A hivatkozásokra kattintva a joganyagok közlönyállapota jelenik meg.

 

Változásmutató

Új jogszabályok

2023. II. 3.

Jogszabály:

30/2023. (II. 3.) Korm. rendelet

az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2023/18. (II. 3.)

Hatályos:

2023. 02. 04.

 

Jogszabály:

2/2023. (II. 3.) MK rendelet

a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter által adományozható elismerésekről

Megjelent:

MK 2023/18. (II. 3.)

Hatályos:

2023. 02. 04.

 

Jogszabály:

1019/2023. (II. 3.) Korm. határozat

a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) és Magyarország Kormánya közötti, a magyar Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervben, valamint a kondicionalitási eljárás keretében vállalt intézkedések végrehajtásával kapcsolatos együttműködési megállapodás kialakítására vonatkozó intézkedésekről

Megjelent:

MK 2023/18. (II. 3.)

 

 

2023. II. 1.

Jogszabály:

23/2023. (II. 1.) Korm. rendelet

a természetes személyek adósságrendezéséről szóló egyes jogszabályok veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2023/17. (II. 1.)

Hatályos:

2023. 02. 09.

 

Jogszabály:

24/2023. (II. 1.) Korm. rendelet

a földgáztárolási díj meghatározásával kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról

Megjelent:

MK 2023/17. (II. 1.)

Hatályos:

2023. 02. 02.

 

Jogszabály:

25/2023. (II. 1.) Korm. rendelet

a vagyonbiztosítási szerződésekre alkalmazandó egyes veszélyhelyzeti szabályokról

Megjelent:

MK 2023/17. (II. 1.)

Hatályos:

2023. 04. 30.

 

Jogszabály:

26/2023. (II. 1.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/17. (II. 1.)

Hatályos:

2023. 02. 02.

 

Jogszabály:

27/2023. (II. 1.) Korm. rendelet

az egyes intézmények földgázfelhasználásának szabályozásáról szóló 354/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/17. (II. 1.)

Hatályos:

2023. 02. 02.

 

Jogszabály:

28/2023. (II. 1.) Korm. rendelet

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról, továbbá a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 521/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet alapján elrendelt felszámolási eljárások részletszabályairól

Megjelent:

MK 2023/17. (II. 1.)

Hatályos:

2023. 02. 02.

 

Jogszabály:

29/2023. (II. 1.) Korm. rendelet

az egyes közigazgatási hatósági eljárásokkal összefüggő szabályok megállapításáról szóló 566/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2023/17. (II. 1.)

Hatályos:

2023. 02. 02.

 

Jogszabály:

3/2023. (II. 1.) BM rendelet

a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/17. (II. 1.)

Hatályos:

2023. 02. 02.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5.017/2022/4. határozat

Ha a szabályozási szintek között az egymásnak való megfelelés csak részleges, önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközése kivételesen megállapítható.

Megjelent:

MK 2023/17. (II. 1.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5.022/2022/8. határozata

Jogszabályon alapuló véleményezési eljárás lefolytatása nélkül a helyi építési szabályzat, illetve annak módosítása nem fogadható el. A településrendezési eszköz módosításának elfogadását követően megindított véleményezési eljárás visszamenőleges hatállyal nem teszi közjogilag érvényessé a jogalkotási eljárás garanciális szabályainak megsértésével megalkotott önkormányzati rendelkezést, mert az nem utólagos jóváhagyást jelent.

Megjelent:

MK 2023/17. (II. 1.)

 

 

Jogszabály:

25/2023. (II. 1.) KE határozat

állami kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2023/17. (II. 1.)

 

 

Jogszabály:

1018/2023. (II. 1.) Korm. határozat

a taszári repülőtér hasznosításával összefüggő további intézkedésekről

Megjelent:

MK 2023/17. (II. 1.)

 

 

2023. I. 31.

Jogszabály:

22/2023. (I. 31.) Korm. rendelet

a villamosenergetikai beruházások előkészítésével és megvalósításával összefüggő szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2023/16. (I. 31.)

Hatályos:

2023. 02. 01.

 

Jogszabály:

1/2023. (I. 31.) SZTFH rendelet

a bányafelügyeleti, a szerencsejáték-felügyeleti és a dohánytermék-kiskereskedelem felügyeletével kapcsolatos hatósági feladatokat ellátó személyek igazolványáról

Megjelent:

MK 2023/16. (I. 31.)

Hatályos:

2023. 03. 01.

 

Jogszabály:

2/2023. (I. 31.) SZTFH rendelet

egyes, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága feladatkörét érintő rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2023/16. (I. 31.)

Hatályos:

2023. 02. 01., 2023. 03. 01.

 

Jogszabály:

4/2023. (I. 31.) AM rendelet

az élelmiszerekben előforduló mikrobiológiai szennyeződések megengedhető mértékéről szóló 4/1998. (XI. 11.) EüM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2023/16. (I. 31.)

Hatályos:

2023. 02. 01.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5.019/2022/6. határozata

1. Az út igénybevételéért előírt használati díj puszta átnevezése kártalanítás megfizetésére vonatkozó kötelezettséggé, nem változtat azon a tényen, hogy az önkormányzatnak nincs törvényi felhatalmazása a közút használatán alapuló fizetési kötelezettség megállapítására. 2. Az elfogadását megelőzően aláírt önkormányzati rendeletet nem létezőnek kell tekinteni, ezért azt a kihirdetése napjára visszaható hatállyal kell megsemmisíteni.

Megjelent:

MK 2023/16. (I. 31.)

 

 

Jogszabály:

24/2023. (I. 31.) KE határozat

államtitkár megbízatása megszűnése időpontjának megállapításáról és államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2023/16. (I. 31.)

 

 

Jogszabály:

1016/2023. (I. 31.) Korm. határozat

a magyar-török közös kulturális évad 2024. évi megrendezéséről és finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2023/16. (I. 31.)

 

 

Jogszabály:

1017/2023. (I. 31.) Korm. határozat

a Kenderes Város Önkormányzata kötelező feladatainak ellátásához nyújtandó többlettámogatásról

Megjelent:

MK 2023/16. (I. 31.)

 

 

Jogszabály:

6/2023. (I. 31.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2023/16. (I. 31.)

 

 

Jogszabály:

7/2023. (I. 31.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2023/16. (I. 31.)

 

 

Jogszabály:

1/2023. (I. 31.) KE utasítás

a Köztársasági Elnöki Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2022. (V. 10.) KE utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/5. (I. 31.)

Hatályos:

2023. 02. 01.

 

Jogszabály:

1/2023. (I. 31.) IM utasítás

az Igazságügyi Minisztérium Internet Laboratóriuma által végzett próbavásárlások elszámolásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/5. (I. 31.)

Hatályos:

2023. 02. 01.

 

Jogszabály:

1/2023. (I. 31.) KIM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/5. (I. 31.)

Hatályos:

2023. 02. 01.

 

Jogszabály:

1/2023. (I. 31.) ÁSZ utasítás

az Állami Számvevőszék Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/5. (I. 31.)

Hatályos:

2023. 02. 01.

 

Jogszabály:

6/2023. (I. 31.) BVOP utasítás

a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/5. (I. 31.)

Hatályos:

2023. 02. 01.

 

Jogszabály:

7/2023. (I. 31.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet lakás- és ingatlangazdálkodásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/5. (I. 31.)

Hatályos:

2023. 02. 01.

 

Jogszabály:

8/2023. (I. 31.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezetben működtetett fegyveres biztonsági őrségről szóló 1/2020. (II. 21.) BVOP utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/5. (I. 31.)

Hatályos:

2023. 02. 01.

 

Jogszabály:

9/2023. (I. 31.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet elektronikus távfelügyeleti rendszer működtetésével kapcsolatos feladatainak végrehajtásáról szóló 4/2020. (III. 6.) BVOP utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/5. (I. 31.)

Hatályos:

2023. 02. 01.

 

Jogszabály:

10/2023. (I. 31.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet szolgálati kutyáinak rendszeresítéséről, beszerzéséről, tartásáról, tenyésztéséről, kiképzéséről és alkalmazásáról szóló 67/2020. (XII. 12.) BVOP utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/5. (I. 31.)

Hatályos:

2023. 02. 01.

 

Jogszabály:

11/2023. (I. 31.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szakmai oktatás és vizsgáztatás rendszeréről szóló 26/2021. (V. 19.) BVOP utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/5. (I. 31.)

Hatályos:

2023. 02. 08.

 

Jogszabály:

1/2023. (I. 31.) GVH utasítás

egyes utasításoknak a szervezetátalakítással és a Gazdasági Versenyhivatal működését szabályozó egyes törvények módosulásával összefüggő módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/5. (I. 31.)

Hatályos:

2023. 02. 01.

 

Jogszabály:

1/2023. (I. 31.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Egyedi iratkezelési szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/5. (I. 31.)

Hatályos:

2023. 02. 01.

 

Jogszabály:

1/2023. (I. 31.) OBH utasítás

a közérdekű bejelentésekkel és panaszokkal kapcsolatos eljárás rendjéről szóló 7/2018. (VII. 11.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/5. (I. 31.)

Hatályos:

2023. 02. 01.

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/5. (I. 31.)

 

 

Jogszabály:

GFM közlemény

a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontja szerinti hazautazással kapcsolatos költségtérítés havi felső korlátjáról a 2023. évben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/5. (I. 31.)

 

 

Jogszabály:

IM pályázati felhívás

a Budapesti Közjegyzői Kamara illetékességi területén található közjegyzői állások betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/5. (I. 31.)

 

 

Jogszabály:

IM pályázati felhívás

a Miskolci Közjegyzői Kamara illetékességi területén található közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/5. (I. 31.)

 

 

Jogszabály:

2/2023. (I. 31.) SZTNH közlemény

a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesület jogkezelési engedélyének módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/5. (I. 31.)

 

 

2023. I. 30.

Jogszabály:

19/2023. (I. 30.) Korm. rendelet

a belügyi ágazathoz tartozó egyes szervek feladatainak és megnevezésének változásáról

Megjelent:

MK 2023/15. (I. 30.)

Hatályos:

2023. 01. 31.

 

Jogszabály:

20/2023. (I. 30.) Korm. rendelet

a kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről szóló 416/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/15. (I. 30.)

Hatályos:

2023. 01. 31.

 

Jogszabály:

21/2023. (I. 30.) Korm. rendelet

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény veszélyhelyzet ideje alatt való eltérő alkalmazásáról, továbbá a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 521/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet alapján elrendelt felszámolási eljárások veszélyhelyzet ideje alatti részletszabályairól

Megjelent:

MK 2023/15. (I. 30.)

Hatályos:

2023. 01. 31.

 

Jogszabály:

2/2023. (I. 30.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveket érintő, egyes humánigazgatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2023/15. (I. 30.)

Hatályos:

2023. 02. 01., 2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

1/2023. Jogegységi határozat (Jpe.III.60.049/2022/8.)

a végrehajtási eljárásban a felek személyében a végrehajtható okirat kiállítását megelőzően bekövetkezett, de az azt követően észlelt változás esetén a jogutódlás megállapításáról

Megjelent:

MK 2023/15. (I. 30.)

 

 

Jogszabály:

1014/2023. (I. 30.) Korm. határozat

az EFOP-1.4.5-20-2020-00001 azonosító számú, "Fókuszban a gyermek" című projekt összköltségének növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2023/15. (I. 30.)

Hatályos:

2023. 01. 31.

 

Jogszabály:

1015/2023. (I. 30.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.2-17-2017-00013 azonosító számú, "Jobb, mint az Otthon" Támogatott lakhatás Hajdú-Bihar Megyében című projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2023/15. (I. 30.)

Hatályos:

2023. 01. 31.

 

2023. I. 27.

Jogszabály:

16/2023. (I. 27.) Korm. rendelet

a munkába járás címén adható költségtérítés egyes szabályainak veszélyhelyzetben történő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2023/14. (I. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 28.

 

Jogszabály:

17/2023. (I. 27.) Korm. rendelet

az Ukrán Országos Önkormányzat által köznevelési intézmény tanítási év közbeni alapításának veszélyhelyzeti szabályairól

Megjelent:

MK 2023/14. (I. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 28.

 

Jogszabály:

18/2023. (I. 27.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2023/14. (I. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 28.

 

Jogszabály:

3/2023. (I. 27.) AM rendelet

a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet, valamint az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól szóló 89/2015. (XII. 22.) FM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/14. (I. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 30.

 

Jogszabály:

22/2023. (I. 27.) KE határozat

állami kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2023/14. (I. 27.)

 

 

Jogszabály:

23/2023. (I. 27.) KE határozat

rektori megbízás megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2023/14. (I. 27.)

 

 

2023. I. 25.

Jogszabály:

14/2023. (I. 25.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során a személytaxi-szolgáltatás hatósági árának megállapításával kapcsolatos eltérő rendelkezésekről

Megjelent:

MK 2023/13. (I. 25.)

Hatályos:

2023. 01. 26.

 

Jogszabály:

15/2023. (I. 25.) Korm. rendelet

a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok által fenntartott felsőoktatási intézményeknek és a nemzetiségi önkormányzatok gazdasági társaságainak földgázbeszerzéseivel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról, valamint az egyes intézmények földgázbeszerzéseivel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról szóló 12/2023. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/13. (I. 25.)

Hatályos:

2023. 01. 26.

 

Jogszabály:

1011/2023. (I. 25.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a Veszprémi Petőfi Színház komplex fejlesztéséről szóló 1203/2017. (IV. 10.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2023/13. (I. 25.)

 

 

Jogszabály:

1012/2023. (I. 25.) Korm. határozat

a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Ortodox Exarchátus Dialógus Központ, Lelkiségi, Kulturális és Tudományos Akadémiája kialakításához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1010/2020. (I. 30.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2023/13. (I. 25.)

 

 

Jogszabály:

1013/2023. (I. 25.) Korm. határozat

a Térségi fejlesztési feladatokhoz szükséges kötelezettségvállalásokról szóló 1023/2022. (I. 27.) Korm. határozat és a Nyíregyházi Ipari Park villamosenergia hálózat fejlesztés megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1251/2022. (V. 4.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2023/13. (I. 25.)

 

 

Jogszabály:

5/2023. (I. 25.) ME határozat

a Magyar-Uruguayi Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság magyar társelnökének felmentéséről és kinevezéséről

Megjelent:

MK 2023/13. (I. 25.)

Hatályos:

2023. 01. 26.

 

2023. I. 24.

Jogszabály:

13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet

az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről

Megjelent:

MK 2023/12. (I. 24.)

Hatályos:

2023. 01. 25.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5.016/2022/5. határozata

A törvény az önkormányzati lakások szociális helyzet alapján történő bérbeadását és a költségelvű bérbeadását egymástól elkülönülten szabályozza. A kétféle bérbeadás ezért nem kapcsolható össze. Költségelvű bérbeadás esetén az önkormányzat nem állapíthat meg lakbérkedvezményt.

Megjelent:

MK 2023/12. (I. 24.)

 

 

Jogszabály:

21/2023. (I. 24.) KE határozat

bírák kinevezéséről

Megjelent:

MK 2023/12. (I. 24.)

 

 

Jogszabály:

1008/2023. (I. 24.) Korm. határozat

a Nicaraguai Köztársaság részére történő COVID-19 vakcina adományozásáról

Megjelent:

MK 2023/12. (I. 24.)

 

 

Jogszabály:

1009/2023. (I. 24.) Korm. határozat

a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretében Magyarország számára rendelkezésre álló hitelfelvételről, és a magyar Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv REPowerEU fejezettel való kiegészítéséről

Megjelent:

MK 2023/12. (I. 24.)

 

 

Jogszabály:

1010/2023. (I. 24.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Világélelmezési Program (WFP) között a WFP Budapest Központ létrehozásáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2023/12. (I. 24.)

 

 

2023. I. 23.

Jogszabály:

1/2023. (I. 23.) GFM utasítás

a Gazdaságfejlesztési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/4. (I. 23.)

Hatályos:

2023. 01. 24.

 

2023. I. 20.

Jogszabály:

11/2023. (I. 20.) Korm. rendelet

a takarmány- és élelmiszer ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű mezőgazdasági termékek kivitelével kapcsolatos bejelentési eljárásról és kapcsolódó intézkedésekről szóló 83/2022. (III. 5.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2023/10. (I. 20.)

Hatályos:

2023. 01. 20. 10 órától.

 

Jogszabály:

12/2023. (I. 20.) Korm. rendelet

egyes intézmények földgázbeszerzéseivel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról

Megjelent:

MK 2023/11. (I. 20.)

Hatályos:

2023. 01. 21.

 

Jogszabály:

4/2023. (I. 20.) MNB rendelet

a "Himnusz" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2023/11. (I. 20.)

Hatályos:

2023. 01. 23.

 

Jogszabály:

5/2023. (I. 20.) MNB rendelet

a "Himnusz" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2023/11. (I. 20.)

Hatályos:

2023. 01. 23.

 

Jogszabály:

1007/2023. (I. 20.) Korm. határozat

egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2023/11. (I. 20.)

 

 

Jogszabály:

1/2023. (I. 20.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről

Megjelent:

MK 2023/11. (I. 20.)

 

 

Jogszabály:

2/2023. (I. 20.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2023/11. (I. 20.)

 

 

Jogszabály:

3/2023. (I. 20.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2023/11. (I. 20.)

 

 

Jogszabály:

4/2023. (I. 20.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2023/11. (I. 20.)

 

 

Jogszabály:

1/2023. (I. 20.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2022. (X. 25.) MNB utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/3. (I. 20.)

Hatályos:

2023. 01. 21.

 

Jogszabály:

1/2023. (I. 20.) KKM utasítás

a külképviseletek által üzemeltetett gépjárművek használatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/3. (I. 20.)

Hatályos:

2023. 01. 21.

 

Jogszabály:

2/2023. (I. 20.) KKM utasítás

a külképviseleteken devizában, illetve valutában beszedett vízumeljárási díjaknak, konzulidíj-bevételeknek, a hazai hatóság eljárásában felmerülő illetékeknek vagy díjaknak, valamint a konzuli cselekményekhez kapcsolódó költségeknek az elszámolásáról szóló 20/2011. (VI. 30.) KüM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/3. (I. 20.)

Hatályos:

2023. 01. 21.

 

Jogszabály:

4/2023. (I. 20.) BVOP utasítás

a fogvatartottak ellátásának és elhelyezésének szabályairól szóló 21/2020. (VI. 11.) BVOP utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/3. (I. 20.)

Hatályos:

2023. 01. 21.

 

Jogszabály:

5/2023. (I. 20.) BVOP utasítás

a lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 61/2020. (XII. 10.) BVOP utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/3. (I. 20.)

Hatályos:

2023. 01. 21.

 

Jogszabály:

1/2023. (I. 20.) EUTAF utasítás

az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/3. (I. 20.)

Hatályos:

2023. 01. 21.

 

Jogszabály:

1/2023. (I. 20.) ORFK utasítás

az Öltözködési Szabályzatról szóló 43/2018. (VIII. 7.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/3. (I. 20.)

Hatályos:

2023. 02. 01.

 

Jogszabály:

4/2023. (I. 20.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Burkina Faso Kormánya között a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/3. (I. 20.)

 

 

Jogszabály:

5/2023. (I. 20.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és az Elefántcsontparti Köztársaság Kormánya között a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/3. (I. 20.)

 

 

Jogszabály:

6/2023. (I. 20.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a Mátészalka - Csenger (H) és Oar (Óvári) - Satu Mare (Szatmárnémeti) (RO) közötti gyorsforgalmi úti kapcsolat létesítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2021. évi XLVII. törvény 2. §-a és 3. §-a, valamint 1-2. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/3. (I. 20.)

 

 

Jogszabály:

Közlemény

Magyarország Kormánya és az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (Statusquo Ante) közötti megállapodás megkötéséről és az azzal összefüggő feladatokról szóló 1666/2019. (XI. 28.) Korm. határozattal kihirdetett Megállapodás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/3. (I. 20.)

 

 

Jogszabály:

Közlemény

Megállapodás Magyarország Kormánya és a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet között

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/3. (I. 20.)

 

 

Jogszabály:

Miniszterelnökség 2023. évi pályázati felhívása

a Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjra a déli félteke országaiban

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/3. (I. 20.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/3. (I. 20.)

 

 

Jogszabály:

Közbeszerzési Hatóság közleménye

a Közbeszerzési Nívódíj 2022. évi díjazottjairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/3. (I. 20.)

 

 

Jogszabály:

Közbeszerzési Hatóság közleménye

a Közbeszerzési Kiválósági Díj 2022. évi díjazottjairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/3. (I. 20.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

elismerés adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/3. (I. 20.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/3. (I. 20.)

 

 

Jogszabály:

1/2023. (I. 20.) SZTNH közlemény

a XIII. Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Kiállításon és Találmányi Vásáron bemutatásra kerülő találmányok, védjegyek, formatervezési és használati minták kiállítási kedvezményéről, illetve kiállítási elsőbbségéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/3. (I. 20.)

 

 

Jogszabály:

Budapest Főváros Kormányhivatala hirdetménye

felügyeleti igazolvány érvénytelenségéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/3. (I. 20.)

 

 

Jogszabály:

Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal hirdetménye

hatósági ellenőri igazolványok bevonásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/3. (I. 20.)

 

 

2023. I. 19.

Jogszabály:

10/2023. (I. 19.) Korm. rendelet

a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/9. (I. 19.)

Hatályos:

2023. 01. 27., 2023. 05. 01.

 

Jogszabály:

3/2023. (I. 19.) MNB rendelet

a felügyeleti díj megfizetésének, kiszámításának módjáról és feltételeiről

Megjelent:

MK 2023/9. (I. 19.)

Hatályos:

2023. 01. 20.

 

Jogszabály:

1/2023. (I. 19.) ÉKM rendelet

a járműkategóriák megnevezésének változásával, a járműbe szerelt e-segélyhívó időszakos megvizsgálásával, valamint a járművek, járműalkatrészek típusjóváhagyásával összefüggő egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2023/9. (I. 19.)

Hatályos:

2023. 01. 24.

 

Jogszabály:

1005/2023. (I. 19.) Korm. határozat

a Vajszló Nagyközséget érintő infrastrukturális beruházáshoz nyújtandó többlettámogatásról

Megjelent:

MK 2023/9. (I. 19.)

 

 

Jogszabály:

1006/2023. (I. 19.) Korm. határozat

a Zalaegerszegi Mindszenty József Múzeum és Zarándokközpont fejlesztése, zalaegerszegi "Mindszenty Út" megvalósítása elnevezésű projekt keretében a volt Tiszti klub felújítása megvalósításához kapcsolódó járulékos feladatok ellátásáról

Megjelent:

MK 2023/9. (I. 19.)

 

 

2023. I. 17.

Jogszabály:

8/2023. (I. 17.) Korm. rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről

Megjelent:

MK 2023/7. (I. 17.)

Hatályos:

2023. 01. 18.

 

Jogszabály:

1004/2023. (I. 17.) Korm. határozat

Magyarország projektjavaslatainak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2022. évi CEF2 második pályázati kiírására történő benyújtásáról

Megjelent:

MK 2023/7. (I. 17.)

 

 

Jogszabály:

9/2023. (I. 17.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2023/8. (I. 17.)

Hatályos:

2023. 01. 18.

 

Jogszabály:

1/2023. (I. 17.) MNB rendelet

a bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról

Megjelent:

MK 2023/8. (I. 17.)

Hatályos:

2023. 02. 01.

 

Jogszabály:

2/2023. (I. 17.) MNB rendelet

adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2023/8. (I. 17.)

Hatályos:

2023. 01. 18.

 

Jogszabály:

1/2023. (I. 17.) MK rendelet

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok rendvédelmi igazgatási alkalmazottaival szemben lefolytatható fegyelmi eljárásáról

Megjelent:

MK 2023/8. (I. 17.)

Hatályos:

2023. 02. 16.

 

Jogszabály:

17/2023. (I. 17.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2023/8. (I. 17.)

 

 

Jogszabály:

18/2023. (I. 17.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2023/8. (I. 17.)

 

 

Jogszabály:

19/2023. (I. 17.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2023/8. (I. 17.)

 

 

Jogszabály:

20/2023. (I. 17.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2023/8. (I. 17.)

 

 

2023. I. 13.

Jogszabály:

8/2023. (I. 13.) KE határozat

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke közszolgálati jogviszonya megszűnésének megállapításáról és új elnök kinevezéséről

Megjelent:

MK 2023/6. (I. 13.)

 

 

Jogszabály:

9/2023. (I. 13.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2023/6. (I. 13.)

 

 

Jogszabály:

10/2023. (I. 13.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2023/6. (I. 13.)

 

 

Jogszabály:

11/2023. (I. 13.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2023/6. (I. 13.)

 

 

Jogszabály:

12/2023. (I. 13.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2023/6. (I. 13.)

 

 

Jogszabály:

13/2023. (I. 13.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2023/6. (I. 13.)

 

 

Jogszabály:

14/2023. (I. 13.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2023/6. (I. 13.)

 

 

Jogszabály:

15/2023. (I. 13.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2023/6. (I. 13.)

 

 

Jogszabály:

16/2023. (I. 13.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2023/6. (I. 13.)

 

 

Jogszabály:

1003/2023. (I. 13.) Korm. határozat

címrendi kiegészítésről, a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2023/6. (I. 13.)

 

 

Jogszabály:

1/2023. (I. 13.) PM utasítás

a Pénzügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/2. (I. 13.)

Hatályos:

2023. 01. 18.

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/2. (I. 13.)

 

 

2023. I. 12.

Jogszabály:

3/2023. (I. 12.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt egyes büntetés-végrehajtást érintő rendelkezések eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2023/5. (I. 12.)

Hatályos:

2023. 01. 13.

 

Jogszabály:

4/2023. (I. 12.) Korm. rendelet

a köznevelési intézmények működését érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról

Megjelent:

MK 2023/5. (I. 12.)

Hatályos:

2023. 01. 13.

 

Jogszabály:

5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet

az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről

Megjelent:

MK 2023/5. (I. 12.)

Hatályos:

2023. 01. 12. 23 órától.

 

Jogszabály:

6/2023. (I. 12.) Korm. rendelet

egyes ivóvízhasználattal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2023/5. (I. 12.)

Hatályos:

2023. 01. 12. 23 órától.

 

Jogszabály:

7/2023. (I. 12.) Korm. rendelet

a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet és a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/5. (I. 12.)

Hatályos:

2023. 01. 15., 2023. 06. 26.

 

Jogszabály:

1/2023. (I. 12.) AM rendelet

a Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások igénybevételével összefüggő elektronikus kérelmek benyújtását elősegítő kamarai meghatalmazásokkal kapcsolatos szabályokról

Megjelent:

MK 2023/5. (I. 12.)

Hatályos:

2023. 01. 13., 2023. 02. 01.

 

Jogszabály:

2/2023. (I. 12.) AM rendelet

a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetbe sorolt központi kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 32/2015. (VI. 19.) FM rendelet, valamint a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 14/2021. (III. 25.) AM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/5. (I. 12.)

Hatályos:

2023. 01. 13.

 

Jogszabály:

1/2023. (I. 12.) BM rendelet

egyes ivóvíz-használattal összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2023/5. (I. 12.)

Hatályos:

2023. 01. 12. 23 órától.

 

Jogszabály:

1/2023. (I. 12.) HM rendelet

a hadiipari kutatással, fejlesztéssel, gyártással és kereskedelemmel összefüggő kiberbiztonsági tanúsítás keretében fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

Megjelent:

MK 2023/5. (I. 12.)

Hatályos:

2023. 02. 12.

 

Jogszabály:

2/2023. (I. 12.) HM rendelet

a hadiipari kutatás, fejlesztés, gyártás és kereskedelem területén megfelelőségértékelő szervezetek által teljesítendő követelményekről

Megjelent:

MK 2023/5. (I. 12.)

Hatályos:

2023. 02. 12.

 

Jogszabály:

1/2023. (I. 12.) IM rendelet

egyes büntetőjogi tárgyú igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2023/5. (I. 12.)

Hatályos:

2023. 01. 13.

 

Jogszabály:

4/2022. Jogegységi határozat (Jpe.IV.60.012/2022/12.)

a Btk. 371. § (2) bekezdése b) pont ba) alpontjában meghatározott falfirka elhelyezésével elkövetett, szabálysértési értékhatárt meg nem haladó kárt okozó rongálás vétségének elkövetési tárgya és a rongálással okozott kár meghatározása kérdésében

Megjelent:

MK 2023/5. (I. 12.)

 

 

Jogszabály:

5/2022. Jogegységi határozat (Jpe.IV.60.024/2022/12.)

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 5.á § 9.á pontja szerinti "helyben lakó" fogalmának értelmezéséről

Megjelent:

MK 2023/5. (I. 12.)

 

 

Jogszabály:

1/2023. (I. 12.) Ke határozat

minisztériumi megnevezések egyes államtitkári és közigazgatási államtitkári kinevezéseket érintő módosulásának megállapításáról

Megjelent:

MK 2023/5. (I. 12.)

 

 

Jogszabály:

2/2023. (I. 12.) Ke határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet külképviselet-vezetői megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2023/5. (I. 12.)

 

 

Jogszabály:

3/2023. (I. 12.) Ke határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti rang adományozásáról

Megjelent:

MK 2023/5. (I. 12.)

 

 

Jogszabály:

4/2023. (I. 12.) Ke határozat

rendkívüli követ és meghatalmazott miniszteri rang határozott időre szóló adományozásáról

Megjelent:

MK 2023/5. (I. 12.)

 

 

Jogszabály:

5/2023. (I. 12.) Ke határozat

bírák kinevezéséről

Megjelent:

MK 2023/5. (I. 12.)

 

 

Jogszabály:

6/2023. (I. 12.) Ke határozat

bírák felmentéséről

Megjelent:

MK 2023/5. (I. 12.)

 

 

Jogszabály:

7/2023. (I. 12.) Ke határozat

egyetemi tanári kinevezésekről

Megjelent:

MK 2023/5. (I. 12.)

 

 

Jogszabály:

1002/2023. (I. 12.) Korm. határozat

egy állami vagyontárgy ingyenes tulajdonba adásáról

Megjelent:

MK 2023/5. (I. 12.)

 

 

Jogszabály:

1/2023. (I. 12.) MvM utasítás

a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok Egységes Iratkezelési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/1. (I. 12.)

Hatályos:

2023. 01. 13.

 

Jogszabály:

1/2023. (I. 12.) EM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/1. (I. 12.)

Hatályos:

2023. 01. 13.

 

Jogszabály:

2/2023. (I. 12.) EM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/1. (I. 12.)

Hatályos:

2023. 01. 13.

 

Jogszabály:

3/2023. (I. 12.) EM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/1. (I. 12.)

Hatályos:

2023. 01. 13.

 

Jogszabály:

1/2023. (I. 12.) BVOP utasítás

a Lövészeti Szabályzatról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/1. (I. 12.)

Hatályos:

2023. 01. 13., 2023. 06. 01.

 

Jogszabály:

2/2023. (I. 12.) BVOP utasítás

a tűzvédelem és a műszaki mentés különös szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/1. (I. 12.)

Hatályos:

2023. 02. 01.

 

Jogszabály:

3/2023. (I. 12.) BVOP utasítás

egyes BVOP utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/1. (I. 12.)

Hatályos:

2023. 01. 13.

 

Jogszabály:

1/2023. (I. 12.) NFK utasítás

a Nemzeti Földügyi Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/1. (I. 12.)

Hatályos:

2023. 01. 15.

 

Jogszabály:

1/2023. (I. 12.) KKM közlemény

a Svájci Szövetségi Tanács és Magyarország Kormánya között létrejött, az Európai Unió kiválasztott tagállamai számára az Európai Unión belüli gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését célzó Svájci Hozzájárulás II. időszak végrehajtásáról szóló keretmegállapodás kihirdetéséről szóló 507/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet 2. §-a, 3. §-a, 1. melléklete és 2. melléklete ideiglenes alkalmazásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/1. (I. 12.)

 

 

Jogszabály:

2/2023. (I. 12.) KKM közlemény

a Svájci Szövetségi Tanács és Magyarország Kormánya között létrejött, az Európai Unió kiválasztott tagállamai számára az Európai Unión belüli gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését célzó Svájci Hozzájárulás II. időszak végrehajtásáról szóló keretmegállapodás kihirdetéséről szóló 507/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet 2. §-a, 3. §-a, 1. melléklete és 2. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/1. (I. 12.)

 

 

Jogszabály:

3/2023. (I. 12.) KKM közlemény

Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a baráti kapcsolatokról és a stratégiai partnerségi együttműködésről szóló szerződés kihirdetéséről szóló 554/2021. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. §-a és 3. §-a, valamint 1. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/1. (I. 12.)

 

 

Jogszabály:

Miniszterelnök általános helyettesének közleménye

a Nemzetiségekért Díj 2022. évi díjazottjairólá

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/1. (I. 12.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/1. (I. 12.)

 

 

Jogszabály:

EM közlemény

az Energiaügyi Minisztérium elismerési hírei

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/1. (I. 12.)

 

 

Jogszabály:

2/2022. (XII. 21.) KKB határozat

a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság 2023. évi munkatervének elfogadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/1. (I. 12.)

 

 

Jogszabály:

3/2022. (XII. 21.) KKB határozat

a téli felkészülés helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/1. (I. 12.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

elismerés adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/1. (I. 12.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/1. (I. 12.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/1. (I. 12.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/1. (I. 12.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2023. február 1-je és február 28-a között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/1. (I. 12.)

 

 

Jogszabály:

Pápa Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/1. (I. 12.)

 

 

2023. I. 9.

Jogszabály:

2/2023. (I. 9.) Korm. rendelet

a Vodafone Magyarország Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság feletti irányítás megszerzésével megvalósuló összefonódás nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

Megjelent:

MK 2023/4. (I. 9.)

Hatályos:

2023. 01. 10.

 

Jogszabály:

1/2023. (I. 9.) GFM rendelet

a Magyar Bormarketing Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/4. (I. 9.)

Hatályos:

2023. 01. 10.

 

2023. I. 8.

Jogszabály:

1001/2023. (I. 8.) Korm. határozat

részesedésvásárláshoz szükséges állami kezességvállalásról

Megjelent:

MK 2023/3. (I. 8.)

 

 

2023. I. 4.

Jogszabály:

1/2023. (I. 4.) Korm. rendelet

az Iváncsa község külterületén megvalósuló ipari park fejlesztéssel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 359/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet, valamint a Duna-mente - Fejér megye különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló 362/2021. (VI. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/2. (I. 4.)

Hatályos:

2023. 01. 05.

 

Jogszabály:

1/2023. (I. 4.) NMHH rendelet

a Hírközlés Hálózati Nyilvántartásról szóló 21/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2023/2. (I. 4.)

Hatályos:

2023. 01. 07.

 

Jogszabály:

1/2023. (I. 4.) AB határozat

a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről szóló 2022. évi V. törvény 14. §-a és 15. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány elutasításáról

Megjelent:

MK 2023/2. (I. 4.)

 

 

2023. I. 2.

Jogszabály:

Magyarország Alaptörvénye

egységes szerkezetben

Megjelent:

MK 2023/1. (I. 2.)

 

 

2022. XII. 30.

Jogszabály:

624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Megjelent:

MK 2022/223. (XII. 30.)

Hatályos:

2022. 12. 31., 2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet

a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Megjelent:

MK 2022/223. (XII. 30.)

Hatályos:

2022. 12. 31., 2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

626/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet

a külképviseletek gazdálkodásáról

Megjelent:

MK 2022/223. (XII. 30.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

627/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet

a nemzetgazdaság részére ásványi-nyersanyagellátás biztosítása érdekében egyes törvényi és kormányrendeleti szabályoknak veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2022/223. (XII. 30.)

Hatályos:

2022. 12. 31.

 

Jogszabály:

628/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet

a Magyarország biztonságát szolgáló egyes törvények módosításáról szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2022/223. (XII. 30.)

Hatályos:

2023. 01. 01., 2023. 02. 01., 2023. 03. 01., 2023. 06. 30., 2023. 07. 01.

 

Jogszabály:

629/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet

egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2022/223. (XII. 30.)

Hatályos:

2023. 01. 01., 2023. 07. 01.

 

Jogszabály:

630/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2022/223. (XII. 30.)

Hatályos:

2023. 01. 01., 2023. 02. 01., 2023. 04. 01., 2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

631/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet

egyes felnőttképzéssel és szakképzéssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2022/223. (XII. 30.)

Hatályos:

2023. 01. 01., 2023. 03. 01., 2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

632/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet

egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/223. (XII. 30.)

Hatályos:

2022. 12. 31.

 

Jogszabály:

633/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi termékdíjjal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2022/223. (XII. 30.)

Hatályos:

2023. 07. 01.

 

Jogszabály:

634/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/223. (XII. 30.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

635/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet

a nyomozás és az előkészítő eljárás részletes szabályairól szóló 100/2018. (VI. 8.) Korm. rendeletnek az egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb törvények módosításáról szóló 2022. évi LX. törvénnyel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/223. (XII. 30.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

636/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet

az egyes egyszer használatos, valamint egyes egyéb műanyagtermékek forgalomba hozatalának korlátozásáról szóló 301/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/223. (XII. 30.)

Hatályos:

2023. 01. 02.

 

Jogszabály:

637/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet

az egyes gazdasági társaságoknak a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló törvény szerinti ellátási kötelezettségeiről szóló 407/2022. (X. 24.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/223. (XII. 30.)

Hatályos:

2022. 12. 31.

 

Jogszabály:

80/2022. (XII. 30.) BM rendelet

egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú, valamint kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2022/223. (XII. 30.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

81/2022. (XII. 30.) BM rendelet

egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2022/223. (XII. 30.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

82/2022. (XII. 30.) BM rendelet

egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2022/223. (XII. 30.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

83/2022. (XII. 30.) BM rendelet

a háziorvosok és fogorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről

Megjelent:

MK 2022/223. (XII. 30.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

26/2022. (XII. 30.) GFM rendelet

a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet központi kezelésű előirányzatai felhasználásáról

Megjelent:

MK 2022/223. (XII. 30.)

Hatályos:

2022. 12. 31.

 

Jogszabály:

27/2022. (XII. 30.) GFM rendelet

a XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezetnek a gazdaságfejlesztési miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatai felhasználásáról

Megjelent:

MK 2022/223. (XII. 30.)

Hatályos:

2022. 12. 31.

 

Jogszabály:

28/2022. (XII. 30.) GFM rendelet

egyes miniszteri rendeleteknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/223. (XII. 30.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

29/2022. (XII. 30.) GFM rendelet

egyes munkavédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2022/223. (XII. 30.)

Hatályos:

2023. 01. 02.

 

Jogszabály:

30/2022. (XII. 30.) GFM rendelet

a gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/223. (XII. 30.)

Hatályos:

2022. 12. 31.

 

Jogszabály:

1695/2022. (XII. 30.) Korm. határozat

a Nemzeti Vallásturizmus Intézkedési Terv elfogadásáról és a megvalósításához szükséges egyéb intézkedésekről

Megjelent:

MK 2022/223. (XII. 30.)

 

 

Jogszabály:

1696/2022. (XII. 30.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és az Angolai Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2022/223. (XII. 30.)

 

 

Jogszabály:

1/2022. (XII. 30.) EM utasítás

az Energiaügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/75. (XII. 30.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

59/2022. (XII. 30.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2022. (VII. 29.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/75. (XII. 30.)

Hatályos:

2022. 12. 31.

 

Jogszabály:

60/2022. (XII. 30.) HM utasítás

a honvédelmi szervezetek költségvetési gazdálkodásának rendjéről szóló 20/2021. (V. 19.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/75. (XII. 30.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

6/2022. (XII. 30.) KIM utasítás

a Kulturális és Innovációs Minisztérium Egyedi Iratkezelési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/75. (XII. 30.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

5/2022. (XII. 30.) AJB utasítás

az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2012. (I. 6.) AJB utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/75. (XII. 30.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

6/2022. (XII. 30.) BM OKF utasítás

a hivatásos katasztrófavédelmi szerv adatvédelmi, adatbiztonsági és közérdekű adatok nyilvánosságára vonatkozó szabályzatáról szóló 1/2022. (I. 27.) BM OKF utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/75. (XII. 30.)

Hatályos:

2022. 12. 31.

 

Jogszabály:

36/2022. (XII. 30.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervek közötti kiválasztási eljárás alapjául szolgáló központi, agglomerációs és helyi belső utánpótlási adatbázisról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/75. (XII. 30.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

37/2022. (XII. 30.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervek békeidőszaki fegyverzeti, vegyivédelmi szakanyagellátás tervezésének és tartalékkészleteinek meghatározásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/75. (XII. 30.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

38/2022. (XII. 30.) BVOP utasítás

a polgári egészségügyi intézményben elhelyezett fogvatartottak őrzésének, ellenőrzésének végrehajtásáról, valamint az illetékesség rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/75. (XII. 30.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

39/2022. (XII. 30.) BVOP utasítás

egyes BVOP utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/75. (XII. 30.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

40/2022. (XII. 30.) BVOP utasítás

a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak által betölthető munkakörökről és az azok betöltéséhez szükséges képesítési követelményekről szóló 7/2019. (VIII. 9.) BVOP utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/75. (XII. 30.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

41/2022. (XII. 30.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet Munkavédelmi Szabályzatáról szóló 10/2020. (III. 31.) BVOP utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/75. (XII. 30.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

42/2022. (XII. 30.) BVOP utasítás

a foglalkozás-egészségügyi ellátással kapcsolatos feladatok végrehajtásának rendjéről szóló 10/2021. (II. 19.) BVOP utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/75. (XII. 30.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

43/2022. (XII. 30.) BVOP utasítás

egyes BVOP utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/75. (XII. 30.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

1/2022. (XII. 30.) OIF utasítás

az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2019. (X. 17.) OIF utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/75. (XII. 30.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

2/2022. (XII. 30.) OIF utasítás

az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság alkalmasságvizsgálati szabályzatáról szóló 1/2021. (I. 21.) OIF utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/75. (XII. 30.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

39/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás

az Iratkezelési Szabályzatról szóló 40/2017. (XII. 29.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/75. (XII. 30.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás

egyes ORFK utasításoknak a vármegye elnevezés bevezetésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/75. (XII. 30.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

1/2022. (XII. 30.) SZGYF utasítás

a közérdekű adatok megismerésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló 1/2021. (VII. 23.) SZGYF utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/75. (XII. 30.)

Hatályos:

2022. 12. 31.

 

Jogszabály:

GFM közlemény

a bérgarancia támogatás 2023. évi felső határáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/75. (XII. 30.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a személyi jövedelemadó meghatározott részének felhasználásáról rendelkező magánszemély nyilatkozatára igényt tartó vallási közösségek részére történő technikai szám kiadásról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/75. (XII. 30.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a személyi jövedelemadó meghatározott részének felhasználásáról rendelkező magánszemély nyilatkozatára igényt tartó vallási közösségek elnevezésének megváltozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/75. (XII. 30.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság közleménye

a "Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Emlékérem" adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/75. (XII. 30.)

 

 

Jogszabály:

Mohács Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett, helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/75. (XII. 30.)

 

 

2022. XII. 29.

Jogszabály:

613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet

a Magyarország 2023. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól

Megjelent:

MK 2022/220. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

614/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2022/220. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

615/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság jogállásának változásával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/220. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/220. (XII. 29.)

Hatályos:

2022. 12. 30., 2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

617/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet

egyes felsőoktatási tárgyú és kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2022/220. (XII. 29.)

Hatályos:

2022. 12. 30., 2023. 01. 01., 2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

618/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2022/220. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

619/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a turizmus ágazatot érintő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/220. (XII. 29.)

Hatályos:

2022. 12. 30., 2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

620/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló irányelvvel összefüggő, valamint az AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatellátásával kapcsolatos módosításáról

Megjelent:

MK 2022/220. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

621/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/220. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 01. 06.

 

Jogszabály:

622/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet

a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/220. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

1690/2022. (XII. 29.) Korm. határozat

a Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési programot koordináló szervezet működtetéséről

Megjelent:

MK 2022/220. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

1691/2022. (XII. 29.) Korm. határozat

a 2023-2025. évekre vonatkozó oltóanyag-beszerzésekről

Megjelent:

MK 2022/220. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

1692/2022. (XII. 29.) Korm. határozat

a vasúti személyszállítás járműállományának korszerűsítésével összefüggő feladatokról szóló 1435/2022. (IX. 7.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/220. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

1693/2022. (XII. 29.) Korm. határozat

a Budapest-Pesthidegkúti Református Egyházközség Gyülekezeti központjának megvalósításához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2022/220. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

1694/2022. (XII. 29.) Korm. határozat

a soproni piac-vásárcsarnok és környezetének felújítása, korszerűsítése megvalósításához kapcsolódó járulékos feladatok ellátásáról

Megjelent:

MK 2022/220. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

123/2022. (XII. 29.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2022/220. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

26/2022. (XII. 29.) MvM rendelet

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával, illetve a területi közigazgatás működésével, az ingatlan-nyilvántartással és a területfejlesztéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2022. évi XLVIII. törvénnyel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/221. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

27/2022. (XII. 29.) MvM rendelet

az önálló ingatlanok helyrajziszámozásáról és az alrészletek megjelöléséről szóló 44/2006. (VI. 13.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/221. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

28/2022. (XII. 29.) MvM rendelet

az alapponthálózati pontokkal kapcsolatos szabályokról szóló 51/2014. (IV. 29.) VM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/221. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

29/2022. (XII. 29.) MvM rendelet

a földmérő igazolványról, az ingatlanrendező földmérő minősítésről, valamint a földmérési szakfelügyelői feladatokról szóló 52/2014. (IV. 29.) VM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/221. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

30/2022. (XII. 29.) MvM rendelet

az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló 8/2018. (VI. 29.) AM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/221. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

24/2022. (XII. 29.) GFM rendelet

az M5, az M6, az M8 és az M60 autópálya koncessziós szerződései szerinti állami tulajdonú vagyonelemek felett az államot megillető tulajdonosi jogokat gyakorló és kötelezettségeket teljesítő személy kijelöléséről szóló 9/2018. (XII. 21.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/221. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

25/2022. (XII. 29.) GFM rendelet

a szerkezetátalakítási szakértők továbbképzésének szabályairól szóló 10/2022. (IV. 29.) NVTNM rendelet hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2022/221. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

30/2022. (XII. 29.) HM rendelet

a honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2022/221. (XII. 29.)

Hatályos:

2022. 12. 30.

 

Jogszabály:

31/2022. (XII. 29.) HM rendelet

a Magyar Honvédségre, illetve a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó eltérő munkavédelmi követelményekről, eljárási szabályokról szóló 1/2009. (I. 30.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/221. (XII. 29.)

Hatályos:

2022. 12. 30.

 

Jogszabály:

32/2022. (XII. 29.) HM rendelet

a Magyar Honvédség légvédelmi készenléti repüléseiről szóló 7/2009. (VI. 11.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/221. (XII. 29.)

Hatályos:

2022. 12. 30.

 

Jogszabály:

33/2022. (XII. 29.) HM rendelet

a kártérítési felelősségről, valamint egyes meg nem térülő károk leírásának és törlésének szabályairól szóló 10/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/221. (XII. 29.)

Hatályos:

2022. 12. 30.

 

Jogszabály:

34/2022. (XII. 29.) HM rendelet

az egyes költségtérítésekről szóló 19/2013. (IX. 6.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/221. (XII. 29.)

Hatályos:

2022. 12. 30.

 

Jogszabály:

35/2022. (XII. 29.) HM rendelet

a honvédelmi miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 9/2020. (VI. 10.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/221. (XII. 29.)

Hatályos:

2022. 12. 30.

 

Jogszabály:

36/2022. (XII. 29.) HM rendelet

a honvédelmi alkalmazott és a honvédelmi szervezet kártérítési felelősségéről, valamint a honvédelmi alkalmazott fegyelmi felelősségéről szóló 4/2021. (I. 18.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/221. (XII. 29.)

Hatályos:

2022. 12. 30.

 

Jogszabály:

37/2022. (XII. 29.) HM rendelet

a NATO országok által használt nemzeti menetparancs alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 14/2021. (VII. 16.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/221. (XII. 29.)

Hatályos:

2022. 12. 30.

 

Jogszabály:

38/2022. (XII. 29.) HM rendelet

a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól szóló 26/2021. (XII. 17.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/221. (XII. 29.)

Hatályos:

2022. 12. 30.

 

Jogszabály:

39/2022. (XII. 29.) HM rendelet

egyes honvédelmi ösztöndíjakról szóló 16/2021. (VIII. 11.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/221. (XII. 29.)

Hatályos:

2022. 12. 30.

 

Jogszabály:

11/2022. (XII. 29.) KIM rendelet

a Minősített Közösségi Színtér Cím, a Minősített Közművelődési Intézmény Cím és a Közművelődési Minőség Díj adományozásáról

Megjelent:

MK 2022/221. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

12/2022. (XII. 29.) KIM rendelet

a kultúráért és innovációért felelős miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/221. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

354/2022. (XII. 29.) KE határozat

dandártábornok rendfokozatba történő kinevezésekről

Megjelent:

MK 2022/221. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

623/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet

a radioaktív hulladékok átmeneti tárolását vagy végleges elhelyezését biztosító tároló létesítmények biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 155/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2022/222. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 01. 06.

 

Jogszabály:

9/2022. (XII. 29.) OAH rendelet

a radioaktív hulladékok átmeneti tárolását vagy végleges elhelyezését biztosító tároló létesítmények biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről

Megjelent:

MK 2022/222. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 01. 06.

 

Jogszabály:

10/2022. (XII. 29.) OAH rendelet

a nukleáris létesítményben foglalkoztatott munkavállalók speciális szakmai képzéséről, továbbképzéséről és az atomenergia alkalmazásával összefüggő tevékenységek folytatására jogosultak köréről

Megjelent:

MK 2022/222. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 01. 06.

 

Jogszabály:

11/2022. (XII. 29.) OAH rendelet

az Országos Atomenergia Hivatal egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról

Megjelent:

MK 2022/222. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 01. 06.

 

Jogszabály:

9/2022. (XII. 29.) EM rendelet

a nukleáris létesítményben foglalkoztatott munkavállalók speciális szakmai képzéséről, továbbképzéséről és az atomenergia alkalmazásával összefüggő tevékenységek folytatására jogosultak köréről szóló 55/2012. (IX. 17.) NFM rendelet hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2022/222. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 01. 06.

 

Jogszabály:

10/2022. (XII. 29.) EM rendelet

az Országos Atomenergia Hivatal egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 4/2016. (III. 5.) NFM rendelet hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2022/222. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 01. 06.

 

2022. XII. 28.

Jogszabály:

583/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/218. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 01. 12.

 

Jogszabály:

584/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelettel kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 281/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/218. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 12. 29., 2023. 01. 10.

 

Jogszabály:

585/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

a politikai szolgálati jogviszonyt és a kormányzati szolgálati jogviszonyt érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 185/2022. (V. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/218. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 12. 29.

 

Jogszabály:

586/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény, valamint a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2022/218. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 12. 29.

 

Jogszabály:

587/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény és a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény szabályainak a veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2022/218. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 12. 29.

 

Jogszabály:

588/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2022/218. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 12. 29.

 

Jogszabály:

589/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzetre tekintettel egyes felszámolási tárgyú rendelkezések eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2022/218. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 12. 29.

 

Jogszabály:

590/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Megjelent:

MK 2022/218. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

591/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság kijelöléséről és egyes feladatainak meghatározásáról

Megjelent:

MK 2022/218. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 12. 29., 2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

592/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Maldív Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2022/218. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 12. 29.

 

Jogszabály:

593/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Széchenyi Pihenő Kártya alszámláinak megszüntetésével összefüggő adószabályok módosításáról

Megjelent:

MK 2022/218. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

594/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/218. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 12. 31., 2023. 01. 09.

 

Jogszabály:

595/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

egyes családpolitikai intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2022/218. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

596/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

a 30 év alatti anyák kedvezményéről

Megjelent:

MK 2022/218. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

597/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő családokat megillető családi kedvezményről

Megjelent:

MK 2022/218. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

598/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, továbbá az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/218. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

599/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

az egyes fogyasztók által használt gyógyászati segédeszközök villamosenergia-fogyasztásának támogatásáról szóló 295/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/218. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 12. 29.

 

Jogszabály:

600/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

a veszélyes áru szállítására használt nem nyomástartó csomagoló- és szállítóeszközök gyártásának engedélyezésére, ellenőrzésére és szankcionálására vonatkozó hatósági tevékenységről

Megjelent:

MK 2022/218. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 01. 12.

 

Jogszabály:

601/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Közös Agrárpolitika és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások végrehajtásának szervezetéről és intézményeiről

Megjelent:

MK 2022/218. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 01. 01., 2023. 05. 31., 2023. 06. 01.

 

Jogszabály:

602/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatainak meghatározásáról, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a központi beszerző szerv kijelöléséről, a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések körének meghatározásáról és a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszeréről szóló 329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/218. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

603/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2022/218. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 12. 29., 2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

604/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

egyes állami vagyongazdálkodást érintő kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2022/218. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

605/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

a termékekre és a szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelményeknek való megfelelés általános szabályairól szóló 2022. évi XVII. törvény végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2022/218. (XII. 28.)

Hatályos:

2025. 06. 28.

 

Jogszabály:

606/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/218. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 01. 01., 2023. 03. 01.

 

Jogszabály:

607/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet és a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/218. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

608/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/218. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

609/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/218. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 12. 29.

 

Jogszabály:

610/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések ellenőrzéséről szóló 2018. évi LVII. törvény végrehajtásáról szóló 246/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/218. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 12. 31.

 

Jogszabály:

611/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a kormányzati kommunikációs beszerzésekről szóló 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/218. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

612/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Budapest XIV. kerületében komplex ingatlanfejlesztésre, illetve az ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és a beruházás kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról szóló 314/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/218. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 12. 29.

 

Jogszabály:

78/2022. (XII. 28.) BM rendelet

az ellenőrzött anyagokról

Megjelent:

MK 2022/218. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

1681/2022. (XII. 28.) Korm. határozat

az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi szakdolgozók és egészségügyben dolgozók béremeléséről

Megjelent:

MK 2022/218. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1682/2022. (XII. 28.) Korm. határozat

a gyermekotthoni étkeztetés és az egészségügyi kiegészítő pótlék összegének emeléséhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2022/218. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1683/2022. (XII. 28.) Korm. határozat

a NATO koszovói békefenntartó műveletében (KFOR) történő magyar katonai szerepvállalásról szóló 1385/2021. (VI. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/218. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1684/2022. (XII. 28.) Korm. határozat

egyes sportcélú kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2022/218. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1685/2022. (XII. 28.) Korm. határozat

a Balaton Kiemelt Térség Hosszú Távú Fejlesztési Koncepciójának módosításáról, valamint Fejlesztési Programjáról

Megjelent:

MK 2022/218. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1686/2022. (XII. 28.) Korm. határozat

a Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium új feladatellátási helyre történő költözéséhez szükséges további intézkedésekről

Megjelent:

MK 2022/218. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1687/2022. (XII. 28.) Korm. határozat

a Komárom településen megvalósuló infrastruktúra-fejlesztésekkel kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2022/218. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1688/2022. (XII. 28.) Korm. határozat

a Komárom város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2022/218. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1689/2022. (XII. 28.) Korm. határozat

a Vácrátót község külterületén fekvő földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2022/218. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

21/2022. (XII. 28.) MK rendelet

a Nemzeti Információs Központ és az utasadat szolgáltatója közötti kapcsolattartás, valamint az adatátadás módjának szabályozásáról

Megjelent:

MK 2022/219. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 12. 29.

 

Jogszabály:

22/2022. (XII. 28.) MK rendelet

a területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/219. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

23/2022. (XII. 28.) MK rendelet

a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/219. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

21/2022. (XII. 28.) MvM rendelet

a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2022/219. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

22/2022. (XII. 28.) MvM rendelet

a földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával, illetve a területi közigazgatás működésével, az ingatlan-nyilvántartással és a területfejlesztéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2022. évi XLVIII. törvénnyel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/219. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

23/2022. (XII. 28.) MvM rendelet

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/219. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 12. 31., 2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

24/2022. (XII. 28.) MvM rendelet

a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan- nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/219. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

25/2022. (XII. 28.) MvM rendelet

a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan- nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII. 28.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/219. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

79/2022. (XII. 28.) BM rendelet

a belügyminiszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 16/2013. (V. 9.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/219. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

8/2022. (XII. 28.) EM rendelet

egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2022/219. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 12. 30., 2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

18/2022. (XII. 28.) ÉKM rendelet

az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről szóló 21/2002. (X. 7.) NKÖM rendelet, valamint az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 10/2003. (VII. 24.) NKÖM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/219. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

17/2022. (XII. 28.) HM rendelet

a Magyar Honvédség belföldi futárszolgálati tevékenységéről szóló 6/2003. (II. 7.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/219. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 12. 29.

 

Jogszabály:

18/2022. (XII. 28.) HM rendelet

a kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó egyes szociális feladatokról szóló 7/2013. (VII. 25.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/219. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 12. 29.

 

Jogszabály:

19/2022. (XII. 28.) HM rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/219. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

20/2022. (XII. 28.) HM rendelet

az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatásokról szóló 12/2013. (VIII. 15.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/219. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 12. 29.

 

Jogszabály:

21/2022. (XII. 28.) HM rendelet

a kondicionáló-kiképzési, valamint a katonai kiképzési és oktatási célú rendezvényekről, továbbá a regeneráló pihenés és a rekreáció rendjéről szóló 13/2013. (VIII. 21.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/219. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 12. 29.

 

Jogszabály:

22/2022. (XII. 28.) HM rendelet

a lakáspénz és az egyszeri pénzbeli támogatás bevezetéséről szóló 10/2014. (VII. 25.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/219. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

23/2022. (XII. 28.) HM rendelet

a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/219. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 12. 29.

 

Jogszabály:

24/2022. (XII. 28.) HM rendelet

a pénzösszeg juttatás és a Széchenyi Pihenő Kártya juttatás biztosításáról szóló 22/2016. (XII. 21.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/219. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 12. 29.

 

Jogszabály:

25/2022. (XII. 28.) HM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 5/2018. (III. 8.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/219. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 12. 29., 2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

26/2022. (XII. 28.) HM rendelet

a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 8/2018. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/219. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 12. 29.

 

Jogszabály:

27/2022. (XII. 28.) HM rendelet

a Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló 14/2018. (IX. 17.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/219. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

28/2022. (XII. 28.) HM rendelet

a honvédelmi alkalmazottak jogállásával összefüggő kérdésekről szóló 21/2018. (XII. 28.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/219. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

29/2022. (XII. 28.) HM rendelet

a Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról szóló 10/2022. (IV. 28.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/219. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 12. 29.

 

Jogszabály:

42/2022. (XII. 28.) IM rendelet

egyes választási tárgyú rendeleteknek a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvénnyel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/219. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

3/2022. (XII. 28.) KIM rendelet

az örökbefogadás előtti tanácsadásról és az örökbefogadói tanfolyamról

Megjelent:

MK 2022/219. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

4/2022. (XII. 28.) KIM rendelet

a szakmai követelmények kiadásáról szóló 16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2022/219. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

5/2022. (XII. 28.) KIM rendelet

a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/219. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

6/2022. (XII. 28.) KIM rendelet

a szakiskola és a szakközépiskola kilencedik évfolyamán a gyakorlati oktatás támogatásának igényléséről, folyósításáról és elszámolásának rendjéről szóló 14/2006. (IV. 3.) OM rendelet hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2022/219. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

7/2022. (XII. 28.) KIM rendelet

a nyilvános haszonkölcsönzésért a szerzőt megillető díj megállapításához és felosztásához szükséges adatokról, valamint az adatszolgáltatásra kötelezett nyilvános könyvtárakról szóló 14/2011. (IV. 7.) NEFMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/219. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

8/2022. (XII. 28.) KIM rendelet

a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/219. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

9/2022. (XII. 28.) KIM rendelet

a felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről szóló 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet és a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/219. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

10/2022. (XII. 28.) KIM rendelet

a kulturális szakemberek továbbképzéséről szóló 32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/219. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 12. 29.

 

Jogszabály:

27/2022. (XII. 28.) KKM rendelet

egyes miniszteri rendeleteknek a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvénnyel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/219. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

28/2022. (XII. 28.) KKM rendelet

a külgazdasági és külügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 1/2015. (IV. 10.) KKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/219. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 12. 29.

 

Jogszabály:

24/2022. (XII. 28.) PM rendelet

a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből származó állami kötelezettségek rendezéséről szóló 5/1996. (I. 26.) PM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/219. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

25/2022. (XII. 28.) PM rendelet

a gépjármű-szavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékokról szóló 12/1998. (III. 27.) PM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/219. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

26/2022. (XII. 28.) PM rendelet

a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/219. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 12. 29., 2023. 01. 01., 2023. 02. 13., 2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

27/2022. (XII. 28.) PM rendelet

a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről szóló 32/2017. (X. 18.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/219. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 12. 31.

 

Jogszabály:

28/2022. (XII. 28.) PM rendelet

az adózási szempontból nem együttműködő államok listájának közzétételéről szóló 19/2020. (XII. 30.) PM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/219. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 12. 29.

 

Jogszabály:

6/2022. (XII. 28.) ME utasítás

egyes kiemelt kormányzati célkitűzések megvalósításának hazai és nemzetközi koordinációjáért felelős miniszterelnöki biztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/74. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 12. 29.

 

Jogszabály:

14/2022. (XII. 28.) MK utasítás

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/74. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 12. 29., 2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

2/2022. (XII. 28.) ÉKM utasítás

az Építési és Közlekedési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/74. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 12. 29.

 

Jogszabály:

52/2022. (XII. 28.) HM utasítás

a munkakör-gazdálkodással kapcsolatos feladatokról szóló 9/2014. (II. 12.) HM utasítás és a szolgálati beosztások rendszeresítésével kapcsolatos szabályokról szóló 28/2015. (VI. 22.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/74. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 12. 29.

 

Jogszabály:

53/2022. (XII. 28.) HM utasítás

a honvédelmi szervezetek általános elektronikus információbiztonsági követelményeinek meghatározásáról és a védelmi rendszabályokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/74. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 12. 29.

 

Jogszabály:

54/2022. (XII. 28.) HM utasítás

az egyes beosztásokban megállapítható munkaerő-piaci pótlékról szóló 34/2016. (VII. 15.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/74. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

55/2022. (XII. 28.) HM utasítás

a Magyar Honvédség Parancsnoksága és a Magyar Honvédség harcképessége, reagálóképessége, vezetési rendjének egyszerűsítése, valamint a bürokrácia csökkentésével összefüggő egyes feladatokról szóló 32/2022. (VIII. 11.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/74. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 12. 29.

 

Jogszabály:

56/2022. (XII. 28.) HM utasítás

a Honvédelmi Értéktár létrehozásáról szóló 45/2020. (VIII. 14.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/74. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 12. 29.

 

Jogszabály:

57/2022. (XII. 28.) HM utasítás

a Honvéd Kadét Programról, valamint a hazafias és honvédelmi nevelés támogatásáról szóló 42/2021. (VIII. 31.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/74. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 12. 29.

 

Jogszabály:

58/2022. (XII. 28.) HM utasítás

a válsághelyzet esetére megállapított külön pótlékról szóló 17/2022. (IV. 21.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/74. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 12. 29.

 

Jogszabály:

13/2022. (XII. 28.) IM utasítás

az Igazságügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2022. (VI. 11.) IM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/74. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 12. 29.

 

Jogszabály:

14/2022. (XII. 28.) IM utasítás

az Igazságügyi Minisztérium Internet Laboratóriumának működéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/74. (XII. 28.)

Hatályos:

2022. 12. 29.

 

Jogszabály:

BM közlemény

a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2023. évi összegéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/74. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

EM közlemény

az Európai Unió Kibocsátás-kereskedelmi Rendszerének (EU ETS) hatálya alá tartozó létesítmények részére a 2022. évben térítésmentesen kiosztásra megállapított kibocsátásiegység-mennyiségek közzétételéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/74. (XII. 28.)

 

 

2022. XII. 27.

Jogszabály:

38/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a természetvédelmi területek és tájvédelmi körzet létesítéséről, valamint természetvédelmi kezelő kijelöléséről szóló 6/1990. (III. 31.) KVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

39/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a Székesfehérvári homokbánya Természetvédelmi Terület létesítéséről és a Hansági Tájvédelmi Körzet bővítéséről, valamint természetvédelmi kezelők kijelöléséről szóló 2/1990. (XI. 21.) KTM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

40/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a Lankóci-erdő Természetvédelmi Terület létesítéséről és fokozott védettség megszüntetéséről szóló 3/1991. (II. 28.) KTM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

41/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet létesítéséről és a természetvédelmi kezelő megnevezéséről szóló 9/1991. (IV. 26.) KTM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

42/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a Cserebökényi puszták Tájvédelmi Körzet létesítéséről szóló 18/1991. (XII. 24.) KTM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

43/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a Látrányi Puszta Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 8/1992. (III. 25.) KTM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

44/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet létesítéséről szóló 19/1992. (XI. 6.) KTM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

45/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a Pilisi Tájvédelmi Körzet bővítéséről és egyes területeinek fokozottan védetté nyilvánításáról szóló 20/1992. (XI. 6.) KTM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

46/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a Somló Tájvédelmi Körzet létesítéséről és egyes területeinek fokozottan védetté nyilvánításáról szóló 8/1993. (III. 9.) KTM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

47/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a Tarnavidéki Tájvédelmi Körzet létesítéséről szóló 16/1993. (IV. 7.) KTM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

48/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a Sárosfői Halastavak Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 28/1993. (XI. 23.) KTM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

49/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a Sóstó-legelő Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 15/1994. (IV. 29.) KTM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

50/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a Rácalmási-szigetek Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 5/1996. (IV. 17.) KTM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

51/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a Rétszilasi-tavak Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 25/1996. (X. 9.) KTM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

52/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a Körös-Maros Nemzeti Park létesítéséről szóló 3/1997. (I. 8.) KTM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

53/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet bővítéséről és a Vajai-tó Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 3/1996. (IV. 17.) KTM rendelet módosításáról szóló 22/1997. (VIII. 1.) KTM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

54/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a Pécselyi-medence Tájvédelmi Körzet létesítéséről szóló 23/1997. (VIII. 1.) KTM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

55/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a Sárvíz-völgye Tájvédelmi Körzet létesítéséről szóló 26/1997. (VIII. 1.) KTM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

56/2022. (XII. 27.) AM rendelet

az élelmiszerek megsemmisítésének feltételeiről és módjáról szóló 56/1997. (VIII. 14.) FM-IKIM-NM együttes rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

57/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzet létesítéséről szóló 19/1998. (VI. 25.) KTM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

58/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a Körös-Maros Nemzeti Park bővítéséről szóló 4/1999. (V. 5.) KöM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

59/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a Dél-Mezőföld Tájvédelmi Körzet létesítéséről szóló 11/1999. (X. 29.) KöM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

60/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a Tiszakürti Arborétum Természetvédelmi Terület országos jelentőségű védett természeti területté történő átminősítéséről szóló 21/2000. (VIII. 31.) KöM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

61/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

62/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

63/2022. (XII. 27.) AM rendelet

az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról szóló 2/2002. (I. 23.) KöM-FVM együttes rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

64/2022. (XII. 27.) AM rendelet

az állati eredetű élelmiszerekben előforduló, egészségre ártalmas maradékanyagok monitoring vizsgálati rendjéről szóló 10/2002. (I. 23.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

65/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a szarvasmarhák fertőző rhinotracheitise elleni mentesítés szabályairól szóló 19/2002. (III. 8.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

66/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a szarvasmarhák enzootikus leukózisától való mentesítés szabályairól szóló 21/2002. (III. 20.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

67/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a bovin somatotropin és egyéb biotechnológiai úton előállított somatotropinok forgalomba hozatalának tilalmáról szóló 25/2002. (IV. 12.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

68/2022. (XII. 27.) AM rendelet

az afrikai lópestis megelőzéséről és leküzdéséről szóló 31/2002. (IV. 19.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

69/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a szalmonellózis és a baromfitífusz elleni védekezésről és a mentesség megtartásáról szóló 49/2002. (V. 24.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

70/2022. (XII. 27.) AM rendelet

az egyes állatok szaporításának, a szaporítóanyag felhasználásának, valamint behozatalának és kivitelének állategészségügyi feltételeiről szóló 61/2002. (VIII. 1.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

71/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a klasszikus sertéspestis elleni védekezésről szóló 75/2002. (VIII. 16.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

72/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a zoonózisok elleni védekezés állategészségügyi feladatairól szóló 81/2002. (IX. 4.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

73/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a ló fertőző arteritise elleni védekezésről szóló 7/2003. (II. 4.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

74/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a sertések hólyagos betegsége elleni védekezés szabályairól szóló 14/2003. (II. 14.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

75/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól szóló 44/2003. (IV. 26.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

76/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

77/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a vágóállatok vágás utáni minősítéséről szóló 75/2003. (VII. 4.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

78/2022. (XII. 27.) AM rendelet

az afrikai sertéspestis elleni védekezésről szóló 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

79/2022. (XII. 27.) AM rendelet

az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X. 21.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

80/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

81/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

82/2022. (XII. 27.) AM rendelet

az állati eredetű termékek Európai Unión belüli kereskedelmének állategészségügyi ellenőrzéséről szóló 52/2004. (IV. 24.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

83/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a harmadik országokból az Európai Unió területére behozni kívánt termékek állategészségügyi ellenőrzéséről szóló 53/2004. (IV. 24.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

84/2022. (XII. 27.) AM rendelet

az egyes élő állatok és termékek Európai Unión belüli kereskedelmével kapcsolatos állategészségügyi és állattenyésztési ellenőrzésekről szóló 54/2004. (IV. 24.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

85/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a harmadik országokból az Európai Unió területére behozni kívánt állatok állategészségügyi ellenőrzésének szabályairól szóló 55/2004. (IV. 24.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

86/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a természetes ásványvíz, a forrásvíz, az ivóvíz, az ásványi anyaggal dúsított ivóvíz és az ízesített víz palackozásának és forgalomba hozatalának szabályairól szóló 65/2004. (IV. 27.) FVM-ESZCSM-GKM együttes rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

87/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről szóló 82/2004. (V. 11.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

88/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

89/2022. (XII. 27.) AM rendelet

az állatok és állati eredetű termékek bizonyítványainak kiállításáról szóló 128/2004. (VIII. 19.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

90/2022. (XII. 27.) AM rendelet

az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek előállítására, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára vonatkozó állategészségügyi követelmények megállapításáról szóló 19/2005. (III. 22.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

91/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a ragadós száj- és körömfájás elleni védekezésről szóló 23/2005. (III. 23.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

92/2022. (XII. 27.) AM rendelet

az egyes géntechnológiával módosított takarmányok behozataláról és forgalomba hozataláról szóló 31/2006. (IV. 29.) FVM-GKM-PM együttes rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

93/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

94/2022. (XII. 27.) AM rendelet

az "EK-műtrágya"-ként megjelölt műtrágyák forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről szóló 37/2006. (V. 18.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

95/2022. (XII. 27.) AM rendelet

az állati eredetű élelmiszerekre vonatkozó egyes élelmiszer-higiéniai szabályokról szóló 66/2006. (IX. 15.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

96/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a géntechnológiával módosított, a hagyományos, valamint az ökológiai gazdálkodással termesztett növények egymás mellett folytatott termesztéséről szóló 86/2006. (XII. 23.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

97/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a szőlő szaporítóanyagok előállításáról, minősítéséről és forgalomba hozataláról szóló 87/2006. (XII. 28.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

98/2022. (XII. 27.) AM rendelet

az egyes növényvédő szerek forgalmazásával, illetve felhasználásával kapcsolatban külföldön szerzett szakmai gyakorlaton alapuló képesítés elismerésének részletes szabályairól szóló 8/2007. (I. 31.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

99/2022. (XII. 27.) AM rendelet

az állati eredetű élelmiszerek forgalomba hozatalának és az értékesítés helyén történő élelmiszer-előállításnak élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 64/2007. (VII. 23.) FVM-EüM együttes rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

100/2022. (XII. 27.) AM rendelet

az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről szóló 68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

101/2022. (XII. 27.) AM rendelet

egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

102/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a madárinfluenza elleni védekezés részletes szabályairól szóló 143/2007. (XII. 4.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

103/2022. (XII. 27.) AM rendelet

az egyes Brucella fajok elleni védekezés részletes szabályairól szóló 12/2008. (II. 14.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

104/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a nyers tej vizsgálatáról szóló 16/2008. (II. 15.) FVM-SZMM együttes rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

105/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 41/2008. (IV. 3.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

106/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról szóló 45/2008. (IV. 11.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

107/2022. (XII. 27.) AM rendelet

az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról szóló 56/2008. (IV. 25.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

108/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a minőségi pontytenyészet programban való részvétel csekély összegű támogatásról szóló 64/2008. (V. 14.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

109/2022. (XII. 27.) AM rendelet

az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelmére vonatkozó 1/2005/EK rendelet végrehajtásáról szóló 88/2008. (VII. 18.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

110/2022. (XII. 27.) AM rendelet

az állatbetegségek bejelentésének rendjéről szóló 113/2008. (VIII. 30.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

111/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről szóló 127/2008. (IX. 29.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

112/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a sertésállományok Aujeszky-betegségtől való mentesítésének szabályairól és a mentesség fenntartásáról szóló 30/2009. (III. 27.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

113/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a kéknyelv betegség elleni védekezés szabályairól szóló 31/2009. (III. 27.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

114/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a tájfajták állami elismeréséről, valamint vetőmagvaik előállítási és forgalmazási feltételeiről szóló 104/2009. (VIII. 5.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

115/2022. (XII. 27.) AM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

116/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a gabona és rizs intervenciójáról szóló 140/2009. (X. 29.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

117/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a Newcastle-betegség elleni védekezés szabályairól szóló 163/2009. (XI. 27.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

118/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzéséről, az ellenük való védekezésről, illetve leküzdésükről szóló 179/2009. (XII. 29.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

119/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a talajvédelmi szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről szóló 181/2009. (XII. 30.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

120/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló 14/2010. (II. 23.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

121/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

122/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

123/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint ezek hatósági ellenőrzéséről szóló 66/2010. (V. 12.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

124/2022. (XII. 27.) AM rendelet

az élelmiszer-előállítással és -forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és nyomonkövethetőségről szóló 3/2010. (VII. 5.) VM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

125/2022. (XII. 27.) AM rendelet

az arborétumok jegyzékéről szóló 19/2011. (III. 16.) VM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

126/2022. (XII. 27.) AM rendelet

az elejtett vad kezelésének és értékesítésének élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 43/2011. (V. 26.) VM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

127/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a zöldségnövény fajok tájfajtáinak és házikerti fajtáinak elismeréséről, valamint vetőmagvaik előállítási és forgalomba hozatali feltételeiről szóló 65/2011. (VII. 11.) VM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

128/2022. (XII. 27.) AM rendelet

az élelmiszerek ionizáló sugárzással való kezelésének szabályairól szóló 67/2011. (VII. 13.) VM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

129/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a gyümölcs tájfajták állami elismeréséről, valamint szaporítóanyagaik előállítási és forgalomba hozatali feltételeiről szóló 27/2012. (III. 24.) VM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

130/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.) VM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

131/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a takarmányok előállításának, forgalomba hozatalának és felhasználásának egyes szabályairól szóló 65/2012. (VII. 4.) VM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

132/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról szóló 70/2012. (VII. 16.) VM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

133/2022. (XII. 27.) AM rendelet

az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól szóló 87/2012. (VIII. 27.) VM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

134/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításáról, előállításáról, forgalmazásáról, jelöléséről és ellenőrzésének eljárásrendjéről szóló 34/2013. (V. 14.) VM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

135/2022. (XII. 27.) AM rendelet

az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

136/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

137/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a sertésállományoknak a sertés reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való mentesítéséről szóló 3/2014. (I. 16.) VM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

138/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

139/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről szóló 43/2014. (XII. 29.) FM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

140/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015. (III. 11.) FM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

141/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú szállításának állategészségügyi feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 30.) FM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

142/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a termelői csoportok elismeréséről szóló 42/2015. (VII. 22.) FM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

143/2022. (XII. 27.) AM rendelet

az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól szóló 89/2015. (XII. 22.) FM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

144/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

145/2022. (XII. 27.) AM rendelet

az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről szóló 38/2016. (VI. 6.) FM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

146/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a mezőgazdasági kockázatkezelési adatbázis feletti rendelkezési jogról és az abból származó adatok kezeléséről, valamint az időjárási kockázatkezelési rendszer működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos végrehajtási költségek fedezetére szolgáló pénzforrás felhasználásáról szóló 36/2017. (VII. 6.) FM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

147/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a földminősítés részletes szabályairól szóló 47/2017. (IX. 29.) FM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

148/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

149/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a termésbecslésről, állapotminősítésről, valamint a mezőgazdasági munkák állásáról szóló jelentéssel kapcsolatos adatszolgáltatásról szóló 5/2018. (II. 23.) FM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

150/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a víziszárnyas-feldolgozói termékpályát érintő madárinfluenza miatti veszteségek ellentételezéséhez nyújtott támogatás feltételeiről szóló 16/2018. (VII. 12.) AM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

151/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 39/2018. (XII. 13.) AM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

152/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 29/2019. (VI. 20.) AM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

153/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a haszongalamb vásárlásához nyújtott csekély összegű támogatásról szóló 39/2019. (VIII. 23.) AM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

154/2022. (XII. 27.) AM rendelet

az állattenyésztés részletes szabályairól szóló 45/2019. (IX. 25.) AM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

155/2022. (XII. 27.) AM rendelet

az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról szóló 15/2021. (III. 31.) AM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

156/2022. (XII. 27.) AM rendelet

az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2021. (V. 5.) AM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

157/2022. (XII. 27.) AM rendelet

az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2021. és 2022. évi finanszírozásának szabályairól és egyes agrártámogatási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 17/2022. (VI. 30.) AM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

158/2022. (XII. 27.) AM rendelet

egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 12. 28.

 

Jogszabály:

159/2022. (XII. 27.) AM rendelet

az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 12. 30., 2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

160/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a szárított takarmány előállítók által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 66/2012. (VII. 10.) VM rendelet és a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 12. 28., 2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

161/2022. (XII. 27.) AM rendelet

az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 39/2011. (V. 18.) VM rendelet és az orosz-ukrán konfliktus miatt gazdasági nehézségekkel küzdő agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozó vállalkozások részére nyújtandó válságtámogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/215. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 12. 28., 2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

47/2022. (XII. 27.) BM rendelet

a szerződéses határvadász jogviszonyával, képzésével és vizsgáztatásának rendjével összefüggő egyes szabályokról

Megjelent:

MK 2022/216. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 02. 01.

 

Jogszabály:

48/2022. (XII. 27.) BM rendelet

az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2022/216. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

49/2022. (XII. 27.) BM rendelet

az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggésben egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2022/216. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

50/2022. (XII. 27.) BM rendelet

az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggésben egyes rendészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2022/216. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

51/2022. (XII. 27.) BM rendelet

egyes rendészeti tárgyú miniszteri rendeleteknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/216. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

52/2022. (XII. 27.) BM rendelet

egyes miniszteri rendeleteknek a kormányalakításhoz kapcsolódó módosításáról

Megjelent:

MK 2022/216. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 12. 28.

 

Jogszabály:

53/2022. (XII. 27.) BM rendelet

egyes miniszteri rendeleteknek a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok működésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/216. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

54/2022. (XII. 27.) BM rendelet

a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok működésével összefüggésben egyes egészségügyi és vízügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2022/216. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

55/2022. (XII. 27.) BM rendelet

az Észak-Pesti Centrum Kórház - Honvédkórház létrehozásával összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2022/216. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

56/2022. (XII. 27.) BM rendelet

a kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról szóló 22/1991. (XI. 15.) NM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/216. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

57/2022. (XII. 27.) BM rendelet

a vízi közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 13/1996. (VI. 28.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/216. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

58/2022. (XII. 27.) BM rendelet

a légi közlekedés védelme érdekében ellenőrzés alá vonható munkavállalók köréről szóló 50/2003. (XII. 18.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/216. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

59/2022. (XII. 27.) BM rendelet

a fegyveres biztonsági őrség Működési és Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/216. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

60/2022. (XII. 27.) BM rendelet

a lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/216. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

61/2022. (XII. 27.) BM rendelet

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet, valamint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/216. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

62/2022. (XII. 27.) BM rendelet

az egyes nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek üzemeltetésének egészségügyi feltételeiről szóló 37/2007. (VII. 23.) EüM-SZMM együttes rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/216. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

63/2022. (XII. 27.) BM rendelet

a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. (X. 16.) IRM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/216. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

64/2022. (XII. 27.) BM rendelet

a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/216. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 12. 28., 2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

65/2022. (XII. 27.) BM rendelet

a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/216. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

66/2022. (XII. 27.) BM rendelet

a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló 25/2013. (VI. 24.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/216. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

67/2022. (XII. 27.) BM rendelet

a körözési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlésről és a körözési eljárás lefolytatásának részletes szabályairól, valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 63/2013. (XI. 28.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/216. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

68/2022. (XII. 27.) BM rendelet

a szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 57/2014. (XII. 5.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/216. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

69/2022. (XII. 27.) BM rendelet

az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályairól, a büntetés-végrehajtási szervezetnél működő, fogvatartottakat érintő foglalkozás-egészségügyi feladatokról, valamint a fogvatartottak büntetés-végrehajtási jogviszony keretében történő munkáltatásának munkaügyi ellenőrzéséről szóló 63/2014. (XII. 15.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/216. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

70/2022. (XII. 27.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/216. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

71/2022. (XII. 27.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/216. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

72/2022. (XII. 27.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek által üzemben tartott szolgálati járművekre, azok forgalomba helyezésére, időszakos vizsgálatára vonatkozó különös szabályokról szóló 58/2015. (X. 27.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/216. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

73/2022. (XII. 27.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről szóló 14/2016. (V. 10.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/216. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

74/2022. (XII. 27.) BM rendelet

a végrehajtási eljárásban ellenszegülés megszüntetése érdekében történő rendőri közreműködéssel, valamint a gyermek átadására irányuló bírósági végrehajtás során szükséges előállítással kapcsolatban felmerült költségek mértékéről, valamint megtérítésének részletes szabályairól szóló 10/2012. (III. 14.) BM rendelet, valamint a büntetőeljárásban, a szabálysértési eljárásban, valamint a büntetés-végrehajtás során elrendelt elővezetés és előállítás során felmerült költség megtérítésének részletes szabályairól szóló 39/2017. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/216. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

75/2022. (XII. 27.) BM rendelet

a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről szóló 3/2018. (II. 21.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/216. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

76/2022. (XII. 27.) BM rendelet

az iskolaőrök képzéséről, kiegészítő képzéséről, vizsgáztatásáról, valamint a képzés és vizsga helyett elfogadható szakirányú képesítések és képzettségek jegyzékéről szóló 28/2020. (VII. 17.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/216. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

77/2022. (XII. 27.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek és az Országgyűlési Őrség hivatásos állománya vonatkozásában a hivatásos pótlék értékének meghatározásáról szóló 20/2022. (VII. 15.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/216. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

1/2022. (XII. 27.) EM rendelet

a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/217. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

2/2022. (XII. 27.) EM rendelet

a távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/217. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

3/2022. (XII. 27.) EM rendelet

a radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló 51/2013. (IX. 6.) NFM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/217. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

4/2022. (XII. 27.) EM rendelet

a hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 95/2013. (X. 14.) VM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/217. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

5/2022. (XII. 27.) EM rendelet

A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról szóló 69/2016. (XII. 29.) NFM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/217. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

6/2022. (XII. 27.) EM rendelet

a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendeletnek és a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 14/2019. (VI. 12.) ITM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/217. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

7/2022. (XII. 27.) EM rendelet

a megújuló forrásokból előállított energia részarányának kiszámítási módszertanáról szóló 1/2012. (I. 20.) NFM rendelet és a bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és biomasszából előállított tüzelőanyagok fenntarthatósági követelményeknek való megfelelésével kapcsolatos üvegházhatású gázkibocsátás elkerülés kiszámításának szabályairól szóló 68/2021. (XII. 30.) ITM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/217. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

1/2022. (XII. 27.) ÉKM rendelet

egyes miniszteri rendeleteknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/217. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

2/2022. (XII. 27.) ÉKM rendelet

a műemlékek védetté nyilvánításáról szóló 29/1993. (XI. 23.) KTM-MKM együttes rendelet, valamint a műemlékek védetté nyilvánításáról és műemléki védelem megszüntetéséről szóló 9/1994. (III. 29.) KTM-MKM együttes rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/217. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

3/2022. (XII. 27.) ÉKM rendelet

a műemlékek védetté nyilvánításáról, továbbá műemléki védettség megszüntetéséről szóló 14/1994. (IV. 29.) KTM-MKM együttes rendelet, valamint a műemlékek védetté nyilvánításáról szóló 18/1994. (V. 31.) KTM-MKM együttes rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/217. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

4/2022. (XII. 27.) ÉKM rendelet

az egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről szóló 28/1996. (XII. 17.) KTM-MKM együttes rendelet, valamint az egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetve műemléki védettség megszüntetéséről szóló 41/1997. (XII. 29.) KTM-MKM együttes rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/217. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

5/2022. (XII. 27.) ÉKM rendelet

az egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről szóló 12/1999. (VIII. 18.) NKÖM rendelet, valamint az egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről szóló 19/1999. (XII. 20.) NKÖM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/217. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

6/2022. (XII. 27.) ÉKM rendelet

az egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről szóló 10/2000. (V. 26.) NKÖM rendelet, valamint a fehérvárcsurgói Károlyi-kastélyegyüttes és parkja műemlékké nyilvánításáról szóló 17/2000. (XII. 1.) NKÖM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/217. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

7/2022. (XII. 27.) ÉKM rendelet

az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról szóló 1/2001. (I. 19.) NKÖM rendelet, valamint az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről szóló 8/2001. (III. 30.) NKÖM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/217. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

8/2022. (XII. 27.) ÉKM rendelet

az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 9/2004. (IV. 13.) NKÖM rendelet, valamint az egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 14/2005. (IV. 5.) NKÖM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/217. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

9/2022. (XII. 27.) ÉKM rendelet

a magyar légtér igénybevételéért fizetendő díjról szóló 84/2011. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/217. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

10/2022. (XII. 27.) ÉKM rendelet

az egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 25/2005. (IX. 16.) NKÖM rendelet, valamint egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 24/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/217. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

11/2022. (XII. 27.) ÉKM rendelet

az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve egyes ingatlanok műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 42/2013. (VIII. 9.) BM rendelet, valamint az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról szóló 44/2013. (VIII. 9.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/217. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

12/2022. (XII. 27.) ÉKM rendelet

az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, egyes ingatlanok műemléki védettségének megszüntetéséről, valamint egyes műemlékvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 70/2013. (XII. 16.) BM rendelet, valamint egyes ingatlanok műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 5/2015. (II. 2.) MvM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/217. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

13/2022. (XII. 27.) ÉKM rendelet

az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, valamint régészeti védettség megszüntetéséről szóló 40/2016. (XII. 29.) MvM rendelet, valamint az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, műemléki védettségének megszüntetéséről, valamint az egyes műemlékvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 7/2017. (III. 7.) MvM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/217. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

14/2022. (XII. 27.) ÉKM rendelet

az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 38/2017. (XII. 27.) MvM rendelet, valamint az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 10/2018. (VII. 27.) MvM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/217. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

15/2022. (XII. 27.) ÉKM rendelet

az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 15/2018. (XII. 17.) MvM rendelet, valamint a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/217. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

16/2022. (XII. 27.) ÉKM rendelet

az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről, valamint egyes műemlékvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 19/2019. (XII. 20.) MvM rendelet, valamint az egyes ingatlanok műemléki védettségének megszüntetéséről, illetve védettségének módosításáról szóló 13/2020. (VII. 15.) MvM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/217. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

17/2022. (XII. 27.) ÉKM rendelet

az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről, valamint védettségének módosításáról szóló 4/2021. (IV. 28.) MvM rendelet, valamint az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről, valamint védettségének módosításáról szóló 8/2022. (IV. 29.) MvM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/217. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

20/2022. (XII. 27.) GFM rendelet

a Gazdaságfejlesztési Minisztérium tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölésével összefüggésben az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/217. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

21/2022. (XII. 27.) GFM rendelet

az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggésben az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/217. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

22/2022. (XII. 27.) GFM rendelet

a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/217. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

23/2022. (XII. 27.) GFM rendelet

a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt. tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölésével összefüggésben az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/217. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

35/2022. (XII. 27.) IM rendelet

egyes büntetőjogi tárgyú rendeleteknek a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvénnyel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/217. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

36/2022. (XII. 27.) IM rendelet

egyes közjogi tárgyú rendeleteknek a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvénnyel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/217. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

37/2022. (XII. 27.) IM rendelet

egyes fogyasztóvédelmi tárgyú rendeleteknek a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvénnyel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/217. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

38/2022. (XII. 27.) IM rendelet

egyes magánjogi tárgyú rendeleteknek a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvénnyel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/217. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

39/2022. (XII. 27.) IM rendelet

a tanúk költségtérítéséről szóló 14/2008. (VI. 27.) IRM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/217. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

40/2022. (XII. 27.) IM rendelet

a kényszergyógykezelés és az ideiglenes kényszergyógykezelés végrehajtásáról, valamint az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet feladatairól szóló 13/2014. (XII. 16.) IM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/217. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

41/2022. (XII. 27.) IM rendelet

a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/217. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 01. 04.

 

Jogszabály:

20/2022. (XII. 27.) MK rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 17/2022. (XII. 1.) MK rendelet uniós támogatási szabályok változásával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/217. (XII. 27.)

Hatályos:

2022. 12. 28.

 

2022. XII. 23.

Jogszabály:

560/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

a 2023. év január havi távhőszolgáltatási támogatás veszélyhelyzeti kifizetéséről

Megjelent:

MK 2022/213. (XII. 23.)

Hatályos:

2022. 12. 24.

 

Jogszabály:

561/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

a magyarországi gazdasági társaságok gazdasági célú védelméhez szükséges egyes rendelkezések veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2022/213. (XII. 23.)

Hatályos:

2022. 12. 24.

 

Jogszabály:

562/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról, továbbá a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 521/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet alapján elrendelt felszámolási eljárások részletszabályairól

Megjelent:

MK 2022/213. (XII. 23.)

Hatályos:

2022. 12. 24.

 

Jogszabály:

563/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Svájci-Magyar Együttműködési Program II. időszak végrehajtási rendjéről

Megjelent:

MK 2022/213. (XII. 23.)

Hatályos:

2022. 12. 24.

 

Jogszabály:

564/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Beruházásfejlesztési Magántőkealap alapkezelési feladatainak ellátásáról

Megjelent:

MK 2022/213. (XII. 23.)

Hatályos:

2022. 12. 24.

 

Jogszabály:

565/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

az igazgatási szünettel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2022/213. (XII. 23.)

Hatályos:

2022. 12. 24.

 

Jogszabály:

566/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

egyes közigazgatási hatósági eljárásokkal összefüggő szabályok megállapításáról

Megjelent:

MK 2022/213. (XII. 23.)

Hatályos:

2022. 12. 24.

 

Jogszabály:

567/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény szerinti kötelezettség megszegése esetén kiszabható pénzbírságról

Megjelent:

MK 2022/213. (XII. 23.)

Hatályos:

2023. 01. 08.

 

Jogszabály:

568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról

Megjelent:

MK 2022/213. (XII. 23.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

569/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

egyes rendészeti tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2022/213. (XII. 23.)

Hatályos:

2023. 01. 01., 2023. 02. 01.

 

Jogszabály:

570/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

az Észak-Pesti Centrum Kórház - Honvédkórház létrehozásával összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2022/213. (XII. 23.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

571/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet, valamint a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/213. (XII. 23.)

Hatályos:

2022. 12. 26.

 

Jogszabály:

572/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/213. (XII. 23.)

Hatályos:

2022. 12. 24.

 

Jogszabály:

46/2022. (XII. 23.) BM rendelet

a központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 6/2021. (III. 3.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/213. (XII. 23.)

Hatályos:

2022. 12. 24.

 

Jogszabály:

19/2022. (XII. 23.) GFM rendelet

a Beruházásfejlesztési Magántőkealap alapkezelési feladatait kizárólagos joggal ellátó szervezet kijelöléséről

Megjelent:

MK 2022/213. (XII. 23.)

Hatályos:

2022. 12. 24.

 

Jogszabály:

2/2022. (XII. 23.) KIM rendelet

a XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal költségvetési fejezetbe sorolt fejezeti kezelésű előirányzat, valamint a LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap költségvetési fejezetbe sorolt előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Megjelent:

MK 2022/213. (XII. 23.)

Hatályos:

2022. 12. 24.

 

Jogszabály:

26/2022. (XII. 23.) KKM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 4/2019. (VI. 14.) KKM rendeletnek az 1471/2022. (X. 5.) Korm. határozatban foglalt címrendi módosítással, valamint a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény címrendi felépítésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/213. (XII. 23.)

Hatályos:

2022. 12. 24., 2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

23/2022. (XII. 23.) PM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/213. (XII. 23.)

Hatályos:

2022. 12. 24., 2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

3/2022. (XII. 23.) TFM rendelet

a területfejlesztési célú fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 1/2022. (X. 3.) TFM rendelet címrendi kiegészítésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/213. (XII. 23.)

Hatályos:

2022. 12. 24.

 

Jogszabály:

1665/2022. (XII. 23.) Korm. határozat

a Nemzeti Digitális Állampolgárság Program elfogadásáról

Megjelent:

MK 2022/213. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1666/2022. (XII. 23.) Korm. határozat

az egykori Hamisítás Elleni Nemzeti Testület közfeladatainak az Igazságügyi Minisztérium szervezeti keretei közti további ellátásáról

Megjelent:

MK 2022/213. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1667/2022. (XII. 23.) Korm. határozat

az Emberi Jogi Munkacsoportról szóló 1039/2012. (II. 22.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/213. (XII. 23.)

Hatályos:

2022. 12. 24.

 

Jogszabály:

1668/2022. (XII. 23.) Korm. határozat

Magyarország Nairobi Nagykövetsége Kinshasai Irodájának megnyitásához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2022/213. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1669/2022. (XII. 23.) Korm. határozat

egyes vajdasági nemzetpolitikai célú kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről

Megjelent:

MK 2022/213. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1670/2022. (XII. 23.) Korm. határozat

a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye egyházi célú beruházásainak folytatásához szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2022/213. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1671/2022. (XII. 23.) Korm. határozat

az egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásáról szóló 2021. évi LXXXVI. törvény végrehajtásához kapcsolódó ingyenes vagyonjuttatásról

Megjelent:

MK 2022/213. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1672/2022. (XII. 23.) Korm. határozat

a központosított informatikai, elektronikus hírközlési és adatközponti szolgáltatások rendszerének felülvizsgálatáról

Megjelent:

MK 2022/213. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1673/2022. (XII. 23.) Korm. határozat

az egyes önkormányzati fenntartású színházak közös működtetéséről szóló 1150/2020. (IV. 10.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/213. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1674/2022. (XII. 23.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.2-17-2017-00021 azonosító számú, "Intézményi férőhely kiváltás - Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény Polgárdi, Somlyói u. 2/a telephely" című projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2022/213. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1675/2022. (XII. 23.) Korm. határozat

a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 azonosító számú, E-ingatlan-nyilvántartás című projekt sikeres zárásához szükséges intézkedések megtételéről

Megjelent:

MK 2022/213. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1676/2022. (XII. 23.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében finanszírozott TOP-6.3.2-15-DE1-2016-00002 "Debrecen Belvárosának innovatív rekonstrukciója" című projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2022/213. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1677/2022. (XII. 23.) Korm. határozat

állami vagyontárgy ingyenes tulajdonba adásáról

Megjelent:

MK 2022/213. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

116/2022. (XII. 23.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2022/213. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

117/2022. (XII. 23.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről

Megjelent:

MK 2022/213. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

118/2022. (XII. 23.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2022/213. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

119/2022. (XII. 23.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozatok módosításáról

Megjelent:

MK 2022/213. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

120/2022. (XII. 23.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozatok módosításáról

Megjelent:

MK 2022/213. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

121/2022. (XII. 23.) ME határozat

állami felsőoktatási intézmény kancellárja jelenlegi megbízásának visszavonásáról és újabb kancellári megbízásáról

Megjelent:

MK 2022/213. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

122/2022. (XII. 23.) ME határozat

állami felsőoktatási intézmény kancellárjának megbízásáról

Megjelent:

MK 2022/213. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

573/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

Megjelent:

MK 2022/214. (XII. 23.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

574/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

egyes közlekedési tárgyú törvények veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2022/214. (XII. 23.)

Hatályos:

2022. 12. 24., 2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

575/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

az útdíj-rendszerrel összefüggő egyes jogszabályok veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2022/214. (XII. 23.)

Hatályos:

2022. 12. 28.

 

Jogszabály:

576/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

az útdíjrendszerek üzemeltetésével összefüggő szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2022/214. (XII. 23.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

577/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

a közlekedési hatósági jogalkalmazással összefüggő egyes közlekedési tárgyú jogszabályok eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2022/214. (XII. 23.)

Hatályos:

2022. 12. 24., 2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

578/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

az úthasználati díjelszámolásról

Megjelent:

MK 2022/214. (XII. 23.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

579/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról szóló 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/214. (XII. 23.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

580/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

az energia-áremelkedés hatásai enyhítése érdekében meghozott első intézkedés keretében a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény helyi önkormányzatok támogatására vonatkozó egyes rendelkezéseinek a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól

Megjelent:

MK 2022/214. (XII. 23.)

Hatályos:

2022. 12. 24., 2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

581/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/214. (XII. 23.)

Hatályos:

2022. 12. 31., 2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

582/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/214. (XII. 23.)

Hatályos:

2022. 12. 24.

 

Jogszabály:

1678/2022. (XII. 23.) Korm. határozat

a 2014-2020. évekre szóló Vidékfejlesztési Program módosításáról

Megjelent:

MK 2022/214. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1679/2022. (XII. 23.) Korm. határozat

az energiaintenzív vállalatok támogatásáról szóló 1477/2022. (X. 6.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/214. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1680/2022. (XII. 23.) Korm. határozat

fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2022/214. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

5/2022. (XII. 23.) SZTFH utasítás

a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2021. (X. 1.) SZTFH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/73. (XII. 23.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

13/2022. (XII. 23.) MK utasítás

a Miniszterelnöki Kabinetiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2022. (VI. 11.) MK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/73. (XII. 23.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

16/2022. (XII. 23.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2022. (VI. 17.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/73. (XII. 23.)

Hatályos:

2022. 12. 24., 2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

25/2022. (XII. 23.) BM utasítás

a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2022. (VI. 28.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/73. (XII. 23.)

Hatályos:

2022. 12. 24., 2023. 02. 01.

 

Jogszabály:

26/2022. (XII. 23.) BM utasítás

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 8/2015. (V. 29.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/73. (XII. 23.)

Hatályos:

2022. 12. 24.

 

Jogszabály:

27/2022. (XII. 23.) BM utasítás

az Országos Kórházi Főigazgatóság szervezeti és működési szabályzatáról szóló 31/2020. (XII. 30.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/73. (XII. 23.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

51/2022. (XII. 23.) HM utasítás

a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ átalakításával összefüggő egyes feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/73. (XII. 23.)

Hatályos:

2022. 12. 24.

 

Jogszabály:

11/2022. (XII. 23.) PM utasítás

a Magyar Államkincstár Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2021. (VIII. 13.) PM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/73. (XII. 23.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

12/2022. (XII. 23.) PM utasítás

a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/73. (XII. 23.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

13/2022. (XII. 23.) PM utasítás

a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok és egyes központi kezelésű előirányzatok szakmai kezelőinek a kijelöléséről szóló 24/2020. (XII. 30.) PM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/73. (XII. 23.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

2022. XII. 22.

Jogszabály:

539/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet

az egyes egészségügyi ellátásokhoz való hatékonyabb hozzáférést elősegítő veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 417/2022. (X. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/212. (XII. 22.)

Hatályos:

2022. 12. 23.

 

Jogszabály:

540/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2022/212. (XII. 22.)

Hatályos:

2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

541/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet

egyes beruházási szabályok veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2022/212. (XII. 22.)

Hatályos:

2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

542/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet

a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény I. és II. melléklete módosításának kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2022/212. (XII. 22.)

Hatályos:

2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

543/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet

a szabálysértési eljáráshoz kapcsolódó egyszerűsített kártalanítási eljárás részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2022/212. (XII. 22.)

Hatályos:

2023. 07. 01.

 

Jogszabály:

544/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet

a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény médiaszolgáltatási díjfizetési kötelezettségre vonatkozó szabályainak a veszélyhelyzet során történő eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2022/212. (XII. 22.)

Hatályos:

2022. 12. 23.

 

Jogszabály:

545/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet

a Magyar Posta Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Posta Életbiztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényeinek a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság általi megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

Megjelent:

MK 2022/212. (XII. 22.)

Hatályos:

2022. 12. 23.

 

Jogszabály:

546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet

egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokról szóló kormányrendeleteknek a Magyarország 2023. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvény, valamint az Alaptörvény tizenegyedik módosításának hatálybalépésével összefüggő módosításáról, valamint egyes kormányrendeletek hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2022/212. (XII. 22.)

Hatályos:

2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

547/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet

a Magyar Nemzeti Bank éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 221/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/212. (XII. 22.)

Hatályos:

2022. 12. 23.

 

Jogszabály:

548/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet

a Szerzői Jogi Szakértő Testület szervezetéről és működéséről szóló 156/1999. (XI. 3.) Korm. rendelet és az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről szóló 270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/212. (XII. 22.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

549/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/212. (XII. 22.)

Hatályos:

2022. 12. 25.

 

Jogszabály:

550/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/212. (XII. 22.)

Hatályos:

2022. 12. 23.

 

Jogszabály:

551/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet

a pénzügyi intézmények, a biztosítók és a viszontbiztosítók, továbbá a befektetési vállalkozások és az árutőzsdei szolgáltatók informatikai rendszerének védelméről szóló 42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/212. (XII. 22.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

552/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet

az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/212. (XII. 22.)

Hatályos:

2022. 12. 25., 2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

553/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet

a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság sportért való kormányzati felelősség körébe tartozó feladatainak és tevékenységének az átadásáról, valamint a Magyar Olimpiai Bizottság által kiemelt sportágak sportlétesítmény-fejlesztésének megvalósításával kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról szóló 208/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet és a Magyar Labdarúgó Szövetség Budapesti Pályafejlesztési Programjának megvalósításával kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról szóló 478/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/212. (XII. 22.)

Hatályos:

2022. 12. 23.

 

Jogszabály:

554/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet

a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programmal, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 42/2018. (III. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/212. (XII. 22.)

Hatályos:

2022. 12. 23.

 

Jogszabály:

555/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet

a dohánytermékek nyomonkövethetőségéről és biztonsági eleméről szóló 72/2018. (IV. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/212. (XII. 22.)

Hatályos:

2022. 12. 25.

 

Jogszabály:

556/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet

a nyomozás és az előkészítő eljárás részletes szabályairól szóló 100/2018. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/212. (XII. 22.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

557/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/212. (XII. 22.)

Hatályos:

2022. 12. 23.

 

Jogszabály:

558/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet

a látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeg megállapításáról szóló 39/2019. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/212. (XII. 22.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

559/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet

a gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről szóló 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/212. (XII. 22.)

Hatályos:

2022. 12. 23.

 

Jogszabály:

56/2022. (XII. 22.) MNB rendelet

a Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének, kizárásának részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2022/212. (XII. 22.)

Hatályos:

2023. 01. 15.

 

Jogszabály:

57/2022. (XII. 22.) MNB rendelet

a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/212. (XII. 22.)

Hatályos:

2023. 01. 01., 2023. 09. 01., 2024. 02. 01.

 

Jogszabály:

58/2022. (XII. 22.) MNB rendelet

a hitelintézetek jelzálogalapú eszközei és forrásai közötti lejárati összhang szabályozásáról szóló, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettséget meghatározó MNB rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2022/212. (XII. 22.)

Hatályos:

2022. 12. 23., 2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

10/2022. (XII. 22.) NMHH rendelet

az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/212. (XII. 22.)

Hatályos:

2022. 12. 23.

 

Jogszabály:

41/2022. (XII. 22.) SZTFH rendelet

a szerkezetátalakítási szakértők működésével kapcsolatos egyes kérdésekről

Megjelent:

MK 2022/212. (XII. 22.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

3/2022. (XII. 22.) TNM rendelet

az egyházi költségvetési céltámogatások folyósításáról és elszámolásáról szóló 5/2018. (XII. 21.) TNM rendelet hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2022/212. (XII. 22.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

19/2022. (XII. 22.) MvM rendelet

a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként felvehető hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól szóló 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/212. (XII. 22.)

Hatályos:

2022. 12. 23.

 

Jogszabály:

20/2022. (XII. 22.) MvM rendelet

a térképészetért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó állami alapadatok és térképi adatbázisok vonatkoztatási és vetületi rendszeréről, alapadat-tartalmáról, létrehozásának, felújításának, kezelésének és fenntartásának módjáról, és az állami átvétel rendjéről szóló 15/2013. (III. 11.) VM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/212. (XII. 22.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

16/2022. (XII. 22.) HM rendelet

egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2022/212. (XII. 22.)

Hatályos:

2022. 12. 23.

 

Jogszabály:

30/2022. (XII. 22.) IM rendelet

egyes cégjogi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2022/212. (XII. 22.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

31/2022. (XII. 22.) IM rendelet

az egyes büntetőeljárási cselekményekre és a büntetőeljárásban részt vevő személyekre vonatkozó szabályokról szóló 12/2018. (VI. 12.) IM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/212. (XII. 22.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

32/2022. (XII. 22.) IM rendelet

a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/212. (XII. 22.)

Hatályos:

2022. 12. 23.

 

Jogszabály:

33/2022. (XII. 22.) IM rendelet

Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete külképviseleti besorolásáról, valamint a tartós külszolgálatot teljesítők deviza-alapilletménye, költségtérítése és az állandó képviseleti devizapótlék kiszámításának részletes szabályairól szóló 28/2019. (XII. 20.) IM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/212. (XII. 22.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

34/2022. (XII. 22.) IM rendelet

a szerkezetátalakítási szakértő bírósági kirendelése és kirendelése megszüntetésének részletes szabályairól szóló 7/2022. (IV. 4.) IM rendelet hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2022/212. (XII. 22.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

20/2022. (XII. 22.) KKM rendelet

a diplomáciai vagy a nemzetközi jogon alapuló egyéb kiváltságot és mentességet élvező személyek be- és kiutazása, magyarországi tartózkodása egyes szabályainak megállapításáról szóló 23/2001. (XII. 27.) KüM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/212. (XII. 22.)

Hatályos:

2022. 12. 23.

 

Jogszabály:

21/2022 (XII. 22.) KKM rendelet

a rangadományozás és ranghasználat részletes szabályairól szóló 6/2016. (X. 12.) KKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/212. (XII. 22.)

Hatályos:

2022. 12. 23.

 

Jogszabály:

22/2022. (XII. 22.) KKM rendelet

a tartós külszolgálatra kihelyezettek ideiglenes kiküldetésének részletes szabályairól szóló 7/2017. (VIII. 3.) KKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/212. (XII. 22.)

Hatályos:

2022. 12. 23.

 

Jogszabály:

23/2022. (XII. 22.) KKM rendelet

a kihelyezett munkarendjének, valamint a rendkívüli munkavégzés, az ügyelet és a készenlét elrendelésének, nyilvántartásának és elszámolásának, továbbá a szabadság kiadásának részletes szabályairól szóló 9/2017. (VIII. 3.) KKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/212. (XII. 22.)

Hatályos:

2022. 12. 23.

 

Jogszabály:

24/2022. (XII. 22.) KKM rendelet

a külügyi szakmai vizsgáról szóló 18/2017. (XII. 21.) KKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/212. (XII. 22.)

Hatályos:

2022. 12. 23.

 

Jogszabály:

25/2022. (XII. 22.) KKM rendelet

a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén a biztonsági, informatikai és dokumentumbiztonsági feladatok ellátásának egyes kérdéseiről szóló 44/2021. (XII. 20.) KKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/212. (XII. 22.)

Hatályos:

2022. 12. 23.

 

Jogszabály:

22/2022. (XII. 22.) PM rendelet

a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 4/2020. (VI. 30.) PM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/212. (XII. 22.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

353/2022. (XII. 22.) KE határozat

dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy honvéd vezérkar főnöki beosztásának megállapításáról

Megjelent:

MK 2022/212. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

1646/2022. (XII. 22.) Korm. határozat

Magyarország zöld közbeszerzési stratégiájáról (2022-2027), valamint a végrehajtásához szükséges egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2022/212. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

1647/2022. (XII. 22.) Korm. határozat

a Magyar-Szlovén Kormányközi Kisebbségi Vegyes Bizottság XVIII. ülésén fenntartott és elfogadott ajánlások jóváhagyásáról és egyes kormányhatározatok hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2022/212. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

1648/2022. (XII. 22.) Korm. határozat

a Deregulációs Kerekasztalról

Megjelent:

MK 2022/212. (XII. 22.)

Hatályos:

2022. 12. 23.

 

Jogszabály:

1649/2022. (XII. 22.) Korm. határozat

a deregulációs tevékenység ösztönzéséről

Megjelent:

MK 2022/212. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

1650/2022. (XII. 22.) Korm. határozat

a turizmus-vendéglátás ágazati programról

Megjelent:

MK 2022/212. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

1651/2022. (XII. 22.) Korm. határozat

Őszentsége Ferenc pápa látogatásával kapcsolatos események kiemelt fontosságú rendezvénnyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2022/212. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

1652/2022. (XII. 22.) Korm. határozat

az egészséginformatikai irányításhoz kapcsolódó feladatok központosításához kapcsolódó források biztosításáról

Megjelent:

MK 2022/212. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

1653/2022. (XII. 22.) Korm. határozat

a Központi Információs Közadat-nyilvántartás fejlesztéséhez és üzemeltetéséhez szükséges költségvetési forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2022/212. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

1654/2022. (XII. 22.) Korm. határozat

a Gyármentő Plusz Hitelprogramról

Megjelent:

MK 2022/212. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

1655/2022. (XII. 22.) Korm. határozat

az illegális hulladéklerakás ukrán határon túli megelőzésének és ezáltal a folyókon Magyarországra érkező hulladékok mennyisége csökkentésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2022/212. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

1656/2022. (XII. 22.) Korm. határozat

a hentesüzletek támogatásának biztosításáról

Megjelent:

MK 2022/212. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

1657/2022. (XII. 22.) Korm. határozat

a Szülőföldön magyarul program kárpátaljai támogatásaihoz szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2022/212. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

1658/2022. (XII. 22.) Korm. határozat

a Magyarország tagállami projektjavaslatainak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2021. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról szóló 1990/2021. (XII. 28.) Korm. határozat végrehajtása kapcsán szükséges intézkedésekről szóló 1513/2022. (X. 24.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/212. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

1659/2022. (XII. 22.) Korm. határozat

a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/212. (XII. 22.)

Hatályos:

2022. 12. 23.

 

Jogszabály:

1660/2022. (XII. 22.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program módosításáról és az Európai Bizottság részére történő benyújtásáról

Megjelent:

MK 2022/212. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

1661/2022. (XII. 22.) Korm. határozat

a debreceni Déli és Észak-Nyugati Gazdasági Övezet ipari vízzel történő ellátásának előkészítéséhez kapcsolódó kormányzati feladatokról

Megjelent:

MK 2022/212. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

1662/2022. (XII. 22.) Korm. határozat

a debreceni autóipari központ kialakításával összefüggő oktatási és innovációs fejlesztésekről szóló 1680/2019. (XII. 5.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/212. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

1663/2022. (XII. 22.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.0-16-2016-00005 azonosító számú, "A pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztése keretében a szakellátások minőségének és hozzáférésének javítása" című kiemelt projekt összköltségének növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/212. (XII. 22.)

Hatályos:

2022. 12. 23.

 

Jogszabály:

1664/2022. (XII. 22.) Korm. határozat

a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és intézményei 2022. évi működésének kiegészítő támogatásáról, valamint a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program negyedik üteméről szóló 1150/2021. (III. 31.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/212. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

110/2022. (XII. 22.) ME határozat

a Magyarország és az Andorrai Hercegség között a vezetői engedélyek kölcsönös elismeréséről és cseréjéről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2022/212. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

111/2022. (XII. 22.) ME határozat

a nemzetközi szerződések alapján működő Magyar-Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság, Magyar-Szlovén Kormányközi Kisebbségi Vegyes Bizottság, Magyar-Ukrán Kormányközi Kisebbségi Vegyes Bizottság, Magyar-Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság, Magyar-Román Kisebbségi Együttműködési Szakbizottság és Magyar-Szerb Kormányközi Kisebbségi Vegyes Bizottság új titkárának kijelöléséről és jelenlegi titkárának felmentéséről

Megjelent:

MK 2022/212. (XII. 22.)

Hatályos:

2023. 02. 01.

 

Jogszabály:

112/2022. (XII. 22.) ME határozat

a Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság igazgatójának kinevezéséről

Megjelent:

MK 2022/212. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

113/2022. (XII. 22.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2022/212. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

114/2022. (XII. 22.) ME határozat

főiskolai tanár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2022/212. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

115/2022. (XII. 22.) ME határozat

főiskolai tanárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2022/212. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

Helyesbítés

a Magyar Közlöny 2022/212. számában

Megjelent:

MK 2022/212. (XII. 22.)

 

 

2022. XII. 21.

Jogszabály:

2022. évi LXXII. törvény

a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2022/211. (XII. 21.)

Hatályos:

2022. 12. 29.

 

Jogszabály:

2022. évi LXXIII. törvény

egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2022/211. (XII. 21.)

Hatályos:

2023. 01. 01., 2023. 07. 01.

 

Jogszabály:

2022. évi LXXIV. törvény

egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2022/211. (XII. 21.)

Hatályos:

2023. 01. 01., 2023. 04. 22., 2024. 01. 01., 2024. 04. 01., 2026. 01. 01.

 

Jogszabály:

2022. évi LXXV. törvény

egyes törvények bürokráciacsökkentéssel és jogharmonizációval összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/211. (XII. 21.)

Hatályos:

2022. 12. 22., 2023. 01. 01., 2023. 07. 01., 2024. 02. 01.

 

Jogszabály:

2022. évi LXXVI. törvény

a hulladékgazdálkodással összefüggő egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2022/211. (XII. 21.)

Hatályos:

2023. 01. 01., 2023. 01. 06., 2023. 02. 01., 2023. 07. 01., 2024. 01. 01. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2022. évi LXXVII. törvény

a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2022/211. (XII. 21.)

Hatályos:

2022. 12. 22., 2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

2022. évi LXXVIII. törvény

az egyházakat érintő egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2022/211. (XII. 21.)

Hatályos:

2022. 12. 22.

 

Jogszabály:

2022. évi LXXIX. törvény

az Állami Számvevőszék szervezetével és működésével, valamint a nemzetiségek jogaival összefüggő egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2022/211. (XII. 21.)

Hatályos:

2023. 01. 01., 2024. 07. 01., 2027. 07. 01.

 

Jogszabály:

2022. évi LXXX. törvény

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2021. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2022/211. (XII. 21.)

Hatályos:

2022. 12. 29.

 

Jogszabály:

2022. évi LXXXI. törvény

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2023. évi egységes költségvetéséről

Megjelent:

MK 2022/211. (XII. 21.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

534/2022. (XII. 21.) Korm. rendelet

egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2022/211. (XII. 21.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

535/2022. (XII. 21.) Korm. rendelet

az apasági szabadság igénybevételéről és az azzal összefüggő költségek megtérítéséről

Megjelent:

MK 2022/211. (XII. 21.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

536/2022. (XII. 21.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti ügyleti kamatszámítás szabályainak eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2022/211. (XII. 21.)

Hatályos:

2022. 12. 22.

 

Jogszabály:

537/2022. (XII. 21.) Korm. rendelet

a bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye által fenntartott köznevelési és szakképző intézményeket érintő 2022. évi egyszeri kiegészítő költségvetési támogatásáról

Megjelent:

MK 2022/211. (XII. 21.)

Hatályos:

2022. 12. 24.

 

Jogszabály:

538/2022. (XII. 21.) Korm. rendelet

az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/211. (XII. 21.)

Hatályos:

2022. 12. 24.

 

Jogszabály:

16/2022. (XII. 21.) MEKH rendelet

az állami hulladékgazdálkodási közfeladatot ellátó koncessziós társaság, a koncesszori alvállalkozók és az önkormányzatok indokolt költségeinek meghatározására és szabályozására, valamint az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáért szedhető díjakkal kapcsolatos díjjavaslat elkészítésére vonatkozó alapelvekről és keretszabályokról

Megjelent:

MK 2022/211. (XII. 21.)

Hatályos:

2022. 12. 26., 2023. 07. 01.

 

Jogszabály:

17/2022. (XII. 21.) MEKH rendelet

a víziközmű-szolgáltatók és ellátásért felelősök adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 13/2019. (X. 4.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/211. (XII. 21.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

18/2022. (XII. 21.) MEKH rendelet

a kötelező átvételi jogosultságok, valamint a pályázati eljárás alá nem tartozó, új létesítésű termelőegységekhez kapcsolódó prémium típusú támogatások esetében a villamosenergia-termelés megkezdés, kereskedelmi üzem megkezdés határidőinek veszélyhelyzettel összefüggésben történő meghosszabbításáról szóló 7/2020. (VIII. 5.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/211. (XII. 21.)

Hatályos:

2022. 12. 22.

 

Jogszabály:

19/2022. (XII. 21.) MEKH rendelet

az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet szerint egyetemes szolgáltatás keretében vételezett földgáz versenypiaci költségeket tükröző árának meghatározásáról

Megjelent:

MK 2022/211. (XII. 21.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

20/2022. (XII. 21.) MEKH rendelet

az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet szerint egyetemes szolgáltatás keretében vételezett villamos energia lakossági piaci árának meghatározásáról

Megjelent:

MK 2022/211. (XII. 21.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

21/2022. (XII. 21.) PM rendelet

a pénzügyminiszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 10/2020. (X. 21.) PM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/211. (XII. 21.)

Hatályos:

2022. 12. 22.

 

Jogszabály:

348/2022. (XII. 21.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet külképviselet-vezetői megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2022/211. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

349/2022. (XII. 21.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet külképviselet-vezetői megbízásáról

Megjelent:

MK 2022/211. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

350/2022. (XII. 21.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti rang adományozásáról és külképviselet-vezetői megbízásról

Megjelent:

MK 2022/211. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

351/2022. (XII. 21.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet képviseletvezetői megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2022/211. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

352/2022. (XII. 21.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésekről

Megjelent:

MK 2022/211. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1642/2022. (XII. 21.) Korm. határozat

a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból és a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2022/211. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1643/2022. (XII. 21.) Korm. határozat

fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2022/211. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1644/2022. (XII. 21.) Korm. határozat

a háborús veszélyhelyzet okozta energia-áremelkedés hatásai enyhítése érdekében a települési önkormányzatok részére biztosítandó támogatás érdekében a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény szerinti egyes kiadási előirányzatokra vállalható kötelezettségek felső korlátjának megállapításáról

Megjelent:

MK 2022/211. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1645/2022. (XII. 21.) Korm. határozat

a Dunakiliti - DobrohoÜt (Doborgaz) közötti gyalogos - kerékpáros Duna-híd és a hozzá vezető szakaszok, műtárgyak megvalósításához szükséges egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2022/211. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

15/2022. (XII. 21.) MvM utasítás

a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/72. (XII. 21.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

24/2022. (XII. 21.) BM utasítás

egyes miniszteri utasítások hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/72. (XII. 21.)

Hatályos:

2022. 12. 22.

 

Jogszabály:

47/2022. (XII. 21.) HM utasítás

a Szent Korona és a hozzá tartozó egyes jelvények őrzésével, védelmével összefüggő feladatok végrehajtásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/72. (XII. 21.)

Hatályos:

2022. 12. 22.

 

Jogszabály:

48/2022. (XII. 21.) HM utasítás

a 2023. évi Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutató megszervezésével és végrehajtásával összefüggő feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/72. (XII. 21.)

Hatályos:

2022. 12. 22., 2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

49/2022. (XII. 21.) HM utasítás

a honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szervezetek egyes statisztikai adatszolgáltatásainak eljárásrendjéről és a komplex eszközbeszerzésekben illetékes szakértői csoport feladatairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/72. (XII. 21.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

50/2022. (XII. 21.) HM utasítás

a honvédelmi szervezetek belső kontrollrendszerének kialakításáról, működtetéséről és fejlesztéséről szóló 44/2020. (VIII. 14.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/72. (XII. 21.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

26/2022. (XII. 21.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet műveleti egységeinek működéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/72. (XII. 21.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

27/2022. (XII. 21.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervek fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekkel és szolgáltatásokkal való belső ellátásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/72. (XII. 21.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

28/2022. (XII. 21.) BVOP utasítás

a lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól szóló 5/2019. (V. 31) BVOP utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/72. (XII. 21.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

29/2022. (XII. 21.) BVOP utasítás

a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága minősített adatainak Biztonsági Szabályzatáról szóló 33/2020. (VII. 14.) BVOP utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/72. (XII. 21.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

30/2022. (XII. 21.) BVOP utasítás

a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás, utalványozás és érvényesítés rendjének szabályozásáról szóló 5/2021. (I. 21.) BVOP utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/72. (XII. 21.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

31/2022. (XII. 21.) BVOP utasítás

a külföldi küldöttségek, vendégek fogadásáról, vendéglátásáról szóló 6/2021. (I. 28.) BVOP utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/72. (XII. 21.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

32/2022. (XII. 21.) BVOP utasítás

a külföldi kiküldetést teljesítők részére biztosított ellátások elszámolásának rendjéről szóló 8/2021. (II. 4.) BVOP utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/72. (XII. 21.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

33/2022. (XII. 21.) BVOP utasítás

egyes BVOP utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/72. (XII. 21.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

34/2022. (XII. 21.) BVOP utasítás

egyes utasításoknak a büntetés-végrehajtási szervezet átalakulásával összefüggő módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/72. (XII. 21.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

35/2022. (XII. 21.) BVOP utasítás

egyes fogvatartási ügyekkel kapcsolatos BVOP utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/72. (XII. 21.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

7/2022. (XII. 21.) OBH utasítás

a bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról szóló 17/2014. (XII. 23.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/72. (XII. 21.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

8/2022. (XII. 21.) OBH utasítás

a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi szervezetéről, főbb feladatairól, továbbá tevékenységének irányításáról szóló szabályzatról szóló 14/2012. (X. 18.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/72. (XII. 21.)

Hatályos:

2022. 12. 22.

 

Jogszabály:

9/2022. (XII. 21.) OBH utasítás

az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (XII. 31.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/72. (XII. 21.)

Hatályos:

2022. 12. 22.

 

Jogszabály:

35/2022. (XII. 21.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és az Örmény Köztársaság Kormánya között a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/72. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

MNB közlemény

a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/72. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/72. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

Pályázati felhívás

Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság nyilvános pályázati felhívása a Budapest I. kerület, belterület hrsz. 6452/4 alatti ingatlanegyüttes területén található Karakas Pasa tornyában kialakítandó kávézó és nyilvános illemhely üzemeltetéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/72. (XII. 21.)

 

 

2022. XII. 20.

Jogszabály:

2022. évi LXV. törvény

a Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások eljárási rendjéről

Megjelent:

MK 2022/210. (XII. 20.)

Hatályos:

2023. 01. 01., 2023. 06. 01.

 

Jogszabály:

2022. évi LXVI. törvény

az agrártermékek eredetvédelméről

Megjelent:

MK 2022/210. (XII. 20.)

Hatályos:

2023. 05. 01.

 

Jogszabály:

2022. évi LXVII. törvény

egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2022/210. (XII. 20.)

Hatályos:

2023. 01. 01., 2023. 05. 01.

 

Jogszabály:

2022. évi LXVIII. törvény

az egyes gazdasági tárgyú törvények, valamint egyes vagyongazdálkodást és postaügyet érintő törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2022/210. (XII. 20.)

Hatályos:

2022. 12. 21., 2023. 01. 01., 2023. 01. 02., 2023. 07. 01.

 

Jogszabály:

2022. évi LXIX. törvény

a pénzügyi szektort érintő törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2022/210. (XII. 20.)

Hatályos:

2023. 01. 01., 2023. 03. 23., 2023. 07. 01.

 

Jogszabály:

2022. évi LXX. törvény

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény, valamint a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2022/210. (XII. 20.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

2022. évi LXXI. törvény

az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2022/210. (XII. 20.)

Hatályos:

2022. 12. 28., 2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

45/2022. (XII. 20.) BM rendelet

a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2022/210. (XII. 20.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

18/2022. (XII. 20.) GFM rendelet

a Miniszterelnöki Kabinetiroda tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölésével, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatáskörében történt változással összefüggésben az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/210. (XII. 20.)

Hatályos:

2022. 12. 21.

 

Jogszabály:

15/2022. (XII. 20.) HM rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/210. (XII. 20.)

Hatályos:

2022. 12. 21.

 

Jogszabály:

14/2022. (XII. 20.) KKM rendelet

a külgazdasági és külügyminiszter által adományozható elismerésekről szóló 1/2014. (VII. 30.) KKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/210. (XII. 20.)

Hatályos:

2022. 12. 21.

 

Jogszabály:

15/2022. (XII. 20.) KKM rendelet

a külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól szóló 3/2017. (II. 28.) KKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/210. (XII. 20.)

Hatályos:

2022. 12. 21., 2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

16/2022. (XII. 20.) KKM rendelet

a tartós külszolgálati pályázati rendszerről, valamint a kihelyező szerv által támasztott szakmai követelmények és azok teljesítésének részletes szabályairól szóló 6/2017. (VII. 10.) KKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/210. (XII. 20.)

Hatályos:

2022. 12. 21.

 

Jogszabály:

17/2022. (XII. 20.) KKM rendelet

a külképviseleti biztonsági szolgálat részletes szabályairól szóló 8/2017. (VIII. 3.) KKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/210. (XII. 20.)

Hatályos:

2022. 12. 21.

 

Jogszabály:

18/2022. (XII. 20.) KKM rendelet

a külképviselet által foglalkoztatott munkavállalóval és a külképviselet által foglalkoztatott házastárssal kötött munkaszerződés részletes szabályairól szóló 10/2017. (VIII. 7.) KKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/210. (XII. 20.)

Hatályos:

2022. 12. 21.

 

Jogszabály:

19/2022. (XII. 20.) KKM rendelet

a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásról szóló 7/2020. (IV. 16.) KKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/210. (XII. 20.)

Hatályos:

2022. 12. 21.

 

Jogszabály:

11/2022. (XII. 20.) PM rendelet

a pénzügyminiszter felügyelete alá tartozó szervek katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól szóló 39/2001. (X. 31.) PM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/210. (XII. 20.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

12/2022. (XII. 20.) PM rendelet

az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/210. (XII. 20.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

13/2022. (XII. 20.) PM rendelet

a bírósági eljárási illeték utólagos elszámolással történő megfizetése iránt kezdeményezett eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 51/2004. (XII. 29.) PM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/210. (XII. 20.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

14/2022. (XII. 20.) PM rendelet

az ingatlanok forgalmi értékadatainak szolgáltatási rendjéről és az adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 33/2007. (XII. 23.) PM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/210. (XII. 20.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

15/2022. (XII. 20.) PM rendelet

a fiatalok életkezdési támogatásával összefüggő igazolásokról és adatszolgáltatásokról szóló 43/2013. (X. 1.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/210. (XII. 20.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

16/2022. (XII. 20.) PM rendelet

a taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről szóló 49/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/210. (XII. 20.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

17/2022. (XII. 20.) PM rendelet

az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek támogatásáról szóló 69/2013. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/210. (XII. 20.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

18/2022. (XII. 20.) PM rendelet

az illetékbélyegek előállításáról, forgalomba hozataláról és forgalmazásáról szóló 32/2014. (X. 21.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/210. (XII. 20.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

19/2022. (XII. 20.) PM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/210. (XII. 20.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

20/2022. (XII. 20.) PM rendelet

az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 13/2020. (XII. 23.) PM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/210. (XII. 20.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

347/2022. (XII. 20.) KE határozat

állami kitüntetések adományozásáról

Megjelent:

MK 2022/210. (XII. 20.)

 

 

2022. XII. 19.

Jogszabály:

2022. évi LVIII. törvény

az elítélt személyek átszállításáról szóló Strasbourgban, 1983. március 21-én kelt Egyezmény, Strasbourgban, 1997. december 18-án kelt Kiegészítő Jegyzőkönyvét módosító Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2022/209. (XII. 19.)

Hatályos:

2022. 12. 20. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2022. évi LIX. törvény

egyes felsőoktatással, szakképzéssel és felnőttképzéssel összefüggő törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2022/209. (XII. 19.)

Hatályos:

2022. 12. 20., 2022. 12. 27., 2023. 01. 01., 2023. 02. 01., 2023. 03. 01., 2023. 09. 01., 2024. 01. 01. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2022. évi LX. törvény

egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2022/209. (XII. 19.)

Hatályos:

2023. 01. 01., 2023. 01. 04.

 

Jogszabály:

2022. évi LXI. törvény

a cselekvő fogyasztóvédelem érdekében szükséges egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2022/209. (XII. 19.)

Hatályos:

2022. 12. 27., 2023. 01. 01., 2023. 06. 25., 2024. 07. 01., 2025. 06. 28.

 

Jogszabály:

2022. évi LXII. törvény

egyes törvények közadatokkal összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/209. (XII. 19.)

Hatályos:

2022. 12. 20.

 

Jogszabály:

2022. évi LXIII. törvény

a Magyar Honvédség működésével kapcsolatos egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2022/209. (XII. 19.)

Hatályos:

2022. 12. 20., 2023. 01. 01., 2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

2022. évi LXIV. törvény

egyes bányászati és gazdasági tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2022/209. (XII. 19.)

Hatályos:

2022. 12. 27., 2023. 01. 01., 2023. 02. 01., 2023. 02. 13., 2023. 03. 01., 2023. 07. 01., 2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

530/2022. (XII. 19.) Korm. rendelet

az (EU) 2020/1828 irányelv szerinti jegyzékbe való felkerülés céljából lefolytatandó eljárásról, valamint a jogsérelem orvoslására irányuló képviseleti keresetek finanszírozásának vizsgálatáról

Megjelent:

MK 2022/209. (XII. 19.)

Hatályos:

2023. 06. 25.

 

Jogszabály:

531/2022. (XII. 19.) Korm. rendelet

a kereskedelemmel és a fogyasztóvédelemmel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2022/209. (XII. 19.)

Hatályos:

2022. 12. 27., 2023. 06. 25., 2025. 06. 28.

 

Jogszabály:

532/2022. (XII. 19.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem felsőoktatási szakmai tevékenysége elősegítését célzó módosításáról

Megjelent:

MK 2022/209. (XII. 19.)

Hatályos:

2022. 12. 20., 2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

533/2022. (XII. 19.) Korm. rendelet

a hivatalos lapban történő közzététellel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2022/209. (XII. 19.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

40/2022. (XII. 19.) SZTFH rendelet

egyes, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága feladatkörét érintő rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2022/209. (XII. 19.)

Hatályos:

2023. 01. 01., 2023. 02. 01., 2023. 03. 01.

 

Jogszabály:

43/2022. (XII. 19.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrségnél foglalkoztatott hivatásos állomány alkalmasságvizsgálatáról, valamint egészségügyi és pszichológiai ellátásáról

Megjelent:

MK 2022/209. (XII. 19.)

Hatályos:

2022. 12. 20., 2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

44/2022. (XII. 19.) BM rendelet

egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2022/209. (XII. 19.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

1641/2022. (XII. 19.) Korm. határozat

a Széchenyi István Egyetemért Alapítványról, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány és a Széchenyi István Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXVIII. törvény módosításával összefüggő egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2022/209. (XII. 19.)

 

 

Jogszabály:

Helyesbítés

a Magyar Közlöny 2022/209. számában

Megjelent:

MK 2022/209. (XII. 19.)

 

 

2022. XII. 16.

Jogszabály:

524/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet

a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/208. (XII. 16.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

525/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2022/208. (XII. 16.)

Hatályos:

2022. 12. 17.

 

Jogszabály:

526/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2022/208. (XII. 16.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

527/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet

a szabályozási többletkapacitásra és a saját célra termelő egységekre vonatkozó veszélyhelyzeti szabályokról

Megjelent:

MK 2022/208. (XII. 16.)

Hatályos:

2022. 12. 17.

 

Jogszabály:

528/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet

az egyes intézmények földgázfelhasználásának szabályozásáról szóló 354/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/208. (XII. 16.)

Hatályos:

2022. 12. 17.

 

Jogszabály:

529/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet

az egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 453/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/208. (XII. 16.)

Hatályos:

2022. 12. 17.

 

Jogszabály:

10/2022. (XII. 16.) PM rendelet

a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Megjelent:

MK 2022/208. (XII. 16.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

1630/2022. (XII. 16.) Korm. határozat

a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozatnak, valamint a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozatnak az egészségügyi ágazatban való végrehajtásáról szóló 1150/2013. (III. 22.) Korm. határozatnak az egészségügyi szolgálati jogviszony tekintetében történő eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2022/208. (XII. 16.)

Hatályos:

2022. 12. 18.

 

Jogszabály:

1631/2022. (XII. 16.) Korm. határozat

a szomszédos országokban felmerülő humanitárius katasztrófa kezelésének támogatásáról szóló 1119/2022. (III. 5.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/208. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

1632/2022. (XII. 16.) Korm. határozat

a Honvédelmi Minisztérium fejezet tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó feladatellátásáról és annak 2022. II. félévi forrásigényéről

Megjelent:

MK 2022/208. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

1633/2022. (XII. 16.) Korm. határozat

a Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv és a Vidékfejlesztési Program eredményes végrehajtásának elősegítéséről

Megjelent:

MK 2022/208. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

1634/2022. (XII. 16.) Korm. határozat

a Budapest Music Center működésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2022/208. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

1635/2022. (XII. 16.) Korm. határozat

az EFOP-2.4.1-16-2017-00084 azonosító számú, "Élethelyzetek javítása komplex programmal Kőkúton" című projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2022/208. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

1636/2022. (XII. 16.) Korm. határozat

az EFOP-4.1.5-16-2017-00167 azonosító számú, "A Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola sport- és oktatási célú fejlesztése Tiszakesziben" című projekt összköltségének növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/208. (XII. 16.)

Hatályos:

2022. 12. 17.

 

Jogszabály:

1637/2022. (XII. 16.) Korm. határozat

az EFOP-4.1.3-17-2017-00345 azonosító számú, "A Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése" című projekt összköltségének növeléséről

Megjelent:

MK 2022/208. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

1638/2022. (XII. 16.) Korm. határozat

a GINOP-7.1.9-17-2018-00029 azonosító számú, "Magas-hegyi Sportcentrum szolgáltatás fejlesztése" című projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2022/208. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

1639/2022. (XII. 16.) Korm. határozat

a VP3-4.2.1-4.2.2-2-21 azonosító jelű, "Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése" című felhívás keretében megvalósuló, hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2022/208. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

1640/2022. (XII. 16.) Korm. határozat

a központi költségvetési szervek villamosenergia-beszerzésével összefüggő további kötelezettségvállalásairól

Megjelent:

MK 2022/208. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

108/2022. (XII. 16.) ME határozat

a Magyarországnak az Albán Köztársasággal, az Argentin Köztársasággal, a Kubai Köztársasággal, a Moldovai Köztársasággal, a Paraguayi Köztársasággal, a Svájci Államszövetséggel, az Uruguayi Keleti Köztársasággal, a Török Köztársasággal és az Üzbég Köztársasággal kötött kétoldalú beruházásvédelmi megállapodásainak módosításáról szóló Megállapodások létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2022/208. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

109/2022. (XII. 16.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és az Andorrai Hercegség Kormánya, a Maldív Köztársaság Kormánya, a Nigériai Szövetségi Köztársaság Kormánya, a Ghánai Köztársaság Kormánya, az Elefántcsontparti Köztársaság Kormánya, a Perui Köztársaság Kormánya, a Szenegáli Köztársaság Kormánya, a Seychelle Köztársaság Kormánya, a Sierra Leone Köztársaság Kormánya, a Tanzániai Egyesült Köztársaság Kormánya, valamint az Ugandai Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodások létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2022/208. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

2/2022. (XII. 16.) OAH utasítás

az Országos Atomenergia Hivatal Iratkezelési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/71. (XII. 16.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

21/2022. (XII. 16.) BM utasítás

a Belügyminisztérium Beszerzési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/71. (XII. 16.)

Hatályos:

2022. 12. 17.

 

Jogszabály:

22/2022. (XII. 16.) BM utasítás

a belügyi szervek jármű szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/71. (XII. 16.)

Hatályos:

2022. 12. 19., 2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

23/2022. (XII. 16.) BM utasítás

a Belügyminisztérium adatvédelmi, adatbiztonsági és közérdekű adat megismerésére vonatkozó szabályzatának kiadásáról szóló 25/2018. (XII. 28.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/71. (XII. 16.)

Hatályos:

2022. 12. 17.

 

Jogszabály:

1/2022. (XII. 16.) ÉKM utasítás

az Építési és Közlekedési Minisztérium Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/71. (XII. 16.)

Hatályos:

2022. 12. 17.

 

Jogszabály:

12/2022. (XII. 16.) IM utasítás

az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság ügyrendjéről szóló 8/2015. (IV. 10.) MvM utasítás hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/71. (XII. 16.)

Hatályos:

2022. 12. 17.

 

Jogszabály:

25/2022. (XII. 16.) BVOP utasítás

a fogvatartottak 2023. évi munkadíjáról, ösztöndíjáról, a munkaterápiás foglalkoztatás pénzbeli térítési díjáról, a tartási költséghez való hozzájárulásról és az élelmezési pénznormákról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/71. (XII. 16.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

12/2022. (XII. 16.) LÜ utasítás

az ügyészségi alkalmazottak egyes költségtérítéseiről és juttatásairól szóló 17/2016. (XII. 23.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/71. (XII. 16.)

Hatályos:

2022. 12. 17.

 

Jogszabály:

9/2022. (XII. 16.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda Közszolgálati Szabályzatáról szóló 6/2020. (VI. 26.) NVI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/71. (XII. 16.)

Hatályos:

2022. 12. 17., 2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

38/2022. (XII. 16.) ORFK utasítás

a gazdálkodási szabályzatról szóló 7/2018. (II. 28.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/71. (XII. 16.)

Hatályos:

2022. 12. 17.

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/71. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/71. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/71. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/71. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2023. január 1-je és január 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/71. (XII. 16.)

 

 

2022. XII. 15.

Jogszabály:

523/2022. (XII. 15.) Korm. rendelet

az Építési és Közlekedési Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok feladatainak integrációjával kapcsolatos további intézkedésekről és egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2022/207. (XII. 15.)

Hatályos:

2022. 12. 16., 2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

15/2022. (XII. 15.) MEKH rendelet

a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia működési támogatásának mértékéről szóló 13/2017. (XI. 8.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/207. (XII. 15.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

8/2022. (XII. 15.) OAH rendelet

az Országos Atomenergia Hivatal elnökének a rendeletkiadásban való helyettesítéséről

Megjelent:

MK 2022/207. (XII. 15.)

Hatályos:

2022. 12. 16.

 

Jogszabály:

19/2022. (XII. 15.) MK rendelet

a mozgóképszakmai hatóság által vezetett nyilvántartások részletes szabályairól és az igazolások kiadásának rendjéről szóló 8/2019. (XII. 30.) MK rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/207. (XII. 15.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

42/2022. (XII. 15.) BM rendelet

az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/207. (XII. 15.)

Hatályos:

2022. 12. 18.

 

Jogszabály:

29/2022. (XII. 15.) IM rendelet

a jogi segítői névjegyzék vezetésének részletes szabályairól szóló 42/2003. (XII. 19.) IM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/207. (XII. 15.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

Kúria Knk.V.39.541/2022/2. számú végzés

népszavazási ügyben hozott határozat bírósági felülvizsgálatáról

Megjelent:

MK 2022/207. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

344/2022. (XII. 15.) KE határozat

államtitkár felmentéséről és közigazgatási államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2022/207. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

345/2022. (XII. 15.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2022/207. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

346/2022. (XII. 15.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2022/207. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1627/2022. (XII. 15.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet közötti megállapodás megkötéséről és az azzal összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2022/207. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1628/2022. (XII. 15.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/207. (XII. 15.)

Hatályos:

2022. 12. 16.

 

Jogszabály:

1629/2022. (XII. 15.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek összköltségének növeléséről

Megjelent:

MK 2022/207. (XII. 15.)

 

 

2022. XII. 14.

Jogszabály:

2022. évi LVI. törvény

az Európai Bizottság kérésére egyes törvényeknek a kondicionalitási eljárás eredményes lezárása érdekében szükséges módosításáról

Megjelent:

MK 2022/206. (XII. 14.)

Hatályos:

2022. 12. 15., 2023. 02. 28., 2023. 03. 31.

 

Jogszabály:

2022. évi LVII. törvény

egyes állami sportcélú közfeladatok ellátásának rendjéről és szervezeti kereteiről

Megjelent:

MK 2022/206. (XII. 14.)

Hatályos:

2022. 12. 17., 2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

522/2022. (XII. 14.) Korm. rendelet

az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével összefüggésben, az Európa Kulturális Fővárosa 2023 programsorozat megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztésekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint további sajátos szabályok megállapításáról szóló 654/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/206. (XII. 14.)

Hatályos:

2022. 12. 15.

 

Jogszabály:

1623/2022. (XII. 14.) Korm. határozat

az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos feladatainak ellátásához kapcsolódó többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2022/206. (XII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1624/2022. (XII. 14.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség és a LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2022/206. (XII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1625/2022. (XII. 14.) Korm. határozat

a XV. Pénzügyminisztérium fejezet és a XI. Miniszterelnökség fejezet, valamint a XII. Agrárminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2022/206. (XII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1626/2022. (XII. 14.) Korm. határozat

egyes állami tulajdonú vagyonelemek ingyenes átadásáról

Megjelent:

MK 2022/206. (XII. 14.)

 

 

Jogszabály:

107/2022. (XII. 14.) ME határozat

a Magyarország Kormánya, valamint az Azerbajdzsáni Köztársaság, Georgia és Románia kormányai között a zöld energia fejlesztéséről és szállításáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2022/206. (XII. 14.)

 

 

2022. XII. 13.

Jogszabály:

506/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet

a nyugellátások és egyes más ellátások 2023. január havi emeléséről

Megjelent:

MK 2022/204. (XII. 13.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

507/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet

a Svájci Szövetségi Tanács és Magyarország Kormánya között létrejött, az Európai Unió kiválasztott tagállamai számára az Európai Unión belüli gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését célzó Svájci Hozzájárulás II. időszak végrehajtásáról szóló keretmegállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2022/205. (XII. 13.)

Hatályos:

2022. 12. 14.

 

Jogszabály:

508/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Sierra Leone-i Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2022/205. (XII. 13.)

Hatályos:

2022. 12. 14.

 

Jogszabály:

509/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet

egyes központi kormányzati igazgatási szervek közötti feladatátadásból eredő jogutódlás veszélyhelyzeti szabályairól

Megjelent:

MK 2022/205. (XII. 13.)

Hatályos:

2022. 12. 14.

 

Jogszabály:

510/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet

a gyermekek napközbeni ellátása veszélyhelyzeti működéséről

Megjelent:

MK 2022/205. (XII. 13.)

Hatályos:

2022. 12. 14.

 

Jogszabály:

511/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet

az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/205. (XII. 13.)

Hatályos:

2022. 12. 14.

 

Jogszabály:

512/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet

a 2021-2027 programozási időszakban az európai területi együttműködési célkitűzés keretében megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2022/205. (XII. 13.)

Hatályos:

2022. 12. 21.

 

Jogszabály:

513/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet

az egészségügyi fekvőbeteg-szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók gazdálkodását segítő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2022/205. (XII. 13.)

Hatályos:

2022. 12. 14.

 

Jogszabály:

514/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/205. (XII. 13.)

Hatályos:

2022. 12. 14.

 

Jogszabály:

515/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet

a költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2023. évi kompenzációjáról

Megjelent:

MK 2022/205. (XII. 13.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

516/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet

a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény végrehajtásáról szóló 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/205. (XII. 13.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

517/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet

a Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére történő átadásáról, valamint a turisztikai térségek meghatározásáról szóló 429/2020. (IX. 14.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/205. (XII. 13.)

Hatályos:

2022. 12. 14., 2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

518/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet

az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő alkalmazás biztosításával kapcsolatos eljárási szabályok meghatározásáról szóló 726/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/205. (XII. 13.)

Hatályos:

2022. 12. 15., 2023. 01. 01., 2023. 04. 01.

 

Jogszabály:

519/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet

a Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/205. (XII. 13.)

Hatályos:

2022. 12. 14.

 

Jogszabály:

520/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzeti átmeneti villamosenergia-ellátás biztosításáról és egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásával kapcsolatos szabályokról

Megjelent:

MK 2022/205. (XII. 13.)

Hatályos:

2022. 12. 13. 23 órától.

 

Jogszabály:

521/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2022/205. (XII. 13.)

Hatályos:

2022. 12. 14.

 

Jogszabály:

55/2022. (XII. 13.) MNB rendelet

Egyes biztosítási tárgyú MNB rendeletk módosításáról

Megjelent:

MK 2022/205. (XII. 13.)

Hatályos:

2022. 12. 14., 2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

17/2022. (XII. 13.) GFM rendelet

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölésével összefüggésben az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/205. (XII. 13.)

Hatályos:

2022. 12. 14.

 

Jogszabály:

28/2022. (XII. 13.) IM rendelet

a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásának szabályairól szóló 15/2020. (XII. 3.) IM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/205. (XII. 13.)

Hatályos:

2022. 12. 14.

 

Jogszabály:

342/2022. (XII. 13.) KE határozat

bíró kinevezéséről

Megjelent:

MK 2022/205. (XII. 13.)

 

 

Jogszabály:

343/2022. (XII. 13.) KE határozat

bírák felmentéséről

Megjelent:

MK 2022/205. (XII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1612/2022. (XII. 13.) Korm. határozat

a közvetlen irányítású európai uniós programokban való magyar részvétel növeléséről, valamint egyes közvetlen uniós pályázatok önerő költségének biztosításáról

Megjelent:

MK 2022/205. (XII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1613/2022. (XII. 13.) Korm. határozat

egyes egészségügyi ellátások finanszírozását segítő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2022/205. (XII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1614/2022. (XII. 13.) Korm. határozat

az egészségügyi intézményrendszer adósságállományának rendezéséről

Megjelent:

MK 2022/205. (XII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1615/2022. (XII. 13.) Korm. határozat

az Agrár Széchenyi Kártyával kapcsolatos kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2022/205. (XII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1616/2022. (XII. 13.) Korm. határozat

mintagazdaság kijelöléséről

Megjelent:

MK 2022/205. (XII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1617/2022. (XII. 13.) Korm. határozat

állami tulajdonú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

Megjelent:

MK 2022/205. (XII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat

fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, előirányzatok átrendezéséről és éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről

Megjelent:

MK 2022/205. (XII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1619/2022. (XII. 13.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2022. október-novemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2022/205. (XII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1620/2022. (XII. 13.) Korm. határozat

a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló, valamint a 100%-nál kisebb önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2022. október-novemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2022/205. (XII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1621/2022. (XII. 13.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében megvalósuló szekszárdi új fedett városi uszoda előkészítése és megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2022/205. (XII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1622/2022. (XII. 13.) Korm. határozat

a Szikszó és térsége fejlesztésének érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1821/2020. (XI. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/205. (XII. 13.)

 

 

Jogszabály:

104/2022. (XII. 13.) ME határozat

a Magyarország Kormánya, valamint az Azerbajdzsáni Köztársaság, Georgia és Románia kormányai között a zöld energia fejlesztéséről és szállításáról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2022/205. (XII. 13.)

 

 

Jogszabály:

105/2022. (XII. 13.) ME határozat

helyettes államtitkárok kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/205. (XII. 13.)

 

 

Jogszabály:

106/2022. (XII. 13.) ME határozat

állami felsőoktatási intézmény kancellárja megbízásának visszavonásáról

Megjelent:

MK 2022/205. (XII. 13.)

 

 

2022. XII. 9.

Jogszabály:

505/2022. (XII. 9.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel, az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyek foglalkoztatásával és juttatásaival kapcsolatos egyes szabályokról, valamint a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 106/2022. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/203. (XII. 9.)

Hatályos:

2022. 12. 10.

 

Jogszabály:

41/2022. (XII. 9.) BM rendelet

egyes védelmi és biztonsági tevékenységekkel kapcsolatos belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2022/203. (XII. 9.)

Hatályos:

2022. 12. 10.

 

Jogszabály:

9/2022. (XII. 9.) PM rendelet

az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/203. (XII. 9.)

Hatályos:

2022. 12. 10., 2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

2/2022. (XII. 9.) TFM rendelet

a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/203. (XII. 9.)

Hatályos:

2022. 12. 10.

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozata helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2022/203. (XII. 9.)

 

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozata helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2022/203. (XII. 9.)

 

 

Jogszabály:

62/2022. (XII. 9.) OGY határozat

a 2026-ig szóló 5. Nemzeti Környezetvédelmi Programról

Megjelent:

MK 2022/203. (XII. 9.)

Hatályos:

2022. 12. 10.

 

Jogszabály:

339/2022. (XII. 9.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti rang adományozásáról

Megjelent:

MK 2022/203. (XII. 9.)

 

 

Jogszabály:

340/2022. (XII. 9.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti rang adományozásáról

Megjelent:

MK 2022/203. (XII. 9.)