Változásmutató

Módosított jogszabályok

2020. VII. 2.

Jogszabály:

154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

327/2020. (VII. 2.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/159. (VII. 2.)

Hatályos:

2020. 08. 01.

 

Jogszabály:

34/2020. (III. 5.) Korm. rendelet

új büntetés-végrehajtási férőhelyek létrehozására irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházások kiemelten közérdekű beruházásokká nyilvánításáról

Módosítja:

327/2020. (VII. 2.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/159. (VII. 2.)

Hatályos:

2020. 07. 03.

 

Jogszabály:

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

Módosítja:

328/2020. (VII. 2.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/159. (VII. 2.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

334/2020. (VII. 2.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/159. (VII. 2.)

Hatályos:

2020. 07. 03.

 

Jogszabály:

1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1362/2020. (VII. 2.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/159. (VII. 2.)

Hatályos:

2020. 07. 03.

 

Jogszabály:

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1364/2020. (VII. 2.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/159. (VII. 2.)

Hatályos:

2020. 07. 03.

 

Jogszabály:

1021/2019. (II. 6.) Korm. határozat

a Népi Építészeti Program folytatásáról

Módosítja:

1365/2020. (VII. 2.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/159. (VII. 2.)

Hatályos:

2020. 07. 03.

 

Jogszabály:

2/2020. (VI. 30.) TNM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Módosítja:

5/2020. (VII. 2.) TNM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/36. (VII. 2.)

Hatályos:

2020. 07. 03.

 

2020. VII. 1.

Jogszabály:

125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet

a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

315/2020. (VII. 1.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/157. (VII. 1.)

Hatályos:

2020. 07. 02.

 

Jogszabály:

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

315/2020. (VII. 1.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/157. (VII. 1.)

Hatályos:

2020. 07. 02.

 

Jogszabály:

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

315/2020. (VII. 1.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/157. (VII. 1.)

Hatályos:

2020. 07. 02.

 

Jogszabály:

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

Módosítja:

315/2020. (VII. 1.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/157. (VII. 1.)

Hatályos:

2020. 07. 02.

 

Jogszabály:

31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet

az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól

Módosítja:

315/2020. (VII. 1.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/157. (VII. 1.)

Hatályos:

2020. 07. 02.

 

Jogszabály:

5/2015. (I. 29.) Korm. rendelet

a 400 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi építményekre vonatkozó előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadása iránti kérelem tartalmi követelményeinek, az eljárásban közreműködő Bizottság működésének egyes szabályairól

Módosítja:

315/2020. (VII. 1.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/157. (VII. 1.)

Hatályos:

2020. 07. 02.

 

Jogszabály:

384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól

Módosítja:

315/2020. (VII. 1.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/157. (VII. 1.)

Hatályos:

2020. 07. 02.

 

Jogszabály:

174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet

az anyakönyvvezető és az anyakönyvi szervek eljárásáról és kijelöléséről, valamint az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről

Módosítja:

315/2020. (VII. 1.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/157. (VII. 1.)

Hatályos:

2020. 07. 02.

 

Jogszabály:

429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet

az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól

Módosítja:

315/2020. (VII. 1.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/157. (VII. 1.)

Hatályos:

2020. 07. 02.

 

Jogszabály:

143/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet

a rendeltetésmódosítási eljárás során alkalmazandó részletes szabályokról

Módosítja:

315/2020. (VII. 1.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/157. (VII. 1.)

Hatályos:

2020. 07. 02.

 

Jogszabály:

86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról

Módosítja:

315/2020. (VII. 1.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/157. (VII. 1.)

Hatályos:

2020. 07. 02.

 

Jogszabály:

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

316/2020. (VII. 1.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/157. (VII. 1.)

Hatályos:

2020. 07. 02.

 

Jogszabály:

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

Módosítja:

316/2020. (VII. 1.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/157. (VII. 1.)

Hatályos:

2020. 07. 02.

 

Jogszabály:

340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet

a külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól

Módosítja:

316/2020. (VII. 1.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/157. (VII. 1.)

Hatályos:

2020. 07. 02.

 

Jogszabály:

386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

az egészségbiztosítási szervekről

Módosítja:

316/2020. (VII. 1.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/157. (VII. 1.)

Hatályos:

2020. 07. 02.

 

Jogszabály:

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet

a közúti közlekedés szabályairól

Módosítja:

317/2020. (VII. 1.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/157. (VII. 1.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

317/2020. (VII. 1.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/157. (VII. 1.)

Hatályos:

2020. 07. 01. 21 órától, 2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet

a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

317/2020. (VII. 1.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/157. (VII. 1.)

Hatályos:

2020. 07. 01. 21 órától, 2021. 03. 01.

 

Jogszabály:

167/2010. (V. 11.) Korm. rendelet

az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről

Módosítja:

317/2020. (VII. 1.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/157. (VII. 1.)

Hatályos:

2020. 07. 01. 21 órától.

 

Jogszabály:

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet

a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

Módosítja:

317/2020. (VII. 1.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/157. (VII. 1.)

Hatályos:

2020. 07. 01. 21 órától.

 

Jogszabály:

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

Módosítja:

317/2020. (VII. 1.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/157. (VII. 1.)

Hatályos:

2020. 07. 01. 21 órától, 2020. 09. 01., 2021. 03. 01., 2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

379/2013. (X. 25.) Korm. rendelet

a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja:

317/2020. (VII. 1.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/157. (VII. 1.)

Hatályos:

2020. 07. 01. 21 órától.

 

Jogszabály:

11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet

a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja:

318/2020. (VII. 1.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/157. (VII. 1.)

Hatályos:

2020. 07. 01. 21 órától.

 

Jogszabály:

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet

a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja:

319/2020. (VII. 1.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/157. (VII. 1.)

Hatályos:

2020. 07. 01. 21 órától, 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

az állami magasépítési beruházásokról

Módosítja:

320/2020. (VII. 1.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/157. (VII. 1.)

Hatályos:

2020. 07. 01. 21 órától.

 

Jogszabály:

175/2019. (VII. 16.) Korm. rendelet

a budapesti fejlesztések előkészítésével, megvalósításával és a kiemelt nemzetközi sportesemények rendezési jogának megszerzésével kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról

Módosítja:

321/2020. (VII. 1.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/157. (VII. 1.)

Hatályos:

2020. 07. 01. 21 órától.

 

Jogszabály:

64/2019. (III. 27.) Korm. rendelet

a 2022. évi férfi kézilabda Európa-bajnokság Budapesten való megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztés kiemelt budapesti fejlesztéssé, valamint a beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, továbbá a beruházással kapcsolatos sajátos szabályok megállapításáról

Módosítja:

322/2020. (VII. 1.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/157. (VII. 1.)

Hatályos:

2020. 07. 01. 21 órától.

 

Jogszabály:

1644/2019. (XI. 19.) Korm. határozat

a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére 21 db nagykapacitású motorvonat beszerzéséről

Módosítja:

1357/2020. (VII. 1.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/157. (VII. 1.)

 

Jogszabály:

1158/2019. (III. 27.) Korm. határozat

a 2022. évi magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztés előkészítésének Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

Módosítja:

1359/2020. (VII. 1.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/157. (VII. 1.)

 

Jogszabály:

1507/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat

a 2022. évi magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges további kormányzati intézkedésekről

Módosítja:

1359/2020. (VII. 1.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/157. (VII. 1.)

 

Jogszabály:

125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet

a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

325/2020. (VII. 1.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/158. (VII. 1.)

Hatályos:

2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

Módosítja:

325/2020. (VII. 1.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/158. (VII. 1.)

Hatályos:

2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

72/2014. (III. 13.) Korm. rendelet

az örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezetek tevékenységéről és működésük engedélyezéséről

Módosítja:

325/2020. (VII. 1.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/158. (VII. 1.)

Hatályos:

2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a fegyverekről és lőszerekről

Módosítja:

326/2020. (VII. 1.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/158. (VII. 1.)

Hatályos:

2020. 07. 02., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1360/2020. (VII. 1.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/158. (VII. 1.)

Hatályos:

2020. 07. 02.

 

Jogszabály:

1359/2019. (VI. 19.) Korm. határozat

a kiemelt budapesti közösségi fejlesztések keretében az egykori Józsefvárosi pályaudvar és az egykori MÁV Északi Járműjavító területén megvalósítandó közcélú beruházások közlekedési kiszolgálásának egyes elemeiről

Módosítja:

1360/2020. (VII. 1.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/158. (VII. 1.)

Hatályos:

2020. 07. 02.

 

2020. VI. 30.

Jogszabály:

23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet

egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről

Módosítja:

306/2020. (VI. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

306/2020. (VI. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet

a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

306/2020. (VI. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 10. 01.

 

Jogszabály:

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

Módosítja:

307/2020. (VI. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Módosítja:

308/2020. (VI. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 11. 01.

 

Jogszabály:

154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

308/2020. (VI. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 11. 01.

 

Jogszabály:

257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról

Módosítja:

309/2020. (VI. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 03., 2020. 11. 01.

 

Jogszabály:

489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet

az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról

Módosítja:

309/2020. (VI. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 03.

 

Jogszabály:

43/2015. (III. 12.) Korm. rendelet

a biztosítók és a viszontbiztosítók szavatolótőkéjéről és biztosítástechnikai tartalékairól

Módosítja:

311/2020. (VI. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet

a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről

Módosítja:

313/2020. (VI. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

166/2004. (V. 21.) Korm. rendelet

az állami sportinformációs rendszerről

Módosítja:

313/2020. (VI. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

165/2013. (V. 28.) Korm. rendelet

a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjról

Módosítja:

313/2020. (VI. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról

Módosítja:

313/2020. (VI. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

5/2012. (II. 16.) KIM rendelet

a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről

Módosítja:

11/2020. (VI. 30.) MvM r.

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet

egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról

Módosítja:

18/2020. (VI. 30.) BM r.

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

9/2011. (III. 23.) BM rendelet

a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről

Módosítja:

18/2020. (VI. 30.) BM r.

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

70/2011. (XII. 30.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól

Módosítja:

18/2020. (VI. 30.) BM r.

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet

a lakáscélú munkáltatói kölcsönről

Módosítja:

18/2020. (VI. 30.) BM r.

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

75/2013. (XII. 18.) BM rendelet

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

18/2020. (VI. 30.) BM r.

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

1/2014. (I. 10.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési feladatainak ellátásáról, valamint a védőoltás elrendelésének rendjéről

Módosítja:

18/2020. (VI. 30.) BM r.

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

15/2015. (IV. 10.) BM rendelet

a belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

Módosítja:

18/2020. (VI. 30.) BM r.

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

30/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről

Módosítja:

18/2020. (VI. 30.) BM r.

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

33/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól

Módosítja:

18/2020. (VI. 30.) BM r.

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

14/2016. (V. 10.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről

Módosítja:

18/2020. (VI. 30.) BM r.

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

35/2019. (X. 15.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 2020. évi ruházati utánpótlási ellátmánya terhére kiadandó természetbeni ellátásról

Módosítja:

18/2020. (VI. 30.) BM r.

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

84/2012. (XII. 28.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrség szolgálati szabályzatáról

Módosítja:

19/2020. (VI. 30.) BM r.

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

47/2016. (XII. 6.) NGM rendelet

a bankkártya-elfogadó terminálok számának növeléséhez nyújtott támogatásról

Módosítja:

3/2020. (VI. 30.) PM r.

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 06. 30. 23 órától.

 

Jogszabály:

12/2015. (IV. 10.) NGM rendelet

a nemzetgazdasági miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

Módosítja:

4/2020. (VI. 30.) PM r.

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 08.

 

Jogszabály:

5/2018. (V. 8.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról

Módosítja:

21/2020. (VI. 30.) OGY h.

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

 

Jogszabály:

1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, fejezetek közötti és fejezeten belüli átcsoportosításról, a Honvédelmi Minisztérium fejezet szociális hozzájárulási adó felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja:

1348/2020. (VI. 30.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

 

Jogszabály:

1017/2019. (I. 30.) Korm. határozat

a Pécsi Sport Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság sportcélú működéséhez szükséges forrás biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja:

1348/2020. (VI. 30.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

 

Jogszabály:

1050/2020. (II. 18.) Korm. határozat

a komáromi ipari park víziközmű-hálózat fejlesztése érdekében szükséges intézkedésekről

Módosítja:

1356/2020. (VI. 30.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

10/2019. (XII. 30.) AM utasítás

az Agrárminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

5/2020. (VI. 30.) AM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/35. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

26/2019. (XI. 25.) OBH utasítás

a bírósági határozatok anonimizálásával és közzétételével kapcsolatban a bíróságokra háruló feladatok végrehajtásáról

Módosítja:

22/2020. (VI. 30.) OBH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/35. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

2020. VI. 29.

Jogszabály:

1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról

Módosítja:

6/2020. (VI. 29.) MEKH r.

Megjelent:

MK 2020/154. (VI. 29.)

Hatályos:

2020. 07. 30.

 

Jogszabály:

11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet

a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről

Módosítja:

6/2020. (VI. 29.) MEKH r.

Megjelent:

MK 2020/154. (VI. 29.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

13/2019. (X. 4.) MEKH rendelet

a víziközmű-szolgáltatók és ellátásért felelősök adatszolgáltatási kötelezettségéről

Módosítja:

6/2020. (VI. 29.) MEKH r.

Megjelent:

MK 2020/154. (VI. 29.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

1/2020. (I. 16.) MEKH rendelet

az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek által telepítendő almérők telepítési pontjainak, valamint az almérők alkalmazásával történő mérés minimális követelményeinek meghatározásáról

Módosítja:

6/2020. (VI. 29.) MEKH r.

Megjelent:

MK 2020/154. (VI. 29.)

Hatályos:

2020. 07. 01., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja:

6/2020. (VI. 29.) NVTNM r.

Megjelent:

MK 2020/154. (VI. 29.)

Hatályos:

2020. 06. 30.

 

Jogszabály:

1/2018. (II. 1.) FM rendelet

a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához a 2017/2018-2019/2020 borpiaci években igényelhető támogatásról

Módosítja:

34/2020. (VI. 29.) AM r.

Megjelent:

MK 2020/154. (VI. 29.)

Hatályos:

2020. 06. 30.

 

Jogszabály:

22/2019. (V. 31.) AM rendelet

a szőlőültetvényekben végzett zöldszüretre igényelhető támogatásról

Módosítja:

34/2020. (VI. 29.) AM r.

Megjelent:

MK 2020/154. (VI. 29.)

Hatályos:

2020. 06. 30.

 

Jogszabály:

2/2020. (II. 28.) AM rendelet

az Európai Unió területén történő borpromóció támogatásáról

Módosítja:

34/2020. (VI. 29.) AM r.

Megjelent:

MK 2020/154. (VI. 29.)

Hatályos:

2020. 06. 30.

 

Jogszabály:

3/2020. (II. 28.) AM rendelet

a harmadik országokban történő borpromóció támogatásáról

Módosítja:

34/2020. (VI. 29.) AM r.

Megjelent:

MK 2020/154. (VI. 29.)

Hatályos:

2020. 06. 30.

 

Jogszabály:

21/2020. (VI. 19.) AM rendelet

a borászati termékek krízislepárlására a 2020. évben igényelhető támogatásról

Módosítja:

34/2020. (VI. 29.) AM r.

Megjelent:

MK 2020/154. (VI. 29.)

Hatályos:

2020. 06. 30.

 

Jogszabály:

48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet

a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról

Módosítja:

35/2020. (VI. 29.) AM r.

Megjelent:

MK 2020/154. (VI. 29.)

Hatályos:

2020. 07. 04.

 

Jogszabály:

50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet

a zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról

Módosítja:

35/2020. (VI. 29.) AM r.

Megjelent:

MK 2020/154. (VI. 29.)

Hatályos:

2020. 07. 04.

 

Jogszabály:

87/2006. (XII. 28.) FVM rendelet

a szőlő szaporítóanyagok előállításáról, minősítéséről és forgalomba hozataláról

Módosítja:

35/2020. (VI. 29.) AM r.

Megjelent:

MK 2020/154. (VI. 29.)

Hatályos:

2020. 07. 04.

 

Jogszabály:

45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet

a dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról

Módosítja:

35/2020. (VI. 29.) AM r.

Megjelent:

MK 2020/154. (VI. 29.)

Hatályos:

2020. 07. 04.

 

Jogszabály:

14/2017. (III. 23.) FM rendelet

a gyümölcs szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról

Módosítja:

35/2020. (VI. 29.) AM r.

Megjelent:

MK 2020/154. (VI. 29.)

Hatályos:

2020. 07. 04.

 

Jogszabály:

40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet

a növényfajták állami elismeréséről

Módosítja:

36/2020. (VI. 29.) AM r.

Megjelent:

MK 2020/154. (VI. 29.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet

a zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról

Módosítja:

36/2020. (VI. 29.) AM r.

Megjelent:

MK 2020/154. (VI. 29.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet

a keszonmunkákról

Módosítja:

22/2020. (VI. 29.) ITM r.

Megjelent:

MK 2020/154. (VI. 29.)

Hatályos:

2020. 06. 30.

 

Jogszabály:

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja:

22/2020. (VI. 29.) ITM r.

Megjelent:

MK 2020/154. (VI. 29.)

Hatályos:

2020. 06. 30.

 

Jogszabály:

6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet

a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról

Módosítja:

22/2020. (VI. 29.) ITM r.

Megjelent:

MK 2020/154. (VI. 29.)

Hatályos:

2020. 06. 30.

 

Jogszabály:

27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet

a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról

Módosítja:

22/2020. (VI. 29.) ITM r.

Megjelent:

MK 2020/154. (VI. 29.)

Hatályos:

2020. 06. 30.

 

Jogszabály:

78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet

a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról

Módosítja:

22/2020. (VI. 29.) ITM r.

Megjelent:

MK 2020/154. (VI. 29.)

Hatályos:

2020. 06. 30.

 

Jogszabály:

25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet

az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről

Módosítja:

22/2020. (VI. 29.) ITM r.

Megjelent:

MK 2020/154. (VI. 29.)

Hatályos:

2020. 06. 30.

 

Jogszabály:

50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet

a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről

Módosítja:

22/2020. (VI. 29.) ITM r.

Megjelent:

MK 2020/154. (VI. 29.)

Hatályos:

2020. 06. 30.

 

Jogszabály:

54/1999. (XII. 25.) BM rendelet

a közúti közlekedési nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás díjáról

Módosítja:

22/2020. (VI. 29.) ITM r.

Megjelent:

MK 2020/154. (VI. 29.)

Hatályos:

2020. 06. 30.

 

Jogszabály:

61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet

a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről

Módosítja:

22/2020. (VI. 29.) ITM r.

Megjelent:

MK 2020/154. (VI. 29.)

Hatályos:

2020. 06. 30.

 

Jogszabály:

65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet

a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről

Módosítja:

22/2020. (VI. 29.) ITM r.

Megjelent:

MK 2020/154. (VI. 29.)

Hatályos:

2020. 06. 30.

 

Jogszabály:

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet

a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről

Módosítja:

22/2020. (VI. 29.) ITM r.

Megjelent:

MK 2020/154. (VI. 29.)

Hatályos:

2020. 06. 30.

 

Jogszabály:

8/2001. (III. 30.) GM rendelet

a Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatályba léptetéséről

Módosítja:

22/2020. (VI. 29.) ITM r.

Megjelent:

MK 2020/154. (VI. 29.)

Hatályos:

2020. 06. 30.

 

Jogszabály:

29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet

a hajózási hatósági eljárások díjairól

Módosítja:

22/2020. (VI. 29.) ITM r.

Megjelent:

MK 2020/154. (VI. 29.)

Hatályos:

2020. 06. 30.

 

Jogszabály:

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet

a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

Módosítja:

22/2020. (VI. 29.) ITM r.

Megjelent:

MK 2020/154. (VI. 29.)

Hatályos:

2020. 06. 30.

 

Jogszabály:

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet

az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről

Módosítja:

22/2020. (VI. 29.) ITM r.

Megjelent:

MK 2020/154. (VI. 29.)

Hatályos:

2020. 06. 30.

 

Jogszabály:

44/2004. (IV. 13.) GKM rendelet

a közúti árufuvarozói és autóbuszos személyszállítási tevékenység végzésére irányuló engedélyezési eljárás díjairól

Módosítja:

22/2020. (VI. 29.) ITM r.

Megjelent:

MK 2020/154. (VI. 29.)

Hatályos:

2020. 06. 30.

 

Jogszabály:

91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet

a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról

Módosítja:

22/2020. (VI. 29.) ITM r.

Megjelent:

MK 2020/154. (VI. 29.)

Hatályos:

2020. 06. 30.

 

Jogszabály:

22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet

a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről

Módosítja:

22/2020. (VI. 29.) ITM r.

Megjelent:

MK 2020/154. (VI. 29.)

Hatályos:

2020. 06. 30.

 

Jogszabály:

66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet

a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről

Módosítja:

22/2020. (VI. 29.) ITM r.

Megjelent:

MK 2020/154. (VI. 29.)

Hatályos:

2020. 06. 30.

 

Jogszabály:

12/2006. (III. 23.) EüM rendelet

az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről

Módosítja:

22/2020. (VI. 29.) ITM r.

Megjelent:

MK 2020/154. (VI. 29.)

Hatályos:

2020. 06. 30.

 

Jogszabály:

14/2010. (IV. 28.) SZMM rendelet

a munkabiztonsági szakértői tevékenység gyakorlására irányuló engedélyezési eljárás során fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

Módosítja:

22/2020. (VI. 29.) ITM r.

Megjelent:

MK 2020/154. (VI. 29.)

Hatályos:

2020. 06. 30.

 

Jogszabály:

42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet

az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről

Módosítja:

22/2020. (VI. 29.) ITM r.

Megjelent:

MK 2020/154. (VI. 29.)

Hatályos:

2020. 06. 30.

 

Jogszabály:

78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet

a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól

Módosítja:

22/2020. (VI. 29.) ITM r.

Megjelent:

MK 2020/154. (VI. 29.)

Hatályos:

2020. 06. 30.

 

Jogszabály:

54/2016. (XII. 21.) NGM rendelet

a kereskedelmi hatóságként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

Módosítja:

22/2020. (VI. 29.) ITM r.

Megjelent:

MK 2020/154. (VI. 29.)

Hatályos:

2020. 06. 30.

 

Jogszabály:

61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet

a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

Módosítja:

22/2020. (VI. 29.) ITM r.

Megjelent:

MK 2020/154. (VI. 29.)

Hatályos:

2020. 06. 30.

 

Jogszabály:

29/2017. (VII. 25.) NFM rendelet

a dohánytermékek nyilvántartásba vételére és vizsgálatára, valamint a cigaretta kátrány-, nikotin- és szén-monoxid-kibocsátásának mérésére vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjakról

Módosítja:

22/2020. (VI. 29.) ITM r.

Megjelent:

MK 2020/154. (VI. 29.)

Hatályos:

2020. 06. 30.

 

Jogszabály:

42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet

a gázszerelők és gázkészülék-javítók tevékenysége folytatásának részletes feltételeiről, az e tevékenységek bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről, valamint az e tevékenységekre vonatkozó kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről

Módosítja:

22/2020. (VI. 29.) ITM r.

Megjelent:

MK 2020/154. (VI. 29.)

Hatályos:

2020. 06. 30.

 

Jogszabály:

21/2018. (IX. 27.) ITM rendelet

a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzatáról

Módosítja:

22/2020. (VI. 29.) ITM r.

Megjelent:

MK 2020/154. (VI. 29.)

Hatályos:

2020. 06. 30.

 

Jogszabály:

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

Módosítja:

302/2020. (VI. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/155. (VI. 29.)

Hatályos:

2020. 06. 30.

 

Jogszabály:

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Módosítja:

302/2020. (VI. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/155. (VI. 29.)

Hatályos:

2020. 06. 30.

 

Jogszabály:

158/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet

a Nemzeti Földügyi Központ feladatairól

Módosítja:

302/2020. (VI. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/155. (VI. 29.)

Hatályos:

2020. 06. 30.

 

Jogszabály:

385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről

Módosítja:

303/2020. (VI. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/155. (VI. 29.)

Hatályos:

2020. 06. 30.

 

Jogszabály:

369/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet

az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól szóló 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról és a kiadványok kötelespéldányainak szolgáltatásáról, megőrzéséről és használatáról szóló 195/2019. (VIII. 1.) Korm. rendelet eltérő időpontban történő hatálybalépéséről

Módosítja:

304/2020. (VI. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/155. (VI. 29.)

Hatályos:

2020. 06. 30.

 

Jogszabály:

67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről

Módosítja:

23/2020. (VI. 29.) ITM r.

Megjelent:

MK 2020/155. (VI. 29.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

2020. VI. 26.

Jogszabály:

21/1997. (III. 12.) FM-HM együttes rendelet

a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja:

9/2020. (VI. 26.) MvM r.

Megjelent:

MK 2020/153. (VI. 26.)

Hatályos:

2020. 06. 27.

 

Jogszabály:

13/2015. (III. 11.) MvM rendelet

a régészeti lelőhely és a műemléki érték nyilvántartásának és védetté nyilvánításának, valamint a régészeti lelőhely és a lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól

Módosítja:

9/2020. (VI. 26.) MvM r.

Megjelent:

MK 2020/153. (VI. 26.)

Hatályos:

2020. 06. 27.

 

Jogszabály:

19/2015. (IV. 10.) MvM rendelet

a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

Módosítja:

9/2020. (VI. 26.) MvM r.

Megjelent:

MK 2020/153. (VI. 26.)

Hatályos:

2020. 06. 27.

 

Jogszabály:

44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet

a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről

Módosítja:

10/2020. (VI. 26.) MvM r.

Megjelent:

MK 2020/153. (VI. 26.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet

az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról

Módosítja:

10/2020. (VI. 26.) MvM r.

Megjelent:

MK 2020/153. (VI. 26.)

Hatályos:

2020. 07. 01., 2020. 07. 27.

 

Jogszabály:

34/2019. (VII. 12.) AM rendelet

az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2019. évi finanszírozásának szabályairól

Módosítja:

32/2020. (VI. 26.) AM r.

Megjelent:

MK 2020/153. (VI. 26.)

Hatályos:

2020. 06. 29.

 

Jogszabály:

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet

az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról

Módosítja:

33/2020. (VI. 26.) AM r.

Megjelent:

MK 2020/153. (VI. 26.)

Hatályos:

2020. 07. 15.

 

Jogszabály:

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

Módosítja:

22/2020. (VI. 26.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2020/153. (VI. 26.)

Hatályos:

2020. 07. 01., 2020. 11. 01.

 

Jogszabály:

31/2010. (V. 13.) EüM rendelet

a finanszírozási eljárásrendekről

Módosítja:

22/2020. (VI. 26.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2020/153. (VI. 26.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet

az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról

Módosítja:

22/2020. (VI. 26.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2020/153. (VI. 26.)

Hatályos:

2020. 06. 29., 2020. 07. 01., 2020. 11. 01.

 

Jogszabály:

10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet

a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól

Módosítja:

22/2020. (VI. 26.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2020/153. (VI. 26.)

Hatályos:

2020. 07. 01., 2020. 11. 01.

 

Jogszabály:

11/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet

az Egészségbiztosítási Alapból a 959A-L, valamint 9511-9515 homogén betegségcsoportok szerint finanszírozott daganatellenes terápiákról

Módosítja:

22/2020. (VI. 26.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2020/153. (VI. 26.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

14/2007. (III. 14.) EüM rendelet

a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről

Módosítja:

23/2020. (VI. 26.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2020/153. (VI. 26.)

Hatályos:

2020. 06. 27.

 

Jogszabály:

7/2002. (I. 28.) KöViM rendelet

a földi kiszolgálás feltételeiről és engedélyezésének rendjéről

Módosítja:

21/2020. (VI. 26.) ITM r.

Megjelent:

MK 2020/153. (VI. 26.)

Hatályos:

2020. 06. 27.

 

Jogszabály:

8/2015. (V. 29.) BM utasítás

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Módosítja:

8/2020. (VI. 26.) BM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/34. (VI. 26.)

Hatályos:

2020. 06. 27.

 

Jogszabály:

48/2013. (VIII. 23.) HM utasítás

a kiképzési-oktatási és regeneráló központok működési rendjéről, valamint a rekreációra és a regenerálódásra vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja:

38/2020. (VI. 26.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/34. (VI. 26.)

Hatályos:

2020. 06. 27.

 

Jogszabály:

9/2014. (II. 12.) HM utasítás

a munkakör-gazdálkodással kapcsolatos feladatokról

Módosítja:

38/2020. (VI. 26.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/34. (VI. 26.)

Hatályos:

2020. 06. 27.

 

Jogszabály:

28/2015. (VI. 22.) HM utasítás

a szolgálati beosztások rendszeresítésével kapcsolatos szabályokról

Módosítja:

38/2020. (VI. 26.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/34. (VI. 26.)

Hatályos:

2020. 06. 27.

 

Jogszabály:

47/2018. (XII. 21.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium fejezet központi és intézményi gazdálkodásának rendjéről

Módosítja:

38/2020. (VI. 26.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/34. (VI. 26.)

Hatályos:

2020. 06. 27.

 

Jogszabály:

2/2020. (I. 31.) LÜ utasítás

az Eurojusttal és az Európai Igazságügyi Hálózattal kapcsolatos ügyészi tevékenységről

Módosítja:

12/2020. (VI. 26.) LÜ ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/34. (VI. 26.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

2020. VI. 24.

Jogszabály:

32/2017. (XII. 20.) BM rendelet

a Terrorelhárítási Központ műveleti kötéltechnikai tevékenysége ellátásának szabályairól

Módosítja:

17/2020. (VI. 24.) BM r.

Megjelent:

MK 2020/151. (VI. 24.)

Hatályos:

2020. 06. 25.

 

Jogszabály:

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről

Módosítja:

20/2020. (VI. 24.) ITM r.

Megjelent:

MK 2020/151. (VI. 24.)

Hatályos:

2020. 06. 25.

 

Jogszabály:

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet

a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól

Módosítja:

20/2020. (VI. 24.) ITM r.

Megjelent:

MK 2020/151. (VI. 24.)

Hatályos:

2020. 06. 25., 2021. 05. 23.

 

Jogszabály:

19/2011. (V. 10.) NFM rendelet

a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól

Módosítja:

20/2020. (VI. 24.) ITM r.

Megjelent:

MK 2020/151. (VI. 24.)

Hatályos:

2020. 06. 25.

 

Jogszabály:

406/2016. (XII. 10.) Korm. rendelet

a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet folytatók nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettségéről, valamint a dohánytermékek árbejelentésének és árközzétételének részletes szabályairól

Módosítja:

300/2020. (VI. 24.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/152. (VI. 24.)

Hatályos:

2020. 06. 25.

 

Jogszabály:

201/2018. (X. 30.) Korm. rendelet

a Sopron-Fertő kiemelt turisztikai térségben megvalósítandó beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a turisztikai térségek és a kiemelt turisztikai fejlesztési térségek meghatározásáról szóló 429/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja:

301/2020. (VI. 24.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/152. (VI. 24.)

Hatályos:

2020. 06. 25.

 

2020. VI. 23.

Jogszabály:

2006. évi LXXVII. törvény

a Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Módosítja:

2020. évi LXII. tv.

Megjelent:

MK 2020/150. (VI. 23.)

Hatályos:

2020. 06. 24.

 

Jogszabály:

2012. évi CIII. törvény

az Erzsébet-programról

Módosítja:

2020. évi LXIV. tv.

Megjelent:

MK 2020/150. (VI. 23.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

1993. évi LV. törvény

a magyar állampolgárságról

Módosítja:

2020. évi LXV. tv.

Megjelent:

MK 2020/150. (VI. 23.)

Hatályos:

2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

1997. évi XXXI. törvény

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Módosítja:

2020. évi LXV. tv.

Megjelent:

MK 2020/150. (VI. 23.)

Hatályos:

2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

1997. évi LXVIII. törvény

az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról

Módosítja:

2020. évi LXV. tv.

Megjelent:

MK 2020/150. (VI. 23.)

Hatályos:

2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

2010. évi CXXII. törvény

a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról

Módosítja:

2020. évi LXV. tv.

Megjelent:

MK 2020/150. (VI. 23.)

Hatályos:

2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CLXII. törvény

a bírák jogállásáról és javadalmazásáról

Módosítja:

2020. évi LXV. tv.

Megjelent:

MK 2020/150. (VI. 23.)

Hatályos:

2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CLXIV. törvény

a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról

Módosítja:

2020. évi LXV. tv.

Megjelent:

MK 2020/150. (VI. 23.)

Hatályos:

2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CXCIX. törvény

a közszolgálati tisztviselőkről

Módosítja:

2020. évi LXV. tv.

Megjelent:

MK 2020/150. (VI. 23.)

Hatályos:

2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

2012. évi I. törvény

a munka törvénykönyvéről

Módosítja:

2020. évi LXV. tv.

Megjelent:

MK 2020/150. (VI. 23.)

Hatályos:

2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

2012. évi CCV. törvény

a honvédek jogállásáról

Módosítja:

2020. évi LXV. tv.

Megjelent:

MK 2020/150. (VI. 23.)

Hatályos:

2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi V. törvény

a Polgári Törvénykönyvről

Módosítja:

2020. évi LXV. tv.

Megjelent:

MK 2020/150. (VI. 23.)

Hatályos:

2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi XLII. törvény

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról

Módosítja:

2020. évi LXV. tv.

Megjelent:

MK 2020/150. (VI. 23.)

Hatályos:

2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

2018. évi CXXV. törvény

a kormányzati igazgatásról

Módosítja:

2020. évi LXV. tv.

Megjelent:

MK 2020/150. (VI. 23.)

Hatályos:

2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

2019. évi CVII. törvény

a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról

Módosítja:

2020. évi LXV. tv.

Megjelent:

MK 2020/150. (VI. 23.)

Hatályos:

2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

1990. évi XCIII. törvény

az illetékekről

Módosítja:

2020. évi LXVI. tv.

Megjelent:

MK 2020/150. (VI. 23.)

Hatályos:

2020. 07. 08.

 

Jogszabály:

1997. évi CLV. törvény

a fogyasztóvédelemről

Módosítja:

2020. évi LXVII. tv.

Megjelent:

MK 2020/150. (VI. 23.)

Hatályos:

2020. 08. 22.

 

Jogszabály:

2011. évi CLXXIX. törvény

a nemzetiségek jogairól

Módosítja:

2020. évi LXVIII. tv.

Megjelent:

MK 2020/150. (VI. 23.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

1991. évi XXXIV. törvény

a szerencsejáték szervezéséről

Módosítja:

2020. évi LXIX. tv.

Megjelent:

MK 2020/150. (VI. 23.)

Hatályos:

2020. 06. 24.

 

Jogszabály:

2010. évi CLXXXIV. törvény

a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról

Módosítja:

2020. évi LXIX. tv.

Megjelent:

MK 2020/150. (VI. 23.)

Hatályos:

2020. 06. 24.

 

Jogszabály:

2011. évi CXCVI. törvény

a nemzeti vagyonról

Módosítja:

2020. évi LXIX. tv.

Megjelent:

MK 2020/150. (VI. 23.)

Hatályos:

2020. 06. 24.

 

Jogszabály:

2011. évi CCIII. törvény

az országgyűlési képviselők választásáról

Módosítja:

2020. évi LXIX. tv.

Megjelent:

MK 2020/150. (VI. 23.)

Hatályos:

2020. 06. 24.

 

Jogszabály:

9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja:

11/2020. (VI. 23.) HM r.

Megjelent:

MK 2020/150. (VI. 23.)

Hatályos:

2020. 06. 24.

 

Jogszabály:

20/2013. (IX. 16.) HM rendelet

a ruházati ellátásról

Módosítja:

11/2020. (VI. 23.) HM r.

Megjelent:

MK 2020/150. (VI. 23.)

Hatályos:

2020. 06. 24.

 

Jogszabály:

7/2015. (VI. 22.) HM rendelet

a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól

Módosítja:

11/2020. (VI. 23.) HM r.

Megjelent:

MK 2020/150. (VI. 23.)

Hatályos:

2020. 06. 24.

 

2020. VI. 22.

Jogszabály:

54/2014. (IV. 29.) VM rendelet

a tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról

Módosítja:

27/2020. (VI. 22.) AM r.

Megjelent:

MK 2020/148. (VI. 22.)

Hatályos:

2020. 06. 25.

 

Jogszabály:

26/2014. (XI. 20.) FM rendelet

az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról

Módosítja:

27/2020. (VI. 22.) AM r.

Megjelent:

MK 2020/148. (VI. 22.)

Hatályos:

2020. 06. 25.

 

Jogszabály:

1349/2019. (VI. 11.) Korm. határozat

a szenttamási Almásy-kastély és a hozzá tartozó park kertépítészeti, kertművészeti és tájökológiai felújítása előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

Módosítja:

1332/2020. (VI. 22.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/149. (VI. 22.)

 

2020. VI. 19.

Jogszabály:

22/2019. (V. 31.) AM rendelet

a szőlőültetvényekben végzett zöldszüretre igényelhető támogatásról

Módosítja:

21/2020. (VI. 19.) AM r.

Megjelent:

MK 2020/147. (VI. 19.)

Hatályos:

2020. 06. 20.

 

Jogszabály:

50/2017. (X. 10.) FM rendelet

a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről

Módosítja:

22/2020. (VI. 19.) AM r.

Megjelent:

MK 2020/147. (VI. 19.)

Hatályos:

2020. 06. 27., 2021. 01. 01., 2021. 02. 16.

 

Jogszabály:

94/2013. (X. 10.) VM rendelet

a mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról

Módosítja:

23/2020. (VI. 19.) AM r.

Megjelent:

MK 2020/147. (VI. 19.)

Hatályos:

2020. 06. 22.

 

Jogszabály:

47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet

az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról

Módosítja:

23/2020. (VI. 19.) AM r.

Megjelent:

MK 2020/147. (VI. 19.)

Hatályos:

2020. 06. 22.

 

Jogszabály:

48/2015. (VIII. 12.) FM rendelet

az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról

Módosítja:

23/2020. (VI. 19.) AM r.

Megjelent:

MK 2020/147. (VI. 19.)

Hatályos:

2020. 06. 22.

 

Jogszabály:

49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet

az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról

Módosítja:

23/2020. (VI. 19.) AM r.

Megjelent:

MK 2020/147. (VI. 19.)

Hatályos:

2020. 06. 22.

 

Jogszabály:

74/2015. (XI. 10.) FM rendelet

a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet alapján nyújtott kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról

Módosítja:

23/2020. (VI. 19.) AM r.

Megjelent:

MK 2020/147. (VI. 19.)

Hatályos:

2020. 06. 22.

 

Jogszabály:

77/2015. (XII. 1.) FM rendelet

a kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról

Módosítja:

23/2020. (VI. 19.) AM r.

Megjelent:

MK 2020/147. (VI. 19.)

Hatályos:

2020. 06. 22.

 

Jogszabály:

42/2019. (IX. 20.) AM rendelet

a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és az élelmiszeripar beruházási hiteleihez kapcsolódó kamattámogatásról

Módosítja:

23/2020. (VI. 19.) AM r.

Megjelent:

MK 2020/147. (VI. 19.)

Hatályos:

2020. 06. 22.

 

Jogszabály:

1/2020. (I. 9.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Módosítja:

13/2020. (VI. 19.) EMMI ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/33. (VI. 19.)

Hatályos:

2020. 06. 20.

 

Jogszabály:

49/2014. (VII. 28.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévő lakások és helyiségek elidegenítésével összefüggő feladatok ellátásáról

Módosítja:

35/2020. (VI. 19.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/33. (VI. 19.)

Hatályos:

2020. 06. 20.

 

Jogszabály:

7/2020. (II. 13.) ITM utasítás

az Innovációs és Technológiai Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának rendjéről

Módosítja:

19/2020. (VI. 19.) ITM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/33. (VI. 19.)

Hatályos:

2020. 06. 20.

 

Jogszabály:

10/2007. (ÜK. 5.) LÜ utasítás

a jogi képviselettel kapcsolatos ügyészi feladatokról

Módosítja:

11/2020. (VI. 19.) LÜ ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/33. (VI. 19.)

Hatályos:

2020. 06. 27.

 

Jogszabály:

17/2013. (VIII. 9.) LÜ utasítás

az ügyészségi informatikáról

Módosítja:

11/2020. (VI. 19.) LÜ ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/33. (VI. 19.)

Hatályos:

2020. 06. 27.

 

Jogszabály:

24/2013. (X. 31.) LÜ utasítás

a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény hatálya alá tartozó nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

Módosítja:

11/2020. (VI. 19.) LÜ ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/33. (VI. 19.)

Hatályos:

2020. 06. 27.

 

Jogszabály:

6/2014. (IV. 18.) LÜ utasítás

az ügyészi szervezetben a létszámmal és egyes személyi juttatásokkal történő gazdálkodásról

Módosítja:

11/2020. (VI. 19.) LÜ ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/33. (VI. 19.)

Hatályos:

2020. 06. 27.

 

Jogszabály:

17/2014. (X. 10.) LÜ utasítás

az ügyészség honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi szervezetéről, feladatairól

Módosítja:

11/2020. (VI. 19.) LÜ ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/33. (VI. 19.)

Hatályos:

2020. 06. 27.

 

Jogszabály:

17/2016. (XII. 23.) LÜ utasítás

az ügyészségi alkalmazottak egyes költségtérítéseiről és juttatásairól

Módosítja:

11/2020. (VI. 19.) LÜ ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/33. (VI. 19.)

Hatályos:

2020. 06. 27.

 

Jogszabály:

25/2017. (XII. 20.) LÜ utasítás

a Legfőbb Ügyészség Könyvtáráról

Módosítja:

11/2020. (VI. 19.) LÜ ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/33. (VI. 19.)

Hatályos:

2020. 06. 27.

 

Jogszabály:

6/2018. (V. 31.) LÜ utasítás

a nyilvánosság számára adható tájékoztatás rendjéről

Módosítja:

11/2020. (VI. 19.) LÜ ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/33. (VI. 19.)

Hatályos:

2020. 06. 27.

 

Jogszabály:

12/2018. (VI. 29.) LÜ utasítás

az ügyészségi nyomozásról

Módosítja:

11/2020. (VI. 19.) LÜ ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/33. (VI. 19.)

Hatályos:

2020. 06. 27.

 

2020. VI. 18.

Jogszabály:

5/2018. (III. 8.) HM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

Módosítja:

10/2020. (VI. 18.) HM r.

Megjelent:

MK 2020/146. (VI. 18.)

Hatályos:

2020. 06. 19.

 

2020. VI. 17.

Jogszabály:

1990. évi XCIII. törvény

az illetékekről

Módosítja:

2020. évi LVIII. tv.

Megjelent:

MK 2020/144. (VI. 17.)

Hatályos:

veszélyhelyzet megszűnésének napjától.

 

Jogszabály:

1991. évi IV. törvény

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

Módosítja:

2020. évi LVIII. tv.

Megjelent:

MK 2020/144. (VI. 17.)

Hatályos:

veszélyhelyzet megszűnésének napjától.

 

Jogszabály:

1995. évi XXXIII. törvény

a találmányok szabadalmi oltalmáról

Módosítja:

2020. évi LVIII. tv.

Megjelent:

MK 2020/144. (VI. 17.)

Hatályos:

veszélyhelyzet megszűnésének napjától.

 

Jogszabály:

1996. évi LVII. törvény

a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Módosítja:

2020. évi LVIII. tv.

Megjelent:

MK 2020/144. (VI. 17.)

Hatályos:

veszélyhelyzet megszűnésének napjától.

 

Jogszabály:

1996. évi LXXXI. törvény

a társasági adóról és az osztalékadóról

Módosítja:

2020. évi LVIII. tv.

Megjelent:

MK 2020/144. (VI. 17.)

Hatályos:

veszélyhelyzet megszűnésének napjától.

 

Jogszabály:

1997. évi LXXXIII. törvény

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

Módosítja:

2020. évi LVIII. tv.

Megjelent:

MK 2020/144. (VI. 17.)

Hatályos:

veszélyhelyzet megszűnésének napjától.

 

Jogszabály:

1997. évi CLIV. törvény

az egészségügyről

Módosítja:

2020. évi LVIII. tv.

Megjelent:

MK 2020/144. (VI. 17.)

Hatályos:

veszélyhelyzet megszűnésének napjától., 2021. 05. 26.

 

Jogszabály:

1999. évi LXXVI. törvény

a szerzői jogról

Módosítja:

2020. évi LVIII. tv.

Megjelent:

MK 2020/144. (VI. 17.)

Hatályos:

veszélyhelyzet megszűnésének napjától.

 

Jogszabály:

2001. évi XX. törvény

a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról

Módosítja:

2020. évi LVIII. tv.

Megjelent:

MK 2020/144. (VI. 17.)

Hatályos:

veszélyhelyzet megszűnésének napjától., 2026. 01. 01.

 

Jogszabály:

2001. évi CXX. törvény

a tőkepiacról

Módosítja:

2020. évi LVIII. tv.

Megjelent:

MK 2020/144. (VI. 17.)

Hatályos:

veszélyhelyzet megszűnésének napjától.

 

Jogszabály:

2005. évi XCV. törvény

az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról

Módosítja:

2020. évi LVIII. tv.

Megjelent:

MK 2020/144. (VI. 17.)

Hatályos:

veszélyhelyzet megszűnésének napjától.

 

Jogszabály:

2005. évi CXXXIII. törvény

a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól

Módosítja:

2020. évi LVIII. tv.

Megjelent:

MK 2020/144. (VI. 17.)

Hatályos:

veszélyhelyzet megszűnésének napjától., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2007. évi XVII. törvény

a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről

Módosítja:

2020. évi LVIII. tv.

Megjelent:

MK 2020/144. (VI. 17.)

Hatályos:

veszélyhelyzet megszűnésének napjától.

 

Jogszabály:

2009. évi XCV. törvény

a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról

Módosítja:

2020. évi LVIII. tv.

Megjelent:

MK 2020/144. (VI. 17.)

Hatályos:

veszélyhelyzet megszűnésének napjától.

 

Jogszabály:

2011. évi CXIII. törvény

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről

Módosítja:

2020. évi LVIII. tv.

Megjelent:

MK 2020/144. (VI. 17.)

Hatályos:

veszélyhelyzet megszűnésének napjától.

 

Jogszabály:

2011. évi CXXVIII. törvény

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

Módosítja:

2020. évi LVIII. tv.

Megjelent:

MK 2020/144. (VI. 17.)

Hatályos:

veszélyhelyzet megszűnésének napjától.

 

Jogszabály:

2011. évi CLI. törvény

az Alkotmánybíróságról

Módosítja:

2020. évi LVIII. tv.

Megjelent:

MK 2020/144. (VI. 17.)

Hatályos:

veszélyhelyzet megszűnésének napjától.

 

Jogszabály:

2011. évi CXCV. törvény

az államháztartásról

Módosítja:

2020. évi LVIII. tv.

Megjelent:

MK 2020/144. (VI. 17.)

Hatályos:

veszélyhelyzet megszűnésének napjától.

 

Jogszabály:

2012. évi II. törvény

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

Módosítja:

2020. évi LVIII. tv.

Megjelent:

MK 2020/144. (VI. 17.)

Hatályos:

veszélyhelyzet megszűnésének napj.

 

Jogszabály:

2012. évi CLIX. törvény

a postai szolgáltatásokról

Módosítja:

2020. évi LVIII. tv.

Megjelent:

MK 2020/144. (VI. 17.)

Hatályos:

veszélyhelyzet megszűnésének napjától.

 

Jogszabály:

2012. évi CCV. törvény

a honvédek jogállásáról

Módosítja:

2020. évi LVIII. tv.

Megjelent:

MK 2020/144. (VI. 17.)

Hatályos:

veszélyhelyzet megszűnésének napjától.

 

Jogszabály:

2013. évi CXVIII. törvény

egyes állami és önkormányzati ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról, valamint a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény módosításáról

Módosítja:

2020. évi LVIII. tv.

Megjelent:

MK 2020/144. (VI. 17.)

Hatályos:

veszélyhelyzet megszűnésének napjától.

 

Jogszabály:

2013. évi CCXL. törvény

a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról

Módosítja:

2020. évi LVIII. tv.

Megjelent:

MK 2020/144. (VI. 17.)

Hatályos:

veszélyhelyzet megszűnésének napjától.

 

Jogszabály:

2015. évi XLII. törvény

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról

Módosítja:

2020. évi LVIII. tv.

Megjelent:

MK 2020/144. (VI. 17.)

Hatályos:

veszélyhelyzet megszűnésének napjától.

 

Jogszabály:

2017. évi XC. törvény

a büntetőeljárásról

Módosítja:

2020. évi LVIII. tv.

Megjelent:

MK 2020/144. (VI. 17.)

Hatályos:

veszélyhelyzet megszűnésének napjától.

 

Jogszabály:

2018. évi CXIV. törvény

a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról

Módosítja:

2020. évi LVIII. tv.

Megjelent:

MK 2020/144. (VI. 17.)

Hatályos:

veszélyhelyzet megszűnésének napjától.

 

Jogszabály:

2020. évi XLIII. törvény

a büntetőeljárásról szóló törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról

Módosítja:

2020. évi LVIII. tv.

Megjelent:

MK 2020/144. (VI. 17.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

1988. évi I. törvény

a közúti közlekedésről

Módosítja:

2020. évi LIX. tv.

Megjelent:

MK 2020/144. (VI. 17.)

Hatályos:

2020. 06. 18.

 

Jogszabály:

1990. évi C. törvény

a helyi adókról

Módosítja:

2020. évi LIX. tv.

Megjelent:

MK 2020/144. (VI. 17.)

Hatályos:

2020. 06. 18.

 

Jogszabály:

2012. évi CLXXXV. törvény

a hulladékról

Módosítja:

2020. évi LIX. tv.

Megjelent:

MK 2020/144. (VI. 17.)

Hatályos:

2020. 06. 18.

 

Jogszabály:

2017. évi CL. törvény

az adózás rendjéről

Módosítja:

2020. évi LIX. tv.

Megjelent:

MK 2020/144. (VI. 17.)

Hatályos:

2020. 06. 18.

 

Jogszabály:

2017. évi CLI. törvény

az adóigazgatási rendtartásról

Módosítja:

2020. évi LIX. tv.

Megjelent:

MK 2020/144. (VI. 17.)

Hatályos:

2020. 06. 18.

 

Jogszabály:

2017. évi CLIII. törvény

az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról

Módosítja:

2020. évi LIX. tv.

Megjelent:

MK 2020/144. (VI. 17.)

Hatályos:

2020. 06. 18.

 

Jogszabály:

2019. évi LXXI. törvény

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről

Módosítja:

2020. évi LX. tv.

Megjelent:

MK 2020/144. (VI. 17.)

Hatályos:

veszélyhelyzet megszűnésének napjától.

 

Jogszabály:

101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet

a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

284/2020. (VI. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/145. (VI. 17.)

Hatályos:

2020. évi LVIII. törvény hatálybalépésének napjától.

 

Jogszabály:

134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról

Módosítja:

284/2020. (VI. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/145. (VI. 17.)

Hatályos:

2020. évi LVIII. törvény hatálybalépésének napjától.

 

Jogszabály:

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet

a lakáscélú állami támogatásokról

Módosítja:

284/2020. (VI. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/145. (VI. 17.)

Hatályos:

2020. évi LVIII. törvény hatálybalépésének napjától.

 

Jogszabály:

85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet

a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről

Módosítja:

284/2020. (VI. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/145. (VI. 17.)

Hatályos:

2020. évi LVIII. törvény hatálybalépésének napjától.

 

Jogszabály:

191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet

a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről

Módosítja:

284/2020. (VI. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/145. (VI. 17.)

Hatályos:

2020. évi LVIII. törvény hatálybalépésének napjától.

 

Jogszabály:

134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet

a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról

Módosítja:

284/2020. (VI. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/145. (VI. 17.)

Hatályos:

2020. évi LVIII. törvény hatálybalépésének napjától.

 

Jogszabály:

90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet

a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről

Módosítja:

284/2020. (VI. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/145. (VI. 17.)

Hatályos:

2020. évi LVIII. törvény hatálybalépésének napjától.

 

Jogszabály:

107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet

a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól

Módosítja:

284/2020. (VI. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/145. (VI. 17.)

Hatályos:

2020. évi LVIII. törvény hatálybalépésének napjától.

 

Jogszabály:

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

Módosítja:

284/2020. (VI. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/145. (VI. 17.)

Hatályos:

2020. évi LVIII. törvény hatálybalépésének napjától.

 

Jogszabály:

341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

az otthonteremtési kamattámogatásról

Módosítja:

284/2020. (VI. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/145. (VI. 17.)

Hatályos:

2020. évi LVIII. törvény hatálybalépésének napjától., 2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja:

284/2020. (VI. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/145. (VI. 17.)

Hatályos:

2020. évi LVIII. törvény hatálybalépésének napjától.

 

Jogszabály:

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet

a hallgatói hitelrendszerről

Módosítja:

284/2020. (VI. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/145. (VI. 17.)

Hatályos:

2020. évi LVIII. törvény hatálybalépésének napjától.

 

Jogszabály:

230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről

Módosítja:

284/2020. (VI. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/145. (VI. 17.)

Hatályos:

2020. évi LVIII. törvény hatálybalépésének napjától.

 

Jogszabály:

335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet

a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről

Módosítja:

284/2020. (VI. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/145. (VI. 17.)

Hatályos:

2020. évi LVIII. törvény hatálybalépésének napjától.

 

Jogszabály:

521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról

Módosítja:

284/2020. (VI. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/145. (VI. 17.)

Hatályos:

2020. évi LVIII. törvény hatálybalépésének napjától.

 

Jogszabály:

168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet

a Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről

Módosítja:

284/2020. (VI. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/145. (VI. 17.)

Hatályos:

2020. évi LVIII. törvény hatálybalépésének napjától.

 

Jogszabály:

87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja:

284/2020. (VI. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/145. (VI. 17.)

Hatályos:

2020. évi LVIII. törvény hatálybalépésének napjától.

 

Jogszabály:

274/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet

az adósságrendezésben részt vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek megtartása céljából nyújtott törlesztési támogatásról

Módosítja:

284/2020. (VI. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/145. (VI. 17.)

Hatályos:

2020. évi LVIII. törvény hatálybalépésének napjától.

 

Jogszabály:

414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól

Módosítja:

284/2020. (VI. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/145. (VI. 17.)

Hatályos:

2020. évi LVIII. törvény hatálybalépésének napjától.

 

Jogszabály:

436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet

a mezőgazdasági őstermelői igazolványról

Módosítja:

284/2020. (VI. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/145. (VI. 17.)

Hatályos:

2020. évi LVIII. törvény hatálybalépésének napjától.

 

Jogszabály:

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról

Módosítja:

284/2020. (VI. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/145. (VI. 17.)

Hatályos:

2020. évi LVIII. törvény hatálybalépésének napjától, 2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről

Módosítja:

284/2020. (VI. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/145. (VI. 17.)

Hatályos:

2020. évi LVIII. törvény hatálybalépésének napjától, 2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet

az elektronikus ügyintézés részletszabályairól

Módosítja:

284/2020. (VI. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/145. (VI. 17.)

Hatályos:

2020. évi LVIII. törvény hatálybalépésének napjától, 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet

a három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről

Módosítja:

284/2020. (VI. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/145. (VI. 17.)

Hatályos:

2020. évi LVIII. törvény hatálybalépésének napjától.

 

Jogszabály:

100/2018. (VI. 8.) Korm. rendelet

a nyomozás és az előkészítő eljárás részletes szabályairól

Módosítja:

284/2020. (VI. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/145. (VI. 17.)

Hatályos:

2020. évi LVIII. törvény hatálybalépésének napjától.

 

Jogszabály:

187/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet

egyes továbbadott támogatások kihelyezésének részletes szabályairól

Módosítja:

284/2020. (VI. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/145. (VI. 17.)

Hatályos:

2020. évi LVIII. törvény hatálybalépésének napjától.

 

Jogszabály:

338/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet

a kormányzati igazgatási szervek kormánytisztviselőinek kötelező képzéséről, továbbképzéséről, átképzéséről, valamint a közigazgatási vezetőképzéséről

Módosítja:

284/2020. (VI. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/145. (VI. 17.)

Hatályos:

2020. évi LVIII. törvény hatálybalépésének napjától.

 

Jogszabály:

339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet

a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről

Módosítja:

284/2020. (VI. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/145. (VI. 17.)

Hatályos:

2020. évi LVIII. törvény hatálybalépésének napjától.

 

Jogszabály:

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja:

293/2020. (VI. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/145. (VI. 17.)

Hatályos:

2020. 06. 18., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

Módosítja:

21/2020. (VI. 17.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2020/145. (VI. 17.)

Hatályos:

2020. 06. 18.

 

Jogszabály:

4/2000. (II. 25.) EüM rendelet

a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről

Módosítja:

21/2020. (VI. 17.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2020/145. (VI. 17.)

Hatályos:

2020. 06. 18.

 

Jogszabály:

5/2004. (XI. 19.) EüM rendelet

az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátásokról

Módosítja:

21/2020. (VI. 17.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2020/145. (VI. 17.)

Hatályos:

2020. 06. 18.

 

Jogszabály:

44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról

Módosítja:

21/2020. (VI. 17.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2020/145. (VI. 17.)

Hatályos:

2020. 06. 18.

 

Jogszabály:

2/2008. (I. 8.) EüM rendelet

a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről

Módosítja:

21/2020. (VI. 17.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2020/145. (VI. 17.)

Hatályos:

2020. 06. 18.

 

Jogszabály:

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Módosítja:

21/2020. (VI. 17.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2020/145. (VI. 17.)

Hatályos:

2020. 06. 18.

 

Jogszabály:

11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet

a 2019/2020. tanév rendjéről

Módosítja:

21/2020. (VI. 17.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2020/145. (VI. 17.)

Hatályos:

2020. 06. 18.

 

Jogszabály:

5/1991. (IV. 4.) IM rendelet

a jogi szakvizsgáról

Módosítja:

7/2020. (VI. 17.) IM r.

Megjelent:

MK 2020/145. (VI. 17.)

Hatályos:

2020. 06. 18.

 

Jogszabály:

3/2020. (IV. 21.) IM rendelet

egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek a koronavírus elleni védekezéssel összefüggő módosításáról

Módosítja:

7/2020. (VI. 17.) IM r.

Megjelent:

MK 2020/145. (VI. 17.)

Hatályos:

2020. 06. 18.

 

Jogszabály:

32/2017. (XII. 27.) IM rendelet

a pártfogó ügyvéd, az ügygondnok és a kirendelt védő részére megállapítható díjról

Módosítja:

8/2020. (VI. 17.) IM r.

Megjelent:

MK 2020/145. (VI. 17.)

Hatályos:

2020. 06. 18.

 

Jogszabály:

12/2018. (VI. 12.) IM rendelet

az egyes büntetőeljárási cselekményekre és a büntetőeljárásban részt vevő személyekre vonatkozó szabályokról

Módosítja:

8/2020. (VI. 17.) IM r.

Megjelent:

MK 2020/145. (VI. 17.)

Hatályos:

2020. 06. 18.

 

Jogszabály:

1103/2020. (III. 14.) Korm. határozat

a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat egészségügyi dolgozókra való alkalmazásának felfüggesztéséről

Módosítja:

1325/2020. (VI. 17.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/145. (VI. 17.)

Hatályos:

2020. 06. 18.

 

2020. VI. 16.

Jogszabály:

263/2020. (VI. 6.) Korm. rendelet

a határátlépésre vonatkozó különös szabályokról

Módosítja:

281/2020. (VI. 16.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/143. (VI. 16.)

Hatályos:

2020. 06. 17.

 

Jogszabály:

32/2015. (VI. 19.) FM rendelet

a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetbe sorolt központi kezelésű előirányzatok felhasználásáról

Módosítja:

19/2020. (VI. 16.) AM r.

Megjelent:

MK 2020/143. (VI. 16.)

Hatályos:

2020. 06. 17.

 

2020. VI. 13.

Jogszabály:

135/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzettel összefüggésben a nemzetgazdaság stabilitásának érdekében szükséges intézkedésekről

Módosítja:

280/2020. (VI. 12.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/142. (VI. 13.)

Hatályos:

2020. 06. 14.

 

Jogszabály:

136/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet

a Göd város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről

Módosítja:

280/2020. (VI. 12.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/142. (VI. 13.)

Hatályos:

2020. 06. 14.

 

2020. VI. 12.

Jogszabály:

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet

az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

Módosítja:

270/2020. (VI. 12.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/140. (VI. 12.)

Hatályos:

2020. 06. 13., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet

az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról

Módosítja:

270/2020. (VI. 12.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/140. (VI. 12.)

Hatályos:

2020. 06. 13.

 

Jogszabály:

66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet

a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról

Módosítja:

271/2020. (VI. 12.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/140. (VI. 12.)

Hatályos:

2020. 06. 27.

 

Jogszabály:

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

Módosítja:

272/2020. (VI. 12.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/140. (VI. 12.)

Hatályos:

2020. 07. 01., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet

az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól

Módosítja:

272/2020. (VI. 12.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/140. (VI. 12.)

Hatályos:

2020. 06. 13.

 

Jogszabály:

532/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól

Módosítja:

273/2020. (VI. 12.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/140. (VI. 12.)

Hatályos:

2020. 06. 27.

 

Jogszabály:

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

274/2020. (VI. 12.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/140. (VI. 12.)

Hatályos:

2020. 06. 13.

 

Jogszabály:

57/2012. (VI. 21.) VM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről

Módosítja:

18/2020. (VI. 12.) AM r.

Megjelent:

MK 2020/140. (VI. 12.)

Hatályos:

2020. 06. 15.

 

Jogszabály:

34/2014. (IV. 4.) VM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről

Módosítja:

18/2020. (VI. 12.) AM r.

Megjelent:

MK 2020/140. (VI. 12.)

Hatályos:

2020. 06. 15.

 

Jogszabály:

9/2015. (III. 13.) FM rendelet

a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól

Módosítja:

18/2020. (VI. 12.) AM r.

Megjelent:

MK 2020/140. (VI. 12.)

Hatályos:

2020. 06. 15.

 

Jogszabály:

24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről

Módosítja:

18/2020. (VI. 12.) AM r.

Megjelent:

MK 2020/140. (VI. 12.)

Hatályos:

2020. 06. 15.

 

Jogszabály:

24/2015. (V. 26.) FM rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

Módosítja:

18/2020. (VI. 12.) AM r.

Megjelent:

MK 2020/140. (VI. 12.)

Hatályos:

2020. 06. 15.

 

Jogszabály:

94/2015. (XII. 23.) FM rendelet

az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Módosítja:

18/2020. (VI. 12.) AM r.

Megjelent:

MK 2020/140. (VI. 12.)

Hatályos:

2020. 06. 15.

 

Jogszabály:

1/2018. (II. 1.) FM rendelet

a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához a 2017/2018-2019/2020 borpiaci években igényelhető támogatásról

Módosítja:

18/2020. (VI. 12.) AM r.

Megjelent:

MK 2020/140. (VI. 12.)

Hatályos:

2020. 06. 15.

 

Jogszabály:

11/2019. (IV. 1.) AM rendelet

a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről

Módosítja:

18/2020. (VI. 12.) AM r.

Megjelent:

MK 2020/140. (VI. 12.)

Hatályos:

2020. 06. 15.

 

Jogszabály:

20/2019. (V. 27.) AM rendelet

a szárítmány-előállítók által igénybe vehető költségtámogatásról

Módosítja:

18/2020. (VI. 12.) AM r.

Megjelent:

MK 2020/140. (VI. 12.)

Hatályos:

2020. 06. 15.

 

Jogszabály:

29/2019. (VI. 20.) AM rendelet

a méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról

Módosítja:

18/2020. (VI. 12.) AM r.

Megjelent:

MK 2020/140. (VI. 12.)

Hatályos:

2020. 06. 15.

 

Jogszabály:

41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet

a tenyészbika tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról

Módosítja:

18/2020. (VI. 12.) AM r.

Megjelent:

MK 2020/140. (VI. 12.)

Hatályos:

2020. 06. 15.

 

Jogszabály:

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet

a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

Módosítja:

18/2020. (VI. 12.) ITM r.

Megjelent:

MK 2020/140. (VI. 12.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

Módosítja:

276/2020. (VI. 12.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/141. (VI. 12.)

Hatályos:

2020. 06. 13.

 

Jogszabály:

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

278/2020. (VI. 12.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/141. (VI. 12.)

Hatályos:

2020. 06. 13.

 

Jogszabály:

4/2019. (VI. 14.) KKM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja:

8/2020. (VI. 12.) KKM r.

Megjelent:

MK 2020/141. (VI. 12.)

Hatályos:

2020. 06. 13.

 

2020. VI. 11.

Jogszabály:

263/2020. (VI. 6.) Korm. rendelet

a határátlépésre vonatkozó különös szabályokról

Módosítja:

264/2020. (VI. 11.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/139. (VI. 11.)

Hatályos:

2020. 06. 12. 8 órától.

 

Jogszabály:

261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról

Módosítja:

265/2020. (VI. 11.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/139. (VI. 11.)

Hatályos:

2020. 06. 12.

 

Jogszabály:

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

Módosítja:

265/2020. (VI. 11.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/139. (VI. 11.)

Hatályos:

2020. 06. 12., 2021. 05. 23.

 

Jogszabály:

374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet

egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról

Módosítja:

266/2020. (VI. 11.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/139. (VI. 11.)

Hatályos:

2020. 06. 19.

 

Jogszabály:

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

268/2020. (VI. 11.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/139. (VI. 11.)

Hatályos:

2020. 06. 12.

 

Jogszabály:

65/2019. (III. 27.) Korm. rendelet

sportinfrastruktúra-fejlesztések megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja:

269/2020. (VI. 11.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/139. (VI. 11.)

Hatályos:

2020. 06. 12.

 

Jogszabály:

45/2019. (XII. 18.) MNB rendelet

a Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének részletes szabályairól

Módosítja:

16/2020. (VI. 11.) MNB r.

Megjelent:

MK 2020/139. (VI. 11.)

Hatályos:

2020. 06. 12.

 

Jogszabály:

1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1301/2020. (VI. 11.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/139. (VI. 11.)

Hatályos:

2020. 06. 12.

 

Jogszabály:

1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1303/2020. (VI. 11.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/139. (VI. 11.)

Hatályos:

2020. 06. 12.

 

Jogszabály:

1374/2017. (VI. 13.) Korm. határozat

a 2014-2020 közötti programozási időszakban uniós forrásból megvalósítani tervezett nagyprojektekkel kapcsolatos feladatokról

Módosítja:

1303/2020. (VI. 11.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/139. (VI. 11.)

Hatályos:

2020. 06. 12.

 

Jogszabály:

1124/2018. (III. 19.) Korm. határozat

az IKOP-1.1.0-15-2017-00030 azonosító számú és az IKOP-4.1.0-15-2016-00005 azonosító számú ["M25 Eger gyorsforgalmi úti bekötése (M3-Eger szakasz megvalósítása)" című] nagyprojekt-javaslatok jóváhagyásáról, valamint a 2014-2020 közötti programozási időszakban uniós forrásból megvalósítani tervezett nagyprojektekkel kapcsolatos feladatokról szóló 1374/2017. (VI. 13.) Korm. határozat módosításáról

Módosítja:

1303/2020. (VI. 11.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/139. (VI. 11.)

Hatályos:

2020. 06. 12.

 

Jogszabály:

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1304/2020. (VI. 11.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/139. (VI. 11.)

Hatályos:

2020. 06. 12.

 

Jogszabály:

26/2015. (XII. 30.) NGM utasítás

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

12/2020. (VI. 11.) PM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/32. (VI. 11.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

10/2013. (III. 14.) ORFK utasítás

a médiatartalom-szolgáltatók részére adható tájékoztatás rendjéről

Módosítja:

12/2020. (VI. 11.) ORFK ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/32. (VI. 11.)

Hatályos:

2020. 06. 12.

 

Jogszabály:

21/2014. (VII. 4.) ORFK utasítás

a Rendőrség őrzött szállásainak szolgálati szabályzatáról és a menekültügyi őrzött befogadó központokban végrehajtandó rendőrségi feladatokról

Módosítja:

12/2020. (VI. 11.) ORFK ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/32. (VI. 11.)

Hatályos:

2020. 06. 12.

 

Jogszabály:

7/2015. (V. 11.) ORFK utasítás

a Rendőrség közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési tevékenységének ellátásáról

Módosítja:

12/2020. (VI. 11.) ORFK ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/32. (VI. 11.)

Hatályos:

2020. 06. 12.

 

Jogszabály:

7/2016. (III. 31.) ORFK utasítás

a Határrendészeti Oktatóbázis működéséről és a határrendészeti célú képzések rendjéről

Módosítja:

12/2020. (VI. 11.) ORFK ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/32. (VI. 11.)

Hatályos:

2020. 06. 12.

 

Jogszabály:

24/2016. (X. 6.) ORFK utasítás

a rászoruló személyeket a téli időjárási viszonyok következtében fenyegető veszélyhelyzetek megelőzésével és kezelésével összefüggő rendőri feladatok végrehajtásáról

Módosítja:

12/2020. (VI. 11.) ORFK ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/32. (VI. 11.)

Hatályos:

2020. 06. 12.

 

Jogszabály:

28/2016. (X. 17.) ORFK utasítás

a mindenszentek ünnepével, a halottak napjával és az év végi ünnepekkel kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról

Módosítja:

12/2020. (VI. 11.) ORFK ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/32. (VI. 11.)

Hatályos:

2020. 06. 12.

 

Jogszabály:

33/2016. (XII. 19.) ORFK utasítás

a regionális kábítószervizsgáló laboratóriumok kirendelésének rendjéről

Módosítja:

12/2020. (VI. 11.) ORFK ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/32. (VI. 11.)

Hatályos:

2020. 06. 12.

 

Jogszabály:

20/2011. (X. 7.) ORFK utasítás

a támadásjelző rendszer működtetéséről

Módosítja:

13/2020. (VI. 11.) ORFK ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/32. (VI. 11.)

Hatályos:

2020. 06. 12.

 

Jogszabály:

6/2016. (VII. 5.) SZTNH utasítás

a leltározási és leltárkészítési szabályokról

Módosítja:

3/2020. (VI. 11.) SZTNH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/32. (VI. 11.)

Hatályos:

2020. 06. 12.

 

2020. VI. 10.

Jogszabály:

2013. évi CCXL. törvény

a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról

Módosítja:

2020. évi LV. tv.

Megjelent:

MK 2020/138. (VI. 10.)

Hatályos:

2020. 06. 15.

 

Jogszabály:

2020. évi IV. törvény

a börtönzsúfoltsági kártalanításokkal kapcsolatos visszaélések megszüntetése érdekében szükséges haladéktalan intézkedésekről

Módosítja:

2020. évi LV. tv.

Megjelent:

MK 2020/138. (VI. 10.)

Hatályos:

2020. 06. 15.

 

Jogszabály:

109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

7/2020. (VI. 10.) MvM r.

Megjelent:

MK 2020/138. (VI. 10.)

Hatályos:

2020. 06. 18.

 

Jogszabály:

15/2013. (III. 11.) VM rendelet

a térképészetért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó állami alapadatok és térképi adatbázisok vonatkoztatási és vetületi rendszeréről, alapadat-tartalmáról, létrehozásának, felújításának, kezelésének és fenntartásának módjáról, és az állami átvétel rendjéről

Módosítja:

7/2020. (VI. 10.) MvM r.

Megjelent:

MK 2020/138. (VI. 10.)

Hatályos:

2020. 06. 18.

 

Jogszabály:

39/2014. (XII. 18.) FM rendelet

az állami alapadatok adatbázisainak selejtezési és archiválási rendjéről, valamint a földügyi és távérzékelési levéltárról

Módosítja:

7/2020. (VI. 10.) MvM r.

Megjelent:

MK 2020/138. (VI. 10.)

Hatályos:

2020. 06. 18.

 

Jogszabály:

51/2014. (IV. 29.) VM rendelet

az alapponthálózati pontokkal kapcsolatos szabályokról

Módosítja:

7/2020. (VI. 10.) MvM r.

Megjelent:

MK 2020/138. (VI. 10.)

Hatályos:

2020. 06. 18.

 

Jogszabály:

52/2014. (IV. 29.) VM rendelet

a földmérő igazolványról, az ingatlanrendező földmérő minősítésről, valamint a földmérési szakfelügyelői feladatokról

Módosítja:

7/2020. (VI. 10.) MvM r.

Megjelent:

MK 2020/138. (VI. 10.)

Hatályos:

2020. 06. 18.

 

Jogszabály:

8/2018. (VI. 29.) AM rendelet

az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól

Módosítja:

7/2020. (VI. 10.) MvM r.

Megjelent:

MK 2020/138. (VI. 10.)

Hatályos:

2020. 06. 18.

 

Jogszabály:

27/2015. (V. 27.) EMMI rendelet

a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről

Módosítja:

20/2020. (VI. 10.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2020/138. (VI. 10.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

2020. VI. 9.

Jogszabály:

1995. évi CXVII. törvény

a személyi jövedelemadóról

Módosítja:

2020. évi XLVI. tv.

Megjelent:

MK 2020/137. (VI. 9.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

1996. évi LXXXI. törvény

a társasági adóról és az osztalékadóról

Módosítja:

2020. évi XLVI. tv.

Megjelent:

MK 2020/137. (VI. 9.)

Hatályos:

2020. 06. 10.

 

Jogszabály:

2005. évi CXX. törvény

az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról

Módosítja:

2020. évi XLVI. tv.

Megjelent:

MK 2020/137. (VI. 9.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

2006. évi LIX. törvény

az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról

Módosítja:

2020. évi XLVI. tv.

Megjelent:

MK 2020/137. (VI. 9.)

Hatályos:

2020. 06. 10., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2012. évi CXLVII. törvény

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Módosítja:

2020. évi XLVI. tv.

Megjelent:

MK 2020/137. (VI. 9.)

Hatályos:

2020. 07. 01., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2018. évi LII. törvény

a szociális hozzájárulási adóról

Módosítja:

2020. évi XLVI. tv.

Megjelent:

MK 2020/137. (VI. 9.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

1995. évi CXVII. törvény

a személyi jövedelemadóról

Módosítja:

2020. évi XLVII. tv.

Megjelent:

MK 2020/137. (VI. 9.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

1997. évi LXXXI. törvény

a társadalombiztosítási nyugellátásról

Módosítja:

2020. évi XLVII. tv.

Megjelent:

MK 2020/137. (VI. 9.)

Hatályos:

2020. 06. 10., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2010. évi XLIII. törvény

a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Módosítja:

2020. évi XLVII. tv.

Megjelent:

MK 2020/137. (VI. 9.)

Hatályos:

2020. 06. 10.

 

Jogszabály:

2011. évi XXXIV. törvény

a Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes rendelkezésekről

Módosítja:

2020. évi XLVII. tv.

Megjelent:

MK 2020/137. (VI. 9.)

Hatályos:

2020. 06. 10.

 

Jogszabály:

2012. évi CCV. törvény

a honvédek jogállásáról

Módosítja:

2020. évi XLVII. tv.

Megjelent:

MK 2020/137. (VI. 9.)

Hatályos:

2020. 06. 10.

 

Jogszabály:

2013. évi XCVII. törvény

a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról

Módosítja:

2020. évi XLVII. tv.

Megjelent:

MK 2020/137. (VI. 9.)

Hatályos:

2020. 06. 10., 2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

2018. évi CXIV. törvény

a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról

Módosítja:

2020. évi XLVII. tv.

Megjelent:

MK 2020/137. (VI. 9.)

Hatályos:

2020. 06. 10., 2020. 07. 01., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2019. évi CX. törvény

a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról

Módosítja:

2020. évi XLVII. tv.

Megjelent:

MK 2020/137. (VI. 9.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CLXXV. törvény

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Módosítja:

2020. évi XLVIII. tv.

Megjelent:

MK 2020/137. (VI. 9.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

2004. évi XXIV. törvény

a lőfegyverekről és lőszerekről

Módosítja:

2020. évi XLIX. tv.

Megjelent:

MK 2020/137. (VI. 9.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2012. évi II. törvény

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

Módosítja:

2020. évi XLIX. tv.

Megjelent:

MK 2020/137. (VI. 9.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2012. évi C. törvény

a Büntető Törvénykönyvről

Módosítja:

2020. évi XLIX. tv.

Megjelent:

MK 2020/137. (VI. 9.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

1996. évi LXXXI. törvény

a társasági adóról és az osztalékadóról

Módosítja:

2020. évi L. tv.

Megjelent:

MK 2020/137. (VI. 9.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi LXXVII. törvény

a felnőttképzésről

Módosítja:

2020. évi L. tv.

Megjelent:

MK 2020/137. (VI. 9.)

Hatályos:

2020. 07. 01., 2021. 01. 01., 2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

2018. évi LXXXIX. törvény

az oktatási nyilvántartásról

Módosítja:

2020. évi L. tv.

Megjelent:

MK 2020/137. (VI. 9.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

1995. évi LIII. törvény

a környezet védelmének általános szabályairól

Módosítja:

2020. évi LI. tv.

Megjelent:

MK 2020/137. (VI. 9.)

Hatályos:

2020. 07. 01., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

1996. évi LIII. törvény

a természet védelméről

Módosítja:

2020. évi LI. tv.

Megjelent:

MK 2020/137. (VI. 9.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

1997. évi CLIX. törvény

a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról

Módosítja:

2020. évi LII. tv.

Megjelent:

MK 2020/137. (VI. 9.)

Hatályos:

2020. 06. 17.

 

Jogszabály:

2007. évi XVII. törvény

a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről

Módosítja:

2020. évi LII. tv.

Megjelent:

MK 2020/137. (VI. 9.)

Hatályos:

2020. 06. 17.

 

Jogszabály:

2011. évi CLXVIII. törvény

a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről

Módosítja:

2020. évi LII. tv.

Megjelent:

MK 2020/137. (VI. 9.)

Hatályos:

2020. 06. 17.

 

Jogszabály:

2008. évi XLVI. törvény

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

Módosítja:

2020. évi LIII. tv.

Megjelent:

MK 2020/137. (VI. 9.)

Hatályos:

2020. 08. 01., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2012. évi CXXVII. törvény

a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről

Módosítja:

2020. évi LIII. tv.

Megjelent:

MK 2020/137. (VI. 9.)

Hatályos:

2020. 08. 01., 2021. 01. 01., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

1994. évi XLII. törvény

a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról

Módosítja:

2020. évi LIV. tv.

Megjelent:

MK 2020/137. (VI. 9.)

Hatályos:

2020. 06. 10.

 

Jogszabály:

2016. évi LXXIII. törvény

a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról

Módosítja:

2020. évi LIV. tv.

Megjelent:

MK 2020/137. (VI. 9.)

Hatályos:

2020. 06. 10.

 

Jogszabály:

127/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a veszélyhelyzet során a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény eltérő rendelkezéseiről

Módosítja:

2020. évi LIV. tv.

Megjelent:

MK 2020/137. (VI. 9.)

Hatályos:

2020. 06. 10.

 

Jogszabály:

1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja:

5/2020. (VI. 9.) NVTNM r.

Megjelent:

MK 2020/137. (VI. 9.)

Hatályos:

2020. 06. 10.

 

Jogszabály:

5/2018. (V. 8.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról

Módosítja:

19/2020. (VI. 9.) OGY h.

Megjelent:

MK 2020/137. (VI. 9.)

Hatályos:

2020. 06. 08.

 

2020. VI. 5.

Jogszabály:

57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet

a víziközlekedés rendjéről

Módosítja:

16/2020. (VI. 5.) ITM r.

Megjelent:

MK 2020/135. (VI. 5.)

Hatályos:

2020. 06. 08.

 

Jogszabály:

13/2020. (V. 8.) ITM rendelet

a nyaralóhajózással kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Módosítja:

16/2020. (VI. 5.) ITM r.

Megjelent:

MK 2020/135. (VI. 5.)

Hatályos:

2020. 06. 06.

 

2020. VI. 4.

Jogszabály:

309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról

Módosítja:

260/2020. (VI. 4.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/133. (VI. 4.)

Hatályos:

2020. 06. 12.

 

Jogszabály:

84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet

egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről

Módosítja:

260/2020. (VI. 4.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/133. (VI. 4.)

Hatályos:

2020. 06. 12.

 

Jogszabály:

467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Kormányzati Adatközpont működéséről

Módosítja:

260/2020. (VI. 4.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/133. (VI. 4.)

Hatályos:

2020. 06. 12., 2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

252/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet

az okos város központi platformszolgáltatás létrehozásáról és működtetéséről

Módosítja:

260/2020. (VI. 4.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/133. (VI. 4.)

Hatályos:

2020. 06. 12.

 

Jogszabály:

235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet

a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja:

260/2020. (VI. 4.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/133. (VI. 4.)

Hatályos:

2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról

Módosítja:

15/2020. (VI. 4.) ITM r.

Megjelent:

MK 2020/133. (VI. 4.)

Hatályos:

2020. 06. 12.

 

Jogszabály:

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről

Módosítja:

15/2020. (VI. 4.) ITM r.

Megjelent:

MK 2020/133. (VI. 4.)

Hatályos:

2020. 06. 12.

 

Jogszabály:

11/2013. (XII. 31.) OBH utasítás

az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

20/2020. (VI. 4.) OBH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/31. (VI. 4.)

Hatályos:

2020. 06. 05.

 

Jogszabály:

17/2019. (X. 14.) OBH utasítás

a bírósági fogalmazók joggyakorlatáról, képzéséről és értékeléséről

Módosítja:

21/2020. (VI. 4.) OBH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/31. (VI. 4.)

Hatályos:

2020. 06. 05.

 

2020. VI. 3.

Jogszabály:

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

256/2020. (VI. 3.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/131. (VI. 3.)

Hatályos:

2020. 06. 04.

 

Jogszabály:

32/2019. (IX. 25.) MNB rendelet

a jegybanki információs rendszerhez a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó egyes adatokra vonatkozóan teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Módosítja:

14/2020. (VI. 3.) MNB r.

Megjelent:

MK 2020/131. (VI. 3.)

Hatályos:

2020. 06. 04.

 

Jogszabály:

37/2019. (XI. 19.) MNB rendelet

a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Módosítja:

14/2020. (VI. 3.) MNB r.

Megjelent:

MK 2020/131. (VI. 3.)

Hatályos:

2020. 06. 04.

 

Jogszabály:

1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat

a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1280/2020. (VI. 3.) Korm. határozat

Megjelent:

MK 2020/131. (VI. 3.)

Hatályos:

2020. 06. 04.

 

Jogszabály:

1123/2017. (III. 17.) Korm. határozat

az Erzsébet Táborok infrastrukturális fejlesztéséről

Módosítja:

1283/2020. (VI. 3.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/132. (VI. 3.)

 

2020. VI. 2.

Jogszabály:

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

Módosítja:

255/2020. (VI. 2.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/130. (VI. 2.)

Hatályos:

2020. 06. 03.

 

Jogszabály:

8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól

Módosítja:

5/2020. (VI. 2.) MEKH r.

Megjelent:

MK 2020/130. (VI. 2.)

Hatályos:

2020. 06. 05., 2020. 10. 01.

 

Jogszabály:

11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól

Módosítja:

5/2020. (VI. 2.) MEKH r.

Megjelent:

MK 2020/130. (VI. 2.)

Hatályos:

2020. 10. 01.

 

Jogszabály:

13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről

Módosítja:

5/2020. (VI. 2.) MEKH r.

Megjelent:

MK 2020/130. (VI. 2.)

Hatályos:

2020. 10. 01.

 

Jogszabály:

131/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet

a Hortobágyi Nemzeti Park védettségének fenntartásáról

Módosítja:

17/2020. (VI. 2.) AM r.

Megjelent:

MK 2020/130. (VI. 2.)

Hatályos:

2020. 06. 10.

 

Jogszabály:

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet

a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

Módosítja:

19/2020. (VI. 2.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2020/130. (VI. 2.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

Módosítja:

19/2020. (VI. 2.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2020/130. (VI. 2.)

Hatályos:

2020. 06. 03.

 

Jogszabály:

76/2004. (VIII. 19.) ESzCsM rendelet

az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja:

19/2020. (VI. 2.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2020/130. (VI. 2.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

1800/2016. (XII. 20.) Korm. határozat

egyes egyedi települési sportcélú infrastruktúra-fejlesztési beruházások forrásszükségletének biztosításáról

Módosítja:

1273/2020. (VI. 2.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/130. (VI. 2.)

 

Jogszabály:

1673/2019. (XII. 4.) Korm. határozat

a szabadkai Avilai Szent Teréz székesegyház rekonstrukciója során felmerült statikai problémák megoldásához szükséges intézkedésekről

Módosítja:

1273/2020. (VI. 2.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/130. (VI. 2.)

 

Jogszabály:

1181/2020. (IV. 24.) Korm. határozat

a fővárosi és megyei kormányhivatalok iratanyagainak központosított tárolása és megőrzése forrásigényének meghatározása érdekében szükséges intézkedésekről

Módosítja:

1275/2020. (VI. 2.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/130. (VI. 2.)

 

2020. V. 29.

Jogszabály:

1599/2016. (XI. 8.) Korm. határozat

a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. kezelésébe tartozó, egyes kiemelt gazdaságfejlesztési, iparpolitikai és versenyképességi célokat szolgáló tőkealapok létrehozásáról

Módosítja:

1267/2020. (V. 29.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/128. (V. 29.)

 

Jogszabály:

1068/2017. (II. 10.) Korm. határozat

a 2007-2013-as uniós pénzügyi eszközökből visszafizetett forrásokkal kapcsolatos kormánydöntések végrehajtásához kapcsolódó feladatokról

Módosítja:

1267/2020. (V. 29.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/128. (V. 29.)

 

Jogszabály:

3/2020. (II. 28.) MvM utasítás

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

Módosítja:

11/2020. (V. 29.) MvM ut. _a20u0011.mvm]

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/30. (V. 29.)

Hatályos:

2020. 05. 30., 2020. 06. 04.

 

Jogszabály:

1/2020. (III. 12.) IM KÁT utasítás

az Igazságügyi Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról

Módosítja:

2/2020. (V. 29.) IM KÁT ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/30. (V. 29.)

Hatályos:

2020. 05. 30.

 

Jogszabály:

1/2020. (IV. 24.) KH utasítás

a Közbeszerzési Hatóság szervezeti és működési szabályzatáról

Módosítja:

4/2020. (V. 29.) KH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/30. (V. 29.)

Hatályos:

2020. 06. 01.

 

Jogszabály:

26/2018. (XII. 28.) LÜ utasítás

az ügyészi szervezet iratkezelési szabályzatáról

Módosítja:

10/2020. (V. 29.) LÜ ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/30. (V. 29.)

Hatályos:

2020. 06. 06.

 

Jogszabály:

1988. évi I. törvény

a közúti közlekedésről

Módosítja:

2020. évi XLIII. tv.

Megjelent:

MK 2020/129. (V. 29.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

1992. évi XXXIII. törvény

a közalkalmazottak jogállásáról

Módosítja:

2020. évi XLIII. tv.

Megjelent:

MK 2020/129. (V. 29.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

1994. évi XXXIV. törvény

a Rendőrségről

Módosítja:

2020. évi XLIII. tv.

Megjelent:

MK 2020/129. (V. 29.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

1995. évi XCVII. törvény

a légiközlekedésről

Módosítja:

2020. évi XLIII. tv.

Megjelent:

MK 2020/129. (V. 29.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

1995. évi CXXV. törvény

a nemzetbiztonsági szolgálatokról

Módosítja:

2020. évi XLIII. tv.

Megjelent:

MK 2020/129. (V. 29.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

1996. évi XXXVIII. törvény

a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről

Módosítja:

2020. évi XLIII. tv.

Megjelent:

MK 2020/129. (V. 29.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

1996. évi LV. törvény

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról

Módosítja:

2020. évi XLIII. tv.

Megjelent:

MK 2020/129. (V. 29.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

1996. évi CXVI. törvény

az atomenergiáról

Módosítja:

2020. évi XLIII. tv.

Megjelent:

MK 2020/129. (V. 29.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

1997. évi XXXI. törvény

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Módosítja:

2020. évi XLIII. tv.

Megjelent:

MK 2020/129. (V. 29.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

1997. évi CLIV. törvény

az egészségügyről

Módosítja:

2020. évi XLIII. tv.

Megjelent:

MK 2020/129. (V. 29.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

1997. évi CLIX. törvény

a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról

Módosítja:

2020. évi XLIII. tv.

Megjelent:

MK 2020/129. (V. 29.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

1998. évi XII. törvény

a külföldre utazásról

Módosítja:

2020. évi XLIII. tv.

Megjelent:

MK 2020/129. (V. 29.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

1999. évi LXXV. törvény

a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról

Módosítja:

2020. évi XLIII. tv.

Megjelent:

MK 2020/129. (V. 29.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

1999. évi LXXXIV. törvény

a közúti közlekedési nyilvántartásról

Módosítja:

2020. évi XLIII. tv.

Megjelent:

MK 2020/129. (V. 29.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2000. évi XLII. törvény

a víziközlekedésről

Módosítja:

2020. évi XLIII. tv.

Megjelent:

MK 2020/129. (V. 29.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2001. évi CIV. törvény

a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről

Módosítja:

2020. évi XLIII. tv.

Megjelent:

MK 2020/129. (V. 29.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2002. évi LIV. törvény

a bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről

Módosítja:

2020. évi XLIII. tv.

Megjelent:

MK 2020/129. (V. 29.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2004. évi XXIV. törvény

a lőfegyverekről és lőszerekről

Módosítja:

2020. évi XLIII. tv.

Megjelent:

MK 2020/129. (V. 29.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2004. évi XXIX. törvény

az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról

Módosítja:

2020. évi XLIII. tv.

Megjelent:

MK 2020/129. (V. 29.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2005. évi CIX. törvény

a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről

Módosítja:

2020. évi XLIII. tv.

Megjelent:

MK 2020/129. (V. 29.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2005. évi CXXXIII. törvény

a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól

Módosítja:

2020. évi XLIII. tv.

Megjelent:

MK 2020/129. (V. 29.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2005. évi CXXXV. törvény

a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről

Módosítja:

2020. évi XLIII. tv.

Megjelent:

MK 2020/129. (V. 29.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2009. évi XXXVII. törvény

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról

Módosítja:

2020. évi XLIII. tv.

Megjelent:

MK 2020/129. (V. 29.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2009. évi XLVII. törvény

a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról

Módosítja:

2020. évi XLIII. tv.

Megjelent:

MK 2020/129. (V. 29.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2010. évi CXXII. törvény

a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról

Módosítja:

2020. évi XLIII. tv.

Megjelent:

MK 2020/129. (V. 29.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CLXIII. törvény

az ügyészségről

Módosítja:

2020. évi XLIII. tv.

Megjelent:

MK 2020/129. (V. 29.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CXC. törvény

a nemzeti köznevelésről

Módosítja:

2020. évi XLIII. tv.

Megjelent:

MK 2020/129. (V. 29.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CXCIX. törvény

a közszolgálati tisztviselőkről

Módosítja:

2020. évi XLIII. tv.

Megjelent:

MK 2020/129. (V. 29.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CCIV. törvény

a nemzeti felsőoktatásról

Módosítja:

2020. évi XLIII. tv.

Megjelent:

MK 2020/129. (V. 29.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2012. évi I. törvény

a munka törvénykönyvéről

Módosítja:

2020. évi XLIII. tv.

Megjelent:

MK 2020/129. (V. 29.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2012. évi II. törvény

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

Módosítja:

2020. évi XLIII. tv.

Megjelent:

MK 2020/129. (V. 29.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2012. évi C. törvény

a Büntető Törvénykönyvről

Módosítja:

2020. évi XLIII. tv.

Megjelent:

MK 2020/129. (V. 29.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2012. évi CXX. törvény

az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról

Módosítja:

2020. évi XLIII. tv.

Megjelent:

MK 2020/129. (V. 29.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2012. évi CLXXX. törvény

az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről

Módosítja:

2020. évi XLIII. tv.

Megjelent:

MK 2020/129. (V. 29.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2012. évi CCXXIII. törvény

a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról

Módosítja:

2020. évi XLIII. tv.

Megjelent:

MK 2020/129. (V. 29.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi CXL. törvény

a fémkereskedelemről

Módosítja:

2020. évi XLIII. tv.

Megjelent:

MK 2020/129. (V. 29.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi CCXL. törvény

a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról

Módosítja:

2020. évi XLIII. tv.

Megjelent:

MK 2020/129. (V. 29.)

Hatályos:

2020. 11. 20., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi CXLIII. törvény

a közbeszerzésekről

Módosítja:

2020. évi XLIII. tv.

Megjelent:

MK 2020/129. (V. 29.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi XXX. törvény

a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről

Módosítja:

2020. évi XLIII. tv.

Megjelent:

MK 2020/129. (V. 29.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi XC. törvény

a büntetőeljárásról

Módosítja:

2020. évi XLIII. tv.

Megjelent:

MK 2020/129. (V. 29.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CL. törvény

az adózás rendjéről

Módosítja:

2020. évi XLIII. tv.

Megjelent:

MK 2020/129. (V. 29.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CLII. törvény

az uniós vámjog végrehajtásáról

Módosítja:

2020. évi XLIII. tv.

Megjelent:

MK 2020/129. (V. 29.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2018. évi CXIV. törvény

a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról

Módosítja:

2020. évi XLIII. tv.

Megjelent:

MK 2020/129. (V. 29.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2018. évi CXXV. törvény

a kormányzati igazgatásról

Módosítja:

2020. évi XLIII. tv.

Megjelent:

MK 2020/129. (V. 29.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2019. évi LXXX. törvény

a szakképzésről

Módosítja:

2020. évi XLIII. tv.

Megjelent:

MK 2020/129. (V. 29.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2019. évi CVII. törvény

a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról

Módosítja:

2020. évi XLIII. tv.

Megjelent:

MK 2020/129. (V. 29.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról

Módosítja:

252/2020. (V. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/129. (V. 29.)

Hatályos:

2020. 06. 13., 2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről

Módosítja:

252/2020. (V. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/129. (V. 29.)

Hatályos:

2020. 06. 13., 2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet

a három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről

Módosítja:

252/2020. (V. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/129. (V. 29.)

Hatályos:

2020. 06. 13., 2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet

a babaváró támogatásról

Módosítja:

252/2020. (V. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/129. (V. 29.)

Hatályos:

2020. 06. 13., 2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet

az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről

Módosítja:

253/2020. (V. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/129. (V. 29.)

Hatályos:

2020. 05. 30.

 

Jogszabály:

83/2010. (III. 25.) Korm. rendelet

a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről

Módosítja:

253/2020. (V. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/129. (V. 29.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

144/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet

a Gazdaságvédelmi Akcióterv Család- és nyugdíjasvédelmi programja keretében a családok anyagi biztonságának erősítése érdekében szükséges egyes rendelkezésekről

Módosítja:

254/2020. (V. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/129. (V. 29.)

Hatályos:

2020. 06. 13.

 

2020. V. 28.

Jogszabály:

1989. évi XXXIII. törvény

a pártok működéséről és gazdálkodásáról

Módosítja:

2020. évi XXVII. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 05. 29., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2012. évi XXXVI. törvény

az Országgyűlésről

Módosítja:

2020. évi XXVII. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 05. 29., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

1993. évi III. törvény

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Módosítja:

2020. évi XXVIII. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 08. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CXCVI. törvény

a nemzeti vagyonról

Módosítja:

2020. évi XXVIII. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 08. 01.

 

Jogszabály:

1991. évi XI. törvény

az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről

Módosítja:

2020. évi XXX. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

1992. évi LXVI. törvény

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Módosítja:

2020. évi XXX. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 05. 29.

 

Jogszabály:

1993. évi III. törvény

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Módosítja:

2020. évi XXX. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

1993. évi XLVIII. törvény

a bányászatról

Módosítja:

2020. évi XXX. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 05. 29., 2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

1995. évi LIII. törvény

a környezet védelmének általános szabályairól

Módosítja:

2020. évi XXX. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

1995. évi LVII. törvény

a vízgazdálkodásról

Módosítja:

2020. évi XXX. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

1995. évi CXVII. törvény

a személyi jövedelemadóról

Módosítja:

2020. évi XXX. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

1996. évi XXXI. törvény

a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Módosítja:

2020. évi XXX. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

1997. évi XXXI. törvény

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Módosítja:

2020. évi XXX. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

1997. évi LXXVIII. törvény

az épített környezet alakításáról és védelméről

Módosítja:

2020. évi XXX. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 05. 29.

 

Jogszabály:

1997. évi LXXXI. törvény

a társadalombiztosítási nyugellátásról

Módosítja:

2020. évi XXX. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

1997. évi LXXXIII. törvény

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

Módosítja:

2020. évi XXX. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 05. 29., 2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

1997. évi CLIV. törvény

az egészségügyről

Módosítja:

2020. évi XXX. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

1999. évi LXXVI. törvény

a szerzői jogról

Módosítja:

2020. évi XXX. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 05. 29.

 

Jogszabály:

2001. évi LXIV. törvény

a kulturális örökség védelméről

Módosítja:

2020. évi XXX. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 05. 29.

 

Jogszabály:

2001. évi C. törvény

a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről

Módosítja:

2020. évi XXX. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

2003. évi LII. törvény

a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról

Módosítja:

2020. évi XXX. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

2004. évi XXIV. törvény

a lőfegyverekről és lőszerekről

Módosítja:

2020. évi XXX. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

2004. évi XXIX. törvény

az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról

Módosítja:

2020. évi XXX. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

2005. évi XCV. törvény

az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról

Módosítja:

2020. évi XXX. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

2005. évi CIX. törvény

a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről

Módosítja:

2020. évi XXX. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

2005. évi CLXXXIII. törvény

a vasúti közlekedésről

Módosítja:

2020. évi XXX. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

2006. évi LIII. törvény

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről

Módosítja:

2020. évi XXX. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 05. 29.

 

Jogszabály:

2006. évi CXXXII. törvény

az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről

Módosítja:

2020. évi XXX. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

2007. évi LXXV. törvény

a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről

Módosítja:

2020. évi XXX. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

2007. évi LXXXVI. törvény

a villamos energiáról

Módosítja:

2020. évi XXX. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

2007. évi CXXIII. törvény

a kisajátításról

Módosítja:

2020. évi XXX. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

2007. évi CXXIX. törvény

a termőföld védelméről

Módosítja:

2020. évi XXX. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

2008. évi XLVI. törvény

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

Módosítja:

2020. évi XXX. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

2008. évi XCIX. törvény

az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól

Módosítja:

2020. évi XXX. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

2009. évi XXXVII. törvény

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról

Módosítja:

2020. évi XXX. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

2009. évi LXXIV. törvény

az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről

Módosítja:

2020. évi XXX. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

2010. évi I. törvény

az anyakönyvi eljárásról

Módosítja:

2020. évi XXX. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 05. 29.

 

Jogszabály:

2010. évi CLXXXV. törvény

a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Módosítja:

2020. évi XXX. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 05. 29., 2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CIX. törvény

a Magyar Művészeti Akadémiáról

Módosítja:

2020. évi XXX. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CXXVIII. törvény

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

Módosítja:

2020. évi XXX. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CXC. törvény

a nemzeti köznevelésről

Módosítja:

2020. évi XXX. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CCIV. törvény

a nemzeti felsőoktatásról

Módosítja:

2020. évi XXX. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

2012. évi CXXXIV. törvény

a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről

Módosítja:

2020. évi XXX. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

2012. évi CCXIX. törvény

a hegyközségekről

Módosítja:

2020. évi XXX. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi CCXII. törvény

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról

Módosítja:

2020. évi XXX. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi CCXLII. törvény

a Városliget megújításáról és fejlesztéséről

Módosítja:

2020. évi XXX. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 05. 29.

 

Jogszabály:

2015. évi XCVII. törvény

a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről

Módosítja:

2020. évi XXX. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi LXVIII. törvény

a jövedéki adóról

Módosítja:

2020. évi XXX. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi LXXIV. törvény

a településkép védelméről

Módosítja:

2020. évi XXX. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi CL. törvény

az általános közigazgatási rendtartásról

Módosítja:

2020. évi XXX. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi LIII. törvény

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról

Módosítja:

2020. évi XXX. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi LXXVIII. törvény

az ügyvédi tevékenységről

Módosítja:

2020. évi XXX. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

2019. évi LVI. törvény

az állattenyésztés szabályozásához szükséges törvényi szintű rendelkezésekről

Módosítja:

2020. évi XXX. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

1988. évi I. törvény

a közúti közlekedésről

Módosítja:

2020. évi XXXI. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01., 2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

1990. évi XCIII. törvény

az illetékekről

Módosítja:

2020. évi XXXI. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

1992. évi LXVI. törvény

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Módosítja:

2020. évi XXXI. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01., 2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

1994. évi XXXIV. törvény

a Rendőrségről

Módosítja:

2020. évi XXXI. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01., 2021. 02. 01.

 

Jogszabály:

1995. évi LVII. törvény

a vízgazdálkodásról

Módosítja:

2020. évi XXXI. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

1995. évi CXXV. törvény

a nemzetbiztonsági szolgálatokról

Módosítja:

2020. évi XXXI. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

1996. évi XX. törvény

a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról

Módosítja:

2020. évi XXXI. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01., 2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

1996. évi XXXI. törvény

a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Módosítja:

2020. évi XXXI. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

1996. évi LV. törvény

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról

Módosítja:

2020. évi XXXI. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

1997. évi CLIX. törvény

a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról

Módosítja:

2020. évi XXXI. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

1998. évi XII. törvény

a külföldre utazásról

Módosítja:

2020. évi XXXI. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01., 2021. 03. 01.

 

Jogszabály:

1999. évi LXIII. törvény

a közterület-felügyeletről

Módosítja:

2020. évi XXXI. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

1999. évi LXXXIV. törvény

a közúti közlekedési nyilvántartásról

Módosítja:

2020. évi XXXI. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01., 2020. 09. 01., 2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

2007. évi I. törvény

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról

Módosítja:

2020. évi XXXI. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

2007. évi II. törvény

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról

Módosítja:

2020. évi XXXI. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

2007. évi XXXVI. törvény

a szabálysértési jogsegélyről

Módosítja:

2020. évi XXXI. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

2007. évi LXXX. törvény

a menedékjogról

Módosítja:

2020. évi XXXI. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

2009. évi XXXVII. törvény

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról

Módosítja:

2020. évi XXXI. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

2009. évi XLVII. törvény

a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról

Módosítja:

2020. évi XXXI. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01., 2020. 09. 01., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2009. évi CLV. törvény

a minősített adat védelméről

Módosítja:

2020. évi XXXI. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CVI. törvény

a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról

Módosítja:

2020. évi XXXI. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CXXVIII. törvény

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

Módosítja:

2020. évi XXXI. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

2012. évi II. törvény

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

Módosítja:

2020. évi XXXI. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01., 2021. 01. 01., 2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

2012. évi XLI. törvény

a személyszállítási szolgáltatásokról

Módosítja:

2020. évi XXXI. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

2012. évi C. törvény

a Büntető Törvénykönyvről

Módosítja:

2020. évi XXXI. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

2012. évi CXX. törvény

az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról

Módosítja:

2020. évi XXXI. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

2012. évi CLXVI. törvény

a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

Módosítja:

2020. évi XXXI. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01., 2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

2012. évi CLXX. törvény

a Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság, Magyarország és az Osztrák Köztársaság között a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértések miatt alkalmazott jogkövetkezmények határon átnyúló végrehajtásának elősegítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről, valamint egyes törvényeknek a közlekedésbiztonságot elősegítő európai uniós és nemzetközi kötelezettségek végrehajtásához szükséges módosításáról

Módosítja:

2020. évi XXXI. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi L. törvény

az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról

Módosítja:

2020. évi XXXI. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01., 2021. 03. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi LXXXVIII. törvény

a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról

Módosítja:

2020. évi XXXI. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi CII. törvény

a halgazdálkodásról és a hal védelméről

Módosítja:

2020. évi XXXI. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi CLXXV. törvény

a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról

Módosítja:

2020. évi XXXI. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi CCXL. törvény

a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról

Módosítja:

2020. évi XXXI. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi XLII. törvény

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról

Módosítja:

2020. évi XXXI. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi CLXXXVIII. törvény

az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről

Módosítja:

2020. évi XXXI. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

2019. évi CX. törvény

a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról

Módosítja:

2020. évi XXXI. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

2019. évi CXVI. törvény

az egyes eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges törvénymódosításokról

Módosítja:

2020. évi XXXI. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01., 2021. 02. 01.

 

Jogszabály:

1992. évi XXXIII. törvény

a közalkalmazottak jogállásáról

Módosítja:

2020. évi XXXII. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 11. 01.

 

Jogszabály:

1995. évi LXVI. törvény

a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

Módosítja:

2020. évi XXXII. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

1997. évi CXL. törvény

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

Módosítja:

2020. évi XXXII. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2008. évi XCIX. törvény

az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól

Módosítja:

2020. évi XXXII. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

2010. évi LXXXVII. törvény

a Nemzeti Földalapról

Módosítja:

2020. évi XXXIII. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 08. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CCIV. törvény

a nemzeti felsőoktatásról

Módosítja:

2020. évi XXXIII. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 31., 2020. 08. 01., 2021. 01. 01., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2019. évi XXX. törvény

a Maecenas Universitatis Corvini Alapítványról, a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány és a Budapesti Corvinus Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja:

2020. évi XXXIII. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 31.

 

Jogszabály:

2019. évi LXXX. törvény

a szakképzésről

Módosítja:

2020. évi XXXIII. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 31.

 

Jogszabály:

1991. évi XXV. törvény

a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról

Módosítja:

2020. évi XL. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

1992. évi II. törvény

a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról

Módosítja:

2020. évi XL. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

1993. évi II. törvény

a földrendező és a földkiadó bizottságokról

Módosítja:

2020. évi XL. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

1995. évi XCIII. törvény

a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról

Módosítja:

2020. évi XL. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01., 2025. 01. 01.

 

Jogszabály:

1996. évi LV. törvény

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról

Módosítja:

2020. évi XL. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

1997. évi CXLI. törvény

az ingatlan-nyilvántartásról

Módosítja:

2020. évi XL. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

2007. évi XVII. törvény

a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről

Módosítja:

2020. évi XL. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

2007. évi CXXIX. törvény

a termőföld védelméről

Módosítja:

2020. évi XL. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

2009. évi XXXVII. törvény

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról

Módosítja:

2020. évi XL. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

2010. évi XXXVIII. törvény

a hagyatéki eljárásról

Módosítja:

2020. évi XL. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

2010. évi LXXXVII. törvény

a Nemzeti Földalapról

Módosítja:

2020. évi XL. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

2012. évi XLVI. törvény

a földmérési és térképészeti tevékenységről

Módosítja:

2020. évi XL. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi CXXII. törvény

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról

Módosítja:

2020. évi XL. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi CCXII. törvény

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról

Módosítja:

2020. évi XL. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

2009. évi LXXVI. törvény

a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

Módosítja:

2020. évi XLI. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2021. 07. 16.

 

Jogszabály:

2009. évi CXXXIII. törvény

a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről

Módosítja:

2020. évi XLI. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2021. 07. 16.

 

Jogszabály:

2012. évi LXXXVIII. törvény

a termékek piacfelügyeletéről

Módosítja:

2020. évi XLI. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2021. 07. 16.

 

Jogszabály:

2015. évi CXXIV. törvény

a nemzeti akkreditálásról

Módosítja:

2020. évi XLI. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2021. 07. 16.

 

Jogszabály:

2015. évi CXLIII. törvény

a közbeszerzésekről

Módosítja:

2020. évi XLI. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2021. 07. 16.

 

Jogszabály:

1992. évi LXVI. törvény

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Módosítja:

2020. évi XLII. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

a határforgalom-ellenőrzés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény módosításáról, valamint az 1987/2006/EK rendelet módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (2) bekezdése és a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1986/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2010/261/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 79. cikk (2) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott naptól.

 

Jogszabály:

1994. évi XXXIV. törvény

a Rendőrségről

Módosítja:

2020. évi XLII. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

a határforgalom-ellenőrzés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény módosításáról, valamint az 1987/2006/EK rendelet módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (2) bekezdése és a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1986/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2010/261/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 79. cikk (2) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott naptól.

 

Jogszabály:

1995. évi CXXV. törvény

a nemzetbiztonsági szolgálatokról

Módosítja:

2020. évi XLII. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

a határforgalom-ellenőrzés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény módosításáról, valamint az 1987/2006/EK rendelet módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (2) bekezdése és a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1986/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2010/261/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 79. cikk (2) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott naptól.

 

Jogszabály:

1998. évi XII. törvény

a külföldre utazásról

Módosítja:

2020. évi XLII. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

a határforgalom-ellenőrzés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény módosításáról, valamint az 1987/2006/EK rendelet módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (2) bekezdése és a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1986/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2010/261/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 79. cikk (2) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott naptól.

 

Jogszabály:

1999. évi LXXXIV. törvény

a közúti közlekedési nyilvántartásról

Módosítja:

2020. évi XLII. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

a határforgalom-ellenőrzés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény módosításáról, valamint az 1987/2006/EK rendelet módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (2) bekezdése és a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1986/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2010/261/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 79. cikk (2) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott naptól.

 

Jogszabály:

2007. évi I. törvény

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról

Módosítja:

2020. évi XLII. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

a határforgalom-ellenőrzés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény módosításáról, valamint az 1987/2006/EK rendelet módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (2) bekezdése és a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1986/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2010/261/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 79. cikk (2) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott naptól.

 

Jogszabály:

2007. évi II. törvény

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról

Módosítja:

2020. évi XLII. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

a határforgalom-ellenőrzés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény módosításáról, valamint az 1987/2006/EK rendelet módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (2) bekezdése és a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1986/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2010/261/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 79. cikk (2) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott naptól.

 

Jogszabály:

2010. évi CXXII. törvény

a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról

Módosítja:

2020. évi XLII. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

a határforgalom-ellenőrzés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény módosításáról, valamint az 1987/2006/EK rendelet módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (2) bekezdése és a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1986/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2010/261/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 79. cikk (2) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott naptól.

 

Jogszabály:

2012. évi CLXXXI. törvény

a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról

Módosítja:

2020. évi XLII. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

a határforgalom-ellenőrzés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény módosításáról, valamint az 1987/2006/EK rendelet módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (2) bekezdése és a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1986/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2010/261/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 79. cikk (2) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott naptól.

 

Jogszabály:

2013. évi LXXXVIII. törvény

a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról

Módosítja:

2020. évi XLII. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

a határforgalom-ellenőrzés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény módosításáról, valamint az 1987/2006/EK rendelet módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (2) bekezdése és a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1986/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2010/261/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 79. cikk (2) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott naptól.

 

Jogszabály:

2017. évi CXVIII. törvény

a bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról

Módosítja:

2020. évi XLII. tv.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

a határforgalom-ellenőrzés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény módosításáról, valamint az 1987/2006/EK rendelet módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (2) bekezdése és a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1986/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2010/261/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 79. cikk (2) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott naptól.

 

Jogszabály:

218/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet

az engedélyezett járműtípusokkal, a jóváhagyásra kötelezett alkatrészekkel, tartozékokkal és önálló műszaki egységekkel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárás szabályairól

Módosítja:

245/2020. (V. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja:

245/2020. (V. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 06. 12., 2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet

a vizsgálóállomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól

Módosítja:

245/2020. (V. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 06. 12.

 

Jogszabály:

25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet

egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról

Módosítja:

246/2020. (V. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2021. 07. 16.

 

Jogszabály:

65/2011. (IV. 15.) Korm. rendelet

az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezési kötelezettségeinek előírásáról, valamint forgalomba hozatalának és megfelelőségértékelésének általános feltételeiről

Módosítja:

246/2020. (V. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2021. 07. 16.

 

Jogszabály:

173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet

a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről

Módosítja:

246/2020. (V. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2021. 07. 16.

 

Jogszabály:

367/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet

a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól

Módosítja:

246/2020. (V. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2021. 07. 16.

 

Jogszabály:

374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet

egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról

Módosítja:

246/2020. (V. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2021. 07. 16.

 

Jogszabály:

6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet

a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól

Módosítja:

246/2020. (V. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2021. 07. 16.

 

Jogszabály:

121/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet

a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről

Módosítja:

246/2020. (V. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2021. 07. 16.

 

Jogszabály:

365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról

Módosítja:

246/2020. (V. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2021. 07. 16.

 

Jogszabály:

387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről

Módosítja:

246/2020. (V. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2021. 07. 16.

 

Jogszabály:

495/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a folyékony tüzelő- és fűtőanyagok, a motorhajtóanyagok, valamint egyes kőolajtermékek forgalmazási követelményei tekintetében a megfelelőségértékelési tevékenységgel összefüggő kérdésekről

Módosítja:

246/2020. (V. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2021. 07. 16.

 

Jogszabály:

345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet

egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja:

250/2020. (V. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/127. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 05. 29.

 

Jogszabály:

1152/2020. (IV. 14.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási keretösszegekről, valamint a kötelezettségvállalási szükségletről

Módosítja:

1264/2020. (V. 28.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/127. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 05. 29.

 

2020. V. 27.

Jogszabály:

211/2020. (V. 16.) Korm. rendelet

a fővárosi védelmi intézkedésekről

Módosítja:

240/2020. (V. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/123. (V. 27.)

Hatályos:

2020. 05. 29.

 

Jogszabály:

19/2009. (XII. 29.) HM rendelet

a Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokról

Módosítja:

8/2020. (V. 27.) HM r.

Megjelent:

MK 2020/123. (V. 27.)

Hatályos:

2020. 05. 28.

 

Jogszabály:

8/2013. (VIII. 9.) HM rendelet

a Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévő lakások és nem lakáscélú helyiségek elidegenítésének feltételeiről

Módosítja:

8/2020. (V. 27.) HM r.

Megjelent:

MK 2020/123. (V. 27.)

Hatályos:

2020. 05. 28.

 

Jogszabály:

10/2014. (VII. 25.) HM rendelet

a lakáspénz és az egyszeri pénzbeli támogatás bevezetéséről

Módosítja:

8/2020. (V. 27.) HM r.

Megjelent:

MK 2020/123. (V. 27.)

Hatályos:

2020. 05. 28.

 

Jogszabály:

1741/2019. (XII. 19.) Korm. határozat

a Záhony logisztikai és ipari övezet konzorciumhoz kapcsolódó pénzügyi intézkedésekről

Módosítja:

1261/2020. (V. 27.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/123. (V. 27.)

 

2020. V. 26.

Jogszabály:

70/2020. (III. 26.) Korm. rendelet

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a felnőttképzésben folyó oktatás és szakmai vizsgáztatás biztosításának eltérő szabályairól

Módosítja:

234/2020. (V. 26.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/121. (V. 26.)

Hatályos:

2020. 05. 27.

 

Jogszabály:

178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet

a kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről

Módosítja:

236/2020. (V. 26.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/122. (V. 26.)

Hatályos:

2020. 05. 27.

 

Jogszabály:

93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet

az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről

Módosítja:

236/2020. (V. 26.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/122. (V. 26.)

Hatályos:

2020. 05. 27.

 

Jogszabály:

345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet

egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja:

236/2020. (V. 26.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/122. (V. 26.)

Hatályos:

2020. 05. 27.

 

Jogszabály:

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

Módosítja:

236/2020. (V. 26.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/122. (V. 26.)

Hatályos:

2020. 05. 27.

 

Jogszabály:

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja:

236/2020. (V. 26.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/122. (V. 26.)

Hatályos:

2020. 05. 27.

 

Jogszabály:

102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet

a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről

Módosítja:

237/2020. (V. 26.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/122. (V. 26.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

237/2020. (V. 26.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/122. (V. 26.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

513/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet

a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről

Módosítja:

237/2020. (V. 26.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/122. (V. 26.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja:

238/2020. (V. 26.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/122. (V. 26.)

Hatályos:

2020. 05. 27., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1257/2020. (V. 26.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/122. (V. 26.)

Hatályos:

2020. 05. 27.

 

2020. V. 25.

Jogszabály:

74/2020. (III. 31.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről

Módosítja:

229/2020. (V. 25.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/120. (V. 25.)

Hatályos:

2020. 06. 01.

 

Jogszabály:

90/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet kihirdetésével összefüggésben egyes büntetés-végrehajtási szabályok módosításáról

Módosítja:

229/2020. (V. 25.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/120. (V. 25.)

Hatályos:

2020. 06. 01.

 

Jogszabály:

85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról

Módosítja:

230/2020. (V. 25.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/120. (V. 25.)

Hatályos:

2020. 05. 26.

 

Jogszabály:

92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet

a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól

Módosítja:

230/2020. (V. 25.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/120. (V. 25.)

Hatályos:

2020. 05. 26.

 

Jogszabály:

102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről

Módosítja:

231/2020. (V. 25.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/120. (V. 25.)

Hatályos:

2020. 05. 26.

 

Jogszabály:

104/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet

a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet munkajogi szabályainak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő kiegészítéséről

Módosítja:

232/2020. (V. 25.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/120. (V. 25.)

Hatályos:

2020. 05. 26.

 

2020. V. 22.

Jogszabály:

329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet

a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről

Módosítja:

223/2020. (V. 22.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/118. (V. 22.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet

a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja:

223/2020. (V. 22.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/118. (V. 22.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről

Módosítja:

225/2020. (V. 22.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/118. (V. 22.)

Hatályos:

2020. 05. 23.

 

Jogszabály:

1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja:

4/2020. (V. 22.) NVTNM r.

Megjelent:

MK 2020/118. (V. 22.)

Hatályos:

2020. 05. 23.

 

Jogszabály:

9/2018. (X. 19.) PM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja:

2/2020. (V. 22.) PM r.

Megjelent:

MK 2020/118. (V. 22.)

Hatályos:

2020. 05. 23.

 

Jogszabály:

1102/2020. (III. 14.) Korm. határozat

a koronavírus miatt a köznevelési és szakképzési intézményekben új munkarend bevezetéséről

Módosítja:

1253/2020. (V. 22.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/118. (V. 22.)

 

Jogszabály:

15/2015. (IV. 30.) HM utasítás

az illetményekkel és illetményen kívüli juttatásokkal kapcsolatos egyes eljárási szabályokról

Módosítja:

30/2020. (V. 22.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/29. (V. 22.)

Hatályos:

2020. 05. 23.

 

Jogszabály:

45/2018. (XII. 13.) HM utasítás

minősítői jogkör átruházásáról

Módosítja:

31/2020. (V. 22.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/29. (V. 22.)

Hatályos:

2020. 05. 23.

 

Jogszabály:

5/2020. (I. 31.) ITM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Módosítja:

18/2020. (V. 22.) ITM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/29. (V. 22.)

Hatályos:

2020. 05. 23.

 

Jogszabály:

10/2016. (X. 26.) OBH utasítás

az Országos Bírósági Hivatal elnöke által kiadott szabályozókról

Módosítja:

16/2020. (V. 22.) OBH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/29. (V. 22.)

Hatályos:

2020. 06. 01.

 

Jogszabály:

6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás

a bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzatról

Módosítja:

17/2020. (V. 22.) OBH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/29. (V. 22.)

Hatályos:

2020. 05. 23.

Módosítja:

18/2020. (V. 22.) OBH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/29. (V. 22.)

Hatályos:

2020. 05. 23.

 

Jogszabály:

6/2020. (II. 27.) ORFK utasítás

a 2020. évi választható béren kívüli juttatás szabályozásáról

Módosítja:

11/2020. (V. 22.) ORFK ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/29. (V. 22.)

Hatályos:

2020. 05. 23.

 

2020. V. 20.

Jogszabály:

2018. évi CXXV. törvény

a kormányzati igazgatásról

Módosítja:

2020. évi XXVI. tv.

Megjelent:

MK 2020/114. (V. 20.)

Hatályos:

2020. 05. 21.

 

Jogszabály:

152/2020. (IV. 27.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során a gyermekek napközbeni felügyeletével kapcsolatos intézkedésekről

Módosítja:

215/2020. (V. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/114. (V. 20.)

Hatályos:

2020. 06. 02.

 

Jogszabály:

81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet

az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről

Módosítja:

215/2020. (V. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/114. (V. 20.)

Hatályos:

2020. 06. 02.

 

Jogszabály:

16/2007. (III. 13.) IRM-MeHVM együttes rendelet

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatásért, a kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért, valamint értesítésért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

Módosítja:

14/2020. (V. 20.) BM r.

Megjelent:

MK 2020/114. (V. 20.)

Hatályos:

2020. 05. 21.

 

Jogszabály:

22/2012. (IV. 13.) BM rendelet

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról

Módosítja:

14/2020. (V. 20.) BM r.

Megjelent:

MK 2020/114. (V. 20.)

Hatályos:

2020. 05. 21.

 

Jogszabály:

63/2013. (XI. 28.) BM rendelet

a körözési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlésről és a körözési eljárás lefolytatásának részletes szabályairól, valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Módosítja:

14/2020. (V. 20.) BM r.

Megjelent:

MK 2020/114. (V. 20.)

Hatályos:

2020. 05. 21.

 

Jogszabály:

1173/2020. (IV. 22.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a gödi ipari-innovációs fejlesztési terület infrastruktúra-fejlesztéseiről

Módosítja:

1248/2020. (V. 20.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/114. (V. 20.)

 

Jogszabály:

1071/2020. (III. 5.) Korm. határozat

a gödi ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő infrastruktúra-fejlesztésekről

Módosítja:

1248/2020. (V. 20.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/114. (V. 20.)

 

2020. V. 15.

Jogszabály:

111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet

az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

205/2020. (V. 15.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/110. (V. 15.)

Hatályos:

2020. 05. 20.

 

Jogszabály:

1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1236/2020. (V. 15.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/110. (V. 15.)

Hatályos:

2020. 05. 16.

 

Jogszabály:

1759/2019. (XII. 20.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. számú módosításáról

Módosítja:

1237/2020. (V. 15.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/110. (V. 15.)

 

Jogszabály:

168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedésekről

Módosítja:

207/2020. (V. 15.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/111. (V. 15.)

Hatályos:

2020. 05. 18.

 

Jogszabály:

143/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról

Módosítja:

208/2020. (V. 15.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/111. (V. 15.)

Hatályos:

2020. 05. 16.

 

Jogszabály:

122/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a veszélyhelyzet ideje alatt egyes agrárszabályozási tárgyú rendelkezések eltérő alkalmazásáról

Módosítja:

210/2020. (V. 15.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/111. (V. 15.)

Hatályos:

2020. 05. 16.

 

Jogszabály:

11/2018. (VI. 12.) BM utasítás

a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

7/2020. (V. 15.) BM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/28. (V. 15.)

Hatályos:

2020. 05. 16.

 

Jogszabály:

45/2019. (XII. 9.) ITM utasítás

az Innovációs és Technológiai Minisztérium beszerzéseinek és közbeszerzéseinek szabályairól

Módosítja:

14/2020. (V. 15.) ITM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/28. (V. 15.)

Hatályos:

2020. 05. 16.

 

Jogszabály:

11/2017. (VI. 15.) NFM utasítás

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Igazgatás költségvetése pénzügyi-gazdasági feladatairól és a döntési eljárásokról

Módosítja:

16/2020. (V. 15.) ITM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/28. (V. 15.)

Hatályos:

2020. 05. 16.

 

Jogszabály:

2/2019. (IX. 12.) BM KÁT utasítás

a Belügyminisztérium Közszolgálati Szabályzatáról

Módosítja:

2/2020. (V. 15.) BM KÁT ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/28. (V. 15.)

Hatályos:

2020. 05. 16.

 

Jogszabály:

3/2015. (XI. 30.) AJB utasítás

az alapvető jogok biztosa vizsgálatának szakmai szabályairól és módszereiről

Módosítja:

3/2020. (V. 15.) AJB ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/28. (V. 15.)

Hatályos:

2020. 05. 16.

 

Jogszabály:

1/2013. (I. 14.) LÜ utasítás

az ügyészség Informatikai Biztonsági Szabályzatáról

Módosítja:

9/2020. (V. 15.) LÜ ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/28. (V. 15.)

Hatályos:

2020. 05. 16.

 

2020. V. 14.

Jogszabály:

114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

202/2020. (V. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/109. (V. 14.)

Hatályos:

2020. 06. 01.

 

Jogszabály:

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról

Módosítja:

203/2020. (V. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/109. (V. 14.)

Hatályos:

2020. 05. 15.

 

Jogszabály:

423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a felsőoktatási felvételi eljárásról

Módosítja:

203/2020. (V. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/109. (V. 14.)

Hatályos:

2020. 05. 15.

 

Jogszabály:

285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet

a Stipendium Hungaricumról

Módosítja:

203/2020. (V. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/109. (V. 14.)

Hatályos:

2020. 05. 15.

 

Jogszabály:

94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja:

203/2020. (V. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/109. (V. 14.)

Hatályos:

2020. 05. 15.

 

Jogszabály:

1710/2019. (XII. 11.) Korm. határozat

a Nemzeti Atlétikai Központ megvalósításához szükséges bontási, megszüntetési és ahhoz kapcsolódó egyéb, a kivitelezést megelőző munkálatok elvégzéséhez szükséges forrás biztosításáról

Módosítja:

1219/2020. (V. 14.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/109. (V. 14.)

 

Jogszabály:

1219/2019. (IV. 23.) Korm. határozat

a NAHU 2014-2020 informatikai rendszer finanszírozásához szükséges intézkedésekről

Módosítja:

1223/2020. (V. 14.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/109. (V. 14.)

 

2020. V. 13.

Jogszabály:

1996. évi XXI. törvény

a területfejlesztésről és a területrendezésről

Módosítja:

2020. évi XXIII. tv.

Megjelent:

MK 2020/107. (V. 13.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

2001. évi CVIII. törvény

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

Módosítja:

2020. évi XXIV. tv.

Megjelent:

MK 2020/107. (V. 13.)

Hatályos:

2020. 06. 12.

 

Jogszabály:

2012. évi CCXVII. törvény

az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről

Módosítja:

2020. évi XXV. tv.

Megjelent:

MK 2020/107. (V. 13.)

Hatályos:

2020. 05. 21.

 

Jogszabály:

410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet

az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól

Módosítja:

199/2020. (V. 13.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/107. (V. 13.)

Hatályos:

2020. 05. 21.

 

Jogszabály:

7/2016. (X. 13.) MEKH rendelet

a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak meghatározásának keretszabályairól

Módosítja:

4/2020. (V. 13.) MEKH r.

Megjelent:

MK 2020/107. (V. 13.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

21/2006. (V. 18.) IM rendelet

a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről

Módosítja:

5/2020. (V. 13.) IM r.

Megjelent:

MK 2020/107. (V. 13.)

Hatályos:

2020. 05. 28.

 

Jogszabály:

2011. évi CXCV. törvény

az államháztartásról

Módosítja:

8/2020. (V. 13.) AB h.

Megjelent:

MK 2020/107. (V. 13.)

 

Jogszabály:

81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet

az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről

Módosítja:

200/2020. (V. 13.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/108. (V. 13.)

Hatályos:

2020. 05. 14.

 

Jogszabály:

224/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet

a Dunakeszin alap- és középfokú oktatási intézmények és kulturális központ létrejöttét célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja:

201/2020. (V. 13.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/108. (V. 13.)

Hatályos:

2020. 05. 14.

 

Jogszabály:

1097/2020. (III. 12.) Korm. határozat

a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus megrendezésével összefüggő beszerzési és szervezési feladatok további támogatásához szükséges kormányzati intézkedésekről

Módosítja:

1215/2020. (V. 13.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/108. (V. 13.)

 

Jogszabály:

1106/2020. (III. 14.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja:

1215/2020. (V. 13.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/108. (V. 13.)

 

2020. V. 12.

Jogszabály:

292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet

a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól

Módosítja:

196/2020. (V. 12.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/106. (V. 12.)

Hatályos:

2020. 05. 13.

 

Jogszabály:

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet

a hallgatói hitelrendszerről

Módosítja:

196/2020. (V. 12.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/106. (V. 12.)

Hatályos:

2020. 05. 13.

 

Jogszabály:

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja:

196/2020. (V. 12.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/106. (V. 12.)

Hatályos:

2020. 05. 13.

 

Jogszabály:

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

Módosítja:

196/2020. (V. 12.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/106. (V. 12.)

Hatályos:

2020. 05. 13.

 

Jogszabály:

374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól

Módosítja:

196/2020. (V. 12.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/106. (V. 12.)

Hatályos:

2020. 05. 13.

 

Jogszabály:

181/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet

a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér fejlesztésére irányuló beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja:

196/2020. (V. 12.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/106. (V. 12.)

Hatályos:

2020. 05. 13.

 

Jogszabály:

210/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet

a Budavári Palota területén, valamint a De la Motte-palotát érintően a Nemzeti Hauszmann-terv keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja:

196/2020. (V. 12.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/106. (V. 12.)

Hatályos:

2020. 05. 13.

 

Jogszabály:

211/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet

a Betegápoló Irgalmasrend épületeinek felújítását célzó beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja:

196/2020. (V. 12.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/106. (V. 12.)

Hatályos:

2020. 05. 13.

 

Jogszabály:

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja:

196/2020. (V. 12.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/106. (V. 12.)

Hatályos:

2020. 05. 13.

 

Jogszabály:

130/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet

a Népliget rekreációs és sportolásra hasznosított területeinek rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja:

196/2020. (V. 12.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/106. (V. 12.)

Hatályos:

2020. 05. 13.

 

Jogszabály:

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Módosítja:

196/2020. (V. 12.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/106. (V. 12.)

Hatályos:

2020. 05. 13.

 

Jogszabály:

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

196/2020. (V. 12.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/106. (V. 12.)

Hatályos:

2020. 05. 13.

 

Jogszabály:

64/2019. (III. 27.) Korm. rendelet

a 2022. évi férfi kézilabda Európa-bajnokság Budapesten való megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztés kiemelt budapesti fejlesztéssé, valamint a beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, továbbá a beruházással kapcsolatos sajátos szabályok megállapításáról

Módosítja:

196/2020. (V. 12.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/106. (V. 12.)

Hatályos:

2020. 05. 13.

 

Jogszabály:

150/2019. (VI. 25.) Korm. rendelet

a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programjának megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja:

196/2020. (V. 12.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/106. (V. 12.)

Hatályos:

2020. 05. 13.

 

Jogszabály:

19/2018. (II. 14.) Korm. rendelet

a kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezetének településkép védelméről és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

197/2020. (V. 12.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/106. (V. 12.)

Hatályos:

2020. 05. 20.

 

Jogszabály:

100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet

a Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja:

197/2020. (V. 12.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/106. (V. 12.)

Hatályos:

2020. 05. 20.

 

Jogszabály:

118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet

a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről

Módosítja:

198/2020. (V. 12.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/106. (V. 12.)

Hatályos:

2020. 06. 11.

 

Jogszabály:

126/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet

a Bükki Nemzeti Park védettségének fenntartásáról

Módosítja:

16/2020. (V. 12.) AM r.

Megjelent:

MK 2020/106. (V. 12.)

Hatályos:

2020. 05. 20.

 

Jogszabály:

55/2015. (IX. 18.) FM rendelet

földtani alapszelvények és földtani képződmények védetté nyilvánításáról és természetvédelmi kezelési tervéről

Módosítja:

16/2020. (V. 12.) AM r.

Megjelent:

MK 2020/106. (V. 12.)

Hatályos:

2020. 05. 20.

 

Jogszabály:

1216/2019. (IV. 23.) Korm. határozat

a Steindl Imre Programmal kapcsolatos további döntések meghozataláról

Módosítja:

1211/2020. (V. 12.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/106. (V. 12.)

 

Jogszabály:

1372/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

a Steindl Imre Program harmadik ütemével kapcsolatos további döntések meghozataláról

Módosítja:

1211/2020. (V. 12.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/106. (V. 12.)

 

Jogszabály:

1444/2019. (VII. 26.) Korm. határozat

a Steindl Imre Programra vonatkozó egyes részhatáridők egységesítéséről

Módosítja:

1211/2020. (V. 12.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/106. (V. 12.)

 

Jogszabály:

9/2019. (VIII. 1.) IM utasítás

az Igazságügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

4/2020. (V. 12.) IM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/27. (V. 12.)

Hatályos:

2020. 05. 13.

 

2020. V. 11.

Jogszabály:

70/2020. (III. 26.) Korm. rendelet

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a felnőttképzésben folyó oktatás és szakmai vizsgáztatás biztosításának eltérő szabályairól

Módosítja:

195/2020. (V. 11.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/105. (V. 11.)

Hatályos:

2020. 05. 12.

 

2020. V. 8.

Jogszabály:

510/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megsz