Változásmutató

Módosított jogszabályok

2024. VI. 12.

Jogszabály:

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet

a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól

Módosítja:

15/2024. (VI. 12.) ÉKM r.

Megjelent:

MK 2024/63. (VI. 12.)

Hatályos:

2024. 07. 12.

 

2024. VI. 11.

Jogszabály:

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

Módosítja:

123/2024. (VI. 11.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/62. (VI. 11.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

3/1975. (VIII. 17.) KM-PM együttes rendelet

a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról

Módosítja:

2/2024. (VI. 11.) KIM r.

Megjelent:

MK 2024/62. (VI. 11.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

7/1985. (IV. 26.) MM rendelet

a könyvtári anyagok bejelentéséről

Módosítja:

3/2024. (VI. 11.) KIM r.

Megjelent:

MK 2024/62. (VI. 11.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet

a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák működéséről

Módosítja:

4/2024. (VI. 11.) KIM r.

Megjelent:

MK 2024/62. (VI. 11.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet

a könyvtári szakfelügyeletről

Módosítja:

7/2024. (VI. 11.) KIM r.

Megjelent:

MK 2024/62. (VI. 11.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

7/2002. (II. 27.) NKÖM rendelet

a Levéltári Kollégiumról és a levéltári szakfelügyeletről

Módosítja:

8/2024. (VI. 11.) KIM r.

Megjelent:

MK 2024/62. (VI. 11.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

11/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet

a muzeális intézményekben foglalkoztatottak szakmai munkaköreinek betöltéséhez szükséges képesítési feltételekről

Módosítja:

9/2024. (VI. 11.) KIM r.

Megjelent:

MK 2024/62. (VI. 11.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

20/2002. (X. 4.) NKÖM rendelet

a muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról

Módosítja:

10/2024. (VI. 11.) KIM r.

Megjelent:

MK 2024/62. (VI. 11.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

17/2005. (III. 26.) GKM rendelet

a Magyar Formatervezési Díjról

Módosítja:

11/2024. (VI. 11.) KIM r.

Megjelent:

MK 2024/62. (VI. 11.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

3/2009. (II. 18.) OKM rendelet

a muzeális intézmények szakfelügyeletéről

Módosítja:

12/2024. (VI. 11.) KIM r.

Megjelent:

MK 2024/62. (VI. 11.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet

a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

13/2024. (VI. 11.) KIM r.

Megjelent:

MK 2024/62. (VI. 11.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

5/2012. (VI. 15.) EMMI rendelet

a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról

Módosítja:

14/2024. (VI. 11.) KIM r.

Megjelent:

MK 2024/62. (VI. 11.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet

a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről

Módosítja:

15/2024. (VI. 11.) KIM r.

Megjelent:

MK 2024/62. (VI. 11.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

30/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet

az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól

Módosítja:

16/2024. (VI. 11.) KIM r.

Megjelent:

MK 2024/62. (VI. 11.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

51/2014. (XII. 10.) EMMI rendelet

a múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatókról

Módosítja:

17/2024. (VI. 11.) KIM r.

Megjelent:

MK 2024/62. (VI. 11.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

5/2015. (I. 22.) EMMI rendelet

a közművelődési feladatellátás országos szakfelügyeletéről

Módosítja:

18/2024. (VI. 11.) KIM r.

Megjelent:

MK 2024/62. (VI. 11.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

27/2015. (V. 27.) EMMI rendelet

a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről

Módosítja:

19/2024. (VI. 11.) KIM r.

Megjelent:

MK 2024/62. (VI. 11.)

Hatályos:

2024. 07. 01., 2025. 01. 01.

 

Jogszabály:

32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet

a kulturális szakemberek továbbképzéséről

Módosítja:

20/2024. (VI. 11.) KIM r.

Megjelent:

MK 2024/62. (VI. 11.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

33/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet

a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról

Módosítja:

21/2024. (VI. 11.) KIM r.

Megjelent:

MK 2024/62. (VI. 11.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet

a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről

Módosítja:

22/2024. (VI. 11.) KIM r.

Megjelent:

MK 2024/62. (VI. 11.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet

a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról

Módosítja:

23/2024. (VI. 11.) KIM r.

Megjelent:

MK 2024/62. (VI. 11.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

48/2020. (XII. 23.) EMMI rendelet

egyes megyei hatókörű városi könyvtárak regionális feladatellátásáról és illetékességi területéről

Módosítja:

24/2024. (VI. 11.) KIM r.

Megjelent:

MK 2024/62. (VI. 11.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

63/2021. (XII. 29.) ITM rendelet

a pedagógusképzés képzési terület egyes szakjainak képzési és kimeneti követelményeiről

Módosítja:

25/2024. (VI. 11.) KIM r.

Megjelent:

MK 2024/62. (VI. 11.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

65/2021. (XII. 29.) ITM rendelet

a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és az új képzések létesítéséről

Módosítja:

26/2024. (VI. 11.) KIM r.

Megjelent:

MK 2024/62. (VI. 11.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

3/2022. (XII. 28.) KIM rendelet

az örökbefogadás előtti tanácsadásról és az örökbefogadói tanfolyamról

Módosítja:

27/2024. (VI. 11.) KIM r.

Megjelent:

MK 2024/62. (VI. 11.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

11/2022. (XII. 29.) KIM rendelet

a Minősített Közösségi Színtér Cím, a Minősített Közművelődési Intézmény Cím és a Közművelődési Minőség Díj adományozásáról

Módosítja:

28/2024. (VI. 11.) KIM r.

Megjelent:

MK 2024/62. (VI. 11.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

1/2023. (II. 28.) KIM rendelet

a programkövetelmény nyilvántartásba vételének tartalmi szabályairól

Módosítja:

29/2024. (VI. 11.) KIM r.

Megjelent:

MK 2024/62. (VI. 11.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

7/2023. (VIII. 24.) KIM rendelet

a 2023/2024. tanév szakképzésben alkalmazandó rendjéről

Módosítja:

30/2024. (VI. 11.) KIM r.

Megjelent:

MK 2024/62. (VI. 11.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

2024. VI. 10.

Jogszabály:

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

Módosítja:

119/2024. (VI. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/61. (VI. 10.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet

egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja:

119/2024. (VI. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/61. (VI. 10.)

Hatályos:

2024. 06. 15., 2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet

a levegő védelméről

Módosítja:

119/2024. (VI. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/61. (VI. 10.)

Hatályos:

2024. 06. 15.

 

Jogszabály:

329/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet

a mosó- és tisztítószerek forgalomba hozatalának feltételeiről és az ellenőrzés rendjéről

Módosítja:

119/2024. (VI. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/61. (VI. 10.)

Hatályos:

2024. 06. 15.

 

Jogszabály:

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Módosítja:

119/2024. (VI. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/61. (VI. 10.)

Hatályos:

2024. 06. 15.

 

Jogszabály:

624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja:

119/2024. (VI. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/61. (VI. 10.)

Hatályos:

2024. 06. 15., 2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet

a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól

Módosítja:

120/2024. (VI. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/61. (VI. 10.)

Hatályos:

2024. 06. 25.

 

Jogszabály:

54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet

a sportrendezvények biztonságáról

Módosítja:

121/2024. (VI. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/61. (VI. 10.)

Hatályos:

2024. 06. 25.

 

Jogszabály:

156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet

a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól

Módosítja:

122/2024. (VI. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/61. (VI. 10.)

Hatályos:

2024. 06. 11.

 

Jogszabály:

53/2022. (XII. 2.) MNB rendelet

a biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Módosítja:

20/2024. (VI. 10.) MNB r.

Megjelent:

MK 2024/61. (VI. 10.)

Hatályos:

2024. 06. 11.

 

Jogszabály:

58/2023. (XI. 24.) MNB rendelet

a tőkepiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Módosítja:

20/2024. (VI. 10.) MNB r.

Megjelent:

MK 2024/61. (VI. 10.)

Hatályos:

2024. 06. 11., 2024. 07. 01., 2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

66/2021. (XII. 20.) MNB rendelet

az egyes pénzügyi szervezetek panaszkezelésének formájára és módjára vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja:

21/2024. (VI. 10.) MNB r.

Megjelent:

MK 2024/61. (VI. 10.)

Hatályos:

2024. 06. 11.

 

Jogszabály:

3/2023. (I. 19.) MNB rendelet

a felügyeleti díj megfizetésének, kiszámításának módjáról és feltételeiről

Módosítja:

21/2024. (VI. 10.) MNB r.

Megjelent:

MK 2024/61. (VI. 10.)

Hatályos:

2024. 06. 11., 2024. 06. 30.

 

Jogszabály:

32/2023. (VII. 19.) MNB rendelet

a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete keretében, valamint a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tekintetében lefolytatott egyes engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról

Módosítja:

21/2024. (VI. 10.) MNB r.

Megjelent:

MK 2024/61. (VI. 10.)

Hatályos:

2024. 06. 11., 2024. 06. 30.

 

Jogszabály:

20/2014. (VI. 3.) MNB rendelet

az ISIN azonosítóról

Módosítja:

22/2024. (VI. 10.) MNB r.

Megjelent:

MK 2024/61. (VI. 10.)

Hatályos:

2024. 06. 11.

 

Jogszabály:

110/2003. (X. 21.) FVM rendelet

az erdészeti szaporítóanyagokról

Módosítja:

35/2024. (VI. 10.) AM r.

Megjelent:

MK 2024/61. (VI. 10.)

Hatályos:

2024. 06. 11.

 

Jogszabály:

61/2009. (V. 14.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről

Módosítja:

35/2024. (VI. 10.) AM r.

Megjelent:

MK 2024/61. (VI. 10.)

Hatályos:

2024. 06. 11.

 

Jogszabály:

36/2010. (IV. 13.) FVM rendelet

az erdészeti termőhelyfeltárás részletes szabályairól

Módosítja:

35/2024. (VI. 10.) AM r.

Megjelent:

MK 2024/61. (VI. 10.)

Hatályos:

2024. 06. 11.

 

Jogszabály:

24/2012. (III. 19.) VM rendelet

a földalatti gombák gyűjtéséről

Módosítja:

35/2024. (VI. 10.) AM r.

Megjelent:

MK 2024/61. (VI. 10.)

Hatályos:

2024. 06. 11.

 

Jogszabály:

63/2012. (VII. 2.) VM rendelet

a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól

Módosítja:

35/2024. (VI. 10.) AM r.

Megjelent:

MK 2024/61. (VI. 10.)

Hatályos:

2024. 06. 11.

 

Jogszabály:

32/2015. (VI. 19.) FM rendelet

a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetbe sorolt központi kezelésű előirányzatok felhasználásáról

Módosítja:

35/2024. (VI. 10.) AM r.

Megjelent:

MK 2024/61. (VI. 10.)

Hatályos:

2024. 06. 11.

 

Jogszabály:

61/2017. (XII. 21.) FM rendelet

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

35/2024. (VI. 10.) AM r.

Megjelent:

MK 2024/61. (VI. 10.)

Hatályos:

2024. 06. 11.

 

Jogszabály:

14/2021. (III. 25.) AM rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

Módosítja:

35/2024. (VI. 10.) AM r.

Megjelent:

MK 2024/61. (VI. 10.)

Hatályos:

2024. 06. 11.

 

Jogszabály:

26/2021. (VII. 29.) AM rendelet

a szőlő- és bortermelés részletes szabályairól

Módosítja:

35/2024. (VI. 10.) AM r.

Megjelent:

MK 2024/61. (VI. 10.)

Hatályos:

2024. 06. 11.

 

Jogszabály:

22/2024. (IV. 9.) AM rendelet

a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről

Módosítja:

35/2024. (VI. 10.) AM r.

Megjelent:

MK 2024/61. (VI. 10.)

Hatályos:

2024. 06. 11.

 

Jogszabály:

51/1997. (XII. 18.) NM rendelet

a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról

Módosítja:

25/2024. (VI. 10.) BM r.

Megjelent:

MK 2024/61. (VI. 10.)

Hatályos:

2024. 06. 13.

 

Jogszabály:

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet

az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről

Módosítja:

26/2024. (VI. 10.) BM r.

Megjelent:

MK 2024/61. (VI. 10.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

19/2011. (V. 10.) NFM rendelet

a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól

Módosítja:

14/2024. (VI. 10.) ÉKM r.

Megjelent:

MK 2024/61. (VI. 10.)

Hatályos:

2024. 07. 10.

 

Jogszabály:

1234/2021. (V. 5.) Korm. határozat

a szigetszentmiklósi új iskola építéséről

Módosítja:

1158/2024. (VI. 10.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2024/61. (VI. 10.)

 

Jogszabály:

1235/2021. (V. 5.) Korm. határozat

a maglódi új iskolaépület építéséről

Módosítja:

1158/2024. (VI. 10.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2024/61. (VI. 10.)

 

Jogszabály:

1474/2021. (VII. 15.) Korm. határozat

a vecsési kézilabda munkacsarnok építéséről

Módosítja:

1158/2024. (VI. 10.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2024/61. (VI. 10.)

 

Jogszabály:

1547/2021. (VIII. 4.) Korm. határozat

szekszárdi új interaktív könyvtár és levéltár megvalósításáról

Módosítja:

1158/2024. (VI. 10.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2024/61. (VI. 10.)

 

Jogszabály:

1723/2021. (X. 12.) Korm. határozat

a csongrádi kézilabda munkacsarnok építéséről

Módosítja:

1158/2024. (VI. 10.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2024/61. (VI. 10.)

 

Jogszabály:

1027/2022. (I. 27.) Korm. határozat

a győri új mentőállomás építéséről

Módosítja:

1158/2024. (VI. 10.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2024/61. (VI. 10.)

 

Jogszabály:

1082/2022. (II. 23.) Korm. határozat

a Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola tanteremfejlesztéséről

Módosítja:

1158/2024. (VI. 10.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2024/61. (VI. 10.)

 

Jogszabály:

1432/2023. (X. 5.) Korm. határozat

az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet alapján a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekménnyel érintett szerződések módosításához szükséges forrás biztosításáról

Módosítja:

1158/2024. (VI. 10.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2024/61. (VI. 10.)

 

Jogszabály:

1050/2020. (II. 18.) Korm. határozat

a komáromi ipari park víziközmű-hálózat fejlesztése érdekében szükséges intézkedésekről

Módosítja:

1159/2024. (VI. 10.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2024/61. (VI. 10.)

 

Jogszabály:

1023/2022. (I. 27.) Korm. határozat

a Térségi fejlesztési feladatokhoz szükséges kötelezettségvállalásokról

Módosítja:

1159/2024. (VI. 10.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2024/61. (VI. 10.)

 

Jogszabály:

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1160/2024. (VI. 10.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2024/61. (VI. 10.)

 

Jogszabály:

1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat

a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1163/2024. (VI. 10.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2024/61. (VI. 10.)

Hatályos:

2024. 06. 11.

 

Jogszabály:

1362/2022. (VII. 21.) Korm. határozat

a Végrehajtás Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1164/2024. (VI. 10.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2024/61. (VI. 10.)

Hatályos:

2024. 06. 11.

 

2024. V. 31.

Jogszabály:

492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet

a minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről

Módosítja:

118/2024. (V. 31.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/60. (V. 31.)

Hatályos:

2024. 06. 01.

 

Jogszabály:

225/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet

az alapvető biztonsági érdeket érintő beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről

Módosítja:

118/2024. (V. 31.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/60. (V. 31.)

Hatályos:

2024. 06. 01.

 

Jogszabály:

11/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet

a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések engedélyezéséről és hatósági felügyeletéről

Módosítja:

4/2024. (V. 31.) SZTFH r.

Megjelent:

MK 2024/60. (V. 31.)

Hatályos:

2024. 06. 01.

 

Jogszabály:

12/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet

a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól

Módosítja:

4/2024. (V. 31.) SZTFH r.

Megjelent:

MK 2024/60. (V. 31.)

Hatályos:

2024. 06. 01.

 

Jogszabály:

20/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól

Módosítja:

4/2024. (V. 31.) SZTFH r.

Megjelent:

MK 2024/60. (V. 31.)

Hatályos:

2024. 06. 01.

 

Jogszabály:

28/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet

a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről

Módosítja:

4/2024. (V. 31.) SZTFH r.

Megjelent:

MK 2024/60. (V. 31.)

Hatályos:

2024. 06. 01.

 

Jogszabály:

15/2013. (VIII. 22.) HM rendelet

a honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar főnöke által alapítható és adományozható elismerésekről

Módosítja:

3/2024. (V. 31.) HM r.

Megjelent:

MK 2024/60. (V. 31.)

Hatályos:

2024. 06. 01.

 

Jogszabály:

6/2020. (IV. 16.) HM rendelet

a honvédelmi érdekhez kapcsolódó tevékenységet folytató gazdasági társaságok meghatározásáról

Módosítja:

4/2024. (V. 31.) HM r.

Megjelent:

MK 2024/60. (V. 31.)

Hatályos:

2024. 06. 01.

 

Jogszabály:

1/2022. (V. 26.) GFM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja:

16/2024. (V. 31.) NGM r.

Megjelent:

MK 2024/60. (V. 31.)

Hatályos:

2024. 06. 01.

Módosítja:

17/2024. (V. 31.) NGM r.

Megjelent:

MK 2024/60. (V. 31.)

Hatályos:

2024. 06. 01.

 

Jogszabály:

10/2024. (II. 29.) KTM utasítás

a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

13/2024. (V. 31.) KTM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/26. (V. 31.)

Hatályos:

2024. 06. 01.

 

Jogszabály:

1/2022. (VI. 2.) GFM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Módosítja:

11/2024. (V. 31.) NGM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/26. (V. 31.)

Hatályos:

2024. 06. 01.

 

Jogszabály:

2/2022. (VI. 17.) GFM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Módosítja:

12/2024. (V. 31.) NGM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/26. (V. 31.)

Hatályos:

2024. 06. 01.

 

Jogszabály:

33/2020. (VII. 14.) BVOP utasítás

a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága minősített adatainak Biztonsági Szabályzatáról

Módosítja:

18/2024. (V. 31.) BVOP ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/26. (V. 31.)

Hatályos:

2024. 06. 01.

 

Jogszabály:

28/2021. (XII. 22.) ORFK utasítás

az Országos Rendőr-főkapitányság Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatáról

Módosítja:

16/2024. (V. 31.) ORFK ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/26. (V. 31.)

Hatályos:

2024. 06. 01.

 

2024. V. 30.

Jogszabály:

41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet

a rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról

Módosítja:

33/2024. (V. 30.) AM r.

Megjelent:

MK 2024/59. (V. 30.)

Hatályos:

2024. 05. 31.

 

Jogszabály:

64/2008. (V. 14.) FVM rendelet

a minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról

Módosítja:

33/2024. (V. 30.) AM r.

Megjelent:

MK 2024/59. (V. 30.)

Hatályos:

2024. 05. 31.

 

Jogszabály:

66/2012. (VII. 10.) VM rendelet

a szárított takarmány előállítók által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról

Módosítja:

33/2024. (V. 30.) AM r.

Megjelent:

MK 2024/59. (V. 30.)

Hatályos:

2024. 05. 31.

 

Jogszabály:

94/2013. (X. 10.) VM rendelet

a mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról

Módosítja:

33/2024. (V. 30.) AM r.

Megjelent:

MK 2024/59. (V. 30.)

Hatályos:

2024. 05. 31.

 

Jogszabály:

26/2014. (XI. 20.) FM rendelet

az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról

Módosítja:

33/2024. (V. 30.) AM r.

Megjelent:

MK 2024/59. (V. 30.)

Hatályos:

2024. 05. 31.

 

Jogszabály:

74/2016. (XI. 29.) FM rendelet

a tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról

Módosítja:

33/2024. (V. 30.) AM r.

Megjelent:

MK 2024/59. (V. 30.)

Hatályos:

2024. 05. 31.

 

Jogszabály:

20/2019. (V. 27.) AM rendelet

a szárítmány-előállítók által igénybe vehető költségtámogatásról

Módosítja:

33/2024. (V. 30.) AM r.

Megjelent:

MK 2024/59. (V. 30.)

Hatályos:

2024. 05. 31.

 

Jogszabály:

41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet

a tenyészbika tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról

Módosítja:

33/2024. (V. 30.) AM r.

Megjelent:

MK 2024/59. (V. 30.)

Hatályos:

2024. 05. 31.

 

Jogszabály:

14/2023. (IV. 19.) AM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatások igénybevétele során alkalmazandó feltételekről

Módosítja:

33/2024. (V. 30.) AM r.

Megjelent:

MK 2024/59. (V. 30.)

Hatályos:

2024. 05. 31.

 

Jogszabály:

15/2023. (IV. 19.) AM rendelet

az Agro-ökológiai Programhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Módosítja:

33/2024. (V. 30.) AM r.

Megjelent:

MK 2024/59. (V. 30.)

Hatályos:

2024. 05. 31.

 

Jogszabály:

15/2024. (IV. 9.) AM rendelet

az egységes kérelemmel igényelhető egyes agrártámogatások eljárási szabályairól

Módosítja:

33/2024. (V. 30.) AM r.

Megjelent:

MK 2024/59. (V. 30.)

Hatályos:

2024. 05. 31.

 

Jogszabály:

16/2024. (IV. 9.) AM rendelet

a Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervből nyújtott támogatások igénybevétele során alkalmazandó feltételekről

Módosítja:

33/2024. (V. 30.) AM r.

Megjelent:

MK 2024/59. (V. 30.)

Hatályos:

2024. 05. 31.

 

Jogszabály:

17/2024. (IV. 9.) AM rendelet

a Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervből megvalósuló Agro-ökológiai Programhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Módosítja:

33/2024. (V. 30.) AM r.

Megjelent:

MK 2024/59. (V. 30.)

Hatályos:

2024. 05. 31.

 

Jogszabály:

18/2024. (IV. 9.) AM rendelet

a Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervből finanszírozott fenntarthatóságot elősegítő alapszintű-jövedelemtámogatás, az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás, valamint a fenntarthatóságot elősegítő, átcsoportosítással nyújtható kiegészítő jövedelemtámogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

Módosítja:

33/2024. (V. 30.) AM r.

Megjelent:

MK 2024/59. (V. 30.)

Hatályos:

2024. 05. 31.

 

Jogszabály:

19/2024. (IV. 9.) AM rendelet

a Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól

Módosítja:

33/2024. (V. 30.) AM r.

Megjelent:

MK 2024/59. (V. 30.)

Hatályos:

2024. 05. 31.

 

Jogszabály:

20/2024. (IV. 9.) AM rendelet

a Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervből finanszírozott egyes támogatások igénybevételéhez kapcsolódó aktív mezőgazdasági termelői minőség követelményeiről

Módosítja:

33/2024. (V. 30.) AM r.

Megjelent:

MK 2024/59. (V. 30.)

Hatályos:

2024. 05. 31.

 

Jogszabály:

21/2024. (IV. 9.) AM rendelet

a Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv fiatal mezőgazdasági termelői támogatásáról

Módosítja:

33/2024. (V. 30.) AM r.

Megjelent:

MK 2024/59. (V. 30.)

Hatályos:

2024. 05. 31.

 

Jogszabály:

22/2024. (IV. 9.) AM rendelet

a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről

Módosítja:

33/2024. (V. 30.) AM r.

Megjelent:

MK 2024/59. (V. 30.)

Hatályos:

2024. 05. 31.

 

Jogszabály:

32/2015. (VI. 19.) FM rendelet

a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetbe sorolt központi kezelésű előirányzatok felhasználásáról

Módosítja:

34/2024. (V. 30.) AM r.

Megjelent:

MK 2024/59. (V. 30.)

Hatályos:

2024. 05. 31.

 

Jogszabály:

14/2021. (III. 25.) AM rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

Módosítja:

34/2024. (V. 30.) AM r.

Megjelent:

MK 2024/59. (V. 30.)

Hatályos:

2024. 05. 31.

 

Jogszabály:

57/2009. (X. 20.) KHEM rendelet

az egyes vasúti utazási kedvezményekről

Módosítja:

11/2024. (V. 30.) ÉKM r.

Megjelent:

MK 2024/59. (V. 30.)

Hatályos:

2024. 05. 31.

 

Jogszabály:

24/2019. (VIII. 14.) ITM rendelet

a légiközlekedés, a víziközlekedés és a vasúti közlekedés biztonságát, környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről és a közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről szóló 58/2012. (X. 31.) NFM rendelet módosításáról

Módosítja:

12/2024. (V. 30.) ÉKM r.

Megjelent:

MK 2024/59. (V. 30.)

Hatályos:

2024. 06. 04.

 

Jogszabály:

2/2016. (I. 5.) NGM rendelet

a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről

Módosítja:

15/2024. (V. 30.) NGM r.

Megjelent:

MK 2024/59. (V. 30.)

Hatályos:

2024. 05. 31.

 

2024. V. 24.

Jogszabály:

22/2022. (XII. 16.) BM utasítás

a belügyi szervek jármű szabályzatáról

Módosítja:

11/2024. (V. 24.) BM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/25. (V. 24.)

Hatályos:

2024. 05. 27.

 

Jogszabály:

3/2022. (VIII. 8.) KIM utasítás

a Kulturális és Innovációs Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

2/2024. (V. 24.) KIM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/25. (V. 24.)

Hatályos:

2024. 05. 25.

 

Jogszabály:

13/2023. (IX. 22.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium kezelésében lévő Stipendium Hungaricum, Stipendium Hungaricum Sport és Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramok támogatáskezelési rendjéről

Módosítja:

8/2024. (V. 24.) KKM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/25. (V. 24.)

Hatályos:

2024. 05. 25.

 

Jogszabály:

5/2022. (VI. 17.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Módosítja:

9/2024. (V. 24.) KKM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/25. (V. 24.)

Hatályos:

2024. 05. 25.

 

Jogszabály:

7/2022. (VI. 24.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Módosítja:

9/2024. (V. 24.) KKM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/25. (V. 24.)

Hatályos:

2024. 05. 25.

 

2024. V. 23.

Jogszabály:

24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet

a nemzeti felsőoktatási kiválóságról

Módosítja:

114/2024. (V. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/58. (V. 23.)

Hatályos:

2024. 05. 26.

 

Jogszabály:

380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap működtetésének és felhasználásának szabályairól

Módosítja:

115/2024. (V. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/58. (V. 23.)

Hatályos:

2024. 05. 26.

 

Jogszabály:

154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

116/2024. (V. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/58. (V. 23.)

Hatályos:

2024. 10. 01.

 

Jogszabály:

15/2023. (VII. 25.) EM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja:

9/2024. (V. 23.) EM r.

Megjelent:

MK 2024/58. (V. 23.)

Hatályos:

2024. 05. 24.

 

Jogszabály:

1279/2022. (V. 27.) Korm. határozat

az Indonéz Köztársaság közúthálózata útdíjfizetési rendszerének létrehozása és fejlesztése tekintetében Magyarország által biztosított szakmai támogatásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Módosítja:

1148/2024. (V. 23.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2024/58. (V. 23.)

Hatályos:

2024. 05. 24.

 

Jogszabály:

1023/2022. (I. 27.) Korm. határozat

a Térségi fejlesztési feladatokhoz szükséges kötelezettségvállalásokról

Módosítja:

1151/2024. (V. 23.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2024/58. (V. 23.)

 

2024. V. 21.

Jogszabály:

78/2022. (XII. 28.) BM rendelet

az ellenőrzött anyagokról

Módosítja:

24/2024. (V. 21.) BM r.

Megjelent:

MK 2024/57. (V. 21.)

Hatályos:

2024. 05. 24.

 

Jogszabály:

8/2018. (VI. 22.) HM rendelet

a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól

Módosítja:

2/2024. (V. 21.) HM r.

Megjelent:

MK 2024/57. (V. 21.)

Hatályos:

2024. 05. 22.

 

2024. V. 16.

Jogszabály:

57/2020. (XI. 13.) AM rendelet

a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához igényelhető támogatásról

Módosítja:

32/2024. (V. 16.) AM r.

Megjelent:

MK 2024/56. (V. 16.)

Hatályos:

2024. 05. 17.

 

Jogszabály:

152/2023. (XII. 21.) AM rendelet

a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához igényelhető támogatásról

Módosítja:

32/2024. (V. 16.) AM r.

Megjelent:

MK 2024/56. (V. 16.)

Hatályos:

2024. 05. 17.

 

Jogszabály:

8/2016. (III. 25.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja:

7/2024. (V. 16.) MvM r.

Megjelent:

MK 2024/56. (V. 16.)

Hatályos:

2024. 05. 17.

 

Jogszabály:

1/2021. (X. 1.) SZTFH utasítás

a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

2/2024. (V. 16.) SZTFH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/24. (V. 16.)

Hatályos:

2024. 05. 17.

 

Jogszabály:

1/2022. (I. 31.) SZTFH utasítás

a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága közszolgálati szabályzatáról

Módosítja:

2/2024. (V. 16.) SZTFH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/24. (V. 16.)

Hatályos:

2024. 05. 17.

 

Jogszabály:

40/2018. (VI. 29.) ORFK utasítás

az ittasság ellenőrzéséről

Módosítja:

14/2024. (V. 16.) ORFK ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/24. (V. 16.)

Hatályos:

2024. 06. 01.

 

2024. V. 14.

Jogszabály:

489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet

az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról

Módosítja:

112/2024. (V. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/54. (V. 14.)

Hatályos:

2024. 05. 15.

 

Jogszabály:

84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet

egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről

Módosítja:

113/2024. (V. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/54. (V. 14.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet

az elektronikus ügyintézés részletszabályairól

Módosítja:

113/2024. (V. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/54. (V. 14.)

Hatályos:

2024. 05. 18.

 

Jogszabály:

429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet

az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól

Módosítja:

113/2024. (V. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/54. (V. 14.)

Hatályos:

2024. 05. 18., 2026. 01. 01.

 

Jogszabály:

541/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet

a bizalmi szolgáltatások esetében a személyes jelenléttel egyenértékű biztosítékot nyújtó, nemzeti szinten elismert egyéb azonosítási módszerekről

Módosítja:

113/2024. (V. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/54. (V. 14.)

Hatályos:

2024. 07. 01., 2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról

Módosítja:

113/2024. (V. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/54. (V. 14.)

Hatályos:

2024. 05. 18.

 

Jogszabály:

561/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet

az állam működésének további egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

113/2024. (V. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/54. (V. 14.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

8/2021. (III. 10.) AM rendelet

a nem állami laboratóriumok engedélyezéséről, nyilvántartásba vételéről és működési feltételeinek részletes szabályozásáról

Módosítja:

31/2024. (V. 14.) AM r.

Megjelent:

MK 2024/54. (V. 14.)

Hatályos:

2024. 05. 19.

 

Jogszabály:

61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet

a jogszabályszerkesztésről

Módosítja:

8/2024. (V. 14.) IM r.

Megjelent:

MK 2024/54. (V. 14.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

5/2019. (III. 13.) IM rendelet

a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről

Módosítja:

8/2024. (V. 14.) IM r.

Megjelent:

MK 2024/54. (V. 14.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

2024. V. 10.

Jogszabály:

2001. évi XLVI. törvény

a konzuli védelemről

Módosítja:

2024. évi XXIV. tv.

Megjelent:

MK 2024/53. (V. 10.)

Hatályos:

2024. 07. 02.

 

Jogszabály:

2011. évi CXCIX. törvény

a közszolgálati tisztviselőkről

Módosítja:

2024. évi XXIV. tv.

Megjelent:

MK 2024/53. (V. 10.)

Hatályos:

2024. 05. 11.

 

Jogszabály:

2015. évi LXXII. törvény

Magyarország 2016. évi központi költségvetésének megalapozásáról

Módosítja:

2024. évi XXIV. tv.

Megjelent:

MK 2024/53. (V. 10.)

Hatályos:

2024. 05. 11.

 

Jogszabály:

2016. évi LXXIII. törvény

a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról

Módosítja:

2024. évi XXIV. tv.

Megjelent:

MK 2024/53. (V. 10.)

Hatályos:

2024. 05. 11.

 

Jogszabály:

2018. évi CXXV. törvény

a kormányzati igazgatásról

Módosítja:

2024. évi XXIV. tv.

Megjelent:

MK 2024/53. (V. 10.)

Hatályos:

2024. 05. 11.

 

Jogszabály:

2023. évi LXXXII. törvény

a konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény módosításáról

Módosítja:

2024. évi XXIV. tv.

Megjelent:

MK 2024/53. (V. 10.)

Hatályos:

2024. 07. 02.

 

Jogszabály:

2023. évi LXXXIX. törvény

a Hungary Helps Programról

Módosítja:

2024. évi XXIV. tv.

Megjelent:

MK 2024/53. (V. 10.)

Hatályos:

2024. 05. 11.

 

Jogszabály:

1991. évi IV. törvény

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

Módosítja:

2024. évi XXV. tv.

Megjelent:

MK 2024/53. (V. 10.)

Hatályos:

2024. 05. 11.

 

Jogszabály:

1997. évi XLVII. törvény

az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

Módosítja:

2024. évi XXV. tv.

Megjelent:

MK 2024/53. (V. 10.)

Hatályos:

2024. 05. 11., 2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

1997. évi LXXXIII. törvény

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

Módosítja:

2024. évi XXV. tv.

Megjelent:

MK 2024/53. (V. 10.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

1997. évi CLIV. törvény

az egészségügyről

Módosítja:

2024. évi XXV. tv.

Megjelent:

MK 2024/53. (V. 10.)

Hatályos:

2024. 05. 11.

 

Jogszabály:

1999. évi LIV. törvény

az Európai Unió bűnüldözési információs rendszere és a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete keretében megvalósuló együttműködésről és információcseréről

Módosítja:

2024. évi XXV. tv.

Megjelent:

MK 2024/53. (V. 10.)

Hatályos:

2024. 12. 12.

 

Jogszabály:

2002. évi LIV. törvény

a bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről

Módosítja:

2024. évi XXV. tv.

Megjelent:

MK 2024/53. (V. 10.)

Hatályos:

2024. 12. 12.

 

Jogszabály:

2005. évi CXXXIII. törvény

a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól

Módosítja:

2024. évi XXV. tv.

Megjelent:

MK 2024/53. (V. 10.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

2006. évi XCVIII. törvény

a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól

Módosítja:

2024. évi XXV. tv.

Megjelent:

MK 2024/53. (V. 10.)

Hatályos:

2024. 05. 11.

 

Jogszabály:

2007. évi I. törvény

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról

Módosítja:

2024. évi XXV. tv.

Megjelent:

MK 2024/53. (V. 10.)

Hatályos:

2024. 05. 11., 2024. 09. 01. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2010. évi I. törvény

az anyakönyvi eljárásról

Módosítja:

2024. évi XXV. tv.

Megjelent:

MK 2024/53. (V. 10.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CVI. törvény

a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról

Módosítja:

2024. évi XXV. tv.

Megjelent:

MK 2024/53. (V. 10.)

Hatályos:

2024. 05. 11.

 

Jogszabály:

2011. évi CXC. törvény

a nemzeti köznevelésről

Módosítja:

2024. évi XXV. tv.

Megjelent:

MK 2024/53. (V. 10.)

Hatályos:

2024. 05. 11., 2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

2012. évi II. törvény

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

Módosítja:

2024. évi XXV. tv.

Megjelent:

MK 2024/53. (V. 10.)

Hatályos:

2024. 05. 11., 2024. 07. 10.

 

Jogszabály:

2012. évi CXX. törvény

az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról

Módosítja:

2024. évi XXV. tv.

Megjelent:

MK 2024/53. (V. 10.)

Hatályos:

2024. 05. 11.

 

Jogszabály:

2015. évi XLII. törvény

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról

Módosítja:

2024. évi XXV. tv.

Megjelent:

MK 2024/53. (V. 10.)

Hatályos:

2024. 05. 11.

 

Jogszabály:

2015. évi CLXXXVIII. törvény

az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről

Módosítja:

2024. évi XXV. tv.

Megjelent:

MK 2024/53. (V. 10.)

Hatályos:

2024. 07. 10.

 

Jogszabály:

2016. évi XXX. törvény

a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről

Módosítja:

2024. évi XXV. tv.

Megjelent:

MK 2024/53. (V. 10.)

Hatályos:

2024. 05. 11.

 

Jogszabály:

2016. évi XXXIII. törvény

az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Módosítja:

2024. évi XXV. tv.

Megjelent:

MK 2024/53. (V. 10.)

Hatályos:

2024. 08. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi CLVI. törvény

a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól

Módosítja:

2024. évi XXV. tv.

Megjelent:

MK 2024/53. (V. 10.)

Hatályos:

2024. 05. 11., 2024. 07. 01., 2025. 01. 01.

 

Jogszabály:

2018. évi CXXV. törvény

a kormányzati igazgatásról

Módosítja:

2024. évi XXV. tv.

Megjelent:

MK 2024/53. (V. 10.)

Hatályos:

2024. 05. 11., 2024. 08. 01.

 

Jogszabály:

2019. évi XCVI. törvény

az Európai Határregisztrációs Rendszerrel, valamint az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszerrel összefüggő egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról

Módosítja:

2024. évi XXV. tv.

Megjelent:

MK 2024/53. (V. 10.)

Hatályos:

2024. 05. 11.

 

Jogszabály:

2023. évi LII. törvény

a pedagógusok új életpályájáról

Módosítja:

2024. évi XXV. tv.

Megjelent:

MK 2024/53. (V. 10.)

Hatályos:

2024. 05. 11., 2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

2023. évi LXXXVI. törvény

egyes központi kormányzati igazgatási szerveket érintő törvénymódosításokról

Módosítja:

2024. évi XXV. tv.

Megjelent:

MK 2024/53. (V. 10.)

Hatályos:

2024. 08. 01.

 

Jogszabály:

2023. évi XC. törvény

a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról

Módosítja:

2024. évi XXV. tv.

Megjelent:

MK 2024/53. (V. 10.)

Hatályos:

2024. 05. 11., 2024. 07. 10., 2024. 09. 01. - kivétellel.

 

Jogszabály:

1988. évi I. törvény

a közúti közlekedésről

Módosítja:

2024. évi XXVI. tv.

Megjelent:

MK 2024/53. (V. 10.)

Hatályos:

2024. 05. 13., 2024. 05. 26., 2024. 07. 01., 2024. 09. 01., 2024. 10. 01.

 

Jogszabály:

1995. évi XCVII. törvény

a légiközlekedésről

Módosítja:

2024. évi XXVI. tv.

Megjelent:

MK 2024/53. (V. 10.)

Hatályos:

2024. 05. 13., 2024. 05. 26.

 

Jogszabály:

1997. évi LXXXIII. törvény

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

Módosítja:

2024. évi XXVI. tv.

Megjelent:

MK 2024/53. (V. 10.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

1999. évi LXXXIV. törvény

a közúti közlekedési nyilvántartásról

Módosítja:

2024. évi XXVI. tv.

Megjelent:

MK 2024/53. (V. 10.)

Hatályos:

2024. 05. 13., 2024. 07. 01., 2025. 01. 01.

 

Jogszabály:

2001. évi LXII. törvény

a szomszédos államokban élő magyarokról

Módosítja:

2024. évi XXVI. tv.

Megjelent:

MK 2024/53. (V. 10.)

Hatályos:

2024. 05. 13.

 

Jogszabály:

2005. évi CLXXXIII. törvény

a vasúti közlekedésről

Módosítja:

2024. évi XXVI. tv.

Megjelent:

MK 2024/53. (V. 10.)

Hatályos:

2024. 05. 13.

 

Jogszabály:

2005. évi CLXXXIV. törvény

a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról

Módosítja:

2024. évi XXVI. tv.

Megjelent:

MK 2024/53. (V. 10.)

Hatályos:

2024. 05. 13.

 

Jogszabály:

2011. évi CXC. törvény

a nemzeti köznevelésről

Módosítja:

2024. évi XXVI. tv.

Megjelent:

MK 2024/53. (V. 10.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

2012. évi XLI. törvény

a személyszállítási szolgáltatásokról

Módosítja:

2024. évi XXVI. tv.

Megjelent:

MK 2024/53. (V. 10.)

Hatályos:

2024. 05. 13., 2024. 07. 01., 2024. 10. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi LXVII. törvény

az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról

Módosítja:

2024. évi XXVI. tv.

Megjelent:

MK 2024/53. (V. 10.)

Hatályos:

2024. 05. 13.

 

Jogszabály:

2019. évi LXXX. törvény

a szakképzésről

Módosítja:

2024. évi XXVI. tv.

Megjelent:

MK 2024/53. (V. 10.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

1997. évi LXXVIII. törvény

az épített környezet alakításáról és védelméről

Módosítja:

2024. évi XXVII. tv.

Megjelent:

MK 2024/53. (V. 10.)

Hatályos:

2024. 05. 18.

 

Jogszabály:

1997. évi CXLI. törvény

az ingatlan-nyilvántartásról

Módosítja:

2024. évi XXVII. tv.

Megjelent:

MK 2024/53. (V. 10.)

Hatályos:

2024. 05. 13.

 

Jogszabály:

2012. évi XLVI. törvény

a földmérési és térképészeti tevékenységről

Módosítja:

2024. évi XXVII. tv.

Megjelent:

MK 2024/53. (V. 10.)

Hatályos:

2024. 05. 13., 2024. 10. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi LXXVIII. törvény

az ügyvédi tevékenységről

Módosítja:

2024. évi XXVII. tv.

Megjelent:

MK 2024/53. (V. 10.)

Hatályos:

2024. 05. 13., 2024. 10. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi C. törvény

az ingatlan-nyilvántartásról

Módosítja:

2024. évi XXVII. tv.

Megjelent:

MK 2024/53. (V. 10.)

Hatályos:

2024. 10. 01., 2025. 01. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi CXLVI. törvény

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről, valamint egyes, az ingatlan-nyilvántartással, területrendezéssel, településrendezéssel kapcsolatos és kulturális tárgyú törvények módosításáról

Módosítja:

2024. évi XXVII. tv.

Megjelent:

MK 2024/53. (V. 10.)

Hatályos:

2024. 10. 01.

 

Jogszabály:

2022. évi XXII. törvény

a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Módosítja:

2024. évi XXVII. tv.

Megjelent:

MK 2024/53. (V. 10.)

Hatályos:

2024. 10. 01.

 

Jogszabály:

2022. évi XLVIII. törvény

a területi közigazgatás működésével, az ingatlan-nyilvántartással és a területfejlesztéssel összefüggő egyes törvények módosításáról

Módosítja:

2024. évi XXVII. tv.

Megjelent:

MK 2024/53. (V. 10.)

Hatályos:

2024. 10. 01.

 

Jogszabály:

2023. évi LXI. törvény

egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról

Módosítja:

2024. évi XXVII. tv.

Megjelent:

MK 2024/53. (V. 10.)

Hatályos:

2024. 10. 01.

 

Jogszabály:

2023. évi CXVI. törvény

egyes ingatlan-nyilvántartási, földmérési és térképészeti tárgyú törvények módosításáról

Módosítja:

2024. évi XXVII. tv.

Megjelent:

MK 2024/53. (V. 10.)

Hatályos:

2024. 10. 01.

 

Jogszabály:

1992. évi XXXIII. törvény

a közalkalmazottak jogállásáról

Módosítja:

2024. évi XXVIII. tv.

Megjelent:

MK 2024/53. (V. 10.)

Hatályos:

2024. 05. 11.

 

Jogszabály:

1993. évi XCIII. törvény

a munkavédelemről

Módosítja:

2024. évi XXVIII. tv.

Megjelent:

MK 2024/53. (V. 10.)

Hatályos:

2024. 05. 11.

 

Jogszabály:

1997. évi LXVIII. törvény

az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról

Módosítja:

2024. évi XXVIII. tv.

Megjelent:

MK 2024/53. (V. 10.)

Hatályos:

2024. 07. 10.

 

Jogszabály:

2003. évi CXXV. törvény

az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Módosítja:

2024. évi XXVIII. tv.

Megjelent:

MK 2024/53. (V. 10.)

Hatályos:

2024. 05. 11.

 

Jogszabály:

2009. évi LXXIV. törvény

az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről

Módosítja:

2024. évi XXVIII. tv.

Megjelent:

MK 2024/53. (V. 10.)

Hatályos:

2024. 05. 11.

 

Jogszabály:

2010. évi XLIII. törvény

a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Módosítja:

2024. évi XXVIII. tv.

Megjelent:

MK 2024/53. (V. 10.)

Hatályos:

2024. 05. 11.

 

Jogszabály:

2010. évi LXXV. törvény

az egyszerűsített foglalkoztatásról

Módosítja:

2024. évi XXVIII. tv.

Megjelent:

MK 2024/53. (V. 10.)

Hatályos:

2024. 05. 11.

 

Jogszabály:

2011. évi CVI. törvény

a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról

Módosítja:

2024. évi XXVIII. tv.

Megjelent:

MK 2024/53. (V. 10.)

Hatályos:

2024. 05. 11.

 

Jogszabály:

2011. évi CLXII. törvény

a bírák jogállásáról és javadalmazásáról

Módosítja:

2024. évi XXVIII. tv.

Megjelent:

MK 2024/53. (V. 10.)

Hatályos:

2024. 07. 10.

 

Jogszabály:

2011. évi CLXIV. törvény

a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról

Módosítja:

2024. évi XXVIII. tv.

Megjelent:

MK 2024/53. (V. 10.)

Hatályos:

2024. 07. 10.

 

Jogszabály:

2011. évi CXCIX. törvény

a közszolgálati tisztviselőkről

Módosítja:

2024. évi XXVIII. tv.

Megjelent:

MK 2024/53. (V. 10.)

Hatályos:

2024. 05. 11.

 

Jogszabály:

2012. évi I. törvény

a munka törvénykönyvéről

Módosítja:

2024. évi XXVIII. tv.

Megjelent:

MK 2024/53. (V. 10.)

Hatályos:

2024. 05. 11.

 

Jogszabály:

2012. évi XXXVI. törvény

az Országgyűlésről

Módosítja:

2024. évi XXVIII. tv.

Megjelent:

MK 2024/53. (V. 10.)

Hatályos:

2024. 05. 11.

 

Jogszabály:

2012. évi CCV. törvény

a honvédek jogállásáról

Módosítja:

2024. évi XXVIII. tv.

Megjelent:

MK 2024/53. (V. 10.)

Hatályos:

2024. 05. 11.

 

Jogszabály:

2015. évi VII. törvény

a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról

Módosítja:

2024. évi XXVIII. tv.

Megjelent:

MK 2024/53. (V. 10.)

Hatályos:

2024. 05. 11.

 

Jogszabály:

2015. évi XLII. törvény

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról

Módosítja:

2024. évi XXVIII. tv.

Megjelent:

MK 2024/53. (V. 10.)

Hatályos:

2024. 05. 11.

 

Jogszabály:

2015. évi CXLIII. törvény

a közbeszerzésekről

Módosítja:

2024. évi XXVIII. tv.

Megjelent:

MK 2024/53. (V. 10.)

Hatályos:

2024. 05. 11.

 

Jogszabály:

2018. évi CXIV. törvény

a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról

Módosítja:

2024. évi XXVIII. tv.

Megjelent:

MK 2024/53. (V. 10.)

Hatályos:

2024. 05. 11.

 

Jogszabály:

2018. évi CXXV. törvény

a kormányzati igazgatásról

Módosítja:

2024. évi XXVIII. tv.

Megjelent:

MK 2024/53. (V. 10.)

Hatályos:

2024. 05. 11.

 

Jogszabály:

2019. évi CVII. törvény

a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról

Módosítja:

2024. évi XXVIII. tv.

Megjelent:

MK 2024/53. (V. 10.)

Hatályos:

2024. 05. 11.

 

Jogszabály:

2020. évi XXIX. törvény

a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztéséről, kivitelezéséről és finanszírozásáról

Módosítja:

2024. évi XXVIII. tv.

Megjelent:

MK 2024/53. (V. 10.)

Hatályos:

2024. 05. 11.

 

Jogszabály:

2020. évi C. törvény

az egészségügyi szolgálati jogviszonyról

Módosítja:

2024. évi XXVIII. tv.

Megjelent:

MK 2024/53. (V. 10.)

Hatályos:

2024. 05. 11.

 

Jogszabály:

2020. évi CXXX. törvény

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról

Módosítja:

2024. évi XXVIII. tv.

Megjelent:

MK 2024/53. (V. 10.)

Hatályos:

2024. 05. 11.

 

Jogszabály:

2020. évi CXXXV. törvény

a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről

Módosítja:

2024. évi XXVIII. tv.

Megjelent:

MK 2024/53. (V. 10.)

Hatályos:

2024. 05. 11.

 

Jogszabály:

2023. évi LII. törvény

a pedagógusok új életpályájáról

Módosítja:

2024. évi XXVIII. tv.

Megjelent:

MK 2024/53. (V. 10.)

Hatályos:

2024. 05. 11.

 

Jogszabály:

2023. évi CXI. törvény

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Módosítja:

2024. évi XXVIII. tv.

Megjelent:

MK 2024/53. (V. 10.)

Hatályos:

2024. 05. 11.

 

Jogszabály:

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

a távhőszolgáltatási támogatásról

Módosítja:

8/2024. (V. 10.) EM r.

Megjelent:

MK 2024/53. (V. 10.)

Hatályos:

2024. 05. 11.

 

2024. V. 9.

Jogszabály:

1992. évi XXXIII. törvény

a közalkalmazottak jogállásáról

Módosítja:

2024. évi XIII. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 05. 10.

 

Jogszabály:

1996. évi CXXVI. törvény

a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról

Módosítja:

2024. évi XIII. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

1997. évi XXXI. törvény

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Módosítja:

2024. évi XIII. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 05. 24.

 

Jogszabály:

1997. évi XLVII. törvény

az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

Módosítja:

2024. évi XIII. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 05. 17.

 

Jogszabály:

1997. évi CXL. törvény

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

Módosítja:

2024. évi XIII. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 05. 17., 2024. 07. 01., 2024. 10. 01.

 

Jogszabály:

2001. évi LXIV. törvény

a kulturális örökség védelméről

Módosítja:

2024. évi XIII. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 05. 17.

 

Jogszabály:

2001. évi C. törvény

a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről

Módosítja:

2024. évi XIII. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 05. 17., 2024. 08. 07.

 

Jogszabály:

2007. évi CXXVII. törvény

az általános forgalmi adóról

Módosítja:

2024. évi XIII. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CXXXII. törvény

a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról

Módosítja:

2024. évi XIII. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 05. 10., 2024. 07. 09., 2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CXC. törvény

a nemzeti köznevelésről

Módosítja:

2024. évi XIII. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CCIV. törvény

a nemzeti felsőoktatásról

Módosítja:

2024. évi XIII. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 05. 10., 2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi LXXVII. törvény

a felnőttképzésről

Módosítja:

2024. évi XIII. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 05. 10.

 

Jogszabály:

2014. évi LXXVI. törvény

a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról

Módosítja:

2024. évi XIII. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi CXLIII. törvény

a közbeszerzésekről

Módosítja:

2024. évi XIII. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 05. 10.

 

Jogszabály:

2018. évi LXXXIX. törvény

az oktatási nyilvántartásról

Módosítja:

2024. évi XIII. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

2019. évi LXXX. törvény

a szakképzésről

Módosítja:

2024. évi XIII. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 05. 10., 2024. 07. 01., 2025. 01. 01.

 

Jogszabály:

2019. évi CXXIV. törvény

a Nemzeti Kulturális Tanácsról, a kultúrstratégiai intézményekről, valamint egyes kulturális vonatkozású törvények módosításáról

Módosítja:

2024. évi XIII. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 05. 17., 2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi XVI. törvény

a Pázmány Péter Katolikus Egyetem által ellátott oktatási feladatok elősegítése céljából, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia részére történő ingyenes vagyonjuttatásról

Módosítja:

2024. évi XIII. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 05. 17.

 

Jogszabály:

2021. évi XX. törvény

a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítványról, a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány és a Semmelweis Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja:

2024. évi XIII. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 05. 10.

 

Jogszabály:

2021. évi XXV. törvény

a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítványról, a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány és a Tokaj-Hegyalja Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Módosítja:

2024. évi XIII. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 05. 17.

 

Jogszabály:

2021. évi CI. törvény

egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról

Módosítja:

2024. évi XIII. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

2023. évi XLIX. törvény

a Magyar Corvin-láncról és a Magyar Corvin-lánc Testületről

Módosítja:

2024. évi XIII. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 05. 17.

 

Jogszabály:

2023. évi LII. törvény

a pedagógusok új életpályájáról

Módosítja:

2024. évi XIII. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 05. 10.

 

Jogszabály:

2010. évi I. törvény

az anyakönyvi eljárásról

Módosítja:

2024. évi XIV. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 05. 24., 2025. 06. 01.

 

Jogszabály:

2023. évi XXI. törvény

egyes törvényeknek a közigazgatás fejlesztésével összefüggő módosításáról

Módosítja:

2024. évi XIV. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 06. 01.

 

Jogszabály:

1990. évi XCIII. törvény

az illetékekről

Módosítja:

2024. évi XV. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

1993. évi III. törvény

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Módosítja:

2024. évi XV. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01., 2025. 01. 01., 2025. 07. 01.

 

Jogszabály:

1997. évi XXXI. törvény

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Módosítja:

2024. évi XV. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

1997. évi LXXXI. törvény

a társadalombiztosítási nyugellátásról

Módosítja:

2024. évi XV. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

1997. évi LXXXIII. törvény

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

Módosítja:

2024. évi XV. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

1997. évi CLV. törvény

a fogyasztóvédelemről

Módosítja:

2024. évi XV. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

1998. évi XXVI. törvény

a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról

Módosítja:

2024. évi XV. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

2006. évi XXVI. törvény

a földgáz biztonsági készletezéséről

Módosítja:

2024. évi XV. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 06. 01.

 

Jogszabály:

2010. évi CLXXXV. törvény

a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Módosítja:

2024. évi XV. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 05. 10.

 

Jogszabály:

2011. évi LXVI. törvény

az Állami Számvevőszékről

Módosítja:

2024. évi XV. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CXCI. törvény

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról

Módosítja:

2024. évi XV. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

2012. évi XLI. törvény

a személyszállítási szolgáltatásokról

Módosítja:

2024. évi XV. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi CLXXIV. törvény

a szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól

Módosítja:

2024. évi XV. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 05. 12., 2024. 10. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi CCLII. törvény

egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról

Módosítja:

2024. évi XV. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2025. 01. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi LXXIV. törvény

a településkép védelméről

Módosítja:

2024. évi XV. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 05. 12.

 

Jogszabály:

2017. évi CL. törvény

az adózás rendjéről

Módosítja:

2024. évi XV. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

2019. évi CXXII. törvény

a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről

Módosítja:

2024. évi XV. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi XCIX. törvény

a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról

Módosítja:

2024. évi XV. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

2023. évi C. törvény

a magyar építészetről

Módosítja:

2024. évi XV. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 10. 01.

 

Jogszabály:

2010. évi CXXX. törvény

a jogalkotásról

Módosítja:

2024. évi XVI. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

1991. évi XLI. törvény

a közjegyzőkről

Módosítja:

2024. évi XVII. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 05. 10., 2024. 07. 01., 2025. 01. 01.

 

Jogszabály:

1992. évi LXVI. törvény

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Módosítja:

2024. évi XVII. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

1994. évi LIII. törvény

a bírósági végrehajtásról

Módosítja:

2024. évi XVII. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 09.

 

Jogszabály:

1995. évi XXXIII. törvény

a találmányok szabadalmi oltalmáról

Módosítja:

2024. évi XVII. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

1995. évi LXVI. törvény

a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

Módosítja:

2024. évi XVII. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 09.

 

Jogszabály:

1996. évi XX. törvény

a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról

Módosítja:

2024. évi XVII. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

1996. évi LVII. törvény

a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Módosítja:

2024. évi XVII. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 05. 10.

 

Jogszabály:

1997. évi LXVIII. törvény

az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról

Módosítja:

2024. évi XVII. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 09., 2024. 10. 01.

 

Jogszabály:

2001. évi XLVIII. törvény

a formatervezési minták oltalmáról

Módosítja:

2024. évi XVII. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

2003. évi C. törvény

az elektronikus hírközlésről

Módosítja:

2024. évi XVII. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 06. 09.

 

Jogszabály:

2008. évi XLV. törvény

az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról

Módosítja:

2024. évi XVII. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 10. 01.

 

Jogszabály:

2009. évi LXII. törvény

a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról

Módosítja:

2024. évi XVII. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 05. 17.

 

Jogszabály:

2010. évi XXXVIII. törvény

a hagyatéki eljárásról

Módosítja:

2024. évi XVII. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01., 2024. 07. 09., 2024. 10. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CXII. törvény

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Módosítja:

2024. évi XVII. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 09.

 

Jogszabály:

2011. évi CLXI. törvény

a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról

Módosítja:

2024. évi XVII. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 09.

 

Jogszabály:

2011. évi CLXII. törvény

a bírák jogállásáról és javadalmazásáról

Módosítja:

2024. évi XVII. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 09., 2024. 10. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CLXIII. törvény

az ügyészségről

Módosítja:

2024. évi XVII. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 09.

 

Jogszabály:

2011. évi CLXIV. törvény

a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról

Módosítja:

2024. évi XVII. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 09., 2024. 10. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CLXXXIX. törvény

Magyarország helyi önkormányzatairól

Módosítja:

2024. évi XVII. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 05. 10., 2024. 06. 09., 2024. 07. 09.

 

Jogszabály:

2011. évi CXCV. törvény

az államháztartásról

Módosítja:

2024. évi XVII. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 05. 10.

 

Jogszabály:

2011. évi CXCIX. törvény

a közszolgálati tisztviselőkről

Módosítja:

2024. évi XVII. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 06. 09.

 

Jogszabály:

2011. évi CCII. törvény

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről

Módosítja:

2024. évi XVII. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 09.

 

Jogszabály:

2013. évi XXXIV. törvény

az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról

Módosítja:

2024. évi XVII. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 11. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi CLXXV. törvény

a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról

Módosítja:

2024. évi XVII. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 09., 2024. 10. 01., 2025. 03. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi CV. törvény

a természetes személyek adósságrendezéséről

Módosítja:

2024. évi XVII. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi XXIX. törvény

az igazságügyi szakértőkről

Módosítja:

2024. évi XVII. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 09.

 

Jogszabály:

2016. évi XCIII. törvény

a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről

Módosítja:

2024. évi XVII. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi CXXX. törvény

a polgári perrendtartásról

Módosítja:

2024. évi XVII. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 09.

 

Jogszabály:

2017. évi LXXVIII. törvény

az ügyvédi tevékenységről

Módosítja:

2024. évi XVII. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

1991. évi XLIX. törvény

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

Módosítja:

2024. évi XVIII. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 08. 01.

 

Jogszabály:

1994. évi XXXIV. törvény

a Rendőrségről

Módosítja:

2024. évi XVIII. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 08. 01.

 

Jogszabály:

1995. évi CVII. törvény

a büntetés-végrehajtási szervezetről

Módosítja:

2024. évi XVIII. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 08. 01.

 

Jogszabály:

2012. évi C. törvény

a Büntető Törvénykönyvről

Módosítja:

2024. évi XVIII. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 08. 01.

 

Jogszabály:

2012. évi CLXXX. törvény

az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről

Módosítja:

2024. évi XVIII. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 08. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi LXXXVIII. törvény

a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról

Módosítja:

2024. évi XVIII. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 08. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi CCXXXV. törvény

az egyes fizetési szolgáltatókról

Módosítja:

2024. évi XVIII. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 08. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi CCXXXVII. törvény

a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Módosítja:

2024. évi XVIII. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 08. 01., 2025. 01. 17.

 

Jogszabály:

2013. évi CCXL. törvény

a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról

Módosítja:

2024. évi XVIII. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 08. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi LIII. törvény

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról

Módosítja:

2024. évi XVIII. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 08. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi XC. törvény

a büntetőeljárásról

Módosítja:

2024. évi XVIII. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 08. 01.

 

Jogszabály:

1990. évi XCIII. törvény

az illetékekről

Módosítja:

2024. évi XIX. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

1995. évi CXVII. törvény

a személyi jövedelemadóról

Módosítja:

2024. évi XIX. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2025. 01. 01.

 

Jogszabály:

1996. évi LV. törvény

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról

Módosítja:

2024. évi XIX. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 05. 17., 2025. 01. 01.

 

Jogszabály:

2003. évi LII. törvény

a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról

Módosítja:

2024. évi XIX. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 05. 17.

 

Jogszabály:

2007. évi XVII. törvény

a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről

Módosítja:

2024. évi XIX. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 05. 17.

 

Jogszabály:

2007. évi CXXIX. törvény

a termőföld védelméről

Módosítja:

2024. évi XIX. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01., 2025. 01. 01.

 

Jogszabály:

2008. évi XLVI. törvény

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

Módosítja:

2024. évi XIX. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 05. 17.

 

Jogszabály:

2011. évi CLXVIII. törvény

a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről

Módosítja:

2024. évi XIX. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 05. 17.

 

Jogszabály:

2011. évi CXCV. törvény

az államháztartásról

Módosítja:

2024. évi XIX. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 05. 17.

 

Jogszabály:

2012. évi XLVI. törvény

a földmérési és térképészeti tevékenységről

Módosítja:

2024. évi XIX. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 05. 17.

 

Jogszabály:

2012. évi CXXVI. törvény

a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról

Módosítja:

2024. évi XIX. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 05. 17., 2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi CXXII. törvény

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról

Módosítja:

2024. évi XIX. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 05. 17., 2024. 07. 01., 2024. 07. 09., 2024. 10. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi CCXII. törvény

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról

Módosítja:

2024. évi XIX. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01., 2024. 07. 09., 2024. 10. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi XCVII. törvény

a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről

Módosítja:

2024. évi XIX. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01., 2025. 01. 01.

 

Jogszabály:

2019. évi LVI. törvény

az állattenyésztés szabályozásához szükséges törvényi szintű rendelkezésekről

Módosítja:

2024. évi XIX. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 05. 17.

 

Jogszabály:

2019. évi CXIII. törvény

az öntözéses gazdálkodásról

Módosítja:

2024. évi XIX. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 05. 17.

 

Jogszabály:

2020. évi LXXI. törvény

a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről

Módosítja:

2024. évi XIX. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 05. 17., 2024. 07. 09.

 

Jogszabály:

2020. évi CLXIII. törvény

a szőlészetről és borászatról

Módosítja:

2024. évi XIX. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 05. 17.

 

Jogszabály:

2021. évi CXLIII. törvény

az agrárgazdaságok átadásáról

Módosítja:

2024. évi XIX. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi CXLVI. törvény

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről, valamint egyes, azáingatlan-nyilvántartással, területrendezéssel, településrendezéssel kapcsolatos és kulturális tárgyú törvények módosításáról

Módosítja:

2024. évi XIX. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 10. 01.

 

Jogszabály:

2022. évi LXV. törvény

a Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások eljárási rendjéről

Módosítja:

2024. évi XIX. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 05. 17.

 

Jogszabály:

2022. évi LXVI. törvény

az agrártermékek eredetvédelméről

Módosítja:

2024. évi XIX. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 05. 17.

 

Jogszabály:

1990. évi C. törvény

a helyi adókról

Módosítja:

2024. évi XX. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

1991. évi IV. törvény

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

Módosítja:

2024. évi XX. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

1992. évi XXXIII. törvény

a közalkalmazottak jogállásáról

Módosítja:

2024. évi XX. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

1993. évi XCIII. törvény

a munkavédelemről

Módosítja:

2024. évi XX. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

1993. évi XCVI. törvény

az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Módosítja:

2024. évi XX. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

1995. évi CXVII. törvény

a személyi jövedelemadóról

Módosítja:

2024. évi XX. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

1995. évi CXXV. törvény

a nemzetbiztonsági szolgálatokról

Módosítja:

2024. évi XX. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

1997. évi LXVIII. törvény

az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról

Módosítja:

2024. évi XX. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

2003. évi LXXXIV. törvény

az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

Módosítja:

2024. évi XX. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

2007. évi CXVII. törvény

a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről

Módosítja:

2024. évi XX. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

2007. évi CLII. törvény

egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről

Módosítja:

2024. évi XX. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

2010. évi XLIII. törvény

a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Módosítja:

2024. évi XX. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi LXXV. törvény

a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről

Módosítja:

2024. évi XX. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CXXXII. törvény

a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról

Módosítja:

2024. évi XX. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CLXII. törvény

a bírák jogállásáról és javadalmazásáról

Módosítja:

2024. évi XX. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CLXIV. törvény

a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról

Módosítja:

2024. évi XX. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CLXXXIX. törvény

Magyarország helyi önkormányzatairól

Módosítja:

2024. évi XX. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CXC. törvény

a nemzeti köznevelésről

Módosítja:

2024. évi XX. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CXCI. törvény

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról

Módosítja:

2024. évi XX. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CXCV. törvény

az államháztartásról

Módosítja:

2024. évi XX. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CXCIX. törvény

a közszolgálati tisztviselőkről

Módosítja:

2024. évi XX. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CCIV. törvény

a nemzeti felsőoktatásról

Módosítja:

2024. évi XX. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CCVI. törvény

a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról

Módosítja:

2024. évi XX. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

2012. évi XXXVI. törvény

az Országgyűlésről

Módosítja:

2024. évi XX. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi XXXVI. törvény

a választási eljárásról

Módosítja:

2024. évi XX. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi CCXL. törvény

a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról

Módosítja:

2024. évi XX. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi LXXIII. törvény

a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról

Módosítja:

2024. évi XX. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

2018. évi CXIV. törvény

a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról

Módosítja:

2024. évi XX. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

2018. évi CXXV. törvény

a kormányzati igazgatásról

Módosítja:

2024. évi XX. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

2019. évi CVII. törvény

a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról

Módosítja:

2024. évi XX. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi C. törvény

az egészségügyi szolgálati jogviszonyról

Módosítja:

2024. évi XX. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi CLXII. törvény

a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről

Módosítja:

2024. évi XX. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi IX. törvény

a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról

Módosítja:

2024. évi XX. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi CXL. törvény

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről

Módosítja:

2024. évi XX. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

2022. évi XXI. törvény

a honvédelmi adatkezelésekről

Módosítja:

2024. évi XX. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

2023. évi IX. törvény

az Európai Unió Tanácsa 2024. második félévi magyar elnökségével kapcsolatos feladatok ellátására irányuló jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó rendelkezésekről

Módosítja:

2024. évi XX. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

2023. évi LII. törvény

a pedagógusok új életpályájáról

Módosítja:

2024. évi XX. tv.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról

Módosítja:

102/2024. (V. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 05. 17.

 

Jogszabály:

429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet

az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól

Módosítja:

103/2024. (V. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 05. 24.

 

Jogszabály:

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

Módosítja:

104/2024. (V. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

104/2024. (V. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet

a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

104/2024. (V. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet

a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

104/2024. (V. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet

a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól

Módosítja:

104/2024. (V. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2025. 01. 01.

 

Jogszabály:

118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet

a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről

Módosítja:

104/2024. (V. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet

a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról

Módosítja:

104/2024. (V. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

Módosítja:

104/2024. (V. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01., 2025. 01. 01., 2025. 07. 01.

 

Jogszabály:

92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet

a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról

Módosítja:

104/2024. (V. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

Módosítja:

104/2024. (V. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet

a közlekedési területeken végzett szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről, valamint a bejelentésre és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokról

Módosítja:

104/2024. (V. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet

a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről

Módosítja:

104/2024. (V. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról

Módosítja:

104/2024. (V. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

Módosítja:

104/2024. (V. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról

Módosítja:

104/2024. (V. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról

Módosítja:

104/2024. (V. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja:

104/2024. (V. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról

Módosítja:

104/2024. (V. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet

a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról

Módosítja:

104/2024. (V. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet

a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről

Módosítja:

104/2024. (V. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2025. 01. 01.

 

Jogszabály:

191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet

a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól

Módosítja:

104/2024. (V. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja:

104/2024. (V. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

401/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet

a rehabilitációs orvosszakértői névjegyzékről és a foglalkozási rehabilitációs szakértői névjegyzékről

Módosítja:

104/2024. (V. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

413/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet

egyes halgazdálkodási eljárásokra vonatkozó szabályokról

Módosítja:

104/2024. (V. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Módosítja:

104/2024. (V. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet

a babaváró támogatásról

Módosítja:

104/2024. (V. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet

a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja:

104/2024. (V. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

302/2020. (VI. 29.) Korm. rendelet

az öntözéses gazdálkodásról szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja:

104/2024. (V. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

133/2022. (IV. 7.) Korm. rendelet

a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről

Módosítja:

104/2024. (V. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja:

106/2024. (V. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet

a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről

Módosítja:

106/2024. (V. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

Módosítja:

106/2024. (V. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet

a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről

Módosítja:

106/2024. (V. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

376/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet

a muzeális intézmények működési engedélyéről

Módosítja:

106/2024. (V. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet

a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról

Módosítja:

106/2024. (V. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

198/2018. (X. 25.) Korm. rendelet

az olvasási képességet érintő fogyatékossággal élő kedvezményezett személyek javára végezhető szabad felhasználás részletes szabályairól

Módosítja:

106/2024. (V. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

717/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet

a kiadványok kötelespéldányainak szolgáltatásáról, megőrzéséről és használatáról

Módosítja:

106/2024. (V. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

40/2002. (III. 21). Korm. rendelet

a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól

Módosítja:

107/2024. (V. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 06. 01.

 

Jogszabály:

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

Módosítja:

107/2024. (V. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 06. 01.

 

Jogszabály:

31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet

a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól

Módosítja:

107/2024. (V. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 06. 01.

 

Jogszabály:

254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

az állami vagyonnal való gazdálkodásról

Módosítja:

107/2024. (V. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 06. 01.

 

Jogszabály:

337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet

az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

107/2024. (V. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 06. 01.

 

Jogszabály:

218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet

a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól

Módosítja:

107/2024. (V. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 06. 01.

 

Jogszabály:

346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet

a honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól

Módosítja:

107/2024. (V. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 06. 01.

 

Jogszabály:

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet

a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

Módosítja:

107/2024. (V. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 06. 01.

 

Jogszabály:

263/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet

a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek szociális földprogram megvalósítása céljából az önkormányzatok számára történő ingyenes tulajdonba vagy vagyonkezelésbe adásának szabályairól

Módosítja:

107/2024. (V. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 06. 01.

 

Jogszabály:

11/2011. (II. 22.) Korm. rendelet

a Nemzeti Földalap vagyonnyilvántartásának szabályairól

Módosítja:

107/2024. (V. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 06. 01.

 

Jogszabály:

220/2011. (X. 20.) Korm. rendelet

a Nemzeti Földalapról szóló törvény szerinti közös tulajdonosi joggyakorlás alatt álló ingatlanokról

Módosítja:

107/2024. (V. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 06. 01.

 

Jogszabály:

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja:

107/2024. (V. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 06. 01.

 

Jogszabály:

191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet

a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól

Módosítja:

107/2024. (V. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 06. 01.

 

Jogszabály:

223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet

a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja:

107/2024. (V. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 06. 01.

 

Jogszabály:

278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet

az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról

Módosítja:

107/2024. (V. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 06. 01.

 

Jogszabály:

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja:

107/2024. (V. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 06. 01.

 

Jogszabály:

384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól

Módosítja:

107/2024. (V. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 06. 01.

 

Jogszabály:

135/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet

a fás szárú ültetvényekről

Módosítja:

107/2024. (V. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 06. 01.

 

Jogszabály:

433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet

az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól

Módosítja:

107/2024. (V. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 06. 01.

 

Jogszabály:

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Módosítja:

107/2024. (V. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 06. 01.

 

Jogszabály:

244/2020. (V. 28.) Korm. rendelet

az erdészeti szakszemélyzet és az erdészeti szakirányító vállalkozás tevékenységének és nyilvántartásának, valamint az erdészeti szakszemélyzet továbbképzésének szabályairól

Módosítja:

107/2024. (V. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 06. 01.

 

Jogszabály:

647/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet

a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásának részletes szabályairól

Módosítja:

107/2024. (V. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 06. 01.

 

Jogszabály:

419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet

a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

Módosítja:

107/2024. (V. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 06. 01.

 

Jogszabály:

435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet

a szőlő-bor ágazatban folytatott hatósági eljárásokról és teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Módosítja:

107/2024. (V. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 06. 01.

 

Jogszabály:

182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja:

107/2024. (V. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 06. 01.

 

Jogszabály:

601/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Közös Agrárpolitika és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások végrehajtásának szervezetéről és intézményeiről

Módosítja:

107/2024. (V. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 06. 01.

 

Jogszabály:

83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

108/2024. (V. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 05. 10.

 

Jogszabály:

6/2022. (I. 25.) SZTFH rendelet

a bányaüzem felelős műszaki vezetőjének kijelöléséről

Módosítja:

3/2024. (V. 9.) SZTFH r.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 05. 17.

 

Jogszabály:

10/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet

a bányászat területén munkabiztonsági szaktevékenységnek minősülő feladatok ellátására jogosult személyek szakképesítési követelményeiről

Módosítja:

3/2024. (V. 9.) SZTFH r.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 05. 17.

 

Jogszabály:

22/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet

a bányászatban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról

Módosítja:

3/2024. (V. 9.) SZTFH r.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 05. 17.

 

Jogszabály:

9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről

Módosítja:

23/2024. (V. 9.) BM r.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

Módosítja:

23/2024. (V. 9.) BM r.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet

a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról

Módosítja:

23/2024. (V. 9.) BM r.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet

a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról

Módosítja:

23/2024. (V. 9.) BM r.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet

a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól

Módosítja:

23/2024. (V. 9.) BM r.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

1595/2023. (XII. 21.) Korm. határozat

a Szeged Ipari Park közcélú infrastrukturális fejlesztésének támogatásáról és a szükséges források biztosításáról

Módosítja:

1134/2024. (V. 9.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2024/52. (V. 9.)

 

Jogszabály:

16/2014. (X. 10.) BM utasítás

a csomag- és áruszállítás, a küldemények átvételének és a gépjárművek parkolásának rendjéről

Módosítja:

10/2024. (V. 9.) BM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/23. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 05. 24.

 

Jogszabály:

1/2023. (I. 13.) PM utasítás

a Pénzügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

5/2024. (V. 9.) PM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/23. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 05. 17.

 

Jogszabály:

7/2020. (III. 25.) BVOP utasítás

a fogvatartottak elterelés szolgáltatásban való részvételéről

Módosítja:

17/2024. (V. 9.) BVOP ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/23. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 05. 17.

 

Jogszabály:

14/2019. (X. 24.) BVOP utasítás

az egészségügyi szakma-specifikus tárgyú panaszügyekben hozott döntések szakmai felügyeleti eljárásrendjéről

Módosítja:

17/2024. (V. 9.) BVOP ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/23. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 05. 17.

 

Jogszabály:

1/2023. (I. 20.) EUTAF utasítás

az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

2/2024. (V. 9.) EUTAF ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/23. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 05. 10.

 

Jogszabály:

12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás

az ügyészség szervezetéről és működéséről

Módosítja:

11/2024. (V. 9.) LÜ ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/23. (V. 9.)

Hatályos:

2024. 05. 15.

 

2024. V. 7.

Jogszabály:

1988. évi I. törvény

a közúti közlekedésről

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

1990. évi XCIII. törvény

az illetékekről

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

1991. évi IV. törvény

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

1991. évi XXV. törvény

a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

1991. évi XLI. törvény

a közjegyzőkről

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01., 2025. 01. 01.

 

Jogszabály:

1992. évi XXXII. törvény

az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

1992. évi LII. törvény

a nemzeti gondozásról

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

1992. évi LXVI. törvény

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 05. 18., 2024. 07. 01., 2024. 09. 01., 2024. 10. 31.

 

Jogszabály:

1993. évi III. törvény

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

1993. évi XCVI. törvény

az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

1994. évi XXXIV. törvény

a Rendőrségről

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

1994. évi LIII. törvény

a bírósági végrehajtásról

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

1995. évi XXXIII. törvény

a találmányok szabadalmi oltalmáról

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

1995. évi LIII. törvény

a környezet védelmének általános szabályairól

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

1995. évi XCVII. törvény

a légiközlekedésről

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

1995. évi CXVII. törvény

a személyi jövedelemadóról

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

1996. évi XX. törvény

a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 05. 18., 2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

1996. évi LVII. törvény

a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

1996. évi LVIII. törvény

a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

1996. évi LXXXI. törvény

a társasági adóról és az osztalékadóról

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

1996. évi CXXVI. törvény

a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

1997. évi XI. törvény

a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

1997. évi XXXI. törvény

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

1997. évi XLVII. törvény

az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

1997. évi LXVIII. törvény

az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

1997. évi LXXVIII. törvény

az épített környezet alakításáról és védelméről

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

1997. évi LXXXI. törvény

a társadalombiztosítási nyugellátásról

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

1997. évi LXXXIII. törvény

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

1997. évi CXLI. törvény

az ingatlan-nyilvántartásról

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

1997. évi CLV. törvény

a fogyasztóvédelemről

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

1998. évi XII. törvény

a külföldre utazásról

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 05. 18., 2024. 09. 01., 2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

1998. évi XXXIX. törvény

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

1998. évi LXXXIV. törvény

a családok támogatásáról

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

1999. évi LXXVI. törvény

a szerzői jogról

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

1999. évi LXXXIV. törvény

a közúti közlekedési nyilvántartásról

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 05. 18., 2024. 07. 01., 2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

2000. évi XLII. törvény

a víziközlekedésről

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

2000. évi C. törvény

a számvitelről

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

2001. évi XLVIII. törvény

a formatervezési minták oltalmáról

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

2003. évi LXXX. törvény

a jogi segítségnyújtásról

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

2003. évi C. törvény

az elektronikus hírközlésről

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

2003. évi CX. törvény

a regisztrációs adóról

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

2004. évi I. törvény

a sportról

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

2005. évi XVIII. törvény

a távhőszolgáltatásról

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

2005. évi XCV. törvény

az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

2005. évi CXXXV. törvény

a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

2005. évi CLXXXIII. törvény

a vasúti közlekedésről

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

2006. évi V. törvény

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01., 2025. 01. 01.

 

Jogszabály:

2006. évi XLVII. törvény

az életüktől és a szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

2006. évi XCVIII. törvény

a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

2006. évi CXXIII. törvény

a büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

2007. évi XVII. törvény

a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

2007. évi LXXX. törvény

a menedékjogról

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

2007. évi LXXXVI. törvény

a villamos energiáról

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

2007. évi CXVII. törvény

a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

2008. évi XLV. törvény

az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

2008. évi XLVI. törvény

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

2009. évi XXXVII. törvény

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

2009. évi XLVII. törvény

a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 07. 01., 2025. 07. 01.

 

Jogszabály:

2009. évi L. törvény

a fizetési meghagyásos eljárásról

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

2009. évi CXV. törvény

az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

2009. évi CXXII. törvény

a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 05. 17., 2025. 01. 15.

 

Jogszabály:

2010. évi I. törvény

az anyakönyvi eljárásról

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2026. 01. 01.

 

Jogszabály:

2010. évi XXXVIII. törvény

a hagyatéki eljárásról

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

2010. évi XC. törvény

egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CXXVIII. törvény

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CLXII. törvény

a bírák jogállásáról és javadalmazásáról

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CLXIII. törvény

az ügyészségről

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CLXXXI. törvény

a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CXC. törvény

a nemzeti köznevelésről

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CXCIX. törvény

a közszolgálati tisztviselőkről

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CCIV. törvény

a nemzeti felsőoktatásról

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

2012. évi II. törvény

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

2012. évi XLVI. törvény

a földmérési és térképészeti tevékenységről

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

2012. évi CLIX. törvény

a postai szolgáltatásokról

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

2012. évi CLXXXV. törvény

a hulladékról

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi XXXVI. törvény

a választási eljárásról

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi LXXXVIII. törvény

a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi CXXXIX. törvény

a Magyar Nemzeti Bankról

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi CCXXI. törvény

a hitelbiztosítéki nyilvántartásról

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01., 2025. 01. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi CCXL. törvény

a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

2014. évi LXXVI. törvény

a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi XLII. törvény

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi LVII. törvény

az energiahatékonyságról

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi CII. törvény

a vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi CXLIII. törvény

a közbeszerzésekről

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi CLXXXVIII. törvény

az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 05. 17., 2024. 07. 01., 2025. 01. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi XXIX. törvény

az igazságügyi szakértőkről

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi XXX. törvény

a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi LXVIII. törvény

a jövedéki adóról

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi CXXX. törvény

a polgári perrendtartásról

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01., 2025. 01. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi CL. törvény

az általános közigazgatási rendtartásról

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi CLVI. törvény

a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi XLIII. törvény

a bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartásáról

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi LXXVIII. törvény

az ügyvédi tevékenységről

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01., 2025. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi XC. törvény

a büntetőeljárásról

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CL. törvény

az adózás rendjéről

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CLI. törvény

az adóigazgatási rendtartásról

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CLII. törvény

az uniós vámjog végrehajtásáról

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CLIII. törvény

az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

2018. évi CXXV. törvény

a kormányzati igazgatásról

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

2019. évi CVII. törvény

a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

2019. évi CX. törvény

a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2025. 01. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi CXXX. törvény

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi CLXII. törvény

a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi CLXIII. törvény

a szőlészetről és borászatról

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi XLIII. törvény

a pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megteremtéséről és működtetéséről

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi C. törvény

az ingatlan-nyilvántartásról

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 10. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi CXXIV. törvény

a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról és egyéb jogharmonizációs célú törvénymódosításról

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2025. 01. 01.

 

Jogszabály:

2022. évi V. törvény

a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

2022. évi XXII. törvény

a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

2022. évi L. törvény

Magyarország biztonságát szolgáló egyes törvények módosításáról

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2025. 01. 01.

 

Jogszabály:

2023. évi LII. törvény

a pedagógusok új életpályájáról

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 07. 01., 2025. 01. 15.

 

Jogszabály:

2023. évi LIX. törvény

a légitársaságok hozzájárulásáról és egyes adótörvények módosításáról

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2025. 01. 01.

 

Jogszabály:

2023. évi LXX. törvény

az állam működésének további egyszerűsítésével összefüggő rendelkezésekről

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 07. 01., 2025. 01. 01.

 

Jogszabály:

2023. évi C. törvény

a magyar építészetről

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 10. 01.

 

Jogszabály:

2023. évi CI. törvény

a nemzeti adatvagyon hasznosításának rendszeréről és az egyes szolgáltatásokról

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 07. 01., 2024. 09. 01., 2026. 01. 01.

 

Jogszabály:

2023. évi CIII. törvény

a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 07. 01., 2024. 09. 01., 2025. 06. 01.

 

Jogszabály:

2023. évi CIV. törvény

az internetes közvetítő szolgáltatások egyes szabályairól

Módosítja:

2024. évi XII. tv.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 06. 05., 2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet

a Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja:

97/2024. (V. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 05. 08.

 

Jogszabály:

122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet

az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja:

98/2024. (V. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 05. 15.

 

Jogszabály:

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

99/2024. (V. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 05. 08.

 

Jogszabály:

323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet

egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja:

100/2024. (V. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 05. 08.

 

Jogszabály:

98/2017. (IV. 27.) Korm. rendelet

az Egészséges Budapest Program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja:

101/2024. (V. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 05. 07. 23 órától.

 

Jogszabály:

93/2024. (IV. 23.) Korm. rendelet

a fogyasztóvédelemmel összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

101/2024. (V. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 05. 07. 23 órától.

 

Jogszabály:

58/2004. (VI. 18.) ESzCsM-BM együttes rendelet

az Idősbarát Önkormányzat Díj alapításáról és adományozásáról

Módosítja:

1/2024. (V. 7.) KIM r.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 05. 08.

 

Jogszabály:

5/2012. (II. 16.) KIM rendelet

a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről

Módosítja:

6/2024. (V. 7.) MvM r.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

Hatályos:

2024. 05. 08.

 

Jogszabály:

1406/2019. (VII. 8.) Korm. határozat

a vajdasági magyarság nemzeti jelentőségű fejlesztései és programjai támogatásához szükséges forrás biztosításáról

Módosítja:

1127/2024. (V. 7.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

 

Jogszabály:

1591/2019. (X. 16.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja:

1127/2024. (V. 7.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

 

Jogszabály:

1050/2023. (II. 23.) Korm. határozat

címrendi módosításról és kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból történő, fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározat módosításárólá

Módosítja:

1127/2024. (V. 7.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

 

Jogszabály:

1386/2023. (VIII. 31.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá címrendi kiegészítésről és módosításról

Módosítja:

1127/2024. (V. 7.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

 

Jogszabály:

1471/2023. (X. 31.) Korm. határozat

címrendi kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja:

1127/2024. (V. 7.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

 

Jogszabály:

1486/2023. (XI. 9.) Korm. határozat

egyes folyamatban lévő egyházi célú fejlesztések megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról

Módosítja:

1127/2024. (V. 7.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2024/51. (V. 7.)

 

2024. V. 3.

Jogszabály:

40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet

a növényfajták állami elismeréséről

Módosítja:

30/2024. (V. 3.) AM r.

Megjelent:

MK 2024/49. (V. 3.)

Hatályos:

2024. 05. 06.

 

Jogszabály:

3/2005. (II. 10.) EüM rendelet

az emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról, valamint ezek egyes technikai követelményeiről

Módosítja:

21/2024. (V. 3.) BM r.

Megjelent:

MK 2024/49. (V. 3.)

Hatályos:

2024. 05. 04.

 

Jogszabály:

37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet

a belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről

Módosítja:

22/2024. (V. 3.) BM r.

Megjelent:

MK 2024/49. (V. 3.)

Hatályos:

2024. 05. 04.

 

Jogszabály:

1/2013. (I. 8.) KIM rendelet

a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként felvehető hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól

Módosítja:

5/2024. (V. 3.) MvM r.

Megjelent:

MK 2024/49. (V. 3.)

Hatályos:

2024. 05. 04.

 

2024. IV. 30.

Jogszabály:

10/2015. (V. 29.) IM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja:

7/2024. (IV. 30.) IM r.

Megjelent:

MK 2024/48. (IV. 30.)

Hatályos:

2024. 05. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi CVI. törvény

egyes vagyonkezelő alapítványokról és az azoknak történő vagyonjuttatásról

Módosítja:

8/2024. (IV. 30.) AB h.

Megjelent:

MK 2024/48. (IV. 30.)

Hatályos:

2024. 05. 01.

 

Jogszabály:

287/2022. (VIII. 4.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a tűzifaigények biztosításához szükséges eltérő szabályok alkalmazásáról

Módosítja:

9/2024. (IV. 30.) AB h.

Megjelent:

MK 2024/48. (IV. 30.)

Hatályos:

2022. 08. 04.

 

Jogszabály:

11/2022. (V. 2.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról

Módosítja:

12/2024. (IV. 30.) OGY h.

Megjelent:

MK 2024/48. (IV. 30.)

Hatályos:

2024. 04. 29.

Módosítja:

13/2024. (IV. 30.) OGY h.

Megjelent:

MK 2024/48. (IV. 30.)

Hatályos:

2024. 04. 30.

 

Jogszabály:

1/2022. (III. 10.) OAH utasítás

az Országos Atomenergia Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

3/2024. (IV. 30.) OAH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/22. (IV. 30.)

Hatályos:

2024. 05. 01.

 

Jogszabály:

6/2021. (IV. 30.) IM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről

Módosítja:

3/2024. (IV. 30.) IM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/22. (IV. 30.)

Hatályos:

2024. 05. 01.

 

Jogszabály:

5/2022. (VIII. 5.) PM utasítás

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

4/2024. (IV. 30.) PM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/22. (IV. 30.)

Hatályos:

2024. 05. 01.

 

2024. IV. 25.

Jogszabály:

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja:

94/2024. (IV. 25.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/47. (IV. 25.)

Hatályos:

2024. 05. 03.

 

Jogszabály:

532/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól

Módosítja:

94/2024. (IV. 25.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/47. (IV. 25.)

Hatályos:

2024. 05. 03.

 

Jogszabály:

68/2011. (XI. 30.) NFM rendelet

a léginavigációs és a légiközlekedés biztonságát szolgáló egyéb földi berendezések engedélyezési eljárásáról és hatósági felügyeletéről

Módosítja:

9/2024. (IV. 25.) ÉKM r.

Megjelent:

MK 2024/47. (IV. 25.)

Hatályos:

2024. 05. 03.

 

Jogszabály:

56/2016. (XII. 22.) NFM rendelet

a Magyarország légterében és repülőterein történő repülések végrehajtásának szabályairól

Módosítja:

9/2024. (IV. 25.) ÉKM r.

Megjelent:

MK 2024/47. (IV. 25.)

Hatályos:

2024. 05. 03.

 

Jogszabály:

57/2016. (XII. 22.) NFM rendelet

a légiforgalmi szolgálatok ellátásának és eljárásainak szabályairól

Módosítja:

9/2024. (IV. 25.) ÉKM r.

Megjelent:

MK 2024/47. (IV. 25.)

Hatályos:

2024. 05. 03.

 

Jogszabály:

13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet

a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról

Módosítja:

10/2024. (IV. 25.) ÉKM r.

Megjelent:

MK 2024/47. (IV. 25.)

Hatályos:

2024. 04. 26.

 

Jogszabály:

39/2011. (V. 18.) VM rendelet

az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról

Módosítja:

14/2024. (IV. 25.) NGM r.

Megjelent:

MK 2024/47. (IV. 25.)

Hatályos:

2024. 04. 26.

 

Jogszabály:

29/2011. (X. 28.) BM utasítás

a Belügyminisztérium Technikai Szabályzatáról

Módosítja:

9/2024. (IV. 25.) BM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/21. (IV. 25.)

Hatályos:

2024. 04. 26.

 

Jogszabály:

32/2012. (VII. 19.) BM utasítás

a használatra kiadott szolgálati lőfegyverek és tartozékaik, valamint a szolgálati lőszerek biztonságos tárolásáról, kezeléséről és megőrzéséről

Módosítja:

9/2024. (IV. 25.) BM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/21. (IV. 25.)

Hatályos:

2024. 04. 26.

 

Jogszabály:

45/2015. (VIII. 31.) HM utasítás

a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet szerinti egyes juttatásokkal kapcsolatos eljárási szabályokról

Módosítja:

13/2024. (IV. 25.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/21. (IV. 25.)

Hatályos:

2024. 04. 26.

 

Jogszabály:

11/2022. (IX. 6.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

7/2024. (IV. 25.) KKM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/21. (IV. 25.)

Hatályos:

2024. 04. 26.

 

Jogszabály:

46/2020. (IX. 14.) BVOP utasítás

a szabadságvesztés büntetés végrehajtásának megkezdésére történő felhívással kapcsolatos feladatokról

Módosítja:

16/2024. (IV. 25.) BVOP ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/21. (IV. 25.)

Hatályos:

2024. 04. 26.

 

Jogszabály:

3/2016. (II. 10.) LÜ utasítás

a kegyeleti gondoskodásról

Módosítja:

8/2024. (IV. 25.) LÜ ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/21. (IV. 25.)

Hatályos:

2024. 04. 26.

 

Jogszabály:

26/2018. (XII. 28.) LÜ utasítás

az ügyészi szervezet iratkezelési szabályzatáról

Módosítja:

9/2024. (IV. 25.) LÜ ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/21. (IV. 25.)

Hatályos:

2024. 05. 10.

 

Jogszabály:

2/2020. (I. 31.) LÜ utasítás

az Eurojusttal és az Európai Igazságügyi Hálózattal kapcsolatos ügyészi tevékenységről

Módosítja:

10/2024. (IV. 25.) LÜ ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/21. (IV. 25.)

Hatályos:

2024. 05. 01.

 

Jogszabály:

21/2015. (IX. 18.) ORFK utasítás

a Rendőrségi Igazgatási Központ épületébe történő be- és kiléptetés szabályairól, a belső rend és biztonság fenntartásáról

Módosítja:

13/2024. (IV. 25.) ORFK ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/21. (IV. 25.)

Hatályos:

2024. 04. 26.

 

Jogszabály:

22/2015. (IX. 18.) ORFK utasítás

az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv épületeibe történő be- és kiléptetés szabályairól, a belső rend és biztonság fenntartásáról

Módosítja:

13/2024. (IV. 25.) ORFK ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/21. (IV. 25.)

Hatályos:

2024. 04. 26.

 

Jogszabály:

24/2015. (X. 15.) ORFK utasítás

a Határforgalom-ellenőrzési Szabályzatról

Módosítja:

13/2024. (IV. 25.) ORFK ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/21. (IV. 25.)

Hatályos:

2024. 04. 26.

 

Jogszabály:

15/2017. (III. 24.) ORFK utasítás

a nemzetközi kapcsolattartás rendjéről

Módosítja:

13/2024. (IV. 25.) ORFK ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/21. (IV. 25.)

Hatályos:

2024. 04. 26.

 

2024. IV. 23.

Jogszabály:

182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja:

87/2024. (IV. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/46. (IV. 23.)

Hatályos:

2024. 04. 24.

 

Jogszabály:

346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet

a kormányzati célú hálózatokról

Módosítja:

88/2024. (IV. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/46. (IV. 23.)

Hatályos:

2024. 04. 24.

 

Jogszabály:

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja:

89/2024. (IV. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/46. (IV. 23.)

Hatályos:

2024. 05. 01., 2024. 06. 01., 2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet

az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól

Módosítja:

89/2024. (IV. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/46. (IV. 23.)

Hatályos:

2024. 05. 01.

 

Jogszabály:

396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásáról

Módosítja:

90/2024. (IV. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/46. (IV. 23.)

Hatályos:

2024. 05. 01.

 

Jogszabály:

512/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet

a 2021-2027 programozási időszakban az európai területi együttműködési célkitűzés keretében megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásáról

Módosítja:

90/2024. (IV. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/46. (IV. 23.)

Hatályos:

2024. 05. 01.

 

Jogszabály:

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja:

91/2024. (IV. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/46. (IV. 23.)

Hatályos:

2024. 04. 24.

 

Jogszabály:

237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet

a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak nyilvános értékesítésére vonatkozó részletes szabályokról, továbbá a felszámolás számviteli feladatairól szóló 225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja:

92/2024. (IV. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/46. (IV. 23.)

Hatályos:

2024. 06. 23.

 

Jogszabály:

17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet

a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről

Módosítja:

92/2024. (IV. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/46. (IV. 23.)

Hatályos:

2024. 06. 23.

 

Jogszabály:

25/1999. (II. 12.) Korm. rendelet

a légi személyszállítás szabályairól

Módosítja:

93/2024. (IV. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/46. (IV. 23.)

Hatályos:

2024. 05. 08.

 

Jogszabály:

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet

az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

Módosítja:

93/2024. (IV. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/46. (IV. 23.)

Hatályos:

2024. 05. 08.

 

Jogszabály:

212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet

a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről

Módosítja:

93/2024. (IV. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/46. (IV. 23.)

Hatályos:

2024. 05. 24.

 

Jogszabály:

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

Módosítja:

93/2024. (IV. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/46. (IV. 23.)

Hatályos:

2024. 05. 08.

 

Jogszabály:

335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet

a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről

Módosítja:

93/2024. (IV. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/46. (IV. 23.)

Hatályos:

2024. 05. 08.

 

Jogszabály:

6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet

a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól

Módosítja:

93/2024. (IV. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/46. (IV. 23.)

Hatályos:

2024. 05. 08., 2025. 01. 01.

 

Jogszabály:

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

Módosítja:

93/2024. (IV. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/46. (IV. 23.)

Hatályos:

2024. 05. 08.

 

Jogszabály:

387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről

Módosítja:

93/2024. (IV. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/46. (IV. 23.)

Hatályos:

2024. 05. 08.

 

Jogszabály:

726/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet

az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő alkalmazás biztosításával kapcsolatos eljárási szabályok meghatározásáról

Módosítja:

93/2024. (IV. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/46. (IV. 23.)

Hatályos:

2024. 04. 24., 2024. 05. 08., 2024. 08. 21., 2025. 01. 01.

 

Jogszabály:

373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól

Módosítja:

93/2024. (IV. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/46. (IV. 23.)

Hatályos:

2024. 05. 08.

 

Jogszabály:

7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet

a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól

Módosítja:

5/2024. (IV. 23.) NMHH r.

Megjelent:

MK 2024/46. (IV. 23.)

Hatályos:

2024. 05. 01., 2027. 01. 01.

 

Jogszabály:

4/2019. (VI. 13.) TNM rendelet

a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjról

Módosítja:

4/2024. (IV. 23.) TNM r.

Megjelent:

MK 2024/46. (IV. 23.)

Hatályos:

2024. 04. 24.

 

Jogszabály:

59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet

vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről

Módosítja:

26/2024. (IV. 23.) AM r.

Megjelent:

MK 2024/46. (IV. 23.)

Hatályos:

2024. 05. 08.

 

Jogszabály:

79/2004. (V. 4.) FVM rendelet

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól

Módosítja:

27/2024. (IV. 23.) AM r.

Megjelent:

MK 2024/46. (IV. 23.)

Hatályos:

2024. 06. 01.

 

Jogszabály:

61/2017. (XII. 21.) FM rendelet

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

28/2024. (IV. 23.) AM r.

Megjelent:

MK 2024/46. (IV. 23.)

Hatályos:

2024. 05. 01., 2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

1033/2020. (II. 13.) Korm. határozat

a FINA 2027. évi 22. Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság és Masters Világbajnokság megrendezésével kapcsolatos egyes intézkedésekről

Módosítja:

1113/2024. (IV. 23.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2024/46. (IV. 23.)

 

Jogszabály:

1025/2022. (I. 27.) Korm. határozat

a debreceni Déli Gazdasági Övezet infrastrukturális fejlesztése előkészítéséhez és egyes elemek ütemezett megvalósításához szükséges intézkedésekről

Módosítja:

1118/2024. (IV. 23.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2024/46. (IV. 23.)

 

Jogszabály:

1599/2022. (XII. 1.) Korm. határozat

a Zalaegerszeg-Zalaszentiván térségben megvalósuló konténerterminál közúti és vasúti bekötés előkészítésének módosításáról

Módosítja:

1118/2024. (IV. 23.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2024/46. (IV. 23.)

 

Jogszabály:

1289/2023. (VII. 17.) Korm. határozat

a Nyíregyházi Ipari Park közcélú infrastrukturális fejlesztési feladataihoz szükséges kötelezettségvállalásokról

Módosítja:

1118/2024. (IV. 23.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2024/46. (IV. 23.)

 

Jogszabály:

1300/2023. (VII. 19.) Korm. határozat

a Debrecen gazdasági övezeteinek megközelítését szolgáló közúti infrastruktúra-fejlesztésekről

Módosítja:

1118/2024. (IV. 23.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2024/46. (IV. 23.)

 

Jogszabály:

1301/2023. (VII. 19.) Korm. határozat

a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával összefüggő közúti infrastruktúra-fejlesztések megvalósításáról

Módosítja:

1118/2024. (IV. 23.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2024/46. (IV. 23.)

 

Jogszabály:

1342/2023. (VII. 31.) Korm. határozat

közútfejlesztési beruházások felülvizsgálatáról

Módosítja:

1118/2024. (IV. 23.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2024/46. (IV. 23.)

 

Jogszabály:

1468/2023. (X. 30.) Korm. határozat

egyes vasúti infrastruktúra-fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedések módosításáról

Módosítja:

1118/2024. (IV. 23.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2024/46. (IV. 23.)

 

Jogszabály:

1486/2023. (XI. 9.) Korm. határozat

egyes folyamatban lévő egyházi célú fejlesztések megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról

Módosítja:

1118/2024. (IV. 23.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2024/46. (IV. 23.)

 

2024. IV. 18.

Jogszabály:

10/2023. (VI. 23.) MK utasítás

a Központi Statisztikai Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

5/2024. (IV. 18.) MK ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/20. (IV. 18.)

Hatályos:

2024. 04. 26., 2024. 06. 03.

 

Jogszabály:

65/2020. (XII. 12.) BVOP utasítás

16/2018. (VI. 7.) BM rendelet végrehajtásáról

Módosítja:

14/2024. (IV. 18.) BVOP ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/20. (IV. 18.)

Hatályos:

2024. 04. 26.

 

Jogszabály:

32/2023. (V. 12.) BVOP utasítás

az elítéltek étkezésről lemondásáról

Módosítja:

15/2024. (IV. 18.) BVOP ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/20. (IV. 18.)

Hatályos:

2024. 04. 26.

 

2024. IV. 17.

Jogszabály:

2007. évi CXXXVIII. törvény

a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól

Módosítja:

2024. évi VII. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 06. 30.

 

Jogszabály:

2008. évi XLVII. törvény

a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

Módosítja:

2024. évi VII. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 06. 30.

 

Jogszabály:

2011. évi CXCV. törvény

az államháztartásról

Módosítja:

2024. évi VII. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 06. 30.

 

Jogszabály:

2013. évi CXXXIX. törvény

a Magyar Nemzeti Bankról

Módosítja:

2024. évi VII. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 06. 30.

 

Jogszabály:

2013. évi CCXXXV. törvény

az egyes fizetési szolgáltatókról

Módosítja:

2024. évi VII. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 06. 30.

 

Jogszabály:

2013. évi CCXXXVII. törvény

a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Módosítja:

2024. évi VII. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 06. 30.

 

Jogszabály:

2014. évi XVI. törvény

a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

Módosítja:

2024. évi VII. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 06. 30.

 

Jogszabály:

2023. évi XXV. törvény

a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról

Módosítja:

2024. évi VII. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 06. 30.

 

Jogszabály:

2022. évi XLII. törvény

szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról és kezeléséről

Módosítja:

2024. évi VIII. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 04. 18.

 

Jogszabály:

1991. évi XVI. törvény

a koncesszióról

Módosítja:

2024. évi IX. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 04. 25.

 

Jogszabály:

1992. évi XLIV. törvény

a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról

Módosítja:

2024. évi IX. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 04. 25.

 

Jogszabály:

1996. évi XLVIII. törvény

a közraktározásról

Módosítja:

2024. évi IX. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 04. 25.

 

Jogszabály:

1999. évi CXXI. törvény

a gazdasági kamarákról

Módosítja:

2024. évi IX. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 04. 25.

 

Jogszabály:

2004. évi I. törvény

a sportról

Módosítja:

2024. évi IX. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 04. 25.

 

Jogszabály:

2007. évi CVI. törvény

az állami vagyonról

Módosítja:

2024. évi IX. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 04. 25., 2025. 01. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CXCVI. törvény

a nemzeti vagyonról

Módosítja:

2024. évi IX. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 04. 25.

 

Jogszabály:

2012. évi CLIX. törvény

a postai szolgáltatásokról

Módosítja:

2024. évi IX. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 04. 25.

 

Jogszabály:

2017. évi LIII. törvény

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról

Módosítja:

2024. évi IX. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 04. 25., 2024. 05. 03., 2024. 07. 01., 2025. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi LX. törvény

a választottbíráskodásról

Módosítja:

2024. évi IX. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 04. 25.

 

Jogszabály:

2021. évi XV. törvény

a Jövő Nemzedék Földje Alapítványról, a Jövő Nemzedék Földje Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról és az ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról

Módosítja:

2024. évi IX. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 04. 25.

 

Jogszabály:

2021. évi XXXII. törvény

a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról

Módosítja:

2024. évi IX. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 04. 25., 2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi XLIII. törvény

a pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megteremtéséről és működtetéséről

Módosítja:

2024. évi IX. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 04. 25.

 

Jogszabály:

2021. évi CI. törvény

egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról

Módosítja:

2024. évi IX. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 04. 25.

 

Jogszabály:

2021. évi CXXXII. törvény

egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról, valamint az egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásával összefüggő törvények módosításáról

Módosítja:

2024. évi IX. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 04. 25., 2024. 05. 01.

 

Jogszabály:

2022. évi XLVII. törvény

a 2025. évi Oszakai Világkiállításon történő magyar megjelenés sikeres megvalósításához kapcsolódó rendelkezésekről

Módosítja:

2024. évi IX. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 04. 25.

 

Jogszabály:

2023. évi CVIII. törvény

a fenntartható finanszírozás és az egységes vállalati felelősségvállalás ösztönzését szolgáló környezettudatos, társadalmi és szociális szempontokat is figyelembe vevő, vállalati társadalmi felelősségvállalás szabályairól és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról

Módosítja:

2024. évi IX. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 04. 25., 2024. 05. 03., 2024. 07. 01., 2026. 01. 01.

 

Jogszabály:

1994. évi XLII. törvény

a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról

Módosítja:

2024. évi X. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2025. 01. 17.

 

Jogszabály:

2001. évi XX. törvény

a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról

Módosítja:

2024. évi X. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2025. 01. 17.

 

Jogszabály:

2001. évi CXX. törvény

a tőkepiacról

Módosítja:

2024. évi X. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 04. 25., 2024. 10. 09., 2024. 12. 21., 2025. 01. 17.

 

Jogszabály:

2007. évi CXVII. törvény

a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről

Módosítja:

2024. évi X. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2025. 01. 17.

 

Jogszabály:

2007. évi CXXXVIII. törvény

a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól

Módosítja:

2024. évi X. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 04. 25., 2024. 10. 09., 2025. 01. 17.

 

Jogszabály:

2009. évi LXXXV. törvény

a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról

Módosítja:

2024. évi X. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 04. 25., 2025. 01. 01., 2025. 01. 17.

 

Jogszabály:

2013. évi CXXXIX. törvény

a Magyar Nemzeti Bankról

Módosítja:

2024. évi X. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 12. 21., 2025. 01. 17.

 

Jogszabály:

2013. évi CCXXXV. törvény

az egyes fizetési szolgáltatókról

Módosítja:

2024. évi X. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2025. 01. 17.

 

Jogszabály:

2013. évi CCXXXVII. törvény

a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Módosítja:

2024. évi X. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 04. 25., 2024. 10. 09., 2025. 01. 17.

 

Jogszabály:

2014. évi XVI. törvény

a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

Módosítja:

2024. évi X. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2025. 01. 17.

 

Jogszabály:

2014. évi XXXVII. törvény

a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről

Módosítja:

2024. évi X. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2025. 01. 17.

 

Jogszabály:

2014. évi LXXXVIII. törvény

a biztosítási tevékenységről

Módosítja:

2024. évi X. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 04. 25., 2024. 10. 09., 2025. 01. 17.

 

Jogszabály:

1995. évi LIII. törvény

a környezet védelmének általános szabályairól

Módosítja:

2024. évi XI. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

1997. évi CXLI. törvény

az ingatlan-nyilvántartásról

Módosítja:

2024. évi XI. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 06. 01.

 

Jogszabály:

2007. évi XVII. törvény

a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről

Módosítja:

2024. évi XI. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 06. 01.

 

Jogszabály:

2010. évi LXXXVII. törvény

a Nemzeti Földalapról

Módosítja:

2024. évi XI. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 04. 20., 2024. 06. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CLIV. törvény

a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről

Módosítja:

2024. évi XI. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 06. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CXCIX. törvény

a közszolgálati tisztviselőkről

Módosítja:

2024. évi XI. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 06. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi CCXII. törvény

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról

Módosítja:

2024. évi XI. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 06. 01.

 

Jogszabály:

2018. évi CXXV. törvény

a kormányzati igazgatásról

Módosítja:

2024. évi XI. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 06. 01.

 

Jogszabály:

2019. évi CXIII. törvény

az öntözéses gazdálkodásról

Módosítja:

2024. évi XI. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 06. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi IX. törvény

a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról

Módosítja:

2024. évi XI. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 06. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi XII. törvény

az Eszterházy Károly Egyetem fenntartói jogának az Egri Főegyházmegye részére történő átadásáról és az ehhez kapcsolódó vagyonjuttatásról

Módosítja:

2024. évi XI. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 06. 01.

 

Jogszabály:

2022. évi LXVI. törvény

az agrártermékek eredetvédelméről

Módosítja:

2024. évi XI. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 06. 01.

 

Jogszabály:

2023. évi XXVI. törvény

az igazgatási szünetről

Módosítja:

2024. évi XI. tv.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 06. 01.

 

Jogszabály:

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

Módosítja:

83/2024. (IV. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 04. 18.

 

Jogszabály:

141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet

a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

84/2024. (IV. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 05. 01.

 

Jogszabály:

176/1997. (X. 11.) Korm. rendelet

a repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének szabályairól

Módosítja:

84/2024. (IV. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 05. 01.

 

Jogszabály:

4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet

a magyar légtér igénybevételéről

Módosítja:

84/2024. (IV. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 05. 01.

 

Jogszabály:

39/2001. (III. 5.) Korm. rendelet

a légiközlekedési kötelező felelősségbiztosításról

Módosítja:

84/2024. (IV. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 05. 01.

 

Jogszabály:

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja:

84/2024. (IV. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 05. 01.

 

Jogszabály:

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Módosítja:

84/2024. (IV. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 05. 01.

 

Jogszabály:

532/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól

Módosítja:

84/2024. (IV. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 05. 01.

 

Jogszabály:

424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet

az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról

Módosítja:

86/2024. (IV. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 04. 18.

 

Jogszabály:

20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet

az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről

Módosítja:

20/2024. (IV. 17.) BM r.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 04. 20.

 

Jogszabály:

31/2021. (VIII. 31.) KKM rendelet

a Külpiaci Növekedési Támogatási Program szerinti támogatások szabályairól

Módosítja:

8/2024. (IV. 17.) KKM r.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 04. 18.

 

Jogszabály:

1003/2023. (IX. 19.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság öttagú állandó tanácsainak számáról, összetételéről és a tanácsvezetők személyéről

Módosítja:

1001/2024. (IV. 17.) AB Tü. h.

Megjelent:

MK 2024/45. (IV. 17.)

Hatályos:

2024. 04. 18.

 

2024. IV. 11.

Jogszabály:

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet

a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

81/2024. (IV. 11.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/44. (IV. 11.)

Hatályos:

2024. 04. 27.

 

Jogszabály:

37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet

az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről

Módosítja:

82/2024. (IV. 11.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/44. (IV. 11.)

Hatályos:

2024. 04. 12.

 

Jogszabály:

10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet

a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól

Módosítja:

3/2024. (IV. 11.) MEKH r.

Megjelent:

MK 2024/44. (IV. 11.)

Hatályos:

2024. 04. 14.

 

Jogszabály:

2/2013. (I. 30.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról

Módosítja:

19/2024. (IV. 11.) BM r.

Megjelent:

MK 2024/44. (IV. 11.)

Hatályos:

2024. 04. 26.

 

Jogszabály:

45/2020. (XII. 16.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél foglalkoztatott hivatásos állomány és rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állomány alkalmasságvizsgálatáról

Módosítja:

19/2024. (IV. 11.) BM r.

Megjelent:

MK 2024/44. (IV. 11.)

Hatályos:

2024. 04. 26.

 

Jogszabály:

68/2012. (XII. 14.) BM rendelet

a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról

Módosítja:

19/2024. (IV. 11.) BM r.

Megjelent:

MK 2024/44. (IV. 11.)

Hatályos:

2024. 04. 26.

 

Jogszabály:

4/2011. (I. 31.) NFM rendelet

a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről

Módosítja:

6/2024. (IV. 11.) EM r.

Megjelent:

MK 2024/44. (IV. 11.)

Hatályos:

2024. 04. 14.

 

Jogszabály:

1615/2022. (XII. 13.) Korm. határozat

az Agrár Széchenyi Kártyával kapcsolatos kormányzati intézkedésekről

Módosítja:

1099/2024. (IV. 11.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2024/44. (IV. 11.)

 

Jogszabály:

1384/2023. (VIII. 30.) Korm. határozat

az agrárhitelezés kapcsán szükséges intézkedésekről

Módosítja:

1099/2024. (IV. 11.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2024/44. (IV. 11.)

 

Jogszabály:

1099/2020. (III. 12.) Korm. határozat

az egyes turisztikai fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről

Módosítja:

1103/2024. (IV. 11.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2024/44. (IV. 11.)

 

Jogszabály:

4/2022. (VI. 11.) MK utasítás

a Miniszterelnöki Kabinetiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

4/2024. (IV. 11.) MK ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/19. (IV. 11.)

Hatályos:

2024. 04. 12.

 

Jogszabály:

7/2023. (V. 19.) ÉKM utasítás

a Kincstári VIP-kártya kiadásáról és használati rendjéről

Módosítja:

5/2024. (IV. 11.) ÉKM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/19. (IV. 11.)

Hatályos:

2024. 04. 12.

 

Jogszabály:

24/2021. (V. 6.) BVOP utasítás

a fogvatartottak nyilvántartására és egyes ügyeinek intézésére vonatkozó eljárásról

Módosítja:

12/2024. (IV. 11.) BVOP ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/19. (IV. 11.)

Hatályos:

2024. 04. 12.

 

Jogszabály:

23/2023. (III. 29.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet biztonsági célú kockázatelemzési tevékenységének szabályairól

Módosítja:

13/2024. (IV. 11.) BVOP ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/19. (IV. 11.)

Hatályos:

2024. 04. 19.

 

2024. IV. 9.

Jogszabály:

8/2016. (III. 25.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja:

4/2024. (IV. 9.) MvM r.

Megjelent:

MK 2024/43. (IV. 9.)

Hatályos:

2024. 04. 10.

 

Jogszabály:

54/2023. (IX. 13.) AM rendelet

a Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja: