Változásmutató

Módosított jogszabályok

2024. II. 19.

Jogszabály:

130/2023. (IV. 18.) Korm. rendelet

az Ukrajnából származó egyes mezőgazdasági termékek fuvarozásával kapcsolatos intézkedésekről

Módosítja:

26/2024. (II. 19.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/18. (II. 19.)

Hatályos:

2024. 02. 20.

 

2024. II. 15.

Jogszabály:

1/2020. (I. 16.) MEKH rendelet

az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek által telepítendő almérők telepítési pontjainak, valamint az almérők alkalmazásával történő mérés minimális követelményeinek meghatározásáról

Módosítja:

1/2024. (II. 25.) MEKH r.

Megjelent:

MK 2024/17. (II. 15.)

Hatályos:

2024. II. 20.

 

Jogszabály:

17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet

a végfelhasználási energiamegtakarítással kapcsolatos adatszolgáltatásról

Módosítja:

1/2024. (II. 25.) MEKH r.

Megjelent:

MK 2024/17. (II. 15.)

Hatályos:

2024. II. 20.

 

Jogszabály:

47/2017. (IX. 29.) FM rendelet

a földminősítés részletes szabályairól

Módosítja:

6/2024. (II. 15.) AM r.

Megjelent:

MK 2024/17. (II. 15.)

Hatályos:

2024. 02. 18.

 

2024. II. 14.

Jogszabály:

320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet

az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról

Módosítja:

24/2024. (II. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/16. (II. 14.)

Hatályos:

2024. 03. 01., 2024. 04. 01.

 

Jogszabály:

115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet

a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről

Módosítja:

24/2024. (II. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/16. (II. 14.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

118/2021. (III. 10.) Korm. rendelet

a rendvédelmi szervek személyi állománya tekintetében a foglalkoztatás-felügyeletet ellátó különös hatáskörű foglalkoztatás-felügyeleti hatóság kijelöléséről és a hatóság eljárására vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja:

24/2024. (II. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/16. (II. 14.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

133/2013. (XII. 29.) VM rendelet

a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról

Módosítja:

4/2024. (II. 14.) AM r.

Megjelent:

MK 2024/16. (II. 14.)

Hatályos:

2024. 02. 15., 2024. 03. 16.

 

Jogszabály:

50/2023. (IX. 5.) AM rendelet

a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek operatív programjainak részletes szabályairól

Módosítja:

5/2024. (II. 14.) AM r.

Megjelent:

MK 2024/16. (II. 14.)

Hatályos:

2024. 02. 17.

 

Jogszabály:

13/2020. (V. 5.) BM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Módosítja:

8/2024. (II. 14.) BM r.

Megjelent:

MK 2024/16. (II. 14.)

Hatályos:

2024. 02. 15.

 

Jogszabály:

6/2021. (III. 3.) BM rendelet

a központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Módosítja:

8/2024. (II. 14.) BM r.

Megjelent:

MK 2024/16. (II. 14.)

Hatályos:

2024. 02. 15.

 

Jogszabály:

8/2015. (V. 29.) BM utasítás

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Módosítja:

2/2024. (II. 14.) BM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/10. (II. 14.)

Hatályos:

2024. 02. 15.

 

Jogszabály:

3/2017. (I. 24.) BM utasítás

a papíralapú küldemények elektronikus irattá történő átalakításáról

Módosítja:

2/2024. (II. 14.) BM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/10. (II. 14.)

Hatályos:

2024. 02. 15.

 

Jogszabály:

2/2020. (I. 24.) HM utasítás

az ügyeletes minisztériumi felsővezetői feladatok ellátásáról és a jelentési kötelezettség körébe tartozó biztonsági kihívást jelentő helyzetek jegyzékéről

Módosítja:

3/2024. (II. 14.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/10. (II. 14.)

Hatályos:

2024. 02. 15.

 

Jogszabály:

3/2020. (II. 27.) PM utasítás

a Pénzügyminisztérium beszerzéseinek szabályozásáról

Módosítja:

3/2024. (II. 14.) PM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/10. (II. 14.)

Hatályos:

2024. 02. 15.

 

Jogszabály:

10/2020. (III. 31.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet Munkavédelmi Szabályzatáról

Módosítja:

2/2024. (II. 14.) BVOP ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/10. (II. 14.)

Hatályos:

2024. 02. 22.

 

Jogszabály:

3/2015. (VI. 25.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

1/2024. (II. 14.) NVI ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/10. (II. 14.)

Hatályos:

2024. 02. 15.

 

2024. II. 12.

Jogszabály:

124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet

a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről

Módosítja:

23/2024. (II. 12.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/15. (II. 12.)

Hatályos:

2024. 03. 14.

 

Jogszabály:

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

Módosítja:

7/2024. (II. 12.) BM r.

Megjelent:

MK 2024/15. (II. 12.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

11/1997. (V. 28.) NM rendelet

a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről

Módosítja:

7/2024. (II. 12.) BM r.

Megjelent:

MK 2024/15. (II. 12.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet

az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről

Módosítja:

7/2024. (II. 12.) BM r.

Megjelent:

MK 2024/15. (II. 12.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet

az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről

Módosítja:

7/2024. (II. 12.) BM r.

Megjelent:

MK 2024/15. (II. 12.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet

az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről

Módosítja:

7/2024. (II. 12.) BM r.

Megjelent:

MK 2024/15. (II. 12.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet

az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről

Módosítja:

7/2024. (II. 12.) BM r.

Megjelent:

MK 2024/15. (II. 12.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

30/2008. (VII. 25.) EüM rendelet

az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges oklevelek elismeréséről, továbbá az oklevelek külföldi elismertetéséhez szükséges hatósági bizonyítványok kiadásának egyes eljárási szabályairól

Módosítja:

7/2024. (II. 12.) BM r.

Megjelent:

MK 2024/15. (II. 12.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól

Módosítja:

7/2024. (II. 12.) BM r.

Megjelent:

MK 2024/15. (II. 12.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet

az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól

Módosítja:

7/2024. (II. 12.) BM r.

Megjelent:

MK 2024/15. (II. 12.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet

az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről

Módosítja:

7/2024. (II. 12.) BM r.

Megjelent:

MK 2024/15. (II. 12.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről

Módosítja:

7/2024. (II. 12.) BM r.

Megjelent:

MK 2024/15. (II. 12.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet

a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéséről

Módosítja:

7/2024. (II. 12.) BM r.

Megjelent:

MK 2024/15. (II. 12.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

28/2022. (VIII. 25.) BM rendelet

a szakorvosképzés átalakításához kapcsolódó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Módosítja:

7/2024. (II. 12.) BM r.

Megjelent:

MK 2024/15. (II. 12.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

4/2022. (VI. 11.) MK utasítás

a Miniszterelnöki Kabinetiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

2/2024. (II. 12.) MK ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/9. (II. 12.)

Hatályos:

2024. 02. 15.

 

2024. II. 8.

Jogszabály:

75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

a Debrecenben megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja:

16/2024. (II. 8.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/14. (II. 8.)

Hatályos:

2024. 02. 09.

 

Jogszabály:

58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet

a Debrecen megyei jogú város külterületén, az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben ipari telephely kialakításával és a területen megvalósuló munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja:

17/2024. (II. 8.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/14. (II. 8.)

Hatályos:

2024. 02. 09.

 

Jogszabály:

56/2022. (XII. 22.) MNB rendelet

a Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének, kizárásának részletes szabályairól

Módosítja:

2/2024. (II. 8.) MNB r.

Megjelent:

MK 2024/14. (II. 8.)

Hatályos:

2024. 02. 09.

 

Jogszabály:

1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1020/2024. (II. 8.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2024/14. (II. 8.)

Hatályos:

2024. 02. 09.

 

Jogszabály:

12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás

az ügyészség szervezetéről és működéséről

Módosítja:

3/2024. (II. 8.) LÜ ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/8. (II. 8.)

Hatályos:

2024. 02. 15.

 

2024. II. 6.

Jogszabály:

44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról

Módosítja:

6/2024. (II. 6.) BM r.

Megjelent:

MK 2024/13. (II. 6.)

Hatályos:

2024. 05. 06.

 

Jogszabály:

41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet

a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről

Módosítja:

6/2024. (II. 6.) BM r.

Megjelent:

MK 2024/13. (II. 6.)

Hatályos:

2024. 05. 06.

 

Jogszabály:

1/2022. (V. 26.) GFM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja:

5/2024. (II. 6.) NGM r.

Megjelent:

MK 2024/13. (II. 6.)

Hatályos:

2024. 02. 07.

 

Jogszabály:

1099/2022. (III. 2.) Korm. határozat

címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja:

1014/2024. (II. 6.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2024/13. (II. 6.)

 

Jogszabály:

1050/2023. (II. 23.) Korm. határozat

címrendi módosításról és kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból történő, fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározat módosításáról

Módosítja:

1014/2024. (II. 6.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2024/13. (II. 6.)

 

Jogszabály:

1100/2023. (III. 22.) Korm. határozat

címrendi módosításról és kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja:

1014/2024. (II. 6.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2024/13. (II. 6.)

 

Jogszabály:

1404/2019. (VII. 5.) Korm. határozat

a "Felzárkózó települések" hosszú távú programjának megalapozásáról

Módosítja:

1016/2024. (II. 6.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2024/13. (II. 6.)

 

Jogszabály:

4/2022. (X. 25.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

1/2024. (II. 6.) MNB ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/7. (II. 6.)

Hatályos:

2024. 02. 07.

 

Jogszabály:

1/2023. (I. 23.) GFM utasítás

a Gazdaságfejlesztési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

2/2024. (II. 6.) NGM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/7. (II. 6.)

Hatályos:

2024. 02. 07.

 

Jogszabály:

25/2012. (XI. 16.) LÜ utasítás

az ügyészek továbbképzéséről

Módosítja:

2/2024. (II. 6.) LÜ ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/7. (II. 6.)

Hatályos:

2024. 02. 07.

 

Jogszabály:

54/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás

a körözési nyilvántartási rendszerrel és a körözési eljárással kapcsolatos rendőrségi feladatokról

Módosítja:

3/2024. (II. 6.) ORFK ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/7. (II. 6.)

Hatályos:

2024. 02. 19.

 

Jogszabály:

35/2020. (XII. 23.) ORFK utasítás

a Rendőrség állományának alkalmasságvizsgálatáról

Módosítja:

3/2024. (II. 6.) ORFK ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/7. (II. 6.)

Hatályos:

2024. 02. 19.

 

Jogszabály:

10/2015. (VII. 6.) ORFK utasítás

a hivatásos állomány tagjainak szolgálatteljesítési idejéről és a szolgálati időrendszerekről

Módosítja:

4/2024. (II. 6.) ORFK ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/7. (II. 6.)

Hatályos:

2024. 02. 07.

 

2024. I. 31.

Jogszabály:

526/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Módosítja:

14/2024. (I. 31.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/12. (I. 31.)

Hatályos:

2024. 02. 01.

 

Jogszabály:

260/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet

a különleges földgázkészlet létrehozásáról

Módosítja:

15/2024. (I. 31.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/12. (I. 31.)

Hatályos:

2024. 02. 15.

 

Jogszabály:

1/2022. (V. 26.) GFM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja:

4/2024. (I. 31.) NGM r.

Megjelent:

MK 2024/12. (I. 31.)

Hatályos:

2024. 02. 01.

 

Jogszabály:

1/2021. (X. 1.) SZTFH utasítás

a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

1/2024. (I. 31.) SZTFH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/6. (I. 31.)

Hatályos:

2024. 02. 01.

 

2024. I. 30.

Jogszabály:

179/2023. (V. 15.) Korm. rendelet

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

12/2024. (I. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/11. (I. 30.)

Hatályos:

2024. 01. 31., 2024. 10. 01.

 

Jogszabály:

561/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet

az állam működésének további egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

12/2024. (I. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/11. (I. 30.)

Hatályos:

2024. 01. 31.

 

Jogszabály:

2/2019. (III. 19.) TNM rendelet

a nemzetiségi és egyházi célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja:

1/2024. (I. 30.) TNM r.

Megjelent:

MK 2024/11. (I. 30.)

Hatályos:

2024. 01. 31.

 

Jogszabály:

106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet

a történelmi bázis jogosultságról

Módosítja:

3/2024. (I. 30.) AM r.

Megjelent:

MK 2024/11. (I. 30.)

Hatályos:

2024. 02. 02.

 

Jogszabály:

13/2023. (IV. 19.) AM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról

Módosítja:

3/2024. (I. 30.) AM r.

Megjelent:

MK 2024/11. (I. 30.)

Hatályos:

2024. 02. 02.

 

Jogszabály:

16/2023. (IV. 19.) AM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból finanszírozott fenntarthatóságot elősegítő alapszintű-jövedelemtámogatás, az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás, valamint a fenntarthatóságot elősegítő, átcsoportosítással nyújtható kiegészítő jövedelemtámogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

Módosítja:

3/2024. (I. 30.) AM r.

Megjelent:

MK 2024/11. (I. 30.)

Hatályos:

2024. 02. 02.

 

Jogszabály:

12/2007. (III. 13.) IRM rendelet

a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól

Módosítja:

4/2024. (I. 30.) BM r.

Megjelent:

MK 2024/11. (I. 30.)

Hatályos:

2024. 01. 31.

 

Jogszabály:

62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet

a jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének feltételeiről

Módosítja:

5/2024. (I. 30.) BM r.

Megjelent:

MK 2024/11. (I. 30.)

Hatályos:

2024. 02. 02.

 

2024. I. 29.

Jogszabály:

7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet

a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól

Módosítja:

3/2024. (I. 29.) NMHH r.

Megjelent:

MK 2024/10. (I. 29.)

Hatályos:

2024. 02. 15.

 

2024. I. 25.

Jogszabály:

88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet

a kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, valamint a kormányzati igazgatási szerveket és azok foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről

Módosítja:

6/2024. (I. 25.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/8. (I. 25.)

Hatályos:

2024. 01. 26.

 

Jogszabály:

197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet

az extraprofit adókról

Módosítja:

7/2024. (I. 25.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/8. (I. 25.)

Hatályos:

2024. 01. 26.

Módosítja:

8/2024. (I. 25.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/8. (I. 25.)

Hatályos:

2024. 01. 26.

 

Jogszabály:

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

10/2024. (I. 25.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/8. (I. 25.)

Hatályos:

2024. 01. 26.

 

Jogszabály:

134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet

az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról

Módosítja:

11/2024. (I. 25.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/8. (I. 25.)

Hatályos:

2024. 02. 01.

 

Jogszabály:

388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet

az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól

Módosítja:

11/2024. (I. 25.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/8. (I. 25.)

Hatályos:

2024. 02. 01.

 

Jogszabály:

402/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény szerinti felzárkózó és kedvezményezett települések listájáról, valamint egyes közneveléssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

11/2024. (I. 25.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/8. (I. 25.)

Hatályos:

2024. 02. 01.

 

Jogszabály:

44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendelet

a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről

Módosítja:

2/2024. (I. 25.) AM r.

Megjelent:

MK 2024/8. (I. 25.)

Hatályos:

2024. 01. 28.

 

Jogszabály:

1469/2023. (X. 31.) Korm. határozat

Magyarország projektjavaslatainak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2021. évi CEF2 Alternatív üzemanyagtöltő infrastruktúra fejlesztése ötödik körös pályázati kiírására történő benyújtásáról

Módosítja:

1011/2024. (I. 25.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2024/8. (I. 25.)

 

2024. I. 23.

Jogszabály:

69/2014. (XII. 18.) BM rendelet

a védelmi ellenőrzést végző személyek képzésének és vizsgáztatásának rendjéről

Módosítja:

2/2024. (I. 23.) BM r.

Megjelent:

MK 2024/7. (I. 23.)

Hatályos:

2024. 01. 24.

 

2024. I. 18.

Jogszabály:

257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról

Módosítja:

3/2024. (I. 18.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/5. (I. 18.)

Hatályos:

2024. 01. 19.

 

Jogszabály:

401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

3/2024. (I. 18.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/5. (I. 18.)

Hatályos:

2024. 01. 19.

 

Jogszabály:

662/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet

a tanárbéremeléshez szükséges központi költségvetési támogatás veszélyhelyzeti szabályairól

Módosítja:

4/2024. (I. 18.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/5. (I. 18.)

Hatályos:

2024. 01. 19.

 

Jogszabály:

173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet

a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról

Módosítja:

5/2024. (I. 18.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/5. (I. 18.)

Hatályos:

2024. 02. 17.

 

Jogszabály:

23/2017. (II. 3.) Korm. rendelet

a munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról

Módosítja:

5/2024. (I. 18.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/5. (I. 18.)

Hatályos:

2024. 01. 19.

 

Jogszabály:

13/2015. (III. 31.) BM rendelet

a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

Módosítja:

1/2024. (I. 18.) BM r.

Megjelent:

MK 2024/5. (I. 18.)

Hatályos:

2024. 02. 18.

 

Jogszabály:

29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet

a hajózási hatósági eljárások díjairól

Módosítja:

2/2024. (I. 18.) ÉKM r.

Megjelent:

MK 2024/5. (I. 18.)

Hatályos:

2024. 02. 02.

 

Jogszabály:

3/2002. (VI. 20.) GKM rendelet

a légi közlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások díjairól

Módosítja:

3/2024. (I. 18.) ÉKM r.

Megjelent:

MK 2024/5. (I. 18.)

Hatályos:

2024. 02. 02., 2024. 02. 18.

 

Jogszabály:

41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet

a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról

Módosítja:

4/2024. (I. 18.) ÉKM r.

Megjelent:

MK 2024/5. (I. 18.)

Hatályos:

2024. 02. 02.

 

Jogszabály:

84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet

a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról

Módosítja:

5/2024. (I. 18.) ÉKM r.

Megjelent:

MK 2024/5. (I. 18.)

Hatályos:

2024. 02. 02.

 

Jogszabály:

5/2010. (XII. 31.) KüM rendelet

a konzuli költségekről

Módosítja:

1/2024. (I. 18.) KKM r.

Megjelent:

MK 2024/5. (I. 18.)

Hatályos:

2024. 01. 19.

 

Jogszabály:

3/2017. (II. 28.) KKM rendelet

a külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól

Módosítja:

2/2024. (I. 18.) KKM r.

Megjelent:

MK 2024/5. (I. 18.)

Hatályos:

2024. 02. 01.

 

Jogszabály:

7/2017. (VIII. 3.) KKM rendelet

a tartós külszolgálatra kihelyezettek ideiglenes kiküldetésének részletes szabályairól

Módosítja:

3/2024. (I. 18.) KKM r.

Megjelent:

MK 2024/5. (I. 18.)

Hatályos:

2024. 01. 19.

 

Jogszabály:

12/2022. (X. 10.) KKM rendelet

a kihelyező szervnél működő foglalkozás-egészségügyi szolgálat által végzett, a kihelyezett és a külképviselet által foglalkoztatott házastárs alkalmassági vizsgálatának és a kihelyezett hozzátartozójának alkalmassági vizsgálatának, valamint a felülvizsgálat rendjének részletes szabályairól

Módosítja:

4/2024. (I. 18.) KKM r.

Megjelent:

MK 2024/5. (I. 18.)

Hatályos:

2024. 01. 19.

 

Jogszabály:

49/2007. (IV. 26.) GKM-EüM-IRM-MeHVM-PM együttes rendelet

a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos hatósági feladatok ellátásához szükséges tárolandó adatok köréről és az adatokhoz való hozzáférés rendjéről

Módosítja:

1/2024. (I. 18.) NGM r.

Megjelent:

MK 2024/5. (I. 18.)

Hatályos:

2024. 02. 18.

 

Jogszabály:

1/2022. (V. 26.) GFM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja:

2/2024. (I. 18.) NGM r.

Megjelent:

MK 2024/5. (I. 18.)

Hatályos:

2024. 01. 19.

 

Jogszabály:

1630/2022. (XII. 16.) Korm. határozat

a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozatnak, valamint a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozatnak az egészségügyi ágazatban való végrehajtásáról szóló 1150/2013. (III. 22.) Korm. határozatnak az egészségügyi szolgálati jogviszony tekintetében történő eltérő alkalmazásáról

Módosítja:

1005/2024. (I. 18.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2024/5. (I. 18.)

Hatályos:

2024. 01. 19.

 

Jogszabály:

1308/2023. (VII. 20.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1007/2024. (I. 18.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2024/5. (I. 18.)

Hatályos:

2024. 01. 19.

 

Jogszabály:

24/2019. (XII. 13.) BM utasítás

a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

1/2024. (I. 18.) BM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/4. (I. 18.)

Hatályos:

2024. 01. 19.

 

Jogszabály:

1/2023. (I. 13.) PM utasítás

a Pénzügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

1/2024. (I. 18.) PM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/4. (I. 18.)

Hatályos:

2024. 01. 23.

 

2024. I. 11.

Jogszabály:

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról

Módosítja:

1/2024. (I. 11.) EM r.

Megjelent:

MK 2024/4. (I. 11.)

Hatályos:

2024. 01. 12.

 

Jogszabály:

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

a távhőszolgáltatási támogatásról

Módosítja:

1/2024. (I. 11.) EM r.

Megjelent:

MK 2024/4. (I. 11.)

Hatályos:

2024. 01. 12.

 

2024. I. 9.

Jogszabály:

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

2/2024. (I. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/2. (I. 9.)

Hatályos:

2024. 01. 10.

 

Jogszabály:

607/2021. (XI. 5.) Korm. rendelet

a nemzeti adatvagyon hasznosításával összefüggő egyes részletszabályokról

Módosítja:

2/2024. (I. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2024/2. (I. 9.)

Hatályos:

2024. 01. 10.

 

Jogszabály:

19/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet

az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos részletes szabályokról

Módosítja:

1/2024. (I. 9.) NMHH r.

Megjelent:

MK 2024/2. (I. 9.)

Hatályos:

2024. 01. 17.

 

2024. I. 4.

Jogszabály:

53/2020. (X. 30.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervek személyi állományának értesítési rendjéről

Módosítja:

1/2024. (I. 4.) BVOP ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/1. (I. 4.)

Hatályos:

2024. 01. 12.

 

Jogszabály:

18/2023. (II. 24.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet járműszabályzatáról

Módosítja:

1/2024. (I. 4.) BVOP ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/1. (I. 4.)

Hatályos:

2024. 01. 12.

 

Jogszabály:

32/2023. (V. 12.) BVOP utasítás

az elítéltek étkezésről lemondásáról

Módosítja:

1/2024. (I. 4.) BVOP ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/1. (I. 4.)

Hatályos:

2024. 01. 12.

 

Jogszabály:

42/2023. (X. 19.) BVOP utasítás

a fogvatartotti kártérítések eljárási szabályairól

Módosítja:

1/2024. (I. 4.) BVOP ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2024/1. (I. 4.)

Hatályos:

2024. 01. 12.

 

2023. XII. 29.

Jogszabály:

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Módosítja:

102/2023. (XII. 29.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 12. 30., 2024. 05. 01.

 

Jogszabály:

31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet

a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól

Módosítja:

103/2023. (XII. 29.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

24/2013. (V. 29.) NFM rendelet

a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról

Módosítja:

31/2023. (XII. 29.) EM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 12. 30.

 

Jogszabály:

17/2015. (IV. 9.) NFM rendelet

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal miniszter részére történő víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó adatszolgáltatásának rendjéről

Módosítja:

32/2023. (XII. 29.) EM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 12. 30.

 

Jogszabály:

61/2015. (X. 21.) NFM rendelet

a víziközművek gördülő fejlesztési terve részét képező felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv részletes tartalmi és formai követelményeiről

Módosítja:

33/2023. (XII. 29.) EM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 12. 30.

 

Jogszabály:

8/2014. (II. 18.) NFM rendelet

a bányászati koncessziós pályázati eljárásról

Módosítja:

34/2023. (XII. 29.) EM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 12. 30.

 

Jogszabály:

67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről

Módosítja:

35/2023. (XII. 29.) EM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

69/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról

Módosítja:

36/2023. (XII. 29.) EM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

17/2017. (V. 26.) NFM rendelet

a motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről

Módosítja:

37/2023. (XII. 29.) EM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet

a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről

Módosítja:

39/2023. (XII. 29.) EM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet

a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről

Módosítja:

40/2023. (XII. 29.) EM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

17/1997. (VI. 25.) KTM-KHVM-HM együttes rendelet

a repülésmeteorológiai szolgáltatás rendjéről szóló szabályzat kiadásáról

Módosítja:

41/2023. (XII. 29.) EM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

29/2001. (XII. 23.) KöM-GM együttes rendelet

egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről

Módosítja:

42/2023. (XII. 29.) EM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet

a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről

Módosítja:

43/2023. (XII. 29.) EM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

14/2005. (VI. 28.) KvVM rendelet

a kármentesítési tényfeltárás szűrővizsgálatával kapcsolatos szabályokról

Módosítja:

44/2023. (XII. 29.) EM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

4/2007. (II. 21.) KvVM rendelet

az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól

Módosítja:

45/2023. (XII. 29.) EM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet

a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról

Módosítja:

46/2023. (XII. 29.) EM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet

a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról

Módosítja:

47/2023. (XII. 29.) EM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet

a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról

Módosítja:

48/2023. (XII. 29.) EM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

6/2011. (I. 14.) VM rendelet

a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról

Módosítja:

49/2023. (XII. 29.) EM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

118/2011. (XII. 15.) VM rendelet

a benzin tárolásából, elosztásából és töltőállomáson a gépjármű feltöltéséből származó illékony szerves vegyület (VOC) csökkentéséről

Módosítja:

50/2023. (XII. 29.) EM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

26/2014. (III. 25.) VM rendelet

az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról

Módosítja:

51/2023. (XII. 29.) EM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről

Módosítja:

52/2023. (XII. 29.) EM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

14/2019. (VI. 12.) ITM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja:

24/2023. (XII. 29.) ÉKM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 12. 30.

 

Jogszabály:

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról

Módosítja:

26/2023. (XII. 29.) ÉKM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 03., 2025. 01. 01.

 

Jogszabály:

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről

Módosítja:

27/2023. (XII. 29.) ÉKM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2025. 01. 01.

 

Jogszabály:

25/2021. (VI. 16.) ITM rendelet

a vizsgálóállomások auditálásáról és akkreditált státuszának elfogadásáról

Módosítja:

28/2023. (XII. 29.) ÉKM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 03.

 

Jogszabály:

32/2001. (IX. 28.) KöViM rendelet

a légijárművek lajstromozásának szabályairól

Módosítja:

29/2023. (XII. 29.) ÉKM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 13.

 

Jogszabály:

26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet

a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről

Módosítja:

30/2023. (XII. 29.) ÉKM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 03. 21.

 

Jogszabály:

84/2011. (XII. 29.) NFM rendelet

a magyar légtér igénybevételéért fizetendő díjról

Módosítja:

31/2023. (XII. 29.) ÉKM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

18/1997. (X. 11.) KHVM-KTM együttes rendelet

a repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének részletes műszaki szabályairól

Módosítja:

32/2023. (XII. 29.) ÉKM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 03.

 

Jogszabály:

54/1999. (XII. 25.) BM rendelet

a közúti közlekedési nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás díjáról

Módosítja:

33/2023. (XII. 29.) ÉKM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 03.

 

Jogszabály:

15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet

a hajózási képesítésekről

Módosítja:

34/2023. (XII. 29.) ÉKM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 03.

 

Jogszabály:

21/2002. (XI. 8.) GKM-ESzCsM együttes rendelet

a hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről

Módosítja:

35/2023. (XII. 29.) ÉKM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 03.

 

Jogszabály:

29/2004. (VI. 16.) BM rendelet

a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól

Módosítja:

36/2023. (XII. 29.) ÉKM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 03., 2024. 01. 14.

 

Jogszabály:

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet

a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól

Módosítja:

37/2023. (XII. 29.) ÉKM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 03.

 

Jogszabály:

45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet

a vasúti társaságok működésének engedélyezéséről

Módosítja:

38/2023. (XII. 29.) ÉKM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 03.

 

Jogszabály:

15/2010. (III. 5.) KHEM rendelet

a személyszállítási közszolgáltatási menetrendek egységes egyeztetési eljárásáról

Módosítja:

39/2023. (XII. 29.) ÉKM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 03.

 

Jogszabály:

68/2011. (XI. 30.) NFM rendelet

a léginavigációs és a légiközlekedés biztonságát szolgáló egyéb földi berendezések engedélyezési eljárásáról és hatósági felügyeletéről

Módosítja:

40/2023. (XII. 29.) ÉKM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 03.

 

Jogszabály:

48/2012. (VIII. 23.) NFM rendelet

az intelligens közlekedési rendszerek fejlesztésének és üzemeltetésének általános feltételeiről, valamint más közlekedési módokhoz való kapcsolódásáról

Módosítja:

41/2023. (XII. 29.) ÉKM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 03.

 

Jogszabály:

55/2015. (IX. 30.) NFM rendelet

a vasúti pályahálózathoz történő nyílt hozzáférés részletes szabályairól

Módosítja:

42/2023. (XII. 29.) ÉKM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 03.

 

Jogszabály:

58/2015. (IX. 30.) NFM rendelet

a vasúti hálózat-hozzáférési díjrendszer kereteiről, valamint a hálózat-hozzáférési díjak képzésének és alkalmazásának alapvető szabályairól

Módosítja:

43/2023. (XII. 29.) ÉKM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 03.

 

Jogszabály:

36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet

a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről

Módosítja:

44/2023. (XII. 29.) ÉKM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 03.

 

Jogszabály:

24/2019. (VIII. 14.) ITM rendelet

a légiközlekedés, a víziközlekedés és a vasúti közlekedés biztonságát, környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről és a közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről szóló 58/2012. (X. 31.) NFM rendelet módosításáról

Módosítja:

45/2023. (XII. 29.) ÉKM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 03.

 

Jogszabály:

45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet

a használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról

Módosítja:

46/2023. (XII. 29.) ÉKM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 03.

 

Jogszabály:

6/2021. (II. 5.) ITM rendelet

a távoli pilóták képzését és vizsgáztatását végző szervezetek kijelöléséről, a távoli pilóták képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól, valamint a vizsgán való részvétel díjáról

Módosítja:

47/2023. (XII. 29.) ÉKM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 03.

 

Jogszabály:

54/2021. (XI. 5.) ITM rendelet

a közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról

Módosítja:

48/2023. (XII. 29.) ÉKM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 03.

 

Jogszabály:

5/2022. (II. 11.) ITM rendelet

a Nemzeti Repülésbiztonsági Programra és a Repülésbiztonság-irányítási Rendszer működtetésére vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja:

49/2023. (XII. 29.) ÉKM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 03.

 

Jogszabály:

45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet

a használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról

Módosítja:

52/2023. (XII. 29.) ÉKM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet

az útügyi igazgatásról

Módosítja:

52/2023. (XII. 29.) ÉKM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 03.

 

Jogszabály:

22/2023. (XII. 5.) ÉKM rendelet

az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet és a használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról szóló 45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet módosításáról

Módosítja:

52/2023. (XII. 29.) ÉKM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

1/2022. (V. 26.) GFM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja:

70/2023. (XII. 29.) GFM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 12. 30.

Módosítja:

71/2023. (XII. 29.) GFM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

9/2018.(XII. 21.) NVTNM rendelet

az M5, az M6, az M8 és az M60 autópálya koncessziós szerződései szerinti állami tulajdonú vagyonelemek felett az államot megillető tulajdonosi jogokat gyakorló és kötelezettségeket teljesítő személy kijelöléséről

Módosítja:

72/2023. (XII. 29.) GFM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

1/2022. (V. 26.) GFM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja:

73/2023. (XII. 29.) GFM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 12. 30.

 

Jogszabály:

11/2023. (VI. 22.) GFM rendelet

az árfigyelő rendszerbe tartozó termékkategóriákról és termékekről

Módosítja:

74/2023. (XII. 29.) GFM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 13.

 

Jogszabály:

51/2007. (V. 17.) GKM rendelet

a gázüzemű munkagép gáz-üzemanyag ellátó berendezései beszerelésének, karbantartásának, javításának, a belső égésű motorral üzemelő munkagép gázüzeműre történő utólagos átalakításának műszaki-biztonsági követelményeiről

Módosítja:

75/2023. (XII. 29.) GFM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 29.

 

Jogszabály:

35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet

egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról

Módosítja:

76/2023. (XII. 29.) GFM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 29.

 

Jogszabály:

45/2015. (XII. 30.) NGM rendelet

a Nemzeti Akkreditáló Hatóság eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

Módosítja:

77/2023. (XII. 29.) GFM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 29.

 

Jogszabály:

40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet

az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről

Módosítja:

78/2023. (XII. 29.) GFM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 29.

 

Jogszabály:

42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet

a gázszerelők és gázkészülék-javítók tevékenysége folytatásának részletes feltételeiről, az e tevékenységek bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről, valamint az e tevékenységekre vonatkozó kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről

Módosítja:

79/2023. (XII. 29.) GFM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 29.

 

Jogszabály:

2/2016. (I. 5.) NGM rendelet

a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről

Módosítja:

80/2023. (XII. 29.) GFM r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 29.

 

Jogszabály:

7/2013. (II. 26.) NFM rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről

Módosítja:

31/2023. (XII. 29.) MK r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 12. 30.

 

Jogszabály:

1/2023. (I. 17.) MK rendelet

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok rendvédelmi igazgatási alkalmazottaival szemben lefolytatható fegyelmi eljárásáról

Módosítja:

32/2023. (XII. 29.) MK r.

Megjelent:

MK 2023/193. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

661/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

Módosítja:

663/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Módosítja:

663/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01., 2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

663/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01., 2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

Módosítja:

664/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

163/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet

a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak meghatározásáról, valamint a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja:

665/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 12. 30.

 

Jogszabály:

203/2020. (V. 14.) Korm. rendelet

a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramról, valamint a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram működéséhez szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

666/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 12. 30.

 

Jogszabály:

733/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet

az Európai Unió brexit miatti kiigazításokra képzett Brexit Alkalmazkodási Tartalékból a magyar vállalkozások részére nyújtott támogatások igénylésének és a források felhasználásának részletes szabályairól

Módosítja:

667/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 12. 30.

 

Jogszabály:

601/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Közös Agrárpolitika és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások végrehajtásának szervezetéről és intézményeiről

Módosítja:

668/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 12. 30.

 

Jogszabály:

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

669/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 12. 30.

 

Jogszabály:

356/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet

a Budafoki Munkás Testedző Egyesület sporttelepének felújításával-fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja:

670/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 12. 30.

 

Jogszabály:

303/2019. (XII. 12.) Korm. rendelet

a sportakadémiákról

Módosítja:

672/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 12. 30.

 

Jogszabály:

24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet

a nemzeti felsőoktatási kiválóságról

Módosítja:

673/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap működtetésének és felhasználásának szabályairól

Módosítja:

673/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

433/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott kutatás-fejlesztési és innovációs programok és projektek értékelésének részletes szabályairól

Módosítja:

673/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

344/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalról, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap kezelő szervének kijelöléséről

Módosítja:

673/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet

az országos településrendezési és építési követelményekről

Módosítja:

674/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

674/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

5/2015. (I. 29.) Korm. rendelet

a 400 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi építményekre vonatkozó előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadása iránti kérelem tartalmi követelményeinek, az eljárásban közreműködő Bizottság működésének egyes szabályairól

Módosítja:

674/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

143/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet

a rendeltetésmódosítási eljárás során alkalmazandó részletes szabályokról

Módosítja:

674/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet

a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól

Módosítja:

674/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet

a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerrel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

674/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

450/2023. (X. 4.) Korm. rendelet

a visszaváltási díj megállapításának és alkalmazásának, valamint a visszaváltási díjas termék forgalmazásának részletes szabályairól

Módosítja:

674/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet

az országos településrendezési és építési követelményekről

Módosítja:

675/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 12. 31.

 

Jogszabály:

271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet

a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról

Módosítja:

675/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 12. 31.

 

Jogszabály:

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

Módosítja:

675/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 12. 31.

 

Jogszabály:

439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről

Módosítja:

675/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 12. 31.

 

Jogszabály:

292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet

a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről

Módosítja:

675/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 12. 31.

 

Jogszabály:

310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet

a hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja:

675/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 12. 31.

 

Jogszabály:

246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet

az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól

Módosítja:

675/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 12. 31.

 

Jogszabály:

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet

a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

Módosítja:

675/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 12. 31.

 

Jogszabály:

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről

Módosítja:

675/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 12. 31.

 

Jogszabály:

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet

a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól

Módosítja:

675/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 12. 31.

 

Jogszabály:

69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet

az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól

Módosítja:

675/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 12. 31.

 

Jogszabály:

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Módosítja:

675/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 12. 31.

 

Jogszabály:

124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet

a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről

Módosítja:

675/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 12. 31.

 

Jogszabály:

182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja:

675/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 12. 31.

 

Jogszabály:

432/2022. (X. 30.) Korm. rendelet

a gördülő fejlesztési rendszerterv jóváhagyásának, felülvizsgálatának, a jóváhagyott terv végrehajtása ellenőrzésének szabályairól

Módosítja:

675/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 12. 31.

 

Jogszabály:

269/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet

a hulladékgazdálkodási koncesszor kártalanításáról

Módosítja:

675/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 12. 31.

 

Jogszabály:

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet

a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

677/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01., 2024. 06. 01.

 

Jogszabály:

201/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet

a távhűtési szolgáltatásról

Módosítja:

678/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

399/2023. (VIII. 24.) Korm. rendelet

a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről

Módosítja:

679/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja:

680/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01., 2024. 01. 14.

 

Jogszabály:

243/2019. (X. 22.) Korm. rendelet

az elektromobilitás szolgáltatás egyes kérdéseiről

Módosítja:

680/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

271/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet

a pénzügyi biztosíték, a céltartalék képzésére kötelezettek köréről, a pénzügyi biztosíték, a céltartalék formájáról és mértékéről, felhasználásának feltételeiről, elszámolásának és nyilvántartásának szabályairól, valamint a környezetvédelmi biztosítás részletes szabályairól

Módosítja:

681/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet

az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről

Módosítja:

682/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2023. 12. 30.

 

Jogszabály:

268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet

az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól

Módosítja:

683/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet

az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól

Módosítja:

684/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet

a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről

Módosítja:

685/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 06., 2024. 03. 28.

 

Jogszabály:

120/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet

a közúti árutovábbítási szerződésekről

Módosítja:

686/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 28.

 

Jogszabály:

100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet

a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról

Módosítja:

687/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet

a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről

Módosítja:

688/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

226/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet

a minősített kölcsönbeadói nyilvántartásba vételről és tevékenységről

Módosítja:

688/2023. (XII. 29.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

1584/2020. (IX. 11.) Korm. határozat

a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia új helyszínen történő megvalósításáról, valamint a beruházás előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről

Módosítja:

1617/2023. (XII. 29.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

 

Jogszabály:

1622/2020. (X. 1.) Korm. határozat

a Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanterem építéséről

Módosítja:

1619/2023. (XII. 29.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

 

Jogszabály:

1002/2021. (I. 7.) Korm. határozat

a Kossuth Lajos téri Igazságügyi Palota és Agrárminisztérium épület rekonstrukciójával kapcsolatos intézkedésekről

Módosítja:

1621/2023. (XII. 29.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/194. (XII. 29.)

 

2023. XII. 28.

Jogszabály:

13/2022. (XI. 18.) MEKH rendelet

a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak meghatározásának a 2021. április 1. napjával induló árszabályozási ciklusra vonatkozó keretszabályairól szóló 12/2020. (XII. 14.) MEKH rendelet módosításáról

Módosítja:

23/2023. (XII. 28.) MEKH r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

8/2016. (III. 25.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja:

8/2023. (XII. 28.) MvM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

13/1992. (VI. 26.) NM rendelet

a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról

Módosítja:

78/2023. (XII. 28.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

23/1997. (III. 19.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak kártérítési felelősségéről

Módosítja:

79/2023. (XII. 28.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

4/2000. (II. 25.) EüM rendelet

a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről

Módosítja:

80/2023. (XII. 28.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet

az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről

Módosítja:

81/2023. (XII. 28.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendelet

a kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás szabályairól

Módosítja:

82/2023. (XII. 28.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

30/2011. (IX. 22.) BM rendelet

a rendőrség szolgálati szabályzatáról

Módosítja:

83/2023. (XII. 28.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet

a belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről

Módosítja:

84/2023. (XII. 28.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet

a lakáscélú munkáltatói kölcsönről

Módosítja:

85/2023. (XII. 28.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

23/2013. (VI. 11.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrség munkavédelmi feladatai és foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól

Módosítja:

86/2023. (XII. 28.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

26/2013. (VI. 26.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről

Módosítja:

87/2023. (XII. 28.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

63/2013. (XI. 28.) BM rendelet

a körözési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlésről és a körözési eljárás lefolytatásának részletes szabályairól, valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Módosítja:

88/2023. (XII. 28.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

5/2014. (II. 7.) NGM rendelet

a nemzetgazdasági miniszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról

Módosítja:

89/2023. (XII. 28.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

56/2014. (XII. 5.) BM rendelet

a rendőrségi fogdák rendjéről

Módosítja:

90/2023. (XII. 28.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

25/2015. (VI. 15.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrség hivatásos állományú tagjainak szolgálatképes állapota megállapítása érdekében a befolyásoltság kiszűrése céljából elvégezhető vizsgálatok köréről és a vizsgálat végrehajtásának szabályairól

Módosítja:

91/2023. (XII. 28.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

30/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről

Módosítja:

92/2023. (XII. 28.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

58/2015. (X. 27.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek által üzemben tartott szolgálati járművekre, azok forgalomba helyezésére, időszakos vizsgálatára vonatkozó különös szabályokról

Módosítja:

93/2023. (XII. 28.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

14/2016. (V. 10.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről

Módosítja:

94/2023. (XII. 28.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

4/2019. (III. 11.) BM rendelet

a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyával összefüggő egyes szabályokról

Módosítja:

95/2023. (XII. 28.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

5/2022. (III. 31.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek rendvédelmi tisztjelöltjeiről és a rendvédelmi tisztjelölti szolgálati jogviszonyról

Módosítja:

96/2023. (XII. 28.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

43/2022. (XII. 19.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrségnél foglalkoztatott hivatásos állomány alkalmasságvizsgálatáról, valamint egészségügyi és pszichológiai ellátásáról

Módosítja:

97/2023. (XII. 28.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

47/2022. (XII. 27.) BM rendelet

a szerződéses határvadász jogviszonyával, képzésével és vizsgáztatásának rendjével összefüggő egyes szabályokról

Módosítja:

98/2023. (XII. 28.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

5/2023. (II. 15.) BM rendelet

a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ Bűnügyi Ellátó Igazgatóság és a Tanúvédelmi Szolgálat Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda szervezetébe történő integrációjáról

Módosítja:

99/2023. (XII. 28.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

38/2023. (IX. 14.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendeletnek az online térben elkövetett bűncselekmények felderítésére specializálódott egység felállítása érdekében szükséges módosításáról

Módosítja:

100/2023. (XII. 28.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja:

56/2023. (XII. 28.) GFM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 31.

 

Jogszabály:

27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet

a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról

Módosítja:

57/2023. (XII. 28.) GFM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 31.

 

Jogszabály:

47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet

Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról

Módosítja:

58/2023. (XII. 28.) GFM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 31.

 

Jogszabály:

50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet

a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről

Módosítja:

59/2023. (XII. 28.) GFM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 31.

 

Jogszabály:

61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet

a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről

Módosítja:

60/2023. (XII. 28.) GFM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 31.

 

Jogszabály:

65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet

a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről

Módosítja:

61/2023. (XII. 28.) GFM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2026. 01. 01.

 

Jogszabály:

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet

a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről

Módosítja:

62/2023. (XII. 28.) GFM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 31.

 

Jogszabály:

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet

a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

Módosítja:

63/2023. (XII. 28.) GFM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 31.

 

Jogszabály:

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet

az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről

Módosítja:

64/2023. (XII. 28.) GFM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 31.

 

Jogszabály:

12/2006. (III. 23.) EüM rendelet

az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről

Módosítja:

65/2023. (XII. 28.) GFM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 31.

 

Jogszabály:

10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet

a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről

Módosítja:

66/2023. (XII. 28.) GFM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 31.

 

Jogszabály:

4/2018. (II. 28.) NGM rendelet

az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és a díj megfizetésére vonatkozó szabályokról

Módosítja:

67/2023. (XII. 28.) GFM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

5/2020. (II. 6.) ITM rendelet

a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről

Módosítja:

68/2023. (XII. 28.) GFM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 31., 2024. 04. 01., 2025. 01. 18., 2026. 04. 05., 2026. 04. 06.

 

Jogszabály:

6/2020. (II. 7.) ITM rendelet

a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet és a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet módosításáról

Módosítja:

69/2023. (XII. 28.) GFM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2025. 01. 18.

 

Jogszabály:

5/2018. (III. 8.) HM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

Módosítja:

44/2023. (XII. 28.) HM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja:

45/2023. (XII. 28.) HM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

7/2015. (VI. 22.) HM rendelet

a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól

Módosítja:

45/2023. (XII. 28.) HM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

5/2003. (II. 1.) HM rendelet

az állami célú légiközlekedés szakszemélyzetének képzéséről

Módosítja:

46/2023. (XII. 28.) HM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

3/2006. (II. 2.) HM rendelet

az állami repülések céljára kijelölt légterekben végrehajtott repülések szabályairól

Módosítja:

47/2023. (XII. 28.) HM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

18/2009. (XII. 18.) HM rendelet

a honvédségi járművek fenntartásáról

Módosítja:

48/2023. (XII. 28.) HM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet

a közjegyzői díjszabásról

Módosítja:

21/2023. (XII. 28.) IM r.

Megjelent:

MK 2023/191. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet

az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről

Módosítja:

639/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról

Módosítja:

639/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet

Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről

Módosítja:

639/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet

a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja:

640/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

az egységes működési kézikönyvről

Módosítja:

640/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet

a támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról

Módosítja:

640/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja:

640/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet

az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

640/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet

a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja:

640/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet

Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről

Módosítja:

640/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

489/2023. (XI. 2.) Korm. rendelet

a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény veszélyhelyzet ideje alatti eltérő szabályairól

Módosítja:

641/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet

a biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

Módosítja:

642/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 31.

 

Jogszabály:

214/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet

a betétbiztosítási alapok és intézményvédelmi alapok, valamint a befektető-védelmi alap éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

Módosítja:

642/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

221/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet

a Magyar Nemzeti Bank éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

Módosítja:

642/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet

a magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

Módosítja:

642/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet

az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

Módosítja:

642/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet

a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

Módosítja:

642/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 31.

 

Jogszabály:

251/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet

a befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

Módosítja:

642/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 31.

 

Jogszabály:

252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet

az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

Módosítja:

642/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet

a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről

Módosítja:

642/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

296/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet

az egyházi jogi személyek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

Módosítja:

642/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet

a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

Módosítja:

642/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29., 2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

263/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet

az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről

Módosítja:

642/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

5/2009. (I. 16.) Korm. rendelet

a kis- és középvállalkozások helyzetével, támogatásával összefüggő adatszolgáltatásról

Módosítja:

643/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

440/2021. (VII. 23.) Korm. rendelet

a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások megerősítésének stratégiája 2019-2030 végrehajtásával összefüggő feladatok ellátásáért felelős szervezetek kijelöléséről

Módosítja:

643/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet

a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról

Módosítja:

644/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 28. 23 órától.

 

Jogszabály:

469/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet

az állami beruházások központi nyilvántartásáról és ellenőrzéséről, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja:

644/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 28. 23 órától.

 

Jogszabály:

301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről

Módosítja:

644/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 28. 23 órától.

 

Jogszabály:

329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet

a központi beszerző szerv kijelöléséről, a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések körének meghatározásáról és a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszeréről

Módosítja:

644/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 28. 23 órától.

 

Jogszabály:

162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a kormányzati kommunikációs beszerzésekről

Módosítja:

644/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 28. 23 órától.

 

Jogszabály:

330/2022. (IX. 5.) Korm. rendelet

a kormányzati igazgatási szervek, valamint meghatározott gazdasági társaságok egyes szerződéseinek miniszteri jóváhagyásáról

Módosítja:

644/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 28. 23 órától.

 

Jogszabály:

383/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet

az állam közvetlen vagy közvetett többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok bérleti szerződéseinek miniszteri jóváhagyásáról

Módosítja:

644/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 28. 23 órától.

 

Jogszabály:

85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet

a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről

Módosítja:

645/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet

a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja:

646/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet

a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja:

647/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

631/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet

egyes felnőttképzéssel és szakképzéssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

647/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a felsőoktatási felvételi eljárásról

Módosítja:

648/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

302/2023. (VII. 11.) Korm. rendelet

a kistelepüléseken nyújtható otthonteremtési támogatásokról

Módosítja:

649/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

303/2023. (VII. 11.) Korm. rendelet

a babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja:

649/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról

Módosítja:

649/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről

Módosítja:

649/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet

a három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről

Módosítja:

649/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet

a babaváró támogatásról

Módosítja:

649/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet

az országos településrendezési és építési követelményekről

Módosítja:

650/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja:

650/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról

Módosítja:

650/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Módosítja:

650/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

651/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet

az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról

Módosítja:

651/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja:

652/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet

az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól

Módosítja:

653/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

821/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

a bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és biomasszából előállított tüzelőanyagok fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról

Módosítja:

654/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet

a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

655/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 12.

 

Jogszabály:

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

Módosítja:

655/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 12.

 

Jogszabály:

159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet

a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól

Módosítja:

655/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 12.

 

Jogszabály:

181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet

a vizsgálóállomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól

Módosítja:

657/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet

az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról

Módosítja:

658/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet

a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről

Módosítja:

659/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

659/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

Módosítja:

659/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet

a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

659/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

Módosítja:

659/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet

a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről

Módosítja:

659/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

224/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet

a kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól

Módosítja:

659/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet

a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről

Módosítja:

659/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

123/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet

az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kivitelével, illetve behozatalával összefüggő bejelentési eljárás részletes szabályairól

Módosítja:

659/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja:

659/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet

a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról

Módosítja:

659/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet

egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról

Módosítja:

659/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól

Módosítja:

659/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

379/2013. (X. 25.) Korm. rendelet

a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja:

659/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet

a külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól

Módosítja:

659/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

4/2014. (I. 10.) Korm. rendelet

a rendvédelmi szervek, a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, az Országgyűlési Őrség, valamint a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok közegészségügyi-járványügyi feladatait ellátó egyes szervek kijelöléséről

Módosítja:

659/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról

Módosítja:

659/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet

a lakosság természetes és mesterséges eredetű sugárterhelését meghatározó környezeti sugárzási helyzet ellenőrzési rendjéről és a kötelezően mérendő mennyiségek köréről

Módosítja:

659/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről

Módosítja:

659/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Módosítja:

659/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

516/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet

az Országos Kórházi Főigazgatóság feladatairól

Módosítja:

659/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

29/2022. (I. 31.) Korm. rendelet

a központi egészséginformatikai szolgáltatásokról

Módosítja:

659/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

285/2023. (VI. 30.) Korm. rendelet

az egészségügyi intézmények irányításának egyes szabályairól

Módosítja:

659/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

333/2023. (VII. 20.) Korm. rendelet

a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központról

Módosítja:

659/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

619/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet

a rozsdaövezeti akcióterületek kijelöléséről és egyes akcióterületeken megvalósuló beruházásokra irányadó sajátos követelményekről

Módosítja:

660/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

a történelmi emlékhelyekről

Módosítja:

660/2023. (XII. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

1064/2020. (II. 28.) Korm. határozat

a Nemzeti Összetartozás Éve megvalósításával kapcsolatos kormányzati intézkedésekről és a szükséges források biztosításáról

Módosítja:

1611/2023. (XII. 28.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

 

Jogszabály:

1348/2020. (VI. 30.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja:

1611/2023. (XII. 28.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

 

Jogszabály:

1664/2020. (X. 15.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, továbbá kormányhatározat módosításáról

Módosítja:

1611/2023. (XII. 28.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

 

Jogszabály:

1034/2022. (II. 1.) Korm. határozat

címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja:

1611/2023. (XII. 28.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

 

Jogszabály:

1050/2023. (II. 23.) Korm. határozat

címrendi módosításról és kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból történő, fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározat módosításáról

Módosítja:

1611/2023. (XII. 28.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

 

Jogszabály:

1066/2023. (III. 8.) Korm. határozat

címrendi kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból, a Járványügyi kiadások előirányzatból történő, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja:

1611/2023. (XII. 28.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

 

Jogszabály:

1627/2019. (XI. 8.) Korm. határozat

a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások megerősítésének stratégiája 2019-2030 elfogadásáról

Módosítja:

1612/2023. (XII. 28.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/192. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

8/2023. (V. 5.) MK utasítás

a Nemzeti Kommunikációs Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

25/2023. (XII. 28.) MK ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/64. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

12/2022. (VI. 28.) BM utasítás

a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

32/2023. (XII. 28.) BM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/64. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

2/2023. (VIII. 9.) EUM utasítás

az Európai Uniós Ügyek Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

7/2023. (XII. 28.) EUM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/64. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

2/2022. (XII. 28.) ÉKM utasítás

az Építési és Közlekedési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

20/2023. (XII. 28.) ÉKM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/64. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

30/2022. (VII. 29.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

62/2023. (XII. 28.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/64. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29.

 

Jogszabály:

35/2019. (IV. 30.) HM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének feladatairól, az azokkal történő gazdálkodás szabályairól és a költségvetési támogatások biztosításának egyes kérdéseiről

Módosítja:

64/2023. (XII. 28.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/64. (XII. 28.)

Hatályos:

2023. 12. 29., 2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

34/2016. (VII. 15.) HM utasítás

az egyes beosztásokban megállapítható munkaerő-piaci pótlékról

Módosítja:

66/2023. (XII. 28.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/64. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

20/2021. (V. 19.) HM utasítás

a honvédelmi szervezetek költségvetési gazdálkodásának rendjéről

Módosítja:

67/2023. (XII. 28.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/64. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01., 2024. 02. 01.

 

Jogszabály:

24/2021. (VI. 10.) HM utasítás

a honvédelmi alkalmazottak foglalkoztatásával kapcsolatos illetménygazdálkodásról

Módosítja:

68/2023. (XII. 28.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/64. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

2/2022. (XII. 16.) OAH utasítás

az Országos Atomenergia Hivatal Iratkezelési Szabályzatáról

Módosítja:

3/2023. (XII. 28.) OAH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/64. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

4/2013. (III. 29.) GVH utasítás

a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének, valamint a közérdekű adatok elektronikus közzétételének rendjéről

Módosítja:

14/2023. (XII. 28.) GVH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/64. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

17/2014. (XII. 5.) GVH utasítás

a Gazdasági Versenyhivatal minősített adat védelmét szolgáló biztonsági szabályzatáról

Módosítja:

14/2023. (XII. 28.) GVH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/64. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

6/2018. (VI. 21.) GVH utasítás

a közszolgálati szabályzatról

Módosítja:

14/2023. (XII. 28.) GVH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/64. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

2/2020. (VII. 14.) GVH utasítás

a Gazdasági Versenyhivatal szervezeti és működési szabályzatáról

Módosítja:

14/2023. (XII. 28.) GVH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/64. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

7/2021. (V. 31.) GVH utasítás

a Gazdasági Versenyhivatal eljárásai során alkalmazandó belső ügyintézési rendről

Módosítja:

14/2023. (XII. 28.) GVH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/64. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

14/2021. (XII. 16.) GVH utasítás

a Gazdasági Versenyhivatal másolatkészítési szabályzatáról

Módosítja:

14/2023. (XII. 28.) GVH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/64. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

3/2022. (III. 17.) GVH utasítás

a Gazdasági Versenyhivatal elektronikus aláírási és elektronikus bélyegzési szabályzatáról

Módosítja:

14/2023. (XII. 28.) GVH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/64. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

11/2015. (XII. 23.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda reprezentációs szabályzatáról

Módosítja:

5/2023. (XII. 28.) NVI ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/64. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

2/2016. (II. 25.) NVI utasítás

a kiküldetések rendjéről

Módosítja:

5/2023. (XII. 28.) NVI ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/64. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

6/2020. (VI. 26.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda Közszolgálati Szabályzatáról

Módosítja:

5/2023. (XII. 28.) NVI ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/64. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

7/2020. (VII. 24.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda gazdálkodási szabályzatáról

Módosítja:

5/2023. (XII. 28.) NVI ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/64. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

5/2021. (VI. 18.) NVI utasítás

a gépkocsik és hivatali mobileszközök igénybevételének és használatának rendjéről

Módosítja:

5/2023. (XII. 28.) NVI ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/64. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

40/2017. (XII. 29.) ORFK utasítás

az Iratkezelési Szabályzatról

Módosítja:

34/2023. (XII. 28.) ORFK ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/64. (XII. 28.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

2023. XII. 27.

Jogszabály:

1996. évi CXVI. törvény

az atomenergiáról

Módosítja:

2023. évi CXXI. tv.

Megjelent:

MK 2023/190. (XII. 27.)

Hatályos:

2024. 01. 01., 2024. 01. 04., 2024. 01. 27., 2024. 03. 26.

 

Jogszabály:

17/2022. (XII. 1.) MK rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja:

30/2023. (XII. 27.) MK r.

Megjelent:

MK 2023/190. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 12. 28.

 

Jogszabály:

99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet

a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről

Módosítja:

154/2023. (XII. 27.) AM r.

Megjelent:

MK 2023/190. (XII. 27.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet

a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről

Módosítja:

155/2023. (XII. 27.) AM r.

Megjelent:

MK 2023/190. (XII. 27.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

74/2003. (VII. 1.) FVM rendelet

a tojótyúktartó telepek nyilvántartásba vételének szabályairól

Módosítja:

156/2023. (XII. 27.) AM r.

Megjelent:

MK 2023/190. (XII. 27.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet

a vágóállatok vágás utáni minősítéséről

Módosítja:

157/2023. (XII. 27.) AM r.

Megjelent:

MK 2023/190. (XII. 27.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

110/2003. (X. 21.) FVM rendelet

az erdészeti szaporítóanyagokról

Módosítja:

158/2023. (XII. 27.) AM r.

Megjelent:

MK 2023/190. (XII. 27.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet

a növényfajták állami elismeréséről

Módosítja:

159/2023. (XII. 27.) AM r.

Megjelent:

MK 2023/190. (XII. 27.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

79/2004. (V. 4.) FVM rendelet

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól

Módosítja:

160/2023. (XII. 27.) AM r.

Megjelent:

MK 2023/190. (XII. 27.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

82/2004. (V. 11.) FVM rendelet

a gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről

Módosítja:

161/2023. (XII. 27.) AM r.

Megjelent:

MK 2023/190. (XII. 27.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

89/2004. (V. 15.) FVM rendelet

a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról

Módosítja:

162/2023. (XII. 27.) AM r.

Megjelent:

MK 2023/190. (XII. 27.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

36/2006. (V. 18.) FVM rendelet

a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról

Módosítja:

163/2023. (XII. 27.) AM r.

Megjelent:

MK 2023/190. (XII. 27.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

8/2007. (I. 31.) FVM rendelet

egyes növényvédő szerek forgalmazásával, illetve felhasználásával kapcsolatban külföldön szerzett szakmai gyakorlaton alapuló képesítés elismerésének részletes szabályairól

Módosítja:

164/2023. (XII. 27.) AM r.

Megjelent:

MK 2023/190. (XII. 27.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet

az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről

Módosítja:

165/2023. (XII. 27.) AM r.

Megjelent:

MK 2023/190. (XII. 27.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

16/2008. (II. 15.) FVM-SZMM együttes rendelet

a nyers tej vizsgálatáról

Módosítja:

166/2023. (XII. 27.) AM r.

Megjelent:

MK 2023/190. (XII. 27.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet

a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól

Módosítja:

167/2023. (XII. 27.) AM r.

Megjelent:

MK 2023/190. (XII. 27.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet

az erdők felújításának csekély összegű (de minimis) támogatásáról

Módosítja:

168/2023. (XII. 27.) AM r.

Megjelent:

MK 2023/190. (XII. 27.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

30/2009. (III. 27.) FVM rendelet

a sertésállományok Aujeszky-betegségtől való mentesítésének szabályairólés a mentesség fenntartásáról

Módosítja:

169/2023. (XII. 27.) AM r.

Megjelent:

MK 2023/190. (XII. 27.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Módosítja:

170/2023. (XII. 27.) AM r.

Megjelent:

MK 2023/190. (XII. 27.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet

a növényvédelmi tevékenységről

Módosítja:

171/2023. (XII. 27.) AM r.

Megjelent:

MK 2023/190. (XII. 27.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

66/2010. (V. 12.) FVM rendelet

a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint ezek hatósági ellenőrzéséről

Módosítja:

172/2023. (XII. 27.) AM r.

Megjelent:

MK 2023/190. (XII. 27.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

40/2012. (IV. 27.) VM rendelet

az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallásának és megfizetésének szabályairól

Módosítja:

173/2023. (XII. 27.) AM r.

Megjelent:

MK 2023/190. (XII. 27.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

45/2012. (V. 8.) VM rendelet

a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról

Módosítja:

174/2023. (XII. 27.) AM r.

Megjelent:

MK 2023/190. (XII. 27.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

63/2012. (VII. 2.) VM rendelet

a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól

Módosítja:

175/2023. (XII. 27.) AM r.

Megjelent:

MK 2023/190. (XII. 27.)

Hatályos:

2024. 01. 27.

 

Jogszabály:

65/2012. (VII. 4.) VM rendelet

a takarmányok előállításának, forgalomba hozatalának és felhasználásának egyes szabályairól

Módosítja:

176/2023. (XII. 27.) AM r.

Megjelent:

MK 2023/190. (XII. 27.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet

az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól

Módosítja:

177/2023. (XII. 27.) AM r.

Megjelent:

MK 2023/190. (XII. 27.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

34/2013. (V. 14.) VM rendelet

a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításáról, előállításáról, forgalmazásáról, jelöléséről és ellenőrzésének eljárásrendjéről

Módosítja:

178/2023. (XII. 27.) AM r.

Megjelent:

MK 2023/190. (XII. 27.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet

az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról

Módosítja:

179/2023. (XII. 27.) AM r.

Megjelent:

MK 2023/190. (XII. 27.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

127/2013. (XII. 18.) VM rendelet

a piaci árinformációs rendszer és a tesztüzemi információs rendszer működéséről

Módosítja:

180/2023. (XII. 27.) AM r.

Megjelent:

MK 2023/190. (XII. 27.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

133/2013. (XII. 29.) VM rendelet

a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról

Módosítja:

181/2023. (XII. 27.) AM r.

Megjelent:

MK 2023/190. (XII. 27.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

42/2015. (VII. 22.) FM rendelet

a termelői csoportok elismeréséről

Módosítja:

182/2023. (XII. 27.) AM r.

Megjelent:

MK 2023/190. (XII. 27.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

61/2017. (XII. 21.) FM rendelet

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

183/2023. (XII. 27.) AM r.

Megjelent:

MK 2023/190. (XII. 27.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

11/2019. (IV. 1.) AM rendelet

a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről

Módosítja:

184/2023. (XII. 27.) AM r.

Megjelent:

MK 2023/190. (XII. 27.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

56/2019. (XII. 12.) AM rendelet

a szarvasmarha gümőkór elleni védekezésről

Módosítja:

185/2023. (XII. 27.) AM r.

Megjelent:

MK 2023/190. (XII. 27.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

8/2021. (III. 10.) AM rendelet

a nem állami laboratóriumok engedélyezéséről, nyilvántartásba vételéről és működési feltételeinek részletes szabályozásáról

Módosítja:

186/2023. (XII. 27.) AM r.

Megjelent:

MK 2023/190. (XII. 27.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

20/2021. (V. 17.) AM rendelet

az élelmiszerek és az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak előállításáról és forgalomba hozataláról

Módosítja:

187/2023. (XII. 27.) AM r.

Megjelent:

MK 2023/190. (XII. 27.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

26/2021. (VII. 29.) AM rendelet

a szőlő- és bortermelés részletes szabályairól

Módosítja:

188/2023. (XII. 27.) AM r.

Megjelent:

MK 2023/190. (XII. 27.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet

az orosz-ukrán konfliktus miatt gazdasági nehézségekkel küzdő agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozó vállalkozások részére nyújtandó válságtámogatás igénybevételének általános feltételeiről

Módosítja:

188/2023. (XII. 27.) AM r.

Megjelent:

MK 2023/190. (XII. 27.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

2/2020. (II. 28.) AM rendelet

az Európai Unió területén történő borpromóció támogatásáról

Módosítja:

189/2023. (XII. 27.) AM r.

Megjelent:

MK 2023/190. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 12. 28.

 

Jogszabály:

3/2020. (II. 28.) AM rendelet

a harmadik országokban történő borpromóció támogatásáról

Módosítja:

189/2023. (XII. 27.) AM r.

Megjelent:

MK 2023/190. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 12. 28.

 

Jogszabály:

20/2004. (II. 27.) GKM rendelet

a kőolaj és kőolajtermékekre vonatkozó nemzetközi adatszolgáltatásról

Módosítja:

26/2023. (XII. 27.) EM r.

Megjelent:

MK 2023/190. (XII. 27.)

Hatályos:

2024. 01. 04.

 

Jogszabály:

1/2012. (I. 20.) NFM rendelet

a megújuló forrásokból előállított energia részarányának kiszámítási módszertanáról

Módosítja:

27/2023. (XII. 27.) EM r.

Megjelent:

MK 2023/190. (XII. 27.)

Hatályos:

2024. 01. 04.

 

Jogszabály:

12/2022. (VIII. 11.) TIM rendelet

a veszélyhelyzet idején a villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatás változatlan feltételek szerinti nyújtását biztosító rezsivédelmi szolgáltatásról szóló 289/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelet alapján a villamos energia szolgáltató részére járó ellentételezés kiszámításának módszertanáról

Módosítja:

28/2023. (XII. 27.) EM r.

Megjelent:

MK 2023/190. (XII. 27.)

Hatályos:

2024. 01. 04.

 

Jogszabály:

53/2014. (XII. 13.) NFM rendelet

az egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmáról

Módosítja:

29/2023. (XII. 27.) EM r.

Megjelent:

MK 2023/190. (XII. 27.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

39/2011. (V. 18.) VM rendelet

az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról

Módosítja:

38/2023. (XII. 27.) GFM r.

Megjelent:

MK 2023/190. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 12. 28.

 

Jogszabály:

25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet

a termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározására vonatkozó módszertani elvekről

Módosítja:

39/2023. (XII. 27.) GFM r.

Megjelent:

MK 2023/190. (XII. 27.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet

a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól

Módosítja:

40/2023. (XII. 27.) GFM r.

Megjelent:

MK 2023/190. (XII. 27.)

Hatályos:

2024. 04. 23.

 

Jogszabály:

40/2015. (XII. 30.) NGM rendelet

a pénzügyi szolgáltatás közvetítői, a biztosításközvetítői és a tőkepiaci üzletkötői hatósági képzéssel és hatósági vizsgával összefüggő feladatokról

Módosítja:

41/2023. (XII. 27.) GFM r.

Megjelent:

MK 2023/190. (XII. 27.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

1/2022. (V. 26.) GFM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja:

42/2023. (XII. 27.) GFM r.

Megjelent:

MK 2023/190. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 12. 28.

Módosítja:

43/2023. (XII. 27.) GFM r.

Megjelent:

MK 2023/190. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 12. 28.

Módosítja:

44/2023. (XII. 27.) GFM r.

Megjelent:

MK 2023/190. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 12. 28.

Módosítja:

45/2023. (XII. 27.) GFM r.

Megjelent:

MK 2023/190. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 12. 28.

Módosítja:

46/2023. (XII. 27.) GFM r.

Megjelent:

MK 2023/190. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 12. 28.

Módosítja:

47/2023. (XII. 27.) GFM r.

Megjelent:

MK 2023/190. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 12. 28.

Módosítja:

48/2023. (XII. 27.) GFM r.

Megjelent:

MK 2023/190. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 12. 28.

Módosítja:

49/2023. (XII. 27.) GFM r.

Megjelent:

MK 2023/190. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 12. 28.

Módosítja:

50/2023. (XII. 27.) GFM r.

Megjelent:

MK 2023/190. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 12. 28.

Módosítja:

51/2023. (XII. 27.) GFM r.

Megjelent:

MK 2023/190. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 12. 28.

Módosítja:

52/2023. (XII. 27.) GFM r.

Megjelent:

MK 2023/190. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 12. 28.

Módosítja:

53/2023. (XII. 27.) GFM r.

Megjelent:

MK 2023/190. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 12. 28.

Módosítja:

54/2023. (XII. 27.) GFM r.

Megjelent:

MK 2023/190. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 12. 28.

 

Jogszabály:

6/2003. (II. 7.) HM rendelet

a Magyar Honvédség belföldi futárszolgálati tevékenységéről

Módosítja:

23/2023. (XII. 27.) HM r.

Megjelent:

MK 2023/190. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 12. 28.

 

Jogszabály:

19/2009. (XII. 29.) HM rendelet

a Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokról

Módosítja:

24/2023. (XII. 27.) HM r.

Megjelent:

MK 2023/190. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 12. 28.

 

Jogszabály:

7/2013. (VII. 25.) HM rendelet

a kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó egyes szociális feladatokról

Módosítja:

25/2023. (XII. 27.) HM r.

Megjelent:

MK 2023/190. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 12. 28.

 

Jogszabály:

9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja:

26/2023. (XII. 27.) HM r.

Megjelent:

MK 2023/190. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 12. 28.

 

Jogszabály:

10/2013. (VIII. 12.) HM rendelet

a kártérítési felelősségről, valamint egyes meg nem térülő károk leírásának és törlésének szabályairól

Módosítja:

27/2023. (XII. 27.) HM r.

Megjelent:

MK 2023/190. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 12. 28.

 

Jogszabály:

12/2013. (VIII. 15.) HM rendelet

az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatásokról

Módosítja:

28/2023. (XII. 27.) HM r.

Megjelent:

MK 2023/190. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 12. 28.

 

Jogszabály:

13/2013. (VIII. 21.) HM rendelet

a kondicionáló-kiképzési, valamint a katonai kiképzési és oktatási célú rendezvényekről, továbbá a regeneráló pihenés és a rekreáció rendjéről

Módosítja:

29/2023. (XII. 27.) HM r.

Megjelent:

MK 2023/190. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 12. 28.

 

Jogszabály:

15/2013. (VIII. 22.) HM rendelet

a honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar főnöke által alapítható és adományozható elismerésekről

Módosítja:

30/2023. (XII. 27.) HM r.

Megjelent:

MK 2023/190. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 12. 28.

 

Jogszabály:

20/2013. (IX. 16.) HM rendelet

a ruházati ellátásról

Módosítja:

31/2023. (XII. 27.) HM r.

Megjelent:

MK 2023/190. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 12. 28.

 

Jogszabály:

10/2014. (VII. 25.) HM rendelet

a lakáspénz és az egyszeri pénzbeli támogatás bevezetéséről

Módosítja:

32/2023. (XII. 27.) HM r.

Megjelent:

MK 2023/190. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 12. 28.

 

Jogszabály:

7/2015. (VI. 22.) HM rendelet

a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól

Módosítja:

33/2023. (XII. 27.) HM r.

Megjelent:

MK 2023/190. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 12. 28.

 

Jogszabály:

24/2016. (XII. 22.) HM rendelet

a honvédelmi egészségkárosodási ellátással kapcsolatos eljárásrendről

Módosítja:

34/2023. (XII. 27.) HM r.

Megjelent:

MK 2023/190. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 12. 28.

 

Jogszabály:

8/2018. (VI. 22.) HM rendelet

a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól

Módosítja:

35/2023. (XII. 27.) HM r.

Megjelent:

MK 2023/190. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 12. 28.

 

Jogszabály:

14/2018. (IX. 17.) HM rendelet

a Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról

Módosítja:

36/2023. (XII. 27.) HM r.

Megjelent:

MK 2023/190. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 12. 28.

 

Jogszabály:

21/2018. (XII. 28.) HM rendelet

a honvédelmi alkalmazottak jogállásával összefüggő kérdésekről

Módosítja:

37/2023. (XII. 27.) HM r.

Megjelent:

MK 2023/190. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 12. 28.

Módosítja:

38/2023. (XII. 27.) HM r.

Megjelent:

MK 2023/190. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 12. 28.

 

Jogszabály:

14/2021. (VII. 16.) HM rendelet

a NATO országok által használt nemzeti menetparancs alkalmazásával kapcsolatos szabályokról

Módosítja:

39/2023. (XII. 27.) HM r.

Megjelent:

MK 2023/190. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 12. 28.

 

Jogszabály:

15/2021. (VIII. 11.) HM rendelet

a katonai jelképekről és jelzésekről, valamint a Magyar Honvédséghez köthető megjelölésekről és használatuk engedélyezéséről

Módosítja:

40/2023. (XII. 27.) HM r.

Megjelent:

MK 2023/190. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 12. 28.

 

Jogszabály:

16/2021. (VIII. 11.) HM rendelet

egyes honvédelmi ösztöndíjakról

Módosítja:

41/2023. (XII. 27.) HM r.

Megjelent:

MK 2023/190. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 12. 28.

 

Jogszabály:

10/2022. (IV. 28.) HM rendelet

a Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról

Módosítja:

42/2023. (XII. 27.) HM r.

Megjelent:

MK 2023/190. (XII. 27.)

Hatályos:

2023. 12. 28.

 

2023. XII. 23.

Jogszabály:

2012. évi I. törvény

a munka törvénykönyvéről

Módosítja:

2023. évi CXIII. tv.

Megjelent:

MK 2023/189. (XII. 23.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

1990. évi XCIII. törvény

az illetékekről

Módosítja:

2023. évi CXIV. tv.

Megjelent:

MK 2023/189. (XII. 23.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

1991. évi XLIX. törvény

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

Módosítja:

2023. évi CXIV. tv.

Megjelent:

MK 2023/189. (XII. 23.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

1996. évi XXV. törvény

a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról

Módosítja:

2023. évi CXIV. tv.

Megjelent:

MK 2023/189. (XII. 23.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

1997. évi CXLI. törvény

az ingatlan-nyilvántartásról

Módosítja:

2023. évi CXIV. tv.

Megjelent:

MK 2023/189. (XII. 23.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

2007. évi XVII. törvény

a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről

Módosítja:

2023. évi CXIV. tv.

Megjelent:

MK 2023/189. (XII. 23.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

2007. évi CXXXVIII. törvény

a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól

Módosítja:

2023. évi CXIV. tv.

Megjelent:

MK 2023/189. (XII. 23.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CLXXIX. törvény

a nemzetiségek jogairól

Módosítja:

2023. évi CXIV. tv.

Megjelent:

MK 2023/189. (XII. 23.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CLXXXIX. törvény

Magyarország helyi önkormányzatairól

Módosítja:

2023. évi CXIV. tv.

Megjelent:

MK 2023/189. (XII. 23.)

Hatályos:

2024. 02. 22., 2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CXCIV. törvény

Magyarország gazdasági stabilitásáról

Módosítja:

2023. évi CXIV. tv.

Megjelent:

MK 2023/189. (XII. 23.)

Hatályos:

2023. 12. 24.

 

Jogszabály:

2011. évi CXCV. törvény

az államháztartásról

Módosítja:

2023. évi CXIV. tv.

Megjelent:

MK 2023/189. (XII. 23.)

Hatályos:

2023. 12. 24., 2024. 07. 01., 2024. 07. 02.

 

Jogszabály:

2013. évi CXXII. törvény

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról

Módosítja:

2023. évi CXIV. tv.

Megjelent:

MK 2023/189. (XII. 23.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi CCXXXV. törvény

az egyes fizetési szolgáltatókról

Módosítja:

2023. évi CXIV. tv.

Megjelent:

MK 2023/189. (XII. 23.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi CCXXXVII. törvény

a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Módosítja:

2023. évi CXIV. tv.

Megjelent:

MK 2023/189. (XII. 23.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

2014. évi XVI. törvény

a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

Módosítja:

2023. évi CXIV. tv.

Megjelent:

MK 2023/189. (XII. 23.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

2023. évi LV. törvény

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről

Módosítja:

2023. évi CXIV. tv.

Megjelent:

MK 2023/189. (XII. 23.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

1995. évi LIII. törvény

a környezet védelmének általános szabályairól

Módosítja:

2023. évi CXV. tv.

Megjelent:

MK 2023/189. (XII. 23.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CXII. törvény

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Módosítja:

2023. évi CXV. tv.

Megjelent:

MK 2023/189. (XII. 23.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi CL. törvény

az általános közigazgatási rendtartásról

Módosítja:

2023. évi CXV. tv.

Megjelent:

MK 2023/189. (XII. 23.)

Hatályos:

2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

1996. évi LXXXV. törvény

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról

Módosítja:

2023. évi CXVI. tv.

Megjelent:

MK 2023/189. (XII. 23.)

Hatályos:

2023. 12. 24.

 

Jogszabály:

1997. évi CXLI. törvény

az ingatlan-nyilvántartásról

Módosítja:

2023. évi CXVI. tv.

Megjelent:

MK 2023/189. (XII. 23.)

Hatályos:

2023. 12. 24.

 

Jogszabály:

2012. évi XLVI. törvény

a földmérési és térképészeti tevékenységről

Módosítja:

2023. évi CXVI. tv.

Megjelent:

MK 2023/189. (XII. 23.)

Hatályos:

2023. 12. 24., 2024. 01. 01., 2024. 03. 01., 2024. 03. 25., 2024. 10. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi C. törvény

az ingatlan-nyilvántartásról

Módosítja:

2023. évi CXVI. tv.

Megjelent:

MK 2023/189. (XII. 23.)

Hatályos:

2024. 10. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi CXLVI. törvény

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről, valamint egyes, az ingatlan-nyilvántartással, területrendezéssel, településrendezéssel kapcsolatos és kulturális tárgyú törvények módosításáról

Módosítja:

2023. évi CXVI. tv.

Megjelent:

MK 2023/189. (XII. 23.)

Hatályos:

2024. 10. 01.

 

Jogszabály:

2023. évi LXI. törvény

egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról

Módosítja:

2023. évi CXVI. tv.

Megjelent:

MK 2023/189. (XII. 23.)

Hatályos:

2024. 10. 01.

 

Jogszabály:

1990. évi XCIII. törvény

az illetékekről

Módosítja:

2023. évi CXVII. tv.

Megjelent:

MK 2023/189. (XII. 23.)

Hatályos:

2024. 02. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi CXLIII. törvény

a közbeszerzésekről

Módosítja:

2023. évi CXVII. tv.

Megjelent:

MK 2023/189. (XII. 23.)

Hatályos:

2024. 02. 01., 2024. 02. 21., 2024. 04. 01.

 

Jogszabály:

1993. évi XCIII. törvény

a munkavédelemről

Módosítja:

2023. évi CXVIII. tv.

Megjelent:

MK 2023/189. (XII. 23.)

Hatályos:

2024. 01. 01., 2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

2004. évi XXXIV. törvény

a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról

Módosítja:

2023. évi CXIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/189. (XII. 23.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi LXXXV. törvény

a környezetvédelmi termékdíjról

Módosítja:

2023. évi CXX. tv.

Megjelent:

MK 2023/189. (XII. 23.)

Hatályos:

2023. 12. 31.

 

Jogszabály:

2012. évi CLXXXV. törvény

a hulladékról

Módosítja:

2023. évi CXX. tv.

Megjelent:

MK 2023/189. (XII. 23.)

Hatályos:

2023. 12. 31.

 

Jogszabály:

2023. évi XLV. törvény

a körforgásos gazdasággal összefüggő törvénymódosításokról

Módosítja:

2023. évi CXX. tv.

Megjelent:

MK 2023/189. (XII. 23.)

Hatályos:

2023. 12. 31.

 

Jogszabály:

223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet

a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

628/2023. (XII. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/189. (XII. 23.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról

Módosítja:

628/2023. (XII. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/189. (XII. 23.)

Hatályos:

2024. 01. 01., 2025. 01. 01.

 

Jogszabály:

401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

628/2023. (XII. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/189. (XII. 23.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére, a Kormány készfizető kezessége mellett vállalható nem piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről

Módosítja:

630/2023. (XII. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/189. (XII. 23.)

Hatályos:

2023. 12. 24.

 

Jogszabály:

107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet

a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól

Módosítja:

631/2023. (XII. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/189. (XII. 23.)

Hatályos:

2023. 12. 26., 2024. 01. 01., 2024. 02. 15.

 

Jogszabály:

210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet

a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról

Módosítja:

632/2023. (XII. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/189. (XII. 23.)

Hatályos:

2023. 12. 24.

 

Jogszabály:

374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet

egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról

Módosítja:

633/2023. (XII. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/189. (XII. 23.)

Hatályos:

2023. 12. 31.

 

Jogszabály:

376/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet

a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1021 európai parlamenti és a tanácsi rendelet végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezésekről

Módosítja:

633/2023. (XII. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/189. (XII. 23.)

Hatályos:

2023. 12. 31.

 

Jogszabály:

84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet

egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről

Módosítja:

634/2023. (XII. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/189. (XII. 23.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

530/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet

a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság szabályozott és központi elektronikus ügyintézési szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatainak és tevékenységének az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére történő átadásához kapcsolódóan egyes kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

634/2023. (XII. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/189. (XII. 23.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet

a központi beszerző szerv kijelöléséről, a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések körének meghatározásáról és a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszeréről

Módosítja:

634/2023. (XII. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/189. (XII. 23.)

Hatályos:

2024. 01. 01., 2024. 04. 02.

 

Jogszabály:

506/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet

az Országos Kórházi Főigazgatóságról

Módosítja:

634/2023. (XII. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/189. (XII. 23.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

396/2023. (VIII. 24.) Korm. rendelet

a kormányzati képzési és oktatási beszerzésekről

Módosítja:

634/2023. (XII. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/189. (XII. 23.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

754/2021. (XII. 22.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején a villamosenergia-ellátás folyamatos biztosítása érdekében szükséges villamosenergia-termelő kijelöléséről

Módosítja:

635/2023. (XII. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/189. (XII. 23.)

Hatályos:

2023. 12. 24.

 

Jogszabály:

246/2022. (VII. 8.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet alatt az ukrán állampolgárok egyes társadalombiztosítási ellátásainak egyszerűsítéséről

Módosítja:

636/2023. (XII. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/189. (XII. 23.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

Módosítja:

70/2023. (XII. 23.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/189. (XII. 23.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

49/1997. (XII. 17.) NM rendelet

a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokról

Módosítja:

70/2023. (XII. 23.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/189. (XII. 23.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

30/1998. (VI. 24.) NM rendelet

az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások végzésére vonatkozó, valamint az ivarsejtekkel és embriókkal való rendelkezésre és azok fagyasztva tárolására vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja:

70/2023. (XII. 23.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/189. (XII. 23.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet

az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről

Módosítja:

70/2023. (XII. 23.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/189. (XII. 23.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet

az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről

Módosítja:

70/2023. (XII. 23.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/189. (XII. 23.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet

a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról

Módosítja:

70/2023. (XII. 23.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/189. (XII. 23.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet

az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról

Módosítja:

70/2023. (XII. 23.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/189. (XII. 23.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet

a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól

Módosítja:

70/2023. (XII. 23.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/189. (XII. 23.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

49/2018. (XII. 28.) EMMI rendelet

a népegészségügyi szempontból kiemelt jelentőségű vagy egyébként jelentős költségteherrel járó megbetegedések köréről, a megbetegedéseket nyilvántartó betegségregisztert vezető szerv kijelöléséről, valamint ezen megbetegedések bejelentésére és nyilvántartására vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja:

70/2023. (XII. 23.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/189. (XII. 23.)

Hatályos:

2024. 01. 01., 2025. 01. 01.

 

Jogszabály:

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

Módosítja:

71/2023. (XII. 23.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/189. (XII. 23.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet

a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól

Módosítja:

71/2023. (XII. 23.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/189. (XII. 23.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet

a belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről

Módosítja:

71/2023. (XII. 23.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/189. (XII. 23.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

13/2020. (V. 5.) BM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Módosítja:

71/2023. (XII. 23.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/189. (XII. 23.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet

az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

Módosítja:

72/2023. (XII. 23.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/189. (XII. 23.)

Hatályos:

2023. 12. 24.

 

Jogszabály:

1/2009. (I. 30.) EüM rendelet

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról

Módosítja:

73/2023. (XII. 23.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/189. (XII. 23.)

Hatályos:

2024. 01. 23.

 

Jogszabály:

16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet

az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerekkel végzett tevékenység szabályairól

Módosítja:

74/2023. (XII. 23.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/189. (XII. 23.)

Hatályos:

2023. 12. 24.

 

Jogszabály:

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet

a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

Módosítja:

75/2023. (XII. 23.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/189. (XII. 23.)

Hatályos:

2023. 12. 24.

 

Jogszabály:

50/2015. (XI. 12.) EMMI rendelet

az orvosi bélyegzőkről

Módosítja:

76/2023. (XII. 23.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/189. (XII. 23.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

50/1996. (XII. 27.) NM rendelet

a népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegű szolgáltatásokért fizetendő díjakról

Módosítja:

77/2023. (XII. 23.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/189. (XII. 23.)

Hatályos:

2024. 01. 23.

 

Jogszabály:

34/2009. (XII. 22.) PM rendelet

a magyarországi telephelyű gépjárművek, továbbá más tagállami telephelyű és magyarországi rendeltetési hellyel rendelkező gépjárművek kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezetének fennállását tanúsító igazolóeszközökre vonatkozó szabályokról

Módosítja:

36/2023. (XII. 23.) GFM r.

Megjelent:

MK 2023/189. (XII. 23.)

Hatályos:

2023. 12. 23. 23 órától.

 

Jogszabály:

47/2011. (XII. 21.) NGM rendelet

a Kártalanítási Alap javára teljesített befizetéseknek, az Alap kezelésének és az Alap kezelője eredményelszámolásának szabályairól

Módosítja:

37/2023. (XII. 23.) GFM r.

Megjelent:

MK 2023/189. (XII. 23.)

Hatályos:

2023. 12. 23. 23 órától.

 

Jogszabály:

65/2021. (XII. 29.) ITM rendelet

a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és az új képzések létesítéséről

Módosítja:

11/2023. (XII. 23.) KIM r.

Megjelent:

MK 2023/189. (XII. 23.)

Hatályos:

2023. 12. 31.

 

Jogszabály:

7/2020. (IV. 16.) KKM rendelet

a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásról

Módosítja:

14/2023. (XII. 23.) KKM r.

Megjelent:

MK 2023/189. (XII. 23.)

Hatályos:

2023. 12. 24.

 

Jogszabály:

11/2016. (IV. 29.) NGM rendelet

az uniós vámjog végrehajtásának részletes szabályairól

Módosítja:

10/2023. (XII. 23.) PM r.

Megjelent:

MK 2023/189. (XII. 23.)

Hatályos:

2023. 12. 24., 2024. 01. 07., 2024. 01. 23.

 

Jogszabály:

5/1996. (I. 26.) PM rendelet

a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből származó állami kötelezettségek rendezéséről

Módosítja:

11/2023. (XII. 23.) PM r.

Megjelent:

MK 2023/189. (XII. 23.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

12/1998. (III. 27.) PM rendelet

a gépjármű-szavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékokról

Módosítja:

11/2023. (XII. 23.) PM r.

Megjelent:

MK 2023/189. (XII. 23.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

1495/2021. (VII. 23.) Korm. határozat

a Gazdaság-újraindítási Akcióterv végrehajtása érdekében Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez kapcsolódó intézkedési lista jóváhagyásáról

Módosítja:

1610/2023. (XII. 23.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/189. (XII. 23.)

 

2023. XII. 22.

Jogszabály:

1988. évi I. törvény

a közúti közlekedésről

Módosítja:

2023. évi C. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 10. 01.

 

Jogszabály:

1990. évi XCIII. törvény

az illetékekről

Módosítja:

2023. évi C. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 10. 01.

 

Jogszabály:

1990. évi C. törvény

a helyi adókról

Módosítja:

2023. évi C. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 10. 01.

 

Jogszabály:

1992. évi LXVI. törvény

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Módosítja:

2023. évi C. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 10. 01.

 

Jogszabály:

1993. évi XXIII. törvény

a Nemzeti Kulturális Alapról

Módosítja:

2023. évi C. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 10. 01.

 

Jogszabály:

1993. évi XLVIII. törvény

a bányászatról

Módosítja:

2023. évi C. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 10. 01.

 

Jogszabály:

1993. évi XCIII. törvény

a munkavédelemről

Módosítja:

2023. évi C. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 10. 01.

 

Jogszabály:

1995. évi LIII. törvény

a környezet védelmének általános szabályairól

Módosítja:

2023. évi C. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 10. 01.

 

Jogszabály:

1995. évi LVII. törvény

a vízgazdálkodásról

Módosítja:

2023. évi C. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 10. 01.

 

Jogszabály:

1995. évi XCVII. törvény

a légiközlekedésről

Módosítja:

2023. évi C. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 10. 01.

 

Jogszabály:

1995. évi CXVII. törvény

a személyi jövedelemadóról

Módosítja:

2023. évi C. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 10. 01.

 

Jogszabály:

1996. évi XXXI. törvény

a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Módosítja:

2023. évi C. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 10. 01.

 

Jogszabály:

1996. évi LIII. törvény

a természet védelméről

Módosítja:

2023. évi C. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 10. 01.

 

Jogszabály:

1996. évi CXVI. törvény

az atomenergiáról

Módosítja:

2023. évi C. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 10. 01.

 

Jogszabály:

1997. évi CLIV. törvény

az egészségügyről

Módosítja:

2023. évi C. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 10. 01.

 

Jogszabály:

1998. évi XXVI. törvény

a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról

Módosítja:

2023. évi C. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 10. 01.

 

Jogszabály:

2000. évi XLII. törvény

a víziközlekedésről

Módosítja:

2023. évi C. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 10. 01.

 

Jogszabály:

2001. évi LXIV. törvény

a kulturális örökség védelméről

Módosítja:

2023. évi C. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 10. 01.

 

Jogszabály:

2003. évi C. törvény

az elektronikus hírközlésről

Módosítja:

2023. évi C. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 10. 01.

 

Jogszabály:

2003. évi CXXVIII. törvény

a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről

Módosítja:

2023. évi C. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 10. 01.

 

Jogszabály:

2004. évi II. törvény

a mozgóképről

Módosítja:

2023. évi C. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 10. 01.

 

Jogszabály:

2005. évi XVIII. törvény

a távhőszolgáltatásról

Módosítja:

2023. évi C. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 10. 01.

 

Jogszabály:

2005. évi CLXXXIII. törvény

a vasúti közlekedésről

Módosítja:

2023. évi C. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 10. 01.

 

Jogszabály:

2007. évi XVII. törvény

a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről

Módosítja:

2023. évi C. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 10. 01.

 

Jogszabály:

2007. évi LXXX. törvény

a menedékjogról

Módosítja:

2023. évi C. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 10. 01.

 

Jogszabály:

2007. évi LXXXVI. törvény

a villamos energiáról

Módosítja:

2023. évi C. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 10. 01.

 

Jogszabály:

2007. évi LXXXIX. törvény

az államhatárról

Módosítja:

2023. évi C. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 10. 01.

 

Jogszabály:

2007. évi CXXIII. törvény

a kisajátításról

Módosítja:

2023. évi C. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 10. 01.

 

Jogszabály:

2007. évi CXXIX. törvény

a termőföld védelméről

Módosítja:

2023. évi C. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 10. 01.

 

Jogszabály:

2009. évi XXXVII. törvény

az erdőről, azáerdő védelméről és azáerdőgazdálkodásról

Módosítja:

2023. évi C. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 10. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi LXXVII. törvény

a világörökségről

Módosítja:

2023. évi C. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 10. 01., 2027. 07. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CLXXXIX. törvény

Magyarország helyi önkormányzatairól

Módosítja:

2023. évi C. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 10. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CXCV. törvény

az államháztartásról

Módosítja:

2023. évi C. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 10. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CXCVI. törvény

a nemzeti vagyonról

Módosítja:

2023. évi C. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2023. 12. 30., 2024. 10. 01., 2027. 07. 01.

 

Jogszabály:

2012. évi XLVI. törvény

a földmérési és térképészeti tevékenységről

Módosítja:

2023. évi C. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 10. 01., 2027. 07. 01.

 

Jogszabály:

2012. évi LXXV. törvény

a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójáról

Módosítja:

2023. évi C. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 10. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi XXXIV. törvény

az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról

Módosítja:

2023. évi C. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 10. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi CXL. törvény

a fémkereskedelemről

Módosítja:

2023. évi C. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 10. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi CXLVIII. törvény

a Normafa Park történelmi sportterületről

Módosítja:

2023. évi C. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 10. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi CCXLII. törvény

a Városliget megújításáról és fejlesztéséről

Módosítja:

2023. évi C. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 10. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi VII. törvény

a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról

Módosítja:

2023. évi C. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 10. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi LVII. törvény

az energiahatékonyságról

Módosítja:

2023. évi C. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 10. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi CXLIII. törvény

a közbeszerzésekről

Módosítja:

2023. évi C. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 10. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi XXX. törvény

a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről

Módosítja:

2023. évi C. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 10. 01.

 

Jogszabály:

2018. évi XLIX. törvény

a Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról

Módosítja:

2023. évi C. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 10. 01.

 

Jogszabály:

2018. évi CXXXIX. törvény

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről

Módosítja:

2023. évi C. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2023. 12. 30., 2027. 07. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi XXIX. törvény

a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztéséről, kivitelezéséről és finanszírozásáról

Módosítja:

2023. évi C. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 10. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi C. törvény

az ingatlan-nyilvántartásról

Módosítja:

2023. évi C. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 10. 01.

 

Jogszabály:

1992. évi LXVI. törvény

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Módosítja:

2023. évi CI. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

1996. évi XX. törvény

a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról

Módosítja:

2023. évi CI. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

2009. évi CXXII. törvény

a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről

Módosítja:

2023. évi CI. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2023. 12. 30.

 

Jogszabály:

2011. évi CXII. törvény

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Módosítja:

2023. évi CI. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2023. 12. 30., 2024. 01. 01., 2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi L. törvény

az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról

Módosítja:

2023. évi CI. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2023. 12. 30.

 

Jogszabály:

2014. évi LXXXIII. törvény

az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről

Módosítja:

2023. évi CI. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2023. 12. 30.

 

Jogszabály:

2015. évi CCXXII. törvény

az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

Módosítja:

2023. évi CI. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

2023. évi LXX. törvény

az állam működésének további egyszerűsítésével összefüggő rendelkezésekről

Módosítja:

2023. évi CI. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

1999. évi LXXVI. törvény

a szerzői jogról

Módosítja:

2023. évi CIV. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 02. 17.

 

Jogszabály:

2001. évi CVIII. törvény

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

Módosítja:

2023. évi CIV. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 02. 17.

 

Jogszabály:

2010. évi CLXXXV. törvény

a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Módosítja:

2023. évi CIV. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 02. 17.

 

Jogszabály:

2011. évi CXCIV. törvény

Magyarország gazdasági stabilitásáról

Módosítja:

2023. évi CIV. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 02. 17.

 

Jogszabály:

2023. évi XXIII. törvény

a kiberbiztonsági tanúsításról és a kiberbiztonsági felügyeletről

Módosítja:

2023. évi CIV. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 10. 18.

 

Jogszabály:

1996. évi XX. törvény

a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról

Módosítja:

2023. évi CVI. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

2004. évi I. törvény

a sportról

Módosítja:

2023. évi CVI. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 01. 01., 2024. 02. 01., 2025. 01. 01.

 

Jogszabály:

2022. évi LVII. törvény

egyes állami sportcélú közfeladatok ellátásának rendjéről és szervezeti kereteiről

Módosítja:

2023. évi CVI. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

1988. évi I. törvény

a közúti közlekedésről

Módosítja:

2023. évi CVII. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2023. 12. 27., 2024. 01. 01., 2024. 01. 07.

 

Jogszabály:

1995. évi XCVII. törvény

a légiközlekedésről

Módosítja:

2023. évi CVII. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2023. 12. 27., 2024. 01. 01., 2024. 04. 01.

 

Jogszabály:

2000. évi XLII. törvény

a víziközlekedésről

Módosítja:

2023. évi CVII. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2023. 12. 27.

 

Jogszabály:

2005. évi CLXXXIII. törvény

a vasúti közlekedésről

Módosítja:

2023. évi CVII. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2023. 12. 27., 2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

2007. évi CXXIII. törvény

a kisajátításról

Módosítja:

2023. évi CVII. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2023. 12. 27.

 

Jogszabály:

2012. évi XLI. törvény

a személyszállítási szolgáltatásokról

Módosítja:

2023. évi CVII. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2023. 12. 27.

 

Jogszabály:

2013. évi LXVII. törvény

az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról

Módosítja:

2023. évi CVII. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2023. 12. 27.

 

Jogszabály:

2016. évi LXXIV. törvény

a településkép védelméről

Módosítja:

2023. évi CVII. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

2023. évi LIII. törvény

Magyarország 2024. évi központi költségvetésének megalapozásáról

Módosítja:

2023. évi CVII. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

2000. évi C. törvény

a számvitelről

Módosítja:

2023. évi CVIII. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

2007. évi LXXV. törvény

a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről

Módosítja:

2023. évi CVIII. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 01. 01., 2025. 01. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi XXXII. törvény

a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról

Módosítja:

2023. évi CVIII. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 01. 01., 2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

1988. évi I. törvény

a közúti közlekedésről

Módosítja:

2023. évi CIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

1990. évi XCIII. törvény

az illetékekről

Módosítja:

2023. évi CIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

1992. évi XXXIII. törvény

a közalkalmazottak jogállásáról

Módosítja:

2023. évi CIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

1993. évi LV. törvény

a magyar állampolgárságról

Módosítja:

2023. évi CIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

1993. évi XCIII. törvény

a munkavédelemről

Módosítja:

2023. évi CIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 01. 01., 2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

1993. évi XCVI. törvény

az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Módosítja:

2023. évi CIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 01. 01., 2025. 01. 01.

 

Jogszabály:

1994. évi XXXIV. törvény

a Rendőrségről

Módosítja:

2023. évi CIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

1995. évi XXXIII. törvény

a találmányok szabadalmi oltalmáról

Módosítja:

2023. évi CIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

1996. évi LVII. törvény

a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Módosítja:

2023. évi CIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 01. 01., 2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

1996. évi LXXXI. törvény

a társasági adóról és az osztalékadóról

Módosítja:

2023. évi CIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

1997. évi LXXXI. törvény

a társadalombiztosítási nyugellátásról

Módosítja:

2023. évi CIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 01. 01., 2025. 01. 01.

 

Jogszabály:

1997. évi LXXXII. törvény

a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról

Módosítja:

2023. évi CIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

1997. évi LXXXIII. törvény

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

Módosítja:

2023. évi CIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

1998. évi XXXIX. törvény

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Módosítja:

2023. évi CIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

1999. évi LXXXIV. törvény

a közúti közlekedési nyilvántartásról

Módosítja:

2023. évi CIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

2000. évi XXV. törvény

a kémiai biztonságról

Módosítja:

2023. évi CIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

2001. évi CXX. törvény

a tőkepiacról

Módosítja:

2023. évi CIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

2004. évi LVII. törvény

az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról

Módosítja:

2023. évi CIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

2007. évi LXXX. törvény

a menedékjogról

Módosítja:

2023. évi CIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

2007. évi LXXXVI. törvény

a villamos energiáról

Módosítja:

2023. évi CIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

2007. évi CXXXVIII. törvény

a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól

Módosítja:

2023. évi CIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

2009. évi LXII. törvény

a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról

Módosítja:

2023. évi CIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

2009. évi LXXXV. törvény

a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról

Módosítja:

2023. évi CIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

2009. évi CLV. törvény

a minősített adat védelméről

Módosítja:

2023. évi CIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2023. 12. 23., 2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

2009. évi CLXII. törvény

a fogyasztónak nyújtott hitelről

Módosítja:

2023. évi CIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

2010. évi I. törvény

az anyakönyvi eljárásról

Módosítja:

2023. évi CIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

2010. évi XLIII. törvény

a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Módosítja:

2023. évi CIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

2010. évi L. törvény

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról

Módosítja:

2023. évi CIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

2010. évi CXXII. törvény

a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról

Módosítja:

2023. évi CIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CXI. törvény

az alapvető jogok biztosáról

Módosítja:

2023. évi CIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CLXIII. törvény

az ügyészségről

Módosítja:

2023. évi CIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CLXXXIX. törvény

Magyarország helyi önkormányzatairól

Módosítja:

2023. évi CIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 10. 01., a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választásának napjától.

 

Jogszabály:

2011. évi CXC. törvény

a nemzeti köznevelésről

Módosítja:

2023. évi CIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CXCI. törvény

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról

Módosítja:

2023. évi CIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CXCV. törvény

az államháztartásról

Módosítja:

2023. évi CIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

az Európai Központi Bank egyetértő hivatalos értesítésének kézhezvételét követően kiadott, a költségvetés makrogazdasági megalapozásáért felelős miniszter határozatának a Magyar Közlönyben történő közzétételét követő naptól.

 

Jogszabály:

2011. évi CXCIX. törvény

a közszolgálati tisztviselőkről

Módosítja:

2023. évi CIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 01. 01., 2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

2012. évi I. törvény

a munka törvénykönyvéről

Módosítja:

2023. évi CIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

2012. évi XXXVI. törvény

az Országgyűlésről

Módosítja:

2023. évi CIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

2012. évi CLXXX. törvény

az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről

Módosítja:

2023. évi CIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

2012. évi CXC. törvény

egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadásáról, valamint önkormányzatokat érintő egyes törvények módosításáról

Módosítja:

2023. évi CIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

2012. évi CCV. törvény

a honvédek jogállásáról

Módosítja:

2023. évi CIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi V. törvény

a Polgári Törvénykönyvről

Módosítja:

2023. évi CIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi CXXXIX. törvény

a Magyar Nemzeti Bankról

Módosítja:

2023. évi CIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 01. 01., az Európai Központi Bank egyetértő hivatalos értesítésének kézhezvételét követően kiadott, a költségvetés makrogazdasági megalapozásáért felelős miniszter határozatának a Magyar Közlönyben történő közzétételét követő naptól.

 

Jogszabály:

2013. évi CLXXVI. törvény

egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról

Módosítja:

2023. évi CIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi CCXXI. törvény

a hitelbiztosítéki nyilvántartásról

Módosítja:

2023. évi CIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi CCXXXV. törvény

az egyes fizetési szolgáltatókról

Módosítja:

2023. évi CIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi CCXXXVII. törvény

a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Módosítja:

2023. évi CIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi CCXLI. törvény

a Nemzeti Emlékezet Bizottságáról

Módosítja:

2023. évi CIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

2014. évi LXXXVIII. törvény

a biztosítási tevékenységről

Módosítja:

2023. évi CIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi CXXIV. törvény

a nemzeti akkreditálásról

Módosítja:

2023. évi CIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi CXLIII. törvény

a közbeszerzésekről

Módosítja:

2023. évi CIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi XXX. törvény

a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről

Módosítja:

2023. évi CIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi LXVI. törvény

az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról

Módosítja:

2023. évi CIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi XC. törvény

a büntetőeljárásról

Módosítja:

2023. évi CIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CL. törvény

az adózás rendjéről

Módosítja:

2023. évi CIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 01. 01., 2025. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CLII. törvény

az uniós vámjog végrehajtásáról

Módosítja:

2023. évi CIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 03. 01.

 

Jogszabály:

2018. évi CXXV. törvény

a kormányzati igazgatásról

Módosítja:

2023. évi CIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 01. 01., 2024. 03. 01., 2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

2019. évi LXXX. törvény

a szakképzésről

Módosítja:

2023. évi CIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

2019. évi CVII. törvény

a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról

Módosítja:

2023. évi CIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi CXXX. törvény

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról

Módosítja:

2023. évi CIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi CXL. törvény

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről

Módosítja:

2023. évi CIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

2023. évi LII. törvény

a pedagógusok új életpályájáról

Módosítja:

2023. évi CIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 01. 01., 2024. 09. 01.

 

Jogszabály:

2023. évi LXXXIII. törvény

az egyes adótörvények módosításáról

Módosítja:

2023. évi CIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2023. 12. 23.

 

Jogszabály:

2012. évi CCIX. törvény

egyes törvényeknek az Országgyűléssel, valamint az önkormányzatokkal összefüggő módosításáról

Módosítja:

2023. évi CIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2023. 12. 23.

 

Jogszabály:

2013. évi XLVIII. törvény

az önkényuralmi jelképek használatának büntetőjogi szankcionálásáról

Módosítja:

2023. évi CIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2023. 12. 23.

 

Jogszabály:

2013. évi XC. törvény

az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról

Módosítja:

2023. évi CIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2023. 12. 23.

 

Jogszabály:

2013. évi CXLIII. törvény

az egyes törvényeknek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvénnyel összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról

Módosítja:

2023. évi CIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2023. 12. 23.

 

Jogszabály:

2014. évi XIV. törvény

az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról

Módosítja:

2023. évi CIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2023. 12. 23.

 

Jogszabály:

2005. évi CLXIV. törvény

a kereskedelemről

Módosítja:

2023. évi CX. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

2012. évi CXXXIV. törvény

a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről

Módosítja:

2023. évi CX. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 01. 01., 2024. 01. 15.

 

Jogszabály:

2021. évi XXXII. törvény

a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról

Módosítja:

2023. évi CX. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

2023. évi XLVI. törvény

az egyes gazdasági, vagyongazdálkodási és postaügyet érintő törvények módosításáról

Módosítja:

2023. évi CX. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi LIII. törvény

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról

Módosítja:

2023. évi CXI. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 01. 01., 2024. 01. 07., 2024. 04. 01., 2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi XLI. törvény

az Unió területére belépő, illetve az Unió területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről és az 1889/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2018/1672 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról

Módosítja:

2023. évi CXI. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi XLIII. törvény

a pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megteremtéséről és működtetéséről

Módosítja:

2023. évi CXI. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CXCIV. törvény

Magyarország gazdasági stabilitásáról

Módosítja:

2023. évi CXII. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2023. 12. 23.

 

Jogszabály:

2013. évi CXXXIX. törvény

a Magyar Nemzeti Bankról

Módosítja:

2023. évi CXII. tv.

Megjelent:

MK 2023/187. (XII. 22.)

Hatályos:

2023. 12. 23.

 

Jogszabály:

160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet

a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről

Módosítja:

599/2023. (XII. 22.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/188. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet

az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről

Módosítja:

599/2023. (XII. 22.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/188. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja:

599/2023. (XII. 22.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/188. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet

a kormányzati stratégiai irányításról

Módosítja:

599/2023. (XII. 22.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/188. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

143/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet

a címzetes főjegyzői cím adományozásának, a címre való jogosultság megszűnésének, a cím visszavonásának eljárási szabályairól, valamint a címadományozási juttatás kifizetésére vonatkozó szabályokról

Módosítja:

599/2023. (XII. 22.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/188. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

484/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács, valamint a Kiberbiztonsági Fórum és a kiberbiztonsági ágazati munkacsoportok létrehozásával, működtetésével kapcsolatos szabályokról, feladat- és hatáskörükről

Módosítja:

599/2023. (XII. 22.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/188. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

311/2015. (X. 28.) Korm. rendelet

a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete létrehozásáról

Módosítja:

599/2023. (XII. 22.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/188. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja:

599/2023. (XII. 22.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/188. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásáról

Módosítja:

599/2023. (XII. 22.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/188. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

269/2018. (XII. 20.) Korm. rendelete

az egyes közokiratoknak az Európai Unión belüli bemutatására vonatkozó előírások egyszerűsítése révén a polgárok szabad mozgásának előmozdításáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2016. július 6-i (EU) 2016/1191 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról

Módosítja:

599/2023. (XII. 22.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/188. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

52/2019. (III. 14.) Korm. rendelet

a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról

Módosítja:

599/2023. (XII. 22.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/188. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet

a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja:

599/2023. (XII. 22.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/188. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

505/2021. (VIII. 19.) Korm. rendelet

a Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. kezességvállalásaihoz kapcsolódó állami viszontgarancia részletszabályairól

Módosítja:

599/2023. (XII. 22.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/188. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja:

599/2023. (XII. 22.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/188. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

330/2022. (IX. 5.) Korm. rendelet

a kormányzati igazgatási szervek, valamint meghatározott gazdasági társaságok egyes szerződéseinek miniszteri jóváhagyásáról

Módosítja:

599/2023. (XII. 22.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/188. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

512/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet

a 2021-2027 programozási időszakban az európai területi együttműködési célkitűzés keretében megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásáról

Módosítja:

599/2023. (XII. 22.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/188. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

564/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Beruházásfejlesztési Magántőkealap alapkezelési feladatainak ellátásáról

Módosítja:

599/2023. (XII. 22.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/188. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

591/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság kijelöléséről és egyes feladatainak meghatározásáról

Módosítja:

599/2023. (XII. 22.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/188. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

383/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet

az állam közvetlen vagy közvetett többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok bérleti szerződéseinek miniszteri jóváhagyásáról

Módosítja:

599/2023. (XII. 22.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/188. (XII. 22.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

481/2023. (X. 31.) Korm. rendelet

a Közös Agrárpolitika pénzügyi alapjaiból és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások pénzügyi, számviteli, lebonyolítási rendjéről

Módosítja:

599/2023. (XII. 22.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/188. (XII. 22.)