Változásmutató

Módosított jogszabályok

2022. V. 26.

Jogszabály:

1991. évi IV. törvény

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

Módosítja:

2022. évi V. tv.

Megjelent:

MK 2022/88. (V. 26.)

Hatályos:

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésétől.

 

Jogszabály:

1991. évi XLIX. törvény

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

Módosítja:

2022. évi V. tv.

Megjelent:

MK 2022/88. (V. 26.)

Hatályos:

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésétől, 2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

1992. évi LXVI. törvény

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Módosítja:

2022. évi V. tv.

Megjelent:

MK 2022/88. (V. 26.)

Hatályos:

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésétől, 2022. 09. 01.

 

Jogszabály:

1993. évi III. törvény

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Módosítja:

2022. évi V. tv.

Megjelent:

MK 2022/88. (V. 26.)

Hatályos:

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésétől.

 

Jogszabály:

1993. évi XCIII. törvény

a munkavédelemről

Módosítja:

2022. évi V. tv.

Megjelent:

MK 2022/88. (V. 26.)

Hatályos:

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésétől.

 

Jogszabály:

1995. évi XCVII. törvény

a légiközlekedésről

Módosítja:

2022. évi V. tv.

Megjelent:

MK 2022/88. (V. 26.)

Hatályos:

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésétől.

 

Jogszabály:

1996. évi XX. törvény

a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról

Módosítja:

2022. évi V. tv.

Megjelent:

MK 2022/88. (V. 26.)

Hatályos:

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésétől.

 

Jogszabály:

1997. évi XLVII. törvény

az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

Módosítja:

2022. évi V. tv.

Megjelent:

MK 2022/88. (V. 26.)

Hatályos:

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésétől, 2022. 09. 01.

 

Jogszabály:

1997. évi LXXXI. törvény

a társadalombiztosítási nyugellátásról

Módosítja:

2022. évi V. tv.

Megjelent:

MK 2022/88. (V. 26.)

Hatályos:

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésétől.

 

Jogszabály:

1997. évi LXXXIII. törvény

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

Módosítja:

2022. évi V. tv.

Megjelent:

MK 2022/88. (V. 26.)

Hatályos:

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésétől.

 

Jogszabály:

1997. évi CLIV. törvény

az egészségügyről

Módosítja:

2022. évi V. tv.

Megjelent:

MK 2022/88. (V. 26.)

Hatályos:

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésétől, 2022. 09. 01.

 

Jogszabály:

2001. évi LXIV. törvény

a kulturális örökség védelméről

Módosítja:

2022. évi V. tv.

Megjelent:

MK 2022/88. (V. 26.)

Hatályos:

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésétől.

 

Jogszabály:

2003. évi LXXXIV. törvény

az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

Módosítja:

2022. évi V. tv.

Megjelent:

MK 2022/88. (V. 26.)

Hatályos:

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésétől.

 

Jogszabály:

2005. évi XCV. törvény

az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról

Módosítja:

2022. évi V. tv.

Megjelent:

MK 2022/88. (V. 26.)

Hatályos:

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésétől.

 

Jogszabály:

2006. évi V. törvény

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

Módosítja:

2022. évi V. tv.

Megjelent:

MK 2022/88. (V. 26.)

Hatályos:

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésétől.

 

Jogszabály:

2007. évi II. törvény

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról

Módosítja:

2022. évi V. tv.

Megjelent:

MK 2022/88. (V. 26.)

Hatályos:

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésétől.

 

Jogszabály:

2007. évi CXXIX. törvény

a termőföld védelméről

Módosítja:

2022. évi V. tv.

Megjelent:

MK 2022/88. (V. 26.)

Hatályos:

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésétől.

 

Jogszabály:

2008. évi XLVI. törvény

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

Módosítja:

2022. évi V. tv.

Megjelent:

MK 2022/88. (V. 26.)

Hatályos:

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésétől.

 

Jogszabály:

2011. évi CLI. törvény

az Alkotmánybíróságról

Módosítja:

2022. évi V. tv.

Megjelent:

MK 2022/88. (V. 26.)

Hatályos:

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésétől.

 

Jogszabály:

2011. évi CXCIV. törvény

Magyarország gazdasági stabilitásáról

Módosítja:

2022. évi V. tv.

Megjelent:

MK 2022/88. (V. 26.)

Hatályos:

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésétől.

 

Jogszabály:

2011. évi CXCV. törvény

az államháztartásról

Módosítja:

2022. évi V. tv.

Megjelent:

MK 2022/88. (V. 26.)

Hatályos:

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésétől.

 

Jogszabály:

2012. évi I. törvény

a munka törvénykönyvéről

Módosítja:

2022. évi V. tv.

Megjelent:

MK 2022/88. (V. 26.)

Hatályos:

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésétől.

 

Jogszabály:

2012. évi C. törvény

a Büntető Törvénykönyvről

Módosítja:

2022. évi V. tv.

Megjelent:

MK 2022/88. (V. 26.)

Hatályos:

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésekor.

 

Jogszabály:

2012. évi CLIX. törvény

a postai szolgáltatásokról

Módosítja:

2022. évi V. tv.

Megjelent:

MK 2022/88. (V. 26.)

Hatályos:

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésétől.

 

Jogszabály:

2012. évi CCV. törvény

a honvédek jogállásáról

Módosítja:

2022. évi V. tv.

Megjelent:

MK 2022/88. (V. 26.)

Hatályos:

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésétől.

 

Jogszabály:

2018. évi CXIV. törvény

a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról

Módosítja:

2022. évi V. tv.

Megjelent:

MK 2022/88. (V. 26.)

Hatályos:

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésétől.

 

Jogszabály:

2020. évi LVIII. törvény

a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről

Módosítja:

2022. évi V. tv.

Megjelent:

MK 2022/88. (V. 26.)

Hatályos:

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésétől.

 

Jogszabály:

2020. évi C. törvény

az egészségügyi szolgálati jogviszonyról

Módosítja:

2022. évi V. tv.

Megjelent:

MK 2022/88. (V. 26.)

Hatályos:

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésétől.

 

Jogszabály:

2021. évi XLIII. törvény

a pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megteremtéséről és működtetéséről

Módosítja:

2022. évi V. tv.

Megjelent:

MK 2022/88. (V. 26.)

Hatályos:

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésétől.

 

Jogszabály:

2021. évi LXIV. törvény

a szerkezetátalakításról és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról

Módosítja:

2022. évi V. tv.

Megjelent:

MK 2022/88. (V. 26.)

Hatályos:

2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi XCIX. törvény

a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról

Módosítja:

2022. évi V. tv.

Megjelent:

MK 2022/88. (V. 26.)

Hatályos:

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésétől.

 

Jogszabály:

2021. évi CXXX. törvény

a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről

Módosítja:

2022. évi V. tv.

Megjelent:

MK 2022/88. (V. 26.)

Hatályos:

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésétől.

 

Jogszabály:

2021. évi CXXXVI. törvény

az egyes energetikai és közlekedési tárgyú, valamint kapcsolódó törvények módosításáról

Módosítja:

2022. évi V. tv.

Megjelent:

MK 2022/88. (V. 26.)

Hatályos:

2022. 06. 01.

 

Jogszabály:

94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény eltérő alkalmazásáról

Módosítja:

186/2022. (V. 26.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/88. (V. 26.)

Hatályos:

2022. 05. 27.

 

Jogszabály:

86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról

Módosítja:

188/2022. (V. 26.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/88. (V. 26.)

Hatályos:

2022. 06. 01., az (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályvesztésének napjától.

Módosítja:

189/2022. (V. 26.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/88. (V. 26.)

Hatályos:

2022. 06. 01.

 

Jogszabály:

404/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet

a gazdaság újraindítása érdekében fizetendő kiegészítő bányajáradékról

Módosítja:

191/2022. (V. 26.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/88. (V. 26.)

Hatályos:

2022. 05. 27.

 

Jogszabály:

405/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény eltérő alkalmazásáról

Módosítja:

191/2022. (V. 26.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/88. (V. 26.)

Hatályos:

2022. 05. 27.

 

Jogszabály:

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

192/2022. (V. 26.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/88. (V. 26.)

Hatályos:

2022. 05. 27.

 

2022. V. 25.

Jogszabály:

389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról

Módosítja:

184/2022. (V. 25.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/87. (V. 25.)

Hatályos:

2022. 05. 26.

 

Jogszabály:

299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet

a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról

Módosítja:

184/2022. (V. 25.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/87. (V. 25.)

Hatályos:

2022. 05. 26.

 

Jogszabály:

35/2018. (XI. 13.) MNB rendelet

a jegybanki információs rendszerhez a hitelügyletek egyes adataira vonatkozóan teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségről

Módosítja:

18/2022. (V. 25.) MNB r.

Megjelent:

MK 2022/87. (V. 25.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet

az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról

Módosítja:

3/2022. (V. 25.) NMHH r.

Megjelent:

MK 2022/87. (V. 25.)

Hatályos:

2022. 05. 26.

 

2022. V. 24.

Jogszabály:

Magyarország Alaptörvénye

(2011. április 25.)

Módosítja:

Magyarország Alaptörvényének tizedik módosítása

Megjelent:

MK 2022/84. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25., 2022. 11. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CXXVIII. törvény

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

Módosítja:

2022. évi III. tv.

Megjelent:

MK 2022/84. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

1992. évi XXXIII. törvény

a közalkalmazottak jogállásáról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

1992. évi LXVI. törvény

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

1993. évi III. törvény

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

1993. évi LXXVIII. törvény

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

1993. évi XCVI. törvény

az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

1994. évi XXXIV. törvény

a Rendőrségről

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

1994. évi XLII. törvény

a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

1994. évi XL. törvény

a Magyar Tudományos Akadémiáról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

1995. évi III. törvény

a Strasbourgban, 1987. november 26-án kelt, a kínzás és az embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód megelőzéséről szóló európai egyezmény kihirdetéséről

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

1995. évi XXXIII. törvény

a találmányok szabadalmi oltalmáról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

1995. évi LIII. törvény

a környezet védelmének általános szabályairól

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

1995. évi LVII. törvény

a vízgazdálkodásról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

1995. évi LXXXI. törvény

a Biológiai Sokféleség Egyezmény kihirdetéséről

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

1995. évi LXXXII. törvény

az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény kihirdetéséről

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

1995. évi XCVII. törvény

a légiközlekedésről

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

1995. évi CVII. törvény

a büntetés-végrehajtási szervezetről

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

1995. évi CXVII. törvény

a személyi jövedelemadóról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

1995. évi CXXV. törvény

a nemzetbiztonsági szolgálatokról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25., 2022. 11. 01., 2024. 01. 01. Az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 88. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott nap.

 

Jogszabály:

1996. évi XX. törvény

a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

1996. évi XXI. törvény

a területfejlesztésről és a területrendezésről

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

1996. évi LVII. törvény

a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

1996. évi CXVI. törvény

az atomenergiáról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

1997. évi XXXI. törvény

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

1997. évi LXXVIII. törvény

az épített környezet alakításáról és védelméről

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25., 2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

1997. évi LXXXII. törvény

a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

1997. évi CXXIV. törvény

az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

1997. évi CXLI. törvény

az ingatlan-nyilvántartásról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

1997. évi CLIV. törvény

az egészségügyről

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

1998. évi XII. törvény

a külföldre utazásról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

1998. évi XXVI. törvény

a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

1998. évi XXVII. törvény

a géntechnológiai tevékenységről

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

1998. évi XXXIX. törvény

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

1999. évi XLIII. törvény

a temetőkről és a temetkezésről

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

1999. évi CXXI. törvény

a gazdasági kamarákról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2000. évi XLII. törvény

a víziközlekedésről

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2001. évi XX. törvény

a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2001. évi LXII. törvény

a szomszédos államokban élő magyarokról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2001. évi C. törvény

a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2003. évi III. törvény

az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2004. évi I. törvény

a sportról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2004. évi II. törvény

a mozgóképről

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2004. évi XXXIV. törvény

a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2004. évi LVII. törvény

az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2004. évi CXXIII. törvény

a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2005. évi CXXXIII. törvény

a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2005. évi CLXXXIII. törvény

a vasúti közlekedésről

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2007. évi I. törvény

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25., Az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 88. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott nap.

 

Jogszabály:

2007. évi II. törvény

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25., Az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 88. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott nap.

 

Jogszabály:

2007. évi XVII. törvény

a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25., 2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

2007. évi LXXX. törvény

a menedékjogról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25., Az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 88. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott nap.

 

Jogszabály:

2007. évi CXI. törvény

a Firenzében, 2000. október 20-án kelt, az Európai Táj Egyezmény kihirdetéséről

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2007. évi CLXXXI. törvény

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2008. évi VI. törvény

a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról szóló, Párizsban 2005. év október hó 20. napján elfogadott UNESCO egyezmény kihirdetéséről

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2009. évi XXXII. törvény

az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete Alkotmányának kihirdetéséről

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2009. évi XXXVII. törvény

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2009. évi XLVII. törvény

a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25., 2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

2009. évi CV. törvény

a Magyar Köztársaság, az Osztrák Köztársaság, a Bolgár Köztársaság, Románia és a Török Köztársaság között a Nabucco Projekt tárgyában létrejött Megállapodás kihirdetéséről

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2009. évi CXXV. törvény

a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2009. évi CLV. törvény

a minősített adat védelméről

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2010. évi XXIX. törvény

a Magyar Köztársaság és az Indiai Köztársaság között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2010. évi XLIII. törvény

a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2010. évi CXXII. törvény

a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2010. évi CLXXXV. törvény

a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2011. évi CXI. törvény

az alapvető jogok biztosáról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2011. évi CXII. törvény

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2011. évi CXIII. törvény

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2011. évi CXXVIII. törvény

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2011. évi CXXXII. törvény

a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2011. évi CXLIII. törvény

a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni egyezmény fakultatív jegyzőkönyvének kihirdetéséről

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2011. évi CLXVIII. törvény

a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2011. évi CLXXIX. törvény

a nemzetiségek jogairól

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2011. évi CXC. törvény

a nemzeti köznevelésről

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2011. évi CXCI. törvény

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2011. évi CXCV. törvény

az államháztartásról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2011. évi CXCIX. törvény

a közszolgálati tisztviselőkről

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2011. évi CCII. törvény

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2011. évi CCIV. törvény

a nemzeti felsőoktatásról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2012. évi XXX. törvény

a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2012. évi II. törvény

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2012. évi XXXVI. törvény

az Országgyűlésről

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2012. évi CXCII. törvény

egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2012. évi CXX. törvény

az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2012. évi CLXXXI. törvény

a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25., A határforgalom-ellenőrzés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény módosításáról, valamint az 1987/2006/EK rendelet módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (2) bekezdése és a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1986/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2010/261/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 79. cikk (2) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott nap.

 

Jogszabály:

2012. évi CLXXXV. törvény

a hulladékról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2012. évi CLXXXVIII. törvény

a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2013. évi IV. törvény

a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 94. ülésszakán elfogadott 2006. évi Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény kihirdetéséről

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2013. évi XXII. törvény

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2013. évi XXXII. törvény

a gazdasági és monetáris unióbeli stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló szerződés kihirdetéséről

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2013. évi XXXVI. törvény

a választási eljárásról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2013. évi LXXXVIII. törvény

a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2013. évi CCXL. törvény

a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2013. évi CCXLI. törvény

a Nemzeti Emlékezet Bizottságáról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2013. évi CCXXXVII. törvény

a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2014. évi XC. törvény

a nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2015. évi XLII. törvény

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2015. évi XCVII. törvény

a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2015. évi CXLIII. törvény

a közbeszerzésekről

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2016. évi XXIX. törvény

az igazságügyi szakértőkről

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2016. évi XXXIII. törvény

az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2016. évi LXVIII. törvény

a jövedéki adóról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2016. évi LXXIII. törvény

a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi L. törvény

az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményben Részes Feleinek 21. Konferenciáján elfogadott Párizsi Megállapodás kihirdetéséről

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2016. évi CXXX. törvény

a polgári perrendtartásról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2016. évi CXXXII. törvény

a Honvédelmi Sportszövetségről

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2016. évi CLV. törvény

a hivatalos statisztikáról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2017. évi LXXVIII. törvény

az ügyvédi tevékenységről

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2017. évi CXIV. törvény

a Magyarország Kormánya és Maryland Állam között a felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2017. évi CLXXIV. törvény

a Magyarország és a Kínai Népköztársaság (Heilongjiang Tartomány Oktatási Minisztériuma) között a Heilongjiang Kínai Orvostudományi Egyetem oktatási tevékenységének Magyarországon való támogatásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2018. évi LIX. törvény

az Európai Táj Egyezményt módosító Jegyzőkönyv kihirdetéséről és a Firenzében, 2000. október 20-án kelt, az Európai Táj Egyezmény kihirdetéséről szóló 2007. évi CXI. törvény módosításáról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2018. évi XLIX. törvény

a Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2018. évi LXV. törvény

a Magyarország és a Thaiföldi Királyság között a Mahachulalongkornrajavidyalaya Egyetemnek a Tan Kapuja Buddhista Főiskolával Együttműködésben való magyarországi működéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2018. évi LXVI. törvény

a Magyarország Kormánya és Indiana Állam között a felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2018. évi LXXXIX. törvény

az oktatási nyilvántartásról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2018. évi CXXV. törvény

a kormányzati igazgatásról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2019. évi XXII. törvény

a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a végzettségek, a képesítések és a tudományos fokozatok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2019. évi LXXVII. törvény

a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a Magyarországon és a Szerb Köztársaságban kiállított, államilag elismert bizonyítványok és oklevelek, továbbá a tudományos fokozatot tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2019. évi LXXX. törvény

a szakképzésről

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2019. évi XCVI. törvény

az Európai Határregisztrációs Rendszerrel, valamint az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszerrel összefüggő egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

Az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 88. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott nap.

 

Jogszabály:

2019. évi CVII. törvény

a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2019. évi CXXII. törvény

a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2020. évi XXVIII. törvény

az egyházak szociális és gyermekvédelmi ellátások terén betöltött szerepének megerősítéséről

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2020. évi XLII. törvény

a Schengeni Információs Rendszer keretében történő információcserével összefüggő egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

A határforgalom-ellenőrzés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény módosításáról, valamint az 1987/2006/EK rendelet módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (2) bekezdése és a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1986/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2010/261/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 79. cikk (2) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott nap.

 

Jogszabály:

2020. évi CXLIII. törvény

a Közép-európai Oktatási Alapítványról és a Közép-európai Oktatási Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2020. évi CXXX. törvény

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2021. évi IX. törvény

a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2021. évi X. törvény

a Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítványról, a Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítvány és a Budapesti Gazdasági Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2021. évi XI. törvény

a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítványról, a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány és a Dunaújvárosi Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2021. évi XIII. törvény

a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítványról, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány és a Debreceni Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2021. évi XVII. törvény

a Magyar Táncművészeti Egyetemért Alapítványról, a Magyar Táncművészeti Egyetemért Alapítvány és a Magyar Táncművészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2021. évi XX. törvény

a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítványról, a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány és a Semmelweis Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2021. évi XXI. törvény

a Nyíregyházi Egyetemért Alapítványról, a Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány és a Nyíregyházi Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2021. évi XXII. törvény

a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítványról, a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány és az Óbudai Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2021. évi XXIII. törvény

a Szegedi Tudományegyetemért Alapítványról, a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány és a Szegedi Tudományegyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2021. évi XXIV. törvény

a Testnevelési Egyetemért Alapítványról, a Testnevelési Egyetemért Alapítvány és a Testnevelési Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2021. évi XXV. törvény

a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítványról, a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány és a Tokaj-Hegyalja Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2021. évi XXVI. törvény

az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítványról, az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány és a Pécsi Tudományegyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2021. évi XXXII. törvény

a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2021. évi LXXI. törvény

a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a Magyarország Kormányának a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló, 2014. március 28-án kelt megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2021. évi LXXX. törvény

a Budapest Diákváros megvalósításáról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2021. évi LXXXI. törvény

a Fudan Hungary Egyetemért Alapítványról, a Fudan Hungary Egyetemért Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2021. évi XCIII. törvény

a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2023. 07. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi CIX. törvény

a Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a végzettséget és tudományos fokozatokat tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

2021. évi C. törvény

az ingatlan-nyilvántartásról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2023. 02. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi CXX. törvény

egyes eljárások korszerűsítését és a polgárok biztonságának további megerősítését célzó intézkedésekről

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

Az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 88. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott nap.

 

Jogszabály:

2021. évi CXXI. törvény

egyes belügyi tárgyú törvényeknek az Alaptörvény kilencedik módosításával, valamint a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvénnyel összefüggő módosításáról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 11. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi CXLII. törvény

a határok, a vízumügy, a rendőrségi és igazságügyi együttműködés, valamint a menekültügy és a migráció területén működő uniós információs rendszerek együttműködő képességének megteremtése érdekében egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi CXL. törvény

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről

Módosítja:

2022. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2023. 07. 01.

 

Jogszabály:

318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet

a magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról

Módosítja:

183/2022. (V. 24.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet

az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről

Módosítja:

183/2022. (V. 24.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet

a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja:

183/2022. (V. 24.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet

egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről

Módosítja:

183/2022. (V. 24.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja:

183/2022. (V. 24.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet

az állami vezetői juttatásokról

Módosítja:

183/2022. (V. 24.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet

a minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről

Módosítja:

183/2022. (V. 24.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

225/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet

az alapvető biztonsági érdeket érintő beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről

Módosítja:

183/2022. (V. 24.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

93/2018. (V. 4.) Korm. rendelet

a központi államigazgatási szervek és más szervek átalakítása, valamint a vezető személyének változása esetén lefolytatandó átadás-átvételi eljárásról

Módosítja:

183/2022. (V. 24.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet

a központi beszerző szerv kijelöléséről, a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések körének meghatározásáról és a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszeréről

Módosítja:

183/2022. (V. 24.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet

a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja:

183/2022. (V. 24.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat

a Kormány ügyrendjéről

Módosítja:

1260/2022. (V. 24.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

2022. V. 18.

Jogszabály:

9/2022. (V. 2.) OGY határozat

az Országgyűlés alelnökeinek, a törvényalkotásért felelős alelnökének, valamint jegyzőinek megválasztásáról

Módosítja:

14/2022. (V. 18.) OGY h.

Megjelent:

MK 2022/81. (V. 18.)

Hatályos:

2022. 05. 17.

 

Jogszabály:

11/2022. (V. 2.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról

Módosítja:

15/2022. (V. 18.) OGY h.

Megjelent:

MK 2022/81. (V. 18.)

Hatályos:

2022. 05. 17.

Módosítja:

16/2022. (V. 18.) OGY h.

Megjelent:

MK 2022/81. (V. 18.)

Hatályos:

2022. 05. 17.

 

2022. V. 13.

Jogszabály:

11/2022. (V. 2.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról

Módosítja:

12/2022. (V. 13.) OGY h.

Megjelent:

MK 2022/79. (V. 13.)

Hatályos:

2022. 05. 09.

 

Jogszabály:

33/2021. (VII. 23.) HM utasítás

a honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről, ellenőrzéséről, valamint az ezzel összefüggő adatok nyilvántartásáról

Módosítja:

24/2022. (V. 13.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/22. (V. 13.)

Hatályos:

2022. 05. 14.

 

Jogszabály:

1/2012. (I. 6.) AJB utasítás

az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

3/2022. (V. 13.) AJB ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/22. (V. 13.)

Hatályos:

2022. 05. 14.

 

Jogszabály:

1/2015. (I. 21.) LÜ utasítás

az ügyészi szervezetben adományozható elismerésekről

Módosítja:

5/2022. (V. 13.) LÜ ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/22. (V. 13.)

Hatályos:

2022. 06. 01.

 

Jogszabály:

13/2013. (IV. 11.) ORFK utasítás

a szolgálati lőfegyverek, lőszerek, robbanóanyagok és pirotechnikai eszközök tárolásának és biztonsági követelményeinek meghatározásáról, a lőfegyverek, lőszerek és fegyverzeti tartozékok kezelésének, nyilvántartásának, őrzésének és ellenőrzésének szabályozásáról

Módosítja:

18/2022. (V. 13.) ORFK ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/22. (V. 13.)

Hatályos:

2022. 05. 21.

 

Jogszabály:

39/2019. (XI. 19.) ORFK utasítás

az adatvédelmi szabályzatról

Módosítja:

19/2022. (V. 13.) ORFK ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/22. (V. 13.)

Hatályos:

2022. 05. 14.

 

2022. V. 9.

Jogszabály:

1041/2022. (II. 4.) Korm. határozat

a debreceni Déli Gazdasági Övezet bővítésével összefüggő infrastruktúra-fejlesztésekről

Módosítja:

1255/2022. (V. 9.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/77. (V. 9.)

 

2022. V. 6.

Jogszabály:

1349/2019. (VI. 11.) Korm. határozat

a szenttamási Almásy-kastély és a hozzá tartozó park kertépítészeti, kertművészeti és tájökológiai felújítása előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

Módosítja:

1253/2022. (V. 6.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/76. (V. 6.)

 

Jogszabály:

1042/2022. (II. 4.) Korm. határozat

a Győri Ipari Park bővítésének támogatásáról

Módosítja:

1253/2022. (V. 6.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/76. (V. 6.)

 

2022. V. 4.

Jogszabály:

160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet

a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről

Módosítja:

179/2022. (V. 4.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/75. (V. 4.)

Hatályos:

2022. 05. 10.

 

Jogszabály:

329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet

a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről

Módosítja:

179/2022. (V. 4.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/75. (V. 4.)

Hatályos:

2022. 05. 10.

 

Jogszabály:

295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet

a terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának részletes szabályairól

Módosítja:

179/2022. (V. 4.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/75. (V. 4.)

Hatályos:

2022. 05. 10.

 

Jogszabály:

30/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről

Módosítja:

16/2022. (V. 4.) BM r.

Megjelent:

MK 2022/75. (V. 4.)

Hatályos:

2022. 05. 10., 2023. 05. 11.

 

Jogszabály:

1023/2022. (I. 27.) Korm. határozat

a Térségi fejlesztési feladatokhoz szükséges kötelezettségvállalásokról

Módosítja:

1251/2022. (V. 4.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/75. (V. 4.)

 

2022. IV. 29.

Jogszabály:

96/2022. (III. 10.) Korm. rendelet

az Ukrajna területéről érkezett, ukrán állampolgársággal rendelkező személyek munkavállalásának támogatásáról

Módosítja:

172/2022. (IV. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 05. 09.

 

Jogszabály:

104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről

Módosítja:

174/2022. (IV. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 04. 30.

 

Jogszabály:

86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet

az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról, továbbá a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szabályainak eltérő alkalmazásáról

Módosítja:

175/2022. (IV. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 04. 30.

 

Jogszabály:

141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet

a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

176/2022. (IV. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 05. 04.

 

Jogszabály:

4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet

a magyar légtér igénybevételéről

Módosítja:

176/2022. (IV. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 05. 04.

 

Jogszabály:

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

177/2022. (IV. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 04. 30.

 

Jogszabály:

29/2021. (XII. 30.) NVTNM rendelet

a XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezetnek a kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokat finanszírozó központi kezelésű kiadási előirányzatai felhasználásáról

Módosítja:

11/2022. (IV. 29.) NVTNM r.

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 04. 30.

 

Jogszabály:

1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja:

12/2022. (IV. 29.) NVTNM r.

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 05. 02.

 

Jogszabály:

3/2022. (I. 26.) MK rendelet

az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelettel összefüggő kereskedői tájékoztatásról

Módosítja:

6/2022. (IV. 29.) MK r.

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 05. 02.

 

Jogszabály:

2/2018. (XII. 28.) MK rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja:

7/2022. (IV. 29.) MK r.

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 04. 30.

 

Jogszabály:

25/2005. (IX. 16.) NKÖM rendelet

egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettségének megszüntetéséről

Módosítja:

8/2022. (IV. 29.) MvM r.

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 05. 07.

 

Jogszabály:

21/2002. (X. 7.) NKÖM rendelet

egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről

Módosítja:

8/2022. (IV. 29.) MvM r.

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 05. 07.

 

Jogszabály:

19/2003. (XII. 19.) NKÖM rendelet

egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről

Módosítja:

8/2022. (IV. 29.) MvM r.

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 05. 07.

 

Jogszabály:

5/2015. (II. 2.) MvM rendelet

egyes ingatlanok műemléki védettségének megszüntetéséről

Módosítja:

8/2022. (IV. 29.) MvM r.

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 05. 07.

 

Jogszabály:

109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

9/2022. (IV. 29.) MvM r.

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 05. 02.

 

Jogszabály:

37/2019. (VII. 26.) AM rendelet

a komlóültetvény létesítéséhez igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról

Módosítja:

16/2022. (IV. 29.) AM r.

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 05. 14.

 

Jogszabály:

27/1998. (VI. 10.) BM rendelet

a fegyveres biztonsági őrség Működési és Szolgálati Szabályzatának kiadásáról

Módosítja:

11/2022. (IV. 29.) BM r.

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 04. 30.

 

Jogszabály:

30/2011. (IX. 22.) BM rendelet

a rendőrség szolgálati szabályzatáról

Módosítja:

12/2022. (IV. 29.) BM r.

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 04. 30.

 

Jogszabály:

28/2020. (VII. 17.) BM rendelet

az iskolaőrök képzéséről, kiegészítő képzéséről, vizsgáztatásáról, valamint a képzés és vizsga helyett elfogadható szakirányú képesítések és képzettségek jegyzékéről

Módosítja:

12/2022. (IV. 29.) BM r.

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 04. 30.

 

Jogszabály:

16/2018. (VI. 7.) BM rendelet

a szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, a letartóztatás és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésének szabályairól

Módosítja:

14/2022. (IV. 29.) BM r.

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 04. 30.

 

Jogszabály:

5/2015. (II. 27.) BM rendelet

az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos sajátos tűzvédelmi követelményekről és a hatóságok tevékenysége során azok érvényesítésének módjáról

Módosítja:

15/2022. (IV. 29.) BM r.

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 05. 29.

 

Jogszabály:

50/1996. (XII. 27.) NM rendelet

a népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegű szolgáltatásokért fizetendő díjakról

Módosítja:

13/2022. (IV. 29.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 05. 26.

 

Jogszabály:

18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet

az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról

Módosítja:

13/2022. (IV. 29.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 05. 26.

 

Jogszabály:

23/2002. (V. 9.) EüM rendelet

az emberen végzett orvostudományi kutatásokról

Módosítja:

13/2022. (IV. 29.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 05. 26.

 

Jogszabály:

8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendelet

az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről

Módosítja:

13/2022. (IV. 29.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 05. 26.

 

Jogszabály:

19/2004. (III. 31.) ESzCsM rendelet

a vércsoport meghatározásra használatos reagensek és a szövettipizáló reagensek csereforgalmáról

Módosítja:

13/2022. (IV. 29.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 05. 26.

 

Jogszabály:

3/2005. (II. 10.) EüM rendelet

az emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról, valamint ezek egyes technikai követelményeiről

Módosítja:

13/2022. (IV. 29.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 05. 26.

 

Jogszabály:

14/2007. (III. 14.) EüM rendelet

a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről

Módosítja:

13/2022. (IV. 29.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 05. 26.

 

Jogszabály:

2/2008. (I. 8.) EüM rendelet

a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről

Módosítja:

13/2022. (IV. 29.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 05. 26.

 

Jogszabály:

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet

az orvostechnikai eszközökről

Módosítja:

13/2022. (IV. 29.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 05. 26.

 

Jogszabály:

33/2009. (X. 20.) EüM rendelet

az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról

Módosítja:

13/2022. (IV. 29.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 05. 26.

 

Jogszabály:

57/2009. (XII. 30.) EüM rendelet

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekkel kapcsolatos egyes engedélyezési eljárások során fizetendő igazgatási szolgáltatási díj kezeléséről és nyilvántartásáról

Módosítja:

13/2022. (IV. 29.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 05. 26.

 

Jogszabály:

18/2010. (IV. 20.) EüM rendelet

az egészségügyért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének különös szabályairól

Módosítja:

13/2022. (IV. 29.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2023. 05. 26.

 

Jogszabály:

35/2021. (VIII. 16.) EMMI rendelet

egyes orvostechnikai eszközökkel összefüggő miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

Módosítja:

13/2022. (IV. 29.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 05. 26.

 

Jogszabály:

22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről

Módosítja:

15/2022. (IV. 29.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 04. 30.

 

Jogszabály:

23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet

a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéséről

Módosítja:

15/2022. (IV. 29.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 04. 30.

 

Jogszabály:

32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet

a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról

Módosítja:

16/2022. (IV. 29.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 05. 01.

 

Jogszabály:

36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet

a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről

Módosítja:

17/2022. (IV. 29.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 10. 27.

 

Jogszabály:

5/1991. (IV. 4.) IM rendelet

a jogi szakvizsgáról

Módosítja:

13/2022. (IV. 29.) IM r.

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 04. 30.

 

Jogszabály:

13/2021. (XI. 16.) IM rendelet

a bírósági végrehajtói és a bírósági végrehajtási ügyintézői szakvizsgáról

Módosítja:

13/2022. (IV. 29.) IM r.

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 04. 30.

 

Jogszabály:

63/2016. (XII. 28.) NFM rendelet

a megújuló energiaforrásokból nyert energiával termelt villamos energia működési támogatásának finanszírozásához szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási módjára és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja:

15/2022. (IV. 29.) ITM r.

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 05. 01.

 

Jogszabály:

21/2021. (XII. 29.) PM rendelet

a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja:

4/2022. (IV. 29.) PM r.

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 04. 30.

 

Jogszabály:

1036/2022. (II. 2.) Korm. határozat

az Országos Polgárőr Szövetség tagegyesületei állományának határőrizeti feladatokba történő fokozottabb bevonásáról és az azzal összefüggő források biztosításáról

Módosítja:

1247/2022. (IV. 29.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

 

Jogszabály:

1300/2021. (V. 21.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1248/2022. (IV. 29.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 04. 30.

 

Jogszabály:

1212/2022. (IV. 5.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (Statusquo Ante) közötti megállapodás megkötéséről és az azzal összefüggő feladatokról szóló 1666/2019. (XI. 28.) Korm. határozattal közzétett Megállapodás módosításával kapcsolatos feladatokról

Módosítja:

1249/2022. (IV. 29.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

 

Jogszabály:

62/2016. (XII. 29.) EMMI utasítás

az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet szervezeti és működési szabályzatáról

Módosítja:

4/2022. (IV. 29.) EMMI ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/20. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 04. 30.

 

2022. IV. 28.

Jogszabály:

83/1987. (XII. 27.) MT rendelet

a rokkantsági járadékról

Módosítja:

161/2022. (IV. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/71. (IV. 28.)

Hatályos:

2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet

az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

161/2022. (IV. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/71. (IV. 28.)

Hatályos:

2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet

a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről

Módosítja:

161/2022. (IV. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/71. (IV. 28.)

Hatályos:

2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

161/2022. (IV. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/71. (IV. 28.)

Hatályos:

2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

781/2021. (XII. 24.) Korm. rendelet

a Széchenyi Pihenőkártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról

Módosítja:

162/2022. (IV. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/71. (IV. 28.)

Hatályos:

2022. 04. 29.

 

Jogszabály:

6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet

az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Módosítja:

162/2022. (IV. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/71. (IV. 28.)

Hatályos:

2022. 04. 29.

 

Jogszabály:

39/2022. (II. 13.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Módosítja:

162/2022. (IV. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/71. (IV. 28.)

Hatályos:

2022. 04. 29.

 

Jogszabály:

57/2022. (II. 28.) Korm. rendelet

a hatósági üzemanyagárral kapcsolatos egyes intézkedésekről

Módosítja:

162/2022. (IV. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/71. (IV. 28.)

Hatályos:

2022. 04. 29.

 

Jogszabály:

84/2022. (III. 5.) Korm. rendelet

a kisbenzinkutaknak a vidéki ellátásbiztonság garantálása érdekében történő támogatásáról

Módosítja:

162/2022. (IV. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/71. (IV. 28.)

Hatályos:

2022. 04. 29.

 

Jogszabály:

83/2022. (III. 5.) Korm. rendelet

a takarmány- és élelmiszer ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű mezőgazdasági termékek kivitelével kapcsolatos bejelentési eljárásról és kapcsolódó intézkedésekről

Módosítja:

163/2022. (IV. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/71. (IV. 28.)

Hatályos:

2022. 04. 29.

 

Jogszabály:

60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védettség igazolásáról

Módosítja:

164/2022. (IV. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/71. (IV. 28.)

Hatályos:

2022. 04. 29., 2022. 05. 01., 2022. 05. 03.

 

Jogszabály:

13/2022. (I. 20.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védettség igazolásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

164/2022. (IV. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/71. (IV. 28.)

Hatályos:

2022. 05. 01.

 

Jogszabály:

35/2022. (II. 8.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védettség igazolásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 13/2022. (I. 20.) Korm. rendelet hatálybalépéséről

Módosítja:

164/2022. (IV. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/71. (IV. 28.)

Hatályos:

2022. 05. 01.

 

Jogszabály:

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet

az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

Módosítja:

165/2022. (IV. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/71. (IV. 28.)

Hatályos:

2022. 05. 01., 2022. 07. 01., 2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

619/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet

a rozsdaövezeti akcióterületek kijelöléséről és egyes akcióterületeken megvalósuló beruházásokra irányadó sajátos követelményekről

Módosítja:

166/2022. (IV. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/71. (IV. 28.)

Hatályos:

2022. 04. 29.

 

Jogszabály:

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

167/2022. (IV. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/71. (IV. 28.)

Hatályos:

2022. 04. 29.

Módosítja:

168/2022. (IV. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/71. (IV. 28.)

Hatályos:

2022. 04. 29.

 

Jogszabály:

78/2020. (III. 31.) Korm. rendelet

a Dunamelléki Református Egyházkerület Székház és Konferencia Központ épületének felújításával, átalakításával és a hozzá kapcsolódó Ráday Felsőoktatási Diákotthon újjáépítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és a beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról

Módosítja:

169/2022. (IV. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/71. (IV. 28.)

Hatályos:

2022. 04. 29.

 

Jogszabály:

86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet

az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról, továbbá a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szabályainak eltérő alkalmazásáról

Módosítja:

170/2022. (IV. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/71. (IV. 28.)

Hatályos:

2022. 04. 29., 2022. 05. 09.

 

Jogszabály:

106/2022. (III. 12.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel, az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyek foglalkoztatásával és juttatásaival kapcsolatos egyes szabályokról, valamint a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja:

170/2022. (IV. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/71. (IV. 28.)

Hatályos:

2022. 04. 29.

 

Jogszabály:

1117/2022. (III. 5.) Korm. határozat

a kisbenzinkutaknak a vidéki ellátásbiztonság garantálása érdekében történő támogatásáról

Módosítja:

1241/2022. (IV. 28.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/71. (IV. 28.)

 

2022. IV. 26.

Jogszabály:

1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja:

9/2022. (IV. 26.) NVTNM r.

Megjelent:

MK 2022/70. (IV. 26.)

Hatályos:

2022. 04. 27.

 

Jogszabály:

1/2021. (IV. 9.) PTNM rendelet

a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja:

1/2022. (IV. 26.) PTNM r.

Megjelent:

MK 2022/70. (IV. 26.)

Hatályos:

2022. 04. 29.

 

Jogszabály:

11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes rendelet

a lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról

Módosítja:

12/2022. (IV. 26.) IM r.

Megjelent:

MK 2022/70. (IV. 26.)

Hatályos:

2022. 04. 27.

 

Jogszabály:

20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet

a bűnügyi nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés szabályairól

Módosítja:

12/2022. (IV. 26.) IM r.

Megjelent:

MK 2022/70. (IV. 26.)

Hatályos:

2022. 06. 28.

 

Jogszabály:

8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet

a Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről

Módosítja:

12/2022. (IV. 26.) IM r.

Megjelent:

MK 2022/70. (IV. 26.)

Hatályos:

2022. 04. 27.

 

Jogszabály:

8/2014. (XII. 12.) IM rendelet

a büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak egészségügyi ellátásáról

Módosítja:

12/2022. (IV. 26.) IM r.

Megjelent:

MK 2022/70. (IV. 26.)

Hatályos:

2022. 04. 27.

 

Jogszabály:

13/2014. (XII. 16.) IM rendelet

a kényszergyógykezelés és az ideiglenes kényszergyógykezelés végrehajtásáról, valamint az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet feladatairól

Módosítja:

12/2022. (IV. 26.) IM r.

Megjelent:

MK 2022/70. (IV. 26.)

Hatályos:

2022. 04. 27.

 

Jogszabály:

14/2014. (XII. 17.) IM rendelet

a büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak fegyelmi felelősségéről

Módosítja:

12/2022. (IV. 26.) IM r.

Megjelent:

MK 2022/70. (IV. 26.)

Hatályos:

2022. 04. 27.

 

Jogszabály:

15/2014. (XII. 17.) IM rendelet

a büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak letétjének kezeléséről és a birtokukban lévő külföldi fizetőeszközzel kapcsolatos eljárásról

Módosítja:

12/2022. (IV. 26.) IM r.

Megjelent:

MK 2022/70. (IV. 26.)

Hatályos:

2022. 04. 27.

 

Jogszabály:

16/2014. (XII. 19.) IM rendelet

a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól

Módosítja:

12/2022. (IV. 26.) IM r.

Megjelent:

MK 2022/70. (IV. 26.)

Hatályos:

2022. 04. 27.

 

Jogszabály:

38/2015. (XII. 21.) IM rendelet

a büntető ügyekben közvetítői tevékenységet végző pártfogó felügyelő képesítési követelményeiről

Módosítja:

12/2022. (IV. 26.) IM r.

Megjelent:

MK 2022/70. (IV. 26.)

Hatályos:

2022. 04. 27.

 

Jogszabály:

9/2018. (VI. 11.) IM rendelet

a fogva tartott személy esetében a büntetőeljárás lefolytatása, továbbá a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról

Módosítja:

12/2022. (IV. 26.) IM r.

Megjelent:

MK 2022/70. (IV. 26.)

Hatályos:

2022. 04. 27.

 

Jogszabály:

12/2018. (VI. 12.) IM rendelet

az egyes büntetőeljárási cselekményekre és a büntetőeljárásban részt vevő személyekre vonatkozó szabályokról

Módosítja:

12/2022. (IV. 26.) IM r.

Megjelent:

MK 2022/70. (IV. 26.)

Hatályos:

2022. 04. 27.

 

Jogszabály:

14/2019. (VI. 12.) ITM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja:

14/2022. (IV. 26.) ITM r.

Megjelent:

MK 2022/70. (IV. 26.)

Hatályos:

2022. 04. 27.

 

Jogszabály:

87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja:

6/2022. (IV. 26.) AB hat.

Megjelent:

MK 2022/70. (IV. 26.)

Hatályos:

2022. 04. 27.

 

2022. IV. 21.

Jogszabály:

1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja:

8/2022. (IV. 21.) NVTNM r.

Megjelent:

MK 2022/69. (IV. 21.)

Hatályos:

2022. 04. 22.

 

Jogszabály:

56/2012. (XI. 22.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról

Módosítja:

9/2022. (IV. 21.) BM r.

Megjelent:

MK 2022/69. (IV. 21.)

Hatályos:

2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

9/2015. (III. 25.) BM rendelet

a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről

Módosítja:

9/2022. (IV. 21.) BM r.

Megjelent:

MK 2022/69. (IV. 21.)

Hatályos:

2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

30/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről

Módosítja:

9/2022. (IV. 21.) BM r.

Megjelent:

MK 2022/69. (IV. 21.)

Hatályos:

2022. 04. 22.

 

Jogszabály:

41/2019. (XI. 19.) BM rendelet

a nem a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére nyújtott központosított infokommunikációs közszolgáltatások igénybevételének szabályairól

Módosítja:

10/2022. (IV. 21.) BM r.

Megjelent:

MK 2022/69. (IV. 21.)

Hatályos:

2022. 05. 01.

 

Jogszabály:

15/2013. (VIII. 22.) HM rendelet

a honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar főnöke által alapítható és adományozható elismerésekről

Módosítja:

8/2022. (IV. 21.) HM r.

Megjelent:

MK 2022/69. (IV. 21.)

Hatályos:

2022. 04. 22.

 

Jogszabály:

9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja:

9/2022. (IV. 21.) HM r.

Megjelent:

MK 2022/69. (IV. 21.)

Hatályos:

2022. 04. 22.

 

Jogszabály:

7/2015. (VI. 22.) HM rendelet

a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól

Módosítja:

9/2022. (IV. 21.) HM r.

Megjelent:

MK 2022/69. (IV. 21.)

Hatályos:

2022. 04. 22.

 

Jogszabály:

20/2019. (VII. 30.) IM rendelet

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról

Módosítja:

11/2022. (IV. 21.) IM r.

Megjelent:

MK 2022/69. (IV. 21.)

Hatályos:

2022. 04. 22.

 

Jogszabály:

2/2015. (II. 20.) IM rendelet

a helyi népszavazási eljárás során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a használandó nyomtatványokról

Módosítja:

11/2022. (IV. 21.) IM r.

Megjelent:

MK 2022/69. (IV. 21.)

Hatályos:

2022. 04. 22.

 

Jogszabály:

30/2017. (XI. 28.) MvM rendelet

az Információs Hivatal hivatásos állományú tagjainak illetményéről, juttatásairól, valamint a folyósítás és költségtérítés szabályairól

Módosítja:

6/2022. (IV. 21.) KKM r.

Megjelent:

MK 2022/69. (IV. 21.)

Hatályos:

2022. 04. 22.

 

Jogszabály:

72/2013. (XI. 29.) HM utasítás

a honvédelmi szervezetek jogi képviseletének egyes szabályairól

Módosítja:

18/2022. (IV. 21.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/19. (IV. 21.)

Hatályos:

2022. 04. 22.

 

Jogszabály:

45/2015. (VIII. 31.) HM utasítás

a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet szerinti egyes juttatásokkal kapcsolatos eljárási szabályokról

Módosítja:

19/2022. (IV. 21.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/19. (IV. 21.)

Hatályos:

2022. 04. 22.

 

Jogszabály:

45/2019. (VI. 20.) HM utasítás

a KEHOP-1.6.0-15-2016-00003 számú, a Magyar Honvédség katasztrófavédelemmel összefüggő beavatkozási képességének fejlesztése című európai uniós projekt keretében beszerzett és felújított eszközök és készletek felhasználásra kijelölt honvédelmi szervezetek részére történő átadásának feladatairól, továbbá azok használatának egyes szabályairól

Módosítja:

20/2022. (IV. 21.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/19. (IV. 21.)

Hatályos:

2022. 04. 22.

 

Jogszabály:

20/2020. (IV. 20.) HM utasítás

a belföldi reprezentációról

Módosítja:

21/2022. (IV. 21.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/19. (IV. 21.)

Hatályos:

2022. 04. 22.

 

Jogszabály:

15/2015. (IV. 30.) HM utasítás

az illetményekkel és illetményen kívüli juttatásokkal kapcsolatos egyes eljárási szabályokról

Módosítja:

22/2022. (IV. 21.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/19. (IV. 21.)

Hatályos:

2022. 05. 01.

 

Jogszabály:

24/2021. (VI. 10.) HM utasítás

a honvédelmi alkalmazottak foglalkoztatásával kapcsolatos illetménygazdálkodásról

Módosítja:

22/2022. (IV. 21.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/19. (IV. 21.)

Hatályos:

2022. 05. 01.

 

Jogszabály:

27/2012. (IV. 21.) HM utasítás

az ingó vagyontárgyak harmadik személy részére történő használatba adásának és a katonazenekarok biztosításának rendjéről

Módosítja:

23/2022. (IV. 21.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/19. (IV. 21.)

Hatályos:

2022. 04. 22.

 

Jogszabály:

59/2019. (VIII. 9.) HM utasítás

a munkaköri jegyzékekről, az állománytáblákról és a létszámgazdálkodásról

Módosítja:

23/2022. (IV. 21.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/19. (IV. 21.)

Hatályos:

2022. 04. 22.

 

Jogszabály:

33/2016. (XII. 23.) KKM utasítás

a gépjárművek igénybevételének és használatának rendjéről

Módosítja:

4/2022. (IV. 21.) KKM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/19. (IV. 21.)

Hatályos:

2022. 04. 22.

 

Jogszabály:

8/2020. (III. 25.) BVOP utasítás

a Befogadási és Fogvatartási Bizottság működéséről

Módosítja:

6/2022. (IV. 21.) BVOP ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/19. (IV. 21.)

Hatályos:

2022. 05. 01.

 

Jogszabály:

65/2020. (XII. 12.) BVOP utasítás

a szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, a letartóztatás és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésének szabályairól szóló 16/2018. (VI. 7.) BM rendelet végrehajtásáról

Módosítja:

6/2022. (IV. 21.) BVOP ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/19. (IV. 21.)

Hatályos:

2022. 05. 01.

 

Jogszabály:

72/2020. (XII. 23.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet Biztonsági Szabályzatáról

Módosítja:

6/2022. (IV. 21.) BVOP ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/19. (IV. 21.)

Hatályos:

2022. 05. 01.

 

Jogszabály:

20/2021. (IV. 16.) BVOP utasítás

a sajátos kezelési igényű fogvatartottak számára kialakított és az egyéb speciális részlegeken elhelyezett elítéltekkel kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

Módosítja:

6/2022. (IV. 21.) BVOP ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/19. (IV. 21.)

Hatályos:

2022. 05. 01.

 

Jogszabály:

28/2021. (V. 19.) BVOP utasítás

a kamerarendszerek alkalmazásának és a kameraképek megfigyelésének optimalizálásáról, valamint a technikai rendszerkezelő feladatairól

Módosítja:

6/2022. (IV. 21.) BVOP ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/19. (IV. 21.)

Hatályos:

2022. 05. 01.

 

Jogszabály:

4/2020. (III. 6.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet elektronikus távfelügyeleti rendszer működtetésével kapcsolatos feladatainak végrehajtásáról

Módosítja:

7/2022. (IV. 21.) BVOP ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/19. (IV. 21.)

Hatályos:

2022. 04. 22.

 

2022. IV. 19.

Jogszabály:

37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet

az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről

Módosítja:

156/2022. (IV. 19.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/68. (IV. 19.)

Hatályos:

2022. 04. 22.

 

Jogszabály:

255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról

Módosítja:

156/2022. (IV. 19.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/68. (IV. 19.)

Hatályos:

2022. 04. 22.

 

Jogszabály:

274/2014. (XI. 6.) Korm. rendelet

az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer kialakításához és működtetéséhez kapcsolódó beszerzésnek a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről

Módosítja:

156/2022. (IV. 19.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/68. (IV. 19.)

Hatályos:

2022. 04. 22.

 

Jogszabály:

135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet

a 2014-2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról

Módosítja:

156/2022. (IV. 19.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/68. (IV. 19.)

Hatályos:

2022. 04. 22.

 

Jogszabály:

256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet

a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja:

156/2022. (IV. 19.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/68. (IV. 19.)

Hatályos:

2022. 04. 22.

 

Jogszabály:

31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet

a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól

Módosítja:

157/2022. (IV. 19.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/68. (IV. 19.)

Hatályos:

2022. 04. 25.

 

Jogszabály:

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

158/2022. (IV. 19.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/68. (IV. 19.)

Hatályos:

2022. 04. 20.

 

Jogszabály:

83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

159/2022. (IV. 19.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/68. (IV. 19.)

Hatályos:

2022. 04. 20.

 

Jogszabály:

3/2013. (I. 11.) NMHH rendelet

a honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátásában közreműködésre kötelezett elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról

Módosítja:

2/2022. (IV. 19.) NMHH r.

Megjelent:

MK 2022/68. (IV. 19.)

Hatályos:

2022. 04. 22.

 

Jogszabály:

14/2020. (XII. 15.) NMHH rendelet

az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről és az azonosítógazdálkodás rendjéről

Módosítja:

2/2022. (IV. 19.) NMHH r.

Megjelent:

MK 2022/68. (IV. 19.)

Hatályos:

2022. 04. 22.

 

Jogszabály:

1821/2020. (XI. 18.) Korm. határozat

Szikszó és térsége fejlesztésének érdekében szükséges intézkedésekről

Módosítja:

1231/2022. (IV. 19.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/68. (IV. 19.)

 

Jogszabály:

1694/2020. (X. 27.) Korm. határozat

a V4+ Professzori Hálózat létrehozásáról és a hozzá kapcsolódó V4+ Junior Program támogatásáról, valamint az ezekkel összefüggő intézkedésekről

Módosítja:

1233/2022. (IV. 19.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/68. (IV. 19.)

 

Jogszabály:

1009/2022. (I. 20.) Korm. határozat

a Győr Megyei Jogú Város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Módosítja:

1235/2022. (IV. 19.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/68. (IV. 19.)

 

Jogszabály:

1821/2020. (XI. 18.) Korm. határozat

Szikszó és térsége fejlesztésének érdekében szükséges intézkedésekről

Módosítja:

1236/2022. (IV. 19.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/68. (IV. 19.)

 

Jogszabály:

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1237/2022. (IV. 19.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/68. (IV. 19.)

Hatályos:

2022. 04. 20.

 

2022. IV. 14.

Jogszabály:

273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja:

146/2022. (IV. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 04. 30.

 

Jogszabály:

787/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet

egyes energetikai tárgyú jogszabályok módosításáról

Módosítja:

146/2022. (IV. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 04. 30.

 

Jogszabály:

104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről

Módosítja:

148/2022. (IV. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 04. 15.

 

Jogszabály:

106/2022. (III. 12.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel, az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyek foglalkoztatásával és juttatásaival kapcsolatos egyes szabályokról, valamint a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja:

149/2022. (IV. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 04. 15.

 

Jogszabály:

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról

Módosítja:

150/2022. (IV. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 04. 29.

 

Jogszabály:

17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről

Módosítja:

150/2022. (IV. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 04. 29.

 

Jogszabály:

337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet

a három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről

Módosítja:

150/2022. (IV. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 04. 29.

 

Jogszabály:

44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet

a babaváró támogatásról

Módosítja:

150/2022. (IV. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 04. 29.

 

Jogszabály:

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

152/2022. (IV. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 04. 15.

Módosítja:

153/2022. (IV. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 04. 16.

 

Jogszabály:

160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet

a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről

Módosítja:

154/2022. (IV. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 04. 15.

 

Jogszabály:

14/2016. (V. 10.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről

Módosítja:

6/2022. (IV. 14.) BM r.

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 04. 15.

 

Jogszabály:

41/2019. (XI. 19.) BM rendelet

a nem a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére nyújtott központosított infokommunikációs közszolgáltatások igénybevételének szabályairól

Módosítja:

7/2022. (IV. 14.) BM r.

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 04. 15.

 

Jogszabály:

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet

az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

Módosítja:

8/2022. (IV. 14.) BM r.

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 06. 13.

 

Jogszabály:

1/2009. (I. 30.) EüM rendelet

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról

Módosítja:

11/2022. (IV. 14.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 04. 17.

 

Jogszabály:

55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet

az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról

Módosítja:

11/2022. (IV. 14.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 04. 17.

 

Jogszabály:

26/2020. (VIII. 4.) EMMI rendelet

az egészségügyi szakmai kollégium működéséről

Módosítja:

12/2022. (IV. 14.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 04. 17.

 

Jogszabály:

19/2009. (XII. 29.) HM rendelet

a Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokról

Módosítja:

7/2022. (IV. 14.) HM r.

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 08. 20.

 

Jogszabály:

7/2013. (VII. 25.) HM rendelet

a kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó egyes szociális feladatokról

Módosítja:

7/2022. (IV. 14.) HM r.

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 08. 20.

 

Jogszabály:

9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja:

7/2022. (IV. 14.) HM r.

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 08. 20.

 

Jogszabály:

10/2013. (VIII. 12.) HM rendelet

a kártérítési felelősségről, valamint egyes meg nem térülő károk leírásának és törlésének szabályairól

Módosítja:

7/2022. (IV. 14.) HM r.

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 08. 20.

 

Jogszabály:

12/2013. (VIII. 15.) HM rendelet

az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatásokról

Módosítja:

7/2022. (IV. 14.) HM r.

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 08. 20.

 

Jogszabály:

13/2013. (VIII. 21.) HM rendelet

a kondicionáló-kiképzési, valamint a katonai kiképzési és oktatási célú rendezvényekről, továbbá a regeneráló pihenés és a rekreáció rendjéről

Módosítja:

7/2022. (IV. 14.) HM r.

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 08. 20.

 

Jogszabály:

15/2013. (VIII. 22.) HM rendelet

a honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar főnöke által alapítható és adományozható elismerésekről

Módosítja:

7/2022. (IV. 14.) HM r.

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 08. 20.

 

Jogszabály:

19/2013. (IX. 6.) HM rendelet

az egyes költségtérítésekről

Módosítja:

7/2022. (IV. 14.) HM r.

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 08. 20.

 

Jogszabály:

20/2013. (IX. 16.) HM rendelet

a ruházati ellátásról

Módosítja:

7/2022. (IV. 14.) HM r.

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 08. 20.

 

Jogszabály:

10/2014. (VII. 25.) HM rendelet

a lakáspénz és az egyszeri pénzbeli támogatás bevezetéséről

Módosítja:

7/2022. (IV. 14.) HM r.

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 08. 20.

 

Jogszabály:

7/2015. (VI. 22.) HM rendelet

a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól

Módosítja:

7/2022. (IV. 14.) HM r.

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 08. 20.

 

Jogszabály:

10/2015. (VII. 30.) HM rendelet

a katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról

Módosítja:

7/2022. (IV. 14.) HM r.

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 08. 20.

 

Jogszabály:

22/2016. (XII. 21.) HM rendelet

a pénzösszeg juttatás és a Széchenyi Pihenő Kártya juttatás biztosításáról

Módosítja:

7/2022. (IV. 14.) HM r.

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 08. 20.

 

Jogszabály:

8/2018. (VI. 22.) HM rendelet

a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól

Módosítja:

7/2022. (IV. 14.) HM r.

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 08. 20.

 

Jogszabály:

14/2018. (IX. 17.) HM rendelet

a Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról

Módosítja:

7/2022. (IV. 14.) HM r.

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 08. 20.

 

Jogszabály:

13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet

a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról

Módosítja:

13/2022. (IV. 14.) ITM r.

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 04. 19.

 

Jogszabály:

15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet

a hajózási képesítésekről

Módosítja:

13/2022. (IV. 14.) ITM r.

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 04. 19.

 

Jogszabály:

29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet

a hajózási hatósági eljárások díjairól

Módosítja:

13/2022. (IV. 14.) ITM r.

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 04. 19.

 

Jogszabály:

21/2002. (XI. 8.) GKM-ESzCsM együttes rendelet

a hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről

Módosítja:

13/2022. (IV. 14.) ITM r.

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 04. 19.

 

Jogszabály:

26/2002. (XI. 29.) GKM rendelet

a hajós és tengerész szolgálati könyvről

Módosítja:

13/2022. (IV. 14.) ITM r.

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 04. 19.

 

Jogszabály:

57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet

a víziközlekedés rendjéről

Módosítja:

13/2022. (IV. 14.) ITM r.

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 04. 19.

 

Jogszabály:

1046/2020. (II. 18.) Korm. határozat

az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020-2023 közötti nemzeti stratégiáról, valamint annak végrehajtását szolgáló, 2020-2021 közötti időszakban végrehajtandó intézkedési tervről

Módosítja:

1228/2022. (IV. 14.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 04. 15.

 

Jogszabály:

4/2012. (I. 6.) LÜ utasítás

az ügyészségi alkalmazottak jogállásával kapcsolatos egyes kérdésekről

Módosítja:

4/2022. (IV. 14.) LÜ ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/18. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 04. 15.

 

Jogszabály:

21/2015. (IX. 18.) ORFK utasítás

a Rendőrségi Igazgatási Központ épületébe történő be- és kiléptetés szabályairól, a belső rend és biztonság fenntartásáról

Módosítja:

16/2022. (IV. 14.) ORFK ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/18. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 04. 15.

 

Jogszabály:

22/2015. (IX. 18.) ORFK utasítás

az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv épületeibe történő be- és kiléptetés szabályairól, a belső rend és biztonság fenntartásáról

Módosítja:

16/2022. (IV. 14.) ORFK ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/18. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 04. 15.

 

2022. IV. 8.

Jogszabály:

3/2017. (II. 28.) KKM rendelet

a külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól

Módosítja:

5/2022. (IV. 8.) KKM r.

Megjelent:

MK 2022/65. (IV. 8.)

Hatályos:

2022. 04. 09.

 

2022. IV. 7.

Jogszabály:

85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet

a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről

Módosítja:

134/2022. (IV. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/64. (IV. 7.)

Hatályos:

2022. 04. 12.

 

Jogszabály:

271/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet

az országos működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről

Módosítja:

134/2022. (IV. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/64. (IV. 7.)

Hatályos:

2022. 04. 12.

 

Jogszabály:

39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet

a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről

Módosítja:

134/2022. (IV. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/64. (IV. 7.)

Hatályos:

2022. 04. 12.

 

Jogszabály:

121/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet

a szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételének szabályairól

Módosítja:

134/2022. (IV. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/64. (IV. 7.)

Hatályos:

2022. 04. 12.

 

Jogszabály:

168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet

a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről

Módosítja:

135/2022. (IV. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/64. (IV. 7.)

Hatályos:

2022. 05. 26.

 

Jogszabály:

235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet

az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól

Módosítja:

135/2022. (IV. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/64. (IV. 7.)

Hatályos:

2022. 05. 26.

 

Jogszabály:

16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet

a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól

Módosítja:

135/2022. (IV. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/64. (IV. 7.)

Hatályos:

2022. 05. 26.

 

Jogszabály:

374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet

egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról

Módosítja:

135/2022. (IV. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/64. (IV. 7.)

Hatályos:

2022. 05. 26.

 

Jogszabály:

6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet

a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól

Módosítja:

135/2022. (IV. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/64. (IV. 7.)

Hatályos:

2022. 05. 26.

 

Jogszabály:

197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet

az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

Módosítja:

135/2022. (IV. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/64. (IV. 7.)

Hatályos:

2022. 05. 26.

 

Jogszabály:

28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet

az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetről

Módosítja:

135/2022. (IV. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/64. (IV. 7.)

Hatályos:

2022. 04. 08.

 

Jogszabály:

451/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának, valamint a támogatás megváltoztatásának szabályairól

Módosítja:

135/2022. (IV. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/64. (IV. 7.)

Hatályos:

2022. 05. 26.

 

Jogszabály:

348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja:

136/2022. (IV. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/64. (IV. 7.)

Hatályos:

2022. 08. 01.

 

Jogszabály:

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet

a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

Módosítja:

137/2022. (IV. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/64. (IV. 7.)

Hatályos:

2022. 04. 10.

 

Jogszabály:

234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

138/2022. (IV. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/64. (IV. 7.)

Hatályos:

2022. 04. 08.

 

Jogszabály:

278/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet

a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszer rendeltetéséről, feladatairól, eljárási rendjéről, a közreműködők kötelezettségeiről

Módosítja:

138/2022. (IV. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/64. (IV. 7.)

Hatályos:

2022. 04. 08.

 

Jogszabály:

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

140/2022. (IV. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/64. (IV. 7.)

Hatályos:

2022. 04. 08.

Módosítja:

141/2022. (IV. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/64. (IV. 7.)

Hatályos:

2022. 04. 08.

Módosítja:

142/2022. (IV. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/64. (IV. 7.)

Hatályos:

2022. 04. 08.

 

Jogszabály:

83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

143/2022. (IV. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/64. (IV. 7.)

Hatályos:

2022. 04. 08.

 

Jogszabály:

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Módosítja:

144/2022. (IV. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/64. (IV. 7.)

Hatályos:

2022. 04. 09.

 

Jogszabály:

83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

144/2022. (IV. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/64. (IV. 7.)

Hatályos:

2022. 04. 09.

Módosítja:

145/2022. (IV. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/64. (IV. 7.)

Hatályos:

2022. 04. 09.

 

Jogszabály:

61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet

a jogszabályszerkesztésről

Módosítja:

10/2022. (IV. 7.) IM r.

Megjelent:

MK 2022/64. (IV. 7.)

Hatályos:

2022. 05. 01.

 

Jogszabály:

5/2019. (III. 13.) IM rendelet

a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről

Módosítja:

10/2022. (IV. 7.) IM r.

Megjelent:

MK 2022/64. (IV. 7.)

Hatályos:

2022. 04. 10., 2022. 05. 01.

 

Jogszabály:

1455/2021. (VII. 13.) Korm. határozat

a Nemzeti Egészséginformatikai Stratégiáról

Módosítja:

1225/2022. (IV. 7.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/64. (IV. 7.)

 

Jogszabály:

1495/2021. (VII. 23.) Korm. határozat

a Gazdaság-újraindítási Akcióterv végrehajtása érdekében Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez kapcsolódó intézkedési lista jóváhagyásáról

Módosítja:

1226/2022. (IV. 7.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/64. (IV. 7.)

 

Jogszabály:

1667/2020. (X. 15.) Korm. határozat

a felcsúti Endresz György Általános Iskola építéséről

Módosítja:

1227/2022. (IV. 7.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/64. (IV. 7.)

 

Jogszabály:

12/2015. (VI. 19.) BM utasítás

az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat hivatásos állományát érintő egyes személyügyi igazgatási kérdésekről

Módosítja:

11/2022. (IV. 7.) BM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/17. (IV. 7.)

Hatályos:

2022. 08. 01.

 

Jogszabály:

13/2016. (VII. 15.) BM utasítás

a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ hivatásos állományát érintő egyes személyügyi igazgatási kérdésekről

Módosítja:

11/2022. (IV. 7.) BM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/17. (IV. 7.)

Hatályos:

2022. 08. 01.

 

Jogszabály:

18/2019. (VI. 6.) EMMI utasítás

a Nemzeti Népegészségügyi Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

3/2022. (IV. 7.) EMMI ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/17. (IV. 7.)

Hatályos:

2022. 04. 08.

 

Jogszabály:

24/2020. (XII. 30.) PM utasítás

a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok és egyes központi kezelésű előirányzatok szakmai kezelőinek a kijelöléséről

Módosítja:

3/2022. (IV. 7.) PM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/17. (IV. 7.)

Hatályos:

2022. 04. 08.

 

2022. IV. 6.

Jogszabály:

7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet

a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól

Módosítja:

1/2022. (IV. 6.) NMHH r.

Megjelent:

MK 2022/63. (IV. 6.)

Hatályos:

2022. 04. 21., 2022. 07. 01.

 

2022. IV. 5.

Jogszabály:

423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a felsőoktatási felvételi eljárásról

Módosítja:

129/2022. (IV. 5.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/62. (IV. 5.)

Hatályos:

2022. 09. 01.

 

Jogszabály:

474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet

az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról

Módosítja:

130/2022. (IV. 5.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/62. (IV. 5.)

Hatályos:

2022. 04. 06.

 

Jogszabály:

83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

131/2022. (IV. 5.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/62. (IV. 5.)

Hatályos:

2022. 04. 06.

 

Jogszabály:

323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet

egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja:

132/2022. (IV. 5.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/62. (IV. 5.)

Hatályos:

2022. 04. 06.

 

Jogszabály:

83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

132/2022. (IV. 5.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/62. (IV. 5.)

Hatályos:

2022. 04. 06.

 

Jogszabály:

1087/2011. (IV. 12.) Korm. határozat

a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsról

Módosítja:

1211/2022. (IV. 5.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/62. (IV. 5.)

Hatályos:

2022. 04. 06.

 

Jogszabály:

1292/2012. (VIII. 13.) Korm. határozat

a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsáról

Módosítja:

1211/2022. (IV. 5.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/62. (IV. 5.)

Hatályos:

2022. 04. 06.

 

Jogszabály:

1712/2014. (XII. 5.) Korm. határozat

az Idősek Tanácsáról

Módosítja:

1211/2022. (IV. 5.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/62. (IV. 5.)

Hatályos:

2022. 04. 06.

 

Jogszabály:

1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1211/2022. (IV. 5.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/62. (IV. 5.)

Hatályos:

2022. 04. 06.

 

Jogszabály:

1503/2016. (IX. 21.) Korm. határozat

a Nemzeti Önkéntes Tanácsról

Módosítja:

1211/2022. (IV. 5.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/62. (IV. 5.)

Hatályos:

2022. 04. 06.

 

Jogszabály:

1882/2017. (XI. 30.) Korm. határozat

a Roma Szakkollégiumi Tanács létrehozásáról és működéséről

Módosítja:

1211/2022. (IV. 5.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/62. (IV. 5.)

Hatályos:

2022. 04. 06.

 

Jogszabály:

1098/2018. (III. 19.) Korm. határozat

a családbarát kormányzati intézkedésekről

Módosítja:

1211/2022. (IV. 5.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/62. (IV. 5.)

Hatályos:

2022. 04. 06.

 

Jogszabály:

1368/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

a fiatalok pénzügyi tudatosságát növelő oktatási kompetenciák támogatásáról

Módosítja:

1211/2022. (IV. 5.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/62. (IV. 5.)

Hatályos:

2022. 04. 06.

 

Jogszabály:

1701/2018. (XII. 17.) Korm. határozat

a magyarországi cserkészet támogatásáról

Módosítja:

1211/2022. (IV. 5.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/62. (IV. 5.)

Hatályos:

2022. 04. 06.

 

Jogszabály:

1110/2019. (III. 12.) Korm. határozat

a családvédelmi akcióterv részét képező kormányzati intézkedésekről

Módosítja:

1211/2022. (IV. 5.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/62. (IV. 5.)

Hatályos:

2022. 04. 06.

 

Jogszabály:

1685/2020. (X. 22.) Korm. határozat

az Európai Unió számára készített, "A nők szerepének erősítése a családban és a társadalomban" (2021-2030) akcióterv elfogadásáról, valamint a végrehajtásának a 2021-2022. évekre szóló Intézkedési Tervéről

Módosítja:

1211/2022. (IV. 5.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/62. (IV. 5.)

Hatályos:

2022. 04. 06.

 

Jogszabály:

1894/2020. (XII. 9.) Korm. határozat

a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2021-2022. évi cselekvési programjáról

Módosítja:

1211/2022. (IV. 5.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/62. (IV. 5.)

Hatályos:

2022. 04. 06.

 

Jogszabály:

1273/2021. (V. 17.) Korm. határozat

a Stipendium Peregrinum ösztöndíjprogram megvalósításával kapcsolatos intézkedésekről

Módosítja:

1211/2022. (IV. 5.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/62. (IV. 5.)

Hatályos:

2022. 04. 06.

 

Jogszabály:

1463/2021. (VII. 15.) Korm. határozat

az Erzsébet-táborok kapacitásbővítésének előkészítéséhez szükséges intézkedésekről

Módosítja:

1211/2022. (IV. 5.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/62. (IV. 5.)

Hatályos:

2022. 04. 06.

 

Jogszabály:

1053/2008. (VIII. 4.) Korm. határozat

a "Legyen jobb a gyermekeknek!" Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

Módosítja:

1211/2022. (IV. 5.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/62. (IV. 5.)

Hatályos:

2022. 04. 06.

 

Jogszabály:

1199/2010. (IX. 29.) Korm. határozat

a Társadalmi Felzárkózási és Cigányügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról

Módosítja:

1211/2022. (IV. 5.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/62. (IV. 5.)

Hatályos:

2022. 04. 06.

 

Jogszabály:

1039/2012. (II. 22.) Korm. határozat

az Emberi Jogi Munkacsoportról

Módosítja:

1211/2022. (IV. 5.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/62. (IV. 5.)

Hatályos:

2022. 04. 06.

 

Jogszabály:

1712/2014. (XII. 5.) Korm. határozat

az Idősek Tanácsáról

Módosítja:

1211/2022. (IV. 5.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/62. (IV. 5.)

Hatályos:

2022. 04. 06.

 

Jogszabály:

1369/2020. (VII. 6.) Korm. határozat

a rozsdaövezetekben megvalósuló "Városi Otthonteremtés Program" elindításához szükséges intézkedésekről

Módosítja:

1211/2022. (IV. 5.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/62. (IV. 5.)

Hatályos:

2022. 04. 06.

 

Jogszabály:

1685/2020. (X. 22.) Korm. határozat

az Európai Unió számára készített, "A nők szerepének erősítése a családban és a társadalomban" (2021-2030) akcióterv elfogadásáról, valamint a végrehajtásának a 2021-2022. évekre szóló Intézkedési Tervéről

Módosítja:

1211/2022. (IV. 5.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/62. (IV. 5.)

Hatályos:

2022. 04. 06.

 

Jogszabály:

1668/2021. (IX. 28.) Korm. határozat

a térségi közúti beruházásokhoz szükséges kötelezettségvállalásokról

Módosítja:

1213/2022. (IV. 5.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/62. (IV. 5.)

 

Jogszabály:

1727/2020. (X. 30.) Korm. határozat

az új Nemzeti Atlétikai Központ megvalósításához szükséges források biztosításáról

Módosítja:

1218/2022. (IV. 5.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/62. (IV. 5.)

 

Jogszabály:

1536/2021. (VIII. 3.) Korm. határozat

a Hajdúnánás város külterületén található földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Módosítja:

1219/2022. (IV. 5.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/62. (IV. 5.)

 

Jogszabály:

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1222/2022. (IV. 5.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/62. (IV. 5.)

Hatályos:

2022. 04. 06.

 

2022. IV. 4.

Jogszabály:

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

128/2022. (IV. 4.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/61. (IV. 4.)

Hatályos:

2022. 04. 07.

 

Jogszabály:

21/2006. (V. 18.) IM rendelet

a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről

Módosítja:

6/2022. (IV. 4.) IM r.

Megjelent:

MK 2022/61. (IV. 4.)

Hatályos:

2022. 08. 01., 2022. 09. 01.

 

Jogszabály:

1/2006. (VI. 26.) IRM rendelet

a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről

Módosítja:

6/2022. (IV. 4.) IM r.

Megjelent:

MK 2022/61. (IV. 4.)

Hatályos:

2022. 08. 01.

 

Jogszabály:

14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet

a bírósági ügyvitel szabályairól

Módosítja:

8/2022. (IV. 4.) IM r.

Megjelent:

MK 2022/61. (IV. 4.)

Hatályos:

2022. 04. 12., 2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

15/2015. (VIII. 28.) IM rendelet

a természetes személyek adósságrendezési eljárása kezdeményezéséhez benyújtandó kérelemről és az ahhoz csatolandó űrlapokról, dokumentumokról és nyilatkozatokról

Módosítja:

9/2022. (IV. 4.) IM r.

Megjelent:

MK 2022/61. (IV. 4.)

Hatályos:

2022. 07. 01.

 

2022. III. 31.

Jogszabály:

23/1997. (III. 19.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak kártérítési felelősségéről

Módosítja:

5/2022. (III. 31.) BM r.

Megjelent:

MK 2022/60. (III. 31.)

Hatályos:

2022. 08. 01.

 

Jogszabály:

11/2006. (III. 14.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról

Módosítja:

5/2022. (III. 31.) BM r.

Megjelent:

MK 2022/60. (III. 31.)

Hatályos:

2022. 08. 01.

 

Jogszabály:

14/2012. (III. 30.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről

Módosítja:

5/2022. (III. 31.) BM r.

Megjelent:

MK 2022/60. (III. 31.)

Hatályos:

2022. 08. 01.

 

Jogszabály:

14/2007. (III. 14.) EüM rendelet

a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről

Módosítja:

10/2022. (III. 31.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2022/60. (III. 31.)

Hatályos:

2022. 04. 01.

 

Jogszabály:

67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről

Módosítja:

10/2022. (III. 31.) ITM r.

Megjelent:

MK 2022/60. (III. 31.)

Hatályos:

2022. 04. 01.

 

Jogszabály:

70/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó hatósági árak képzésének keretszabályairól

Módosítja:

10/2022. (III. 31.) ITM r.

Megjelent:

MK 2022/60. (III. 31.)

Hatályos:

2022. 04. 01.

 

Jogszabály:

12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet

a felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről

Módosítja:

11/2022. (III. 31.) ITM r.

Megjelent:

MK 2022/60. (III. 31.)

Hatályos:

2022. 04. 01.

 

2022. III. 30.

Jogszabály:

11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet

a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről

Módosítja:

3/2022. (III. 30.) MEKH r.

Megjelent:

MK 2022/59. (III. 30.)

Hatályos:

2022. 04. 01.

 

Jogszabály:

13/2019. (X. 4.) MEKH rendelet

a víziközmű-szolgáltatók és ellátásért felelősök adatszolgáltatási kötelezettségéről

Módosítja:

3/2022. (III. 30.) MEKH r.

Megjelent:

MK 2022/59. (III. 30.)

Hatályos:

2022. 04. 01.

 

Jogszabály:

8/2016. (III. 25.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja:

6/2022. (III. 30.) MvM r.

Megjelent:

MK 2022/59. (III. 30.)

Hatályos:

2022. 03. 31.

 

Jogszabály:

39/2011. (V. 18.) VM rendelet

az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról

Módosítja:

14/2022. (III. 30.) AM r.

Megjelent:

MK 2022/59. (III. 30.)

Hatályos:

2022. 04. 02.

 

Jogszabály:

4/2014. (I. 27.) VM rendelet

a méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról

Módosítja:

14/2022. (III. 30.) AM r.

Megjelent:

MK 2022/59. (III. 30.)

Hatályos:

2022. 04. 02.

 

Jogszabály:

5/2015. (II. 19.) FM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

Módosítja:

14/2022. (III. 30.) AM r.

Megjelent:

MK 2022/59. (III. 30.)

Hatályos:

2022. 04. 02.

 

Jogszabály:

9/2015. (III. 13.) FM rendelet

a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól

Módosítja:

14/2022. (III. 30.) AM r.

Megjelent:

MK 2022/59. (III. 30.)

Hatályos:

2022. 04. 02.

 

Jogszabály:

10/2015. (III. 13.) FM rendelet

az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről

Módosítja:

14/2022. (III. 30.) AM r.

Megjelent:

MK 2022/59. (III. 30.)

Hatályos:

2022. 04. 02.

 

Jogszabály:

22/2016. (IV. 5.) FM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról

Módosítja:

14/2022. (III. 30.) AM r.

Megjelent:

MK 2022/59. (III. 30.)

Hatályos:

2022. 04. 02.

 

Jogszabály:

37/2019. (VII. 26.) AM rendelet

a komlóültetvény létesítéséhez igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról

Módosítja:

14/2022. (III. 30.) AM r.

Megjelent:

MK 2022/59. (III. 30.)

Hatályos:

2022. 04. 02.

 

Jogszabály:

55/2019. (XII. 10.) AM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes támogatások számviteli nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról

Módosítja:

14/2022. (III. 30.) AM r.

Megjelent:

MK 2022/59. (III. 30.)

Hatályos:

2022. 04. 02.

 

Jogszabály:

53/2020. (X. 27.) AM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez igényelhető támogatásról

Módosítja:

14/2022. (III. 30.) AM r.

Megjelent:

MK 2022/59. (III. 30.)

Hatályos:

2022. 04. 02.

 

Jogszabály:

19/2021. (V. 5.) AM rendelet

az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról

Módosítja:

14/2022. (III. 30.) AM r.

Megjelent:

MK 2022/59. (III. 30.)

Hatályos:

2022. 04. 02., 2022. 09. 15.

 

Jogszabály:

14/2021. (III. 25.) AM rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

Módosítja:

15/2022. (III. 30.) AM r.

Megjelent:

MK 2022/59. (III. 30.)

Hatályos:

2022. 03. 31.

 

Jogszabály:

5/2003. (II. 1.) HM rendelet

az állami célú légiközlekedés szakszemélyzetének képzéséről

Módosítja:

6/2022. (III. 30.) HM r.

Megjelent:

MK 2022/59. (III. 30.)

Hatályos:

2022. 04. 29.

 

Jogszabály:

16/1998. (X. 28.) HM-EüM együttes rendelet

az állami célú légi közlekedés szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről

Módosítja:

6/2022. (III. 30.) HM r.

Megjelent:

MK 2022/59. (III. 30.)

Hatályos:

2022. 04. 29.

 

Jogszabály:

10/2020. (X. 21.) PM rendelet

a pénzügyminiszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról

Módosítja:

3/2022. (III. 30.) PM r.

Megjelent:

MK 2022/59. (III. 30.)

Hatályos:

2022. 04. 14.

 

Jogszabály:

21/2021. (XII. 29.) PM rendelet

a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja:

3/2022. (III. 30.) PM r.

Megjelent:

MK 2022/59. (III. 30.)

Hatályos:

2022. 03. 31.

 

Jogszabály:

34/2016. (VII. 15.) HM utasítás

az egyes beosztásokban megállapítható munkaerő-piaci pótlékról

Módosítja:

15/2022. (III. 30.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/16. (III. 30.)

Hatályos:

2022. 03. 31.

 

Jogszabály:

5/2021. (I. 21.) BVOP utasítás

a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás, utalványozás és érvényesítés rendjének szabályozásáról

Módosítja:

5/2022. (III. 30.) BVOP ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/16. (III. 30.)

Hatályos:

2022. 03. 31.

 

Jogszabály:

34/2021. (VI. 10.) BVOP utasítás

a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Közbeszerzési Szabályzatáról

Módosítja:

5/2022. (III. 30.) BVOP ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/16. (III. 30.)

Hatályos:

2022. 03. 31.

 

Jogszabály:

41/2021. (XII. 10.) BVOP utasítás

a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Beszerzési Szabályzatáról

Módosítja:

5/2022. (III. 30.) BVOP ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/16. (III. 30.)

Hatályos:

2022. 03. 31.

 

Jogszabály:

10/2021. (IV. 23.) ORFK utasítás

az Igazságügyi Minisztériumnak a miniszter elhelyezésére szolgáló épülete őrzésvédelmi, beléptetési és parkolási rendjéről

Módosítja:

12/2022. (III. 30.) ORFK ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/16. (III. 30.)

Hatályos:

2022. 04. 04.

 

2022. III. 28.

Jogszabály:

60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védettség igazolásáról

Módosítja:

120/2022. (III. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/58. (III. 28.)

Hatályos:

2022. 03. 29.

 

Jogszabály:

353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól

Módosítja:

123/2022. (III. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/58. (III. 28.)

Hatályos:

2022. 03. 29., 2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet

az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

124/2022. (III. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/58. (III. 28.)

Hatályos:

2022. 04. 05.

 

Jogszabály:

413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet

Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről

Módosítja:

124/2022. (III. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/58. (III. 28.)

Hatályos:

2022. 04. 05.

 

Jogszabály:

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

125/2022. (III. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/58. (III. 28.)

Hatályos:

2022. 03. 29.

 

Jogszabály:

733/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet

az Európai Unió brexit miatti kiigazításokra képzett Brexit Alkalmazkodási Tartalékból a magyar vállalkozások részére nyújtott támogatások igénylésének és a források felhasználásának részletes szabályairól

Módosítja:

126/2022. (III. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/58. (III. 28.)

Hatályos:

2022. 03. 29.

 

Jogszabály:

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

Módosítja:

5/2022. (III. 28.) MvM r.

Megjelent:

MK 2022/58. (III. 28.)

Hatályos:

2022. 03. 29.

 

Jogszabály:

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet

a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról

Módosítja:

5/2022. (III. 28.) MvM r.

Megjelent:

MK 2022/58. (III. 28.)

Hatályos:

2022. 03. 29.

 

Jogszabály:

9/2018. (X. 19.) PM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja:

2/2022. (III. 28.) PM r.

Megjelent:

MK 2022/58. (III. 28.)

Hatályos:

2022. 03. 29.

 

Jogszabály:

1793/2019. (XII. 23.) Korm. határozat

a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram stratégiai összefüggéseiről

Módosítja:

1186/2022. (III. 28.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/58. (III. 28.)

 

Jogszabály:

1217/2021. (IV. 29.) Korm. határozat

az ÓAM ÓZDI ACÉLMÜVEK Korlátolt Felelősségű Társaság barnamezős területeinek kiemelt társadalmi igényeken alapuló és munkahelyteremtést támogató beruházás keretében történő hasznosításáról

Módosítja:

1202/2022. (III. 28.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/58. (III. 28.)

 

2022. III. 25.

Jogszabály:

5/2015. (II. 19.) FM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

Módosítja:

11/2022. (III. 25.) AM r.

Megjelent:

MK 2022/57. (III. 25.)

Hatályos:

2022. 03. 30.

 

Jogszabály:

53/2015. (IX. 14.) FM rendelet

a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű támogatások feltételeinek megállapításáról

Módosítja:

11/2022. (III. 25.) AM r.

Megjelent:

MK 2022/57. (III. 25.)

Hatályos:

2022. 03. 30.

 

Jogszabály:

70/2011. (XII. 30.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól

Módosítja:

4/2022. (III. 25.) BM r.

Megjelent:

MK 2022/57. (III. 25.)

Hatályos:

2022. 03. 26.

 

Jogszabály:

22/2012. (IV. 13.) BM rendelet

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról

Módosítja:

4/2022. (III. 25.) BM r.

Megjelent:

MK 2022/57. (III. 25.)

Hatályos:

2022. 03. 26.

 

Jogszabály:

56/2012. (XI. 22.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról

Módosítja:

4/2022. (III. 25.) BM r.

Megjelent:

MK 2022/57. (III. 25.)

Hatályos:

2022. 08. 01.

 

Jogszabály:

57/2014. (XII. 5.) BM rendelet

a szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes szabályairól

Módosítja:

4/2022. (III. 25.) BM r.

Megjelent:

MK 2022/57. (III. 25.)

Hatályos:

2022. 03. 26.

 

Jogszabály:

30/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről

Módosítja:

4/2022. (III. 25.) BM r.

Megjelent:

MK 2022/57. (III. 25.)

Hatályos:

2022. 03. 26.

 

Jogszabály:

31/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről

Módosítja:

4/2022. (III. 25.) BM r.

Megjelent:

MK 2022/57. (III. 25.)

Hatályos:

2022. 08. 01.

 

Jogszabály:

33/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól

Módosítja:

4/2022. (III. 25.) BM r.

Megjelent:

MK 2022/57. (III. 25.)

Hatályos:

2022. 03. 26.

 

Jogszabály:

4/2019. (III. 11.) BM rendelet

a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyával összefüggő egyes szabályokról

Módosítja:

4/2022. (III. 25.) BM r.

Megjelent:

MK 2022/57. (III. 25.)

Hatályos:

2022. 08. 01.

 

Jogszabály:

45/2020. (XII. 16.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél foglalkoztatott hivatásos állomány és rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állomány alkalmasságvizsgálatáról

Módosítja:

4/2022. (III. 25.) BM r.

Megjelent:

MK 2022/57. (III. 25.)

Hatályos:

2022. 03. 26.

 

Jogszabály:

39/2021. (XI. 17.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a méltányosságból meghosszabbított egészségügyi szabadság megállapításának eljárásrendjéről

Módosítja:

4/2022. (III. 25.) BM r.

Megjelent:

MK 2022/57. (III. 25.)

Hatályos:

2022. 03. 26.

 

Jogszabály:

3/2017. (II. 28.) KKM rendelet

a külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól

Módosítja:

4/2022. (III. 25.) KKM r.

Megjelent:

MK 2022/57. (III. 25.)

Hatályos:

2022. 03. 26.

 

Jogszabály:

18/2011. (VI. 30.) BM utasítás

a Belügyminisztérium Rendszeresítési Szabályzatáról

Módosítja:

10/2022. (III. 25.) BM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/15. (III. 25.)

Hatályos:

2022. 03. 26.

 

Jogszabály:

2/2021. (II. 26.) EMMI utasítás

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

2/2022. (III. 25.) EMMI ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/15. (III. 25.)

Hatályos:

2022. 03. 26.

 

Jogszabály:

40/2019. (V. 31.) HM utasítás

a határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár létesítésével kapcsolatos és a tömeges bevándorlás miatt kihirdetett válsághelyzetre vonatkozó feladatokról

Módosítja:

11/2022. (III. 25.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/15. (III. 25.)

Hatályos:

2022. 03. 26.

 

Jogszabály:

45/2020. (VIII. 14.) HM utasítás

a Honvédelmi Értéktár létrehozásáról

Módosítja:

12/2022. (III. 25.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/15. (III. 25.)

Hatályos:

2022. 03. 26.

 

Jogszabály:

5/2014. (XII. 31.) ÁSZ utasítás

a nemzetbiztonsági ellenőrzésről és az ellenőrzés alá eső jogviszonyokról

Módosítja:

1/2022. (III. 25.) ÁSZ ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/15. (III. 25.)

Hatályos:

2022. 03. 26.

 

Jogszabály:

12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás

az ügyészség szervezetéről és működéséről

Módosítja:

3/2022. (III. 25.) LÜ ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/15. (III. 25.)

Hatályos:

2022. 05. 01.

 

Jogszabály:

7/2015. (X. 30.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda Informatikai Biztonsági Szabályzatáról

Módosítja:

6/2022. (III. 25.) NVI ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/15. (III. 25.)

Hatályos:

2022. 03. 26.

 

2022. III. 23.

Jogszabály:

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet

a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

119/2022. (III. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/56. (III. 23.)

Hatályos:

2022. 03. 31.

 

Jogszabály:

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

Módosítja:

119/2022. (III. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/56. (III. 23.)

Hatályos:

2022. 04. 01.

 

Jogszabály:

86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról

Módosítja:

119/2022. (III. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/56. (III. 23.)

Hatályos:

2022. 03. 31.

 

Jogszabály:

672/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet

az adatváltozás-kezelési szolgáltatás részletszabályairól

Módosítja:

119/2022. (III. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/56. (III. 23.)

Hatályos:

2022. 03. 31.

 

Jogszabály:

1117/2022. (III. 5.) Korm. határozat

a kisbenzinkutaknak a vidéki ellátásbiztonság garantálása érdekében történő támogatásáról

Módosítja:

1177/2022. (III. 23.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/56. (III. 23.)

 

Jogszabály:

1496/2021. (VII. 23.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről, valamint kormányhatározatok módosításáról és visszavonásáról

Módosítja:

1180/2022. (III. 23.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/56. (III. 23.)

 

Jogszabály:

1025/2022. (I. 27.) Korm. határozat

a debreceni Déli Gazdasági Övezet infrastrukturális fejlesztése előkészítéséhez és egyes elemek ütemezett megvalósításához szükséges intézkedésekről

Módosítja:

1180/2022. (III. 23.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/56. (III. 23.)

 

Jogszabály:

1094/2022. (II. 28.) Korm. határozat

címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja:

1180/2022. (III. 23.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/56. (III. 23.)

 

Jogszabály:

1130/2022. (III. 8.) Korm. határozat

a Monori Napsugár Óvoda fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról

Módosítja:

1180/2022. (III. 23.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/56. (III. 23.)

 

2022. III. 22.

Jogszabály:

451/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának, valamint a támogatás megváltoztatásának szabályairól

Módosítja:

114/2022. (III. 22.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/55. (III. 22.)

Hatályos:

2022. 04. 01.

 

Jogszabály:

86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet

az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról, továbbá a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szabályainak eltérő alkalmazásáról

Módosítja:

116/2022. (III. 22.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/55. (III. 22.)

Hatályos:

2022. 03. 23.

 

Jogszabály:

1670/2019. (XI. 29.) Korm. határozat

a Semmelweis Egyetem II. Sz. Patológiai Intézet Nemzeti Orvosi Innovációs Képző Központjának megvalósításához szükséges intézkedésekről, valamint a beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

Módosítja:

1172/2022. (III. 22.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/55. (III. 22.)

 

Jogszabály:

1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1176/2022. (III. 22.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/55. (III. 22.)

Hatályos:

2022. 03. 23.

 

2022. III. 21.

Jogszabály:

165/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet

a fejlesztési adókedvezményről

Módosítja:

110/2022. (III. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/54. (III. 21.)

Hatályos:

2022. 03. 22.

 

Jogszabály:

210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet

az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról

Módosítja:

111/2022. (III. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/54. (III. 21.)

Hatályos:

2022. 03. 22.

 

Jogszabály:

4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

az államháztartás számviteléről

Módosítja:

111/2022. (III. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/54. (III. 21.)

Hatályos:

2022. 03. 22.

 

Jogszabály:

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

112/2022. (III. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/54. (III. 21.)

Hatályos:

2022. 03. 22.

 

Jogszabály:

1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1157/2022. (III. 21.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/54. (III. 21.)

Hatályos:

2022. 03. 22.

 

Jogszabály:

1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1158/2022. (III. 21.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/54. (III. 21.)

Hatályos:

2022. 03. 22.

 

Jogszabály:

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1160/2022. (III. 21.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/54. (III. 21.)

Hatályos:

2022. 03. 22.

Módosítja:

1161/2022. (III. 21.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/54. (III. 21.)

Hatályos:

2022. 03. 22.

Módosítja:

1162/2022. (III. 21.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/54. (III. 21.)

Hatályos:

2022. 03. 22.

Módosítja:

1163/2022. (III. 21.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/54. (III. 21.)

Hatályos:

2022. 03. 22.

 

Jogszabály:

1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1164/2022. (III. 21.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/54. (III. 21.)

Hatályos:

2022. 03. 22.

 

Jogszabály:

1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozat

a 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási keretösszegekről, valamint a kötelezettségvállalási szükségletről

Módosítja:

1166/2022. (III. 21.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/54. (III. 21.)

 

Jogszabály:

1128/2018. (III. 19.) Korm. határozat

a Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány egyes infrastrukturális fejlesztéseinek támogatásáról

Módosítja:

1167/2022. (III. 21.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/54. (III. 21.)

 

2022. III. 18.

Jogszabály:

1993. évi XLVIII. törvény

a bányászatról

Módosítja:

2022. évi I. tv.

Megjelent:

MK 2022/53. (III. 18.)

Hatályos:

2022. 03. 21.

 

Jogszabály:

1996. évi LXXXI. törvény

a társasági adóról és az osztalékadóról

Módosítja:

2022. évi I. tv.

Megjelent:

MK 2022/53. (III. 18.)

Hatályos:

2022. 03. 21.

 

Jogszabály:

1996. évi CXVI. törvény

az atomenergiáról

Módosítja:

2022. évi I. tv.

Megjelent:

MK 2022/53. (III. 18.)

Hatályos:

2022. 05. 01.

 

Jogszabály:

1997. évi CXXIV. törvény

az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről

Módosítja:

2022. évi I. tv.

Megjelent:

MK 2022/53. (III. 18.)

Hatályos:

2022. 03. 21.

 

Jogszabály:

2001. évi LXIV. törvény

a kulturális örökség védelméről

Módosítja:

2022. évi I. tv.

Megjelent:

MK 2022/53. (III. 18.)

Hatályos:

2022. 03. 21.

 

Jogszabály:

2006. évi X. törvény

a szövetkezetekről

Módosítja:

2022. évi I. tv.

Megjelent:

MK 2022/53. (III. 18.)

Hatályos:

2022. 03. 21.

 

Jogszabály:

2008. évi XLVI. törvény

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

Módosítja:

2022. évi I. tv.

Megjelent:

MK 2022/53. (III. 18.)

Hatályos:

2022. 03. 21.

 

Jogszabály:

2010. évi LXXXVII. törvény

a Nemzeti Földalapról

Módosítja:

2022. évi I. tv.

Megjelent:

MK 2022/53. (III. 18.)

Hatályos:

2022. 03. 21.

 

Jogszabály:

2011. évi CLI. törvény

az Alkotmánybíróságról

Módosítja:

2022. évi I. tv.

Megjelent:

MK 2022/53. (III. 18.)

Hatályos:

2022. 03. 21.

 

Jogszabály:

2011. évi CLXXXIX. törvény

Magyarország helyi önkormányzatairól

Módosítja:

2022. évi I. tv.

Megjelent:

MK 2022/53. (III. 18.)

Hatályos:

2022. 05. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CXCVI. törvény

a nemzeti vagyonról

Módosítja:

2022. évi I. tv.

Megjelent:

MK 2022/53. (III. 18.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi LXXVII. törvény

a felnőttképzésről

Módosítja:

2022. évi I. tv.

Megjelent:

MK 2022/53. (III. 18.)

Hatályos:

2022. 03. 21.

 

Jogszabály:

2013. évi CXXXV. törvény

a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról

Módosítja:

2022. évi I. tv.

Megjelent:

MK 2022/53. (III. 18.)

Hatályos:

2022. 03. 21.

 

Jogszabály:

2013. évi CLXXV. törvény

a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról

Módosítja:

2022. évi I. tv.

Megjelent:

MK 2022/53. (III. 18.)

Hatályos:

2022. 04. 02., 2023. 02. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi CXLIII. törvény

a közbeszerzésekről

Módosítja:

2022. évi I. tv.

Megjelent:

MK 2022/53. (III. 18.)

Hatályos:

2022. 03. 21.

 

Jogszabály:

2016. évi XXXIII. törvény

az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Módosítja:

2022. évi I. tv.

Megjelent:

MK 2022/53. (III. 18.)

Hatályos:

2022. 03. 21.

 

Jogszabály:

2020. évi LXXII. törvény

a Színház- és Filmművészetért Alapítványról, a Színház- és Filmművészetért Alapítvány és a Színház- és Filmművészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja:

2022. évi I. tv.

Megjelent:

MK 2022/53. (III. 18.)

Hatályos:

2022. 03. 21.

 

Jogszabály:

2020. évi CVI. törvény

egyes vagyonkezelő alapítványokról és az azoknak történő vagyonjuttatásról

Módosítja:

2022. évi I. tv.

Megjelent:

MK 2022/53. (III. 18.)

Hatályos:

2022. 03. 21., 2022. 03. 22.

 

Jogszabály:

2021. évi IX. törvény

a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról

Módosítja:

2022. évi I. tv.

Megjelent:

MK 2022/53. (III. 18.)

Hatályos:

2022. 03. 21.

 

Jogszabály:

2/2018. (XII. 28.) MK rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja:

5/2022. (III. 18.) MK r.

Megjelent:

MK 2022/53. (III. 18.)

Hatályos:

2022. 03. 19.

 

2022. III. 17.

Jogszabály:

33/2019. (IX. 12.) ITM utasítás

az Innovációs és Technológiai Minisztérium szervezeti integritást sértő eseményeinek kezelésével és az integrált kockázatkezeléssel kapcsolatos eljárásrendről

Módosítja:

4/2022. (III. 17.) ITM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/13. (III. 17.)

Hatályos:

2022. 03. 18.

 

Jogszabály:

1/2012. (I. 6.) AJB utasítás

az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

2/2022. (III. 17.) AJB ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/13. (III. 17.)

Hatályos:

2022. 03. 21.

 

Jogszabály:

3/2019. (I. 31.) LÜ utasítás

a munkaidőn kívüli ügyészi szolgálatról

Módosítja:

2/2022. (III. 17.) LÜ ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/13. (III. 17.)

Hatályos:

2022. 03. 18.

 

Jogszabály:

3/2015. (II. 20.) ORFK utasítás

a Rendőrség Fogdaszolgálati Szabályzatáról

Módosítja:

11/2022. (III. 17.) ORFK ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/13. (III. 17.)

Hatályos:

2022. 03. 18.

 

2022. III. 16.

Jogszabály:

1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról

Módosítja:

2/2022. (III. 16.) MEKH r.

Megjelent:

MK 2022/51. (III. 16.)

Hatályos:

2022. 04. 16.

 

Jogszabály:

36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet

a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről

Módosítja:

9/2022. (III. 16.) ITM r.

Megjelent:

MK 2022/51. (III. 16.)

Hatályos:

2022. 03. 17., 2022. 05. 15.

 

2022. III. 12.

Jogszabály:

301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet

a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

106/2022. (III. 12.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/49. (III. 12.)

Hatályos:

2022. 03. 16.

 

Jogszabály:

328/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet

a harmadik országbeli állampolgárok részére kiállított, magyarországi beutazás céljából elismert okmányok meghatározásáról

Módosítja:

107/2022. (III. 12.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/49. (III. 12.)

Hatályos:

2022. 03. 13.

 

Jogszabály:

83/2022. (III. 5.) Korm. rendelet

a takarmány- és élelmiszer ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű mezőgazdasági termékek kivitelével kapcsolatos bejelentési eljárásról és kapcsolódó intézkedésekről

Módosítja:

108/2022. (III. 12.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/49. (III. 12.)

Hatályos:

2022. 03. 13.

 

Jogszabály:

96/2022. (III. 10.) Korm. rendelet

az Ukrajna területéről érkezett, ukrán állampolgársággal rendelkező személyek munkavállalásának támogatásáról

Módosítja:

109/2022. (III. 12.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/49. (III. 12.)

Hatályos:

2022. 03. 13.

 

2022. III. 11.

Jogszabály:

56/2012. (XI. 22.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról

Módosítja:

3/2022. (III. 11.) BM r.

Megjelent:

MK 2022/48. (III. 11.)

Hatályos:

2022. 03. 19.

 

Jogszabály:

13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet

a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról

Módosítja:

8/2022. (III. 11.) ITM r.

Megjelent:

MK 2022/48. (III. 11.)

Hatályos:

2022. 03. 12.

 

Jogszabály:

45/2016. (XI. 11.) NFM rendelet

a tengeri hajók felszereléseinek alapvető követelményeiről, megfelelőségük tanúsításáról és a piacfelügyeleti eljárásról

Módosítja:

8/2022. (III. 11.) ITM r.

Megjelent:

MK 2022/48. (III. 11.)

Hatályos:

2022. 03. 12.

 

2022. III. 10.

Jogszabály:

57/2022. (II. 28.) Korm. rendelet

a hatósági üzemanyagárral kapcsolatos egyes intézkedésekről

Módosítja:

94/2022. (III. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/47. (III. 10.)

Hatályos:

2022. 03. 10. 22 órától.

 

Jogszabály:

86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet

az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról, továbbá a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szabályainak eltérő alkalmazásáról

Módosítja:

97/2022. (III. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/47. (III. 10.)

Hatályos:

2022. 03. 11.

Módosítja:

98/2022. (III. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/47. (III. 10.)

Hatályos:

2022. 03. 11.

 

Jogszabály:

190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet

a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról

Módosítja:

99/2022. (III. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/47. (III. 10.)

Hatályos:

2022. 03. 10. 22 órától.

 

Jogszabály:

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja:

100/2022. (III. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/47. (III. 10.)

Hatályos:

2022. 03. 11.

 

Jogszabály:

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja:

101/2022. (III. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/47. (III. 10.)

Hatályos:

2022. 03. 11.

 

Jogszabály:

546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

a Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja:

102/2022. (III. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/47. (III. 10.)

Hatályos:

2022. 03. 11.

 

Jogszabály:

174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet

az anyakönyvvezető és az anyakönyvi szervek eljárásáról és kijelöléséről, valamint az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről

Módosítja:

102/2022. (III. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/47. (III. 10.)

Hatályos:

2022. 03. 11.

 

Jogszabály:

13/2020. (V. 5.) BM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Módosítja:

2/2022. (III. 10.) BM r.

Megjelent:

MK 2022/47. (III. 10.)

Hatályos:

2022. 03. 11.

 

Jogszabály:

1668/2021. (IX. 28.) Korm. határozat

a térségi közúti beruházásokhoz szükséges kötelezettségvállalásokról

Módosítja:

1137/2022. (III. 10.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/47. (III. 10.)

 

Jogszabály:

1738/2020. (XI. 4.) Korm. határozat

a Zsámbéki-medence autóbuszos közlekedésének fejlesztését szolgáló kormányzati intézkedésekről

Módosítja:

1139/2022. (III. 10.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/47. (III. 10.)

 

Jogszabály:

1940/2021. (XII. 21.) Korm. határozat

az országos közúthálózat felújítása előirányzaton szükséges kötelezettségvállalásokról

Módosítja:

1139/2022. (III. 10.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/47. (III. 10.)

 

Jogszabály:

1314/2021. (V. 27.) Korm. határozat

a Zalaegerszeg külterületén található északi ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztés és közműcsatlakozások megvalósításához szükséges intézkedésekről, valamint a beruházás központi költségvetésből történő támogatásáról

Módosítja:

1142/2022. (III. 10.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/47. (III. 10.)

 

Jogszabály:

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1143/2022. (III. 10.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/47. (III. 10.)

Hatályos:

2022. 03. 11.

 

Jogszabály:

8/2015. (V. 29.) BM utasítás

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Módosítja:

8/2022. (III. 10.) BM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/12. (III. 10.)

Hatályos:

2022. 03. 11.

 

Jogszabály:

31/2020. (XII. 30.) BM utasítás

az Országos Kórházi Főigazgatóság szervezeti és működési szabályzatáról

Módosítja:

9/2022. (III. 10.) BM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/12. (III. 10.)

Hatályos:

2022. 03. 11.

 

Jogszabály:

3/2020. (IV. 30.) KH utasítás

a Közbeszerzési Döntőbizottság szervezeti és működési szabályzatáról

Módosítja:

2/2022. (III. 10.) KH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/12. (III. 10.)

Hatályos:

2022. 03. 11.

 

Jogszabály:

11/2015. (XII. 23.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda reprezentációs szabályzatáról

Módosítja:

5/2022. (III. 10.) NVI ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/12. (III. 10.)

Hatályos:

2022. 03. 11.

 

2022. III. 8.

Jogszabály:

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

Módosítja:

91/2022. (III. 8.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/45. (III. 8.)

Hatályos:

2022. 03. 09.

 

Jogszabály:

287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól

Módosítja:

91/2022. (III. 8.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/45. (III. 8.)

Hatályos:

2022. 03. 09.

 

Jogszabály:

83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

93/2022. (III. 8.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/45. (III. 8.)

Hatályos:

2022. 03. 09.

 

Jogszabály:

1772/2019. (XII. 23.) Korm. határozat

a Hevesi tanuszoda építéséről

Módosítja:

1126/2022. (III. 8.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/45. (III. 8.)

 

Jogszabály:

1080/2020. (III. 5.) Korm. határozat

a cigándi tanuszoda építéséről

Módosítja:

1126/2022. (III. 8.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/45. (III. 8.)

 

Jogszabály:

1341/2020. (VI. 23.) Korm. határozat

a rétsági tanuszoda építéséről

Módosítja:

1126/2022. (III. 8.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/45. (III. 8.)

 

Jogszabály:

1405/2020. (VII. 15.) Korm. határozat

az encsi tanuszoda építéséről

Módosítja:

1126/2022. (III. 8.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/45. (III. 8.)

 

Jogszabály:

1408/2020. (VII. 15.) Korm. határozat

a tiszakécskei tanuszoda építéséről

Módosítja:

1126/2022. (III. 8.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/45. (III. 8.)

 

Jogszabály:

1678/2020. (X. 20.) Korm. határozat

a téti tanuszoda építéséről

Módosítja:

1126/2022. (III. 8.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/45. (III. 8.)

 

Jogszabály:

1765/2020. (XI. 11.) Korm. határozat

a kapuvári tanuszoda építéséről

Módosítja:

1126/2022. (III. 8.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/45. (III. 8.)

 

Jogszabály:

1769/2020. (XI. 11.) Korm. határozat

a mosonmagyaróvári tanuszoda építéséről

Módosítja:

1126/2022. (III. 8.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/45. (III. 8.)

 

Jogszabály:

1809/2020. (XI. 17.) Korm. határozat

a budakeszi tanuszoda építéséről

Módosítja:

1126/2022. (III. 8.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/45. (III. 8.)

 

Jogszabály:

1811/2020. (XI. 17.) Korm. határozat

a letenyei tanuszoda építéséről

Módosítja:

1126/2022. (III. 8.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/45. (III. 8.)

 

Jogszabály:

1812/2020. (XI. 17.) Korm. határozat

a sarkadi tanuszoda építéséről

Módosítja:

1126/2022. (III. 8.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/45. (III. 8.)

 

Jogszabály:

1910/2020. (XII. 15.) Korm. határozat

a pilisvörösvári tanuszoda építéséről

Módosítja:

1126/2022. (III. 8.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/45. (III. 8.)

 

Jogszabály:

1979/2020. (XII. 22.) Korm. határozat

a pásztói tanuszoda építéséről

Módosítja:

1126/2022. (III. 8.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/45. (III. 8.)

 

Jogszabály:

2060/2020. (XII. 30.) Korm. határozat

a szécsényi tanuszoda építéséről

Módosítja:

1126/2022. (III. 8.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/45. (III. 8.)

 

Jogszabály:

1237/2021. (V. 5.) Korm. határozat

a kisbéri tanuszoda építéséről

Módosítja:

1126/2022. (III. 8.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/45. (III. 8.)

 

Jogszabály:

1437/2021. (VII. 2.) Korm. határozat

a vecsési tanuszoda építéséről

Módosítja:

1126/2022. (III. 8.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/45. (III. 8.)

 

Jogszabály:

1991/2020. (XII. 23.) Korm. határozat

a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára Lángliliom utcai levéltári létesítményének korszerűsítéséről és bővítéséről

Módosítja:

1132/2022. (III. 8.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/45. (III. 8.)

 

Jogszabály:

1335/2020. (VI. 22.) Korm. határozat

a Nemzeti Örökség Intézete vagyonkezelésében lévő temetők rekonstrukciójáról

Módosítja:

1133/2022. (III. 8.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/45. (III. 8.)

Hatályos:

2022. 03. 09.

 

Jogszabály:

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1134/2022. (III. 8.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/45. (III. 8.)

Hatályos:

2022. 03. 09.

 

Jogszabály:

1236/2018. (IV. 25.) Korm. határozat

a Szeged-Csanádi Egyházmegye beruházásainak támogatása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Módosítja:

1135/2022. (III. 8.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/45. (III. 8.)

 

2022. III. 7.

Jogszabály:

107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet

a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól

Módosítja:

89/2022. (III. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/44. (III. 7.)

Hatályos:

2022. 03. 10.

 

Jogszabály:

1791/2017. (XI. 8.) Korm. határozat

a 2017-2020. évekre vonatkozó újpesti sportlétesítmény-fejlesztési program megvalósításához szükséges intézkedésekről

Módosítja:

1121/2022. (III. 7.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/44. (III. 7.)

 

Jogszabály:

1809/2018. (XII. 23.) Korm. határozat

az egyes feladatok forrásszükségletének biztosításáról

Módosítja:

1121/2022. (III. 7.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/44. (III. 7.)

 

Jogszabály:

1176/2020. (IV. 23.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja:

1121/2022. (III. 7.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/44. (III. 7.)

 

Jogszabály:

1198/2021. (IV. 26.) Korm. határozat

a Diósgyőri Városrész Testgyakorló Kör Sportegyesület észak-magyarországi sportfejlesztési programjának folytatásához, valamint az Észak-magyarországi Regionális Utánpótlás Központ működéséhez és sportszakmai fejlődéséhez szükséges intézkedésekről

Módosítja:

1121/2022. (III. 7.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/44. (III. 7.)

 

Jogszabály:

1388/2021. (VI. 18.) Korm. határozat

a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja:

1121/2022. (III. 7.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/44. (III. 7.)

 

Jogszabály:

1784/2021. (XI. 5.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, előirányzat-túllépés engedélyezéséről, címrendi kiegészítésről, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről és kormányhatározat módosításáról

Módosítja:

1121/2022. (III. 7.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/44. (III. 7.)

 

Jogszabály:

1886/2021. (XII. 8.) Korm. határozat

címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat módosításáról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről

Módosítja:

1121/2022. (III. 7.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/44. (III. 7.)

 

Jogszabály:

1119/2022. (III. 5.) Korm. határozat

a szomszédos országokban felmerülő humanitárius katasztrófa kezelésének támogatásáról

Módosítja:

1121/2022. (III. 7.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/44. (III. 7.)

 

2022. III. 5.

Jogszabály:

178/2013. (VI. 4.) Korm. rendelet

a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanácsról

Módosítja:

85/2022. (III. 5.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/42. (III. 5.)

Hatályos:

2022. 03. 06.

 

Jogszabály:

1880/2021. (XII. 7.) Korm. határozat

a 2022. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről

Módosítja:

1118/2022. (III. 5.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/42. (III. 5.)

Hatályos:

2022. 03. 06.

 

2022. III. 4.

Jogszabály:

479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről

Módosítja:

77/2022. (III. 4.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/41. (III. 4.)

Hatályos:

2022. 03. 07.

 

Jogszabály:

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről

Módosítja:

77/2022. (III. 4.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/41. (III. 4.)

Hatályos:

2022. 03. 07.

 

Jogszabály:

599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről

Módosítja:

77/2022. (III. 4.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/41. (III. 4.)

Hatályos:

2022. 03. 07.

 

Jogszabály:

13/2022. (I. 20.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védettség igazolásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

77/2022. (III. 4.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/41. (III. 4.)

Hatályos:

2022. 05. 01.

 

Jogszabály:

307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról

Módosítja:

78/2022. (III. 4.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/41. (III. 4.)

Hatályos:

2022. 03. 05.

 

Jogszabály:

435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet

az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014-2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt energiahatékonyság növelését célzó beruházások megvalósításáról

Módosítja:

79/2022. (III. 4.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/41. (III. 4.)

Hatályos:

2022. 03. 05.

 

Jogszabály:

100/2018. (VI. 8.) Korm. rendelet

a nyomozás és az előkészítő eljárás részletes szabályairól

Módosítja:

80/2022. (III. 4.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/41. (III. 4.)

Hatályos:

2022. 03. 05.

 

Jogszabály:

72/2018. (IV. 16.) Korm. rendelet

a dohánytermékek nyomonkövethetőségéről és biztonsági eleméről

Módosítja:

81/2022. (III. 4.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/41. (III. 4.)

Hatályos:

2022. 03. 05.

 

Jogszabály:

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

81/2022. (III. 4.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/41. (III. 4.)

Hatályos:

2022. 03. 05.

 

Jogszabály:

256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet

a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja:

82/2022. (III. 4.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/41. (III. 4.)

Hatályos:

2022. 03. 05.

 

Jogszabály:

1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1110/2022. (III. 4.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/41. (III. 4.)

Hatályos:

2022. 03. 05.

 

Jogszabály:

1300/2021. (V. 21.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1111/2022. (III. 4.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/41. (III. 4.)

Hatályos:

2022. 03. 05.

 

Jogszabály:

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1112/2022. (III. 4.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/41. (III. 4.)

Hatályos:

2022. 03. 05.

 

2022. III. 3.

Jogszabály:

44/2016. (III. 10.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakra az Európai Területi Együttműködési Programokból rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról

Módosítja:

74/2022. (III. 3.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/40. (III. 3.)

Hatályos:

2022. 03. 04.

 

Jogszabály:

256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet

a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja:

75/2022. (III. 3.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/40. (III. 3.)

Hatályos:

2022. 03. 06.

 

Jogszabály:

65/2004. (IV. 27.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet

a természetes ásványvíz, a forrásvíz, az ivóvíz, az ásványi anyaggal dúsított ivóvíz és az ízesített víz palackozásának és forgalomba hozatalának szabályairól

Módosítja:

10/2022. (III. 3.) AM r.

Megjelent:

MK 2022/40. (III. 3.)

Hatályos:

2022. 03. 06.

 

Jogszabály:

4/2016. (III. 10.) MvM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal és a központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről

Módosítja:

4/2022. (III. 3.) MvM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/10. (III. 3.)

Hatályos:

2022. 03. 04.

 

Jogszabály:

7/2012. (II. 10.) BM utasítás

a vízkárelhárítás országos irányításának szervezeti és működési szabályzatáról

Módosítja:

6/2022. (III. 3.) BM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/10. (III. 3.)

Hatályos:

2022. 04. 01.

 

Jogszabály:

10/2013. (IV. 11.) BM utasítás

a vízügyi ágazatban foglalkoztatottak ruházati szabályzatáról

Módosítja:

6/2022. (III. 3.) BM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/10. (III. 3.)

Hatályos:

2022. 04. 01.

 

Jogszabály:

48/2018. (XII. 19.) ORFK utasítás

a békeidőszaki fegyverzeti és vegyivédelmi szakanyagellátás biztosításáról és a tartalékkészletek meghatározásáról

Módosítja:

10/2022. (III. 3.) ORFK ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/10. (III. 3.)

Hatályos:

2022. 03. 04.

 

2022. III. 2.

Jogszabály:

41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról

Módosítja:

70/2022. (III. 2.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/39. (III. 2.)

Hatályos:

2022. 03. 06.

 

Jogszabály:

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet

a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

Módosítja:

73/2022. (III. 2.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/39. (III. 2.)

Hatályos:

2022. 03. 03.

 

Jogszabály:

345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet

egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja:

73/2022. (III. 2.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/39. (III. 2.)

Hatályos:

2022. 03. 03.

 

Jogszabály:

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

73/2022. (III. 2.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/39. (III. 2.)

Hatályos:

2022. 03. 03.

 

Jogszabály:

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1100/2022. (III. 2.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/39. (III. 2.)

Hatályos:

2022. 03. 03.

 

2022. II. 28.

Jogszabály:

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

Módosítja:

64/2022. (II. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/37. (II. 28.)

Hatályos:

2022. 03. 01.

 

Jogszabály:

256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Módosítja:

64/2022. (II. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/37. (II. 28.)

Hatályos:

2022. 03. 01.

 

Jogszabály:

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

Módosítja:

65/2022. (II. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/37. (II. 28.)

Hatályos:

2022. 03. 03.

 

Jogszabály:

89/2021. (II. 27.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a járvány elleni védekezést elősegítő egyes intézkedésekről

Módosítja:

65/2022. (II. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/37. (II. 28.)

Hatályos:

2022. 03. 03.

 

Jogszabály:

66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet

a közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről

Módosítja:

66/2022. (II. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/37. (II. 28.)

Hatályos:

2022. 03. 05.

 

Jogszabály:

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja:

66/2022. (II. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/37. (II. 28.)

Hatályos:

2022. 03. 05.

 

Jogszabály:

247/2019. (X. 24.) Korm. rendelet

a hajózási vizsgaközpont kijelöléséről

Módosítja:

66/2022. (II. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/37. (II. 28.)

Hatályos:

2022. 03. 05.

 

Jogszabály:

18/2007. (II. 20.) Korm. rendelet

a transzeurópai közúthálózatnak a Magyar Köztársaság területén lévő alagútjaira vonatkozó biztonsági minimumkövetelményekről

Módosítja:

67/2022. (II. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/37. (II. 28.)

Hatályos:

2022. 03. 05.

 

Jogszabály:

410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet

a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről

Módosítja:

67/2022. (II. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/37. (II. 28.)

Hatályos:

2022. 03. 05.

 

Jogszabály:

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

Módosítja:

67/2022. (II. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/37. (II. 28.)

Hatályos:

2022. 03. 05.

 

Jogszabály:

289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet

a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól

Módosítja:

67/2022. (II. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/37. (II. 28.)

Hatályos:

2022. 03. 05.

 

Jogszabály:

209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet

az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

67/2022. (II. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/37. (II. 28.)

Hatályos:

2022. 03. 05., 2023. 02. 01.

 

Jogszabály:

345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet

egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja:

68/2022. (II. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/37. (II. 28.)

Hatályos:

2022. 03. 05.

 

Jogszabály:

439/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet

a filmalkotások közvetett támogatásának céljából fenntartott letéti számlán gyűjthető összeg mértékéről

Módosítja:

69/2022. (II. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/37. (II. 28.)

Hatályos:

2022. 03. 01.

 

Jogszabály:

7/2001. (I. 17.) FVM rendelet

a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól

Módosítja:

9/2022. (II. 28.) AM r.

Megjelent:

MK 2022/37. (II. 28.)

Hatályos:

2022. 03. 03.

 

Jogszabály:

74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet

az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról

Módosítja:

9/2022. (II. 28.) AM r.

Megjelent:

MK 2022/37. (II. 28.)

Hatályos:

2022. 03. 03.

 

Jogszabály:

18/2009. (XII. 18.) HM rendelet

a honvédségi járművek fenntartásáról

Módosítja:

5/2022. (II. 28.) HM r.

Megjelent:

MK 2022/37. (II. 28.)

Hatályos:

2022. 03. 03.

 

2022. II. 26.

Jogszabály:

19/2018. (VIII. 31.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokkal kapcsolatos jogok gyakorlásának rendjéről

Módosítja:

1/2022. (II. 26.) EMMI ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/9. (II. 26.)

Hatályos:

2022. 02. 27.

 

Jogszabály:

24/2016. (V. 27.) HM utasítás

az egyes missziók műveleti szabadnapok számának meghatározása szempontjából történő kategóriába sorolásáról

Módosítja:

9/2022. (II. 26.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/9. (II. 26.)

Hatályos:

2022. 02. 27.

 

Jogszabály:

7/2020. (II. 13.) ITM utasítás

az Innovációs és Technológiai Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának rendjéről

Módosítja:

3/2022. (II. 26.) ITM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/9. (II. 26.)

Hatályos:

2022. 02. 27.

 

Jogszabály:

7/2021. (VIII. 13.) PM utasítás

a Magyar Államkincstár Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

2/2022. (II. 26.) PM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/9. (II. 26.)

Hatályos:

2022. 03. 06.

 

Jogszabály:

3/2015. (VI. 25.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

3/2022. (II. 26.) NVI ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/9. (II. 26.)

Hatályos:

2022. 02. 27.

 

Jogszabály:

6/2020. (VI. 26.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda Közszolgálati Szabályzatáról

Módosítja:

4/2022. (II. 26.) NVI ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/9. (II. 26.)

Hatályos:

2022. 02. 27.

 

Jogszabály:

4/2021. (V. 19.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda iratkezelési szabályzatáról

Módosítja:

4/2022. (II. 26.) NVI ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/9. (II. 26.)

Hatályos:

2022. 02. 27.

 

Jogszabály:

17/2014. (XII. 23.) OBH utasítás

a bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról

Módosítja:

3/2022. (II. 26.) OBH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/9. (II. 26.)

Hatályos:

2022. 03. 01.

 

Jogszabály:

6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás

a bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzatról

Módosítja:

3/2022. (II. 26.) OBH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/9. (II. 26.)

Hatályos:

2022. 03. 01.

 

Jogszabály:

9/2016. (X. 17.) OBH utasítás

az európai jogi szaktanácsadói hálózatról

Módosítja:

3/2022. (II. 26.) OBH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/9. (II. 26.)

Hatályos:

2022. 03. 01.

 

Jogszabály:

13/2018. (XII. 21.) OBH utasítás

az Országos Bírósági Hivatal és a bíróságok statisztikai tevékenységéről

Módosítja:

3/2022. (II. 26.) OBH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/9. (II. 26.)

Hatályos:

2022. 03. 01.

 

Jogszabály:

4/2021. (III. 12.) OBH utasítás

a bírósági határozatok anonimizálásával és közzétételével kapcsolatban a bíróságokra háruló feladatok végrehajtásáról

Módosítja:

3/2022. (II. 26.) OBH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/9. (II. 26.)

Hatályos:

2022. 03. 01.

 

Jogszabály:

10/2016. (IV. 25.) ORFK utasítás

a Rendőrség gépjármű szabályzatáról

Módosítja:

8/2022. (II. 26.) ORFK ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/9. (II. 26.)

Hatályos:

2022. 03. 13.

 

Jogszabály:

54/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás

a körözési nyilvántartási rendszerrel és a körözési eljárással kapcsolatos rendőrségi feladatokról

Módosítja:

9/2022. (II. 26.) ORFK ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/9. (II. 26.)

Hatályos:

2022. 03. 06.

 

2022. II. 23.

Jogszabály:

374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet

egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról

Módosítja:

52/2022. (II. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/34. (II. 23.)

Hatályos:

2022. 03. 03., 2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

75/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet

a fizetésképtelenségi nyilvántartás létrehozásával kapcsolatos feladatokról

Módosítja:

53/2022. (II. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/34. (II. 23.)

Hatályos:

2022. 02. 24., 2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet

a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja:

54/2022. (II. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/34. (II. 23.)

Hatályos:

2022. 02. 24.

 

Jogszabály:

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

55/2022. (II. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/34. (II. 23.)

Hatályos:

2022. 02. 24.

 

Jogszabály:

58/2004. (VI. 18.) ESzCsM-BM együttes rendelet

az Idősbarát Önkormányzat Díj alapításáról és adományozásáról

Módosítja:

4/2022. (II. 23.) MvM r.

Megjelent:

MK 2022/34. (II. 23.)

Hatályos:

2022. 02. 24.

 

Jogszabály:

1448/2021. (VII. 7.) Korm. határozat

a gazdaság újraindítását célzó egyedi fejlesztési támogatásokról

Módosítja:

1084/2022. (II. 23.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/34. (II. 23.)

 

Jogszabály:

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1085/2022. (II. 23.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2022/34. (II. 23.)

Hatályos:

2022. 02. 24.

 

2022. II. 22.

Jogszabály:

7/2013. (II. 26.) NFM rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről

Módosítja:

1/2022. (II. 22.) BM r.

Megjelent:

MK 2022/33. (II. 22.)

Hatályos:

2022. 02. 23.

 

Jogszabály:

4/2019. (VI. 14.) KKM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja:

3/2022. (II. 22.) KKM r.

Megjelent:

MK 2022/33. (II. 22.)

Hatályos:

2022. 02. 23.

 

Jogszabály:

5/2018. (V. 8.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról

Módosítja:

1/2022. (II. 22.) OGY h.

Megjelent:

MK 2022/33. (II. 22.)

Hatályos:

2022. 02. 21.

 

2022. II. 21.

Jogszabály:

4/2008. (I. 16.) EüM rendelet

az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő egyes egészségügyi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről

Módosítja:

9/2022. (II. 21.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2022/31. (II. 21.)

Hatályos:

2022. 02. 22.

 

2022. II. 18.

Jogszabály:

782/2021. (XII. 24.) Korm. rendelet

a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról

Módosítja:

49/2022. (II. 18.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/30. (II. 18.)

Hatályos:

2022. 02. 19.

 

Jogszabály:

1/2022. (I. 3.) MK rendelet

a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásával összefüggő hitelezői tájékoztatásról

Módosítja:

4/2022. (II. 18.) MK r.

Megjelent:

MK 2022/30. (II. 18.)

Hatályos:

2022. 02. 19.

 

Jogszabály:

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet

az orvostechnikai eszközökről

Módosítja:

8/2022. (II. 18.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2022/30. (II. 18.)

Hatályos:

2022. 02. 19.

 

2022. II. 17.

Jogszabály:

413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet

Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről

Módosítja:

46/2022. (II. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/29. (II. 17.)

Hatályos:

2022. 02. 20.

 

Jogszabály:

481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet

a Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Módosítja:

46/2022. (II. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/29. (II. 17.)

Hatályos:

2022. 02. 20.

 

Jogszabály:

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

47/2022. (II. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/29. (II. 17.)

Hatályos:

2022. 02. 18.

 

Jogszabály:

75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

a Debrecenben megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja:

48/2022. (II. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2022/29. (II. 17.)

Hatályos:

2022. 02. 18.

 

Jogszabály:

32/2015. (VI. 19.) FM rendelet

a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetbe sorolt központi kezelésű előirányzatok felhasználásáról

Módosítja:

7/2022. (II. 17.) AM r.

Megjelent:

MK 2022/29. (II. 17.)

Hatályos:

2022. 02. 18.

 

Jogszabály:

14/2021. (III. 25.) AM rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

Módosítja:

7/2022. (II. 17.) AM r.

Megjelent:

MK 2022/29. (II. 17.)

Hatályos:

2022. 02. 18.

 

Jogszabály:

55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet

az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról

Módosítja:

7/2022. (II. 17.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2022/29. (II. 17.)

Hatályos:

2022. 02. 20.

 

Jogszabály:

19/2009. (XII. 29.) HM rendelet

a Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokról

Módosítja:

4/2022. (II. 17.) HM r.

Megjelent:

MK 2022/29. (II. 17.)

Hatályos:

2022. 02. 18.

 

Jogszabály:

8/2013. (VIII. 9.) HM rendelet

a Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévő lakások és nem lakáscélú helyiségek elidegenítésének feltételeiről

Módosítja:

4/2022. (II. 17.) HM r.

Megjelent:

MK 2022/29. (II. 17.)

Hatályos:

2022. 02. 18.

 

Jogszabály:

9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja:

4/2022. (II. 17.) HM r.

Megjelent:

MK 2022/29. (II. 17.)

Hatályos:

2022. 02. 18.

 

Jogszabály:

19/2013. (IX. 6.) HM rendelet

az egyes költségtérítésekről

Módosí