A hivatkozásokra kattintva a joganyagok közlönyállapota jelenik meg.

 

Változásmutató

Új jogszabályok

2020. IX. 23.

Jogszabály:

439/2020. (IX. 23.) Korm. rendelet

az adóhatóságok tevékenységével összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/211. (IX. 23.)

Hatályos:

2020. 09. 24., 2020. 10. 13., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

440/2020. (IX. 23.) Korm. rendelet

a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/211. (IX. 23.)

Hatályos:

2020. 09. 24.

 

Jogszabály:

46/2020. (IX. 23.) AM rendelet

az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2020/211. (IX. 23.)

Hatályos:

2020. 09. 24., 2020. 09. 28.

 

Jogszabály:

1600/2020. (IX. 23.) Korm. határozat

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hadtudományi és honvédtisztképzésének elhelyezéséről, a Ludovika Campus állami beruházása további elemeinek, valamint további kapcsolódó feladatok megvalósításáról

Megjelent:

MK 2020/211. (IX. 23.)

 

 

2020. IX. 22.

Jogszabály:

437/2020. (IX. 22.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/210. (IX. 22.)

Hatályos:

2020. 10. 01.

 

Jogszabály:

438/2020. (IX. 22.) Korm. rendelet

a központi nyugdíjbiztosítási szerv, az egészségbiztosítási szerv, a rehabilitációs hatóság, az állami foglalkoztatási szerv és a munkaügyi hatóság részére az állami adó- és vámhatóság által teljesített adatátadás részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2020/210. (IX. 22.)

Hatályos:

2020. 09. 23.

 

Jogszabály:

35/2020. (IX. 22.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 2021. évi ruházati utánpótlási ellátmánya terhére kiadandó természetbeni ellátásról

Megjelent:

MK 2020/210. (IX. 22.)

Hatályos:

2020. 09. 23., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

36/2020. (IX. 22.) BM rendelet

egyes vízügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/210. (IX. 22.)

Hatályos:

2020. 10. 07.

 

Jogszabály:

37/2020. (IX. 22.) BM rendelet

a külföldi magyar intézetek tevékenységét népszerűsítő honlap infrastruktúrájának üzemeltetése és fejlesztése érdekében a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/210. (IX. 22.)

Hatályos:

2020. 09. 23.

 

Jogszabály:

1005/2020. (IX. 22.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság öttagú állandó tanácsainak számáról, összetételéről és a tanácsvezetők személyéről

Megjelent:

MK 2020/210. (IX. 22.)

Hatályos:

2020. 09. 22.

 

Jogszabály:

26/2020. (IX. 22.) OGY határozat

a Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2019. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről az Országgyűlés részére című beszámoló elfogadásáról

Megjelent:

MK 2020/210. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

27/2020. (IX. 22.) OGY határozat

dr. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2020/210. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

28/2020. (IX. 22.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/210. (IX. 22.)

Hatályos:

2020. 09. 21.

 

Jogszabály:

422/2020. (IX. 22.) KE határozat

államtitkári felmentésről

Megjelent:

MK 2020/210. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

423/2020. (IX. 22.) KE határozat

tárca nélküli miniszter kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/210. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

424/2020. (IX. 22.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/210. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

425/2020. (IX. 22.) KE határozat

rektori megbízás alóli felmentésről

Megjelent:

MK 2020/210. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

426/2020. (IX. 22.) KE határozat

rektori megbízás alóli felmentésről

Megjelent:

MK 2020/210. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

1599/2020. (IX. 22.) Korm. határozat

az egyes sportcélú kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2020/210. (IX. 22.)

 

 

2020. IX. 21.

Jogszabály:

434/2020. (IX. 21.) Korm. rendelet

az Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértőként foglalkoztatottakról

Megjelent:

MK 2020/209. (IX. 21.)

Hatályos:

2020. 09. 24.

 

Jogszabály:

435/2020. (IX. 21.) Korm. rendelet

a Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ jogállásáról szóló Megállapodás Magyarország tekintetében történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/209. (IX. 21.)

Hatályos:

2020. 09. 22., 2021. 11. 01.

 

Jogszabály:

436/2020. (IX. 21.) Korm. rendelet

a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló, módosított Megállapodás kihirdetéséről és a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 281/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 281/2019. (XI. 25.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/209. (IX. 21.)

Hatályos:

2020. 09. 22.

 

Jogszabály:

45/2020. (IX. 21.) AM rendelet

a Hortobágyi Nemzeti Park védőövezetének kijelöléséről

Megjelent:

MK 2020/209. (IX. 21.)

Hatályos:

2020. 09. 29.

 

Jogszabály:

1588/2020. (IX. 21.) Korm. határozat

egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról

Megjelent:

MK 2020/209. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1589/2020. (IX. 21.) Korm. határozat

a fővárosi kerületek belterületi és külterületi, szilárd burkolat nélküli útjainak szilárd burkolattal történő ellátása érdekében szükséges fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2020/209. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1590/2020. (IX. 21.) Korm. határozat

Csongrád megye nevének Csongrád-Csanád megyére változásával összefüggő feladatokhoz szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/209. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1591/2020. (IX. 21.) Korm. határozat

a Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ használatában lévő ingatlan helyzetének rendezéséről

Megjelent:

MK 2020/209. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1592/2020. (IX. 21.) Korm. határozat

a soproni Fertő tó és környezetének fejlesztéséhez szükséges kormányzati intézkedésről

Megjelent:

MK 2020/209. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1593/2020. (IX. 21.) Korm. határozat

az IKOP-2.1.0-15-2016-00006 azonosító számú ("Szűk keresztmetszet kiváltás előkészítése a MÁV hálózatán" című) projekt forrásbiztosításához szükséges projektek közötti átcsoportosításról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/209. (IX. 21.)

Hatályos:

2020. 09. 22.

 

Jogszabály:

1594/2020. (IX. 21.) Korm. határozat

az IKOP-2.1.0-15-2017-00035 azonosító számú ("Püspökladány-Biharkeresztes szűk keresztmetszet kiváltás és villamosítás" című) projekt összköltségének növeléséről és az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/209. (IX. 21.)

Hatályos:

2020. 09. 22.

 

Jogszabály:

1595/2020. (IX. 21.) Korm. határozat

az IKOP-4.1.0-15-2020-00008 azonosító számú ("Jászberény elkerülő III. ütem megvalósítása" című) projekt támogatásáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/209. (IX. 21.)

Hatályos:

2020. 09. 22.

 

Jogszabály:

1596/2020. (IX. 21.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá a terrorellenes intézkedések kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint kormányhatározat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/209. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1597/2020. (IX. 21.) Korm. határozat

a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram részét képező, a soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert fejlesztéséhez kapcsolódó forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/209. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1598/2020. (IX. 21.) Korm. határozat

az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a "Tisztítsuk meg az Országot!" projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteméről

Megjelent:

MK 2020/209. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

76/2020. (IX. 21.) ME határozat

a tajpeji Magyar Kereskedelmi Iroda és a magyarországi Tajpej Képviseleti Iroda közötti vezetői engedélyek kölcsönös elismeréséről és cseréjéről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2020/209. (IX. 21.)

 

 

2020. IX. 18.

Jogszabály:

431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet

a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről

Megjelent:

MK 2020/207. (IX. 18.)

Hatályos:

2020. 09. 19., 2020. 09. 21., 2020. 10. 01., 2020. 10. 03.

 

Jogszabály:

432/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseivel kapcsolatos módosításáról

Megjelent:

MK 2020/207. (IX. 18.)

Hatályos:

2020. 09. 19., 2020. 09. 21.

 

Jogszabály:

433/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet

a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/207. (IX. 18.)

Hatályos:

2020. 09. 21., 2020. 10. 01.

 

Jogszabály:

1587/2020. (IX. 18.) Korm. határozat

a Magyarország és a Kirgiz Köztársaság között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adókijátszás és adóelkerülés megakadályozásáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2020/208. (IX. 18.)

 

 

2020. IX. 16.

Jogszabály:

29/2020. (IX. 16.) MNB rendelet

a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/206. (IX. 16.)

Hatályos:

2020. 10. 01.

 

Jogszabály:

30/2020. (IX. 16.) MNB rendelet

a rendszerszintű likviditási kockázatok csökkentése érdekében szükséges követelményeket meghatározó egyes MNB rendeletek, valamint a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 37/2019. (XI. 19.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/206. (IX. 16.)

Hatályos:

2020. 09. 17.

 

Jogszabály:

44/2020. (IX. 16.) AM rendelet

a Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként kidolgozott Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő Programból, a baromfi genetikai alapokkal foglalkozó innovatív vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének részletes feltételeiről

Megjelent:

MK 2020/206. (IX. 16.)

Hatályos:

2020. 09. 17.

 

Jogszabály:

34/2020. (IX. 16.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek által üzemben tartott szolgálati járművekre, azok forgalomba helyezésére, időszakos vizsgálatára vonatkozó különös szabályokról szóló 58/2015. (X. 27.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/206. (IX. 16.)

Hatályos:

2020. 09. 24.

 

Jogszabály:

33/2020. (IX. 16.) EMMI rendelet

az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet és az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg- szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/206. (IX. 16.)

Hatályos:

2020. 09. 17.

 

Jogszabály:

14/2020. (IX. 16.) KKM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 4/2019. (VI. 14.) KKM rendelet Nemzeti Exportvédelmi Programmal összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2020/206. (IX. 16.)

Hatályos:

2020. 09. 17.

 

Jogszabály:

421/2020. (IX. 16.) KE határozat

dandártábornok szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2020/206. (IX. 16.)

 

 

Jogszabály:

1586/2020. (IX. 16.) Korm. határozat

a COVID-19 világjárvánnyal összefüggő lélegeztetőgép-készlet magyarországi raktárbázisának kialakításával kapcsolatos feladatok forrásának biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/206. (IX. 16.)

 

 

2020. IX. 14.

Jogszabály:

429/2020. (IX. 14.) Korm. rendelet

a turisztikai térségek meghatározásáról

Megjelent:

MK 2020/205. (IX. 14.)

Hatályos:

2020. 09. 29.

 

Jogszabály:

430/2020. (IX. 14.) Korm. rendelet

a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/205. (IX. 14.)

Hatályos:

2020. 09. 15.

 

Jogszabály:

420/2020. (IX. 14.) KE határozat

a Nemzeti Választási Iroda elnökének kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/205. (IX. 14.)

 

 

Jogszabály:

74/2020. (IX. 14.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről

Megjelent:

MK 2020/205. (IX. 14.)

 

 

Jogszabály:

75/2020. (IX. 14.) ME határozat

az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatójának felmentéséről

Megjelent:

MK 2020/205. (IX. 14.)

 

 

Jogszabály:

21/2020. (IX. 14.) BM utasítás

a Belügyminisztérium Szellemitulajdon-kezelési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/51. (IX. 14.)

Hatályos:

2020. 09. 15.

 

Jogszabály:

48/2020. (IX. 14.) HM utasítás

egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/51. (IX. 14.)

Hatályos:

2020. 09. 15.

 

Jogszabály:

6/2020. (IX. 14.) IM utasítás

a Magyar Közlöny felelős szerkesztőjének kijelöléséről szóló 5/2020. (VII. 2.) IM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/51. (IX. 14.)

Hatályos:

2020. 09. 15.

 

Jogszabály:

46/2020. (IX. 14.) BVOP utasítás

a szabadságvesztés büntetés végrehajtásának megkezdésére történő felhívással kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/51. (IX. 14.)

Hatályos:

2020. 09. 15.

 

Jogszabály:

Országgyűlés elnökének közleménye

díj adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/51. (IX. 14.)

 

 

Jogszabály:

ITM közlemény

az Innovációs és Technológiai Minisztérium elismerési hírei

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/51. (IX. 14.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/51. (IX. 14.)

 

 

2020. IX. 11.

Jogszabály:

417/2020. (IX. 11.) KE határozat

dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/204. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

418/2020. (IX. 11.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/204. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

419/2020. (IX. 11.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/204. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

1583/2020. (IX. 11.) Korm. határozat

a Budapesti Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozó 2021, valamint az ehhez kapcsolódó rendezvények lebonyolításáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2020/204. (IX. 11.)

Hatályos:

2020. 09. 12.

 

Jogszabály:

1584/2020. (IX. 11.) Korm. határozat

a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia új helyszínen történő megvalósításáról, valamint a beruházás előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/204. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

1585/2020. (IX. 11.) Korm. határozat

mintagazdaságok kijelöléséről

Megjelent:

MK 2020/204. (IX. 11.)

 

 

2020. IX. 10.

Jogszabály:

425/2020. (IX. 10.) Korm. rendelet

egyes agrártárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

Hatályos:

2020. 09. 13., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

426/2020. (IX. 10.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról szóló 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet, valamint a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Szomszédsági Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról szóló 83/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

Hatályos:

2020. 09. 18.

 

Jogszabály:

427/2020. (IX. 10.) Korm. rendelet

a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos irányítási jogköréről szóló 102/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

Hatályos:

2020. 09. 11.

 

Jogszabály:

428/2020. (IX. 10.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet módosításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítással kapcsolatos kormányrendeletek deregulációjáról

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

Hatályos:

2020. 09. 11., 2020. 09. 15.

 

Jogszabály:

396/2020. (IX. 10.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

397/2020. (IX. 10.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

398/2020. (IX. 10.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

399/2020. (IX. 10.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

400/2020. (IX. 10.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

401/2020. (IX. 10.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

402/2020. (IX. 10.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

403/2020. (IX. 10.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

404/2020. (IX. 10.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

405/2020. (IX. 10.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

406/2020. (IX. 10.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

407/2020. (IX. 10.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

408/2020. (IX. 10.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

409/2020. (IX. 10.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

410/2020. (IX. 10.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

411/2020. (IX. 10.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

412/2020. (IX. 10.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

413/2020. (IX. 10.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

414/2020. (IX. 10.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

415/2020. (IX. 10.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

416/2020. (IX. 10.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

1577/2020. (IX. 10.) Korm. határozat

Isztambulban és Rómában levéltári szakdiplomata álláshelyek létesítéséről

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

1578/2020. (IX. 10.) Korm. határozat

a Külgazdasági és Külügyminisztérium egyes szervezeti egységeinek elhelyezésével kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

1579/2020. (IX. 10.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2020. júniusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

1580/2020. (IX. 10.) Korm. határozat

a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló, valamint a 100%-nál kisebb önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2020. júniusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

1581/2020. (IX. 10.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a gödi ipari-innovációs fejlesztési terület infrastruktúra-fejlesztéseiről szóló 1173/2020. (IV. 22.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

1582/2020. (IX. 10.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és Belize Kormánya között a diplomata-, szolgálati és hivatalos útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

26/2020. (IX. 10.) ITM utasítás

egyes NFM utasítások hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/50. (IX. 10.)

Hatályos:

2020. 09. 11.

 

Jogszabály:

27/2020. (IX. 10.) ITM utasítás

az Innovációs és Technológiai Minisztérium Informatikai és Elektronikus Információbiztonsági Szabályzatának kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/50. (IX. 10.)

Hatályos:

2020. 09. 11.

 

Jogszabály:

20/2020. (IX. 10.) KKM utasítás

az ideiglenes külföldi kiküldetés egyes kérdéseiről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/50. (IX. 10.)

Hatályos:

2020. 09. 11.

 

Jogszabály:

18/2020. (IX. 10.) PM utasítás

a Pénzügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (I. 31.) PM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/50. (IX. 10.)

Hatályos:

2020. 09. 18.

 

Jogszabály:

19/2020. (IX. 10.) ORFK utasítás

az iskolaőrség tevékenységéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/50. (IX. 10.)

Hatályos:

2020. 09. 11.

 

Jogszabály:

20/2020. (IX. 10.) ORFK utasítás

az Öltözködési Szabályzatról szóló 43/2018. (VIII. 7.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/50. (IX. 10.)

Hatályos:

2020. 09. 11.

 

Jogszabály:

43/2020. (IX. 10.) KKM közlemény

az Európa Tanács közérdekű adatot tartalmazó iratokhoz való hozzáférésről szóló Egyezményének kihirdetéséről szóló 2009. évi CXXXI. törvény 2. §-a és 3. §-a hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/50. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

44/2020. (IX. 10.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás jegyzékváltással történő módosításáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 349/2020. (VII. 16.) Korm. rendelet 2. §-a, 3. §-a és az 1-4. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/50. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/50. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

Hajózási hirdetmény

Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. közforgalmú kikötői kikötőrendjének megállapításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/50. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati felhívásának módosítása

helyi, menetrend szerinti, autóbusszal történő személyszállítási tevékenység ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/50. (IX. 10.)

 

 

2020. IX. 9.

Jogszabály:

2/2020. (IX. 9.) NMHH rendelet

a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló 4/2011. (X. 6.) NMHH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/202. (IX. 9.)

Hatályos:

2020. 09. 14., 2020. 12. 21.

 

Jogszabály:

32/2020. (IX. 9.) EMMI rendelet

a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/202. (IX. 9.)

Hatályos:

2020. 10. 01.

 

Jogszabály:

1573/2020. (IX. 9.) Korm. határozat

Magyarország Mesterséges Intelligencia Stratégiájáról, valamint a végrehajtásához szükséges egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/202. (IX. 9.)

 

 

Jogszabály:

1574/2020. (IX. 9.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá a migrációs nyomás és a terrorellenes intézkedések kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2020/202. (IX. 9.)

 

 

Jogszabály:

1575/2020. (IX. 9.) Korm. határozat

egyes települési önkormányzatok támogatásáról, valamint egy települési önkormányzat támogatását érintő kormányhatározat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/202. (IX. 9.)

 

 

Jogszabály:

1576/2020. (IX. 9.) Korm. határozat

a Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórház beruházásának megvalósításához szükséges többletforrás nyújtásáról

Megjelent:

MK 2020/202. (IX. 9.)

 

 

Jogszabály:

72/2020. (IX. 9.) ME határozat

főiskolai rektor megbízásáról

Megjelent:

MK 2020/202. (IX. 9.)

 

 

Jogszabály:

73/2020. (IX. 9.) ME határozat

kormánymegbízott felmentéséről és kormánymegbízott kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/202. (IX. 9.)

 

 

2020. IX. 4.

Jogszabály:

422/2020. (IX. 4.) Korm. rendelet

a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet járványügyi utazási részletszabályaival kapcsolatos módosításáról

Megjelent:

MK 2020/201. (IX. 4.)

Hatályos:

2020. 09. 05.

 

Jogszabály:

423/2020. (IX. 4.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/201. (IX. 4.)

Hatályos:

2020. 09. 09.

 

Jogszabály:

424/2020. (IX. 4.) Korm. rendelet

a Nemzeti Koncessziós Irodáról

Megjelent:

MK 2020/201. (IX. 4.)

Hatályos:

2020. 09. 09.

 

Jogszabály:

16/2020. (IX. 4.) MvM rendelet

Csongrád megye nevének Csongrád-Csanád megyére változásával összefüggő egyes, a Miniszterelnökséget vezető miniszter hatáskörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/201. (IX. 4.)

Hatályos:

2020. 09. 05.

 

Jogszabály:

1566/2020. (IX. 4.) Korm. határozat

az Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2020/201. (IX. 4.)

Hatályos:

2020. 09. 05.

 

Jogszabály:

1567/2020. (IX. 4.) Korm. határozat

az Északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2020/201. (IX. 4.)

Hatályos:

2020. 09. 05.

 

Jogszabály:

1568/2020. (IX. 4.) Korm. határozat

a Dél-alföldi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2020/201. (IX. 4.)

Hatályos:

2020. 09. 05.

 

Jogszabály:

1569/2020. (IX. 4.) Korm. határozat

a Dél-dunántúli Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2020/201. (IX. 4.)

Hatályos:

2020. 09. 05.

 

Jogszabály:

1570/2020. (IX. 4.) Korm. határozat

az Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zónával összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2020/201. (IX. 4.)

Hatályos:

2020. 09. 05.

 

Jogszabály:

1571/2020. (IX. 4.) Korm. határozat

a Nemzeti Koncessziós Iroda létrehozásával összefüggő egyes költségvetési intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/201. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

1572/2020. (IX. 4.) Korm. határozat

a beruházás-ösztönzési célú képzési támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/201. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

8/2020. (IX. 4.) ME utasítás

a Miniszterelnöki Kormányiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018. (VI. 11.) ME utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/49. (IX. 4.)

Hatályos:

2020. 09. 05.

 

Jogszabály:

17/2020. (IX. 4.) PM utasítás

a Magyar Államkincstár Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2017. (X. 31.) NGM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/49. (IX. 4.)

Hatályos:

2020. 09. 05.

 

Jogszabály:

45/2020. (IX. 4.) BVOP utasítás

egyes belső szabályozó eszköz hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/49. (IX. 4.)

Hatályos:

2020. 09. 05.

 

Jogszabály:

1/2020. (IX. 4.) MÁK utasítás

a Magyar Államkincstár Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2019. (XI. 14.) MÁK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/49. (IX. 4.)

Hatályos:

2020. 09. 05.

 

Jogszabály:

18/2020. (IX. 4.) ORFK utasítás

a gazdálkodási szabályzatról szóló 7/2018. (II. 28.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/49. (IX. 4.)

Hatályos:

2020. 09. 05.

 

Jogszabály:

Miniszterelnökség pályázati felhívása

a 2021. évi Magyar Közigazgatási Ösztöndíjra

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/49. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

MvM közlemény

a Magyar Közigazgatási Ösztöndíj havi összegéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/49. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

BM közlemény

a tartósan vízhiányos időszak végéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/49. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

Szegedi Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

a Kecskemét 3., Kiskunfélegyháza 1. és Békéscsaba 2. székhelyű közjegyzői állások betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/49. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

Habsburg Ottó Alapítvány

Alapító Okirata

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/49. (IX. 4.)

 

 

2020. IX. 3.

Jogszabály:

420/2020. (IX. 3.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 2004. április hó 27. napján aláírt Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2020/200. (IX. 3.)

Hatályos:

2020. 09. 04. - kivétellel.

 

Jogszabály:

421/2020. (IX. 3.) Korm. rendelet

a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Szakértői és Kutató Központról szóló 350/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/200. (IX. 3.)

Hatályos:

2020. 09. 04., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

12/2020. (IX. 3.) NVTNM rendelet

a ZalaZONE Ipari Park Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/200. (IX. 3.)

Hatályos:

2020. 09. 04.

 

Jogszabály:

71/2020. (IX. 3.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/200. (IX. 3.)

 

 

2020. IX. 1.

Jogszabály:

419/2020. (IX. 1.) Korm. rendelet

a magyar állampolgárok a Cseh Köztársaság, a Lengyel Köztársaság és a Szlovák Köztársaság területéről való beutazásáról, valamint a Cseh Köztársaság, a Lengyel Köztársaság és a Szlovák Köztársaság állampolgárainak beutazásáról

Megjelent:

MK 2020/198. (IX. 1.)

Hatályos:

2020. 09. 01. 9 órától.

 

Jogszabály:

27/2020. (IX. 1.) MNB rendelet

a "Kiskunsági Nemzeti Park" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2020/199. (IX. 1.)

Hatályos:

2020. 09. 02.

 

Jogszabály:

28/2020. (IX. 1.) MNB rendelet

a "Kiskunsági Nemzeti Park" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2020/199. (IX. 1.)

Hatályos:

2020. 09. 02.

 

Jogszabály:

386/2020. (IX. 1.) KE határozat

rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/199. (IX. 1.)

 

 

Jogszabály:

387/2020. (IX. 1.) KE határozat

rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/199. (IX. 1.)

 

 

Jogszabály:

388/2020. (IX. 1.) KE határozat

rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/199. (IX. 1.)

 

 

Jogszabály:

389/2020. (IX. 1.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/199. (IX. 1.)

 

 

Jogszabály:

390/2020. (IX. 1.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2020/199. (IX. 1.)

 

 

Jogszabály:

391/2020. (IX. 1.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2020/199. (IX. 1.)

 

 

Jogszabály:

392/2020. (IX. 1.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2020/199. (IX. 1.)

 

 

Jogszabály:

393/2020. (IX. 1.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2020/199. (IX. 1.)

 

 

Jogszabály:

394/2020. (IX. 1.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2020/199. (IX. 1.)

 

 

Jogszabály:

395/2020. (IX. 1.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2020/199. (IX. 1.)

 

 

2020. VIII. 31.

Jogszabály:

11/2020. (VIII. 31.) NVTNM rendelet

a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet, valamint a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter által adományozható elismerésekről szóló 13/2019. (IX. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/197. (VIII. 31.)

Hatályos:

2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

31/2020. (VIII. 31.) EMMI rendelet

egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2020/197. (VIII. 31.)

Hatályos:

2020. 09. 01., 2020. 11. 30., 2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

31/2020. (VIII. 31.) ITM rendelet

a folyami információs szolgáltatások szakmai és működtetési szabályairól szóló 45/2011. (VIII. 25.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/197. (VIII. 31.)

Hatályos:

2020. 09. 15.

 

Jogszabály:

13/2020. (VIII. 31.) KKM rendelet

a járványügyi készültségi időszakban a korlátozott sávban történő határátlépés körébe tartozó államokról

Megjelent:

MK 2020/197. (VIII. 31.)

Hatályos:

2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

378/2020. (VIII. 31.) KE határozat

a Kúria elnökhelyettesének kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/197. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

379/2020. (VIII. 31.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/197. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

380/2020. (VIII. 31.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/197. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

381/2020. (VIII. 31.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/197. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

382/2020. (VIII. 31.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/197. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

383/2020. (VIII. 31.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/197. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

384/2020. (VIII. 31.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/197. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

385/2020. (VIII. 31.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/197. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

1563/2020. (VIII. 31.) Korm. határozat

a Nemzetközi Úszó Liga által szervezett versenysorozat megtartása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/197. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

1564/2020. (VIII. 31.) Korm. határozat

a 2020. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1686/2019. (XII. 10.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/197. (VIII. 31.)

Hatályos:

2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

1565/2020. (VIII. 31.) Korm. határozat

egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2020/197. (VIII. 31.)

Hatályos:

2020. 08. 31. 23 órától.

 

Jogszabály:

5/2020. (VIII. 31.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2020. (VI. 11.) MNB utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/48. (VIII. 31.)

Hatályos:

2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

20/2020. (VIII. 31.) BM utasítás

a működőképesség fenntartása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 14/2020. (VII. 31.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/48. (VIII. 31.)

Hatályos:

2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

47/2020. (VIII. 31.) HM utasítás

az egyes hazai rendezvények és a nemzetközi katonai együttműködéssel összefüggő magyarországi programok vendéglátási, valamint a nemzetközi kapcsolattartással összefüggő utazások logisztikai biztosításának kérdéseiről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/48. (VIII. 31.)

Hatályos:

2020. 09. 10.

 

Jogszabály:

23/2020. (VIII. 31.) ITM utasítás

a Nemzeti Foglalkoztatási Alap központi kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/48. (VIII. 31.)

Hatályos:

2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

24/2020. (VIII. 31.) ITM utasítás

a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 9/2019. (IV. 4.) ITM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/48. (VIII. 31.)

Hatályos:

2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

25/2020. (VIII. 31.) ITM utasítás

az Innovációs és Technológiai Minisztérium Internet Laboratórium által végzett próbavásárlások elszámolásáról szóló 18/2019. (VI. 20.) ITM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/48. (VIII. 31.)

Hatályos:

2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

16/2020. (VIII. 31.) PM utasítás

az Egészségipari Támogatási Program keretében nyújtott támogatásokkal összefüggő döntés-előkészítési feladatokat ellátó munkacsoport létrehozataláról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/48. (VIII. 31.)

Hatályos:

2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

43/2020. (VIII. 31.) BVOP utasítás

a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága önköltségszámítási szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/48. (VIII. 31.)

Hatályos:

2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

44/2020. (VIII. 31.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet szakmai ellenőrzéséről szóló 3/2018. (VI. 4.) BVOP utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/48. (VIII. 31.)

Hatályos:

2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

2/2020. (VIII. 31.) NFK utasítás

a Nemzeti Földügyi Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/48. (VIII. 31.)

Hatályos:

2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

8/2020. (VIII. 31.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/48. (VIII. 31.)

Hatályos:

2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

30/2020. (VIII. 31.) OBH utasítás

az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (XII. 31.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/48. (VIII. 31.)

Hatályos:

2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

31/2020. (VIII. 31.) OBH utasítás

a bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/48. (VIII. 31.)

Hatályos:

2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

2/2020. (VIII. 31.) SZGYF utasítás

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közszolgálati szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/48. (VIII. 31.)

Hatályos:

2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

42/2020. (VIII. 31.) KKM közlemény

az Európai Unió tagállamai közötti kétoldalú beruházási megállapodások megszűnéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2020. évi LXI. törvény 2. §-ának, 3. §-ának, valamint 1. mellékletének és 2. mellékletének hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/48. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

ITM közlemény

az Innovációs és Technológiai Minisztérium elismerési hírei

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/48. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/48. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/48. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/48. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/48. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati felhívása

helyi, menetrend szerinti, autóbusszal történő személyszállítási tevékenység ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/48. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

Pécsi Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

a Dunaújváros 2. székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/48. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

Népi Front Párt

2019. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/48. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal hirdetménye

hatósági ellenőri igazolványok érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/48. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal hirdetménye

hatósági ellenőri igazolványok bevonásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/48. (VIII. 31.)

 

 

2020. VIII. 30.

Jogszabály:

407/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról

Megjelent:

MK 2020/195. (VIII. 30.)

Hatályos:

2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól

Megjelent:

MK 2020/195. (VIII. 30.)

Hatályos:

2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

409/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a COVID-19 betegséggel összefüggő járványügyi megfigyelés esetén alkalmazandó egyes szabályokról

Megjelent:

MK 2020/195. (VIII. 30.)

Hatályos:

2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

410/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a Magyar Honvédség járványügyi készültséggel kapcsolatos feladatokban történő közreműködéséről

Megjelent:

MK 2020/195. (VIII. 30.)

Hatályos:

2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

33/2020. (VIII. 30.) BM rendelet

a kapcsolt vállalkozások közötti üzleti utazás körébe tartozó államokról

Megjelent:

MK 2020/195. (VIII. 30.)

Hatályos:

2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

411/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/196. (VIII. 30.)

Hatályos:

2020. 09. 06.

 

Jogszabály:

412/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a vasúti járművek forgalomba hozatala, üzembehelyezése engedélyezéséről, időszakos és rendkívüli vizsgálatáról, hatósági járműnyilvántartásáról

Megjelent:

MK 2020/196. (VIII. 30.)

Hatályos:

2020. 10. 31.

 

Jogszabály:

413/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról

Megjelent:

MK 2020/196. (VIII. 30.)

Hatályos:

2020. 09. 07., 2020. 10. 31.

 

Jogszabály:

414/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő hatósági eljárásokról, valamint a vasúti közlekedési hatóság felügyeleti tevékenysége részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2020/196. (VIII. 30.)

Hatályos:

2020. 10. 31.

 

Jogszabály:

415/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a vasúti közlekedési tárgyú egyes kormányrendeleteknek a 4. Vasúti Csomag Műszaki Pillérének átültetésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2020/196. (VIII. 30.)

Hatályos:

2020. 10. 31.

 

Jogszabály:

416/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/196. (VIII. 30.)

Hatályos:

2020. 08. 31.

 

Jogszabály:

417/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a közneveléssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/196. (VIII. 30.)

Hatályos:

2020. 09. 01., 2021. 01. 01., 2022. 09. 01.

 

Jogszabály:

418/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet

az egyes kémiai biztonsági tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/196. (VIII. 30.)

Hatályos:

2020. 08. 31.

 

Jogszabály:

10/2020. (VIII. 30.) NVTNM rendelet

az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet módosításáról, valamint a Szerencsejáték Felügyeletnél foglalkoztatottak személyi illetménye, a feltételekhez kötött személyi juttatás és az intézményi feladatok megállapításáról szóló 57/2017. (XII. 29.) NFM rendelet hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2020/196. (VIII. 30.)

Hatályos:

2020. 09. 02.

 

Jogszabály:

13/2020. (VIII. 30.) IM rendelet

a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvényhez kapcsolódóan egyes IM rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/196. (VIII. 30.)

Hatályos:

2020. 08. 31.

 

Jogszabály:

377/2020. (VIII. 30.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésekről

Megjelent:

MK 2020/196. (VIII. 30.)

 

 

Jogszabály:

1556/2020. (VIII. 30.) Korm. határozat

Magyarország Kisinyovi Nagykövetségén pénzügyi szakdiplomata álláshely létesítéséről

Megjelent:

MK 2020/196. (VIII. 30.)

 

 

Jogszabály:

1557/2020. (VIII. 30.) Korm. határozat

az emelt szintű könnyűzenei képzési központ létrehozásáról, valamint előkészítéséhez szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/196. (VIII. 30.)

 

 

Jogszabály:

1558/2020. (VIII. 30.) Korm. határozat

az "Ovis labdaprogram" országos lefedettségével összefüggő kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/196. (VIII. 30.)

 

 

Jogszabály:

1559/2020. (VIII. 30.) Korm. határozat

a XV. Pénzügyminisztérium fejezet és a XI. Miniszterelnökség fejezet, valamint a XII. Agrárminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2020/196. (VIII. 30.)

 

 

Jogszabály:

1560/2020. (VIII. 30.) Korm. határozat

lélegeztetőgépek biztosításáról a kárpátaljai régió számára

Megjelent:

MK 2020/196. (VIII. 30.)

 

 

Jogszabály:

1561/2020. (VIII. 30.) Korm. határozat

a Magyar Tenisz Szövetség működése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2020/196. (VIII. 30.)

 

 

Jogszabály:

1562/2020. (VIII. 30.) Korm. határozat

a Budapesten megrendezésre kerülő UEFA Szuperkupa-döntő kiemelt nemzetközi sportrendezvénnyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2020/196. (VIII. 30.)

 

 

Jogszabály:

69/2020. (VIII. 30.) ME határozat

az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága Irányító Testülete tagjának kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/196. (VIII. 30.)

 

 

Jogszabály:

70/2020. (VIII. 30.) ME határozat

állami felsőoktatási intézmény kancellárja megbízásának visszavonásáról

Megjelent:

MK 2020/196. (VIII. 30.)

 

 

2020. VIII. 25.

Jogszabály:

26/2020. (VIII. 25.) MNB rendelet

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény végrehajtásának az MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2020/194. (VIII. 25.)

Hatályos:

2020. 10. 01., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

15/2020. (VIII. 25.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos módosításáról

Megjelent:

MK 2020/194. (VIII. 25.)

Hatályos:

2020. 08. 26.

 

Jogszabály:

30/2020. (VIII. 25.) EMMI rendelet

az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/194. (VIII. 25.)

Hatályos:

2020. 09. 24.

 

Jogszabály:

9/2020. (VIII. 25.) PM rendelet

a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 20/2019. (XII. 19.) PM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/194. (VIII. 25.)

Hatályos:

2020. 08. 26.

 

Jogszabály:

356/2020. (VIII. 25.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2020/194. (VIII. 25.)

 

 

Jogszabály:

357/2020. (VIII. 25.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2020/194. (VIII. 25.)

 

 

Jogszabály:

358/2020. (VIII. 25.) KE határozat

a Nemzeti Választási Iroda elnöke megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2020/194. (VIII. 25.)

 

 

Jogszabály:

359/2020. (VIII. 25.) KE határozat

rektori megbízás alóli felmentésről

Megjelent:

MK 2020/194. (VIII. 25.)

 

 

Jogszabály:

360/2020. (VIII. 25.) KE határozat

rektori megbízás alóli felmentésről

Megjelent:

MK 2020/194. (VIII. 25.)

 

 

Jogszabály:

361/2020. (VIII. 25.) KE határozat

rektori megbízás alóli felmentésről

Megjelent:

MK 2020/194. (VIII. 25.)

 

 

Jogszabály:

362/2020. (VIII. 25.) KE határozat

vezérőrnagy szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2020/194. (VIII. 25.)

 

 

Jogszabály:

363/2020. (VIII. 25.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/194. (VIII. 25.)

 

 

Jogszabály:

364/2020. (VIII. 25.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/194. (VIII. 25.)

 

 

Jogszabály:

365/2020. (VIII. 25.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/194. (VIII. 25.)

 

 

Jogszabály:

366/2020. (VIII. 25.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/194. (VIII. 25.)

 

 

Jogszabály:

367/2020. (VIII. 25.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/194. (VIII. 25.)

 

 

Jogszabály:

368/2020. (VIII. 25.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/194. (VIII. 25.)

 

 

Jogszabály:

369/2020. (VIII. 25.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/194. (VIII. 25.)

 

 

Jogszabály:

370/2020. (VIII. 25.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/194. (VIII. 25.)

 

 

Jogszabály:

371/2020. (VIII. 25.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/194. (VIII. 25.)

 

 

Jogszabály:

372/2020. (VIII. 25.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/194. (VIII. 25.)

 

 

Jogszabály:

373/2020. (VIII. 25.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/194. (VIII. 25.)

 

 

Jogszabály:

374/2020. (VIII. 25.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/194. (VIII. 25.)

 

 

Jogszabály:

375/2020. (VIII. 25.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/194. (VIII. 25.)

 

 

Jogszabály:

376/2020. (VIII. 25.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/194. (VIII. 25.)

 

 

Jogszabály:

1551/2020. (VIII. 25.) Korm. határozat

az Európai Unió számára készített köznevelési stratégia 2021-2030 elfogadásáról

Megjelent:

MK 2020/194. (VIII. 25.)

 

 

Jogszabály:

1552/2020. (VIII. 25.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és a HIT Gyülekezete közötti, az egyház közfeladat-ellátásáról, társadalmi és közéleti tevékenységéről szóló szerződés megkötéséről és az azzal összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2020/194. (VIII. 25.)

 

 

Jogszabály:

1553/2020. (VIII. 25.) Korm. határozat

a Magyar Atlétikai Szövetség 2020-2023 közötti időszakra vonatkozó, "Budapest 2023 Zsivótzky Gyula Program" szakmai programja megvalósítása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/194. (VIII. 25.)

 

 

Jogszabály:

1554/2020. (VIII. 25.) Korm. határozat

a paksi labdarúgó sportlétesítmény fejlesztésének megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/194. (VIII. 25.)

 

 

Jogszabály:

1555/2020. (VIII. 25.) Korm. határozat

a Népművészet Mestere díj 2020. évi adományozásáról

Megjelent:

MK 2020/194. (VIII. 25.)

 

 

2020. VIII. 20.

Jogszabály:

406/2020. (VIII. 20.) Korm. rendelet

a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 341/2020. (VII. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/193. (VIII. 20.)

Hatályos:

2020. 08. 21.

 

Jogszabály:

68/2020. (VIII. 20.) ME határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 2004. április hó 27. napján aláírt Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás jegyzékváltással történő módosításáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2020/193. (VIII. 20.)

 

 

Jogszabály:

Közlemény

a COVID-19 betegséggel való aktuális fertőzöttségi viszonyok alapján az országok besorolásáról szóló országos tisztifőorvosi határozatról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/47. (VIII. 20.)

 

 

2020. VIII. 19.

Jogszabály:

41/2020. (VIII. 19.) AM rendelet

az egyes agrár-, valamint mezőgazdasági csekély összegű támogatást tartalmazó miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/192. (VIII. 19.)

Hatályos:

2020. 08. 20.

 

Jogszabály:

42/2020. (VIII. 19.) AM rendelet

az egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet, valamint a szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/192. (VIII. 19.)

Hatályos:

2020. 08. 22., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

43/2020. (VIII. 19.) AM rendelet

a gyümölcs szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 14/2017. (III. 23.) FM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/192. (VIII. 19.)

Hatályos:

2020. 08. 24.

 

Jogszabály:

28/2020. (VIII. 19.) EMMI rendelet

a Magyarország területén tartózkodó, egészségügyi szolgáltatásra a társadalombiztosítás keretében nem jogosult személyek egészségügyi ellátásának, valamint az egészségügyi szolgáltatás biztosítására kötött megállapodás egyes szabályairól

Megjelent:

MK 2020/192. (VIII. 19.)

Hatályos:

2020. 08. 20.

 

Jogszabály:

29/2020. (VIII. 19.) EMMI rendelet

az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő egyes egészségügyi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről szóló 4/2008. (I. 16.) EüM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/192. (VIII. 19.)

Hatályos:

2020. 08. 27.

 

Jogszabály:

355/2020. (VIII. 19.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/192. (VIII. 19.)

 

 

Jogszabály:

1550/2020. (VIII. 19.) Korm. határozat

az Alkotmánybíróság épületének felújításához szükséges többletforrás biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, fejezetek közötti és fejezeten belüli átcsoportosításról, a Honvédelmi Minisztérium fejezet szociális hozzájárulási adó felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről

Megjelent:

MK 2020/192. (VIII. 19.)

 

 

2020. VIII. 17.

Jogszabály:

401/2020. (VIII. 17.) Korm. rendelet

energetikai tárgyú egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/191. (VIII. 17.)

Hatályos:

2020. 09. 01., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

402/2020. (VIII. 17.) Korm. rendelet

egyes légiközlekedési tárgyú kormányrendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

Megjelent:

MK 2020/191. (VIII. 17.)

Hatályos:

2020. 08. 22., 2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

403/2020. (VIII. 17.) Korm. rendelet

a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet, valamint az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga- bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/191. (VIII. 17.)

Hatályos:

2020. 08. 25., 2020. 09. 01., 2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

404/2020. (VIII. 17.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/191. (VIII. 17.)

Hatályos:

2020. 08. 22.

 

Jogszabály:

405/2020. (VIII. 17.) Korm. rendelet

a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/191. (VIII. 17.)

Hatályos:

2020. 08. 18.

 

Jogszabály:

1535/2020. (VIII. 17.) Korm. határozat

Magyarország kormányzati Európai Felsőoktatási Minőségbiztosítási Regiszter (EQAR) tagságának létesítéséről

Megjelent:

MK 2020/191. (VIII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1536/2020. (VIII. 17.) Korm. határozat

a vízgazdálkodási tárgyú határvízi egyezmények alapján létrehozott közös bizottságokkal kapcsolatos kormányzati tevékenységről

Megjelent:

MK 2020/191. (VIII. 17.)

Hatályos:

2020. 08. 18.

 

Jogszabály:

1537/2020. (VIII. 17.) Korm. határozat

Magyarország Kisinyovi Nagykövetségén mezőgazdasági és környezetügyi szakdiplomata álláshely létesítéséről

Megjelent:

MK 2020/191. (VIII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1538/2020. (VIII. 17.) Korm. határozat

a Magyar Falu Program 2020. évi végrehajtásához kapcsolódó kincstári lebonyolítói díj biztosítása érdekében szükséges előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2020/191. (VIII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1539/2020. (VIII. 17.) Korm. határozat

az Árpád-ház Program részét képező, "Az ország bölcsője" kiemelt székesfehérvári alprogram első szakasza egyes projektelemeinek lezárásáról

Megjelent:

MK 2020/191. (VIII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1540/2020. (VIII. 17.) Korm. határozat

a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. egyes feladataival kapcsolatos kérdések rendezéséről

Megjelent:

MK 2020/191. (VIII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1541/2020. (VIII. 17.) Korm. határozat

a Makovecz Imre-életmű gondozásának folytatása érdekében szükséges egyes további intézkedésekről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2020/191. (VIII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1542/2020. (VIII. 17.) Korm. határozat

az egykori szlovák ajkú evangélikus gyülekezet templomának megvásárlásával kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/191. (VIII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1543/2020. (VIII. 17.) Korm. határozat

a Külügyi és Külgazdasági Intézet és a Magyar Diplomáciai Akadémia épület felújítás előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/191. (VIII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1544/2020. (VIII. 17.) Korm. határozat

állami tulajdonban álló épület bontása érdekében szükséges további intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/191. (VIII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1545/2020. (VIII. 17.) Korm. határozat

az egyes állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1357/2013. (VI. 24.) Korm. határozatban meghatározott hasznosítási cél módosításáról

Megjelent:

MK 2020/191. (VIII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1546/2020. (VIII. 17.) Korm. határozat

a KEHOP-2.1.3-15-2017-00081 azonosító számú ("Nagykapornak vízbázisról ellátott települések ivóvízminőség-javítása és vízellátásának fejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/191. (VIII. 17.)

Hatályos:

2020. 08. 18.

 

Jogszabály:

1547/2020. (VIII. 17.) Korm. határozat

a KEHOP-4.2.0-15-2016-00003 azonosító számú ("A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésével" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/191. (VIII. 17.)

Hatályos:

2020. 08. 18.

 

Jogszabály:

1548/2020. (VIII. 17.) Korm. határozat

a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarának a VP1-1.2.2-16 azonosító számú Tájékoztatási szolgáltatás felhívás keretében támogatott projektje támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2020/191. (VIII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1549/2020. (VIII. 17.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság között a Fudan Egyetem részvételével alapítandó magyar egyetem létrehozásának előkészítéséről szóló együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2020/191. (VIII. 17.)

 

 

Jogszabály:

65/2020. (VIII. 17.) ME határozat

a Magyar Köztársaság és Kuvait Állam között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás módosításáról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2020/191. (VIII. 17.)

 

 

Jogszabály:

66/2020. (VIII. 17.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a baráti kapcsolatokról és a stratégiai partnerségi együttműködésről szóló szerződés létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2020/191. (VIII. 17.)

 

 

Jogszabály:

67/2020. (VIII. 17.) ME határozat

a Magyarország és Szlovénia között létrejött nemzetközi szerződés alapján működő Magyar-Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság tagjainak felmentéséről és új tagok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/191. (VIII. 17.)

 

 

2020. VIII. 15.

Jogszabály:

400/2020. (VIII. 15.) Korm. rendelet

a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 341/2020. (VII. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/190. (VIII. 15.)

Hatályos:

2020. 08. 16.

 

2020. VIII. 14.

Jogszabály:

8/2020. (VIII. 14.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának a 2021-ben induló árszabályozási ciklusra vonatkozó keretszabályairól

Megjelent:

MK 2020/189. (VIII. 14.)

Hatályos:

2020. 08. 19., 2021. 10. 01.

 

Jogszabály:

1516/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat

a külképviseleti hálózat kiemelt biztonsági kockázati kitettségű képviseletei biztonságának megerősítésével kapcsolatos kolóniavédelmi feladatok ellátásáról

Megjelent:

MK 2020/189. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1517/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat

Magyarország átfogó Egészségipari Stratégiájáról és annak végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2020/189. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1518/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat

a klinikai vizsgálatok és az orvostudományi kutatások intézményrendszerének továbbfejlesztéséről

Megjelent:

MK 2020/189. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1519/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat

a fogászati amalgám használatának fokozatos csökkentéséről szóló nemzeti terv elfogadásáról

Megjelent:

MK 2020/189. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1520/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat

az Egészséges Budapest Programban érintett állami fenntartású, közfinanszírozott kórházak fertőtlenítési célú felújításával kapcsolatos beruházásokhoz szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/189. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1521/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat

egyes kormányhatározatokban foglalt feladatok visszavonásáról és módosításáról

Megjelent:

MK 2020/189. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1522/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat

fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2020/189. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1523/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat

a 2021-2027 közötti európai uniós programozási időszak kötöttpályás közlekedési projektjeinek előkészítéséhez szükséges átcsoportosításról és az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/189. (VIII. 14.)

Hatályos:

2020. 08. 15.

 

Jogszabály:

1524/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat

az Integrált Jogalkotási Rendszer bevezetéséről és az ahhoz kapcsolódó feladatokról szóló 1612/2019. (X. 24.) Korm. határozat, valamint az Integrált Jogalkotási Rendszer próbaüzemben, majd éles üzemben történő működtetéséhez, fenntartásához, támogatásához és továbbfejlesztéséhez szükséges 2020. évi központi forrásigényről szóló 1086/2020. (III. 10.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/189. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1525/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat

az EFOP-2.4.1-16 azonosító jelű ["Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA)" című] felhívás keretében megvalósuló egyes projektek tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő átcsoportosításáról, valamint a felhívásban meghatározott elszámolható költségtípusok mértékének együttes összege túllépéséhez történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2020/189. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1526/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.2-17-2017-00024 azonosító számú ("Egy nagy álom megvalósulása - Kolostorkiváltás Segesden" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2020/189. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1527/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.3-17-2017-00051 azonosító számú ("A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Miskolci Hajléktalanok Átmeneti Szállásának fejlesztése" című) projekt összköltségének növeléséről

Megjelent:

MK 2020/189. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1528/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat

az IKOP-4.1.0-15-2020-00007 azonosító számú ("471. sz. főút fejlesztése Debrecen-Hajdúsámson között, Hajdúsámson elkerülővel" című) projekt támogatásáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/189. (VIII. 14.)

Hatályos:

2020. 08. 15.

 

Jogszabály:

1529/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2020/189. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1530/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat

a tOP-6.1.5-15-SF1-2020-00006 azonosító számú, ("Székesfehérvár, déli összekötő út megvalósítása" című) hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2020/189. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1531/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat

a Kaposvár megyei jogú város külterületén fekvő egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról szóló 1810/2017. (XI. 8.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/189. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1532/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat

a paksi Integrált Központ előkészítésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/189. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1533/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat

a Budapesti Rendőr-főkapitányság Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság Vízirendészeti Rendőrőrs paksi épületének felújításáról és bővítéséről

Megjelent:

MK 2020/189. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1534/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat

a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság tolna Megyei Igazgatósága új paksi telephelyének kialakításáról

Megjelent:

MK 2020/189. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

64/2020. (VIII. 14.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság között a Fudan Egyetem részvételével alapítandó magyar egyetem létrehozásának előkészítéséről szóló együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2020/189. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

17/2020. (VIII. 14.) BM utasítás

az egészségügyi válsághelyzettel összefüggő különös gazdálkodási és beszerzési szabályok végrehajtásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/46. (VIII. 14.)

Hatályos:

2020. 08. 15.

 

Jogszabály:

18/2020. (VIII. 14.) BM utasítás

egyes belügyi tárgyú miniszteri utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/46. (VIII. 14.)

Hatályos:

2020. 08. 15.

 

Jogszabály:

19/2020. (VIII. 14.) BM-PM együttes utasítás

az Európai Rendőrségi Hivatal által működtetett Európai Biztonságos Hálózat alkalmazásainak felhasználásával megvalósuló együttműködés és információcsere rendjéről szóló 23/2016. (IX. 15.) BM-NGM együttes utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/46. (VIII. 14.)

Hatályos:

2020. 08. 15.

 

Jogszabály:

15/2020. (VIII. 14.) EMMI utasítás

a Nemzeti Egészséginformatikai Stratégia megvalósításához, az egészséginformatikai fejlesztések koordinációjához szükséges feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/46. (VIII. 14.)

Hatályos:

2020. 08. 15.

 

Jogszabály:

42/2020. (VIII. 14.) HM utasítás

egyes NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/46. (VIII. 14.)

Hatályos:

2020. 08. 15.

 

Jogszabály:

43/2020. (VIII. 14.) HM utasítás

a miniszteri szemlékről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/46. (VIII. 14.)

Hatályos:

2020. 08. 15.

 

Jogszabály:

44/2020. (VIII. 14.) HM utasítás

a honvédelmi szervezetek belső kontrollrendszerének kialakításáról, működtetéséről és fejlesztéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/46. (VIII. 14.)

Hatályos:

2020. 08. 15.

 

Jogszabály:

45/2020. (VIII. 14.) HM utasítás

a Honvédelmi Értéktár létrehozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/46. (VIII. 14.)

Hatályos:

2020. 08. 15.

 

Jogszabály:

46/2020. (VIII. 14.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium fejezet államháztartási belső ellenőrzési rendjének szabályairól szóló 33/2014. (IV. 30.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/46. (VIII. 14.)

Hatályos:

2020. 08. 15.

 

Jogszabály:

10/2020. (VIII. 14.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/46. (VIII. 14.)

Hatályos:

2020. 08. 15.

 

Jogszabály:

11/2020. (VIII. 14.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap gazdálkodási szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/46. (VIII. 14.)

Hatályos:

2020. 08. 15.

 

Jogszabály:

29/2020. (VIII. 14.) OBH utasítás

az Országos Bírósági Hivatal és a bíróságok statisztikai tevékenységéről szóló 13/2018. (XII. 21.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/46. (VIII. 14.)

Hatályos:

2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

17/2020. (VIII. 14.) ORFK utasítás

a Rendőrség gépjármű szabályzatáról szóló 10/2016. (IV. 25.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/46. (VIII. 14.)

Hatályos:

2020. 08. 15.

 

Jogszabály:

40/2020. (VIII. 14.) KKM közlemény

a Magyar Köztársaság Kormánya, a Dán Királyság Kormánya, az Egyesült Királyság Kormánya, a Francia Köztársaság Kormánya, a Görög Köztársaság Kormánya, a Lengyel Köztársaság Kormánya, a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya, az Olasz Köztársaság Kormánya, az Orosz Föderáció Kormánya, a Szlovák Köztársaság Kormánya, a Spanyol Királyság Kormánya, a Svájci Konföderáció Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között az Európai Röntgen-szabadelektronlézer Létesítmény (European X-Ray Free-Electron Laser, XFEL) építéséről és üzemeltetéséről szóló Egyezmény hatálybalépéséről, valamint a Magyar Köztársaság Kormánya, a Dán Királyság Kormánya, az Egyesült Királyság Kormánya, a Francia Köztársaság Kormánya, a Görög Köztársaság Kormánya, a Lengyel Köztársaság Kormánya, a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya, az Olasz Köztársaság Kormánya, az Orosz Föderáció Kormánya, a Szlovák Köztársaság Kormánya, a Spanyol Királyság Kormánya, a Svájci Konföderáció Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között az Európai Röntgen-szabadelektronlézer Létesítmény (European X-Ray Free-Electron Laser, XFEL) építésérol és üzemeltetéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 35/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 4. §-ának és 5. § (3) bekezdésének hatályvesztéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/46. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

41/2020. (VIII. 14.) KKM közlemény

az Európa Tanács egészségügyi termékek hamisításáról és hasonló, közegészségügyi veszélyt jelentő bűncselekményekről szóló Egyezménye kihirdetéséről szóló 2013. évi CCVIII. törvény 2. §-a és a 3. §-a, valamint a 4. § (2) és (4) bekezdése hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/46. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/46. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2020. szeptember 1-je és szeptember 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/46. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

Miskolci Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

Debrecen 5. számú székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/46. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

Szegedi Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

a Jászberény 1., Jászberény 2. és Szolnok 4. székhelyű közjegyzői állások betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/46. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/46. (VIII. 14.)

 

 

2020. VIII. 12.

Jogszabály:

390/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet

a kockázatértékelést végző szervezetek kijelöléséről, valamint a kockázatértékelést végző szervezetek tevékenységének részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2020/188. (VIII. 12.)

Hatályos:

2020. 08. 20.

 

Jogszabály:

391/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/188. (VIII. 12.)

Hatályos:

2020. 08. 13.

 

Jogszabály:

392/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet

a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/188. (VIII. 12.)

Hatályos:

2020. 08. 15.

 

Jogszabály:

393/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet

a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/188. (VIII. 12.)

Hatályos:

2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

394/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet

a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/188. (VIII. 12.)

Hatályos:

2020. 08. 13.

 

Jogszabály:

395/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet

az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/188. (VIII. 12.)

Hatályos:

2020. 08. 13.

 

Jogszabály:

396/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet

a Pénzügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és a beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról szóló 225/2018. (XI. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/188. (VIII. 12.)

Hatályos:

2020. 08. 13.

 

Jogszabály:

397/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet

egyes víziközmű beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/188. (VIII. 12.)

Hatályos:

2020. 08. 13.

 

Jogszabály:

398/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/188. (VIII. 12.)

Hatályos:

2020. 08. 13.

 

Jogszabály:

399/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet

a pénzügyi intézmények, a biztosítók és a viszontbiztosítók, továbbá a befektetési vállalkozások és az árutőzsdei szolgáltatók informatikai rendszerének védelméről szóló 42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/188. (VIII. 12.)

Hatályos:

2020. 09. 11.

 

Jogszabály:

1503/2020. (VIII. 12.) Korm. határozat

a 2022. évi magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság sikeres megrendezését szolgáló új budapesti multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok üzemeltetéséhez és tulajdonba adásához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/188. (VIII. 12.)

 

 

Jogszabály:

1504/2020. (VIII. 12.) Korm. határozat

egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról

Megjelent:

MK 2020/188. (VIII. 12.)

 

 

Jogszabály:

1505/2020. (VIII. 12.) Korm. határozat

egyes MFB hitelprogramokkal kapcsolatos kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2020/188. (VIII. 12.)

 

 

Jogszabály:

1506/2020. (VIII. 12.) Korm. határozat

a Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program keretében megvalósuló egyes beruházásokhoz szükséges fedezet biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/188. (VIII. 12.)

 

 

Jogszabály:

1507/2020. (VIII. 12.) Korm. határozat

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Program II. ütemében tervezett, a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ fenntartásában működő Szigetszentmiklósi Konduktív Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Dunavarsányban épülő új iskolájának előkészítéséről

Megjelent:

MK 2020/188. (VIII. 12.)

 

 

Jogszabály:

1508/2020. (VIII. 12.) Korm. határozat

az országos turistaút-hálózat mentén elhelyezkedő turisztikai szállások felújításához és fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/188. (VIII. 12.)

 

 

Jogszabály:

1509/2020. (VIII. 12.) Korm. határozat

a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatási célú tevékenységének végzéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/188. (VIII. 12.)

 

 

Jogszabály:

1510/2020. (VIII. 12.) Korm. határozat

a Bükki Csillagda megvalósításához szükséges további intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/188. (VIII. 12.)

 

 

Jogszabály:

1511/2020. (VIII. 12.) Korm. határozat

Hévíz Város Önkormányzatának a Hévíz-Balaton Airport Korlátolt Felelősségű Társaságban fennálló 90%-os részesedésének megvásárlásáról és a szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/188. (VIII. 12.)

 

 

Jogszabály:

1512/2020. (VIII. 12.) Korm. határozat

a Kiskörei Vízerőmű környezetének turisztikai és sportcélú fejlesztéséhez kapcsolódó további intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/188. (VIII. 12.)

 

 

Jogszabály:

1513/2020. (VIII. 12.) Korm. határozat

a Mogyoród nagyközség külterületén fekvő földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2020/188. (VIII. 12.)

 

 

Jogszabály:

1514/2020. (VIII. 12.) Korm. határozat

a kárpátaljai régióban megvalósítandó nemzetközi fejlesztési program támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/188. (VIII. 12.)

 

 

Jogszabály:

1515/2020. (VIII. 12.) Korm. határozat

Kárpátalja lakosságának járványügyi helyzetre és árvízkárra tekintettel történő rendkívüli támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/188. (VIII. 12.)

 

 

2020. VIII. 11.

Jogszabály:

27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet

a 2020/2021. tanév rendjéről

Megjelent:

MK 2020/187. (VIII. 11.)

Hatályos:

2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

1489/2020. (VIII. 11.) Korm. határozat

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2020. évi programstratégiájáról

Megjelent:

MK 2020/187. (VIII. 11.)

 

 

Jogszabály:

1490/2020. (VIII. 11.) Korm. határozat

a Honvédelmi Sportközpontok fejlesztéséhez szükséges további intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/187. (VIII. 11.)

 

 

Jogszabály:

1491/2020. (VIII. 11.) Korm. határozat

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló egyes beruházásokhoz kapcsolódó ingóságok beszerzéséről

Megjelent:

MK 2020/187. (VIII. 11.)

 

 

Jogszabály:

1492/2020. (VIII. 11.) Korm. határozat

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program III. ütemének keretében megvalósuló tornaterem- beruházások előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 1306/2020. (VI. 12.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/187. (VIII. 11.)

 

 

Jogszabály:

1493/2020. (VIII. 11.) Korm. határozat

az IKOP-3.2.0-15-2016-00006 azonosító számú ("Szombathely-Kőszeg vasútvonal korszerűsítése" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/187. (VIII. 11.)

Hatályos:

2020. 08. 12.

 

Jogszabály:

1494/2020. (VIII. 11.) Korm. határozat

az IKOP-4.1.0-15-2020-00009 azonosító számú ("M76 autóút M7 autópálya Holládi csomópont és Balatonszentgyörgy közötti szakasz megvalósítása" című) projekt támogatásáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/187. (VIII. 11.)

Hatályos:

2020. 08. 12.

 

Jogszabály:

1495/2020. (VIII. 11.) Korm. határozat

az EFOP-4.1.2-17 azonosító jelű ("Iskola 2020" Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében" című) felhívás keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2020/187. (VIII. 11.)

 

 

Jogszabály:

1496/2020. (VIII. 11.) Korm. határozat

az Óbudai Árpád Gimnázium tornaterem építéséről

Megjelent:

MK 2020/187. (VIII. 11.)

 

 

Jogszabály:

1497/2020. (VIII. 11.) Korm. határozat

a Kistokaji Általános Iskola tanteremépítéséről

Megjelent:

MK 2020/187. (VIII. 11.)

 

 

Jogszabály:

1498/2020. (VIII. 11.) Korm. határozat

a Törökbálint Sportközpont továbbfejlesztése beruházás előkészítésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/187. (VIII. 11.)

 

 

Jogszabály:

1499/2020. (VIII. 11.) Korm. határozat

a Dunamelléki Református Egyházkerületben megvalósuló fejlesztések támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/187. (VIII. 11.)

 

 

Jogszabály:

1500/2020. (VIII. 11.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Svédország Kormánya között a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás megszűnéséről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2020/187. (VIII. 11.)

 

 

Jogszabály:

1501/2020. (VIII. 11.) Korm. határozat

a zalaegerszegi református templom fejlesztése érdekében szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/187. (VIII. 11.)

 

 

Jogszabály:

1502/2020. (VIII. 11.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2020/187. (VIII. 11.)

 

 

Jogszabály:

63/2020. (VIII. 11.) ME határozat

állami felsőoktatási intézmény kancellárjának megbízásáról

Megjelent:

MK 2020/187. (VIII. 11.)

 

 

2020. VIII. 8.

Jogszabály:

389/2020. (VIII. 8.) Korm. rendelet

a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet és a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/186. (VIII. 8.)

Hatályos:

2021. 04. 01.

 

2020. VIII. 7.

Jogszabály:

383/2020. (VIII. 7.) Korm. rendelet

a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásához kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/185. (VIII. 7.)

Hatályos:

2020. 08. 08., 2020. 10. 01., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

384/2020. (VIII. 7.) Korm. rendelet

az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet, valamint a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/185. (VIII. 7.)

Hatályos:

2020. 08. 15.

 

Jogszabály:

385/2020. (VIII. 7.) Korm. rendelet

az egyes továbbadott támogatások kihelyezésének részletes szabályairól szóló 187/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/185. (VIII. 7.)

Hatályos:

2020. 08. 08.

 

Jogszabály:

386/2020. (VIII. 7.) Korm. rendelet

a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/185. (VIII. 7.)

Hatályos:

2020. 08. 08.

 

Jogszabály:

387/2020. (VIII. 7.) Korm. rendelet

a magyarországi székhelyű gazdasági társaságok gazdasági célú védelméhez szükséges tevékenységi körök meghatározásáról szóló 289/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/185. (VIII. 7.)

Hatályos:

2020. 08. 08.

 

Jogszabály:

388/2020. (VIII. 7.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/185. (VIII. 7.)

Hatályos:

2020. 08. 08.

 

Jogszabály:

9/2020. (VIII. 7.) NVTNM rendelet

az MPF Felügyeleti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/185. (VIII. 7.)

Hatályos:

2020. 08. 08.

 

Jogszabály:

40/2020. (VIII. 7.) AM rendelet

a Jáki kardvirágos erdő természetvédelmi terület létesítéséről

Megjelent:

MK 2020/185. (VIII. 7.)

Hatályos:

2020. 08. 15.

 

Jogszabály:

32/2020. (VIII. 7.) BM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 13/2020. (V. 5.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/185. (VIII. 7.)

Hatályos:

2020. 08. 08.

 

Jogszabály:

1473/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program végrehajtása érdekében szükséges egyes feladatokról, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/185. (VIII. 7.)

Hatályos:

2020. 08. 08.

 

Jogszabály:

1474/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/185. (VIII. 7.)

Hatályos:

2020. 08. 08.

 

Jogszabály:

1475/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat

a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/185. (VIII. 7.)

Hatályos:

2020. 08. 08.

 

Jogszabály:

1476/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/185. (VIII. 7.)

Hatályos:

2020. 08. 08.

 

Jogszabály:

1477/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/185. (VIII. 7.)

Hatályos:

2020. 08. 08.

 

Jogszabály:

1478/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/185. (VIII. 7.)

Hatályos:

2020. 08. 08.

 

Jogszabály:

1479/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat

a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/185. (VIII. 7.)

Hatályos:

2020. 08. 08.

 

Jogszabály:

1480/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat

a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/185. (VIII. 7.)

Hatályos:

2020. 08. 08.

 

Jogszabály:

1481/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat

az éves fejlesztési keretek módosításainak pénzügyi hatásairól

Megjelent:

MK 2020/185. (VIII. 7.)

 

 

Jogszabály:

1482/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat

a könnyűzene- és fesztiválipar működéséhez szükséges szakmai fejlesztésekről

Megjelent:

MK 2020/185. (VIII. 7.)

 

 

Jogszabály:

1483/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat

a munkanélküliségi kockázatok enyhítése érdekében vészhelyzetben nyújtható átmeneti támogatásra szolgáló európai eszköz (SURE) keretében benyújtandó hazai hiteligényekről

Megjelent:

MK 2020/185. (VIII. 7.)

 

 

Jogszabály:

1484/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat

egyes műanyagtermékek helyettesítő termékei gyártásának támogatásához szükséges forrás biztosításáról és a hazai műanyagipari tudományos klaszter létrehozásáról

Megjelent:

MK 2020/185. (VIII. 7.)

 

 

Jogszabály:

1485/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat

állami tulajdonban lévő gazdasági társaság alapításáról

Megjelent:

MK 2020/185. (VIII. 7.)

 

 

Jogszabály:

1486/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat

a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Beruházás Előkészítési Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról, valamint kormányhatározat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/185. (VIII. 7.)

 

 

Jogszabály:

1487/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat

a 2024. évi EG Ritmikus Gimnasztika Európa-bajnokság megrendezésére benyújtandó pályázat érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/185. (VIII. 7.)

 

 

Jogszabály:

1488/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat

a Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közös működtetéséről

Megjelent:

MK 2020/185. (VIII. 7.)

 

 

Jogszabály:

61/2020. (VIII. 7.) ME határozat

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program monitoring bizottsága elnökének felmentéséről és a monitoring bizottság elnökének kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/185. (VIII. 7.)

 

 

Jogszabály:

62/2020. (VIII. 7.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/185. (VIII. 7.)

 

 

Jogszabály:

7/2020. (VIII. 7.) ME utasítás

a miskolctapolcai fürdő és környezete fejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztos kinevezéséről szóló 4/2020. (IV. 17.) ME utasítás módosításáról A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 14. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a következő utasítást adom ki:

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/45. (VIII. 7.)

Hatályos:

2020. 08. 08.

 

Jogszabály:

5/2020. (VIII. 7.) AJB utasítás

az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2012. (I. 6.) AJB utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/45. (VIII. 7.)

Hatályos:

2020. 08. 08.

 

Jogszabály:

39/2020. (VIII. 7.) KKM közlemény

az Egészségügyi Világszervezet Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezménye dohánytermékek illegális kereskedelmének felszámolásáról szóló Jegyzőkönyv hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/45. (VIII. 7.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/45. (VIII. 7.)

 

 

2020. VIII. 6.

Jogszabály:

1470/2020. (VIII. 6.) Korm. határozat

a "raktárkoncertek" megvalósításához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/184. (VIII. 6.)

 

 

Jogszabály:

1471/2020. (VIII. 6.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2020/184. (VIII. 6.)

 

 

Jogszabály:

1472/2020. (VIII. 6.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a veszprémi Atlétikai Stadion komplex megújításának I. ütemeként megvalósuló új tornász gyakorló csarnok építéséhez szükséges támogatás biztosításáról szóló 1297/2020. (VI. 11.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/184. (VIII. 6.)

 

 

2020. VIII. 5.

Jogszabály:

7/2020. (VIII. 5.) MEKH rendelet

a kötelező átvételi jogosultságok, valamint a pályázati eljárás alá nem tartozó, új létesítésű termelőegységekhez kapcsolódó prémium típusú támogatások esetében a villamosenergia-termelés megkezdés, kereskedelmi üzem megkezdés határidőinek veszélyhelyzettel összefüggésben történő meghosszabbításáról

Megjelent:

MK 2020/183. (VIII. 5.)

Hatályos:

2020. 08. 06.

 

Jogszabály:

1468/2020. (VIII. 5.) Korm. határozat

az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével összefüggő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/183. (VIII. 5.)

 

 

Jogszabály:

1469/2020. (VIII. 5.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2020/183. (VIII. 5.)

 

 

Jogszabály:

15/2020. (VIII. 5.) BM utasítás

a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2018. (VI. 12.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/44. (VIII. 5.)

Hatályos:

2020. 08. 06.

 

Jogszabály:

16/2020. (VIII. 5.) BM utasítás

a lakosság SMS alapú riasztásának és veszélyhelyzeti tájékoztatásának rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/44. (VIII. 5.)

Hatályos:

2020. 08. 06.

 

Jogszabály:

15/2020. (VIII. 5.) PM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/44. (VIII. 5.)

Hatályos:

2020. 08. 06.

 

Jogszabály:

Közlemény

a COVID-19 betegséggel való aktuális fertőzöttségi viszonyok alapján az országok besorolásáról szóló országos tisztifőorvosi határozatról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/44. (VIII. 5.)

 

 

2020. VIII. 4.

Jogszabály:

382/2020. (VIII. 4.) Korm. rendelet

a Nemzeti Akkreditáló Hatóságról és az akkreditálási eljárásról szóló 424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/182. (VIII. 4.)

Hatályos:

2020. 08. 05.

 

Jogszabály:

31/2020. (VIII. 4.) BM rendelet

a folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló 74/2014. (XII. 23.) BM rendelet és a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról szóló 16/2016. (V. 12.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/182. (VIII. 4.)

Hatályos:

2020. 08. 19.

 

Jogszabály:

26/2020. (VIII. 4.) EMMI rendelet

az egészségügyi szakmai kollégium működéséről

Megjelent:

MK 2020/182. (VIII. 4.)

Hatályos:

2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

12/2020. (VIII. 4.) IM rendelet

egyes miniszteri rendeletek Csongrád megye nevének Csongrád-Csanád megyére változásával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2020/182. (VIII. 4.)

Hatályos:

2020. 08. 05.

 

Jogszabály:

19/2020. (VIII. 4.) AB határozat

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 152. § (9) bekezdésére, a 153. § (4) bekezdésére és a 197. § (10) bekezdésére vonatkozó alkotmányos követelmény megállapításáról

Megjelent:

MK 2020/182. (VIII. 4.)

 

 

Jogszabály:

20/2020. (VIII. 4.) AB határozat

büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 164. § (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés elutasításáról

Megjelent:

MK 2020/182. (VIII. 4.)

 

 

Jogszabály:

21/2020. (VIII. 4.) AB határozat

a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 639. § (3) bekezdését érintő alkotmányos követelmény megállapításáról

Megjelent:

MK 2020/182. (VIII. 4.)

 

 

Jogszabály:

22/2020. (VIII. 4.) AB határozat

a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 19. § (3) bekezdés második és harmadik mondata alaptörvény-ellenességének megállapításáról és jövőbeni hatállyal történő megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2020/182. (VIII. 4.)

 

 

Jogszabály:

23/2020. (VIII. 4.) AB határozat

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 1. § (4) bekezdésével, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 72. § (4) bekezdésével és 38. § (1) bekezdés b) pontjával összefüggő, mulasztással előidézett alaptörvény-ellenesség megállapításáról

Megjelent:

MK 2020/182. (VIII. 4.)

 

 

Jogszabály:

5/2020. Büntető jogegységi határozat

az összbüntetési ítéletben törvénysértően megállapított feltételes szabadságra bocsátás kiküszöböléséről

Megjelent:

MK 2020/182. (VIII. 4.)

 

 

Jogszabály:

Helyesbítés

a Magyar Közlöny 182/2020. számában

Megjelent:

MK 2020/182. (VIII. 4.)

 

 

2020. VIII. 3.

Jogszabály:

11/2020. (VIII. 3.) IM rendelet

az igazságügyi miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 7/2015. (IV. 10.) IM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/181. (VIII. 3.)

Hatályos:

2020. 08. 04.

 

Jogszabály:

354/2020. (VIII. 3.) KE határozat

a Magyar Tudományos Akadémia elnökének tisztségében való megerősítéséről

Megjelent:

MK 2020/181. (VIII. 3.)

 

 

Jogszabály:

1467/2020. (VIII. 3.) Korm. határozat

a Széchenyi Turisztikai Kártya Programról

Megjelent:

MK 2020/181. (VIII. 3.)

Hatályos:

2020. 08. 04.

 

2020. VII. 31.

Jogszabály:

381/2020. (VII. 31.) Korm. rendelet

a külpolitikáért felelős miniszter feladatkörébe tartozó egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/180. (VII. 31.)

Hatályos:

2020. 08. 01.

 

Jogszabály:

30/2020. (VII. 31.) BM rendelet

az igazságügyi szakértői intézménynél foglalkoztatott igazságügyi alkalmazottak teljesítményértékeléséről

Megjelent:

MK 2020/180. (VII. 31.)

Hatályos:

2020. 08. 01.

 

Jogszabály:

8/2020. (VII. 31.) PM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendeletnek az egészségügyi ellátásbiztonság javítását célzó támogatási program szabályaival összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2020/180. (VII. 31.)

Hatályos:

2020. 08. 01.

 

Jogszabály:

1466/2020. (VII. 31.) Korm. határozat

a közfoglalkoztatással összefüggő egyes kérdésekről

Megjelent:

MK 2020/180. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

57/2020. (VII. 31.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/180. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

58/2020. (VII. 31.) ME határozat

főiskolai tanárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/180. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

59/2020. (VII. 31.) ME határozat

főiskolai rektor felmentéséről

Megjelent:

MK 2020/180. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

60/2020. (VII. 31.) ME határozat

állami felsőoktatási intézmények kancellárjai megbízásának visszavonásáról

Megjelent:

MK 2020/180. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

36/2020. számú NVB határozat

időközi országgyűlési képviselő-választás időpontjának kitűzéséről

Megjelent:

MK 2020/180. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

17/2020. (VII. 31.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/43. (VII. 31.)

Hatályos:

2020. 08. 01.

 

Jogszabály:

18/2020. (VII. 31.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/43. (VII. 31.)

Hatályos:

2020. 08. 01.

 

Jogszabály:

13/2020. (VII. 31.) BM utasítás

a Belügyminisztérium központi épületébe történő be- és kilépés, a benntartózkodás, a csomag- és áruszállítás, a küldemények átvételének és a gépjárművek parkolásának rendjéről szóló 16/2014. (X. 10.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/43. (VII. 31.)

Hatályos:

2020. 08. 08.

 

Jogszabály:

14/2020. (VII. 31.) BM utasítás

a működőképesség fenntartása érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/43. (VII. 31.)

Hatályos:

2020. 08. 01.

 

Jogszabály:

41/2020. (VII. 31.) HM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/43. (VII. 31.)

Hatályos:

2020. 08. 01.

 

Jogszabály:

20/2020. (VII. 31.) ITM utasítás

a parlamenti kapcsolattartás rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/43. (VII. 31.)

Hatályos:

2020. 08. 01.

 

Jogszabály:

21/2020. (VII. 31.) ITM utasítás

a minisztérium által közzéteendő közérdekű és közérdekből nyilvános adatok kormányzati honlapon történő megjelentetésének rendjéről szóló 20/2019. (VI. 28.) ITM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/43. (VII. 31.)

Hatályos:

2020. 08. 01.

 

Jogszabály:

22/2020. (VII. 31.) ITM utasítás

miniszteri biztos kinevezésének visszavonásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/43. (VII. 31.)

Hatályos:

2020. 08. 01.

 

Jogszabály:

19/2020. (VII. 31.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2019. (III. 13.) KKM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/43. (VII. 31.)

Hatályos:

2020. 08. 01.

 

Jogszabály:

13/2020. (VII. 31.) PM utasítás

a Magyar Államkincstár Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2017. (X. 31.) NGM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/43. (VII. 31.)

Hatályos:

2020. 08. 01.

 

Jogszabály:

14/2020. (VII. 31.) PM utasítás

a Pénzügyminisztérium költségvetési fejezetre vonatkozó fejezeti kezelésű előirányzatai és egyes központi kezelésű előirányzatai szakmai kezelőinek a kijelöléséről szóló 10/2018. (XII. 17.) PM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/43. (VII. 31.)

Hatályos:

2020. 08. 01.

 

Jogszabály:

4/2020. (VII. 31.) ÁSZ utasítás

az Állami Számvevőszék Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/43. (VII. 31.)

Hatályos:

2020. 08. 01.

 

Jogszabály:

40/2020. (VII. 31.) BVOP utasítás

a belföldi kiküldetéssel kapcsolatos költségekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/43. (VII. 31.)

Hatályos:

2020. 08. 01.

 

Jogszabály:

41/2020. (VII. 31.) BVOP utasítás

a Központi Anyagraktárban elhelyezkedő fegyverraktár működési rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/43. (VII. 31.)

Hatályos:

2020. 08. 01.

 

Jogszabály:

42/2020. (VII. 31.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervek területére történő be- és kilépés, valamint a büntetés-végrehajtási szervek területén tartózkodás részletes szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/43. (VII. 31.)

Hatályos:

2020. 08. 08.

 

Jogszabály:

3/2020. (VII. 31.) GVH utasítás

egyes normatív utasításoknak a Gazdasági Versenyhivatal szervezeti átalakításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/43. (VII. 31.)

Hatályos:

2020. 08. 01.

 

Jogszabály:

6/2020. (VII. 31.) KH utasítás

a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/43. (VII. 31.)

Hatályos:

2020. 08. 01.

 

Jogszabály:

9/2020. (VII. 31.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal feleslegessé vált vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/43. (VII. 31.)

Hatályos:

2020. 08. 01.

 

Jogszabály:

16/2020. (VII. 31.) ORFK utasítás

az adatvédelmi szabályzatról szóló 39/2019. (XI. 19.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/43. (VII. 31.)

Hatályos:

2020. 08. 01.

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/43. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

elismerés adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/43. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Választási Bizottság közleménye

országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/43. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

Budapesti Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

Budapest I. kerület 2. számú, Budapest V. kerület 4. számú, Budapest VII. kerület 1. számú, Budapest VIII. kerület 4. számú székhelyű közjegyzői állások betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/43. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

MBFH közlemény

bányafelügyeleti igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/43. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2019. évi közhasznú éves beszámolója

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/43. (VII. 31.)

 

 

2020. VII. 30.

Jogszabály:

370/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet

a Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozási központjának kivitelezési munkálataival kapcsolatos kiemelten közérdekű beruházásról és az azzal összefüggő nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekről

Megjelent:

MK 2020/178. (VII. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 31.

 

Jogszabály:

371/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet

Csongrád megye nevének Csongrád-Csanád megyére változásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/178. (VII. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 31.

 

Jogszabály:

38/2020. (VII. 30.) AM rendelet

a Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként kidolgozott Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő Program keretében a HORECA szektorban és a borturizmusban érintett bortermelők részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének részletes feltételeiről

Megjelent:

MK 2020/178. (VII. 30.)

Hatályos:

2020. 08. 02.

 

Jogszabály:

39/2020. (VII. 30.) AM rendelet

a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet, valamint a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/178. (VII. 30.)

Hatályos:

2020. 08. 02.

 

Jogszabály:

25/2020. (VII. 30.) EMMI rendelet

a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/178. (VII. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 31.

 

Jogszabály:

12/2020. (VII. 30.) KKM rendelet

a kihelyező szervnél működő foglalkozás-egészségügyi szolgálat által végzett, a kihelyezett és a külképviselet által foglalkoztatott házastárs alkalmassági és pszichológiai alkalmassági vizsgálatának és a kihelyezett hozzátartozójának alkalmassági vizsgálatának, valamint a felülvizsgálat rendjének részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2020/178. (VII. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 31.

 

Jogszabály:

7/2020. (VII. 30.) PM rendelet

a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet módosításáról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggésben a pénzügyminiszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/178. (VII. 30.)

Hatályos:

2020. 08. 07., 2020. 10. 01., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

1452/2020. (VII. 30.) Korm. határozat

az ENSZ Közgyűlésének 75. ülésszakán való magyar részvételről

Megjelent:

MK 2020/178. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

1453/2020. (VII. 30.) Korm. határozat

a Békés megyei iparfejlesztéshez szükséges infrastrukturális feltételek megteremtéséről

Megjelent:

MK 2020/178. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

1454/2020. (VII. 30.) Korm. határozat

egy hódmezővásárhelyi állami ingatlan versenyeztetés mellőzésével történő értékesítéséről

Megjelent:

MK 2020/178. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

1455/2020. (VII. 30.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében megvalósuló egyes beruházások megvalósítása érdekében szükséges forrás-átcsoportosításokról

Megjelent:

MK 2020/178. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

1456/2020. (VII. 30.) Korm. határozat

a Margitszigeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közös működtetéséről

Megjelent:

MK 2020/178. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

372/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet

Magyarország Kormánya és a Fülöp-szigeteki Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú technikai együttműködésről szóló keretmegállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2020/179. (VII. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 31. - kivétellel.

 

Jogszabály:

373/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet

a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/179. (VII. 30.)

Hatályos:

2020. 08. 13., 2020. 10. 31.

 

Jogszabály:

374/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet

az energetikai létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

Megjelent:

MK 2020/179. (VII. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 31.

 

Jogszabály:

375/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet

egyes kiberbiztonsági tárgyú és egyéb kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/179. (VII. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 31., 2023. 07. 01.

 

Jogszabály:

376/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet

a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1021 európai parlamenti és a tanácsi rendelet végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezésekről

Megjelent:

MK 2020/179. (VII. 30.)

Hatályos:

2020. 08. 15.

 

Jogszabály:

377/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról szóló 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/179. (VII. 30.)

Hatályos:

2020. 08. 07.

 

Jogszabály:

378/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet

a kiemelt állami temetésekről

Megjelent:

MK 2020/179. (VII. 30.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

379/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet

a Gödöllői Premontrei Apátság templom és sportközpont építésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2020/179. (VII. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 31.

 

Jogszabály:

380/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet

az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/179. (VII. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 31.

 

Jogszabály:

1457/2020. (VII. 30.) Korm. határozat

a Nemzet Sportolóinak javaslata alapján a Nemzet Sportolója cím adományozásáról

Megjelent:

MK 2020/179. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

1458/2020. (VII. 30.) Korm. határozat

a falu- és tanyagondnoki szolgálat vonatkozásában a képzés megyei önkormányzatok általi szervezésének kidolgozásáról

Megjelent:

MK 2020/179. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

1459/2020. (VII. 30.) Korm. határozat

a Coca-Cola HBC Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel új stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

Megjelent:

MK 2020/179. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

1460/2020. (VII. 30.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv és a kiemelt budapesti közösségi fejlesztések keretében a Budai fonódó villamoshálózat fejlesztésének II. üteme - Műegyetem rakparti villamosvonal megtervezésével összefüggő egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/179. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

1461/2020. (VII. 30.) Korm. határozat

a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatási célú ingatlanjainak bővítéséhez és fejlesztéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/179. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

1462/2020. (VII. 30.) Korm. határozat

a Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola fejlesztésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/179. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

1463/2020. (VII. 30.) Korm. határozat

a KEHOP-4.1.0-15-2016-00065 azonosító számú (Dunaszekcsői "Telelő" Duna élőhely-rehabilitációs célú kotrása, Felső-zátonyi mellékág mederelzáró kövezés természetvédelmi célú korrekciója című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/179. (VII. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 31.

 

Jogszabály:

1464/2020. (VII. 30.) Korm. határozat

az IKOP-4.1.0-15-2016-00003 azonosító számú ("83. sz. főút M1-Pápa közötti szakasz fejlesztése, települések elkerülése című") projekt megvalósításához szükséges forrás biztosításáról, forrásszerkezetének módosításáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/179. (VII. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 31.

 

Jogszabály:

1465/2020. (VII. 30.) Korm. határozat

a Magyarságkutató Intézet elhelyezéséről és a működéséhez szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/179. (VII. 30.)

 

 

2020. VII. 28.

Jogszabály:

365/2020. (VII. 28.) Korm. rendelet

az "Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak" elnevezésű ösztöndíjprogramról és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 120/2017. (VI. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/177. (VII. 28.)

Hatályos:

2020. 08. 05.

 

Jogszabály:

366/2020. (VII. 28.) Korm. rendelet

a 2019. évben Budapesten zajló World Urban Games sportesemény és a 2022. évi magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges egyes létesítmények megvalósítását szolgáló kiemelten közérdekű beruházások helyszínének meghatározásáról szóló 63/2019. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/177. (VII. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 29.

 

Jogszabály:

367/2020. (VII. 28.) Korm. rendelet

egyes örökségvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról és a kulturális javak védetté nyilvánításának részletes szabályairól szóló 57/2013. (VIII. 7.) EMMI rendelet hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2020/177. (VII. 28.)

Hatályos:

2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

368/2020. (VII. 28.) Korm. rendelet

egyes vízgazdálkodási és vízvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/177. (VII. 28.)

Hatályos:

2020. 08. 12.

 

Jogszabály:

369/2020. (VII. 28.) Korm. rendelet

egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/177. (VII. 28.)

Hatályos:

2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

25/2020. (VII. 28.) MNB rendelet

a technikai kamatláb maximális mértékéről szóló 54/2015. (XII. 21.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/177. (VII. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 29.

 

Jogszabály:

1/2020. Közigazgatási jogegységi határozat

a Kúria Kfv.II.37.894/2014/13. számú határozatától való eltérés megengedéséről

Megjelent:

MK 2020/177. (VII. 28.)

 

 

Jogszabály:

Köf.5011/2020/5. határozat

Ha a Kúria Önkormányzati Tanácsa egy önkormányzati rendelkezés más jogszabályba ütközését megállapította, akkor nem lehetséges azonos jogszabályi környezet esetén az érintett önkormányzat által másik önkormányzati rendeletben e jogszabálysértő rendelkezés ismételt megalkotása, ellenben az önkormányzat a jogbiztonságra is különösen veszélyes jogalkotói joggal való visszaélést valósít meg.

Megjelent:

MK 2020/177. (VII. 28.)

 

 

Jogszabály:

351/2020. (VII. 28.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/177. (VII. 28.)

 

 

Jogszabály:

352/2020. (VII. 28.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/177. (VII. 28.)

 

 

Jogszabály:

353/2020. (VII. 28.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2020/177. (VII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1442/2020. (VII. 28.) Korm. határozat

a Magyarország OECD és UNESCO mellett működő Állandó Képviseletén a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezettel való kapcsolattartásért és nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért felelős szakdiplomata álláshelyek meghatározásáról

Megjelent:

MK 2020/177. (VII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1443/2020. (VII. 28.) Korm. határozat

az Európai Unió Duna Régió Stratégiával összefüggő egyes kormányhatározatok hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2020/177. (VII. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 29.

 

Jogszabály:

1444/2020. (VII. 28.) Korm. határozat

az Európai Unió Duna Régió Stratégia hazai koordinációjáról és a koordinációhoz szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/177. (VII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1445/2020. (VII. 28.) Korm. határozat

a hungarikumok és nemzeti értékek megismertetéséhez és népszerűsítéséhez szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/177. (VII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1446/2020. (VII. 28.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XV. Pénzügyminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/177. (VII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1447/2020. (VII. 28.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a debreceni Nagyerdő program befejezése érdekében szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/177. (VII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1448/2020. (VII. 28.) Korm. határozat

a Szegedi kézilabdacsarnok beruházás megvalósításáról szóló 1642/2019. (XI. 14.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/177. (VII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1449/2020. (VII. 28.) Korm. határozat

a Nemzeti Jogszabálytár Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás Modul működtetéséhez szükséges 2020. évi központi forrásigényről

Megjelent:

MK 2020/177. (VII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1450/2020. (VII. 28.) Korm. határozat

az "Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak" elnevezésű program Tempus Közalapítvány és a Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság közötti átadás-átvételi eljárásával kapcsolatban szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/177. (VII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1451/2020. (VII. 28.) Korm. határozat

a fogvatartottak átmeneti elhelyezésével összefüggő feladatokról szóló 1070/2020. (III. 5.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/177. (VII. 28.)

 

 

Jogszabály:

54/2020. (VII. 28.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Egyetértési Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2020/177. (VII. 28.)

 

 

Jogszabály:

55/2020. (VII. 28.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2020/177. (VII. 28.)

 

 

Jogszabály:

56/2020. (VII. 28.) ME határozat

állami felsőoktatási intézmény kancellárja megbízásának visszavonásáról

Megjelent:

MK 2020/177. (VII. 28.)

 

 

2020. VII. 24.

Jogszabály:

12/2020. (VII. 24.) BM utasítás

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésében részt vevő, a belügyminiszter irányítása alatt álló szervek részére felajánlott adományok elfogadásának rendjéről szóló 30/2015. (X. 21.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/42. (VII. 24.)

Hatályos:

2020. 07. 25.

 

Jogszabály:

14/2020. (VII. 24.) EMMI utasítás

az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet szervezeti és működési szabályzatáról szóló 62/2016. (XII. 29.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/42. (VII. 24.)

Hatályos:

2020. 07. 25.

 

Jogszabály:

4/2020. (VII. 24.) BM OKF utasítás

a tűzoltó védősisakok jelöléséről szóló 2/2017. (VI. 15.) BM OKF utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/42. (VII. 24.)

Hatályos:

2020. 07. 25.

 

Jogszabály:

37/2020. (VII. 24.) BVOP utasítás

a videóhívással megvalósuló elektronikus kapcsolattartás eljárásrendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/42. (VII. 24.)

Hatályos:

2020. 08. 01.

 

Jogszabály:

38/2020. (VII. 24.) BVOP utasítás

a bv. szervek biztonságirendszer-leírás tartalmának meghatározásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/42. (VII. 24.)

Hatályos:

2020. 07. 25.

 

Jogszabály:

39/2020. (VII. 24.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú tagjainak, rendvédelmi igazgatási alkalmazottainak, munkavállalóinak és a hivatásos állományból nyugállományba helyezettek fogászati ellátással, valamint szemüvegkészítéssel kapcsolatos költségeinek megtérítéséről, illetve támogatásban részesítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/42. (VII. 24.)

Hatályos:

2020. 07. 25.

 

Jogszabály:

14/2020. (VII. 24.) LÜ utasítás

a közérdekű adatok és a közérdekből nyilvános adatok elektronikus közzétételének, valamint a megismerésükre irányuló igények teljesítésének rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/42. (VII. 24.)

Hatályos:

2020. 08. 01.

 

Jogszabály:

15/2020. (VII. 24.) LÜ utasítás

az előkészítő eljárással, a nyomozás felügyeletével és irányításával, valamint a befejező intézkedésekkel kapcsolatos ügyészi feladatokról szóló 9/2018. (VI. 29.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/42. (VII. 24.)

Hatályos:

2020. 08. 01.

 

Jogszabály:

7/2020. (VII. 24.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda gazdálkodási szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/42. (VII. 24.)

Hatályos:

2020. 07. 25.

 

Jogszabály:

26/2020. (VII. 24.) OBH utasítás

a bírósági határozatok anonimizálásával és közzétételével kapcsolatban a bíróságokra háruló feladatok végrehajtásáról szóló 26/2019. (XI. 25.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/42. (VII. 24.)

Hatályos:

2020. 07. 25.

 

Jogszabály:

27/2020. (VII. 24.) OBH utasítás

az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (XII. 31.) OBH utasítás Projektirodát megszüntető módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/42. (VII. 24.)

Hatályos:

2020. 07. 25.

 

Jogszabály:

28/2020. (VII. 24.) OBH utasítás

az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (XII. 31.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/42. (VII. 24.)

Hatályos:

2020. 07. 25.

 

Jogszabály:

29/2020. (VII. 24.) KKM közlemény

az Európai Unió és tagállamai, valamint Grúzia közötti közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás hatálybalépéséről, valamint az Európai Unió és tagállamai, valamint Grúzia közötti közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2011. évi IV. törvény 4. §-a hatályvesztéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/42. (VII. 24.)

 

 

Jogszabály:

30/2020. (VII. 24.) KKM közlemény

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Grúzia között a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló Jegyzőkönyv hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/42. (VII. 24.)

 

 

Jogszabály:

31/2020. (VII. 24.) KKM közlemény

Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között létrejött, a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 230/2013. (VI. 28.) Korm. rendelet 2. §-a és 3. §-a hatálybalépéséről és a 4. §-a hatályvesztéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/42. (VII. 24.)

 

 

Jogszabály:

32/2020. (VII. 24.) KKM közlemény

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Izrael Állam közötti euromediterrán légiközlekedési megállapodás hatálybalépéséről, valamint az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Izrael Állam közötti euromediterrán légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről szóló 2013. évi CLI. törvény 4. §-ának hatályvesztéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/42. (VII. 24.)

 

 

Jogszabály:

33/2020. (VII. 24.) KKM közlemény

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Izrael Állam Kormánya közötti euromediterrán légiközlekedési megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló Jegyzőkönyv hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/42. (VII. 24.)

 

 

Jogszabály:

34/2020. (VII. 24.) KKM közlemény

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Jordán Hasimita Királyság között euromediterrán légiközlekedési megállapodás hatálybalépéséről, valamint az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Jordán Hasimita Királyság között euromediterrán légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről szóló 2011. évi XXVIII. törvény 4. §-ának hatályvesztéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/42. (VII. 24.)

 

 

Jogszabály:

35/2020. (VII. 24.) KKM közlemény

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Jordán Hásimita Királyság között létrejött euromediterrán légiközlekedési megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele érdekében történő módosításáról szóló Jegyzőkönyv hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/42. (VII. 24.)

 

 

Jogszabály:

36/2020. (VII. 24.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és Malajzia Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 306/2019. (XII. 17.) Korm. rendelet 2. §-ának, 3. §-ának, valamint az 1. és 2. mellékletének hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/42. (VII. 24.)

 

 

Jogszabály:

37/2020. (VII. 24.) KKM közlemény

az Európai Unió és tagállamai, valamint a Moldovai Köztársaság között a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás hatálybalépéséről, továbbá a az Európai Unió és tagállamai, valamint a Moldovai Köztársaság között a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2012. évi CXCIII. törvény 4. §-ának hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/42. (VII. 24.)

 

 

Jogszabály:

38/2020. (VII. 24.) KKM közlemény

az Európai Unió és tagállamai, valamint a Moldovai Köztársaság között a közös légtér létrehozásáról létrejött megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló Jegyzőkönyv hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/42. (VII. 24.)

 

 

Jogszabály:

Miniszterelnökség közleménye

az "a Miniszterelnökség 2020/2021. évi pályázati felhívása a Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjra az északi félteke országaiban" és az "a Miniszterelnökség 2020/2021. évi pályázati felhívása a Petőfi Sándor Program ösztöndíjra" tárgyban meghirdetett pályázatok visszavonásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/42. (VII. 24.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/42. (VII. 24.)

 

 

Jogszabály:

ITM közlemény

az Innovációs és Technológiai Minisztérium elismerési híreiről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/42. (VII. 24.)

 

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/42. (VII. 24.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/42. (VII. 24.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/42. (VII. 24.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Választási Bizottság közleménye

országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/42. (VII. 24.)

 

 

Jogszabály:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati felhívása

helyi, menetrend szerinti, autóbusszal történő személyszállítási tevékenység ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/42. (VII. 24.)

 

 

Jogszabály:

Lenti Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázati felhívása

helyi, menetrend szerinti, autóbusszal történő személyszállítási tevékenység ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/42. (VII. 24.)

 

 

Jogszabály:

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatala hirdetménye

bélyegző érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/42. (VII. 24.)

 

 

2020. VII. 23.

Jogszabály:

355/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Kenyai Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2020/176. (VII. 23.)

Hatályos:

2020. 07. 24. - kivétellel.

 

Jogszabály:

356/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet

egyes atomenergetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/176. (VII. 23.)

Hatályos:

2020. 08. 07.

 

Jogszabály:

357/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet

egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/176. (VII. 23.)

Hatályos:

2020. 07. 24.

 

Jogszabály:

358/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet

az önkormányzati fenntartású színházak állami és önkormányzati közös működtetése kezdeményezésének határidejéről szóló 368/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/176. (VII. 23.)

Hatályos:

2020. 07. 24.

 

Jogszabály:

359/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet

az Iváncsa község külterületén megvalósuló ipari park fejlesztéssel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Megjelent:

MK 2020/176. (VII. 23.)

Hatályos:

2020. 07. 24.

 

Jogszabály:

360/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet

a József Attila Színház rekonstrukcióját célzó beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Megjelent:

MK 2020/176. (VII. 23.)

Hatályos:

2020. 07. 24.

 

Jogszabály:

361/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet

a komáromi ipari park bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 344/2017. (XI. 15.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/176. (VII. 23.)

Hatályos:

2020. 07. 24.

 

Jogszabály:

362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet

a 2021. évi népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról, valamint az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/176. (VII. 23.)

Hatályos:

2020. 07. 31.

 

Jogszabály:

363/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet

a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér fejlesztésére irányuló beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 181/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/176. (VII. 23.)

Hatályos:

2020. 07. 24.

 

Jogszabály:

364/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet

a személyi megfelelőség megállapítására és meghosszabbítására vonatkozó eljárási szabályokról

Megjelent:

MK 2020/176. (VII. 23.)

Hatályos:

2020. 07. 29.

 

Jogszabály:

24/2020. (VII. 23.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere feladatkörébe tartozó további miniszteri rendeletek deregulációs célú módosításáról

Megjelent:

MK 2020/176. (VII. 23.)

Hatályos:

2020. 07. 24.

 

Jogszabály:

30/2020. (VII. 23.) ITM rendelet

a felnőttképzők nyilvántartásával összefüggő eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és a felnőttképzők ellenőrzése során kiszabott bírság befizetésének rendjéről

Megjelent:

MK 2020/176. (VII. 23.)

Hatályos:

2020. 08. 23.

 

Jogszabály:

6/2020. (VII. 23.) PM rendelet

a magyarországi telephelyű gépjárművek, továbbá más tagállami telephelyű és magyarországi rendeltetési hellyel rendelkező gépjárművek kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezetének fennállását tanúsító igazolóeszközökre vonatkozó szabályokról szóló 34/2009. (XII. 22.) PM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/176. (VII. 23.)

Hatályos:

2020. 07. 24.

 

Jogszabály:

327/2020. (VII. 23.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/176. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

328/2020. (VII. 23.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/176. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

329/2020. (VII. 23.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/176. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

330/2020. (VII. 23.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/176. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

331/2020. (VII. 23.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/176. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

332/2020. (VII. 23.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/176. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

333/2020. (VII. 23.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/176. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

334/2020. (VII. 23.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/176. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

335/2020. (VII. 23.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/176. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

336/2020. (VII. 23.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/176. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

337/2020. (VII. 23.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/176. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

338/2020. (VII. 23.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/176. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

339/2020. (VII. 23.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/176. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

340/2020. (VII. 23.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/176. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

341/2020. (VII. 23.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/176. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

342/2020. (VII. 23.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/176. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

343/2020. (VII. 23.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/176. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

344/2020. (VII. 23.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/176. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

345/2020. (VII. 23.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/176. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

346/2020. (VII. 23.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/176. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

347/2020. (VII. 23.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/176. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

348/2020. (VII. 23.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/176. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

349/2020. (VII. 23.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/176. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

350/2020. (VII. 23.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/176. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1422/2020. (VII. 23.) Korm. határozat

a szuper-számítástechnikai infrastruktúra magyarországi fejlesztéséről

Megjelent:

MK 2020/176. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1423/2020. (VII. 23.) Korm. határozat

a Hableány sétahajó-baleset áldozatainak emlékműve kialakításáról

Megjelent:

MK 2020/176. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1424/2020. (VII. 23.) Korm. határozat

az egészségipari gyártók támogatásához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/176. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1425/2020. (VII. 23.) Korm. határozat

a 2020. évi UEFA Szuperkupa döntő járműveinek az autóbusz forgalmi sáv használatáról

Megjelent:

MK 2020/176. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1426/2020. (VII. 23.) Korm. határozat

a 2021. évi "Egy a természettel" Nemzetközi Vadászati és Természeti Kiállításhoz kapcsolódó Lovassportok Európa-bajnoksága 2021 Budapest megrendezéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/176. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1427/2020. (VII. 23.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2020. májusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2020/176. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1428/2020. (VII. 23.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatokkal kapcsolatos rendelkezésekről

Megjelent:

MK 2020/176. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1429/2020. (VII. 23.) Korm. határozat

a Magyar Falu Programhoz kapcsolódó közösségi ház kialakítása érdekében szükséges előirányzat- átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2020/176. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1430/2020. (VII. 23.) Korm. határozat

az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat kutatóhelyeinek feladatarányos finanszírozásához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/176. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1431/2020. (VII. 23.) Korm. határozat

a Belváros-Lipótvárosi Sportközpont és Tanuszoda beruházás megvalósításával kapcsolatos további intézkedésről

Megjelent:

MK 2020/176. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1432/2020. (VII. 23.) Korm. határozat

a József Attila Színház rekonstrukciójával összefüggő beruházások előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/176. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1433/2020. (VII. 23.) Korm. határozat

a Thália Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatellátásához szükséges további ingatlanok magyar állam általi megvásárlásához szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/176. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1434/2020. (VII. 23.) Korm. határozat

a Szolnoki Szigligeti Színház felújításához szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/176. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1435/2020. (VII. 23.) Korm. határozat

a Magyarországi Mindszenty Alapítvány támogatásával összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2020/176. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1436/2020. (VII. 23.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2020/176. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1437/2020. (VII. 23.) Korm. határozat

az EFOP-4.1.1-15-2016-00002 azonosító számú ("Minőségi nevelés, oktatás és testedzés infrastrukturális feltételeinek megteremtése a Kálvin János Református Általános Iskolában" című) projekt összköltségének növeléséről

Megjelent:

MK 2020/176. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1438/2020. (VII. 23.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.2-17-2017-00028 azonosító számú ("Rendház kiváltás Búcsúszentlászlón" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2020/176. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1439/2020. (VII. 23.) Korm. határozat

az IKOP-3.2.0-15-2016-00019 azonosító számú ["Szabadbattyán-Tapolca-Keszthely villamos üzem kiépítése a Balaton körül I. ütem (Szabadbattyán-Balatonfüred) előkészítése és kivitelezése és a II. ütem előkészítése" című] projekt támogatási összegének növeléséről, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/176. (VII. 23.)

Hatályos:

2020. 07. 24.

 

Jogszabály:

1440/2020. (VII. 23.) Korm. határozat

az Iváncsa község külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2020/176. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1441/2020. (VII. 23.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti határhidak és határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló 2017. szeptember 14-én, Budapesten aláírt Megállapodást módosító 1. Kiegészítés szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2020/176. (VII. 23.)

 

 

2020. VII. 21.

Jogszabály:

2020. évi XCVI. törvény

a rövid távú szálláshelykiadással összefüggő egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2020/175. (VII. 21.)

Hatályos:

2020. 08. 01.

 

Jogszabály:

24/2020. (VII. 21.) MNB rendelet

a jegybanki alapkamat mértékéről

Megjelent:

MK 2020/175. (VII. 21.)

Hatályos:

2020. 07. 22.

 

Jogszabály:

12/2020. (VII. 21.) HM rendelet

az állami célú légiközlekedés szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről szóló 16/1998. (X. 28.) HM-EüM együttes rendelet és az állami célú légiközlekedés szakszemélyzetének képzéséről szóló 5/2003. (II. 1.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/175. (VII. 21.)

Hatályos:

2020. 07. 29.

 

Jogszabály:

18/2020. (VII. 21.) AB határozat

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 121-122. §-aival kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról, valamint a korábban hatályban volt 172. § alaptörvény-ellenességének megállapításáról és a 32.Szef.66/2017/2. számú szabálysértési eljárás felülvizsgálatának elrendeléséről

Megjelent:

MK 2020/175. (VII. 21.)

 

 

2020. VII. 20.

Jogszabály:

354/2020. (VII. 20.) Korm. rendelet

a DISPOMEDICOR Egyszerhasználatos Orvosi Eszközöket és Műtét-technikai Termékeket Gyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság "csődeljárás alatt" reorganizációjához szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/174. (VII. 20.)

Hatályos:

2020. 07. 21.

 

Jogszabály:

1421/2020. (VII. 20.) Korm. határozat

a Tokaj-Zemplén térség fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2020/174. (VII. 20.)

Hatályos:

2020. 07. 20. 16 órától.

 

2020. VII. 18.

Jogszabály:

Közlemény

a COVID-19 betegséggel való aktuális fertőzöttségi viszonyok alapján az országok besorolásáról szóló országos tisztifőorvosi határozatról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/41. (VII. 18.)

 

 

2020. VII. 17.

Jogszabály:

27/2020. (VII. 17.) BM rendelet

az iskolaőrökről

Megjelent:

MK 2020/173. (VII. 17.)

Hatályos:

2020. 07. 18.

 

Jogszabály:

28/2020. (VII. 17.) BM rendelet

az iskolaőrök képzéséről, kiegészítő képzéséről, vizsgáztatásáról, valamint a képzés és vizsga helyett elfogadható szakirányú képesítések és képzettségek jegyzékéről

Megjelent:

MK 2020/173. (VII. 17.)

Hatályos:

2020. 07. 18.

 

Jogszabály:

29/2020. (VII. 17.) BM rendelet

a vízi közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 13/1996. (VI. 28.) BM rendelet, valamint a Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/173. (VII. 17.)

Hatályos:

2020. 07. 25.

 

Jogszabály:

29/2020. (VII. 17.) ITM rendelet

a közúti járművek műszaki megfelelőségével kapcsolatos egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/173. (VII. 17.)

Hatályos:

2020. 07. 25., 2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

5/2020. (VII. 17.) PM rendelet

a pénzügyi szolgáltatás közvetítői, a biztosításközvetítői és a tőkepiaci üzletkötői hatósági képzéssel és hatósági vizsgával összefüggő feladatokról szóló 40/2015. (XII. 30.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/173. (VII. 17.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

17/2020. (VII. 17.) AB határozat

a Kúria Bfv.III.1.408/2018/10. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz elutasításáról

Megjelent:

MK 2020/173. (VII. 17.)

 

 

Jogszabály:

322/2020. (VII. 17.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2020/173. (VII. 17.)

 

 

Jogszabály:

323/2020. (VII. 17.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2020/173. (VII. 17.)

 

 

Jogszabály:

324/2020. (VII. 17.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2020/173. (VII. 17.)

 

 

Jogszabály:

325/2020. (VII. 17.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2020/173. (VII. 17.)

 

 

Jogszabály:

326/2020. (VII. 17.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/173. (VII. 17.)

 

 

2020. VII. 16.

Jogszabály:

349/2020. (VII. 16.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás jegyzékváltással történő módosításáról szóló megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2020/172. (VII. 16.)

Hatályos:

2020. 07. 17.

 

Jogszabály:

350/2020. (VII. 16.) Korm. rendelet

az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által kezelt hazai forrásból finanszírozott pályázatokkal kapcsolatos feladatok átadásáról

Megjelent:

MK 2020/172. (VII. 16.)

Hatályos:

2020. 07. 17.

 

Jogszabály:

351/2020. (VII. 16.) Korm. rendelet

a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/172. (VII. 16.)

Hatályos:

2020. 07. 17., 2020. 07. 31.

 

Jogszabály:

352/2020. (VII. 16.) Korm. rendelet

a balatonfüredi kézilabda-csarnok megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2020/172. (VII. 16.)

Hatályos:

2020. 07. 17.

 

Jogszabály:

353/2020. (VII. 16.) Korm. rendelet

a Testnevelési Egyetem új kampusza, valamint a hozzá kapcsolódó sportlétesítmények, szálláshelyek és szolgáltató egységek megépítése projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a beruházások megvalósításával összefüggő beépítési szabályok megállapításáról szóló 309/2016. (X. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/172. (VII. 16.)

Hatályos:

2020. 07. 17.

 

Jogszabály:

8/2020. (VII. 16.) NVTNM rendelet

a védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos tulajdonosi joggyakorlóként való kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/172. (VII. 16.)

Hatályos:

2020. 07. 17.

 

Jogszabály:

27/2020. (VII. 16.) ITM rendelet

egyes műszaki szabályozási tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs és deregulációs célú módosításáról

Megjelent:

MK 2020/172. (VII. 16.)

Hatályos:

2020. 07. 31.

 

Jogszabály:

28/2020. (VII. 16.) ITM rendelet

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/172. (VII. 16.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

1414/2020. (VII. 16.) Korm. határozat

a vasúti egyes kocsi teherfuvarozás támogatási rendszerének létrehozásáról, valamint a kapcsolódó fuvarozási ágazat fejlesztéséről

Megjelent:

MK 2020/172. (VII. 16.)

 

 

Jogszabály:

1415/2020. (VII. 16.) Korm. határozat

a kiemelt budapesti közösségi fejlesztések keretében a Városliget és környezetének egyes közlekedési fejlesztéseiről

Megjelent:

MK 2020/172. (VII. 16.)

 

 

Jogszabály:

1416/2020. (VII. 16.) Korm. határozat

a Testnevelési Egyetem új kampusza, valamint a hozzá kapcsolódó sportlétesítmények, szálláshelyek és szolgáltató egységek megépítésének érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/172. (VII. 16.)

 

 

Jogszabály:

1417/2020. (VII. 16.) Korm. határozat

a szolnoki Családok Átmeneti Otthonának végleges elhelyezése érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/172. (VII. 16.)

 

 

Jogszabály:

1418/2020. (VII. 16.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás jegyzékváltással történő módosításáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2020/172. (VII. 16.)

 

 

Jogszabály:

1419/2020. (VII. 16.) Korm. határozat

a védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2020/172. (VII. 16.)

Hatályos:

2020. 07. 17.

 

Jogszabály:

1420/2020. (VII. 16.) Korm. határozat

a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/172. (VII. 16.)

Hatályos:

2020. 07. 17.

 

Jogszabály:

6/2020. (VII. 16.) AM utasítás

az Agrárminisztérium Információbiztonsági Szabályzatának kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/40. (VII. 16.)

Hatályos:

2020. 07. 17.

 

Jogszabály:

39/2020. (VII. 16.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium Másolatkészítési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/40. (VII. 16.)

Hatályos:

2020. 07. 17.

 

Jogszabály:

40/2020. (VII. 16.) HM utasítás

a kegyeleti gondoskodás és az ehhez kapcsolódó egyes szociális feladatok végrehajtásával kapcsolatos szabályokról szóló 42/2013. (VII. 25.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/40. (VII. 16.)

Hatályos:

2020. 07. 17.

 

Jogszabály:

1/2020. (VII. 16.) EMMI KÁT utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közszolgálati Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/40. (VII. 16.)

Hatályos:

2020. 07. 17.

 

Jogszabály:

34/2020. (VII. 16.) BVOP utasítás

a speciális foglalkozás-egészségügyi ellátás keretében nyújtott mozgásszervi rehabilitáció beutalási rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/40. (VII. 16.)

Hatályos:

2020. 07. 17.

 

Jogszabály:

35/2020. (VII. 16.) BVOP utasítás

a Telekom hálózatos, nem nyilvános mobil távközlési szolgáltatás fogvatartottak részére történő működtetésével kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/40. (VII. 16.)

Hatályos:

2020. 07. 17.

 

Jogszabály:

36/2020. (VII. 16.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet Csapatszolgálati Szabályzatáról, valamint a rendkívüli események felszámolási terveinek elkészítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/40. (VII. 16.)

Hatályos:

2020. 07. 17.

 

Jogszabály:

EMMI közlemény

elismerés adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/40. (VII. 16.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/40. (VII. 16.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2020. augusztus 1-je és augusztus 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/40. (VII. 16.)

 

 

Jogszabály:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati felhívása

helyi, menetrend szerinti, autóbusszal történő személyszállítási tevékenység ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/40. (VII. 16.)

 

 

2020. VII. 15.

Jogszabály:

2020. évi XC. törvény

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről

Megjelent:

MK 2020/170. (VII. 15.)

Hatályos:

2020. 10. 01., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi XCI. törvény

egyes egyszer használatos műanyagok forgalomba hozatalának betiltásáról

Megjelent:

MK 2020/170. (VII. 15.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi XCII. törvény

egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2020/170. (VII. 15.)

Hatályos:

2020. 07. 16., 2020. 09. 01., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi XCIII. törvény

a Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítványról és a Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról

Megjelent:

MK 2020/170. (VII. 15.)

Hatályos:

2020. 07. 16.

 

Jogszabály:

2020. évi XCIV. törvény

a sportról szóló 2004. évi I. törvény olimpiai járadékkal összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2020/170. (VII. 15.)

Hatályos:

2020. 07. 16.

 

Jogszabály:

2020. évi XCV. törvény

a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2020/170. (VII. 15.)

Hatályos:

2020. 07. 20.

 

Jogszabály:

346/2020. (VII. 15.) Korm. rendelet

a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 341/2020. (VII. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/171. (VII. 15.)

Hatályos:

2020. 07. 16.

 

Jogszabály:

347/2020. (VII. 15.) Korm. rendelet

a jogi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatások engedélyezése, folyósítása és visszatérítése iránti eljárások részletes szabályairól szóló 421/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/171. (VII. 15.)

Hatályos:

2020. 07. 16.

 

Jogszabály:

348/2020. (VII. 15.) Korm. rendelet

a HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság Stratégiai Fejlesztési Programjának keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 255/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/171. (VII. 15.)

Hatályos:

2020. 07. 16.

 

Jogszabály:

13/2020. (VII. 15.) MvM rendelet

egyes ingatlanok műemléki védettségének megszüntetéséről, illetve védettségének módosításáról

Megjelent:

MK 2020/171. (VII. 15.)

Hatályos:

2020. 07. 23.

 

Jogszabály:

14/2020. (VII. 15.) MvM rendelet

a kulturális javak kiviteli engedélyezéséről szóló 14/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet és a kulturális javakkal kapcsolatos hatósági eljárásra vonatkozó szabályokról szóló 45/2012. (XI. 30.) EMMI rendelet hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2020/171. (VII. 15.)

Hatályos:

2020. 07. 16.

 

Jogszabály:

25/2020. (VII. 15.) BM rendelet

a szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, a letartóztatás és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésének szabályairól szóló 16/2018. (VI. 7.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/171. (VII. 15.)

Hatályos:

2020. 07. 16.

 

Jogszabály:

26/2020. (VII. 15.) BM rendelet

egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/171. (VII. 15.)

Hatályos:

2020. 07. 16.

 

Jogszabály:

10/2020. (VII. 15.) IM rendelet

egyes igazságügyi tárgyú igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/171. (VII. 15.)

Hatályos:

2020. 07. 16.

 

Jogszabály:

1398/2020. (VII. 15.) Korm. határozat

a HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság Stratégiai Fejlesztési Programjának előkészítéséhez szükséges intézkedésekről és a Formula-1 Világbajnokság Magyar Nagydíj megrendezésének 2027-ig történő meghosszabbításával kapcsolatos kormányzati szerepvállalásról

Megjelent:

MK 2020/171. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1399/2020. (VII. 15.) Korm. határozat

a MotoGP kelet-magyarországi helyszínen történő megrendezésével, valamint egyes autó-motorsport stratégiai kérdésekkel kapcsolatos döntésekről

Megjelent:

MK 2020/171. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1400/2020. (VII. 15.) Korm. határozat

a HUMDA Magyar Autó-Motorsport Fejlesztési Ügynökség létrehozásáról

Megjelent:

MK 2020/171. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1401/2020. (VII. 15.) Korm. határozat

a Magyar Falu Program 2020. évi végrehajtásához szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/171. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1402/2020. (VII. 15.) Korm. határozat

a Magyar Falu Program részeként ütemezetten megvalósuló, a kistelepüléseket érintő további útfelújításokhoz, valamint a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság által saját hatáskörben végzendő nagyfelületű burkolatjavítási program végrehajtásához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/171. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1403/2020. (VII. 15.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 2., 3., 4. és 6. prioritása, valamint a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 1. és 6. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2020/171. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1404/2020. (VII. 15.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2020/171. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1405/2020. (VII. 15.) Korm. határozat

az encsi tanuszoda építéséről

Megjelent:

MK 2020/171. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1406/2020. (VII. 15.) Korm. határozat

a Földeáki Návay Lajos Általános Iskola tornaterem építéséről

Megjelent:

MK 2020/171. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1407/2020. (VII. 15.) Korm. határozat

a szárligeti Tima Endre Általános Iskola tanteremépítéséről

Megjelent:

MK 2020/171. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1408/2020. (VII. 15.) Korm. határozat

a tiszakécskei tanuszoda építéséről

Megjelent:

MK 2020/171. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1409/2020. (VII. 15.) Korm. határozat

a budapesti Szent Margit Gimnázium tornacsarnokának befejezéséhez nyújtandó további támogatásról

Megjelent:

MK 2020/171. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1410/2020. (VII. 15.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a hódmezővásárhelyi Zrínyi Miklós laktanya további infrastrukturális fejlesztésével kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2020/171. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1411/2020. (VII. 15.) Korm. határozat

a szlovén Rába-vidék térségfejlesztési program megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás felhasználásának feltételrendszeréről

Megjelent:

MK 2020/171. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1412/2020. (VII. 15.) Korm. határozat

a Szolnoki Evangélikus Egyházközség fejlesztéseinek támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/171. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1413/2020. (VII. 15.) Korm. határozat

a Hungary Helps Program keretében a Jeruzsálemi Latin Patriarchátus iskoláinak támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/171. (VII. 15.)

 

 

2020. VII. 14.

Jogszabály:

2020. évi LXXVI. törvény

Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról

Megjelent:

MK 2020/168. (VII. 14.)

Hatályos:

2020. 07. 15., 2020. 07. 29., 2020. 08. 13., 2020. 08. 01., 2020. 09. 01., 2020. 09. 02., 2020. 09. 20., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi LXXVII. törvény

a rozsdaövezeti akcióterületek létrehozásához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/168. (VII. 14.)

Hatályos:

2020. 07. 22.

 

Jogszabály:

2020. évi LXXVIII. törvény

egyes törvényeknek a tizenharmadik havi nyugdíj visszaépítésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2020/168. (VII. 14.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi LXXIX. törvény

a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2020/168. (VII. 14.)

Hatályos:

2020. 07. 15.

 

Jogszabály:

2020. évi LXXX. törvény

egyes vagyongazdálkodást és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokat érintő törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2020/168. (VII. 14.)

Hatályos:

2020. 07. 15., 2020. 08. 13.

 

Jogszabály:

2020. évi LXXXI. törvény

egyes törvények igazgatási, valamint gazdaságélénkítő célú módosításáról, továbbá egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről

Megjelent:

MK 2020/168. (VII. 14.)

Hatályos:

2020. 07. 22., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi LXXXII. törvény

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2020/168. (VII. 14.)

Hatályos:

2020. 07. 15.

 

Jogszabály:

2020. évi LXXXIII. törvény

az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény és az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2020/168. (VII. 14.)

Hatályos:

2020. 07. 29.

 

Jogszabály:

2020. évi LXXXIV. törvény

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2020/168. (VII. 14.)

Hatályos:

2020. 07. 15.

 

Jogszabály:

2020. évi LXXXV. törvény

az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvénynek az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló irányelv átültetésének kötelezettségével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2020/168. (VII. 14.)

Hatályos:

2020. 07. 15., 2020. 12. 21.

 

Jogszabály:

2020. évi LXXXVI. törvény

egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2020/168. (VII. 14.)

Hatályos:

2020. 07. 22., 2020. 07. 30., 2020. 10. 31., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi LXXXVII. törvény

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2020/168. (VII. 14.)

Hatályos:

2020. 07. 22., 2020. 08. 31.

 

Jogszabály:

2020. évi LXXXVIII. törvény

a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2020/168. (VII. 14.)

Hatályos:

2020. 09. 01., 2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi LXXXIX. törvény

a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény, valamint a Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról szóló 2018. évi XLIX. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2020/168. (VII. 14.)

Hatályos:

2020. 07. 15., 2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

342/2020. (VII. 14.) Korm. rendelet

a tizenharmadik havi ellátásról

Megjelent:

MK 2020/168. (VII. 14.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

343/2020. (VII. 14.) Korm. rendelet

a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításával összefüggő lebonyolítói feladatok ellátásáról

Megjelent:

MK 2020/168. (VII. 14.)

Hatályos:

2020. 10. 31.

 

Jogszabály:

344/2020. (VII. 14.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/168. (VII. 14.)

Hatályos:

2020. 07. 22.

 

Jogszabály:

345/2020. (VII. 14.) Korm. rendelet

a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet és az egyes hajózási hatósági eljárások részletes szabályairól szóló 515/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/168. (VII. 14.)

Hatályos:

2020. 07. 22.

 

Jogszabály:

25/2020. (VII. 14.) OGY határozat

a koronavírus gazdasági hatásaival kapcsolatos európai uniós gazdasági intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/168. (VII. 14.)

Hatályos:

2020. 07. 15.

 

Jogszabály:

Helyesbítés

a Magyar Közlöny 2020/168. számában

Megjelent:

MK 2020/168. (VII. 14.)

 

 

Jogszabály:

7/2020. (VII. 14.) NVTNM rendelet

a Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/169. (VII. 14.)

Hatályos:

2020. 07. 15.

 

Jogszabály:

1394/2020. (VII. 14.) Korm. határozat

lélegeztetőgépek Kirgiz Köztársaság részére történő adományozásáról

Megjelent:

MK 2020/169. (VII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1395/2020. (VII. 14.) Korm. határozat

a magyar légtér igénybevételéért fizetendő díjak fizetésével és a léginavigációs szolgálat biztosításának költségeivel összefüggő feladatokról szóló 1086/2010. (IV. 9.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/169. (VII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1396/2020. (VII. 14.) Korm. határozat

a borsi Rákóczi-kastély felújítás III. ütemének forrásbiztosításáról

Megjelent:

MK 2020/169. (VII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1397/2020. (VII. 14.) Korm. határozat

a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2020/169. (VII. 14.)

 

 

Jogszabály:

33/2020. (VII. 14.) BVOP utasítás

a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága minősített adatainak Biztonsági Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/39. (VII. 14.)

Hatályos:

2020. 07. 15.

 

Jogszabály:

2/2020. (VII. 14.) GVH utasítás

a Gazdasági Versenyhivatal szervezeti és működési szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/39. (VII. 14.)

Hatályos:

2020. 07. 15.

 

2020. VII. 13.

Jogszabály:

22/2020. (VII. 13.) MNB rendelet

a "Tisztelet a veszélyhelyzet hőseinek" 10 forintos címletű érme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2020/167. (VII. 13.)

Hatályos:

2020. 07. 14.

 

Jogszabály:

23/2020. (VII. 13.) MNB rendelet

a "Tisztelet a veszélyhelyzet hőseinek" 20 forintos címletű érme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2020/167. (VII. 13.)

Hatályos:

2020. 07. 14.

 

Jogszabály:

24/2020. (VII. 13.) BM rendelet

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/167. (VII. 13.)

Hatályos:

2020. 07. 21.

 

Jogszabály:

11/2020. (VII. 13.) KKM rendelet

a járványügyi készültségi időszakban a korlátozott sávban történő határátlépés körébe tartozó államokról

Megjelent:

MK 2020/167. (VII. 13.)

Hatályos:

2020. 07. 15.

 

Jogszabály:

1392/2020. (VII. 13.) Korm. határozat

a sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Középiskolai Piarista Kollégium felújításának és bővítésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/167. (VII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1393/2020. (VII. 13.) Korm. határozat

a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sporteseményekért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2020/167. (VII. 13.)

Hatályos:

2020. 07. 14.

 

Jogszabály:

52/2020. (VII. 13.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2020/167. (VII. 13.)

 

 

Jogszabály:

53/2020. (VII. 13.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/167. (VII. 13.)

 

 

2020. VII. 12.

Jogszabály:

341/2020. (VII. 12.) Korm. rendelet

a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól

Megjelent:

MK 2020/166. (VII. 12.)

Hatályos:

2020. 07. 15.

 

Jogszabály:

23/2020. (VII. 12.) BM rendelet

a kapcsolt vállalkozások közötti üzleti utazás körébe tartozó államokról

Megjelent:

MK 2020/166. (VII. 12.)

Hatályos:

2020. 07. 15.

 

Jogszabály:

Közlemény

a COVID-19 betegséggel való aktuális fertőzöttségi viszonyok alapján az országok besorolásáról szóló országos tisztifőorvosi határozatról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/38. (VII. 12.)

 

 

2020. VII. 10.

Jogszabály:

339/2020. (VII. 10.) Korm. rendelet

a Citadella erőd és környezete megújításához és értékőrző fenntartásához szükséges beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint az eljáró hatóságok kijelöléséről

Megjelent:

MK 2020/165. (VII. 10.)

Hatályos:

2020. 07. 11.

 

Jogszabály:

340/2020. (VII. 10.) Korm. rendelet

az ALFÖLDI NYOMDA Zártkörűen Működő Részvénytársaság 97,71%-os üzletrészének a Könyvtárellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság általi megvásárlása nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

Megjelent:

MK 2020/165. (VII. 10.)

Hatályos:

2020. 07. 11.

 

Jogszabály:

37/2020. (VII. 10.) AM rendelet

a karácsonyfa-ültetvények után igénybe vehető támogatásról

Megjelent:

MK 2020/165. (VII. 10.)

Hatályos:

2020. 07. 11.

 

Jogszabály:

1375/2020. (VII. 10.) Korm. határozat

ENSZ Terrorizmus Ellenes Hivatala (UNOCT) budapesti regionális programtámogató irodájának létrehozásáról

Megjelent:

MK 2020/165. (VII. 10.)

 

 

Jogszabály:

1376/2020. (VII. 10.) Korm. határozat

a Magyar Falu Program - sportparkok építése alprogram keretében megvalósuló egyes beruházásokhoz szükséges fedezet biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/165. (VII. 10.)

 

 

Jogszabály:

1377/2020. (VII. 10.) Korm. határozat

a "Kerékpározás éve" program megvalósításával összefüggő kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/165. (VII. 10.)

 

 

Jogszabály:

1378/2020. (VII. 10.) Korm. határozat

egyes állami vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

Megjelent:

MK 2020/165. (VII. 10.)

 

 

Jogszabály:

1379/2020. (VII. 10.) Korm. határozat

a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszerének működéséhez és az ezzel kapcsolatos közfeladatok ellátásához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/165. (VII. 10.)

 

 

Jogszabály:

1380/2020. (VII. 10.) Korm. határozat

a Színház- és Filmművészetért Alapítvány létrehozásáról, valamint a Színház- és Filmművészetért Alapítvány és a Színház- és Filmművészeti Egyetem működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/165. (VII. 10.)

 

 

Jogszabály:

1381/2020. (VII. 10.) Korm. határozat

az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. cégnevében a "nemzeti" kifejezés használatának engedélyezéséről

Megjelent:

MK 2020/165. (VII. 10.)

 

 

Jogszabály:

1382/2020. (VII. 10.) Korm. határozat

az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága elhelyezését biztosító intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/165. (VII. 10.)

 

 

Jogszabály:

1383/2020. (VII. 10.) Korm. határozat

a Hagyományok Háza filmarchívumának digitalizálása és megőrzése érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/165. (VII. 10.)

 

 

Jogszabály:

1384/2020. (VII. 10.) Korm. határozat

a Magyar Szabadságharcosok Múzeuma megvalósításához és a Citadella-sétány megújításához szükséges intézkedésekről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2020/165. (VII. 10.)

 

 

Jogszabály:

1385/2020. (VII. 10.) Korm. határozat

a Gellért-hegy közösségi közlekedési kapcsolatának megteremtéséhez és közterületeinek megújításához, valamint további budapesti fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/165. (VII. 10.)

 

 

Jogszabály:

1386/2020. (VII. 10.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a Veszprémi Iparos Park beruházás megvalósítása érdekében történő többlettámogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/165. (VII. 10.)

 

 

Jogszabály:

1387/2020. (VII. 10.) Korm. határozat

a Hargita Megyei Mozgássérültek Szervezete ingatlanberuházásának támogatása finanszírozásához szükséges forrás biztosításáról, valamint az Aquinói Szent Tamás Közéleti Egyesület támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/165. (VII. 10.)

 

 

Jogszabály:

1388/2020. (VII. 10.) Korm. határozat

az EFOP-4.1.2-17 azonosító jelű ("Iskola 2020" Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében" című) felhívás keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/165. (VII. 10.)

Hatályos:

2020. 07. 11.

 

Jogszabály:

1389/2020. (VII. 10.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 3. és 4. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2020/165. (VII. 10.)

 

 

Jogszabály:

1390/2020. (VII. 10.) Korm. határozat

egyes egyházi támogatásokat tartalmazó kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2020/165. (VII. 10.)

 

 

Jogszabály:

1391/2020. (VII. 10.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Fülöp-szigeteki Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú technikai együttműködésről szóló keretmegállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2020/165. (VII. 10.)

 

 

Jogszabály:

47/2020. (VII. 10.) ME határozat

a Magyar Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 2004. április 27-én aláírt Egyezmény módosításáról szóló Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2020/165. (VII. 10.)

 

 

Jogszabály:

48/2020. (VII. 10.) ME határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 2004. április hó 27. napján aláírt Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2020/165. (VII. 10.)

 

 

Jogszabály:

49/2020. (VII. 10.) ME határozat

az Ukrajna és Magyarország között létrejött nemzetközi szerződés alapján működő Magyar-Ukrán Kisebbségi Vegyes Bizottság tagjainak felmentéséről és új tagok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/165. (VII. 10.)

 

 

Jogszabály:

50/2020. (VII. 10.) ME határozat

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke jogviszonya megszűnésének megállapításáról és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/165. (VII. 10.)

 

 

Jogszabály:

51/2020. (VII. 10.) ME határozat

az egyes kétoldalú gazdasági együttműködési kormányközi bizottságok magyar tagozati elnökeinek felmentéséről és kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/165. (VII. 10.)

Hatályos:

2020. 07. 11.

 

Jogszabály:

4/2020. (VII. 10.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2020. (VI. 11.) MNB utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/37. (VII. 10.)

Hatályos:

2020. 07. 11.

 

Jogszabály:

11/2020. (VII. 10.) BM utasítás

a Nemzeti Egészséginformatikai Stratégia megvalósításához, az egészséginformatikai fejlesztések koordinációjához szükséges feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/37. (VII. 10.)

Hatályos:

2020. 07. 11.

 

Jogszabály:

17/2020. (VII. 10.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/37. (VII. 10.)

Hatályos:

2020. 07. 15.

 

Jogszabály:

18/2020. (VII. 10.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium Külképviseletek Igazgatása cím Elszámolásköteles projektek Önköltség-számítási Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/37. (VII. 10.)

Hatályos:

2020. 07. 11.

 

Jogszabály:

4/2020. (VII. 10.) AJB utasítás

az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2012. (I. 6.) AJB utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/37. (VII. 10.)

Hatályos:

2020. 07. 11.

 

Jogszabály:

26/2020. (VII. 10.) BVOP utasítás

a belső kontrollrendszerről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/37. (VII. 10.)

Hatályos:

2020. 07. 11.

 

Jogszabály:

27/2020. (VII. 10.) BVOP utasítás

a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága anyag- és eszközforgalmazásának, valamint készletgazdálkodásának szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/37. (VII. 10.)

Hatályos:

2020. 07. 11.

 

Jogszabály:

28/2020. (VII. 10.) BVOP utasítás

a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága eszközeinek és forrásainak leltározásáról és leltárkészítésről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/37. (VII. 10.)

Hatályos:

2020. 07. 11.

 

Jogszabály:

29/2020. (VII. 10.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet rejtjelszabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/37. (VII. 10.)

Hatályos:

2020. 07. 11.

 

Jogszabály:

30/2020. (VII. 10.) BVOP utasítás

az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet, valamint a Büntetés-végrehajtás Központi Kórház járóbeteg szakellátásának igénybevételéről, a beutalás rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/37. (VII. 10.)

Hatályos:

2020. 07. 11.

 

Jogszabály:

31/2020. (VII. 10.) BVOP utasítás

a karbantartó műhely működési, nyilvántartási rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/37. (VII. 10.)

Hatályos:

2020. 07. 11.

 

Jogszabály:

32/2020. (VII. 10.) BVOP utasítás

a személyi állomány rekreációs programjának szervezéséről és végrehajtásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/37. (VII. 10.)

Hatályos:

2020. 07. 11.

 

Jogszabály:

23/2020. (VII. 10.) OBH utasítás

az egyes OBH utasítások módosításáról és a munkacsoportok működéséről szóló 13/2017. (IX. 29.) OBH utasítás hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/37. (VII. 10.)

Hatályos:

2020. 07. 11.

 

Jogszabály:

24/2020. (VII. 10.) OBH utasítás

a bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/37. (VII. 10.)

Hatályos:

2020. 07. 11.

 

Jogszabály:

25/2020. (VII. 10.) OBH utasítás

a bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/37. (VII. 10.)

Hatályos:

2020. 07. 11.

 

Jogszabály:

14/2020. (VII. 10.) ORFK utasítás

a prostitúcióval összefüggő jogsértések és az emberkereskedelem kezelésével kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról szóló 13/2014. (V. 16.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/37. (VII. 10.)

Hatályos:

2020. 07. 11.

 

Jogszabály:

15/2020. (VII. 10.) ORFK utasítás

az Adyligeti Rendészeti Szakgimnáziumnak és a Szegedi Rendészeti Szakgimnáziumnak a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központba történő integrálásával összefüggésben egyes ORFK utasítások módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/37. (VII. 10.)

Hatályos:

2020. 07. 11.

 

Jogszabály:

Miniszterelnökség pályázati felhívása

2020/2021. évi a Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjra az északi félteke országaiban

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/37. (VII. 10.)

 

 

Jogszabály:

Miniszterelnökség pályázati felhívása

2020/2021. évi a Petőfi Sándor Program ösztöndíjra

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/37. (VII. 10.)

 

 

Jogszabály:

Miniszterelnökség közleménye

elismerések adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/37. (VII. 10.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/37. (VII. 10.)

 

 

Jogszabály:

ITM közlemény

a Légügyi Felügyeleti Hatósági Főosztály üzemben tartási határozatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/37. (VII. 10.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

elismerés adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/37. (VII. 10.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/37. (VII. 10.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/37. (VII. 10.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság

Szervezeti és Működési Szabályzata

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/37. (VII. 10.)

 

 

2020. VII. 9.

Jogszabály:

337/2020. (VII. 9.) Korm. rendelet

egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/164. (VII. 9.)

Hatályos:

2020. 07. 17., 2020. 07. 30.

 

Jogszabály:

338/2020. (VII. 9.) Korm. rendelet

a MALÉV GH Földi Kiszolgáló Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

Megjelent:

MK 2020/164. (VII. 9.)

Hatályos:

2020. 07. 10.

 

Jogszabály:

21/2020. (VII. 9.) BM rendelet

egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek a Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ létrehozásával kapcsolatos módosításáról

Megjelent:

MK 2020/164. (VII. 9.)

Hatályos:

2020. 11. 01.

 

Jogszabály:

22/2020. (VII. 9.) BM rendelet

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatásért, a kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért, valamint értesítésért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2007. (III. 13.) IRM-MeHVM együttes rendelet, valamint a magánútlevél soron kívüli, sürgősségi, valamint azonnali eljárásban történő kiállításáért fizetendő igazgatási szolgáltatási pótdíj megfizetéséről szóló 69/2011. (XII. 30.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/164. (VII. 9.)

Hatályos:

2020. 07. 10., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

318/2020. (VII. 9.) KE határozat

államtitkári megbízatás megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2020/164. (VII. 9.)

 

 

Jogszabály:

319/2020. (VII. 9.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/164. (VII. 9.)

 

 

Jogszabály:

320/2020. (VII. 9.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/164. (VII. 9.)

 

 

Jogszabály:

321/2020. (VII. 9.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/164. (VII. 9.)

 

 

Jogszabály:

1371/2020. (VII. 9.) Korm. határozat

a Semmelweis Egyetem Belső Klinikai Tömb II. számú Belgyógyászati Klinika rekonstrukciójáról

Megjelent:

MK 2020/164. (VII. 9.)

 

 

Jogszabály:

1372/2020. (VII. 9.) Korm. határozat

a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika műtéti épületének rekonstrukciójáról

Megjelent:

MK 2020/164. (VII. 9.)

 

 

Jogszabály:

1373/2020. (VII. 9.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program keretében támogatott egyes projektek forrásszerkezetének, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/164. (VII. 9.)

Hatályos:

2020. 07. 10.

 

Jogszabály:

1374/2020. (VII. 9.) Korm. határozat

a "«Kreatív város - fenntartható vidék» - a Nyugat-Pannon régióban új regionális fejlesztési koncepció megvalósításáról" című nemzeti programmal összefüggő feladatokról és azok finanszírozásáról szóló 1337/2016. (VII. 4.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/164. (VII. 9.)

 

 

2020. VII. 8.

Jogszabály:

2020. évi LXX. törvény

a bűncselekménnyel okozott kár, illetve sérelemdíj megtérítése iránt indított gyorsított perről

Megjelent:

MK 2020/163. (VII. 8.)

Hatályos:

2020. 07. 09.

 

Jogszabály:

2020. évi LXXI. törvény

a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről

Megjelent:

MK 2020/163. (VII. 8.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi LXXII. törvény

a Színház- és Filmművészetért Alapítványról, a Színház- és Filmművészetért Alapítvány és a Színház- és Filmművészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Megjelent:

MK 2020/163. (VII. 8.)

Hatályos:

2020. 07. 09., 2020. 09. 01., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi LXXIII. törvény

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2020/163. (VII. 8.)

Hatályos:

2020. 08. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi LXXIV. törvény

az iskolai erőszak megszüntetése és megelőzése érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról

Megjelent:

MK 2020/163. (VII. 8.)

Hatályos:

2020. 07. 16., 2020. 09. 06., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi LXXV. törvény

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról, valamint az egyes felsőoktatási intézmények fenntartóváltásához kapcsolódó törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2020/163. (VII. 8.)

Hatályos:

2020. 07. 09., 2020. 07. 31., 2020. 08. 01., 2020. 09. 01., 2021. 01. 01., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

336/2020. (VII. 8.) Korm. rendelet

a CG Electric Systems Hungary Zrt. stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

Megjelent:

MK 2020/163. (VII. 8.)

Hatályos:

2020. 07. 09.

 

Jogszabály:

3/2020. (VII. 8.) TNM rendelet

a nemzetiségi és egyházi célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2019. (III. 19.) TNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/163. (VII. 8.)

Hatályos:

2020. 07. 09.

 

Jogszabály:

12/2020. (VII. 8.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a központi költségvetés címrendjének módosításával kapcsolatos módosításáról

Megjelent:

MK 2020/163. (VII. 8.)

Hatályos:

2020. 07. 09.

 

Jogszabály:

9/2020. (VII. 8.) IM rendelet

az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/163. (VII. 8.)

Hatályos:

2020. 07. 09.

 

Jogszabály:

15/2020. (VII. 8.) AB határozat

a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 337. § (2) bekezdése értelmezésére és alkalmazására vonatkozó alkotmányos követelmény megállapításáról

Megjelent:

MK 2020/163. (VII. 8.)

 

 

Jogszabály:

16/2020. (VII. 8.) AB határozat

a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány által az ECHO HUNGÁRIA TV Televíziózási, Kommunikációs és Szolgáltató zártkörű Részvénytársaság, a Magyar Idők Kiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, a New Wave Media Group Kommunikációs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint az OPUS PRESS Zártkörűen Működő Részvénytársaság megszerzésének nemzetstratégiai jelentőségűvé minősítéséről szóló 229/2018. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló utólagos normakontroll-indítvány elutasításáról

Megjelent:

MK 2020/163. (VII. 8.)

 

 

Jogszabály:

317/2020. (VII. 8.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/163. (VII. 8.)

 

 

Jogszabály:

Helyesbítés

a Magyar Közlöny 2020/163 számában

Megjelent:

MK 2020/163. (VII. 8.)

 

 

2020. VII. 6.

Jogszabály:

20/2020. (VII. 6.) BM rendelet

az állandó személyazonosító igazolvány tároló elemén elhelyezett szolgáltatásazonosító felhasználásával ellenőrizhető jogosultságok köréről szóló 36/2019. (X. 15.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/162. (VII. 6.)

Hatályos:

2020. 08. 05.

 

Jogszabály:

14/2020. (VII. 6.) AB határozat

a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény, valamint az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2020/162. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

23/2020. (VII. 6.) OGY határozat

az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 3/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/162. (VII. 6.)

Hatályos:

2020. 07. 03.

 

Jogszabály:

24/2020. (VII. 6.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/162. (VII. 6.)

Hatályos:

2020. 07. 03.

 

Jogszabály:

1368/2020. (VII. 6.) Korm. határozat

az egészségügyi ellátásbiztonság javítását célzó támogatási program kidolgozásáról, valamint az egészségügyben felhasznált termékek beszerzésével kapcsolatos egyes kérdésekről

Megjelent:

MK 2020/162. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

1369/2020. (VII. 6.) Korm. határozat

a rozsdaövezetekben megvalósuló "Városi Otthonteremtés Program" elindításához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/162. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

1370/2020. (VII. 6.) Korm. határozat

a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megvalósítandó nemzeti öntözési mintaprogram támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/162. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

46/2020. (VII. 6.) ME határozat

főiskolai tanárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/162. (VII. 6.)

 

 

2020. VII. 4.

Jogszabály:

335/2020. (VII. 4.) Korm. rendelet

a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 291/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/161. (VII. 4.)

Hatályos:

2020. 07. 04. 13 órától.

 

Jogszabály:

10/2020. (VII. 4.) KKM rendelet

a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásról szóló 7/2020. (IV. 16.) KKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/161. (VII. 4.)

Hatályos:

2020. 07. 05.

 

Jogszabály:

1367/2020. (VII. 4.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatási előirányzat keretösszegének megemeléséről

Megjelent:

MK 2020/161. (VII. 4.)

 

 

2020. VII. 3.

Jogszabály:

20/2020. (VII. 3.) MNB rendelet

a "Szinyei Merse Pál" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2020/160. (VII. 3.)

Hatályos:

2020. 07. 04.

 

Jogszabály:

21/2020. (VII. 3.) MNB rendelet

a "Szinyei Merse Pál" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2020/160. (VII. 3.)

Hatályos:

2020. 07. 04.

 

Jogszabály:

24/2020. (VII. 3.) ITM rendelet

egyes szórakoztatási célú berendezések, létesítmények és ideiglenes szerkezetek, valamint szórakozási célú sporteszközök biztonságosságáról

Megjelent:

MK 2020/160. (VII. 3.)

Hatályos:

2020. 11. 30

 

Jogszabály:

25/2020. (VII. 3.) ITM rendelet

a piacfelügyelettel összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/160. (VII. 3.)

Hatályos:

2021. 07. 16.

 

Jogszabály:

26/2020. (VII. 3.) ITM rendelet

az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységének különös szabályairól szóló 5/2010. (I. 14.) NFGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/160. (VII. 3.)

Hatályos:

2020. 11. 30.

 

Jogszabály:

285/2020. (VII. 3.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2020/160. (VII. 3.)

 

 

Jogszabály:

286/2020. (VII. 3.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/160. (VII. 3.)

 

 

Jogszabály:

287/2020. (VII. 3.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/160. (VII. 3.)

 

 

Jogszabály:

288/2020. (VII. 3.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/160. (VII. 3.)

 

 

Jogszabály:

289/2020. (VII. 3.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/160. (VII. 3.)

 

 

Jogszabály:

290/2020. (VII. 3.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/160. (VII. 3.)

 

 

Jogszabály:

291/2020. (VII. 3.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/160. (VII. 3.)

 

 

Jogszabály:

292/2020. (VII. 3.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/160. (VII. 3.)

 

 

Jogszabály:

293/2020. (VII. 3.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/160. (VII. 3.)

 

 

Jogszabály:

294/2020. (VII. 3.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/160. (VII. 3.)

 

 

Jogszabály:

295/2020. (VII. 3.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/160. (VII. 3.)

 

 

Jogszabály:

296/2020. (VII. 3.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/160. (VII. 3.)

 

 

Jogszabály:

297/2020. (VII. 3.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/160. (VII. 3.)

 

 

Jogszabály:

298/2020. (VII. 3.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/160. (VII. 3.)

 

 

Jogszabály:

299/2020. (VII. 3.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/160. (VII. 3.)

 

 

Jogszabály:

300/2020. (VII. 3.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/160. (VII. 3.)

 

 

Jogszabály:

301/2020. (VII. 3.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/160. (VII. 3.)

 

 

Jogszabály:

302/2020. (VII. 3.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/160. (VII. 3.)

 

 

Jogszabály:

303/2020. (VII. 3.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/160. (VII. 3.)

 

 

Jogszabály:

304/2020. (VII. 3.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/160. (VII. 3.)

 

 

Jogszabály:

305/2020. (VII. 3.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/160. (VII. 3.)

 

 

Jogszabály:

306/2020. (VII. 3.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/160. (VII. 3.)

 

 

Jogszabály:

307/2020. (VII. 3.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/160. (VII. 3.)

 

 

Jogszabály:

308/2020. (VII. 3.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/160. (VII. 3.)

 

 

Jogszabály:

309/2020. (VII. 3.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/160. (VII. 3.)

 

 

Jogszabály:

310/2020. (VII. 3.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/160. (VII. 3.)

 

 

Jogszabály:

311/2020. (VII. 3.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/160. (VII. 3.)

 

 

Jogszabály:

312/2020. (VII. 3.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/160. (VII. 3.)

 

 

Jogszabály:

313/2020. (VII. 3.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/160. (VII. 3.)

 

 

Jogszabály:

314/2020. (VII. 3.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/160. (VII. 3.)

 

 

Jogszabály:

315/2020. (VII. 3.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/160. (VII. 3.)

 

 

Jogszabály:

316/2020. (VII. 3.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/160. (VII. 3.)

 

 

2020. VII. 2.

Jogszabály:

327/2020. (VII. 2.) Korm. rendelet

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet, valamint az új büntetés-végrehajtási férőhelyek létrehozására irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházások kiemelten közérdekű beruházásokká nyilvánításáról szóló 34/2020. (III. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/159. (VII. 2.)

Hatályos:

2020. 07. 03., 2020. 08. 01.

 

Jogszabály:

328/2020. (VII. 2.) Korm. rendelet

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/159. (VII. 2.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

329/2020. (VII. 2.) Korm. rendelet

az Apátfalva-Mezőhegyesi öntözőrendszer főművi fejlesztését célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2020/159. (VII. 2.)

Hatályos:

2020. 07. 03.

 

Jogszabály:

330/2020. (VII. 2.) Korm. rendelet

Jánossomorja város és térségének felszíni vízpótlásával és öntözésfejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2020/159. (VII. 2.)

Hatályos:

2020. 07. 03.

 

Jogszabály:

331/2020. (VII. 2.) Korm. rendelet

a Szarvasi-Holtág rugalmas vízpótlási lehetősége kiépítésének I. ütemével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2020/159. (VII. 2.)

Hatályos:

2020. 07. 03.

 

Jogszabály:

332/2020. (VII. 2.) Korm. rendelet

a Modern Városok Program keretében Szegeden megvalósuló út- és közműfejlesztés során a csapadék és tisztított szennyvíz elvezetését célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2020/159. (VII. 2.)

Hatályos:

2020. 07. 03.

 

Jogszabály:

333/2020. (VII. 2.) Korm. rendelet

a Szévíz-csatorna komplex rendezése a 0+000-23+500 km szelvények között elnevezésű, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program által támogatott beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2020/159. (VII. 2.)

Hatályos:

2020. 07. 03.

 

Jogszabály:

334/2020. (VII. 2.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/159. (VII. 2.)

Hatályos:

2020. 07. 03.

 

Jogszabály:

281/2020. (VII. 2.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/159. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

282/2020. (VII. 2.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/159. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

283/2020. (VII. 2.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/159. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

284/2020. (VII. 2.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/159. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1361/2020. (VII. 2.) Korm. határozat

a terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások fejezeti kezelésű előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2020/159. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1362/2020. (VII. 2.) Korm. határozat

az ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) szakaszolt nagyprojekt 2. fázisának módosításáról

Megjelent:

MK 2020/159. (VII. 2.)

Hatályos:

2020. 07. 03.

 

Jogszabály:

1363/2020. (VII. 2.) Korm. határozat

a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei alcím túllépésének jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2020/159. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1364/2020. (VII. 2.) Korm. határozat

a KEHOP-5.2.2. azonosító jelű ("Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései" című) felhívás keretében megvalósuló egyes projektek megvalósításához szükséges forrás biztosításáról, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/159. (VII. 2.)

Hatályos:

2020. 07. 03.

 

Jogszabály:

1365/2020. (VII. 2.) Korm. határozat

a Népi Építészeti Program folytatásáról szóló 1021/2019. (II. 6.) Korm. határozat szakmai minőségbiztosítási többletfeladatokra figyelemmel történő módosításáról

Megjelent:

MK 2020/159. (VII. 2.)

Hatályos:

2020. 07. 03.

 

Jogszabály:

1366/2020. (VII. 2.) Korm. határozat

a Magyarország és a Marokkói Királyság között létrejött kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2020/159. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

6/2020. (VII. 2.) ME utasítás

miniszterelnöki biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/36. (VII. 2.)

Hatályos:

2020. 07. 03.

 

Jogszabály:

5/2020. (VII. 2.) TNM utasítás

a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 2/2020. (VI. 30.) TNM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/36. (VII. 2.)

Hatályos:

2020. 07. 03.

 

Jogszabály:

5/2020. (VII. 2.) IM utasítás

a Magyar Közlöny felelős szerkesztőjének kijelöléséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/36. (VII. 2.)

Hatályos:

2020. 07. 03.

 

Jogszabály:

8/2020. (VII. 2.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok gazdálkodási szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/36. (VII. 2.)

Hatályos:

2020. 07. 03.

 

Jogszabály:

28/2020. (VII. 2.) KKM közlemény

az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről az Amerikai Egyesült Államok közötti légiközlekedési megállapodás hatálybalépéséről, valamint az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről az Amerikai Egyesült Államok közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről szóló 2007. évi XLII. törvény 4. § a és a Budapesten 1989. július 12. napján aláírt magyar-amerikai légi közlekedési egyezmény kihirdetéséről szóló 23/1990. (VIII. 13.) Korm. rendelet hatályvesztéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/36. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/36. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/36. (VII. 2.)

 

 

2020. VII. 1.

Jogszabály:

315/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet

egyes közigazgatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/157. (VII. 1.)

Hatályos:

2020. 07. 02.

 

Jogszabály:

316/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/157. (VII. 1.)

Hatályos:

2020. 07. 02.

 

Jogszabály:

317/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet

a nyilvántartásokhoz kapcsolódó eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges kormányrendelet-módosításokról

Megjelent:

MK 2020/157. (VII. 1.)

Hatályos:

2020. 07. 01. 21 órától, 2020. 09. 01., 2021. 03. 01., 2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

318/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet

a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/157. (VII. 1.)

Hatályos:

2020. 07. 01. 21 órától.

 

Jogszabály:

319/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet

a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/157. (VII. 1.)

Hatályos:

2020. 07. 01. 21 órától, 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

320/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet

az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/157. (VII. 1.)

Hatályos:

2020. 07. 01. 21 órától.

 

Jogszabály:

321/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet

a budapesti fejlesztések előkészítésével, megvalósításával és a kiemelt nemzetközi sportesemények rendezési jogának megszerzésével kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról szóló 175/2019. (VII. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/157. (VII. 1.)

Hatályos:

2020. 07. 01. 21 órától.

 

Jogszabály:

322/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet

a 2022. évi férfi kézilabda Európa-bajnokság Budapesten való megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztés kiemelt budapesti fejlesztéssé, valamint a beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, továbbá a beruházással kapcsolatos sajátos szabályok megállapításáról szóló 64/2019. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/157. (VII. 1.)

Hatályos:

2020. 07. 01. 21 órától.

 

Jogszabály:

323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet

egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2020/157. (VII. 1.)

Hatályos:

2020. 07. 02.

 

Jogszabály:

1357/2020. (VII. 1.) Korm. határozat

a Szeged-Hódmezővásárhely tram-train rendszer továbbfejlesztéséről

Megjelent:

MK 2020/157. (VII. 1.)

 

 

Jogszabály:

1358/2020. (VII. 1.) Korm. határozat

a webarchiváláshoz szükséges intézkedésekről és egyes levéltári feladatok ellátásáról, valamint a Magyar Nemzeti Levéltár átfogó megújításának irányairól, kiemelten a levéltárpedagógiai feladatok és a magyar vonatkozású külföldi levéltári anyag kutatásának fejlesztésével összefüggő feladatokról szóló 1107/2018. (III. 19.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről

Megjelent:

MK 2020/157. (VII. 1.)

 

 

Jogszabály:

1359/2020. (VII. 1.) Korm. határozat

a 2022. évi magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság sikeres megrendezését szolgáló új budapesti multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok megvalósító építtetői feladat átadás-átvételéhez szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/157. (VII. 1.)

 

 

Jogszabály:

324/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet

a magyar nemzeti értékek és hungarikumok értéktárba való felvételéről és az értéktár bizottságok munkájának szabályozásáról

Megjelent:

MK 2020/158. (VII. 1.)

Hatályos:

2020. 07. 09.

 

Jogszabály:

325/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek az örökbefogadások elősegítésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2020/158. (VII. 1.)

Hatályos:

2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet

a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet jogharmonizációs célú módosításáról

Megjelent:

MK 2020/158. (VII. 1.)

Hatályos:

2020. 07. 02., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

1360/2020. (VII. 1.) Korm. határozat

az IKOP-2.1.0-15-2017-00044 azonosító számú ("Budapest- Hatvan vasútvonalon elővárosi célú fejlesztések" című) projekt kedvezményezettje, valamint egyes közlekedési tárgyú kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2020/158. (VII. 1.)

Hatályos:

2020. 07. 02.

 

Jogszabály:

44/2020. (VII. 1.) ME határozat

címzetes főjegyzői cím adományozásáról

Megjelent:

MK 2020/158. (VII. 1.)

 

 

Jogszabály:

45/2020. (VII. 1.) ME határozat

az Országos Statisztikai Tanács tagjának felmentéséről és új tagjának megbízásáról

Megjelent:

MK 2020/158. (VII. 1.)

 

 

2020. VI. 30.

Jogszabály:

305/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet

a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 03.

 

Jogszabály:

306/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet

egyes társadalombiztosítási és családtámogatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 01., 2020. 10. 01.

 

Jogszabály:

307/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

308/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet

az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendeletnek és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendeletnek a Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ létrehozásával kapcsolatos módosításáról

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

Hat. 2020. 11. 01.

 

Jogszabály:

309/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, továbbá az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 03., 2020. 11. 01.

 

Jogszabály:

310/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet

az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi önkormányzatok és a magán fenntartók által fenntartott köznevelési és szakképző intézményben foglalkoztatott, a nemzetiségi nevelési-oktatási feladatokat ellátó pedagógusok, oktatók bérfejlesztéséhez és a vezetői pótlék növeléséhez, valamint a bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye által az állami iskolában szervezett hit- és erkölcstanoktatáshoz kapcsolódó átlagbéralapú támogatáshoz nyújtott 2020. évi kiegészítő költségvetési támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 03.

 

Jogszabály:

311/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet

a biztosítók és a viszontbiztosítók szavatolótőkéjéről és biztosítástechnikai tartalékairól szóló 43/2015. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

312/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet

az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány által megvalósított Erzsébet-táborok egyes típusairól és egyéb rendezvényeiről

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 08.

 

Jogszabály:

313/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet

az emberi erőforrások minisztere feladatkörébe tartozó egyes egészségügyi és sport tárgyú kormányrendeletek deregulációs célú módosításáról

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

314/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet

a TP Komplex Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" reorganizációjához szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

11/2020. (VI. 30.) MvM rendelet

a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

18/2020. (VI. 30.) BM rendelet

egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek a szakgimnáziumok átalakításával kapcsolatos módosításáról

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

19/2020. (VI. 30.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrség szolgálati szabályzatáról szóló 84/2012. (XII. 28.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

3/2020. (VI. 30.) PM rendelet

a bankkártya-elfogadó terminálok számának növeléséhez nyújtott támogatásról szóló 47/2016. (XII. 6.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 06. 30. 23 órától.

 

Jogszabály:

4/2020. (VI. 30.) PM rendelet

a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 08.

 

Jogszabály:

20/2020. (VI. 30.) OGY határozat

az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 3/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 06. 29.

 

Jogszabály:

21/2020. (VI. 30.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 06. 29.

 

Jogszabály:

22/2020. (VI. 30.) OGY határozat

Bangóné Borbély Ildikó országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 06. 29.

 

Jogszabály:

1346/2020. (VI. 30.) Korm. határozat

az egészségügyi és egészségügyben dolgozókat érintő egyszeri rendkívüli juttatás kifizetéséhez szükséges további többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1347/2020. (VI. 30.) Korm. határozat

a minimálbér és garantált bérminimum 2020. január 1-jétől történő emelésének és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 24/2020. (II. 24.) Korm. rendelet alapján 2020. július 1-jétől történő illetményemelés ellentételezéséről

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1348/2020. (VI. 30.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1349/2020. (VI. 30.) Korm. határozat

egyes települési önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1350/2020. (VI. 30.) Korm. határozat

az útdíj-rendszerek nemzetközi megismertetésével összefüggő 2020. évi feladatok ellátásához szükséges egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1351/2020. (VI. 30.) Korm. határozat

a magyar jégkorong sport eredményességét elősegítő sportszakmai program 2020/2021. évi támogatása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1352/2020. (VI. 30.) Korm. határozat

a Magyar-Turán Közhasznú Alapítvány támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1353/2020. (VI. 30.) Korm. határozat

a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság szakmai feladatai ellátásához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1354/2020. (VI. 30.) Korm. határozat

az Újbudai Ádám Jenő Általános Iskolához kapcsolódó könnyűszerkezetes tornacsarnok megvalósításával összefüggő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1355/2020. (VI. 30.) Korm. határozat

a KOMETA 99 Élelmiszeripari Zártkörűen működő Részvénytársaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1356/2020. (VI. 30.) Korm. határozat

a komáromi ipari park víziközmű-hálózat fejlesztése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1050/2020. (II. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

2/2020. (VI. 30.) TNM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/35. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

3/2020. (VI. 30.) TNM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/35. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 08. 01.

 

Jogszabály:

4/2020. (VI. 30.) TNM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/35. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 08. 01.

 

Jogszabály:

13/2020. (VI. 30.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/35. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

14/2020. (VI. 30.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/35. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

15/2020. (VI. 30.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/35. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

16/2020. (VI. 30.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/35. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

5/2020. (VI. 30.) AM utasítás

az Agrárminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019. (XII. 30.) AM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/35. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

9/2020. (VI. 30.) BM utasítás

a határforgalom ellenőrzésének a végrehajtásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/35. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

10/2020. (VI. 30.) BM utasítás

a statisztikai szabályzat kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/35. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

1/2020. (VI. 30.) MBFSZ utasítás

a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Közszolgálati Szabályzatának kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/35. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

2/2020. (VI. 30.) MBFSZ utasítás

a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elnökének a TAKARNET adatszolgáltatás használatáról szóló 2/2017. (VI. 28.) MBFH utasítása hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/35. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

22/2020. (VI. 30.) OBH utasítás

a bírósági határozatok anonimizálásával és közzétételével kapcsolatban a bíróságokra háruló feladatok végrehajtásáról szóló 26/2019. (XI. 25.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/35. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

6/2020. (VI. 30.) SZTNH utasítás

a folyamatokra és a folyamatalapú integrált kockázatkezelés eljárásrendjére vonatkozó szabályokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/35. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/35. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

Jobbik Magyarországért Alapítvány

2019. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/35. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

Liberális Magyarországért Alapítvány

2019. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/35. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

Új Köztársaságért Alapítvány

2019. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/35. (VI. 30.)

 

 

2020. VI. 29.

Jogszabály:

6/2020. (VI. 29.) MEKH rendelet

az egyes adatszolgáltatási, műszaki és díjfizetési tárgyú MEKH rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/154. (VI. 29.)

Hatályos:

2020. 07. 01., 2020. 07. 30., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

6/2020. (VI. 29.) NVTNM rendelet

a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személy kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/154. (VI. 29.)

Hatályos:

2020. 06. 30.

 

Jogszabály:

34/2020. (VI. 29.) AM rendelet

az egyes szőlő-bor ágazati agrártámogatásokkal összefüggő rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/154. (VI. 29.)

Hatályos:

2020. 06. 30.

 

Jogszabály:

35/2020. (VI. 29.) AM rendelet

egyes szaporítóanyagok előállítására és forgalomba hozatalára vonatkozó rendeletek növényegészségügyi tárgyú jogharmonizációval összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2020/154. (VI. 29.)

Hatályos:

2020. 07. 04.

 

Jogszabály:

36/2020. (VI. 29.) AM rendelet

a növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet és a zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/154. (VI. 29.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

22/2020. (VI. 29.) ITM rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/154. (VI. 29.)

Hatályos:

2020. 06. 30.

 

Jogszabály:

302/2020. (VI. 29.) Korm. rendelet

az öntözéses gazdálkodásról szóló törvény végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2020/155. (VI. 29.)

Hatályos:

2020. 06. 30.

 

Jogszabály:

303/2020. (VI. 29.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet sugáregészségügyi feladatok ellátását érintő módosításáról

Megjelent:

MK 2020/155. (VI. 29.)

Hatályos:

2020. 06. 30.

 

Jogszabály:

304/2020. (VI. 29.) Korm. rendelet

a kiadványok kötelespéldányainak szolgáltatásáról, megőrzéséről és használatáról szóló 195/2019. (VIII. 1.) Korm. rendelet eltérő időpontban történő hatálybalépéséről

Megjelent:

MK 2020/155. (VI. 29.)

Hatályos:

2020. 06. 30.

 

Jogszabály:

23/2020. (VI. 29.) ITM rendelet

az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/155. (VI. 29.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

2020. VI. 26.

Jogszabály:

8/2020. (VI. 26.) MvM rendelet

az Építészeti Szerzői Jogi Nyilvántartásról

Megjelent:

MK 2020/153. (VI. 26.)

Hatályos:

2020. 07. 04.

 

Jogszabály:

9/2020. (VI. 26.) MvM rendelet

rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/153. (VI. 26.)

Hatályos:

2020. 06. 27.

 

Jogszabály:

10/2020. (VI. 26.) MvM rendelet

a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet, valamint az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról szóló 40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/153. (VI. 26.)

Hatályos:

2020. 07. 01., 2020. 07. 27.

 

Jogszabály:

32/2020. (VI. 26.) AM rendelet

az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2020. évi finanszírozásának szabályairól

Megjelent:

MK 2020/153. (VI. 26.)

Hatályos:

2020. 06. 29., 2021. 03. 01.

 

Jogszabály:

33/2020. (VI. 26.) AM rendelet

az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról szóló 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/153. (VI. 26.)

Hatályos:

2020. 07. 15.

 

Jogszabály:

22/2020. (VI. 26.) EMMI rendelet

egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeleteknek a dietetikai ellátásokhoz, valamint az érsebészeti és egyéb ellátásokhoz kapcsolódó módosításáról

Megjelent:

MK 2020/153. (VI. 26.)

Hatályos:

2020. 06. 29., 2020. 07. 01., 2020. 11. 01.

 

Jogszabály:

23/2020. (VI. 26.) EMMI rendelet

a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/153. (VI. 26.)

Hatályos:

2020. 06. 27.

 

Jogszabály:

21/2020. (VI. 26.) ITM rendelet

a földi kiszolgálás feltételeiről és engedélyezésének rendjéről szóló 7/2002. (I. 28.) KöViM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/153. (VI. 26.)

Hatályos:

2020. 06. 27.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5009/2020/4. határozata

nem minősül az országos szintű szabályozást kiegészítő helyi jogalkotásnak az az önkormányzati rendeleti rendelkezés, amely a kifejezett rendeletalkotási felhatalmazás keretein kívül esik, és a törvényben rögzített egyértelmű normatartalmat szűkíti

Megjelent:

MK 2020/153. (VI. 26.)

 

 

Jogszabály:

7/2020. (VI. 26.) MK utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/34. (VI. 26.)