A hivatkozásokra kattintva a joganyagok közlönyállapota jelenik meg.

 

Változásmutató

Új jogszabályok

2020. X. 29.

Jogszabály:

468/2020. (X. 29.) Korm. rendelet

a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/233. (X. 29.)

Hatályos:

2020. 11. 02.

 

Jogszabály:

469/2020. (X. 29.) Korm. rendelet

a határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról szóló 407/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/233. (X. 29.)

Hatályos:

2020. 10. 31.

 

Jogszabály:

470/2020. (X. 29.) Korm. rendelet

az utazási vállalkozók 2021. évre vonatkozó vagyoni biztosíték kötelezettségének különös szabályairól

Megjelent:

MK 2020/233. (X. 29.)

Hatályos:

2020. 10. 30.

 

Jogszabály:

471/2020. (X. 29.) Korm. rendelet

a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/233. (X. 29.)

Hatályos:

2020. 10. 30., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

472/2020. (X. 29.) Korm. rendelet

az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/233. (X. 29.)

Hatályos:

2020. 11. 01.

 

Jogszabály:

3/2020. (X. 29.) MK rendelet

a miniszterelnök kabinetfőnöke feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 1/2015. (XII. 7.) MK rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/233. (X. 29.)

Hatályos:

2020. 10. 30.

 

Jogszabály:

1704/2020. (X. 29.) Korm. határozat

egészségügyi eszközöknek a Vajdaság és a Cseh Köztársaság részére történő biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/233. (X. 29.)

 

 

Jogszabály:

1705/2020. (X. 29.) Korm. határozat

Székesfehérvár Megyei Jogú Város ingatlanvásárlásának támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/233. (X. 29.)

 

 

Jogszabály:

1706/2020. (X. 29.) Korm. határozat

az id. Dárdai Pál Labdarúgó Akadémia beruházás megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/233. (X. 29.)

 

 

Jogszabály:

1/2020. (X. 29.) MEKH utasítás

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/59. (X. 29.)

Hatályos:

2020. 11. 01.

 

Jogszabály:

10/2020. (X. 29.) MK utasítás

a Nemzeti Koncessziós Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/59. (X. 29.)

Hatályos:

2020. 10. 30.

 

Jogszabály:

23/2020. (X. 29.) BM utasítás

a belügyminiszter irányítása alatt álló polgári nemzetbiztonsági szolgálatok rendvédelmi igazgatási alkalmazottai továbbképzési kötelezettségének részletes szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/59. (X. 29.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

24/2020. (X. 29.) BM utasítás

a Belügyminisztérium fejezetéhez tartozó középirányító szervek részére történő egyes belső ellenőrzési jogosítványok átruházásáról szóló 14/2011. (V. 23.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/59. (X. 29.)

Hatályos:

2020. 10. 30.

 

Jogszabály:

52/2020. (X. 29.) BVOP utasítás

a tűzvédelem és a műszaki mentés különös szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/59. (X. 29.)

Hatályos:

2020. 10. 30.

 

Jogszabály:

5/2020. (X. 29.) GVH utasítás

a Gazdasági Versenyhivatal informatikai rendszerhasználati és biztonsági szabályzatának, közszolgálati szabályzatának, valamint szervezeti és működési szabályzatának módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/59. (X. 29.)

Hatályos:

2020. 11. 01.

 

Jogszabály:

27/2020. (X. 29.) ORFK utasítás

a gyermekmeghallgató szoba használatbavételéről, használatának rendjéről szóló 1/2013. (I. 8.) ORFK utasítás hatályon kívül helyezéséről és ezzel összefüggésben egyes ORFK utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/59. (X. 29.)

Hatályos:

2020. 10. 30.

 

Jogszabály:

48/2020. (X. 29.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Vietnámi Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás jegyzékváltással történő módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 299/2020. (VI. 24.) Korm. rendelet 3. §-a és 1-4. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/59. (X. 29.)

 

 

Jogszabály:

49/2020. (X. 29.) KKM közlemény

a Magyarország és az Oroszországi Föderáció között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2020. évi XIV. törvény 2. §-a, 3. § a és az 1. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/59. (X. 29.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/59. (X. 29.)

 

 

Jogszabály:

Jólét és Szabadság Demokrata Közösség

2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/59. (X. 29.)

 

 

Jogszabály:

Jólét és Szabadság Demokrata Közösség

2018. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/59. (X. 29.)

 

 

Jogszabály:

Jólét és Szabadság Demokrata Közösség

2019. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/59. (X. 29.)

 

 

Jogszabály:

Mi Hazánk Mozgalom

2019. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/59. (X. 29.)

 

 

2020. X. 28.

Jogszabály:

2020. évi CV. törvény

az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, és másrészről a Marokkói Királyság közötti társulás létrehozásáról szóló Euro-Mediterrán Megállapodás, továbbá a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Marokkói Királyság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodásról szóló jegyzőkönyv, valamint az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Marokkói Királyság közötti társulást létrehozó Euromediterrán megállapodás jegyzőkönyvének aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2020/232. (X. 28.)

Hatályos:

2020. 10. 29.

 

Jogszabály:

2020. évi CVI. törvény

egyes vagyonkezelő alapítványokról és az azoknak történő vagyonjuttatásról

Megjelent:

MK 2020/232. (X. 28.)

Hatályos:

2020. 10. 29.

 

Jogszabály:

2020. évi CVII. törvény

az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/232. (X. 28.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi CVIII. törvény

a hozzátartozók sérelmére elkövetett súlyos személy elleni erőszakos bűncselekmények áldozatainak fokozottabb védelme érdekében egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2020/232. (X. 28.)

Hatályos:

2020. 11. 05.

 

Jogszabály:

484/2020. (X. 28.) KE határozat

a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökének ismételt kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/232. (X. 28.)

 

 

Jogszabály:

485/2020. (X. 28.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/232. (X. 28.)

 

 

Jogszabály:

486/2020. (X. 28.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2020/232. (X. 28.)

 

 

Jogszabály:

487/2020. (X. 28.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2020/232. (X. 28.)

 

 

Jogszabály:

488/2020. (X. 28.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2020/232. (X. 28.)

 

 

Jogszabály:

489/2020. (X. 28.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2020/232. (X. 28.)

 

 

Jogszabály:

490/2020. (X. 28.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2020/232. (X. 28.)

 

 

Jogszabály:

491/2020. (X. 28.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2020/232. (X. 28.)

 

 

Jogszabály:

492/2020. (X. 28.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2020/232. (X. 28.)

 

 

Jogszabály:

493/2020. (X. 28.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2020/232. (X. 28.)

 

 

Jogszabály:

494/2020. (X. 28.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2020/232. (X. 28.)

 

 

Jogszabály:

495/2020. (X. 28.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2020/232. (X. 28.)

 

 

Jogszabály:

496/2020. (X. 28.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2020/232. (X. 28.)

 

 

Jogszabály:

497/2020. (X. 28.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2020/232. (X. 28.)

 

 

Jogszabály:

498/2020. (X. 28.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2020/232. (X. 28.)

 

 

Jogszabály:

98/2020. (X. 28.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/232. (X. 28.)

 

 

Jogszabály:

99/2020. (X. 28.) ME határozat

főiskolai tanárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/232. (X. 28.)

 

 

2020. X. 27.

Jogszabály:

2020. évi CIV. törvény

a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos egyes szabályok megállapításáról és a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2020/231. (X. 27.)

Hatályos:

2020. 10. 28., 2020. 10. 30., 2020. 11. 12., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

466/2020. (X. 27.) Korm. rendelet

az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról szóló 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/231. (X. 27.)

Hatályos:

2020. 11. 26.

 

Jogszabály:

467/2020. (X. 27.) Korm. rendelet

az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/231. (X. 27.)

Hatályos:

2020. 10. 28., 2020. 10. 30.

 

Jogszabály:

52/2020. (X. 27.) AM rendelet

egyes vadgazdálkodással összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/231. (X. 27.)

Hatályos:

2020. 11. 01.

 

Jogszabály:

53/2020. (X. 27.) AM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez igényelhető támogatásról

Megjelent:

MK 2020/231. (X. 27.)

Hatályos:

2020. 11. 01.

 

Jogszabály:

1693/2020. (X. 27.) Korm. határozat

Magyarország Montreáli Főkonzulátusa megnyitásáról, valamint egyes nem önálló képviseleteinek megnyitásához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/231. (X. 27.)

 

 

Jogszabály:

1694/2020. (X. 27.) Korm. határozat

a V4+ Professzori Hálózat létrehozásáról és a hozzá kapcsolódó V4+ Junior Program támogatásáról, valamint az ezekkel összefüggő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/231. (X. 27.)

 

 

Jogszabály:

1695/2020. (X. 27.) Korm. határozat

a fogyatékossággal élő személyek számára az önálló és méltóságteljes élet feltételeinek biztosítását célzó egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/231. (X. 27.)

 

 

Jogszabály:

1696/2020. (X. 27.) Korm. határozat

az egyházi felsőoktatási intézmények támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/231. (X. 27.)

 

 

Jogszabály:

1697/2020. (X. 27.) Korm. határozat

egyes köznevelési infrastrukturális fejlesztésekről szóló intézkedések keretében tervezett, a Ceglédi Tankerületi Központ fenntartásában működő Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium fejlesztésére irányuló beruházás előkészítéséről

Megjelent:

MK 2020/231. (X. 27.)

 

 

Jogszabály:

1698/2020. (X. 27.) Korm. határozat

egyes köznevelési infrastrukturális fejlesztésekről szóló intézkedések keretében tervezett, a Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás fenntartásában működő Cecei Óvoda és Bölcsőde Vajtai Tagóvodája részére új óvoda építésének előkészítéséről

Megjelent:

MK 2020/231. (X. 27.)

 

 

Jogszabály:

1699/2020. (X. 27.) Korm. határozat

egyes köznevelési infrastrukturális fejlesztésekről szóló intézkedések keretében tervezett, a Mezőkövesdi Tankerületi Központ fenntartásában működő Mezőkövesdi Alapfokú Művészeti Iskola beruházásának előkészítéséről

Megjelent:

MK 2020/231. (X. 27.)

 

 

Jogszabály:

1700/2020. (X. 27.) Korm. határozat

egyes köznevelési infrastrukturális fejlesztésekről szóló intézkedések keretében tervezett, a Dunaújvárosi Tankerületi Központ fenntartásában működő Kulcsi Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fejlesztésére irányuló beruházás előkészítéséről

Megjelent:

MK 2020/231. (X. 27.)

 

 

Jogszabály:

1701/2020. (X. 27.) Korm. határozat

egyes köznevelési infrastrukturális fejlesztésekről szóló intézkedések keretében tervezett, a Gyulai Tankerületi Központ fenntartásában működő Mezőberényi Általános Iskola Bélmegyeri telephelye felújításának előkészítéséről

Megjelent:

MK 2020/231. (X. 27.)

 

 

Jogszabály:

1702/2020. (X. 27.) Korm. határozat

az Alföldi Agrárszakképzési Centrum Kenderesi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola tetőfelújítási és az azzal összefüggő épületszerkezeti munkálatainak elvégzéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/231. (X. 27.)

 

 

Jogszabály:

1703/2020. (X. 27.) Korm. határozat

Szolnok Megyei Jogú Város sportéletének 2020. évi támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/231. (X. 27.)

 

 

Jogszabály:

97/2020. (X. 27.) ME határozat

az Információs Hivatal főigazgatójának felmentéséről és új főigazgató kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/231. (X. 27.)

 

 

2020. X. 23.

Jogszabály:

1689/2020. (X. 23.) Korm. határozat

a magyar-ukrán határmenti egyes vízügyi fejlesztések támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/230. (X. 23.)

 

 

Jogszabály:

1690/2020. (X. 23.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá kormányhatározat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/230. (X. 23.)

 

 

Jogszabály:

1691/2020. (X. 23.) Korm. határozat

a Modern Városok Program részeként megvalósuló Pécsi Tudományegyetem kapacitás-fejlesztésének bővítéséhez szükséges előirányzat-átcsoportosításról és a 2021-2022. évi forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/230. (X. 23.)

 

 

Jogszabály:

1692/2020. (X. 23.) Korm. határozat

a Vajdaság számára betegőrző monitorok biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/230. (X. 23.)

 

 

2020. X. 22.

Jogszabály:

464/2020. (X. 22.) Korm. rendelet

a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/229. (X. 22.)

Hatályos:

2020. 10. 23.

 

Jogszabály:

465/2020. (X. 22.) Korm. rendelet

a 2019. évben Budapesten zajló World Urban Games sportesemény és a 2022. évi magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges egyes létesítmények megvalósítását szolgáló kiemelten közérdekű beruházások helyszínének meghatározásáról szóló 63/2019. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/229. (X. 22.)

Hatályos:

2020. 10. 23.

 

Jogszabály:

1685/2020. (X. 22.) Korm. határozat

az Európai Unió számára készített, "A nők szerepének erősítése a családban és a társadalomban" (2021-2030) akcióterv elfogadásáról, valamint a végrehajtásának a 2021-2022. évekre szóló Intézkedési Tervéről

Megjelent:

MK 2020/229. (X. 22.)

 

 

Jogszabály:

1686/2020. (X. 22.) Korm. határozat

a nemzeti rendezvények megszervezéséről szóló 1190/2020. (IV. 30.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/229. (X. 22.)

Hatályos:

2020. 10. 23.

 

Jogszabály:

1687/2020. (X. 22.) Korm. határozat

a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei alcím kiadási előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2020/229. (X. 22.)

 

 

Jogszabály:

1688/2020. (X. 22.) Korm. határozat

az egyes köznevelési infrastrukturális fejlesztésekről szóló intézkedések keretében tervezett, a Kecskeméti Tankerületi Központ fenntartásában működő Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Lánchíd Utcai Sport Általános Iskolája fejlesztésére irányuló beruházás előkészítéséről

Megjelent:

MK 2020/229. (X. 22.)

 

 

2020. X. 21.

Jogszabály:

461/2020. (X. 21.) Korm. rendelet

a nyugellátások és egyes más ellátások 2020. évi kiegészítő emeléséről

Megjelent:

MK 2020/228. (X. 21.)

Hatályos:

2020. 10. 22.

 

Jogszabály:

462/2020. (X. 21.) Korm. rendelet

a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Ortodox Exarchátus Dialógus Központ, Lelkiségi, Kulturális és Tudományos Akadémiája épületének felújításával, átalakításával és újjáépítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2020/228. (X. 21.)

Hatályos:

2020. 10. 22.

 

Jogszabály:

463/2020. (X. 21.) Korm. rendelet

a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/228. (X. 21.)

Hatályos:

2020. 10. 22.

 

Jogszabály:

38/2020. (X. 21.) MNB rendelet

a bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló 19/2019. (V. 13.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/228. (X. 21.)

Hatályos:

2021. 03. 01.

 

Jogszabály:

39/2020. (X. 21.) MNB rendelet

az érmék feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló 20/2019. (V. 13.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/228. (X. 21.)

Hatályos:

2021. 03. 01.

 

Jogszabály:

17/2020 (X. 21.) MvM rendelet

a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként felvehető hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól szóló 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/228. (X. 21.)

Hatályos:

2020. 10. 22.

 

Jogszabály:

39/2020. (X. 21.) ITM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 14/2019. (VI. 12.) ITM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/228. (X. 21.)

Hatályos:

2020. 10. 22.

 

Jogszabály:

10/2020. (X. 21.) PM rendelet

a pénzügyminiszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról

Megjelent:

MK 2020/228. (X. 21.)

Hatályos:

2020. 10. 22.

 

Jogszabály:

476/2020. (X. 21.) KE határozat

a Magyar Művészeti Akadémia elnökének tisztségében való ismételt megerősítéséről

Megjelent:

MK 2020/228. (X. 21.)

 

 

Jogszabály:

477/2020. (X. 21.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/228. (X. 21.)

 

 

Jogszabály:

478/2020. (X. 21.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/228. (X. 21.)

 

 

Jogszabály:

479/2020. (X. 21.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/228. (X. 21.)

 

 

Jogszabály:

480/2020. (X. 21.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/228. (X. 21.)

 

 

Jogszabály:

481/2020. (X. 21.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2020/228. (X. 21.)

 

 

Jogszabály:

482/2020. (X. 21.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2020/228. (X. 21.)

 

 

Jogszabály:

483/2020. (X. 21.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2020/228. (X. 21.)

 

 

Jogszabály:

1683/2020. (X. 21.) Korm. határozat

az alapellátás megerősítéséről, illetve a Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék 2021. évi előirányzatából történő átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2020/228. (X. 21.)

 

 

Jogszabály:

1684/2020. (X. 21.) Korm. határozat

a Garantiqa Krízis Garanciaprogram kiterjesztésével kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2020/228. (X. 21.)

Hatályos:

2020. 10. 22.

 

Jogszabály:

96/2020. (X. 21.) ME határozat

a Magyar-Zöld-foki Gazdasági és Műszaki Vegyes Bizottság magyar tagozata elnökének kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/228. (X. 21.)

Hatályos:

2020. 10. 22.

 

Jogszabály:

18/2020. (X. 21.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2018. (VII. 26.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/58. (X. 21.)

Hatályos:

2020. 10. 22.

 

Jogszabály:

19/2020. (X. 21.) EMMI utasítás

az Oktatási Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/58. (X. 21.)

Hatályos:

2020. 10. 22.

 

Jogszabály:

60/2020. (X. 21.) HM utasítás

a szolgálati rádiótelefon-ellátás és használat szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/58. (X. 21.)

Hatályos:

2020. 12. 20.

 

Jogszabály:

4/2020. (X. 21.) GVH utasítás

a Gazdasági Versenyhivatal kötelezettségvállalási, ellenjegyzési, teljesítésigazolási, érvényesítési és utalványozási rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/58. (X. 21.)

Hatályos:

2020. 11. 01.

 

Jogszabály:

12/2020. (X. 21.) NKFIH utasítás

a gépjárművek igénybevételének és használatának rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/58. (X. 21.)

Hatályos:

2020. 10. 22.

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/58. (X. 21.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2020. november 1-je és november 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/58. (X. 21.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/58. (X. 21.)

 

 

2020. X. 20.

Jogszabály:

454/2020. (X. 20.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2020/227. (X. 20.)

Hatályos:

2020. 10. 21. - kivétellel.

 

Jogszabály:

455/2020. (X. 20.) Korm. rendelet

az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/227. (X. 20.)

Hatályos:

2020. 10. 28.

 

Jogszabály:

456/2020. (X. 20.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/227. (X. 20.)

Hatályos:

2020. 10. 28.

 

Jogszabály:

457/2020. (X. 20.) Korm. rendelet

a sportakadémiákról szóló 303/2019. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/227. (X. 20.)

Hatályos:

2020. 10. 25.

 

Jogszabály:

458/2020. (X. 20.) Korm. rendelet

a Hableány sétahajó-baleset áldozatainak emlékére felállításra kerülő emlékmű és környezete kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2020/227. (X. 20.)

Hatályos:

2020. 10. 21.

 

Jogszabály:

459/2020. (X. 20.) Korm. rendelet

a Kübekháza-Rábé közúti határátkelőhely megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2020/227. (X. 20.)

Hatályos:

2020. 10. 21.

 

Jogszabály:

460/2020. (X. 20.) Korm. rendelet

a Budavári Palota területén, valamint a De la Motte-palotát érintően a Nemzeti Hauszmann-terv keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 210/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet, valamint a Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozási központjának kivitelezési munkálataival kapcsolatos kiemelten közérdekű beruházásról és az azzal összefüggő nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekről szóló 370/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/227. (X. 20.)

Hatályos:

2020. 10. 21.

 

Jogszabály:

36/2020. (X. 20.) MNB rendelet

az "Állami Számvevőszék" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2020/227. (X. 20.)

Hatályos:

2020. 10. 21.

 

Jogszabály:

37/2020. (X. 20.) MNB rendelet

az "Állami Számvevőszék" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2020/227. (X. 20.)

Hatályos:

2020. 10. 21.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5019/2020/6. határozata

Az önkormányzat nem hagyhatja figyelmen kívül a jogforrási hierarchiában magasabb szinten elhelyezkedő jogforrásban előírt jogalkotási kötelezettségének módját. Ebből következően az önkormányzat a tulajdonában álló, vízmérő órával nem rendelkező társasházi lakás esetében rendeletben - és nem a társasház közgyűlése által meghatározottak szerint - köteles megállapítani a víz- és csatornadíj áthárítására vonatkozó éves normákat, amely nem helyettesíthető havi szintű meghatározással.

Megjelent:

MK 2020/227. (X. 20.)

 

 

Jogszabály:

30/2020. (X. 20.) OGY határozat

a Kúria elnökének megválasztásáról

Megjelent:

MK 2020/227. (X. 20.)

Hatályos:

2020. X. 19.

 

Jogszabály:

468/2020. (X. 20.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésekről

Megjelent:

MK 2020/227. (X. 20.)

 

 

Jogszabály:

469/2020. (X. 20.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/227. (X. 20.)

 

 

Jogszabály:

470/2020. (X. 20.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/227. (X. 20.)

 

 

Jogszabály:

471/2020. (X. 20.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/227. (X. 20.)

 

 

Jogszabály:

472/2020. (X. 20.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/227. (X. 20.)

 

 

Jogszabály:

473/2020. (X. 20.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/227. (X. 20.)

 

 

Jogszabály:

474/2020. (X. 20.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/227. (X. 20.)

 

 

Jogszabály:

475/2020. (X. 20.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/227. (X. 20.)

 

 

Jogszabály:

1670/2020. (X. 20.) Korm. határozat

a betegbiztonság növelését célzó és a betegápolási és betegellátási tevékenységhez kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátását támogató, komplex informatikai rendszer beszerzéséről

Megjelent:

MK 2020/227. (X. 20.)

Hatályos:

2020. 10. 21.

 

Jogszabály:

1671/2020. (X. 20.) Korm. határozat

a fővárosi és megyei kormányhivatalok sugár-egészségügyi feladatellátásának megerősítéséről

Megjelent:

MK 2020/227. (X. 20.)

 

 

Jogszabály:

1672/2020. (X. 20.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és fejezetek közötti előirányzat- átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2020/227. (X. 20.)

 

 

Jogszabály:

1673/2020. (X. 20.) Korm. határozat

a nemzeti identitás erősítését célzó programok jövőbeni folytatásához szükséges többlettámogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/227. (X. 20.)

 

 

Jogszabály:

1674/2020. (X. 20.) Korm. határozat

a Színház- és Filmművészeti Egyetem feladatainak ellátásához szükséges támogatásról

Megjelent:

MK 2020/227. (X. 20.)

 

 

Jogszabály:

1675/2020. (X. 20.) Korm. határozat

a magyarországi nyaralóhajózás elindítására irányuló program megvalósításához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/227. (X. 20.)

 

 

Jogszabály:

1676/2020. (X. 20.) Korm. határozat

az Ötpróba Program 2021-2024 közötti megvalósításáról

Megjelent:

MK 2020/227. (X. 20.)

 

 

Jogszabály:

1677/2020. (X. 20.) Korm. határozat

a mohácsi tornaterem építéséről

Megjelent:

MK 2020/227. (X. 20.)

 

 

Jogszabály:

1678/2020. (X. 20.) Korm. határozat

a téti tanuszoda építéséről

Megjelent:

MK 2020/227. (X. 20.)

 

 

Jogszabály:

1679/2020. (X. 20.) Korm. határozat

az EFOP-4.1.1-15-2016-00027 azonosító számú ("Az egri Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola sport- és oktatási célú fejlesztése" című) projekt összköltségének növeléséről

Megjelent:

MK 2020/227. (X. 20.)

 

 

Jogszabály:

1680/2020. (X. 20.) Korm. határozat

a MAHOP-2.1.1-2016-2017-00002 azonosító számú ("A horgászati- és halgazdálkodás szempontból jelentős halfajok tenyésztését és termelését támogató technológia-, tudástranszfer és innovációs infrastruktúra fejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2020/227. (X. 20.)

 

 

Jogszabály:

1681/2020. (X. 20.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2020/227. (X. 20.)

 

 

Jogszabály:

1682/2020. (X. 20.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a katonai repülés területén folytatott együttműködésről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2020/227. (X. 20.)

 

 

Jogszabály:

95/2020. (X. 20.) ME határozat

a Nemzeti Tudománypolitikai Tanács tagja kinevezésének visszavonásáról és új tag kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/227. (X. 20.)

 

 

2020. X. 16.

Jogszabály:

34/2020. (X. 16.) MNB rendelet

az "Alkotmánybíróság" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2020/226. (X. 16.)

Hatályos:

2020. 10. 19.

 

Jogszabály:

35/2020. (X. 16.) MNB rendelet

az "Alkotmánybíróság" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2020/226. (X. 16.)

Hatályos:

2020. 10. 19.

 

Jogszabály:

50/2020. (X. 16.) AM rendelet

a 2020. évi átmeneti nemzeti támogatás jogcímeihez kapcsolódó támogatások összegeinek megállapításáról

Megjelent:

MK 2020/226. (X. 16.)

Hatályos:

2020. 10. 17.

 

Jogszabály:

51/2020. (X. 16.) AM rendelet

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/226. (X. 16.)

Hatályos:

2020. 11. 15.

 

Jogszabály:

36/2020. (X. 16.) EMMI rendelet

a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/226. (X. 16.)

Hatályos:

2020. 10. 19.

 

Jogszabály:

38/2020. (X. 16.) ITM rendelet

a nukleáris létesítményben foglalkoztatott munkavállalók speciális szakmai képzéséről, továbbképzéséről és az atomenergia alkalmazásával összefüggő tevékenységek folytatására jogosultak köréről szóló 55/2012. (IX. 17.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/226. (X. 16.)

Hatályos:

2020. 10. 31.

 

Jogszabály:

21/2020. (X. 16.) MvM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal és a központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 4/2016. (III. 10.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/57. (X. 16.)

Hatályos:

2020. 10. 17.

 

Jogszabály:

22/2020. (X. 16.) BM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/57. (X. 16.)

Hatályos:

2020. 11. 19.

 

Jogszabály:

55/2020. (X. 16.) HM utasítás

a Magyar Honvédség rádióberendezéseinek frekvenciabiztosítás rendjéről és az elektromágneses összeférhetőség biztosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/57. (X. 16.)

Hatályos:

2020. 10. 17.

 

Jogszabály:

56/2020. (X. 16.) HM utasítás

a tartós, nem fegyveres külszolgálati beosztások létrehozásával, módosításával és megszüntetésével összefüggő feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/57. (X. 16.)

Hatályos:

2020. 10. 21.

 

Jogszabály:

57/2020. (X. 16.) HM utasítás

a kiképzési-oktatási és regeneráló központok működési rendjéről, valamint a rekreációra és a regenerálódásra vonatkozó részletes szabályokról szóló 48/2013. (VIII. 23.) HM utasítás és a Magyar Honvédség közép szintű vezetési feladatokat ellátó honvédségi szervezetek, valamint a légi irányítás- vezetés feladatrendszerének és szervezeti felépítésének átalakításával összefüggő egyes szervezési feladatokról, továbbá egyes HM utasítások módosításáról szóló 38/2020. (VI. 26.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/57. (X. 16.)

Hatályos:

2020. 10. 17.

 

Jogszabály:

58/2020. (X. 16.) HM utasítás

a teljesítményértékeléssel és az előmenetellel kapcsolatos egyes feladatokról szóló 7/2014. (I. 31.) HM utasítás és a munkakör-gazdálkodással kapcsolatos feladatokról szóló 9/2014. (II. 12.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/57. (X. 16.)

Hatályos:

2020. 10. 17.

 

Jogszabály:

59/2020. (X. 16.) HM utasítás

az egyes beosztásokban megállapítható munkaerő-piaci pótlékról szóló 34/2016. (VII. 15.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/57. (X. 16.)

Hatályos:

2020. 10. 17.

 

Jogszabály:

49/2020. (X. 16.) BVOP utasítás

a Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ egészségügyi ellátásainak, valamint az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet járóbeteg-szakellátásának igénybevételéről, a beutalás rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/57. (X. 16.)

Hatályos:

2020. 11. 01.

 

Jogszabály:

50/2020. (X. 16.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezetben szolgálatot teljesítő pszichológusok szervezeti jogállásáról és a fogvatartottakkal végzett tevékenységéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/57. (X. 16.)

Hatályos:

2020. 10. 17.

 

Jogszabály:

51/2020. (X. 16.) BVOP utasítás

egyes BVOP utasítások a Büntetés-végrehajtás Központi Kórház jogutódlással történő megszűnésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/57. (X. 16.)

Hatályos:

2020. 11. 01.

 

Jogszabály:

25/2020. (X. 16.) ORFK utasítás

a Rendőrség Beszerzési Szabályzatáról szóló 26/2016. (X. 14.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/57. (X. 16.)

Hatályos:

2020. 10. 24., 2020. 12. 01.

 

Jogszabály:

26/2020. (X. 16.) ORFK utasítás

a rendőr tisztjelölti Vándordíj alapításáról és annak adományozásáról szóló 3/2020. (I. 31.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/57. (X. 16.)

Hatályos:

2020. 10. 17.

 

Jogszabály:

47/2020. (X. 16.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Sierra Leone-i Köztársaság Kormánya között a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/57. (X. 16.)

 

 

Jogszabály:

Országgyűlés Hivatala közleménye

elismerések adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/57. (X. 16.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/57. (X. 16.)

 

 

Jogszabály:

ITM közlemény

az EU Kék Kártyával foglalkoztatott harmadik országbeli állampolgár részére fizetendő kötelező legkisebb munkabér megállapításáról, valamint egyes munkaügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2011. (XII. 16.) NGM rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése szerinti legkisebb munkadíj 2021. évi mértékéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/57. (X. 16.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/57. (X. 16.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat pályázati felhívása

bányászati jog megszerzésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/57. (X. 16.)

 

 

Jogszabály:

Karcag Város Önkormányzata pályázati felhívása

helyi, menetrend szerinti, autóbusszal történő személyszállítási tevékenység ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/57. (X. 16.)

 

 

2020. X. 15.

Jogszabály:

24/2020. (X. 15.) AB határozat

a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 4.K.27.420/2019/10. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2020/225. (X. 15.)

 

 

Jogszabály:

1658/2020. (X. 15.) Korm. határozat

a nemzeti egészségügyi telefonos ügyfélszolgálati és online információs központ létrehozásáról

Megjelent:

MK 2020/225. (X. 15.)

Hatályos:

2020. 10. 16.

 

Jogszabály:

1659/2020. (X. 15.) Korm. határozat

a járóbeteg irányítási rendszerek korszerűsítéséről

Megjelent:

MK 2020/225. (X. 15.)

Hatályos:

2020. 10. 17.

 

Jogszabály:

1660/2020. (X. 15.) Korm. határozat

a Dél-budai Centrumkórház megközelíthetőségének fejlesztéséről

Megjelent:

MK 2020/225. (X. 15.)

 

 

Jogszabály:

1661/2020. (X. 15.) Korm. határozat

az Úszónemzet Program részeként megvalósuló, "Minden gyermek tanuljon meg úszni!" alprogram bevezetéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/225. (X. 15.)

 

 

Jogszabály:

1662/2020. (X. 15.) Korm. határozat

az Úszónemzet Programmal összehangolt, a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program III. ütemében javasolt tanuszoda-fejlesztések előkészítéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/225. (X. 15.)

 

 

Jogszabály:

1663/2020. (X. 15.) Korm. határozat

egyes aktív turisztikai fejlesztések turisztikai térségekben történő megvalósításáról

Megjelent:

MK 2020/225. (X. 15.)

 

 

Jogszabály:

1664/2020. (X. 15.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, továbbá kormányhatározat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/225. (X. 15.)

 

 

Jogszabály:

1665/2020. (X. 15.) Korm. határozat

a Párizsi Magyar Intézet épületének teljes körű felújítása előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/225. (X. 15.)

 

 

Jogszabály:

1666/2020. (X. 15.) Korm. határozat

a Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely turisztikai fejlesztésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/225. (X. 15.)

 

 

Jogszabály:

1667/2020. (X. 15.) Korm. határozat

a felcsúti Endresz György Általános Iskola építéséről

Megjelent:

MK 2020/225. (X. 15.)

 

 

Jogszabály:

1668/2020. (X. 15.) Korm. határozat

az EFOP-2.1.1-16-2016-0008 azonosító számú ("Kincses Szeglet Otthon - speciális gyermekotthon kialakítása Csongrád megyében" című) projekt összköltségének növeléséről

Megjelent:

MK 2020/225. (X. 15.)

 

 

Jogszabály:

1669/2020. (X. 15.) Korm. határozat

a KEHOP-1.3.0-15-2016-00010 azonosító számú ("Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója" című) projekt támogatásának növeléséről, az ingatlanvásárlás költségtípusra történő átcsoportosításról, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/225. (X. 15.)

Hatályos:

2020. 10. 16.

 

2020. X. 14.

Jogszabály:

2020. évi XCVII. törvény

az Európai Gazdasági Közösség és a San Marino Köztársaság közötti együttműködésről és vámunióról szóló megállapodás és az Európai Gazdasági Közösség és a San Marino Köztársaság közötti együttműködésről és vámunióról szóló megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2020/223. (X. 14.)

Hatályos:

2020. 10. 15.

 

Jogszabály:

2020. évi XCVIII. törvény

a Nemzetközi Hűtéstechnikai Intézetről szóló, Párizsban, 1954. december 1. napján kelt nemzetközi egyezmény felmondásáról

Megjelent:

MK 2020/223. (X. 14.)

Hatályos:

2020. 10. 15. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2020. évi XCIX. törvény

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2020. évi egységes költségvetéséről szóló 2019. évi XCV. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2020/223. (X. 14.)

Hatályos:

2020. 10. 17.

 

Jogszabály:

38/2020. (X. 14.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő egyes rendelkezések módosításáról

Megjelent:

MK 2020/223. (X. 14.)

Hatályos:

2020. 11. 01.

 

Jogszabály:

13/2020. (X. 14.) HM rendelet

egyes jogállási tárgyú honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/223. (X. 14.)

Hatályos:

2020. 10. 15.

 

Jogszabály:

14/2020. (X. 14.) HM rendelet

a ruházati ellátásról szóló 20/2013. (IX. 16.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/223. (X. 14.)

Hatályos:

2020. 10. 15.

 

Jogszabály:

15/2020. (X. 14.) HM rendelet

a Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló 14/2018. (IX. 17.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/223. (X. 14.)

Hatályos:

2020. 10. 15.

 

Jogszabály:

37/2020. (X. 14.) ITM rendelet

egyes vasúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeleteknek a 4. Vasúti Csomag Műszaki Pillérének átültetésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2020/223. (X. 14.)

Hatályos:

2020. 10. 29.

 

Jogszabály:

1655/2020. (X. 14.) Korm. határozat

a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges további források biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/223. (X. 14.)

 

 

Jogszabály:

1656/2020. (X. 14.) Korm. határozat

az erdélyi intézmények programjainak és működésének finanszírozásához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/223. (X. 14.)

 

 

Jogszabály:

1657/2020. (X. 14.) Korm. határozat

a Békéscsaba, Kossuth tér 2. szám alatti ingatlan állami tulajdonba vétele érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/223. (X. 14.)

 

 

Jogszabály:

2020. évi C. törvény

az egészségügyi szolgálati jogviszonyról

Megjelent:

MK 2020/224. (X. 14.)

Hatályos:

2020. 11. 18., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi CI. törvény

a Magyarország Kormánya és a Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ közötti Székhely-megállapodás megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/224. (X. 14.)

Hatályos:

2020. 10. 15., 2021. 11. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi CII. törvény

a Magyar Köztársaság és a Lett Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén, Rigában, 2004. május 14-én aláírt Egyezmény módosításáról szóló jegyzékváltás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2020/224. (X. 14.)

Hatályos:

2020. 10. 15.

 

Jogszabály:

2020. évi CIII. törvény

a Magyar Köztársaság és a Pakisztáni Iszlám Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelemadók területén Islamabadban, 1992. február 24. napján aláírt Egyezmény módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2020/224. (X. 14.)

Hatályos:

2020. 10. 15. - kivétellel.

 

Jogszabály:

49/2020. (X. 14.) AM rendelet

a 2020. évi egységes területalapú támogatás, valamint az egyéb közvetlen támogatások összegeinek megállapításáról

Megjelent:

MK 2020/224. (X. 14.)

Hatályos:

2020. 10. 15.

 

2020. X. 9.

Jogszabály:

453/2020. (X. 9.) Korm. rendelet

egyes járványügyi intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/222. (X. 9.)

Hatályos:

2020. 10. 10.

 

Jogszabály:

1646/2020. (X. 9.) Korm. határozat

a Hungary Helps Program keretében megvalósuló élelmezéssegélyezési akcióterv első üteméről

Megjelent:

MK 2020/222. (X. 9.)

 

 

Jogszabály:

1647/2020. (X. 9.) Korm. határozat

a Nemzetközi Úszó Liga által szervezett versenysorozat megtartása érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/222. (X. 9.)

 

 

Jogszabály:

1648/2020. (X. 9.) Korm. határozat

a Nemzetközi Úszó Liga által szervezett versenysorozat megtartása érdekében szükséges egyes további intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/222. (X. 9.)

 

 

Jogszabály:

1649/2020. (X. 9.) Korm. határozat

a 2020. évi Judo Grand Slam verseny megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/222. (X. 9.)

 

 

Jogszabály:

1650/2020. (X. 9.) Korm. határozat

a XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda, valamint a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2020/222. (X. 9.)

 

 

Jogszabály:

1651/2020. (X. 9.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2020/222. (X. 9.)

 

 

Jogszabály:

1652/2020. (X. 9.) Korm. határozat

a budapesti agglomeráció közlekedési módváltását elősegítő elővárosi vasútállomások és megállóhelyek elérhetőségének, valamint személygépjármű-parkoló és kerékpártároló létesítményeinek fejlesztéséről

Megjelent:

MK 2020/222. (X. 9.)

 

 

Jogszabály:

1653/2020. (X. 9.) Korm. határozat

a Magyar Falu Program - sportparkok építése alprogram keretében megvalósuló egyes beruházásokhoz szükséges fedezet biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/222. (X. 9.)

 

 

Jogszabály:

1654/2020. (X. 9.) Korm. határozat

a városmajori közpark zöldterületeinek növeléséről, valamint a józsefvárosi rozsdaterületek sport- és rekreációs célú megújításáról

Megjelent:

MK 2020/222. (X. 9.)

 

 

Jogszabály:

92/2020. (X. 9.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Bangladesi Népi Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2020/222. (X. 9.)

 

 

Jogszabály:

93/2020. (X. 9.) ME határozat

a Magyar-Malajziai Kormányközi Gazdasági és Ipari Vegyes Bizottság magyar tagozata elnökének kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/222. (X. 9.)

Hatályos:

2020. 10. 10.

 

Jogszabály:

94/2020. (X. 9.) ME határozat

a Szlovén Köztársaság és Magyarország között létrejött nemzetközi szerződés alapján működő Magyar-Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság tagjainak felmentéséről és új tagok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/222. (X. 9.)

 

 

Jogszabály:

8/2020. (X. 9.) MK utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/56. (X. 9.)

Hatályos:

2020. 10. 12.

 

Jogszabály:

9/2020. (X. 9.) MK utasítás

a Miniszterelnöki Kabinetiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2020. (I. 31.) MK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/56. (X. 9.)

Hatályos:

2020. 10. 12.

 

Jogszabály:

20/2020. (X. 9.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2018. (VII. 3.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/56. (X. 9.)

Hatályos:

2020. 10. 10.

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkára közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/56. (X. 9.)

 

 

2020. X. 8.

Jogszabály:

1/2020. (X. 8.) PTNM rendelet

a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzat kezeléséről és felhasználásáról szóló 1/2017. (X. 31.) PTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/221. (X. 8.)

Hatályos:

2020. 10. 09.

 

Jogszabály:

36/2020. (X. 8.) ITM rendelet

a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról szóló 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/221. (X. 8.)

Hatályos:

2020. 10. 13.

 

Jogszabály:

1/2020. Közigazgatási-polgári jogegységi határozat

az 1952. évi III. törvény hatálya alatt indult, 2020. április 1-jén még folyamatban lévő közszolgálati jogvitákban első fokon és másodfokon eljáró bíróságok hatáskörének meghatározásáról

Megjelent:

MK 2020/221. (X. 8.)

 

 

Jogszabály:

2/2020. Közigazgatási-polgári jogegységi határozat

a perindítás tényének a feljegyezhetőségéről az ingatlan tulajdonjogának kötelmi igényen alapuló megszerzése iránti perben

Megjelent:

MK 2020/221. (X. 8.)

 

 

Jogszabály:

1645/2020. (X. 8.) Korm. határozat

egyes települési önkormányzatok 2020. évi feladatainak támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/221. (X. 8.)

 

 

Jogszabály:

6/2020. (X. 8.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2020. (VI. 11.) MNB utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/55. (X. 8.)

Hatályos:

2020. 10. 09.

 

Jogszabály:

1/2020. (X. 8.) CSTNM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/55. (X. 8.)

Hatályos:

2020. 10. 09.

 

Jogszabály:

19/2020. (X. 8.) MvM utasítás

az "E-ingatlan-nyilvántartás (E-ING)" című kiemelt projekt általános szakmai irányításának támogatására, valamint szakpolitikai és stratégiai döntéseinek meghozatalára jogosult munkacsoport létrehozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/55. (X. 8.)

Hatályos:

2020. 10. 09.

 

Jogszabály:

17/2020. (X. 8.) EMMI utasítás

miniszteri biztosi megbízás megszűnéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/55. (X. 8.)

Hatályos:

2020. 10. 09.

 

Jogszabály:

50/2020. (X. 8.) HM utasítás

a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya közötti, a védelmi együttműködésről szóló megállapodás honvédelmi és katonai feladatainak végrehajtásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/55. (X. 8.)

Hatályos:

2020. 10. 09.

 

Jogszabály:

51/2020. (X. 8.) HM utasítás

a 2021. évi Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutató megszervezésével és végrehajtásával összefüggő feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/55. (X. 8.)

Hatályos:

2020. 10. 09.

 

Jogszabály:

52/2020. (X. 8.) HM utasítás

a hadfelszerelés rendszerbe kerülésének és rendszerből történő kivonásának rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/55. (X. 8.)

Hatályos:

2020. 10. 16.

 

Jogszabály:

53/2020. (X. 8.) HM utasítás

a Magyar Honvédség zenekarainak hangszernormájáról szóló 73/2010. (VII. 16.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/55. (X. 8.)

Hatályos:

2020. 10. 09.

 

Jogszabály:

54/2020. (X. 8.) HM utasítás

az európai fegyverzetkorlátozási, leszerelési, valamint nemzetközi biztonságpolitikai egyezmények által előírt feladatok végrehajtásáról szóló 12/2020. (III. 20.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/55. (X. 8.)

Hatályos:

2020. 10. 09.

 

Jogszabály:

28/2020. (X. 8.) ITM utasítás

az Innovációs és Technológiai Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának rendjéről szóló 7/2020. (II. 13.) ITM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/55. (X. 8.)

Hatályos:

2020. 10. 09.

 

Jogszabály:

22/2020. (X. 8.) KKM utasítás

Magyarország külképviseletein lefolytatandó 2020. október 11-i időközi országgyűlési képviselő választás pénzügyi tervezésének, lebonyolításának, elszámolásának rendjéről, valamint a külképviseleteken lefolytatandó szavazás lebonyolításának speciális feladatairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/55. (X. 8.)

Hatályos:

2020. 10. 09.

 

Jogszabály:

23/2020. (X. 8.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/55. (X. 8.)

Hatályos:

2020. 11. 01.

 

Jogszabály:

Miniszterelnök általános helyettesének közleménye

a Pro Cultura Minoritatum Hungariae díj 2020. évi díjazottjairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/55. (X. 8.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkára közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/55. (X. 8.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/55. (X. 8.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/55. (X. 8.)

 

 

Jogszabály:

Miskolci Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

Nyírbátor székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/55. (X. 8.)

 

 

Jogszabály:

Miskolci Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

Hajdúszoboszló 2. számú székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/55. (X. 8.)

 

 

Jogszabály:

Balmazújváros Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/55. (X. 8.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Demokráciáért és Hazáért Párt

2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/55. (X. 8.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Demokráciáért és Hazáért Párt

2018. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/55. (X. 8.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Demokráciáért és Hazáért Párt

2019. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/55. (X. 8.)

 

 

Jogszabály:

Összefogás a Civilekért Párt

2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/55. (X. 8.)

 

 

Jogszabály:

Összefogás a Civilekért Párt

2018. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/55. (X. 8.)

 

 

Jogszabály:

Összefogás a Civilekért Párt

2019. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/55. (X. 8.)

 

 

Jogszabály:

Polgári Világ Párt

2019. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/55. (X. 8.)

 

 

Jogszabály:

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal hirdetménye

hatósági ellenőri igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/55. (X. 8.)

 

 

2020. X. 7.

Jogszabály:

452/2020. (X. 7.) Korm. rendelet

az egyes hajózási hatósági eljárások részletes szabályairól szóló 515/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/220. (X. 7.)

Hatályos:

2020. 11. 07.

 

Jogszabály:

48/2020. (X. 7.) AM rendelet

a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/220. (X. 7.)

Hatályos:

2020. 10. 22.

 

Jogszabály:

34/2020. (X. 7.) ITM rendelet

egyes víziközlekedési tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

Megjelent:

MK 2020/220. (X. 7.)

Hatályos:

2020. 10. 10., 2020. 11. 07.

 

Jogszabály:

35/2020. (X. 7.) ITM rendelet

a tengeri halászati ágazat munkafeltételeiről

Megjelent:

MK 2020/220. (X. 7.)

Hatályos:

2020. 11. 07.

 

Jogszabály:

29/2020. (X. 7.) OGY határozat

a Magyarország területén élő nemzetiségek helyzetéről (2017. január - 2018. december) címmel benyújtott beszámoló elfogadásáról

Megjelent:

MK 2020/220. (X. 7.)

 

 

Jogszabály:

1643/2020. (X. 7.) Korm. határozat

a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről

Megjelent:

MK 2020/220. (X. 7.)

Hatályos:

2020. 10. 08.

 

Jogszabály:

1644/2020. (X. 7.) Korm. határozat

a központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2020/220. (X. 7.)

 

 

2020. X. 5.

Jogszabály:

450/2020. (X. 5.) Korm. rendelet

a magyar állampolgárok Cseh Köztársaság, Lengyel Köztársaság és Szlovák Köztársaság területéről való beutazásáról, valamint a Cseh Köztársaság, a Lengyel Köztársaság és a Szlovák Köztársaság állampolgárainak beutazásáról

Megjelent:

MK 2020/218. (X. 5.)

Hatályos:

2020. 10. 06.

 

Jogszabály:

451/2020. (X. 5.) Korm. rendelet

a 2014-2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról szóló 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/219. (X. 5.)

Hatályos:

2020. 10. 06.

 

Jogszabály:

3/2020. (X. 5.) NMHH rendelet

a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló 7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/219. (X. 5.)

Hatályos:

2020. 10. 20.

 

Jogszabály:

35/2020. (X. 5.) EMMI rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet és a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/219. (X. 5.)

Hatályos:

2020. 10. 06.

 

Jogszabály:

33/2020. (X. 5.) ITM rendelet

egyes légiközlekedési tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

Megjelent:

MK 2020/219. (X. 5.)

Hatályos:

2020. 10. 10.

 

Jogszabály:

1631/2020. (X. 5.) Korm. határozat

az egyes központi államigazgatási szervek hiteles elektronikus dokumentumainak központi tárhelyszolgáltatás igénybevételével történő megőrzéséről

Megjelent:

MK 2020/219. (X. 5.)

 

 

Jogszabály:

1632/2020. (X. 5.) Korm. határozat

az állami elhelyezési célú ingatlanhasználat feltételeinek megteremtését célzó források biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/219. (X. 5.)

 

 

Jogszabály:

1633/2020. (X. 5.) Korm. határozat

a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet fejlesztéséről

Megjelent:

MK 2020/219. (X. 5.)

 

 

Jogszabály:

1634/2020. (X. 5.) Korm. határozat

az Orosházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság telephelyének komplex felújításáról

Megjelent:

MK 2020/219. (X. 5.)

 

 

Jogszabály:

1635/2020. (X. 5.) Korm. határozat

a Békésen létesítendő kézilabda munkacsarnok építéséről

Megjelent:

MK 2020/219. (X. 5.)

 

 

Jogszabály:

1636/2020. (X. 5.) Korm. határozat

a Sümegen létesítendő kézilabda munkacsarnok építéséről

Megjelent:

MK 2020/219. (X. 5.)

 

 

Jogszabály:

1637/2020. (X. 5.) Korm. határozat

a Budapest XVIII. kerület Gulner Gyula Általános Iskola tanterem építéséről

Megjelent:

MK 2020/219. (X. 5.)

 

 

Jogszabály:

1638/2020. (X. 5.) Korm. határozat

a Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanterem építéséről

Megjelent:

MK 2020/219. (X. 5.)

 

 

Jogszabály:

1639/2020. (X. 5.) Korm. határozat

a Budapesti Agglomerációhoz tartozó Pest megyei településeken működő köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztéseinek előkészítéséről szóló 1692/2019. (XII. 10.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/219. (X. 5.)

 

 

Jogszabály:

1640/2020. (X. 5.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2020/219. (X. 5.)

 

 

Jogszabály:

1641/2020. (X. 5.) Korm. határozat

a TOP-3.2.1-16-BS2-2018-00002 azonosító számú ("A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal épületének energetikai korszerűsítése" című) projekt összköltségének növeléséről

Megjelent:

MK 2020/219. (X. 5.)

 

 

Jogszabály:

1642/2020. (X. 5.) Korm. határozat

egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2020/219. (X. 5.)

 

 

Jogszabály:

89/2020. (X. 5.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/219. (X. 5.)

 

 

Jogszabály:

90/2020. (X. 5.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/219. (X. 5.)

 

 

Jogszabály:

91/2020. (X. 5.) ME határozat

főiskolai rektor megbízásáról

Megjelent:

MK 2020/219. (X. 5.)

 

 

2020. X. 2.

Jogszabály:

33/2020. (X. 2.) MNB rendelet

a "Komondor" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2020/217. (X. 2.)

Hatályos:

2020. 10. 04.

 

Jogszabály:

34/2020. (X. 2.) EMMI rendelet

egyes miniszteri rendeleteknek a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer és a javítóintézeti informatikai rendszer bevezetéséhez kapcsolódó módosításáról

Megjelent:

MK 2020/217. (X. 2.)

Hatályos:

2020. 10. 03.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5017/2020/4. határozata

Budapest Főváros I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Budapest I. kerületi Építési Szabályzatáról szóló 16/2000. (VIII. 15.) Kt. számú önkormányzati rendelete egyes rendelkezéseinek megsemmisítéséről és perben való alkalmazhatóságáról

Megjelent:

MK 2020/217. (X. 2.)

 

 

Jogszabály:

435/2020. (X. 2.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/217. (X. 2.)

 

 

Jogszabály:

436/2020. (X. 2.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/217. (X. 2.)

 

 

Jogszabály:

437/2020. (X. 2.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/217. (X. 2.)

 

 

Jogszabály:

438/2020. (X. 2.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2020/217. (X. 2.)

 

 

Jogszabály:

439/2020. (X. 2.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2020/217. (X. 2.)

 

 

Jogszabály:

440/2020. (X. 2.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2020/217. (X. 2.)

 

 

Jogszabály:

441/2020. (X. 2.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2020/217. (X. 2.)

 

 

Jogszabály:

442/2020. (X. 2.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2020/217. (X. 2.)

 

 

Jogszabály:

443/2020. (X. 2.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2020/217. (X. 2.)

 

 

Jogszabály:

444/2020. (X. 2.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2020/217. (X. 2.)

 

 

Jogszabály:

445/2020. (X. 2.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2020/217. (X. 2.)

 

 

Jogszabály:

446/2020. (X. 2.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2020/217. (X. 2.)

 

 

Jogszabály:

447/2020. (X. 2.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2020/217. (X. 2.)

 

 

Jogszabály:

448/2020. (X. 2.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2020/217. (X. 2.)

 

 

Jogszabály:

449/2020. (X. 2.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2020/217. (X. 2.)

 

 

Jogszabály:

450/2020. (X. 2.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2020/217. (X. 2.)

 

 

Jogszabály:

451/2020. (X. 2.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2020/217. (X. 2.)

 

 

Jogszabály:

452/2020. (X. 2.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2020/217. (X. 2.)

 

 

Jogszabály:

453/2020. (X. 2.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2020/217. (X. 2.)

 

 

Jogszabály:

454/2020. (X. 2.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2020/217. (X. 2.)

 

 

Jogszabály:

455/2020. (X. 2.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2020/217. (X. 2.)

 

 

Jogszabály:

456/2020. (X. 2.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/217. (X. 2.)

 

 

Jogszabály:

457/2020. (X. 2.) KE határozat

rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/217. (X. 2.)

 

 

Jogszabály:

458/2020. (X. 2.) KE határozat

rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/217. (X. 2.)

 

 

Jogszabály:

459/2020. (X. 2.) KE határozat

rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/217. (X. 2.)

 

 

Jogszabály:

460/2020. (X. 2.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2020/217. (X. 2.)

 

 

Jogszabály:

461/2020. (X. 2.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2020/217. (X. 2.)

 

 

Jogszabály:

462/2020. (X. 2.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2020/217. (X. 2.)

 

 

Jogszabály:

463/2020. (X. 2.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2020/217. (X. 2.)

 

 

Jogszabály:

464/2020. (X. 2.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/217. (X. 2.)

 

 

Jogszabály:

465/2020. (X. 2.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/217. (X. 2.)

 

 

Jogszabály:

466/2020. (X. 2.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/217. (X. 2.)

 

 

Jogszabály:

467/2020. (X. 2.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/217. (X. 2.)

 

 

2020. X. 1.

Jogszabály:

445/2020. (X. 1.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2020/216. (X. 1.)

Hatályos:

2020. 10. 02., 2020. 12. 01., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

446/2020. (X. 1.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/216. (X. 1.)

Hatályos:

2020. 10. 02.

 

Jogszabály:

447/2020. (X. 1.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer és a javítóintézeti informatikai rendszer bevezetésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2020/216. (X. 1.)

Hatályos:

2020. 10. 02., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

448/2020. (X. 1.) Korm. rendelet

az "Újjászülető Millenáris" fejlesztési koncepció keretében megvalósuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2020/216. (X. 1.)

Hatályos:

2020. 10. 02.

 

Jogszabály:

449/2020. (X. 1.) Korm. rendelet

a Dunakeszin alap- és középfokú oktatási intézmények és kulturális központ létrejöttét célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 224/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/216. (X. 1.)

Hatályos:

2020. 10. 02.

 

Jogszabály:

1616/2020. (X. 1.) Korm. határozat

az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának 2021. május-november közötti magyar elnökségét előkészítő feladatokról

Megjelent:

MK 2020/216. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

1617/2020. (X. 1.) Korm. határozat

a koronavírus-világjárvány elleni védekezés érdekében az RT-PCR módszerrel végzett SARS-CoV-2 kimutatására szolgáló vizsgálattal összefüggő többletkiadások fedezetének biztosításáról, valamint az influenza elleni védőoltás teljes lakosság részére történő ingyenes rendelkezésre állásának biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/216. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

1618/2020. (X. 1.) Korm. határozat

a Cziffra György-emlékévről

Megjelent:

MK 2020/216. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

1619/2020. (X. 1.) Korm. határozat

a Testnevelési Egyetem fejlesztését szolgáló beruházásokhoz kapcsolódó egyes feladatok meghatározásáról

Megjelent:

MK 2020/216. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

1620/2020. (X. 1.) Korm. határozat

a Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakgimnázium új épületben történő elhelyezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/216. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

1621/2020. (X. 1.) Korm. határozat

a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdély tájegység II. szakasz a) ütemének megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/216. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

1622/2020. (X. 1.) Korm. határozat

a Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanterem építéséről

Megjelent:

MK 2020/216. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

1623/2020. (X. 1.) Korm. határozat

az "Újjászülető Millenáris" fejlesztési koncepció keretében megvalósuló beruházáshoz, valamint a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működési támogatásához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/216. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

1624/2020. (X. 1.) Korm. határozat

a Gödön megkezdett Adatközpont-beruházás állami érdekű hasznosításáról szóló 1303/2019. (V. 27.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/216. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

1625/2020. (X. 1.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.0-16-2016-00004 azonosító számú ("Aktív fekvő betegellátás forma kiváltása az egynapos sebészeti ellátás rendszerének fejlesztésével" című) kiemelt projekt összköltségének növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/216. (X. 1.)

Hatályos:

2020. 10. 02.

 

Jogszabály:

1626/2020. (X. 1.) Korm. határozat

az EFOP-2.4.1-16-2017-00009 azonosító számú ("Veletek - Értetek - Lakhatási alprojekt - a szegregált élethelyzetek felszámolására" című) projekt összköltségének növeléséről

Megjelent:

MK 2020/216. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

1627/2020. (X. 1.) Korm. határozat

az EFOP-4.1.2-17 azonosító jelű ("Iskola 2020" Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében című) felhívás keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2020/216. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

1628/2020. (X. 1.) Korm. határozat

a GINOP-7.1.3-15-2016-00016 azonosító számú ("Gasztronómia a hétköznapokban - komplex turisztikai fejlesztések Gyulán" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/216. (X. 1.)

Hatályos:

2020. 10. 02.

 

Jogszabály:

1629/2020. (X. 1.) Korm. határozat

a GINOP-2.3.1-20-2020-00002 azonosító számú ("Pilot kutatólaboratórium létrehozása a Debreceni Egyetemen" című), hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2020/216. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

1630/2020. (X. 1.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/216. (X. 1.)

Hatályos:

2020. 10. 02.

 

Jogszabály:

87/2020. (X. 1.) ME határozat

az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatójának kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/216. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

88/2020. (X. 1.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/216. (X. 1.)

 

 

2020. IX. 30.

Jogszabály:

443/2020. (IX. 30.) Korm. rendelet

a határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról szóló 407/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/215. (IX. 30.)

Hatályos:

2020. 09. 30. 23 órától.

 

Jogszabály:

444/2020. (IX. 30.) Korm. rendelet

a családokért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó jogszabályok meghatározásáról és egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/215. (IX. 30.)

Hatályos:

2020. 10. 01.

 

Jogszabály:

47/2020. (IX. 30.) AM rendelet

egyes átmeneti támogatást tartalmazó miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/215. (IX. 30.)

Hatályos:

2020. 10. 01.

 

Jogszabály:

32/2020. (IX. 30.) ITM rendelet

egyes energetikai árszabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/215. (IX. 30.)

Hatályos:

2020. 10. 01.

 

Jogszabály:

432/2020. (IX. 30.) KE határozat

államtitkári felmentésről és kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/215. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

433/2020. (IX. 30.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/215. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

434/2020. (IX. 30.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/215. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

1614/2020. (IX. 30.) Korm. határozat

kormánybiztos kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/215. (IX. 30.)

Hatályos:

2020. 10. 01.

 

Jogszabály:

1615/2020. (IX. 30.) Korm. határozat

kormánybiztos kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/215. (IX. 30.)

Hatályos:

2020. 11. 01.

 

Jogszabály:

81/2020. (IX. 30.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/215. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

82/2020. (IX. 30.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozatok módosításáról

Megjelent:

MK 2020/215. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

83/2020. (IX. 30.) ME határozat

a Belügyminisztérium Közbiztonsági Főigazgatóság főigazgatójának felmentéséről

Megjelent:

MK 2020/215. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

84/2020. (IX. 30.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről

Megjelent:

MK 2020/215. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

85/2020. (IX. 30.) ME határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Indiai Köztársaság Kormánya között a diplomata- és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről szóló Megállapodás módosításának létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2020/215. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

86/2020. (IX. 30.) ME határozat

az Oroszországi Föderáció Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között a földgáz Magyar Köztársaság területén történő tranzitszállítását szolgáló gázvezeték megépítésével kapcsolatos együttműködésről szóló, 2008. február 28. napján aláírt Megállapodás megszüntetésére vonatkozó, Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya közötti jegyzőkönyv létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2020/215. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

7/2020. (IX. 30.) AM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/53. (IX. 30.)

Hatályos:

2020. 10. 01.

 

Jogszabály:

21/2020. (IX. 30.) KKM utasítás

a külképviseleteken devizában, illetve valutában beszedett vízumeljárási díjaknak, konzulidíj-bevételeknek, a hazai hatóság eljárásában felmerülő illetékeknek vagy díjaknak, valamint a konzuli cselekményekhez kapcsolódó költségeknek az elszámolásáról szóló 20/2011. (VI. 30.) KüM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/53. (IX. 30.)

Hatályos:

2020. 10. 01.

 

Jogszabály:

47/2020. (IX. 30.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állománya lőkiképzésének végrehajtásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/53. (IX. 30.)

Hatályos:

2020. 10. 01.

 

Jogszabály:

48/2020. (IX. 30.) BVOP utasítás

a szolgálat alatt birtokban tartható tárgyak, eszközök körének korlátozásáról és a technikai ellenőrzés szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/53. (IX. 30.)

Hatályos:

2020. 10. 01.

 

Jogszabály:

7/2020. (IX. 30.) KH utasítás

a Közbeszerzési Kiválósági Díj alapításáról és adományozásáról szóló 2/2018. (VI. 8.) KH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/53. (IX. 30.)

Hatályos:

2020. 10. 01.

 

Jogszabály:

16/2020. (IX. 30.) LÜ utasítás

az ügyészségi alkalmazottak jogállásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 4/2012. (I. 6.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/53. (IX. 30.)

Hatályos:

2020. 10. 08.

 

Jogszabály:

22/2020. (IX. 30.) ORFK utasítás

a lakosság SMS-alapú riasztására és veszélyhelyzeti tájékoztatására vonatkozó javaslattétel rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/53. (IX. 30.)

Hatályos:

2020. 10. 03.

 

Jogszabály:

23/2020. (IX. 30.) ORFK utasítás

az Országos Rendőr-főkapitányság saját szervezetében létrehozott fegyveres biztonsági őrség tevékenységéről szóló 52/2010. (OT 30.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/53. (IX. 30.)

Hatályos:

2020. 10. 08.

 

Jogszabály:

24/2020. (IX. 30.) ORFK utasítás

az arcképelemzési nyilvántartás és az arcképelemző rendszer igénybevételével kapcsolatos feladatokról szóló 11/2016. (IV. 29.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/53. (IX. 30.)

Hatályos:

2020. 10. 08.

 

Jogszabály:

45/2020. (IX. 30.) KKM közlemény

az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Izrael Állam közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodáshoz, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/53. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

46/2020. (IX. 30.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 2004. április hó 27. napján aláírt Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 420/2020. (IX. 3.) Korm. rendelet 2. §-a, 3. §-a, valamint az 1. melléklete és 2. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/53. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/53. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

Közbeszerzési Hatóság pályázati felhívásának módosítása

Közbeszerzési Kiválósági Díj - 2020 elnyerésére felsőoktatási intézmények tanulói számára

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/53. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

Közbeszerzési Hatóság pályázati felhívásának módosítása

Közbeszerzési Kiválósági Díj - 2020 elnyerésére felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók számára

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/53. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

Győri Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

Nagykanizsa 2. számú székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/53. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

Győri Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

Győr 5. számú székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/53. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

Ajka Város Önkormányzata pályázati felhívása

helyi, menetrend szerinti, autóbusszal történő személyszállítási tevékenység ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/53. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

Ócsa Város Önkormányzata pályázati felhívása

helyi, menetrend szerinti, autóbusszal történő személyszállítási tevékenység ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/53. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati felhívása

helyi, menetrend szerinti, autóbusszal történő személyszállítási tevékenység ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/53. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

Vác Város Önkormányzata pályázati felhívása

helyi, menetrend szerinti, autóbusszal történő személyszállítási tevékenység ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/53. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

Várpalota Város Önkormányzata pályázati felhívása

helyi, menetrend szerinti, autóbusszal történő személyszállítási tevékenység ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/53. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

Fiatalok Rendszerformáló Összetartó Civil Csoportja közleménye

a párt megszűnéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/53. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

Fiatalok Rendszerformáló Összetartó Civil Csoportja

2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/53. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

Fiatalok Rendszerformáló Összetartó Civil Csoportja

2018. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/53. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

Fiatalok Rendszerformáló Összetartó Civil Csoportja

2019. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/53. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

Közös Értékek Pártja

2019. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/53. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Demokrata Egységpárt

2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/53. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Demokrata Egységpárt

2018. évi pénzügyi kimutatás a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/53. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Demokrata Egységpárt

2019. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/53. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Kétfarkú Kutya Párt

2019. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/53. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Nemzeti Mozgalom

2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/53. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Nemzeti Mozgalom

2018. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/53. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Nemzeti Mozgalom

2019. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/53. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Vállalkozók és Munkaadók Pártja

2019. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/53. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Zöld Koalíció párt

2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/53. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Zöld Koalíció párt

2018. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/53. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Zöld Koalíció párt

2019. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/53. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

Ökopolisz Alapítvány

2019. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/53. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány

Alapító Okirata

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/53. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

Közlemény

a köznevelési intézménybe, valamint a szakképző intézménybe történő belépéshez megengedett testhőmérséklet mértékéről szóló országos tisztifőorvosi határozatról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/54. (IX. 30.)

 

 

2020. IX. 29.

Jogszabály:

442/2020. (IX. 29.) Korm. rendelet

a Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/214. (IX. 29.)

Hatályos:

2020. 09. 30.

 

Jogszabály:

3/2020. Közigazgatási jogegységi határozat

a termőföld kisajátítása esetén a haszonbérlőnek járó kártalanítás kérdéséről

Megjelent:

MK 2020/214. (IX. 29.)

 

 

Jogszabály:

427/2020. (IX. 29.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/214. (IX. 29.)

 

 

Jogszabály:

428/2020. (IX. 29.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/214. (IX. 29.)

 

 

Jogszabály:

429/2020. (IX. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/214. (IX. 29.)

 

 

Jogszabály:

430/2020. (IX. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/214. (IX. 29.)

 

 

Jogszabály:

431/2020. (IX. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/214. (IX. 29.)

 

 

Jogszabály:

1613/2020. (IX. 29.) Korm. határozat

a MANEVI Zrt. tőkeemelésével, valamint a Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány részére történő vagyonjuttatással kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/214. (IX. 29.)

 

 

2020. IX. 28.

Jogszabály:

441/2020. (IX. 28.) Korm. rendelet

az Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeiről és a segélyhitelnyújtás részletes szabályairól szóló 232/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/213. (IX. 28.)

Hatályos:

2020. 09. 29.

 

Jogszabály:

9/2020. (IX. 28.) MEKH rendelet

a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/213. (IX. 28.)

Hatályos:

2020. 10. 01., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2/2020. Közigazgatási jogegységi határozat

országos illetékességgel eljáró közigazgatási szerv közigazgatási tevékenységének felülvizsgálata során a közigazgatási bíróság illetékességének megállapításáról

Megjelent:

MK 2020/213. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

1601/2020. (IX. 28.) Korm. határozat

a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/213. (IX. 28.)

Hatályos:

2020. 10. 01.

 

Jogszabály:

1602/2020. (IX. 28.) Korm. határozat

a 2020. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról

Megjelent:

MK 2020/213. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

1603/2020. (IX. 28.) Korm. határozat

a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara számára az államtól átvett közfeladatok ellátásához szükséges kiegészítő forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/213. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

1604/2020. (IX. 28.) Korm. határozat

a Gyulai István Memorial - Atlétikai Magyar Nagydíj 2021-2024. években történő megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/213. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

1605/2020. (IX. 28.) Korm. határozat

Kocsis Zoltán emlékének megőrzéséhez kapcsolódó intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/213. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

1606/2020. (IX. 28.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.0-16-2016-00002 azonosító számú ("Gyermek és ifjúságpszichiátriai, addiktológiai és mentálhigiénés ellátórendszer infrastrukturális feltételeinek fejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/213. (IX. 28.)

Hatályos:

2020. 09. 29.

 

Jogszabály:

1607/2020. (IX. 28.) Korm. határozat

a KEHOP-5.2.2. azonosító jelű ("Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései" című) felhívás keretében megvalósuló egyes projektek összköltségének növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/213. (IX. 28.)

Hatályos:

2020. 09. 29.

 

Jogszabály:

1608/2020. (IX. 28.) Korm. határozat

a KEHOP-5.2.2-16-2016-00040 azonosító számú ("Pest megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése" című) projekt megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/213. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

1609/2020. (IX. 28.) Korm. határozat

a KEHOP-2.1.3-15-2016-00027 azonosító számú ("A Tolna megyei Diósberény és Szakadát Ivóvízminőség- javító Programja" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/213. (IX. 28.)

Hatályos:

2020. 09. 29.

 

Jogszabály:

1610/2020. (IX. 28.) Korm. határozat

a Közel-Keleten végrehajtandó magyar-lengyel fejlesztési projekt megvalósításáról

Megjelent:

MK 2020/213. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

1611/2020. (IX. 28.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a kölcsönös vízumképviseletről szóló Megállapodás módosításáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásáról

Megjelent:

MK 2020/213. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

1612/2020. (IX. 28.) Korm. határozat

a Magyar-Kirgiz Fejlesztési Alap létrehozásáról

Megjelent:

MK 2020/213. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

79/2020. (IX. 28.) ME határozat

a Magyar-Román Gazdasági Együttműködési Kormányközi Bizottság magyar tagozati elnökének felmentéséről és kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/213. (IX. 28.)

Hatályos:

2020. 09. 29.

 

Jogszabály:

80/2020. (IX. 28.) ME határozat

a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság elnökének felmentéséről és új elnökének kijelöléséről

Megjelent:

MK 2020/213. (IX. 28.)

 

 

2020. IX. 24.

Jogszabály:

31/2020. (IX. 24.) MNB rendelet

az "Országos Meteorológiai Szolgálat" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2020/212. (IX. 24.)

Hatályos:

2020. 09. 25.

 

Jogszabály:

32/2020. (IX. 24.) MNB rendelet

az "Országos Meteorológiai Szolgálat" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2020/212. (IX. 24.)

Hatályos:

2020. 09. 25.

 

Jogszabály:

77/2020. (IX. 24.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2020/212. (IX. 24.)

 

 

Jogszabály:

78/2020. (IX. 24.) ME határozat

állami felsőoktatási intézmények kancellárjainak megbízásáról

Megjelent:

MK 2020/212. (IX. 24.)

 

 

Jogszabály:

6/2020. (IX. 24.) TNM utasítás

a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 4/2020. (VI. 30.) TNM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/52. (IX. 24.)

Hatályos:

2020. 09. 25.

 

Jogszabály:

16/2020. (IX. 24.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/52. (IX. 24.)

Hatályos:

2020. 09. 25.

 

Jogszabály:

49/2020. (IX. 24.) HM utasítás

az állami légijármű-vezető képzés alap és haladó gyakorlati repülőképzés rendszere kialakításával kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/52. (IX. 24.)

Hatályos:

2020. 09. 25.

 

Jogszabály:

1/2020. (IX. 24.) HM KÁT utasítás

a Honvédelmi Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2019. (VII. 26.) HM KÁT utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/52. (IX. 24.)

Hatályos:

2020. 09. 25.

 

Jogszabály:

3/2020. (IX. 24.) MBFSZ utasítás

a törölt bányászati jogok meghirdetésével kapcsolatos pályázati eljárásról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/52. (IX. 24.)

Hatályos:

2020. 09. 25.

 

Jogszabály:

21/2020. (IX. 24.) ORFK utasítás

a rendőrségi épületekbe történő be- és kiléptetés szabályairól szóló ORFK utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/52. (IX. 24.)

Hatályos:

2020. 10. 02.

 

Jogszabály:

MNB közlemény

a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/52. (IX. 24.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárságának pályázati felhívása

a 2021. évi Lampl Hugó Emlékplakett elnyerésének kezdeményezésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/52. (IX. 24.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/52. (IX. 24.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Bírósági Végrehajtói Kar pályázati felhívása

önálló bírósági végrehajtói álláshelyek betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/52. (IX. 24.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2020. október 1-je és október 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/52. (IX. 24.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/52. (IX. 24.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Földügyi Központ

Alapító Okirata

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/52. (IX. 24.)

 

 

Jogszabály:

Szabadságharcosokért Közalapítvány

Alapító Okirata

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/52. (IX. 24.)

 

 

2020. IX. 23.

Jogszabály:

439/2020. (IX. 23.) Korm. rendelet

az adóhatóságok tevékenységével összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/211. (IX. 23.)

Hatályos:

2020. 09. 24., 2020. 10. 13., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

440/2020. (IX. 23.) Korm. rendelet

a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/211. (IX. 23.)

Hatályos:

2020. 09. 24.

 

Jogszabály:

46/2020. (IX. 23.) AM rendelet

az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2020/211. (IX. 23.)

Hatályos:

2020. 09. 24., 2020. 09. 28.

 

Jogszabály:

1600/2020. (IX. 23.) Korm. határozat

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hadtudományi és honvédtisztképzésének elhelyezéséről, a Ludovika Campus állami beruházása további elemeinek, valamint további kapcsolódó feladatok megvalósításáról

Megjelent:

MK 2020/211. (IX. 23.)

 

 

2020. IX. 22.

Jogszabály:

437/2020. (IX. 22.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/210. (IX. 22.)

Hatályos:

2020. 10. 01.

 

Jogszabály:

438/2020. (IX. 22.) Korm. rendelet

a központi nyugdíjbiztosítási szerv, az egészségbiztosítási szerv, a rehabilitációs hatóság, az állami foglalkoztatási szerv és a munkaügyi hatóság részére az állami adó- és vámhatóság által teljesített adatátadás részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2020/210. (IX. 22.)

Hatályos:

2020. 09. 23.

 

Jogszabály:

35/2020. (IX. 22.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 2021. évi ruházati utánpótlási ellátmánya terhére kiadandó természetbeni ellátásról

Megjelent:

MK 2020/210. (IX. 22.)

Hatályos:

2020. 09. 23., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

36/2020. (IX. 22.) BM rendelet

egyes vízügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/210. (IX. 22.)

Hatályos:

2020. 10. 07.

 

Jogszabály:

37/2020. (IX. 22.) BM rendelet

a külföldi magyar intézetek tevékenységét népszerűsítő honlap infrastruktúrájának üzemeltetése és fejlesztése érdekében a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/210. (IX. 22.)

Hatályos:

2020. 09. 23.

 

Jogszabály:

1005/2020. (IX. 22.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság öttagú állandó tanácsainak számáról, összetételéről és a tanácsvezetők személyéről

Megjelent:

MK 2020/210. (IX. 22.)

Hatályos:

2020. 09. 22.

 

Jogszabály:

26/2020. (IX. 22.) OGY határozat

a Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2019. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről az Országgyűlés részére című beszámoló elfogadásáról

Megjelent:

MK 2020/210. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

27/2020. (IX. 22.) OGY határozat

dr. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2020/210. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

28/2020. (IX. 22.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/210. (IX. 22.)

Hatályos:

2020. 09. 21.

 

Jogszabály:

422/2020. (IX. 22.) KE határozat

államtitkári felmentésről

Megjelent:

MK 2020/210. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

423/2020. (IX. 22.) KE határozat

tárca nélküli miniszter kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/210. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

424/2020. (IX. 22.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/210. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

425/2020. (IX. 22.) KE határozat

rektori megbízás alóli felmentésről

Megjelent:

MK 2020/210. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

426/2020. (IX. 22.) KE határozat

rektori megbízás alóli felmentésről

Megjelent:

MK 2020/210. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

1599/2020. (IX. 22.) Korm. határozat

az egyes sportcélú kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2020/210. (IX. 22.)

 

 

2020. IX. 21.

Jogszabály:

434/2020. (IX. 21.) Korm. rendelet

az Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértőként foglalkoztatottakról

Megjelent:

MK 2020/209. (IX. 21.)

Hatályos:

2020. 09. 24.

 

Jogszabály:

435/2020. (IX. 21.) Korm. rendelet

a Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ jogállásáról szóló Megállapodás Magyarország tekintetében történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/209. (IX. 21.)

Hatályos:

2020. 09. 22., 2021. 11. 01.

 

Jogszabály:

436/2020. (IX. 21.) Korm. rendelet

a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló, módosított Megállapodás kihirdetéséről és a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 281/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 281/2019. (XI. 25.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/209. (IX. 21.)

Hatályos:

2020. 09. 22.

 

Jogszabály:

45/2020. (IX. 21.) AM rendelet

a Hortobágyi Nemzeti Park védőövezetének kijelöléséről

Megjelent:

MK 2020/209. (IX. 21.)

Hatályos:

2020. 09. 29.

 

Jogszabály:

1588/2020. (IX. 21.) Korm. határozat

egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról

Megjelent:

MK 2020/209. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1589/2020. (IX. 21.) Korm. határozat

a fővárosi kerületek belterületi és külterületi, szilárd burkolat nélküli útjainak szilárd burkolattal történő ellátása érdekében szükséges fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2020/209. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1590/2020. (IX. 21.) Korm. határozat

Csongrád megye nevének Csongrád-Csanád megyére változásával összefüggő feladatokhoz szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/209. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1591/2020. (IX. 21.) Korm. határozat

a Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ használatában lévő ingatlan helyzetének rendezéséről

Megjelent:

MK 2020/209. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1592/2020. (IX. 21.) Korm. határozat

a soproni Fertő tó és környezetének fejlesztéséhez szükséges kormányzati intézkedésről

Megjelent:

MK 2020/209. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1593/2020. (IX. 21.) Korm. határozat

az IKOP-2.1.0-15-2016-00006 azonosító számú ("Szűk keresztmetszet kiváltás előkészítése a MÁV hálózatán" című) projekt forrásbiztosításához szükséges projektek közötti átcsoportosításról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/209. (IX. 21.)

Hatályos:

2020. 09. 22.

 

Jogszabály:

1594/2020. (IX. 21.) Korm. határozat

az IKOP-2.1.0-15-2017-00035 azonosító számú ("Püspökladány-Biharkeresztes szűk keresztmetszet kiváltás és villamosítás" című) projekt összköltségének növeléséről és az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/209. (IX. 21.)

Hatályos:

2020. 09. 22.

 

Jogszabály:

1595/2020. (IX. 21.) Korm. határozat

az IKOP-4.1.0-15-2020-00008 azonosító számú ("Jászberény elkerülő III. ütem megvalósítása" című) projekt támogatásáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/209. (IX. 21.)

Hatályos:

2020. 09. 22.

 

Jogszabály:

1596/2020. (IX. 21.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá a terrorellenes intézkedések kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint kormányhatározat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/209. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1597/2020. (IX. 21.) Korm. határozat

a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram részét képező, a soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert fejlesztéséhez kapcsolódó forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/209. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1598/2020. (IX. 21.) Korm. határozat

az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a "Tisztítsuk meg az Országot!" projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteméről

Megjelent:

MK 2020/209. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

76/2020. (IX. 21.) ME határozat

a tajpeji Magyar Kereskedelmi Iroda és a magyarországi Tajpej Képviseleti Iroda közötti vezetői engedélyek kölcsönös elismeréséről és cseréjéről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2020/209. (IX. 21.)

 

 

2020. IX. 18.

Jogszabály:

431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet

a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről

Megjelent:

MK 2020/207. (IX. 18.)

Hatályos:

2020. 09. 19., 2020. 09. 21., 2020. 10. 01., 2020. 10. 03.

 

Jogszabály:

432/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseivel kapcsolatos módosításáról

Megjelent:

MK 2020/207. (IX. 18.)

Hatályos:

2020. 09. 19., 2020. 09. 21.

 

Jogszabály:

433/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet

a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/207. (IX. 18.)

Hatályos:

2020. 09. 21., 2020. 10. 01.

 

Jogszabály:

1587/2020. (IX. 18.) Korm. határozat

a Magyarország és a Kirgiz Köztársaság között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adókijátszás és adóelkerülés megakadályozásáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2020/208. (IX. 18.)

 

 

2020. IX. 16.

Jogszabály:

29/2020. (IX. 16.) MNB rendelet

a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/206. (IX. 16.)

Hatályos:

2020. 10. 01.

 

Jogszabály:

30/2020. (IX. 16.) MNB rendelet

a rendszerszintű likviditási kockázatok csökkentése érdekében szükséges követelményeket meghatározó egyes MNB rendeletek, valamint a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 37/2019. (XI. 19.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/206. (IX. 16.)

Hatályos:

2020. 09. 17.

 

Jogszabály:

44/2020. (IX. 16.) AM rendelet

a Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként kidolgozott Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő Programból, a baromfi genetikai alapokkal foglalkozó innovatív vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének részletes feltételeiről

Megjelent:

MK 2020/206. (IX. 16.)

Hatályos:

2020. 09. 17.

 

Jogszabály:

34/2020. (IX. 16.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek által üzemben tartott szolgálati járművekre, azok forgalomba helyezésére, időszakos vizsgálatára vonatkozó különös szabályokról szóló 58/2015. (X. 27.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/206. (IX. 16.)

Hatályos:

2020. 09. 24.

 

Jogszabály:

33/2020. (IX. 16.) EMMI rendelet

az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet és az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg- szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/206. (IX. 16.)

Hatályos:

2020. 09. 17.

 

Jogszabály:

14/2020. (IX. 16.) KKM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 4/2019. (VI. 14.) KKM rendelet Nemzeti Exportvédelmi Programmal összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2020/206. (IX. 16.)

Hatályos:

2020. 09. 17.

 

Jogszabály:

421/2020. (IX. 16.) KE határozat

dandártábornok szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2020/206. (IX. 16.)

 

 

Jogszabály:

1586/2020. (IX. 16.) Korm. határozat

a COVID-19 világjárvánnyal összefüggő lélegeztetőgép-készlet magyarországi raktárbázisának kialakításával kapcsolatos feladatok forrásának biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/206. (IX. 16.)

 

 

2020. IX. 14.

Jogszabály:

429/2020. (IX. 14.) Korm. rendelet

a turisztikai térségek meghatározásáról

Megjelent:

MK 2020/205. (IX. 14.)

Hatályos:

2020. 09. 29.

 

Jogszabály:

430/2020. (IX. 14.) Korm. rendelet

a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/205. (IX. 14.)

Hatályos:

2020. 09. 15.

 

Jogszabály:

420/2020. (IX. 14.) KE határozat

a Nemzeti Választási Iroda elnökének kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/205. (IX. 14.)

 

 

Jogszabály:

74/2020. (IX. 14.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről

Megjelent:

MK 2020/205. (IX. 14.)

 

 

Jogszabály:

75/2020. (IX. 14.) ME határozat

az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatójának felmentéséről

Megjelent:

MK 2020/205. (IX. 14.)

 

 

Jogszabály:

21/2020. (IX. 14.) BM utasítás

a Belügyminisztérium Szellemitulajdon-kezelési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/51. (IX. 14.)

Hatályos:

2020. 09. 15.

 

Jogszabály:

48/2020. (IX. 14.) HM utasítás

egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/51. (IX. 14.)

Hatályos:

2020. 09. 15.

 

Jogszabály:

6/2020. (IX. 14.) IM utasítás

a Magyar Közlöny felelős szerkesztőjének kijelöléséről szóló 5/2020. (VII. 2.) IM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/51. (IX. 14.)

Hatályos:

2020. 09. 15.

 

Jogszabály:

46/2020. (IX. 14.) BVOP utasítás

a szabadságvesztés büntetés végrehajtásának megkezdésére történő felhívással kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/51. (IX. 14.)

Hatályos:

2020. 09. 15.

 

Jogszabály:

Országgyűlés elnökének közleménye

díj adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/51. (IX. 14.)

 

 

Jogszabály:

ITM közlemény

az Innovációs és Technológiai Minisztérium elismerési hírei

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/51. (IX. 14.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/51. (IX. 14.)

 

 

2020. IX. 11.

Jogszabály:

417/2020. (IX. 11.) KE határozat

dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/204. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

418/2020. (IX. 11.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/204. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

419/2020. (IX. 11.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/204. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

1583/2020. (IX. 11.) Korm. határozat

a Budapesti Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozó 2021, valamint az ehhez kapcsolódó rendezvények lebonyolításáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2020/204. (IX. 11.)

Hatályos:

2020. 09. 12.

 

Jogszabály:

1584/2020. (IX. 11.) Korm. határozat

a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia új helyszínen történő megvalósításáról, valamint a beruházás előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/204. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

1585/2020. (IX. 11.) Korm. határozat

mintagazdaságok kijelöléséről

Megjelent:

MK 2020/204. (IX. 11.)

 

 

2020. IX. 10.

Jogszabály:

425/2020. (IX. 10.) Korm. rendelet

egyes agrártárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

Hatályos:

2020. 09. 13., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

426/2020. (IX. 10.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról szóló 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet, valamint a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Szomszédsági Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról szóló 83/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

Hatályos:

2020. 09. 18.

 

Jogszabály:

427/2020. (IX. 10.) Korm. rendelet

a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos irányítási jogköréről szóló 102/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

Hatályos:

2020. 09. 11.

 

Jogszabály:

428/2020. (IX. 10.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet módosításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítással kapcsolatos kormányrendeletek deregulációjáról

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

Hatályos:

2020. 09. 11., 2020. 09. 15.

 

Jogszabály:

396/2020. (IX. 10.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

397/2020. (IX. 10.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

398/2020. (IX. 10.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

399/2020. (IX. 10.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

400/2020. (IX. 10.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

401/2020. (IX. 10.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

402/2020. (IX. 10.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

403/2020. (IX. 10.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

404/2020. (IX. 10.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

405/2020. (IX. 10.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

406/2020. (IX. 10.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

407/2020. (IX. 10.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

408/2020. (IX. 10.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

409/2020. (IX. 10.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

410/2020. (IX. 10.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

411/2020. (IX. 10.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

412/2020. (IX. 10.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

413/2020. (IX. 10.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

414/2020. (IX. 10.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

415/2020. (IX. 10.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

416/2020. (IX. 10.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

1577/2020. (IX. 10.) Korm. határozat

Isztambulban és Rómában levéltári szakdiplomata álláshelyek létesítéséről

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

1578/2020. (IX. 10.) Korm. határozat

a Külgazdasági és Külügyminisztérium egyes szervezeti egységeinek elhelyezésével kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

1579/2020. (IX. 10.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2020. júniusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

1580/2020. (IX. 10.) Korm. határozat

a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló, valamint a 100%-nál kisebb önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2020. júniusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

1581/2020. (IX. 10.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a gödi ipari-innovációs fejlesztési terület infrastruktúra-fejlesztéseiről szóló 1173/2020. (IV. 22.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

1582/2020. (IX. 10.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és Belize Kormánya között a diplomata-, szolgálati és hivatalos útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2020/203. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

26/2020. (IX. 10.) ITM utasítás

egyes NFM utasítások hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/50. (IX. 10.)

Hatályos:

2020. 09. 11.

 

Jogszabály:

27/2020. (IX. 10.) ITM utasítás

az Innovációs és Technológiai Minisztérium Informatikai és Elektronikus Információbiztonsági Szabályzatának kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/50. (IX. 10.)

Hatályos:

2020. 09. 11.

 

Jogszabály:

20/2020. (IX. 10.) KKM utasítás

az ideiglenes külföldi kiküldetés egyes kérdéseiről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/50. (IX. 10.)

Hatályos:

2020. 09. 11.

 

Jogszabály:

18/2020. (IX. 10.) PM utasítás

a Pénzügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (I. 31.) PM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/50. (IX. 10.)

Hatályos:

2020. 09. 18.

 

Jogszabály:

19/2020. (IX. 10.) ORFK utasítás

az iskolaőrség tevékenységéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/50. (IX. 10.)

Hatályos:

2020. 09. 11.

 

Jogszabály:

20/2020. (IX. 10.) ORFK utasítás

az Öltözködési Szabályzatról szóló 43/2018. (VIII. 7.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/50. (IX. 10.)

Hatályos:

2020. 09. 11.

 

Jogszabály:

43/2020. (IX. 10.) KKM közlemény

az Európa Tanács közérdekű adatot tartalmazó iratokhoz való hozzáférésről szóló Egyezményének kihirdetéséről szóló 2009. évi CXXXI. törvény 2. §-a és 3. §-a hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/50. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

44/2020. (IX. 10.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás jegyzékváltással történő módosításáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 349/2020. (VII. 16.) Korm. rendelet 2. §-a, 3. §-a és az 1-4. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/50. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/50. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

Hajózási hirdetmény

Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. közforgalmú kikötői kikötőrendjének megállapításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/50. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati felhívásának módosítása

helyi, menetrend szerinti, autóbusszal történő személyszállítási tevékenység ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/50. (IX. 10.)

 

 

2020. IX. 9.

Jogszabály:

2/2020. (IX. 9.) NMHH rendelet

a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló 4/2011. (X. 6.) NMHH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/202. (IX. 9.)

Hatályos:

2020. 09. 14., 2020. 12. 21.

 

Jogszabály:

32/2020. (IX. 9.) EMMI rendelet

a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/202. (IX. 9.)

Hatályos:

2020. 10. 01.

 

Jogszabály:

1573/2020. (IX. 9.) Korm. határozat

Magyarország Mesterséges Intelligencia Stratégiájáról, valamint a végrehajtásához szükséges egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/202. (IX. 9.)

 

 

Jogszabály:

1574/2020. (IX. 9.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá a migrációs nyomás és a terrorellenes intézkedések kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2020/202. (IX. 9.)

 

 

Jogszabály:

1575/2020. (IX. 9.) Korm. határozat

egyes települési önkormányzatok támogatásáról, valamint egy települési önkormányzat támogatását érintő kormányhatározat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/202. (IX. 9.)

 

 

Jogszabály:

1576/2020. (IX. 9.) Korm. határozat

a Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórház beruházásának megvalósításához szükséges többletforrás nyújtásáról

Megjelent:

MK 2020/202. (IX. 9.)

 

 

Jogszabály:

72/2020. (IX. 9.) ME határozat

főiskolai rektor megbízásáról

Megjelent:

MK 2020/202. (IX. 9.)

 

 

Jogszabály:

73/2020. (IX. 9.) ME határozat

kormánymegbízott felmentéséről és kormánymegbízott kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/202. (IX. 9.)

 

 

2020. IX. 4.

Jogszabály:

422/2020. (IX. 4.) Korm. rendelet

a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet járványügyi utazási részletszabályaival kapcsolatos módosításáról

Megjelent:

MK 2020/201. (IX. 4.)

Hatályos:

2020. 09. 05.

 

Jogszabály:

423/2020. (IX. 4.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/201. (IX. 4.)

Hatályos:

2020. 09. 09.

 

Jogszabály:

424/2020. (IX. 4.) Korm. rendelet

a Nemzeti Koncessziós Irodáról

Megjelent:

MK 2020/201. (IX. 4.)

Hatályos:

2020. 09. 09.

 

Jogszabály:

16/2020. (IX. 4.) MvM rendelet

Csongrád megye nevének Csongrád-Csanád megyére változásával összefüggő egyes, a Miniszterelnökséget vezető miniszter hatáskörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/201. (IX. 4.)

Hatályos:

2020. 09. 05.

 

Jogszabály:

1566/2020. (IX. 4.) Korm. határozat

az Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2020/201. (IX. 4.)

Hatályos:

2020. 09. 05.

 

Jogszabály:

1567/2020. (IX. 4.) Korm. határozat

az Északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2020/201. (IX. 4.)

Hatályos:

2020. 09. 05.

 

Jogszabály:

1568/2020. (IX. 4.) Korm. határozat

a Dél-alföldi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2020/201. (IX. 4.)

Hatályos:

2020. 09. 05.

 

Jogszabály:

1569/2020. (IX. 4.) Korm. határozat

a Dél-dunántúli Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2020/201. (IX. 4.)

Hatályos:

2020. 09. 05.

 

Jogszabály:

1570/2020. (IX. 4.) Korm. határozat

az Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zónával összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2020/201. (IX. 4.)

Hatályos:

2020. 09. 05.

 

Jogszabály:

1571/2020. (IX. 4.) Korm. határozat

a Nemzeti Koncessziós Iroda létrehozásával összefüggő egyes költségvetési intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/201. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

1572/2020. (IX. 4.) Korm. határozat

a beruházás-ösztönzési célú képzési támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/201. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

8/2020. (IX. 4.) ME utasítás

a Miniszterelnöki Kormányiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018. (VI. 11.) ME utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/49. (IX. 4.)

Hatályos:

2020. 09. 05.

 

Jogszabály:

17/2020. (IX. 4.) PM utasítás

a Magyar Államkincstár Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2017. (X. 31.) NGM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/49. (IX. 4.)

Hatályos:

2020. 09. 05.

 

Jogszabály:

45/2020. (IX. 4.) BVOP utasítás

egyes belső szabályozó eszköz hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/49. (IX. 4.)

Hatályos:

2020. 09. 05.

 

Jogszabály:

1/2020. (IX. 4.) MÁK utasítás

a Magyar Államkincstár Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2019. (XI. 14.) MÁK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/49. (IX. 4.)

Hatályos:

2020. 09. 05.

 

Jogszabály:

18/2020. (IX. 4.) ORFK utasítás

a gazdálkodási szabályzatról szóló 7/2018. (II. 28.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/49. (IX. 4.)

Hatályos:

2020. 09. 05.

 

Jogszabály:

Miniszterelnökség pályázati felhívása

a 2021. évi Magyar Közigazgatási Ösztöndíjra

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/49. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

MvM közlemény

a Magyar Közigazgatási Ösztöndíj havi összegéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/49. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

BM közlemény

a tartósan vízhiányos időszak végéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/49. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

Szegedi Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

a Kecskemét 3., Kiskunfélegyháza 1. és Békéscsaba 2. székhelyű közjegyzői állások betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/49. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

Habsburg Ottó Alapítvány

Alapító Okirata

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/49. (IX. 4.)

 

 

2020. IX. 3.

Jogszabály:

420/2020. (IX. 3.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 2004. április hó 27. napján aláírt Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2020/200. (IX. 3.)

Hatályos:

2020. 09. 04. - kivétellel.

 

Jogszabály:

421/2020. (IX. 3.) Korm. rendelet

a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Szakértői és Kutató Központról szóló 350/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/200. (IX. 3.)

Hatályos:

2020. 09. 04., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

12/2020. (IX. 3.) NVTNM rendelet

a ZalaZONE Ipari Park Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/200. (IX. 3.)

Hatályos:

2020. 09. 04.

 

Jogszabály:

71/2020. (IX. 3.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/200. (IX. 3.)

 

 

2020. IX. 1.

Jogszabály:

419/2020. (IX. 1.) Korm. rendelet

a magyar állampolgárok a Cseh Köztársaság, a Lengyel Köztársaság és a Szlovák Köztársaság területéről való beutazásáról, valamint a Cseh Köztársaság, a Lengyel Köztársaság és a Szlovák Köztársaság állampolgárainak beutazásáról

Megjelent:

MK 2020/198. (IX. 1.)

Hatályos:

2020. 09. 01. 9 órától.

 

Jogszabály:

27/2020. (IX. 1.) MNB rendelet

a "Kiskunsági Nemzeti Park" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2020/199. (IX. 1.)

Hatályos:

2020. 09. 02.

 

Jogszabály:

28/2020. (IX. 1.) MNB rendelet

a "Kiskunsági Nemzeti Park" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2020/199. (IX. 1.)

Hatályos:

2020. 09. 02.

 

Jogszabály:

386/2020. (IX. 1.) KE határozat

rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/199. (IX. 1.)

 

 

Jogszabály:

387/2020. (IX. 1.) KE határozat

rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/199. (IX. 1.)

 

 

Jogszabály:

388/2020. (IX. 1.) KE határozat

rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/199. (IX. 1.)

 

 

Jogszabály:

389/2020. (IX. 1.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/199. (IX. 1.)

 

 

Jogszabály:

390/2020. (IX. 1.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2020/199. (IX. 1.)

 

 

Jogszabály:

391/2020. (IX. 1.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2020/199. (IX. 1.)

 

 

Jogszabály:

392/2020. (IX. 1.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2020/199. (IX. 1.)

 

 

Jogszabály:

393/2020. (IX. 1.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2020/199. (IX. 1.)

 

 

Jogszabály:

394/2020. (IX. 1.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2020/199. (IX. 1.)

 

 

Jogszabály:

395/2020. (IX. 1.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2020/199. (IX. 1.)

 

 

2020. VIII. 31.

Jogszabály:

11/2020. (VIII. 31.) NVTNM rendelet

a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet, valamint a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter által adományozható elismerésekről szóló 13/2019. (IX. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/197. (VIII. 31.)

Hatályos:

2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

31/2020. (VIII. 31.) EMMI rendelet

egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2020/197. (VIII. 31.)

Hatályos:

2020. 09. 01., 2020. 11. 30., 2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

31/2020. (VIII. 31.) ITM rendelet

a folyami információs szolgáltatások szakmai és működtetési szabályairól szóló 45/2011. (VIII. 25.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/197. (VIII. 31.)

Hatályos:

2020. 09. 15.

 

Jogszabály:

13/2020. (VIII. 31.) KKM rendelet

a járványügyi készültségi időszakban a korlátozott sávban történő határátlépés körébe tartozó államokról

Megjelent:

MK 2020/197. (VIII. 31.)

Hatályos:

2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

378/2020. (VIII. 31.) KE határozat

a Kúria elnökhelyettesének kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/197. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

379/2020. (VIII. 31.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/197. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

380/2020. (VIII. 31.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/197. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

381/2020. (VIII. 31.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/197. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

382/2020. (VIII. 31.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/197. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

383/2020. (VIII. 31.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/197. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

384/2020. (VIII. 31.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/197. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

385/2020. (VIII. 31.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/197. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

1563/2020. (VIII. 31.) Korm. határozat

a Nemzetközi Úszó Liga által szervezett versenysorozat megtartása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/197. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

1564/2020. (VIII. 31.) Korm. határozat

a 2020. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1686/2019. (XII. 10.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/197. (VIII. 31.)

Hatályos:

2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

1565/2020. (VIII. 31.) Korm. határozat

egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2020/197. (VIII. 31.)

Hatályos:

2020. 08. 31. 23 órától.

 

Jogszabály:

5/2020. (VIII. 31.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2020. (VI. 11.) MNB utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/48. (VIII. 31.)

Hatályos:

2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

20/2020. (VIII. 31.) BM utasítás

a működőképesség fenntartása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 14/2020. (VII. 31.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/48. (VIII. 31.)

Hatályos:

2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

47/2020. (VIII. 31.) HM utasítás

az egyes hazai rendezvények és a nemzetközi katonai együttműködéssel összefüggő magyarországi programok vendéglátási, valamint a nemzetközi kapcsolattartással összefüggő utazások logisztikai biztosításának kérdéseiről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/48. (VIII. 31.)

Hatályos:

2020. 09. 10.

 

Jogszabály:

23/2020. (VIII. 31.) ITM utasítás

a Nemzeti Foglalkoztatási Alap központi kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/48. (VIII. 31.)

Hatályos:

2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

24/2020. (VIII. 31.) ITM utasítás

a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 9/2019. (IV. 4.) ITM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/48. (VIII. 31.)

Hatályos:

2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

25/2020. (VIII. 31.) ITM utasítás

az Innovációs és Technológiai Minisztérium Internet Laboratórium által végzett próbavásárlások elszámolásáról szóló 18/2019. (VI. 20.) ITM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/48. (VIII. 31.)

Hatályos:

2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

16/2020. (VIII. 31.) PM utasítás

az Egészségipari Támogatási Program keretében nyújtott támogatásokkal összefüggő döntés-előkészítési feladatokat ellátó munkacsoport létrehozataláról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/48. (VIII. 31.)

Hatályos:

2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

43/2020. (VIII. 31.) BVOP utasítás

a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága önköltségszámítási szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/48. (VIII. 31.)

Hatályos:

2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

44/2020. (VIII. 31.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet szakmai ellenőrzéséről szóló 3/2018. (VI. 4.) BVOP utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/48. (VIII. 31.)

Hatályos:

2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

2/2020. (VIII. 31.) NFK utasítás

a Nemzeti Földügyi Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/48. (VIII. 31.)

Hatályos:

2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

8/2020. (VIII. 31.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/48. (VIII. 31.)

Hatályos:

2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

30/2020. (VIII. 31.) OBH utasítás

az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (XII. 31.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/48. (VIII. 31.)

Hatályos:

2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

31/2020. (VIII. 31.) OBH utasítás

a bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/48. (VIII. 31.)

Hatályos:

2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

2/2020. (VIII. 31.) SZGYF utasítás

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közszolgálati szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/48. (VIII. 31.)

Hatályos:

2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

42/2020. (VIII. 31.) KKM közlemény

az Európai Unió tagállamai közötti kétoldalú beruházási megállapodások megszűnéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2020. évi LXI. törvény 2. §-ának, 3. §-ának, valamint 1. mellékletének és 2. mellékletének hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/48. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

ITM közlemény

az Innovációs és Technológiai Minisztérium elismerési hírei

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/48. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/48. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/48. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/48. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/48. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati felhívása

helyi, menetrend szerinti, autóbusszal történő személyszállítási tevékenység ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/48. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

Pécsi Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

a Dunaújváros 2. székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/48. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

Népi Front Párt

2019. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/48. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal hirdetménye

hatósági ellenőri igazolványok érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/48. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal hirdetménye

hatósági ellenőri igazolványok bevonásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/48. (VIII. 31.)

 

 

2020. VIII. 30.

Jogszabály:

407/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról

Megjelent:

MK 2020/195. (VIII. 30.)

Hatályos:

2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól

Megjelent:

MK 2020/195. (VIII. 30.)

Hatályos:

2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

409/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a COVID-19 betegséggel összefüggő járványügyi megfigyelés esetén alkalmazandó egyes szabályokról

Megjelent:

MK 2020/195. (VIII. 30.)

Hatályos:

2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

410/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a Magyar Honvédség járványügyi készültséggel kapcsolatos feladatokban történő közreműködéséről

Megjelent:

MK 2020/195. (VIII. 30.)

Hatályos:

2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

33/2020. (VIII. 30.) BM rendelet

a kapcsolt vállalkozások közötti üzleti utazás körébe tartozó államokról

Megjelent:

MK 2020/195. (VIII. 30.)

Hatályos:

2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

411/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/196. (VIII. 30.)

Hatályos:

2020. 09. 06.

 

Jogszabály:

412/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a vasúti járművek forgalomba hozatala, üzembehelyezése engedélyezéséről, időszakos és rendkívüli vizsgálatáról, hatósági járműnyilvántartásáról

Megjelent:

MK 2020/196. (VIII. 30.)

Hatályos:

2020. 10. 31.

 

Jogszabály:

413/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról

Megjelent:

MK 2020/196. (VIII. 30.)

Hatályos:

2020. 09. 07., 2020. 10. 31.

 

Jogszabály:

414/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő hatósági eljárásokról, valamint a vasúti közlekedési hatóság felügyeleti tevékenysége részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2020/196. (VIII. 30.)

Hatályos:

2020. 10. 31.

 

Jogszabály:

415/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a vasúti közlekedési tárgyú egyes kormányrendeleteknek a 4. Vasúti Csomag Műszaki Pillérének átültetésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2020/196. (VIII. 30.)

Hatályos:

2020. 10. 31.

 

Jogszabály:

416/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/196. (VIII. 30.)

Hatályos:

2020. 08. 31.

 

Jogszabály:

417/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a közneveléssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/196. (VIII. 30.)

Hatályos:

2020. 09. 01., 2021. 01. 01., 2022. 09. 01.

 

Jogszabály:

418/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet

az egyes kémiai biztonsági tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/196. (VIII. 30.)

Hatályos:

2020. 08. 31.

 

Jogszabály:

10/2020. (VIII. 30.) NVTNM rendelet

az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet módosításáról, valamint a Szerencsejáték Felügyeletnél foglalkoztatottak személyi illetménye, a feltételekhez kötött személyi juttatás és az intézményi feladatok megállapításáról szóló 57/2017. (XII. 29.) NFM rendelet hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2020/196. (VIII. 30.)

Hatályos:

2020. 09. 02.

 

Jogszabály:

13/2020. (VIII. 30.) IM rendelet

a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvényhez kapcsolódóan egyes IM rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/196. (VIII. 30.)

Hatályos:

2020. 08. 31.

 

Jogszabály:

377/2020. (VIII. 30.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésekről

Megjelent:

MK 2020/196. (VIII. 30.)

 

 

Jogszabály:

1556/2020. (VIII. 30.) Korm. határozat

Magyarország Kisinyovi Nagykövetségén pénzügyi szakdiplomata álláshely létesítéséről

Megjelent:

MK 2020/196. (VIII. 30.)

 

 

Jogszabály:

1557/2020. (VIII. 30.) Korm. határozat

az emelt szintű könnyűzenei képzési központ létrehozásáról, valamint előkészítéséhez szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/196. (VIII. 30.)

 

 

Jogszabály:

1558/2020. (VIII. 30.) Korm. határozat

az "Ovis labdaprogram" országos lefedettségével összefüggő kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/196. (VIII. 30.)

 

 

Jogszabály:

1559/2020. (VIII. 30.) Korm. határozat

a XV. Pénzügyminisztérium fejezet és a XI. Miniszterelnökség fejezet, valamint a XII. Agrárminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2020/196. (VIII. 30.)

 

 

Jogszabály:

1560/2020. (VIII. 30.) Korm. határozat

lélegeztetőgépek biztosításáról a kárpátaljai régió számára

Megjelent:

MK 2020/196. (VIII. 30.)

 

 

Jogszabály:

1561/2020. (VIII. 30.) Korm. határozat

a Magyar Tenisz Szövetség működése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2020/196. (VIII. 30.)

 

 

Jogszabály:

1562/2020. (VIII. 30.) Korm. határozat

a Budapesten megrendezésre kerülő UEFA Szuperkupa-döntő kiemelt nemzetközi sportrendezvénnyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2020/196. (VIII. 30.)

 

 

Jogszabály:

69/2020. (VIII. 30.) ME határozat

az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága Irányító Testülete tagjának kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/196. (VIII. 30.)

 

 

Jogszabály:

70/2020. (VIII. 30.) ME határozat

állami felsőoktatási intézmény kancellárja megbízásának visszavonásáról

Megjelent:

MK 2020/196. (VIII. 30.)

 

 

2020. VIII. 25.

Jogszabály:

26/2020. (VIII. 25.) MNB rendelet

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény végrehajtásának az MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2020/194. (VIII. 25.)

Hatályos:

2020. 10. 01., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

15/2020. (VIII. 25.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos módosításáról

Megjelent:

MK 2020/194. (VIII. 25.)

Hatályos:

2020. 08. 26.

 

Jogszabály:

30/2020. (VIII. 25.) EMMI rendelet

az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/194. (VIII. 25.)

Hatályos:

2020. 09. 24.

 

Jogszabály:

9/2020. (VIII. 25.) PM rendelet

a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 20/2019. (XII. 19.) PM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/194. (VIII. 25.)

Hatályos:

2020. 08. 26.

 

Jogszabály:

356/2020. (VIII. 25.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2020/194. (VIII. 25.)

 

 

Jogszabály:

357/2020. (VIII. 25.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2020/194. (VIII. 25.)

 

 

Jogszabály:

358/2020. (VIII. 25.) KE határozat

a Nemzeti Választási Iroda elnöke megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2020/194. (VIII. 25.)

 

 

Jogszabály:

359/2020. (VIII. 25.) KE határozat

rektori megbízás alóli felmentésről

Megjelent:

MK 2020/194. (VIII. 25.)

 

 

Jogszabály:

360/2020. (VIII. 25.) KE határozat

rektori megbízás alóli felmentésről

Megjelent:

MK 2020/194. (VIII. 25.)

 

 

Jogszabály:

361/2020. (VIII. 25.) KE határozat

rektori megbízás alóli felmentésről

Megjelent:

MK 2020/194. (VIII. 25.)

 

 

Jogszabály:

362/2020. (VIII. 25.) KE határozat

vezérőrnagy szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2020/194. (VIII. 25.)

 

 

Jogszabály:

363/2020. (VIII. 25.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/194. (VIII. 25.)

 

 

Jogszabály:

364/2020. (VIII. 25.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/194. (VIII. 25.)

 

 

Jogszabály:

365/2020. (VIII. 25.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/194. (VIII. 25.)

 

 

Jogszabály:

366/2020. (VIII. 25.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/194. (VIII. 25.)

 

 

Jogszabály:

367/2020. (VIII. 25.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/194. (VIII. 25.)

 

 

Jogszabály:

368/2020. (VIII. 25.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/194. (VIII. 25.)

 

 

Jogszabály:

369/2020. (VIII. 25.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/194. (VIII. 25.)

 

 

Jogszabály:

370/2020. (VIII. 25.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/194. (VIII. 25.)

 

 

Jogszabály:

371/2020. (VIII. 25.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/194. (VIII. 25.)

 

 

Jogszabály:

372/2020. (VIII. 25.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/194. (VIII. 25.)

 

 

Jogszabály:

373/2020. (VIII. 25.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/194. (VIII. 25.)

 

 

Jogszabály:

374/2020. (VIII. 25.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/194. (VIII. 25.)

 

 

Jogszabály:

375/2020. (VIII. 25.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/194. (VIII. 25.)

 

 

Jogszabály:

376/2020. (VIII. 25.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/194. (VIII. 25.)

 

 

Jogszabály:

1551/2020. (VIII. 25.) Korm. határozat

az Európai Unió számára készített köznevelési stratégia 2021-2030 elfogadásáról

Megjelent:

MK 2020/194. (VIII. 25.)

 

 

Jogszabály:

1552/2020. (VIII. 25.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és a HIT Gyülekezete közötti, az egyház közfeladat-ellátásáról, társadalmi és közéleti tevékenységéről szóló szerződés megkötéséről és az azzal összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2020/194. (VIII. 25.)

 

 

Jogszabály:

1553/2020. (VIII. 25.) Korm. határozat

a Magyar Atlétikai Szövetség 2020-2023 közötti időszakra vonatkozó, "Budapest 2023 Zsivótzky Gyula Program" szakmai programja megvalósítása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/194. (VIII. 25.)

 

 

Jogszabály:

1554/2020. (VIII. 25.) Korm. határozat

a paksi labdarúgó sportlétesítmény fejlesztésének megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/194. (VIII. 25.)

 

 

Jogszabály:

1555/2020. (VIII. 25.) Korm. határozat

a Népművészet Mestere díj 2020. évi adományozásáról

Megjelent:

MK 2020/194. (VIII. 25.)

 

 

2020. VIII. 20.

Jogszabály:

406/2020. (VIII. 20.) Korm. rendelet

a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 341/2020. (VII. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/193. (VIII. 20.)

Hatályos:

2020. 08. 21.

 

Jogszabály:

68/2020. (VIII. 20.) ME határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 2004. április hó 27. napján aláírt Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás jegyzékváltással történő módosításáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2020/193. (VIII. 20.)

 

 

Jogszabály:

Közlemény

a COVID-19 betegséggel való aktuális fertőzöttségi viszonyok alapján az országok besorolásáról szóló országos tisztifőorvosi határozatról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/47. (VIII. 20.)

 

 

2020. VIII. 19.

Jogszabály:

41/2020. (VIII. 19.) AM rendelet

az egyes agrár-, valamint mezőgazdasági csekély összegű támogatást tartalmazó miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/192. (VIII. 19.)

Hatályos:

2020. 08. 20.

 

Jogszabály:

42/2020. (VIII. 19.) AM rendelet

az egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet, valamint a szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/192. (VIII. 19.)

Hatályos:

2020. 08. 22., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

43/2020. (VIII. 19.) AM rendelet

a gyümölcs szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 14/2017. (III. 23.) FM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/192. (VIII. 19.)

Hatályos:

2020. 08. 24.

 

Jogszabály:

28/2020. (VIII. 19.) EMMI rendelet

a Magyarország területén tartózkodó, egészségügyi szolgáltatásra a társadalombiztosítás keretében nem jogosult személyek egészségügyi ellátásának, valamint az egészségügyi szolgáltatás biztosítására kötött megállapodás egyes szabályairól

Megjelent:

MK 2020/192. (VIII. 19.)

Hatályos:

2020. 08. 20.

 

Jogszabály:

29/2020. (VIII. 19.) EMMI rendelet

az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő egyes egészségügyi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről szóló 4/2008. (I. 16.) EüM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/192. (VIII. 19.)

Hatályos:

2020. 08. 27.

 

Jogszabály:

355/2020. (VIII. 19.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/192. (VIII. 19.)

 

 

Jogszabály:

1550/2020. (VIII. 19.) Korm. határozat

az Alkotmánybíróság épületének felújításához szükséges többletforrás biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, fejezetek közötti és fejezeten belüli átcsoportosításról, a Honvédelmi Minisztérium fejezet szociális hozzájárulási adó felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről

Megjelent:

MK 2020/192. (VIII. 19.)

 

 

2020. VIII. 17.

Jogszabály:

401/2020. (VIII. 17.) Korm. rendelet

energetikai tárgyú egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/191. (VIII. 17.)

Hatályos:

2020. 09. 01., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

402/2020. (VIII. 17.) Korm. rendelet

egyes légiközlekedési tárgyú kormányrendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

Megjelent:

MK 2020/191. (VIII. 17.)

Hatályos:

2020. 08. 22., 2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

403/2020. (VIII. 17.) Korm. rendelet

a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet, valamint az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga- bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/191. (VIII. 17.)

Hatályos:

2020. 08. 25., 2020. 09. 01., 2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

404/2020. (VIII. 17.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/191. (VIII. 17.)

Hatályos:

2020. 08. 22.

 

Jogszabály:

405/2020. (VIII. 17.) Korm. rendelet

a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/191. (VIII. 17.)

Hatályos:

2020. 08. 18.

 

Jogszabály:

1535/2020. (VIII. 17.) Korm. határozat

Magyarország kormányzati Európai Felsőoktatási Minőségbiztosítási Regiszter (EQAR) tagságának létesítéséről

Megjelent:

MK 2020/191. (VIII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1536/2020. (VIII. 17.) Korm. határozat

a vízgazdálkodási tárgyú határvízi egyezmények alapján létrehozott közös bizottságokkal kapcsolatos kormányzati tevékenységről

Megjelent:

MK 2020/191. (VIII. 17.)

Hatályos:

2020. 08. 18.

 

Jogszabály:

1537/2020. (VIII. 17.) Korm. határozat

Magyarország Kisinyovi Nagykövetségén mezőgazdasági és környezetügyi szakdiplomata álláshely létesítéséről

Megjelent:

MK 2020/191. (VIII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1538/2020. (VIII. 17.) Korm. határozat

a Magyar Falu Program 2020. évi végrehajtásához kapcsolódó kincstári lebonyolítói díj biztosítása érdekében szükséges előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2020/191. (VIII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1539/2020. (VIII. 17.) Korm. határozat

az Árpád-ház Program részét képező, "Az ország bölcsője" kiemelt székesfehérvári alprogram első szakasza egyes projektelemeinek lezárásáról

Megjelent:

MK 2020/191. (VIII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1540/2020. (VIII. 17.) Korm. határozat

a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. egyes feladataival kapcsolatos kérdések rendezéséről

Megjelent:

MK 2020/191. (VIII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1541/2020. (VIII. 17.) Korm. határozat

a Makovecz Imre-életmű gondozásának folytatása érdekében szükséges egyes további intézkedésekről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2020/191. (VIII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1542/2020. (VIII. 17.) Korm. határozat

az egykori szlovák ajkú evangélikus gyülekezet templomának megvásárlásával kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/191. (VIII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1543/2020. (VIII. 17.) Korm. határozat

a Külügyi és Külgazdasági Intézet és a Magyar Diplomáciai Akadémia épület felújítás előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/191. (VIII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1544/2020. (VIII. 17.) Korm. határozat

állami tulajdonban álló épület bontása érdekében szükséges további intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/191. (VIII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1545/2020. (VIII. 17.) Korm. határozat

az egyes állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1357/2013. (VI. 24.) Korm. határozatban meghatározott hasznosítási cél módosításáról

Megjelent:

MK 2020/191. (VIII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1546/2020. (VIII. 17.) Korm. határozat

a KEHOP-2.1.3-15-2017-00081 azonosító számú ("Nagykapornak vízbázisról ellátott települések ivóvízminőség-javítása és vízellátásának fejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/191. (VIII. 17.)

Hatályos:

2020. 08. 18.

 

Jogszabály:

1547/2020. (VIII. 17.) Korm. határozat

a KEHOP-4.2.0-15-2016-00003 azonosító számú ("A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésével" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/191. (VIII. 17.)

Hatályos:

2020. 08. 18.

 

Jogszabály:

1548/2020. (VIII. 17.) Korm. határozat

a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarának a VP1-1.2.2-16 azonosító számú Tájékoztatási szolgáltatás felhívás keretében támogatott projektje támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2020/191. (VIII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1549/2020. (VIII. 17.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság között a Fudan Egyetem részvételével alapítandó magyar egyetem létrehozásának előkészítéséről szóló együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2020/191. (VIII. 17.)

 

 

Jogszabály:

65/2020. (VIII. 17.) ME határozat

a Magyar Köztársaság és Kuvait Állam között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás módosításáról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2020/191. (VIII. 17.)

 

 

Jogszabály:

66/2020. (VIII. 17.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a baráti kapcsolatokról és a stratégiai partnerségi együttműködésről szóló szerződés létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2020/191. (VIII. 17.)

 

 

Jogszabály:

67/2020. (VIII. 17.) ME határozat

a Magyarország és Szlovénia között létrejött nemzetközi szerződés alapján működő Magyar-Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság tagjainak felmentéséről és új tagok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/191. (VIII. 17.)

 

 

2020. VIII. 15.

Jogszabály:

400/2020. (VIII. 15.) Korm. rendelet

a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 341/2020. (VII. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/190. (VIII. 15.)

Hatályos:

2020. 08. 16.

 

2020. VIII. 14.

Jogszabály:

8/2020. (VIII. 14.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának a 2021-ben induló árszabályozási ciklusra vonatkozó keretszabályairól

Megjelent:

MK 2020/189. (VIII. 14.)

Hatályos:

2020. 08. 19., 2021. 10. 01.

 

Jogszabály:

1516/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat

a külképviseleti hálózat kiemelt biztonsági kockázati kitettségű képviseletei biztonságának megerősítésével kapcsolatos kolóniavédelmi feladatok ellátásáról

Megjelent:

MK 2020/189. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1517/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat

Magyarország átfogó Egészségipari Stratégiájáról és annak végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2020/189. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1518/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat

a klinikai vizsgálatok és az orvostudományi kutatások intézményrendszerének továbbfejlesztéséről

Megjelent:

MK 2020/189. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1519/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat

a fogászati amalgám használatának fokozatos csökkentéséről szóló nemzeti terv elfogadásáról

Megjelent:

MK 2020/189. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1520/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat

az Egészséges Budapest Programban érintett állami fenntartású, közfinanszírozott kórházak fertőtlenítési célú felújításával kapcsolatos beruházásokhoz szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/189. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1521/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat

egyes kormányhatározatokban foglalt feladatok visszavonásáról és módosításáról

Megjelent:

MK 2020/189. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1522/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat

fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2020/189. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1523/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat

a 2021-2027 közötti európai uniós programozási időszak kötöttpályás közlekedési projektjeinek előkészítéséhez szükséges átcsoportosításról és az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/189. (VIII. 14.)

Hatályos:

2020. 08. 15.

 

Jogszabály:

1524/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat

az Integrált Jogalkotási Rendszer bevezetéséről és az ahhoz kapcsolódó feladatokról szóló 1612/2019. (X. 24.) Korm. határozat, valamint az Integrált Jogalkotási Rendszer próbaüzemben, majd éles üzemben történő működtetéséhez, fenntartásához, támogatásához és továbbfejlesztéséhez szükséges 2020. évi központi forrásigényről szóló 1086/2020. (III. 10.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/189. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1525/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat

az EFOP-2.4.1-16 azonosító jelű ["Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA)" című] felhívás keretében megvalósuló egyes projektek tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő átcsoportosításáról, valamint a felhívásban meghatározott elszámolható költségtípusok mértékének együttes összege túllépéséhez történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2020/189. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1526/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.2-17-2017-00024 azonosító számú ("Egy nagy álom megvalósulása - Kolostorkiváltás Segesden" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2020/189. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1527/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.3-17-2017-00051 azonosító számú ("A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Miskolci Hajléktalanok Átmeneti Szállásának fejlesztése" című) projekt összköltségének növeléséről

Megjelent:

MK 2020/189. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1528/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat

az IKOP-4.1.0-15-2020-00007 azonosító számú ("471. sz. főút fejlesztése Debrecen-Hajdúsámson között, Hajdúsámson elkerülővel" című) projekt támogatásáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/189. (VIII. 14.)

Hatályos:

2020. 08. 15.

 

Jogszabály:

1529/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2020/189. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1530/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat

a tOP-6.1.5-15-SF1-2020-00006 azonosító számú, ("Székesfehérvár, déli összekötő út megvalósítása" című) hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2020/189. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1531/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat

a Kaposvár megyei jogú város külterületén fekvő egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról szóló 1810/2017. (XI. 8.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/189. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1532/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat

a paksi Integrált Központ előkészítésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/189. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1533/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat

a Budapesti Rendőr-főkapitányság Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság Vízirendészeti Rendőrőrs paksi épületének felújításáról és bővítéséről

Megjelent:

MK 2020/189. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1534/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat

a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság tolna Megyei Igazgatósága új paksi telephelyének kialakításáról

Megjelent:

MK 2020/189. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

64/2020. (VIII. 14.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság között a Fudan Egyetem részvételével alapítandó magyar egyetem létrehozásának előkészítéséről szóló együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2020/189. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

17/2020. (VIII. 14.) BM utasítás

az egészségügyi válsághelyzettel összefüggő különös gazdálkodási és beszerzési szabályok végrehajtásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/46. (VIII. 14.)

Hatályos:

2020. 08. 15.

 

Jogszabály:

18/2020. (VIII. 14.) BM utasítás

egyes belügyi tárgyú miniszteri utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/46. (VIII. 14.)

Hatályos:

2020. 08. 15.

 

Jogszabály:

19/2020. (VIII. 14.) BM-PM együttes utasítás

az Európai Rendőrségi Hivatal által működtetett Európai Biztonságos Hálózat alkalmazásainak felhasználásával megvalósuló együttműködés és információcsere rendjéről szóló 23/2016. (IX. 15.) BM-NGM együttes utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/46. (VIII. 14.)

Hatályos:

2020. 08. 15.

 

Jogszabály:

15/2020. (VIII. 14.) EMMI utasítás

a Nemzeti Egészséginformatikai Stratégia megvalósításához, az egészséginformatikai fejlesztések koordinációjához szükséges feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/46. (VIII. 14.)

Hatályos:

2020. 08. 15.

 

Jogszabály:

42/2020. (VIII. 14.) HM utasítás

egyes NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/46. (VIII. 14.)

Hatályos:

2020. 08. 15.

 

Jogszabály:

43/2020. (VIII. 14.) HM utasítás

a miniszteri szemlékről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/46. (VIII. 14.)

Hatályos:

2020. 08. 15.

 

Jogszabály:

44/2020. (VIII. 14.) HM utasítás

a honvédelmi szervezetek belső kontrollrendszerének kialakításáról, működtetéséről és fejlesztéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/46. (VIII. 14.)

Hatályos:

2020. 08. 15.

 

Jogszabály:

45/2020. (VIII. 14.) HM utasítás

a Honvédelmi Értéktár létrehozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/46. (VIII. 14.)

Hatályos:

2020. 08. 15.

 

Jogszabály:

46/2020. (VIII. 14.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium fejezet államháztartási belső ellenőrzési rendjének szabályairól szóló 33/2014. (IV. 30.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/46. (VIII. 14.)

Hatályos:

2020. 08. 15.

 

Jogszabály:

10/2020. (VIII. 14.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/46. (VIII. 14.)

Hatályos:

2020. 08. 15.

 

Jogszabály:

11/2020. (VIII. 14.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap gazdálkodási szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/46. (VIII. 14.)

Hatályos:

2020. 08. 15.

 

Jogszabály:

29/2020. (VIII. 14.) OBH utasítás

az Országos Bírósági Hivatal és a bíróságok statisztikai tevékenységéről szóló 13/2018. (XII. 21.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/46. (VIII. 14.)

Hatályos:

2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

17/2020. (VIII. 14.) ORFK utasítás

a Rendőrség gépjármű szabályzatáról szóló 10/2016. (IV. 25.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/46. (VIII. 14.)

Hatályos:

2020. 08. 15.

 

Jogszabály:

40/2020. (VIII. 14.) KKM közlemény

a Magyar Köztársaság Kormánya, a Dán Királyság Kormánya, az Egyesült Királyság Kormánya, a Francia Köztársaság Kormánya, a Görög Köztársaság Kormánya, a Lengyel Köztársaság Kormánya, a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya, az Olasz Köztársaság Kormánya, az Orosz Föderáció Kormánya, a Szlovák Köztársaság Kormánya, a Spanyol Királyság Kormánya, a Svájci Konföderáció Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között az Európai Röntgen-szabadelektronlézer Létesítmény (European X-Ray Free-Electron Laser, XFEL) építéséről és üzemeltetéséről szóló Egyezmény hatálybalépéséről, valamint a Magyar Köztársaság Kormánya, a Dán Királyság Kormánya, az Egyesült Királyság Kormánya, a Francia Köztársaság Kormánya, a Görög Köztársaság Kormánya, a Lengyel Köztársaság Kormánya, a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya, az Olasz Köztársaság Kormánya, az Orosz Föderáció Kormánya, a Szlovák Köztársaság Kormánya, a Spanyol Királyság Kormánya, a Svájci Konföderáció Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között az Európai Röntgen-szabadelektronlézer Létesítmény (European X-Ray Free-Electron Laser, XFEL) építésérol és üzemeltetéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 35/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 4. §-ának és 5. § (3) bekezdésének hatályvesztéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/46. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

41/2020. (VIII. 14.) KKM közlemény

az Európa Tanács egészségügyi termékek hamisításáról és hasonló, közegészségügyi veszélyt jelentő bűncselekményekről szóló Egyezménye kihirdetéséről szóló 2013. évi CCVIII. törvény 2. §-a és a 3. §-a, valamint a 4. § (2) és (4) bekezdése hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/46. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/46. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2020. szeptember 1-je és szeptember 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/46. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

Miskolci Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

Debrecen 5. számú székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/46. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

Szegedi Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

a Jászberény 1., Jászberény 2. és Szolnok 4. székhelyű közjegyzői állások betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/46. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/46. (VIII. 14.)

 

 

2020. VIII. 12.

Jogszabály:

390/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet

a kockázatértékelést végző szervezetek kijelöléséről, valamint a kockázatértékelést végző szervezetek tevékenységének részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2020/188. (VIII. 12.)

Hatályos:

2020. 08. 20.

 

Jogszabály:

391/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/188. (VIII. 12.)

Hatályos:

2020. 08. 13.

 

Jogszabály:

392/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet

a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/188. (VIII. 12.)

Hatályos:

2020. 08. 15.

 

Jogszabály:

393/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet

a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/188. (VIII. 12.)

Hatályos:

2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

394/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet

a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/188. (VIII. 12.)

Hatályos:

2020. 08. 13.

 

Jogszabály:

395/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet

az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/188. (VIII. 12.)

Hatályos:

2020. 08. 13.

 

Jogszabály:

396/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet

a Pénzügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és a beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról szóló 225/2018. (XI. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/188. (VIII. 12.)

Hatályos:

2020. 08. 13.

 

Jogszabály:

397/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet

egyes víziközmű beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/188. (VIII. 12.)

Hatályos:

2020. 08. 13.

 

Jogszabály:

398/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/188. (VIII. 12.)

Hatályos:

2020. 08. 13.

 

Jogszabály:

399/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet

a pénzügyi intézmények, a biztosítók és a viszontbiztosítók, továbbá a befektetési vállalkozások és az árutőzsdei szolgáltatók informatikai rendszerének védelméről szóló 42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/188. (VIII. 12.)

Hatályos:

2020. 09. 11.

 

Jogszabály:

1503/2020. (VIII. 12.) Korm. határozat

a 2022. évi magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság sikeres megrendezését szolgáló új budapesti multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok üzemeltetéséhez és tulajdonba adásához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/188. (VIII. 12.)

 

 

Jogszabály:

1504/2020. (VIII. 12.) Korm. határozat

egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról

Megjelent:

MK 2020/188. (VIII. 12.)

 

 

Jogszabály:

1505/2020. (VIII. 12.) Korm. határozat

egyes MFB hitelprogramokkal kapcsolatos kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2020/188. (VIII. 12.)

 

 

Jogszabály:

1506/2020. (VIII. 12.) Korm. határozat

a Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program keretében megvalósuló egyes beruházásokhoz szükséges fedezet biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/188. (VIII. 12.)

 

 

Jogszabály:

1507/2020. (VIII. 12.) Korm. határozat

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Program II. ütemében tervezett, a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ fenntartásában működő Szigetszentmiklósi Konduktív Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Dunavarsányban épülő új iskolájának előkészítéséről

Megjelent:

MK 2020/188. (VIII. 12.)

 

 

Jogszabály:

1508/2020. (VIII. 12.) Korm. határozat

az országos turistaút-hálózat mentén elhelyezkedő turisztikai szállások felújításához és fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/188. (VIII. 12.)

 

 

Jogszabály:

1509/2020. (VIII. 12.) Korm. határozat

a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatási célú tevékenységének végzéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/188. (VIII. 12.)

 

 

Jogszabály:

1510/2020. (VIII. 12.) Korm. határozat

a Bükki Csillagda megvalósításához szükséges további intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/188. (VIII. 12.)

 

 

Jogszabály:

1511/2020. (VIII. 12.) Korm. határozat

Hévíz Város Önkormányzatának a Hévíz-Balaton Airport Korlátolt Felelősségű Társaságban fennálló 90%-os részesedésének megvásárlásáról és a szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/188. (VIII. 12.)

 

 

Jogszabály:

1512/2020. (VIII. 12.) Korm. határozat

a Kiskörei Vízerőmű környezetének turisztikai és sportcélú fejlesztéséhez kapcsolódó további intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/188. (VIII. 12.)

 

 

Jogszabály:

1513/2020. (VIII. 12.) Korm. határozat

a Mogyoród nagyközség külterületén fekvő földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2020/188. (VIII. 12.)

 

 

Jogszabály:

1514/2020. (VIII. 12.) Korm. határozat

a kárpátaljai régióban megvalósítandó nemzetközi fejlesztési program támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/188. (VIII. 12.)

 

 

Jogszabály:

1515/2020. (VIII. 12.) Korm. határozat

Kárpátalja lakosságának járványügyi helyzetre és árvízkárra tekintettel történő rendkívüli támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/188. (VIII. 12.)

 

 

2020. VIII. 11.

Jogszabály:

27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet

a 2020/2021. tanév rendjéről

Megjelent:

MK 2020/187. (VIII. 11.)

Hatályos:

2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

1489/2020. (VIII. 11.) Korm. határozat

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2020. évi programstratégiájáról

Megjelent:

MK 2020/187. (VIII. 11.)

 

 

Jogszabály:

1490/2020. (VIII. 11.) Korm. határozat

a Honvédelmi Sportközpontok fejlesztéséhez szükséges további intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/187. (VIII. 11.)

 

 

Jogszabály:

1491/2020. (VIII. 11.) Korm. határozat

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló egyes beruházásokhoz kapcsolódó ingóságok beszerzéséről

Megjelent:

MK 2020/187. (VIII. 11.)

 

 

Jogszabály:

1492/2020. (VIII. 11.) Korm. határozat

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program III. ütemének keretében megvalósuló tornaterem- beruházások előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 1306/2020. (VI. 12.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/187. (VIII. 11.)

 

 

Jogszabály:

1493/2020. (VIII. 11.) Korm. határozat

az IKOP-3.2.0-15-2016-00006 azonosító számú ("Szombathely-Kőszeg vasútvonal korszerűsítése" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/187. (VIII. 11.)

Hatályos:

2020. 08. 12.

 

Jogszabály:

1494/2020. (VIII. 11.) Korm. határozat

az IKOP-4.1.0-15-2020-00009 azonosító számú ("M76 autóút M7 autópálya Holládi csomópont és Balatonszentgyörgy közötti szakasz megvalósítása" című) projekt támogatásáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/187. (VIII. 11.)

Hatályos:

2020. 08. 12.

 

Jogszabály:

1495/2020. (VIII. 11.) Korm. határozat

az EFOP-4.1.2-17 azonosító jelű ("Iskola 2020" Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében" című) felhívás keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2020/187. (VIII. 11.)

 

 

Jogszabály:

1496/2020. (VIII. 11.) Korm. határozat

az Óbudai Árpád Gimnázium tornaterem építéséről

Megjelent:

MK 2020/187. (VIII. 11.)

 

 

Jogszabály:

1497/2020. (VIII. 11.) Korm. határozat

a Kistokaji Általános Iskola tanteremépítéséről

Megjelent:

MK 2020/187. (VIII. 11.)

 

 

Jogszabály:

1498/2020. (VIII. 11.) Korm. határozat

a Törökbálint Sportközpont továbbfejlesztése beruházás előkészítésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/187. (VIII. 11.)

 

 

Jogszabály:

1499/2020. (VIII. 11.) Korm. határozat

a Dunamelléki Református Egyházkerületben megvalósuló fejlesztések támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/187. (VIII. 11.)

 

 

Jogszabály:

1500/2020. (VIII. 11.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Svédország Kormánya között a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás megszűnéséről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2020/187. (VIII. 11.)

 

 

Jogszabály:

1501/2020. (VIII. 11.) Korm. határozat

a zalaegerszegi református templom fejlesztése érdekében szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/187. (VIII. 11.)

 

 

Jogszabály:

1502/2020. (VIII. 11.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2020/187. (VIII. 11.)

 

 

Jogszabály:

63/2020. (VIII. 11.) ME határozat

állami felsőoktatási intézmény kancellárjának megbízásáról

Megjelent:

MK 2020/187. (VIII. 11.)

 

 

2020. VIII. 8.

Jogszabály:

389/2020. (VIII. 8.) Korm. rendelet

a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet és a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/186. (VIII. 8.)

Hatályos:

2021. 04. 01.

 

2020. VIII. 7.

Jogszabály:

383/2020. (VIII. 7.) Korm. rendelet

a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásához kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/185. (VIII. 7.)

Hatályos:

2020. 08. 08., 2020. 10. 01., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

384/2020. (VIII. 7.) Korm. rendelet

az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet, valamint a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/185. (VIII. 7.)

Hatályos:

2020. 08. 15.

 

Jogszabály:

385/2020. (VIII. 7.) Korm. rendelet

az egyes továbbadott támogatások kihelyezésének részletes szabályairól szóló 187/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/185. (VIII. 7.)

Hatályos:

2020. 08. 08.

 

Jogszabály:

386/2020. (VIII. 7.) Korm. rendelet

a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/185. (VIII. 7.)

Hatályos:

2020. 08. 08.

 

Jogszabály:

387/2020. (VIII. 7.) Korm. rendelet

a magyarországi székhelyű gazdasági társaságok gazdasági célú védelméhez szükséges tevékenységi körök meghatározásáról szóló 289/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/185. (VIII. 7.)

Hatályos:

2020. 08. 08.

 

Jogszabály:

388/2020. (VIII. 7.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/185. (VIII. 7.)

Hatályos:

2020. 08. 08.

 

Jogszabály:

9/2020. (VIII. 7.) NVTNM rendelet

az MPF Felügyeleti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/185. (VIII. 7.)

Hatályos:

2020. 08. 08.

 

Jogszabály:

40/2020. (VIII. 7.) AM rendelet

a Jáki kardvirágos erdő természetvédelmi terület létesítéséről

Megjelent:

MK 2020/185. (VIII. 7.)

Hatályos:

2020. 08. 15.

 

Jogszabály:

32/2020. (VIII. 7.) BM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 13/2020. (V. 5.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/185. (VIII. 7.)

Hatályos:

2020. 08. 08.

 

Jogszabály:

1473/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program végrehajtása érdekében szükséges egyes feladatokról, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/185. (VIII. 7.)

Hatályos:

2020. 08. 08.

 

Jogszabály:

1474/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/185. (VIII. 7.)

Hatályos:

2020. 08. 08.

 

Jogszabály:

1475/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat

a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/185. (VIII. 7.)

Hatályos:

2020. 08. 08.

 

Jogszabály:

1476/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/185. (VIII. 7.)

Hatályos:

2020. 08. 08.

 

Jogszabály:

1477/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/185. (VIII. 7.)

Hatályos:

2020. 08. 08.

 

Jogszabály:

1478/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/185. (VIII. 7.)

Hatályos:

2020. 08. 08.

 

Jogszabály:

1479/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat

a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/185. (VIII. 7.)

Hatályos:

2020. 08. 08.

 

Jogszabály:

1480/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat

a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/185. (VIII. 7.)

Hatályos:

2020. 08. 08.

 

Jogszabály:

1481/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat

az éves fejlesztési keretek módosításainak pénzügyi hatásairól

Megjelent:

MK 2020/185. (VIII. 7.)

 

 

Jogszabály:

1482/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat

a könnyűzene- és fesztiválipar működéséhez szükséges szakmai fejlesztésekről

Megjelent:

MK 2020/185. (VIII. 7.)

 

 

Jogszabály:

1483/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat

a munkanélküliségi kockázatok enyhítése érdekében vészhelyzetben nyújtható átmeneti támogatásra szolgáló európai eszköz (SURE) keretében benyújtandó hazai hiteligényekről

Megjelent:

MK 2020/185. (VIII. 7.)

 

 

Jogszabály:

1484/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat

egyes műanyagtermékek helyettesítő termékei gyártásának támogatásához szükséges forrás biztosításáról és a hazai műanyagipari tudományos klaszter létrehozásáról

Megjelent:

MK 2020/185. (VIII. 7.)

 

 

Jogszabály:

1485/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat

állami tulajdonban lévő gazdasági társaság alapításáról

Megjelent:

MK 2020/185. (VIII. 7.)

 

 

Jogszabály:

1486/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat

a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Beruházás Előkészítési Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról, valamint kormányhatározat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/185. (VIII. 7.)

 

 

Jogszabály:

1487/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat

a 2024. évi EG Ritmikus Gimnasztika Európa-bajnokság megrendezésére benyújtandó pályázat érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/185. (VIII. 7.)

 

 

Jogszabály:

1488/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat

a Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közös működtetéséről

Megjelent:

MK 2020/185. (VIII. 7.)

 

 

Jogszabály:

61/2020. (VIII. 7.) ME határozat

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program monitoring bizottsága elnökének felmentéséről és a monitoring bizottság elnökének kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/185. (VIII. 7.)

 

 

Jogszabály:

62/2020. (VIII. 7.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/185. (VIII. 7.)

 

 

Jogszabály:

7/2020. (VIII. 7.) ME utasítás

a miskolctapolcai fürdő és környezete fejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztos kinevezéséről szóló 4/2020. (IV. 17.) ME utasítás módosításáról A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 14. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a következő utasítást adom ki:

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/45. (VIII. 7.)

Hatályos:

2020. 08. 08.

 

Jogszabály:

5/2020. (VIII. 7.) AJB utasítás

az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2012. (I. 6.) AJB utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/45. (VIII. 7.)

Hatályos:

2020. 08. 08.

 

Jogszabály:

39/2020. (VIII. 7.) KKM közlemény

az Egészségügyi Világszervezet Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezménye dohánytermékek illegális kereskedelmének felszámolásáról szóló Jegyzőkönyv hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/45. (VIII. 7.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/45. (VIII. 7.)

 

 

2020. VIII. 6.

Jogszabály:

1470/2020. (VIII. 6.) Korm. határozat

a "raktárkoncertek" megvalósításához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/184. (VIII. 6.)

 

 

Jogszabály:

1471/2020. (VIII. 6.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2020/184. (VIII. 6.)

 

 

Jogszabály:

1472/2020. (VIII. 6.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a veszprémi Atlétikai Stadion komplex megújításának I. ütemeként megvalósuló új tornász gyakorló csarnok építéséhez szükséges támogatás biztosításáról szóló 1297/2020. (VI. 11.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/184. (VIII. 6.)

 

 

2020. VIII. 5.

Jogszabály:

7/2020. (VIII. 5.) MEKH rendelet

a kötelező átvételi jogosultságok, valamint a pályázati eljárás alá nem tartozó, új létesítésű termelőegységekhez kapcsolódó prémium típusú támogatások esetében a villamosenergia-termelés megkezdés, kereskedelmi üzem megkezdés határidőinek veszélyhelyzettel összefüggésben történő meghosszabbításáról

Megjelent:

MK 2020/183. (VIII. 5.)

Hatályos:

2020. 08. 06.

 

Jogszabály:

1468/2020. (VIII. 5.) Korm. határozat

az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével összefüggő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/183. (VIII. 5.)

 

 

Jogszabály:

1469/2020. (VIII. 5.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2020/183. (VIII. 5.)

 

 

Jogszabály:

15/2020. (VIII. 5.) BM utasítás

a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2018. (VI. 12.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/44. (VIII. 5.)

Hatályos:

2020. 08. 06.

 

Jogszabály:

16/2020. (VIII. 5.) BM utasítás

a lakosság SMS alapú riasztásának és veszélyhelyzeti tájékoztatásának rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/44. (VIII. 5.)

Hatályos:

2020. 08. 06.

 

Jogszabály:

15/2020. (VIII. 5.) PM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/44. (VIII. 5.)

Hatályos:

2020. 08. 06.

 

Jogszabály:

Közlemény

a COVID-19 betegséggel való aktuális fertőzöttségi viszonyok alapján az országok besorolásáról szóló országos tisztifőorvosi határozatról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/44. (VIII. 5.)

 

 

2020. VIII. 4.

Jogszabály:

382/2020. (VIII. 4.) Korm. rendelet

a Nemzeti Akkreditáló Hatóságról és az akkreditálási eljárásról szóló 424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/182. (VIII. 4.)

Hatályos:

2020. 08. 05.

 

Jogszabály:

31/2020. (VIII. 4.) BM rendelet

a folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló 74/2014. (XII. 23.) BM rendelet és a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról szóló 16/2016. (V. 12.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/182. (VIII. 4.)

Hatályos:

2020. 08. 19.

 

Jogszabály:

26/2020. (VIII. 4.) EMMI rendelet

az egészségügyi szakmai kollégium működéséről

Megjelent:

MK 2020/182. (VIII. 4.)

Hatályos:

2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

12/2020. (VIII. 4.) IM rendelet

egyes miniszteri rendeletek Csongrád megye nevének Csongrád-Csanád megyére változásával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2020/182. (VIII. 4.)

Hatályos:

2020. 08. 05.

 

Jogszabály:

19/2020. (VIII. 4.) AB határozat

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 152. § (9) bekezdésére, a 153. § (4) bekezdésére és a 197. § (10) bekezdésére vonatkozó alkotmányos követelmény megállapításáról

Megjelent:

MK 2020/182. (VIII. 4.)

 

 

Jogszabály:

20/2020. (VIII. 4.) AB határozat

büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 164. § (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés elutasításáról

Megjelent:

MK 2020/182. (VIII. 4.)

 

 

Jogszabály:

21/2020. (VIII. 4.) AB határozat

a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 639. § (3) bekezdését érintő alkotmányos követelmény megállapításáról

Megjelent:

MK 2020/182. (VIII. 4.)

 

 

Jogszabály:

22/2020. (VIII. 4.) AB határozat

a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 19. § (3) bekezdés második és harmadik mondata alaptörvény-ellenességének megállapításáról és jövőbeni hatállyal történő megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2020/182. (VIII. 4.)

 

 

Jogszabály:

23/2020. (VIII. 4.) AB határozat

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 1. § (4) bekezdésével, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 72. § (4) bekezdésével és 38. § (1) bekezdés b) pontjával összefüggő, mulasztással előidézett alaptörvény-ellenesség megállapításáról

Megjelent:

MK 2020/182. (VIII. 4.)

 

 

Jogszabály:

5/2020. Büntető jogegységi határozat

az összbüntetési ítéletben törvénysértően megállapított feltételes szabadságra bocsátás kiküszöböléséről

Megjelent:

MK 2020/182. (VIII. 4.)

 

 

Jogszabály:

Helyesbítés

a Magyar Közlöny 182/2020. számában

Megjelent:

MK 2020/182. (VIII. 4.)

 

 

2020. VIII. 3.

Jogszabály:

11/2020. (VIII. 3.) IM rendelet

az igazságügyi miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 7/2015. (IV. 10.) IM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/181. (VIII. 3.)

Hatályos:

2020. 08. 04.

 

Jogszabály:

354/2020. (VIII. 3.) KE határozat

a Magyar Tudományos Akadémia elnökének tisztségében való megerősítéséről

Megjelent:

MK 2020/181. (VIII. 3.)

 

 

Jogszabály:

1467/2020. (VIII. 3.) Korm. határozat

a Széchenyi Turisztikai Kártya Programról

Megjelent:

MK 2020/181. (VIII. 3.)

Hatályos:

2020. 08. 04.

 

2020. VII. 31.

Jogszabály:

381/2020. (VII. 31.) Korm. rendelet

a külpolitikáért felelős miniszter feladatkörébe tartozó egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/180. (VII. 31.)

Hatályos:

2020. 08. 01.

 

Jogszabály:

30/2020. (VII. 31.) BM rendelet

az igazságügyi szakértői intézménynél foglalkoztatott igazságügyi alkalmazottak teljesítményértékeléséről

Megjelent:

MK 2020/180. (VII. 31.)

Hatályos:

2020. 08. 01.

 

Jogszabály:

8/2020. (VII. 31.) PM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendeletnek az egészségügyi ellátásbiztonság javítását célzó támogatási program szabályaival összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2020/180. (VII. 31.)

Hatályos:

2020. 08. 01.

 

Jogszabály:

1466/2020. (VII. 31.) Korm. határozat

a közfoglalkoztatással összefüggő egyes kérdésekről

Megjelent:

MK 2020/180. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

57/2020. (VII. 31.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/180. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

58/2020. (VII. 31.) ME határozat

főiskolai tanárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/180. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

59/2020. (VII. 31.) ME határozat

főiskolai rektor felmentéséről

Megjelent:

MK 2020/180. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

60/2020. (VII. 31.) ME határozat

állami felsőoktatási intézmények kancellárjai megbízásának visszavonásáról

Megjelent:

MK 2020/180. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

36/2020. számú NVB határozat

időközi országgyűlési képviselő-választás időpontjának kitűzéséről

Megjelent:

MK 2020/180. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

17/2020. (VII. 31.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/43. (VII. 31.)

Hatályos:

2020. 08. 01.

 

Jogszabály:

18/2020. (VII. 31.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/43. (VII. 31.)

Hatályos:

2020. 08. 01.

 

Jogszabály:

13/2020. (VII. 31.) BM utasítás

a Belügyminisztérium központi épületébe történő be- és kilépés, a benntartózkodás, a csomag- és áruszállítás, a küldemények átvételének és a gépjárművek parkolásának rendjéről szóló 16/2014. (X. 10.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/43. (VII. 31.)

Hatályos:

2020. 08. 08.

 

Jogszabály:

14/2020. (VII. 31.) BM utasítás

a működőképesség fenntartása érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/43. (VII. 31.)

Hatályos:

2020. 08. 01.

 

Jogszabály:

41/2020. (VII. 31.) HM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/43. (VII. 31.)

Hatályos:

2020. 08. 01.

 

Jogszabály:

20/2020. (VII. 31.) ITM utasítás

a parlamenti kapcsolattartás rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/43. (VII. 31.)

Hatályos:

2020. 08. 01.

 

Jogszabály:

21/2020. (VII. 31.) ITM utasítás

a minisztérium által közzéteendő közérdekű és közérdekből nyilvános adatok kormányzati honlapon történő megjelentetésének rendjéről szóló 20/2019. (VI. 28.) ITM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/43. (VII. 31.)

Hatályos:

2020. 08. 01.

 

Jogszabály:

22/2020. (VII. 31.) ITM utasítás

miniszteri biztos kinevezésének visszavonásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/43. (VII. 31.)

Hatályos:

2020. 08. 01.

 

Jogszabály:

19/2020. (VII. 31.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2019. (III. 13.) KKM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/43. (VII. 31.)

Hatályos:

2020. 08. 01.

 

Jogszabály:

13/2020. (VII. 31.) PM utasítás

a Magyar Államkincstár Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2017. (X. 31.) NGM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/43. (VII. 31.)

Hatályos:

2020. 08. 01.

 

Jogszabály:

14/2020. (VII. 31.) PM utasítás

a Pénzügyminisztérium költségvetési fejezetre vonatkozó fejezeti kezelésű előirányzatai és egyes központi kezelésű előirányzatai szakmai kezelőinek a kijelöléséről szóló 10/2018. (XII. 17.) PM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/43. (VII. 31.)

Hatályos:

2020. 08. 01.

 

Jogszabály:

4/2020. (VII. 31.) ÁSZ utasítás

az Állami Számvevőszék Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/43. (VII. 31.)

Hatályos:

2020. 08. 01.

 

Jogszabály:

40/2020. (VII. 31.) BVOP utasítás

a belföldi kiküldetéssel kapcsolatos költségekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/43. (VII. 31.)

Hatályos:

2020. 08. 01.

 

Jogszabály:

41/2020. (VII. 31.) BVOP utasítás

a Központi Anyagraktárban elhelyezkedő fegyverraktár működési rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/43. (VII. 31.)

Hatályos:

2020. 08. 01.

 

Jogszabály:

42/2020. (VII. 31.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervek területére történő be- és kilépés, valamint a büntetés-végrehajtási szervek területén tartózkodás részletes szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/43. (VII. 31.)

Hatályos:

2020. 08. 08.

 

Jogszabály:

3/2020. (VII. 31.) GVH utasítás

egyes normatív utasításoknak a Gazdasági Versenyhivatal szervezeti átalakításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/43. (VII. 31.)

Hatályos:

2020. 08. 01.

 

Jogszabály:

6/2020. (VII. 31.) KH utasítás

a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/43. (VII. 31.)

Hatályos:

2020. 08. 01.

 

Jogszabály:

9/2020. (VII. 31.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal feleslegessé vált vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/43. (VII. 31.)

Hatályos:

2020. 08. 01.

 

Jogszabály:

16/2020. (VII. 31.) ORFK utasítás

az adatvédelmi szabályzatról szóló 39/2019. (XI. 19.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/43. (VII. 31.)

Hatályos:

2020. 08. 01.

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/43. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

elismerés adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/43. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Választási Bizottság közleménye

országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/43. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

Budapesti Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

Budapest I. kerület 2. számú, Budapest V. kerület 4. számú, Budapest VII. kerület 1. számú, Budapest VIII. kerület 4. számú székhelyű közjegyzői állások betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/43. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

MBFH közlemény

bányafelügyeleti igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/43. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2019. évi közhasznú éves beszámolója

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/43. (VII. 31.)

 

 

2020. VII. 30.

Jogszabály:

370/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet

a Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozási központjának kivitelezési munkálataival kapcsolatos kiemelten közérdekű beruházásról és az azzal összefüggő nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekről

Megjelent:

MK 2020/178. (VII. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 31.

 

Jogszabály:

371/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet

Csongrád megye nevének Csongrád-Csanád megyére változásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/178. (VII. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 31.

 

Jogszabály:

38/2020. (VII. 30.) AM rendelet

a Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként kidolgozott Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő Program keretében a HORECA szektorban és a borturizmusban érintett bortermelők részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének részletes feltételeiről

Megjelent:

MK 2020/178. (VII. 30.)

Hatályos:

2020. 08. 02.

 

Jogszabály:

39/2020. (VII. 30.) AM rendelet

a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet, valamint a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/178. (VII. 30.)

Hatályos:

2020. 08. 02.

 

Jogszabály:

25/2020. (VII. 30.) EMMI rendelet

a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/178. (VII. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 31.

 

Jogszabály:

12/2020. (VII. 30.) KKM rendelet

a kihelyező szervnél működő foglalkozás-egészségügyi szolgálat által végzett, a kihelyezett és a külképviselet által foglalkoztatott házastárs alkalmassági és pszichológiai alkalmassági vizsgálatának és a kihelyezett hozzátartozójának alkalmassági vizsgálatának, valamint a felülvizsgálat rendjének részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2020/178. (VII. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 31.

 

Jogszabály:

7/2020. (VII. 30.) PM rendelet

a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet módosításáról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggésben a pénzügyminiszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/178. (VII. 30.)

Hatályos:

2020. 08. 07., 2020. 10. 01., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

1452/2020. (VII. 30.) Korm. határozat

az ENSZ Közgyűlésének 75. ülésszakán való magyar részvételről

Megjelent:

MK 2020/178. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

1453/2020. (VII. 30.) Korm. határozat

a Békés megyei iparfejlesztéshez szükséges infrastrukturális feltételek megteremtéséről

Megjelent:

MK 2020/178. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

1454/2020. (VII. 30.) Korm. határozat

egy hódmezővásárhelyi állami ingatlan versenyeztetés mellőzésével történő értékesítéséről

Megjelent:

MK 2020/178. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

1455/2020. (VII. 30.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében megvalósuló egyes beruházások megvalósítása érdekében szükséges forrás-átcsoportosításokról

Megjelent:

MK 2020/178. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

1456/2020. (VII. 30.) Korm. határozat

a Margitszigeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közös működtetéséről

Megjelent:

MK 2020/178. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

372/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet

Magyarország Kormánya és a Fülöp-szigeteki Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú technikai együttműködésről szóló keretmegállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2020/179. (VII. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 31. - kivétellel.

 

Jogszabály:

373/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet

a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/179. (VII. 30.)

Hatályos:

2020. 08. 13., 2020. 10. 31.

 

Jogszabály:

374/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet

az energetikai létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

Megjelent:

MK 2020/179. (VII. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 31.

 

Jogszabály:

375/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet

egyes kiberbiztonsági tárgyú és egyéb kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/179. (VII. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 31., 2023. 07. 01.

 

Jogszabály:

376/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet

a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1021 európai parlamenti és a tanácsi rendelet végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezésekről

Megjelent:

MK 2020/179. (VII. 30.)

Hatályos:

2020. 08. 15.

 

Jogszabály:

377/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról szóló 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/179. (VII. 30.)

Hatályos:

2020. 08. 07.

 

Jogszabály:

378/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet

a kiemelt állami temetésekről

Megjelent:

MK 2020/179. (VII. 30.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

379/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet

a Gödöllői Premontrei Apátság templom és sportközpont építésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2020/179. (VII. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 31.

 

Jogszabály:

380/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet

az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/179. (VII. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 31.

 

Jogszabály:

1457/2020. (VII. 30.) Korm. határozat

a Nemzet Sportolóinak javaslata alapján a Nemzet Sportolója cím adományozásáról

Megjelent:

MK 2020/179. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

1458/2020. (VII. 30.) Korm. határozat

a falu- és tanyagondnoki szolgálat vonatkozásában a képzés megyei önkormányzatok általi szervezésének kidolgozásáról

Megjelent:

MK 2020/179. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

1459/2020. (VII. 30.) Korm. határozat

a Coca-Cola HBC Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel új stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

Megjelent:

MK 2020/179. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

1460/2020. (VII. 30.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv és a kiemelt budapesti közösségi fejlesztések keretében a Budai fonódó villamoshálózat fejlesztésének II. üteme - Műegyetem rakparti villamosvonal megtervezésével összefüggő egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/179. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

1461/2020. (VII. 30.) Korm. határozat

a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatási célú ingatlanjainak bővítéséhez és fejlesztéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/179. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

1462/2020. (VII. 30.) Korm. határozat

a Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola fejlesztésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/179. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

1463/2020. (VII. 30.) Korm. határozat

a KEHOP-4.1.0-15-2016-00065 azonosító számú (Dunaszekcsői "Telelő" Duna élőhely-rehabilitációs célú kotrása, Felső-zátonyi mellékág mederelzáró kövezés természetvédelmi célú korrekciója című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/179. (VII. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 31.

 

Jogszabály:

1464/2020. (VII. 30.) Korm. határozat

az IKOP-4.1.0-15-2016-00003 azonosító számú ("83. sz. főút M1-Pápa közötti szakasz fejlesztése, települések elkerülése című") projekt megvalósításához szükséges forrás biztosításáról, forrásszerkezetének módosításáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/179. (VII. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 31.

 

Jogszabály:

1465/2020. (VII. 30.) Korm. határozat

a Magyarságkutató Intézet elhelyezéséről és a működéséhez szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/179. (VII. 30.)

 

 

2020. VII. 28.

Jogszabály:

365/2020. (VII. 28.) Korm. rendelet

az "Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak" elnevezésű ösztöndíjprogramról és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 120/2017. (VI. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/177. (VII. 28.)

Hatályos:

2020. 08. 05.

 

Jogszabály:

366/2020. (VII. 28.) Korm. rendelet

a 2019. évben Budapesten zajló World Urban Games sportesemény és a 2022. évi magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges egyes létesítmények megvalósítását szolgáló kiemelten közérdekű beruházások helyszínének meghatározásáról szóló 63/2019. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/177. (VII. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 29.

 

Jogszabály:

367/2020. (VII. 28.) Korm. rendelet

egyes örökségvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról és a kulturális javak védetté nyilvánításának részletes szabályairól szóló 57/2013. (VIII. 7.) EMMI rendelet hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2020/177. (VII. 28.)

Hatályos:

2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

368/2020. (VII. 28.) Korm. rendelet

egyes vízgazdálkodási és vízvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/177. (VII. 28.)

Hatályos:

2020. 08. 12.

 

Jogszabály:

369/2020. (VII. 28.) Korm. rendelet

egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/177. (VII. 28.)

Hatályos:

2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

25/2020. (VII. 28.) MNB rendelet

a technikai kamatláb maximális mértékéről szóló 54/2015. (XII. 21.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/177. (VII. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 29.

 

Jogszabály:

1/2020. Közigazgatási jogegységi határozat

a Kúria Kfv.II.37.894/2014/13. számú határozatától való eltérés megengedéséről

Megjelent:

MK 2020/177. (VII. 28.)

 

 

Jogszabály:

Köf.5011/2020/5. határozat

Ha a Kúria Önkormányzati Tanácsa egy önkormányzati rendelkezés más jogszabályba ütközését megállapította, akkor nem lehetséges azonos jogszabályi környezet esetén az érintett önkormányzat által másik önkormányzati rendeletben e jogszabálysértő rendelkezés ismételt megalkotása, ellenben az önkormányzat a jogbiztonságra is különösen veszélyes jogalkotói joggal való visszaélést valósít meg.

Megjelent:

MK 2020/177. (VII. 28.)

 

 

Jogszabály:

351/2020. (VII. 28.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/177. (VII. 28.)

 

 

Jogszabály:

352/2020. (VII. 28.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/177. (VII. 28.)

 

 

Jogszabály:

353/2020. (VII. 28.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2020/177. (VII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1442/2020. (VII. 28.) Korm. határozat

a Magyarország OECD és UNESCO mellett működő Állandó Képviseletén a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezettel való kapcsolattartásért és nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért felelős szakdiplomata álláshelyek meghatározásáról

Megjelent:

MK 2020/177. (VII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1443/2020. (VII. 28.) Korm. határozat

az Európai Unió Duna Régió Stratégiával összefüggő egyes kormányhatározatok hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2020/177. (VII. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 29.

 

Jogszabály:

1444/2020. (VII. 28.) Korm. határozat

az Európai Unió Duna Régió Stratégia hazai koordinációjáról és a koordinációhoz szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/177. (VII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1445/2020. (VII. 28.) Korm. határozat

a hungarikumok és nemzeti értékek megismertetéséhez és népszerűsítéséhez szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/177. (VII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1446/2020. (VII. 28.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XV. Pénzügyminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/177. (VII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1447/2020. (VII. 28.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a debreceni Nagyerdő program befejezése érdekében szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/177. (VII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1448/2020. (VII. 28.) Korm. határozat

a Szegedi kézilabdacsarnok beruházás megvalósításáról szóló 1642/2019. (XI. 14.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/177. (VII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1449/2020. (VII. 28.) Korm. határozat

a Nemzeti Jogszabálytár Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás Modul működtetéséhez szükséges 2020. évi központi forrásigényről

Megjelent:

MK 2020/177. (VII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1450/2020. (VII. 28.) Korm. határozat

az "Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak" elnevezésű program Tempus Közalapítvány és a Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság közötti átadás-átvételi eljárásával kapcsolatban szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/177. (VII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1451/2020. (VII. 28.) Korm. határozat

a fogvatartottak átmeneti elhelyezésével összefüggő feladatokról szóló 1070/2020. (III. 5.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/177. (VII. 28.)

 

 

Jogszabály:

54/2020. (VII. 28.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Egyetértési Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2020/177. (VII. 28.)

 

 

Jogszabály:

55/2020. (VII. 28.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2020/177. (VII. 28.)

 

 

Jogszabály:

56/2020. (VII. 28.) ME határozat

állami felsőoktatási intézmény kancellárja megbízásának visszavonásáról

Megjelent:

MK 2020/177. (VII. 28.)

 

 

2020. VII. 24.

Jogszabály:

12/2020. (VII. 24.) BM utasítás

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésében részt vevő, a belügyminiszter irányítása alatt álló szervek részére felajánlott adományok elfogadásának rendjéről szóló 30/2015. (X. 21.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/42. (VII. 24.)

Hatályos:

2020. 07. 25.

 

Jogszabály:

14/2020. (VII. 24.) EMMI utasítás

az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet szervezeti és működési szabályzatáról szóló 62/2016. (XII. 29.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/42. (VII. 24.)

Hatályos:

2020. 07. 25.

 

Jogszabály:

4/2020. (VII. 24.) BM OKF utasítás

a tűzoltó védősisakok jelöléséről szóló 2/2017. (VI. 15.) BM OKF utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/42. (VII. 24.)

Hatályos:

2020. 07. 25.

 

Jogszabály:

37/2020. (VII. 24.) BVOP utasítás

a videóhívással megvalósuló elektronikus kapcsolattartás eljárásrendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/42. (VII. 24.)

Hatályos:

2020. 08. 01.

 

Jogszabály:

38/2020. (VII. 24.) BVOP utasítás

a bv. szervek biztonságirendszer-leírás tartalmának meghatározásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/42. (VII. 24.)

Hatályos:

2020. 07. 25.

 

Jogszabály:

39/2020. (VII. 24.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú tagjainak, rendvédelmi igazgatási alkalmazottainak, munkavállalóinak és a hivatásos állományból nyugállományba helyezettek fogászati ellátással, valamint szemüvegkészítéssel kapcsolatos költségeinek megtérítéséről, illetve támogatásban részesítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/42. (VII. 24.)

Hatályos:

2020. 07. 25.

 

Jogszabály:

14/2020. (VII. 24.) LÜ utasítás

a közérdekű adatok és a közérdekből nyilvános adatok elektronikus közzétételének, valamint a megismerésükre irányuló igények teljesítésének rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/42. (VII. 24.)

Hatályos:

2020. 08. 01.

 

Jogszabály:

15/2020. (VII. 24.) LÜ utasítás

az előkészítő eljárással, a nyomozás felügyeletével és irányításával, valamint a befejező intézkedésekkel kapcsolatos ügyészi feladatokról szóló 9/2018. (VI. 29.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/42. (VII. 24.)

Hatályos:

2020. 08. 01.

 

Jogszabály:

7/2020. (VII. 24.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda gazdálkodási szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/42. (VII. 24.)

Hatályos:

2020. 07. 25.

 

Jogszabály:

26/2020. (VII. 24.) OBH utasítás

a bírósági határozatok anonimizálásával és közzétételével kapcsolatban a bíróságokra háruló feladatok végrehajtásáról szóló 26/2019. (XI. 25.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/42. (VII. 24.)

Hatályos:

2020. 07. 25.

 

Jogszabály:

27/2020. (VII. 24.) OBH utasítás

az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (XII. 31.) OBH utasítás Projektirodát megszüntető módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/42. (VII. 24.)

Hatályos:

2020. 07. 25.

 

Jogszabály:

28/2020. (VII. 24.) OBH utasítás

az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (XII. 31.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/42. (VII. 24.)

Hatályos:

2020. 07. 25.

 

Jogszabály:

29/2020. (VII. 24.) KKM közlemény

az Európai Unió és tagállamai, valamint Grúzia közötti közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás hatálybalépéséről, valamint az Európai Unió és tagállamai, valamint Grúzia közötti közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2011. évi IV. törvény 4. §-a hatályvesztéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/42. (VII. 24.)

 

 

Jogszabály:

30/2020. (VII. 24.) KKM közlemény

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Grúzia között a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló Jegyzőkönyv hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/42. (VII. 24.)

 

 

Jogszabály:

31/2020. (VII. 24.) KKM közlemény

Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között létrejött, a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 230/2013. (VI. 28.) Korm. rendelet 2. §-a és 3. §-a hatálybalépéséről és a 4. §-a hatályvesztéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/42. (VII. 24.)

 

 

Jogszabály:

32/2020. (VII. 24.) KKM közlemény

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Izrael Állam közötti euromediterrán légiközlekedési megállapodás hatálybalépéséről, valamint az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Izrael Állam közötti euromediterrán légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről szóló 2013. évi CLI. törvény 4. §-ának hatályvesztéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/42. (VII. 24.)

 

 

Jogszabály:

33/2020. (VII. 24.) KKM közlemény

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Izrael Állam Kormánya közötti euromediterrán légiközlekedési megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló Jegyzőkönyv hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/42. (VII. 24.)

 

 

Jogszabály:

34/2020. (VII. 24.) KKM közlemény

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Jordán Hasimita Királyság között euromediterrán légiközlekedési megállapodás hatálybalépéséről, valamint az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Jordán Hasimita Királyság között euromediterrán légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről szóló 2011. évi XXVIII. törvény 4. §-ának hatályvesztéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/42. (VII. 24.)

 

 

Jogszabály:

35/2020. (VII. 24.) KKM közlemény

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Jordán Hásimita Királyság között létrejött euromediterrán légiközlekedési megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele érdekében történő módosításáról szóló Jegyzőkönyv hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/42. (VII. 24.)

 

 

Jogszabály:

36/2020. (VII. 24.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és Malajzia Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 306/2019. (XII. 17.) Korm. rendelet 2. §-ának, 3. §-ának, valamint az 1. és 2. mellékletének hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/42. (VII. 24.)

 

 

Jogszabály:

37/2020. (VII. 24.) KKM közlemény

az Európai Unió és tagállamai, valamint a Moldovai Köztársaság között a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás hatálybalépéséről, továbbá a az Európai Unió és tagállamai, valamint a Moldovai Köztársaság között a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2012. évi CXCIII. törvény 4. §-ának hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/42. (VII. 24.)

 

 

Jogszabály:

38/2020. (VII. 24.) KKM közlemény

az Európai Unió és tagállamai, valamint a Moldovai Köztársaság között a közös légtér létrehozásáról létrejött megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló Jegyzőkönyv hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/42. (VII. 24.)

 

 

Jogszabály:

Miniszterelnökség közleménye

az "a Miniszterelnökség 2020/2021. évi pályázati felhívása a Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjra az északi félteke országaiban" és az "a Miniszterelnökség 2020/2021. évi pályázati felhívása a Petőfi Sándor Program ösztöndíjra" tárgyban meghirdetett pályázatok visszavonásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/42. (VII. 24.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/42. (VII. 24.)

 

 

Jogszabály:

ITM közlemény

az Innovációs és Technológiai Minisztérium elismerési híreiről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/42. (VII. 24.)

 

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/42. (VII. 24.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/42. (VII. 24.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/42. (VII. 24.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Választási Bizottság közleménye

országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/42. (VII. 24.)

 

 

Jogszabály:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati felhívása