Megnyitom a Jogtárban

 

Változásmutató

Módosított jogszabályok

2018. XII. 13.

Jogszabály:

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

Módosítja:

241/2018. (XII. 13.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/199. (XII. 13.)

Hatályos:

2018. 12. 14.

Módosítja:

242/2018. (XII. 13.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/199. (XII. 13.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

451/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának, valamint a támogatás megváltoztatásának szabályairól

Módosítja:

242/2018. (XII. 13.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/199. (XII. 13.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

452/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

a gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásának, a befogadás és a támogatás mértéke megállapításának, valamint a támogatás megváltoztatásának részletes szabályairól

Módosítja:

242/2018. (XII. 13.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/199. (XII. 13.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet

a Debrecen megyei jogú város külterületén, az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben ipari telephely kialakításával és a területen megvalósuló munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja:

243/2018. (XII. 13.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/199. (XII. 13.)

Hatályos:

2018. 12. 14.

 

Jogszabály:

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

243/2018. (XII. 13.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/199. (XII. 13.)

Hatályos:

2018. 12. 14.

 

Jogszabály:

39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet

a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól

Módosítja:

244/2018. (XII. 13.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/199. (XII. 13.)

Hatályos:

2018. 12. 14.

 

Jogszabály:

10/2014. (II. 24.) OGY határozat

egyes házszabályi rendelkezésekről

Módosítja:

36/2018. (XII. 13.) OGY h.

Megjelent:

MK 2018/199. (XII. 13.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

1333/2016. (VII. 4.) Korm. határozat

az Egészséges Budapest Program előkészítéséről

Módosítja:

1672/2018. (XII. 13.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2018/199. (XII. 13.)

 

Jogszabály:

1425/2017. (VI. 29.) Korm. határozat

az Egészséges Budapest Program végrehajtásával kapcsolatos 2017. évi forrásigény biztosításáról

Módosítja:

1672/2018. (XII. 13.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2018/199. (XII. 13.)

 

Jogszabály:

1673/2017. (IX. 21.) Korm. határozat

a fővárosi és Pest megyei járóbeteg-szakellátás fejlesztési koncepciójáról és az Egészséges Budapest Program keretében megvalósuló járóbetegszakellátás-fejlesztésekhez szükséges feladatokról

Módosítja:

1672/2018. (XII. 13.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2018/199. (XII. 13.)

 

Jogszabály:

1486/2017. (VII. 31.) Korm. határozat

a 2021. évben megrendezésre kerülő Vadászati Világkiállítás és egyes kapcsolódó rendezvények előkészítéséről, valamint a kapcsolódó feladatok ellátásához szükséges források biztosításáról

Módosítja:

1676/2018. (XII. 13.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2018/199. (XII. 13.)

 

Jogszabály:

1147/2018. (III. 26.) Korm. határozat

a Debrecen megyei jogú város külterületén található földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Módosítja:

1678/2018. (XII. 13.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2018/199. (XII. 13.)

 

Jogszabály:

11/1996. (HK 7.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség Titokvédelmi és Ügyviteli Szabályzata kiadásáról

Módosítja:

45/2018. (XII. 13.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/67. (XII. 13.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

13/2014. (X. 22.) GVH utasítás

a Gazdasági Versenyhivatal szervezeti és működési szabályzatáról

Módosítja:

7/2018. (XII. 13.) GVH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/67. (XII. 13.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

3/2016. (II. 29.) OBH utasítás

a bírósági fogalmazók felvételi rendjéről szóló szabályzatról

Módosítja:

9/2018. (XII. 13.) OBH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/67. (XII. 13.)

Hatályos:

2018. 12. 14.

 

2018. XII. 12.

Jogszabály:

42/2018. (III. 13.) Korm. rendelet

a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programmal, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja:

239/2018. (XII. 12.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/197. (XII. 12.)

Hatályos:

2018. 12. 12. 13 órától.

 

Jogszabály:

83/1987. (XII. 27.) MT rendelet

a rokkantsági járadékról

Módosítja:

240/2018. (XII. 12.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/198. (XII. 12.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet

a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről

Módosítja:

240/2018. (XII. 12.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/198. (XII. 12.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

240/2018. (XII. 12.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/198. (XII. 12.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

Módosítja:

240/2018. (XII. 12.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/198. (XII. 12.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról

Módosítja:

240/2018. (XII. 12.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/198. (XII. 12.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet

a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről

Módosítja:

11/2018. (XII. 12.) MEKH r.

Megjelent:

MK 2018/198. (XII. 12.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

8/2016. (III. 25.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja:

13/2018. (XII. 12.) MvM r.

Megjelent:

MK 2018/198. (XII. 12.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

19/2011. (III. 16.) VM rendelet

az arborétumok jegyzékéről

Módosítja:

38/2018. (XII. 12.) AM r.

Megjelent:

MK 2018/198. (XII. 12.)

Hatályos:

2018. 12. 20.

 

Jogszabály:

61/2012. (XII. 11.) BM rendelet

a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról

Módosítja:

30/2018. (XII. 12.) BM r.

Megjelent:

MK 2018/198. (XII. 12.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

19/1991. (XII. 28.) IM rendelet

a mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmára irányuló bejelentés részletes alaki szabályairól

Módosítja:

30/2018. (XII. 12.) IM r.

Megjelent:

MK 2018/198. (XII. 12.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

19/2001. (XI. 29.) IM rendelet

a formatervezési mintaoltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól

Módosítja:

30/2018. (XII. 12.) IM r.

Megjelent:

MK 2018/198. (XII. 12.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

20/2002. (XII. 12.) IM rendelet

a szabadalmi bejelentés, az európai szabadalmi bejelentésekkel és az európai szabadalmakkal, illetve a nemzetközi szabadalmi bejelentésekkel összefüggő beadványok, valamint a növényfajta-oltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól

Módosítja:

30/2018. (XII. 12.) IM r.

Megjelent:

MK 2018/198. (XII. 12.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

16/2004. (IV. 27.) IM rendelet

a védjegybejelentés és a földrajzi árujelzőre vonatkozó bejelentés részletes alaki szabályairól

Módosítja:

30/2018. (XII. 12.) IM r.

Megjelent:

MK 2018/198. (XII. 12.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

18/2004. (IV. 28.) IM rendelet

a használati mintaoltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól

Módosítja:

30/2018. (XII. 12.) IM r.

Megjelent:

MK 2018/198. (XII. 12.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

5/1996. (I. 26.) PM rendelet

a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből származó állami kötelezettségek rendezéséről

Módosítja:

12/2018. (XII. 12.) PM r.

Megjelent:

MK 2018/198. (XII. 12.)

Hatályos:

2018. 12. 13.

 

Jogszabály:

12/1998. (III. 27.) PM rendelet

a gépjármű-szavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékokról

Módosítja:

12/2018. (XII. 12.) PM r.

Megjelent:

MK 2018/198. (XII. 12.)

Hatályos:

2018. 12. 13.

 

2018. XII. 10.

Jogszabály:

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

Módosítja:

236/2018. (XII. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/196. (XII. 10.)

Hatályos:

2018. 12. 25.

 

Jogszabály:

429/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet

a turisztikai térségek és a kiemelt turisztikai fejlesztési térségek meghatározásáról

Módosítja:

237/2018. (XII. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/196. (XII. 10.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

439/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet

a filmalkotások közvetett támogatásának céljából fenntartott letéti számlán gyűjthető összeg mértékéről

Módosítja:

238/2018. (XII. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/196. (XII. 10.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

39/2011. (V. 18.) VM rendelet

az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról

Módosítja:

37/2018. (XII. 10.) AM r.

Megjelent:

MK 2018/196. (XII. 10.)

Hatályos:

2018. 12. 13.

 

Jogszabály:

5/2018. (V. 8.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról

Módosítja:

33/2018. (XII. 10.) OGY h.

Megjelent:

MK 2018/196. (XII. 10.)

Hatályos:

2018. 12. 10.

 

Jogszabály:

1292/2012. (VIII. 13.) Korm. határozat

a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsáról

Módosítja:

1671/2018. (XII. 10.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2018/196. (XII. 10.)

Hatályos:

2018. 12. 11.

 

2018. XII. 7.

Jogszabály:

80/2014. (XII. 5.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium fejezet Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszerről

Módosítja:

44/2018. (XII. 7.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/66. (XII. 7.)

Hatályos:

2018. 12. 08.

 

Jogszabály:

9/2015. (XII. 9.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda gazdálkodási szabályzatáról

Módosítja:

7/2018. (XII. 7.) NVI ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/66. (XII. 7.)

Hatályos:

2018. 12. 08.

 

Jogszabály:

31/2015. (XII. 17.) ORFK utasítás

a szolgálati gépjárművekbe szerelt kép-, valamint a kép- és hangrögzítő eszközök alkalmazásának egyes szabályairól

Módosítja:

47/2018. (XII. 7.) ORFK ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/66. (XII. 7.)

Hatályos:

2018. 12. 08.

 

Jogszabály:

26/2013. (VI. 28.) ORFK utasítás

a közlekedési jogsértést dokumentáló technikai eszközök rendőrségi alkalmazásáról

Módosítja:

47/2018. (XII. 7.) ORFK ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/66. (XII. 7.)

Hatályos:

2018. 12. 08.

 

2018. XII. 6.

Jogszabály:

1992. évi LXVI. törvény

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Módosítja:

2018. évi LXXXIX. tv.

Megjelent:

MK 2018/194. (XII. 6.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

1996. évi XX. törvény

a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról

Módosítja:

2018. évi LXXXIX. tv.

Megjelent:

MK 2018/194. (XII. 6.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CXC. törvény

a nemzeti köznevelésről

Módosítja:

2018. évi LXXXIX. tv.

Megjelent:

MK 2018/194. (XII. 6.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CCIV. törvény

a nemzeti felsőoktatásról

Módosítja:

2018. évi LXXXIX. tv.

Megjelent:

MK 2018/194. (XII. 6.)

Hatályos:

2019. 01. 01., 2019. 08. 01.

 

Jogszabály:

1992. évi XXXIII. törvény

a közalkalmazottak jogállásáról

Módosítja:

2018. évi XC. tv.

Megjelent:

MK 2018/194. (XII. 6.)

Hatályos:

2018. 12. 18.

 

Jogszabály:

2001. évi C. törvény

a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről

Módosítja:

2018. évi XC. tv.

Megjelent:

MK 2018/194. (XII. 6.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CCIV. törvény

a nemzeti felsőoktatásról

Módosítja:

2018. évi XC. tv.

Megjelent:

MK 2018/194. (XII. 6.)

Hatályos:

2018. 12. 18., 2019. 01. 01., 2019. 02. 01., 2019. 09. 01., 2020. 02. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi CCXL. törvény

a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról

Módosítja:

2018. évi XC. tv.

Megjelent:

MK 2018/194. (XII. 6.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

1991. évi XLIX. törvény

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

Módosítja:

2018. évi XCI. tv.

Megjelent:

MK 2018/194. (XII. 6.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

1992. évi II. törvény

a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról

Módosítja:

2018. évi XCI. tv.

Megjelent:

MK 2018/194. (XII. 6.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

1994. évi LIII. törvény

a bírósági végrehajtásról

Módosítja:

2018. évi XCI. tv.

Megjelent:

MK 2018/194. (XII. 6.)

Hatályos:

2018. 12. 07., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

2005. évi CXXXV. törvény

a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről

Módosítja:

2018. évi XCI. tv.

Megjelent:

MK 2018/194. (XII. 6.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

2006. évi V. törvény

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

Módosítja:

2018. évi XCI. tv.

Megjelent:

MK 2018/194. (XII. 6.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

2009. évi CXV. törvény

az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről

Módosítja:

2018. évi XCI. tv.

Megjelent:

MK 2018/194. (XII. 6.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

2010. évi XXXVIII. törvény

a hagyatéki eljárásról

Módosítja:

2018. évi XCI. tv.

Megjelent:

MK 2018/194. (XII. 6.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi LIII. törvény

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról

Módosítja:

2018. évi XCI. tv.

Megjelent:

MK 2018/194. (XII. 6.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi LXXVIII. törvény

az ügyvédi tevékenységről

Módosítja:

2018. évi XCI. tv.

Megjelent:

MK 2018/194. (XII. 6.)

Hatályos:

2018. 12. 07., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi CXXX. törvény

a polgári perrendtartásról

Módosítja:

2018. évi XCII. tv.

Megjelent:

MK 2018/194. (XII. 6.)

Hatályos:

2019. 01. 05.

 

Jogszabály:

2011. évi CLXXV. törvény

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Módosítja:

2018. évi XCIII. tv.

Megjelent:

MK 2018/194. (XII. 6.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

1991. évi IV. törvény

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

Módosítja:

2018. évi XCIV. tv.

Megjelent:

MK 2018/194. (XII. 6.)

Hatályos:

2019. 01. 01., 2019. 01. 02., 2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

1992. évi XXXIII. törvény

a közalkalmazottak jogállásáról

Módosítja:

2018. évi XCIV. tv.

Megjelent:

MK 2018/194. (XII. 6.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

1993. évi XCIII. törvény

a munkavédelemről

Módosítja:

2018. évi XCIV. tv.

Megjelent:

MK 2018/194. (XII. 6.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

1994. évi LXVI. törvény

a Bérgarancia Alapról

Módosítja:

2018. évi XCIV. tv.

Megjelent:

MK 2018/194. (XII. 6.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

1996. évi LXXV. törvény

a munkaügyi ellenőrzésről

Módosítja:

2018. évi XCIV. tv.

Megjelent:

MK 2018/194. (XII. 6.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

2010. évi LXXV. törvény

az egyszerűsített foglalkoztatásról

Módosítja:

2018. évi XCIV. tv.

Megjelent:

MK 2018/194. (XII. 6.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

2012. évi CCV. törvény

a honvédek jogállásáról

Módosítja:

2018. évi XCV. tv.

Megjelent:

MK 2018/194. (XII. 6.)

Hatályos:

2018. 12. 07.

 

Jogszabály:

2015. évi XLII. törvény

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról

Módosítja:

2018. évi XCV. tv.

Megjelent:

MK 2018/194. (XII. 6.)

Hatályos:

2018. 12. 07.

 

Jogszabály:

1995. évi XXVIII. törvény

a nemzeti szabványosításról

Módosítja:

2018. évi XCVI. tv.

Megjelent:

MK 2018/194. (XII. 6.)

Hatályos:

2018. 12. 21.

 

Jogszabály:

2004. évi XXXIV. törvény

a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról

Módosítja:

2018. évi XCVI. tv.

Megjelent:

MK 2018/194. (XII. 6.)

Hatályos:

2018. 12. 21.

 

Jogszabály:

2013. évi XXXIV. törvény

az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról

Módosítja:

2018. évi XCVI. tv.

Megjelent:

MK 2018/194. (XII. 6.)

Hatályos:

2018. 12. 21.

 

Jogszabály:

2016. évi CLVI. törvény

a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól

Módosítja:

2018. évi XCVII. tv.

Megjelent:

MK 2018/194. (XII. 6.)

Hatályos:

2018. 12. 09., 2019. 01. 01., 2019. 09. 01.

 

Jogszabály:

2007. évi I. törvény

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról

Módosítja:

2018. évi XCVII. tv.

Megjelent:

MK 2018/194. (XII. 6.)

Hatályos:

2019. 09. 01.

 

Jogszabály:

2007. évi II. törvény

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról

Módosítja:

2018. évi XCVII. tv.

Megjelent:

MK 2018/194. (XII. 6.)

Hatályos:

2019. 09. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CCIII. törvény

a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, valamint a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény módosításáról

Módosítja:

2018. évi XCVII. tv.

Megjelent:

MK 2018/194. (XII. 6.)

Hatályos:

2018. 12. 09.

 

Jogszabály:

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja:

230/2018. (XII. 6.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/194. (XII. 6.)

Hatályos:

2018. 12. 07., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet

a Debrecen megyei jogú város külterületén, az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben ipari telephely kialakításával és a területen megvalósuló munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja:

231/2018. (XII. 6.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/194. (XII. 6.)

Hatályos:

2018. 12. 07.

 

Jogszabály:

139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet

a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről

Módosítja:

35/2018. (XII. 6.) AM r.

Megjelent:

MK 2018/194. (XII. 6.)

Hatályos:

2018. 12. 07.

 

Jogszabály:

140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet

a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről

Módosítja:

35/2018. (XII. 6.) AM r.

Megjelent:

MK 2018/194. (XII. 6.)

Hatályos:

2018. 12. 07.

 

Jogszabály:

148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet

az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről

Módosítja:

35/2018. (XII. 6.) AM r.

Megjelent:

MK 2018/194. (XII. 6.)

Hatályos:

2018. 12. 07., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet

a rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról

Módosítja:

35/2018. (XII. 6.) AM r.

Megjelent:

MK 2018/194. (XII. 6.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet

az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról

Módosítja:

35/2018. (XII. 6.) AM r.

Megjelent:

MK 2018/194. (XII. 6.)

Hatályos:

2018. 12. 07., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet

a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről

Módosítja:

35/2018. (XII. 6.) AM r.

Megjelent:

MK 2018/194. (XII. 6.)

Hatályos:

2018. 12. 07.

 

Jogszabály:

29/2010. (III. 30.) FVM rendelet

a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról

Módosítja:

35/2018. (XII. 6.) AM r.

Megjelent:

MK 2018/194. (XII. 6.)

Hatályos:

2018. 12. 07.

 

Jogszabály:

22/2012. (III. 9.) VM rendelet

a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról

Módosítja:

35/2018. (XII. 6.) AM r.

Megjelent:

MK 2018/194. (XII. 6.)

Hatályos:

2018. 12. 07.

 

Jogszabály:

4/2014. (I. 27.) VM rendelet

a méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról

Módosítja:

35/2018. (XII. 6.) AM r.

Megjelent:

MK 2018/194. (XII. 6.)

Hatályos:

2018. 12. 07., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

37/2014. (IV. 4.) VM rendelet

a fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról

Módosítja:

35/2018. (XII. 6.) AM r.

Megjelent:

MK 2018/194. (XII. 6.)

Hatályos:

2018. 12. 07., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

54/2014. (IV. 29.) VM rendelet

a tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról

Módosítja:

35/2018. (XII. 6.) AM r.

Megjelent:

MK 2018/194. (XII. 6.)

Hatályos:

2018. 12. 07., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

10/2015. (III. 13.) FM rendelet

az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről

Módosítja:

35/2018. (XII. 6.) AM r.

Megjelent:

MK 2018/194. (XII. 6.)

Hatályos:

2018. 12. 07.

 

Jogszabály:

9/2016. (II. 15.) FM rendelet

a szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról

Módosítja:

35/2018. (XII. 6.) AM r.

Megjelent:

MK 2018/194. (XII. 6.)

Hatályos:

2018. 12. 07.

 

Jogszabály:

38/2016. (VI. 6.) FM rendelet

az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről

Módosítja:

35/2018. (XII. 6.) AM r.

Megjelent:

MK 2018/194. (XII. 6.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

21/2017. (IV. 26.) FM rendelet

az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról

Módosítja:

35/2018. (XII. 6.) AM r.

Megjelent:

MK 2018/194. (XII. 6.)

Hatályos:

2018. 12. 07.

 

Jogszabály:

29/2017. (VI. 7.) FM rendelet

az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról

Módosítja:

35/2018. (XII. 6.) AM r.

Megjelent:

MK 2018/194. (XII. 6.)

Hatályos:

2018. 12. 07.

 

Jogszabály:

50/2017. (X. 10.) FM rendelet

a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről

Módosítja:

35/2018. (XII. 6.) AM r.

Megjelent:

MK 2018/194. (XII. 6.)

Hatályos:

2018. 12. 07.

 

Jogszabály:

65/2017. (XII. 22.) FM rendelet

a 2017. októberi viharkár által a fóliás növénykultúrák termesztésére szolgáló építményekben keletkezett károk kompenzálására igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról

Módosítja:

35/2018. (XII. 6.) AM r.

Megjelent:

MK 2018/194. (XII. 6.)

Hatályos:

2018. 12. 07.

 

Jogszabály:

31/2018. (X. 15.) AM rendelet

az agrártámogatások 2018. évi mértékének megállapításáról

Módosítja:

35/2018. (XII. 6.) AM r.

Megjelent:

MK 2018/194. (XII. 6.)

Hatályos:

2018. 12. 07.

 

Jogszabály:

228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet

a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról

Módosítja:

234/2018. (XII. 6.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/195. (XII. 6.)

Hatályos:

2018. 12. 07.

 

Jogszabály:

1056/2014. (II. 11.) Korm. határozat

a Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattartozás átvállalásáról

Módosítja:

1659/2018. (XII. 6.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2018/195. (XII. 6.)

 

Jogszabály:

1779/2016. (XII. 15.) Korm. határozat

a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program első üteméről

Módosítja:

1661/2018. (XII. 6.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2018/195. (XII. 6.)

 

Jogszabály:

1763/2017. (XI. 7.) Korm. határozat

a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program második üteméről

Módosítja:

1661/2018. (XII. 6.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2018/195. (XII. 6.)

 

2018. XII. 5.

Jogszabály:

301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet

a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

227/2018. (XII. 5.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/192. (XII. 5.)

Hatályos:

2018. 12. 06.

 

Jogszabály:

120/2017. (VI. 1.) Korm. rendelet

az "Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak" elnevezésű ösztöndíjprogramról és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja:

227/2018. (XII. 5.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/192. (XII. 5.)

Hatályos:

2018. 12. 06.

 

Jogszabály:

60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet

a támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról

Módosítja:

228/2018. (XII. 5.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/192. (XII. 5.)

Hatályos:

2018. 12. 06.

 

Jogszabály:

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1636/2018. (XII. 5.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2018/192. (XII. 5.)

Hatályos:

2018. 12. 06.

 

Jogszabály:

1199/2015. (III. 31.) Korm. határozat

a fővárosi projektek támogathatóságáról a 2014-2020-as európai uniós programozási időszakban

Módosítja:

1636/2018. (XII. 5.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2018/192. (XII. 5.)

Hatályos:

2018. 12. 06.

 

Jogszabály:

1374/2017. (VI. 13.) Korm. határozat

a 2014-2020 közötti programozási időszakban uniós forrásból megvalósítani tervezett nagyprojektekkel kapcsolatos feladatokról

Módosítja:

1636/2018. (XII. 5.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2018/192. (XII. 5.)

Hatályos:

2018. 12. 06.

 

Jogszabály:

1574/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat

a Budapest V. kerület, Alkotmány utca alatt megépítésre kerülő mélygarázs megvalósítása érdekében a Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére történő előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja:

1640/2018. (XII. 5.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2018/192. (XII. 5.)

 

2018. XII. 4.

Jogszabály:

257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról

Módosítja:

226/2018. (XII. 4.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/191. (XII. 4.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet

a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről

Módosítja:

226/2018. (XII. 4.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/191. (XII. 4.)

Hatályos:

2018. 12. 05.

 

Jogszabály:

369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet

a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről

Módosítja:

226/2018. (XII. 4.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/191. (XII. 4.)

Hatályos:

2018. 12. 05., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet

az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról

Módosítja:

226/2018. (XII. 4.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/191. (XII. 4.)

Hatályos:

2018. 12. 05.

 

Jogszabály:

415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről

Módosítja:

226/2018. (XII. 4.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/191. (XII. 4.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Módosítja:

226/2018. (XII. 4.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/191. (XII. 4.)

Hatályos:

2018. 12. 05.

 

Jogszabály:

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

Módosítja:

40/2018. (XII. 4.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2018/191. (XII. 4.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet

a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról

Módosítja:

40/2018. (XII. 4.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2018/191. (XII. 4.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet

a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről

Módosítja:

40/2018. (XII. 4.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2018/191. (XII. 4.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

2018. XI. 30.

Jogszabály:

22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet

a közjegyzői díjszabásról

Módosítja:

29/2018. (XI. 30.) IM r.

Megjelent:

MK 2018/189. (XI. 30.)

Hatályos:

2018. 12. 01.

 

Jogszabály:

2/2015. (X. 15.) ME KÁT utasítás

a Miniszterelnökség Közszolgálati Szabályzatáról

Módosítja:

3/2018. (XI. 30.) ME KÁT ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/65. (XI. 30.)

Hatályos:

2018. 12. 01.

 

Jogszabály:

21/2011. (XII. 20.) LÜ utasítás

az ügyészségek illetékességi területéről

Módosítja:

23/2018. (XI. 30.) LÜ ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/65. (XI. 30.)

Hatályos:

2019. 02. 01.

 

Jogszabály:

4/2012. (I. 6.) LÜ utasítás

az ügyészségi alkalmazottak jogállásával kapcsolatos egyes kérdésekről

Módosítja:

23/2018. (XI. 30.) LÜ ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/65. (XI. 30.)

Hatályos:

2019. 02. 01.

 

Jogszabály:

12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás

az ügyészség szervezetéről és működéséről

Módosítja:

23/2018. (XI. 30.) LÜ ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/65. (XI. 30.)

Hatályos:

2019. 02. 01.

 

Jogszabály:

20/2014. (XII. 23.) LÜ utasítás

a büntetés-végrehajtási törvényességi felügyeleti és jogvédelmi ügyészi tevékenységről

Módosítja:

23/2018. (XI. 30.) LÜ ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/65. (XI. 30.)

Hatályos:

2019. 02. 01.

 

Jogszabály:

9/2018. (VI. 29.) LÜ utasítás

az előkészítő eljárással, a nyomozás felügyeletével és irányításával, valamint a befejező intézkedésekkel kapcsolatos ügyészi feladatokról

Módosítja:

23/2018. (XI. 30.) LÜ ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/65. (XI. 30.)

Hatályos:

2019. 02. 01.

 

Jogszabály:

11/2018. (VI. 29.) LÜ utasítás

a fiatalkorúak büntetőügyeivel kapcsolatos ügyészségi szakfeladatok ellátásáról

Módosítja:

23/2018. (XI. 30.) LÜ ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/65. (XI. 30.)

Hatályos:

2019. 02. 01.

 

Jogszabály:

12/2018. (VI. 29.) LÜ utasítás

az ügyészségi nyomozásról

Módosítja:

23/2018. (XI. 30.) LÜ ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/65. (XI. 30.)

Hatályos:

2019. 02. 01.

 

2018. XI. 29.

Jogszabály:

361/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalról

Módosítja:

222/2018. (XI. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/188. (XI. 29.)

Hatályos:

2018. 11. 30., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet

a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja:

223/2018. (XI. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/188. (XI. 29.)

Hatályos:

2018. 11. 30.

 

Jogszabály:

141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja:

223/2018. (XI. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/188. (XI. 29.)

Hatályos:

2018. 11. 30.

 

Jogszabály:

49/2015. (III. 12.) Korm. rendelet

a tatabányai multifunkcionális sportcsarnok beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja:

223/2018. (XI. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/188. (XI. 29.)

Hatályos:

2018. 11. 30.

 

Jogszabály:

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól

Módosítja:

223/2018. (XI. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/188. (XI. 29.)

Hatályos:

2018. 11. 30.

 

Jogszabály:

32/2016. (II. 25.) Korm. rendelet

az újfehértói sportcentrum beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja:

223/2018. (XI. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/188. (XI. 29.)

Hatályos:

2018. 11. 30.

 

Jogszabály:

203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet

a Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja:

223/2018. (XI. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/188. (XI. 29.)

Hatályos:

2018. 11. 30.

 

Jogszabály:

479/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Honvédelmi Sportközpontok fejlesztése keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja:

223/2018. (XI. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/188. (XI. 29.)

Hatályos:

2018. 11. 30.

 

Jogszabály:

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Módosítja:

225/2018. (XI. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/188. (XI. 29.)

Hatályos:

2018. 11. 30.

 

Jogszabály:

56/2013. (VI. 29.) VM rendelet

a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2013. évi igénybevételének feltételeiről

Módosítja:

32/2018. (XI. 29.) AM r.

Megjelent:

MK 2018/188. (XI. 29.)

Hatályos:

2018. 12. 02.

 

Jogszabály:

7/2014. (II. 6.) VM rendelet

a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2014. évi igénybevételének feltételeiről

Módosítja:

32/2018. (XI. 29.) AM r.

Megjelent:

MK 2018/188. (XI. 29.)

Hatályos:

2018. 12. 02.

 

Jogszabály:

35/2015. (VI. 30.) FM rendelet

a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2015. évi igénybevételének feltételeiről

Módosítja:

32/2018. (XI. 29.) AM r.

Megjelent:

MK 2018/188. (XI. 29.)

Hatályos:

2018. 12. 02.

 

Jogszabály:

30/2016. (IV. 29.) FM rendelet

a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2016. évi igénybevételének feltételeiről

Módosítja:

32/2018. (XI. 29.) AM r.

Megjelent:

MK 2018/188. (XI. 29.)

Hatályos:

2018. 12. 02.

 

Jogszabály:

20/2017. (IV. 26.) FM rendelet

a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2017. évi igénybevételének feltételeiről

Módosítja:

32/2018. (XI. 29.) AM r.

Megjelent:

MK 2018/188. (XI. 29.)

Hatályos:

2018. 12. 02.

 

2018. XI. 28.

Jogszabály:

2015. évi CXLIII. törvény

a közbeszerzésekről

Módosítja:

2018. évi LXXXIII. tv.

Megjelent:

MK 2018/187. (XI. 28.)

Hatályos:

2018. 11. 29., 2019. 01. 01., 2019. 04. 01., 2019. 04. 18., 2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

35/2015. (XII. 9.) BM utasítás

a központi költségvetés IX. fejezetébe sorolt előirányzatokra vonatkozó kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés rendjéről

Módosítja:

20/2018. (XI. 28.) BM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/64. (XI. 28.)

Hatályos:

2018. 11. 29.

 

Jogszabály:

28/2015. (X. 9.) BM utasítás

a Belügyminisztérium 2014-2016 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapra vonatkozó Munkaprogramjáról

Módosítja:

20/2018. (XI. 28.) BM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/64. (XI. 28.)

Hatályos:

2018. 11. 29.

 

Jogszabály:

34/2016. (XII. 16.) BM utasítás

a Belügyminisztérium 2017-2018 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapra vonatkozó Munkaprogramjáról

Módosítja:

20/2018. (XI. 28.) BM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/64. (XI. 28.)

Hatályos:

2018. 11. 29.

 

Jogszabály:

19/2018. (VI. 27.) HM utasítás

a béketámogató műveletekben részt vevő állomány külszolgálati ellátmánya megállapításának alapjául szolgáló részletes kategóriába sorolásáról

Módosítja:

42/2018. (XI. 28.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/64. (XI. 28.)

Hatályos:

2018. 11. 29.

 

Jogszabály:

12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás

az ügyészség szervezetéről és működéséről

Módosítja:

22/2018. (XI. 28.) LÜ ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/64. (XI. 28.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

12/2018. (VI. 29.) LÜ utasítás

az ügyészségi nyomozásról

Módosítja:

22/2018. (XI. 28.) LÜ ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/64. (XI. 28.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

2018. XI. 27.

Jogszabály:

388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet

az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól

Módosítja:

216/2018. (XI. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/186. (XI. 27.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet

az országos településrendezési és építési követelményekről

Módosítja:

217/2018. (XI. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/186. (XI. 27.)

Hatályos:

2018. 12. 05.

 

Jogszabály:

252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet

a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról

Módosítja:

217/2018. (XI. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/186. (XI. 27.)

Hatályos:

2018. 12. 05.

 

Jogszabály:

190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

a főépítészi tevékenységről

Módosítja:

217/2018. (XI. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/186. (XI. 27.)

Hatályos:

2018. 12. 05.

 

Jogszabály:

218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet

a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól

Módosítja:

217/2018. (XI. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/186. (XI. 27.)

Hatályos:

2019. 03. 15.

 

Jogszabály:

16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet

a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról

Módosítja:

217/2018. (XI. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/186. (XI. 27.)

Hatályos:

2019. 03. 15.

 

Jogszabály:

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

Módosítja:

217/2018. (XI. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/186. (XI. 27.)

Hatályos:

2018. 12. 05.

 

Jogszabály:

485/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi kezelési tervéről

Módosítja:

217/2018. (XI. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/186. (XI. 27.)

Hatályos:

2018. 12. 05.

 

Jogszabály:

549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Módosítja:

218/2018. (XI. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/186. (XI. 27.)

Hatályos:

2018. 11. 28.

 

Jogszabály:

126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról

Módosítja:

218/2018. (XI. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/186. (XI. 27.)

Hatályos:

2018. 11. 28.

 

Jogszabály:

83/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Szomszédsági Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról

Módosítja:

218/2018. (XI. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/186. (XI. 27.)

Hatályos:

2018. 11. 28.

 

Jogszabály:

78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet

a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól

Módosítja:

219/2018. (XI. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/186. (XI. 27.)

Hatályos:

2018. 11. 28.

 

Jogszabály:

86/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet

a technológia-átadási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alól történő mentesítéséről

Módosítja:

220/2018. (XI. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/186. (XI. 27.)

Hatályos:

2018. 12. 05.

 

Jogszabály:

270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet

az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről

Módosítja:

220/2018. (XI. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/186. (XI. 27.)

Hatályos:

2018. 12. 05.

 

Jogszabály:

147/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet

egyes iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton való benyújtására vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja:

220/2018. (XI. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/186. (XI. 27.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

5/2018. (V. 8.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról

Módosítja:

31/2018. (XI. 27.) OGY h.

Megjelent:

MK 2018/186. (XI. 27.)

Hatályos:

2018. 11. 26.

 

Jogszabály:

1438/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok módosításáról

Módosítja:

1603/2018. (XI. 27.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2018/186. (XI. 27.)

 

Jogszabály:

1766/2017. (XI. 7.) Korm. határozat

az Országvédelmi Alapból történő, valamint a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja:

1603/2018. (XI. 27.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2018/186. (XI. 27.)

 

Jogszabály:

2024/2017. (XII. 22.) Korm. határozat

a Budapesti Gazdasági Egyetem Központi Könyvtár és Hallgatói Központ megvalósítására irányuló beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

Módosítja:

1603/2018. (XI. 27.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2018/186. (XI. 27.)

 

Jogszabály:

1117/2018. (III. 19.) Korm. határozat

az Erdélyi Református Egyházkerület fejlesztésének támogatásához szükséges intézkedésekről

Módosítja:

1603/2018. (XI. 27.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2018/186. (XI. 27.)

 

Jogszabály:

1231/2018. (IV. 25.) Korm. határozat

a 2018. évi AIBA Ifjúsági Férfi és Női Ökölvívó Világbajnokság megrendezése érdekében az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja:

1603/2018. (XI. 27.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2018/186. (XI. 27.)

 

Jogszabály:

1276/2017. (V. 31.) Korm. határozat

az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja:

1604/2018. (XI. 27.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2018/186. (XI. 27.)

 

Jogszabály:

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1612/2018. (XI. 27.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2018/186. (XI. 27.)

Hatályos:

2018. 11. 28.

Módosítja:

1613/2018. (XI. 27.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2018/186. (XI. 27.)

Hatályos:

2018. 11. 28.

 

Jogszabály:

1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1619/2018. (XI. 27.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2018/186. (XI. 27.)

Hatályos:

2018. 11. 28.

 

Jogszabály:

1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat

a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1620/2018. (XI. 27.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2018/186. (XI. 27.)

Hatályos:

2018. 11. 28.

 

Jogszabály:

1583/2016. (X. 25.) Korm. határozat

a 2007-2013 közötti programozási időszakban megvalósított közlekedési infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatban felmerült, a műszakilag befejezett projektek zárásához szükséges forrás biztosításáról

Módosítja:

1621/2018. (XI. 27.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2018/186. (XI. 27.)

 

2018. XI. 23.

Jogszabály:

1995. évi CXVII. törvény

a személyi jövedelemadóról

Módosítja:

2018. évi LXXXII. tv.

Megjelent:

MK 2018/184. (XI. 23.)

Hatályos:

2018. 11. 24., 2019. 01. 01., 2019. 07. 01., 2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

1996. évi LXXXI. törvény

a társasági adóról és az osztalékadóról

Módosítja:

2018. évi LXXXII. tv.

Megjelent:

MK 2018/184. (XI. 23.)

Hatályos:

2018. 11. 24., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

2006. évi LIX. törvény

az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról

Módosítja:

2018. évi LXXXII. tv.

Megjelent:

MK 2018/184. (XI. 23.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

2008. évi LXVII. törvény

a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről

Módosítja:

2018. évi LXXXII. tv.

Megjelent:

MK 2018/184. (XI. 23.)

Hatályos:

2018. 11. 24., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

2012. évi CXLVII. törvény

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Módosítja:

2018. évi LXXXII. tv.

Megjelent:

MK 2018/184. (XI. 23.)

Hatályos:

2018. 11. 24., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

2007. évi CXXVII. törvény

az általános forgalmi adóról

Módosítja:

2018. évi LXXXII. tv.

Megjelent:

MK 2018/184. (XI. 23.)

Hatályos:

2018. 11. 24., 2019. 01. 01., 2020. 01. 01., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi LXVIII. törvény

a jövedéki adóról

Módosítja:

2018. évi LXXXII. tv.

Megjelent:

MK 2018/184. (XI. 23.)

Hatályos:

2019. 01. 01., 2019. 02. 01.

 

Jogszabály:

1990. évi C. törvény

a helyi adókról

Módosítja:

2018. évi LXXXII. tv.

Megjelent:

MK 2018/184. (XI. 23.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

1990. évi XCIII. törvény

az illetékekről

Módosítja:

2018. évi LXXXII. tv.

Megjelent:

MK 2018/184. (XI. 23.)

Hatályos:

2018. 11. 24., 2019. 02. 16.

 

Jogszabály:

2012. évi CXVI. törvény

a pénzügyi tranzakciós illetékről

Módosítja:

2018. évi LXXXII. tv.

Megjelent:

MK 2018/184. (XI. 23.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

1997. évi LXXX. törvény

a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

Módosítja:

2018. évi LXXXII. tv.

Megjelent:

MK 2018/184. (XI. 23.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

2018. évi LII. törvény

a szociális hozzájárulási adóról

Módosítja:

2018. évi LXXXII. tv.

Megjelent:

MK 2018/184. (XI. 23.)

Hatályos:

2018. 11. 24.

 

Jogszabály:

1996. évi CXXVI. törvény

a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról

Módosítja:

2018. évi LXXXII. tv.

Megjelent:

MK 2018/184. (XI. 23.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CL. törvény

az adózás rendjéről

Módosítja:

2018. évi LXXXII. tv.

Megjelent:

MK 2018/184. (XI. 23.)

Hatályos:

2019. 01. 01., 2019. 02. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CLI. törvény

az adóigazgatási rendtartásról

Módosítja:

2018. évi LXXXII. tv.

Megjelent:

MK 2018/184. (XI. 23.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CLIII. törvény

az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról

Módosítja:

2018. évi LXXXII. tv.

Megjelent:

MK 2018/184. (XI. 23.)

Hatályos:

2018. 11. 24., 2018. 12. 31., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi XXXVII. törvény

az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Módosítja:

2018. évi LXXXII. tv.

Megjelent:

MK 2018/184. (XI. 23.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

2007. évi XLVIII. törvény

a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló, 2005. október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról

Módosítja:

2018. évi LXXXII. tv.

Megjelent:

MK 2018/184. (XI. 23.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CLII. törvény

az uniós vámjog végrehajtásáról

Módosítja:

2018. évi LXXXII. tv.

Megjelent:

MK 2018/184. (XI. 23.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

2000. évi C. törvény

a számvitelről

Módosítja:

2018. évi LXXXII. tv.

Megjelent:

MK 2018/184. (XI. 23.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

2007. évi LXXV. törvény

a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről

Módosítja:

2018. évi LXXXII. tv.

Megjelent:

MK 2018/184. (XI. 23.)

Hatályos:

2018. 11. 24.

 

Jogszabály:

2015. évi CXC. törvény

a pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szóló, illetékes hatóságok közötti többoldalú Megállapodás kihirdetéséről

Módosítja:

2018. évi LXXXII. tv.

Megjelent:

MK 2018/184. (XI. 23.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi XCI. törvény

az országonkénti jelentések cseréjéről szóló illetékes hatóságok közötti multilaterális Megállapodás kihirdetéséről

Módosítja:

2018. évi LXXXII. tv.

Megjelent:

MK 2018/184. (XI. 23.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

1992. évi XLIV. törvény

a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról

Módosítja:

2018. évi LXXXII. tv.

Megjelent:

MK 2018/184. (XI. 23.)

Hatályos:

2019. 01. 01., 2020. 01. 01., 2021. 01. 01., 2022. 01. 01., 2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CXCV. törvény

az államháztartásról

Módosítja:

2018. évi LXXXII. tv.

Megjelent:

MK 2018/184. (XI. 23.)

Hatályos:

2018. 11. 24., 2018. 12. 09., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

2018. évi XLI. törvény

az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról

Módosítja:

2018. évi LXXXII. tv.

Megjelent:

MK 2018/184. (XI. 23.)

Hatályos:

2018. 11. 24.

 

2018. XI. 22.

Jogszabály:

1979. évi 25. törvényerejű rendelet

a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről

Módosítja:

2018. évi LXXII. tv.

Megjelent:

MK 2018/183. (XI. 22.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

1997. évi CLV. törvény

a fogyasztóvédelemről

Módosítja:

2018. évi LXXVI. tv.

Megjelent:

MK 2018/183. (XI. 22.)

Hatályos:

2018. 12. 03.

 

Jogszabály:

2009. évi LXXVI. törvény

a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

Módosítja:

2018. évi LXXVI. tv.

Megjelent:

MK 2018/183. (XI. 22.)

Hatályos:

2018. 12. 03.

 

Jogszabály:

1995. évi CXVII. törvény

a személyi jövedelemadóról

Módosítja:

2018. évi LXXVII. tv.

Megjelent:

MK 2018/183. (XI. 22.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

1997. évi LXXX. törvény

a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

Módosítja:

2018. évi LXXVII. tv.

Megjelent:

MK 2018/183. (XI. 22.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

2001. évi XLVI. törvény

a konzuli védelemről

Módosítja:

2018. évi LXXVII. tv.

Megjelent:

MK 2018/183. (XI. 22.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi LXXIII. törvény

a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról

Módosítja:

2018. évi LXXVII. tv.

Megjelent:

MK 2018/183. (XI. 22.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi LXXII. törvény

Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról

Módosítja:

2018. évi LXXVII. tv.

Megjelent:

MK 2018/183. (XI. 22.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

1998. évi XXVIII. törvény

az állatok védelméről és kíméletéről

Módosítja:

2018. évi LXXVIII. tv.

Megjelent:

MK 2018/183. (XI. 22.)

Hatályos:

2018. 11. 30.

 

Jogszabály:

2011. évi CXC. törvény

a nemzeti köznevelésről

Módosítja:

2018. évi LXXIX. tv.

Megjelent:

MK 2018/183. (XI. 22.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

Módosítja:

214/2018. (XI. 22.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/183. (XI. 22.)

Hatályos:

2018. 11. 23.

 

Jogszabály:

387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről

Módosítja:

215/2018. (XI. 22.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/183. (XI. 22.)

Hatályos:

2018. 12. 03.

 

Jogszabály:

1150/2012. (V. 15.) Korm. határozat

a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság létrehozásáról, valamint szervezeti és működési rendjének meghatározásáról

Módosítja:

1590/2018. (XI. 22.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2018/183. (XI. 22.)

Hatályos:

2018. 11. 23., 2019. 05. 01.

 

Jogszabály:

1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1591/2018. (XI. 22.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2018/183. (XI. 22.)

Hatályos:

2018. 11. 23.

 

Jogszabály:

1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozat

Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások összehangolásáról és azok 2022-ig történő megvalósításáról

Módosítja:

1592/2018. (XI. 22.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2018/183. (XI. 22.)

Hatályos:

2018. 11. 23.

 

Jogszabály:

1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozat

Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéseinek 2022-ig történő megvalósításához szükséges feltételek biztosításáról

Módosítja:

1592/2018. (XI. 22.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2018/183. (XI. 22.)

Hatályos:

2018. 11. 23.

 

Jogszabály:

1154/2018. (III. 27.) Korm. határozat

Magyarország vasúthálózat-fejlesztéseihez szükséges kötelezettségvállalásról

Módosítja:

1592/2018. (XI. 22.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2018/183. (XI. 22.)

Hatályos:

2018. 11. 23.

 

Jogszabály:

1464/2018. (IX. 25.) Korm. határozat

a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával összefüggő infrastruktúra-fejlesztésekről

Módosítja:

1593/2018. (XI. 22.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2018/183. (XI. 22.)

 

Jogszabály:

1532/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat

az Országos Intermodális Konténerterminál Hálózat létrehozásáról és üzemeltetéséről

Módosítja:

1594/2018. (XI. 22.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2018/183. (XI. 22.)

 

2018. XI. 21.

Jogszabály:

10/2005. (VI. 11.) MNB rendelet

a kötelező jegybanki tartalék kiszámításáról, illetve képzésének és elhelyezésének módjáról

Módosítja:

43/2018. (XI. 21.) MNB r.

Megjelent:

MK 2018/182. (XI. 21.)

Hatályos:

2019. 07. 01.

 

Jogszabály:

34/2009. (XII. 28.) MNB rendelet

a fizetési rendszer működtetését végző szervezetek üzletszabályzatára és szabályzataira vonatkozó követelményekről

Módosítja:

43/2018. (XI. 21.) MNB r.

Megjelent:

MK 2018/182. (XI. 21.)

Hatályos:

2018. 11. 22.

 

2018. XI. 20.

Jogszabály:

307/2012. (X. 29.) Korm. rendelet

a fogyasztóvédelmi hatóság által kiszabott egyes bírságokról

Módosítja:

210/2018. (XI. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/181. (XI. 20.)

Hatályos:

2018. 12. 20.

 

Jogszabály:

1525/2014. (IX. 18.) Korm. határozat

a gödöllői uszoda beruházási program megvalósításáról, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja:

1582/2018. (XI. 20.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2018/181. (XI. 20.)

 

Jogszabály:

4/2016. (III. 10.) MvM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal és a központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről

Módosítja:

28/2018. (XI. 20.) MvM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/63. (XI. 20.)

Hatályos:

2018. 11. 21.

 

Jogszabály:

1/2015. (I. 21.) LÜ utasítás

az ügyészi szervezetben adományozható elismerésekről

Módosítja:

20/2018. (XI. 20.) LÜ ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/63. (XI. 20.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

1/2013. (I. 14.) LÜ utasítás

az ügyészség Informatikai Biztonsági Szabályzatáról

Módosítja:

21/2018. (XI. 20.) LÜ ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/63. (XI. 20.)

Hatályos:

2018. 11. 21.

 

2018. XI. 17.

Jogszabály:

1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1580/2018. (XI. 17.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2018/180. (XI. 17.)

Hatályos:

2018. 11. 18.

 

2018. XI. 16.

Jogszabály:

1/2018. (VIII. 31.) TNM rendelet

a nemzetiségi és egyházi célú, valamint az üldözött keresztények megsegítését célzó fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja:

3/2018. (XI. 16.) TNM r.

Megjelent:

MK 2018/179. (XI. 16.)

Hatályos:

2018. 11. 17.

 

2018. XI. 15.

Jogszabály:

10/2015. (V. 29.) IM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja:

28/2018. (XI. 15.) IM r.

Megjelent:

MK 2018/177. (XI. 15.)

Hatályos:

2018. 11. 16.

 

Jogszabály:

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról

Módosítja:

28/2018. (XI. 15.) ITM r.

Megjelent:

MK 2018/177. (XI. 15.)

Hatályos:

2018. 12. 15.

 

Jogszabály:

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről

Módosítja:

28/2018. (XI. 15.) ITM r.

Megjelent:

MK 2018/177. (XI. 15.)

Hatályos:

2018. 12. 15.

 

Jogszabály:

77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet

a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól

Módosítja:

28/2018. (XI. 15.) ITM r.

Megjelent:

MK 2018/177. (XI. 15.)

Hatályos:

2018. 12. 15.

 

Jogszabály:

1154/2018. (III. 27.) Korm. határozat

Magyarország vasúthálózat-fejlesztéseihez szükséges kötelezettségvállalásról

Módosítja:

1573/2018. (XI. 15.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2018/177. (XI. 15.)

 

Jogszabály:

1396/2018. (VIII. 30.) Korm. határozat

az M1 autópálya további helyreállításához és biztonságos üzemeltetéséhez szükséges feltételek biztosításáról

Módosítja:

1573/2018. (XI. 15.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2018/177. (XI. 15.)

 

Jogszabály:

1039/2012. (II. 22.) Korm. határozat

az Emberi Jogi Munkacsoportról

Módosítja:

1579/2018. (XI. 15.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2018/178. (XI. 15.)

Hatályos:

2018. 11. 16.

 

Jogszabály:

6/2006. (BK 4.) BM utasítás

a belügyi tudományos kutatói és tudományszervezői munkáról

Módosítja:

17/2018. (XI. 15.) BM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/62. (XI. 15.)

Hatályos:

2018. 11. 16.

 

Jogszabály:

1/2011. (I. 11.) HM utasítás

az intézményi bevételekkel kapcsolatos feladatokról

Módosítja:

39/2018. (XI. 15.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/62. (XI. 15.)

Hatályos:

2018. 11. 20.

 

Jogszabály:

67/2016. (XII. 22.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium mint intézmény egyes gazdálkodási kérdéseiről

Módosítja:

39/2018. (XI. 15.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/62. (XI. 15.)

Hatályos:

2018. 11. 20.

 

Jogszabály:

42/2013. (VII. 25.) HM utasítás

a kegyeleti gondoskodás és az ehhez kapcsolódó egyes szociális feladatok végrehajtásával kapcsolatos szabályokról

Módosítja:

40/2018. (XI. 15.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/62. (XI. 15.)

Hatályos:

2018. 11. 16.

 

Jogszabály:

29/2018. (IX. 5.) HM utasítás

az önkéntes területvédelmi feladatokat ellátó új területvédelmi szervezetekkel összefüggő szervezési feladatokról, valamint a szolgálati beosztások rendszeresítésével kapcsolatos szabályokról szóló 28/2015. (VI. 22.) HM utasítás módosításáról

Módosítja:

40/2018. (XI. 15.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/62. (XI. 15.)

Hatályos:

2018. 11. 16.

 

Jogszabály:

11/2015. (V. 29.) IM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről

Módosítja:

17/2018. (XI. 15.) IM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/62. (XI. 15.)

Hatályos:

2018. 11. 16.

 

Jogszabály:

23/2017. (VIII. 25.) NFM utasítás

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Internet Laboratórium által végzett próbavásárlások elszámolásáról

Módosítja:

12/2018. (XI. 15.) ITM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/62. (XI. 15.)

Hatályos:

2018. 11. 16.

 

2018. XI. 13.

Jogszabály:

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról

Módosítja:

209/2018. (XI. 13.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/174. (XI. 13.)

Hatályos:

2018. 12. 01.

 

Jogszabály:

5/2018. (V. 8.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról

Módosítja:

30/2018. (XI. 13.) OGY h.

Megjelent:

MK 2018/175. (XI. 13.)

Hatályos:

2018. 11. 12.

 

2018. XI. 12.

Jogszabály:

8/2016. (III. 25.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja:

12/2018. (XI. 12.) MvM r.

Megjelent:

MK 2018/173. (XI. 12.)

Hatályos:

2018. 11. 13., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

1995. évi CXXV. törvény

a nemzetbiztonsági szolgálatokról

Módosítja:

19/2018. (XI. 12.) AB h.

Megjelent:

MK 2018/173. (XI. 12.)

Hatályos:

2019. 03. 31.

 

2018. XI. 10.

Jogszabály:

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

Módosítja:

206/2018. (XI. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/172. (XI. 10.)

Hatályos:

2019. 01. 02.

 

Jogszabály:

55/2014. (III. 4.) Korm. rendelet

a Magyar Nyelvstratégiai Intézet létrehozásáról

Módosítja:

206/2018. (XI. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/172. (XI. 10.)

Hatályos:

2018. 11. 11.

 

Jogszabály:

94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja:

206/2018. (XI. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/172. (XI. 10.)

Hatályos:

2018. 11. 11., 2019. 01. 02.

 

Jogszabály:

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja:

207/2018. (XI. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/172. (XI. 10.)

Hatályos:

2018. 11. 13.

 

Jogszabály:

310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet

a Magyar Államkincstárról

Módosítja:

207/2018. (XI. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/172. (XI. 10.)

Hatályos:

2018. 11. 13.

 

Jogszabály:

1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1563/2018. (XI. 10.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2018/172. (XI. 10.)

Hatályos:

2018. 11. 11.

 

2018. XI. 9.

Jogszabály:

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

205/2018. (XI. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/171. (XI. 9.)

Hatályos:

2018. 11. 10.

 

2018. XI. 8.

Jogszabály:

1991. évi XXXVIII. törvény

a használati minták oltalmáról

Módosítja:

2018. évi LXVII. tv.

Megjelent:

MK 2018/170. (XI. 8.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

1991. évi XXXIX. törvény

a mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmáról

Módosítja:

2018. évi LXVII. tv.

Megjelent:

MK 2018/170. (XI. 8.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

1995. évi XXXIII. törvény

a találmányok szabadalmi oltalmáról

Módosítja:

2018. évi LXVII. tv.

Megjelent:

MK 2018/170. (XI. 8.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

1997. évi XI. törvény

a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról

Módosítja:

2018. évi LXVII. tv.

Megjelent:

MK 2018/170. (XI. 8.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

2001. évi XLVIII. törvény

a formatervezési minták oltalmáról

Módosítja:

2018. évi LXVII. tv.

Megjelent:

MK 2018/170. (XI. 8.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

2005. évi CLXIV. törvény

a kereskedelemről

Módosítja:

2018. évi LXVIII. tv.

Megjelent:

MK 2018/170. (XI. 8.)

Hatályos:

2018. 11. 09., 2018. 12. 31.

 

Jogszabály:

1991. évi XLI. törvény

a közjegyzőkről

Módosítja:

2018. évi LXIX. tv.

Megjelent:

MK 2018/170. (XI. 8.)

Hatályos:

2019. 01. 01., 2019. 02. 16.

 

Jogszabály:

2008. évi XLV. törvény

az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról

Módosítja:

2018. évi LXIX. tv.

Megjelent:

MK 2018/170. (XI. 8.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet

az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

204/2018. (XI. 8.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/170. (XI. 8.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja:

5/2018. (XI. 8.) NVTNM r.

Megjelent:

MK 2018/170. (XI. 8.)

Hatályos:

2018. 11. 09.

 

Jogszabály:

55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet

az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról

Módosítja:

39/2018. (XI. 8.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2018/170. (XI. 8.)

Hatályos:

2018. 11. 11.

 

Jogszabály:

25/2013. (V. 31.) NFM rendelet

az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról

Módosítja:

27/2018. (XI. 8.) ITM r.

Megjelent:

MK 2018/170. (XI. 8.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

2/1998. (BK 1.) BM utasítás

a Belügyminisztérium Tűzvédelmi Szabályzatának kiadásáról

Módosítja:

16/2018. (XI. 8.) BM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/60. (XI. 8.)

Hatályos:

2018. 11. 09.

 

Jogszabály:

9/2001. (BK 4.) BM utasítás

a Belügyminisztérium egészségügyi szolgálatáról és a belügyminisztériumi szerveknél folyó egészségügyi tevékenységről

Módosítja:

16/2018. (XI. 8.) BM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/60. (XI. 8.)

Hatályos:

2018. 11. 09.

 

Jogszabály:

10/2001. (BK 4.) BM utasítás

a Belügyminisztérium hivatali szervezeteinél, a Belügyminisztérium hivatali tevékenységét segítő szervezeteknél, valamint a belügyminiszter irányítása alá tartozó önálló szervezeteknél közszolgálatban állók részére névkitűző rendszeresítéséről és viseléséről

Módosítja:

16/2018. (XI. 8.) BM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/60. (XI. 8.)

Hatályos:

2018. 11. 09.

 

Jogszabály:

14/2001. (BK 5.) BM utasítás

a rendőrség közlekedési és helyszíni bírság kiszabására jogosult egyéb közterületi szolgálatot ellátó, valamint a határőrség határforgalom ellenőrzését végző állománya, továbbá ezek irányításában részt vevő vezetők továbbképzéséről és vizsgáztatásáról

Módosítja:

16/2018. (XI. 8.) BM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/60. (XI. 8.)

Hatályos:

2018. 11. 09.

 

Jogszabály:

30/2001. (BK 13.) BM utasítás

a belügyi szervek vagyonkezelésében lévő kincstári vagyontárgyak használatból való kivonásáról és hasznosításáról

Módosítja:

16/2018. (XI. 8.) BM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/60. (XI. 8.)

Hatályos:

2018. 11. 09.

 

Jogszabály:

31/2001. (BK 12.) BM utasítás

a közalkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő egyes eljárási szabályokról

Módosítja:

16/2018. (XI. 8.) BM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/60. (XI. 8.)

Hatályos:

2018. 11. 09.

 

Jogszabály:

26/2010. (XII. 29.) BM utasítás

a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi szervek és oktatási intézmények részére felajánlott adományok elfogadásának rendjéről szóló szabályzat kiadásáról

Módosítja:

16/2018. (XI. 8.) BM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/60. (XI. 8.)

Hatályos:

2018. 11. 09.

 

Jogszabály:

9/2011. (IV. 15.) BM utasítás

a belügyminiszter irányítása alá tartozó egyes önálló belügyi szervek jelentési rendjéről és egyes koordinációs feladatokról

Módosítja:

16/2018. (XI. 8.) BM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/60. (XI. 8.)

Hatályos:

2018. 11. 09.

 

Jogszabály:

18/2011. (VI. 30.) BM utasítás

a Belügyminisztérium Rendszeresítési Szabályzatáról

Módosítja:

16/2018. (XI. 8.) BM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/60. (XI. 8.)

Hatályos:

2018. 11. 09.

 

Jogszabály:

29/2011. (X. 28.) BM utasítás

a Belügyminisztérium Technikai Szabályzatáról

Módosítja:

16/2018. (XI. 8.) BM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/60. (XI. 8.)

Hatályos:

2018. 11. 09.

 

Jogszabály:

35/2011. (XII. 9.) BM utasítás

a Belügyminisztérium fegyverzeti, vegyivédelmi szakanyagellátás tervezéséről és a tartalékok képzéséről

Módosítja:

16/2018. (XI. 8.) BM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/60. (XI. 8.)

Hatályos:

2018. 11. 09.

 

Jogszabály:

15/2012. (IV. 21.) BM utasítás

a munkavédelem egyes ágazati feladatainak egységes ellátásáról

Módosítja:

16/2018. (XI. 8.) BM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/60. (XI. 8.)

Hatályos:

2018. 11. 09.

 

Jogszabály:

53/2012. (XII. 18.) BM utasítás

a Belügyminisztérium és a belügyminiszter által irányított szervek nem hivatásos szolgálati jogviszonyban álló dolgozóinak a munkáltatói, a Belügyminisztérium és a belügyminiszter által irányított szervek nyugállományba helyezett, valamint szolgálati járandóságban részesülő egykori dolgozóinak a nyugdíjas, illetve a szolgálati járandóságra jogosultságot igazoló igazolványainak kiadásáról és nyilvántartásáról

Módosítja:

16/2018. (XI. 8.) BM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/60. (XI. 8.)

Hatályos:

2018. 11. 09.

 

Jogszabály:

15/2013. (V. 24.) BM-KIM együttes utasítás

a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek és az ezek által működtetett fegyveres biztonsági őrségek kezelésében lévő fegyverek hatósági nyilvántartásának rendjéről

Módosítja:

16/2018. (XI. 8.) BM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/60. (XI. 8.)

Hatályos:

2018. 11. 09.

 

Jogszabály:

27/2014. (XII. 23.) BM utasítás

a Belügyminisztérium Egyedi Iratkezelési Szabályzatának kiadásáról

Módosítja:

16/2018. (XI. 8.) BM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/60. (XI. 8.)

Hatályos:

2018. 11. 09.

 

Jogszabály:

1/2017. (III. 10.) IM KÁT utasítás

az Igazságügyi Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról

Módosítja:

2/2018. (XI. 8.) IM KÁT ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/60. (XI. 8.)

Hatályos:

2018. 11. 09., 2019. 01. 01.

 

2018. XI. 5.

Jogszabály:

4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

az államháztartás számviteléről

Módosítja:

203/2018. (XI. 5.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/169. (XI. 5.)

Hatályos:

2018. 11. 08., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

13/2017. (XI. 8.) MEKH rendelet

a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia működési támogatásának mértékéről

Módosítja:

10/2018. (XI. 5.) MEKH r.

Megjelent:

MK 2018/169. (XI. 5.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról

Módosítja:

11/2018. (XI. 5.) PM r.

Megjelent:

MK 2018/169. (XI. 5.)

Hatályos:

2018. 11. 08.

 

Jogszabály:

1916/2017. (XII. 7.) Korm. határozat

Washington D. C.-ben található Kossuth Ház tulajdonjogának Magyar Állam részére történő megszerzéséhez szükséges intézkedésekről

Módosítja:

1555/2018. (XI. 5.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2018/169. (XI. 5.)

 

2018. X. 31.

Jogszabály:

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

Módosítja:

38/2018. (X. 31.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2018/168. (X. 31.)

Hatályos:

2018. 11. 01.

 

Jogszabály:

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Módosítja:

38/2018. (X. 31.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2018/168. (X. 31.)

Hatályos:

2018. 11. 01.

 

Jogszabály:

74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet

a természetes gyógytényezőkről

Módosítja:

38/2018. (X. 31.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2018/168. (X. 31.)

Hatályos:

2018. 11. 01.

 

Jogszabály:

78/1999. (XII. 29.) EüM-BM együttes rendelet

a közterület-felügyelők egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági követelményeiről

Módosítja:

38/2018. (X. 31.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2018/168. (X. 31.)

Hatályos:

2018. 11. 01.

 

Jogszabály:

16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet

az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja:

38/2018. (X. 31.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2018/168. (X. 31.)

Hatályos:

2018. 11. 01.

 

Jogszabály:

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet

a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

Módosítja:

38/2018. (X. 31.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2018/168. (X. 31.)

Hatályos:

2018. 11. 01.

 

Jogszabály:

8/2002. (III. 12.) EüM rendelet

az egészségügyi ágazat radiológiai mérő és adatszolgáltató hálózata felépítéséről és működéséről

Módosítja:

38/2018. (X. 31.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2018/168. (X. 31.)

Hatályos:

2018. 11. 01.

 

Jogszabály:

18/2002. (XII. 28.) ESzCsM rendelet

a szerzett immunhiányos tünetcsoport kialakulását okozó fertőzés terjedésének megelőzése érdekében szükséges intézkedésekről és a szűrővizsgálatok elvégzésének rendjéről

Módosítja:

38/2018. (X. 31.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2018/168. (X. 31.)

Hatályos:

2018. 11. 01.

 

Jogszabály:

62/2003. (X. 27.) ESzCsM rendelet

az élelmiszer eredetű megbetegedések esetén követendő eljárásról

Módosítja:

38/2018. (X. 31.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2018/168. (X. 31.)

Hatályos:

2018. 11. 01.

 

Jogszabály:

76/2004. (VIII. 19.) ESzCsM rendelet

az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja:

38/2018. (X. 31.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2018/168. (X. 31.)

Hatályos:

2018. 11. 01.

 

Jogszabály:

10/2005. (IV. 12.) EüM rendelet

a rendkívüli eseményekkel, katasztrófákkal kapcsolatos bejelentés és adatközlés rendjéről

Módosítja:

38/2018. (X. 31.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2018/168. (X. 31.)

Hatályos:

2018. 11. 01.

 

Jogszabály:

52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet

az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról

Módosítja:

38/2018. (X. 31.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2018/168. (X. 31.)

Hatályos:

2018. 11. 01.

 

Jogszabály:

1/2009. (I. 30.) EüM rendelet

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról

Módosítja:

38/2018. (X. 31.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2018/168. (X. 31.)

Hatályos:

2018. 11. 01.

 

Jogszabály:

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet

az orvostechnikai eszközökről

Módosítja:

38/2018. (X. 31.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2018/168. (X. 31.)

Hatályos:

2018. 11. 01.

 

Jogszabály:

20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet

az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről

Módosítja:

38/2018. (X. 31.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2018/168. (X. 31.)

Hatályos:

2018. 11. 01.

 

Jogszabály:

57/2009. (XII. 30.) EüM rendelet

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekkel kapcsolatos egyes engedélyezési eljárások során fizetendő igazgatási szolgáltatási díj kezeléséről és nyilvántartásáról

Módosítja:

38/2018. (X. 31.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2018/168. (X. 31.)

Hatályos:

2018. 11. 01.

 

Jogszabály:

15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelet

az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek farmakovigilanciájáról

Módosítja:

38/2018. (X. 31.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2018/168. (X. 31.)

Hatályos:

2018. 11. 01.

 

Jogszabály:

22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről

Módosítja:

38/2018. (X. 31.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2018/168. (X. 31.)

Hatályos:

2018. 11. 01.

 

Jogszabály:

18/2013. (III. 5.) EMMI rendelet

a vizsgálati és terápiás eljárási rendek kidolgozásának, szerkesztésének, valamint az ezeket érintő szakmai egyeztetések lefolytatásának egységes szabályairól

Módosítja:

38/2018. (X. 31.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2018/168. (X. 31.)

Hatályos:

2018. 11. 01.

 

Jogszabály:

1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet

a fertőző betegségek jelentésének rendjéről

Módosítja:

38/2018. (X. 31.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2018/168. (X. 31.)

Hatályos:

2018. 11. 01.

 

Jogszabály:

2/2014. (I. 16.) EMMI rendelet

az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes szabályairól

Módosítja:

38/2018. (X. 31.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2018/168. (X. 31.)

Hatályos:

2018. 11. 01.

 

Jogszabály:

20/2015. (IV. 10.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

Módosítja:

38/2018. (X. 31.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2018/168. (X. 31.)

Hatályos:

2018. 11. 01.

 

Jogszabály:

49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet

a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról

Módosítja:

38/2018. (X. 31.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2018/168. (X. 31.)

Hatályos:

2018. 11. 01.

 

Jogszabály:

1/2016. (I. 13.) EMMI rendelet

az Állami Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás szabályairól

Módosítja:

38/2018. (X. 31.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2018/168. (X. 31.)

Hatályos:

2018. 11. 01.

 

Jogszabály:

33/2016. (XI. 29.) EMMI rendelet

a fizikai tényezők (elektromágneses terek) hatásának kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről

Módosítja:

38/2018. (X. 31.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2018/168. (X. 31.)

Hatályos:

2018. 11. 01.

 

Jogszabály:

39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet

az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról

Módosítja:

38/2018. (X. 31.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2018/168. (X. 31.)

Hatályos:

2018. 12. 01.

 

Jogszabály:

12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet

az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

Módosítja:

38/2018. (X. 31.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2018/168. (X. 31.)

Hatályos:

2018. 11. 01.

 

Jogszabály:

21/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet

az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak nem munkaköri kötelezettségük keretében kitett személyek egészsége védelmének szabályairól

Módosítja:

38/2018. (X. 31.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2018/168. (X. 31.)

Hatályos:

2018. 11. 01.

 

Jogszabály:

5/2018. (V. 8.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról

Módosítja:

28/2018. (X. 31.) OGY h.

Megjelent:

MK 2018/168. (X. 31.)

Hatályos:

2018. 10. 30.

 

2018. X. 30.

Jogszabály:

75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet

az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról

Módosítja:

199/2018. (X. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/167. (X. 30.)

Hatályos:

2018. 10. 31.

 

Jogszabály:

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

200/2018. (X. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/167. (X. 30.)

Hatályos:

2018. 10. 31.

 

Jogszabály:

429/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet

a turisztikai térségek és a kiemelt turisztikai fejlesztési térségek meghatározásáról

Módosítja:

201/2018. (X. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/167. (X. 30.)

Hatályos:

2018. 10. 31.

 

Jogszabály:

202/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet

a Modern Városok Program keretében egyes turisztikai és városfejlesztési célra irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja:

201/2018. (X. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/167. (X. 30.)

Hatályos:

2018. 10. 31.

 

Jogszabály:

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

Módosítja:

37/2018. (X. 30.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2018/167. (X. 30.)

Hatályos:

2018. 10. 31.

 

Jogszabály:

10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet

a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól

Módosítja:

37/2018. (X. 30.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2018/167. (X. 30.)

Hatályos:

2018. 10. 31.

 

Jogszabály:

1467/2017. (VII. 25.) Korm. határozat

a turisztikai célú keskeny nyomközű kisvasutak fejlesztéséről

Módosítja:

1541/2018. (X. 30.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2018/167. (X. 30.)

 

Jogszabály:

2010/2017. (XII. 22.) Korm. határozat

a Kiskörei Vízerőmű környezetének turisztikai és sportcélú fejlesztéséről, valamint a beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

Módosítja:

1542/2018. (X. 30.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2018/167. (X. 30.)

 

Jogszabály:

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1544/2018. (X. 30.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2018/167. (X. 30.)

Hatályos:

2018. 10. 31.

 

Jogszabály:

1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1545/2018. (X. 30.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2018/167. (X. 30.)

Hatályos:

2018. 10. 31.

 

Jogszabály:

1179/2018. (III. 28.) Korm. határozat

az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz társfinanszírozásával megvalósítandó fejlesztésekhez szükséges éven túli kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásról

Módosítja:

1548/2018. (X. 30.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2018/167. (X. 30.)

 

Jogszabály:

8/2015. (XII. 30.) BM OKF utasítás

a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél alkalmazható szolgálati időrendszerekről és munkarendről

Módosítja:

13/2018. (X. 30.) BM OKF ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/59. (X. 30.)

Hatályos:

2018. 10. 31.

 

Jogszabály:

4/2015. (VI. 25.) BM OKF utasítás

az önkormányzati tűzoltóságok, az önkéntes tűzoltó egyesületek, valamint az önkéntes mentőszervezetek költségvetési támogatásának szabályozásáról

Módosítja:

13/2018. (X. 30.) BM OKF ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/59. (X. 30.)

Hatályos:

2018. 10. 31.

 

Jogszabály:

2/2017. (II. 8.) NKFIH utasítás

a gépjárművek igénybevételének és használatának rendjéről

Módosítja:

9/2018. (X. 30.) NKFIH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/59. (X. 30.)

Hatályos:

2018. 10. 31.

 

2018. X. 29.

Jogszabály:

68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet

a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről

Módosítja:

10/2018. (X. 29.) PM r.

Megjelent:

MK 2018/166. (X. 29.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

1/2018. (VII. 25.) TNM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Módosítja:

4/2018. (X. 29.) TNM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/58. (X. 29.)

Hatályos:

2018. 10. 30.

 

2018. X. 25.

Jogszabály:

60/2016. (XII. 28.) NFM rendelet

a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységeket végzők képesítésére vonatkozó szabályokról

Módosítja:

25/2018. (X. 25.) ITM r.

Megjelent:

MK 2018/165. (X. 25.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

33/2014. (IV. 30.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium fejezet államháztartási belső ellenőrzési rendjének szabályairól

Módosítja:

38/2018. (X. 25.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/57. (X. 25.)

Hatályos:

2018. 10. 26.

 

Jogszabály:

17/2018. (VI. 11.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

25/2018. (X. 25.) KKM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/57. (X. 25.)

Hatályos:

2018. 10. 26.

 

2018. X. 24.

Jogszabály:

2022/2017. (XII. 22.) Korm. határozat

a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról

Módosítja:

1526/2018. (X. 24.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2018/164. (X. 24.)

Hatályos:

2018. 10. 25.

 

Jogszabály:

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1529/2018. (X. 24.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2018/164. (X. 24.)

Hatályos:

2018. 10. 25.

 

2018. X. 19.

Jogszabály:

4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet

az erdők tűz elleni védelméről

Módosítja:

29/2018. (X. 19.) BM r.

Megjelent:

MK 2018/163. (X. 19.)

Hatályos:

2018. 10. 27.

 

Jogszabály:

37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet

a belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről

Módosítja:

29/2018. (X. 19.) BM r.

Megjelent:

MK 2018/163. (X. 19.)

Hatályos:

2018. 10. 27.

 

Jogszabály:

26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet

a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről

Módosítja:

24/2018. (X. 19.) ITM r.

Megjelent:

MK 2018/163. (X. 19.)

Hatályos:

2018. 10. 20.

 

2018. X. 17.

Jogszabály:

94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja:

195/2018. (X. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/162. (X. 17.)

Hatályos:

2018. 10. 18.

 

Jogszabály:

15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet

a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja:

196/2018. (X. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/162. (X. 17.)

Hatályos:

2018. 10. 18.

 

Jogszabály:

1855/2015. (XI. 24.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja:

1511/2018. (X. 17.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2018/162. (X. 17.)

 

Jogszabály:

1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja:

1511/2018. (X. 17.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2018/162. (X. 17.)

Módosítja:

1514/2018. (X. 17.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2018/162. (X. 17.)

 

Jogszabály:

8/2017. (V. 24.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal pénzkezelési szabályzatáról

Módosítja:

8/2018. (X. 17.) NKFIH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/56. (X. 17.)

Hatályos:

2018. 10. 18.

 

2018. X. 16.

Jogszabály:

1996. évi CXIII. törvény

a lakástakarékpénztárakról

Módosítja:

2018. évi LXIII. tv.

Megjelent:

MK 2018/161. (X. 16.)

Hatályos:

2018. 10. 17.

 

Jogszabály:

144/2012. (XII. 27.) VM rendelet

a PCB, valamint a PCB-t tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól

Módosítja:

23/2018. (X. 16.) ITM r.

Megjelent:

MK 2018/161. (X. 16.)

Hatályos:

2018. 10. 17.

 

Jogszabály:

16/2015. (IV. 9.) NFM rendelet

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal miniszter részére történő hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő adatszolgáltatás rendjéről

Módosítja:

23/2018. (X. 16.) ITM r.

Megjelent:

MK 2018/161. (X. 16.)

Hatályos:

2018. 10. 17.

 

Jogszabály:

5/2018. (V. 8.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról

Módosítja:

21/2018. (X. 16.) OGY h.

Megjelent:

MK 2018/161. (X. 16.)

Hatályos:

2018. 10. 15.

 

2018. X. 15.

Jogszabály:

208/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet

a Magyar Művészeti Akadémia tagjainak életjáradékáról, valamint életjáradékban részesített tagjának elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról

Módosítja:

193/2018. (X. 15.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/159. (X. 15.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja:

194/2018. (X. 15.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/159. (X. 15.)

Hatályos:

2018. 10. 16.

 

Jogszabály:

139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet

a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről

Módosítja:

31/2018. (X. 15.) AM r.

Megjelent:

MK 2018/159. (X. 15.)

Hatályos:

2018. 10. 16.

 

Jogszabály:

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet

az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról

Módosítja:

31/2018. (X. 15.) AM r.

Megjelent:

MK 2018/159. (X. 15.)

Hatályos:

2018. 10. 16.

 

Jogszabály:

51/2017. (X. 13.) FM rendelet

az egyes agrártámogatások 2017. évi összegeinek megállapításáról

Módosítja:

31/2018. (X. 15.) AM r.

Megjelent:

MK 2018/159. (X. 15.)

Hatályos:

2018. 10. 16.

 

Jogszabály:

14/2016. (V. 10.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről

Módosítja:

28/2018. (X. 15.) BM r.

Megjelent:

MK 2018/159. (X. 15.)

Hatályos:

2018. 10. 16.

 

2018. X. 12.

Jogszabály:

283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet

a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről

Módosítja:

188/2018. (X. 12.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/158. (X. 12.)

Hatályos:

2018. 10. 13.

 

Jogszabály:

139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet

a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről

Módosítja:

188/2018. (X. 12.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/158. (X. 12.)

Hatályos:

2018. 10. 13.

 

Jogszabály:

134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet

az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról

Módosítja:

189/2018. (X. 12.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/158. (X. 12.)

Hatályos:

2018. 10. 13.

 

Jogszabály:

68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet

a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról

Módosítja:

190/2018. (X. 12.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/158. (X. 12.)

Hatályos:

2018. 10. 20.

 

Jogszabály:

178/2018. (X. 2.) Korm. rendelet

az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése szabálysértéssel kapcsolatban közreműködő egyes szervek kijelöléséről és feladatairól

Módosítja:

191/2018. (X. 12.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/158. (X. 12.)

Hatályos:

2018. 10. 15.

 

Jogszabály:

355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról

Módosítja:

192/2018. (X. 12.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/158. (X. 12.)

Hatályos:

2018. 10. 20.

 

Jogszabály:

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

Módosítja:

35/2018. (X. 12.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2018/158. (X. 12.)

Hatályos:

2018. 10. 15.

 

Jogszabály:

32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet

a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról

Módosítja:

35/2018. (X. 12.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2018/158. (X. 12.)

Hatályos:

2018. 10. 15.

 

Jogszabály:

31/2010. (V. 13.) EüM rendelet

a finanszírozási eljárásrendekről

Módosítja:

35/2018. (X. 12.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2018/158. (X. 12.)

Hatályos:

2018. 10. 15.

 

Jogszabály:

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

Módosítja:

36/2018. (X. 12.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2018/158. (X. 12.)

Hatályos:

2018. 10. 15.

 

Jogszabály:

2016/2017. (XII. 22.) Korm. határozat

a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli beruházások előkészítése és megtervezése érdekében szükséges intézkedésekről

Módosítja:

1502/2018. (X. 12.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2018/158. (X. 12.)

 

Jogszabály:

1862/2016. (XII. 27.) Korm. határozat

a Sopron-Fertő kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról

Módosítja:

1503/2018. (X. 12.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2018/158. (X. 12.)

 

2018. X. 11.

Jogszabály:

2007. évi CXI. törvény

a Firenzében, 2000. október 20-án kelt, az Európai Táj Egyezmény kihirdetéséről

Módosítja:

2018. évi LIX. tv.

Megjelent:

MK 2018/157. (X. 11.)

Hatályos:

2018. 10. 12.

 

Jogszabály:

3/2014. (I. 31.) NFM rendelet

a nemzeti fejlesztési miniszter által adományozható elismerésekről

Módosítja:

1/2018. (X. 11.) MK r.

Megjelent:

MK 2018/157. (X. 11.)

Hatályos:

2018. 10. 12.

 

Jogszabály:

59/2007. (VII. 10.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Módosítja:

29/2018. (X. 11.) AM r.

Megjelent:

MK 2018/157. (X. 11.)

Hatályos:

2018. 10. 12.

 

Jogszabály:

148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet

az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről

Módosítja:

30/2018. (X. 11.) AM r.

Megjelent:

MK 2018/157. (X. 11.)

Hatályos:

2018. 10. 12.

 

Jogszabály:

45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet

a dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról

Módosítja:

30/2018. (X. 11.) AM r.

Megjelent:

MK 2018/157. (X. 11.)

Hatályos:

2018. 10. 12.

 

Jogszabály:

21/2017. (IV. 26.) FM rendelet

az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról

Módosítja:

30/2018. (X. 11.) AM r.

Megjelent:

MK 2018/157. (X. 11.)

Hatályos:

2018. 10. 12.

 

Jogszabály:

1/2018. (II. 1.) FM rendelet

a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához a 2017/2018-2019/2020 borpiaci években igényelhető támogatásról

Módosítja:

30/2018. (X. 11.) AM r.

Megjelent:

MK 2018/157. (X. 11.)

Hatályos:

2018. 10. 12.

 

2018. X. 10.

Jogszabály:

4/2000. (II. 25.) EüM rendelet

a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről

Módosítja:

33/2018. (X. 10.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2018/156. (X. 10.)

Hatályos:

2018. 10. 11.

 

Jogszabály:

11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet

a háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól

Módosítja:

33/2018. (X. 10.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2018/156. (X. 10.)

Hatályos:

2018. 10. 11.

 

Jogszabály:

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Módosítja:

34/2018. (X. 10.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2018/156. (X. 10.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet

a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról

Módosítja:

17/2018. (X. 10.) AB h.

Megjelent:

MK 2018/156. (X. 10.)

Hatályos:

2018. 12. 31.

 

2018. X. 9.

Jogszabály:

1999. évi LXXVI. törvény

a szerzői jogról

Módosítja:

2018. évi LVI. tv.

Megjelent:

MK 2018/155. (X. 9.)

Hatályos:

2018. 10. 10.

 

Jogszabály:

322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet

a kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről

Módosítja:

186/2018. (X. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/155. (X. 9.)

Hatályos:

2018. 10. 14.

 

Jogszabály:

37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet

az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről

Módosítja:

186/2018. (X. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/155. (X. 9.)

Hatályos:

2018. 10. 14.

 

Jogszabály:

191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet

a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól

Módosítja:

186/2018. (X. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/155. (X. 9.)

Hatályos:

2018. 10. 14.

 

Jogszabály:

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja:

186/2018. (X. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/155. (X. 9.)

Hatályos:

2018. 10. 14.

 

Jogszabály:

25/2018. (II. 26.) Korm. rendelet

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja:

187/2018. (X. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/155. (X. 9.)

Hatályos:

2018. 10. 10.

 

Jogszabály:

1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1490/2018. (X. 9.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2018/155. (X. 9.)

Hatályos:

2018. 10. 10.

 

Jogszabály:

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1492/2018. (X. 9.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2018/155. (X. 9.)

Hatályos:

2018. 10. 10.

 

2018. X. 8.

Jogszabály:

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

Módosítja:

184/2018. (X. 8.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/154. (X. 8.)

Hatályos:

2018. 10. 09.

 

Jogszabály:

256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Módosítja:

184/2018. (X. 8.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/154. (X. 8.)

Hatályos:

2018. 10. 09.

 

Jogszabály:

328/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet

a közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatásáról

Módosítja:

185/2018. (X. 8.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/154. (X. 8.)

Hatályos:

2018. 11. 01.

 

Jogszabály:

7/1964. (VIII. 30.) MüM rendelet

a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között a szociális ellátás területén való együttműködés tárgyában Budapesten, az 1962. december 20-án kötött egyezmény kihirdetéséről szóló 1963. évi 16. törvényerejű rendelet végrehajtásáról

Módosítja:

15/2018. (X. 8.) AB h.

Megjelent:

MK 2018/154. (X. 8.)

Hatályos:

2018. 10. 09.

 

Jogszabály:

2006. évi V. törvény

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

Módosítja:

16/2018. (X. 8.) AB h.

Megjelent:

MK 2018/154. (X. 8.)

Hatályos:

2018. 12. 31.

 

Jogszabály:

14/2018. (VII. 3.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

26/2018. (X. 8.) MvM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/54. (X. 8.)

Hatályos:

2018. 10. 09.

 

Jogszabály:

34/2017. (XII. 29.) NGM utasítás

a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja:

6/2018. (X. 8.) PM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/54. (X. 8.)

Hatályos:

2018. 10. 09.

 

2018. X. 5.

Jogszabály:

18/2011. (III. 9.) VM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás részletes feltételeiről

Módosítja:

28/2018. (X. 5.) AM r.

Megjelent:

MK 2018/153. (X. 5.)

Hatályos:

2018. 10. 06.

 

Jogszabály:

94/2013. (X. 10.) VM rendelet

a mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról

Módosítja:

28/2018. (X. 5.) AM r.

Megjelent:

MK 2018/153. (X. 5.)

Hatályos:

2018. 10. 06.

 

Jogszabály:

51/2015. (IX. 7.) FM rendelet

a pénzügyi fegyelem alkalmazásából eredő visszatérítésről

Módosítja:

28/2018. (X. 5.) AM r.

Megjelent:

MK 2018/153. (X. 5.)

Hatályos:

2018. 10. 06.

 

Jogszabály:

94/2015. (XII. 23.) FM rendelet

az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Módosítja:

28/2018. (X. 5.) AM r.

Megjelent:

MK 2018/153. (X. 5.)

Hatályos:

2018. 10. 06.

 

2018. X. 4.

Jogszabály:

12/2007. (III. 13.) IRM rendelet

a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól

Módosítja:

27/2018. (X. 4.) BM r.

Megjelent:

MK 2018/152. (X. 4.)

Hatályos:

2018. 10. 07.

 

Jogszabály:

8/2014. (III. 21.) BM OKF utasítás

az önkormányzati tűzoltó parancsnokságok szakmai irányításáról és felügyeleti ellenőrzésének rendjéről

Módosítja:

10/2018. (X. 4.) BM OKF ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/53. (X. 4.)

Hatályos:

2018. 10. 05., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

4/2015. (VI. 25.) BM OKF utasítás

az önkormányzati tűzoltóságok, az önkéntes tűzoltó egyesületek, valamint az önkéntes mentőszervezetek költségvetési támogatásának szabályozásáról

Módosítja:

11/2018. (X. 4.) BM OKF ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/53. (X. 4.)

Hatályos:

2018. 10. 05.

 

Jogszabály:

5/2015. (VI. 25.) BM OKF utasítás

a Belügyminisztérium fejezethez tartozó, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot szakmailag érintő fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról

Módosítja:

12/2018. (X. 4.) BM OKF ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/53. (X. 4.)

Hatályos:

2018. 10. 05.

 

2018. X. 3.

Jogszabály:

5/2018. (V. 8.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról

Módosítja:

19/2018. (X. 3.) OGY h.

Megjelent:

MK 2018/151. (X. 3.)

Hatályos:

2018. 10. 01.

 

2018. X. 2.

Jogszabály:

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

179/2018. (X. 2.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/150. (X. 2.)

Hatályos:

2018. 10. 03.

 

Jogszabály:

84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet

egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről

Módosítja:

179/2018. (X. 2.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/150. (X. 2.)

Hatályos:

2018. 10. 03.

 

Jogszabály:

257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet

az önkormányzati ASP rendszerről

Módosítja:

179/2018. (X. 2.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/150. (X. 2.)

Hatályos:

2018. 10. 03.

 

Jogszabály:

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet

az elektronikus ügyintézés részletszabályairól

Módosítja:

179/2018. (X. 2.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/150. (X. 2.)

Hatályos:

2018. 10. 03., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

466/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

az elektronikus ügyintézéssel összefüggő adatok biztonságát szolgáló Kormányzati Adattrezorról

Módosítja:

179/2018. (X. 2.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/150. (X. 2.)

Hatályos:

2018. 10. 03.

 

Jogszabály:

253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a fegyverekről és lőszerekről

Módosítja:

181/2018. (X. 2.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/150. (X. 2.)

Hatályos:

2018. 10. 03.

 

Jogszabály:

98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet

a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól

Módosítja:

182/2018. (X. 2.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/150. (X. 2.)

Hatályos:

2018. 10. 03.

 

2018. X. 1.

Jogszabály:

24/2015. (V. 26.) FM rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

Módosítja:

25/2018. (X. 1.) AM r.

Megjelent:

MK 2018/148. (X. 1.)

Hatályos:

2018. 10. 02.

 

Jogszabály:

112/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet

a Nádudvaron megvalósuló feldolgozóipari beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja:

177/2018. (X. 1.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/149. (X. 1.)

Hatályos:

2018. 10. 02.

 

Jogszabály:

1063/2018. (II. 28.) Korm. határozat

a torontói Magyar Diaszpóra Missziós Központ létrehozatalához szükséges forrás biztosításáról

Módosítja:

1476/2018. (X. 1.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2018/149. (X. 1.)

 

2018. IX. 28.

Jogszabály:

11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet

a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről

Módosítja:

9/2018. (IX. 28.) MEKH r.

Megjelent:

MK 2018/147. (IX. 28.)

Hatályos:

2018. 10. 01.

 

Jogszabály:

20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet

az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről

Módosítja:

32/2018. (IX. 28.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2018/147. (IX. 28.)

Hatályos:

2018. 10. 01.

 

Jogszabály:

22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet

a közjegyzői díjszabásról

Módosítja:

27/2018. (IX. 28.) IM r.

Megjelent:

MK 2018/147. (IX. 28.)

Hatályos:

2018. 09. 29.

 

Jogszabály:

9/2017. (XII. 29.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

4/2018. (IX. 28.) MNB ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/52. (IX. 28.)

Hatályos:

2018. 09. 29.

 

Jogszabály:

62/2016. (XII. 29.) EMMI utasítás

az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet szervezeti és működési szabályzatáról

Módosítja:

20/2018. (IX. 28.) EMMI ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/52. (IX. 28.)

Hatályos:

2018. 09. 29.

 

Jogszabály:

9/2012. (VII. 30.) BM OKF utasítás

a roma származású fiatalok hivatásos tűzoltóvá válásának elősegítése érdekében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által biztosított támogatási rendszer létrehozásáról, valamint az ezzel kapcsolatos feladatokról

Módosítja:

8/2018. (IX. 28.) BM OKF ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/52. (IX. 28.)

Hatályos:

2018. 09. 29.

 

Jogszabály:

17/2016. (XII. 23.) LÜ utasítás

az ügyészségi alkalmazottak egyes költségtérítéseiről és juttatásairól

Módosítja:

18/2018. (IX. 28.) LÜ ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/52. (IX. 28.)

Hatályos:

2018. 10. 01.

 

Jogszabály:

3/2015. (VI. 25.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

5/2018. (IX. 28.) NVI ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/52. (IX. 28.)

Hatályos:

2018. 09. 29.

 

Jogszabály:

2/2014. (III. 7.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda Közszolgálati Szabályzatáról

Módosítja:

6/2018. (IX. 28.) NVI ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/52. (IX. 28.)

Hatályos:

2018. 09. 29.

 

2018. IX. 27.

Jogszabály:

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja:

175/2018. (IX. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/146. (IX. 27.)

Hatályos:

2018. 10. 01.

 

Jogszabály:

250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet

a Modern Városok Program megvalósításáról

Módosítja:

175/2018. (IX. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/146. (IX. 27.)

Hatályos:

2018. 10. 01.

 

Jogszabály:

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

176/2018. (IX. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/146. (IX. 27.)

Hatályos:

2018. 09. 28.

 

Jogszabály:

7/2013. (VII. 25.) HM rendelet

a kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó egyes szociális feladatokról

Módosítja:

16/2018. (IX. 27.) HM r.

Megjelent:

MK 2018/146. (IX. 27.)

Hatályos:

2018. 10. 05.

 

Jogszabály:

8/2018. (VI. 22.) HM rendelet

a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól

Módosítja:

17/2018. (IX. 27.) HM r.

Megjelent:

MK 2018/146. (IX. 27.)

Hatályos:

2018. 09. 28.

 

Jogszabály:

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról

Módosítja:

19/2018. (IX. 27.) ITM r.

Megjelent:

MK 2018/146. (IX. 27.)

Hatályos:

2018. 10. 01.

 

Jogszabály:

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

a távhőszolgáltatási támogatásról

Módosítja:

19/2018. (IX. 27.) ITM r.

Megjelent:

MK 2018/146. (IX. 27.)

Hatályos:

2018. 10. 01.

 

Jogszabály:

67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről

Módosítja:

19/2018. (IX. 27.) ITM r.

Megjelent:

MK 2018/146. (IX. 27.)

Hatályos:

2018. 10. 01.

 

Jogszabály:

70/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó hatósági árak képzésének keretszabályairól

Módosítja:

19/2018. (IX. 27.) ITM r.

Megjelent:

MK 2018/146. (IX. 27.)

Hatályos:

2018. 10. 01.

 

Jogszabály:

79/2005. (X. 11.) GKM rendelet

a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről

Módosítja:

22/2018. (IX. 27.) ITM r.

Megjelent:

MK 2018/146. (IX. 27.)

Hatályos:

2018. 10. 27.

 

Jogszabály:

1997. évi LXXXI. törvény

a társadalombiztosítási nyugellátásról

Módosítja:

14/2018. (IX. 27.) AB h.

Megjelent:

MK 2018/146. (IX. 27.)

Hatályos:

2018. 09. 28.

 

Jogszabály:

1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1472/2018. (IX. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/146. (IX. 27.)

Hatályos:

2018. 09. 28.

 

2018. IX. 26.

Jogszabály:

94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja:

172/2018. (IX. 26.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/145. (IX. 26.)

Hatályos:

2018. 09. 27.

 

Jogszabály:

347/2017. (XI. 22.) Korm. rendelet

a napelemes erőművek megvalósítására irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja:

174/2018. (IX. 26.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/145. (IX. 26.)

Hatályos:

2018. 09. 27.

 

Jogszabály:

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

174/2018. (IX. 26.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/145. (IX. 26.)

Hatályos:

2018. 09. 27.

 

Jogszabály:

1323/2017. (VI. 8.) Korm. határozat

a 2019. évi Maccabi Európa Játékok megrendezéséhez szükséges intézkedésekről

Módosítja:

1468/2018. (IX. 26.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2018/145. (IX. 26.)

 

Jogszabály:

1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1470/2018. (IX. 26.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2018/145. (IX. 26.)

Hatályos:

2018. 09. 27.

 

2018. IX. 25.

Jogszabály:

143/2009. (VII. 6.) Korm. rendelet

az erdőgazdálkodási és erdővédelmi bírság mértékéről és kiszámításának módjáról

Módosítja:

169/2018. (IX. 25.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/144. (IX. 25.)

Hatályos:

2018. 10. 11.

 

Jogszabály:

90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet

a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről

Módosítja:

170/2018. (IX. 25.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/144. (IX. 25.)

Hatályos:

2018. 10. 10.

 

Jogszabály:

268/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítési programjához kapcsolódó, az új börtönépítési beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja:

171/2018. (IX. 25.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/144. (IX. 25.)

Hatályos:

2018. 09. 26.

 

Jogszabály:

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

Módosítja:

31/2018. (IX. 25.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2018/144. (IX. 25.)

Hatályos:

2018. 10. 03.

 

Jogszabály:

25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet

a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről

Módosítja:

31/2018. (IX. 25.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2018/144. (IX. 25.)

Hatályos:

2018. 10. 03.

 

Jogszabály:

1208/2011. (VI. 28.) Korm. határozat

a Semmelweis Tervben meghatározott egészségügyi struktúra-átalakítással járó feladatokról, a kiemelt feladatok végrehajtásához szükséges intézkedésekről

Módosítja:

1457/2018. (IX. 25.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2018/144. (IX. 25.)

 

Jogszabály:

1549/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat

a turisztikai fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről

Módosítja:

1463/2018. (IX. 25.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2018/144. (IX. 25.)

 

2018. IX. 21.

Jogszabály:

1437/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és fejezetek közötti átcsoportosításról

Módosítja:

1454/2018. (IX. 21.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2018/143. (IX. 21.)

 

Jogszabály:

1447/2017. (VII. 7.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja:

1454/2018. (IX. 21.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2018/143. (IX. 21.)

 

Jogszabály:

1707/2017. (IX. 25.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, tárgyéven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja:

1454/2018. (IX. 21.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2018/143. (IX. 21.)

 

Jogszabály:

1403/2018. (VIII. 31.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, a Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása fejezeti kezelésű előirányzat túllépésének jóváhagyásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja:

1454/2018. (IX. 21.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2018/143. (IX. 21.)

 

2018. IX. 20.

Jogszabály:

9/2011. (III. 23.) BM rendelet

a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről

Módosítja:

24/2018. (IX. 20.) BM r.

Megjelent:

MK 2018/142. (IX. 20.)

Hatályos:

2018. 09. 21.

 

Jogszabály:

7/2018. (III. 14.) BM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Módosítja:

25/2018. (IX. 20.) BM r.

Megjelent:

MK 2018/142. (IX. 20.)

Hatályos:

2018. 09. 21.

 

Jogszabály:

39/2008. (XII. 31.) PM rendelet

a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéért, a nyilvántartásban szereplő adatok módosításáért, valamint a nyilvántartásból való törlésért, továbbá a továbbképző szervezetek akkreditációs eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról és a díj megfizetésének részletes szabályairól

Módosítja:

8/2018. (IX. 20.) PM r.

Megjelent:

MK 2018/142. (IX. 20.)

Hatályos:

2018. 09. 21.

 

Jogszabály:

24/2013. (VI. 28.) NGM rendelet

a kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég által saját magával szemben kért rendkívüli minőségellenőrzés igazgatási szolgáltatási díjáról és a díj megfizetéséről

Módosítja:

8/2018. (IX. 20.) PM r.

Megjelent:

MK 2018/142. (IX. 20.)

Hatályos:

2018. 09. 21.

 

Jogszabály:

28/2013. (VI. 29.) NGM rendelet

a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokkal összefüggő tevékenységek szabályozásáról

Módosítja:

8/2018. (IX. 20.) PM r.

Megjelent:

MK 2018/142. (IX. 20.)

Hatályos:

2018. 09. 21.

 

Jogszabály:

25/2015. (IX. 28.) NGM rendelet

a kamarai tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek minősítési eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról és a díj megfizetésének részletes szabályairól

Módosítja:

8/2018. (IX. 20.) PM r.

Megjelent:

MK 2018/142. (IX. 20.)

Hatályos:

2018. 09. 21.

 

Jogszabály:

45/2017. (XII. 22.) NGM rendelet

az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről

Módosítja:

8/2018. (IX. 20.) PM r.

Megjelent:

MK 2018/142. (IX. 20.)

Hatályos:

2018. 09. 21.

 

Jogszabály:

28/2015. (VI. 22.) HM utasítás

a szolgálati beosztások rendszeresítésével kapcsolatos szabályokról

Módosítja:

35/2018. (IX. 20.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/51. (IX. 20.)

Hatályos:

2018. 09. 21.

 

Jogszabály:

1/2015. (XI. 12.) FM KÁT utasítás

a Földművelésügyi Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról

Módosítja:

1/2018. (IX. 20.) AM KÁT ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/51. (IX. 20.)

Hatályos:

2018. 09. 21.

 

2018. IX. 17.

Jogszabály:

303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

a történelmi emlékhelyekről

Módosítja:

167/2018. (IX. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/140. (IX. 17.)

Hatályos:

2018. 09. 18.

 

Jogszabály:

250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet

a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról

Módosítja:

168/2018. (IX. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/140. (IX. 17.)

Hatályos:

2018. 11. 01.

 

Jogszabály:

378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről

Módosítja:

168/2018. (IX. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/140. (IX. 17.)

Hatályos:

2018. 11. 01.

 

Jogszabály:

31/1996. (VI. 19.) IKM rendelet

az ipari mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeiről

Módosítja:

17/2018. (IX. 17.) ITM r.

Megjelent:

MK 2018/140. (IX. 17.)

Hatályos:

2018. 10. 02.

 

Jogszabály:

8/2013. (III. 6.) NGM rendelet

a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről

Módosítja:

17/2018. (IX. 17.) ITM r.

Megjelent:

MK 2018/140. (IX. 17.)

Hatályos:

2018. 10. 02.

 

Jogszabály:

1964/2017. (XII. 19.) Korm. határozat

a 2018. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről

Módosítja:

1443/2018. (IX. 17.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2018/140. (IX. 17.)

Hatályos:

2018. 09. 18.

 

Jogszabály:

1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1444/2018. (IX. 17.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2018/140. (IX. 17.)

Hatályos:

2018. 09. 18.

 

Jogszabály:

1575/2016. (X. 19.) Korm. határozat

a "GSM-R rendszer kiépítésének 2. üteme a magyar vasúti vonalak mellett" című projekt az elérhető legnagyobb uniós támogatás lehívásával történő komplex megvalósításának jóváhagyásáról

Módosítja:

1444/2018. (IX. 17.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2018/140. (IX. 17.)

Hatályos:

2018. 09. 18.

 

Jogszabály:

1179/2018. (III. 28.) Korm. határozat

az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz társfinanszírozásával megvalósítandó fejlesztésekhez szükséges éven túli kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásról

Módosítja:

1444/2018. (IX. 17.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2018/140. (IX. 17.)

Hatályos:

2018. 09. 18.

 

Jogszabály:

1707/2017. (IX. 25.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, tárgyéven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja:

1445/2018. (IX. 17.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2018/140. (IX. 17.)

 

2018. IX. 13.

Jogszabály:

8/2016. (III. 25.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja:

11/2018. (IX. 13.) MvM r.

Megjelent:

MK 2018/139. (IX. 13.)

Hatályos:

2018. 09. 14.

 

Jogszabály:

4/2016. (III. 10.) MvM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal és a központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről

Módosítja:

24/2018. (IX. 13.) MvM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/50. (IX. 13.)

Hatályos:

2018. 09. 14.

 

Jogszabály:

9/2014. (II. 12.) HM utasítás

a munkakör-gazdálkodással kapcsolatos feladatokról

Módosítja:

31/2018. (IX. 13.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/50. (IX. 13.)

Hatályos:

2018. 09. 14.

 

Jogszabály:

10/2016. (III. 10.) HM utasítás

a hadfelszerelés rendszerbe kerülésének és rendszerből történő kivonásának rendjéről

Módosítja:

32/2018. (IX. 13.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/50. (IX. 13.)

Hatályos:

2018. 09. 14.

 

Jogszabály:

21/2016. (V. 20.) HM utasítás

a határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezésének előkészítéséről

Módosítja:

33/2018. (IX. 13.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/50. (IX. 13.)

Hatályos:

2018. 09. 14.

 

Jogszabály:

10/2014. (II. 14.) HM utasítás

a kormányzati szolgálati jogviszonyban állók cafetéria-juttatásáról

Módosítja:

34/2018. (IX. 13.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/50. (IX. 13.)

Hatályos:

2018. 09. 14.

 

Jogszabály:

15/2015. (IV. 30.) HM utasítás

az illetményekkel és illetményen kívüli juttatásokkal kapcsolatos egyes eljárási szabályokról

Módosítja:

34/2018. (IX. 13.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/50. (IX. 13.)

Hatályos:

2018. 09. 14., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

70/2016. (XII. 23.) HM utasítás

az egyes illetményen kívüli juttatások mértékének és összegének megállapításáról

Módosítja:

34/2018. (IX. 13.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/50. (IX. 13.)

Hatályos:

2018. 09. 14.

 

Jogszabály:

14/2018. (III. 26.) HM utasítás

a ruházati illetménynorma 2018. évi összegeinek megállapításáról

Módosítja:

34/2018. (IX. 13.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/50. (IX. 13.)

Hatályos:

2018. 09. 14.

 

Jogszabály:

2/2017. (II. 8.) NKFIH utasítás

a gépjárművek igénybevételének és használatának rendjéről

Módosítja:

7/2018. (IX. 13.) NKFIH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/50. (IX. 13.)

Hatályos:

2018. 09. 14.

 

2018. IX. 11.

Jogszabály:

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

Módosítja:

164/2018. (IX. 11.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/137. (IX. 11.)

Hatályos:

2018. 10. 01.

 

Jogszabály:

385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről

Módosítja:

164/2018. (IX. 11.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/137. (IX. 11.)

Hatályos:

2018. 10. 01.

 

Jogszabály:

37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet

az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről

Módosítja:

165/2018. (IX. 11.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/137. (IX. 11.)

Hatályos:

2018. 09. 21.

 

Jogszabály:

255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról

Módosítja:

165/2018. (IX. 11.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/137. (IX. 11.)

Hatályos:

2018. 09. 21.

 

Jogszabály:

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1431/2018. (IX. 11.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2018/137. (IX. 11.)

Hatályos:

2018. 09. 12.

 

Jogszabály:

1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat

a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1436/2018. (IX. 11.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2018/137. (IX. 11.)

Hatályos:

2018. 09. 12.

 

Jogszabály:

1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat

a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1437/2018. (IX. 11.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2018/137. (IX. 11.)

Hatályos:

2018. 09. 12.

 

Jogszabály:

1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1438/2018. (IX. 11.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2018/137. (IX. 11.)

Hatályos:

2018. 09. 12.

 

Jogszabály:

1319/2018. (VII. 18.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2. prioritása keretében finanszírozott egyes intézményi férőhely kiváltási projektek támogatási összegének növeléséről

Módosítja:

1438/2018. (IX. 11.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2018/137. (IX. 11.)

Hatályos:

2018. 09. 12.

 

2018. IX. 10.

Jogszabály:

86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet

a biztonsági okmányok védelmének rendjéről

Módosítja:

162/2018. (IX. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/136. (IX. 10.)

Hatályos:

2018. 10. 01.

 

Jogszabály:

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

Módosítja:

162/2018. (IX. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/136. (IX. 10.)

Hatályos:

2018. 10. 01.

 

Jogszabály:

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet

az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről

Módosítja:

162/2018. (IX. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/136. (IX. 10.)

Hatályos:

2018. 10. 01.

 

Jogszabály:

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

Módosítja:

162/2018. (IX. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/136. (IX. 10.)

Hatályos:

2018. 10. 01.

 

Jogszabály:

165/2003. (X. 18.) Korm. rendelet

a nukleáris és radiológiai veszélyhelyzet esetén végzett lakossági tájékoztatás rendjéről

Módosítja:

162/2018. (IX. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/136. (IX. 10.)

Hatályos:

2018. 10. 01.

 

Jogszabály:

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet

egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról

Módosítja:

162/2018. (IX. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/136. (IX. 10.)

Hatályos:

2018. 10. 01.

 

Jogszabály:

282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet

a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről

Módosítja:

162/2018. (IX. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/136. (IX. 10.)

Hatályos:

2018. 10. 01.

 

Jogszabály:

78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet

a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről

Módosítja:

162/2018. (IX. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/136. (IX. 10.)

Hatályos:

2018. 10. 01.

 

Jogszabály:

337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet

az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

162/2018. (IX. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/136. (IX. 10.)

Hatályos:

2018. 10. 01.

 

Jogszabály:

356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról

Módosítja:

162/2018. (IX. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/136. (IX. 10.)

Hatályos:

2018. 10. 01.

 

Jogszabály:

235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet

az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól

Módosítja:

162/2018. (IX. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/136. (IX. 10.)

Hatályos:

2018. 10. 01.

 

Jogszabály:

79/2010. (III. 25.) Korm. rendelet

az egészségügyi államigazgatási szerv eljárásában kiszabott egészségügyi bírság megfizetésének részletes szabályairól

Módosítja:

162/2018. (IX. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/136. (IX. 10.)

Hatályos:

2018. 10. 01.

 

Jogszabály:

346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet

a kormányzati célú hálózatokról

Módosítja:

162/2018. (IX. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/136. (IX. 10.)

Hatályos:

2018. 10. 01.

 

Jogszabály:

112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet

az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról

Módosítja:

162/2018. (IX. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/136. (IX. 10.)

Hatályos:

2018. 10. 01.

 

Jogszabály:

66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet

a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról

Módosítja:

162/2018. (IX. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/136. (IX. 10.)

Hatályos:

2018. 10. 01.

 

Jogszabály:

39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet

a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól

Módosítja:

162/2018. (IX. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/136. (IX. 10.)

Hatályos:

2018. 10. 01.

 

Jogszabály:

213/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet

a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságról

Módosítja:

162/2018. (IX. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/136. (IX. 10.)

Hatályos:

2018. 10. 01.

 

Jogszabály:

246/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet

a kozmetikai termékekről

Módosítja:

162/2018. (IX. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/136. (IX. 10.)

Hatályos:

2018. 10. 01.

 

Jogszabály:

253/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet

az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályai végrehajtásának egyes kérdéseiről

Módosítja:

162/2018. (IX. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/136. (IX. 10.)

Hatályos:

2018. 10. 01.

 

Jogszabály:

256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Módosítja:

162/2018. (IX. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/136. (IX. 10.)

Hatályos:

2018. 10. 01.

 

Jogszabály:

316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól

Módosítja:

162/2018. (IX. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/136. (IX. 10.)

Hatályos:

2018. 10. 01.

 

Jogszabály:

250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet

a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról

Módosítja:

162/2018. (IX. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/136. (IX. 10.)

Hatályos:

2018. 10. 01.

 

Jogszabály:

487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet

az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről

Módosítja:

162/2018. (IX. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/136. (IX. 10.)

Hatályos:

2018. 10. 01.

 

Jogszabály:

489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet

a lakosság természetes és mesterséges eredetű sugárterhelését meghatározó környezeti sugárzási helyzet ellenőrzési rendjéről és a kötelezően mérendő mennyiségek köréről

Módosítja:

162/2018. (IX. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/136. (IX. 10.)

Hatályos:

2018. 10. 01.

 

Jogszabály:

490/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet

a hiányzó, a talált, valamint a lefoglalt nukleáris és más radioaktív anyagokkal kapcsolatos bejelentésekről és intézkedésekről, továbbá a nukleáris és más radioaktív anyagokkal kapcsolatos egyéb bejelentést követő intézkedésekről

Módosítja:

162/2018. (IX. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/136. (IX. 10.)

Hatályos:

2018. 10. 01.

 

Jogszabály:

385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről

Módosítja:

162/2018. (IX. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/136. (IX. 10.)

Hatályos:

2018. 10. 01.

 

Jogszabály:

388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet

az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól

Módosítja:

162/2018. (IX. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/136. (IX. 10.)

Hatályos:

2018. 10. 01.

 

Jogszabály:

450/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozatalának és gyártásának engedélyezéséről

Módosítja:

162/2018. (IX. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/136. (IX. 10.)

Hatályos:

2018. 10. 01.

 

Jogszabály:

505/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a helyes laboratóriumi gyakorlat ellenőrzéséről

Módosítja:

162/2018. (IX. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/136. (IX. 10.)

Hatályos:

2018. 10. 01.

 

Jogszabály:

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Módosítja:

162/2018. (IX. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/136. (IX. 10.)

Hatályos:

2018. 10. 01.

 

Jogszabály:

532/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól

Módosítja:

162/2018. (IX. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/136. (IX. 10.)

Hatályos:

2018. 10. 01.

 

Jogszabály:

94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja:

162/2018. (IX. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/136. (IX. 10.)

Hatályos:

2018. 10. 01.

 

Jogszabály:

127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet

a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja:

163/2018. (IX. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/136. (IX. 10.)

Hatályos:

2018. 09. 11.

 

Jogszabály:

1911/2017. (XII. 7.) Korm. határozat

az Országos Széchényi Könyvtár archívumainak elhelyezését szolgáló archivális és szolgáltató raktárak megvalósítását célzó beruházás előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról

Módosítja:

1427/2018. (IX. 10.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2018/136. (IX. 10.)

 

Jogszabály:

53/2014. (VIII. 1.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

30/2018. (IX. 10.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/49. (IX. 10.)

Hatályos:

2018. 09. 11.

 

2018. IX. 7.

Jogszabály:

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja:

160/2018. (IX. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/135. (IX. 7.)

Hatályos:

2018. 09. 08.

 

Jogszabály:

23/2017. (II. 3.) Korm. rendelet

a munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról

Módosítja:

161/2018. (IX. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/135. (IX. 7.)

Hatályos:

2018. 09. 15.

 

Jogszabály:

17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet

a központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről

Módosítja:

26/2018. (IX. 7.) IM r.

Megjelent:

MK 2018/135. (IX. 7.)

Hatályos:

2018. 09. 08.

 

Jogszabály:

4/2014. (VII. 24.) IM rendelet

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról

Módosítja:

26/2018. (IX. 7.) IM r.

Megjelent:

MK 2018/135. (IX. 7.)

Hatályos:

2018. 09. 08.

 

Jogszabály:

2/2015. (II. 20.) IM rendelet

a helyi népszavazási eljárás során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a használandó nyomtatványokról

Módosítja:

26/2018. (IX. 7.) IM r.

Megjelent:

MK 2018/135. (IX. 7.)

Hatályos:

2018. 09. 08.

 

Jogszabály:

9/2016. (VI. 28.) IM rendelet

az országos népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a népszavazási eredmény országosan összesített adatainak köréről

Módosítja:

26/2018. (IX. 7.) IM r.

Megjelent:

MK 2018/135. (IX. 7.)

Hatályos:

2018. 09. 08.

 

Jogszabály:

10/2016. (VI. 28.) IM rendelet

a népszavazás kezdeményezése során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatokról

Módosítja:

26/2018. (IX. 7.) IM r.

Megjelent:

MK 2018/135. (IX. 7.)

Hatályos:

2018. 09. 08.

 

Jogszabály:

1/2018. (I. 3.) IM rendelet

az országgyűlési képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról

Módosítja:

26/2018. (IX. 7.) IM r.

Megjelent:

MK 2018/135. (IX. 7.)

Hatályos:

2018. 09. 08.

 

Jogszabály:

59/2011. (XI. 25.) NFM rendelet

az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértői tevékenységgel kapcsolatos eljárások díjairól

Módosítja:

15/2018. (IX. 7.) ITM r.

Megjelent:

MK 2018/135. (IX. 7.)

Hatályos:

2018. 10. 08.

 

Jogszabály:

1472/2012. (X. 29.) Korm. határozat

az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság létrehozásáról

Módosítja:

1420/2018. (IX. 7.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2018/135. (IX. 7.)

Hatályos:

2018. 09. 08.

 

2018. IX. 5.

Jogszabály:

33/2011. (XII. 2.) BM utasítás

a Belügyminisztérium és a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek ügyeleti szolgálatai által teljesítendő tájékoztatási kötelezettség rendjéről, valamint a Kormányügyelet működéséről

Módosítja:

15/2018. (IX. 5.) BM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/48. (IX. 5.)

Hatályos:

2018. 09. 06.

 

Jogszabály:

28/2015. (VI. 22.) HM utasítás

a szolgálati beosztások rendszeresítésével kapcsolatos szabályokról

Módosítja:

29/2018. (IX. 5.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/48. (IX. 5.)

Hatályos:

2018. 09. 06.

 

2018. IX. 4.

Jogszabály:

6/2001. (III. 19.) GM rendelet

a mérőeszközökről és azok mérésügyi ellenőrzéséről

Módosítja:

14/2018. (IX. 4.) ITM r.

Megjelent:

MK 2018/134. (IX. 4.)

Hatályos:

2018. 09. 19.

 

Jogszabály:

32/2007. (III. 19.) GKM rendelet

a haditechnikai termékek jelöléséről, valamint a haditechnikai termékek és szolgáltatások nyilvántartásáról

Módosítja:

14/2018. (IX. 4.) ITM r.

Megjelent:

MK 2018/134. (IX. 4.)

Hatályos:

2018. 09. 19.

 

Jogszabály:

51/2007. (V. 17.) GKM rendelet

a gázüzemű munkagép gáz-üzemanyag ellátó berendezései beszerelésének, karbantartásának, javításának, a belső égésű motorral üzemelő munkagép gázüzeműre történő utólagos átalakításának műszaki-biztonsági követelményeiről

Módosítja:

14/2018. (IX. 4.) ITM r.

Megjelent:

MK 2018/134. (IX. 4.)

Hatályos:

2018. 09. 19.

 

Jogszabály:

5/2010. (I. 14.) NFGM rendelet

az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének különös szabályairól

Módosítja:

14/2018. (IX. 4.) ITM r.

Megjelent:

MK 2018/134. (IX. 4.)

Hatályos:

2018. 09. 19.

 

Jogszabály:

29/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet

a szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőség-tanúsításáról

Módosítja:

14/2018. (IX. 4.) ITM r.

Megjelent:

MK 2018/134. (IX. 4.)

Hatályos:

2018. 09. 19.

 

Jogszabály:

38/2011. (X. 5.) NGM rendelet

a gyermekjátékok biztonságáról

Módosítja:

14/2018. (IX. 4.) ITM r.

Megjelent:

MK 2018/134. (IX. 4.)

Hatályos:

2018. 09. 19., 2018. 10. 28., 2018. 11. 04., 2018. 11. 26., 2019. 11. 18.

 

Jogszabály:

11/2013. (III. 21.) NGM rendelet

a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról

Módosítja:

14/2018. (IX. 4.) ITM r.

Megjelent:

MK 2018/134. (IX. 4.)

Hatályos:

2018. 09. 19.

 

Jogszabály:

19/2016. (VI. 17.) NGM rendelet

a nem automatikus működésű mérlegek méréstechnikai követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

Módosítja:

14/2018. (IX. 4.) ITM r.

Megjelent:

MK 2018/134. (IX. 4.)

Hatályos:

2018. 09. 19.

 

Jogszabály:

35/2016. (IX. 27.) NGM rendelet

a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések és védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról

Módosítja:

14/2018. (IX. 4.) ITM r.

Megjelent:

MK 2018/134. (IX. 4.)

Hatályos:

2018. 09. 19.

 

Jogszabály:

61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet

a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

Módosítja:

14/2018. (IX. 4.) ITM r.

Megjelent:

MK 2018/134. (IX. 4.)

Hatályos:

2018. 09. 19.

 

2018. IX. 3.

Jogszabály:

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

155/2018. (IX. 3.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/133. (IX. 3.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

a kormányablakokról

Módosítja:

155/2018. (IX. 3.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/133. (IX. 3.)

Hatályos:

2018. 09. 04., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról

Módosítja:

155/2018. (IX. 3.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/133. (IX. 3.)

Hatályos:

2018. 09. 04.

 

Jogszabály:

386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

az egészségbiztosítási szervekről

Módosítja:

155/2018. (IX. 3.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/133. (IX. 3.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

421/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet

a jogi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatások engedélyezése, folyósítása és visszatérítése iránti eljárások részletes szabályairól

Módosítja:

155/2018. (IX. 3.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/133. (IX. 3.)

Hatályos:

2018. 09. 04.

 

Jogszabály:

38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet

a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról

Módosítja:

156/2018. (IX. 3.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/133. (IX. 3.)

Hatályos:

2018. 09. 04.

 

Jogszabály:

492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet

a minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről

Módosítja:

157/2018. (IX. 3.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/133. (IX. 3.)

Hatályos:

2018. 09. 04.

 

Jogszabály:

225/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet

az alapvető biztonsági érdeket érintő beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről

Módosítja:

157/2018. (IX. 3.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/133. (IX. 3.)

Hatályos:

2018. 09. 04.

 

Jogszabály:

98/2018. (VI. 1.) Korm. rendelet

a közszolgálati tisztviselők és az állami tisztviselők jogviszonyának megszűnésével és megszüntetésével összefüggő egyes eljárási részletkérdésekről

Módosítja:

158/2018. (IX. 3.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/133. (IX. 3.)

Hatályos:

2018. 09. 04.

 

Jogszabály:

41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról

Módosítja:

159/2018. (IX. 3.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2018/133. (IX. 3.)

Hatályos:

2018. 09. 06.

 

Jogszabály:

1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat

a Kormány ügyrendjéről

Módosítja:

1407/2018. (IX. 3.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2018/133. (IX. 3.)

Hatályos:

2018. 09. 04.


  Vissza az oldal tetejére