Változásmutató

Módosított jogszabályok

2019. XII. 10.

Jogszabály:

245/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet

az UNESCO által 2005. október 19-én elfogadott, a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény I. és II. melléklete módosításának kihirdetéséről

Módosítja:

293/2019. (XII. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/198. (XII. 10.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről

Módosítja:

295/2019. (XII. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/198. (XII. 10.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

az építőipari kivitelezési tevékenységről

Módosítja:

295/2019. (XII. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/198. (XII. 10.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

Módosítja:

295/2019. (XII. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/198. (XII. 10.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról

Módosítja:

295/2019. (XII. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/198. (XII. 10.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet

az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól

Módosítja:

295/2019. (XII. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/198. (XII. 10.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet

az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról

Módosítja:

296/2019. (XII. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/198. (XII. 10.)

Hatályos:

2020. 02. 01.

 

Jogszabály:

489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet

az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról

Módosítja:

297/2019. (XII. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/198. (XII. 10.)

Hatályos:

2019. 12. 13.

 

Jogszabály:

17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet

a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről

Módosítja:

298/2019. (XII. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/198. (XII. 10.)

Hatályos:

2019. 12. 11.

 

Jogszabály:

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

299/2019. (XII. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/198. (XII. 10.)

Hatályos:

2019. 12. 11.

 

Jogszabály:

2/2018. (XII. 28.) MK rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja:

5/2019. (XII. 10.) MK r.

Megjelent:

MK 2019/198. (XII. 10.)

Hatályos:

2019. 12. 11.

 

Jogszabály:

8/2016. (III. 25.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja:

16/2019. (XII. 10.) MvM r.

Megjelent:

MK 2019/198. (XII. 10.)

Hatályos:

2019. 12. 13.

 

Jogszabály:

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

Módosítja:

27/2019. (XII. 10.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2019/198. (XII. 10.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

14/2018. (IX. 17.) HM rendelet

a Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról

Módosítja:

12/2019. (XII. 10.) HM r.

Megjelent:

MK 2019/198. (XII. 10.)

Hatályos:

2019. 12. 11.

 

Jogszabály:

1724/2018. (XII. 18.) Korm. határozat

Magyarország konzuli szolgálatának igénybe vétele esetén felmerülő ügyfél-várakozási idő csökkentése, illetve a schengeni vízumeljárás versenyképességet javító fejlesztése érdekében szükséges intézkedésekről

Módosítja:

1685/2019. (XII. 10.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/198. (XII. 10.)

 

Jogszabály:

1156/2017. (III. 20.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és a központi költségvetés címrendjének a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról

Módosítja:

1697/2019. (XII. 10.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/198. (XII. 10.)

 

Jogszabály:

1504/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat

a Magyar Falu Program keretében megvalósuló egyes programelemekkel összefüggő intézkedések végrehajtásához szükséges feladatokról és a "30 éve szabadon" emlékév programjáról szóló 1124/2019. (III. 13.) Korm. határozat végrehajtásához szükséges, valamint a XI. Miniszterelnökség fejezetet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetet érintő 2019. évi forrásátcsoportosításról

Módosítja:

1705/2019. (XII. 10.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/198. (XII. 10.)

 

Jogszabály:

1525/2019. (IX. 5.) Korm. határozat

a balatonfüredi Lóczy Lajos Gimnázium fejlesztéséről

Módosítja:

1705/2019. (XII. 10.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/198. (XII. 10.)

 

Jogszabály:

1502/2017. (VIII. 11.) Korm. határozat

az országos múzeumok, valamint egyes nemzeti emlékhelyek és műemlékek látogatásáról

Módosítja:

1706/2019. (XII. 10.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/198. (XII. 10.)

Hatályos:

2019. 12. 11.

 

Jogszabály:

1292/2019. (V. 17.) Korm. határozat

a Liszt Ferenc Kamarazenekar Alapítvány támogatásáról

Módosítja:

1707/2019. (XII. 10.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/198. (XII. 10.)

 

Jogszabály:

1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1708/2019. (XII. 10.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/198. (XII. 10.)

Hatályos:

2019. 12. 11.

 

2019. XII. 9.

Jogszabály:

4/2019. (V. 23.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

9/2019. (XII. 9.) MNB ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/65. (XII. 9.)

Hatályos:

2019. 12. 10.

 

Jogszabály:

39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

Módosítja:

14/2019. (XII. 9.) MvM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/65. (XII. 9.)

Hatályos:

2019. 12. 10.

 

Jogszabály:

60/2015. (XII. 29.) EMMI utasítás

az Oktatási Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

39/2019. (XII. 9.) EMMI ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/65. (XII. 9.)

Hatályos:

2019. 12. 10., 2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

24/2016. (V. 27.) HM utasítás

az egyes missziók műveleti szabadnapok számának meghatározása szempontjából történő kategóriába sorolásáról

Módosítja:

68/2019. (XII. 9.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/65. (XII. 9.)

Hatályos:

2019. 12. 10.

 

Jogszabály:

19/2018. (VI. 27.) HM utasítás

a béketámogató műveletekben részt vevő állomány külszolgálati ellátmánya megállapításának alapjául szolgáló részletes kategóriába sorolásáról

Módosítja:

68/2019. (XII. 9.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/65. (XII. 9.)

Hatályos:

2019. 12. 10.

 

Jogszabály:

78/2016. (XII. 29.) HM utasítás

az ingó vagyontárgyak ideiglenes használatba adásának rendjéről

Módosítja:

69/2019. (XII. 9.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/65. (XII. 9.)

Hatályos:

2019. 12. 10.

 

Jogszabály:

74/2017. (XII. 29.) HM utasítás

az ingó vagyonelemekkel való gazdálkodásról

Módosítja:

69/2019. (XII. 9.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/65. (XII. 9.)

Hatályos:

2019. 12. 10.

 

Jogszabály:

11/2017. (VI. 15.) NFM utasítás

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Igazgatás költségvetése pénzügyi-gazdasági feladatairól és a döntési eljárásokról

Módosítja:

44/2019. (XII. 9.) ITM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/65. (XII. 9.)

Hatályos:

2019. 12. 10.

 

Jogszabály:

7/2018. (X. 17.) PM utasítás

a Nagyvállalati Beruházási Támogatási program keretében nyújtott támogatásokkal összefüggő döntés-előkészítési feladatokat ellátó munkacsoport létrehozataláról

Módosítja:

18/2019. (XII. 9.) PM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/65. (XII. 9.)

Hatályos:

2019. 12. 10.

 

Jogszabály:

10/2018. (XII. 17.) PM utasítás

a Pénzügyminisztérium költségvetési fejezetre vonatkozó fejezeti kezelésű előirányzatai és egyes központi kezelésű előirányzatai szakmai kezelőinek a kijelöléséről

Módosítja:

18/2019. (XII. 9.) PM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/65. (XII. 9.)

Hatályos:

2019. 12. 10., 2020. 01. 01.

 

2019. XII. 7.

Jogszabály:

1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja:

19/2019. (XII. 7.) NVTNM r.

Megjelent:

MK 2019/197. (XII. 7.)

Hatályos:

2019. 12. 08.

 

Jogszabály:

38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról

Módosítja:

16/2019. (XII. 7.) PM r.

Megjelent:

MK 2019/197. (XII. 7.)

Hatályos:

2019. 12. 08., 2020. 01. 01., 2020. 08. 31.

 

2019. XII. 5.

Jogszabály:

246/2011. (XI. 24.) Korm. rendelet

a nukleáris létesítmény és a radioaktívhulladék-tároló biztonsági övezetéről

Módosítja:

289/2019. (XII. 5.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/196. (XII. 5.)

Hatályos:

2019. 12. 20.

 

Jogszabály:

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

Módosítja:

290/2019. (XII. 5.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/196. (XII. 5.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

212/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet

a Robert Bosch Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja:

291/2019. (XII. 5.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/196. (XII. 5.)

Hatályos:

2019. 12. 06.

 

Jogszabály:

1933/2017. (XII. 8.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében tervezett székesfehérvári Középiskolai Campus kialakítása érdekében szükséges források biztosításáról

Módosítja:

1679/2019. (XII. 5.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/196. (XII. 5.)

 

Jogszabály:

2013/2017. (XII. 22.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében az "ELI" Science Park Szeged területén kialakítandó Inkubátorház fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról

Módosítja:

1679/2019. (XII. 5.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/196. (XII. 5.)

 

Jogszabály:

1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1684/2019. (XII. 5.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/196. (XII. 5.)

Hatályos:

2019. 12. 06.

 

2019. XII. 4.

Jogszabály:

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet

a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

Módosítja:

286/2019. (XII. 4.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/195. (XII. 4.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet

a vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról

Módosítja:

286/2019. (XII. 4.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/195. (XII. 4.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

Módosítja:

286/2019. (XII. 4.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/195. (XII. 4.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet

a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról

Módosítja:

286/2019. (XII. 4.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/195. (XII. 4.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja:

286/2019. (XII. 4.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/195. (XII. 4.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet

Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról

Módosítja:

286/2019. (XII. 4.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/195. (XII. 4.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Módosítja:

286/2019. (XII. 4.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/195. (XII. 4.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

Módosítja:

287/2019. (XII. 4.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/195. (XII. 4.)

Hatályos:

2020. 03. 01.

 

Jogszabály:

3/2018. (II. 1.) Korm. rendelet

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében megvalósuló iskolafejlesztésekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja:

288/2019. (XII. 4.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/195. (XII. 4.)

Hatályos:

2019. 12. 05.

 

Jogszabály:

82/2003. (VII. 16.) FVM rendelet

a géntechnológiai tevékenységre vonatkozó nyilvántartás és adatszolgáltatás rendjéről, valamint a géntechnológiai tevékenységhez szükséges engedély iránti kérelemhez csatolandó dokumentációról

Módosítja:

54/2019. (XII. 4.) AM r.

Megjelent:

MK 2019/195. (XII. 4.)

Hatályos:

2019. 12. 07.

 

Jogszabály:

142/2004. (IX. 30.) FVM-GKM együttes rendelet

a mezőgazdaság és az ipar területén folytatott géntechnológiai tevékenység egyes szabályairól

Módosítja:

54/2019. (XII. 4.) AM r.

Megjelent:

MK 2019/195. (XII. 4.)

Hatályos:

2019. 12. 07.

 

2019. XII. 3.

Jogszabály:

5/2018. (V. 8.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról

Módosítja:

45/2019. (XII. 3.) OGY h.

Megjelent:

MK 2019/194. (XII. 3.)

Hatályos:

2019. 12. 02.

Módosítja:

46/2019. (XII. 3.) OGY h.

Megjelent:

MK 2019/194. (XII. 3.)

Hatályos:

2019. 12. 03.

 

2019. XI. 29.

Jogszabály:

271/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet

az országos működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről

Módosítja:

285/2019. (XI. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/193. (XI. 29.)

Hatályos:

2019. 11. 30.

 

Jogszabály:

1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja:

18/2019. (XI. 29.) NVTNM r.

Megjelent:

MK 2019/193. (XI. 29.)

Hatályos:

2019. 11. 30.

 

Jogszabály:

2/2019. (III. 20.) AM utasítás

a minisztérium fejezeti kezelésű előirányzataiból pályázati úton vagy egyedi döntés alapján pénzeszköz- vagy előirányzat-átadással biztosított támogatások kapcsán elszámolható költségekről, a támogatások felhasználása ellenőrzésének és a beszámolók összeállításának szabályairól

Módosítja:

8/2019. (XI. 29.) AM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/64. (XI. 29.)

Hatályos:

2019. 11. 30.

 

Jogszabály:

33/2014. (IV. 30.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium fejezet államháztartási belső ellenőrzési rendjének szabályairól

Módosítja:

67/2019. (XI. 29.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/64. (XI. 29.)

Hatályos:

2019. 11. 30.

 

Jogszabály:

20/2019. (VI. 28.) ITM utasítás

a minisztérium által közzéteendő közérdekű és közérdekből nyilvános adatok kormányzati honlapon történő megjelentetésének rendjéről

Módosítja:

43/2019. (XI. 29.) ITM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/64. (XI. 29.)

Hatályos:

2019. 11. 30.

 

Jogszabály:

1/2012. (I. 6.) AJB utasítás

az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

2/2019. (XI. 29.) AJB ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/64. (XI. 29.)

Hatályos:

2019. 12. 01.

 

2019. XI. 28.

Jogszabály:

1990. évi XCIII. törvény

az illetékekről

Módosítja:

2019. évi LXXXI. tv.

Megjelent:

MK 2019/191. (XI. 28.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

1994. évi LIII. törvény

a bírósági végrehajtásról

Módosítja:

2019. évi LXXXI. tv.

Megjelent:

MK 2019/191. (XI. 28.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

1996. évi LXXXV. törvény

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról

Módosítja:

2019. évi LXXXI. tv.

Megjelent:

MK 2019/191. (XI. 28.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

1997. évi LXVIII. törvény

az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról

Módosítja:

2019. évi LXXXI. tv.

Megjelent:

MK 2019/191. (XI. 28.)

Hatályos:

2020. 01. 31.

 

Jogszabály:

1997. évi CXLI. törvény

az ingatlan-nyilvántartásról

Módosítja:

2019. évi LXXXI. tv.

Megjelent:

MK 2019/191. (XI. 28.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

2001. évi CIV. törvény

a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről

Módosítja:

2019. évi LXXXI. tv.

Megjelent:

MK 2019/191. (XI. 28.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

2006. évi CXXX. törvény

a regisztrációs adó részleges visszatérítéséről

Módosítja:

2019. évi LXXXI. tv.

Megjelent:

MK 2019/191. (XI. 28.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

2007. évi CXXXVIII. törvény

a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól

Módosítja:

2019. évi LXXXI. tv.

Megjelent:

MK 2019/191. (XI. 28.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CXI. törvény

az alapvető jogok biztosáról

Módosítja:

2019. évi LXXXI. tv.

Megjelent:

MK 2019/191. (XI. 28.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

2012. évi C. törvény

a Büntető Törvénykönyvről

Módosítja:

2019. évi LXXXI. tv.

Megjelent:

MK 2019/191. (XI. 28.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

2012. évi CLXXX. törvény

az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről

Módosítja:

2019. évi LXXXI. tv.

Megjelent:

MK 2019/191. (XI. 28.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi CCXL. törvény

a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról

Módosítja:

2019. évi LXXXI. tv.

Megjelent:

MK 2019/191. (XI. 28.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi CV. törvény

a természetes személyek adósságrendezéséről

Módosítja:

2019. évi LXXXI. tv.

Megjelent:

MK 2019/191. (XI. 28.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi CXXX. törvény

a polgári perrendtartásról

Módosítja:

2019. évi LXXXI. tv.

Megjelent:

MK 2019/191. (XI. 28.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi LII. törvény

az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról

Módosítja:

2019. évi LXXXI. tv.

Megjelent:

MK 2019/191. (XI. 28.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi XC. törvény

a büntetőeljárásról

Módosítja:

2019. évi LXXXI. tv.

Megjelent:

MK 2019/191. (XI. 28.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CL. törvény

az adózás rendjéről

Módosítja:

2019. évi LXXXI. tv.

Megjelent:

MK 2019/191. (XI. 28.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CLI. törvény

az adóigazgatási rendtartásról

Módosítja:

2019. évi LXXXI. tv.

Megjelent:

MK 2019/191. (XI. 28.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CLII. törvény

az uniós vámjog végrehajtásáról

Módosítja:

2019. évi LXXXI. tv.

Megjelent:

MK 2019/191. (XI. 28.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CLIII. törvény

az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról

Módosítja:

2019. évi LXXXI. tv.

Megjelent:

MK 2019/191. (XI. 28.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

1996. évi LXXXV. törvény

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról

Módosítja:

2019. évi LXXXII. tv.

Megjelent:

MK 2019/191. (XI. 28.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

1997. évi CXLI. törvény

az ingatlan-nyilvántartásról

Módosítja:

2019. évi LXXXII. tv.

Megjelent:

MK 2019/191. (XI. 28.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

2007. évi XVII. törvény

a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről

Módosítja:

2019. évi LXXXII. tv.

Megjelent:

MK 2019/191. (XI. 28.)

Hatályos:

2020. 01. 02.

 

Jogszabály:

2012. évi XLVI. törvény

a földmérési és térképészeti tevékenységről

Módosítja:

2019. évi LXXXII. tv.

Megjelent:

MK 2019/191. (XI. 28.)

Hatályos:

2019. 11. 29., 2020. 01. 01., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi CL. törvény

az általános közigazgatási rendtartásról

Módosítja:

2019. évi LXXXII. tv.

Megjelent:

MK 2019/191. (XI. 28.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CXXV. törvény

a közigazgatási szabályszegések szankcióiról

Módosítja:

2019. évi LXXXII. tv.

Megjelent:

MK 2019/191. (XI. 28.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CLXXIX. törvény

a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről

Módosítja:

2019. évi LXXXII. tv.

Megjelent:

MK 2019/191. (XI. 28.)

Hatályos:

2019. 11. 29.

 

Jogszabály:

2017. évi CLXXXVI. törvény

a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények módosításáról

Módosítja:

2019. évi LXXXII. tv.

Megjelent:

MK 2019/191. (XI. 28.)

Hatályos:

2019. 11. 29., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2001. évi C. törvény

a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről

Módosítja:

2019. évi LXXXIII. tv.

Megjelent:

MK 2019/191. (XI. 28.)

Hatályos:

2019. 12. 28., 2020. 07. 30.

 

Jogszabály:

2004. évi XXIX. törvény

az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról

Módosítja:

2019. évi LXXXIII. tv.

Megjelent:

MK 2019/191. (XI. 28.)

Hatályos:

2019. 12. 28.

 

Jogszabály:

2005. évi CIX. törvény

a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről

Módosítja:

2019. évi LXXXIII. tv.

Megjelent:

MK 2019/191. (XI. 28.)

Hatályos:

2019. 12. 28.

 

Jogszabály:

2005. évi CLXIV. törvény

a kereskedelemről

Módosítja:

2019. évi LXXXIII. tv.

Megjelent:

MK 2019/191. (XI. 28.)

Hatályos:

2019. 12. 28.

 

Jogszabály:

2009. évi VII. törvény

az Európai Közösség létrehozásáról szóló szerződésnek az áruk szabad áramlását biztosító rendelkezéseihez kapcsolódó kölcsönös elismerés alkalmazásáról

Módosítja:

2019. évi LXXXIII. tv.

Megjelent:

MK 2019/191. (XI. 28.)

Hatályos:

2020. 04. 19.

 

Jogszabály:

2009. évi LXXVI. törvény

a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

Módosítja:

2019. évi LXXXIII. tv.

Megjelent:

MK 2019/191. (XI. 28.)

Hatályos:

2020. 04. 19.

 

Jogszabály:

2015. évi CXXIV. törvény

a nemzeti akkreditálásról

Módosítja:

2019. évi LXXXIII. tv.

Megjelent:

MK 2019/191. (XI. 28.)

Hatályos:

2019. 12. 28., 2020. 07. 30.

 

Jogszabály:

2018. évi CIII. törvény

a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról

Módosítja:

2019. évi LXXXIV. tv.

Megjelent:

MK 2019/191. (XI. 28.)

Hatályos:

2019. 12. 01.

 

Jogszabály:

1994. évi LIII. törvény

a bírósági végrehajtásról

Módosítja:

2019. évi LXXXIV. tv.

Megjelent:

MK 2019/191. (XI. 28.)

Hatályos:

2019. 12. 01.

 

Jogszabály:

274/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet

a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításával kapcsolatos egyes szabályokról

Módosítja:

283/2019. (XI. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/191. (XI. 28.)

Hatályos:

2019. 12. 01.

 

Jogszabály:

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

Módosítja:

284/2019. (XI. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/192. (XI. 28.)

Hatályos:

2019. 11. 29.

 

Jogszabály:

55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet

az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról

Módosítja:

26/2019. (XI. 28.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2019/192. (XI. 28.)

Hatályos:

2019. 12. 28.

 

Jogszabály:

1070/2016. (II. 25.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja:

1668/2019. (XI. 28.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/192. (XI. 28.)

 

Jogszabály:

1348/2016. (VII. 6.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja:

1668/2019. (XI. 28.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/192. (XI. 28.)

 

Jogszabály:

1038/2017. (II. 2.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, előirányzattal nem rendelkező közfeladathoz kapcsolódó tárgyévi és tárgyéven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja:

1668/2019. (XI. 28.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/192. (XI. 28.)

 

Jogszabály:

1104/2017. (III. 6.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok módosításáról

Módosítja:

1668/2019. (XI. 28.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/192. (XI. 28.)

 

Jogszabály:

1276/2017. (V. 31.) Korm. határozat

az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja:

1668/2019. (XI. 28.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/192. (XI. 28.)

 

Jogszabály:

1447/2017. (VII. 7.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja:

1668/2019. (XI. 28.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/192. (XI. 28.)

 

Jogszabály:

1707/2017. (IX. 25.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, tárgyéven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja:

1668/2019. (XI. 28.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/192. (XI. 28.)

 

Jogszabály:

1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, fejezetek közötti és fejezeten belüli átcsoportosításról, a Honvédelmi Minisztérium fejezet szociális hozzájárulási adó felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja:

1668/2019. (XI. 28.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/192. (XI. 28.)

 

Jogszabály:

1661/2018. (XII. 6.) Korm. határozat

a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program harmadik üteméről, az ahhoz szükséges források biztosításáról, valamint a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program első és második üteméről szóló kormányhatározatok módosításáról

Módosítja:

1668/2019. (XI. 28.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/192. (XI. 28.)

 

Jogszabály:

1794/2018. (XII. 21.) Korm. határozat

a Davis Kupa világcsoport rájátszás 2018. évi magyarországi rendezésének támogatása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Módosítja:

1668/2019. (XI. 28.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/192. (XI. 28.)

 

Jogszabály:

1244/2019. (IV. 30.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, az Országvédelmi Alapból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja:

1668/2019. (XI. 28.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/192. (XI. 28.)

 

2019. XI. 27.

Jogszabály:

353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól

Módosítja:

282/2019. (XI. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/190. (XI. 27.)

Hatályos:

2019. 11. 28., 2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja:

282/2019. (XI. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/190. (XI. 27.)

Hatályos:

2019. 11. 28., 2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

az államháztartás számviteléről

Módosítja:

282/2019. (XI. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/190. (XI. 27.)

Hatályos:

2019. 11. 28., 2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet

a Magyar Államkincstárról

Módosítja:

282/2019. (XI. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/190. (XI. 27.)

Hatályos:

2019. 11. 28.

 

Jogszabály:

94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja:

282/2019. (XI. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/190. (XI. 27.)

Hatályos:

2019. 11. 28.

 

Jogszabály:

233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet

a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról

Módosítja:

282/2019. (XI. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/190. (XI. 27.)

Hatályos:

2019. 11. 28.

 

Jogszabály:

31/2011. (X. 24.) KIM rendelet

a területi számjelrendszerről

Módosítja:

15/2019. (XI. 27.) MvM r.

Megjelent:

MK 2019/190. (XI. 27.)

Hatályos:

2019. 12. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi XV. törvény

a nemzeti otthonteremtési közösségekről

Módosítja:

33/2019. (XI. 27.) AB hat.

Megjelent:

MK 2019/190. (XI. 27.)

 

2019. XI. 25.

Jogszabály:

281/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet

a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Módosítja:

281/2019. (XI. 25.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/188. (XI. 25.)

Hatályos:

2019. 11. 26.

 

Jogszabály:

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet

az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról

Módosítja:

53/2019. (XI. 25.) AM r.

Megjelent:

MK 2019/188. (XI. 25.)

Hatályos:

2020. 01. 15.

 

Jogszabály:

1565/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat

a Magyar Unitárius Egyház programjainak és fejlesztéseinek támogatásával összefüggő feladatokról

Módosítja:

1663/2019. (XI. 25.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/188. (XI. 25.)

 

Jogszabály:

4/2019. (V. 23.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

8/2019. (XI. 25.) MNB ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/63. (XI. 25.)

Hatályos:

2019. 11. 26.

 

Jogszabály:

4/2015. (IV. 10.) BM utasítás

a Belügyminisztérium fejezet költségvetési gazdálkodásának rendjéről

Módosítja:

22/2019. (XI. 25.) BM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/63. (XI. 25.)

Hatályos:

2019. 11. 26.

 

Jogszabály:

62/2016. (XII. 29.) EMMI utasítás

az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet szervezeti és működési szabályzatáról

Módosítja:

38/2019. (XI. 25.) EMMI ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/63. (XI. 25.)

Hatályos:

2019. 11. 26.

 

Jogszabály:

4/2019. (III. 13.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

22/2019. (XI. 25.) KKM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/63. (XI. 25.)

Hatályos:

2019. 11. 26.

 

Jogszabály:

1/2017. (II. 8.) ÁSZ utasítás

a számvevőszéki ellenőrzés eljárási szabályai és módszerei megállapításáról és nyilvánosságra hozataláról

Módosítja:

2/2019. (XI. 25.) ÁSZ ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/63. (XI. 25.)

Hatályos:

2019. 11. 26.

 

Jogszabály:

8/2015. (XII. 9.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda fejezeti kezelésű előirányzatai felhasználásának szabályzatáról

Módosítja:

5/2019. (XI. 25.) NVI ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/63. (XI. 25.)

Hatályos:

2019. 11. 26.

 

2019. XI. 21.

Jogszabály:

515/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

egyes hajózási hatósági eljárások részletes szabályairól

Módosítja:

274/2019. (XI. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/186. (XI. 21.)

Hatályos:

2019. 12. 21.

 

Jogszabály:

13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet

a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról

Módosítja:

42/2019. (XI. 21.) ITM r.

Megjelent:

MK 2019/186. (XI. 21.)

Hatályos:

2019. 12. 21.

 

Jogszabály:

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja:

275/2019. (XI. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/187. (XI. 21.)

Hatályos:

2020. 01. 01., 2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet

az Oktatási Hivatalról

Módosítja:

275/2019. (XI. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/187. (XI. 21.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Módosítja:

275/2019. (XI. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/187. (XI. 21.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet

az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról

Módosítja:

275/2019. (XI. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/187. (XI. 21.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról

Módosítja:

276/2019. (XI. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/187. (XI. 21.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről

Módosítja:

276/2019. (XI. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/187. (XI. 21.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról

Módosítja:

277/2019. (XI. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/187. (XI. 21.)

Hatályos:

2019. 11. 22.

 

Jogszabály:

489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet

az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról

Módosítja:

277/2019. (XI. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/187. (XI. 21.)

Hatályos:

2019. 11. 22.

 

Jogszabály:

350/2017. (XI. 23.) Korm. rendelet

az egyházi és nem állami szociális fenntartóknál dolgozók részére a 2018. évben kifizetésre kerülő minimálbér és garantált bérminimum támogatásáról

Módosítja:

277/2019. (XI. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/187. (XI. 21.)

Hatályos:

2019. 11. 22.

 

Jogszabály:

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet

az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

Módosítja:

278/2019. (XI. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/187. (XI. 21.)

Hatályos:

2019. 11. 29., 2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet

a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről

Módosítja:

278/2019. (XI. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/187. (XI. 21.)

Hatályos:

2019. 11. 29.

 

Jogszabály:

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja:

278/2019. (XI. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/187. (XI. 21.)

Hatályos:

2019. 11. 29.

 

Jogszabály:

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Módosítja:

278/2019. (XI. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/187. (XI. 21.)

Hatályos:

2019. 11. 29., 2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet

az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról

Módosítja:

278/2019. (XI. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/187. (XI. 21.)

Hatályos:

2019. 11. 29.

 

Jogszabály:

238/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet

a tartós külszolgálathoz kapcsolódó felkészítésről

Módosítja:

279/2019. (XI. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/187. (XI. 21.)

Hatályos:

2019. 11. 22.

 

Jogszabály:

378/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó nem rendszeres közszolgáltatásról

Módosítja:

280/2019. (XI. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/187. (XI. 21.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

2019. XI. 20.

Jogszabály:

257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról

Módosítja:

272/2019. (XI. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/185. (XI. 20.)

Hatályos:

2020. 01. 01., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

104/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet

a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról

Módosítja:

272/2019. (XI. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/185. (XI. 20.)

Hatályos:

2019. 11. 23.

 

Jogszabály:

239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet

a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről

Módosítja:

273/2019. (XI. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/185. (XI. 20.)

Hatályos:

2019. 11. 28., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

184/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet

a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

273/2019. (XI. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/185. (XI. 20.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet

az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól

Módosítja:

273/2019. (XI. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/185. (XI. 20.)

Hatályos:

2019. 11. 28., 2020. 01. 01.

 

2019. XI. 19.

Jogszabály:

15/2015. (IV. 10.) BM rendelet

a belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

Módosítja:

40/2019. (XI. 19.) BM r.

Megjelent:

MK 2019/183. (XI. 19.)

Hatályos:

2019. 12. 04., 2020. 03. 01.

 

Jogszabály:

15/2013. (VIII. 22.) HM rendelet

a honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar főnöke által alapítható és adományozható elismerésekről

Módosítja:

11/2019. (XI. 19.) HM r.

Megjelent:

MK 2019/183. (XI. 19.)

Hatályos:

2019. 12. 01.

 

Jogszabály:

5/2018. (V. 8.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról

Módosítja:

43/2019. (XI. 19.) OGY h.

Megjelent:

MK 2019/183. (XI. 19.)

Hatályos:

2019. 11. 18.

 

Jogszabály:

1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1643/2019. (XI. 19.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/183. (XI. 19.)

Hatályos:

2019. 11. 20.

 

Jogszabály:

160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet

a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről

Módosítja:

267/2019. (XI. 19.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/184. (XI. 19.)

Hatályos:

2019. 11. 20.

 

Jogszabály:

175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet

a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről

Módosítja:

267/2019. (XI. 19.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/184. (XI. 19.)

Hatályos:

2019. 11. 20.

 

Jogszabály:

54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet

a sportrendezvények biztonságáról

Módosítja:

267/2019. (XI. 19.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/184. (XI. 19.)

Hatályos:

2019. 11. 20.

 

Jogszabály:

113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

267/2019. (XI. 19.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/184. (XI. 19.)

Hatályos:

2019. 11. 20.

 

Jogszabály:

114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

267/2019. (XI. 19.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/184. (XI. 19.)

Hatályos:

2019. 11. 20.

 

Jogszabály:

301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet

a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

267/2019. (XI. 19.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/184. (XI. 19.)

Hatályos:

2019. 11. 20.

 

Jogszabály:

329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet

a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről

Módosítja:

267/2019. (XI. 19.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/184. (XI. 19.)

Hatályos:

2019. 11. 20.

 

Jogszabály:

44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet

a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről

Módosítja:

267/2019. (XI. 19.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/184. (XI. 19.)

Hatályos:

2019. 11. 20.

 

Jogszabály:

274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet

a rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról, valamint a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről

Módosítja:

267/2019. (XI. 19.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/184. (XI. 19.)

Hatályos:

2019. 11. 20.

 

Jogszabály:

135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet

a 2014-2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról

Módosítja:

267/2019. (XI. 19.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/184. (XI. 19.)

Hatályos:

2019. 11. 20.

 

Jogszabály:

211/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet

az államhatárról szóló törvény szerinti közérdekű használati joggal összefüggő kártalanításról

Módosítja:

267/2019. (XI. 19.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/184. (XI. 19.)

Hatályos:

2019. 11. 20.

 

Jogszabály:

316/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel összefüggő intézkedésekhez kapcsolódó beszerzésekről

Módosítja:

267/2019. (XI. 19.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/184. (XI. 19.)

Hatályos:

2019. 11. 20.

 

Jogszabály:

180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet

a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságról, valamint egyes kormányrendeleteknek a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes feladatainak átadásával kapcsolatos módosításáról

Módosítja:

267/2019. (XI. 19.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/184. (XI. 19.)

Hatályos:

2019. 11. 20., 2020. 06. 30.

 

Jogszabály:

234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

268/2019. (XI. 19.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/184. (XI. 19.)

Hatályos:

2019. 11. 20., 2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet

az országos településrendezési és építési követelményekről

Módosítja:

269/2019. (XI. 19.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/184. (XI. 19.)

Hatályos:

2019. 11. 27.

 

Jogszabály:

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

Módosítja:

269/2019. (XI. 19.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/184. (XI. 19.)

Hatályos:

2019. 11. 27.

 

Jogszabály:

119/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet

a kiemelt nemzeti emlékhely használatának rendjéről

Módosítja:

270/2019. (XI. 19.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/184. (XI. 19.)

Hatályos:

2019. 12. 05.

 

Jogszabály:

369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet

a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről

Módosítja:

271/2019. (XI. 19.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/184. (XI. 19.)

Hatályos:

2019. 11. 20.

 

Jogszabály:

383/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet

a tartós ápolást végzők időskori támogatásáról

Módosítja:

271/2019. (XI. 19.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/184. (XI. 19.)

Hatályos:

2019. 11. 20.

 

Jogszabály:

1669/2018. (XII. 10.) Korm. határozat

a Magyar Falu Program keretében megvalósuló egyes programelemekkel összefüggő intézkedések végrehajtásáról, valamint azok 2019. évben szükséges támogatásáról

Módosítja:

1648/2019. (XI. 19.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/184. (XI. 19.)

 

Jogszabály:

1427/2019. (VII. 26.) Korm. határozat

a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság létrehozásáról

Módosítja:

1652/2019. (XI. 19.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/184. (XI. 19.)

 

Jogszabály:

1355/2018. (VII. 26.) Korm. határozat

az osztrák lovas szolgálat felállításához lovak adományozásáról

Módosítja:

1653/2019. (XI. 19.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/184. (XI. 19.)

 

Jogszabály:

90/2018. (VII. 2.) ME határozat

a 2014-2020 programozási időszak egyes operatív programjai monitoring bizottsági elnökeinek felmentéséről és a monitoring bizottságok elnökének kinevezéséről

Módosítja:

129/2019. (XI. 19.) ME h.

Megjelent:

MK 2019/184. (XI. 19.)

 

Jogszabály:

1/2019. (I. 28.) PM utasítás

a Pénzügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

17/2019. (XI. 19.) PM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/62. (XI. 19.)

Hatályos:

2019. 11. 20.

 

2019. XI. 15.

Jogszabály:

1/2014. (I. 10.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési feladatainak ellátásáról, valamint a védőoltás elrendelésének rendjéről

Módosítja:

39/2019. (XI. 15.) BM r.

Megjelent:

MK 2019/182. (XI. 15.)

Hatályos:

2019. 11. 16.

 

2019. XI. 14.

Jogszabály:

148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet

az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről

Módosítja:

52/2019. (XI. 14.) AM r.

Megjelent:

MK 2019/180. (XI. 14.)

Hatályos:

2019. 11. 15.

 

Jogszabály:

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet

az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról

Módosítja:

52/2019. (XI. 14.) AM r.

Megjelent:

MK 2019/180. (XI. 14.)

Hatályos:

2019. 11. 15.

 

Jogszabály:

11/2019. (IV. 1.) AM rendelet

a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről

Módosítja:

52/2019. (XI. 14.) AM r.

Megjelent:

MK 2019/180. (XI. 14.)

Hatályos:

2019. 11. 15.

 

Jogszabály:

40/2019. (VIII. 30.) AM rendelet

a borászati termékek krízislepárlási támogatásáról

Módosítja:

52/2019. (XI. 14.) AM r.

Megjelent:

MK 2019/180. (XI. 14.)

Hatályos:

2019. 11. 15.

 

Jogszabály:

41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet

a tenyészbika tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról

Módosítja:

52/2019. (XI. 14.) AM r.

Megjelent:

MK 2019/180. (XI. 14.)

Hatályos:

2019. 11. 15.

 

Jogszabály:

47/2019. (X. 14.) AM rendelet

az agrártámogatások 2019. évi mértékének megállapításáról, valamint az agrártámogatások 2018. évi mértékének megállapításáról szóló 31/2018. (X. 15.) AM rendelet módosításáról

Módosítja:

52/2019. (XI. 14.) AM r.

Megjelent:

MK 2019/180. (XI. 14.)

Hatályos:

2019. 11. 15.

 

Jogszabály:

6/2018. (II. 28.) IM rendelet

a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásának szabályairól

Módosítja:

26/2019. (XI. 14.) IM r.

Megjelent:

MK 2019/180. (XI. 14.)

Hatályos:

2019. 11. 15.

 

Jogszabály:

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet

az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

Módosítja:

41/2019. (XI. 14.) ITM r.

Megjelent:

MK 2019/180. (XI. 14.)

Hatályos:

2019. 11. 29.

 

Jogszabály:

423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a felsőoktatási felvételi eljárásról

Módosítja:

261/2019. (XI. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/181. (XI. 14.)

Hatályos:

2019. 11. 15.

 

Jogszabály:

335/2014. (XII. 18.) Korm. rendelet

a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja:

261/2019. (XI. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/181. (XI. 14.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról

Módosítja:

262/2019. (XI. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/181. (XI. 14.)

Hatályos:

2019. 11. 15.

 

Jogszabály:

250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet

a Modern Városok Program megvalósításáról

Módosítja:

263/2019. (XI. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/181. (XI. 14.)

Hatályos:

2019. 11. 17.

 

Jogszabály:

436/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet

a biztosítók és a viszontbiztosítók csoportfelügyeletével kapcsolatos részletes szabályokról

Módosítja:

264/2019. (XI. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/181. (XI. 14.)

Hatályos:

2019. 11. 15.

 

Jogszabály:

266/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet

az Erzsébet Táborok infrastrukturális fejlesztésére irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja:

265/2019. (XI. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/181. (XI. 14.)

Hatályos:

2019. 11. 15.

 

Jogszabály:

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

266/2019. (XI. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/181. (XI. 14.)

Hatályos:

2019. 11. 15.

 

Jogszabály:

1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat

a Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos időszerű intézkedésekről szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által előírt felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges intézkedésekről

Módosítja:

1639/2019. (XI. 14.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/181. (XI. 14.)

 

Jogszabály:

6/2006. (BK 4.) BM utasítás

a belügyi tudományos kutatói és tudományszervezői munkáról

Módosítja:

21/2019. (XI. 14.) BM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/61. (XI. 14.)

Hatályos:

2019. 11. 15.

 

Jogszabály:

70/2016. (XII. 23.) HM utasítás

az egyes illetményen kívüli juttatások mértékének és összegének megállapításáról

Módosítja:

66/2019. (XI. 14.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/61. (XI. 14.)

Hatályos:

2019. 11. 15.

 

Jogszabály:

4/2018. (II. 28.) IM utasítás

a központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről

Módosítja:

11/2019. (XI. 14.) IM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/61. (XI. 14.)

Hatályos:

2019. 11. 15.

 

Jogszabály:

13/2019. (VII. 26.) OBH utasítás

a bírósági szervezet informatikai biztonsági szabályzatáról

Módosítja:

22/2019. (XI. 14.) OBH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/61. (XI. 14.)

Hatályos:

2019. 11. 15.

 

Jogszabály:

6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás

a bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzatról

Módosítja:

24/2019. (XI. 14.) OBH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/61. (XI. 14.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

12/2012. (X. 1.) OBH utasítás

a hirdetményi kézbesítések nyilvántartásáról szóló szabályzatról

Módosítja:

24/2019. (XI. 14.) OBH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/61. (XI. 14.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

2019. XI. 8.

Jogszabály:

1203/2017. (IV. 10.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a Veszprémi Petőfi Színház komplex fejlesztéséről

Módosítja:

1632/2019. (XI. 8.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/179. (XI. 8.)

 

Jogszabály:

1659/2018. (XII. 6.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a Veszprém Aréna bővítésének és korszerűsítésének megvalósításához szükséges intézkedésekről

Módosítja:

1632/2019. (XI. 8.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/179. (XI. 8.)

 

Jogszabály:

1462/2019. (VII. 30.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a Veszprémi Iparos Park beruházás megvalósítása érdekében történő támogatás biztosításáról

Módosítja:

1632/2019. (XI. 8.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/179. (XI. 8.)

 

Jogszabály:

5/2018. (XI. 30.) MK utasítás

a Miniszterelnöki Kabinetiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

7/2019. (XI. 8.) MK ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/60. (XI. 8.)

Hatályos:

2019. 11. 09.

 

2019. XI. 7.

Jogszabály:

465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

az adóigazgatási eljárás részletszabályairól

Módosítja:

260/2019. (XI. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/178. (XI. 7.)

Hatályos:

2019. 11. 15., 2020. 01. 01., 2020. 02. 01.

 

Jogszabály:

37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet

a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

38/2019. (XI. 7.) BM r.

Megjelent:

MK 2019/178. (XI. 7.)

Hatályos:

2019. 11. 15.

 

Jogszabály:

58/1999. (XII. 30.) BM rendelet

az okmányirodák működésének személyi és technikai feltételeiről

Módosítja:

38/2019. (XI. 7.) BM r.

Megjelent:

MK 2019/178. (XI. 7.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

21/2016. (VI. 9.) BM rendelet

a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól

Módosítja:

38/2019. (XI. 7.) BM r.

Megjelent:

MK 2019/178. (XI. 7.)

Hatályos:

2019. 11. 15.

 

2019. XI. 5.

Jogszabály:

5/2018. (V. 8.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról

Módosítja:

39/2019. (XI. 5.) OGY h.

Megjelent:

MK 2019/177. (XI. 5.)

Hatályos:

2019. 11. 05.

 

2019. XI. 4.

Jogszabály:

42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet

az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről

Módosítja:

31/2019. (XI. 4.) AB h.

Megjelent:

MK 2019/176. (XI. 4.)

 

2019. X. 31.

Jogszabály:

121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet

az Oktatási Hivatalról

Módosítja:

259/2019. (X. 31.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/175. (X. 31.)

Hatályos:

2019. 12. 01.

 

Jogszabály:

501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet

a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről

Módosítja:

259/2019. (X. 31.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/175. (X. 31.)

Hatályos:

2019. 12. 01.

 

Jogszabály:

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet

az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről

Módosítja:

24/2019. (X. 31.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2019/175. (X. 31.)

Hatályos:

2019. 11. 05.

 

Jogszabály:

2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet

az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről

Módosítja:

24/2019. (X. 31.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2019/175. (X. 31.)

Hatályos:

2019. 11. 05.

 

Jogszabály:

16/2019. (VI. 28.) ITM rendelet

a hajózási tevékenység folytatásának egyes feltételeiről

Módosítja:

40/2019. (X. 31.) ITM r.

Megjelent:

MK 2019/175. (X. 31.)

Hatályos:

2019. 11. 01.

 

Jogszabály:

1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1624/2019. (X. 31.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/175. (X. 31.)

Hatályos:

2019. 12. 01.

 

Jogszabály:

1312/2019. (V. 28.) Korm. határozat

külgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügylet megvalósításához szükséges kormányzati intézkedésekről

Módosítja:

1626/2019. (X. 31.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/175. (X. 31.)

 

Jogszabály:

1/2019. (II. 21.) MK utasítás

a Nemzeti Kommunikációs Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

6/2019. (X. 31.) MK ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/58. (X. 31.)

Hatályos:

2019. 11. 01.

 

Jogszabály:

5/2013. (VI. 25.) OBH utasítás

a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló szabályzatról

Módosítja:

21/2019. (X. 31.) OBH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/58. (X. 31.)

Hatályos:

2019. 11. 01.

 

2019. X. 30.

Jogszabály:

168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet

a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről

Módosítja:

257/2019. (X. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/174. (X. 30.)

Hatályos:

2019. 10. 31., 2019. 11. 01.

 

Jogszabály:

301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről

Módosítja:

257/2019. (X. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/174. (X. 30.)

Hatályos:

2019. 10. 31.

 

Jogszabály:

11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól

Módosítja:

14/2019. (X. 30.) MEKH r.

Megjelent:

MK 2019/174. (X. 30.)

Hatályos:

2019. 11. 14.

 

Jogszabály:

20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet

a bűnügyi nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés szabályairól

Módosítja:

25/2019. (X. 30.) IM r.

Megjelent:

MK 2019/174. (X. 30.)

Hatályos:

2019. 10. 31.

 

2019. X. 28.

Jogszabály:

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

254/2019. (X. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/173. (X. 28.)

Hatályos:

2019. 10. 29.

 

Jogszabály:

36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet

az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról

Módosítja:

14/2019. (X. 28.) MvM r.

Megjelent:

MK 2019/173. (X. 28.)

Hatályos:

2019. 11. 01.

 

Jogszabály:

53/2017. (X. 18.) FM rendelet

a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről

Módosítja:

51/2019. (X. 28.) AM r.

Megjelent:

MK 2019/173. (X. 28.)

Hatályos:

2019. 11. 12., 2025. 01. 01., 2030. 01. 01.

 

Jogszabály:

6/2017. (VII. 10.) KKM rendelet

a tartós külszolgálati pályázati rendszerről, valamint a kihelyező szerv által támasztott szakmai követelmények és azok teljesítésének részletes szabályairól

Módosítja:

6/2019. (X. 28.) KKM r.

Megjelent:

MK 2019/173. (X. 28.)

Hatályos:

2019. 11. 05., 2019. 12. 01.

 

Jogszabály:

1177/2019. (IV. 2.) Korm. határozat

az Afrika stratégiáról

Módosítja:

1619/2019. (X. 28.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/173. (X. 28.)

 

Jogszabály:

1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, fejezetek közötti és fejezeten belüli átcsoportosításról, a Honvédelmi Minisztérium fejezet szociális hozzájárulási adó felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja:

1619/2019. (X. 28.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/173. (X. 28.)

 

Jogszabály:

1603/2018. (XI. 27.) Korm. határozat

az Országvédelmi Alapból történő átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzat felhasználásáról, a Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása fejezeti kezelésű előirányzat túllépésének jóváhagyásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja:

1619/2019. (X. 28.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/173. (X. 28.)

 

Jogszabály:

1132/2019. (III. 18.) Korm. határozat

a magyar-brazil külpolitikai és külgazdasági kapcsolatok új alapokra helyezéséről

Módosítja:

1619/2019. (X. 28.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/173. (X. 28.)

 

Jogszabály:

1177/2019. (IV. 2.) Korm. határozat

az Afrika stratégiáról

Módosítja:

1619/2019. (X. 28.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/173. (X. 28.)

 

Jogszabály:

2022/2017. (XII. 22.) Korm. határozat

a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról

Módosítja:

1620/2019. (X. 28.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/173. (X. 28.)

Hatályos:

2019. 10. 29.

 

2019. X. 24.

Jogszabály:

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja:

247/2019. (X. 24.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/172. (X. 24.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

139/1991. (X. 29.) Korm. rendelet

a közúti járművezetők utánképzéséről

Módosítja:

248/2019. (X. 24.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/172. (X. 24.)

Hatályos:

2019. 11. 01.

 

Jogszabály:

410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet

a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről

Módosítja:

248/2019. (X. 24.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/172. (X. 24.)

Hatályos:

2019. 11. 01.

 

Jogszabály:

156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet

a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról

Módosítja:

248/2019. (X. 24.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/172. (X. 24.)

Hatályos:

2019. 11. 01.

 

Jogszabály:

179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet

a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól

Módosítja:

248/2019. (X. 24.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/172. (X. 24.)

Hatályos:

2019. 11. 01.

 

Jogszabály:

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

Módosítja:

248/2019. (X. 24.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/172. (X. 24.)

Hatályos:

2019. 11. 01.

 

Jogszabály:

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja:

248/2019. (X. 24.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/172. (X. 24.)

Hatályos:

2019. 11. 01., 2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

177/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

Módosítja:

248/2019. (X. 24.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/172. (X. 24.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

284/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet

a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont kijelöléséről és feladatainak meghatározásáról

Módosítja:

248/2019. (X. 24.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/172. (X. 24.)

Hatályos:

2019. 11. 01.

 

Jogszabály:

94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja:

249/2019. (X. 24.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/172. (X. 24.)

Hatályos:

2019. 10. 25.

 

Jogszabály:

154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

250/2019. (X. 24.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/172. (X. 24.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet

a terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának részletes szabályairól

Módosítja:

250/2019. (X. 24.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/172. (X. 24.)

Hatályos:

2019. 10. 25.

 

Jogszabály:

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

251/2019. (X. 24.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/172. (X. 24.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet

a 2014-2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról

Módosítja:

252/2019. (X. 24.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/172. (X. 24.)

Hatályos:

2019. 11. 23.

 

Jogszabály:

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

253/2019. (X. 24.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/172. (X. 24.)

Hatályos:

2019. 10. 25.

 

Jogszabály:

1101/2015. (III. 5.) Korm. határozat

az "ETCS L2 fedélzeti berendezés felszerelése 59 db FLIRT típusú motorvonatra" című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2014. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

Módosítja:

1613/2019. (X. 24.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/172. (X. 24.)

 

Jogszabály:

1371/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2018. évi technikai segítségnyújtási pályázati kiírására benyújtásra kerülő, az elektromos töltőállomások és alternatív üzemanyagtöltő állomások adatainak összegyűjtésével kapcsolatos pályázatban történő magyar részvétel jóváhagyásáról

Módosítja:

1613/2019. (X. 24.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/172. (X. 24.)

 

Jogszabály:

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1614/2019. (X. 24.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/172. (X. 24.)

Hatályos:

2019. 10. 25.

 

2019. X. 22.

Jogszabály:

8/2016. (III. 25.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja:

13/2019. (X. 22.) MvM r.

Megjelent:

MK 2019/170. (X. 22.)

Hatályos:

2019. 10. 25.

 

Jogszabály:

7/2001. (I. 17.) FVM rendelet

a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól

Módosítja:

49/2019. (X. 22.) AM r.

Megjelent:

MK 2019/170. (X. 22.)

Hatályos:

2019. 10. 27.

 

Jogszabály:

37/2008. (III. 27.) FVM rendelet

az európai közösségi jog hatálya alá tartozó állatorvosi oklevelek elismeréséről

Módosítja:

49/2019. (X. 22.) AM r.

Megjelent:

MK 2019/170. (X. 22.)

Hatályos:

2019. 10. 27.

 

Jogszabály:

43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet

a növényvédelmi tevékenységről

Módosítja:

49/2019. (X. 22.) AM r.

Megjelent:

MK 2019/170. (X. 22.)

Hatályos:

2019. 10. 27.

 

Jogszabály:

32/2015. (VI. 19.) FM rendelet

a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetbe sorolt központi kezelésű előirányzatok felhasználásáról

Módosítja:

50/2019. (X. 22.) AM r.

Megjelent:

MK 2019/170. (X. 22.)

Hatályos:

2019. 10. 23.

 

Jogszabály:

12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet

a felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről

Módosítja:

39/2019. (X. 22.) ITM r.

Megjelent:

MK 2019/170. (X. 22.)

Hatályos:

2019. 10. 23.

 

Jogszabály:

5/2018. (V. 8.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról

Módosítja:

31/2019. (X. 22.) OGY h.

Megjelent:

MK 2019/170. (X. 22.)

Hatályos:

2019. 10. 21.

 

Jogszabály:

443/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

az elektromobilitás hazai elterjesztésével kapcsolatos egyes állami feladatokról

Módosítja:

243/2019. (X. 22.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/171. (X. 22.)

Hatályos:

2019. 10. 25.

 

Jogszabály:

273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja:

243/2019. (X. 22.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/171. (X. 22.)

Hatályos:

2019. 10. 25.

 

Jogszabály:

238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet

az építésfelügyeleti bírságról

Módosítja:

244/2019. (X. 22.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/171. (X. 22.)

Hatályos:

2019. 11. 09.

 

Jogszabály:

245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet

az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól

Módosítja:

244/2019. (X. 22.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/171. (X. 22.)

Hatályos:

2019. 11. 09.

 

Jogszabály:

134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet

a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról

Módosítja:

244/2019. (X. 22.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/171. (X. 22.)

Hatályos:

2019. 10. 24.

 

Jogszabály:

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

az építőipari kivitelezési tevékenységről

Módosítja:

244/2019. (X. 22.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/171. (X. 22.)

Hatályos:

2019. 10. 24.

 

Jogszabály:

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

Módosítja:

244/2019. (X. 22.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/171. (X. 22.)

Hatályos:

2019. 10. 24.

 

Jogszabály:

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról

Módosítja:

244/2019. (X. 22.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/171. (X. 22.)

Hatályos:

2019. 10. 24.

 

Jogszabály:

17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről

Módosítja:

244/2019. (X. 22.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/171. (X. 22.)

Hatályos:

2019. 10. 24.

 

Jogszabály:

155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet

a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről

Módosítja:

244/2019. (X. 22.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/171. (X. 22.)

Hatályos:

2019. 10. 24.

 

Jogszabály:

1087/2011. (IV. 12.) Korm. határozat

a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsról

Módosítja:

1609/2019. (X. 22.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/171. (X. 22.)

Hatályos:

2019. 10. 23.

 

Jogszabály:

1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat

a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013-2023)

Módosítja:

1609/2019. (X. 22.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/171. (X. 22.)

Hatályos:

2019. 10. 23., 2019. 12. 31.

 

Jogszabály:

1166/2016. (IV. 6.) Korm. határozat

a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2016-2017. évre szóló intézkedési tervéről

Módosítja:

1609/2019. (X. 22.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/171. (X. 22.)

Hatályos:

2019. 10. 23.

 

Jogszabály:

1838/2017. (XI. 9.) Korm. határozat

a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiával összefüggésben egyes kormányhatározatok módosításáról, valamint a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2018-2019. évekre szóló intézkedési tervéről

Módosítja:

1609/2019. (X. 22.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/171. (X. 22.)

Hatályos:

2019. 10. 23.

 

2019. X. 17.

Jogszabály:

45/2018. (XII. 17.) MNB rendelet

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény végrehajtásának az MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól

Módosítja:

34/2019. (X. 17.) MNB r.

Megjelent:

MK 2019/169. (X. 17.)

Hatályos:

2019. 10. 18.

 

Jogszabály:

48/2018. (XII. 21.) MNB rendelet

a Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének részletes szabályairól

Módosítja:

35/2019. (X. 17.) MNB r.

Megjelent:

MK 2019/169. (X. 17.)

Hatályos:

2019. 10. 18.

 

Jogszabály:

4/2019. (V. 23.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

7/2019. (X. 17.) MNB ut.

Megjelent:

Hivatalos Értestő 2019/56. (X. 17.)

Hatályos:

2019. 10. 18.

 

Jogszabály:

13/2010. (XI. 12.) BM utasítás

a Belügyminisztérium Igazgatás Reprezentációs Szabályzatáról

Módosítja:

20/2019. (X. 17.) BM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/56. (X. 17.)

Hatályos:

2019. 10. 18.

 

2019. X. 16.

Jogszabály:

86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról

Módosítja:

240/2019. (X. 16.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/168. (X. 16.)

Hatályos:

2019. 10. 17.

 

Jogszabály:

78/2011. (V. 12.) Korm. rendelet

a Magyar Honvédség által védendő létesítmények kijelöléséről, valamint a magyar állam folytonosságát és függetlenségét megtestesítő ereklyék köréről és az őrzésükre vonatkozó szabályokról

Módosítja:

241/2019. (X. 16.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/168. (X. 16.)

Hatályos:

2019. 10. 17.

 

Jogszabály:

51/2016. (III. 17.) Korm. rendelet

az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos egyes műszaki szolgáltatási feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről

Módosítja:

242/2019. (X. 16.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/168. (X. 16.)

Hatályos:

2019. 10. 17.

 

Jogszabály:

1080/2018. (III. 13.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, címrend-kiegészítésről és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja:

1591/2019. (X. 16.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/168. (X. 16.)

 

Jogszabály:

1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, fejezetek közötti és fejezeten belüli átcsoportosításról, a Honvédelmi Minisztérium fejezet szociális hozzájárulási adó felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja:

1591/2019. (X. 16.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/168. (X. 16.)

 

Jogszabály:

1539/2018. (X. 30.) Korm. határozat

a Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által működtetett pszichiátriai intézmény fejlesztésére irányuló beruházások előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

Módosítja:

1591/2019. (X. 16.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/168. (X. 16.)

 

Jogszabály:

1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozat

a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja:

1591/2019. (X. 16.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/168. (X. 16.)

 

Jogszabály:

1244/2019. (IV. 30.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, az Országvédelmi Alapból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja:

1591/2019. (X. 16.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/168. (X. 16.)

 

Jogszabály:

1577/2018. (XI. 15.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretén belül a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház komplex fejlesztése megvalósításához szükséges támogatás biztosításáról

Módosítja:

1594/2019. (X. 16.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/168. (X. 16.)

 

Jogszabály:

1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat

a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1597/2019. (X. 16.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/168. (X. 16.)

Hatályos:

2019. 10. 17.

 

Jogszabály:

1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat

a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1598/2019. (X. 16.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/168. (X. 16.)

Hatályos:

2019. 10. 17.

 

Jogszabály:

1661/2018. (XII. 6.) Korm. határozat

a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program harmadik üteméről, az ahhoz szükséges források biztosításáról, valamint a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program első és második üteméről szóló kormányhatározatok módosításáról

Módosítja:

1602/2019. (X. 16.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/168. (X. 16.)

 

Jogszabály:

1810/2018. (XII. 23.) Korm. határozat

határon túli célú költségvetési támogatások biztosításáról

Módosítja:

1602/2019. (X. 16.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/168. (X. 16.)

 

Jogszabály:

1763/2017. (XI. 7.) Korm. határozat

a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program második üteméről

Módosítja:

1602/2019. (X. 16.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/168. (X. 16.)

 

Jogszabály:

2009/2015. (XII. 29.) Korm. határozat

a nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről

Módosítja:

1604/2019. (X. 16.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/168. (X. 16.)

Hatályos:

2019. 11. 01.

 

2019. X. 15.

Jogszabály:

257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet

az önkormányzati ASP rendszerről

Módosítja:

235/2019. (X. 15.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/167. (X. 15.)

Hatályos:

2019. 12. 01.

 

Jogszabály:

467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Kormányzati Adatközpont működéséről

Módosítja:

235/2019. (X. 15.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/167. (X. 15.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet

az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól

Módosítja:

236/2019. (X. 15.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/167. (X. 15.)

Hatályos:

2019. 10. 23., 2019. 10. 31., 2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet

az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról

Módosítja:

236/2019. (X. 15.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/167. (X. 15.)

Hatályos:

2019. 10. 23.

 

Jogszabály:

12/2007. (III. 13.) IRM rendelet

a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól

Módosítja:

37/2019. (X. 15.) BM r.

Megjelent:

MK 2019/167. (X. 15.)

Hatályos:

2019. 10. 23.

 

Jogszabály:

39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet

az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról

Módosítja:

23/2019. (X. 15.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2019/167. (X. 15.)

Hatályos:

2019. 10. 20.

 

Jogszabály:

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet

az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

Módosítja:

38/2019. (X. 15.) ITM r.

Megjelent:

MK 2019/167. (X. 15.)

Hatályos:

2019. 10. 30.

 

Jogszabály:

1368/2017. (VI. 12.) Korm. határozat

egyes beruházások közös érdekű projektté nyilvánításával kapcsolatos intézkedésekről

Módosítja:

1577/2019. (X. 15.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/167. (X. 15.)

 

Jogszabály:

1123/2017. (III. 17.) Korm. határozat

az Erzsébet Táborok infrastrukturális fejlesztéséről

Módosítja:

1579/2019. (X. 15.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/167. (X. 15.)

 

Jogszabály:

1828/2017. (XI. 9.) Korm. határozat

az Erzsébet Táborok infrastrukturális fejlesztéséről szóló 1123/2017. (III. 17.) Korm. határozat megvalósításához szükséges éven túli kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásról

Módosítja:

1579/2019. (X. 15.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/167. (X. 15.)

 

Jogszabály:

1131/2016. (III. 10.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

Módosítja:

1580/2019. (X. 15.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/167. (X. 15.)

 

Jogszabály:

1892/2017. (XI. 30.) Korm. határozat

a Kecskemét Déli Iparterületen elhelyezkedő Barényi Béla út Modern Városok Program keretében történő fejlesztéséről, valamint a Magyarország Kormánya és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1131/2016. (III. 10.) Korm. határozat módosításáról

Módosítja:

1580/2019. (X. 15.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/167. (X. 15.)

 

Jogszabály:

1709/2017. (IX. 25.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a tatabányai egykori bányakórház katolikus gimnáziummá fejlesztéséhez szükséges támogatás biztosításáról

Módosítja:

1581/2019. (X. 15.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/167. (X. 15.)

 

Jogszabály:

1252/2015. (IV. 23.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

Módosítja:

1582/2019. (X. 15.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/167. (X. 15.)

 

Jogszabály:

1163/2019. (III. 27.) Korm. határozat

a Nyíregyháza Spartacus-Bozsik József Labdarúgó Akadémia örökösföldi edzőközpont megvalósítása előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alap terhére történő finanszírozásáról

Módosítja:

1583/2019. (X. 15.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/167. (X. 15.)

 

Jogszabály:

1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1584/2019. (X. 15.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/167. (X. 15.)

Hatályos:

2019. 10. 16.

 

2019. X. 14.

Jogszabály:

31/2018. (X. 15.) AM rendelet

az agrártámogatások 2018. évi mértékének megállapításáról

Módosítja:

47/2019. (X. 14.) AM r.

Megjelent:

MK 2019/166. (X. 14.)

Hatályos:

2019. 10. 15.

 

Jogszabály:

38/2016. (VI. 6.) FM rendelet

az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről

Módosítja:

48/2019. (X. 14.) AM r.

Megjelent:

MK 2019/166. (X. 14.)

Hatályos:

2019. 10. 15.

 

Jogszabály:

28/2013. (VI. 29.) NGM rendelet

a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokkal összefüggő tevékenységek szabályozásáról

Módosítja:

14/2019. (X. 14.) PM r.

Megjelent:

MK 2019/166. (X. 14.)

Hatályos:

2019. 10. 22.

 

Jogszabály:

8/2015. (V. 29.) BM utasítás

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Módosítja:

19/2019. (X. 14.) BM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/55. (X. 14.)

Hatályos:

2019. 10. 15.

 

Jogszabály:

20/2011. (VI. 30.) KüM utasítás

a külképviseleteken devizában, illetve valutában beszedett vízumeljárási díjaknak, konzulidíj-bevételeknek, a hazai hatóság eljárásában felmerülő illetékeknek vagy díjaknak, valamint a konzuli cselekményekhez kapcsolódó költségeknek az elszámolásáról

Módosítja:

19/2019. (X. 14.) KKM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/55. (X. 14.)

Hatályos:

2019. 10. 15.

 

Jogszabály:

6/2014. (IV. 30.) OBH utasítás

a bíróságok perbeli képviseletéről szóló szabályzatról

Módosítja:

19/2019. (X. 14.) OBH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/55. (X. 14.)

Hatályos:

2019. 10. 15.

 

Jogszabály:

18/2018. (V. 31.) ORFK utasítás

az Informatikai Biztonsági Szabályzatról

Módosítja:

37/2019. (X. 14.) ORFK ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/55. (X. 14.)

Hatályos:

2019. 10. 15.

 

2019. X. 10.

Jogszabály:

4/2019. (V. 23.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

6/2019. (X. 10.) MNB ut.

Megjelent:

Hivatalos Értestő 2019/54. (X. 10.)

Hatályos:

2019. 10. 11.

 

Jogszabály:

11/2013. (XII. 31.) OBH utasítás

az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

16/2019. (X. 10.) OBH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értestő 2019/54. (X. 10.)

Hatályos:

2019. 10. 11.

 

2019. X. 4.

Jogszabály:

295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet

az egyházi elismerésről és az egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól

Módosítja:

231/2019. (X. 4.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/164. (X. 4.)

Hatályos:

2019. 10. 05.

 

Jogszabály:

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

232/2019. (X. 4.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/164. (X. 4.)

Hatályos:

2019. 10. 05.

 

Jogszabály:

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet

a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

232/2019. (X. 4.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/164. (X. 4.)

Hatályos:

2019. 10. 05.

 

Jogszabály:

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet

a lakáscélú állami támogatásokról

Módosítja:

232/2019. (X. 4.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/164. (X. 4.)

Hatályos:

2019. 10. 05.

 

Jogszabály:

118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet

a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről

Módosítja:

232/2019. (X. 4.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/164. (X. 4.)

Hatályos:

2019. 10. 05.

 

Jogszabály:

54/2005. (III. 26.) Korm. rendelet

a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai és az EQUAL Közösségi Kezdeményezés Program esetében alkalmazandó biztosítékokkal kapcsolatos szabályokról

Módosítja:

232/2019. (X. 4.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/164. (X. 4.)

Hatályos:

2019. 10. 05.

 

Jogszabály:

85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet

a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről

Módosítja:

232/2019. (X. 4.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/164. (X. 4.)

Hatályos:

2019. 10. 05.

 

Jogszabály:

114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

232/2019. (X. 4.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/164. (X. 4.)

Hatályos:

2019. 10. 05.

 

Jogszabály:

86/2008. (IV. 15.) Korm. rendelet

a közhasznú vagy gazdasági társasági formában működő, valamint az egyházak, alapítványok által fenntartott aktív fekvőbeteg-szakellátást biztosító egészségügyi szolgáltatók létszámcsökkentésének 2008. évi költségvetési támogatásáról

Módosítja:

232/2019. (X. 4.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/164. (X. 4.)

Hatályos:

2019. 10. 05.

 

Jogszabály:

191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet

a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről

Módosítja:

232/2019. (X. 4.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/164. (X. 4.)

Hatályos:

2019. 10. 05.

 

Jogszabály:

290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja:

232/2019. (X. 4.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/164. (X. 4.)

Hatályos:

2019. 10. 05.

 

Jogszabály:

217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet

az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól

Módosítja:

232/2019. (X. 4.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/164. (X. 4.)

Hatályos:

2019. 10. 05.

 

Jogszabály:

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja:

232/2019. (X. 4.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/164. (X. 4.)

Hatályos:

2019. 10. 05.

 

Jogszabály:

326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet

az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtási rendjéről

Módosítja:

232/2019. (X. 4.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/164. (X. 4.)

Hatályos:

2019. 10. 05.

 

Jogszabály:

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Módosítja:

232/2019. (X. 4.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/164. (X. 4.)

Hatályos:

2019. 10. 05.

 

Jogszabály:

369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet

a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről

Módosítja:

232/2019. (X. 4.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/164. (X. 4.)

Hatályos:

2019. 10. 05.

 

Jogszabály:

489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet

az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról

Módosítja:

232/2019. (X. 4.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/164. (X. 4.)

Hatályos:

2019. 10. 05.

 

Jogszabály:

501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet

a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről

Módosítja:

232/2019. (X. 4.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/164. (X. 4.)

Hatályos:

2019. 10. 05.

 

Jogszabály:

275/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet

a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2019. évi kompenzációjáról

Módosítja:

232/2019. (X. 4.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/164. (X. 4.)

Hatályos:

2019. 10. 05.

 

Jogszabály:

65/2018. (IV. 4.) Korm. rendelet

a nyergesújfalui ipari park bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja:

233/2019. (X. 4.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/164. (X. 4.)

Hatályos:

2019. 10. 05.

 

Jogszabály:

1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja:

17/2019. (X. 4.) NVTNM r.

Megjelent:

MK 2019/164. (X. 4.)

Hatályos:

2019. 10. 05.

 

Jogszabály:

27/2014. (XI. 25.) FM rendelet

a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

Módosítja:

46/2019. (X. 4.) AM r.

Megjelent:

MK 2019/164. (X. 4.)

Hatályos:

2019. 10. 07.

 

Jogszabály:

7/2015. (VI. 22.) HM rendelet

a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól

Módosítja:

10/2019. (X. 4.) HM r.

Megjelent:

MK 2019/164. (X. 4.)

Hatályos:

2019. 10. 05.

 

Jogszabály:

1525/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat

a Honvédelmi Igazgatási Koordinációs Tárcaközi Munkacsoport létrehozásáról, valamint szervezeti és működési rendjének meghatározásáról

Módosítja:

1570/2019. (X. 4.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/164. (X. 4.)

Hatályos:

2019. 11. 03.

 

Jogszabály:

18/2018. (VIII. 23.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériumának elektronikus aláírási és elektronikus bélyegzési szabályzatáról

Módosítja:

32/2019. (X. 4.) EMMI ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/53. (X. 4.)

Hatályos:

2019. 10. 05.

 

Jogszabály:

2/2014. (I. 13.) NGM utasítás

az Államháztartási Belső Kontroll Munkacsoport létrehozásáról

Módosítja:

15/2019. (X. 4.) PM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/53. (X. 4.)

Hatályos:

2019. 10. 05.

 

2019. IX. 30.

Jogszabály:

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

Módosítja:

22/2019. (IX. 30.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2019/161. (IX. 30.)

Hatályos:

2019. 10. 01.

 

Jogszabály:

26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről

Módosítja:

22/2019. (IX. 30.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2019/161. (IX. 30.)

Hatályos:

2019. 10. 01.

 

Jogszabály:

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról

Módosítja:

37/2019. (IX. 30.) ITM r.

Megjelent:

MK 2019/161. (IX. 30.)

Hatályos:

2019. 10. 01., 2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

a távhőszolgáltatási támogatásról

Módosítja:

37/2019. (IX. 30.) ITM r.

Megjelent:

MK 2019/161. (IX. 30.)

Hatályos:

2019. 10. 01.

 

Jogszabály:

67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről

Módosítja:

37/2019. (IX. 30.) ITM r.

Megjelent:

MK 2019/161. (IX. 30.)

Hatályos:

2019. 10. 01.

 

Jogszabály:

70/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó hatósági árak képzésének keretszabályairól

Módosítja:

37/2019. (IX. 30.) ITM r.

Megjelent:

MK 2019/161. (IX. 30.)

Hatályos:

2019. 10. 01.

 

Jogszabály:

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet

az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

Módosítja:

229/2019. (IX. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/162. (IX. 30.)

Hatályos:

2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja:

230/2019. (IX. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/162. (IX. 30.)

Hatályos:

2019. 10. 01.

 

Jogszabály:

4/2019. (V. 23.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

5/2019. (IX. 30.) MNB ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/52. (IX. 30.)

Hatályos:

2019. 10. 01.

 

Jogszabály:

4/2019. (II. 28.) ITM utasítás

az Innovációs és Technológiai Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

36/2019. (IX. 30.) ITM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/52. (IX. 30.)

Hatályos:

2019. 10. 01.

 

2019. IX. 27.

Jogszabály:

11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet

a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről

Módosítja:

12/2019. (IX. 27.) MEKH r.

Megjelent:

MK 2019/160. (IX. 27.)

Hatályos:

2019. 10. 01.

 

Jogszabály:

1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról

Módosítja:

12/2019. (IX. 27.) MEKH r.

Megjelent:

MK 2019/160. (IX. 27.)

Hatályos:

2019. 10. 28.

 

Jogszabály:

2/2018. (VII. 18.) NVTNM rendelet

a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

Módosítja:

16/2019. (IX. 27.) NVTNM r.

Megjelent:

MK 2019/160. (IX. 27.)

Hatályos:

2019. 09. 28.

 

2019. IX. 26.

Jogszabály:

210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet

a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról

Módosítja:

227/2019. (IX. 26.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/159. (IX. 26.)

Hatályos:

2019. 09. 27., 2019. 10. 01.

 

Jogszabály:

466/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

az elektronikus ügyintézéssel összefüggő adatok biztonságát szolgáló Kormányzati Adattrezorról

Módosítja:

228/2019. (IX. 26.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/159. (IX. 26.)

Hatályos:

2019. 09. 30.

 

Jogszabály:

1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja:

15/2019. (IX. 26.) NVTNM r.

Megjelent:

MK 2019/159. (IX. 26.)

Hatályos:

2019. 09. 27.

 

Jogszabály:

1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1552/2019. (IX. 26.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/159. (IX. 26.)

Hatályos:

2019. 09. 27.

 

Jogszabály:

1594/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat

az "M70 autóút Letenye-Tornyiszentmiklós közötti szakasz 2×2 sávra történő bővítése" című projekt megvalósításához szükséges források biztosításáról

Módosítja:

1552/2019. (IX. 26.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/159. (IX. 26.)

Hatályos:

2019. 09. 27.

 

Jogszabály:

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1553/2019. (IX. 26.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/159. (IX. 26.)

Hatályos:

2019. 09. 27.

 

Jogszabály:

1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1555/2019. (IX. 26.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/159. (IX. 26.)

Hatályos:

2019. 09. 27.

 

Jogszabály:

1691/2016. (XI. 29.) Korm. határozat

az európai uniós forrásból megvalósítandó kötöttpályás projektekről, a rendelkezésre álló forrásokról és az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési kerete módosításának előkészítéséről

Módosítja:

1555/2019. (IX. 26.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/159. (IX. 26.)

Hatályos:

2019. 09. 27.

 

Jogszabály:

36/2012. (VIII. 24.) BM utasítás

a belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérletidíj-hozzájárulás szabályairól

Módosítja:

18/2019. (IX. 26.) BM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/51. (IX. 26.)

Hatályos:

2019. 09. 27.

 

Jogszabály:

37/2012. (VIII. 31.) BM utasítás

a lakáscélú munkáltatói kölcsönről

Módosítja:

18/2019. (IX. 26.) BM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/51. (IX. 26.)

Hatályos:

2019. 09. 27.

 

Jogszabály:

34/2016. (VII. 15.) HM utasítás

az egyes beosztásokban megállapítható munkaerő-piaci pótlékról

Módosítja:

63/2019. (IX. 26.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/51. (IX. 26.)

Hatályos:

2019. 09. 27.

 

Jogszabály:

17/2014. (XII. 23.) OBH utasítás

a bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról

Módosítja:

15/2019. (IX. 26.) OBH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/51. (IX. 26.)

Hatályos:

2019. 10. 01.

 

Jogszabály:

11/2013. (III. 29.) ORFK utasítás

a fegyelemkezelő adatállománnyal kapcsolatos feladatokról

Módosítja:

35/2019. (IX. 26.) ORFK ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/51. (IX. 26.)

Hatályos:

2019. 09. 27.

 

2019. IX. 25.

Jogszabály:

363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja:

223/2019. (IX. 25.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/157. (IX. 25.)

Hatályos:

2019. 09. 30.

 

Jogszabály:

139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet

a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről

Módosítja:

223/2019. (IX. 25.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/157. (IX. 25.)

Hatályos:

2019. 09. 30.

 

Jogszabály:

58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet

a Debrecen megyei jogú város külterületén, az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben ipari telephely kialakításával és a területen megvalósuló munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja:

225/2019. (IX. 25.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/157. (IX. 25.)

Hatályos:

2019. 09. 26.

 

Jogszabály:

1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja:

14/2019. (IX. 25.) NVTNM r.

Megjelent:

MK 2019/157. (IX. 25.)

Hatályos:

2019. 09. 26.

 

Jogszabály:

20/1991. (XI. 5.) FM-PM együttes rendelet

a lóversenyfogadás szabályairól

Módosítja:

45/2019. (IX. 25.) AM r.

Megjelent:

MK 2019/157. (IX. 25.)

Hatályos:

2019. 10. 03.

 

Jogszabály:

41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet

a tenyészbika tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról

Módosítja:

45/2019. (IX. 25.) AM r.

Megjelent:

MK 2019/157. (IX. 25.)

Hatályos:

2019. 09. 26.

 

Jogszabály:

12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet

az egészségügyi szakmai kollégium működéséről

Módosítja:

21/2019. (IX. 25.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2019/157. (IX. 25.)

Hatályos:

2019. 10. 03.

 

Jogszabály:

1147/2018. (III. 26.) Korm. határozat

a Debrecen megyei jogú város külterületén található földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Módosítja:

1543/2019. (IX. 25.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/157. (IX. 25.)

 

Jogszabály:

1538/2018. (X. 30.) Korm. határozat

az Európai Határregisztrációs Rendszer, valamint az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer fejlesztéséhez szükséges kormányzati intézkedéseket koordináló munkacsoport létrehozásáról

Módosítja:

1545/2019. (IX. 25.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/157. (IX. 25.)

Hatályos:

2019. 09. 26.

 

Jogszabály:

1253/2018. (V. 30.) Korm. határozat

egyes Kárpát-medencei gazdaságélénkítő programok és összehangolt fejlesztési feladatok, valamint turisztikai fejlesztések koordinációjáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Módosítja:

1546/2019. (IX. 25.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/157. (IX. 25.)

Hatályos:

2019. 09. 26.

 

Jogszabály:

1200/2018. (IV. 4.) Korm. határozat

a Magyar Pálos Rend Első Remete Szent Pál Rendje Boldog Özséb Programjának, illetve hargitafürdői további fejlesztésének támogatásával összefüggő feladatokról

Módosítja:

1549/2019. (IX. 25.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/157. (IX. 25.)

 

Jogszabály:

23/2017. (II. 3.) Korm. rendelet

a munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról

Módosítja:

226/2019. (IX. 25.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/158. (IX. 25.)

Hatályos:

2019. 10. 10.

 

2019. IX. 20.

Jogszabály:

50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet

az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő "Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot" fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról

Módosítja:

43/2019. (IX. 20.) AM r.

Megjelent:

MK 2019/156. (IX. 20.)

Hatályos:

2019. 09. 22.

 

Jogszabály:

66/2012. (VII. 10.) VM rendelet

a szárított takarmány előállítók által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról

Módosítja:

43/2019. (IX. 20.) AM r.

Megjelent:

MK 2019/156. (IX. 20.)

Hatályos:

2019. 09. 22.

 

Jogszabály:

78/2013. (IX. 10.) VM rendelet

a sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról

Módosítja:

43/2019. (IX. 20.) AM r.

Megjelent:

MK 2019/156. (IX. 20.)

Hatályos:

2019. 09. 22.

 

Jogszabály:

51/2015. (IX. 7.) FM rendelet

a pénzügyi fegyelem alkalmazásából eredő visszatérítésről

Módosítja:

43/2019. (IX. 20.) AM r.

Megjelent:

MK 2019/156. (IX. 20.)

Hatályos:

2019. 09. 22.

 

Jogszabály:

22/2016. (IV. 5.) FM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról

Módosítja:

43/2019. (IX. 20.) AM r.

Megjelent:

MK 2019/156. (IX. 20.)

Hatályos:

2019. 09. 22.

 

Jogszabály:

20/2019. (V. 27.) AM rendelet

a szárítmány-előállítók által igénybe vehető költségtámogatásról

Módosítja:

43/2019. (IX. 20.) AM r.

Megjelent:

MK 2019/156. (IX. 20.)

Hatályos:

2019. 09. 22.

 

Jogszabály:

27/2019. (VI. 14.) AM rendelet

a baromfi- és sertéságazati piaci szereplők foglalkoztatási célú jövedelempótló támogatásáról

Módosítja:

43/2019. (IX. 20.) AM r.

Megjelent:

MK 2019/156. (IX. 20.)

Hatályos:

2019. 09. 22.

 

Jogszabály:

40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet

a növényfajták állami elismeréséről

Módosítja:

44/2019. (IX. 20.) AM r.

Megjelent:

MK 2019/156. (IX. 20.)

Hatályos:

2019. 09. 23.

 

Jogszabály:

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról

Módosítja:

36/2019. (IX. 20.) ITM r.

Megjelent:

MK 2019/156. (IX. 20.)

Hatályos:

2019. 10. 21.

 

Jogszabály:

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről

Módosítja:

36/2019. (IX. 20.) ITM r.

Megjelent:

MK 2019/156. (IX. 20.)

Hatályos:

2019. 10. 21.

 

Jogszabály:

13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet

a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról

Módosítja:

36/2019. (IX. 20.) ITM r.

Megjelent:

MK 2019/156. (IX. 20.)

Hatályos:

2019. 10. 21.

 

Jogszabály:

60/2011. (XI. 25.) NFM rendelet

a közlekedésért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről

Módosítja:

36/2019. (IX. 20.) ITM r.

Megjelent:

MK 2019/156. (IX. 20.)

Hatályos:

2019. 10. 21.

 

Jogszabály:

53/2014. (XII. 13.) NFM rendelet

az egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmáról

Módosítja:

36/2019. (IX. 20.) ITM r.

Megjelent:

MK 2019/156. (IX. 20.)

Hatályos:

2019. 10. 21.

 

Jogszabály:

21/2016. (VII. 12.) NFM rendelet

a kedvtelési célú vízi járművek és a motoros vízi sporteszközök alapvető biztonsági követelményeiről

Módosítja:

36/2019. (IX. 20.) ITM r.

Megjelent:

MK 2019/156. (IX. 20.)

Hatályos:

2019. 10. 21.

 

Jogszabály:

1698/2018. (XII. 17.) Korm. határozat

az autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások finanszírozásának időszerű feladatairól

Módosítja:

1537/2019. (IX. 20.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/156. (IX. 20.)

 

Jogszabály:

1357/2016. (VII. 13.) Korm. határozat

a Nemzeti Autóbusz Beszerzési Bizottságról

Módosítja:

1538/2019. (IX. 20.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/156. (IX. 20.)

Hatályos:

2019. 09. 21.

 

Jogszabály:

9/2019. (IV. 4.) ITM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Módosítja:

35/2019. (IX. 20.) ITM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/50. (IX. 20.)

Hatályos:

2019. 09. 21.

 

Jogszabály:

3/2019. (I. 31.) LÜ utasítás

a munkaidőn kívüli ügyészi szolgálatról

Módosítja:

16/2019. (IX. 20.) LÜ ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/50. (IX. 20.)

Hatályos:

2019. 09. 21.

 

2019. IX. 17.

Jogszabály:

367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet

a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

221/2019. (IX. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/154. (IX. 17.)

Hatályos:

2019. 09. 18.

 

Jogszabály:

98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet

a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól

Módosítja:

221/2019. (IX. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/154. (IX. 17.)

Hatályos:

2019. 09. 18.

 

Jogszabály:

1469/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1438/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat módosításáról

Módosítja:

1528/2019. (IX. 17.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/154. (IX. 17.)

 

Jogszabály:

1447/2017. (VII. 7.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja:

1528/2019. (IX. 17.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/154. (IX. 17.)

 

Jogszabály:

1727/2017. (X. 10.) Korm. határozat

az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja:

1528/2019. (IX. 17.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/154. (IX. 17.)

 

Jogszabály:

1032/2018. (II. 8.) Korm. határozat

a tatabányai, a nagykátai és a váci mentőállomás felújításáról, valamint a tabi mentőállomás újjáépítéséhez rendelkezésre álló forrás kiegészítéséről

Módosítja:

1528/2019. (IX. 17.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/154. (IX. 17.)

 

Jogszabály:

1308/2018. (VII. 5.) Korm. határozat

a Magyarországi Evangélikus Egyház kórházának létrehozása érdekében szükséges előkészítési tevékenységek támogatásáról

Módosítja:

1528/2019. (IX. 17.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/154. (IX. 17.)

 

Jogszabály:

1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, fejezetek közötti és fejezeten belüli átcsoportosításról, a Honvédelmi Minisztérium fejezet szociális hozzájárulási adó felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja:

1528/2019. (IX. 17.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/154. (IX. 17.)

 

Jogszabály:

1499/2018. (X. 12.) Korm. határozat

a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram finanszírozásáról

Módosítja:

1528/2019. (IX. 17.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/154. (IX. 17.)

 

Jogszabály:

1511/2018. (X. 17.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja:

1528/2019. (IX. 17.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/154. (IX. 17.)

 

Jogszabály:

1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozat

a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja:

1528/2019. (IX. 17.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/154. (IX. 17.)

 

Jogszabály:

1068/2017. (II. 10.) Korm. határozat

a 2007-2013-as uniós pénzügyi eszközökből visszafizetett forrásokkal kapcsolatos kormánydöntések végrehajtásához kapcsolódó feladatokról

Módosítja:

1531/2019. (IX. 17.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/154. (IX. 17.)

 

2019. IX. 13.

Jogszabály:

1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja:

12/2019. (IX. 13.) NVTNM r.

Megjelent:

MK 2019/153. (IX. 13.)

Hatályos:

2019. 09. 14.

 

Jogszabály:

26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet

a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről

Módosítja:

34/2019. (IX. 13.) ITM r.

Megjelent:

MK 2019/153. (IX. 13.)

Hatályos:

2020. 01. 30.

 

Jogszabály:

17/2008. (IV. 30.) GKM rendelet

a léginavigációs szolgálatot és légiforgalmi szolgáltatást ellátó szakszemélyzet szakszolgálati engedélyéről és képzéséről

Módosítja:

34/2019. (IX. 13.) ITM r.

Megjelent:

MK 2019/153. (IX. 13.)

Hatályos:

2020. 01. 30.

 

Jogszabály:

56/2016. (XII. 22.) NFM rendelet

a Magyarország légterében és repülőterein történő repülések végrehajtásának szabályairól

Módosítja:

34/2019. (IX. 13.) ITM r.

Megjelent:

MK 2019/153. (IX. 13.)

Hatályos:

2020. 01. 30.

 

2019. IX. 12.

Jogszabály:

168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet

a Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről

Módosítja:

220/2019. (IX. 12.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/152. (IX. 12.)

Hatályos:

2019. 10. 15.

 

Jogszabály:

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja:

220/2019. (IX. 12.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/152. (IX. 12.)

Hatályos:

2019. 10. 15.

 

Jogszabály:

158/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet

a Nemzeti Földügyi Központ feladatairól

Módosítja:

220/2019. (IX. 12.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/152. (IX. 12.)

Hatályos:

2019. 10. 15.

 

Jogszabály:

11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól

Módosítja:

11/2019. (IX. 12.) MEKH r.

Megjelent:

MK 2019/152. (IX. 12.)

Hatályos:

2019. 10. 01.

 

Jogszabály:

5/2019. (V. 31.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjakkal kapcsolatos egyes MEKH rendeletek módosításáról

Módosítja:

11/2019. (IX. 12.) MEKH r.

Megjelent:

MK 2019/152. (IX. 12.)

Hatályos:

2019. 10. 01.

 

Jogszabály:

1393/2019. (VI. 28.) Korm. határozat

a Nemzeti Földügyi Központ működésének megkezdéséhez szükséges egyes feladatokról

Módosítja:

1527/2019. (IX. 12.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/152. (IX. 12.)

 

Jogszabály:

14/2018. (VII. 3.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

13/2019. (IX. 12.) MvM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/49. (IX. 12.)

Hatályos:

2019. 09. 13.

 

Jogszabály:

30/2017. (VII. 31.) KKM utasítás

a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvényben meghatározott, a külgazdasági és külügyminisztert megillető egyes hatáskörök átruházásáról

Módosítja:

18/2019. (IX. 12.) KKM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/49. (IX. 12.)

Hatályos:

2019. 09. 13.

 

Jogszabály:

12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás

az ügyészség szervezetéről és működéséről

Módosítja:

15/2019. (IX. 12.) LÜ ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/49. (IX. 12.)

Hatályos:

2019. 09. 13.

 

Jogszabály:

5/2013. (VI. 25.) OBH utasítás

a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló szabályzatról

Módosítja:

14/2019. (IX. 12.) OBH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/49. (IX. 12.)

Hatályos:

2019. 09. 13.

 

2019. IX. 10.

Jogszabály:

218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet

a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról

Módosítja:

219/2019. (IX. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/151. (IX. 10.)

Hatályos:

2019. 10. 01., 2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet

az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről

Módosítja:

33/2019. (IX. 10.) ITM r.

Megjelent:

MK 2019/151. (IX. 10.)

Hatályos:

2019. 09. 11.

 

Jogszabály:

13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet

a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról

Módosítja:

33/2019. (IX. 10.) ITM r.

Megjelent:

MK 2019/151. (IX. 10.)

Hatályos:

2019. 09. 11.

 

Jogszabály:

15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet

a hajózási képesítésekről

Módosítja:

33/2019. (IX. 10.) ITM r.

Megjelent:

MK 2019/151. (IX. 10.)

Hatályos:

2019. 09. 11.

 

Jogszabály:

57/2009. (X. 20.) KHEM rendelet

az egyes vasúti utazási kedvezményekről

Módosítja:

33/2019. (IX. 10.) ITM r.

Megjelent:

MK 2019/151. (IX. 10.)

Hatályos:

2019. 09. 11.

 

Jogszabály:

77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet

a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól

Módosítja:

33/2019. (IX. 10.) ITM r.

Megjelent:

MK 2019/151. (IX. 10.)

Hatályos:

2019. 09. 11.

 

Jogszabály:

12/2010. (III. 4.) KHEM rendelet

a hites bányamérőről

Módosítja:

33/2019. (IX. 10.) ITM r.

Megjelent:

MK 2019/151. (IX. 10.)

Hatályos:

2019. 09. 11.

 

Jogszabály:

40/2010. (V. 12.) KHEM rendelet

a földtani szakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól

Módosítja:

33/2019. (IX. 10.) ITM r.

Megjelent:

MK 2019/151. (IX. 10.)

Hatályos:

2019. 09. 11.

 

Jogszabály:

1284/2016. (VI. 7.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

Módosítja:

1526/2019. (IX. 10.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/151. (IX. 10.)

 

Jogszabály:

90/2018. (VII. 2.) ME határozat

a 2014-2020 programozási időszak egyes operatív programjai monitoring bizottsági elnökeinek felmentéséről és a monitoring bizottságok elnökének kinevezéséről

Módosítja:

100/2019. (IX. 10.) ME h.

Megjelent:

MK 2019/151. (IX. 10.)

 

2019. IX. 6.

Jogszabály:

55/2012. (IX. 17.) NFM rendelet

a nukleáris létesítményben foglalkoztatott munkavállalók speciális szakmai képzéséről, továbbképzéséről és az atomenergia alkalmazásával összefüggő tevékenységek folytatására jogosultak köréről

Módosítja:

32/2019. (IX. 6.) ITM r.

Megjelent:

MK 2019/150. (IX. 6.)

Hatályos:

2019. 09. 21.

 

Jogszabály:

4/2016. (III. 5.) NFM rendelet

az Országos Atomenergia Hivatal egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról

Módosítja:

32/2019. (IX. 6.) ITM r.

Megjelent:

MK 2019/150. (IX. 6.)

Hatályos:

2019. 10. 07.

 

2019. IX. 5.

Jogszabály:

365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról

Módosítja:

216/2019. (IX. 5.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/149. (IX. 5.)

Hatályos:

2019. 11. 04.

 

Jogszabály:

1/2016. (I. 5.) NGM rendelet

a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről

Módosítja:

216/2019. (IX. 5.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/149. (IX. 5.)

Hatályos:

2019. 11. 04.

 

Jogszabály:

41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról

Módosítja:

217/2019. (IX. 5.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/149. (IX. 5.)

Hatályos:

2019. 09. 06.

 

Jogszabály:

208/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet

a Magyar Művészeti Akadémia tagjainak életjáradékáról, valamint életjáradékban részesített tagjának elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról

Módosítja:

218/2019. (IX. 5.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/149. (IX. 5.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

1/2016. (I. 5.) NGM rendelet

a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről

Módosítja:

31/2019. (IX. 5.) ITM r.

Megjelent:

MK 2019/149. (IX. 5.)

Hatályos:

2019. 11. 04.

 

Jogszabály:

16/2018. (XII. 19.) PM rendelet

a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja:

12/2019. (IX. 5.) PM r.

Megjelent:

MK 2019/149. (IX. 5.)

Hatályos:

2019. 09. 06.

 

Jogszabály:

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1523/2019. (IX. 5.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/149. (IX. 5.)

Hatályos:

2019. 09. 06.

 

Jogszabály:

4/2016. (III. 10.) MvM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal és a központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről

Módosítja:

12/2019. (IX. 5.) MvM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/48. (IX. 5.)

Hatályos:

2019. 09. 06.

 

Jogszabály:

12/2018. (XII. 19.) PM utasítás

a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja:

14/2019. (IX. 5.) PM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/48. (IX. 5.)

Hatályos:

2019. 09. 06., 2019. 10. 01.

 

Jogszabály:

2/2013. (IX. 13.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet belső szabályozási tevékenységéről

Módosítja:

9/2019. (IX. 5.) BVOP ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/48. (IX. 5.)

Hatályos:

2019. 09. 06.

 

2019. IX. 4.

Jogszabály:

6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet

a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról

Módosítja:

10/2019. (IX. 4.) PM r.

Megjelent:

MK 2019/148. (IX. 4.)

Hatályos:

2019. 09. 12., 2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet

a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról

Módosítja:

10/2019. (IX. 4.) PM r.

Megjelent:

MK 2019/148. (IX. 4.)

Hatályos:

a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítéséről szóló törvény hatálybalépését követő naptól.

 

Jogszabály:

30/2000. (IX. 15.) GM rendelet

a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról

Módosítja:

10/2019. (IX. 4.) PM r.

Megjelent:

MK 2019/148. (IX. 4.)

Hatályos:

2019. 09. 12.

 

Jogszabály:

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet

a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

Módosítja:

10/2019. (IX. 4.) PM r.

Megjelent:

MK 2019/148. (IX. 4.)

Hatályos:

2019. 09. 12.

 

Jogszabály:

2/2011. (I. 14.) NGM rendelet

az álláskeresőként való nyilvántartásba vételről, valamint a nyilvántartásból való törlésről

Módosítja:

10/2019. (IX. 4.) PM r.

Megjelent:

MK 2019/148. (IX. 4.)

Hatályos:

2019. 09. 12.

 

Jogszabály:

44/2011. (XII. 16.) NGM rendelet

az EU Kék Kártyával foglalkoztatott harmadik országbeli állampolgár részére fizetendő kötelező legkisebb munkabér megállapításáról, valamint egyes munkaügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Módosítja:

10/2019. (IX. 4.) PM r.

Megjelent:

MK 2019/148. (IX. 4.)

Hatályos:

2019. 09. 12.

 

Jogszabály:

18/2013. (VI. 11.) NGM rendelet

a Nemzeti Foglalkoztatási Alap kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja:

10/2019. (IX. 4.) PM r.

Megjelent:

MK 2019/148. (IX. 4.)

Hatályos:

2019. 09. 12.

 

Jogszabály:

10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet

a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről

Módosítja:

10/2019. (IX. 4.) PM r.

Megjelent:

MK 2019/148. (IX. 4.)

Hatályos:

2019. 09. 12.

 

Jogszabály:

9/2018. (X. 19.) PM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja:

11/2019. (IX. 4.) PM r.

Megjelent:

MK 2019/148. (IX. 4.)

Hatályos:

2019. 09. 05.

 

Jogszabály:

1124/2019. (III. 13.) Korm. határozat

a "30 éve szabadon" emlékév programjáról

Módosítja:

1520/2019. (IX. 4.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/148. (IX. 4.)

 

Jogszabály:

1038/2016. (II. 10.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében Magyarország Kormánya és a megyei jogú városok önkormányzatai között első ütemben kötött együttműködési megállapodásokkal összefüggő intézkedésekről

Módosítja:

1521/2019. (IX. 4.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/148. (IX. 4.)

 

Jogszabály:

1236/2018. (IV. 25.) Korm. határozat

a Szeged-Csanádi Egyházmegye beruházásainak támogatása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Módosítja:

1522/2019. (IX. 4.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/148. (IX. 4.)

 

2019. VIII. 30.

Jogszabály:

355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról

Módosítja:

214/2019. (VIII. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/147. (VIII. 30.)

Hatályos:

2019. 08. 31.

 

Jogszabály:

22/2006. (IV. 25.) BM rendelet

a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

33/2019. (VIII. 30.) BM r.

Megjelent:

MK 2019/147. (VIII. 30.)

Hatályos:

2019. 09. 07.

 

Jogszabály:

16/2007. (III. 13.) IRM-MeHVM együttes rendelet

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatásért, a kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért, valamint értesítésért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

Módosítja:

33/2019. (VIII. 30.) BM r.

Megjelent:

MK 2019/147. (VIII. 30.)

Hatályos:

2019. 09. 07.

 

Jogszabály:

44/2011. (XII. 5.) BM rendelet

a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról

Módosítja:

33/2019. (VIII. 30.) BM r.

Megjelent:

MK 2019/147. (VIII. 30.)

Hatályos:

2019. 09. 07.

 

Jogszabály:

62/2011. (XII. 29.) BM rendelet

a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól

Módosítja:

33/2019. (VIII. 30.) BM r.

Megjelent:

MK 2019/147. (VIII. 30.)

Hatályos:

2019. 09. 07.

 

Jogszabály:

21/2012. (IV. 13.) BM rendelet

a szabálysértési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés formájáról, módjáról és rendjéről, a szabálysértési nyilvántartó szerv által teljesített adatközlés rendjéről, valamint az egyes szabálysértési nyilvántartásokban kezelt adatokra tekintettel kiállított hatósági bizonyítvány kiadásának eljárási rendjéről

Módosítja:

33/2019. (VIII. 30.) BM r.

Megjelent:

MK 2019/147. (VIII. 30.)

Hatályos:

2019. 09. 07.

 

Jogszabály:

56/2012. (XI. 22.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról

Módosítja:

33/2019. (VIII. 30.) BM r.

Megjelent:

MK 2019/147. (VIII. 30.)

Hatályos:

2019. 09. 07.

 

Jogszabály:

22/2015. (VI. 15.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálatképes állapota megállapítása érdekében a befolyásoltság kiszűrése céljából elvégezhető vizsgálatok köréről és a vizsgálat végrehajtásának szabályairól

Módosítja:

33/2019. (VIII. 30.) BM r.

Megjelent:

MK 2019/147. (VIII. 30.)

Hatályos:

2019. 09. 07.

 

Jogszabály:

23/2015. (VI. 15.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjai esetében a technikai ellenőrzés szabályairól

Módosítja:

33/2019. (VIII. 30.) BM r.

Megjelent:

MK 2019/147. (VIII. 30.)

Hatályos:

2019. 09. 07.

 

Jogszabály:

25/2015. (VI. 15.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrség hivatásos állományú tagjainak szolgálatképes állapota megállapítása érdekében a befolyásoltság kiszűrése céljából elvégezhető vizsgálatok köréről és a vizsgálat végrehajtásának szabályairól

Módosítja:

33/2019. (VIII. 30.) BM r.

Megjelent:

MK 2019/147. (VIII. 30.)

Hatályos:

2019. 09. 07.

 

Jogszabály:

26/2015. (VI. 15.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrség hivatásos állományú tagjai esetében a technikai ellenőrzés szabályairól

Módosítja:

33/2019. (VIII. 30.) BM r.

Megjelent:

MK 2019/147. (VIII. 30.)

Hatályos:

2019. 09. 07.

 

Jogszabály:

31/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről

Módosítja:

33/2019. (VIII. 30.) BM r.

Megjelent:

MK 2019/147. (VIII. 30.)

Hatályos:

2019. 09. 07.

 

Jogszabály:

78/2015. (XII. 23.) BM rendelet

az arcképelemző rendszer működtetésének részletes szabályairól

Módosítja:

33/2019. (VIII. 30.) BM r.

Megjelent:

MK 2019/147. (VIII. 30.)

Hatályos:

2019. 09. 07.

 

Jogszabály:

12/2016. (V. 4.) BM rendelet

az arcképmás, az ujj- és tenyérnyomat, valamint a DNS-profil meghatározásra alkalmas anyagmaradvány rögzítésének, illetve az ujj- és tenyérnyomat és a szájnyálkahártya-törlet levételének részletes technikai szabályairól; a DNS-profil meghatározásának szakmai-módszertani követelményeiről; továbbá a nyilvántartás technikai vezetésének részletes szabályairól

Módosítja:

33/2019. (VIII. 30.) BM r.

Megjelent:

MK 2019/147. (VIII. 30.)

Hatályos:

2019. 09. 07.

 

Jogszabály:

20/2016. (VI. 9.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek tisztjelöltjeiről és a tisztjelölti szolgálati jogviszonyról

Módosítja:

33/2019. (VIII. 30.) BM r.

Megjelent:

MK 2019/147. (VIII. 30.)

Hatályos:

2019. 09. 07.

 

Jogszabály:

39/2016. (X. 6.) BM rendelet

a rendfokozati vizsgáról

Módosítja:

33/2019. (VIII. 30.) BM r.

Megjelent:

MK 2019/147. (VIII. 30.)

Hatályos:

2019. 09. 07.

 

Jogszabály:

18/2019. (V. 10.) BM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Módosítja:

34/2019. (VIII. 30.) BM r.

Megjelent:

MK 2019/147. (VIII. 30.)

Hatályos:

2019. 08. 31.

 

Jogszabály:

40/2002. (V. 24.) OM rendelet

az érettségi vizsga részletes követelményeiről

Módosítja:

20/2019. (VIII. 30.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2019/147. (VIII. 30.)

Hatályos:

2019. 09. 01.

 

Jogszabály:

16/2004. (V. 18.) OM-GyISM együttes rendelet

az iskolai sporttevékenységről

Módosítja:

20/2019. (VIII. 30.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2019/147. (VIII. 30.)

Hatályos:

2019. 09. 01.

 

Jogszabály:

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Módosítja:

20/2019. (VIII. 30.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2019/147. (VIII. 30.)

Hatályos:

2019. 09. 01., 2019. 10. 01., 2020. 09. 01., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet

a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről

Módosítja:

20/2019. (VIII. 30.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2019/147. (VIII. 30.)

Hatályos:

2019. 09. 01.

 

Jogszabály:

4/2013. (I. 11.) EMMI rendelet

a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

Módosítja:

20/2019. (VIII. 30.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2019/147. (VIII. 30.)

Hatályos:

2019. 09. 01.

 

Jogszabály:

15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet

a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

Módosítja:

20/2019. (VIII. 30.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2019/147. (VIII. 30.)

Hatályos:

2019. 09. 01., 2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet

a javítóintézetek rendtartásáról

Módosítja:

20/2019. (VIII. 30.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2019/147. (VIII. 30.)

Hatályos:

2019. 09. 01.

 

Jogszabály:

20/2015. (IV. 10.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

Módosítja:

20/2019. (VIII. 30.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2019/147. (VIII. 30.)

Hatályos:

2019. 09. 01.

 

Jogszabály:

27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

Módosítja:

20/2019. (VIII. 30.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2019/147. (VIII. 30.)

Hatályos:

2019. 09. 01.

 

Jogszabály:

11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet

a 2019/2020. tanév rendjéről

Módosítja:

20/2019. (VIII. 30.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2019/147. (VIII. 30.)

Hatályos:

2019. 09. 01.

 

Jogszabály:

19/2009. (XII. 29.) HM rendelet

a Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokról

Módosítja:

9/2019. (VIII. 30.) HM r.

Megjelent:

MK 2019/147. (VIII. 30.)

Hatályos:

2019. 08. 31.

 

Jogszabály:

9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja:

9/2019. (VIII. 30.) HM r.

Megjelent:

MK 2019/147. (VIII. 30.)

Hatályos:

2019. 08. 31.

 

Jogszabály:

10/2014. (VII. 25.) HM rendelet

a lakáspénz és az egyszeri pénzbeli támogatás bevezetéséről

Módosítja:

9/2019. (VIII. 30.) HM r.

Megjelent:

MK 2019/147. (VIII. 30.)

Hatályos:

2019. 08. 31.

 

Jogszabály:

22/2016. (XII. 21.) HM rendelet

a pénzösszeg juttatás és a Széchenyi Pihenő Kártya juttatás biztosításáról

Módosítja:

9/2019. (VIII. 30.) HM r.

Megjelent:

MK 2019/147. (VIII. 30.)

Hatályos:

2019. 08. 31.

 

Jogszabály:

14/2018. (IX. 17.) HM rendelet

a Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról

Módosítja:

9/2019. (VIII. 30.) HM r.

Megjelent:

MK 2019/147. (VIII. 30.)

Hatályos:

2019. 08. 31.

 

Jogszabály:

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet

a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

Módosítja:

29/2019. (VIII. 30.) ITM r.

Megjelent:

MK 2019/147. (VIII. 30.)

Hatályos:

2019. 08. 31.

 

Jogszabály:

35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet

a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

Módosítja:

29/2019. (VIII. 30.) ITM r.

Megjelent:

MK 2019/147. (VIII. 30.)

Hatályos:

2019. 08. 31.

 

Jogszabály:

30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet

a szakképzési kerettantervekről

Módosítja:

29/2019. (VIII. 30.) ITM r.

Megjelent:

MK 2019/147. (VIII. 30.)

Hatályos:

2019. 08. 31.

 

Jogszabály:

53/2015. (XI. 24.) EMMI utasítás

a Törőcsik Mari Ösztöndíjról

Módosítja:

27/2019. (VIII. 30.) EMMI ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/47. (VIII. 30.)

Hatályos:

2019. 08. 31.

 

Jogszabály:

19/2018. (VIII. 31.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokkal kapcsolatos jogok gyakorlásának rendjéről

Módosítja:

29/2019. (VIII. 30.) EMMI ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/47. (VIII. 30.)

Hatályos:

2019. 08. 31.

 

Jogszabály:

1/2018. (X. 4.) EBH utasítás

az Egyenlő Bánásmód Hatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

2/2019. (VIII. 30.) EBH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/47. (VIII. 30.)

Hatályos:

2019. 09. 01.

 

Jogszabály:

17/2013. (VIII. 9.) LÜ utasítás

az ügyészségi informatikáról

Módosítja:

14/2019. (VIII. 30.) LÜ ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/47. (VIII. 30.)

Hatályos:

2019. 08. 31.

 

Jogszabály:

15/2014. (V. 23.) ORFK utasítás

az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv katasztrófavédelmi feladatairól

Módosítja:

33/2019. (VIII. 30.) ORFK ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/47. (VIII. 30.)

Hatályos:

2019. 09. 14.

 

2019. VIII. 27.

Jogszabály:

51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet

a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről

Módosítja:

209/2019. (VIII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/146. (VIII. 27.)

Hatályos:

2019. 09. 01.

 

Jogszabály:

121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet

az Oktatási Hivatalról

Módosítja:

209/2019. (VIII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/146. (VIII. 27.)

Hatályos:

2019. 09. 01.

 

Jogszabály:

94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja:

209/2019. (VIII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/146. (VIII. 27.)

Hatályos:

2019. 09. 01.

 

Jogszabály:

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

Módosítja:

210/2019. (VIII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/146. (VIII. 27.)

Hatályos:

2019. 08. 30.

 

Jogszabály:

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet

az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról

Módosítja:

210/2019. (VIII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/146. (VIII. 27.)

Hatályos:

2019. 08. 30.

 

Jogszabály:

17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről

Módosítja:

210/2019. (VIII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/146. (VIII. 27.)

Hatályos:

2019. 08. 30.

 

Jogszabály:

274/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet

a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításával kapcsolatos egyes szabályokról

Módosítja:

210/2019. (VIII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/146. (VIII. 27.)

Hatályos:

2019. 08. 30.

 

Jogszabály:

290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja:

211/2019. (VIII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/146. (VIII. 27.)

Hatályos:

2019. 08. 28.

 

Jogszabály:

64/2019. (III. 27.) Korm. rendelet

a 2022. évi férfi kézilabda Európa-bajnokság Budapesten való megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztés kiemelt budapesti fejlesztéssé, valamint a beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, továbbá a beruházással kapcsolatos sajátos szabályok megállapításáról

Módosítja:

212/2019. (VIII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/146. (VIII. 27.)

Hatályos:

2019. 08. 28.

 

Jogszabály:

365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról

Módosítja:

213/2019. (VIII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/146. (VIII. 27.)

Hatályos:

2019. 10. 26.

 

Jogszabály:

2/2016. (I. 5.) NGM rendelet

a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről

Módosítja:

213/2019. (VIII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/146. (VIII. 27.)

Hatályos:

2019. 10. 26.

Módosítja:

28/2019. (VIII. 27.) ITM r.

Megjelent:

MK 2019/146. (VIII. 27.)

Hatályos:

2019. 10. 26.

 

Jogszabály:

1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat

a Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos időszerű intézkedésekről szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által előírt felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges intézkedésekről

Módosítja:

1513/2019. (VIII. 27.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/146. (VIII. 27.)

Hatályos:

2019. 08. 28.

 

2019. VIII. 26.

Jogszabály:

203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet

a Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja:

208/2019. (VIII. 26.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/145. (VIII. 26.)

Hatályos:

2019. 08. 27.

 

Jogszabály:

78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet

a játszótéri eszközök biztonságosságáról

Módosítja:

25/2019. (VIII. 26.) ITM r.

Megjelent:

MK 2019/145. (VIII. 26.)

Hatályos:

2019. 09. 01.

 

Jogszabály:

32/2007. (III. 19.) GKM rendelet

a haditechnikai termékek jelöléséről, valamint a haditechnikai termékek és szolgáltatások nyilvántartásáról

Módosítja:

25/2019. (VIII. 26.) ITM r.

Megjelent:

MK 2019/145. (VIII. 26.)

Hatályos:

2019. 09. 01.

 

Jogszabály:

51/2007. (V. 17.) GKM rendelet

a gázüzemű munkagép gáz-üzemanyag ellátó berendezései beszerelésének, karbantartásának, javításának, a belső égésű motorral üzemelő munkagép gázüzeműre történő utólagos átalakításának műszaki-biztonsági követelményeiről

Módosítja:

25/2019. (VIII. 26.) ITM r.

Megjelent:

MK 2019/145. (VIII. 26.)

Hatályos:

2019. 09. 01.

 

Jogszabály:

16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet

a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

Módosítja:

25/2019. (VIII. 26.) ITM r.

Megjelent:

MK 2019/145. (VIII. 26.)

Hatályos:

2019. 09. 01.

 

Jogszabály:

5/2010. (I. 14.) NFGM rendelet

az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének különös szabályairól

Módosítja:

25/2019. (VIII. 26.) ITM r.

Megjelent:

MK 2019/145. (VIII. 26.)

Hatályos:

2019. 09. 01.

 

Jogszabály:

29/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet

a szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőség-tanúsításáról

Módosítja:

25/2019. (VIII. 26.) ITM r.

Megjelent:

MK 2019/145. (VIII. 26.)

Hatályos:

2019. 09. 01.

 

Jogszabály:

38/2011. (X. 5.) NGM rendelet

a gyermekjátékok biztonságáról

Módosítja:

25/2019. (VIII. 26.) ITM r.

Megjelent:

MK 2019/145. (VIII. 26.)

Hatályos:

2019. 09. 01.

 

Jogszabály:

35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet

egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról

Módosítja:

25/2019. (VIII. 26.) ITM r.

Megjelent:

MK 2019/145. (VIII. 26.)

Hatályos:

2019. 09. 01.

 

Jogszabály:

19/2016. (VI. 17.) NGM rendelet

a nem automatikus működésű mérlegek méréstechnikai követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

Módosítja:

25/2019. (VIII. 26.) ITM r.

Megjelent:

MK 2019/145. (VIII. 26.)

Hatályos:

2019. 09. 01.

 

Jogszabály:

23/2016. (VII. 7.) NGM rendelet

a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett villamossági termékek forgalmazásáról, biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről

Módosítja:

25/2019. (VIII. 26.) ITM r.

Megjelent:

MK 2019/145. (VIII. 26.)

Hatályos:

2019. 09. 01.

 

Jogszabály:

28/2016. (VIII. 23.) NGM rendelet

a felvonók és a felvonókhoz készült biztonsági berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

Módosítja:

25/2019. (VIII. 26.) ITM r.

Megjelent:

MK 2019/145. (VIII. 26.)

Hatályos:

2019. 09. 01.

 

Jogszabály:

35/2016. (IX. 27.) NGM rendelet

a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések és védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról

Módosítja:

25/2019. (VIII. 26.) ITM r.

Megjelent:

MK 2019/145. (VIII. 26.)

Hatályos:

2019. 09. 01.

 

Jogszabály:

43/2016. (XI. 23.) NGM rendelet

a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról

Módosítja:

25/2019. (VIII. 26.) ITM r.

Megjelent:

MK 2019/145. (VIII. 26.)

Hatályos:

2019. 09. 01.

 

Jogszabály:

44/2016. (XI. 28.) NGM rendelet

a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról

Módosítja:

25/2019. (VIII. 26.) ITM r.

Megjelent:

MK 2019/145. (VIII. 26.)

Hatályos:

2019. 09. 01.

 

Jogszabály:

40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet

az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről

Módosítja:

25/2019. (VIII. 26.) ITM r.

Megjelent:

MK 2019/145. (VIII. 26.)

Hatályos:

2019. 09. 01.

 

2019. VIII. 23.

Jogszabály:

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet

a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról

Módosítja:

203/2019. (VIII. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/144. (VIII. 23.)

Hatályos:

2019. 08. 24.

 

Jogszabály:

170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet

a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról

Módosítja:

203/2019. (VIII. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/144. (VIII. 23.)

Hatályos:

2019. 08. 24.

 

Jogszabály:

125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet

a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

204/2019. (VIII. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/144. (VIII. 23.)

Hatályos:

2019. 09. 01.

 

Jogszabály:

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

204/2019. (VIII. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/144. (VIII. 23.)

Hatályos:

2019. 09. 01.

 

Jogszabály:

165/2003. (X. 18.) Korm. rendelet

a nukleáris és radiológiai veszélyhelyzet esetén végzett lakossági tájékoztatás rendjéről

Módosítja:

204/2019. (VIII. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/144. (VIII. 23.)

Hatályos:

2019. 09. 01.

 

Jogszabály:

168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet

a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről

Módosítja:

204/2019. (VIII. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/144. (VIII. 23.)

Hatályos:

2019. 09. 01.

 

Jogszabály:

31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet

a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól

Módosítja:

204/2019. (VIII. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/144. (VIII. 23.)

Hatályos:

2019. 09. 01.

 

Jogszabály:

303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet

a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról

Módosítja:

204/2019. (VIII. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/144. (VIII. 23.)

Hatályos:

2019. 09. 01.

 

Jogszabály:

204/2008. (VIII. 19.) Korm. rendelet

az Oroszországi Föderáció Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között a kutatóreaktor kiégett fűtőelemeinek az Oroszországi Föderációba való beszállításával kapcsolatos együttműködéséről szóló egyezmény kihirdetéséről

Módosítja:

204/2019. (VIII. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/144. (VIII. 23.)

Hatályos:

2019. 09. 01.

 

Jogszabály:

167/2010. (V. 11.) Korm. rendelet

az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről

Módosítja:

204/2019. (VIII. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/144. (VIII. 23.)

Hatályos:

2019. 09. 01.

 

Jogszabály:

84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél történő végrehajtásáról

Módosítja:

204/2019. (VIII. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/144. (VIII. 23.)

Hatályos:

2019. 09. 01.

 

Jogszabály:

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja:

204/2019. (VIII. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/144. (VIII. 23.)

Hatályos:

2019. 09. 01.

 

Jogszabály:

213/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet

a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságról

Módosítja:

204/2019. (VIII. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/144. (VIII. 23.)

Hatályos:

2019. 09. 01.

 

Jogszabály:

361/2013. (X. 11.) Korm. rendelet

a segélyhívásokat fogadó szerv hatásköréről, feladatairól, továbbá feladatai ellátásának részletes szabályairól

Módosítja:

204/2019. (VIII. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/144. (VIII. 23.)

Hatályos:

2019. 09. 01.

 

Jogszabály:

278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet

az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról

Módosítja:

204/2019. (VIII. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/144. (VIII. 23.)

Hatályos:

2019. 09. 01.

 

Jogszabály:

489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet

a lakosság természetes és mesterséges eredetű sugárterhelését meghatározó környezeti sugárzási helyzet ellenőrzési rendjéről és a kötelezően mérendő mennyiségek köréről

Módosítja:

204/2019. (VIII. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/144. (VIII. 23.)

Hatályos:

2019. 09. 01.

 

Jogszabály:

490/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet

a hiányzó, a talált, valamint a lefoglalt nukleáris és más radioaktív anyagokkal kapcsolatos bejelentésekről és intézkedésekről, továbbá a nukleáris és más radioaktív anyagokkal kapcsolatos egyéb bejelentést követő intézkedésekről

Módosítja:

204/2019. (VIII. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/144. (VIII. 23.)

Hatályos:

2019. 09. 01.

 

Jogszabály:

174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet

az anyakönyvvezető és az anyakönyvi szervek eljárásáról és kijelöléséről, valamint az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről

Módosítja:

204/2019. (VIII. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/144. (VIII. 23.)

Hatályos:

2019. 09. 01.

 

Jogszabály:

376/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet

a muzeális intézmények működési engedélyéről

Módosítja:

204/2019. (VIII. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/144. (VIII. 23.)

Hatályos:

2019. 09. 01.

 

Jogszabály:

51/2018. (III. 19.) Korm. rendelet

a Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet kutatóházának beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja:

204/2019. (VIII. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/144. (VIII. 23.)

Hatályos:

2019. 09. 01.

 

Jogszabály:

68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet

a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról

Módosítja:

204/2019. (VIII. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/144. (VIII. 23.)

Hatályos:

2019. 09. 01.

 

Jogszabály:

197/2018. (X. 24.) Korm. rendelet

a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságról

Módosítja:

205/2019. (VIII. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/144. (VIII. 23.)

Hatályos:

2019. 08. 24.

 

Jogszabály:

38/2004. (III. 12.) Korm. rendelet

az olimpiai központokról

Módosítja:

206/2019. (VIII. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/144. (VIII. 23.)

Hatályos:

2019. 08. 24.

 

Jogszabály:

157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet

a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről

Módosítja:

206/2019. (VIII. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/144. (VIII. 23.)

Hatályos:

2019. 08. 24.

 

Jogszabály:

200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet

egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról

Módosítja:

206/2019. (VIII. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/144. (VIII. 23.)

Hatályos:

2019. 08. 24.

 

Jogszabály:

474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet

az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról

Módosítja:

206/2019. (VIII. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/144. (VIII. 23.)

Hatályos:

2019. 08. 24.

 

Jogszabály:

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Módosítja:

206/2019. (VIII. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/144. (VIII. 23.)

Hatályos:

2019. 08. 24.

 

Jogszabály:

122/2019. (V. 27.) Korm. rendelet

a kulturális értéket műfaja alapján létrehozó filmalkotások körébe nem tartozó filmalkotások meghatározásáról

Módosítja:

206/2019. (VIII. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/144. (VIII. 23.)

Hatályos:

2019. 08. 24.

 

Jogszabály:

33/2018. (XI. 29.) AM rendelet

a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2018. évi igénybevételének feltételeiről

Módosítja:

39/2019. (VIII. 23.) AM r.

Megjelent:

MK 2019/144. (VIII. 23.)

Hatályos:

2019. 08. 31.

 

Jogszabály:

1124/2019. (III. 13.) Korm. határozat

a "30 éve szabadon" emlékév programjáról

Módosítja:

1504/2019. (VIII. 23.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/144. (VIII. 23.)

 

Jogszabály:

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1509/2019. (VIII. 23.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/144. (VIII. 23.)

Hatályos:

2019. 08. 24.

 

2019. VIII. 15.

Jogszabály:

1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja:

11/2019. (VIII. 15.) NVTNM r.

Megjelent:

MK 2019/142. (VIII. 15.)

Hatályos:

2019. 08. 16.

 

Jogszabály:

1/2018. (X. 30.) NVTNM utasítás

a Szerencsejáték Felügyelet Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

1/2019. (VIII. 15.) NVTNM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/46. (VIII. 15.)

Hatályos:

2019. 08. 16.

 

Jogszabály:

29/2011. (V. 23.) NFM utasítás

a protokollkiadásokról

Módosítja:

29/2019. (VIII. 15.) ITM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/46. (VIII. 15.)

Hatályos:

2019. 08. 16.

 

2019. VIII. 14.

Jogszabály:

1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet

a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről

Módosítja:

10/2019. (VIII. 14.) MEKH r.

Megjelent:

MK 2019/141. (VIII. 14.)

Hatályos:

2019. 08. 15.

 

Jogszabály:

40/2002. (V. 24.) OM rendelet

az érettségi vizsga részletes követelményeiről

Módosítja:

18/2019. (VIII. 14.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2019/141. (VIII. 14.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet

az egészségügyi szakmai kollégium működéséről

Módosítja:

18/2019. (VIII. 14.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2019/141. (VIII. 14.)

Hatályos:

2019. 08. 15.

 

Jogszabály:

51/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet

az egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések megelőzésére, az ilyen eszközök használatából eredő kockázatok kezelésére, valamint az egészségügyi tevékenységet végző személyek tájékoztatására és képzésére vonatkozó követelményekről

Módosítja:

18/2019. (VIII. 14.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2019/141. (VIII. 14.)

Hatályos:

2019. 08. 15.

 

Jogszabály:

20/2015. (IV. 10.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

Módosítja:

18/2019. (VIII. 14.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2019/141. (VIII. 14.)

Hatályos:

2019. 08. 15.

 

Jogszabály:

26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről

Módosítja:

18/2019. (VIII. 14.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2019/141. (VIII. 14.)

Hatályos:

2019. 08. 15.

 

Jogszabály:

24/2018. (VII. 27.) EMMI rendelet

az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról

Módosítja:

18/2019. (VIII. 14.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2019/141. (VIII. 14.)

Hatályos:

2020. 02. 15.

 

Jogszabály:

26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről

Módosítja:

19/2019. (VIII. 14.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2019/141. (VIII. 14.)

Hatályos:

2019. 08. 17.

 

Jogszabály:

58/2012. (X. 31.) NFM rendelet

a közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről

Módosítja:

24/2019. (VIII. 14.) ITM r.

Megjelent:

MK 2019/141. (VIII. 14.)

Hatályos:

2019. 08. 17.

 

2019. VIII. 10.

Jogszabály:

32/2015. (VI. 19.) FM rendelet

a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetbe sorolt központi kezelésű előirányzatok felhasználásáról

Módosítja:

38/2019. (VIII. 10.) AM r.

Megjelent:

MK 2019/140. (VIII. 10.)

Hatályos:

2019. 08. 11.

 

Jogszabály:

16/2019. (IV. 29.) AM rendelet

a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói tevékenységről és a mezőgazdasági szaktanácsadási rendszerről

Módosítja:

38/2019. (VIII. 10.) AM r.

Megjelent:

MK 2019/140. (VIII. 10.)

Hatályos:

2019. 08. 11.

 

Jogszabály:

20/2019. (V. 27.) AM rendelet

a szárítmány-előállítók által igénybe vehető költségtámogatásról

Módosítja:

38/2019. (VIII. 10.) AM r.

Megjelent:

MK 2019/140. (VIII. 10.)

Hatályos:

2019. 08. 11.

 

Jogszabály:

27/2019. (VI. 14.) AM rendelet

a baromfi- és sertéságazati piaci szereplők foglalkoztatási célú jövedelempótló támogatásáról

Módosítja:

38/2019. (VIII. 10.) AM r.

Megjelent:

MK 2019/140. (VIII. 10.)

Hatályos:

2019. 08. 11.

 

Jogszabály:

29/2019. (VI. 20.) AM rendelet

a méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról

Módosítja:

38/2019. (VIII. 10.) AM r.

Megjelent:

MK 2019/140. (VIII. 10.)

Hatályos:

2019. 08. 11.

 

Jogszabály:

62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet

a megújuló energiaforrásból származó villamos energia termelési támogatás korlátairól és a prémium típusú támogatásra irányuló pályázati eljárásról

Módosítja:

22/2019. (VIII. 10.) ITM r.

Megjelent:

MK 2019/140. (VIII. 10.)

Hatályos:

2019. 08. 18.

 

2019. VIII. 9.

Jogszabály:

5/2019. (I. 31.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium és a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek készenléti szolgálatairól

Módosítja:

60/2019. (VIII. 9.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/45. (VIII. 9.)

Hatályos:

2019. 08. 10.

 

2019. VIII. 5.

Jogszabály:

1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja:

10/2019. (VIII. 5.) NVTNM r.

Megjelent:

MK 2019/139. (VIII. 5.)

Hatályos:

2019. 08. 06.

 

Jogszabály:

8/2016. (III. 25.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja:

11/2019. (VIII. 5.) MvM r.

Megjelent:

MK 2019/139. (VIII. 5.)

Hatályos:

2019. 08. 08.

 

Jogszabály:

28/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet

az Egészségügyi Tudományos Tanácsról

Módosítja:

17/2019. (VIII. 5.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2019/139. (VIII. 5.)

Hatályos:

2019. 08. 20.

 

Jogszabály:

23/2002. (V. 9.) EüM rendelet

az emberen végzett orvostudományi kutatásokról

Módosítja:

17/2019. (VIII. 5.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2019/139. (VIII. 5.)

Hatályos:

2019. 08. 20.

 

2019. VIII. 2.

Jogszabály:

2/2018. (XII. 28.) MK rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja:

3/2019. (VIII. 2.) MK r.

Megjelent:

MK 2019/138. (VIII. 2.)

Hatályos:

2019. 08. 03.

 

Jogszabály:

21/2006. (V. 18.) IM rendelet

a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről

Módosítja:

23/2019. (VIII. 2.) IM r.

Megjelent:

MK 2019/138. (VIII. 2.)

Hatályos:

2019. 08. 17.

 

Jogszabály:

16/2014. (XII. 19.) IM rendelet

a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól

Módosítja:

24/2019. (VIII. 2.) IM r.

Megjelent:

MK 2019/138. (VIII. 2.)

Hatályos:

2019. 08. 10.

 

Jogszabály:

13/2018. (VI. 12.) IM rendelet

a különleges bánásmódot igénylő személy részvételét igénylő eljárási cselekmény elvégzésére szolgáló rendőrségi helyiség kialakításáról, működtetéséről és a használata ellenőrzéséről

Módosítja:

24/2019. (VIII. 2.) IM r.

Megjelent:

MK 2019/138. (VIII. 2.)

Hatályos:

2019. 08. 10.

 

2019. VIII. 1.

Jogszabály:

388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet

az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól

Módosítja:

195/2019. (VIII. 1.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/137. (VIII. 1.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet

az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

Módosítja:

196/2019. (VIII. 1.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/137. (VIII. 1.)

Hatályos:

2019. 08. 09.

 

Jogszabály:

277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet

a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről

Módosítja:

196/2019. (VIII. 1.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/137. (VIII. 1.)

Hatályos:

2019. 09. 01.

 

Jogszabály:

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja:

196/2019. (VIII. 1.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/137. (VIII. 1.)

Hatályos:

2019. 08. 09., 2019. 09. 01.

 

Jogszabály:

121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet

az Oktatási Hivatalról

Módosítja:

196/2019. (VIII. 1.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/137. (VIII. 1.)

Hatályos:

2019. 08. 09., 2019. 09. 01.

 

Jogszabály:

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Módosítja:

196/2019. (VIII. 1.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/137. (VIII. 1.)

Hatályos:

2019. 08. 09., 2019. 09. 01., 2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a felsőoktatási felvételi eljárásról

Módosítja:

197/2019. (VIII. 1.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/137. (VIII. 1.)

Hatályos:

2019. 08. 09.

 

Jogszabály:

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról

Módosítja:

198/2019. (VIII. 1.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/137. (VIII. 1.)

Hatályos:

2019. 09. 01.

 

Jogszabály:

102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet

az áruk és egyes szolgáltatások szabad áramlásának biztosításával összefüggésben egyes európai uniós jogi aktusokban előírt bejelentési, értesítési, tájékoztatási és jelentéstételi kötelezettségek teljesítéséről

Módosítja:

198/2019. (VIII. 1.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/137. (VIII. 1.)

Hatályos:

2019. 09. 01.

 

Jogszabály:

355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról

Módosítja:

198/2019. (VIII. 1.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/137. (VIII. 1.)

Hatályos:

2019. 08. 02.

 

Jogszabály:

6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet

a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól

Módosítja:

198/2019. (VIII. 1.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/137. (VIII. 1.)

Hatályos:

2019. 09. 01.

 

Jogszabály:

31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet

az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól

Módosítja:

198/2019. (VIII. 1.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/137. (VIII. 1.)

Hatályos:

2019. 09. 01.

 

Jogszabály:

146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet

a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról

Módosítja:

198/2019. (VIII. 1.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/137. (VIII. 1.)

Hatályos:

2019. 09. 01.

 

Jogszabály:

365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról

Módosítja:

198/2019. (VIII. 1.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/137. (VIII. 1.)

Hatályos:

2019. 09. 01.

 

Jogszabály:

61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet

a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak meghatározásáról

Módosítja:

198/2019. (VIII. 1.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/137. (VIII. 1.)

Hatályos:

2019. 08. 02.

 

Jogszabály:

508/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági feladatokról és hatósági eljárási szabályokról, valamint a nemesfém tárgyak készítésének és díszítésének szabályairól szóló kormányrendelet

Módosítja:

198/2019. (VIII. 1.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/137. (VIII. 1.)

Hatályos:

2019. 09. 01.

 

Jogszabály:

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Módosítja:

198/2019. (VIII. 1.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/137. (VIII. 1.)

Hatályos:

2019. 09. 01.

 

Jogszabály:

88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet

a kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, valamint a kormányzati igazgatási szerveket és azok foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről

Módosítja:

198/2019. (VIII. 1.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/137. (VIII. 1.)

Hatályos:

2019. 08. 02.

 

Jogszabály:

345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet

egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja:

199/2019. (VIII. 1.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/137. (VIII. 1.)

Hatályos:

2019. 08. 02.

 

Jogszabály:

38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet

a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról

Módosítja:

200/2019. (VIII. 1.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/137. (VIII. 1.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

61/2013. (X. 17.) NFM rendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) "A" és "B" Mellékletének belföldi alkalmazásáról

Módosítja:

20/2019. (VIII. 1.) ITM r.

Megjelent:

MK 2019/137. (VIII. 1.)

Hatályos:

2019. 08. 02.

 

Jogszabály:

62/2013. (X. 17.) NFM rendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról

Módosítja:

20/2019. (VIII. 1.) ITM r.

Megjelent:

MK 2019/137. (VIII. 1.)

Hatályos:

2019. 08. 02.

 

Jogszabály:

26/2017. (VII. 5.) NFM rendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat belföldi alkalmazásáról

Módosítja:

20/2019. (VIII. 1.) ITM r.

Megjelent:

MK 2019/137. (VIII. 1.)

Hatályos:

2019. 08. 02.

 

Jogszabály:

1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1485/2019. (VIII. 1.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/137. (VIII. 1.)

Hatályos:

2019. 08. 02.

Módosítja:

1486/2019. (VIII. 1.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/137. (VIII. 1.)

Hatályos:

2019. 08. 02.

 

Jogszabály:

1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1487/2019. (VIII. 1.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/137. (VIII. 1.)

Hatályos:

2019. 08. 02.

Módosítja:

1488/2019. (VIII. 1.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/137. (VIII. 1.)

Hatályos:

2019. 08. 02.

 

Jogszabály:

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1489/2019. (VIII. 1.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/137. (VIII. 1.)

Hatályos:

2019. 08. 02.

Módosítja:

1490/2019. (VIII. 1.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/137. (VIII. 1.)

Hatályos:

2019. 08. 02.

 

Jogszabály:

3/2018. (VI. 11.) ME utasítás

a Miniszterelnöki Kormányiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

5/2019. (VIII. 1.) ME ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/44. (VIII. 1.)

Hatályos:

2019. 08. 01. 19 órától.

 

Jogszabály:

5/2018. (XI. 30.) MK utasítás

a Miniszterelnöki Kabinetiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

5/2019. (VIII. 1.) MK ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/44. (VIII. 1.)

Hatályos:

2019. 08. 01. 19 órától.

 

Jogszabály:

1/2019. (I. 28.) PM utasítás

a Pénzügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

12/2019. (VIII. 1.) PM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/44. (VIII. 1.)

Hatályos:

2019. 08. 09.

 

2019. VII. 31.

Jogszabály:

14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet

az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról

Módosítja:

5/2019. (VII. 31.) NMHH r.

Megjelent:

MK 2019/135. (VII. 31.)

Hatályos:

2019. 08. 08.

 

Jogszabály:

25/2013. (VI. 24.) BM rendelet

a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről

Módosítja:

32/2019. (VII. 31.) BM r.

Megjelent:

MK 2019/135. (VII. 31.)

Hatályos:

2019. 08. 08.

 

Jogszabály:

57/2016. (XII. 22.) NFM rendelet

a légiforgalmi szolgálatok ellátásának és eljárásainak szabályairól

Módosítja:

19/2019. (VII. 31.) ITM r.

Megjelent:

MK 2019/135. (VII. 31.)

Hatályos:

2019. 08. 05.

 

Jogszabály:

1810/2018. (XII. 23.) Korm. határozat

határon túli célú költségvetési támogatások biztosításáról

Módosítja:

1468/2019. (VII. 31.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/136. (VII. 31.)

 

2019. VII. 30.

Jogszabály:

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja:

189/2019. (VII. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/133. (VII. 30.)

Hatályos:

2019. 08. 01.

 

Jogszabály:

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

Módosítja:

190/2019. (VII. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/133. (VII. 30.)

Hatályos:

2019. 08. 14.

 

Jogszabály:

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

Módosítja:

190/2019. (VII. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/133. (VII. 30.)

Hatályos:

2019. 08. 14.

 

Jogszabály:

339/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet

a humán reprodukciós eljárásokkal kapcsolatos, kötelezően nyilvánosságra hozandó eredményességi adatok, statisztikák köréről, a nyilvánosságra hozatal módjáról és helyéről, továbbá az ellenőrzés módjáról

Módosítja:

190/2019. (VII. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/133. (VII. 30.)

Hatályos:

2019. 08. 14., 2019. 11. 01.

 

Jogszabály:

385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről

Módosítja:

190/2019. (VII. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/133. (VII. 30.)

Hatályos:

2019. 11. 01.

 

Jogszabály:

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról

Módosítja:

191/2019. (VII. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/133. (VII. 30.)

Hatályos:

2019. 08. 01.

 

Jogszabály:

362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

az oktatási igazolványokról

Módosítja:

191/2019. (VII. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/133. (VII. 30.)

Hatályos:

2019. 08. 01.

 

Jogszabály:

230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről

Módosítja:

191/2019. (VII. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/133. (VII. 30.)

Hatályos:

2019. 08. 01.

 

Jogszabály:

248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről

Módosítja:

191/2019. (VII. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/133. (VII. 30.)

Hatályos:

2019. 08. 01., 2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet

a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról

Módosítja:

191/2019. (VII. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/133. (VII. 30.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet

a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról

Módosítja:

191/2019. (VII. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/133. (VII. 30.)

Hatályos:

2019. 08. 01., 2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet

az Oktatási Hivatalról

Módosítja:

191/2019. (VII. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/133. (VII. 30.)

Hatályos:

2019. 08. 01.

 

Jogszabály:

87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja:

191/2019. (VII. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/133. (VII. 30.)

Hatályos:

2019. 08. 01., 2019. 10. 01., 2020. 01. 01., 2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet

a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről

Módosítja:

191/2019. (VII. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/133. (VII. 30.)

Hatályos:

2019. 08. 01.

 

Jogszabály:

25/2018. (II. 26.) Korm. rendelet

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja:

192/2019. (VII. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/133. (VII. 30.)

Hatályos:

2019. 07. 31.

 

Jogszabály:

12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet

az egészségügyi szakmai kollégium működéséről

Módosítja:

16/2019. (VII. 30.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2019/133. (VII. 30.)

Hatályos:

2019. 08. 14.

 

Jogszabály:

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

194/2019. (VII. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/134. (VII. 30.)

Hatályos:

2019. 08. 01., 2019. 08. 15.

 

Jogszabály:

31/2011. (X. 24.) KIM rendelet

a területi számjelrendszerről

Módosítja:

10/2019. (VII. 30.) MvM r.

Megjelent:

MK 2019/134. (VII. 30.)

 

Jogszabály:

15/2015. (IV. 10.) BM rendelet

a belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

Módosítja:

31/2019. (VII. 30.) BM r.

Megjelent:

MK 2019/134. (VII. 30.)

Hatályos:

2019. 07. 31.

 

2019. VII. 26.

Jogszabály:

24/2015. (V. 26.) FM rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

Módosítja:

36/2019. (VII. 26.) AM r.

Megjelent:

MK 2019/129. (VII. 26.)

Hatályos:

2019. 07. 27.

 

Jogszabály:

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet

az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

Módosítja:

30/2019. (VII. 26.) BM r.

Megjelent:

MK 2019/129. (VII. 26.)

Hatályos:

2020. 01. 22.

 

Jogszabály:

32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet

a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról

Módosítja:

14/2019. (VII. 26.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2019/129. (VII. 26.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet

az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról

Módosítja:

14/2019. (VII. 26.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2019/129. (VII. 26.)

Hatályos:

2019. 07. 27., 2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

Módosítja:

15/2019. (VII. 26.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2019/129. (VII. 26.)

Hatályos:

2019. 08. 01.

 

Jogszabály:

9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet

az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról

Módosítja:

15/2019. (VII. 26.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2019/129. (VII. 26.)

Hatályos:

2019. 07. 27., 2019. 08. 01.

 

Jogszabály:

10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet

a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól

Módosítja:

15/2019. (VII. 26.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2019/129. (VII. 26.)

Hatályos:

2019. 08. 01.

 

Jogszabály:

11/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet

az Egészségbiztosítási Alapból a 959A-L, valamint 9511-9515 homogén betegségcsoportok szerint finanszírozott daganatellenes terápiákról

Módosítja:

15/2019. (VII. 26.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2019/129. (VII. 26.)

Hatályos:

2019. 08. 01.

 

Jogszabály:

191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet

a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről

Módosítja:

180/2019. (VII. 26.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/130. (VII. 26.)

Hatályos:

2019. 08. 01.

 

Jogszabály:

316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról

Módosítja:

180/2019. (VII. 26.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/130. (VII. 26.)

Hatályos:

2019. 07. 27., 2019. 08. 01.

 

Jogszabály:

385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről

Módosítja:

180/2019. (VII. 26.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/130. (VII. 26.)

Hatályos:

2019. 08. 01.

 

Jogszabály:

94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja:

180/2019. (VII. 26.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/130. (VII. 26.)

Hatályos:

2019. 08. 01.

 

Jogszabály:

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

181/2019. (VII. 26.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/130. (VII. 26.)

Hatályos:

2019. 08. 03.

 

Jogszabály:

293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet

a rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról

Módosítja:

181/2019. (VII. 26.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/130. (VII. 26.)

Hatályos:

2019. 08. 03.

 

Jogszabály:

234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

181/2019. (VII. 26.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/130. (VII. 26.)

Hatályos:

2019. 08. 03.

 

Jogszabály:

414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól

Módosítja:

181/2019. (VII. 26.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/130. (VII. 26.)

Hatályos:

2019. 08. 03.

 

Jogszabály:

168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet

a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről

Módosítja:

182/2019. (VII. 26.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/130. (VII. 26.)

Hatályos:

2019. 07. 27.

 

Jogszabály:

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja:

182/2019. (VII. 26.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/130. (VII. 26.)

Hatályos:

2019. 07. 27.

 

Jogszabály:

320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről

Módosítja:

182/2019. (VII. 26.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/130. (VII. 26.)

Hatályos:

2019. 07. 27.

 

Jogszabály:

459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet

a közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról

Módosítja:

182/2019. (VII. 26.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/130. (VII. 26.)

Hatályos:

2019. 07. 27.

 

Jogszabály:

301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről

Módosítja:

182/2019. (VII. 26.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/130. (VII. 26.)

Hatályos:

2019. 07. 27.

 

Jogszabály:

314/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

az egységes Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezetről és az Állami Alkalmazás-katalógusról, valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

182/2019. (VII. 26.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/130. (VII. 26.)

Hatályos:

2019. 07. 27.

 

Jogszabály:

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet

a közúti közlekedés szabályairól

Módosítja:

183/2019. (VII. 26.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/130. (VII. 26.)

Hatályos:

2019. 07. 27.

 

Jogszabály:

374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet

egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról

Módosítja:

184/2019. (VII. 26.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/130. (VII. 26.)

Hatályos:

2019. 08. 03.

 

Jogszabály:

549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Módosítja:

185/2019. (VII. 26.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/130. (VII. 26.)

Hatályos:

2019. 07. 31.

 

Jogszabály:

279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet

a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról

Módosítja:

186/2019. (VII. 26.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2019/130. (VII. 26.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

34/2019. (VII. 12.) AM rendelet

az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2019. évi finanszírozásának szabályairól

Módosítja:

37/2019. (VII. 26.) AM r.

Megjelent:

MK 2019/130. (VII. 26.)

Hatályos:

2019. 07. 29.

 

Jogszabály:

1089/2013. (III. 4.) Korm. határozat

a Kábítószerügyi Koordinációs Tárcaközi Bizottságról

Módosítja:

1428/2019. (VII. 26.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/130. (VII. 26.)

Hatályos:

2019. 08. 01.

 

Jogszabály:

1090/2013. (III. 4.) Korm. határozat

a Kábítószerügyi Tanácsról

Módosítja:

1428/2019. (VII. 26.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/130. (VII. 26.)

Hatályos:

2019. 08. 01.

 

Jogszabály:

1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat

a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1428/2019. (VII. 26.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/130. (VII. 26.)

Hatályos:

2019. 08. 01.

 

Jogszabály:

1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1428/2019. (VII. 26.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/130. (VII. 26.)

Hatályos:

2019. 08. 01.

 

Jogszabály:

1438/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok módosításáról

Módosítja:

1432/2019. (VII. 26.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/130. (VII. 26.)

 

Jogszabály:

1198/2018. (IV. 4.) Korm. határozat

a Tokaji borvidék közösségi infrastruktúra alapprogram megvalósítása érdekében szükséges többletforrás biztosításáról, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1943/2015. (XII. 15.) Korm. határozatban meghatározott egyes határidők módosításáról

Módosítja:

1432/2019. (VII. 26.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/130. (VII. 26.)

 

Jogszabály:

1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, fejezetek közötti és fejezeten belüli átcsoportosításról, a Honvédelmi Minisztérium fejezet szociális hozzájárulási adó felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja:

1432/2019. (VII. 26.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/130. (VII. 26.)

 

Jogszabály:

1603/2018. (XI. 27.) Korm. határozat

az Országvédelmi Alapból történő átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzat felhasználásáról, a Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása fejezeti kezelésű előirányzat túllépésének jóváhagyásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja:

1432/2019. (VII. 26.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/130. (VII. 26.)

 

Jogszabály:

1781/2018. (XII. 21.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XV. Pénzügyminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja:

1432/2019. (VII. 26.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/130. (VII. 26.)

 

Jogszabály:

1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1449/2019. (VII. 26.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/130. (VII. 26.)

Hatályos:

2019. 07. 27.

 

Jogszabály:

1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1450/2019. (VII. 26.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/130. (VII. 26.)

Hatályos:

2019. 07. 27.

 

Jogszabály:

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1451/2019. (VII. 26.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/130. (VII. 26.)

Hatályos:

2019. 07. 27.

Módosítja:

1452/2019. (VII. 26.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2019/130. (VII. 26.)

Hatályos:

2019. 07. 27.

 

Jogszabály:

10/2013. (IV. 11.) BM utasítás

a vízügyi ágazatban foglalkoztatottak ruházati szabályzatáról

Módosítja:

16/2019. (VII. 26.) BM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/42. (VII. 26.)

Hatályos:

2019. 07. 31.

 

Jogszabály:

83/2004. (HK 24.) HM utasítás

a belföldi reprezentációról

Módosítja:

52/2019. (VII. 26.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/42. (VII. 26.)

Hatályos:

2019. 07. 27.

 

Jogszabály:

21/2016. (V. 20.) HM utasítás

a határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezésének előkészítéséről

Módosítja:

54/2019. (VII. 26.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/42. (VII. 26.)

Hatályos:

2019. 07. 27.

 

2019. VII. 23.

Jogszabály:

1996. évi LXXXI. törvény

a társasági adóról és az osztalékadóról

Módosítja:

2019. évi LXXII. tv.

Megjelent:

MK 2019/128. (VII. 23.)

Hatályos:

2019. 07. 24., 2019. 08. 23., 2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

2012. évi CXLVII. törvény

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Módosítja:

2019. évi LXXII. tv.

Megjelent:

MK 2019/128. (VII. 23.)

Hatályos:

2019. 07. 24., 2019. 08. 23., 2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

2007. évi CXXVII. törvény

az általános forgalmi adóról

Módosítja:

2019. évi LXXII. tv.

Megjelent:

MK 2019/128. (VII. 23.)

Hatályos:

2019. 07. 24., 2019. 08. 23., 2020. 01. 01., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2018. évi LXXXII. törvény

az egyes adótörvények uniós kötelezettségekhez kapcsolódó, valamint egyes törvények adóigazgatási tárgyú módosításáról

Módosítja:

2019. évi LXXII. tv.

Megjelent:

MK 2019/128. (VII. 23.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

2008. évi LXVIII. törvény

az utasok személyi poggyászában importált termékek általános forgalmi adó és jövedéki adó mentességéről

Módosítja:

2019. évi LXXII. tv.

Megjelent:

MK 2019/128. (VII. 23.)

Hatályos:

2019. 08. 23.

 

Jogszabály:

2016. évi LXVIII. törvény

a jövedéki adóról

Módosítja:

2019. évi LXXII. tv.

Megjelent:

MK 2019/128. (VII. 23.)

Hatályos:

2019. 07. 24., 2019. 08. 23., 2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

1990. évi C. törvény

a helyi adókról

Módosítja:

2019. évi LXXII. tv.

Megjelent:

MK 2019/128. (VII. 23.)

Hatályos:

2019. 08. 01., 2020. 01. 02.

 

Jogszabály:

1990. évi XCIII. törvény

az illetékekről

Módosítja:

2019. évi LXXII. tv.

Megjelent:

MK 2019/128. (VII. 23.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

2018. évi LII. törvény

a szociális hozzájárulási adóról

Módosítja:

2019. évi LXXII. tv.

Megjelent:

MK 2019/128. (VII. 23.)

Hatályos:

2019. 07. 24.

 

Jogszabály:

2017. évi CL. törvény

az adózás rendjéről

Módosítja:

2019. évi LXXII. tv.

Megjelent:

MK 2019/128. (VII. 23.)

Hatályos:

2019. 07. 24., 2019. 08. 23., 2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi XLII. törvény

az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény és módosításai kihirdetéséről

Módosítja:

2019. évi LXXII. tv.

Megjelent:

MK 2019/128. (VII. 23.)

Hatályos:

2019. 07. 24.

 

Jogszabály:

2017. évi CLII. törvény

az uniós vámjog végrehajtásáról

Módosítja:

2019. évi LXXII. tv.

Megjelent:

MK 2019/128. (VII. 23.)

Hatályos:

2019. 07. 24.

 

Jogszabály:

2010. évi CXXII. törvény

a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról

Módosítja:

2019. évi LXXII. tv.

Megjelent:

MK 2019/128. (VII. 23.)

Hatályos:

2019. 07. 24.

 

Jogszabály:

2007. évi LXXV. törvény

a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről

Módosítja:

2019. évi LXXII. tv.

Megjelent:

MK 2019/128. (VII. 23.)

Hatályos:

2019. 07. 24.

 

Jogszabály:

2013. évi XXXVII. törvény

az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Módosítja:

2019. évi LXXII. tv.

Megjelent:

MK 2019/128. (VII. 23.)

Hatályos:

2019. 07. 24., 2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi XCI. törvény

az országonkénti jelentések cseréjéről szóló illetékes hatóságok közötti multilaterális Megállapodás kihirdetéséről

Módosítja:

2019. évi LXXII. tv.

Megjelent:

MK 2019/128. (VII. 23.)

Hatályos:

2019. 07. 24.

 

Jogszabály:

2007. évi XVII. törvény

a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről

Módosítja:

2019. évi LXXII. tv.

Megjelent:

MK 2019/128. (VII. 23.)

Hatályos:

2019. 07. 24.

 

Jogszabály:

1995. évi CXVII. törvény

a személyi jövedelemadóról

Módosítja:

2019. évi LXXIII. tv.

Megjelent:

MK 2019/128. (VII. 23.)

Hatályos:

2019. 07. 24., 2019. 08. 23., 2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

1996. évi LXXXI. törvény

a társasági adóról és az osztalékadóról

Módosítja:

2019. évi LXXIII. tv.

Megjelent:

MK 2019/128. (VII. 23.)

Hatályos:

2019. 07. 24., 2019. 08. 23., 2020. 01. 01., 2021. 01. 01., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2005. évi CXX. törvény

az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról

Módosítja:

2019. évi LXXIII. tv.

Megjelent:

MK 2019/128. (VII. 23.)

Hatályos:

2019. 07. 24.

 

Jogszabály: