Változásmutató

Módosított jogszabályok

2020. V. 22.

Jogszabály:

329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet

a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről

Módosítja:

223/2020. (V. 22.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/118. (V. 22.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet

a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja:

223/2020. (V. 22.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/118. (V. 22.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről

Módosítja:

225/2020. (V. 22.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/118. (V. 22.)

Hatályos:

2020. 05. 23.

 

Jogszabály:

1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja:

4/2020. (V. 22.) NVTNM r.

Megjelent:

MK 2020/118. (V. 22.)

Hatályos:

2020. 05. 23.

 

Jogszabály:

9/2018. (X. 19.) PM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja:

2/2020. (V. 22.) PM r.

Megjelent:

MK 2020/118. (V. 22.)

Hatályos:

2020. 05. 23.

 

Jogszabály:

1102/2020. (III. 14.) Korm. határozat

a koronavírus miatt a köznevelési és szakképzési intézményekben új munkarend bevezetéséről

Módosítja:

1253/2020. (V. 22.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/118. (V. 22.)

 

Jogszabály:

15/2015. (IV. 30.) HM utasítás

az illetményekkel és illetményen kívüli juttatásokkal kapcsolatos egyes eljárási szabályokról

Módosítja:

30/2020. (V. 22.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/29. (V. 22.)

Hatályos:

2020. 05. 23.

 

Jogszabály:

45/2018. (XII. 13.) HM utasítás

minősítői jogkör átruházásáról

Módosítja:

31/2020. (V. 22.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/29. (V. 22.)

Hatályos:

2020. 05. 23.

 

Jogszabály:

5/2020. (I. 31.) ITM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Módosítja:

18/2020. (V. 22.) ITM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/29. (V. 22.)

Hatályos:

2020. 05. 23.

 

Jogszabály:

10/2016. (X. 26.) OBH utasítás

az Országos Bírósági Hivatal elnöke által kiadott szabályozókról

Módosítja:

16/2020. (V. 22.) OBH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/29. (V. 22.)

Hatályos:

2020. 06. 01.

 

Jogszabály:

6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás

a bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzatról

Módosítja:

17/2020. (V. 22.) OBH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/29. (V. 22.)

Hatályos:

2020. 05. 23.

Módosítja:

18/2020. (V. 22.) OBH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/29. (V. 22.)

Hatályos:

2020. 05. 23.

 

Jogszabály:

6/2020. (II. 27.) ORFK utasítás

a 2020. évi választható béren kívüli juttatás szabályozásáról

Módosítja:

11/2020. (V. 22.) ORFK ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/29. (V. 22.)

Hatályos:

2020. 05. 23.

 

2020. V. 20.

Jogszabály:

2018. évi CXXV. törvény

a kormányzati igazgatásról

Módosítja:

2020. évi XXVI. tv.

Megjelent:

MK 2020/114. (V. 20.)

Hatályos:

2020. 05. 21.

 

Jogszabály:

152/2020. (IV. 27.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során a gyermekek napközbeni felügyeletével kapcsolatos intézkedésekről

Módosítja:

215/2020. (V. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/114. (V. 20.)

Hatályos:

2020. 06. 02.

 

Jogszabály:

81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet

az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről

Módosítja:

215/2020. (V. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/114. (V. 20.)

Hatályos:

2020. 06. 02.

 

Jogszabály:

16/2007. (III. 13.) IRM-MeHVM együttes rendelet

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatásért, a kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért, valamint értesítésért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

Módosítja:

14/2020. (V. 20.) BM r.

Megjelent:

MK 2020/114. (V. 20.)

Hatályos:

2020. 05. 21.

 

Jogszabály:

22/2012. (IV. 13.) BM rendelet

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról

Módosítja:

14/2020. (V. 20.) BM r.

Megjelent:

MK 2020/114. (V. 20.)

Hatályos:

2020. 05. 21.

 

Jogszabály:

63/2013. (XI. 28.) BM rendelet

a körözési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlésről és a körözési eljárás lefolytatásának részletes szabályairól, valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Módosítja:

14/2020. (V. 20.) BM r.

Megjelent:

MK 2020/114. (V. 20.)

Hatályos:

2020. 05. 21.

 

Jogszabály:

1173/2020. (IV. 22.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a gödi ipari-innovációs fejlesztési terület infrastruktúra-fejlesztéseiről

Módosítja:

1248/2020. (V. 20.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/114. (V. 20.)

 

Jogszabály:

1071/2020. (III. 5.) Korm. határozat

a gödi ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő infrastruktúra-fejlesztésekről

Módosítja:

1248/2020. (V. 20.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/114. (V. 20.)

 

2020. V. 15.

Jogszabály:

111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet

az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

205/2020. (V. 15.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/110. (V. 15.)

Hatályos:

2020. 05. 20.

 

Jogszabály:

1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1236/2020. (V. 15.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/110. (V. 15.)

Hatályos:

2020. 05. 16.

 

Jogszabály:

1759/2019. (XII. 20.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. számú módosításáról

Módosítja:

1237/2020. (V. 15.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/110. (V. 15.)

 

Jogszabály:

168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedésekről

Módosítja:

207/2020. (V. 15.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/111. (V. 15.)

Hatályos:

2020. 05. 18.

 

Jogszabály:

143/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról

Módosítja:

208/2020. (V. 15.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/111. (V. 15.)

Hatályos:

2020. 05. 16.

 

Jogszabály:

122/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a veszélyhelyzet ideje alatt egyes agrárszabályozási tárgyú rendelkezések eltérő alkalmazásáról

Módosítja:

210/2020. (V. 15.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/111. (V. 15.)

Hatályos:

2020. 05. 16.

 

Jogszabály:

11/2018. (VI. 12.) BM utasítás

a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

7/2020. (V. 15.) BM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/28. (V. 15.)

Hatályos:

2020. 05. 16.

 

Jogszabály:

45/2019. (XII. 9.) ITM utasítás

az Innovációs és Technológiai Minisztérium beszerzéseinek és közbeszerzéseinek szabályairól

Módosítja:

14/2020. (V. 15.) ITM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/28. (V. 15.)

Hatályos:

2020. 05. 16.

 

Jogszabály:

11/2017. (VI. 15.) NFM utasítás

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Igazgatás költségvetése pénzügyi-gazdasági feladatairól és a döntési eljárásokról

Módosítja:

16/2020. (V. 15.) ITM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/28. (V. 15.)

Hatályos:

2020. 05. 16.

 

Jogszabály:

2/2019. (IX. 12.) BM KÁT utasítás

a Belügyminisztérium Közszolgálati Szabályzatáról

Módosítja:

2/2020. (V. 15.) BM KÁT ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/28. (V. 15.)

Hatályos:

2020. 05. 16.

 

Jogszabály:

3/2015. (XI. 30.) AJB utasítás

az alapvető jogok biztosa vizsgálatának szakmai szabályairól és módszereiről

Módosítja:

3/2020. (V. 15.) AJB ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/28. (V. 15.)

Hatályos:

2020. 05. 16.

 

Jogszabály:

1/2013. (I. 14.) LÜ utasítás

az ügyészség Informatikai Biztonsági Szabályzatáról

Módosítja:

9/2020. (V. 15.) LÜ ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/28. (V. 15.)

Hatályos:

2020. 05. 16.

 

2020. V. 14.

Jogszabály:

114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

202/2020. (V. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/109. (V. 14.)

Hatályos:

2020. 06. 01.

 

Jogszabály:

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról

Módosítja:

203/2020. (V. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/109. (V. 14.)

Hatályos:

2020. 05. 15.

 

Jogszabály:

423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a felsőoktatási felvételi eljárásról

Módosítja:

203/2020. (V. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/109. (V. 14.)

Hatályos:

2020. 05. 15.

 

Jogszabály:

285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet

a Stipendium Hungaricumról

Módosítja:

203/2020. (V. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/109. (V. 14.)

Hatályos:

2020. 05. 15.

 

Jogszabály:

94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja:

203/2020. (V. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/109. (V. 14.)

Hatályos:

2020. 05. 15.

 

Jogszabály:

1710/2019. (XII. 11.) Korm. határozat

a Nemzeti Atlétikai Központ megvalósításához szükséges bontási, megszüntetési és ahhoz kapcsolódó egyéb, a kivitelezést megelőző munkálatok elvégzéséhez szükséges forrás biztosításáról

Módosítja:

1219/2020. (V. 14.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/109. (V. 14.)

 

Jogszabály:

1219/2019. (IV. 23.) Korm. határozat

a NAHU 2014-2020 informatikai rendszer finanszírozásához szükséges intézkedésekről

Módosítja:

1223/2020. (V. 14.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/109. (V. 14.)

 

2020. V. 13.

Jogszabály:

1996. évi XXI. törvény

a területfejlesztésről és a területrendezésről

Módosítja:

2020. évi XXIII. tv.

Megjelent:

MK 2020/107. (V. 13.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

2001. évi CVIII. törvény

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

Módosítja:

2020. évi XXIV. tv.

Megjelent:

MK 2020/107. (V. 13.)

Hatályos:

2020. 06. 12.

 

Jogszabály:

2012. évi CCXVII. törvény

az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről

Módosítja:

2020. évi XXV. tv.

Megjelent:

MK 2020/107. (V. 13.)

Hatályos:

2020. 05. 21.

 

Jogszabály:

410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet

az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól

Módosítja:

199/2020. (V. 13.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/107. (V. 13.)

Hatályos:

2020. 05. 21.

 

Jogszabály:

7/2016. (X. 13.) MEKH rendelet

a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak meghatározásának keretszabályairól

Módosítja:

4/2020. (V. 13.) MEKH r.

Megjelent:

MK 2020/107. (V. 13.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

21/2006. (V. 18.) IM rendelet

a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről

Módosítja:

5/2020. (V. 13.) IM r.

Megjelent:

MK 2020/107. (V. 13.)

Hatályos:

2020. 05. 28.

 

Jogszabály:

2011. évi CXCV. törvény

az államháztartásról

Módosítja:

8/2020. (V. 13.) AB h.

Megjelent:

MK 2020/107. (V. 13.)

 

Jogszabály:

81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet

az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről

Módosítja:

200/2020. (V. 13.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/108. (V. 13.)

Hatályos:

2020. 05. 14.

 

Jogszabály:

224/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet

a Dunakeszin alap- és középfokú oktatási intézmények és kulturális központ létrejöttét célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja:

201/2020. (V. 13.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/108. (V. 13.)

Hatályos:

2020. 05. 14.

 

Jogszabály:

1097/2020. (III. 12.) Korm. határozat

a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus megrendezésével összefüggő beszerzési és szervezési feladatok további támogatásához szükséges kormányzati intézkedésekről

Módosítja:

1215/2020. (V. 13.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/108. (V. 13.)

 

Jogszabály:

1106/2020. (III. 14.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja:

1215/2020. (V. 13.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/108. (V. 13.)

 

2020. V. 12.

Jogszabály:

292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet

a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól

Módosítja:

196/2020. (V. 12.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/106. (V. 12.)

Hatályos:

2020. 05. 13.

 

Jogszabály:

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet

a hallgatói hitelrendszerről

Módosítja:

196/2020. (V. 12.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/106. (V. 12.)

Hatályos:

2020. 05. 13.

 

Jogszabály:

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja:

196/2020. (V. 12.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/106. (V. 12.)

Hatályos:

2020. 05. 13.

 

Jogszabály:

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

Módosítja:

196/2020. (V. 12.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/106. (V. 12.)

Hatályos:

2020. 05. 13.

 

Jogszabály:

374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól

Módosítja:

196/2020. (V. 12.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/106. (V. 12.)

Hatályos:

2020. 05. 13.

 

Jogszabály:

181/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet

a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér fejlesztésére irányuló beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja:

196/2020. (V. 12.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/106. (V. 12.)

Hatályos:

2020. 05. 13.

 

Jogszabály:

210/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet

a Budavári Palota területén, valamint a De la Motte-palotát érintően a Nemzeti Hauszmann-terv keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja:

196/2020. (V. 12.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/106. (V. 12.)

Hatályos:

2020. 05. 13.

 

Jogszabály:

211/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet

a Betegápoló Irgalmasrend épületeinek felújítását célzó beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja:

196/2020. (V. 12.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/106. (V. 12.)

Hatályos:

2020. 05. 13.

 

Jogszabály:

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja:

196/2020. (V. 12.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/106. (V. 12.)

Hatályos:

2020. 05. 13.

 

Jogszabály:

130/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet

a Népliget rekreációs és sportolásra hasznosított területeinek rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja:

196/2020. (V. 12.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/106. (V. 12.)

Hatályos:

2020. 05. 13.

 

Jogszabály:

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Módosítja:

196/2020. (V. 12.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/106. (V. 12.)

Hatályos:

2020. 05. 13.

 

Jogszabály:

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

196/2020. (V. 12.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/106. (V. 12.)

Hatályos:

2020. 05. 13.

 

Jogszabály:

64/2019. (III. 27.) Korm. rendelet

a 2022. évi férfi kézilabda Európa-bajnokság Budapesten való megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztés kiemelt budapesti fejlesztéssé, valamint a beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, továbbá a beruházással kapcsolatos sajátos szabályok megállapításáról

Módosítja:

196/2020. (V. 12.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/106. (V. 12.)

Hatályos:

2020. 05. 13.

 

Jogszabály:

150/2019. (VI. 25.) Korm. rendelet

a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programjának megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja:

196/2020. (V. 12.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/106. (V. 12.)

Hatályos:

2020. 05. 13.

 

Jogszabály:

19/2018. (II. 14.) Korm. rendelet

a kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezetének településkép védelméről és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

197/2020. (V. 12.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/106. (V. 12.)

Hatályos:

2020. 05. 20.

 

Jogszabály:

100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet

a Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja:

197/2020. (V. 12.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/106. (V. 12.)

Hatályos:

2020. 05. 20.

 

Jogszabály:

118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet

a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről

Módosítja:

198/2020. (V. 12.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/106. (V. 12.)

Hatályos:

2020. 06. 11.

 

Jogszabály:

126/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet

a Bükki Nemzeti Park védettségének fenntartásáról

Módosítja:

16/2020. (V. 12.) AM r.

Megjelent:

MK 2020/106. (V. 12.)

Hatályos:

2020. 05. 20.

 

Jogszabály:

55/2015. (IX. 18.) FM rendelet

földtani alapszelvények és földtani képződmények védetté nyilvánításáról és természetvédelmi kezelési tervéről

Módosítja:

16/2020. (V. 12.) AM r.

Megjelent:

MK 2020/106. (V. 12.)

Hatályos:

2020. 05. 20.

 

Jogszabály:

1216/2019. (IV. 23.) Korm. határozat

a Steindl Imre Programmal kapcsolatos további döntések meghozataláról

Módosítja:

1211/2020. (V. 12.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/106. (V. 12.)

 

Jogszabály:

1372/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat

a Steindl Imre Program harmadik ütemével kapcsolatos további döntések meghozataláról

Módosítja:

1211/2020. (V. 12.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/106. (V. 12.)

 

Jogszabály:

1444/2019. (VII. 26.) Korm. határozat

a Steindl Imre Programra vonatkozó egyes részhatáridők egységesítéséről

Módosítja:

1211/2020. (V. 12.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/106. (V. 12.)

 

Jogszabály:

9/2019. (VIII. 1.) IM utasítás

az Igazságügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

4/2020. (V. 12.) IM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/27. (V. 12.)

Hatályos:

2020. 05. 13.

 

2020. V. 11.

Jogszabály:

70/2020. (III. 26.) Korm. rendelet

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a felnőttképzésben folyó oktatás és szakmai vizsgáztatás biztosításának eltérő szabályairól

Módosítja:

195/2020. (V. 11.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/105. (V. 11.)

Hatályos:

2020. 05. 12.

 

2020. V. 8.

Jogszabály:

510/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről

Módosítja:

193/2020. (V. 8.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/104. (V. 8.)

Hatályos:

2020. 06. 08.

 

Jogszabály:

515/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

egyes hajózási hatósági eljárások részletes szabályairól

Módosítja:

193/2020. (V. 8.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/104. (V. 8.)

Hatályos:

2020. 06. 08.

 

Jogszabály:

13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet

a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról

Módosítja:

13/2020. (V. 8.) ITM r.

Megjelent:

MK 2020/104. (V. 8.)

Hatályos:

2020. 06. 08.

 

Jogszabály:

15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet

a hajózási képesítésekről

Módosítja:

13/2020. (V. 8.) ITM r.

Megjelent:

MK 2020/104. (V. 8.)

Hatályos:

2020. 06. 08.

 

Jogszabály:

29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet

a hajózási hatósági eljárások díjairól

Módosítja:

13/2020. (V. 8.) ITM r.

Megjelent:

MK 2020/104. (V. 8.)

Hatályos:

2020. 06. 08.

 

Jogszabály:

57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet

a víziközlekedés rendjéről

Módosítja:

13/2020. (V. 8.) ITM r.

Megjelent:

MK 2020/104. (V. 8.)

Hatályos:

2020. 06. 08.

 

Jogszabály:

1869/2017. (XI. 29.) Korm. határozat

a Piarista Rend Magyar Tartománya által tervezett beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

Módosítja:

1210/2020. (V. 8.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/104. (V. 8.)

 

Jogszabály:

1013/2018. (II. 2.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet címrendjének kiegészítéséről, a 2017. évi költségvetési maradványok átcsoportosításáról, egyes kormányhatározatok módosításáról és a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó 2018. évi megtakarítások kezeléséről

Módosítja:

1210/2020. (V. 8.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/104. (V. 8.)

 

Jogszabály:

1635/2018. (XII. 5.) Korm. határozat

az iskolai énektanulás kultúrájának megerősítése és a korszerű képzési körülmények teljes körű biztosítása érdekében egyes állami és egyházi köznevelési intézmények fejlesztéséről

Módosítja:

1210/2020. (V. 8.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/104. (V. 8.)

 

Jogszabály:

1064/2020. (II. 28.) Korm. határozat

a Nemzeti Összetartozás Éve megvalósításával kapcsolatos kormányzati intézkedésekről és a szükséges források biztosításáról

Módosítja:

1210/2020. (V. 8.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/104. (V. 8.)

 

Jogszabály:

8/2019. (IX. 5.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet műveleti egységeinek működéséről

Módosítja:

14/2020. (V. 8.) BVOP ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/25. (V. 8.)

Hatályos:

2020. 05. 09.

 

Jogszabály:

9/2016. (VI. 24.) LÜ utasítás

a szervezeti tanúsítványok és az időbélyegző szolgáltatás alkalmazásáról

Módosítja:

8/2020. (V. 8.) LÜ ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/25. (V. 8.)

Hatályos:

2020. 05. 16.

 

Jogszabály:

3/2015. (VI. 25.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

5/2020. (V. 8.) NVI ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/25. (V. 8.)

Hatályos:

2020. 05. 09.

 

Jogszabály:

7/2018. (VII. 11.) OBH utasítás

a közérdekű bejelentésekkel és panaszokkal kapcsolatos eljárás rendjéről

Módosítja:

14/2020. (V. 8.) OBH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/25. (V. 8.)

Hatályos:

2020. 05. 09.

 

Jogszabály:

5/2013. (VI. 25.) OBH utasítás

a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló szabályzatról

Módosítja:

15/2020. (V. 8.) OBH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/25. (V. 8.)

Hatályos:

2020. 05. 09.

 

2020. V. 7.

Jogszabály:

74/2020. (III. 31.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről

Módosítja:

188/2020. (V. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/102. (V. 7.)

Hatályos:

2020. 05. 08.

 

Jogszabály:

90/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet kihirdetésével összefüggésben egyes büntetés-végrehajtási szabályok módosításáról

Módosítja:

188/2020. (V. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/102. (V. 7.)

Hatályos:

2020. 05. 08.

 

Jogszabály:

113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

189/2020. (V. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/103. (V. 7.)

Hatályos:

2020. 05. 08., 2020. 06. 01. - kivétellel.

 

Jogszabály:

114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

189/2020. (V. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/103. (V. 7.)

Hatályos:

2020. 05. 08., 2020. 06. 01. - kivétellel.

 

Jogszabály:

127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet

a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja:

190/2020. (V. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/103. (V. 7.)

Hatályos:

2020. 06. 13.

 

Jogszabály:

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról

Módosítja:

190/2020. (V. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/103. (V. 7.)

Hatályos:

2020. 05. 15.

 

Jogszabály:

102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet

az áruk és egyes szolgáltatások szabad áramlásának biztosításával összefüggésben egyes európai uniós jogi aktusokban előírt bejelentési, értesítési, tájékoztatási és jelentéstételi kötelezettségek teljesítéséről

Módosítja:

190/2020. (V. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/103. (V. 7.)

Hatályos:

2020. 05. 15.

 

Jogszabály:

146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet

a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról

Módosítja:

190/2020. (V. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/103. (V. 7.)

Hatályos:

2020. 05. 15.

 

Jogszabály:

365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról

Módosítja:

190/2020. (V. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/103. (V. 7.)

Hatályos:

2020. 05. 15., 2020. 11. 30.

 

Jogszabály:

213/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet

a nyomástartó berendezések, rendszerek és létesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről

Módosítja:

190/2020. (V. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/103. (V. 7.)

Hatályos:

2020. 05. 15.

 

Jogszabály:

216/2019. (IX. 5.) Korm. rendelet

a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről

Módosítja:

190/2020. (V. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/103. (V. 7.)

Hatályos:

2020. 05. 15.

 

Jogszabály:

2/2008. (I. 8.) EüM rendelet

a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről

Módosítja:

18/2020. (V. 7.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2020/103. (V. 7.)

Hatályos:

2020. 05. 08.

 

2020. V. 6.

Jogszabály:

2011/2017. (XII. 22.) Korm. határozat

a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum elhelyezése érdekében szükséges intézkedésekről

Módosítja:

1198/2020. (V. 6.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/100. (V. 6.)

 

Jogszabály:

81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet

az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről

Módosítja:

185/2020. (V. 6.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/101. (V. 6.)

Hatályos:

2020. 05. 07., 2020. 05. 08.

 

Jogszabály:

47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet

a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről

Módosítja:

186/2020. (V. 6.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/101. (V. 6.)

Hatályos:

2020. 05. 07.

 

2020. V. 5.

Jogszabály:

1/2014. (I. 3.) OGY határozat

a Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról

Módosítja:

13/2020. (V. 5.) OGY h.

Megjelent:

MK 2020/99. (V. 5.)

Hatályos:

2020. 05. 06.

 

Jogszabály:

5/2018. (V. 8.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról

Módosítja:

14/2020. (V. 5.) OGY h.

Megjelent:

MK 2020/99. (V. 5.)

Hatályos:

2020. 05. 05.

 

2020. V. 4.

Jogszabály:

57/2020. (III. 23.) Korm. rendelet

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a végrehajtással kapcsolatban teendő intézkedésekről

Módosítja:

176/2020. (V. 4.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/98. (V. 4.)

Hatályos:

2020. 05. 05.

 

Jogszabály:

122/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a veszélyhelyzet ideje alatt egyes agrárszabályozási tárgyú rendelkezések eltérő alkalmazásáról

Módosítja:

180/2020. (V. 4.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/98. (V. 4.)

Hatályos:

2020. 05. 05.

 

Jogszabály:

81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet

az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről

Módosítja:

181/2020. (V. 4.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/98. (V. 4.)

Hatályos:

2020. 05. 07.

 

Jogszabály:

1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja:

3/2020. (V. 4.) NVTNM r.

Megjelent:

MK 2020/98. (V. 4.)

Hatályos:

2020. 05. 05.

 

Jogszabály:

36/2019. (X. 15.) BM rendelet

az állandó személyazonosító igazolvány tároló elemén elhelyezett szolgáltatásazonosító felhasználásával ellenőrizhető jogosultságok köréről

Módosítja:

12/2020. (V. 4.) BM r.

Megjelent:

MK 2020/98. (V. 4.)

Hatályos:

2020. 05. 05.

 

2020. IV. 30.

Jogszabály:

247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről

Módosítja:

163/2020. (IV. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/94. (IV. 30.)

Hatályos:

2020. 05. 30.

 

Jogszabály:

32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet

a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról

Módosítja:

16/2020. (IV. 30.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2020/94. (IV. 30.)

Hatályos:

2020. 05. 01.

 

Jogszabály:

14/2007. (III. 14.) EüM rendelet

a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről

Módosítja:

16/2020. (IV. 30.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2020/94. (IV. 30.)

Hatályos:

2020. 05. 01.

 

Jogszabály:

10/2015. (VII. 30.) HM rendelet

a katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról

Módosítja:

7/2020. (IV. 30.) HM r.

Megjelent:

MK 2020/94. (IV. 30.)

Hatályos:

2020. 05. 01.

 

Jogszabály:

235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet

az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól

Módosítja:

164/2020. (IV. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/95. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 26.

 

Jogszabály:

180/2010. (V. 13.) Korm. rendelet

az egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történő befogadásának alapelveiről, feltételrendszeréről és részletes szabályairól, valamint a már befogadott technológiák körének felülvizsgálatáról és módosításáról

Módosítja:

164/2020. (IV. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/95. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 26.

 

Jogszabály:

16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet

a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól

Módosítja:

164/2020. (IV. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/95. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 26.

 

Jogszabály:

46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet

a fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő gyógyszer-, orvostechnikai eszköz és fertőtlenítőszer beszerzések országos központosított rendszeréről

Módosítja:

164/2020. (IV. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/95. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 26.

 

Jogszabály:

374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet

egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról

Módosítja:

164/2020. (IV. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/95. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 26.

 

Jogszabály:

6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet

a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól

Módosítja:

164/2020. (IV. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/95. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 26.

 

Jogszabály:

197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet

az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

Módosítja:

164/2020. (IV. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/95. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 26.

 

Jogszabály:

28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet

az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetről

Módosítja:

164/2020. (IV. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/95. (IV. 30.)

Hatályos:

2020. 05. 01., 2021. 05. 26.

 

Jogszabály:

451/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának, valamint a támogatás megváltoztatásának szabályairól

Módosítja:

164/2020. (IV. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/95. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 26.

 

Jogszabály:

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Módosítja:

164/2020. (IV. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/95. (IV. 30.)

Hatályos:

2021. 05. 26.

 

Jogszabály:

168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet

a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről

Módosítja:

165/2020. (IV. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/95. (IV. 30.)

Hatályos:

2020. 05. 01.

 

Jogszabály:

46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet

a fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő gyógyszer-, orvostechnikai eszköz és fertőtlenítőszer beszerzések országos központosított rendszeréről

Módosítja:

165/2020. (IV. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/95. (IV. 30.)

Hatályos:

2020. 05. 01.

 

Jogszabály:

3/2018. (II. 1.) Korm. rendelet

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében megvalósuló iskolafejlesztésekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja:

166/2020. (IV. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/95. (IV. 30.)

Hatályos:

2020. 05. 01.

 

Jogszabály:

1126/2019. (III. 13.) Korm. határozat

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében tervezett iskolafejlesztések előkészítéséhez szükséges további intézkedésekről

Módosítja:

1193/2020. (IV. 30.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/95. (IV. 30.)

 

Jogszabály:

81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet

az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről

Módosítja:

174/2020. (IV. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/96. (IV. 30.)

Hatályos:

2020. 05. 01.

 

Jogszabály:

119/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2020. május-júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről

Módosítja:

175/2020. (IV. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/96. (IV. 30.)

Hatályos:

2020. 05. 01.

 

Jogszabály:

4/2000. (II. 25.) EüM rendelet

a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről

Módosítja:

17/2020. (IV. 30.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2020/96. (IV. 30.)

Hatályos:

2020. 05. 04.

 

Jogszabály:

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Módosítja:

17/2020. (IV. 30.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2020/96. (IV. 30.)

Hatályos:

2020. 06. 01.

 

Jogszabály:

1736/2019. (XII. 19.) Korm. határozat

a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról

Módosítja:

1194/2020. (IV. 30.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/96. (IV. 30.)

Hatályos:

2020. 05. 01.

 

Jogszabály:

4/2016. (III. 10.) MvM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal és a központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről

Módosítja:

9/2020. (IV. 30.) MvM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/23. (IV. 30.)

Hatályos:

2020. 05. 01.

 

Jogszabály:

1/2012. (I. 6.) AJB utasítás

az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

2/2020. (IV. 30.) AJB ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/23. (IV. 30.)

Hatályos:

2020. 05. 01.

 

Jogszabály:

1/2017. (II. 8.) ÁSZ utasítás

a számvevőszéki ellenőrzés eljárási szabályai és módszerei megállapításáról és nyilvánosságra hozataláról

Módosítja:

3/2020. (IV. 30.) ÁSZ ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/23. (IV. 30.)

Hatályos:

2020. 05. 01.

 

Jogszabály:

1/2018. (X. 4.) EBH utasítás

az Egyenlő Bánásmód Hatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

2/2020. (IV. 30.) EBH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/23. (IV. 30.)

Hatályos:

2020. 05. 01.

 

Jogszabály:

13/2014. (X. 22.) GVH utasítás

a Gazdasági Versenyhivatal szervezeti és működési szabályzatáról

Módosítja:

1/2020. (IV. 30.) GVH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/23. (IV. 30.)

Hatályos:

2020. 05. 01.

 

Jogszabály:

6/2018. (VI. 21.) GVH utasítás

a közszolgálati szabályzatról

Módosítja:

1/2020. (IV. 30.) GVH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/23. (IV. 30.)

Hatályos:

2020. 05. 01.

 

Jogszabály:

4/2012. (I. 6.) LÜ utasítás

az ügyészségi alkalmazottak jogállásával kapcsolatos egyes kérdésekről

Módosítja:

7/2020. (IV. 30.) LÜ ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/23. (IV. 30.)

Hatályos:

2020. 05. 01.

 

Jogszabály:

43/2018. (VIII. 7.) ORFK utasítás

az Öltözködési Szabályzatról

Módosítja:

10/2020. (IV. 30.) ORFK ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/23. (IV. 30.)

Hatályos:

2020. 05. 01., 2020. 09. 02.

 

2020. IV. 29.

Jogszabály:

72/2020. (III. 28.) Korm. rendelet

a kórházparancsnokról és az egészségügyi készlet védelméről

Módosítja:

158/2020. (IV. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/91. (IV. 29.)

Hatályos:

2020. 04. 30.

 

Jogszabály:

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

161/2020. (IV. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/93. (IV. 29.)

Hatályos:

2020. 04. 30.

 

2020. IV. 28.

Jogszabály:

134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról

Módosítja:

155/2020. (IV. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/90. (IV. 28.)

Hatályos:

2020. 04. 30.

 

Jogszabály:

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

156/2020. (IV. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/90. (IV. 28.)

Hatályos:

2020. 04. 29.

 

Jogszabály:

14/2007. (III. 14.) EüM rendelet

a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről

Módosítja:

15/2020. (IV. 28.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2020/90. (IV. 28.)

Hatályos:

2020. 04. 29.

 

Jogszabály:

1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1188/2020. (IV. 28.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/90. (IV. 28.)

Hatályos:

2020. 04. 29.

 

2020. IV. 27.

Jogszabály:

8/2016. (III. 25.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja:

6/2020. (IV. 27.) MvM r.

Megjelent:

MK 2020/88. (IV. 27.)

Hatályos:

2020. 04. 28.

 

Jogszabály:

30/1996. (XII. 6.) BM rendelet

a tűzvédelmi szabályzat készítéséről

Módosítja:

10/2020. (IV. 27.) BM r.

Megjelent:

MK 2020/88. (IV. 27.)

Hatályos:

2020. 04. 28.

 

Jogszabály:

3/2009. (II. 4.) ÖM rendelet

a megújuló energiaforrásokat - biogázt, bioetanolt, biodízelt - hasznosító létesítmények tűzvédelmének műszaki követelményeiről

Módosítja:

10/2020. (IV. 27.) BM r.

Megjelent:

MK 2020/88. (IV. 27.)

Hatályos:

2020. 04. 28.

 

Jogszabály:

45/2011. (XII. 7.) BM rendelet

a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól

Módosítja:

10/2020. (IV. 27.) BM r.

Megjelent:

MK 2020/88. (IV. 27.)

Hatályos:

2020. 04. 28.

 

Jogszabály:

5/2015. (II. 27.) BM rendelet

az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos sajátos tűzvédelmi követelményekről és a hatóságok tevékenysége során azok érvényesítésének módjáról

Módosítja:

10/2020. (IV. 27.) BM r.

Megjelent:

MK 2020/88. (IV. 27.)

Hatályos:

2020. 04. 28.

 

Jogszabály:

9/2015. (III. 25.) BM rendelet

a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről

Módosítja:

10/2020. (IV. 27.) BM r.

Megjelent:

MK 2020/88. (IV. 27.)

Hatályos:

2020. 04. 28.

 

Jogszabály:

78/2015. (XII. 23.) BM rendelet

az arcképelemző rendszer működtetésének részletes szabályairól

Módosítja:

10/2020. (IV. 27.) BM r.

Megjelent:

MK 2020/88. (IV. 27.)

Hatályos:

2020. 04. 28., 2020. 05. 01.

 

Jogszabály:

25/2013. (VI. 24.) BM rendelet

a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről

Módosítja:

11/2020. (IV. 27.) BM r.

Megjelent:

MK 2020/88. (IV. 27.)

Hatályos:

2020. 04. 30.

 

Jogszabály:

120/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet

a honvédelmi szervezetek személyi állományára a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes eltérő szabályokról

Módosítja:

153/2020. (IV. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/89. (IV. 27.)

Hatályos:

2020. 04. 28.

 

Jogszabály:

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

Módosítja:

154/2020. (IV. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/89. (IV. 27.)

Hatályos:

2020. 04. 28.

 

2020. IV. 24.

Jogszabály:

95/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet

a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény végrehajtásának egyes kérdéseiről

Módosítja:

151/2020. (IV. 24.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/87. (IV. 24.)

Hatályos:

2020. 04. 25.

 

Jogszabály:

114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet

a felszámolók névjegyzékéről

Módosítja:

151/2020. (IV. 24.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/87. (IV. 24.)

Hatályos:

2020. 04. 25.

 

Jogszabály:

14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet

a bírósági ügyvitel szabályairól

Módosítja:

4/2020. (IV. 24.) IM r.

Megjelent:

MK 2020/87. (IV. 24.)

Hatályos:

2020. 04. 25.

 

Jogszabály:

1002/2019. (IX. 20.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság öttagú állandó tanácsainak számáról, összetételéről és a tanácsvezetők személyéről

Módosítja:

1003/2020. (IV. 24.) AB Tü. h.

Megjelent:

MK 2020/87. (IV. 24.)

Hatályos:

2020. 04. 25.

 

Jogszabály:

1801/2019. (XII. 23.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2019. októberi-novemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Módosítja:

1180/2020. (IV. 24.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/87. (IV. 24.)

 

Jogszabály:

1252/2015. (IV. 23.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

Módosítja:

1183/2020. (IV. 24.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/87. (IV. 24.)

 

Jogszabály:

47/2018. (XII. 21.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium fejezet központi és intézményi gazdálkodásának rendjéről

Módosítja:

22/2020. (IV. 24.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/22. (IV. 24.)

Hatályos:

2020. 04. 25.

 

Jogszabály:

10/2020. (III. 27.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztériumban az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a végrehajtással kapcsolatban teendő intézkedésekről és a követendő eljárásrendről

Módosítja:

11/2020. (IV. 24.) KKM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/22. (IV. 24.)

Hatályos:

2020. 04. 25., 2020. 05. 01.

 

Jogszabály:

10/2016. (X. 26.) OBH utasítás

az Országos Bírósági Hivatal elnöke által kiadott szabályozókról

Módosítja:

12/2020. (IV. 24.) OBH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/22. (IV. 24.)

Hatályos:

2020. 04. 25.

 

Jogszabály:

11/2013. (XII. 31.) OBH utasítás

az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

13/2020. (IV. 24.) OBH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/22. (IV. 24.)

Hatályos:

2020. 04. 25.

 

2020. IV. 23.

Jogszabály:

1531/2015. (VII. 31.) Korm. határozat

az erdélyi oktatási és kulturális célú programok, beruházások megvalósításának finanszírozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja:

1176/2020. (IV. 23.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/86. (IV. 23.)

 

Jogszabály:

1227/2016. (V. 2.) Korm. határozat

a nemzetpolitikailag kiemelt jelentőségű programok és megkezdett beruházások megvalósításához szükséges források biztosításáról

Módosítja:

1176/2020. (IV. 23.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/86. (IV. 23.)

 

Jogszabály:

1348/2016. (VII. 6.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja:

1176/2020. (IV. 23.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/86. (IV. 23.)

 

Jogszabály:

1779/2016. (XII. 15.) Korm. határozat

a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program első üteméről

Módosítja:

1176/2020. (IV. 23.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/86. (IV. 23.)

 

Jogszabály:

1234/2017. (IV. 28.) Korm. határozat

a Nemzeti Népegészségügyi Stratégiához kapcsolódó egészségügyi ágazati szakpolitikai program 2017. és 2018. évre vonatkozó intézkedései I. üteméről

Módosítja:

1176/2020. (IV. 23.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/86. (IV. 23.)

 

Jogszabály:

1447/2017. (VII. 7.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja:

1176/2020. (IV. 23.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/86. (IV. 23.)

 

Jogszabály:

1540/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat

a vajdasági magyarok anyanyelvű tájékoztatásának támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja:

1176/2020. (IV. 23.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/86. (IV. 23.)

 

Jogszabály:

1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja:

1176/2020. (IV. 23.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/86. (IV. 23.)

 

Jogszabály:

1727/2017. (X. 10.) Korm. határozat

az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja:

1176/2020. (IV. 23.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/86. (IV. 23.)

 

Jogszabály:

1763/2017. (XI. 7.) Korm. határozat

a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program második üteméről

Módosítja:

1176/2020. (IV. 23.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/86. (IV. 23.)

 

Jogszabály:

1895/2017. (XII. 4.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, tárgyéven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja:

1176/2020. (IV. 23.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/86. (IV. 23.)

 

Jogszabály:

1914/2017. (XII. 7.) Korm. határozat

a kolozsvári Szent Mihály Római Katolikus Plébánia fejlesztései érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja:

1176/2020. (IV. 23.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/86. (IV. 23.)

 

Jogszabály:

1989/2017. (XII. 19.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, az Országvédelmi Alapból és a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli átcsoportosításról, a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja:

1176/2020. (IV. 23.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/86. (IV. 23.)

 

Jogszabály:

1211/2018. (IV. 6.) Korm. határozat

az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja:

1176/2020. (IV. 23.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/86. (IV. 23.)

 

Jogszabály:

1231/2018. (IV. 25.) Korm. határozat

a 2018. évi AIBA Ifjúsági Férfi és Női Ökölvívó Világbajnokság megrendezése érdekében az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja:

1176/2020. (IV. 23.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/86. (IV. 23.)

 

Jogszabály:

1585/2018. (XI. 21.) Korm. határozat

a Szatmári Római Katolikus Püspökség programjának finanszírozásához szükséges forrás biztosításáról

Módosítja:

1176/2020. (IV. 23.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/86. (IV. 23.)

 

Jogszabály:

1406/2019. (VII. 8.) Korm. határozat

a vajdasági magyarság nemzeti jelentőségű fejlesztései és programjai támogatásához szükséges forrás biztosításáról

Módosítja:

1176/2020. (IV. 23.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/86. (IV. 23.)

 

Jogszabály:

1432/2019. (VII. 26.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2018. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja:

1176/2020. (IV. 23.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/86. (IV. 23.)

 

Jogszabály:

1591/2019. (X. 16.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja:

1176/2020. (IV. 23.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/86. (IV. 23.)

 

2020. IV. 22.

Jogszabály:

341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

az otthonteremtési kamattámogatásról

Módosítja:

144/2020. (IV. 22.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/83. (IV. 22.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

503/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott támogatásról

Módosítja:

146/2020. (IV. 22.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/83. (IV. 22.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

55/2018. (III. 23.) Korm. rendelet

a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról

Módosítja:

146/2020. (IV. 22.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/83. (IV. 22.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

1112/2020. (III. 20.) Korm. határozat

az ecseri és gödöllői fejlesztési terület kialakításával összefüggő infrastruktúra-fejlesztésekről

Módosítja:

1173/2020. (IV. 22.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/83. (IV. 22.)

 

Jogszabály:

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

Módosítja:

147/2020. (IV. 22.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/84. (IV. 22.)

Hatályos:

2020. 06. 01.

 

Jogszabály:

29/1998. (IV. 30.) FM rendelet

a mezőőrök és a hegyőrök szolgálati viszonyáról

Módosítja:

15/2020. (IV. 22.) AM r.

Megjelent:

MK 2020/84. (IV. 22.)

Hatályos:

2020. 04. 27.

 

Jogszabály:

64/2009. (V. 22.) FVM-PM együttes rendelet

a mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami hozzájárulás igénybevételének rendjéről és feltételeiről

Módosítja:

15/2020. (IV. 22.) AM r.

Megjelent:

MK 2020/84. (IV. 22.)

Hatályos:

2020. 04. 27.

 

Jogszabály:

28/2000. (XII. 18.) KöViM rendelet

a hajózási tevékenység engedélyezésének rendjéről

Módosítja:

12/2020. (IV. 22.) ITM r.

Megjelent:

MK 2020/84. (IV. 22.)

Hatályos:

2020. 04. 30.

 

Jogszabály:

67/2015. (XI. 18.) NFM rendelet

a tengeri hajók hajózásra alkalmasságának a Tengerészeti Munkaügyi Egyezményen alapuló feltételeiről

Módosítja:

12/2020. (IV. 22.) ITM r.

Megjelent:

MK 2020/84. (IV. 22.)

Hatályos:

2020. 04. 30.

 

2020. IV. 21.

Jogszabály:

254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

az állami vagyonnal való gazdálkodásról

Módosítja:

138/2020. (IV. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/81. (IV. 21.)

Hatályos:

2020. 04. 22.

 

Jogszabály:

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

139/2020. (IV. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/81. (IV. 21.)

Hatályos:

2020. 04. 22.

 

Jogszabály:

1/2015. (XII. 7.) MK rendelet

a miniszterelnök kabinetfőnöke feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

Módosítja:

2/2020. (IV. 21.) MK r.

Megjelent:

MK 2020/81. (IV. 21.)

Hatályos:

2020. 04. 22.

 

Jogszabály:

1518/2018. (X. 17.) Korm. határozat

a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó új Bozsik Stadion fejlesztésével kapcsolatos további intézkedésekről

Módosítja:

1165/2020. (IV. 21.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/81. (IV. 21.)

 

Jogszabály:

1191/2019. (IV. 9.) Korm. határozat

a Budapest XIII. kerület, Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna építésével kapcsolatos intézkedésekről

Módosítja:

1165/2020. (IV. 21.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/81. (IV. 21.)

 

Jogszabály:

1371/2019. (VI. 25.) Korm. határozat

a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programja megvalósításának előkészítéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

Módosítja:

1165/2020. (IV. 21.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/81. (IV. 21.)

 

Jogszabály:

1362/2019. (VI. 19.) Korm. határozat

a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és a fővárosi agglomeráció közlekedési kapcsolatainak fejlesztése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről, valamint a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1250/2018. (V. 25.) Korm. határozat módosításáról

Módosítja:

1165/2020. (IV. 21.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/81. (IV. 21.)

 

Jogszabály:

1506/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat

az UEFA 2020 labdarúgó Európa-bajnokság megrendezéséhez kapcsolódó egyes intézkedésekről

Módosítja:

1165/2020. (IV. 21.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/81. (IV. 21.)

 

Jogszabály:

1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1169/2020. (IV. 21.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/81. (IV. 21.)

Hatályos:

2020. 04. 22.

 

Jogszabály:

103/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet

a kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók veszélyhelyzet idején megvalósuló foglalkoztatásának a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról

Módosítja:

141/2020. (IV. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/82. (IV. 21.)

Hatályos:

2020. 04. 29.

 

Jogszabály:

105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról

Módosítja:

141/2020. (IV. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/82. (IV. 21.)

Hatályos:

2020. 04. 29.

 

Jogszabály:

5/1991. (IV. 4.) IM rendelet

a jogi szakvizsgáról

Módosítja:

3/2020. (IV. 21.) IM r.

Megjelent:

MK 2020/82. (IV. 21.)

Hatályos:

2020. 04. 22.

 

Jogszabály:

16/2001. (X. 26.) IM rendelet

a bírósági végrehajtás szervezetéről

Módosítja:

3/2020. (IV. 21.) IM r.

Megjelent:

MK 2020/82. (IV. 21.)

Hatályos:

2020. 04. 22.

 

Jogszabály:

10/2006. (III. 7.) IM rendelet

az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról

Módosítja:

3/2020. (IV. 21.) IM r.

Megjelent:

MK 2020/82. (IV. 21.)

Hatályos:

2020. 04. 22.

 

Jogszabály:

1778/2018. (XII. 21.) Korm. határozat

a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásának összegéről

Módosítja:

1170/2020. (IV. 21.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/82. (IV. 21.)

 

2020. IV. 17.

Jogszabály:

257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet

a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről

Módosítja:

133/2020. (IV. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/79. (IV. 17.)

Hatályos:

2020. 04. 18.

 

Jogszabály:

283/2015. (IX. 25.) Korm. rendelet

az OBO Bettermann Hungary Kft. és a Bettermann Ingatlankezelő Kft. Bugyi külterületén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja:

134/2020. (IV. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/79. (IV. 17.)

Hatályos:

2020. 04. 18.

 

Jogszabály:

28/2015. (VI. 22.) HM utasítás

a szolgálati beosztások rendszeresítésével kapcsolatos szabályokról

Módosítja:

19/2020. (IV. 17.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/20. (IV. 17.)

Hatályos:

2020. 04. 18.

 

Jogszabály:

9/2014. (II. 12.) HM utasítás

a munkakör-gazdálkodással kapcsolatos feladatokról

Módosítja:

19/2020. (IV. 17.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/20. (IV. 17.)

Hatályos:

2020. 04. 18.

 

Jogszabály:

27/2019. (VII. 30.) ITM utasítás

az Innovációs és Technológiai Minisztérium Egyedi Iratkezelési Szabályzatáról

Módosítja:

13/2020. (IV. 17.) ITM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/20. (IV. 17.)

Hatályos:

2020. 04. 18.

 

Jogszabály:

3/2015. (VI. 25.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

3/2020. (IV. 17.) NVI ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/20. (IV. 17.)

Hatályos:

2020. 04. 18.

 

Jogszabály:

8/2015. (XII. 9.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda fejezeti kezelésű előirányzatai felhasználásának szabályzatáról

Módosítja:

4/2020. (IV. 17.) NVI ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/20. (IV. 17.)

Hatályos:

2020. 04. 18.

 

2020. IV. 16.

Jogszabály:

16/2011. (V. 10.) KIM rendelet

az Ipari Termékosztályozás (ITO) bevezetéséről és alkalmazásáról

Módosítja:

4/2020. (IV. 16.) MvM r.

Megjelent:

MK 2020/76. (IV. 16.)

Hatályos:

2020. 04. 17.

 

Jogszabály:

9/2011. (III. 23.) BM rendelet

a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről

Módosítja:

9/2020. (IV. 16.) BM r.

Megjelent:

MK 2020/76. (IV. 16.)

Hatályos:

2020. 05. 01.

 

Jogszabály:

14/2016. (V. 10.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről

Módosítja:

9/2020. (IV. 16.) BM r.

Megjelent:

MK 2020/76. (IV. 16.)

Hatályos:

2020. 05. 01.

 

Jogszabály:

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Módosítja:

14/2020. (IV. 16.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2020/76. (IV. 16.)

Hatályos:

2020. 04. 17.

 

Jogszabály:

15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet

a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

Módosítja:

14/2020. (IV. 16.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2020/76. (IV. 16.)

Hatályos:

2020. 04. 17., 2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet

a 2019/2020. tanév rendjéről

Módosítja:

14/2020. (IV. 16.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2020/76. (IV. 16.)

Hatályos:

2020. 04. 17.

 

Jogszabály:

20/2019. (VIII. 30.) EMMI rendelet

egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

Hatályon kívül helyezi:

14/2020. (IV. 16.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2020/76. (IV. 16.)

Hatályos:

2020. 04. 17.

 

Jogszabály:

85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet

a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről

Módosítja:

126/2020. (IV. 16.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/77. (IV. 16.)

Hatályos:

2020. 04. 24.

 

Jogszabály:

435/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a Magyar Export-Import Bank Zrt. által az állam készfizető kezessége mellett vállalható garanciák, valamint a deviza- és kamatcsere ügyletek pótlási- és kamatköltségei feltételeiről és részletes szabályairól

Módosítja:

126/2020. (IV. 16.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/77. (IV. 16.)

Hatályos:

2020. 04. 24.

 

Jogszabály:

312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére, a Kormány készfizető kezessége mellett vállalható nem piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről

Módosítja:

126/2020. (IV. 16.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/77. (IV. 16.)

Hatályos:

2020. 04. 24.

 

2020. IV. 15.

Jogszabály:

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

117/2020. (IV. 15.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/75. (IV. 15.)

Hatályos:

2020. 04. 16.

 

Jogszabály:

1598/2018. (XI. 26.) Korm. határozat

az Attila király emlékmű létrehozásáról

Módosítja:

1158/2020. (IV. 15.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/75. (IV. 15.)

 

Jogszabály:

1701/2018. (XII. 17.) Korm. határozat

a magyarországi cserkészet támogatásáról

Módosítja:

1158/2020. (IV. 15.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/75. (IV. 15.)

 

Jogszabály:

1528/2019. (IX. 17.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja:

1158/2020. (IV. 15.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/75. (IV. 15.)

 

Jogszabály:

1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1159/2020. (IV. 15.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/75. (IV. 15.)

Hatályos:

2020. 04. 16.

 

2020. IV. 14.

Jogszabály:

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja:

110/2020. (IV. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/74. (IV. 14.)

Hatályos:

2020. 04. 29.

 

Jogszabály:

194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet

az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről

Módosítja:

111/2020. (IV. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/74. (IV. 14.)

Hatályos:

2020. 04. 19.

 

Jogszabály:

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet

a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

Módosítja:

111/2020. (IV. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/74. (IV. 14.)

Hatályos:

2020. 04. 19.

 

Jogszabály:

22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet

a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról

Módosítja:

111/2020. (IV. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/74. (IV. 14.)

Hatályos:

2020. 04. 19.

 

Jogszabály:

168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet

a Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről

Módosítja:

111/2020. (IV. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/74. (IV. 14.)

Hatályos:

2020. 04. 19.

 

Jogszabály:

310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet

a Magyar Államkincstárról

Módosítja:

111/2020. (IV. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/74. (IV. 14.)

Hatályos:

2020. 04. 19.

 

Jogszabály:

414/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet

a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos eljárás, bejelentés, adatszolgáltatás, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól

Módosítja:

111/2020. (IV. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/74. (IV. 14.)

Hatályos:

2020. 04. 19.

 

Jogszabály:

86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról

Módosítja:

111/2020. (IV. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/74. (IV. 14.)

Hatályos:

2020. 04. 19.

 

Jogszabály:

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja:

112/2020. (IV. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/74. (IV. 14.)

Hatályos:

2020. 04. 17.

 

Jogszabály:

13/2016. (II. 9.) Korm. rendelet

a HELL cégcsoport Szikszó területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja:

113/2020. (IV. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/74. (IV. 14.)

Hatályos:

2020. 04. 15.

 

Jogszabály:

1841/2017. (XI. 10.) Korm. határozat

a székesfehérvári Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról

Módosítja:

1154/2020. (IV. 14.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/74. (IV. 14.)

 

Jogszabály:

1128/2018. (III. 19.) Korm. határozat

a Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány egyes infrastrukturális fejlesztéseinek támogatásáról

Módosítja:

1154/2020. (IV. 14.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/74. (IV. 14.)

 

Jogszabály:

1774/2018. (XII. 21.) Korm. határozat

a Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekthez kapcsolódó intézkedésekről

Módosítja:

1154/2020. (IV. 14.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/74. (IV. 14.)

 

Jogszabály:

1244/2019. (IV. 30.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, az Országvédelmi Alapból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja:

1154/2020. (IV. 14.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/74. (IV. 14.)

 

2020. IV. 10.

Jogszabály:

1992. évi XXXIII. törvény

a közalkalmazottak jogállásáról

Módosítja:

2020. évi XIX. tv.

Megjelent:

MK 2020/70. (IV. 10.)

Hatályos:

2020. 04. 11.

 

Jogszabály:

1994. évi XL. törvény

a Magyar Tudományos Akadémiáról

Módosítja:

2020. évi XIX. tv.

Megjelent:

MK 2020/70. (IV. 10.)

Hatályos:

2020. 04. 11.

 

Jogszabály:

1996. évi LVII. törvény

a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Módosítja:

2020. évi XIX. tv.

Megjelent:

MK 2020/70. (IV. 10.)

Hatályos:

2020. 04. 11., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

1997. évi LXVIII. törvény

az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról

Módosítja:

2020. évi XIX. tv.

Megjelent:

MK 2020/70. (IV. 10.)

Hatályos:

2020. 04. 11.

 

Jogszabály:

1997. évi CLIV. törvény

az egészségügyről

Módosítja:

2020. évi XIX. tv.

Megjelent:

MK 2020/70. (IV. 10.)

Hatályos:

2020. 04. 11.

 

Jogszabály:

2003. évi III. törvény

az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról

Módosítja:

2020. évi XIX. tv.

Megjelent:

MK 2020/70. (IV. 10.)

Hatályos:

2020. 04. 11.

 

Jogszabály:

2003. évi C. törvény

az elektronikus hírközlésről

Módosítja:

2020. évi XIX. tv.

Megjelent:

MK 2020/70. (IV. 10.)

Hatályos:

2020. 04. 11.

 

Jogszabály:

2003. évi CXXV. törvény

az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Módosítja:

2020. évi XIX. tv.

Megjelent:

MK 2020/70. (IV. 10.)

Hatályos:

2020. 04. 11.

 

Jogszabály:

2006. évi V. törvény

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

Módosítja:

2020. évi XIX. tv.

Megjelent:

MK 2020/70. (IV. 10.)

Hatályos:

2020. 04. 11.

 

Jogszabály:

2010. évi LXXXVII. törvény

a Nemzeti Földalapról

Módosítja:

2020. évi XIX. tv.

Megjelent:

MK 2020/70. (IV. 10.)

Hatályos:

2020. 04. 11.

 

Jogszabály:

2010. évi CLXXXV. törvény

a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Módosítja:

2020. évi XIX. tv.

Megjelent:

MK 2020/70. (IV. 10.)

Hatályos:

2020. 04. 11.

 

Jogszabály:

2011. évi CIX. törvény

a Magyar Művészeti Akadémiáról

Módosítja:

2020. évi XIX. tv.

Megjelent:

MK 2020/70. (IV. 10.)

Hatályos:

2020. 04. 11.

 

Jogszabály:

2011. évi CX. törvény

a köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról

Módosítja:

2020. évi XIX. tv.

Megjelent:

MK 2020/70. (IV. 10.)

Hatályos:

2020. 04. 11.

 

Jogszabály:

2011. évi CXI. törvény

az alapvető jogok biztosáról

Módosítja:

2020. évi XIX. tv.

Megjelent:

MK 2020/70. (IV. 10.)

Hatályos:

2020. 04. 11.

 

Jogszabály:

2011. évi CXII. törvény

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Módosítja:

2020. évi XIX. tv.

Megjelent:

MK 2020/70. (IV. 10.)

Hatályos:

2020. 04. 11.

 

Jogszabály:

2011. évi CLI. törvény

az Alkotmánybíróságról

Módosítja:

2020. évi XIX. tv.

Megjelent:

MK 2020/70. (IV. 10.)

Hatályos:

2020. 04. 11.

 

Jogszabály:

2011. évi CLXXXIX. törvény

Magyarország helyi önkormányzatairól

Módosítja:

2020. évi XIX. tv.

Megjelent:

MK 2020/70. (IV. 10.)

Hatályos:

2020. 04. 11.

 

Jogszabály:

2011. évi CXC. törvény

a nemzeti köznevelésről

Módosítja:

2020. évi XIX. tv.

Megjelent:

MK 2020/70. (IV. 10.)

Hatályos:

2020. 04. 11.

 

Jogszabály:

2011. évi CXCIX. törvény

a közszolgálati tisztviselőkről

Módosítja:

2020. évi XIX. tv.

Megjelent:

MK 2020/70. (IV. 10.)

Hatályos:

2020. 04. 11.

 

Jogszabály:

2013. évi XXII. törvény

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról

Módosítja:

2020. évi XIX. tv.

Megjelent:

MK 2020/70. (IV. 10.)

Hatályos:

2020. 04. 11.

 

Jogszabály:

2013. évi XXXVI. törvény

a választási eljárásról

Módosítja:

2020. évi XIX. tv.

Megjelent:

MK 2020/70. (IV. 10.)

Hatályos:

2020. 04. 11.

 

Jogszabály:

2013. évi CCXLI. törvény

a Nemzeti Emlékezet Bizottságáról

Módosítja:

2020. évi XIX. tv.

Megjelent:

MK 2020/70. (IV. 10.)

Hatályos:

2020. 04. 11.

 

Jogszabály:

2015. évi CXLIII. törvény

a közbeszerzésekről

Módosítja:

2020. évi XIX. tv.

Megjelent:

MK 2020/70. (IV. 10.)

Hatályos:

2020. 04. 11., 2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi CLV. törvény

a hivatalos statisztikáról

Módosítja:

2020. évi XIX. tv.

Megjelent:

MK 2020/70. (IV. 10.)

Hatályos:

2020. 04. 11.

 

Jogszabály:

2018. évi CXXV. törvény

a kormányzati igazgatásról

Módosítja:

2020. évi XIX. tv.

Megjelent:

MK 2020/70. (IV. 10.)

Hatályos:

2020. 04. 11.

 

Jogszabály:

2019. évi CVII. törvény

a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról

Módosítja:

2020. évi XIX. tv.

Megjelent:

MK 2020/70. (IV. 10.)

Hatályos:

2020. 04. 11.

 

Jogszabály:

1992. évi LXVI. törvény

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Módosítja:

2020. évi XX. tv.

Megjelent:

MK 2020/70. (IV. 10.)

Hatályos:

2021. 08. 02.

 

Jogszabály:

2010. évi I. törvény

az anyakönyvi eljárásról

Módosítja:

2020. évi XX. tv.

Megjelent:

MK 2020/70. (IV. 10.)

Hatályos:

2021. 08. 02.

 

Jogszabály:

61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet

a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet közterhekkel kapcsolatos részletszabályairól és egyes új intézkedésekről

Módosítja:

97/2020. (IV. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/71. (IV. 10.)

Hatályos:

2020. 04. 11.

 

Jogszabály:

94/2013. (X. 10.) VM rendelet

a mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról

Módosítja:

14/2020. (IV. 10.) AM r.

Megjelent:

MK 2020/71. (IV. 10.)

Hatályos:

2020. 04. 11.

 

Jogszabály:

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet

a hallgatói hitelrendszerről

Módosítja:

106/2020. (IV. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/72. (IV. 10.)

Hatályos:

2020. 05. 01., 2020. 08. 15.

 

Jogszabály:

255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról

Módosítja:

107/2020. (IV. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/72. (IV. 10.)

Hatályos:

2020. 04. 11.

 

Jogszabály:

4/2019. (V. 23.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

2/2020. (IV. 10.) MNB ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/19. (IV. 10.)

Hatályos:

2020. 04. 11.

 

Jogszabály:

14/2018. (VII. 3.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

7/2020. (IV. 10.) MvM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/19. (IV. 10.)

Hatályos:

2020. 04. 11.

 

Jogszabály:

19/2015. (VII. 31.) BM utasítás

a Belügyminisztérium Informatikai Biztonsági Szabályzatáról

Módosítja:

6/2020. (IV. 10.) BM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/19. (IV. 10.)

Hatályos:

2020. 04. 11.

 

Jogszabály:

83/2004. (HK 24.) HM utasítás

a belföldi reprezentációról

Módosítja:

18/2020. (IV. 10.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/19. (IV. 10.)

Hatályos:

2020. 04. 11.

 

Jogszabály:

1/2011. (I. 11.) HM utasítás

az intézményi bevételekkel kapcsolatos feladatokról

Módosítja:

18/2020. (IV. 10.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/19. (IV. 10.)

Hatályos:

2020. 04. 11.

 

Jogszabály:

60/2012. (VIII. 31.) HM utasítás

a honvédelmi szervezetek számláiról, finanszírozásáról és a pénzkezelési szabályokról

Módosítja:

18/2020. (IV. 10.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/19. (IV. 10.)

Hatályos:

2020. 04. 11.

 

Jogszabály:

19/2015. (V. 11.) HM utasítás

a honvédelmi szervezetek szakmai alapfeladatai ellátását elősegítő tevékenységek szabályairól, valamint a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről

Módosítja:

18/2020. (IV. 10.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/19. (IV. 10.)

Hatályos:

2020. 04. 11.

 

Jogszabály:

39/2018. (XI. 15.) HM utasítás

az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja nemzeti feladatainak végrehajtásáról

Módosítja:

18/2020. (IV. 10.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/19. (IV. 10.)

Hatályos:

2020. 04. 11.

 

Jogszabály:

6/2019. (I. 31.) HM utasítás

a kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzésének rendjéről

Módosítja:

18/2020. (IV. 10.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/19. (IV. 10.)

Hatályos:

2020. 04. 11.

 

Jogszabály:

7/2019. (I. 31.) HM utasítás

a költségvetési előirányzatok átcsoportosításának és módosításának rendjéről

Módosítja:

18/2020. (IV. 10.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/19. (IV. 10.)

Hatályos:

2020. 04. 11.

 

Jogszabály:

4/2020. (II. 13.) HM utasítás

a képrögzítésre vagy kép- és hangrögzítésre alkalmas elektronikus megfigyelőrendszerek alkalmazásáról

Módosítja:

18/2020. (IV. 10.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/19. (IV. 10.)

Hatályos:

2020. 04. 11.

 

Jogszabály:

30/2019. (IX. 12.) ITM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Módosítja:

11/2020. (IV. 10.) ITM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/19. (IV. 10.)

Hatályos:

2020. 04. 11.

 

Jogszabály:

41/2019. (XI. 14.) ITM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Módosítja:

12/2020. (IV. 10.) ITM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/19. (IV. 10.)

Hatályos:

2020. 04. 11.

 

Jogszabály:

6/2010. (ÜK. 6.) LÜ utasítás

a Legfőbb Ügyészség egyes gazdálkodási szabályairól

Módosítja:

6/2020. (IV. 10.) LÜ ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/19. (IV. 10.)

Hatályos:

2020. 04. 18.

 

Jogszabály:

12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás

az ügyészség szervezetéről és működéséről

Módosítja:

6/2020. (IV. 10.) LÜ ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/19. (IV. 10.)

Hatályos:

2020. 04. 18.

 

2020. IV. 9.

Jogszabály:

46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.)

Módosítja:

95/2020. (IV. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/69. (IV. 9.)

Hatályos:

2020. 04. 10.

 

Jogszabály:

71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet

a kijárási korlátozásról

Módosítja:

95/2020. (IV. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/69. (IV. 9.)

Hatályos:

2020. 04. 10.

 

2020. IV. 8.

Jogszabály:

61/2017. (XII. 21.) FM rendelet

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

13/2020. (IV. 8.) AM r.

Megjelent:

MK 2020/68. (IV. 8.)

Hatályos:

2020. 05. 01.

 

Jogszabály:

25/2007. (V. 31.) IRM rendelet

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

8/2020. (IV. 8.) BM r.

Megjelent:

MK 2020/68. (IV. 8.)

Hatályos:

2020. 06. 01.

 

Jogszabály:

1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1140/2020. (IV. 8.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/68. (IV. 8.)

Hatályos:

2020. 04. 09.

 

Jogszabály:

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1141/2020. (IV. 8.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/68. (IV. 8.)

Hatályos:

2020. 04. 09.

Módosítja:

1142/2020. (IV. 8.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/68. (IV. 8.)

Hatályos:

2020. 04. 09.

Módosítja:

1143/2020. (IV. 8.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/68. (IV. 8.)

Hatályos:

2020. 04. 09.

 

Jogszabály:

1612/2016. (XI. 8.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló integrált területi programok jóváhagyásáról

Módosítja:

1144/2020. (IV. 8.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/68. (IV. 8.)

Hatályos:

2020. 04. 09.

 

2020. IV. 7.

Jogszabály:

65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet

a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

94/2020. (IV. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/67. (IV. 7.)

Hatályos:

2020. 04. 08.

 

2020. IV. 6.

Jogszabály:

69/2020. (III. 26.) Korm. rendelet

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzetben a költségvetési tartalékok felhasználására vonatkozó eltérő szabályokról

Módosítja:

92/2020. (IV. 6.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/66. (IV. 6.)

Hatályos:

2020. 04. 07.

 

2020. IV. 3.

Jogszabály:

38/2019. (XI. 20.) MNB rendelet

a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Módosítja:

6/2020. (IV. 3.) MNB r.

Megjelent:

MK 2020/63. (IV. 3.)

Hatályos:

2020. 04. 04.

 

Jogszabály:

39/2019. (XI. 20.) MNB rendelet

a tőkepiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Módosítja:

6/2020. (IV. 3.) MNB r.

Megjelent:

MK 2020/63. (IV. 3.)

Hatályos:

2020. 04. 04.

 

Jogszabály:

40/2019. (XI. 21.) MNB rendelet

a biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Módosítja:

6/2020. (IV. 3.) MNB r.

Megjelent:

MK 2020/63. (IV. 3.)

Hatályos:

2020. 04. 04.

 

Jogszabály:

41/2019. (XI. 21.) MNB rendelet

a pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Módosítja:

6/2020. (IV. 3.) MNB r.

Megjelent:

MK 2020/63. (IV. 3.)

Hatályos:

2020. 04. 04.

 

Jogszabály:

106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet

a történelmi bázis jogosultságról

Módosítja:

10/2020. (IV. 3.) AM r.

Megjelent:

MK 2020/63. (IV. 3.)

Hatályos:

2020. 04. 06.

 

Jogszabály:

160/2008. (XII. 18.) FVM rendelet

a kiegészítő történelmi bázis jogosultság megállapításáról

Módosítja:

10/2020. (IV. 3.) AM r.

Megjelent:

MK 2020/63. (IV. 3.)

Hatályos:

2020. 04. 06.

 

Jogszabály:

124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Módosítja:

10/2020. (IV. 3.) AM r.

Megjelent:

MK 2020/63. (IV. 3.)

Hatályos:

2020. 04. 06.

 

Jogszabály:

54/2014. (IV. 29.) VM rendelet

a tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról

Módosítja:

10/2020. (IV. 3.) AM r.

Megjelent:

MK 2020/63. (IV. 3.)

Hatályos:

2020. 04. 06.

 

Jogszabály:

5/2015. (II. 19.) FM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

Módosítja:

10/2020. (IV. 3.) AM r.

Megjelent:

MK 2020/63. (IV. 3.)

Hatályos:

2020. 04. 06.

 

Jogszabály:

9/2015. (III. 13.) FM rendelet

a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól

Módosítja:

10/2020. (IV. 3.) AM r.

Megjelent:

MK 2020/63. (IV. 3.)

Hatályos:

2020. 04. 06.

 

Jogszabály:

10/2015. (III. 13.) FM rendelet

az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről

Módosítja:

10/2020. (IV. 3.) AM r.

Megjelent:

MK 2020/63. (IV. 3.)

Hatályos:

2020. 04. 06.

 

Jogszabály:

53/2015. (IX. 14.) FM rendelet

a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű támogatások feltételeinek megállapításáról

Módosítja:

10/2020. (IV. 3.) AM r.

Megjelent:

MK 2020/63. (IV. 3.)

Hatályos:

2020. 04. 06.

 

Jogszabály:

71/2015. (XI. 3.) FM rendelet

a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről

Módosítja:

10/2020. (IV. 3.) AM r.

Megjelent:

MK 2020/63. (IV. 3.)

Hatályos:

2020. 04. 06.

 

Jogszabály:

22/2016. (IV. 5.) FM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról

Módosítja:

10/2020. (IV. 3.) AM r.

Megjelent:

MK 2020/63. (IV. 3.)

Hatályos:

2020. 04. 06.

 

Jogszabály:

74/2016. (XI. 29.) FM rendelet

a tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról

Módosítja:

10/2020. (IV. 3.) AM r.

Megjelent:

MK 2020/63. (IV. 3.)

Hatályos:

2020. 04. 06.

 

Jogszabály:

21/2017. (IV. 26.) FM rendelet

az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról

Módosítja:

10/2020. (IV. 3.) AM r.

Megjelent:

MK 2020/63. (IV. 3.)

Hatályos:

2020. 04. 06.

 

Jogszabály:

11/2016. (IV. 21.) MvM rendelet

a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról

Módosítja:

11/2020. (IV. 3.) AM r.

Megjelent:

MK 2020/63. (IV. 3.)

Hatályos:

2020. 04. 04.

 

Jogszabály:

57/2019. (XII. 14.) AM rendelet

a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2020-2022 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól

Módosítja:

12/2020. (IV. 3.) AM r.

Megjelent:

MK 2020/63. (IV. 3.)

Hatályos:

2020. 04. 06.

 

Jogszabály:

26/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet

a békéltető testületi tagsági feladat ellátására vonatkozó pályázat szabályairól és a békéltető testületi tagok díjazásáról, valamint az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén eljáró békéltető testületek kijelöléséről

Módosítja:

10/2020. (IV. 3.) ITM r.

Megjelent:

MK 2020/63. (IV. 3.)

Hatályos:

2020. 04. 04.

 

2020. III. 31.

Jogszabály:

2001. évi LXIV. törvény

a kulturális örökség védelméről

Módosítja:

2020. évi XV. tv.

Megjelent:

MK 2020/60. (III. 31.)

Hatályos:

2020. 04. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CXCVI. törvény

a nemzeti vagyonról

Módosítja:

2020. évi XVI. tv.

Megjelent:

MK 2020/60. (III. 31.)

Hatályos:

2020. 04. 05.

 

Jogszabály:

2008. évi XCIX. törvény

az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól

Módosítja:

2020. évi XVII. tv.

Megjelent:

MK 2020/60. (III. 31.)

Hatályos:

2020. 04. 01.

 

Jogszabály:

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet

a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról

Módosítja:

76/2020. (III. 31.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/60. (III. 31.)

Hatályos:

2020. 04. 01.

 

Jogszabály:

44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet

a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről

Módosítja:

76/2020. (III. 31.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/60. (III. 31.)

Hatályos:

2020. 04. 15.

 

Jogszabály:

433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet

az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól

Módosítja:

77/2020. (III. 31.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/60. (III. 31.)

Hatályos:

2020. 05. 01., 2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

19/2013. (IX. 6.) HM rendelet

az egyes költségtérítésekről

Módosítja:

5/2020. (III. 31.) HM r.

Megjelent:

MK 2020/60. (III. 31.)

Hatályos:

2020. 04. 01.

 

Jogszabály:

67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről

Módosítja:

9/2020. (III. 31.) ITM r.

Megjelent:

MK 2020/60. (III. 31.)

Hatályos:

2020. 04. 01.

 

Jogszabály:

5/2018. (V. 8.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról

Módosítja:

9/2020. (III. 31) OGY h.

Megjelent:

MK 2020/60. (III. 31.)

Hatályos:

2020. 03. 30.

 

Jogszabály:

1110/2018. (III. 19.) Korm. határozat

a Millenáris területén megvalósuló beruházásokkal és az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokról, valamint az ezekkel összefüggő forrásbiztosításról

Módosítja:

1135/2020. (III. 31.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/60. (III. 31.)

 

Jogszabály:

15/2019. (XII. 9.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség belföldi és ideiglenes külföldi kiküldetéseivel kapcsolatos kiadások elszámolásáról

Módosítja:

6/2020. (III. 31.) MvM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/16. (III. 31.)

Hatályos:

2020. 04. 01.

 

Jogszabály:

27/2014. (XII. 23.) BM utasítás

a Belügyminisztérium Egyedi Iratkezelési Szabályzatának kiadásáról

Módosítja:

5/2020. (III. 31.) BM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/16. (III. 31.)

Hatályos:

2020. 04. 01.

 

Jogszabály:

6/2012. (IV. 13.) OBH utasítás

a bírák és igazságügyi alkalmazottak tevékenysége elismeréséről szóló szabályzatról

Módosítja:

10/2020. (III. 31.) OBH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/16. (III. 31.)

Hatályos:

2020. 04. 01.

 

Jogszabály:

8/2012. (IV. 25.) OBH utasítás

a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal sajtótájékoztatási tevékenységéről, valamint a bíróságok központi honlapjának sajtószolgálatáról szóló szabályzatról

Módosítja:

10/2020. (III. 31.) OBH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/16. (III. 31.)

Hatályos:

2020. 04. 01.

 

Jogszabály:

9/2012. (V. 8.) OBH utasítás

a talár viseléséről, valamint az ülnökök, a jegyzőkönyvvezetők és az eljárási cselekményt végző bírósági titkárok öltözködési szabályairól szóló szabályzatról

Módosítja:

10/2020. (III. 31.) OBH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/16. (III. 31.)

Hatályos:

2020. 04. 01.

 

Jogszabály:

14/2012. (X. 18.) OBH utasítás

a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi szervezetéről, főbb feladatairól, továbbá tevékenységének irányításáról szóló szabályzatról

Módosítja:

10/2020. (III. 31.) OBH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/16. (III. 31.)

Hatályos:

2020. 04. 01.

 

Jogszabály:

15/2012. (X. 18.) OBH utasítás

a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi tervezési feladatairól szóló szabályzatról

Módosítja:

10/2020. (III. 31.) OBH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/16. (III. 31.)

Hatályos:

2020. 04. 01.

 

Jogszabály:

16/2012. (X. 18.) OBH utasítás

a meghagyással kapcsolatos eljárás és a meghagyásba bevont szervek besorolásáról szóló szabályzatról

Módosítja:

10/2020. (III. 31.) OBH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/16. (III. 31.)

Hatályos:

2020. 04. 01.

 

Jogszabály:

22/2012. (XI. 23.) OBH utasítás

a bírák vagyonnyilatkozatának átadásáról, kezeléséről és ellenőrzéséről, valamint az abban foglalt adatok védelméről

Módosítja:

10/2020. (III. 31.) OBH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/16. (III. 31.)

Hatályos:

2020. 04. 01.

 

Jogszabály:

23/2012. (XI. 23.) OBH utasítás

az igazságügyi alkalmazottak vagyonnyilatkozat-tételéről, átadásáról, őrzéséről, nyilvántartásáról, valamint az abban foglalt személyes adatok védelméről

Módosítja:

10/2020. (III. 31.) OBH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/16. (III. 31.)

Hatályos:

2020. 04. 01.

 

Jogszabály:

11/2013. (XII. 31.) OBH utasítás

az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

10/2020. (III. 31.) OBH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/16. (III. 31.)

Hatályos:

2020. 04. 01.

 

Jogszabály:

6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás

a bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzatról

Módosítja:

10/2020. (III. 31.) OBH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/16. (III. 31.)

Hatályos:

2020. 04. 01.

 

Jogszabály:

8/2015. (XII. 12.) OBH utasítás

a bíró munkájának értékelési rendjéről és a vizsgálat részletes szempontjairól szóló szabályzatról

Módosítja:

10/2020. (III. 31.) OBH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/16. (III. 31.)

Hatályos:

2020. 04. 01.

 

Jogszabály:

3/2016. (II. 29.) OBH utasítás

a bírósági fogalmazók felvételi rendjéről szóló szabályzatról

Módosítja:

10/2020. (III. 31.) OBH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/16. (III. 31.)

Hatályos:

2020. 04. 01.

 

Jogszabály:

6/2016. (V. 31.) OBH utasítás

az integritási szabályzatról

Módosítja:

10/2020. (III. 31.) OBH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/16. (III. 31.)

Hatályos:

2020. 04. 01.

 

Jogszabály:

9/2016. (X. 17.) OBH utasítás

az európai jogi szaktanácsadói hálózatról

Módosítja:

10/2020. (III. 31.) OBH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/16. (III. 31.)

Hatályos:

2020. 04. 01.

 

Jogszabály:

10/2016. (X. 26.) OBH utasítás

az Országos Bírósági Hivatal elnöke által kiadott szabályozókról

Módosítja:

10/2020. (III. 31.) OBH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/16. (III. 31.)

Hatályos:

2020. 04. 01.

 

Jogszabály:

12/2017. (IX. 29.) OBH utasítás

a bírósági eljárásokban és a bírósági igazgatásban rendszeresített nyomtatványokról

Módosítja:

10/2020. (III. 31.) OBH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/16. (III. 31.)

Hatályos:

2020. 04. 01.

 

Jogszabály:

13/2017. (IX. 29.) OBH utasítás

a munkacsoportok működéséről

Módosítja:

10/2020. (III. 31.) OBH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/16. (III. 31.)

Hatályos:

2020. 04. 01.

 

Jogszabály:

7/2018. (VII. 11.) OBH utasítás

a közérdekű bejelentésekkel és panaszokkal kapcsolatos eljárás rendjéről

Módosítja:

10/2020. (III. 31.) OBH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/16. (III. 31.)

Hatályos:

2020. 04. 01.

 

Jogszabály:

10/2018. (XII. 19.) OBH utasítás

az igazságügyi alkalmazottak teljesítményértékeléséről

Módosítja:

10/2020. (III. 31.) OBH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/16. (III. 31.)

Hatályos:

2020. 04. 01.

 

Jogszabály:

13/2018. (XII. 21.) OBH utasítás

az Országos Bírósági Hivatal és a bíróságok statisztikai tevékenységéről

Módosítja:

10/2020. (III. 31.) OBH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/16. (III. 31.)

Hatályos:

2020. 04. 01.

 

Jogszabály:

6/2019. (II. 27.) OBH utasítás

az Országos Bírósági Könyvtári Rendszerről

Módosítja:

10/2020. (III. 31.) OBH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/16. (III. 31.)

Hatályos:

2020. 04. 01.

 

Jogszabály:

20/2019. (X. 31.) OBH utasítás

a bíróságok által használt gépjárművek üzemeltetéséről és használatáról

Módosítja:

10/2020. (III. 31.) OBH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/16. (III. 31.)

Hatályos:

2020. 04. 01.

 

Jogszabály:

26/2019. (XI. 25.) OBH utasítás

a bírósági határozatok anonimizálásával és közzétételével kapcsolatban a bíróságokra háruló feladatok végrehajtásáról

Módosítja:

10/2020. (III. 31.) OBH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/16. (III. 31.)

Hatályos:

2020. 04. 01.

 

Jogszabály:

17/2014. (XII. 23.) OBH utasítás

a bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról

Módosítja:

11/2020. (III. 31.) OBH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/16. (III. 31.)

Hatályos:

2020. 04. 01.

 

2020. III. 30.

Jogszabály:

2012. évi C. törvény

a Büntető Törvénykönyvről

Módosítja:

2020. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2020/58. (III. 30.)

Hatályos:

2020. 03. 31.

 

2020. III. 27.

Jogszabály:

26/2013. (VIII. 30.) BM utasítás

a Belügyminisztérium hivatali szervezetei kötelezettségvállalási, utalványozási és ellenjegyzési, valamint érvényesítési rendjéről

Módosítja:

4/2020. (III. 27.) BM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/15. (III. 27.)

Hatályos:

2020. 03. 28.

 

2020. III. 26.

Jogszabály:

61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet

a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet közterhekkel kapcsolatos részletszabályairól és egyes új intézkedésekről

Módosítja:

68/2020. (III. 26.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/55. (III. 26.)

Hatályos:

2020. 03. 27.

 

2020. III. 25.

Jogszabály:

13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet

a kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről

Módosítja:

65/2020. (III. 25.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/54. (III. 25.)

Hatályos:

2020. 03. 28.

 

Jogszabály:

485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről

Módosítja:

65/2020. (III. 25.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/54. (III. 25.)

Hatályos:

2020. 03. 28.

 

Jogszabály:

11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól

Módosítja:

3/2020. (III. 25.) MEKH r.

Megjelent:

MK 2020/54. (III. 25.)

Hatályos:

2020. 04. 09., 2020. 05. 01.

 

Jogszabály:

13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről

Módosítja:

3/2020. (III. 25.) MEKH r.

Megjelent:

MK 2020/54. (III. 25.)

Hatályos:

2020. 04. 09.

 

Jogszabály:

5/2018. (XII. 21.) TNM rendelet

az egyházi költségvetési céltámogatások folyósításáról és elszámolásáról

Módosítja:

2/2020. (III. 25.) TNM r.

Megjelent:

MK 2020/54. (III. 25.)

Hatályos:

2020. 03. 26.

 

Jogszabály:

1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja:

1/2020. (III. 25.) NVTNM r.

Megjelent:

MK 2020/54. (III. 25.)

Hatályos:

2020. 03. 26.

 

Jogszabály:

152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet

a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól

Módosítja:

8/2020. (III. 25.) AM r.

Megjelent:

MK 2020/54. (III. 25.)

Hatályos:

2020. 03. 28.

 

Jogszabály:

4/2008. (I. 16.) EüM rendelet

az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő egyes egészségügyi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről

Módosítja:

12/2020. (III. 25.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2020/54. (III. 25.)

Hatályos:

2020. 04. 02.

 

Jogszabály:

16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól

Módosítja:

13/2020. (III. 25.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2020/54. (III. 25.)

Hatályos:

2020. 03. 26.

 

Jogszabály:

22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről

Módosítja:

13/2020. (III. 25.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2020/54. (III. 25.)

Hatályos:

2020. 03. 26.

 

Jogszabály:

5/2018. (V. 8.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról

Módosítja:

8/2020. (III. 25.) OGY h.

Megjelent:

MK 2020/54. (III. 25.)

Hatályos:

2020. 03. 23.

 

Jogszabály:

1737/2018. (XII. 18.) Korm. határozat

a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége kiegészítő támogatásáról szóló 1515/2018. (X. 17.) Korm. határozattal biztosított forrás felhasználásáról

Módosítja:

1124/2020. (III. 25.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/54. (III. 25.)

 

Jogszabály:

1387/2017. (VI. 27.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

Módosítja:

1126/2020. (III. 25.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/54. (III. 25.)

 

Jogszabály:

1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1129/2020. (III. 25.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/54. (III. 25.)

Hatályos:

2020. 03. 26.

 

Jogszabály:

1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat

a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1130/2020. (III. 25.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/54. (III. 25.)

Hatályos:

2020. 03. 26.

 

Jogszabály:

2/2014. (I. 21.) HM utasítás

az éves és havi munkatervek összeállításával és a tervezett feladatok megvalósulásának nyomon követésével összefüggő feladatokról

Módosítja:

14/2020. (III. 25.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/14. (III. 25.)

Hatályos:

2020. 03. 26.

 

Jogszabály:

48/2013. (VIII. 23.) HM utasítás

a kiképzési-oktatási és regeneráló központok működési rendjéről, valamint a rekreációra és a regenerálódásra vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja:

15/2020. (III. 25.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/14. (III. 25.)

Hatályos:

2020. 03. 26.

 

Jogszabály:

2/2004. (HK 2.) HM utasítás

a tanulmányi szerződések megkötéséről

Módosítja:

16/2020. (III. 25.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/14. (III. 25.)

Hatályos:

2020. 03. 26.

 

Jogszabály:

55/2015. (X. 21.) HM utasítás

a hazai képzésen történő részvételről és a tanulmányi támogatások megtérítési kötelezettségéről

Módosítja:

16/2020. (III. 25.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/14. (III. 25.)

Hatályos:

2020. 03. 26.

 

Jogszabály:

2/2019. (IX. 12.) BM KÁT utasítás

a Belügyminisztérium Közszolgálati Szabályzatáról

Módosítja:

1/2020. (III. 25.) BM KÁT ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/14. (III. 25.)

Hatályos:

2020. 03. 26.

 

Jogszabály:

2/2017. (VI. 15.) BVOP utasítás

a roma származású fiatalok büntetés-végrehajtási szakemberré válásának elősegítése érdekében a büntetés-végrehajtási szervezet által biztosított támogatási rendszer létrehozásáról, valamint a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága ezzel kapcsolatos feladatairól

Módosítja:

9/2020. (III. 25.) BVOP ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/14. (III. 25.)

Hatályos:

2020. 03. 26.

 

Jogszabály:

6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás

a bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzatról

Módosítja:

9/2020. (III. 25.) OBH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/14. (III. 25.)

Hatályos:

2020. 03. 26.

 

2020. III. 23.

Jogszabály:

41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről

Módosítja:

58/2020. (III. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/51. (III. 23.)

Hatályos:

2020. 03. 24.

 

2020. III. 20.

Jogszabály:

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

52/2020. (III. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/50. (III. 20.)

Hatályos:

2020. 03. 23.

 

Jogszabály:

85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet

a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről

Módosítja:

53/2020. (III. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/50. (III. 20.)

Hatályos:

2020. 03. 21.

 

Jogszabály:

9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet

a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól

Módosítja:

54/2020. (III. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/50. (III. 20.)

Hatályos:

2020. 03. 21.

 

Jogszabály:

489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet

az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról

Módosítja:

55/2020. (III. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/50. (III. 20.)

Hatályos:

2020. 03. 28.

 

Jogszabály:

134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet

az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról

Módosítja:

56/2020. (III. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/50. (III. 20.)

Hatályos:

2020. 04. 01.

 

Jogszabály:

32/1999. (III. 31.) FVM rendelet

a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól

Módosítja:

5/2020. (III. 20.) AM r.

Megjelent:

MK 2020/50. (III. 20.)

Hatályos:

2020. 03. 25.

 

Jogszabály:

82/2003. (VII. 16.) FVM rendelet

a géntechnológiai tevékenységre vonatkozó nyilvántartás és adatszolgáltatás rendjéről, valamint a géntechnológiai tevékenységhez szükséges engedély iránti kérelemhez csatolandó dokumentációról

Módosítja:

5/2020. (III. 20.) AM r.

Megjelent:

MK 2020/50. (III. 20.)

Hatályos:

2020. 03. 25.

 

Jogszabály:

127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet

a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről

Módosítja:

5/2020. (III. 20.) AM r.

Megjelent:

MK 2020/50. (III. 20.)

Hatályos:

2020. 03. 25.

 

Jogszabály:

3/2014. (I. 16.) VM rendelet

a sertésállományoknak a sertés reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való mentesítéséről

Módosítja:

5/2020. (III. 20.) AM r.

Megjelent:

MK 2020/50. (III. 20.)

Hatályos:

2020. 03. 25.

 

Jogszabály:

30/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről

Módosítja:

6/2020. (III. 20.) BM r.

Megjelent:

MK 2020/50. (III. 20.)

Hatályos:

2020. 03. 21.

 

Jogszabály:

53/2015. (IX. 24.) BM rendelet

az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény végrehajtásához szükséges kapcsolódási, műszaki, technológiai, biztonsági előírásokról, követelményekről és a hitelesítési rendről

Módosítja:

7/2020. (III. 20.) BM r.

Megjelent:

MK 2020/50. (III. 20.)

Hatályos:

2020. 03. 21.

 

Jogszabály:

1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1117/2020. (III. 20.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/50. (III. 20.)

Hatályos:

2020. 03. 21.

 

Jogszabály:

1146/2018. (III. 26.) Korm. határozat

egyes nemzetpolitikai célokkal összefüggő központi költségvetési források felhasználásáról, valamint a Rákóczi Szövetség "A Magyar Állandó Értekezlet XVI. ülésén támogatott Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezés megvalósításának elősegítése céljából nyújtott támogatásból megvalósuló beszerzések" tárgyú beszerzései közbeszerzési eljárás lefolytatása alól történő felmentéséről szóló 2005/2017. (XII. 22.) Korm. határozat módosításáról

Módosítja:

1118/2020. (III. 20.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/50. (III. 20.)

 

Jogszabály:

1101/2020. (III. 14.) Korm. határozat

a koronavírus elleni védekezés kapcsán szükséges további intézkedésekről

Módosítja:

1119/2020. (III. 20.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/50. (III. 20.)

 

2020. III. 19.

Jogszabály:

14/2014. (V. 19.) MNB rendelet

a hitelintézetek devizapozícióbeli lejárati összhangjának szabályozásáról, valamint a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 43/2013. (XII. 29.) MNB rendelet módosításáról

Módosítja:

5/2020. (III. 19.) MNB r.

Megjelent:

MK 2020/48. (III. 19.)

Hatályos:

2020. 03. 24.

 

Jogszabály:

25/2015. (VII. 30.) MNB rendelet

a hitelintézetek eszközei és forrásai közötti általános denominációs összhang szabályozásáról

Módosítja:

5/2020. (III. 19.) MNB r.

Megjelent:

MK 2020/48. (III. 19.)

Hatályos:

2020. 03. 24.

 

Jogszabály:

20/2015. (VI. 29.) MNB rendelet

a hitelintézetek forint lejárati összhangjának szabályozásáról

Módosítja:

5/2020. (III. 19.) MNB r.

Megjelent:

MK 2020/48. (III. 19.)

Hatályos:

2020. 03. 24.

 

2020. III. 16.

Jogszabály:

41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről

Módosítja:

46/2020. (III. 16.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/45. (III. 16.)

Hatályos:

2020. 03. 17.

 

Jogszabály:

1997. évi XXXI. törvény

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Módosítja:

2020. évi V. tv.

Megjelent:

MK 2020/46. (III. 16.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

1999. évi LXXV. törvény

a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról

Módosítja:

2020. évi V. tv.

Megjelent:

MK 2020/46. (III. 16.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

2012. évi II. törvény

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

Módosítja:

2020. évi V. tv.

Megjelent:

MK 2020/46. (III. 16.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

2012. évi C. törvény

a Büntető Törvénykönyvről

Módosítja:

2020. évi V. tv.

Megjelent:

MK 2020/46. (III. 16.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

1997. évi LXXVIII. törvény

az épített környezet alakításáról és védelméről

Módosítja:

2020. évi VI. tv.

Megjelent:

MK 2020/46. (III. 16.)

Hatályos:

2020. 03. 24.

 

Jogszabály:

2006. évi LIII. törvény

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről

Módosítja:

2020. évi VI. tv.

Megjelent:

MK 2020/46. (III. 16.)

Hatályos:

2020. 03. 24.

 

Jogszabály:

2011. évi CLXXXIX. törvény

Magyarország helyi önkormányzatairól

Módosítja:

2020. évi VII. tv.

Megjelent:

MK 2020/46. (III. 16.)

Hatályos:

2020. 03. 24.

 

2020. III. 14.

Jogszabály:

41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről

Módosítja:

45/2020. (III. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/42. (III. 14.)

Hatályos:

2020. 03. 15.

 

Jogszabály:

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Módosítja:

10/2020. (III. 14.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2020/42. (III. 14.)

Hatályos:

2020. 03. 15.

 

Jogszabály:

4/2000. (II. 25.) EüM rendelet

a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről

Módosítja:

10/2020. (III. 14.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2020/42. (III. 14.)

Hatályos:

2020. 03. 15.

 

Jogszabály:

44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról

Módosítja:

10/2020. (III. 14.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2020/42. (III. 14.)

Hatályos:

2020. 03. 15.

 

Jogszabály:

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet

az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól

Módosítja:

11/2020. (III. 14.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2020/42. (III. 14.)

Hatályos:

2020. 03. 15.

 

Jogszabály:

64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet

az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről

Módosítja:

11/2020. (III. 14.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2020/42. (III. 14.)

Hatályos:

2020. 03. 15.

 

2020. III. 12.

Jogszabály:

68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet

a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról

Módosítja:

42/2020. (III. 12.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/41. (III. 12.)

Hatályos:

2020. 03. 13.

 

Jogszabály:

202/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet

a Modern Városok Program keretében egyes turisztikai és városfejlesztési célra irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja:

43/2020. (III. 12.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/41. (III. 12.)

Hatályos:

2020. 03. 13.

 

Jogszabály:

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

44/2020. (III. 12.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/41. (III. 12.)

Hatályos:

2020. 03. 13.

 

Jogszabály:

44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról

Módosítja:

8/2020. (III. 12.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2020/41. (III. 12.)

Hatályos:

2020. 03. 13.

 

Jogszabály:

26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről

Módosítja:

9/2020. (III. 12.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2020/41. (III. 12.)

Hatályos:

2020. 03. 13.

 

Jogszabály:

5/2018. (V. 8.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról

Módosítja:

5/2020. (III. 12.) OGY h.

Megjelent:

MK 2020/41. (III. 12.)

Hatályos:

2020. 03. 09.

 

Jogszabály:

1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, fejezetek közötti és fejezeten belüli átcsoportosításról, a Honvédelmi Minisztérium fejezet szociális hozzájárulási adó felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja:

1099/2020. (III. 12.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/41. (III. 12.)

 

Jogszabály:

1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1100/2020. (III. 12.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/41. (III. 12.)

Hatályos:

2020. 03. 13.

 

Jogszabály:

14/2018. (VII. 3.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

4/2020. (III. 12.) MvM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/12. (III. 12.)

Hatályos:

2020. 03. 13.

 

Jogszabály:

35/2019. (IV. 30.) HM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének feladatairól, az azokkal történő gazdálkodás szabályairól és a költségvetési támogatások biztosításának egyes kérdéseiről

Módosítja:

11/2020. (III. 12.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/12. (III. 12.)

Hatályos:

2020. 03. 13.

 

Jogszabály:

4/2013. (III. 29.) LÜ utasítás

az ügyészségi alkalmazottak hivatalos célú nemzetközi tevékenységéről

Módosítja:

5/2020. (III. 12.) LÜ ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/12. (III. 12.)

Hatályos:

2020. 03. 20.

 

Jogszabály:

17/2014. (XII. 23.) OBH utasítás

a bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról

Módosítja:

6/2020. (III. 12.) OBH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/12. (III. 12.)

Hatályos:

2020. 03. 13.

 

Jogszabály:

3/2015. (II. 20.) ORFK utasítás

a Rendőrség Fogdaszolgálati Szabályzatáról

Módosítja:

8/2020. (III. 12.) ORFK ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/12. (III. 12.)

Hatályos:

2020. 03. 15.

 

Jogszabály:

16/2016. (VII. 21.) ORFK utasítás

a gyermek- és ifjúságvédelmi programok egységes végrehajtásáról

Módosítja:

8/2020. (III. 12.) ORFK ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/12. (III. 12.)

Hatályos:

2020. 03. 15.

 

Jogszabály:

40/2018. (VI. 29.) ORFK utasítás

az ittasság ellenőrzéséről

Módosítja:

8/2020. (III. 12.) ORFK ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/12. (III. 12.)

Hatályos:

2020. 03. 15.

 

Jogszabály:

44/2018. (VIII. 23.) ORFK utasítás

a Lövészeti Szabályzatról

Módosítja:

8/2020. (III. 12.) ORFK ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/12. (III. 12.)

Hatályos:

2020. 03. 15.

 

2020. III. 10.

Jogszabály:

207/2006. (X. 16.) Korm. rendelet

a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből történő szolgáltatás feltételeit tartalmazó szolgáltatási szerződés kötelező elemeiről

Módosítja:

38/2020. (III. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/38. (III. 10.)

Hatályos:

2020. 03. 18.

 

Jogszabály:

303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet

a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról

Módosítja:

38/2020. (III. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/38. (III. 10.)

Hatályos:

2020. 03. 18.

 

Jogszabály:

218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet

a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól

Módosítja:

38/2020. (III. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/38. (III. 10.)

Hatályos:

2020. 03. 18.

 

Jogszabály:

38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet

a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról

Módosítja:

38/2020. (III. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/38. (III. 10.)

Hatályos:

2020. 03. 18.

 

Jogszabály:

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

Módosítja:

38/2020. (III. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/38. (III. 10.)

Hatályos:

2020. 03. 18.

 

Jogszabály:

313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról

Módosítja:

38/2020. (III. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/38. (III. 10.)

Hatályos:

2020. 03. 18.

 

Jogszabály:

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

Módosítja:

38/2020. (III. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/38. (III. 10.)

Hatályos:

2020. 03. 18.

 

Jogszabály:

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja:

38/2020. (III. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/38. (III. 10.)

Hatályos:

2020. 03. 18.

 

Jogszabály:

384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól

Módosítja:

38/2020. (III. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/38. (III. 10.)

Hatályos:

2020. 03. 18.

 

Jogszabály:

168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet

a Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről

Módosítja:

39/2020. (III. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/38. (III. 10.)

Hatályos:

2020. 04. 01.

 

Jogszabály:

197/2018. (X. 24.) Korm. rendelet

a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságról

Módosítja:

39/2020. (III. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/38. (III. 10.)

Hatályos:

2020. 04. 01.

 

Jogszabály:

7/2016. (X. 14.) NMHH rendelet

a felügyeleti díjról

Módosítja:

1/2020. (III. 10.) NMHH r.

Megjelent:

MK 2020/38. (III. 10.)

Hatályos:

2020. 03. 13.

 

Jogszabály:

58/2015. (X. 27.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek által üzemben tartott szolgálati járművekre, azok forgalomba helyezésére, időszakos vizsgálatára vonatkozó különös szabályokról

Módosítja:

5/2020. (III. 10.) BM r.

Megjelent:

MK 2020/38. (III. 10.)

Hatályos:

2020. 03. 18.

 

Jogszabály:

25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet

a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről

Módosítja:

7/2020. (III. 10.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2020/38. (III. 10.)

Hatályos:

2020. 03. 13.

 

Jogszabály:

1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1093/2020. (III. 10.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/38. (III. 10.)

Hatályos:

2020. 03. 11.

 

2020. III. 6.

Jogszabály:

2013. évi CCXL. törvény

a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról

Módosítja:

2020. évi IV. tv.

Megjelent:

MK 2020/36. (III. 6.)

Hatályos:

2020. 03. 07.

 

Jogszabály:

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

Módosítja:

6/2020. (III. 6.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2020/36. (III. 6.)

Hatályos:

2020. 03. 09.

 

Jogszabály:

1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet

a javítóintézetek rendtartásáról

Módosítja:

6/2020. (III. 6.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2020/36. (III. 6.)

Hatályos:

2020. 03. 09.

 

Jogszabály:

10/2015. (V. 29.) IM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja:

2/2020. (III. 6.) IM r.

Megjelent:

MK 2020/36. (III. 6.)

Hatályos:

2020. 03. 07.

 

Jogszabály:

1002/2019. (IX. 20.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság öttagú állandó tanácsainak számáról, összetételéről és a tanácsvezetők személyéről

Módosítja:

1002/2020. (III. 6.) AB Tü. h.

Megjelent:

MK 2020/36. (III. 6.)

Hatályos:

2020. 03. 07.

 

Jogszabály:

11/2015. (V. 29.) IM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről

Módosítja:

1/2020. (III. 6.) IM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/11. (III. 6.)

Hatályos:

2020. 03. 07.

 

Jogszabály:

1/2019. (VII. 26.) ME KÁT utasítás

a Miniszterelnökség Közszolgálati Szabályzatáról

Módosítja:

1/2020. (III. 6.) ME KÁT ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/11. (III. 6.)

Hatályos:

2020. 03. 07.

 

Jogszabály:

11/2013. (XII. 31.) OBH utasítás

az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

5/2020. (III. 6.) OBH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/11. (III. 6.)

Hatályos:

2020. 03. 07.

 

2020. III. 5.

Jogszabály:

41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról

Módosítja:

32/2020. (III. 5.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/35. (III. 5.)

Hatályos:

2020. 03. 06.

 

Jogszabály:

329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet

a központi beszerző szerv kijelöléséről, a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések körének meghatározásáról és a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszeréről

Módosítja:

33/2020. (III. 5.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/35. (III. 5.)

Hatályos:

2020. 03. 06.

 

Jogszabály:

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet

a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

Módosítja:

35/2020. (III. 5.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/35. (III. 5.)

Hatályos:

2020. 03. 20.

 

Jogszabály:

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet

a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról

Módosítja:

35/2020. (III. 5.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/35. (III. 5.)

Hatályos:

2020. 03. 20.

 

Jogszabály:

115/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet

a mezőgazdasági vízszolgáltatás díjképzési rendjéről

Módosítja:

35/2020. (III. 5.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/35. (III. 5.)

Hatályos:

2020. 03. 20.

 

Jogszabály:

223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet

a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja:

35/2020. (III. 5.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/35. (III. 5.)

Hatályos:

2020. 03. 20.

 

Jogszabály:

112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet

az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról

Módosítja:

36/2020. (III. 5.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/35. (III. 5.)

Hatályos:

2020. 03. 21.

 

Jogszabály:

190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet

az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről

Módosítja:

36/2020. (III. 5.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/35. (III. 5.)

Hatályos:

2020. 03. 21., 2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

247/2011. (XI. 25.) Korm. rendelet

az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértőről

Módosítja:

36/2020. (III. 5.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/35. (III. 5.)

Hatályos:

2020. 03. 21.

 

Jogszabály:

213/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet

a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságról

Módosítja:

36/2020. (III. 5.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/35. (III. 5.)

Hatályos:

2020. 03. 21.

 

Jogszabály:

155/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet

a radioaktív hulladékok átmeneti tárolását vagy végleges elhelyezését biztosító tároló létesítmények biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről

Módosítja:

36/2020. (III. 5.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/35. (III. 5.)

Hatályos:

2020. 03. 21.

 

Jogszabály:

487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet

az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről

Módosítja:

36/2020. (III. 5.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/35. (III. 5.)

Hatályos:

2020. 03. 21., 2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet

a lakosság természetes és mesterséges eredetű sugárterhelését meghatározó környezeti sugárzási helyzet ellenőrzési rendjéről és a kötelezően mérendő mennyiségek köréről

Módosítja:

36/2020. (III. 5.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/35. (III. 5.)

Hatályos:

2020. 03. 21.

 

Jogszabály:

490/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet

a hiányzó, a talált, valamint a lefoglalt nukleáris és más radioaktív anyagokkal kapcsolatos bejelentésekről és intézkedésekről, továbbá a nukleáris és más radioaktív anyagokkal kapcsolatos egyéb bejelentést követő intézkedésekről

Módosítja:

36/2020. (III. 5.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/35. (III. 5.)

Hatályos:

2020. 03. 21.

 

Jogszabály:

184/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet

az atomenergiáról szóló törvény hatálya alá tartozó építményekkel, létesítményekkel kapcsolatos műszaki szakértői, tervezői, műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői tevékenység szerinti szakmagyakorlásra való alkalmasság igazolásának és nyilvántartásba vételének részletes szabályairól, továbbá a nyilvántartás adattartalmára vonatkozó szabályokról

Módosítja:

36/2020. (III. 5.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/35. (III. 5.)

Hatályos:

2020. 03. 21.

 

Jogszabály:

170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet

a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról

Módosítja:

37/2020. (III. 5.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2020/35. (III. 5.)

Hatályos:

2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

1465/2018. (IX. 25.) Korm. határozat

a debreceni autóipari központ, illetve környezete gazdasági, oktatási és kulturális fenntartható fejlődéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Módosítja:

1072/2020. (III. 5.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/35. (III. 5.)

Hatályos:

2020. 03. 06.

 

Jogszabály:

1824/2015. (XI. 19.) Korm. határozat

a terrorizmus elleni küzdelem feladatainak egységes végrehajtási rendjéről

Módosítja:

1075/2020. (III. 5.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/35. (III. 5.)

Hatályos:

2020. 03. 06.

 

Jogszabály:

1031/2020. (II. 13.) Korm. határozat

a Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság ideiglenes elhelyezéséhez szükséges egyes intézkedésekről

Módosítja:

1076/2020. (III. 5.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/35. (III. 5.)

 

Jogszabály:

1042/2019. (II. 18.) Korm. határozat

a nemzeti identitás erősítését célzó programokról

Módosítja:

1079/2020. (III. 5.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/35. (III. 5.)

 

Jogszabály:

1124/2019. (III. 13.) Korm. határozat

a "30 éve szabadon" emlékév programjáról

Módosítja:

1079/2020. (III. 5.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/35. (III. 5.)

 

Jogszabály:

1775/2019. (XII. 23.) Korm. határozat

a Mezőszilasi Németh László Általános Iskola tornaterem építéséről

Módosítja:

1080/2020. (III. 5.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/35. (III. 5.)

 

2020. III. 3.

Jogszabály:

7/2013. (II. 26.) NFM rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről

Módosítja:

4/2020. (III. 3.) BM r.

Megjelent:

MK 2020/34. (III. 3.)

Hatályos:

2020. 03. 04.

 

Jogszabály:

2017. évi XC. törvény

a büntetőeljárásról

Módosítja:

6/2020. (III. 3.) AB h.

Megjelent:

MK 2020/34. (III. 3.)

 

Jogszabály:

1045/2017. (II. 3.) Korm. határozat

az Európa Kulturális Fővárosai kezdeményezés Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével kapcsolatos tagállami feladatok ellátásáról

Módosítja:

1068/2020. (III. 3.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2020/34. (III. 3.)

Hatályos:

2020. 03. 04.


  Vissza az oldal tetejére