A hivatkozásokra kattintva a joganyagok közlönyállapota jelenik meg.

 

Változásmutató

Új jogszabályok

2019. XII. 10.

Jogszabály:

292/2019. (XII. 10.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Tádzsik Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2019/198. (XII. 10.)

Hatályos:

2019. 12. 11. - kivétellel.

 

Jogszabály:

293/2019. (XII. 10.) Korm. rendelet

a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény I. melléklete módosításának kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2019/198. (XII. 10.)

Hatályos:

2019. 12. 11., 2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

294/2019. (XII. 10.) Korm. rendelet

a nemzetközi sportszövetség alapításához szükséges miniszteri támogató nyilatkozat kiadására irányuló eljárás részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2019/198. (XII. 10.)

Hatályos:

2019. 12. 11.

 

Jogszabály:

295/2019. (XII. 10.) Korm. rendelet

egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/198. (XII. 10.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

296/2019. (XII. 10.) Korm. rendelet

az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/198. (XII. 10.)

Hatályos:

2020. 02. 01.

 

Jogszabály:

297/2019. (XII. 10.) Korm. rendelet

az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/198. (XII. 10.)

Hatályos:

2019. 12. 13.

 

Jogszabály:

298/2019. (XII. 10.) Korm. rendelet

a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/198. (XII. 10.)

Hatályos:

2019. 12. 11.

 

Jogszabály:

299/2019. (XII. 10.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/198. (XII. 10.)

Hatályos:

2019. 12. 11.

 

Jogszabály:

5/2019. (XII. 10.) MK rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2018. (XII. 28.) MK rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/198. (XII. 10.)

Hatályos:

2019. 12. 11.

 

Jogszabály:

16/2019. (XII. 10.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a Hungary Helps programmal kapcsolatos módosításáról

Megjelent:

MK 2019/198. (XII. 10.)

Hatályos:

2019. 12. 13.

 

Jogszabály:

55/2019. (XII. 10.) AM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes támogatások számviteli nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról

Megjelent:

MK 2019/198. (XII. 10.)

Hatályos:

2019. 12. 13.

 

Jogszabály:

27/2019. (XII. 10.) EMMI rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/198. (XII. 10.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

12/2019. (XII. 10.) HM rendelet

a Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló 14/2018. (IX. 17.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/198. (XII. 10.)

Hatályos:

2019. 12. 11.

 

Jogszabály:

505/2019. (XII. 10.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/198. (XII. 10.)

 

 

Jogszabály:

506/2019. (XII. 10.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/198. (XII. 10.)

 

 

Jogszabály:

507/2019. (XII. 10.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/198. (XII. 10.)

 

 

Jogszabály:

508/2019. (XII. 10.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/198. (XII. 10.)

 

 

Jogszabály:

509/2019. (XII. 10.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/198. (XII. 10.)

 

 

Jogszabály:

510/2019. (XII. 10.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/198. (XII. 10.)

 

 

Jogszabály:

511/2019. (XII. 10.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/198. (XII. 10.)

 

 

Jogszabály:

1685/2019. (XII. 10.) Korm. határozat

Magyarország Gdañski Főkonzulátusa megnyitásához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/198. (XII. 10.)

 

 

Jogszabály:

1686/2019. (XII. 10.) Korm. határozat

a 2020. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről

Megjelent:

MK 2019/198. (XII. 10.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

1687/2019. (XII. 10.) Korm. határozat

a nemzetközi sportszövetség alapításához szükséges miniszteri támogató nyilatkozat kiadására irányuló eljárással kapcsolatos egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/198. (XII. 10.)

 

 

Jogszabály:

1688/2019. (XII. 10.) Korm. határozat

a XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezeten belüli előirányzat- átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2019/198. (XII. 10.)

 

 

Jogszabály:

1689/2019. (XII. 10.) Korm. határozat

a "Beruházás ösztönzési célelőirányzat" megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat előirányzat-módosítás nélküli túllépésének engedélyezéséről

Megjelent:

MK 2019/198. (XII. 10.)

 

 

Jogszabály:

1690/2019. (XII. 10.) Korm. határozat

a fővárosi zöldterületek megújításához és a városmajori közparkfejlesztés megvalósításához szükséges egyes kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/198. (XII. 10.)

 

 

Jogszabály:

1691/2019. (XII. 10.) Korm. határozat

a Magyar Falu Program keretében a falu- és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatásáról

Megjelent:

MK 2019/198. (XII. 10.)

 

 

Jogszabály:

1692/2019. (XII. 10.) Korm. határozat

a Budapesti Agglomerációhoz tartozó Pest megyei településeken működő köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztéseinek előkészítéséről

Megjelent:

MK 2019/198. (XII. 10.)

 

 

Jogszabály:

1693/2019. (XII. 10.) Korm. határozat

a helyközi autóbuszos személyszállítási közszolgáltatások ellátását biztosító VOLÁNBUSZ Zrt. finanszírozásának időszerű feladatairól

Megjelent:

MK 2019/198. (XII. 10.)

 

 

Jogszabály:

1694/2019. (XII. 10.) Korm. határozat

a köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2019/198. (XII. 10.)

 

 

Jogszabály:

1695/2019. (XII. 10.) Korm. határozat

a Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program keretében megvalósuló egyes beruházásokhoz szükséges fedezet biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/198. (XII. 10.)

 

 

Jogszabály:

1696/2019. (XII. 10.) Korm. határozat

a szociális intézményi férőhelykiváltás folyamatához kapcsolódó forrás biztosításáról szóló 1716/2017. (X. 3.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2019/198. (XII. 10.)

 

 

Jogszabály:

1697/2019. (XII. 10.) Korm. határozat

egyes települési önkormányzatok fejlesztési és működési feladatainak támogatásáról, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és a központi költségvetés címrendjének a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról szóló 1156/2017. (III. 20.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/198. (XII. 10.)

 

 

Jogszabály:

1698/2019. (XII. 10.) Korm. határozat

a Budapest XXIII. kerület és Dunaharaszti külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2019/198. (XII. 10.)

 

 

Jogszabály:

1699/2019. (XII. 10.) Korm. határozat

a Hungary Helps Program keretében a jeruzsálemi Terra Sancta Múzeum bővítésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2019/198. (XII. 10.)

 

 

Jogszabály:

1700/2019. (XII. 10.) Korm. határozat

a Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola tornaterem építéséről

Megjelent:

MK 2019/198. (XII. 10.)

 

 

Jogszabály:

1701/2019. (XII. 10.) Korm. határozat

az Öcsödi József Attila Általános Iskola tornaterem építéséről

Megjelent:

MK 2019/198. (XII. 10.)

 

 

Jogszabály:

1702/2019. (XII. 10.) Korm. határozat

a penci Cserhátliget Általános Iskola fejlesztéséről

Megjelent:

MK 2019/198. (XII. 10.)

 

 

Jogszabály:

1703/2019. (XII. 10.) Korm. határozat

a Sződligeti Gárdonyi Géza Általános Iskola fejlesztéséről

Megjelent:

MK 2019/198. (XII. 10.)

 

 

Jogszabály:

1704/2019. (XII. 10.) Korm. határozat

a Tomajmonostorai Általános Iskola tornaterem építéséről

Megjelent:

MK 2019/198. (XII. 10.)

 

 

Jogszabály:

1705/2019. (XII. 10.) Korm. határozat

egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2019/198. (XII. 10.)

 

 

Jogszabály:

1706/2019. (XII. 10.) Korm. határozat

az országos múzeumok, valamint egyes nemzeti emlékhelyek és műemlékek látogatásáról szóló 1502/2017. (VIII. 11.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/198. (XII. 10.)

Hatályos:

2019. 12. 11.

 

Jogszabály:

1707/2019. (XII. 10.) Korm. határozat

a Liszt Ferenc Kamarazenekar Alapítvány támogatásáról szóló 1292/2019. (V. 17.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/198. (XII. 10.)

 

 

Jogszabály:

1708/2019. (XII. 10.) Korm. határozat

a "Püspökladány-Debrecen vasútvonal korszerűsítése, Debrecen állomás részleges átépítése és Szajol-Debrecen vasútvonalon ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése" projekt forrásszerkezetének, valamint ezzel összefüggésben az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/198. (XII. 10.)

Hatályos:

2019. 12. 11.

 

Jogszabály:

132/2019. (XII. 10.) ME határozat

a Magyar-Kambodzsai Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság magyar tagozati elnökének kinevezéséről

Megjelent:

MK 2019/198. (XII. 10.)

Hatályos:

2019. 12. 11.

 

Jogszabály:

133/2019. (XII. 10.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről

Megjelent:

MK 2019/198. (XII. 10.)

 

 

Jogszabály:

134/2019. (XII. 10.) ME határozat

főiskolai rektor megbízásáról

Megjelent:

MK 2019/198. (XII. 10.)

 

 

2019. XII. 9.

Jogszabály:

9/2019. (XII. 9.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2019. (V. 23.) MNB utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/65. (XII. 9.)

Hatályos:

2019. 12. 10.

 

Jogszabály:

14/2019. (XII. 9.) MvM utasítás

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/65. (XII. 9.)

Hatályos:

2019. 12. 10.

 

Jogszabály:

15/2019. (XII. 9.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség belföldi és ideiglenes külföldi kiküldetéseivel kapcsolatos kiadások elszámolásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/65. (XII. 9.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

16/2019. (XII. 9.) MvM utasítás

miniszteri biztosi kinevezés visszavonásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/65. (XII. 9.)

Hatályos:

2019. 12. 10.

 

Jogszabály:

17/2019. (XII. 9.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/65. (XII. 9.)

Hatályos:

2019. 12. 10.

 

Jogszabály:

23/2019. (XII. 9.) BM utasítás

a határforgalom ellenőrzésének a végrehajtásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/65. (XII. 9.)

Hatályos:

2019. 12. 12.

 

Jogszabály:

39/2019. (XII. 9.) EMMI utasítás

az Oktatási Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 60/2015. (XII. 29.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/65. (XII. 9.)

Hatályos:

2019. 12. 10., 2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

68/2019. (XII. 9.) HM utasítás

az egyes missziók műveleti szabadnapok számának meghatározása szempontjából történő kategóriába sorolásáról szóló 24/2016. (V. 27.) HM utasítás és a béketámogató műveletekben részt vevő állomány külszolgálati ellátmánya megállapításának alapjául szolgáló részletes kategóriába sorolásáról szóló 19/2018. (VI. 27.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/65. (XII. 9.)

Hatályos:

2019. 12. 10.

 

Jogszabály:

69/2019. (XII. 9.) HM utasítás

az ingó vagyontárgyak ideiglenes használatba adásának rendjéről szóló 78/2016. (XII. 29.) HM utasítás és az ingó vagyonelemekkel való gazdálkodásról szóló 74/2017. (XII. 29.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/65. (XII. 9.)

Hatályos:

2019. 12. 10.

 

Jogszabály:

44/2019. (XII. 9.) ITM utasítás

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Igazgatás költségvetése pénzügyi-gazdasági feladatairól és a döntési eljárásokról szóló 11/2017. (VI. 15.) NFM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/65. (XII. 9.)

Hatályos:

2019. 12. 10.

 

Jogszabály:

45/2019. (XII. 9.) ITM utasítás

az Innovációs és Technológiai Minisztérium beszerzéseinek és közbeszerzéseinek szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/65. (XII. 9.)

Hatályos:

2019. 12. 10.

 

Jogszabály:

18/2019. (XII. 9.) PM utasítás

a Nagyvállalati Beruházási Támogatási program keretében nyújtott támogatásokkal összefüggő döntés-előkészítési feladatokat ellátó munkacsoport létrehozataláról szóló 7/2018. (X. 17.) PM utasítás és a Pénzügyminisztérium költségvetési fejezetre vonatkozó fejezeti kezelésű előirányzatai és egyes központi kezelésű előirányzatai szakmai kezelőinek a kijelöléséről szóló 10/2018. (XII. 17.) PM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/65. (XII. 9.)

Hatályos:

2019. 12. 10., 2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

40/2019. (XII. 9.) ORFK utasítás

a Miniszterelnöki Kormányirodának a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter elhelyezésére szolgáló épülete őrzésvédelmi, beléptetési rendjének és a parkolás ellenőrzési rendjének szabályozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/65. (XII. 9.)

Hatályos:

2019. 12. 17.

 

Jogszabály:

56/2019. (XII. 9.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Nigeri Köztársaság Kormánya között a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/65. (XII. 9.)

 

 

Jogszabály:

57/2019. (XII. 9.) KKM közlemény

a Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló Keretegyezményhez kapcsolódó, a fenntartható mezőgazdaságról és a vidékfejlesztésről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 5/2018. (II. 6.) Korm. rendelet 2. § ának és 3. § ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/65. (XII. 9.)

 

 

Jogszabály:

Miniszterelnöki Kabinetiroda közleménye

elismerések adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/65. (XII. 9.)

 

 

Jogszabály:

PM közlemény

a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet alapján a Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés (OKJ 54 344 01), valamint a Vállalkozási és bérügyintéző szakképesítés (OKJ 54 344 02) 2019/2020-as tanévi Országos Szakmai Tanulmányi Versenyének (OSZTV) meghirdetéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/65. (XII. 9.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/65. (XII. 9.)

 

 

Jogszabály:

Szigetvár Város Önkormányzat pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/65. (XII. 9.)

 

 

2019. XII. 7.

Jogszabály:

19/2019. (XII. 7.) NVTNM rendelet

az Adria Port Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/197. (XII. 7.)

Hatályos:

2019. 12. 08.

 

Jogszabály:

15/2019. (XII. 7.) PM rendelet

a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről

Megjelent:

MK 2019/197. (XII. 7.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

16/2019. (XII. 7.) PM rendelet

az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/197. (XII. 7.)

Hatályos:

2019. 12. 08., 2020. 01. 01., 2020. 08. 31.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5030/2019/3. határozata

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény által intézményesített települési pénzbeli támogatás önkormányzati rendelettel történő nem szociális szempont szerinti szabályozása ellentétes e törvény 26. §-ában meghatározott rászorultsági elvvel; meghatározott életkor elérése, illetve el nem érése pedig nem tekinthető szociális szempontnak.

Megjelent:

MK 2019/197. (XII. 7.)

 

 

2019. XII. 5.

Jogszabály:

289/2019. (XII. 5.) Korm. rendelet

a nukleáris létesítmény és a radioaktívhulladék-tároló biztonsági övezetéről szóló 246/2011. (XI. 24.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/196. (XII. 5.)

Hatályos:

2019. 12. 20.

 

Jogszabály:

290/2019. (XII. 5.) Korm. rendelet

az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/196. (XII. 5.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

291/2019. (XII. 5.) Korm. rendelet

a Robert Bosch Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 212/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/196. (XII. 5.)

Hatályos:

2019. 12. 06.

 

Jogszabály:

503/2019. (XII. 5.) KE határozat

dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/196. (XII. 5.)

 

 

Jogszabály:

504/2019. (XII. 5.) KE határozat

vezérőrnagy szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2019/196. (XII. 5.)

 

 

Jogszabály:

1675/2019. (XII. 5.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség és a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2019/196. (XII. 5.)

 

 

Jogszabály:

1676/2019. (XII. 5.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2019. szeptemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2019/196. (XII. 5.)

 

 

Jogszabály:

1677/2019. (XII. 5.) Korm. határozat

az elektronikus ügyintézési pontok kialakításához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/196. (XII. 5.)

 

 

Jogszabály:

1678/2019. (XII. 5.) Korm. határozat

a Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ beruházás kapcsán a Gróf Tisza István Kórházat érintő komplex fejlesztés végrehajtásának támogatásáról

Megjelent:

MK 2019/196. (XII. 5.)

 

 

Jogszabály:

1679/2019. (XII. 5.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében megvalósuló beruházások forrásigényének átütemezéséről

Megjelent:

MK 2019/196. (XII. 5.)

 

 

Jogszabály:

1680/2019. (XII. 5.) Korm. határozat

a debreceni autóipari központ kialakításával összefüggő oktatási és innovációs fejlesztésekről

Megjelent:

MK 2019/196. (XII. 5.)

 

 

Jogszabály:

1681/2019. (XII. 5.) Korm. határozat

a mátészalkai ipari parkban innovatív kutatás-fejlesztési technológia megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/196. (XII. 5.)

 

 

Jogszabály:

1682/2019. (XII. 5.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a Zalaegerszegi Mindszenty József Múzeum és Zarándokközpont (Mindszentyneum) fejlesztése, a zalaegerszegi "Mindszenty Út" megvalósítása elnevezésű projekthez szükséges támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/196. (XII. 5.)

 

 

Jogszabály:

1683/2019. (XII. 5.) Korm. határozat

a Zalaegerszeg megyei jogú város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról és a terület fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/196. (XII. 5.)

 

 

Jogszabály:

1684/2019. (XII. 5.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/196. (XII. 5.)

Hatályos:

2019. 12. 06.

 

2019. XII. 4.

Jogszabály:

286/2019. (XII. 4.) Korm. rendelet

vízgazdálkodási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/195. (XII. 4.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

287/2019. (XII. 4.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/195. (XII. 4.)

Hatályos:

2020. 03. 01.

 

Jogszabály:

288/2019. (XII. 4.) Korm. rendelet

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében megvalósuló iskolafejlesztésekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 3/2018. (II. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/195. (XII. 4.)

Hatályos:

2019. 12. 05.

 

Jogszabály:

54/2019. (XII. 4.) AM rendelet

a géntechnológiai tevékenységre vonatkozó nyilvántartás és adatszolgáltatás rendjéről, valamint a géntechnológiai tevékenységhez szükséges engedély iránti kérelemhez csatolandó dokumentációról szóló 82/2003. (VII. 16.) FVM rendelet és a mezőgazdaság és az ipar területén folytatott géntechnológiai tevékenység egyes szabályairól szóló 142/2004. (IX. 30.) FVM-GKM együttes rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/195. (XII. 4.)

Hatályos:

2019. 12. 07.

 

Jogszabály:

499/2019. (XII. 4.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/195. (XII. 4.)

 

 

Jogszabály:

500/2019. (XII. 4.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/195. (XII. 4.)

 

 

Jogszabály:

501/2019. (XII. 4.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/195. (XII. 4.)

 

 

Jogszabály:

502/2019. (XII. 4.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/195. (XII. 4.)

 

 

Jogszabály:

1671/2019. (XII. 4.) Korm. határozat

a Magyar Honvédség feltölthető beosztásainak számáról

Megjelent:

MK 2019/195. (XII. 4.)

Hatályos:

2019. 12. 05.

 

Jogszabály:

1672/2019. (XII. 4.) Korm. határozat

a kárpátaljai Magyar Házak program bővítéséről

Megjelent:

MK 2019/195. (XII. 4.)

 

 

Jogszabály:

1673/2019. (XII. 4.) Korm. határozat

a szabadkai Avilai Szent Teréz székesegyház rekonstrukciója során felmerült statikai problémák megoldásához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/195. (XII. 4.)

 

 

Jogszabály:

1674/2019. (XII. 4.) Korm. határozat

az Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje egyes beruházásainak támogatásáról

Megjelent:

MK 2019/195. (XII. 4.)

 

 

Jogszabály:

131/2019. (XII. 4.) ME határozat

állami felsőoktatási intézmény kancellárja megbízásának visszavonásáról

Megjelent:

MK 2019/195. (XII. 4.)

 

 

2019. XII. 3.

Jogszabály:

42/2019. (XII. 3.) MNB rendelet

a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításokra kiterjedő szerződés- és káradatbázisból történő adatigénylés részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2019/194. (XII. 3.)

Hatályos:

2019. 12. 04.

 

Jogszabály:

45/2019. (XII. 3.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/194. (XII. 3.)

Hatályos:

2019. 12. 02.

 

Jogszabály:

46/2019. (XII. 3.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/194. (XII. 3.)

Hatályos:

2019. 12. 03.

 

Jogszabály:

498/2019. (XII. 3.) KE határozat

államtitkári felmentésről

Megjelent:

MK 2019/194. (XII. 3.)

 

 

2019. XI. 29.

Jogszabály:

285/2019. (XI. 29.) Korm. rendelet

az országos működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről szóló 271/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/193. (XI. 29.)

Hatályos:

2019. 11. 30.

 

Jogszabály:

18/2019. (XI. 29.) NVTNM rendelet

az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Petőfi Irodalmi Múzeum tulajdonosi joggyakorlásával összefüggésben az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/193. (XI. 29.)

Hatályos:

2019. 11. 30.

 

Jogszabály:

34/2019. (XI. 29.) AB határozat

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 79. § (2) bekezdés korábban hatályos rendelkezése alaptörvény-ellenességének megállapításáról, és bármely bíróság előtt folyamatban lévő illetékelőleg visszatérítésével kapcsolatos ügyben való alkalmazásának kizárásáról

Megjelent:

MK 2019/193. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

478/2019. (XI. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/193. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

479/2019. (XI. 29.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/193. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

480/2019. (XI. 29.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/193. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

481/2019. (XI. 29.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/193. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

482/2019. (XI. 29.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/193. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

483/2019. (XI. 29.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/193. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

484/2019. (XI. 29.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/193. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

485/2019. (XI. 29.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/193. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

486/2019. (XI. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/193. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

487/2019. (XI. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/193. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

488/2019. (XI. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/193. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

489/2019. (XI. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/193. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

490/2019. (XI. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/193. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

491/2019. (XI. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/193. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

492/2019. (XI. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/193. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

493/2019. (XI. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/193. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

494/2019. (XI. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/193. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

495/2019. (XI. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/193. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

496/2019. (XI. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/193. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

497/2019. (XI. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/193. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

1669/2019. (XI. 29.) Korm. határozat

az Európa Kulturális Fővárosa 2023 Veszprém nyertes pályázati programja megvalósításának koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2019/193. (XI. 29.)

Hatályos:

2019. 11. 30.

 

Jogszabály:

1670/2019. (XI. 29.) Korm. határozat

a Semmelweis Egyetem II. Sz. Patológiai Intézet Nemzeti Orvosi Innovációs Képző Központjának megvalósításához szükséges intézkedésekről, valamint a beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

Megjelent:

MK 2019/193. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

7/2019. (XI. 29.) AM utasítás

a XII. Agrárminisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos gazdálkodásról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/64. (XI. 29.)

Hatályos:

2019. 11. 30.

 

Jogszabály:

8/2019. (XI. 29.) AM utasítás

a minisztérium fejezeti kezelésű előirányzataiból pályázati úton vagy egyedi döntés alapján pénzeszköz- vagy előirányzat-átadással biztosított támogatások kapcsán elszámolható költségekről, a támogatások felhasználása ellenőrzésének és a beszámolók összeállításának szabályairól szóló 2/2019. (III. 20.) AM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/64. (XI. 29.)

Hatályos:

2019. 11. 30.

 

Jogszabály:

67/2019. (XI. 29.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium fejezet államháztartási belső ellenőrzési rendjének szabályairól szóló 33/2014. (IV. 30.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/64. (XI. 29.)

Hatályos:

2019. 11. 30.

 

Jogszabály:

43/2019. (XI. 29.) ITM utasítás

a minisztérium által közzéteendő közérdekű és közérdekből nyilvános adatok kormányzati honlapon történő megjelentetésének rendjéről szóló 20/2019. (VI. 28.) ITM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/64. (XI. 29.)

Hatályos:

2019. 11. 30.

 

Jogszabály:

23/2019. (XI. 29.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/64. (XI. 29.)

Hatályos:

2019. 11. 30.

 

Jogszabály:

2/2019. (XI. 29.) AJB utasítás

az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/64. (XI. 29.)

Hatályos:

2019. 12. 01.

 

Jogszabály:

17/2019. (XI. 29.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szakmai oktatás és vizsgáztatás rendszeréről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/64. (XI. 29.)

Hatályos:

2019. 11. 30.

 

Jogszabály:

55/2019. (XI. 29.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Luxemburgi Nagyhercegség Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2019. évi III. törvény 2. § ának és 3. § ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/64. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

Miniszterelnökség közleménye

Pro Architectura díjak adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/64. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

BM felhívás

a Vízügy szakmacsoport szakképesítései szakmai tanulmányi versenyére a 2019/2020-as tanévben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/64. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/64. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/64. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

Demokrácia Központ Közalapítvány

alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/64. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

Baranya Megyei Kormányhivatal hirdetménye

bélyegző érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/64. (XI. 29.)

 

 

2019. XI. 28.

Jogszabály:

2019. évi LXXVIII. törvény

a magyar-szlovén államhatár új, 2018. évi határokmányainak kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2019/191. (XI. 28.)

Hatályos:

2019. 11. 29., kivétellel

 

Jogszabály:

2019. évi LXXIX. törvény

a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2019/191. (XI. 28.)

Hatályos:

2019. 12. 06.

 

Jogszabály:

2019. évi LXXX. törvény

a szakképzésről

Megjelent:

MK 2019/191. (XI. 28.)

Hatályos:

2020. 01. 01., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2019. évi LXXXI. törvény

a törvényszéki végrehajtással összefüggő egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2019/191. (XI. 28.)

Hatályos:

2020. 01. 01., 2020. 01. 31.

 

Jogszabály:

2019. évi LXXXII. törvény

az ingatlan-nyilvántartást, valamint egyes közigazgatási hatósági eljárásokat érintő egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2019/191. (XI. 28.)

Hatályos:

2019. 11. 29., 2020. 01. 01., 2020. 01. 02., 2021. 01. 01., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2019. évi LXXXIII. törvény

egyes törvények ipar- és kereskedelemszabályozási szempontból történő, valamint jogharmonizációs célú módosításáról

Megjelent:

MK 2019/191. (XI. 28.)

Hatályos:

2019. 12. 28., 2020. 04. 19., 2020. 07. 30.

 

Jogszabály:

2019. évi LXXXIV. törvény

a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításával összefüggő törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2019/191. (XI. 28.)

Hatályos:

2019. 12. 01.

 

Jogszabály:

283/2019. (XI. 28.) Korm. rendelet

a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 274/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/191. (XI. 28.)

Hatályos:

2019. 12. 01.

 

Jogszabály:

284/2019. (XI. 28.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/192. (XI. 28.)

Hatályos:

2019. 11. 29.

 

Jogszabály:

26/2019. (XI. 28.) EMMI rendelet

az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/192. (XI. 28.)

Hatályos:

2019. 12. 28.

 

Jogszabály:

1666/2019. (XI. 28.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (Statusquo Ante) közötti megállapodás megkötéséről és az azzal összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2019/192. (XI. 28.)

 

 

Jogszabály:

1667/2019. (XI. 28.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás, a Gyógyszertámogatás és a Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoportok egyes előirányzatainak megemeléséről

Megjelent:

MK 2019/192. (XI. 28.)

 

 

Jogszabály:

1668/2019. (XI. 28.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból és az Országvédelmi Alapból történő, illetve fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a Nagyvállalati beruházási támogatások előirányzat terhére kötelezettségvállalás engedélyezéséről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2019/192. (XI. 28.)

 

 

2019. XI. 27.

Jogszabály:

1665/2019. (XI. 27.) Korm. határozat

a Budapest Diákváros - Déli Városkapu Fejlesztési Program végrehajtása, a Ferencvárosi Szabadidő- és Sportpark megvalósítása, valamint a 2023. évi IAAF Atlétikai Világbajnokság megrendezése érdekében szükséges további feladatokról

Megjelent:

MK 2019/189. (XI. 27.)

 

 

Jogszabály:

282/2019. (XI. 27.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2019/190. (XI. 27.)

Hatályos:

2019. 11. 28., 2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

15/2019. (XI. 27.) MvM rendelet

a területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/190. (XI. 27.)

Hatályos:

2019. 12. 01.

 

Jogszabály:

33/2019. (XI. 27.) AB határozat

a nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló 2016. évi XV. törvény 13. § (6)-(7) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2019/190. (XI. 27.)

 

 

Jogszabály:

130/2019. (XI. 27.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Kenyai Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/190. (XI. 27.)

 

 

Jogszabály:

486/2019. NVB határozat

időközi országgyűlési képviselő-választás időpontjának kitűzéséről

Megjelent:

MK 2019/190. (XI. 27.)

 

 

2019. XI. 25.

Jogszabály:

281/2019. (XI. 25.) Korm. rendelet

a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló, módosított Megállapodás kihirdetéséről és a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 281/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/188. (XI. 25.)

Hatályos:

2019. 11. 26., kivétellel

 

Jogszabály:

53/2019. (XI. 25.) AM rendelet

az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról szóló 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/188. (XI. 25.)

Hatályos:

2020. 01. 15.

 

Jogszabály:

1/2019. (XI. 25.) AB Tü. állásfoglalás

az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 26. § (1) bekezdésének és 27. § ának, valamint az Alkotmánybíróság Ügyrendje 32. § ának egységes értelmezéséről

Megjelent:

MK 2019/188. (XI. 25.)

 

 

Jogszabály:

477/2019. (XI. 25.) KE határozat

a bírósági ülnökök soron kívüli választása időpontjának kitűzéséről

Megjelent:

MK 2019/188. (XI. 25.)

 

 

Jogszabály:

1663/2019. (XI. 25.) Korm. határozat

a Magyar Unitárius Egyház programjainak és fejlesztéseinek támogatásával összefüggő feladatokról szóló 1565/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/188. (XI. 25.)

 

 

Jogszabály:

1664/2019. (XI. 25.) Korm. határozat

az öntözésfejlesztéshez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/188. (XI. 25.)

 

 

Jogszabály:

8/2019. (XI. 25.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2019. (V. 23.) MNB utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/63. (XI. 25.)

Hatályos:

2019. 11. 26.

 

Jogszabály:

22/2019. (XI. 25.) BM utasítás

a Belügyminisztérium fejezet költségvetési gazdálkodásának rendjéről szóló 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/63. (XI. 25.)

Hatályos:

2019. 11. 26.

 

Jogszabály:

38/2019. (XI. 25.) EMMI utasítás

az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet szervezeti és működési szabályzatáról szóló 62/2016. (XII. 29.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/63. (XI. 25.)

Hatályos:

2019. 11. 26.

 

Jogszabály:

42/2019. (XI. 25.) ITM utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/63. (XI. 25.)

Hatályos:

2019. 11. 26.

 

Jogszabály:

22/2019. (XI. 25.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2019. (III. 13.) KKM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/63. (XI. 25.)

Hatályos:

2019. 11. 26.

 

Jogszabály:

2/2019. (XI. 25.) ÁSZ utasítás

a számvevőszéki ellenőrzés eljárási szabályai és módszerei megállapításáról és nyilvánosságra hozataláról szóló 1/2017. (II. 8.) ÁSZ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/63. (XI. 25.)

Hatályos:

2019. 11. 26.

 

Jogszabály:

1/2019. (XI. 25.) NAV utasítás

a közjogi szervezetszabályozó eszközként kiadásra kerülő utasításról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/63. (XI. 25.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

5/2019. (XI. 25.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda fejezeti kezelésű előirányzatai felhasználásának szabályzatáról szóló 8/2015. (XII. 9.) NVI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/63. (XI. 25.)

Hatályos:

2019. 11. 26.

 

Jogszabály:

26/2019. (XI. 25.) OBH utasítás

a bírósági határozatok anonimizálásával és közzétételével kapcsolatban a bíróságokra háruló feladatok végrehajtásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/63. (XI. 25.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

BM közlemény

a szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/63. (XI. 25.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/63. (XI. 25.)

 

 

Jogszabály:

ITM felhívás

2019/2020. tanévben megrendezendő Szakma Kiváló Tanulója Versenyre és az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/63. (XI. 25.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

elismerés adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/63. (XI. 25.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2019. december 1-je és december 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/63. (XI. 25.)

 

 

2019. XI. 21.

Jogszabály:

274/2019. (XI. 21.) Korm. rendelet

az egyes hajózási hatósági eljárások részletes szabályairól szóló 515/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/186. (XI. 21.)

Hatályos:

2019. 12. 21.

 

Jogszabály:

40/2019. (XI. 21.) MNB rendelet

a biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Megjelent:

MK 2019/186. (XI. 21.)

Hatályos:

2019. 11. 22., 2020. 01.01.

 

Jogszabály:

41/2019. (XI. 21.) MNB rendelet

a pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Megjelent:

MK 2019/186. (XI. 21.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

42/2019. (XI. 21.) ITM rendelet

a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/186. (XI. 21.)

Hatályos:

2019. 12. 21.

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozata helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2019/186. (XI. 21.)

 

 

Jogszabály:

275/2019. (XI. 21.) Korm. rendelet

az óvodába járással és tankötelezettséggel kapcsolatos egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/187. (XI. 21.)

Hatályos:

2020. 01. 01., 2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

276/2019. (XI. 21.) Korm. rendelet

az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet, valamint a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/187. (XI. 21.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

277/2019. (XI. 21.) Korm. rendelet

egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/187. (XI. 21.)

Hatályos:

2020. 11. 22.

 

Jogszabály:

278/2019. (XI. 21.) Korm. rendelet

egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/187. (XI. 21.)

Hatályos:

2020. 11. 29., 2020. 01. 01., 2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

279/2019. (XI. 21.) Korm. rendelet

a tartós külszolgálathoz kapcsolódó felkészítésről szóló 238/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/187. (XI. 21.)

Hatályos:

2020. 11. 22.

 

Jogszabály:

280/2019. (XI. 21.) Korm. rendelet

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó nem rendszeres közszolgáltatásról szóló 378/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/187. (XI. 21.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

1656/2019. (XI. 21.) Korm. határozat

a sportakadémiai rendszer kidolgozásáról

Megjelent:

MK 2019/187. (XI. 21.)

 

 

Jogszabály:

1657/2019. (XI. 21.) Korm. határozat

a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény alapján a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 19. Szociális célú humánszolgáltatások alcím, 1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport előirányzat-túllépésének jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2019/187. (XI. 21.)

 

 

Jogszabály:

1658/2019. (XI. 21.) Korm. határozat

a "Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez" fejezeti kezelésű előirányzatra történő többletforrás bevonásáról

Megjelent:

MK 2019/187. (XI. 21.)

 

 

Jogszabály:

1659/2019. (XI. 21.) Korm. határozat

a Badacsonytomaj külterületi útjainak rekonstrukciójával összefüggő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/187. (XI. 21.)

 

 

Jogszabály:

1660/2019. (XI. 21.) Korm. határozat

szerzetesrendi fejlesztésekkel összefüggő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/187. (XI. 21.)

 

 

Jogszabály:

1661/2019. (XI. 21.) Korm. határozat

a Starters E-Components Generators Automotive Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

Megjelent:

MK 2019/187. (XI. 21.)

 

 

Jogszabály:

1662/2019. (XI. 21.) Korm. határozat

tudományos és technológiai szakdiplomata álláshelyek létesítéséről Sao Paulo, Bécs és Stuttgart állomáshellyel

Megjelent:

MK 2019/187. (XI. 21.)

 

 

2019. XI. 20.

Jogszabály:

272/2019. (XI. 20.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 104/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/185. (XI. 20.)

Hatályos:

2019. 11. 23., 2020. 01. 01., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

273/2019. (XI. 20.) Korm. rendelet

az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet, valamint az azzal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/185. (XI. 20.)

Hatályos:

2019. 11. 28., 2020. 01. 01., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

38/2019. (XI. 20.) MNB rendelet

a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Megjelent:

MK 2019/185. (XI. 20.)

Hatályos:

2019. 11. 21., 2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

39/2019. (XI. 20.) MNB rendelet

a tőkepiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Megjelent:

MK 2019/185. (XI. 20.)

Hatályos:

2020. 01. 01., 2020. 04. 01.

 

2019. XI. 19.

Jogszabály:

37/2019. (XI. 19.) MNB rendelet

a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Megjelent:

MK 2019/183. (XI. 19.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

40/2019. (XI. 19.) BM rendelet

a belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/183. (XI. 19.)

Hatályos:

2019. 12. 04., 2020. 03. 01.

 

Jogszabály:

41/2019. (XI. 19.) BM rendelet

a nem a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére nyújtott központosított infokommunikációs közszolgáltatások igénybevételének szabályairól

Megjelent:

MK 2019/183. (XI. 19.)

Hatályos:

2019. 11. 27.

 

Jogszabály:

11/2019. (XI. 19.) HM rendelet

a honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar főnöke által alapítható és adományozható elismerésekről szóló 15/2013. (VIII. 22.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/183. (XI. 19.)

Hatályos:

2019. 12. 01.

 

Jogszabály:

42/2019. (XI. 19.) OGY határozat

Dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke lemondási idejéről

Megjelent:

MK 2019/183. (XI. 19.)

Hatályos:

2019. 11. 18.

 

Jogszabály:

43/2019. (XI. 19.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/183. (XI. 19.)

Hatályos:

2019. 11. 18.

 

Jogszabály:

44/2019. (XI. 19.) OGY határozat

a Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2018. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről az Országgyűlés részére című beszámoló elfogadásáról

Megjelent:

MK 2019/183. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

453/2019. (XI. 19.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2019/183. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

454/2019. (XI. 19.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2019/183. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

455/2019. (XI. 19.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2019/183. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

456/2019. (XI. 19.) KE határozat

határozott időre szóló rendkívüli követ és meghatalmazott miniszteri kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/183. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

457/2019. (XI. 19.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2019/183. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

458/2019. (XI. 19.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2019/183. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

459/2019. (XI. 19.) KE határozat

rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

Megjelent:

MK 2019/183. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

460/2019. (XI. 19.) KE határozat

rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

Megjelent:

MK 2019/183. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

461/2019. (XI. 19.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2019/183. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

462/2019. (XI. 19.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2019/183. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

463/2019. (XI. 19.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2019/183. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

464/2019. (XI. 19.) KE határozat

rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

Megjelent:

MK 2019/183. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

465/2019. (XI. 19.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

Megjelent:

MK 2019/183. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

466/2019. (XI. 19.) KE határozat

rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

Megjelent:

MK 2019/183. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

467/2019. (XI. 19.) KE határozat

határozott időre szóló rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/183. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

468/2019. (XI. 19.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2019/183. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

469/2019. (XI. 19.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

Megjelent:

MK 2019/183. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

470/2019. (XI. 19.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/183. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

471/2019. (XI. 19.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/183. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

472/2019. (XI. 19.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/183. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

473/2019. (XI. 19.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/183. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

474/2019. (XI. 19.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/183. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

475/2019. (XI. 19.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/183. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

476/2019. (XI. 19.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/183. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

1643/2019. (XI. 19.) Korm. határozat

a "MÁV-START Zrt. gördülőállomány-fejlesztés - egységes szolgáltatási színvonalú járműpark kialakítása" című projekt támogatásáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/183. (XI. 19.)

Hatályos:

2019. 11. 20.

 

Jogszabály:

1644/2019. (XI. 19.) Korm. határozat

a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére 21 db nagykapacitású motorvonat beszerzéséről

Megjelent:

MK 2019/183. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

128/2019. (XI. 19.) ME határozat

az Országos Statisztikai Tanács tagjának felmentéséről és új tagjának megbízásáról

Megjelent:

MK 2019/183. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

267/2019. (XI. 19.) Korm. rendelet

a belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/184. (XI. 19.)

Hatályos:

2019. 11. 20., 2020. 06. 30.

 

Jogszabály:

268/2019. (XI. 19.) Korm. rendelet

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/184. (XI. 19.)

Hatályos:

2019. 11. 20., 2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

269/2019. (XI. 19.) Korm. rendelet

az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/184. (XI. 19.)

Hatályos:

2019. 11. 27.

 

Jogszabály:

270/2019. (XI. 19.) Korm. rendelet

a kiemelt nemzeti emlékhely használatának rendjéről szóló 119/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/184. (XI. 19.)

Hatályos:

2019. 12. 05.

 

Jogszabály:

271/2019. (XI. 19.) Korm. rendelet

a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet, valamint a tartós ápolást végzők időskori támogatásáról szóló 383/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/184. (XI. 19.)

Hatályos:

2019. 11. 20.

 

Jogszabály:

1645/2019. (XI. 19.) Korm. határozat

az áldozatsegítés rendszerének fejlesztéséről

Megjelent:

MK 2019/184. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

1646/2019. (XI. 19.) Korm. határozat

a Magyar Falu Program keretében megvalósuló egyes programelemekkel összefüggő intézkedések végrehajtásához szükséges feladatokról

Megjelent:

MK 2019/184. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

1647/2019. (XI. 19.) Korm. határozat

a Magyar Falu Program részeként ütemezetten megvalósuló, a kistelepüléseket érintő további útfelújítás előkészítéséhez szükséges 2019. évi forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/184. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

1648/2019. (XI. 19.) Korm. határozat

a Magyar Falu Program keretében megvalósuló egyes programelemekkel összefüggő intézkedések végrehajtásáról, valamint azok 2019. évben szükséges támogatásáról szóló 1669/2018. (XII. 10.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/184. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

1649/2019. (XI. 19.) Korm. határozat

a Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság által az állam részére nyújtott egyes szolgáltatások ellentételezéséhez szükséges 2019. évi forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/184. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

1650/2019. (XI. 19.) Korm. határozat

a Magyar Nemzeti Múzeum által ellátott régészeti feladatokhoz szükséges forrásigényről

Megjelent:

MK 2019/184. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

1651/2019. (XI. 19.) Korm. határozat

az "Autópálya rendelkezésre állási díj" megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat előirányzat-módosítás nélküli túllépésének jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2019/184. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

1652/2019. (XI. 19.) Korm. határozat

a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság létrehozásáról szóló 1427/2019. (VII. 26.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/184. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

1653/2019. (XI. 19.) Korm. határozat

az osztrák lovas szolgálat felállításához lovak adományozásáról szóló 1355/2018. (VII. 26.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/184. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

1654/2019. (XI. 19.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1-3. és 6. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2019/184. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

1655/2019. (XI. 19.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Szaúd-Arábiai Királyság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/184. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

129/2019. (XI. 19.) ME határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program monitoring bizottsága elnökének felmentéséről és a monitoring bizottság elnökének kinevezéséről

Megjelent:

MK 2019/184. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

37/2019. (XI. 19.) EMMI utasítás

az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Bizottságról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/62. (XI. 19.)

Hatályos:

2019. 11. 20.

 

Jogszabály:

17/2019. (XI. 19.) PM utasítás

a Pénzügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2019. (I. 28.) PM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/62. (XI. 19.)

Hatályos:

2019. 11. 20.

 

Jogszabály:

1/2019. (XI. 19.) ITM KÁT utasítás

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium ügyeleti szolgálatáról válsághelyzetben, védelmi gyakorlatok alkalmával és egyéb esetekben című 1/2013. (III. 14.) NFM KÁT utasítás hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/62. (XI. 19.)

Hatályos:

2019. 11. 20.

 

Jogszabály:

39/2019. (XI. 19.) ORFK utasítás

Az adatvédelmi szabályzatról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/62. (XI. 19.)

Hatályos:

2019. 12. 01.

 

Jogszabály:

53/2019. (XI. 19.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a katonai repülés és légvédelmi tevékenységek területén folytatott együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2019. évi LII. törvény 2. § ának és 3. § ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/62. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

54/2019. (XI. 19.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a katonai repülés és légvédelmi tevékenységek területén folytatott együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2019. évi LII. törvény 2. §-ának és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/62. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/62. (XI. 19.)

 

 

2019. XI. 15.

Jogszabály:

2019. évi LXXV. törvény

a Genfben, 1949. év szeptember hó 19. napján kelt közúti közlekedési Egyezmény, a Genfben, 1949. év szeptember hó 19-én kelt közúti jelzésekre vonatkozó Jegyzőkönyv, a Genfben, 1950. év szeptember hó 16-án kelt, az 1949. szeptember hó 19-én Genfben aláírt közúti közlekedésre vonatkozó Egyezményt és a közúti jelzésekre vonatkozó Jegyzőkönyvet kiegészítő európai Megállapodás, a Genfben, 1955. év december hó 16-án kelt, az 1949. évi közúti közlekedésre vonatkozó Egyezményt és az 1949. évi közúti jelzésekre vonatkozó Jegyzőkönyvet kiegészítő, az 1950. szeptember 16-án kötött európai Megállapodás módosítása tárgyában létrejött, a közúti munkálatok jelzéséről szóló Megállapodás, valamint a Genfben, 1957. év december hó 13. napján kelt, az útjelzésekre vonatkozó európai Egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2019/182. (XI. 15.)

Hatályos:

2019. 11. 16.

 

Jogszabály:

2019. évi LXXVI. törvény

a Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2019/182. (XI. 15.)

Hatályos:

2019. 11. 16. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2019. évi LXXVII. törvény

a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a Magyarországon és a Szerb Köztársaságban kiállított, államilag elismert bizonyítványok és oklevelek, továbbá a tudományos fokozatot tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2019/182. (XI. 15.)

Hatályos:

2019. 11. 16. - kivétellel.

 

Jogszabály:

39/2019. (XI. 15.) BM rendelet

az idegenrendészeti szerv által fenntartott, a menekültügyi őrizet végrehajtására szolgáló intézményre, a befogadó állomásra és a közösségi szállásra, valamint a rendőrség által fenntartott, az idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizet végrehajtására szolgáló őrzött szállásra vonatkozó közegészségügyi követelményekről, a közegészségügyi ellenőrzésekről, valamint az egészségügyi államigazgatási szervvel való együttműködés rendjéről

Megjelent:

MK 2019/182. (XI. 15.)

Hatályos:

2019. 11. 16.

 

Jogszabály:

25/2019. (XI. 15.) EMMI rendelet

a Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottságról

Megjelent:

MK 2019/182. (XI. 15.)

Hatályos:

2019. 11. 20.

 

Jogszabály:

32/2019. (XI. 15.) AB határozat

az Állami Számvevőszék megállapításai alapján indult végrehajtási jellegű közigazgatási cselekmények jogszerűségének bíróságok általi felülvizsgálatára vonatkozó alkotmányos követelmény megállapításáról

Megjelent:

MK 2019/182. (XI. 15.)

 

 

2019. XI. 14.

Jogszabály:

36/2019. (XI. 14.) MNB rendelet

az "Esztergom, Várhegy és Víziváros Nemzeti Emlékhely" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2019/180. (XI. 14.)

Hatályos:

2019. 11. 15.

 

Jogszabály:

52/2019. (XI. 14.) AM rendelet

az egyes agrártámogatások kifizetésével összefüggő módosításokról

Megjelent:

MK 2019/180. (XI. 14.)

Hatályos:

2019. 11. 15.

 

Jogszabály:

26/2019. (XI. 14.) IM rendelet

a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásának szabályairól szóló 6/2018. (II. 28.) IM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/180. (XI. 14.)

Hatályos:

2019. 11. 15.

 

Jogszabály:

41/2019. (XI. 14.) ITM rendelet

az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/180. (XI. 14.)

Hatályos:

2019. 11. 29.

 

Jogszabály:

3/2019. Büntető jogegységi határozat

bűncselekmény elkövetésére irányuló szándék felhívás nélküli kinyilvánításának bűncselekmény megállapítására való alkalmasságáról

Megjelent:

MK 2019/180. (XI. 14.)

 

 

Jogszabály:

452/2019. (XI. 14.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/180. (XI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1634/2019. (XI. 14.) Korm. határozat

az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek és családjaik életkörülményeinek javításáról

Megjelent:

MK 2019/180. (XI. 14.)

 

 

Jogszabály:

261/2019. (XI. 14.) Korm. rendelet

a felsőoktatási felvételi eljárással összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/181. (XI. 14.)

Hatályos:

2019. 11. 15., 2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

262/2019. (XI. 14.) Korm. rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/181. (XI. 14.)

Hatályos:

2019. 11. 15.

 

Jogszabály:

263/2019. (XI. 14.) Korm. rendelet

a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/181. (XI. 14.)

Hatályos:

2019. 11. 17.

 

Jogszabály:

264/2019. (XI. 14.) Korm. rendelet

a biztosítók és a viszontbiztosítók csoportfelügyeletével kapcsolatos részletes szabályokról szóló 436/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/181. (XI. 14.)

Hatályos:

2019. 11. 15.

 

Jogszabály:

265/2019. (XI. 14.) Korm. rendelet

az Erzsébet Táborok infrastrukturális fejlesztésére irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 266/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/181. (XI. 14.)

Hatályos:

2019. 11. 15.

 

Jogszabály:

266/2019. (XI. 14.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/181. (XI. 14.)

Hatályos:

2019. 11. 15.

 

Jogszabály:

1635/2019. (XI. 14.) Korm. határozat

a Kommunista Diktatúrák Áldozatainak Nemzetközi Emléknapja ENSZ Közgyűlése által történő kijelölésének kezdeményezéséről

Megjelent:

MK 2019/181. (XI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1636/2019. (XI. 14.) Korm. határozat

a traumatológiai szakma fix díjainak emelése érdekében szükséges forrás átcsoportosításáról

Megjelent:

MK 2019/181. (XI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1637/2019. (XI. 14.) Korm. határozat

az egyes települések nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének ideiglenes ellátásához kapcsolódó kiegészítő támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/181. (XI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1638/2019. (XI. 14.) Korm. határozat

az oktatási ágazat irányításának módosításával kapcsolatban szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 209/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet végrehajtásával összefüggő fejezetek közötti előirányzat- átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2019/181. (XI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1639/2019. (XI. 14.) Korm. határozat

az oktatás ágazati irányításának módosításával kapcsolatos egyes feladatok átadásáról, valamint a Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos időszerű intézkedésekről szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által előírt felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges intézkedésekről szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/181. (XI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1640/2019. (XI. 14.) Korm. határozat

a Dédestapolcsány Község Önkormányzata vis maior pályázatának támogatásáról, valamint a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és a XV. Pénzügyminisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat- átcsoportosításról és új jogcímek létrehozásáról

Megjelent:

MK 2019/181. (XI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1641/2019. (XI. 14.) Korm. határozat

a Sao Pauló-i vízgazdálkodás, szennyvíztisztítás és -elvezetés megoldását célzó projektek megvalósításáról

Megjelent:

MK 2019/181. (XI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1642/2019. (XI. 14.) Korm. határozat

a Szegedi kézilabdacsarnok beruházás megvalósításáról

Megjelent:

MK 2019/181. (XI. 14.)

 

 

Jogszabály:

127/2019. (XI. 14.) ME határozat

a szomszédos államokkal kötött nemzetközi szerződések alapján működő vegyes bizottságok tagjának felmentéséről és az új tagok kijelöléséről

Megjelent:

MK 2019/181. (XI. 14.)

 

 

Jogszabály:

8/2019. (XI. 14.) MK utasítás

miniszteri biztos kinevezésének visszavonásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/61. (XI. 14.)

Hatályos:

2019. 11. 15.

 

Jogszabály:

21/2019. (XI. 14.) BM utasítás

a belügyi tudományos kutatói és tudományszervezői munkáról szóló 6/2006. (BK 4.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/61. (XI. 14.)

Hatályos:

2019. 11. 15.

 

Jogszabály:

33/2019. (XI. 14.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/61. (XI. 14.)

Hatályos:

2019. 11. 15.

 

Jogszabály:

34/2019. (XI. 14.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/61. (XI. 14.)

Hatályos:

2019. 11. 15.

 

Jogszabály:

35/2019. (XI. 14.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/61. (XI. 14.)

Hatályos:

2019. 11. 15.

 

Jogszabály:

36/2019. (XI. 14.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezésének visszavonásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/61. (XI. 14.)

Hatályos:

2019. 11. 15.

 

Jogszabály:

66/2019. (XI. 14.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium Közszolgálati Szabályzatának kiadásával összefüggő egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/61. (XI. 14.)

Hatályos:

2019. 11. 15.

 

Jogszabály:

11/2019. (XI. 14.) IM utasítás

a központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 4/2018. (II. 28.) IM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/61. (XI. 14.)

Hatályos:

2019. 11. 15.

 

Jogszabály:

40/2019. (XI. 14.) ITM utasítás

a kincstári VIP-kártya kiadásáról és használati rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/61. (XI. 14.)

Hatályos:

2019. 11. 15.

 

Jogszabály:

41/2019. (XI. 14.) ITM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/61. (XI. 14.)

Hatályos:

2019. 11. 15.

 

Jogszabály:

20/2019. (XI. 14.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/61. (XI. 14.)

Hatályos:

2019. 11. 15.

 

Jogszabály:

21/2019. (XI. 14.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/61. (XI. 14.)

Hatályos:

2019. 11. 15.

 

Jogszabály:

16/2019. (XI. 14.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet jelentési és adatszolgáltatási rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/61. (XI. 14.)

Hatályos:

2019. 11. 15.

 

Jogszabály:

17/2019. (XI. 14.) LÜ utasítás

a Kozma Sándor emlékére meghirdetett tudományos pályázatra érkező pályaművek kezelésére szolgáló informatikai rendszerről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/61. (XI. 14.)

Hatályos:

2019. 12. 01.

 

Jogszabály:

1/2019. (XI. 14.) MÁK utasítás

a Magyar Államkincstár Közszolgálati Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/61. (XI. 14.)

Hatályos:

2019. 11. 15.

 

Jogszabály:

22/2019. (XI. 14.) OBH utasítás

a bírósági szervezet informatikai biztonsági szabályzatáról szóló 13/2019. (VII. 26.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/61. (XI. 14.)

Hatályos:

2019. 11. 15.

 

Jogszabály:

23/2019. (XI. 14.) OBH utasítás

a bírósági közvetítésről szóló szabályzatról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/61. (XI. 14.)

Hatályos:

2019. 11. 15.

 

Jogszabály:

24/2019. (XI. 14.) OBH utasítás

egyes OBH utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/61. (XI. 14.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

25/2019. (XI. 14.) OBH utasítás

a közhiteles nyilvántartások és adatbázisok használatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/61. (XI. 14.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/61. (XI. 14.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/61. (XI. 14.)

 

 

Jogszabály:

Túrricse Községi Önkormányzat hirdetménye

bélyegző érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/61. (XI. 14.)

 

 

2019. XI. 8.

Jogszabály:

1627/2019. (XI. 8.) Korm. határozat

a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások megerősítésének stratégiája 2019-2030 elfogadásáról

Megjelent:

MK 2019/179. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1628/2019. (XI. 8.) Korm. határozat

egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról

Megjelent:

MK 2019/179. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1629/2019. (XI. 8.) Korm. határozat

a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma és a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2019/179. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1630/2019. (XI. 8.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2019. júliusi és augusztusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2019/179. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1631/2019. (XI. 8.) Korm. határozat

a Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program keretében megvalósuló egyes beruházásokhoz szükséges fedezet biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/179. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1632/2019. (XI. 8.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében megvalósuló veszprémi beruházások forrásigényének átütemezéséről és a kapcsolódó kormányhatározatok egyéb módosításáról

Megjelent:

MK 2019/179. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1633/2019. (XI. 8.) Korm. határozat

a GINOP-7.1.9-17-2017-00004 azonosító számú ("Zalakaros gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2019/179. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

124/2019. (XI. 8.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Vietnámi Szocialista Köztársaság Kormánya között a Hanoiban létesítendő Magyar Művelődési és Közösségi Ház létesítéséről, működtetéséről és tevékenységéről szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/179. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

125/2019. (XI. 8.) ME határozat

a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács alelnökének kinevezéséről

Megjelent:

MK 2019/179. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

126/2019. (XI. 8.) ME határozat

helyettes államtitkárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2019/179. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

7/2019. (XI. 8.) MK utasítás

a Miniszterelnöki Kabinetiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2018. (XI. 30.) MK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/60. (XI. 8.)

Hatályos:

2019. 11. 09.

 

Jogszabály:

15/2019. (XI. 8.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet Informatikai Biztonsági Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/60. (XI. 8.)

Hatályos:

2019. 11. 09.

 

Jogszabály:

52/2019. (XI. 8.) KKM közlemény

a Magyarország és a Kínai Népköztársaság (Heilongjiang Tartomány Oktatási Minisztériuma) között a Heilongjiang Kínai Orvostudományi Egyetem oktatási tevékenységének Magyarországon való támogatásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2017. évi CLXXIV. törvény 2. §-ának és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/60. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/60. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

Országgyűlés Hivatala közleménye

elismerések adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/60. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

IM közlemény

Miniszteri Elismerő Oklevél adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/60. (XI. 8.)

 

 

2019. XI. 7.

Jogszabály:

260/2019. (XI. 7.) Korm. rendelet

az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/178. (XI. 7.)

Hatályos:

2019. 11. 15., 2020. 01. 01., 2020. 02. 01.

 

Jogszabály:

38/2019. (XI. 7.) BM rendelet

az egyes ügyintézési folyamatok egyszerűsítéséről szóló 2019. évi LV. törvény végrehajtásához kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/178. (XI. 7.)

Hatályos:

2019. 11. 15., 2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köm.5032/2019/2. határozata

A Képviselő-testület a településképi törvényben előírt szabályozandó tárgykörökben a település teljes közigazgatási területére kiterjedő településképi rendelet megalkotására köteles. Ha a helyi önkormányzat a Kúria által megadott határidőn belül nem tesz eleget a jogalkotási kötelezettségének, a Kúria - erre irányuló indítványra - felhatalmazza a törvényességi felügyeleti szerv vezetőjét, hogy az önkormányzati rendeletet a helyi önkormányzat nevében alkossa meg.

Megjelent:

MK 2019/178. (XI. 7.)

 

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozata helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2019/178. (XI. 7.)

 

 

2019. XI. 6.

Jogszabály:

1/2019. (XI. 6.) MK KÁT utasítás

a Miniszterelnöki Kabinetiroda Közszolgálati Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/59. (XI. 6.)

Hatályos:

2019. 11. 07.

 

Jogszabály:

2/2019. (XI. 6.) NFK utasítás

a Nemzeti Földügyi Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/59. (XI. 6.)

Hatályos:

2019. 11. 07.

 

Jogszabály:

51/2019. (XI. 6.) KKM közlemény

"A terrorizmushoz vezető radikalizáció megelőzése: regionális politikai válaszok és kockázatcsökkentés" című regionális konferenciáról szóló, levélváltás útján létrejövő megállapodás kihirdetéséről szóló 2019. évi LXXIV. törvény 2. §-ának, 3. §-ának és az 1-4. mellékletének hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/59. (XI. 6.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Földügyi Központ

alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/59. (XI. 6.)

 

 

2019. XI. 5.

Jogszabály:

33/2019. (XI. 5.) OGY határozat

az Alkotmánybíróság új tagjának megválasztásáról

Megjelent:

MK 2019/177. (XI. 5.)

Hatályos:

2019. 11. 04.

 

Jogszabály:

34/2019. (XI. 5.) OGY határozat

a legfőbb ügyész megválasztásáról

Megjelent:

MK 2019/177. (XI. 5.)

Hatályos:

2019. 11. 04.

 

Jogszabály:

35/2019. (XI. 5.) OGY határozat

az alapvető jogok biztosának a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó helyettese megválasztásáról

Megjelent:

MK 2019/177. (XI. 5.)

Hatályos:

2019. 11. 04.

 

Jogszabály:

36/2019. (XI. 5.) OGY határozat

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról

Megjelent:

MK 2019/177. (XI. 5.)

Hatályos:

2019. 11. 04.

 

Jogszabály:

37/2019. (XI. 5.) OGY határozat

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa tagjait jelölő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról

Megjelent:

MK 2019/177. (XI. 5.)

Hatályos:

2019. 11. 05.

 

Jogszabály:

38/2019. (XI. 5.) OGY határozat

a Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriuma tagjainak megválasztásáról

Megjelent:

MK 2019/177. (XI. 5.)

Hatályos:

2019. 11. 04.

 

Jogszabály:

39/2019. (XI. 5.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/177. (XI. 5.)

Hatályos:

2019. 11. 05.

 

Jogszabály:

40/2019. (XI. 5.) OGY határozat

Dr. Aradszki András országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2019/177. (XI. 5.)

Hatályos:

2019. 11. 04.

 

Jogszabály:

41/2019. (XI. 5.) OGY határozat

Varju László országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2019/177. (XI. 5.)

Hatályos:

2019. 11. 04.

 

2019. XI. 4.

Jogszabály:

28/2019. (XI. 4.) AB határozat

a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény közjegyzői fegyelmi bíróságok megalakításának és eljárásának egyes részletszabályaival kapcsolatos, mulasztással előidézett alaptörvény-ellenesség megállapításáról

Megjelent:

MK 2019/176. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

29/2019. (XI. 4.) AB határozat

a Kúria Bfv.III.1.075/2018/11. számú végzése, a Tiszaújvárosi Járásbíróság 8.B.226/2012/22. számú ítélete, valamint a Miskolci Törvényszék 2.Bf.323/2014/7. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2019/176. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

30/2019. (XI. 4.) AB határozat

a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 144. § (6) bekezdésével összefüggésben a közterület-használatról szóló jogszabályok alkalmazásánál alkotmányos követelmény megállapításáról

Megjelent:

MK 2019/176. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

31/2019. (XI. 4.) AB határozat

az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről szóló 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet 6. § (1) bekezdése szövegrésze, valamint 3. melléklet 12. pontja szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, és bármely folyamatban lévő ügyben történő alkalmazásának kizárásáról

Megjelent:

MK 2019/176. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

121/2019. (XI. 4.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és az Egyesült Nemzetek Szervezete között az Egyesült Nemzetek Terrorizmus Ellenes Hivatala regionális programtámogató irodájának Budapesten történő felállításáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/176. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

122/2019. (XI. 4.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti kulturális együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/176. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

123/2019. (XI. 4.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti oktatási együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/176. (XI. 4.)

 

 

2019. X. 31.

Jogszabály:

2019. évi LXXIV. törvény

"A terrorizmushoz vezető radikalizáció megelőzése: regionális politikai válaszok és kockázatcsökkentés" című regionális konferenciáról szóló, levélváltás útján létrejövő megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2019/175. (X. 31.)

Hatályos:

2019. 11. 01. - kivétellel.

 

Jogszabály:

258/2019. (X. 31.) Korm. rendelet

a tankönyvellátással kapcsolatos feladatok átadásáról

Megjelent:

MK 2019/175. (X. 31.)

Hatályos:

2019. 11. 01.

 

Jogszabály:

259/2019. (X. 31.) Korm. rendelet

az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet, valamint a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről szóló 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/175. (X. 31.)

Hatályos:

2019. 12. 01.

 

Jogszabály:

24/2019. (X. 31.) EMMI rendelet

az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet és az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/175. (X. 31.)

Hatályos:

2019. 11. 05.

 

Jogszabály:

40/2019. (X. 31.) ITM rendelet

a hajózási tevékenység folytatásának egyes feltételeiről szóló 16/2019. (VI. 28.) ITM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/175. (X. 31.)

Hatályos:

2019. 11. 01.

 

Jogszabály:

1622/2019. (X. 31.) Korm. határozat

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2019. évi programstratégiájának jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2019/175. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

1623/2019. (X. 31.) Korm. határozat

az Európai Bizottság Strukturálisreform-támogató Programja 2020. évi pályázati körében benyújtani javasolt pályázatokról

Megjelent:

MK 2019/175. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

1624/2019. (X. 31.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/175. (X. 31.)

Hatályos:

2019. 12. 01.

 

Jogszabály:

1625/2019. (X. 31.) Korm. határozat

a MÁV-csoport közszolgáltatási feladatait érintő időszerű finanszírozási kérdésekről

Megjelent:

MK 2019/175. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

1626/2019. (X. 31.) Korm. határozat

a külgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügylet megvalósításához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1312/2019. (V. 28.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/175. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

120/2019. (X. 31.) ME határozat

a Felsőoktatási Tervezési Testület tagja megbízásának visszavonásáról és új tag megbízásáról

Megjelent:

MK 2019/175. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

6/2019. (X. 31.) MK utasítás

a Nemzeti Kommunikációs Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2019. (II. 21.) MK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/58. (X. 31.)

Hatályos:

2019. 11. 01.

 

Jogszabály:

64/2019. (X. 31.) HM utasítás

NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/58. (X. 31.)

Hatályos:

2019. 11. 01.

 

Jogszabály:

65/2019. (X. 31.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség nemzetközi megállapodásaival kapcsolatos eljárásról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/58. (X. 31.)

Hatályos:

2019. 11. 08.

 

Jogszabály:

38/2019. (X. 31.) ITM utasítás

a Svájci-Magyar Együttműködési Program II. időszak munkacsoportjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/58. (X. 31.)

Hatályos:

2019. 11. 01.

 

Jogszabály:

39/2019. (X. 31.) ITM utasítás

a kormányügyeleti rendszer minisztériumi feladatainak meghatározásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/58. (X. 31.)

Hatályos:

2019. 11. 01.

 

Jogszabály:

20/2019. (X. 31.) OBH utasítás

a bíróságok által használt gépjárművek üzemeltetéséről és használatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/58. (X. 31.)

Hatályos:

2019. 12. 01.

 

Jogszabály:

21/2019. (X. 31.) OBH utasítás

a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013. (VI. 25.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/58. (X. 31.)

Hatályos:

2019. 11. 01.

 

Jogszabály:

50/2019. (X. 31.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya között a diplomata, szolgálati és különleges útlevelekkel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2018. évi XLII. törvény 2. §-ának és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/58. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/58. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

ITM közlemény

az Innovációs és Technológiai Minisztérium elismerési hírei

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/58. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

Hajózási hirdetmény

a BF Invest Kft. és a Balatonfüredi Hajógyár Kft. közforgalmú kikötő kikötőrendjének megállapításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/58. (X. 31.)

 

 

2019. X. 30.

Jogszabály:

257/2019. (X. 30.) Korm. rendelet

a kormányzati informatikai beszerzésekkel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/174. (X. 30.)

Hatályos:

2019. 10. 31., 2019. 11. 01.

 

Jogszabály:

14/2019. (X. 30.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/174. (X. 30.)

Hatályos:

2019. 11. 14.

 

Jogszabály:

25/2019. (X. 30.) IM rendelet

a bűnügyi nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés szabályairól szóló 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/174. (X. 30.)

Hatályos:

2019. 10. 31.

 

Jogszabály:

445/2019. (X. 30.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/174. (X. 30.)

 

 

Jogszabály:

446/2019. (X. 30.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/174. (X. 30.)

 

 

Jogszabály:

447/2019. (X. 30.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/174. (X. 30.)

 

 

Jogszabály:

448/2019. (X. 30.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/174. (X. 30.)

 

 

Jogszabály:

449/2019. (X. 30.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/174. (X. 30.)

 

 

Jogszabály:

450/2019. (X. 30.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/174. (X. 30.)

 

 

Jogszabály:

451/2019. (X. 30.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/174. (X. 30.)

 

 

Jogszabály:

118/2019. (X. 30.) ME határozat

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program monitoring bizottsága elnökének felmentéséről és a monitoring bizottság elnökének kinevezéséről

Megjelent:

MK 2019/174. (X. 30.)

 

 

Jogszabály:

119/2019. (X. 30.) ME határozat

az egyes kétoldalú gazdasági együttműködési kormányközi bizottságok magyar tagozati elnökeinek felmentéséről és kinevezéséről

Megjelent:

MK 2019/174. (X. 30.)

Hatályos:

2019. 10. 31.

 

2019. X. 28.

Jogszabály:

254/2019. (X. 28.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/173. (X. 28.)

Hatályos:

2019. 10. 29.

 

Jogszabály:

255/2019. (X. 28.) Korm. rendelet

az AQUARIUS-AQUA Kereskedelmi, Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "csődeljárás alatt" stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

Megjelent:

MK 2019/173. (X. 28.)

Hatályos:

2019. 10. 29.

 

Jogszabály:

256/2019. (X. 28.) Korm. rendelet

a Szarvasi Vas-Fémipari Zrt. "felszámolás alatt" stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

Megjelent:

MK 2019/173. (X. 28.)

Hatályos:

2019. 10. 29.

 

Jogszabály:

14/2019. (X. 28.) MvM rendelet

az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/173. (X. 28.)

Hatályos:

2019. 11. 01.

 

Jogszabály:

51/2019. (X. 28.) AM rendelet

a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/173. (X. 28.)

Hatályos:

2019. 11. 12., 2025. 01. 01., 2030. 01. 01.

 

Jogszabály:

6/2019. (X. 28.) KKM rendelete

a tartós külszolgálati pályázati rendszerről, valamint a kihelyező szerv által támasztott szakmai követelmények és azok teljesítésének részletes szabályairól szóló 6/2017. (VII. 10.) KKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/173. (X. 28.)

Hatályos:

2019. 11. 05., 2019. 12. 01.

 

Jogszabály:

Kúria Knk.VII.37.857/2019/2. végzése

a Nemzeti Választási Bizottság 177/2019. számú határozatának felülvizsgálatáról

Megjelent:

MK 2019/173. (X. 28.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5026/2019/9. határozata

A helyi önkormányzati rendeletben foglaltak a képviselő-testületet is kötik. Az SZMSZ-ben ülésszünetként jelzett időszakra - az SZMSZ szabályaival ellentétesen - rendes ülés nem hívható össze.

Megjelent:

MK 2019/173. (X. 28.)

 

 

Jogszabály:

435/2019. (X. 28.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/173. (X. 28.)

 

 

Jogszabály:

436/2019. (X. 28.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/173. (X. 28.)

 

 

Jogszabály:

437/2019. (X. 28.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/173. (X. 28.)

 

 

Jogszabály:

438/2019. (X. 28.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/173. (X. 28.)

 

 

Jogszabály:

439/2019. (X. 28.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/173. (X. 28.)

 

 

Jogszabály:

440/2019. (X. 28.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/173. (X. 28.)

 

 

Jogszabály:

441/2019. (X. 28.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/173. (X. 28.)

 

 

Jogszabály:

442/2019. (X. 28.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/173. (X. 28.)

 

 

Jogszabály:

443/2019. (X. 28.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/173. (X. 28.)

 

 

Jogszabály:

444/2019. (X. 28.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/173. (X. 28.)

 

 

Jogszabály:

1618/2019. (X. 28.) Korm. határozat

a szlovén Rába-vidék térségfejlesztési program megvalósításának támogatásáról

Megjelent:

MK 2019/173. (X. 28.)

 

 

Jogszabály:

1619/2019. (X. 28.) Korm. határozat

a külgazdasági és külügyminiszter feladatkörét érintő egyes kormányhatározatok visszavonásáról és kiegészítéséről

Megjelent:

MK 2019/173. (X. 28.)

 

 

Jogszabály:

1620/2019. (X. 28.) Korm. határozat

a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról szóló 2022/2017. (XII. 22.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/173. (X. 28.)

Hatályos:

2019. 10. 29.

 

Jogszabály:

1621/2019. (X. 28.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1-4. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2019/173. (X. 28.)

 

 

2019. X. 24.

Jogszabály:

246/2019. (X. 24.) Korm. rendelet

a vasúti vizsgaközpont kijelöléséről

Megjelent:

MK 2019/172. (X. 24.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

247/2019. (X. 24.) Korm. rendelet

a hajózási vizsgaközpont kijelöléséről

Megjelent:

MK 2019/172. (X. 24.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

248/2019. (X. 24.) Korm. rendelet

a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működésével összefüggő egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/172. (X. 24.)

Hatályos:

2019. 11. 01., 2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

249/2019. (X. 24.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/172. (X. 24.)

Hatályos:

2019. 10. 25

 

Jogszabály:

250/2019. (X. 24.) Korm. rendelet

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/172. (X. 24.)

Hatályos:

2019. 10. 25., 2020. 01. 01

 

Jogszabály:

251/2019. (X. 24.) Korm. rendelet

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/172. (X. 24.)

Hatályos:

2021. 01. 01

 

Jogszabály:

252/2019. (X. 24.) Korm. rendelet

a 2014-2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról szóló 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/172. (X. 24.)

Hatályos:

2019. 11. 23

 

Jogszabály:

253/2019. (X. 24.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/172. (X. 24.)

Hatályos:

2019. 10. 25

 

Jogszabály:

1612/2019. (X. 24.) Korm. határozat

az Integrált Jogalkotási Rendszer bevezetéséről és az ahhoz kapcsolódó feladatokról

Megjelent:

MK 2019/172. (X. 24.)

 

 

Jogszabály:

1613/2019. (X. 24.) Korm. határozat

az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből támogatott egyes projektek forrásszerkezetének módosításáról

Megjelent:

MK 2019/172. (X. 24.)

 

 

Jogszabály:

1614/2019. (X. 24.) Korm. határozat

a KEHOP-5.2.2-16-2016-00046 azonosító számú ("Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola épületenergetikai fejlesztése" című), valamint a KEHOP-5.2.2-16-2016-00063 azonosító számú ("Pécsi Szakképzési Centrum Zsolnay Vilmos Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája energetikai korszerűsítése" című) projektek megvalósításához szükséges forrás biztosításáról, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/172. (X. 24.)

Hatályos:

2019. 10. 25

 

Jogszabály:

1615/2019. (X. 24.) Korm. határozat

a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program módosításáról

Megjelent:

MK 2019/172. (X. 24.)

 

 

Jogszabály:

1616/2019. (X. 24.) Korm. határozat

a soproni Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium felújításának és bővítésének befejezéséhez szükséges további támogatásról

Megjelent:

MK 2019/172. (X. 24.)

 

 

Jogszabály:

1617/2019. (X. 24.) Korm. határozat

a 2019-ben Budapesten megrendezendő U23-as Birkózó Világbajnokság járművei számára az autóbusz forgalmi sáv használatáról

Megjelent:

MK 2019/172. (X. 24.)

 

 

Jogszabály:

16/2019. (X. 24.) PM utasítás

a protokollhoz, reprezentációhoz kapcsolódó szolgáltatások, valamint a fordítás igénylésének rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/57. (X. 24.)

Hatályos:

2019. 10. 25.

 

Jogszabály:

14/2019. (X. 24.) BVOP utasítás

az egészségügyi szakma-specifikus tárgyú panaszügyekben hozott döntések szakmai felügyeleti eljárásrendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/57. (X. 24.)

Hatályos:

2019. 10. 25.

 

Jogszabály:

49/2019. (X. 24.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és Sao Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság Kormánya között a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/57. (X. 24.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/57. (X. 24.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/57. (X. 24.)

 

 

Jogszabály:

MBFSZ pályázati felhívása

bányászati jog megszerzésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/57. (X. 24.)

 

 

Jogszabály:

Miskolci Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

Encs székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/57. (X. 24.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2019. november 1-je és november 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/57. (X. 24.)

 

 

Jogszabály:

Csurgó Város Önkormányzatának pályázati felhívása

helyi, menetrend szerinti, autóbusszal történő személyszállítási tevékenység ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/57. (X. 24.)

 

 

Jogszabály:

Nők Pártja közleménye

a párt feloszlással történő megszűnéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/57. (X. 24.)

 

 

Jogszabály:

Vas Megyei Kormányhivatal hirdetménye

bélyegző érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/57. (X. 24.)

 

 

2019. X. 22.

Jogszabály:

13/2019. (X. 22.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a kormányzati szerkezetátalakítással kapcsolatos módosításáról

Megjelent:

MK 2019/170. (X. 22.)

Hatályos:

2019. 10. 25.

 

Jogszabály:

49/2019. (X. 22.) AM rendelet

egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

Megjelent:

MK 2019/170. (X. 22.)

Hatályos:

2019. 10. 27.

 

Jogszabály:

50/2019. (X. 22.) AM rendelet

a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetbe sorolt központi kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 32/2015. (VI. 19.) FM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/170. (X. 22.)

Hatályos:

2019. 10. 23.

 

Jogszabály:

39/2019. (X. 22.) ITM rendelet

a felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről szóló 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/170. (X. 22.)

Hatályos:

2019. 10. 23.

 

Jogszabály:

27/2019. (X. 22.) AB határozat

a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 144. § (4) bekezdés b) pontja szerinti hozzájárulási szabályokkal kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról és az indítvány elutasításáról

Megjelent:

MK 2019/170. (X. 22.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Knk.IV.37.859/2019/2. végzése

a Nemzeti Választási Bizottság 179/2019. számú határozatának helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2019/170. (X. 22.)

 

 

Jogszabály:

31/2019. (X. 22.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/170. (X. 22.)

Hatályos:

2019. 10. 21.

 

Jogszabály:

32/2019. (X. 22.) OGY határozat

Varju László országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2019/170. (X. 22.)

 

 

Jogszabály:

428/2019. (X. 22.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/170. (X. 22.)

 

 

Jogszabály:

429/2019. (X. 22.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/170. (X. 22.)

 

 

Jogszabály:

430/2019. (X. 22.) KE határozat

altábornagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2019/170. (X. 22.)

 

 

Jogszabály:

431/2019. (X. 22.) KE határozat

altábornagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2019/170. (X. 22.)

 

 

Jogszabály:

432/2019. (X. 22.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2019/170. (X. 22.)

 

 

Jogszabály:

433/2019. (X. 22.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/170. (X. 22.)

 

 

Jogszabály:

434/2019. (X. 22.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/170. (X. 22.)

 

 

Jogszabály:

243/2019. (X. 22.) Korm. rendelet

az elektromobilitás szolgáltatás egyes kérdéseiről

Megjelent:

MK 2019/171. (X. 22.)

Hatályos:

2019. 10. 25., 2020. 01. 01., 2021. 03. 20.

 

Jogszabály:

244/2019. (X. 22.) Korm. rendelet

az egyszerű bejelentés intézményének felülvizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/171. (X. 22.)

Hatályos:

2019. 10. 24., 2019. 11. 09.

 

Jogszabály:

245/2019. (X. 22.) Korm. rendelet

az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 100%-os üzletrészének az NKM Mobilitás Kft. általi megvásárlása nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

Megjelent:

MK 2019/171. (X. 22.)

Hatályos:

2019. 10. 23.

 

Jogszabály:

1607/2019. (X. 22.) Korm. határozat

Magyarország miniszterelnöke és Budapest Főváros főpolgármestere között 2018. november 17. napján aláírt megállapodás végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2019/171. (X. 22.)

 

 

Jogszabály:

1608/2019. (X. 22.) Korm. határozat

a Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság létrehozásáról és a kapcsolódó kormányzati feladatokról

Megjelent:

MK 2019/171. (X. 22.)

 

 

Jogszabály:

1609/2019. (X. 22.) Korm. határozat

az egyes bűnmegelőzési tárgyú kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2019/171. (X. 22.)

Hatályos:

2019. 10. 23., 2019. 12. 31.

 

Jogszabály:

1610/2019. (X. 22.) Korm. határozat

az intézményi garanciarendszer addicionális finanszírozásának növeléséhez szükséges intézkedésekről szóló 1783/2018. (XII. 21.) Korm. határozatban az agrárminiszter számára meghatározott feladatok végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2019/171. (X. 22.)

 

 

Jogszabály:

1611/2019. (X. 22.) Korm. határozat

a csíkszeredai Csángó Ház és Kollégium létrehozásához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/171. (X. 22.)

 

 

Jogszabály:

115/2019. (X. 22.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/171. (X. 22.)

 

 

Jogszabály:

116/2019. (X. 22.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a polgári ügyekben nyújtandó jogsegélyről szóló szerződés létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/171. (X. 22.)

 

 

Jogszabály:

117/2019. (X. 22.) ME határozat

az egyes kétoldalú gazdasági együttműködési kormányközi bizottságok magyar tagozati elnökeinek felmentéséről és kinevezéséről

Megjelent:

MK 2019/171. (X. 22.)

Hatályos:

2019. 10. 23.

 

2019. X. 17.

Jogszabály:

34/2019. (X. 17.) MNB rendelet

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény végrehajtásának az MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól szóló 45/2018. (XII. 17.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/169. (X. 17.)

Hatályos:

2019. 10. 18.

 

Jogszabály:

35/2019. (X. 17.) MNB rendelet

a Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének részletes szabályairól szóló 48/2018. (XII. 21.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/169. (X. 17.)

Hatályos:

2019. 10. 18.

 

Jogszabály:

4/2019. (X. 17.) MK rendelet

a Kőrösi Csoma Sándor díjak adományozásának rendjéről

Megjelent:

MK 2019/169. (X. 17.)

Hatályos:

2019. 10. 18.

 

Jogszabály:

7/2019. (X. 17.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2019. (V. 23.) MNB utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/56. (X. 17.)

Hatályos:

2019. 10. 18.

 

Jogszabály:

20/2019. (X. 17.) BM utasítás

a Belügyminisztérium Igazgatás Reprezentációs Szabályzatáról szóló 13/2010. (XI. 12.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/56. (X. 17.)

Hatályos:

2019. 10. 18.

 

Jogszabály:

1/2019. (X. 17.) IM KÁT utasítás

az Igazságügyi Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/56. (X. 17.)

Hatályos:

2019. 10. 18.

 

Jogszabály:

1/2019. (X. 17.) OIF utasítás

az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/56. (X. 17.)

Hatályos:

2019. 10. 18.

 

Jogszabály:

48/2019. (X. 17.) KKM közlemény

A Magyarország Kormánya és a Kambodzsai Királyság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 146/2019. (VI. 25.) Korm. rendelet 2. § ának és 3. § ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/56. (X. 17.)

 

 

Jogszabály:

Szegedi Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

a Szolnok 5. székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/56. (X. 17.)

 

 

2019. X. 16.

Jogszabály:

237/2019. (X. 16.) Korm. rendelet

a 2019. évi nyugdíjprémiumról és egyes más ellátások után járó egyszeri juttatásról

Megjelent:

MK 2019/168. (X. 16.)

Hatályos:

2019. 10. 17.

 

Jogszabály:

238/2019. (X. 16.) Korm. rendelet

a nyugellátások és egyes más ellátások 2019. novemberi kiegészítéséről

Megjelent:

MK 2019/168. (X. 16.)

Hatályos:

2019. 10. 17.

 

Jogszabály:

239/2019. (X. 16.) Korm. rendelet

a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által alapított és fenntartott szakképzési centrumok tagintézményeiben történő világításkorszerűsítési feladatok elvégzésére vonatkozó kijelölésről

Megjelent:

MK 2019/168. (X. 16.)

Hatályos:

2019. 10. 17.

 

Jogszabály:

240/2019. (X. 16.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/168. (X. 16.)

Hatályos:

2019. 10. 17.

 

Jogszabály:

241/2019. (X. 16.) Korm. rendelet

a Magyar Honvédség által védendő létesítmények kijelöléséről, valamint a magyar állam folytonosságát és függetlenségét megtestesítő ereklyék köréről és az őrzésükre vonatkozó szabályokról szóló 78/2011. (V. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/168. (X. 16.)

Hatályos:

2019. 10. 17.

 

Jogszabály:

242/2019. (X. 16.) Korm. rendelet

az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos egyes műszaki szolgáltatási feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről szóló 51/2016. (III. 17.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/168. (X. 16.)

Hatályos:

2019. 10. 17.

 

Jogszabály:

427/2019. (X. 16.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2019/168. (X. 16.)

 

 

Jogszabály:

1585/2019. (X. 16.) Korm. határozat

a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2020-2021. évekre szóló intézkedési tervéről

Megjelent:

MK 2019/168. (X. 16.)

Hatályos:

2019. 10. 17.

 

Jogszabály:

1586/2019. (X. 16.) Korm. határozat

a Hibrid Fenyegetések Elleni Európai Kiválósági Központhoz való magyar csatlakozásról

Megjelent:

MK 2019/168. (X. 16.)

 

 

Jogszabály:

1587/2019. (X. 16.) Korm. határozat

a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által alapított és fenntartott szakképzési centrumok tagintézményeiben történő világításkorszerűsítési feladatok elvégzéséről

Megjelent:

MK 2019/168. (X. 16.)

 

 

Jogszabály:

1588/2019. (X. 16.) Korm. határozat

a 2021. évi Európai Unió Természettudományos Diákolimpia és a 2022. évi Európai Lány Matematikai Diákolimpia megvalósításáról

Megjelent:

MK 2019/168. (X. 16.)

 

 

Jogszabály:

1589/2019. (X. 16.) Korm. határozat

a 2022. évi Férfi Kézilabda Európa-bajnokság magyar-szlovák társrendezéséhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/168. (X. 16.)

 

 

Jogszabály:

1590/2019. (X. 16.) Korm. határozat

a 2022. évi vagy a 2023. évi Férfi Labdarúgó Európa-liga döntő megrendezésére benyújtandó pályázat érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/168. (X. 16.)

 

 

Jogszabály:

1591/2019. (X. 16.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2019/168. (X. 16.)

 

 

Jogszabály:

1592/2019. (X. 16.) Korm. határozat

a XV. Pénzügyminisztérium fejezet és a XI. Miniszterelnökség, valamint a XII. Agrárminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2019/168. (X. 16.)

 

 

Jogszabály:

1593/2019. (X. 16.) Korm. határozat

a Hungarikum Liget beruházás megvalósításához szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/168. (X. 16.)

 

 

Jogszabály:

1594/2019. (X. 16.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretén belül a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház komplex fejlesztése megvalósítása érdekében szükséges 2019. évi forrás átcsoportosításáról és a szükséges többlettámogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/168. (X. 16.)

 

 

Jogszabály:

1595/2019. (X. 16.) Korm. határozat

a fejlesztéspolitikai intézményrendszer informatikai és telekommunikációs tevékenységeinek finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2019/168. (X. 16.)

 

 

Jogszabály:

1596/2019. (X. 16.) Korm. határozat

a fejlesztéspolitikai adatbázis és információs rendszer finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2019/168. (X. 16.)

 

 

Jogszabály:

1597/2019. (X. 16.) Korm. határozat

a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/168. (X. 16.)

Hatályos:

2019. 10. 17.

 

Jogszabály:

1598/2019. (X. 16.) Korm. határozat

a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/168. (X. 16.)

Hatályos:

2019. 10. 17.

 

Jogszabály:

1599/2019. (X. 16.) Korm. határozat

a Karmelhegyi Boldogasszony templom és rendház, Kármel kertje felújításának és a Marton Marcell Emlékház létrehozásának befejezéséhez szükséges további támogatásról

Megjelent:

MK 2019/168. (X. 16.)

 

 

Jogszabály:

1600/2019. (X. 16.) Korm. határozat

a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének a 2019. évben ellátandó kutatási feladataihoz szükséges támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/168. (X. 16.)

 

 

Jogszabály:

1601/2019. (X. 16.) Korm. határozat

a Budapest XVII. kerületi Rákosmenti multifunkcionális csarnok beruházás megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/168. (X. 16.)

 

 

Jogszabály:

1602/2019. (X. 16.) Korm. határozat

a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programmal kapcsolatos egyes Korm. határozatok módosításáról

Megjelent:

MK 2019/168. (X. 16.)

 

 

Jogszabály:

1603/2019. (X. 16.) Korm. határozat

a Budapesti Operettszínház támogatásáról

Megjelent:

MK 2019/168. (X. 16.)

 

 

Jogszabály:

1604/2019. (X. 16.) Korm. határozat

a nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről szóló 2009/2015. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/168. (X. 16.)

Hatályos:

2019. 11. 01.

 

Jogszabály:

1605/2019. (X. 16.) Korm. határozat

református templomok és gyülekezeti ház felújításának és építésének támogatásához szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/168. (X. 16.)

 

 

Jogszabály:

1606/2019. (X. 16.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/168. (X. 16.)

 

 

Jogszabály:

113/2019. (X. 16.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló megállapodás végleges szövegének megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/168. (X. 16.)

 

 

Jogszabály:

114/2019. (X. 16.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2019/168. (X. 16.)

 

 

2019. X. 15.

Jogszabály:

234/2019. (X. 15.) Korm. rendelet

a nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról

Megjelent:

MK 2019/167. (X. 15.)

Hatályos:

2019. 10. 16.

 

Jogszabály:

235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet

a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2019/167. (X. 15.)

Hatályos:

2019. 10. 18., 2019. 12. 01., 2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

236/2019. (X. 15.) Korm. rendelet

az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet, továbbá az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról szóló 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/167. (X. 15.)

Hatályos:

2019. 10. 23., 2019. 10. 31., 2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

35/2019. (X. 15.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 2020. évi ruházati utánpótlási ellátmánya terhére kiadandó természetbeni ellátásról

Megjelent:

MK 2019/167. (X. 15.)

Hatályos:

2019. 10. 16., 2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

36/2019. (X. 15.) BM rendelet

az állandó személyazonosító igazolvány tároló elemén elhelyezett szolgáltatásazonosító felhasználásával ellenőrizhető jogosultságok köréről

Megjelent:

MK 2019/167. (X. 15.)

Hatályos:

2019. 10. 16.

 

Jogszabály:

37/2019. (X. 15.) BM rendelet

a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/167. (X. 15.)

Hatályos:

2019. 10. 23.

 

Jogszabály:

23/2019. (X. 15.) EMMI rendelet

az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/167. (X. 15.)

Hatályos:

2019. 10. 20.

 

Jogszabály:

38/2019. (X. 15.) ITM rendelet

az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/167. (X. 15.)

Hatályos:

2019. 10. 30.

 

Jogszabály:

1576/2019. (X. 15.) Korm. határozat

a közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából egyes Nemzeti Földalapba tartozó ingatlanok önkormányzatok részére történő ingyenes vagyonkezelésbe adásáról

Megjelent:

MK 2019/167. (X. 15.)

 

 

Jogszabály:

1577/2019. (X. 15.) Korm. határozat

egyes beruházások transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó közös érdekű projektté nyilvánításával kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/167. (X. 15.)

 

 

Jogszabály:

1578/2019. (X. 15.) Korm. határozat

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében megvalósuló Biatorbágyi Általános Iskola beruházáshoz szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/167. (X. 15.)

 

 

Jogszabály:

1579/2019. (X. 15.) Korm. határozat

a Zánkai és Fonyódligeti Erzsébet-táborok infrastrukturális fejlesztéséről és a Fonyódligeti Erzsébet-tábor teljes körű megújításához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/167. (X. 15.)

 

 

Jogszabály:

1580/2019. (X. 15.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a Magyarország Kormánya és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggésben egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2019/167. (X. 15.)

 

 

Jogszabály:

1581/2019. (X. 15.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a tatabányai egykori bányakórház katolikus gimnáziummá fejlesztéséhez szükséges támogatás biztosításáról szóló 1709/2017. (IX. 25.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/167. (X. 15.)

 

 

Jogszabály:

1582/2019. (X. 15.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a Magyarország Kormánya és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1252/2015. (IV. 23.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/167. (X. 15.)

 

 

Jogszabály:

1583/2019. (X. 15.) Korm. határozat

a Nyíregyháza Spartacus-Bozsik József Labdarúgó Akadémia örökösföldi edzőközpont megvalósítása előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alap terhére történő finanszírozásáról szóló 1163/2019. (III. 27.) Korm. határozat módosításáról, valamint az egyes állami tulajdonú ingóságok tulajdonjogának a moldovai Védelmi Minisztérium Diagnosztikai Központ részére történő ingyenes átruházásáról szóló 1561/2018. (XI. 10.) Korm. határozat visszavonásáról

Megjelent:

MK 2019/167. (X. 15.)

 

 

Jogszabály:

1584/2019. (X. 15.) Korm. határozat

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/167. (X. 15.)

Hatályos:

2019. 10. 16.

 

Jogszabály:

112/2019. (X. 15.) ME határozat

az Országos Statisztikai Tanács tagjának felmentéséről és új tagjának megbízásáról

Megjelent:

MK 2019/167. (X. 15.)

 

 

2019. X. 14.

Jogszabály:

47/2019. (X. 14.) AM rendelet

az agrártámogatások 2019. évi mértékének megállapításáról, valamint az agrártámogatások 2018. évi mértékének megállapításáról szóló 31/2018. (X. 15.) AM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/166. (X. 14.)

Hatályos:

2019. 10. 15.

 

Jogszabály:

48/2019. (X. 14.) AM rendelet

az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről szóló 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/166. (X. 14.)

Hatályos:

2019. 10. 15.

 

Jogszabály:

14/2019. (X. 14.) PM rendelet

a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokkal összefüggő tevékenységek szabályozásáról szóló 28/2013. (VI. 29.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/166. (X. 14.)

Hatályos:

2019. 10. 22.

 

Jogszabály:

424/2019. (X. 14.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2019/166. (X. 14.)

 

 

Jogszabály:

425/2019. (X. 14.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2019/166. (X. 14.)

 

 

Jogszabály:

426/2019. (X. 14.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2019/166. (X. 14.)

 

 

Jogszabály:

1571/2019. (X. 14.) Korm. határozat

"A terrorizmushoz vezető radikalizáció megelőzése: regionális politikai válaszok és kockázatcsökkentés" című regionális konferenciáról szóló, levélváltás útján létrejövő megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/166. (X. 14.)

 

 

Jogszabály:

1572/2019. (X. 14.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/166. (X. 14.)

 

 

Jogszabály:

1573/2019. (X. 14.) Korm. határozat

a Magyarország és a Marokkói Királyság között létrejött kiadatási egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/166. (X. 14.)

 

 

Jogszabály:

1574/2019. (X. 14.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/166. (X. 14.)

 

 

Jogszabály:

1575/2019. (X. 14.) Korm. határozat

a Magyarország Biskeki Nagykövetségének megnyitásához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/166. (X. 14.)

 

 

Jogszabály:

19/2019. (X. 14.) BM utasítás

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 8/2015. (V. 29.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/55. (X. 14.)

Hatályos:

2019. 10. 15.

 

Jogszabály:

19/2019. (X. 14.) KKM utasítás

a külképviseleteken devizában, illetve valutában beszedett vízumeljárási díjaknak, konzulidíj-bevételeknek, a hazai hatóság eljárásában felmerülő illetékeknek vagy díjaknak, valamint a konzuli cselekményekhez kapcsolódó költségeknek az elszámolásáról szóló 20/2011. (VI. 30.) KüM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/55. (X. 14.)

Hatályos:

2019. 10. 15.

 

Jogszabály:

17/2019. (X. 14.) OBH utasítás

a bírósági fogalmazók joggyakorlatáról, képzéséről és értékeléséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/55. (X. 14.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

18/2019. (X. 14.) OBH utasítás

a bírósági titkárok képzéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/55. (X. 14.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

19/2019. (X. 14.) OBH utasítás

a bíróságok perbeli képviseletéről szóló szabályzatról szóló 6/2014. (IV. 30.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/55. (X. 14.)

Hatályos:

2019. 10. 15.

 

Jogszabály:

36/2019. (X. 14.) ORFK utasítás

a rendőrségi toborzás rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/55. (X. 14.)

Hatályos:

2019. 10. 15.

 

Jogszabály:

37/2019. (X. 14.) ORFK utasítás

az Informatikai Biztonsági Szabályzatról szóló 18/2018. (V. 31.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/55. (X. 14.)

Hatályos:

2019. 10. 15., 2019. 11. 14.

 

Jogszabály:

38/2019. (X. 14.) ORFK utasítás

a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben meghatározott díjkitűzéssel kapcsolatos eljárás szabályairól szóló 16/2009. (OT 9.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/55. (X. 14.)

Hatályos:

2019. 10. 29.

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/55. (X. 14.)

 

 

Jogszabály:

Miniszterelnökség pályázati felhívása

a 2020. évi Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjra a déli félteke országaiban

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/55. (X. 14.)

 

 

2019. X. 10.

Jogszabály:

6/2019. (X. 10.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2019. (V. 23.) MNB utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értestő 2019/54. (X. 10.)

Hatályos:

2019. 10. 11.

 

Jogszabály:

16/2019. (X. 10.) OBH utasítás

az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (XII. 31.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értestő 2019/54. (X. 10.)

Hatályos:

2019. 10. 11.

 

Jogszabály:

Országgyűlés Hivatala közleménye

elismerések adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értestő 2019/54. (X. 10.)

 

 

Jogszabály:

Győri Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

a Tapolca 2. székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értestő 2019/54. (X. 10.)

 

 

2019. X. 7.

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 5021/2019/4. határozata

A Jszr.-ben foglalt formai jogalkotásra vonatkozó előírások megsértése az önkormányzati rendelet teljes normaszövegének hatályon kívül helyezését vonja maga után.

Megjelent:

MK 2019/165. (X. 7.)

 

 

Jogszabály:

418/2019. (X. 7.) KE határozat

a Magyar Nemzeti Bank alelnökének kinevezéséről

Megjelent:

MK 2019/165. (X. 7.)

 

 

Jogszabály:

419/2019. (X. 7.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2019/165. (X. 7.)

 

 

Jogszabály:

420/2019. (X. 7.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/165. (X. 7.)

 

 

Jogszabály:

421/2019. (X. 7.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/165. (X. 7.)

 

 

Jogszabály:

422/2019. (X. 7.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/165. (X. 7.)

 

 

Jogszabály:

423/2019. (X. 7.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/165. (X. 7.)

 

 

2019. X. 4.

Jogszabály:

231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet

a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2019/164. (X. 4.)

Hatályos:

2019. 10. 05., 2020. 01. 01., 2019. 12. 31.

 

Jogszabály:

232/2019. (X. 4.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2019/164. (X. 4.)

Hatályos:

2019. 10. 05.

 

Jogszabály:

233/2019. (X. 4.) Korm. rendelet

a nyergesújfalui ipari park bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 65/2018. (IV. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/164. (X. 4.)

Hatályos:

2019. 10. 05.

 

Jogszabály:

13/2019. (X. 4.) MEKH rendelet

a víziközmű-szolgáltatók és ellátásért felelősök adatszolgáltatási kötelezettségéről

Megjelent:

MK 2019/164. (X. 4.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

17/2019. (X. 4.) NVTNM rendelet

a Belügyminisztérium tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölésével összefüggésben az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/164. (X. 4.)

Hatályos:

2019. 10. 05.

 

Jogszabály:

46/2019. (X. 4.) AM rendelet

a mezőgazdasági termelőeszközökben bekövetkezett viharkárok részbeni kompenzálásáról, valamint a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/164. (X. 4.)

Hatályos:

2019. 10. 07.

 

Jogszabály:

10/2019. (X. 4.) HM rendelet

a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/164. (X. 4.)

Hatályos:

2019. 10. 05.

 

Jogszabály:

13/2019. (X. 4.) PM rendelet

a Pénzügyi Tudatosság Fejlesztéséért Díjról

Megjelent:

MK 2019/164. (X. 4.)

Hatályos:

2019. 10. 12.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5018/2019/4. határozata

Az önkormányzati rendelet normakontrolljára irányuló indítványnak tartalmaznia kell a bírói álláspont indokait, és teljeskörűen a törvényellenesség megállapítása iránti igényt alátámasztó bizonyítékokat is ebben kell szerepeltetni.

Megjelent:

MK 2019/164. (X. 4.)

 

 

Jogszabály:

417/2019. (X. 4.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2019/164. (X. 4.)

 

 

Jogszabály:

1562/2019. (X. 4.) Korm. határozat

az Oroszországban található magyar vonatkozású levéltári anyagok feltárásának és gyűjtésének előmozdításáról

Megjelent:

MK 2019/164. (X. 4.)

 

 

Jogszabály:

1563/2019. (X. 4.) Korm. határozat

a 2020. évi ISU Műkorcsolya és Jégtánc Junior Grand Prix megrendezésére benyújtandó pályázat érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/164. (X. 4.)

 

 

Jogszabály:

1564/2019. (X. 4.) Korm. határozat

a KIRÁLY Sportlétesítmény fejlesztése II. ütemének megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/164. (X. 4.)

 

 

Jogszabály:

1565/2019. (X. 4.) Korm. határozat

a központi költségvetés címrendjének a Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. szakmai feladatainak ellátása jogcímmel történő kiegészítéséről

Megjelent:

MK 2019/164. (X. 4.)

 

 

Jogszabály:

1566/2019. (X. 4.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a nagykanizsai multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok fejlesztéséhez szükséges többlettámogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/164. (X. 4.)

 

 

Jogszabály:

1567/2019. (X. 4.) Korm. határozat

a Hortobágy-Berettyó, Mezőtúr belterületi szakasz szabályozása érdekében szükséges előkészítési, tervezési feladatok forrásának biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/164. (X. 4.)

 

 

Jogszabály:

1568/2019. (X. 4.) Korm. határozat

a Tihanyi Bencés Apátság műemléki és kiegészítő fejlesztéseinek támogatásáról

Megjelent:

MK 2019/164. (X. 4.)

 

 

Jogszabály:

1569/2019. (X. 4.) Korm. határozat

az ukrajnai Beregszászi járásban működő II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán tervezett tanuszoda- és tornaterem-fejlesztés megvalósításához szükséges többlet forrásigény biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/164. (X. 4.)

 

 

Jogszabály:

1570/2019. (X. 4.) Korm. határozat

a Honvédelmi Igazgatási Koordinációs Tárcaközi Munkacsoport létrehozásáról, valamint szervezeti és működési rendjének meghatározásáról szóló 1525/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/164. (X. 4.)

Hatályos:

2019. 11. 03.

 

Jogszabály:

32/2019. (X. 4.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériumának elektronikus aláírási és elektronikus bélyegzési szabályzatáról szóló 18/2018. (VIII. 23.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/53. (X. 4.)

Hatályos:

2019. 10. 05.

 

Jogszabály:

37/2019. (X. 4.) ITM utasítás

a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/53. (X. 4.)

Hatályos:

2019. 10. 05.

 

Jogszabály:

15/2019. (X. 4.) PM utasítás

az Államháztartási Belső Kontroll Munkacsoport létrehozásáról szóló 2/2014. (I. 13.) NGM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/53. (X. 4.)

Hatályos:

2019. 10. 05.

 

Jogszabály:

13/2019. (X. 4.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet szolgálattervezéséről és szolgálatszervezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/53. (X. 4.)

Hatályos:

2019. 11. 01.

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/53. (X. 4.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/53. (X. 4.)

 

 

Jogszabály:

Székesfehérvár Megyei Jogú Város közleménye

a "Székesfehérvár Megyei Jogú Város közigazgatási területén, közszolgáltatási szerződés keretében, autóbusszal végzett, menetrend szerinti helyi személyszállítási feladatok ellátására" tárgyú pályázati felhívás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/53. (X. 4.)

 

 

Jogszabály:

Újszász Városi Önkormányzat pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/53. (X. 4.)

 

 

Jogszabály:

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal hirdetménye

bevonásra került hatósági ellenőri igazolványokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/53. (X. 4.)

 

 

2019. X. 1.

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5024/2019/4. határozata

Az engedély nélküli fakivágás esetére a két és félszeres fapótlást meghatározó rendelkezés előírása szankciós jellegűnek minősül. Jogszabálysértést önmagában nem a kompenzáció mértéke és számításának módja jelent, hanem az ennek alapjául szolgáló szankciós jellegű fapótlást előíró rendelkezés.

Megjelent:

MK 2019/163. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5020/2019/3. határozata

Ha egy tárgykört törvény szabályoz, törvényben kell rendezni az alapvető jogintézményeket és a szabályozási cél megvalósulásával összefüggő lényeges garanciákat. A törvényben rendezett tárgykör szabályozási célja megvalósulásával összefüggő lényeges garanciákat érinti, ha újabb jogosultság megállapítása a törvényi szabályozás rendszerére tekintet nélkül, így például az egyébként adott védelmi megoldások alkalmazási körébe való besorolás nélkül történik.

Megjelent:

MK 2019/163. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

411/2019. (X. 1.) KE határozat

az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesének kinevezéséről

Megjelent:

MK 2019/163. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

412/2019. (X. 1.) KE határozat

a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanács tagja megbízatása megszűnésének megállapításáról és ismételt kinevezéséről

Megjelent:

MK 2019/163. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

413/2019. (X. 1.) KE határozat

dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/163. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

414/2019. (X. 1.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/163. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

415/2019. (X. 1.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/163. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

416/2019. (X. 1.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/163. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

111/2019. (X. 1.) ME határozat

állami felsőoktatási intézmény kancellárjának megbízásáról

Megjelent:

MK 2019/163. (X. 1.)

 

 

2019. IX. 30.

Jogszabály:

33/2019. (IX. 30.) MNB rendelet

új alapanyagú 100 forintos címletű érme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2019/161. (IX. 30.)

Hatályos:

2019. 10. 01.

 

Jogszabály:

22/2019. (IX. 30.) EMMI rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet és az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/161. (IX. 30.)

Hatályos:

2019. 10. 01.

 

Jogszabály:

37/2019. (IX. 30.) ITM rendelet

egyes energetikai árszabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/161. (IX. 30.)

Hatályos:

2019. 10. 01., 2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

229/2019. (IX. 30.) Korm. rendelet

az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/162. (IX. 30.)

Hatályos:

2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

230/2019. (IX. 30.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/162. (IX. 30.)

Hatályos:

2019. 10. 01.

 

Jogszabály:

1559/2019. (IX. 30.) Korm. határozat

az Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság állami tulajdonú üzletrészének az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány részére történő ingyenes tulajdonba adásáról

Megjelent:

MK 2019/162. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

1560/2019. (IX. 30.) Korm. határozat

a Nemzetközi Távközlési Egyesület rendezvényei átmeneti elhelyezésének felajánlására és a tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/162. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

1561/2019. (IX. 30.) Korm. határozat

az Esztergomi kistérség hosszú távú árvízi biztonsága és ármentesítése érdekében szükséges árvízvédelmi fejlesztések forrásának biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/162. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

5/2019. (IX. 30.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2019. (V. 23.) MNB utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/52. (IX. 30.)

Hatályos:

2019. 10. 01.

 

Jogszabály:

36/2019. (IX. 30.) ITM utasítás

az Innovációs és Technológiai Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2019. (II. 28.) ITM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/52. (IX. 30.)

Hatályos:

2019. 10. 01.

 

Jogszabály:

47/2019. (IX. 30.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Madagaszkári Köztársaság Kormánya között a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/52. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

4/2019. (IX. 30.) SZTNH közlemény

a "2019. évi Magyar Formatervezési Díj" kiállításon bemutatásra kerülő találmányok, védjegyek, formatervezési és használati minták kiállítási kedvezményéről, illetve kiállítási elsőbbségéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/52. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

Országgyűlés elnökének közleménye

a Független Rendészeti Panasztestület tagjának lemondásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/52. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

NMHH közlemény

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 2/2010. (X. 12.) számú döntésével elfogadott, majd a 223/2011. (II. 9.) számú, a 240/2011. (II. 16.) számú, az 516/2012. (III. 14.) számú, a 86/2013. (I. 23.) számú, a 176/2014. (II. 18.) számú, az 1394/2017. (XII. 19.) számú és az 1168/2019. (IX. 24.) számú döntéseivel módosított ügyrendjéről, egységes szerkezetben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/52. (IX. 30.)

Hatályos:

2019. 09. 30.

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

elismerés adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/52. (IX. 30.)

 

 

2019. IX. 27.

Jogszabály:

12/2019. (IX. 27.) MEKH rendelet

a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/160. (IX. 27.)

Hatályos:

2019. 10. 01., 2019. 10. 28.

 

Jogszabály:

16/2019. (IX. 27.) NVTNM rendelet

a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 2/2018. (VII. 18.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/160. (IX. 27.)

Hatályos:

2019. 09. 28.,

 

Jogszabály:

110/2019. (IX. 27.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és az Egyesült Nemzetek Szervezetének Terrorizmus Ellenes Hivatala között a regionális programtámogató iroda Budapesten történő felállításáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/160. (IX. 27.)

 

 

2019. IX. 26.

Jogszabály:

227/2019. (IX. 26.) Korm. rendelet

a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/159. (IX. 26.)

Hatályos:

2019. 09. 27., 2019. 10. 01.

 

Jogszabály:

228/2019. (IX. 26.) Korm. rendelet

az elektronikus ügyintézéssel összefüggő adatok biztonságát szolgáló Kormányzati Adattrezorról szóló 466/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/159. (IX. 26.)

Hatályos:

2019. 09. 30.

 

Jogszabály:

15/2019. (IX. 26.) NVTNM rendelet

a Nereus Park Hotel Idegenforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/159. (IX. 26.)

Hatályos:

2019. 09. 27.

 

Jogszabály:

1550/2019. (IX. 26.) Korm. határozat

a 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványok felhasználásának engedélyezéséről

Megjelent:

MK 2019/159. (IX. 26.)

 

 

Jogszabály:

1551/2019. (IX. 26.) Korm. határozat

települési önkormányzatok fejlesztési és működési támogatásáról

Megjelent:

MK 2019/159. (IX. 26.)

 

 

Jogszabály:

1552/2019. (IX. 26.) Korm. határozat

az IKOP 1. prioritási tengelyén támogatott, "M70 autóút Letenye-Tornyiszentmiklós közötti szakasz 2×2 sávra történő bővítése kiegészítő munkák" tárgyú projekt műszaki tartalmának pontosításáról és az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/159. (IX. 26.)

Hatályos:

2019. 09. 27.

 

Jogszabály:

1553/2019. (IX. 26.) Korm. határozat

a KEHOP-5.2.2-16-2016-00104 azonosító számú ("Kiemelt épületenergetikai fejlesztések a Somogy Megyei Kormányhivatalnál" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/159. (IX. 26.)

Hatályos:

2019. 09. 27.

 

Jogszabály:

1554/2019. (IX. 26.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 2., 3., 4. és 6. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2019/159. (IX. 26.)

 

 

Jogszabály:

1555/2019. (IX. 26.) Korm. határozat

a "Kecskemét Megyei Jogú Város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása", valamint a "Bicske vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása" című projektjavaslatokkal kapcsolatos egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2019/159. (IX. 26.)

Hatályos:

2019. 09. 27.

 

Jogszabály:

1556/2019. (IX. 26.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a Békéscsabai Röplabda Akadémia infrastrukturális feltételeinek megteremtésére, valamint a Békéscsabai Sportcentrumban a Sportok Háza kialakítására irányuló beruházások megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/159. (IX. 26.)

 

 

Jogszabály:

1557/2019. (IX. 26.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a "Zalaegerszegi Mindszenty József Múzeum és Zarándokközpont fejlesztése, zalaegerszegi "Mindszenty Út" megvalósítása" részeként a "Göcseji Múzeum fejlesztése" projektelemhez szükséges támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/159. (IX. 26.)

 

 

Jogszabály:

1558/2019. (IX. 26.) Korm. határozat

a Magyar Köztársaság és a Pakisztáni Iszlám Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelemadók területén Islamabadban, 1992. február 24. napján aláírt Egyezmény módosításáról szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/159. (IX. 26.)

 

 

Jogszabály:

109/2019. (IX. 26.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Tádzsik Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/159. (IX. 26.)

 

 

Jogszabály:

2/2019. (IX. 26.) NVTNM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/51. (IX. 26.)

Hatályos:

2019. 09. 27.

 

Jogszabály:

18/2019. (IX. 26.) BM utasítás

a kormányzati igazgatásról szóló törvény közszolgálati szabályzatra vonatkozó rendelkezéseivel összefüggésben egyes miniszteri utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/51. (IX. 26.)

Hatályos:

2019. 09. 27.

 

Jogszabály:

31/2019. (IX. 26.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/51. (IX. 26.)

Hatályos:

2019. 09. 27.

 

Jogszabály:

63/2019. (IX. 26.) HM utasítás

az egyes beosztásokban megállapítható munkaerő-piaci pótlékról szóló 34/2016. (VII. 15.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/51. (IX. 26.)

Hatályos:

2019. 09. 27.

 

Jogszabály:

1/2019. (IX. 26.) KIFÜ utasítás

a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/51. (IX. 26.)

Hatályos:

2019. 09. 27.

 

Jogszabály:

15/2019. (IX. 26.) OBH utasítás

a bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról szóló 17/2014. (XII. 23.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/51. (IX. 26.)

Hatályos:

2019. 09. 27.

 

Jogszabály:

34/2019. (IX. 26.) ORFK utasítás

a minősítői jogkör átruházásáról és a minősített adatok kezelésére vonatkozó szabályokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/51. (IX. 26.)

Hatályos:

2019. 10. 01.

 

Jogszabály:

35/2019. (IX. 26.) ORFK utasítás

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXV. törvény hatálybalépésére tekintettel egyes személyügyi tárgyú ORFK utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/51. (IX. 26.)

Hatályos:

2019. 09. 27., 2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

MNB közlemény

a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/51. (IX. 26.)

 

 

Jogszabály:

ITM közlemény

a légiforgalmi tájékoztatás rendjéről és a légiforgalmi tájékoztató szolgálat ellátásáról szóló 21/2019. (VIII. 2.) ITM rendelet 38. §-a alapján

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/51. (IX. 26.)

 

 

Jogszabály:

ITM közlemény

a légiforgalmi tájékoztatás rendjéről és a légiforgalmi tájékoztató szolgálat ellátásáról szóló 21/2019. (VIII. 2.) ITM rendelet 39. §-a alapján

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/51. (IX. 26.)

 

 

Jogszabály:

ITM közlemény

a légiforgalmi tájékoztatás rendjéről és a légiforgalmi tájékoztató szolgálat ellátásáról szóló 21/2019. (VIII. 2.) ITM rendelet 40. §-a alapján

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/51. (IX. 26.)

 

 

Jogszabály:

ITM közlemény

a légiforgalmi tájékoztatás rendjéről és a légiforgalmi tájékoztató szolgálat ellátásáról szóló 21/2019. (VIII. 2.) ITM rendelet 41. §-a alapján

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/51. (IX. 26.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/51. (IX. 26.)

 

 

2019. IX. 25.

Jogszabály:

222/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet

az államtudományi képzési területen szerezhető képesítések jegyzékéről és a képzések képzési és kimeneti követelményeiről

Megjelent:

MK 2019/157. (IX. 25.)

Hatályos:

2019. 09. 30., 2019. 12. 31.

 

Jogszabály:

223/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet

a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet, továbbá a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/157. (IX. 25.)

Hatályos:

2019. 09. 30.

 

Jogszabály:

224/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet

a Dunakeszin alap- és középfokú oktatási intézmények és kulturális központ létrejöttét célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2019/157. (IX. 25.)

Hatályos:

2019. 09. 26.

 

Jogszabály:

225/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet

a Debrecen megyei jogú város külterületén, az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben ipari telephely kialakításával és a területen megvalósuló munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/157. (IX. 25.)

Hatályos:

2019. 09. 26.

 

Jogszabály:

32/2019. (IX. 25.) MNB rendelet

a jegybanki információs rendszerhez a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó egyes adatokra vonatkozóan teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Megjelent:

MK 2019/157. (IX. 25.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

13/2019. (IX. 25.) NVTNM rendelet

a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter által adományozható elismerésekről

Megjelent:

MK 2019/157. (IX. 25.)

Hatályos:

2019. 09. 26.

 

Jogszabály:

14/2019. (IX. 25.) NVTNM rendelet

az Agro Rehab Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/157. (IX. 25.)

Hatályos:

2019. 09. 26.

 

Jogszabály:

45/2019. (IX. 25.) AM rendelet

az állattenyésztés részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2019/157. (IX. 25.)

Hatályos:

2019. 09. 26., 2019. 10. 03.

 

Jogszabály:

21/2019. (IX. 25.) EMMI rendelet

az egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló 12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/157. (IX. 25.)

Hatályos:

2019. 10. 03.

 

Jogszabály:

404/2019. (IX. 25.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/157. (IX. 25.)

 

 

Jogszabály:

405/2019. (IX. 25.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/157. (IX. 25.)

 

 

Jogszabály:

406/2019. (IX. 25.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/157. (IX. 25.)

 

 

Jogszabály:

407/2019. (IX. 25.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/157. (IX. 25.)

 

 

Jogszabály:

408/2019. (IX. 25.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/157. (IX. 25.)

 

 

Jogszabály:

409/2019. (IX. 25.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/157. (IX. 25.)

 

 

Jogszabály:

410/2019. (IX. 25.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/157. (IX. 25.)

 

 

Jogszabály:

1540/2019. (IX. 25.) Korm. határozat

a 2020-2022. évekre vonatkozó oltóanyag-beszerzésekről

Megjelent:

MK 2019/157. (IX. 25.)

 

 

Jogszabály:

1541/2019. (IX. 25.) Korm. határozat

a Budapest Környéki Törvényszék elhelyezéséhez szükséges beruházás megvalósításáról

Megjelent:

MK 2019/157. (IX. 25.)

 

 

Jogszabály:

1542/2019. (IX. 25.) Korm. határozat

a Balmazújváros közigazgatási területén található földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2019/157. (IX. 25.)

 

 

Jogszabály:

1543/2019. (IX. 25.) Korm. határozat

a Debrecen megyei jogú város külterületén található földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról szóló 1147/2018. (III. 26.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/157. (IX. 25.)

 

 

Jogszabály:

1544/2019. (IX. 25.) Korm. határozat

a Dunakeszin alap- és középfokú oktatási intézmények és kulturális központ létrejöttét célzó beruházás előkészítéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/157. (IX. 25.)

 

 

Jogszabály:

1545/2019. (IX. 25.) Korm. határozat

az Európai Határregisztrációs Rendszer, valamint az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer fejlesztéséhez szükséges kormányzati intézkedéseket koordináló munkacsoport létrehozásáról szóló 1538/2018. (X. 30.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/157. (IX. 25.)

Hatályos:

2019. 09. 26.

 

Jogszabály:

1546/2019. (IX. 25.) Korm. határozat

az egyes Kárpát-medencei gazdaságélénkítő programok és összehangolt fejlesztési feladatok, valamint turisztikai fejlesztések koordinációjáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1253/2018. (V. 30.) Korm. határozat módosításáról és az Agro Rehab Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett tulajdonosi jogokat gyakorló személy kijelölésével kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2019/157. (IX. 25.)

Hatályos:

2019. 09. 26.

 

Jogszabály:

1547/2019. (IX. 25.) Korm. határozat

a Váci és Pápai Tankerületi Központ fenntartásában működő köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésének megvalósításáról

Megjelent:

MK 2019/157. (IX. 25.)

 

 

Jogszabály:

1548/2019. (IX. 25.) Korm. határozat

az Erdélyi Református Egyházkerület, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület ingatlan beruházásainak, valamint a Diakónia Keresztyén Alapítvány programjának finanszírozásához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/157. (IX. 25.)

 

 

Jogszabály:

1549/2019. (IX. 25.) Korm. határozat

a Magyar Pálos Rend Első Remete Szent Pál Rendje Boldog Özséb Programjának, illetve hargitafürdői további fejlesztésének támogatásával összefüggő feladatokról szóló 1200/2018. (IV. 4.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/157. (IX. 25.)

 

 

Jogszabály:

108/2019. (IX. 25.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya közötti filmkoprodukciós megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/157. (IX. 25.)

 

 

Jogszabály:

226/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet

a munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról szóló 23/2017. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/158. (IX. 25.)

Hatályos:

2019. 10. 10.

 

2019. IX. 20.

Jogszabály:

42/2019. (IX. 20.) AM rendelet

a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és az élelmiszeripar beruházási hiteleihez kapcsolódó kamattámogatásról

Megjelent:

MK 2019/156. (IX. 20.)

Hatályos:

2019. 09. 28.

 

Jogszabály:

43/2019. (IX. 20.) AM rendelet

az egyes agrárágazati támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/156. (IX. 20.)

Hatályos:

2019. 09. 22.

 

Jogszabály:

44/2019. (IX. 20.) AM rendelet

a növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/156. (IX. 20.)

Hatályos:

2019. 09. 23.

 

Jogszabály:

36/2019. (IX. 20.) ITM rendelet

egyes közlekedési és környezetvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról, valamint a nem közúti mozgó gépekbe építendő belső égésű motorok gáznemű és részecskékből álló szennyezőanyag-kibocsátásának korlátozásáról szóló 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM együttes rendelet hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2019/156. (IX. 20.)

Hatályos:

2019. 10. 21.

 

Jogszabály:

1001/2019. (IX. 20.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság háromtagú állandó tanácsának összetételéről és a tanácsvezető személyéről

Megjelent:

MK 2019/156. (IX. 20.)

Hatályos:

2019. 09. 21.

 

Jogszabály:

1002/2019. (IX. 20.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság öttagú állandó tanácsainak számáról, összetételéről és a tanácsvezetők személyéről

Megjelent:

MK 2019/156. (IX. 20.)

Hatályos:

2019. 09. 21.

 

Jogszabály:

400/2019. (IX. 20.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2019/156. (IX. 20.)

 

 

Jogszabály:

401/2019. (IX. 20.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2019/156. (IX. 20.)

 

 

Jogszabály:

402/2019. (IX. 20.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2019/156. (IX. 20.)

 

 

Jogszabály:

403/2019. (IX. 20.) KE határozat

dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/156. (IX. 20.)

 

 

Jogszabály:

1537/2019. (IX. 20.) Korm. határozat

Magyarország új buszstratégiai koncepciójával és a Zöld Busz Mintaprojekttel kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2019/156. (IX. 20.)

 

 

Jogszabály:

1538/2019. (IX. 20.) Korm. határozat

a Nemzeti Autóbusz Beszerzési Bizottságról szóló 1357/2016. (VII. 13.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/156. (IX. 20.)

Hatályos:

2019. 09. 21.

 

Jogszabály:

1539/2019. (IX. 20.) Korm. határozat

a Magyar Falu Program végrehajtásával összefüggésben szükséges 2019. évi előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2019/156. (IX. 20.)

 

 

Jogszabály:

35/2019. (IX. 20.) ITM utasítás

a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 9/2019. (IV. 4.) ITM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/50. (IX. 20.)

Hatályos:

2019. 09. 21.

 

Jogszabály:

12/2019. (IX. 20.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet kommunikációjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/50. (IX. 20.)

Hatályos:

2019. 09. 21.

 

Jogszabály:

16/2019. (IX. 20.) LÜ utasítás

a munkaidőn kívüli ügyészi szolgálatról szóló 3/2019. (I. 31.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/50. (IX. 20.)

Hatályos:

2019. 09. 21.

 

Jogszabály:

PM közlemény

kollektív szerződés hatályát kiterjesztő pénzügyminiszteri határozat, valamint a kollektív szerződés alágazatra és a hozzá tartozó szakágazatokra kiterjesztett részeinek közzétételéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/50. (IX. 20.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárságának pályázati felhívása

a 2020. évi Lampl Hugó Emlékplakett elnyerésének kezdeményezésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/50. (IX. 20.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/50. (IX. 20.)

 

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/50. (IX. 20.)

 

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/50. (IX. 20.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2019. október 1-je és október 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/50. (IX. 20.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/50. (IX. 20.)

 

 

2019. IX. 18.

Jogszabály:

35/2019. (IX. 18.) ITM rendelet

a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjaival kapcsolatos típusjóváhagyási eljárással összefüggésben fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

Megjelent:

MK 2019/155. (IX. 18.)

Hatályos:

2019. 10. 19.

 

Jogszabály:

399/2019. (IX. 18.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/155. (IX. 18.)

 

 

Jogszabály:

1532/2019. (IX. 18.) Korm. határozat

állami ingatlan versenyeztetés mellőzésével történő értékesítéséről és egyes kapcsolódó intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/155. (IX. 18.)

 

 

Jogszabály:

1533/2019. (IX. 18.) Korm. határozat

a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa magyarországi Képviseleti Irodája működtetéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/155. (IX. 18.)

 

 

Jogszabály:

1534/2019. (IX. 18.) Korm. határozat

a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Design Kompetencia Központjának létrehozásáról

Megjelent:

MK 2019/155. (IX. 18.)

 

 

Jogszabály:

1535/2019. (IX. 18.) Korm. határozat

a tatabányai multifunkciós csarnok beruházás megvalósításáról

Megjelent:

MK 2019/155. (IX. 18.)

 

 

Jogszabály:

1536/2019. (IX. 18.) Korm. határozat

a Győri Gárdonyi Géza Általános Iskola fejlesztéséről

Megjelent:

MK 2019/155. (IX. 18.)

 

 

2019. IX. 17.

Jogszabály:

221/2019. (IX. 17.) Korm. rendelet

a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet és a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/154. (IX. 17.)

Hatályos:

2019. 09. 18.

 

Jogszabály:

390/2019. (IX. 17.) KE határozat

vezérőrnagy szolgálati viszonyának megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/154. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

391/2019. (IX. 17.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/154. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

392/2019. (IX. 17.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/154. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

393/2019. (IX. 17.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/154. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

394/2019. (IX. 17.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/154. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

395/2019. (IX. 17.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/154. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

396/2019. (IX. 17.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/154. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

397/2019. (IX. 17.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/154. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

398/2019. (IX. 17.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/154. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

1528/2019. (IX. 17.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2019/154. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

1529/2019. (IX. 17.) Korm. határozat

a Magyar Falu Program keretében az orvosi eszköz mintaprogram megvalósításáról

Megjelent:

MK 2019/154. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

1530/2019. (IX. 17.) Korm. határozat

a Békéscsabán a Modern Városok Program keretében kialakítandó SMART Grid rendszer II. ütem és Intelligens közlekedésvezérlő és környezetkímélő közösségi közlekedési rendszer kialakítása tárgyú beruházások előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

Megjelent:

MK 2019/154. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

1531/2019. (IX. 17.) Korm. határozat

a Kecskemét Fejlődéséért Alap átalakításáról

Megjelent:

MK 2019/154. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

106/2019. (IX. 17.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és az Angolai Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/154. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

107/2019. (IX. 17.) ME határozat

főiskolai tanárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2019/154. (IX. 17.)

 

 

2019. IX. 13.

Jogszabály:

12/2019. (IX. 13.) NVTNM rendelet

a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/153. (IX. 13.)

Hatályos:

2019. 09. 14.

 

Jogszabály:

34/2019. (IX. 13.) ITM rendelet

a légtérhasználattal kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/153. (IX. 13.)

Hatályos:

2020. 01. 30.

 

2019. IX. 12.

Jogszabály:

220/2019. (IX. 12.) Korm. rendelet

a Nemzeti Földügyi Központ létrehozásával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/152. (IX. 12.)

Hatályos:

2019. 10. 15.

 

Jogszabály:

11/2019. (IX. 12.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosításáról és a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről szóló 1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2019/152. (IX. 12.)

Hatályos:

2019. 10. 01.

 

Jogszabály:

1527/2019. (IX. 12.) Korm. határozat

a Nemzeti Földügyi Központ működésének megkezdéséhez szükséges egyes feladatokról szóló 1393/2019. (VI. 28.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/152. (IX. 12.)

 

 

Jogszabály:

101/2019. (IX. 12.) ME határozat

a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjának felmentéséről és új tag megbízásáról

Megjelent:

MK 2019/152. (IX. 12.)

 

 

Jogszabály:

102/2019. (IX. 12.) ME határozat

főiskolai rektor megbízásáról

Megjelent:

MK 2019/152. (IX. 12.)

 

 

Jogszabály:

103/2019. (IX. 12.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya között a diplomata és különleges útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/152. (IX. 12.)

 

 

Jogszabály:

104/2019. (IX. 12.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Fülöp-szigeteki Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú technikai együttműködésről szóló keretmegállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/152. (IX. 12.)

 

 

Jogszabály:

105/2019. (IX. 12.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa Titkársága közötti, a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa magyarországi Képviseleti Irodájáról szóló székhely-megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/152. (IX. 12.)

 

 

Jogszabály:

13/2019. (IX. 12.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2018. (VII. 3.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/49. (IX. 12.)

Hatályos:

2019. 09. 13.

 

Jogszabály:

62/2019. (IX. 12.) HM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/49. (IX. 12.)

Hatályos:

2019. 09. 13.

 

Jogszabály:

30/2019. (IX. 12.) ITM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/49. (IX. 12.)

Hatályos:

2019. 09. 13.

 

Jogszabály:

31/2019. (IX. 12.) ITM utasítás

az illetményszámfejtés eljárási rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/49. (IX. 12.)

Hatályos:

2019. 09. 13.

 

Jogszabály:

32/2019. (IX. 12.) ITM utasítás

a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget érintő egyes szabályokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/49. (IX. 12.)

Hatályos:

2019. 09. 13.

 

Jogszabály:

33/2019. (IX. 12.) ITM utasítás

az Innovációs és Technológiai Minisztérium szervezeti integritást sértő eseményeinek kezelésével és az integrált kockázatkezeléssel kapcsolatos eljárásrendről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/49. (IX. 12.)

Hatályos:

2019. 09. 13.

 

Jogszabály:

34/2019. (IX. 12.) ITM utasítás

az Innovációs és Technológiai Minisztérium adatvédelmi, adatbiztonsági, valamint a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésére vonatkozó szabályzatának kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/49. (IX. 12.)

Hatályos:

2019. 09. 13.

 

Jogszabály:

18/2019. (IX. 12.) KKM utasítás

a vendégoktatói ösztöndíjprogram és a támogatás keretében finanszírozott vendégoktatói program működési szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/49. (IX. 12.)

Hatályos:

2019. 09. 13.

 

Jogszabály:

2/2019. (IX. 12.) BM KÁT utasítás

a Belügyminisztérium Közszolgálati Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/49. (IX. 12.)

Hatályos:

2019. 09. 13.

 

Jogszabály:

10/2019. (IX. 12.) BVOP utasítás

a panaszok, közérdekű bejelentések intézésének rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/49. (IX. 12.)

Hatályos:

2019. 09. 13.

 

Jogszabály:

11/2019. (IX. 12.) BVOP utasítás

egyes szakutasítások hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/49. (IX. 12.)

Hatályos:

2019. 09. 13.

 

Jogszabály:

15/2019. (IX. 12.) LÜ utasítás

az ügyészség szervezetéről és működéséről szóló 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/49. (IX. 12.)

Hatályos:

2019. 09. 13.

 

Jogszabály:

14/2019. (IX. 12.) OBH utasítás

a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013. (VI. 25.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/49. (IX. 12.)

Hatályos:

2019. 09. 13.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2019/49. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/49. (IX. 12.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/49. (IX. 12.)

 

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/49. (IX. 12.)

 

 

Jogszabály:

Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány

Alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/49. (IX. 12.)

 

 

Jogszabály:

Helyesbítés

a Hivatalos Értesítő 2019/49. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/49. (IX. 12.)

 

 

2019. IX. 10.

Jogszabály:

219/2019. (IX. 10.) Korm. rendelet

a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/151. (IX. 10.)

Hatályos:

2019. 10. 01., 2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

33/2019. (IX. 10.) ITM rendelet

az innovációért és technológiáért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2019/151. (IX. 10.)

Hatályos:

2019. 09. 11.

 

Jogszabály:

1526/2019. (IX. 10.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a veszprémi Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark fejlesztéséhez és bővítéséhez szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/151. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

99/2019. (IX. 10.) ME határozat

a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság elnökének felmentéséről és új elnökének kijelöléséről

Megjelent:

MK 2019/151. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

100/2019. (IX. 10.) ME határozat

a Partnerségi Megállapodás monitoring bizottsága elnökének felmentéséről és a monitoring bizottság elnökének kinevezéséről

Megjelent:

MK 2019/151. (IX. 10.)

 

 

2019. IX. 6.

Jogszabály:

31/2019. (IX. 6.) MNB rendelet

a "Magyar vizsla" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2019/150. (IX. 6.)

Hatályos:

2019. 09. 07.

 

Jogszabály:

32/2019. (IX. 6.) ITM rendelet

a nukleáris létesítményben foglalkoztatott munkavállalók speciális szakmai képzéséről, továbbképzéséről és az atomenergia alkalmazásával összefüggő tevékenységek folytatására jogosultak köréről szóló 55/2012. (IX. 17.) NFM rendelet, valamint az Országos Atomenergia Hivatal egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 4/2016. (III. 5.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/150. (IX. 6.)

Hatályos:

2019. 09. 21., 2019. 10. 07.

 

Jogszabály:

367/2019. (IX. 6.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/150. (IX. 6.)

 

 

Jogszabály:

368/2019. (IX. 6.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/150. (IX. 6.)

 

 

Jogszabály:

369/2019. (IX. 6.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/150. (IX. 6.)

 

 

Jogszabály:

370/2019. (IX. 6.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/150. (IX. 6.)

 

 

Jogszabály:

371/2019. (IX. 6.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/150. (IX. 6.)

 

 

Jogszabály:

372/2019. (IX. 6.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/150. (IX. 6.)

 

 

Jogszabály:

373/2019. (IX. 6.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/150. (IX. 6.)

 

 

Jogszabály:

374/2019. (IX. 6.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/150. (IX. 6.)

 

 

Jogszabály:

375/2019. (IX. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/150. (IX. 6.)

 

 

Jogszabály:

376/2019. (IX. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/150. (IX. 6.)

 

 

Jogszabály:

377/2019. (IX. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/150. (IX. 6.)

 

 

Jogszabály:

378/2019. (IX. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/150. (IX. 6.)

 

 

Jogszabály:

379/2019. (IX. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/150. (IX. 6.)

 

 

Jogszabály:

380/2019. (IX. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/150. (IX. 6.)

 

 

Jogszabály:

381/2019. (IX. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/150. (IX. 6.)

 

 

Jogszabály:

382/2019. (IX. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/150. (IX. 6.)

 

 

Jogszabály:

383/2019. (IX. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/150. (IX. 6.)

 

 

Jogszabály:

384/2019. (IX. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/150. (IX. 6.)

 

 

Jogszabály:

385/2019. (IX. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/150. (IX. 6.)

 

 

Jogszabály:

386/2019. (IX. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/150. (IX. 6.)

 

 

Jogszabály:

387/2019. (IX. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/150. (IX. 6.)

 

 

Jogszabály:

388/2019. (IX. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/150. (IX. 6.)

 

 

Jogszabály:

389/2019. (IX. 6.) KE határozat

a 277/2016. (VIII. 16.) KE határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/150. (IX. 6.)

 

 

Jogszabály:

Helyesbítés

a Magyar Közlöny 2019/150. számában

Megjelent:

MK 2019/150. (IX. 6.)

 

 

2019. IX. 5.

Jogszabály:

215/2019. (IX. 5.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya közötti infrastrukturális projektek területén kötött együttműködési megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2019/149. (IX. 5.)

Hatályos:

2019. 09. 06. - kivétellel

 

Jogszabály:

216/2019. (IX. 5.) Korm. rendelet

a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről

Megjelent:

MK 2019/149. (IX. 5.)

Hatályos:

2019. 11. 04.

 

Jogszabály:

217/2019. (IX. 5.) Korm. rendelet

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/149. (IX. 5.)

Hatályos:

2019. 09. 06.

 

Jogszabály:

218/2019. (IX. 5.) Korm. rendelet

a Magyar Művészeti Akadémia tagjainak életjáradékáról, valamint életjáradékban részesített tagjának elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 208/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/149. (IX. 5.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

29/2019. (IX. 5.) MNB rendelet

a "Semmelweis Egyetem" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2019/149. (IX. 5.)

Hatályos:

2019. 09. 06.

 

Jogszabály:

30/2019. (IX. 5.) MNB rendelet

a "Semmelweis Egyetem" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2019/149. (IX. 5.)

Hatályos:

2019. 09. 06.

 

Jogszabály:

31/2019. (IX. 5.) ITM rendelet

a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről szóló 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/149. (IX. 5.)

Hatályos:

2019. 11. 04.

 

Jogszabály:

12/2019. (IX. 5.) PM rendelet

a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2018. (XII. 19.) PM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/149. (IX. 5.)

Hatályos:

2019. 09. 06.

 

Jogszabály:

1523/2019. (IX. 5.) Korm. határozat

a KEHOP-1.4.0-15-2016-00015 azonosító számú ("Esztergom árvízvédelmének fejlesztése I. ütem" című) projektnek a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretében előkészítési célú kiemelt projektként történő nevesítéséről, támogatási szerződése módosításáról, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/149. (IX. 5.)

Hatályos:

2019. 09. 06.

 

Jogszabály:

1524/2019. (IX. 5.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya között a Magyar Népköztársaság/Magyar Köztársaság és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság/Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság/Jugoszláv Szövetségi Köztársaság/Szerbia és Montenegró között létrejött kétoldalú nemzetközi szerződésekben való államutódlásról szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/149. (IX. 5.)

 

 

Jogszabály:

1525/2019. (IX. 5.) Korm. határozat

a balatonfüredi Lóczy Lajos Gimnázium fejlesztéséről

Megjelent:

MK 2019/149. (IX. 5.)

 

 

Jogszabály:

98/2019. (IX. 5.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2019/149. (IX. 5.)

 

 

Jogszabály:

6/2019. (IX. 5.) ME utasítás

a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/48. (IX. 5.)

Hatályos:

2019. 09. 06.

 

Jogszabály:

12/2019. (IX. 5.) MvM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal és a központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 4/2016. (III. 10.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/48. (IX. 5.)

Hatályos:

2019. 09. 06.

 

Jogszabály:

30/2019. (IX. 5.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezésének visszavonásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/48. (IX. 5.)

Hatályos:

2019. 09. 06.

 

Jogszabály:

14/2019. (IX. 5.) PM utasítás

a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 12/2018. (XII. 19.) PM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/48. (IX. 5.)

Hatályos:

2019. 09. 06., 2019. 10. 01.

 

Jogszabály:

8/2019. (IX. 5.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet műveleti egységeinek működéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/48. (IX. 5.)

Hatályos:

2019. 09. 06.

 

Jogszabály:

9/2019. (IX. 5.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet belső szabályozási tevékenységéről szóló 2/2013. (IX. 13.) BVOP utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/48. (IX. 5.)

Hatályos:

2019. 09. 06.

 

Jogszabály:

1/2019. (IX. 5.) SZGYF utasítás

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közszolgálati szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/48. (IX. 5.)

Hatályos:

2019. 09. 06.

 

Jogszabály:

46/2019. (IX. 5.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya között a diplomata- és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2019. évi XLVII. törvény 2. §-ának és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/48. (IX. 5.)

 

 

Jogszabály:

Miniszterelnökség pályázati felhívása

a 2020. évi Magyar Közigazgatási Ösztöndíjra

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/48. (IX. 5.)

 

 

Jogszabály:

Miniszterelnökséget vezető miniszter közleménye

a 2020. évi Magyar Közigazgatási Ösztöndíj összegéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/48. (IX. 5.)

 

 

Jogszabály:

ITM közlemény

az Innovációs és Technológiai Minisztérium elismerési hírei

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/48. (IX. 5.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/48. (IX. 5.)

 

 

2019. IX. 4.

Jogszabály:

30/2019. (IX. 4.) ITM rendelet

a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítése során alkalmazandó akadálymentesítési nyilatkozat tartalmi elemeiről

Megjelent:

MK 2019/148. (IX. 4.)

Hatályos:

2019. 09. 12.

 

Jogszabály:

10/2019. (IX. 4.) PM rendelet

az egyes foglalkoztatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/148. (IX. 4.)

Hatályos:

2019. 09. 12., 2020. 01. 01., 2020. 03. 01. - kivétellel

 

Jogszabály:

11/2019. (IX. 4.) PM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendeletnek a 2007-2013. évek közötti operatív programok visszaforgó pénzeszközeinek felhasználásával és fejezeti kezelésű előirányzat átvételével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2019/148. (IX. 4.)

Hatályos:

2019. 09. 05.

 

Jogszabály:

354/2019. (IX. 4.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/148. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

355/2019. (IX. 4.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/148. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

356/2019. (IX. 4.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/148. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

357/2019. (IX. 4.) KE határozat

államtitkári felmentésről és kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/148. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

358/2019. (IX. 4.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/148. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

359/2019. (IX. 4.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/148. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

360/2019. (IX. 4.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/148. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

361/2019. (IX. 4.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/148. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

362/2019. (IX. 4.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/148. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

363/2019. (IX. 4.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/148. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

364/2019. (IX. 4.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/148. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

365/2019. (IX. 4.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/148. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

366/2019. (IX. 4.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/148. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

1515/2019. (IX. 4.) Korm. határozat

az 1997. évi I. törvénnyel kihirdetett, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség keretében Bécsben, 1994. szeptember 20-án létrejött a Nukleáris Biztonságról szóló Egyezmény szerinti Nyolcadik Nemzeti Jelentésről és a részes országok nemzeti jelentéseit megvitató felülvizsgálati értekezleten való magyar részvételről

Megjelent:

MK 2019/148. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

1516/2019. (IX. 4.) Korm. határozat

a központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2019/148. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

1517/2019. (IX. 4.) Korm. határozat

a Beruházás ösztönzési célelőirányzat megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat előirányzat-módosítás nélküli túllépésének engedélyezéséről

Megjelent:

MK 2019/148. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

1518/2019. (IX. 4.) Korm. határozat

egyes Beruházás Előkészítési Alapból finanszírozott egyházi támogatásokról szóló kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2019/148. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

1519/2019. (IX. 4.) Korm. határozat

a Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program keretében megvalósuló egyes beruházásokhoz szükséges fedezet biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/148. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

1520/2019. (IX. 4.) Korm. határozat

a "30 éve szabadon" emlékév programjáról szóló 1124/2019. (III. 13.) Korm. határozat egyes rendelkezéseinek a visszavonásáról és kiegészítéséről

Megjelent:

MK 2019/148. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

1521/2019. (IX. 4.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében Magyarország Kormánya és a megyei jogú városok önkormányzatai között első ütemben kötött együttműködési megállapodásokkal összefüggő intézkedésekről szóló 1038/2016. (II. 10.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/148. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

1522/2019. (IX. 4.) Korm. határozat

a Szeged-Csanád Egyházmegye beruházásainak támogatása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1236/2018. (IV. 25.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/148. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

92/2019. (IX. 4.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2019/148. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

93/2019. (IX. 4.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2019/148. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

94/2019. (IX. 4.) ME határozat

helyettes államtitkárok felmentéséről és helyettes államtitkárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2019/148. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

95/2019. (IX. 4.) ME határozat

a helyettes államtitkár kinevezéséről szóló 62/2017. (VI. 14.) ME határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/148. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

96/2019. (IX. 4.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2019/148. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

97/2019. (IX. 4.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről

Megjelent:

MK 2019/148. (IX. 4.)

 

 

2019. VIII. 30.

Jogszabály:

214/2019. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/147. (VIII. 30.)

Hatályos:

2019. 08. 31.

 

Jogszabály:

40/2019. (VIII. 30.) AM rendelet

a borászati termékek krízislepárlási támogatásáról

Megjelent:

MK 2019/147. (VIII. 30.)

Hatályos:

2019. 09. 04.

 

Jogszabály:

41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet

a tenyészbika tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról

Megjelent:

MK 2019/147. (VIII. 30.)

Hatályos:

2019. 09. 02.

 

Jogszabály:

33/2019. (VIII. 30.) BM rendelet

belügyi tárgyú miniszteri rendeletek adatvédelmi szempontú módosításáról

Megjelent:

MK 2019/147. (VIII. 30.)

Hatályos:

2019. 09. 07.

 

Jogszabály:

34/2019. (VIII. 30.) BM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 18/2019. (V. 10.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/147. (VIII. 30.)

Hatályos:

2019. 08. 31.

 

Jogszabály:

20/2019. (VIII. 30.) EMMI rendelet

egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2019/147. (VIII. 30.)

Hatályos:

2019. 09. 01., 2019. 10. 01., 2020. 09. 01., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

9/2019. (VIII. 30.) HM rendelet

egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/147. (VIII. 30.)

Hatályos:

2019. 08. 31.

 

Jogszabály:

29/2019. (VIII. 30.) ITM rendelet

egyes szakképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/147. (VIII. 30.)

Hatályos:

2019. 08. 31.

 

Jogszabály:

5/2019. (VIII. 30.) KKM rendelet

az Információs Hivatal rendvédelmi igazgatási alkalmazottainak teljesítményértékelési rendszeréről

Megjelent:

MK 2019/147. (VIII. 30.)

Hatályos:

2019. 08. 31.

 

Jogszabály:

350/2019. (VIII. 30.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/147. (VIII. 30.)

 

 

Jogszabály:

351/2019. (VIII. 30.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésekről

Megjelent:

MK 2019/147. (VIII. 30.)

 

 

Jogszabály:

352/2019. (VIII. 30.) KE határozat

államtitkári felmentésről

Megjelent:

MK 2019/147. (VIII. 30.)

 

 

Jogszabály:

353/2019. (VIII. 30.) KE határozat

államtitkári felmentésről

Megjelent:

MK 2019/147. (VIII. 30.)

 

 

Jogszabály:

1514/2019. (VIII. 30.) Korm. határozat

a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal feladatainak bővítéséről, valamint az Állami Számvevőszékkel Való Kormányzati Kapcsolattartásért Felelős Tárcaközi Bizottság létrehozásáról

Megjelent:

MK 2019/147. (VIII. 30.)

Hatályos:

2019. 08. 31.

 

Jogszabály:

91/2019. (VIII. 30.) ME határozat

a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnökhelyettesének kinevezéséről

Megjelent:

MK 2019/147. (VIII. 30.)

 

 

Jogszabály:

27/2019. (VIII. 30.) EMMI utasítás

a Törőcsik Mari Ösztöndíjról szóló 53/2015. (XI. 24.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/47. (VIII. 30.)

Hatályos:

2019. 08. 31.

 

Jogszabály:

28/2019. (VIII. 30.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/47. (VIII. 30.)

Hatályos:

2019. 08. 31.

 

Jogszabály:

29/2019. (VIII. 30.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokkal kapcsolatos jogok gyakorlásának rendjéről szóló 19/2018. (VIII. 31.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/47. (VIII. 30.)

Hatályos:

2019. 08. 31.

 

Jogszabály:

61/2019. (VIII. 30.) HM utasítás

a Magyarországon települő NATO Erőket Integráló Elem támogatásáról és annak a honvédelmi szervezetekkel való kapcsolattartásáról, továbbá az adatszolgáltatással és információcserével kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/47. (VIII. 30.)

Hatályos:

2019. 08. 31.

 

Jogszabály:

2/2019. (VIII. 30.) EBH utasítás

az Egyenlő Bánásmód Hatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2018. (X. 4.) EBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/47. (VIII. 30.)

Hatályos:

2019. 09. 01.

 

Jogszabály:

14/2019. (VIII. 30.) LÜ utasítás

az ügyészségi informatikáról szóló 17/2013. (VIII. 9.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/47. (VIII. 30.)

Hatályos:

2019. 08. 31.

 

Jogszabály:

32/2019. (VIII. 30.) ORFK utasítás

a kulturális javakat érintő bűncselekményekkel kapcsolatos adatszolgáltatásról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/47. (VIII. 30.)

Hatályos:

2019. 08. 31., 2019. 10. 01.

 

Jogszabály:

33/2019. (VIII. 30.) ORFK utasítás

az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv katasztrófavédelmi feladatairól szóló 15/2014. (V. 23.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/47. (VIII. 30.)

Hatályos:

2019. 09. 14.

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/47. (VIII. 30.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Bírósági Végrehajtói Kar pályázati felhívása

önálló bírósági végrehajtói álláshelyek betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/47. (VIII. 30.)

 

 

Jogszabály:

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/47. (VIII. 30.)

 

 

2019. VIII. 27.

Jogszabály:

209/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet

az oktatás ágazati irányításának módosításával kapcsolatban egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/146. (VIII. 27.)

Hatályos:

2019. 09. 01.

 

Jogszabály:

210/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet

a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/146. (VIII. 27.)

Hatályos:

2019. 08. 30.

 

Jogszabály:

211/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/146. (VIII. 27.)

Hatályos:

2019. 08. 28.

 

Jogszabály:

212/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet

a 2022. évi férfi kézilabda Európa-bajnokság Budapesten való megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztés kiemelt budapesti fejlesztéssé, valamint a beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, továbbá a beruházással kapcsolatos sajátos szabályok megállapításáról szóló 64/2019. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/146. (VIII. 27.)

Hatályos:

2019. 08. 28.

 

Jogszabály:

213/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet

a nyomástartó berendezések, rendszerek és létesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről

Megjelent:

MK 2019/146. (VIII. 27.)

Hatályos:

2019. 10. 26.

 

Jogszabály:

28/2019. (VIII. 27.) ITM rendelet

a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről szóló 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/146. (VIII. 27.)

Hatályos:

2019. 10. 26.

 

Jogszabály:

1513/2019. (VIII. 27.) Korm. határozat

a Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos időszerű intézkedésekről szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által előírt felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges intézkedésekről szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/146. (VIII. 27.)

Hatályos:

2019. 08. 28.

 

Jogszabály:

90/2019. (VIII. 27.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa Titkársága közötti, a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa magyarországi Képviseleti Irodájáról szóló székhely-megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/146. (VIII. 27.)

 

 

2019. VIII. 26.

Jogszabály:

208/2019. (VIII. 26.) Korm. rendelet

a Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/145. (VIII. 26.)

Hatályos:

2019. 08. 27.

 

Jogszabály:

25/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 8. § (3) bekezdésének hatálybalépésével összefüggésben, valamint jogharmonizációs szempontok alapján egyes műszaki szabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/145. (VIII. 26.)

Hatályos:

2019. 09. 01.

 

Jogszabály:

26/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet

a békéltető testületi tagsági feladat ellátására vonatkozó pályázat szabályairól és a békéltető testületi tagok díjazásáról, valamint az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén eljáró békéltető testületek kijelöléséről

Megjelent:

MK 2019/145. (VIII. 26.)

Hatályos:

2019. 09. 01.

 

Jogszabály:

27/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet

a Nemzeti Hozzáférési Pontról és a közúti közlekedési információs szolgáltatásokról

Megjelent:

MK 2019/145. (VIII. 26.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

1511/2019. (VIII. 26.) Korm. határozat

a Budapest Diákváros - Déli Városkapu Fejlesztési Programban érintett belügyi vagyonkezelésű ingatlanok kiváltásához szükséges ingatlanok biztosításával kapcsolatos további intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/145. (VIII. 26.)

 

 

Jogszabály:

1512/2019. (VIII. 26.) Korm. határozat

a Szeged-Szabadka vasútvonal fejlesztéséről

Megjelent:

MK 2019/145. (VIII. 26.)

 

 

Jogszabály:

89/2019. (VIII. 26.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és az Indiai Köztársaság Kormánya közötti Audiovizuális Koprodukciós Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/145. (VIII. 26.)

 

 

2019. VIII. 23.

Jogszabály:

202/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet

a nyugellátásokban és egyes más ellátásokban részesülő személyek részére juttatandó rezsiutalványról

Megjelent:

MK 2019/144. (VIII. 23.)

Hatályos:

2019. 08. 26.

 

Jogszabály:

203/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet

a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/144. (VIII. 23.)

Hatályos:

2019. 08. 24.

 

Jogszabály:

204/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat létrehozásával kapcsolatos módosításáról

Megjelent:

MK 2019/144. (VIII. 23.)

Hatályos:

2019. 09. 01.

 

Jogszabály:

205/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet

a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságról szóló 197/2018. (X. 24.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/144. (VIII. 23.)

Hatályos:

2019. 08. 24.

 

Jogszabály:

206/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet

egyes sport és kulturális tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/144. (VIII. 23.)

Hatályos:

2019. 08. 24.

 

Jogszabály:

207/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet

a Puskás Aréna működtetésével és üzemeltetésével kapcsolatos egyes feladatokról

Megjelent:

MK 2019/144. (VIII. 23.)

Hatályos:

2019. 08. 31.

 

Jogszabály:

39/2019. (VIII. 23.) AM rendelet

a haszongalamb vásárlásához nyújtott csekély összegű támogatásról

Megjelent:

MK 2019/144. (VIII. 23.)

Hatályos:

2019. 08. 31.

 

Jogszabály:

1499/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat

a Közép-Duna menti térséget érintő egyes fejlesztésekről

Megjelent:

MK 2019/144. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1500/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat

a 2017-2018. évi Komplex Útfelújítási Program befejezéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/144. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1501/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat

a magyar nemzeti mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2019/144. (VIII. 23.)

Hatályos:

2019. 08. 24.

 

Jogszabály:

1502/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat

a Semmelweis Egyetem alapítása 250 éves jubileumának megünneplésével kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/144. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1503/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat

a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) által megrendezésre kerülő befektetésösztönzési fókuszú nemzetközi gazdasági konferencia szervezéséről

Megjelent:

MK 2019/144. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1504/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat

a Magyar Falu Program keretében megvalósuló egyes programelemekkel összefüggő intézkedések végrehajtásához szükséges feladatokról és a "30 éve szabadon" emlékév programjáról szóló 1124/2019. (III. 13.) Korm. határozat végrehajtásához szükséges, valamint a XI. Miniszterelnökség fejezetet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetet érintő 2019. évi forrásátcsoportosításról

Megjelent:

MK 2019/144. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1505/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat

a Nemzeti Várprogram részét képező mosonmagyaróvári Óvári vár állagmegóvó munkáihoz szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/144. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1506/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat

az UEFA 2020 labdarúgó Európa-bajnokság megrendezéséhez kapcsolódó egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/144. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1507/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat

a 2022. évi magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges további kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/144. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1508/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2019/144. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1509/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat

a KEHOP-1.3.0-15-2015-00007 azonosító számú ("Balaton levezető rendszerének korszerűsítése" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/144. (VIII. 23.)

Hatályos:

2019. 08. 24.

 

Jogszabály:

1510/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat

az iraki jezidi menekültek helyben maradását és hazatérését támogató projektek megvalósításáról és a Hungary Helps Program keretében történő támogatásáról

Megjelent:

MK 2019/144. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

88/2019. (VIII. 23.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Dél-afrikai Köztársaság Kormánya között a Közös Együttműködési Bizottság létrehozásáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/144. (VIII. 23.)

 

 

2019. VIII. 22.

Jogszabály:

326/2019. (VIII. 22.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2019/143. (VIII. 22.)

 

 

Jogszabály:

327/2019. (VIII. 22.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2019/143. (VIII. 22.)

 

 

Jogszabály:

328/2019. (VIII. 22.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2019/143. (VIII. 22.)

 

 

Jogszabály:

329/2019. (VIII. 22.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2019/143. (VIII. 22.)

 

 

Jogszabály:

330/2019. (VIII. 22.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2019/143. (VIII. 22.)

 

 

Jogszabály:

331/2019. (VIII. 22.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2019/143. (VIII. 22.)

 

 

Jogszabály:

332/2019. (VIII. 22.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2019/143. (VIII. 22.)

 

 

Jogszabály:

333/2019. (VIII. 22.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2019/143. (VIII. 22.)

 

 

Jogszabály:

334/2019. (VIII. 22.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2019/143. (VIII. 22.)

 

 

Jogszabály:

335/2019. (VIII. 22.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2019/143. (VIII. 22.)

 

 

Jogszabály:

336/2019. (VIII. 22.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/143. (VIII. 22.)

 

 

Jogszabály:

337/2019. (VIII. 22.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/143. (VIII. 22.)

 

 

Jogszabály:

338/2019. (VIII. 22.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/143. (VIII. 22.)

 

 

Jogszabály:

339/2019. (VIII. 22.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/143. (VIII. 22.)

 

 

Jogszabály:

340/2019. (VIII. 22.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/143. (VIII. 22.)

 

 

Jogszabály:

341/2019. (VIII. 22.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/143. (VIII. 22.)

 

 

Jogszabály:

342/2019. (VIII. 22.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/143. (VIII. 22.)

 

 

Jogszabály:

343/2019. (VIII. 22.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/143. (VIII. 22.)

 

 

Jogszabály:

344/2019. (VIII. 22.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/143. (VIII. 22.)

 

 

Jogszabály:

345/2019. (VIII. 22.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/143. (VIII. 22.)

 

 

Jogszabály:

346/2019. (VIII. 22.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/143. (VIII. 22.)

 

 

Jogszabály:

347/2019. (VIII. 22.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/143. (VIII. 22.)

 

 

Jogszabály:

348/2019. (VIII. 22.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/143. (VIII. 22.)

 

 

Jogszabály:

349/2019. (VIII. 22.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/143. (VIII. 22.)

 

 

Jogszabály:

1497/2019. (VIII. 22.) Korm. határozat

a Népművészet Mestere díj 2019. évi adományozásáról

Megjelent:

MK 2019/143. (VIII. 22.)

 

 

Jogszabály:

1498/2019. (VIII. 22.) Korm. határozat

a Rákóczi Tábor és Rendezvényközpont komplex fejlesztésének támogatásához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/143. (VIII. 22.)

 

 

2019. VIII. 15.

Jogszabály:

201/2019. (VIII. 15.) Korm. rendelet

a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatainak meghatározásáról

Megjelent:

MK 2019/142. (VIII. 15.)

Hatályos:

2019. 08. 16., 2019. 09. 01.

 

Jogszabály:

11/2019. (VIII. 15.) NVTNM rendelet

az ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, a Molekuláris-Ujjlenyomat Kutató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személy kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/142. (VIII. 15.)

Hatályos:

2019. 08. 16.

 

Jogszabály:

1/2019. (VIII. 15.) NVTNM utasítás

a Szerencsejáték Felügyelet Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2018. (X. 30.) NVTNM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/46. (VIII. 15.)

Hatályos:

2019. 08. 16.

 

Jogszabály:

17/2019. (VIII. 15.) BM utasítás

a Belügyminisztérium és a belügyminiszter által irányított szervek elektronikus információbiztonsággal összefüggő biztonságtudatos viselkedési kódexe kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/46. (VIII. 15.)

Hatályos:

2019. 08. 30.

 

Jogszabály:

26/2019. (VIII. 15.) EMMI utasítás

a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok megismerésének rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/46. (VIII. 15.)

Hatályos:

2019. 08. 16.

 

Jogszabály:

29/2019. (VIII. 15.) ITM utasítás

a protokollkiadásokról szóló 29/2011. (V. 23.) NFM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/46. (VIII. 15.)

Hatályos:

2019. 08. 16.

 

Jogszabály:

45/2019. (VIII. 15.) KKM közlemény

a Magyarország és Románia között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2019. évi XXXVIII. törvény 2. §-ának, 3. §-ának és 6. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/46. (VIII. 15.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/46. (VIII. 15.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2019. szeptember 1-je és szeptember 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/46. (VIII. 15.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/46. (VIII. 15.)

 

 

Jogszabály:

Budapesti Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

Pásztó székhelyű és Balassagyarmat 1. számú székhelyű közjegyzői állások betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/46. (VIII. 15.)

 

 

Jogszabály:

Szegedi Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

a Szeged 1. és Kiskőrös 2. székhelyű közjegyzői állások betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/46. (VIII. 15.)

 

 

Jogszabály:

Békéscsaba Megyei Jogú Város pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/46. (VIII. 15.)

 

 

Jogszabály:

Székesfehérvár Megyei Jogú Város pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/46. (VIII. 15.)

 

 

Jogszabály:

Békés Megyei Kormányhivatal hirdetménye

hatósági ellenőri igazolványok érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/46. (VIII. 15.)

 

 

Jogszabály:

Fejér Megyei Kormányhivatal hirdetménye

hatósági ellenőri igazolványok érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/46. (VIII. 15.)

 

 

2019. VIII. 14.

Jogszabály:

10/2019. (VIII. 14.) MEKH rendelet

a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről szóló 1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/141. (VIII. 14.)

Hatályos:

2019. 08. 15.

 

Jogszabály:

12/2019. (VIII. 14.) MvM rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivataloknál foglalkoztatott kormánytisztviselők kiemelt ügyintézői osztályba sorolásáról

Megjelent:

MK 2019/141. (VIII. 14.)

Hatályos:

2019. 09. 01.

 

Jogszabály:

18/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a kormányzati igazgatásról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2019/141. (VIII. 14.)

Hatályos:

2019. 08. 15., 2020. 01. 01., 2020. 02. 15.

 

Jogszabály:

19/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendeletnek a Herczeg Ferenc-díj megalapításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2019/141. (VIII. 14.)

Hatályos:

2019. 08. 17.

 

Jogszabály:

23/2019. (VIII. 14.) ITM rendelet

a minimális építőipari rezsióradíj 2019. évi mértékéről

Megjelent:

MK 2019/141. (VIII. 14.)

Hatályos:

2019. 08. 19.

 

Jogszabály:

24/2019. (VIII. 14.) ITM rendelet

a légiközlekedés, a víziközlekedés és a vasúti közlekedés biztonságát, környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről és a közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről szóló 58/2012. (X. 31.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/141. (VIII. 14.)

Hatályos:

2019. 08. 17.

 

Jogszabály:

323/2019. (VIII. 14.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/141. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

324/2019. (VIII. 14.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/141. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

325/2019. (VIII. 14.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2019/141. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1496/2019. (VIII. 14.) Korm. határozat

a 2019-ben Budapesten megrendezésre kerülő 7. FINA Junior Úszó Világbajnokság járművei számára az autóbusz forgalmi sáv használatáról

Megjelent:

MK 2019/141. (VIII. 14.)

 

 

2019. VIII. 10.

Jogszabály:

38/2019. (VIII. 10.) AM rendelet

az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/140. (VIII. 10.)

Hatályos:

2019. 08. 11.

 

Jogszabály:

22/2019. (VIII. 10.) ITM rendelet

a megújuló energiaforrásból származó villamos energia termelési támogatás korlátairól és a prémium típusú támogatásra irányuló pályázati eljárásról szóló 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/140. (VIII. 10.)

Hatályos:

2019. 08. 18.

 

2019. VIII. 9.

Jogszabály:

58/2019. (VIII. 9.) HM utasítás

a Honvédelmi Ágazati Döntési Rendszer bevezetésével és működtetésével kapcsolatos egyes feladatokról

Megjelent: