A hivatkozásokra kattintva a joganyagok közlönyállapota jelenik meg.

 

Változásmutató

Új jogszabályok

2021. XI. 27.

Jogszabály:

645/2021. (XI. 27.) Korm. rendelet

egyes, a koronavírus járvány által különösen veszélyeztetett államokból történő beutazás szabályairól

Megjelent:

MK 2021/215. (XI. 27.)

Hatályos:

2021. 11. 29., 2021. 12. 13.

 

2021. XI. 25.

Jogszabály:

640/2021. (XI. 25.) Korm. rendelet

a bűnügyi vagyoni igényekkel összefüggő egyes eljárások, valamint a vagyonrendezési eljárás eltérő szabályairól

Megjelent:

MK 2021/214. (XI. 25.)

Hatályos:

2021. 11. 26., 2021. 12. 10.

 

Jogszabály:

641/2021. (XI. 25.) Korm. rendelet

a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről szóló 535/2020. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/214. (XI. 25.)

Hatályos:

2021. 11. 26.

 

Jogszabály:

642/2021. (XI. 25.) Korm. rendelet

a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2021/214. (XI. 25.)

Hatályos:

2021. 12. 01., 2021. 12. 15.

 

Jogszabály:

643/2021. (XI. 25.) Korm. rendelet

az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó intézmények körének bővítéséről

Megjelent:

MK 2021/214. (XI. 25.)

Hatályos:

2021. 11. 26.

 

Jogszabály:

644/2021. (XI. 25.) Korm. rendelet

a Nemzeti Szociálpolitikai Intézetről szóló 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/214. (XI. 25.)

Hatályos:

2021. 11. 26.

 

Jogszabály:

60/2021. (XI. 25.) MNB rendelet

a "Pilinszky János" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2021/214. (XI. 25.)

Hatályos:

2021. 11. 26.

 

Jogszabály:

61/2021. (XI. 25.) MNB rendelet

a "Pilinszky János" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2021/214. (XI. 25.)

Hatályos:

2021. 11. 26.

 

Jogszabály:

41/2021. (XI. 25.) BM rendelet

a belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól szóló 40/2000. (XII. 12.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/214. (XI. 25.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

14/2021. (XI. 25.) IM rendelet

az igazságügyi miniszter által adományozható elismerésekről szóló 4/2015. (III. 3.) IM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/214. (XI. 25.)

Hatályos:

2021. 11. 26.

 

Jogszabály:

37/2021. (XI. 25.) KKM rendelet

az Információs Hivatalban alkalmazandó egészségügyi szakdolgozói pótlékról

Megjelent:

MK 2021/214. (XI. 25.)

Hatályos:

2021. 12. 01.

 

Jogszabály:

1818/2021. (XI. 25.) Korm. határozat

a Nagyértékű gyógyszerfinanszírozási jogcímről történő kifizetések 2021. évi fedezetének biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/214. (XI. 25.)

 

 

Jogszabály:

1819/2021. (XI. 25.) Korm. határozat

a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj 2021. évi biztosításához szükséges fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2021/214. (XI. 25.)

 

 

Jogszabály:

1820/2021. (XI. 25.) Korm. határozat

a komplex közútfelújítási és -fejlesztési feladatok megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/214. (XI. 25.)

 

 

Jogszabály:

1821/2021. (XI. 25.) Korm. határozat

egyes felzárkózással és vízüggyel kapcsolatos kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2021/214. (XI. 25.)

Hatályos:

2021. 11. 26.

 

Jogszabály:

1822/2021. (XI. 25.) Korm. határozat

a taszári repülőtér hasznosításával összefüggő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/214. (XI. 25.)

 

 

Jogszabály:

1823/2021. (XI. 25.) Korm. határozat

a Kék Bolygó Klímavédelmi Kockázati Tőkealapról szóló 1260/2020. (V. 27.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/214. (XI. 25.)

 

 

Jogszabály:

1824/2021. (XI. 25.) Korm. határozat

a sárszentmihályi óvoda kivitelezéséhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/214. (XI. 25.)

 

 

Jogszabály:

1825/2021. (XI. 25.) Korm. határozat

a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház beruházásának támogatásához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/214. (XI. 25.)

 

 

Jogszabály:

1826/2021. (XI. 25.) Korm. határozat

a Demokrácia Központ Közalapítvány alapító okiratának módosításáról

Megjelent:

MK 2021/214. (XI. 25.)

 

 

Jogszabály:

1827/2021. (XI. 25.) Korm. határozat

az illegális bevándorlással összefüggésben a Litván Köztársaságnak történő segítségnyújtásról

Megjelent:

MK 2021/214. (XI. 25.)

 

 

Jogszabály:

80/2021. (XI. 25.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/214. (XI. 25.)

 

 

Jogszabály:

81/2021. (XI. 25.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és Szingapúr Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/214. (XI. 25.)

 

 

Jogszabály:

18/2021. (XI. 25.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség belföldi és ideiglenes külföldi kiküldetéseivel kapcsolatos kiadások elszámolásáról szóló 15/2019. (XII. 9.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/58. (XI. 25.)

Hatályos:

2021. 11. 26.

 

Jogszabály:

13/2021. (XI. 25.) GVH utasítás

az informatikai rendszerhasználati és biztonsági szabályzatról szóló utasítás és a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/58. (XI. 25.)

Hatályos:

2021. 12. 01.

 

Jogszabály:

22/2021. (XI. 25.) ORFK utasítás

az Országos Rendőr-főkapitányság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2015. (IX. 10.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/58. (XI. 25.)

Hatályos:

2021. 11. 26.

 

Jogszabály:

58/2021. (XI. 25.) KKM közlemény

a Francia Köztársaság Kormánya és a Mali Köztársaság Kormánya között levélváltás formájában létrehozott, Bamakóban 2013. március 7-én és Kouloubában 2013. március 8-án aláírt, a SERVAL erők jogállásáról szóló Megállapodáshoz kapcsolódó, a Francia Köztársaság Kormánya és a Mali Köztársaság Kormánya közötti, a TAKUBA erők nem francia erőinek jogállásának szabályozásáról szóló Kiegészítő Jegyzőkönyvhöz Elfogadó Nyilatkozattal történő csatlakozás kihirdetéséről szóló 2021. évi CVII. törvény 2. §-a, 3. §-a, 1. melléklete és 2. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/58. (XI. 25.)

 

 

Jogszabály:

59/2021. (XI. 25.) KKM közlemény

a Francia Köztársaság Kormánya és a Nigeri Köztársaság Kormánya között a francia haderő Száhel-övezet biztonsága érdekében Nigerben történő beavatkozásának jogi szabályozásáról szóló, 2013. március 25-én Niameyben aláírt megállapodáshoz és a Francia Köztársaság Kormánya és a Nigeri Köztársaság Kormánya között a Száhel-övezet biztonságát szolgáló francia beavatkozás keretében Nigerben tartózkodó francia katonai állomány jogállásának szabályozásáról szóló, 2013. július 19-én Niameyben aláírt megállapodáshoz kapcsolódó, a Francia Köztársaság Kormánya és a Nigeri Köztársaság Kormánya közötti, a TAKUBA erők nem francia erőinek jogállásának szabályozásáról szóló Kiegészítő Jegyzőkönyvhöz Elfogadó Nyilatkozattal történő csatlakozás kihirdetéséről szóló 2021. évi CVI. törvény 2. §-a, 3. §-a, 1. melléklete és 2. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/58. (XI. 25.)

 

 

Jogszabály:

NVT közlemény

miniszteri elismerések adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/58. (XI. 25.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/58. (XI. 25.)

 

 

Jogszabály:

Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány

alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/58. (XI. 25.)

 

 

2021. XI. 24.

Jogszabály:

56/2021. (XI. 24.) MNB rendelet

a tőkepiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Megjelent:

MK 2021/213. (XI. 24.)

Hatályos:

2021. 11. 25., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

57/2021. (XI. 24.) MNB rendelet

a pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Megjelent:

MK 2021/213. (XI. 24.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

58/2021. (XI. 24.) MNB rendelet

a biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 44/2020. (XI. 20.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/213. (XI. 24.)

Hatályos:

2021. 11. 25., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

59/2021. (XI. 24.) MNB rendelet

a jegybanki információs rendszerhez a hitelügyletek egyes adataira vonatkozóan teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségről szóló 35/2018. (XI. 13.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/213. (XI. 24.)

Hatályos:

2022. 04. 01.

 

2021. XI. 23.

Jogszabály:

54/2021. (XI. 23.) MNB rendelet

a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Megjelent:

MK 2021/212. (XI. 23.)

Hatályos:

2022. 01. 01., 2022. 04. 01., 2022. 10. 01.

 

Jogszabály:

55/2021. (XI. 23.) MNB rendelet

a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Megjelent:

MK 2021/212. (XI. 23.)

Hatályos:

2021. 11. 24., 2022. 01. 01., 2022. 07. 08.

 

2021. XI. 22.

Jogszabály:

1817/2021. (XI. 22.) Korm. határozat

a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2021/211. (XI. 22.)

 

 

2021. XI. 19.

Jogszabály:

639/2021. (XI. 19.) Korm. rendelet

a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak meghatározásáról, valamint a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 163/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/210. (XI. 19.)

Hatályos:

2021. 11. 20.

 

Jogszabály:

21/2021. (XI. 19.) NVTNM rendelet

állami tulajdonú légi jármű tulajdonosi joggyakorlójának kijelöléséről

Megjelent:

MK 2021/210. (XI. 19.)

Hatályos:

2021. 11. 20.

 

Jogszabály:

56/2021. (XI. 19.) ITM rendelet

a minimális építőipari rezsióradíj 2021. évi mértékéről

Megjelent:

MK 2021/210. (XI. 19.)

Hatályos:

2021. 11. 24.

 

Jogszabály:

13/2021. (XI. 19.) PM rendelet

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény alapján elkészítendő belső szabályzat kötelező tartalmi elemeiről szóló 21/2017. (VIII. 3.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/210. (XI. 19.)

Hatályos:

2022. 01. 03.

 

Jogszabály:

591/2021. (XI. 19.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2021/210. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

1810/2021. (XI. 19.) Korm. határozat

a Magyar Állam által megvásárolt Airbus A330-243F típusú szállítógép (MSN1578) hasznosításáról

Megjelent:

MK 2021/210. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

1811/2021. (XI. 19.) Korm. határozat

a nemzeti park igazgatóságok, a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ támogatási kérelmeinek a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetendő, gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítására irányuló felhívásaira történő benyújtáshoz való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2021/210. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

1812/2021. (XI. 19.) Korm. határozat

az EFOP-4.1.6-16-2017-00021 azonosító számú ("Győri Tankerületi Központ támogató szerepének erősítése" című) projekt támogatásának további növeléséről

Megjelent:

MK 2021/210. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

1813/2021. (XI. 19.) Korm. határozat

az IKOP-3.1.0-15-2019-00019 azonosító számú "H5-H6/H7 vonalak összekötése - az észak-déli városi- elővárosi gyorsvasút fejlesztésének előkészítése" projekt kiemelt társadalmi igényeken alapuló módosításáról és ezzel összefüggésben az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/210. (XI. 19.)

Hatályos:

2021. 11. 20.

 

Jogszabály:

1814/2021. (XI. 19.) Korm. határozat

a KEHOP-1.3.0. és KEHOP-1.4.0. azonosító jelű felhívás keretében új projektek nevesítéséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/210. (XI. 19.)

Hatályos:

2021. 11. 20.

 

Jogszabály:

1815/2021. (XI. 19.) Korm. határozat

a KEHOP-3.2.1-15-2017-00026 azonosító számú ("Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Heves megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre" című) projekt költségnövekményéhez szükséges forrás biztosításáról, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/210. (XI. 19.)

Hatályos:

2021. 11. 20.

 

Jogszabály:

1816/2021. (XI. 19.) Korm. határozat

a KEHOP-5.2.2-16-2016-00107 azonosító számú ("Budapesti egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése" című) projekt megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/210. (XI. 19.)

Hatályos:

2021. 11. 20.

 

2021. XI. 18.

Jogszabály:

633/2021. (XI. 18.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/209. (XI. 18.)

Hatályos:

2021. 11. 20.

 

Jogszabály:

634/2021. (XI. 18.) Korm. rendelet

egyes kormányzati igazgatási szervek foglalkoztatottait érintő veszélyhelyzeti szabályokról

Megjelent:

MK 2021/209. (XI. 18.)

Hatályos:

2021. 11. 19., 2021. 12. 03.

 

Jogszabály:

635/2021. (XI. 18.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/209. (XI. 18.)

Hatályos:

2021. 11. 19.

 

Jogszabály:

636/2021. (XI. 18.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgálati jogviszonyban és a hivatásos szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottakat érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról

Megjelent:

MK 2021/209. (XI. 18.)

Hatályos:

2021. 11. 19., 2021. 12. 03.

 

Jogszabály:

637/2021. (XI. 18.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/209. (XI. 18.)

Hatályos:

2021. 11. 19.

 

Jogszabály:

638/2021. (XI. 18.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védőoltásnak az ügyészségi alkalmazottak által történő kötelező igénybevételéről

Megjelent:

MK 2021/209. (XI. 18.)

Hatályos:

2021. 12. 01., 2021. 12. 15.

 

Jogszabály:

52/2021. (XI. 18.) MNB rendelet

az "Árpád-házi Szent Erzsébet" arany emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2021/209. (XI. 18.)

Hatályos:

2021. 11. 19.

 

Jogszabály:

53/2021. (XI. 18.) MNB rendelet

az "Árpád-házi Szent Erzsébet" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2021/209. (XI. 18.)

Hatályos:

2021. 11. 19.

 

Jogszabály:

40/2021. (XI. 18.) BM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 13/2020. (V. 5.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/209. (XI. 18.)

Hatályos:

2021. 11. 19.

 

Jogszabály:

590/2021. (XI. 18.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/209. (XI. 18.)

 

 

Jogszabály:

1808/2021. (XI. 18.) Korm. határozat

címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2021/209. (XI. 18.)

 

 

Jogszabály:

1809/2021. (XI. 18.) Korm. határozat

a KEHOP-1.3.0-15-2016-00014 azonosító számú ("Vízvisszatartás és tájhasználat-váltás tervezése az Ős-Dráva Programban" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/209. (XI. 18.)

Hatályos:

2021. 11. 19.

 

Jogszabály:

79/2021. (XI. 18.) ME határozat

a Magyar-Brazil Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság magyar tagozata elnökének felmentéséről és kinevezéséről

Megjelent:

MK 2021/209. (XI. 18.)

Hatályos:

2021. 11. 19.

 

Jogszabály:

5/2021. (XI. 18.) MK utasítás

a Miniszterelnöki Kabinetiroda Informatikai Biztonsági Szabályzatáról szóló 6/2020. (V. 22.) MK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/57. (XI. 18.)

Hatályos:

2021. 11. 19.

 

Jogszabály:

9/2021. (XI. 18.) AM utasítás

a statisztikai szabályzat kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/57. (XI. 18.)

Hatályos:

2021. 11. 19.

 

Jogszabály:

20/2021. (XI. 18.) BM utasítás

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 8/2015. (V. 29.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/57. (XI. 18.)

Hatályos:

2021. 11. 19.

 

Jogszabály:

21/2021. (XI. 18.) BM utasítás

a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2018. (VI. 12.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/57. (XI. 18.)

Hatályos:

2021. 11. 19.

 

Jogszabály:

14/2021. (XI. 18.) KKM utasítás

a Magyar Űrhajós Program végrehajtásának koordinációjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/57. (XI. 18.)

Hatályos:

2021. 11. 19.

 

Jogszabály:

15/2021. (XI. 18.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2019. (III. 13.) KKM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/57. (XI. 18.)

Hatályos:

2021. 11. 19.

 

Jogszabály:

40/2021. (XI. 18.) BVOP utasítás

a telekommunikációs eszköz útján történő elektronikus kapcsolattartás eljárásrendjéről szóló 29/2021. (V. 19.) BVOP utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/57. (XI. 18.)

Hatályos:

2021. 12. 01.

 

Jogszabály:

14/2021. (XI. 18.) LÜ utasítás

az ügyészek továbbképzéséről szóló 25/2012. (XI. 16.) LÜ utasítás, valamint az alügyészek szakmai képzéséről szóló 13/2017. (VIII. 17.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/57. (XI. 18.)

Hatályos:

2021. 11. 26.

 

Jogszabály:

8/2021. (XI. 18.) OBH utasítás

a bírósági épületek fizikai védelmi rendszereinek feltételeiről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/57. (XI. 18.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

10/2021. (XI. 18.) SZTNH utasítás

a sajtó számára adható tájékoztatás szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/57. (XI. 18.)

Hatályos:

2021. 11. 19.

 

Jogszabály:

11/2021. (XI. 18.) SZTNH utasítás

a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Frecskay János Szakkönyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/57. (XI. 18.)

Hatályos:

2021. 11. 19.

 

Jogszabály:

12/2021. (XI. 18.) SZTNH utasítás

a gépkocsihasználatról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/57. (XI. 18.)

Hatályos:

2021. 11. 19.

 

Jogszabály:

13/2021. (XI. 18.) SZTNH utasítás

a hivatali reprezentációról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/57. (XI. 18.)

Hatályos:

2021. 11. 19.

 

Jogszabály:

57/2021. (XI. 18.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Kambodzsai Királyság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről szóló 2020. évi CLVII. törvény 2. §-a, 3. §-a, valamint 1. melléklete és 2. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/57. (XI. 18.)

 

 

Jogszabály:

Országgyűlés elnökének közleménye

díj adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/57. (XI. 18.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/57. (XI. 18.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/57. (XI. 18.)

 

 

Jogszabály:

Szigetvár Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/57. (XI. 18.)

 

 

2021. XI. 17.

Jogszabály:

2021. évi CXV. törvény

a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépéséről

Megjelent:

MK 2021/208. (XI. 17.)

Hatályos:

2021. 12. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi CXVI. törvény

a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2021/208. (XI. 17.)

Hatályos:

2021. 11. 25.

 

Jogszabály:

2021. évi CXVII. törvény

egyes választási tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2021/208. (XI. 17.)

Hatályos:

2021. 11. 20.

 

Jogszabály:

2021. évi CXVIII. törvény

az országos népszavazási eljárás módosításáról

Megjelent:

MK 2021/208. (XI. 17.)

Hatályos:

2021. 11. 20.

 

Jogszabály:

2021. évi CXIX. törvény

az Adatváltozás-kezelési szolgáltatás bevezetésével, továbbá az állampolgárok adminisztratív terheinek csökkentésével összefüggő egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2021/208. (XI. 17.)

Hatályos:

2021. 12. 01., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi CXX. törvény

egyes eljárások korszerűsítését és a polgárok biztonságának további megerősítését célzó intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/208. (XI. 17.)

Hatályos:

2021. 12. 02., 2021. 12. 30., 2022. 01. 01., 2022. 02. 15., 2022. 03. 01., 2022. 06. 28., 2022. 08. 01., 2023. 01. 01., 2023. 07. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi CXXI. törvény

egyes belügyi tárgyú törvényeknek az Alaptörvény kilencedik módosításával, valamint a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvénnyel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/208. (XI. 17.)

Hatályos:

2023. 07. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi CXXII. törvény

egyes igazságügyi tárgyú, valamint kapcsolódó törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2021/208. (XI. 17.)

Hatályos:

2021. 11. 18., 2022. 01. 01., 2022. 07. 01., 2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi CXXIII. törvény

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2021/208. (XI. 17.)

Hatályos:

2021. 11. 18.

 

Jogszabály:

2021. évi CXXIV. törvény

a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról és egyéb jogharmonizációs célú törvénymódosításról

Megjelent:

MK 2021/208. (XI. 17.)

Hatályos:

2022. 08. 01., 2022. 09. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi CXXV. törvény

az Európa Tanács kulturális örökséggel kapcsolatos bűncselekményekről szóló, Nikóziában, 2017. május 19-én kelt egyezménye kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2021/208. (XI. 17.)

Hatályos:

2021. 11. 18. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2021. évi CXXVI. törvény

a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti határhidak és határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló 2017. szeptember 14-én, Budapesten aláírt Megállapodást módosító 1. Kiegészítés kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2021/208. (XI. 17.)

Hatályos:

2021. 11. 18. - kivétellel.

 

Jogszabály:

632/2021. (XI. 17.) Korm. rendelet

az Országos Kórházi Főigazgatóság feladatairól szóló 516/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/208. (XI. 17.)

Hatályos:

2021. 11. 18.

 

Jogszabály:

39/2021. (XI. 17.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a méltányosságból meghosszabbított egészségügyi szabadság megállapításának eljárásrendjéről

Megjelent:

MK 2021/208. (XI. 17.)

Hatályos:

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépésekor lép hatályba.

 

Jogszabály:

1807/2021. (XI. 17.) Korm. határozat

a Pécsi Tudományegyetem Nemzeti Reprodukciós Módszertani Kutatóközpont és Családbarát Szülészet felújításáról

Megjelent:

MK 2021/208. (XI. 17.)

 

 

2021. XI. 16.

Jogszabály:

628/2021. (XI. 16.) Korm. rendelet

a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról szóló 100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/207. (XI. 16.)

Hatályos:

2021. 11. 19.

 

Jogszabály:

629/2021. (XI. 16.) Korm. rendelet

a 2014-2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról szóló 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/207. (XI. 16.)

Hatályos:

2021. 11. 17.

 

Jogszabály:

630/2021. (XI. 16.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/207. (XI. 16.)

Hatályos:

2021. 11. 17.

 

Jogszabály:

631/2021. (XI. 16.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/207. (XI. 16.)

Hatályos:

2021. 11. 17.

 

Jogszabály:

50/2021. (XI. 16.) MNB rendelet

a jegybanki alapkamat mértékéről

Megjelent:

MK 2021/207. (XI. 16.)

Hatályos:

2021. 11. 17.

 

Jogszabály:

51/2021. (XI. 16.) MNB rendelet

a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/207. (XI. 16.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

50/2021. (XI. 16.) EMMI rendelet

az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/207. (XI. 16.)

Hatályos:

2021. 12. 01.

 

Jogszabály:

13/2021. (XI. 16.) IM rendelet

a bírósági végrehajtói és a bírósági végrehajtási ügyintézői szakvizsgáról

Megjelent:

MK 2021/207. (XI. 16.)

Hatályos:

2021. 11. 17.

 

Jogszabály:

Kúria Knk.IV.40.648/2021/23. végzése

a Nemzeti Választási Bizottság 18/2021. NVB számú határozatának helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2021/207. (XI. 16.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5027/2021/4. határozata

Az önkormányzati vagyonrendeletben a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű, forgalomképtelen ingatlan vagyon, illetve a korlátozottan forgalomképes ingatlan vagyon megállapítása a beazonosíthatóság szempontjából kellő konkrétsággal kell, hogy történjen, a vonatkozó törvények felhatalmazása keretei között.

Megjelent:

MK 2021/207. (XI. 16.)

 

 

Jogszabály:

1797/2021. (XI. 16.) Korm. határozat

a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet nemzetközi járványügyi tevékenységének támogatásáról

Megjelent:

MK 2021/207. (XI. 16.)

 

 

Jogszabály:

1798/2021. (XI. 16.) Korm. határozat

a 2022. évi Férfi Kézilabda Európa-bajnokság kiemelt nemzetközi sportrendezvénnyé nyilvánításáról, valamint az Európa-bajnokság járművei számára az autóbusz-forgalmi sáv használatáról szóló kormányzati intézkedésről

Megjelent:

MK 2021/207. (XI. 16.)

 

 

Jogszabály:

1799/2021. (XI. 16.) Korm. határozat

a matematikai gondolkodás fejlesztése érdekében az iskolai Sakkpalota Program kiterjesztéséről

Megjelent:

MK 2021/207. (XI. 16.)

 

 

Jogszabály:

1800/2021. (XI. 16.) Korm. határozat

az egyes köznevelési infrastrukturális fejlesztések megvalósításáról szóló intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/207. (XI. 16.)

 

 

Jogszabály:

1801/2021. (XI. 16.) Korm. határozat

az egyes köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2021/207. (XI. 16.)

 

 

Jogszabály:

1802/2021. (XI. 16.) Korm. határozat

egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról

Megjelent:

MK 2021/207. (XI. 16.)

 

 

Jogszabály:

1803/2021. (XI. 16.) Korm. határozat

a kiemelt társadalmi igényeken alapuló közútfejlesztések keretében megvalósuló Gyöngyös nyugati elkerülő út I. részének megvalósításához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/207. (XI. 16.)

 

 

Jogszabály:

1804/2021. (XI. 16.) Korm. határozat

a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika műtéti épületének rekonstrukciójáról szóló 1372/2020. (VII. 9.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/207. (XI. 16.)

 

 

Jogszabály:

1805/2021. (XI. 16.) Korm. határozat

a kőszegi volt MÁV Gyermekotthonban Új tudásközpont "Campus" kialakításáról

Megjelent:

MK 2021/207. (XI. 16.)

 

 

Jogszabály:

1806/2021. (XI. 16.) Korm. határozat

a Nyíregyházi Ipari Park bővítésével kapcsolatos további intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/207. (XI. 16.)

 

 

Jogszabály:

78/2021. (XI. 16.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2021/207. (XI. 16.)

 

 

Jogszabály:

1/2021. (XI. 16.) NVTNM határozat

az egyes közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, valamint alapítványi fenntartásba kerülő felsőoktatási intézmények javára történő vagyonjuttatásokra tekintettel az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról szóló 19/2021. (X. 1.) NVTNM rendelet egy rendelkezése hatálybalépése napjának megállapításáról

Megjelent:

MK 2021/207. (XI. 16.)

 

 

2021. XI. 15.

Jogszabály:

627/2021. (XI. 15.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2021/206. (XI. 15.)

Hatályos:

2021. 11. 16., 2021. 11. 30.

 

Jogszabály:

48/2021. (XI. 15.) MNB rendelet

a "10 éves Magyarország Alaptörvénye" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2021/206. (XI. 15.)

Hatályos:

2021. 11. 16.

 

Jogszabály:

49/2021. (XI. 15.) MNB rendelet

a "10 éves Magyarország Alaptörvénye" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2021/206. (XI. 15.)

Hatályos:

2021. 11. 16.

 

Jogszabály:

38/2021. (XI. 15.) BM rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/206. (XI. 15.)

Hatályos:

2021. 11. 16.

 

Jogszabály:

49/2021. (XI. 15.) EMMI rendelet

az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 43/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/206. (XI. 15.)

Hatályos:

2021. 11. 18.

 

Jogszabály:

Kúria Knk.III.40.668/2021/2. végzése

a Nemzeti Választási Bizottság 12/2021. számú határozatának helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2021/206. (XI. 15.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Knk.II.40.643/2021/2. végzése

a Nemzeti Választási Bizottság 14/2021. számú határozatának helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2021/206. (XI. 15.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Knk.III.40.647/2021/18. végzése

a Nemzeti Választási Bizottság 17/2021. számú határozatának helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2021/206. (XI. 15.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Knk.III.40.644/2021/15. végzése

a Nemzeti Választási Bizottság 14/2021. számú határozatának helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2021/206. (XI. 15.)

 

 

Jogszabály:

1795/2021. (XI. 15.) Korm. határozat

a Szentpéterfai Horvát-Magyar Kétnyelvű Nemzetiségi Általános Iskola felújítását érintő többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/206. (XI. 15.)

 

 

Jogszabály:

1796/2021. (XI. 15.) Korm. határozat

a Szent István Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola épületének felújításáról és bővítéséről

Megjelent:

MK 2021/206. (XI. 15.)

 

 

2021. XI. 13.

Jogszabály:

626/2021. (XI. 13.) Korm. rendelet

az üzemanyagok hatósági áras forgalmazására vonatkozó részletes szabályokról

Megjelent:

MK 2021/205. (XI. 13.)

Hatályos:

2021. 11. 15., 2021. 11. 29.

 

Jogszabály:

19/2021. (XI. 13.) BM utasítás

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szerveknél a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről és ellenőrzési rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/56. (XI. 13.)

Hatályos:

2021.11.14.

 

2021. XI. 11.

Jogszabály:

624/2021. (XI. 11.) Korm. rendelet

az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2021/204. (XI. 11.)

Hatályos:

2021. 11. 15., 2021. 11. 29.

 

Jogszabály:

625/2021. (XI. 11.) Korm. rendelet

az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/204. (XI. 11.)

Hatályos:

2021. 11. 14.

 

Jogszabály:

46/2021. (XI. 11.) MNB rendelet

a "Szegedi Tudományegyetem" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2021/204. (XI. 11.)

Hatályos:

2021. 11. 12.

 

Jogszabály:

47/2021. (XI. 11.) MNB rendelet

a "Szegedi Tudományegyetem" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2021/204. (XI. 11.)

Hatályos:

2021. 11. 12.

 

Jogszabály:

586/2021. (XI. 11.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/204. (XI. 11.)

 

 

Jogszabály:

587/2021. (XI. 11.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/204. (XI. 11.)

 

 

Jogszabály:

588/2021. (XI. 11.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/204. (XI. 11.)

 

 

Jogszabály:

589/2021. (XI. 11.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/204. (XI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1794/2021. (XI. 11.) Korm. határozat

a Gazdaság-újraindítási Akcióterv végrehajtása érdekében Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervében a XXI. századi egészségügy feltételeinek kialakítása című intézkedés keretében megvalósuló beruházások jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2021/204. (XI. 11.)

 

 

Jogszabály:

6/2021. (XI. 11.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2020. (VI. 11.) MNB utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/55. (XI. 11.)

Hatályos:

2021. 11. 12.

 

Jogszabály:

13/2021. (XI. 11.) LÜ utasítás

az ügyészségek illetékességi területéről szóló 21/2011. (XII. 20.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/55. (XI. 11.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/55. (XI. 11.)

 

 

Jogszabály:

IM pályázati felhívás

a Pécsi Közjegyzői Kamara illetékességi területén található közjegyzői állások betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/55. (XI. 11.)

 

 

Jogszabály:

IM pályázati felhívás

a Szegedi Közjegyzői Kamara illetékességi területén található közjegyzői állások betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/55. (XI. 11.)

 

 

Jogszabály:

Miniszterelnökség közleménye

Pro Architectura díjak adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/55. (XI. 11.)

 

 

Jogszabály:

ITM közlemény

az Innovációs és Technológiai Minisztérium elismerési hírei

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/55. (XI. 11.)

 

 

Jogszabály:

BM felhívás

a Vízügy szakmacsoport szakképesítései szakmai tanulmányi versenyére a 2021/2022-es tanévben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/55. (XI. 11.)

 

 

Jogszabály:

PM közlemény

az 5 0411 09 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakma 2021/2022-es tanévi Országos Szakmai Tanulmányi Versenyének meghirdetéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/55. (XI. 11.)

 

 

Jogszabály:

PM közlemény

a Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés (OKJ 54 344 01) 2021/2022-es tanévi Országos Szakmai Tanulmányi Versenyének meghirdetéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/55. (XI. 11.)

 

 

Jogszabály:

PM közlemény

a Vállalkozási és bérügyintéző szakképesítés (OKJ 54 344 02) 2021/2022-es tanévi Országos Szakmai Tanulmányi Versenyének meghirdetéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/55. (XI. 11.)

 

 

Jogszabály:

PM közlemény

az 5 0411 09 02 Vállalkozási ügyviteli ügyintéző szakma 2021/2022-es tanévi Országos Szakmai Tanulmányi Versenyének meghirdetéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/55. (XI. 11.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

elismerés adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/55. (XI. 11.)

 

 

Jogszabály:

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/55. (XI. 11.)

 

 

Jogszabály:

Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság határozata

ágazati párbeszéd bizottság megszűnéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/55. (XI. 11.)

 

 

Jogszabály:

Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság határozata

az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság megállapításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/55. (XI. 11.)

 

 

Jogszabály:

Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság határozata

a Faipari, Erdészeti és Bútoripari Szakágazati Párbeszéd Bizottság létrejöttének megállapításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/55. (XI. 11.)

 

 

Jogszabály:

Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság határozata

a Kereskedelmi Ágazati Párbeszéd Bizottság létrejöttének megállapításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/55. (XI. 11.)

 

 

Jogszabály:

Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság határozata

a Könnyűipari Ágazati Párbeszéd Bizottság létrejöttének megállapításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/55. (XI. 11.)

 

 

Jogszabály:

Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság határozata

a Nyomdaipari Ágazati Párbeszéd Bizottság megállapításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/55. (XI. 11.)

 

 

Jogszabály:

Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság határozata

a Településszolgáltatási Ágazati Párbeszéd Bizottság létrejöttének megállapításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/55. (XI. 11.)

 

 

Jogszabály:

Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság határozata

a Turizmus-Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottság megállapításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/55. (XI. 11.)

 

 

Jogszabály:

Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság határozata

a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság létrejöttének megállapításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/55. (XI. 11.)

 

 

Jogszabály:

Ágazati Részvételt Megállító Bizottság határozata

a Víziközmű Ágazati Párbeszéd Bizottság létrejöttének megállapításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/55. (XI. 11.)

 

 

Jogszabály:

Magyarország Megújulásáért Párt

2020. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/55. (XI. 11.)

 

 

2021. XI. 10.

Jogszabály:

2021. évi CX. törvény

az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New-Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény módosításának kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2021/203. (XI. 10.)

Hatályos:

2021. 11. 25.

 

Jogszabály:

2021. évi CXI. törvény

az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben, az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény módosításának kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2021/203. (XI. 10.)

Hatályos:

2021. 11. 25.

 

Jogszabály:

2021. évi CXII. törvény

az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2021/203. (XI. 10.)

Hatályos:

2021. 11. 25.

 

Jogszabály:

2021. évi CXIII. törvény

egyes közjogi tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2021/203. (XI. 10.)

Hatályos:

2021. 11. 11., 2021. 12. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi CXIV. törvény

az atomenergia-felügyeleti szerv jogállásával összefüggésben egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2021/203. (XI. 10.)

Hatályos:

2021. 11. 11., 2022. 01. 01., 2022. 05. 01.

 

Jogszabály:

623/2021. (XI. 10.) Korm. rendelet

a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/203. (XI. 10.)

Hatályos:

2021. 11. 25.

 

Jogszabály:

36/2021. (XI. 10.) KKM rendelet

az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjai végrehajtásában magyarországi közreműködő szervezet kijelöléséről szóló 34/2007. (XI. 17.) ÖTM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/203. (XI. 10.)

Hatályos:

2021. 11. 11.

 

Jogszabály:

29/2021. (XI. 10.) AB határozat

a Budapest Környéki Törvényszék 2.Pf.20.248/2020/7. számú és a Váci Járásbíróság 2.P.21.128/2016/77. számú ítéletei alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2021/203. (XI. 10.)

 

 

Jogszabály:

1007/2021. (XI. 10.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1004/2020. (IV. 30.) AB Tü. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/203. (XI. 10.)

Hatályos:

2021. 11. 11.

 

Jogszabály:

Kúria Knk.IV.40.645/2021/19. végzése

a Nemzeti Választási Bizottság 15/2021. számú határozata helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2021/203. (XI. 10.)

 

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

Nemzeti Választási Bizottság határozata helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2021/203. (XI. 10.)

 

 

Jogszabály:

1793/2021. (XI. 10.) Korm. határozat

a Török Köztársaság részére történő COVID-19 vakcina adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/203. (XI. 10.)

 

 

Jogszabály:

77/2021. (XI. 10.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti ifjúsági együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/203. (XI. 10.)

 

 

2021. XI. 9.

Jogszabály:

622/2021. (XI. 9.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/202. (XI. 9.)

Hatályos:

2021. 11. 10.

 

Jogszabály:

42/2021. (XI. 9.) AM rendelet

a konzervuborka felvásárlás fenntartása érdekében nyújtott rendkívüli támogatásról

Megjelent:

MK 2021/202. (XI. 9.)

Hatályos:

2021. 11. 10.

 

Jogszabály:

29/2021. (XI. 9.) OGY határozat

a Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben való további részvételéről

Megjelent:

MK 2021/202. (XI. 9.)

Hatályos:

2021. 11. 10.

 

Jogszabály:

30/2021. (XI. 9.) OGY határozat

a TAKUBA alkalmi harci kötelékben történő magyar katonai szerepvállalásról

Megjelent:

MK 2021/202. (XI. 9.)

 

 

Jogszabály:

31/2021. (XI. 9.) OGY határozat

Dr. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2021/202. (XI. 9.)

 

 

Jogszabály:

584/2021. (XI. 9.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/202. (XI. 9.)

 

 

Jogszabály:

585/2021. (XI. 9.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/202. (XI. 9.)

 

 

Jogszabály:

1792/2021. (XI. 9.) Korm. határozat

orvostechnikai eszközök adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/202. (XI. 9.)

 

 

2021. XI. 8.

Jogszabály:

611/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről szóló 556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/201. (XI. 8.)

Hatályos:

2021. 11. 09.

 

Jogszabály:

612/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet

a munkahelyek koronavírus elleni védelméről szóló 598/2021. (X. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/201. (XI. 8.)

Hatályos:

2021. 11. 09.

 

Jogszabály:

613/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzetre tekintettel egyes általános forgalmi adóval összefüggő szabályok megállapításáról

Megjelent:

MK 2021/201. (XI. 8.)

Hatályos:

2021. 11. 09., 2021. 11. 23.

 

Jogszabály:

614/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet

az egyes kultúrafinanszírozási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról, valamint az egyes kulturális finanszírozási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 140/2021. (III. 24.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/201. (XI. 8.)

Hatályos:

2021. 11. 09., 2021. 11. 23.

 

Jogszabály:

615/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet

a Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozó megrendezésével összefüggő eltérő veszélyhelyzeti szabályokról

Megjelent:

MK 2021/201. (XI. 8.)

Hatályos:

2021. 11. 25.

 

Jogszabály:

616/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/201. (XI. 8.)

Hatályos:

2021. 11. 23.

 

Jogszabály:

617/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet

a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/201. (XI. 8.)

Hatályos:

2021. 11. 09.

 

Jogszabály:

618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet

az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/201. (XI. 8.)

Hatályos:

2022. 04. 01.

 

Jogszabály:

619/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet

a rozsdaövezeti akcióterületek kijelöléséről és egyes akcióterületeken megvalósuló beruházásokra irányadó sajátos követelményekről

Megjelent:

MK 2021/201. (XI. 8.)

Hatályos:

2021. 11. 09.

 

Jogszabály:

620/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/201. (XI. 8.)

Hatályos:

2021. 11. 09.

 

Jogszabály:

621/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet

az Állatorvostudományi Egyetem kampuszának komplex infrastrukturális fejlesztése projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 239/2020. (V. 26.) Korm. rendelet, továbbá a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/201. (XI. 8.)

Hatályos:

2021. 11. 09.

 

Jogszabály:

14/2021. (XI. 8.) MEKH rendelet

a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/201. (XI. 8.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

577/2021. (XI. 8.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2021/201. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

578/2021. (XI. 8.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2021/201. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

579/2021. (XI. 8.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2021/201. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

580/2021. (XI. 8.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2021/201. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

581/2021. (XI. 8.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2021/201. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

582/2021. (XI. 8.) KE határozat

rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

Megjelent:

MK 2021/201. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

583/2021. (XI. 8.) KE határozat

rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

Megjelent:

MK 2021/201. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1787/2021. (XI. 8.) Korm. határozat

a Gambiai Köztársaság részére történő COVID-19 vakcina adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/201. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1788/2021. (XI. 8.) Korm. határozat

a Ghánai Köztársaság részére történő COVID-19 vakcina adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/201. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1789/2021. (XI. 8.) Korm. határozat

a Ruandai Köztársaság részére történő COVID-19 vakcina adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/201. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1790/2021. (XI. 8.) Korm. határozat

a Miskolc Déli Ipari Park területén a csapadékvíz biztonságos kezelésével összefüggő infrastruktúra- fejlesztésekről

Megjelent:

MK 2021/201. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1791/2021. (XI. 8.) Korm. határozat

a Kelet-Magyarországi versenypálya megvalósításával kapcsolatos átadás-átvételi feladatokról és a további előkészítési feladatokhoz szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/201. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

75/2021. (XI. 8.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Ruandai Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/201. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

76/2021. (XI. 8.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Ruandai Köztársaság Kormánya közötti Légiközlekedési Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/201. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

3/2021. (XI. 8.) EMMI határozat

az egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról szóló 2021. évi CI. törvény 93. §-a és 6. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

MK 2021/201. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

Helyesbítés

a Magyar Közlöny 2021/201. számában

Megjelent:

MK 2021/201. (XI. 8.)

 

 

2021. XI. 5.

Jogszabály:

606/2021. (XI. 5.) Korm. rendelet

a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény hiteltörlesztési moratóriummal összefüggő eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2021/200. (XI. 5.)

Hatályos:

2021. 11. 06., 2021. 11. 20.

 

Jogszabály:

607/2021. (XI. 5.) Korm. rendelet

a nemzeti adatvagyon hasznosításával összefüggő egyes részletszabályokról

Megjelent:

MK 2021/200. (XI. 5.)

Hatályos:

2021. 11. 06.

 

Jogszabály:

608/2021. (XI. 5.) Korm. rendelet

a népszámlálás elhalasztásával összefüggő rendelkezésekről szóló 67/2021. (II. 19.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/200. (XI. 5.)

Hatályos:

2021. 11. 06.

 

Jogszabály:

609/2021. (XI. 5.) Korm. rendelet

egyes légiközlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/200. (XI. 5.)

Hatályos:

2021. 11. 10., 2022. 01. 27.

 

Jogszabály:

610/2021. (XI. 5.) Korm. rendelet

az egyes víziközmű beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/200. (XI. 5.)

Hatályos:

2021. 11. 06.

 

Jogszabály:

45/2021. (XI. 5.) MNB rendelet

a Magyar Nemzeti Bank elnöke által adományozható díjakról szóló 27/2013. (XII. 10.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/200. (XI. 5.)

Hatályos:

2021. 11. 06.

 

Jogszabály:

22/2021. (XI. 5.) HM rendelet

a kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó egyes szociális feladatokról szóló 7/2013. (VII. 25.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/200. (XI. 5.)

Hatályos:

2021. 11. 08.

 

Jogszabály:

54/2021. (XI. 5.) ITM rendelet

a közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról

Megjelent:

MK 2021/200. (XI. 5.)

Hatályos:

2021. 12. 05., 2022. 02. 03.

 

Jogszabály:

55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet

egyes légiközlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/200. (XI. 5.)

Hatályos:

2021. 11. 10., 2022. 03. 24.

 

Jogszabály:

35/2021. (XI. 5.) KKM rendelet

a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet Kirgiz Köztársasággal összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/200. (XI. 5.)

Hatályos:

2021. 11. 06.

 

Jogszabály:

27/2021. (XI. 5.) AB határozat

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszok elutasításáról

Megjelent:

MK 2021/200. (XI. 5.)

 

 

Jogszabály:

28/2021. (XI. 5.) AB határozat

a veszélyhelyzet idején a felsőoktatást érintő egyes szabályokról szóló 522/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet alaptörvény-ellenességének megállapítására, megsemmisítésére, valamint alkalmazási tilalom kimondására irányuló bírói indítvány elutasításáról

Megjelent:

MK 2021/200. (XI. 5.)

 

 

Jogszabály:

1782/2021. (XI. 5.) Korm. határozat

a Nemzeti Adatvagyon Tanácsról

Megjelent:

MK 2021/200. (XI. 5.)

Hatályos:

2021. 11. 06.

 

Jogszabály:

1783/2021. (XI. 5.) Korm. határozat

a Digitális Megújulás Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról

Megjelent:

MK 2021/200. (XI. 5.)

Hatályos:

2021. 11. 06.

 

Jogszabály:

1784/2021. (XI. 5.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti előirányzat- átcsoportosításról, előirányzat-túllépés engedélyezéséről, címrendi kiegészítésről, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről és kormányhatározat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/200. (XI. 5.)

 

 

Jogszabály:

1785/2021. (XI. 5.) Korm. határozat

a Budapesti Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozó 2021-ről szóló 1270/2020. (VI. 2.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/200. (XI. 5.)

 

 

Jogszabály:

1786/2021. (XI. 5.) Korm. határozat

az új szedresi kultúrház és közösségi tér építésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2021/200. (XI. 5.)

 

 

Jogszabály:

18/2021. (XI. 5.) BM utasítás

a belügyi tudományos kutatói és tudományszervezői munkáról szóló 6/2006. (BK. 4.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/54. (XI. 5.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

56/2021. (XI. 5.) HM utasítás

az egyes illetményen kívüli juttatások mértékének és összegének megállapításáról szóló 70/2016. (XII. 23.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/54. (XI. 5.)

Hatályos:

2021. 11. 06., 2021. 12. 01.

 

Jogszabály:

1/2021. (XI. 5.) HM KÁT utasítás

a Honvédelmi Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2019. (VII. 26.) HM KÁT utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/54. (XI. 5.)

Hatályos:

2021. 11. 06.

 

Jogszabály:

56/2021. (XI. 5.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Kirgiz Köztársaság Kormánya között a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/54. (XI. 5.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/54. (XI. 5.)

 

 

Jogszabály:

AM felhívás

a hatáskörébe tartozó szakmai tanulmányi versenyekre a 2021/2022-es tanévben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/54. (XI. 5.)

 

 

Jogszabály:

EMMI felhívás

a 03. Egészségügy ágazat Országos Szakmai Tanulmányi Versenyeire a 2021/2022. tanévre

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/54. (XI. 5.)

 

 

Jogszabály:

IM pályázati felhívás

a Budapesti Közjegyzői Kamara illetékességi területén található közjegyzői állások betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/54. (XI. 5.)

 

 

Jogszabály:

ITM felhívás

a 2021/2022. tanévben megrendezendő Szakma Kiváló Tanulója Versenyre és az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/54. (XI. 5.)

 

 

Jogszabály:

ITM közlemény

az Innovációs és Technológiai Minisztérium elismerési hírei

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/54. (XI. 5.)

 

 

Jogszabály:

ITM közlemény

az Innovációs és Technológiai Minisztérium elismerési hírei

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/54. (XI. 5.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

elismerés adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/54. (XI. 5.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Országos Közjegyzői Kamara közleménye

közjegyzői/közjegyzőhelyettesi/közjegyzőjelölti igazolványok érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/54. (XI. 5.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/54. (XI. 5.)

 

 

Jogszabály:

Együtt az Új Magyarországért 2018 Párt

2018. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/54. (XI. 5.)

 

 

Jogszabály:

Együtt az Új Magyarországért 2018 Párt

2019. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/54. (XI. 5.)

 

 

Jogszabály:

Együtt az Új Magyarországért 2018 Párt

2020. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/54. (XI. 5.)

 

 

2021. XI. 2.

Jogszabály:

605/2021. (XI. 2.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/199. (XI. 2.)

Hatályos:

2021. 11. 03.

 

Jogszabály:

47/2021. (XI. 2.) EMMI rendelet

az Egészségügyi Tudományos Tanácsról szóló 28/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/199. (XI. 2.)

Hatályos:

2021. 11. 10.

 

Jogszabály:

48/2021. (XI. 2.) EMMI rendelet

egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeleteknek a népegészségügyi célú vastagbélszűréssel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/199. (XI. 2.)

Hatályos:

2021. 11. 03.

 

Jogszabály:

53/2021. (XI. 2.) ITM rendelet

a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról szóló 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/199. (XI. 2.)

Hatályos:

2021. 11. 05.

 

Jogszabály:

Kúria Knk.II.40.646/2021/9. számú végzése

a Nemzeti Választási Bizottság 16/2021. számú határozatának megváltoztatásáról

Megjelent:

MK 2021/199. (XI. 2.)

 

 

Jogszabály:

561/2021. (XI. 2.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/199. (XI. 2.)

 

 

Jogszabály:

562/2021. (XI. 2.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/199. (XI. 2.)

 

 

Jogszabály:

563/2021. (XI. 2.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/199. (XI. 2.)

 

 

Jogszabály:

564/2021. (XI. 2.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/199. (XI. 2.)

 

 

Jogszabály:

565/2021. (XI. 2.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/199. (XI. 2.)

 

 

Jogszabály:

566/2021. (XI. 2.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/199. (XI. 2.)

 

 

Jogszabály:

567/2021. (XI. 2.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/199. (XI. 2.)

 

 

Jogszabály:

568/2021. (XI. 2.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/199. (XI. 2.)

 

 

Jogszabály:

569/2021. (XI. 2.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/199. (XI. 2.)

 

 

Jogszabály:

570/2021. (XI. 2.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/199. (XI. 2.)

 

 

Jogszabály:

571/2021. (XI. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/199. (XI. 2.)

 

 

Jogszabály:

572/2021. (XI. 2.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/199. (XI. 2.)

 

 

Jogszabály:

573/2021. (XI. 2.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/199. (XI. 2.)

 

 

Jogszabály:

574/2021. (XI. 2.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/199. (XI. 2.)

 

 

Jogszabály:

575/2021. (XI. 2.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/199. (XI. 2.)

 

 

Jogszabály:

576/2021. (XI. 2.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/199. (XI. 2.)

 

 

Jogszabály:

1777/2021. (XI. 2.) Korm. határozat

az egyedi versenyképesség-növelő támogatási programra elkülönített költségvetési forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/199. (XI. 2.)

 

 

Jogszabály:

1778/2021. (XI. 2.) Korm. határozat

állami tulajdonú ingatlanoknak a Balatoni Hajózási Zártkörűen működő Részvénytársaság részére versenyeztetés mellőzésével történő értékesítéséről

Megjelent:

MK 2021/199. (XI. 2.)

 

 

Jogszabály:

1779/2021. (XI. 2.) Korm. határozat

a kiemelt társadalmi igényeken alapuló közútfejlesztések keretében megvalósuló Mosonmagyaróvár, déli tehermentesítő út 1. számú főút és 86. számú főút közötti szakasz kivitelezésének megvalósításához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/199. (XI. 2.)

 

 

Jogszabály:

1780/2021. (XI. 2.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1652/2021. (IX. 21.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/199. (XI. 2.)

Hatályos:

2021. 11. 03.

 

Jogszabály:

1781/2021. (XI. 2.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében megvalósuló Előzetes Integrált Területi Programok jóváhagyásáról szóló 1658/2021. (IX. 24.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/199. (XI. 2.)

Hatályos:

2021. 11. 03.

 

Jogszabály:

71/2021. (XI. 2.) ME határozat

Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a világűr békés célú kutatása terén megvalósuló "Csibisz-AI", "Obsztanovka-2" és "Trabant" közös magyar-orosz űrmissziós projektekben való együttműködés kialakításáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/199. (XI. 2.)

 

 

Jogszabály:

72/2021. (XI. 2.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Sierra Leone-i Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/199. (XI. 2.)

 

 

Jogszabály:

73/2021. (XI. 2.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti ifjúsági együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/199. (XI. 2.)

 

 

Jogszabály:

74/2021. (XI. 2.) ME határozat

a Belügyi Alapok monitoring bizottsága elnökének kinevezéséről

Megjelent:

MK 2021/199. (XI. 2.)

 

 

2021. X. 29.

Jogszabály:

600/2021. (X. 29.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a határon átnyúló egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó jogok érvényesítése érdekében kijelölt nemzeti kapcsolattartó szerv kijelölésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/198. (X. 29.)

Hatályos:

2022. 02. 01.

 

Jogszabály:

601/2021. (X. 29.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/198. (X. 29.)

Hatályos:

2021. 11. 01.

 

Jogszabály:

602/2021. (X. 29.) Korm. rendelet

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/198. (X. 29.)

Hatályos:

2021. 10. 30.

 

Jogszabály:

603/2021. (X. 29.) Korm. rendelet

az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos egyes műszaki szolgáltatási feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről szóló 51/2016. (III. 17.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/198. (X. 29.)

Hatályos:

2021. 10. 30.

 

Jogszabály:

604/2021. (X. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet és a 2022. évi férfi kézilabda Európa-bajnokság Budapesten való megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztés kiemelt budapesti fejlesztéssé, valamint a beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, továbbá a beruházással kapcsolatos sajátos szabályok megállapításáról szóló 64/2019. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/198. (X. 29.)

Hatályos:

2021. 10. 30.

 

Jogszabály:

6/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet

a bírósági végrehajtás szervezetéről

Megjelent:

MK 2021/198. (X. 29.)

Hatályos:

2021. 11. 01.

 

Jogszabály:

7/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet

a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar egyes feladatairól

Megjelent:

MK 2021/198. (X. 29.)

Hatályos:

2021. 11. 01.

 

Jogszabály:

8/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet

a bírósági végrehajtói díjszabásról

Megjelent:

MK 2021/198. (X. 29.)

Hatályos:

2021. 11. 01.

 

Jogszabály:

9/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet

az önálló bírósági végrehajtók ügyvitelének, hivatali működésének és magatartásának ellenőrzésére irányuló vizsgálatok lefolytatásának részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2021/198. (X. 29.)

Hatályos:

2021. 11. 01.

 

Jogszabály:

10/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet

az önálló bírósági végrehajtó intézkedése ellen benyújtott panaszügyek intézéséről, a panaszügyek felügyeletéről és a fegyelmi eljárások nyilvántartásáról

Megjelent:

MK 2021/198. (X. 29.)

Hatályos:

2021. 11. 01.

 

Jogszabály:

11/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet

a bírósági végrehajtói fegyelmi eljárásban közreműködő személyek részére járó költségtérítésről

Megjelent:

MK 2021/198. (X. 29.)

Hatályos:

2021. 11. 01.

 

Jogszabály:

12/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet

az önálló bírósági végrehajtó eljárásában alkalmazandó elektronikus kézbesítési rendszer működtetésének részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2021/198. (X. 29.)

Hatályos:

2021. 11. 01.

 

Jogszabály:

13/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet

az elektronikus árverési rendszer informatikai alkalmazásának működtetésére vonatkozó részletes szabályokról

Megjelent:

MK 2021/198. (X. 29.)

Hatályos:

2021. 11. 01.

 

Jogszabály:

14/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet

a felszámolók névjegyzékéről

Megjelent:

MK 2021/198. (X. 29.)

Hatályos:

2021. 11. 01.

 

Jogszabály:

15/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet

a felszámolók, a vagyonfelügyelők és az ideiglenes vagyonfelügyelők elektronikus kijelölésének szabályairól

Megjelent:

MK 2021/198. (X. 29.)

Hatályos:

2021. 11. 01.

 

Jogszabály:

16/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet

a felszámolót a zálogtárgy értékesítéséből, továbbá a követelésen alapuló zálogjog esetén a követelés behajtásából származó bevételből megillető díj elszámolásának szabályairól

Megjelent:

MK 2021/198. (X. 29.)

Hatályos:

2021. 11. 01.

 

Jogszabály:

17/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet

a felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező személyek kötelező szakmai továbbképzésének szabályairól

Megjelent:

MK 2021/198. (X. 29.)

Hatályos:

2021. 11. 01.

 

Jogszabály:

18/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet

a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó engedélyezés és ellenőrzés egyes szabályairól

Megjelent:

MK 2021/198. (X. 29.)

Hatályos:

2021. 11. 01.

 

Jogszabály:

19/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet

a személyi megfelelőség megállapítására és meghosszabbítására vonatkozó eljárási szabályokról

Megjelent:

MK 2021/198. (X. 29.)

Hatályos:

2021. 11. 01.

 

Jogszabály:

20/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet

az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2021/198. (X. 29.)

Hatályos:

2021. 11. 01.

 

Jogszabály:

12/2021. (X. 29.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/198. (X. 29.)

Hatályos:

2021. 10. 30.

 

Jogszabály:

41/2021. (X. 29.) AM rendelet

a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet, valamint a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/198. (X. 29.)

Hatályos:

2021. 11. 06.

 

Jogszabály:

46/2021. (X. 29.) EMMI rendelet

a kollegiális védőnői mentorrendszer működésével összefüggő rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/198. (X. 29.)

Hatályos:

2021. 11. 01.

 

Jogszabály:

559/2021. (X. 29.) KE határozat

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2021/198. (X. 29.)

 

 

Jogszabály:

560/2021. (X. 29.) KE határozat

a bírósági ülnökök soron kívüli választása időpontjának kitűzéséről

Megjelent:

MK 2021/198. (X. 29.)

 

 

Jogszabály:

1766/2021. (X. 29.) Korm. határozat

a Nemzeti Akkumulátor Iparági Stratégia 2030 elfogadásáról

Megjelent:

MK 2021/198. (X. 29.)

 

 

Jogszabály:

1767/2021. (X. 29.) Korm. határozat

a Nemzeti e-Egészségügyi Kapcsolattartó Ponttal összefüggő feladatokkal kapcsolatos egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/198. (X. 29.)

 

 

Jogszabály:

1768/2021. (X. 29.) Korm. határozat

az országos szúnyoggyérítési program végrehajtásához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/198. (X. 29.)

 

 

Jogszabály:

1769/2021. (X. 29.) Korm. határozat

az űrkutatási együttműködést célzó stratégiai együttműködési megállapodások megkötéséről

Megjelent:

MK 2021/198. (X. 29.)

 

 

Jogszabály:

1770/2021. (X. 29.) Korm. határozat

az Országos Vadgazdálkodási Tanácsról, valamint a területi vadgazdálkodási tanácsokról szóló 1380/2013. (VI. 27.) Korm. határozat módosításáról és a Higiéniai Munkacsoportról szóló 1373/2013. (VI. 27.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2021/198. (X. 29.)

Hatályos:

2021. 10. 30.

 

Jogszabály:

1771/2021. (X. 29.) Korm. határozat

a Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1837/2015. (XI. 24.) Korm. határozat, valamint az Országos Villamos Teherelosztó ingatlan revitalizációjáról, a Magyar Nemzeti Levéltár főépületének felújításáról és északnyugati szárnyának rekonstrukciójáról szóló 1990/2020. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/198. (X. 29.)

 

 

Jogszabály:

1772/2021. (X. 29.) Korm. határozat

az EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú ("Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése" című) kiemelt projektben új konzorciumi tag bevonásáról, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/198. (X. 29.)

Hatályos:

2021. 10. 30.

 

Jogszabály:

1773/2021. (X. 29.) Korm. határozat

az EFOP-2.4.1-16-2017-00080 azonosító számú ("Lakhatási célú beruházások megvalósítása Sárosdon" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2021/198. (X. 29.)

 

 

Jogszabály:

1774/2021. (X. 29.) Korm. határozat

az EFOP-2.4.1-16-2017-00100 azonosító számú ("Szegregált élethelyzetek felszámolását szolgáló infrastrukturális fejlesztések Somogyváron" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2021/198. (X. 29.)

 

 

Jogszabály:

1775/2021. (X. 29.) Korm. határozat

az EFOP-4.1.6-16 azonosító jelű ("A köznevelés támogató szerepének erősítése" című) felhívás keretében megvalósuló egyes projektek összköltségének növeléséről

Megjelent:

MK 2021/198. (X. 29.)

 

 

Jogszabály:

1776/2021. (X. 29.) Korm. határozat

az RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 azonosító számú ("Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyermekes családok számára" című) kiemelt projekt összköltségének növeléséről, valamint a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/198. (X. 29.)

Hatályos:

2021. 10. 30.

 

Jogszabály:

70/2021. (X. 29.) ME határozat

főiskolai rektor megbízásáról

Megjelent:

MK 2021/198. (X. 29.)

 

 

Jogszabály:

17/2021. (X. 29.) MvM utasítás

a Központi Statisztikai Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2020. (XII. 28.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/53. (X. 29.)

Hatályos:

2021. 11. 01.

 

Jogszabály:

14/2021. (X. 29.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/53. (X. 29.)

Hatályos:

2021. 11. 01.

 

Jogszabály:

15/2021. (X. 29.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/53. (X. 29.)

Hatályos:

2021. 11. 01.

 

Jogszabály:

16/2021. (X. 29.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/53. (X. 29.)

Hatályos:

2021. 11. 01.

 

Jogszabály:

54/2021. (X. 29.) HM utasítás

a honvédelmi szervezeteknél a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről és ellenőrzési rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/53. (X. 29.)

Hatályos:

2021. 11. 01.

 

Jogszabály:

55/2021. (X. 29.) HM utasítás

az Észak-atlanti Szerződés Szervezete és az Európai Unió stratégiai szintű válságkezelési gyakorlatainak honvédelmi ágazatot érintő feladatai előkészítéséről és végrehajtásáról szóló 53/2015. (X. 15.) HM utasítás és a Magyar Honvédség Kiber- és Információs Műveleti Központ kialakításával összefüggő egyes feladatokról szóló 32/2021. (VII. 23.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/53. (X. 29.)

Hatályos:

2021. 10. 30.

 

Jogszabály:

12/2021. (X. 29.) GVH utasítás

egyes normatív utasítások módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/53. (X. 29.)

Hatályos:

2021. 11. 01.

 

Jogszabály:

7/2021. (X. 29.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (VI. 25.) NVI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/53. (X. 29.)

Hatályos:

2021. 10. 30.

 

Jogszabály:

IM pályázati felhívás

a Győri Közjegyzői Kamara illetékességi területén található közjegyzői állások betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/53. (X. 29.)

 

 

Jogszabály:

IM pályázati felhívás

a Miskolci Közjegyzői Kamara illetékességi területén található közjegyzői állások betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/53. (X. 29.)

 

 

Jogszabály:

IM közlemény

Vladár Gábor-díj adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/53. (X. 29.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/53. (X. 29.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat pályázati felhívása

bányászati jog megszerzésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/53. (X. 29.)

 

 

Jogszabály:

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal hirdetménye

biztonsági jellel ellátott öntapadós címkék érvénytelenségéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/53. (X. 29.)

 

 

Jogszabály:

Somogy Megyei Kormányhivatal hirdetménye

hatósági ellenőri igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/53. (X. 29.)

 

 

Jogszabály:

Győri Szakképzési Centrum hirdetménye

bélyegző érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/53. (X. 29.)

 

 

2021. X. 28.

Jogszabály:

597/2021. (X. 28.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/197. (X. 28.)

Hatályos:

2021. 11. 01.

 

Jogszabály:

598/2021. (X. 28.) Korm. rendelet

a munkahelyek koronavírus elleni védelméről

Megjelent:

MK 2021/197. (X. 28.)

Hatályos:

2021. 11. 01., 2021. 11. 15.

 

Jogszabály:

599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről

Megjelent:

MK 2021/197. (X. 28.)

Hatályos:

2021. 11. 01., 2021. 11. 15.

 

Jogszabály:

1765/2021. (X. 28.) Korm. határozat

orvostechnikai eszközök és gyógyszerek egyes határon túli egészségügyi intézmények számára történő adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/197. (X. 28.)

 

 

Jogszabály:

Közlemény

az országos tisztifőorvos által kiadott, a 2020. évben azonosított új koronavírussal kapcsolatos járványügyi és infekciókontroll szabályokról szóló eljárásrendről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/52. (X. 28.)

 

 

2021. X. 27.

Jogszabály:

2021. évi CV. törvény

a Magyarország Kormánya és Belize Kormánya között a diplomata-, szolgálati és hivatalos útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2021/196. (X. 27.)

Hatályos:

2021. 10. 28. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2021. évi CVI. törvény

a Francia Köztársaság Kormánya és a Nigeri Köztársaság Kormánya között a francia haderő Száhel-övezet biztonsága érdekében Nigerben történő beavatkozásának jogi szabályozásáról szóló, 2013. március 25-én Niameyben aláírt megállapodáshoz és a Francia Köztársaság Kormánya és a Nigeri Köztársaság Kormánya között a Száhel-övezet biztonságát szolgáló francia beavatkozás keretében Nigerben tartózkodó francia katonai állomány jogállásának szabályozásáról szóló, 2013. július 19-én Niameyben aláírt megállapodáshoz kapcsolódó, a Francia Köztársaság Kormánya és a Nigeri Köztársaság Kormánya közötti, a TAKUBA erők nem francia erőinek jogállásának szabályozásáról szóló Kiegészítő Jegyzőkönyvhöz Elfogadó Nyilatkozattal történő csatlakozás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2021/196. (X. 27.)

Hatályos:

2021. 10. 28. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2021. évi CVII. törvény

a Francia Köztársaság Kormánya és a Mali Köztársaság Kormánya között levélváltás formájában létrehozott, Bamakóban 2013. március 7-én és Kouloubában 2013. március 8-án aláírt, a SERVAL erők jogállásáról szóló Megállapodáshoz kapcsolódó, a Francia Köztársaság Kormánya és a Mali Köztársaság Kormánya közötti, a TAKUBA erők nem francia erőinek jogállásának szabályozásáról szóló Kiegészítő Jegyzőkönyvhöz Elfogadó Nyilatkozattal történő csatlakozás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2021/196. (X. 27.)

Hatályos:

2021. 10. 28. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2021. évi CVIII. törvény

a Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2021/196. (X. 27.)

Hatályos:

2021. 10. 28. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2021. évi CIX. törvény

a Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a végzettséget és tudományos fokozatokat tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2021/196. (X. 27.)

Hatályos:

2021. 10. 28. - kivétellel.

 

Jogszabály:

592/2021. (X. 27.) Korm. rendelet

az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/196. (X. 27.)

Hatályos:

2021. 10. 30.

 

Jogszabály:

593/2021. (X. 27.) Korm. rendelet

a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet és a turisztikai térségek meghatározásáról szóló 429/2020. (IX. 14.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/196. (X. 27.)

Hatályos:

2021. 10. 28.

 

Jogszabály:

594/2021. (X. 27.) Korm. rendelet

egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/196. (X. 27.)

Hatályos:

2021. 10. 28.

 

Jogszabály:

595/2021. (X. 27.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/196. (X. 27.)

Hatályos:

2021. 10. 28.

 

Jogszabály:

596/2021. (X. 27.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/196. (X. 27.)

Hatályos:

2021. 10. 28.

 

Jogszabály:

40/2021. (X. 27.) AM rendelet

a mezőőrök és a hegyőrök szolgálati viszonyáról

Megjelent:

MK 2021/196. (X. 27.)

Hatályos:

2021. 11. 04.

 

Jogszabály:

36/2021. (X. 27.) BM rendelet

az Országos Kórházi Főigazgatóság nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső munkaköreinek meghatározásával, valamint a Készenléti Rendőrség objektumvédelmi tevékenységével összefüggésben a belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/196. (X. 27.)

Hatályos:

2021. 10. 30., 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnése.

 

Jogszabály:

37/2021. (X. 27.) BM rendelet

egyes képzési tárgyú belügyminiszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/196. (X. 27.)

Hatályos:

2021. 11. 26., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5022/2021/6. határozata

A helyi építési szabályzatban zöldterületbe sorolt közpark, vagy közkert - az ingatlan-nyilvántartási megnevezésétől függetlenül - a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonba tartozik, ezáltal a helyi önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonát képezi.

Megjelent:

MK 2021/196. (X. 27.)

 

 

Jogszabály:

548/2021. (X. 27.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/196. (X. 27.)

 

 

Jogszabály:

549/2021. (X. 27.) KE határozat

altábornagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2021/196. (X. 27.)

 

 

Jogszabály:

550/2021. (X. 27.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2021/196. (X. 27.)

 

 

Jogszabály:

551/2021. (X. 27.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/196. (X. 27.)

 

 

Jogszabály:

552/2021. (X. 27.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/196. (X. 27.)

 

 

Jogszabály:

553/2021. (X. 27.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/196. (X. 27.)

 

 

Jogszabály:

554/2021. (X. 27.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/196. (X. 27.)

 

 

Jogszabály:

555/2021. (X. 27.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/196. (X. 27.)

 

 

Jogszabály:

556/2021. (X. 27.) KE határozat

dandártábornok szolgálati jogviszonyának megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/196. (X. 27.)

 

 

Jogszabály:

557/2021. (X. 27.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/196. (X. 27.)

 

 

Jogszabály:

558/2021. (X. 27.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/196. (X. 27.)

 

 

Jogszabály:

1750/2021. (X. 27.) Korm. határozat

Magyarország közúti határátkelőhelyeinek teljes körű fejlesztéséről és komplex rendezéséről

Megjelent:

MK 2021/196. (X. 27.)

 

 

Jogszabály:

1751/2021. (X. 27.) Korm. határozat

a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2021. július-augusztusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2021/196. (X. 27.)

 

 

Jogszabály:

1752/2021. (X. 27.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2021. július-augusztusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2021/196. (X. 27.)

 

 

Jogszabály:

1753/2021. (X. 27.) Korm. határozat

a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 5. Állami szakképző intézmények szakképzésről szóló törvény szerinti ingyenes képzéseinek kiegészítő finanszírozása jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2021/196. (X. 27.)

 

 

Jogszabály:

1754/2021. (X. 27.) Korm. határozat

a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei alcím kiadási előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2021/196. (X. 27.)

 

 

Jogszabály:

1755/2021. (X. 27.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről, valamint kormányhatározat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/196. (X. 27.)

 

 

Jogszabály:

1756/2021. (X. 27.) Korm. határozat

egyes vízkárelhárítással összefüggő előkészítési feladatok elvégzéséhez, valamint a Keszeg-ér vízminőség-védelmi kotrásához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/196. (X. 27.)

 

 

Jogszabály:

1757/2021. (X. 27.) Korm. határozat

a Kúria Werbőczy István Országbíró Kutatóintézete feladatainak előkészítéséhez és megvalósításához szükséges támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/196. (X. 27.)

 

 

Jogszabály:

1758/2021. (X. 27.) Korm. határozat

a Királyhágómelléki Református Egyházkerület hegyközszentmiklósi beruházásának és a nagyváradi iskolakomplexum felújításának támogatásához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/196. (X. 27.)

 

 

Jogszabály:

1759/2021. (X. 27.) Korm. határozat

a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség tulajdonát képező Orsolya-rendi kolostorban működő Ady Endre Elméleti Líceum felújítási munkálatainak kiegészítő támogatásához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/196. (X. 27.)

 

 

Jogszabály:

1760/2021. (X. 27.) Korm. határozat

a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Ortodox Exarchátus Dialógus Központ, Lelkiségi, Kulturális és Tudományos Akadémiája kialakításához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1010/2020. (I. 30.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/196. (X. 27.)

 

 

Jogszabály:

1761/2021. (X. 27.) Korm. határozat

a nemzeti identitás erősítését célzó programokról szóló 1042/2019. (II. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/196. (X. 27.)

 

 

Jogszabály:

1762/2021. (X. 27.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a Békéscsabai Sportcentrumban megvalósuló városi sportuszoda tervezéséhez szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/196. (X. 27.)

 

 

Jogszabály:

1763/2021. (X. 27.) Korm. határozat

az új körmendi sportcsarnok beruházással kapcsolatos további intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/196. (X. 27.)

 

 

Jogszabály:

1764/2021. (X. 27.) Korm. határozat

a mosonmagyaróvári multifunkcionális sportkomplexum megépítéséhez szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/196. (X. 27.)

 

 

Jogszabály:

66/2021. (X. 27.) ME határozat

a Magyar Köztársaság és a Kazah Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás módosításáról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/196. (X. 27.)

 

 

Jogszabály:

67/2021. (X. 27.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a kutatóreaktor kiégett fűtőelemeinek az Oroszországi Föderációba való beszállításával kapcsolatos együttműködésről szóló Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/196. (X. 27.)

 

 

Jogszabály:

68/2021. (X. 27.) ME határozat

a Magyar-Ománi Gazdasági Vegyes Bizottság magyar tagozati elnökének felmentéséről és kinevezéséről

Megjelent:

MK 2021/196. (X. 27.)

Hatályos:

2021. 10. 28.

 

Jogszabály:

69/2021. (X. 27.) ME határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program monitoring bizottsága elnökének felmentéséről és a monitoring bizottság elnökének kinevezéséről

Megjelent:

MK 2021/196. (X. 27.)

 

 

2021. X. 26.

Jogszabály:

1749/2021. (X. 26.) Korm. határozat

a Ruandai Köztársaság részére történő kötött segélyhitel felajánlásáról

Megjelent:

MK 2021/195. (X. 26.)

 

 

2021. X. 21.

Jogszabály:

2021. évi CIV. törvény

a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2021/194. (X. 21.)

Hatályos:

2021. 10. 29.

 

Jogszabály:

43/2021. (X. 21.) MNB rendelet

a "Cziffra György" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2021/194. (X. 21.)

Hatályos:

2021. 10. 22.

 

Jogszabály:

44/2021. (X. 21.) MNB rendelet

a "Cziffra György" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2021/194. (X. 21.)

Hatályos:

2021. 10. 22.

 

Jogszabály:

4/2021. (X. 21.) SZTFH rendelet

a játékkaszinót, kártyatermet működtetők, távszerencsejátéknak nem minősülő fogadást, távszerencsejátékot és online kaszinójátékot szervezők részére a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény végrehajtásának, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2021/194. (X. 21.)

Hatályos:

2021. 11. 01.

 

Jogszabály:

5/2021. (X. 21.) SZTFH rendelet

a felelős játékszervezés részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2021/194. (X. 21.)

Hatályos:

2021. 11. 01.

 

Jogszabály:

38/2021. (X. 21.) AM rendelet

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/194. (X. 21.)

Hatályos:

2021. 10. 22.

 

Jogszabály:

39/2021. (X. 21.) AM rendelet

a 2021. évi átmeneti nemzeti támogatás jogcímeihez kapcsolódó támogatások összegeinek megállapításáról

Megjelent:

MK 2021/194. (X. 21.)

Hatályos:

2021. 10. 22.

 

Jogszabály:

544/2021. (X. 21.) KE határozat

vezérőrnagy szolgálati jogviszonyának megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/194. (X. 21.)

 

 

Jogszabály:

545/2021. (X. 21.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/194. (X. 21.)

 

 

Jogszabály:

546/2021. (X. 21.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/194. (X. 21.)

 

 

Jogszabály:

547/2021. (X. 21.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/194. (X. 21.)

 

 

Jogszabály:

15/2021. (X. 21.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Másolatkészítési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/51. (X. 21.)

Hatályos:

2021. 10. 22.

 

Jogszabály:

16/2021. (X. 21.) MvM utasítás

a Svájci-Magyar Együttműködési Program II. időszak munkacsoportjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/51. (X. 21.)

Hatályos:

2021. 10. 22.

 

Jogszabály:

17/2021. (X. 21.) BM utasítás

a Belügyminisztérium Igazgatás Reprezentációs Szabályzatáról szóló 13/2010. (XI. 12.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/51. (X. 21.)

Hatályos:

2021. 10. 22.

 

Jogszabály:

10/2021. (X. 21.) IM utasítás

az Igazságügyi Minisztérium informatikai biztonsági szabályzatáról szóló 6/2018. (III. 26.) IM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/51. (X. 21.)

Hatályos:

2021. 10. 22.

 

Jogszabály:

24/2021. (X. 21.) ITM utasítás

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium elektronikus információbiztonsági politikájának és stratégiájának kiadásáról szóló 15/2015. (V. 11.) NFM utasítás, valamint a Svájci-Magyar Együttműködési Program II. időszak munkacsoportjáról szóló 38/2019. (X. 31.) ITM utasítás hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/51. (X. 21.)

Hatályos:

2021. 10. 22.

 

Jogszabály:

10/2021. (X. 21.) PM utasítás

a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok és egyes központi kezelésű előirányzatok szakmai kezelőinek a kijelöléséről szóló 24/2020. (XII. 30.) PM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/51. (X. 21.)

Hatályos:

2021. 10. 22.

 

Jogszabály:

12/2021. (X. 21.) LÜ utasítás

a Legfőbb Ügyészség egyes gazdálkodási szabályairól szóló 6/2010. (ÜK. 6.) LÜ utasítás, valamint az ügyészség szervezetéről és működéséről szóló 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/51. (X. 21.)

Hatályos:

2021. 10. 29.

 

Jogszabály:

BM közlemény

a tartósan vízhiányos időszak végéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/51. (X. 21.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/51. (X. 21.)

 

 

Jogszabály:

CSTNM-BM együttes közlemény

az Idősbarát Önkormányzat Díj 2021. évi nyerteseiről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/51. (X. 21.)

 

 

Jogszabály:

Heves Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/51. (X. 21.)

 

 

2021. X. 20.

Jogszabály:

588/2021. (X. 20.) Korm. rendelet

a 2021. év őszén tartott egyes rendezvényekre vonatkozó eltérő szabályokról

Megjelent:

MK 2021/193. (X. 20.)

Hatályos:

2021. 10. 21.

 

Jogszabály:

589/2021. (X. 20.) Korm. rendelet

a Tokaj-Zemplén Térség Fejlesztési Program keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/193. (X. 20.)

Hatályos:

2021. 10. 21.

 

Jogszabály:

590/2021. (X. 20.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/193. (X. 20.)

Hatályos:

2021. 10. 21.

 

Jogszabály:

591/2021. (X. 20.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/193. (X. 20.)

Hatályos:

2021. 10. 22.

 

Jogszabály:

3/2021. (X. 20.) SZTFH rendelet

a bírósági végrehajtási eljárásban felszámítandó általános költségátalány megfizetésének szabályairól

Megjelent:

MK 2021/193. (X. 20.)

Hatályos:

2021. 11. 01.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5019/2021/6. határozata

Az önkormányzatok törvény keretei között megválaszthatják a helyi közfeladatok ellátása érdekében az általuk intézményesíthető jogviszony közjogi vagy magánjogi jellegét, aminek megfelelő tartalom azonban világosan értelmezhető kell, hogy legyen. Az e követelménynek megfelelő szabályozás egyként koherens módon, akár a magánjog, akár a közjog sajátosságaira figyelemmel, szükségképpen tartalmazza a felek számára elengedhetetlen garanciákat, a jogállami követelményeknek megfelelő elégséges tartalommal.

Megjelent:

MK 2021/193. (X. 20.)

 

 

Jogszabály:

1738/2021. (X. 20.) Korm. határozat

a FINA 2027. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság lebonyolításával összefüggésben a Magyar Úszó Szövetség elhelyezéséhez szükséges további intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/193. (X. 20.)

 

 

Jogszabály:

1739/2021. (X. 20.) Korm. határozat

a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2021/193. (X. 20.)

 

 

Jogszabály:

1740/2021. (X. 20.) Korm. határozat

a XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda költségvetési fejezetet érintő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/193. (X. 20.)

 

 

Jogszabály:

1741/2021. (X. 20.) Korm. határozat

fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2021/193. (X. 20.)

 

 

Jogszabály:

1742/2021. (X. 20.) Korm. határozat

a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet infrastruktúra-fejlesztése I. ütemének megvalósításáról

Megjelent:

MK 2021/193. (X. 20.)

 

 

Jogszabály:

1743/2021. (X. 20.) Korm. határozat

az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével összefüggő intézkedésekről szóló 1468/2020. (VIII. 5.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/193. (X. 20.)

 

 

Jogszabály:

1744/2021. (X. 20.) Korm. határozat

a balassagyarmati atlétikai létesítményegyüttes beruházás megvalósításával kapcsolatos további intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/193. (X. 20.)

 

 

Jogszabály:

1745/2021. (X. 20.) Korm. határozat

a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Kiskőrösi Wattay Technikum és Kollégium új tornacsarnokának megvalósítása érdekében történő többlettámogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/193. (X. 20.)

 

 

Jogszabály:

1746/2021. (X. 20.) Korm. határozat

a pátyi sportcsarnok-beruházás megvalósításának támogatásáról

Megjelent:

MK 2021/193. (X. 20.)

 

 

Jogszabály:

1747/2021. (X. 20.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.2-17-2017-00002 azonosító számú, "KIKÖLTÖZÜNK! - Új szociális lakhatási forma a Dél-Békési településeken" című projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2021/193. (X. 20.)

 

 

Jogszabály:

1748/2021. (X. 20.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti sport együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/193. (X. 20.)

 

 

Jogszabály:

64/2021. (X. 20.) ME határozat

a Magyar-Zöld-foki Gazdasági és Műszaki Vegyes Bizottság magyar tagozata elnökének felmentéséről és kinevezéséről

Megjelent:

MK 2021/193. (X. 20.)

Hatályos:

2021. 10. 21.

 

Jogszabály:

65/2021. (X. 20.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2021/193. (X. 20.)

 

 

2021. X. 19.

Jogszabály:

42/2021. (X. 19.) MNB rendelet

a jegybanki alapkamat mértékéről

Megjelent:

MK 2021/192. (X. 19.)

Hatályos:

2021. 10. 20.

 

Jogszabály:

7/2021. (X. 19.) MK rendelet

az Aktív Magyarországért díj adományozásának rendjéről

Megjelent:

MK 2021/192. (X. 19.)

Hatályos:

2021. 10. 20.

 

Jogszabály:

44/2021. (X. 19.) EMMI rendelet

a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/192. (X. 19.)

Hatályos:

2021. 11. 18.

 

Jogszabály:

45/2021. (X. 19.) EMMI rendelet

az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/192. (X. 19.)

Hatályos:

2021. 10. 22.

 

Jogszabály:

12/2021. (X. 19.) IM rendelet

a természetes személy adósságrendezési eljárásában az adósra, adóstársra vonatkozó környezettanulmány elvégzésével összefüggő szabályokról szóló 21/2015. (IX. 2.) IM rendelet hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2021/192. (X. 19.)

Hatályos:

2021. 10. 22.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5020/2021/6. határozata

Az önkormányzat rendeletében az önkormányzati lakás bérletére vonatkozó megállapodás tartalmát a bérbeadó jogai tekintetében a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról rendelkező 1993. évi LXXVIII. törvény (Ltv.) keretei között határozhatja meg. Az önkormányzat nem jogosult arra, hogy rendeletben a lakásbérleti szerződés hatálybalépését a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról rendelkező 1993. évi LXXVIII. törvényben (Ltv.) nem szereplő feltétel teljesítéséhez kösse, rendeleti szabályozás útján a bérlőt a bérleti szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a közjegyzői okiratba foglalt kiürítési kötelezettség vállalására kényszerítse.

Megjelent:

MK 2021/192. (X. 19.)

 

 

Jogszabály:

25/2021. (X. 19.) OGY határozat

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról

Megjelent:

MK 2021/192. (X. 19.)

Hatályos:

2021. 10. 18.

 

Jogszabály:

26/2021. (X. 19.) OGY határozat

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa tagjait jelölő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról

Megjelent:

MK 2021/192. (X. 19.)

Hatályos:

2021. 10. 19.

 

Jogszabály:

27/2021. (X. 19.) OGY határozat

az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Megjelent:

MK 2021/192. (X. 19.)

 

 

Jogszabály:

28/2021. (X. 19.) OGY határozat

dr. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2021/192. (X. 19.)

 

 

Jogszabály:

533/2021. (X. 19.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2021/192. (X. 19.)

 

 

Jogszabály:

534/2021. (X. 19.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2021/192. (X. 19.)

 

 

Jogszabály:

535/2021. (X. 19.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2021/192. (X. 19.)

 

 

Jogszabály:

536/2021. (X. 19.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2021/192. (X. 19.)

 

 

Jogszabály:

537/2021. (X. 19.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/192. (X. 19.)

 

 

Jogszabály:

538/2021. (X. 19.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/192. (X. 19.)

 

 

Jogszabály:

539/2021. (X. 19.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/192. (X. 19.)

 

 

Jogszabály:

540/2021. (X. 19.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/192. (X. 19.)

 

 

Jogszabály:

541/2021. (X. 19.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/192. (X. 19.)

 

 

Jogszabály:

542/2021. (X. 19.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/192. (X. 19.)

 

 

Jogszabály:

543/2021. (X. 19.) KE határozat

a 490/2018. (XI. 15.) KE határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/192. (X. 19.)

 

 

2021. X. 14.

Jogszabály:

584/2021. (X. 14.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a 14. életévét be nem töltött kiskorú számára a szálláshely-szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos okmány bemutatási kötelezettség alóli mentesítésről

Megjelent:

MK 2021/191. (X. 14.)

Hatályos:

2021. 10. 29., 2021. 11. 12.

 

Jogszabály:

585/2021. (X. 14.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/191. (X. 14.)

Hatályos:

2021. 10. 15.

 

Jogszabály:

586/2021. (X. 14.) Korm. rendelet

a Budapesti Agglomerációhoz tartozó Pest megyei településeken működő köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztéseivel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2021/191. (X. 14.)

Hatályos:

2021. 10. 15.

 

Jogszabály:

587/2021. (X. 14.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/191. (X. 14.)

Hatályos:

2021. 10. 15.

 

Jogszabály:

2/2021. (X. 14.) SZTFH rendelet

a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység engedélyezése során lefolytatott eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint a díjak beszedésének, kezelésének, nyilvántartásának és visszatérítésének részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2021/191. (X. 14.)

Hatályos:

2021. 11. 14.

 

Jogszabály:

36/2021. (X. 14.) AM rendelet

a 2021. évi egységes területalapú támogatás, valamint az egyéb közvetlen támogatások összegeinek megállapításáról

Megjelent:

MK 2021/191. (X. 14.)

Hatályos:

2021. 10. 15.

 

Jogszabály:

37/2021. (X. 14.) AM rendelet

a zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/191. (X. 14.)

Hatályos:

2021. 10. 19.

 

Jogszabály:

35/2021. (X. 14.) BM rendelet

az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet, valamint a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól szóló 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/191. (X. 14.)

Hatályos:

2021. 10. 22., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

11/2021. (X. 14.) IM rendelet

a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásának szabályairól szóló 15/2020. (XII. 3.) IM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/191. (X. 14.)

Hatályos:

2021. 10. 15.

 

Jogszabály:

52/2021. (X. 14.) ITM rendelet

a földgáz biztonsági készlet mértékéről szóló 13/2015. (III. 31.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/191. (X. 14.)

Hatályos:

2021. 10. 15.

 

Jogszabály:

520/2021. (X. 14.) KE határozat

kitüntetéses doktorrá avatáshoz való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2021/191. (X. 14.)

 

 

Jogszabály:

521/2021. (X. 14.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2021/191. (X. 14.)

 

 

Jogszabály:

522/2021. (X. 14.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2021/191. (X. 14.)

 

 

Jogszabály:

523/2021. (X. 14.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2021/191. (X. 14.)

 

 

Jogszabály:

524/2021. (X. 14.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2021/191. (X. 14.)

 

 

Jogszabály:

525/2021. (X. 14.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2021/191. (X. 14.)

 

 

Jogszabály:

526/2021. (X. 14.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2021/191. (X. 14.)

 

 

Jogszabály:

527/2021. (X. 14.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2021/191. (X. 14.)

 

 

Jogszabály:

528/2021. (X. 14.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2021/191. (X. 14.)

 

 

Jogszabály:

529/2021. (X. 14.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2021/191. (X. 14.)

 

 

Jogszabály:

530/2021. (X. 14.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2021/191. (X. 14.)

 

 

Jogszabály:

531/2021. (X. 14.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/191. (X. 14.)

 

 

Jogszabály:

532/2021. (X. 14.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/191. (X. 14.)

 

 

Jogszabály:

1731/2021. (X. 14.) Korm. határozat

kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2021/191. (X. 14.)

Hatályos:

2021. 10. 15.

 

Jogszabály:

1732/2021. (X. 14.) Korm. határozat

a 2021-2027 közötti időszakban a Belső Biztonsági Alap Plusz Program elfogadásáról

Megjelent:

MK 2021/191. (X. 14.)

 

 

Jogszabály:

1733/2021. (X. 14.) Korm. határozat

a 2021-2027 közötti időszakban a Határigazgatási és Vízumpolitikai Eszköz Plusz Program elfogadásáról

Megjelent:

MK 2021/191. (X. 14.)

 

 

Jogszabály:

1734/2021. (X. 14.) Korm. határozat

az Állami Egészségügyi Tartalék raktárkapacitásának fejlesztésével összefüggő egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/191. (X. 14.)

 

 

Jogszabály:

1735/2021. (X. 14.) Korm. határozat

a 2021. évre vonatkozó szezonális influenza elleni oltóanyag beszerzéséhez szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/191. (X. 14.)

 

 

Jogszabály:

1736/2021. (X. 14.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és kormányhatározat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/191. (X. 14.)

 

 

Jogszabály:

1737/2021. (X. 14.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2021. júniusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2021/191. (X. 14.)

 

 

Jogszabály:

5/2021. (X. 14.) ME utasítás

a Miniszterelnöki Kormányiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018. (VI. 11.) ME utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/50. (X. 14.)

Hatályos:

2021. 10. 15.

 

Jogszabály:

15/2021. (X. 14.) BM utasítás

a használatra kiadott szolgálati lőfegyverek és tartozékaik, valamint a szolgálati lőszerek biztonságos tárolásáról, kezeléséről és megőrzéséről szóló 32/2012. (VII. 19.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/50. (X. 14.)

Hatályos:

2021. 10. 17.

 

Jogszabály:

16/2021. (X. 14.) BM utasítás

a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2019. (XII. 13.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/50. (X. 14.)

Hatályos:

2021. 10. 15.

 

Jogszabály:

52/2021. (X. 14.) HM utasítás

egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/50. (X. 14.)

Hatályos:

2021. 10. 15.

 

Jogszabály:

53/2021. (X. 14.) HM utasítás

a belső szabályozási tevékenységről szóló 19/2019. (III. 13.) HM utasítás, valamint a miniszteri szemlékről szóló 43/2020. (VIII. 14.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/50. (X. 14.)

Hatályos:

2021. 10. 15.

 

Jogszabály:

9/2021. (X. 14.) IM utasítás

a központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 4/2018. (II. 28.) IM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/50. (X. 14.)

Hatályos:

2021. 10. 15.

 

Jogszabály:

13/2021. (X. 14.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium működésével összefüggő integritás bejelentések és szervezeti integritását sértő események kezelésére, valamint az érdekérvényesítők fogadására vonatkozó részletes szabályokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/50. (X. 14.)

Hatályos:

2021. 10. 19.

 

Jogszabály:

2/2021. (X. 14.) BM KÁT utasítás

a Belügyminisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 2/2019. (IX. 12.) BM KÁT utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/50. (X. 14.)

Hatályos:

2021. 10. 15.

 

Jogszabály:

9/2021. (X. 14.) SZTNH utasítás

a kormányügyeleti rendszerhez kapcsolódó hivatali ügyeleti rendszerről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/50. (X. 14.)

Hatályos:

2021. 10. 15.

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/50. (X. 14.)

 

 

Jogszabály:

EMMI közlemény

elismerések adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/50. (X. 14.)

 

 

Jogszabály:

KKM közlemény

a veszélyhelyzet ideje alatt a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés 26. pontja szerinti foglalkozások, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatására vonatkozó különleges szabályokról szóló 407/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet 5. §-a szerinti foglalkozások meghatározásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/50. (X. 14.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2021. november 1-je és november 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/50. (X. 14.)

 

 

Jogszabály:

Tamási Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/50. (X. 14.)

 

 

Jogszabály:

AQUILA Párt

2021. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/50. (X. 14.)

 

 

Jogszabály:

Népi Front Párt

2020. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/50. (X. 14.)

 

 

Jogszabály:

Népi Front Párt

2021. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/50. (X. 14.)

 

 

Jogszabály:

Szabadságharcosokért Közalapítvány

alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/50. (X. 14.)

 

 

2021. X. 12.

Jogszabály:

1713/2021. (X. 12.) Korm. határozat

a Termőföld Magántőkealap létrehozásáról szóló 1484/2021. (VII. 16.) Korm. határozat visszavonásáról

Megjelent:

MK 2021/189. (X. 12.)

 

 

Jogszabály:

574/2021. (X. 12.) Korm. rendelet

a 2021-2027-es programozási időszakban megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtási intézményeiről

Megjelent:

MK 2021/190. (X. 12.)

Hatályos:

2021. 10. 20.

 

Jogszabály:

575/2021. (X. 12.) Korm. rendelet

az Országos Beruházás Monitoring Rendszer eljárásrendjéről és működtetéséről

Megjelent:

MK 2021/190. (X. 12.)

Hatályos:

2021. 10. 13.

 

Jogszabály:

576/2021. (X. 12.) Korm. rendelet

egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/190. (X. 12.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

577/2021. (X. 12.) Korm. rendelet

a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/190. (X. 12.)

Hatályos:

2021. 10. 13.

 

Jogszabály:

578/2021. (X. 12.) Korm. rendelet

a Magyar Művészeti Akadémia tagjainak életjáradékáról, valamint életjáradékban részesített tagjának elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 208/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/190. (X. 12.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

579/2021. (X. 12.) Korm. rendelet

a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak meghatározásáról szóló 61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/190. (X. 12.)

Hatályos:

2021. 10. 22.

 

Jogszabály:

580/2021. (X. 12.) Korm. rendelet

a "Fényes Okos Intézmények Program" keretében egyes intézményekben történő világításkorszerűsítési feladatok elvégzésére vonatkozó kijelölésről szóló 192/2020. (V. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/190. (X. 12.)

Hatályos:

2021. 10. 17.

 

Jogszabály:

581/2021. (X. 12.) Korm. rendelet

a Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet és a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramról, valamint a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram működéséhez szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 203/2020. (V. 14.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/190. (X. 12.)

Hatályos:

2021. 10. 13. - kivétellel.

 

Jogszabály:

582/2021. (X. 12.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/190. (X. 12.)

Hatályos:

2021. 10. 13.

 

Jogszabály:

583/2021. (X. 12.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/190. (X. 12.)

Hatályos:

2021. 10. 14.

 

Jogszabály:

35/2021. (X. 12.) AM rendelet

a HORECA szektorban és a borturizmusban érintett bortermelők részére 2021-ben nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének részletes feltételeiről

Megjelent:

MK 2021/190. (X. 12.)

Hatályos:

2021. 10. 13.

 

Jogszabály:

50/2021. (X. 12.) ITM rendelet

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítése iránti eljárásokért, valamint az igazgatási jellegű szolgáltatásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 71/2013. (VIII. 15.) VM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/190. (X. 12.)

Hatályos:

2021. 10. 13.

 

Jogszabály:

51/2021. (X. 12.) ITM rendelet

az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről, valamint egyes műszaki szabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 34/2021. (VII. 26.) ITM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/190. (X. 12.)

Hatályos:

2021. 10. 13.

 

Jogszabály:

1714/2021. (X. 12.) Korm. határozat

az Európai Békekeret Magyarországot érintő feladatainak ellátásáról

Megjelent:

MK 2021/190. (X. 12.)

 

 

Jogszabály:

1715/2021. (X. 12.) Korm. határozat

a kormányzati szintű beruházás-monitoring rendszer kialakításáról szóló 1060/2021. (II. 19.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/190. (X. 12.)

 

 

Jogszabály:

1716/2021. (X. 12.) Korm. határozat

a víz újrafelhasználására vonatkozó minimumkövetelményekről szóló, 2020. május 25-i (EU) 2020/741 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtása érdekében szükséges beruházásokról

Megjelent:

MK 2021/190. (X. 12.)

 

 

Jogszabály:

1717/2021. (X. 12.) Korm. határozat

az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Rábai Szakaszmérnökség új központi épülete felújításának tervezéséhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/190. (X. 12.)

 

 

Jogszabály:

1718/2021. (X. 12.) Korm. határozat

a "Fényes Okos Intézmények Program" keretében egyes intézményekben történő világításkorszerűsítési feladatok elvégzéséről energiahatékonysági szolgáltatási konstrukcióban című 1206/2020. (V. 8.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/190. (X. 12.)

 

 

Jogszabály:

1719/2021. (X. 12.) Korm. határozat

a Roche Szolgáltató (Európa) Korlátolt Felelősségű Társaság és a ROCHE (MAGYARORSZÁG) GYÓGYSZER- ÉS VEGYIANYAGKERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG magyarországi nagybefektetőkkel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

Megjelent:

MK 2021/190. (X. 12.)

 

 

Jogszabály:

1720/2021. (X. 12.) Korm. határozat

az EFOP-2.4.1-16-2017-00067 azonosító számú ("Szegregált élethelyzetek felszámolása Olaszliszkán (ERFA)" című) projekt tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő átcsoportosításáról, valamint a felhívásban meghatározott elszámolható költségtípusok mértékének együttes összege túllépéséhez történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2021/190. (X. 12.)

 

 

Jogszabály:

1721/2021. (X. 12.) Korm. határozat

az EFOP-2.4.1-16-2017-00085 azonosító számú ("Mány Mátyás telep fejlesztése komplex programmal" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2021/190. (X. 12.)

 

 

Jogszabály:

1722/2021. (X. 12.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2021/190. (X. 12.)

 

 

Jogszabály:

1723/2021. (X. 12.) Korm. határozat

a csongrádi kézilabda munkacsarnok építéséről

Megjelent:

MK 2021/190. (X. 12.)

 

 

Jogszabály:

1724/2021. (X. 12.) Korm. határozat

a demecseri kézilabda munkacsarnok építéséről

Megjelent:

MK 2021/190. (X. 12.)

 

 

Jogszabály:

1725/2021. (X. 12.) Korm. határozat

a makói kézilabda munkacsarnok építéséről

Megjelent:

MK 2021/190. (X. 12.)

 

 

Jogszabály:

1726/2021. (X. 12.) Korm. határozat

a pannonhalmi tanuszoda építéséről szóló 1082/2020. (III. 5.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/190. (X. 12.)

 

 

Jogszabály:

1727/2021. (X. 12.) Korm. határozat

a Szent Imre Kórház konyhaépületének felújításáról

Megjelent:

MK 2021/190. (X. 12.)

 

 

Jogszabály:

1728/2021. (X. 12.) Korm. határozat

a Környe község közigazgatási területén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2021/190. (X. 12.)

 

 

Jogszabály:

1729/2021. (X. 12.) Korm. határozat

a perbáli Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola fejlesztéséről szóló 1776/2019. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/190. (X. 12.)

 

 

Jogszabály:

1730/2021. (X. 12.) Korm. határozat

a Keszthelyi magyar nagyfehér hússertés génmegőrzése című projekt megvalósításához szükséges forrás biztosításáról szóló 1754/2018. (XII. 20.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/190. (X. 12.)

 

 

Jogszabály:

63/2021. (X. 12.) ME határozat

az egyes kétoldalú gazdasági együttműködési kormányközi bizottságok magyar tagozati elnökeinek kinevezéséről

Megjelent:

MK 2021/190. (X. 12.)

Hatályos:

2021. 10. 13.

 

2021. X. 11.

Jogszabály:

34/2021. (X. 11.) KKM rendelet

a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet Indiai Köztársasággal összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2021/188. (X. 11.)

Hatályos:

2021. 10. 12.

 

Jogszabály:

517/2021. (X. 11.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/188. (X. 11.)

 

 

Jogszabály:

518/2021. (X. 11.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/188. (X. 11.)

 

 

Jogszabály:

519/2021. (X. 11.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/188. (X. 11.)

 

 

2021. X. 9.

Jogszabály:

1712/2021. (X. 9.) Korm. határozat

a Lengyel Köztársaság Alkotmánybíróságának a nemzeti jog és az európai uniós jog viszonyáról hozott döntése kapcsán képviselendő magyar álláspontról

Megjelent:

MK 2021/187. (X. 9.)

 

 

2021. X. 8.

Jogszabály:

572/2021. (X. 8.) Korm. rendelet

a Közösségi Élet Újraindításáért Felelős Operatív Törzs megszüntetése érdekében a Közösségi Élet Újraindításáért Felelős Operatív Törzs létrehozásáról és feladatairól szóló 325/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2021/186. (X. 8.)

Hatályos:

2021. 10. 09.

 

Jogszabály:

573/2021. (X. 8.) Korm. rendelet

a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/186. (X. 8.)

Hatályos:

2021. 10. 09.

 

Jogszabály:

1708/2021. (X. 8.) Korm. határozat

az ENSZ Közgyűlés 77. ülésszaka elnöki pozíciójának elnyeréséhez és az elnöki tevékenység eredményes ellátásához szükséges költségvetési források biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/186. (X. 8.)

 

 

Jogszabály:

1709/2021. (X. 8.) Korm. határozat

az Egyiptomi Arab Köztársaság részére COVID-19 vakcina adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/186. (X. 8.)

 

 

Jogszabály:

1710/2021. (X. 8.) Korm. határozat

az állami fenntartású, közfinanszírozott kórházak felújításával kapcsolatos beruházások második üteméhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/186. (X. 8.)

 

 

Jogszabály:

1711/2021. (X. 8.) Korm. határozat

a 37. számú Felsőzsolca-Sátoraljaújhely másodrendű főút - 3838. Bodrogkeresztúr-Tokaj összekötő út csatlakozásánál körforgalmú csomópont építése és a 3621. jelű Tokaj-Taktaharkány összekötő út felújítása érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/186. (X. 8.)

 

 

Jogszabály:

23/2021. (X. 8.) ITM utasítás

az Innovációs és Technológiai Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának rendjéről szóló 7/2020. (II. 13.) ITM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/49. (X. 8.)

Hatályos:

2021. 10. 09.

 

Jogszabály:

11/2021. (X. 8.) LÜ utasítás

a munkavédelemről szóló 19/2018. (X. 4.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/49. (X. 8.)

Hatályos:

2021. 10. 16.

 

Jogszabály:

8/2021. (X. 8.) SZTNH utasítás

a leltározási és leltárkészítési szabályokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/49. (X. 8.)

Hatályos:

2021. 10. 09.

 

Jogszabály:

55/2021. (X. 8.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Kirgiz Köztársaság Kormánya között a Magyar-Kirgiz Fejlesztési Alapról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 493/2021. (VIII. 16.) Korm. rendelet 2. §-a, 3. §-a, 1. melléklete és 2. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/49. (X. 8.)

 

 

Jogszabály:

Országgyűlés Hivatala közleménye

elismerés adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/49. (X. 8.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/49. (X. 8.)

 

 

Jogszabály:

Oroszlány Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/49. (X. 8.)

 

 

2021. X. 7.

Jogszabály:

33/2021. (X. 7.) KKM rendelet

a védettségi igazolások egyoldalú elismeréséről szóló 17/2021. (V. 22.) KKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/185. (X. 7.)

Hatályos:

2021. 10. 08.

 

Jogszabály:

515/2021. (X. 7.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/185. (X. 7.)

 

 

Jogszabály:

516/2021. (X. 7.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/185. (X. 7.)

 

 

Jogszabály:

1707/2021. (X. 7.) Korm. határozat

orvostechnikai eszközök és gyógyszerek Hargita megye számára történő adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/185. (X. 7.)

 

 

Jogszabály:

62/2021. (X. 7.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti katonai keretmegállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/185. (X. 7.)

 

 

2021. X. 6.

Jogszabály:

567/2021. (X. 6.) Korm. rendelet

a nyugellátások és egyes más ellátások 2021. november havi kiegészítő emeléséről

Megjelent:

MK 2021/184. (X. 6.)

Hatályos:

2021. 10. 07.

 

Jogszabály:

568/2021. (X. 6.) Korm. rendelet

a 2021. évi nyugdíjprémiumról és egyes más ellátások után járó egyszeri juttatásról

Megjelent:

MK 2021/184. (X. 6.)

Hatályos:

2021. 10. 07.

 

Jogszabály:

569/2021. (X. 6.) Korm. rendelet

a termőföld más célú hasznosításával járó vasúthatósági engedélyezési eljárásoknak a veszélyhelyzet ideje alatti sajátos szabályairól

Megjelent:

MK 2021/184. (X. 6.)

Hatályos:

2021. 10. 07., 2021. 10. 21.

 

Jogszabály:

570/2021. (X. 6.) Korm. rendelet

a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/184. (X. 6.)

Hatályos:

2021. 10. 07.

 

Jogszabály:

571/2021. (X. 6.) Korm. rendelet

a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról szóló 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/184. (X. 6.)

Hatályos:

2021. 10. 07.

 

Jogszabály:

34/2021. (X. 6.) AM rendelet

a megújuló energia előállítására szolgáló biomassza fenntartható termesztésére vonatkozó egyes szabályokról

Megjelent:

MK 2021/184. (X. 6.)

Hatályos:

2021. 10. 14., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

34/2021. (X. 6.) BM rendelet

a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak illetményelőlegével összefüggésben a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyával összefüggő egyes szabályokról szóló 4/2019. (III. 11.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/184. (X. 6.)

Hatályos:

2021. 10. 14.

 

Jogszabály:

20/2021. (X. 6.) HM rendelet

az állami célú légiközlekedési személyzet repülőegészségi alkalmasságának feltételeiről, valamint a repülőegészségi alkalmassági vizsgálatot végző szerv kijelölésének és tevékenységének szabályairól

Megjelent:

MK 2021/184. (X. 6.)

Hatályos:

2021. 12. 01.

 

Jogszabály:

21/2021. (X. 6.) HM rendelet

a katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról szóló 10/2015. (VII. 30.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/184. (X. 6.)

Hatályos:

2021. 12. 01.

 

Jogszabály:

32/2021. (X. 6.) KKM rendelet

a külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól szóló 3/2017. (II. 28.) KKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/184. (X. 6.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

12/2021. (X. 6.) PM rendelet

a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 22/2020. (XII. 30.) PM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/184. (X. 6.)

Hatályos:

2021. 10. 07.

 

Jogszabály:

1704/2021. (X. 6.) Korm. határozat

a 2021-2027 közötti időszakra szóló Országos Hulladékgazdálkodási Tervről

Megjelent:

MK 2021/184. (X. 6.)

 

 

Jogszabály:

1705/2021. (X. 6.) Korm. határozat

a hiányzó vasúti megállóhelyek, átszállási csomópontok kiépítése a budapesti agglomerációs vasúti hálózat fejlesztésének előkészítésével összefüggő intézkedésekről és az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/184. (X. 6.)

Hatályos:

2021. 10. 07.

 

Jogszabály:

1706/2021. (X. 6.) Korm. határozat

a "Közösségi közlekedés fejlesztése elektromos autóbuszok beszerzésével Pakson és gazdasági övezetében", továbbá a "Közösségi közlekedés fejlesztése Kaposváron II. ütem elektromos autóbuszok beszerzésével" megnevezésű projektek előkészítésének támogatásáról és ezzel összefüggésben az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/184. (X. 6.)

Hatályos:

2021. 10. 07.

 

2021. X. 5.

Jogszabály:

514/2021. (X. 5.) KE határozat

államtitkári megbízatás megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2021/183. (X. 5.)

 

 

Jogszabály:

1700/2021. (X. 5.) Korm. határozat

a közösségi élet aktív turizmus és szabadidősport eszközeivel történő újraindításáról

Megjelent:

MK 2021/183. (X. 5.)

 

 

Jogszabály:

1701/2021. (X. 5.) Korm. határozat

az EFOP-4.2.1-16-2017-00008 azonosító számú ("A Pécsi Tudományegyetem infrastrukturális fejlesztése" című) projekt támogatásának további növeléséről

Megjelent:

MK 2021/183. (X. 5.)

 

 

Jogszabály:

1702/2021. (X. 5.) Korm. határozat

Egerszólát község külterületén fekvő földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2021/183. (X. 5.)

 

 

Jogszabály:

1703/2021. (X. 5.) Korm. határozat

a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2021/183. (X. 5.)

 

 

2021. X. 4.

Jogszabály:

564/2021. (X. 4.) Korm. rendelet

a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) keretében történő információcsere részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2021/182. (X. 4.)

Hatályos:

Az (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 79. cikk (2) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon.

 

Jogszabály:

565/2021. (X. 4.) Korm. rendelet

a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszaküldése és a határforgalom-ellenőrzés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) keretében történő információcsere részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2021/182. (X. 4.)

Hatályos:

az (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (2) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon

 

Jogszabály:

566/2021. (X. 4.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/182. (X. 4.)

Hatályos:

2021. 10. 05.

 

Jogszabály:

7/2021. (X. 4.) CSTNM rendelet

a családokért felelős tárca nélküli miniszter által adományozható elismerésekről szóló 5/2021. (V. 6.) CSTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/182. (X. 4.)

Hatályos:

2021. 10. 05.

 

Jogszabály:

1697/2021. (X. 4.) Korm. határozat

a Magyar Falu Program 2021. évi végrehajtásához szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/182. (X. 4.)

 

 

Jogszabály:

1698/2021. (X. 4.) Korm. határozat

a Magyar Falu Program részeként megvalósuló mellékút felújítás program további éveinek végrehajtásához szükséges előkészítési költségek biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/182. (X. 4.)

 

 

Jogszabály:

1699/2021. (X. 4.) Korm. határozat

az Észak-atlanti Szerződés Szervezete által Afganisztánból kimenekített afgán állampolgárok és családtagjaik immunizálására biztosítandó Morbilli-Mumpsz-Rubeola (MMR) oltóanyag és a hozzá tartozó oldószer átadásáról

Megjelent:

MK 2021/182. (X. 4.)

 

 

2021. X. 1.

Jogszabály:

562/2021. (X. 1.) Korm. rendelet

egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/180. (X. 1.)

Hatályos:

2021. 10. 04.

 

Jogszabály:

563/2021. (X. 1.) Korm. rendelet

az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv- tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/180. (X. 1.)

Hatályos:

2021. 10. 02.

 

Jogszabály:

58/2021. (X. 1.) ME határozat

a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének kinevezéséről

Megjelent:

MK 2021/180. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

40/2021. (X. 1.) MNB rendelet

a "Magyar agár" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2021/181. (X. 1.)

Hatályos:

2021. 10. 04.

 

Jogszabály:

41/2021. (X. 1.) MNB rendelet

a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 41/2020. (XI. 18.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/181. (X. 1.)

Hatályos:

2021. 10. 04.

 

Jogszabály:

1/2021. (X. 1.) SZTFH rendelet

a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének rendelet kiadásában való helyettesítéséről

Megjelent:

MK 2021/181. (X. 1.)

Hatályos:

2021. 10. 02.

 

Jogszabály:

19/2021. (X. 1.) NVTNM rendelet

egyes közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, valamint alapítványi fenntartásba kerülő felsőoktatási intézmények javára történő vagyonjuttatásokra tekintettel az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/181. (X. 1.)

Hatályos:

2021. 10. 02., 2021. 12. 20.

 

Jogszabály:

20/2021. (X. 1.) NVTNM rendelet

a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/181. (X. 1.)

Hatályos:

2021. 10. 02.

 

Jogszabály:

33/2021. (X. 1.) BM rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet és a nem a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére nyújtott központosított infokommunikációs közszolgáltatások igénybevételének szabályairól szóló 41/2019. (XI. 19.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/181. (X. 1.)

Hatályos:

2021. 10. 01. 23 órától.

 

Jogszabály:

49/2021. (X. 1.) ITM rendelet

egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/181. (X. 1.)

Hatályos:

2021. 10. 02., 2021. 10. 17., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

498/2021. (X. 1.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/181. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

499/2021. (X. 1.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/181. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

500/2021. (X. 1.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/181. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

501/2021. (X. 1.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/181. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

502/2021. (X. 1.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/181. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

503/2021. (X. 1.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/181. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

504/2021. (X. 1.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/181. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

505/2021. (X. 1.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/181. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

506/2021. (X. 1.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/181. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

507/2021. (X. 1.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/181. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

508/2021. (X. 1.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/181. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

509/2021. (X. 1.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/181. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

510/2021. (X. 1.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/181. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

511/2021. (X. 1.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/181. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

512/2021. (X. 1.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/181. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

513/2021. (X. 1.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/181. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

1694/2021. (X. 1.) Korm. határozat

az Őrhalom - Vrbovka (Ipolyvarbó) (SK) közötti határkapcsolat megvalósításához szükséges egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/181. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

1695/2021. (X. 1.) Korm. határozat

a Drégelypalánk - IpelÆské Predmostie (Ipolyhídvég) (SK) közötti határkapcsolat megvalósításához szükséges egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/181. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

1696/2021. (X. 1.) Korm. határozat

a Debrecen 2030-ig szóló fejlesztési koncepciója 2020-2023. évi pénzügyi támogatásának megvalósításáról szóló 1292/2020. (VI. 10.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/181. (X. 1.)

Hatályos:

2021. 10. 02.

 

Jogszabály:

59/2021. (X. 1.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2021/181. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

60/2021. (X. 1.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről

Megjelent:

MK 2021/181. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

61/2021. (X. 1.) ME határozat

a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács tagjának felmentéséről és új tagjának kinevezéséről

Megjelent:

MK 2021/181. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

1/2021. (X. 1.) SZTFH utasítás

a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/48. (X. 1.)

Hatályos:

2021. 10. 01. 23 órától.

 

Jogszabály:

53/2021. (X. 1.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és Svédország Kormánya között a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás megszűnéséről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2021. évi XXX. törvény 2. §-a, 3. §-a, 6. §-a, 1. és 2. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/48. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

54/2021. (X. 1.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 454/2020. (X. 20.) Korm. rendelet 2. §-a, 3. §-a, 1. melléklete és 2. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/48. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/48. (X. 1.)

 

 

2021. IX. 30.

Jogszabály:

560/2021. (IX. 30.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzetre tekintettel a gyermeket nevelő magánszemélyek adóvisszatérítéséről

Megjelent:

MK 2021/179. (IX. 30.)

Hatályos:

2021. 10. 01., 2021. 10. 15.

 

Jogszabály:

561/2021. (IX. 30.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzetre tekintettel, a nemzetgazdaság stabilitásának fenntartása érdekében a személyijövedelemadó-bevallási tervezet összeállításához és a hatékony ellenőrzéshez szükséges adatokról szóló 470/2021. (VIII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/179. (IX. 30.)

Hatályos:

2021. 10. 01.

 

Jogszabály:

18/2021. (IX. 30.) NVTNM rendelet

egyes miniszteri rendeleteknek a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának létrehozásával kapcsolatos módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2021/179. (IX. 30.)

Hatályos:

2021. 10. 01., 2021. 11. 01.

 

Jogszabály:

10/2021. (IX. 30.) IM rendelet

az igazságügyért felelős miniszter feladatkörét érintő egyes miniszteri rendeleteknek a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának létrehozásával kapcsolatos módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2021/179. (IX. 30.)

Hatályos:

2021. 10. 01., 2021. 11. 01.

 

Jogszabály:

48/2021. (IX. 30.) ITM rendelet

egyes energetikai árszabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/179. (IX. 30.)

Hatályos:

2021. 10. 01.

 

Jogszabály:

11/2021. (IX. 30.) PM rendelet

a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2021/179. (IX. 30.)

Hatályos:

2021. 10. 01., 2021. 11. 01.

 

Jogszabály:

497/2021. (IX. 30.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2021/179. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

1691/2021. (IX. 30.) Korm. határozat

fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2021/179. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

1692/2021. (IX. 30.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről és egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2021/179. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

1693/2021. (IX. 30.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2021/179. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

8/2021. (IX. 30.) AM utasítás

az Agrárminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019. (XII. 30.) AM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/47. (IX. 30.)

Hatályos:

2021. 10. 01.

 

Jogszabály:

10/2021. (IX. 30.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2019. (III. 13.) KKM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/47. (IX. 30.)

Hatályos:

2021. 10. 01.

 

Jogszabály:

11/2021. (IX. 30.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium helyettes államtitkárának akadályoztatásával összefüggő átmeneti helyettesítés rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/47. (IX. 30.)

Hatályos:

2021. 10. 01.

 

Jogszabály:

12/2021. (IX. 30.) KKM utasítás

a Termőföld Magántőkealappal összefüggésben a külgazdasági és külügyminisztert megillető egyes hatáskörök átruházásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/47. (IX. 30.)

Hatályos:

2021. 10. 01.

 

Jogszabály:

11/2021. (IX. 30.) GVH utasítás

a Gazdasági Versenyhivatal szervezeti és működési szabályzatának módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/47. (IX. 30.)

Hatályos:

2021. 10. 05.

 

Jogszabály:

20/2021. (IX. 30.) ORFK utasítás

a Karmelita kolostor miniszterelnök elhelyezését biztosító épületének, valamint az annak megközelítését és elhagyását biztosító kiszolgálólétesítmény területének őrzésvédelmi, beléptetési és parkolási rendjének szabályozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/47. (IX. 30.)

Hatályos:

2021. 10. 15.

 

Jogszabály:

21/2021. (IX. 30.) ORFK utasítás

az Informatikai Biztonsági Szabályzatról szóló 18/2018. (V. 31.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/47. (IX. 30.)

Hatályos:

2021. 10. 01.

 

Jogszabály:

Siklós Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/47. (IX. 30.)

 

 

2021. IX. 29.

Jogszabály:

54/2021. (IX. 29.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2021/177. (IX. 29.)

 

 

Jogszabály:

55/2021. (IX. 29.) ME határozat

az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatójának kinevezéséről

Megjelent:

MK 2021/177. (IX. 29.)

 

 

Jogszabály:

2021. évi CII. törvény

a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2021/178. (IX. 29.)

Hatályos:

2021. 09. 30.

 

Jogszabály:

2021. évi CIII. törvény

a felsőoktatási intézmények versenyképes működését elősegítő szabályokról, valamint egyes vagyongazdálkodási, kormányzati igazgatási és büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2021/178. (IX. 29.)

Hatályos:

2021. 09. 30., 2021. 11. 01., 2026. 01. 01.

 

Jogszabály:

554/2021. (IX. 29.) Korm. rendelet

Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a baráti kapcsolatokról és a stratégiai partnerségi együttműködésről szóló szerződés kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2021/178. (IX. 29.)

Hatályos:

2021. 09. 30.

 

Jogszabály:

555/2021. (IX. 29.) Korm. rendelet

a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény- fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/178. (IX. 29.)

Hatályos:

2021. 09. 30.

 

Jogszabály:

556/2021. (IX. 29.) Korm. rendelet

a Honvédelmi Sportközpontok fejlesztése keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 479/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/178. (IX. 29.)

Hatályos:

2021. 09. 30.

 

Jogszabály:

557/2021. (IX. 29.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/178. (IX. 29.)

Hatályos:

2021. 09. 30.

 

Jogszabály:

558/2021. (IX. 29.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/178. (IX. 29.)

Hatályos:

2021. 10. 01.

 

Jogszabály:

559/2021. (IX. 29.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/178. (IX. 29.)

Hatályos:

2021. 09. 30.

 

Jogszabály:

13/2021. (IX. 29.) MEKH rendelet

a 2021-ben induló árszabályozási ciklusra vonatkozó keretszabályairól szóló 8/2020. (VIII. 14.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/178. (IX. 29.)

Hatályos:

2021. 10. 02.

 

Jogszabály:

33/2021. (IX. 29.) AM rendelet

a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/178. (IX. 29.)

Hatályos:

2021. 10. 02.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5018/2021/4. határozata

Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 31/2015. (XI. 30.) számú önkormányzati rendelete egyes rendelkezéseinek perben való alkalmazhatóságáról

Megjelent:

MK 2021/178. (IX. 29.)

 

 

Jogszabály:

1675/2021. (IX. 29.) Korm. határozat

a 2021-2027 közötti időszakban az európai területi együttműködési célkitűzés keretében megvalósuló Interreg CENTRAL EUROPE, Interreg Europe, Interact IV és ESPON 2030 programok elfogadásáról

Megjelent:

MK 2021/178. (IX. 29.)

 

 

Jogszabály:

1676/2021. (IX. 29.) Korm. határozat

az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2020. évi pályázati kiírása keretében támogatott CEF projektek hazai társfinanszírozásának biztosításáról, valamint a 2021-2024. években rendelkezésre álló CEF technikai segítségnyújtás pályázat benyújtásáról

Megjelent:

MK 2021/178. (IX. 29.)

 

 

Jogszabály:

1677/2021. (IX. 29.) Korm. határozat

Budapest-Kelenföld - Ferencváros vasútvonalszakasz kapacitásbővítésének építési munkái (Déli körvasút II. ütem) projekt forrásának biztosításáról és ezzel összefüggésben az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/178. (IX. 29.)

Hatályos:

2021. 09. 30.

 

Jogszabály:

1678/2021. (IX. 29.) Korm. határozat

a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2021/178. (IX. 29.)

 

 

Jogszabály:

1679/2021. (IX. 29.) Korm. határozat

egyes vízkár-elhárítási tevékenységek fedezetének biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/178. (IX. 29.)

 

 

Jogszabály:

1680/2021. (IX. 29.) Korm. határozat

jogszabályváltozások miatt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal feladat- és hatáskörébe került feladatok ellátásával, továbbá a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a Magyar Államkincstár informatikai rendszereinek üzemeltetésével, fejlesztésével összefüggésben felmerülő többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/178. (IX. 29.)

 

 

Jogszabály:

1681/2021. (IX. 29.) Korm. határozat

az Úszó Nemzet Programmal összehangolt, a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program III. ütemében javasolt tanuszoda-fejlesztések előkészítéséhez szükséges további intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/178. (IX. 29.)

 

 

Jogszabály:

1682/2021. (IX. 29.) Korm. határozat

a KEHOP-5.1.1-17 azonosító jelű, "Megújuló alapú zöldáram-termelés elősegítése 4 MW beépített teljesítményt meghaladó villamosenergia termelő rendszerek telepítésével" című felhívás keretében megvalósuló egyes projektjavaslatok támogatásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2021/178. (IX. 29.)

 

 

Jogszabály:

1683/2021. (IX. 29.) Korm. határozat

az EFOP-4.1.2-17-2017-00078 azonosító számú, "A Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése" című projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2021/178. (IX. 29.)

 

 

Jogszabály:

1684/2021. (IX. 29.) Korm. határozat

a Márton Áron Szakkollégium további felújításáról és a kollégiumi infrastruktúra javításáról

Megjelent:

MK 2021/178. (IX. 29.)

 

 

Jogszabály:

1685/2021. (IX. 29.) Korm. határozat

a csepeli Jedlik Ányos Gimnázium fejlesztésével kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/178. (IX. 29.)

 

 

Jogszabály:

1686/2021. (IX. 29.) Korm. határozat

a Kőszegi Bálház rekonstrukciójának megvalósításához szükséges további intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/178. (IX. 29.)

 

 

Jogszabály:

1687/2021. (IX. 29.) Korm. határozat

a Kovács Sándor - Törőcsik Mari Ház (Pély) beruházással kapcsolatos további intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/178. (IX. 29.)

 

 

Jogszabály:

1688/2021. (IX. 29.) Korm. határozat

a nyíregyházi stadion beruházás megvalósításáról szóló 1089/2021. (III. 3.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/178. (IX. 29.)

 

 

Jogszabály:

1689/2021. (IX. 29.) Korm. határozat

a Dunaharaszti külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2021/178. (IX. 29.)

 

 

Jogszabály:

1690/2021. (IX. 29.) Korm. határozat

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről Ukrajna között a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/178. (IX. 29.)

 

 

Jogszabály:

56/2021. (IX. 29.) ME határozat

a Magyarország és Kanada Ontario tartománya között a vezetői engedélyek kölcsönös elismeréséről és cseréjéről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/178. (IX. 29.)

 

 

Jogszabály:

57/2021. (IX. 29.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya közötti film koprodukciós együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/178. (IX. 29.)

 

 

2021. IX. 28.

Jogszabály:

547/2021. (IX. 28.) Korm. rendelet

az igazságügyi szakértők statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítési határidejére, valamint az igazságügyi szakértői névjegyzéket vezető hatóság ellenőrzési tevékenységének megindítási határidejére vonatkozó, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó eltérő szabályokról

Megjelent:

MK 2021/176. (IX. 28.)

Hatályos:

2021. 09. 29., 2021. 10. 13.

 

Jogszabály:

548/2021. (IX. 28.) Korm. rendelet

a gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről szóló 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/176. (IX. 28.)

Hatályos:

2021. 09. 29.

 

Jogszabály:

549/2021. (IX. 28.) Korm. rendelet

az egyes továbbadott támogatások kihelyezésének részletes szabályairól szóló 187/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/176. (IX. 28.)

Hatályos:

2021. 09. 29.

 

Jogszabály:

550/2021. (IX. 28.) Korm. rendelet

a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/176. (IX. 28.)

Hatályos:

2021. 10. 01.

 

Jogszabály:

551/2021. (IX. 28.) Korm. rendelet

az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/176. (IX. 28.)

Hatályos:

2021. 09. 29.

 

Jogszabály:

552/2021. (IX. 28.) Korm. rendelet

a sportinfrastruktúra-fejlesztések megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 65/2019. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/176. (IX. 28.)

Hatályos:

2021. 09. 29.

 

Jogszabály:

553/2021. (IX. 28.) Korm. rendelet

a kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai eseményekről és az azokhoz kapcsolódó költségvetési támogatásokról szóló 565/2020. (XII. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/176. (IX. 28.)

Hatályos:

2021. 09. 29.

 

Jogszabály:

42/2021. (IX. 28.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

Megjelent:

MK 2021/176. (IX. 28.)

Hatályos:

2021. 10. 13. - kivétellel.

 

Jogszabály:

43/2021. (IX. 28.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/176. (IX. 28.)

Hatályos:

2021. 09. 29.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5017/2021/6. határozata

A Kúria Önkormányzati Tanácsa fenntartja azt a gyakorlatát, amely szerint a közterület hasznosításával kapcsolatos jogviszonyokban a helyi önkormányzat nem szokványos magánjogi szerződő félként, hanem a közhatalom birtokosaként vesz részt, mert egyben szabályozója is az önmagát érintő viszonynak. A szerződés másik alanyának garanciális jogait csak közjogi eszközökkel lehet biztosítani, ezért a közterület-használattal összefüggő ügyek önkormányzati hatósági ügynek minősülnek. A helyi önkormányzat alkalmazhat polgári jogi viszonyelemeket is, de csak a közigazgatási jogviszonyba ágyazottan. A szabályozás nem keverheti pusztán célszerűségi alapon a köz- és a magánjogi jogviszonyok elemeit.

Megjelent:

MK 2021/176. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

23/2021. (IX. 28.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/176. (IX. 28.)

Hatályos:

2021. 09. 27.

 

Jogszabály:

24/2021. (IX. 28.) OGY határozat

dr. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2021/176. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

1660/2021. (IX. 28.) Korm. határozat

COVID-19 vakcina Szlovén Köztársaság részére adásvétellel történő értékesítéséről

Megjelent:

MK 2021/176. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

1661/2021. (IX. 28.) Korm. határozat

COVID-19 vakcina Thaiföldi Királyság részére adásvétellel történő értékesítéséről

Megjelent:

MK 2021/176. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

1662/2021. (IX. 28.) Korm. határozat

a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok létszámának az örökbefogadásokkal összefüggő fejlesztéséről

Megjelent:

MK 2021/176. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

1663/2021. (IX. 28.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat- átcsoportosításról, továbbá előirányzat-túllépés és éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről

Megjelent:

MK 2021/176. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

1664/2021. (IX. 28.) Korm. határozat

egyes gazdaságvédelmi célú források átcsoportosításának első üteméről és a 2022. év során történő biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/176. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

1665/2021. (IX. 28.) Korm. határozat

a veszélyeztetett, üldöztetést és szükséget szenvedő keresztény közösségek megsegítését, szülőföldön maradását elősegítő projektek Hungary Helps Program keretében történő támogatásáról

Megjelent:

MK 2021/176. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

1666/2021. (IX. 28.) Korm. határozat

egyes kiemelt nagyberuházások megelőző feltárásaihoz szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/176. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

1667/2021. (IX. 28.) Korm. határozat

a Páty települést érintő közúti beruházásokkal kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/176. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

1668/2021. (IX. 28.) Korm. határozat

a térségi közúti beruházásokhoz szükséges kötelezettségvállalásokról

Megjelent:

MK 2021/176. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

1669/2021. (IX. 28.) Korm. határozat

a Veszprémi Főegyházmegye keszthelyi infrastrukturális fejlesztéseinek támogatásáról

Megjelent:

MK 2021/176. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

1670/2021. (IX. 28.) Korm. határozat

az Adatváltozás-kezelési Szolgáltatás bevezetéséről szóló 1795/2020. (XI. 13.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/176. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

1671/2021. (IX. 28.) Korm. határozat

a Sukoró község közigazgatási területén fekvő földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról, valamint a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia új helyszínen történő megvalósításáról, valamint a beruházás előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1584/2020. (IX. 11.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/176. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

1672/2021. (IX. 28.) Korm. határozat

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Katari Állam közötti légiközlekedési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/176. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

1673/2021. (IX. 28.) Korm. határozat

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről az Örmény Köztársaság között a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/176. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

1674/2021. (IX. 28.) Korm. határozat

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti euromediterrán légiközlekedési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2021/176. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

2/2021. (IX. 28.) EMMI határozat

az egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról szóló 2021. évi CI. törvény 10. § (16) bekezdése szerinti rendelkezések hatálybalépéséről

Megjelent:

MK 2021/176. (IX. 28.)

 

 

2021. IX. 24.

Jogszabály:

540/2021. (IX. 24.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt a bírósági és ügyészségi szervezeti és jogállási törvények egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 531/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/175. (IX. 24.)

Hatályos:

2021. 10. 02.

 

Jogszabály:

541/2021. (IX. 24.) Korm. rendelet

az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról, valamint a családok támogatásaival összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 530/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről

Megjelent:

MK 2021/175. (IX. 24.)

Hatályos:

2021. 09. 29., 2021. 10. 04.

 

Jogszabály:

542/2021. (IX. 24.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/175. (IX. 24.)

Hatályos:

2021. 09. 27.

 

Jogszabály:

543/2021. (IX. 24.) Korm. rendelet

a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvénynek a veszélyhelyzet idején történő eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2021/175. (IX. 24.)

Hatályos:

2021. 09. 30., 2021. 10. 14.

 

Jogszabály:

544/2021. (IX. 24.) Korm. rendelet

a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/175. (IX. 24.)

Hatályos:

2021. 09. 27.

 

Jogszabály:

545/2021. (IX. 24.) Korm. rendelet

a sportakadémiákról szóló 303/2019. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/175. (IX. 24.)

Hatályos:

2021. 09. 25.

 

Jogszabály:

546/2021. (IX. 24.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról és a Magyar Nemzeti Bank központi épülete felújítására, fejlesztésére irányuló építési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 452/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2021/175. (IX. 24.)

Hatályos:

2021. 09. 27.

 

Jogszabály:

38/2021. (IX. 24.) MNB rendelet

az "Egy a Természettel - Vadászati és Természeti Világkiállítás" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2021/175. (IX. 24.)

Hatályos:

2021. 09. 27.

 

Jogszabály:

39/2021. (IX. 24.) MNB rendelet

az "Egy a Természettel - Vadászati és Természeti Világkiállítás" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2021/175. (IX. 24.)

Hatályos:

2021. 09. 27.

 

Jogszabály:

8/2021. (IX. 24.) NMHH rendelet

a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás rendjéről, valamint a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó szervezetekről szóló 12/2011. (XII. 16.) NMHH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/175. (IX. 24.)

Hatályos:

2021. 09. 29.

 

Jogszabály:

493/2021. (IX. 24.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/175. (IX. 24.)

 

 

Jogszabály:

494/2021. (IX. 24.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/175. (IX. 24.)

 

 

Jogszabály:

495/2021. (IX. 24.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/175. (IX. 24.)

 

 

Jogszabály:

496/2021. (IX. 24.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/175. (IX. 24.)

 

 

Jogszabály:

1656/2021. (IX. 24.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás jogcím és az Összevont szakellátás jogcím 2021. és 2022. évi előirányzatainak megemeléséről

Megjelent:

MK 2021/175. (IX. 24.)

 

 

Jogszabály:

1657/2021. (IX. 24.) Korm. határozat

a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum új központi kiállítóhelye előkészítéséhez és a megvalósításához szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/175. (IX. 24.)

 

 

Jogszabály:

1658/2021. (IX. 24.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében megvalósuló Előzetes Integrált Területi Programok jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2021/175. (IX. 24.)

Hatályos:

2021. 09. 25.

 

Jogszabály:

1659/2021. (IX. 24.) Korm. határozat

a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/175. (IX. 24.)

Hatályos:

2021. 09. 25.

 

Jogszabály:

4/2021. (IX. 24.) MK utasítás

a Nemzeti Kommunikációs Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/46. (IX. 24.)

Hatályos:

2021. 09. 25.

 

Jogszabály:

12/2021. (IX. 24.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/46. (IX. 24.)

Hatályos:

2021. 09. 25.

 

Jogszabály:

13/2021. (IX. 24.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/46. (IX. 24.)

Hatályos:

2021. 09. 25.

 

Jogszabály:

51/2021. (IX. 24.) HM utasítás

a honvédelmi szervezetek költségvetési gazdálkodásának rendjéről szóló 20/2021. (V. 19.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/46. (IX. 24.)

Hatályos:

2021. 09. 25.

 

Jogszabály:

8/2021. (IX. 24.) IM utasítás

az Igazságügyi Minisztérium Gazdálkodási Keretszabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/46. (IX. 24.)

Hatályos:

2021. 10. 09.

 

Jogszabály:

22/2021. (IX. 24.) ITM utasítás

a Nemzeti Foglalkoztatási Alap központi kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzatáról szóló 23/2020. (VIII. 31.) ITM utasítás módosításáról, valamint az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014-2021 időszakának munkacsoportjáról szóló 1/2019. (I. 24.) ITM utasítás hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/46. (IX. 24.)

Hatályos:

2021. 09. 25.

 

Jogszabály:

19/2021. (IX. 24.) ORFK utasítás

a Rendőrség munkavédelmi tevékenységének ellátásáról szóló 10/2012. (VI. 29.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/46. (IX. 24.)

Hatályos:

2021. 10. 02.

 

Jogszabály:

52/2021. (IX. 24.) KKM közlemény

A Magyarország Kormánya és a Maldív Köztársaság Kormánya között a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/46. (IX. 24.)

 

 

Jogszabály:

MNB közlemény

a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/46. (IX. 24.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/46. (IX. 24.)

 

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/46. (IX. 24.)

 

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/46. (IX. 24.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

elismerés adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/46. (IX. 24.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/46. (IX. 24.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2021. október 1-je és október 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/46. (IX. 24.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/46. (IX. 24.)

 

 

Jogszabály:

SZTNH közlemény

a "2021. évi Magyar Formatervezési Díj" kiállításon bemutatásra kerülő találmányok, védjegyek, formatervezési és használati minták kiállítási kedvezményéről, illetve kiállítási elsőbbségéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/46. (IX. 24.)

 

 

Jogszabály:

Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola közleménye

bélyegző érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/46. (IX. 24.)

 

 

2021. IX. 22.

Jogszabály:

32/2021. (IX. 22.) AM rendelet

a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/174. (IX. 22.)

Hatályos:

2021. 10. 07.

 

Jogszabály:

9/2021. (IX. 22.) IM rendelet

a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/174. (IX. 22.)

Hatályos:

2021. 09. 23.

 

Jogszabály:

489/2021. (IX. 22.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/174. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

490/2021. (IX. 22.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/174. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

491/2021. (IX. 22.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/174. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

492/2021. (IX. 22.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/174. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

1655/2021. (IX. 22.) Korm. határozat

a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/174. (IX. 22.)

Hatályos:

2021. 09. 23.

 

2021. IX. 21.

Jogszabály:

539/2021. (IX. 21.) Korm. rendelet

az orvos- és egészségtudományi képzésben részt vevő hallgatók járványügyi védekezésben történő részvételéről

Megjelent:

MK 2021/173. (IX. 21.)

Hatályos:

2021. 09. 22., 2021. 10. 06.

 

Jogszabály:

37/2021. (IX. 21.) MNB rendelet

a jegybanki alapkamat mértékéről

Megjelent:

MK 2021/173. (IX. 21.)

Hatályos:

2021. 09. 22.

 

Jogszabály:

18/2021. (IX. 21.) HM rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet, valamint a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/173. (IX. 21.)

Hatályos:

2021. 09. 22.

 

Jogszabály:

19/2021. (IX. 21.) HM rendelet

a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 8/2018. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/173. (IX. 21.)

Hatályos:

2021. 09. 29.

 

Jogszabály:

18/2021. (IX. 21.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/173. (IX. 21.)

Hatályos:

2021. 09. 20.

 

Jogszabály:

19/2021. (IX. 21.) OGY határozat

Ander Balázs országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2021/173. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

20/2021. (IX. 21.) OGY határozat

Ander Balázs országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2021/173. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

21/2021. (IX. 21.) OGY határozat

Simonka György országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2021/173. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

22/2021. (IX. 21.) OGY határozat

Stummer János országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2021/173. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1637/2021. (IX. 21.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és a Magyarországi Baptista Egyház közötti megállapodás megkötéséről és az azzal összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2021/173. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1638/2021. (IX. 21.) Korm. határozat

az Afganisztánból kimenekített afgán állampolgárok és családtagjaik ellátására biztosítandó egészségügyi szakanyag átadásáról

Megjelent:

MK 2021/173. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1639/2021. (IX. 21.) Korm. határozat

a Fülöp-szigeteki Köztársaság részére történő kötött segélyhitel felajánlásáról

Megjelent:

MK 2021/173. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat

címrendi kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/173. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1641/2021. (IX. 21.) Korm. határozat

a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a koronavírus-világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság által bevezetett Fordulat Beruházási Hitelprogram keretemelésével kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/173. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1642/2021. (IX. 21.) Korm. határozat

egyes települési önkormányzatok beruházásainak támogatásához szükséges előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2021/173. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1643/2021. (IX. 21.) Korm. határozat

a településeken megvalósuló közösségi, szakköri program támogatásáról

Megjelent:

MK 2021/173. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1644/2021. (IX. 21.) Korm. határozat

az integrátor nagyvállalkozásokhoz együttműködési megállapodással kapcsolódó mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/173. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1645/2021. (IX. 21.) Korm. határozat

a Magyar Kézilabda Szövetség országos kültéri kézilabdapálya-építési programjának második ütemével kapcsolatos kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/173. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1646/2021. (IX. 21.) Korm. határozat

a Szigetszentmiklós város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2021/173. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1647/2021. (IX. 21.) Korm. határozat

egyes Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Programhoz tartozó projektek támogatása növelésének jóváhagyásáról és a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/173. (IX. 21.)

Hatályos:

2021. 09. 22.

 

Jogszabály:

1648/2021. (IX. 21.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.2-17-2017-00011 azonosító számú ("KIKÖLTÖZÜNK! - Új szociális lakhatási forma Vésztőn") című projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2021/173. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1649/2021. (IX. 21.) Korm. határozat

a GINOP-7.1.9-17-2017-00001 azonosító számú ("Gyógyhelyfejlesztés Balatonfüred Városában" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2021/173. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1650/2021. (IX. 21.) Korm. határozat

a KEHOP-1.4.0-15-2016-00018 azonosító számú ("Rába-völgy projekt, a térség árvízvédelmének kiépítése" című) projekt ingatlanvásárlás költségtípus elszámolható mértékének növeléséről, illetve a projekt költségvetésében történő forrásátcsoportosításról

Megjelent:

MK 2021/173. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1651/2021. (IX. 21.) Korm. határozat

a KEHOP-5.2.2-16-2019-00132 azonosító számú ("Győri Szakképzési Centrum Pattantyús-Ábrahám Géza Technikum épületenergetikai fejlesztése" című) projekt megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/173. (IX. 21.)

Hatályos:

2021. 09. 22.

 

Jogszabály:

1652/2021. (IX. 21.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról

Megjelent:

MK 2021/173. (IX. 21.)

Hatályos:

2021. 09. 22.

 

Jogszabály:

1653/2021. (IX. 21.) Korm. határozat

COVID-19 vakcina Vietnámi Szocialista Köztársaság részére adásvétellel történő értékesítésről

Megjelent:

MK 2021/173. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1654/2021. (IX. 21.) Korm. határozat

a TAKUBA alkalmi harci kötelékben történő magyar katonai szerepvállalást előkészítő törzs kiküldéséről

Megjelent:

MK 2021/173. (IX. 21.)

 

 

2021. IX. 20.

Jogszabály:

11/2021. (IX. 20.) MEKH rendelet

az energetikai auditorok és az energetikai auditáló szervezetek adatszolgáltatásáról, valamint a közreműködő szervezetek éves jelentéstételi kötelezettségéről szóló 1/2017. (II. 16.) MEKH rendelet és a végfelhasználási energiamegtakarítással kapcsolatos adatszolgáltatásról szóló 17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/172. (IX. 20.)

Hatályos:

2021. 09. 28.

 

Jogszabály:

12/2021. (IX. 20.) MEKH rendelet

a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/172. (IX. 20.)

Hatályos:

2021. 10. 01.

 

2021. IX. 17.

Jogszabály:

35/2021. (IX. 17.) MNB rendelet

a "Benyovszky Móric" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2021/171. (IX. 17.)

Hatályos:

2021. 09. 20.

 

Jogszabály:

36/2021. (IX. 17.) MNB rendelet

a "Benyovszky Móric" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2021/171. (IX. 17.)

Hatályos:

2021. 09. 20.

 

Jogszabály:

11/2021. (IX. 17.) MvM rendelet

a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/171. (IX. 17.)

Hatályos:

2021. 09. 18.

 

Jogszabály:

8/2021. (IX. 17.) IM rendelet

a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/171. (IX. 17.)

Hatályos:

2021. 09. 18.

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Knk.III.37.747/2020/4. számú végzésről

Megjelent:

MK 2021/171. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5023/2021/10. határozata

A helyi önkormányzat számára az Étv. 21. §-ában adott felhatalmazás az Étv.-ben már szabályozott változtatási tilalom normatív előírására szól, nem pedig a változtatási tilalom intézménye tartalmának további részletszabályozására. Az Étv. korlátait meghaladó helyi szabályozás törvénysértő. Az Étv. 20. § (2) bekezdése alapján a tilalmak különböző célokból történő, a helyi jogalkotó által előidézett egymásra rakódása a tulajdonjog olyan sérelmére vezet, ami már nem indokolható ezen alapjog korlátozásának jogszerű keretek között maradó voltával.

Megjelent:

MK 2021/171. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

467/2021. (IX. 17.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2021/171. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

468/2021. (IX. 17.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2021/171. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

469/2021. (IX. 17.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2021/171. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

470/2021. (IX. 17.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2021/171. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

471/2021. (IX. 17.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2021/171. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

472/2021. (IX. 17.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2021/171. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

473/2021. (IX. 17.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2021/171. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

474/2021. (IX. 17.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2021/171. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

475/2021. (IX. 17.) KE határozat

határozott időre szóló rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/171. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

476/2021. (IX. 17.) KE határozat

határozott időre szóló rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/171. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

477/2021. (IX. 17.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2021/171. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

478/2021. (IX. 17.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2021/171. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

479/2021. (IX. 17.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2021/171. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

480/2021. (IX. 17.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/171. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

481/2021. (IX. 17.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/171. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

482/2021. (IX. 17.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/171. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

483/2021. (IX. 17.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/171. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

484/2021. (IX. 17.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/171. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

485/2021. (IX. 17.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/171. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

486/2021. (IX. 17.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/171. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

487/2021. (IX. 17.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/171. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

488/2021. (IX. 17.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/171. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

5/2021. (IX. 17.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2020. (VI. 11.) MNB utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/45. (IX. 17.)

Hatályos:

2021. 09. 18.

 

Jogszabály:

3/2021. (IX. 17.) TNM utasítás

a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 2/2021. (VII. 8.) TNM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/45. (IX. 17.)

Hatályos:

2021. 09. 18.

 

Jogszabály:

14/2021. (IX. 17.) MvM utasítás

a XI. Miniszterelnökség fejezet 1. Miniszterelnökség igazgatása cím gazdálkodási szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/45. (IX. 17.)

Hatályos:

2021. 09. 18.

 

Jogszabály:

9/2021. (IX. 17.) PM utasítás

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2020. (XII. 30.) PM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/45. (IX. 17.)

Hatályos:

2021. 09. 18., 2021. 10. 01.

 

Jogszabály:

6/2021. (IX. 17.) BM OKF utasítás

a Nemzeti Minősítési Rendszerről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/45. (IX. 17.)

Hatályos:

2021. 09. 18.

 

Jogszabály:

38/2021. (IX. 17.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak egészségügyi ellátásáról szóló 64/2020. (XII. 12.) BVOP utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/45. (IX. 17.)

Hatályos:

2021. 09. 18.

 

Jogszabály:

39/2021. (IX. 17.) BVOP utasítás

a polgári egészségügyi intézményben elhelyezett fogvatartott őrzésének, ellenőrzésének illetékességi rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/45. (IX. 17.)

Hatályos:

2021. 09. 18.

 

Jogszabály:

10/2021. (IX. 17.) LÜ utasítás

az ügyészség statisztikai tevékenységéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/45. (IX. 17.)

Hatályos:

2021. 09. 25.

 

Jogszabály:

6/2021. (IX. 17.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda adatvédelmi szabályzatáról, valamint a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének és a közérdekű adatok elektronikus közzétételének rendjéről szóló 2/2015. (V. 11.) NVI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/45. (IX. 17.)

Hatályos:

2021. 09. 18.

 

Jogszabály:

AM közlemény

a minisztérium hatáskörébe tartozó, korábban a 2020/2021-es tanévre meghirdetett szakmai tanulmányi versenyekre vonatkozóan

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/45. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/45. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

KüM közlemény

a veszélyhelyzet ideje alatt a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatására vonatkozó különleges szabályokról szóló 407/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet 5. §-a szerinti harmadik országok állampolgárainak meghatározásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/45. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

KüM közlemény

a veszélyhelyzet ideje alatt a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés 26. pontja szerinti foglalkozások meghatározásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/45. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Bírósági Végrehajtói Kar pályázati felhívása

önálló bírósági végrehajtói álláshelyek betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/45. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal hirdetménye

hatósági ellenőri igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/45. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

Tolna Megyei Kormányhivatal hirdetménye

bélyegző érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/45. (IX. 17.)

 

 

2021. IX. 15.

Jogszabály:

536/2021. (IX. 15.) Korm. rendelet

a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/170. (IX. 15.)

Hatályos:

2021. 09. 16., 2021. 10. 01.

 

Jogszabály:

537/2021. (IX. 15.) Korm. rendelet

a hiteltörlesztési moratóriumhoz kapcsolódó egyes szerződések elszámolási szabályairól

Megjelent:

MK 2021/170. (IX. 15.)

Hatályos:

2021. 09. 16., 2021. 09. 30.

 

Jogszabály:

538/2021. (IX. 15.) Korm. rendelet

a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/170. (IX. 15.)

Hatályos:

2021. 09. 16.

 

Jogszabály:

33/2021. (IX. 15.) MNB rendelet

a fizetési rendszer működtetése tevékenységre vonatkozó részletes szabályokról

Megjelent:

MK 2021/170. (IX. 15.)

Hatályos:

2022. 03. 01.

 

Jogszabály:

34/2021. (IX. 15.) MNB rendelet

a fizetési rendszer működtetését végző szervezetek üzletszabályzatára és egyes szabályzataira vonatkozó követelményekről

Megjelent:

MK 2021/170. (IX. 15.)

Hatályos:

2022. 03. 01.

 

Jogszabály:

6/2021. (IX. 15.) MK rendelet

a hiteltörlesztési moratórium igénybevételéhez alkalmazandó kérelemről

Megjelent:

MK 2021/170. (IX. 15.)

Hatályos:

2021. 09. 16.

 

Jogszabály:

1005/2021. (IX. 15.) AB Tü. határozat

az egyesbírók személyéről

Megjelent:

MK 2021/170. (IX. 15.)

Hatályos:

2021. 09. 16.

 

Jogszabály:

1006/2021. (IX. 15.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság öttagú állandó tanácsainak számáról, összetételéről és a tanácsvezetők személyéről szóló 1005/2020. (IX. 22.) AB Tü. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/170. (IX. 15.)

Hatályos:

2021. 09. 16.

 

Jogszabály:

466/2021. (IX. 15.) KE határozat

határozott időre szóló dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/170. (IX. 15.)

 

 

Jogszabály:

Helyesbítés

a Magyar Közlöny 2021/170. számában

Megjelent:

MK 2021/170. (IX. 15.)

 

 

2021. IX. 14.

Jogszabály:

526/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet

a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/169. (IX. 14.)

Hatályos:

2021. 09. 15.

 

Jogszabály:

527/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet

a kórházparancsnoki és intézményparancsnoki feladatok ellátásának szüneteléséről szóló 367/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/169. (IX. 14.)

Hatályos:

2021. 09. 15.

 

Jogszabály:

528/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet

az augusztus 20-i állami ünnep, valamint egyes nemzetközi rendezvények megrendezésére vonatkozó eltérő szabályokról szóló 457/2021. (VIII. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/169. (IX. 14.)

Hatályos:

2021. 09. 15.

 

Jogszabály:

529/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet

a családi otthonteremtési kedvezmény tekintetében a veszélyhelyzettel összefüggő egyes eltérő rendelkezésekről

Megjelent:

MK 2021/169. (IX. 14.)

Hatályos:

2021. 09. 19., 2021. 10. 03.

 

Jogszabály:

530/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet

a családok támogatásaival összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/169. (IX. 14.)

Hatályos:

2021. 09. 29.

 

Jogszabály:

531/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet

az önköltséges képzésre történő átsorolásról

Megjelent:

MK 2021/169. (IX. 14.)

Hatályos:

2021. 09. 15., 2021. 09. 29.

 

Jogszabály:

532/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/169. (IX. 14.)

Hatályos:

2021. 09. 15.

 

Jogszabály:

533/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendeletnek az egyes harmadik országbeli állampolgárok és azok közeli hozzátartozói ideiglenes magyarországi ellátásával kapcsolatos módosításáról

Megjelent:

MK 2021/169. (IX. 14.)

Hatályos:

2021. 09. 15.

 

Jogszabály:

534/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet

a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény végrehajtásáról szóló 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/169. (IX. 14.)

Hatályos:

2021. 09. 15., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

535/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet

a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak meghatározásáról, valamint a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 163/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/169. (IX. 14.)

Hatályos:

2021. 09. 15.

 

Jogszabály:

47/2021. (IX. 14.) ITM rendelet

az innovációért és technológiáért felelős miniszter által adományozható elismerésekről és egyes kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 7/2020. (II. 17.) ITM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/169. (IX. 14.)

Hatályos:

2021. 09. 15.

 

Jogszabály:

1631/2021. (IX. 14.) Korm. határozat

a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál indított külkereskedelmi szakemberképzésről

Megjelent:

MK 2021/169. (IX. 14.)

 

 

Jogszabály:

1632/2021. (IX. 14.) Korm. határozat

a Magyar Falu Program 2021. évi végrehajtásához kapcsolódó kincstári lebonyolítói díj biztosítása érdekében szükséges előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2021/169. (IX. 14.)

 

 

Jogszabály:

1633/2021. (IX. 14.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a gödi ipari-innovációs fejlesztési terület infrastruktúra- fejlesztéseiről szóló 1173/2020. (IV. 22.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2021/169. (IX. 14.)

 

 

Jogszabály:

1634/2021. (IX. 14.) Korm. határozat

a Gödöllői Városi és Térségi Uszoda üzemeltetéséhez szükséges források biztosításáról, valamint a gödöllői jégcsarnok beruházás előkészítésével kapcsolatos kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2021/169. (IX. 14.)

 

 

Jogszabály:

1635/2021. (IX. 14.) Korm. határozat

a Siófoki Bányász Sportegyesület fejlesztési programja megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/169. (IX. 14.)

 

 

Jogszabály:

1636/2021. (IX. 14.) Korm. határozat

a tatabányai egykori bányakórház katolikus gimnáziummá fejlesztésének folytatásához szükséges forrás átcsoportosításáról

Megjelent:

MK 2021/169. (IX. 14.)

 

 

2021. IX. 13.

Jogszabály:

31/2021. (IX. 13.) AM rendelet

a Duna-Ipoly Nemzeti Park létesítéséről szóló 34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/168. (IX. 13.)

Hatályos:

2021. 09. 14.

 

Jogszabály:

32/2021. (IX. 13.) BM rendelet

az "A határvonal hatodik közös ellenőrzéséről, a határjelek 2016-2020. évi felújításáról és karbantartásáról a magyar-horvát államhatár B, C és D határszakaszán (B1-D417)" című zárójegyzőkönyv, valamint a "Kiegészítés és módosítás a határvonal leírásához és térképeihez a B, C és D határszakaszon (B1-D417)" című határokmány jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2021/168. (IX. 13.)

Hatályos:

2021. 09. 21.

 

Jogszabály:

46/2021. (IX. 13.) ITM rendelet

az úszólétesítmények egészségügyi felszereléseivel és a hajózási képesítésekkel összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/168. (IX. 13.)

Hatályos:

2021. 09. 28., 2021. 11. 20.

 

Jogszabály:

464/2021. (IX. 13.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/168. (IX. 13.)

 

 

Jogszabály:

465/2021. (IX. 13.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2021/168. (IX. 13.)

 

 

Jogszabály:

2/2021. (IX. 13.) NVTNM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/44. (IX. 13.)

Hatályos:

2021. 09. 14.

 

Jogszabály:

11/2021. (IX. 13.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/44. (IX. 13.)

Hatályos:

2021. 09. 15.

 

Jogszabály:

5/2021. (IX. 13.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Közszolgálati Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/44. (IX. 13.)

Hatályos:

2021. 09. 14.

 

Jogszabály:

18/2021. (IX. 13.) ORFK utasítás

a minősítői jogkör átruházásáról és a minősített adatok kezelésére vonatkozó szabályokról szóló 34/2019. (IX. 26.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/44. (IX. 13.)

Hatályos:

2021. 10. 13.

 

Jogszabály:

50/2021. (IX. 13.) KKM közlemény

a Magyarország és a Kirgiz Köztársaság között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adókijátszás és adóelkerülés megakadályozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2020. évi CXVI. törvény 2. § a, 3. § a, 1. melléklete és 2. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/44. (IX. 13.)

 

 

Jogszabály:

51/2021. (IX. 13.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és az Egyesült Nemzetek képviseletében eljáró, az Afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló megállapodás UNEP által ellátott Titkársága (UNEP/AEWA Titkárság) között az Afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló megállapodásban részes felek találkozója 8. ülésének megrendezéséről (2021. október 5-9., Budapest, Magyarország) szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2021. évi LXVI. törvény 2. § a, 3. § a, 1. melléklete és 2. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/44. (IX. 13.)

 

 

Jogszabály:

Miniszterelnökség pályázati felhívása

a 2022. évi Magyar Közigazgatási Ösztöndíjra

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/44. (IX. 13.)

 

 

Jogszabály:

MVM közlemény

a Magyar Közigazgatási Ösztöndíj havi összegéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/44. (IX. 13.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/44. (IX. 13.)

 

 

Jogszabály:

IM közlemény

elismerések adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/44. (IX. 13.)

 

 

Jogszabály:

ITM közlemény

az Innovációs és Technológiai Minisztérium elismerési hírei

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/44. (IX. 13.)

 

 

Jogszabály:

ITM közlemény

az Innovációs és Technológiai Minisztérium elismerési hírei

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/44. (IX. 13.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/44. (IX. 13.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/44. (IX. 13.)

 

 

Jogszabály:

Berettyóújfalu Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/44. (IX. 13.)

 

 

Jogszabály:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának közleménye

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására visszavonásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/44. (IX. 13.)

 

 

Jogszabály:

Nagyatád Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/44. (IX. 13.)

 

 

2021. IX. 9.

Jogszabály:

1630/2021. (IX. 9.) Korm. határozat

az Európai Bizottság Lengyelországgal szemben hozott 2021. szeptember 7-i döntéséről

Megjelent:

MK 2021/167. (IX. 9.)

 

 

2021. IX. 8.

Jogszabály:

524/2021. (IX. 8.) Korm. rendelet

a muzeális jellegű járművek minősítési rendszerének átalakításával kapcsolatban szükséges egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/166. (IX. 8.)

Hatályos:

2021. 10. 09., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

525/2021. (IX. 8.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/166. (IX. 8.)

Hatályos:

2021. 09. 09.

 

Jogszabály:

17/2021. (IX. 8.) NVTNM rendelet

a BTTF Badacsony és térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/166. (IX. 8.)

Hatályos:

2021. 09. 09.

 

Jogszabály:

30/2021. (IX. 8.) AM rendelet

a borászati termékek 2021. évi krízislepárlási támogatásáról

Megjelent:

MK 2021/166. (IX. 8.)

Hatályos:

2021. 09. 09.

 

Jogszabály:

31/2021. (IX. 8.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek tisztjelöltjeiről és a tisztjelölti szolgálati jogviszonyról szóló 20/2016. (VI. 9.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/166. (IX. 8.)

Hatályos:

2021. 09. 09.

 

Jogszabály:

7/2021. (IX. 8.) IM rendelet

a külszolgálati pályázati rendszerről

Megjelent:

MK 2021/166. (IX. 8.)

Hatályos:

2021. 09. 18.

 

Jogszabály:

42/2021. (IX. 8.) ITM rendelet

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet és a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/166. (IX. 8.)

Hatályos:

2021. 10. 09., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

43/2021. (IX. 8.) ITM rendelet

a vasúti, légi- és víziközlekedéssel kapcsolatos képzésekről szóló miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/166. (IX. 8.)

Hatályos:

2021. 09. 09., 2021. 10. 09.

 

Jogszabály:

44/2021. (IX. 8.) ITM rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségnél történő végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2021/166. (IX. 8.)

Hatályos:

2021. 09. 09.

 

Jogszabály:

45/2021. (IX. 8.) ITM rendelet

a szakképzési tankönyvvé nyilvánítással összefüggésben fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

Megjelent:

MK 2021/166. (IX. 8.)

Hatályos:

2021. 10. 09.

 

2021. IX. 7.

Jogszabály:

1629/2021. (IX. 7.) Korm. határozat

az ENSZ Közgyűlésének 76. ülésszakán való magyar részvételről

Megjelent:

MK 2021/165. (IX. 7.)

 

 

2021. IX. 6.

Jogszabály:

514/2021. (IX. 6.) Korm. rendelet

a Magyar Államnak a Róbert Károly Meddőségi Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság feletti irányítás megszerzésével megvalósuló összefonódás közérdekből történő nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

Megjelent:

MK 2021/163. (IX. 6.)

Hatályos:

2021. 09. 06. 8 órától.

 

Jogszabály:

515/2021. (IX. 6.) Korm. rendelet

a járvány elleni védekezést elősegítő egyes intézkedésekről szóló 439/2021. (VII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/164. (IX. 6.)

Hatályos:

2021. 09. 07.

 

Jogszabály:

516/2021. (IX. 6.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/164. (IX. 6.)

Hatályos:

2021. 09. 07.

 

Jogszabály:

517/2021. (IX. 6.) Korm. rendelet

a vállalkozások reorganizációjáról, valamint a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, továbbá a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 345/2021. (VI. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/164. (IX. 6.)

Hatályos:

2021. 09. 07.

 

Jogszabály:

518/2021. (IX. 6.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet, valamint az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/164. (IX. 6.)

Hatályos:

2021. 09. 06. 21 órától.

 

Jogszabály:

519/2021. (IX. 6.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/164. (IX. 6.)

Hatályos:

2021. 10. 01.

 

Jogszabály:

520/2021. (IX. 6.) Korm. rendelet

a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/164. (IX. 6.)

Hatályos:

2021. 09. 07.

 

Jogszabály:

521/2021. (IX. 6.) Korm. rendelet

az Egészséges Budapest Program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 98/2017. (IV. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/164. (IX. 6.)

Hatályos:

2021. 09. 07.

 

Jogszabály:

522/2021. (IX. 6.) Korm. rendelet

a HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság Stratégiai Fejlesztési Programjának keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 255/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/164. (IX. 6.)

Hatályos:

2021. 09. 07.

 

Jogszabály:

523/2021. (IX. 6.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/164. (IX. 6.)

Hatályos:

2021. 09. 07.

 

Jogszabály:

16/2021. (IX. 6.) NVTNM rendelet

a Róbert Károly Meddőségi Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/164. (IX. 6.)

Hatályos:

2021. 09. 06. 21 órától.

 

Jogszabály:

39/2021. (IX. 6.) EMMI rendelet

egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/164. (IX. 6.)

Hatályos:

2021. 10. 01.

 

Jogszabály:

40/2021. (IX. 6.) EMMI rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet és a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/164. (IX. 6.)

Hatályos:

2021. 09. 06. 21 órától.

 

Jogszabály:

41/2021. (IX. 6.) EMMI rendelet

a mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/164. (IX. 6.)

Hatályos:

2021. 09. 07.

 

Jogszabály:

1626/2021. (IX. 6.) Korm. határozat

a Róbert Károly Meddőségi Centrum közfinanszírozott működése érdekében szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2021/164. (IX. 6.)

 

 

Jogszabály:

1627/2021. (IX. 6.) Korm. határozat

egyházi személyek jövedelempótlékának és egyházi jogi személyek hittanoktatási támogatásának emeléséről

Megjelent:

MK 2021/164. (IX. 6.)

 

 

Jogszabály:

1628/2021. (IX. 6.) Korm. határozat

a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház fejlesztésének előkészítéséről és megvalósításáról

Megjelent:

MK 2021/164. (IX. 6.)

 

 

Jogszabály:

Helyesbítés

a Magyar Közlöny 2021/164. számában

Megjelent:

MK 2021/164. (IX. 6.)

 

 

2021. IX. 3.

Jogszabály:

508/2021. (IX. 3.) Korm. rendelet

a köznevelési feladat ellátásához kapcsolódó védelmi intézkedések veszélyhelyzeti szabályairól

Megjelent:

MK 2021/162. (IX. 3.)

Hatályos:

2021. 09. 04., 2021. 09. 18.

 

Jogszabály:

509/2021. (IX. 3.) Korm. rendelet

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/162. (IX. 3.)

Hatályos:

2021. 09. 06.

 

Jogszabály:

510/2021. (IX. 3.) Korm. rendelet

a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről

Megjelent:

MK 2021/162. (IX. 3.)

Hatályos:

2021. 10. 04., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

511/2021. (IX. 3.) Korm. rendelet

a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/162. (IX. 3.)

Hatályos:

2021. 09. 15.

 

Jogszabály:

512/2021. (IX. 3.) Korm. rendelet

az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/162. (IX. 3.)

Hatályos:

2021. 09. 04.

 

Jogszabály:

513/2021. (IX. 3.) Korm. rendelet

a Dunakeszin alap- és középfokú oktatási intézmények és kulturális központ létrejöttét célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 224/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/162. (IX. 3.)

Hatályos:

2021. 09. 04.

 

Jogszabály:

31/2021. (IX. 3.) MNB rendelet

a nem teljesítő kitettségre és az átstrukturált követelésre vonatkozó prudenciális követelményekről szóló 39/2016. (X. 11.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/162. (IX. 3.)

Hatályos:

2021. 10. 01.

 

Jogszabály:

32/2021. (IX. 3.) MNB rendelet

az ügyfél- és partnerminősítés, valamint a fedezetértékelés prudenciális követelményeiről szóló 40/2016. (X. 11.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/162. (IX. 3.)

Hatályos:

2021. 10. 01.

 

Jogszabály:

3/2021. (IX. 3.) TNM rendelet

a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjról szóló 4/2019. (VI. 13.) TNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/162. (IX. 3.)

Hatályos:

2021. 09. 04.

 

Jogszabály:

463/2021. (IX. 3.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2021/162. (IX. 3.)

 

 

Jogszabály:

1619/2021. (IX. 3.) Korm. határozat

a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 végrehajtásának a 2021-2024. évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről

Megjelent:

MK 2021/162. (IX. 3.)

 

 

Jogszabály:

1620/2021. (IX. 3.) Korm. határozat

a Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia elfogadásáról

Megjelent:

MK 2021/162. (IX. 3.)

 

 

Jogszabály:

1621/2021. (IX. 3.) Korm. határozat

a Népművészet Mestere díj 2021. évi adományozásáról

Megjelent:

MK 2021/162. (IX. 3.)

 

 

Jogszabály:

1622/2021. (IX. 3.) Korm. határozat

állami tulajdonú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

Megjelent:

MK 2021/162. (IX. 3.)

 

 

Jogszabály:

1623/2021. (IX. 3.) Korm. határozat

egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról

Megjelent:

MK 2021/162. (IX. 3.)

 

 

Jogszabály:

1624/2021. (IX. 3.) Korm. határozat

a Magyar Falu Program keretében megvalósuló nagyfelületű burkolatjavítási program ütemezett megvalósítása érdekében szükséges előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2021/162. (IX. 3.)

 

 

Jogszabály:

1625/2021. (IX. 3.) Korm. határozat

a települési önkormányzatok gazdaság újraindítását célzó beruházásainak támogatásáról és egyes önkormányzatokat érintő Korm. határozatok módosításáról

Megjelent:

MK 2021/162. (IX. 3.)

 

 

Jogszabály:

48/2021. (IX. 3.) ME határozat

főiskolai rektor megbízásáról

Megjelent:

MK 2021/162. (IX. 3.)

 

 

Jogszabály:

49/2021. (IX. 3.) ME határozat

főiskolai tanárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2021/162. (IX. 3.)

 

 

Jogszabály:

50/2021. (IX. 3.) ME határozat

állami felsőoktatási intézmény kancellárja megbízásának visszavonásáról

Megjelent:

MK 2021/162. (IX. 3.)

 

 

Jogszabály:

51/2021. (IX. 3.) ME határozat

a nemzetközi szerződések alapján működő kisebbségi vegyes bizottságok titkárainak felmentéséről és új titkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2021/162. (IX. 3.)

 

 

Jogszabály:

52/2021. (IX. 3.) ME határozat

a Nemzetközi Mobil Műholdas Szervezet (IMSO) közgyűlésein történő magyar részvételről

Megjelent:

MK 2021/162. (IX. 3.)

 

 

Jogszabály:

53/2021. (IX. 3.) ME határozat

a hajókon telepíthető Inmarsat földi állomások használatáról a területi vizeken és kikötőkben tárgyú Nemzetközi Megállapodás Részes Feleinek konferenciáin történő magyar részvételről

Megjelent:

MK 2021/162. (IX. 3.)

 

 

2021. IX. 1.

Jogszabály:

7/2021. (IX. 1.) NMHH rendelet

az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos részletes szabályokról szóló 19/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/161. (IX. 1.)

Hatályos:

2021. 09. 02.

 

Jogszabály:

38/2021. (IX. 1.) EMMI rendelet

a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/161. (IX. 1.)

Hatályos:

2021. 09. 09.

 

2021. VIII. 31.

Jogszabály:

507/2021. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

Hatályos:

2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

28/2021. (VIII. 31.) MNB rendelet

a 2021-ben Budapesten megrendezésre kerülő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus alkalmából 50 forintos címletű érme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

Hatályos:

2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

29/2021. (VIII. 31.) MNB rendelet

az "52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

Hatályos:

2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

30/2021. (VIII. 31.) MNB rendelet

az "52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

Hatályos:

2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

1/2021. (VIII. 31.) TNM rendelet

az egyházi költségvetési céltámogatások folyósításáról és elszámolásáról szóló 5/2018. (XII. 21.) TNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

Hatályos:

2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

2/2021. (VIII. 31.) TNM rendelet

a nemzetiségi és egyházi célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2019. (III. 19.) TNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

Hatályos:

2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

29/2021. (VIII. 31.) AM rendelet

az egyes agrárágazati tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

Hatályos:

2021. 09. 03.

 

Jogszabály:

30/2021. (VIII. 31.) BM rendelet

a Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

Hatályos:

2021. 09. 30.

 

Jogszabály:

37/2021. (VIII. 31.) EMMI rendelet

egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és a Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testületről szóló 46/1999. (XII. 13.) OM rendelet hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

Hatályos:

2021. 09. 01., 2022. 01. 01., 2026. 01. 01.

 

Jogszabály:

6/2021. (VIII. 31.) IM rendelet

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása, a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása, valamint a helyi népszavazások költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

Hatályos:

2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

41/2021. (VIII. 31.) ITM rendelet

a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

Hatályos:

2021. 09. 30.

 

Jogszabály:

31/2021. (VIII. 31.) KKM rendelet

a Külpiaci Növekedési Támogatási Program szerinti támogatások szabályairól

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

Hatályos:

2021. 09. 03.

 

Jogszabály:

433/2021. (VIII. 31.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésekről

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

434/2021. (VIII. 31.) KE határozat

rektori megbízás alóli felmentésről

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

435/2021. (VIII. 31.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

436/2021. (VIII. 31.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

437/2021. (VIII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

438/2021. (VIII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

439/2021. (VIII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

440/2021. (VIII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

441/2021. (VIII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

442/2021. (VIII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

443/2021. (VIII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

444/2021. (VIII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

445/2021. (VIII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

446/2021. (VIII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

447/2021. (VIII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

448/2021. (VIII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2021/160. (VIII. 31.)