A hivatkozásokra kattintva a joganyagok közlönyállapota jelenik meg.

Megnyitom a Jogtárban

 

Változásmutató

Új jogszabályok

2018. IX. 20.

Jogszabály:

24/2018. (IX. 20.) BM rendelet

a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/142. (IX. 20.)

Hatályos:

2018. 09. 21.

 

Jogszabály:

25/2018. (IX. 20.) BM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 7/2018. (III. 14.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/142. (IX. 20.)

Hatályos:

2018. 09. 21.

 

Jogszabály:

18/2018. (IX. 20.) ITM rendelet

az energiapolitikáért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetekkel szembeni különös követelményekről

Megjelent:

MK 2018/142. (IX. 20.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

8/2018. (IX. 20.) PM rendelet

a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokkal összefüggő tevékenységek szabályozásáról szóló 28/2013. (VI. 29.) NGM rendelet, valamint egyéb pénzügyi tárgyú rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/142. (IX. 20.)

Hatályos:

2018. 09. 21.

 

Jogszabály:

443/2018. (IX. 20.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2018/142. (IX. 20.)

 

 

Jogszabály:

35/2018. (IX. 20.) HM utasítás

a szolgálati beosztások rendszeresítésével kapcsolatos szabályokról szóló 28/2015. (VI. 22.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/51. (IX. 20.)

Hatályos:

2018. 09. 21.

 

Jogszabály:

2/2018. (IX. 20.) ME KÁT utasítás

a Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárságon foglalkoztatható munkavállalók képesítési követelményeiről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/51. (IX. 20.)

Hatályos:

2018. 09. 21.

 

Jogszabály:

1/2018. (IX. 20.) AM KÁT utasítás

a Földművelésügyi Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2015. (XI. 12.) FM KÁT utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/51. (IX. 20.)

Hatályos:

2018. 09. 21.

 

Jogszabály:

17/2018. (IX. 20.) LÜ utasítás

az ideiglenes belépési engedélyről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/51. (IX. 20.)

Hatályos:

2018. 10. 01.

 

Jogszabály:

30/2018. (IX. 20.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2018. évi XVIII. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/51. (IX. 20.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2018/51. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/51. (IX. 20.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/51. (IX. 20.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2018. október 1-je és október 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/51. (IX. 20.)

 

 

Jogszabály:

Népi Front Párt

2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/51. (IX. 20.)

 

 

Jogszabály:

Megújuló Magyarországért Alapítvány

2014. évi beszámolója a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII. törvény szerint (ismételt, javított megjelentetés)

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/51. (IX. 20.)

 

 

Jogszabály:

Megújuló Magyarországért Alapítvány

2015. évi beszámolója a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII. törvény szerint (ismételt, javított megjelentetés)

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/51. (IX. 20.)

 

 

Jogszabály:

Megújuló Magyarországért Alapítvány

2016. évi beszámolója a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII. törvény szerint (ismételt, javított megjelentetés)

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/51. (IX. 20.)

 

 

Jogszabály:

Megújuló Magyarországért Alapítvány

2017. évi beszámolója a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII. törvény szerint (ismételt, javított megjelentetés)

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/51. (IX. 20.)

 

 

Jogszabály:

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal hirdetménye

bevonásra került hatósági ellenőri igazolványokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/51. (IX. 20.)

 

 

Jogszabály:

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal hirdetménye

bevonásra került hatósági ellenőri igazolványokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/51. (IX. 20.)

 

 

Jogszabály:

Várgondnokság Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság pályázati felhívása

a Citadella sétány területének kulturális, turisztikai hasznosítása, tekintettel a főváros- és az országimázs vonatkozásában kifejtett hatására is

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/51. (IX. 20.)

 

 

Jogszabály:

Borsodi Univerzum Szociális Szövetkezet hirdetménye

számlatömbök érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/51. (IX. 20.)

 

 

2018. IX. 18.

Jogszabály:

15/2018. (IX. 18.) OGY határozat

a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottsága elnökének és tagjainak megválasztásáról

Megjelent:

MK 2018/141. (IX. 18.)

Hatályos:

2018. 09. 17.

 

Jogszabály:

16/2018. (IX. 18.) OGY határozat

Bangóné Borbély Ildikó országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2018/141. (IX. 18.)

 

 

Jogszabály:

17/2018. (IX. 18.) OGY határozat

Szabó Tímea országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2018/141. (IX. 18.)

 

 

Jogszabály:

1446/2018. (IX. 18.) Korm. határozat

az idegennyelv-tudás javításához szükséges, a Nemzeti Versenyképességi Tanács által javasolt lépésekről

Megjelent:

MK 2018/141. (IX. 18.)

 

 

Jogszabály:

1447/2018. (IX. 18.) Korm. határozat

a Széchenyi lánchíd, a budai Váralagút, valamint a hozzájuk kapcsolódó közterületek rekonstrukciójával és fejlesztésével összefüggő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/141. (IX. 18.)

 

 

Jogszabály:

1448/2018. (IX. 18.) Korm. határozat

az Európai Unió és tagállamai, valamint a Szingapúri Köztársaság közötti Partnerségi és Együttműködési Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/141. (IX. 18.)

 

 

2018. IX. 17.

Jogszabály:

166/2018. (IX. 17.) Korm. rendelet

a honvédelmi ágazat sugárvédelmi hatósági feladatairól

Megjelent:

MK 2018/140. (IX. 17.)

Hatályos:

2018. 10. 01., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

167/2018. (IX. 17.) Korm. rendelet

a történelmi emlékhelyekről szóló 303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/140. (IX. 17.)

Hatályos:

2018. 09. 18.

 

Jogszabály:

168/2018. (IX. 17.) Korm. rendelet

a Budapest I. kerület, Színház utca 1-3. és 5-11. szám alatti ingatlan üzemeltetési és létesítménygazdálkodási feladatainak változásával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/140. (IX. 17.)

Hatályos:

2018. 11. 01.

 

Jogszabály:

14/2018. (IX. 17.) HM rendelet

a Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról

Megjelent:

MK 2018/140. (IX. 17.)

Hatályos:

2018. 09. 18.

 

Jogszabály:

17/2018. (IX. 17.) ITM rendelet

az ipari mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 31/1996. (VI. 19.) IKM rendelet, valamint a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló 8/2013. (III. 6.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/140. (IX. 17.)

Hatályos:

2018. 10. 02.

 

Jogszabály:

1443/2018. (IX. 17.) Korm. határozat

a 2018. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1964/2017. (XII. 19.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/140. (IX. 17.)

Hatályos:

2018. 09. 18.

 

Jogszabály:

1444/2018. (IX. 17.) Korm. határozat

a "GSM-R távközlési hálózat kiépítése II. ütem megvalósítás" című IKOP - CEF projekt támogatásának növeléséről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2018/140. (IX. 17.)

Hatályos:

2018. 09. 18.

 

Jogszabály:

1445/2018. (IX. 17.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a Dunaújváros, Szórád Márton utca 39. szám alatti ingatlan felújításához 2018. évben szükséges többletforrás biztosítására vonatkozó előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2018/140. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

113/2018. (IX. 17.) ME határozat

a Magyar-Paraguayi Gazdasági Vegyes Bizottság magyar tagozati elnökének kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/140. (IX. 17.)

Hatályos:

2018. 09. 18.

 

Jogszabály:

114/2018. (IX. 17.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a kulturális központok létesítéséről, működtetéséről és tevékenységéről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/140. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

115/2018. (IX. 17.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről

Megjelent:

MK 2018/140. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

116/2018. (IX. 17.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/140. (IX. 17.)

 

 

2018. IX. 13.

Jogszabály:

11/2018. (IX. 13.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/139. (IX. 13.)

Hatályos:

2018. 09. 14.

 

Jogszabály:

1442/2018. (IX. 13.) Korm. határozat

a Határtalanul! programmal kapcsolatos feladatok átadásával összefüggő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/139. (IX. 13.)

 

 

Jogszabály:

24/2018. (IX. 13.) MvM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal és a központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 4/2016. (III. 10.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/50. (IX. 13.)

Hatályos:

2018. 09. 14.

 

Jogszabály:

31/2018. (IX. 13.) HM utasítás

a munkakör-gazdálkodással kapcsolatos feladatokról szóló 9/2014. (II. 12.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/50. (IX. 13.)

Hatályos:

2018. 09. 14.

 

Jogszabály:

32/2018. (IX. 13.) HM utasítás

a hadfelszerelés rendszerbe kerülésének és rendszerből történő kivonásának rendjéről szóló 10/2016. (III. 10.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/50. (IX. 13.)

Hatályos:

2018. 09. 14.

 

Jogszabály:

33/2018. (IX. 13.) HM utasítás

a határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezésének előkészítéséről szóló 21/2016. (V. 20.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/50. (IX. 13.)

Hatályos:

2018. 09. 14.

 

Jogszabály:

34/2018. (IX. 13.) HM utasítás

egyes juttatási tárgyú honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/50. (IX. 13.)

Hatályos:

2018. 09. 14., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

1/2018. (IX. 13.) MKI KÁT utasítás

a Miniszterelnöki Kormányiroda Közszolgálati Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/50. (IX. 13.)

Hatályos:

2018. 09. 14.

 

Jogszabály:

7/2018. (IX. 13.) NKFIH utasítás

a gépjárművek igénybevételének és használatának rendjéről szóló 2/2017. (II. 8.) NKFIH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/50. (IX. 13.)

Hatályos:

2018. 09. 14.

 

Jogszabály:

29/2018. (IX. 13.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2018. évi XIX. törvény 2. és 3. § a hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/50. (IX. 13.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2018/50. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/50. (IX. 13.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/50. (IX. 13.)

 

 

Jogszabály:

Barankovics István Alapítvány

beszámoló a 2017. évi tevékenységről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/50. (IX. 13.)

 

 

Jogszabály:

Szegedi Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

a Csongrád székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/50. (IX. 13.)

 

 

Jogszabály:

KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. hirdetménye

számlatömb, készpénzátvételi elismervénytömb és K/7 típusú menetjegytömb érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/50. (IX. 13.)

 

 

Jogszabály:

Tolna Megyei Kormányhivatal közleménye

hatósági ellenőri igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/50. (IX. 13.)

 

 

2018. IX. 12.

Jogszabály:

414/2018. (IX. 12.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/138. (IX. 12)

 

 

Jogszabály:

415/2018. (IX. 12.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/138. (IX. 12)

 

 

Jogszabály:

416/2018. (IX. 12.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/138. (IX. 12)

 

 

Jogszabály:

417/2018. (IX. 12.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/138. (IX. 12)

 

 

Jogszabály:

418/2018. (IX. 12.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/138. (IX. 12)

 

 

Jogszabály:

419/2018. (IX. 12.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/138. (IX. 12)

 

 

Jogszabály:

420/2018. (IX. 12.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/138. (IX. 12)

 

 

Jogszabály:

421/2018. (IX. 12.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/138. (IX. 12)

 

 

Jogszabály:

422/2018. (IX. 12.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/138. (IX. 12)

 

 

Jogszabály:

423/2018. (IX. 12.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/138. (IX. 12)

 

 

Jogszabály:

424/2018. (IX. 12.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/138. (IX. 12)

 

 

Jogszabály:

425/2018. (IX. 12.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/138. (IX. 12)

 

 

Jogszabály:

426/2018. (IX. 12.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/138. (IX. 12)

 

 

Jogszabály:

427/2018. (IX. 12.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/138. (IX. 12)

 

 

Jogszabály:

428/2018. (IX. 12.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/138. (IX. 12)

 

 

Jogszabály:

429/2018. (IX. 12.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/138. (IX. 12)

 

 

Jogszabály:

430/2018. (IX. 12.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/138. (IX. 12)

 

 

Jogszabály:

431/2018. (IX. 12.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/138. (IX. 12)

 

 

Jogszabály:

432/2018. (IX. 12.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/138. (IX. 12)

 

 

Jogszabály:

433/2018. (IX. 12.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/138. (IX. 12)

 

 

Jogszabály:

434/2018. (IX. 12.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/138. (IX. 12)

 

 

Jogszabály:

435/2018. (IX. 12.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/138. (IX. 12)

 

 

Jogszabály:

436/2018. (IX. 12.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/138. (IX. 12)

 

 

Jogszabály:

437/2018. (IX. 12.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/138. (IX. 12)

 

 

Jogszabály:

438/2018. (IX. 12.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/138. (IX. 12)

 

 

Jogszabály:

439/2018. (IX. 12.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/138. (IX. 12)

 

 

Jogszabály:

440/2018. (IX. 12.) KE határozat

a 367/2015. (IX. 2.) KE határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/138. (IX. 12)

 

 

Jogszabály:

441/2018. (IX. 12.) KE határozat

a 369/2015. (IX. 2.) KE határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/138. (IX. 12)

 

 

Jogszabály:

442/2018. (IX. 12.) KE határozat

a 373/2015. (IX. 2.) KE határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/138. (IX. 12)

 

 

Jogszabály:

1441/2018. (IX. 12.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya közötti, a végzettségek, a képesítések és a tudományos fokozatok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/138. (IX. 12)

 

 

2018. IX. 11.

Jogszabály:

164/2018. (IX. 11.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet és a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/137. (IX. 11.)

Hatályos:

2018. 10. 01.

 

Jogszabály:

165/2018. (IX. 11.) Korm. rendelet

az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet, valamint a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/137. (IX. 11.)

Hatályos:

2018. 09. 21.

 

Jogszabály:

16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet

a műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról, valamint az ilyen munkakörben foglalkoztatottak időszakos továbbképzésével kapcsolatos szabályokról

Megjelent:

MK 2018/137. (IX. 11.)

Hatályos:

2018. 09. 26.

 

Jogszabály:

411/2018. (IX. 11.) KE határozat

államtitkári megbízatás megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/137. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

412/2018. (IX. 11.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/137. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

413/2018. (IX. 11.) KE határozat

az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesének kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/137. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

1428/2018. (IX. 11.) Korm. határozat

a GINOP-8.2.5-17 azonosító jelű Üzleti infokommunikációs, digitalizációs tőkealap pénzügyi eszköz termékleírása módosításáról

Megjelent:

MK 2018/137. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

1429/2018. (IX. 11.) Korm. határozat

a Rába Futómű Gyártó és Kereskedelmi Kft.-vel összefüggésben a GINOP-6.1.5-17 azonosító számú ("Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára" című), gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2018/137. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

1430/2018. (IX. 11.) Korm. határozat

a ZÁHONY-PORT Záhonyi Logisztikai és Rakománykezelési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal összefüggésben a GINOP-2.1.2-8.1.4-16 azonosító számú ("Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében" című), gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2018/137. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

1431/2018. (IX. 11.) Korm. határozat

a KEHOP-1.4.0-15-2015-00009 azonosító számú ("Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság működési területén" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/137. (IX. 11.)

Hatályos:

2018. 09. 12.

 

Jogszabály:

1432/2018. (IX. 11.) Korm. határozat

a "Beregi komplex árapasztási és ártér-revitalizációs fejlesztés" című, KEOP-2.1.1/2F/09-2010-0007 azonosító számú projekt vonatkozásában megállapított pénzügyi korrekció teljesítéséhez szükséges költségvetési forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/137. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

1433/2018. (IX. 11.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtott, TOP-6.1.5-16-TB1-2017-00002 azonosító számú, hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2018/137. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

1434/2018. (IX. 11.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-1.1.1-16 "Ipari parkok, iparterületek fejlesztése" című konstrukció keretében benyújtott projektek belső költségátcsoportosításáról

Megjelent:

MK 2018/137. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

1435/2018. (IX. 11.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a győri Digitális Fejlesztési Központ szakmai megvalósításához szükséges 2018. évi forrás biztosítása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2018/137. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

1436/2018. (IX. 11.) Korm. határozat

a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/137. (IX. 11.)

Hatályos:

2018. 09. 12.

 

Jogszabály:

1437/2018. (IX. 11.) Korm. határozat

a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/137. (IX. 11.)

Hatályos:

2018. 09. 12.

 

Jogszabály:

1438/2018. (IX. 11.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat és az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2. prioritása keretében finanszírozott egyes intézményi férőhely kiváltási projektek támogatási összegének növeléséről szóló 1319/2018. (VII. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/137. (IX. 11.)

Hatályos:

2018. 09. 12.

 

Jogszabály:

1439/2018. (IX. 11.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között az országonkénti jelentések cseréjéről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/137. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

1440/2018. (IX. 11.) Korm. határozat

a Magyarország és az Argentin Köztársaság között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/137. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

112/2018. (IX. 11.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/137. (IX. 11.)

 

 

2018. IX. 10.

Jogszabály:

162/2018. (IX. 10.) Korm. rendelete

egyes kormányrendeleteknek a Nemzeti Népegészségügyi Központ létrehozásával kapcsolatos módosításáról

Megjelent:

MK 2018/136. (IX. 10.)

Hatályos:

2018. 10. 01.

 

Jogszabály:

163/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet

a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak meghatározásáról, valamint a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/136. (IX. 10.)

Hatályos:

2018. 09. 11. - kivétellel.

 

Jogszabály:

410/2018. (IX. 10.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésekről

Megjelent:

MK 2018/136. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

1426/2018. (IX. 10.) Korm. határozat

a hazai vízgazdálkodás öntözési célt szolgáló fejlesztési javaslatairól

Megjelent:

MK 2018/136. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

1427/2018. (IX. 10.) Korm. határozat

az Országos Széchényi Könyvtár archívumainak elhelyezését szolgáló archivális és szolgáltató raktárak megvalósítását célzó beruházás előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról szóló 1911/2017. (XII. 7.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/136. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

2/2018. (IX. 10.) AM utasítás

az Agrárminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/49. (IX. 10.)

Hatályos:

2018. 09. 11.

 

Jogszabály:

30/2018. (IX. 10.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (VIII. 1.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/49. (IX. 10.)

Hatályos:

2018. 09. 11.

 

2018. IX. 7.

Jogszabály:

160/2018. (IX. 7.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/135. (IX. 7.)

Hatályos:

2018. 09. 08.

 

Jogszabály:

161/2018. (IX. 7.) Korm. rendelet

a munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról szóló 23/2017. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/135. (IX. 7.)

Hatályos:

2018. 09. 15.

 

Jogszabály:

26/2018. (IX. 7.) IM rendelet

egyes választásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/135. (IX. 7.)

Hatályos:

2018. 09. 08.

 

Jogszabály:

15/2018. (IX. 7.) ITM rendelet

az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértői tevékenységgel kapcsolatos eljárások díjairól szóló 59/2011. (XI. 25.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/135. (IX. 7.)

Hatályos:

2018. 10. 08.

 

Jogszabály:

1414/2018. (IX. 7.) Korm. határozat

a FIA Rallye Európa-bajnokság magyarországi futamának 2019-2023 között történő megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/135. (IX. 7.)

 

 

Jogszabály:

1415/2018. (IX. 7.) Korm. határozat

a 2023. évi IAAF Atlétikai Világbajnokság megrendezése érdekében pályázat benyújtásához szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/135. (IX. 7.)

 

 

Jogszabály:

1416/2018. (IX. 7.) Korm. határozat

a Kisfaludy Szállásfejlesztési Konstrukció megvalósításához, illetve az egyes kiemelt turisztikai fejlesztések finanszírozásához szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/135. (IX. 7.)

 

 

Jogszabály:

1417/2018. (IX. 7.) Korm. határozat

a nyíregyházi multifunkcionális autó-motor sport aréna megvalósításához szükséges intézkedésekről, valamint a beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

Megjelent:

MK 2018/135. (IX. 7.)

 

 

Jogszabály:

1418/2018. (IX. 7.) Korm. határozat

a vajdasági gazdaságfejlesztési program 2018. évi megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/135. (IX. 7.)

 

 

Jogszabály:

1419/2018. (IX. 7.) Korm. határozat

egyes turisztikai tárgyú kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2018/135. (IX. 7.)

 

 

Jogszabály:

1420/2018. (IX. 7.) Korm. határozat

az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság létrehozásáról szóló 1472/2012. (X. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/135. (IX. 7.)

Hatályos:

2018. 09. 08.

 

Jogszabály:

1421/2018. (IX. 7.) Korm. határozat

a közszolgálati ellenőrzések 2018. évi vizsgálati tárgyköreiről és a vizsgálat alá vont szervekről

Megjelent:

MK 2018/135. (IX. 7.)

 

 

Jogszabály:

1422/2018. (IX. 7.) Korm. határozat

a Sorsok Háza Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye - Európai Oktatási Központ megnyitásához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/135. (IX. 7.)

 

 

Jogszabály:

1423/2018. (IX. 7.) Korm. határozat

a Határtalanul! program támogatásának biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/135. (IX. 7.)

 

 

Jogszabály:

1424/2018. (IX. 7.) Korm. határozat

a Magyarország 2012-2020. évre szóló külgazdasági stratégiájának végrehajtásáról szóló 1109/2012. (IV. 12.) Korm. határozat visszavonásáról

Megjelent:

MK 2018/135. (IX. 7.)

 

 

Jogszabály:

1425/2018. (IX. 7.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és az Ugandai Köztársaság Kormánya közötti oktatási együttműködési egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/135. (IX. 7.)

 

 

Jogszabály:

110/2018. (IX. 7.) ME határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között, a kölcsönös vízummentességről szóló, Pekingben, 1992. április 28-án létrejött megállapodás módosításának létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/135. (IX. 7.)

 

 

Jogszabály:

111/2018. (IX. 7.) ME határozat

az Országos Statisztikai Tanács tagjainak megbízásáról

Megjelent:

MK 2018/135. (IX. 7.)

 

 

2018. IX. 5.

Jogszabály:

15/2018. (IX. 5.) BM utasítás

a Belügyminisztérium és a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek ügyeleti szolgálatai által teljesítendő tájékoztatási kötelezettség rendjéről, valamint a Kormányügyelet működéséről szóló 33/2011. (XII. 2.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/48. (IX. 5.)

Hatályos:

2018. 09. 06.

 

Jogszabály:

29/2018. (IX. 5.) HM utasítás

az önkéntes területvédelmi feladatokat ellátó új területvédelmi szervezetekkel összefüggő szervezési feladatokról, valamint a szolgálati beosztások rendszeresítésével kapcsolatos szabályokról szóló 28/2015. (VI. 22.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/48. (IX. 5.)

Hatályos:

2018. 09. 06.

 

Jogszabály:

15/2018. (IX. 5.) IM utasítás

miniszteri biztosi kinevezés visszavonásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/48. (IX. 5.)

Hatályos:

2018. 09. 06.

 

Jogszabály:

3/2018. (IX. 5.) PM utasítás

a Pénzügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/48. (IX. 5.)

Hatályos:

2018. 09. 06.

 

Jogszabály:

16/2018. (IX. 5.) LÜ utasítás

a minősített adat védelméről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/48. (IX. 5.)

Hatályos:

2018. 09. 06.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2018/48. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/48. (IX. 5.)

 

 

Jogszabály:

Budapesti Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

a Budapest VI. kerület 2. számú székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/48. (IX. 5.)

 

 

Jogszabály:

Hajózási hirdetmény

Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt. közforgalmú kikötő kikötőrendjének módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/48. (IX. 5.)

 

 

2018. IX. 4.

Jogszabály:

14/2018. (IX. 4.) ITM rendelet

egyes iparszabályozási tárgyú rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/134. (IX. 4.)

Hatályos:

2018. 09. 19., 2018. 10. 28., 2018. 11. 04., 2018. 11. 26., 2019. 11. 18.

 

Jogszabály:

13/2018. (IX. 4.) AB határozat

a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvénynek a vízkivételekkel összefüggő módosításáról szóló törvény 1. §-a és 4. §-a alaptörvény-ellenességének megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/134. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

408/2018. (IX. 4.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/134. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

409/2018. (IX. 4.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2018/134. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

109/2018. (IX. 4.) ME határozat

főiskolai tanárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/134. (IX. 4.)

 

 

2018. IX. 3.

Jogszabály:

154/2018. (IX. 3.) Korm. rendelet

a Budai Palotanegyed területébe tartozó ingatlanok meghatározásáról

Megjelent:

MK 2018/133. (IX. 3.)

Hatályos:

2018. 09. 04.

 

Jogszabály:

155/2018. (IX. 3.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/133. (IX. 3.)

Hatályos:

2018. 09. 04., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

156/2018. (IX. 3.) Korm. rendelet

a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/133. (IX. 3.)

Hatályos:

2018. 09. 04.

 

Jogszabály:

157/2018. (IX. 3.) Korm. rendelet

a minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről szóló 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet, és az alapvető biztonsági érdeket érintő beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről szóló 225/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/133. (IX. 3.)

Hatályos:

2018. 09. 04.

 

Jogszabály:

158/2018. (IX. 3.) Korm. rendelet

a közszolgálati tisztviselők és az állami tisztviselők jogviszonyának megszűnésével és megszüntetésével összefüggő egyes eljárási részletkérdésekről szóló 98/2018. (VI. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/133. (IX. 3.)

Hatályos:

2018. 09. 04.

 

Jogszabály:

159/2018. (IX. 3.) Korm. rendelet

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/133. (IX. 3.)

Hatályos:

2018. 09. 06.

 

Jogszabály:

25/2018. (IX. 3.) IM rendelet

az adatkezelési engedélyezési eljárás lefolytatásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

Megjelent:

MK 2018/133. (IX. 3.)

Hatályos:

2018. 09. 04.

 

Jogszabály:

406/2018. (IX. 3.) KE határozat

államtitkári megbízatás megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/133. (IX. 3.)

 

 

Jogszabály:

407/2018. (IX. 3.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/133. (IX. 3.)

 

 

Jogszabály:

1407/2018. (IX. 3.) Korm. határozat

a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/133. (IX. 3.)

Hatályos:

2018. 09. 04.

 

Jogszabály:

1408/2018. (IX. 3.) Korm. határozat

a "Beruházás ösztönzési célelőirányzat" megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat előirányzat-módosítás nélküli túllépésének engedélyezéséről

Megjelent:

MK 2018/133. (IX. 3.)

 

 

Jogszabály:

1409/2018. (IX. 3.) Korm. határozat

a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda és a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2018/133. (IX. 3.)

 

 

Jogszabály:

1410/2018. (IX. 3.) Korm. határozat

a Güntner-Tata Hűtőtechnikai Kft. magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

Megjelent:

MK 2018/133. (IX. 3.)

 

 

Jogszabály:

1411/2018. (IX. 3.) Korm. határozat

a REHAU-Automotive Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

Megjelent:

MK 2018/133. (IX. 3.)

 

 

Jogszabály:

1412/2018. (IX. 3.) Korm. határozat

a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Államközi Szervezet (OTIF) 2018. szeptember 25-26. között Bernben sorra kerülő 13. Közgyűlésén történő módosítása szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/133. (IX. 3.)

 

 

Jogszabály:

1413/2018. (IX. 3.) Korm. határozat

a Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között a polgári ügyekben nyújtandó kölcsönös jogsegélyről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/133. (IX. 3.)

 

 

2018. VIII. 31.

Jogszabály:

153/2018. (VIII. 31.) Korm. rendelet

az egyházi és a nemzetiségi támogatásokra vonatkozó egyes kormányrendeleteknek, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendeletnek a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény módosításáról szóló 2018. évi XLVII. törvénnyel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2018/132. (VIII. 31.)

Hatályos:

2018. 08. 31. 23 órától, 2018. 11. 01., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

1/2018. (VIII. 31.) TNM rendelet

a nemzetiségi és egyházi célú, valamint az üldözött keresztények megsegítését célzó fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Megjelent:

MK 2018/132. (VIII. 31.)

Hatályos:

2018. 08. 31. 23 órától, 2018. 09. 01.

 

Jogszabály:

2/2018. (VIII. 31.) TNM rendelet

a nemzetiségi célú támogatásokkal kapcsolatos egyes rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/132. (VIII. 31.)

Hatályos:

2018. 09. 01.

 

Jogszabály:

24/2018. (VIII. 31.) AM rendelet

az agrárminiszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyes agrártárgyú rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/132. (VIII. 31.)

Hatályos:

2018. 09. 01., 2018. 10. 01.

 

Jogszabály:

13/2018. (VIII. 31.) HM rendelet

a honvédelemért felelős miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 19/2012. (VIII. 28.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/132. (VIII. 31.)

Hatályos:

2018. 09. 01.

 

Jogszabály:

24/2018. (VIII. 31.) IM rendelet

az egyes cégjogi és igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/132. (VIII. 31.)

Hatályos:

2018. 09. 05.

 

Jogszabály:

13/2018. (VIII. 31.) ITM rendelet

az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/132. (VIII. 31.)

Hatályos:

2018. 10. 01.

 

Jogszabály:

1403/2018. (VIII. 31.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, a Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása fejezeti kezelésű előirányzat túllépésének jóváhagyásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2018/132. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

1404/2018. (VIII. 31.) Korm. határozat

a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 4. Hit- és erkölcstanoktatás és tankönyvtámogatás jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2018/132. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

1405/2018. (VIII. 31.) Korm. határozat

a Batthyány Lajos Alapítvány támogatásáról

Megjelent:

MK 2018/132. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

1406/2018. (VIII. 31.) Korm. határozat

a hazai forrásból megvalósuló közbeszerzésekkel kapcsolatos egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2018/132. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

108/2018. (VIII. 31.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a Bolgár Köztársaság budapesti diplomáciai képviseletének ingatlanszükségleteit illető kérdések rendezéséről szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/132. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

19/2018. (VIII. 31.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokkal kapcsolatos jogok gyakorlásának rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/47. (VIII. 31.)

Hatályos:

2018. 09. 01.

 

Jogszabály:

3/2018. (VIII. 31.) ITM utasítása

az Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet fejezeti és központi kezelésű előirányzatai szakmai kezelőinek kijelöléséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/47. (VIII. 31.)

Hatályos:

2018. 09. 01.

 

Jogszabály:

15/2018. (VIII. 31.) LÜ utasítás

az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztika alkalmazásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/47. (VIII. 31.)

Hatályos:

2018. 09. 01.

 

Jogszabály:

2/2018. (VIII. 31.) SZTNH utasítás

a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés és utalványozás rendjéről szóló 4/2016. (VI. 30.) SZTNH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/47. (VIII. 31.)

Hatályos:

2018. 09. 01.

 

Jogszabály:

26/2018. (VIII. 31.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a diplomáciai célú ingatlanok vásárlásáról szóló Egyetértési Megállapodás kihirdetéséről szóló 2018. évi X. törvény 2. és 3. §-a hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/47. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

27/2018. (VIII. 31.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és Hongkong, a Kínai Népköztársaság Különleges Közigazgatási Területének Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2018. évi XXIII. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/47. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

28/2018. (VIII. 31.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló jegyzékváltással létrejött egyezmény kihirdetéséről szóló 129/2018. (VII. 23.) Korm. rendelet 2. és 3. §-a hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/47. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/47. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/47. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal hirdetménye

bevonásra került hatósági ellenőri igazolványokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/47. (VIII. 31.)

 

 

2018. VIII. 30.

Jogszabály:

152/2018. (VIII. 30.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/131. (VIII. 30.)

Hatályos:

2018. 08. 31.

 

Jogszabály:

23/2018. (VIII. 30.) BM rendelet

a rendészetért felelős miniszter irányítása alá tartozó igazságügyi szakértői intézménynél foglalkoztatott igazságügyi alkalmazottak munkaköri alkalmassági vizsgálatára és az alkalmasság véleményezésére vonatkozó szabályokról, valamint az eljárás rendjéről

Megjelent:

MK 2018/131. (VIII. 30.)

Hatályos:

2018. 09. 07.

 

Jogszabály:

30/2018. (VIII. 30.) EMMI rendelet

a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/131. (VIII. 30.)

Hatályos:

2018. 08. 31.

 

Jogszabály:

23/2018. (VIII. 30.) IM rendelet

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása és a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről

Megjelent:

MK 2018/131. (VIII. 30.)

Hatályos:

2018. 08. 31.

 

Jogszabály:

1396/2018. (VIII. 30.) Korm. határozat

az M1 autópálya további helyreállításához és biztonságos üzemeltetéséhez szükséges feltételek biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/131. (VIII. 30.)

 

 

Jogszabály:

1397/2018. (VIII. 30.) Korm. határozat

az "Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak" elnevezésű program 2018/2019-es tanév őszi félévének költségvetési támogatásáról

Megjelent:

MK 2018/131. (VIII. 30.)

 

 

Jogszabály:

1398/2018. (VIII. 30.) Korm. határozat

A magyarországi szerb nemzetiség oktatási céljainak megvalósításával kapcsolatos egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/131. (VIII. 30.)

 

 

Jogszabály:

1399/2018. (VIII. 30.) Korm. határozat

a Budapest Főváros X. kerület Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet keretében járóbeteg-szakellátást nyújtó Kőbányai Egészségház megújítását célzó infrastrukturális beruházások megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/131. (VIII. 30.)

 

 

Jogszabály:

1400/2018. (VIII. 30.) Korm. határozat

a Robert Bosch Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest területén megvalósuló beruházásának II. ütemével összefüggő kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/131. (VIII. 30.)

 

 

Jogszabály:

1401/2018. (VIII. 30.) Korm. határozat

a Nyíregyháza megyei jogú város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2018/131. (VIII. 30.)

 

 

Jogszabály:

1402/2018. (VIII. 30.) Korm. határozat

az Iváncsa község külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2018/131. (VIII. 30.)

 

 

Jogszabály:

107/2018. (VIII. 30.) ME határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya között az illegális kábítószer-kereskedelem, a szervezett bűnözés és a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelemben való együttműködésről szóló megállapodás megújításáról szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/131. (VIII. 30.)

 

 

2018. VIII. 29.

Jogszabály:

28/2018. (VIII. 29.) EMMI rendelet

az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2018/130. (VIII. 29.)

Hatályos:

2018. 09. 01., 2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

29/2018. (VIII. 29.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2018/130. (VIII. 29.)

Hatályos:

2018. 08. 30.

 

Jogszabály:

11/2018. (VIII. 29.) ITM rendelet

a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/130. (VIII. 29.)

Hatályos:

2018. 08. 30.

 

Jogszabály:

12/2018. (VIII. 29.) ITM rendelet

az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenységek igazgatási szolgáltatási díjáról és felügyeleti díjáról szóló 80/2012. (XII. 28.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/130. (VIII. 29.)

Hatályos:

2018. 09. 29.

 

Jogszabály:

7/2018. (VIII. 29.) PM rendelet

a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/130. (VIII. 29.)

Hatályos:

2018. 08. 30., 2023. 08. 01.

 

2018. VIII. 23.

Jogszabály:

8/2018. (VIII. 23.) MEKH rendelet

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/129. (VIII. 23.)

Hatályos:

2018. 09. 23.

 

Jogszabály:

22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet

a közjegyzői díjszabásról

Megjelent:

MK 2018/129. (VIII. 23.)

Hatályos:

2018. 10. 01.

 

Jogszabály:

5/2018. (VIII. 23.) KKM rendelet

a tartós külszolgálatot teljesítő kormányzati szolgálati jogviszonyban állók és a munkavállalók alapellátmányának, valamint a munkavállalók ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegéről és azok kifizetéséről szóló 3/2012. (IX. 4.) KüM rendelet módosításáról szóló 1/2014. (II. 19.) KüM rendelet és a tartós külszolgálatot teljesítő kormányzati szolgálati jogviszonyban állók és a munkavállalók alapellátmányának, valamint a munkavállalók ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegéről és azok kifizetéséről szóló 3/2012. (IX. 4.) KüM rendelet módosításáról szóló 4/2016. (VII. 22.) KKM rendelet hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2018/129. (VIII. 23.)

Hatályos:

2018. 08. 24.

 

Jogszabály:

6/2018. (VIII. 23.) PM rendelet

a 2019. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

Megjelent:

MK 2018/129. (VIII. 23.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

391/2018. (VIII. 23.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2018/129. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

392/2018. (VIII. 23.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2018/129. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

393/2018. (VIII. 23.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2018/129. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

394/2018. (VIII. 23.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2018/129. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

395/2018. (VIII. 23.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2018/129. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

396/2018. (VIII. 23.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2018/129. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

397/2018. (VIII. 23.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2018/129. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

398/2018. (VIII. 23.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2018/129. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

399/2018. (VIII. 23.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2018/129. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

400/2018. (VIII. 23.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2018/129. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

401/2018. (VIII. 23.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2018/129. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

402/2018. (VIII. 23.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2018/129. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

403/2018. (VIII. 23.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2018/129. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

404/2018. (VIII. 23.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2018/129. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

405/2018. (VIII. 23.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2018/129. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

18/2018. (VIII. 23.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériumának elektronikus aláírási és elektronikus bélyegzési szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/46. (VIII. 23.)

Hatályos:

2018. 08. 24.

 

Jogszabály:

14/2018. (VIII. 23.) IM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 11/2015. (V. 29.) IM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/46. (VIII. 23.)

Hatályos:

2018. 08. 24.

 

Jogszabály:

7/2018. (VIII. 23.) BM OKF utasítás

az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatásának, tűzoltó szakmai ellenőrzésének katasztrófavédelmi feladatairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/46. (VIII. 23.)

Hatályos:

2018. 08. 24.

 

Jogszabály:

44/2018. (VIII. 23.) ORFK utasítás

a Lövészeti Szabályzatról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/46. (VIII. 23.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

45/2018. (VIII. 23.) ORFK utasítás

az Országos Rendőr-főkapitányság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2015. (IX. 10.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/46. (VIII. 23.)

Hatályos:

2018. 08. 24.

 

Jogszabály:

23/2018. (VIII. 23.) KKM közlemény

a Turisztikai Világszervezet és Magyarország Kormánya között a Turizmus Világnap központi rendezvénye Budapesten történő megrendezéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2018. évi XXVII. törvény 2. és 3. §-a hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/46. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

24/2018. (VIII. 23.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2018. évi XVII. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/46. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

25/2018. (VIII. 23.) KKM közlemény

a Nemzetközi Beruházási Bank megalapítása tárgyában, Moszkvában, 1970. július 10-én aláírt és 1990. december 20. napján módosított Egyezmény és az Egyezményhez csatolt Alapszabály, továbbá az ezek módosításáról szóló Jegyzőkönyv, valamint a Jegyzőkönyv részes államává váláshoz kiadott értesítések kihirdetéséről szóló 2015. évi XLI. törvény 5. és 6. §-a, valamint a 10. § (2) és (3) bekezdése hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/46. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2018/46. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/46. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/46. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/46. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2018. szeptember 1-je és szeptember 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/46. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/46. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

Pécsi Közjegyzői Kamara Elnökségének ismételt pályázati felhívása

a Székesfehérvár 4. számú székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/46. (VIII. 23.)

 

 

2018. VIII. 21.

Jogszabály:

29/2018. (VIII. 21.) MNB rendelet

a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/128. (VIII. 21.)

Hatályos:

2018. 08. 22., 2018. 10. 01., 2019. 07. 01.

 

Jogszabály:

9/2018. (VIII. 21.) ITM rendelet

a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/128. (VIII. 21.)

Hatályos:

2018. 09. 01.

 

Jogszabály:

10/2018. (VIII. 21.) ITM rendelet

az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/128. (VIII. 21.)

Hatályos:

2018. 09. 01.

 

Jogszabály:

1395/2018. (VIII. 21.) Korm. határozat

a Népművészet Mestere díj 2018. évi adományozásáról

Megjelent:

MK 2018/128. (VIII. 21.)

 

 

2018. VIII. 17.

Jogszabály:

22/2018. (VIII. 17.) AM rendelet

az egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/127. (VIII. 17.)

Hatályos:

2018. 08. 18.

 

Jogszabály:

23/2018. (VIII. 17.) AM rendelet

a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról szóló 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/127. (VIII. 17.)

Hatályos:

2018. 08. 18.

 

Jogszabály:

8/2018. (VIII. 17.) ITM rendelet

az ömlesztőhegesztés végzésének feltételeiről

Megjelent:

MK 2018/127. (VIII. 17.)

Hatályos:

2018. 09. 16.

 

Jogszabály:

386/2018. (VIII. 17.) KE határozat

altábornagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2018/127. (VIII. 17.)

 

 

Jogszabály:

387/2018. (VIII. 17.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/127. (VIII. 17.)

 

 

Jogszabály:

388/2018. (VIII. 17.) KE határozat

altábornagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2018/127. (VIII. 17.)

 

 

Jogszabály:

389/2018. (VIII. 17.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/127. (VIII. 17.)

 

 

Jogszabály:

390/2018. (VIII. 17.) KE határozat

rektori megbízás alóli felmentésről

Megjelent:

MK 2018/127. (VIII. 17.)

 

 

2018. VIII. 14.

Jogszabály:

8/2018. (VIII. 14.) ME utasítás

miniszterelnöki biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/45. (VIII. 14.)

Hatályos:

2018. 08. 15.

 

Jogszabály:

14/2018. (VIII. 14.) BM utasítás

a Belügyminisztérium fejezet költségvetési gazdálkodásának rendjéről szóló 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/45. (VIII. 14.)

Hatályos:

2018. 08. 15.

 

Jogszabály:

17/2018. (VIII. 14.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkárának irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatairól és eljárásuk rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/45. (VIII. 14.)

Hatályos:

2018. 08. 15.

 

Jogszabály:

3/2018. (VIII. 14.) SZGYF utasítás

a közérdekű adatok megismerésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/45. (VIII. 14.)

Hatályos:

2018. 08. 15.

 

Jogszabály:

20/2018. (VIII. 14.) KKM közlemény

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Iraki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 2016. évi III. törvény 2. és 3. §-a hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/45. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

21/2018. (VIII. 14.) KKM közlemény

az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Libanoni Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodáshoz, a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából készült Jegyzőkönyv hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/45. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

22/2018. (VIII. 14.) KKM közlemény

az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Libanoni Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodáshoz, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült Jegyzőkönyv hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/45. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2018/45. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/45. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

BM közlemény

a tartósan vízhiányos időszak kezdetéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/45. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

3/2018. (VIII. 14.) SZTNH közlemény

az "IDEA 2018 Monor" nemzetközi kiállításon és vásáron bemutatásra kerülő találmányok, védjegyek, formatervezési és használati minták kiállítási kedvezményéről, illetve kiállítási elsőbbségéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/45. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

Szegedi Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

a Kiskunfélegyháza 1. számú székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/45. (VIII. 14.)

 

 

2018. VIII. 13.

Jogszabály:

143/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet

a rendeltetésmódosítási eljárás során alkalmazandó részletes szabályokról

Megjelent:

MK 2018/126. (VIII. 13.)

Hatályos:

2018. 08. 14., 2018. 08. 29.

 

Jogszabály:

144/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet

a fogyasztók részére vezetett fizetési számlákhoz kapcsolódó díjakról történő tájékoztatás egyes kérdéseiről

Megjelent:

MK 2018/126. (VIII. 13.)

Hatályos:

2019. 07. 31.

 

Jogszabály:

145/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet

a kiemelt településkép-védelmi környezettel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/126. (VIII. 13.)

Hatályos:

2018. 08. 14.

 

Jogszabály:

146/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet

a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel, valamint az államtudományi képzés képesítéseinek a közigazgatásban történő bevezetésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/126. (VIII. 13.)

Hatályos:

2018. 08. 15.

 

Jogszabály:

147/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet

az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértőről szóló 247/2011. (XI. 25.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/126. (VIII. 13.)

Hatályos:

2018. 08. 14.

 

Jogszabály:

148/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet

az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet és az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/126. (VIII. 13.)

Hatályos:

2018. 08. 16.

 

Jogszabály:

149/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet

az Erzsébet Táborok infrastrukturális fejlesztésére irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 266/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/126. (VIII. 13.)

Hatályos:

2018. 08. 14.

 

Jogszabály:

150/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet

az egyes kormányrendeleteknek a toronyházak építésének szabályozásával kapcsolatos módosításáról

Megjelent:

MK 2018/126. (VIII. 13.)

Hatályos:

2018. 08. 14.

 

Jogszabály:

151/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet

az üldözött keresztények megsegítésével kapcsolatos feladatok ellátása érdekében szükséges egyes jogszabályok módosításairól

Megjelent:

MK 2018/126. (VIII. 13.)

Hatályos:

2018. 08. 21.

 

Jogszabály:

7/2018. (VIII. 13.) MEKH rendelet

a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről szóló 1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/126. (VIII. 13.)

Hatályos:

2018. 08. 15.

 

Jogszabály:

4/2018. (VIII. 13.) KKM rendelet

a külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól szóló 3/2017. (II. 28.) KKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/126. (VIII. 13.)

Hatályos:

2018. 08. 14.

 

Jogszabály:

385/2018. (VIII. 13.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2018/126. (VIII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1367/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

a 2018. évi fejlesztéspolitikai célokról

Megjelent:

MK 2018/126. (VIII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1368/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

a fiatalok pénzügyi tudatosságát növelő oktatási kompetenciák támogatásáról

Megjelent:

MK 2018/126. (VIII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1369/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

Magyarország és a nyugat-balkáni régió gazdasági kapcsolatainak élénkítéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/126. (VIII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1370/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

az új állami informatikai rendszerek üzembe helyezése esetén alkalmazandó intézkedésről

Megjelent:

MK 2018/126. (VIII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1371/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2018. évi technikai segítségnyújtási pályázati kiírására benyújtásra kerülő, az elektromos töltőállomások és alternatív üzemanyagtöltő állomások adatainak összegyűjtésével kapcsolatos pályázatban történő magyar részvétel jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2018/126. (VIII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1372/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

a Steindl Imre Program harmadik ütemével kapcsolatos további döntések meghozataláról

Megjelent:

MK 2018/126. (VIII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1373/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében megvalósuló, a Magyar Honvédség Központi Logisztikai és Kiképzési Bázis megvalósításával összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2018/126. (VIII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1374/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

az Audi Hungaria Általános Művelődési Központ működéséhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/126. (VIII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1375/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

a BorgWarner Oroszlány Korlátolt Felelősségű Társaság és a BorgWarner Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetőkkel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

Megjelent:

MK 2018/126. (VIII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1376/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

a Magyarországi Református Egyház Zsinatának a "Bentlakásos programok az SDG-ben" tárgyú beszerzése közbeszerzési eljárás lefolytatása alól történő felmentéséről

Megjelent:

MK 2018/126. (VIII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1377/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

a Magyar Művészeti Akadémia részére többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/126. (VIII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1378/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

az Államreform Bizottság felállításáról szóló 1602/2014. (XI. 4.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2018/126. (VIII. 13.)

Hatályos:

2018. 08. 14.

 

Jogszabály:

1379/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

a "8 db nagykapacitású motorvonat beszerzése a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére" című projekt kiemelt projektként történő nevesítéséről, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/126. (VIII. 13.)

Hatályos:

2018. 08. 14.

 

Jogszabály:

1380/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő átcsoportosításról és a hazai építőipari vállalkozások hatékonyságnövelésére irányuló forrás biztosításáról szóló 1031/2018. (II. 8.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/126. (VIII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1381/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

a nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházás megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról, valamint a nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelés feltételeinek biztosítását és fejlesztését szolgáló intézkedésekről szóló 1296/2017. (VI. 2.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/126. (VIII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1382/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

a Göd város külterületén található egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2018/126. (VIII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1383/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

a Göd város területén található egyes földrészletek megszerzéséhez és fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/126. (VIII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1384/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

a Göd város infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódó, az önkormányzat szervezésében megvalósuló beruházási feladatok 2018. évi finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2018/126. (VIII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1385/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

a Göd város területén található egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról és a terület fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/126. (VIII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1386/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

egyes fejlesztések előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2018/126. (VIII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1387/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, a pártalapítványok tartalékának átcsoportosításáról és a központi költségvetést érintő címrendi módosításról

Megjelent:

MK 2018/126. (VIII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1388/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

az IKOP-4.1.0-15-2016-00001 azonosító számú ("48. sz. főút Debrecen- Nyírábrány, országhatár szakasz fejlesztése" című) kiemelt projekt megvalósításához szükséges forrás biztosításáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/126. (VIII. 13.)

Hatályos:

2018. 08. 14.

 

Jogszabály:

1389/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

az IKOP-3.2.0-15-2016-00019 azonosító számú kiemelt projekt megvalósításához szükséges forrás biztosításáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/126. (VIII. 13.)

Hatályos:

2018. 08. 14.

 

Jogszabály:

1390/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

a KEHOP-1.3.0-15-2015-00006 azonosító számú ("Derecskei-főcsatorna korszerűsítése" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2018/126. (VIII. 13.)

Hatályos:

2018. 08. 14.

 

Jogszabály:

1391/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron, Dunakiliti és Doborgaz (Dobrohost) között létesítendő, kerékpárosok és gyalogosok közlekedésére szolgáló híd, valamint a hídhoz kapcsolódó létesítmények felépítéséről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/126. (VIII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1392/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

az Egyetemes Postaegyesület (Universal Postal Union) Kongresszusain való magyar részvételről

Megjelent:

MK 2018/126. (VIII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1393/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

az Egyetemes Postaegyesület (Universal Postal Union) 2. Rendkívüli Kongresszusán az Egyetemes Postaegyesület Alapokmánya, az Egyetemes Postaegyezmény és az Általános Szabályzat módosítása szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/126. (VIII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1394/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

Magyarország Kínai Nemzetközi Import Expo elnevezésű eseményen történő részvételéről

Megjelent:

MK 2018/126. (VIII. 13.)

 

 

Jogszabály:

106/2018. (VIII. 13.) ME határozat

a Nemzetközi Beruházási Bank és a Magyarország Kormánya között kötendő, a Nemzetközi Beruházási Bank Európai Egységének magyarországi elhelyezéséről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/126. (VIII. 13.)

 

 

2018. VIII. 7.

Jogszabály:

21/2018. (VIII. 7.) AM rendelet

a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetbe sorolt központi kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 32/2015. (VI. 19.) FM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/125. (VIII. 7.)

Hatályos:

2018. 08. 08.

 

Jogszabály:

26/2018. (VIII. 7.) EMMI rendelet

a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/125. (VIII. 7.)

Hatályos:

2018. 08. 15.

 

Jogszabály:

27/2018. (VIII. 7.) EMMI rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletnek a bölcsődei ellátással összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2018/125. (VIII. 7.)

Hatályos:

2018. 08. 15.

 

Jogszabály:

1366/2018. (VIII. 7.) Korm. határozat

"Életmentő Emlékérem" adományozásáról

Megjelent:

MK 2018/125. (VIII. 7.)

 

 

Jogszabály:

27/2018. (VIII. 7.) HM utasítás

a belföldi reprezentációról szóló 83/2004. (HK 24.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/44. (VIII. 7.)

Hatályos:

2018. 08. 08.

 

Jogszabály:

28/2018. (VIII. 7.) HM utasítás

az egyes beosztásokban megállapítható munkaerő-piaci pótlékról szóló 34/2016. (VII. 15.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/44. (VIII. 7.)

Hatályos:

2018. 08. 08.

 

Jogszabály:

22/2018. (VIII. 7.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium szervezeti változásaival kapcsolatos egyes külügyi tárgyú miniszteri utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/44. (VIII. 7.)

Hatályos:

2018. 08. 08.

 

Jogszabály:

43/2018. (VIII. 7.) ORFK utasítás

az Öltözködési Szabályzatról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/44. (VIII. 7.)

Hatályos:

2018. 09. 01.

 

Jogszabály:

19/2018. (VIII. 7.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Szingapúri Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetéséről szóló 2018. évi XX. törvény 2. és 3., valamint 6. §-a hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/44. (VIII. 7.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2018/44. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/44. (VIII. 7.)

 

 

Jogszabály:

Miniszterelnökség közleménye

Fényes Elek-díj adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/44. (VIII. 7.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárságának pályázati felhívása

a 2019. évi Lampl Hugó Emlékplakett elnyerésének kezdeményezésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/44. (VIII. 7.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/44. (VIII. 7.)

 

 

Jogszabály:

PM közlemény

a 2018-ban Magyarországon munkavállalási engedéllyel foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok legmagasabb számáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/44. (VIII. 7.)

 

 

Jogszabály:

EMMI pályázati felhívás

a 2018. évi "Minősített Közművelődési Intézmény Cím" elnyerésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/44. (VIII. 7.)

 

 

Jogszabály:

EMMI pályázati felhívás

a 2018. évi "Közművelődési Minőség Díj" elnyerésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/44. (VIII. 7.)

 

 

Jogszabály:

EMMI közlemény

a "Minősített Közművelődési Intézmény Cím 2017" elismeréssel adományozottakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/44. (VIII. 7.)

 

 

Jogszabály:

EMMI közlemény

a "Közművelődési Minőség Díj 2017" elismeréssel adományozottakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/44. (VIII. 7.)

 

 

Jogszabály:

Hajózási hirdetmény

Balatoni Hajózási Zrt. közforgalmú kikötő kikötőrendjének megállapításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/44. (VIII. 7.)

 

 

Jogszabály:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/44. (VIII. 7.)

 

 

Jogszabály:

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/44. (VIII. 7.)

 

 

2018. VIII. 1.

Jogszabály:

3/2018. (VIII. 1.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/124. (VIII. 1.)

Hatályos:

2018. 08. 01. 8 órakor.

 

Jogszabály:

7/2018. (VIII. 1.) ME utasítás

a Miniszterelnöki Kormányiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018. (VI. 11.) ME utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/43. (VIII. 1.)

Hatályos:

2018. 08. 01. 8 órakor.

 

2018. VII. 31.

Jogszabály:

2018. évi L. törvény

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről

Megjelent:

MK 2018/123. (VII. 31.)

Hatályos:

2018. 11. 01., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

2018. évi LI. törvény

a Magyarország és a Szlovák Köztársaság között az államhatárról szóló Szerződés kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/123. (VII. 31.)

Hatályos:

2018. 08. 01. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2018. évi LII. törvény

a szociális hozzájárulási adóról

Megjelent:

MK 2018/123. (VII. 31.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

2018. évi LIII. törvény

a magánélet védelméről

Megjelent:

MK 2018/123. (VII. 31.)

Hatályos:

2018. 08. 01.

 

Jogszabály:

2018. évi LIV. törvény

az üzleti titok védelméről

Megjelent:

MK 2018/123. (VII. 31.)

Hatályos:

2018. 08. 08.

 

Jogszabály:

2018. évi LV. törvény

a gyülekezési jogról

Megjelent:

MK 2018/123. (VII. 31.)

Hatályos:

2018. 10. 01.

 

Jogszabály:

27/2018. (VII. 31.) MNB rendelet

a "Hevesy György" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2018/123. (VII. 31.)

Hatályos:

2018. 08. 01.

 

Jogszabály:

28/2018. (VII. 31.) MNB rendelet

a "Hevesy György" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2018/123. (VII. 31.)

Hatályos:

2018. 08. 01.

 

Jogszabály:

25/2018. (VII. 31.) EMMI rendelet

a gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól szóló 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/123. (VII. 31.)

Hatályos:

2018. 08. 01., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

368/2018. (VII. 31.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/123. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

369/2018. (VII. 31.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/123. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

370/2018. (VII. 31.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/123. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

371/2018. (VII. 31.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/123. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

372/2018. (VII. 31.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/123. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

373/2018. (VII. 31.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/123. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

374/2018. (VII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/123. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

375/2018. (VII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/123. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

376/2018. (VII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/123. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

377/2018. (VII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/123. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

378/2018. (VII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/123. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

379/2018. (VII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/123. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

380/2018. (VII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/123. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

381/2018. (VII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/123. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

382/2018. (VII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/123. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

383/2018. (VII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/123. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

384/2018. (VII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/123. (VII. 31.)

 

 

2018. VII. 30.

Jogszabály:

2018. évi XLII. törvény

a Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya között a diplomata, szolgálati és különleges útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/122. (VII. 30.)

Hatályos:

2018. 07. 31. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2018. évi XLIII. törvény

a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2018/122. (VII. 30.)

Hatályos:

2018. 08. 07.

 

Jogszabály:

2018. évi XLIV. törvény

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2018/122. (VII. 30.)

Hatályos:

2018. 07. 31., 2018. 10. 15., 2018. 10. 16.

 

Jogszabály:

2018. évi XLV. törvény

az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2018/122. (VII. 30.)

Hatályos:

2018. 08. 14.

 

Jogszabály:

2018. évi XLVI. törvény

a sportról szóló 2004. évi I. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2018/122. (VII. 30.)

Hatályos:

2018. 07. 31.

 

Jogszabály:

2018. évi XLVII. törvény

a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2018/122. (VII. 30.)

Hatályos:

2018. 08. 04., 2018. 11. 01.

 

Jogszabály:

2018. évi XLVIII. törvény

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem fenntartói jogait érintő egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2018/122. (VII. 30.)

Hatályos:

2018. 08. 15.

 

Jogszabály:

2018. évi XLIX. törvény

a Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2018/122. (VII. 30.)

Hatályos:

2018. 08. 04.

 

Jogszabály:

142/2018. (VII. 30.) Korm. rendelet

a Budapest Diákváros - Déli Városkapu Fejlesztési Program megvalósításával összefüggésében egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/122. (VII. 30.)

Hatályos:

2018. 08. 04.

 

Jogszabály:

365/2018. (VII. 30.) KE határozat

a Kúria elnökhelyettesének ismételt kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/122. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

366/2018. (VII. 30.) KE határozat

a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanács tagja megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/122. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

367/2018. (VII. 30.) KE határozat

a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának tagjává történő kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/122. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

1365/2018. (VII. 30.) Korm. határozat

a tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2018/122. (VII. 30.)

Hatályos:

2018. 07. 31.

 

Jogszabály:

6/2018. (VII. 30.) ME utasítás

miniszterelnöki biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/42. (VII. 30.)

Hatályos:

2018. 07. 31.

 

Jogszabály:

25/2018. (VII. 30.) HM utasítás

a nemzetközi kapcsolattartással összefüggő feladatok végrehajtásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/42. (VII. 30.)

Hatályos:

2018. 07. 31.

 

Jogszabály:

26/2018. (VII. 30.) HM utasítás

a biztonsági ügyeleti feladatok ellátásáról és a jelentési kötelezettség körébe tartozó biztonsági kihívást jelentő helyzetek jegyzékéről szóló 119/2011. (XI. 10.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/42. (VII. 30.)

Hatályos:

2018. 07. 31.

 

Jogszabály:

21/2018. (VII. 30.) KKM utasítás

a külképviseletek által üzemeltetett gépjárművek használatáról szóló 20/2016. (IX. 15.) KKM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/42. (VII. 30.)

Hatályos:

2018. 07. 31.

 

Jogszabály:

1/2018. (VII. 30.) EMMI KÁT utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közszolgálati Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/42. (VII. 30.)

Hatályos:

2018. 07. 31.

 

Jogszabály:

4/2018. (VII. 30.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatáról szóló 8/2016. (VIII. 31.) NVI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/42. (VII. 30.)

Hatályos:

2018. 07. 31.

 

Jogszabály:

42/2018. (VII. 30.) ORFK utasítás

a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben meghatározott díjkitűzéssel kapcsolatos eljárás szabályairól szóló 16/2009. (OT 9.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/42. (VII. 30.)

Hatályos:

2018. 08. 07.

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/42. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

Budapesti Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

a Budapest XXI. kerület 2. számú székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/42. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

Győri Közjegyzői Kamara Elnökségének módosított pályázati felhívása

a Győr 2. székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/42. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

Jobbik Magyarországért Mozgalom módosított beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/42. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

Momentum Mozgalom

2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/42. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

Momentum Mozgalom

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/42. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

Szegény Emberek Magyarországért Párt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/42. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

Összefogás Párt közleménye

a párt feloszlatással történő megszüntetéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/42. (VII. 30.)

 

 

2018. VII. 27.

Jogszabály:

10/2018. (VII. 27.) MvM rendelet

egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2018/120. (VII. 27.)

Hatályos:

2018. 07. 28.

 

Jogszabály:

19/2018. (VII. 27.) AM rendelet

az egyes borászati tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/120. (VII. 27.)

Hatályos:

2018. 07. 30.

 

Jogszabály:

20/2018. (VII. 27.) AM rendelet

az erdészeti termőhelyfeltárás részletes szabályairól szóló 36/2010. (IV. 13.) FVM rendelet, valamint az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/120. (VII. 27.)

Hatályos:

2018. 08. 11.

 

Jogszabály:

24/2018. (VII. 27.) EMMI rendelet

az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/120. (VII. 27.)

Hatályos:

2020. 02. 15.

 

Jogszabály:

12/2018. (VII. 27.) HM rendelet

egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/120. (VII. 27.)

Hatályos:

2018. 07. 28., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

6/2018. Büntető jogegységi határozat

a csődbűncselekmény sértettjéről

Megjelent:

MK 2018/120. (VII. 27.)

 

 

Jogszabály:

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/121. (VII. 27.)

Hatályos:

2018. 07. 28.

 

Jogszabály:

1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat

a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/121. (VII. 27.)

 

 

2018. VII. 26.

Jogszabály:

138/2018. (VII. 26.) Korm. rendelet

a büntetőeljáráshoz kapcsolódó egyszerűsített kártalanítási eljárás részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2018/119. (VII. 26.)

Hatályos:

2018. 07. 27.

 

Jogszabály:

139/2018. (VII. 26.) Korm. rendelet

a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/119. (VII. 26.)

Hatályos:

2018. 07. 27.

 

Jogszabály:

140/2018. (VII. 26.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/119. (VII. 26.)

Hatályos:

2018. 07. 27.

 

Jogszabály:

7/2018. (VII. 26.) ITM rendelet

a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/119. (VII. 26.)

Hatályos:

2018. 08. 15.

 

Jogszabály:

1344/2018. (VII. 26.) Korm. határozat

a lakosság pénzügyi tudatosságát fejlesztő stratégiához kapcsolódó első kétéves cselekvési tervről (2018-2019)

Megjelent:

MK 2018/119. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

1345/2018. (VII. 26.) Korm. határozat

az Energetikai Ásványvagyon-hasznosítási és Készletgazdálkodási Cselekvési Tervről

Megjelent:

MK 2018/119. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

1346/2018. (VII. 26.) Korm. határozat

az Európai Emlékezet és Lelkiismeret Platformja kutatómunkájának támogatására vonatkozó kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/119. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, fejezetek közötti és fejezeten belüli átcsoportosításról, a Honvédelmi Minisztérium fejezet szociális hozzájárulási adó felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2018/119. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

1348/2018. (VII. 26.) Korm. határozat

a XV. Pénzügyminisztérium és a XI. Miniszterelnökség költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2018/119. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

1349/2018. (VII. 26.) Korm. határozat

a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1438/2017. (VI. 30.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről

Megjelent:

MK 2018/119. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

1350/2018. (VII. 26.) Korm. határozat

a 2018. évi terrorellenes intézkedések megvalósításához szükséges további költségvetési többletforrások biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/119. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

1351/2018. (VII. 26.) Korm. határozat

az egyes vízkárelhárítási tevékenységek többletforrás igényének finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2018/119. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

1352/2018. (VII. 26.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében megvalósuló egyes beruházások forrásigényének átütemezéséről

Megjelent:

MK 2018/119. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

1353/2018. (VII. 26.) Korm. határozat

a 2021. évi UEFA U21 labdarúgó Európa-bajnokság magyar-szlovén társrendezése érdekében benyújtandó pályázathoz szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/119. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

1354/2018. (VII. 26.) Korm. határozat

a 2020 World Sailing Annual Conference megrendezése érdekében pályázat benyújtásához szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/119. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

1355/2018. (VII. 26.) Korm. határozat

az osztrák lovas szolgálat felállításához lovak adományozásáról

Megjelent:

MK 2018/119. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

1356/2018. (VII. 26.) Korm. határozat

egyes állami tulajdonú ingóságoknak az Afgán Nemzeti Rendőrség (ANP) részére történő térítésmentes átadásáról

Megjelent:

MK 2018/119. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

1357/2018. (VII. 26.) Korm. határozat

állami tulajdonban álló ingatlan Bicske Város Önkormányzata részére ingyenesen történő tulajdonba adásáról

Megjelent:

MK 2018/119. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

1358/2018. (VII. 26.) Korm. határozat

a KIRÁLY Sportlétesítmény fejlesztése tárgyú beruházás megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról és további feladatokról

Megjelent:

MK 2018/119. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

1359/2018. (VII. 26.) Korm. határozat

a Tomori Pál Főiskola, valamint az Újhartyáni Német Nemzetiségi Önkormányzat részére történő költségvetési támogatás igénybevételéhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/119. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

1360/2018. (VII. 26.) Korm. határozat

a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1250/2018. (V. 25.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/119. (VII. 26.)

Hatályos:

2018. 07. 27.

 

Jogszabály:

1361/2018. (VII. 26.) Korm. határozat

a Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény Felei között létrejött, a DNS-adatok, a daktiloszkópiai adatok és a gépjármű-nyilvántartási adatok automatizált cseréjéről szóló Egyezmény, valamint a Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény Felei között létrejött, a DNS-adatok, a daktiloszkópiai adatok és a gépjármű-nyilvántartási adatok automatizált cseréjéről szóló Egyezmény Végrehajtási Megállapodása szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/119. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

1362/2018. (VII. 26.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és az Angolai Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/119. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

1363/2018. (VII. 26.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Bahreini Királyság Kormánya között a diplomata-, szolgálati és különleges útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/119. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

102/2018. (VII. 26.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről

Megjelent:

MK 2018/119. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

103/2018. (VII. 26.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/119. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

104/2018. (VII. 26.) ME határozat

állami felsőoktatási intézmény kancellárjának megbízásáról

Megjelent:

MK 2018/119. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

105/2018. (VII. 26.) ME határozat

a nemzeti joghatóságon kívül eső területek tengeri biológiai sokféleségének megőrzéséről és fenntartható hasznosításáról szóló, az ENSZ Tengerjogi Egyezménye keretében létrejövő, jogilag kötelező erejű nemzetközi szerződés kidolgozásával megbízott kormányközi konferencia ülésein való magyar részvételről

Megjelent:

MK 2018/119. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

2/2018. (VII. 26.) TNM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/41. (VII. 26.)

Hatályos:

2018. 07. 27.

 

Jogszabály:

3/2018. (VII. 26.) TNM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/41. (VII. 26.)

Hatályos:

2018. 07. 27.

 

Jogszabály:

15/2018. (VII. 26.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/41. (VII. 26.)

Hatályos:

2018. 07. 27.

 

Jogszabály:

16/2018. (VII. 26.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/41. (VII. 26.)

Hatályos:

2018. 07. 27.

 

Jogszabály:

17/2018. (VII. 26.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/41. (VII. 26.)

Hatályos:

2018. 07. 27.

 

Jogszabály:

18/2018. (VII. 26.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/41. (VII. 26.)

Hatályos:

2018. 07. 27.

 

Jogszabály:

19/2018. (VII. 26.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/41. (VII. 26.)

Hatályos:

2018. 07. 27.

 

Jogszabály:

20/2018. (VII. 26.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/41. (VII. 26.)

Hatályos:

2018. 07. 27.

 

Jogszabály:

21/2018. (VII. 26.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/41. (VII. 26.)

Hatályos:

2018. 07. 27.

 

Jogszabály:

22/2018. (VII. 26.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/41. (VII. 26.)

Hatályos:

2018. 07. 27.

 

Jogszabály:

23/2018. (VII. 26.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/41. (VII. 26.)

Hatályos:

2018. 07. 27.

 

Jogszabály:

16/2018. (VII. 26.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/41. (VII. 26.)

Hatályos:

2018. 07. 27.

 

Jogszabály:

2/2018. (VII. 26.) ITM utasítás

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium beszerzéseinek és közbeszerzéseinek szabályozásáról szóló 9/2016. (V. 11.) NFM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/41. (VII. 26.)

Hatályos:

2018. 07. 27.

 

Jogszabály:

8/2018. (VII. 26.) OBH utasítás

az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (XII. 31.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/41. (VII. 26.)

Hatályos:

2018. 07. 27.

 

Jogszabály:

ITM közlemény

az Európai Unió Kibocsátás-kereskedelmi Rendszerének légi jármű üzembentartói részére a 2017-2023. években térítésmentesen kiosztásra kerülő légiközlekedési kibocsátási egységmennyiségek közzétételéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/41. (VII. 26.)

 

 

2018. VII. 25.

Jogszabály:

2018. évi XXXV. törvény

a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2018/117. (VII. 25.)

Hatályos:

2018. 07. 26.

 

Jogszabály:

2018. évi XXXVI. törvény

egyes választásokkal kapcsolatos törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2018/117. (VII. 25.)

Hatályos:

2018. 09. 01. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2018. évi XXXVII. törvény

az állami vagyongazdálkodással összefüggő egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2018/117. (VII. 25.)

Hatályos:

2018. 07. 26.

 

Jogszabály:

2018. évi XXXVIII. törvény

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek az Európai Unió adatvédelmi reformjával összefüggő módosításáról, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2018/117. (VII. 25.)

Hatályos:

2018. 07. 26., 2018. 08. 25.

 

Jogszabály:

2018. évi XXXIX. törvény

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2018/117. (VII. 25.)

Hatályos:

2018. 08. 01.

 

Jogszabály:

2018. évi XL. törvény

Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról

Megjelent:

MK 2018/117. (VII. 25.)

Hatályos:

2018. 07. 26., 2018. 07. 30., 2018. 08. 01., 2018. 08. 02., 2018. 08. 10., 2018. 09. 01., 2018. 10. 01., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

2018. évi XLI. törvény

az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról

Megjelent:

MK 2018/117. (VII. 25.)

Hatályos:

2018. 07. 26., 2018. 08. 01., 2018. 08. 09., 2018. 08. 25., 2018. 09. 01., 2018. 12. 01., 2018. 12. 21., 2019. 01. 01., 2019. 07. 01., 2021. 01. 01., 2022. 07. 01. - kivétellel.

 

Jogszabály:

135/2018. (VII. 25.) Korm. rendelet

az egyes klímapolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/117. (VII. 25.)

Hatályos:

2018. 07. 30.

 

Jogszabály:

6/2018. (VII. 25.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/117. (VII. 25.)

Hatályos:

2018. 08. 02.

 

Jogszabály:

359/2018. (VII. 25.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2018/117. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

360/2018. (VII. 25.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2018/117. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

361/2018. (VII. 25.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2018/117. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

362/2018. (VII. 25.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2018/117. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

363/2018. (VII. 25.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2018/117. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

364/2018. (VII. 25.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2018/117. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

1334/2018. (VII. 25.) Korm. határozat

a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2018. májusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2018/117. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

1335/2018. (VII. 25.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2018. májusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2018/117. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

136/2018. (VII. 25.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeletek technikai deregulációjáról

Megjelent:

MK 2018/118. (VII. 25.)

Hatályos:

2018. 07. 26., 2018. 09. 01.

 

Jogszabály:

137/2018. (VII. 25.) Korm. rendelet

az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.)Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/118. (VII. 25.)

Hatályos:

2018. 09. 01.

 

Jogszabály:

1336/2018. (VII. 25.) Korm. határozat

a fővárosi és Pest megyei járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az Egészséges Budapest Program keretében történő további megvalósításával kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2018/118. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

1337/2018. (VII. 25.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program módosításáról

Megjelent:

MK 2018/118. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

1338/2018. (VII. 25.) Korm. határozat

a 2014-2020. évekre szóló Vidékfejlesztési Program módosításáról

Megjelent:

MK 2018/118. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

1339/2018. (VII. 25.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/118. (VII. 25.)

Hatályos:

2018. 07. 26.

 

Jogszabály:

1340/2018. (VII. 25.) Korm. határozat

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/118. (VII. 25.)

Hatályos:

2018. 07. 26.

 

Jogszabály:

1341/2018. (VII. 25.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Magyarországi Református Egyház közötti Megállapodás megújításáról és az azzal összefüggő feladatokról szóló 1821/2017. (XI. 9.) Korm. határozat költségvetési feltételeinek biztosításáról szóló 1116/2018. (III. 19.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/118. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

1342/2018. (VII. 25.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/118. (VII. 25.)

Hatályos:

2018. 07. 26.

 

Jogszabály:

1343/2018. (VII. 25.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Őrhalom és Ipolyvarbó (Vrbovka) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/118. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

1/2018. (VII. 25.) TNM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/40. (VII. 25.)

Hatályos:

2018. 07. 26.

 

2018. VII. 24.

Jogszabály:

2/2018. (VII. 24.) MK utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/39. (VII. 24.)

Hatályos:

2018. 07. 25.

 

Jogszabály:

3/2018. (VII. 24.) MK utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/39. (VII. 24.)

Hatályos:

2018. 07. 25.

 

Jogszabály:

17/2018. (VII. 24.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya között 2006. május 12-én, Havannában kelt gazdasági együttműködés kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 22/2018. (II. 20.) Korm. rendelet 2. és 3. § ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/39. (VII. 24.)

 

 

Jogszabály:

18/2018. (VII. 24.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Paraguayi Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú Gazdasági Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló 59/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 2. és 3. § ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/39. (VII. 24.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2018/39. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/39. (VII. 24.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/39. (VII. 24.)

 

 

Jogszabály:

ITM pályázati felhívás

a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének 2018. évi támogatására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/39. (VII. 24.)

 

 

Jogszabály:

Fidesz-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési képviselőjelöltjei összevont beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/39. (VII. 24.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/39. (VII. 24.)

 

 

2018. VII. 23.

Jogszabály:

129/2018. (VII. 23.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló jegyzékváltással létrejött egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/116. (VII. 23.)

Hatályos:

2018. 07. 24. - kivétellel.

 

Jogszabály:

130/2018. (VII. 23.) Korm. rendelet

az Európai Foglalkoztatási Szolgálat tevékenységében részt vevő állami foglalkoztatási szerv feladatairól, valamint más szervezetek e tevékenységben történő részvételének feltételeiről

Megjelent:

MK 2018/116. (VII. 23.)

Hatályos:

2018. 08. 07.

 

Jogszabály:

131/2018. (VII. 23.) Korm. rendelet

egyes pénzforgalmi és számviteli tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/116. (VII. 23.)

Hatályos:

2018. 07. 31., 2018. 08. 22.

 

Jogszabály:

132/2018. (VII. 23.) Korm. rendelet

az innovációért és technológiáért felelős miniszter hulladékgazdálkodást érintő feladat- és hatáskörével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/116. (VII. 23.)

Hatályos:

2018. 07. 26., 2018. 07. 31.

 

Jogszabály:

133/2018. (VII. 23.) Korm. rendelet

a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/116. (VII. 23.)

Hatályos:

2018. 07. 26.

 

Jogszabály:

134/2018. (VII. 23.) Korm. rendelet

a világörökség védelmével összefüggésben a magyar államot megillető elővásárlási jog gyakorlásának szabályairól szóló 455/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet és a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/116. (VII. 23.)

Hatályos:

2018. 07. 31.

 

Jogszabály:

18/2018. (VII. 23.) AM rendelet

az egyes levegőszennyező anyagok összkibocsátási határértékeiről szóló 7/2003. (V. 16.) KvVM-GKM együttes rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/116. (VII. 23.)

Hatályos:

2018. 07. 26., 2019. 12. 31.

 

Jogszabály:

1331/2018. (VII. 23.) Korm. határozat

az ENSZ Globális Migrációs Kompaktjának végső szövegtervezetére vonatkozó magyar álláspontról

Megjelent:

MK 2018/116. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1332/2018. (VII. 23.) Korm. határozat

a Markaz község külterületén fekvő egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2018/116. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1333/2018. (VII. 23.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a szolnoki Véső úti sporttelep és strandfürdő fejlesztése beruházás megvalósítása érdekében történő támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/116. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

97/2018. (VII. 23.) ME határozat

az egyes kétoldalú gazdasági együttműködési kormányközi bizottságok, valamint a tartományi szintű vegyes bizottságok magyar tagozati elnökeinek felmentéséről és kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/116. (VII. 23.)

Hatályos:

2018. 07. 24.

 

Jogszabály:

98/2018. (VII. 23.) ME határozat

állami felsőoktatási intézmény kancellárja megbízásának visszavonásáról

Megjelent:

MK 2018/116. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

99/2018. (VII. 23.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/116. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

100/2018. (VII. 23.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/116. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

101/2018. (VII. 23.) ME határozat

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökének kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/116. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1/2018. (VII. 23.) ITM utasítás

az Innovációs és Technológiai Minisztérium szervezeti és működési rendjének ideiglenes meghatározásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/38. (VII. 23.)

Hatályos:

2018. 07. 24.

 

Jogszabály:

20/2018. (VII. 23.) KKM utasítás

a külképviseletek protokoll kiadásairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/38. (VII. 23.)

Hatályos:

2018. 07. 24.

 

Jogszabály:

1/2018. (VII. 23.) IM KÁT utasítás

az Igazságügyi Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2017. (III. 10.) IM KÁT utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/38. (VII. 23.)

Hatályos:

2018. 07. 24.

 

Jogszabály:

Helyesbítés

a Hivatalos Értesítő 2018/38. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/38. (VII. 23.)

 

 

2018. VII. 20.

Jogszabály:

2018. évi XXXIV. törvény

a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2017. évi módosításainak kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/115. (VII. 20.)

Hatályos:

2018. 07. 21.

 

Jogszabály:

9/2018. (VII. 20.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelettel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2018/115. (VII. 20.)

Hatályos:

2018. 07. 21.

 

Jogszabály:

96/2018. (VII. 20.) ME határozat

Magyarország Kormánya és Indiana Állam között a felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/115. (VII. 20.)

 

 

2018. VII. 19.

Jogszabály:

2018. évi XXVII. törvény

a Turisztikai Világszervezet és Magyarország Kormánya között a Turizmus Világnap központi rendezvénye Budapesten történő megrendezéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/114. (VII. 19.)

Hatályos:

2018. 07. 20. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2018. évi XXVIII. törvény

az egyrészről az Európai Unió és annak tagállamai, másrészről Ausztrália közötti Keretmegállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/114. (VII. 19.)

Hatályos:

2018. 07. 20. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2018. évi XXIX. törvény

a Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/114. (VII. 19.)

Hatályos:

2018. 07. 20. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2018. évi XXX. törvény

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről a Fülöp-szigeteki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/114. (VII. 19.)

Hatályos:

2018. 07. 20. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2018. évi XXXI. törvény

a Magyarország és a Koszovói Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/114. (VII. 19.)

Hatályos:

2018. 07. 20. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2018. évi XXXII. törvény

a Magyarország és a Koszovói Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/114. (VII. 19.)

Hatályos:

2018. 07. 20. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2018. évi XXXIII. törvény

a Magyarország és a Tádzsik Köztársaság között létrejött, a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/114. (VII. 19.)

Hatályos:

2018. 07. 20. - kivétellel.

 

Jogszabály:

11/2018. (VII. 19.) HM rendelet

a honvédelmi foglalkoztatókkal kapcsolatos munkaügyi hatósági feladatokról, az ellenőrzés speciális eszközeiről

Megjelent:

MK 2018/114. (VII. 19.)

Hatályos:

2018. 07. 20.

 

Jogszabály:

6/2018. (VII. 19.) ITM rendelet

a nukleáris létesítményben foglalkoztatott munkavállalók speciális szakmai képzéséről, továbbképzéséről és az atomenergia alkalmazásával összefüggő tevékenységek folytatására jogosultak köréről szóló 55/2012. (IX. 17.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/114. (VII. 19.)

Hatályos:

2018. 07.27.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5013/2018/6. határozata

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek, víz- és csatornadíj használati díjának bérlőre történő áthárításáról szóló 26/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ának, valamint az Önkormányzat tulajdonában lévő bérlemények egyes közműdíjainak bérlőre való áthárításáról szóló 33/2004. (VI. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésének törvénysértő voltának megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/114. (VII. 19.)

 

 

Jogszabály:

1329/2018. (VII. 19.) Korm. határozat

egy helyi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletéhez történő előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2018/114. (VII. 19.)

 

 

Jogszabály:

1330/2018. (VII. 19.) Korm. határozat

a Debrecen Megyei Jogú Város beruházási célú hitelfelvételéhez kapcsolódó egyedi állami kezesség vállalásáról

Megjelent:

MK 2018/114. (VII. 19.)

 

 

Jogszabály:

5/2018. (VII. 19.) ME utasítás

miniszterelnöki biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/37. (VII. 19.)

Hatályos:

2018. 07. 20.

 

Jogszabály:

23/2018. (VII. 19.) HM utasítás

a honvédelmi miniszter által alapított Béri Balogh Ádám középiskolai ösztöndíj, a Lippai Balázs esélyegyenlőségi ösztöndíj és a honvédelmi tárca gondoskodási körébe tartozó árvák tanulmányi ösztöndíja pályáztatásának és odaítélésének rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/37. (VII. 19.)

Hatályos:

2018. 07. 27.

 

Jogszabály:

24/2018. (VII. 19.) HM utasítás

a honvédelmi szervezetek békeidőszakban történő elhelyezéséhez szükséges objektumok kialakításának elveiről és követelményeiről, valamint a honvédelmi feladatok ellátásához szükséges ingatlanok, gyakorlatok és rendezvények infrastrukturális és élőerős őrzés-védelmi biztosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/37. (VII. 19.)

Hatályos:

2018. 07. 20.

 

Jogszabály:

14/2018. (VII. 19.) LÜ utasítás

az ügyészség Informatikai Biztonsági Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 14.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/37. (VII. 19.)

Hatályos:

2018. 07. 20.

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/37. (VII. 19.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2018. augusztus 1-je és augusztus 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/37. (VII. 19.)

 

 

Jogszabály:

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/37. (VII. 19.)

 

 

Jogszabály:

Pécsi Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

a Székesfehérvár 4. számú székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/37. (VII. 19.)

 

 

Jogszabály:

Győri Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

a Sopron 2. székhelyű közjegyzői állás betöltésére irányuló felhívás kiegészítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/37. (VII. 19.)

 

 

Jogszabály:

Hajózási hirdetmény

BF Invest Kft. és Balatonfüredi Hajógyár Kft. közforgalmú kikötő kikötőrendjének megállapításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/37. (VII. 19.)

 

 

2018. VII. 18.

Jogszabály:

127/2018. (VII. 18.) Korm. rendelet

egyes határ menti operatív programokhoz kapcsolódó kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2018/112. (VII. 18.)

Hatályos:

2018. 07. 19.

 

Jogszabály:

23/2018. (VII. 18.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/112. (VII. 18.)

Hatályos:

2018. 08. 02.

 

Jogszabály:

10/2018. (VII. 18.) AB határozat

a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXXIII. törvény 3. § a alaptörvény- ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2018/112. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

11/2018. (VII. 18.) AB határozat

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 50/A. § (2) bekezdésével kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/112. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

12/2018. (VII. 18.) AB határozat

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvénnyel kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/112. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozata helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2018/112. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

népszavazási ügyben meghozott döntéséről

Megjelent:

MK 2018/112. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1316/2018. (VII. 18.) Korm. határozat

az ENSZ Közgyűlésének 73. ülésszakán való magyar részvételről

Megjelent:

MK 2018/112. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1317/2018. (VII. 18.) Korm. határozat

Magyarország Tallinni Nagykövetsége újranyitásához, valamint Manchesteri és Innsbrucki Főkonzulátusa megnyitásához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/112. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1318/2018. (VII. 18.) Korm. határozat

az Állatorvostudományi Egyetem támogatási kérelmének a VP4-10.2.1.2-17. azonosító számú, "Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának ex situ vagy in vitro megőrzése, továbbá a genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenységek támogatása" című felhívásra történő benyújtásához való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2018/112. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1319/2018. (VII. 18.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2. prioritása keretében finanszírozott egyes intézményi férőhely kiváltási projektek támogatási összegének növeléséről

Megjelent:

MK 2018/112. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1320/2018. (VII. 18.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2. prioritása keretében finanszírozott további intézményi férőhely kiváltási projektek támogatási összegének növeléséről

Megjelent:

MK 2018/112. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1321/2018. (VII. 18.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében az EFOP-2.4.1-16 felhívásra benyújtott projektjavaslatok tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő átcsoportosításáról, valamint a felhívásban meghatározott elszámolható költségtípusok mértékének együttes összege túllépéséhez történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2018/112. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1322/2018. (VII. 18.) Korm. határozat

KEHOP-1.2.0-15-2016-00001 azonosító számú ("Klímastratégia kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/112. (VII. 18.)

Hatályos:

2018. 07. 19.

 

Jogszabály:

1323/2018. (VII. 18.) Korm. határozat

aTerület- és Településfejlesztési Operatív Program 6. prioritása keretében finanszírozott egyes óvoda- és bölcsődefelújítási és turizmusfejlesztési projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2018/112. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1324/2018. (VII. 18.) Korm. határozat

a TOP-6.4.1-15-TB1-2016-00001 azonosító számú, "Bánhida és Dózsakert komplex kerékpáros közlekedésfejlesztése" című projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2018/112. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

128/2018. (VII. 18.) Korm. rendelet

a felszámolás alatt álló SZEVIÉP Szerkezet- és Vízépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság károsultjainak rendkívüli állami kárrendezéséről szóló 32/2018. (III. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/113. (VII. 18.)

Hatályos:

2018. 07. 19.

 

Jogszabály:

2/2018. (VII. 18.) ME rendelet

a miniszterelnök feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

Megjelent:

MK 2018/113. (VII. 18.)

Hatályos:

2018. 07. 19.

 

Jogszabály:

2/2018. (VII. 18.) NVTNM rendelet

A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

Megjelent:

MK 2018/113. (VII. 18.)

Hatályos:

2018. 07. 19.

 

Jogszabály:

1325/2018. (VII. 18.) Korm. határozat

a nemzeti védelmi ipari és védelmi célú fejlesztésekért, valamint a haderő-modernizáció koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2018/113. (VII. 18.)

Hatályos:

2018. 07. 19.

 

Jogszabály:

1326/2018. (VII. 18.) Korm. határozat

a határ menti gazdaságfejlesztési programok 2019. évi folytatásáról

Megjelent:

MK 2018/113. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1327/2018. (VII. 18.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében Dunaújvárosban megvalósuló Fabó Éva Uszoda beruházás támogatásáról

Megjelent:

MK 2018/113. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1328/2018. (VII. 18.) Korm. határozat

Magyarország és Románia között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/113. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

95/2018. (VII. 18.) ME határozat

Magyarország Kormánya és Indiana Állam között a felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/113. (VII. 18.)

 

 

2018. VII. 16.

Jogszabály:

17/2018. (VII. 16.) AM rendelet

az Aggtelek-Rudabánya-Szendrői hegység földtani alapszelvényeinek védetté nyilvánításáról szóló 13/1991. (XII. 24.) KTM rendelet, valamint a Megyer-hegyi Tengerszem Természetvédelmi Terület országos jelentőségű védett természeti területté történő átminősítéséről szóló 24/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/111. (VII. 16.)

Hatályos:

2018. 07. 24.

 

Jogszabály:

345/2018. (VII. 16.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/111. (VII. 16.)

 

 

Jogszabály:

346/2018. (VII. 16.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/111. (VII. 16.)

 

 

Jogszabály:

347/2018. (VII. 16.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/111. (VII. 16.)

 

 

Jogszabály:

348/2018. (VII. 16.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/111. (VII. 16.)

 

 

Jogszabály:

349/2018. (VII. 16.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/111. (VII. 16.)

 

 

Jogszabály:

350/2018. (VII. 16.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/111. (VII. 16.)

 

 

Jogszabály:

351/2018. (VII. 16.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/111. (VII. 16.)

 

 

Jogszabály:

352/2018. (VII. 16.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/111. (VII. 16.)

 

 

Jogszabály:

353/2018. (VII. 16.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/111. (VII. 16.)

 

 

Jogszabály:

354/2018. (VII. 16.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/111. (VII. 16.)

 

 

Jogszabály:

355/2018. (VII. 16.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/111. (VII. 16.)

 

 

Jogszabály:

356/2018. (VII. 16.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/111. (VII. 16.)

 

 

Jogszabály:

357/2018. (VII. 16.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/111. (VII. 16.)

 

 

Jogszabály:

358/2018. (VII. 16.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/111. (VII. 16.)

 

 

Jogszabály:

94/2018. (VII. 16.) ME határozat

helyettes államtitkárok megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/111. (VII. 16.)

 

 

2018. VII. 12.

Jogszabály:

2018. évi XXIV. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kazak Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről szóló Megállapodás, valamint az annak módosításáról szóló Budapesten, 2018. február 28-án aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/110. (VII. 12.)

Hatályos:

2018. 07. 13.

 

Jogszabály:

2018. évi XXV. törvény

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről Mongólia közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodáshoz, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/110. (VII. 12.)

Hatályos:

2018. 07. 13. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2018. évi XXVI. törvény

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek a magasházak építésének szabályozásával kapcsolatos módosításáról

Megjelent:

MK 2018/110. (VII. 12.)

Hatályos:

2018. 07. 13.

 

Jogszabály:

16/2018. (VII. 12.) AM rendelet

a víziszárnyas-feldolgozói termékpályát érintő madárinfluenza miatti veszteségek ellentételezéséhez nyújtott támogatás feltételeiről

Megjelent:

MK 2018/110. (VII. 12.)

Hatályos:

2018. 07. 15.

 

2018. VII. 11.

Jogszabály:

126/2018. (VII. 11.) Korm. rendelet

az IKARUS Egyedi Autóbusz Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

Hatályos:

2018. 07. 12.

 

Jogszabály:

312/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

313/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

314/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

315/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

316/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

317/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

318/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

319/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

320/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

321/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

322/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

323/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

324/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

325/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

326/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

327/2018. (VII. 11.) KE határozat

határozott időre szóló rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

328/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

329/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

330/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

331/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

332/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

333/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

334/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

335/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

336/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

337/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

338/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

339/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

340/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

341/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

342/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

343/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

344/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

3/2018. (VII. 11.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2017. (XII. 29.) MNB utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/36. (VII. 11.)

Hatályos:

2018. 07. 12.

 

Jogszabály:

13/2018. (VII. 11.) BM utasítás

egyes miniszteri utasítások módosításáról, valamint hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/36. (VII. 11.)

Hatályos:

2018. 07. 12.

 

Jogszabály:

20/2018. (VII. 11.) HM utasítás

a Magyar Honvédség nemzetközi kártérítési ügyeinek intézésével kapcsolatos feladatokról szóló 23/2010. (II. 19.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/36. (VII. 11.)

Hatályos:

2018. 07. 12.

 

Jogszabály:

21/2018. (VII. 11.) HM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő gazdálkodás szabályairól és a költségvetési támogatások biztosításának egyes kérdéseiről szóló 14/2015. (IV. 30.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/36. (VII. 11.)

Hatályos:

2018. 07. 12.

 

Jogszabály:

22/2018. (VII. 11.) HM utasítás

a költségvetési gazdálkodást érintő egyes HM utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/36. (VII. 11.)

Hatályos:

2018. 07. 12.

 

Jogszabály:

13/2018. (VII. 11.) IM utasítás

az Igazságügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014. (XI. 14.) IM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/36. (VII. 11.)

Hatályos:

2018. 07. 12.

 

Jogszabály:

2/2018. (VII. 11.) PM utasítás

a Magyar Államkincstár Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2017. (X. 31.) NGM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/36. (VII. 11.)

Hatályos:

2018. 07. 12.

 

Jogszabály:

6/2018. (VII. 11.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal adatvédelmi szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/36. (VII. 11.)

Hatályos:

2018. 07. 12.

 

Jogszabály:

7/2018. (VII. 11.) OBH utasítás

a közérdekű bejelentésekkel és panaszokkal kapcsolatos eljárás rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/36. (VII. 11.)

Hatályos:

2018. 08. 01.

 

Jogszabály:

41/2018. (VII. 11.) ORFK utasítás

a büntetőeljárási törvényben meghatározott kép- és hangfelvételek rögzítésére szolgáló technikai eszközök alkalmazásának szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/36. (VII. 11.)

Hatályos:

2018. 07. 12.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2018/36. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/36. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

MvM közlemény

a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram külföldi programszakaszára eső ösztöndíj összegéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/36. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

AM közlemény

az "A Földművelésügyi Minisztérium felhívása a minisztérium hatáskörébe tartozó szakmai tanulmányi versenyekre a 2017/2018-as tanévben" című felhívás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/36. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/36. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

PM közlemény

a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés 26. pontja szerinti foglalkozások meghatározásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/36. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

PM közlemény

a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/36. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/36. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

Győri Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

a Sopron 2. székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/36. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/36. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/36. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

Helyesbítés

a Hivatalos Értesítő 2018/36. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/36. (VII. 11.)

 

 

2018. VII. 10.

Jogszabály:

121/2018. (VII. 10.) Korm. rendelet

Magyarország Kormánya és a Tádzsik Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/108. (VII. 10.)

Hatályos:

2018. 07. 11. - kivétellel.

 

Jogszabály:

122/2018. (VII. 10.) Korm. rendelet

az egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/108. (VII. 10.)

Hatályos:

2018. 07. 11., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

123/2018. (VII. 10.) Korm. rendelet

az Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértőként foglalkoztatott köztisztviselőkről, kormánytisztviselőkről és a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjairól szóló 34/2012. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/108. (VII. 10.)

Hatályos:

2018. 07. 11.

 

Jogszabály:

124/2018. (VII. 10.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Kommunikációs Hivatal feladataival, valamint a településkép védelmével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 99/2018. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/108. (VII. 10.)

Hatályos:

2018. 07. 11., 2018. 08. 01.

 

Jogszabály:

125/2018. (VII. 10.) Korm. rendelet

az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/108. (VII. 10.)

Hatályos:

2018. 07. 18.

 

Jogszabály:

10/2018. (VII. 10.) HM rendelet

az állami célú légi közlekedés szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről szóló 16/1998. (X. 28.) HM-EüM együttes rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/108. (VII. 10.)

Hatályos:

2018. 07. 11.

 

Jogszabály:

1310/2018. (VII. 10.) Korm. határozat

a Nemzetpolitikai Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló 1177/2010. (VIII. 24.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2018/108. (VII. 10.)

Hatályos:

2018. 07. 11.

 

Jogszabály:

1311/2018. (VII. 10.) Korm. határozat

a Kormányzati Adatközponttal és a Kormányzati Adattrezorral összefüggő egyes informatikai és infrastrukturális kérdésekről

Megjelent:

MK 2018/108. (VII. 10.)

 

 

Jogszabály:

1312/2018. (VII. 10.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség és a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2018/108. (VII. 10.)

 

 

Jogszabály:

1313/2018. (VII. 10.) Korm. határozat

a megelőző régészeti feltárásokat végző múzeumok feladatellátásával kapcsolatban bekövetkező változások miatt szükségessé vált személyi és infrastrukturális fejlesztésekről

Megjelent:

MK 2018/108. (VII. 10.)

 

 

Jogszabály:

1314/2018. (VII. 10.) Korm. határozat

a Környe község külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2018/108. (VII. 10.)

 

 

Jogszabály:

1315/2018. (VII. 10.) Korm. határozat

az IKOP-3.2.0-15-2016-00007 azonosító számú "Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása - zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével II. szakasz" című projekt műszaki tartalmának bővítéséről

Megjelent:

MK 2018/108. (VII. 10.)

 

 

2018. VII. 9.

Jogszabály:

15/2018. (VII. 9.) AM rendelet

a földművelésügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 56/2016. (VIII. 19.) FM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/107. (VII. 9.)

Hatályos:

2018. 07. 17.

 

Jogszabály:

20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet

a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről

Megjelent:

MK 2018/107. (VII. 9.)

Hatályos:

2018. 07. 17.

 

Jogszabály:

21/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet

az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak nem munkaköri kötelezettségük keretében kitett személyek egészsége védelmének szabályairól

Megjelent:

MK 2018/107. (VII. 9.)

Hatályos:

2018. 07. 10.

 

Jogszabály:

22/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet

az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet és az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/107. (VII. 9.)

Hatályos:

2018. 07. 10.

 

Jogszabály:

5/2018. (VII. 9.) ITM rendelet

a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet és a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról szóló 24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/107. (VII. 9.)

Hatályos:

2018. 07. 10., 2018. 09. 01.

 

Jogszabály:

9/2018. (VII. 9.) AB határozat

az Alaptörvény E) cikk (2) és (4) bekezdéseinek, a Q) cikk (3) bekezdésének, valamint a 25. cikkének értelmezéséről

Megjelent:

MK 2018/107. (VII. 9.)

 

 

Jogszabály:

308/2018. (VII. 9.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2018/107. (VII. 9.)

 

 

Jogszabály:

309/2018. (VII. 9.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/107. (VII. 9.)

 

 

Jogszabály:

310/2018. (VII. 9.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/107. (VII. 9.)

 

 

Jogszabály:

311/2018. (VII. 9.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2018/107. (VII. 9.)

 

 

Jogszabály:

1309/2018. (VII. 9.) Korm. határozat

a Budapest XXIII. ker. Grassalkovich út 3. szám alatti társasházi ingatlanban bekövetkezett károk következményeinek enyhítéséről

Megjelent:

MK 2018/107. (VII. 9.)

 

 

2018. VII. 6.

Jogszabály:

1/2018. (VII. 6.) MK utasítás

a Miniszterelnöki Kabinetiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/35. (VII. 6.)

Hatályos:

2018. 07. 07.

 

2018. VII. 5.

Jogszabály:

2018. évi XXI. törvény

az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló Egyezménye Kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/106. (VII. 5.)

Hatályos:

2018. 07. 06. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2018. évi XXII. törvény

a Magyarország Kormánya és a Jordán Hasemita Királyság Kormánya között a diplomata-útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/106. (VII. 5.)

Hatályos:

2018. 07. 06. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2018. évi XXIII. törvény

a Magyarország Kormánya és Hongkong, a Kínai Népköztársaság Különleges Közigazgatási Területének Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/106. (VII. 5.)

Hatályos:

2018. 07. 06. - kivétellel.

 

Jogszabály:

19/2018. (VII. 5.) EMMI rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/106. (VII. 5.)

Hatályos:

2018. 07. 06.

 

Jogszabály:

4/2018. (VII. 5.) ITM rendelet

az egyes atomenergetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/106. (VII. 5.)

Hatályos:

2018. 07. 13.

 

Jogszabály:

7/2018. (VII. 5.) AB határozat

a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 266. § (2) bekezdésével kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/106. (VII. 5.)

 

 

Jogszabály:

8/2018. (VII. 5.) AB határozat

a Kúria Pfv.IV.20.773/2016/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2018/106. (VII. 5.)

 

 

Jogszabály:

1308/2018. (VII. 5.) Korm. határozat

a Magyarországi Evangélikus Egyház kórházának létrehozása érdekében szükséges előkészítési tevékenységek támogatásáról

Megjelent:

MK 2018/106. (VII. 5.)

 

 

2018. VII. 4.

Jogszabály:

120/2018. (VII. 4.) Korm. rendelet

a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/105. (VII. 4.)

Hatályos:

2018. 07. 05.

 

Jogszabály:

17/2018. (VII. 4.) EMMI rendelet

egyes egészségügyi tárgyú rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/105. (VII. 4.)

Hatályos:

2018. 07. 05. - kivétellel.

 

Jogszabály:

18/2018. (VII. 4.) EMMI rendelet

egyes gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/105. (VII. 4.)

Hatályos:

2018. 07. 05.

 

Jogszabály:

20/2018. (VII. 4.) IM rendelet

a közjegyzői állások számáról és a közjegyzők székhelyéről szóló 15/1991. (XI. 26.) IM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/105. (VII. 4.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

21/2018. (VII. 4.) IM rendelet

az egyes cégjogi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/105. (VII. 4.)

Hatályos:

2018. 07. 05.

 

Jogszabály:

1296/2018. (VII. 4.) Korm. határozat

a külgazdasági és külügyminiszter védelméhez kapcsolódó intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/105. (VII. 4.)

 

 

Jogszabály:

1297/2018. (VII. 4.) Korm. határozat

a turisztikai szempontból kiemelt jelentőségű fesztiválok megvalósítását támogató forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/105. (VII. 4.)

 

 

Jogszabály:

1298/2018. (VII. 4.) Korm. határozat

az Egészséges Budapest Program Dél-budai Centrum beruházást megvalósító, állami tulajdonú, zártkörűen működő részvénytársaságban fennálló részesedés tekintetében a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlásáról

Megjelent:

MK 2018/105. (VII. 4.)

 

 

Jogszabály:

1299/2018. (VII. 4.) Korm. határozat

a hatvani sport- és rendezvénycsarnok beruházás megvalósítása érdekében szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/105. (VII. 4.)

 

 

Jogszabály:

1300/2018. (VII. 4.) Korm. határozat

az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2017. évi technikai segítségnyújtási pályázati kiírására benyújtott, a vasúti árufuvarozási folyosók (RFC 6, 7, 9) fejlesztésével összefüggő projektekben történő magyar részvétel jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2018/105. (VII. 4.)

 

 

Jogszabály:

1301/2018. (VII. 4.) Korm. határozat

az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2017. évi technikai segítségnyújtási pályázati kiírására benyújtott "Az «Amber» vasúti árufuvarozási folyosó (RFC 11) létrehozása és fejlesztése" című projektben történő magyar részvétel jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2018/105. (VII. 4.)

 

 

Jogszabály:

1302/2018. (VII. 4.) Korm. határozat

a KEHOP-1.5.0-15-2015-00001 azonosító számú ("Séd-Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációja I. ütem" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2018/105. (VII. 4.)

Hatályos:

2018. 07. 05.

 

Jogszabály:

1303/2018. (VII. 4.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/105. (VII. 4.)

Hatályos:

2018. 07. 05.

 

Jogszabály:

1304/2018. (VII. 4.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló integrált területi programok jóváhagyásáról szóló 1612/2016. (XI. 8.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/105. (VII. 4.)

Hatályos:

2018. 07. 05.

 

Jogszabály:

1305/2018. (VII. 4.) Korm. határozat

a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2. számú módosításáról

Megjelent:

MK 2018/105. (VII. 4.)

 

 

Jogszabály:

1306/2018. (VII. 4.) Korm. határozat

a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/105. (VII. 4.)

Hatályos:

2018. 07. 05.

 

Jogszabály:

1307/2018. (VII. 4.) Korm. határozat

a szabad előirányzatot meghaladó mértékű kötelezettségvállalás engedélyezéséről

Megjelent:

MK 2018/105. (VII. 4.)

 

 

Jogszabály:

92/2018. (VII. 4.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/105. (VII. 4.)

 

 

Jogszabály:

93/2018. (VII. 4.) ME határozat

helyettes államtitkárok kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozatok módosításáról

Megjelent:

MK 2018/105. (VII. 4.)

 

 

2018. VII. 3.

Jogszabály:

25/2018. (VII. 3.) MNB rendelet

megújított 500 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2018/104. (VII. 3.)

Hatályos:

2018. 07. 04.

 

Jogszabály:

26/2018. (VII. 3.) MNB rendelet

500 forintos címletű bankjegyek bevonásáról

Megjelent:

MK 2018/104. (VII. 3.)

Hatályos:

2019. 10. 31.

 

Jogszabály:

10/2018. (VII. 3.) AM rendelet

a Dél-dunántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről

Megjelent:

MK 2018/104. (VII. 3.)

Hatályos:

2018. 07. 08.

 

Jogszabály:

11/2018. (VII. 3.) AM rendelet

a Duna-Tisza közi Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről

Megjelent:

MK 2018/104. (VII. 3.)

Hatályos:

2018. 07. 08.

 

Jogszabály:

12/2018. (VII. 3.) AM rendelet

az Észak-dunántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről

Megjelent:

MK 2018/104. (VII. 3.)

Hatályos:

2018. 07. 08.

 

Jogszabály:

13/2018. (VII. 3.) AM rendelet

a Tiszántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről

Megjelent:

MK 2018/104. (VII. 3.)

Hatályos:

2018. 07. 08.

 

Jogszabály:

14/2018. (VII. 3.) AM rendelet

az Északi hegy- és dombvidéki Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről

Megjelent:

MK 2018/104. (VII. 3.)

Hatályos:

2018. 07. 08.

 

Jogszabály:

22/2018. (VII. 3.) BM rendelet

a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/104. (VII. 3.)

Hatályos:

2018. 07. 04.

 

Jogszabály:

16/2018. (VII. 3.) EMMI rendelet

az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/104. (VII. 3.)

Hatályos:

2018. 07. 06.

 

Jogszabály:

12/2018. (VII. 3.) OGY határozat

az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 3/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/104. (VII. 3.)

Hatályos:

2018. 07. 02.

 

Jogszabály:

13/2018. (VII. 3.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/104. (VII. 3.)

Hatályos:

2018. 07. 02.

 

Jogszabály:

14/2018. (VII. 3.) OGY határozat

Burány Sándor országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2018/104. (VII. 3.)

 

 

Jogszabály:

Helyesbítés

a Magyar Közlöny 2018/104. számában

Megjelent:

MK 2018/104. (VII. 3.)

 

 

Jogszabály:

14/2018. (VII. 3.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/34. (VII. 3.)

Hatályos:

2018. 07. 03. 23 órakor.

 

2018. VII. 2.

Jogszabály:

2018. évi XIV. törvény

az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulási megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/102. (VII. 2.)

Hatályos:

2018. 07. 03. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2018. évi XV. törvény

az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti társulást létrehozó Euro-Mediterrán Megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/102. (VII. 2.)

Hatályos:

2018. 07. 03. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2018. évi XVI. törvény

az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/102. (VII. 2.)

Hatályos:

2018. 07. 03.

 

Jogszabály:

2018. évi XVII. törvény

a Magyarország Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/102. (VII. 2.)

Hatályos:

2018. 07. 03. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2018. évi XVIII. törvény

a Magyarország Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/102. (VII. 2.)

Hatályos:

2018. 07. 03. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2018. évi XIX. törvény

a Magyarország Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/102. (VII. 2.)

Hatályos:

2018. 07. 03. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2018. évi XX. törvény

a Magyarország Kormánya és a Szingapúri Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/102. (VII. 2.)

Hatályos:

2018. 07. 03. - kivétellel.

 

Jogszabály:

9/2018. (VII. 2.) AM rendelet

az agrárminiszter feladat- és hatáskörébe tartozó, egyes agrárágazati tárgyú támogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/102. (VII. 2.)

Hatályos:

2018. 07. 03.

 

Jogszabály:

287/2018. (VII. 2.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/102. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

288/2018. (VII. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/102. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

289/2018. (VII. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/102. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

290/2018. (VII. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/102. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

291/2018. (VII. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/102. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

292/2018. (VII. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/102. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

293/2018. (VII. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/102. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

294/2018. (VII. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/102. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

295/2018. (VII. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/102. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

296/2018. (VII. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/102. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

297/2018. (VII. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/102. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

298/2018. (VII. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/102. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

299/2018. (VII. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/102. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

300/2018. (VII. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/102. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

301/2018. (VII. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/102. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

302/2018. (VII. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/102. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

303/2018. (VII. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/102. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

304/2018. (VII. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/102. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

305/2018. (VII. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/102. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

306/2018. (VII. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/102. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

307/2018. (VII. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/102. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

115/2018. (VII. 2.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/103. (VII. 2.)

Hatályos:

2018. 07. 03.

 

Jogszabály:

116/2018. (VII. 2.) Korm. rendelet

a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2018. évi mértékéről

Megjelent:

MK 2018/103. (VII. 2.)

Hatályos:

2018. 08. 31.

 

Jogszabály:

117/2018. (VII. 2.) Korm. rendelet

az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet, valamint az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/103. (VII. 2.)

Hatályos:

2018. 07. 10., 2018. 07. 15., 2018. 07. 18.

 

Jogszabály:

118/2018. (VII. 2.) Korm. rendelet

a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/103. (VII. 2.)

Hatályos:

2018. 07. 03.

 

Jogszabály:

119/2018. (VII. 2.) Korm. rendelet

az Egészséges Budapest Program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 98/2017. (IV. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/103. (VII. 2.)

Hatályos:

2018. 07. 03.

 

Jogszabály:

1291/2018. (VII. 2.) Korm. határozat

a Lembergi Magyarok Kulturális Szövetsége (LMKSZ) elhelyezésének biztosításával kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/103. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1292/2018. (VII. 2.) Korm. határozat

az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1252/2018. (V. 25.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/103. (VII. 2.)

Hatályos:

2018. 07. 03.

 

Jogszabály:

1293/2018. (VII. 2.) Korm. határozat

a 2014-2020. évekre szóló Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program módosításáról

Megjelent:

MK 2018/103. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1294/2018. (VII. 2.) Korm. határozat

a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti feladat átadás-átvétel miatti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2018/103. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1295/2018. (VII. 2.) Korm. határozat

egyes állami erdészeti társaságoknak, továbbá a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központnak a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítására irányuló felhívására támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2018/103. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

90/2018. (VII. 2.) ME határozat

a 2014-2020 programozási időszak egyes operatív programjai monitoring bizottsági elnökeinek felmentéséről és a monitoring bizottságok elnökének kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/103. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

91/2018. (VII. 2.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Nigériai Szövetségi Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás módosításáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/103. (VII. 2.)

 

 

2018. VI. 29.

Jogszabály:

23/2018. (VI. 29.) MNB rendelet

a "Semmelweis Ignác-emlékév" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2018/99. (VI. 29.)

Hatályos:

2018. 06. 30.

 

Jogszabály:

24/2018. (VI. 29.) MNB rendelet

a "Semmelweis Ignác-emlékév" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2018/99. (VI. 29.)

Hatályos:

2018. 06. 30.

 

Jogszabály:

5/2018. (VI. 29.) MEKH rendelet

a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/99. (VI. 29.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

8/2018. (VI. 29.) AM rendelet

az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2018/99. (VI. 29.)

Hatályos:

2018. 07. 14.

 

Jogszabály:

20/2018. (VI. 29.) BM rendelet

egyes belügyi feladatokat érintő miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/99. (VI. 29.)

Hatályos:

2018. 06. 30.

 

Jogszabály:

21/2018. (VI. 29.) BM rendelet

egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvénnyel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2018/99. (VI. 29.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

9/2018. (VI. 29.) HM rendelet

a Magyar Honvédségre, illetve a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó eltérő munkavédelmi követelményekről, eljárási szabályokról szóló 1/2009. (I. 30.) HM rendelet, valamint a honvédelmi ágazatban bekövetkezett baleseti veszélyt jelentő rendellenességek és a balesetek bejelentéséről, kivizsgálásáról és nyilvántartásáról szóló 13/2011. (X. 20.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/99. (VI. 29.)

Hatályos:

2018. 06. 30.

 

Jogszabály:

1/2018. (VI. 29.) ITM rendelet

a digitális archiválás szabályairól

Megjelent:

MK 2018/99. (VI. 29.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

2/2018. (VI. 29.) ITM rendelet

a menetíró készülékről szóló 75/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/99. (VI. 29.)

Hatályos:

2018. 06. 30.

 

Jogszabály:

3/2018. (VI. 29.) ITM rendelet

az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/99. (VI. 29.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)

(egységes szerkezetben)

Megjelent:

MK 2018/100. (VI. 29.)

 

 

Jogszabály:

2018. évi VII. törvény

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Grúzia között a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/101. (VI. 29.)

Hatályos:

2018. 06. 30. - kivétellel

 

Jogszabály:

2018. évi VIII. törvény

az Európai Unió és tagállamai, valamint a Moldovai Köztársaság között a közös légtér létrehozásáról létrejött megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/101. (VI. 29.)

Hatályos:

2018. 06. 30. - kivétellel

 

Jogszabály:

2018. évi IX. törvény

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Jordán Hásimita Királyság között létrejött euromediterrán légi közlekedési megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele érdekében történő módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/101. (VI. 29.)

Hatályos:

2018. 06. 30. - kivétellel

 

Jogszabály:

2018. évi X. törvény

a Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a diplomáciai célú ingatlanok vásárlásáról szóló Egyetértési Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/101. (VI. 29.)

Hatályos:

2018. 06. 30. - kivétellel

 

Jogszabály:

2018. évi XI. törvény

az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Orosz Föderáció közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/101. (VI. 29.)

Hatályos:

2018. 06. 30.

 

Jogszabály:

2018. évi XII. törvény

az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Üzbég Köztársaság közötti partnerséget létrehozó partnerségi és együttműködési megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/101. (VI. 29.)

Hatályos:

2018. 06. 30. - kivétellel

 

Jogszabály:

2018. évi XIII. törvény

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról

Megjelent:

MK 2018/101. (VI. 29.)

Hatályos:

2018. 06. 30.

 

Jogszabály:

3/2018. (VI. 29.) PM rendelet

a jelzáloghitelre vonatkozó tájékoztatás szabályairól szóló 3/2016. (I. 7.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/101. (VI. 29.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

4/2018. (VI. 29.) PM rendelet

a titkos információgyűjtés bírói engedélyhez kötött eszközei alkalmazásának kérelmezésével és az alkalmazás végrehajtásával kapcsolatos szabályokról

Megjelent:

MK 2018/101. (VI. 29.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

5/2018. (VI. 29.) PM rendelet

az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automaták műszaki követelményeiről, az automaták üzemeltetéséről és szervizeléséről, valamint az automatákban rögzített adatoknak az állami adó- és vámhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 31/2016. (IX. 2.) NGM rendelet és az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezések üzemeltetői számára az Automata Felügyeleti Egység beszerzéséhez nyújtandó támogatásról szóló 20/2017. (VII. 31.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/101. (VI. 29.)

Hatályos:

2018. 06. 30.

 

Jogszabály:

12/2018. (VI. 29.) BM utasítás

a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek szervezeti teljesítményértékelése keretében elvégzendő, a szervezeti működés teljesítménymutatói értékelésének szempontrendszeréről szóló 36/2013. (XII. 21.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/33. (VI. 29.)

Hatályos:

2018. 06. 30., 2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

19/2018. (VI. 29.) KKM utasítás

a hitelesítő körbélyegzők megrendeléséről, nyilvántartásáról, használatáról és selejtezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/33. (VI. 29.)

Hatályos:

2018. 06. 30.

 

Jogszabály:

9/2018. (VI. 29.) LÜ utasítás

az előkészítő eljárással, a nyomozás felügyeletével és irányításával, valamint a befejező intézkedésekkel kapcsolatos ügyészi feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/33. (VI. 29.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

10/2018. (VI. 29.) LÜ utasítás

a munkaidőn kívüli ügyészi szolgálatról szóló 15/2014. (VIII. 15.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/33. (VI. 29.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

11/2018. (VI. 29.) LÜ utasítás

a fiatalkorúak büntetőügyeivel kapcsolatos ügyészségi szakfeladatok ellátásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/33. (VI. 29.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

12/2018. (VI. 29.) LÜ utasítás

az ügyészségi nyomozásról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/33. (VI. 29.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

13/2018. (VI. 29.) LÜ utasítás

egyes legfőbb ügyészi utasításoknak a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/33. (VI. 29.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

4/2018. (VI. 29.) OBH utasítás

egyes OBH utasításoknak a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény hatálybalépése miatti módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/33. (VI. 29.)

Hatályos:

2018. 06. 30., 2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

5/2018. (VI. 29.) OBH utasítás

a bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról szóló 17/2014. (XII. 23.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/33. (VI. 29.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

6/2018. (VI. 29.) OBH utasítás

egyes OBH utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/33. (VI. 29.)

Hatályos:

2018. 06. 30.

 

Jogszabály:

37/2018. (VI. 29.) ORFK utasítás

a bűnügyi felügyelettel kapcsolatban a Rendőrségre háruló feladatok végrehajtásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/33. (VI. 29.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

38/2018. (VI. 29.) ORFK utasítás

a Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszerben megvalósuló ENyÜBS sadatszolgáltatásról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/33. (VI. 29.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

39/2018. (VI. 29.) ORFK utasítás

az Iratkezelési Szabályzatról szóló 40/2017. (XII. 29.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/33. (VI. 29.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

40/2018. (VI. 29.) ORFK utasítás

az ittasság ellenőrzéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/33. (VI. 29.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

16/2018. (VI. 29.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Szaúd-Arábiai Királyság Kormánya között az atomenergia békés célú felhasználásáról szóló együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 356/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § a és 3. § a hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/33. (VI. 29.)

 

 

Jogszabály:

MNB közlemény

a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/33. (VI. 29.)

 

 

Jogszabály:

Szegedi Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

a Hódmezővásárhely 1. számú székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/33. (VI. 29.)

 

 

Jogszabály:

Orosháza Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/33. (VI. 29.)

 

 

Jogszabály:

Jobbik Magyarországért Alapítvány

2017. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/33. (VI. 29.)

 

 

Jogszabály:

Liberális Magyarországért Alapítvány

2017. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/33. (VI. 29.)

 

 

Jogszabály:

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány

2017. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/33. (VI. 29.)

 

 

Jogszabály:

Táncsics Mihály Alapítvány

2017. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/33. (VI. 29.)

 

 

Jogszabály:

Váradi András Alapítvány

2017. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/33. (VI. 29.)

 

 

2018. VI. 28.

Jogszabály:

Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítása

(2018. június 28.)

Megjelent:

MK 2018/97. (VI. 28.)

Hatályos:

2018. 06. 29., 2018. 10. 15., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

2018. évi VI. törvény

egyes törvényeknek a jogellenes bevándorlás elleni intézkedésekkel kapcsolatos módosításáról

Megjelent:

MK 2018/97. (VI. 28.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

18/2018. (VI. 28.) BM rendelet

a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet, valamint a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/98. (VI. 28.)

Hatályos:

2018. 07. 06.

 

Jogszabály:

19/2018. (VI. 28.) BM rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/98. (VI. 28.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

15/2018. (VI. 28.) EMMI rendelet

egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/98. (VI. 28.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

18/2018. (VI. 28.) IM rendelet

a pártfogó ügyvéd, az ügygondnok és a kirendelt védő részére megállapítható díjról szóló 32/2017. (XII. 27.) IM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/98. (VI. 28.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

19/2018. (VI. 28.) IM rendelet

a terhelt és a meghatalmazott védő, valamint a büntetőeljárásban részt vevő egyéb személyek díjáról és költségéről

Megjelent:

MK 2018/98. (VI. 28.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5010/2018/3. határozata

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselő-testületének a telekadóról szóló 37/2015. (XI. 25.) számú önkormányzati rendeletének 3. § (1) bekezdése törvénysértő voltának megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2018/98. (VI. 28.)

 

 

2018. VI. 27.

Jogszabály:

22/2018. (VI. 27.) MNB rendelet

a hitelintézetek devizapozícióbeli lejárati összhangjának szabályozásáról, valamint a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 43/2013. (XII. 29.) MNB rendelet módosításáról szóló 14/2014. (V. 19.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/96. (VI. 27.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

17/2018. (VI. 27.) IM rendelet

egyes büntetőeljárási jogi tárgyú igazságügyi miniszteri rendeleteknek a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvénnyel összefüggő módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2018/96. (VI. 27.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

2/2018. (VI. 27.) KKM rendelet

az európai területi társulással kapcsolatos jóváhagyási és nyilvántartásba-vételi eljárás részletes szabályairól szóló 2/2014. (XII. 30.) KKM rendelet hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2018/96. (VI. 27.)

Hatályos:

2018. 06. 28.

 

Jogszabály:

3/2018. (VI. 27.) KKM rendelet

a külpolitikáért felelős miniszter által a külföldi felhasználásra szánt közokiratok tanúsítvánnyal történő ellátásának szabályairól szóló 1/2009. (I. 9.) KüM rendelet hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2018/96. (VI. 27.)

Hatályos:

2018. 06. 28.

 

Jogszabály:

6/2018. (VI. 27.) AB határozat

alkotmányjogi panasz elutasításáról, és a jogszerűen letelepedett nem magyar állampolgárok névváltoztatási eljárásával kapcsolatos, mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/96. (VI. 27.)

 

 

Jogszabály:

89/2018. (VI. 27.) ME határozat

az Információs Hivatal főigazgatójának felmentéséről

Megjelent:

MK 2018/96. (VI. 27.)

 

 

Jogszabály:

13/2018. (VI. 27.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség belföldi és ideiglenes külföldi kiküldetéseivel kapcsolatos kiadások elszámolásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/32. (VI. 27.)

Hatályos:

2018. 06. 28.

 

Jogszabály:

15/2018. (VI. 27.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma kormányügyelethez kapcsolódó biztonsági ügyeleti és készenléti szolgálati szabályzatának kiadásáról szóló 46/2017. (IX. 22.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/32. (VI. 27.)

Hatályos:

2018. 06. 28.

 

Jogszabály:

19/2018. (VI. 27.) HM utasítás

a béketámogató műveletekben részt vevő állomány külszolgálati ellátmánya megállapításának alapjául szolgáló részletes kategóriába sorolásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/32. (VI. 27.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

8/2018. (VI. 27.) LÜ utasítás

a büntetőbíróság előtti ügyészi tevékenységről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/32. (VI. 27.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

34/2018. (VI. 27.) ORFK utasítás

az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv mélységi ellenőrzési és közterületi támogató alegységeiről szóló 24/2012. (XII. 29.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/32. (VI. 27.)

Hatályos:

2018. 07. 05.

 

Jogszabály:

35/2018. (VI. 27.) ORFK utasítás

a Titkos Információgyűjtés Adatkezelési Rendjével, valamint a "D" és "F" adattárakkal kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/32. (VI. 27.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

36/2018. (VI. 27.) ORFK utasítás

az illegális migrációval összefüggő jogsértések kezelésével kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/32. (VI. 27.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2018/32. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/32. (VI. 27.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/32. (VI. 27.)

 

 

Jogszabály:

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt képviselőjelöltjei összevont beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásra fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/32. (VI. 27.)

 

 

2018. VI. 26.

Jogszabály:

114/2018. (VI. 26.) Korm. rendelet

a 2018/2019. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2018/2019. tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről szóló 353/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/95. (VI. 26.)

Hatályos:

2018. 07. 04.

 

Jogszabály:

7/2018. (VI. 26.) AM rendelet

az egyes borászati és növényegészségügyi tárgyú rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/95. (VI. 26.)

Hatályos:

2018. 06. 27., 2018. 08. 01.

 

Jogszabály:

14/2018. (VI. 26.) EMMI rendelet

a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet és az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 28/2017. (X. 25.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/95. (VI. 26.)

Hatályos:

2018. 06. 29.

 

Jogszabály:

286/2018. (VI. 26.) KE határozat

magyarországi apostoli nuncius kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2018/95. (VI. 26.)

 

 

2018. VI. 25.

Jogszabály:

108/2018. (VI. 25.) Korm. rendelet

a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter feladatkörét érintő egyes kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2018/93. (VI. 25.)

Hatályos:

2018. 06. 26., 2018. 08. 01.

 

Jogszabály:

109/2018. (VI. 25.) Korm. rendelet

egyes igazságügyi tárgyú kormányrendeleteknek a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvénnyel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2018/93. (VI. 25.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

110/2018. (VI. 25.) Korm. rendelet

a veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos hatósági eljárás rendjéről szóló 95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/93. (VI. 25.)

Hatályos:

2018. 10. 01.

 

Jogszabály:

111/2018. (VI. 25.) Korm. rendelet

az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/93. (VI. 25.)

Hatályos:

2018. 06. 30., 2018. 07. 25.

 

Jogszabály:

112/2018. (VI. 25.) Korm. rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet és a Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/93. (VI. 25.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

113/2018. (VI. 25.) Korm. rendelet

a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum létrehozásáról szóló 83/2013. (III. 21.) Korm. rendelet és a VERITAS Történetkutató Intézet létrehozásáról szóló 373/2013. (X. 25.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/93. (VI. 25.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

1286/2018. (VI. 25.) Korm. határozat

a fővárosi járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az Egészséges Budapest Program keretében történő további megvalósításával kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2018/93. (VI. 25.)

 

 

Jogszabály:

1287/2018. (VI. 25.) Korm. határozat

a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program megvalósításáról szóló 1298/2017. (VI. 2.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/93. (VI. 25.)

 

 

Jogszabály:

1288/2018. (VI. 25.) Korm. határozat

a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum, valamint a VERITAS Történetkutató Intézet címrendi besorolásának megváltoztatásáról

Megjelent:

MK 2018/93. (VI. 25.)

 

 

Jogszabály:

1289/2018. (VI. 25.) Korm. határozat

a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet és a XI. Miniszterelnökség fejezet közötti, valamint a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2018/93. (VI. 25.)

 

 

Jogszabály:

1290/2018. (VI. 25.) Korm. határozat

az Európai Unió és tagállamai, valamint Japán közötti Stratégiai Partnerségi Megállapodás szövegének végleges megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/93. (VI. 25.)

 

 

Jogszabály:

1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Megjelent:

MK 2018/94. (VI. 25.)

Hatályos:

2018. 06. 26.

 

2018. VI. 22.

Jogszabály:

2/2018. (VI. 22.) AM rendelet

a cukorágazat szabályozásának egyes kérdéseiről

Megjelent:

MK 2018/91. (VI. 22.)

Hatályos:

2018. 06. 30.

 

Jogszabály:

3/2018. (VI. 22.) AM rendelet

a növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/91. (VI. 22.)

Hatályos:

2018. 06. 25.

 

Jogszabály:

4/2018. (VI. 22.) AM rendelet

a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/91. (VI. 22.)

Hatályos:

2018. 06. 27.

 

Jogszabály:

5/2018. (VI. 22.) AM rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) FM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/91. (VI. 22.)

Hatályos:

2018. 06. 25.

 

Jogszabály:

6/2018. (VI. 22.) AM rendelet

a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról szóló 53/2016. (VII. 21.) FM rendelet és a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/91. (VI. 22.)

Hatályos:

2018. 06. 25.

 

Jogszabály:

8/2018. (VI. 22.) HM rendelet

a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól

Megjelent:

MK 2018/91. (VI. 22.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

16/2018. (VI. 22.) IM rendelet

egyes igazságügyi miniszteri rendeleteknek a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvénnyel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2018/91. (VI. 22.)

Hatályos:

2018. 06. 30., 2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

285/2018. (VI. 22.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/91. (VI. 22.)

 

 

Jogszabály:

1283/2018. (VI. 22.) Korm. határozat

a terrorellenes intézkedések megvalósításához szükséges költségvetési többletforrások biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/92. (VI. 22.)

 

 

Jogszabály:

1284/2018. (VI. 22.) Korm. határozat

az állami és egyházi fenntartású egyetemek nemzetközi kapcsolatainak bővítésével összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2018/92. (VI. 22.)

 

 

Jogszabály:

1285/2018. (VI. 22.) Korm. határozat

a duális szakképzés partnerségi megállapodás keretében történő fejlesztéséről és az ezt szolgáló központi pilot programról

Megjelent:

MK 2018/92. (VI. 22.)

 

 

Jogszabály:

82/2018. (VI. 22.) ME határozat

kormánymegbízottak kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/92. (VI. 22.)

 

 

Jogszabály:

83/2018. (VI. 22.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/92. (VI. 22.)

 

 

Jogszabály:

84/2018. (VI. 22.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/92. (VI. 22.)

 

 

Jogszabály:

85/2018. (VI. 22.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozatok módosításáról

Megjelent:

MK 2018/92. (VI. 22.)

 

 

Jogszabály:

86/2018. (VI. 22.) ME határozat

helyettes államtitkárok megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/92. (VI. 22.)

 

 

Jogszabály:

87/2018. (VI. 22.) ME határozat

a helyettes államtitkár kinevezéséről szóló 97/2017. (IX. 14.) ME határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/92. (VI. 22.)

 

 

Jogszabály:

88/2018. (VI. 22.) ME határozat

állami felsőoktatási intézmény kancellárjának megbízásáról

Megjelent:

MK 2018/92. (VI. 22.)

 

 

2018. VI. 21.

Jogszabály:

19/2018. (VI. 21.) MNB rendelet

az "Egri vár" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2018/90. (VI. 21.)

Hatályos:

2018. 06. 22.

 

Jogszabály:

20/2018. (VI. 21.) MNB rendelet

az "Egri vár" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2018/90. (VI. 21.)

Hatályos:

2018. 06. 22.

 

Jogszabály:

21/2018. (VI. 21.) MNB rendelet

a "Fiumei úti temető Nemzeti Emlékhely" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2018/90. (VI. 21.)

Hatályos:

2018. 06. 23.

 

Jogszabály:

2/2018. (VI. 21.) NMHH rendelet

egyes elektronikus hírközlési tárgyú NMHH rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/90. (VI. 21.)

Hatályos:

2018. 07. 21.

 

Jogszabály:

1/2018. (VI. 21.) AM rendelet

az élelmiszer-rendész feladatellátásának és nyilvántartásba vételének részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2018/90. (VI. 21.)

Hatályos:

2018. 08. 05.

 

Jogszabály:

7/2018. (VI. 21.) HM rendelet

a Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 24/2005. (VI. 30.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/90. (VI. 21.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

1282/2018. (VI. 21.) Korm. határozat

Magyarország Tokiói Nagykövetsége elhelyezésére szolgáló ingatlan cseréje érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/90. (VI. 21.)

 

 

Jogszabály:

4/2018. (VI. 21.) ME utasítás

miniszterelnöki biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/30. (VI. 21.)

Hatályos:

2018. 06. 22.

 

Jogszabály:

12/2018. (VI. 21.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatáról szóló 34/2016. (XI. 30.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/30. (VI. 21.)

Hatályos:

2018. 06. 22.

 

Jogszabály:

1/2018. (VI. 21.) AM utasítás

a fővárosi és megyei kormányhivataloknak a földügyi igazgatási szakmai feladatokkal összefüggő iratkezelésére vonatkozó Egységes Iratkezelési Szabályzat kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/30. (VI. 21.)

Hatályos:

2018. 06. 29.

 

Jogszabály:

17/2018. (VI. 21.) HM utasítás

a béketámogató műveletekben részt vevő állomány részletes kategóriába sorolásáról szóló 58/2013. (IX. 20.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/30. (VI. 21.)

Hatályos:

2018. 06. 22.

 

Jogszabály:

18/2018. (VI. 21.) HM utasítás

az "Utasítás a folyami bomba telepítésére" című szolgálati könyv hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/30. (VI. 21.)

Hatályos:

2018. 06. 22.

 

Jogszabály:

6/2018. (VI. 21.) GVH utasítás

a közszolgálati szabályzatról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/30. (VI. 21.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

7/2018. (VI. 21.) LÜ-ORFK együttes utasítás

a nyomozás során gyakrabban használt idézésekre, értesítésekre, határozatokra, jegyzőkönyvekre és más iratokra alkalmazandó nyomtatványok rendszeresítéséről szóló 1/2003. (V. 7.) Legf. Ü.-ORFK együttes utasítás hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/30. (VI. 21.)

Hatályos:

2018. 06. 22.

 

Jogszabály:

3/2018. (VI. 21.) OBH utasítás

az integritási szabályzatról szóló 6/2016. (V. 31.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/30. (VI. 21.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

23/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás

a Bűnügyi Elemzési Szabályzatról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/30. (VI. 21.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

24/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás

a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központtal történő együttműködésről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/30. (VI. 21.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

25/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás

a szagmaradványok és személyi szagminták rögzítésével, konzerválásával, valamint azonosításával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/30. (VI. 21.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

26/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás

a bűnügyi nyilvántartási rendszerrel és annak egyes nyilvántartásai részére történő adatközléssel, a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásával és a mintavétellel kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/30. (VI. 21.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

27/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás

a Magyar Köztársaság Rendőrsége Lövészeti Szakutasításának kiadásáról szóló 23/1997. (XI. 27.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/30. (VI. 21.)

Hatályos:

2018. 06. 29.

 

Jogszabály:

28/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás

a Telefontanú Program rendőri feladatainak végrehajtásáról szóló 71/2007. (OT 35.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/30. (VI. 21.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

29/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás

a büntetőeljárások keretében lefolytatandó szemlék végrehajtásáról és a bűnügyi technikai tevékenység egységes szabályozásáról szóló 13/2012. (VII. 30.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/30. (VI. 21.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

30/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás

a rendőri korrupciós cselekmények megelőzésével és visszaszorításával kapcsolatos feladatokról szóló 20/2013. (V. 17.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/30. (VI. 21.)

Hatályos:

2018. 06. 29.

 

Jogszabály:

31/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás

a körözési nyilvántartási rendszerrel és a körözési eljárással kapcsolatos rendőrségi feladatokról szóló 54/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás módosításáról szóló 28/2017. (VIII. 25.) ORFK utasítás módosítására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/30. (VI. 21.)

Hatályos:

2018. 06. 24.

 

Jogszabály:

32/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás

a Rendőrség Fogdaszolgálati Szabályzatáról szóló 3/2015. (II. 20.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/30. (VI. 21.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

33/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás

az alaki és technikai szemle végrehajtásáról szóló 30/2015. (XII. 17.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/30. (VI. 21.)

Hatályos:

2018. 06. 29.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2018/30. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/30. (VI. 21.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/30. (VI. 21.)

 

 

Jogszabály:

Közbeszerzési Hatóság pályázati felhívása

a Közbeszerzési Kiválósági Díj - 2018 elnyerésére felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók számára

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/30. (VI. 21.)

 

 

Jogszabály:

Közbeszerzési Hatóság pályázati felhívása

a Közbeszerzési Kiválósági Díj - 2018 elnyerésére felsőoktatási intézmények tanulói számára

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/30. (VI. 21.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Bírósági Végrehajtói Kar közleménye

bírósági végrehajtó-helyettesi igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/30. (VI. 21.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2018. július 1-je és július 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/30. (VI. 21.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság közleménye

a nemzeti sírkert részévé nyilvánított sírhelyek jegyzékéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/30. (VI. 21.)

 

 

Jogszabály:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának pályázati felhívása

az önkormányzat feladatkörébe tartozó autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/30. (VI. 21.)

 

 

Jogszabály:

Ökopolisz Alapítvány

2017. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/30. (VI. 21.)

 

 

Jogszabály:

Új Köztársaságért Alapítvány

2017. évi beszámolója a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/30. (VI. 21.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Kétfarkú Kutya Párt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/30. (VI. 21.)

 

 

Jogszabály:

Csukáné Szerémy Andrea képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/30. (VI. 21.)

 

 

Jogszabály:

Greguss András képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/30. (VI. 21.)

 

 

Jogszabály:

Györfi Mihály képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/30. (VI. 21.)

 

 

Jogszabály:

Magyarországon Élő Dolgozó és Tanuló Emberek Pártja közleménye

a párt feloszlatásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/30. (VI. 21.)

 

 

Jogszabály:

18/2018. (VI. 21.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2018. (VI. 11.) KKM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/31. (VI. 21.)

Hatályos:

2018. 06. 22.

 

2018. VI. 20.

Jogszabály:

284/2018. (VI. 20.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2018/89. (VI. 20.)

 

 

Jogszabály:

1280/2018. (VI. 20.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2018/89. (VI. 20.)

 

 

Jogszabály:

1281/2018. (VI. 20.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a Szeged, Etelka sori fedett sportuszoda és kapcsolódó infrastruktúra megvalósításának támogatásáról

Megjelent:

MK 2018/89. (VI. 20.)

 

 

Jogszabály:

80/2018. (VI. 20.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/89. (VI. 20.)

 

 

Jogszabály:

81/2018. (VI. 20.) ME határozat

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökének felmentéséről

Megjelent:

MK 2018/89. (VI. 20.)

 

 

2018. VI. 18.

Jogszabály:

64/2018. (VI. 18.) ME határozat

helyettes államtitkárok felmentéséről

Megjelent:

MK 2018/88. (VI. 18.)

 

 

Jogszabály:

65/2018. (VI. 18.) ME határozat

helyettes államtitkárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/88. (VI. 18.)

 

 

Jogszabály:

66/2018. (VI. 18.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozatok módosításáról

Megjelent:

MK 2018/88. (VI. 18.)

 

 

Jogszabály:

67/2018. (VI. 18.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről

Megjelent:

MK 2018/88. (VI. 18.)

 

 

Jogszabály:

68/2018. (VI. 18.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/88. (VI. 18.)

 

 

Jogszabály:

69/2018. (VI. 18.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről

Megjelent:

MK 2018/88. (VI. 18.)

 

 

Jogszabály:

70/2018. (VI. 18.) ME határozat

helyettes államtitkárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/88. (VI. 18.)

 

 

Jogszabály:

71/2018. (VI. 18.) ME határozat

helyettes államtitkárok megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/88. (VI. 18.)

 

 

Jogszabály:

72/2018. (VI. 18.) ME határozat

helyettes államtitkárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/88. (VI. 18.)

 

 

Jogszabály:

73/2018. (VI. 18.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/88. (VI. 18.)

 

 

Jogszabály:

74/2018. (VI. 18.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/88. (VI. 18.)

 

 

Jogszabály:

75/2018. (VI. 18.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/88. (VI. 18.)

 

 

Jogszabály:

76/2018. (VI. 18.) ME határozat

főiskolai rektor megbízásáról

Megjelent:

MK 2018/88. (VI. 18.)

 

 

Jogszabály:

77/2018. (VI. 18.) ME határozat

főiskolai rektor megbízásáról

Megjelent:

MK 2018/88. (VI. 18.)

 

 

Jogszabály:

78/2018. (VI. 18.) ME határozat

állami felsőoktatási intézmény kancellárjának megbízásáról

Megjelent:

MK 2018/88. (VI. 18.)

 

 

Jogszabály:

79/2018. (VI. 18.) ME határozat

állami felsőoktatási intézmény kancellárja megbízásának visszavonásáról

Megjelent:

MK 2018/88. (VI. 18.)

 

 

2018. VI. 15.

Jogszabály:

105/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/87. (VI. 15.)

Hatályos:

2018. 07. 15.

 

Jogszabály:

106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet

egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2018/87. (VI. 15.)

Hatályos:

2018. 06. 16., 2018. 06. 17.

 

Jogszabály:

107/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet

a Debrecen megyei jogú város külterületén az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben ipari telephely kialakításával és a területen megvalósuló munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/87. (VI. 15.)

Hatályos:

2018. 06. 16.

 

Jogszabály:

14/2018. (VI. 15.) IM rendelet

egyes büntetés-végrehajtási jogi tárgyú igazságügyi miniszteri rendeleteknek a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvénnyel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2018/87. (VI. 15.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

15/2018. (VI. 15.) IM rendelet

a bűnügyi felügyelet és a távoltartás végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2018/87. (VI. 15.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

1272/2018. (VI. 15.) Korm. határozat

a központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2018/87. (VI. 15.)

 

 

Jogszabály:

1273/2018. (VI. 15.) Korm. határozat

az Energetikai Iparfejlesztési és KFI Cselekvési Tervről

Megjelent:

MK 2018/87. (VI. 15.)

 

 

Jogszabály:

1274/2018. (VI. 15.) Korm. határozat

a Nemzeti Energiastratégia energiafelhasználás-előrejelzéseinek frissítéséről

Megjelent:

MK 2018/87. (VI. 15.)

 

 

Jogszabály:

1275/2018. (VI. 15.) Korm. határozat

a légiközlekedéssel összefüggő projektjavaslat az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz CEF-SESAR-2018-1 U-SPACE pályázati kiírására történő benyújtásának jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2018/87. (VI. 15.)

 

 

Jogszabály:

1276/2018. (VI. 15.) Korm. határozat

az Európai Unió Mali Kiképző Műveletében ("EUTM Mali") történő további magyar katonai szerepvállalásról

Megjelent:

MK 2018/87. (VI. 15.)

 

 

Jogszabály:

1277/2018. (VI. 15.) Korm. határozat

a 2017-2019. évekre vonatkozó oltóanyag-beszerzésekről szóló 1289/2016. (VI. 13.) Korm. határozat módosításáról, valamint a védőoltásokkal kapcsolatos aktuális feladatokról

Megjelent:

MK 2018/87. (VI. 15.)

 

 

Jogszabály:

1278/2018. (VI. 15.) Korm. határozat

a Debrecen megyei jogú város külterületén található földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról szóló 1147/2018. (III. 26.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/87. (VI. 15.)

 

 

Jogszabály:

1279/2018. (VI. 15.) Korm. határozat

a Turizmus Világnap központi rendezvénye Budapesten történő megrendezéséről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/87. (VI. 15.)

 

 

Jogszabály:

63/2018. (VI. 15.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Tádzsik Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/87. (VI. 15.)

 

 

2018. VI. 14.

Jogszabály:

13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet

a 2018/2019. tanév rendjéről

Megjelent:

MK 2018/85. (VI. 14.)

Hatályos:

2018. 09. 01.

 

Jogszabály:

4/2018. (VI. 14.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről szóló 1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/86. (VI. 14.)

Hatályos:

2018. 06. 15, 2018. 06. 29.

 

Jogszabály:

266/2018. (VI. 14.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/86. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

267/2018. (VI. 14.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/86. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

268/2018. (VI. 14.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/86. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

269/2018. (VI. 14.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/86. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

270/2018. (VI. 14.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/86. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

271/2018. (VI. 14.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/86. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

272/2018. (VI. 14.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/86. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

273/2018. (VI. 14.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/86. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

274/2018. (VI. 14.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/86. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

275/2018. (VI. 14.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/86. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

276/2018. (VI. 14.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/86. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

277/2018. (VI. 14.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/86. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

278/2018. (VI. 14.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/86. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

279/2018. (VI. 14.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/86. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

280/2018. (VI. 14.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/86. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

281/2018. (VI. 14.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/86. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

282/2018. (VI. 14.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/86. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

283/2018. (VI. 14.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/86. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1269/2018. (VI. 14.) Korm. határozat

a budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításához kapcsolódóan kötött Támogatási Szerződés, Finanszírozási Szerződés és Finanszírozási Szerződés Kiegészítő Megállapodás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló szerződés 5. számú módosításának jóváhagyásáról és a projekt befejezéséhez szükséges állami finanszírozás meghatározásáról

Megjelent:

MK 2018/86. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1270/2018. (VI. 14.) Korm. határozat

a Fiumei úti Nemzeti Sírkert és Nemzeti Emlékhely, a Salgótarjáni utcai zsidó temető, a Kegyeleti Múzeum, valamint a Rákoskeresztúri Új Köztemető Nemzeti Gyászpark üzemeltetéséhez szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/86. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1271/2018. (VI. 14.) Korm. határozat

a 2016. évi budapesti IRONMAN 70.3 triatlonversennyel kapcsolatosan megítélt állami támogatás felhasználásával összefüggő kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/86. (VI. 14.)

 

 

2018. VI. 13.

Jogszabály:

263/2018. (VI. 13.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/84. (VI. 13.)

 

 

Jogszabály:

264/2018. (VI. 13.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/84. (VI. 13.)

 

 

Jogszabály:

265/2018. (VI. 13.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/84. (VI. 13.)

 

 

Jogszabály:

56/2018. (VI. 13.) ME határozat

helyettes államtitkárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/84. (VI. 13.)

 

 

Jogszabály:

57/2018. (VI. 13.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről

Megjelent:

MK 2018/84. (VI. 13.)

 

 

Jogszabály:

58/2018. (VI. 13.) ME határozat

helyettes államtitkárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/84. (VI. 13.)

 

 

Jogszabály:

59/2018. (VI. 13.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/84. (VI. 13.)

 

 

Jogszabály:

60/2018. (VI. 13.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/84. (VI. 13.)

 

 

Jogszabály:

61/2018. (VI. 13.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/84. (VI. 13.)

 

 

Jogszabály:

62/2018. (VI. 13.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/84. (VI. 13.)

 

 

2018. VI. 12.

Jogszabály:

17/2018. (VI. 12.) BM rendelet

az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvénynek az igazságügyi szakértői intézmény igazságügyi alkalmazotti állományát érintő végrehajtásáról szóló 53/2016. (XII. 16.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/83. (VI. 12.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

11/2018. (VI. 12.) IM rendelet

a bűnügyi költségek előlegezéséről

Megjelent:

MK 2018/83. (VI. 12.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

12/2018. (VI. 12.) IM rendelet

az egyes büntetőeljárási cselekményekre és a büntetőeljárásban részt vevő személyekre vonatkozó szabályokról

Megjelent:

MK 2018/83. (VI. 12.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

13/2018. (VI. 12.) IM rendelet

a különleges bánásmódot igénylő személy részvételét igénylő eljárási cselekmény elvégzésére szolgáló rendőrségi helyiség kialakításáról, működtetéséről és a használata ellenőrzéséről

Megjelent:

MK 2018/83. (VI. 12.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

11/2018. (VI. 12.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/83. (VI. 12.)

Hatályos:

2018. 06. 11.

 

Jogszabály:

262/2018. (VI. 12.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2018/83. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

11/2018. (VI. 12.) BM utasítás

a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/29. (VI. 12.)

Hatályos:

2018. 06. 12. 16 órakor.

 

Jogszabály:

6/2018. (VI. 12.) BM OKF utasítás

a polgári védelmi szervezetek megalakításával, riasztásával, valamint katasztrófaveszély és veszélyhelyzet esetén történő alkalmazásával kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/29. (VI. 12.)

Hatályos:

2018. 06. 13.

 

Jogszabály:

22/2018. (VI. 12.) ORFK utasítás

a Schengeni Információs Rendszerben elért találat esetén követendő eljárásról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/29. (VI. 12.)

Hatályos:

2018. 06. 20.

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/29. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

Csige Tamás képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/29. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

Füvesi Sándor képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/29. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

Hajdú Miklós képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/29. (VI. 12.)

&nbs