, valamint az egyéb közvetlen támogatások összegeinek megállapításáról

Megjelent:

MK 2021/191. (X. 14.)

Hatályos:

2021. 10. 15.

 

Jogszabály:

37/2021. (X. 14.) AM rendelet

a zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/191. (X. 14.)

Hatályos:

2021. 10. 19.

 

Jogszabály:

35/2021. (X. 14.) BM rendelet

az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet, valamint a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól szóló 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/191. (X. 14.)

Hatályos:

2021. 10. 22., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

11/2021. (X. 14.) IM rendelet

a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásának szabályairól szóló 15/2020. (XII. 3.) IM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/191. (X. 14.)

Hatályos:

2021. 10. 15.

 

Jogszabály:

52/2021. (X. 14.) ITM rendelet

a földgáz biztonsági készlet mértékéről szóló 13/2015. (III. 31.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/191. (X. 14.)

Hatályos:

2021. 10. 15.

 

Jogszabály:

520/2021. (X. 14.) KE határozat

kitüntetéses doktorrá avatáshoz való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2021/191. (X. 14.)

 

 

Jogszabály:

521/2021. (X. 14.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2021/191. (X. 14.)

 

 

Jogszabály:

522/2021. (X. 14.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2021/191. (X. 14.)

 

 

Jogszabály:

523/2021. (X. 14.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2021/191. (X. 14.)

 

 

Jogszabály:

524/2021. (X. 14.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2021/191. (X. 14.)

 

 

Jogszabály:

525/2021. (X. 14.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2021/191. (X. 14.)

 

 

Jogszabály:

526/2021. (X. 14.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2021/191. (X. 14.)

 

 

Jogszabály:

527/2021. (X. 14.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2021/191. (X. 14.)

 

 

Jogszabály:

528/2021. (X. 14.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2021/191. (X. 14.)

 

 

Jogszabály:

529/2021. (X. 14.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2021/191. (X. 14.)

 

 

Jogszabály:

530/2021. (X. 14.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2021/191. (X. 14.)

 

 

Jogszabály:

531/2021. (X. 14.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/191. (X. 14.)

 

 

Jogszabály:

532/2021. (X. 14.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/191. (X. 14.)

 

 

Jogszabály:

1731/2021. (X. 14.) Korm. határozat

kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2021/191. (X. 14.)

Hatályos:

2021. 10. 15.

 

Jogszabály:

1732/2021. (X. 14.) Korm. határozat

a 2021-2027 közötti időszakban a Belső Biztonsági Alap Plusz Program elfogadásáról

Megjelent:

MK 2021/191. (X. 14.)

 

 

Jogszabály:

1733/2021. (X. 14.) Korm. határozat

a 2021-2027 közötti időszakban a Határigazgatási és Vízumpolitikai Eszköz Plusz Program elfogadásáról

Megjelent:

MK 2021/191. (X. 14.)

 

 

Jogszabály:

1734/2021. (X. 14.) Korm. határozat

az Állami Egészségügyi Tartalék raktárkapacitásának fejlesztésével összefüggő egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/191. (X. 14.)

 

 

Jogszabály:

1735/2021. (X. 14.) Korm. határozat

a 2021. évre vonatkozó szezonális influenza elleni oltóanyag beszerzéséhez szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/191. (X. 14.)

 

 

Jogszabály:

1736/2021. (X. 14.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és kormányhatározat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/191. (X. 14.)

 

 

Jogszabály:

1737/2021. (X. 14.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2021. júniusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2021/191. (X. 14.)

 

 

Jogszabály:

5/2021. (X. 14.) ME utasítás

a Miniszterelnöki Kormányiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018. (VI. 11.) ME utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/50. (X. 14.)

Hatályos:

2021. 10. 15.

 

Jogszabály:

15/2021. (X. 14.) BM utasítás

a használatra kiadott szolgálati lőfegyverek és tartozékaik, valamint a szolgálati lőszerek biztonságos tárolásáról, kezeléséről és megőrzéséről szóló 32/2012. (VII. 19.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/50. (X. 14.)

Hatályos:

2021. 10. 17.

 

Jogszabály:

16/2021. (X. 14.) BM utasítás

a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2019. (XII. 13.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/50. (X. 14.)

Hatályos:

2021. 10. 15.

 

Jogszabály:

52/2021. (X. 14.) HM utasítás

egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/50. (X. 14.)

Hatályos:

2021. 10. 15.

 

Jogszabály:

53/2021. (X. 14.) HM utasítás

a belső szabályozási tevékenységről szóló 19/2019. (III. 13.) HM utasítás, valamint a miniszteri szemlékről szóló 43/2020. (VIII. 14.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/50. (X. 14.)

Hatályos:

2021. 10. 15.

 

Jogszabály:

9/2021. (X. 14.) IM utasítás

a központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 4/2018. (II. 28.) IM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/50. (X. 14.)

Hatályos:

2021. 10. 15.

 

Jogszabály:

13/2021. (X. 14.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium működésével összefüggő integritás bejelentések és szervezeti integritását sértő események kezelésére, valamint az érdekérvényesítők fogadására vonatkozó részletes szabályokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/50. (X. 14.)

Hatályos:

2021. 10. 19.

 

Jogszabály:

2/2021. (X. 14.) BM KÁT utasítás

a Belügyminisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 2/2019. (IX. 12.) BM KÁT utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/50. (X. 14.)

Hatályos:

2021. 10. 15.

 

Jogszabály:

9/2021. (X. 14.) SZTNH utasítás

a kormányügyeleti rendszerhez kapcsolódó hivatali ügyeleti rendszerről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/50. (X. 14.)

Hatályos:

2021. 10. 15.

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/50. (X. 14.)

 

 

Jogszabály:

EMMI közlemény

elismerések adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/50. (X. 14.)

 

 

Jogszabály:

KKM közlemény

a veszélyhelyzet ideje alatt a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés 26. pontja szerinti foglalkozások, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatására vonatkozó különleges szabályokról szóló 407/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet 5. §-a szerinti foglalkozások meghatározásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/50. (X. 14.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2021. november 1-je és november 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/50. (X. 14.)

 

 

Jogszabály:

Tamási Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/50. (X. 14.)

 

 

Jogszabály:

AQUILA Párt

2021. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/50. (X. 14.)

 

 

Jogszabály:

Népi Front Párt

2020. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/50. (X. 14.)

 

 

Jogszabály:

Népi Front Párt

2021. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/50. (X. 14.)

 

 

Jogszabály:

Szabadságharcosokért Közalapítvány

alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/50. (X. 14.)

 

 

2021. X. 12.

Jogszabály:

1713/2021. (X. 12.) Korm. határozat

a Termőföld Magántőkealap létrehozásáról szóló 1484/2021. (VII. 16.) Korm. határozat visszavonásáról

Megjelent:

MK 2021/189. (X. 12.)

 

 

Jogszabály:

574/2021. (X. 12.) Korm. rendelet

a 2021-2027-es programozási időszakban megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtási intézményeiről

Megjelent:

MK 2021/190. (X. 12.)

Hatályos:

2021. 10. 20.

 

Jogszabály:

575/2021. (X. 12.) Korm. rendelet

az Országos Beruházás Monitoring Rendszer eljárásrendjéről és működtetéséről

Megjelent:

MK 2021/190. (X. 12.)

Hatályos:

2021. 10. 13.

 

Jogszabály:

576/2021. (X. 12.) Korm. rendelet

egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/190. (X. 12.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

577/2021. (X. 12.) Korm. rendelet

a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/190. (X. 12.)

Hatályos:

2021. 10. 13.

 

Jogszabály:

578/2021. (X. 12.) Korm. rendelet

a Magyar Művészeti Akadémia tagjainak életjáradékáról, valamint életjáradékban részesített tagjának elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 208/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/190. (X. 12.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

579/2021. (X. 12.) Korm. rendelet

a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak meghatározásáról szóló 61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/190. (X. 12.)

Hatályos:

2021. 10. 22.

 

Jogszabály:

580/2021. (X. 12.) Korm. rendelet

a "Fényes Okos Intézmények Program" keretében egyes intézményekben történő világításkorszerűsítési feladatok elvégzésére vonatkozó kijelölésről szóló 192/2020. (V. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/190. (X. 12.)

Hatályos:

2021. 10. 17.

 

Jogszabály:

581/2021. (X. 12.) Korm. rendelet

a Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet és a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramról, valamint a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram működéséhez szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 203/2020. (V. 14.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/190. (X. 12.)

Hatályos:

2021. 10. 13. - kivétellel.

 

Jogszabály:

582/2021. (X. 12.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/190. (X. 12.)

Hatályos:

2021. 10. 13.

 

Jogszabály:

583/2021. (X. 12.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/190. (X. 12.)

Hatályos:

2021. 10. 14.

 

Jogszabály:

35/2021. (X. 12.) AM rendelet

a HORECA szektorban és a borturizmusban érintett bortermelők részére 2021-ben nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének részletes feltételeiről

Megjelent:

MK 2021/190. (X. 12.)

Hatályos:

2021. 10. 13.

 

Jogszabály:

50/2021. (X. 12.) ITM rendelet

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítése iránti eljárásokért, valamint az igazgatási jellegű szolgáltatásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 71/2013. (VIII. 15.) VM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/190. (X. 12.)

Hatályos:

2021. 10. 13.

 

Jogszabály:

51/2021. (X. 12.) ITM rendelet

az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről, valamint egyes műszaki szabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 34/2021. (VII. 26.) ITM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/190. (X. 12.)

Hatályos:

2021. 10. 13.

 

Jogszabály:

1714/2021. (X. 12.) Korm. határozat

az Európai Békekeret Magyarországot érintő feladatainak ellátásáról

Megjelent:

MK 2021/190. (X. 12.)

 

 

Jogszabály:

1715/2021. (X. 12.) Korm. határozat

a kormányzati szintű beruházás-monitoring rendszer kialakításáról szóló 1060/2021. (II. 19.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/190. (X. 12.)

 

 

Jogszabály:

1716/2021. (X. 12.) Korm. határozat

a víz újrafelhasználására vonatkozó minimumkövetelményekről szóló, 2020. május 25-i (EU) 2020/741 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtása érdekében szükséges beruházásokról

Megjelent:

MK 2021/190. (X. 12.)

 

 

Jogszabály:

1717/2021. (X. 12.) Korm. határozat

az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Rábai Szakaszmérnökség új központi épülete felújításának tervezéséhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/190. (X. 12.)

 

 

Jogszabály:

1718/2021. (X. 12.) Korm. határozat

a "Fényes Okos Intézmények Program" keretében egyes intézményekben történő világításkorszerűsítési feladatok elvégzéséről energiahatékonysági szolgáltatási konstrukcióban című 1206/2020. (V. 8.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/190. (X. 12.)

 

 

Jogszabály:

1719/2021. (X. 12.) Korm. határozat

a Roche Szolgáltató (Európa) Korlátolt Felelősségű Társaság és a ROCHE (MAGYARORSZÁG) GYÓGYSZER- ÉS VEGYIANYAGKERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG magyarországi nagybefektetőkkel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

Megjelent:

MK 2021/190. (X. 12.)

 

 

Jogszabály:

1720/2021. (X. 12.) Korm. határozat

az EFOP-2.4.1-16-2017-00067 azonosító számú ("Szegregált élethelyzetek felszámolása Olaszliszkán (ERFA)" című) projekt tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő átcsoportosításáról, valamint a felhívásban meghatározott elszámolható költségtípusok mértékének együttes összege túllépéséhez történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2021/190. (X. 12.)

 

 

Jogszabály:

1721/2021. (X. 12.) Korm. határozat

az EFOP-2.4.1-16-2017-00085 azonosító számú ("Mány Mátyás telep fejlesztése komplex programmal" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2021/190. (X. 12.)

 

 

Jogszabály:

1722/2021. (X. 12.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2021/190. (X. 12.)

 

 

Jogszabály:

1723/2021. (X. 12.) Korm. határozat

a csongrádi kézilabda munkacsarnok építéséről

Megjelent:

MK 2021/190. (X. 12.)

 

 

Jogszabály:

1724/2021. (X. 12.) Korm. határozat

a demecseri kézilabda munkacsarnok építéséről

Megjelent:

MK 2021/190. (X. 12.)

 

 

Jogszabály:

1725/2021. (X. 12.) Korm. határozat

a makói kézilabda munkacsarnok építéséről

Megjelent:

MK 2021/190. (X. 12.)

 

 

Jogszabály:

1726/2021. (X. 12.) Korm. határozat

a pannonhalmi tanuszoda építéséről szóló 1082/2020. (III. 5.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/190. (X. 12.)

 

 

Jogszabály:

1727/2021. (X. 12.) Korm. határozat

a Szent Imre Kórház konyhaépületének felújításáról

Megjelent:

MK 2021/190. (X. 12.)

 

 

Jogszabály:

1728/2021. (X. 12.) Korm. határozat

a Környe község közigazgatási területén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2021/190. (X. 12.)

 

 

Jogszabály:

1729/2021. (X. 12.) Korm. határozat

a perbáli Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola fejlesztéséről szóló 1776/2019. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/190. (X. 12.)

 

 

Jogszabály:

1730/2021. (X. 12.) Korm. határozat

a Keszthelyi magyar nagyfehér hússertés génmegőrzése című projekt megvalósításához szükséges forrás biztosításáról szóló 1754/2018. (XII. 20.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/190. (X. 12.)

 

 

Jogszabály:

63/2021. (X. 12.) ME határozat

az egyes kétoldalú gazdasági együttműködési kormányközi bizottságok magyar tagozati elnökeinek kinevezéséről

Megjelent:

MK 2021/190. (X. 12.)

Hatályos:

2021. 10. 13.

 

2021. X. 11.

Jogszabály:

34/2021. (X. 11.) KKM rendelet

a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet Indiai Köztársasággal összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/188. (X. 11.)

Hatályos:

2021. 10. 12.

 

Jogszabály:

517/2021. (X. 11.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/188. (X. 11.)

 

 

Jogszabály:

518/2021. (X. 11.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/188. (X. 11.)

 

 

Jogszabály:

519/2021. (X. 11.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/188. (X. 11.)

 

 

2021. X. 9.

Jogszabály:

1712/2021. (X. 9.) Korm. határozat

a Lengyel Köztársaság Alkotmánybíróságának a nemzeti jog és az európai uniós jog viszonyáról hozott döntése kapcsán képviselendő magyar álláspontról

Megjelent:

MK 2021/187. (X. 9.)

 

 

2021. X. 8.

Jogszabály:

572/2021. (X. 8.) Korm. rendelet

a Közösségi Élet Újraindításáért Felelős Operatív Törzs megszüntetése érdekében a Közösségi Élet Újraindításáért Felelős Operatív Törzs létrehozásáról és feladatairól szóló 325/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2021/186. (X. 8.)

Hatályos:

2021. 10. 09.

 

Jogszabály:

573/2021. (X. 8.) Korm. rendelet

a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/186. (X. 8.)

Hatályos:

2021. 10. 09.

 

Jogszabály:

1708/2021. (X. 8.) Korm. határozat

az ENSZ Közgyűlés 77. ülésszaka elnöki pozíciójának elnyeréséhez és az elnöki tevékenység eredményes ellátásához szükséges költségvetési források biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/186. (X. 8.)

 

 

Jogszabály:

1709/2021. (X. 8.) Korm. határozat

az Egyiptomi Arab Köztársaság részére COVID-19 vakcina adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/186. (X. 8.)

 

 

Jogszabály:

1710/2021. (X. 8.) Korm. határozat

az állami fenntartású, közfinanszírozott kórházak felújításával kapcsolatos beruházások második üteméhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/186. (X. 8.)

 

 

Jogszabály:

1711/2021. (X. 8.) Korm. határozat

a 37. számú Felsőzsolca-Sátoraljaújhely másodrendű főút - 3838. Bodrogkeresztúr-Tokaj összekötő út csatlakozásánál körforgalmú csomópont építése és a 3621. jelű Tokaj-Taktaharkány összekötő út felújítása érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/186. (X. 8.)

 

 

Jogszabály:

23/2021. (X. 8.) ITM utasítás

az Innovációs és Technológiai Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának rendjéről szóló 7/2020. (II. 13.) ITM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/49. (X. 8.)

Hatályos:

2021. 10. 09.

 

Jogszabály:

11/2021. (X. 8.) LÜ utasítás

a munkavédelemről szóló 19/2018. (X. 4.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/49. (X. 8.)

Hatályos:

2021. 10. 16.

 

Jogszabály:

8/2021. (X. 8.) SZTNH utasítás

a leltározási és leltárkészítési szabályokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/49. (X. 8.)

Hatályos:

2021. 10. 09.

 

Jogszabály:

55/2021. (X. 8.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Kirgiz Köztársaság Kormánya között a Magyar-Kirgiz Fejlesztési Alapról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 493/2021. (VIII. 16.) Korm. rendelet 2. §-a, 3. §-a, 1. melléklete és 2. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/49. (X. 8.)

 

 

Jogszabály:

Országgyűlés Hivatala közleménye

elismerés adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/49. (X. 8.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/49. (X. 8.)

 

 

Jogszabály:

Oroszlány Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/49. (X. 8.)

 

 

2021. X. 7.

Jogszabály:

33/2021. (X. 7.) KKM rendelet

a védettségi igazolások egyoldalú elismeréséről szóló 17/2021. (V. 22.) KKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/185. (X. 7.)

Hatályos:

2021. 10. 08.

 

Jogszabály:

515/2021. (X. 7.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/185. (X. 7.)

 

 

Jogszabály:

516/2021. (X. 7.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/185. (X. 7.)

 

 

Jogszabály:

1707/2021. (X. 7.) Korm. határozat

orvostechnikai eszközök és gyógyszerek Hargita megye számára történő adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/185. (X. 7.)

 

 

Jogszabály:

62/2021. (X. 7.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti katonai keretmegállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/185. (X. 7.)

 

 

2021. X. 6.

Jogszabály:

567/2021. (X. 6.) Korm. rendelet

a nyugellátások és egyes más ellátások 2021. november havi kiegészítő emeléséről

Megjelent:

MK 2021/184. (X. 6.)

Hatályos:

2021. 10. 07.

 

Jogszabály:

568/2021. (X. 6.) Korm. rendelet

a 2021. évi nyugdíjprémiumról és egyes más ellátások után járó egyszeri juttatásról

Megjelent:

MK 2021/184. (X. 6.)

Hatályos:

2021. 10. 07.

 

Jogszabály:

569/2021. (X. 6.) Korm. rendelet

a termőföld más célú hasznosításával járó vasúthatósági engedélyezési eljárásoknak a veszélyhelyzet ideje alatti sajátos szabályairól

Megjelent:

MK 2021/184. (X. 6.)

Hatályos:

2021. 10. 07., 2021. 10. 21.

 

Jogszabály:

570/2021. (X. 6.) Korm. rendelet

a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/184. (X. 6.)

Hatályos:

2021. 10. 07.

 

Jogszabály:

571/2021. (X. 6.) Korm. rendelet

a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról szóló 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/184. (X. 6.)

Hatályos:

2021. 10. 07.

 

Jogszabály:

34/2021. (X. 6.) AM rendelet

a megújuló energia előállítására szolgáló biomassza fenntartható termesztésére vonatkozó egyes szabályokról

Megjelent:

MK 2021/184. (X. 6.)

Hatályos:

2021. 10. 14., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

34/2021. (X. 6.) BM rendelet

a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak illetményelőlegével összefüggésben a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyával összefüggő egyes szabályokról szóló 4/2019. (III. 11.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/184. (X. 6.)

Hatályos:

2021. 10. 14.

 

Jogszabály:

20/2021. (X. 6.) HM rendelet

az állami célú légiközlekedési személyzet repülőegészségi alkalmasságának feltételeiről, valamint a repülőegészségi alkalmassági vizsgálatot végző szerv kijelölésének és tevékenységének szabályairól

Megjelent:

MK 2021/184. (X. 6.)

Hatályos:

2021. 12. 01.

 

Jogszabály:

21/2021. (X. 6.) HM rendelet

a katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról szóló 10/2015. (VII. 30.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/184. (X. 6.)

Hatályos:

2021. 12. 01.

 

Jogszabály:

32/2021. (X. 6.) KKM rendelet

a külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól szóló 3/2017. (II. 28.) KKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/184. (X. 6.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

12/2021. (X. 6.) PM rendelet

a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 22/2020. (XII. 30.) PM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/184. (X. 6.)

Hatályos:

2021. 10. 07.

 

Jogszabály:

1704/2021. (X. 6.) Korm. határozat

a 2021-2027 közötti időszakra szóló Országos Hulladékgazdálkodási Tervről

Megjelent:

MK 2021/184. (X. 6.)

 

 

Jogszabály:

1705/2021. (X. 6.) Korm. határozat

a hiányzó vasúti megállóhelyek, átszállási csomópontok kiépítése a budapesti agglomerációs vasúti hálózat fejlesztésének előkészítésével összefüggő intézkedésekről és az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/184. (X. 6.)

Hatályos:

2021. 10. 07.

 

Jogszabály:

1706/2021. (X. 6.) Korm. határozat

a "Közösségi közlekedés fejlesztése elektromos autóbuszok beszerzésével Pakson és gazdasági övezetében", továbbá a "Közösségi közlekedés fejlesztése Kaposváron II. ütem elektromos autóbuszok beszerzésével" megnevezésű projektek előkészítésének támogatásáról és ezzel összefüggésben az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/184. (X. 6.)

Hatályos:

2021. 10. 07.

 

2021. X. 5.

Jogszabály:

514/2021. (X. 5.) KE határozat

államtitkári megbízatás megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2021/183. (X. 5.)

 

 

Jogszabály:

1700/2021. (X. 5.) Korm. határozat

a közösségi élet aktív turizmus és szabadidősport eszközeivel történő újraindításáról

Megjelent:

MK 2021/183. (X. 5.)

 

 

Jogszabály:

1701/2021. (X. 5.) Korm. határozat

az EFOP-4.2.1-16-2017-00008 azonosító számú ("A Pécsi Tudományegyetem infrastrukturális fejlesztése" című) projekt támogatásának további növeléséről

Megjelent:

MK 2021/183. (X. 5.)

 

 

Jogszabály:

1702/2021. (X. 5.) Korm. határozat

Egerszólát község külterületén fekvő földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2021/183. (X. 5.)

 

 

Jogszabály:

1703/2021. (X. 5.) Korm. határozat

a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2021/183. (X. 5.)

 

 

2021. X. 4.

Jogszabály:

564/2021. (X. 4.) Korm. rendelet

a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) keretében történő információcsere részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2021/182. (X. 4.)

Hatályos:

Az (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 79. cikk (2) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon.

 

Jogszabály:

565/2021. (X. 4.) Korm. rendelet

a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszaküldése és a határforgalom-ellenőrzés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) keretében történő információcsere részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2021/182. (X. 4.)

Hatályos:

az (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (2) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon

 

Jogszabály:

566/2021. (X. 4.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/182. (X. 4.)

Hatályos:

2021. 10. 05.

 

Jogszabály:

7/2021. (X. 4.) CSTNM rendelet

a családokért felelős tárca nélküli miniszter által adományozható elismerésekről szóló 5/2021. (V. 6.) CSTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/182. (X. 4.)

Hatályos:

2021. 10. 05.

 

Jogszabály:

1697/2021. (X. 4.) Korm. határozat

a Magyar Falu Program 2021. évi végrehajtásához szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/182. (X. 4.)

 

 

Jogszabály:

1698/2021. (X. 4.) Korm. határozat

a Magyar Falu Program részeként megvalósuló mellékút felújítás program további éveinek végrehajtásához szükséges előkészítési költségek biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/182. (X. 4.)

 

 

Jogszabály:

1699/2021. (X. 4.) Korm. határozat

az Észak-atlanti Szerződés Szervezete által Afganisztánból kimenekített afgán állampolgárok és családtagjaik immunizálására biztosítandó Morbilli-Mumpsz-Rubeola (MMR) oltóanyag és a hozzá tartozó oldószer átadásáról

Megjelent:

MK 2021/182. (X. 4.)

 

 

2021. X. 1.

Jogszabály:

562/2021. (X. 1.) Korm. rendelet

egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/180. (X. 1.)

Hatályos:

2021. 10. 04.

 

Jogszabály:

563/2021. (X. 1.) Korm. rendelet

az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv- tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/180. (X. 1.)

Hatályos:

2021. 10. 02.

 

Jogszabály:

58/2021. (X. 1.) ME határozat

a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének kinevezéséről

Megjelent:

MK 2021/180. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

40/2021. (X. 1.) MNB rendelet

a "Magyar agár" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2021/181. (X. 1.)

Hatályos:

2021. 10. 04.

 

Jogszabály:

41/2021. (X. 1.) MNB rendelet

a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 41/2020. (XI. 18.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/181. (X. 1.)

Hatályos:

2021. 10. 04.

 

Jogszabály:

1/2021. (X. 1.) SZTFH rendelet

a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének rendelet kiadásában való helyettesítéséről

Megjelent:

MK 2021/181. (X. 1.)

Hatályos:

2021. 10. 02.

 

Jogszabály:

19/2021. (X. 1.) NVTNM rendelet

egyes közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, valamint alapítványi fenntartásba kerülő felsőoktatási intézmények javára történő vagyonjuttatásokra tekintettel az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/181. (X. 1.)

Hatályos:

2021. 10. 02., 2021. 12. 20.

 

Jogszabály:

20/2021. (X. 1.) NVTNM rendelet

a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/181. (X. 1.)

Hatályos:

2021. 10. 02.

 

Jogszabály:

33/2021. (X. 1.) BM rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet és a nem a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére nyújtott központosított infokommunikációs közszolgáltatások igénybevételének szabályairól szóló 41/2019. (XI. 19.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/181. (X. 1.)

Hatályos:

2021. 10. 01. 23 órától.

 

Jogszabály:

49/2021. (X. 1.) ITM rendelet

egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/181. (X. 1.)

Hatályos:

2021. 10. 02., 2021. 10. 17., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

498/2021. (X. 1.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/181. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

499/2021. (X. 1.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/181. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

500/2021. (X. 1.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/181. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

501/2021. (X. 1.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/181. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

502/2021. (X. 1.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/181. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

503/2021. (X. 1.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/181. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

504/2021. (X. 1.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/181. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

505/2021. (X. 1.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/181. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

506/2021. (X. 1.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/181. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

507/2021. (X. 1.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/181. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

508/2021. (X. 1.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/181. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

509/2021. (X. 1.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/181. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

510/2021. (X. 1.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/181. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

511/2021. (X. 1.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/181. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

512/2021. (X. 1.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/181. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

513/2021. (X. 1.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/181. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

1694/2021. (X. 1.) Korm. határozat

az Őrhalom - Vrbovka (Ipolyvarbó) (SK) közötti határkapcsolat megvalósításához szükséges egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/181. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

1695/2021. (X. 1.) Korm. határozat

a Drégelypalánk - IpelÆské Predmostie (Ipolyhídvég) (SK) közötti határkapcsolat megvalósításához szükséges egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/181. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

1696/2021. (X. 1.) Korm. határozat

a Debrecen 2030-ig szóló fejlesztési koncepciója 2020-2023. évi pénzügyi támogatásának megvalósításáról szóló 1292/2020. (VI. 10.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/181. (X. 1.)

Hatályos:

2021. 10. 02.

 

Jogszabály:

59/2021. (X. 1.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2021/181. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

60/2021. (X. 1.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről

Megjelent:

MK 2021/181. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

61/2021. (X. 1.) ME határozat

a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács tagjának felmentéséről és új tagjának kinevezéséről

Megjelent:

MK 2021/181. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

1/2021. (X. 1.) SZTFH utasítás

a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/48. (X. 1.)

Hatályos:

2021. 10. 01. 23 órától.

 

Jogszabály:

53/2021. (X. 1.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és Svédország Kormánya között a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás megszűnéséről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2021. évi XXX. törvény 2. §-a, 3. §-a, 6. §-a, 1. és 2. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/48. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

54/2021. (X. 1.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 454/2020. (X. 20.) Korm. rendelet 2. §-a, 3. §-a, 1. melléklete és 2. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/48. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/48. (X. 1.)

 

 

2021. IX. 30.

Jogszabály:

560/2021. (IX. 30.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzetre tekintettel a gyermeket nevelő magánszemélyek adóvisszatérítéséről

Megjelent:

MK 2021/179. (IX. 30.)

Hatályos:

2021. 10. 01., 2021. 10. 15.

 

Jogszabály:

561/2021. (IX. 30.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzetre tekintettel, a nemzetgazdaság stabilitásának fenntartása érdekében a személyijövedelemadó-bevallási tervezet összeállításához és a hatékony ellenőrzéshez szükséges adatokról szóló 470/2021. (VIII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/179. (IX. 30.)

Hatályos:

2021. 10. 01.

 

Jogszabály:

18/2021. (IX. 30.) NVTNM rendelet

egyes miniszteri rendeleteknek a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának létrehozásával kapcsolatos módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2021/179. (IX. 30.)

Hatályos:

2021. 10. 01., 2021. 11. 01.

 

Jogszabály:

10/2021. (IX. 30.) IM rendelet

az igazságügyért felelős miniszter feladatkörét érintő egyes miniszteri rendeleteknek a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának létrehozásával kapcsolatos módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2021/179. (IX. 30.)

Hatályos:

2021. 10. 01., 2021. 11. 01.

 

Jogszabály:

48/2021. (IX. 30.) ITM rendelet

egyes energetikai árszabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/179. (IX. 30.)

Hatályos:

2021. 10. 01.

 

Jogszabály:

11/2021. (IX. 30.) PM rendelet

a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2021/179. (IX. 30.)

Hatályos:

2021. 10. 01., 2021. 11. 01.

 

Jogszabály:

497/2021. (IX. 30.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2021/179. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

1691/2021. (IX. 30.) Korm. határozat

fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2021/179. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

1692/2021. (IX. 30.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről és egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2021/179. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

1693/2021. (IX. 30.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2021/179. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

8/2021. (IX. 30.) AM utasítás

az Agrárminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019. (XII. 30.) AM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/47. (IX. 30.)

Hatályos:

2021. 10. 01.

 

Jogszabály:

10/2021. (IX. 30.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2019. (III. 13.) KKM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/47. (IX. 30.)

Hatályos:

2021. 10. 01.

 

Jogszabály:

11/2021. (IX. 30.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium helyettes államtitkárának akadályoztatásával összefüggő átmeneti helyettesítés rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/47. (IX. 30.)

Hatályos:

2021. 10. 01.

 

Jogszabály:

12/2021. (IX. 30.) KKM utasítás

a Termőföld Magántőkealappal összefüggésben a külgazdasági és külügyminisztert megillető egyes hatáskörök átruházásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/47. (IX. 30.)

Hatályos:

2021. 10. 01.

 

Jogszabály:

11/2021. (IX. 30.) GVH utasítás

a Gazdasági Versenyhivatal szervezeti és működési szabályzatának módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/47. (IX. 30.)

Hatályos:

2021. 10. 05.

 

Jogszabály:

20/2021. (IX. 30.) ORFK utasítás

a Karmelita kolostor miniszterelnök elhelyezését biztosító épületének, valamint az annak megközelítését és elhagyását biztosító kiszolgálólétesítmény területének őrzésvédelmi, beléptetési és parkolási rendjének szabályozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/47. (IX. 30.)

Hatályos:

2021. 10. 15.

 

Jogszabály:

21/2021. (IX. 30.) ORFK utasítás

az Informatikai Biztonsági Szabályzatról szóló 18/2018. (V. 31.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/47. (IX. 30.)

Hatályos:

2021. 10. 01.

 

Jogszabály:

Siklós Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/47. (IX. 30.)

 

 

2021. IX. 29.

Jogszabály:

54/2021. (IX. 29.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2021/177. (IX. 29.)

 

 

Jogszabály:

55/2021. (IX. 29.) ME határozat

az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatójának kinevezéséről

Megjelent:

MK 2021/177. (IX. 29.)

 

 

Jogszabály:

2021. évi CII. törvény

a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2021/178. (IX. 29.)

Hatályos:

2021. 09. 30.

 

Jogszabály:

2021. évi CIII. törvény

a felsőoktatási intézmények versenyképes működését elősegítő szabályokról, valamint egyes vagyongazdálkodási, kormányzati igazgatási és büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2021/178. (IX. 29.)

Hatályos:

2021. 09. 30., 2021. 11. 01., 2026. 01. 01.

 

Jogszabály:

554/2021. (IX. 29.) Korm. rendelet

Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a baráti kapcsolatokról és a stratégiai partnerségi együttműködésről szóló szerződés kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2021/178. (IX. 29.)

Hatályos:

2021. 09. 30.

 

Jogszabály:

555/2021. (IX. 29.) Korm. rendelet

a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény- fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/178. (IX. 29.)

Hatályos:

2021. 09. 30.

 

Jogszabály:

556/2021. (IX. 29.) Korm. rendelet

a Honvédelmi Sportközpontok fejlesztése keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 479/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/178. (IX. 29.)

Hatályos:

2021. 09. 30.

 

Jogszabály:

557/2021. (IX. 29.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/178. (IX. 29.)

Hatályos:

2021. 09. 30.

 

Jogszabály:

558/2021. (IX. 29.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/178. (IX. 29.)

Hatályos:

2021. 10. 01.

 

Jogszabály:

559/2021. (IX. 29.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/178. (IX. 29.)

Hatályos:

2021. 09. 30.

 

Jogszabály:

13/2021. (IX. 29.) MEKH rendelet

a 2021-ben induló árszabályozási ciklusra vonatkozó keretszabályairól szóló 8/2020. (VIII. 14.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/178. (IX. 29.)

Hatályos:

2021. 10. 02.

 

Jogszabály:

33/2021. (IX. 29.) AM rendelet

a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/178. (IX. 29.)

Hatályos:

2021. 10. 02.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5018/2021/4. határozata

Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 31/2015. (XI. 30.) számú önkormányzati rendelete egyes rendelkezéseinek perben való alkalmazhatóságáról

Megjelent:

MK 2021/178. (IX. 29.)

 

 

Jogszabály:

1675/2021. (IX. 29.) Korm. határozat

a 2021-2027 közötti időszakban az európai területi együttműködési célkitűzés keretében megvalósuló Interreg CENTRAL EUROPE, Interreg Europe, Interact IV és ESPON 2030 programok elfogadásáról

Megjelent:

MK 2021/178. (IX. 29.)

 

 

Jogszabály:

1676/2021. (IX. 29.) Korm. határozat

az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2020. évi pályázati kiírása keretében támogatott CEF projektek hazai társfinanszírozásának biztosításáról, valamint a 2021-2024. években rendelkezésre álló CEF technikai segítségnyújtás pályázat benyújtásáról

Megjelent:

MK 2021/178. (IX. 29.)

 

 

Jogszabály:

1677/2021. (IX. 29.) Korm. határozat

Budapest-Kelenföld - Ferencváros vasútvonalszakasz kapacitásbővítésének építési munkái (Déli körvasút II. ütem) projekt forrásának biztosításáról és ezzel összefüggésben az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/178. (IX. 29.)

Hatályos:

2021. 09. 30.

 

Jogszabály:

1678/2021. (IX. 29.) Korm. határozat

a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2021/178. (IX. 29.)

 

 

Jogszabály:

1679/2021. (IX. 29.) Korm. határozat

egyes vízkár-elhárítási tevékenységek fedezetének biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/178. (IX. 29.)

 

 

Jogszabály:

1680/2021. (IX. 29.) Korm. határozat

jogszabályváltozások miatt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal feladat- és hatáskörébe került feladatok ellátásával, továbbá a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a Magyar Államkincstár informatikai rendszereinek üzemeltetésével, fejlesztésével összefüggésben felmerülő többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/178. (IX. 29.)

 

 

Jogszabály:

1681/2021. (IX. 29.) Korm. határozat

az Úszó Nemzet Programmal összehangolt, a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program III. ütemében javasolt tanuszoda-fejlesztések előkészítéséhez szükséges további intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/178. (IX. 29.)

 

 

Jogszabály:

1682/2021. (IX. 29.) Korm. határozat

a KEHOP-5.1.1-17 azonosító jelű, "Megújuló alapú zöldáram-termelés elősegítése 4 MW beépített teljesítményt meghaladó villamosenergia termelő rendszerek telepítésével" című felhívás keretében megvalósuló egyes projektjavaslatok támogatásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2021/178. (IX. 29.)

 

 

Jogszabály:

1683/2021. (IX. 29.) Korm. határozat

az EFOP-4.1.2-17-2017-00078 azonosító számú, "A Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése" című projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2021/178. (IX. 29.)

 

 

Jogszabály:

1684/2021. (IX. 29.) Korm. határozat

a Márton Áron Szakkollégium további felújításáról és a kollégiumi infrastruktúra javításáról

Megjelent:

MK 2021/178. (IX. 29.)

 

 

Jogszabály:

1685/2021. (IX. 29.) Korm. határozat

a csepeli Jedlik Ányos Gimnázium fejlesztésével kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/178. (IX. 29.)

 

 

Jogszabály:

1686/2021. (IX. 29.) Korm. határozat

a Kőszegi Bálház rekonstrukciójának megvalósításához szükséges további intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/178. (IX. 29.)

 

 

Jogszabály:

1687/2021. (IX. 29.) Korm. határozat

a Kovács Sándor - Törőcsik Mari Ház (Pély) beruházással kapcsolatos további intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/178. (IX. 29.)

 

 

Jogszabály:

1688/2021. (IX. 29.) Korm. határozat

a nyíregyházi stadion beruházás megvalósításáról szóló 1089/2021. (III. 3.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/178. (IX. 29.)

 

 

Jogszabály:

1689/2021. (IX. 29.) Korm. határozat

a Dunaharaszti külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2021/178. (IX. 29.)

 

 

Jogszabály:

1690/2021. (IX. 29.) Korm. határozat

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről Ukrajna között a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/178. (IX. 29.)

 

 

Jogszabály:

56/2021. (IX. 29.) ME határozat

a Magyarország és Kanada Ontario tartománya között a vezetői engedélyek kölcsönös elismeréséről és cseréjéről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/178. (IX. 29.)

 

 

Jogszabály:

57/2021. (IX. 29.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya közötti film koprodukciós együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/178. (IX. 29.)

 

 

2021. IX. 28.

Jogszabály:

547/2021. (IX. 28.) Korm. rendelet

az igazságügyi szakértők statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítési határidejére, valamint az igazságügyi szakértői névjegyzéket vezető hatóság ellenőrzési tevékenységének megindítási határidejére vonatkozó, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó eltérő szabályokról

Megjelent:

MK 2021/176. (IX. 28.)

Hatályos:

2021. 09. 29., 2021. 10. 13.

 

Jogszabály:

548/2021. (IX. 28.) Korm. rendelet

a gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről szóló 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/176. (IX. 28.)

Hatályos:

2021. 09. 29.

 

Jogszabály:

549/2021. (IX. 28.) Korm. rendelet

az egyes továbbadott támogatások kihelyezésének részletes szabályairól szóló 187/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/176. (IX. 28.)

Hatályos:

2021. 09. 29.

 

Jogszabály:

550/2021. (IX. 28.) Korm. rendelet

a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/176. (IX. 28.)

Hatályos:

2021. 10. 01.

 

Jogszabály:

551/2021. (IX. 28.) Korm. rendelet

az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/176. (IX. 28.)

Hatályos:

2021. 09. 29.

 

Jogszabály:

552/2021. (IX. 28.) Korm. rendelet

a sportinfrastruktúra-fejlesztések megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 65/2019. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/176. (IX. 28.)

Hatályos:

2021. 09. 29.

 

Jogszabály:

553/2021. (IX. 28.) Korm. rendelet

a kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai eseményekről és az azokhoz kapcsolódó költségvetési támogatásokról szóló 565/2020. (XII. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/176. (IX. 28.)

Hatályos:

2021. 09. 29.

 

Jogszabály:

42/2021. (IX. 28.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

Megjelent:

MK 2021/176. (IX. 28.)

Hatályos:

2021. 10. 13. - kivétellel.

 

Jogszabály:

43/2021. (IX. 28.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/176. (IX. 28.)

Hatályos:

2021. 09. 29.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5017/2021/6. határozata

A Kúria Önkormányzati Tanácsa fenntartja azt a gyakorlatát, amely szerint a közterület hasznosításával kapcsolatos jogviszonyokban a helyi önkormányzat nem szokványos magánjogi szerződő félként, hanem a közhatalom birtokosaként vesz részt, mert egyben szabályozója is az önmagát érintő viszonynak. A szerződés másik alanyának garanciális jogait csak közjogi eszközökkel lehet biztosítani, ezért a közterület-használattal összefüggő ügyek önkormányzati hatósági ügynek minősülnek. A helyi önkormányzat alkalmazhat polgári jogi viszonyelemeket is, de csak a közigazgatási jogviszonyba ágyazottan. A szabályozás nem keverheti pusztán célszerűségi alapon a köz- és a magánjogi jogviszonyok elemeit.

Megjelent:

MK 2021/176. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

23/2021. (IX. 28.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/176. (IX. 28.)

Hatályos:

2021. 09. 27.

 

Jogszabály:

24/2021. (IX. 28.) OGY határozat

dr. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2021/176. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

1660/2021. (IX. 28.) Korm. határozat

COVID-19 vakcina Szlovén Köztársaság részére adásvétellel történő értékesítéséről

Megjelent:

MK 2021/176. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

1661/2021. (IX. 28.) Korm. határozat

COVID-19 vakcina Thaiföldi Királyság részére adásvétellel történő értékesítéséről

Megjelent:

MK 2021/176. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

1662/2021. (IX. 28.) Korm. határozat

a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok létszámának az örökbefogadásokkal összefüggő fejlesztéséről

Megjelent:

MK 2021/176. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

1663/2021. (IX. 28.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat- átcsoportosításról, továbbá előirányzat-túllépés és éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről

Megjelent:

MK 2021/176. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

1664/2021. (IX. 28.) Korm. határozat

egyes gazdaságvédelmi célú források átcsoportosításának első üteméről és a 2022. év során történő biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/176. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

1665/2021. (IX. 28.) Korm. határozat

a veszélyeztetett, üldöztetést és szükséget szenvedő keresztény közösségek megsegítését, szülőföldön maradását elősegítő projektek Hungary Helps Program keretében történő támogatásáról

Megjelent:

MK 2021/176. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

1666/2021. (IX. 28.) Korm. határozat

egyes kiemelt nagyberuházások megelőző feltárásaihoz szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/176. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

1667/2021. (IX. 28.) Korm. határozat

a Páty települést érintő közúti beruházásokkal kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/176. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

1668/2021. (IX. 28.) Korm. határozat

a térségi közúti beruházásokhoz szükséges kötelezettségvállalásokról

Megjelent:

MK 2021/176. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

1669/2021. (IX. 28.) Korm. határozat

a Veszprémi Főegyházmegye keszthelyi infrastrukturális fejlesztéseinek támogatásáról

Megjelent:

MK 2021/176. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

1670/2021. (IX. 28.) Korm. határozat

az Adatváltozás-kezelési Szolgáltatás bevezetéséről szóló 1795/2020. (XI. 13.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/176. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

1671/2021. (IX. 28.) Korm. határozat

a Sukoró község közigazgatási területén fekvő földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról, valamint a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia új helyszínen történő megvalósításáról, valamint a beruházás előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1584/2020. (IX. 11.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/176. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

1672/2021. (IX. 28.) Korm. határozat

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Katari Állam közötti légiközlekedési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/176. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

1673/2021. (IX. 28.) Korm. határozat

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről az Örmény Köztársaság között a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/176. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

1674/2021. (IX. 28.) Korm. határozat

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti euromediterrán légiközlekedési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/176. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

2/2021. (IX. 28.) EMMI határozat

az egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról szóló 2021. évi CI. törvény 10. § (16) bekezdése szerinti rendelkezések hatálybalépéséről

Megjelent:

MK 2021/176. (IX. 28.)

 

 

2021. IX. 24.

Jogszabály:

540/2021. (IX. 24.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt a bírósági és ügyészségi szervezeti és jogállási törvények egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 531/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/175. (IX. 24.)

Hatályos:

2021. 10. 02.

 

Jogszabály:

541/2021. (IX. 24.) Korm. rendelet

az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról, valamint a családok támogatásaival összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 530/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről

Megjelent:

MK 2021/175. (IX. 24.)

Hatályos:

2021. 09. 29., 2021. 10. 04.

 

Jogszabály:

542/2021. (IX. 24.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/175. (IX. 24.)

Hatályos:

2021. 09. 27.

 

Jogszabály:

543/2021. (IX. 24.) Korm. rendelet

a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvénynek a veszélyhelyzet idején történő eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2021/175. (IX. 24.)

Hatályos:

2021. 09. 30., 2021. 10. 14.

 

Jogszabály:

544/2021. (IX. 24.) Korm. rendelet

a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/175. (IX. 24.)

Hatályos:

2021. 09. 27.

 

Jogszabály:

545/2021. (IX. 24.) Korm. rendelet

a sportakadémiákról szóló 303/2019. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/175. (IX. 24.)

Hatályos:

2021. 09. 25.

 

Jogszabály:

546/2021. (IX. 24.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról és a Magyar Nemzeti Bank központi épülete felújítására, fejlesztésére irányuló építési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 452/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2021/175. (IX. 24.)

Hatályos:

2021. 09. 27.

 

Jogszabály:

38/2021. (IX. 24.) MNB rendelet

az "Egy a Természettel - Vadászati és Természeti Világkiállítás" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2021/175. (IX. 24.)

Hatályos:

2021. 09. 27.

 

Jogszabály:

39/2021. (IX. 24.) MNB rendelet

az "Egy a Természettel - Vadászati és Természeti Világkiállítás" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2021/175. (IX. 24.)

Hatályos:

2021. 09. 27.

 

Jogszabály:

8/2021. (IX. 24.) NMHH rendelet

a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás rendjéről, valamint a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó szervezetekről szóló 12/2011. (XII. 16.) NMHH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/175. (IX. 24.)

Hatályos:

2021. 09. 29.

 

Jogszabály:

493/2021. (IX. 24.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/175. (IX. 24.)

 

 

Jogszabály:

494/2021. (IX. 24.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/175. (IX. 24.)

 

 

Jogszabály:

495/2021. (IX. 24.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/175. (IX. 24.)

 

 

Jogszabály:

496/2021. (IX. 24.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/175. (IX. 24.)

 

 

Jogszabály:

1656/2021. (IX. 24.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás jogcím és az Összevont szakellátás jogcím 2021. és 2022. évi előirányzatainak megemeléséről

Megjelent:

MK 2021/175. (IX. 24.)

 

 

Jogszabály:

1657/2021. (IX. 24.) Korm. határozat

a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum új központi kiállítóhelye előkészítéséhez és a megvalósításához szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/175. (IX. 24.)

 

 

Jogszabály:

1658/2021. (IX. 24.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében megvalósuló Előzetes Integrált Területi Programok jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2021/175. (IX. 24.)

Hatályos:

2021. 09. 25.

 

Jogszabály:

1659/2021. (IX. 24.) Korm. határozat

a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/175. (IX. 24.)

Hatályos:

2021. 09. 25.

 

Jogszabály:

4/2021. (IX. 24.) MK utasítás

a Nemzeti Kommunikációs Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/46. (IX. 24.)

Hatályos:

2021. 09. 25.

 

Jogszabály:

12/2021. (IX. 24.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/46. (IX. 24.)

Hatályos:

2021. 09. 25.

 

Jogszabály:

13/2021. (IX. 24.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/46. (IX. 24.)

Hatályos:

2021. 09. 25.

 

Jogszabály:

51/2021. (IX. 24.) HM utasítás

a honvédelmi szervezetek költségvetési gazdálkodásának rendjéről szóló 20/2021. (V. 19.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/46. (IX. 24.)

Hatályos:

2021. 09. 25.

 

Jogszabály:

8/2021. (IX. 24.) IM utasítás

az Igazságügyi Minisztérium Gazdálkodási Keretszabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/46. (IX. 24.)

Hatályos:

2021. 10. 09.

 

Jogszabály:

22/2021. (IX. 24.) ITM utasítás

a Nemzeti Foglalkoztatási Alap központi kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzatáról szóló 23/2020. (VIII. 31.) ITM utasítás módosításáról, valamint az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014-2021 időszakának munkacsoportjáról szóló 1/2019. (I. 24.) ITM utasítás hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/46. (IX. 24.)

Hatályos:

2021. 09. 25.

 

Jogszabály:

19/2021. (IX. 24.) ORFK utasítás

a Rendőrség munkavédelmi tevékenységének ellátásáról szóló 10/2012. (VI. 29.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/46. (IX. 24.)

Hatályos:

2021. 10. 02.

 

Jogszabály:

52/2021. (IX. 24.) KKM közlemény

A Magyarország Kormánya és a Maldív Köztársaság Kormánya között a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/46. (IX. 24.)

 

 

Jogszabály:

MNB közlemény

a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/46. (IX. 24.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/46. (IX. 24.)

 

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/46. (IX. 24.)

 

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/46. (IX. 24.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

elismerés adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/46. (IX. 24.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/46. (IX. 24.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2021. október 1-je és október 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/46. (IX. 24.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/46. (IX. 24.)

 

 

Jogszabály:

SZTNH közlemény

a "2021. évi Magyar Formatervezési Díj" kiállításon bemutatásra kerülő találmányok, védjegyek, formatervezési és használati minták kiállítási kedvezményéről, illetve kiállítási elsőbbségéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/46. (IX. 24.)

 

 

Jogszabály:

Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola közleménye

bélyegző érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/46. (IX. 24.)

 

 

2021. IX. 22.

Jogszabály:

32/2021. (IX. 22.) AM rendelet

a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/174. (IX. 22.)

Hatályos:

2021. 10. 07.

 

Jogszabály:

9/2021. (IX. 22.) IM rendelet

a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/174. (IX. 22.)

Hatályos:

2021. 09. 23.

 

Jogszabály:

489/2021. (IX. 22.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/174. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

490/2021. (IX. 22.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/174. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

491/2021. (IX. 22.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/174. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

492/2021. (IX. 22.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/174. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

1655/2021. (IX. 22.) Korm. határozat

a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/174. (IX. 22.)

Hatályos:

2021. 09. 23.

 

2021. IX. 21.

Jogszabály:

539/2021. (IX. 21.) Korm. rendelet

az orvos- és egészségtudományi képzésben részt vevő hallgatók járványügyi védekezésben történő részvételéről

Megjelent:

MK 2021/173. (IX. 21.)

Hatályos:

2021. 09. 22., 2021. 10. 06.

 

Jogszabály:

37/2021. (IX. 21.) MNB rendelet

a jegybanki alapkamat mértékéről

Megjelent:

MK 2021/173. (IX. 21.)

Hatályos:

2021. 09. 22.

 

Jogszabály:

18/2021. (IX. 21.) HM rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet, valamint a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/173. (IX. 21.)

Hatályos:

2021. 09. 22.

 

Jogszabály:

19/2021. (IX. 21.) HM rendelet

a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 8/2018. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/173. (IX. 21.)

Hatályos:

2021. 09. 29.

 

Jogszabály:

18/2021. (IX. 21.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/173. (IX. 21.)

Hatályos:

2021. 09. 20.

 

Jogszabály:

19/2021. (IX. 21.) OGY határozat

Ander Balázs országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2021/173. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

20/2021. (IX. 21.) OGY határozat

Ander Balázs országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2021/173. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

21/2021. (IX. 21.) OGY határozat

Simonka György országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2021/173. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

22/2021. (IX. 21.) OGY határozat

Stummer János országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2021/173. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1637/2021. (IX. 21.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és a Magyarországi Baptista Egyház közötti megállapodás megkötéséről és az azzal összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2021/173. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1638/2021. (IX. 21.) Korm. határozat

az Afganisztánból kimenekített afgán állampolgárok és családtagjaik ellátására biztosítandó egészségügyi szakanyag átadásáról

Megjelent:

MK 2021/173. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1639/2021. (IX. 21.) Korm. határozat

a Fülöp-szigeteki Köztársaság részére történő kötött segélyhitel felajánlásáról

Megjelent:

MK 2021/173. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat

címrendi kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/173. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1641/2021. (IX. 21.) Korm. határozat

a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a koronavírus-világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság által bevezetett Fordulat Beruházási Hitelprogram keretemelésével kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/173. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1642/2021. (IX. 21.) Korm. határozat

egyes települési önkormányzatok beruházásainak támogatásához szükséges előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2021/173. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1643/2021. (IX. 21.) Korm. határozat

a településeken megvalósuló közösségi, szakköri program támogatásáról

Megjelent:

MK 2021/173. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1644/2021. (IX. 21.) Korm. határozat

az integrátor nagyvállalkozásokhoz együttműködési megállapodással kapcsolódó mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/173. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1645/2021. (IX. 21.) Korm. határozat

a Magyar Kézilabda Szövetség országos kültéri kézilabdapálya-építési programjának második ütemével kapcsolatos kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/173. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1646/2021. (IX. 21.) Korm. határozat

a Szigetszentmiklós város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2021/173. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1647/2021. (IX. 21.) Korm. határozat

egyes Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Programhoz tartozó projektek támogatása növelésének jóváhagyásáról és a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/173. (IX. 21.)

Hatályos:

2021. 09. 22.

 

Jogszabály:

1648/2021. (IX. 21.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.2-17-2017-00011 azonosító számú ("KIKÖLTÖZÜNK! - Új szociális lakhatási forma Vésztőn") című projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2021/173. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1649/2021. (IX. 21.) Korm. határozat

a GINOP-7.1.9-17-2017-00001 azonosító számú ("Gyógyhelyfejlesztés Balatonfüred Városában" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2021/173. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1650/2021. (IX. 21.) Korm. határozat

a KEHOP-1.4.0-15-2016-00018 azonosító számú ("Rába-völgy projekt, a térség árvízvédelmének kiépítése" című) projekt ingatlanvásárlás költségtípus elszámolható mértékének növeléséről, illetve a projekt költségvetésében történő forrásátcsoportosításról

Megjelent:

MK 2021/173. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1651/2021. (IX. 21.) Korm. határozat

a KEHOP-5.2.2-16-2019-00132 azonosító számú ("Győri Szakképzési Centrum Pattantyús-Ábrahám Géza Technikum épületenergetikai fejlesztése" című) projekt megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/173. (IX. 21.)

Hatályos:

2021. 09. 22.

 

Jogszabály:

1652/2021. (IX. 21.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról

Megjelent:

MK 2021/173. (IX. 21.)

Hatályos:

2021. 09. 22.

 

Jogszabály:

1653/2021. (IX. 21.) Korm. határozat

COVID-19 vakcina Vietnámi Szocialista Köztársaság részére adásvétellel történő értékesítésről

Megjelent:

MK 2021/173. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1654/2021. (IX. 21.) Korm. határozat

a TAKUBA alkalmi harci kötelékben történő magyar katonai szerepvállalást előkészítő törzs kiküldéséről

Megjelent:

MK 2021/173. (IX. 21.)

 

 

2021. IX. 20.

Jogszabály:

11/2021. (IX. 20.) MEKH rendelet

az energetikai auditorok és az energetikai auditáló szervezetek adatszolgáltatásáról, valamint a közreműködő szervezetek éves jelentéstételi kötelezettségéről szóló 1/2017. (II. 16.) MEKH rendelet és a végfelhasználási energiamegtakarítással kapcsolatos adatszolgáltatásról szóló 17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/172. (IX. 20.)

Hatályos:

2021. 09. 28.

 

Jogszabály:

12/2021. (IX. 20.) MEKH rendelet

a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/172. (IX. 20.)

Hatályos:

2021. 10. 01.

 

2021. IX. 17.

Jogszabály:

35/2021. (IX. 17.) MNB rendelet

a "Benyovszky Móric" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2021/171. (IX. 17.)

Hatályos:

2021. 09. 20.

 

Jogszabály:

36/2021. (IX. 17.) MNB rendelet

a "Benyovszky Móric" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2021/171. (IX. 17.)

Hatályos:

2021. 09. 20.

 

Jogszabály:

11/2021. (IX. 17.) MvM rendelet

a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/171. (IX. 17.)

Hatályos:

2021. 09. 18.

 

Jogszabály:

8/2021. (IX. 17.) IM rendelet

a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/171. (IX. 17.)

Hatályos:

2021. 09. 18.

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Knk.III.37.747/2020/4. számú végzésről

Megjelent:

MK 2021/171. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5023/2021/10. határozata

A helyi önkormányzat számára az Étv. 21. §-ában adott felhatalmazás az Étv.-ben már szabályozott változtatási tilalom normatív előírására szól, nem pedig a változtatási tilalom intézménye tartalmának további részletszabályozására. Az Étv. korlátait meghaladó helyi szabályozás törvénysértő. Az Étv. 20. § (2) bekezdése alapján a tilalmak különböző célokból történő, a helyi jogalkotó által előidézett egymásra rakódása a tulajdonjog olyan sérelmére vezet, ami már nem indokolható ezen alapjog korlátozásának jogszerű keretek között maradó voltával.

Megjelent:

MK 2021/171. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

467/2021. (IX. 17.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2021/171. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

468/2021. (IX. 17.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2021/171. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

469/2021. (IX. 17.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2021/171. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

470/2021. (IX. 17.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2021/171. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

471/2021. (IX. 17.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2021/171. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

472/2021. (IX. 17.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2021/171. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

473/2021. (IX. 17.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2021/171. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

474/2021. (IX. 17.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2021/171. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

475/2021. (IX. 17.) KE határozat

határozott időre szóló rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/171. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

476/2021. (IX. 17.) KE határozat

határozott időre szóló rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/171. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

477/2021. (IX. 17.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2021/171. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

478/2021. (IX. 17.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2021/171. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

479/2021. (IX. 17.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2021/171. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

480/2021. (IX. 17.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/171. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

481/2021. (IX. 17.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/171. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

482/2021. (IX. 17.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/171. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

483/2021. (IX. 17.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/171. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

484/2021. (IX. 17.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/171. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

485/2021. (IX. 17.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/171. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

486/2021. (IX. 17.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/171. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

487/2021. (IX. 17.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/171. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

488/2021. (IX. 17.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/171. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

5/2021. (IX. 17.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2020. (VI. 11.) MNB utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/45. (IX. 17.)

Hatályos:

2021. 09. 18.

 

Jogszabály:

3/2021. (IX. 17.) TNM utasítás

a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 2/2021. (VII. 8.) TNM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/45. (IX. 17.)

Hatályos:

2021. 09. 18.

 

Jogszabály:

14/2021. (IX. 17.) MvM utasítás

a XI. Miniszterelnökség fejezet 1. Miniszterelnökség igazgatása cím gazdálkodási szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/45. (IX. 17.)

Hatályos:

2021. 09. 18.

 

Jogszabály:

9/2021. (IX. 17.) PM utasítás

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2020. (XII. 30.) PM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/45. (IX. 17.)

Hatályos:

2021. 09. 18., 2021. 10. 01.

 

Jogszabály:

6/2021. (IX. 17.) BM OKF utasítás

a Nemzeti Minősítési Rendszerről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/45. (IX. 17.)

Hatályos:

2021. 09. 18.

 

Jogszabály:

38/2021. (IX. 17.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak egészségügyi ellátásáról szóló 64/2020. (XII. 12.) BVOP utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/45. (IX. 17.)

Hatályos:

2021. 09. 18.

 

Jogszabály:

39/2021. (IX. 17.) BVOP utasítás

a polgári egészségügyi intézményben elhelyezett fogvatartott őrzésének, ellenőrzésének illetékességi rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/45. (IX. 17.)

Hatályos:

2021. 09. 18.

 

Jogszabály:

10/2021. (IX. 17.) LÜ utasítás

az ügyészség statisztikai tevékenységéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/45. (IX. 17.)

Hatályos:

2021. 09. 25.

 

Jogszabály:

6/2021. (IX. 17.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda adatvédelmi szabályzatáról, valamint a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének és a közérdekű adatok elektronikus közzétételének rendjéről szóló 2/2015. (V. 11.) NVI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/45. (IX. 17.)

Hatályos:

2021. 09. 18.

 

Jogszabály:

AM közlemény

a minisztérium hatáskörébe tartozó, korábban a 2020/2021-es tanévre meghirdetett szakmai tanulmányi versenyekre vonatkozóan

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/45. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/45. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

KüM közlemény

a veszélyhelyzet ideje alatt a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatására vonatkozó különleges szabályokról szóló 407/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet 5. §-a szerinti harmadik országok állampolgárainak meghatározásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/45. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

KüM közlemény

a veszélyhelyzet ideje alatt a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés 26. pontja szerinti foglalkozások meghatározásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/45. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Bírósági Végrehajtói Kar pályázati felhívása

önálló bírósági végrehajtói álláshelyek betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/45. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal hirdetménye

hatósági ellenőri igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/45. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

Tolna Megyei Kormányhivatal hirdetménye

bélyegző érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/45. (IX. 17.)

 

 

2021. IX. 15.

Jogszabály:

536/2021. (IX. 15.) Korm. rendelet

a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/170. (IX. 15.)

Hatályos:

2021. 09. 16., 2021. 10. 01.

 

Jogszabály:

537/2021. (IX. 15.) Korm. rendelet

a hiteltörlesztési moratóriumhoz kapcsolódó egyes szerződések elszámolási szabályairól

Megjelent:

MK 2021/170. (IX. 15.)

Hatályos:

2021. 09. 16., 2021. 09. 30.

 

Jogszabály:

538/2021. (IX. 15.) Korm. rendelet

a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/170. (IX. 15.)

Hatályos:

2021. 09. 16.

 

Jogszabály:

33/2021. (IX. 15.) MNB rendelet

a fizetési rendszer működtetése tevékenységre vonatkozó részletes szabályokról

Megjelent:

MK 2021/170. (IX. 15.)

Hatályos:

2022. 03. 01.

 

Jogszabály:

34/2021. (IX. 15.) MNB rendelet

a fizetési rendszer működtetését végző szervezetek üzletszabályzatára és egyes szabályzataira vonatkozó követelményekről

Megjelent:

MK 2021/170. (IX. 15.)

Hatályos:

2022. 03. 01.

 

Jogszabály:

6/2021. (IX. 15.) MK rendelet

a hiteltörlesztési moratórium igénybevételéhez alkalmazandó kérelemről

Megjelent:

MK 2021/170. (IX. 15.)

Hatályos:

2021. 09. 16.

 

Jogszabály:

1005/2021. (IX. 15.) AB Tü. határozat

az egyesbírók személyéről

Megjelent:

MK 2021/170. (IX. 15.)

Hatályos:

2021. 09. 16.

 

Jogszabály:

1006/2021. (IX. 15.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság öttagú állandó tanácsainak számáról, összetételéről és a tanácsvezetők személyéről szóló 1005/2020. (IX. 22.) AB Tü. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/170. (IX. 15.)

Hatályos:

2021. 09. 16.

 

Jogszabály:

466/2021. (IX. 15.) KE határozat

határozott időre szóló dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/170. (IX. 15.)

 

 

Jogszabály:

Helyesbítés

a Magyar Közlöny 2021/170. számában

Megjelent:

MK 2021/170. (IX. 15.)

 

 

2021. IX. 14.

Jogszabály:

526/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet

a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/169. (IX. 14.)

Hatályos:

2021. 09. 15.

 

Jogszabály:

527/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet

a kórházparancsnoki és intézményparancsnoki feladatok ellátásának szüneteléséről szóló 367/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/169. (IX. 14.)

Hatályos:

2021. 09. 15.

 

Jogszabály:

528/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet

az augusztus 20-i állami ünnep, valamint egyes nemzetközi rendezvények megrendezésére vonatkozó eltérő szabályokról szóló 457/2021. (VIII. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/169. (IX. 14.)

Hatályos:

2021. 09. 15.

 

Jogszabály:

529/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet

a családi otthonteremtési kedvezmény tekintetében a veszélyhelyzettel összefüggő egyes eltérő rendelkezésekről

Megjelent:

MK 2021/169. (IX. 14.)

Hatályos:

2021. 09. 19., 2021. 10. 03.

 

Jogszabály:

530/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet

a családok támogatásaival összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/169. (IX. 14.)

Hatályos:

2021. 09. 29.

 

Jogszabály:

531/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet

az önköltséges képzésre történő átsorolásról

Megjelent:

MK 2021/169. (IX. 14.)

Hatályos:

2021. 09. 15., 2021. 09. 29.

 

Jogszabály:

532/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/169. (IX. 14.)

Hatályos:

2021. 09. 15.

 

Jogszabály:

533/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendeletnek az egyes harmadik országbeli állampolgárok és azok közeli hozzátartozói ideiglenes magyarországi ellátásával kapcsolatos módosításáról

Megjelent:

MK 2021/169. (IX. 14.)

Hatályos:

2021. 09. 15.

 

Jogszabály:

534/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet

a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény végrehajtásáról szóló 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/169. (IX. 14.)

Hatályos:

2021. 09. 15., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

535/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet

a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak meghatározásáról, valamint a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 163/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/169. (IX. 14.)

Hatályos:

2021. 09. 15.

 

Jogszabály:

47/2021. (IX. 14.) ITM rendelet

az innovációért és technológiáért felelős miniszter által adományozható elismerésekről és egyes kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 7/2020. (II. 17.) ITM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/169. (IX. 14.)

Hatályos:

2021. 09. 15.

 

Jogszabály:

1631/2021. (IX. 14.) Korm. határozat

a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál indított külkereskedelmi szakemberképzésről

Megjelent:

MK 2021/169. (IX. 14.)

 

 

Jogszabály:

1632/2021. (IX. 14.) Korm. határozat

a Magyar Falu Program 2021. évi végrehajtásához kapcsolódó kincstári lebonyolítói díj biztosítása érdekében szükséges előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2021/169. (IX. 14.)

 

 

Jogszabály:

1633/2021. (IX. 14.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a gödi ipari-innovációs fejlesztési terület infrastruktúra- fejlesztéseiről szóló 1173/2020. (IV. 22.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/169. (IX. 14.)

 

 

Jogszabály:

1634/2021. (IX. 14.) Korm. határozat

a Gödöllői Városi és Térségi Uszoda üzemeltetéséhez szükséges források biztosításáról, valamint a gödöllői jégcsarnok beruházás előkészítésével kapcsolatos kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/169. (IX. 14.)

 

 

Jogszabály:

1635/2021. (IX. 14.) Korm. határozat

a Siófoki Bányász Sportegyesület fejlesztési programja megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/169. (IX. 14.)

 

 

Jogszabály:

1636/2021. (IX. 14.) Korm. határozat

a tatabányai egykori bányakórház katolikus gimnáziummá fejlesztésének folytatásához szükséges forrás átcsoportosításáról

Megjelent:

MK 2021/169. (IX. 14.)

 

 

2021. IX. 13.

Jogszabály:

31/2021. (IX. 13.) AM rendelet

a Duna-Ipoly Nemzeti Park létesítéséről szóló 34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/168. (IX. 13.)

Hatályos:

2021. 09. 14.

 

Jogszabály:

32/2021. (IX. 13.) BM rendelet

az "A határvonal hatodik közös ellenőrzéséről, a határjelek 2016-2020. évi felújításáról és karbantartásáról a magyar-horvát államhatár B, C és D határszakaszán (B1-D417)" című zárójegyzőkönyv, valamint a "Kiegészítés és módosítás a határvonal leírásához és térképeihez a B, C és D határszakaszon (B1-D417)" című határokmány jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2021/168. (IX. 13.)

Hatályos:

2021. 09. 21.

 

Jogszabály:

46/2021. (IX. 13.) ITM rendelet

az úszólétesítmények egészségügyi felszereléseivel és a hajózási képesítésekkel összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/168. (IX. 13.)

Hatályos:

2021. 09. 28., 2021. 11. 20.

 

Jogszabály:

464/2021. (IX. 13.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/168. (IX. 13.)

 

 

Jogszabály:

465/2021. (IX. 13.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/168. (IX. 13.)

 

 

Jogszabály:

2/2021. (IX. 13.) NVTNM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/44. (IX. 13.)

Hatályos:

2021. 09. 14.

 

Jogszabály:

11/2021. (IX. 13.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/44. (IX. 13.)

Hatályos:

2021. 09. 15.

 

Jogszabály:

5/2021. (IX. 13.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Közszolgálati Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/44. (IX. 13.)

Hatályos:

2021. 09. 14.

 

Jogszabály:

18/2021. (IX. 13.) ORFK utasítás

a minősítői jogkör átruházásáról és a minősített adatok kezelésére vonatkozó szabályokról szóló 34/2019. (IX. 26.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/44. (IX. 13.)

Hatályos:

2021. 10. 13.

 

Jogszabály:

50/2021. (IX. 13.) KKM közlemény

a Magyarország és a Kirgiz Köztársaság között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adókijátszás és adóelkerülés megakadályozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2020. évi CXVI. törvény 2. § a, 3. § a, 1. melléklete és 2. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/44. (IX. 13.)

 

 

Jogszabály:

51/2021. (IX. 13.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és az Egyesült Nemzetek képviseletében eljáró, az Afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló megállapodás UNEP által ellátott Titkársága (UNEP/AEWA Titkárság) között az Afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló megállapodásban részes felek találkozója 8. ülésének megrendezéséről (2021. október 5-9., Budapest, Magyarország) szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2021. évi LXVI. törvény 2. § a, 3. § a, 1. melléklete és 2. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/44. (IX. 13.)

 

 

Jogszabály:

Miniszterelnökség pályázati felhívása

a 2022. évi Magyar Közigazgatási Ösztöndíjra

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/44. (IX. 13.)

 

 

Jogszabály:

MVM közlemény

a Magyar Közigazgatási Ösztöndíj havi összegéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/44. (IX. 13.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/44. (IX. 13.)

 

 

Jogszabály:

IM közlemény

elismerések adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/44. (IX. 13.)

 

 

Jogszabály:

ITM közlemény

az Innovációs és Technológiai Minisztérium elismerési hírei

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/44. (IX. 13.)

 

 

Jogszabály:

ITM közlemény

az Innovációs és Technológiai Minisztérium elismerési hírei

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/44. (IX. 13.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/44. (IX. 13.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/44. (IX. 13.)

 

 

Jogszabály:

Berettyóújfalu Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/44. (IX. 13.)

 

 

Jogszabály:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának közleménye

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására visszavonásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/44. (IX. 13.)

 

 

Jogszabály:

Nagyatád Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/44. (IX. 13.)

 

 

2021. IX. 9.

Jogszabály:

1630/2021. (IX. 9.) Korm. határozat

az Európai Bizottság Lengyelországgal szemben hozott 2021. szeptember 7-i döntéséről

Megjelent:

MK 2021/167. (IX. 9.)

 

 

2021. IX. 8.

Jogszabály:

524/2021. (IX. 8.) Korm. rendelet

a muzeális jellegű járművek minősítési rendszerének átalakításával kapcsolatban szükséges egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/166. (IX. 8.)

Hatályos:

2021. 10. 09., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

525/2021. (IX. 8.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/166. (IX. 8.)

Hatályos:

2021. 09. 09.

 

Jogszabály:

17/2021. (IX. 8.) NVTNM rendelet

a BTTF Badacsony és térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/166. (IX. 8.)

Hatályos:

2021. 09. 09.

 

Jogszabály:

30/2021. (IX. 8.) AM rendelet

a borászati termékek 2021. évi krízislepárlási támogatásáról

Megjelent:

MK 2021/166. (IX. 8.)

Hatályos:

2021. 09. 09.

 

Jogszabály:

31/2021. (IX. 8.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek tisztjelöltjeiről és a tisztjelölti szolgálati jogviszonyról szóló 20/2016. (VI. 9.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/166. (IX. 8.)

Hatályos:

2021. 09. 09.

 

Jogszabály:

7/2021. (IX. 8.) IM rendelet

a külszolgálati pályázati rendszerről

Megjelent:

MK 2021/166. (IX. 8.)

Hatályos:

2021. 09. 18.

 

Jogszabály:

42/2021. (IX. 8.) ITM rendelet

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet és a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/166. (IX. 8.)

Hatályos:

2021. 10. 09., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

43/2021. (IX. 8.) ITM rendelet

a vasúti, légi- és víziközlekedéssel kapcsolatos képzésekről szóló miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/166. (IX. 8.)

Hatályos:

2021. 09. 09., 2021. 10. 09.

 

Jogszabály:

44/2021. (IX. 8.) ITM rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségnél történő végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2021/166. (IX. 8.)

Hatályos:

2021. 09. 09.

 

Jogszabály:

45/2021. (IX. 8.) ITM rendelet

a szakképzési tankönyvvé nyilvánítással összefüggésben fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

Megjelent:

MK 2021/166. (IX. 8.)

Hatályos:

2021. 10. 09.

 

2021. IX. 7.

Jogszabály:

1629/2021. (IX. 7.) Korm. határozat

az ENSZ Közgyűlésének 76. ülésszakán való magyar részvételről

Megjelent:

MK 2021/165. (IX. 7.)

 

 

2021. IX. 6.

Jogszabály:

514/2021. (IX. 6.) Korm. rendelet

a Magyar Államnak a Róbert Károly Meddőségi Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság feletti irányítás megszerzésével megvalósuló összefonódás közérdekből történő nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

Megjelent:

MK 2021/163. (IX. 6.)

Hatályos:

2021. 09. 06. 8 órától.

 

Jogszabály:

515/2021. (IX. 6.) Korm. rendelet

a járvány elleni védekezést elősegítő egyes intézkedésekről szóló 439/2021. (VII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/164. (IX. 6.)

Hatályos:

2021. 09. 07.

 

Jogszabály:

516/2021. (IX. 6.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/164. (IX. 6.)

Hatályos:

2021. 09. 07.

 

Jogszabály:

517/2021. (IX. 6.) Korm. rendelet

a vállalkozások reorganizációjáról, valamint a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, továbbá a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 345/2021. (VI. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/164. (IX. 6.)

Hatályos:

2021. 09. 07.

 

Jogszabály:

518/2021. (IX. 6.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet, valamint az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/164. (IX. 6.)

Hatályos:

2021. 09. 06. 21 órától.

 

Jogszabály:

519/2021. (IX. 6.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/164. (IX. 6.)

Hatályos:

2021. 10. 01.

 

Jogszabály:

520/2021. (IX. 6.) Korm. rendelet

a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/164. (IX. 6.)

Hatályos:

2021. 09. 07.

 

Jogszabály:

521/2021. (IX. 6.) Korm. rendelet

az Egészséges Budapest Program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 98/2017. (IV. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/164. (IX. 6.)

Hatályos:

2021. 09. 07.

 

Jogszabály:

522/2021. (IX. 6.) Korm. rendelet

a HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság Stratégiai Fejlesztési Programjának keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 255/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/164. (IX. 6.)

Hatályos:

2021. 09. 07.

 

Jogszabály:

523/2021. (IX. 6.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/164. (IX. 6.)

Hatályos:

2021. 09. 07.

 

Jogszabály:

16/2021. (IX. 6.) NVTNM rendelet

a Róbert Károly Meddőségi Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/164. (IX. 6.)

Hatályos:

2021. 09. 06. 21 órától.

 

Jogszabály:

39/2021. (IX. 6.) EMMI rendelet

egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/164. (IX. 6.)

Hatályos:

2021. 10. 01.

 

Jogszabály:

40/2021. (IX. 6.) EMMI rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet és a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/164. (IX. 6.)

Hatályos:

2021. 09. 06. 21 órától.

 

Jogszabály:

41/2021. (IX. 6.) EMMI rendelet

a mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/164. (IX. 6.)

Hatályos:

2021. 09. 07.

 

Jogszabály:

1626/2021. (IX. 6.) Korm. határozat

a Róbert Károly Meddőségi Centrum közfinanszírozott működése érdekében szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/164. (IX. 6.)

 

 

Jogszabály:

1627/2021. (IX. 6.) Korm. határozat

egyházi személyek jövedelempótlékának és egyházi jogi személyek hittanoktatási támogatásának emeléséről

Megjelent:

MK 2021/164. (IX. 6.)

 

 

Jogszabály:

1628/2021. (IX. 6.) Korm. határozat

a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház fejlesztésének előkészítéséről és megvalósításáról

Megjelent:

MK 2021/164. (IX. 6.)

 

 

Jogszabály:

Helyesbítés

a Magyar Közlöny 2021/164. számában

Megjelent:

MK 2021/164. (IX. 6.)

 

 

2021. IX. 3.

Jogszabály:

508/2021. (IX. 3.) Korm. rendelet

a köznevelési feladat ellátásához kapcsolódó védelmi intézkedések veszélyhelyzeti szabályairól

Megjelent:

MK 2021/162. (IX. 3.)

Hatályos:

2021. 09. 04., 2021. 09. 18.

 

Jogszabály:

509/2021. (IX. 3.) Korm. rendelet

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/162. (IX. 3.)

Hatályos:

2021. 09. 06.

 

Jogszabály:

510/2021. (IX. 3.) Korm. rendelet

a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről

Megjelent:

MK 2021/162. (IX. 3.)

Hatályos:

2021. 10. 04., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

511/2021. (IX. 3.) Korm. rendelet

a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/162. (IX. 3.)

Hatályos:

2021. 09. 15.

 

Jogszabály:

512/2021. (IX. 3.) Korm. rendelet

az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/162. (IX. 3.)

Hatályos:

2021. 09. 04.

 

Jogszabály:

513/2021. (IX. 3.) Korm. rendelet

a Dunakeszin alap- és középfokú oktatási intézmények és kulturális központ létrejöttét célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 224/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/162. (IX. 3.)

Hatályos:

2021. 09. 04.

 

Jogszabály:

31/2021. (IX. 3.) MNB rendelet

a nem teljesítő kitettségre és az átstrukturált követelésre vonatkozó prudenciális követelményekről szóló 39/2016. (X. 11.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/162. (IX. 3.)

Hatályos:

2021. 10. 01.

 

Jogszabály:

32/2021. (IX. 3.) MNB rendelet

az ügyfél- és partnerminősítés, valamint a fedezetértékelés prudenciális követelményeiről szóló 40/2016. (X. 11.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/162. (IX. 3.)

Hatályos:

2021. 10. 01.

 

Jogszabály:

3/2021. (IX. 3.) TNM rendelet

a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjról szóló 4/2019. (VI. 13.) TNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/162. (IX. 3.)

Hatályos:

2021. 09. 04.

 

Jogszabály:

463/2021. (IX. 3.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2021/162. (IX. 3.)

 

 

Jogszabály:

1619/2021. (IX. 3.) Korm. határozat

a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 végrehajtásának a 2021-2024. évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről

Megjelent:

MK 2021/162. (IX. 3.)

 

 

Jogszabály:

1620/2021. (IX. 3.) Korm. határozat

a Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia elfogadásáról

Megjelent:

MK 2021/162. (IX. 3.)

 

 

Jogszabály:

1621/2021. (IX. 3.) Korm. határozat

a Népművészet Mestere díj 2021. évi adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/162. (IX. 3.)

 

 

Jogszabály:

1622/2021. (IX. 3.) Korm. határozat

állami tulajdonú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

Megjelent:

MK 2021/162. (IX. 3.)

 

 

Jogszabály:

1623/2021. (IX. 3.) Korm. határozat

egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról

Megjelent:

MK 2021/162. (IX. 3.)

 

 

Jogszabály:

1624/2021. (IX. 3.) Korm. határozat

a Magyar Falu Program keretében megvalósuló nagyfelületű burkolatjavítási program ütemezett megvalósítása érdekében szükséges előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2021/162. (IX. 3.)

 

 

Jogszabály:

1625/2021. (IX. 3.) Korm. határozat

a települési önkormányzatok gazdaság újraindítását célzó beruházásainak támogatásáról és egyes önkormányzatokat érintő Korm. határozatok módosításáról

Megjelent:

MK 2021/162. (IX. 3.)

 

 

Jogszabály:

48/2021. (IX. 3.) ME határozat

főiskolai rektor megbízásáról

Megjelent:

MK 2021/162. (IX. 3.)

 

 

Jogszabály:

49/2021. (IX. 3.) ME határozat

főiskolai tanárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2021/162. (IX. 3.)

 

 

Jogszabály:

50/2021. (IX. 3.) ME határozat

állami felsőoktatási intézmény kancellárja megbízásának visszavonásáról

Megjelent:

MK 2021/162. (IX. 3.)

 

 

Jogszabály:

51/2021. (IX. 3.) ME határozat

a nemzetközi szerződések alapján működő kisebbségi vegyes bizottságok titkárainak felmentéséről és új titkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2021/162. (IX. 3.)

 

 

Jogszabály:

52/2021. (IX. 3.) ME határozat

a Nemzetközi Mobil Műholdas Szervezet (IMSO) közgyűlésein történő magyar részvételről

Megjelent:

MK 2021/162. (IX. 3.)

 

 

Jogszabály:

53/2021. (IX. 3.) ME határozat

a hajókon telepíthető Inmarsat földi állomások használatáról a területi vizeken és kikötőkben tárgyú Nemzetközi Megállapodás Részes Feleinek konferenciáin történő magyar részvételről

Megjelent:

MK 2021/162. (IX. 3.)

 

 

2021. IX. 1.

Jogszabály:

7/2021. (IX. 1.) NMHH rendelet

az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos részletes szabályokról szóló 19/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/161. (IX. 1.)

Hatályos:

2021. 09. 02.

 

Jogszabály:

38/2021. (IX. 1.) EMMI rendelet

a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/161. (IX. 1.)

Hatályos:

2021. 09. 09.

 

2021. VIII. 31.

Jogszabály:

507/2021. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

Hatályos:

2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

28/2021. (VIII. 31.) MNB rendelet

a 2021-ben Budapesten megrendezésre kerülő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus alkalmából 50 forintos címletű érme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

Hatályos:

2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

29/2021. (VIII. 31.) MNB rendelet

az "52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

Hatályos:

2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

30/2021. (VIII. 31.) MNB rendelet

az "52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

Hatályos:

2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

1/2021. (VIII. 31.) TNM rendelet

az egyházi költségvetési céltámogatások folyósításáról és elszámolásáról szóló 5/2018. (XII. 21.) TNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

Hatályos:

2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

2/2021. (VIII. 31.) TNM rendelet

a nemzetiségi és egyházi célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2019. (III. 19.) TNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

Hatályos:

2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

29/2021. (VIII. 31.) AM rendelet

az egyes agrárágazati tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

Hatályos:

2021. 09. 03.

 

Jogszabály:

30/2021. (VIII. 31.) BM rendelet

a Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

Hatályos:

2021. 09. 30.

 

Jogszabály:

37/2021. (VIII. 31.) EMMI rendelet

egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és a Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testületről szóló 46/1999. (XII. 13.) OM rendelet hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

Hatályos:

2021. 09. 01., 2022. 01. 01., 2026. 01. 01.

 

Jogszabály:

6/2021. (VIII. 31.) IM rendelet

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása, a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása, valamint a helyi népszavazások költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

Hatályos:

2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

41/2021. (VIII. 31.) ITM rendelet

a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

Hatályos:

2021. 09. 30.

 

Jogszabály:

31/2021. (VIII. 31.) KKM rendelet

a Külpiaci Növekedési Támogatási Program szerinti támogatások szabályairól

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

Hatályos:

2021. 09. 03.

 

Jogszabály:

433/2021. (VIII. 31.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésekről

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

434/2021. (VIII. 31.) KE határozat

rektori megbízás alóli felmentésről

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

435/2021. (VIII. 31.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

436/2021. (VIII. 31.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

437/2021. (VIII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

438/2021. (VIII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

439/2021. (VIII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

440/2021. (VIII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

441/2021. (VIII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

442/2021. (VIII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

443/2021. (VIII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

444/2021. (VIII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

445/2021. (VIII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

446/2021. (VIII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

447/2021. (VIII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

448/2021. (VIII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

449/2021. (VIII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

450/2021. (VIII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

451/2021. (VIII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

452/2021. (VIII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

453/2021. (VIII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

454/2021. (VIII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

455/2021. (VIII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

456/2021. (VIII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

457/2021. (VIII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

458/2021. (VIII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

459/2021. (VIII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

460/2021. (VIII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

461/2021. (VIII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

462/2021. (VIII. 31.) KE határozat

katonai bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

20/2021. (VIII. 31.) NVB határozat

országos népszavazási kezdeményezés kérdés hitelesítéséről

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

24/2021. (VIII. 31.) NVB határozat

országos népszavazási kezdeményezés kérdés hitelesítéséről

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

14/2021. (VIII. 31.) BM utasítás

a Járműkövető Rendszer működtetéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/43. (VIII. 31.)

Hatályos:

2021. 09. 15.

 

Jogszabály:

42/2021. (VIII. 31.) HM utasítás

a Honvéd Kadét Programról, valamint a hazafias és honvédelmi nevelés támogatásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/43. (VIII. 31.)

Hatályos:

2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

43/2021. (VIII. 31.) HM utasítás

az önkéntes tartalékosokkal köthető ösztöndíjszerződésekről, valamint az önkéntes tartalékos ösztöndíj folyósításának rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/43. (VIII. 31.)

Hatályos:

2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

44/2021. (VIII. 31.) HM utasítás

a Béri Balogh Ádám honvéd kadét ösztöndíj folyósításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/43. (VIII. 31.)

Hatályos:

2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

45/2021. (VIII. 31.) HM utasítás

a Lippai Balázs esélyegyenlőségi ösztöndíj folyósításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/43. (VIII. 31.)

Hatályos:

2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

46/2021. (VIII. 31.) HM utasítás

a Mészáros Lázár-ösztöndíjas hallgatóval köthető ösztöndíjszerződésről, valamint a Mészáros Lázár-ösztöndíj folyósításának rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/43. (VIII. 31.)

Hatályos:

2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

47/2021. (VIII. 31.) HM utasítás

a honvédelmi árvák ösztöndíjának folyósításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/43. (VIII. 31.)

Hatályos:

2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

48/2021. (VIII. 31.) HM utasítás

a Magyar-Orosz Kormányközi Hadisírgondozó Vegyes Bizottság Magyar Tagozata tagjainak kijelöléséről szóló 28/2019. (IV. 17.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/43. (VIII. 31.)

Hatályos:

2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

49/2021. (VIII. 31.) HM utasítás

a Magyar-Szlovén Kormányközi Hadisírgondozó Vegyes Bizottság Magyar Tagozata tagjainak kijelöléséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/43. (VIII. 31.)

Hatályos:

2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

50/2021. (VIII. 31.) HM utasítás

az egyes miniszteri utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/43. (VIII. 31.)

Hatályos:

2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

36/2021. (VIII. 31.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet kommunikációjáról szóló 12/2019. (IX. 20.) BVOP utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/43. (VIII. 31.)

Hatályos:

2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

37/2021. (VIII. 31.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet Informatikai Biztonsági Szabályzatáról szóló 15/2019. (XI. 8.) BVOP utasítás hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/43. (VIII. 31.)

Hatályos:

2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

8/2021. (VIII. 31.) LÜ utasítás

az ügyészségi alkalmazottak jogállásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 4/2012. (I. 6.) LÜ utasítás, valamint az ügyészség szervezetéről és működéséről szóló 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/43. (VIII. 31.)

Hatályos:

2021. 09. 08.

 

Jogszabály:

9/2021. (VIII. 31.) LÜ utasítás

az előkészítő eljárással, a nyomozás felügyeletével és irányításával, valamint a befejező intézkedésekkel kapcsolatos ügyészi feladatokról szóló 9/2018. (VI. 29.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/43. (VIII. 31.)

Hatályos:

2021. 09. 08.

 

Jogszabály:

7/2021. (VIII. 31.) SZTNH utasítás

a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala honlapjának és intranetrendszerének működéséhez szükséges tevékenység szervezeti, szervezési és eljárásrendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/43. (VIII. 31.)

Hatályos:

2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

46/2021. (VIII. 31.) KKM közlemény

a 2020. évi CLVI. törvénnyel kihirdetett, az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti társulást létrehozó Euromediterrán Megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/43. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

47/2021. (VIII. 31.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság Kormánya között a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás, illetve a kihirdetéséről szóló 221/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 2-3. §-a hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/43. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

48/2021. (VIII. 31.) KKM közlemény

a Magyarország és a Portugál Köztársaság között létrejött, a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény, valamint a kihirdetéséről szóló 2018. évi LXI. törvény 2. §-a és 3. §-a hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/43. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

49/2021. (VIII. 31.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya közötti, az interregionális együttműködésről szóló megállapodás, valamint a kihirdetéséről szóló 291/2021. (V. 31.) Korm. rendelet 2. §-a, 3. §-a, 1. melléklete és 2. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/43. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/43. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

CSTNM közlemény

elismerések adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/43. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

ITM közlemény

az Innovációs és Technológiai Minisztérium elismerési hírei

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/43. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság végzése

a Nyomdaipari Ágazati Párbeszéd Bizottság alapítására vonatkozó kérelem közzétételéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/43. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/43. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/43. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/43. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/43. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

3/2021. (VIII. 31.) SZTNH közlemény

az "IDEA 2021 Hódmezővásárhely" elnevezésű nemzetközi kiállításon bemutatásra kerülő találmányok, védjegyek, formatervezési és használati minták kiállítási kedvezményéről, illetve kiállítási elsőbbségéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/43. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

Komló Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/43. (VIII. 31.)

 

 

2021. VIII. 26.

Jogszabály:

15/2021. (VIII. 26.) NVTNM rendelet

az egyetemes postai szolgáltatás keretében küldeményenkénti díjszabás szerint feladott, 50 grammot meg nem haladó tömegű, belföldi levélküldemények, valamint a hivatalos iratokra vonatkozó belföldi postai szolgáltatás díjának meghatározási módszeréről szóló 67/2012. (XII. 15.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/159. (VIII. 26.)

Hatályos:

2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

29/2021. (VIII. 26.) BM rendelet

az igazságügyi szakértői intézménynél foglalkoztatott igazságügyi alkalmazottak részére adható juttatásokról, támogatásokról és a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról szóló 52/2016. (XII. 16.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/159. (VIII. 26.)

Hatályos:

2021. 08. 29.

 

Jogszabály:

36/2021. (VIII. 26.) EMMI rendelet

egyes miniszteri rendeleteknek a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet nevének változásával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/159. (VIII. 26.)

Hatályos:

2021. 08. 29., 2021. 09. 18.

 

Jogszabály:

10/2021. (VIII. 26.) PM rendelet

a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 22/2020. (XII. 30.) PM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/159. (VIII. 26.)

Hatályos:

2021. 08. 27.

 

Jogszabály:

1618/2021. (VIII. 26.) Korm. határozat

a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2021/159. (VIII. 26.)

 

 

2021. VIII. 24.

Jogszabály:

27/2021. (VIII. 24.) MNB rendelet

a jegybanki alapkamat mértékéről

Megjelent:

MK 2021/158. (VIII. 24.)

Hatályos:

2021. 08. 25.

 

2021. VIII. 23.

Jogszabály:

418/2021. (VIII. 23.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/157. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

419/2021. (VIII. 23.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/157. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

420/2021. (VIII. 23.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/157. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

421/2021. (VIII. 23.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/157. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

422/2021. (VIII. 23.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/157. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

423/2021. (VIII. 23.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/157. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

424/2021. (VIII. 23.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/157. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

425/2021. (VIII. 23.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/157. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

426/2021. (VIII. 23.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/157. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

427/2021. (VIII. 23.) KE határozat

altábornagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2021/157. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

428/2021. (VIII. 23.) KE határozat

altábornagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2021/157. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

429/2021. (VIII. 23.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/157. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

430/2021. (VIII. 23.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/157. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

431/2021. (VIII. 23.) KE határozat

altábornagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2021/157. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

432/2021. (VIII. 23.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/157. (VIII. 23.)

 

 

2021. VIII. 19.

Jogszabály:

505/2021. (VIII. 19.) Korm. rendelet

a Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. kezességvállalásaihoz kapcsolódó állami viszontgarancia részletszabályairól

Megjelent:

MK 2021/156. (VIII. 19.)

Hatályos:

2021. 09. 03.

 

Jogszabály:

506/2021. (VIII. 19.) Korm. rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet és az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/156. (VIII. 19.)

Hatályos:

2021. 08. 20., 2021. 09. 01., 2021. 10. 01., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

14/2021. (VIII. 19.) NVTNM rendelet

a Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/156. (VIII. 19.)

Hatályos:

2021. 08. 19. 14 órától.

 

Jogszabály:

8/2021. (VIII. 19.) PM utasítás

a Pénzügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (I. 31.) PM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/42. (VIII. 19.)

Hatályos:

2021. 08. 27., 2021. 09. 01., 2021. 10. 01.

 

2021. VIII. 18.

Jogszabály:

499/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet

a különleges jogállású szervek által közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak képzéséről, továbbképzéséről, valamint egyes továbbképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/155. (VIII. 18.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

500/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának létrehozásával kapcsolatos módosításáról

Megjelent:

MK 2021/155. (VIII. 18.)

Hatályos:

2021. 10. 01., 2021. 11. 01.

 

Jogszabály:

501/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a turizmus-vendéglátás ágazatot érintő stratégiai célú módosításáról

Megjelent:

MK 2021/155. (VIII. 18.)

Hatályos:

2021. 08. 19., 2021. 09. 01., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

502/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet

a praxisközösségekről szóló 53/2021. (II. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/155. (VIII. 18.)

Hatályos:

2021. 08. 21.

 

Jogszabály:

503/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet

egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek, valamint az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/155. (VIII. 18.)

Hatályos:

2021. 09. 01., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

504/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet

egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/155. (VIII. 18.)

Hatályos:

2021. 08. 19.

 

Jogszabály:

25/2021. (VIII. 18.) MNB rendelet

a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 41/2020. (XI. 18.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/155. (VIII. 18.)

Hatályos:

2021. 08. 19.

 

Jogszabály:

26/2021. (VIII. 18.) MNB rendelet

a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 42/2020. (XI. 19.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/155. (VIII. 18.)

Hatályos:

2021. 08. 19.

 

Jogszabály:

28/2021. (VIII. 18.) AM rendelet

a családi gazdaságokról szóló törvénnyel összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/155. (VIII. 18.)

Hatályos:

2021. 08. 21.

 

Jogszabály:

40/2021. (VIII. 18.) ITM rendelet

a haditechnikai termékek jelöléséről, valamint a haditechnikai termékek és szolgáltatások nyilvántartásáról szóló 32/2007. (III. 19.) GKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/155. (VIII. 18.)

Hatályos:

2021. 09. 02.

 

Jogszabály:

1605/2021. (VIII. 18.) Korm. határozat

a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 elfogadásáról

Megjelent:

MK 2021/155. (VIII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1606/2021. (VIII. 18.) Korm. határozat

Magyarország Űrstratégiája elfogadásáról

Megjelent:

MK 2021/155. (VIII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1607/2021. (VIII. 18.) Korm. határozat

egyes kormányhatározatoknak a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának létrehozásával kapcsolatos módosításáról

Megjelent:

MK 2021/155. (VIII. 18.)

Hatályos:

2021. 10. 01.

 

Jogszabály:

1608/2021. (VIII. 18.) Korm. határozat

az egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzés keretében megszerezhető licenc képzéssel végezhető háziorvosi alapellátási feladatokról

Megjelent:

MK 2021/155. (VIII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1609/2021. (VIII. 18.) Korm. határozat

a gazdaság-újraindítási programok finanszírozása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2021/155. (VIII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1610/2021. (VIII. 18.) Korm. határozat

az Erdélyi Református Egyházkerület intézményfejlesztésének és beruházásainak, valamint a Sapientia Alapítvány működésének támogatásához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/155. (VIII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1611/2021. (VIII. 18.) Korm. határozat

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó ingóságok beszerzéséről

Megjelent:

MK 2021/155. (VIII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1612/2021. (VIII. 18.) Korm. határozat

a Közép-Duna mentén megvalósuló kerékpáros- és vízi turisztikai célú fejlesztésekről, valamint a szükséges beruházások támogatásáról

Megjelent:

MK 2021/155. (VIII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1613/2021. (VIII. 18.) Korm. határozat

a mórahalmi kollégiumfejlesztés megvalósításához szükséges támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/155. (VIII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1614/2021. (VIII. 18.) Korm. határozat

a KEHOP-3.3.0-15-2021-00010 azonosító számon benyújtott, "Szentendre Regionális Déli Vízbázis megóvásához szükséges kármentesítés" megnevezésű támogatási kérelemhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/155. (VIII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1615/2021. (VIII. 18.) Korm. határozat

a Kossuth Lajos téri Igazságügyi Palota és Agrárminisztérium épület rekonstrukciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1002/2021. (I. 7.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/155. (VIII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1616/2021. (VIII. 18.) Korm. határozat

a Márton Áron Szakkollégium felújításáról és a kollégiumi infrastruktúra javításáról szóló 1774/2019. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/155. (VIII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1617/2021. (VIII. 18.) Korm. határozat

a Budapesti Agglomerációhoz tartozó Pest megyei településeken működő köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztéseinek további előkészítéséről szóló 1051/2021. (II. 15.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/155. (VIII. 18.)

 

 

Jogszabály:

5/2021. (VIII. 18.) BM OKF utasítás

a Belügyminisztérium fejezethez tartozó, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot szakmailag érintő fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 5/2015. (VI. 25.) BM OKF utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/41. (VIII. 18.)

Hatályos:

2021. 08. 19.

 

Jogszabály:

6/2021. (VIII. 18.) SZTNH utasítás

egyes elnöki utasítások hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/41. (VIII. 18.)

Hatályos:

2021. 08. 19.

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/41. (VIII. 18.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/41. (VIII. 18.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2021. szeptember 1-je és szeptember 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/41. (VIII. 18.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Nemzeti Mozgalom közleménye

a párt feloszlással történő megszüntetéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/41. (VIII. 18.)

 

 

2021. VIII. 16.

Jogszabály:

493/2021. (VIII. 16.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Kirgiz Köztársaság Kormánya között a Magyar-Kirgiz Fejlesztési Alapról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2021/154. (VIII. 16.)

Hatályos:

2021. 08. 17. - kivétellel.

 

Jogszabály:

494/2021. (VIII. 16.) Korm. rendelet

a magyar-román határszakaszon Elek-Ottlaka és Dombegyház-Kisvarjas között tervezett közúti határátkelőhelyek létrehozásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2021/154. (VIII. 16.)

Hatályos:

2021. 08. 17.

 

Jogszabály:

495/2021. (VIII. 16.) Korm. rendelet

egyes kulturális beruházásokkal kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/154. (VIII. 16.)

Hatályos:

2021. 08. 17.

 

Jogszabály:

496/2021. (VIII. 16.) Korm. rendelet

az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/154. (VIII. 16.)

Hatályos:

2021. 08. 21.

 

Jogszabály:

497/2021. (VIII. 16.) Korm. rendelet

a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény végrehajtásáról szóló 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/154. (VIII. 16.)

Hatályos:

2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

498/2021. (VIII. 16.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/154. (VIII. 16.)

Hatályos:

2021. 08. 17.

 

Jogszabály:

28/2021. (VIII. 16.) BM rendelet

a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló 25/2013. (VI. 24.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/154. (VIII. 16.)

Hatályos:

2021. 08. 24.

 

Jogszabály:

35/2021. (VIII. 16.) EMMI rendelet

egyes orvostechnikai eszközökkel összefüggő miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

Megjelent:

MK 2021/154. (VIII. 16.)

Hatályos:

2021. 08. 17., 2021. 09. 16., 2023. 05. 26.

 

Jogszabály:

416/2021. (VIII. 16.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/154. (VIII. 16.)

 

 

Jogszabály:

417/2021. (VIII. 16.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/154. (VIII. 16.)

 

 

Jogszabály:

1595/2021. (VIII. 16.) Korm. határozat

a hazai szőlő-bor ágazatot támogató kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/154. (VIII. 16.)

 

 

Jogszabály:

1596/2021. (VIII. 16.) Korm. határozat

a Tokaji Életpálya Programról

Megjelent:

MK 2021/154. (VIII. 16.)

 

 

Jogszabály:

1597/2021. (VIII. 16.) Korm. határozat

az Óbudai Egyetem campusfejlesztésének előkészítéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/154. (VIII. 16.)

 

 

Jogszabály:

1598/2021. (VIII. 16.) Korm. határozat

egyes határon túli egyházi beruházásokhoz szükséges támogatásokról

Megjelent:

MK 2021/154. (VIII. 16.)

 

 

Jogszabály:

1599/2021. (VIII. 16.) Korm. határozat

az egyes kiemelt társadalmi igények részeként megvalósuló sportcélú infrastruktúra-beruházásokkal összefüggő kormányhatározatok, valamint egyes sportcélú kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2021/154. (VIII. 16.)

 

 

Jogszabály:

1600/2021. (VIII. 16.) Korm. határozat

egyes kulturális célú beruházások előkészítéséről szóló kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2021/154. (VIII. 16.)

 

 

Jogszabály:

1601/2021. (VIII. 16.) Korm. határozat

a magyar-román határszakaszon Elek-Ottlaka és Dombegyház-Kisvarjas között tervezett közúti határátkelőhelyek területén lévő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról és a kialakításukhoz szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/154. (VIII. 16.)

 

 

Jogszabály:

1602/2021. (VIII. 16.) Korm. határozat

az egyes köznevelési szakmai testületekről szóló 1382/2017. (VI. 16.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/154. (VIII. 16.)

Hatályos:

2021. 08. 17.

 

Jogszabály:

1603/2021. (VIII. 16.) Korm. határozat

a Harkányi Gyógy- és Strandfürdő fejlesztéséhez szükséges egyes intézkedésekről szóló 1837/2018. (XII. 27.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/154. (VIII. 16.)

Hatályos:

2021. 08. 17.

 

Jogszabály:

1604/2021. (VIII. 16.) Korm. határozat

a 2021. évi ISU Rövidpályás Gyorskorcsolya Világkupa - Olimpiai Kvalifikációs Versennyel kapcsolatos kormányzati intézkedésekről szóló 1430/2021. (VII. 2.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/154. (VIII. 16.)

 

 

Jogszabály:

47/2021. (VIII. 16.) ME határozat

az egyes kétoldalú gazdasági együttműködési kormányközi bizottságok magyar tagozati elnökeinek felmentéséről és kinevezéséről

Megjelent:

MK 2021/154. (VIII. 16.)

Hatályos:

2021. 08. 17.

 

2021. VIII. 13.

Jogszabály:

481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet

a Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Megjelent:

MK 2021/153. (VIII. 13.)

Hatályos:

2021. 08. 14.

 

Jogszabály:

482/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének megalapozásával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/153. (VIII. 13.)

Hatályos:

2021. 08. 16., 2021. 08. 29., 2021. 10. 01., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

483/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/153. (VIII. 13.)

Hatályos:

2021. 08. 14.

 

Jogszabály:

484/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet

az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaság által ellátott feladatok központi költségvetési szervek általi átvételéről és a társaság megszüntetéséről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről

Megjelent:

MK 2021/153. (VIII. 13.)

Hatályos:

2021. 08. 16.

 

Jogszabály:

485/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet

a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság átengedéséről szóló pályázattal, valamint a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység gyakorlására jogosító koncessziós szerződéssel kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról

Megjelent:

MK 2021/153. (VIII. 13.)

Hatályos:

2021. 08. 16., 2021. 10. 01.

 

Jogszabály:

486/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet

az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról szóló 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/153. (VIII. 13.)

Hatályos:

2021. 08. 14.

 

Jogszabály:

487/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet

a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/153. (VIII. 13.)

Hatályos:

2021. 08. 16.

 

Jogszabály:

488/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/153. (VIII. 13.)

Hatályos:

2021. 08. 14.

 

Jogszabály:

489/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet

az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/153. (VIII. 13.)

Hatályos:

2021. 08. 14.

 

Jogszabály:

490/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet

az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő alkalmazás biztosításával kapcsolatos eljárási szabályok meghatározásáról szóló 726/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/153. (VIII. 13.)

Hatályos:

2021. 09. 10., 2021. 11. 01.

 

Jogszabály:

491/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet

a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megszüntetésével összefüggő egyes kérdésekről szóló 475/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/153. (VIII. 13.)

Hatályos:

2021. 08. 14.

 

Jogszabály:

492/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet

a Nemzeti Örökség Intézete létrehozásáról szóló 144/2013. (V. 14.) Korm. rendelet, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/153. (VIII. 13.)

Hatályos:

2021. 08. 14.

 

Jogszabály:

10/2021. (VIII. 13.) MEKH rendelet

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/153. (VIII. 13.)

Hatályos:

2021. 09. 13.

 

Jogszabály:

1593/2021. (VIII. 13.) Korm. határozat

védelmi ipari fejlesztéshez szükséges állami kezességvállalásról

Megjelent:

MK 2021/153. (VIII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1594/2021. (VIII. 13.) Korm. határozat

a magyar nemzeti mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2021/153. (VIII. 13.)

Hatályos:

2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

13/2021. (VIII. 13.) MvM utasítás

az állami projektértékelői jogviszony keretében végzett értékelési feladatok díjazásának általános alapelveiről, hatáskörök átruházásáról szóló 1/2021. (I. 7.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/40. (VIII. 13.)

Hatályos:

2021. 08. 14.

 

Jogszabály:

40/2021. (VIII. 13.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokkal összefüggő feladatok ellátásáról szóló 26/2010. (II. 26.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/40. (VIII. 13.)

Hatályos:

2021. 08. 14.

 

Jogszabály:

41/2021. (VIII. 13.) HM utasítás

a hadisírgondozással kapcsolatos ágazaton belüli feladatmegosztásról és az azzal összefüggő pályázati tevékenységről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/40. (VIII. 13.)

Hatályos:

2021. 08. 14.

 

Jogszabály:

9/2021. (VIII. 13.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2019. (III. 13.) KKM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/40. (VIII. 13.)

Hatályos:

2021. 08. 14.

 

Jogszabály:

7/2021. (VIII. 13.) PM utasítás

a Magyar Államkincstár Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/40. (VIII. 13.)

Hatályos:

2021. 08. 21., 2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

3/2021. (VIII. 13.) ÁSZ utasítás

az Állami Számvevőszék Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/40. (VIII. 13.)

Hatályos:

2021. 08. 16.

 

Jogszabály:

10/2021. (VIII. 13.) GVH utasítás

a Gazdasági Versenyhivatal integrált kockázatkezelési eljárásrendjéről és a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/40. (VIII. 13.)

Hatályos:

2021. 08. 15.

 

Jogszabály:

45/2021. (VIII. 13.) KKM közlemény

a Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló Keretegyezmény módosítása kihirdetéséről szóló 6/2018. (II. 6.) Korm. rendelet 2. §-a és 3. §-a hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/40. (VIII. 13.)

 

 

Jogszabály:

ITM közlemény

az Európai Unió Kibocsátás-kereskedelmi Rendszerén (EU ETS) belüli létesítmények részére a IV. kereskedési időszak 2021-2025 közötti részidőszakára vonatkozó ingyenes kiosztásra meghatározott kibocsátásiegység-mennyiségeinek közzétételéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/40. (VIII. 13.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/40. (VIII. 13.)

 

 

2021. VIII. 11.

Jogszabály:

478/2021. (VIII. 11.) Korm. rendelet

a SCHNELL ÖL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" reorganizációjához szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/152. (VIII. 11.)

Hatályos:

2021. 08. 12.

 

Jogszabály:

479/2021. (VIII. 11.) Korm. rendelet

a Cronus Tömegáru-Fuvarozó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" reorganizációjához szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/152. (VIII. 11.)

Hatályos:

2021. 08. 12.

 

Jogszabály:

480/2021. (VIII. 11.) Korm. rendelet

az Imperial 22 Futárpostai és Egyéb Postai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" reorganizációjához szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/152. (VIII. 11.)

Hatályos:

2021. 08. 12.

 

Jogszabály:

24/2021. (VIII. 11.) MNB rendelet

"Az égig érő fa" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2021/152. (VIII. 11.)

Hatályos:

2021. 08. 12.

 

Jogszabály:

27/2021. (VIII. 11.) AM rendelet

az állatgyógyászati termékekről szóló 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/152. (VIII. 11.)

Hatályos:

2021. 08. 19., 2021. 10. 01., 2022. 01. 28., 2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

15/2021. (VIII. 11.) HM rendelet

a katonai jelképekről és jelzésekről, valamint a Magyar Honvédséghez köthető megjelölésekről és használatuk engedélyezéséről

Megjelent:

MK 2021/152. (VIII. 11.)

Hatályos:

2021. 08. 12.

 

Jogszabály:

16/2021. (VIII. 11.) HM rendelet

egyes honvédelmi ösztöndíjakról

Megjelent:

MK 2021/152. (VIII. 11.)

Hatályos:

2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

17/2021. (VIII. 11.) HM rendelet

a honvédelmi érdekhez kapcsolódó tevékenységet folytató gazdasági társaságok meghatározásáról szóló 6/2020. (IV. 16.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/152. (VIII. 11.)

Hatályos:

2021. 08. 12.

 

Jogszabály:

25/2021. (VIII. 11.) AB határozat

az Országgyűlés 2021. június 15-i ülésnapján elfogadott, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról szóló törvény 1. §-ában foglalt 47. § (3) bekezdés a) és b) pontjai, 47. § (4) bekezdése, valamint a 48. § (2) bekezdés e) pontja alaptörvény-ellenességének megállapításáról, és alkotmányos követelmény megállapításáról

Megjelent:

MK 2021/152. (VIII. 11.)

 

 

Jogszabály:

26/2021. (VIII. 11.) AB határozat

a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 503. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés elutasításáról

Megjelent:

MK 2021/152. (VIII. 11.)

 

 

Jogszabály:

414/2021. (VIII. 11.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/152. (VIII. 11.)

 

 

Jogszabály:

415/2021. (VIII. 11.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/152. (VIII. 11.)

 

 

Jogszabály:

1574/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat

COVID-19 vakcina Cseh Köztársaság részére történő kölcsönbe adásáról (IV. ütem)

Megjelent:

MK 2021/152. (VIII. 11.)

 

 

Jogszabály:

1575/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat

COVID-19 elleni védekezéshez szükséges eszközök Vietnámi Szocialista Köztársaság részére történő adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/152. (VIII. 11.)

 

 

Jogszabály:

1576/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2021. májusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2021/152. (VIII. 11.)

 

 

Jogszabály:

1577/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat

a gazdaság újraindítása érdekében szükséges egyes egyházi beruházások támogatásáról

Megjelent:

MK 2021/152. (VIII. 11.)

 

 

Jogszabály:

1578/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat

a Magyar Katolikus Egyház országos óvodafejlesztési programjának támogatásáról

Megjelent:

MK 2021/152. (VIII. 11.)

 

 

Jogszabály:

1579/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat

a balatonfűzfői parti sétány védművel történő biztosítása érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/152. (VIII. 11.)

 

 

Jogszabály:

1580/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat

a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet infrastruktúra-fejlesztéseihez szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/152. (VIII. 11.)

 

 

Jogszabály:

1581/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat

a Debrecen Nemzetközi Repülőtér koronavírus-járvánnyal összefüggő támogatásáról szóló 1843/2020. (XI. 24.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/152. (VIII. 11.)

 

 

Jogszabály:

1582/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat

az Esztergom, 1111. jelű összekötő út 35+032 - 35+394 km szelvények közötti szakaszának kiemelt társadalmi igényként jelentkező átépítéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/152. (VIII. 11.)

 

 

Jogszabály:

1583/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat

a miskolci volt MSZMP pártszékház elbontásáról és a felszabaduló terület hasznosításáról

Megjelent:

MK 2021/152. (VIII. 11.)

 

 

Jogszabály:

1584/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat

a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében az MFB Növekedési Garanciaprogram meghirdetéséről szóló 1085/2021. (III. 1.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/152. (VIII. 11.)

 

 

Jogszabály:

1585/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/152. (VIII. 11.)

Hatályos:

2021. 08. 12.

 

Jogszabály:

1586/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat

az IKOP-2.1.0-15-2018-00051 azonosító számú, "MÁV-START Zrt. gördülőállomány fejlesztése 19 db nagykapacitású motorvonat beszerzésével" című projekt kapcsán jelentkező árfolyamváltozás kompenzálásáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/152. (VIII. 11.)

Hatályos:

2021. 08. 12.

 

Jogszabály:

1587/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program aktuális helyzetéről, valamint a forrásainak teljes körű felhasználásához szükséges egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/152. (VIII. 11.)

 

 

Jogszabály:

1588/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/152. (VIII. 11.)

Hatályos:

2021. 08. 12.

 

Jogszabály:

1589/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat

a KEHOP-5.2.2-16-2017-00126 azonosító számú ("Eötvös József Főiskola energetikai fejlesztése" című) projekt megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/152. (VIII. 11.)

Hatályos:

2021. 08. 12.

 

Jogszabály:

1590/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2021/152. (VIII. 11.)

 

 

Jogszabály:

1591/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat

orvostechnikai eszközök, valamint egyéni védőeszközök Hargita megye, Kovászna megye és Maros megye számára történő adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/152. (VIII. 11.)

 

 

Jogszabály:

1592/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a baráti kapcsolatokról és a stratégiai partnerségi együttműködésről szóló szerződés szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/152. (VIII. 11.)

 

 

2021. VIII. 9.

Jogszabály:

476/2021. (VIII. 9.) Korm. rendelet

az egységes Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezetről és az Állami Alkalmazás-katalógusról, valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 314/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/151. (VIII. 9.)

Hatályos:

2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

477/2021. (VIII. 9.) Korm. rendelet

az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszere megszüntetéséről, valamint ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/151. (VIII. 9.)

Hatályos:

2021. 08. 17., 2022. 01. 01., 2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

26/2021. (VIII. 9.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrség hivatásos állományának továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankjáról, valamint rendfokozati vizsgájáról

Megjelent:

MK 2021/151. (VIII. 9.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

27/2021. (VIII. 9.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél alkalmazandó egészségügyi szakdolgozói pótlékról

Megjelent:

MK 2021/151. (VIII. 9.)

Hatályos:

a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépésének napján.

 

Jogszabály:

410/2021. (VIII. 9.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/151. (VIII. 9.)

 

 

Jogszabály:

411/2021. (VIII. 9.) KE határozat

rektori megbízás alóli felmentésről

Megjelent:

MK 2021/151. (VIII. 9.)

 

 

Jogszabály:

412/2021. (VIII. 9.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/151. (VIII. 9.)

 

 

Jogszabály:

413/2021. (VIII. 9.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/151. (VIII. 9.)

 

 

Jogszabály:

1566/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat

az ENSZ Emberi Jogi tanács Egyetemes Időszakos Felülvizsgálati Eljárása (UPR) keretében a UPR Munkacsoport részére benyújtandó 3. magyar nemzeti jelentés jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2021/151. (VIII. 9.)

 

 

Jogszabály:

1567/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat

az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszere megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/151. (VIII. 9.)

 

 

Jogszabály:

1568/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat

a terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások fejezeti kezelésű előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2021/151. (VIII. 9.)

 

 

Jogszabály:

1569/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat

címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésről, valamint kormányhatározat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/151. (VIII. 9.)

 

 

Jogszabály:

1570/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat

az EFOP-2.4.1-16-2017-00033 azonosító számú, "Esélyt Mindenkinekà avagy biztos alapokon Újvárfalván" című projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2021/151. (VIII. 9.)

 

 

Jogszabály:

1571/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat

az EFOP-3.2.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú, "A köznevelés tartalmi szabályozóinak megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális tartalomfejlesztés" című projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/151. (VIII. 9.)

Hatályos:

2021. 08. 10.

 

Jogszabály:

1572/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében finanszírozott EFOP-2.2.2-17-2017-00021 azonosító számú, "Intézményi férőhely kiváltás - Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény Polgárdi, Somlyói u. 2/a telephely" című projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2021/151. (VIII. 9.)

 

 

Jogszabály:

1573/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a veszprémi Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark további fejlesztéséhez és bővítéséhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/151. (VIII. 9.)

 

 

Jogszabály:

4/2021. (VIII. 9.) ME utasítás

a Miniszterelnöki Kormányiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018. (VI. 11.) ME utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/39. (VIII. 9.)

Hatályos:

2021. 08. 10.

 

Jogszabály:

12/2021. (VIII. 9.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2018. (VII. 3.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/39. (VIII. 9.)

Hatályos:

2021. 08. 10.

 

Jogszabály:

11/2021. (VIII. 9.) BM utasítás

az egészségügyi válsághelyzettel összefüggő különös gazdálkodási és beszerzési szabályok végrehajtásáról szóló 17/2020. (VIII. 14.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/39. (VIII. 9.)

Hatályos:

2021. 08. 10.

 

Jogszabály:

12/2021. (VIII. 9.) BM utasítás

a működőképesség fenntartása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 14/2020. (VII. 31.) BM utasítás hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/39. (VIII. 9.)

Hatályos:

2021. 08. 10.

 

Jogszabály:

13/2021. (VIII. 9.) BM utasítás

a belügyi szerv által használt szolgálati gépjárművet és szolgálati hajót vezető és a gépjárművezetést oktató személy képzési követelményeinek megállapításáról szóló 18/2016. (VIII. 16.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/39. (VIII. 9.)

Hatályos:

2021. 09. 08.

 

Jogszabály:

39/2021. (VIII. 9.) HM utasítás

az egészségügyi munkakörű katonák és az egészségügyi honvédelmi alkalmazottak részére járó, illetményen felüli további díjakról, azok jogosultsági feltételeiről, mértékéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/39. (VIII. 9.)

Hatályos:

a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépése napján.

 

Jogszabály:

21/2021. (VIII. 9.) ITM utasítás

a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap kezelésének és gazdálkodásának szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/39. (VIII. 9.)

Hatályos:

2021. 08. 10.

 

Jogszabály:

4/2021. (VIII. 9.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által kezelt fejezeti kezelésű előirányzatok gazdálkodási szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/39. (VIII. 9.)

Hatályos:

2021. 08. 10.

 

Jogszabály:

ITM közlemény

az ADR 1.5.1 szakasza szerinti M338 és a RID 4/2021 számú multilaterális megállapodások aláírásáról és hatálybalépésükről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/39. (VIII. 9.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/39. (VIII. 9.)

 

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/39. (VIII. 9.)

 

 

2021. VIII. 6.

Jogszabály:

468/2021. (VIII. 6.) Korm. rendelet

a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/150. (VIII. 6.)

Hatályos:

2021. 08. 07.

 

Jogszabály:

469/2021. (VIII. 6.) Korm. rendelet

a tervezhető fogászati ellátások, a rehabilitációs ellátások, valamint a tervezhető invazív beavatkozások veszélyhelyzeti rendjéről

Megjelent:

MK 2021/150. (VIII. 6.)

Hatályos:

2021. 08. 09., 2021. 08. 21.

 

Jogszabály:

470/2021. (VIII. 6.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzetre tekintettel, a nemzetgazdaság stabilitásának fenntartása érdekében a személyijövedelemadó-bevallási tervezet összeállításához és a hatékony ellenőrzéshez szükséges adatokról

Megjelent:

MK 2021/150. (VIII. 6.)

Hatályos:

2021. 08. 07., 2021. 08. 21.

 

Jogszabály:

471/2021. (VIII. 6.) Korm. rendelet

a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény rendelkezésének veszélyhelyzet idején történő eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2021/150. (VIII. 6.)

Hatályos:

2021. 08. 07., 2021. 08. 21.

 

Jogszabály:

472/2021. (VIII. 6.) Korm. rendelet

a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/150. (VIII. 6.)

Hatályos:

2021. 08. 14.

 

Jogszabály:

473/2021. (VIII. 6.) Korm. rendelet

a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/150. (VIII. 6.)

Hatályos:

2021. 09. 05.

 

Jogszabály:

474/2021. (VIII. 6.) Korm. rendelet

a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2021/150. (VIII. 6.)

Hatályos:

2021. 08. 07., 2021. 08. 21.

 

Jogszabály:

475/2021. (VIII. 6.) Korm. rendelet

a GINOP Plusz-3.2.1-21 munkaerőpiaci program végrehajtásához szükséges rendelkezésekről

Megjelent:

MK 2021/150. (VIII. 6.)

Hatályos:

2021. 08. 07., 2021. 08. 21.

 

Jogszabály:

25/2021. (VIII. 6.) BM rendelet

a szomszédos országok Magyarországgal határos közigazgatási egységei lakosságának koronavírus elleni védelmével összefüggő határátkelőhelyek és oltópontok kijelöléséről

Megjelent:

MK 2021/150. (VIII. 6.)

Hatályos:

2021. 08. 07.

 

Jogszabály:

34/2021. (VIII. 6.) EMMI rendelet

az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet és az anyatej-helyettesítő és az anyatej-kiegészítő tápszerről szóló 20/2008. (V. 14.) EüM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/150. (VIII. 6.)

Hatályos:

2021. 08. 07., 2022. 09. 30.

 

Jogszabály:

1564/2021. (VIII. 6.) Korm. határozat

az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusból hazánknak járó források kapcsán kialakult helyzetről

Megjelent:

MK 2021/150. (VIII. 6.)

 

 

Jogszabály:

1565/2021. (VIII. 6.) Korm. határozat

címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésről

Megjelent:

MK 2021/150. (VIII. 6.)

 

 

Jogszabály:

46/2021. (VIII. 6.) ME határozat

a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjának felmentéséről

Megjelent:

MK 2021/150. (VIII. 6.)

 

 

2021. VIII. 5.

Jogszabály:

461/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelet

egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/149. (VIII. 5.)

Hatályos:

2021. 08. 06., 2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

462/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelet

a honvédelemmel összefüggő köznevelési ösztöndíjakról

Megjelent:

MK 2021/149. (VIII. 5.)

Hatályos:

2021. 08. 06.

 

Jogszabály:

463/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelet

a honvédelemmel összefüggő felsőoktatási ösztöndíjakról

Megjelent:

MK 2021/149. (VIII. 5.)

Hatályos:

2021. 08. 06., 2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

464/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelet

a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről szóló 186/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/149. (VIII. 5.)

Hatályos:

2021. 09. 05.

 

Jogszabály:

465/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelet

az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/149. (VIII. 5.)

Hatályos:

2021. 08. 06.

 

Jogszabály:

466/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/149. (VIII. 5.)

Hatályos:

2021. 08. 06.

 

Jogszabály:

467/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelet

az egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/149. (VIII. 5.)

Hatályos:

2021. 08. 06.

 

Jogszabály:

9/2021. (VIII. 5.) PM rendelet

az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/149. (VIII. 5.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

1550/2021. (VIII. 5.) Korm. határozat

Dabas városban infrastrukturális fejlesztés megvalósításáról

Megjelent:

MK 2021/149. (VIII. 5.)

 

 

Jogszabály:

1551/2021. (VIII. 5.) Korm. határozat

a Nemzetközi Fair Play Bizottság 2021. évi tisztújító közgyűlésének megrendezésével kapcsolatos kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/149. (VIII. 5.)

 

 

Jogszabály:

1552/2021. (VIII. 5.) Korm. határozat

az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1228/2020. (V. 15.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/149. (VIII. 5.)

Hatályos:

2021. 08. 06.

 

Jogszabály:

1553/2021. (VIII. 5.) Korm. határozat

a Sárvár város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításával kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/149. (VIII. 5.)

 

 

Jogszabály:

1554/2021. (VIII. 5.) Korm. határozat

a kaposvári ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő távközlési infrastruktúra-fejlesztés megvalósításához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/149. (VIII. 5.)

 

 

Jogszabály:

1555/2021. (VIII. 5.) Korm. határozat

a kaposvári ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő víziközmű és vízgazdálkodási infrastruktúra-fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/149. (VIII. 5.)

 

 

Jogszabály:

1556/2021. (VIII. 5.) Korm. határozat

a kaposvári ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő villamos energia ellátásra vonatkozó közműfejlesztés megvalósításához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/149. (VIII. 5.)

 

 

Jogszabály:

1557/2021. (VIII. 5.) Korm. határozat

a kaposvári ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő földgáz-ellátásra vonatkozó közműfejlesztés megvalósításához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/149. (VIII. 5.)

 

 

Jogszabály:

1558/2021. (VIII. 5.) Korm. határozat

a tatabánya-Oroszlány-tata és térsége víziközmű-hálózatának komplex előkészítése, fejlesztése, hatékonyságának növelése és rekonstrukciója megvalósításához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/149. (VIII. 5.)

 

 

Jogszabály:

1559/2021. (VIII. 5.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a gödi ipari-innovációs fejlesztési terület infrastruktúra- fejlesztéseiről szóló 1173/2020. (IV. 22.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/149. (VIII. 5.)

 

 

Jogszabály:

1560/2021. (VIII. 5.) Korm. határozat

a Szikszó és térsége fejlesztésének érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1821/2020. (XI. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/149. (VIII. 5.)

 

 

Jogszabály:

1561/2021. (VIII. 5.) Korm. határozat

a kelet-balatoni térség víziközmű-hálózatának fejlesztése érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/149. (VIII. 5.)

 

 

Jogszabály:

1562/2021. (VIII. 5.) Korm. határozat

a KEHOP-1.3.0-15-2015-00007 azonosító számú ("Balaton levezető rendszerének korszerűsítése" című) projekt forrásszerkezetében bekövetkezett változásból adódó támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló 1304/2021. (V. 21.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/149. (VIII. 5.)

Hatályos:

2021. 08. 06.

 

Jogszabály:

1563/2021. (VIII. 5.) Korm. határozat

a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi tervében szereplő projektek központi költségvetés terhére történő előfinanszírozásának megkezdéséről

Megjelent:

MK 2021/149. (VIII. 5.)

 

 

2021. VIII. 4.

Jogszabály:

459/2021. (VIII. 4.) Korm. rendelet

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/148. (VIII. 4.)

Hatályos:

2021. 09. 03.

 

Jogszabály:

460/2021. (VIII. 4.) Korm. rendelet

a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/148. (VIII. 4.)

Hatályos:

2021. 08. 19.

 

Jogszabály:

1543/2021. (VIII. 4.) Korm. határozat

a Nemzeti Hitvallás középületekben történő kihelyezéséről

Megjelent:

MK 2021/148. (VIII. 4.)

Hatályos:

2021. 08. 05.

 

Jogszabály:

1544/2021. (VIII. 4.) Korm. határozat

Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén új, a Közös Kül- és Biztonságpolitikai Hivatal tevékenységét segítő, határozott idejű szakdiplomata-álláshely létesítéséről

Megjelent:

MK 2021/148. (VIII. 4.)

 

 

Jogszabály:

1545/2021. (VIII. 4.) Korm. határozat

a társadalmi felzárkózási koordinációs testületek működésével kapcsolatos egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2021/148. (VIII. 4.)

Hatályos:

2021. 08. 05.

 

Jogszabály:

1546/2021. (VIII. 4.) Korm. határozat

a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház telephelyén lévő Marcali kastély és környezetének felújítását és funkcióváltását célzó beruházáshoz szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/148. (VIII. 4.)

 

 

Jogszabály:

1547/2021. (VIII. 4.) Korm. határozat

szekszárdi új interaktív könyvtár és levéltár megvalósításáról

Megjelent:

MK 2021/148. (VIII. 4.)

 

 

Jogszabály:

1548/2021. (VIII. 4.) Korm. határozat

kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2021/148. (VIII. 4.)

Hatályos:

2021. 08. 05.

 

Jogszabály:

1549/2021. (VIII. 4.) Korm. határozat

a debreceni autóipari központ, illetve környezete gazdasági, oktatási és kulturális fenntartható fejlődéséért, valamint az autó-motorsport fejlesztéséért és a közlekedésbiztonság kiemelt kezeléséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1137/2020. (IV. 3.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/148. (VIII. 4.)

Hatályos:

2021. 08. 05.

 

2021. VIII. 3.

Jogszabály:

457/2021. (VIII. 3.) Korm. rendelet

az augusztus 20-i állami ünnep, valamint egyes nemzetközi rendezvények megrendezésére vonatkozó eltérő szabályokról

Megjelent:

MK 2021/147. (VIII. 3.)

Hatályos:

2021. 08. 04., 2021. 08. 18.

 

Jogszabály:

458/2021. (VIII. 3.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/147. (VIII. 3.)

Hatályos:

2021. 08. 04.

 

Jogszabály:

409/2021. (VIII. 3.) KE határozat

városi cím adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/147. (VIII. 3.)

 

 

Jogszabály:

1535/2021. (VIII. 3.) Korm. határozat

a hazai MotoGP versenypálya és sportkomplexum megvalósításával, valamint üzemeltetésével kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2021/147. (VIII. 3.)

 

 

Jogszabály:

1536/2021. (VIII. 3.) Korm. határozat

a Hajdúnánás város külterületén található földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2021/147. (VIII. 3.)

 

 

Jogszabály:

1537/2021. (VIII. 3.) Korm. határozat

a Tokaj-Zemplén Térség Fejlesztési Program keretében a "Közutak rekonstrukciója" programelem megvalósításáról

Megjelent:

MK 2021/147. (VIII. 3.)

 

 

Jogszabály:

1538/2021. (VIII. 3.) Korm. határozat

az AUTOLIV Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

Megjelent:

MK 2021/147. (VIII. 3.)

 

 

Jogszabály:

1539/2021. (VIII. 3.) Korm. határozat

az EFOP-2.4.1-16-2017-00028 azonosító számú, "Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA) Oldon" című projekt tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő átcsoportosításáról

Megjelent:

MK 2021/147. (VIII. 3.)

 

 

Jogszabály:

1540/2021. (VIII. 3.) Korm. határozat

a KEHOP-3.2.1-15-2017-00010 azonosító számú, "Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Dél-Alföld térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre" című projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/147. (VIII. 3.)

Hatályos:

2021. 08. 04.

 

Jogszabály:

1541/2021. (VIII. 3.) Korm. határozat

az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. a Vidékfejlesztési Program VP3-3.2.1-21 kódszámú, "Minőségrendszerekhez kapcsolódó előállítói, termelői csoportosulások tájékoztatási és promóciós tevékenysége" című felhívásban való részvételéhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2021/147. (VIII. 3.)

 

 

Jogszabály:

1542/2021. (VIII. 3.) Korm. határozat

a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a Vidékfejlesztési Program VP3-17.1.1-16 azonosító számú, "Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás" című felhívásban való részvételéhez történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2021/147. (VIII. 3.)

 

 

2021. VIII. 2.

Jogszabály:

23/2021. (VIII. 2.) MNB rendelet

a forint bevezetésének 75. évfordulója alkalmából 5 forintos címletű érmék kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2021/146. (VIII. 2.)

Hatályos:

2021. 08. 03.

 

Jogszabály:

13/2021. (VIII. 2.) NVTNM rendelet

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/146. (VIII. 2.)

Hatályos:

2021. 08. 03.

 

Jogszabály:

1527/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat

az Európai Bizottság 2021. évi jogállamisági jelentéséről

Megjelent:

MK 2021/146. (VIII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1528/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat

a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, valamint fejezetek között történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2021/146. (VIII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1529/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2021/146. (VIII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1530/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat

a Szigetszentmiklós, Bucka városrészben építendő új református általános iskola építésének előkészítéséhez szükséges támogatásról

Megjelent:

MK 2021/146. (VIII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1531/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat

a "V0" Budapestet délről elkerülő teherforgalmi vasútvonal előkészítéséről szóló 2056/2020. (XII. 30.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/146. (VIII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1532/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat

a KEHOP-2.1.3-15-2016-00015 azonosító számú, "Zimány Ivóvízminőség-javító Program" című projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/146. (VIII. 2.)

Hatályos:

2021. 08. 03.

 

Jogszabály:

1533/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat

a KEHOP-5.2.2-16-2017-00111 azonosító számú, "Óbudai Egyetem energetikai fejlesztése" című és a KEHOP-5.2.2-16-2016-00101 azonosító számú, "Budapesti Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése" című projekt megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/146. (VIII. 2.)

Hatályos:

2021. 08. 02.

 

Jogszabály:

1534/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2021/146. (VIII. 2.)

 

 

Jogszabály:

43/2021. (VIII. 2.) ME határozat

főiskolai rektor felmentéséről

Megjelent:

MK 2021/146. (VIII. 2.)

 

 

Jogszabály:

44/2021. (VIII. 2.) ME határozat

főiskolai rektor megbízásáról

Megjelent:

MK 2021/146. (VIII. 2.)

 

 

Jogszabály:

45/2021. (VIII. 2.) ME határozat

állami felsőoktatási intézmények kancellárjai megbízásának visszavonásáról

Megjelent:

MK 2021/146. (VIII. 2.)

 

 

2021. VII. 30.

Jogszabály:

452/2021. (VII. 30.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 31.

 

Jogszabály:

453/2021. (VII. 30.) Korm. rendelet

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet és az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

Hatályos:

2021. 08. 01.

 

Jogszabály:

454/2021. (VII. 30.) Korm. rendelet

egyes agrártárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

Hatályos:

2021. 08. 14.

 

Jogszabály:

455/2021. (VII. 30.) Korm. rendelet

a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 31., 2021. 08. 14.

 

Jogszabály:

456/2021. (VII. 30.) Korm. rendelet

a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 31.

 

Jogszabály:

12/2021. (VII. 30.) NVTNM rendelet

az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

Hatályos:

2021. 08. 01.

 

Jogszabály:

24/2021. (VII. 30.) BM rendelet

a hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

Hatályos:

2021. 08. 02., 2021. 08. 30., 2021. 12. 31., 2023. 01. 01., 2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

5/2021. (VII. 30.) IM rendelet

a számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és közzétételéről szóló 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

Hatályos:

2021. 08. 02.

 

Jogszabály:

38/2021. (VII. 30.) ITM rendelet

a veszélyes áruk szállításáról szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 31.

 

Jogszabály:

39/2021. (VII. 30.) ITM rendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás (ADR) "A" és "B" Mellékletének belföldi alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 31.

 

Jogszabály:

8/2021. (VII. 30.) PM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendeletnek a támogatási célok és uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályok miatti módosításáról

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 31.

 

Jogszabály:

390/2021. (VII. 30.) KE határozat

közigazgatási államtitkári felmentésről

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

391/2021. (VII. 30.) KE határozat

közigazgatási államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

392/2021. (VII. 30.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

393/2021. (VII. 30.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

394/2021. (VII. 30.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

395/2021. (VII. 30.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

396/2021. (VII. 30.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

397/2021. (VII. 30.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

398/2021. (VII. 30.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

399/2021. (VII. 30.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

400/2021. (VII. 30.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

401/2021. (VII. 30.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

402/2021. (VII. 30.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

403/2021. (VII. 30.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

404/2021. (VII. 30.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

405/2021. (VII. 30.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

406/2021. (VII. 30.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

407/2021. (VII. 30.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

408/2021. (VII. 30.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

1517/2021. (VII. 30.) Korm. határozat

a gazdaság újraindítása érdekében a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások megerősítésének stratégiája 2019-2030 keretében megvalósítandó 2021-2022. évi kiemelt vállalkozásfejlesztési intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

1518/2021. (VII. 30.) Korm. határozat

a magyar kutatóűrhajós misszióját előkészítő szerződés és a misszió megvalósításához kapcsolódó iparfejlesztő intézkedések és forrásigények elfogadásáról

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

1519/2021. (VII. 30.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 31.

 

Jogszabály:

1520/2021. (VII. 30.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 31.

 

Jogszabály:

1521/2021. (VII. 30.) Korm. határozat

a Dunakeszi vasúti rakodó terminál létrehozását célzó beruházás előkészítési feladatainak megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

1522/2021. (VII. 30.) Korm. határozat

a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság fóti telephelye fejlesztésének további előkészítéséről és megvalósításáról

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

1523/2021. (VII. 30.) Korm. határozat

Göd város közigazgatási területén kijelölt ipari-innovációs fejlesztési terület fejlesztésével kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

1524/2021. (VII. 30.) Korm. határozat

Göd város közigazgatási területén kijelölt ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő közúti infrastruktúra-fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

1525/2021. (VII. 30.) Korm. határozat

a miskolci Diósgyőri Acélmű (DAM) területének revitalizációjáról és ipari hasznosításáról tanulmány készítése és annak költségeinek finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

1526/2021. (VII. 30.) Korm. határozat

az egyes központi államigazgatási szervek hiteles elektronikus dokumentumainak központi tárhelyszolgáltatás igénybevételével történő megőrzéséről szóló 1631/2020. (X. 5.) Korm. határozat visszavonásáról

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

41/2021. (VII. 30.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

42/2021. (VII. 30.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

12/2021. (VII. 30.) NVB határozat

A Nemzeti Választási Bizottság határozata

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

14/2021. (VII. 30.) NVB határozat

A Nemzeti Választási Bizottság határozata

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

15/2021. (VII. 30.) NVB határozat

A Nemzeti Választási Bizottság határozata

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

16/2021. (VII. 30.) NVB határozat

A Nemzeti Választási Bizottság határozata

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

17/2021. (VII. 30.) NVB határozat

A Nemzeti Választási Bizottság határozata

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

18/2021. (VII. 30.) NVB határozat

A Nemzeti Választási Bizottság határozata

Megjelent:

MK 2021/145. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

2/2021. (VII. 30.) MK utasítás

a Miniszterelnöki Kabinetiroda Biztonsági Szabályzatáról szóló 5/2020. (V. 22.) MK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/38. (VII. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 31.

 

Jogszabály:

3/2021. (VII. 30.) MK utasítás

a Miniszterelnöki Kabinetiroda Informatikai Biztonsági Szabályzatáról szóló 6/2020. (V. 22.) MK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/38. (VII. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 31.

 

Jogszabály:

11/2021. (VII. 30.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség elektronikus aláírási és bélyegzési célú tanúsítványainak és nem aláírás célú hitelesítő tanúsítványainak, valamint az egyéb bélyegzők használatának szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/38. (VII. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 31.

 

Jogszabály:

10/2021. (VII. 30.) EMMI utasítás

az Oktatási Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/38. (VII. 30.)

Hatályos:

2021. 07. 31.

 

Jogszabály:

38/2021. (VII. 30.) HM utasítás

a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. honvédelmi érdekű tevékenységének igénybevételi rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/38. (VII. 30.)

Hatályos:

2021. 08. 01.

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság pályázati felhívása

a 2022. évi Lampl Hugó Emlékplakett elnyerésének kezdeményezésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/38. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/38. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

ITM közlemény

az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 9. § (6) bekezdése alapján az üvegházhatású gázok Magyarország által kibocsátható mennyiségi egységeinek számáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/38. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/38. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/38. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/38. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/38. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Földügyi Központ

alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/38. (VII. 30.)

 

 

2021. VII. 29.

Jogszabály:

449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről

Megjelent:

MK 2021/144. (VII. 29.)

Hatályos:

2021. 08. 01., 2021. 08. 15.

 

Jogszabály:

450/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2021/144. (VII. 29.)

Hatályos:

2021. 07. 30., 2021. 08. 13.

 

Jogszabály:

451/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet

a szakhatósági közreműködés és hozzájárulás szabályainak veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2021/144. (VII. 29.)

Hatályos:

2021. 07. 30., 2021. 08. 13.

 

Jogszabály:

26/2021. (VII. 29.) AM rendelet

a szőlő- és bortermelés részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2021/144. (VII. 29.)

Hatályos:

2021. 08. 01., 2022. 01. 29.

 

Jogszabály:

23/2021. (VII. 29.) BM rendelet

a közbiztonság erősítése érdekében egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/144. (VII. 29.)

Hatályos:

2021. 08. 01., 2021. 08. 29.

 

Jogszabály:

32/2021. (VII. 29.) EMMI rendelet

a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/144. (VII. 29.)

Hatályos:

2021. 08. 01., 2021. 11. 01.

 

Jogszabály:

33/2021. (VII. 29.) EMMI rendelet

az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/144. (VII. 29.)

Hatályos:

2021. 07. 30.

 

Jogszabály:

4/2021. (VII. 29.) IM rendelet

a börtönlelkészi szolgálatról és a börtönmissziós tevékenységről szóló 8/2017. (VI. 13.) IM rendeletnek a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonnyal összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/144. (VII. 29.)

Hatályos:

2021. 08. 01.

 

Jogszabály:

35/2021. (VII. 29.) ITM rendelet

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet, valamint a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/144. (VII. 29.)

Hatályos:

2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

36/2021. (VII. 29.) ITM rendelet

a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/144. (VII. 29.)

Hatályos:

2021. 08. 29.

 

Jogszabály:

37/2021. (VII. 29.) ITM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 14/2019. (VI. 12.) ITM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/144. (VII. 29.)

Hatályos:

2021. 07. 30.

 

Jogszabály:

7/2021. (VII. 29.) PM rendelet

a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/144. (VII. 29.)

Hatályos:

2021. 07. 30., 2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

1506/2021. (VII. 29.) Korm. határozat

a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény alapján a XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 4. Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok jogcímcsoport terhére, modellváltó felsőoktatási intézmények javára történő célhoz kötött támogatás finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2021/144. (VII. 29.)

 

 

Jogszabály:

1507/2021. (VII. 29.) Korm. határozat

a bajai sportuszoda és élményfürdő beruházás előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/144. (VII. 29.)

 

 

Jogszabály:

1508/2021. (VII. 29.) Korm. határozat

Komárom város gazdaságfejlesztéséhez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésekről

Megjelent:

MK 2021/144. (VII. 29.)

 

 

Jogszabály:

1509/2021. (VII. 29.) Korm. határozat

a Nyíregyházi Ipari Park bővítésének és infrastrukturális fejlesztésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2021/144. (VII. 29.)

 

 

Jogszabály:

1510/2021. (VII. 29.) Korm. határozat

a Szeged-Rendező-Röszke-országhatár vasútvonal rekonstrukciójának megvalósításáról

Megjelent:

MK 2021/144. (VII. 29.)

 

 

Jogszabály:

1511/2021. (VII. 29.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, valamint a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek összköltségének növeléséről

Megjelent:

MK 2021/144. (VII. 29.)

 

 

Jogszabály:

1512/2021. (VII. 29.) Korm. határozat

a Somogy és Baranya megyét érintő 2021. június 25-ei, illetve 2021. július 9-ei viharos időjárás okozta károk enyhítéséről

Megjelent:

MK 2021/144. (VII. 29.)

 

 

Jogszabály:

1513/2021. (VII. 29.) Korm. határozat

a kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatásáról

Megjelent:

MK 2021/144. (VII. 29.)

 

 

Jogszabály:

1514/2021. (VII. 29.) Korm. határozat

a közösségi élet újraindítása keretében országos könnyűzenei rendezvénysorozat megvalósításával kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2021/144. (VII. 29.)

 

 

Jogszabály:

1515/2021. (VII. 29.) Korm. határozat

DPT: Boostrix vakcina Ecuadori Köztársaság részére történő adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/144. (VII. 29.)

 

 

Jogszabály:

1516/2021. (VII. 29.) Korm. határozat

a digitális nomádok Magyarország területén történő tartózkodásával összefüggő szabályozás kialakításáról

Megjelent:

MK 2021/144. (VII. 29.)

 

 

2021. VII. 27.

Jogszabály:

22/2021. (VII. 27.) MNB rendelet

a jegybanki alapkamat mértékéről

Megjelent:

MK 2021/143. (VII. 27.)

Hatályos:

2021. 07. 28.

 

Jogszabály:

386/2021. (VII. 27.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/143. (VII. 27.)

 

 

Jogszabály:

387/2021. (VII. 27.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/143. (VII. 27.)

 

 

Jogszabály:

388/2021. (VII. 27.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/143. (VII. 27.)

 

 

Jogszabály:

389/2021. (VII. 27.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/143. (VII. 27.)

 

 

2021. VII. 26.

Jogszabály:

1501/2021. (VII. 26.) Korm. határozat

a kultúrstratégiai, valamint egyes kulturális intézmények működéséhez szükséges források hosszú távú biztosításáról, továbbá az Eszterháza Turisztikai Beruházással kapcsolatos egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/141. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

445/2021. (VII. 26.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során a légiforgalmi szolgálatok folyamatosságának fenntartása érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/142. (VII. 26.)

Hatályos:

2021. 07. 27., 2021. 08. 10.

 

Jogszabály:

446/2021. (VII. 26.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során a légiközlekedés biztonságának megőrzése és a COVID-elleni védekezéshez elengedhetetlen eszközök zökkenőmentes szállítása érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/142. (VII. 26.)

Hatályos:

2021. 07. 27., 2021. 08. 10.

 

Jogszabály:

447/2021. (VII. 26.) Korm. rendelet

egyes ipari és kereskedelmi szakmák gyakorlásához szükséges felelősségbiztosítás mértékéről, e szakmák deregulációjával összefüggésben a garantált bérminimummal kapcsolatos rendelkezésekről, valamint egyes műszaki szabályozási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/142. (VII. 26.)

Hatályos:

2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

448/2021. (VII. 26.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet nevének változásával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/142. (VII. 26.)

Hatályos:

2021. 09. 18.

 

Jogszabály:

9/2021. (VII. 26.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának a 2021-ben induló árszabályozási ciklusra vonatkozó keretszabályairól szóló 8/2020. (VIII. 14.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/142. (VII. 26.)

Hatályos:

2021. 07. 29., 2021. 08. 11., 2021. 10. 01.

 

Jogszabály:

32/2021. (VII. 26.) ITM rendelet

egyes munkavédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/142. (VII. 26.)

Hatályos:

2021. 07. 27., 2022. 01. 01., 2023. 07. 11., 2024. 07. 12., 2023. 02. 21., 2025. 01. 18., 2026. 07. 12., 2027. 07. 12.

 

Jogszabály:

33/2021. (VII. 26.) ITM rendelet

az innovációért és technológiáért felelős miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső munkakörök, álláshelyek meghatározásáról

Megjelent:

MK 2021/142. (VII. 26.)

Hatályos:

2021. 08. 03.

 

Jogszabály:

34/2021. (VII. 26.) ITM rendelet

egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről, valamint egyes műszaki szabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/142. (VII. 26.)

Hatályos:

2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

30/2021. (VII. 26.) KKM rendelet

a védettségi igazolások egyoldalú elismeréséről szóló 17/2021. (V. 22.) KKM rendelet Oroszországi Föderációval összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/142. (VII. 26.)

Hatályos:

2021. 07. 26. 22 órától.

 

Jogszabály:

384/2021. (VII. 26.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/142. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

385/2021. (VII. 26.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/142. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

1502/2021. (VII. 26.) Korm. határozat

egyes kormányhatározatoknak a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet nevének változásával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/142. (VII. 26.)

Hatályos:

2021. 09. 18.

 

Jogszabály:

1503/2021. (VII. 26.) Korm. határozat

a szociális szakosított ellátáshoz kapcsolódó egyes állami vagyonelemek ingyenes egyházi tulajdonba adásáról

Megjelent:

MK 2021/142. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

1504/2021. (VII. 26.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.0-16-2016-00005 azonosító számú, "A pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztése keretében a szakellátások minőségének és hozzáférésének javítása" című projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/142. (VII. 26.)

Hatályos:

2021. 07. 27.

 

Jogszabály:

1505/2021. (VII. 26.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.0-16-2016-00008 azonosító számú, "Pszichiátriai és addiktológiai gondozóhálózat fejlesztése" című projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/142. (VII. 26.)

Hatályos:

2021. 07. 27.

 

Jogszabály:

1/2021. (VII. 26.) MK utasítás

a Miniszterelnöki Kabinetiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2020. (I. 31.) MK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/37. (VII. 26.)

Hatályos:

2021. 07. 27.

 

Jogszabály:

20/2021. (VII. 26.) ITM utasítás

egyes NFM és ITM utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/37. (VII. 26.)

Hatályos:

2021. 07. 27.

 

2021. VII. 23.

Jogszabály:

439/2021. (VII. 23.) Korm. rendelet

a járvány elleni védekezést elősegítő egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/139. (VII. 23.)

Hatályos:

2021. 07. 24., 2021. 08. 07.

 

Jogszabály:

440/2021. (VII. 23.) Korm. rendelet

a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások megerősítésének stratégiája 2019-2030 végrehajtásával összefüggő feladatok ellátásáért felelős szervezetek kijelöléséről

Megjelent:

MK 2021/139. (VII. 23.)

Hatályos:

2021. 08. 07.

 

Jogszabály:

441/2021. (VII. 23.) Korm. rendelet

a gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről szóló 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/139. (VII. 23.)

Hatályos:

2021. 07. 24., 2021. 08. 07.

 

Jogszabály:

442/2021. (VII. 23.) Korm. rendelet

a gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről szóló 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/139. (VII. 23.)

Hatályos:

2021. 07. 24.

 

Jogszabály:

443/2021. (VII. 23.) Korm. rendelet

a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/139. (VII. 23.)

Hatályos:

2021. 08. 08.

 

Jogszabály: