A hivatkozásokra kattintva a joganyagok közlönyállapota jelenik meg.

Megnyitom a Jogtárban

 

Változásmutató

Új jogszabályok

2018. VII. 20.

Jogszabály:

2018. évi XXXIV. törvény

a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2017. évi módosításainak kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/115. (VII. 20.)

Hatályos:

2018. 07. 21.

 

Jogszabály:

9/2018. (VII. 20.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelettel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2018/115. (VII. 20.)

Hatályos:

2018. 07. 21.

 

Jogszabály:

96/2018. (VII. 20.) ME határozat

Magyarország Kormánya és Indiana Állam között a felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/115. (VII. 20.)

 

 

2018. VII. 19.

Jogszabály:

2018. évi XXVII. törvény

a Turisztikai Világszervezet és Magyarország Kormánya között a Turizmus Világnap központi rendezvénye Budapesten történő megrendezéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/114. (VII. 19.)

Hatályos:

2018. 07. 20. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2018. évi XXVIII. törvény

az egyrészről az Európai Unió és annak tagállamai, másrészről Ausztrália közötti Keretmegállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/114. (VII. 19.)

Hatályos:

2018. 07. 20. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2018. évi XXIX. törvény

a Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/114. (VII. 19.)

Hatályos:

2018. 07. 20. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2018. évi XXX. törvény

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről a Fülöp-szigeteki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/114. (VII. 19.)

Hatályos:

2018. 07. 20. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2018. évi XXXI. törvény

a Magyarország és a Koszovói Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/114. (VII. 19.)

Hatályos:

2018. 07. 20. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2018. évi XXXII. törvény

a Magyarország és a Koszovói Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/114. (VII. 19.)

Hatályos:

2018. 07. 20. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2018. évi XXXIII. törvény

a Magyarország és a Tádzsik Köztársaság között létrejött, a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/114. (VII. 19.)

Hatályos:

2018. 07. 20. - kivétellel.

 

Jogszabály:

11/2018. (VII. 19.) HM rendelet

a honvédelmi foglalkoztatókkal kapcsolatos munkaügyi hatósági feladatokról, az ellenőrzés speciális eszközeiről

Megjelent:

MK 2018/114. (VII. 19.)

Hatályos:

2018. 07. 20.

 

Jogszabály:

6/2018. (VII. 19.) ITM rendelet

a nukleáris létesítményben foglalkoztatott munkavállalók speciális szakmai képzéséről, továbbképzéséről és az atomenergia alkalmazásával összefüggő tevékenységek folytatására jogosultak köréről szóló 55/2012. (IX. 17.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/114. (VII. 19.)

Hatályos:

2018. 07.27.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5013/2018/6. határozata

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek, víz- és csatornadíj használati díjának bérlőre történő áthárításáról szóló 26/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ának, valamint az Önkormányzat tulajdonában lévő bérlemények egyes közműdíjainak bérlőre való áthárításáról szóló 33/2004. (VI. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésének törvénysértő voltának megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/114. (VII. 19.)

 

 

Jogszabály:

1329/2018. (VII. 19.) Korm. határozat

egy helyi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletéhez történő előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2018/114. (VII. 19.)

 

 

Jogszabály:

1330/2018. (VII. 19.) Korm. határozat

a Debrecen Megyei Jogú Város beruházási célú hitelfelvételéhez kapcsolódó egyedi állami kezesség vállalásáról

Megjelent:

MK 2018/114. (VII. 19.)

 

 

Jogszabály:

5/2018. (VII. 19.) ME utasítás

miniszterelnöki biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/37. (VII. 19.)

Hatályos:

2018. 07. 20.

 

Jogszabály:

23/2018. (VII. 19.) HM utasítás

a honvédelmi miniszter által alapított Béri Balogh Ádám középiskolai ösztöndíj, a Lippai Balázs esélyegyenlőségi ösztöndíj és a honvédelmi tárca gondoskodási körébe tartozó árvák tanulmányi ösztöndíja pályáztatásának és odaítélésének rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/37. (VII. 19.)

Hatályos:

2018. 07. 27.

 

Jogszabály:

24/2018. (VII. 19.) HM utasítás

a honvédelmi szervezetek békeidőszakban történő elhelyezéséhez szükséges objektumok kialakításának elveiről és követelményeiről, valamint a honvédelmi feladatok ellátásához szükséges ingatlanok, gyakorlatok és rendezvények infrastrukturális és élőerős őrzés-védelmi biztosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/37. (VII. 19.)

Hatályos:

2018. 07. 20.

 

Jogszabály:

14/2018. (VII. 19.) LÜ utasítás

az ügyészség Informatikai Biztonsági Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 14.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/37. (VII. 19.)

Hatályos:

2018. 07. 20.

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/37. (VII. 19.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2018. augusztus 1-je és augusztus 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/37. (VII. 19.)

 

 

Jogszabály:

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/37. (VII. 19.)

 

 

Jogszabály:

Pécsi Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

a Székesfehérvár 4. számú székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/37. (VII. 19.)

 

 

Jogszabály:

Győri Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

a Sopron 2. székhelyű közjegyzői állás betöltésére irányuló felhívás kiegészítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/37. (VII. 19.)

 

 

Jogszabály:

Hajózási hirdetmény

BF Invest Kft. és Balatonfüredi Hajógyár Kft. közforgalmú kikötő kikötőrendjének megállapításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/37. (VII. 19.)

 

 

2018. VII. 18.

Jogszabály:

127/2018. (VII. 18.) Korm. rendelet

egyes határ menti operatív programokhoz kapcsolódó kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2018/112. (VII. 18.)

Hatályos:

2018. 07. 19.

 

Jogszabály:

23/2018. (VII. 18.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/112. (VII. 18.)

Hatályos:

2018. 08. 02.

 

Jogszabály:

10/2018. (VII. 18.) AB határozat

a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXXIII. törvény 3. § a alaptörvény- ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2018/112. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

11/2018. (VII. 18.) AB határozat

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 50/A. § (2) bekezdésével kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/112. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

12/2018. (VII. 18.) AB határozat

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvénnyel kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/112. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozata helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2018/112. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

népszavazási ügyben meghozott döntéséről

Megjelent:

MK 2018/112. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1316/2018. (VII. 18.) Korm. határozat

az ENSZ Közgyűlésének 73. ülésszakán való magyar részvételről

Megjelent:

MK 2018/112. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1317/2018. (VII. 18.) Korm. határozat

Magyarország Tallinni Nagykövetsége újranyitásához, valamint Manchesteri és Innsbrucki Főkonzulátusa megnyitásához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/112. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1318/2018. (VII. 18.) Korm. határozat

az Állatorvostudományi Egyetem támogatási kérelmének a VP4-10.2.1.2-17. azonosító számú, "Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának ex situ vagy in vitro megőrzése, továbbá a genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenységek támogatása" című felhívásra történő benyújtásához való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2018/112. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1319/2018. (VII. 18.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2. prioritása keretében finanszírozott egyes intézményi férőhely kiváltási projektek támogatási összegének növeléséről

Megjelent:

MK 2018/112. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1320/2018. (VII. 18.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2. prioritása keretében finanszírozott további intézményi férőhely kiváltási projektek támogatási összegének növeléséről

Megjelent:

MK 2018/112. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1321/2018. (VII. 18.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében az EFOP-2.4.1-16 felhívásra benyújtott projektjavaslatok tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő átcsoportosításáról, valamint a felhívásban meghatározott elszámolható költségtípusok mértékének együttes összege túllépéséhez történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2018/112. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1322/2018. (VII. 18.) Korm. határozat

KEHOP-1.2.0-15-2016-00001 azonosító számú ("Klímastratégia kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/112. (VII. 18.)

Hatályos:

2018. 07. 19.

 

Jogszabály:

1323/2018. (VII. 18.) Korm. határozat

aTerület- és Településfejlesztési Operatív Program 6. prioritása keretében finanszírozott egyes óvoda- és bölcsődefelújítási és turizmusfejlesztési projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2018/112. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1324/2018. (VII. 18.) Korm. határozat

a TOP-6.4.1-15-TB1-2016-00001 azonosító számú, "Bánhida és Dózsakert komplex kerékpáros közlekedésfejlesztése" című projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2018/112. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

128/2018. (VII. 18.) Korm. rendelet

a felszámolás alatt álló SZEVIÉP Szerkezet- és Vízépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság károsultjainak rendkívüli állami kárrendezéséről szóló 32/2018. (III. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/113. (VII. 18.)

Hatályos:

2018. 07. 19.

 

Jogszabály:

2/2018. (VII. 18.) ME rendelet

a miniszterelnök feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

Megjelent:

MK 2018/113. (VII. 18.)

Hatályos:

2018. 07. 19.

 

Jogszabály:

2/2018. (VII. 18.) NVTNM rendelet

A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

Megjelent:

MK 2018/113. (VII. 18.)

Hatályos:

2018. 07. 19.

 

Jogszabály:

1325/2018. (VII. 18.) Korm. határozat

a nemzeti védelmi ipari és védelmi célú fejlesztésekért, valamint a haderő-modernizáció koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2018/113. (VII. 18.)

Hatályos:

2018. 07. 19.

 

Jogszabály:

1326/2018. (VII. 18.) Korm. határozat

a határ menti gazdaságfejlesztési programok 2019. évi folytatásáról

Megjelent:

MK 2018/113. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1327/2018. (VII. 18.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében Dunaújvárosban megvalósuló Fabó Éva Uszoda beruházás támogatásáról

Megjelent:

MK 2018/113. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1328/2018. (VII. 18.) Korm. határozat

Magyarország és Románia között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/113. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

95/2018. (VII. 18.) ME határozat

Magyarország Kormánya és Indiana Állam között a felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/113. (VII. 18.)

 

 

2018. VII. 16.

Jogszabály:

17/2018. (VII. 16.) AM rendelet

az Aggtelek-Rudabánya-Szendrői hegység földtani alapszelvényeinek védetté nyilvánításáról szóló 13/1991. (XII. 24.) KTM rendelet, valamint a Megyer-hegyi Tengerszem Természetvédelmi Terület országos jelentőségű védett természeti területté történő átminősítéséről szóló 24/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/111. (VII. 16.)

Hatályos:

2018. 07. 24.

 

Jogszabály:

345/2018. (VII. 16.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/111. (VII. 16.)

 

 

Jogszabály:

346/2018. (VII. 16.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/111. (VII. 16.)

 

 

Jogszabály:

347/2018. (VII. 16.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/111. (VII. 16.)

 

 

Jogszabály:

348/2018. (VII. 16.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/111. (VII. 16.)

 

 

Jogszabály:

349/2018. (VII. 16.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/111. (VII. 16.)

 

 

Jogszabály:

350/2018. (VII. 16.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/111. (VII. 16.)

 

 

Jogszabály:

351/2018. (VII. 16.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/111. (VII. 16.)

 

 

Jogszabály:

352/2018. (VII. 16.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/111. (VII. 16.)

 

 

Jogszabály:

353/2018. (VII. 16.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/111. (VII. 16.)

 

 

Jogszabály:

354/2018. (VII. 16.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/111. (VII. 16.)

 

 

Jogszabály:

355/2018. (VII. 16.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/111. (VII. 16.)

 

 

Jogszabály:

356/2018. (VII. 16.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/111. (VII. 16.)

 

 

Jogszabály:

357/2018. (VII. 16.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/111. (VII. 16.)

 

 

Jogszabály:

358/2018. (VII. 16.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/111. (VII. 16.)

 

 

Jogszabály:

94/2018. (VII. 16.) ME határozat

helyettes államtitkárok megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/111. (VII. 16.)

 

 

2018. VII. 12.

Jogszabály:

2018. évi XXIV. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kazak Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről szóló Megállapodás, valamint az annak módosításáról szóló Budapesten, 2018. február 28-án aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/110. (VII. 12.)

Hatályos:

2018. 07. 13.

 

Jogszabály:

2018. évi XXV. törvény

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről Mongólia közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodáshoz, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/110. (VII. 12.)

Hatályos:

2018. 07. 13. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2018. évi XXVI. törvény

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek a magasházak építésének szabályozásával kapcsolatos módosításáról

Megjelent:

MK 2018/110. (VII. 12.)

Hatályos:

2018. 07. 13.

 

Jogszabály:

16/2018. (VII. 12.) AM rendelet

a víziszárnyas-feldolgozói termékpályát érintő madárinfluenza miatti veszteségek ellentételezéséhez nyújtott támogatás feltételeiről

Megjelent:

MK 2018/110. (VII. 12.)

Hatályos:

2018. 07. 15.

 

2018. VII. 11.

Jogszabály:

126/2018. (VII. 11.) Korm. rendelet

az IKARUS Egyedi Autóbusz Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

Hatályos:

2018. 07. 12.

 

Jogszabály:

312/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

313/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

314/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

315/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

316/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

317/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

318/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

319/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

320/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

321/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

322/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

323/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

324/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

325/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

326/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

327/2018. (VII. 11.) KE határozat

határozott időre szóló rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

328/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

329/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

330/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

331/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

332/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

333/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

334/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

335/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

336/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

337/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

338/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

339/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

340/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

341/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

342/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

343/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

344/2018. (VII. 11.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/109. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

3/2018. (VII. 11.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2017. (XII. 29.) MNB utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/36. (VII. 11.)

Hatályos:

2018. 07. 12.

 

Jogszabály:

13/2018. (VII. 11.) BM utasítás

egyes miniszteri utasítások módosításáról, valamint hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/36. (VII. 11.)

Hatályos:

2018. 07. 12.

 

Jogszabály:

20/2018. (VII. 11.) HM utasítás

a Magyar Honvédség nemzetközi kártérítési ügyeinek intézésével kapcsolatos feladatokról szóló 23/2010. (II. 19.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/36. (VII. 11.)

Hatályos:

2018. 07. 12.

 

Jogszabály:

21/2018. (VII. 11.) HM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő gazdálkodás szabályairól és a költségvetési támogatások biztosításának egyes kérdéseiről szóló 14/2015. (IV. 30.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/36. (VII. 11.)

Hatályos:

2018. 07. 12.

 

Jogszabály:

22/2018. (VII. 11.) HM utasítás

a költségvetési gazdálkodást érintő egyes HM utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/36. (VII. 11.)

Hatályos:

2018. 07. 12.

 

Jogszabály:

13/2018. (VII. 11.) IM utasítás

az Igazságügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014. (XI. 14.) IM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/36. (VII. 11.)

Hatályos:

2018. 07. 12.

 

Jogszabály:

2/2018. (VII. 11.) PM utasítás

a Magyar Államkincstár Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2017. (X. 31.) NGM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/36. (VII. 11.)

Hatályos:

2018. 07. 12.

 

Jogszabály:

6/2018. (VII. 11.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal adatvédelmi szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/36. (VII. 11.)

Hatályos:

2018. 07. 12.

 

Jogszabály:

7/2018. (VII. 11.) OBH utasítás

a közérdekű bejelentésekkel és panaszokkal kapcsolatos eljárás rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/36. (VII. 11.)

Hatályos:

2018. 08. 01.

 

Jogszabály:

41/2018. (VII. 11.) ORFK utasítás

a büntetőeljárási törvényben meghatározott kép- és hangfelvételek rögzítésére szolgáló technikai eszközök alkalmazásának szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/36. (VII. 11.)

Hatályos:

2018. 07. 12.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2018/36. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/36. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

MvM közlemény

a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram külföldi programszakaszára eső ösztöndíj összegéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/36. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

AM közlemény

az "A Földművelésügyi Minisztérium felhívása a minisztérium hatáskörébe tartozó szakmai tanulmányi versenyekre a 2017/2018-as tanévben" című felhívás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/36. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/36. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

PM közlemény

a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés 26. pontja szerinti foglalkozások meghatározásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/36. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

PM közlemény

a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/36. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/36. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

Győri Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

a Sopron 2. székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/36. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/36. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/36. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

Helyesbítés

a Hivatalos Értesítő 2018/36. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/36. (VII. 11.)

 

 

2018. VII. 10.

Jogszabály:

121/2018. (VII. 10.) Korm. rendelet

Magyarország Kormánya és a Tádzsik Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/108. (VII. 10.)

Hatályos:

2018. 07. 11. - kivétellel.

 

Jogszabály:

122/2018. (VII. 10.) Korm. rendelet

az egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/108. (VII. 10.)

Hatályos:

2018. 07. 11., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

123/2018. (VII. 10.) Korm. rendelet

az Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértőként foglalkoztatott köztisztviselőkről, kormánytisztviselőkről és a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjairól szóló 34/2012. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/108. (VII. 10.)

Hatályos:

2018. 07. 11.

 

Jogszabály:

124/2018. (VII. 10.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Kommunikációs Hivatal feladataival, valamint a településkép védelmével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 99/2018. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/108. (VII. 10.)

Hatályos:

2018. 07. 11., 2018. 08. 01.

 

Jogszabály:

125/2018. (VII. 10.) Korm. rendelet

az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/108. (VII. 10.)

Hatályos:

2018. 07. 18.

 

Jogszabály:

10/2018. (VII. 10.) HM rendelet

az állami célú légi közlekedés szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről szóló 16/1998. (X. 28.) HM-EüM együttes rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/108. (VII. 10.)

Hatályos:

2018. 07. 11.

 

Jogszabály:

1310/2018. (VII. 10.) Korm. határozat

a Nemzetpolitikai Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló 1177/2010. (VIII. 24.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2018/108. (VII. 10.)

Hatályos:

2018. 07. 11.

 

Jogszabály:

1311/2018. (VII. 10.) Korm. határozat

a Kormányzati Adatközponttal és a Kormányzati Adattrezorral összefüggő egyes informatikai és infrastrukturális kérdésekről

Megjelent:

MK 2018/108. (VII. 10.)

 

 

Jogszabály:

1312/2018. (VII. 10.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség és a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2018/108. (VII. 10.)

 

 

Jogszabály:

1313/2018. (VII. 10.) Korm. határozat

a megelőző régészeti feltárásokat végző múzeumok feladatellátásával kapcsolatban bekövetkező változások miatt szükségessé vált személyi és infrastrukturális fejlesztésekről

Megjelent:

MK 2018/108. (VII. 10.)

 

 

Jogszabály:

1314/2018. (VII. 10.) Korm. határozat

a Környe község külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2018/108. (VII. 10.)

 

 

Jogszabály:

1315/2018. (VII. 10.) Korm. határozat

az IKOP-3.2.0-15-2016-00007 azonosító számú "Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása - zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével II. szakasz" című projekt műszaki tartalmának bővítéséről

Megjelent:

MK 2018/108. (VII. 10.)

 

 

2018. VII. 9.

Jogszabály:

15/2018. (VII. 9.) AM rendelet

a földművelésügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 56/2016. (VIII. 19.) FM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/107. (VII. 9.)

Hatályos:

2018. 07. 17.

 

Jogszabály:

20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet

a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről

Megjelent:

MK 2018/107. (VII. 9.)

Hatályos:

2018. 07. 17.

 

Jogszabály:

21/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet

az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak nem munkaköri kötelezettségük keretében kitett személyek egészsége védelmének szabályairól

Megjelent:

MK 2018/107. (VII. 9.)

Hatályos:

2018. 07. 10.

 

Jogszabály:

22/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet

az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet és az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/107. (VII. 9.)

Hatályos:

2018. 07. 10.

 

Jogszabály:

5/2018. (VII. 9.) ITM rendelet

a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet és a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról szóló 24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/107. (VII. 9.)

Hatályos:

2018. 07. 10., 2018. 09. 01.

 

Jogszabály:

9/2018. (VII. 9.) AB határozat

az Alaptörvény E) cikk (2) és (4) bekezdéseinek, a Q) cikk (3) bekezdésének, valamint a 25. cikkének értelmezéséről

Megjelent:

MK 2018/107. (VII. 9.)

 

 

Jogszabály:

308/2018. (VII. 9.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2018/107. (VII. 9.)

 

 

Jogszabály:

309/2018. (VII. 9.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/107. (VII. 9.)

 

 

Jogszabály:

310/2018. (VII. 9.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/107. (VII. 9.)

 

 

Jogszabály:

311/2018. (VII. 9.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2018/107. (VII. 9.)

 

 

Jogszabály:

1309/2018. (VII. 9.) Korm. határozat

a Budapest XXIII. ker. Grassalkovich út 3. szám alatti társasházi ingatlanban bekövetkezett károk következményeinek enyhítéséről

Megjelent:

MK 2018/107. (VII. 9.)

 

 

2018. VII. 6.

Jogszabály:

1/2018. (VII. 6.) MK utasítás

a Miniszterelnöki Kabinetiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/35. (VII. 6.)

Hatályos:

2018. 07. 07.

 

2018. VII. 5.

Jogszabály:

2018. évi XXI. törvény

az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló Egyezménye Kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/106. (VII. 5.)

Hatályos:

2018. 07. 06. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2018. évi XXII. törvény

a Magyarország Kormánya és a Jordán Hasemita Királyság Kormánya között a diplomata-útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/106. (VII. 5.)

Hatályos:

2018. 07. 06. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2018. évi XXIII. törvény

a Magyarország Kormánya és Hongkong, a Kínai Népköztársaság Különleges Közigazgatási Területének Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/106. (VII. 5.)

Hatályos:

2018. 07. 06. - kivétellel.

 

Jogszabály:

19/2018. (VII. 5.) EMMI rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/106. (VII. 5.)

Hatályos:

2018. 07. 06.

 

Jogszabály:

4/2018. (VII. 5.) ITM rendelet

az egyes atomenergetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/106. (VII. 5.)

Hatályos:

2018. 07. 13.

 

Jogszabály:

7/2018. (VII. 5.) AB határozat

a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 266. § (2) bekezdésével kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/106. (VII. 5.)

 

 

Jogszabály:

8/2018. (VII. 5.) AB határozat

a Kúria Pfv.IV.20.773/2016/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2018/106. (VII. 5.)

 

 

Jogszabály:

1308/2018. (VII. 5.) Korm. határozat

a Magyarországi Evangélikus Egyház kórházának létrehozása érdekében szükséges előkészítési tevékenységek támogatásáról

Megjelent:

MK 2018/106. (VII. 5.)

 

 

2018. VII. 4.

Jogszabály:

120/2018. (VII. 4.) Korm. rendelet

a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/105. (VII. 4.)

Hatályos:

2018. 07. 05.

 

Jogszabály:

17/2018. (VII. 4.) EMMI rendelet

egyes egészségügyi tárgyú rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/105. (VII. 4.)

Hatályos:

2018. 07. 05. - kivétellel.

 

Jogszabály:

18/2018. (VII. 4.) EMMI rendelet

egyes gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/105. (VII. 4.)

Hatályos:

2018. 07. 05.

 

Jogszabály:

20/2018. (VII. 4.) IM rendelet

a közjegyzői állások számáról és a közjegyzők székhelyéről szóló 15/1991. (XI. 26.) IM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/105. (VII. 4.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

21/2018. (VII. 4.) IM rendelet

az egyes cégjogi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/105. (VII. 4.)

Hatályos:

2018. 07. 05.

 

Jogszabály:

1296/2018. (VII. 4.) Korm. határozat

a külgazdasági és külügyminiszter védelméhez kapcsolódó intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/105. (VII. 4.)

 

 

Jogszabály:

1297/2018. (VII. 4.) Korm. határozat

a turisztikai szempontból kiemelt jelentőségű fesztiválok megvalósítását támogató forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/105. (VII. 4.)

 

 

Jogszabály:

1298/2018. (VII. 4.) Korm. határozat

az Egészséges Budapest Program Dél-budai Centrum beruházást megvalósító, állami tulajdonú, zártkörűen működő részvénytársaságban fennálló részesedés tekintetében a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlásáról

Megjelent:

MK 2018/105. (VII. 4.)

 

 

Jogszabály:

1299/2018. (VII. 4.) Korm. határozat

a hatvani sport- és rendezvénycsarnok beruházás megvalósítása érdekében szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/105. (VII. 4.)

 

 

Jogszabály:

1300/2018. (VII. 4.) Korm. határozat

az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2017. évi technikai segítségnyújtási pályázati kiírására benyújtott, a vasúti árufuvarozási folyosók (RFC 6, 7, 9) fejlesztésével összefüggő projektekben történő magyar részvétel jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2018/105. (VII. 4.)

 

 

Jogszabály:

1301/2018. (VII. 4.) Korm. határozat

az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2017. évi technikai segítségnyújtási pályázati kiírására benyújtott "Az «Amber» vasúti árufuvarozási folyosó (RFC 11) létrehozása és fejlesztése" című projektben történő magyar részvétel jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2018/105. (VII. 4.)

 

 

Jogszabály:

1302/2018. (VII. 4.) Korm. határozat

a KEHOP-1.5.0-15-2015-00001 azonosító számú ("Séd-Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációja I. ütem" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2018/105. (VII. 4.)

Hatályos:

2018. 07. 05.

 

Jogszabály:

1303/2018. (VII. 4.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/105. (VII. 4.)

Hatályos:

2018. 07. 05.

 

Jogszabály:

1304/2018. (VII. 4.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló integrált területi programok jóváhagyásáról szóló 1612/2016. (XI. 8.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/105. (VII. 4.)

Hatályos:

2018. 07. 05.

 

Jogszabály:

1305/2018. (VII. 4.) Korm. határozat

a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2. számú módosításáról

Megjelent:

MK 2018/105. (VII. 4.)

 

 

Jogszabály:

1306/2018. (VII. 4.) Korm. határozat

a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/105. (VII. 4.)

Hatályos:

2018. 07. 05.

 

Jogszabály:

1307/2018. (VII. 4.) Korm. határozat

a szabad előirányzatot meghaladó mértékű kötelezettségvállalás engedélyezéséről

Megjelent:

MK 2018/105. (VII. 4.)

 

 

Jogszabály:

92/2018. (VII. 4.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/105. (VII. 4.)

 

 

Jogszabály:

93/2018. (VII. 4.) ME határozat

helyettes államtitkárok kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozatok módosításáról

Megjelent:

MK 2018/105. (VII. 4.)

 

 

2018. VII. 3.

Jogszabály:

25/2018. (VII. 3.) MNB rendelet

megújított 500 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2018/104. (VII. 3.)

Hatályos:

2018. 07. 04.

 

Jogszabály:

26/2018. (VII. 3.) MNB rendelet

500 forintos címletű bankjegyek bevonásáról

Megjelent:

MK 2018/104. (VII. 3.)

Hatályos:

2019. 10. 31.

 

Jogszabály:

10/2018. (VII. 3.) AM rendelet

a Dél-dunántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről

Megjelent:

MK 2018/104. (VII. 3.)

Hatályos:

2018. 07. 08.

 

Jogszabály:

11/2018. (VII. 3.) AM rendelet

a Duna-Tisza közi Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről

Megjelent:

MK 2018/104. (VII. 3.)

Hatályos:

2018. 07. 08.

 

Jogszabály:

12/2018. (VII. 3.) AM rendelet

az Észak-dunántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről

Megjelent:

MK 2018/104. (VII. 3.)

Hatályos:

2018. 07. 08.

 

Jogszabály:

13/2018. (VII. 3.) AM rendelet

a Tiszántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről

Megjelent:

MK 2018/104. (VII. 3.)

Hatályos:

2018. 07. 08.

 

Jogszabály:

14/2018. (VII. 3.) AM rendelet

az Északi hegy- és dombvidéki Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről

Megjelent:

MK 2018/104. (VII. 3.)

Hatályos:

2018. 07. 08.

 

Jogszabály:

22/2018. (VII. 3.) BM rendelet

a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/104. (VII. 3.)

Hatályos:

2018. 07. 04.

 

Jogszabály:

16/2018. (VII. 3.) EMMI rendelet

az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/104. (VII. 3.)

Hatályos:

2018. 07. 06.

 

Jogszabály:

12/2018. (VII. 3.) OGY határozat

az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 3/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/104. (VII. 3.)

Hatályos:

2018. 07. 02.

 

Jogszabály:

13/2018. (VII. 3.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/104. (VII. 3.)

Hatályos:

2018. 07. 02.

 

Jogszabály:

14/2018. (VII. 3.) OGY határozat

Burány Sándor országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2018/104. (VII. 3.)

 

 

Jogszabály:

Helyesbítés

a Magyar Közlöny 2018/104. számában

Megjelent:

MK 2018/104. (VII. 3.)

 

 

Jogszabály:

14/2018. (VII. 3.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/34. (VII. 3.)

Hatályos:

2018. 07. 03. 23 órakor.

 

2018. VII. 2.

Jogszabály:

2018. évi XIV. törvény

az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulási megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/102. (VII. 2.)

Hatályos:

2018. 07. 03. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2018. évi XV. törvény

az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti társulást létrehozó Euro-Mediterrán Megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/102. (VII. 2.)

Hatályos:

2018. 07. 03. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2018. évi XVI. törvény

az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/102. (VII. 2.)

Hatályos:

2018. 07. 03.

 

Jogszabály:

2018. évi XVII. törvény

a Magyarország Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/102. (VII. 2.)

Hatályos:

2018. 07. 03. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2018. évi XVIII. törvény

a Magyarország Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/102. (VII. 2.)

Hatályos:

2018. 07. 03. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2018. évi XIX. törvény

a Magyarország Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/102. (VII. 2.)

Hatályos:

2018. 07. 03. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2018. évi XX. törvény

a Magyarország Kormánya és a Szingapúri Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/102. (VII. 2.)

Hatályos:

2018. 07. 03. - kivétellel.

 

Jogszabály:

9/2018. (VII. 2.) AM rendelet

az agrárminiszter feladat- és hatáskörébe tartozó, egyes agrárágazati tárgyú támogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/102. (VII. 2.)

Hatályos:

2018. 07. 03.

 

Jogszabály:

287/2018. (VII. 2.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/102. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

288/2018. (VII. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/102. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

289/2018. (VII. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/102. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

290/2018. (VII. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/102. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

291/2018. (VII. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/102. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

292/2018. (VII. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/102. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

293/2018. (VII. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/102. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

294/2018. (VII. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/102. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

295/2018. (VII. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/102. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

296/2018. (VII. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/102. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

297/2018. (VII. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/102. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

298/2018. (VII. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/102. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

299/2018. (VII. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/102. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

300/2018. (VII. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/102. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

301/2018. (VII. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/102. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

302/2018. (VII. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/102. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

303/2018. (VII. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/102. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

304/2018. (VII. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/102. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

305/2018. (VII. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/102. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

306/2018. (VII. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/102. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

307/2018. (VII. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/102. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

115/2018. (VII. 2.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/103. (VII. 2.)

Hatályos:

2018. 07. 03.

 

Jogszabály:

116/2018. (VII. 2.) Korm. rendelet

a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2018. évi mértékéről

Megjelent:

MK 2018/103. (VII. 2.)

Hatályos:

2018. 08. 31.

 

Jogszabály:

117/2018. (VII. 2.) Korm. rendelet

az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet, valamint az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/103. (VII. 2.)

Hatályos:

2018. 07. 10., 2018. 07. 15., 2018. 07. 18.

 

Jogszabály:

118/2018. (VII. 2.) Korm. rendelet

a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/103. (VII. 2.)

Hatályos:

2018. 07. 03.

 

Jogszabály:

119/2018. (VII. 2.) Korm. rendelet

az Egészséges Budapest Program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 98/2017. (IV. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/103. (VII. 2.)

Hatályos:

2018. 07. 03.

 

Jogszabály:

1291/2018. (VII. 2.) Korm. határozat

a Lembergi Magyarok Kulturális Szövetsége (LMKSZ) elhelyezésének biztosításával kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/103. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1292/2018. (VII. 2.) Korm. határozat

az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1252/2018. (V. 25.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/103. (VII. 2.)

Hatályos:

2018. 07. 03.

 

Jogszabály:

1293/2018. (VII. 2.) Korm. határozat

a 2014-2020. évekre szóló Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program módosításáról

Megjelent:

MK 2018/103. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1294/2018. (VII. 2.) Korm. határozat

a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti feladat átadás-átvétel miatti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2018/103. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1295/2018. (VII. 2.) Korm. határozat

egyes állami erdészeti társaságoknak, továbbá a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központnak a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítására irányuló felhívására támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2018/103. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

90/2018. (VII. 2.) ME határozat

a 2014-2020 programozási időszak egyes operatív programjai monitoring bizottsági elnökeinek felmentéséről és a monitoring bizottságok elnökének kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/103. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

91/2018. (VII. 2.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Nigériai Szövetségi Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás módosításáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/103. (VII. 2.)

 

 

2018. VI. 29.

Jogszabály:

23/2018. (VI. 29.) MNB rendelet

a "Semmelweis Ignác-emlékév" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2018/99. (VI. 29.)

Hatályos:

2018. 06. 30.

 

Jogszabály:

24/2018. (VI. 29.) MNB rendelet

a "Semmelweis Ignác-emlékév" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2018/99. (VI. 29.)

Hatályos:

2018. 06. 30.

 

Jogszabály:

5/2018. (VI. 29.) MEKH rendelet

a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/99. (VI. 29.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

8/2018. (VI. 29.) AM rendelet

az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2018/99. (VI. 29.)

Hatályos:

2018. 07. 14.

 

Jogszabály:

20/2018. (VI. 29.) BM rendelet

egyes belügyi feladatokat érintő miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/99. (VI. 29.)

Hatályos:

2018. 06. 30.

 

Jogszabály:

21/2018. (VI. 29.) BM rendelet

egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvénnyel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2018/99. (VI. 29.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

9/2018. (VI. 29.) HM rendelet

a Magyar Honvédségre, illetve a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó eltérő munkavédelmi követelményekről, eljárási szabályokról szóló 1/2009. (I. 30.) HM rendelet, valamint a honvédelmi ágazatban bekövetkezett baleseti veszélyt jelentő rendellenességek és a balesetek bejelentéséről, kivizsgálásáról és nyilvántartásáról szóló 13/2011. (X. 20.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/99. (VI. 29.)

Hatályos:

2018. 06. 30.

 

Jogszabály:

1/2018. (VI. 29.) ITM rendelet

a digitális archiválás szabályairól

Megjelent:

MK 2018/99. (VI. 29.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

2/2018. (VI. 29.) ITM rendelet

a menetíró készülékről szóló 75/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/99. (VI. 29.)

Hatályos:

2018. 06. 30.

 

Jogszabály:

3/2018. (VI. 29.) ITM rendelet

az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/99. (VI. 29.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)

(egységes szerkezetben)

Megjelent:

MK 2018/100. (VI. 29.)

 

 

Jogszabály:

2018. évi VII. törvény

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Grúzia között a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/101. (VI. 29.)

Hatályos:

2018. 06. 30. - kivétellel

 

Jogszabály:

2018. évi VIII. törvény

az Európai Unió és tagállamai, valamint a Moldovai Köztársaság között a közös légtér létrehozásáról létrejött megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/101. (VI. 29.)

Hatályos:

2018. 06. 30. - kivétellel

 

Jogszabály:

2018. évi IX. törvény

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Jordán Hásimita Királyság között létrejött euromediterrán légi közlekedési megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele érdekében történő módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/101. (VI. 29.)

Hatályos:

2018. 06. 30. - kivétellel

 

Jogszabály:

2018. évi X. törvény

a Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a diplomáciai célú ingatlanok vásárlásáról szóló Egyetértési Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/101. (VI. 29.)

Hatályos:

2018. 06. 30. - kivétellel

 

Jogszabály:

2018. évi XI. törvény

az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Orosz Föderáció közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/101. (VI. 29.)

Hatályos:

2018. 06. 30.

 

Jogszabály:

2018. évi XII. törvény

az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Üzbég Köztársaság közötti partnerséget létrehozó partnerségi és együttműködési megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/101. (VI. 29.)

Hatályos:

2018. 06. 30. - kivétellel

 

Jogszabály:

2018. évi XIII. törvény

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról

Megjelent:

MK 2018/101. (VI. 29.)

Hatályos:

2018. 06. 30.

 

Jogszabály:

3/2018. (VI. 29.) PM rendelet

a jelzáloghitelre vonatkozó tájékoztatás szabályairól szóló 3/2016. (I. 7.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/101. (VI. 29.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

4/2018. (VI. 29.) PM rendelet

a titkos információgyűjtés bírói engedélyhez kötött eszközei alkalmazásának kérelmezésével és az alkalmazás végrehajtásával kapcsolatos szabályokról

Megjelent:

MK 2018/101. (VI. 29.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

5/2018. (VI. 29.) PM rendelet

az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automaták műszaki követelményeiről, az automaták üzemeltetéséről és szervizeléséről, valamint az automatákban rögzített adatoknak az állami adó- és vámhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 31/2016. (IX. 2.) NGM rendelet és az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezések üzemeltetői számára az Automata Felügyeleti Egység beszerzéséhez nyújtandó támogatásról szóló 20/2017. (VII. 31.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/101. (VI. 29.)

Hatályos:

2018. 06. 30.

 

Jogszabály:

12/2018. (VI. 29.) BM utasítás

a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek szervezeti teljesítményértékelése keretében elvégzendő, a szervezeti működés teljesítménymutatói értékelésének szempontrendszeréről szóló 36/2013. (XII. 21.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/33. (VI. 29.)

Hatályos:

2018. 06. 30., 2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

19/2018. (VI. 29.) KKM utasítás

a hitelesítő körbélyegzők megrendeléséről, nyilvántartásáról, használatáról és selejtezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/33. (VI. 29.)

Hatályos:

2018. 06. 30.

 

Jogszabály:

9/2018. (VI. 29.) LÜ utasítás

az előkészítő eljárással, a nyomozás felügyeletével és irányításával, valamint a befejező intézkedésekkel kapcsolatos ügyészi feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/33. (VI. 29.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

10/2018. (VI. 29.) LÜ utasítás

a munkaidőn kívüli ügyészi szolgálatról szóló 15/2014. (VIII. 15.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/33. (VI. 29.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

11/2018. (VI. 29.) LÜ utasítás

a fiatalkorúak büntetőügyeivel kapcsolatos ügyészségi szakfeladatok ellátásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/33. (VI. 29.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

12/2018. (VI. 29.) LÜ utasítás

az ügyészségi nyomozásról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/33. (VI. 29.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

13/2018. (VI. 29.) LÜ utasítás

egyes legfőbb ügyészi utasításoknak a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/33. (VI. 29.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

4/2018. (VI. 29.) OBH utasítás

egyes OBH utasításoknak a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény hatálybalépése miatti módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/33. (VI. 29.)

Hatályos:

2018. 06. 30., 2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

5/2018. (VI. 29.) OBH utasítás

a bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról szóló 17/2014. (XII. 23.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/33. (VI. 29.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

6/2018. (VI. 29.) OBH utasítás

egyes OBH utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/33. (VI. 29.)

Hatályos:

2018. 06. 30.

 

Jogszabály:

37/2018. (VI. 29.) ORFK utasítás

a bűnügyi felügyelettel kapcsolatban a Rendőrségre háruló feladatok végrehajtásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/33. (VI. 29.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

38/2018. (VI. 29.) ORFK utasítás

a Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszerben megvalósuló ENyÜBS sadatszolgáltatásról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/33. (VI. 29.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

39/2018. (VI. 29.) ORFK utasítás

az Iratkezelési Szabályzatról szóló 40/2017. (XII. 29.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/33. (VI. 29.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

40/2018. (VI. 29.) ORFK utasítás

az ittasság ellenőrzéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/33. (VI. 29.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

16/2018. (VI. 29.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Szaúd-Arábiai Királyság Kormánya között az atomenergia békés célú felhasználásáról szóló együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 356/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § a és 3. § a hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/33. (VI. 29.)

 

 

Jogszabály:

MNB közlemény

a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/33. (VI. 29.)

 

 

Jogszabály:

Szegedi Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

a Hódmezővásárhely 1. számú székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/33. (VI. 29.)

 

 

Jogszabály:

Orosháza Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/33. (VI. 29.)

 

 

Jogszabály:

Jobbik Magyarországért Alapítvány

2017. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/33. (VI. 29.)

 

 

Jogszabály:

Liberális Magyarországért Alapítvány

2017. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/33. (VI. 29.)

 

 

Jogszabály:

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány

2017. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/33. (VI. 29.)

 

 

Jogszabály:

Táncsics Mihály Alapítvány

2017. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/33. (VI. 29.)

 

 

Jogszabály:

Váradi András Alapítvány

2017. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/33. (VI. 29.)

 

 

2018. VI. 28.

Jogszabály:

Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítása

(2018. június 28.)

Megjelent:

MK 2018/97. (VI. 28.)

Hatályos:

2018. 06. 29., 2018. 10. 15., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

2018. évi VI. törvény

egyes törvényeknek a jogellenes bevándorlás elleni intézkedésekkel kapcsolatos módosításáról

Megjelent:

MK 2018/97. (VI. 28.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

18/2018. (VI. 28.) BM rendelet

a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet, valamint a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/98. (VI. 28.)

Hatályos:

2018. 07. 06.

 

Jogszabály:

19/2018. (VI. 28.) BM rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/98. (VI. 28.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

15/2018. (VI. 28.) EMMI rendelet

egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/98. (VI. 28.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

18/2018. (VI. 28.) IM rendelet

a pártfogó ügyvéd, az ügygondnok és a kirendelt védő részére megállapítható díjról szóló 32/2017. (XII. 27.) IM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/98. (VI. 28.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

19/2018. (VI. 28.) IM rendelet

a terhelt és a meghatalmazott védő, valamint a büntetőeljárásban részt vevő egyéb személyek díjáról és költségéről

Megjelent:

MK 2018/98. (VI. 28.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5010/2018/3. határozata

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselő-testületének a telekadóról szóló 37/2015. (XI. 25.) számú önkormányzati rendeletének 3. § (1) bekezdése törvénysértő voltának megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2018/98. (VI. 28.)

 

 

2018. VI. 27.

Jogszabály:

22/2018. (VI. 27.) MNB rendelet

a hitelintézetek devizapozícióbeli lejárati összhangjának szabályozásáról, valamint a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 43/2013. (XII. 29.) MNB rendelet módosításáról szóló 14/2014. (V. 19.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/96. (VI. 27.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

17/2018. (VI. 27.) IM rendelet

egyes büntetőeljárási jogi tárgyú igazságügyi miniszteri rendeleteknek a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvénnyel összefüggő módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2018/96. (VI. 27.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

2/2018. (VI. 27.) KKM rendelet

az európai területi társulással kapcsolatos jóváhagyási és nyilvántartásba-vételi eljárás részletes szabályairól szóló 2/2014. (XII. 30.) KKM rendelet hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2018/96. (VI. 27.)

Hatályos:

2018. 06. 28.

 

Jogszabály:

3/2018. (VI. 27.) KKM rendelet

a külpolitikáért felelős miniszter által a külföldi felhasználásra szánt közokiratok tanúsítvánnyal történő ellátásának szabályairól szóló 1/2009. (I. 9.) KüM rendelet hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2018/96. (VI. 27.)

Hatályos:

2018. 06. 28.

 

Jogszabály:

6/2018. (VI. 27.) AB határozat

alkotmányjogi panasz elutasításáról, és a jogszerűen letelepedett nem magyar állampolgárok névváltoztatási eljárásával kapcsolatos, mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/96. (VI. 27.)

 

 

Jogszabály:

89/2018. (VI. 27.) ME határozat

az Információs Hivatal főigazgatójának felmentéséről

Megjelent:

MK 2018/96. (VI. 27.)

 

 

Jogszabály:

13/2018. (VI. 27.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség belföldi és ideiglenes külföldi kiküldetéseivel kapcsolatos kiadások elszámolásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/32. (VI. 27.)

Hatályos:

2018. 06. 28.

 

Jogszabály:

15/2018. (VI. 27.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma kormányügyelethez kapcsolódó biztonsági ügyeleti és készenléti szolgálati szabályzatának kiadásáról szóló 46/2017. (IX. 22.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/32. (VI. 27.)

Hatályos:

2018. 06. 28.

 

Jogszabály:

19/2018. (VI. 27.) HM utasítás

a béketámogató műveletekben részt vevő állomány külszolgálati ellátmánya megállapításának alapjául szolgáló részletes kategóriába sorolásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/32. (VI. 27.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

8/2018. (VI. 27.) LÜ utasítás

a büntetőbíróság előtti ügyészi tevékenységről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/32. (VI. 27.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

34/2018. (VI. 27.) ORFK utasítás

az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv mélységi ellenőrzési és közterületi támogató alegységeiről szóló 24/2012. (XII. 29.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/32. (VI. 27.)

Hatályos:

2018. 07. 05.

 

Jogszabály:

35/2018. (VI. 27.) ORFK utasítás

a Titkos Információgyűjtés Adatkezelési Rendjével, valamint a "D" és "F" adattárakkal kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/32. (VI. 27.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

36/2018. (VI. 27.) ORFK utasítás

az illegális migrációval összefüggő jogsértések kezelésével kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/32. (VI. 27.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2018/32. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/32. (VI. 27.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/32. (VI. 27.)

 

 

Jogszabály:

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt képviselőjelöltjei összevont beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásra fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/32. (VI. 27.)

 

 

2018. VI. 26.

Jogszabály:

114/2018. (VI. 26.) Korm. rendelet

a 2018/2019. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2018/2019. tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről szóló 353/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/95. (VI. 26.)

Hatályos:

2018. 07. 04.

 

Jogszabály:

7/2018. (VI. 26.) AM rendelet

az egyes borászati és növényegészségügyi tárgyú rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/95. (VI. 26.)

Hatályos:

2018. 06. 27., 2018. 08. 01.

 

Jogszabály:

14/2018. (VI. 26.) EMMI rendelet

a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet és az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 28/2017. (X. 25.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/95. (VI. 26.)

Hatályos:

2018. 06. 29.

 

Jogszabály:

286/2018. (VI. 26.) KE határozat

magyarországi apostoli nuncius kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2018/95. (VI. 26.)

 

 

2018. VI. 25.

Jogszabály:

108/2018. (VI. 25.) Korm. rendelet

a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter feladatkörét érintő egyes kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2018/93. (VI. 25.)

Hatályos:

2018. 06. 26., 2018. 08. 01.

 

Jogszabály:

109/2018. (VI. 25.) Korm. rendelet

egyes igazságügyi tárgyú kormányrendeleteknek a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvénnyel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2018/93. (VI. 25.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

110/2018. (VI. 25.) Korm. rendelet

a veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos hatósági eljárás rendjéről szóló 95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/93. (VI. 25.)

Hatályos:

2018. 10. 01.

 

Jogszabály:

111/2018. (VI. 25.) Korm. rendelet

az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/93. (VI. 25.)

Hatályos:

2018. 06. 30., 2018. 07. 25.

 

Jogszabály:

112/2018. (VI. 25.) Korm. rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet és a Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/93. (VI. 25.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

113/2018. (VI. 25.) Korm. rendelet

a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum létrehozásáról szóló 83/2013. (III. 21.) Korm. rendelet és a VERITAS Történetkutató Intézet létrehozásáról szóló 373/2013. (X. 25.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/93. (VI. 25.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

1286/2018. (VI. 25.) Korm. határozat

a fővárosi járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az Egészséges Budapest Program keretében történő további megvalósításával kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2018/93. (VI. 25.)

 

 

Jogszabály:

1287/2018. (VI. 25.) Korm. határozat

a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program megvalósításáról szóló 1298/2017. (VI. 2.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/93. (VI. 25.)

 

 

Jogszabály:

1288/2018. (VI. 25.) Korm. határozat

a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum, valamint a VERITAS Történetkutató Intézet címrendi besorolásának megváltoztatásáról

Megjelent:

MK 2018/93. (VI. 25.)

 

 

Jogszabály:

1289/2018. (VI. 25.) Korm. határozat

a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet és a XI. Miniszterelnökség fejezet közötti, valamint a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2018/93. (VI. 25.)

 

 

Jogszabály:

1290/2018. (VI. 25.) Korm. határozat

az Európai Unió és tagállamai, valamint Japán közötti Stratégiai Partnerségi Megállapodás szövegének végleges megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/93. (VI. 25.)

 

 

Jogszabály:

1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Megjelent:

MK 2018/94. (VI. 25.)

Hatályos:

2018. 06. 26.

 

2018. VI. 22.

Jogszabály:

2/2018. (VI. 22.) AM rendelet

a cukorágazat szabályozásának egyes kérdéseiről

Megjelent:

MK 2018/91. (VI. 22.)

Hatályos:

2018. 06. 30.

 

Jogszabály:

3/2018. (VI. 22.) AM rendelet

a növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/91. (VI. 22.)

Hatályos:

2018. 06. 25.

 

Jogszabály:

4/2018. (VI. 22.) AM rendelet

a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/91. (VI. 22.)

Hatályos:

2018. 06. 27.

 

Jogszabály:

5/2018. (VI. 22.) AM rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) FM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/91. (VI. 22.)

Hatályos:

2018. 06. 25.

 

Jogszabály:

6/2018. (VI. 22.) AM rendelet

a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról szóló 53/2016. (VII. 21.) FM rendelet és a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/91. (VI. 22.)

Hatályos:

2018. 06. 25.

 

Jogszabály:

8/2018. (VI. 22.) HM rendelet

a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól

Megjelent:

MK 2018/91. (VI. 22.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

16/2018. (VI. 22.) IM rendelet

egyes igazságügyi miniszteri rendeleteknek a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvénnyel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2018/91. (VI. 22.)

Hatályos:

2018. 06. 30., 2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

285/2018. (VI. 22.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/91. (VI. 22.)

 

 

Jogszabály:

1283/2018. (VI. 22.) Korm. határozat

a terrorellenes intézkedések megvalósításához szükséges költségvetési többletforrások biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/92. (VI. 22.)

 

 

Jogszabály:

1284/2018. (VI. 22.) Korm. határozat

az állami és egyházi fenntartású egyetemek nemzetközi kapcsolatainak bővítésével összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2018/92. (VI. 22.)

 

 

Jogszabály:

1285/2018. (VI. 22.) Korm. határozat

a duális szakképzés partnerségi megállapodás keretében történő fejlesztéséről és az ezt szolgáló központi pilot programról

Megjelent:

MK 2018/92. (VI. 22.)

 

 

Jogszabály:

82/2018. (VI. 22.) ME határozat

kormánymegbízottak kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/92. (VI. 22.)

 

 

Jogszabály:

83/2018. (VI. 22.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/92. (VI. 22.)

 

 

Jogszabály:

84/2018. (VI. 22.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/92. (VI. 22.)

 

 

Jogszabály:

85/2018. (VI. 22.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozatok módosításáról

Megjelent:

MK 2018/92. (VI. 22.)

 

 

Jogszabály:

86/2018. (VI. 22.) ME határozat

helyettes államtitkárok megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/92. (VI. 22.)

 

 

Jogszabály:

87/2018. (VI. 22.) ME határozat

a helyettes államtitkár kinevezéséről szóló 97/2017. (IX. 14.) ME határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/92. (VI. 22.)

 

 

Jogszabály:

88/2018. (VI. 22.) ME határozat

állami felsőoktatási intézmény kancellárjának megbízásáról

Megjelent:

MK 2018/92. (VI. 22.)

 

 

2018. VI. 21.

Jogszabály:

19/2018. (VI. 21.) MNB rendelet

az "Egri vár" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2018/90. (VI. 21.)

Hatályos:

2018. 06. 22.

 

Jogszabály:

20/2018. (VI. 21.) MNB rendelet

az "Egri vár" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2018/90. (VI. 21.)

Hatályos:

2018. 06. 22.

 

Jogszabály:

21/2018. (VI. 21.) MNB rendelet

a "Fiumei úti temető Nemzeti Emlékhely" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2018/90. (VI. 21.)

Hatályos:

2018. 06. 23.

 

Jogszabály:

2/2018. (VI. 21.) NMHH rendelet

egyes elektronikus hírközlési tárgyú NMHH rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/90. (VI. 21.)

Hatályos:

2018. 07. 21.

 

Jogszabály:

1/2018. (VI. 21.) AM rendelet

az élelmiszer-rendész feladatellátásának és nyilvántartásba vételének részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2018/90. (VI. 21.)

Hatályos:

2018. 08. 05.

 

Jogszabály:

7/2018. (VI. 21.) HM rendelet

a Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 24/2005. (VI. 30.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/90. (VI. 21.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

1282/2018. (VI. 21.) Korm. határozat

Magyarország Tokiói Nagykövetsége elhelyezésére szolgáló ingatlan cseréje érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/90. (VI. 21.)

 

 

Jogszabály:

4/2018. (VI. 21.) ME utasítás

miniszterelnöki biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/30. (VI. 21.)

Hatályos:

2018. 06. 22.

 

Jogszabály:

12/2018. (VI. 21.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatáról szóló 34/2016. (XI. 30.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/30. (VI. 21.)

Hatályos:

2018. 06. 22.

 

Jogszabály:

1/2018. (VI. 21.) AM utasítás

a fővárosi és megyei kormányhivataloknak a földügyi igazgatási szakmai feladatokkal összefüggő iratkezelésére vonatkozó Egységes Iratkezelési Szabályzat kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/30. (VI. 21.)

Hatályos:

2018. 06. 29.

 

Jogszabály:

17/2018. (VI. 21.) HM utasítás

a béketámogató műveletekben részt vevő állomány részletes kategóriába sorolásáról szóló 58/2013. (IX. 20.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/30. (VI. 21.)

Hatályos:

2018. 06. 22.

 

Jogszabály:

18/2018. (VI. 21.) HM utasítás

az "Utasítás a folyami bomba telepítésére" című szolgálati könyv hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/30. (VI. 21.)

Hatályos:

2018. 06. 22.

 

Jogszabály:

6/2018. (VI. 21.) GVH utasítás

a közszolgálati szabályzatról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/30. (VI. 21.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

7/2018. (VI. 21.) LÜ-ORFK együttes utasítás

a nyomozás során gyakrabban használt idézésekre, értesítésekre, határozatokra, jegyzőkönyvekre és más iratokra alkalmazandó nyomtatványok rendszeresítéséről szóló 1/2003. (V. 7.) Legf. Ü.-ORFK együttes utasítás hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/30. (VI. 21.)

Hatályos:

2018. 06. 22.

 

Jogszabály:

3/2018. (VI. 21.) OBH utasítás

az integritási szabályzatról szóló 6/2016. (V. 31.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/30. (VI. 21.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

23/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás

a Bűnügyi Elemzési Szabályzatról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/30. (VI. 21.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

24/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás

a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központtal történő együttműködésről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/30. (VI. 21.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

25/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás

a szagmaradványok és személyi szagminták rögzítésével, konzerválásával, valamint azonosításával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/30. (VI. 21.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

26/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás

a bűnügyi nyilvántartási rendszerrel és annak egyes nyilvántartásai részére történő adatközléssel, a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásával és a mintavétellel kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/30. (VI. 21.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

27/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás

a Magyar Köztársaság Rendőrsége Lövészeti Szakutasításának kiadásáról szóló 23/1997. (XI. 27.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/30. (VI. 21.)

Hatályos:

2018. 06. 29.

 

Jogszabály:

28/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás

a Telefontanú Program rendőri feladatainak végrehajtásáról szóló 71/2007. (OT 35.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/30. (VI. 21.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

29/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás

a büntetőeljárások keretében lefolytatandó szemlék végrehajtásáról és a bűnügyi technikai tevékenység egységes szabályozásáról szóló 13/2012. (VII. 30.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/30. (VI. 21.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

30/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás

a rendőri korrupciós cselekmények megelőzésével és visszaszorításával kapcsolatos feladatokról szóló 20/2013. (V. 17.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/30. (VI. 21.)

Hatályos:

2018. 06. 29.

 

Jogszabály:

31/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás

a körözési nyilvántartási rendszerrel és a körözési eljárással kapcsolatos rendőrségi feladatokról szóló 54/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás módosításáról szóló 28/2017. (VIII. 25.) ORFK utasítás módosítására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/30. (VI. 21.)

Hatályos:

2018. 06. 24.

 

Jogszabály:

32/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás

a Rendőrség Fogdaszolgálati Szabályzatáról szóló 3/2015. (II. 20.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/30. (VI. 21.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

33/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás

az alaki és technikai szemle végrehajtásáról szóló 30/2015. (XII. 17.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/30. (VI. 21.)

Hatályos:

2018. 06. 29.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2018/30. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/30. (VI. 21.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/30. (VI. 21.)

 

 

Jogszabály:

Közbeszerzési Hatóság pályázati felhívása

a Közbeszerzési Kiválósági Díj - 2018 elnyerésére felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók számára

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/30. (VI. 21.)

 

 

Jogszabály:

Közbeszerzési Hatóság pályázati felhívása

a Közbeszerzési Kiválósági Díj - 2018 elnyerésére felsőoktatási intézmények tanulói számára

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/30. (VI. 21.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Bírósági Végrehajtói Kar közleménye

bírósági végrehajtó-helyettesi igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/30. (VI. 21.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2018. július 1-je és július 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/30. (VI. 21.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság közleménye

a nemzeti sírkert részévé nyilvánított sírhelyek jegyzékéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/30. (VI. 21.)

 

 

Jogszabály:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának pályázati felhívása

az önkormányzat feladatkörébe tartozó autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/30. (VI. 21.)

 

 

Jogszabály:

Ökopolisz Alapítvány

2017. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/30. (VI. 21.)

 

 

Jogszabály:

Új Köztársaságért Alapítvány

2017. évi beszámolója a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/30. (VI. 21.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Kétfarkú Kutya Párt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/30. (VI. 21.)

 

 

Jogszabály:

Csukáné Szerémy Andrea képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/30. (VI. 21.)

 

 

Jogszabály:

Greguss András képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/30. (VI. 21.)

 

 

Jogszabály:

Györfi Mihály képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/30. (VI. 21.)

 

 

Jogszabály:

Magyarországon Élő Dolgozó és Tanuló Emberek Pártja közleménye

a párt feloszlatásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/30. (VI. 21.)

 

 

Jogszabály:

18/2018. (VI. 21.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2018. (VI. 11.) KKM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/31. (VI. 21.)

Hatályos:

2018. 06. 22.

 

2018. VI. 20.

Jogszabály:

284/2018. (VI. 20.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2018/89. (VI. 20.)

 

 

Jogszabály:

1280/2018. (VI. 20.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2018/89. (VI. 20.)

 

 

Jogszabály:

1281/2018. (VI. 20.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a Szeged, Etelka sori fedett sportuszoda és kapcsolódó infrastruktúra megvalósításának támogatásáról

Megjelent:

MK 2018/89. (VI. 20.)

 

 

Jogszabály:

80/2018. (VI. 20.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/89. (VI. 20.)

 

 

Jogszabály:

81/2018. (VI. 20.) ME határozat

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökének felmentéséről

Megjelent:

MK 2018/89. (VI. 20.)

 

 

2018. VI. 18.

Jogszabály:

64/2018. (VI. 18.) ME határozat

helyettes államtitkárok felmentéséről

Megjelent:

MK 2018/88. (VI. 18.)

 

 

Jogszabály:

65/2018. (VI. 18.) ME határozat

helyettes államtitkárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/88. (VI. 18.)

 

 

Jogszabály:

66/2018. (VI. 18.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozatok módosításáról

Megjelent:

MK 2018/88. (VI. 18.)

 

 

Jogszabály:

67/2018. (VI. 18.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről

Megjelent:

MK 2018/88. (VI. 18.)

 

 

Jogszabály:

68/2018. (VI. 18.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/88. (VI. 18.)

 

 

Jogszabály:

69/2018. (VI. 18.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről

Megjelent:

MK 2018/88. (VI. 18.)

 

 

Jogszabály:

70/2018. (VI. 18.) ME határozat

helyettes államtitkárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/88. (VI. 18.)

 

 

Jogszabály:

71/2018. (VI. 18.) ME határozat

helyettes államtitkárok megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/88. (VI. 18.)

 

 

Jogszabály:

72/2018. (VI. 18.) ME határozat

helyettes államtitkárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/88. (VI. 18.)

 

 

Jogszabály:

73/2018. (VI. 18.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/88. (VI. 18.)

 

 

Jogszabály:

74/2018. (VI. 18.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/88. (VI. 18.)

 

 

Jogszabály:

75/2018. (VI. 18.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/88. (VI. 18.)

 

 

Jogszabály:

76/2018. (VI. 18.) ME határozat

főiskolai rektor megbízásáról

Megjelent:

MK 2018/88. (VI. 18.)

 

 

Jogszabály:

77/2018. (VI. 18.) ME határozat

főiskolai rektor megbízásáról

Megjelent:

MK 2018/88. (VI. 18.)

 

 

Jogszabály:

78/2018. (VI. 18.) ME határozat

állami felsőoktatási intézmény kancellárjának megbízásáról

Megjelent:

MK 2018/88. (VI. 18.)

 

 

Jogszabály:

79/2018. (VI. 18.) ME határozat

állami felsőoktatási intézmény kancellárja megbízásának visszavonásáról

Megjelent:

MK 2018/88. (VI. 18.)

 

 

2018. VI. 15.

Jogszabály:

105/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/87. (VI. 15.)

Hatályos:

2018. 07. 15.

 

Jogszabály:

106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet

egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2018/87. (VI. 15.)

Hatályos:

2018. 06. 16., 2018. 06. 17.

 

Jogszabály:

107/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet

a Debrecen megyei jogú város külterületén az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben ipari telephely kialakításával és a területen megvalósuló munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/87. (VI. 15.)

Hatályos:

2018. 06. 16.

 

Jogszabály:

14/2018. (VI. 15.) IM rendelet

egyes büntetés-végrehajtási jogi tárgyú igazságügyi miniszteri rendeleteknek a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvénnyel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2018/87. (VI. 15.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

15/2018. (VI. 15.) IM rendelet

a bűnügyi felügyelet és a távoltartás végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2018/87. (VI. 15.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

1272/2018. (VI. 15.) Korm. határozat

a központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2018/87. (VI. 15.)

 

 

Jogszabály:

1273/2018. (VI. 15.) Korm. határozat

az Energetikai Iparfejlesztési és KFI Cselekvési Tervről

Megjelent:

MK 2018/87. (VI. 15.)

 

 

Jogszabály:

1274/2018. (VI. 15.) Korm. határozat

a Nemzeti Energiastratégia energiafelhasználás-előrejelzéseinek frissítéséről

Megjelent:

MK 2018/87. (VI. 15.)

 

 

Jogszabály:

1275/2018. (VI. 15.) Korm. határozat

a légiközlekedéssel összefüggő projektjavaslat az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz CEF-SESAR-2018-1 U-SPACE pályázati kiírására történő benyújtásának jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2018/87. (VI. 15.)

 

 

Jogszabály:

1276/2018. (VI. 15.) Korm. határozat

az Európai Unió Mali Kiképző Műveletében ("EUTM Mali") történő további magyar katonai szerepvállalásról

Megjelent:

MK 2018/87. (VI. 15.)

 

 

Jogszabály:

1277/2018. (VI. 15.) Korm. határozat

a 2017-2019. évekre vonatkozó oltóanyag-beszerzésekről szóló 1289/2016. (VI. 13.) Korm. határozat módosításáról, valamint a védőoltásokkal kapcsolatos aktuális feladatokról

Megjelent:

MK 2018/87. (VI. 15.)

 

 

Jogszabály:

1278/2018. (VI. 15.) Korm. határozat

a Debrecen megyei jogú város külterületén található földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról szóló 1147/2018. (III. 26.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/87. (VI. 15.)

 

 

Jogszabály:

1279/2018. (VI. 15.) Korm. határozat

a Turizmus Világnap központi rendezvénye Budapesten történő megrendezéséről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/87. (VI. 15.)

 

 

Jogszabály:

63/2018. (VI. 15.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Tádzsik Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/87. (VI. 15.)

 

 

2018. VI. 14.

Jogszabály:

13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet

a 2018/2019. tanév rendjéről

Megjelent:

MK 2018/85. (VI. 14.)

Hatályos:

2018. 09. 01.

 

Jogszabály:

4/2018. (VI. 14.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről szóló 1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/86. (VI. 14.)

Hatályos:

2018. 06. 15, 2018. 06. 29.

 

Jogszabály:

266/2018. (VI. 14.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/86. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

267/2018. (VI. 14.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/86. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

268/2018. (VI. 14.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/86. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

269/2018. (VI. 14.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/86. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

270/2018. (VI. 14.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/86. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

271/2018. (VI. 14.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/86. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

272/2018. (VI. 14.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/86. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

273/2018. (VI. 14.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/86. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

274/2018. (VI. 14.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/86. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

275/2018. (VI. 14.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/86. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

276/2018. (VI. 14.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/86. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

277/2018. (VI. 14.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/86. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

278/2018. (VI. 14.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/86. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

279/2018. (VI. 14.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/86. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

280/2018. (VI. 14.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/86. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

281/2018. (VI. 14.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/86. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

282/2018. (VI. 14.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/86. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

283/2018. (VI. 14.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/86. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1269/2018. (VI. 14.) Korm. határozat

a budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításához kapcsolódóan kötött Támogatási Szerződés, Finanszírozási Szerződés és Finanszírozási Szerződés Kiegészítő Megállapodás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló szerződés 5. számú módosításának jóváhagyásáról és a projekt befejezéséhez szükséges állami finanszírozás meghatározásáról

Megjelent:

MK 2018/86. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1270/2018. (VI. 14.) Korm. határozat

a Fiumei úti Nemzeti Sírkert és Nemzeti Emlékhely, a Salgótarjáni utcai zsidó temető, a Kegyeleti Múzeum, valamint a Rákoskeresztúri Új Köztemető Nemzeti Gyászpark üzemeltetéséhez szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/86. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1271/2018. (VI. 14.) Korm. határozat

a 2016. évi budapesti IRONMAN 70.3 triatlonversennyel kapcsolatosan megítélt állami támogatás felhasználásával összefüggő kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/86. (VI. 14.)

 

 

2018. VI. 13.

Jogszabály:

263/2018. (VI. 13.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/84. (VI. 13.)

 

 

Jogszabály:

264/2018. (VI. 13.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/84. (VI. 13.)

 

 

Jogszabály:

265/2018. (VI. 13.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/84. (VI. 13.)

 

 

Jogszabály:

56/2018. (VI. 13.) ME határozat

helyettes államtitkárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/84. (VI. 13.)

 

 

Jogszabály:

57/2018. (VI. 13.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről

Megjelent:

MK 2018/84. (VI. 13.)

 

 

Jogszabály:

58/2018. (VI. 13.) ME határozat

helyettes államtitkárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/84. (VI. 13.)

 

 

Jogszabály:

59/2018. (VI. 13.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/84. (VI. 13.)

 

 

Jogszabály:

60/2018. (VI. 13.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/84. (VI. 13.)

 

 

Jogszabály:

61/2018. (VI. 13.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/84. (VI. 13.)

 

 

Jogszabály:

62/2018. (VI. 13.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/84. (VI. 13.)

 

 

2018. VI. 12.

Jogszabály:

17/2018. (VI. 12.) BM rendelet

az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvénynek az igazságügyi szakértői intézmény igazságügyi alkalmazotti állományát érintő végrehajtásáról szóló 53/2016. (XII. 16.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/83. (VI. 12.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

11/2018. (VI. 12.) IM rendelet

a bűnügyi költségek előlegezéséről

Megjelent:

MK 2018/83. (VI. 12.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

12/2018. (VI. 12.) IM rendelet

az egyes büntetőeljárási cselekményekre és a büntetőeljárásban részt vevő személyekre vonatkozó szabályokról

Megjelent:

MK 2018/83. (VI. 12.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

13/2018. (VI. 12.) IM rendelet

a különleges bánásmódot igénylő személy részvételét igénylő eljárási cselekmény elvégzésére szolgáló rendőrségi helyiség kialakításáról, működtetéséről és a használata ellenőrzéséről

Megjelent:

MK 2018/83. (VI. 12.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

11/2018. (VI. 12.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/83. (VI. 12.)

Hatályos:

2018. 06. 11.

 

Jogszabály:

262/2018. (VI. 12.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2018/83. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

11/2018. (VI. 12.) BM utasítás

a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/29. (VI. 12.)

Hatályos:

2018. 06. 12. 16 órakor.

 

Jogszabály:

6/2018. (VI. 12.) BM OKF utasítás

a polgári védelmi szervezetek megalakításával, riasztásával, valamint katasztrófaveszély és veszélyhelyzet esetén történő alkalmazásával kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/29. (VI. 12.)

Hatályos:

2018. 06. 13.

 

Jogszabály:

22/2018. (VI. 12.) ORFK utasítás

a Schengeni Információs Rendszerben elért találat esetén követendő eljárásról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/29. (VI. 12.)

Hatályos:

2018. 06. 20.

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/29. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

Csige Tamás képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/29. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

Füvesi Sándor képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/29. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

Hajdú Miklós képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/29. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

Hiszékeny Dezső képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/29. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

Horváth Tamás képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/29. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

Dr. Mellár Tamás képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/29. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

Dr. Vass Péter képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/29. (VI. 12.)

 

 

2018. VI. 11.

Jogszabály:

3/2018. (VI. 11.) ME utasítás

a Miniszterelnöki Kormányiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/28. (VI. 11.)

Hatályos:

2018. 06. 11. 15 órakor.

 

Jogszabály:

17/2018. (VI. 11.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/28. (VI. 11.)

Hatályos:

2018. 06. 12.

 

Jogszabály:

101/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelettel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2018/82. (VI. 11.)

Hatályos:

2018. 06. 12.

 

Jogszabály:

102/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet

a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos irányítási jogköréről

Megjelent:

MK 2018/82. (VI. 11.)

Hatályos:

2018. 06. 12.

 

Jogszabály:

103/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet

egyes földügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/82. (VI. 11.)

Hatályos:

2018. 06. 19.

 

Jogszabály:

104/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet

az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet, valamint a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/82. (VI. 11.)

Hatályos:

2018. 06. 12.

 

Jogszabály:

9/2018. (VI. 11.) IM rendelet

a fogva tartott személy esetében a büntetőeljárás lefolytatása, továbbá a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról

Megjelent:

MK 2018/82. (VI. 11.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

10/2018. (VI. 11.) IM rendelet

a csekkjogi szabályok szövegének közzétételéről szóló 2/1965. (I. 24.) IM rendelet, valamint egyes eljárási költségviseléssel összefüggő igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/82. (VI. 11.)

Hatályos:

2018. 06. 12.

 

Jogszabály:

1261/2018. (VI. 11.) Korm. határozat

a mezőgazdasági és környezetügyi szakdiplomata-hálózat átfogó helyzetéről 2018-tól

Megjelent:

MK 2018/82. (VI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1262/2018. (VI. 11.) Korm. határozat

a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről

Megjelent:

MK 2018/82. (VI. 11.)

Hatályos:

2018. 06. 12.

 

Jogszabály:

1263/2018. (VI. 11.) Korm. határozat

a 2018. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról

Megjelent:

MK 2018/82. (VI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1264/2018. (VI. 11.) Korm. határozat

a Magyar Állami Operaház Andrássy úti épületének felújításával összefüggő költségnövekményről és többletfinanszírozási igényről

Megjelent:

MK 2018/82. (VI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1265/2018. (VI. 11.) Korm. határozat

az Erdőtelek község külterületén fekvő földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2018/82. (VI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1266/2018. (VI. 11.) Korm. határozat

Vajszló Nagyközséget érintő infrastruktúra fejlesztése érdekében szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/82. (VI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1267/2018. (VI. 11.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program módosításáról

Megjelent:

MK 2018/82. (VI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1268/2018. (VI. 11.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/82. (VI. 11.)

Hatályos:

2018. 06. 12.

 

Jogszabály:

53/2018. (VI. 11.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Tádzsik Köztársaság Kormánya között a kiadatásról szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/82. (VI. 11.)

 

 

Jogszabály:

54/2018. (VI. 11.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Tádzsik Köztársaság Kormánya között az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/82. (VI. 11.)

 

 

Jogszabály:

55/2018. (VI. 11.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Tádzsik Köztársaság Kormánya között a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/82. (VI. 11.)

 

 

2018. VI. 8.

Jogszabály:

99/2018. (VI. 8.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kommunikációs Hivatal feladataival, valamint a településkép védelmével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/81. (VI. 8.)

Hatályos:

2018. 06. 09., 2018. 07. 01., 2018. 08. 01.

 

Jogszabály:

100/2018. (VI. 8.) Korm. rendelet

a nyomozás és az előkészítő eljárás részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2018/81. (VI. 8.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

1259/2018. (VI. 8.) Korm. határozat

az autópálya-beruházásokkal kapcsolatos további feladatokról

Megjelent:

MK 2018/81. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1260/2018. (VI. 8.) Korm. határozat

Magyarország volt varsói Kereskedelmi Kirendeltségének átalakításával, felújításával és ismételt hasznosításával kapcsolatos fejlesztés megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/81. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

41/2018. (VI. 8.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/81. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

42/2018. (VI. 8.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről

Megjelent:

MK 2018/81. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

43/2018. (VI. 8.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/81. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

44/2018. (VI. 8.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/81. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

45/2018. (VI. 8.) ME határozat

helyettes államtitkárok megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/81. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

46/2018. (VI. 8.) ME határozat

helyettes államtitkárok megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/81. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

47/2018. (VI. 8.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről

Megjelent:

MK 2018/81. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

48/2018. (VI. 8.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről

Megjelent:

MK 2018/81. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

49/2018. (VI. 8.) ME határozat

helyettes államtitkárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/81. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

50/2018. (VI. 8.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/81. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

51/2018. (VI. 8.) ME határozat

helyettes államtitkárok felmentéséről

Megjelent:

MK 2018/81. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

52/2018. (VI. 8.) ME határozat

a Turizmus Világnap központi rendezvénye Budapesten történő megrendezéséről szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/81. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/26. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

Országos Lengyel Önkormányzat beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/26. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

Jobbik Magyarországért Mozgalom beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/26. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

Lehet Más a Politika beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/26. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

Magyarországon Élő Dolgozó és Tanuló Emberek Pártja beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/26. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

Párbeszéd Magyarországért Párt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásra fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/26. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

Modern Magyarország Mozgalom Párt (MOMA) 2017. évi pénzügyi kimutatása

a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/26. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

Horváth András Tibor képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/26. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

Joób Márton képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/26. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

Molnár Gyula képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/26. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

Pluhár János László képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/26. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

Rója István képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/26. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

Stefanik Zsolt képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/26. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

Szabó Tímea képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/26. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

Torzsa Sándor képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/26. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

Török Zsolt képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/26. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

Váradiné Naszályi Márta képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/26. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

14/2018. (VI. 8.) EMMI utasítás

kiadmányozási jogkör átadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/27. (VI. 8.)

Hatályos:

2018. 06. 09.

 

Jogszabály:

16/2018. (VI. 8.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium vezetési rendszerének módosulásával összefüggő egyes szervezési feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/27. (VI. 8.)

Hatályos:

2018. 06. 09.

 

Jogszabály:

2/2018. (VI. 8.) KH utasítás

a Közbeszerzési Kiválósági Díj alapításáról és adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/27. (VI. 8.)

Hatályos:

2018. 06. 09.

 

Jogszabály:

21/2018. (VI. 8.) ORFK utasítás

a gyermek- és ifjúságvédelmi programok egységes végrehajtásáról szóló 16/2016. (VII. 21.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/27. (VI. 8.)

Hatályos:

2018. 06. 09.

 

2018. VI. 7.

Jogszabály:

12/2018. (VI. 7.) BM rendelet

az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztikai rendszerről, az adatgyűjtés és -feldolgozás részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2018/80. (VI. 7.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

13/2018. (VI. 7.) BM rendelet

a titkos információgyűjtés bírói engedélyhez kötött eszközei kérelmezésével és az alkalmazás végrehajtásával kapcsolatos szabályokról

Megjelent:

MK 2018/80. (VI. 7.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

14/2018. (VI. 7.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/80. (VI. 7.)

Hatályos:

2018. 06. 08.

 

Jogszabály:

15/2018. (VI. 7.) BM rendelet

a büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott érintett Védelmi Program keretében biztosított védelmének részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2018/80. (VI. 7.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

16/2018. (VI. 7.) BM rendelet

a szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, a letartóztatás és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésének szabályairól

Megjelent:

MK 2018/80. (VI. 7.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

38/2018. (VI. 7.) ME határozat

a helyettes államtitkár kinevezéséről szóló 74/2011. (IX. 14.) ME határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/80. (VI. 7.)

 

 

Jogszabály:

39/2018. (VI. 7.) ME határozat

helyettes államtitkárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/80. (VI. 7.)

 

 

Jogszabály:

40/2018. (VI. 7.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/80. (VI. 7.)

 

 

2018. VI. 6.

Jogszabály:

2/2018. (VI. 6.) ME utasítás

miniszterelnöki biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/24. (VI. 6.)

Hatályos:

2018. 06. 07.

 

Jogszabály:

11/2018. (VI. 6.) MvM utasítás

a Budai Várnegyed területén megvalósuló kormányzati beruházásokért felelős miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/24. (VI. 6.)

Hatályos:

2018. 06. 07.

 

Jogszabály:

11/2018. (VI. 6.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/24. (VI. 6.)

Hatályos:

2018. 06. 07.

 

Jogszabály:

12/2018. (VI. 6.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/24. (VI. 6.)

Hatályos:

2018. 06. 07.

 

Jogszabály:

13/2018. (VI. 6.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/24. (VI. 6.)

Hatályos:

2018. 06. 07.

 

Jogszabály:

14/2018. (VI. 6.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/24. (VI. 6.)

Hatályos:

2018. 06. 07.

 

Jogszabály:

15/2018. (VI. 6.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/24. (VI. 6.)

Hatályos:

2018. 06. 07.

 

Jogszabály:

16/2018. (VI. 6.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/24. (VI. 6.)

Hatályos:

2018. 06. 07.

 

Jogszabály:

1/2018. (VI. 6.) SZTNH utasítás

a belső ellenőrzési kézikönyv kötelező alkalmazásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/24. (VI. 6.)

Hatályos:

2018. 06. 07.

 

Jogszabály:

MBFSZ pályázati felhívás

bányászati jog megszerzésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/24. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

a Bolgár Országos Önkormányzat beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/25. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

az Országos Horvát Önkormányzat beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/25. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/25. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

az Országos Ruszin Önkormányzat beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/25. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

az Országos Szlovák Önkormányzat beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/25. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

az Országos Szlovén Önkormányzat beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/25. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

az Ukrán Országos Önkormányzat beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/25. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

a Demokratikus Koalíció beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/25. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

az Ellenzéki Párt 2017. évi pénzügyi kimutatása

a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/25. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési képviselőjelöltjei összevont beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/25. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

a Kell az Összefogás Párt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/25. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

a Magyar Idealisták Szövetsége 2017. évi pénzügyi kimutatása

a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/25. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

a Magyar Szocialista Párt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/25. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

a Magyar Vállalkozók és Munkaadók Pártja 2017. évi pénzügyi kimutatása

a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/25. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

a Mosolypárt Közjóléti Párt 2016. évi pénzügyi kimutatása

a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/25. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

a Mosolypárt Közjóléti Párt 2017. évi pénzügyi kimutatása

a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/25. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

a Szegény Emberek Magyarországért Párt 2017. évi pénzügyi kimutatása

a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/25. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

az Új Magyarország Párt 2017. évi pénzügyi kimutatása

a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/25. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

Dr. Angeli Gabriella képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/25. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

Bangóné Borbély Ildikó képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/25. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

Bihari Miklós képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/25. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

Bogyai Zsolt képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/25. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

Burány Sándor képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/25. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

Csabai Lászlóné képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/25. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

Góra Balázs képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/25. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

Gőgös Zoltán képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/25. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

Dr. Harangozó Tamás Attila képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/25. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

Dr. Hiller István képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/25. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

Király József képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/25. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

Kormos Anna képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/25. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

Lukoczki Károly képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/25. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

Magyar György képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/25. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

Makrai Zoltán képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/25. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

Pap Zsolt képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/25. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

Sólyom Jöran képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/25. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

Szabó Sándor képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/25. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

Tóth Csaba János képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/25. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

Dr. Varga László képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/25. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

Dr. Veres János képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/25. (VI. 6.)

 

 

2018. VI. 5.

Jogszabály:

8/2018. (VI. 5.) OGY határozat

az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának megalakításáról

Megjelent:

MK 2018/79. (VI. 5.)

Hatályos:

2018. 06. 04.

 

Jogszabály:

9/2018. (VI. 5.) OGY határozat

az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 3/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/79. (VI. 5.)

Hatályos:

2018. 06. 04.

 

Jogszabály:

10/2018. (VI. 5.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/79. (VI. 5.)

Hatályos:

2018. 06. 04.

 

Jogszabály:

35/2018. (VI. 5.) ME határozat

a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatójának kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/79. (VI. 5.)

 

 

Jogszabály:

36/2018. (VI. 5.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/79. (VI. 5.)

 

 

Jogszabály:

37/2018. (VI. 5.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozatok módosításáról

Megjelent:

MK 2018/79. (VI. 5.)

 

 

2018. VI. 4.

Jogszabály:

8/2018. (VI. 4.) IM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 10/2015. (V. 29.) IM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/78. (VI. 4.)

Hatályos:

2018. 06. 05.

 

Jogszabály:

1256/2018. (VI. 4.) Korm. határozat

az Árpád-ház Programért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2018/78. (VI. 4.)

Hatályos:

2018. 06. 05.

 

Jogszabály:

1257/2018. (VI. 4.) Korm. határozat

a hazafias és honvédelmi nevelésért, illetve az ezzel összefüggő beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2018/78. (VI. 4.)

Hatályos:

2018. 06. 05.

 

Jogszabály:

1258/2018. (VI. 4.) Korm. határozat

a Magyar Jégkorong Szövetség a magyar jégkorong sport eredményességét elősegítő sportszakmai program támogatása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/78. (VI. 4.)

 

 

Jogszabály:

12/2018. (VI. 4.) IM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 11/2015. (V. 29.) IM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/23. (VI. 4.)

Hatályos:

2018. 06. 05.

 

Jogszabály:

1/2018. (VI. 4.) PM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/23. (VI. 4.)

Hatályos:

2018. 06. 05.

 

Jogszabály:

3/2018. (VI. 4.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet szakmai ellenőrzéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/23. (VI. 4.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/23. (VI. 4.)

 

 

2018. VI. 1.

Jogszabály:

98/2018. (VI. 1.) Korm. rendelet

a közszolgálati tisztviselők és az állami tisztviselők jogviszonyának megszűnésével és megszüntetésével összefüggő egyes eljárási részletkérdésekről

Megjelent:

MK 2018/77. (VI. 1.)

Hatályos:

2018. 06. 02.

 

Jogszabály:

3/2018. (VI. 1.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/77. (VI. 1.)

Hatályos:

2018. 10. 01.

 

Jogszabály:

2/2018. (VI. 1.) PM rendelet

a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/77. (VI. 1.)

Hatályos:

2018. 06. 02., 2018. 07.01.

 

Jogszabály:

1255/2018. (VI. 1.) Korm. határozat

a Magyarország turisztikai országmárka építéséről szóló 1725/2017. (X. 10.) Korm. határozatban meghatározott marketingkampány záró időpontjának módosításáról

Megjelent:

MK 2018/77. (VI. 1.)

 

 

Jogszabály:

1/2018. (VI. 1.) ME utasítás

miniszterelnöki biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/22. (VI. 1.)

Hatályos:

2018. 06. 02.

 

Jogszabály:

Együtt - a Korszakváltók Pártja beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/22. (VI. 1.)

 

 

Jogszabály:

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/22. (VI. 1.)

 

 

Jogszabály:

Szerb Országos Önkormányzat - országos nemzetiségi önkormányzat beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/22. (VI. 1.)

 

 

2018. V. 31.

Jogszabály:

18/2018. (V. 31.) MNB rendelet

a Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete keretében, valamint a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tekintetében lefolytatott egyes engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 14/2015. (V. 13.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/76. (V. 31.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

1254/2018. (V. 31.) Korm. határozat

a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2018/76. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

32/2018. (V. 31.) ME határozat

az országos rendőrfőkapitány felmentéséről és kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/76. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

33/2018. (V. 31.) ME határozat

a Belügyminisztérium Közbiztonsági Főigazgatóság főigazgatójának kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/76. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

34/2018. (V. 31.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről

Megjelent:

MK 2018/76. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

10/2018. (V. 31.) BM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/21. (V. 31.)

Hatályos:

2018. 06. 01.

 

Jogszabály:

15/2018. (V. 31.) HM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/21. (V. 31.)

Hatályos:

2018. 06. 01.

 

Jogszabály:

11/2018. (V. 31.) IM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/21. (V. 31.)

Hatályos:

2018. 06. 01.

 

Jogszabály:

10/2018. (V. 31.) KKM utasítás

a külképviseleteken devizában, illetve valutában beszedett vízumeljárási díjaknak, konzulidíj-bevételeknek, a hazai hatóság eljárásában felmerülő illetékeknek vagy díjaknak, valamint a konzuli cselekményekhez kapcsolódó költségeknek az elszámolásáról szóló 20/2011. (VI. 30.) KüM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/21. (V. 31.)

Hatályos:

2018. 06. 01.

 

Jogszabály:

2/2018. (V. 31.) BVOP utasítás

a közadatok közzétételének és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének szabályozásáról szóló 12/2014. (XII. 23.) BVOP utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/21. (V. 31.)

Hatályos:

2018. 06. 01.

 

Jogszabály:

6/2018. (V. 31.) LÜ utasítás

a nyilvánosság számára adható tájékoztatás rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/21. (V. 31.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

16/2018. (V. 31.) ORFK utasítás

a kábítószerrel összefüggő bűncselekmények nyomozása során a Rendőrség szerveire háruló feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/21. (V. 31.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

17/2018. (V. 31.) ORFK utasítás

a Rendőrség gazdaságvédelmi tevékenységéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/21. (V. 31.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

18/2018. (V. 31.) ORFK utasítás

az Informatikai Biztonsági Szabályzatról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/21. (V. 31.)

Hatályos:

2018. 06. 01.

 

Jogszabály:

19/2018. (V. 31.) ORFK utasítás

a közlekedési balesetek és a közlekedés körében elkövetett bűncselekmények esetén követendő rendőri eljárás szabályairól szóló 60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/21. (V. 31.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

20/2018. (V. 31.) ORFK utasítás

a bűncselekményekből származó jövedelmek és a bűncselekményekhez kapcsolódó egyéb javak felkutatása, azonosítása és a vagyonbiztosítás érdekében teendő feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/21. (V. 31.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

2/2018. (V. 31.) SZGYF utasítás

a közérdekű adatok megismerésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/21. (V. 31.)

Hatályos:

2018. 06. 01.

 

Jogszabály:

15/2018. (V. 31.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és Bosznia-Hercegovina Miniszterek Tanácsa között a turizmus területén történő együttműködésről szóló Megállapodás hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/21. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/21. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/21. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Demokratikus Koalíció

2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/21. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Együtt - a Korszakváltók Pártja

2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/21. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Helyreállítás Magyarországi Pártja

2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/21. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Jobbik Magyarországért Mozgalom

2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/21. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Lehet Más a Politika Párt

2015. évi módosított pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/21. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Lehet Más a Politika Párt

2016. évi módosított pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/21. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Lehet Más a Politika Párt

2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/21. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Liberális Párt

2015. évi javított pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/21. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Liberális Párt - Liberálisok

2016. évi javított pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/21. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Liberális Párt - Liberálisok

2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/21. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Nemzeti Párt (MNP)

2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/21. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Szocialista Párt

2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/21. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Párbeszéd Magyarországért Párt

2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/21. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Polgári Világ Pártja

2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/21. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Vas Megyei Kormányhivatal hirdetménye

bélyegző érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/21. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2017. évi közhasznú éves beszámolója

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/21. (V. 31.)

 

 

2018. V. 30.

Jogszabály:

10/2018. (V. 30.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrség parancsnoki nyomozásának különös szabályairól

Megjelent:

MK 2018/75. (V. 30.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

11/2018. (V. 30.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervek parancsnoki nyomozásának különös szabályairól

Megjelent:

MK 2018/75. (V. 30.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

1/2018. (V. 30.) PM rendelet

az uniós vámjog végrehajtásáról szóló törvény hatálybalépésével, az adóigazgatási rendtartásról és az adózás rendjéről szóló törvény hatálybalépésével, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 48/2017. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/75. (V. 30.)

Hatályos:

2018. 05. 31.

 

Jogszabály:

260/2018. (V. 30.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2018/75. (V. 30.)

 

 

Jogszabály:

261/2018. (V. 30.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2018/75. (V. 30.)

 

 

Jogszabály:

1253/2018. (V. 30.) Korm. határozat

egyes Kárpát-medencei gazdaságélénkítő programok és összehangolt fejlesztési feladatok, valamint turisztikai fejlesztések koordinációjáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2018/75. (V. 30.)

Hatályos:

2018. 05. 31.

 

2018. V. 29.

Jogszabály:

17/2018. (V. 29.) MNB rendelet

a felügyeleti díj megfizetésének, kiszámításának módjáról és feltételeiről

Megjelent:

MK 2018/74. (V. 29.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

1/2018. (V. 29.) NMHH rendelet

a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló 7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/74. (V. 29.)

Hatályos:

2018. 05. 31.

 

Jogszabály:

236/2018. (V. 29.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/74. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

237/2018. (V. 29.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/74. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

238/2018. (V. 29.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/74. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

239/2018. (V. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/74. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

240/2018. (V. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/74. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

241/2018. (V. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/74. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

242/2018. (V. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/74. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

243/2018. (V. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/74. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

244/2018. (V. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/74. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

245/2018. (V. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/74. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

246/2018. (V. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/74. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

247/2018. (V. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/74. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

248/2018. (V. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/74. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

249/2018. (V. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/74. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

250/2018. (V. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/74. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

251/2018. (V. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/74. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

252/2018. (V. 29.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/74. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

253/2018. (V. 29.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/74. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

254/2018. (V. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/74. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

255/2018. (V. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/74. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

256/2018. (V. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/74. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

257/2018. (V. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/74. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

258/2018. (V. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/74. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

259/2018. (V. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/74. (V. 29.)

 

 

2018. V. 25.

Jogszabály:

97/2018. (V. 25.) Korm. rendelet

a történelmi emlékhelyekről szóló 303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/73. (V. 25.)

Hatályos:

2018. 05. 26.

 

Jogszabály:

1245/2018. (V. 25.) Korm. határozat

a 2018. évi határátlépéssel járó csapatmozgásokról szóló 1964/2017. (XII. 19.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/73. (V. 25.)

Hatályos:

2018. 05. 26.

 

Jogszabály:

1246/2018. (V. 25.) Korm. határozat

a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 2018. május 28. és 2018. június 8. között Genfben sorra kerülő 107. ülésszakán való magyar részvételről

Megjelent:

MK 2018/73. (V. 25.)

 

 

Jogszabály:

1247/2018. (V. 25.) Korm. határozat

a pártokat és a pártalapítványokat az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választása eredményének megfelelően megillető támogatás mértékének meghatározásáról, valamint a támogatást szolgáló előirányzatok közötti átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2018/73. (V. 25.)

 

 

Jogszabály:

1248/2018. (V. 25.) Korm. határozat

az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2018/73. (V. 25.)

 

 

Jogszabály:

1249/2018. (V. 25.) Korm. határozat

a nemzeti filmipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2018/73. (V. 25.)

Hatályos:

2018. 05. 26.

 

Jogszabály:

1250/2018. (V. 25.) Korm. határozat

a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2018/73. (V. 25.)

Hatályos:

2018. 05. 26.

 

Jogszabály:

1251/2018. (V. 25.) Korm. határozat

a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2018/73. (V. 25.)

Hatályos:

2018. 05. 26.

 

Jogszabály:

1252/2018. (V. 25.) Korm. határozat

az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2018/73. (V. 25.)

Hatályos:

2018. 05. 26.

 

Jogszabály:

31/2018. (V. 25.) ME határozat

a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság elnökének felmentéséről és új elnökének kijelöléséről

Megjelent:

MK 2018/73. (V. 25.)

 

 

Jogszabály:

7/2018. (V. 25.) IM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/20. (V. 25.)

Hatályos:

2018. 05. 26.

 

Jogszabály:

8/2018. (V. 25.) IM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/20. (V. 25.)

Hatályos:

2018. 05. 26.

 

Jogszabály:

9/2018. (V. 25.) IM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/20. (V. 25.)

Hatályos:

2018. 05. 26.

 

Jogszabály:

10/2018. (V. 25.) IM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/20. (V. 25.)

Hatályos:

2018. 05. 26.

 

Jogszabály:

1/2018. (V. 25.) ÁSZ utasítás

a számvevőszéki ellenőrzés eljárási szabályai és módszerei megállapításáról és nyilvánosságra hozataláról szóló 1/2017. (II. 8.) ÁSZ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/20. (V. 25.)

Hatályos:

2018. 05. 26.

 

Jogszabály:

5/2018. (V. 25.) BM OKF utasítás

a hivatásos katasztrófavédelmi szervek Normaalkotási Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/20. (V. 25.)

Hatályos:

2018. 05. 26.

 

Jogszabály:

5/2018. (V. 25.) GVH utasítás

az iratbetekintés elektronikus úton való biztosításával kapcsolatos szabályokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/20. (V. 25.)

Hatályos:

2018. 06. 01.

 

Jogszabály:

15/2018. (V. 25.) ORFK utasítás

az ideiglenes adatvédelmi szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/20. (V. 25.)

Hatályos:

2018. 05. 26.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2018/20. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/20. (V. 25.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/20. (V. 25.)

 

 

Jogszabály:

1/2018. (IV. 27.) KKB határozat

a tömeges mentési és sérültellátási gyakorlat elgondolásának kialakításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/20. (V. 25.)

 

 

Jogszabály:

2/2018. (IV. 27.) KKB határozat

a 2018 tavaszán várható ár- és belvízi helyzetről, valamint a kölcsönös vízügyi segítségnyújtás szabályozásáról szóló tájékoztató elfogadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/20. (V. 25.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/20. (V. 25.)

 

 

2018. V. 24.

Jogszabály:

14/2018. (V. 24.) MNB rendelet

a Családok éve alkalmából 50 forintos címletű érme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2018/72. (V. 24.)

Hatályos:

2018. 05. 25.

 

Jogszabály:

15/2018. (V. 24.) MNB rendelet

a "Családok éve" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2018/72. (V. 24.)

Hatályos:

2018. 05. 25.

 

Jogszabály:

16/2018. (V. 24.) MNB rendelet

a "Családok éve" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2018/72. (V. 24.)

Hatályos:

2018. 05. 25.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5006/2018/3. határozata

Ásotthalom Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 12/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendeletének 7/B. §-a törvénysértő voltának megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2018/72. (V. 24.)

 

 

Jogszabály:

230/2018. (V. 24.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2018/72. (V. 24.)

 

 

Jogszabály:

231/2018. (V. 24.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2018/72. (V. 24.)

 

 

Jogszabály:

232/2018. (V. 24.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2018/72. (V. 24.)

 

 

Jogszabály:

233/2018. (V. 24.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2018/72. (V. 24.)

 

 

Jogszabály:

234/2018. (V. 24.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2018/72. (V. 24.)

 

 

Jogszabály:

235/2018. (V. 24.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2018/72. (V. 24.)

 

 

Jogszabály:

1244/2018. (V. 24.) Korm. határozat

a központi költségvetést érintő fejezeti és címrendi módosításokról és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2018/72. (V. 24.)

 

 

2018. V. 22.

Jogszabály:

94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Megjelent:

MK 2018/70. (V. 22.)

Hatályos:

2018. 05. 22. 10 órától.

 

Jogszabály:

95/2018. (V. 22.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a Miniszterelnöki Kormányiroda megalakulásával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2018/70. (V. 22.)

Hatályos:

2018. 05. 22. 10. órától.

 

Jogszabály:

96/2018. (V. 22.) Korm. rendelet

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/70. (V. 22.)

Hatályos:

2018. 05. 22. 10. órától.

 

Jogszabály:

1/2018. (V. 22.) ME rendelet

a miniszterelnök-helyettesek kijelöléséről

Megjelent:

MK 2018/70. (V. 22.)

Hatályos:

2018. 05. 22. 10. órától.

 

Jogszabály:

1243/2018. (V. 22.) Korm. határozat

a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat módosításáról és a Nemzetbiztonsági Kabinetről szóló 1308/2011. (IX. 6.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2018/70. (V. 22.)

Hatályos:

2018. 05. 22. 10. órától.

 

Jogszabály:

28/2018. (V. 22.) ME határozat

kormánymegbízott megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/70. (V. 22.)

 

 

Jogszabály:

196/2018. (V. 22.) KE határozat

államtitkárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/71. (V. 22.)

 

 

Jogszabály:

197/2018. (V. 22.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/71. (V. 22.)

 

 

Jogszabály:

198/2018. (V. 22.) KE határozat

államtitkárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/71. (V. 22.)

 

 

Jogszabály:

199/2018. (V. 22.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/71. (V. 22.)

 

 

Jogszabály:

200/2018. (V. 22.) KE határozat

államtitkárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/71. (V. 22.)

 

 

Jogszabály:

201/2018. (V. 22.) KE határozat

államtitkárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/71. (V. 22.)

 

 

Jogszabály:

202/2018. (V. 22.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/71. (V. 22.)

 

 

Jogszabály:

203/2018. (V. 22.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/71. (V. 22.)

 

 

Jogszabály:

204/2018. (V. 22.) KE határozat

államtitkárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/71. (V. 22.)

 

 

Jogszabály:

205/2018. (V. 22.) KE határozat

államtitkárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/71. (V. 22.)

 

 

Jogszabály:

206/2018. (V. 22.) KE határozat

államtitkárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/71. (V. 22.)

 

 

Jogszabály:

207/2018. (V. 22.) KE határozat

közigazgatási államtitkári felmentésről

Megjelent:

MK 2018/71. (V. 22.)

 

 

Jogszabály:

208/2018. (V. 22.) KE határozat

közigazgatási államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/71. (V. 22.)

 

 

Jogszabály:

209/2018. (V. 22.) KE határozat

közigazgatási államtitkári tisztség megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/71. (V. 22.)

 

 

Jogszabály:

210/2018. (V. 22.) KE határozat

közigazgatási államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/71. (V. 22.)

 

 

Jogszabály:

211/2018. (V. 22.) KE határozat

közigazgatási államtitkári felmentésről

Megjelent:

MK 2018/71. (V. 22.)

 

 

Jogszabály:

212/2018. (V. 22.) KE határozat

közigazgatási államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/71. (V. 22.)

 

 

Jogszabály:

213/2018. (V. 22.) KE határozat

közigazgatási államtitkári tisztség megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/71. (V. 22.)

 

 

Jogszabály:

214/2018. (V. 22.) KE határozat

közigazgatási államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/71. (V. 22.)

 

 

Jogszabály:

215/2018. (V. 22.) KE határozat

közigazgatási államtitkári tisztség megszűnésének megállapításáról és közigazgatási államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/71. (V. 22.)

 

 

Jogszabály:

216/2018. (V. 22.) KE határozat

közigazgatási államtitkári tisztség megszűnésének megállapításáról és közigazgatási államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/71. (V. 22.)

 

 

Jogszabály:

217/2018. (V. 22.) KE határozat

közigazgatási államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/71. (V. 22.)

 

 

Jogszabály:

218/2018. (V. 22.) KE határozat

a 137/2013. (III. 14.) KE határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/71. (V. 22.)

 

 

Jogszabály:

219/2018. (V. 22.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/71. (V. 22.)

 

 

Jogszabály:

220/2018. (V. 22.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/71. (V. 22.)

 

 

Jogszabály:

221/2018. (V. 22.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/71. (V. 22.)

 

 

Jogszabály:

222/2018. (V. 22.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/71. (V. 22.)

 

 

Jogszabály:

223/2018. (V. 22.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/71. (V. 22.)

 

 

Jogszabály:

224/2018. (V. 22.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/71. (V. 22.)

 

 

Jogszabály:

225/2018. (V. 22.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/71. (V. 22.)

 

 

Jogszabály:

226/2018. (V. 22.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/71. (V. 22.)

 

 

Jogszabály:

227/2018. (V. 22.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/71. (V. 22.)

 

 

Jogszabály:

228/2018. (V. 22.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/71. (V. 22.)

 

 

Jogszabály:

229/2018. (V. 22.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/71. (V. 22.)

 

 

Jogszabály:

29/2018. (V. 22.) ME határozat

a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatójának felmentéséről

Megjelent:

MK 2018/71. (V. 22.)

 

 

Jogszabály:

30/2018. (V. 22.) ME határozat

helyettes államtitkárok megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/71. (V. 22.)

 

 

2018. V. 18.

Jogszabály:

194/2018. (V. 18.) KE határozat

miniszterek kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/69. (V. 18.)

 

 

Jogszabály:

195/2018. (V. 18.) KE határozat

vezérezredes szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról és szolgálaton kívüliek állományába történő felvételéről

Megjelent:

MK 2018/69. (V. 18.)

 

 

2018. V. 17.

Jogszabály:

2018. évi V. törvény

Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2018/67. (V. 17.)

Hatályos:

2018. 05. 18.

 

Jogszabály:

26/2018. (V. 17.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/67. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

27/2018. (V. 17.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/67. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

5/2018. (V. 17.) AB határozat

a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet 8/B. § (5) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint folyamatban lévő ügyekben történő alkalmazhatóságának kizárásáról

Megjelent:

MK 2018/68. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

3/2018. Büntető jogegységi határozat

az EBD2015. B.15. határozat elvi bírósági döntésként való fenntartásának megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2018/68. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

4/2018. Büntető jogegységi határozat

a vádirat benyújtásáig a házi őrizet részleges feloldásáról

Megjelent:

MK 2018/68. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

5/2018. Büntető jogegységi határozat

a Btk. 302. § és 306. §-ában meghatározott bűncselekmény elkövetőjéről

Megjelent:

MK 2018/68. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

187/2018. (V. 17.) KE határozat

a Honvéd Vezérkar főnöke beosztásból történő felmentésről

Megjelent:

MK 2018/68. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

188/2018. (V. 17.) KE határozat

altábornagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2018/68. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

189/2018. (V. 17.) KE határozat

a Honvéd Vezérkar főnöke beosztásba történő kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/68. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

190/2018. (V. 17.) KE határozat

altábornagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2018/68. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

191/2018. (V. 17.) KE határozat

dandártábornok szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/68. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

192/2018. (V. 17.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2018/68. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

193/2018. (V. 17.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2018/68. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

4/2018. (V. 17.) GVH utasítás

a Gazdasági Versenyhivatal eljárásai során alkalmazandó belső ügyintézési rendről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/19. (V. 17.)

Hatályos:

2018. 05. 15.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2018/19. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/19. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

2/2018. (V. 17.) SZTNH közlemény

a 27. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny kiállításán bemutatásra kerülő találmányok, védjegyek, formatervezési és használati minták kiállítási kedvezményéről, illetve kiállítási elsőbbségéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/19. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/19. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2018. június 1-je és június 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/19. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/19. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/19. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

Győri Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

a Zalaszentgrót székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/19. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

AQUILA Párt

2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/19. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/19. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

Kereszténydemokrata Néppárt

2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/19. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

Közösség a Társadalmi Igazságosságért Néppárt

2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/19. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

Waclaw Felczak Alapítvány

alapító okirata

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/19. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hirdetménye

számlatömbök érvénytelenségéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/19. (V. 17.)

 

 

2018. V. 14.

Jogszabály:

1/2018. (V. 14.) NVB közlemény

az országgyűlési képviselők 2018. évi választásának eredményéről

Megjelent:

MK 2018/66. (V. 14.)

 

 

2018. V. 11.

Jogszabály:

7/2018. (V. 11.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/65. (V. 11.)

Hatályos:

2018. 05. 11.

 

2018. V. 10.

Jogszabály:

6/2018. (V. 10.) OGY határozat

a miniszterelnök megválasztásáról

Megjelent:

MK 2018/64. (V. 10.)

Hatályos:

2018. 05. 10.

 

Jogszabály:

5/2018. (V. 10.) LÜ utasítás

az ügyészi szervezetben adományozható elismerésekről szóló 1/2015. (I. 21.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/18. (V. 10.)

Hatályos:

2018. 05. 11.

 

Jogszabály:

14/2018. (V. 10.) ORFK utasítás

a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény hatálybalépésével összefüggésben egyes ORFK utasítások módosításáról, hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/18. (V. 10.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/18. (V. 10.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Bírósági Végrehajtói Kar közleménye

önálló bírósági végrehajtó-helyettesi igazolványok érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/18. (V. 10.)

 

 

Jogszabály:

Kiskunmajsa Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/18. (V. 10.)

 

 

Jogszabály:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata módosított pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/18. (V. 10.)

 

 

Jogszabály:

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/18. (V. 10.)

 

 

Jogszabály:

Budapest Főváros Kormányhivatala hirdetménye

bélyegző érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/18. (V. 10.)

 

 

2018. V. 9.

Jogszabály:

12/2018. (V. 9.) MNB rendelet

a "Szózat megzenésítése" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2018/63. (V. 9.)

Hatályos:

2018. 05. 10.

 

Jogszabály:

13/2018. (V. 9.) MNB rendelet

a "Szózat megzenésítése" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2018/63. (V. 9.)

Hatályos:

2018. 05. 10.

 

Jogszabály:

182/2018. (V. 9.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/63. (V. 9.)

 

 

Jogszabály:

183/2018. (V. 9.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/63. (V. 9.)

 

 

Jogszabály:

184/2018. (V. 9.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/63. (V. 9.)

 

 

Jogszabály:

185/2018. (V. 9.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/63. (V. 9.)

 

 

Jogszabály:

186/2018. (V. 9.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2018/63. (V. 9.)

 

 

Jogszabály:

966/2018. (V. 9.) NVB határozat

a Nemzeti Választási Bizottság határozata

Megjelent:

MK 2018/63. (V. 9.)

 

 

Jogszabály:

967/2018. (V. 9.) NVB határozat

a Nemzeti Választási Bizottság határozata

Megjelent:

MK 2018/63. (V. 9.)

 

 

Jogszabály:

Érpatak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018. (V. 9.) önkormányzati rendelete

Érpatak Község 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadásáról

Megjelent:

MK 2018/63. (V. 9.)

Hatályos:

2018. 05. 10.

 

Jogszabály:

Érpatak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2018. (V. 9.) önkormányzati rendelete

Érpatak Község 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadásáról

Megjelent:

MK 2018/63. (V. 9.)

Hatályos:

2018. 05. 10.

 

2018. V. 8.

Jogszabály:

3/2018. (V. 8.) OGY határozat

az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról

Megjelent:

MK 2018/62. (V. 8.)

Hatályos:

2018. 05. 08.

 

Jogszabály:

4/2018. (V. 8.) OGY határozat

az Országgyűlés háznagyának megválasztásáról

Megjelent:

MK 2018/62. (V. 8.)

Hatályos:

2018. 05. 08.

 

Jogszabály:

5/2018. (V. 8.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról

Megjelent:

MK 2018/62. (V. 8.)

Hatályos:

2018. 05. 08.

 

2018. V. 7.

Jogszabály:

1/2018. Büntető jogegységi határozat

a törvényes vádról

Megjelent:

MK 2018/61. (V. 7.)

 

 

Jogszabály:

2/2018. Büntető jogegységi határozat

gyermekpornográfia bűntette esetében halmazat megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/61. (V. 7.)

 

 

Jogszabály:

25/2018. (V. 7.) ME határozat

kormánymegbízott megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/61. (V. 7.)

 

 

2018. V. 4.

Jogszabály:

93/2018. (V. 4.) Korm. rendelet

a központi államigazgatási szervek és más szervek átalakítása, valamint a vezető személyének változása esetén lefolytatandó átadás-átvételi eljárásról

Megjelent:

MK 2018/60. (V. 4.)

Hatályos:

2018. 05. 05.

 

Jogszabály:

1241/2018. (V. 4.) Korm. határozat

a FINA Férfi Vízilabda Világliga 2018. évi Szuperdöntőjének megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/60. (V. 4.)

 

 

Jogszabály:

1242/2018. (V. 4.) Korm. határozat

az Erbíli Káld Katolikus Érsekség Alkos-i iskolaépítési projektjének támogatásáról

Megjelent:

MK 2018/60. (V. 4.)

 

 

Jogszabály:

9/2018. (V. 4.) BM utasítás

a határforgalom ellenőrzésének a végrehajtásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/17. (V. 4.)

Hatályos:

2018. 05. 17.

 

Jogszabály:

3/2018. (V. 4.) BM OKF utasítás

az önkormányzati tűzoltóságok, az önkéntes tűzoltó egyesületek, valamint az önkéntes mentőszervezetek költségvetési támogatásának szabályozásáról szóló 4/2015. (VI. 25.) BM OKF utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/17. (V. 4.)

Hatályos:

2018. 05. 05.

 

Jogszabály:

4/2018. (V. 4.) BM OKF utasítás

a Belügyminisztérium fejezethez tartozó, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot szakmailag érintő fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 5/2015. (VI. 25.) BM OKF utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/17. (V. 4.)

Hatályos:

2018. 05. 05.

 

Jogszabály:

4/2018. (V. 4.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal közbeszerzési és beszerzési szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/17. (V. 4.)

Hatályos:

2018. 05. 05.

 

Jogszabály:

5/2018. (V. 4.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal költségvetési fejezetbe sorolt fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 13/2017. (XII. 13.) NKFIH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/17. (V. 4.)

Hatályos:

2018. 05. 05.

 

Jogszabály:

10/2018. (V. 4.) ORFK utasítás

a hang- és fényjelző készülék telepítésének és alkalmazásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/17. (V. 4.)

Hatályos:

2018. 05. 09., 2018. 05. 24.

 

Jogszabály:

11/2018. (V. 4.) ORFK utasítás

a turisztikai idény rendőri feladatainak végrehajtásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/17. (V. 4.)

Hatályos:

2018. 05. 12.

 

Jogszabály:

12/2018. (V. 4.) ORFK utasítás

a Rendőrség Védőoltási Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/17. (V. 4.)

Hatályos:

2018. 05. 12.

 

Jogszabály:

13/2018. (V. 4.) ORFK utasítás

az egységes európai bűnüldözési képzési rendszer első fellépési területével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/17. (V. 4.)

Hatályos:

2018. 05. 06.

 

Jogszabály:

1/2018. (V. 4.) KH utasítás

a közbeszerzési nívódíj alapításáról és adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/17. (V. 4.)

Hatályos:

2018. 05. 05.

 

Jogszabály:

12/2018. (V. 4.) KKM közlemény

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya közötti Filmkoprodukciós Megállapodás kihirdetéséről szóló 3/2008. (I. 16.) Korm. rendelet 2-3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/17. (V. 4.)

 

 

Jogszabály:

13/2018. (V. 4.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Seychelle Köztársaság Kormánya között a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/17. (V. 4.)

 

 

Jogszabály:

14/2018. (V. 4.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti határhidak és határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2017. évi CXLII. törvény 2-4. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/17. (V. 4.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2018/17. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/17. (V. 4.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/17. (V. 4.)

 

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/17. (V. 4.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Munkáspárt

2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/17. (V. 4.)

 

 

Jogszabály:

Budapesti Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

a Budapest VIII. kerület 2. számú székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/17. (V. 4.)

 

 

Jogszabály:

Fejér Megyei Kormányhivatal hirdetménye

hatósági ellenőri igazolványokkal kapcsolatban

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/17. (V. 4.)

 

 

2018. IV. 27.

Jogszabály:

92/2018. (IV. 27.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet és a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/59. (IV. 27.)

Hatályos:

2018. 05. 02.

 

Jogszabály:

9/2018. (IV. 27.) NGM rendelet

a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 49/2017. (XII. 29.) NGM rendelet SZEVIÉP Szerkezet- és Vízépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság károsultjainak rendkívüli állami kárrendezése érdekében történő módosításáról

Megjelent:

MK 2018/59. (IV. 27.)

Hatályos:

2018. 04. 28.

 

Jogszabály:

4/2018. (IV. 27.) AB határozat

az egyes kárpótlással összefüggő törvények módosításáról szóló 2016. évi CII. törvény 1. § a és 3. § a alaptörvény-ellenességének megállapításáról és mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/59. (IV. 27.)

 

 

Jogszabály:

165/2018. (IV. 27.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/59. (IV. 27.)

 

 

Jogszabály:

166/2018. (IV. 27.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/59. (IV. 27.)

 

 

Jogszabály:

167/2018. (IV. 27.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/59. (IV. 27.)

 

 

Jogszabály:

168/2018. (IV. 27.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/59. (IV. 27.)

 

 

Jogszabály:

169/2018. (IV. 27.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/59. (IV. 27.)

 

 

Jogszabály:

170/2018. (IV. 27.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/59. (IV. 27.)

 

 

Jogszabály:

171/2018. (IV. 27.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/59. (IV. 27.)

 

 

Jogszabály:

172/2018. (IV. 27.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/59. (IV. 27.)

 

 

Jogszabály:

173/2018. (IV. 27.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/59. (IV. 27.)

 

 

Jogszabály:

174/2018. (IV. 27.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/59. (IV. 27.)

 

 

Jogszabály:

175/2018. (IV. 27.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/59. (IV. 27.)

 

 

Jogszabály:

176/2018. (IV. 27.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/59. (IV. 27.)

 

 

Jogszabály:

177/2018. (IV. 27.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/59. (IV. 27.)

 

 

Jogszabály:

178/2018. (IV. 27.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/59. (IV. 27.)

 

 

Jogszabály:

179/2018. (IV. 27.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/59. (IV. 27.)

 

 

Jogszabály:

180/2018. (IV. 27.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/59. (IV. 27.)

 

 

Jogszabály:

181/2018. (IV. 27.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/59. (IV. 27.)

 

 

2018. IV. 25.

Jogszabály:

90/2018. (IV. 25.) Korm. rendelet

a Szeged-Csanádi Egyházmegye beruházásaival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2018/58. (IV. 25.)

Hatályos:

2018. 04. 26.

 

Jogszabály:

91/2018. (IV. 25.) Korm. rendelet

a Veszprém megyei jogú város külterületén megvalósuló ipari park fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2018/58. (IV. 25.)

Hatályos:

2018. 04. 26.

 

Jogszabály:

9/2018. (IV. 25.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/58. (IV. 25.)

Hatályos:

2018. 04. 28., 2018. 05. 01.

 

Jogszabály:

1231/2018. (IV. 25.) Korm. határozat

a 2018. évi AIBA Ifjúsági Férfi és Női Ökölvívó Világbajnokság megrendezése érdekében az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2018/58. (IV. 25.)

 

 

Jogszabály:

1232/2018. (IV. 25.) Korm. határozat

a többfunkciós autóbuszok beszerzéséhez szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/58. (IV. 25.)

 

 

Jogszabály:

1233/2018. (IV. 25.) Korm. határozat

a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről szóló irányelv átültetésével kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/58. (IV. 25.)

 

 

Jogszabály:

1234/2018. (IV. 25.) Korm. határozat

a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben a NISZ Zrt. működési körében felmerülő költségek fedezetéül szolgáló források biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/58. (IV. 25.)

 

 

Jogszabály:

1235/2018. (IV. 25.) Korm. határozat

az egyes állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok támogatási kérelmeinek a GINOP-6.1.5-17 azonosító számú ("Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára" című) és a VEKOP-8.5.2-17 azonosító számú ("Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára" című) gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra történő benyújtásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2018/58. (IV. 25.)

 

 

Jogszabály:

1236/2018. (IV. 25.) Korm. határozat

a Szeged-Csanádi Egyházmegye beruházásainak támogatása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/58. (IV. 25.)

 

 

Jogszabály:

1237/2018. (IV. 25.) Korm. határozat

a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság és Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére történő tőkeemeléshez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/58. (IV. 25.)

 

 

Jogszabály:

1238/2018. (IV. 25.) Korm. határozat

az Egészséges Budapest Program Dél-budai Centruma megvalósításával kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2018/58. (IV. 25.)

 

 

Jogszabály:

1239/2018. (IV. 25.) Korm. határozat

a Tiszafüred-Poroszló kerékpárút és a szükséges műtárgyak megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/58. (IV. 25.)

 

 

Jogszabály:

1240/2018. (IV. 25.) Korm. határozat

a kiemelt kerékpáros útvonalak fejlesztésének finanszírozásáról szóló 1012/2017. (I. 11.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/58. (IV. 25.)

 

 

Jogszabály:

Helyesbítés

a Magyar Közlöny 2018/58. számában

Megjelent:

MK 2018/58. (IV. 25.)

 

 

2018. IV. 24.

Jogszabály:

87/2018. (IV. 24.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/57. (IV. 24.)

Hatályos:

2018. 04. 25.

 

Jogszabály:

88/2018. (IV. 24.) Korm. rendelet

a Komárom területén megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2018/57. (IV. 24.)

Hatályos:

2018. 04. 25.

 

Jogszabály:

89/2018. (IV. 24.) Korm. rendelet

a Székesfehérváron és Nemesvámoson megvalósuló járműipari beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2018/57. (IV. 24.)

Hatályos:

2018. 04. 25.

 

Jogszabály:

1228/2018. (IV. 24.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím előirányzatáról történő átcsoportosításról, valamint a Laboratóriumi ellátás jogcím előirányzatának megemeléséről

Megjelent:

MK 2018/57. (IV. 24.)

 

 

Jogszabály:

1229/2018. (IV. 24.) Korm. határozat

az ExxonMobil Üzletsegítő Központ Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

Megjelent:

MK 2018/57. (IV. 24.)

 

 

Jogszabály:

1230/2018. (IV. 24.) Korm. határozat

a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a magyar-szlovák határkeresztező ponton 2018. május 2-án kiírandó kapacitás allokációs eljárásban való részvételéről

Megjelent:

MK 2018/57. (IV. 24.)

 

 

2018. IV. 21.

Jogszabály:

86/2018. (IV. 21.) Korm. rendelet

a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/56. (IV. 21.)

Hatályos:

2018. 04. 22.

 

Jogszabály:

1223/2018. (IV. 21.) Korm. határozat

a Duna Transznacionális Program, valamint az INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program előirányzat-túllépésének jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2018/56. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

1224/2018. (IV. 21.) Korm. határozat

a 2018. évi CeBIT nemzetközi infokommunikációs vásáron történő magyar részvételhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/56. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

1225/2018. (IV. 21.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programot támogató Pénzügyi rendszer bevezetésével, az erkölcsi bizonyítvány kormányablakokban történő igénylésével kapcsolatos informatikai fejlesztésekhez, továbbá a központi szolgáltató által nyújtott egyes alkalmazásüzemeltetési és fejlesztési feladatok ellátásához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/56. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

1226/2018. (IV. 21.) Korm. határozat

a települési ügysegédi rendszer bővítéséhez szükséges feladatokkal összefüggően a Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1076/2015. (II. 25.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről

Megjelent:

MK 2018/56. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

1227/2018. (IV. 21.) Korm. határozat

Sepsiszentgyörgyön megvalósuló egyes beruházásokkal kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2018/56. (IV. 21.)

 

 

2018. IV. 20.

Jogszabály:

73/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet

a helyi közszolgáltatás információs rendszerről

Megjelent:

MK 2018/55. (IV. 20.)

Hatályos:

2018. 04. 21., 2018. 04. 25.

 

Jogszabály:

74/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet

az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis üzemeltető szervezetének kijelöléséről és működésének részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2018/55. (IV. 20.)

Hatályos:

2018. 04. 23.

 

Jogszabály:

75/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet

a fizetésképtelenségi nyilvántartás létrehozásával kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2018/55. (IV. 20.)

Hatályos:

2018. 04. 25.

 

Jogszabály:

76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet

a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól

Megjelent:

MK 2018/55. (IV. 20.)

Hatályos:

2018. 05. 20.

 

Jogszabály:

77/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvénnyel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2018/55. (IV. 20.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

78/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet

a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/55. (IV. 20.)

Hatályos:

2018. 04. 25.

 

Jogszabály:

79/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet

az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/55. (IV. 20.)

Hatályos:

2018. 06. 30., 2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

80/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet

az egyes iparszabályozási tárgyú kormányrendeletek bürokráciacsökkentéssel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2018/55. (IV. 20.)

Hatályos:

2018. 05. 06.

 

Jogszabály:

81/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet

a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/55. (IV. 20.)

Hatályos:

2018. 04. 21.

 

Jogszabály:

82/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet

a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/55. (IV. 20.)

Hatályos:

2018. 06. 01.

 

Jogszabály:

83/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Szomszédsági Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2018/55. (IV. 20.)

Hatályos:

2018. 04. 28.

 

Jogszabály:

84/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtási intézményrendszeréről szóló 238/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/55. (IV. 20.)

Hatályos:

2018. 04. 21.

 

Jogszabály:

85/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról szóló 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/55. (IV. 20.)

Hatályos:

2018. 04. 28.

 

Jogszabály:

3/2018. (IV. 20.) AB határozat

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvénnyel kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/55. (IV. 20.)

 

 

Jogszabály:

160/2018. (IV. 20.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/55. (IV. 20.)

 

 

Jogszabály:

161/2018. (IV. 20.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2018/55. (IV. 20.)

 

 

Jogszabály:

162/2018. (IV. 20.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2018/55. (IV. 20.)

 

 

Jogszabály:

163/2018. (IV. 20.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2018/55. (IV. 20.)

 

 

Jogszabály:

164/2018. (IV. 20.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2018/55. (IV. 20.)

 

 

Jogszabály:

1217/2018. (IV. 20.) Korm. határozat

a légimentési képesség fejlesztéséről

Megjelent:

MK 2018/55. (IV. 20.)

 

 

Jogszabály:

1218/2018. (IV. 20.) Korm. határozat

a Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ használatában lévő ingatlanról

Megjelent:

MK 2018/55. (IV. 20.)

 

 

Jogszabály:

1219/2018. (IV. 20.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a kaposvári intermodális közlekedési csomópont megvalósításához kapcsolódó kármentesítési feladatok ellátása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2018/55. (IV. 20.)

 

 

Jogszabály:

1220/2018. (IV. 20.) Korm. határozat

egyes, az EFOP-2.4.1-16 azonosító jelű felhívásra benyújtott projektjavaslatok tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő átcsoportosításáról, valamint a felhívásban meghatározott elszámolható költségtípusok mértékének együttes összege túllépéséhez történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2018/55. (IV. 20.)

 

 

Jogszabály:

1221/2018. (IV. 20.) Korm. határozat

az EFOP-2.4.1-16 azonosító jelű felhívásra benyújtott egyes projektjavaslatok tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő átcsoportosításáról, valamint a felhívásban meghatározott elszámolható költségtípusok mértékének együttes összege túllépéséhez történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2018/55. (IV. 20.)

 

 

Jogszabály:

1222/2018. (IV. 20.) Korm. határozat

a "Közvetítői szerződés GINOP-8.3.3-17 azonosító jelű Irinyi tőkeprogram keretében megvalósítandó, a tőkealap kezelését végző pénzügyi közvetítő kiválasztására, pénzügyi közvetítői szolgáltatások nyújtására" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása és az ahhoz kapcsolódó közbeszerzési ajánlattételi dokumentáció jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2018/55. (IV. 20.)

 

 

Jogszabály:

10/2018. (IV. 20.) MBFSZ utasítás

a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Közszolgálati Szabályzatának kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/16. (IV. 20.)

Hatályos:

2018. 04. 21.

 

Jogszabály:

3/2018. (IV. 20.) NKFIH utasítás

egyes NKFIH utasításoknak a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/16. (IV. 20.)

Hatályos:

2018. 04. 21.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2018/16. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/16. (IV. 20.)

 

 

Jogszabály:

Kormánytájékoztató

a Kormány által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 5. § (5) bekezdése alapján a 2017-es évben meghozott, a közbeszerzések alóli felmentést tartalmazó egyedi határozatok szövegéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/16. (IV. 20.)

 

 

Jogszabály:

BM közlemény

a szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/16. (IV. 20.)

 

 

Jogszabály:

BM közlemény

a Rendészeti Szakvizsga Vizsgabizottsági Névjegyzékről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/16. (IV. 20.)

 

 

Jogszabály:

EMMI-BM együttes pályázati felhívás

a 2018. évi "Idősbarát Önkormányzat Díj" elnyerésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/16. (IV. 20.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2018. május 1-je és május 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/16. (IV. 20.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdés hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/16. (IV. 20.)

 

 

2018. IV. 17.

Jogszabály:

11/2018. (IV. 17.) MNB rendelet

a 2018-ban Magyarországon megrendezésre kerülő IIHF Divízió I/A Jégkorong Világbajnokság alkalmából 50 forintos címletű érme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2018/54. (IV. 17.)

Hatályos:

2018. 04. 18.

 

Jogszabály:

144/2018. (IV. 17.) KE határozat

az Országgyűlés alakuló ülésének összehívásáról

Megjelent:

MK 2018/54. (IV. 17.)

 

 

Jogszabály:

145/2018. (IV. 17.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/54. (IV. 17.)

 

 

Jogszabály:

146/2018. (IV. 17.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/54. (IV. 17.)

 

 

Jogszabály:

147/2018. (IV. 17.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/54. (IV. 17.)

 

 

Jogszabály:

148/2018. (IV. 17.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/54. (IV. 17.)

 

 

Jogszabály:

149/2018. (IV. 17.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/54. (IV. 17.)

 

 

Jogszabály:

150/2018. (IV. 17.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/54. (IV. 17.)

 

 

Jogszabály:

151/2018. (IV. 17.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/54. (IV. 17.)

 

 

Jogszabály:

152/2018. (IV. 17.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/54. (IV. 17.)

 

 

Jogszabály:

153/2018. (IV. 17.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/54. (IV. 17.)

 

 

Jogszabály:

154/2018. (IV. 17.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/54. (IV. 17.)

 

 

Jogszabály:

155/2018. (IV. 17.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/54. (IV. 17.)

 

 

Jogszabály:

156/2018. (IV. 17.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/54. (IV. 17.)

 

 

Jogszabály:

157/2018. (IV. 17.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/54. (IV. 17.)

 

 

Jogszabály:

158/2018. (IV. 17.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/54. (IV. 17.)

 

 

Jogszabály:

159/2018. (IV. 17.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2018/54. (IV. 17.)

 

 

2018. IV. 16.

Jogszabály:

72/2018. (IV. 16.) Korm. rendelet

a dohánytermékek nyomonkövethetőségéről és biztonsági eleméről

Megjelent:

MK 2018/53. (IV. 16.)

Hatályos:

2018. 04. 17., 2018. 05. 06., 2019. 05. 20.

 

Jogszabály:

11/2018. (IV. 16.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya közötti, a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 2004. április hó 27. napján aláírt Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 182/2015. (VII. 10.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/15. (IV. 16.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2018/15. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/15. (IV. 16.)

 

 

Jogszabály:

BM közlemény

a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 43/2013. (II. 19.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/15. (IV. 16.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/15. (IV. 16.)

 

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/15. (IV. 16.)

 

 

Jogszabály:

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatója

a tűzvédelmi szakvizsga törzsanyagáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/15. (IV. 16.)

 

 

Jogszabály:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/15. (IV. 16.)

 

 

Jogszabály:

Magyarországi Munkáspárt 2006 - Európai Baloldal

2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/15. (IV. 16.)

 

 

Jogszabály:

Békés Megyei Kormányhivatal hirdetménye

hatósági ellenőri igazolványokkal kapcsolatban

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/15. (IV. 16.)

 

 

2018. IV. 9.

Jogszabály:

68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet

a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról

Megjelent:

MK 2018/52. (IV. 9.)

Hatályos:

2018. 04. 10.

 

Jogszabály:

69/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet

a kulturális örökség védelmét érintő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/52. (IV. 9.)

Hatályos:

2018. 04. 10.

 

Jogszabály:

70/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet

az atomenergiával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/52. (IV. 9.)

Hatályos:

2018. 04. 10.

 

Jogszabály:

71/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet

a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/52. (IV. 9.)

Hatályos:

2018. 04. 10.

 

Jogszabály:

2/2018. (IV. 9.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/52. (IV. 9.)

Hatályos:

2018. 04. 25.

 

Jogszabály:

10/2018. (IV. 9.) FM rendelet

a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/52. (IV. 9.)

Hatályos:

2018. 05. 10.

 

Jogszabály:

1215/2018. (IV. 9.) Korm. határozat

a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem "MOME Laboratory" Kreatív Innovációs és Tudáspark egyetemi campus állami beruházás megvalósulásával összefüggő további kormányzati döntésekről

Megjelent:

MK 2018/52. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

1216/2018. (IV. 9.) Korm. határozat

a Magyar Atlétikai Szövetség és a Magyar Kézilabda Szövetség világversenyek megrendezésére irányuló pályázataival, valamint az új Puskás Ferenc Stadionban megrendezendő eseményekkel kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáról

Megjelent:

MK 2018/52. (IV. 9.)

 

 

2018. IV. 6.

Jogszabály:

67/2018. (IV. 6.) Korm. rendelet

Nagykálló területén komposztgyártó, gombafeldolgozó és gombakutató központ létesítésére irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2018/51. (IV. 6.)

Hatályos:

2018. 04. 07.

 

Jogszabály:

1/2018. (IV. 6.) AB határozat

a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelettel kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/51. (IV. 6.)

 

 

Jogszabály:

2/2018. (IV. 6.) AB határozat

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvénnyel kapcsolatos alkotmányossági követelmény megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/51. (IV. 6.)

 

 

Jogszabály:

1210/2018. (IV. 6.) Korm. határozat

a kiépített gázhálózattal nem rendelkező települések esetében a téli rezsicsökkentés kiterjesztéséről

Megjelent:

MK 2018/51. (IV. 6.)

 

 

Jogszabály:

1211/2018. (IV. 6.) Korm. határozat

az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2018/51. (IV. 6.)

 

 

Jogszabály:

1212/2018. (IV. 6.) Korm. határozat

óvodafejlesztési program támogatásáról

Megjelent:

MK 2018/51. (IV. 6.)

 

 

Jogszabály:

1213/2018. (IV. 6.) Korm. határozat

a Pázmány Péter Katolikus Egyetem széttagoltságának megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/51. (IV. 6.)

 

 

Jogszabály:

1214/2018. (IV. 6.) Korm. határozat

a Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium tornacsarnoka megvalósításához szükséges ingatlanvásárlásról

Megjelent:

MK 2018/51. (IV. 6.)

 

 

2018. IV. 5.

Jogszabály:

66/2018. (IV. 5.) Korm. rendelet

az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/50. (IV. 5.)

Hatályos:

2018. 04. 06.

 

Jogszabály:

1205/2018. (IV. 5.) Korm. határozat

a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében szükséges további intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/50. (IV. 5.)

 

 

Jogszabály:

1206/2018. (IV. 5.) Korm. határozat

a Debreceni Egyetem Komplex Bortudományi Kutató-Fejlesztő Intézményi Egységének (Debreceni Egyetem Mádi Bor Akadémia) létrehozásáról

Megjelent:

MK 2018/50. (IV. 5.)

 

 

Jogszabály:

1207/2018. (IV. 5.) Korm. határozat

az egyes nevelési-oktatási intézményeknek új feladatellátási helyre történő költözéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/50. (IV. 5.)

 

 

Jogszabály:

1208/2018. (IV. 5.) Korm. határozat

egyes állami tulajdonú gödöllői ingatlanok egyházi jogi személy részére történő ingyenes tulajdonba adásáról, valamint további állami tulajdonú gödöllői ingatlanok egyházi jogi személy részére történő átadásához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/50. (IV. 5.)

 

 

Jogszabály:

1209/2018. (IV. 5.) Korm. határozat

az állami vagyont érintő egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2018/50. (IV. 5.)

 

 

2018. IV. 4.

Jogszabály:

65/2018. (IV. 4.) Korm. rendelet

a nyergesújfalui ipari park bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2018/49. (IV. 4.)

Hatályos:

2018. 04. 05.

 

Jogszabály:

1185/2018. (IV. 4.) Korm. határozat

a Szent Korona és a magyar királyi koronázási jelvények megismertetését célzó programokról

Megjelent:

MK 2018/49. (IV. 4.)

 

 

Jogszabály:

1186/2018. (IV. 4.) Korm. határozat

a Nemzeti Fehérjetakarmány Program indításáról

Megjelent:

MK 2018/49. (IV. 4.)

 

 

Jogszabály:

1187/2018. (IV. 4.) Korm. határozat

a Családok Éve kapcsán aláírást kiegészítő grafikai elemként kidolgozott kép használatáról

Megjelent:

MK 2018/49. (IV. 4.)

 

 

Jogszabály:

1188/2018. (IV. 4.) Korm. határozat

az illegális bevándorlással összefüggésben a Montenegrónak történő segítségnyújtásról

Megjelent:

MK 2018/49. (IV. 4.)

 

 

Jogszabály:

1189/2018. (IV. 4.) Korm. határozat

az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2018/49. (IV. 4.)

 

 

Jogszabály:

1190/2018. (IV. 4.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2018/49. (IV. 4.)

 

 

Jogszabály:

1191/2018. (IV. 4.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2018/49. (IV. 4.)

 

 

Jogszabály:

1192/2018. (IV. 4.) Korm. határozat

a XII. Földművelésügyi Minisztérium és a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2018/49. (IV. 4.)

 

 

Jogszabály:

1193/2018. (IV. 4.) Korm. határozat

a Pro Arte et Natura Alapítvány támogatása érdekében a XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2018/49. (IV. 4.)

 

 

Jogszabály:

1194/2018. (IV. 4.) Korm. határozat

a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vezető gyorsforgalmi út fejlesztésével kapcsolatos intézkedésekről