Változásmutató

Módosított jogszabályok

2021. VI. 16.

Jogszabály:

283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet

a járványügyi készültség bevezetéséről

Módosítja:

343/2021. (VI. 16.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/114. (VI. 16.)

Hatályos:

2021. 06. 17.

 

Jogszabály:

20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet

az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról

Módosítja:

5/2021. (VI. 16.) NMHH r.

Megjelent:

MK 2021/114. (VI. 16.)

Hatályos:

2021. 06. 21.

 

Jogszabály:

22/2006. (IV. 25.) BM rendelet

a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

14/2021. (VI. 16.) BM r.

Megjelent:

MK 2021/114. (VI. 16.)

Hatályos:

2021. 06. 19.

 

Jogszabály:

45/2011. (XII. 7.) BM rendelet

a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól

Módosítja:

14/2021. (VI. 16.) BM r.

Megjelent:

MK 2021/114. (VI. 16.)

Hatályos:

2021. 06. 19.

 

Jogszabály:

26/2013. (VI. 26.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről

Módosítja:

14/2021. (VI. 16.) BM r.

Megjelent:

MK 2021/114. (VI. 16.)

Hatályos:

2021. 06. 19.

 

Jogszabály:

59/2014. (XII. 8.) BM rendelet

a javítóintézetben alkalmazott rendészek kiegészítő képzéséről és vizsgáztatásáról

Módosítja:

14/2021. (VI. 16.) BM r.

Megjelent:

MK 2021/114. (VI. 16.)

Hatályos:

2021. 06. 19.

 

Jogszabály:

9/2015. (III. 25.) BM rendelet

a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről

Módosítja:

14/2021. (VI. 16.) BM r.

Megjelent:

MK 2021/114. (VI. 16.)

Hatályos:

2021. 06. 19.

 

Jogszabály:

30/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről

Módosítja:

14/2021. (VI. 16.) BM r.

Megjelent:

MK 2021/114. (VI. 16.)

Hatályos:

2021. 06. 19.

 

Jogszabály:

53/2016. (XII. 16.) BM rendelet

az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvénynek az igazságügyi szakértői intézmény igazságügyi alkalmazotti állományát érintő végrehajtásáról

Módosítja:

14/2021. (VI. 16.) BM r.

Megjelent:

MK 2021/114. (VI. 16.)

Hatályos:

2021. 06. 19.

 

Jogszabály:

32/2017. (XII. 20.) BM rendelet

a Terrorelhárítási Központ műveleti kötéltechnikai tevékenysége ellátásának szabályairól

Módosítja:

14/2021. (VI. 16.) BM r.

Megjelent:

MK 2021/114. (VI. 16.)

Hatályos:

2021. 06. 19.

 

Jogszabály:

58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja:

24/2021. (VI. 16.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2021/114. (VI. 16.)

Hatályos:

2021. 06. 19.

 

2021. VI. 15.

Jogszabály:

51/2016. (III. 17.) Korm. rendelet

az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos egyes műszaki szolgáltatási feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről

Módosítja:

341/2021. (VI. 15.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/112. (VI. 15.)

Hatályos:

2021. 06. 16.

 

Jogszabály:

323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet

egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja:

341/2021. (VI. 15.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/112. (VI. 15.)

Hatályos:

2021. 06. 16.

 

Jogszabály:

31/2016. (II. 25.) Korm. rendelet

a Rácalmás városban megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja:

342/2021. (VI. 15.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/112. (VI. 15.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

359/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet

az Iváncsa község külterületén megvalósuló ipari park fejlesztéssel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja:

342/2021. (VI. 15.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/112. (VI. 15.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

1994. évi LIII. törvény

a bírósági végrehajtásról

Módosítja:

2021. évi LXXIV. tv.

Megjelent:

MK 2021/113. (VI. 15.)

Hatályos:

2021. 10. 01., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

1997. évi XXXI. törvény

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Módosítja:

2021. évi LXXIV. tv.

Megjelent:

MK 2021/113. (VI. 15.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi CXXX. törvény

a polgári perrendtartásról

Módosítja:

2021. évi LXXIV. tv.

Megjelent:

MK 2021/113. (VI. 15.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2003. évi XLVII. törvény

a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról

Módosítja:

2021. évi LXXV. tv.

Megjelent:

MK 2021/113. (VI. 15.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CLXXV. törvény

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Módosítja:

2021. évi LXXV. tv.

Megjelent:

MK 2021/113. (VI. 15.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

1996. évi CXVI. törvény

az atomenergiáról

Módosítja:

2021. évi LXXVI. tv.

Megjelent:

MK 2021/113. (VI. 15.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

1998. évi XXVI. törvény

a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról

Módosítja:

2021. évi LXXVII. tv.

Megjelent:

MK 2021/113. (VI. 15.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2009. évi CXXV. törvény

a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról

Módosítja:

2021. évi LXXVII. tv.

Megjelent:

MK 2021/113. (VI. 15.)

Hatályos:

2022. 01. 01., 2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi XXXIII. törvény

az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Módosítja:

2021. évi LXXVIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/113. (VI. 15.)

Hatályos:

2021. 06. 16.

 

2021. VI. 14.

Jogszabály:

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

340/2021. (VI. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/111. (VI. 14.)

Hatályos:

2021. 06. 15.

 

Jogszabály:

26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről

Módosítja:

23/2021. (VI. 14.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2021/111. (VI. 14.)

Hatályos:

2021. 06. 17.

 

2021. VI. 11.

Jogszabály:

1990. évi XCIII. törvény

az illetékekről

Módosítja:

2021. évi LXX. tv.

Megjelent:

MK 2021/110. (VI. 11.)

Hatályos:

2021. 07. 12.

 

Jogszabály:

1991. évi XLIX. törvény

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

Módosítja:

2021. évi LXX. tv.

Megjelent:

MK 2021/110. (VI. 11.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

2006. évi V. törvény

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

Módosítja:

2021. évi LXX. tv.

Megjelent:

MK 2021/110. (VI. 11.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

2009. évi CXXII. törvény

a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről

Módosítja:

2021. évi LXX. tv.

Megjelent:

MK 2021/110. (VI. 11.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi CXXX. törvény

a polgári perrendtartásról

Módosítja:

2021. évi LXX. tv.

Megjelent:

MK 2021/110. (VI. 11.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről

Módosítja:

335/2021. (VI. 11.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/110. (VI. 11.)

Hatályos:

2021. 06. 11. 20 órától.

 

Jogszabály:

60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védettség igazolásáról

Módosítja:

336/2021. (VI. 11.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/110. (VI. 11.)

Hatályos:

2021. 06. 12.

 

Jogszabály:

479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről

Módosítja:

337/2021. (VI. 11.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/110. (VI. 11.)

Hatályos:

2021. 06. 16.

 

Jogszabály:

408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól

Módosítja:

337/2021. (VI. 11.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/110. (VI. 11.)

Hatályos:

2021. 06. 16.

 

Jogszabály:

83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

338/2021. (VI. 11.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/110. (VI. 11.)

Hatályos:

2021. 06. 12.

 

Jogszabály:

1102/2016. (III. 3.) Korm. határozat

a Nemzeti Tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat kialakításáról

Módosítja:

1374/2021. (VI. 11.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2021/110. (VI. 11.)

 

Jogszabály:

1688/2020. (X. 22.) Korm. határozat

az egyes köznevelési infrastrukturális fejlesztésekről szóló intézkedések keretében tervezett, a Kecskeméti Tankerületi Központ fenntartásában működő Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Lánchíd Utcai Sport Általános Iskolája fejlesztésére irányuló beruházás előkészítéséről

Módosítja:

1375/2021. (VI. 11.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2021/110. (VI. 11.)

 

Jogszabály:

1699/2020. (X. 27.) Korm. határozat

egyes köznevelési infrastrukturális fejlesztésekről szóló intézkedések keretében tervezett, a Mezőkövesdi Tankerületi Központ fenntartásában működő Mezőkövesdi Alapfokú Művészeti Iskola beruházásának előkészítéséről

Módosítja:

1375/2021. (VI. 11.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2021/110. (VI. 11.)

 

Jogszabály:

1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1376/2021. (VI. 11.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2021/110. (VI. 11.)

Hatályos:

2021. 06. 12.

 

Jogszabály:

1494/2016. (IX. 15.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és Korm. határozat módosításáról

Módosítja:

1377/2021. (VI. 11.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2021/110. (VI. 11.)

 

2021. VI. 10.

Jogszabály:

601/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet

egyes, az egészségügyi katonák és az egészségügyi honvédelmi alkalmazottak jogállására vonatkozó veszélyhelyzeti szabályokról

Módosítja:

328/2021. (VI. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/108. (VI. 10.)

Hatályos:

2021. 06. 11.

 

Jogszabály:

556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről

Módosítja:

331/2021. (VI. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/108. (VI. 10.)

Hatályos:

2021. 06. 11., 2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

1194/2020. (IV. 30.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében létrehozandó Széchenyi Kártya Program hitelkonstrukciókról

Módosítja:

1368/2021. (VI. 10.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2021/108. (VI. 10.)

Hatályos:

2021. 06. 11.

 

Jogszabály:

1913/2020. (XII. 16.) Korm. határozat

a Széchenyi Kártya Programmal kapcsolatos feladatokról

Módosítja:

1368/2021. (VI. 10.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2021/108. (VI. 10.)

Hatályos:

2021. 06. 11.

 

Jogszabály:

479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről

Módosítja:

334/2021. (VI. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/109. (VI. 10.)

Hatályos:

2021. 06. 11.

 

Jogszabály:

60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védettség igazolásáról

Módosítja:

334/2021. (VI. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/109. (VI. 10.)

Hatályos:

2021. 06. 15.

 

Jogszabály:

7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet

védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról

Módosítja:

23/2021. (VI. 10.) KKM r.

Megjelent:

MK 2021/109. (VI. 10.)

Hatályos:

2021. 06. 11.

 

Jogszabály:

35/2020. (VII. 16.) BVOP utasítás

a Telekom hálózatos, nem nyilvános mobil távközlési szolgáltatás fogvatartottak részére történő működtetésével kapcsolatos feladatokról

Módosítja:

35/2021. (VI. 10.) BVOP ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/30. (VI. 10.)

Hatályos:

2021. 06. 25.

 

2021. VI. 9.

Jogszabály:

1995. évi CXVII. törvény

a személyi jövedelemadóról

Módosítja:

2021. évi LXIX. tv.

Megjelent:

MK 2021/106. (VI. 9.)

Hatályos:

2021. 06. 10., 2021.07. 10., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

1996. évi LXXXI. törvény

a társasági adóról és az osztalékadóról

Módosítja:

2021. évi LXIX. tv.

Megjelent:

MK 2021/106. (VI. 9.)

Hatályos:

2021. 06. 10., 2021.07. 10., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2007. évi CXXVII. törvény

az általános forgalmi adóról

Módosítja:

2021. évi LXIX. tv.

Megjelent:

MK 2021/106. (VI. 9.)

Hatályos:

2021. 06. 10., 2021. 07. 01., 2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

2008. évi LXVIII. törvény

az utasok személyi poggyászában importált termékek általános forgalmi adó és jövedéki adó mentességéről

Módosítja:

2021. évi LXIX. tv.

Megjelent:

MK 2021/106. (VI. 9.)

Hatályos:

2021. 06. 10.

 

Jogszabály:

2016. évi LXVIII. törvény

a jövedéki adóról

Módosítja:

2021. évi LXIX. tv.

Megjelent:

MK 2021/106. (VI. 9.)

Hatályos:

2021. 06. 10., 2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

1990. évi C. törvény

a helyi adókról

Módosítja:

2021. évi LXIX. tv.

Megjelent:

MK 2021/106. (VI. 9.)

Hatályos:

2021. 06. 10.

 

Jogszabály:

2006. évi LIX. törvény

az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról

Módosítja:

2021. évi LXIX. tv.

Megjelent:

MK 2021/106. (VI. 9.)

Hatályos:

2021. 06. 10., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2008. évi LXVII. törvény

a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről

Módosítja:

2021. évi LXIX. tv.

Megjelent:

MK 2021/106. (VI. 9.)

Hatályos:

2021. 06. 10.

 

Jogszabály:

1990. évi XCIII. törvény

az illetékekről

Módosítja:

2021. évi LXIX. tv.

Megjelent:

MK 2021/106. (VI. 9.)

Hatályos:

2021. 06. 10., 2021. 07. 10.

 

Jogszabály:

2018. évi LII. törvény

a szociális hozzájárulási adóról

Módosítja:

2021. évi LXIX. tv.

Megjelent:

MK 2021/106. (VI. 9.)

Hatályos:

2021. 06. 10., 2022. 01. 01., 2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

2019. évi CXXII. törvény

a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről

Módosítja:

2021. évi LXIX. tv.

Megjelent:

MK 2021/106. (VI. 9.)

Hatályos:

2021. 06. 10., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CL. törvény

az adózás rendjéről

Módosítja:

2021. évi LXIX. tv.

Megjelent:

MK 2021/106. (VI. 9.)

Hatályos:

2021. 06. 10., 2021. 08. 01., 2021. 10. 01., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CLI. törvény

az adóigazgatási rendtartásról

Módosítja:

2021. évi LXIX. tv.

Megjelent:

MK 2021/106. (VI. 9.)

Hatályos:

2021. 06. 10.

 

Jogszabály:

2017. évi CLIII. törvény

az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról

Módosítja:

2021. évi LXIX. tv.

Megjelent:

MK 2021/106. (VI. 9.)

Hatályos:

2021. 06. 10., 2021. 07. 01., 2021. 07. 10.

 

Jogszabály:

2017. évi CLII. törvény

az uniós vámjog végrehajtásáról

Módosítja:

2021. évi LXIX. tv.

Megjelent:

MK 2021/106. (VI. 9.)

Hatályos:

2021. 06. 17., 2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi CXXX. törvény

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról

Módosítja:

2021. évi LXIX. tv.

Megjelent:

MK 2021/106. (VI. 9.)

Hatályos:

2021. 06. 10.

 

Jogszabály:

2000. évi C. törvény

a számvitelről

Módosítja:

2021. évi LXIX. tv.

Megjelent:

MK 2021/106. (VI. 9.)

Hatályos:

2021. 06. 10., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2007. évi LXXV. törvény

a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről

Módosítja:

2021. évi LXIX. tv.

Megjelent:

MK 2021/106. (VI. 9.)

Hatályos:

2021. 06. 10., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi XXXVII. törvény

az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Módosítja:

2021. évi LXIX. tv.

Megjelent:

MK 2021/106. (VI. 9.)

Hatályos:

2021. 06. 10., 2021. 10. 01., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

1996. évi CXXVI. törvény

a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról

Módosítja:

2021. évi LXIX. tv.

Megjelent:

MK 2021/106. (VI. 9.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2010. évi XC. törvény

egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról

Módosítja:

2021. évi LXIX. tv.

Megjelent:

MK 2021/106. (VI. 9.)

Hatályos:

2021. 06. 10.

 

Jogszabály:

2017. évi LIII. törvény

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról

Módosítja:

2021. évi LXIX. tv.

Megjelent:

MK 2021/106. (VI. 9.)

Hatályos:

2021. 06. 10.

 

Jogszabály:

637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet

a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről

Módosítja:

317/2021. (VI. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/107. (VI. 9.)

Hatályos:

2021. 06. 10.

 

Jogszabály:

498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet

egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról

Módosítja:

318/2021. (VI. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/107. (VI. 9.)

Hatályos:

2021. 06. 10.

Módosítja:

319/2021. (VI. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/107. (VI. 9.)

Hatályos:

2021. 06. 10., 2021. 08. 01.

 

Jogszabály:

60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védettség igazolásáról

Módosítja:

321/2021. (VI. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/107. (VI. 9.)

Hatályos:

2021. 06. 28.

 

Jogszabály:

559/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet

az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletekkel összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról

Módosítja:

323/2021. (VI. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/107. (VI. 9.)

Hatályos:

2021. 06. 10.

 

Jogszabály:

7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet

védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról

Módosítja:

22/2021. (VI. 9.) KKM r.

Megjelent:

MK 2021/107. (VI. 9.)

Hatályos:

2021. 06. 10.

 

2021. VI. 8.

Jogszabály:

1993. évi XLVIII. törvény

a bányászatról

Módosítja:

2021. évi LXVIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/105. (VI. 8.)

Hatályos:

2021. 07. 09.

 

Jogszabály:

1997. évi CXXIV. törvény

az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről

Módosítja:

2021. évi LXVIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/105. (VI. 8.)

Hatályos:

2021. 07. 09.

 

Jogszabály:

2003. évi C. törvény

az elektronikus hírközlésről

Módosítja:

2021. évi LXVIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/105. (VI. 8.)

Hatályos:

2021. 06. 13.

 

Jogszabály:

2005. évi XVIII. törvény

a távhőszolgáltatásról

Módosítja:

2021. évi LXVIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/105. (VI. 8.)

Hatályos:

2021. 06. 13., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2007. évi LXXXVI. törvény

a villamos energiáról

Módosítja:

2021. évi LXVIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/105. (VI. 8.)

Hatályos:

2021. 06. 13., 2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

2008. évi XL. törvény

a földgázellátásról

Módosítja:

2021. évi LXVIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/105. (VI. 8.)

Hatályos:

2021. 06. 13.

 

Jogszabály:

2009. évi CLV. törvény

a minősített adat védelméről

Módosítja:

2021. évi LXVIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/105. (VI. 8.)

Hatályos:

2021. 07. 09.

 

Jogszabály:

2011. évi CCIX. törvény

a víziközmű-szolgáltatásról

Módosítja:

2021. évi LXVIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/105. (VI. 8.)

Hatályos:

2021. 06. 13.

 

Jogszabály:

2012. évi CLXVIII. törvény

a közművezetékek adójáról

Módosítja:

2021. évi LXVIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/105. (VI. 8.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2012. évi CLXXXV. törvény

a hulladékról

Módosítja:

2021. évi LXVIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/105. (VI. 8.)

Hatályos:

2021. 06. 13., 2021. 07. 09., 2023. 01. 01., 2023. 07. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi XXII. törvény

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról

Módosítja:

2021. évi LXVIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/105. (VI. 8.)

Hatályos:

2021. 06. 13.

 

Jogszabály:

2015. évi VII. törvény

a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról

Módosítja:

2021. évi LXVIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/105. (VI. 8.)

Hatályos:

2021. 07. 09.

 

Jogszabály:

2016. évi XXX. törvény

a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről

Módosítja:

2021. évi LXVIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/105. (VI. 8.)

Hatályos:

2021. 07. 09.

 

Jogszabály:

2021. évi II. törvény

egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról

Módosítja:

2021. évi LXVIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/105. (VI. 8.)

Hatályos:

2023. 07. 01.

 

Jogszabály:

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről

Módosítja:

313/2021. (VI. 8.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/105. (VI. 8.)

Hatályos:

2021. 06. 14.

Módosítja:

314/2021. (VI. 8.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/105. (VI. 8.)

Hatályos:

2021. 06. 09.

 

Jogszabály:

92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet

az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól

Módosítja:

316/2021. (VI. 8.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/105. (VI. 8.)

Hatályos:

2021. 07. 09.

 

Jogszabály:

10/1987. (VIII. 19.) EüM rendelet

a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyagok és készítmények nyilvántartásáról és forgalomba hozataláról

Módosítja:

21/2021. (VI. 8.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2021/105. (VI. 8.)

Hatályos:

2021. 06. 09.

 

Jogszabály:

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

Módosítja:

21/2021. (VI. 8.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2021/105. (VI. 8.)

Hatályos:

2021. 06. 09.

 

Jogszabály:

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Módosítja:

21/2021. (VI. 8.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2021/105. (VI. 8.)

Hatályos:

2021. 06. 09.

 

Jogszabály:

19/1998. (VI. 3.) NM rendelet

a betegszállításról

Módosítja:

21/2021. (VI. 8.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2021/105. (VI. 8.)

Hatályos:

2021. 06. 09.

 

Jogszabály:

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet

a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

Módosítja:

21/2021. (VI. 8.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2021/105. (VI. 8.)

Hatályos:

2021. 06. 09.

 

Jogszabály:

8/2002. (X. 4.) ESzCsM rendelet

az anyatej társadalombiztosítási támogatás alapját képező áráról, valamint a támogatás elszámolásának módjáról

Módosítja:

21/2021. (VI. 8.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2021/105. (VI. 8.)

Hatályos:

2021. 06. 09.

 

Jogszabály:

36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet

a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről

Módosítja:

21/2021. (VI. 8.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2021/105. (VI. 8.)

Hatályos:

2021. 06. 09., 2022. 02. 22.

 

Jogszabály:

18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet

az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről

Módosítja:

21/2021. (VI. 8.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2021/105. (VI. 8.)

Hatályos:

2021. 06. 09.

 

Jogszabály:

37/2007. (VII. 23.) EüM-SZMM együttes rendelet

egyes nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek üzemeltetésének egészségügyi feltételeiről

Módosítja:

21/2021. (VI. 8.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2021/105. (VI. 8.)

Hatályos:

2021. 06. 09.

 

Jogszabály:

1/2009. (I. 30.) EüM rendelet

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról

Módosítja:

21/2021. (VI. 8.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2021/105. (VI. 8.)

Hatályos:

2021. 06. 09.

 

Jogszabály:

40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet

az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről

Módosítja:

21/2021. (VI. 8.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2021/105. (VI. 8.)

Hatályos:

2021. 06. 09.

 

Jogszabály:

9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet

az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról

Módosítja:

21/2021. (VI. 8.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2021/105. (VI. 8.)

Hatályos:

2021. 06. 09.

 

Jogszabály:

51/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet

az egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések megelőzésére, az ilyen eszközök használatából eredő kockázatok kezelésére, valamint az egészségügyi tevékenységet végző személyek tájékoztatására és képzésére vonatkozó követelményekről

Módosítja:

21/2021. (VI. 8.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2021/105. (VI. 8.)

Hatályos:

2021. 06. 09.

 

Jogszabály:

55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet

az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról

Módosítja:

22/2021. (VI. 8.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2021/105. (VI. 8.)

Hatályos:

2021. 06. 11.

 

Jogszabály:

7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet

védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról

Módosítja:

21/2021. (VI. 8.) KKM r.

Megjelent:

MK 2021/105. (VI. 8.)

Hatályos:

2021. 06. 09.

 

Jogszabály:

19/2020. (XII. 30.) PM rendelet

az adózási szempontból nem együttműködő államok listájának közzétételéről

Módosítja:

5/2021. (VI. 8.) PM r.

Megjelent:

MK 2021/105. (VI. 8.)

Hatályos:

2021. 06. 09.

 

Jogszabály:

1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1362/2021. (VI. 8.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2021/105. (VI. 8.)

Hatályos:

2021. 06. 09.

 

Jogszabály:

1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1363/2021. (VI. 8.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2021/105. (VI. 8.)

Hatályos:

2021. 06. 09.

 

2021. VI. 7.

Jogszabály:

530/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet

az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdésekről

Módosítja:

308/2021. (VI. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/104. (VI. 7.)

Hatályos:

2021. 06. 15.

 

Jogszabály:

570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről

Módosítja:

308/2021. (VI. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/104. (VI. 7.)

Hatályos:

2021. 06. 15.

 

Jogszabály:

271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet

a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról

Módosítja:

309/2021. (VI. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/104. (VI. 7.)

Hatályos:

2021. 06. 08.

 

Jogszabály:

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet

a hallgatói hitelrendszerről

Módosítja:

311/2021. (VI. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/104. (VI. 7.)

Hatályos:

2021. 06. 08.

 

Jogszabály:

30/1988. (IV. 21.) MT rendelet

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

312/2021. (VI. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/104. (VI. 7.)

Hatályos:

2021. 06. 22.

 

Jogszabály:

180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet

az országhatárt átlépő hulladékszállításról

Módosítja:

312/2021. (VI. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/104. (VI. 7.)

Hatályos:

2021. 06. 22.

 

Jogszabály:

389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról

Módosítja:

312/2021. (VI. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/104. (VI. 7.)

Hatályos:

2021. 06. 22.

 

Jogszabály:

312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

a hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól

Módosítja:

312/2021. (VI. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/104. (VI. 7.)

Hatályos:

2021. 06. 22.

 

Jogszabály:

343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

312/2021. (VI. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/104. (VI. 7.)

Hatályos:

2021. 06. 22.

 

Jogszabály:

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

Módosítja:

312/2021. (VI. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/104. (VI. 7.)

Hatályos:

2021. 06. 22.

 

Jogszabály:

439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről

Módosítja:

312/2021. (VI. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/104. (VI. 7.)

Hatályos:

2021. 06. 22.

 

Jogszabály:

442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

Módosítja:

312/2021. (VI. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/104. (VI. 7.)

Hatályos:

2021. 06. 22.

 

Jogszabály:

445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

Módosítja:

312/2021. (VI. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/104. (VI. 7.)

Hatályos:

2021. 06. 22.

 

Jogszabály:

318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól

Módosítja:

312/2021. (VI. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/104. (VI. 7.)

Hatályos:

2021. 06. 22.

 

Jogszabály:

197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet

az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

Módosítja:

312/2021. (VI. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/104. (VI. 7.)

Hatályos:

2021. 06. 22.

 

Jogszabály:

246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet

az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól

Módosítja:

312/2021. (VI. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/104. (VI. 7.)

Hatályos:

2021. 06. 22.

 

Jogszabály:

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet

a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

Módosítja:

312/2021. (VI. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/104. (VI. 7.)

Hatályos:

2021. 06. 22.

 

Jogszabály:

369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet

a hulladékká vált gépjárművekről

Módosítja:

312/2021. (VI. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/104. (VI. 7.)

Hatályos:

2021. 06. 22.

 

Jogszabály:

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről

Módosítja:

312/2021. (VI. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/104. (VI. 7.)

Hatályos:

2021. 06. 22.

 

Jogszabály:

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet

a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól

Módosítja:

312/2021. (VI. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/104. (VI. 7.)

Hatályos:

2021. 06. 22.

 

Jogszabály:

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról

Módosítja:

312/2021. (VI. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/104. (VI. 7.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

68/2016. (III. 31.) Korm. rendelet

az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervre vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja:

312/2021. (VI. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/104. (VI. 7.)

Hatályos:

2021. 06. 22.

 

Jogszabály:

69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet

az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól

Módosítja:

312/2021. (VI. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/104. (VI. 7.)

Hatályos:

2021. 06. 22.

 

Jogszabály:

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Módosítja:

312/2021. (VI. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/104. (VI. 7.)

Hatályos:

2021. 06. 22.

 

Jogszabály:

94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja:

312/2021. (VI. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/104. (VI. 7.)

Hatályos:

2021. 06. 22.

 

Jogszabály:

105/2019. (V. 8.) Korm. rendelet

a higanyról és az 1102/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. május 17-i 2017/852/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezésekről

Módosítja:

312/2021. (VI. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/104. (VI. 7.)

Hatályos:

2021. 06. 22.

 

Jogszabály:

376/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet

a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1021 európai parlamenti és a tanácsi rendelet végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezésekről

Módosítja:

312/2021. (VI. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/104. (VI. 7.)

Hatályos:

2021. 06. 22.

 

Jogszabály:

45/2015. (XII. 30.) NGM rendelet

a Nemzeti Akkreditáló Hatóság eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

Módosítja:

24/2021. (VI. 7.) ITM r.

Megjelent:

MK 2021/104. (VI. 7.)

Hatályos:

2021. 07. 08.

 

2021. VI. 5.

Jogszabály:

7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet

védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról

Módosítja:

20/2021. (VI. 5.) KKM r.

Megjelent:

MK 2021/103. (VI. 5.)

Hatályos:

2021. 06. 06.

 

2021. VI. 3.

Jogszabály:

1994. évi LIII. törvény

a bírósági végrehajtásról

Módosítja:

2021. évi LXII. tv.

Megjelent:

MK 2021/102. (VI. 3.)

Hatályos:

2022. 08. 01.

 

Jogszabály:

1997. évi XXXI. törvény

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Módosítja:

2021. évi LXII. tv.

Megjelent:

MK 2021/102. (VI. 3.)

Hatályos:

2022. 08. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi V. törvény

a Polgári Törvénykönyvről

Módosítja:

2021. évi LXII. tv.

Megjelent:

MK 2021/102. (VI. 3.)

Hatályos:

2022. 08. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi CXXX. törvény

a polgári perrendtartásról

Módosítja:

2021. évi LXII. tv.

Megjelent:

MK 2021/102. (VI. 3.)

Hatályos:

2022. 08. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi XXVIII. törvény

a nemzetközi magánjogról

Módosítja:

2021. évi LXII. tv.

Megjelent:

MK 2021/102. (VI. 3.)

Hatályos:

2022. 08. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CXVIII. törvény

a bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról

Módosítja:

2021. évi LXII. tv.

Megjelent:

MK 2021/102. (VI. 3.)

Hatályos:

2022. 08. 01.

 

Jogszabály:

1986. évi 14. törvényerejű rendelet

a Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában az 1980. évi október 25. napján kelt szerződés kihirdetéséről

Módosítja:

2021. évi LXII. tv.

Megjelent:

MK 2021/102. (VI. 3.)

Hatályos:

2022. 08. 01.

 

Jogszabály:

1996. évi XX. törvény

a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról

Módosítja:

2021. évi LXIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/102. (VI. 3.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

1997. évi LXXVIII. törvény

az épített környezet alakításáról és védelméről

Módosítja:

2021. évi LXIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/102. (VI. 3.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2007. évi II. törvény

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról

Módosítja:

2021. évi LXIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/102. (VI. 3.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2007. évi LXXX. törvény

a menedékjogról

Módosítja:

2021. évi LXIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/102. (VI. 3.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2010. évi CXXII. törvény

a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról

Módosítja:

2021. évi LXIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/102. (VI. 3.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2010. évi CXXVI. törvény

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról

Módosítja:

2021. évi LXIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/102. (VI. 3.)

Hatályos:

2021. 09. 01., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CL. törvény

az adózás rendjéről

Módosítja:

2021. évi LXIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/102. (VI. 3.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2018. évi LXXXIX. törvény

az oktatási nyilvántartásról

Módosítja:

2021. évi LXIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/102. (VI. 3.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

1990. évi XCIII. törvény

az illetékekről

Módosítja:

2021. évi LXIV. tv.

Megjelent:

MK 2021/102. (VI. 3.)

Hatályos:

2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

1991. évi XLIX. törvény

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

Módosítja:

2021. évi LXIV. tv.

Megjelent:

MK 2021/102. (VI. 3.)

Hatályos:

2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

1994. évi LXVI. törvény

a Bérgarancia Alapról

Módosítja:

2021. évi LXIV. tv.

Megjelent:

MK 2021/102. (VI. 3.)

Hatályos:

2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

2003. évi XXIII. törvény

a fizetési, illetve értékpapír-elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességéről

Módosítja:

2021. évi LXIV. tv.

Megjelent:

MK 2021/102. (VI. 3.)

Hatályos:

2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

2006. évi V. törvény

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

Módosítja:

2021. évi LXIV. tv.

Megjelent:

MK 2021/102. (VI. 3.)

Hatályos:

2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CLXXXI. törvény

a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról

Módosítja:

2021. évi LXIV. tv.

Megjelent:

MK 2021/102. (VI. 3.)

Hatályos:

2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi CV. törvény

a természetes személyek adósságrendezéséről

Módosítja:

2021. évi LXIV. tv.

Megjelent:

MK 2021/102. (VI. 3.)

Hatályos:

2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CLIII. törvény

az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról

Módosítja:

2021. évi LXIV. tv.

Megjelent:

MK 2021/102. (VI. 3.)

Hatályos:

2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

1994. évi XLII. törvény

a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról

Módosítja:

2021. évi LXV. tv.

Megjelent:

MK 2021/102. (VI. 3.)

Hatályos:

2021. 06. 04.

 

Jogszabály:

1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja:

7/2021. (VI. 3.) NVTNM r.

Megjelent:

MK 2021/102. (VI. 3.)

Hatályos:

2021. 06. 04., 2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

70/2012. (VII. 16.) VM rendelet

a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról

Módosítja:

22/2021. (VI. 3.) AM r.

Megjelent:

MK 2021/102. (VI. 3.)

Hatályos:

2021. 06. 06.

 

Jogszabály:

1/2018. (II. 1.) FM rendelet

a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához a 2017/2018-2019/2020 borpiaci években igényelhető támogatásról

Módosítja:

22/2021. (VI. 3.) AM r.

Megjelent:

MK 2021/102. (VI. 3.)

Hatályos:

2021. 06. 06.

 

Jogszabály:

2/2020. (II. 28.) AM rendelet

az Európai Unió területén történő borpromóció támogatásáról

Módosítja:

22/2021. (VI. 3.) AM r.

Megjelent:

MK 2021/102. (VI. 3.)

Hatályos:

2021. 06. 06.

 

Jogszabály:

3/2020. (II. 28.) AM rendelet

a harmadik országokban történő borpromóció támogatásáról

Módosítja:

22/2021. (VI. 3.) AM r.

Megjelent:

MK 2021/102. (VI. 3.)

Hatályos:

2021. 06. 06.

 

Jogszabály:

53/2020. (X. 27.) AM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez igényelhető támogatásról

Módosítja:

22/2021. (VI. 3.) AM r.

Megjelent:

MK 2021/102. (VI. 3.)

Hatályos:

2021. 06. 06.

 

Jogszabály:

57/2020. (XI. 13.) AM rendelet

a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához igényelhető támogatásról

Módosítja:

22/2021. (VI. 3.) AM r.

Megjelent:

MK 2021/102. (VI. 3.)

Hatályos:

2021. 06. 06.

 

Jogszabály:

18/2019. (XII. 13.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet rádióforgalmi rendjének kialakításáról, az Egységes Digitális Rádiórendszer alkalmazásáról

Módosítja:

32/2021. (VI. 3.) BVOP ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/28. (VI. 3.)

Hatályos:

2021. 06. 04.

 

Jogszabály:

28/2020. (VII. 10.) BVOP utasítás

a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága eszközeinek és forrásainak leltározásáról és leltárkészítésről

Módosítja:

33/2021. (VI. 3.) BVOP ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/28. (VI. 3.)

Hatályos:

2021. 06. 04.

 

2021. VI. 2.

Jogszabály:

301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről

Módosítja:

304/2021. (VI. 2.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/101. (VI. 2.)

Hatályos:

2021. 06. 03.

 

Jogszabály:

303/2019. (XII. 12.) Korm. rendelet

a sportakadémiákról

Módosítja:

305/2021. (VI. 2.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/101. (VI. 2.)

Hatályos:

2021. 06. 03.

 

Jogszabály:

2/2019. (VII. 12.) MK rendelet

a kormányzati informatikai beszerzéssel érintett alkalmazások, informatikai eszközök és szoftverek köréről

Módosítja:

3/2021. (VI. 2.) MK r.

Megjelent:

MK 2021/101. (VI. 2.)

Hatályos:

2021. 06. 03.

 

Jogszabály:

55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet

az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról

Módosítja:

19/2021. (VI. 2.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2021/101. (VI. 2.)

Hatályos:

2021. 06. 03.

 

2021. VI. 1.

Jogszabály:

180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet

az országhatárt átlépő hulladékszállításról

Módosítja:

302/2021. (VI. 1.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/100. (VI. 1.)

Hatályos:

2021. 06. 06.

 

Jogszabály:

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

Módosítja:

303/2021. (VI. 1.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/100. (VI. 1.)

Hatályos:

2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

1779/2019. (XII. 23.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében Békéscsaba komplex energetikai programja megvalósításának támogatásáról

Módosítja:

1342/2021. (VI. 1.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2021/100. (VI. 1.)

 

2021. V. 31.

Jogszabály:

502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről

Módosítja:

289/2021. (V. 31.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

Hatályos:

2021. 06. 01.

 

Jogszabály:

62/2021. (II. 12.) Korm. rendelet

a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a kistelepülési üzletek támogatásáról

Módosítja:

290/2021. (V. 31.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

Hatályos:

2021. 06. 01.

 

Jogszabály:

364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja:

294/2021. (V. 31.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

Hatályos:

2021. 06. 01.

 

Jogszabály:

545/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet

a paksi Integrált Központ létrehozását célzó beruházás, valamint a kapcsolódó bontási és kármentesítési munkák előkészítésével és megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja:

295/2021. (V. 31.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

Hatályos:

2021. 06. 01.

 

Jogszabály:

83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

296/2021. (V. 31.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

Hatályos:

2021. 06. 01.

 

Jogszabály:

98/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet

az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályairól

Módosítja:

297/2021. (V. 31.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet

a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól

Módosítja:

297/2021. (V. 31.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

Hatályos:

2022. 07. 08.

 

Jogszabály:

462/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

a jelzáloghitel nyújtásával, közvetítéssel kapcsolatos eljárásra, a hiteltanácsadásra és a foglalkoztatottak szakmai ismereteire vonatkozó szabályokról

Módosítja:

297/2021. (V. 31.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

156/2021. (III. 29.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a hallgatói és képzési hitelekkel összefüggő módosításáról

Módosítja:

297/2021. (V. 31.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

Hatályos:

2021. 05. 31.

 

Jogszabály:

474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet

az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról

Módosítja:

298/2021. (V. 31.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

Hatályos:

az Európai Bizottságnak az "Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából" című közleményénén alapuló, az állami sport célú támogatások tárgykörében benyújtott magyar bejelentésre vonatkozó jóváhagyó határozata meghozatalának napját követő naptól.

 

Jogszabály:

36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet

az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról

Módosítja:

6/2021. (V. 31.) MvM r.

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

Hatályos:

2021. 06. 01.

 

Jogszabály:

21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet

a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról

Módosítja:

7/2021. (V. 31.) MvM r.

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

Hatályos:

2021. 06. 01.

 

Jogszabály:

25/2015. (IV. 30.) MvM rendelet

a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról

Módosítja:

8/2021. (V. 31.) MvM r.

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

Hatályos:

2021. 06. 01.

 

Jogszabály:

7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet

védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról

Módosítja:

18/2021. (V. 31.) KKM r.

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

Hatályos:

2021. 06. 01.

 

Jogszabály:

36/2015. (VII. 22.) MvM rendelet

az Információs Hivatal alkalmazottainak lakáscélú munkáltatói kölcsönéről

Módosítja:

19/2021. (V. 31.) KKM r.

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

Hatályos:

2021. 06. 01.

 

Jogszabály:

1468/2020. (VIII. 5.) Korm. határozat

az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével összefüggő intézkedésekről

Módosítja:

1320/2021. (V. 31.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

 

Jogszabály:

1925/2020. (XII. 17.) Korm. határozat

a Málenkij Robot Emlékhely, a Kubinyi Ferenc Múzeum és a Központi Bányászati Múzeum működéséhez szükséges többletforrás biztosításáról

Módosítja:

1330/2021. (V. 31.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

 

Jogszabály:

1149/2020. (IV. 10.) Korm. határozat

egyes fővárosi kulturális színterek és ingatlanok magyar állam általi megvásárlásához szükséges kormányzati intézkedésekről

Módosítja:

1331/2021. (V. 31.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

 

Jogszabály:

1433/2020. (VII. 23.) Korm. határozat

a Thália Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatellátásához szükséges további ingatlanok magyar állam általi megvásárlásához szükséges kormányzati intézkedésekről

Módosítja:

1331/2021. (V. 31.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2021/99. (V. 31.)

 

Jogszabály:

71/2020. (XII. 18.) BVOP utasítás

a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekményt elkövetők visszaesési valószínűségének csökkentésére irányuló feladatok végrehajtásáról

Módosítja:

31/2021. (V. 31.) BVOP ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/27. (V. 31.)

Hatályos:

2021. 06. 01.

 

Jogszabály:

9/2018. (VI. 29.) LÜ utasítás

az előkészítő eljárással, a nyomozás felügyeletével és irányításával, valamint a befejező intézkedésekkel kapcsolatos ügyészi feladatokról

Módosítja:

7/2021. (V. 31.) LÜ ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/27. (V. 31.)

Hatályos:

2021. 06. 08.

 

2021. V. 28.

Jogszabály:

1997. évi XXX. törvény

a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről

Módosítja:

2021. évi LVIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/98. (V. 28.)

Hatályos:

2022. 07. 08.

 

Jogszabály:

2001. évi CXX. törvény

a tőkepiacról

Módosítja:

2021. évi LVIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/98. (V. 28.)

Hatályos:

2021. 08. 02., 2021. 11. 10., 2022. 01. 01., 2022. 02. 28., 2022. 08. 12.

 

Jogszabály:

2007. évi CXVII. törvény

a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről

Módosítja:

2021. évi LVIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/98. (V. 28.)

Hatályos:

2022. 04. 11.

 

Jogszabály:

2007. évi CXXXVIII. törvény

a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól

Módosítja:

2021. évi LVIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/98. (V. 28.)

Hatályos:

2021. 08. 02., 2021. 11. 10., 2022. 01. 01., 2022. 02. 28., 2022. 04. 11.

 

Jogszabály:

2013. évi CXXXIX. törvény

a Magyar Nemzeti Bankról

Módosítja:

2021. évi LVIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/98. (V. 28.)

Hatályos:

2021. 08. 02., 2021. 11. 10., 2022. 01. 01., 2022. 01. 15., 2022. 04. 11., 2022. 07. 08.

 

Jogszabály:

2013. évi CCXXXVII. törvény

a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Módosítja:

2021. évi LVIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/98. (V. 28.)

Hatályos:

2021. 08. 02., 2021. 11. 10., 2022. 01. 01., 2022. 04. 11., 2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

2014. évi XVI. törvény

a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

Módosítja:

2021. évi LVIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/98. (V. 28.)

Hatályos:

2021. 08. 02., 2022. 04. 11.

 

Jogszabály:

2014. évi XXXVII. törvény

a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről

Módosítja:

2021. évi LVIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/98. (V. 28.)

Hatályos:

2021. 08. 02., 2022. 07. 08., 2022. 08. 12.

 

Jogszabály:

2014. évi LXXXVIII. törvény

a biztosítási tevékenységről

Módosítja:

2021. évi LVIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/98. (V. 28.)

Hatályos:

2022. 01. 01., 2022. 04. 11.

 

Jogszabály:

1988. évi I. törvény

a közúti közlekedésről

Módosítja:

2021. évi LIX. tv.

Megjelent:

MK 2021/98. (V. 28.)

Hatályos:

2021. 06. 13., 2021. 07. 01., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

1992. évi LXVI. törvény

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Módosítja:

2021. évi LIX. tv.

Megjelent:

MK 2021/98. (V. 28.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

1995. évi XCVII. törvény

a légiközlekedésről

Módosítja:

2021. évi LIX. tv.

Megjelent:

MK 2021/98. (V. 28.)

Hatályos:

2021. 06. 13., 2021. 06. 28., 2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

1999. évi LXXXIV. törvény

a közúti közlekedési nyilvántartásról

Módosítja:

2021. évi LIX. tv.

Megjelent:

MK 2021/98. (V. 28.)

Hatályos:

2021. 06. 13., 2021. 10. 19.

 

Jogszabály:

2000. évi XLII. törvény

a víziközlekedésről

Módosítja:

2021. évi LIX. tv.

Megjelent:

MK 2021/98. (V. 28.)

Hatályos:

2021. 06. 13., 2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

2005. évi CLXXXIII. törvény

a vasúti közlekedésről

Módosítja:

2021. évi LIX. tv.

Megjelent:

MK 2021/98. (V. 28.)

Hatályos:

2021. 06. 13., 2021. 06. 28.

 

Jogszabály:

2006. évi LIII. törvény

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről

Módosítja:

2021. évi LIX. tv.

Megjelent:

MK 2021/98. (V. 28.)

Hatályos:

2021. 06. 13.

 

Jogszabály:

2012. évi XLI. törvény

a személyszállítási szolgáltatásokról

Módosítja:

2021. évi LIX. tv.

Megjelent:

MK 2021/98. (V. 28.)

Hatályos:

2021. 06. 13.

 

Jogszabály:

2013. évi XXXIV. törvény

az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról

Módosítja:

2021. évi LIX. tv.

Megjelent:

MK 2021/98. (V. 28.)

Hatályos:

2021. 06. 13.

 

Jogszabály:

2013. évi LXVII. törvény

az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról

Módosítja:

2021. évi LIX. tv.

Megjelent:

MK 2021/98. (V. 28.)

Hatályos:

2021. 10. 19.

 

Jogszabály:

1992. évi LXVI. törvény

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Módosítja:

2021. évi LX. tv.

Megjelent:

MK 2021/98. (V. 28.)

Hatályos:

2021. 06. 05.

 

Jogszabály:

1995. évi XCIII. törvény

a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról

Módosítja:

2021. évi LX. tv.

Megjelent:

MK 2021/98. (V. 28.)

Hatályos:

2021. 06. 05.

 

Jogszabály:

1995. évi XCVII. törvény

a légiközlekedésről

Módosítja:

2021. évi LX. tv.

Megjelent:

MK 2021/98. (V. 28.)

Hatályos:

2021. 07. 01., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

1997. évi CLIX. törvény

a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról

Módosítja:

2021. évi LX. tv.

Megjelent:

MK 2021/98. (V. 28.)

Hatályos:

2021. 06. 05.

 

Jogszabály:

1998. évi XXVII. törvény

a géntechnológiai tevékenységről

Módosítja:

2021. évi LX. tv.

Megjelent:

MK 2021/98. (V. 28.)

Hatályos:

2021. 06. 05.

 

Jogszabály:

2003. évi LII. törvény

a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról

Módosítja:

2021. évi LX. tv.

Megjelent:

MK 2021/98. (V. 28.)

Hatályos:

2021. 06. 05.

 

Jogszabály:

2007. évi XVII. törvény

a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről

Módosítja:

2021. évi LX. tv.

Megjelent:

MK 2021/98. (V. 28.)

Hatályos:

2021. 06. 05.

 

Jogszabály:

2007. évi CXXIX. törvény

a termőföld védelméről

Módosítja:

2021. évi LX. tv.

Megjelent:

MK 2021/98. (V. 28.)

Hatályos:

2021. 06. 05., 2021. 07. 01., 2021. 08. 01., 2026. 01. 01.

 

Jogszabály:

2008. évi XLVI. törvény

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

Módosítja:

2021. évi LX. tv.

Megjelent:

MK 2021/98. (V. 28.)

Hatályos:

2021. 06. 05.

 

Jogszabály:

2008. évi LXXIII. törvény

a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról

Módosítja:

2021. évi LX. tv.

Megjelent:

MK 2021/98. (V. 28.)

Hatályos:

2021. 06. 05.

 

Jogszabály:

2009. évi XXXVII. törvény

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról

Módosítja:

2021. évi LX. tv.

Megjelent:

MK 2021/98. (V. 28.)

Hatályos:

2021. 06. 05.

 

Jogszabály:

2010. évi LXXXVII. törvény

a Nemzeti Földalapról

Módosítja:

2021. évi LX. tv.

Megjelent:

MK 2021/98. (V. 28.)

Hatályos:

2021. 06. 05.

 

Jogszabály:

2011. évi CLXVIII. törvény

a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről

Módosítja:

2021. évi LX. tv.

Megjelent:

MK 2021/98. (V. 28.)

Hatályos:

2021. 06. 05., 2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

2012. évi XLVI. törvény

a földmérési és térképészeti tevékenységről

Módosítja:

2021. évi LX. tv.

Megjelent:

MK 2021/98. (V. 28.)

Hatályos:

2021. 06. 05.

 

Jogszabály:

2012. évi CXXVII. törvény

a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről

Módosítja:

2021. évi LX. tv.

Megjelent:

MK 2021/98. (V. 28.)

Hatályos:

2021. 06. 05., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi CCXII. törvény

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról

Módosítja:

2021. évi LX. tv.

Megjelent:

MK 2021/98. (V. 28.)

Hatályos:

2021. 06. 05., 2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi XCVII. törvény

a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről

Módosítja:

2021. évi LX. tv.

Megjelent:

MK 2021/98. (V. 28.)

Hatályos:

2021. 06. 05.

 

Jogszabály:

2020. évi XL. törvény

a termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának rendezéséről és egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról

Módosítja:

2021. évi LX. tv.

Megjelent:

MK 2021/98. (V. 28.)

Hatályos:

2021. 06. 05.

 

Jogszabály:

2020. évi LIII. törvény

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény és a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvény módosításáról

Módosítja:

2021. évi LX. tv.

Megjelent:

MK 2021/98. (V. 28.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi LXXI. törvény

a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről

Módosítja:

2021. évi LX. tv.

Megjelent:

MK 2021/98. (V. 28.)

Hatályos:

2021. 06. 05.

 

Jogszabály:

2020. évi CXXIII. törvény

a családi gazdaságokról

Módosítja:

2021. évi LX. tv.

Megjelent:

MK 2021/98. (V. 28.)

Hatályos:

2021. 06. 05.

 

Jogszabály:

2020. évi CLXIII. törvény

a szőlészetről és borászatról

Módosítja:

2021. évi LX. tv.

Megjelent:

MK 2021/98. (V. 28.)

Hatályos:

2021. 08. 01., 2022. 08. 01.

 

2021. V. 27.

Jogszabály:

2020. évi XC. törvény

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről

Módosítja:

2021. évi XLIV. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 05. 28., 2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi IX. törvény

a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról

Módosítja:

2021. évi XLVIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 05. 28., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi LXVI. törvény

az Állami Számvevőszékről

Módosítja:

2021. évi XLIX. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CLXXXI. törvény

a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról

Módosítja:

2021. évi XLIX. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

1990. évi XCIII. törvény

az illetékekről

Módosítja:

2021. évi L. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

1992. évi XXXIII. törvény

a közalkalmazottak jogállásáról

Módosítja:

2021. évi L. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 06. 04., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

1992. évi LXVI. törvény

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Módosítja:

2021. évi L. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 06. 04., 2021. 07. 01., 2021. 09. 11., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

1995. évi LVII. törvény

a vízgazdálkodásról

Módosítja:

2021. évi L. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 01., 2023. 06. 25.

 

Jogszabály:

1996. évi XX. törvény

a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról

Módosítja:

2021. évi L. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 06. 04., 2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

1996. évi XXXI. törvény

a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Módosítja:

2021. évi L. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 06. 04., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

1998. évi XII. törvény

a külföldre utazásról

Módosítja:

2021. évi L. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 06. 04., 2021. 07. 01., 2021. 09. 11., 2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

1999. évi LXXXIV. törvény

a közúti közlekedési nyilvántartásról

Módosítja:

2021. évi L. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 06. 04., 2021. 07. 01., 2022. 01. 01., 2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

2000. évi XLII. törvény

a víziközlekedésről

Módosítja:

2021. évi L. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 06. 04.

 

Jogszabály:

2003. évi CXXV. törvény

az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Módosítja:

2021. évi L. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

2004. évi I. törvény

a sportról

Módosítja:

2021. évi L. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 06. 04.

 

Jogszabály:

2009. évi LXII. törvény

a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról

Módosítja:

2021. évi L. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

2010. évi I. törvény

az anyakönyvi eljárásról

Módosítja:

2021. évi L. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 06. 04., 2021. 07. 01., 2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CVI. törvény

a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról

Módosítja:

2021. évi L. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 06. 04.

 

Jogszabály:

2011. évi CXXVIII. törvény

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

Módosítja:

2021. évi L. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CXC. törvény

a nemzeti köznevelésről

Módosítja:

2021. évi L. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CXCIX. törvény

a közszolgálati tisztviselőkről

Módosítja:

2021. évi L. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 06. 04., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CCIV. törvény

a nemzeti felsőoktatásról

Módosítja:

2021. évi L. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2012. évi CLXVI. törvény

a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

Módosítja:

2021. évi L. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 07. 01., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2012. évi CCV. törvény

a honvédek jogállásáról

Módosítja:

2021. évi L. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi XLII. törvény

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról

Módosítja:

2021. évi L. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 06. 04., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi CCXI. törvény

a kéményseprő-ipari tevékenységről

Módosítja:

2021. évi L. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi CCXXII. törvény

az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

Módosítja:

2021. évi L. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 06. 04., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi CL. törvény

az általános közigazgatási rendtartásról

Módosítja:

2021. évi L. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CL. törvény

az adózás rendjéről

Módosítja:

2021. évi L. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

2018. évi CXIV. törvény

a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról

Módosítja:

2021. évi L. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2018. évi CXXV. törvény

a kormányzati igazgatásról

Módosítja:

2021. évi L. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 06. 04., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2019. évi LXXX. törvény

a szakképzésről

Módosítja:

2021. évi L. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2019. évi CVII. törvény

a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról

Módosítja:

2021. évi L. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 06. 04., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi C. törvény

az egészségügyi szolgálati jogviszonyról

Módosítja:

2021. évi L. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi CXXI. törvény

egyes törvényeknek nyilvántartásokkal és elektronikus ügyintézéssel összefüggő módosításáról

Módosítja:

2021. évi L. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 07. 01., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi CXXX. törvény

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról

Módosítja:

2021. évi L. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi CXLVIII. törvény

a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Módosítja:

2021. évi L. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi CLXIV. törvény

az ügyfelek számára adminisztratív terheket tartalmazó egyes törvények módosításáról

Módosítja:

2021. évi L. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 07. 01., 2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

1991. évi XLI. törvény

a közjegyzőkről

Módosítja:

2021. évi LI. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 05. 28.

 

Jogszabály:

1992. évi XI. törvény

az 1963 és 1989 között elkövetett egyes állam és közrend elleni bűncselekmények miatt történt elítélések semmissé nyilvánításáról

Módosítja:

2021. évi LI. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 05. 28.

 

Jogszabály:

1994. évi LIII. törvény

a bírósági végrehajtásról

Módosítja:

2021. évi LI. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 07. 01., 2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

1996. évi XXXVIII. törvény

a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről

Módosítja:

2021. évi LI. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 05. 28.

 

Jogszabály:

1997. évi CLV. törvény

a fogyasztóvédelemről

Módosítja:

2021. évi LI. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2002. évi LV. törvény

a közvetítői tevékenységről

Módosítja:

2021. évi LI. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 07. 01., 2021. 08. 01.

 

Jogszabály:

2007. évi CXXIII. törvény

a kisajátításról

Módosítja:

2021. évi LI. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 05. 28.

 

Jogszabály:

2009. évi XLVII. törvény

a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról

Módosítja:

2021. évi LI. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 05. 28.

 

Jogszabály:

2010. évi XXXVIII. törvény

a hagyatéki eljárásról

Módosítja:

2021. évi LI. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 05. 28.

 

Jogszabály:

2011. évi CLXII. törvény

a bírák jogállásáról és javadalmazásáról

Módosítja:

2021. évi LI. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 05. 28.

 

Jogszabály:

2012. évi CLXXX. törvény

az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről

Módosítja:

2021. évi LI. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 05. 28.

 

Jogszabály:

2013. évi V. törvény

a Polgári Törvénykönyvről

Módosítja:

2021. évi LI. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 05. 28., 2022. 01. 01., 2022. 05. 28.

 

Jogszabály:

2013. évi CLXXVII. törvény

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről

Módosítja:

2021. évi LI. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi XXIX. törvény

az igazságügyi szakértőkről

Módosítja:

2021. évi LI. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 05. 28., 2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi CXXX. törvény

a polgári perrendtartásról

Módosítja:

2021. évi LI. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 07. 01., 2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi CL. törvény

az általános közigazgatási rendtartásról

Módosítja:

2021. évi LI. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 05. 28.

 

Jogszabály:

2017. évi I. törvény

a közigazgatási perrendtartásról

Módosítja:

2021. évi LI. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi XXVIII. törvény

a nemzetközi magánjogról

Módosítja:

2021. évi LI. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi LXXVIII. törvény

az ügyvédi tevékenységről

Módosítja:

2021. évi LI. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CXXVIII. törvény

a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról

Módosítja:

2021. évi LI. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

2018. évi CXXV. törvény

a kormányzati igazgatásról

Módosítja:

2021. évi LI. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 05. 28.

 

Jogszabály:

2020. évi CXXXVI. törvény

a fogyasztóvédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról

Módosítja:

2021. évi LI. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2022. 05. 28.

 

Jogszabály:

2011. évi CXC. törvény

a nemzeti köznevelésről

Módosítja:

2021. évi LII. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 05. 28., 2021. 07. 01., 2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CCIV. törvény

a nemzeti felsőoktatásról

Módosítja:

2021. évi LII. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 05. 28.

 

Jogszabály:

2014. évi LXXXIII. törvény

az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről

Módosítja:

2021. évi LII. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 05. 28.

 

Jogszabály:

2018. évi LXXXIX. törvény

az oktatási nyilvántartásról

Módosítja:

2021. évi LII. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 05. 28., 2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

1992. évi XXXIII. törvény

a közalkalmazottak jogállásáról

Módosítja:

2021. évi LIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 05. 28.

 

Jogszabály:

1997. évi LXXXI. törvény

a társadalombiztosítási nyugellátásról

Módosítja:

2021. évi LIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

1997. évi LXXXIII. törvény

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

Módosítja:

2021. évi LIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

1998. évi LXXXIV. törvény

a családok támogatásáról

Módosítja:

2021. évi LIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

2005. évi LXXXVIII. törvény

a közérdekű önkéntes tevékenységről

Módosítja:

2021. évi LIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 05. 28.

 

Jogszabály:

2007. évi CVI. törvény

az állami vagyonról

Módosítja:

2021. évi LIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CLXVII. törvény

a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról

Módosítja:

2021. évi LIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CCIV. törvény

a nemzeti felsőoktatásról

Módosítja:

2021. évi LIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 05. 28.

 

Jogszabály:

2014. évi LXXVI. törvény

a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról

Módosítja:

2021. évi LIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 05. 28.

 

Jogszabály:

2018. évi LXXXIX. törvény

az oktatási nyilvántartásról

Módosítja:

2021. évi LIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 05. 28.

 

Jogszabály:

2019. évi CXXII. törvény

a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről

Módosítja:

2021. évi LIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 05. 28.

 

Jogszabály:

2020. évi XXXIX. törvény

az Universitas Miskolcinensis Alapítványról, az Universitas Miskolcinensis Alapítvány és a Miskolci Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja:

2021. évi LIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 05. 28.

 

Jogszabály:

2020. évi XXXVIII. törvény

a Széchenyi István Egyetemért Alapítványról, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány és a Széchenyi István Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja:

2021. évi LIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 05. 28.

 

Jogszabály:

2020. évi LVIII. törvény

a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről

Módosítja:

2021. évi LIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 05. 28.

 

Jogszabály:

2020. évi LXIV. törvény

az Erzsébet-táborokról

Módosítja:

2021. évi LIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 05. 28.

 

Jogszabály:

2011. évi CCIV. törvény

a nemzeti felsőoktatásról

Módosítja:

2021. évi LIV. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 06. 04.

 

Jogszabály:

1996. évi LIII. törvény

a természet védelméről

Módosítja:

2021. évi LV. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

2005. évi XVIII. törvény

a távhőszolgáltatásról

Módosítja:

2021. évi LV. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

2007. évi LXXXVI. törvény

a villamos energiáról

Módosítja:

2021. évi LV. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

2007. évi CXXIX. törvény

a termőföld védelméről

Módosítja:

2021. évi LV. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

2008. évi XL. törvény

a földgázellátásról

Módosítja:

2021. évi LV. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

2009. évi XXXVII. törvény

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról

Módosítja:

2021. évi LV. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

2010. évi CXVII. törvény

a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről

Módosítja:

2021. évi LV. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi LVII. törvény

az energiahatékonyságról

Módosítja:

2021. évi LV. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

2019. évi LXXX. törvény

a szakképzésről

Módosítja:

2021. évi LV. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

1995. évi LXVI. törvény

a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

Módosítja:

2021. évi LVI. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

2001. évi LXIV. törvény

a kulturális örökség védelméről

Módosítja:

2021. évi LVI. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

1995. évi LXVI. törvény

a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

Módosítja:

2021. évi LVII. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 08. 01.

 

Jogszabály:

2019. évi CXXIV. törvény

a Nemzeti Kulturális Tanácsról, a kultúrstratégiai intézményekről, valamint egyes kulturális vonatkozású törvények módosításáról

Módosítja:

2021. évi LVII. tv.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 05. 28.

 

Jogszabály:

603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet

a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről

Módosítja:

284/2021. (V. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 05. 28.

 

Jogszabály:

485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről

Módosítja:

285/2021. (V. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 05. 28.

 

Jogszabály:

570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről

Módosítja:

285/2021. (V. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 05. 28.

 

Jogszabály:

693/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet

a kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók veszélyhelyzet idején megvalósuló foglalkoztatásának támogatásáról

Módosítja:

285/2021. (V. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 05. 28.

 

Jogszabály:

113/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet

az egyes európai uniós jogi aktusokban rögzített bűnügyi, illetve rendészeti tárgyú együttműködés keretében történő információcsere részletes szabályairól

Módosítja:

287/2021. (V. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 05. 28.

 

Jogszabály:

94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja:

287/2021. (V. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 05. 28.

 

Jogszabály:

45/2011. (XII. 7.) BM rendelet

a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól

Módosítja:

13/2021. (V. 27.) BM r.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 07. 26.

 

Jogszabály:

47/2011. (XII. 15.) BM rendelet

a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól

Módosítja:

13/2021. (V. 27.) BM r.

Megjelent:

MK 2021/97. (V. 27.)

Hatályos:

2021. 07. 26.

 

2021. V. 26.

Jogszabály:

16/2019. (III. 5.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

21/2021. (V. 26.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/26. (V. 26.)

Hatályos:

2021. 06. 01.

 

Jogszabály:

21/2019. (III. 20.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium felsőszintű vezetői és munkaértekezleteinek rendjéről

Módosítja:

22/2021. (V. 26.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/26. (V. 26.)

Hatályos:

2021. 05. 27.

 

Jogszabály:

408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól

Módosítja:

274/2021. (V. 26.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/96. (V. 26.)

Hatályos:

2021. 05. 27.

 

Jogszabály:

570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről

Módosítja:

274/2021. (V. 26.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/96. (V. 26.)

Hatályos:

2021. 05. 27.

 

Jogszabály:

709/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet

egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról

Módosítja:

275/2021. (V. 26.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/96. (V. 26.)

Hatályos:

2021. 05. 27.

 

Jogszabály:

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről

Módosítja:

276/2021. (V. 26.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/96. (V. 26.)

Hatályos:

2021. 06. 25.

 

Jogszabály:

329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet

a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről

Módosítja:

276/2021. (V. 26.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/96. (V. 26.)

Hatályos:

2021. 06. 03.

 

Jogszabály:

256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Módosítja:

276/2021. (V. 26.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/96. (V. 26.)

Hatályos:

2021. 06. 03.

 

Jogszabály:

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

277/2021. (V. 26.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/96. (V. 26.)

Hatályos:

2021. 05. 27., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

Módosítja:

277/2021. (V. 26.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/96. (V. 26.)

Hatályos:

2021. 05. 27., 2022. 01. 01., 2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

53/2021. (II. 9.) Korm. rendelet

a praxisközösségekről

Módosítja:

277/2021. (V. 26.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/96. (V. 26.)

Hatályos:

2021. 05. 27.

 

Jogszabály:

61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet

a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak meghatározásáról

Módosítja:

278/2021. (V. 26.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/96. (V. 26.)

Hatályos:

2021. 06. 10.

 

Jogszabály:

235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet

a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja:

278/2021. (V. 26.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/96. (V. 26.)

Hatályos:

2021. 06. 10.

 

Jogszabály:

94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja:

279/2021. (V. 26.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/96. (V. 26.)

Hatályos:

2021. 05. 27.

 

Jogszabály:

424/2020. (IX. 4.) Korm. rendelet

a Nemzeti Koncessziós Irodáról

Módosítja:

279/2021. (V. 26.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/96. (V. 26.)

Hatályos:

2021. 05. 27.

 

Jogszabály:

495/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet

egyes koncesszióköteles tevékenységek tekintetében az illetékes ágazati miniszteri feladatok ellátásáról

Módosítja:

279/2021. (V. 26.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/96. (V. 26.)

Hatályos:

2021. 05. 27.

 

Jogszabály:

290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja:

280/2021. (V. 26.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/96. (V. 26.)

Hatályos:

2021. 06. 01.

 

Jogszabály:

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

281/2021. (V. 26.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/96. (V. 26.)

Hatályos:

2021. 05. 27.

 

Jogszabály:

32/2016. (II. 25.) Korm. rendelet

az újfehértói sportcentrum beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja:

282/2021. (V. 26.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/96. (V. 26.)

Hatályos:

2021. 05. 27.

 

Jogszabály:

1695/2020. (X. 27.) Korm. határozat

a fogyatékossággal élő személyek számára az önálló és méltóságteljes élet feltételeinek biztosítását célzó egyes intézkedésekről

Módosítja:

1308/2021. (V. 26.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2021/96. (V. 26.)

 

Jogszabály:

1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1310/2021. (V. 26.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2021/96. (V. 26.)

Hatályos:

2021. 05. 27.

 

2021. V. 22.

Jogszabály:

408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól

Módosítja:

273/2021. (V. 22.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/95. (V. 22.)

Hatályos:

2021. 05. 22. 22 órától.

 

2021. V. 21.

Jogszabály:

2021. évi I. törvény

a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről

Módosítja:

2021. évi XL. tv.

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

2021. 05. 22.

 

Jogszabály:

2017. évi LIII. törvény

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról

Módosítja:

2021. évi XLIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

2021. 05. 22., 2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi CXXXIX. törvény

a Magyar Nemzeti Bankról

Módosítja:

2021. évi XLIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

2021. 05. 22.

 

Jogszabály:

2013. évi CCXXXV. törvény

az egyes fizetési szolgáltatókról

Módosítja:

2021. évi XLIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

2021. 05. 22.

 

Jogszabály:

2013. évi CCXXXVII. törvény

a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Módosítja:

2021. évi XLIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

2021. 05. 22.

 

Jogszabály:

2017. évi CL. törvény

az adózás rendjéről

Módosítja:

2021. évi XLIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

2021. 05. 22.

 

Jogszabály:

2019. évi CXIX. törvény

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Módosítja:

2021. évi XLIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

2021. 06. 01.

 

Jogszabály:

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről

Módosítja:

264/2021. (V. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

2021. 06. 14., az ötmilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő naptól.

 

Jogszabály:

104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról

Módosítja:

264/2021. (V. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

az ötmilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő naptól.

 

Jogszabály:

144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról

Módosítja:

264/2021. (V. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

az ötmilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő naptól.

 

Jogszabály:

202/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozata kapcsán a sportrendezvényekre vonatkozó egyes szabályokról

Módosítja:

264/2021. (V. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

az ötmilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő naptól.

 

Jogszabály:

407/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról

Módosítja:

265/2021. (V. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

2021. 05. 22.

 

Jogszabály:

408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól

Módosítja:

266/2021. (V. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

2021. 05. 22.

 

Jogszabály:

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről

Módosítja:

266/2021. (V. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

2021. 05. 22.

 

Jogszabály:

104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról

Módosítja:

266/2021. (V. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

2021. 05. 22.

 

Jogszabály:

214/2021. (IV. 30.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó horgászatra vonatkozó speciális szabályokról

Módosítja:

266/2021. (V. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

2021. 05. 22.

 

Jogszabály:

60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védettség igazolásáról

Módosítja:

267/2021. (V. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

2021. 05. 22.

 

Jogszabály:

570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről

Módosítja:

268/2021. (V. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

2021. 05. 22.

 

Jogszabály:

479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről

Módosítja:

269/2021. (V. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

2021. 05. 22.

 

Jogszabály:

408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól

Módosítja:

270/2021. (V. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

2021. 05. 22.

 

Jogszabály:

81/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal kapcsolatos intézkedésekről

Módosítja:

271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

2021. 05. 22.

 

Jogszabály:

89/2021. (II. 27.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a járvány elleni védekezést elősegítő egyes intézkedésekről

Módosítja:

271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

2021. 05. 22.

 

Jogszabály:

91/2021. (II. 27.) Korm. rendelet

a munkaerő-kölcsönzés egészségügyi szolgáltatókra irányadó veszélyhelyzeti szabályairól

Módosítja:

271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

2021. 05. 22.

 

Jogszabály:

104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról

Módosítja:

271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

2021. 05. 22.

 

Jogszabály:

106/2021. (III. 5.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgálatra berendelés és az egészségügyi szolgáltatás biztosításának veszélyhelyzeti különös szabályairól

Módosítja:

271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

2021. 05. 22.

 

Jogszabály:

107/2021. (III. 5.) Korm. rendelet

a rezidenseknek a veszélyhelyzeti betegellátásban történő részvételével kapcsolatos egyes kérdésekről

Módosítja:

271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

2021. 05. 22.

 

Jogszabály:

111/2021. (III. 6.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések ideiglenes szigorítása idején a gyermekfelügyeletről

Módosítja:

271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

2021. 05. 22.

 

Jogszabály:

112/2021. (III. 6.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések újbóli bevezetéséről

Módosítja:

271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

2021. 05. 22.

 

Jogszabály:

113/2021. (III. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt az építkezések megkönnyítését szolgáló egyes előírások megállapításáról

Módosítja:

271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

2021. 05. 22.

 

Jogszabály:

127/2021. (III. 13.) Korm. rendelet

az egészségügyi tevékenység végzésének veszélyhelyzeti szabályairól

Módosítja:

271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

2021. 05. 22.

 

Jogszabály:

137/2021. (III. 23.) Korm. rendelet

egyes, az egészségügyi szolgáltatók irányításával összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról és a honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató, valamint az ennek irányítása alá tartozó egyéb egészségügyi szolgáltató irányításának veszélyhelyzeti rendjéről szóló 691/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja:

271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

2021. 05. 22.

 

Jogszabály:

140/2021. (III. 24.) Korm. rendelet

egyes kulturális finanszírozási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról

Módosítja:

271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

2021. 05. 22.

 

Jogszabály:

144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról

Módosítja:

271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

2021. 05. 22.

 

Jogszabály:

148/2021. (III. 27.) Korm. rendelet

a folyamatos belföldi gyógyszer-, gyógyászatisegédeszköz- és orvostechnikaieszköz-ellátás biztosításáról

Módosítja:

271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

2021. 05. 22.

 

Jogszabály:

149/2021. (III. 27.) Korm. rendelet

a szabadság kiadásának egyes jogviszonyokban alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályairól

Módosítja:

271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

2021. 05. 22.

 

Jogszabály:

150/2021. (III. 27.) Korm. rendelet

a Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak újbóli bevezetéséről

Módosítja:

271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

2021. 05. 22.

 

Jogszabály:

151/2021. (III. 27.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzetre tekintettel a köznevelési intézményeket érintő egyes fenntartói döntésekhez kapcsolódó véleményezési eljárások 2021. évi rendkívüli szabályairól

Módosítja:

271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

2021. 05. 22.

 

Jogszabály:

152/2021. (III. 27.) Korm. rendelet

a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó rendkívüli intézkedésekről

Módosítja:

271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

2021. 05. 22.

 

Jogszabály:

154/2021. (III. 27.) Korm. rendelet

a Pénzügyi Békéltető Testület eljárása során a veszélyhelyzet idején érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések újbóli bevezetéséről

Módosítja:

271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

2021. 05. 22.

 

Jogszabály:

161/2021. (IV. 2.) Korm. rendelet

egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról, valamint az egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 709/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja:

271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

2021. 05. 22.

 

Jogszabály:

164/2021. (IV. 7.) Korm. rendelet

a villamosmű, termelői vezeték, magánvezeték és a közvetlen vezeték építésére adott engedélyre vonatkozó veszélyhelyzeti szabályokról

Módosítja:

271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

2021. 05. 22.

 

Jogszabály:

165/2021. (IV. 7.) Korm. rendelet

a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény médiaszolgáltatási díjfizetési kötelezettségre vonatkozó szabályainak a veszélyhelyzet során történő eltérő alkalmazásáról

Módosítja:

271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

2021. 05. 22.

 

Jogszabály:

167/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2021. május-júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről, valamint egyes köznevelést érintő eltérő szabályokról

Módosítja:

271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

2021. 05. 22.

 

Jogszabály:

176/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet

egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről

Módosítja:

271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

2021. 05. 22.

 

Jogszabály:

177/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet

a köznevelési intézményekben, a szakképző intézményekben, valamint a felnőttképzésben a rendes oktatásra történő visszatérésről és az óvodákban elrendelt rendkívüli szünet megszüntetéséről

Módosítja:

271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

2021. 05. 22.

 

Jogszabály:

179/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során a vállalkozások reorganizációjáról

Módosítja:

271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

2021. 05. 22.

 

Jogszabály:

180/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról

Módosítja:

271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

2021. 05. 22.

 

Jogszabály:

181/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során a felszámolási eljárásban történő vagyonértékesítés eltérő szabályairól

Módosítja:

271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

2021. 05. 22.

 

Jogszabály:

189/2021. (IV. 21.) Korm. rendelet

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása érdekében a magyarországi székhelyű gazdasági társaságok gazdasági célú védelméhez szükséges intézkedések veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról

Módosítja:

271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

2021. 05. 22.

 

Jogszabály:

196/2021. (IV. 28.) Korm. rendelet

a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény egyes szabályainak veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról

Módosítja:

271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

2021. 05. 22.

 

Jogszabály:

197/2021. (IV. 28.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a felsőoktatási intézményben a félév és a tanév időtartamának meghosszabbításáról

Módosítja:

271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

2021. 05. 22.

 

Jogszabály:

198/2021. (IV. 28.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt egy részszakma megszerzésére irányuló eltérő szabályokról

Módosítja:

271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

2021. 05. 22.

 

Jogszabály:

202/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozata kapcsán a sportrendezvényekre vonatkozó egyes szabályokról

Módosítja:

271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

2021. 05. 22.

 

Jogszabály:

214/2021. (IV. 30.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó horgászatra vonatkozó speciális szabályokról

Módosítja:

271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

2021. 05. 22.

 

Jogszabály:

217/2021. (IV. 30.) Korm. rendelet

a doktori értekezés benyújtására előírt határidőnek a veszélyhelyzet idején történő meghosszabbításáról

Módosítja:

271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

2021. 05. 22.

 

Jogszabály:

220/2021. (V. 1.) Korm. rendelet

a védettségi igazolással való visszaélés elleni fellépésről

Módosítja:

271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

2021. 05. 22.

 

Jogszabály:

229/2021. (V. 5.) Korm. rendelet

az ingatlanok árverezésére és kiürítésére a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó eltérő intézkedésekről

Módosítja:

271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

2021. 05. 22.

 

Jogszabály:

479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről

Módosítja:

271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

2021. 05. 25.

 

Jogszabály:

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről

Módosítja:

271/2021. (V. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjától.

 

Jogszabály:

485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről

Módosítja:

272/2021. (V. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

2021. 05. 22.

 

Jogszabály:

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Módosítja:

18/2021. (V. 21.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

2021. 05. 22.

 

Jogszabály:

1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1302/2021. (V. 21.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

2021. 05. 22.

 

Jogszabály:

1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1303/2021. (V. 21.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

2021. 05. 22.

 

Jogszabály:

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1304/2021. (V. 21.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2021/94. (V. 21.)

Hatályos:

2021. 05. 22.

 

2021. V. 20.

Jogszabály:

86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet

a biztonsági okmányok védelmének rendjéről

Módosítja:

259/2021. (V. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/93. (V. 20.)

Hatályos:

2021. 08. 01.

 

Jogszabály:

236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

259/2021. (V. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/93. (V. 20.)

Hatályos:

2021. 05. 21.

 

Jogszabály:

54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet

a sportrendezvények biztonságáról

Módosítja:

259/2021. (V. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/93. (V. 20.)

Hatályos:

2021. 05. 21.

 

Jogszabály:

113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

259/2021. (V. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/93. (V. 20.)

Hatályos:

2021. 08. 01.

 

Jogszabály:

114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

259/2021. (V. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/93. (V. 20.)

Hatályos:

2021. 08. 01.

 

Jogszabály:

329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet

a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről

Módosítja:

259/2021. (V. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/93. (V. 20.)

Hatályos:

2021. 05. 21.

 

Jogszabály:

295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet

a terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának részletes szabályairól

Módosítja:

259/2021. (V. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/93. (V. 20.)

Hatályos:

2021. 05. 21.

 

Jogszabály:

44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet

a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről

Módosítja:

259/2021. (V. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/93. (V. 20.)

Hatályos:

2021. 05. 21.

 

Jogszabály:

63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet

az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság kötelező mértékéről, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

259/2021. (V. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/93. (V. 20.)

Hatályos:

2021. 05. 21.

 

Jogszabály:

484/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács, valamint a Kiberbiztonsági Fórum és a kiberbiztonsági ágazati munkacsoportok létrehozásával, működtetésével kapcsolatos szabályokról, feladat- és hatáskörükről

Módosítja:

259/2021. (V. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/93. (V. 20.)

Hatályos:

2021. 05. 21.

 

Jogszabály:

154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

259/2021. (V. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/93. (V. 20.)

Hatályos:

2021. 05. 21.

 

Jogszabály:

187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet

az elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó hatóságok, valamint az információbiztonsági felügyelő feladat- és hatásköréről, továbbá a zárt célú elektronikus információs rendszerek meghatározásáról

Módosítja:

259/2021. (V. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/93. (V. 20.)

Hatályos:

2021. 05. 21.

 

Jogszabály:

418/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet

a nemzetbiztonsági ellenőrzés és a felülvizsgálati eljárás során a biztonsági kérdőív kitöltésének eljárási szabályairól, valamint a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggésben a lényeges adatokban bekövetkezett változás bejelentésének rendjéről

Módosítja:

259/2021. (V. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/93. (V. 20.)

Hatályos:

2021. 05. 21.

 

Jogszabály:

486/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a megkülönböztető és figyelmeztető jelzés felszerelésével, engedélyezésével, használatával és visszavonásával kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó kiegészítő és eltérő szabályokról

Módosítja:

259/2021. (V. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/93. (V. 20.)

Hatályos:

2021. 05. 21.

 

Jogszabály:

487/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a személy- és vagyonőr, a magánnyomozó, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységével, valamint a fegyveres biztonsági őrséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások eltérő és kiegészítő szabályairól

Módosítja:

259/2021. (V. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/93. (V. 20.)

Hatályos:

2021. 05. 21.

 

Jogszabály:

271/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet

az eseménykezelő központok feladat- és hatásköréről, valamint a biztonsági események kezelésének és műszaki vizsgálatának, továbbá a sérülékenységvizsgálat lefolytatásának szabályairól

Módosítja:

259/2021. (V. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/93. (V. 20.)

Hatályos:

2021. 05. 21.

 

Jogszabály:

288/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet

az ellenőrzött bejelentés alkalmazásából kizárt ügyek meghatározásáról

Módosítja:

259/2021. (V. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/93. (V. 20.)

Hatályos:

2021. 05. 21., 2021. 06. 28.

 

Jogszabály:

162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról

Módosítja:

260/2021. (V. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/93. (V. 20.)

Hatályos:

2021. 05. 21.

 

Jogszabály:

83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

261/2021. (V. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/93. (V. 20.)

Hatályos:

2021. 05. 21.

 

Jogszabály:

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Módosítja:

262/2021. (V. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/93. (V. 20.)

Hatályos:

2021. 05. 21.

 

Jogszabály:

98/2017. (IV. 27.) Korm. rendelet

az Egészséges Budapest Program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja:

262/2021. (V. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/93. (V. 20.)

Hatályos:

2021. 05. 21.

 

Jogszabály:

303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

a történelmi emlékhelyekről

Módosítja:

263/2021. (V. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/93. (V. 20.)

Hatályos:

2021. 05. 21.

 

Jogszabály:

43/2014. (XII. 29.) FM rendelet

a tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről

Módosítja:

21/2021. (V. 20.) AM r.

Megjelent:

MK 2021/93. (V. 20.)

Hatályos:

2021. 05. 21.

 

Jogszabály:

9/2015. (III. 13.) FM rendelet

a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól

Módosítja:

21/2021. (V. 20.) AM r.

Megjelent:

MK 2021/93. (V. 20.)

Hatályos:

2021. 05. 21.

 

Jogszabály:

53/2015. (IX. 14.) FM rendelet

a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű támogatások feltételeinek megállapításáról

Módosítja:

21/2021. (V. 20.) AM r.

Megjelent:

MK 2021/93. (V. 20.)

Hatályos:

2021. 05. 21.

 

Jogszabály:

22/2016. (IV. 5.) FM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról

Módosítja:

21/2021. (V. 20.) AM r.

Megjelent:

MK 2021/93. (V. 20.)

Hatályos:

2021. 05. 21.

 

Jogszabály:

31/2017. (VI. 9.) FM rendelet

a belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági termékekre vonatkozó tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedések támogatásáról

Módosítja:

21/2021. (V. 20.) AM r.

Megjelent:

MK 2021/93. (V. 20.)

Hatályos:

2021. 05. 21.

 

Jogszabály:

37/2020. (VII. 10.) AM rendelet

a karácsonyfa-ültetvények után igénybe vehető támogatásról

Módosítja:

21/2021. (V. 20.) AM r.

Megjelent:

MK 2021/93. (V. 20.)

Hatályos:

2021. 05. 21.

 

Jogszabály:

7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet

védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról

Módosítja:

16/2021. (V. 20.) KKM r.

Megjelent:

MK 2021/93. (V. 20.)

Hatályos:

2021. 05. 21.

 

Jogszabály:

1012/2021. (I. 22.) Korm. határozat

a Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság önkormányzati tulajdonú társasági részesedésének állam javára történő megszerzéséről

Módosítja:

1286/2021. (V. 20.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2021/93. (V. 20.)

 

Jogszabály:

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1295/2021. (V. 20.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2021/93. (V. 20.)

Hatályos:

2021. 05. 21.

 

Jogszabály:

1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat

a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1297/2021. (V. 20.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2021/93. (V. 20.)

Hatályos:

2021. 05. 21.

 

2021. V. 19.

Jogszabály:

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

257/2021. (V. 19.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/92. (V. 19.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

38/2019. (XI. 5.) OGY határozat

a Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriuma tagjainak megválasztásáról

Módosítja:

14/2021. (V. 19.) OGY hat.

Megjelent:

MK 2021/92. (V. 19.)

Hatályos:

2021. 05. 18.

 

Jogszabály:

11/2010. (I. 27.) HM utasítás

a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Honvédelmi Minisztérium között 2008. május 29-én megkötött Vagyonkezelési Szerződés ingatlanvagyonra vonatkozó rendelkezései végrehajtásának egyes szabályairól

Módosítja:

20/2021. (V. 19.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/25. (V. 19.)

Hatályos:

2021. 05. 24.

 

Jogszabály:

139/2011. (XII. 27.) HM utasítás

a Magyar Állam tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő, honvédelmi célra feleslegessé vált ingatlanok értékesítésének, és az értékesítésre nem tervezett felesleges ingatlanok vagyonkezelői jogának vagyonkezelésre jogosult más szervek részére történő átadása, valamint a tulajdonjog ingyenes átruházása előkészítésének rendjéről

Módosítja:

20/2021. (V. 19.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/25. (V. 19.)

Hatályos:

2021. 05. 24.

 

Jogszabály:

56/2012. (VIII. 3.) HM utasítás

a honvédelmi szervezetek által a Stratégiai Légi Szállítási Képesség program kapcsán nyújtott egyes szolgáltatásokról és azok elszámolási, számlázási és egyéb eljárási rendjéről

Módosítja:

20/2021. (V. 19.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/25. (V. 19.)

Hatályos:

2021. 05. 24.

 

Jogszabály:

61/2012. (VIII. 31.) HM utasítás

a Magyar Honvédség külföldi képviseletei költségvetési gazdálkodásáról

Módosítja:

20/2021. (V. 19.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/25. (V. 19.)

Hatályos:

2021. 05. 24.

 

Jogszabály:

48/2013. (VIII. 23.) HM utasítás

a kiképzési-oktatási és regeneráló központok működési rendjéről, valamint a rekreációra és a regenerálódásra vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja:

20/2021. (V. 19.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/25. (V. 19.)

Hatályos:

2021. 05. 24.

 

Jogszabály:

11/2014. (II. 14.) HM utasítás

a hazai gyakorló- és lőterek, honvédségi objektumok és ingatlanok külföldi fegyveres erők által, térítés ellenében történő igénybevételének egyes végrehajtási feladatairól

Módosítja:

20/2021. (V. 19.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/25. (V. 19.)

Hatályos:

2021. 05. 24.

 

Jogszabály:

61/2014. (IX. 26.) HM utasítás

a befogadó nemzeti támogatás ágazati feladatainak előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokról

Módosítja:

20/2021. (V. 19.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/25. (V. 19.)

Hatályos:

2021. 05. 24.

 

Jogszabály:

7/2015. (II. 20.) HM utasítás

a honvédelmi kiállítóhelyek létrehozásáról és működtetéséről, valamint a honvédelmi szervezetek által a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumtól kölcsönzött műtárgyak kezeléséről

Módosítja:

20/2021. (V. 19.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/25. (V. 19.)

Hatályos:

2021. 05. 24.

 

Jogszabály:

56/2015. (X. 21.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő eszközök selejtezéséről és a selejtezési jogkörök gyakorlásáról

Módosítja:

20/2021. (V. 19.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/25. (V. 19.)

Hatályos:

2021. 05. 24.

 

Jogszabály:

78/2016. (XII. 29.) HM utasítás

az ingó vagyontárgyak ideiglenes használatba adásának rendjéről

Módosítja:

20/2021. (V. 19.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/25. (V. 19.)

Hatályos:

2021. 05. 24.

 

Jogszabály:

74/2017. (XII. 29.) HM utasítás

az ingó vagyonelemekkel való gazdálkodásról

Módosítja:

20/2021. (V. 19.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/25. (V. 19.)

Hatályos:

2021. 05. 24.

 

Jogszabály:

6/2018. (II. 23.) HM utasítás

a Magyarországon és külföldön végrehajtott nemzetközi gyakorlatok és kiképzési rendezvények egyes költségvetési és pénzügyi kérdéseiről

Módosítja:

20/2021. (V. 19.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/25. (V. 19.)

Hatályos:

2021. 05. 24.

 

Jogszabály:

24/2018. (VII. 19.) HM utasítás

a honvédelmi szervezetek békeidőszakban történő elhelyezéséhez szükséges objektumok kialakításának elveiről és követelményeiről, valamint a honvédelmi feladatok ellátásához szükséges ingatlanok, gyakorlatok és rendezvények infrastrukturális és élőerős őrzés-védelmi biztosításáról

Módosítja:

20/2021. (V. 19.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/25. (V. 19.)

Hatályos:

2021. 05. 24.

 

Jogszabály:

22/2019. (III. 20.) HM utasítás

a repülőgép-üzemanyagot beszerző, tároló, felhasználó és elszámoló honvédelmi szervezetek jövedéki adóraktári tevékenységével kapcsolatos feladatairól, valamint a hajtóanyagok jövedéki adó elszámolásával összefüggő egyéb feladatokról

Módosítja:

20/2021. (V. 19.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/25. (V. 19.)

Hatályos:

2021. 05. 24.

 

Jogszabály:

23/2019. (III. 20.) HM utasítás

a külföldi szervezetek eszközei magyarországi, valamint a Magyar Honvédség eszközei külföldön végrehajtott üzemanyag-feltöltésének és elszámolásának rendjéről

Módosítja:

20/2021. (V. 19.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/25. (V. 19.)

Hatályos:

2021. 05. 24.

 

Jogszabály:

44/2019. (VI. 20.) HM utasítás

a honvédelmi szervezetek alapításáról, tevékenységéről és szabályzatairól

Módosítja:

20/2021. (V. 19.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/25. (V. 19.)

Hatályos:

2021. 05. 24.

 

Jogszabály:

21/2020. (IV. 20.) HM utasítás

a külképviseletek beszerzéseinek eljárási rendjéről

Módosítja:

20/2021. (V. 19.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/25. (V. 19.)

Hatályos:

2021. 05. 24.

 

Jogszabály:

44/2020. (VIII. 14.) HM utasítás

a honvédelmi szervezetek belső kontrollrendszerének kialakításáról, működtetéséről és fejlesztéséről

Módosítja:

20/2021. (V. 19.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/25. (V. 19.)

Hatályos:

2021. 05. 24.

 

Jogszabály:

4/2019. (III. 13.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

6/2021. (V. 19.) KKM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/25. (V. 19.)

Hatályos:

2021. 05. 20.

 

Jogszabály:

1/2020. (I. 31.) PM utasítás

a Pénzügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

5/2021. (V. 19.) PM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/25. (V. 19.)

Hatályos:

2021. 05. 24.

 

Jogszabály:

5/2021. (I. 21.) BVOP utasítás

a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás, utalványozás és érvényesítés rendjének szabályozásáról

Módosítja:

30/2021. (V. 19.) BVOP ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/25. (V. 19.)

Hatályos:

2021. 05. 20.

 

Jogszabály:

1/2019. (XI. 14.) MÁK utasítás

a Magyar Államkincstár Közszolgálati Szabályzatáról

Módosítja:

1/2021. (V. 19.) MÁK ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/25. (V. 19.)

Hatályos:

2021. 05. 20.

 

2021. V. 18.

Jogszabály:

83/1987. (XII. 27.) MT rendelet

a rokkantsági járadékról

Módosítja:

254/2021. (V. 18.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/91. (V. 18.)

Hatályos:

2021. 05. 19.

 

Jogszabály:

111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet

az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

254/2021. (V. 18.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/91. (V. 18.)

Hatályos:

2021. 05. 23.

 

Jogszabály:

173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet

a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről

Módosítja:

254/2021. (V. 18.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/91. (V. 18.)

Hatályos:

2021. 05. 19.

 

Jogszabály:

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

254/2021. (V. 18.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/91. (V. 18.)

Hatályos:

2021. 05. 19.

 

Jogszabály:

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja:

256/2021. (V. 18.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/91. (V. 18.)

Hatályos:

2021. 05. 21.

 

Jogszabály:

135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet

a 2014-2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról

Módosítja:

256/2021. (V. 18.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/91. (V. 18.)

Hatályos:

2021. 05. 21.

 

Jogszabály:

62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet

a jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének feltételeiről

Módosítja:

17/2021. (V. 18.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2021/91. (V. 18.)

Hatályos:

2021. 05. 19.

 

2021. V. 17.

Jogszabály:

167/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2021. május-júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről, valamint egyes köznevelést érintő eltérő szabályokról

Módosítja:

251/2021. (V. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/90. (V. 17.)

Hatályos:

2021. 05. 18.

 

Jogszabály:

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről

Módosítja:

252/2021. (V. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/90. (V. 17.)

Hatályos:

2021. 05. 18.

 

Jogszabály:

107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet

a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól

Módosítja:

253/2021. (V. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/90. (V. 17.)

Hatályos:

2021. 05. 25.

 

Jogszabály:

61/2002. (VIII. 1.) FVM rendelet

az egyes állatok szaporításának, a szaporítóanyag felhasználásának, valamint behozatalának és kivitelének állat-egészségügyi feltételeiről

Módosítja:

20/2021. (V. 17.) AM r.

Megjelent:

MK 2021/90. (V. 17.)

Hatályos:

2021. 05. 22.

 

Jogszabály:

103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet

a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok kezeléséről

Módosítja:

20/2021. (V. 17.) AM r.

Megjelent:

MK 2021/90. (V. 17.)

Hatályos:

2021. 05. 22.

 

Jogszabály:

54/2004. (IV. 24.) FVM rendelet

az egyes élő állatok és termékek Európai Unión belüli kereskedelmével kapcsolatos állategészségügyi és állattenyésztési ellenőrzésekről

Módosítja:

20/2021. (V. 17.) AM r.

Megjelent:

MK 2021/90. (V. 17.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

37/2006. (V. 18.) FVM rendelet

az "EK-műtrágya"-ként megjelölt műtrágyák forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről

Módosítja:

20/2021. (V. 17.) AM r.

Megjelent:

MK 2021/90. (V. 17.)

Hatályos:

2021. 05. 22.

 

Jogszabály:

15/2008. (II. 15.) FVM rendelet

a hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékek és élelmiszerek elismerésének és ellenőrzésének rendjéről

Módosítja:

20/2021. (V. 17.) AM r.

Megjelent:

MK 2021/90. (V. 17.)

Hatályos:

2021. 05. 22.

 

Jogszabály:

52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet

a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről

Módosítja:

20/2021. (V. 17.) AM r.

Megjelent:

MK 2021/90. (V. 17.)

Hatályos:

2021. 05. 22.

 

Jogszabály:

27/2011. (IV. 12.) VM rendelet

a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről

Módosítja:

20/2021. (V. 17.) AM r.

Megjelent:

MK 2021/90. (V. 17.)

Hatályos:

2021. 05. 22.

 

Jogszabály:

43/2011. (V. 26.) VM rendelet

az elejtett vad kezelésének és értékesítésének élelmiszer-higiéniai feltételeiről

Módosítja:

20/2021. (V. 17.) AM r.

Megjelent:

MK 2021/90. (V. 17.)

Hatályos:

2021. 05. 22.

 

Jogszabály:

87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet

az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól

Módosítja:

20/2021. (V. 17.) AM r.

Megjelent:

MK 2021/90. (V. 17.)

Hatályos:

2021. 05. 22.

 

Jogszabály:

14/2015. (III. 31.) FM rendelet

a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

Módosítja:

20/2021. (V. 17.) AM r.

Megjelent:

MK 2021/90. (V. 17.)

Hatályos:

2021. 05. 22.

 

Jogszabály:

1327/2019. (VI. 5.) Korm. határozat

a 2023-ban Budapesten megrendezendő IAAF Atlétikai Világbajnokság megrendezésével kapcsolatos további intézkedésekről

Módosítja:

1279/2021. (V. 17.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2021/90. (V. 17.)

Hatályos:

2021. 05. 18.

 

Jogszabály:

1537/2019. (IX. 20.) Korm. határozat

Magyarország új buszstratégiai koncepciójával és a Zöld Busz Mintaprojekttel kapcsolatos feladatokról

Módosítja:

1280/2021. (V. 17.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2021/90. (V. 17.)

 

2021. V. 14.

Jogszabály:

408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól

Módosítja:

247/2021. (V. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/89. (V. 14.)

Hatályos:

2021. 05. 21.

 

Jogszabály:

60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védettség igazolásáról

Módosítja:

247/2021. (V. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/89. (V. 14.)

Hatályos:

2021. 05. 21.

 

Jogszabály:

502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről

Módosítja:

248/2021. (V. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/89. (V. 14.)

Hatályos:

2021. 05. 15.

 

Jogszabály:

479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről

Módosítja:

249/2021. (V. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/89. (V. 14.)

Hatályos:

2021. 05. 15.

 

Jogszabály:

7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet

védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról

Módosítja:

15/2021. (V. 14.) KKM r.

Megjelent:

MK 2021/89. (V. 14.)

Hatályos:

2021. 05. 15.

 

2021. V. 13.

Jogszabály:

39/2004. (III. 12.) Korm. rendelet

a sportfegyelmi felelősségről

Módosítja:

245/2021. (V. 13.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/88. (V. 13.)

Hatályos:

2021. 05. 16.

 

Jogszabály:

303/2019. (XII. 12.) Korm. rendelet

a sportakadémiákról

Módosítja:

245/2021. (V. 13.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/88. (V. 13.)

Hatályos:

2021. 05. 16.

 

Jogszabály:

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

Módosítja:

246/2021. (V. 13.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/88. (V. 13.)

Hatályos:

2021. 06. 13., 2021. 08. 11.

 

Jogszabály:

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

Módosítja:

246/2021. (V. 13.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/88. (V. 13.)

Hatályos:

2022. 05. 28.

 

Jogszabály:

45/2019. (XII. 18.) MNB rendelet

a Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének részletes szabályairól

Módosítja:

9/2021. (V. 13.) MNB r.

Megjelent:

MK 2021/88. (V. 13.)

Hatályos:

2021. 05. 14.

 

Jogszabály:

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról

Módosítja:

22/2021. (V. 13.) ITM r.

Megjelent:

MK 2021/88. (V. 13.)

Hatályos:

2021. 08. 11.

 

Jogszabály:

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről

Módosítja:

22/2021. (V. 13.) ITM r.

Megjelent:

MK 2021/88. (V. 13.)

Hatályos:

2021. 08. 11.

 

Jogszabály:

29/2004. (VI. 16.) BM rendelet

a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól

Módosítja:

22/2021. (V. 13.) ITM r.

Megjelent:

MK 2021/88. (V. 13.)

Hatályos:

2021. 08. 11.

 

Jogszabály:

7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet

védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról

Módosítja:

13/2021. (V. 13.) KKM r.

Megjelent:

MK 2021/88. (V. 13.)

Hatályos:

2021. 05. 14.

 

Jogszabály:

3/2017. (II. 28.) KKM rendelet

a külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól

Módosítja:

14/2021. (V. 13.) KKM r.

Megjelent:

MK 2021/88. (V. 13.)

Hatályos:

2021. 05. 14.

 

Jogszabály:

3/2020. (VI. 11.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

3/2021. (V. 13.) MNB ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/24. (V. 13.)

Hatályos:

2021. 05. 14.

 

Jogszabály:

4/2020. (X. 21.) GVH utasítás

a Gazdasági Versenyhivatal kötelezettségvállalási, ellenjegyzési, teljesítésigazolási, érvényesítési és utalványozási rendjéről

Módosítja:

6/2021. (V. 13.) GVH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/24. (V. 13.)

Hatályos:

2021. 05. 15.

 

Jogszabály:

7/2020. (XII. 3.) GVH utasítás

a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről

Módosítja:

6/2021. (V. 13.) GVH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/24. (V. 13.)

Hatályos:

2021. 05. 15.

 

Jogszabály:

11/2013. (XII. 31.) OBH utasítás

az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

6/2021. (V. 13.) OBH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/24. (V. 13.)

Hatályos:

2021. 05. 14.

 

2021. V. 12.

Jogszabály:

190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

a főépítészi tevékenységről

Módosítja:

241/2021. (V. 12.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/87. (V. 12.)

Hatályos:

2021. 05. 13.

 

Jogszabály:

90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet

a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről

Módosítja:

242/2021. (V. 12.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/87. (V. 12.)

Hatályos:

2021. 06. 11.

 

Jogszabály:

654/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet

az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével összefüggésben, az Európa Kulturális Fővárosa 2023 programsorozat megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztésekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint további sajátos szabályok megállapításáról

Módosítja:

243/2021. (V. 12.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/87. (V. 12.)

Hatályos:

2021. 05. 13.

 

Jogszabály:

11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet

a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről

Módosítja:

5/2021. (V. 12.) MEKH r.

Megjelent:

MK 2021/87. (V. 12.)

Hatályos:

2021. 05. 15.

 

Jogszabály:

17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet

a végfelhasználási energiamegtakarítással kapcsolatos adatszolgáltatásról

Módosítja:

5/2021. (V. 12.) MEKH r.

Megjelent:

MK 2021/87. (V. 12.)

Hatályos:

2021. 05. 15.

 

Jogszabály:

3/2021. (IV. 14.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosításáról

Módosítja:

5/2021. (V. 12.) MEKH r.

Megjelent:

MK 2021/87. (V. 12.)

Hatályos:

2021. 05. 28.

 

2021. V. 10.

Jogszabály:

1988. évi I. törvény

a közúti közlekedésről

Módosítja:

2021. évi XXXIX. tv.

Megjelent:

MK 2021/84. (V. 10.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

1993. évi XLVIII. törvény

a bányászatról

Módosítja:

2021. évi XXXIX. tv.

Megjelent:

MK 2021/84. (V. 10.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

1995. évi LIII. törvény

a környezet védelmének általános szabályairól

Módosítja:

2021. évi XXXIX. tv.

Megjelent:

MK 2021/84. (V. 10.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

1995. évi LVII. törvény

a vízgazdálkodásról

Módosítja:

2021. évi XXXIX. tv.

Megjelent:

MK 2021/84. (V. 10.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

1995. évi CXVII. törvény

a személyi jövedelemadóról

Módosítja:

2021. évi XXXIX. tv.

Megjelent:

MK 2021/84. (V. 10.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

1996. évi XXI. törvény

a területfejlesztésről és a területrendezésről

Módosítja:

2021. évi XXXIX. tv.

Megjelent:

MK 2021/84. (V. 10.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

1997. évi LXXVIII. törvény

az épített környezet alakításáról és védelméről

Módosítja:

2021. évi XXXIX. tv.

Megjelent:

MK 2021/84. (V. 10.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

1997. évi CLIV. törvény

az egészségügyről

Módosítja:

2021. évi XXXIX. tv.

Megjelent:

MK 2021/84. (V. 10.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

1999. évi CXXI. törvény

a gazdasági kamarákról

Módosítja:

2021. évi XXXIX. tv.

Megjelent:

MK 2021/84. (V. 10.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2000. évi XLII. törvény

a víziközlekedésről

Módosítja:

2021. évi XXXIX. tv.

Megjelent:

MK 2021/84. (V. 10.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

2001. évi LXIV. törvény

a kulturális örökség védelméről

Módosítja:

2021. évi XXXIX. tv.

Megjelent:

MK 2021/84. (V. 10.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

2003. évi CXXV. törvény

az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Módosítja:

2021. évi XXXIX. tv.

Megjelent:

MK 2021/84. (V. 10.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

2003. évi CXXVIII. törvény

a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről

Módosítja:

2021. évi XXXIX. tv.

Megjelent:

MK 2021/84. (V. 10.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

2003. évi CXXXIII. törvény

a társasházakról

Módosítja:

2021. évi XXXIX. tv.

Megjelent:

MK 2021/84. (V. 10.)

Hatályos:

2021. 05. 11.

 

Jogszabály:

2004. évi LXVII. törvény

a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és megvalósításáról

Módosítja:

2021. évi XXXIX. tv.

Megjelent:

MK 2021/84. (V. 10.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

2005. évi CLXXXIII. törvény

a vasúti közlekedésről

Módosítja:

2021. évi XXXIX. tv.

Megjelent:

MK 2021/84. (V. 10.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

2006. évi LIII. törvény

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről

Módosítja:

2021. évi XXXIX. tv.

Megjelent:

MK 2021/84. (V. 10.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

2007. évi XVII. törvény

a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről

Módosítja:

2021. évi XXXIX. tv.

Megjelent:

MK 2021/84. (V. 10.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

2007. évi CXXIX. törvény

a termőföld védelméről

Módosítja:

2021. évi XXXIX. tv.

Megjelent:

MK 2021/84. (V. 10.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

2009. évi XXXVII. törvény

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról

Módosítja:

2021. évi XXXIX. tv.

Megjelent:

MK 2021/84. (V. 10.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi LXXVII. törvény

a világörökségről

Módosítja:

2021. évi XXXIX. tv.

Megjelent:

MK 2021/84. (V. 10.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CXXVIII. törvény

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

Módosítja:

2021. évi XXXIX. tv.

Megjelent:

MK 2021/84. (V. 10.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CLXXXIX. törvény

Magyarország helyi önkormányzatairól

Módosítja:

2021. évi XXXIX. tv.

Megjelent:

MK 2021/84. (V. 10.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

2012. évi XLVI. törvény

a földmérési és térképészeti tevékenységről

Módosítja:

2021. évi XXXIX. tv.

Megjelent:

MK 2021/84. (V. 10.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

2012. évi LXXV. törvény

a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójáról

Módosítja:

2021. évi XXXIX. tv.

Megjelent:

MK 2021/84. (V. 10.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi CXLVIII. törvény

a Normafa Park történelmi sportterületről

Módosítja:

2021. évi XXXIX. tv.

Megjelent:

MK 2021/84. (V. 10.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi CCXLII. törvény

a Városliget megújításáról és fejlesztéséről

Módosítja:

2021. évi XXXIX. tv.

Megjelent:

MK 2021/84. (V. 10.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi CXVI. törvény

az egyes fővárosi fejlesztési beruházások gyorsításáról és egyszerűsítéséről

Módosítja:

2021. évi XXXIX. tv.

Megjelent:

MK 2021/84. (V. 10.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi LVIII. törvény

a XXXIII. nyári olimpiai és XVII. nyári paralimpiai játékok pályázatáról és rendezéséről

Módosítja:

2021. évi XXXIX. tv.

Megjelent:

MK 2021/84. (V. 10.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi LXXIV. törvény

a településkép védelméről

Módosítja:

2021. évi XXXIX. tv.

Megjelent:

MK 2021/84. (V. 10.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi CLVI. törvény

a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól

Módosítja:

2021. évi XXXIX. tv.

Megjelent:

MK 2021/84. (V. 10.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

2018. évi XLIX. törvény

a Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról

Módosítja:

2021. évi XXXIX. tv.

Megjelent:

MK 2021/84. (V. 10.)

Hatályos:

2021. 05. 11., 2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

2018. évi CXXXIX. törvény

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről

Módosítja:

2021. évi XXXIX. tv.

Megjelent:

MK 2021/84. (V. 10.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi XXIX. törvény

a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztéséről, kivitelezéséről és finanszírozásáról

Módosítja:

2021. évi XXXIX. tv.

Megjelent:

MK 2021/84. (V. 10.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet

az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról

Módosítja:

4/2021. (V. 10.) NMHH r.

Megjelent:

MK 2021/85. (V. 10.)

Hatályos:

2021. 05. 11.

 

Jogszabály:

7/2013. (II. 26.) NFM rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről

Módosítja:

12/2021. (V. 10.) BM r.

Megjelent:

MK 2021/85. (V. 10.)

Hatályos:

2021. 05. 18.

 

Jogszabály:

24/2016. (VI. 30.) BM rendelet

a bizalmi szolgáltatásokra és ezek szolgáltatóira vonatkozó részletes követelményekről

Módosítja:

12/2021. (V. 10.) BM r.

Megjelent:

MK 2021/85. (V. 10.)

Hatályos:

2021. 05. 18.

 

Jogszabály:

41/2019. (XI. 19.) BM rendelet

a nem a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére nyújtott központosított infokommunikációs közszolgáltatások igénybevételének szabályairól

Módosítja:

12/2021. (V. 10.) BM r.

Megjelent:

MK 2021/85. (V. 10.)

Hatályos:

2021. 05. 18.

 

Jogszabály:

7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet

védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról

Módosítja:

12/2021. (V. 10.) KKM r.

Megjelent:

MK 2021/85. (V. 10.)

Hatályos:

2021. 05. 11.

 

2021. V. 9.

Jogszabály:

7/2020. (IV. 16.) KKM rendelet

a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásról

Módosítja:

11/2021. (V. 9.) KKM r.

Megjelent:

MK 2021/83. (V. 9.)

Hatályos:

2021. 05. 10.

 

2021. V. 6.

Jogszabály:

1994. évi XXXIV. törvény

a Rendőrségről

Módosítja:

2021. évi XXXI. tv.

Megjelent:

MK 2021/81. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 14.

 

Jogszabály:

1995. évi CVII. törvény

a büntetés-végrehajtási szervezetről

Módosítja:

2021. évi XXXI. tv.

Megjelent:

MK 2021/81. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 14.

 

Jogszabály:

1995. évi CXXV. törvény

a nemzetbiztonsági szolgálatokról

Módosítja:

2021. évi XXXI. tv.

Megjelent:

MK 2021/81. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 14.

 

Jogszabály:

1997. évi CLIX. törvény

a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról

Módosítja:

2021. évi XXXI. tv.

Megjelent:

MK 2021/81. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 14.

 

Jogszabály:

2004. évi XXIV. törvény

a lőfegyverekről és lőszerekről

Módosítja:

2021. évi XXXI. tv.

Megjelent:

MK 2021/81. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 08. 01.

 

Jogszabály:

2005. évi CXXXIII. törvény

a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól

Módosítja:

2021. évi XXXI. tv.

Megjelent:

MK 2021/81. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 14.

 

Jogszabály:

2007. évi I. törvény

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról

Módosítja:

2021. évi XXXI. tv.

Megjelent:

MK 2021/81. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 14., 2021. 08. 01.

 

Jogszabály:

2007. évi II. törvény

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról

Módosítja:

2021. évi XXXI. tv.

Megjelent:

MK 2021/81. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 14., 2021. 08. 01.

 

Jogszabály:

2007. évi LXXX. törvény

a menedékjogról

Módosítja:

2021. évi XXXI. tv.

Megjelent:

MK 2021/81. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 14.

 

Jogszabály:

2007. évi CXXIII. törvény

a kisajátításról

Módosítja:

2021. évi XXXI. tv.

Megjelent:

MK 2021/81. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 14.

 

Jogszabály:

2009. évi XLVII. törvény

a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról

Módosítja:

2021. évi XXXI. tv.

Megjelent:

MK 2021/81. (V. 6.)

Hatályos:

2022. 01. 01., 2022. 04. 01.

 

Jogszabály:

2012. évi II. törvény

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

Módosítja:

2021. évi XXXI. tv.

Megjelent:

MK 2021/81. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 14.

 

Jogszabály:

2012. évi C. törvény

a Büntető Törvénykönyvről

Módosítja:

2021. évi XXXI. tv.

Megjelent:

MK 2021/81. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 14.

 

Jogszabály:

2012. évi CXX. törvény

az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról

Módosítja:

2021. évi XXXI. tv.

Megjelent:

MK 2021/81. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 08. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi L. törvény

az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról

Módosítja:

2021. évi XXXI. tv.

Megjelent:

MK 2021/81. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 14., 2021. 06. 28.

 

Jogszabály:

2013. évi LXXXVIII. törvény

a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról

Módosítja:

2021. évi XXXI. tv.

Megjelent:

MK 2021/81. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 14.

 

Jogszabály:

2013. évi CLXXV. törvény

a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról

Módosítja:

2021. évi XXXI. tv.

Megjelent:

MK 2021/81. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 08. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi XLII. törvény

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról

Módosítja:

2021. évi XXXI. tv.

Megjelent:

MK 2021/81. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 14., 2021. 08. 01., 2021. 09. 01., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi CLXXXVIII. törvény

az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről

Módosítja:

2021. évi XXXI. tv.

Megjelent:

MK 2021/81. (V. 6.)

Hatályos:

2022. 04. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi CLXII. törvény

a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről

Módosítja:

2021. évi XXXI. tv.

Megjelent:

MK 2021/81. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 14.

 

Jogszabály:

1991. évi XVI. törvény

a koncesszióról

Módosítja:

2021. évi XXXII. tv.

Megjelent:

MK 2021/81. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 10. 01.

 

Jogszabály:

1991. évi XXXIV. törvény

a szerencsejáték szervezéséről

Módosítja:

2021. évi XXXII. tv.

Megjelent:

MK 2021/81. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 07. 01., 2021. 10. 01.

 

Jogszabály:

1991. évi XLIX. törvény

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

Módosítja:

2021. évi XXXII. tv.

Megjelent:

MK 2021/81. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 10. 01.

 

Jogszabály:

1994. évi LIII. törvény

a bírósági végrehajtásról

Módosítja:

2021. évi XXXII. tv.

Megjelent:

MK 2021/81. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 10. 01.

 

Jogszabály:

1995. évi CXXV. törvény

a nemzetbiztonsági szolgálatokról

Módosítja:

2021. évi XXXII. tv.

Megjelent:

MK 2021/81. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 10. 01.

 

Jogszabály:

2006. évi V. törvény

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

Módosítja:

2021. évi XXXII. tv.

Megjelent:

MK 2021/81. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 10. 01.

 

Jogszabály:

2008. évi XLVIII. törvény

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

Módosítja:

2021. évi XXXII. tv.

Megjelent:

MK 2021/81. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 10. 01.

 

Jogszabály:

2010. évi XLIII. törvény

a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Módosítja:

2021. évi XXXII. tv.

Megjelent:

MK 2021/81. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 10. 01.

 

Jogszabály:

2010. évi CIV. törvény

a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól

Módosítja:

2021. évi XXXII. tv.

Megjelent:

MK 2021/81. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 10. 01.

 

Jogszabály:

2010. évi CLXXXV. törvény

a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Módosítja:

2021. évi XXXII. tv.

Megjelent:

MK 2021/81. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 10. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CXCIV. törvény

Magyarország gazdasági stabilitásáról

Módosítja:

2021. évi XXXII. tv.

Megjelent:

MK 2021/81. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 10. 01.

 

Jogszabály:

2012. évi CXXXIV. törvény

a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről

Módosítja:

2021. évi XXXII. tv.

Megjelent:

MK 2021/81. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 10. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi CCXXXV. törvény

az egyes fizetési szolgáltatókról

Módosítja:

2021. évi XXXII. tv.

Megjelent:

MK 2021/81. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 10. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi CCXXXVII. törvény

a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Módosítja:

2021. évi XXXII. tv.

Megjelent:

MK 2021/81. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 10. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi LII. törvény

az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról

Módosítja:

2021. évi XXXII. tv.

Megjelent:

MK 2021/81. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 10. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi LIII. törvény

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról

Módosítja:

2021. évi XXXII. tv.

Megjelent:

MK 2021/81. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 10. 01.

 

Jogszabály:

2019. évi CVII. törvény

a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról

Módosítja:

2021. évi XXXII. tv.

Megjelent:

MK 2021/81. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 10. 01.

 

Jogszabály:

1991. évi XLIX. törvény

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

Módosítja:

2021. évi XXXIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/81. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 14.

 

Jogszabály:

1995. évi LVII. törvény

a vízgazdálkodásról

Módosítja:

2021. évi XXXIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/81. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 14.

 

Jogszabály:

2001. évi XX. törvény

a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról

Módosítja:

2021. évi XXXIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/81. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 06. 01.

 

Jogszabály:

2007. évi CVI. törvény

az állami vagyonról

Módosítja:

2021. évi XXXIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/81. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 14.

 

Jogszabály:

2011. évi CLXXIX. törvény

a nemzetiségek jogairól

Módosítja:

2021. évi XXXIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/81. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 14.

 

Jogszabály:

2011. évi CXCVI. törvény

a nemzeti vagyonról

Módosítja:

2021. évi XXXIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/81. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 14.

 

Jogszabály:

2012. évi CLIX. törvény

a postai szolgáltatásokról

Módosítja:

2021. évi XXXIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/81. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 14.

 

Jogszabály:

2015. évi LXXV. törvény

a megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

Módosítja:

2021. évi XXXIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/81. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 14.

 

Jogszabály:

2020. évi LXIV. törvény

az Erzsébet-táborokról

Módosítja:

2021. évi XXXIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/81. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 14.

 

Jogszabály:

2020. évi CXXII. törvény

egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosításáról

Módosítja:

2021. évi XXXIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/81. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 14.

 

Jogszabály:

1995. évi CXVII. törvény

a személyi jövedelemadóról

Módosítja:

2021. évi XXXIV. tv.

Megjelent:

MK 2021/81. (V. 6.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CL. törvény

az adózás rendjéről

Módosítja:

2021. évi XXXIV. tv.

Megjelent:

MK 2021/81. (V. 6.)

Hatályos:

2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CXCI. törvény

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról

Módosítja:

2021. évi XXXV. tv.

Megjelent:

MK 2021/81. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

1997. évi XI. törvény

a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról

Módosítja:

2021. évi XXXVI. tv.

Megjelent:

MK 2021/81. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 25.

 

Jogszabály:

1999. évi LXXVI. törvény

a szerzői jogról

Módosítja:

2021. évi XXXVII. tv.

Megjelent:

MK 2021/81. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 06. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi XCIII. törvény

a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről

Módosítja:

2021. évi XXXVII. tv.

Megjelent:

MK 2021/81. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 06. 01.

 

Jogszabály:

2005. évi XCV. törvény

az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról

Módosítja:

2021. évi XXXVIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/81. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 06. 03.

 

Jogszabály:

66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet

a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról

Módosítja:

232/2021. (V. 6.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/81. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 06. 03.

 

Jogszabály:

13/2020. (V. 5.) BM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Módosítja:

11/2021. (V. 6.) BM r.

Megjelent:

MK 2021/81. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 07.

 

Jogszabály:

8/2015. (V. 29.) BM utasítás

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Módosítja:

6/2021. (V. 6.) BM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/21. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 07.

 

Jogszabály:

26/2013. (VIII. 30.) BM utasítás

a Belügyminisztérium hivatali szervezetei kötelezettségvállalási, utalványozási és ellenjegyzési, valamint érvényesítési rendjéről

Módosítja:

7/2021. (V. 6.) BM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/21. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 07.

 

Jogszabály:

26/2014. (XII. 23.) BM utasítás

a Belügyminisztérium Biztonsági Szabályzatáról

Módosítja:

7/2021. (V. 6.) BM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/21. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 07.

 

Jogszabály:

27/2014. (XII. 23.) BM utasítás

a Belügyminisztérium Egyedi Iratkezelési Szabályzatának kiadásáról

Módosítja:

7/2021. (V. 6.) BM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/21. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 07.

 

Jogszabály:

4/2015. (IV. 10.) BM utasítás

a Belügyminisztérium fejezet költségvetési gazdálkodásának rendjéről

Módosítja:

7/2021. (V. 6.) BM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/21. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 07.

 

Jogszabály:

8/2015. (V. 29.) BM utasítás

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Módosítja:

7/2021. (V. 6.) BM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/21. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 07.

 

Jogszabály:

10/2015. (VI. 8.) BM utasítás

a Belügyminisztériumnak az Európai Unió intézményei és ügynökségei tagállami kormányzati részvétellel működő döntéshozó és döntés-előkészítő szerveiben a kormányzati álláspont kialakításával és az ezen intézmények és ügynökségek munkájában való részvétellel kapcsolatos eljárásra vonatkozó szabályzata kiadásáról

Módosítja:

7/2021. (V. 6.) BM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/21. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 07.

 

Jogszabály:

30/2015. (X. 21.) BM utasítás

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésében részt vevő, a belügyminiszter irányítása alatt álló szervek részére felajánlott adományok elfogadásának rendjéről

Módosítja:

7/2021. (V. 6.) BM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/21. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 07.

 

Jogszabály:

35/2015. (XII. 9.) BM utasítás

a központi költségvetés IX. fejezetébe sorolt előirányzatokra vonatkozó kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés rendjéről

Módosítja:

7/2021. (V. 6.) BM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/21. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 07.

 

Jogszabály:

12/2017. (V. 17.) BM utasítás

a Belügyminisztérium Beszerzési Szabályzatáról

Módosítja:

7/2021. (V. 6.) BM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/21. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 07.

 

Jogszabály:

25/2018. (XII. 28.) BM utasítás

a Belügyminisztérium adatvédelmi, adatbiztonsági és közérdekű adat megismerésére vonatkozó szabályzatának kiadásáról

Módosítja:

7/2021. (V. 6.) BM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/21. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 07.

 

Jogszabály:

24/2019. (XII. 13.) BM utasítás

a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

7/2021. (V. 6.) BM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/21. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 07.

 

Jogszabály:

35/2019. (IV. 30.) HM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének feladatairól, az azokkal történő gazdálkodás szabályairól és a költségvetési támogatások biztosításának egyes kérdéseiről

Módosítja:

18/2021. (V. 6.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/21. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 07.

 

Jogszabály:

2/2019. (IX. 12.) BM KÁT utasítás

a Belügyminisztérium Közszolgálati Szabályzatáról

Módosítja:

1/2021. (V. 6.) BM KÁT ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/21. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 07.

 

Jogszabály:

7/2020. (III. 25.) BVOP utasítás

a fogvatartottak elterelés szolgáltatásban való részvételéről

Módosítja:

25/2021. (V. 6.) BVOP ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/21. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 07.

 

Jogszabály:

408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól

Módosítja:

233/2021. (V. 6.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 10.

 

Jogszabály:

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről

Módosítja:

233/2021. (V. 6.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 10.

 

Jogszabály:

104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról

Módosítja:

233/2021. (V. 6.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 10.

 

Jogszabály:

144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról

Módosítja:

233/2021. (V. 6.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 10.

 

Jogszabály:

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről

Módosítja:

234/2021. (V. 6.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 10.

 

Jogszabály:

85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet

a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről

Módosítja:

235/2021. (V. 6.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 07.

 

Jogszabály:

435/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a Magyar Export-Import Bank Zrt. által az állam készfizető kezessége mellett vállalható garanciák, valamint a deviza- és kamatcsere ügyletek pótlási- és kamatköltségei feltételeiről és részletes szabályairól

Módosítja:

235/2021. (V. 6.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 07.

 

Jogszabály:

312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére, a Kormány készfizető kezessége mellett vállalható nem piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről

Módosítja:

235/2021. (V. 6.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 07.

 

Jogszabály:

51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet

a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről

Módosítja:

236/2021. (V. 6.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 07.

 

Jogszabály:

24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet

a nemzeti felsőoktatási kiválóságról

Módosítja:

236/2021. (V. 6.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 07.

 

Jogszabály:

104/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet

a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról

Módosítja:

237/2021. (V. 6.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 07.

 

Jogszabály:

238/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet

a tartós külszolgálathoz kapcsolódó felkészítésről

Módosítja:

238/2021. (V. 6.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 07.

 

Jogszabály:

102/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet

a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos irányítási jogköréről

Módosítja:

239/2021. (V. 6.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 07.

 

Jogszabály:

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

240/2021. (V. 6.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 07.

 

Jogszabály:

176/2018. (IV. 27.) KE határozat

bírói kinevezésről

Módosítja:

203/2021. (V. 6.) KE h.

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

Jogszabály:

178/2018. (IV. 27.) KE határozat

bírói kinevezésről

Módosítja:

204/2021. (V. 6.) KE h.

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

Jogszabály:

1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1248/2021. (V. 6.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 07.

 

Jogszabály:

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1250/2021. (V. 6.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

Hatályos:

2021. 05. 07.

 

Jogszabály:

1320/2016. (VII. 1.) Korm. határozat

a 2020. évi 35. Úszó-, Nyíltvízi-, Műugró-, Műúszó- és Óriástoronyugró Európa-bajnokság rendezési jogának megszerzése érdekében, valamint a 2020. évi Vízilabda Európa-bajnokság rendezési jogának megszerzése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Módosítja:

1251/2021. (V. 6.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2021/82. (V. 6.)

 

2021. V. 5.

Jogszabály:

83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

230/2021. (V. 5.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/80. (V. 5.)

Hatályos:

2021. 05. 06.

 

Jogszabály:

7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet

védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról

Módosítja:

10/2021. (V. 5.) KKM r.

Megjelent:

MK 2021/80. (V. 5.)

Hatályos:

2021. 05. 06.

 

Jogszabály:

1035/2020. (II. 13.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja:

1231/2021. (V. 5.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2021/80. (V. 5.)

 

Jogszabály:

1927/2020. (XII. 17.) Korm. határozat

a Madách Imre Nemzetközi Színházi Találkozó működtetésével, valamint a "Bartók-tavasz" Fesztivál és a "Liszt Ünnep" Fesztivál létrehozásával és működtetésével kapcsolatos intézkedések megtételéről, valamint a szükséges források biztosításáról

Módosítja:

1231/2021. (V. 5.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2021/80. (V. 5.)

 

Jogszabály:

1026/2020. (II. 12.) Korm. határozat

a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház szülészeti épületének rekonstrukciójáról

Módosítja:

1241/2021. (V. 5.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2021/80. (V. 5.)

 

2021. V. 4.

Jogszabály:

252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet

a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról

Módosítja:

224/2021. (V. 4.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/79. (V. 4.)

Hatályos:

2021. 05. 12.

 

Jogszabály:

51/2016. (III. 17.) Korm. rendelet

az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos egyes műszaki szolgáltatási feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről

Módosítja:

225/2021. (V. 4.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/79. (V. 4.)

Hatályos:

2021. 05. 05.

 

Jogszabály:

62/2021. (II. 12.) Korm. rendelet

a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a kistelepülési üzletek támogatásáról

Módosítja:

226/2021. (V. 4.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/79. (V. 4.)

Hatályos:

2021. 05. 05.

 

Jogszabály:

65/2019. (III. 27.) Korm. rendelet

sportinfrastruktúra-fejlesztések megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja:

227/2021. (V. 4.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/79. (V. 4.)

Hatályos:

2021. 05. 05.

 

Jogszabály:

2016/2017. (XII. 22.) Korm. határozat

a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli beruházások előkészítése és megtervezése érdekében szükséges intézkedésekről

Módosítja:

1226/2021. (V. 4.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2021/79. (V. 4.)

 

2021. V. 3.

Jogszabály:

479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről

Módosítja:

221/2021. (V. 3.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/78. (V. 3.)

Hatályos:

2021. 05. 04.

 

Jogszabály:

60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védettség igazolásáról

Módosítja:

222/2021. (V. 3.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/78. (V. 3.)

Hatályos:

2021. 05. 13.

 

Jogszabály:

30/2003. (III. 18.) Korm. rendelet

a víziközlekedés egyes belvízi utakon környezetvédelmi okokból való korlátozásáról és a korlátozás alá eső területeken kiadható üzemeltetési engedélyről

Módosítja:

223/2021. (V. 3.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/78. (V. 3.)

Hatályos:

2021. 05. 04.

 

Jogszabály:

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Módosítja:

16/2021. (V. 3.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2021/78. (V. 3.)

Hatályos:

2021. 05. 04.

 

2021. V. 1.

Jogszabály:

408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól

Módosítja:

219/2021. (V. 1.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2021/77. (V. 1.)

Hatályos:

2021. 05. 02.

 

Jogszabály:

7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet

védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról

Módosítja:

9/2021. (V. 1.) KKM r.

Megjelent:

MK 2021/77. (V. 1.)

Hatályos:

2021. 05. 03.

 

2021. IV. 30.

Jogszabály:

4/2016. (III. 10.) MvM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal és a központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről

Módosítja:

8/2021. (IV. 30.) MvM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/20. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

19/2018. (VIII. 31.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokkal kapcsolatos jogok gyakorlásának rendjéről

Módosítja:

9/2021. (IV. 30.) EMMI ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/20. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

20/2011. (VI. 30.) KüM utasítás

a külképviseleteken devizában, illetve valutában beszedett vízumeljárási díjaknak, konzulidíj-bevételeknek, a hazai hatóság eljárásában felmerülő illetékeknek vagy díjaknak, valamint a konzuli cselekményekhez kapcsolódó költségeknek az elszámolásáról

Módosítja:

5/2021. (IV. 30.) KKM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/20. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

1/2021. (I. 7.) BVOP utasítás

a fegyverzeti szakanyagokról és a körzeti fegyvermesterek feladatairól

Módosítja:

23/2021. (IV. 30.) BVOP ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/20. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

6/2018. (VI. 21.) GVH utasítás

a közszolgálati szabályzatról

Módosítja:

4/2021. (IV. 30.) GVH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/20. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

2/2020. (VII. 14.) GVH utasítás

a Gazdasági Versenyhivatal szervezeti és működési szabályzatáról

Módosítja:

4/2021. (IV. 30.) GVH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/20. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

10/2014. (IV. 14.) ORFK utasítás

az Országos Rendőr-főkapitányság lakásbizottságáról

Módosítja:

13/2021. (IV. 30.) ORFK ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2021/20. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

2010. évi LXXXVII. törvény

a Nemzeti Földalapról

Módosítja:

2021. évi VIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/75. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 08. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CLXXXIX. törvény

Magyarország helyi önkormányzatairól

Módosítja:

2021. évi VIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/75. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CXCVI. törvény

a nemzeti vagyonról

Módosítja:

2021. évi VIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/75. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CXCIX. törvény

a közszolgálati tisztviselőkről

Módosítja:

2021. évi VIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/75. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CCIV. törvény

a nemzeti felsőoktatásról

Módosítja:

2021. évi VIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/75. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01., 2021. 08. 01., 2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

2012. évi XXXVI. törvény

az Országgyűlésről

Módosítja:

2021. évi VIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/75. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi CXLIII. törvény

a közbeszerzésekről

Módosítja:

2021. évi VIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/75. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi LXXIV. törvény

egyes állami tulajdonú ingatlanok ingyenes egyházi tulajdonba adásáról

Módosítja:

2021. évi VIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/75. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

2018. évi CXXV. törvény

a kormányzati igazgatásról

Módosítja:

2021. évi VIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/75. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

2019. évi XXX. törvény

a Maecenas Universitatis Corvini Alapítványról, a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány és a Budapesti Corvinus Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja:

2021. évi VIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/75. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

2019. évi CVII. törvény

a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról

Módosítja:

2021. évi VIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/75. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi XXVI. törvény

a Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozási programjának és a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány oktatási tevékenységének támogatásáról

Módosítja:

2021. évi VIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/75. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi XXXIV. törvény

a Marek József Alapítványról, a Marek József Alapítvány és az Állatorvostudományi Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja:

2021. évi VIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/75. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi XXXV. törvény

a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítványról, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítvány és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja:

2021. évi VIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/75. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi XXXVI. törvény

a Neumann János Egyetemért Alapítványról, a Neumann János Egyetemért Alapítvány és a Neumann János Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja:

2021. évi VIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/75. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi XXXVII. törvény

a Soproni Egyetemért Alapítványról, a Soproni Egyetemért Alapítvány és a Soproni Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja:

2021. évi VIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/75. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01., 2022. 01. 22.

 

Jogszabály:

2020. évi XXXVIII. törvény

a Széchenyi István Egyetemért Alapítványról, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány és a Széchenyi István Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja:

2021. évi VIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/75. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi XXXIX. törvény

az Universitas Miskolcinensis Alapítványról, az Universitas Miskolcinensis Alapítvány és a Miskolci Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja:

2021. évi VIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/75. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi LXXII. törvény

a Színház- és Filmművészetért Alapítványról, a Színház- és Filmművészetért Alapítvány és a Színház- és Filmművészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja:

2021. évi VIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/75. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi XCIII. törvény

a Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítványról és a Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja:

2021. évi VIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/75. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi CVI. törvény

egyes vagyonkezelő alapítványokról és az azoknak történő vagyonjuttatásról

Módosítja:

2021. évi VIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/75. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi CXLII. törvény

a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány létrehozásáról, valamint a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról

Módosítja:

2021. évi VIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/75. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi CXLIII. törvény

a Közép-európai Oktatási Alapítványról és a Közép-európai Oktatási Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja:

2021. évi VIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/75. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi CXLIX. törvény

a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ egyes feladatainak agrár-felsőoktatás részére történő átadásáról, valamint egyes felsőoktatási tárgyú törvények módosításáról

Módosítja:

2021. évi VIII. tv.

Megjelent:

MK 2021/75. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 09. 01.

 

Jogszabály: