Szent István Király Dekrétomainak Második Könyve

3. Fejezet milyenek legyenek a vádlók meg a tanuk? és hogy világi emberek papi renden valókat ne vádolhassanak

Legyenek pedig a tanuk és vádlók minden gyalázat foltja nélkül való, feleséges és családos emberek és mindenestől fogván Krisztus követői.

1. § Világi ember tanuságát papi rend ellen senki el ne fogadja.

2. § És senki valakit a papok közül nyilvánságosan vallatni ne bizakodjék, hanem csak az egyház előtt.